Výroční zpráva za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2009"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2009 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Hradec Králové, duben

2 Obsah: Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizační struktura Organizační struktura spořitelního a úvěrního družstva Roční účetní závěrka Úvěry Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnosti členů volených orgánů a vedoucích pracovníků Zpráva představenstva za rok 2009 Zpráva kontrolní komise za rok 2009 Zpráva úvěrové komise za rok 2009 Upozornění a rozhodnutí ČNB vůči družstvu Výčet finančních investic a krátkodobého finančního majetku Závazky spořitelního a úvěrního družstva po lhůtě splatnosti k 31. prosinci 2009 Pohledávky spořitelního a úvěrního družstva po lhůtě splatnosti k 31. prosinci 2009 Záruky poskytnuté spořitelním a úvěrním družstvem Podnikatelský záměr Poměrové ukazatele, kapitál a kapitálové požadavky Ostatní informace Zpráva o propojených osobách Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2

3 Slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, členky a členové spořitelního a úvěrního družstva AKCENTA, rok se sešel s rokem a naše spořitelní a úvěrní družstvo hodnotí rok Tato výroční zpráva obsahuje informace nejen o hospodaření společnosti, ale také všechny další potřebné informace k tomu, abyste si sami udělali obrázek o postavení a významu našeho spořitelního a úvěrního družstva v roce Rok 2009 byl pro naše družstvo velmi důležitý, protože to byl první rok, ve kterém jsme nabídli našim členům klientům společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, celou škálu finančních produktů a služeb, které poskytují klasické bankovní domy. Dokončili jsme implementaci základního SW, který nám umožnil zahájit nabídku produktů v oblasti depozit, tuzemského platebního styku a později také v oblasti úvěrových produktů. V závěru roku 2009 jsme zahájili vydávání vlastních platebních karet. Veškerá nabídka služeb je provázána na funkční systém internetového bankovnictví, které je v segmentu spořitelních a úvěrních družstev ojedinělé. V souvislosti s rozvojem družstva je potřeba vynakládat peněžní prostředky právě do oblastí, které jsou pro nás klíčovými. Abychom mohli naplnit naše strategické plány, bylo nutno v průběhu roku 2009 několikrát doplnit zdroje o další členské vklady klíčovým členem našeho družstva. K naplnění strategických plánů družstva jsme na základě naší žádosti obdrželi od České národní banky v polovině roku povolení podnikat jako spořitelní a úvěrní družstvo na území Slovenské republiky. Na základě této skutečnosti jsme mohli v závěru roku otevřít první zahraniční pobočku společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, konkrétně v Košicích. Zahájení činnosti pobočky předpokládáme v průběhu roku Milé členky, vážení členové a přátelé našeho družstva, věřím, že po přečtení této výroční zprávy nabudete dobrého pocitu, že jste členy družstva, které naplňuje Vaše představy o poskytování bankovních služeb. Hlavním mottem našeho snažení je spokojený zákazník člen družstva, kterým jste právě Vy. Do roku 2010 Vám přeji hodně zdraví a dobré vůle při dalším rozvoji našeho spořitelního a úvěrního družstva AKCENTA. Otakar Schlossberger předseda představenstva 3

4 A) Základní údaje Obchodní firma: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo IČO: Sídlo družstva: Gočárova třída 312/ Hradec Králové Česká republika B) Základní údaje o družstvu Ustavující členská schůze družstva: 6. února 1996 Počet zakládajících členů družstva: 35 Členský vklad (podíl): 1,- Kč Datum zápisu družstva do obchodního rejstříku: 20. února 1996 Den změnového zápisu do obchodního rejstříku: 11. srpna 2008 Zapsaný (zapisovaný) základní kapitál: 500 tis. Kč Údaje o Družstevní záložně k Datum K 31. prosinci 2009 Počet členů 661 Výše členského podílu 1,-- Kč Základní kapitál tis. Kč Zapisovaný základní kapitál 500 tis. Kč Nesplacené členské podíly 300 tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč základní kapitál tis. Kč fondy ze zisku 0 kapitálové fondy 0 hospodářský výsledek minulých let 103 tis. Kč hospodářský výsledek běžného tis. Kč roku Celkový objem vkladů tis. Kč vklady členů tis. Kč vklady bank a družstevních záložen 0 0 vklady jiných právnických osob 0 závazky záložny ze zrušených vkladů a nepřipsaných úroků Kapitálová přiměřenost 46,58 % C) Majetková struktura záložny Družstevní záložna v roce 2009 neměla žádnou dceřinou společnost. 4

5 D) Organizační struktura Nejvyšším orgánem AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo je členská schůze. Družstvo vytvořila další zákonem stanovené orgány, kterými jsou představenstvo, úvěrová komise a kontrolní komise. Uvedená struktura plně dodržuje nezávislost útvaru vnitřního auditu a nezávislost obchodu od tzv. back office činnosti. Představenstvo jako statutární orgán družstva pracovalo v roce 2009 v následujícím složení: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Bc. Jiří Macek Petra Nová Nově od 29. prosince 2009: Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA - předseda představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva - člen představenstva Kontrolní komise pracovala v roce 2009 ve složení: Milan Lacina sr. Ing. Milan Lacina jr. - předseda komise - člen komise 5

6 Úvěrová komise pracovala v roce 2009 ve složení: Ing. Aleš Lhotský Ing. Marie Kupková Ing. Radovan Kopecký - předseda komise - člen komise - člen komise 24. června 2009 byl jmenován nový předseda Úvěrové komise: Ing. Martin Kušmirek, MBA - předseda komise E) Roční účetní závěrka Údaje o hospodaření společnosti jsou uvedeny v účetní závěrce, která je přílohou této výroční zprávy. F) Úvěry K činil zůstatek úvěrů tis. Kč. 6

7 G) Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnosti členů volených orgánů a vedoucích pracovníků S ohledem na změny osob ve volených orgánech tato část uvádí pouze údaje o aktuální odborné způsobilosti členů volených orgánů. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Funkci předsedy představenstva vykonává od 25. června Absolvoval studia financí a bankovnictví na VŠE Praha (1981), práva na PF UK Praha (1991) a doktorské studium hospodářské politiky a správy na VŠE (2007). Od roku 1981 pracuje v bankovnictví (SBČS, HÚ pro ČR, Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank) v různých odborných nebo manažerských pozicích. V roce 2002 byl zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR do funkce prvního finančního arbitra ČR. Zároveň působí jako vysokoškolský učitel na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a po dva a půl roku zastával funkci prorektora pro magisterské studium na BIVŠ, a. s. Praha ( ). Publikuje zejména odborné články z oblasti platebního styku a zúčtování, je autorem několika vysokoškolských skript na toto téma. Bc. Jiří Macek Je absolventem Univerzity Pardubice, Ekonomicko - správní fakulty a funkci místopředsedy představenstva vykonává s účinností od 25. června Má zkušenosti z oblasti financí a bankovnictví, neboť působil senior dealera v soukromém bankovním sektoru, dále působil v pozici Key Account Managera společnosti Škoda Praha, a. s. Ve skupině Akcenta vykonával do května 2008 funkci ředitele společnosti AKCENTA CZ, a. s. - držitele devizové licence ČNB. Petra Nová Ve funkci člena představenstva spořitelního a úvěrního družstva je od 25. června Po maturitě na střední odborné škole pokračovala ve studiu BIVŠ, a. s. Praha, obor bankovní management. Do společnosti AKCENTA CZ, a. s. nastoupila v roce 1999 s tím, že od roku 2001 do roku 2006 vykonávala funkci ředitelky společnosti. Z toho vyplývá, že má odborné znalosti zejména z oblasti devizových obchodů a zahraničního platebního styku. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA Radovan Martínek je absolventem Univerzity Pardubice. Získal též doktorát v oboru financí a ekonomie na Vysoké škole chemicko - technologické v Praze. Od roku 1997 pracuje v bankovním sektoru v oblasti risk managementu a finančního řízení v ČR i zahraničí. Od prosince roku 2009 je členem představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. 7

8 Ing. Marie Kupková Působí ve společnosti AKCENTA CZ, a. s. od roku 1999 jako ekonom společnosti. Od 25. června 2008 je místopředsedkyní úvěrové komise spořitelního a úvěrního družstva. Zkušenosti získala také na kontrolním oddělení Finančního úřadu v Táboře a v soukromé sféře jako ekonomický účetní poradce. Po úspěšném absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze, obor účetnictví, získala titul inženýr. Ing. Radovan Kopecký Je zaměstnancem společnosti AKCENTA CZ, a. s. od května 2006, věnoval se práci pro oddělení vypořádání plateb, posléze se stal jeho vedoucím. Od 25. června 2008 vykonává funkci člena úvěrové komise pro spořitelní a úvěrní družstvo. Dříve pracoval pro Komerční banku, a.s. Hradec Králové, kde od roku 1992 zastával různé funkce - od pokladníka přes zpracovatele zahraničních plateb, včetně zpracování agendy šeků, platebních karet, FX operací, termínovaných vkladů, dokumentárních akreditivů a dalších nástrojů v rámci agendy zahraničního platebního styku. Titulu inženýr dosáhl na Vysoké škole zemědělské v Praze. Milan Lacina sr. Je jediným akcionářem společnosti AKCENTA CZ, a. s. a působí v této společnosti také jako předseda představenstva od roku Od 25. června 2008 je předsedou kontrolní komise spořitelního a úvěrního družstva. Mimo jiné působí jako předseda představenstva společnosti AKCENTA ENERGIE a. s. Vystudoval střední ekonomickou školu v Táboře, poté studoval na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Ing. Milan Lacina jr. Vykonává funkci místopředsedy kontrolní komise spořitelního a úvěrního družstva od 25. června 2008, rovněž je místopředsedou společností AKCENTA CZ, a. s. a AKCENTA ENERGIE a. s. Ve společnosti AKCENTA CZ, a. s. působí od roku Získal zde bohaté zkušenosti, neboť zastával řadu různých funkcí devizový obchodník, vedoucí oddělení marketing či interní audit. Titulu inženýr dosáhl na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v oboru Ekonomika a management. Ing. Martin Kušmirek, MBA Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, oboru matematické inženýrství. V roce 1995 nastoupil do Pragobanky. Odtud přešel v roce 1996 do společnosti ING Bank N.V., kde působil v řadě pozic 7 let. V roce 2003 získal titul MBA ve financích na University of New York a stal se členem transformačního týmu ebanky. Výrazně se podílel na proměně elektronické banky na standardní bankovní dům. V letech byl obchodním ředitelem spořitelního družstva WPB Capital, kde bylo jeho úkolem vybudovat finanční instituci specializovanou na financování podnikatelských aktivit. Od roku 2009 působí ve funkci předsedy úvěrové komise AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. 8

9 3. Zpráva představenstva za rok 2009 Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám komplexní informaci o aktivitách představenstva a družstevní záložny za rok Zpráva výstižně obsahuje hlavní oblasti, které představenstvo a celé družstvo v uplynulém roce řešilo. Činnost představenstva Představenstvo se scházelo pravidelně na měsíčních zasedáních představenstva v souladu se Stanovami družstva. Řádných zasedání představenstva bylo v roce 2009 celkem 12, avšak potřeby a rozvoj družstva vyvolaly nutnost svolat v průběhu roku ještě dalších 9 mimořádných zasedání družstva. Na svých zasedáních se představenstvo zabývalo základními otázkami chodu družstva, jakými byly např. zahájení činnosti družstva vůči veřejnosti, nabídka depozitních a později úvěrových produktů družstva, rozšíření aktivit družstva ve Slovenské republice, otevření první pobočky družstva v Hradci Králové, zahájení II. etapy implementace SW pro podporu činnosti družstva atd. Z každého zasedání představenstva byl pořízen zápis. Stanovená usnesení byla pravidelně na zasedáních představenstva kontrolována. Představenstvo nemalou měrou dbalo na tvorbu vnitřní předpisové základny ve formě Směrnic a Procesních knih. V roce 2009 bylo vydáno celkem 18 interních předpisů. Dále představenstvo pravidelně vyhodnocovalo vnitřní a řídicí systém družstva a spolupracovalo se členy Kontrolní komise při řešení případných problémových záležitostí. Aktivity a hospodaření družstevní záložny Aktivity družstevní záložny Dne 24. června 2009 byla konána řádná členská schůze družstva, která na svém jednání schválila zprávu představenstva o roční účetní závěrce a výsledcích hospodaření družstva za rok 2008, dále zprávu Kontrolní a Úvěrové komise. Dále členská schůze schválila roční účetní závěrku a návrh Výroční zprávy za rok 2008 a provedla volbu členů úvěrové komise. V souladu se Stanovami družstva, článkem VII, bod 6, písm. c) členská schůze provedla volbu delegátů, kteří budou zastupovat členy družstva podle představenstvem stanoveného a členskou schůzí odsouhlaseného klíče. Napříště tedy bude možno členské schůze realizovat formou shromáždění delegátů. Představenstvo svolalo celkem čtyři shromáždění delegátů, a to ve dnech 26. srpna 2009, 10. září 2009, 25. listopadu 2009 a 29. prosince Na jednotlivých shromážděních delegátů bylo povětšinou odsouhlaseno navýšení dalších členských vkladů vybranými členy družstva s cílem dodržet výši kapitálu požadovanou zákonem. 9

10 Na shromáždění delegátů dne 10. září 2009 byl dále změněn klíč pro zastupování členů družstva na shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů, které zasedalo dne 29. prosince 2009, mimo schválení navýšení dalšího členského vkladu, odsouhlasilo úpravu Stanov družstva a zvolilo čtvrtého člena představenstva. Hospodaření s majetkem družstevní záložny. V souladu s dlouhodobým záměrem a strategií společností AKCENTA, spořitelního a úvěrního družstva, byla dne 10. září 2009 uzavřena kupní smlouva a pořízena do majetku družstva budova č. p. 312, kat. území Pražské Předměstí v Hradci Králové a dále pozemek parc. číslo 634 o celkové výměře 451 m2 zastavěná plocha a nádvoří, obojí zapsané v katastru nemovitostí na LV č vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, kat. území Pražské Předměstí, obec Hradec Králové. v celkové ceně tis. Kč. 2) Vývoj v objemu vkladů Z účetních výkazů vyplývá, že spořitelní a úvěrní družstvo vykazovalo k závěru roku vklady od svých členů ve výši tis. Kč. 3) Hospodaření a stav majetku družstevní záložny Hospodaření spořitelního a úvěrního družstva bylo v roce 2009 v souladu s dlouhodobou strategií společnosti s vykázanou ztrátou ve výši tis. Kč. Podrobnosti o hospodaření a majetku družstva jsou obsaženy v přiložených účetních výkazech nebo rámcově uvedených ekonomických ukazatelích. 4) Důležité skutečnosti nastalé v roce 2009 V roce 2009 nenastaly žádné důležité skutečností v životě družstva. H) Návrh představenstva na krytí ztráty za rok 2009 AKCENTA vykázala za účetní období ztrátu ve výši tis. Kč. Je navrženo, aby byla ztráta převedena do položky nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích let. V Hradci Králové dne 18. dubna 2010 Bc. Jiří Macek v. r. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA v. r. místopředseda představenstva člen představenstva 10

11 4. Zpráva kontrolní komise za rok 2009 Vážené dámy, vážení pánové, stanovy AKCENTY, spořitelního a úvěrového družstva ukládají kontrolní komisi, aby předložil souhrnnou kontrolní zprávu za období od minulého období. Dovolte mi, abych tak učinil, a seznámil Vás s tím, jak naše Sdružení hospodařilo v předchozím roce, jak byly dodržovány stanovy Sdružení a usnesení orgánů Sdružení, jak pracovala naše komise. Složení kontrolní komise Kontrolní komise pracovala v roce 2009 v tomto složení: Milan Lacina předseda kontrolní komise a Ing. Milan Lacina - člen. Scházela se pravidelně jednou za čtvrt roku, v souladu se stanovami družstva na svých zasedáních projednávala činnost představenstva a jeho jednotlivých kroků. Účetní závěrka, hospodaření a návrh na rozdělení zisku Kontrolní komise byla představenstvem pravidelně seznamována s hospodařením spořitelního a úvěrního družstva a vlastní činností představenstva vyplývající z dodaných zápisů z jednání. Taktéž byly každé čtvrtletí prověřeny informace o plnění ukazatelů stanovených platnými předpisy. Na programu jednání počátkem kalendářního roku byly zejména kontroly hospodaření Sdružení a příprava rozpočtu na daný rok. Jednání v druhé polovině roku se především zaměřovala na kontroly plnění usnesení orgánů Sdružení, dodržování stanov Sdružení a průběžné hospodaření. Byly taktéž provedeny kontroly souladu ukazatelů se stanovenými právními předpisy na základě podkladů oddělení Compliance. Taktéž byla komise seznámena se zprávou představenstva za rok V uvedené zprávě neshledala kontrolní komise žádné závažné nedostatky ani pochybení. Stížnosti členů družstva Ve sledovaném období kontrolní komise eviduje několik stížností jednoho člena družstva. Z těchto stížností byly čtyři vyhodnoceny jako neoprávněné, jedna byla vyhodnocena jako méně významná a jedna byla označena jako středně významná. Středně významnou stížností byla nefunkčnost posílání potvrzovací SMS v krátkém časovém limitu. Šlo o výpadky způsobené třetí stranou a to dočasného charakteru, výpadek samotný ani dobu výpadku nebylo tedy možné přímo ovlivnit. Shodný problém spojený s tímto výpadkem řešilo ve stejné době i několik bank. Do byly zaznamenány dva výpadky tohoto charakteru. Jako opatření bylo zajištění včasné informovanosti členů družstva informací přímo do IB a na web. Do budoucna je plánováno zajištění alternativního dodavatele těchto služeb, které je spojeno s vyšší finanční náročností. 11

12 Zjištěné nedostatky a jejich odstraňování Komise taktéž nezjistila skutečnosti, které by byly v rozporu se schválenými stanovami družstva nebo platnými legislativními normami. Milan Lacina předseda kontrolní komise V Hradci Králové dne 10. března

13 5. Zpráva úvěrové komise za rok 2009 Úvěrová komise se scházela k jednání v průběhu roku 2009 operativně podle potřeby a plnila úkoly v souladu s ustanovením 6 zákona č. 87/1995 Sb., Opatřením České národní banky č. 6/2006 a čl. IX Stanov AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva. Na svých zasedáních se zabývala zejména posuzováním žádostí o úvěr, jejich schvalováním a nastavováním úvěrových pravidel. Rok 2009 je charakterizován novým klíčovým mezníkem v historii družstva a to začátkem úvěrování. Společnost posílili zkušení odborníci v oblasti úvěrových obchodů jak v oblasti obchodu, tak v oblasti řízení rizik. Byly zavedeny nové řídící mechanismy a předpisová základna. Rizikovost jednotlivých úvěrových obchodů je vyhodnocovaná a posuzovaná na základě bonity klienta a hodnoty zajištění. Nejčastějším zajišťovacím prostředkem byly nemovitosti bez právních vad, přičemž jejich tržní hodnota vždy přesahovala výši poskytnutého úvěru tak, aby kreditní riziko bylo minimální. V roce 2009 Úvěrová komise AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva schválila celkem 13 úvěrů v objemu Kč. Kvalita úvěrového portfolia je velmi vysoká, všechny úvěry jsou klasifikované jako standardní, ani jeden úvěr není po splatnosti. V Hradci Králové, dne 12. dubna 2010 Ing. Martin Kušmirek, MBA předseda Úvěrové komise 13

14 I) Upozornění a rozhodnutí České národní banky vůči spořitelnímu a úvěrnímu družstvu Ve sledovaném období nebylo uloženo družstvu žádné opatření a dále nebylo zahájeno žádné správní řízení či jiné konání vedoucí k odstranění nedostatků nebo zjednání nápravy. J) Poměrové ukazatele, kapitál a kapitálové požadavky Poměrové ukazatele k 31. prosinci 2009 POMĚROVĚ UKAZATELE H O D N O T Y Ukazatel kapitálové přiměřenosti 46,58 % Rentabilita průměrných aktiv -3,57 % Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (tier 1) -22,76 % Aktiva na jednoho zaměstnance tis. Kč Správní náklady na jednoho zaměstnance 748 tis. Kč Zisk po zdanění na jednoho zaměstnance -750 tis. Kč Údaje o kapitálu Kapitál spořitelního a úvěrního družstva je stanoven na individuálním základě. Kapitál družstva tvoří zejména splacené členské vklady ve výši tis. Kč. ÚDAJE O KAPITÁLU HODNOTY Souhrnná výše původního kapitálu (tier 1) tis. Kč z toho splacené členské vklady tis. Kč nerozdělený zisk z předchozího období 103 tis. Kč ztráta za běžné účetní období tis. Kč nehmotný majetek jiný než goodwill tis. Kč Souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2), souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3) a souhrnná výše všech odčitatelných položek jsou nulové. Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál činí: tis. Kč Údaje o kapitálových požadavcích: Kapitálové požadavky k vypořádacímu riziku, k pozičnímu, měnovému, komoditnímu, dále k riziku angažovanosti obchodního portfolia a k ostatním nástrojům obchodního portfolia jsou nulové. ÚDAJE O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH Kapitálové požadavky celkem kapitálový požadavek k expozicím vůči instituci při STA HODNOTY tis. Kč tis. Kč 14

15 kapitálový požadavek k operačnímu riziku při BIA 87 tis. Kč Informace o událostech za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení roční účetní závěrky V roce 2009 nenastaly žádné důležité události v životě družstva. Informace o případných opravách zásadních chyb minulých let a vlivu těchto změn na vlastní kapitál k rozvahovému dni V roce 2009 nedošlo ve sledovaném účetním období k žádné podstatné opravě chyb z minulých let, které by měly vliv na změnu vlastního kapitálu vykazovanému k rozvahovému dni. Informace o dalších okolnostech ovlivňující výsledek hospodaření a finanční situaci účetní jednotky, které jsou významné pro uživatele účetní závěrky Všechny podstatné informace o skutečnostech či okolnostech ovlivňující výsledek hospodaření a finanční situaci družstva za účetní období roku 2009 a které jsou významné pro všechny uživatele účetní závěrky, jsou uvedeny v jednotlivých částech této výroční zprávy. V Hradci Králové dne 18. května 2010 Bc. Jiří Macek místopředseda představenstva Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA člen představenstva 15

16 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Družstvo: AKCENTA, spotřební a úvěrní družstvo, Gočárova třída 312/52, Hradec Králové 2, , IČO: , dále jen družstvo. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr. vložka 1358 Zpráva dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo bylo k osobou ovládanou, a to členem družstva společností FPSROK, spol. s. r. o., kterou ovládá AKCENTA GROUP SE Vzhledem k výše uvedenému patřilo k družstvo do skupiny propojených osob s těmito dalšími osobami: FPSROK, spol. s r.o., IČO: , Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ AKCENTA CZ, a.s., IČO: , Praha 10, U Vršovického hřbitova 554/10, AVAIN, a.s., IČO: , Praha 10, U Vršovického hřbitova 554/10, AKCENTA ENERGIE a.s., IČO: , Praha 10, U Vršovického hřbitova 554/10, PRUM-INVEST s.r.o., IČO: , Tábor, Košínská 194, TESTAMADO,a.s., IČO: , Tábor, Tř. 9. května 693 AKCENTA GROUP SE, IČO: , Praha 10, U Vršovického hřbitova 554/10 Společnost FPSROK, spol. s r.o. je řádným členem družstva s dalším členským vkladem ve výši tis. Kč a uzavřenou Rámcovou smlouvou o poskytování vybraných služeb. Společnost AKCENTA ENERGIE, a. s. je řádným členem družstva s uzavřenou Rámcovou smlouvou o poskytování vybraných služeb. Společnost AKCENTA GROUP SE je řádným členem družstva s uzavřenou Rámcovou smlouvou o poskytování vybraných služeb. Společnost AKCENTA CZ, a. s. je řádným členem družstva s uzavřenou Rámcovou smlouvou o poskytování vybraných služeb. Družstvo uzavřelo následující smlouvy se společností AKCENTA CZ, a. s.: Podlicenční smlouva ze dne ve výši ,-- Kč/čtvrtletí (+DPH) a 35 Kč (+DPH)/klient v systému za čtvrtletí 16

17 Kupní smlouvu ze dne o koupi budovy a pozemku ve výši ,-- Kč Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne ve výši ,-- Kč/ měsíc Smlouva o postoupení licence k modulům informačního systému a změně podlicenční smlouvy ze dne ve výši ,-- Kč bez DPH Dále družstvo uzavřelo následující smlouvy se společností AKCENTA ENERGIE, a.s.: Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne ve výši ,-- Kč/ měsíc V Hradci Králové dne 18. května 2010 Bc. Jiří Macek místopředseda představenstva Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA člen představenstva 17

18 Účetní Závěrka 18

19 Ministerstvo financí České republiky schváleno č.j. 501/2002 ze dne 6.listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo IČ družstevní záložny: Sídlo: Gočárova 312/52 Hradec Králové, Česká republika ROZVAHA ke dni: (v celých tisících Kč) AKTIVA Běžné účetní období Min. úč. období brutto korekce netto netto 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování v tom: a) vydané vládními institucemi b) ostatní pohledávky 3. Pohledávky za bankami a za družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 7. Účasti s podstatným vlivem z toho: a) v bankách 8. Účasti s rozhodujícím vlivem z toho: a) v bankách 9. Dlouhodobý nehmotný majetek z toho: a) zřizovací výdaje b) goodwill 10. Dlouhodobý hmotný majetek z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál 13. Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem

20 ROZVAHA ke dni: (v celých tisících Kč) PASIVA Běžné účetní období Min. úč. období Závazky vůči bankám a družstevním záložnám v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky 2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů v tom: a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 4. Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy 66 v tom: a) na důchody a podobné závazky b) na daně c) ostatní Podřízené závazky 8. Základní kapitál z toho: a) splacený základní kapitál b) vlastní akcie 9. Emisní ážio 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku 11. Rezervní fond na nové ocenění 12. Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z toho: a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání 20

21 Ministerstvo financí České republiky schváleno č.j. 501/2002 ze dne 6.listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo IČ družstevní záložny: Sídlo: Gočárova 312/52 Hradec Králové, Česká republika PODROZVAHA ke dni: (v celých tisících Kč) Běžné účetní období Minulé účetní období Přijaté zástavy a zajištění Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání 21

22 VÝSLEDOVKA ke dni: (v celých tisících Kč) Běžné účetní Minulá období období Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů 3. Výnosy z akcií a podílů v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem c) ostatní výnosy z ostatních akcií a podílů 4. Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací 7. Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) na mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění 358 b) ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opr. položek k dlouh. hmotnému a nehmotnému majetku 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr. položek k dl. hm. a nehm. majetku Rozpuštění opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 13. Odpisy, tvorba a použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám 14. Rozpuštění opr. pol. k účastem s rozhod. a podst. vlivem 15. Ztráty z přev. úč. s rozh. a podst. vl., tvorba a použ. opr. pol. k úč. s roz. a pod. vlivem 16. Rozpuštění ostatních rezerv 17. Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhod. nebo podst. vlivem 19. Zisk nebo ztr. za úč. období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy 21. Mimořádné náklady 23. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 24. Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání 22

23 Obchodní firma: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo IČ družstevní záložny: Sídlo: Gočárova 312/52 Hradec Králové, Česká republika VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni: (v celých tisících Kč) PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (v tis. Kč) ZÁKLADNÍ KAPITÁL VLASTNÍ AKCIE EMISNÍ ÁŽIO REZERVNÍ FONDY KAPIT. FONDY OCEŇOVACÍ ROZDÍLY ZISK/ ZTRÁTA CELKEM Zůstatek k Změny účetních metod Opravy zásadních chyb Kurzové a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Převod do nerozděleného zisku Emise akcií Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Použití fondů Zůstatek k Zůstatek k Změny účetních metod Opravy zásadních chyb Kurzové a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Převod do nerozděleného zisku Emise akcií Zvýšení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Použití fondů Zůstatek k

24 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Gočárova třída 312/52, PSČ Hradec Králové, IČO: Příloha k účetní závěrce sestavené k (dle 18 odst. 1 písm. c zák. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.501/2002 sb.) 24

25 OBSAH 1. Informace o uplatněných účetních metodách Informace o použitých nových účetních metodách Informace o způsobech oceňování majetku a závazků Informace o okamžiku uskutečnění účetního případu Postupy odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Informace o postupech účtování obchodů s cennými papíry, deriváty Informace o postupech účtování úrokových výnosů a nákladů, způsobech vykazování příjmů z ohrožených pohledávek včetně úroků, prémií a diskontů vzniklých při pořízení pohledávek od třetích stran Informace o metodách a postupech identifikace klasifikovaného majetku, zejména pohledávek, způsobech odpisování majetků, zejména pohledávek Informace o zásadách a postupech výpočtu výše opravných položek a rezerv včetně vysvětlení základních předpokladů pro jejich použití 2. Informace o použitých finančních nástrojích Kvalitativní informace o úvěrovém riziku Kvantitativní informace o úvěrovém riziku Kvalitativní informace o tržním riziku Kvantitativní informace o tržním riziku Ostatní druhy a kategorie rizik 3. Informace o účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem 4. Informace o oborech činnosti a zeměpisných oblastech, ve kterých účetní jednotka provozuje svou činnost 5. Informace o významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu, návrhu na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty 25

26 Významné položky uvedené v rozvaze a návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a přehledu změnách ve vlastním kapitálu Další významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu 6. Informace o vztazích s propojenými osobami nebo osobami se zvláštním vztahem k finančním institucím (dále jen spřízněné osoby ) Souhrnná výše úvěrů poskytovaných účetní jednotkou členům statutárních orgánů, dozorčí rady nebo odborných orgánů a dále zaměstnancům podílejících se na řízení účetní jednotky Souhrnná výše záruk vydaných účetní jednotkou za členy statutárních orgánů, dozorčí rady nebo odborných orgánů a dále zaměstnanci podílejícími se na řízení účetní jednotky Název a sídlo fyzických nebo právnických osob, jestliže výše jejich podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech účetní jednotky přesáhla 10% 7. Informace o událostech za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky 8. Informace o případných opravách zásadních chyb minulých let a vliv těchto změn na vlastní kapitál k rozvahovému dni 9. Informace o dalších okolnostech ovlivňující výsledek hospodaření a finanční situaci účetní jednotky, které jsou významné pro uživatele účetní závěrky 26

27 POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr, vložka Datum zápisu: Označení účetní jednotky: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Sídlo: Gočárova třída 312/52, PSČ , Hradec Králové Identifikační číslo: (Dále jen AKCENTA ) a) počet členů družstevní záložny k členů (zvýšení od o 560 členů) b) výše zapisovaného a nezapisovaného základního kapitálu k tis. Kč z toho zapisovaného 500 tis. Kč a nezapisovaného tis. Kč (došlo k navýšení nezapisovaného základního kapitálu o tis. Kč. Jedná se o členské vklady členů družstva) c) výše členského podílu k ,00 Kč (došlo k navýšení členských podílů ve výši 560 Kč) d) výše nesplacených členských podílů k tis. Kč e) poskytnutých úvěrů osobám dle zvláštního právního předpisu k Kč f) jmenovité hodnotě záruk vydaných družstevní záložnou jeho ručení za úvěry členům poskytnuté jinými osobami k Kč g) celková výše závazků družstevní záložny po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetního období 0 Kč h) celková výše pohledávek družstevní záložny po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetního období 0 Kč i) další skutečnosti požadované dalším předpisy vydanými dozorovými a regulatorními orgány k Kč 1 Úvěry poskytnuté podle 7 odst. 1 zák. č. 87/1995 Sb. 27

28 Předmět podnikání: Družstevní záložna je výlučně za účelem zajištění povolených činností podle 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, které jsou uvedeny v odst. 1), oprávněna: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, c) nabývat majetek a disponovat s ním, d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění povolených činností dle 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů uvedených v odst. 1, e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak. Družstevní záložna je oprávněna v rámci svého podnikání vykonávat níže uvedené činnosti dle 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů: a) přijímání vkladů od členů b) poskytování úvěrů členům c) finanční leasing pro členy d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy e) poskytování ručení za úvěry a půjčky členů f) otvírání akreditivů pro členy g) obstarání inkasa pro členy h) pronájem bezpečnostních schránek členů i) nákup a prodej cizí měny pro členy 28

29 Statutární orgán Statutární orgán představenstvo: Předseda představenstva: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. od 25. června 2008 Místopředseda představenstva: Bc. Jiří Macek od 25. června 2008 Člen představenstva: Petra Nová od 25. června 2008 Člen představenstva: Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA od 29. prosince 2009 Změna ve statutárním orgánu. Rozhodnutím shromáždění delegátů společnosti ze dne bylo představenstvo rozšířeno o nového člena. K tomuto rozšíření se vyjadřovala Česká národní banka, která ho schválila. V současné době předáno k zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Návrh na zápis byl podán dne

30 1. INFORMACE O UPLATĚNÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH INFORMACE O POUŽITÝCH NOVÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH Vedení účetnictví AKCENTY se řídí interními směrnicemi vypracovanými v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2002 Sb. a zákonem č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. INFORMACE O ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ Pro oceňování majetku a závazků používá účetní jednotka: pořizovací cenu tj. cenu, za kterou by majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související pro ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného nákupem, jmenovitou hodnotu pro ocenění peněžních prostředků a cenin, pohledávek a závazků při jejich vzniku. Pro přepočet cizích měn na Kč byly používány kurzy dle kurzovního lístku ČNB k datu účetní závěrky INFORMACE O OKAMŽIKU USKUTEČNĚNÍ ÚČETNÍHO PŘÍPADU Pro potřeby oceňování cizoměnových pohledávek a závazků ke dni jejich vzniku považuje účetní jednotka za den uskutečnění účetního případu u dodavatelské faktury den obdržení faktury a u odběratelské den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu). Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu vždy denním kurzem ČNB ke dni uskutečnění účetního případu, v účetní závěrce k rozvahovému dni POSTUPY ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Při odpisování hmotného a nehmotného majetku se postupuje dle 28 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 30, 31, 32a Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Interní směrnice AKCENTY. 30

31 U hmotného majetku s pořizovací cenou do 40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok účetní jednotka účtuje přímo do spotřeby Hmotný dlouhodobý majetek (pořizovací cena nad 40 tis. Kč) se účetně odepisuje. Nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč se účtuje do spotřeby v období, kdy byl pořízen. Nehmotný majetek s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč se účetně odepisuje INFORMACE O POSTUPECH ÚČTOVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY, DERIVÁTY AKCENTA žádné cenné papíry ani deriváty neměla INFORMACE O POSTUPECH ÚROKOVÝCH VÝNOSŮ A NÁKLADŮ, ZPŮSOBECH VYKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z OHROŽENÝCH POHLEDÁVEK VČETNĚ ÚROKŮ, PRÉMIÍ A DISKONTŮ VZNIKLÝCH PŘI POŘÍZENÍ POHLEDÁVEK OD TŘETÍCH STRAN AKCENTA ohrožené pohledávky neměla INFORMACE O METODÁCH A POSTUPECH IDENTIFIKACE KLASIFIKOVANÉHO MAJETKU, ZEJMÉNA POHLEDÁVEK, ZPŮSOBECH ODPISOVÁNÍ MAJETKU, ZEJMÉNA POHLEDÁVEK Při odpisování hmotného a nehmotného majetku se postupuje dle 28 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 30,31 a 32a Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Společnost provádí rovnoměrné účetní odpisy, způsob odepisování je stanoven společností pro každý nově pořízený majetek na základě předpokládané doby použitelnosti majetku. AKCENTA v sledovaném období neodepisovala pohledávky INFORMACE O ZÁSADÁCH A POSTUPECH VÝPOČTU VÝŠE OPRAVNÝCH POLOŽEK A REZERV VČETNĚ VYSTVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO JEJICH POUŽITÍ AKCENTA zatím netvořila zásady a postupy výpočtu výše opravných položek a rezerv, protože doposud nebyly potřeba. 31

32 2. INFORMACE O POUŽITÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJÍCH 2.1. KVALITATIVNÍ INFORMACE O ÚVĚROVÉM RIZIKU: Způsoby používání úvěrového hodnocení dlužníka včetně vysvětlení obsahu jednotlivých hodnotících stupňů, definice pohledávky po splatnosti, sledované a ohrožené pohledávky Hodnocení dlužníků probíhá individuálně s tím, že jsou vyhodnocována finanční rizika schopnost klienta splácet, nefinanční rizika (obor činnosti, historie, zkušenosti, atd.) a zajištění úvěrových obchodů bez zajištění nemovitostí nebo jiným ocenitelným aktivem AKCENTA úvěry neposkytuje. Pohledávkami po splatnosti se myslí pohledávky, kde je klient s prodlením se splátkou delší, jak 30 dnů (sledovaná pohledávka). Ohroženými pohledávkami jsou ty, kde je klient s prodlením se splátkou delší, jak 90 dnů. Charakteristika pohledávek, u nichž se při hodnocení uplatňuje portfoliový přístup a způsob tvorby opravných položek k těmto pohledávkám AKCENTA portfoliový přístup neuplatňuje. Strategie a postupy zajištění uznávaného pro účely tvorby opravných položek; sledování hodnoty zajištění v průběhu času Tvorba opravných položek k úvěrovému portfoliu v roce 2009 nebyla provedena, vzhledem k tomu, že všechny úvěry byly kategorizovány (klasifikovány) jako standardní. Kvalita současného úvěrového portfolia včetně uvedení používaných typů zajištění Tvorba opravných položek k úvěrovému portfoliu v roce 2009 nebyla provedena, vzhledem k tomu, že všechny úvěry byly kategorizovány (klasifikovány) jako standardní. Použití hodnocení zveřejňované hodnotícími agenturami při posuzování pohledávek 32

33 Úvěrové pohledávky nejsou ohodnocovány za pomocí ratingových agentur. Interní hodnocení, pokud jej účetní jednotka používá a vztah mezi interním a externím hodnocením AKCENTA používá pouze interní hodnocení. Modely měření úvěrového rizika portfolia, pokud je účetní jednotka používá AKCENTA nepoužívá. Zásady a postupy, jimiž se řídí vymáhání pohledávek za dlužníky AKCENTA nevymáhala doposud žádnou pohledávku za dlužníky. Závěry týkající se složení úvěrového portfolia, které učinila účetní jednotka na základě dosavadních zkušeností z neplnění závazků dlužníků K AKCENTA neměla pohledávky po splatnosti. Charakteristika významných koncentrací úvěrového rizika s uvedením postupů a metod používaných pro zjištění koncentrace úvěrového rizika a vysvětlením pojmu významná koncentrace Vzhledem k tomu, že úvěrové portfolio se začalo budovat až v druhé polovině roku 2009, nedochází k žádným významným koncentracím úvěrového rizika. Charakteristika použitých nových nebo inovovaných nástrojů realokace úvěrového rizika, jako jsou úvěrové deriváty, sekuritizace, důvod využívání těchto nástrojů účetní jednotkou, role účetní jednotky v těchto transakcích, zejména původce, obsluhovatel, úvěrový posilovatel Tyto nástroje nebyly použity. Charakteristika smluvních závazků z rekurzních dohod včetně uvedení případných ztrát z těchto dohod AKCENTA nepoužívá. 33

34 2.2. KVANTITATIVNÍ INFORMACE O ÚVĚROVÉM RIZIKU: Členění úvěrů podle jednotlivých hlavních odvětví (partnerů)- v tis. Kč tis. Kč Nefinanční organizace Nerezidenti Celkem Členění úvěrů podle hlavních zeměpisných oblastí (v tis. Kč) Země ČR Celkem Členění majetku podle zbytkové doby splatnosti v členění na splatnost do 3 měsíců, od 3 měsíců do 1 roku, od 1 roku do 5 let, nad 5 let (v tis. Kč) Pohledávky u bank celkem ve výši: Pohledávky u bank BÚ splatné na požádání ve výši: Pohledávky u bank SÚ splatné na požádání ve výši: Členění pohledávek z úvěrů za členy družstevní záložny na standardní, sledované, nestandardní, pochybné, ztrátové (v tis. Kč) tis. Kč Standardní Opravné položky k možným 0 0 ztrátám z pohledávek Čisté pohledávky za klienty Výše pohledávek, které byly během účetního období restrukturalizovány AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo neevidovalo v roce 2008 ani v roce 2009 žádné restrukturalizované pohledávky. 34

35 Výše opravných položek k majetku Opravné položky k majetku AKCENTA netvořila Výše sekuritizovaného majetku podle druhů AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí KVALITATIVNÍ INFORMACE O TRŽNÍM RIZIKU: Charakteristika operací spojených s tržním rizikem AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Účel použití derivátů, zejména použití pro tvorbu trhu, spekulace, zajišťování AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Používání inovovaných nebo komplexních nástrojů AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Způsoby sjednávání derivátů, zejména na mimoburzovním trhu (OTC) nebo na burze AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Metody používané k měření, sledování a řízení tržního rizika, typy modelů, hlavní předpoklady a parametry modelů, jako jsou doba držení, hladina spolehlivosti; zásady a postupy validace vlastních modelů AKCENTA nepoužívá žádné metody k měření, sledování a řízení tržního rizika Používání stresového testování zejména zásady a postupy stresového testování; frekvence stresového testování AKCENTA neprovádí stresové testování Metody používané k zajištění se proti vlivu změn tržních úrokových měr 35

36 AKCENTA neprovádí zajištění Úroková citlivost majetku, závazků a podrozvahových položek na změny úrokových měr AKCENTA neprovádí (VAR), a další související informace, jako je zejména použití intervalu spolehlivosti AKCENTA VaR nepoužívá KVANTITATIVNÍ INFORMACE O TRŽNÍM RIZIKU: Jmenovitá a reálná hodnota derivátů v členění na deriváty sjednané za účelem zajišťování, tvorby trhu nebo spekulace, a dále členění podle různých typů derivátů, jakou jsou forvardy, futurem, opce, slapy, a v rozdělení na burzovní a mimoburzovní (OTC) AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Zbytková splatnost derivátů v členění na deriváty sjednané za účelem zajišťování, tvorby trhu nebo spekulace AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Přehled majetku a závazků podle položek rozvahy (bilance) uspořádaný do skupin podle data smluvní změny úrokové míry nebo data splatnosti podle toho co nastane dříve, a to v členění do tří měsíců, do jednoho roku, od jednoho roku do pěti let, nad pět let. (v tis. Kč) Pohledávky u bank celkem ve výši: Se splatností do tří měsíců: Pohledávky za klienty celkem ve výši: Se splatností do tří měsíců: 186 Se splatností do jednoho roku: 582 Se splatností do pěti let: Se splatností nad pět let: AKCENTA vykazuje závazky vůči klientům ve výši: Se splatností do tří měsíců: Se splatností do jednoho roku:

37 Se splatností do pěti let: Se splatností nad pět let: 0 (a) Klasifikace pohledávek za bankami (v tis. Kč) tis. Kč Standardní Opravné položky k možným ztrátám z pohledávek 0 0 Čisté pohledávky za bankami Banka ke konci roku 2009 ani 2008 nerestrukturalizovala pohledávky za bankami. (b) Analýza pohledávek za bankami podle druhu zajištění (v tis. Kč) tis. Kč Cenné papíry 0 0 Záruky společností 0 0 Zajištění v držení banky 0 0 Nezajištěno Celkem Přehled majetku a závazků podle položek rozvahy (bilance) uspořádaných do skupin podle cizích měn (v tis. Kč) CZK Opravné položky k možným ztrátám z pohledávek 0 0 Čisté pohledávky za bankami OSTATNÍ DRUHY A KATEGORIE RIZIK: Řízení operačních rizik AKCENTA užívá metodu BIA k řízení operačního rizika. Hodnota BIA pro rok 2009 byl 87 tis. Kč Řízení měnového rizika AKCENTA nemá měnové riziko 37

38 3. INFORMACE O ÚČASTECH S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM AKCENTA nemá žádné účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem. 4. INFORMACE O ZEMĚPISNÝCH OBLASTECH, VE KTERÝCH ÚČETNÍ JEDNOTKA PROVOZUJE SVOU ČINNOST AKCENTA podnikala výlučně v ČR. V současné době připravuje otevření pobočky ve Slovenské republice. 5. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH POLOŽKÁCH UVEDENÝCH V ROZVAZE, VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU, NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO VYPOŘÁDÁNÍ ZTRÁTY 5.1. VÝZNAMNÉ POLOŽKY UVEDENÉ V ROZVAZE A NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO VYPOŘÁDÁNÍ ZTRÁTY: Daň z příjmů, odložený daňový závazek nebo pohledávka (v tis. Kč) Odložený daňový závazek k k Podřízená aktiva a závazky s uvedením částky, měny, úrokové míry, původní a zbytkové doby splatnosti, podmínek podřízenosti, popřípadě důvody požadovaného dřívějšího zaplacení těchto aktivit a závazků AKCENTA nevykazuje podřízená aktiva ani podřízené závazky Konsorciální úvěry AKCENTA nemá žádné konsorciální úvěry. 38

39 5.1.4 Ostatní pohledávky a závazky, pohledávky a závazky z repo obchodů a dále termínové se splatností, s výpovědní lhůtou, úsporné vklady se splatností, s výpovědní lhůtou a na požádání AKCENTA vykazuje pohledávky na požádání na běžných účtech ve výši tis. Kč. Ostatní pohledávky na spořicích účtech na požádání ve výši tis. Kč Cenné papíry v členění na určené k obchodování, prodeji a držené do splatnosti podle těchto kategorií; cenné papíry v členění na kótované a nekótované na burze. Cenné papíry AKCENTA nevlastní Dluhové cenné papíry v členění držené do splatnosti a určené k obchodování a k prodeji a emitované dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku. Cenné papíry AKCENTA nevlastní Důvody tvorby a použití rezerv a opravných položek, postup jejich výpočtu s uvedením stavu rezerv a opravných položek na začátku účetního období, jejich zvýšení a snížení v průběhu období a stav na konci účetního období AKCENTA v daném účetním období neúčtovala o rezervách a netvořila opravné položky Zřizovací výdaje AKCENTA nemá žádné zřizovací výdaje Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Změny dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč) Budovy Pozemky Celkem Pořizovací cena K 1. lednu Přírůstky Úbytky K 31. prosinci K 1. lednu

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Obsah. VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Obsah. VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo 211 Obsah 2 3 4 6 8 1 11 12 13 15 16 17 19 24 42 Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Hradec Králové, květen 2011 1 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Základní údaje... 5 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013 Informace o Českém spořitelní družstvu Obchodní firma: Právní forma: Družstvo IČ: 274 44 376 Sídlo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. dubna 2006

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů ze dne 25. 6. 2012 Tato zpráva obsahuje průběžné neauditované údaje. Údaje prezentované v této zprávě také nezohledňují

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Vinohradské vzájemné družstevní záložny

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Vinohradské vzájemné družstevní záložny Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2006 Vinohradské vzájemné družstevní záložny výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2006 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Obsah 2 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 19 24 44 Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.6.28 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura 213 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených orgánů a vedoucích 2 3 4 5

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo. Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 16. dubna 2010

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo. Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 16. dubna 2010 2009 Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc Výroční zpráva Datum uveřejnění: 16. dubna 2010 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět podnikání 4 Činnosti

Více

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 30. 9. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 30. 9. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvod 01 Základní údaje 01 Údaje o činnosti 01 Základní kapitál 01 Organizační struktura 02 Údaje o členech představenstva, kontrolní komise a členech vrcholného

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební spořitelna a. s.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více