Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2015"

Transkript

1 Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2015 Stacionární doprava, O.-Hrabová Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava, O.-Jih Znečišťování veřejného prostranství a narušování veřejného pořádku, O.-Hrabůvka Stacionární doprava a znečišťování pozemní komunikace, O.-Muglinov Stacionární doprava, O.-Zábřeh Bezpečnostní situace, O.-Heřmanice Kácení dřevin, O.-Michálkovice Stacionární doprava, O.-Poruba Volný pohyb psů a znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy, O.-Slezská Ostrava Rušení nočního klidu, O.-Mariánské Hory

2 Stacionární doprava, O.-Hrabová Doručeno: Dobrý den, obracím se na Vás ohledně parkování kamiónů v místech, kde je stání vyhrazeno pro autobusy MHD. Kamionů zde parkuje tolik, že pro autobusy často nezůstává ze čtyř vyhrazených míst ani jedno jediné. Strážníci městské policie tento problém standardně odmítají řešit, protože se nejedná o veřejnou komunikaci. Dle našeho názoru by to však policie řešit mohla, jedná se o veřejně přístupnou komunikaci a vyhrazené parkoviště je označeno jak horizontálním tak vertikálním značením. Prosím o Vaše vyjádření. Odpověď ředitele: ve věci Vašeho podnětu, týkajícího se parkování nákladních vozidel (kamionů) na vyhrazeném parkovišti, které je upraveno dopravním značením IP 12 s dodatkovou tabulkou 4 STÁNÍ PRO DPO 5:00 23:00 hod a zároveň vodorovným dopravním značením BUS v Ostravě-Hrabové, uvádím následující. Uvedenou problematikou se intenzivně zabývá místně příslušný strážník-okrskář, který Vás v této věci již kontaktoval, a také ostatní strážníci oblasti. Případné nerespektování dopravního značení řeší městská policie dle platných právních norem. Obeznámeno bylo s touto situací také vedení společnosti kamionové dopravy, která na toto parkoviště navazuje. V případě zjištění protiprávního jednání se obraťte na telefonní čísla příslušného pracoviště městské policie, která Vám strážník-okrskář v rámci osobního kontaktu předal, či na bezplatnou linku 156. Městská policie bude v rámci výkonu služby i nadále věnovat této problematice zvýšenou pozornost.

3 Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Doručeno: Dobry den,rad bych vas informoval o situaci,ktera je v Moravske Ostrave. Nekteri ridici atomobilu nedodrzuji vyhlasku a parkuji mimo vyznacena parkoviste nejcasteji na chodniku a verejne zeleni za objektem vymeniku. Prostranstvi s verejnou zeleni vypada jako po orani a projit po chodniku znamena zneciszeni obuvi. Situaci jsme jiz hlasili hlidkam MP,ale nebyla vyresena. Posledni kontakt s hlidkou byl o minulem vikendu,kdy po upozorneni na porusovani vyhlasky nam bylo sdeleno,ze musi resit jiny problem. Problemem bylo parkovani casti vozidla vozidla na zlute care. Pro reseni niceni zeleine, parkovani na chodniku pry musi videt vozidlo vjizdet na vlastni oci. Posilam foto z uvedene oblasti a doufam ve vyreseni situace. Odpověď ředitele: problematikou parkování vozidel v Moravské Ostravě v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích se intenzivněji zabývá místně příslušný strážníkokrskář již od 3. ledna, kdy bylo městské policii oznámeno parkování vozidla na chodníku. V rámci výkonu služby se místně příslušný strážník-okrskář i strážníci-hlídkaři v oblasti zabývají i dohledem na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zjištěná protiprávní jednání jsou následně řešena dle platné legislativy. Ve věci podnětu jste byl místně příslušným strážníkem-okrskářem kontaktován a věc s Vámi projednal. Strážníci se budou nadále v rámci výkonu služby problematikou stacionární dopravy zabývat.

4 Stacionární doprava, O.-Jih Doručeno: Dobrý den, V poslední době stoupá ve městech poptávka po bezplatném parkování. Tak je tomu i v Ostravě. Obyvatelé městské části Ostrava-Jih vynalezli a uvedli do praxe hned několik způsobů, jak bez nároků na investice zvýšit počet parkovacích míst. Níže uvádím několik inspirací pro řešení statické dopravy (parkování) bez velkých nároků na investice. Jedná se o parkování: ve vjezdech bytových domů v zákazu stání v zákazu zastavení na požárních plochách, k požární ploše se stejně z důvodu ucpaných ulic požární vůz nedostane, tudíž jsou požární plochy zbytečné stání jedním kolem na chodníku (tam, kde řidič usoudí, že chodník je zbytečně široký) stání oběma koly na chodníku a všude tam, kde řidič usoudí, že chodník je zbytečný úplně) parkování v jednosměrné ulici s objížděním po chodníku, sdílení chodníku pěšími a vozidly. Zde je nutno myslet na parkující řidiče při plánování rekonstrukcí ulic a projektovat obrubníky chodníků v úrovni vozovky, aby nedocházelo k poškozování pneumatik při najíždění na chodníky. stání jedním kolem na trávníku stání oběma koly na trávníku stání v křižovatce ve vzdálenosti kratší než 5 m stání v místech, kde vozidlo zakrývá vodorovné značení žluté barvy stání těsně před a těsně za přechodem pro chodce, případně přímo na něm stání v místech, kde zůstává jeden jízdní pruh alespoň o šířce 3 m společný pro oba směry a provoz je řešen střídavou jízdou parkování na nezpevněných plochách v okolí parkování a dlouhodobé stání nepojízdných vozidel na parkovištích prodejen Tyto návrhy jsou dlouhodobě testovány v provozu v městské části Ostrava-Jih. Po mnoha letech testovacího provozu je možné konstatovat, že všechny fungují naprosto bezvadně ke spokojenosti občanů a mohou být inspirací i pro jiné Ostravské městské části nebo dokonce pro další města. Zákazové dopravní značky umístěné v této lokalitě nevadí institucím, které je nechaly umístit, nevadí občanům, kterým mají sloužit a nevadí ani strážníkům městské či státní policie, kteří mají na jejich dodržování dohlížet. Tudíž jsou tyto značky zbytečné a je možno je odstranit bez jakéhokoliv dopadu na silniční provoz. K tolik diskutovanému oživení centra města Ostravy je tak možno zajistit dostatek parkovacích míst pro motorizované návštěvníky, rezidenty a pracující. Velký potenciál je například ve využití ploch.

5 Odpověď ředitele: odborem dopravy Magistrátu města Ostravy mi byl dle věcné příslušnosti postoupen k vyřízení Váš podnět, resp. jeho část, týkající se stání motorových vozidel na území městského obvodu Ostrava-Jih. Problematika stacionární dopravy nejen v městském obvodu Ostrava-Jih je strážníky Městské policie Ostrava denně v rámci výkonu služby řešena. Je třeba však v té souvislosti zdůraznit, že městská policie plní celou řadu úkolů, které jí plynou ze zákona i z aktuálních potřeb ve vztahu k veřejnému pořádku. Konkrétně zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii v ustanovení 2 vymezuje, které úkoly a v jakém rozsahu strážníci plní. Na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích se pouze podílí, zcela jistě se nejedná o prioritu městské policie. Městská policie Ostrava nebyla zřízena proto, aby prioritně řešila otázku stacionární dopravy. Pokud by tomu tak bylo, v podstatě bychom suplovali dopravní policii a strážníci by při výkonu služby nedělali nic jiného, než řešili přestupky na úseku dopravy. Vzhledem k počtu vozidel na území města registrovaných či jen provozovaných, k nedostatku parkovacích míst a nedostačující kapacitě pozemních komunikací ve vztahu se stání vozidel by jim totiž nezbýval žádný časový prostor na plnění dalších úkolů. Problematice stacionární dopravy strážníci věnují náležitou pozornost denně, vždy však v mezích zákona a s ohledem na plnění dalších úkolů. Konkrétně na území městského obvodu Ostrava-Jih jen v roce 2014 strážníky zjištěno přestupků na úseku dopravy a bylo vypsáno Oznámení přestupku pro nepřítomného řidiče. Všechna zjištěná protiprávní jednání byla řešena v rámci zákonných oprávnění. S problémem parkování se v současné době potýkají téměř všechna větší města na území České republiky a tento problém se nevyhýbá ani městům zahraničním. V době, kdy byla česká města budována ve stávající podobě, se po ulicích pohyboval nepoměrně nižší počet motorových vozidel. V té době zřejmě nikdo nepředpokládal, že potřeby ve vztahu k parkování narostou do takovýchto rozměrů, s nimiž se nyní potýká vedení řady měst. Také rozšiřování ulic za účelem zvýšení počtu parkovišť nelze realizovat donekonečna. Městská policie rovněž není orgánem, který by vyřešil nedostatek parkovacích míst a nedisciplinovanost řidičů. V tomto případě strážníci řeší pouze následek, neodstraňují příčiny. Zaměřují se proto zejména na případy, kdy je špatně parkujícími vozidly ohrožena bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků a kdy je omezena průjezdnost komunikací především pro vozidla integrovaného záchranného systému, svoz odpadu a zásobování.

6 Znečišťování veřejného prostranství a narušování veřejného pořádku, O.-Hrabůvka Doručeno: Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o pomoc. U zadního vchodu do našeho domu se pravidelně kolem hodiny schází parta výrostků. Přitom dochází po požití alkoholických nápojů k znečišťování domu a používání okolí vchodu k vykonávání tělesné potřeby. Po napomenutí v tomto chování pokračují, často s velmi vulgárními nadávkami. Jejich jednání se stupňuje, pokud si jich nevšímáme, tak si vynutí naši reakci útokem na byt - bouchání na okna, házení kamenů a dnes mi dokonce hodili do pootevřeného okna sáček s psími exkrementy. Vzhledem k tomu, že se intenzita útoků stupňuje, mám oprávněnou obavu o naši bezpečnost tím, že příště to může být rozbité okno přízemního bytu s následným vandalským zničením zařízení při naší nepřítomnosti, nebo vhození zábavní pyrotechniky do bytu s následným požárem bytu a domu. Chtěl bych proto požádat o pochůzkovou činnost Vašich strážníků v podvečerních hodinách (k jednání dochází denně mezi 18:00 a 19:30 hod.) a nastolení kroků k udržování veřejného pořádku (pokud vím, tak požívání alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech je v Ostravě zakázáno, vykonávání tělesné potřeby na veřejnosti je klasifikováno jako buzení veřejného pohoršení). Doufám, že se reakce ze strany MP Ostrava dočkám dřív, než dojde k jednání, které přesáhne rámec vandalismu, protože jsem o pomoc dispečera MP na tísňové lince 156 žádal o urgentní pomoc, tak jsem se jí nedočkal ani po několika hodinách. Řešení MP: Pisatel byl telefonicky kontaktován místně příslušným okrskářem, který s ním celou situaci projednal. Pisatel přijal řešení situace ze strany městské policie, které spočívá ve zvýšeném výkonu služby, zaměřeném na pohyb podezřelých osob a v dohledu na dodržování veřejného pořádku kladně.

7 Stacionární doprava a znečišťování pozemní komunikace, O.-Muglinov Doručeno: V příloze Vám posílám fota. Parkování na mém vyhrazeném stání, znečištění velkou olejovou skvrnou této nově vybudované komunikace a olejové skvrny naproti na nově vybudovaném chodníku, kde nájemník z přízemního bytu parkuje, když je moje stání obsazeno, nebo pokud je vykázán z tohoto stání Policií. Prosím, pokuste se s tímto něco udělat. Odpověď ředitele: odborem dopravně-správních činností mi byl dle věcné příslušnosti postoupen k vyřízení Váš podnět týkající se stání vozidel v Ostravě-Muglinově a znečišťování pozemní komunikace. V dané věci jsem uložil vedoucímu místně příslušné oblasti městské policie IVC Slezská Ostrava přijmout náležitá opatření ke zjištění skutečného stavu věci a zjednání nápravy v případě protiprávního jednání. Co se týče neoprávněného stání na parkovacím místě vyhrazeném pro držitele parkovacího průkazu O7, příslušné dopravní značení nesplňuje náležité podmínky, neboť v tomto případě není svislé dopravní značení doplněno povinným vodorovným značením. Dodržování dopravního značení tedy není za současného stavu vymahatelné. V dané věci byl vyrozuměn správce komunikace, tedy Úřad městského obvodu Slezská Ostrava. Dne byl na odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů předán úřední záznam upozorňující na zjištěné nedostatky v dopravním značení. Jelikož byly současně zjištěny další nedostatky v dopravním značení, byl správce komunikací informován i o těchto závadách. Co se týče znečištění komunikace olejovými skvrnami, na místě nebylo zjištěno znečištění v rozsahu zakládajícím oprávněné podezření na ohrožení životního prostředí. Na území města jsou provozována mnohdy vozidla staršího data výroby, u nichž dochází průběžně k drobným únikům provozních kapalin, zejména pak motorového oleje. Tato drobná znečištění jsou odstraňována průběžně při běžném čištění komunikací, které zabezpečuje jejich správce, tedy místně příslušný úřad. Pouze v případě nadměrného úniku provozních kapalin (např. po dopravní nehodě, při větším poškození vozidla) je na místo přivolán hasičský záchranný sbor, který provádí zasypání skvrn sorbentem a provádí tak odstranění provozních kapalin z komunikací. Pouze v těchto případech je ohrožena závadnost podzemních či povrchových vod nebo znečištění půdy v rozsahu ohrožujícím životní prostředí. V případě drobných úniků provozních kapalin navíc strážníci městské policie nedisponují potřebnými pravomocemi, aby byli schopni odhalit řidiče vozidla, u kterého k úniku dochází. To je možné pouze při důkladné technické prohlídce vozidla, a tu městská policie neprovádí.

8 Stacionární doprava, O.-Zábřeh Doručeno: Vážení Vaší zákazníci včerejšího zápasu v čez aréně opětovně parkovali na soukromém pozemku.vaše kapacita parkovacích míst opět nebyla plně využita.děje se takto při každé události.již jsem Vás na to upozorňoval. Myslím,že při každé události je zde dost policistů aby zde byli nebo dali značku zákaz vjezdu.je to soukromý pozemek k bytové jednotce. Odpověď ředitele: Magistrátem města Ostravy mi byl dle věcné příslušnosti postoupen k vyřízení Váš podnět týkající se neoprávněného parkování motorových vozidel na soukromém pozemku. V dané věci jsem uložil vedoucímu místně příslušné oblasti městské policie Hrabůvka přijmout náležitá opatření ke zjištění skutečného stavu věci a zjednání nápravy v případě protiprávního jednání. Dle informací z katastru nemovitostí a informace uvedené ve Vašem podnětu se jedná o pozemek č. xx. Ten sousedí s pozemkem č. xy, na kterém se nachází budova společnosti. Tato společnost je dle katastru nemovitostí vlastníkem obou předmětných pozemků, přičemž pozemek č. xy je oplocen a nachází se na něm parkoviště pro zaměstnance společnosti. Pozemek č. xx oplocen není. Nachází se na něm obytný dům, který společnost nevlastní. Pozemek č. xx není oplocen a není ani nijak označen jako soukromý pozemek. Dle katastru nemovitostí je přitom pozemek č. xx veden jako ostatní plocha se způsobem užití ostatní komunikace. Parkují na něm motorová vozidla v průběhu celého dne, kdy řidičům toto nezakazuje žádné dopravní značení. Stáním motorových vozidel na předmětném pozemku za stávajícího stavu není naplněna skutková podstata žádného protiprávního jednání.

9 Bezpečnostní situace, O.-Heřmanice Doručeno: Dobrý den. Zasílám k rukám velitele MP Ostrava odd. Michálkovická ul. žádost občanů Ostrava- Heřmanice, týkající se zajištění pravidelné pochůzkové činnosti příslušníků MP v lokalitě. V této lokalitě je zvýšená kriminalita zlodějů. Jako příklad uvádím : vloupání do RD, nyní znovu podáno trestní oznámení na nezn. pachatele pro vniknutí na objekt a zcizení věcí s fasády budovy ( řešeno státní policií ), vloupání do objektu a zcizení věcí, vloupání do budovy, vloupání do objektu zcizení okapů, dětské skluzavky a jiných věcí. Toto je jen malý výčet trestných činů na malém prostoru. Na základě výše uvedeného prosíme MP o zajištění pravidelných kontrol v denní i noční době. Předem děkujeme. Řešení MP: na základě Vašeho podnětu jste byl osobně kontaktován místně příslušným strážníkem-okrskářem, který s Vámi bezpečnostní situaci v Ostravě-Heřmanicích projednal. Strážník Vás seznámil s přijatým opatřením ale i dalšími možnostmi zabezpečení majetku. Byly Vám předány kontakty na pracoviště městské policie, kde můžete oznámit podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo pohyb podezřelých osob. Městská policie se bude nadále v rámci běžného výkonu služby problematikou bezpečnostní situace zabývat a bude v lokalitě působit zejména preventivně.

10 Kácení dřevin, O.-Michálkovice Doručeno: Odpověď ředitele: Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava nám byl postoupen k řešení Váš podnět ve věci kácení dřevin v lokalitě zalesněné haldy. V této věci jste byla kontaktována místně příslušným strážníkem-okrskářem, který Vás seznámil s přijatým opatřením a výsledky činnosti. Budete-li svědkem páchání protiprávního jednání nebo pohybu podezřelých osob, oznamte tuto skutečnost na linku 156. Na místo bude vyslána hlídka zjednat nápravu. Nadále bude problematice v lokalitě věnována zvýšená pozornost.

11 Stacionární doprava, O.-Poruba Doručeno: Obracím se na Vás s žádostí o sjednání pořádku v parkování vozidel v obytné zóně na. Téměř každý pracovní den, nejčastěji mezi 8 a 11 hod. najíždí na náměstí přes zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy desítky vozidel, které pak parkují kde je napadne a blokují řádně parkující vozidla a znesnadňují zásobování obchodů i pohyb chodců. Proto Vás žádám o častější a pravidelné kontroly, které by mohly naučit některé bezohledné řidiče dodržovat zákony. Odpověď ředitele: problematice stacionární dopravy v Ostravě-Porubě je ze strany Městské policie Ostrava věnována zvýšená pozornost dlouhodobě, a to s ohledem na poznatky z výkonu služby a také podněty občanů. Strážníci se v předmětné lokalitě denně v rámci výkonu služby zaměřují mj. na dodržování stávajícího dopravního značení. Jen v letošním roce zde dosud zjistili 291 přestupků, z toho 284 na úseku dopravy. Všechny zjištěné přestupky byly řešeny v rámci zákonných oprávnění. Lokalitě i problematice bude ze strany městské policie i nadále věnována maximální možná pozornost v rámci výkonu služby, vždy však s ohledem na další úkoly, jejichž plnění strážníkům ukládá zákon nebo vyplývají z aktuálních potřeb ve vztahu k veřejnému pořádku.

12 Volný pohyb psů a znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy, O.-Slezská Ostrava Doručeno: Odpověď ředitele: na základě postoupeného podnětu bylo v lokalitě přijato opatření spočívající v zintenzivnění výkonu služby se zaměřením na dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek města spojených s chovem psů. Po dobu probíhajícího opatření nebylo strážníky zjištěno žádné porušení vyhlášek. Strážníkem-okrskářem bylo dále zjištěno, že psi chovaní na ulici xy a okolí jsou řádně přihlášeni a trvale označeni čipem. Strážníci se budou nadále v rámci běžného výkonu služby dohledem na dodržování právních předpisů města ve zmíněné lokalitě zabývat.

13 Rušení nočního klidu, O.-Mariánské Hory Doručeno: Magistrát města Ostravy, živnostenský úřad obdržel podnět týkající se pivního baru, kde byla provedena kontrola dodržování ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., zákona č. 634/1992 Sb. a zákona č. 353/2003Sb. v rámci kompetencí příslušných živnostenskému úřadu. Protože se stížnost týká hlavně porušování nočního klidu na ulicích v Ostravě-Mariánských Horách, zasíláme vám ji k případnému dalšímu využití. Odpověď ředitele: ve věci podnětu, týkajícího se rušení nočního klidu v Ostravě-Mariánských Horách sděluji následující. Městská policie na základě tohoto podnětu kontaktovala majitele provozovny, nacházející se na výše zmíněné adrese, kterého ve věci poučila. Poté bylo provedeno celkem šestnáct náhodných kontrol v okolí této provozovny, a to v době od 22:30 hod do 02:00 hod, po dobu několika dnů. Na místě nebylo zjištěno protiprávní jednání. Strážníci městské policie se budou i nadále v rámci výkonu služby zaměřovat na dodržování veřejného pořádku v této oblasti.

Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014

Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014 Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014 Jízda vozidel po chodníku a stání vozidel na trávě, O.-Výškovice Poškozování majetku, O.-Moravská Ostrava Poškozování majetku, O.-Moravská Ostrava Stacionární

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Úvod 2 1. Personální oblast a vzdělávání 2 2. Činnost Městské policie Pardubice 4 2.1. Prevence kriminality, dopravní výchova 5 2.2. Signál

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová 2 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 ROZHOVOR S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU POZOR PŘI VRACENÍ PENĚZ V PRODEJNÁCH 1 2 3 4 5 1 1 Jaké problémy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Září 2006 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení kolegové

Více

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - zákon o obecní policii a další právní předpisy

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - zákon o obecní policii a další právní předpisy Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - zákon o obecní policii a další právní předpisy A) Obecní policie Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro získání odborných předpokladů strážníka - zákon o obecní policii část A

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro získání odborných předpokladů strážníka - zákon o obecní policii část A S ohledem na změnu právních předpisů a v zájmu odpovídajícího zkvalitnění přípravy strážníků ke zkoušce z odborné způsobilosti Ministerstvo vnitra aktualizovalo a doplnilo stávající zkušební otázky, které

Více

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - teoretické otázky A) Obecní policie

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - teoretické otázky A) Obecní policie Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - teoretické otázky A) Obecní policie Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, DO KTERÝCH

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

Manuál do kabiny řidiče!

Manuál do kabiny řidiče! Manuál do kabiny řidiče! Výběr hlavních zásad a uplatnění předpisů pro silniční dopravu. Zpracoval a vybral Mgr. Jaromír Nosek. leden 2009 Mgr. Jaromír Nosek Autoškola, právní servis a služby v dopravě

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

Praha 1 patří jejím občanům!

Praha 1 patří jejím občanům! NOVINY, KTERÉ SE PTAJÍ ZA VÁS... ČERVEN 2014 Segway řešení nalezeno web: praha1.cssd.cz Praha 1 patří jejím občanům! EDITORIAL Vážení sousedé a čtenáři, teplé dny již nepočítáme na prstech jedné ruky,

Více

Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu?

Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu? Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu? Záleží na tom, zda hledáte parkování v Brně a navíc v centru. Parkovací situace zde není ideální a je to možná právě jeden z důvodů, proč Brňané dávají před nákupy

Více

D.A.S. magazín 2/2008 Ročník 9.

D.A.S. magazín 2/2008 Ročník 9. D.A.S. magazín 2/2008 Ročník 9. Vaše cesta k právu! D.A.S. magazín 2/2008 1 D.A.S. - člen pojišťovací skupiny ERGO Versicherungsgruppe. 2 D.A.S. magazín 2/2008 Vážení klienti, vážení obchodní partneři,

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče V pondělí 7. února zasedala rada města na své 57. schůzi. Radní se podrobně seznámili s návrhem na odpis pohledávek, který je pravidelně

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2012 Částka 62 29. června 2012 Cena 124,- Kč OBSAH Úvod.......................................................................... 3430 I. Registrace Přehled zrušených

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Vážení účastníci silničního provozu,

Vážení účastníci silničního provozu, 2 Vážení účastníci silničního provozu, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb.,

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období.

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. OBSAH Akční plán 8 Příloha 1 17 Přehled organizací, které poskytují služby osobám bez přístřeší a byly podpořeny z rozpočtu

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu)

361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více