Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2015"

Transkript

1 Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2015 Stacionární doprava, O.-Hrabová Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava, O.-Jih Znečišťování veřejného prostranství a narušování veřejného pořádku, O.-Hrabůvka Stacionární doprava a znečišťování pozemní komunikace, O.-Muglinov Stacionární doprava, O.-Zábřeh Bezpečnostní situace, O.-Heřmanice Kácení dřevin, O.-Michálkovice Stacionární doprava, O.-Poruba Volný pohyb psů a znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy, O.-Slezská Ostrava Rušení nočního klidu, O.-Mariánské Hory

2 Stacionární doprava, O.-Hrabová Doručeno: Dobrý den, obracím se na Vás ohledně parkování kamiónů v místech, kde je stání vyhrazeno pro autobusy MHD. Kamionů zde parkuje tolik, že pro autobusy často nezůstává ze čtyř vyhrazených míst ani jedno jediné. Strážníci městské policie tento problém standardně odmítají řešit, protože se nejedná o veřejnou komunikaci. Dle našeho názoru by to však policie řešit mohla, jedná se o veřejně přístupnou komunikaci a vyhrazené parkoviště je označeno jak horizontálním tak vertikálním značením. Prosím o Vaše vyjádření. Odpověď ředitele: ve věci Vašeho podnětu, týkajícího se parkování nákladních vozidel (kamionů) na vyhrazeném parkovišti, které je upraveno dopravním značením IP 12 s dodatkovou tabulkou 4 STÁNÍ PRO DPO 5:00 23:00 hod a zároveň vodorovným dopravním značením BUS v Ostravě-Hrabové, uvádím následující. Uvedenou problematikou se intenzivně zabývá místně příslušný strážník-okrskář, který Vás v této věci již kontaktoval, a také ostatní strážníci oblasti. Případné nerespektování dopravního značení řeší městská policie dle platných právních norem. Obeznámeno bylo s touto situací také vedení společnosti kamionové dopravy, která na toto parkoviště navazuje. V případě zjištění protiprávního jednání se obraťte na telefonní čísla příslušného pracoviště městské policie, která Vám strážník-okrskář v rámci osobního kontaktu předal, či na bezplatnou linku 156. Městská policie bude v rámci výkonu služby i nadále věnovat této problematice zvýšenou pozornost.

3 Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Doručeno: Dobry den,rad bych vas informoval o situaci,ktera je v Moravske Ostrave. Nekteri ridici atomobilu nedodrzuji vyhlasku a parkuji mimo vyznacena parkoviste nejcasteji na chodniku a verejne zeleni za objektem vymeniku. Prostranstvi s verejnou zeleni vypada jako po orani a projit po chodniku znamena zneciszeni obuvi. Situaci jsme jiz hlasili hlidkam MP,ale nebyla vyresena. Posledni kontakt s hlidkou byl o minulem vikendu,kdy po upozorneni na porusovani vyhlasky nam bylo sdeleno,ze musi resit jiny problem. Problemem bylo parkovani casti vozidla vozidla na zlute care. Pro reseni niceni zeleine, parkovani na chodniku pry musi videt vozidlo vjizdet na vlastni oci. Posilam foto z uvedene oblasti a doufam ve vyreseni situace. Odpověď ředitele: problematikou parkování vozidel v Moravské Ostravě v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích se intenzivněji zabývá místně příslušný strážníkokrskář již od 3. ledna, kdy bylo městské policii oznámeno parkování vozidla na chodníku. V rámci výkonu služby se místně příslušný strážník-okrskář i strážníci-hlídkaři v oblasti zabývají i dohledem na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zjištěná protiprávní jednání jsou následně řešena dle platné legislativy. Ve věci podnětu jste byl místně příslušným strážníkem-okrskářem kontaktován a věc s Vámi projednal. Strážníci se budou nadále v rámci výkonu služby problematikou stacionární dopravy zabývat.

4 Stacionární doprava, O.-Jih Doručeno: Dobrý den, V poslední době stoupá ve městech poptávka po bezplatném parkování. Tak je tomu i v Ostravě. Obyvatelé městské části Ostrava-Jih vynalezli a uvedli do praxe hned několik způsobů, jak bez nároků na investice zvýšit počet parkovacích míst. Níže uvádím několik inspirací pro řešení statické dopravy (parkování) bez velkých nároků na investice. Jedná se o parkování: ve vjezdech bytových domů v zákazu stání v zákazu zastavení na požárních plochách, k požární ploše se stejně z důvodu ucpaných ulic požární vůz nedostane, tudíž jsou požární plochy zbytečné stání jedním kolem na chodníku (tam, kde řidič usoudí, že chodník je zbytečně široký) stání oběma koly na chodníku a všude tam, kde řidič usoudí, že chodník je zbytečný úplně) parkování v jednosměrné ulici s objížděním po chodníku, sdílení chodníku pěšími a vozidly. Zde je nutno myslet na parkující řidiče při plánování rekonstrukcí ulic a projektovat obrubníky chodníků v úrovni vozovky, aby nedocházelo k poškozování pneumatik při najíždění na chodníky. stání jedním kolem na trávníku stání oběma koly na trávníku stání v křižovatce ve vzdálenosti kratší než 5 m stání v místech, kde vozidlo zakrývá vodorovné značení žluté barvy stání těsně před a těsně za přechodem pro chodce, případně přímo na něm stání v místech, kde zůstává jeden jízdní pruh alespoň o šířce 3 m společný pro oba směry a provoz je řešen střídavou jízdou parkování na nezpevněných plochách v okolí parkování a dlouhodobé stání nepojízdných vozidel na parkovištích prodejen Tyto návrhy jsou dlouhodobě testovány v provozu v městské části Ostrava-Jih. Po mnoha letech testovacího provozu je možné konstatovat, že všechny fungují naprosto bezvadně ke spokojenosti občanů a mohou být inspirací i pro jiné Ostravské městské části nebo dokonce pro další města. Zákazové dopravní značky umístěné v této lokalitě nevadí institucím, které je nechaly umístit, nevadí občanům, kterým mají sloužit a nevadí ani strážníkům městské či státní policie, kteří mají na jejich dodržování dohlížet. Tudíž jsou tyto značky zbytečné a je možno je odstranit bez jakéhokoliv dopadu na silniční provoz. K tolik diskutovanému oživení centra města Ostravy je tak možno zajistit dostatek parkovacích míst pro motorizované návštěvníky, rezidenty a pracující. Velký potenciál je například ve využití ploch.

5 Odpověď ředitele: odborem dopravy Magistrátu města Ostravy mi byl dle věcné příslušnosti postoupen k vyřízení Váš podnět, resp. jeho část, týkající se stání motorových vozidel na území městského obvodu Ostrava-Jih. Problematika stacionární dopravy nejen v městském obvodu Ostrava-Jih je strážníky Městské policie Ostrava denně v rámci výkonu služby řešena. Je třeba však v té souvislosti zdůraznit, že městská policie plní celou řadu úkolů, které jí plynou ze zákona i z aktuálních potřeb ve vztahu k veřejnému pořádku. Konkrétně zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii v ustanovení 2 vymezuje, které úkoly a v jakém rozsahu strážníci plní. Na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích se pouze podílí, zcela jistě se nejedná o prioritu městské policie. Městská policie Ostrava nebyla zřízena proto, aby prioritně řešila otázku stacionární dopravy. Pokud by tomu tak bylo, v podstatě bychom suplovali dopravní policii a strážníci by při výkonu služby nedělali nic jiného, než řešili přestupky na úseku dopravy. Vzhledem k počtu vozidel na území města registrovaných či jen provozovaných, k nedostatku parkovacích míst a nedostačující kapacitě pozemních komunikací ve vztahu se stání vozidel by jim totiž nezbýval žádný časový prostor na plnění dalších úkolů. Problematice stacionární dopravy strážníci věnují náležitou pozornost denně, vždy však v mezích zákona a s ohledem na plnění dalších úkolů. Konkrétně na území městského obvodu Ostrava-Jih jen v roce 2014 strážníky zjištěno přestupků na úseku dopravy a bylo vypsáno Oznámení přestupku pro nepřítomného řidiče. Všechna zjištěná protiprávní jednání byla řešena v rámci zákonných oprávnění. S problémem parkování se v současné době potýkají téměř všechna větší města na území České republiky a tento problém se nevyhýbá ani městům zahraničním. V době, kdy byla česká města budována ve stávající podobě, se po ulicích pohyboval nepoměrně nižší počet motorových vozidel. V té době zřejmě nikdo nepředpokládal, že potřeby ve vztahu k parkování narostou do takovýchto rozměrů, s nimiž se nyní potýká vedení řady měst. Také rozšiřování ulic za účelem zvýšení počtu parkovišť nelze realizovat donekonečna. Městská policie rovněž není orgánem, který by vyřešil nedostatek parkovacích míst a nedisciplinovanost řidičů. V tomto případě strážníci řeší pouze následek, neodstraňují příčiny. Zaměřují se proto zejména na případy, kdy je špatně parkujícími vozidly ohrožena bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků a kdy je omezena průjezdnost komunikací především pro vozidla integrovaného záchranného systému, svoz odpadu a zásobování.

6 Znečišťování veřejného prostranství a narušování veřejného pořádku, O.-Hrabůvka Doručeno: Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o pomoc. U zadního vchodu do našeho domu se pravidelně kolem hodiny schází parta výrostků. Přitom dochází po požití alkoholických nápojů k znečišťování domu a používání okolí vchodu k vykonávání tělesné potřeby. Po napomenutí v tomto chování pokračují, často s velmi vulgárními nadávkami. Jejich jednání se stupňuje, pokud si jich nevšímáme, tak si vynutí naši reakci útokem na byt - bouchání na okna, házení kamenů a dnes mi dokonce hodili do pootevřeného okna sáček s psími exkrementy. Vzhledem k tomu, že se intenzita útoků stupňuje, mám oprávněnou obavu o naši bezpečnost tím, že příště to může být rozbité okno přízemního bytu s následným vandalským zničením zařízení při naší nepřítomnosti, nebo vhození zábavní pyrotechniky do bytu s následným požárem bytu a domu. Chtěl bych proto požádat o pochůzkovou činnost Vašich strážníků v podvečerních hodinách (k jednání dochází denně mezi 18:00 a 19:30 hod.) a nastolení kroků k udržování veřejného pořádku (pokud vím, tak požívání alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech je v Ostravě zakázáno, vykonávání tělesné potřeby na veřejnosti je klasifikováno jako buzení veřejného pohoršení). Doufám, že se reakce ze strany MP Ostrava dočkám dřív, než dojde k jednání, které přesáhne rámec vandalismu, protože jsem o pomoc dispečera MP na tísňové lince 156 žádal o urgentní pomoc, tak jsem se jí nedočkal ani po několika hodinách. Řešení MP: Pisatel byl telefonicky kontaktován místně příslušným okrskářem, který s ním celou situaci projednal. Pisatel přijal řešení situace ze strany městské policie, které spočívá ve zvýšeném výkonu služby, zaměřeném na pohyb podezřelých osob a v dohledu na dodržování veřejného pořádku kladně.

7 Stacionární doprava a znečišťování pozemní komunikace, O.-Muglinov Doručeno: V příloze Vám posílám fota. Parkování na mém vyhrazeném stání, znečištění velkou olejovou skvrnou této nově vybudované komunikace a olejové skvrny naproti na nově vybudovaném chodníku, kde nájemník z přízemního bytu parkuje, když je moje stání obsazeno, nebo pokud je vykázán z tohoto stání Policií. Prosím, pokuste se s tímto něco udělat. Odpověď ředitele: odborem dopravně-správních činností mi byl dle věcné příslušnosti postoupen k vyřízení Váš podnět týkající se stání vozidel v Ostravě-Muglinově a znečišťování pozemní komunikace. V dané věci jsem uložil vedoucímu místně příslušné oblasti městské policie IVC Slezská Ostrava přijmout náležitá opatření ke zjištění skutečného stavu věci a zjednání nápravy v případě protiprávního jednání. Co se týče neoprávněného stání na parkovacím místě vyhrazeném pro držitele parkovacího průkazu O7, příslušné dopravní značení nesplňuje náležité podmínky, neboť v tomto případě není svislé dopravní značení doplněno povinným vodorovným značením. Dodržování dopravního značení tedy není za současného stavu vymahatelné. V dané věci byl vyrozuměn správce komunikace, tedy Úřad městského obvodu Slezská Ostrava. Dne byl na odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů předán úřední záznam upozorňující na zjištěné nedostatky v dopravním značení. Jelikož byly současně zjištěny další nedostatky v dopravním značení, byl správce komunikací informován i o těchto závadách. Co se týče znečištění komunikace olejovými skvrnami, na místě nebylo zjištěno znečištění v rozsahu zakládajícím oprávněné podezření na ohrožení životního prostředí. Na území města jsou provozována mnohdy vozidla staršího data výroby, u nichž dochází průběžně k drobným únikům provozních kapalin, zejména pak motorového oleje. Tato drobná znečištění jsou odstraňována průběžně při běžném čištění komunikací, které zabezpečuje jejich správce, tedy místně příslušný úřad. Pouze v případě nadměrného úniku provozních kapalin (např. po dopravní nehodě, při větším poškození vozidla) je na místo přivolán hasičský záchranný sbor, který provádí zasypání skvrn sorbentem a provádí tak odstranění provozních kapalin z komunikací. Pouze v těchto případech je ohrožena závadnost podzemních či povrchových vod nebo znečištění půdy v rozsahu ohrožujícím životní prostředí. V případě drobných úniků provozních kapalin navíc strážníci městské policie nedisponují potřebnými pravomocemi, aby byli schopni odhalit řidiče vozidla, u kterého k úniku dochází. To je možné pouze při důkladné technické prohlídce vozidla, a tu městská policie neprovádí.

8 Stacionární doprava, O.-Zábřeh Doručeno: Vážení Vaší zákazníci včerejšího zápasu v čez aréně opětovně parkovali na soukromém pozemku.vaše kapacita parkovacích míst opět nebyla plně využita.děje se takto při každé události.již jsem Vás na to upozorňoval. Myslím,že při každé události je zde dost policistů aby zde byli nebo dali značku zákaz vjezdu.je to soukromý pozemek k bytové jednotce. Odpověď ředitele: Magistrátem města Ostravy mi byl dle věcné příslušnosti postoupen k vyřízení Váš podnět týkající se neoprávněného parkování motorových vozidel na soukromém pozemku. V dané věci jsem uložil vedoucímu místně příslušné oblasti městské policie Hrabůvka přijmout náležitá opatření ke zjištění skutečného stavu věci a zjednání nápravy v případě protiprávního jednání. Dle informací z katastru nemovitostí a informace uvedené ve Vašem podnětu se jedná o pozemek č. xx. Ten sousedí s pozemkem č. xy, na kterém se nachází budova společnosti. Tato společnost je dle katastru nemovitostí vlastníkem obou předmětných pozemků, přičemž pozemek č. xy je oplocen a nachází se na něm parkoviště pro zaměstnance společnosti. Pozemek č. xx oplocen není. Nachází se na něm obytný dům, který společnost nevlastní. Pozemek č. xx není oplocen a není ani nijak označen jako soukromý pozemek. Dle katastru nemovitostí je přitom pozemek č. xx veden jako ostatní plocha se způsobem užití ostatní komunikace. Parkují na něm motorová vozidla v průběhu celého dne, kdy řidičům toto nezakazuje žádné dopravní značení. Stáním motorových vozidel na předmětném pozemku za stávajícího stavu není naplněna skutková podstata žádného protiprávního jednání.

9 Bezpečnostní situace, O.-Heřmanice Doručeno: Dobrý den. Zasílám k rukám velitele MP Ostrava odd. Michálkovická ul. žádost občanů Ostrava- Heřmanice, týkající se zajištění pravidelné pochůzkové činnosti příslušníků MP v lokalitě. V této lokalitě je zvýšená kriminalita zlodějů. Jako příklad uvádím : vloupání do RD, nyní znovu podáno trestní oznámení na nezn. pachatele pro vniknutí na objekt a zcizení věcí s fasády budovy ( řešeno státní policií ), vloupání do objektu a zcizení věcí, vloupání do budovy, vloupání do objektu zcizení okapů, dětské skluzavky a jiných věcí. Toto je jen malý výčet trestných činů na malém prostoru. Na základě výše uvedeného prosíme MP o zajištění pravidelných kontrol v denní i noční době. Předem děkujeme. Řešení MP: na základě Vašeho podnětu jste byl osobně kontaktován místně příslušným strážníkem-okrskářem, který s Vámi bezpečnostní situaci v Ostravě-Heřmanicích projednal. Strážník Vás seznámil s přijatým opatřením ale i dalšími možnostmi zabezpečení majetku. Byly Vám předány kontakty na pracoviště městské policie, kde můžete oznámit podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo pohyb podezřelých osob. Městská policie se bude nadále v rámci běžného výkonu služby problematikou bezpečnostní situace zabývat a bude v lokalitě působit zejména preventivně.

10 Kácení dřevin, O.-Michálkovice Doručeno: Odpověď ředitele: Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava nám byl postoupen k řešení Váš podnět ve věci kácení dřevin v lokalitě zalesněné haldy. V této věci jste byla kontaktována místně příslušným strážníkem-okrskářem, který Vás seznámil s přijatým opatřením a výsledky činnosti. Budete-li svědkem páchání protiprávního jednání nebo pohybu podezřelých osob, oznamte tuto skutečnost na linku 156. Na místo bude vyslána hlídka zjednat nápravu. Nadále bude problematice v lokalitě věnována zvýšená pozornost.

11 Stacionární doprava, O.-Poruba Doručeno: Obracím se na Vás s žádostí o sjednání pořádku v parkování vozidel v obytné zóně na. Téměř každý pracovní den, nejčastěji mezi 8 a 11 hod. najíždí na náměstí přes zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy desítky vozidel, které pak parkují kde je napadne a blokují řádně parkující vozidla a znesnadňují zásobování obchodů i pohyb chodců. Proto Vás žádám o častější a pravidelné kontroly, které by mohly naučit některé bezohledné řidiče dodržovat zákony. Odpověď ředitele: problematice stacionární dopravy v Ostravě-Porubě je ze strany Městské policie Ostrava věnována zvýšená pozornost dlouhodobě, a to s ohledem na poznatky z výkonu služby a také podněty občanů. Strážníci se v předmětné lokalitě denně v rámci výkonu služby zaměřují mj. na dodržování stávajícího dopravního značení. Jen v letošním roce zde dosud zjistili 291 přestupků, z toho 284 na úseku dopravy. Všechny zjištěné přestupky byly řešeny v rámci zákonných oprávnění. Lokalitě i problematice bude ze strany městské policie i nadále věnována maximální možná pozornost v rámci výkonu služby, vždy však s ohledem na další úkoly, jejichž plnění strážníkům ukládá zákon nebo vyplývají z aktuálních potřeb ve vztahu k veřejnému pořádku.

12 Volný pohyb psů a znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy, O.-Slezská Ostrava Doručeno: Odpověď ředitele: na základě postoupeného podnětu bylo v lokalitě přijato opatření spočívající v zintenzivnění výkonu služby se zaměřením na dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek města spojených s chovem psů. Po dobu probíhajícího opatření nebylo strážníky zjištěno žádné porušení vyhlášek. Strážníkem-okrskářem bylo dále zjištěno, že psi chovaní na ulici xy a okolí jsou řádně přihlášeni a trvale označeni čipem. Strážníci se budou nadále v rámci běžného výkonu služby dohledem na dodržování právních předpisů města ve zmíněné lokalitě zabývat.

13 Rušení nočního klidu, O.-Mariánské Hory Doručeno: Magistrát města Ostravy, živnostenský úřad obdržel podnět týkající se pivního baru, kde byla provedena kontrola dodržování ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., zákona č. 634/1992 Sb. a zákona č. 353/2003Sb. v rámci kompetencí příslušných živnostenskému úřadu. Protože se stížnost týká hlavně porušování nočního klidu na ulicích v Ostravě-Mariánských Horách, zasíláme vám ji k případnému dalšímu využití. Odpověď ředitele: ve věci podnětu, týkajícího se rušení nočního klidu v Ostravě-Mariánských Horách sděluji následující. Městská policie na základě tohoto podnětu kontaktovala majitele provozovny, nacházející se na výše zmíněné adrese, kterého ve věci poučila. Poté bylo provedeno celkem šestnáct náhodných kontrol v okolí této provozovny, a to v době od 22:30 hod do 02:00 hod, po dobu několika dnů. Na místě nebylo zjištěno protiprávní jednání. Strážníci městské policie se budou i nadále v rámci výkonu služby zaměřovat na dodržování veřejného pořádku v této oblasti.

Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2015

Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2015 Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2015 Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava, O.-Muglinov Narušování veřejného pořádku osobami bez přístřeší, O.-Moravská Ostrava Stacionární

Více

Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014

Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014 Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014 Jízda vozidel po chodníku a stání vozidel na trávě, O.-Výškovice Poškozování majetku, O.-Moravská Ostrava Poškozování majetku, O.-Moravská Ostrava Stacionární

Více

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2014

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2014 Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2014 Znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy, O.-Moravská Ostrava a Přívoz Pohyb podezřelých osoba, O.-Mariánské Hory Stacionární doprava a způsob řešení

Více

Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2016

Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2016 Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2016 Rušení nočního klidu z provozovny, O.-Muglinov Neoprávněné parkování před komplexem garáží, O.-Poruba Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Vraky vozidel

Více

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2016

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2016 Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2016 Stacionární doprava, O.-Bělský Les Parkování motorových vozidel na chodníku, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava a narušování veřejného pořádku, O.-Zábřeh

Více

Podněty občanů doručené v měsíci srpnu 2015

Podněty občanů doručené v měsíci srpnu 2015 Podněty občanů doručené v měsíci srpnu 2015 Volně pobíhající psi, podezřelé osoby, O.-Hrušov, Koblov Občanské soužití, veřejný pořádek, O.-Slezská Ostrava Jízda cyklistů mimo cyklostezky, O.-Zábřeh Rušení

Více

Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2016

Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2016 Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2016 Stacionární doprava, O.-Poruba Bezpečnostní situace, O.-Zábřeh Narušování veřejného pořádku osobami bez přístřeší, O.-Hrabůvka Stacionární doprava, O.-Moravská

Více

Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2014

Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2014 Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2014 Stacionární doprava, O.-Svinov Stacionární doprava, O.-Zábřeh Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Volný pohyb psů, O.-Poruba Stacionární doprava, O.-Stará

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 18532/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.04.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 27. 9. 2012 Petice - nezavádění parkovací zóny ve vnitrobloku Rumjancevova Předkládá: Lukáš Martin, náměstek

Více

Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2015

Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2015 Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2015 Narušování veřejného pořádku, O.-Zábřeh Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Jízda přes zastávku městské hromadné dopravy bez nástupního ostrůvku, O.-Vítkovice

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

18. Kriminalita Kriminalita ve městě Pardubice a přilehlých obcích *)

18. Kriminalita Kriminalita ve městě Pardubice a přilehlých obcích *) 18. Kriminalita Celkový počet zjištěných trestných činů v Pardubicích a přilehlých obcích měl v letech 2000 2005 převážně klesající tendenci. Mezi počátečním a koncovým rokem sledovaného období bylo zjištěno

Více

Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu

Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu Metodický zpravodaj autoškol č. 89/2016 školení řidičů Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD,

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD, Na zákl. 40 odst.5 písm. c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších úprav jsou komunikace vozovky v areálu společnosti KRODOS SERVIS a.s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp.Zn.: KÚOK/41732/2013/ODSH-SH/490 Č.j.: KUOK 2093/2014 Vyřizuje: Jitka Macháčková tel.: 585 508

Více

o placeném parkování v Olomouci

o placeném parkování v Olomouci STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NAŘÍZENÍ č. 4/2017 o placeném parkování v Olomouci Rada města Olomouce se usnesla dne 13. 6. 2017 vydat dle 23 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11.

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax:

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD,

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD, Na zákl. 40 odst.5 písm. c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších úprav jsou komunikace vozovky v areálu společnosti KRODOS SERVIS a.s., Brněnská 366/25, 682 27 Vyškov (dále

Více

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2015

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2015 Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2015 Neukázněnost chodců a cyklistů, Ostrava Rušení hlukem, O.-Hrabůvka Rušení nočního klidu, O.-Moravská Ostrava Parkování vozidel na chodníku, O.-Moravská Ostrava

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

Podněty občanů doručené v měsíci září 2014

Podněty občanů doručené v měsíci září 2014 Podněty občanů doručené v měsíci září 2014 Poškozování majetku, O.-Dubina Rušení nočního klidu štěkotem psů, O.-Dubina Bezpečnostní situace, O.-Muglinov Stacionární doprava, O.-Hrabůvka Volné pobíhání

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 11852/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.03.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113130-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních

Více

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších

Více

Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2013

Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2013 Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2013 Narušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti, O.-Poruba Majetková trestná činnost a přestupky, O.- Moravská Ostrava a Přívoz Stacionární doprava,

Více

Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004

Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004 MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004 kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Vendula Štěpánková Tel.: 515 216 439 Fax: 515 216 441 E-mail: Vendulka.Stepankova@muznojmo.cz Spis.

Více

Podněty občanů doručené v měsíci červenci 2014

Podněty občanů doručené v měsíci červenci 2014 Podněty občanů doručené v měsíci červenci 2014 Konzumace alkoholu na veřejnosti a narušování veřejného pořádku, O.-Hrabůvka Bezpečnostní situace a veřejný pořádek, O.-Moravská Ostrava Narušování veřejného

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-3680/2016 Č.J.: MeDO-20502/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ Stav od 20.2.2016 Jedná se pouze o informativní přehled bez záruky! WWW.YESPOJISTENI.CZ příslušného zákona Skutková podstata protiprávního jednání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013,

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 2/2013, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou schválené

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Město Broumov - Evidence právních předpisů

Město Broumov - Evidence právních předpisů Město Broumov - Evidence právních předpisů Číslo Název předpisu (s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) ROK 2012 schválení nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

*MVCRX03EVFJ9* MVCRX03EVFJ9 prvotní identifikátor. odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha

*MVCRX03EVFJ9* MVCRX03EVFJ9 prvotní identifikátor. odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha *MVCRX03EVFJ9* MVCRX03EVFJ9 prvotní identifikátor odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV- 42202-2/OBP-2017 Praha 28. března 2017 Počet listů: Přílohy: /

Více

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín Statutární město A. Evidence platných právních předpisů statutárního města B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Číslo Název

Více

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují.

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují. MOLDÁVIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jízda na pravé straně, předjíždění po levé straně. Předjíždění a míjení Všechna vozidla musí být předjížděna výhradně po levé straně vozovky,

Více

Podněty občanů doručené v měsíci srpnu 2016

Podněty občanů doručené v měsíci srpnu 2016 Podněty občanů doručené v měsíci srpnu 2016 Znečišťování veřejného prostranství osobami bez přístřeší, O.-Přívoz Bezpečnostní situace, O.-Zábřeh Neoprávněné parkovaní motorových vozidel, O.-Mariánské Hory

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejích

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ A DALŠÍ NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ZÁKONA NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ REKATEGORIZACE SILNIC ÚVOD V minulosti se vedla debata, zda systém

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. 1. Výstražné dopravní značky 2. Značky upravující přednost 3. Zákazové dopravní značky 4. Příkazové dopravní značky C 1 Kruhový objezd C

Více

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? C_E-28082006-114430-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? a) Ne. b) Ano. 2) [2 b.] Řidič nesmí

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2016

Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2016 Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2016 Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Neoprávněné parkování motorových vozidel, O.-Dubina Kouření na vlakových nástupištích a zastávkách MHD, O.-Moravská

Více

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015 MĚSTO CHEB N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA CHEBU Rada města Chebu se usnesla dne 19.11.2015 vydat podle 23 odst. 1 zákona č.

Více

Podněty občanů doručené v měsíci červenci 2015

Podněty občanů doručené v měsíci červenci 2015 Podněty občanů doručené v měsíci červenci 2015 Volně pobíhající psi, O.-Moravská Ostrava Rušení nočního klidu, O.-Vítkovice Bezpečnostní situace, O.-Hrušov, Koblov Stacionární doprava, O.-Dubina Rušení

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 2/2008, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada Města Turnova se na svém zasedání dne

Více

Dopravní značky 10. část

Dopravní značky 10. část Dopravní značky 10. část SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL A OSOB (1) Speciální označení vozidel jsou a) "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (č. O 1), O1 67

Více

Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2014

Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2014 Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2014 Volný pohyb psů, O.-Zábřeh Stacionární doprava, O.-Poruba Prodej a konzumace alkoholických nápojů, O.-Výškovice Rušení nočního klidu hudební produkcí, O.-Moravská

Více

Město Lovosice. Nařízení Rady města Č. 1/2016

Město Lovosice. Nařízení Rady města Č. 1/2016 Město Lovosice Nařízení Rady města Č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Lovosice za účelem organizování dopravy Rada Města Lovosice se usnesla

Více

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení Nařízení 4/2012 Nařízení 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích vydána 29.5.2012 účinnost od 1.6.2012 novelizuje vyhlášku nařízení 5/2008 (ze dne 7.7.2008) je novelizována vyhláškou

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Město Turnov Nařízení města č. 1/2012 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada města Turnova se na svém

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Podněty občanů doručené v měsíci říjnu 2014

Podněty občanů doručené v měsíci říjnu 2014 Podněty občanů doručené v měsíci říjnu 2014 Překračování nejvyšší dovolené rychlosti, O.-Polanka nad Odrou Stacionární doprava, O.-Dubina Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Nerespektování dopravních

Více

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: ,

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: , MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého 9 277 46 Veltrusy Tel: 777 919 156, 777 919 157 e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE VELTRUSY ZA ROK 2016. Statistiky událostí

Více

Podněty občanů doručené v měsíci září 2015

Podněty občanů doručené v měsíci září 2015 Podněty občanů doručené v měsíci září 2015 Bezpečnostní situace, O.-Vítkovice Dohled městské policie v okolí školských zařízení, O.-Zábřeh Usměrňování provozu na křižovatkách, O.-Poruba Bezpečnost dětí

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 1/2009 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada Města Turnova se na svém zasedání dne

Více

Návrh vyhlášky č.3/2003. Část I. Úvodní ustanovení

Návrh vyhlášky č.3/2003. Část I. Úvodní ustanovení 1 Návrh vyhlášky č.3/2003 o odtahování vozidel, odstraňování autovraků a stání vozidel na území obce Dymokury. Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo obce Dymokury schválilo dne 24.listopadu

Více

Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2014

Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2014 Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2014 Stacionární doprava, O.-Dubina Stacionární doprava, O.-Výškovice Znečišťování veřejného prostranství, O.-Hrabůvka Volné pobíhání psů, O.-Martinov Bezpečnostní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/04397/2016 Polička, dne 20. 5. 2016 Č.j.: MP/12075/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2015

Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2015 Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2015 Majetková trestná činnost, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Přepadávání žen, O.-Zábřeh Bezpečnostní situace, O.-Přívoz Cyklisté

Více

Zápis z 10. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov

Zápis z 10. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov Zápis z 10. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014) Termín konání zasedání: 29. května 2012 od 17:30 hod. jednání probíhalo v terénu lokalita

Více

Město Dobruška. Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška

Město Dobruška. Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Město Dobruška Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Rada města Dobrušky se dne 19. 2. 2014 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb.,

Více

Senátní návrh ZÁKON. ze dne ,

Senátní návrh ZÁKON. ze dne , Senátní návrh ZÁKON ze dne...2014, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Podněty občanů doručené v měsíci září 2013

Podněty občanů doručené v měsíci září 2013 Podněty občanů doručené v měsíci září 2013 Problematické dětské hřiště, O.-Poruba Neprůchodnost chodníků, O.-Dubina Rušení hlukem, O.-Zábřeh Hlučné motocykly 1, O.-Dubina Hlučné motocykly 2, O.-Dubina

Více

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Pravomoci Celní správy ČR při kontrolách na pozemních komunikacích Praha 2017 CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ SLOŽKY CELNÍ SPRÁVY ČR, VYKONÁVAJÍCÍ KONTROLNÍ ČINNOST

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 240 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz Odbor dopravy http://www.chrudim.eu Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: D-28082006-114939-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 28.2.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc únor Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Kdo je účastníkem provozu na pozemních komunikacích? Každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích ( 2 písm. a) zákona č.

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-8959/2016 Č.J.: MeDO-59063/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR DOPRAVY A MAJETKU. Velká Hradební 8 PSČ , schránka 100 R O Z H O D N U T Í

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR DOPRAVY A MAJETKU. Velká Hradební 8 PSČ , schránka 100 R O Z H O D N U T Í MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR DOPRAVY A MAJETKU Velká Hradební 8 PSČ 401 00, schránka 100 Vyřizuje: Bc. Radka Kočová Tel. č.: 475 271 855 E-mail: radka.kocova@mag-ul.cz R O Z H O D N U T Í Č.j.:

Více

nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo

nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo Zastavení a stání Problematiku zastavení a stání upravuje zákon o silničním provozu v 25 až 27. Obecnou úpravu zákona doplňuje místní úprava prostřednictvím svislých a vodorovných dopravních značek. Místní

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Obsah: 1. Náplň činnosti odboru 2. Některá z nejčastějších pochybení zjišťovaných při provádění

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O V O S I C E odbor dopravy a silničního hospodářství

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O V O S I C E odbor dopravy a silničního hospodářství M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O V O S I C E odbor dopravy a silničního hospodářství Spisová zn.: MULO 43681/2016 Č. J.: ODSH 5477/2016 Vyřizuje:: Tel./fax: Vladimír Krupička 416 571 256 Mobil: E-mail: vladimir.krupicka@meulovo.cz

Více

Zápis z jednání dopravní komise konané dne na MÚ v Žatci. ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka

Zápis z jednání dopravní komise konané dne na MÚ v Žatci. ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka Zápis z jednání dopravní komise konané dne 05.10.2016 na MÚ v Žatci Přítomni: členové: tajemník komise: hosté: ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka Kopřivová Špička, Dobruský, Solar

Více

Nařízení města Řevnice

Nařízení města Řevnice Sbírka právních předpisů města č. 1/2016 Nařízení města Řevnice č. 1/2016 o vymezení oblasti města k parkování motorových vozidel pouze s parkovacím kotoučem Rada města Řevnice svým usnesením č. 10) ze

Více