ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07"

Transkript

1 1 2009

2 2

3 Obsah ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07 ZŠ MALÍK NIKOLAJ, NOSEK MARTIN BAŤŮV ZLÍN 12 ZŠ KOLÁŘ MARTIN ZLÍN - MÉ MĚSTO 15 SŠ HRBÁČKOVÁ ELIŠKA PROCHÁZKA ZLÍNEM 17 SŠ PATÁK JOSEF CAUSA NÁMĚSTÍ PRÁCE 20 SŠ KRKOŠKOVÁ HANA LE CORBUSIER A ZLÍNSKÁ ARCHITEKTURA 25 SŠ ŠMEIDLER JAKUB J. A. BAŤA - ZAPOMENUTÝ KRÁL ŠEVCŮ, ŽIVOT A DÍLO 29 SŠ TUROŇOVÁ VERONIKA ZLÍNSKÉ STAVBY A ARCHITEKTURA 33 SŠ SMRČKOVÁ PETRA STAVBY ZLÍNA 70. LET 20. STOLETÍ 36 SŠ JANOUŠKOVÁ HANA ZLÍN - MOJE MĚSTO 40 SŠ MALOTOVÁ ŠÁRKA ZLÍNSKÉ STAVBY A ARCHITEKTURA 42 POROTA 45 DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE 45 3 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 46

4 Úvod Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje pořádal ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati literárně-historickou soutěž pod názvem Baťův Zlín. Hlavním smyslem a účelem soutěže bylo podnítit zájem mladých o moderní dějiny regionu (Baťa nepůsobil jen ve Zlíně, ale také např. v Napajedlích či Otrokovicích) a v neposlední řadě, volbou porotců, umožnit, aby se práce dostaly do rukou odborníků. Soutěž byla rozdělena na kategorii základních škol, do které bylo zasláno dvanáct prací, a kategorii pro střední školy, do které se zapojilo osm studentů. Na vítěze čekaly poukázky, které věnovala Nadace Tomáše Bati a firma Baťa, dále literatura, kterou do soutěže přispěl Zlínský kraj, a další věcné ceny, které věnovalo Eurocentrum Zlín. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 1. května 2009 u vily Tomáše Bati v rámci oslav prvního máje. Ceny předávali Ing. Pavel Velev z Nadace Tomáše Bati, Kristýna Domokošová a David Kolumber. Patří se poděkovat všem účastníkům, že svůj volný čas věnovali napsání své soutěžní práce. Leč - vítěz může být jenom jeden Tímto bychom rádi poděkovali také vyučujícím těchto žáků a studentů, ale také členům poroty za pomoc a spolupráci. 4 Poznámka Do sborníku soutěžních prací byly zařazeny pouze ty práce, které v bodovém hodnocení poroty získaly sto deset a více bodů. Do sborníku nebyly převzaty obrazové přílohy příspěvků. Při tvorbě sborníku byl zachován původní poznámkový aparát. Případná doplnění či korektury jsou uvedeny v hranaté závorce s výjimkou doplnění chybějící interpunkce, popř. oprav pravopisných chyb. Citace nebyly doplněny tam, kde je sám autor příspěvku neuvedl.

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. MÍSTO LÁBSKY Viliam, VAŇHARA Miroslav ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM Železniční doprava Historie Na 25 km dlouhé trati z Otrokovic do Vizovic byl veškerý provoz zahájen dne To ještě Zlín měl svůj rozkvět před sebou, protože firma Baťa byla založena roku Boom Zlína se v období tzv. první republiky nevyhnul ani místní lokálce. Firma Baťa skupuje všechny akcie a v roce 1931 zakládá novou akciovou společnost Otrokovicko-zlínsko-vizovická dráha (OZVD). Trať rychle dostala charakter místní městské dráhy. Baťa chce tuto dráhu přestavit na hlavní trať, proto je tedy nutno přesměrovat hlavní tah Praha - Košice přes Zlín a Baťa k tomu chce využít trasu Praha - Česká Třebová - Třebovice v Čechách - Prostějov - Tovačov - Kojetín - Kroměříž - Otrokovice -Zlín - Vizovice - Horní Lideč - Púchov - Žilina - Košice. Kvůli zvolené trase se musely postavit úseky Prostějov - Tovačov, Kroměříž - Otrokovice a Vizovice - Horní Lideč. Poslední jmenovaný úsek se načerno začal stavět v roce 1935, v roce 1937 dostala firma povolení ke stavbě a ta měla být do pěti let hotova. Ovšem kvůli 2. světové válce se práce zastavili a dodnes zůstaly na připravované trase památky po stavbě v podobě mostů a náspů. 5 Současnost Dneska se trať používá k přepravě cestujících, uhlí do zlínské teplárny, kontejnerů do překladiště Metrans a ostatního nákladu. Po stanici Zlín-střed je trať celostátní a odtud do Vizovic jen regionální. Osobní vlaky mají hodinový interval mimo špičku a půl hodinový ve špičce. Nákladních vlaků zde denně projede několik. Na trati je taky zavedena zlínská integrovaná doprava, kdy můžete ve vlaku cestovat s platnou jízdenkou na MHD. Budoucnost Trať by měla už v blízké době projít rekonstrukcí. Mimo zvýšení traťové rychlosti místy až na 100km/h by se měla i elektrifikovat a zdvojkolejnit v úseku Otrokovice - Zlín-střed. Problémem jsou ale úrovňová křížení s trolejbusem na dvou místech, v Otrokovicích a na Podvesné. Návrhů jak vyřešit toto křížení jako mimoúrovňové bylo již několik, většinou se však jednalo o zavedení vlaku pod zem nebo nad zem. Dále by pak měla být vybudována nová výhybna vlaků na Přílukách a zrekonstruována budova zlínského nádraží. Podle některých zdrojů se počítalo i s prodloužením do Valašské Polanky, od toho se ale upustilo. Na trati jsou provozovány modernizované jednotky řady 814 Regionova, starší typ motorových vozů řady 810, rychlíkové lokomotivy řad 754 na jednom páru expresů do Prahy denně a nákladní lokomotivy řady 742 Kocour na manipulačních a nákladních vlacích z Otrokovic do Zlína nebo Lípy nad Dřevnicí, kde se nachází kontejnerové překladiště firmy Metrans. Výjimečně zde jsou

6 k vidění lokomotivy řad 753 dopravce OKD s uhlím do teplárny, lokomotivy řady 751 na posilových spojích a v období Filmového festivalu také elektrická jednotka řady 471 City elefant. Trolejbusová doprava Historie Je to tady, před sebou máme ten slavný den Dnes bude konečně po 3 měsíční zkušební době zahájen provoz trolejbusů. Toto se nejspíš lidem ve Zlíně roku 1944 promítalo v hlavách. Zkušební provoz byl zahájen dne 13. listopadu. Už nic nemohlo zabránit tomu, že 27. ledna 1944 byl slavnostně zahájen provoz trolejbusů na linkách A a B v trase Náměstí Práce Nemocnice Náměstí práce a kyvadlové lince C Lesní čtvrť Prštné. Linky A a B měly 13 zastávek, Linka C měla 11 zastávek. Vraťme se ke dni 27. Ledna V 11 hodin byl v sále Velkého kina za přítomnosti vedoucích představitelů města projev náměstka starosty Josefa Zavrtálka. Vyzvednuty byly zejména zásluhy Ing. Viléma Peciny (v té době první ředitel trolejbusového provozu) o prosazení a zřízení trolejbusového provozu. Provozovatelem trolejbusové dopravy byla Zlínská dopravní akciová společnost, v jejímž čele stál ředitel Ing. Vilém Pecina. Společnost zaměstnávala 48 zaměstnanců, z nichž přesně polovinu tvořil jízdní personál řidiči a průvodčí. Všední dny provozu městské trolejbusové dráhy však neměly dlouhého trvání. Letecké bombardování Baťových závodů 20. listopadu 1944 poškodilo závodní elektrárnu, trolejové vedení linky C v úseku Náměstí Práce Strhanec a řadu dalších zařízení, což citelně narušilo provoz. 6 Současnost Přestože smělé plány prvních zlínských dopraváků o trolejbusovém spojení do Luhačovic, Holešova, Lešné a snad i do Napajedel nenašly a pravděpodobně ani nenajdou naplnění, stal se trolejbus nosným prvkem v městské dopravě a autobus dnes již pouze doplňuje dopravní systém na méně kapacitních linkách. V současnosti DSZO vlastní 58 trolejbusů. Z toho 6ks 14tr, 28ks 15tr, 14ks 24tr, 9ks 25tr a jeden historický trolejbus 9tr. Ty denně zajišťují provoz na 13 linkách, z toho 2 linky vedou pod nezatrolejovanými úseky, do Želechovic (linka 12) a do průmyslové části v Přílukách (linka 11). Budoucnost V budoucnu by se mělo podařit prodloužit trolejbus v Otrokovicích až na Štěrkoviště. Dále pak dojde k dílčí přeložce vedení trolejbusových linek v centru města po zprovoznění trolejového vedení v ulici Zarámí. Vzhledem k tomu, že se obec Želechovice odpojila od Zlína, se s největší pravděpodobností taky při obměně grafikonu zruší i linka 12 vedoucí do této obce, i když lidé si už na trolejbus v obci zvykli. Dále je pravděpodobné, že dopravní společnost bude pokračovat v obměně vozového parku.

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2. MÍSTO ČÍHALOVÁ Veronika, NETOPILOVÁ Petra ZŠ Zlín, Křiby 4788 ZLÍN MÉ MĚSTO Zlín leží na pomezí České republiky a Slovenska v údolí řeky Dřevnice na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. Město Zlín je s 80 tisíci obyvateli průmyslově-podnikatelským centrem regionu střední Moravy. Je to město Tomáše Bati, město obuvi nebo také město zeleně a město hokeje - taková mohou být synonyma pro Zlín. Od první písemné zmínky o Zlíně pocházející v r. 1322, kdy patřil královně Elišce *Rejčce+, byly dějiny města velmi pohnuté. V roce 1427 Zlín dobyli husité, na přelomu 16. a 17. století byl vypálen Bočkajovci a za třicetileté války ho silně postihly vojenské operace, které probíhaly v jeho okolí. Až do konce 19. století se příliš nelišil od jiných malých valašských středisek, např. sousedního města Vizovice. Dnešní podobu Zlína hlavně ovlivnila především éra po roce 1894, kdy zde rodina Baťových založila obuvnickou firmu. Díky zcela výjimečnému růstu a prosperitě firmy a vlivu Tomáše Bati, který byl též starostou města, se stal Zlín v meziválečném období moderním městským centrem, vynikající architektonickým stylem i životním tempem. 7 Počátkem úspěšného rozvoje a rozmachu zlínských obuvnických závodů se stalo období světové války, která přinesla Tomáši Baťovi ohromné zisky na objednávkách erárních vojenských bot pro rakousko-uherskou armádu. S růstem provozních budov rostl počet obyvatel a počet domů ve Zlíně. Jestliže v roce 1910 mělo město pouze 600 domů, v roce 1938 jich bylo již téměř a ve stejném období vzrostl i počet obyvatel z na Počátkem dvacátých let se uskutečňuje výstavba prvních omítaných jednopatrových čtyřdomků, které byly na přelomu třicátých a čtyřicátých let vystřídány tradičními dvojdomky. Tragickou smrtí Tomáše Bati v roce 1932 se uzavřela jedna etapa budování Zlína. Další růst města se přesunul do rukou nevlastního bratra T. Bati Jana Antonína Bati. Ten pokračoval v plánech T. Bati, dál je rozvíjel a Zlín se dál rozrůstal. V období tzv. Baťovského Zlína také vznikly dodnes velmi významné stavby např. zlínský mrakodrap, kino, hotel Moskva, budovy nemocnice, Obchodní dům, budova Tržnice, budovy škol, z nichž některé (ZŠ na Letné a Zálešné) dodnes slouží svému účelu, internátní budovy, bývalé koupaliště Baťák, Sokolovna, lehkoatletický stadion atd. V době druhé světové války byl Zlín několikrát bombardován, řada domů a továren byla rozbita. Po skončení druhé světové války a po převzetí moci ve státě komunisty bylo od 1. ledna 1949 město přejmenováno na Gottwaldov podle prvního komunistického prezidenta Československa Klementa Gottwalda. Tentýž rok se město stalo sídlem Gottwaldovského kraje, který ale neměl dlouhého trvání a zanikl při další reformě státní správy v roce Tehdy byl okres Gottwaldov

8 začleněn do Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Po Sametové revoluci bylo město přejmenováno znovu na Zlín. Památky a stavby Na typické zlínské architektuře se podílela řada významných architektů: František Gahura, Le Corbusier, Jan Kotěra, Vladimír Karfík a další. Vytvořili ve městě řadu funkcionalistických staveb a komplexů. Zlínský mrakodrap Nejproslulejší zlínskou funkcionalistickou stavbou je 21. správní budova obuvnické firmy, tzv. zlínský mrakodrap, který byl jednou z prvních výškových staveb Evropy. Tzv. jednadvacítka byla dokončena v roce 1938 podle návrhu architekta Vladimíra Karfíka. Budova o 17 podlažích a výšce 77,5 m se stala symbolem Baťových závodů i města Zlína. Ve své době byla nejvyšší stavbou v Československu a zároveň předním architektonickým dílem v evropském kontextu. Každé podlaží bylo velkoprostorovou kanceláří pro 200 lidí. Obslužné prostory (výtahy, schodiště, WC, klimatizace) byly vyčleněny mimo hlavní prostor. Technickou lahůdkou je výtahkancelář šéfa firmy o rozměrech 6 6m s umyvadlem a klimatizací. Budova je chráněna jako národní kulturní památka. Po rekonstrukci zde dnes sídlí Krajský úřad ve Zlíně a finanční úřad, ale probíhají zde i prohlídky, výstavy a další veřejné akce. 8 Interhotel Moskva (dříve Společenský dům, [za 2. sv. v. Viktoria]) Dodnes je dominantou Zlína, stojí v čele náměstí Práce. V prvním a druhém podlaží jsou restaurace, kavárny, klubovny, herny a reprezentační místnosti. Kapacita hotelu je 300 pokojů. V jedenáctém poschodí je vyhlídková terasa. Hotel se specializuje na pořádání různých společenských (např. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež) a firemních akcí v kongresovém sále a saloncích. Další architektonicky významný hotel Společenský dům se nachází v klidném a příjemném prostředí městské čtvrti Baťov v Otrokovicích. Byl postaven v roce 1936, též jako projekt architekta Ing. Karfíka a je opět dalším významným objektem zlínského funkcionalismu. Vila Tomáše Bati Vilu Tomáše Bati ve čtvrti Čepkov začala stavět v roce 1901 firma Františka Nováka z Vizovic podle plánů, které sama vypracovala. T. Baťa byl však s výsledkem nespokojen a ještě v rozestavěnosti dal vilu přepracovat profesoru pražské Akademie výtvarných umění architektu Janu Kotěrovi. Byla dokončena podle jeho návrhu v roce1911 a není ve funkcionalistickém stylu. Po roce 1945 vila chátrala. Díky její rekonstrukci po roce 1989 získal dnešní Zlín nádherné reprezentační prostory, kterými se symbolicky i doslova vrátila Baťova rodina po šedesáti letech tam, odkud vyšla. Zámek Zlín Čtyřkřídlý patrový zámek s vnitřním nádvořím stojí v centru města uprostřed parku. Počátky objektu sahají podle archeologických výzkumů do 2. poloviny 15. století. Podstatný význam pro jeho vývoj měla renesanční fáze výstavby, spadající do 2. poloviny 16. století. Přestavba zámku do barokní podoby proběhla ve 2. polovině 18. století. Poslední přestavba, která však dost necitlivě změnila vzhled zámku, se uskutečnila na počátku 20. století.

9 V současnosti zde sídlí Muzeum jihovýchodní Moravy, výstavní prostory zde má i Státní galerie ve Zlíně [od roku 2001 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně]. V přízemí západního křídla je provozována Zámecká restaurace a vinárna. Velké kino Velké kino bylo postaveno v roce Po výstavbě bylo kino vlastně prvním objektem kulturního vybavení města s kapacitou tehdy neuvěřitelných 2270 osob! Bylo určitě největším kinem v předválečném Československu a zřejmě i ve střední Evropě. Stalo se neodmyslitelnou součástí náměstí. Obchodní dům a Tržnice V roce 1927 byl postaven první obchodní dům, dnešní tržnice, s křídlem kiosků, které byly později zbourány. Kromě obchodů v ní byly i jídelna a kino. O 5 let později v roce 1932 byl postaven v blízkosti prvního obchodního domu další desetipodlažní obchodní dům. Dům umění Původní Památník Tomáše Bati se stal sídlem Státní galerie a Filharmonie Bohuslava Martinů. Filharmonie Bohuslava Martinů byla založena v roce Osmdesátičlenný orchestr patří mezi přední české symfonické orchestry. Pořádá abonentní koncerty symfonické, komorní a varhanní hudby a výchovné koncerty. Na zakázku pořizuje nahrávky symfonické hudby. Pořádá každoročně přehlídky mladých koncertních umělců Talentium, Zlínské hudební jaro od roku 1991 dirigentské kurzy. 9 Radnice Radnici se ve Zlíně říkalo ratúz. Město dokončilo stavbu své první radnice na západní straně rynku v roce Byla to jednopatrová budova, vystavěná zlínskými měšťany v renesančním slohu. V roce 1921 stará radnice vyhořela. 13. srpna v r se konala slavnost položení základního kamene na stavbu nové radnice. Výstavbu provedli František Malota a spol. z Bratislavy a J. Krajča z blízké Kroměříže. V polovině r byla stavba dokončena a zkolaudována. Budova se stala neodmyslitelnou součástí centrální části města a jeho náměstí. Kostel sv. Filipa a Jakuba Pochází pravděpodobně z 15. až 16. století a je jednou z dominant města. Oproti barokní podobě má širší a vyšší hlavní loď, okna jsou darem zlínských farníků. Ve zvonici jsou ocelově zvony z Vítkovic a varhany od bratří Riegrových z Krnova. V letech byla provedena rekonstrukce interiéru. Městské divadlo Divadelní scéna byla ve Zlíně založena v roce 1946 a zpočátku sídlila v budově Malé scény na Štefánikově ulici. Městské divadlo, tehdy s názvem Divadlo pracujících, bylo postaveno jako první po válce v tehdejším Československu. Dokončeno bylo v roce Kapacita sálu je 800 diváků. Městské divadlo Zlín je v současnosti považováno za jedno z nejkvalitnějších regionálních činoherních divadel v ČR. Kromě vlastního repertoáru nabízí řadu představení hostujících divadel, a to i operních. Divadelní foyer je využíváno Státní galerií ve Zlíně. Zlín pořádá tradičně na začátku května mezinárodní divadelní festival Setkání - Stretnutie. Několikrát ročně mohou zájemci během dnů otevřených dveří nahlédnout do divadelního zákulisí.

10 Vily Liškova vila Dům hudebního skladatele Zdeňka Lišky patří k pozoruhodným stavbám poválečné éry. Vila Jana Antonína Bati Vila je významnou památkou na Jana Antonína Baťu, který vedl firmu po smrti svého nevlastního bratra Tomáše, zakladatele podniku. Budova je v současné době sídlem Českého rozhlasu - studio Zlín. Zikmundova vila Volně stojící obytná vila 30. let, adaptovaná pro stejný účel v 50. letech. Dům cestovatele Ing. Miroslava Zikmunda. Hanzelkova vila Vila Jiřího Hanzelky stojí ve svahu o něco výše než Zikmundova vila a má pyramidální kompozici. V roce 1958 daroval Jiří Hanzelka dům městu s podmínkou využití pro mateřskou školu s celodenním provozem. 10 Sport Ve městě se nachází fotbalový stadion Letná, Zimní stadion Luďka Čajky, PSG Arena, atletický stadion, městská hala, krytý bazén, koupaliště, turistické a cykloturistické stezky a další menší sportoviště. V zimním období je v provozu lyžařská sjezdovka v centru města. Ve Zlíně a okolí se každoročně jezdí motoristický závod Barum Rallye. Mezi významné sportovní kluby patří: FC Tescoma Zlín fotbalový klub RI Okna Zlín hokejový klub VSC Fatra Zlín volejbalový klub SKB Proton Zlín basketbalový klub Kultura Ve Zlíně se nachází Městské divadlo, Filharmonie Bohuslava Martinů, Krajská knihovna Františka Bartoše, Krajská galerie výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy. Ve Zlíně je také Muzeum obuvi, divadlo Malá scéna a folklorní soubory Kašava, Vonica a Bartošův soubor písní a tanců. Každoročně se zde konají festivaly vážné hudby a Talentinum, festivaly folklorních a dechových ansámblů FEDO a Zlínské besedování, divadelní festival Setkání Stretnutie, ale také festival cestování, poznávání a sbližování kultur Neznámá Země. Nejznámější akcí je Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Ve Zlíně je také zoologická zahrada. Rodáci Josef Abrhám, herec Hana Andronikova, spisovatelka František Bartoš, moravský národopisec, folklorista, pedagog a jazykovědec Tomáš Baťa, podnikatel, zakladatel obuvnického koncernu Baťa

11 Petr Čajánek, hokejista Roman Čechmánek, hokejový brankář Jiří Čunek, politik Tomáš Dvořák, atlet František Lydie Gahura, architekt Roman Hamrlík, hokejista Olga Charvátová, bývalá lyžařka Eva Jiřičná, architektka Benjamin Kuras, spisovatel Jiří Novák, tenista Ilja Prachař, herec Karel Rachůnek, hokejista Felix Slováček, hudebník Sir Tom Stoppard, britský dramatik Ivana Trumpová, lyžařka a americká podnikatelka, bývalá manželka Donalda Trumpa 11 Dlouholetí obyvatelé Jan Antonín Baťa, podnikatel, vlastník Baťových závodů od roku 1932, pokračovatel Tomáše Bati Zdeněk Miler, autor kreslených filmů, začal pracovat v Zlínských ateliérech Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, legendární cestovatelé Jaroslav Novotný, autor dokumentárních a výukových filmů, jeden ze zakladatelů Zlínského filmového ateliéru, k jehož žákům patřili mimo jiné i Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund Hermína Tyrlová, režisérka a producentka ve Zlínských filmových ateliérech Emil Zátopek, atlet, olympijský vítěz Karel Zeman, režisér a producent ve Zlínských filmových ateliérech Otto Wichterle, vědec, pracoval ve výzkumném ústavu Baťových závodů

12 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MALÍK Nikolaj, NOSEK Martin 3. MÍSTO Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín BAŤŮV ZLÍN Úvod Kdybych byl jednou zklamán ve svém očekávání, už bych třeba vícekrát nepřišel. Tato slova Jana Antonína Bati nám naznačují, že byl se Zlínem jako s městem spokojen, rád v tomto městě žil a Zlín ho svou krásou učaroval. Zlín je architektonický skvost a unikát funkcionalismu. Jeho architektura je založena na přesnosti a geometrické symetrii. Zlín je funkčně a řádově rozčleněn. Každý artikl má své místo a přesné rozdělení. Továrny mají své místo, ubytování pro Baťovy pracovníky má své místo a Baťa myslel i na místo pro odpočinek a zábavu. Ale Zlín není jen Baťa a funkcionalismus Zlín má své místo i pro historii, mnohem dávnější. První písemné zmínky se přece vážou již k roku 1322, kdy byl Zlín řemeslným centrem Valašska. Již tenkráte si žil Zlín poklidným krokem a to mu naštěstí vydrželo až do teď Život se zrychluje, ale ne ve Zlíně tady ne. Zlínská radnice první zmínky se datují k roku 1569, ale nebyl by to Zlín, kdyby ji architekt František Lydie Gahura v roce 1923 po požáru nepřestavěl. Ale F. L. Gahura není jediným významným architektem města Zlína, další neméně významní jsou také architekti J. Kotěra, V. Karfík či M. Lorenc. O Zlín se také živě zajímal známý architekt Le Corbusier. 12 Zálešná Pro výstavbu Zálešné byl určen půldomek typu 1927 ve dvou variantách s rovnou a sedlovou střechou. Na straně k lesu se v nadpoloviční většině vyskytuje typ se sedlovou střechou a na straně k vodě se střechou rovnou. Obytná plocha půldomku ve dvou etážích činí 45m 2,půldomek je částečně podsklepen a u půldomku se sedlovou střechou se setkáme i s půdou, která je však přístupna pouze pro jednu polovinu budovy. Každá stavba disponuje zahradou o přibližné rozloze 180m 2. Půldomek je postaven z kvalitní červené cihly, která dodává typický nádech Zlína a je důležitou součástí Zlínské architektury. Půldomky byly postaveny rychle, účelně a překvapivě levně, to však mělo dopad na malé nedostatky v interiéru, jako například křivé a nekvalitní omítky a špatně vybetonované podlahy sklepů. V roce 1936 se na Zálešné, podle návrhu architekta, Vladimíra Karfíka realizovaly dva atypické domky mezi obyvateli zvané precedenti. Kde v jednom z případů, Karfík přičleňuje ke dvoupodlažnímu objektu klasického půdorysu garáž se střechou, zakrývající verandu vstupního prostoru. Baťovo školství V celé Československé republice fungoval školský systém z dob rakousko-uherské monarchie, tudíž v celé republice se volalo po školských reformách. Zlín se stal městem, kde došlo k velkým reformním snahám a podnik Baťa jako zastánce reforem dal vzniku ve Zlíně spoustě pokusným institucím a školám. Firma Baťa se angažovala ve stavbě a vzniku různých typů škol jako na příklad průmyslové školy, reálné gymnázium, Vyšší lidová škola, Škola umění a Studijní ústav I. a II.

13 Studijní ústav I Budova studijního ústavu I se nachází na jižní straně města na úpatí hory Barabáš a stylově dotváří pohled od sochy T. G. Masaryka. Studijní ústav jako kdyby ukončuje soustavu internátů architekta F. L. Gahury. 13 Studijní ústav jako instituce vznikl z iniciativy Jana Antonína Bati roku Tato instituce měla za úkol prohloubit znalosti dospělých občanů. Tento vzdělávací institut sídlil do v prvním internátu. Projekt budovy Studijního ústavu navrhla firma Zlínská stavební a.s., která patřila také k podniku Baťa. Stavba proběhla bez sebemenších problémů a zajímavostí je, že stavba byla počata bez stavebního povolení, které bylo dodáno dodatečně, což bylo u staveb realizovanými firmou Baťa obvyklé. Žádost o kolaudaci této budovy byla podána a samostatné komisionální jednání o kolaudaci proběhlo 7. 8., ačkoliv byl ústav otevřen již Tuto stavbu dokonce navštívil i tehdejší prezident Československé republiky, Dr. Edvard Beneš. Tato budova se vyjímá mezi ostatními svými neobvykle velkými okny, které poskytují vynikající světelné podmínky, o velikosti 5,70 1,76 (tj. soustava 6 oken), které byli vsazeny mezi betonové pilíře v každém poli do horní části stěn. Následně během jednoho roku se projevily trhliny následkem dosednutí budovy na východní straně, protože zde se nacházela materiální jáma bývalé cihelny, na jejímž místě se dnes nachází lázně, a vlivem stékajících vod z blízkého lesa. Z tohoto důvodu byly nosné sloupy v základech posíleny. Další a poslední poškození budovy proběhlo v den osvobození Zlína sovětskou a rumunskou armádou, 2. května 1945, a to při ústupu německé armády. Vystřelená puma vnikla do poslední, 5.étáže, a požár zachvátil archiv Krátkého filmu a přes noc celé patro vyhořelo až na kostru (mimo posledního levého pole, kde se nacházely toalety a které bylo od zbytku patra odděleno zděnou přepážkou). Nejznámější osobou, která zde působila, byl zřejmě Otto Wichterle, který zde vypracoval postup při výrobě polyamidů, základní látky pro výrobu plastických hmot. Dále zde vyvinul techniku výroby silonu. Zajímavostí je, že při ověřování vlastností polymeru pouštěl ze střechy Ústavu balónky, které byly z tohoto materiálu vyrobeny. Tato činnost neunikla gestapu, avšak vše se vysvětlilo. Pokus byl úspěšný. V roce se do této budovy nastěhoval okresní národní výbor, později jednotný národní výbor. Tyto úřady opustili tuto budovu v roce Studijní ústav jako instituce působil po druhé světové válce na více místech a jeho zánik se datuje též k roku Od roku 1952 zde sídlila Vyšší průmyslová škola při n. p. Svit, která se později rozštěpila na SPŠ kožařskou (dnes SPŠ polytechnická) a SPŠ chemickou (dnes gymnázium). V dnešní době v této budově sídlí Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín a SPŠ polytechnická Centrum odborné přípravy. Budova stále slouží ke studijním účelům, tedy k účelům ke kterým byla postavena. Zlínský mrakodrap Jedním z vrcholných děl moderní československé architektury mezi dvěma válkami je administrativní budova firmy Baťa (označovaná číslem 21), dokončená ve Zlíně v roce 1938 podle projektu architekta Vladimíra Karfíka. Celá stavba prokázala v průběhu let vysokou užitnou i estetickou hodnotu a variabilitu využití. Ne nadarmo je dnes toto vrcholné Karfíkovo dílo národní kulturní památkou období funkcionalismu. Budova je 77 m vysoká a 6,5 m pod úrovní terénu.

14 Půdorysná plocha m 2, kubatura m 3. Plocha podlah m 2, plocha omítek m 2. Pět výtahů má kapacitu 100 osob. Na výstavbu bylo použito: 5000 tun cementu, m 3 štěrku, tun oceli a hektolitrů vody. Budova je postavena ve stylu ostatních továrních budov, rozestup mezi nosnými sloupy činí typických 6,15m. Zajímavostí však je, že tyto nemají po obvodu kruhovitý, nýbrž oválný tvar. Skelet budovy postavilo 40 dělníků, 10 betonářů, 15 šalovačů, 6 tesařů, 5 kovářů, 2 zedníci, 2 mechanici a 4 jeřáby za 160 dnů. Za 10 dnů jedna etáž! Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím. (Tomáš Baťa) 14

15 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 4. MÍSTO KOLÁŘ Martin ZŠ Zlín, Křiby 4788 ZLÍN - MÉ MĚSTO Vážení čtenáři, vybral jsem si toto téma, protože Zlín je město, ve kterém jsem se narodil, žiji a nejspíš budu žít. Zlín mám rád, přestože není na takové úrovni jako třeba Praha. Podle mě nezáleží na tom, na jaké úrovni je město. Spíše záleží na tom, jak máme toto město rádi, jestli je jeho prostředí příjemné atd. Ve Zlíně rozhodně příjemné prostředí je. Není to město jako každé jiné-je odlišné. Každé město je něčím zvláštní. Téměř každé město má své pověsti. Mezi tato města Zlín patří. Tady je jedna z nich: Jak Zlín dostal jméno Kdysi přes Zlín táhlo jakési cizí vojsko. Veliká sila ho byla a velice lidi sužovalo. Vybírali výkupné, lidé platili jak múrovatí a už si nevěděli rady. Jel s tým vojskem také vojevůdce a ten si sebú vézl svojého synečka. Ubytoval se na rynku, rožní dům to býl, a syneček tam bývál s ním. Když to vojsko pořád nepřestávalo sužovat tož si chtěli lidé na nich nejak postihnút. Jeden měšťan, co akorát u něho býval ten vojevůdce, si jednúc v noci počíhal a jak vojevůdce vyjel pryč, tož mu zabil synečka. A utékl. 15 Ale byla to hrůza. Vojevůdce přijél a dyž tú novinu slyšel, zapřísahál se, že za to velice stresce celé město. Zlín byl tehdy veliký a měl takové výsady, jak třebas Kroměříž nebo Hradiště a Zlíňané jich velice opatrovali. Na ratúzi jich měli v železných truhlicách. A vojevůdce za to, že mu zabili synečka, nechál si všecky ty výsady donést a spálil ich. Na místě. Jak je fčil socha Floriána, tam byly ty výsady Zlína spálené. Kdysi se tam cosi kopalo a přišli tam na takový veliký kameň. Byl ještě celý očaděný od ohňa. Ale to nebylo všecko. Vojevůdce slíbil, že se Zlínu jedenkrát eště víc pomstí, enom jak se vrátí z vojny. Když to bylo takové, tož starousedlíci dali hlavy dohromady a uznésli se, že změníja méno města. Nechtěli byt za jedného zlého člověka trestaní. V Brně to nové méno zapsali do knih a od téj doby se v kronikách nepsalo Zlaté jabko, ale Zlín. V pověsti jsme se dočetli, jak Zlín získal své jméno. Byla to zajímavá pověst. Ale Zlín nemá jen pověsti. Jsou zde i historické budovy, třeba taková Zlínská radnice. Byla založena r Radnice byla vybudována zlínskými měšťany. Byla postavena v renesančním slohu. Tehdy byla radnice jednopatrová. V sobotu 27. srpna roku 1921 v 17:30 vypukl na radnici požár. Radnice shořela i se sousedním hostincem Na rožku. Po tomto požáru se ve městě nemluvilo o ničem jiném. Sháněli se architekti, kteří by navrhli novou radnici. Zvítězil F. L. Gahura a 13. srpna 1922 byl položen základní kámen. Radnice se postupně budovala a nakonec nabyla podoby, jakou známe dnes.

16 Dále zde máme například 21. budovu, která je dominantou města Zlína. V horní části budovy je kavárna, která slouží k odpočinku. Když už mluvíme o odpočinku, tak 21. budova není jediným místem, kde se dá odpočívat. Stačí třeba zajít do obchodního a zábavního centra Zlaté Jablko, kde najdeme třeba multikino se šesti sály. Pokud chcete odpočívat aktivně, tak navštivte lázně, sportovní halu Novestu, nebo si třeba běžte zahrát tenis, či squash. Jestli už vás odpočívání nebaví, co třeba trochu zábavy ve Velkém kině. Večer se můžete vypravit za kulturou do Městského divadla na nějaké drama, komedii nebo na něco jiného. Zlín nabízí mnoho možností, jak odpočinek, zábavu, tak i sport a kulturu. Stačí si vybrat. Já osobně využívám všechna zařízení. I kulturní. Takže abych to shrnul. Mám své město rád. Využívám jeho možnosti a obdivuji jeho krásy. Zlín je opravdu mé město. 16

17 STŘEDNÍ ŠKOLA HRBÁČKOVÁ Eliška 1. MÍSTO Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín PROCHÁZKA ZLÍNEM A zase se jeden letní slunečný den chýlí ke konci, pomyslím si, právě když procházím kolem zahrady Baťovy vily, vyzdobené nejrůznějšími plastikami. Kam až oko dohlédne, nikde ani živáčka, a proto se na okamžik zastavím a nasávám pozitivní energii, sálající z tohoto místa. Kolik geniálních nápadů a projektů se asi zrodilo v budově tyčící se přede mnou? Ze zamyšlení mě vytrhne hlas, vycházející z auta, které právě zastavilo za mnou. Musím se otočit a přitom si uvědomuji, že ten hlas rozhodně nemluvil česky. Allô, madame! Vous parlez français? volá na mě neznámý člověk zpoza černého okénka. Qui,qui. Qu est-ce que vous voulez? odpovím hbitě, ani nevím, kde se to ve mně bere. To už ale z auta vystupují dva tělesní strážci, oba jsou černoši, a otevírají dveře u spolujezdce. Napjatě, ale i trochu nervózně čekám, kdo z auta vystoupí a co se bude dít dál. Nakonec zůstanu stát, a mám co dělat, aby se mi nepodlomila kolena. Vysoký štíhlý muž v nažehleném černém smokingu je mi představen jako prezident Guineje. 17 Během následujících deseti minut jsem jedním z bodyguardů, který mluví česky, obeznámena s důvodem prezidentovy návštěvy ve Zlíně. Ten se do našeho města vydal za účelem podepsání jedné velice důležité smlouvy, jejíž obsah mi zůstal samozřejmě utajen. Ale nejdříve by si pan prezident rád prohlédl vaše město a něco se o něm dozvěděl, než podepíše onu zmiňovanou smlouvu. A vás si vybral jako svého průvodce! zakončí svou řeč česky mluvící bodyguard. Já na něj jen zůstávám hledět. Mě??. A proč mě?? vykoktám ze sebe. To já nevím. Ale jak vás uviděl, vykřikl: Stát! Cítím, že tohle bude ten pravý průvodce. A asi se docela trefil. Vždyť dokonce mluvíte francouzsky, to nebude náhoda.! Ten chlap má možná pravdu, řeknu si v duchu a už začínám promýšlet program prohlídky. Vyrazíme hned? Odpovědí je mi souhlasné kývnutí doprovázené úsměvy. Víte, proč se toto město jmenuje Zlín? zeptám se tří mužů, kteří poslušně a bez odmlouvání pochodují za mnou. Zrovna procházíme po parkovišti na Čepkově a všichni se po nás se zájmem otáčejí. Jeden strážce tlumočí prezidentovi moji otázku. Ten pokrčí rameny, ale zvědavě na mě obrátí oči. No, začnu zvolna, legend okolo tohoto tématu je hned několik. Já však nejvíc věřím této: Kdysi se Zlínu říkávalo Zlaté Jablko, nikdo neví proč, ale jisté je, že před mnoha staletími projížděli územím Tataři a celé město vydrancovali. Když poté tatarský náčelník projížděl kolem zdejšího zámku, zabil bezdůvodně jednu mladou dívku. Všichni, kdo to viděli, se na něj vrhli a ubili ho k smrti. Potom ho pro výstrahu ostatních přibili na vrata. Kvůli těmto špatným činům se našemu městu říká Zlín. zakončím svůj příběh a pozoruji, jak pan prezident hltá překládaná slova. Vcházíme na ulici Zarámí a míjíme kavárnu a vinárnu Balkán Express. Vidím, že se mlsně olizujete, otočím se na jednoho z černochů, který pohledem visí na kavárně. Ale před sto lety byste si tu kávu nedali. Víno, to možná ano, ale hlavní funkcí této budovy nebylo ukojit zákazníkovi chutě. Člověk zde měl nabrat energii a odpočinout si od každodenních strastí. Prezident na mě nechápavě zírá. Začínám tedy s vysvětlováním: Stával tu kdysi hotel, hotel Balkán. Jeden z prvních hotelů ve Zlíně a ne jen tak nějaký. Mohli jste zde potkat i zajímavé osobnosti. Například Leoše Janáčka, geniálního českého skladatele. Hostem byl i francouzský architekt Le Corbiusier, kterého uznávali

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

Témata ročníkových seminárních prací

Témata ročníkových seminárních prací Témata ročníkových seminárních prací pro sextu a druhý ročník ve školním roce 2014-2015 Vyučující/ počet ročníkových prací Mgr. Dejdarová Téma Vikingové /jejich život na severu a jejich cesty/ Hedvábná

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH,

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Bytové domy Ústí nad Labem Bukov Realizace: 2003 2005 Původní projekt: Mera-Czech a. s. Přepracování

Více

JEDNADVACÍTKA KRAJSKÝM ÚŘADEM

JEDNADVACÍTKA KRAJSKÝM ÚŘADEM 1 JEDNADVACÍTKA KRAJSKÝM ÚŘADEM Dne 11. 02. 2003 proběhla v prostorách Nadace Tomáše Bati tisková konference přinášející informace k průběhu organizačních a projektových příprav rekonstrukce správní budovy

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Školní spoje - 2008/2009

Školní spoje - 2008/2009 Školní spoje - 28/29 Zlín - gymnázium T.G.M. spoj není uveden v zastávkových jízdních řádech, spoj nejede v době školních prázdnin Náměstí Míru 6:4 7:4 Dům umění - příjezd 6:48 7:43 Zlín - základní škola

Více

Umělecký pobyt v srdci Brna

Umělecký pobyt v srdci Brna Umělecký pobyt v srdci Brna Historie Hotel Europa se nalézá v secesní budově pocházející z konce devatenáctého století. Stojí v malebné uličce lemované stromy jen kousek od centra města. Díky své výborné

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Školní spoje - 2015/2016 Od 1.9.2015

Školní spoje - 2015/2016 Od 1.9.2015 Zlín - gymnázium T.G.M. spoje vedeny v zastávkových jízdních řádech linky č. 53 U Zámku 6:40 - - Školní 6:42-7:32 Náměstí Míru 6:44 7:29 7:34 Dům umění - příjezd 6:47 7:32 7:37 Školní spoje - 2015/2016

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Otrokovická BESEDA. http://www.besedaotrokovice.cz 2

Otrokovická BESEDA. http://www.besedaotrokovice.cz 2 Obsah : Otrokovická BESEDA popis kulturního domu...str. 2 Velký společenský sál...str. 3 Technické vybavení...str. 4 Předsálí...str. 5 Nabídka akcí ve Velkém společenském sále str. 6 Ceník...str. 7 Kontaktní

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 VINAŘSTVÍ SALABKA - návrh interiérů pro prostory výroby vína, prezentace vína a ubytování - místo: Praha - Troja - investor:

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_36 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie Byl studený, sychravý, podzimní den, kdy jsem se svojí manželkou dorazil do Hojsovy Stráže na Železnorudsku. Jako milovníci Šumavy jsme už dlouhé měsíce hledali na internetových stránkách realitních kanceláří

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Dálničního areálu EXTRA s rozestavěným hotelem Brno Popis lokality - Brno Dálniční areál EXTRA s Hotelem EXTRA se nachází na okraji aglomerace města Brna, na pomezí okresů Brno-město a Brno-venkov.

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více