Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář"

Transkript

1 2 / 2013 Potřebujeme funkční železnici říká šéf SŽDC Jiří Kolář Hora jako ementál tunel napříč Gotthardem Nové zbraně v boji s hlukem kolem tratí ubude betonu

2 POVODNĚ 2013

3 1 Editorial Editorial obvykle čerpá z hlavních témat. Tím nejaktuálnějším v době redakční přípravy bylo samozřejmě hodnocení průběhu a následků záplav. Už před lety jsem z pozice vedoucího pracovníka televizního zpravodajství sledoval nový fenomén ničivých povodní. Bylo to v době, kdy se přívaly vod překvapení novináři elektronických médií setkali se zcela novým úkolem přinášet dlouhodobé kontinuální povodňové zpravodajství a poskytovat informace televizním divákům v celé zemi a z celé země. Už tehdy, stejně jako letos, železnice předvedla svou odolnost a nezastupitelnou úlohu v dopravě. Snad to konečně docení i čelní volení představitelé státu a podpoří výstavbu tolik potřebných nových tratí a rekonstrukcí stávajících. Představa, že železnici budujeme jen podle výkonnosti hospodářství a aktuální poptávky po železniční dopravě, je stejně naivní jako začít kovat meče až poté, co k nám vtrhne nepřítel. Ničivá voda nás nepoložila jenom proto, že železnice má ve své staleté historii důležitý prvek předvídavosti delší než jedno jepičí volební období. Byl jsem během povodní přítomen jednání krizového štábu generálního ředitele SŽDC. Mohl jsem nad mapou přijímat informace řídicích pracovníků o stavu železniční dopravy. S velkým obdivem a hrdostí jsem sledoval, jak naši lidé z provozu zvládají udržovat provoz. Však také na mnoha místech Čech byl vlak a koleje jedinou spojnicí se suchozemci. Nezklamali naši hasiči, kteří znovu dokázali svou nenahraditelnou úlohu při zvládání krizových situací. Souběžně s tím, jak se dařilo dopravu na železnici zvládat, rostlo i zásadní mediální poselství z novin, internetu a hlavně z televizního zpravodajství: Auta stojí, vlaky jedou... A za to patří dík všem, kteří se na zvládnutí záplav podíleli. Jen jedna myšlenka mě trápí. Ukazuje se, že se povodně stanou součástí naší práce. Na levém břehu Labe, konkrétně v úseku mezi Mělníkem a Liběchovem, se pro nákladní dopravu zastavila i železnice. Nestálo by za to s vizí dalších sta let odpovědnosti za železnici zkusit přijít s perspektivním řešením i tady? Zbyněk Honys ředitel odboru komunikace Správy železniční dopravní cesty

4 2 OBSAH AKTUÁLNÍ TÉMA JAK VYPADÁ ŽELEZNICE 21. STOLETÍ? ROZHOVOR JIŘÍ KOLÁŘ: JEN PLNĚ FUNKČNÍ ŽELEZNICE MŮŽE BÝT KONKURENCESCHOPNÁ MODERNIZACE KOLEJE POD ORLICKÝMI HORAMI PRO VÍC VLAKŮ 01 Editorial 07 Velká voda opět ukázala svou sílu 08 Kolem kolejí 14 Kdysi / Nyní 16 Smělé plány v Moravskoslezském kraji 20 Železniční trať zachraňuje letiště 24 Nakládka nových aut v Solnici 26 Interoperabilita - cesta k propojení železnic Populárně-technický magazín Vydavatel: SŽDC, s. o., Manažer projektu: Václav Šmerák Layout a sazba: Colmo Ročník 1/2013, číslo 2 Adresa redakce: Správa železniční Tisk: Tiskárna VS Tisk Praha-Pankrác Fota na obálce: Ing. Radek Filip, Zbyněk Honys, dopravní cesty, státní organizace, výtisků, vychází čtvrtletně Eurovia ředitel odboru komunikace Dlážděná 1003/7, Praha 1 Distribuce: Obchodní partneři SŽDC Šéfredaktor: Pavel Tesař Mobil: a odborná veřejnost ISSN

5 MODERNÍ TECHNOLOGIE NOVÉ ZBRANĚ V BOJI S HLUKEM ZAHRANIČÍ GOTTHARD JAKO EMENTÁL CESTUJEME PORTUGALSKO, ROMANTIKA NA KONCI EVROPY 36 Investice směřují tam, kde chtějí železnici rozvíjet 40 Z osudů bubenského nádraží 44 Vzpomínky mladého pamětníka (2) 54 Čínský rychlovlak nezastavuje 56 Jak jsem přiložil ruku k dílu Staňte se spoluautory časopisu Zaujal vás nějaký článek nebo máte tip, jakému tématu bychom se měli příště věnovat? Napište nám na adresu:

6 4 AKTUÁLNÍ TÉMA JAK VYPADÁ ŽELEZNICE 21. STOLETÍ? Železniční doprava má budoucnost. Stále však nehraje roli, kterou by si zasloužila. text Pavel Tesař Pokud Česká republika dokončí modernizaci koridorů a významných uzlů, zvýší kapacitu a traťové rychlosti pro nákladní dopravu a následně zahájí výstavbu nových rychlých spojení pro dálkovou a rychlou meziregionální osobní dopravu, neocitne se na periferii zájmu evropských železničních dopravců. Takto zásadně definoval priority rozvoje drážní infrastruktury v naší zemi generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Kolář na mezinárodní konferenci Železnice 21. století. Ta se uskutečnila 22. května na pražském Žofíně. SŽDC se hodlá zaměřit na zlepšování parametrů jednotlivých tratí, například jejich elektrizací, zdvoukolejňováním nebo budováním nových zastávek. Na řadě míst je třeba zvýšit kapacitu pro stále se rozvíjející příměstskou dopravu. Důležitým úkolem pro následující léta bude vybudovat kolejové napojení na Letiště Václava Havla v Praze a současně zajistit kvalitní a kapacitní spojení mezi Prahou a Kladnem, uvedl Jiří Kolář další významné úkoly pro manažera drážní infrastruktury. Jak dodal, SŽDC bude i nadále pokračovat ve využívání nových technologií, jako je dálkové řízení provozu nebo automatické vedení vlaku. Jedním z hlavních impulzů k uspořádání konference bylo desáté výročí vzniku SŽDC; Jiří Kolář proto během svého vystoupení přiblížil více než třem stovkám přítomných významné mezníky v její relativně krátké historii. V další části svého vystoupení zdůraznil důležitost komunikace s regiony. Vůči svým partnerům chceme uplatňovat prozákaznický přístup. To například znamená ptát se dopravců, co potřebují. Když si pořídí nová vozidla, je důležité vědět, kde je bude chtít kraj nasadit, abychom mohli naplánovat úpravy infrastruktury, které budou potřeba, uvedl konkrétní příklad Jiří Kolář. Zajímavý pohled na cestování vlakem v roce 2025 nabídla ve svém příspěvku ředitelka Projektové kanceláře Českých drah Martina Mannová. Náš cestující nebude vůbec potřebovat jízdenku, cestu si bude elektronicky registrovat předem, na mobil mu pak přijde SMS se všemi potřebnými údaji. Na sedadle už bude mít svoje noviny a oblíbenou snídani, v cílové stanici jen přesedne do přistaveného elektromobilu. Cena jízdného se mu strhne až na konci měsíce z celkového balíčku využívaných služeb, popsala Martina Mannová s tím, že se její vize možná naplní ještě před zmiňovaným rokem. Noví dopravci nepřebírají zboží ze silnic Nikdo z přibližně dvou desítek drážních odborníků, kteří vystoupili během celého dne na pódiu, nezpochybnil postavení železnice jako perspektivního druhu dopravy. Stále se však nedaří dosáhnout toho, aby na evropském kontinentu hrála

7 5 Pražský palác Žofín dějiště mezinárodní konference Železnice 21. století (Foto ČTK)

8 6 AKTUÁLNÍ TÉMA roli, kterou by si zasloužila. Přestože je interní železniční legislativa téměř kompletní, stále máme těžkosti v intermodální konkurenci, poznamenal výkonný ředitel Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER) Libor Lochman. Trh nákladní dopravy na železnici byl zcela otevřen a v některých zemích nyní zajišťují privátní dopravci přes polovinu přepravy zboží. Bohužel však většinou nepřebírají přepravy ze silnic, ale získávají je na úkor národních železničních dopravců. Podíl železnice na celkovém objemu přepraveného zboží tak v meziročním srovnání i nadále klesá, upozornil Libor Lochman. Jak dále uvedl, problémy způsobuje především skutečnost, že současná evropská legislativa nenastavuje srovnatené podmínky pro podnikání na silnici a na železnici. K tomu dále přistupuje fakt, že zejména v nových zemích EU je železniční infrastruktura stále podfinancovaná: Rozdíly v kvalitě sítě mezi západní a východní Evropou se bohužel nezmenšují, ale naopak prohlubují. Pro větší konkurenceschopnost železnice je také důležité investovat do interoperability celého systému, tedy harmonizace technických podmínek v jednotlivých zemích. Jako klíčové pro následující roky považuje šéf CER najít ve státních rozpočtech dostatek peněz na investice do modernizace železnic. Z fondu pro propojování Evropy (CEF) pro období se bude rozdělovat 20 miliard eur. K tomu bude Jak se vyvíjela SŽDC Za vznikem Správy železniční dopravní cesty stál zákon č. 77/2002, na jehož základě se stala jedním z nástupců státní organizace České dráhy. Její historie se datuje od 1. ledna Přesně po roce převzala investorsko-inženýrskou činnost na dráze, přičemž se rozrostla také o stavební správy, které do té doby působily pod hlavičkou Českých drah. Od 1. května téhož roku zodpovídá rovněž za přidělování kapacity dopravní cesty. Od roku 2008 plní SŽDC funkci provozovatele dráhy; se vznikem takzvané mrtvé dopravní cesty dostala nově na starosti i zpracování jízdních řádů. Posledním důležitým datem bylo 1. září 2011, odkdy je SŽDC zodpovědná také za obsluhu dráhy a řízení železničního provozu. V souvislosti s tím k ní přešlo od ČD několik tisíc výpravčích, dispečerů a zástupců dalších provozních profesí. Drážní státní organizace se tak stala plnohodnotným manažerem železniční infrastruktury u nás, přesně v souladu s evropskou legislativou. V jejích řadách nyní působí více než 17 tisíc zaměstnanců.

9 7 ovšem potřeba vyhradit mnohonásobně větší prostředky z národních zdrojů, upozornil Libor Lochman. O dotace z EU se bude soutěžit Na téma financování staveb v následujících letech hovořil také náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Petr Šlegr: V příštím finančním období OPD budeme mít jako kohezní stát určitý příděl finančních prostředků jistý, o další část se ale bude soutěžit. Šanci na úspěch budou mít jen projekty s nějakou přidanou hodnotou. Stavby navržené ke spolufinancování Evropskou unií tak bude třeba vybírat ještě pečlivěji než dnes. Petr Šlegr dále apeloval na přípravu harmonogramu staveb v delším časovém horizontu. Zatímco u nás se tvoří plán investic vždy na jeden rok, v sousedním Rakousku je to kupříkladu šest let. Navíc máme trochu strach z velkých projektů, jako je výstavba více než padesátikilometrového Gotthardského tunelu ve Švýcarsku nebo vybudování zcela nového hlavního nádraží ve Vídni, poznamenal náměstek Šlegr. Podle Jindřicha Kušníra z Ministerstva dopravy je hlavním úkolem pro českou železnici dokončení modernizace koridorů a zahájení výstavby vysokorychlostních tratí. Z hlediska nákladní dopravy bude třeba zajistit interoperabilní, konkurenceschopný průjezd naší republikou a podporovat rozvoj intermodální dopravy, uvedl Kušnír, který působí na ministerstvu ve funkci ředitele odboru drah, železniční a kombinované dopravy. Jako pozitivní označil skutečnost, že už v 90. letech minulého století se v naší republice stalo zvykem financovat investiční akce na železnici. Švýcarský model jako inspirace pro ostatní Bývalý prezident Mezinárodní železniční unie (UIC) Benedikt Weibel se jako správný Švýcar pochlubil tím, co jeho zemi právem závidí celý svět bezkonkurenčním modelem fungování osobní železniční dopravy. Strategie nazvaná Bahn 2000 stála od roku 2004 už 6 miliard švýcarských franků. Díky tomu se ale dostanete vlakem prakticky odevšad všude, a to v půlhodinovém, v horším případě hodinovém intervalu od rána až do pozdních večerních hodin. To se také projevilo podstatným zvýšením zájmu o cestování po železnici, konstatoval Benedikt Weibel. Podle něj se v zemi Helvétského kříže snaží co nejvíce využívat síť kolejí, což doložil na srovnání obsluhy dvou osmnáctitisícových měst ve Švýcarsku a ve Francii: Zatímco ve francouzském městě Lons-le-Saunier mohou lidé využít od rána do poledne 8 vlaků, v podobně velkém Solothurnu to je 96 spojů. Švýcarským systémem pravidelné dopravy se nechali inspirovat také v Rakousku. Výsledkem je strategie tamního správce infrastruktury nazvaná Cílová síť Stále se musíme potýkat s faktem, že 70 procent našich železnic pochází z doby Rakousko-uherské monarchie. Proto investujeme do výstavby nových tratí, například v loňském roce jsme dokončili čtyřkolejné napojení na budoucí Brennerský tunel, který výrazně zlepší spojení do Itálie, prozradil vedoucí mezinárodních vztahů ÖBB Infrastruktur Rudolf Koller. Ve svém vystoupení mimo jiné uvedl, že na takzvané Západní dráze (německy Westbahn) z Vídně do Salcburku jezdí v současnosti příliš mnoho vlaků. Tím fakticky potvrdil předchozí slova svého krajana Herberta Kassera, generálního sekretáře spolkového ministerstva dopravy, který označil Rakousko jako stát s pokročilým otevíráním železničního trhu a volným přístupem k sítím. Jako příklad uvedl působení soukromé společnosti Westbahn, která se před několika lety rozhodla konkurovat národnímu dopravci ÖBB právě na nejfrekventovanější trati v zemi. Rusko to myslí se širokým rozchodem přes Slovensko vážně Konference na Žofíně se nakonec kvůli pracovním povinnostem nemohl zúčastnit prezident Ruských železnic a současně i celé Mezinárodní železniční unie Vladimir Jakunin. V Praze jej více než dobře zastoupil odborný poradce pro Česko a Slovensko Michail Gončarov. Zástupce dopravce, v jehož řadách působí plný milion zaměstnanců, hovořil především o možnostech nákladní přepravy napříč Ruskem. Většina zboží z Asie putuje do Evropy stále po moři. Narážíme na řadu problémů, které je zapotřebí vyřešit, aby byla železnice dostatečně využita. Ve chvíli, kdy přeprava po moři trvá 20 až 30 dní, musíme my nabídnout dobu maximálně 10 až 12 dnů, zdůraznil Michail Gončarov. Ve svém vystoupení se pochopitelně věnoval také záměru prodloužit širokorozchodnou trať z východního Slovenska až do Vídně. Tato železnice bude přínosem nejen pro země, kterými bude procházet, ale také pro Česko, Polsko i Německo. Nyní se připravují tendry, vše bude probíhat podle standardů Evropské unie, potvrdil, že to Rusko myslí s mnohamiliardovou investicí vážně. Na toto téma se živě debatovalo i v následné diskuzi. Michail Gončarov v ní vyjádřil přesvědčení, že realizace projektu nepřinese nárůst kamionové dopravy v Rakousku, ale naopak se zvýší přeprava po železnici. Stejně tak odmítl názor, že nová trať sníží význam překladiště v Čierne nad Tisou. Předpokládáme, že díky uskutečnění našeho záměru se zde do roku 2025 zvedne objem překládky o dva až tři miliony tun, podložil své přesvědčení konkrétními čísly.

10 8 KOLEM KOLEJÍ POVODNĚ 2013 Velká voda opět ukázala svou sílu Češi si pomalu začínají zvykat na to, že přírodní katastrofy přestávají být výhradní záležitostí vzdálených zemí a řádění živlů zažívají stále častěji i na vlastní kůži. Posledním případem byly povodně, které na samém počátku června ochromily prakticky celou západní část naší republiky jako následek několikadenních silných dešťů. Problémy se nevyhnuly ani železničním tratím, provoz vlaků komplikovaly kromě záplav také vyvrácené stromy a sesuvy rozmáčené půdy na tratě. První problémy přišly v neděli 2. června. Od ranních hodin musel být postupně zastaven provoz na více než desítce převážně regionálních tratí na různých místech v Čechách. Značné problémy vznikly na hlavní trati z Plzně do Českých Budějovic, kde se nedalo jezdit hned na několika místech, připomíná náměstek generálního ředitele SŽDC pro provozuschopnost dráhy Bohuslav Navrátil. Největší komplikace ale nastaly v Kolíně. Jak bylo pro první dny záplav příznačné, nezpůsobila je žádná z velkých řek, ale jindy zcela neškodný potok Polepka, který se společně s další vodou splavenou z okolí rozlil po kolínské stanici. Provoz zde musel být úplně zastaven, což prakticky paralyzovalo veškerou vlakovou dopravu na Moravu. Pro alespoň omezené obnovení provozu museli drážní hasiči ve spolupráci s provozními zaměstnanci vykopat odvodňovací strouhy, kterými se voda odvedla pryč z kolejiště, popisuje Bohuslav Navrátil. Už v neděli večer se také poprvé sešel krizový štáb SŽDC. Řešil jednak pohotovosti drážních hasičských sborů na jednotlivých místech a jednak připravoval krizový scénář pro následující hodiny a dny. Kromě samotných tratí hrozilo i zaplavení našich budov v Ústí nad Labem a v pražském Karlíně. I na tuto variantu jsme se proto připravovali, a jak se nakonec ukázalo v případě Ústí, oprávněně, prozrazuje náměstek pro provozuschopnost. Následující den, tedy v pondělí 3. června, se stále stoupající voda dostala i do kabelů zabezpečovacího zařízení na trati z Prahy do Ústí nad Labem, technika se tak musela vypnut a provoz na trati začali řídit výpravčí. Celá stanice Kralupy nad Vltavou byla navíc odpojena od elektrické sítě, o její napájení se nějaký čas staral naftový agregát. K tomu všemu se přidala opakovaná stržení troleje na této koridorové trati. Vlaky tak stále jezdily, ale kvůli různým omezením nabíraly i více než hodinová zpoždění. Úterý 4. června přineslo uzavření staniční budovy na hlavním nádraží v Ústí nad Labem, kterou zaplavila voda z Labe. Řada spojů proto byla odkloněna do stanice Ústí nad Labem západ, kam navíc zajížděly i náhradní spoje s cestujícími z vlaků mezi Děčínem a Prahou. Jak voda v Labi stoupala, postupně zaplavila i přístup na oba silniční mosty v Ústí nad Labem, železnice tak opět po 11 letech nabídla jedinou možnost přístupu z oblasti Střekova na druhý břeh, náhradní dopravu zajistila i do městské části Vaňova. Podobná situace nastala i v Děčíně, kde vlaky zajišťovaly spojení mezi hlavním a východním nádražím. Problémy následně nastaly i na dráze po druhém břehu Labe, kde se voda rozlila po obou kolejích v úseku Mělník Liběchov. To mělo vliv především na nákladní dopravu. Škody na železničních tratích dosáhly podle prvotních odhadů téměř 800 milionů korun; v této částce však nejsou uvedeny náklady na zprovoznění trati Teplice v Čechách Lovosice v úseku Úpořiny Chotiměř (na snímku), které v současnosti nelze ani odhadnout. Pravděpodobně nejrychleji se vrátí vlaky na středočeskou trať z Peček do Kouřimi. V dalších dvou případech si opravy vyžádají několik měsíců. To platí o již zmiňovaném traťovém úseku Úpořiny Chotiměř, který padl za oběť obrovskému sesuvu půdy poblíž zastávky Dobkovičky. Vzal s sebou kus drážního tělesa i s kolejí a zastavil se až po několika desítkách metrů na právě budované dálnici D8, přibližuje sílu obrovského množství zeminy Bohuslav Navrátil. Pro změnu zcela ve vzduchu se ocitla kolejnice i s pražci mezi stanicemi Rynoltice a Křižany na Liberecku. Tato místa musí nejprve důkladně ohledat geologové a na základě jejich závěrů se vybere stavební řešení následné opravy. (pt) Jiří Kolář, generální ředitel SŽDC S povodněmi bojovalo každý den až našich zaměstnanců. V maximální pohotovosti byly po celou dobu jednotky drážních hasičů i s těžkou technikou. Pomáhaly i mimo dráhu, například s evakuací, čerpáním vody nebo stavěním zátarasů. Nejen hasiči, kteří opět prokázali své ohromné profesní kvality a přínos pro naši společnost, ale i další naši pracovníci nehleděli na čas, počasí, únavu a běžnou pracovní náplň a dělali, co bylo právě potřeba. A za to si zaslouží náš velký dík. Železnice dokázala fungovat i během povodní, i když někdy jen za cenu různých omezení a provozních provizorií. Teď přichází čas, kdy je potřeba dát všechno do pořádku.

11 9 OCENĚNÍ Dvě stavby SŽDC uspěly mezi nejlepšími Hned dvě akce, jejichž investorem byla SŽDC, uspěly v klání o nejlepší českou dopravní stavbu loňského roku. Slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního 10. ročníku se uskutečnilo 6. června v pražské Betlémské kapli. V kategorii staveb získala nejvyšší ocenění optimalizace trati Beroun Zbiroh, mezi dopravními technologiemi uspěla rekonstrukce železniční stanice Stará Paka. Prvně jmenovanou stavbu provedlo v letech 2008 až 2012 sdružení firem Skanska, Eurovia CS a Viamont DSP. Díky rekonstrukci kolejí a několika přeložkám došlo ke zvýšení rychlosti vlaků, a tím zkrácení jejich jízdních dob až o 10 minut. Rok trvající rekonstrukci důležitého přestupního uzlu Stará Paka zajišťovaly společnosti AŽD Praha a Elektrizace železnic Praha. Stejně jako v prvním případě je výsledkem prací vyšší bezpečnost a lepší podmínky pro cestující na nástupištích. CVIČENÍ Hasiči předvedli zásah u nehody na přejezdu a při požáru auta Mezinárodní den bezpečnosti na železničních přejezdech v rámci celosvětové kampaně ILCAD (International Level Crossing Awereness Day) se stal vhodnou příležitostí pro cvičení Hasičského záchranného sboru SŽDC. Akce se uskutečnila 2. května na Odstavném nádraží Praha-jih za účasti generálního ředitele SŽDC, který je současně vrchním velitelem drážních hasičů, což dokládala také jeho slavnostní uniforma. Přítomní novináři mohli zhlédnout ukázku zásahu u simulované srážky osobního automobilu a železničního vagonu na improvizovaném přejezdu a také hašení hořícího auta. SŽDC svým aktivním připojením k mezinárodní kampani vyslala signál nejen o bezchybně fungujícím hasičském záchranném sboru, ale i o skutečném zájmu o záchranu lidských životů a neustálé zvyšování bezpečnosti na české železnici. REKONSTRUKCE Zastávka v Domažlicích je připravena na žraloky Slavnostní jízdou nové motorové jednotky RegioShark byla 5. června otevřena pro cestující zrekonstruovaná zastávka Domažlice město. Právě tyto vlaky sem začnou už během léta zajíždět a díky tomu nabídnou přímé spojení z centra Domažlic až na plzeňské hlavní nádraží. Během jarních měsíců proto SŽDC zřídila čtyři nová návěstidla a rekonstruovala přejezdová zabezpečovací zařízení před i za zastávkou. Kromě toho se upravilo zabezpečovací zařízení ve stanici Domažlice tak, aby byl zajištěn návrat vlakové soupravy bez spuštění nežádoucí výstrahy na přejezdu. Pro bezpečný pohyb cestujících se vybudovalo 110 metrů dlouhé zvýšené nástupiště umožňující bezbariérový přístup z ulice až do vlaku. Na nástupišti vznikl přístřešek pro cestující, informace jim zprostředkovává rozhlas, který se dálkově ovládá ze stanice Domažlice.

12 10 PŘEDSTAVUJEME foto Štěpán Látal

13 11 Jiří Kolář JEN PLNĚ FUNKČNÍ ŽELEZNICE MŮŽE BÝT KONKURENCESCHOPNÁ Rozhovor s generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty nejen o čerpání evropských peněz, ale i dalších aktuálních tématech. text Pavel Tesař Pro Jiřího Koláře je tento rok ve znamení kulatých výročí. Kromě toho, že před nedávnem oslavil významné životní jubileum, si připomíná také třicet let působení na železnici, kde začínal jako výpravčí. Správa železniční dopravní cesty, v jejímž čele stanul vloni v dubnu, navíc letos vstoupila do druhé dekády své existence. Jak prozrazuje v rozhovoru, aktuálně nejdůležitějším úkolem pro celou státní organizaci je maximální připravenost nových projektů, určených pro spolufinancování z Evropské unie. Současně se ale také chystá několik významných změn v majetkové oblasti. Ve funkci generálního ředitele působíte již více než rok. Co se během vašeho působení v čele SŽDC ukázalo jako nejpalčivější problém? Asi se už budu opakovat, ale prioritním úkolem je pro nás v tuto chvíli vyčerpat veškeré evropské dotace, které jsou určeny na investice do železniční infrastruktury. Přestože bychom měli mít k dispozici dostatek projektů, u některých dochází k nepříjemným průtahům, kvůli kterým hrozí, že je nestihneme dokončit v požadovaném termínu, tedy do konce roku Na svědomí to mají jednak protesty různých sdružení jako v případě elektrifikace tratě z Brna do Zastávky u Brna, jednak obstrukce neúspěšných uchazečů. To se týká zejména zajímavé zakázky na modernizaci 3. koridoru mezi Rokycany a Plzní, jež zahrnuje také výstavbu několikakilometrového tunelu u Ejpovic. Přestože jsme zhotovitele stavby vybrali již vloni v září, stále se nestaví a celou věcí se zabývá antimonopolní úřad. Co naopak považujete za svůj největší úspěch? Jsem rád, že už došlo ke stabilizaci managementu SŽDC, což umožňuje jasné rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy vedení. Za velký úspěch ale považuji fakt, že jsme navzdory všem problémům, které jsem uvedl v první odpovědi, nastavili proces získávání evropských peněz tak, aby nepřišel ani cent nazmar. Čas pro využití těchto financí se ale krátí, zbývá přibližně dva a půl roku. Jak konkrétně váš plán vypadá? Prvním předpokladem bylo připravit více projektů, než na kolik je připravený rozpočet. Například na ose 3, která zahrnuje tratě

14 12 ROZHOVOR foto Stanislav Pecháček národního významu, nám přitom ještě zbývá vyčerpat kolem šesti miliard korun. Proto jsme připravili koncept takzvaných malých projektů, které přinesou výrazné zlepšení parametrů řady našich tratí, investované finanční prostředky navíc umožní zvýšit bezpečnost provozu. Dáváme přednost takovým projektům, které nevyžadují územní rozhodnutí, což výrazně zkracuje proces jejich přípravy. V tuto chvíli nám paradoxně napomáhá dlouhodobé podfinancování naší infrastruktury, takže máme z čeho vybírat. Ohledně prioritní osy 1, tedy především koridorových staveb, jednáme s ministerstvem dopravy o rozfázování těch projektů, které se nepodaří dokončit do roku Chceme, aby se práce, které se nestihnou do tohoto termínu, financovaly z Operačního programu Doprava pro období 2014 až Nemusíme se kvůli opravám desítek tratí obávat intenzivní výlukové činnosti? Především od jara do podzimu se jich po celé síti koná velké množství, což se pak projevuje ve zpožďování vlaků Je fakt, že především od jara do podzimu se každoročně na našich tratích koná celá řada výluk. Souvisí to mimo jiné s faktem, že jen pětina našich tratí má více než jednu kolej. V případě jakékoliv opravy proto musí cestující přesedat do Chceme, aby se práce, které se nestihnou dokončit do roku 2015, financovaly z Operačního programu Doprava pro období 2014 až autobusů. Vzhledem k tomu, že se k současným modernizacím koridorů přidají i úpravy na dalších tratích, chceme více spolupracovat se zhotoviteli tak, aby docházelo k přerušení provozu jen po nezbytnou dobu. V této oblasti totiž vidíme určité rezervy. Máme co zlepšovat i v oblasti přípravy výluk na jednotlivých tratích. To bude hlavní úkol pro náš nový odbor plánování a koordinace výluk, který vznikl letos v dubnu. Občas zbytečným provozním komplikacím by měla zabránit revoluční dohoda o spolupráci mezi jednotlivými dopravci. Jak bude její naplňování vypadat v praxi? Výsledkem liberalizace české železnice je fakt, že se v současné době pohybují po našich kolejích vlaky několika desítek různých dopravců. Kapacita páteřních tratí je už téměř vyčerpána a jakákoliv provozní mimořádnost působí problémy. Proto jsme se chopili příležitosti a začali jednat o vzájemné pomoci dopravců v případě poruchy soupravy na trati. Snažíme se tu sehrát roli prostředníka a eliminovat tak možné jednotlivé spory. Musím říct, že jsem se hodně bál reakce, ale jednání s dopravci mě velmi mile překvapila. Všichni pochopili základní fakt, že železnice má dnes šanci být konkurenceschopná, jen když na sto procent funguje pro všechny. Zablokovat trať na hodiny je ke škodě všech. Ještě v letošním roce by tak mohlo dojít k průlomové dohodě mezi klíčovými dopravci o povinné vzájemné pomoci. Změny se chystají také v majetkové oblasti. Na jedné straně má dojít k prodeji tratí, na kterých není objednána pravidelná doprava Vypracovali jsme seznam více než dvacítky tratí, na kterých není pravidelný provoz a které jsou připravené

15 13 k prodeji. Na základě nařízení vlády jsme oslovili kraje a obce, zda je chtějí koupit. Čekáme na odpovědi. Obvyklá reakce ale je, že je chtějí jedině zadarmo. To my ale bohužel udělat nemůžeme. Musí se na ně vytvořit znalecký posudek. Pokud je nebudou chtít kraje a obce za cenu danou posudkem ani Ministerstvo obrany, kterému musíme tratě nabídnout z vojenských důvodů, nabídneme je ve veřejné soutěži komukoliv. Teprve v případě nezájmu o koupi přijde na řadu možný převod zadarmo, nebo dokonce rozdání po částech. Je to smutné, ale na řadě tratí je konec bohužel nevyhnutelný. Zvláště na takových, kde není pravidelná osobní ani nákladní doprava. Udržování takových tratí je pro nás neúnosné, nyní bude záležet na rozhodnutí krajů. ale na straně druhé se plánuje převod staničních budov, které stále ještě patří Českým drahám České dráhy vlastní nejen nemalé množství staničních budov, ale i přilehlá první nástupiště. Přitom zbylá nástupiště patří SŽDC. Plánovaný převod by měl tuto nestandardní situaci vyřešit. Záležet teď bude na rozhodnutí vlády. Pro cestující by se každopádně nic zásadního změnit nemělo, a pokud ano, tak jen k lepšímu. Díky tomu, že nádraží přejdou pod SŽDC, bude možné získat na jejich opravy i evropské dotace. To České dráhy dosud nemohly. Přispěje to samozřejmě i k uklidnění některých zbytečně vyhrocených debat a umožní nastavit nové, a hlavně spravedlivější principy jejich fungování. V této oblasti očekáváme ještě jeden důležitý krok, který se má stát faktickým zakončením deset let trvající transformace někdejší státní organizace České dráhy. Změnou zákona by se mohl vyřešit převod pozemků pod kolejemi, které nám patří již nyní. Nejen cestující vítají návrat výpravčích v červených čepicích, který jste vy sám již delší dobu prosazoval. Co vás k tomuto rozhodnutí vedlo a co přesně bude jejich úkolem? Jako výpravčí jsem pracoval deset let a po celou dobu jsem nosil červenou čepici. Určitě nejen mě mrzí, že jeden ze symbolů železnice pomalu mizí z našich nádraží. Chápu, že pokrok nejde zastavit a se zaváděním nové techniky už není nutné, aby každý vlak vypravoval výpravčí. Nicméně jsme na SŽDC hledali možnost, jak návrat červených čepic umožnit. Příležitostí byla aktualizace našeho předpisu D1, jehož nová verze začala platit 1. července. Cestující ve stanicích tak nyní budou vědět, že se pro získání potřebných informací o jízdě vlaku mohou obrátit právě na výpravčího v červené čepici. Příliš se neví, že vloni v září jste byl zvolen do funkce viceprezidenta organizace CER, tedy Společenství evropských železničních a infrastrukturních podniků. Co pro vás působení na takto významném postu znamená? Zvolení do funkce viceprezidenta považuji za potvrzení toho, že se otevíráme světu. Mně osobně to přináší možnost komunikovat v rámci Evropy a aktivně se podílet na tvorbě koncepce evropské dopravní politiky. Naše republika musí být součástí páteřních tras a my nesmíme tuto příležitost promarnit. Jak se projeví naplnění tohoto záměru na počtu zaměstnanců SŽDC? Počet našich zaměstnanců, kterých máme v současnosti přibližně , by se zmíněným převodem měl zvýšit přibližně o šest set. Nepůjde tedy o žádný dramatický nárůst, už nyní jsme pátým největším zaměstnavatelem v republice. Dalším stále aktuálním tématem je bezpečnost na železničních přejezdech. Do jaké míry může SŽDC ovlivnit, abychom se pravidelně nedočítali v černé kronice o další nehodě s tragickými následky? Je třeba zdůraznit, že ve více než 99 procentech případů mohou za nehody na přejezdech řidiči. Právě jim hrozí největší riziko zranění, či dokonce smrti, ale každá taková srážka ohrožuje také strojvedoucí či cestující ve vlaku. Nejlepší by samozřejmě bylo nemít na síti žádný železniční přejezd, to je však jen zbožné přání. Naopak jich máme ve správě více než osm tisíc. Především na regionálních tratích se snažíme rušit ty, které se využívají jen výjimečně. Jde o poměrně složitý administrativní proces, díky němuž zmizí ročně jen o málo víc než deset přejezdů. Druhou, i když finančně velmi náročnou variantou je budování mimoúrovňových křížení, což se děje především v rámci modernizace koridorů. Podstatné zlepšení umožní až využití dotací z Evropské unie. Díky dvěma miliardám korun zvýšíme zabezpečení téměř 400 přejezdů, což ocení nejen řidiči, ale také dopravci, kteří nebudou muset na lokálkách přibržďovat před každým přejezdem. Ing. Jiří Kolář, Ph.D. generální ředitel SŽDC Narodil se 19. dubna Absolvoval Fakultu provozu a ekonomiky Vysoké školy dopravní v Žilině, obor provoz a ekonomika dopravy. V roce 1999 získal doktorát na Univerzitě Pardubice. V roce 1983 nastoupil k tehdejším Československým státním drahám, kde zastával různé funkce v rámci železničního provozu. V letech 1993 až 1999 pracoval jako přednosta železniční stanice Kladno. Od roku 1999 do roku 2004 působil ve funkci ředitele Obchodně-provozního ředitelství v Ústí nad Labem. Následujících sedm let byl členem představenstva Českých drah, naposledy jako náměstek generálního ředitele pro provoz. Od dubna loňského roku stojí v čele SŽDC jako její generální ředitel. Je ženatý, má tři děti. K jeho koníčkům patří sport, rybolov a cestování.

16 14 PROMĚNY KDYSI Železniční stanice Jablunkov-Návsí před modernizací Vznik někdejší stanice Jablunkau je spojen s historií Košicko-bohumínské dráhy, na které byl zahájen provoz Od tohoto data zde vznikla i výtopna, která byla postavena naproti tehdejší přijímací budově. Stanice měla původně pouze dvě koleje. V roce 1875 došlo k rozšíření kolejiště, současně se postavilo skladiště a váha. Další koleje postupně přibyly v 80. letech 19. století. Tehdy se také vybudovala nová výtopna s remízou, vodárnou a točnou a nová váha. Současně ve stanici vyrostly obytné budovy pro železničáře. V letech 1891 až 1893 pak následovala nová přijímací budova a skladiště. Zbrojení parních lokomotiv bylo zajištěno postavením hráze na řece Olši, odkud se voda dopravovala pomocí čerpadel do vodárny. V roce 1904 se rozšířilo o přímé napájení vodních jeřábů samostatným vodovodem z blízkého Kostkova. (Zdroj: Železniční muzeum moravskoslezské)

17 15 NYNÍ Železniční stanice Návsí (Nawsie) po modernizaci Na podzim roku 2007 se rozběhla přestavba 3. koridoru také v úseku mezi Bystřicí nad Olší a státní hranicí se Slovenskem. Prvním z míst, kde se začalo se stavebními úpravami, byla stanice Jablunkov- Návsí. V důsledku modernizace došlo k demolici dvou již nepotřebných stavědel z roku Dále se kromě nových kolejí a výhybek vybudovala dvě nástupiště se zvýšenými hranami. První se nachází přímo u staniční budovy, druhé je ostrovní se dvěma kolejemi. Původní lávka přes celé kolejiště byla nahrazena podchodem, který spojuje výpravní budovu a nástupiště s částí obce za železniční stanicí. Bezbariérový přístup z podchodu zajišťují výtahy. Ještě v průběhu stavebních prací došlo k přejmenování stanice, která nese od prosince roku 2009 česko-polský název Návsí (Nawsie). Dokončení modernizace celého úseku se plánuje v letošním roce.

18

19 SMĚLÉ PLÁNY NA SEVERU MORAVY Modernizace koridorů v Moravskoslezském kraji je v plném proudu. Chystají se ale i další projekty. text Moravskoslezský kraj / foto archiv

20 18 ŽELEZNICE V KRAJI Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České republiky, ve vnitrozemí sousedí s Olomouckým a Zlínským krajem. Poloha kraje je výhodná i z hlediska celoevropského prostoru, neboť leží v centru hustě osídlené aglomerace na obchodních cestách mezi rakouskou Vídní, polskou Hornoslezskou aglomerací a slovenskou Bratislavou. Sílu polohy celé oblasti zdůrazňuje dlouhodobé úsilí o propojení některých aktivit Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Vojvodství Opolského a Slezského s výhledem na vytvoření významného územního centra v celoevropském pohledu. Stejně jako u jiných regionů i v případě Moravskoslezského kraje je ekonomický rozvoj území podmíněn kvalitním a vzájemně provázaným řešením dopravní infrastruktury. Z dopravního hlediska kraj leží na historické evropské obchodní cestě Sever-Jih, která pohybem zboží, osob i kapitálu mimo centrum státu dlouhodobě ovlivňuje hospodářský i společenský vývoj kraje. Nejdůležitější dopravní tahy evropského významu jsou vedeny ze střední Moravy v ose Moravské brány a pokračují směrem na Polsko tedy koridorem, který znovu nabyl na významu po vstupu České republiky do schengenského prostoru. Kraj potřebuje napojení na hlavní evropské tahy Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v závěru roku 2001 schválilo Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje na léta jako základní střednědobý programový dokument k podpoře regionálního rozvoje, který se pravidelně vyhodnocuje. Jednou z rozhodujících oblastí rozvoje je kvalitní infrastruktura, jejímž základem je přímé napojení kraje na hlavní evropské dopravní tahy. Na základě analýz byla zpracována strategická vize kraje, konkretizovány strategické cíle a rozvojové aktivity kraje. Základním dokumentem v oblasti dopravní infrastruktury, který vychází ze strategických cílů, je Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. Tvorba této koncepce odrážela tehdejší funkční členění území s cílem prosazovat řešení, v němž urbanistická struktura a dopravní síť budou společně s požadavky na kvalitní životní prostředí a zabezpečení příznivých sociálních podmínek ve vzájemně vyváženém vztahu, aniž by zhoršovaly či případně ohrožovaly podmínky života budoucích generací. Dopravní koncepce kraje byla s odstupem vyhodnocena Bruntál a byla potvrzena její platnost i s ohledem na propojování evropských trhů, příchod významných zahraničních investorů a intenzivní rozvoj dopravních sítí, ke kterým došlo v letech Opava Nový Jičín Karviná Ostrava Frýdek-Místek Investovalo se nejen do koridorů Územím Moravskoslezského kraje prochází větev B 6. transevropského multimodálního koridoru, jehož součástí jsou dva mezinárodní železniční tahy. Ty představují kromě významného vnitrostátního také tranzitní spojení mezi Varšavou a Vídní (2. tranzitní železniční koridor) a mezi Norimberkem a Žilinou (3. tranzitní železniční koridor). Modernizace 2. koridoru byla na území Moravskoslezského kraje s výjimkou ostravského uzlu již ukončena, stejně jako se nyní dokončuje modernizace dominantní části 3. koridoru (úsek Český Těšín Bystřice nad Olší Mosty u Jablunkova státní hranice se Slovenskem). Zásadní význam pro dopravní obsluhu území kraje mají i ostatní celostátní a regionální dráhy. Aby byla železniční osobní doprava i na regionálních tratích schopna konkurovat dopravě individuální, je důležité nabídnout pohodlné cestování srovnatelné s komfortem osobního automobilu. Základní podmínkou je samozřejmě kvalitní dopravní infrastruktura. Optimalizace vybraných úseků celostátních a regionálních tratí tak mají klíčový význam pro další rozvoj drážní dopravy na území kraje. V historicky nedávné době byly dokončeny stavby: Výpravní budova Ostrava-Svinov (2005), Elektrizace tratě Opava východ Ostrava-Svinov (2006) a Elektrizace trati Ostrava hl. n. Ostrava-Kunčice, včetně výstavby nové zastávky Ostrava-Stodolní (2007). Plánují se elektrifikace i další koleje Pro naplnění základního požadavku Dopravní koncepce kraje v oblasti železniční dopravy tj. modernizace železniční infrastruktury jako nezbytné podmínky pro efektivní služby nákladní i osobní dopravy na železnici a atraktivní služby veřejné dopravy si kraj vytknul pro nejbližší období následující cíle: dokončit modernizaci tranzitních železničních koridorů a modernizovat významné regionální tratě včetně napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava, obnovit vozový park regionální osobní dopravy a vytvořit podmínky pro perspektivní zavedení vysokorychlostní železnice. V oblasti tranzitních železničních koridorů se jedná zejména o dokončení přípravy a zahájení realizace stavby Optimalizace trati Český Těšín Dětmarovice a o zajištění přípravy stavby Průjezd uzlem Ostrava hl. n.

Přinášíme vám novinky v dálkové dopravě 2014

Přinášíme vám novinky v dálkové dopravě 2014 Č í sl o 2 3 R o č n í k X X ČT R NÁCT I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 2 1. lis t o p a d u 2 0 1 3 C e n a 1 2 K č sloupek V příštím roce zvýšíme kvalitu našich vozidel S oblibou říkáme,

Více

Dálkové ovládání pomáhá i šetří

Dálkové ovládání pomáhá i šetří T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I 2 5. B Ř E Z N A 2 0 1 0 C e n a 5 K č Nezapomeňte na změnu času v noci ze soboty 27. na neděli 28. března. Výhodná

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

BEZPEČNĚ K CÍLI. AŽD Praha ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA. Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie

BEZPEČNĚ K CÍLI. AŽD Praha ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA. Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA B E Z P E Č N Ě K C Í L I BEZPEČNĚ K CÍLI AŽD Praha re PORTÉR 2 2015 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 2 2015 Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie Kanál AŽD Praha

Více

Brejlovci brzy omládnou

Brejlovci brzy omládnou T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 2 6 Ro č n í k X V I I 1. Č E RV E N C E 2 0 1 0 C e n a 5 Kč Posílejte snímky do kalendáře ČD na rok 2011. Více na www.cd.cz/ /fotosoutez.

Více

Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Březen / Číslo 1 Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží CENY THÁLIE

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Opatrnost se vyplácí

Opatrnost se vyplácí T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 4 0 R o č n í k X V I 1 5. Ř í j n a 2 0 0 9 C e n a 5 K č Pojeďte do Vídně za impresionisty s 25% slevou na FIP Duet ve vlaku EuroCity

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Nasloucháme cestujícím

Nasloucháme cestujícím T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 3 5 R o č n í k X V I I 9. Z Á Ř Í 2 0 1 0 C e n a 5 K č Na Den železnice vstup do Království železnic zdarma se služební In-kartou. Budeme

Více

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Červen / Číslo 2 Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

Jak ušetřit za elektřinu

Jak ušetřit za elektřinu T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 0 R o č n í k X V I I 1 1. b ř e z n a 2 0 1 0 C e n a 5 K č Elektronickou verzi Železničáře čtěte také na intranetu Českých drah. Oslavy

Více

Léto na kolejích plné zážitků

Léto na kolejích plné zážitků Č í s l o 1 5 R o č n í k X X I Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 3 1. č e r v e n c e 2 0 1 4 C e n a 1 5 K č foto václav rubeš Sezonní nabídky Českých drah podporují prázdninové

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

Cestování bez bariér

Cestování bez bariér T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 4 2 R o č n í k X V I 2 9. Ř Í J N A 2 0 0 9 C e n a 5 K č Napište nám, co chcete vědět od vedení Českých drah. zeleznicar@cd.cz Silák z

Více

Motoráček pro 21. století

Motoráček pro 21. století T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I I 2 4. b ř e z n a 2 0 1 1 C e n a 5 K č Navštivte Tržnici Zahrady Čech 6. 10. dubna v Litoměřicích. Vytrvalá a

Více

Starostové zklidňují dopravu ve městech

Starostové zklidňují dopravu ve městech Hlavní téma StavEBnICtví ZaměřEno na DětSKÁ HřIŠtě měsíčník pro firmy a veřejnou správu duben 2012 Stavebnictví očima václava Matyáše 4 Stavební projekty měst a obcí 5 SPECIÁL BYTOVÁ družstva na návštěvě

Více

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný.

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný. 05 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Padesáté číslo, pět let Cargováku Ano, právě držíte v rukou v pořadí padesáté číslo interního magazínu, který má za sebou pětiletou existenci. Pět

Více

číslo 1 / ročník I. aktuální ke dni 12.8.2007 Vydává Občanské sdružení Želpage, o.s. (foto na titulní straně: EightyFour, řada 151, Lipník nad Bečvou)

číslo 1 / ročník I. aktuální ke dni 12.8.2007 Vydává Občanské sdružení Želpage, o.s. (foto na titulní straně: EightyFour, řada 151, Lipník nad Bečvou) ŽelPage BULLETIN číslo 1 / ročník I. aktuální ke dni 12.8.2007 Vydává Občanské sdružení Želpage, o.s. (foto na titulní straně: EightyFour, řada 151, Lipník nad Bečvou) www.zelpage.cz AKTUALITY Kapsch rozšíří

Více

Ve znamení příprav na krizi

Ve znamení příprav na krizi Heslo ministra Jankovského: Co nejméně samosprávě překážet Lázeňský trojúhelník usiluje o Unesco ROZHOVOR, STRANA 11 PUBLICISTIKA, STRANA 19 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

www.e-vsudybyl.cz páté vydání 2007 PRAHA VÍDEŇ 4h 02min Více informací najdete na stranách 8 9.

www.e-vsudybyl.cz páté vydání 2007 PRAHA VÍDEŇ 4h 02min Více informací najdete na stranách 8 9. www.e-vsudybyl.cz páté vydání 2007 PRAHA VÍDEŇ 4h 02min Více informací najdete na stranách 8 9. č a s o p i s l i d í a o l i d e c h v c e s t o v n í m r u c h u ícestovní pojištěn komplexní a kvalitní

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více