Nosreti - Specialtransport. Nadrozměrné přepravy. Vše co je potřeba k zajištění nadrozměrné přepravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nosreti - Specialtransport. Nadrozměrné přepravy. Vše co je potřeba k zajištění nadrozměrné přepravy"

Transkript

1 Nosreti - Specialtransport Nadrozměrné přepravy Vše co je potřeba k zajištění nadrozměrné přepravy

2 Obsah Historie společnosti... 4 Úvod... 4 O společnosti... 4 Příprava přepravy nadrozměrného nákladu... 5 Vymezení nadměrného nákladu z hlediska šířky a délky... 6 Největší povolená šířka... 6 Největší povolená délka... 6 Problémy širokých nákladů... 6 Dopravní značení a jiné obecné prvky komunikacích... 7 Ostrůvky... 7 Vozidla vhodná pro široké náklady... 7 Plata... 7 Hlubinné vozidla... 9 Problémy dlouhých nákladů Kruhové objezdy Vozidla vhodná pro dlouhé náklady Přeprava vysokých nákladů Definice vysokého nákladu Problémy vysokých nákladů Potřebná povolení závislá na výšce nákladu Vozidla vhodná pro přepravu vysokých nákladů Plata Low-deck Jumbo Hlubinné návěsy Přeprava těžkých nákladů Vymezení nadměrného nákladu z hlediska hmotnosti

3 Problémy v souvislosti s těžkou přepravou Zpevňování mostů Profil trasy Nízká pevnost příjezdové komunikace Náklady spojené s povolením za přepravu Základní technické požadavky na tahač pro těžkou přepravu Vozidla vhodná pro těžkou přepravu Jízdní soupravy do 80 tun Návěs Plato, celková hmotnost 69 tun Návěs hlubina, 67,5 tun Jízdní soupravy nad 80 tun THP osy Tahač s přívěsem tvořeným s THP osami Tahač s návěsem tvořeným s THP osami THP osy speciální

4 Historie společnosti Úvod Firma Nosreti a.s. Specialtransport je dnes již zavedená česká firma, která se může pochlubit více jak padesátiletou tradicí. Oborem jejího podnikání jsou nadrozměrné přepravy na území celé Evropy. Před rokem 1989 byla firma státní a spadala pod ČSAD Ostrava. Po změně režimu byla zprivatizována a jediným majitelem se stal pan Jaroslav Nosräti, který firmu vlastní dodnes. Firma má své sídlo v Ostravě, kde disponuje velkými prostory, jak kancelářskými, tak technickými pro potřeby garážování souprav či servisu. Mimo sídla v Ostravě má společnost pobočky v Brně, Plzni, Praze a v Táboře. Společnost má také zastoupení na Slovensku. Působí zde firma Nosreti SK, která je dceřinou společností mateřské firmy Nosreti a.s. O společnosti Společnost Nosreti - Specialtransport je dopravce, který se specializuje na nadrozměrnou a těžkou dopravu. V praxi to znamená potřebu převést zboží, které přesahuje rozměry standardního kamiónu. Standardní kamión, který každý zná z dálnic a silnic má rozměry 16,5 x 2,5 x 4 m / 40 t (délka x šířka x výška / hmotnost) s ložnou plochou pro zboží 13,6 x 2,5 x 2,8 m / 25 t. 4

5 Příprava přepravy nadrozměrného nákladu Příprava přepravy je úkon, který následuje po přijetí objednávky, která obsahuje: Termín, do kterého je nutné zásilku přepravit Hmotnost a rozměry přepravovaného materiálu Podrobný popis včetně dokumentace (technické nákresy) Zvláštní vlastnosti (těžiště nákladu, nebezpečnost nákladu, ) Jako první úkon, který je nutný udělat je volba dopravního prostředku, pomocí kterého bude objednávka realizována. Tento výběr bývá uskutečněn obchodním zástupcem, případně konzultantem v oboru nadrozměrné přepravy. Dále je nutné zmapovat a správně daný náklad uložit na vybrané vozidlo, které bude použito pro přepravu. Mapuje se rozložení váhy a tlaků na různé části vozidla. V této fázi se také vytvoří zátěžové schéma a určí se celkové rozměry vozidla i s nákladem tyto informace jsou nutné pro vyřízení speciálních povolení. Další fází je stanovení trasy přepravy, pro daný prostředek a náklad. Při vytváření trasy je nutné zakázku brát z několika pohledů a to: ekonomického, časového a technického. Při plánování trasy je nutné: Určit kritické rozměry (délka, šířka, výška, hmotnost) Vybrat trasu z pohledu průjezdnosti dle kritických rozměrů (zde je nutné brát ohled i na případné opravy komunikací, výškový profil vozovky, technický stav vozovky) Vybrat trasu dle nutných oprav (podepírání mostů, odstraňování dopravního značení, atd.) Vybrat trasu z pohledu doby přepravy Po úspěšně zvolené trase je nutné vyřídit povolení (viz níže). Pro vyřízení musí být uskutečněny kroky, které souvisí s navrženou přepravou (harmonogram, souhlasy dotčených organizací, atd.). Dále je nutné zajistit technický doprovod v případě posouzení, že je na danou přepravu nezbytný. Většinou se tak děje při překročení některého z následujících rozměrů: Délky 23 metrů Šířky 3,2 metrů Výšky 4,5 metrů Hmotnosti 50 tun V některých případech je nutné zajistit také policejní doprovod, a to například při přepravě nad šířku 5,5 metru. 5

6 Vymezení nadměrného nákladu z hlediska šířky a délky Maximální šířka a délka vozidel, které smí na silnici vyjet bez nutnosti povolení, jsou určeny ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č.341/2002 Sb. ze dne 11. července 2002, konkrétně 16 Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav (K 2 odst. 5, 6 a 7 zákona). Největší povolená šířka Vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T: 2,55 m Největší povolená délka Soupravy tahače s návěsem: 16,50 m Soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem: 18, 75 m Soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O4 určeným pro přepravu vozidel: 20,75 m Soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje: 20 m Soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem: 22 m Do celkové délky vozidla (jízdní soupravy) se nepočítá délka nakládacího satelitního vozíku, který je v přepravní poloze namontován vzadu na vozidle, pokud nepřesahuje vozidlo o více než 1,20 m. Délka zadního převisu vozidla, s výjimkou přívěsu s nápravami uprostřed, nesmí být větší než 1/3 celkové délky, nejvýše však 3,50 m. Toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES. Vzdálenost předního obrysu vozidla kategorie M nebo N (včetně nástaveb) nesmí být větší než 3,00 m od středu volantu a u vozidel kategorií T a SS (včetně nástaveb a pracovních strojů nesených) nejvýše 4,00 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES. Pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Problémy širokých nákladů Mnohé prvky na komunikacích jsou omezující pro naplánování trasy. Platí zde, že konečný souhlas s navrhovanou trasou uděluje příslušný orgán dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Návrh trasy velice často vychází z předchozích zkušeností trasaře, který osobně prověřuje stav situace na komunikaci. Přepravce je dle zákona dokonce povinen trasu den před přepravou překontrolovat, zda se některé prvky na silnici, které nebyly při vytváření tras známé, nezměnili nebo některé prvky, které by měly na převoz vliv, nepřibyly. Závěrečná kontrola se provádí, aby se zabránilo případným 6

7 problémům, jako může být například uvíznutí nákladu na komunikaci. Tato okolnost může vést k celkové neprůjezdnosti komunikace až do doby vyřešení problému, který může trvat i několik dní. Návrh trasy a prověření může trvat i několik měsíců. Dopravní značení a jiné obecné prvky komunikacích Nejčastější problém zejména širokých ale i dlouhých nákladů je dopravní značení. Značení je nutné demontovat tak, aby mohl náklad bez problému projet. Při demontáži je vždy nutné postupovat podle pokynů vlastníků. Častý problém značení je, že není možná rychlá demontáž a to většinou kvůli způsobu použití materiálů a technologií pro zapouzdření těchto značek. Dalšími prvky, které omezují převoz širokých a ale i dlouhých nákladů jsou veřejná osvětlení, zábradlí, ostrůvky pro chodce, obrubníky nebo například ještě kruhové objezdy. Problémy s veřejným osvětlením souvisí s problémem dopravního značení, kdy je osvětlení stavěno příliš blízko komunikacích a demontáž je přiliž složitá a nákladná. Další problém je připojení na elektrickou energii a nutnost dalších odborníku při demontáži. Ostrůvky Ostrůvky na komunikacích komplikují průjezd nadměrných nákladů. Problém spočívá v zúžení komunikace a šířkové omezení průjezdu. Částečně se takové problémy řeší vypodložením pod přejezdem soupravy. Takové řešení nelze ale vždy použít a tak se může stát, že se daná křižovatka stává neprůjezdnou. Průjezd nadměrných přeprav je často omezen malými poloměry nároží v místech průsečných a stykových křižovatek, kdy jsou přechody a ostrůvky stavěny co nejblíže křižovatce. Jedním s řešení pro nadrozměrnou přepravu je navrhování pojízdných ostrůvků. Zde se opět musí počítat s dopravním značením, osvětlením a signalizačními prvky. Vozidla vhodná pro široké náklady Pro široké náklady se dají použít takřka všechny vozidla. U velice širokých nákladů se přepravovaný objekt zpravidla na šířku vozidla, i při použití vozidla velice širokého, nevejde a náklad vyčuhuje. Zpravidla se nejvíce používají 2 typy vozidel: Plata Hlubinná vozidla Plata Plata se používají převážně u nákladů, které nepřesahují šířku nákladového vozidla. Důvod je ten, že se nemusí při trasování brát ohled na šířku nákladu, ale používá se šířka vozidla. Tím je výběr trasy lehčí a méně nákladný, protože jsou již některé cesty a zkušenosti s danou šířkou vozidla známy. 7

8 8

9 Hlubinné vozidla Jak už bylo zmíněno, k širokým nákladům se dají použít téměř všechny druhy vozidel. Ve velké míře se používají hlubinné návěsy, které se používají kvůli nízkému návěsu, který je často výškově nastavitelný. Přepravování v malých výškách od vozovky se hodí u nákladů, které nemají těžiště ve svém prostředku. 9

10 Problémy dlouhých nákladů Mnohé problémy dlouhých nákladů jsou stejné jako u širokých. Často se tyto náklady spojují dohromady, protože je často nutné řešit stejné problémy pro oba druhy nákladů. Nákladní dopravní prostředky pro dlouhé náklady ovšem obsahují samorejdovací zadní nápravu, aby byly schopny vytočit lépe zatáčky. Kruhové objezdy Problémem zejména pro dlouhé (ale i široké) náklady jsou kruhové objezdy, které se využívají v čím dál větší míře. Problém je jak u dlouhých tak u širokých nákladů. Častým problémem jsou také zvýšené ostrůvky, které znemožňují využití celé délky a šířky komunikace. Při malých průměrech se stávají tyto komunikace nepoužitelné pro nadrozměrnou dopravu. Jedním z řešení je počítat s variantou přeprav již při vytváření kruhových objezdů, kdy je možné zakomponovat cestu prostředkem kruhového objezdu, jak ukazuje fotografie. Jiné řešení představuje například stavět kruhové objezdy tak, aby bylo možné využít jízdu v protisměru. 10

11 Vozidla vhodná pro dlouhé náklady Pro dlouhé náklady se používají výhradně teleskopické vozidla typu Plato a to kvůli své délce a ploché ploše. 11

12 12

13 Přeprava vysokých nákladů Definice vysokého nákladu Maximální povolené rozměry vozidla včetně jeho nákladu jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č.341/2002 Sb. ze dne 11. července Ta stanovuje, že nejvyšší povolená výška: vozidel (včetně sběračů, tramvají a trolejbusů v nejnižší pracovní poloze) je 4,00 m vozidel kategorie L je 2,50 m vozidel kategorií N3, O4, určených pro přepravu vozidel je 4,20 m Pokud vozidla včetně nákladu tyto parametry překračují, řídí se jejich provoz 25 zákona 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích. Jedná se tedy o tzv. zvláštní užívání komunikace, pro které je potřebné povolení příslušného silničního správního úřadu, případně dalších institucí (více v kapitole věnující se povolení). Problémy vysokých nákladů Při přepravě vysokého nákladu může dojít k různým komplikacím v závislosti na celkové výšce soupravy. Podjezdná výška mostů v České republice se řídí normou ČSN Projektování mostních konstrukcí, která stanovuje minimální podjezdnou výšku mostů na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. a II. třídy na 480 cm. Jedná se tedy o hodnotu, kterou mnoho nadrozměrných nákladů překračuje, což může vést k obtížnému hledání trasy. Vzhledem k tomu, že dle této normy jsou stavěny jen nové nebo rekonstruované mosty, je nutné již od výšky soupravy 450 cm nechat posoudit, zda se na trase nevyskytují kritická místa. Na tuto podjezdnou výšku jsou na českých dálnicích konstruovány i mýtné brány. Ty v případě nutnosti může ředitelství silnic a dálnic dočasně odstranit, ale za poplatek Kč za jednu bránu. Komplikace pro vysoké náklady představují i trolejové dráty. Ty se na české železnici vyskytují v minimální výšce 510 cm. Pro tramvajové koleje ale platí minimální výška pouze 470 cm. Potřebná povolení závislá na výšce nákladu Jak již bylo řečeno v kapitole věnující se definici vysokého nákladu, problémem mohou být i lampy veřejného osvětlení a dopravní značení, při jejichž konstrukci a umístění se často nepočítá s přepravou nadrozměrných nákladů. Pro dopravní značení umístěné nad vozovkou platí, že minimální vzdálenost vozovky a spodního okraje značky včetně dodatkových tabulek je: 13

14 500 cm u dálnic, silnic I. a II. třídy 470 cm u silnic III. třídy a místních komunikací rychlostních a sběrných 440 cm u místních komunikací obslužných a účelových komunikací Maximální výška dopravního značení je pak 535 cm. Pro osvětlení komunikace se zpravidla používají lampy o výšce stožáru 6 m, vlastník komunikace ale může zvolit v nepřístupných místech i stožáry o výšce 4 m. V historicky chráněných oblastech je možné zvolit i jinou výšku stožáru. Pro přepravu takových nákladů je nutné povolení. Dle zákona 634/2004 Sb. se účtuje za vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic a dálnic při přepravě nákladů, překračuje-li vozidlo pouze největší přípustné rozměry: Při vnitrostátní přepravě Kč Při mezinárodní dopravě Kč Tento poplatek se hradí příslušnému správnímu orgánu, kterým je buď krajská Správa a údržba silnic, nebo pokud je trasa plánována přes území více krajů, Ministerstvo Dopravy. Poplatek je nutné zaplatit ještě před vykonáním přepravy. Pokud by přeprava mohla ovlivnit bezpečnost nebo plynulost provozu, je nutné informovat příslušný orgán Policie ČR, v případě přepravy po dálnici pak Ministerstvo vnitra. V podmínkách povolení k přepravě může být uvedena i nutnost policejního doprovodu. V tomto případě musí dopravce uhradit náklady spojené se zajištěním doprovodu Policii ČR. Vozidla vhodná pro přepravu vysokých nákladů Společnost Nosreti a.s. disponuje rozsáhlým vozovým parkem. Pro přepravu vysokých nákladů je při volbě správného vozidla nejdůležitější výška návěsu. Z tohoto hlediska můžeme rozdělit návěsy do čtyř kategorií: Plata Low-deck Jumbo Hlubinná vozidla Ke každé kategorii přiložen obrázek s konkrétními rozměry. Plata Jedná se o návěsy s plochým povrchem vhodné zejména pro přepravu nákladních kontejnerů, stavebních materiálů a strojů. Obvyklá výška návěsů se pohybuje kolem 130 cm. Pro přepravu vysokých nákladů tedy tyto návěsy nejsou z dříve uvedených důvodů příliš vhodné. 14

15 15

16 Low-deck Tento typ návěsu je velmi podobný tomu předchozímu. Jeho výška se ale obvykle pohybuje kolem 100 cm a je tedy o něco více vhodný pro přepravu vysokých nákladů. Jumbo Další velmi podobný typ návěsu je Jumbo. Na rozdíl od předchozích dvou typů ale nejsou tyto návěsy zcela ploché a výška se pohybuje od 130 cm do 90 cm. Nejnižší část návěsu je úplně vzadu, což velmi usnadňuje nakládku. 16

17 Hlubinné návěsy Tyto návěsy jsou specifické svým vykrojením, tzv. lůžkem. Tato část je nejnižší sekcí návěsu a obvykle je ve výšce pouhých 60 cm nad vozovkou. Oproti předchozím typům se tedy jedná a výrazný rozdíl a je jasné, že tento typ návěsu je pro přepravu vysokých nákladů nejvhodnější. Mnoho z těchto návěsů je i dále výškově nastavitelných. 17

18 Přeprava těžkých nákladů Vymezení nadměrného nákladu z hlediska hmotnosti Právní český řád vymezuje vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nadrozměrnou dopravu jako přepravu, jejíž celková váha nepřekročí 24 tun. Dále nám zákon 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích stanovuje, hranice hmotností, které jsou povoleny pro běžné používání silnic. Pokud váha soupravy překročí 48 tun, již se jedná o zvláštní využití komunikace a je nutné pro manipulaci s vozidlem zajistit povolení. Z hlediska hmotnosti je nutné zajistit povolení i v následujících případech: hmotnost vozidla na nápravu u jednotlivých náprav vozidla překročí 10 tun nebo u jednotlivých hnacích náprav 11,5 tuny hmotnost silničního vozidla překročí u motorových vozidel se dvěma nápravami 18 tun, se třemi 25 tun případně 26 tun pokud je vozidlo vybaveno hnací nápravou s dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,5 tuny. U vozidel se čtyřmi a více nápravami hmotnost překračuje 32 tun a konečně jak již bylo zmíněno, u jízdních souprav překročení hranice 48 tun. Dále v textu bude použit termín těžká přeprava ve smyslu nadrozměrné přepravy, která splňuje výše uvedené hmotností přesahy. Problémy v souvislosti s těžkou přepravou Zpevňování mostů Pokud je nutné vést trasu dopravy přes mosty, dopravce musí zajistit zabezpečení mostu proti poškození v případě (pro jakékoliv úpravy však musí vyrozumět vlastníka), že únosnost mostu bude nižší než zatížení způsobené vozidlem. Samotné zpevnění je velice finančně náročné - často náklady na zpevňování mostů tvoří dominantní cenovou položku. Jako příklad uveďme nedávnou realizovanou přepravu. Startovní lokalita: Bratislava přístav Cílová lokalita: Bošaca transformátorová stanice Náklad a rozměry: Transformátor (d x š x v): x x mm o hmotnosti 269 t. Termín realizace:

19 Náklady na zabezpečení mostů ,- Kč Náklady na úpravu trasy, správní poplatky ,- Kč Náklady na dopravu včetně nakládky a vykládky ,- Kč Výluky, asistence, dopravní projekty ,- Kč Náklady na dopravu příslušenství, jeřáb ,- Kč Celkem tedy za realizaci ,- Kč Z toho doprava ,- Kč V uvedeném příkladu tvoří náklady na zabezpečení mostů 71%, při vyhledávání optimální trasy je z ekonomického hlediska výhodné volit trasy s minimálním počtem mostů s nevyhovující únosností. Profil trasy Výběr trasy bude ovlivněn sklonem vozovky čím těžší náklad bude, tím větší spotřeba paliva a nároky na tahač a zároveň bude potřeba větší síla pro vyjetí stoupání, proto je profil trasy důležitým parametrem, jenž ovlivňuje náklady a tedy má vliv na ekonomickou výhodnost nabídky. Trasaři se proto obecně snaží o nalezení trasy s nízkým stoupáním. Na druhou stranu musí být vzato v úvahu i klesání čím větší hmotnost vozidla, tím větší budou nároky na zabrzdění vozidla. Pevnost příjezdové komunikace V případě přepravy těžkých stavebních strojů a zařízení pro zakládání staveb často nastávají problémy s nezpevněnými plochami komunikací. Příjezdové komunikace jsou většinou neupraveny, respektive upraveny pouze pro pojezd pro těžká terénní nákladní vozidla, tudíž pro dopravu nadrozměrného nákladu silně nevhodná. Situace se řeší zpevněním těchto ploch a to buď rozprostřením štěrkového kamene v několika vrstvách a frakcích, následně jeho řádném zhutnění nebo vybudováním panelové komunikace. Ve druhém případě jde sice o dražší variantu, za to však pevnější a stabilnější. Stavební postup je z počátku podobný jen s tím rozdílem, že vrstva rozprostřeného štěrkového kamene je podstatně menší v zhutnění (nemusí být silné). Rozdíl spočívá v tom, že na zhutněný povrch se ještě ukládají panelové bloky. V prvém případě zpevňováním komunikace můžeme šířku přizpůsobit požadavku 19

20 dopravovaného nákladu, ve druhém jsme v mnoha případech omezeni délkou panelů, respektive délka panelů nám určuje šířku vytvořené vozovky. Jízda po této komunikaci vyžaduje zvýšenou pozornost na bezpečnost provozu v podobě perfektní asistence posádky doprovodních vozidel. Mohlo by dojít ke stavu, kdy těžká souprava vyjede mimo tuto vozovku a následkem toho může dojít k jejímu převrácení, přičemž poškození jak přepravovaného nákladu, tak těžké nákladní soupravy, je za této situace neodvratné. Příprava příjezdové komunikace v obou variantách je nejen finančně, ale i časově náročná a musí se promítnout do celkového harmonogramu přepravy, včetně ceny. Náklady spojené s povolením za přepravu Pro realizaci těžké přepravy je podle zákonu 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích nutné získat povolení k přepravě od příslušného silničního úřadu. Za vydání povolení správní úřad účtuje poplatky dle následující tabulky: největší povolená hmotnost (v t) do 60 včetně nad 60 nad 80 nad 100 nad 120 nad 150 I sazba v Kč překročení největší povolené hmotnosti na nápravu (v %) nad 30 II sazba v Kč Základní technické požadavky na tahač pro těžkou přepravu Čím těžší náklad budeme převážet, tím více bude potřeba tažné síly, kterou zajišťuje tahač jízdní soupravy, respektive jeho motor zajímat nás tedy bude výkon tahače, společně s jeho hmotností. Pokud náklad přesáhne hranici 100 tun, ve většině případů se použijí dva tahače, nicméně zmíněná hranice 100 tun není směrodatná a může se měnit v závislosti profilu trasy. Spolupráce dvou tahačů probíhá na základě principu - jeden tahač táhne a druhý tlačí. Druhým parametrem je počet náprav tahače. Na trhu nalezneme tahače s dvěma, třemi nebo čtyřmi nápravami. Pokud budeme uvažovat spojení tahače s návěsem, pak tahač přebírá určitou část hmotnost návěsu, která bude působit na nápravy tahače. Bude-li tahač disponovat více nápravami, pak bude váha rozložena mezi více náprav a je možné vést větší náklad. Silnější tahače mají větší objem palivové nádrže s možností případného rozšíření pro delší trasy. 20

21 Rozdíl mezi levou a pravou stranou nápravy, u tahače i návěsu nesmí činit více než 3% hmotnosti. To je zejména v důsledku ochrany nákladního automobilu před nebezpečným nakláněním. Tento požadavek je zakotven v zákoně, s tím, že se požadavek bude vztahovat především k způsobu umístění nesymetrického nákladu na návěs/přívěs. Vozidla vhodná pro těžkou přepravu Ve vozovém parku společnosti Nosreti a.s. pro těžkou přepravu nalezneme následující typy jízdních souprav s rozdílnou užitnou hmotností (maximální hmotnost převáženého nákladu): Jízdní soupravy s celkovou hmotností do 80tun Jízdní soupravy s celkovou hmotností přes 80 tun THP osy THP osy speciální Jízdní soupravy do 80 tun Soupravy v této kategorii lze využít např. k přepravě těžší stavební a zemědělské techniky, dlouhých ocelových, dřevěných či betonových stavebních konstrukcí, válcových kotlových těles, nadrží apod. I v této váhové kategorii je možné převážet velmi dlouhé náklady musí se použití oplenové návěsy (návěs není s tahačem přímo propojen, nýbrž spojení je zajištěno samotným nákladem). Návěs Plato, celková hmotnost 69 tun Návěs hlubina, 67,5 tun 21

22 Jízdní soupravy nad 80 tun V základní verzi lze převést náklad o hmotnosti 42 tun při celkové hmotnosti 83 tun. Souprava je rovněž kompatibilní se zařízením Dolly, které přidává do soupravy nápravy, takže dochází k rozložení zátěže mezi všechny prvky soupravy a navyšuje se užitná hmotnost. Rozdíl je patrný na následujících technických výkresech. S Dolly je užitná hmotnost 60 t celková váha soupravy 99 t. 22

23 Bez Dolly hmotnost 83 t, užitná hmotnost 42 t. 23

24 THP osy Maximální nosnost v této kategorií je 370 tun. THP osy se využívají pro přepravu extrémně těžkých nákladů. Každá osa má jednu nápravu a osy lze dohromady propojovat. Nosreti a.s. jich může využít až 39 a tím dosáhnout jak potřebné nosnosti, tak i požadovaných rozměrů, jelikož osy je možné propojit i bočně. Lze tedy konstatovat, že osy nabízí flexibilní řešení pro jejich modifikovatelnost. Tahač s přívěsem tvořeným s THP osami Tahač s návěsem tvořeným s THP osami 24

25 THP osy speciální V případech, kdy náklad disponuje netypickými rozměry a bylo by problematické jej přepravit klasickou soupravou, lze použít THP osy upravené speciálně pro atypický náklad. Například na obrázku jsou použity čepy pro uchycení tzv. ramaky, které zajišťují stabilní pozici nákladu a zároveň jsou body otáčení. 25

Jaroslav Nosräti předseda představenstva NOSRETI a.s. člen Sdružení dopravců těžkých a nadrozměrných nákladů PÁTEŘOVÉ TRASY

Jaroslav Nosräti předseda představenstva NOSRETI a.s. člen Sdružení dopravců těžkých a nadrozměrných nákladů PÁTEŘOVÉ TRASY Jaroslav Nosräti předseda představenstva NOSRETI a.s. člen Sdružení dopravců těžkých a nadrozměrných nákladů PÁTEŘOVÉ TRASY NOSRETI a.s. Akciová společnost NOSRETI je nástupnickou organizací ČSAD Těžká

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn - Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

KATALOG DOPRAVNÍ TECHNIKY

KATALOG DOPRAVNÍ TECHNIKY KATALOG DOPRAVNÍ TECHNIKY www.nosreti.cz 2 Katalog dopravní techniky / NOSRETI Specialtransport www.nosreti.cz Obsah: Úvod 4 Služby v dopravě 6 Speciální doprava 8 Těžká doprava teleskopické 10 do 40 tun

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: D-28082006-114939-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů.

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050289 Do úseku pozemní komunikace označeného vyobrazenou

Více

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku Obecné informace o blatnících a zástěrkách Obecné informace o blatnících a zástěrkách V několika zemích platí právní požadavky, které regulují použití blatníků a zástěrek, například se jedná o evropské

Více

Historie...4 Současnost...5. Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11

Historie...4 Současnost...5. Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11 Katalog 2013 Obsah O společnosti Historie...4 Současnost...5 Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11 Těžká a nadrozměrná přeprava Základní informace...13 Technické parametry...14

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku Ing. Michal Dorda, Ph.D. Použitá literatura TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích. TP 235 Posuzování

Více

NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA

NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA Petr Březina středisko 04 NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA speciální podvalníky Scheuerle - STZ VH 3+5 Flooradapter a) Modulární systém Spojení modulů těžkých os Vložené bagrové lože Nasazené točnice Vložené

Více

TECHAGRO 2016

TECHAGRO 2016 04.04.2016 TECHAGRO 2016 Adresa Ministerstva dopravy ČR - schvalování technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích: Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel Nábřeží Ludvíka

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES 30.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 198/15 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES ze dne 13. července 2009 o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? C_E-28082006-114430-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? a) Ne. b) Ano. 2) [2 b.] Řidič nesmí

Více

SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ

SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1415 Autor Ing. Martina

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE. Ročník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 Částka 8 OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE. Ročník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 Částka 8 OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Ročník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 Částka 8 OBSAH Část I 8. Pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie ze dne

Více

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky 2 Základní předpisy pro křižovatky DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Kdo je účastníkem provozu na pozemních komunikacích? Každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích ( 2 písm. a) zákona č.

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

Řešení problematiky nadměrných a nadrozměrných nákladů na častých trasách těchto přeprav

Řešení problematiky nadměrných a nadrozměrných nákladů na častých trasách těchto přeprav VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Studentská vědecká odborná činnost Školní rok 2011-2012 Řešení problematiky nadměrných a nadrozměrných nákladů na častých trasách těchto přeprav Student,

Více

Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu

Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu Souhrn Souhrn Tento dokument shrnuje a vysvětluje faktory, které ovlivňují spotřebu paliva vozidla. Pomocný náhon je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje, kolik energie je potřeba k pohybu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Citace: 341/2014 Sb.

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

VÁŠEŇ PRO TRAILERY. Program užitkových vozidel.

VÁŠEŇ PRO TRAILERY. Program užitkových vozidel. VÁŠEŇ PRO TRAILERY Program užitkových vozidel www.fliegl.com CZ Plachtové a valníkové návěsy Výkonné. Úsporné. S dlouhou životností. Standartní plachtové návěsy Plachtové návěsy Mega Plachtové návěsy Jumbo

Více

Projektování silnic a dálnic Vznik silniční sítě na našem uzemí : roku 1725, za vlády císaře Karla VI., ustavena silniční reparační komise pro řízení silničních prací. (Tehdejší silnice měly kamennou konstrukci

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ ANOTACE 1. Elektronický mýtný systém 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby říjen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

Dodatkové tabulky. Název, význam a užití. Vzdálenost Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

Dodatkové tabulky. Název, význam a užití. Vzdálenost Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Dodatkové tabulky Číslo El Počet Tabulka doplňuje příslušnou značku vyznačující zpravidla nebezpečí nebo jinou informaci o údaj o jejich počtu. E2a Tabulka vyznačuje

Více

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Technická pomoc TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 4527/TP Arch. č. DO-6-12701 Březen 2016 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice a. s. Kollárova 11,

Více

Rozdělení pozemních komunikací

Rozdělení pozemních komunikací Rozdělení pozemních komunikací ANOTACE 1. Rozdělení pozemních komunikací 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby květen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium 2.ročník

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod SMK 01 Úvod.ppt 2 Základní předpisy Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č.1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Technické údaje: Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

Základní kategorie vozidel

Základní kategorie vozidel Základní kategorie vozidel Příloha zákona č. 56/2001 Sb. vymezuje 7 základních kategorií vozidel. Kategorie vozidel Označení Popis kategorie L* Motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly. M** N**

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Dopravní značky 4. část

Dopravní značky 4. část Dopravní značky 4. část Příkazové značky (1) Příkazové značky jsou a) "Kruhový objezd" (č. C 1), která přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených; značka je

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech Obecné informace o jeřábech Umístění jeřábu má velký vliv na provedení upevnění. Zde naleznete několik doporučení pro umístění za kabinou, umístění vzadu montovaných jeřábů a uprostřed montovaných jeřábů.

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 3. cvičení zadání úlohy č. 3 postup zpracování volba objízdné trasy kapacitní posouzení trasy příklady zpracování Zadání úlohy č. 3 Zadaný

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 301. Tato značka zakazuje: + a) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. b) Vjezd šestinápravovým

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

Cisterny. Obecné informace o cisternách. Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka.

Cisterny. Obecné informace o cisternách. Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka. Obecné informace o cisternách Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka. Obecné informace o cisternách Cisternové nástavby jsou považovány za extra torzně tuhé

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? D_E-28082006-115924-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D+E 1 z 7 1) [2 b.] Dát přednost v jízdě znamená: a) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. SILNIČNÍ DAŇ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem daně ( 2) jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikatelské činnosti. Vozidla nad 3,5 t,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD

Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD Zadání úlohy : Velká automobilka očekává Vaši nabídku pro výběrové

Více

Hliníkový program - 1 -

Hliníkový program - 1 - Hliníkový program - 1 - O hliníkovém programu str. 2 Dodací termíny str. 2 1 Nájezdy a nájezdové rampy str. 3 1.1 Jak správně nájezdy vybrat? str. 3 1.2 Hliníkové nájezdy prokolová vozidla a vozidla s

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013,

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013, N á v r h III. ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : 341. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních

Více

PŘEPRAVA NADROZMĚRNÝCH (SPECIÁLNÍCH) NÁKLADŮ

PŘEPRAVA NADROZMĚRNÝCH (SPECIÁLNÍCH) NÁKLADŮ VÝROBCE SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY www.umikov.cz SPECIÁLNÍ TECHNIKA PRO PŘEVOZ NADMĚRNÝCH NÁKLADŮ * SPECIÁLNÍ NÁVĚSOVÁ A DOPRAVNÍ TECHNIKA NA KLÍČ SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PŘEPRAVA NADROZMĚRNÝCH (SPECIÁLNÍCH)

Více

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů.

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy Jak chránit obce před kamiony nadpisů. SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů. Ing. Milan Dont, Ph.D. Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Odbor pozemních komunikací Problematika objíždění

Více

Čerpadla na beton. Obecné informace o čerpadlech na beton. Provedení. Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé.

Čerpadla na beton. Obecné informace o čerpadlech na beton. Provedení. Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé. Obecné informace o čerpadlech na beton Obecné informace o čerpadlech na beton Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé. Provedení Nástavbu vyrobte tak pevnou a tuhou, aby sama

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ 13.08.03.0 1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku 1320 203.000 Páska obrysová

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

5. Staveniště Klíčová slova: Anotace textu: Staveniště Obrázek 1: Staveniště

5. Staveniště Klíčová slova: Anotace textu: Staveniště Obrázek 1: Staveniště 5. Staveniště Klíčová slova: Geologický vrt, skládky, přístřešek, mezideponie zeminy, staveništní komunikace, panelová vozovka, autojeřáb, elektrický vrátek, dopravní pás, míchací centrum, kovárna, truhlárna,

Více

Různé možnosti využití systémů vážení vozidel za pohybu (WIM)

Různé možnosti využití systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) Různé možnosti využití systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) Autor: Emil Doupal, Jiří Novotný, CDV, WP6 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 2. týden Návrh směrového řešení, parkoviště Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odevzdání

Více

Provedení pomocného rámu

Provedení pomocného rámu Obecné Obecné Pomocný rám může být použit pro následující účely: Poskytuje vůli pro kola a všechny ostatní díly, které vyčnívají nad rám. Poskytuje tuhost a snižuje napětí v zadním přesahu. Chrání rám

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL Povinná výbava motorových a přípojných vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena 32 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojůč. 341/2002 Sb., o schvalování

Více

Vyjádření VV SH ČMS k diskusnímu příspěvku na SS OSH starostky OSH Prachatice

Vyjádření VV SH ČMS k diskusnímu příspěvku na SS OSH starostky OSH Prachatice Vyjádření VV SH ČMS k diskusnímu příspěvku na SS OSH 22. 10. 2016 starostky OSH Prachatice Vysvětlení přepravy hasičů a mladých hasičů na různé akce v DA Avia, starších DA kde nejsou konstrukčně namontovány

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne... 2003, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992

Více

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel Příloha č. 3 k vyhlášc č. 294/2015 Sb. Zákazové značky Číslo Bl Vyobrazní o Zákaz vjzdu všch vozidl v obou směrch Značka zakazuj vjzd všm druhům vozidl. B2 B3 B4 Zákaz vjzdu všch vozidl Značka zakazuj

Více

Původní doklad k mopedu. Registrace, SPZ

Původní doklad k mopedu. Registrace, SPZ Původní doklad k mopedu Registrace, SPZ Moped Stadion nepodléhá ze zákona povinné registraci vozidel (přihlásit ho ale můžete na vlastní žádost), tzn. nemusí být vybaven registrační značkou, nemusí mít

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Problematika přepravy nadlimitních zásilek v silniční dopravě z pohledu řidiče, podílejícího se na této přepravě Vít Klouček Bakalářská práce 2014 Prohlašuji:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň silniční 2011 Charakteristika a právní úprava Právní úprava:

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 6

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 6 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 6 Okružní křižovatky a jejich využití dle našich a zahraničních

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH Obsah: POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH 1. Předpisy 2. Rozdělení pozemních komunikací 3. Připojování pozemních komunikací 4. Rozhledové poměry 5. Výhybny a obratiště 6. Odstavné a parkovací plochy

Více

Mezi hlavní aktivity firmy patří

Mezi hlavní aktivity firmy patří ocelové spojení s Evropu Společnost CARGONET s.r.o. byla založena v roce 1998 s hlavním cílem poskytovat kvalitní dopravní služby. Za necelých 10 let se podařilo takovou firnu vybudovat. V současnosti

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie S P s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie S P s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie S P s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: Josef Kotte Landtechnik,

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188 Ing. Michal Dorda, Ph.D. Literatura k problematice Tato prezentace byla zpracována podle: TP 188 Posuzovaní kapacity neřízených úrovňových křižovatek. V

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie S P s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: Výrobce: Název a typ: KOTTE Landtechnik, 49597 Rieste, Germany Výrobní

Více

Výpočty zatížení náprav. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav

Výpočty zatížení náprav. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Všechny typy přeprav pomocí nákladních vozidel vyžadují doplnění podvozku nákladního vozidla o nějakou formu nástavby. Účelem výpočtů zatížení náprav je optimalizovat

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více