Nosreti - Specialtransport. Nadrozměrné přepravy. Vše co je potřeba k zajištění nadrozměrné přepravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nosreti - Specialtransport. Nadrozměrné přepravy. Vše co je potřeba k zajištění nadrozměrné přepravy"

Transkript

1 Nosreti - Specialtransport Nadrozměrné přepravy Vše co je potřeba k zajištění nadrozměrné přepravy

2 Obsah Historie společnosti... 4 Úvod... 4 O společnosti... 4 Příprava přepravy nadrozměrného nákladu... 5 Vymezení nadměrného nákladu z hlediska šířky a délky... 6 Největší povolená šířka... 6 Největší povolená délka... 6 Problémy širokých nákladů... 6 Dopravní značení a jiné obecné prvky komunikacích... 7 Ostrůvky... 7 Vozidla vhodná pro široké náklady... 7 Plata... 7 Hlubinné vozidla... 9 Problémy dlouhých nákladů Kruhové objezdy Vozidla vhodná pro dlouhé náklady Přeprava vysokých nákladů Definice vysokého nákladu Problémy vysokých nákladů Potřebná povolení závislá na výšce nákladu Vozidla vhodná pro přepravu vysokých nákladů Plata Low-deck Jumbo Hlubinné návěsy Přeprava těžkých nákladů Vymezení nadměrného nákladu z hlediska hmotnosti

3 Problémy v souvislosti s těžkou přepravou Zpevňování mostů Profil trasy Nízká pevnost příjezdové komunikace Náklady spojené s povolením za přepravu Základní technické požadavky na tahač pro těžkou přepravu Vozidla vhodná pro těžkou přepravu Jízdní soupravy do 80 tun Návěs Plato, celková hmotnost 69 tun Návěs hlubina, 67,5 tun Jízdní soupravy nad 80 tun THP osy Tahač s přívěsem tvořeným s THP osami Tahač s návěsem tvořeným s THP osami THP osy speciální

4 Historie společnosti Úvod Firma Nosreti a.s. Specialtransport je dnes již zavedená česká firma, která se může pochlubit více jak padesátiletou tradicí. Oborem jejího podnikání jsou nadrozměrné přepravy na území celé Evropy. Před rokem 1989 byla firma státní a spadala pod ČSAD Ostrava. Po změně režimu byla zprivatizována a jediným majitelem se stal pan Jaroslav Nosräti, který firmu vlastní dodnes. Firma má své sídlo v Ostravě, kde disponuje velkými prostory, jak kancelářskými, tak technickými pro potřeby garážování souprav či servisu. Mimo sídla v Ostravě má společnost pobočky v Brně, Plzni, Praze a v Táboře. Společnost má také zastoupení na Slovensku. Působí zde firma Nosreti SK, která je dceřinou společností mateřské firmy Nosreti a.s. O společnosti Společnost Nosreti - Specialtransport je dopravce, který se specializuje na nadrozměrnou a těžkou dopravu. V praxi to znamená potřebu převést zboží, které přesahuje rozměry standardního kamiónu. Standardní kamión, který každý zná z dálnic a silnic má rozměry 16,5 x 2,5 x 4 m / 40 t (délka x šířka x výška / hmotnost) s ložnou plochou pro zboží 13,6 x 2,5 x 2,8 m / 25 t. 4

5 Příprava přepravy nadrozměrného nákladu Příprava přepravy je úkon, který následuje po přijetí objednávky, která obsahuje: Termín, do kterého je nutné zásilku přepravit Hmotnost a rozměry přepravovaného materiálu Podrobný popis včetně dokumentace (technické nákresy) Zvláštní vlastnosti (těžiště nákladu, nebezpečnost nákladu, ) Jako první úkon, který je nutný udělat je volba dopravního prostředku, pomocí kterého bude objednávka realizována. Tento výběr bývá uskutečněn obchodním zástupcem, případně konzultantem v oboru nadrozměrné přepravy. Dále je nutné zmapovat a správně daný náklad uložit na vybrané vozidlo, které bude použito pro přepravu. Mapuje se rozložení váhy a tlaků na různé části vozidla. V této fázi se také vytvoří zátěžové schéma a určí se celkové rozměry vozidla i s nákladem tyto informace jsou nutné pro vyřízení speciálních povolení. Další fází je stanovení trasy přepravy, pro daný prostředek a náklad. Při vytváření trasy je nutné zakázku brát z několika pohledů a to: ekonomického, časového a technického. Při plánování trasy je nutné: Určit kritické rozměry (délka, šířka, výška, hmotnost) Vybrat trasu z pohledu průjezdnosti dle kritických rozměrů (zde je nutné brát ohled i na případné opravy komunikací, výškový profil vozovky, technický stav vozovky) Vybrat trasu dle nutných oprav (podepírání mostů, odstraňování dopravního značení, atd.) Vybrat trasu z pohledu doby přepravy Po úspěšně zvolené trase je nutné vyřídit povolení (viz níže). Pro vyřízení musí být uskutečněny kroky, které souvisí s navrženou přepravou (harmonogram, souhlasy dotčených organizací, atd.). Dále je nutné zajistit technický doprovod v případě posouzení, že je na danou přepravu nezbytný. Většinou se tak děje při překročení některého z následujících rozměrů: Délky 23 metrů Šířky 3,2 metrů Výšky 4,5 metrů Hmotnosti 50 tun V některých případech je nutné zajistit také policejní doprovod, a to například při přepravě nad šířku 5,5 metru. 5

6 Vymezení nadměrného nákladu z hlediska šířky a délky Maximální šířka a délka vozidel, které smí na silnici vyjet bez nutnosti povolení, jsou určeny ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č.341/2002 Sb. ze dne 11. července 2002, konkrétně 16 Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav (K 2 odst. 5, 6 a 7 zákona). Největší povolená šířka Vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T: 2,55 m Největší povolená délka Soupravy tahače s návěsem: 16,50 m Soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem: 18, 75 m Soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O4 určeným pro přepravu vozidel: 20,75 m Soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje: 20 m Soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem: 22 m Do celkové délky vozidla (jízdní soupravy) se nepočítá délka nakládacího satelitního vozíku, který je v přepravní poloze namontován vzadu na vozidle, pokud nepřesahuje vozidlo o více než 1,20 m. Délka zadního převisu vozidla, s výjimkou přívěsu s nápravami uprostřed, nesmí být větší než 1/3 celkové délky, nejvýše však 3,50 m. Toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES. Vzdálenost předního obrysu vozidla kategorie M nebo N (včetně nástaveb) nesmí být větší než 3,00 m od středu volantu a u vozidel kategorií T a SS (včetně nástaveb a pracovních strojů nesených) nejvýše 4,00 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES. Pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Problémy širokých nákladů Mnohé prvky na komunikacích jsou omezující pro naplánování trasy. Platí zde, že konečný souhlas s navrhovanou trasou uděluje příslušný orgán dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Návrh trasy velice často vychází z předchozích zkušeností trasaře, který osobně prověřuje stav situace na komunikaci. Přepravce je dle zákona dokonce povinen trasu den před přepravou překontrolovat, zda se některé prvky na silnici, které nebyly při vytváření tras známé, nezměnili nebo některé prvky, které by měly na převoz vliv, nepřibyly. Závěrečná kontrola se provádí, aby se zabránilo případným 6

7 problémům, jako může být například uvíznutí nákladu na komunikaci. Tato okolnost může vést k celkové neprůjezdnosti komunikace až do doby vyřešení problému, který může trvat i několik dní. Návrh trasy a prověření může trvat i několik měsíců. Dopravní značení a jiné obecné prvky komunikacích Nejčastější problém zejména širokých ale i dlouhých nákladů je dopravní značení. Značení je nutné demontovat tak, aby mohl náklad bez problému projet. Při demontáži je vždy nutné postupovat podle pokynů vlastníků. Častý problém značení je, že není možná rychlá demontáž a to většinou kvůli způsobu použití materiálů a technologií pro zapouzdření těchto značek. Dalšími prvky, které omezují převoz širokých a ale i dlouhých nákladů jsou veřejná osvětlení, zábradlí, ostrůvky pro chodce, obrubníky nebo například ještě kruhové objezdy. Problémy s veřejným osvětlením souvisí s problémem dopravního značení, kdy je osvětlení stavěno příliš blízko komunikacích a demontáž je přiliž složitá a nákladná. Další problém je připojení na elektrickou energii a nutnost dalších odborníku při demontáži. Ostrůvky Ostrůvky na komunikacích komplikují průjezd nadměrných nákladů. Problém spočívá v zúžení komunikace a šířkové omezení průjezdu. Částečně se takové problémy řeší vypodložením pod přejezdem soupravy. Takové řešení nelze ale vždy použít a tak se může stát, že se daná křižovatka stává neprůjezdnou. Průjezd nadměrných přeprav je často omezen malými poloměry nároží v místech průsečných a stykových křižovatek, kdy jsou přechody a ostrůvky stavěny co nejblíže křižovatce. Jedním s řešení pro nadrozměrnou přepravu je navrhování pojízdných ostrůvků. Zde se opět musí počítat s dopravním značením, osvětlením a signalizačními prvky. Vozidla vhodná pro široké náklady Pro široké náklady se dají použít takřka všechny vozidla. U velice širokých nákladů se přepravovaný objekt zpravidla na šířku vozidla, i při použití vozidla velice širokého, nevejde a náklad vyčuhuje. Zpravidla se nejvíce používají 2 typy vozidel: Plata Hlubinná vozidla Plata Plata se používají převážně u nákladů, které nepřesahují šířku nákladového vozidla. Důvod je ten, že se nemusí při trasování brát ohled na šířku nákladu, ale používá se šířka vozidla. Tím je výběr trasy lehčí a méně nákladný, protože jsou již některé cesty a zkušenosti s danou šířkou vozidla známy. 7

8 8

9 Hlubinné vozidla Jak už bylo zmíněno, k širokým nákladům se dají použít téměř všechny druhy vozidel. Ve velké míře se používají hlubinné návěsy, které se používají kvůli nízkému návěsu, který je často výškově nastavitelný. Přepravování v malých výškách od vozovky se hodí u nákladů, které nemají těžiště ve svém prostředku. 9

10 Problémy dlouhých nákladů Mnohé problémy dlouhých nákladů jsou stejné jako u širokých. Často se tyto náklady spojují dohromady, protože je často nutné řešit stejné problémy pro oba druhy nákladů. Nákladní dopravní prostředky pro dlouhé náklady ovšem obsahují samorejdovací zadní nápravu, aby byly schopny vytočit lépe zatáčky. Kruhové objezdy Problémem zejména pro dlouhé (ale i široké) náklady jsou kruhové objezdy, které se využívají v čím dál větší míře. Problém je jak u dlouhých tak u širokých nákladů. Častým problémem jsou také zvýšené ostrůvky, které znemožňují využití celé délky a šířky komunikace. Při malých průměrech se stávají tyto komunikace nepoužitelné pro nadrozměrnou dopravu. Jedním z řešení je počítat s variantou přeprav již při vytváření kruhových objezdů, kdy je možné zakomponovat cestu prostředkem kruhového objezdu, jak ukazuje fotografie. Jiné řešení představuje například stavět kruhové objezdy tak, aby bylo možné využít jízdu v protisměru. 10

11 Vozidla vhodná pro dlouhé náklady Pro dlouhé náklady se používají výhradně teleskopické vozidla typu Plato a to kvůli své délce a ploché ploše. 11

12 12

13 Přeprava vysokých nákladů Definice vysokého nákladu Maximální povolené rozměry vozidla včetně jeho nákladu jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č.341/2002 Sb. ze dne 11. července Ta stanovuje, že nejvyšší povolená výška: vozidel (včetně sběračů, tramvají a trolejbusů v nejnižší pracovní poloze) je 4,00 m vozidel kategorie L je 2,50 m vozidel kategorií N3, O4, určených pro přepravu vozidel je 4,20 m Pokud vozidla včetně nákladu tyto parametry překračují, řídí se jejich provoz 25 zákona 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích. Jedná se tedy o tzv. zvláštní užívání komunikace, pro které je potřebné povolení příslušného silničního správního úřadu, případně dalších institucí (více v kapitole věnující se povolení). Problémy vysokých nákladů Při přepravě vysokého nákladu může dojít k různým komplikacím v závislosti na celkové výšce soupravy. Podjezdná výška mostů v České republice se řídí normou ČSN Projektování mostních konstrukcí, která stanovuje minimální podjezdnou výšku mostů na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. a II. třídy na 480 cm. Jedná se tedy o hodnotu, kterou mnoho nadrozměrných nákladů překračuje, což může vést k obtížnému hledání trasy. Vzhledem k tomu, že dle této normy jsou stavěny jen nové nebo rekonstruované mosty, je nutné již od výšky soupravy 450 cm nechat posoudit, zda se na trase nevyskytují kritická místa. Na tuto podjezdnou výšku jsou na českých dálnicích konstruovány i mýtné brány. Ty v případě nutnosti může ředitelství silnic a dálnic dočasně odstranit, ale za poplatek Kč za jednu bránu. Komplikace pro vysoké náklady představují i trolejové dráty. Ty se na české železnici vyskytují v minimální výšce 510 cm. Pro tramvajové koleje ale platí minimální výška pouze 470 cm. Potřebná povolení závislá na výšce nákladu Jak již bylo řečeno v kapitole věnující se definici vysokého nákladu, problémem mohou být i lampy veřejného osvětlení a dopravní značení, při jejichž konstrukci a umístění se často nepočítá s přepravou nadrozměrných nákladů. Pro dopravní značení umístěné nad vozovkou platí, že minimální vzdálenost vozovky a spodního okraje značky včetně dodatkových tabulek je: 13

14 500 cm u dálnic, silnic I. a II. třídy 470 cm u silnic III. třídy a místních komunikací rychlostních a sběrných 440 cm u místních komunikací obslužných a účelových komunikací Maximální výška dopravního značení je pak 535 cm. Pro osvětlení komunikace se zpravidla používají lampy o výšce stožáru 6 m, vlastník komunikace ale může zvolit v nepřístupných místech i stožáry o výšce 4 m. V historicky chráněných oblastech je možné zvolit i jinou výšku stožáru. Pro přepravu takových nákladů je nutné povolení. Dle zákona 634/2004 Sb. se účtuje za vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic a dálnic při přepravě nákladů, překračuje-li vozidlo pouze největší přípustné rozměry: Při vnitrostátní přepravě Kč Při mezinárodní dopravě Kč Tento poplatek se hradí příslušnému správnímu orgánu, kterým je buď krajská Správa a údržba silnic, nebo pokud je trasa plánována přes území více krajů, Ministerstvo Dopravy. Poplatek je nutné zaplatit ještě před vykonáním přepravy. Pokud by přeprava mohla ovlivnit bezpečnost nebo plynulost provozu, je nutné informovat příslušný orgán Policie ČR, v případě přepravy po dálnici pak Ministerstvo vnitra. V podmínkách povolení k přepravě může být uvedena i nutnost policejního doprovodu. V tomto případě musí dopravce uhradit náklady spojené se zajištěním doprovodu Policii ČR. Vozidla vhodná pro přepravu vysokých nákladů Společnost Nosreti a.s. disponuje rozsáhlým vozovým parkem. Pro přepravu vysokých nákladů je při volbě správného vozidla nejdůležitější výška návěsu. Z tohoto hlediska můžeme rozdělit návěsy do čtyř kategorií: Plata Low-deck Jumbo Hlubinná vozidla Ke každé kategorii přiložen obrázek s konkrétními rozměry. Plata Jedná se o návěsy s plochým povrchem vhodné zejména pro přepravu nákladních kontejnerů, stavebních materiálů a strojů. Obvyklá výška návěsů se pohybuje kolem 130 cm. Pro přepravu vysokých nákladů tedy tyto návěsy nejsou z dříve uvedených důvodů příliš vhodné. 14

15 15

16 Low-deck Tento typ návěsu je velmi podobný tomu předchozímu. Jeho výška se ale obvykle pohybuje kolem 100 cm a je tedy o něco více vhodný pro přepravu vysokých nákladů. Jumbo Další velmi podobný typ návěsu je Jumbo. Na rozdíl od předchozích dvou typů ale nejsou tyto návěsy zcela ploché a výška se pohybuje od 130 cm do 90 cm. Nejnižší část návěsu je úplně vzadu, což velmi usnadňuje nakládku. 16

17 Hlubinné návěsy Tyto návěsy jsou specifické svým vykrojením, tzv. lůžkem. Tato část je nejnižší sekcí návěsu a obvykle je ve výšce pouhých 60 cm nad vozovkou. Oproti předchozím typům se tedy jedná a výrazný rozdíl a je jasné, že tento typ návěsu je pro přepravu vysokých nákladů nejvhodnější. Mnoho z těchto návěsů je i dále výškově nastavitelných. 17

18 Přeprava těžkých nákladů Vymezení nadměrného nákladu z hlediska hmotnosti Právní český řád vymezuje vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nadrozměrnou dopravu jako přepravu, jejíž celková váha nepřekročí 24 tun. Dále nám zákon 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích stanovuje, hranice hmotností, které jsou povoleny pro běžné používání silnic. Pokud váha soupravy překročí 48 tun, již se jedná o zvláštní využití komunikace a je nutné pro manipulaci s vozidlem zajistit povolení. Z hlediska hmotnosti je nutné zajistit povolení i v následujících případech: hmotnost vozidla na nápravu u jednotlivých náprav vozidla překročí 10 tun nebo u jednotlivých hnacích náprav 11,5 tuny hmotnost silničního vozidla překročí u motorových vozidel se dvěma nápravami 18 tun, se třemi 25 tun případně 26 tun pokud je vozidlo vybaveno hnací nápravou s dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,5 tuny. U vozidel se čtyřmi a více nápravami hmotnost překračuje 32 tun a konečně jak již bylo zmíněno, u jízdních souprav překročení hranice 48 tun. Dále v textu bude použit termín těžká přeprava ve smyslu nadrozměrné přepravy, která splňuje výše uvedené hmotností přesahy. Problémy v souvislosti s těžkou přepravou Zpevňování mostů Pokud je nutné vést trasu dopravy přes mosty, dopravce musí zajistit zabezpečení mostu proti poškození v případě (pro jakékoliv úpravy však musí vyrozumět vlastníka), že únosnost mostu bude nižší než zatížení způsobené vozidlem. Samotné zpevnění je velice finančně náročné - často náklady na zpevňování mostů tvoří dominantní cenovou položku. Jako příklad uveďme nedávnou realizovanou přepravu. Startovní lokalita: Bratislava přístav Cílová lokalita: Bošaca transformátorová stanice Náklad a rozměry: Transformátor (d x š x v): x x mm o hmotnosti 269 t. Termín realizace:

19 Náklady na zabezpečení mostů ,- Kč Náklady na úpravu trasy, správní poplatky ,- Kč Náklady na dopravu včetně nakládky a vykládky ,- Kč Výluky, asistence, dopravní projekty ,- Kč Náklady na dopravu příslušenství, jeřáb ,- Kč Celkem tedy za realizaci ,- Kč Z toho doprava ,- Kč V uvedeném příkladu tvoří náklady na zabezpečení mostů 71%, při vyhledávání optimální trasy je z ekonomického hlediska výhodné volit trasy s minimálním počtem mostů s nevyhovující únosností. Profil trasy Výběr trasy bude ovlivněn sklonem vozovky čím těžší náklad bude, tím větší spotřeba paliva a nároky na tahač a zároveň bude potřeba větší síla pro vyjetí stoupání, proto je profil trasy důležitým parametrem, jenž ovlivňuje náklady a tedy má vliv na ekonomickou výhodnost nabídky. Trasaři se proto obecně snaží o nalezení trasy s nízkým stoupáním. Na druhou stranu musí být vzato v úvahu i klesání čím větší hmotnost vozidla, tím větší budou nároky na zabrzdění vozidla. Pevnost příjezdové komunikace V případě přepravy těžkých stavebních strojů a zařízení pro zakládání staveb často nastávají problémy s nezpevněnými plochami komunikací. Příjezdové komunikace jsou většinou neupraveny, respektive upraveny pouze pro pojezd pro těžká terénní nákladní vozidla, tudíž pro dopravu nadrozměrného nákladu silně nevhodná. Situace se řeší zpevněním těchto ploch a to buď rozprostřením štěrkového kamene v několika vrstvách a frakcích, následně jeho řádném zhutnění nebo vybudováním panelové komunikace. Ve druhém případě jde sice o dražší variantu, za to však pevnější a stabilnější. Stavební postup je z počátku podobný jen s tím rozdílem, že vrstva rozprostřeného štěrkového kamene je podstatně menší v zhutnění (nemusí být silné). Rozdíl spočívá v tom, že na zhutněný povrch se ještě ukládají panelové bloky. V prvém případě zpevňováním komunikace můžeme šířku přizpůsobit požadavku 19

20 dopravovaného nákladu, ve druhém jsme v mnoha případech omezeni délkou panelů, respektive délka panelů nám určuje šířku vytvořené vozovky. Jízda po této komunikaci vyžaduje zvýšenou pozornost na bezpečnost provozu v podobě perfektní asistence posádky doprovodních vozidel. Mohlo by dojít ke stavu, kdy těžká souprava vyjede mimo tuto vozovku a následkem toho může dojít k jejímu převrácení, přičemž poškození jak přepravovaného nákladu, tak těžké nákladní soupravy, je za této situace neodvratné. Příprava příjezdové komunikace v obou variantách je nejen finančně, ale i časově náročná a musí se promítnout do celkového harmonogramu přepravy, včetně ceny. Náklady spojené s povolením za přepravu Pro realizaci těžké přepravy je podle zákonu 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích nutné získat povolení k přepravě od příslušného silničního úřadu. Za vydání povolení správní úřad účtuje poplatky dle následující tabulky: největší povolená hmotnost (v t) do 60 včetně nad 60 nad 80 nad 100 nad 120 nad 150 I sazba v Kč překročení největší povolené hmotnosti na nápravu (v %) nad 30 II sazba v Kč Základní technické požadavky na tahač pro těžkou přepravu Čím těžší náklad budeme převážet, tím více bude potřeba tažné síly, kterou zajišťuje tahač jízdní soupravy, respektive jeho motor zajímat nás tedy bude výkon tahače, společně s jeho hmotností. Pokud náklad přesáhne hranici 100 tun, ve většině případů se použijí dva tahače, nicméně zmíněná hranice 100 tun není směrodatná a může se měnit v závislosti profilu trasy. Spolupráce dvou tahačů probíhá na základě principu - jeden tahač táhne a druhý tlačí. Druhým parametrem je počet náprav tahače. Na trhu nalezneme tahače s dvěma, třemi nebo čtyřmi nápravami. Pokud budeme uvažovat spojení tahače s návěsem, pak tahač přebírá určitou část hmotnost návěsu, která bude působit na nápravy tahače. Bude-li tahač disponovat více nápravami, pak bude váha rozložena mezi více náprav a je možné vést větší náklad. Silnější tahače mají větší objem palivové nádrže s možností případného rozšíření pro delší trasy. 20

21 Rozdíl mezi levou a pravou stranou nápravy, u tahače i návěsu nesmí činit více než 3% hmotnosti. To je zejména v důsledku ochrany nákladního automobilu před nebezpečným nakláněním. Tento požadavek je zakotven v zákoně, s tím, že se požadavek bude vztahovat především k způsobu umístění nesymetrického nákladu na návěs/přívěs. Vozidla vhodná pro těžkou přepravu Ve vozovém parku společnosti Nosreti a.s. pro těžkou přepravu nalezneme následující typy jízdních souprav s rozdílnou užitnou hmotností (maximální hmotnost převáženého nákladu): Jízdní soupravy s celkovou hmotností do 80tun Jízdní soupravy s celkovou hmotností přes 80 tun THP osy THP osy speciální Jízdní soupravy do 80 tun Soupravy v této kategorii lze využít např. k přepravě těžší stavební a zemědělské techniky, dlouhých ocelových, dřevěných či betonových stavebních konstrukcí, válcových kotlových těles, nadrží apod. I v této váhové kategorii je možné převážet velmi dlouhé náklady musí se použití oplenové návěsy (návěs není s tahačem přímo propojen, nýbrž spojení je zajištěno samotným nákladem). Návěs Plato, celková hmotnost 69 tun Návěs hlubina, 67,5 tun 21

22 Jízdní soupravy nad 80 tun V základní verzi lze převést náklad o hmotnosti 42 tun při celkové hmotnosti 83 tun. Souprava je rovněž kompatibilní se zařízením Dolly, které přidává do soupravy nápravy, takže dochází k rozložení zátěže mezi všechny prvky soupravy a navyšuje se užitná hmotnost. Rozdíl je patrný na následujících technických výkresech. S Dolly je užitná hmotnost 60 t celková váha soupravy 99 t. 22

23 Bez Dolly hmotnost 83 t, užitná hmotnost 42 t. 23

24 THP osy Maximální nosnost v této kategorií je 370 tun. THP osy se využívají pro přepravu extrémně těžkých nákladů. Každá osa má jednu nápravu a osy lze dohromady propojovat. Nosreti a.s. jich může využít až 39 a tím dosáhnout jak potřebné nosnosti, tak i požadovaných rozměrů, jelikož osy je možné propojit i bočně. Lze tedy konstatovat, že osy nabízí flexibilní řešení pro jejich modifikovatelnost. Tahač s přívěsem tvořeným s THP osami Tahač s návěsem tvořeným s THP osami 24

25 THP osy speciální V případech, kdy náklad disponuje netypickými rozměry a bylo by problematické jej přepravit klasickou soupravou, lze použít THP osy upravené speciálně pro atypický náklad. Například na obrázku jsou použity čepy pro uchycení tzv. ramaky, které zajišťují stabilní pozici nákladu a zároveň jsou body otáčení. 25

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA POSTUP PRO TESTOVÁNÍ A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA K ZAPSÁNÍ DO REGISTRU HISTORICKÝCH A SPORTOVNÍCH

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Městská nákladní doprava a logistika 1

Městská nákladní doprava a logistika 1 Městská nákladní doprava a logistika 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je urychlit rozšíření výsledků výzkumu EU v oblasti místní a regionální dopravy vytvořením nových vzdělávacích a

Více

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 Změna: 13/1997 Sb. (část), 281/1997 Sb. Změna: 259/1998 Sb. Změna: 146/1999 Sb. Změna: 102/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 102/2000 Sb. (část) Změna: 489/2001 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 256/2002 Sb.,

Více

Náklady na provoz silničních motorových vozidel

Náklady na provoz silničních motorových vozidel Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Náklady na provoz silničních motorových vozidel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Adéla KOŘÍNKOVÁ Vedoucí bakalářské

Více

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA POSTUP PRO TESTOVÁNÍ A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA K ZAPSÁNÍ DO REGISTRU HISTORICKÝCH A SPORTOVNÍCH

Více

1.4.2 AUTOBUS A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

1.4.2 AUTOBUS A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Pravidelná autobusová doprava se provozuje ve městech a obcích již kolem 5 000 obyvatel. Je vhodná pro zajištění dopravních proudů v rozmezí do 5 tisíc cestujících za hodinu. Přepravní rychlost autobusové

Více

Nařízení 561, 3821 a AETR

Nařízení 561, 3821 a AETR Nařízení 561, 3821 a AETR výtah z dokumentů pro řidiče user 2012 Obsah 1. Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a (EHS) 3821/85 4 Kdy se použije nařízení 561 a kdy AETR? 4 2. Nařízení

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více