Nosreti - Specialtransport. Nadrozměrné přepravy. Vše co je potřeba k zajištění nadrozměrné přepravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nosreti - Specialtransport. Nadrozměrné přepravy. Vše co je potřeba k zajištění nadrozměrné přepravy"

Transkript

1 Nosreti - Specialtransport Nadrozměrné přepravy Vše co je potřeba k zajištění nadrozměrné přepravy

2 Obsah Historie společnosti... 4 Úvod... 4 O společnosti... 4 Příprava přepravy nadrozměrného nákladu... 5 Vymezení nadměrného nákladu z hlediska šířky a délky... 6 Největší povolená šířka... 6 Největší povolená délka... 6 Problémy širokých nákladů... 6 Dopravní značení a jiné obecné prvky komunikacích... 7 Ostrůvky... 7 Vozidla vhodná pro široké náklady... 7 Plata... 7 Hlubinné vozidla... 9 Problémy dlouhých nákladů Kruhové objezdy Vozidla vhodná pro dlouhé náklady Přeprava vysokých nákladů Definice vysokého nákladu Problémy vysokých nákladů Potřebná povolení závislá na výšce nákladu Vozidla vhodná pro přepravu vysokých nákladů Plata Low-deck Jumbo Hlubinné návěsy Přeprava těžkých nákladů Vymezení nadměrného nákladu z hlediska hmotnosti

3 Problémy v souvislosti s těžkou přepravou Zpevňování mostů Profil trasy Nízká pevnost příjezdové komunikace Náklady spojené s povolením za přepravu Základní technické požadavky na tahač pro těžkou přepravu Vozidla vhodná pro těžkou přepravu Jízdní soupravy do 80 tun Návěs Plato, celková hmotnost 69 tun Návěs hlubina, 67,5 tun Jízdní soupravy nad 80 tun THP osy Tahač s přívěsem tvořeným s THP osami Tahač s návěsem tvořeným s THP osami THP osy speciální

4 Historie společnosti Úvod Firma Nosreti a.s. Specialtransport je dnes již zavedená česká firma, která se může pochlubit více jak padesátiletou tradicí. Oborem jejího podnikání jsou nadrozměrné přepravy na území celé Evropy. Před rokem 1989 byla firma státní a spadala pod ČSAD Ostrava. Po změně režimu byla zprivatizována a jediným majitelem se stal pan Jaroslav Nosräti, který firmu vlastní dodnes. Firma má své sídlo v Ostravě, kde disponuje velkými prostory, jak kancelářskými, tak technickými pro potřeby garážování souprav či servisu. Mimo sídla v Ostravě má společnost pobočky v Brně, Plzni, Praze a v Táboře. Společnost má také zastoupení na Slovensku. Působí zde firma Nosreti SK, která je dceřinou společností mateřské firmy Nosreti a.s. O společnosti Společnost Nosreti - Specialtransport je dopravce, který se specializuje na nadrozměrnou a těžkou dopravu. V praxi to znamená potřebu převést zboží, které přesahuje rozměry standardního kamiónu. Standardní kamión, který každý zná z dálnic a silnic má rozměry 16,5 x 2,5 x 4 m / 40 t (délka x šířka x výška / hmotnost) s ložnou plochou pro zboží 13,6 x 2,5 x 2,8 m / 25 t. 4

5 Příprava přepravy nadrozměrného nákladu Příprava přepravy je úkon, který následuje po přijetí objednávky, která obsahuje: Termín, do kterého je nutné zásilku přepravit Hmotnost a rozměry přepravovaného materiálu Podrobný popis včetně dokumentace (technické nákresy) Zvláštní vlastnosti (těžiště nákladu, nebezpečnost nákladu, ) Jako první úkon, který je nutný udělat je volba dopravního prostředku, pomocí kterého bude objednávka realizována. Tento výběr bývá uskutečněn obchodním zástupcem, případně konzultantem v oboru nadrozměrné přepravy. Dále je nutné zmapovat a správně daný náklad uložit na vybrané vozidlo, které bude použito pro přepravu. Mapuje se rozložení váhy a tlaků na různé části vozidla. V této fázi se také vytvoří zátěžové schéma a určí se celkové rozměry vozidla i s nákladem tyto informace jsou nutné pro vyřízení speciálních povolení. Další fází je stanovení trasy přepravy, pro daný prostředek a náklad. Při vytváření trasy je nutné zakázku brát z několika pohledů a to: ekonomického, časového a technického. Při plánování trasy je nutné: Určit kritické rozměry (délka, šířka, výška, hmotnost) Vybrat trasu z pohledu průjezdnosti dle kritických rozměrů (zde je nutné brát ohled i na případné opravy komunikací, výškový profil vozovky, technický stav vozovky) Vybrat trasu dle nutných oprav (podepírání mostů, odstraňování dopravního značení, atd.) Vybrat trasu z pohledu doby přepravy Po úspěšně zvolené trase je nutné vyřídit povolení (viz níže). Pro vyřízení musí být uskutečněny kroky, které souvisí s navrženou přepravou (harmonogram, souhlasy dotčených organizací, atd.). Dále je nutné zajistit technický doprovod v případě posouzení, že je na danou přepravu nezbytný. Většinou se tak děje při překročení některého z následujících rozměrů: Délky 23 metrů Šířky 3,2 metrů Výšky 4,5 metrů Hmotnosti 50 tun V některých případech je nutné zajistit také policejní doprovod, a to například při přepravě nad šířku 5,5 metru. 5

6 Vymezení nadměrného nákladu z hlediska šířky a délky Maximální šířka a délka vozidel, které smí na silnici vyjet bez nutnosti povolení, jsou určeny ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č.341/2002 Sb. ze dne 11. července 2002, konkrétně 16 Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav (K 2 odst. 5, 6 a 7 zákona). Největší povolená šířka Vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T: 2,55 m Největší povolená délka Soupravy tahače s návěsem: 16,50 m Soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem: 18, 75 m Soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O4 určeným pro přepravu vozidel: 20,75 m Soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje: 20 m Soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem: 22 m Do celkové délky vozidla (jízdní soupravy) se nepočítá délka nakládacího satelitního vozíku, který je v přepravní poloze namontován vzadu na vozidle, pokud nepřesahuje vozidlo o více než 1,20 m. Délka zadního převisu vozidla, s výjimkou přívěsu s nápravami uprostřed, nesmí být větší než 1/3 celkové délky, nejvýše však 3,50 m. Toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES. Vzdálenost předního obrysu vozidla kategorie M nebo N (včetně nástaveb) nesmí být větší než 3,00 m od středu volantu a u vozidel kategorií T a SS (včetně nástaveb a pracovních strojů nesených) nejvýše 4,00 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES. Pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Problémy širokých nákladů Mnohé prvky na komunikacích jsou omezující pro naplánování trasy. Platí zde, že konečný souhlas s navrhovanou trasou uděluje příslušný orgán dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Návrh trasy velice často vychází z předchozích zkušeností trasaře, který osobně prověřuje stav situace na komunikaci. Přepravce je dle zákona dokonce povinen trasu den před přepravou překontrolovat, zda se některé prvky na silnici, které nebyly při vytváření tras známé, nezměnili nebo některé prvky, které by měly na převoz vliv, nepřibyly. Závěrečná kontrola se provádí, aby se zabránilo případným 6

7 problémům, jako může být například uvíznutí nákladu na komunikaci. Tato okolnost může vést k celkové neprůjezdnosti komunikace až do doby vyřešení problému, který může trvat i několik dní. Návrh trasy a prověření může trvat i několik měsíců. Dopravní značení a jiné obecné prvky komunikacích Nejčastější problém zejména širokých ale i dlouhých nákladů je dopravní značení. Značení je nutné demontovat tak, aby mohl náklad bez problému projet. Při demontáži je vždy nutné postupovat podle pokynů vlastníků. Častý problém značení je, že není možná rychlá demontáž a to většinou kvůli způsobu použití materiálů a technologií pro zapouzdření těchto značek. Dalšími prvky, které omezují převoz širokých a ale i dlouhých nákladů jsou veřejná osvětlení, zábradlí, ostrůvky pro chodce, obrubníky nebo například ještě kruhové objezdy. Problémy s veřejným osvětlením souvisí s problémem dopravního značení, kdy je osvětlení stavěno příliš blízko komunikacích a demontáž je přiliž složitá a nákladná. Další problém je připojení na elektrickou energii a nutnost dalších odborníku při demontáži. Ostrůvky Ostrůvky na komunikacích komplikují průjezd nadměrných nákladů. Problém spočívá v zúžení komunikace a šířkové omezení průjezdu. Částečně se takové problémy řeší vypodložením pod přejezdem soupravy. Takové řešení nelze ale vždy použít a tak se může stát, že se daná křižovatka stává neprůjezdnou. Průjezd nadměrných přeprav je často omezen malými poloměry nároží v místech průsečných a stykových křižovatek, kdy jsou přechody a ostrůvky stavěny co nejblíže křižovatce. Jedním s řešení pro nadrozměrnou přepravu je navrhování pojízdných ostrůvků. Zde se opět musí počítat s dopravním značením, osvětlením a signalizačními prvky. Vozidla vhodná pro široké náklady Pro široké náklady se dají použít takřka všechny vozidla. U velice širokých nákladů se přepravovaný objekt zpravidla na šířku vozidla, i při použití vozidla velice širokého, nevejde a náklad vyčuhuje. Zpravidla se nejvíce používají 2 typy vozidel: Plata Hlubinná vozidla Plata Plata se používají převážně u nákladů, které nepřesahují šířku nákladového vozidla. Důvod je ten, že se nemusí při trasování brát ohled na šířku nákladu, ale používá se šířka vozidla. Tím je výběr trasy lehčí a méně nákladný, protože jsou již některé cesty a zkušenosti s danou šířkou vozidla známy. 7

8 8

9 Hlubinné vozidla Jak už bylo zmíněno, k širokým nákladům se dají použít téměř všechny druhy vozidel. Ve velké míře se používají hlubinné návěsy, které se používají kvůli nízkému návěsu, který je často výškově nastavitelný. Přepravování v malých výškách od vozovky se hodí u nákladů, které nemají těžiště ve svém prostředku. 9

10 Problémy dlouhých nákladů Mnohé problémy dlouhých nákladů jsou stejné jako u širokých. Často se tyto náklady spojují dohromady, protože je často nutné řešit stejné problémy pro oba druhy nákladů. Nákladní dopravní prostředky pro dlouhé náklady ovšem obsahují samorejdovací zadní nápravu, aby byly schopny vytočit lépe zatáčky. Kruhové objezdy Problémem zejména pro dlouhé (ale i široké) náklady jsou kruhové objezdy, které se využívají v čím dál větší míře. Problém je jak u dlouhých tak u širokých nákladů. Častým problémem jsou také zvýšené ostrůvky, které znemožňují využití celé délky a šířky komunikace. Při malých průměrech se stávají tyto komunikace nepoužitelné pro nadrozměrnou dopravu. Jedním z řešení je počítat s variantou přeprav již při vytváření kruhových objezdů, kdy je možné zakomponovat cestu prostředkem kruhového objezdu, jak ukazuje fotografie. Jiné řešení představuje například stavět kruhové objezdy tak, aby bylo možné využít jízdu v protisměru. 10

11 Vozidla vhodná pro dlouhé náklady Pro dlouhé náklady se používají výhradně teleskopické vozidla typu Plato a to kvůli své délce a ploché ploše. 11

12 12

13 Přeprava vysokých nákladů Definice vysokého nákladu Maximální povolené rozměry vozidla včetně jeho nákladu jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č.341/2002 Sb. ze dne 11. července Ta stanovuje, že nejvyšší povolená výška: vozidel (včetně sběračů, tramvají a trolejbusů v nejnižší pracovní poloze) je 4,00 m vozidel kategorie L je 2,50 m vozidel kategorií N3, O4, určených pro přepravu vozidel je 4,20 m Pokud vozidla včetně nákladu tyto parametry překračují, řídí se jejich provoz 25 zákona 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích. Jedná se tedy o tzv. zvláštní užívání komunikace, pro které je potřebné povolení příslušného silničního správního úřadu, případně dalších institucí (více v kapitole věnující se povolení). Problémy vysokých nákladů Při přepravě vysokého nákladu může dojít k různým komplikacím v závislosti na celkové výšce soupravy. Podjezdná výška mostů v České republice se řídí normou ČSN Projektování mostních konstrukcí, která stanovuje minimální podjezdnou výšku mostů na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. a II. třídy na 480 cm. Jedná se tedy o hodnotu, kterou mnoho nadrozměrných nákladů překračuje, což může vést k obtížnému hledání trasy. Vzhledem k tomu, že dle této normy jsou stavěny jen nové nebo rekonstruované mosty, je nutné již od výšky soupravy 450 cm nechat posoudit, zda se na trase nevyskytují kritická místa. Na tuto podjezdnou výšku jsou na českých dálnicích konstruovány i mýtné brány. Ty v případě nutnosti může ředitelství silnic a dálnic dočasně odstranit, ale za poplatek Kč za jednu bránu. Komplikace pro vysoké náklady představují i trolejové dráty. Ty se na české železnici vyskytují v minimální výšce 510 cm. Pro tramvajové koleje ale platí minimální výška pouze 470 cm. Potřebná povolení závislá na výšce nákladu Jak již bylo řečeno v kapitole věnující se definici vysokého nákladu, problémem mohou být i lampy veřejného osvětlení a dopravní značení, při jejichž konstrukci a umístění se často nepočítá s přepravou nadrozměrných nákladů. Pro dopravní značení umístěné nad vozovkou platí, že minimální vzdálenost vozovky a spodního okraje značky včetně dodatkových tabulek je: 13

14 500 cm u dálnic, silnic I. a II. třídy 470 cm u silnic III. třídy a místních komunikací rychlostních a sběrných 440 cm u místních komunikací obslužných a účelových komunikací Maximální výška dopravního značení je pak 535 cm. Pro osvětlení komunikace se zpravidla používají lampy o výšce stožáru 6 m, vlastník komunikace ale může zvolit v nepřístupných místech i stožáry o výšce 4 m. V historicky chráněných oblastech je možné zvolit i jinou výšku stožáru. Pro přepravu takových nákladů je nutné povolení. Dle zákona 634/2004 Sb. se účtuje za vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic a dálnic při přepravě nákladů, překračuje-li vozidlo pouze největší přípustné rozměry: Při vnitrostátní přepravě Kč Při mezinárodní dopravě Kč Tento poplatek se hradí příslušnému správnímu orgánu, kterým je buď krajská Správa a údržba silnic, nebo pokud je trasa plánována přes území více krajů, Ministerstvo Dopravy. Poplatek je nutné zaplatit ještě před vykonáním přepravy. Pokud by přeprava mohla ovlivnit bezpečnost nebo plynulost provozu, je nutné informovat příslušný orgán Policie ČR, v případě přepravy po dálnici pak Ministerstvo vnitra. V podmínkách povolení k přepravě může být uvedena i nutnost policejního doprovodu. V tomto případě musí dopravce uhradit náklady spojené se zajištěním doprovodu Policii ČR. Vozidla vhodná pro přepravu vysokých nákladů Společnost Nosreti a.s. disponuje rozsáhlým vozovým parkem. Pro přepravu vysokých nákladů je při volbě správného vozidla nejdůležitější výška návěsu. Z tohoto hlediska můžeme rozdělit návěsy do čtyř kategorií: Plata Low-deck Jumbo Hlubinná vozidla Ke každé kategorii přiložen obrázek s konkrétními rozměry. Plata Jedná se o návěsy s plochým povrchem vhodné zejména pro přepravu nákladních kontejnerů, stavebních materiálů a strojů. Obvyklá výška návěsů se pohybuje kolem 130 cm. Pro přepravu vysokých nákladů tedy tyto návěsy nejsou z dříve uvedených důvodů příliš vhodné. 14

15 15

16 Low-deck Tento typ návěsu je velmi podobný tomu předchozímu. Jeho výška se ale obvykle pohybuje kolem 100 cm a je tedy o něco více vhodný pro přepravu vysokých nákladů. Jumbo Další velmi podobný typ návěsu je Jumbo. Na rozdíl od předchozích dvou typů ale nejsou tyto návěsy zcela ploché a výška se pohybuje od 130 cm do 90 cm. Nejnižší část návěsu je úplně vzadu, což velmi usnadňuje nakládku. 16

17 Hlubinné návěsy Tyto návěsy jsou specifické svým vykrojením, tzv. lůžkem. Tato část je nejnižší sekcí návěsu a obvykle je ve výšce pouhých 60 cm nad vozovkou. Oproti předchozím typům se tedy jedná a výrazný rozdíl a je jasné, že tento typ návěsu je pro přepravu vysokých nákladů nejvhodnější. Mnoho z těchto návěsů je i dále výškově nastavitelných. 17

18 Přeprava těžkých nákladů Vymezení nadměrného nákladu z hlediska hmotnosti Právní český řád vymezuje vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nadrozměrnou dopravu jako přepravu, jejíž celková váha nepřekročí 24 tun. Dále nám zákon 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích stanovuje, hranice hmotností, které jsou povoleny pro běžné používání silnic. Pokud váha soupravy překročí 48 tun, již se jedná o zvláštní využití komunikace a je nutné pro manipulaci s vozidlem zajistit povolení. Z hlediska hmotnosti je nutné zajistit povolení i v následujících případech: hmotnost vozidla na nápravu u jednotlivých náprav vozidla překročí 10 tun nebo u jednotlivých hnacích náprav 11,5 tuny hmotnost silničního vozidla překročí u motorových vozidel se dvěma nápravami 18 tun, se třemi 25 tun případně 26 tun pokud je vozidlo vybaveno hnací nápravou s dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,5 tuny. U vozidel se čtyřmi a více nápravami hmotnost překračuje 32 tun a konečně jak již bylo zmíněno, u jízdních souprav překročení hranice 48 tun. Dále v textu bude použit termín těžká přeprava ve smyslu nadrozměrné přepravy, která splňuje výše uvedené hmotností přesahy. Problémy v souvislosti s těžkou přepravou Zpevňování mostů Pokud je nutné vést trasu dopravy přes mosty, dopravce musí zajistit zabezpečení mostu proti poškození v případě (pro jakékoliv úpravy však musí vyrozumět vlastníka), že únosnost mostu bude nižší než zatížení způsobené vozidlem. Samotné zpevnění je velice finančně náročné - často náklady na zpevňování mostů tvoří dominantní cenovou položku. Jako příklad uveďme nedávnou realizovanou přepravu. Startovní lokalita: Bratislava přístav Cílová lokalita: Bošaca transformátorová stanice Náklad a rozměry: Transformátor (d x š x v): x x mm o hmotnosti 269 t. Termín realizace:

19 Náklady na zabezpečení mostů ,- Kč Náklady na úpravu trasy, správní poplatky ,- Kč Náklady na dopravu včetně nakládky a vykládky ,- Kč Výluky, asistence, dopravní projekty ,- Kč Náklady na dopravu příslušenství, jeřáb ,- Kč Celkem tedy za realizaci ,- Kč Z toho doprava ,- Kč V uvedeném příkladu tvoří náklady na zabezpečení mostů 71%, při vyhledávání optimální trasy je z ekonomického hlediska výhodné volit trasy s minimálním počtem mostů s nevyhovující únosností. Profil trasy Výběr trasy bude ovlivněn sklonem vozovky čím těžší náklad bude, tím větší spotřeba paliva a nároky na tahač a zároveň bude potřeba větší síla pro vyjetí stoupání, proto je profil trasy důležitým parametrem, jenž ovlivňuje náklady a tedy má vliv na ekonomickou výhodnost nabídky. Trasaři se proto obecně snaží o nalezení trasy s nízkým stoupáním. Na druhou stranu musí být vzato v úvahu i klesání čím větší hmotnost vozidla, tím větší budou nároky na zabrzdění vozidla. Pevnost příjezdové komunikace V případě přepravy těžkých stavebních strojů a zařízení pro zakládání staveb často nastávají problémy s nezpevněnými plochami komunikací. Příjezdové komunikace jsou většinou neupraveny, respektive upraveny pouze pro pojezd pro těžká terénní nákladní vozidla, tudíž pro dopravu nadrozměrného nákladu silně nevhodná. Situace se řeší zpevněním těchto ploch a to buď rozprostřením štěrkového kamene v několika vrstvách a frakcích, následně jeho řádném zhutnění nebo vybudováním panelové komunikace. Ve druhém případě jde sice o dražší variantu, za to však pevnější a stabilnější. Stavební postup je z počátku podobný jen s tím rozdílem, že vrstva rozprostřeného štěrkového kamene je podstatně menší v zhutnění (nemusí být silné). Rozdíl spočívá v tom, že na zhutněný povrch se ještě ukládají panelové bloky. V prvém případě zpevňováním komunikace můžeme šířku přizpůsobit požadavku 19

20 dopravovaného nákladu, ve druhém jsme v mnoha případech omezeni délkou panelů, respektive délka panelů nám určuje šířku vytvořené vozovky. Jízda po této komunikaci vyžaduje zvýšenou pozornost na bezpečnost provozu v podobě perfektní asistence posádky doprovodních vozidel. Mohlo by dojít ke stavu, kdy těžká souprava vyjede mimo tuto vozovku a následkem toho může dojít k jejímu převrácení, přičemž poškození jak přepravovaného nákladu, tak těžké nákladní soupravy, je za této situace neodvratné. Příprava příjezdové komunikace v obou variantách je nejen finančně, ale i časově náročná a musí se promítnout do celkového harmonogramu přepravy, včetně ceny. Náklady spojené s povolením za přepravu Pro realizaci těžké přepravy je podle zákonu 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích nutné získat povolení k přepravě od příslušného silničního úřadu. Za vydání povolení správní úřad účtuje poplatky dle následující tabulky: největší povolená hmotnost (v t) do 60 včetně nad 60 nad 80 nad 100 nad 120 nad 150 I sazba v Kč překročení největší povolené hmotnosti na nápravu (v %) nad 30 II sazba v Kč Základní technické požadavky na tahač pro těžkou přepravu Čím těžší náklad budeme převážet, tím více bude potřeba tažné síly, kterou zajišťuje tahač jízdní soupravy, respektive jeho motor zajímat nás tedy bude výkon tahače, společně s jeho hmotností. Pokud náklad přesáhne hranici 100 tun, ve většině případů se použijí dva tahače, nicméně zmíněná hranice 100 tun není směrodatná a může se měnit v závislosti profilu trasy. Spolupráce dvou tahačů probíhá na základě principu - jeden tahač táhne a druhý tlačí. Druhým parametrem je počet náprav tahače. Na trhu nalezneme tahače s dvěma, třemi nebo čtyřmi nápravami. Pokud budeme uvažovat spojení tahače s návěsem, pak tahač přebírá určitou část hmotnost návěsu, která bude působit na nápravy tahače. Bude-li tahač disponovat více nápravami, pak bude váha rozložena mezi více náprav a je možné vést větší náklad. Silnější tahače mají větší objem palivové nádrže s možností případného rozšíření pro delší trasy. 20

21 Rozdíl mezi levou a pravou stranou nápravy, u tahače i návěsu nesmí činit více než 3% hmotnosti. To je zejména v důsledku ochrany nákladního automobilu před nebezpečným nakláněním. Tento požadavek je zakotven v zákoně, s tím, že se požadavek bude vztahovat především k způsobu umístění nesymetrického nákladu na návěs/přívěs. Vozidla vhodná pro těžkou přepravu Ve vozovém parku společnosti Nosreti a.s. pro těžkou přepravu nalezneme následující typy jízdních souprav s rozdílnou užitnou hmotností (maximální hmotnost převáženého nákladu): Jízdní soupravy s celkovou hmotností do 80tun Jízdní soupravy s celkovou hmotností přes 80 tun THP osy THP osy speciální Jízdní soupravy do 80 tun Soupravy v této kategorii lze využít např. k přepravě těžší stavební a zemědělské techniky, dlouhých ocelových, dřevěných či betonových stavebních konstrukcí, válcových kotlových těles, nadrží apod. I v této váhové kategorii je možné převážet velmi dlouhé náklady musí se použití oplenové návěsy (návěs není s tahačem přímo propojen, nýbrž spojení je zajištěno samotným nákladem). Návěs Plato, celková hmotnost 69 tun Návěs hlubina, 67,5 tun 21

22 Jízdní soupravy nad 80 tun V základní verzi lze převést náklad o hmotnosti 42 tun při celkové hmotnosti 83 tun. Souprava je rovněž kompatibilní se zařízením Dolly, které přidává do soupravy nápravy, takže dochází k rozložení zátěže mezi všechny prvky soupravy a navyšuje se užitná hmotnost. Rozdíl je patrný na následujících technických výkresech. S Dolly je užitná hmotnost 60 t celková váha soupravy 99 t. 22

23 Bez Dolly hmotnost 83 t, užitná hmotnost 42 t. 23

24 THP osy Maximální nosnost v této kategorií je 370 tun. THP osy se využívají pro přepravu extrémně těžkých nákladů. Každá osa má jednu nápravu a osy lze dohromady propojovat. Nosreti a.s. jich může využít až 39 a tím dosáhnout jak potřebné nosnosti, tak i požadovaných rozměrů, jelikož osy je možné propojit i bočně. Lze tedy konstatovat, že osy nabízí flexibilní řešení pro jejich modifikovatelnost. Tahač s přívěsem tvořeným s THP osami Tahač s návěsem tvořeným s THP osami 24

25 THP osy speciální V případech, kdy náklad disponuje netypickými rozměry a bylo by problematické jej přepravit klasickou soupravou, lze použít THP osy upravené speciálně pro atypický náklad. Například na obrázku jsou použity čepy pro uchycení tzv. ramaky, které zajišťují stabilní pozici nákladu a zároveň jsou body otáčení. 25

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Jaroslav Nosräti předseda představenstva NOSRETI a.s. člen Sdružení dopravců těžkých a nadrozměrných nákladů PÁTEŘOVÉ TRASY

Jaroslav Nosräti předseda představenstva NOSRETI a.s. člen Sdružení dopravců těžkých a nadrozměrných nákladů PÁTEŘOVÉ TRASY Jaroslav Nosräti předseda představenstva NOSRETI a.s. člen Sdružení dopravců těžkých a nadrozměrných nákladů PÁTEŘOVÉ TRASY NOSRETI a.s. Akciová společnost NOSRETI je nástupnickou organizací ČSAD Těžká

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

KATALOG DOPRAVNÍ TECHNIKY

KATALOG DOPRAVNÍ TECHNIKY KATALOG DOPRAVNÍ TECHNIKY www.nosreti.cz 2 Katalog dopravní techniky / NOSRETI Specialtransport www.nosreti.cz Obsah: Úvod 4 Služby v dopravě 6 Speciální doprava 8 Těžká doprava teleskopické 10 do 40 tun

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Citace: 341/2014 Sb.

Více

NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA

NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA Petr Březina středisko 04 NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA speciální podvalníky Scheuerle - STZ VH 3+5 Flooradapter a) Modulární systém Spojení modulů těžkých os Vložené bagrové lože Nasazené točnice Vložené

Více

Historie...4 Současnost...5. Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11

Historie...4 Současnost...5. Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11 Katalog 2013 Obsah O společnosti Historie...4 Současnost...5 Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11 Těžká a nadrozměrná přeprava Základní informace...13 Technické parametry...14

Více

Řešení problematiky nadměrných a nadrozměrných nákladů na častých trasách těchto přeprav

Řešení problematiky nadměrných a nadrozměrných nákladů na častých trasách těchto přeprav VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Studentská vědecká odborná činnost Školní rok 2011-2012 Řešení problematiky nadměrných a nadrozměrných nákladů na častých trasách těchto přeprav Student,

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : 341. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

PŘEPRAVA NADROZMĚRNÝCH (SPECIÁLNÍCH) NÁKLADŮ

PŘEPRAVA NADROZMĚRNÝCH (SPECIÁLNÍCH) NÁKLADŮ VÝROBCE SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY www.umikov.cz SPECIÁLNÍ TECHNIKA PRO PŘEVOZ NADMĚRNÝCH NÁKLADŮ * SPECIÁLNÍ NÁVĚSOVÁ A DOPRAVNÍ TECHNIKA NA KLÍČ SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PŘEPRAVA NADROZMĚRNÝCH (SPECIÁLNÍCH)

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Kdo je účastníkem provozu na pozemních komunikacích? Každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích ( 2 písm. a) zákona č.

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem BESIP 2013 Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Problematika doprovodu při přepravě nadlimitní zásilky

Problematika doprovodu při přepravě nadlimitní zásilky Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Problematika doprovodu při přepravě nadlimitní zásilky Vojtěch Pálka Bakalářská práce 2011 Prohlašuji Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 43606/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA Karlovy Vary xxx 43606-2/2014-540000-12 Kočí 10. října

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ]

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ] Sazby daně 6 pohonných hmot. Evropské emisní standardy, známé jako emisní limity EURO, jsou souborem nařízení a požadavků, které pro výrobce v automobilovém průmyslu stanovují povolené limity pro složení

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky Přepravníky lodí 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky 14-20 stop... Přepravníky lodí značky Thule zajišťují maxim Voděodolná ložiska za používání přívěs Podpory bez brzd

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Změna: 100/2003 Sb.

Více

Strana 1 / 110. 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 11. července 2002

Strana 1 / 110. 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 11. července 2002 34/00 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne. července 00 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Změna: 00/003 Sb. Změna: 97/006

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Řešení vychází ze zatřídění a orientačních rozměrů vozidel: skupina 1 2 3

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 16/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 21. prosince 1992 o dani silniční Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb. Změna: 61/1998 Sb. (část) Změna: 303/2000 Sb.

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Zemědělská doprava a legislativa v ČR a EU

Zemědělská doprava a legislativa v ČR a EU Zemědělská doprava a legislativa v ČR a EU Doprava zboží, materiálů a lidí je nezbytným předpokladem výroby a obchodu mezi lidmi, státy a kontinenty. Pro její hladký průběh byla přijata řada pravidel a

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Možnosti realizace vybrané speciální přepravy. Denisa Mezuliánová

Možnosti realizace vybrané speciální přepravy. Denisa Mezuliánová Možnosti realizace vybrané speciální přepravy Denisa Mezuliánová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma Možnosti realizace vybrané speciální přepravy se zabývá problematikou silniční

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické KONTEJNERY ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické ISO kontejner je článek přepravního vybavení: a) trvalé technické charakteristiky a dostatečné

Více

Ceník služeb Easy Moving

Ceník služeb Easy Moving Ceník služeb Easy Moving Platný od 1.9.2012 V cenách není zahrnuto DPH ve výši 20%. Obsah (klikněte na požadovanou položku): Stěhování obytných prostor nebo firemní stěhování s vozem Stěhování S drobné

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční se zapracovanými změnami ze zákona č. 246/2008 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 302/1993 Sb., č. 243/1994

Více

stavební výtahy a vrátky

stavební výtahy a vrátky stavební výtahy a vrátky o výrobci stavebních výtahů Firma Böcker Maschinenwerke GmbH sídlící ve městě Werne, které se nachází v blízkosti Dortmundu, se specializuje na výrobu šikmých stavebních výtahů,

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA. 1. Doprava a dopravní cesta

Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA. 1. Doprava a dopravní cesta 1.1 Vymezení pojmů: Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA 1. Doprava a dopravní cesta Obecně: Doprava = cílené přemísťování hmotného materiálu a informací v prostoru (z místa na místo.). Dopravní

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 16/1993 Sb. - o dani silniční - poslední stav textu Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb.

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Hugo van der Goeslaan 1 Postbus 90065 5600 PT Eindhoven Tel : +31 (0)40 214 21 04 Fax: +31 (0)40 214 43 17 Internet: www.daf.com Robustní, výkonná, hospodárná a vyvinutá

Více

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s.

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s. LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY DŘEVOŠROT a.s. DŘEVOŠROT, A.S. WWW.DREVOSROT.CZ Prezentace je určená zaměstnancům společností zabývajících se výrobou

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210. Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska. ochrany zvířat.

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210. Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska. ochrany zvířat. ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 4560/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

ALTA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. TOS KUŘIM - OS a.s. KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. SLÉVÁRNA KUŘIM A. S.

ALTA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. TOS KUŘIM - OS a.s. KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. SLÉVÁRNA KUŘIM A. S. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ TOS KUŘIM - OS a.s. KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. SLÉVÁRNA KUŘIM A. S. Zadavatel společnost ALTA, a.s. sídlem Štefánikova 41, Brno na základě zmocnění společností TOS KUŘIM OS, a.s., SLÉVÁRNA

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

1. Nakládka a navážka. 2.Vyvážka. 3.Požadavky na techniku. Regionální vedoucí provozovny: PETR ŠEBEK, tel.: + 420 724 056 744. Provozovna Libochovany

1. Nakládka a navážka. 2.Vyvážka. 3.Požadavky na techniku. Regionální vedoucí provozovny: PETR ŠEBEK, tel.: + 420 724 056 744. Provozovna Libochovany Regionální vedoucí provozovny: PETR ŠEBEK, tel.: + 420 724 056 744 ovna Libochovany cca 400 000 t / rok 1 - směnný provoz cca 20-25 000t /měsíc 2 - směnný provoz cca 40-50 000 t /měsíc cca 180 t /hodina

Více

Zákon České národní rady o dani silniční

Zákon České národní rady o dani silniční Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani silniční 16/1993 Sb Zákon o dani silniční Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

ÚVODEM. Než se pokusíte o jízdu s přívěsem, měli byste se seznámit s několika jednoduchými fyzikálními a dopravními zákony.%

ÚVODEM. Než se pokusíte o jízdu s přívěsem, měli byste se seznámit s několika jednoduchými fyzikálními a dopravními zákony.% ÚVODEM než zapřáhneme loď Než se pokusíte o jízdu s přívěsem, měli byste se seznámit s několika jednoduchými fyzikálními a dopravními zákony. Několik důležitých bodů: Vždy dodržujte doporučení výrobce

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více