Petr Bendl: Zvýšení mýtného nic neřeší. Snazší cesta k úvěrům pro podnikatele. Komunikaci úřadů a firem zjednoduší datové schránky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Bendl: Zvýšení mýtného nic neřeší. Snazší cesta k úvěrům pro podnikatele. Komunikaci úřadů a firem zjednoduší datové schránky"

Transkript

1 S p o l e č n í k v e s v ě t ě p o d n i k á n í Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Snazší cesta k úvěrům pro podnikatele Komunikaci úřadů a firem zjednoduší datové schránky Petr Bendl: Zvýšení mýtného nic neřeší

2 Trendy v bydlení se projevují v každém detailu, který činí z pouhého místa pro život váš domov. Kuchyň je ideálním místem pro spojení užitného prvku s elegancí moderního designu. Specialisté z KORYNY vám pomohou vybrat z nejnovějších materiálů a moderních technologií tak, aby kuchyň harmonicky dotvářela váš domov. Kuchyň odráží vaši osobnost. Smysl pro design Inspirujte se na nových webových stránkách Koryna_210x297_smysl.indd :26:54

3 ÚVODEM Síla mobility Devátého března 1776, tedy před 233 lety, poprvé spatřila světlo světa kniha Adama Smithe Bohatství národů, která se s odstupem času stala biblí moderní ekonomie a ze které pochází dnes tak často používané pojmy, jako je neviditelná ruka trhu a další. Velká část této knihy je věnována dělbě práce společnost je podle Smithe ekonomicky tím vyspělejší, k čím větší dělbě práce v ní dochází. Avšak takováto dělba práce má jeden nezbytný předpoklad fungující dopravní systém. Snadno tak dojdeme k závěru, který lze podpořit i pozorováním, že ekonomicky nejvyspělejší státy jsou zároveň ty s nejlépe fungující dopravní infrastrukturou. Není tedy divu, že je tomuto tématu věnována značná mediální pozornost ať už se jedná o stavbu nových dálnic, způsob zpoplatňování těch stávajících včetně uvažovaného mýta za vjezd do centra Prahy, nákupy nových železničních souprav, problémy se splavností Labe nebo plány rozvoje podzemní dopravy v Praze vždy se jedná o témata, která spolehlivě rozproudí bouřlivou diskusi. Nechť je tedy toto březnové číslo dalším příspěvkem do diskuse, a to nadmíru fundovaným. Kdo povolanější by se k tématu měl vyjádřit než nový ministr dopravy ing. Petr Bendl. Další články pak shrnují nejpalčivější témata spojovaná s českou dopravou věru, není toho málo, co je potřeba řešit s citem jak pro životní prostředí, tak pro podnikatelské zájmy, které Hospodářská komora České republiky ve svém každodenním boji hájí. Ondřej Pohl šéfredaktor Obsah 04 Rozhovor s Petrem Bendlem, ministrem dopravy 06 Doprava v době krize co je třeba udělat? 08 Záruky ČMZRB snazší cesta k úvěrům 10 Vzdělání a daně 12 Datové schránky 14 Regionální konference OPPP 16 Evropa a podnikání bez bariér 18 Projektové poradenství 20 POKR (nejen) pro podnikatele 22 Národní podnikatelská poradna 24 Telegrafi cky 26 Mezinárodní evropská konference o sociální ekonomice a podnikání 28 Rozhovor: Eva Stejskalová 34 Biopotraviny: Budoucnost českého hospodářství? 36 Některé právní aspekty ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost 38 Propouštíme zaměstnance 40 Infi niti G37 Coupé 44 Rozhovor: Vladimír Kovář 46 Mobilní platby 48 High-Tech 50 Okénko do historie 52 Informace z kultury 54 Cestování 56 Relax: Squash 58 Adrenalinové sporty 60 Jak na golf (III.) 62 Rozhovor: Zdeněk Nehoda Tiráž Časopis Komora.cz je distribuován: členům Hospodářské komory ČR V. I. P. osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života všem ambasádám ČR a českým centrům v Evropě na jednotlivé hospodářské komory na různých stupních hierarchie a začleněná živnostenská společenstva vládním agenturám státní správě 81 senátorům 200 poslancům všem starostům v ČR Vychází 11x ročně Náklad výtisků Odebírá jej více než firem v České republice Cílem časopisu je hájit zájmy podnikatelů, přinášet stanoviska Hospodářské komory České republiky a podnikatelů k legislativě a přispívat ke zlepšení podnikatelského prostředí v ČR. Komora.cz, časopis o podnikání a pro podnikatele.vydání: 3/2009 Toto číslo vyšlo: Příští číslo vyjde: Vydává: Comprehensive, a. s., Sabinova 7/707, Praha 3 Inzerce: ArboMedia, Janáčkovo nábřeží Praha 5, Mirka Rabenseifnerová, , , Archa Nový svět, s.r.o., Sabinova 7/707, Praha 3, archa-novysvet.cz Předplatné: Jiří Štefek, telefon: , mob.: , fax: , Aktualizace členské základy: Jana Čitarská, telefon: , mob.: , fax: Redakční a nakladatelský servis: Archa Nový svět DTP: Archa Nový svět, s. r. o. Distribuce: Cortex, s. r. o., Poděbradská 61a, Praha 9, telefon , mail: cortex.cz Tiskne: KATOS.cz, s. r. o., Horní Moštěnice, Nádražní 291/35 Šéfredaktor: Ondřej Pohl Design: Vladimír Trčka Sazba: Karel Roubal Foto na obálce: Luděk Krušinský Registrace MK ČR: E10663, ISSN Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Články označené PR jsou placenou reklamou. Redakce neodpovídá za pravdivost údajů uvedených v inzerátech. Užití článků nebo jejich částí podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském je možné pouze se souhlasem autora, případně vydavatele díla. Neoprávněný zásah do práv autora a vydavatele se trestá. Náklad: výtisků Náklad ověřuje: Kancelář ověřování nákladu tisku ABC ČR, člen Mezinárodní federace kanceláří pro ověřování nákladů tisku (IFABC). 3

4 TŘETÍ IDENTITA NOVÉHO MINISTRA DOPRAVY EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S PETREM BENDLEM, NOVÝM ČESKÝM MINISTREM DOPRAVY pro časopis Komora.cz 4

5 Pane ministře, na úvod nám dovolte osobní otázku: kolik kilometrů měsíčně vy osobně najezdíte autem? Nikdy jsem to nepočítal. Bude to ale poměrně vysoké číslo. Jistě přesahuje Pokud se ptáte na množství kilometrů, které najezdím měsíčně sám jako řidič, i to je slušná vzdálenost. A musím se navíc přiznat, že okolní krajinu i kvalitu silnic nesleduji jen z oken automobilu, ale i za řídítky své motorky a kola. A pohled je to samozřejmě mnohem bezprostřednější. To zná každý, kdo se někdy vydal na výlet jen na dvou kolech. Už teď se těším, až silnice znovu oschnou. Jak vnímáte stav vozovek a provozu na nich? Obecně si myslím, že stav vozovek odpovídá tomu, kolik jsme schopni věnovat na jejich údržbu. A to je určitě méně, než bychom věnovat měli. Na druhou stranu jsem ještě jako hejtman každému vysvětloval, že dáváme na silnice přesně tolik, kolik věnovat můžeme. Obávám se, že mě to čeká i jako ministra. Je také pravda, že v krajích to teď úplně platit nebude, protože místo na silnice druhé a třetí třídy jdou peníze na plnění volebních slibů sociální demokracie. Nakonec totiž skončíme u klasické úvahy, že na všechny věci, které stát, kraje a obce musí zajistit a které od nich všichni jako občané očekáváme, se musí vybrat příslušné peníze na daních a poplatcích či výjimečně prodejem státního nebo krajského majetku. Jistě by nebylo těžké sečíst všechny potřeby na opravy a údržbu všech silnic a říct, že prostě na tři roky zvýšíme daně na dvojnásobek a všechny ty dluhy vyřešíme. Jen nevím, jestli by se to občanům líbilo. Vlastně vím, že ne. Jiná věc je provoz, tam s úvahou o omezených veřejných zdrojích prostě nevystačíme, protože statistiky tvoří jeden každý řidič, který se chová bezohledně, riskantně anebo jen udělá chybu. Bezpečnostní kampaň už i proto, že o ní kdekdo ví jistě také nějaký dopad má, podobně aktivity Besipu například směrem k mladým lidem. Samozřejmě ani bez té represe to nejde a já podporuji kolegu Langera v jeho snahách o zlepšení vybavenosti policie, aby byla schopná odhalovat víc nebezpečných přestupků, nejen tradiční rychlou jízdu padesát metrů za nebo před koncem obce. A za sebe dodávám ještě jednu věc. Kdykoli se to hodí a teď určitě je ta chvíle snažím se slušným řidičům poděkovat za jejich slušnost. Při svých cestách po České republice jste si určitě všiml, jak hustá je v zemi kamionová doprava. Jak se na tento problém díváte jako ministr? Je váš pohled coby občana a uživatele silnic odlišný? Pohled občana a ministra je samozřejmě stejný. Kdyby nebyl, asi by se mnou nebylo něco v pořádku. Občan i ministr Bendl souhlasí s tím, že nějaká část zátěže z dálnic a silnic by se měla přenést na železnici. Jako občan bych si mohl dovolit luxus nezabývat se tím, že je to opravdu složitý úkol, jako ministr si to ale připustit musím. Nedávno mi někdo řekl, že přece stačí zvýšit zkusmo mýtné a rázem bude na železnici narváno. Což je úvaha správná pouze na první pohled. Železnice má proti silnici obrovskou nevýhodu v méně husté síti, což se projevuje tím, že nakonec stejně zboží dovezené vlakem na nejbližší nádraží musíte přeložit na náklaďák a dovést k zákazníkovi, nebo si to on musí udělat sám. Propustnost železnice proto nezáleží jen na tom, kolik máme kolejí, ale kolik je na jejich konci dostatečně vybavených překladišť. To je teď naším úkolem, vybudit zájem soukromých subjektů a zřejmě i měst, obcí a krajů o budování veřejných logistických center, kde by takové co nejrychlejší přeložení zboží mohlo probíhat. Nemluvě o tom, že dokud se nepodaří zpoplatnit podle skutečně ujeté vzdálenosti i průjezd mimo dálnice, znamenalo by všeobecné zvýšení mýtného logicky pouze únik většího množství kamionů z dálnic na silnice nižších tříd. Jste pro určitá omezení jízd kamionů v pátek a o víkendech? Proč? Spíš byste se měla zeptat, proč ne, protože rozšíření víkendových zákazů jízd kamionů nepodporuji. Všichni mi připomínají, že to je v programovém prohlášení vlády, a já jim na to říkám, že to samozřejmě vím, ale že ten dokument vznikal počátkem roku 2007, kdy nebyla na obzoru žádná krize. Dnes by takové opatření ještě více poškodilo dopravce zkoušené poklesem poptávky po jejich službách a bylo by zbytečnou komplikací pro podnikání. A já dokonce rovnou dodávám, že bych proti tomuto opatření byl i v situaci, kdy ekonomika v krizi není. Myslím, že zjednodušit veřejnosti víkendové cesty k příbuzným a za rekreací jde i jinak než obyčejným zákazem, a budu se snažit o tom zbytek vlády přesvědčit. Pracujeme na možnosti nastavení odlišných sazeb mýtného v různých časech. Ať si někdo klidně jede v pátek odpoledne, když musí, ale ať za to zaplatí víc, než když pojede o čtyři pět hodin později. Obecně si myslím, že stav vozovek odpovídá tomu, kolik jsme schopni věnovat na jejich údržbu. A to je určitě méně, než bychom věnovat měli. Jako jeden z nástrojů regulace hustoty provozu nákladních aut se nabízí další rozšíření mýtného. Byl by takový nástroj dostatečný? Už jsem se zmínil, že to je nutná podmínka, aby kamiony neopouštěly dálnice a nekomplikovaly provoz na souběžných komunikacích. V té souvislosti je potřeba vyřešit celou řadu složitých problémů, počínaje například správným nastavením sazeb, ale kardinálním tématem je nutnost využít i jinou než stávající technologii. Mikrovlnný systém na jedenácti stech kilometrech dálnic je jednoduchý v tom, že na dvou stovkách mýtných úseků jsou brány, které zaregistrují průjezd jedné každé palubní jednotky a informaci o něm po datovém kabelu přenesou do zúčtovacího centra. Takhle to ale samozřejmě nemůžeme udělat mezi každými dvěma křižovatkami na 55 tisících kilometrech silnic u nás, to by byla země skutečně obstavená branami. Proto je nutné využít satelitní technologii. Palubní jednotka nebude pasivně zaregistrována branou, ale bude aktivně zaznamenávat data o tom, kudy vozidlo jelo, a jednou za čas o tom pošle údaje ke zúčtování. Rozšíření mýtného nás čeká, jsme na dobré cestě, ale ještě zbývá hodně práce. A nezapomeňme, že jakékoliv mýto samo o sobě nestačí, aby zákazníci přestali objednávat auta a začali používat vagony. Jak vidíte současný český byznys v kontextu probíhající hospodářské krize? Máte možnost ze své pozice ministra nějakým způsobem české podnikatele podporovat? Myslím si, že úlohou politika v takové situaci je nedělat paniku a naopak proti ní bojovat. Sociální demokracie Mirkovi Topolánkovi vyčítá, že se na počátku krize tvářil, jako by se nic nedělo. Jenže co jiného mohl a měl dělat? Vzpomeňme si, co se tehdy a je to nedávno, vloni na podzim dělo. Jak ve Spojených státech, tak i tady v Evropě padaly banky jako mouchy po dešti. Vystrašený předseda vlády, který by předstoupil před veřejnost a řekl, že se na nás valí krize a je možné, že nějaká banka nepřežije i u nás, by zákonitě aspoň část veřejnosti dovedl k rozhodnutí, že ráno do té fronty k přepážce skutečně půjde. To by nebylo nic jiného než šíření paniky a mohly by na to doplatit i banky u nás, které ve skutečnosti žádné významné potíže nemají. Čím víc se mluví o krizi, tím víc asi občané přemýšlejí, co si letos koupí a co ne, zda pojedou na dovolenou k moři, nebo jenom na Lipno. A krize skončí, až si dostatečně velké množství lidí řekne, že mohou a chtějí zase více utrácet. Vlády mají podporovat ekonomiku udržením nebo posílením státních investic a jistě i rozumným ulehčením občanům. Rozhodně by neměly svými kroky situaci zhoršovat. Ale že by uměly svými moudrými rozhodnutími konec krize nějak zásadně urychlit, to je stejně nesmyslná úvaha jako tvrdit, že mohou zabránit jejímu začátku. Děkuji za rozhovor. Jana Kozlíková 5

6 Doprava v době krize Doprava v době krize co je třeba udělat? Přestože na současnou hospodářskou a finanční krizi v České republice je nahlíženo především prostřednictvím situace v průmyslu, nelze v celém hospodářském kontextu vynechat životně důležitou sféru dopravy. Ta patří mezi klíčové kulisy, ve kterých probíhá hospodářský cyklus, a ovlivňuje život celé země, tedy nejen podnikatelů a firem. Současný vývoj tak vyvolává mnohé otázky, které si zodpovězení žádají už delší dobu. Jelikož je doprava velice úzce svázána s hospodářstvím země, jsou zde již od začátku letošního roku patrné významné dopady utlumení ekonomiky České republiky a z toho se taktéž odvíjejí další opatření a záměry v tomto resortu. Pokud by se měla hledat přiléhavá charakteristika roku 2009 v oblasti dopravy, lze ji bezpochyby formulovat pojmy jako nové kilometry dálnic, dopady hospodářské krize a návrhy na její řešení a v neposlední řadě spor o mýtné. Pohled do statistik a plánů Na úvod nejprve několik statistických údajů: velikost sítě dálnic a rychlostních komunikací České republiky činila na konci loňského roku kilometrů, což je oproti roku 1989 s 544 kilometry téměř dvojnásobný nárůst. Největší dynamiku svého rozšiřování nabrala síť dálnic v uplynulých třech letech, kdy stavební firmy po celé zemi vybudovaly celkem 136 kilometrů dálnic a rychlostních komunikací. Stejně svižné tempo má podle plánů pokračovat i v letošním roce, kdy stát plánuje vystavět a zprovoznit dalších 59 kilometrů dálnic. Největší díl z toho množství ukousnou tři úseky dálnice D1, která se tak rozšíří o dalších téměř 36 kilometrů. Investice do infrastruktury jsou přitom i jedno ze zvažovaných řešení, kterými hodlá vláda čelit ekonomické krizi a hodlá investovat veřejné prostředky do povzbuzení hospodářství. Podle expertů na oblast dopravní infrastruktury bude dálniční síť České republiky kompletní, až dosáhne přibližně velikosti kilometrů. Mezi nejdůležitější stavby, které je nezbytné dokončit, patří především dálnice D47 na severní Moravě (jež se stane po svém dokončení součástí dálnice D1), dálnice D3 ve směru od Prahy do Rakouska, silniční okruh kolem Prahy nebo dálnice D8 směřující na sever k německým hranicím. Propad výkonu české ekonomiky se podle čerstvých dat negativně projevuje i na výběru mýtného na dálnicích a rychlostních komunikacích. Podle statistik společnosti Kapsch, která v České republice provozuje systém mýtných bran nad těmito komunika- Snížením váhových limitů u automobilů, které musí povinně platit mýtné, je silně ohrožena konkurenceschopnost zejména malých a středních podnikatelů. 6

7 cemi, se za leden letošního roku na mýtném vybralo necelých 400 milionů korun, což bylo o 100 milionů méně než za leden 2008 a o 20 milionů méně než za stejné období před dvěma roky. Loni zaplatili řidiči na mýtném rekordních 6,14 miliardy, první letošní odhady hovoří o sumě poměrně nižší a ta se pohybuje v rozmezí 5,2 až 5,6 miliardy korun. Budou i auta nad 3,5 tuny platit mýtné? Padající české hospodářství bude zřejmě stát za odkladem zavedení mýtného i pro auta nad 3,5 tuny. V současné době platí mýtné nákladní auta od hmotnosti 12 tun. Návrh na zpoplatnění i automobilů nad 3,5 tuny, tedy menších nákladních aut, mají teď v rukou poslanci Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Ti ale k němu zatím nepřijali žádné usnesení. Vše však nasvědčuje tomu, že bude celá záležitost nejspíš odložena. S brzkým zavedením mýta i pro menší nákladní auta kvůli současnému stavu ekonomiky nesouhlasí ani nový ministr dopravy Petr Bendl. Něco jiného bylo domlouvat mýtné v době, kdy hospodářství v České republice rostlo, a něco jiného je zavádět zpoplatnění automobilu nad 3,5 tuny v době, kdy jsme rádi, že podnikatelský sektor funguje, uvedl Bendl. Hospodářská komora České republiky považuje zavedení mýtného přímo za ohrožení konkurenceschopnosti českých firem a podnikatelů. Snížením váhových limitů u automobilů, které musí povinně platit mýtné, je silně ohrožena konkurenceschopnost zejména malých a středních podnikatelů, kteří jsou závislí na dopravě automobily nižších váhových kategorií a využívajících příměstských dálnic pro rozvoz své služby do měst. Nižší výnos z mýtného na začátku letošního roku je jedním z dopadů klesající hustoty nákladní a kamionové dopravy v zemi. Proto lze očekávat, že bude sílit tlak na neschválení zákona, který by omezil kamionovou opravu v pátek a o víkendech. Ten přijala vláda na začátku září loňského roku po více než ročním vyjednávání mezi ministerstvy dopravy a životního prostředí. Zákon nařizuje celoroční omezení víkendových jízd kamionů nad 7,5 tun v pátek od do a v neděli od půlnoci do 22.00, a to na celé síti pozemních komunikací. Lavírující přístup poslanců vládní koalice přiměl před únorovou schůzí Poslanecké sněmovny zákonodárce za Stranu zelených, aby v této věci vyzvali i zástupce opozičních klubů k podpoře zákazu. Naopak Hospodářská komora České republiky však byla od samého počátku ostře proti. Zákaz negativně dopadne na dopravní firmy a projeví se v celé ekonomice. Dopady pouze na průmyslovou sféru představují zvýšení nákladů o zhruba 8,5 miliardy korun ročně. Česká republika patří v rámci Evropy mezi země s nejhustší železniční sítí. Mnoho těchto tras je však v nevyhovujícím stavu a vzhledem ke své zanedbanosti a pomalé přepravě čelí odlivu cestujících. Přesune se náklad na železnici? V rámci balíku protikrizových opatření plánuje česká vláda o pětinu snížit poplatky za přepravu nákladu po železnici. Podle ministra dopravy Petra Bendla je to jedno z možných opatření, které reflektuje skutečnost, že v posledním období množství zboží přepravovaného po nebo přes Českou republiku klesá a ministr odhaduje letošní propad až o desetinu ve srovnání s předešlým rokem. Na jedné straně mě to těší, na druhou je potřeba zase si uvědomit, že poplatky, které za použití železnice, které České dráhy platí, jsou jedny z nejmenších v Evropě a ony se zase objeví někde jinde, objeví se v kvalitě infrastruktury, uvedl Petr Bendl s tím, že je nutno modernizovat infrastrukturu a pak mohou tyto prostředky někde chybět. Česká republika patří v rámci Evropy mezi země s nejhustší železniční sítí. Mnoho těchto tras je však v nevyhovujícím stavu a vzhledem ke své zanedbanosti a pomalé přepravě čelí odlivu cestujících. Průmyslové podniky v těchto oblastech pak k přepravě svého zboží a materiálu využívají kamionovou dopravu. Od plánovaného opatření vlády snížit poplatky za přepravu lze očekávat, že se v některých oblastech jednotlivé firmy dočasně navrátí na železnici. Bude to však především z důvodu hledání úspor finančních prostředků. Levné pohonné hmoty Pro udržení dopravy na silnicích v tuto dobu hrají především nízké ceny pohonných hmot. Ačkoliv od začátku letošního roku jejich cena stabilně roste, pohybují se však na výrazně nižších úrovních než před rokem nebo v létě loňského roku, kdy dosahovaly svých rekordních hodnot. Mnoho firem tak silniční přepravou šetří významné prostředky, kterými pak vyrovnává zdražování jiných výrobních vstupů. Toto vyrovnávání však nemůže trvat věčně, protože náklady na přepravu se v konečné ceně výrobku či zboží projevují maximálně do výše třiceti procent a ostatní jsou jiné náklady. Lze tedy očekávat, pokud dojde k opětovnému prudkému nárůstu cen pohonných hmot, že to bude další faktor, který zhorší konkurenceschopnost tuzemského zboží se všemi negativy z toho plynoucími. Mezi nimi v první řadě bude další propad výběru mýtného a nižšího počtu kamionů na našich dálnicích a rychlostních komunikacích. 7

8 Záruky ČMZRB snazší cesta k úvěrům Podnikatelé mají od února snazší cestu k úvěrům Jedním z vládních opatření a krokem v období prohlubující se hospodářské krize, který iniciovalo ministerstvo průmyslu a obchodu a prosazuje i Hospodářská komora, je navýšení prostředků v programech realizovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Záruky až do výše 80 % poskytované touto bankou by měly usnadnit malým a středním podnikatelům získávání investičních a v současné době zejména provozních úvěrů a umožnit jim tak lépe se vyrovnat s dopady ekonomické krize. Aktuální ekonomický vývoj si vyžádal posílení kapacity záručního systému a znovuobnovení jeho funkčnosti, která byla koncem roku 2008 částečně oslabena. V polovině února 2008 vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu dva programy s velmi podobnými názvy, a to ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry) a ZÁRUKA (záruka za provozní úvěry). Hlavním důvodem rozdělení původního záručního programu na dva samotné jsou rozdílné zdroje jejich financování. Záruky za investiční úvěry jsou financovány s účastí prostředků strukturálních fondů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Záruky za provozní úvěry využívají prostředky, které jsou považovány za národní, což dovolilo podmínky tohoto programu pro podnikatele zjednodušit. Záruky mohou být využívány k úvěrům pro projekty z oblasti průmyslové výroby, stavební výroby, výroby elektřiny a tepla a vybraných služeb. Záruky jsou poskytovány až do výše 80 % úvěru na dobu až 15 let za cenu 0,1 až 0,3 % p.a. z výše záruky. U úvěrů do výše 5 mil. Kč lze využít zjednodušený režim podávání žádosti o záruku, pokud je úvěr poskytnut bankou, se kterou má ČMZRB uzavřenou dohodu o spolupráci. V současné době se jedná o Citibank, Českou spořitelnu, GE Money Bank, Komerční banku, Raiffeisenbank im Stiftland, UniCredit Bank a Waldviertler Sparkasse von 1842 AG. Záruky za investiční úvěry Zaručovány budou úvěry na financování převážně r r r r r Výše poskytnutých záruk (mil. Kč) Výše zaručovaných úvěrů (mil. Kč) Naším cílem není konkurovat bankám, ale aby naše služby a produkty nezaostávaly za potřebami úvěrového trhu a aby účinně napomáhaly jak jeho rozvoji, tak lepší dostupnosti úvěrů pro podnikatele, říká generální ředitel ČMZRB Ing. Ladislav Macka investičně zaměřených projektů, tj. určené především k pořízení strojů a zařízení, výstavbu či rekonstrukci budov. Jen doplňkově lze ze zaručovaného úvěru financovat nákup zásob či drobného hmotného a nehmotného majetku. Projekt musí být realizován na území České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy. Tyto záruky lze využít i u projektů, které současně žádají o dotaci ve vybraných programech, které jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace, tj. Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích, Eko-energie, Inovace-Projekt, Potenciál, Prosperita, Školící střediska a Nemovitosti. Záruky za provozní úvěry Zaručovaný úvěr lze čerpat na financování nákupu zásob (surovin, materiálů, polotovarů), případně drobného hmotného nebo nehmotného majetku. Lze podpořit projekty realizované na celém území ČR, tj. včetně území hlavního města Prahy. Podrobné informace poskytne Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., jejíž pobočky či regionální pracoviště lze najít v Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích a Hradci Králové. Formuláře žádostí o záruky jsou k dispozici na www. cmzrb.cz. 8

9 7

10 VZDĚLÁNÍ A DANĚ CHCETE SE PROFESNĚ VZDĚLÁVAT A UŠETŘIT NA DANÍCH? Platný zákoník práce, který je účinný od , defi nuje v 227, co je odbornou kvalifi kací míněno a jakým způsobem ji může zaměstnavatel u svých zaměstnanců zajišťovat. V souvislosti se vzděláním a následně i daňovými aspekty jsou nejvíce zaklínány termíny prohlubování kvalifi kace a zvyšování kvalifi kace. Pro laika a běžné čtenáře oba termíny výrazně splývají, ve skutečnosti však je v nich podstatný rozdíl, i když je zde úzká hranice, která tyto termíny odděluje. Tento rozdíl má podstatný vliv zejména v daňové a sociální oblasti. V řadě podniků je poskytování školení, instruktážních a jiných kvalifi kačních kurzů bráno jako zaměstnanecký benefi t, kterým zaměstnavatel stimuluje zaměstnance ke zvyšování pracovního výkonu. Každý dobrý zaměstnavatel má proto v rámci své personální agendy vypracovaný motivační a stimulační program, ve kterém existuje i podkategorie systém efektivního vzdělávání a řízení kariéry zaměstnance. Musíme mít totiž na paměti, že za efektivitou podniku stojí zejména kvalitní lidský kapitál s odpovídající kvalifi - kací a motivací. Uvedené aspekty se promítají i do daňové problematiky. Pod pojmem prohlubování kvalifikace se rozumí, dle 230 odst. 1 zákoníku práce, její udržování a doplňování. Zaměstnavatel fl exibilně reaguje na potřeby trhu, které promítá do kvalifi kačních požadavků na své zaměstnance, které v této souvislosti efektivně a především průběžně proškoluje. Náklady na školící a vzdělávací programy jsou hrazeny zaměstnavatelem a jsou pro něj v plné šíři daňově uznatelné. Na straně zaměstnance je absolvované školení či vzdělávací program nepeněžním příjmem, který je osvobozený od daně z příjmů. Příkladem prohlubování kvalifi kace jsou poskytnuté kurzy v souvislosti se změnou daňové a účetní legislativy pro podnikové účetní. Dále do této kategorie spadají jazykové kurzy, kdy zaměstnavatel vyžaduje od svých zaměstnanců adekvátní jazykovou vybavenost ve vztahu k pracovnímu zařazení. Pod pojmem zvýšení kvalifikace se rozumí, dle 231 odst. 1 zákoníku práce, změna hodnoty kvalifi kace a její získání nebo rozšíření. Náklady vzniklé v této souvislosti nemá zaměstnavatel povinnost hradit, pouze se v těchto případech poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy. Zajistí-li zaměstnavatel na své náklady zvýšení kvalifi kace, nelze v tomto případě na straně zaměstnance uplatnit osvobození podle 6 odstavce 9 písmena a) zákona o daních z příjmů, tak jako u prohlubování kvalifi kace. Navíc vzniklé náklady nejsou pro zaměstnavatele daňově uznatelné, blíže viz 25 odstavec 1, písmeno h) bod 2. Určité východisko z této situace poskytuje 6 odstavec 9 písmeno d), kde lze poskytnout zaměstnanci nepeněžní plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb. Obecně však lze konstatovat, že zvýšení kvalifi kace je na straně zaměstnavatele daňově neuznatelné a na straně zaměstnance není daňově osvobozené, takže musí být na straně zaměstnance dodaněno. Významnou změnou v oblasti vzdělávání je ustanovení 15 odstavce 8 zákona o daních z příjmů. Toto ustanovení umožňuje daňově uznat (nestandardní daňový odpočet) výdaje v souvislosti se zkouškami, které ověřují výsledky dalšího vzdělávání ve smyslu zákona 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zmíněné ustanovení je používáno zejména ve vztahu k OSVČ a iniciativním zaměstnancům. V praxi je toto ustanovení mylně chápáno jako úhrada za školné či kurzovné atp. Ve skutečnosti dochází pouze k tomu, že osoby, které mají praktické zkušenosti a dovednosti, ale nemají na tyto dovednosti papír, mohou vynaložené prostředky na úspěšně složené zkoušky uplatnit vůči základu daně, a tím si snížit daňovou povinnost. Celkový úhrn vynaložených prostředků na úspěšně složené zkoušky je Kč/rok. Jedná se o ověření kvalifi kace, která vyhovuje výše uvedenému zákonu. Seznam kvalifi kací, které lze ověřit u akreditovaných autorizovaných osob, naleznete na kace.cz/. 10

11 UTOPIT V KRIZI SE NECHCEME UTOPIT V KRIZI SE NECHCEME Dlouhou dobu se zdálo, že se česká ekonomika za poslední roky vyšvihla na takovou úroveň produktivity a stability, že ani hospodářská krize označovaná za globální na nás nijak citelně nedolehne. Zatímco média už probírala katastrofi cké propady ekonomik USA i některých evropských zemí, tuzemské banky si ještě pořád mnuly ruce nad slušnými výdělky a obyčejný občan nepozoroval žádné změny. Ovšem už závěr loňského roku a první měsíce roku letošního ukázaly, že ani naše země se dopadům krize a recesi nevyhne docházelo a stále dochází k nucenému omezování výroby, úbytku zakázek, propouštění či dokonce zavírání celých podniků. Proto ačkoliv jsme si ještě před několika měsíci mysleli, že se to špatné děje jen v Americe nebo západní Evropě, musíme si nyní bez příkras nahlas říci, že krizí je zasažena i Česká republika. Na ekonomické situace, jako je tato, se nelze předem dobře připravit a natrénovat si její úspěšné a rychlé zdolávání. Stejně jako pro podnikatelský stav, tak i pro naši vládu to připomíná situaci, kdy je neplavec vhozen do hluboké vody a je na něm, aby se snažil, jinak se utopí. A v tomto případě většina neplavců nezná ani základy a teorii plavání. Jenže my se utopit nechceme a nesmíme a nechce to ani vláda. Té se podařilo nafouknout první záchranné kruhy (jsou jimi například snížení sociálních odvodů na zaměstnance, zrychlené odpisy pro fi rmy, schválení odpočtu DPH při koupi aut a další) a těch se již chytají první tonoucí. I hospodářská komora se snaží přispět k záchraně svých členů, kteří se snaží doplavat na břeh zřídili jsme protikrizové linky ve všech krajích, kam se podnikatelé mohou obracet se svými problémy a dotazy. Organizujeme jednání s bankami, aby podnikatelům slevily v nárocích při schvalování úvěrů, vyjednáváme o dalším snížení cen energií, snažíme se prosazovat zájmy podnikatelů a úlevy pro ně do nových zákonů a vládních protikrizových opatření. Většina z nich se nakonec na pevný břeh dostane, jen se při své záchraně trošku naloká vody. Nejšikovnějším se nejspíš nakonec i podaří osvojit si plavecké dovednosti, takže je příště již žádná velká voda nepřekvapí. Všichni neplavci i ti, kteří již svých prvních pár temp zvládli, jsou samozřejmě vděčni vládním plavčíkům za pomoc a každý návrh, který jim usnadní návrat na pevninu či alespoň dodá pocit pevné půdy pod nohama. Jejich přáním je, aby se vláda zabývala a přijímala opatření především praktická a pro přežití nezbytná, raději než aby se věnovala věcem podružným, jako jsou igelitové tašky v obchodech. Aby spíš schválila vyplácení šrotovného, než by pokutovala převod a odhlašování starých aut. Soustřeďme se tedy na důležité věci, mějme důvěru ve své schopnosti a intuici. Hodně štěstí nám všem, abychom se všichni zase potkali na pevnině. prezident HK ČR Petr Kužel Na ekonomické situace, jako je tato, se nelze předem dobře připravit a natrénovat si její úspěšné a rychlé zdolávání

12 datové schránky Komunikaci úřadů a firem zjednoduší datové schránky Obálkám s modrým pruhem pomalu zvoní hrana. V budoucnosti by měly být zcela nahrazeny tzv. datovými schránkami. Komunikace s úřady tak bude stejně jednoduchá jako posílání ů. Přístup do datových schránek bude umožněn a žádost o její zřízení bude možné podat na kontaktních místech Czech POINT, která jsou i na pobočkách Hospodářské komory. 12

13 né dokumenty v klidu vyzvednout přímo z datové schránky z jakéhokoliv počítače, který bude mít připojení k internetu. Co musíte udělat pro zřízení datové schránky Od 1. července bude stačit pouze navštívit jakékoliv kontaktní místo Czech POINT a podat žádost o zřízení datové schránky. Tedy i na kontaktních místech Czech POINT, která provozuje Hospodářská komora České republiky. Na kontaktní místa se budete rovněž obracet i v případě, že by došlo ke ztrátě či zapomenutí přihlašovacích údajů k datové schránce. Věřím, že stejně, jako se staly minulostí telegramy, bez kterých jsme si kdysi nedokázali život vůbec představit, opustí v dohledné době českou část planety Země i obálky s pruhem, řekl k podpisu smlouvy s Českou poštou, která datové schránky bude provozovat, ministr vnitra Ivan Langer. Vzájemné doručování úředních dokumentů v papírové podobě může být v brzké budoucnosti v Česku minulostí. Od 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který fakticky zrovnoprávní elektronickou a papírovou formu komunikace, a to prostřednictvím tzv. datových schránek. Povinně je ze zákona budou muset mít zřízeny nejen veškeré orgány veřejné moci, kterým tuto povinnost elektronické komunikace zákon ukládá, ale i všechny právnické osoby. Fyzickým osobám (a to i nepodnikajícím) dává zákon možnost volby. Budou-li si chtít komunikaci zjednodušit a usnadnit, budou si moci nechat schránku rovněž zřídit. Systém datových schránek Datové schránky budou mít podobu elektronického úložiště, které bude určeno k doručování a k provádění úkonů jednak mezi orgány veřejné moci navzájem a jednak mezi ostatními subjekty, které budou mít datovou schránku zřízenou. Datovou schránku bude, prostřednictvím kontaktních míst Czech POINT, zřizovat a spravovat ministerstvo vnitra a provozovat držitel poštovní licence. Její zřízení bude pro všechny subjekty bezplatné, a to do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Komunikace prostřednictvím datových schránek bude v praxi probíhat tak, že bude-li chtít odesílatel poslat datovou zprávu (např. odvolání k soudu), označí vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem a po odeslání následně obdrží potvrzení o doručení adresátovi. Potvrzení o doručení proběhne i na straně příjemce, na jím zvolenou elektronickou adresu nebo jiný technický prostředek pro vyrozumění. Doručování do datových schránek, přínosy a dopady Způsob komunikace prostřednictvím datových schránek vynahradí klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky, umožní-li to její povaha. Např. mimo doručování, které se provádí veřejnou vyhláškou, na místě nebo vyloučí-li to jiný právní předpis. Dokument dodaný do datové schránky bude doručen okamžikem, kdy se do ní přihlásí oprávněná osoba, v opačném případě bude považován dokument za doručený posledním dnem 10denní lhůty od data, kdy byl dokument do datové schránky dodán. Nespornou výhodou bude to, že již nebudete muset chodit na poštu a ztrácet čas, abyste se dozvěděli, kdo vám co posílá, ale budete si moci zasla- Další služby na kontaktních místech Czech POINT Mimo této připravované služby poskytují v současné době kontaktní místa Hospodářské komory České republiky výpisy z veřejných registrů (z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů, registru řidičů výpis bodového hodnocení osoby, seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru ministerstva životního prostředí - MA ISOH) a přijímají podání (podle 72 živnostenského zákona). Od 1. července letošního roku vstupuje v účinnost novela zákona o ověřování shody listin a podpisů. Hospodářská komora tak získá další pravomoc, která ji bude opravňovat k ověřování shody listin a podpisů, jako dnes provádějí matriční úřady či notáři. Činnost na poli ověřování tak dále rozšíří služby poskytované kontaktními místy Hospodářské komory a ta se stanou z hlediska těchto služeb srovnatelnými s jinými úřady, více na Již nebudete muset chodit na poštu a ztrácet čas, abyste se dozvěděli, kdo vám co posílá, ale budete si moci zaslané dokumenty v klidu vyzvednout přímo z datové schránky z jakéhokoliv počítače, který bude mít připojení k internetu. 13

14 REGIONÁLNÍ KONFERENCE OPPP Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou pořádá sérii regionálních konferencí Operačního programu Průmysl a podnikání Protikrizové linky: Hospodářská komora ČR podává pomocnou ruku firmám Hospodářská komora České republiky zřídila v krajích protikrizové telefonní linky, na kterých mohou podnikatelé získat informace a rady, jak se vyrovnat s nepříznivými dopady hospodářské a finanční krize, ale i jak řešit nepříznivé situace vzniklé otřesy ekonomiky, mohou se zde dozvědět rovněž aktuální novinky související s krizí. Cílem protikrizových linek je minimalizovat dopady hospodářské a finanční krize na české podnikatelské prostředí. V období probíhala realizace Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). Hlavní prioritou OPPP byl Rozvoj podnikatelského prostředí zahrnující rozvoj nových a modernizaci stávajících průmyslových lokalit, rozvoj podnikatelských inkubátorů, technologických parků, infrastruktury v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje, transferu technologií a modernizaci institucionální struktury pro podporu podnikání. Druhou prioritou byl Rozvoj konkurenceschopnosti podniků zacílený na přímou investiční podporu, poradenské služby a zvyšování konkuren-ceschopnosti při specifické pozornosti malým a středním podnikům. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídící orgán OPPP realizuje komunikační kampaň informující o úspěšném ukončení a výsledcích OPPP, jeho přínosech pro podporu a rozvoj podnikání v ČR a o úspěšných projektech podpořených z OPPP. Součástí této komunikační kampaně jsou regionální konference OPPP, které MPO pořádá ve spolupráci s HK ČR. Jejich cílem je na konkrétních příkladech podpořených podnikatelských projektů prezentovat přínosy OPPP, seznámit podnikatele s možnostmi a výhodami využívání podpory z operačních programů, ale také vysvětlit danou problematiku a upozornit na úskalí a nejčastější chyby vyskytující se při využívání podpory z operačních programů. Regionální konference budou pořádány ve všech 13 krajích ČR v období únor až květen 2009 a budou završeny závěrečnou konferencí připravovanou v Praze na druhou polovinu května. Na konferencích vystoupí zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Českomoravské záruční a rozvojové banky, Hospodářské komory České republiky, regionálních hospodářských komor a zástupci podnikatelů úspěšně čerpajících podporu z OPPP. Protikrizové linky fungují při Jednotných kontaktních místech Hospodářské komory České republiky ve všech krajských městech každý pracovní den od 9 do 16 hodin. Seznam protikrizových linek Hospodářské komory České republiky: Liberec Plzeň Olomouc Brno Pardubice Karlovy Vary Ostrava Praha Zlín Jihlava České Budějovice Hradec Králové Ústí nad Labem Aktuality o průběhu hospodářské krize najdete na adrese Formulář pro podnikatele k zadávání písemných dotazů: Bližší informace a aktuální přehled regionálních konferencí včetně termínů naleznete na stránkách V případě potřeby kontaktujte HK ČR, telefon: , Více než padesát podnikatelů z Karlovarského kraje se ve čtvrtek 26. února 2009 v prostorách hotelu Imperial v Karlových Varech zúčastnilo v pořadí první ze série regionálních konferencí, které pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky. Na konferenci OPPP v Karlových Varech vedoucí zástupci kraje v čele s hejtmanem Josefem Novotným spolu se zástupcem Regionální hospodářské komory Poohří Janem Novotným představili zapojení kraje do čerpání dotací pro podnikání. Ředitel odboru koordinace SF Břetislav Grégr a ředitelka odboru implementace SF Zuzana Matějíčková prezentovali výsledky, vyhodnocení a doporučení pro podnikatele v období Své úspěšné projekty představili zástupci firem ESTO Cheb, s.r.o., Roman Hrdý za KORNET, s.r.o., Miloš Ptáček a za SWISS-FORM, a.s., Igor Blažek. Zástupce Hospodářské komory hl. m. Prahy Vladimír Srp prezentoval principy ekonomického hodnocení žadatelů iratingu. Konference byla uzavřena diskuzí podnikatelů a zástupců MPO s doporučením pro příští období. 14

15 m6_inz_217x290_autotip_01.indd :29:55

16 Evropa a podnikání bez bariér Evropa a podnikání bez bariér Přes některé problémy, které provázejí jednotnou měnu v době ekonomické krize, se většina odborníků shodla při příležitosti 10. výročí eura, že se od svého zavedení stalo silnou a stabilní měnou společnou pro více než 330 milionů občanů EU, a to i přes počáteční skeptické postoje. Státy eurozóny jsou lépe chráněny proti negativnímu hospodářskému vývoji a lépe provádějí makroekonomickou politiku růstu. Evropský hospodářský a sociální výbor vyzval Evropský parlament k zajištění snížení poptávky EU po ropě o více než 50 % do roku Podle EHSV je řešením klimatické krize zbavení světové energetické základny jeho závislosti na spalování fosilních paliv. Stanovisko uvádí návrhy na snížení evropské ropné poptávky v klíčových odvětvích, jako je doprava, stavebnictví a výroba elektrické energie. Evropská komise navrhla na konci ledna revizi pravidel při vykazování DPH. Cílem je podpořit používání elektronických faktur, snížit administrativní zátěž malých a středních firem a bojovat proti daňovým podvodům. Návrh by měl zjednodušovat, modernizovat a harmonizovat pravidla fakturace DPH a ušetřit podnikům v EU až 18 miliard eur ročně při 100% elektronickém vykazování. Evropský investiční fond (EIF) poskytl od roku 2007 záruky pro malé a střední podniky ve výši přes 1 miliardu eur. Záruky se vztahují na střednědobé a dlouhodobé investiční půjčky poskytované bankami, záručními institucemi nebo poskytovateli malých úvěrů a podniky je mohou čerpat v různých fázích svého životního cyklu. Garance EIF jsou bezplatné a umožňují finančním institucím zvýšit jejich rizikovou kapacitu. Evropské sdružení obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES organizuje 29. dubna setkání s kandidáty do Evropského parlamentu, kteří budou odpovídat na dotazy komor ohledně hospodářské politiky, sociálních otázek, životního prostředí, energetiky a institucionálních záležitostí. Cílem debaty je, aby europoslanci v příštím volebním období při hlasování o návrzích více posuzovali dopad na podnikatelské prostředí. Evropská unie představila program předpokládaných úspor dosažených snížením administrativní zátěže, které by měly dosáhnout částky 30 miliard eur. Například integrovaný celní systém v EU a prostředí bez papírové administrativy by měl obchodníkům ušetřit až 2,5 miliardy eur ročně. Evropská komise v roce 2007 předložila návrh na snížení administrativní zátěže o 25 % do roku 2012, a to prostřednictvím dohod o volném obchodu nebo zbavením MSP povinnosti podávat statistické zprávy. Pro společnosti jsou finančně nejnáročnější audity či kontroly v podnicích. Komise navrhuje řešení v podobě revize směrnice DPH v oblasti elektronických fakturací, vyjmutí mikropodniků z účetních pravidel nastavených v Unii nebo také intenzivnější zapojení MSP do veřejných konzultací. Členové Dopravního výboru Evropského parlamentu zamítli 11. února řadu nejasných a příliš složitých opatření navrhovaných ve směrnici o eurovinětě, jako je například zahrnutí emisí CO 2 do výpočtu poplatků externích nákladů silniční dopravy. Evropské asociace tento krok přivítaly a vyzvaly europoslance, aby na příštím plenárním zasedání přehodnotili zahrnutí výdajů souvisejících s přetížením dopravy. Evropská komise schválila státní podporu pro letiště v Ostravě na nákup strojů a zařízení ve výši 11,15 milionu eur. Prostředky v maximální míře 70 % ceny projektu budou letišti přidělovány krajským úřadem z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to do konce roku Zbytek bude financován ze soukromých zdrojů provozovatele letiště. 16

17 BIKE EMOTION karbonový monocoque rám 24T / magneziová vzduchová vidlice FOX FRL 100 / převodník FSA AFTERBURNER MEGAEXO / měnič SRAM X9 a řazení SRAM X9 TRIGGER, 27 rychlostí / kotoučové hydraulické brzdy HAYES STROKER TRAIL, 6 kotouče / kevlarové pláště AUTHOR BEETLE JUICE 26 x 2.00 / sedlo FIZIK TUNDRA doporučená cena ,- Kč

18 Projektové poradenství projektové poradenství Hospodářské komory České republiky Na tomto místě vás pravidelně informujeme o dotačních možnostech, které nabízejí programy spolufinancované z evropských fondů. Zdá se vám, že stále čtete o dotacích a stále nevíte, na co konkrétně je opravdu možné je využít? Dnes vás tedy blíže seznámíme s možnostmi získání dotace na podnikatelské projekty na venkově. Program rozvoje venkova (PRV) Tento program stojí mimo rodinu strukturálních fondů EU. Je totiž financován v rámci Společné zemědělské politiky EU, a to prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Informace o tomto programu tudíž nenajdete na centrálních stránkách strukturálních fondů v ČR (www.strukturalni-fondy.cz), program není součástí politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. V České republice PRV řídí Ministerstvo zemědělství ČR (www. mze.cz) a příjem a administraci žádostí provádí Státní zemědělský intervenční fond ČR (www.szif. cz). Ačkoliv Program rozvoje venkova není určen primárně pro podnikatele, lze v něm najít řadu zajímavých dotačních titulů i pro nezemědělské podnikatelské projekty. Tyto projekty musí být realizovány na území obcí s velikostí do obyvatel. Podporované aktivity: Obnovitelné zdroje energie Výstavba decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie Oprávněný žadatel: podnikatel splňující definici mikropodniku, tj. do 10 zaměstnanců. Řemesla a služby Vznik a rozvoj drobné výroby a řemesel vybavení dílen a opraven, stavební obnova budov, nákup budov, strojů, technologií, zařízení za účelem tvorby pracovních míst na venkově, rozvoj maloobchodu Oprávněný žadatel: podnikatel splňující definici mikropodniku, tj. do 10 zaměstnanců. Cestovní ruch Výstavba zařízení služeb pěší turistiky, vodáctví a lyžování Budování a značení turistických tras Výstavba sportovních zařízení Nákup a výsadba doprovodné zeleně Stavební obnova, případně nová výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení včetně stravování a doprovodné turistické infrastruktury Oprávněný žadatel: začínající podnikatel nebo podnikatel s kratší než dvouletou podnikatelskou historií Další informace a kontakty: Ministerstvo zemědělství ČR: sekce Podpora z EU odkaz Program rozvoje venkova Státní zemědělský intervenční fond (SZIF): sekce Program rozvoje venkova Konzultace regionální kanceláře SZIF: Plán výzev k předkládání žádostí o dotaci v roce 2009 najdete na webových stránkách SZIF. CNG stanice v České republice V současné době je v České republice 18 veřejných stanic na stlačený zemní plyn (CNG). V Praze jsou motoristům k dispozici 2 CNG stanice v Michli, v areálu Pražské plynárenské na Zahradním Městě u čerpací stanice SHELL. Jedním z hlavních cílů programu rozvoje v oblasti CNG je vybudovat základní infrastrukturu CNG plnicích stanic umožňující další rozvoj plynofikace dopravy v Praze. V blízké době se motoristé dočkají dalších stanic: v Evropské ulici v Praze 6, v Modřanské ulici v Praze 4 a v areálu Pražských služeb v ulici Pod Šancemi v Praze 9. Věříme, že negativní argument malého počtu stanic pro CNG motoristy v Praze brzy pomine. V letošním roce je naplánováno vybudovat 14 nových plnících stanic a do roku 2013 by mělo být v České republice více než sto CNG plnicích stanic. Chcete na svůj podnikatelský záměr získat dotaci? Ale nevíte kde začít? Využijte služby: Projektové poradenství Vyhledáme vám zdarma možnost podpory vašeho záměru První CNG půjčovna v České republice Na konci roku 2007 zprovoznila Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., první půjčovnu vozidel na CNG pohon v České republice. V současné době mají zájemci možnost zapůjčení 23 CNG vozidel značky Fiat, osobních, dodávkových i nákladních. Projekt CNG autopůjčovny získal v listopadu 2008 prestižní ekologické ocenění cenu Energy Globe Award ČR za první místo v kategorii Vzduch. Na konci roku 2008 byly otevřeny další pobočky v Českých Budějovicích a v německém Chamu vzhledem k velkému zájmu. Vozidla na zemní plyn z půjčovny Pražské plynárenské, a. s., napomáhají ke snížení emisí škodlivin v ulicích Prahy. Klasických zplodin je vyprodukováno až o 90 % méně. Díky podstatně nižším nákladům na pohonné hmoty oproti benzinu či naftě je provoz CNG-vozidla pro zákazníky levnější, cena CNG v Praze odpovídá přibližně 15 Kč/l benzinu. 18

19 GolfProfi News Největší výběr golfových holí - každému přesně na míru - záruka 4 roky Horké novinky 2009 za vynikající ceny!!! Callaway FT-9 Driver Callaway Big Bertha Diablo Driver Ping G10 Driver Cobra S9-1 F Driver Wilson Staff Spine Driver 9 990,- Kč 7 190,- Kč 8 990,- Kč 9 490,- Kč 7 690,- Kč Callaway X-22 Irons Mizuno MX-100 Irons Ping G10 Irons Cobra SZ Irons Wilson Staff Di9 Irons ,- Kč 9 790,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Sokolovská 100/94 Praha 8 - Karlín Po-Pá 9-19 hod. Zábrdovická 15/16a Brno - Zábrdovice Po-Pá 9-18,30 hod. Největší internetový obchod s golfovým vybavením ve střední Evropě!!! 17

20 TEXT Ivan Černý FOTO Miroslav Feszanicz POKR POKR (NEJEN) PRO PODNIKATELE Sledovanost tohoto dnes již populárního čtvrtečního seriálu ČT1 roste takříkajíc každým dílem. Před krátkým časem POKR oslavil malé výročí odvysílání 150. části. Při této příležitosti jsme položili několik otázek paní Zdeně Štěpánkové, jednatelce společnosti K.A. Production, která úspěšně vyrábí pořad POKR již čtvrtým rokem Přesněji, usmívá se Zdena Štěpánková, skončil čtvrtý a od března nastupuje rok pátý. Úspěšnost celého pořadu ovlivňuje přirozeně několik zásadních faktorů. Jsou jimi například aktuální téma ze všech oborů, které divák může využít při zakládání živnosti. Nové změny v zákonech, podmínky v konkrétních postupech, čeho či koho se vyvarovat, nebo naopak kam se obrátit při nesnázích. Také točíme pravidelnou sérii reportáží, jak využít dotace z fondů EU pro malé a střední podnikatele, kde se informovat a jak postupovat. Tedy zásadně monitorujeme současný stav podnikání v celé ČR. Naším takříkajíc želízkem v ohni je moderátor Aleš Cibulka, který celý pořad sám aktivně dotváří a zároveň decentně odlehčuje, takže se bezesporu na našem úspěchu podílí značnou měrou Atraktivitu projektu jistě podporuje také fakt, že vysílání pravidelně doprovází soutěže o hodnotné ceny Ceny jsou skutečně pěkné a pokaždé je to jiný sortiment. Od nákladného sportovního vybavení přes elektroniku až po letenky do zahraničí. Jednotlivé soutěže se hrají buď v týdenní, čtrnáctidenní nebo Česká televize přináší během pozdního večera každý čtvrtek jedinečný pořad. Diváci, zejména z řad podnikatelů, zde najdou nejrůznější návody a doporučení, kupříkladu jak na daně či dotace, a to nejenom z EU, právní poradnu i příběhy z praxe, které mohou začínající živnostníky či podnikatele inspirovat. Cílem pořadu je motivovat k aktivitě každého jednotlivce, který může společnosti něčím přispět a sám se postavit na vlastní nohy výjimečně v třítýdenní frekvenci. Otázky navazují na aktuální témata pořadu nebo mají nějakou souvislost s cenami. Každý výherce je uveden na stránkách Světem zmítají globální ekonomické problémy. Přináší POKR i své vize z krize? Samozřejmě aktuálním tématem, momentálně víc než cokoliv jiného, je ekonomická krize, která přímo i nepřímo zasahuje právě malé a střední podnikatele. Ale tato vrstva je leckdy pod vlivem fi nančně silnějších společností, takže je třeba představit i takovýto typ fi rem v užších souvislostech a poukázat na důležitost spolupráce a provázanost všech jmenovaných vrstev. Takže ano, ve všech ohledech je v našem zájmu právě nyní podpořit a posílit našimi pořady všeobecné povědomí, jak situaci zvládnout, přikyvuje jednatelka K.A. Production Zdena Štěpánková. Závěrem: Připravuje vaše společnost další televizní pořady? Momentálně se věnujeme novému formátu pořadu, který budeme nasazovat od září tohoto roku na ČT1. Seriál s názvem Devatero řemesel bude mít za úkol zvýšit prestiž jednotlivým oborům a formou soutěže s VIP osobností sdělovat rodičům a studentům, že současný stav učilišť nabízí již daleko větší podporu a vzdělanost studentů. Také připravujeme a pokračujeme v měsíčníku Svět na kolejích, který je věnován fandům železnic a zabývá se vším od novinek až po kuriozity. NA ADRESE CZ DIVÁCI NALEZNOU ODPOVĚDI NA SVÉ OTÁZKY, TÝKAJÍCÍ SE POD- NIKÁNÍ. PROTOŽE POKR PŘINÁŠÍ ZAJÍMAVÉ PODNĚTY A INFORMA- CE PRO SOUČASNÉ A MOŽNÁ I BU- DOUCÍ PODNIKATELE, PRAVIDEL- NĚ AVIZUJEME V KOMOŘE.CZ NEJ- ZAJÍMAVĚJŠÍ PŘIPRAVOVANÉ NÁ- MĚTY. VÍCE NA: PROGRAM/POKRSERVIS 20 inzerce_

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější Článek o chytrých řešeních manipulační techniky společnosti Toyota najdete na str. 23. www.toyota-forklifts.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 5/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

My Češi jsme už dávno Evropu dohonili

My Češi jsme už dávno Evropu dohonili Praktický průvodce světem podnikání cz 06 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 6 / ročník 9, červen 2008 Společenská odpovědnost firem strana 20 České lázeňství

Více

Postavení stále roste

Postavení stále roste užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Postavení stále

Více

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 9, září 2008 Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26 Tři

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

Budeme si vědět s odpady rady?

Budeme si vědět s odpady rady? Ročník Roãník 12 15 č. ã. 4/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový Vodohospodáfiství, průmysl ekologie

Více

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 8/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (3/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne

Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne www.heberger.cz Ročník Roãník 12 16 č. ã.3/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 1/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více