News. Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU ROZHOVOR SIEMENS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "News. Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU ROZHOVOR SIEMENS"

Transkript

1 News ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ROZHOVOR S ŘEDITELEM SŽDC PAVLEM HABARTOU SIEMENS NOVÉ LOKOMOTIVY SIEMENS PRO METRANS DT VÝHYBKÁRNA A STROJÍRNA VÝZKUM A MODERNÍ TECHNOLOGIE ZÁRUKA ÚSPĚCHU

2 Dokážeme dát správný vítr do plachet Vašeho podnikání. Jsme full service agentura a hlavním těžištěm naší práce je oblast výstavnictví. Zaměřujeme se na výstavy a veletrhy v tuzemsku i po celém světě. Poskytujeme komplexní služby od prostorového, výtvarného a barevného řešení Vaší expozice až po její perfektní vybavení a servis v době konání. Jsme jedním z významných klientů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Hospodářské komory ČR v oblasti výstavnictví - podílíme se na zajišťování českých státních účastí na mezinárodních veletrzích. ZEPHYR, s.r.o. Na Pankráci 30, Praha 4 Tel.: , fax:

3 News strana 3 Jsme schopni zajistit další rozvoj železnice? Redakční rada / členové předsednictva ACRI: Ing. Tomáš Ignačák, MBA; Ing. Zdeněk Chrdle, MBA; Ing. Milan Jeřábek, Ing. Zdeněk Malkovský, Ing. Ladislav Tomica, Ing. Jaromír Jelínek, Ing. Josef Bárta Vydává: ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu Šéfredaktorka: Ing. Marie A. Vopálenská Redakce: Jaroslava Bubláková, Jiří Erlebach, Jitka Grůzová, Jiří Home, Ĺubica Jáglová, Jana Kaněvová, Petra Klusková, Roman Kubiczek, Radka Pistoriusová, Tomáš Stodůlka, Bohumír Mottl, Milena Válková, Václav Vaniš, Jana Vokračková Jazyková korektura: Mgr. Markéta Lakosilová Periodicita: Čtvrtletník, vydání č. 1/2011, ročník 8. Adresa: ACRI, Politických vězňů 1419/11, Praha 1 IČO: , DIČ: CZ Zapsána v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného Magistrátem hl. m. Prahy, č. reg. 35/ Sd. Layout, grafická úprava, sazba, tisk: Insidea s.r.o., Počet výtisků: 1300 Distribuce: Postservis, Poděbradská 39, Praha 9 a prostřednictvím členů ACRI a vybraných institucí. Redakce si vyhrazuje právo zkrácení příspěvků, přesahují-li stanovený rámec. Přetisk povolen pouze se souhlasem redakce a se zachováním autorských práv. MK ČR E 16102, ACRI 2011 Titulní strana: Rekonstrukce železní stanice Přerov Foto, autor: Petr Dobiášovský, AŽD PRAHA Vážení čtenáři, český železniční průmysl v posledním období konečně opustil hrozivý propad a nastoupila cesta nesmělého růstu. Do této skutečnosti se zcela jistě promítlo jisté oživení ekonomiky nejenom na tuzemském trhu, ale i v zahraničí. Nelze ale jednoznačně říci, že jde o růst dlouhodobý a výrazný. V době nejhlubší krize a zejména pak během aplikace úsporných opatření vlády v oblasti financování infrastruktury a například také kolejovýcah vozidel, musely firmy přijmout řadu radikálních opatření. Rapidně se snižovaly náklady, což bylo mnohdy spojeno i s útlumem výroby a zavíráním některých provozů. O práci přišly v železničním oboru stovky lidí a firmy budou muset i do budoucna velmi zvažovat další postupy v zaměstnanosti. I přes výše uvedené, nelze nevidět jisté oživení a postupný rozběh výstavby na infrastrukturní části železniční sítě a také v oblasti modernizace kolejových vozidel a nákupu nových. Byly zahájeny práce na další části 4. tranzitního koridoru v úseku České Budějovice Nemanice, pokračovala stavba v úseku Praha Libeň Běchovice a řada dalších. Byl vypsán tendr na Průjezd uzlem Plzeň, na výstavbu GSM-R, atd. V nových plánech SŽDC a SFDI se objevuje i řada dalších projektových prací, které řeší zejména modernizaci trati Praha Beroun a s ní spojené objízdné trasy. Jsem rád, že byly přehodnoceny a aktualizovány plány na výstavbu nové trati Kladno Praha a že se připravuje výstavba dalších ramen dálkového řízení dopravy. Co mě osobně velmi těší je fakt, že se významně zvýšila částka na program Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a to až o 100 mil Kč. Zvýšení bezpečnosti železniční dopravy se ze strany zodpovědných orgánů dostává tolik potřebné priority. Dobrou zprávou také je, že se připravuje další postup výstavby nového evropského zabezpečovacího systému ETCS. Nemalé investice začaly proudit také do oblasti modernizace hnacích vozidel, nákupu jednotek pro regionální tratě i měřících vozů a dalších technologických prostředků. Toto vše znamená pro firmy sdružené v ACRI naději, že se krize pomalu stává minulostí a mohou konečně usilovat o vypsané zakázky. V oblasti infrastruktury ale nelze počítat s tím, že se vrátí doba hojnosti, zejména co se týče rozsahu výstavby. Ing. Zdeněk Chrdle, MBA místopředseda předsednictva ACRI generální ředitel AŽD PRAHA

4 News strana 4 ROZHOVOR Rozhovor s ředitelem SŽDC Pavlem Habartou Vláda ČR schválila návrh na převod cca zaměstnanců Českých drah pod státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Tímto krokem bude završen transformační proces české železnice, která bude mít od definitivně oddělenou infrastrukturu a řízení provozu od jednotlivých železničních dopravců. Co tento krok bude konkrétně pro SŽDC znamenat? Co vás čeká? Chceme vytvořit standardního manažera infrastruktury, tedy včetně její obsluhy. Takže nás čeká práce, pak práce a v dalších letech ještě spousta další práce. Přebíráme část společnosti s její strukturou, která je organizována jinak než struktura naše, má jiné pracovní smlouvy, jiné platové podmínky, jiné rozsahy pracovní činnosti či obsahy pracovních náplní, jiné uniformy... A chceme dosáhnout toho, aby těchto našich zhruba osmnáct tisíc zaměstnanců tvořilo kompaktní celek a všude tam, kde mají začít fungovat synergické efekty, mnohdy opětovně, skutečně začaly tyto efekty vzájemné součinnosti v jedné společnosti fungovat. Všechno musí perfektně klapnout a zapadat do sebe. Nemůžeme na týden zastavit vlaky a říci: Promiňte, reorganizujeme a vychytáváme mouchy, tak chvíli nebudeme fungovat. Proto naše struktury budou určitou dobu fungovat paralelně a postupně se prolínat. Ale určité kroky děláme již teď. Jde hlavně o strukturální úpravy toho, jak nyní funguje SŽDC.

5 ROZHOVOR News strana 5 V současné době je velmi diskutovaným tématem Superstrategie. Kritckým bode je navrhovaná realokace finančních prostředků OPD Doprava (dále OPD) ze železniční dopravy do dopravy silniční ve výši 5 mld. Kč, které musí schválit či zamítnou Evropská komise. Z dokumentu nevyplývá, kterých železničních projektů se tento přesun dotkne a jaké důsledky pro železniční dopravu i železniční průmysl by mohl znamenat. S ohledem na skutečnost, že OPD byl stanoven pro období (s dokončením staveb do roku 2015), lze předpokládat, že navrhovaná realokace se dotkne staveb, které jsou již ve značném stádiu přípravy. Jaký je na to váš názor? Jaké by byl důsledky v případě realokace prostředků pro SŽDC? Je mi jasné, že právě tato záležitost je pro čtenáře vašeho časopisu extrémně důležitá. Je fakt, že zde existuje určitá politická vůle, která směřuje k tomu, aby byly prostředky OPD nasměrovány více směrem k silnicím, kde se objevují potíže s financováním řady již zahájených projektů a je třeba najít peníze na jejich dokončení. Avšak taková vůle je věc jedna a možnost ji prosadit je věc druhá. Něco podobného zkusilo v Bruselu i Polsko a nebylo úspěšné, protože evropské orgány vyjádřily přesvědčení, že je nutné zachovat původní nastavení financování tak, jak bylo dohodnuto. Ale to jsou procesní věci, které já jako manažer nemohu ovlivnit. Avšak za sebe mohu říci, že pro letošní rok máme na investice peněz o něco více, mohu říci, že se nám podařilo ušetřit různými úpravami projektů a dalšími postupy v řádu několika miliard korun, a mohu zde jednoznačně deklarovat, že tyto peníze ihned umisťujeme do dalších projektů, neodcházejí z oboru železnice, ale jsou investovány do železnice a jejího dalšího rozvoje. Průmysl spojený se železnicí tedy o tyto peníze nepřijde. To je myslím informace, kterou je nutné znát. Jiná věc je, a mnoho firem to již poznalo, že naše nároky se zvyšují. Chceme dosahovat nižších cen, chceme vyšší kvalitu, máme jasnou představu o tom, jak se má SŽDC v roli investora a správce na železnici chovat. A tu chceme postupně prosadit do našeho investičního počínání. Tedy vzkazuji dvě věci. Pokud šetříme, tak proto, abychom ihned mohli znovu investovat. A za druhé, náš tlak na ceny a kvalitu bude pokračovat. Naši dodavatelé se již nyní v mnoha oblastech naší činnosti nepotkávají s nějakým státním molochem, ale s firmou, která ví, co chce, a umí to i prosadit. Rušení regionálních tratí stále vyvolává diskuse. V současné době neexistuje aktuální strategie regionálních tratí, a přitom Česká republika má vyšší podíl regionálních tratí než například okolní středoevropské státy. Pro další posuzování zachování provozu právě na regionálních tratích je třeba zvolit komplexní řešení založené na konkrétních kritériích. Jaká je současná situace? ACRI navrhuje podrobit problematiku provozu na regionálních tratích podrobné odborné diskuzi s klíčovými subjekty, kterými jsou ministerstvo dopravy, Správa železniční dopravní cesty, zástupci dopravců, Asociace krajů, Svaz průmyslu, Svaz měst a obcí a odborná veřejnost. Podpoříte tento názor? Dvě rychlé zásadní poznámky k této věci. Za prvé, my jsme otevřeli nebo chcete-li měli jsme odvahu otevřít problematiku velikosti železniční infrastruktury, jejíž součástí je samozřejmě i problematika regionálních tratí. Celá tato problematika se mediálně komunikuje jako rušení tratí, což je líbivě horké téma. Ale ještě jednou podotýkám, že celá tato optimalizace rozsahu infrastruktury se netýká jen regionálních tratí. A za druhé, pokud se bavíme o regionálních tratích, otevřel se pouze pohled ekonomický. My jsme již i s ministerstvem dopravy předložili analýzu pohledu na regionální tratě vždy z více uhlů, jakémusi multikriteriálnímu pohledu, který musíme mít na každou regionální trať, jehož výsledkem bude další přístup ke konkrétní trati. Nicméně nebudu zastírat, že zde jsou desítky regionálních tratí, které z hlediska nás jako správce představují minimální příjmy z poplatků za použití, chcete-li využití, ale zato značné náklady na provoz a údržbu. Dříve nebo později tuto skutečnost musíme řešit. Pokud máme na nějaké trati poplatky za celý rok 1500 korun, ano slovy tisíc pět set korun a naše náklady jsou v řádech statisíců, pak si jako ekonom prostě neumím představit, že takovou trať budu provozovat. Dobře vím, že tato organizace plní správou infrastruktury i jiné úkoly než jenom ekonomické, ale jsou jisté hranice, přes které, jak se říká, nejede vlak. Pojďme se pokusit stanovit si takovou hranici, nějak ji definovat. My jsme do takové diskuse schopni dodat detailní údaje o tom, kolik která trať stojí, jaké jsou kde náklady, a také kolik která trať vynáší, tedy jaké jsou kde poplatky. Jsme schopni takovou diskusi moderovat, vytvářet pro ni materiální podmínky. A znovu řeknu svoje hlavní poselství směrem k firmám, které pracují pro železnice. Když se snažíme někde šetřit, neznamená to, že chceme snížit tok peněz do železnice. My ty peníze přesměrujeme k projektům, které pomohou vytíženým tratím, těm, kde se opravdu přepravují lidé a náklady. A jak se stavíte k otázce vysokorychlostních tratí a jejich rozvoje v rámci České republiky? Já vím, že to je oblíbená otázka a otázka jakési prestiže. Můj osobní názor je, že to je mimo ekonomickou realitu této země nejen v této době, ale asi i v dalších třeba deseti letech. Jsme malý stát s hustou zástavbou, velmi hustou infrastrukturou, jejíž problém je spíše malá výkonnost. Ale umím si představit tratě projektované na rychlost přes 200 kilometrů mezi Prahou, Brnem a Ostravou, Břeclaví, možná z Prahy do Berlína nebo do Mnichova. Ale určitě to není otázka dne, tohoto roku nebo několika příštích let. Co byste chtěl vzkázat členům ACRI? Určitě to, aby se jim dařilo a aby vnímali naši organizaci jako obchodního partnera. Definovali jsme si v SŽDC náš úkol naprosto jasně a jednoznačně postavit za stejné peníze pro stát více a kvalitněji. V tom není nic osobního, jenom se chováme tak, jak by se choval každý soukromý subjekt na našem místě. A jsem přesvědčen o tom, že to celému průmyslu a stavebnictví kolem železnice nakonec pomůže, protože zvyšujeme tlak na konkurenční schopnost a na rentabilitu našich partnerů. Děkujeme Vám za rozhovor. Marie Alžběta Vopálenská, výkonná ředitelka ACRI

6 News strana 6 NOVINKY Z OBORU TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY OVLÁDLY MAĎARSKOU SPOLEČNOST D&D DRÓTÁRU Společnost Třinecké železárny ovládla maďarskou firmu D&D Drótáru Zrt. Třinecká ocelářská společnost získala do svého vlastnictví 100 procent akcií maďarské firmy. Touto zahraniční akvizicí Třinecké železárny dále rozšířily svůj výrobkový řetězec v oblasti zpracování válcovaného drátu především z vysokouhlíkových ocelí, říká předseda představenstva a generální ředitel Třineckých železáren Ing. Jiří Cienciala, CSc. Základní produkci společnosti D&D Drótáru Zrt., která má 150 zaměstnanců a sídlí v Miškolci, tvoří výroba za studena taženého drátu a pramenců pro předpjaté výztuže s použitím zejména ve stavebnictví a důlním průmyslu a dále ocelová vlákna do betonových podlah a vyrábí také betonové železniční pražce. Nové představenstvo společnosti D&D Drótáru Zrt. bylo nyní zvoleno ve složení Albert Köszeghy (předseda představenstva), László Jex, Jozef Blaško (nejde o člena dozorčí rady Třineckých železáren) a Karel Kawulok. NOVÉ LOKOMOTIVY SIEMENS PRO METRANS Loni v září uzavřela společnost Siemens se společností Metrans kontrakt na dodávku 3 dieselelektrických lokomotiv ER20 Cargo. Dodávka probíhá letos, přičemž první lokomotiva se u zákazníka objevila již v březnu t. r. Lokomotivy Siemens jsou určeny pro mezistátní provoz, a proto jsou vybaveny vlakovými zabezpečovači Mirel a Indusi. Díky tomu mohou být flexibilně nasazovány jak v České republice, tak v Německu, Rakousku, na Slovensku nebo v Maďarsku a Slovinsku. Vedení vlaku jednou lokomotivou přes několik zemí zvyšuje rychlost a spolehlivost přepravy a tím i atraktivitu a efektivnost kombinované dopravy. Na rozdíl od tradiční výměny lokomotiv na hranicích jsou přímé vozby podstatně rychlejší, operativnější a hospodárnější. A to je krok k tomu, aby železnice odlehčila silnicím a dálnicím od těžké nákladní dopravy, která zatěžuje životní prostředí, snižuje kvalitu života v obcích, poškozuje komunikace i omezuje plynulost provozu. Ve srovnání se staršími typy dosahují lokomotivy Siemens výrazné úspory paliva. Šetrnost k životnímu prostředí doplňují nízká úroveň exhalací a nulový odkap ropných produktů. Vozidla jsou charakterizována vysokou produktivitou, nízkými provozními náklady, nízkým opotřebením tratí a vysokým stupněm bezpečnosti. Kromě neobvykle vysoké provozní spolehlivosti jsou ve své výkonové třídě i nejtiššími dieselelektrickými lokomotivami na světě. ŠKODA TRANSPORTATION (ŠKODA VAGONKA) PŘEDSTAVUJE NOVOU GENERACI NÍZKOPODLAŽNÍCH VOZIDEL Škoda Transportation (Škoda Vagonka) vyrábí pro ČD novou jednopodlažní elektrickou jednotku, která sveze první cestující již v příštím roce. Vlaky budou jezdit na regionálních tratích v pěti krajích, a to ve dvouvozovém nebo třívozovém provedení. Většina technologického zařízení je umístěna na střeše vozidel, což umožňuje věnovat maximální vnitřní prostor cestujícím. Ve dvouvozové soupravě je k dispozici celkem 147 sedadel, ve třívozové je to 241 sedadel. Nízkopodlažní nástup, bezbariérové prvky, klimatizace, WC uzavřeného typu a vnější a vnitřní informační systém zvyšují komfort pro cestující. Vlaku nyní chybí jen jedno jméno. Škoda Transportation se ve spolupráci s Českými drahami rozhodla oslovit veřejnost a uspořádat anketu Pojmenujte nový vlak. Od do mají lidé možnost posílat své návrhy na pojmenování vlaku prostřednictvím formuláře na em na adresu nebo poštou na adresu Škoda Transportation, a.s., Tylova 1/57, Plzeň. Obálku je nutné označit heslem SOUTĚŽ. Komise, složená ze zástupců Škody Transportation, ČD a představitelů krajů, ve kterých bude vlak jezdit, vybere vítězný návrh, který vlak ponese na svém boku. Deset nejlepších návrhů bude odměněno. Podrobné podmínky soutěže jsou k dispozici na

7 NOVINKY Z OBORU News strana 7 DALŠÍ ÚSPĚCH SPOLEČNOSTI UNICONTROLS V ASII Společnost UniControls úspěšně pokračuje ve spolupráci s japonským partnerem ToyoDenki (TD) v oblasti Asie, zejména na čínském trhu. V roce 5letého výročí vzájemné spolupráce firma znovu uspěla v tendru na dodávku řídicích systémů TCMS a výkonové části pro soupravy metra. Předmětem tendru byla společná dodávka elektrického vybavení pro 26 šestivozových souprav metra pro trasu číslo 2 nově budovaného dopravního systému pro město Chengdu (Čína). Tato dodávka navazuje na úspěšně realizovanou dodávku stejného rozsahu pro linku číslo 1, která je již dva roky ve standardním provozu (foto). Dodávky nových prototypů proběhly na přelomu roku 2010/2011 a celá dodávka bude realizována v průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku Tento opakovaný úspěch ve spolupráci s japonským partnerem je nadějným předpokladem pro realizaci dalších společných dodávek v rozsahu stovek kusů souprav nejen na čínský trh. K dalším společným projektům s TD patří také např. diagnostický systém pro příměstské jednotky DMU v rámci projektu pro USA s využitím moderní ethernetové komunikace. V tomto případě jde o první komerční realizaci ETH komunikace společnosti UniControls. DAKO-CZ BUDUJE NOVOU VÝVOJOVOU ZKUŠEBNU V lednu letošního roku byla v areálu firmy DAKO-CZ, a.s. zahájena výstavba nové vývojové zkušebny. Celková výše investice dosahuje 80 mil. Kč. Financování bude probíhat z vlastních zdrojů firmy a částečně také z operačního programu Potenciál. Termín dokončení je plánován na červen Součástí vývojové zkušebny budou moderní testovací zařízení nutná pro vývoj, testování a validaci brzdových přístrojů kolejových vozidel. Nejvyšší investici, co se týče vybavení vývojové zkušebny, představují dynamický zkušební stav pro zkoušení kotoučových brzd a třecích dvojic tzn. kotouč-obložení a dále pak vibrační stav a klimatická komora, na kterých bude možné provádět kombinované vibrační zkoušky při kladných i záporných teplotách. V současné době je testování na výše uvedených zkušebních zařízeních zadáváno externě, což snižuje naši flexibilitu a zvyšuje náklady na vývoj. Zkušební zařízení plánujeme využívat zejména pro vlastní potřebu, ale v případě volných kapacit se nebráníme jejich využití pro externí zkoušky. 15 LET ZNAČKY SKD Společnost SKD TRADE, a.s. byla založena v listopadu 1996 jako společnost s ručením omezeným SKD Praha. Následně část aktivit zabývajících se kolejovou dopravou přešla na společnost SKD TRADE, v té době ještě společnost s ručením omezeným. V roce 2004 byla společnost SKD TRADE spol. s r.o. transformována na akciovou společnost se základním kapitálem 20 milionů CZK. Po zakoupení licence v roce 2002 od firmy SIEMENS, pokračovatele ČKD Dopravní systémy, a.s. na výrobu náhradních dílů pro tramvaje a lokomotivy z výrobního programu celého ČKD, se SKD TRADE, a.s. stala jedním ze čtyř dodavatelů originálních náhradních dílů pro kolejová vozidla. V roce 2008 došlo podepsáním smlouvy k převodu know-how a firma následně veškerou výrobní a technologickou dokumentaci odkoupila a stala se tak jejím výlučným vlastníkem. Již řadu let je certifikována TÜV NORD na systém managementu dle EN ISO 9001:2000. Systém dodávek náhradních dílů vyústil v roce 1999 až k založení prvního konsignačního skladu v Dopravním podniku města Brna. Od té doby má konsignační sklady v dopravních podnicích měst Prahy, Olomouce, Plzně a Českých drah. Vzhledem k požadavkům zákazníků byla uzavřena licenční smlouva se Škoda Transportation na výrobu určitých skupin náhradních dílů pro elektrické lokomotivy. Firma dodává téměř stu zákazníků po celém světě od Filipín až po New Orleans. Majitel kromě osvědčené výroby vsadil i na technický rozvoj a vyvíjejí a vyrábějí se zde asynchronní a synchronní trakční motory pro použití v dopravních prostředcích. Oslavy 15 let založení firmy vyvrcholí na letošním veletrhu Czech Raildays v Ostravě ve dnech června 2011, kam budou pozváni všichni zákazníci naší patnáctileté historie.

8 News strana 8 NOVINKY Z OBORU SYSTÉM GSM-R POKRÝVÁ JIŽ 2 KORIDORY Na konci března 2011 byl ukončen projekt s názvem GSM-R Břeclav Přerov Petrovice u Karviné. Jedná si již o druhý koridor, kde lze využít celoevropský digitální rádiový standard GSM-R. Díky tomuto modernímu systému bude zvýšena bezpečnost na tomto úseku, kde dopravci již nebudou muset používat pro komunikaci různé další rádiové systémy. V současnosti je v České republice systémem GSM-R vybaven I. národní železniční koridor od státní hranice u Děčína přes Prahu a Brno až do Břeclavi a k rakouské a slovenské hranici. Na celkové délce 207 km stavba obsahuje 29 základnových stanic. Pro vykrytí obtížně dostupných míst byly nainstalovány 3 repeatery. Z bezpečnostního hlediska je tato moderní technika postavena ve 23 nových technologických objektech vybavených systémem pro inteligentní údržbu označovaným GSM-R Smart House. Vůbec poprvé v prostředí české železnice se podařilo využít fotovoltalických panelů s bateriemi jako jediného zdroje elektrické energie. Tento alternativní způsob napájení prostřednictvím slunečního záření umožňuje díky optimálnímu řízení celoroční nonstop provoz GSM-R repeateru bez omezení. Generálním dodavatelem celé stavby a garantem technologické části byla společnost Kapsch s.r.o. Náklady tohoto projektu byly z 85 % pokryty z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. MODERNIZACE ZKUŠEBNÍHO CENTRA VUZ VELIM POKRAČUJE V roce 2008 přistoupil VUZ k postupné modernizaci Zkušebního centra s ohledem na potřeby zákazníků vyplývající z technických požadavků kladených na zkoušení moderních a výkonných kolejových vozidel. První etapou byla celková modernizace trakční napájecí stanice následovaná v minulém roce výměnou trakčního vedení velkého zkušebního okruhu a také otevřením Školicího střediska pro interoperabilitu evropského železničního systému. Modernizace pokračuje i v letošním roce, a to rekonstrukcí železničního svršku zbývající části velkého zkušebního okruhu, zatímco první část byla rekonstruována již v roce Touto etapou bude dokončena kompletní rekonstrukce infrastruktury velkého zkušebního okruhu, který bude umožňovat konvenčním vozidlům jízdu maximální rychlostí 210 km/h a vozidlům vybaveným systémem naklápění vozové skříně dokonce 230 km/h. Mimo zvýšení maximální rychlosti na velkém zkušebním okruhu a celkového zvýšení výkonu všech trakčních napájecích systémů přinese dokončení modernizace výrazné zlepšení podmínek pro testování kolejových vozidel a posílení pozice Zkušebního centra VUZ Velim jako unikátního komplexu pro testování kolejových vozidel na evropské úrovni. V PARS NOVA SE BLÍŽÍ DO FINÁLE MODERNIZACE MOTOROVÉHO VOZU 842 V roce 2009 uzavřela šumperská společnost Pars nova a.s. s Českými drahami, a. s. smlouvu na modernizaci 37 motorových vozů řady 842. Modernizace se týká především remotorizace, dosazení řídicího systému se zařízením ARR a AVV, výměny zesílených náprav a nových nápravových převodovek a dalších komponentů vozidel. Do vozů bude dosazen nový vakuový systém WC s retenční nádrží, duální stanice, gelové baterie, bude provedena nová elektrokabeláž, rozšíření dveří zavazadlového prostoru a dosazení jejich blokování. V kabině strojvedoucího pak bude nová klimatizace a výměny se dočkají i čelní skla, kdy nově budou bezpečnostní a vyhřívaná. V současné době projekt oživování a zkoušek prototypu modernizovaného motorového vozu prochází poslední fází. V lednu proběhly zkoušky řídicího systému a trakce vozu s dodavateli, na které navázalo provedení posledních testovacích jízd ve Zkušebním centru ve Velimi. Poté byly zahájeny stacionární a jízdní zkoušky brzdy, trakční zkoušky, zkoušky řídicího systému a další zkoušky v rozsahu předepsaném Drážním úřadem. Na základě poznatků z oživování a jízdních zkoušek se momentálně na vozidle dokončují poslední úpravy, aby v nejbližších dnech mohl být zahájen proces schvalování. V Pars nova a.s. nyní probíhají intenzivní práce na dalších čtyřech vozidlech, která jsou v různé fázi rozpracovanosti.

9 NOVINKY Z OBORU News strana 9 NOVÁ LOŽISKA ZKL PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA V únoru letošního roku bylo k provozu na elektrických jednotkách řady 471 City Elefant schváleno nové nápravové ložisko ZKL typu PLC Předcházela tomu řada úspěšných zkoušek na zkušebních stanicích v ZKL a VÚŽ Praha i ve zkušebním provozu na EJ Jedná se o kompaktní kuželíkovou jednotku s trvalou náplní plastického maziva, která odpovídá trendu předních světových ložiskových firem na zvyšování užitných parametrů nápravových ložisek. Navíc se jedná o první ložisko tohoto druhu vyráběné v ČR. Shodu s požadavky ČSN EN 12080:2008 stvrzuje obdržený certifikát od VÚŽ Praha. Pro tuzemské výrobce a provozovatele kolejových vozidel tak ZKL přináší alternativu vedoucí ke snížení závislosti na zahraničních dodavatelích. Vývoj ložiska je realizován s podporou z programu TIP MPO ČR v rámci projektu FR-TI2/316. V rámci jiného projektu FR-TI2/221 v programu TIP je ve společnosti ZKL-Výzkum a vývoj realizován vývoj ložisek pro trakční motory. Jedním z výstupů tohoto projektu je také ložisko s izolačním keramickým nástřikem na vnějším kroužku s odolností proti průchodu elektrického proudu. Odolnost této vrstvy je zaručena do 1 000V stejnosměrného napětí. První funkční vzorek k testování jsme předali zákazníkovi začátkem února. Nový sortiment ložisek pro kolejová vozidla je prezentován v katalogu ZKL a na webových stránkách STATICKÉ PEVNOSTNÍ ZKOUŠKY VE VÚKV V průběhu roku 2010 proběhly ve VÚKV a. s. statické pevnostní zkoušky řady hrubých staveb skříní lokomotiv a lehkých jednotek pro osobní dopravu od různých evropských výrobců kolejových vozidel. Kromě toho byly provedeny komplexní typové zkoušky různých typů nákladních vozů pro tradiční i nové zákazníky (Rail- Tur, Turecko či Đuro Đaković, Chorvatsko). V roce 2010 byla zpracována studie modernizace podvozků GP200, která popisuje nejen nutné úpravy stávajících provozovaných podvozků pro reálné použití při maximální rychlosti 200 km/h, ale i další možnosti modernizace vedoucí ke splnění požadavků současné legislativy a moderního provozu. Realizace těchto modernizačních kroků vytváří předpoklady pro využití podvozků GP200 v osobní kolejové dopravě i na začátku 21. století. V prosinci 2010 obdržela článková nízkopodlažní tramvaj 15T ForCity výrobce Škoda Transportation určená pro hlavní město Prahu schválení typu drážního vozidla. V únoru 2011 byla uvedena do pravidelného provozu s cestujícími. CARGOSPED IMPLEMENTOVAL NEWSPED Implementace informačního systému NEWSPED ve firmě CARGOSPED, která trvala od října 2009, byla dokončena. Logistický operátor ze skupiny PKP Cargo SA, který poskytuje spediční a logistické služby v oblasti kolejové dopravy, hledal komplexní systém pokrývající celý spediční proces. NEWSPED, produkt firmy JERID, dceřiné společnosti OLTIS Group, je informační systém k řízení procesu přepravy, a to od evidence nabídek přes avizování, výpočet cen dodavatele a příjemce, import a kontrolu faktur od dodavatelů, fakturace odběratelům po propojení s účetním programem. Rovněž obsahuje rozšířené moduly pro celní agendu, má připravený interface pro kontejnerové terminály a také rozšířené nástroje pro tvorbu komplexních statistik a reportů, připravené speciálně pro obor TSL. Implementace probíhala v několika etapách, I. etapa byla úspěšně ukončena v lednu 2010, do provozu bylo uvedeno několik základních modulů, včetně avizace, zásilky a fakturace. Od 1. ledna 2011 CARGOSPED řídí všechny spediční procesy prostřednictvím systému NEWSPED na 40 pracovních místech ve všech 10 pobočkách. Implementací NEWSPEDu zahájila firma CARGOSPED proces informatizace, který bude pokračovat v roce 2011.

10 News strana 10 NOVINKY Z OBORU ÚSPĚŠNÁ PŘEJÍMKA PANTOGRAFU NAT Ve dnech března 2011 proběhla ve společnosti FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. za účasti zástupců zákazníka Bombardieru Crespin a konečného zákazníka francouzských železnic SNCF přejímka pantografu NAT. Přejímka prověřila síly členů projektového týmu, neboť druhý den končila závěrečným podepisováním oficiálního protokolu ve 22 hodin. Výsledek přejímky je oficiálně označován GO with reserve, což znamená schválení dodávek pantografu zákazníkovi a provozu v síti SNCF. Podmínkou je splnění akčního plánu vyplývající zejména z nálezů procesního auditu, který byl součástí přejímky. Výsledek vysílá signál našim zákazníkům, že FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. je nadále firma schopná obstát na náročném trhu SNCF. Přes nové významné projekty v Asii a východní Evropě zůstává odbyt pantografů ve Francii důležitým pro stabilitu produkce firmy. Na elektrické jednotky NAT provozované v síti příměstské dopravy v regionu kolem Paříže bude firma dodávat pantografy AX- -NG do konce roku ROZŠÍŘENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU LOKOMOTIV ŘADY 380 ČD / ŠKODA 109 E Od víkendu byla do zkušebního provozu nasazena třetí lokomotiva ( ) a byl rozšířen rozsah zkušebního provozu na trať Břeclav Přerov Bohumín. Cestující tam mohou nové lokomotivy potkávat například v čele vlaků R 406/407 Chopin, IC 530/531 Helfštýn nebo EC 136/137 Moravia. V pravidelném provozu může tato lokomotiva dosáhnout na 2. železničním koridoru maximální rychlost až 160 km/h. Zkušební provoz nadále pokračuje také na trati Praha Brno Břeclav. Lokomotiva 380 ČD / Škoda 109 E je nejmodernější českou lokomotivou, je určena pro provoz na tratích střední Evropy napájených třemi různými elektrickými soustavami, její výkon přesahuje kw a maximální rychlost je 200 km/h. České dráhy objednaly 20 lokomotiv pro dopravu expresních vlaků na hlavních železničních koridorech v Čechách, na Moravě a v sousedních zemích. MSV + TRANSPORT A LOGISTIKA LETOS V ŘÍJNU Vlajková loď brněnského výstavnictví, 53. mezinárodní strojírenský veletrh, letos proběhne od 3. do 7. října jako vedoucí průmyslový veletrh střední Evropy a jedinečná platforma pro představení nových výrobků a technologických řešení. Zvýšená pozornost se soustředí zejména na technologie pro dopravu a logistiku, které budou prezentovány v rámci samostatného bienálního veletrhu Transport a Logistika. Partnerskou zemí MSV 2011 je Polsko. Vizitka posledního ročníku Mezinárodní strojírenský veletrh 2010 reflektoval celkové oživení na trhu. Zúčastnilo se jej 1601 vystavujících firem, mezi nimi 35 procent zahraničních, a zastoupeno bylo 28 zemí. Nabídku vystavovatelů si přijelo prohlédnout návštěvníků z 59 zemí. Veletrh tak potvrdil svoji vedoucí pozici mezi průmyslovými veletrhy v regionu střední Evropy. Transport a Logistika již po šesté Moderní výroba se dnes neobejde bez logistických procesů, které snižují náklady a zvyšují konkurenceschopnost. Komplexní nabídka výrobků, technologií a služeb pro efektivní tok zboží se v Brně prezentuje vždy v lichých letech na Mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky Transport a Logistika, který se koná společně s MSV. Nejsilnější branží se zřejmě opět stane manipulační technika, ale chybět nebude ani průmyslové balení, vybavení skladů nebo kolejová vozidla. Prezentace logistických řešení pro různá průmyslová odvětví bude nepochybně atraktivní také pro účastníky MSV. Termín pro podání přihlášek k účasti za zvýhodněných cenových podmínek vyprší

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku!

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku! Škodovák číslo 65 Informační časopis skupiny ŠKODA 3/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku! Dodávka tramvají pro Brno jde do finále Na fotbalový šampionát se pojede i novinkou ze Škody!

Více

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce...

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Výroční zpráva 2011 Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Škodovák číslo 77 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2012 Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Rekordmanka mezi tramvajemi zamířila do Rigy ŠKODA BIKE Marathony jelo více než 2000 lidí! Vážení spolupracovníci,

Více

2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy

2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy 2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy Výroční zpráva Skupiny ČD za rok 2014 2 Představení, úloha a vize Kdo jsme Jsme skupinou společností provozující osobní i nákladní železniční dopravu. Zajišťujeme

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Výroba kolejových vozidel

Výroba kolejových vozidel Technický týdeník 12 11. 25. 6. 2013 23 Budou na světě jezdit vlaky, které nezastavují? Mezinárodním tiskem i populárními servery se šíří zprávy o budoucím čínském rychlovlaku nabírajícím cestující na

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

Číslo 2. Trainee program ŠKODA SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus ŠKODA Témata diplomových prací Technická angličtina

Číslo 2. Trainee program ŠKODA SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus ŠKODA Témata diplomových prací Technická angličtina Časopis pro studenty univerzit // 2. číslo / 2005 p r o u n i v e r z i t y Trainee program SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus Témata diplomových prací Technická angličtina Číslo 2 Slovo

Více

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str.

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str. TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2012 28 Kč 1 EUR Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous Warpový pohon nemusí být jen fantazií NETME Centrum nových technologií pro strojírenství

Více

Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi. 60 let VŠE v Praze. článek ze strany 9. Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu.

Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi. 60 let VŠE v Praze. článek ze strany 9. Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu. Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi článek ze strany 9 Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu. 60 let VŠE v Praze článek ze strany 6 Aula VŠE Praha. ZAS 2/2013 1 (ZAS

Více

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN. VII. ročník 2-3/2011 Chystá se další ročník studentských programů Škodě přibývají zahraniční zakázky, stojí o posily svého týmu! Vyberte si téma odborných prací! Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (1/2013) www.iprosperita.cz

Více

Motoráček pro 21. století

Motoráček pro 21. století T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I I 2 4. b ř e z n a 2 0 1 1 C e n a 5 K č Navštivte Tržnici Zahrady Čech 6. 10. dubna v Litoměřicích. Vytrvalá a

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Červen / Číslo 2 Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží

Více

Alternativní pohony a jejich perspektivy str. 19 32

Alternativní pohony a jejich perspektivy str. 19 32 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2013 30 Kč 1 EUR Kam směřuje vývoj budeme tankovat plyn nebo elektřinu? BIO Mýty a fakta o CNG e-tron: auto jako ze sci-fi Rádce řidiče pro úspornou

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 DP kont@kt Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími Nová tramvaj poprvé svezla

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

Cestování bez bariér

Cestování bez bariér T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 4 2 R o č n í k X V I 2 9. Ř Í J N A 2 0 0 9 C e n a 5 K č Napište nám, co chcete vědět od vedení Českých drah. zeleznicar@cd.cz Silák z

Více