News. Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU ROZHOVOR SIEMENS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "News. Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU ROZHOVOR SIEMENS"

Transkript

1 News ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ROZHOVOR S ŘEDITELEM SŽDC PAVLEM HABARTOU SIEMENS NOVÉ LOKOMOTIVY SIEMENS PRO METRANS DT VÝHYBKÁRNA A STROJÍRNA VÝZKUM A MODERNÍ TECHNOLOGIE ZÁRUKA ÚSPĚCHU

2 Dokážeme dát správný vítr do plachet Vašeho podnikání. Jsme full service agentura a hlavním těžištěm naší práce je oblast výstavnictví. Zaměřujeme se na výstavy a veletrhy v tuzemsku i po celém světě. Poskytujeme komplexní služby od prostorového, výtvarného a barevného řešení Vaší expozice až po její perfektní vybavení a servis v době konání. Jsme jedním z významných klientů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Hospodářské komory ČR v oblasti výstavnictví - podílíme se na zajišťování českých státních účastí na mezinárodních veletrzích. ZEPHYR, s.r.o. Na Pankráci 30, Praha 4 Tel.: , fax:

3 News strana 3 Jsme schopni zajistit další rozvoj železnice? Redakční rada / členové předsednictva ACRI: Ing. Tomáš Ignačák, MBA; Ing. Zdeněk Chrdle, MBA; Ing. Milan Jeřábek, Ing. Zdeněk Malkovský, Ing. Ladislav Tomica, Ing. Jaromír Jelínek, Ing. Josef Bárta Vydává: ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu Šéfredaktorka: Ing. Marie A. Vopálenská Redakce: Jaroslava Bubláková, Jiří Erlebach, Jitka Grůzová, Jiří Home, Ĺubica Jáglová, Jana Kaněvová, Petra Klusková, Roman Kubiczek, Radka Pistoriusová, Tomáš Stodůlka, Bohumír Mottl, Milena Válková, Václav Vaniš, Jana Vokračková Jazyková korektura: Mgr. Markéta Lakosilová Periodicita: Čtvrtletník, vydání č. 1/2011, ročník 8. Adresa: ACRI, Politických vězňů 1419/11, Praha 1 IČO: , DIČ: CZ Zapsána v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného Magistrátem hl. m. Prahy, č. reg. 35/ Sd. Layout, grafická úprava, sazba, tisk: Insidea s.r.o., Počet výtisků: 1300 Distribuce: Postservis, Poděbradská 39, Praha 9 a prostřednictvím členů ACRI a vybraných institucí. Redakce si vyhrazuje právo zkrácení příspěvků, přesahují-li stanovený rámec. Přetisk povolen pouze se souhlasem redakce a se zachováním autorských práv. MK ČR E 16102, ACRI 2011 Titulní strana: Rekonstrukce železní stanice Přerov Foto, autor: Petr Dobiášovský, AŽD PRAHA Vážení čtenáři, český železniční průmysl v posledním období konečně opustil hrozivý propad a nastoupila cesta nesmělého růstu. Do této skutečnosti se zcela jistě promítlo jisté oživení ekonomiky nejenom na tuzemském trhu, ale i v zahraničí. Nelze ale jednoznačně říci, že jde o růst dlouhodobý a výrazný. V době nejhlubší krize a zejména pak během aplikace úsporných opatření vlády v oblasti financování infrastruktury a například také kolejovýcah vozidel, musely firmy přijmout řadu radikálních opatření. Rapidně se snižovaly náklady, což bylo mnohdy spojeno i s útlumem výroby a zavíráním některých provozů. O práci přišly v železničním oboru stovky lidí a firmy budou muset i do budoucna velmi zvažovat další postupy v zaměstnanosti. I přes výše uvedené, nelze nevidět jisté oživení a postupný rozběh výstavby na infrastrukturní části železniční sítě a také v oblasti modernizace kolejových vozidel a nákupu nových. Byly zahájeny práce na další části 4. tranzitního koridoru v úseku České Budějovice Nemanice, pokračovala stavba v úseku Praha Libeň Běchovice a řada dalších. Byl vypsán tendr na Průjezd uzlem Plzeň, na výstavbu GSM-R, atd. V nových plánech SŽDC a SFDI se objevuje i řada dalších projektových prací, které řeší zejména modernizaci trati Praha Beroun a s ní spojené objízdné trasy. Jsem rád, že byly přehodnoceny a aktualizovány plány na výstavbu nové trati Kladno Praha a že se připravuje výstavba dalších ramen dálkového řízení dopravy. Co mě osobně velmi těší je fakt, že se významně zvýšila částka na program Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a to až o 100 mil Kč. Zvýšení bezpečnosti železniční dopravy se ze strany zodpovědných orgánů dostává tolik potřebné priority. Dobrou zprávou také je, že se připravuje další postup výstavby nového evropského zabezpečovacího systému ETCS. Nemalé investice začaly proudit také do oblasti modernizace hnacích vozidel, nákupu jednotek pro regionální tratě i měřících vozů a dalších technologických prostředků. Toto vše znamená pro firmy sdružené v ACRI naději, že se krize pomalu stává minulostí a mohou konečně usilovat o vypsané zakázky. V oblasti infrastruktury ale nelze počítat s tím, že se vrátí doba hojnosti, zejména co se týče rozsahu výstavby. Ing. Zdeněk Chrdle, MBA místopředseda předsednictva ACRI generální ředitel AŽD PRAHA

4 News strana 4 ROZHOVOR Rozhovor s ředitelem SŽDC Pavlem Habartou Vláda ČR schválila návrh na převod cca zaměstnanců Českých drah pod státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Tímto krokem bude završen transformační proces české železnice, která bude mít od definitivně oddělenou infrastrukturu a řízení provozu od jednotlivých železničních dopravců. Co tento krok bude konkrétně pro SŽDC znamenat? Co vás čeká? Chceme vytvořit standardního manažera infrastruktury, tedy včetně její obsluhy. Takže nás čeká práce, pak práce a v dalších letech ještě spousta další práce. Přebíráme část společnosti s její strukturou, která je organizována jinak než struktura naše, má jiné pracovní smlouvy, jiné platové podmínky, jiné rozsahy pracovní činnosti či obsahy pracovních náplní, jiné uniformy... A chceme dosáhnout toho, aby těchto našich zhruba osmnáct tisíc zaměstnanců tvořilo kompaktní celek a všude tam, kde mají začít fungovat synergické efekty, mnohdy opětovně, skutečně začaly tyto efekty vzájemné součinnosti v jedné společnosti fungovat. Všechno musí perfektně klapnout a zapadat do sebe. Nemůžeme na týden zastavit vlaky a říci: Promiňte, reorganizujeme a vychytáváme mouchy, tak chvíli nebudeme fungovat. Proto naše struktury budou určitou dobu fungovat paralelně a postupně se prolínat. Ale určité kroky děláme již teď. Jde hlavně o strukturální úpravy toho, jak nyní funguje SŽDC.

5 ROZHOVOR News strana 5 V současné době je velmi diskutovaným tématem Superstrategie. Kritckým bode je navrhovaná realokace finančních prostředků OPD Doprava (dále OPD) ze železniční dopravy do dopravy silniční ve výši 5 mld. Kč, které musí schválit či zamítnou Evropská komise. Z dokumentu nevyplývá, kterých železničních projektů se tento přesun dotkne a jaké důsledky pro železniční dopravu i železniční průmysl by mohl znamenat. S ohledem na skutečnost, že OPD byl stanoven pro období (s dokončením staveb do roku 2015), lze předpokládat, že navrhovaná realokace se dotkne staveb, které jsou již ve značném stádiu přípravy. Jaký je na to váš názor? Jaké by byl důsledky v případě realokace prostředků pro SŽDC? Je mi jasné, že právě tato záležitost je pro čtenáře vašeho časopisu extrémně důležitá. Je fakt, že zde existuje určitá politická vůle, která směřuje k tomu, aby byly prostředky OPD nasměrovány více směrem k silnicím, kde se objevují potíže s financováním řady již zahájených projektů a je třeba najít peníze na jejich dokončení. Avšak taková vůle je věc jedna a možnost ji prosadit je věc druhá. Něco podobného zkusilo v Bruselu i Polsko a nebylo úspěšné, protože evropské orgány vyjádřily přesvědčení, že je nutné zachovat původní nastavení financování tak, jak bylo dohodnuto. Ale to jsou procesní věci, které já jako manažer nemohu ovlivnit. Avšak za sebe mohu říci, že pro letošní rok máme na investice peněz o něco více, mohu říci, že se nám podařilo ušetřit různými úpravami projektů a dalšími postupy v řádu několika miliard korun, a mohu zde jednoznačně deklarovat, že tyto peníze ihned umisťujeme do dalších projektů, neodcházejí z oboru železnice, ale jsou investovány do železnice a jejího dalšího rozvoje. Průmysl spojený se železnicí tedy o tyto peníze nepřijde. To je myslím informace, kterou je nutné znát. Jiná věc je, a mnoho firem to již poznalo, že naše nároky se zvyšují. Chceme dosahovat nižších cen, chceme vyšší kvalitu, máme jasnou představu o tom, jak se má SŽDC v roli investora a správce na železnici chovat. A tu chceme postupně prosadit do našeho investičního počínání. Tedy vzkazuji dvě věci. Pokud šetříme, tak proto, abychom ihned mohli znovu investovat. A za druhé, náš tlak na ceny a kvalitu bude pokračovat. Naši dodavatelé se již nyní v mnoha oblastech naší činnosti nepotkávají s nějakým státním molochem, ale s firmou, která ví, co chce, a umí to i prosadit. Rušení regionálních tratí stále vyvolává diskuse. V současné době neexistuje aktuální strategie regionálních tratí, a přitom Česká republika má vyšší podíl regionálních tratí než například okolní středoevropské státy. Pro další posuzování zachování provozu právě na regionálních tratích je třeba zvolit komplexní řešení založené na konkrétních kritériích. Jaká je současná situace? ACRI navrhuje podrobit problematiku provozu na regionálních tratích podrobné odborné diskuzi s klíčovými subjekty, kterými jsou ministerstvo dopravy, Správa železniční dopravní cesty, zástupci dopravců, Asociace krajů, Svaz průmyslu, Svaz měst a obcí a odborná veřejnost. Podpoříte tento názor? Dvě rychlé zásadní poznámky k této věci. Za prvé, my jsme otevřeli nebo chcete-li měli jsme odvahu otevřít problematiku velikosti železniční infrastruktury, jejíž součástí je samozřejmě i problematika regionálních tratí. Celá tato problematika se mediálně komunikuje jako rušení tratí, což je líbivě horké téma. Ale ještě jednou podotýkám, že celá tato optimalizace rozsahu infrastruktury se netýká jen regionálních tratí. A za druhé, pokud se bavíme o regionálních tratích, otevřel se pouze pohled ekonomický. My jsme již i s ministerstvem dopravy předložili analýzu pohledu na regionální tratě vždy z více uhlů, jakémusi multikriteriálnímu pohledu, který musíme mít na každou regionální trať, jehož výsledkem bude další přístup ke konkrétní trati. Nicméně nebudu zastírat, že zde jsou desítky regionálních tratí, které z hlediska nás jako správce představují minimální příjmy z poplatků za použití, chcete-li využití, ale zato značné náklady na provoz a údržbu. Dříve nebo později tuto skutečnost musíme řešit. Pokud máme na nějaké trati poplatky za celý rok 1500 korun, ano slovy tisíc pět set korun a naše náklady jsou v řádech statisíců, pak si jako ekonom prostě neumím představit, že takovou trať budu provozovat. Dobře vím, že tato organizace plní správou infrastruktury i jiné úkoly než jenom ekonomické, ale jsou jisté hranice, přes které, jak se říká, nejede vlak. Pojďme se pokusit stanovit si takovou hranici, nějak ji definovat. My jsme do takové diskuse schopni dodat detailní údaje o tom, kolik která trať stojí, jaké jsou kde náklady, a také kolik která trať vynáší, tedy jaké jsou kde poplatky. Jsme schopni takovou diskusi moderovat, vytvářet pro ni materiální podmínky. A znovu řeknu svoje hlavní poselství směrem k firmám, které pracují pro železnice. Když se snažíme někde šetřit, neznamená to, že chceme snížit tok peněz do železnice. My ty peníze přesměrujeme k projektům, které pomohou vytíženým tratím, těm, kde se opravdu přepravují lidé a náklady. A jak se stavíte k otázce vysokorychlostních tratí a jejich rozvoje v rámci České republiky? Já vím, že to je oblíbená otázka a otázka jakési prestiže. Můj osobní názor je, že to je mimo ekonomickou realitu této země nejen v této době, ale asi i v dalších třeba deseti letech. Jsme malý stát s hustou zástavbou, velmi hustou infrastrukturou, jejíž problém je spíše malá výkonnost. Ale umím si představit tratě projektované na rychlost přes 200 kilometrů mezi Prahou, Brnem a Ostravou, Břeclaví, možná z Prahy do Berlína nebo do Mnichova. Ale určitě to není otázka dne, tohoto roku nebo několika příštích let. Co byste chtěl vzkázat členům ACRI? Určitě to, aby se jim dařilo a aby vnímali naši organizaci jako obchodního partnera. Definovali jsme si v SŽDC náš úkol naprosto jasně a jednoznačně postavit za stejné peníze pro stát více a kvalitněji. V tom není nic osobního, jenom se chováme tak, jak by se choval každý soukromý subjekt na našem místě. A jsem přesvědčen o tom, že to celému průmyslu a stavebnictví kolem železnice nakonec pomůže, protože zvyšujeme tlak na konkurenční schopnost a na rentabilitu našich partnerů. Děkujeme Vám za rozhovor. Marie Alžběta Vopálenská, výkonná ředitelka ACRI

6 News strana 6 NOVINKY Z OBORU TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY OVLÁDLY MAĎARSKOU SPOLEČNOST D&D DRÓTÁRU Společnost Třinecké železárny ovládla maďarskou firmu D&D Drótáru Zrt. Třinecká ocelářská společnost získala do svého vlastnictví 100 procent akcií maďarské firmy. Touto zahraniční akvizicí Třinecké železárny dále rozšířily svůj výrobkový řetězec v oblasti zpracování válcovaného drátu především z vysokouhlíkových ocelí, říká předseda představenstva a generální ředitel Třineckých železáren Ing. Jiří Cienciala, CSc. Základní produkci společnosti D&D Drótáru Zrt., která má 150 zaměstnanců a sídlí v Miškolci, tvoří výroba za studena taženého drátu a pramenců pro předpjaté výztuže s použitím zejména ve stavebnictví a důlním průmyslu a dále ocelová vlákna do betonových podlah a vyrábí také betonové železniční pražce. Nové představenstvo společnosti D&D Drótáru Zrt. bylo nyní zvoleno ve složení Albert Köszeghy (předseda představenstva), László Jex, Jozef Blaško (nejde o člena dozorčí rady Třineckých železáren) a Karel Kawulok. NOVÉ LOKOMOTIVY SIEMENS PRO METRANS Loni v září uzavřela společnost Siemens se společností Metrans kontrakt na dodávku 3 dieselelektrických lokomotiv ER20 Cargo. Dodávka probíhá letos, přičemž první lokomotiva se u zákazníka objevila již v březnu t. r. Lokomotivy Siemens jsou určeny pro mezistátní provoz, a proto jsou vybaveny vlakovými zabezpečovači Mirel a Indusi. Díky tomu mohou být flexibilně nasazovány jak v České republice, tak v Německu, Rakousku, na Slovensku nebo v Maďarsku a Slovinsku. Vedení vlaku jednou lokomotivou přes několik zemí zvyšuje rychlost a spolehlivost přepravy a tím i atraktivitu a efektivnost kombinované dopravy. Na rozdíl od tradiční výměny lokomotiv na hranicích jsou přímé vozby podstatně rychlejší, operativnější a hospodárnější. A to je krok k tomu, aby železnice odlehčila silnicím a dálnicím od těžké nákladní dopravy, která zatěžuje životní prostředí, snižuje kvalitu života v obcích, poškozuje komunikace i omezuje plynulost provozu. Ve srovnání se staršími typy dosahují lokomotivy Siemens výrazné úspory paliva. Šetrnost k životnímu prostředí doplňují nízká úroveň exhalací a nulový odkap ropných produktů. Vozidla jsou charakterizována vysokou produktivitou, nízkými provozními náklady, nízkým opotřebením tratí a vysokým stupněm bezpečnosti. Kromě neobvykle vysoké provozní spolehlivosti jsou ve své výkonové třídě i nejtiššími dieselelektrickými lokomotivami na světě. ŠKODA TRANSPORTATION (ŠKODA VAGONKA) PŘEDSTAVUJE NOVOU GENERACI NÍZKOPODLAŽNÍCH VOZIDEL Škoda Transportation (Škoda Vagonka) vyrábí pro ČD novou jednopodlažní elektrickou jednotku, která sveze první cestující již v příštím roce. Vlaky budou jezdit na regionálních tratích v pěti krajích, a to ve dvouvozovém nebo třívozovém provedení. Většina technologického zařízení je umístěna na střeše vozidel, což umožňuje věnovat maximální vnitřní prostor cestujícím. Ve dvouvozové soupravě je k dispozici celkem 147 sedadel, ve třívozové je to 241 sedadel. Nízkopodlažní nástup, bezbariérové prvky, klimatizace, WC uzavřeného typu a vnější a vnitřní informační systém zvyšují komfort pro cestující. Vlaku nyní chybí jen jedno jméno. Škoda Transportation se ve spolupráci s Českými drahami rozhodla oslovit veřejnost a uspořádat anketu Pojmenujte nový vlak. Od do mají lidé možnost posílat své návrhy na pojmenování vlaku prostřednictvím formuláře na em na adresu nebo poštou na adresu Škoda Transportation, a.s., Tylova 1/57, Plzeň. Obálku je nutné označit heslem SOUTĚŽ. Komise, složená ze zástupců Škody Transportation, ČD a představitelů krajů, ve kterých bude vlak jezdit, vybere vítězný návrh, který vlak ponese na svém boku. Deset nejlepších návrhů bude odměněno. Podrobné podmínky soutěže jsou k dispozici na

7 NOVINKY Z OBORU News strana 7 DALŠÍ ÚSPĚCH SPOLEČNOSTI UNICONTROLS V ASII Společnost UniControls úspěšně pokračuje ve spolupráci s japonským partnerem ToyoDenki (TD) v oblasti Asie, zejména na čínském trhu. V roce 5letého výročí vzájemné spolupráce firma znovu uspěla v tendru na dodávku řídicích systémů TCMS a výkonové části pro soupravy metra. Předmětem tendru byla společná dodávka elektrického vybavení pro 26 šestivozových souprav metra pro trasu číslo 2 nově budovaného dopravního systému pro město Chengdu (Čína). Tato dodávka navazuje na úspěšně realizovanou dodávku stejného rozsahu pro linku číslo 1, která je již dva roky ve standardním provozu (foto). Dodávky nových prototypů proběhly na přelomu roku 2010/2011 a celá dodávka bude realizována v průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku Tento opakovaný úspěch ve spolupráci s japonským partnerem je nadějným předpokladem pro realizaci dalších společných dodávek v rozsahu stovek kusů souprav nejen na čínský trh. K dalším společným projektům s TD patří také např. diagnostický systém pro příměstské jednotky DMU v rámci projektu pro USA s využitím moderní ethernetové komunikace. V tomto případě jde o první komerční realizaci ETH komunikace společnosti UniControls. DAKO-CZ BUDUJE NOVOU VÝVOJOVOU ZKUŠEBNU V lednu letošního roku byla v areálu firmy DAKO-CZ, a.s. zahájena výstavba nové vývojové zkušebny. Celková výše investice dosahuje 80 mil. Kč. Financování bude probíhat z vlastních zdrojů firmy a částečně také z operačního programu Potenciál. Termín dokončení je plánován na červen Součástí vývojové zkušebny budou moderní testovací zařízení nutná pro vývoj, testování a validaci brzdových přístrojů kolejových vozidel. Nejvyšší investici, co se týče vybavení vývojové zkušebny, představují dynamický zkušební stav pro zkoušení kotoučových brzd a třecích dvojic tzn. kotouč-obložení a dále pak vibrační stav a klimatická komora, na kterých bude možné provádět kombinované vibrační zkoušky při kladných i záporných teplotách. V současné době je testování na výše uvedených zkušebních zařízeních zadáváno externě, což snižuje naši flexibilitu a zvyšuje náklady na vývoj. Zkušební zařízení plánujeme využívat zejména pro vlastní potřebu, ale v případě volných kapacit se nebráníme jejich využití pro externí zkoušky. 15 LET ZNAČKY SKD Společnost SKD TRADE, a.s. byla založena v listopadu 1996 jako společnost s ručením omezeným SKD Praha. Následně část aktivit zabývajících se kolejovou dopravou přešla na společnost SKD TRADE, v té době ještě společnost s ručením omezeným. V roce 2004 byla společnost SKD TRADE spol. s r.o. transformována na akciovou společnost se základním kapitálem 20 milionů CZK. Po zakoupení licence v roce 2002 od firmy SIEMENS, pokračovatele ČKD Dopravní systémy, a.s. na výrobu náhradních dílů pro tramvaje a lokomotivy z výrobního programu celého ČKD, se SKD TRADE, a.s. stala jedním ze čtyř dodavatelů originálních náhradních dílů pro kolejová vozidla. V roce 2008 došlo podepsáním smlouvy k převodu know-how a firma následně veškerou výrobní a technologickou dokumentaci odkoupila a stala se tak jejím výlučným vlastníkem. Již řadu let je certifikována TÜV NORD na systém managementu dle EN ISO 9001:2000. Systém dodávek náhradních dílů vyústil v roce 1999 až k založení prvního konsignačního skladu v Dopravním podniku města Brna. Od té doby má konsignační sklady v dopravních podnicích měst Prahy, Olomouce, Plzně a Českých drah. Vzhledem k požadavkům zákazníků byla uzavřena licenční smlouva se Škoda Transportation na výrobu určitých skupin náhradních dílů pro elektrické lokomotivy. Firma dodává téměř stu zákazníků po celém světě od Filipín až po New Orleans. Majitel kromě osvědčené výroby vsadil i na technický rozvoj a vyvíjejí a vyrábějí se zde asynchronní a synchronní trakční motory pro použití v dopravních prostředcích. Oslavy 15 let založení firmy vyvrcholí na letošním veletrhu Czech Raildays v Ostravě ve dnech června 2011, kam budou pozváni všichni zákazníci naší patnáctileté historie.

8 News strana 8 NOVINKY Z OBORU SYSTÉM GSM-R POKRÝVÁ JIŽ 2 KORIDORY Na konci března 2011 byl ukončen projekt s názvem GSM-R Břeclav Přerov Petrovice u Karviné. Jedná si již o druhý koridor, kde lze využít celoevropský digitální rádiový standard GSM-R. Díky tomuto modernímu systému bude zvýšena bezpečnost na tomto úseku, kde dopravci již nebudou muset používat pro komunikaci různé další rádiové systémy. V současnosti je v České republice systémem GSM-R vybaven I. národní železniční koridor od státní hranice u Děčína přes Prahu a Brno až do Břeclavi a k rakouské a slovenské hranici. Na celkové délce 207 km stavba obsahuje 29 základnových stanic. Pro vykrytí obtížně dostupných míst byly nainstalovány 3 repeatery. Z bezpečnostního hlediska je tato moderní technika postavena ve 23 nových technologických objektech vybavených systémem pro inteligentní údržbu označovaným GSM-R Smart House. Vůbec poprvé v prostředí české železnice se podařilo využít fotovoltalických panelů s bateriemi jako jediného zdroje elektrické energie. Tento alternativní způsob napájení prostřednictvím slunečního záření umožňuje díky optimálnímu řízení celoroční nonstop provoz GSM-R repeateru bez omezení. Generálním dodavatelem celé stavby a garantem technologické části byla společnost Kapsch s.r.o. Náklady tohoto projektu byly z 85 % pokryty z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. MODERNIZACE ZKUŠEBNÍHO CENTRA VUZ VELIM POKRAČUJE V roce 2008 přistoupil VUZ k postupné modernizaci Zkušebního centra s ohledem na potřeby zákazníků vyplývající z technických požadavků kladených na zkoušení moderních a výkonných kolejových vozidel. První etapou byla celková modernizace trakční napájecí stanice následovaná v minulém roce výměnou trakčního vedení velkého zkušebního okruhu a také otevřením Školicího střediska pro interoperabilitu evropského železničního systému. Modernizace pokračuje i v letošním roce, a to rekonstrukcí železničního svršku zbývající části velkého zkušebního okruhu, zatímco první část byla rekonstruována již v roce Touto etapou bude dokončena kompletní rekonstrukce infrastruktury velkého zkušebního okruhu, který bude umožňovat konvenčním vozidlům jízdu maximální rychlostí 210 km/h a vozidlům vybaveným systémem naklápění vozové skříně dokonce 230 km/h. Mimo zvýšení maximální rychlosti na velkém zkušebním okruhu a celkového zvýšení výkonu všech trakčních napájecích systémů přinese dokončení modernizace výrazné zlepšení podmínek pro testování kolejových vozidel a posílení pozice Zkušebního centra VUZ Velim jako unikátního komplexu pro testování kolejových vozidel na evropské úrovni. V PARS NOVA SE BLÍŽÍ DO FINÁLE MODERNIZACE MOTOROVÉHO VOZU 842 V roce 2009 uzavřela šumperská společnost Pars nova a.s. s Českými drahami, a. s. smlouvu na modernizaci 37 motorových vozů řady 842. Modernizace se týká především remotorizace, dosazení řídicího systému se zařízením ARR a AVV, výměny zesílených náprav a nových nápravových převodovek a dalších komponentů vozidel. Do vozů bude dosazen nový vakuový systém WC s retenční nádrží, duální stanice, gelové baterie, bude provedena nová elektrokabeláž, rozšíření dveří zavazadlového prostoru a dosazení jejich blokování. V kabině strojvedoucího pak bude nová klimatizace a výměny se dočkají i čelní skla, kdy nově budou bezpečnostní a vyhřívaná. V současné době projekt oživování a zkoušek prototypu modernizovaného motorového vozu prochází poslední fází. V lednu proběhly zkoušky řídicího systému a trakce vozu s dodavateli, na které navázalo provedení posledních testovacích jízd ve Zkušebním centru ve Velimi. Poté byly zahájeny stacionární a jízdní zkoušky brzdy, trakční zkoušky, zkoušky řídicího systému a další zkoušky v rozsahu předepsaném Drážním úřadem. Na základě poznatků z oživování a jízdních zkoušek se momentálně na vozidle dokončují poslední úpravy, aby v nejbližších dnech mohl být zahájen proces schvalování. V Pars nova a.s. nyní probíhají intenzivní práce na dalších čtyřech vozidlech, která jsou v různé fázi rozpracovanosti.

9 NOVINKY Z OBORU News strana 9 NOVÁ LOŽISKA ZKL PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA V únoru letošního roku bylo k provozu na elektrických jednotkách řady 471 City Elefant schváleno nové nápravové ložisko ZKL typu PLC Předcházela tomu řada úspěšných zkoušek na zkušebních stanicích v ZKL a VÚŽ Praha i ve zkušebním provozu na EJ Jedná se o kompaktní kuželíkovou jednotku s trvalou náplní plastického maziva, která odpovídá trendu předních světových ložiskových firem na zvyšování užitných parametrů nápravových ložisek. Navíc se jedná o první ložisko tohoto druhu vyráběné v ČR. Shodu s požadavky ČSN EN 12080:2008 stvrzuje obdržený certifikát od VÚŽ Praha. Pro tuzemské výrobce a provozovatele kolejových vozidel tak ZKL přináší alternativu vedoucí ke snížení závislosti na zahraničních dodavatelích. Vývoj ložiska je realizován s podporou z programu TIP MPO ČR v rámci projektu FR-TI2/316. V rámci jiného projektu FR-TI2/221 v programu TIP je ve společnosti ZKL-Výzkum a vývoj realizován vývoj ložisek pro trakční motory. Jedním z výstupů tohoto projektu je také ložisko s izolačním keramickým nástřikem na vnějším kroužku s odolností proti průchodu elektrického proudu. Odolnost této vrstvy je zaručena do 1 000V stejnosměrného napětí. První funkční vzorek k testování jsme předali zákazníkovi začátkem února. Nový sortiment ložisek pro kolejová vozidla je prezentován v katalogu ZKL a na webových stránkách STATICKÉ PEVNOSTNÍ ZKOUŠKY VE VÚKV V průběhu roku 2010 proběhly ve VÚKV a. s. statické pevnostní zkoušky řady hrubých staveb skříní lokomotiv a lehkých jednotek pro osobní dopravu od různých evropských výrobců kolejových vozidel. Kromě toho byly provedeny komplexní typové zkoušky různých typů nákladních vozů pro tradiční i nové zákazníky (Rail- Tur, Turecko či Đuro Đaković, Chorvatsko). V roce 2010 byla zpracována studie modernizace podvozků GP200, která popisuje nejen nutné úpravy stávajících provozovaných podvozků pro reálné použití při maximální rychlosti 200 km/h, ale i další možnosti modernizace vedoucí ke splnění požadavků současné legislativy a moderního provozu. Realizace těchto modernizačních kroků vytváří předpoklady pro využití podvozků GP200 v osobní kolejové dopravě i na začátku 21. století. V prosinci 2010 obdržela článková nízkopodlažní tramvaj 15T ForCity výrobce Škoda Transportation určená pro hlavní město Prahu schválení typu drážního vozidla. V únoru 2011 byla uvedena do pravidelného provozu s cestujícími. CARGOSPED IMPLEMENTOVAL NEWSPED Implementace informačního systému NEWSPED ve firmě CARGOSPED, která trvala od října 2009, byla dokončena. Logistický operátor ze skupiny PKP Cargo SA, který poskytuje spediční a logistické služby v oblasti kolejové dopravy, hledal komplexní systém pokrývající celý spediční proces. NEWSPED, produkt firmy JERID, dceřiné společnosti OLTIS Group, je informační systém k řízení procesu přepravy, a to od evidence nabídek přes avizování, výpočet cen dodavatele a příjemce, import a kontrolu faktur od dodavatelů, fakturace odběratelům po propojení s účetním programem. Rovněž obsahuje rozšířené moduly pro celní agendu, má připravený interface pro kontejnerové terminály a také rozšířené nástroje pro tvorbu komplexních statistik a reportů, připravené speciálně pro obor TSL. Implementace probíhala v několika etapách, I. etapa byla úspěšně ukončena v lednu 2010, do provozu bylo uvedeno několik základních modulů, včetně avizace, zásilky a fakturace. Od 1. ledna 2011 CARGOSPED řídí všechny spediční procesy prostřednictvím systému NEWSPED na 40 pracovních místech ve všech 10 pobočkách. Implementací NEWSPEDu zahájila firma CARGOSPED proces informatizace, který bude pokračovat v roce 2011.

10 News strana 10 NOVINKY Z OBORU ÚSPĚŠNÁ PŘEJÍMKA PANTOGRAFU NAT Ve dnech března 2011 proběhla ve společnosti FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. za účasti zástupců zákazníka Bombardieru Crespin a konečného zákazníka francouzských železnic SNCF přejímka pantografu NAT. Přejímka prověřila síly členů projektového týmu, neboť druhý den končila závěrečným podepisováním oficiálního protokolu ve 22 hodin. Výsledek přejímky je oficiálně označován GO with reserve, což znamená schválení dodávek pantografu zákazníkovi a provozu v síti SNCF. Podmínkou je splnění akčního plánu vyplývající zejména z nálezů procesního auditu, který byl součástí přejímky. Výsledek vysílá signál našim zákazníkům, že FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. je nadále firma schopná obstát na náročném trhu SNCF. Přes nové významné projekty v Asii a východní Evropě zůstává odbyt pantografů ve Francii důležitým pro stabilitu produkce firmy. Na elektrické jednotky NAT provozované v síti příměstské dopravy v regionu kolem Paříže bude firma dodávat pantografy AX- -NG do konce roku ROZŠÍŘENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU LOKOMOTIV ŘADY 380 ČD / ŠKODA 109 E Od víkendu byla do zkušebního provozu nasazena třetí lokomotiva ( ) a byl rozšířen rozsah zkušebního provozu na trať Břeclav Přerov Bohumín. Cestující tam mohou nové lokomotivy potkávat například v čele vlaků R 406/407 Chopin, IC 530/531 Helfštýn nebo EC 136/137 Moravia. V pravidelném provozu může tato lokomotiva dosáhnout na 2. železničním koridoru maximální rychlost až 160 km/h. Zkušební provoz nadále pokračuje také na trati Praha Brno Břeclav. Lokomotiva 380 ČD / Škoda 109 E je nejmodernější českou lokomotivou, je určena pro provoz na tratích střední Evropy napájených třemi různými elektrickými soustavami, její výkon přesahuje kw a maximální rychlost je 200 km/h. České dráhy objednaly 20 lokomotiv pro dopravu expresních vlaků na hlavních železničních koridorech v Čechách, na Moravě a v sousedních zemích. MSV + TRANSPORT A LOGISTIKA LETOS V ŘÍJNU Vlajková loď brněnského výstavnictví, 53. mezinárodní strojírenský veletrh, letos proběhne od 3. do 7. října jako vedoucí průmyslový veletrh střední Evropy a jedinečná platforma pro představení nových výrobků a technologických řešení. Zvýšená pozornost se soustředí zejména na technologie pro dopravu a logistiku, které budou prezentovány v rámci samostatného bienálního veletrhu Transport a Logistika. Partnerskou zemí MSV 2011 je Polsko. Vizitka posledního ročníku Mezinárodní strojírenský veletrh 2010 reflektoval celkové oživení na trhu. Zúčastnilo se jej 1601 vystavujících firem, mezi nimi 35 procent zahraničních, a zastoupeno bylo 28 zemí. Nabídku vystavovatelů si přijelo prohlédnout návštěvníků z 59 zemí. Veletrh tak potvrdil svoji vedoucí pozici mezi průmyslovými veletrhy v regionu střední Evropy. Transport a Logistika již po šesté Moderní výroba se dnes neobejde bez logistických procesů, které snižují náklady a zvyšují konkurenceschopnost. Komplexní nabídka výrobků, technologií a služeb pro efektivní tok zboží se v Brně prezentuje vždy v lichých letech na Mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky Transport a Logistika, který se koná společně s MSV. Nejsilnější branží se zřejmě opět stane manipulační technika, ale chybět nebude ani průmyslové balení, vybavení skladů nebo kolejová vozidla. Prezentace logistických řešení pro různá průmyslová odvětví bude nepochybně atraktivní také pro účastníky MSV. Termín pro podání přihlášek k účasti za zvýhodněných cenových podmínek vyprší

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma I n g. B o h u s l a v D o h n a l v ý k o n n ý ř e d i t e l Association of Corporate Bodies -,,Interoperability

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation 19.06.2013 Jednopodlažní soupravy RegioPanter výroba, zkoušky a provoz SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION TRANSPORTATION GROUP ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12.

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. Přední evropský poskytovatel informací z železniční nákladní přepravy Evropy INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. 2009 RailMap Digitální železniční

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

Národní implementační plán ERTMS 2014 2020

Národní implementační plán ERTMS 2014 2020 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Národní implementační plán ERTMS 2014 2020 Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Ing. Petr Varadinov Odbor strategie ACRI - Praha, 2. června 2015 Legislativní

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Koncepce železniční dopravy v ČR Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Dopravní politika ČR Dopravní politika pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050: vrcholový strategický dokument v sektoru dopravy

Více

PILOTNÍ PROJEKT A DALŠÍ ROZVOJ SYSTÉMU ETCS v ČR

PILOTNÍ PROJEKT A DALŠÍ ROZVOJ SYSTÉMU ETCS v ČR PILOTNÍ PROJEKT A DALŠÍ ROZVOJ SYSTÉMU ETCS v ČR Ing. Petr Varadinov SŽDC, Odbor koncepce a strategie 1. ÚVOD Se sjednocováním Evropy, odstraňováním hranic mezi jednotlivými státy se neustále zvyšují nároky

Více

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Railway applications Braking systems of multiple unit trains Part 2: Test methods

Railway applications Braking systems of multiple unit trains Part 2: Test methods ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.040 Září 2015 Železniční aplikace Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek Část 2: Zkušební metody ČSN EN 16185-2 28 4022 Railway applications Braking systems of multiple

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY FRANTIŠEK PALÍK Křižíkova elektrická lokomotiva z roku 1905 pro Vídeňskou městskou dráhu po přestavbě v roce 1927 pro ČSD jako E 225.001 Počátkem 20. let minulého století vznikl na

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY Jiří HAVLÍK Ing. Jiří HAVLÍK, DT výhybkárna a mostárna a.s., Dolní 100, 797 11 Prostějov Anotace V oddělení výzkumu a vývoje firmy jsou řešeny úkoly zejména z

Více

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Alexander Nazarov, Oleg Nazarov a Marion Protze* * Alexander Nazarov je prvním

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

Vladimír Fišer BOHEMIAKOMBI, spol. s.r.o.

Vladimír Fišer BOHEMIAKOMBI, spol. s.r.o. Vladimír Fišer BOHEMIAKOMBI, spol. s.r.o. Kombinovaná doprava by nemala predstavovať pre cestných dopravcov konkurenciu, ale službu The combined transport should not be a competition for road transport

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Prosinec 2011 Železniční aplikace Brzdění Protismyková ochrana kola ČSN EN 15595+A1 28 4043 Railway applications Braking Wheel slide protection Applications ferroviaires

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě. doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě. doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. Praha 25.6.2014 Činnosti Fakulty dopravní ČVUT

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY EN 14001 : 2004 ISO LOKOMOTIVY ŠKODA Jsou lokomotivy moderní konstrukce, které jsou v univerzálním a nákladním provedení schopné zajistit provoz

Více

Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines

Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines Vize: Převádění toku zboží ze silnice na železnici založené na vzájemně výhodné spolupráci silničních dopravců se železnicí

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY www.skoda.cz PROFIL SKUPINY Společnost ŠKODA TRANSPORTATION je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným postavením

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01; 91.160.10 Srpen 2012 Železniční aplikace Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů ČSN EN 13272 28 1511 Railway applications Electrical

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Nápravová ložiska. - legislativa - technické požadavky - konstrukce - trendy. Vladimír Zikmund, ZKL - Výzkum a vývoj, a. s.

Nápravová ložiska. - legislativa - technické požadavky - konstrukce - trendy. Vladimír Zikmund, ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. Nápravová ložiska - legislativa - technické požadavky - konstrukce - trendy Vladimír Zikmund, ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. Legislativa EN 12080:2007 (ČSN EN 12080, 2008_10) Železniční ložiska Nápravová

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Dopravní politika ČR (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR)

Dopravní politika ČR (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR) Workshop Strategie a nástroje řízení železniční dopravy Vědecko-Technický park (VTP) ve Mstěticích Dopravní politika ČR 2014-2020 (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR) Martin Pichl,

Více

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ Karel SELLNER Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc, Ministerstvo dopravy ČR, nabř. L. Svobody 1222, Praha 1 Úvod Růst národního hospodářství a integrace

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány

Více

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Finanční nástroje a Junckerův balíček 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Proč IFN shrnutí makro dat Vývoj MRO úrokové sazby ECB v % - 1999 2014 Vývoj kapitálových výdajů ČR 1996-2013 5,00 4,50 4,00 3,50

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme.

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. JEDNOPODLAŽNÍ REGIONÁLNÍ SOUPRAVY PRO ČESKÉ DRÁHY ŘEŠENÍ

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

SEŽEV REKO, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015

SEŽEV REKO, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 SEŽEV REKO, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 (OD 1. 7. 2014 DO 30. 6. 2015) 2015 Kdo jsme..3 Základní ukazatele 4 Hlavní úspěchy roku 2014/15..6 Záměry společnosti do budoucnosti..7 Slovo předsedy

Více

Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie

Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie 24.3.2015 Úspěšné železniční projekty Velké Británie 24. března 2015 PRAHA Cíl ARI Inspirovat dobrou praxí britských odborníků a investorů Rozpoutat

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

NÁPRAVOVÁ LOŽISKA ZKL S KLECÍ Z POLYAMIDU

NÁPRAVOVÁ LOŽISKA ZKL S KLECÍ Z POLYAMIDU NÁPRAVOVÁ LOŽISKA ZKL S KLECÍ Z POLYAMIDU Vladimír ZIKMUND Ing. Vladimír ZIKMUND, ředitel, ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno Abstrakt Příspěvek pojednává o nových železničních ložiskách

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Souhrnný přehled o normách zajišťovaných CTN ACRI

Souhrnný přehled o normách zajišťovaných CTN ACRI ACRI akademie seminář Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě Souhrnný přehled o normách zajišťovaných CTN ACRI Agáta Kadeřávková Praha 30. května 2013 1 CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. VOZIDLA PRO PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ OSOBNÍ

Více

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie Ing. Zbyněk Stanjura Ministr dopravy 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Záměry dopravce ČD a.s. ve vybavování vozidel OBU ETCS. Ing. Jan Plomer

Záměry dopravce ČD a.s. ve vybavování vozidel OBU ETCS. Ing. Jan Plomer Záměry dopravce ČD a.s. ve vybavování vozidel OBU ETCS Ing. Jan Plomer Strana 1 Rok 2014 a dříve prvotní úvahy potřebné počty vybavených vozidel předpokládané časové harmonogramy odhady potřebných finančních

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Evropské ETCS koridory a ETCS v České republice

Evropské ETCS koridory a ETCS v České republice Úvod Evropské ETCS koridory a ETCS v České republice Ing. Petr Varadinov SŽDC, Odbor koncepce a strategie Mezi základní cíle Evropského společenství (dále jen ES) patří zajistit volný pohyb osob, zboží

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ OBCHOD A MARKETING Odbor řízení značky O29 SMS ticket O29 po dohodě s vedoucím práce, u diplomové práce cca 30 stran, u bakalářské práce cca 15 stran Koncepce zavedení

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telematika Řízení dopravy ve městech Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jaký je dnešní trh? Rozdílné, komplexní potřeby Záchranné a asistenční služby

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Česká republika. Praha, 2014

Česká republika. Praha, 2014 GNSS Centre of Excellence Česká republika Praha, 2014 GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz; www.gnss-centre.cz Obsah I. Představení

Více

OKD Doprava a.s. Ing. David Kostelník. Ředitel pro rozvoj železniční dopravy

OKD Doprava a.s. Ing. David Kostelník. Ředitel pro rozvoj železniční dopravy OKD Doprava a.s. Ing. David Kostelník Ředitel pro rozvoj železniční dopravy 2009 1 OKD Doprava základní údaje Společnost založena v roce 1952 na Ostravsku. Dnes působíme v České republice, na Slovensku,

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Květen 2011 Železniční aplikace Dvojkolí a podvozky Nápravy hnacích dvojkolí Metoda návrhu ČSN EN 13104+A1 28 0514 Railway applications Wheelsets and bogies Powered

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více