Upozornění pro řidiče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornění pro řidiče"

Transkript

1 strana 02 vodné a stočné strana 03 dopravní uzavírky strana festival léto nad jordánem strana 10 mistrovství čr v atletice 06 červen 2008 t i š t ě n o n a r e c y k l o va n é m p a p í r u informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Přestavba tepelné sítě si vyžádá zábor pozemků Společnost Energo v zastoupení investora Teplárny Tábor, a. s., připravuje investiční akci Přestavba tepelné sítě Jih a přípojka PVN II. Dle projektu by mělo dojít k záborům těchto pozemků nebo jejich částí: části pozemku KN p. č. 5967/26 v k. ú. Tábor, který leží na Sídlišti nad Lužnicí, v Moskevské ulici, naproti prodejně Electro World (uložení trubek); části pozemku KN p. č v k. ú. Tábor Smolínova ulice na Maredově vrchu (uložení trubek) a části pozemku KN p. č. 3338/1 v k. ú. Tábor lokalita Na Bydžově (uložení zeminy a trubek). Předpokládaná doba záboru je od 1. července do 31. října. (kh) Od Jihočechů pro Rolničku Kč Ve čtvrtek 24. dubna proběhl sedmý ročník veřejné sbírky Diakonie ČCE střediska Rolnička ze Soběslavi známý pod názvem Rolničkový den. V Českých Budějovicích, Táboře, Soběslavi a Veselí nad Lužnicí vyrazilo do ulic 170 dobrovolníků, studentů místních středních škol a nabízelo zlatavé rolničky. Hrubý výtěžek sbírky dosáhl Kč. Z toho se v Táboře vybralo Kč. Účelem sbírky bylo získání prostředků na pořízení mikrobusu, jeho provoz a zajištění služeb dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Táborska a okolí. (jř) Ocenění nejlepších žáků základních škol Ve středu 4. června se se uskuteční již tradiční setkání starostky Hany Randové s nejlepšími žáky základních škol zřizovaných městem a táborských soukromých základních škol. Při této příležitosti obdrží v obřadní síni městského úřadu 29 oceněných žáků pamětní list a knihu s věnováním. (rk) Upozornění pro řidiče V důsledku opravy povrchu silnic a chodníků pod Černými mosty v Táboře, opravě mostu přes Lužnici v Táboře-Čelkovicích a výstavbě okružní křižovatky v Plané nad Lužnicí vznikají na území města dopravní komplikace. Bližší informace o dopravních omezeních a objížďkách jsou uvedeny na straně 3. Z květnového jednání rady města Rada města Tábora měla v květnu dvě schůze, a to 12. a 26. května. Zastupitelstvo nemělo své jednání v tomto měsíci a sejde se 2. června. Město Tábor se stalo součástí Národní sítě zdravých měst, a proto rada schválila Plán zlepšování pro rok Obsahuje celkem deset programových bodů. Jedná se o různé akce v souvislosti se vstupem města do uvedené sítě a počítá například s organizací dvou konferencí v květnu a na podzim tohoto roku. Tábor bude spolupracovat a finančně i podpořil akci Adoptované prázdniny. Tento projekt pořádá Diecézní charita České Budějovice pro přibližně patnáct dětí z běloruského města Pinsku. Ty navštíví Tábor a další města Jihočeského kraje koncem července. Rada přijala petici občanů Zárybničné Lhoty, kteří se vyjadřují k jedné z variant v územním plánu navrhované přeložky. Prozatím se však jedná pouze o koncept územního plánu a jednotlivé varianty obchvatu nejsou přesněji technicky rozpracovány. Další petici pak podali obyvatelé DPS v Čekanicích na podporu zavedení pravidelné autobusové dopravy MHD v této části města. V příštím roce proběhnou oslavy 25. výročí uzavření partnerské smlouvy s německou Kostnicí. Rada se seznámila s předběžně navrhovaným programem. Slavit se bude května v Kostnici a pak v rámci Táborských setkání září 2009 v Táboře. V letošním roce proběhne rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyních dvou základních škol, a to na Maredově vrchu a na Starém městě. Město se na základě dohody s římskokatolickou farností bude finančně podílet na provozu veřejných WC pro návštěvníky hřbitova v Klokotech. Zastupitelstvu rada doporučuje projednat návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu výkonnostního sportu a poskytnutí dotace na FESTIVAL LÉTO NAD JORDÁNEM S OHŇOSTROJI čtvrtek 26. června hodin nábřeží Jordánu ohňostroj Magický kalich sobota 28. června hodin nábřeží Jordánu ohňostroj Duhová rapsodie Podrobný program festivalu na stranách 7 a 8. dofinancování modernizace umělého osvětlení na hřišti v Kvapilově ulici. Město Tábor se snaží podporovat činnost příměstských částí. Postupně budou opraveny společenské místnosti v příměstských částech a do rozpočtu roku 2009 se pak navrhuje dvojnásobné navýšení dosavadní částky na podporu činnosti místních samospráv. Dále bude zřízen webový portál pro prezentaci jednotlivých příměstských částí na internetu. Rada se rovněž zabývala záležitostí kolem připravované výstavby parkovacího domu na Parkánech (včetně jeho provozování) a projednala výroční zprávy společností s majetkovou účastí města. Projednávána byla i změna koeficientu daně z nemovitosti na příští rok, kde ovšem musí definitivně rozhodnout až zastupitelstvo města. Zadána bude zakázka na zhotovitele stavby dvou sběrných dvorů v Chýnovské a Bydlinského ulici. Lubomír Šrámek, tajemník Dole/Francie Škofja Loka/Slovinsko Kostnice/Německo Orinda/USA Wels/Rakousko partnerská města: TÁBOR: Entente Florale 2007 stříbro Olympiáda mládeže 2009 MS cyklokros 2010

2 strana 02 červen 2008 vodné a stočné; oslava partnerství Zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva se koná v pondělí 2. června 2008 od 15 hodin v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Jednání je veřejné. Úřední hodiny městského úřadu Žižkovo nám. č. p. 2, 3, 4, 30, 31 (komplex budov) starostka a místostarostové města odbor kancelář starosty odbor vnitřních věcí odbor financí stavební úřad odbor územního rozvoje odbor správy majetku města útvar vnitřního auditu Žižkovo nám. 11 odbor financí odbor kancelář starosty odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor dopravy odbor kultury a cestovního ruchu odbor investic a strukturálních fondů městská policie Husovo nám (Tabačka) tajemník MěÚ odbor vnitřních věcí odbor sociálních věcí odbor živnostenský odbor životního prostředí odbor dopravně správních agend Úřední hodiny jsou jednotné pro všechny odbory: pondělí hodin úterý hodin středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin telefony: spojovatelka: provolba: xxx fax: Informace pro čtenáře: V NTR jednotlivé odbory městského úřadu prezentujeme piktogramy v záhlaví článků. Sběrné dvory Sběrný dvůr Klokoty, Kpt. Jaroše 2418 areál spol. Rumpold, s. r. o. Sběrný dvůr SNL, Bukurešťská ul. bývalý výměník Otevírací doba pro oba sběrné dvory v roce 2008: pondělí pátek: od do hodin sobota: od 8.00 do hodin Oslava 25. výročí partnerství Tábor Kostnice V příštím roce uplyne 25 let od podpisu partnerské smlouvy s městem Kostnicí. Obě sídla počítají s uspořádáním oslav tohoto významného výročí, přičemž v Kostnici se bude slavit 21. až 24. května a v Táboře od 10. do 13. září 2009, v rámci Táborských setkání. Vyzýváme tímto všechny táborské spolky, skupiny, soubory, kluby a organizace, které s Kostnicí spolupracují a mají zájem se oslav zúčastnit, aby nám zaslaly návrhy, jakým způsobem by spolu se svými kostnickými partnery do programu oslav přispěly. Vaše náměty očekáváme do 20. června 2008 na adrese: kancelář starostky, Žižkovo nám. 3, Tábor, (jř) Stanovení ceny vodného a stočného Každoročně vznikají, zejména v období schvalování, diskuse nad výší ceny pro vodné a stočné. Dovolím si k této problematice uvést několik skutečností. Cena pro vodné a stočné je cenou věcně usměrňovanou. Do nákladů, ze kterých se následně cena stanovuje, je tedy možné započítat jen oprávněné náklady, které bezprostředně souvisejí s výrobou a dodávkou vody a jejím odváděním a čištěním. Většina těchto nákladů má fixní charakter, a nezávisí tedy na výši odebírané a odváděné vody. Naopak, čím menší je spotřeba vody v lokalitě, tím větší díl fixních nákladů na jeden metr krychlový vody připadne. V tomto směru ovlivní výši ceny například skladba velkoodběratelů v dané lokalitě, nebo hustota osídlení. (V lokalitě Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí v tomto směru náklady nepříznivě ovlivňuje skutečnost, že velkoodběratelé, jako jsou Silon, Madeta nebo Teplárna Tábor, nejsou napojeni na rozvody Vodárenské společnosti Táborsko.) Rozdílné jsou také náklady na surovou vodu. Pokud má lokalita ve své blízkosti kvalitní zdroj pitné vody, jsou náklady takového vlastníka nižší, než když je třeba vodu dopravovat z desítek kilometrů vzdáleného zdroje. Cenu rovněž ovlivňuje odpovědnost vlastníka vodohospodářské infrastruktury za stav svého majetku. Příjem z vodného a stočného by měl zajistit dostatek prostředků na obnovu tohoto majetku. Bez postupné obnovy majetku by časem došlo nevyhnutelně ke kolapsu celého systému. V Táboře je odváděno v nájemném, ze kterého je v drtivé většině obnova majetku financována, více než 30 % prostředků získaných z vodného a stočného. Z těchto důvodů není možné jednoduchým způsobem porovnávat ceny vodného a stočného v jednotlivých lokalitách. Navíc v některých lokalitách je zavedena dvousložková cena vodného a stočného, kdy je vedle pohyblivé složky ceny, která se odvíjí od spotřebovaných nebo odvedených metrů krychlových vody, ještě stanovena pevná složka ceny, kterou platí všichni připojení odběratelé, bez ohledu na výši odběru. Výše pevné složky je stanovována podle dimenze vodoměru, nebo podle dimenze přípojky, anebo podle ročního množství odebrané vody. V přiložené tabulce je přehled cen V+S pro rok 2008 z vytipovaných lokalit, kde platí jednosložková cena V+S. Ing. Milan Míka ředitel VST, s. r. o. organizace vodné stočné celkem bez DPH celkem s DPH (v Kč/m 3 ) (v Kč/m 3 ) (v Kč/m 3 ) (v Kč/m 3 ) VST, s. r. o. 32,30 22,50 54,80 59,73 Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 23,10 26,41 49,51 53,97 Vodárna Plzeň, a. s. Plzeň-město 21,92 18,65 40,57 44,22 Vodárna Plzeň, a. s. Vodárenská a kanalizační, a. s., Plzeň-sever 33,87 22,20 56,07 61,12 Starý Plzenec 23,31 34,26 57,57 62,75 Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 26,18 22,45 48,63 53,01 Severočeská vodárenská společnost, a. s. 29,56 25,78 55,34 60,32 Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. 30,55 24,48 55,03 59,98 Chevak Cheb, a. s. 29,50 25,50 55,00 59,95 Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Třebíč 32,70 22,10 54,80 59,73 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 29,36 25,64 55,00 59,95 Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. 27,52 23,39 50,91 55,50 Ostravské vodovody a kanalizace, a. s. 24,84 22,00 46,84 51,06 Královéhradecká provozní, a. s. 25,82 26,11 51,93 56,60 Středočeské vodárny, a. s. 32,70 24,30 57,00 62,13 Vodárenská akciová společnost, a. s. svazek Blansko 29,55 29,80 59,35 64,69 Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. Písek 32,47 22,36 54,83 59,76

3 V souvislosti s výstavbou IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Doubí u Tábora Tábor došlo po roce k dalšímu významnému omezení dopravy v jednom z nejdůležitějších dopravních uzlů města Tábora v oblasti Černých mostů. Uzavírku Černých mostů povolil Městský úřad Tábor, odbor dopravy od 26. května do 22. června. Úplná uzavírka pod Černými mosty byla zahájena v pondělí 26. května v 9.00 hodin, kdy začaly práce na konstrukčních vrstvách komunikace a chodnících. V rámci stavby je zároveň upraveno světelné signalizační zařízení křižovatky a přeložen elektrický kabel. Rozsah prací a nutnost dodržet veškeré bezpečnostní předpisy, bohužel, neumožňují realizovat stavbu bez vyloučení veškeré dopravy. Průchod pěších staveništěm je však po celou dobu uzavírky zachován střídavě vždy po jedné straně Budějovické i Chýnovské ulice. Objízdné trasy byly stanoveny ve směru České Budějovice centrum po silnicích č. I/3 a I/19 (obchvat Tábora), dále po třídě Čsl. armády (II/603) a Budějovickou ulicí (II/137). Ve směru centrum České Budějovice, Brno objízdná trasa vede Budějovickou ulicí (II/137), dále po místních komunikacích ulicemi Husovou, Údolní, Hromádkovou, Komenského, Rokycanovou a Soběslavskou (II/603) viz mapu. S uzavírkou jsou spojeny i změny dopravního značení na objízdné trase je na místních komunikacích zákaz zastavení. V křižovatce Husovy a Údolní ulice je změněna přednost v jízdě ve prospěch Husovy ulice a stejně tak je upřednostněna doprava na objízdné trase v křižovatce Hromádkovy a Komenského ulice. I díky pochopení všech našich občanů proběhla loňská uzavírka bez větších problémů, i když dopravní situace ve městě byla samozřejmě komplikovaná. Jednoduché to nebude ani letos, a proto jsme žádali zhotovitele koridoru o co nejkratší uzavírku. Všechny řidiče opětovně upozorňujeme na nutnost pozorně sledovat dopravní značení. Všem předem děkuji za toleranci, řekla k omezení dopravy starostka města Hana Randová. Uzavírka v oblasti Černých mostů se samozřejmě dotýká i místní a linkové autobusové dopravy, což ovlivňuje nejen samotné obyvatele Tábora, ale také návštěvníky města. Od 26. května 9.00 hodin do 22. června hodin nefunguje zastávka MHD Černé mosty a autobusy jezdí po stanovené objízdné trase. Náhradní zastávka je obousměrně v Rokycanově ulici mezi železničním přejezdem a Husineckou ulicí pro linky č. 10, 11, 13, 14, 15, 16 a 50. Linky č. 18, 20, 21, 22, 30, 31, 40 a 41 se vrací do Chýnovské ulice s otočením na kruhovém objezdu bez vynechání zastávek, a to obousměrně. Linková autobusová doprava ve směru Tábor Chýnov a opačně vynechává zastávku Tábor, Tapa a Tábor, Chýnovská ulice. Náhradní zastávkou je Tábor, Rokycanova. Autobusy na trase Tábor Mladá Vožice a Čekanice jezdí po objízdné trase bez vynechání zastávek. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a zhotovitelem Sdružení Doubí Tábor, jehož členy jsou akciové společnosti OHL ŽS, Subterra a Viamont DSP. červen 2008 strana 03 dopravní omezení a uzavírky Další velká uzavírka Černých mostů od 26. května do 22. června 2008 Projektovou dokumentaci vypracoval SUDOP Praha, a. s. Další informace podá: Magdalena Boukhemisová mediální zástupce Madison PA tel.: , mobil: Uzavírka silnice č. I/3 v Plané nad Lužnicí Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, povolil na základě žádosti firmy OHL ŽS, a. s., z důvodu výstavby nové okružní křižovatky uzavírku výše uvedené silnice v úseku k. ú. obce Planá nad Lužnicí (mezi Planou nad Lužnicí a Táborem). Uzavírka je částečná a má dvě etapy. Při druhé, která začala ve středu 21. května a potrvá až do 28. června, je průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Doprava je na místě řízena pověřenými pracovníky nebo semafory. Upozorňujeme řidiče, že zde vznikají dlouhé kolony, a proto je žádáme o velkou trpělivost. (dop) Omezení dopravy: Černé mosty, most Čelkovice, Planá nad Lužnicí Uzavírka silnice III/1371, most Čelkovice 27. května 7. listopadu, objízdná trasa III/137 Slapy, Malšice, III/1376 Lom, Zhoř u Tábora, Planá nad Lužnicí I/3. Uzavírka silnice II/137, II/603 Černé mosty 26. května 22. června, objízdná trasa do centra 1/3, I/9 obchvat Tábora, tř. Čs. armády, II/137 z centra ul. Husova, Hromádkova, Rokycanova, II/603 Soběslavská. Uzavírka jedné poloviny silnice I/3 v Plané nad Lužnicí (ČSPHM VHL) 22. května 28. června, objízdná trasa střídavě vždy po polovině silnice.

4 strana 04 červen 2008 obnova parku; územní plán Obnova parku U Popraviště spěje do závěrečné fáze V současné době je dokončována již čtvrtá etapa zkulturnění tohoto prostoru celoměstského významu. K úplnému dokončení obnovy parku chybí realizovat 5. a 6. etapu. Projekt 5. etapy řeší centrální přístupovou cestu z Pražského sídliště a úpravu zdevastované betonové shromažďovací plochy. Na centrálním přístupovém chodníku ze sídliště bude vybudováno odpočívadlo s pergolami a lavičkami. Pergoly budou osázeny pnoucími rostlinami s postupnou dobou kvetení. Kvůli komornějším pietním aktům na popravišti bude redukována plocha z betonových panelů a místo ní realizován trávník a malá dlážděná plocha z žulové dlažby. Součástí projektu je i revitalizace stávající zeleně, zejména odstranění dožilých porostů a dosadba novými keři a solitérními stromy. Prostory umístění laviček budou doplněny koši na odpadky. Staré a Nové město, Sídliště nad Lužnicí, Maredův vrch kamionová doprava částečným řešením bude snížení podjezdné výšky pod Černými mosty, definitivním řešením pak realizace přeložky komunikace vedoucí na Bechyni (ta se začne projektovat poté, co se potvrdí její ukotvení v konceptu územního plánu stanovisko investora JČ kraj) Smyslov, Záluží, Měšice, Měšice-Svatá Anna, Hlinice potřeba vymezení zelených pásů podél obchvatu podpora města, připravují se investiční kroky k realizaci potřeba severně trasovaného a bezpečného pěšího a cyklistického propojení Měšic se Zárybničnou Lhotou, možnost realizace lávky přes dálniční těleso podpora města, začíná vyjednávání s ministerstvem ohledně možnosti realizace lávky, protihlukových opatření podél dálnice požadavek řešení rekreační zóny Měšice a Svatá Anna zapracuje se v severní části Měšic a části vrchu Svatá Anna (nesouhlas vlastníků příslušných pozemků) zachování železničního přejezdu Čápův dvůr, ponechání statutu účelové komunikace ke Svaté Anně neplánují se žádné změny podpora investiční výstavby infrastruktury zhodnocením stavebních parcel pro rodinné domy v Hlinici je věcí vlastníka, s ohledem na nové Zásady města lze částečně řešit subvencí z veřejných prostředků v Optimální variantě partnerství ; cílem je v tuto chvíli preferovat takové projekty pro ryze nekomerční subjekty, které byly spíše opomíjeny, např. investice do škol, školek, kulturních aktivit Předmětem závěrečné 6. etapy je kompletní rekonstrukce prostoru popraviště, přístupového chodníčku se zastávkami a památníku u tř. Kpt. Jaroše. Veškeré stávající prvky uměleckých děl, nápisů a letopočtů budou očištěny a nakonzervovány. Dřevěná bariéra z fošen bude nahrazena konstrukcí z trvanlivých exotických dřevin. Původní veřejné osvětlení nebude Horky, Větrovy, Čelkovice zábor účelové komunikace částí stavby jasné stanovisko rady města k odstranění stavby citlivé trasování přeložky na Bechyni, ochrana vodních zdrojů, řešení cestní sítě požadavek města na respektování retenčních schopností území, předjednáno je úrovňové křížení s dráhou ČD (úspěšně vyjednáno, s ohledem na požadavek samospráv); město zpracovává koncepci cestní sítě v extravilánu pro celé své správní území s výhledem obnovy do pěti let požadavek udržení prostorových odstupů zástavby Starých a Nových Horek zapracováno v konceptu (nesouhlas vlastníků příslušných pozemků) udržet charakter zástavby ryzích samot na Dolních Horkách v zastavitelných plochách koncept tento požadavek zohledňuje koeficientem maximální zastavitelnosti požadavek udržet rozsah zástavby v Čelkovicích na stávající hraně současné výstavby zapracováno, nepředpokládá se další rozšiřování Zárybničná Lhota nesouhlas s jižní i severní variantou trasování, snaha hledat více severněji trasovanou přeložku obchvatu prověří se v konceptu s podporou města zvýšení bezpečnosti pěších přechody s ostrůvky a jejich osvětlením podpora města, zpracování studie, obnoveno. Provede se pouze osvětlení pietního místa, nasvícení pomníčků vyhlazených obcí a vstupního pylonu. Osvětlení bude v provozu denně jen ve večerních hodinách. Z přístupového chodníku od tř. Kpt. Jaroše bude odstraněno původní zadláždění z betonové vymývané dlažby. Nová zádlažba chodníku bude provedena z žulové dlažby s protiskluzovou s cílem přesvědčit vlastníka komunikace a policii o potřebě takové realizace Stoklasná Lhota územní plán bude zohledňovat komplexní pozemkovou úpravu dokumentace již byla předána Pražské sídliště, Náchodské sídliště, Klokoty, Všechov, Zahrádka, Náchod Zahrádka řešení účelové komunikace na pozemcích města město vstoupí do jednání s vlastníky s cílem vyřešit tuto komunikaci na svém historickém majetku kruhová křižovatka místo mimoúrovňové v lokalitě za Pražským sídlištěm (písecký obchvat) jedná se o dlouhodobý výhled (asi 20 let), s ohledem na možnou čtyřpruhovou komunikaci není reálné řešit kruhovou křižovatku; je zde také riziko většího dávkování dopravy do Klokot a Pražského předměstí (všechny odbočné větve mají stejnou důležitost a uživatel osobního automobilu pak bude volit kratší trasu) absence chodníku v lokalitě Všechov bude zadána studie s cílem najít řešení akceptovatelné pro vlastníka komunikace úpravou. Realizační práce se dotknou i přilehlých ploch veřejné zeleně. Na úhradu nákladů požádalo město o dotaci z fondů EU. Pokud bude městu dotace přidělena, zahájí realizační práce v závěru letošního roku a budou ukončeny během prvního pololetí roku příštího. František Krejčí odbor investic a strukturálních fondů Územní plán a revitalizace veřejných prostranství V dubnu proběhlo veřejné projednání konceptu územního plánu. Následně ještě šest besed za účasti více než 400 občanů. Nosným tématem byl koncept nově zpracovávaného územního plánu a v příměstských částech možnosti revitalizace veřejných prostranství. Předkládáme seznam nejvýraznějších problémů a pravděpodobný scénář, jak s nimi bude naloženo. Některé z nich nemají přímý průmět do tvorby konceptu, jsou však důležité z hlediska samosprávy, a proto i ony byly předloženy k písemnému vysvětlení. Čekanice, Blanické předměstí vymezení ploch pro rekreační zónu v Čekanicích zapracováno v konceptu, připravuje se územní studie využití ploch nad rybníkem Obecní a v lokalitách u hřbitova a vodojemu vyškrtnutí plochy pro průmysl v blízkosti zástavby Čekanic prověří se v návrhu, je také požadavkem města (změna funkčního využití na méně obtěžující činnosti) bezpečné řešení přístupu po panelové cestě k nádrži Jordánu započata jednání s vedením ČD, město bude trvat na změně současného stavu, který chodce a cyklisty ohrožuje nesouhlas s cyklostezkou v Průběžné ulici ztráta parkování město na cyklostezce trvá, je dotažena koncepčně až do Čekanic, rada schválila materiál, který dává mandát jednat o směnách městských pozemků, s cílem řešit parkování v relativně rozumných vzdálenostech (signatáři petice budou ještě vyrozuměni detailnějšími informacemi) Na základě výsledku projednání konceptu územního plánu zpracuje pořizovatel, kterým je odbor územního rozvoje, pokyny pro zpracování návrhu, včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu bude schvalovat zastupitelstvo města. Následovat bude zpracování a projednávání návrhu územního plánu. Koncept bude ještě konzultován s radou a zastupitelstvem města, poté schválen. Revitalizace veřejných prostranství, která byla s občany a zástupci místních samospráv konzultována, bude předložena radě města ke schválení a do dvou let by se měla zrealizovat všechna opatření (kromě řešení obnov místních komunikací). Martin Jirovský místostarosta

5 Původní hřbitovní kaple sv. Filipa a Jakuba, která stávala na místě současného kostela sv. Jakuba, je nejstarší sakrální stavbou v Táboře, z doby hospodářského rozkvětu kraje po polovině 14. století, který se zřejmě projevil i na předešlém místě Tábora Hradišti. Nasvědčuje tomu historická zpráva z roku 1370, která se o Hradišti zmiňuje již jako o hradu. Týká se pánů z Ústí a uvádí, že po smrti Jana, syna Sezimy z Ústí, se nedílnými dědici hradu stali další jeho dva synové, Oldřich a Sezima. Jiná zmínka pochází z roku 1388, kdy se ve vztahu k ústecké faře připomíná u hradu Hradiště kaple sv. Filipa a Jakuba. Její poloha vylučuje, že by snad šlo o hradní kapli. Podle její širší funkce můžeme usuzovat, že koncem 14. století byla táborská ostrožna aspoň zčásti osídlena i mimo areál hradu potvrzují to i archeologické nálezy z dalších míst. Historický záznam o dvou mlýnech při Tismenickém potoku poukazuje také na to, že nedaleko hradu stály dva hospodářské dvory. Podle svědectví písemných pramenů již roku 1388 stála na zdejším hřbitově pod Bechyňskou branou kaple zasvěcená sv. Filipu a Jakubu. Uvádí se, že v ní nechal Ondřej z Ústí, kanovník kostela Pražského, zřídit dva oltáře. Během bouřlivých let husitské epochy potkalo drobnou stavbu, která se na Bechyňském předměstí nemohla těšit z ochrany městských hradeb, příliš mnoho úhon. Do stejné doby rozkvětu a zvelebování města, kdy vyrostl nový děkanský kostel i radnice, proto spadá i nutná obnova hřbitovní kaple. Zasloužila se o ni již někdy záhy po roce 1470 soukromá osoba, jistá Kateřina, vdova po Prokopu Pražákovi z Hlavatce. Ve svém kšaftu (závěti) vyjádřila přání kapli obnovit a pro tento účel neváhala připravit své dědice o potřebný obnos peněz. Kapli bylo ovšem třeba postavit téměř celou znovu. Jak dokládá archeologický výzkum provedený v interiéru kostela v roce 1991, zvětšili tehdejší stavebníci loď na šířku i na délku. Důkazem o existenci starší, menší kaple je tehdejší nález mince z doby českého krále Jiřího z Poděbrad, s datováním po polovině 15. století. Po archeologickém výzkumu se půdorysné obrysy původní gotické kaple sv. Filipa a Jakuba zvýraznily barevně odlišnou dlažbou v podlaze kostela. Nynější podoba kostela sv. Jakuba pochází přibližně z poloviny 16. století a je výsledkem několika barokních úprav. Z roku 1656 pochází záznam, že 28. července bylo placeno Matouši Plockovi při stavění kapličky na krchově za devět dní 139 zlatých. Naposledy došlo k přestavbě po roce 1744, kdy kostel vypálila pruská vojska obléhající Tábor, o dva roky později byl znovu obnoven děkanem Pavlem Klášterským z Rosengartenu. červen 2008 strana 05 táborské zajímavosti TÁBORSKÉ ZAJÍMAVOSTI Kostel sv. Jakuba park Pod Kotnovem Znovuzřízení kostela hlásá nápis na zdi za oltářem Leta Panie 1746, 24. julii, po vypálení od prajského vojska tento chrám Páně obnoven, posvěcen, nebo požehnán jest z dovolení vrchnosti duchovní skrze vel. Pána děkana táborského P. Klášterského, který kostel nejen posvětil, ale také celou obnovu financoval. V barokním období dostal kostel také novou výzdobu, z níž některé kusy přežily až do našich časů. Obraz na hlavním oltáři pochází z roku 1864, představuje sv. Jakuba a jeho autorem je Václav Předák, někdejší rada c. k. krajského soudu v Táboře. Interiér kostela dodnes zdobí náhrobky rodin Přehořovských z Kvasejovic, Helmů z Vorlova a Pštrosů z Mirotína, pocházející z let Kapli sv. Filipa a Jakuba obklopoval starý táborský hřbitov. Pohřbívalo se zde od konce 14. století, avšak dosud nejstarší heraldický náhrobek Václava Kropáče ze Strkova pochází teprve z roku Je určitou zvláštností, že na přilehlé ploše u kostela byly založeny dva hřbitovy: křesťanský a židovský. Oba vznikly plánovitě a charakterizují je tři základní prostory: horní nejstarší část křesťanského hřbitova, střední část vzniklá jeho rozšířením v roce 1890 a spodní část židovský hřbitov, který byl založen roku 1634, kdy Židé koupili od obce Tábora zahradu za hradskou branou a upravili ji na hřbitov. Za druhé světové války udržovaný židovský hřbitov Němci zlikvidovali. Křesťanský hřbitov, jenž sloužil od 15. století až do dvacátých let 20. století a bylo zde podle odhadu odborníků pohřbeno okolo 150 tisíc lidí, byl před rekonstrukcí v dezolátním stavu. Převážná část náhrobků byla zničena, železné, litinové i kované kříže a ohrádky byly od podstavců ulámány nebo odřezány a postupně zcizovány. Téměř všechny hrobky byly násilím otevřeny. V havarijním stavu byla i márnice, situovaná poblíž opěrné zdi, oddělující křesťanský a židovský hřbitov. V letech se přikročilo k adaptaci hřbitovního areálu na městský park, který dostal jméno park Pod Kotnovem a vznikl spojením obou původně nepropojených hřbitovů, křesťanského a židovského, v jeden celek. Park zaujímá rozlohu necelých 1,5 ha a po Holečkových sadech z roku 1832 a Husově parku z roku 1910 se stal třetím nejstarším táborským parkem, mladším je pouze park U Popraviště z roku Foto: Miloš Roháček V průběhu adaptace hřbitova na park byla pozornost přednostně věnována výtvarně významným náhrobkům a hrobům zde pohřbených významných osobností. Umělecky významné a dochované náhrobky byly soustředěny v lapidáriu v těsné blízkosti kostela sv. Jakuba nebo v jeho interiéru a k hlavní přístupové cestě od brány ke kostelu. Na původním místě při hlavní cestě se např. nalézá dílo pražského sochaře Emanuela Maxe pomník Antonína Hanikýře ( 1835), v centrální části prostoru zůstal zachován památník básníka a kněze Josefa Vlastimila Kamarýta ( 1833) a náhrobek Antonína Volemana, významného funkcionáře sociálnědemokratické strany v Táboře před první světovou válkou, kterému se podařilo ustanovit nemocenskou pojišťovnu pro dělnictvo, a když roku 1905 zemřel, stal se jeho pohřeb bez církevních obřadů, jehož se zúčastnilo na 2000 lidí, mohutnou demonstrací táborského dělnictva. Místa nedochovaných pomníků významnějších osobností jsou označena kamennými epitafními deskami kupř. spisovatele Jana Formánka Činoveckého ( 1875), básníka Karla Vlasáka ( 1880), malíře Jana Vondráčka ( 1919) nenápadná epitafní deska připomíná českého vlastence a manžela spisovatelky Boženy Němcové Josefa Němce ( 1879), který trávil poslední léta života u syna Karla, zahradníka a učitele hospodářské školy v Táboře. Na terase pod kostelem zůstal společný hrob vojáků z první světové války. Pomník táborského sochaře J. V. Duška, znázorňující les křížů, představující zrušené vojenské hroby, se dočkal v loňském roce rekonstrukce. V části bývalého židovského hřbitova zůstal zachován památník obětem okupace a v roce 2002 zde byl židovskou obcí zřízen památník židovským obětem druhé světové války ze dvou židovských transportů z Tábora a okolí do Terezína. Mimořádná je více než stopadesátiletá vysoká zeleň, převážně lípy. Aleje s porostem formují prostor parku do menších částí sestávajících z travnatých ploch doplněných stromy s keřovým patrem. Prvořadým úkolem rekonstrukce bylo nejprve pietní vypořádání se se zbytky hřbitova, následovalo srovnání terénu, uvolnění prostoru kolem kostela sv. Jakuba, úprava hřbitovních zdí a oplocení. Byly zřízeny chodníky pro pěší s novými schodišti, především v části bývalého židovského hřbitova. Na celou plochu byl navezen humus, byla zatravněna, doplněna výsadba a postaveny veřejné záchodky. Během více než pětadvacetiletého provozu se ale park stal několikrát cílem vandalů a utrpěl značné škody. V polovině sedmdesátých let minulého století byla zahájena obnova kostela, která probíhala v několika etapách. V době přerušení rekonstrukce byl objekt využíván jako depozitář muzea. Veškeré opravy, včetně renovace mobiliáře, financovalo město Tábor. Z poslední doby pochází rekonstrukce cestní sítě, včetně schodišť, zřízení dětského hřiště (2002), rekonstrukce veřejného osvětlení (2003), ošetření a dosadba zeleně (2004) a rekonstrukce ohradních zdí parku, která probíhá dosud. Dnes kostel díky dobré akustice a vhodnému prostředí slouží k pořádání koncertů a jiných kulturních akcí. Jedna z nejstarších dochovaných staveb ve městě se tak i se svým nejbližším okolím stala přirozenou součástí života obyvatel Tábora. Ing. arch. Miloš Roháček odbor územního rozvoje

6 strana 06 červen 2008 program kina a divadla ÚO SVAZU DIABETIKŮ kondiční plavání středa hodin pravidelná poradenská činnost v kanceláři DIA, Nemocnice Tábor, budova 2 středa hodin placení členských příspěvků HOUSŮV MLÝN TÁBOR Noc kejklířů 27. června, hodin HRADNÍ DUO koncert kapely Info na: tel.: Exkurze z cyklu Přírodou krok za krokem sobota 14. června ZÁMECKÝ PARK NA JEMNIŠTI sraz: hodin na autobusové zastávce v Jemništi neděle 29. června PŘÍRODA VESELSKÝCH PÍSKOVEN sraz: 9.15 hodin, Veselí n. L., parkoviště u pískoven Více na: Výstavy v Blatském muzeu v Soběslavi 1. května 30. září MOŘE A ŽIVOT největší výstava o mořích a mořské fauně, jaká se kdy konala v jižních Čechách 13. června 31. července KAREL ANČERL let od narození proslulého dirigenta vernisáž: 12. června v hodin Doplnění 6. a 8. třídy Orbis-Pictus Církevní základní škola Orbis- -Pictus vypisuje výběrové řízení na doplnění počtu žáků v 6. a 8. třídě od školního roku 2008/2009 (tj. od 1. září 2008). Důvodem je velká úspěšnost dětí u přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium a jejich následný odchod ze školy. Výběrové řízení proběhne v úterý 10. června ve hodin v budově školy v Budějovické 825 v Táboře. Bližší informace na tel.: nebo SETKÁNÍ SBĚRATELŮ V sobotu 14. června pořádá Jihočeský klub sběratelů v Táboře od 7.30 do hodin v Domě armády v Kyjevské ulici velké letní setkání sběratelů. Dále se každou neděli od 9.00 do hodin sběratelé scházejí v restauraci Na Svépomoci (Maredův vrch). Bližší informace na tel.: Kino Svět Tábor červen neděle , a hod., pondělí a hod., úterý a hod., středa a hod., čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod.: U MĚ DOBRÝ pondělí hod., úterý hod.: TAJEMSTVÍ PRSTENU středa hod.: AMORŮV ÚLET čtvrtek a hod., pátek a hod., sobota a hod., neděle a hod., pondělí a hod., úterý hod., středa hod.: INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY sobota hod., neděle hod.: NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA pondělí hod., úterý hod., středa hod.: MONGOL ČINGISCHÁN úterý hod., středa hod.: V ÚDOLÍ ELAH neděle 1. června, hodin O. a J. Melíškovi, O. Lipský, Z. Svěrák, J. Uhlíř, K. Hoffmann: AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ předplatné sk. E úterý 3. června, hodin N. Machiavelli: MANDRAGORA předplatné sk. A úterý 10. června, hodin MUSICA DOLCE VITA D. Demuthová, Ž. Vokálková, Z. Šolcová předplatné sk. H čtvrtek 12. června, hodin 264. barevný čtvrtek čtvrtek hod., pátek hod., sobota a hod., neděle a hod.: KULIČKY čtvrtek a hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod., pondělí a hod., úterý a hod., středa a hod.: SEX VE MĚSTĚ pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: NÁŠ VŮDCE sobota hod., neděle hod.: BOBULE pondělí hod., úterý hod.: KARAMAZOVI středa hod., čtvrtek hod.: SUPRHRDINA čtvrtek hod., pátek hod., sobota a hod., neděle a hod.: HORTON čtvrtek hod., pátek hod., sobota Divadlo Oskara Nedbala červen ISTANBUL OČIMA FOTOGRAFA mimo předplatné pátek 13. června, hodin L. Stroupežnický: NAŠI FURIANTI prémie pro všechny předplatitelské skupiny mimo předplatné sobota 14. června, hodin G. Sibleyras, J. Dell: PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ předplatné sk. B neděle 15. června, hodin Z. Kozák: O ŠEVCI ONDROVI A KOMTESCE JULINCE Nová železniční zastávka Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Praha jako investor stavby IV. železničního koridoru spolu se zhotovitelem Sdružením Doubí Tábor oznámili, že 6. května byla dokončena modernizace traťového úseku Planá nad Lužnicí Tábor. Na 79,208 km vznikla nová železniční zastávka Tábor Čápův dvůr, která bude otevřena od změny jízdních řádů dne 15. června 2008, kdy zde začnou pravidelně zastavovat vlaky. Završena tak bude několikaletá snaha města a Jihočeského kraje o zlepšení dopravní obslužnosti uvnitř táborské aglomerace. Umístění zastávky vychází z územního plánu aglomerace Tábor, S. Ústí, Planá n. L. Počítá s ní také projekt rozvoje dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Zastávka bude součástí Integrovaného dopravního systému Tábor, S. Ústí, Planá n. L., který s účastí Českých drah, a. s., a dopravní firmy COMETT PLUS, spol. s r. o., funguje od roku V budoucnosti bude začleněna také do integrovaného systému kraje. Nová zastávka bude obsluhovat přilehlou obchodní zónu na jižním okraji Tábora a nedaleké Sídliště n. L. (et) a hod., neděle a hod., pondělí a hod., úterý a hod., středa a hod.: FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: ZABÍJEČ OVCÍ pondělí hod., úterý hod., středa hod.: ÚTĚK DO DIVOČINY čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod.: WINX CLUB VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ čtvrtek a hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod.: SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: KAŽDÝ PRO SEBE A BŮH PROTI VŠEM sobota hod., neděle hod.: KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ pondělí , a hod., úterý 1. července hod., středa 2. července hod.: STALO SE prémie pro všechny předplatitelské skupiny mimo předplatné pondělí 16. června, hodin N. Koljada: SLEPICE předplatné sk. F čtvrtek 19. června, hodin P. Quilter: JE ÚCHVATNÁ předplatné sk. A pátek 20. června, hodin N. Coward: LÍBÁNKY aneb Láska ať jde k čertu předplatné sk. D Hudební kurzy Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu nabízí v příštím školním roce 2008/2009 možnost výuky na hudební nástroje klavír, zobcovou flétnu, kytaru, klávesové nástroje, elektrickou kytaru, akordeon. Přihlášky a veškeré informace vám budou poskytnuty u paní Jany Novákové (tel.: , Příspěvek na úhradu nákladů (školné) činí 200 Kč měsíčně, ročně 2000 Kč. Přihláška je závazná a platí na celý školní rok (září červen).

7 červen 2008 strana 07 festival léto nad jordánem FESTIVAL LÉTO NAD JORDÁNEM TÁBOR 2008 spojený s přehlídkou ohňostrojů VULKÁN 2008 pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka čtvrtek 26. června 9.00 hodin areál Housova mlýna HUSITSKÝ PĚTIBOJ soutěž školních týmů (pro ZŠ). Pořádá Sdružení Housova mlýna, hodin Žižkovo náměstí HANA A PETR ULRYCHOVI se skupinou JAVORY koncert hodin nábřeží Jordánu Zahajovací OHŇOSTROJ s názvem Magický kalich v podání Theatrum Pyroboli přehlídka ohňostrojů VULKÁN 2008 Ohňostroj bude odpálen ze sokolské plovárny. pátek 27. června hodin Žižkovo náměstí HURÁ NA PRÁZDNINY! velká kouzelnická show, klauni TOPI a MOPI, soutěže a atrakce pro děti, ukázky vybavení a soutěže pořádané Městskou policií Tábor hodin zahrada Střelnice ČAJ O PÁTÉ hudební podvečer se Swing Bandem Tábor a Old Steamboat Jazz Bandem (J. Hradec) hodin kluby a hospůdky na Starém městě HUDEBNÍ PUBY Hostinec Na druhém břehu, Penzion Alfa, Jam club Poslední nota, Cafe gallery MP7, Jazz galerie Charley, Hospůdka na sadech, Music club Orion a Music bar Bardo vystoupí kapely různých žánrů Please the trees, Štěpán Smetáček & friends, Friday night Begma party, Havana street, Spadané listí a další Pořádají OS FEST 2004 a Slunowrat Tábor, hodin Staré město, Velký šanc KEJKLÍŘI POD HVĚZDAMI ANEB DESATERO MAGICKÝCH ZASTAVENÍ zažijete noc plnou kouzel, magie a nečekaných setkání Pořádá Sdružení Housova mlýna, Oba ohňostroje (26. a 28. června) budou odpáleny ve hodin ze sokolské plovárny. Hudba k ohňostrojům bude reprodukována z nejbližšího okolí nádrže Jordán nebo ji bude možné naladit v uvedenou dobu na vlnách KISS Jižní Čechy 97,7 FM. Festival pořádají město Tábor, SNIP & CO, reklamní společnost a Sbor dobrovolných hasičů Tábor. sobota 28. června 9.30 hodin tř. 9. května, Křižíkovo nám. Parkány, Žižkovo náměstí, Žižkova ulice SPANILÁ JÍZDA historické a soudobé požární techniky v rámci 140. výročí založení SDH Tábor hodin Vodárenská věž, Tržní náměstí ŽIVÁ TRADICE vytáčení keramiky z volné ruky Zajišťuje SPŠ keramická Bechyně TÁBORSKÉ POSTŘIŽINY aneb Návrat do života našich prarodičů hodin Žižkovo náměstí, Palackého, Pražská, Parkány, nádvoří hradu Kotnova KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD A VÝSTAVA VETERÁNŮ hodin nádvoří hradu Kotnova KULTURNÍ PROGRAM účinkují: dechová hudba Keramička, Helikonkové duo, jarmareční šraml, pěvecký sbor Domino, His Master s Voice Band, Swing Band Tábor, pouliční umělci, taneční soubory, flašinetář a další a navíc: učňovské zabijačkové speciality, sekaný turecký med, cukrová vata a další pochutiny. Po celou dobu programu můžete vidět v provozu repliku historické lokomobily, ukázky výroby lidových umělců a další překvapení hodin prostor vestibulu Střelnice OTEVŘENÍ VÝSTAVY archiválií SDH Tábor v rámci 140. výročí založení SDH Tábor hodin Žižkova ulice prostor před Střelnicí VÝSTAVA POŽÁRNÍ TECHNIKY v rámci 140. výročí založení SDH Tábor hodin Žižkovo náměstí OŽIVENÉ NÁMĚSTÍ hudba, výtvarné dílny pod širým nebem hodin Žižkovo náměstí LAURA A JEJÍ TYGŘI koncert hodin nábřeží Jordánu veslařský klub VODNÍ FONTÁNA NA HUDEBNÍ MOTIVY se světelnými efekty v rámci 140. výročí založení SDH Tábor hodin nábřeží Jordánu OHŇOSTROJ s názvem Duhová rapsodie v podání Flash Barrandov SFX přehlídka ohňostrojů VULKÁN 2008 Tento ohňostroj bude odpálen pouze na 3 místech, a to v Brně, Táboře a na festivalu ve francouzském Cannes. Ohňostroj bude odpálen ze sokolské plovárny. neděle 29. června hodin nádvoří hradu Kotnova PROMENÁDNÍ KONCERT VOJENSKÉ HUDBY TÁBOR Na programu: Starci na chmelu a jiné české a světové muzikály Změna programu vyhrazena. Sledujte samostatné plakáty, podrobný program i na: (rubrika kultura). Hudba k ohňostrojům zazní na vlnách KISS Jižní Čechy 97,7 fm. Radio Blaník mediální partner kulturních programů festivalu. Všechny akce jsou přístupné zdarma.

8 strana 08 červen 2008 festival léto nad jordánem FESTIVAL LÉTO NAD JORDÁNEM TÁBOR 2008 spojený s přehlídkou ohňostrojů VULKÁN 2008 Uzavření sokolské plovárny Kvůli přípravám ohňostrojů bude pro veřejnost zcela uzavřena sokolská plovárna od 26. (6.00 hodin) do 29. června (12.00 hodin). Provoz venkovního bazénu u plaveckého stadionu nebude omezen. Výzva pro majitele rybářských loděk na Jordánu: Žádáme všechny majitele loděk umístěných na vodní nádrži Jordán, aby v době přípravy a konání ohňostrojů června zajistili své lodě proti případnému poškození či zneužití. Parkování Návštěvníci festivalu mohou v této době využít k dopravě do centra města autobusy MHD nebo mohou parkovat na odstavných parkovištích u plaveckého a zimního stadionu či na placených parkovištích u obchodního domu Delvita a nádraží ČD. Upozornění pro starší občany a chovatele psů: Vzhledem k tomu, že oba odpalované ohňostroje jsou typu III. a IV. třídy, způsobí v době od do cca 23 hodin zvýšenou hlučnost. Prosíme tímto o shovívavost především starší spoluobčany a chovatele psů. WC Žižkovo náměstí veřejné WC: června do hodin nábřeží Jordánu mobilní WC: 26. a 28. června budou otevřeny bez omezení Upozornění pro řidiče Město Tábor pořádá ve dnech 26. až 29. června festival Léto nad Jordánem 2008 spojený s přehlídkou ohňostrojů Vulkán S tímto festivalem bude souviset řada dopravních opatření a omezení. Žádáme řidiče, aby věnovali v těchto dnech zvýšenou pozornost dopravnímu značení především v oblasti Starého města a na nábřeží Jordánu, a to především kvůli zajištění bezpečnosti své a svého vozu. Řidiči, kteří dopravního značení neuposlechnou, najdou své vozy na odstavném parkovišti. Informace o odtažených vozech poskytne městská policie nebo Policie ČR. Dále řidiče upozorňujeme, že od 25. do 28. června bude omezen provoz na Žižkově náměstí pro potřeby stavby hlavního pódia a programů pořádaných v rámci festivalu. Další informace Ve čtvrtek 26. června bude od do hodin odkloněn průjezd městem přes obchvat a od do hodin zcela uzavřen průjezd na trase náměstí Fr. Křižíka Jordánská hráz Písecké rozcestí. V sobotu 28. června bude od do hodin odkloněn průjezd městem přes obchvat a od do ho- din zcela uzavřen průjezd oblastí nám. Fr. Křižíka Jordánská hráz Písecké rozcestí. Průjezd bude zachován pro záchrannou službu, policii, hasiče a autobusy MHD. Odklonění dopravy bude vyznačeno dopravním značením. Odtahy vozidel Odtahy vozidel z míst označených dopravním značením bude provádět městská policie. Informace o odtažených vozidlech na odtahovou plochu v areálu nábytkářské firmy VASSA v Měšické ulici získáte na telefonech či Dopravní uzavírky a omezení v rámci festivalu Během festivalu se v oblasti Starého města od 25. do 28. června uskuteční četné uzavírky. Prosíme občany o respektování dopravního značení. Žižkovo náměstí úplná uzavírka jižní strany náměstí: 25. června od do hodin (stavba pódia) úplná uzavírka jižní a východní strany náměstí: 26. června od 6.00 do hodin (program), 27. června od do hodin (program), 28. června od 8.00 do hodin (průvod, program) ulice Palackého, Pražská, Křižíkovo náměstí a Klokotská ulice úplná uzavírka: 28. června od 9.00 do hodin (průchod průvodu) ulice Žižkova a Střelnická úplná uzavírka: 28. června od 7.00 do hodin (výstava historické a soudobé požární techniky) objízdná trasa: Žižkovo nám, Tržní nám., Jordánská ulice, ulice ČSLA ulice Kvapilova, Ke Stadionu Míru částečná uzavírka: od 25. června hodin do 28. června 9.00 hodin (příprava a realizace ohňostroje) U všech uzavírek bude průjezd umožněn vozidlům záchranné služby, policie a hasičů. Další červnové akce odboru kultury neděle 1. června, hodin lesopark Pintovka DEN DĚTÍ zábavné odpoledne plné soutěží, pohádek a dalších překvapení června (úterý čtvrtek) Housův mlýn (Holečkovy sady) HUSITSKÉ DNY V TÁBOŘE spojené s návštěvou expozice Táborský poklad; určeno pro ZŠ středa 11. června, hodin Městská knihovna Tábor Domino Tábor koncert pěveckého sboru čtvrtek 12. června, hodin Divadlo O. Nedbala 264. barevný čtvrtek: ISTANBUL OČIMA FOTOGRAFA v závěru divadelní výstavy fotografií vás rozlehlým věčným městem Východu provede prostřednictvím osmi stovek snímků fotograf Jára Novotný; vstupné: 30 Kč Ve spolupráci s Divadlem O. Nedbala června FESTIVAL LÉTO NAD JORDÁNEM TÁBOR 2008 spojený s přehlídkou ohňostrojů VULKÁN 2008 Galerie U Radnice ul. Martínka Húsky 54 otevřeno: út so a hod. 22. května 25. června SETKÁNÍ LUDMILA LAGESSON-AND- RASKO kresby a nástěnné reliéfy JITKA VAHALÍKOVÁ sklo Galerie Vodárenská věž otevřeno: st ne a hod. 4. června 10. července KERAMIKA BECHYNĚ Bývalá sladovna v areálu táborského hradu (nyní Hotel Dvořák) otevřeno: po ne a hod. TÁBORSKÝ POKLAD stálá expozice vstup: zdarma Městská knihovna Tábor galerie Na Schodišti otevřeno: út pá hodin 1. června 31. srpna VÝSTAVA ECCE LIBRIS: S humorem do knihovny aneb Smích se lepí na paty výstava prací členů České unie karikaturistů června otevřeno: út pá hodin so hodin VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ žáků Církevní základní školy ORBIS-PICTUS v Táboře

9 červen 2008 strana 09 turistická sezona; polisiáda Ukliďme svět! ZŠ Husova 1570 oslavila 24. dubna Den Země netradičním způsobem pomocí při úklidu přírody. Uklízelo se na Mareďáku, podél cyklostezky z Tábora do Sezimova Ústí, na Kozím hrádku, Harrachovce, okolo Lužnice, mezi supermarkety Tesco a Kaufland, na Sídlišti nad Lužnicí a mnoha dalších místech v Táboře a okolí. O tom, že se všichni snažili, svědčí i množství nasbíraného od-padu. Celkem bylo sebráno 37 pytlů odpadků o celkové váze přibližně 700 kg. Akce byla součástí celosvětové kampaně Clean up the word!, do které se každoročně zapojují tisíce organizací i jednotlivců po celém světě. (dop) Prázdninové počítačové kurzy pro děti Ideální řešení pro pracující rodiče dětí ve věku 7 16 let připravila táborská průmyslovka na červenec. Letošní ročník je zaměřen na tvůrčí práci na počítači, využití internetu, práci s počítačovou grafikou, kreslení, vybarvování, skládání obrazu, tvorbu vizitky a letáku, modelování objektů v 3D-prostoru, tvorbu animace a základy práce s digitální fotografií. Prázdninové kurzy pro děti 7 16 let se konají vždy od pondělí do pátku. Děti jsou pod dohledem zkušených lektorů, a to každý den od 8.00 do hodin. Program je rozdělen na dopolední část, zaměřenou na získávání nových znalostí a dovedností, a odpolední část, která má spíše oddechový charakter, kde si děti nové vědomosti procvičují, případně odpočívají při jiných činnostech. Registrace a více informací na: nebo tel Otevření turistické sezony Již 5. ročník otevření turistické sezony v Táboře přilákal širokou veřejnost. Na turistické trasy se vydalo přes 250 účastníků. Největší zájem byl o Pochod za pohádkou na Hýlačku, jejž absolvovalo přes 150 rodičů s dětmi. Na šedesát cyklistů se vydalo na výlet za dobrodružstvím na hrad Choustník, kde na ně čekal adrenalinový zážitek v podobě zdolávání náročných lanových překážek. Pochodu s kaprem 1. Polisiáda mateřských škol Táborské mateřské školy mají za sebou 1. Polisiádu, která se konala 29. dubna ve sportovním areálu v Havanské ulici. Jak z názvu vyplývá, olympijské klání pro předškoláky připravili táborští městští policisté a nutno podotknout, že s velkým ohlasem a úspěchem. Jako při skutečné olympiádě nechyběl slavnostní nástup, slib a zapálení ohně. Poté se všechna družstva pustila do sportovního klání v sedmi disciplínách a jejich výkony nepřerušil ani drobný déšť. Ceny za své výkony na konci polisiády obdrželi všichni, ti nejlepší pak navíc i medaile a poháry. (fs) i Foto: archiv Jakubem na Harrachovku a rozhlednu Hýlačku se účastnilo 25 pěších turistů. Den plný zážitků vyvrcholil na Žižkově náměstí, kde se představili nejen místní taneční skupiny a Swingband Tábor, ale i táborští karatisté. V průběhu programu proběhlo slosování o věcné ceny určené aktivním účastníkům turistických tras. Akci podpořila Jihočeská centrála cestovního ruchu a Nadace Jihočeské cyklostezky. Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu NADACE SENIO Schůzky zájemců o internetový projekt se konají ve středu 4. a 11. června od hodin v Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. Sraz je před zadním vchodem do budovy. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR Husitským krajem sobota 31. května 34. ročník dálkového pochodu a 28. ročník cykloputování pěší trasy 10, 21, 27, 35 a 50 km a cyklotrasy 32, 52 a 71 km start: hodin od vlakového nádraží Běží liška k Táboru neděle 1. června 11. ročník turistického pochodu pěší trasy 10, 20 a 33 km, cyklotrasy 31 a 50 km start: hodin před klokotským klášterem připravena je též trasa pro zdravotně postižené a rodiče s malými dětmi se startem v ZŠ na náměstí Mikuláše z Husi od do hodin a délkou 3 5 km dle individuálních možností Podrobné informace o všech pochodech a výletech KČT Tábor na adrese: OS Verdan Nábřeží 206, Tábor-Čelkovice tel.: po st pá hodin pondělí 2. června, hodin v sadech místo bude upřesněno DEN DĚTÍ táborák + opékání špekáčků středa 18. června, hodin hřiště u zimního stadionu TURNAJ VE FOTBALE sportovní obuv s sebou Nabízíme také poradenskou činnost a komunitní centrum. DISKUSNÍ KLUB Setkání věnovaná tématům Kvalita života péče o tělo a vztahy a Kvalita života naše okolí a naše věci se uskuteční ve středu 4. a 18. června od hodin v Dlouhé ulici 325 v Táboře. Informace na tel.: SENIOR KLUB 12. a 26. června, hodin kongresový sál JčU Večery v lidovém tónu s tancem a živou hudbou hraje kapela J. Hýny Akce se koná za podpory města Tábora.

10 strana 10 červen 2008 mistrovství čr v atletice SON Tábor Rada oblastní organizace oznamuje, že od 1. července bude provozovat svoji činnost (kancelář, poradenství apod.) na adrese: Kamarýtova 752, Tábor (z náměstí T. G. M. podle botanické zahrady směrem k Jordánu). RCRADOST, o. s. Koželužská 140, Tábor tel.: sobota 14. června hodin POHÁDKOVÝ DVOREK aneb Odpoledne plné her a soutěží pro nejmenší vstupné: 30 Kč pátek 20. června hodin ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA Program Baby Signs pro rodiče dětí, které ještě plně nemluví na kurz můžete vzít děti i partnery kurzovné: 799 Kč (v ceně je kniha, DVD, leporela apod.) Přihlášky do 18. června na tel.: , nebo u: Info na: Kromě uvedených akcí probíhají pravidelné programy. Objednání a bližší informace vám poskytne koordinátorka RC RADOST Kateřina Bláhová na tel.: G-centrum Tábor je druhé nejlepší v ČR G-centrum Tábor bylo 22. května v Kongresovém centru v Poděbradech oceněno v rámci projektu Cena kvality, kterou pravidelně vyhlašuje časopis Sociální péče ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. To je garantem tohoto projektu a hodnotitelem kvality. G-centrum Tábor se umístilo na druhém místě v kategorii Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro seniory. Cenu převzala místostarostka města Tábora Mgr. Zuzana Pečmanová. Do Tábora však putovalo ještě jedno významné ocenění. Ředitel G-centra Tábor Jiří Horecký převzal z rukou ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase cenu Osobnost roku v sociálních službách roku 2008 za jeho přínos a aktivity v této oblasti. (jh) Královna sportů před olympiádou Letos bude jednou z největších sportovních událostí v Táboře mistrovství České republiky mužů a žen v atletice. Královna sportů se v rámci největšího domácího šampionátu představí v plné síle a s tím nejlepším na Stadionu míru první červencový víkend. Pro táborskou a jihočeskou atletiku je to největší atletická událost v historii, a tak se na ni snaží pořadatelé patřičně připravit a vytvořit pro závodníky a diváky co nejlepší podmínky. Závodníci si již táborský stadion vyzkoušeli při předchozích mistrovstvích České republiky, mítinku Velká cena Tábora i Memoriálu Ing. Jana Pána. Právě díky kvalitnímu stadionu a dobré organizaci těchto závodů byla právě Táboru dána důvěra tento nejprestižnější šampionát uspořádat. Očekává se účast více než 500 závodníků, kteří se kromě bojů o republikové medaile budou snažit také o plnění limitů pro olympijské hry v Pekingu. Táboráci tak budou mít možnost na vlastní oči vidět to nejlepší z české V neděli 6. července proběhne v Táboře Velká cena energetické společnosti E.ON v triatlonu. Velká cena je závodem Českého poháru všech kategorií a mistrovstvím ČR juniorských kategorií. Pořadateli jsou SK E.ON Triathlon Team, město Tábor a Armáda ČR. Centrum závodu bude na náměstí T. G. M. Tratě tvoří 0,75 km plavání v Jordánu, 20 km na kole ve třech okruzích na trati T. G. M. Švehlův most Horky (obrátka) Švehlův most Bechyňská Čelkovická Křižíkovo nám. Ústecká Údolní Husova atletiky. Jedná se o jedinečnou příležitost, a proto se očekává dobrá divácká návštěvnost. Pro návštěvníky se připravují i doprovodné programy v podobě pátečního hudebního koncertu a sobotních závodů pro děti formou zábavné formy Kids athletic. Každý soutěžní den budou slosovány vstupenky a výherci si tak mohou ze závodu odnést ke krásnému zážitku i zajímavé ceny. Vstupenky na mistrovství České republiky budou k dispozici v předprodeji v táborském infocentru na Žižkově náměstí a ve dnech závodů u vstupů na Stadion míru. Mistrovství České republiky se koná ve spolupráci s Českým atletickým svazem, Jihočeským krajem a městem Táborem pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka a starostky města Tábora Ing. Hany Randové. Začátky závodů v pátek 4. července a sobotu 5. července jsou vždy od hodin. Přijďte povzbudit české a i táborské atlety! Radomír Kouba vedoucí odboru ŠMaT Velká cena v triatlonu v Táboře Bílkova 9. května, běh na 5 km ve třech okruzích v centru Nového města s cílem na tř. 9. května. Start žactva je v 9.00 hodin, hlavní závod startuje ve hodin. Vyhlášení výsledků proběhne v hodin. Úplná uzavírka tratí cyklistiky potrvá od 9.00 do hodin a od do přibližně hodin. Prosíme řidiče o pochopení a srdečně zveme všechny občany k zhlédnutí vrcholového závodu v triatlonu. Radomír Kouba vedoucí odboru ŠMaT Mateřské školy Vzhledem k blížícím se letním prázdninám oznamujeme rodičovské veřejnosti následující provoz mateřských škol: červenec Světlogorská + Dlouhá + Blanická Světlogorská + Vančurova + Blanická Světlogorská + Kollárova Světlogorská + Kollárova Petrohradská + Komenského srpen 1. Petrohradská + Komenského Petrohradská + Komenského Sokolovská + A. Kančeva + Měšice Sokolovská + A. Kančeva + Měšice srpna budou v provozu všechny mateřské školy pracoviště MŠ a telefon Angela Kančeva, , , Blanická Čekanice, Zahradní Čelkovice, Nábřeží Dlouhá Kollárova Komenského Měšice, Chýnovská Petrohradská Sokolovská Světlogorská Vančurova Upozorňujeme rodiče, že v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání se o letních prázdninách bude lišit výše školného v jednotlivých zařízeních, a to podle přerušení provozu mateřské školy. Bližší informace o výši školného a provozu v době letních prázdnin mohou rodiče získat přímo v mateřských školách. Fotbalové třídy Fotbalový klub FK Tábor a ZŠ Zborovská představují celorepublikový projekt sportovních tříd v rámci MŠMT. Tyto třídy jsou zaměřeny na výuku kopané. Každoročně FK Tábor otevírá v ZŠ Zborovská sportovní třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Tři hodiny týdně jsou věnovány výlučně výuce kopané pod vedením fotbalového trenéra. Studium začíná od 6. ročníku a není podmíněno příslušností k FK Tábor, to znamená, že lze navštěvovat sportovní třídu a nadále působit ve svém mateřském oddílu. Více informací získáte a veškeré otázky vám zodpoví v ZŠ Zborovská (tel.: , či trenér Mgr. Miloš Veselý (telefon: , (rk) Výsledky zápisu do mateřských škol Ve dnech května proběhl týden stanovený pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/2009 do všech mateřských škol zřizovaných městem Táborem. Při této příležitosti se rodiče mohli podrobněji seznámit s podmínkami provozu a činností mateřské školy, kterou si pro své děti vybrali. Bylo zapsáno 367 nových dětí. Do prvních tříd základních škol odejde 260 dětí. Od září 2008 bude do mateřských škol docházet přibližně 1054 dětí (v září loňského roku bylo v mateřských školách 993 dětí). Radomír Kouba vedoucí odboru ŠMaT Provoz v mateřských školách a školních družinách ZŠ zřizovaných městem Táborem o letních prázdninách Školní družiny Po zkušenostech z minulých let, kdy provoz školních družin v době letních prázdnin nebyl využíván, ředitelé základních škol, po projednání se zřizovatelem, oznamují, že činnost školních družin bude od 30. června do 22. srpna přerušena. Provoz všech školních družin bude zahájen 25. srpna. Bližší informace rodiče získají v jednotlivých základních školách. ZŠ Tábor, Zborovská ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská ZŠ a MŠ Tábor, Husova ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mik. z Husi ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice, Průběžná ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova Radomír Kouba, vedoucí odboru ŠMaT

11 Jak mohu řešit domácí násilí? Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí, a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah. Jaké jsou projevy domácího násilí psychické násilí: zastrašování, výhrůžná gesta, předvádění zbraní, ničení věcí, ubližování jiným v přítomnosti ohrožené osoby, zvýšená kontrola všeho, co ohrožená osoba dělá kam jde, s kým mluví, co říká, kdy se vrátí, omezování samostatnosti a rozhodování o sobě, kritizování a ponižování nadávky, zesměšňování, snižování schopností, zpochybňování duševního zdraví, zlehčování obav, přehlížení přání a potřeb, vyhrožování a vydírání nucení k poslušnosti, vyhrožování bitím, přerušením kontaktů, sebevraždou, vydírání přes děti, vnoučata, vyvolávání pocitů viny fyzické násilí: facky, rány pěstí, kopání, rdoušení, tahání za vlasy, bití nějakým předmětem apod. sociální násilí: izolace od příbuzných a přátel zákaz přijímat návštěvy, svým chováním odrazovat návštěvníka od dalších návštěv, zákaz telefonovat, dívat se na TV, doprovázení např. k lékaři, na úřady Dotace z Programu rozvoje Jihočeského kraje Ocenění Tourpropag Odborná porota 12. ročníku celostátní přehlídky propagačních materiálů Tourpropag 2008 udělila v kategorii plakát druhé místo Městskému úřadu Tábor, odboru kultury a cestovního ruchu za plakát festivalu Táborská setkání Autorem návrhu je Petr Nůsek, fotografoval Zdeněk Prchlík, grafiku a tisk zajistila Agentura ef, s. r. o. Cenu převzala místostarostka Mgr. Zuzana Pečmanová a vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Ing. Lenka Horejsková v úterý 20. května. (lh) Město Tábor získalo začátkem letošního roku dotace z Programu rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpory programů pro děti se specifickými problémy (CZ 0043), který je spolufinancován tzv. Norskými fondy. Podpořena byla Oprava střešní krytiny domu č. p. 302 v Táboře (sídlo Cheironu T) a Obnova kapličky U Dobré vody v Klokotech. V dubnu k těmto dvěma akcím přibyl projekt třetí Modernizace zahrady MŠ Tábor-Měšice, který byl původně zařazen mezi projekty náhradní a kde je žadatelem příspěvková organizace města ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64. Na financování akcí se Norské fondy podílejí 72,5 %, Jihočeský kraj přispěl 12,5 % (v případě modernizace zahrady MŠ činí podpora fondů 68 % a kraje 12 % celkových nákladů). Norské fondy tak na investice ve výši 1,466 mil. Kč přispějí částkou 1,041mil. Kč, 184 tis. Kč přidá Jihočeský kraj a 241 tis. Kč dofinancuje město. Akce již byly zahájeny a budou ukončeny koncem srpna, resp. září tohoto roku. Celkem byla zažádáno o dotaci na čtyři projekty, z toho tři byly podpořeny. Pouze jedna žádost nebyla úspěšná, a to kvůli velkému zájmu žadatelů. Projekty jsou podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Jihočeského kraje. Mgr. Tereza Musilová projektová manažerka odbor investic a strukturálních fondů Foto: archiv ekonomické zneužívání: zamezení přístupu k financím (i vlastním), vydírání sexuální násilí Jak pomáhat obětem domácího násilí? Ve čtvrtek 24. dubna se v budově městského úřadu v Táboře setkali zástupci policie ČR, městští strážníci, sociální pracovníci a zástupci Diecézní charity v Českých Budějovicích Intervenční centrum krizová pomoc pro oběti ohrožené domácím násilím. Společně Senioři z Tábora mají možnost již potřetí navštívit jedno z partnerských měst. V roce 2006 se uskutečnil dvoudenní zájezd do partnerského města Welsu v Rakousku, v loňském roce to byla jednodenní návštěva téhož města. Obou akcí se účastnilo šedesát seniorů, z toho dvanáct bylo klientů z domova pro seniory G-centra Tábor. Letos je připravena třídenní návštěva Škofja Loky ve Slovinsku. Ve Welsu byli senioři přivítáni představiteli města, prohlédli si nejen historické centrum, ale i moderní školku, dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory. Podobný program bude připraven i v partnerském slovinském městě. červen 2008 strana 11 dotace; násilí; zeleň hledali nejvhodnější postupy, jak pomoci obětem domácího násilí při poskytování právní pomoci, poskytování ubytování a další potřebných záležitostí s tím souvisejících. Jste-li osobou, která je ohrožena domácím násilím, můžete hledat radu či pomoc: v Intervenčním centru v Českých Budějovicích (tel.: , ) na Lince důvěry České Budějovice (tel.: ) na DONA lince Bílého kruhu bezpečí (tel.: ) na Zlaté lince seniorů (tel.: ) na Senior telefonu (tel.: ) v Azylovém domě v Táboře, Vídeňská 2761 (tel.: ) v MěÚ Tábor, odbor sociálních věcí (tel.: ) Ing. Alice Švehlová vedoucí odboru sociálních věcí Údržba veřejné zeleně ve městě V rámci rekonstrukce třídy 9. května, jejíž druhá etapa byla dokončena vloni, byly nově pořízeny květinové pyramidy a závěsy na sloupy veřejného osvětlení, které budou každoročně na jaře osazovány letničkami. Podél promenády byly instalovány žardiniéry pro výsadbu sezonních květin, jež budou vysazovány dvakrát ročně. Vznikly tak nové možnosti pro výzdobu města květinami a zatraktivnění tohoto prostoru. Sezonní květiny k zdárnému růstu a bohatému květenství vyžadují značnou péči. Nejedná se pouze o výsadbu, ale i o pravidelné hnojení a zvláště v horkých letních dnech téměř denní vydatnou zálivku, postřik proti škůdcům aj. Údržbu zeleně ve městě dosud na základě uzavřené smlouvy prováděly Technické služby Tábor, s. r. o. S ohledem na podstatný nárůst péče o zeleň na třídě 9. května bylo odborem životního prostředí vypsáno výběrové řízení k zajištění péče ve středu města. Předmětem zakázky nebyla pouze třída 9. května, ale i náměstí T. G. M., náměstí Fr. Křižíka a také Holečkovy sady. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka Zahradní architektury Tábor, s. r. o., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. Květinové výsadby a úpravy travnatých ploch ve středu města jsou pro letošní rok v rukou Zahradní architektury Tábor, s. r. o. Alena Čítková odbor životního prostředí Táborští senioři ve Welsu Foto: R. Růžička Městečko Škofja Loka má obyvatel, je vzdáleno 23 km severozápadně od Lublaně. V historickém centru města je mnoho gotických, barokních a renesančních domů. Jeho středověké jádro bylo roku 1987 vyhlášeno národní kulturní památkou. Zájezd se uskuteční 30. června až 2. července. Je třeba mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Ubytování a strava jsou zajištěny partnerskou stranou, účastníci si budou přispívat pouze na dopravu 490 Kč. Zájemci mají možnost hlásit se osobně v kanceláři Střediska sociálních služeb v G-centru Tábor nebo na tel.: Jiří Horecký G-centrum Tábor

12 strana 12 červen 2008 firemní inzerce Prodává nejvíce realit na sv t Cena: K Tel.: Cena: od K Tel.: Prodáme byt 3+1 s balkonem (70m 2 ) a sklepem v DV (2. patro), (zápis do os. vlastnictví už na nového majitele), v Tábo e na Prodáme zd ný byt 2+1, OV o velikosti 52 m 2 Na kope ku v Tábo e. Byt se na nachází ve 4.pat e a je ihned k dispozici. Sídlišti nad Lužnicí. Nabízíme min. odměnu Kč za informaci vedoucí k prodeji Vámi doporučeného bytu či nemovitosti. Cena: od K Tel.: Cena: K Tel.: Nabízíme k prodeji adový rod. d m 5+1, 2 x koupelna s WC, komora, garáž v lokalit Tábor-V trovy. Pozemek 307 m 2, ZP 89,78 m 2, užitná plocha 135 m 2. K nast hování 12/2008. Zajistíme nancování hypotékou. Prodáme zd nou chatu na okraji Jistebnice. Pozemek 404m 2 /neni oplocen/ + p íjez. cesty. Zast. plocha 25m 2.Celé podsklepeno,v p ízemí-jedna obytná místnost,wc+sprcha, v podkroví jedna místnost. Neza ízeno. Cena: K Tel.: Cena: K Tel.: Prodáme objekt v pr m. zón Tábora v Prodáme d m p ed rekonstrukcí v historickém blízkosti teplárny. ZP 328m 2, pozemek centru Tábora. Dispozice p ízemí 257m 2.Více info na telefonu nebo v kancelá iní je 5+1, v podkroví je možné vybudovat p dná vestavbu, objekt je podsklepen. Zastav - plocha je 240 m 2. Cena: K Tel.: Cena: K Tel.: Prodáme luxusní rozestav ný RD v krásném klidném prost edí Strkova v Plané nad Lužnicí nad rybníkem Hejtman. Projektov nadstandartn vy ešený rodinný d m stojící Prodáme za ízený rodinný d m se zahradou v lokalit Sedlec - Pr ice. Cena je v etn za ízení. K domu náleží rozlehlá zahrada. Info na vyžádání. na pozemku o velikosti 530m 2. Cena: K Tel.: Prodáme velkou zem. usedlost u Jiho. blat v klidném prost edí na návsi obce Komárov. Pozemek 5423m 2, zast. plocha a nádvo í 1892m 2.Kulturní památka. Cena: K Tel.: Prodáme byt 3+1 v Tábo e-pražské sídl. Byt je po rekonstrukci. Sklep sou ástí bytu. K bytu lze p enechat i pronájem garáže - 600,-/m sí n. M sí ní náklady 3700,- Tel./Fax: Mobil:

13 červen 2008 strana 13 firemní inzerce

14 strana 14 červen 2008 prodej; pronájem; plavečák Cheiron T Děkanská 302, Tábor tel./fax: , mobil: KC CHEIRON T POZNEJ SÁM SEBE A OKOLÍ úterý 3. června SPŠ strojní a stavební EXKURZE DO TRUHLÁŘSKÝCH DÍLEN sraz: hodin v Cheironu T června (pátek sobota) VÝLET DO DOBRONIC pro děti z Cheironu sraz: hodin v Cheironu Akce probíhá v rámci projektu Tábor jsi ty podpořeného norskými fondy. středa 4. června, hodin tělocvična ZŠ Bernarda Bolzana TURNAJ VE FLOORBALE pro klienty KC Cheironu T středa 4. a 11. června, hodin hřiště u jezu VÝTVARNÉ ODPOLEDNE VE FIŠLOVCE odpoledne pro nejmenší sobota 7. června, hodin Kozí hrádek MEZI KOZY FEST NIC PROTI, RESTART, NAMO, SPANK festival mladých kapel vstupné: dobrovolné čtvrtek 12. června hřiště na Sojčáku skatepark TURNAJ VE FOTBALE sraz: hodin na hřišti středa 18. června, hodin hřiště u jezu SPORTOVNÍ ODPOLEDNE VE FIŠLOVCE odpoledne pro obyvatele z Fišlovky TVOŘIVÉ DÍLNY pro malé i velké vždy od do hodin 4. června DEKORACE DO KVĚTINÁČE 11. června KOLÍČKY 13. června KRESBA UHLEM 18. června RUČNÍ PAPÍR KULIČKY 25. června DECUPAGE KVĚTINÁČ Bližší informace na tel.: (Monika Nováková). Kromě uvedených akcí probíhají pravidelné programy. Odbor správy majetku města zveřejňuje záměry PRODAT 1. pozemky v k. ú. Čekanice u Tábora KN p. č. 669/1 o výměře 3018 m 2, druh trvalý travní porost, p. č. 669/3 o výměře 432 m 2, druh trvalý travní porost, p. č. 670 o výměře 164 m 2, druh ostatní plocha, p. č. 668 o výměře 78 m 2, druh ostatní plocha, a p. č. 671/1 o výměře cca 4000 m 2, druh trvalý travní porost, za cenu minimálně 462 Kč za 1 m 2. Pozemky jsou určeny pro průmyslovou výrobu nebo výrobní služby průmyslového charakteru. 2. pozemek v k. ú. Náchod u Tábora KN p. č. 196 o výměře 22 m 2, druh zahrada, stávajícímu uživateli, za cenu 300 Kč za 1 m 2. Informace: MěÚ Tábor, Ing. Ivana Kverková, tel.: , 3. pozemek parc. č. 60, k. ú. Stoklasná Lhota, o výměře 62 m 2 za cenu nejméně 150 Kč/m 2. Jedná se o majetkoprávní vypořádání s vlastníkem stavby stojící na tomto pozemku. Informace: MěÚ Tábor, Bc. Lenka Antoláková, tel.: , SMĚNIT části pozemků v k. ú. Stoklasná Lhota KN p. č. 360/6 o výměře cca 230 m 2, druh ostatní plocha ostatní komunikace, ve vlastnictví města Tábora, za cenu 300 Kč za 1 m 2 a KN p. č. 2/1 o výměře cca 270 m 2, druh ostatní plocha neplodná, za cenu 144 Kč za 1 m 2. Informace: MěÚ Tábor, Ing. Ivana Kverková, tel.: , PRONAJMOUT 1. nebytové prostory o výměře 28,13 m 2 v přízemí domu č. p. 752, ulice Kamarýtova v Táboře Sdružení nájemníků České republiky, nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3, místní organizace Tábor, IČ: , na dobu neurčitou od za nájemné ve výši Kč ročně. Informace: MěÚ Tábor, Ing. Lenka Trojáková, tel.: , 2. části pozemků v k. ú. Tábor KN p. č. 5967/26 v rozsahu 64 m 2, p. č v rozsahu 50 m 2 a p. č. 3338/1 v rozsahu 1100 m 2, na dobu určitou od do , za nájemné 60 Kč za 1 m 2 a rok, za účelem uložení výkopku a teplovodních trubek, společnosti Teplárna Tábor, a. s., se sídlem U Cihelny 2128, Tábor. Informace: MěÚ Tábor, Ing. Ivana Kverková, tel.: , VYPŮJČIT pozemek parc. č. 1654/10, k. ú. Tábor, na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku vypůjčiteli pozemku parc. č. 1654/9, k. ú. Tábor. Informace: MěÚ Tábor, Bc. Lenka Antoláková, tel.: , Připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor Výpůjční doba v Městské knihovně Tábor včetně poboček odd. dospělí odd. děti odd. hudební Pražské Sídliště sídliště nad Lužnicí pondělí zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno úterý středa čtvrtek pátek sobota zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno Čekanice Měšice Náchod Zárybničná Lhota pondělí zavřeno zavřeno úterý zavřeno zavřeno zavřeno středa zavřeno zavřeno zavřeno čtvrtek, pátek a sobota zavřeno ZIMNÍ STADION V TÁBOŘE Václava Soumara 2300, Tábor web: KLUZIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM Bruslení informace v recepci, možnost skupinového pronájmu Dále nabízíme: cvičebnu pro nemíčové sporty sál stolního tenisu halu zimního stadionu ubytovací služby Informace v recepci zimního stadionu na tel.: , PLAVECKÝ STADION Kvapilova 2500, Tábor web: VNITŘNÍ BAZÉN Provozní doba pondělí a úterý a středa a čtvrtek a pátek a sobota a neděle DĚTSKÝ BAZÉN pondělí hodin úterý hodin středa hodin Osoby nad 50 let, invalidé pondělí hodin úterý hodin čtvrtek hodin sobota hodin Venkovní areál bude otevřen v závislosti na počasí Informace na webových stránkách. Platnost vstupenek je vždy do 31. května. Informace o provozu a pronájmu plaveckého stadionu získáte na tel.: nebo Omezení provozu v Městské knihovně Tábor o prázdninách Oddělení pro dospělé čtenáře Uzavřeno od 11. do 25. srpna výměna světel. Veřejný internet v A-klubu zůstane otevřen beze změn. Oddělení pro děti Uzavřeno od 1. července do 4. srpna výměna světel, podlahové krytiny, současně bude provedena revize knihovního fondu. Noviny táborské radnice vydává město Tábor měsíčník slouží k informování občanů Tábora není periodikem žádného politického subjektu odpovědný redaktor: J. Řeřicha, předsedkyně redakční rady: H. Randová adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, Tábor, tel.: sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , , distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace tel.: , 116 registrace MK ČR E redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Č. 598/2012 Havárie střechy tělocvičny ZŠ Sokolovská výběr dodavatele stavebních prací na akci ZŠ Sokolovská - oprava

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 12. 3. 2012 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Název materiálu: Rekonstrukce ulice 28.října

Název materiálu: Rekonstrukce ulice 28.října 3. Podklady na zasedání ZM dne: 1.9.2011 Název materiálu: Rekonstrukce ulice 28.října Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města Vypracoval: Ludmila Těhníková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 6/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

...kvalita v detailu. Přehled realizovaných staveb, referenční list. stavební s.r.o.

...kvalita v detailu. Přehled realizovaných staveb, referenční list. stavební s.r.o. Přehled realizovaných staveb, referenční list Stavby rodinných domů, občanských a bytových staveb v roce 1998 1998.1. Rodinný dům / Náchod 1 Tábor / - novostavba rodinného domku 1998.2. Dům /Potraviny

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem 76 966 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 72 414 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 000 Fyz.osoby

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/21028/2013 V Poličce, dne 7.11. 2013 Č.j.: MP/21035/2013/OD/UZ12/B Vyřizuje: David

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Investorem a zadavatelem akce je vlastník komunikace II/355 PARDUBICKÝ KRAJ Za zhotovitele akce byla Pardubickým krajem ve výběrovém

Více