Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, Praha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) z á ř í O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Beton TKS, 2012, č DEKTIME, 2012, č. 3, Geotechnika, 2012, č Chatař - chalupář, 2012, č. 6, Kámen, 2012, č NO DIG, 2012, č Průzkumy památek, 2012, č Silnice - železnice, 2012, č SOVAK, 2012, č Stavba, 2012, č Stavebné a environmentálne inžinierstvo, 2012, č Vodní cesty a plavba, 2012, č. 2, Za starou Prahu, 2012, č Zahrada - park - krajina, 2012, č Zakládání, 2012, č Zprávy památkové péče, 2012, č Sborník ze semináře "Urbanistická koncepce a změny územních plánů", Evropské patenty,

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). 2 Signální informace IX/2012

3 Beton TKS 5/2012 HLADÍK, Pavel Navrhování tribun sportovních staveb Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p. 3-9., 13 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby sportovní víceúčelové; stavby sportovní nekryté a částečně kryté; stavby sportovní kryté; stadiony sportovní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; tribuny stabilní; projektování, podklady; projektování, funkční požadavky; konstrukční řešení; konstrukce železobetonové; metody navrhování konstrukcí Nejběžnějším materiálem pro realizaci tribun sportovních staveb je železobeton, který se používá dle přísných geometrických a inženýrských pravidel. Úspěšný architektonický návrh se ale nezakládá pouze na dokonalém zvládnutí matematických vzorců, ale jedná se o syntézu konceptu, stavebních norem a ekonomie návrhu. Článek přibližuje některé aspekty, které ovlivňují vzhled a konstrukci sportovních staveb. LAFFRANCHI, Massimo - FÜRST, Armand Velkorozponová konstrukce sportovní haly z prefabrikovaných betonových lomenic Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 29 figs. - ISSN Klíčová slova: Švýcarsko; univerzity; budovy nové; stavby sportovní víceúčelové; sportovní haly; tréninková střediska; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; plastičnost; členění vertikální; konstrukční řešení; konstrukce velkorozponové; konstrukce nosné; rámy; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce montované; prefabrikáty; sloupy; vazníky střešní; spoje; předpínání dodatečné; detaily konstrukční; lomenice Nová hala pro sportovní tréninkové centrum Univerzity aplikovaných věd FHNW v Bruggu (Aargau, Švýcarsko) byla postavena podle vítězného projektu, který vzešel z mezinárodní architektonické soutěže. Výsledkem inovativního architektonického a konstrukčního řešení je uspořádání všech sportovišť do jedné budovy o délce 80 m a šířce 55 m zastřešené lomenicovou konstrukcí z pohledového betonu. Prefabrikovaná dodatečně předpínaná betonová skořepina tvořená dvaceti sedmi rámy překlenuje více než 52,6 m. ČÍŽEK, Pavel - BURKOŇ, Zdeněk - SADÍLEK, Michal Prefabrikované konstrukce pro dvě sportovní stavby Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 27 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby sportovní nekryté a částečně kryté; stavby sportovní speciální; fotbalové stadiony; tribuny stabilní; konstrukce železobetonové; konstrukce montované; konstrukční řešení; stavby sportovní kryté; stavby sportovní víceúčelové; sportovní haly; kompozice architektonická; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukce nosné; prefabrikáty; beton monolitický; beton pohledový; zastřešení; konstrukce dřevěné 3 Signální informace IX/2012

4 Pro výstavbu krytých víceúčelových sportovních hal a tribun otevřených stadionů, v závislosti na dispozičním uspořádání, funkčních a architektonických požadavcích, se pro nosné konstrukce používá beton, ocel a dřevo buď samostatně nebo v různých kombinacích. V roce 2011 byla ukončena výstavba a byly uvedeny do provozu tribuna fotbalového stadionu FC Viktoria Plzeň ve Štruncových sadech a Víceúčelová sportovní hala dvou gymnázií v Pardubicích na Dašické ulici. Pro tribuny fotbalového stadionu v Plzni byla navržena nosná železobetonová prefabrikovaná konstrukce tribun s konzolovým ocelovým střešním překryvem. Pro krytou víceúčelovou sportovní halu byla navržena konstrukce s vhodným využitím monolitického a prefabrikovaného železobetonu, střešních dřevěných lepených nosníků a zdiva. KLIMKO, Andrea RELAXX športovo-relaxačné centrum Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 13 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; budovy nové; stavby sportovní; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení objemové; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce monolitické Objekt sportovně-relaxačního centra odpovídá na specifika svého bezprostředního okolí expresivní figurou, která ve snaze o urbanisticky vyvážený celek staví na analogické situaci pohybu s cílem využít potenciál pulzujícího místa. Na rozkročených nohách se zájmem pozoruje své okolí. ŠIMEČKOVÁ, Lucie Náměstí Eduarda Wallnöfera v Innsbrucku Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 20 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: Rakousko; města historická; městské centrum; náměstí; rekonstrukce budov a staveb; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; půdorysné řešení; funkční řešení; kompozice prostorová; členění; památníky; fontány; plastiky volné; konstrukční řešení; desky; skořepiny; konstrukce železobetonové; beton monolitický; textura; úpravy povrchové a dokončovací; nanotechnologie V rakouském Innsbrucku bylo nově zrekonstruováno náměstí Eduarda Wallnöfera. Nad původními podzemními garážemi z roku 1985 vznikla v podstatě "betonová plastika" o rozloze 9000 m2. Uvnitř historického centra tak byl vytvořen otevřený architektonicky zajímavý prostor, který kypí životem. PESONEN, Risto - ŠIMEČKOVÁ, Lucie Prefabrikovaná konstrukce stockholmské Tele2 Areny Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 16 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: Švédsko; města hlavní; výstavba občanská; stavby sportovní víceúčelové; stavby sportovní kryté; sportovní haly; kompozice architektonická; konstrukční řešení; konstrukce železobetonové; konstrukce montované; rámy; tribuny stabilní; vazníky střešní; konstrukce velkorozponové; příhradoviny prostorové; prefabrikáty Ve švédském Stockholmu v Globen City se staví multifunkční Tele2 Arena. Jedná se o technicky velice náročnou rámovou konstrukci sportovní stavby, čítající cca prefabrikovaných železobetono- 4 Signální informace IX/2012

5 vých prvků o celkové hmotnosti téměř tun. První velkou událostí, která by se měla na její půdě uskutečnit, je finále světového šampionátu v hokeji v roce SMETANA, Jindřich - KLIMČUKOVÁ, Petra - SKÁLA, Petr - JANATA, Vladimír Kulturně společenské a sportovní centrum "Nový Chomutov" Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 12 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: města malá; výstavba občanská; budovy nové; střediska společenská; stavby sportovní speciální; stadiony sportovní; stadiony zimní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce monolitické; zastřešení; konstrukce ocelové; oblouky s táhlem; kotvení; předpínání dodatečné V Chomutově právě probíhá výstavba kulturně společenského a sportovního centra. V článku je popsáno hmotové, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení Zimního stadionu, u Letního stadionu je popis zaměřen na kotvení nosného ocelového oblouku střechy VIP tribuny do betonových bloků. Skokanský můstek v Ščučinsku, Astana v Kazachstánu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 6 figs. - ISSN Klíčová slova: Kazachstán; stavby sportovní; zařízení pro zimní sporty; můstky lyžařské; technické řešení; věže; konstrukce železobetonové; dráhy nájezdové; konstrukce nosné; konstrukce příhradové; konstrukce ocelové; orientace Na severu Kazachstánu u města Ščučinsk se v současné době staví skokanský můstek pro lety na lyžích. Na železobetonové věži jsou osazeny dvě nájezdové dráhy, což je absolutní novinka ve stavbě skokanských můstků. BAŽANT, Zdeněk - STRNAD, Jiří Statické zkušenosti při náhradě historické plastiky Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 10 figs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; pojišťovny; řešení průčelí budov; sloupy; umění výtvarné, uplatnění v architektuře; plastiky volné; průzkum stavebně technický; památková péče; poruchy, příčiny; kopie; konstrukce železobetonové; technologie výroby; beton monolitický; betonová směs zavlhlá; ukládání betonové směsi; hutnění; dusání Podle okolností bývá nutné zkoumat a zhodnotit historické plastiky. Jindy se zase navrhují či posuzují jejich nosné konstrukce. Článek popisuje práce spojené s náhradou významného brněnského sousoší s návrhem a výrobou kopií jednotlivých plastik a jejich osazením na původní místa. BERAN, Pavel Zvýšení únosnosti stropní desky s Wünschovými hlavicemi Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 9 figs., 8 refs. - ISSN Signální informace IX/2012

6 Klíčová slova: stavby průmyslové; konstrukce nosné; sloupy; konstrukce ocelobetonové; Wünschovy hlavice; prefabrikáty; desky; konstrukce železobetonové; poruchy, příčiny; zesilování konstrukcí; beton monolitický; konstrukce spřažené; způsob spřažení; únosnost; zkoušky zatěžovací Článek se věnuje problematice zesílení stropní konstrukce, která je tvořena prefabrikovanými částečně předpjatými Wünschovými hlavicemi a železobetonovou deskou. Pomocí dodatečné betonávky byla výrazně zvýšena únosnost konstrukce. Po realizaci byla její spolehlivost ověřena zatěžovací zkouškou. NOVOTNÁ, Jarmila Vady a poruchy betonových podlah aneb když se nedaří... Část 3. Poruchy způsobené provozem Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 6 figs. - ISSN Klíčová slova: podlahy; podlahy průmyslové; vrstvy nášlapné; mazaniny betonové; poruchy, příčiny; zatížení provozní; zatížení dynamické; zatížení kritické; vznik trhlin; odolnost proti obrusu; odolnost proti chemikáliím; čištění; čisticí prostředky; impregnace Třetí část seriálu se věnuje vadám a poruchám betonových podlah způsobených provozem, mezi které patří poruchy způsobené přetížením nebo změnou typu zatížení, dopravními mechanismy, chemickým zatížením a nevhodným čištěním. ŠIMEČKOVÁ, Lucie Fotbalový stadion v Johannesburgu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 8 figs. - ISSN Klíčová slova: Jihoafrická republika; stavby sportovní speciální; stavby sportovní nekryté a částečně kryté; fotbalové stadiony; rekonstrukce budov a staveb; fasády; obklady; panely; beton vyztužený vlákny; řešení barevné; textura Pro mistrovství světa ve fotbale pořádané v Jižní Africe v roce 2010 byl zrekonstruován původní fotbalový stadion v Johannesburgu. Na vnější plášť o celkové ploše m2 byly použity sklovláknité panely obarvené pigmenty Bayferrox v barvách Afriky. HUDOBA, Igor Technické nástroje na zabezpečenie krytia výstuže a s tým súvisiace aspekty spoľahlivosti železobetónovej konštrukcie Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 9 figs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce železobetonové; vyztužení; výztuž ocelová; výztužné pruty; krycí vrstva; koroze, ochrana; výztuž, distanční vložky; spolehlivost; předpisy stavební; technické normy Článek se zabývá technickými nástroji ne zabezpečení krytí ocelové prutové výztuže betonem v železobetonové konstrukci a s tím souvisejícími aspekty její spolehlivosti ve světle současných předpisů a norem. 6 Signální informace IX/2012

7 JIROUŠKOVÁ, Kateřina Systém kontroly kvality při výrobě cementu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 4 figs., 3 tabs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: cementy; technologie výroby; těžba surovin; sušení; mletí; výpal; jemnost mletí; kontrola jakosti; kontrola vstupní; kontrola pracovních postupů; kontrola konečná; kontrola výrobní Výroba cementu je složitý a chemicky i energeticky náročný proces a je tedy pod neustálým dohledem řady procesních pracovníků, kteří jej na základě on-line dostupných energetických a emisních údajů řídí. Cílem článku je nastínit, jaké kontrolní kroky jsou během celé výroby prováděny, aby byla zajištěna požadovaná kvalita a bezpečnost konečného produktu. ŠOPÍK, Leonard - STRÁSKÝ, Jiří Samokotvená membrána nad obdélníkovým půdorysem Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 14 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: zastřešení; konstrukce prostorové; konstrukce visuté; konstrukce membránové; půdorys, tvar; obdélník; konstrukce z předpjatého betonu; výpočty konstrukcí; výpočty statické; výpočetní modely; stavy napjatosti; kombinace zatížení Samokotvaná předpjatá membrána nad obdélníkovým půdorysem je popsána z hlediska konstrukčního uspořádání a statického působení. Jsou uvedeny základní výsledky analýz postupné výstavby a aplikace proměnného zatížení. Na závěr jsou uvedena doporučení pro různé rozměry konstrukcí. DEKTIME.. 3/2012 KLOBUSOVSKÝ, Petr - ŽÁK, Antonín Retenční schopnost vegetačních střech DEKTIME, 2012, -, No. 3, p , 4 figs., 7 tabs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy obytné vícepodlažní; obchodní centra; střediska nákupní; zastřešení; střechy teplé; střechy ploché; střechy pochůzné; vegetační střechy; zákony a předpisy; retenční schopnost; výzkum; skladba vrstev; modely konstrukcí; odtok; výsledky měření V posledních několika letech se můžeme setkat s realizacemi vegetačních střech, a to nejen na rodinných domech, jak bylo zvykem dříve, ale i na obchodních centrech nebo bytových domech. U těchto větších staveb se využívají nejen pro svůj příjemný vzhled, ale také pro svůj ekologický přínos. Pro lepší pochopení principu retence ve vegetačních střechách byly provedeny experimenty, které článek představuje. HEC, Ondřej Optimalizace návrhu rodinného domu II: Optimalizace systému vytápění a přípravy teplé vody DEKTIME, 2012, -, No. 3, p , 5 figs., 5 tabs. - ISSN Signální informace IX/2012

8 Klíčová slova: obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; energetická náročnost; vytápění; příprava teplé vody; optimalizace; náklady, úroveň; náklady pořizovací; náklady provozní; zdroje tepla; otopné soustavy; paliva; kotle; tepelná čerpadla; řízení automatizované; optimalizace Článek je pokračováním příspěvku "Optimalizace návrhu rodinného domu", který vyšel v časopise DEKTIME 01/2012. Ten se zabýval optimalizací stavební části konkrétního domu, která měla za úkol především snížit potřebu energie na vytápění, chlazení a větrání. Tento článek se zabývá optimalizací systémů technického zařízení budov v rodinném domě řešeném v minulém příspěvku. Pro optimalizovanou stavební část bylo zavedeno označení pasivní inteligence domu, pro systémy TZB a jejich řízení pojem aktivní inteligence domu. BENEŠOVÁ, Daniela BREAM a LEED : Certifikace z hlediska udržitelného rozvoje DEKTIME, 2012, -, No. 3, P , 11 figs., 8 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí; prostředí, ochrana; ekologie; budovy; certifikace; kritéria hodnocení; energetická náročnost; simulace; administrativní budovy; metody výpočtu V ČR se rozšiřuje certifikace staveb z hlediska udržitelného rozvoje. Článek představuje podstatu certifikace, význam a zkušenosti, které v této oblasti mají pracovníci ateliéru DEK. Po celém světě je k dispozici mnoho konkrétních certifikačních systémů, mezi nejčastěji používané v Evropě patří BREEAM (místo vzniku Velká Británie), LEED (USA), HQE (Francie) a DGNB (Německo). V České republice existuje od roku 2010 také národní nástroj pro certifikaci budov ušitý na míru lokálním podmínkám s názvem SBTool CZ. Nejvíce rozšiřující se jsou ale dva již zmíněné systémy, o kterých je v článku více pojednáno a které mají v zahraničí již delší tradici. FILIP, Jiří Rekonstrukce střech komplexu bytových domů v Brně DEKTIME, 2012, -, No. 3, p , 20 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; zastřešení; střechy sklonité; střechy teplé; konstrukce nosné; skladba vrstev; parotěsné zábrany; závady; poruchy, příčiny; rekonstrukce budov a staveb; sanace konstrukcí Popis stavby nových bytových domů a jejich závad; analýza problémů střešní konstrukce, volba systému opravy střech, zásady řešení parotěsného napojení obvodového zdiva a skladby střechy zateplené nad krokvemi; průběh rekonstrukce střechy. DEKTIME.. 4/2012 NOSEK, Petr Revitalizace střechy bytového domu DEKTIME, 2012, -, No. 4, p , 16 figs. - ISSN Signální informace IX/2012

9 Klíčová slova: budovy obytné vícepodlažní; budovy staré; rekonstrukce budov a staveb; střešní plášť; střechy ploché; střechy teplé jednoplášťové; diagnostika staveb; průzkum stavebně technický; poruchy, příčiny; opravy renovační; práce izolatérské Revitalizace dvanáctipodlažního bytového domu v Liberci - obnova střešního pláště. 9 Signální informace IX/2012

10 MARTIŠ, Leoš - ZWIENER, Viktor Door fan test: Prostorová zkouška těsnosti pro zajištění účinnosti plynového stabilního hasicího zařízení DEKTIME, 2012, -, No. 4, p , 19 figs., 1 tabs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: požární ochrana budov; hasicí technika; hasicí prostředky; plyny; hasicí zařízení; požární úseky; klapky; vzduchotěsnost; měření, metody; zkoušky nedestruktivní; zkušební metody Na stránkách DEKTIME jsou průběžně představovány různé diagnostické metody sloužící k prověřování stavu a kvality staveb. V tomto článku je představena zkouška těsnosti prostoru Door fan test pro stanovení minimální doby udržení koncentrace hasicího plynu z plynových hasicích stabilních zařízení, která fungují na principu snížení koncentrace kyslíku v prostoru hoření. Ta jsou používána tam, kde by hasicí látky jako pěna, prášek nebo písek mohly zničit hašené předměty, jako jsou muzea, archivy, serverovny a pod. Aby hašení plynem bylo účinné, je jeho působení v daném chráněném prostoru po určitou dobu a v určené minimální koncentraci. VALA, Adam Zatékání přes konstrukci světlíků ve výrobní hale ve Zlíně DEKTIME, 2012, -, No. 4, p , 17 figs. - ISSN Klíčová slova: výrobní objekty; budovy halové; zastřešení; konstrukční řešení; světlíky střešní; pronikání vlhkosti; voda prosakující; diagnostika staveb; průzkum stavebně technický; poruchy, příčiny; opravy renovační; sanace konstrukcí V článku je popsána konstrukce střechy objektu, projevy a příčiny poruch a opatření k odstranění zatékání. Geotechnika. 3/2012 MAREK, Jan Inženýrskogeologické posuzování památkových objektů pod vlivem geologických a antropogenních rizik (Část I.) Geotechnika, 2012, V. 14, No. 3, p. 3-8., 9 figs., 23 refs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; architektonické dědictví; stavby historické; památková péče; obnova památek; průzkumy památek; geologické podmínky; průzkum geologický; průzkum geotechnický; výzkum; oblasti poddolované; chráněná území Historické stavební objekty na území ČR a problematika jejich záchrany, sanace či rekonstrukce. Zdůrazněna je nutnost objasnění inženýrsko geologických poměrů stavby. V první části příspěvku je uveden metodický postup a návod pro inženýrskogeologické posouzení stavby. MITEW, Monika - PRUŠKA, Jan 10 Signální informace IX/2012

11 Numerická analýza posunů podzemní stěny Geotechnika, 2012, V. 14, No. 3, p , 3 figs., 3 tabs., 9 refs. - ISSN X Klíčová slova: stavby podzemní; stěny podzemní; výpočty konstrukcí; deformace při zatížení; posun od deformace; metody výpočtu konstrukcí; výpočetní programy; software; geologické podmínky; mechanika zemin; zemní tlak; metoda konečných prvků; geotechnické výpočty; zkoušky in situ; měření V článku jsou popsány numerická analýza a parametrická studie dvou výpočetních metod založených na odlišných konstrukčních modelech zemin. Zpětná numerická analýza byla rozdělena do dvou částí. Prvá část se týká analýzy provedené programy GEO5 Pažení posudek a Rido, které využívají metodu závislých tlaků, kde je velikost tlaků působících na konstrukci závislá na její deformaci. Z důvodů jednoduchosti a srozumitelnosti použité metody jsou výše uvedené programy široce používané v inženýrské praxi. Druhá část je věnována numerické analýze využívající metodu konečných prvků - programy GEOS MKP a Plaxis verze V závěru jsou porovnány výsledky numerických analýz s měřením in-situ a provedena celková rozprava včetně uvedení závěrů. TRANGOŠ, Ivan - GRENČÍKOVÁ, Anna - GAŽÚR, Jozef - LAHO, Marek Zhodnotenie stavu Kraľovianskeho zosuvu v trase projektovanej diaľnice D1 Turany - Hubová Geotechnika, 2012, V. 14, No. 3, p , 3 figs., 2 tabs., 11 refs. - ISSN X Klíčová slova: Slovenská republika; výstavba dopravní; příprava výstavby; průzkum geologický; průzkum geotechnický; svahy; sesuvy; geomonitoring; posun od deformace; měření, metody; inklinometrická měření; hladina podzemní vody; dynamika podzemní vody; poklesové jevy; stabilita svahů; výpočty stability Na území Kralovianského sesuvu se vyskytuje více typů svahových deformací s různou aktivitou. Na základě výsledků podrobného a doplňkového inženýrskogeologického průzkumu byl na lokalitě navržen a prováděn monitoring svahových pohybů (metoda přesné inklinometrie) a režimové pozorování hladin podzemních vod. Na základě výsledků monitoringu byl zhodnocen aktuální stav sesuvného území a byla přepočítána stabilita svahu ve vytypovaných inženýrskogeologických řezech (v nejkritičtějších částech složité a rozsáhlé svahové deformace). SCHÜGERL, Radoslav Vplyv zmeny obsahu vody- sýtenia - na rýchlosť šírenia ultrazvukových vľn skalnými horninami Geotechnika, 2012, V. 14, No. 3, p , 6 figs., 3 tabs., 10 refs. - ISSN X Klíčová slova: výzkum; horniny; pískovce; vápence; dolomit; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; zkoušky, podmínky; zkoušky, prostředí; uložení ve vodě; zkoušky, trvání; vlastnosti fyzikálně-mechanické; zkoušky ultrazvukem; zvuk, šíření v pevných látkách; rychlost Obsah vody v horninách ovlivňuje jejich fyzikální a mechanické vlastnosti. Při poznávání některých fyzikálních vlastností hornin pomáhají metody založené na rychlosti přechodu podélných ultrazvukových vln. Rozdílný stupeň nasycení hornin má vliv na různé hodnoty rychlosti přechodu ultrazvukových vln horninami. Měření se uskutečnilo na pískovcích z lokality Hubová - Ivachnová, resp. Jánov- 11 Signální informace IX/2012

12 ce - Jablonov a dolomitických vápencích z lokality Tureckých vrch. Vzorky hornin byly syceny vodou v laboratorních podmínkách po dobu 24 hodin. Měření probíhalo v různých časových intervalech. 12 Signální informace IX/2012

13 BERNARD, Radek - ŠENK, Petr - VRÁBLÍK, Lukáš - KŘÍSTEK, Vladimír Geotechnický monitoring tunelu Slivenec včetně měření na definitivním ostění tunelu Geotechnika, 2012, V. 14, No. 3, p , 8 figs., 1 tabs., 8 refs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; výstavba dopravní; stavby dopravní; silniční okruh; stavby podzemní; tunely silniční; geologické podmínky; průzkum geotechnický; ražení tunelů; deformace; měření, metody; primární ostění; konvergenční měření; vystrojování tunelů; sekundární ostění; geodetická zaměřování; zkušební provoz Ražba tunelu Slivenec zahrnovala výstavbu dvou souběžných tunelů dlouhých cca 1300 m (stoupající třípruhový tunel a klesající dvoupruhový tunel) mezi městskými části Lochkovem a Radotínem na jihozápadním okraji Prahy. Tunely byly raženy podle zásad Nové rakouské tunelovací metody (NRTM). Na ražené tunely navazovaly hloubené úseky, které dosahovaly u Lochkovského portálu délky 350 m. Součástí ražeb bylo také provedení šesti tunelových propojek. Stavební práce na tunelech Slivenec byly zahájeny v létě 2006 výkopovými pracemi na severním portálovém úseku. Ražby tunelů byly ukončeny v červnu roku Zahájení zkušebního provozu se datuje do září Jelikož autoři již dříve vyhodnotili geotechnický monitoring při ražbách v jiných publikacích, příspěvek se zaměřuje na kontrolní měření definitivních konstrukcí v obou tunelech. MRVÍK, Ondřej - VRÁBEK, Boris - FEKEČ, Peter Príklady odvodnenia a stabilizácie územia pomocou sifónových drénov na Slovensku Geotechnika, 2012, V. 14, No. 3, p , 12 figs., 12 refs. - ISSN X Klíčová slova: Slovenská republika; svahy; sesuvy; zářezy; stabilita svahů; zabezpečení proti sesuvům; snižování hladiny podzemní vody; odvodňování; drenáže; příkopy odvodňovací; odvodňovací vrty; sifony Odvodnění horninového prostředí je velmi účinnou metodou stabilizace svahů, sesuvů a zářezů. Tradiční metody založené na gravitačním odvodnění, jako jsou například drenážní příkopy, žebra, umožňují snížení hladiny podzemní vody maximálně do hloubky 3-5 m pod terénem. V případě subhorizontálních vrtů může být nevýhodou jejich značná délka a obtížné čištění v případě jejich kolmatace. Inovační metoda sifonových drénů je vhodnou metodou k tradičním způsobům odvodnění. Na Slovensku se metodu sifonové drenáže v posledních letech daří aplikovat při řešení stabilitních problémů nejrůznějších typů. Metoda byla využita pro odvodnění a stabilizaci nestabilního území nad obytnou zástavbou nebo na pozemních komunikacích. Odvodnění a stabilizace svahů pomocí sifonové drenáže má též svůj potenciál při ochraně prvků elektrické rozvodné sítě. V článku je představena metoda sifonové drenáže a příklady posledních aplikací na Slovensku. SVOBODA, Tomáš - MAŠÍN, David Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu Geotechnika, 2012, V. 14, No. 3, p , 12 figs., 3 tabs., 16 refs. - ISSN X Klíčová slova: stavby podzemní; tunely; geologické podmínky; horniny klastické sypké; jíly; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; zkoušky zatěžovací; zkušební metody; geotechnické výpočty; výpočty v plastickém oboru; výpočetní modely; modelování; simulace; ražení tunelů; 13 Signální informace IX/2012

14 nová rakouská tunelovací metoda /NRTM/; deformace; poklesové jevy; štoly průzkumné; optimalizace; kalibrace Tématem příspěvku je praktická aplikace pokročilého hypoplastického modelu při ražbě NRTM v prostředí jemnozrnných zemin a městské zástavby. Obdržené předpovědi numerického modelu představují "class A" predikce chování jílového masivu na ražbu tunelu s výškou nadloží přibližně 21 metrů. Konstrukční model byl kalibrován na výsledky sady laboratorních zkoušek a vybrané materiálové parametry optimalizovány využitím dat geotechnického monitoringu realizované průzkumné štoly. Optimalizované parametry byly následně využity pro 3D simulace tunelu. Po průchodu plného profilu tunelu simulovaným úsekem byly zhodnoceny prediktivní schopnosti hypoplastického modelu porovnáním s daty monitoringu. Model správně předpovídá velikost a tvar poklesové kotliny, horizontální deformace v blízkosti povrchu terénu a prostorový vývoj vertikálních deformací s hloubkou. Výrazně však přehodnocuje horizontální deformace v blízkosti tunelu. Chatař - chalupář. 6/2012 PEŠTA, Jan Okolo Chvojna Chatař - chalupář, 2012, -, No. 6, p , 8 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; sídla venkovská; vesnice; stavby historické; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; chalupy; architektura; tradice; fasády; konstrukce zděné; hrázděné zdivo České středohoří patří mezi regiony proslulé svojí lidovou architekturou. Nacházíme desítky vesnic s mnoha krásnými domy - většinou patrovými: roubenými, hrázděnými i zděnými. Chatař - chalupář. 7/2012 LŽIČAŘOVÁ, Martina Kojákovice, ves mezi rybníčky Chatař - chalupář, 2012, -, No. 7, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; sídla venkovská; vesnice; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; usedlosti zemědělské; stavby historické; architektura; tradice; fasády; konstrukce zděné; řešení výtvarné Hranice Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko sice končí přímo před vsí, ale i v jejím katastru leží několik malebných rybníčků, tak typických pro tento kraj na jihu Čech. Dnešní zástavba Kojákovic je výhradně zděná, domy mají často fasády zdobené zubořezy, ozubenými půlkruhy a festony. Kámen 3/2012 RYBAŘÍK, Václav Kamenná sochařská díla Stanislava a Vojty Suchardových Kámen, 2011, V. 17, No. 2, p , 2 figs., 18 refs. - ISSN Signální informace IX/2012

15 Klíčová slova: umění výtvarné, uplatnění v architektuře; plastika; plastiky volné; umění výtvarné, tématika a charakter; výrobky z přírodního kamene; tvorba umělecká; sochaři Letos uplyne 145 let od narození a 95 let od úmrtí našeho předního sochaře a medailéra Stanislava Suchardy. Pocházel ze známé novopacké rodiny Suchardů, kde se sochařské a řezbářské řemeslo dědilo už od konce 18. století. Jedním z jeho posledních významných představitelů byl i mladší bratr Stanislava, sochař a řezbář Vojta Sucharda. Letošní výročí staršího z nich je příležitostí k ohlédnutí za díly obou bratrů, která byla realizována v kameni, ať už přírodním či umělém. RYBAŘÍK, Václav Povaha a původ kamenů v gotické části katedrály sv. Víta Kámen, 2011, V. 17, No. 3, p , 5 figs., 12 refs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; stavby církevní; katedrály; gotika; konstrukce z přírodního kamene; konstrukce zděné; zdicí materiály; výrobky z přírodního kamene; výrobky kamenické kusové; kamenné kvádry; detaily architektonické; prvky ozdobné; plastika; plastiky volné; opuka; pískovce; mramor; vápence; hadec; horniny křemičité; drahé kameny Pražská katedrála, zasvěcená sv. Vítu, sv. Václavu a sv. Vojtěchovi, poutala a poutá pozornost mnoha badatelů, publicistů a spisovatelů. Ti se však věnovali převážně jejímu vzniku a osudům, architektuře, malířské a sochařské výzdobě apod., ale materiálu, z něhož byla vystavěna a vyzdobena, jen okrajově nebo vůbec ne. Jako první se o to pokusil geolog Jaroslav J.Jahn při příležitosti dokončení dostavby katedrály v roce 1929, podrobněji o 65 let později rovněž geolog, autor tohoto příspěvku, při příležitosti 650. výročí jejího založení. Od té doby byly v tomto směru získány nové vědomosti, zejména v souvislosti s výzkumem a opravami jižního průčelí křížové lodi, velké věže, západního průčelí s oběma věžemi, Parléřovy sochy sv. Václava atd. Smyslem příspěvku je shrnutí všech dřívějších i nových poznatků o povaze a původu přírodních kamenů v nejstarší části katedrály. NO DIG.. 2/2012 KLIMŠA, F. - HRADSKÁ, A. - KOPECKÁ, J. Využití bezvýkopových technologií při rekonstrukci kanalizace Znojmo NO DIG, 2012, V. 18, No. 2, p , 3 figs., 1 tabs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: města historická; výstavba vodohospodářská; kanalizace; rekonstrukce budov a staveb; sběrače; nádrže záchytné; odlehčovací komory; objekty vyúsťovací; stavby podzemní; stavba podzemních potrubí a vedení; technologie výstavby; pokládka bez výkopu; bezvýkopové technologie; protlačování; vložkování; zatahování potrubí Článek informuje o využití bezvýkopové technologie v rámci realizované vodohospodářské stavby "Znojmo, rekonstrukce kanalizace", zahrnující stoky o délce 25,641 km, výstavbu 2 dešťových nádrží, odlehčovacích komor a výustních objektů, která byla uvedena do provozu v roce VRÁNA, Zdeněk Brno, rekonstrukce kmenové stoky D NO DIG, 2012, V. 18, No. 2, p , 4 figs. - ISSN Signální informace IX/2012

16 Klíčová slova: města velká; města historická; kanalizace; sítě kanalizační; soustava jednotná; rekonstrukce budov a staveb; stavba podzemních potrubí a vedení; technologie výstavby; pokládka bez výkopu; bezvýkopové technologie; sběrače; protlačování Účel rekonstrukce kmenové stoky a přilehlých uličních stok v Brně; fáze přípravy projektu, materiálové provedení, vyvolané investice; místní podmínky - zachování provozu stávající kanalizace a dopravní obslužnost, zkušenosti z realizace předchozího úseku kmenové stoky D; technologie provádění mikrotuneláže. KAROUS, Miloš - MALEČKOVÁ, Dana - TUZAR, Jindřich Geotechnický průzkum, projektová příprava a provedení podvrtů Vltavy v Praze Tróji - Bubenči NO DIG, 2012, V. 18, No. 3, p , 5 figs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby podzemní; stavba podzemních potrubí a vedení; pokládka kabelových vedení; pokládka bez výkopu; mikrotunelování; tunely ražené pod vodou; průzkum geotechnický; metody geofyzikální; projekt technický; provrtávání; vrtání vodorovné; vrtání vodním paprskem; zatahování potrubí; chráničky Podvrt pod řekou Vltava v říčním km 44,010 z cílového místa u Ústřední čistírny odpadních vod v Praze Bubenči k parkovišti ZOO v Praze Tróji byl úspěšně proveden na základě detailního inženýrsko geotechnického průzkumu a technického projektu prací, které určily nejvhodnější místo pro aplikaci bezvýkopové technologie. Investorem prací byla Pražská energetika PRE, která vyžadovala zavedení trubek HDPE průměru 250 (3x) a HDPE průměru 160 pro uložení kabelů a opto2 pod říčním dnem. Geotechnický průzkum provedla firma Geonika a Geo Tec Praha, projekt PSK Tuzar. Příspěvek uvádí výsledky geofyzikálního měření z břehů a z hladiny řeky a dvou vrtů na obou stranách řeky a dalších podmínek, které byly zváženy v projektu a na jejichž základě byla navržena optimální bezvýkopová technologie úspěšně provedeného podvrtu. Je popsán i postup, problematika a její řešení při provedení bezvýkopové technologie. Průzkumy památek 1/2012 ŠIMŮNEK, Robert Smečno v pozdním středověku: Počátky rezidenčního města Bořitů z Martinic Průzkumy památek, 2012, V. 19, No. 1, p , 26 figs. - ISSN Klíčová slova: města malá; dějiny stavby měst; dějiny měst; stavby historické; stavby světské; budovy obytné; zámky; stavby církevní; kostely; 17. až 18. století; stavební vývoj; kompozice architektonická; detaily architektonické; gotika; renesance; baroko; průzkumy památek Smečno - lokalita starého založení zřejmě v I. polovině 13. století a její vývoj do roku 1600; ústřední postava předkládaní studie - Bořivoj z Martinic; Smečno-Muncifaj: model pozdně středověkého rezidenčního města; významné historické budovy - zámek a kostel. ZÁHORKA, Jindřich - ZAHRADNÍK, Pavel Zámek v Krásném Dvoře Průzkumy památek, 2012, V. 19, No. 1, p , 29 figs. - ISSN Signální informace IX/2012

17 Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; stavby světské; budovy obytné; zámky; průzkumy památek; průzkum stavebně historický; stavební vývoj; renesance; baroko; půdorysné řešení; přestavby budov; klasicismus; 19. století; 20. století; oranžerie; jízdárny Zámek s parkem v Krásném Dvoře (okres Louny) uvedl do literatury v roce 1953 Karel Tříska a jeho závěry jsou od té doby všeobecně přejímány. Příspěvek přináší některá zpřesnění i nové skutečnosti, zjištěné na základě uskutečněného standardního stavebně historického průzkumu, který byl zpracován v letech Důraz je kladen na rozbor jedinečného pramene, kterým ja plán půdorysu zámku, zachovaný ve třech po sobě jdoucích fázích. MACEK, Petr Klasicizující tendence a jejich místo v barokní architektuře Průzkumy památek, 2012, V. 19, No. 1, p , 6 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; stavby světské; budovy obytné; zámky; stavby církevní; kostely; baroko; vývojové tendence; detaily architektonické; klasicismus; architektura Zámecký areál v Krásném Dvoře (okres Louny) patří mezi nejvýznamnější realizace vrcholného baroka. Tyto stavby, vytvářející samostatnou skupinu, spojuje určitá strohost výrazu a postrádají dynamismus, obecně spojovaný především s křivkovými liniemi. Zejména proto bývají takovéto stavby souhrnně zařazovány do tzv. klasicizujícího baroka, tvořícího souběžnou linii s atraktivnějším dynamickým pojetím. FLEKAČOVÁ, Martina Architektura a urbanismus Valašského Meziříčí ve 20. století Průzkumy památek, 2012, V. 19, No. 1, p , 40 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; města malá; města historická; dějiny měst; dějiny stavby měst; 20. století; vývoj měst; stavební vývoj; výstavba bytová; domy rodinné; secese; školy střední odborné; domovy pro zdravotně postižené; spořitelny; obytné domy nízkopodlažní; funkcionalismus; památníky; nemocnice; hvězdárny; síně obřadní; urbanistické ztvárnění města; architektura; architekti Na počátku 20. století se na protějších březích rožnovské Bečvy rozprostíralo město Valašské Meziříčí s několika novými historizujícími budovami a měšťanskými domy kolem náměstí a městečko Krásno, které "mělo ráz větší vesnice, neboť domy byly přízemní, malé a jenom sem tam byl dům o jednom poschodí". Po šest století obě města nespojoval jenom most, ale také jejich vývoj byl velmi podobný, až nakonec v roce 1924 přirozeně vyústil v jeden celek. V roce 1900 žilo v Meziříčí 3450 obyvatel v 368 domech a v Krásně 2328 obyvatel v 247 domech. Obě města měla několik reprezentativních budov jako zámek, kostel nebo školu, ale kromě meziříčského náměstí zde byla zástavba spíše venkovského charakteru. V poslední čtvrtině 19. století vyrostlo v Meziříčí několik historizujících staveb, z nichž bezesporu vyniká novorenesanční budova gymnázia z roku Mezi lety 1874 a 1951 fungovala ve Valašském Meziříčí Státní odborná škola pro zpracování dřeva, která vychovala velký počet umělecky činných absolventů. Dále článek popisuje stavební vývoj Valašského Meziříčí do první světové války, stavební činnost ve dvacátých letech, ve třicátých letech 20. století, stavební činnost v letech , období poválečné obnovy, stavební činnost v padesátých, šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech a stavební činnost po roce Signální informace IX/2012

18 KYPTA, Jan - VESELÝ, Jan Obytná stavba v parkánu hradu Dívčího Kamene Průzkumy památek, 2012, V. 19, No. 1, p , 22 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; hrady; zříceniny; parkány; budovy obytné; torza; průzkumy památek; průzkum stavebně historický; stavební vývoj Stručný úvod o jedné z nejznámějších, nejzajímavějších, leč i nejméně prozkoumaných památek svého druhu, hradu velkolepého rozsahu a reprezentativní podoby, který leží blízko hlavní rezidence vrchnosti - Českého Krumlova; popis a výsledky průzkumu torza malé obytné stavby, nacházející se v těsné blízkosti na okraji parkánu mohutného dvoupalácového jádra hradu, která nese stopy složitějšího stavebního vývoje. BUROŇ, Miloš - SLAVÍK, Jiří "Patra jsou nezajímavá" : Výsledky operativního průzkumu a dokumentace domu čp. 41 na Velkém náměstí v Hradci Králové Průzkumy památek, 2012, V. 19, No. 1, p , 19 figs. - ISSN Klíčová slova: města historická; náměstí; stavby historické; budovy obytné; rekonstrukce budov; průzkumy památek; průzkum stavebně historický; stavební vývoj Výsledky dokumentační akce provedené v závěru rekonstrukce dvoupatrového historického měšťanského domu na Hlavním náměstí v centru Hradce Králové, tedy v době, kdy už zanikla řada nálezových situací. Přes pokročilé stadium rekonstrukce se podařilo zdokumentovat velké množství nálezových situací, z nichž nejdůležitější článek popisuje a po jejich vyhodnocení sestavuje stavební vývoj domu. JAROŠ, Jiří - MICHALOVÁ, Zdeňka Konstrukce krovu severní věže poutního kostela Narození Panny Marie ve Vranově u Brna Průzkumy památek, 2012, V. 19, No.1, p , 25 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby církevní; kostely; věže; baroko; zastřešení; konstrukce nosné; konstrukce dřevěné; krovy; typologie budov a staveb; konstrukční řešení; konstrukce prostorové; tuhost; průzkum dendrochronologický; průzkumy památek Střechy věží a kostela Narození Panny Marie, raně barokní stavby, v nejstarší literatuře a v archivních pramenech; konstrukční a typologický rozbor krovů věží - základový rošt a pětiboký práh, nosná ležatá stolice, nosný rošt báně, střední tubus věže s lucernou, konstrukce báně a ramenátů, vrchní střecha; zajištění prostorové tuhosti konstrukce; dendrochronologické datování a závěrečné shrnutí. PANÁČEK, Jaroslav K ikonografii augustiniánského kláštera v České Lípě Průzkumy památek, 2012, V. 19, No.1, p , 8 figs. - ISSN Signální informace IX/2012

19 Klíčová slova: památková péče; průzkumy památek; stavby historické; prameny informací; umění výtvarné; ikonografie; stavby církevní; kláštery Význam ikonografie - vyobrazení krajiny a objektů vytvořené člověkem - jako historického pramene; vyobrazení augustiniánského kláštera v České Lípě - popis sedmi ikonografických pramenů od 30. let 18. století do konce 19. století, kdy kreslířské a grafické techniky nahradila fotografie. Silnice - železnice 2/2012 TÝFA, Lukáš Vysokorychlostní železniční tratě ve světě v posledních letech (II) Silnice - železnice, 2012, V. 7, No. 2, p , 2 figs. - ISSN X Klíčová slova: doprava železniční; doprava rychlá; tratě železniční; stavby dopravní; výstavba dopravní; Evropa; Polsko; Rusko; Finsko; Dánsko; Norsko; Švédsko; Švýcarsko; Rakousko; Turecko; Asie; USA V časopisu Silnice - železnice č.5/2011 vyšla první část dvoudílného článku, který popisuje vývoj v posledních letech a výhled do budoucnosti v oblasti vysokorychlostních tratí ve světě. V této druhé části je popsána situace ve zbývajících zemích, které se vysokorychlostní železniční dopravou vážně zabývají. HÁTLE, Jindřich Výstavba Trojského mostu v Praze Silnice - železnice, 2012, V. 7, No. 2, p , 18 figs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; města hlavní; výstavba dopravní; stavby dopravní; komunikace dopravní hlavní; městský okruh; mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty obloukové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; oblouky; konstrukce ocelové; nosník hlavní; příčník; konstrukce železobetonové; závěsy; práce na mostních stavbách; způsoby montáže; stavby unikátní Trojský most se stane nedílnou součástí vnitřního městského pražského okruhu a je jedním ze stavebních objektů výstavby tunelových komplexů Blanka v úseku Myslbekova - Pelc-Tyrolka. Staveniště, kde Trojský most vzniká, se nachází jen několik stovek metrů od mostu Barikádníků po proudu řeky Vltavy. Jedná se o unikátní konstrukčně velmi složitou stavbu, kde je pro úspěšné dokončení celého díla třeba řešit řadu technických výzev plynoucích právě z jeho jedinečnosti a unikátnosti. ZAPLETALOVÁ, Lenka - PUDA, Vladimír - STRÁSKÝ, Jiří - ŠOUKALOVÁ, Gabriela Extradosed most přes nádraží v Bohumíně Silnice - železnice, 2012, V. 7, No. 2, p , 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: komunikace městské; mosty silniční; mosty o více polích; mosty zavěšené; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; pylony; nosník hlavní; příčník; konstrukce ocelové; mostovka; konstrukce železobetonové; konstrukce spřažené; stavba spodní; práce na mostních stavbách; stavby dopravní 19 Signální informace IX/2012

20 Most převádí přeložku silnice I/67 přes trať ČD Přerov-Žilina, ulici Jana Palacha s chodníkem a cyklostezkou, obslužnou komunikaci a koryto bohumínské stružky. Most je situován v místě původního zdemolovaného mostu. Silnice I/67 představuje důležitou komunikaci regionálního významu se silnou dopravní zátěží ve směru na Karvinou. Komunikace kategorie MS 9/50 s jednostranným chodníkem a cyklostezkou je v pravostranném půdorysném oblouku s poloměrem 256 m. Výškově je niveleta vedena ve vrcholovém zakružovacím oblouku poloměru 1200 m. Příčný sklon vozovky na mostě je jednostranný 2,5 procenta. KÖSSLER, Milan Ražba tunelů IV. tranzitního koridoru v úseku Benešov - Votice Silnice - železnice, 2012, V. 7, No. 2, p , 4 figs., 1 tabs. - ISSN X Klíčová slova: výstavba dopravní; stavby dopravní; stavby podzemní; tunely železniční; geologické podmínky; ražení tunelů; geomonitoring; geodetická zaměřování; konvergenční měření; extenzometrická měření; hladina podzemní vody; studny; zástavba rozvolněná; pasportizace V druhé polovině roku 2009 se rozběhly stavební práce na modernizaci IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Benešov u Prahy - Votice. Stavba je výjimečná délkou realizovaných podzemních děl - celkem 2690 m dvoukolejných tunelů, z toho čtyři byly ražené a jeden hloubený. Ze směru od severu k jihu to postupně byly tunely Tomický II (ražený celkové délky 252 m), Tomický I (ražený celkové délky 324 m), Zahradnický (ražený celkové délky 1044 m), Olbramovický (ražený (celkové délky 480 m) a Votický (hloubený celkové délky 590 m). PLACHÝ, Jan - PETRÁNEK, Vít Asfaltové izolační pásy z hlediska jejich složení v izolačním systému betonových mostovek Silnice - železnice, 2012, V. 7, No. 2, p , 8 figs., 5 tabs., 12 refs. - ISSN X Klíčová slova: stavby dopravní; mosty silniční; konstrukce nosná; mostovka; konstrukce betonové; izolace vodotěsné; izolační vrstvy svitkové; asfaltové pásy; svitkové hmoty s nosnou vrstvou; odolnost proti vodě; zkoušky jakosti; normy evropské /EN/ Článek seznamuje s izolačními systémy na mostech. Zabývá se vlivem materiálového složení asfaltových izolačních pásů na výsledky rozhodujících zkoušek izolačního souvrství betonových mostovek. Na základě výsledků z provedených měření upozorňuje na možnosti úpravy zkušebních postupů a vyhodnocení evropské normy ČSN EN 14695:2010. DĚDEČKOVÁ, Lenka - BÍLEK, Vlastimil Porovnání některých vlastností běžných a alkalicky aktivovaných betonů Silnice - železnice, 2012, V. 7, No. 2, p , 7 figs., 1 tabs., 3 refs. - ISSN X Klíčová slova: výzkum; beton samozhutnitelný /SCC/; iniciace alkalická; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; zkušební tělesa ve skutečné velikosti; zkoušky zatěžovací; zkoušky destruktivní; pevnost ohybová; pevnost v tlaku; zkoušky nedestruktivní; zkušební metody akustické Příspěvek je zaměřen na porovnání vlastností alkalicky aktivovaného a běžného samozhutnitelného betonu na větších vzorcích - trámcích 200x300x3000 mm. Na nich byly provedeny ohybové zkoušky a 20 Signální informace IX/2012

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

Průzkum rizika havárií podzemních staveb Průzkum rizika havárií podzemních staveb Autor: Jan Pruška, ČVUT v Praze Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Tunelářské odpoledne 3/2012 Praha 28.11.2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Ondřej Kostohryz Zadání monitoringu Historický vývoj: 1.veřejná soutěž

Více

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce Dopravní VaV centrum - CDV PLUS Výzkumný program 1: HLOUBKOVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres Kontakt:

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení 1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení Stavba LIBEREC - Horní Hanychov, posílení IV. tl. pásma byla zahájena v prosinci 2005 a dokončena v září 2006. Kolaudace proběhla v prosinci

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

SOKP stavby 513 a 514. Průběh přípravy a provádění

SOKP stavby 513 a 514. Průběh přípravy a provádění SOKP stavby 513 a 514 D2 Průběh přípravy a provádění Martin SRB, Matouš HILAR, Petr SVOBODA Tunelářské odpoledne CzTA ITA AITES VÝSTAVBA TUNELŮ 513 KOMOŘANY A 514 SLIVENEC NA SILNIČNÍM OKRUHU KOLEM PRAHY

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Rynárec 480 630 630 680 700

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Rynárec 480 630 630 680 700 A. OBEC Rynárec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 420 Kód obce PRVKUK 0613.010.420.00 Kód obce (IČOB) 14464 (562009) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY 2012 27. 29. března 2012 MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY Ing. Michal Žák GJW spol. s.r.o. Modernizace stavby Votice-Benešov u Prahy řeší zdvoukolejnění trati a její celková délka je 18,472 km.

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Ing. Pavel Šourek SATRA, spol. s r. o. Ing. Miroslav Padevět, Ing. Jan Kvaš Metrostav, a.s. 4.12.2012 TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2012

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4. Dimenzování ocelových válcovaných

Více

Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě

Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě 13.10.2010 Ostrava Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě Antonín Lokaj VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Obsah:

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1 Stavby pro plnění funkcí lesa Odborný seminář Brno, 14. října j a 2010 0 doc.ing. Bohumil STRAKA, CSc. Charakteristický příčný řez lávky: 1-podlaha, 2-trámové hlavní nosníky, 3-zábradlí Konstrukční skladba

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

Typy staveb. Petr Braniš 3.S

Typy staveb. Petr Braniš 3.S Typy staveb Petr Braniš 3.S Rozdělení stavitelství Rozdělení stavitelství odpovídá jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO) a jednotné klasifikace stavebních objektů a práce (JKSOP). Následující

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

- 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

- 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství MZ 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Střechy sklonité krovy,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček OBSAH 1. PŘENOSOVÁ SOUSTAVA 1.1 Stožáry elektrického vedení 1.2

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení Dopravní

Více

Nomenklatura stavebních činností

Nomenklatura stavebních činností Systém certifikovaných stavebních dodavatelů Dokument: Nomenklatura stavebních činností Datum 1.7.2006 15.9.2010 Revize Označení 0706 0110 Příloha č.1 k PS 005 Nomenklatura stavebních činností Rozsah kvalifikace

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více