Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, Praha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) z á ř í O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Beton TKS, 2012, č DEKTIME, 2012, č. 3, Geotechnika, 2012, č Chatař - chalupář, 2012, č. 6, Kámen, 2012, č NO DIG, 2012, č Průzkumy památek, 2012, č Silnice - železnice, 2012, č SOVAK, 2012, č Stavba, 2012, č Stavebné a environmentálne inžinierstvo, 2012, č Vodní cesty a plavba, 2012, č. 2, Za starou Prahu, 2012, č Zahrada - park - krajina, 2012, č Zakládání, 2012, č Zprávy památkové péče, 2012, č Sborník ze semináře "Urbanistická koncepce a změny územních plánů", Evropské patenty,

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). 2 Signální informace IX/2012

3 Beton TKS 5/2012 HLADÍK, Pavel Navrhování tribun sportovních staveb Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p. 3-9., 13 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby sportovní víceúčelové; stavby sportovní nekryté a částečně kryté; stavby sportovní kryté; stadiony sportovní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; tribuny stabilní; projektování, podklady; projektování, funkční požadavky; konstrukční řešení; konstrukce železobetonové; metody navrhování konstrukcí Nejběžnějším materiálem pro realizaci tribun sportovních staveb je železobeton, který se používá dle přísných geometrických a inženýrských pravidel. Úspěšný architektonický návrh se ale nezakládá pouze na dokonalém zvládnutí matematických vzorců, ale jedná se o syntézu konceptu, stavebních norem a ekonomie návrhu. Článek přibližuje některé aspekty, které ovlivňují vzhled a konstrukci sportovních staveb. LAFFRANCHI, Massimo - FÜRST, Armand Velkorozponová konstrukce sportovní haly z prefabrikovaných betonových lomenic Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 29 figs. - ISSN Klíčová slova: Švýcarsko; univerzity; budovy nové; stavby sportovní víceúčelové; sportovní haly; tréninková střediska; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; plastičnost; členění vertikální; konstrukční řešení; konstrukce velkorozponové; konstrukce nosné; rámy; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce montované; prefabrikáty; sloupy; vazníky střešní; spoje; předpínání dodatečné; detaily konstrukční; lomenice Nová hala pro sportovní tréninkové centrum Univerzity aplikovaných věd FHNW v Bruggu (Aargau, Švýcarsko) byla postavena podle vítězného projektu, který vzešel z mezinárodní architektonické soutěže. Výsledkem inovativního architektonického a konstrukčního řešení je uspořádání všech sportovišť do jedné budovy o délce 80 m a šířce 55 m zastřešené lomenicovou konstrukcí z pohledového betonu. Prefabrikovaná dodatečně předpínaná betonová skořepina tvořená dvaceti sedmi rámy překlenuje více než 52,6 m. ČÍŽEK, Pavel - BURKOŇ, Zdeněk - SADÍLEK, Michal Prefabrikované konstrukce pro dvě sportovní stavby Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 27 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby sportovní nekryté a částečně kryté; stavby sportovní speciální; fotbalové stadiony; tribuny stabilní; konstrukce železobetonové; konstrukce montované; konstrukční řešení; stavby sportovní kryté; stavby sportovní víceúčelové; sportovní haly; kompozice architektonická; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukce nosné; prefabrikáty; beton monolitický; beton pohledový; zastřešení; konstrukce dřevěné 3 Signální informace IX/2012

4 Pro výstavbu krytých víceúčelových sportovních hal a tribun otevřených stadionů, v závislosti na dispozičním uspořádání, funkčních a architektonických požadavcích, se pro nosné konstrukce používá beton, ocel a dřevo buď samostatně nebo v různých kombinacích. V roce 2011 byla ukončena výstavba a byly uvedeny do provozu tribuna fotbalového stadionu FC Viktoria Plzeň ve Štruncových sadech a Víceúčelová sportovní hala dvou gymnázií v Pardubicích na Dašické ulici. Pro tribuny fotbalového stadionu v Plzni byla navržena nosná železobetonová prefabrikovaná konstrukce tribun s konzolovým ocelovým střešním překryvem. Pro krytou víceúčelovou sportovní halu byla navržena konstrukce s vhodným využitím monolitického a prefabrikovaného železobetonu, střešních dřevěných lepených nosníků a zdiva. KLIMKO, Andrea RELAXX športovo-relaxačné centrum Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 13 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; budovy nové; stavby sportovní; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení objemové; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce monolitické Objekt sportovně-relaxačního centra odpovídá na specifika svého bezprostředního okolí expresivní figurou, která ve snaze o urbanisticky vyvážený celek staví na analogické situaci pohybu s cílem využít potenciál pulzujícího místa. Na rozkročených nohách se zájmem pozoruje své okolí. ŠIMEČKOVÁ, Lucie Náměstí Eduarda Wallnöfera v Innsbrucku Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 20 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: Rakousko; města historická; městské centrum; náměstí; rekonstrukce budov a staveb; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; půdorysné řešení; funkční řešení; kompozice prostorová; členění; památníky; fontány; plastiky volné; konstrukční řešení; desky; skořepiny; konstrukce železobetonové; beton monolitický; textura; úpravy povrchové a dokončovací; nanotechnologie V rakouském Innsbrucku bylo nově zrekonstruováno náměstí Eduarda Wallnöfera. Nad původními podzemními garážemi z roku 1985 vznikla v podstatě "betonová plastika" o rozloze 9000 m2. Uvnitř historického centra tak byl vytvořen otevřený architektonicky zajímavý prostor, který kypí životem. PESONEN, Risto - ŠIMEČKOVÁ, Lucie Prefabrikovaná konstrukce stockholmské Tele2 Areny Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 16 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: Švédsko; města hlavní; výstavba občanská; stavby sportovní víceúčelové; stavby sportovní kryté; sportovní haly; kompozice architektonická; konstrukční řešení; konstrukce železobetonové; konstrukce montované; rámy; tribuny stabilní; vazníky střešní; konstrukce velkorozponové; příhradoviny prostorové; prefabrikáty Ve švédském Stockholmu v Globen City se staví multifunkční Tele2 Arena. Jedná se o technicky velice náročnou rámovou konstrukci sportovní stavby, čítající cca prefabrikovaných železobetono- 4 Signální informace IX/2012

5 vých prvků o celkové hmotnosti téměř tun. První velkou událostí, která by se měla na její půdě uskutečnit, je finále světového šampionátu v hokeji v roce SMETANA, Jindřich - KLIMČUKOVÁ, Petra - SKÁLA, Petr - JANATA, Vladimír Kulturně společenské a sportovní centrum "Nový Chomutov" Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 12 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: města malá; výstavba občanská; budovy nové; střediska společenská; stavby sportovní speciální; stadiony sportovní; stadiony zimní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce monolitické; zastřešení; konstrukce ocelové; oblouky s táhlem; kotvení; předpínání dodatečné V Chomutově právě probíhá výstavba kulturně společenského a sportovního centra. V článku je popsáno hmotové, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení Zimního stadionu, u Letního stadionu je popis zaměřen na kotvení nosného ocelového oblouku střechy VIP tribuny do betonových bloků. Skokanský můstek v Ščučinsku, Astana v Kazachstánu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 6 figs. - ISSN Klíčová slova: Kazachstán; stavby sportovní; zařízení pro zimní sporty; můstky lyžařské; technické řešení; věže; konstrukce železobetonové; dráhy nájezdové; konstrukce nosné; konstrukce příhradové; konstrukce ocelové; orientace Na severu Kazachstánu u města Ščučinsk se v současné době staví skokanský můstek pro lety na lyžích. Na železobetonové věži jsou osazeny dvě nájezdové dráhy, což je absolutní novinka ve stavbě skokanských můstků. BAŽANT, Zdeněk - STRNAD, Jiří Statické zkušenosti při náhradě historické plastiky Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 10 figs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; pojišťovny; řešení průčelí budov; sloupy; umění výtvarné, uplatnění v architektuře; plastiky volné; průzkum stavebně technický; památková péče; poruchy, příčiny; kopie; konstrukce železobetonové; technologie výroby; beton monolitický; betonová směs zavlhlá; ukládání betonové směsi; hutnění; dusání Podle okolností bývá nutné zkoumat a zhodnotit historické plastiky. Jindy se zase navrhují či posuzují jejich nosné konstrukce. Článek popisuje práce spojené s náhradou významného brněnského sousoší s návrhem a výrobou kopií jednotlivých plastik a jejich osazením na původní místa. BERAN, Pavel Zvýšení únosnosti stropní desky s Wünschovými hlavicemi Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 9 figs., 8 refs. - ISSN Signální informace IX/2012

6 Klíčová slova: stavby průmyslové; konstrukce nosné; sloupy; konstrukce ocelobetonové; Wünschovy hlavice; prefabrikáty; desky; konstrukce železobetonové; poruchy, příčiny; zesilování konstrukcí; beton monolitický; konstrukce spřažené; způsob spřažení; únosnost; zkoušky zatěžovací Článek se věnuje problematice zesílení stropní konstrukce, která je tvořena prefabrikovanými částečně předpjatými Wünschovými hlavicemi a železobetonovou deskou. Pomocí dodatečné betonávky byla výrazně zvýšena únosnost konstrukce. Po realizaci byla její spolehlivost ověřena zatěžovací zkouškou. NOVOTNÁ, Jarmila Vady a poruchy betonových podlah aneb když se nedaří... Část 3. Poruchy způsobené provozem Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 6 figs. - ISSN Klíčová slova: podlahy; podlahy průmyslové; vrstvy nášlapné; mazaniny betonové; poruchy, příčiny; zatížení provozní; zatížení dynamické; zatížení kritické; vznik trhlin; odolnost proti obrusu; odolnost proti chemikáliím; čištění; čisticí prostředky; impregnace Třetí část seriálu se věnuje vadám a poruchám betonových podlah způsobených provozem, mezi které patří poruchy způsobené přetížením nebo změnou typu zatížení, dopravními mechanismy, chemickým zatížením a nevhodným čištěním. ŠIMEČKOVÁ, Lucie Fotbalový stadion v Johannesburgu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 8 figs. - ISSN Klíčová slova: Jihoafrická republika; stavby sportovní speciální; stavby sportovní nekryté a částečně kryté; fotbalové stadiony; rekonstrukce budov a staveb; fasády; obklady; panely; beton vyztužený vlákny; řešení barevné; textura Pro mistrovství světa ve fotbale pořádané v Jižní Africe v roce 2010 byl zrekonstruován původní fotbalový stadion v Johannesburgu. Na vnější plášť o celkové ploše m2 byly použity sklovláknité panely obarvené pigmenty Bayferrox v barvách Afriky. HUDOBA, Igor Technické nástroje na zabezpečenie krytia výstuže a s tým súvisiace aspekty spoľahlivosti železobetónovej konštrukcie Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 9 figs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce železobetonové; vyztužení; výztuž ocelová; výztužné pruty; krycí vrstva; koroze, ochrana; výztuž, distanční vložky; spolehlivost; předpisy stavební; technické normy Článek se zabývá technickými nástroji ne zabezpečení krytí ocelové prutové výztuže betonem v železobetonové konstrukci a s tím souvisejícími aspekty její spolehlivosti ve světle současných předpisů a norem. 6 Signální informace IX/2012

7 JIROUŠKOVÁ, Kateřina Systém kontroly kvality při výrobě cementu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 4 figs., 3 tabs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: cementy; technologie výroby; těžba surovin; sušení; mletí; výpal; jemnost mletí; kontrola jakosti; kontrola vstupní; kontrola pracovních postupů; kontrola konečná; kontrola výrobní Výroba cementu je složitý a chemicky i energeticky náročný proces a je tedy pod neustálým dohledem řady procesních pracovníků, kteří jej na základě on-line dostupných energetických a emisních údajů řídí. Cílem článku je nastínit, jaké kontrolní kroky jsou během celé výroby prováděny, aby byla zajištěna požadovaná kvalita a bezpečnost konečného produktu. ŠOPÍK, Leonard - STRÁSKÝ, Jiří Samokotvená membrána nad obdélníkovým půdorysem Beton TKS, 2012, V. 12, No. 5, p , 14 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: zastřešení; konstrukce prostorové; konstrukce visuté; konstrukce membránové; půdorys, tvar; obdélník; konstrukce z předpjatého betonu; výpočty konstrukcí; výpočty statické; výpočetní modely; stavy napjatosti; kombinace zatížení Samokotvaná předpjatá membrána nad obdélníkovým půdorysem je popsána z hlediska konstrukčního uspořádání a statického působení. Jsou uvedeny základní výsledky analýz postupné výstavby a aplikace proměnného zatížení. Na závěr jsou uvedena doporučení pro různé rozměry konstrukcí. DEKTIME.. 3/2012 KLOBUSOVSKÝ, Petr - ŽÁK, Antonín Retenční schopnost vegetačních střech DEKTIME, 2012, -, No. 3, p , 4 figs., 7 tabs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy obytné vícepodlažní; obchodní centra; střediska nákupní; zastřešení; střechy teplé; střechy ploché; střechy pochůzné; vegetační střechy; zákony a předpisy; retenční schopnost; výzkum; skladba vrstev; modely konstrukcí; odtok; výsledky měření V posledních několika letech se můžeme setkat s realizacemi vegetačních střech, a to nejen na rodinných domech, jak bylo zvykem dříve, ale i na obchodních centrech nebo bytových domech. U těchto větších staveb se využívají nejen pro svůj příjemný vzhled, ale také pro svůj ekologický přínos. Pro lepší pochopení principu retence ve vegetačních střechách byly provedeny experimenty, které článek představuje. HEC, Ondřej Optimalizace návrhu rodinného domu II: Optimalizace systému vytápění a přípravy teplé vody DEKTIME, 2012, -, No. 3, p , 5 figs., 5 tabs. - ISSN Signální informace IX/2012

8 Klíčová slova: obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; energetická náročnost; vytápění; příprava teplé vody; optimalizace; náklady, úroveň; náklady pořizovací; náklady provozní; zdroje tepla; otopné soustavy; paliva; kotle; tepelná čerpadla; řízení automatizované; optimalizace Článek je pokračováním příspěvku "Optimalizace návrhu rodinného domu", který vyšel v časopise DEKTIME 01/2012. Ten se zabýval optimalizací stavební části konkrétního domu, která měla za úkol především snížit potřebu energie na vytápění, chlazení a větrání. Tento článek se zabývá optimalizací systémů technického zařízení budov v rodinném domě řešeném v minulém příspěvku. Pro optimalizovanou stavební část bylo zavedeno označení pasivní inteligence domu, pro systémy TZB a jejich řízení pojem aktivní inteligence domu. BENEŠOVÁ, Daniela BREAM a LEED : Certifikace z hlediska udržitelného rozvoje DEKTIME, 2012, -, No. 3, P , 11 figs., 8 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí; prostředí, ochrana; ekologie; budovy; certifikace; kritéria hodnocení; energetická náročnost; simulace; administrativní budovy; metody výpočtu V ČR se rozšiřuje certifikace staveb z hlediska udržitelného rozvoje. Článek představuje podstatu certifikace, význam a zkušenosti, které v této oblasti mají pracovníci ateliéru DEK. Po celém světě je k dispozici mnoho konkrétních certifikačních systémů, mezi nejčastěji používané v Evropě patří BREEAM (místo vzniku Velká Británie), LEED (USA), HQE (Francie) a DGNB (Německo). V České republice existuje od roku 2010 také národní nástroj pro certifikaci budov ušitý na míru lokálním podmínkám s názvem SBTool CZ. Nejvíce rozšiřující se jsou ale dva již zmíněné systémy, o kterých je v článku více pojednáno a které mají v zahraničí již delší tradici. FILIP, Jiří Rekonstrukce střech komplexu bytových domů v Brně DEKTIME, 2012, -, No. 3, p , 20 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; zastřešení; střechy sklonité; střechy teplé; konstrukce nosné; skladba vrstev; parotěsné zábrany; závady; poruchy, příčiny; rekonstrukce budov a staveb; sanace konstrukcí Popis stavby nových bytových domů a jejich závad; analýza problémů střešní konstrukce, volba systému opravy střech, zásady řešení parotěsného napojení obvodového zdiva a skladby střechy zateplené nad krokvemi; průběh rekonstrukce střechy. DEKTIME.. 4/2012 NOSEK, Petr Revitalizace střechy bytového domu DEKTIME, 2012, -, No. 4, p , 16 figs. - ISSN Signální informace IX/2012

9 Klíčová slova: budovy obytné vícepodlažní; budovy staré; rekonstrukce budov a staveb; střešní plášť; střechy ploché; střechy teplé jednoplášťové; diagnostika staveb; průzkum stavebně technický; poruchy, příčiny; opravy renovační; práce izolatérské Revitalizace dvanáctipodlažního bytového domu v Liberci - obnova střešního pláště. 9 Signální informace IX/2012

10 MARTIŠ, Leoš - ZWIENER, Viktor Door fan test: Prostorová zkouška těsnosti pro zajištění účinnosti plynového stabilního hasicího zařízení DEKTIME, 2012, -, No. 4, p , 19 figs., 1 tabs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: požární ochrana budov; hasicí technika; hasicí prostředky; plyny; hasicí zařízení; požární úseky; klapky; vzduchotěsnost; měření, metody; zkoušky nedestruktivní; zkušební metody Na stránkách DEKTIME jsou průběžně představovány různé diagnostické metody sloužící k prověřování stavu a kvality staveb. V tomto článku je představena zkouška těsnosti prostoru Door fan test pro stanovení minimální doby udržení koncentrace hasicího plynu z plynových hasicích stabilních zařízení, která fungují na principu snížení koncentrace kyslíku v prostoru hoření. Ta jsou používána tam, kde by hasicí látky jako pěna, prášek nebo písek mohly zničit hašené předměty, jako jsou muzea, archivy, serverovny a pod. Aby hašení plynem bylo účinné, je jeho působení v daném chráněném prostoru po určitou dobu a v určené minimální koncentraci. VALA, Adam Zatékání přes konstrukci světlíků ve výrobní hale ve Zlíně DEKTIME, 2012, -, No. 4, p , 17 figs. - ISSN Klíčová slova: výrobní objekty; budovy halové; zastřešení; konstrukční řešení; světlíky střešní; pronikání vlhkosti; voda prosakující; diagnostika staveb; průzkum stavebně technický; poruchy, příčiny; opravy renovační; sanace konstrukcí V článku je popsána konstrukce střechy objektu, projevy a příčiny poruch a opatření k odstranění zatékání. Geotechnika. 3/2012 MAREK, Jan Inženýrskogeologické posuzování památkových objektů pod vlivem geologických a antropogenních rizik (Část I.) Geotechnika, 2012, V. 14, No. 3, p. 3-8., 9 figs., 23 refs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; architektonické dědictví; stavby historické; památková péče; obnova památek; průzkumy památek; geologické podmínky; průzkum geologický; průzkum geotechnický; výzkum; oblasti poddolované; chráněná území Historické stavební objekty na území ČR a problematika jejich záchrany, sanace či rekonstrukce. Zdůrazněna je nutnost objasnění inženýrsko geologických poměrů stavby. V první části příspěvku je uveden metodický postup a návod pro inženýrskogeologické posouzení stavby. MITEW, Monika - PRUŠKA, Jan 10 Signální informace IX/2012

11 Numerická analýza posunů podzemní stěny Geotechnika, 2012, V. 14, No. 3, p , 3 figs., 3 tabs., 9 refs. - ISSN X Klíčová slova: stavby podzemní; stěny podzemní; výpočty konstrukcí; deformace při zatížení; posun od deformace; metody výpočtu konstrukcí; výpočetní programy; software; geologické podmínky; mechanika zemin; zemní tlak; metoda konečných prvků; geotechnické výpočty; zkoušky in situ; měření V článku jsou popsány numerická analýza a parametrická studie dvou výpočetních metod založených na odlišných konstrukčních modelech zemin. Zpětná numerická analýza byla rozdělena do dvou částí. Prvá část se týká analýzy provedené programy GEO5 Pažení posudek a Rido, které využívají metodu závislých tlaků, kde je velikost tlaků působících na konstrukci závislá na její deformaci. Z důvodů jednoduchosti a srozumitelnosti použité metody jsou výše uvedené programy široce používané v inženýrské praxi. Druhá část je věnována numerické analýze využívající metodu konečných prvků - programy GEOS MKP a Plaxis verze V závěru jsou porovnány výsledky numerických analýz s měřením in-situ a provedena celková rozprava včetně uvedení závěrů. TRANGOŠ, Ivan - GRENČÍKOVÁ, Anna - GAŽÚR, Jozef - LAHO, Marek Zhodnotenie stavu Kraľovianskeho zosuvu v trase projektovanej diaľnice D1 Turany - Hubová Geotechnika, 2012, V. 14, No. 3, p , 3 figs., 2 tabs., 11 refs. - ISSN X Klíčová slova: Slovenská republika; výstavba dopravní; příprava výstavby; průzkum geologický; průzkum geotechnický; svahy; sesuvy; geomonitoring; posun od deformace; měření, metody; inklinometrická měření; hladina podzemní vody; dynamika podzemní vody; poklesové jevy; stabilita svahů; výpočty stability Na území Kralovianského sesuvu se vyskytuje více typů svahových deformací s různou aktivitou. Na základě výsledků podrobného a doplňkového inženýrskogeologického průzkumu byl na lokalitě navržen a prováděn monitoring svahových pohybů (metoda přesné inklinometrie) a režimové pozorování hladin podzemních vod. Na základě výsledků monitoringu byl zhodnocen aktuální stav sesuvného území a byla přepočítána stabilita svahu ve vytypovaných inženýrskogeologických řezech (v nejkritičtějších částech složité a rozsáhlé svahové deformace). SCHÜGERL, Radoslav Vplyv zmeny obsahu vody- sýtenia - na rýchlosť šírenia ultrazvukových vľn skalnými horninami Geotechnika, 2012, V. 14, No. 3, p , 6 figs., 3 tabs., 10 refs. - ISSN X Klíčová slova: výzkum; horniny; pískovce; vápence; dolomit; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; zkoušky, podmínky; zkoušky, prostředí; uložení ve vodě; zkoušky, trvání; vlastnosti fyzikálně-mechanické; zkoušky ultrazvukem; zvuk, šíření v pevných látkách; rychlost Obsah vody v horninách ovlivňuje jejich fyzikální a mechanické vlastnosti. Při poznávání některých fyzikálních vlastností hornin pomáhají metody založené na rychlosti přechodu podélných ultrazvukových vln. Rozdílný stupeň nasycení hornin má vliv na různé hodnoty rychlosti přechodu ultrazvukových vln horninami. Měření se uskutečnilo na pískovcích z lokality Hubová - Ivachnová, resp. Jánov- 11 Signální informace IX/2012

12 ce - Jablonov a dolomitických vápencích z lokality Tureckých vrch. Vzorky hornin byly syceny vodou v laboratorních podmínkách po dobu 24 hodin. Měření probíhalo v různých časových intervalech. 12 Signální informace IX/2012

13 BERNARD, Radek - ŠENK, Petr - VRÁBLÍK, Lukáš - KŘÍSTEK, Vladimír Geotechnický monitoring tunelu Slivenec včetně měření na definitivním ostění tunelu Geotechnika, 2012, V. 14, No. 3, p , 8 figs., 1 tabs., 8 refs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; výstavba dopravní; stavby dopravní; silniční okruh; stavby podzemní; tunely silniční; geologické podmínky; průzkum geotechnický; ražení tunelů; deformace; měření, metody; primární ostění; konvergenční měření; vystrojování tunelů; sekundární ostění; geodetická zaměřování; zkušební provoz Ražba tunelu Slivenec zahrnovala výstavbu dvou souběžných tunelů dlouhých cca 1300 m (stoupající třípruhový tunel a klesající dvoupruhový tunel) mezi městskými části Lochkovem a Radotínem na jihozápadním okraji Prahy. Tunely byly raženy podle zásad Nové rakouské tunelovací metody (NRTM). Na ražené tunely navazovaly hloubené úseky, které dosahovaly u Lochkovského portálu délky 350 m. Součástí ražeb bylo také provedení šesti tunelových propojek. Stavební práce na tunelech Slivenec byly zahájeny v létě 2006 výkopovými pracemi na severním portálovém úseku. Ražby tunelů byly ukončeny v červnu roku Zahájení zkušebního provozu se datuje do září Jelikož autoři již dříve vyhodnotili geotechnický monitoring při ražbách v jiných publikacích, příspěvek se zaměřuje na kontrolní měření definitivních konstrukcí v obou tunelech. MRVÍK, Ondřej - VRÁBEK, Boris - FEKEČ, Peter Príklady odvodnenia a stabilizácie územia pomocou sifónových drénov na Slovensku Geotechnika, 2012, V. 14, No. 3, p , 12 figs., 12 refs. - ISSN X Klíčová slova: Slovenská republika; svahy; sesuvy; zářezy; stabilita svahů; zabezpečení proti sesuvům; snižování hladiny podzemní vody; odvodňování; drenáže; příkopy odvodňovací; odvodňovací vrty; sifony Odvodnění horninového prostředí je velmi účinnou metodou stabilizace svahů, sesuvů a zářezů. Tradiční metody založené na gravitačním odvodnění, jako jsou například drenážní příkopy, žebra, umožňují snížení hladiny podzemní vody maximálně do hloubky 3-5 m pod terénem. V případě subhorizontálních vrtů může být nevýhodou jejich značná délka a obtížné čištění v případě jejich kolmatace. Inovační metoda sifonových drénů je vhodnou metodou k tradičním způsobům odvodnění. Na Slovensku se metodu sifonové drenáže v posledních letech daří aplikovat při řešení stabilitních problémů nejrůznějších typů. Metoda byla využita pro odvodnění a stabilizaci nestabilního území nad obytnou zástavbou nebo na pozemních komunikacích. Odvodnění a stabilizace svahů pomocí sifonové drenáže má též svůj potenciál při ochraně prvků elektrické rozvodné sítě. V článku je představena metoda sifonové drenáže a příklady posledních aplikací na Slovensku. SVOBODA, Tomáš - MAŠÍN, David Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu Geotechnika, 2012, V. 14, No. 3, p , 12 figs., 3 tabs., 16 refs. - ISSN X Klíčová slova: stavby podzemní; tunely; geologické podmínky; horniny klastické sypké; jíly; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; zkoušky zatěžovací; zkušební metody; geotechnické výpočty; výpočty v plastickém oboru; výpočetní modely; modelování; simulace; ražení tunelů; 13 Signální informace IX/2012

14 nová rakouská tunelovací metoda /NRTM/; deformace; poklesové jevy; štoly průzkumné; optimalizace; kalibrace Tématem příspěvku je praktická aplikace pokročilého hypoplastického modelu při ražbě NRTM v prostředí jemnozrnných zemin a městské zástavby. Obdržené předpovědi numerického modelu představují "class A" predikce chování jílového masivu na ražbu tunelu s výškou nadloží přibližně 21 metrů. Konstrukční model byl kalibrován na výsledky sady laboratorních zkoušek a vybrané materiálové parametry optimalizovány využitím dat geotechnického monitoringu realizované průzkumné štoly. Optimalizované parametry byly následně využity pro 3D simulace tunelu. Po průchodu plného profilu tunelu simulovaným úsekem byly zhodnoceny prediktivní schopnosti hypoplastického modelu porovnáním s daty monitoringu. Model správně předpovídá velikost a tvar poklesové kotliny, horizontální deformace v blízkosti povrchu terénu a prostorový vývoj vertikálních deformací s hloubkou. Výrazně však přehodnocuje horizontální deformace v blízkosti tunelu. Chatař - chalupář. 6/2012 PEŠTA, Jan Okolo Chvojna Chatař - chalupář, 2012, -, No. 6, p , 8 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; sídla venkovská; vesnice; stavby historické; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; chalupy; architektura; tradice; fasády; konstrukce zděné; hrázděné zdivo České středohoří patří mezi regiony proslulé svojí lidovou architekturou. Nacházíme desítky vesnic s mnoha krásnými domy - většinou patrovými: roubenými, hrázděnými i zděnými. Chatař - chalupář. 7/2012 LŽIČAŘOVÁ, Martina Kojákovice, ves mezi rybníčky Chatař - chalupář, 2012, -, No. 7, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; sídla venkovská; vesnice; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; usedlosti zemědělské; stavby historické; architektura; tradice; fasády; konstrukce zděné; řešení výtvarné Hranice Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko sice končí přímo před vsí, ale i v jejím katastru leží několik malebných rybníčků, tak typických pro tento kraj na jihu Čech. Dnešní zástavba Kojákovic je výhradně zděná, domy mají často fasády zdobené zubořezy, ozubenými půlkruhy a festony. Kámen 3/2012 RYBAŘÍK, Václav Kamenná sochařská díla Stanislava a Vojty Suchardových Kámen, 2011, V. 17, No. 2, p , 2 figs., 18 refs. - ISSN Signální informace IX/2012

15 Klíčová slova: umění výtvarné, uplatnění v architektuře; plastika; plastiky volné; umění výtvarné, tématika a charakter; výrobky z přírodního kamene; tvorba umělecká; sochaři Letos uplyne 145 let od narození a 95 let od úmrtí našeho předního sochaře a medailéra Stanislava Suchardy. Pocházel ze známé novopacké rodiny Suchardů, kde se sochařské a řezbářské řemeslo dědilo už od konce 18. století. Jedním z jeho posledních významných představitelů byl i mladší bratr Stanislava, sochař a řezbář Vojta Sucharda. Letošní výročí staršího z nich je příležitostí k ohlédnutí za díly obou bratrů, která byla realizována v kameni, ať už přírodním či umělém. RYBAŘÍK, Václav Povaha a původ kamenů v gotické části katedrály sv. Víta Kámen, 2011, V. 17, No. 3, p , 5 figs., 12 refs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; stavby církevní; katedrály; gotika; konstrukce z přírodního kamene; konstrukce zděné; zdicí materiály; výrobky z přírodního kamene; výrobky kamenické kusové; kamenné kvádry; detaily architektonické; prvky ozdobné; plastika; plastiky volné; opuka; pískovce; mramor; vápence; hadec; horniny křemičité; drahé kameny Pražská katedrála, zasvěcená sv. Vítu, sv. Václavu a sv. Vojtěchovi, poutala a poutá pozornost mnoha badatelů, publicistů a spisovatelů. Ti se však věnovali převážně jejímu vzniku a osudům, architektuře, malířské a sochařské výzdobě apod., ale materiálu, z něhož byla vystavěna a vyzdobena, jen okrajově nebo vůbec ne. Jako první se o to pokusil geolog Jaroslav J.Jahn při příležitosti dokončení dostavby katedrály v roce 1929, podrobněji o 65 let později rovněž geolog, autor tohoto příspěvku, při příležitosti 650. výročí jejího založení. Od té doby byly v tomto směru získány nové vědomosti, zejména v souvislosti s výzkumem a opravami jižního průčelí křížové lodi, velké věže, západního průčelí s oběma věžemi, Parléřovy sochy sv. Václava atd. Smyslem příspěvku je shrnutí všech dřívějších i nových poznatků o povaze a původu přírodních kamenů v nejstarší části katedrály. NO DIG.. 2/2012 KLIMŠA, F. - HRADSKÁ, A. - KOPECKÁ, J. Využití bezvýkopových technologií při rekonstrukci kanalizace Znojmo NO DIG, 2012, V. 18, No. 2, p , 3 figs., 1 tabs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: města historická; výstavba vodohospodářská; kanalizace; rekonstrukce budov a staveb; sběrače; nádrže záchytné; odlehčovací komory; objekty vyúsťovací; stavby podzemní; stavba podzemních potrubí a vedení; technologie výstavby; pokládka bez výkopu; bezvýkopové technologie; protlačování; vložkování; zatahování potrubí Článek informuje o využití bezvýkopové technologie v rámci realizované vodohospodářské stavby "Znojmo, rekonstrukce kanalizace", zahrnující stoky o délce 25,641 km, výstavbu 2 dešťových nádrží, odlehčovacích komor a výustních objektů, která byla uvedena do provozu v roce VRÁNA, Zdeněk Brno, rekonstrukce kmenové stoky D NO DIG, 2012, V. 18, No. 2, p , 4 figs. - ISSN Signální informace IX/2012

16 Klíčová slova: města velká; města historická; kanalizace; sítě kanalizační; soustava jednotná; rekonstrukce budov a staveb; stavba podzemních potrubí a vedení; technologie výstavby; pokládka bez výkopu; bezvýkopové technologie; sběrače; protlačování Účel rekonstrukce kmenové stoky a přilehlých uličních stok v Brně; fáze přípravy projektu, materiálové provedení, vyvolané investice; místní podmínky - zachování provozu stávající kanalizace a dopravní obslužnost, zkušenosti z realizace předchozího úseku kmenové stoky D; technologie provádění mikrotuneláže. KAROUS, Miloš - MALEČKOVÁ, Dana - TUZAR, Jindřich Geotechnický průzkum, projektová příprava a provedení podvrtů Vltavy v Praze Tróji - Bubenči NO DIG, 2012, V. 18, No. 3, p , 5 figs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby podzemní; stavba podzemních potrubí a vedení; pokládka kabelových vedení; pokládka bez výkopu; mikrotunelování; tunely ražené pod vodou; průzkum geotechnický; metody geofyzikální; projekt technický; provrtávání; vrtání vodorovné; vrtání vodním paprskem; zatahování potrubí; chráničky Podvrt pod řekou Vltava v říčním km 44,010 z cílového místa u Ústřední čistírny odpadních vod v Praze Bubenči k parkovišti ZOO v Praze Tróji byl úspěšně proveden na základě detailního inženýrsko geotechnického průzkumu a technického projektu prací, které určily nejvhodnější místo pro aplikaci bezvýkopové technologie. Investorem prací byla Pražská energetika PRE, která vyžadovala zavedení trubek HDPE průměru 250 (3x) a HDPE průměru 160 pro uložení kabelů a opto2 pod říčním dnem. Geotechnický průzkum provedla firma Geonika a Geo Tec Praha, projekt PSK Tuzar. Příspěvek uvádí výsledky geofyzikálního měření z břehů a z hladiny řeky a dvou vrtů na obou stranách řeky a dalších podmínek, které byly zváženy v projektu a na jejichž základě byla navržena optimální bezvýkopová technologie úspěšně provedeného podvrtu. Je popsán i postup, problematika a její řešení při provedení bezvýkopové technologie. Průzkumy památek 1/2012 ŠIMŮNEK, Robert Smečno v pozdním středověku: Počátky rezidenčního města Bořitů z Martinic Průzkumy památek, 2012, V. 19, No. 1, p , 26 figs. - ISSN Klíčová slova: města malá; dějiny stavby měst; dějiny měst; stavby historické; stavby světské; budovy obytné; zámky; stavby církevní; kostely; 17. až 18. století; stavební vývoj; kompozice architektonická; detaily architektonické; gotika; renesance; baroko; průzkumy památek Smečno - lokalita starého založení zřejmě v I. polovině 13. století a její vývoj do roku 1600; ústřední postava předkládaní studie - Bořivoj z Martinic; Smečno-Muncifaj: model pozdně středověkého rezidenčního města; významné historické budovy - zámek a kostel. ZÁHORKA, Jindřich - ZAHRADNÍK, Pavel Zámek v Krásném Dvoře Průzkumy památek, 2012, V. 19, No. 1, p , 29 figs. - ISSN Signální informace IX/2012

17 Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; stavby světské; budovy obytné; zámky; průzkumy památek; průzkum stavebně historický; stavební vývoj; renesance; baroko; půdorysné řešení; přestavby budov; klasicismus; 19. století; 20. století; oranžerie; jízdárny Zámek s parkem v Krásném Dvoře (okres Louny) uvedl do literatury v roce 1953 Karel Tříska a jeho závěry jsou od té doby všeobecně přejímány. Příspěvek přináší některá zpřesnění i nové skutečnosti, zjištěné na základě uskutečněného standardního stavebně historického průzkumu, který byl zpracován v letech Důraz je kladen na rozbor jedinečného pramene, kterým ja plán půdorysu zámku, zachovaný ve třech po sobě jdoucích fázích. MACEK, Petr Klasicizující tendence a jejich místo v barokní architektuře Průzkumy památek, 2012, V. 19, No. 1, p , 6 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; stavby světské; budovy obytné; zámky; stavby církevní; kostely; baroko; vývojové tendence; detaily architektonické; klasicismus; architektura Zámecký areál v Krásném Dvoře (okres Louny) patří mezi nejvýznamnější realizace vrcholného baroka. Tyto stavby, vytvářející samostatnou skupinu, spojuje určitá strohost výrazu a postrádají dynamismus, obecně spojovaný především s křivkovými liniemi. Zejména proto bývají takovéto stavby souhrnně zařazovány do tzv. klasicizujícího baroka, tvořícího souběžnou linii s atraktivnějším dynamickým pojetím. FLEKAČOVÁ, Martina Architektura a urbanismus Valašského Meziříčí ve 20. století Průzkumy památek, 2012, V. 19, No. 1, p , 40 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; města malá; města historická; dějiny měst; dějiny stavby měst; 20. století; vývoj měst; stavební vývoj; výstavba bytová; domy rodinné; secese; školy střední odborné; domovy pro zdravotně postižené; spořitelny; obytné domy nízkopodlažní; funkcionalismus; památníky; nemocnice; hvězdárny; síně obřadní; urbanistické ztvárnění města; architektura; architekti Na počátku 20. století se na protějších březích rožnovské Bečvy rozprostíralo město Valašské Meziříčí s několika novými historizujícími budovami a měšťanskými domy kolem náměstí a městečko Krásno, které "mělo ráz větší vesnice, neboť domy byly přízemní, malé a jenom sem tam byl dům o jednom poschodí". Po šest století obě města nespojoval jenom most, ale také jejich vývoj byl velmi podobný, až nakonec v roce 1924 přirozeně vyústil v jeden celek. V roce 1900 žilo v Meziříčí 3450 obyvatel v 368 domech a v Krásně 2328 obyvatel v 247 domech. Obě města měla několik reprezentativních budov jako zámek, kostel nebo školu, ale kromě meziříčského náměstí zde byla zástavba spíše venkovského charakteru. V poslední čtvrtině 19. století vyrostlo v Meziříčí několik historizujících staveb, z nichž bezesporu vyniká novorenesanční budova gymnázia z roku Mezi lety 1874 a 1951 fungovala ve Valašském Meziříčí Státní odborná škola pro zpracování dřeva, která vychovala velký počet umělecky činných absolventů. Dále článek popisuje stavební vývoj Valašského Meziříčí do první světové války, stavební činnost ve dvacátých letech, ve třicátých letech 20. století, stavební činnost v letech , období poválečné obnovy, stavební činnost v padesátých, šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech a stavební činnost po roce Signální informace IX/2012

18 KYPTA, Jan - VESELÝ, Jan Obytná stavba v parkánu hradu Dívčího Kamene Průzkumy památek, 2012, V. 19, No. 1, p , 22 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; hrady; zříceniny; parkány; budovy obytné; torza; průzkumy památek; průzkum stavebně historický; stavební vývoj Stručný úvod o jedné z nejznámějších, nejzajímavějších, leč i nejméně prozkoumaných památek svého druhu, hradu velkolepého rozsahu a reprezentativní podoby, který leží blízko hlavní rezidence vrchnosti - Českého Krumlova; popis a výsledky průzkumu torza malé obytné stavby, nacházející se v těsné blízkosti na okraji parkánu mohutného dvoupalácového jádra hradu, která nese stopy složitějšího stavebního vývoje. BUROŇ, Miloš - SLAVÍK, Jiří "Patra jsou nezajímavá" : Výsledky operativního průzkumu a dokumentace domu čp. 41 na Velkém náměstí v Hradci Králové Průzkumy památek, 2012, V. 19, No. 1, p , 19 figs. - ISSN Klíčová slova: města historická; náměstí; stavby historické; budovy obytné; rekonstrukce budov; průzkumy památek; průzkum stavebně historický; stavební vývoj Výsledky dokumentační akce provedené v závěru rekonstrukce dvoupatrového historického měšťanského domu na Hlavním náměstí v centru Hradce Králové, tedy v době, kdy už zanikla řada nálezových situací. Přes pokročilé stadium rekonstrukce se podařilo zdokumentovat velké množství nálezových situací, z nichž nejdůležitější článek popisuje a po jejich vyhodnocení sestavuje stavební vývoj domu. JAROŠ, Jiří - MICHALOVÁ, Zdeňka Konstrukce krovu severní věže poutního kostela Narození Panny Marie ve Vranově u Brna Průzkumy památek, 2012, V. 19, No.1, p , 25 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby církevní; kostely; věže; baroko; zastřešení; konstrukce nosné; konstrukce dřevěné; krovy; typologie budov a staveb; konstrukční řešení; konstrukce prostorové; tuhost; průzkum dendrochronologický; průzkumy památek Střechy věží a kostela Narození Panny Marie, raně barokní stavby, v nejstarší literatuře a v archivních pramenech; konstrukční a typologický rozbor krovů věží - základový rošt a pětiboký práh, nosná ležatá stolice, nosný rošt báně, střední tubus věže s lucernou, konstrukce báně a ramenátů, vrchní střecha; zajištění prostorové tuhosti konstrukce; dendrochronologické datování a závěrečné shrnutí. PANÁČEK, Jaroslav K ikonografii augustiniánského kláštera v České Lípě Průzkumy památek, 2012, V. 19, No.1, p , 8 figs. - ISSN Signální informace IX/2012

19 Klíčová slova: památková péče; průzkumy památek; stavby historické; prameny informací; umění výtvarné; ikonografie; stavby církevní; kláštery Význam ikonografie - vyobrazení krajiny a objektů vytvořené člověkem - jako historického pramene; vyobrazení augustiniánského kláštera v České Lípě - popis sedmi ikonografických pramenů od 30. let 18. století do konce 19. století, kdy kreslířské a grafické techniky nahradila fotografie. Silnice - železnice 2/2012 TÝFA, Lukáš Vysokorychlostní železniční tratě ve světě v posledních letech (II) Silnice - železnice, 2012, V. 7, No. 2, p , 2 figs. - ISSN X Klíčová slova: doprava železniční; doprava rychlá; tratě železniční; stavby dopravní; výstavba dopravní; Evropa; Polsko; Rusko; Finsko; Dánsko; Norsko; Švédsko; Švýcarsko; Rakousko; Turecko; Asie; USA V časopisu Silnice - železnice č.5/2011 vyšla první část dvoudílného článku, který popisuje vývoj v posledních letech a výhled do budoucnosti v oblasti vysokorychlostních tratí ve světě. V této druhé části je popsána situace ve zbývajících zemích, které se vysokorychlostní železniční dopravou vážně zabývají. HÁTLE, Jindřich Výstavba Trojského mostu v Praze Silnice - železnice, 2012, V. 7, No. 2, p , 18 figs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; města hlavní; výstavba dopravní; stavby dopravní; komunikace dopravní hlavní; městský okruh; mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty obloukové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; oblouky; konstrukce ocelové; nosník hlavní; příčník; konstrukce železobetonové; závěsy; práce na mostních stavbách; způsoby montáže; stavby unikátní Trojský most se stane nedílnou součástí vnitřního městského pražského okruhu a je jedním ze stavebních objektů výstavby tunelových komplexů Blanka v úseku Myslbekova - Pelc-Tyrolka. Staveniště, kde Trojský most vzniká, se nachází jen několik stovek metrů od mostu Barikádníků po proudu řeky Vltavy. Jedná se o unikátní konstrukčně velmi složitou stavbu, kde je pro úspěšné dokončení celého díla třeba řešit řadu technických výzev plynoucích právě z jeho jedinečnosti a unikátnosti. ZAPLETALOVÁ, Lenka - PUDA, Vladimír - STRÁSKÝ, Jiří - ŠOUKALOVÁ, Gabriela Extradosed most přes nádraží v Bohumíně Silnice - železnice, 2012, V. 7, No. 2, p , 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: komunikace městské; mosty silniční; mosty o více polích; mosty zavěšené; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; pylony; nosník hlavní; příčník; konstrukce ocelové; mostovka; konstrukce železobetonové; konstrukce spřažené; stavba spodní; práce na mostních stavbách; stavby dopravní 19 Signální informace IX/2012

20 Most převádí přeložku silnice I/67 přes trať ČD Přerov-Žilina, ulici Jana Palacha s chodníkem a cyklostezkou, obslužnou komunikaci a koryto bohumínské stružky. Most je situován v místě původního zdemolovaného mostu. Silnice I/67 představuje důležitou komunikaci regionálního významu se silnou dopravní zátěží ve směru na Karvinou. Komunikace kategorie MS 9/50 s jednostranným chodníkem a cyklostezkou je v pravostranném půdorysném oblouku s poloměrem 256 m. Výškově je niveleta vedena ve vrcholovém zakružovacím oblouku poloměru 1200 m. Příčný sklon vozovky na mostě je jednostranný 2,5 procenta. KÖSSLER, Milan Ražba tunelů IV. tranzitního koridoru v úseku Benešov - Votice Silnice - železnice, 2012, V. 7, No. 2, p , 4 figs., 1 tabs. - ISSN X Klíčová slova: výstavba dopravní; stavby dopravní; stavby podzemní; tunely železniční; geologické podmínky; ražení tunelů; geomonitoring; geodetická zaměřování; konvergenční měření; extenzometrická měření; hladina podzemní vody; studny; zástavba rozvolněná; pasportizace V druhé polovině roku 2009 se rozběhly stavební práce na modernizaci IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Benešov u Prahy - Votice. Stavba je výjimečná délkou realizovaných podzemních děl - celkem 2690 m dvoukolejných tunelů, z toho čtyři byly ražené a jeden hloubený. Ze směru od severu k jihu to postupně byly tunely Tomický II (ražený celkové délky 252 m), Tomický I (ražený celkové délky 324 m), Zahradnický (ražený celkové délky 1044 m), Olbramovický (ražený (celkové délky 480 m) a Votický (hloubený celkové délky 590 m). PLACHÝ, Jan - PETRÁNEK, Vít Asfaltové izolační pásy z hlediska jejich složení v izolačním systému betonových mostovek Silnice - železnice, 2012, V. 7, No. 2, p , 8 figs., 5 tabs., 12 refs. - ISSN X Klíčová slova: stavby dopravní; mosty silniční; konstrukce nosná; mostovka; konstrukce betonové; izolace vodotěsné; izolační vrstvy svitkové; asfaltové pásy; svitkové hmoty s nosnou vrstvou; odolnost proti vodě; zkoušky jakosti; normy evropské /EN/ Článek seznamuje s izolačními systémy na mostech. Zabývá se vlivem materiálového složení asfaltových izolačních pásů na výsledky rozhodujících zkoušek izolačního souvrství betonových mostovek. Na základě výsledků z provedených měření upozorňuje na možnosti úpravy zkušebních postupů a vyhodnocení evropské normy ČSN EN 14695:2010. DĚDEČKOVÁ, Lenka - BÍLEK, Vlastimil Porovnání některých vlastností běžných a alkalicky aktivovaných betonů Silnice - železnice, 2012, V. 7, No. 2, p , 7 figs., 1 tabs., 3 refs. - ISSN X Klíčová slova: výzkum; beton samozhutnitelný /SCC/; iniciace alkalická; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; zkušební tělesa ve skutečné velikosti; zkoušky zatěžovací; zkoušky destruktivní; pevnost ohybová; pevnost v tlaku; zkoušky nedestruktivní; zkušební metody akustické Příspěvek je zaměřen na porovnání vlastností alkalicky aktivovaného a běžného samozhutnitelného betonu na větších vzorcích - trámcích 200x300x3000 mm. Na nich byly provedeny ohybové zkoušky a 20 Signální informace IX/2012

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

ř í j e n 2 0 0 7 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č.

ř í j e n 2 0 0 7 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č. SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H ř í j e n 2 0 0 7 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č. 9 ASB (Č), 2007, č. 6 ASB

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 1 5 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Beton TKS 1/2015 3 Český instalatér 1/2015 7 Domov 1/2015 8 ELEKTRO 12/2014

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ BRNO, 24. DUBEN 2014 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. stavby pro volnočasové aktivity

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. stavby pro volnočasové aktivity 2012 MK ČR E 17014 08/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11 2011 MK ČR E 17014 03/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 Integrovaná strategie území místní akční skupiny MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 1 Obsah 1. Seznam použitých zkratek... 4 2. Seznam tabulek... 4 3. Seznam grafů... 4 4. ÚVOD... 5 4.1 Identifikace

Více

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch.

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění HOTEL CONTINENTAL Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Ing. arch. Petra Gajdová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Brno 2008 Prohlašuji,

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ

6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ 6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ S POLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@iol.cz www.svcement.cz

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SEZEMICE

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SEZEMICE VYHODNOCENÍ KONCEPCE (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 4 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz č. 3 / 2014 3 Building č. 6 / 2014 4 Building č.

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více