Ing. Zbyněk HONYS ředitel odboru komunikace České dráhy, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Zbyněk HONYS ředitel odboru komunikace České dráhy, a.s."

Transkript

1 Ing. Zbyněk HONYS ředitel odboru komunikace České dráhy, a.s. V Praze dne 10. prosince 2007 Č.j.: 1779/ O27 Vážený pane generální řediteli, dne 23. listopadu 2007 přišlo ze soukromé adresy jménem redaktora České televize Davida Havlíka 56 otázek na téma vznik dceřiné společnosti ČD Cargo Ing. Josefu Bazalovi, generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Českých drah, a.s. Ačkoliv by si redaktor jistě zasloužil právní proškolení, neboť České dráhy nejsou subjektem, na který se vztahují povinnosti uvedené v zákoně 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, rozhodli jsme se poskytnout Vám odpovědi. České dráhy respektují zájem redaktorů o téma vzniku ČD Cargo, a.s., a nebrání se investigativnímu zájmu o jednotlivé aspekty. Rozhodně však uplatní své právo na otevřenou a nikým nezkreslenou komunikaci s veřejností. České dráhy se domnívají, že svoboda slova platí pro obě strany komunikace, stejně jako odpovědnost za ni. Podle 31 zákona 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání je provozovatel povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru. Zaslané otázky z valné většiny nemají se zákonem o svobodném přístupu k informacím pranic společného, dotazy na vztah a osobní hodnocení jiných osob považuji za zcela nevybíravý zásah do soukromí; dotazy mají spíše charakter výslechu a jsou neodborné. Proto se, stejně jako už v minulosti, obávám, že redaktoru Havlíkovi nejde o investigativní ověřování údajů, ale o cílené poškozování osoby Ing. Josefa Bazaly a dalších pracovníků Českých drah. Redaktor Havlík např. položil mnoho otázek, které začínají, cituji: Jaký je váš vztah k.. Redaktor nespecifikoval, zda tím míní vztah osobní, intimní, profesní nebo politický. Domnívám se ale, že v každém případě hrubě překročil etické hranice práce redaktora České televize jako instituce veřejné služby. Jde viditelně o snahu vmanipulovat respondenta do vykonstruovaných vztahů se třetími osobami, které pak redaktor svévolně vyhodnotí jako střet zájmů a klientelismus. Z množství často formálně nesmyslných otázek, jejichž dikce je převážně vedena vyšetřovacím stylem používaným neblaze proslulým

2 komunistickým prokurátorem Urválkem, opakovaně usuzuji, že výsledná reportáž v pořadu Reportéři ČT má za cíl jednostranně kriticky hodnotit, a tak poškodit nejen dobré jméno Českých drah a jejich úspěšné manažery, ale také podnikatele a vládní činitele, kteří se jako odborníci dlouhá léta pohybují v oblasti železniční dopravy. Obávám se, že tak může vzniknout pořad s veškerými příznaky řízené reportáže známé v mediální oblasti jako racketeering. Její aktéři mají zpravidla za cíl prostřednictvím nepravd a polopravd vytvářet v divákovi, který si sám často nemůže ověřit pravdu a utvořit si objektivní obraz skutečnosti, kritický vztah vůči respondentům dotčených reportáží. Redaktor Havlík je spíše zdatný specialista na vytváření pokřivené virtuální mediální reality dle vlastního vidění světa než odborný redaktor na oblast železniční dopravy. Předpokládám, že pouze využije některý ze současných počítačových programů na vyhledávání osob a jejich vzájemných vazeb, ale bez odborné znalosti problematiky a osobním komentováním reportáže dosáhne cíle vzbudit zdání metodiky a zdrojové korektnosti, čímž záměrně podpoří kriminalizaci respondentů. Už dříve totiž, viz korespondence s vedením zpravodajství České televize, aniž by si redaktor Havlík ověřil fakta, zaslal sugestivně zaujaté otázky, které naznačovaly, že Ing. Josef Bazala podniká ve firmě konkurující Českým drahám, že je v podezření ze střetu zájmů a že někdo z představitelů společnosti dopustil, aby jako údajný statutární orgán firmy založil společnost Spedi-trans Praha. Tyto otázky navíc redaktor tehdy zaslal i předsedovi dozorčí rady Českých drah Ing. Vojtěchu Kocourkovi, čímž se snažil Ing. Bazalu v jeho očích diskreditovat. Domnívám se, že tak učinil záměrně, aby mohl odvysílat reportáž v podobě, která zkreslenými údaji vážně poškodí vedení Českých drah a která mohla vyvolat v divácích kritický postoj vůči jeho osobě. Postup redaktora Havlíka už tehdy hraničil s úmyslem poškodit třetí osobu. Obdobné zkušenosti jako s redaktorem Davidem Havlíkem máme i s reportážemi připravenými zcela stejným stylem bývalým redaktorem České televize, kolegou Davida Havlíka a dnes redaktorem TV Nova Jiřím Hynkem. Oba používají stejných scénářů zadávání otázek, které už samy, bez ohledu na odpověď, předjímají výsledný, redaktorem očekávaný negativní kontext hodnocení událostí. Výsledkem je pak jejich zpracování do podoby nepravdivých reportáží, dokonce s využitím stejných údajných odborných expertů na železniční dopravu Ing. Rudolfa Mládka a Bc. Zdeňka Žáka bez ohledu na to, že první z nich je bývalý neúspěšný generální ředitel Českých drah a druhý bývalý reprezentant Generální inspekce, odvolaný z funkce pro nekompetentnost. Oba navíc v dané oblasti nepodnikají, nemají aktuální manažerské zkušenosti a odborně nepůsobí. Forma i obsah podobných otázek kladených oběma redaktory České televize a TV Nova, využívání stejných respondentů, a tím i jednostranných zdrojů informací svědčí o tom, že se může jednat dokonce o diskreditační mediální kampaň

3 Ze všech výše uvedených důvodů jsem se rozhodl vám zaslat odpovědi generálního ředitele Českých drah Ing. Josefa Bazaly formou otevřeného dopisu, který současně uveřejňujeme na webových stránkách Vzhledem k rozsahu otázek a odpovědí však zároveň předpokládám, že Česká televize poskytne nejen nám, ale všem respondentům přiměřený publicistický formát a vysílací čas České televize, ve kterém by dotázaní mohli svobodně a vyčerpávajícím způsobem v živém přenosu odpovědět na všechny položené otázky, a měli tak jistotu, že služba veřejnosti nebude manipulována redaktorem, se kterým máme pouze ty nejhorší zkušenosti. Současně si Vás dovolujeme upozornit, že v případě dalších pokusů redaktora Davida Havlíka o manipulaci s fakty, poškozování dobrého jména Českých drah, jejich vedení, produktů a služeb či dokonce zásahu do osobnostních práv konkrétních fyzických osob se budeme dožadovat nápravy právní cestou. S pozdravem Vážený pan Jiří Janeček Generální ředitel Česká televize Kavčí hory Praha 4 Na vědomí: Milan Fridrich, ředitel zpravodajství, Česká televize Jiří Vondráček, šéfredaktor redakce aktuální publicistiky, Česká televize David Havlík, redaktor, Česká televize Jiří Baumruk, předseda Rady České televize Aleš Řebíček, ministr dopravy České republiky Příloha: odpovědi na otázky redaktora ČT Davida Havlíka - 3 -

4 Příloha: odpovědi na otázky redaktora ČT Davida Havlíka jménem generálního ředitele Českých drah Ing. Josefa Bazaly Jak jste hlasoval v orgánech ČD a.s. o vzniku ČD Cargo a.s. a proč? Předseda představenstva Ing. Josef Bazala i ostatní členové představenstva Českých drah, a.s., hlasovali z pochopitelných důvodů integrity pro vznik dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s., která je 100 % vlastněna mateřskou společností ČD, a.s. Záměr je v souladu s materiály o strategickém rozvoji ČD, které byly postupně zpracovávány a projednávány představenstvem ČD a dalšími orgány Českých drah již od roku Stejně tak i materiál o založení ČD Cargo, a.s., byl zpracován a postupně projednán na představenstvu ČD i v dalších orgánech společnosti, byl projednáván také se zástupci odborových centrál na ČD a v neposlední řadě na zasedání Vlády ČR. Je tedy logické, že představenstvo, které je původcem záměru a jeho zpracovatelem, také hlasuje pro jeho schválení. V opačném případě by se jednalo o poněkud iracionální postoj k práci tohoto výkonného orgánu společnosti. Bylo hlasování jednomyslné a pokud ne, v čem a s kým jste se rozcházel v názorech na vznik ČD Cargo a.s.? Hlasování v představenstvu ČD bylo jednomyslným vyslovením souhlasu pro vznik ČD Cargo. Žádný rozkol v názorech nebyl zaznamenán. V čem spatřujete přínosy a jaká vidíte rizika ve vzniku ČD Cargo a.s.? Pokud by redaktor Havlík byl skutečně odborným redaktorem na téma železniční doprava nebo alespoň dával pozor při vystoupení generálního ředitele Ing. Josefa Bazaly na konferenci VI. kulatý stůl Žofínského fóra s tématem Budoucnost železniční dopravy a sledoval tiskové zprávy společnosti ČD, znal by odpověď a nemusel by se ptát znovu. Hlavním přínosem a současně cílem je především další rozvoj železniční nákladní dopravy ČD, který byl za podmínek unitárních Českých drah poměrně limitován. Tento projekt vyčlenění ČD Cargo do samostatné společnosti byl zahájen již v polovině roku 2006 a jeho cílem nebyl pouze samotný vznik společnosti, ale již od počátku i racionalizace a maximální efektivita všech budoucích procesů, které budou probíhat v nové společnosti. Jednotlivé postupy a činnosti tedy nebyly pouze převáděny do nově vznikajícího subjektu, nýbrž byly nejprve podrobeny důkladné analýze

5 Potřeba vyčlenění ČD Cargo vyplynula z legislativního i technologického vývoje situace na trhu nákladní železniční dopravy v Evropské unii a jejím okolí. Prakticky u všech železničních společností v sousedních zemích již postoupila liberalizace železnic dále než u nás unitární železniční podniky se rozdělily na specializované podnikatelské subjekty. Výsledky těchto změn jsou pozitivní. Bez samostatného subjektu zajišťujícího železniční nákladní dopravu by došlo k postupné izolaci nákladní dopravy Českých drah s jistými negativními dopady. Jen samostatný subjekt může být dostatečně flexibilní součástí rozsáhlejších domácích i zahraničních projektů a navazovat sofistikovanou partnerskou a obchodní spolupráci. ČD Cargo, a.s., bude také moci více investovat do svého rozvoje, a hlavně pak do obnovy svého vozového parku. Základním strategickým cílem ČD Cargo, a.s., je vytvoření profitabilní společnosti podnikající na liberalizovaném evropském trhu nákladní dopravy a získání většího podílu na trhu. Dalším ze strategických cílů je nabízet komplexní služby v oblasti přepravy zboží, ne jen samostatnou přepravu. Vývoj na evropském dopravním trhu směřuje k propojování železničních nákladních dopravců s poskytovateli logistických služeb. Samostatné ČD Cargo bude moci efektivněji používat zisky na svůj další rozvoj, obnovu vozidlového parku, pořízení nových, vyspělejších technologií, a obecně tak zvyšovat úroveň služeb poskytovaných zákazníkům. Samostatné ČD Cargo bude také efektivnější a flexibilnější při získávání nových přeprav a v rozvoji dalších projektů, především logistických. To vše s jednoznačným cílem udržet si svou významnou pozici na železničním trhu v ČR i Evropě a postupně také získávat větší podíl na dopravním trhu. Dnes činí podíl železnice na dopravním trhu v ČR přibližně 23 % a železnice je pod velkým konkurenčním tlakem silničních dopravců, kterým patří cca 73% podíl dopravního trhu. Navíc obecné faktory jako globalizace a odstraňování hranic hrají zatím spíše ve prospěch silniční dopravy, stejně jako dosud nedostatečná harmonizace poplatků za užití dopravní cesty. Aby z těchto důvodů měla železnice možnost tento stav vůbec korigovat, muselo dojít k vyčlenění do samostatného ČD Cargo. Ostatně, ke stejným procesům již došlo ve většině zemí Evropy a Česká republika, ačkoli začala s liberalizací na železnici mezi prvními, je v tomto procesu vyčleňování hlavních segmentů podnikání z unitárních národních železničních dopravců mezi posledními. Vznik ČD Cargo jednoznačně vnímáme jako pozitivní a přínosnou příležitost k rozvoji a žádná závažná rizika v současné době nevidíme

6 Co dostalo ČD Cargo a.s. do vínku? (know how, smlouvy na přepravy, výrobní prostředky atd.) Společnost ČD Cargo vznikla vyčleněním části podniku nákladní dopravy ČD podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (zejména ustanovení v Obecné části, Hlava III, 27 až 38k, ustanovení v Části druhé, Hlava I, díl 5, 154 až 220 a dále procesní předpisy související). ČD Cargo tedy vzniklo naprosto regulérně, v souladu se zákonem, obdobně jako při jakémkoli jiném běžném vyčleňování části podniku do samostatné dceřiné společnosti. Současně byly splněny všechny náležitosti požadované Městským soudem v Praze a nutné pro zápis do obchodního rejstříku. Z tohoto faktu logicky vyplývá, že na nový subjekt přecházejí všechny pohledávky a závazky týkající se vyčleněné činnosti, výrobní prostředky nákladní dopravy lokomotivy (953 ks) a nákladní vozy ( ks), nemovitosti na údržbu a opravy kolejových vozidel, některé nezbytné technologie, zaměstnanci (cca 12,5 tisíc zaměstnanců) a samozřejmě také know how. Jak to bude se smlouvami na přepravy, které mají se svými zákazníky uzavřeny České dráhy a.s.? Jak již bylo řečeno v předchozí odpovědi, všechny pohledávky a závazky týkající se nákladní dopravy ČD přecházejí do ČD Cargo včetně všech smluv na přepravy, a tedy logicky také včetně všech zákazníků nákladní dopravy ČD. Jak již bylo výše zmíněno, vyčlenění probíhá v souladu s příslušnou legislativou, zejména obchodním zákoníkem, a na základě běžných zvyklostí. Uvedené skutečnosti již byly takto Českými drahami mnohokrát sděleny a redaktor Havlík je mohl slyšet například na zmíněném Žofínském fóru, takže je docela s podivem, proč se na tyto skutečnosti znovu dotazuje. Současně redaktoru Havlíkovi vstřícně doporučujeme, pokud o tento obor jeví skutečný zájem, aby si pro hlubší vhled do problematiky nastudoval příslušnou legislativu (zejména zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; zákon č. 460/2006 Sb., úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách; zákon č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách) a dále aby sledoval vývoj současných trendů v nákladní dopravě (viz např. internetové stránky následujících institucí: Ministerstvo dopravy ČR, DG TREN Evropské komise, Evropská agentura pro železnice ERA, Mezinárodní unie železnic UIC, Společenství evropských železnic a manažerů infrastruktury CER, dopravní fakulty Univerzit v ČR i EU, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Český statistický úřad, Eurostat apod.) - 6 -

7 Kdo bude provozovat tzv. systémové vlaky Adria, Carpathia a Italia ČD a.s. nebo ČD Cargo a.s? Jak již bylo řečeno v předchozích otázkách, vše, co se týká nákladní dopravy tedy i uvedené nákladní systémové vlaky přecházejí na ČD Cargo, a.s. S jakými soukromými společnostmi ČD a.s spolupracují při provozu těchto vlaků? Jakou formu má tato spolupráce, od kdy se datuje a jak k ní došlo? Jak se rozdělují úlohy mezi ČD a.s a soukromé firmy při provozu tzv. systémových vlaků? Jak si ČD a.s. a jejich partneři rozdělují zisk z provozu těchto systémových vlaků? Jaké máte vysvětlení pro to, že po zavedení tzv. systémových vlaků, klesly ČD a.s. tržby respektive zisky z nákladní přepravy, zatímco některým partnerům ČD a.s. na těchto vlacích tržby, respektive zisky prudce vzrostly? České dráhy (respektive po vyčlenění již ČD Cargo, a.s.) provozují již několik let celou řadu nových produktů, kterými jsou například i tyto dotazované systémové vlaky. Právě takové produkty lze řadit mezi rozvojové projekty, které přinášejí Českým drahám nové zákazníky (a tedy i tržby) a zákazníkům nové a lepší služby. Takové projekty jsou proto právem a to nejen v ČR, ale obecně v Evropě považovány za budoucnost nákladní železniční dopravy. České dráhy (ČD Cargo) provozují takové projekty ve spolupráci s mnoha různými operátory logistickými společnostmi. Kromě dotazovaných systémových vlaků, které jsou provozovány ve spolupráci se společnostmi Čechofracht, Spedi-trans Praha, Argo, NH-Trans, probíhá obdobná spolupráce na obdobných projektech systémových či ucelených vlaků také např. se společnostmi OKD Doprava, Bohemiakombi, Metrans, ČSKD Intrans, European Rail Shuttle (ERS), Maersk Logistics atd. Cílem těchto projektů je získávat nové přepravy, které byly dříve realizovány silničními dopravci. Tím, že je ve spolupráci více společností vybudováno až několikrát týdně nové přímé spojení z ČR do příslušných cílových relací a že je otevřené případným dalším přepravcům, se může konečným zákazníkům nabídnout komplexní logistické řešení (na klíč) a jedině na tomto základě je možné přesvědčit nové zákazníky, aby přešli od kamionových dopravců k dopravě na železnici. Jinými slovy, takové společné projekty jsou receptem na větší konkurenceschopnost železniční dopravy vůči silniční

8 Tyto systémové vlaky vytvářejí a organizují jednotliví operátoři (výše uvedené logistické společnosti), nesou ale také veškeré riziko z provozu takových vlaků. Rolí ČD (ČD Cargo) je poskytnutí služeb dopravce na českém území na základě objednávky příslušného operátora. Operátor dále organizuje dopravu na zahraničních úsecích (např. Italia Express: Rakousko, Itálie), samozřejmě také hradí za tyto úseky přepravné příslušným dopravcům a na konci řetězce operátor zabezpečuje rozvoz ke konečnému příjemci jednotlivých zásilek až do domu. Operátor tedy celý produkt provozuje na své riziko, a pochopitelně tedy také prodává produkt na své riziko (hrozí mu, že nevyprodá kapacitu v daném nasmlouvaném vlaku). Nejedná se o konkurenci, ale naopak o spolupráci výhodnou pro všechny (tedy kromě silničních dopravců, kteří tak ztrácejí své zakázky, ale na druhou stranu se i s nimi částečně spolupracuje při svozu na místo nakládky a rozvozu z místa vykládky až do domu příjemce). Tímto směrem, tedy organizací společných produktů, se chce ČD Cargo ubírat i nadále do budoucna. Obdobný model spolupráce logistických společností s dopravci je koneckonců zavedený v řadě evropských zemí, z okolních zemí jmenujme např. společnosti Schenker, Kuehne & Nagel, Express-Interfracht Internationale Spedition Wien, kteří takto operují v Německu, Rakousku, Švýcarsku a dalších zemích Evropské unie. Riziko ČD (ČD Cargo) je v diskutovaných projektech minimální (poskytují dopravu na českém úseku na základě objednávky), naopak riziko z provozu těchto vlaků a zajištění jejich rentability (získání dostatečného počtu zákazníků) nesou plně operátoři vlaků (tedy nejen Čechofracht, Spedi-trans Praha, ale také OKD Doprava, Argo, NH-Trans, Metrans, Bohemiakombi, ČSKD Intrans, European Rail Shuttle (ERS), Maersk Logistics a další). Z uvedeného tedy vyplývá, že uvedené logistické společnosti nejsou v takových projektech pro ČD (ČD Cargo) v žádném případě konkurentem, ale naopak zákazníky (objednávají dopravu) či spíše významnými spolupracujícími partnery, kteří pomáhají ČD (ČD Cargo) rozvíjet produkty v nákladní dopravě, zvyšovat počet zakázek, a tím i pochopitelně zvyšovat tržby a zisky ČD (ČD Cargo). Současně musíme ostře odmítnout tvrzení, že by ČD (ČD Cargo) klesaly tržby a zisky, opak je pravdou. Nejlépe to dokumentuje následující tabulka, ze které je patrný vývoj ukazatelů v nákladní dopravě ČD za poslední 3 roky: - 8 -

9 Tabulka: vývoj ukazatelů v nákladní dopravě ČD * Přeprava zboží celkem (mil. tun) 83,9 89,6 92,0 Přepravní výkon celkem (mil. ttkm) Výnosy z nákladní dopravy (mil. Kč) (* údaje za rok 2007 jsou odhadovanou skutečností) Z tabulky je zřetelné, že Českým drahách tržby z nákladní dopravy neklesají. Naopak, v posledních letech dochází k růstu všech klíčových ukazatelů - objemu přepravovaného zboží, přepravního výkonu i výnosů (včetně tržeb), což právě naopak umožňuje ve větší míře použít získané finanční prostředky jak do investic na pořízení nových vozů, tak i oprav a modernizací stávajícího vozidlového parku v nákladní dopravě. Obdobný vývoj, včetně zvýšených investic do nákupu nových či modernizovaných vozidel, platí v posledních letech také pro vývoj v osobní dopravě Českých drah. Ostatně, pokud by redaktor Havlík na této konferenci dával pozor - namísto pořizování ilustračních záběrů, jak se účastníci konference a hosté o přestávce občerstvují, již by odpověď znal. Popřípadě kdyby alespoň projevil o téma hlubší zájem a položil sofistikované otázky na konferenci v dlouhém bloku vymezeném dotazům, zcela jistě by dostal odpověď. Je však příznačné, že redaktor Havlík se nezeptal: přišel pozdě, natáčel si účastníky konference a přestávku na občerstvení, přednášeným příspěvkům pozornost nevěnoval, dopil kávu a odešel. Jak je možné, že obchodní zástupci ČD Cargo odkazují některé své potencionální zákazníky na konkurenční spediční firmy s odůvodněním, že to bude pro zákazníka výhodnější? Takové tvrzení není pravdivé. Můžeme zcela vyloučit, že by k něčemu takovému docházelo z popudu vedení společnosti. Na druhou stranu platí to, co bylo uvedeno již výše, že někteří obchodní zástupci mohou nabídnout zákazníkovi komplexní logistické řešení např. ve formě zmiňovaných systémových vlaků či obdobných logistických produktů. V žádném případě však není pravda, že by obchodní zástupci ČD Cargo odkazovali potencionální zákazníky ke konkurenčním společnostem

10 Je náhoda, že mezi těmito firmami je firma Spedi-trans, součást koncernu Čechofracht, kdy majitelem Spedi-transu jste byl do r Vy a ředitelem Čechofrachtu je Váš někdejší blízký obchodní partner Miroslav Chytil? Jaký byl a je Váš vztah k Miroslavu Chytilovi? Společnost Spedi-trans Praha je dnes součástí skupiny Čechofracht, který na trhu působí dlouhodobě (již řadu desetiletí). Fakt, že Spedi-trans byl koupen společností Čechofracht i fakt, že pan Chytil se stal ředitelem společnosti Čechofracht, jen dokazuje, že obě společnosti i jejich ředitel Chytil si vedou úspěšně v logistice. Z pohledu Českých drah jsou proto přínosem pro celý český železniční sektor. Vztah generálního ředitele Ing. Josefa Bazaly k panu Chytilovi je pozitivní. Podle jeho vyjádření je hrdý, že měl ve své době (v letech ) dobrý odhad na výběr svých blízkých spolupracovníků. Poté, co Ing. Josef Bazala prodal svůj podíl ve společnosti Spedi-trans, je podle svých slov upřímně spokojen s tím, že tato firma prodělala svůj další rozvoj ve skupině Čechofracht a současně vyjadřuje uspokojení, že pan Chytil je nyní ředitelem společnosti Čechofracht. Ing. Josef Bazala se v současné době s panem Chytilem nestýká často, protože pan Chytil není narozdíl od pana Bazaly aktivním sportovcem, a tak se příležitostí k setkání naskýtá poměrně málo. Je pravda, že obchodní zástupci ČD Cargo a.s. odkazují svoje potencionální zákazníky na konkurenci, protože ČD Cargo nemá dostatek přepravních kapacit (vozů)? Je pravda ČD a.s. pronajímají svoje vozy konkurenčním firmám, a pak se stává, že odmítají zákazníky kvůli tomu, že jim ty samé vozy scházejí? Uvedené tvrzení není pravdivé. ČD (ČD Cargo) disponují dostatkem přepravních kapacit. Samozřejmě, že ve špičkách nebo v případech zvláštních vozových řad ČD (ČD Cargo) spolupracují s řadou partnerů. Například v případě rychlého výkupu obilí a organizování jeho exportních přeprav do německých přístavů spolupracujeme při zabezpečování přeprav s Německými drahami i soukromými společnostmi. Je naprosto neefektivní a nelogické, aby si ČD (ČD Cargo) na sezónní přepravy, které trvají 2 až 3 měsíce, držely takový vozový park po celý rok. Obdobné případy se vždy projednávají na bázi vzájemné potřeby a výhodnosti. Pravdou je, že ČD dlouhodobě pronajaly některé vozy některým společnostem (např. rakouským drahám ÖBB, společnosti Express-Interfracht Internationale Spedition Wien) za výhodných finančních podmínek pro ČD. Tyto finanční prostředky byly použity právě na opravu těchto vozů. Rozhodujícím kritériem je vždy posouzení výhodnosti takových operací tak, aby přinášela ČD zisk

11 Proč jste prodal svůj podíl ve společnosti Spedi-trans Miroslavu Chytilovi za nápadně nižší cenu, (cca 5.5 mil. Kč) než za kterou stejný podíl nakonec získala společnost Čechofracht (cca 45. mil Kč)? Cenu, za kterou pan Miroslav Chytil prodal svůj podíl ve společnosti Spedi-trans společnosti Čechofrachtu, nepřísluší Českým drahám ani jejich generálnímu řediteli jakkoli komentovat a podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly mu ani není známa. Není pravdou, že Ing. Josef Bazala prodal svůj podíl ve společnosti Spedi-trans Miroslavu Chytilovi za nápadně nižší cenu (cca 5,5 mil. Kč), jak mu je podsouváno panem Havlíkem. Podle vyjádření Ing. Bazaly se jednalo o násobně vyšší částku. Redaktor Havlík zřejmě vychází ze smlouvy, ale již nezná dodatek k této smlouvě, který byl podepsán oběma stranami u notáře ve stejný den jako smlouva a který kupní cenu navýšil. Generální ředitel Bazala nehodlá zveřejňovat obsah dodatku, resp. přesnou výši kupní ceny. Podle jeho vyjádření však veškeré závazky z této smlouvy (včetně dodatků) byly vyrovnány nejpozději v 1. pololetí 2004, takže nelze vznášet podezření na nevyrovnané záležitosti či jej obviňovat ze střetu zájmů apod. Současně by generální ředitel Bazala k této otázce rád uvedl, že si za získané finanční prostředky za prodej svého podílu ve společnosti Spedi-trans a za řádně zdaněné prostředky ze zisku z podnikání v této společnosti v letech 1996 až 2003 pořídil svůj veškerý majetek (dnes již veřejně známý), který jej činí finančně nezávislým. Všechny uvedené skutečnosti byly ostatně také před časem předmětem podrobného zkoumání Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) při bezpečnostní prověrce Ing. Josefa Bazaly, všechny skutečnosti byly řádně doloženy a Osvědčení o bezpečnostní prověrce bylo Ing. Josefu Bazalovi vystaveno na začátku roku Předmětem prověrky bylo mj. samozřejmě jak zkoumání nabytého majetku, tak i případného střetu zájmů. Tato fakta se redaktor Havlík snaží opakovaně znevěrohodnit. Jak to bude se systémovými vlaky po vzniku ČD Cargo a.s.? Již bylo zodpovězeno - viz výše. Systémové vlaky přecházejí pochopitelně do ČD Cargo a snahou společnosti ČD Cargo bude samozřejmě počet takových systémových vlaků, logistických přeprav i dalších nových produktů obecně zvyšovat, a tím i zvyšovat podíl ČD Cargo na dopravním trhu. Jaká byla či je úloha advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges v procesu vzniku ČD Cargo a.s.? Víte kdo a na základě čeho vybral tuto advokátní kancelář?

12 Tato advokátní kancelář (AK) spolupracovala při zakládání společnosti ČD Cargo posuzovala některé právní aspekty, včetně dokumentů, které byly podklady pro vznik ČD Cargo. S touto advokátní kanceláří spolupracují České dráhy ad hoc. ČD kromě této AK spolupracují dále například také s: AK Jansta, Kostka & spol., AK Kříž a Bělina, AK Rychetský, Hlaváček, Krampera, případně s dalšími. České dráhy jsou velkou společností, která činí složitá rozhodnutí, a proto je často nucena spolupracovat se specializovanými advokátními kancelářemi. Co víte o vztazích mezi Karlem Muzikářem a ministrem dopravy Alešem Řebíčkem? Otázka není určena Českým drahám. Jaké byly či jsou Vaše vztahy s Karlem Muzikářem? Podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly jsou jeho vztahy s panem Muzikářem ryze profesionální tedy v případech, kdy pan Muzikář spolupracoval s Českými drahami, s ním bylo pochopitelně jednáno. Žádný úzký přátelský nebo jiný vztah však mezi nimi není, jejich rodiny se neznají. Jaké byly či jsou Vaše vztahy s přáteli Karla Muzikáře, třeba právníkem Miroslavem Janstou? Platí obdobně jako u předchozí otázky. Vztah Českých drah k AK Jansta, Kostka & spol. je ryze pracovní, s právníkem Janstou ČD spolupracují. AK Jansta, Kostka & spol. spolupracuje na více projektech, posuzuje různé dokumenty pro ČD, v současné době připravuje např. smlouvu na pronájem nemocnic Železničního zdravotnictví či poskytuje poradenství v různých obchodních záležitostech (aktuálně např. posuzuje dokumenty týkající se ÚOHS) apod. Co má či měl za úkol tzv. poradní výbor pro vznik ČD Cargo a.s.? Jaké je složení tohoto výboru? Žádný tzv. Poradní výbor pro vznik ČD Cargo, a.s., neexistuje. Tazatel má patrně na mysli tzv. Poradní skupinu, jejíž zřízení vyplynulo z jednání Řídícího výboru ČD, a.s., dne 3. října Řídící výbor je podle platných stanov ČD, a.s., orgánem ČD, jehož prostřednictvím stát jako jediný akcionář vykonává působnost valné hromady společnosti. Cílem Poradní skupiny je asistovat společnosti a jejím orgánům při přípravách a realizaci restrukturalizace společnosti. Hlavním úkolem je tedy posuzování strategických materiálů ČD před tím, než budou projednávány v orgánech společnosti

13 Poradní skupina Řídícího výboru ČD, a.s., má celkem 7 členů; 5 členů jmenuje Řídící výbor ČD na návrh ministra dopravy a 2 členové jsou obdobně nominováni za České dráhy. Složení Poradní skupiny k dnešnímu dni je: na návrh MD - JUDr. Daniela Kovalčíková (náměstkyně ministra dopravy), Jiří Hodač (náměstek ministra dopravy), Ing. Mgr. Petr Severa, LL.M. (advokát), Ing. Miroslav Dvořák (generální ředitel Letiště Praha, s.p.), Ing. Karel Tyll (ředitel odboru státního rozpočtu ministerstva financí) a na návrh ČD - Ing. Josef Bazala (předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s.) a JUDr. Jan Blecha (ředitel oboru právního generálního ředitelství ČD, a.s.). Kdo a proč navrhnul do tohoto výboru Miroslava Dvořáka z Letiště Praha? To vyplývá z výše uvedeného usnesení Řídícího výboru ČD, a.s. (viz předchozí otázka), tedy na návrh Ministerstva dopravy. Co víte o vztazích mezi Miroslavem Dvořákem a ministrem Alešem Řebíčkem O jejich vztazích není Českým drahám nic bližšího známo. Nicméně z obecně dostupných informací víme, že pokud Miroslav Dvořák je generálním ředitelem státního podniku Letiště Praha a Aleš Řebíček je ministrem dopravy, lze z jejich pracovního postavení usuzovat, že by mezi nimi měl být navázán pracovní vztah. Kromě oficiálních jednání, zaznamenal jste, že by o ČD Cargo a.s. probíhala i zákulisní jednání? Pokud ano, kdo je vede? Žádná zákulisní jednání o ČD Cargo jsme nezaznamenali. Podle opakovaných pokusů o poškození dobrého jména ČD, pokusů o diskreditaci osob z managementu Českých drah a v neposlední řadě na základě několika manipulativních reportáží čím dál více nabýváme dojmu, že pokusy o zákulisní jednání, a to nejen v případě vzniku ČD Cargo, a.s., přicházejí od pánů Rudolfa Mládka, Zdeňka Žáka a Davida Havlíka, kteří se opakovaně snaží o zpochybnění správnosti restrukturalizačních kroků Českých drah, a.s., a o cílené poškozování osoby Ing. Josefa Bazaly a dalších pracovníků Českých drah. Je pravda, že o ČD Cargo a.s. jednáte či jste jednal s Markem Dalíkem či Miroslavem Šloufem? Podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly nebylo ani není s pány Dalíkem ani Šloufem žádné jednání o ČD Cargo, a.s., vedeno, a dokonce takové jednání není ani nebylo vedeno s prezidenty

14 Bushem a Putinem. České dráhy se důrazně ohrazují proti snaze redaktora Havlíka podsouvat vedení zákulisních jednání. Orgány Českých drah a jejich představitelé jednali o ČD Cargo především právě v orgánech ČD, dále se zaměstnanci ČD, s představiteli odborových centrál na ČD, s ministry dopravy a financí, s předsedou vlády. Materiály týkající se vzniku ČD Cargo schválila Vláda ČR svými usneseními č. 848 ze dne a č ze dne , takže se České dráhy domnívají, že tento záměr je kvalitní. Jaký byl či je Váš vztah k Martinu Královi z firmy Azimex? Pan Král pracuje na ČD jako řadový zaměstnanec v úseku Kanceláře generálního ředitele a na ČD ani v ČD Cargo nezastává žádnou funkci. Pan Král není z firmy Azimex, nepracuje ve společnosti Azimex, není jejím majitelem, ani ředitelem, ani jednatelem, ani zaměstnancem. Fakt, že je někdo předsedou dozorčí rady společnosti ještě neznamená, že podniká. Funkce v dozorčí radě je funkcí v kontrolním orgánu společnosti s přesně vymezenými pravomocemi, bez přímého vlivu na obchodní vedení společnosti. Na tomto místě bychom redaktoru Havlíkovi opět doporučili studium obchodního zákoníku. Dále podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly společnost Azimex není a nikdy nebyla v konkurenčním ani v žádném obchodním vztahu s ČD ani ČD Cargo. Navíc Azimex od roku 2005 nevykonává žádnou obchodní činnost a směřuje do likvidace, případně do fúze s jinou firmou (společností Bazado). Zároveň z vyjádření Ing. Josefa Bazaly vyplývá, že ani další společnosti, které vlastní jeho rodinní příslušníci, nemají a nikdy neměly žádné konkurenční či obchodní vztahy s ČD, ani s ČD Cargo. Tyto skutečnosti vyplývají například z porovnání předmětů činnosti těchto společností a byly také řádně doloženy NBÚ při bezpečnostní prověrce Ing. Josefa Bazaly. Nepociťujete, že jste ve střetu zájmů, když řídíte firmu, která podniká v nákladní dopravě a zároveň Vaše dcera Klára Bazalová podniká s lidmi, kteří podnikají ve stejném oboru? Jde o místopředsedu představenstva Čechofracht a.s. a jednatele Blue Trucks Radka Holuba a bývalého prokuristu společnosti Speditrans dnes Vašeho poradce Martina Krále. Podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly žádný střet zájmů nepociťuje (viz předchozí odpovědi). Co se týká pana Krále, ten byl zaměstnancem (nikoli majitelem) společnosti Spedi-trans cca tři roky a před nástupem na ČD ukončil svůj poměr v této společnosti (včetně prokury) v roce

15 2003. Vysvětlení termínu prokura viz obchodní zákoník. Pokud jde o pana Holuba viz odpověď z předchozí otázky (navíc pan Holub se již před časem sám vzdal členství v orgánu společnosti Azimex). Jaký byl či je Váš vztah k předsedovi Dozorčí rady Čechofracht a.s. René Holečkovi? Vztah Ing. Josefa Bazaly k panu Holečkovi je podle jeho slov pracovní (a také sportovní), přibližně stejně jako k jiným obdobně postaveným osobám, např. k panu Romanovi či panu Benešovi ze skupiny ČEZ, panu Bakalovi či panu Semerákovi ze společnosti OKD Doprava, panu Samkovi z firmy Metrans, panu Kratochvílovi ze společnosti Argo, panu Poschalkovi či panu Holzingerovi ze společnosti Express-Interfracht Internationale Spedition Wien nebo obdobně k vedení společností např. Mittal Steel či Třinecké železárny a k celé řadě dalších manažerů. České dráhy neshledávají nic překvapivého ani nelegálního na skutečnosti, že se vrcholoví představitelé znají a potkávají při různých příležitostech, ať již pracovních (jednání, konference, semináře) či sportovních (řada manažerů hraje tenis, golf, kopanou apod.). Není nic zvláštního na tom, že se vrcholoví představitelé ČD znají osobně se zástupci jejich významných zákazníků a obchodních partnerů, jakým je například pan Holeček, předseda Dozorčí rady Čechofracht a.s. Je náhoda, že se v orgánech firem, s nimiž ČD a.s. spolupracují i firem, které nově zakládají objevují lidé s vazbami na Třinecké železárny? Takto České dráhy žádné vazby neposuzují. ČD se snaží spolupracovat se společnostmi či lidmi, které mohou být přínosem pro ČD či železniční dopravu obecně. ČD spolupracují s odborníky, kteří něco znají, zajímá nás, jak mohou být přínosní pro naši činnost a nepátrají, jaké mají vazby. Samozřejmě, že Třinecké železárny či Moravia steel patří k velmi významným zákazníkům ČD, a není tedy vůbec překvapivé, že s nimi ČD spolupracují a hledají společně výhodná logistická řešení. Jaké jsou orgány ČD Cargo a.s. a lze mi zaslat profesní životopisy všech členů? Orgány ČD Cargo, a.s, jsou podle Stanov akciové společnosti ČD Cargo: představenstvo, dozorčí rada a správní rada. Představenstvo ČD Cargo bylo vybíráno zakladatelem, tedy ČD, a.s., po konzultacích s Ministerstvem dopravy. Představenstvo má 5 členů: Ing. Josef Bazala (předseda

16 představenstva) a členové Ing. Jaroslav Richter, Ing. Rodan Šenekl, Ing. Bogdan Heczko a Ing. Petr Žaluda. Dozorčí rada ČD Cargo, a.s, byla navrhována Ministerstvem dopravy po konzultacích v Parlamentu České republiky s dopravními experty politických stran, protože členy dozorčí rady jsou zástupci státu jako akcionáře zakladatele a jimi nominované osoby. Dozorčí rada má 6 členů: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. (předseda dozorčí rady) a členové Radek Nekola, Jindřich Bek, Ing. Tomáš Dzik, MUDr. Milan Špaček, Ing. Libor Joukl. Správní rada ČD Cargo je poradním a iniciativním orgánem společnosti. Správní rada má 3 členy, kteří jsou voleni akcionářem na návrh České republiky Ministerstva dopravy. První členy správní rady volí zakladatel na návrh České republiky Ministerstva dopravy. Ve správní radě zasedají: Ing. Miroslav Dvořák, Ing. Gustáv Slamečka, JUDr. Vladimír Kremlík. Životopisy členů orgánů společnosti naleznete postupně na webových stránkách ČD Cargo (www.cdcargo.cz), jakmile budou k dispozici, popřípadě se laskavě obraťte na společnosti a instituce, ve kterých členové orgánů působí. Jaké je personální složení managementu ČD Cargo a.s.? Samotný management (tedy generální ředitel, výkonný ředitel atp.) bude teprve ustanoven v prosinci. Sledujte prosím tiskové zprávy společnosti. Jak jste spokojen se složením managementu ČD Cargo a.s.? Samotný management (tedy generální ředitel, výkonný ředitel atp.) bude teprve ustanoven v prosinci. Sledujte prosím tiskové zprávy společnosti. Nicméně, hodnotit management a jeho práci bude možné až po jisté době jeho činnosti, kdy budou známy první výsledky jejich práce. Sledujte prosím tiskové zprávy společnosti. Kdo a podle čeho rozhodnul o složení managementu ČD Cargo a.s.? O složení managementu rozhodne jednání představenstva ČD Cargo v prosinci. Proč je ve vedení ČD Cargo a.s. pan Petr Žaluda a pan Bogdan Heczko? Petr Žaluda a Bogdan Heczko jsou především odborníci. Ing. Petr Žaluda (narozen 1966) je absolventem Vysokého učení technického v Brně, absolventem programu Marketing and Management na Univerzitě v Utrechtu a dále programů Marketing Planning and Implementation a Information and Systems in Management na

17 Sheffield Business School. Později absolvoval také mj. programy zaměřené na Management Leadership či Executive Leadership v New Yorku. Z jeho profesionální kariéry můžeme zmínit ředitelské pozice ve společnostech Ernst & Young, Winterthur penzijní fond a.s., Credit Suisse Life & Pensions či jeho poslední působení v pojišťovací společnosti Axa. České dráhy se domnívají, že bohaté zkušenosti Ing. Petra Žaludy z oblasti finančnictví a managementu budou přínosem pro jeho působení ve společnosti ČD Cargo. Ing. Bogdan Heczko, CPIM (narozen 1971) je absolventem fakulty informatiky a managementu Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, na škole působil ještě další tři roky na pozici asistenta, kdy pracoval na projektech pro Švýcarské státní dráhy, včetně stáže ve Švýcarsku. Během své profesionální kariéry působil ve společnosti Autel, a.s. Ostrava ( ) jako vedoucí divize ERP a ve společnosti ITeuro, a.s. Ostrava ( ) jako ředitel a předseda představenstva. Ing. Bogdan Heczko pracoval na různých manažerských pozicích v oblasti reengineeringu, zefektivňování a změn procesů ve velkých průmyslových podnicích, ekonomického a manažerského poradenství a zavádění ekonomických a výrobních informačních systémů. Pro transformující se nákladní dopravu ve společnosti ČD Cargo jsou jeho zkušenosti důležité, a proto se domníváme, že pan Heczko a jeho zkušenosti z transformací jiných podniků budou pro ČD Cargo velkým přínosem. Pokud otázky směřují na domnělý střet zájmů, jsou zcela irelevantní a zavádějící, žádná ze společností, ve kterých oba pánové působili, není ani nebyla v žádném obchodním ani konkurenčním vztahu s ČD ani ČD Cargo. Kdo tyto dvě osoby nominoval do managementu ČD Cargo a.s.? Do představenstva, nikoli do managementu, který bude ustanoven až v prosinci, byly tyto dvě osoby nominovány zakladatelem ČD Cargo, tedy ČD, a.s., po konzultacích s Ministerstvem dopravy, řídícím výborem Českých drah a dozorčí radou Českých drah. Kdo je pan Tomáš Dzik, který zasedl v Dozorčí radě ČD Cargo a.s.? Tomáš Dzik působil v dceřiných společnostech Skupiny ČEZ, tzn. jednak zastupuje stát v dozorčí radě (viz předchozí otázky), ale také zastupuje významného zákazníka ČD (ČD přepravují uhlí pro společnost ČEZ) a zároveň i dodavatele (ČEZ dodává elektrickou energii pro ČD)

18 Jaké reference a předpoklady pro výkon funkce v DR ČD Cargo a.s. má pan Tomáš Dzik? Tomáš Dzik je především dostatečně zkušeným odborníkem z oblasti energetiky a dopravy. Kdo pana Tomáše Dzika nominoval do DR ČD Cargo a.s.? (viz výše, předchozí odpovědi) Proč jsou v orgánech ČD Cargo a.s. zástupci konkurenčních firem jako třeba Tomáš Dzik z ČEZ Logistika, která má stejného majitele jako další z konkurentů ČD a.s. SD kolejová doprava a.s.? ČEZ je pro České dráhy především velký zákazník a obchodní partner, nikoli konkurent, což lze jednoduchým způsobem zjistit například v obchodním rejstříku. Společnost ČEZ logistika provozuje zcela jiný druh logistiky než České dráhy. Obdobně SD kolejová doprava a.s. provozuje jiný typ logistiky, a je tak pro České dráhy spíše obchodním partnerem, nikoli konkurentem. Jaké jsou podmínky pro převoditelnost akcií ČD Cargo? Podle odstavce (2) Článku 6 Stanov a.s. ČD Cargo citujeme: Převoditelnost akcií Společnosti bude omezena. O převoditelnosti akcií Společnosti bude rozhodovat správní rada. Každý akcionář Společnosti bude mít předkupní právo na převáděné akcie Společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Dále Článek 7a Stanov k otázce převoditelnosti akcií stanovuje následující: Omezení převoditelnosti akcií 1. Převoditelnost akcií společnosti je ve smyslu 156 odst. 4 obchodního zákoníku omezena. K převodu jedné nebo více akcií je nezbytný souhlas správní rady společnosti. Smlouva o převodu akcií nabývá účinnosti nejdříve okamžikem, kdy správní rada udělí souhlas s převodem akcií. K přijetí rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií je nezbytný jednomyslný souhlas všech členů správní rady. 2. Správní rada je povinna odmítnout udělit souhlas s převodem jedné nebo více akcií společnosti v případě, že s takovýmto převodem nevyslovila předem souhlas Česká republika Ministerstvo dopravy. Správní rada je povinna udělit souhlas s převodem jedné nebo více akcií společnosti v případě, že jde o převod na akcionáře, který využil svého předkupního práva ve smyslu čl. 7b těchto stanov

19 3. Žádost o souhlas s převodem jedné nebo více akcií podává akcionář společnosti písemně, v žádosti uvede základní parametry uvažované transakce (zejména identifikační údaje protistrany, kupní cenu a způsob platby) a v příloze žádosti přiloží úplné znění smlouvy o převodu včetně všech příloh. Představenstvo společnosti je povinno informovat správní radu společnosti o doručení žádosti o souhlas s převodem akcií do tří dnů a v téže lhůtě jí doručit znění žádosti a znění smlouvy o převodu akcií včetně všech jejích příloh. Správní rada se sejde za účelem rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu s převodem do sedmi dnů. Jestliže správní rada nerozhodla o žádosti akcionáře do 2 měsíců od doručení žádosti společnosti, platí, že souhlas byl udělen. Rozhodnutí o žádosti o souhlas s převodem společnost neprodleně zašle příslušnému akcionáři. V případě, že souhlas s převodem nebude udělen, uvede správní rada ve svém rozhodnutí i důvod odmítnutí. 4. Při zřízení zástavního práva k jedné nebo více akciím společnosti se postupuje obdobně podle předchozích ustanovení tohoto článku. 5. Omezení převoditelnosti akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku. Jakou náplň činnosti má dceřiná firma ČD a.s. ČD Logistic a.s.? Jaký smysl má účast ČD a.s. v ČD Logistic a.s. a čím se liší od účasti ČD a.s. v ČD Cargo a.s.? ČD Logistic je společností, jejímž cílem je specializace na komplexní logistický servis. ČD Cargo má omezené schopnosti zajišťovat logistické služby plně konkurenceschopné vůči silniční dopravě. Pro zajištění komplexních, cenově dostupných logistických služeb vč. tzv. poslední míle je nutné vybudovat potřebnou logistickou infrastrukturu. Investice ČD Cargo směřují především do jádrového podnikání železniční dopravy tj. do modernizace a obnovy vozidlového parku. Naproti tomu mezi hlavní cíle ČD Logistic patří poskytování komplexních tzv. one-stop-shop logistických služeb, využívání inovativních přístupů zapojení železniční dopravy, resp. systému skupin vozů, a popřípadě ucelených vlaků do logistických řetězců s návazností na skladové a distribuční služby, včetně zajištění tzv. poslední míle v režimu z domu do domu s využitím silniční dopravy. ČD Logistic tak poskytuje služby, které nabídnou cenovou a časovou alternativu vůči logistickým službám využívajícím pouze silniční dopravu, včetně nabídky možností skladování či dalších operací v logistických centrech se snahou o maximální zapojení železničních vleček relevantních zákazníků. ČD Logistic proto není s ČD (ani s ČD Cargo) v konkurenčním vztahu, ale naopak má za cíl vhodně doplňovat hlavní předmět podnikání ČD (ČD Cargo)

20 Proč ČD a.s. založila ČD Logistic a.s. s Čechofracht a.s., Eximtra a.s. a Viamont a.s.? Na základě jaké procedury ČD a.s. dospěly k závěru, že uvedení partneři jsou nejlepší? Tito akcionáři ČD Logistic byli vybráni z ryze praktických důvodů: společnost Viamont a.s. se specializuje na vlečkové přepravy, tj. na první a poslední železniční míli, a v tomto ohledu patří v ČR k nejlepším společnostem na trhu. Z tohoto důvodu by společnost Viamont měla v projektech ČD Logistic zabezpečovat obsluhu vleček v komplexních logistických projektech. Společnosti Čechofracht a Eximtra jsou firmy, které přinášejí celou řadu zákazníků, ale především know-how v oblasti skladování a distribuční logistiky s využitím silniční dopravy. ČD Cargo má za cíl zabezpečovat samotnou železniční dopravu, což je jeho hlavním předmětem podnikání. Společně tak pokrývají jednotlivé články logistického řetězce. V tomto oboru - logistice - sledujeme model, který je zavedený v západní Evropě, ale je znám i ze silniční dopravy, a sice: spolupráce společností v rámci logistického řetězce, přičemž každý z partnerů zajišťuje tu část řetězce, kterou umí nejlépe. Vzájemně spolupracují tak, aby dokázali nabídnout zákazníkům dopravní službu z domu do domu, což železnice dříve neuměla, a ani dnes nemůže jít cestou, že by si vše byla schopna zorganizovat sama. Pokud by se ČD (ČD Cargo) o toto snažily, celá řada logistických firem, které ovládají tyto logistickým projekty (mají své zákazníky), se je bude naopak snažit organizovat s jinými dopravci na železnici (konkurenty ČD) nebo se silničními dopravci. Naším cílem tedy není a ani nemůže být vytlačovat tyto firmy z trhu, ale právě naopak je zapojit do spolupráce a posílit tak pozici železnice (tedy i ČD, ČD Cargo) na dopravním trhu. Na dopravním trhu již ČD (ČD Cargo) delší dobu nemají monopolní pozici, naopak dopravní trh je s postupující globalizací již zcela liberalizován, hranice neexistují, zostřuje se konkurence v mezinárodní dopravě a hlavním konkurentem ČD (ČD Cargo) na celém dopravním trhu je silniční doprava (cca 73 % dopravního trhu), nikoli firmy s doplňkovými službami na železnici. Proto se ČD (ČD Cargo) musí primárně snažit o konkurenceschopnost jak cenou, tak i komplexností služeb, a proto se snaží rozšířit nabídku služeb o komplexní logistické služby, které budou optimálně kombinovat železniční a silniční dopravu a budou schopny nabídnout i služby v oblasti skladování a distribuce. Současné trendy v nákladní dopravě v Evropě naznačují, že právě rozvoj a spolupráce v oblasti logistických projektů jsou přínosem a příležitostí pro další růst a celkový rozvoj železnice obecně

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s. 123. Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha 1 ČD Cargo v roce 2011 Strategické záměry společnosti Nákladní doprava a rozvoj infrastruktury Významné

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

Parlament České republiky SENÁT

Parlament České republiky SENÁT Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines

Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines Vize: Převádění toku zboží ze silnice na železnici založené na vzájemně výhodné spolupráci silničních dopravců se železnicí

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti CS Cargo je nejrychlěji se rozvíjející logistickou skupinou regionu CEE CS Cargo patří k vedoucím firmám v odvětví dopravy a logistiky v regionu střední a východní Evropy Se sídlem

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Důvodová zpráva. Příloha č. 1 Stanovy společnosti Jablonecká dopravní a.s.

Důvodová zpráva. Příloha č. 1 Stanovy společnosti Jablonecká dopravní a.s. Důvodová zpráva A) Popis současné situace V současné době zajišťuje městskou autobusovou dopravu (dále MAD) na území SMJN a správního obvodu ORP Dopravní sdružení obcí Jablonecka (dále DSOJ), které tuto

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

Správa a řízení společnosti

Správa a řízení společnosti Správa a řízení společnosti 04 Správa a řízení společnosti 04 Během první poloviny roku 2012 se uskutečnilo celkem deset zasedání představenstva, tři zasedání dozorčí rady a dvě zasedání výboru pro audit.

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT, ČLEN SKUPINY PKP CARGO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NÁKLADNÍ

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Systém managementu jakosti v nákladní dopravě Českých drah, a.s.

Systém managementu jakosti v nákladní dopravě Českých drah, a.s. Pavel Špráchal Systém managementu jakosti v nákladní dopravě Českých drah, a.s. Klíčová slova: systém řízení jakosti, železniční nákladní doprava, České dráhy, a.s. 1. Úvod České dráhy, a.s. - vertikála

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht 2010 spojení zkušeností z oboru železniční dopravy a přepravy a vytvoření jedné silné entity pod

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 5. října 2016 v 09:00 h V Praze 29. září 2016 Čj. 2268/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 7 Ročník 2008 Praha 17. července 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 39 Výzva k podávání žádostí o udělení poštovní licence 40 Vyslovení

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

2. Jsou v rámci Vaší činnosti zřizovány rozkladové komise ad hoc pro jednotlivé rozkladové řízení?

2. Jsou v rámci Vaší činnosti zřizovány rozkladové komise ad hoc pro jednotlivé rozkladové řízení? 1. Jsou součástí Vaší organizace rozkladové komise jako zvláštní poradní orgány pro účely řízení o rozkladu podle 152 zákona č. 500/2000 Sb., správního řádu a jaké to jsou (kolik jich je)? 2. Jsou v rámci

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s.

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. 16. 9. 2012 RRJV 11212/2012 27. 9. 2012 Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. Vážený pane předsedo, na základě Vaší žádosti o informace ze dne

Více

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Autoři prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., VŠE v Praze Mgr. Kateřina Háblová, AGROFERT, a.s. Bc. Darja Krasnikova, VŠE

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PT Real Estate, a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 051 97 155, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny silniční nákladní doprava Ing.Vladimír Žák CDV v.v.i. Při vlastním zpracování návrhu IAP jsme vycházeli z: nových cílů Dopravní politiky na

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Citace: 320/2016 Sb. Částka: 125/2016 Sb. Na straně (od-do): 4869-4871 Rozeslána

Více

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha. Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha. Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz Právní stanovisko OU-N/2015/mailem Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz Věc: právní analýza smlouvy o správě odběrných

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6 Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s., konané dne 28.5.2015 (dále také jen Valná hromada ). Článek 1 Jednací a hlasovací řád Valné hromady je schvalován Valnou hromadou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 31. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 24. srpna 2016 Čj. 2260/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Návrh zákona připravil a předložil Národní bezpečnostní úřad. Předložen k dalšímu legislativnímu projednávání v Parlamentu České republiky

Návrh zákona připravil a předložil Národní bezpečnostní úřad. Předložen k dalšímu legislativnímu projednávání v Parlamentu České republiky Dagmar Brechlerová Vláda České republiky 2. ledna 2014 schválila Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (tzv. Zákon o kybernetické bezpečnosti) Návrh zákona připravil a

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Převzal dne: Jméno: Podpis: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Převod části závodu akciové společnosti České dráhy do majetku státu

Převod části závodu akciové společnosti České dráhy do majetku státu III. Převod části závodu akciové společnosti České dráhy do majetku státu V aktuálním uspořádání české železnice hospodaří Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC ) s majetkem

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 310 USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 27. dubna 2016 v 10:00 h V Praze 20. dubna 2016 Čj. 2230/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15. listopadu 2001 k vládnímu návrhu zákona o akciové společnosti České dráhy,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost Prefa Brno a.s. (dále jen "Společnost") byla založena jednorázově

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 18. května 2016 v 09:00 h V Praze 11. května 2016 Čj. 2236/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

rozhodl takto: Odůvodnění

rozhodl takto: Odůvodnění Č.j.: S 059/00-325/140/OŠ V Praze dne 14.4.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 13.3.2000 ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY akciové společnosti na společnost s ručením omezeným Strana 1 PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM vyhotovený ve smyslu ustanovení

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE tvorba zákonů v rovině moci výkonné JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády 1 Počátek procesu většinu zákonů připravují orgány moci výkonné málo známý proces (na

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

KONKURENCE NA ŽELEZNICI. Zdeněk Tomeš

KONKURENCE NA ŽELEZNICI. Zdeněk Tomeš KONKURENCE NA ŽELEZNICI Zdeněk Tomeš tomes@econ.muni.cz Která konkurence? 1) Intermodální konkurence (železnice x silnice) 2) Intramodální konkurence (ČD x Viamont) 1) Intermodální (Železnice x silnice)

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

S TAT I ST ICK Á. Skupiny České dráhy

S TAT I ST ICK Á. Skupiny České dráhy 2014 S TAT I ST ICK Á ROČENKA Skupiny České dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 Dopravní výkony 9 Hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) 319 10. funkční období 319 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. srpna 2016

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 PODNIKÁNÍ A PODNIK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více