Ing. Zbyněk HONYS ředitel odboru komunikace České dráhy, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Zbyněk HONYS ředitel odboru komunikace České dráhy, a.s."

Transkript

1 Ing. Zbyněk HONYS ředitel odboru komunikace České dráhy, a.s. V Praze dne 10. prosince 2007 Č.j.: 1779/ O27 Vážený pane generální řediteli, dne 23. listopadu 2007 přišlo ze soukromé adresy jménem redaktora České televize Davida Havlíka 56 otázek na téma vznik dceřiné společnosti ČD Cargo Ing. Josefu Bazalovi, generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Českých drah, a.s. Ačkoliv by si redaktor jistě zasloužil právní proškolení, neboť České dráhy nejsou subjektem, na který se vztahují povinnosti uvedené v zákoně 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, rozhodli jsme se poskytnout Vám odpovědi. České dráhy respektují zájem redaktorů o téma vzniku ČD Cargo, a.s., a nebrání se investigativnímu zájmu o jednotlivé aspekty. Rozhodně však uplatní své právo na otevřenou a nikým nezkreslenou komunikaci s veřejností. České dráhy se domnívají, že svoboda slova platí pro obě strany komunikace, stejně jako odpovědnost za ni. Podle 31 zákona 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání je provozovatel povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru. Zaslané otázky z valné většiny nemají se zákonem o svobodném přístupu k informacím pranic společného, dotazy na vztah a osobní hodnocení jiných osob považuji za zcela nevybíravý zásah do soukromí; dotazy mají spíše charakter výslechu a jsou neodborné. Proto se, stejně jako už v minulosti, obávám, že redaktoru Havlíkovi nejde o investigativní ověřování údajů, ale o cílené poškozování osoby Ing. Josefa Bazaly a dalších pracovníků Českých drah. Redaktor Havlík např. položil mnoho otázek, které začínají, cituji: Jaký je váš vztah k.. Redaktor nespecifikoval, zda tím míní vztah osobní, intimní, profesní nebo politický. Domnívám se ale, že v každém případě hrubě překročil etické hranice práce redaktora České televize jako instituce veřejné služby. Jde viditelně o snahu vmanipulovat respondenta do vykonstruovaných vztahů se třetími osobami, které pak redaktor svévolně vyhodnotí jako střet zájmů a klientelismus. Z množství často formálně nesmyslných otázek, jejichž dikce je převážně vedena vyšetřovacím stylem používaným neblaze proslulým

2 komunistickým prokurátorem Urválkem, opakovaně usuzuji, že výsledná reportáž v pořadu Reportéři ČT má za cíl jednostranně kriticky hodnotit, a tak poškodit nejen dobré jméno Českých drah a jejich úspěšné manažery, ale také podnikatele a vládní činitele, kteří se jako odborníci dlouhá léta pohybují v oblasti železniční dopravy. Obávám se, že tak může vzniknout pořad s veškerými příznaky řízené reportáže známé v mediální oblasti jako racketeering. Její aktéři mají zpravidla za cíl prostřednictvím nepravd a polopravd vytvářet v divákovi, který si sám často nemůže ověřit pravdu a utvořit si objektivní obraz skutečnosti, kritický vztah vůči respondentům dotčených reportáží. Redaktor Havlík je spíše zdatný specialista na vytváření pokřivené virtuální mediální reality dle vlastního vidění světa než odborný redaktor na oblast železniční dopravy. Předpokládám, že pouze využije některý ze současných počítačových programů na vyhledávání osob a jejich vzájemných vazeb, ale bez odborné znalosti problematiky a osobním komentováním reportáže dosáhne cíle vzbudit zdání metodiky a zdrojové korektnosti, čímž záměrně podpoří kriminalizaci respondentů. Už dříve totiž, viz korespondence s vedením zpravodajství České televize, aniž by si redaktor Havlík ověřil fakta, zaslal sugestivně zaujaté otázky, které naznačovaly, že Ing. Josef Bazala podniká ve firmě konkurující Českým drahám, že je v podezření ze střetu zájmů a že někdo z představitelů společnosti dopustil, aby jako údajný statutární orgán firmy založil společnost Spedi-trans Praha. Tyto otázky navíc redaktor tehdy zaslal i předsedovi dozorčí rady Českých drah Ing. Vojtěchu Kocourkovi, čímž se snažil Ing. Bazalu v jeho očích diskreditovat. Domnívám se, že tak učinil záměrně, aby mohl odvysílat reportáž v podobě, která zkreslenými údaji vážně poškodí vedení Českých drah a která mohla vyvolat v divácích kritický postoj vůči jeho osobě. Postup redaktora Havlíka už tehdy hraničil s úmyslem poškodit třetí osobu. Obdobné zkušenosti jako s redaktorem Davidem Havlíkem máme i s reportážemi připravenými zcela stejným stylem bývalým redaktorem České televize, kolegou Davida Havlíka a dnes redaktorem TV Nova Jiřím Hynkem. Oba používají stejných scénářů zadávání otázek, které už samy, bez ohledu na odpověď, předjímají výsledný, redaktorem očekávaný negativní kontext hodnocení událostí. Výsledkem je pak jejich zpracování do podoby nepravdivých reportáží, dokonce s využitím stejných údajných odborných expertů na železniční dopravu Ing. Rudolfa Mládka a Bc. Zdeňka Žáka bez ohledu na to, že první z nich je bývalý neúspěšný generální ředitel Českých drah a druhý bývalý reprezentant Generální inspekce, odvolaný z funkce pro nekompetentnost. Oba navíc v dané oblasti nepodnikají, nemají aktuální manažerské zkušenosti a odborně nepůsobí. Forma i obsah podobných otázek kladených oběma redaktory České televize a TV Nova, využívání stejných respondentů, a tím i jednostranných zdrojů informací svědčí o tom, že se může jednat dokonce o diskreditační mediální kampaň

3 Ze všech výše uvedených důvodů jsem se rozhodl vám zaslat odpovědi generálního ředitele Českých drah Ing. Josefa Bazaly formou otevřeného dopisu, který současně uveřejňujeme na webových stránkách Vzhledem k rozsahu otázek a odpovědí však zároveň předpokládám, že Česká televize poskytne nejen nám, ale všem respondentům přiměřený publicistický formát a vysílací čas České televize, ve kterém by dotázaní mohli svobodně a vyčerpávajícím způsobem v živém přenosu odpovědět na všechny položené otázky, a měli tak jistotu, že služba veřejnosti nebude manipulována redaktorem, se kterým máme pouze ty nejhorší zkušenosti. Současně si Vás dovolujeme upozornit, že v případě dalších pokusů redaktora Davida Havlíka o manipulaci s fakty, poškozování dobrého jména Českých drah, jejich vedení, produktů a služeb či dokonce zásahu do osobnostních práv konkrétních fyzických osob se budeme dožadovat nápravy právní cestou. S pozdravem Vážený pan Jiří Janeček Generální ředitel Česká televize Kavčí hory Praha 4 Na vědomí: Milan Fridrich, ředitel zpravodajství, Česká televize Jiří Vondráček, šéfredaktor redakce aktuální publicistiky, Česká televize David Havlík, redaktor, Česká televize Jiří Baumruk, předseda Rady České televize Aleš Řebíček, ministr dopravy České republiky Příloha: odpovědi na otázky redaktora ČT Davida Havlíka - 3 -

4 Příloha: odpovědi na otázky redaktora ČT Davida Havlíka jménem generálního ředitele Českých drah Ing. Josefa Bazaly Jak jste hlasoval v orgánech ČD a.s. o vzniku ČD Cargo a.s. a proč? Předseda představenstva Ing. Josef Bazala i ostatní členové představenstva Českých drah, a.s., hlasovali z pochopitelných důvodů integrity pro vznik dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s., která je 100 % vlastněna mateřskou společností ČD, a.s. Záměr je v souladu s materiály o strategickém rozvoji ČD, které byly postupně zpracovávány a projednávány představenstvem ČD a dalšími orgány Českých drah již od roku Stejně tak i materiál o založení ČD Cargo, a.s., byl zpracován a postupně projednán na představenstvu ČD i v dalších orgánech společnosti, byl projednáván také se zástupci odborových centrál na ČD a v neposlední řadě na zasedání Vlády ČR. Je tedy logické, že představenstvo, které je původcem záměru a jeho zpracovatelem, také hlasuje pro jeho schválení. V opačném případě by se jednalo o poněkud iracionální postoj k práci tohoto výkonného orgánu společnosti. Bylo hlasování jednomyslné a pokud ne, v čem a s kým jste se rozcházel v názorech na vznik ČD Cargo a.s.? Hlasování v představenstvu ČD bylo jednomyslným vyslovením souhlasu pro vznik ČD Cargo. Žádný rozkol v názorech nebyl zaznamenán. V čem spatřujete přínosy a jaká vidíte rizika ve vzniku ČD Cargo a.s.? Pokud by redaktor Havlík byl skutečně odborným redaktorem na téma železniční doprava nebo alespoň dával pozor při vystoupení generálního ředitele Ing. Josefa Bazaly na konferenci VI. kulatý stůl Žofínského fóra s tématem Budoucnost železniční dopravy a sledoval tiskové zprávy společnosti ČD, znal by odpověď a nemusel by se ptát znovu. Hlavním přínosem a současně cílem je především další rozvoj železniční nákladní dopravy ČD, který byl za podmínek unitárních Českých drah poměrně limitován. Tento projekt vyčlenění ČD Cargo do samostatné společnosti byl zahájen již v polovině roku 2006 a jeho cílem nebyl pouze samotný vznik společnosti, ale již od počátku i racionalizace a maximální efektivita všech budoucích procesů, které budou probíhat v nové společnosti. Jednotlivé postupy a činnosti tedy nebyly pouze převáděny do nově vznikajícího subjektu, nýbrž byly nejprve podrobeny důkladné analýze

5 Potřeba vyčlenění ČD Cargo vyplynula z legislativního i technologického vývoje situace na trhu nákladní železniční dopravy v Evropské unii a jejím okolí. Prakticky u všech železničních společností v sousedních zemích již postoupila liberalizace železnic dále než u nás unitární železniční podniky se rozdělily na specializované podnikatelské subjekty. Výsledky těchto změn jsou pozitivní. Bez samostatného subjektu zajišťujícího železniční nákladní dopravu by došlo k postupné izolaci nákladní dopravy Českých drah s jistými negativními dopady. Jen samostatný subjekt může být dostatečně flexibilní součástí rozsáhlejších domácích i zahraničních projektů a navazovat sofistikovanou partnerskou a obchodní spolupráci. ČD Cargo, a.s., bude také moci více investovat do svého rozvoje, a hlavně pak do obnovy svého vozového parku. Základním strategickým cílem ČD Cargo, a.s., je vytvoření profitabilní společnosti podnikající na liberalizovaném evropském trhu nákladní dopravy a získání většího podílu na trhu. Dalším ze strategických cílů je nabízet komplexní služby v oblasti přepravy zboží, ne jen samostatnou přepravu. Vývoj na evropském dopravním trhu směřuje k propojování železničních nákladních dopravců s poskytovateli logistických služeb. Samostatné ČD Cargo bude moci efektivněji používat zisky na svůj další rozvoj, obnovu vozidlového parku, pořízení nových, vyspělejších technologií, a obecně tak zvyšovat úroveň služeb poskytovaných zákazníkům. Samostatné ČD Cargo bude také efektivnější a flexibilnější při získávání nových přeprav a v rozvoji dalších projektů, především logistických. To vše s jednoznačným cílem udržet si svou významnou pozici na železničním trhu v ČR i Evropě a postupně také získávat větší podíl na dopravním trhu. Dnes činí podíl železnice na dopravním trhu v ČR přibližně 23 % a železnice je pod velkým konkurenčním tlakem silničních dopravců, kterým patří cca 73% podíl dopravního trhu. Navíc obecné faktory jako globalizace a odstraňování hranic hrají zatím spíše ve prospěch silniční dopravy, stejně jako dosud nedostatečná harmonizace poplatků za užití dopravní cesty. Aby z těchto důvodů měla železnice možnost tento stav vůbec korigovat, muselo dojít k vyčlenění do samostatného ČD Cargo. Ostatně, ke stejným procesům již došlo ve většině zemí Evropy a Česká republika, ačkoli začala s liberalizací na železnici mezi prvními, je v tomto procesu vyčleňování hlavních segmentů podnikání z unitárních národních železničních dopravců mezi posledními. Vznik ČD Cargo jednoznačně vnímáme jako pozitivní a přínosnou příležitost k rozvoji a žádná závažná rizika v současné době nevidíme

6 Co dostalo ČD Cargo a.s. do vínku? (know how, smlouvy na přepravy, výrobní prostředky atd.) Společnost ČD Cargo vznikla vyčleněním části podniku nákladní dopravy ČD podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (zejména ustanovení v Obecné části, Hlava III, 27 až 38k, ustanovení v Části druhé, Hlava I, díl 5, 154 až 220 a dále procesní předpisy související). ČD Cargo tedy vzniklo naprosto regulérně, v souladu se zákonem, obdobně jako při jakémkoli jiném běžném vyčleňování části podniku do samostatné dceřiné společnosti. Současně byly splněny všechny náležitosti požadované Městským soudem v Praze a nutné pro zápis do obchodního rejstříku. Z tohoto faktu logicky vyplývá, že na nový subjekt přecházejí všechny pohledávky a závazky týkající se vyčleněné činnosti, výrobní prostředky nákladní dopravy lokomotivy (953 ks) a nákladní vozy ( ks), nemovitosti na údržbu a opravy kolejových vozidel, některé nezbytné technologie, zaměstnanci (cca 12,5 tisíc zaměstnanců) a samozřejmě také know how. Jak to bude se smlouvami na přepravy, které mají se svými zákazníky uzavřeny České dráhy a.s.? Jak již bylo řečeno v předchozí odpovědi, všechny pohledávky a závazky týkající se nákladní dopravy ČD přecházejí do ČD Cargo včetně všech smluv na přepravy, a tedy logicky také včetně všech zákazníků nákladní dopravy ČD. Jak již bylo výše zmíněno, vyčlenění probíhá v souladu s příslušnou legislativou, zejména obchodním zákoníkem, a na základě běžných zvyklostí. Uvedené skutečnosti již byly takto Českými drahami mnohokrát sděleny a redaktor Havlík je mohl slyšet například na zmíněném Žofínském fóru, takže je docela s podivem, proč se na tyto skutečnosti znovu dotazuje. Současně redaktoru Havlíkovi vstřícně doporučujeme, pokud o tento obor jeví skutečný zájem, aby si pro hlubší vhled do problematiky nastudoval příslušnou legislativu (zejména zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; zákon č. 460/2006 Sb., úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách; zákon č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách) a dále aby sledoval vývoj současných trendů v nákladní dopravě (viz např. internetové stránky následujících institucí: Ministerstvo dopravy ČR, DG TREN Evropské komise, Evropská agentura pro železnice ERA, Mezinárodní unie železnic UIC, Společenství evropských železnic a manažerů infrastruktury CER, dopravní fakulty Univerzit v ČR i EU, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Český statistický úřad, Eurostat apod.) - 6 -

7 Kdo bude provozovat tzv. systémové vlaky Adria, Carpathia a Italia ČD a.s. nebo ČD Cargo a.s? Jak již bylo řečeno v předchozích otázkách, vše, co se týká nákladní dopravy tedy i uvedené nákladní systémové vlaky přecházejí na ČD Cargo, a.s. S jakými soukromými společnostmi ČD a.s spolupracují při provozu těchto vlaků? Jakou formu má tato spolupráce, od kdy se datuje a jak k ní došlo? Jak se rozdělují úlohy mezi ČD a.s a soukromé firmy při provozu tzv. systémových vlaků? Jak si ČD a.s. a jejich partneři rozdělují zisk z provozu těchto systémových vlaků? Jaké máte vysvětlení pro to, že po zavedení tzv. systémových vlaků, klesly ČD a.s. tržby respektive zisky z nákladní přepravy, zatímco některým partnerům ČD a.s. na těchto vlacích tržby, respektive zisky prudce vzrostly? České dráhy (respektive po vyčlenění již ČD Cargo, a.s.) provozují již několik let celou řadu nových produktů, kterými jsou například i tyto dotazované systémové vlaky. Právě takové produkty lze řadit mezi rozvojové projekty, které přinášejí Českým drahám nové zákazníky (a tedy i tržby) a zákazníkům nové a lepší služby. Takové projekty jsou proto právem a to nejen v ČR, ale obecně v Evropě považovány za budoucnost nákladní železniční dopravy. České dráhy (ČD Cargo) provozují takové projekty ve spolupráci s mnoha různými operátory logistickými společnostmi. Kromě dotazovaných systémových vlaků, které jsou provozovány ve spolupráci se společnostmi Čechofracht, Spedi-trans Praha, Argo, NH-Trans, probíhá obdobná spolupráce na obdobných projektech systémových či ucelených vlaků také např. se společnostmi OKD Doprava, Bohemiakombi, Metrans, ČSKD Intrans, European Rail Shuttle (ERS), Maersk Logistics atd. Cílem těchto projektů je získávat nové přepravy, které byly dříve realizovány silničními dopravci. Tím, že je ve spolupráci více společností vybudováno až několikrát týdně nové přímé spojení z ČR do příslušných cílových relací a že je otevřené případným dalším přepravcům, se může konečným zákazníkům nabídnout komplexní logistické řešení (na klíč) a jedině na tomto základě je možné přesvědčit nové zákazníky, aby přešli od kamionových dopravců k dopravě na železnici. Jinými slovy, takové společné projekty jsou receptem na větší konkurenceschopnost železniční dopravy vůči silniční

8 Tyto systémové vlaky vytvářejí a organizují jednotliví operátoři (výše uvedené logistické společnosti), nesou ale také veškeré riziko z provozu takových vlaků. Rolí ČD (ČD Cargo) je poskytnutí služeb dopravce na českém území na základě objednávky příslušného operátora. Operátor dále organizuje dopravu na zahraničních úsecích (např. Italia Express: Rakousko, Itálie), samozřejmě také hradí za tyto úseky přepravné příslušným dopravcům a na konci řetězce operátor zabezpečuje rozvoz ke konečnému příjemci jednotlivých zásilek až do domu. Operátor tedy celý produkt provozuje na své riziko, a pochopitelně tedy také prodává produkt na své riziko (hrozí mu, že nevyprodá kapacitu v daném nasmlouvaném vlaku). Nejedná se o konkurenci, ale naopak o spolupráci výhodnou pro všechny (tedy kromě silničních dopravců, kteří tak ztrácejí své zakázky, ale na druhou stranu se i s nimi částečně spolupracuje při svozu na místo nakládky a rozvozu z místa vykládky až do domu příjemce). Tímto směrem, tedy organizací společných produktů, se chce ČD Cargo ubírat i nadále do budoucna. Obdobný model spolupráce logistických společností s dopravci je koneckonců zavedený v řadě evropských zemí, z okolních zemí jmenujme např. společnosti Schenker, Kuehne & Nagel, Express-Interfracht Internationale Spedition Wien, kteří takto operují v Německu, Rakousku, Švýcarsku a dalších zemích Evropské unie. Riziko ČD (ČD Cargo) je v diskutovaných projektech minimální (poskytují dopravu na českém úseku na základě objednávky), naopak riziko z provozu těchto vlaků a zajištění jejich rentability (získání dostatečného počtu zákazníků) nesou plně operátoři vlaků (tedy nejen Čechofracht, Spedi-trans Praha, ale také OKD Doprava, Argo, NH-Trans, Metrans, Bohemiakombi, ČSKD Intrans, European Rail Shuttle (ERS), Maersk Logistics a další). Z uvedeného tedy vyplývá, že uvedené logistické společnosti nejsou v takových projektech pro ČD (ČD Cargo) v žádném případě konkurentem, ale naopak zákazníky (objednávají dopravu) či spíše významnými spolupracujícími partnery, kteří pomáhají ČD (ČD Cargo) rozvíjet produkty v nákladní dopravě, zvyšovat počet zakázek, a tím i pochopitelně zvyšovat tržby a zisky ČD (ČD Cargo). Současně musíme ostře odmítnout tvrzení, že by ČD (ČD Cargo) klesaly tržby a zisky, opak je pravdou. Nejlépe to dokumentuje následující tabulka, ze které je patrný vývoj ukazatelů v nákladní dopravě ČD za poslední 3 roky: - 8 -

9 Tabulka: vývoj ukazatelů v nákladní dopravě ČD * Přeprava zboží celkem (mil. tun) 83,9 89,6 92,0 Přepravní výkon celkem (mil. ttkm) Výnosy z nákladní dopravy (mil. Kč) (* údaje za rok 2007 jsou odhadovanou skutečností) Z tabulky je zřetelné, že Českým drahách tržby z nákladní dopravy neklesají. Naopak, v posledních letech dochází k růstu všech klíčových ukazatelů - objemu přepravovaného zboží, přepravního výkonu i výnosů (včetně tržeb), což právě naopak umožňuje ve větší míře použít získané finanční prostředky jak do investic na pořízení nových vozů, tak i oprav a modernizací stávajícího vozidlového parku v nákladní dopravě. Obdobný vývoj, včetně zvýšených investic do nákupu nových či modernizovaných vozidel, platí v posledních letech také pro vývoj v osobní dopravě Českých drah. Ostatně, pokud by redaktor Havlík na této konferenci dával pozor - namísto pořizování ilustračních záběrů, jak se účastníci konference a hosté o přestávce občerstvují, již by odpověď znal. Popřípadě kdyby alespoň projevil o téma hlubší zájem a položil sofistikované otázky na konferenci v dlouhém bloku vymezeném dotazům, zcela jistě by dostal odpověď. Je však příznačné, že redaktor Havlík se nezeptal: přišel pozdě, natáčel si účastníky konference a přestávku na občerstvení, přednášeným příspěvkům pozornost nevěnoval, dopil kávu a odešel. Jak je možné, že obchodní zástupci ČD Cargo odkazují některé své potencionální zákazníky na konkurenční spediční firmy s odůvodněním, že to bude pro zákazníka výhodnější? Takové tvrzení není pravdivé. Můžeme zcela vyloučit, že by k něčemu takovému docházelo z popudu vedení společnosti. Na druhou stranu platí to, co bylo uvedeno již výše, že někteří obchodní zástupci mohou nabídnout zákazníkovi komplexní logistické řešení např. ve formě zmiňovaných systémových vlaků či obdobných logistických produktů. V žádném případě však není pravda, že by obchodní zástupci ČD Cargo odkazovali potencionální zákazníky ke konkurenčním společnostem

10 Je náhoda, že mezi těmito firmami je firma Spedi-trans, součást koncernu Čechofracht, kdy majitelem Spedi-transu jste byl do r Vy a ředitelem Čechofrachtu je Váš někdejší blízký obchodní partner Miroslav Chytil? Jaký byl a je Váš vztah k Miroslavu Chytilovi? Společnost Spedi-trans Praha je dnes součástí skupiny Čechofracht, který na trhu působí dlouhodobě (již řadu desetiletí). Fakt, že Spedi-trans byl koupen společností Čechofracht i fakt, že pan Chytil se stal ředitelem společnosti Čechofracht, jen dokazuje, že obě společnosti i jejich ředitel Chytil si vedou úspěšně v logistice. Z pohledu Českých drah jsou proto přínosem pro celý český železniční sektor. Vztah generálního ředitele Ing. Josefa Bazaly k panu Chytilovi je pozitivní. Podle jeho vyjádření je hrdý, že měl ve své době (v letech ) dobrý odhad na výběr svých blízkých spolupracovníků. Poté, co Ing. Josef Bazala prodal svůj podíl ve společnosti Spedi-trans, je podle svých slov upřímně spokojen s tím, že tato firma prodělala svůj další rozvoj ve skupině Čechofracht a současně vyjadřuje uspokojení, že pan Chytil je nyní ředitelem společnosti Čechofracht. Ing. Josef Bazala se v současné době s panem Chytilem nestýká často, protože pan Chytil není narozdíl od pana Bazaly aktivním sportovcem, a tak se příležitostí k setkání naskýtá poměrně málo. Je pravda, že obchodní zástupci ČD Cargo a.s. odkazují svoje potencionální zákazníky na konkurenci, protože ČD Cargo nemá dostatek přepravních kapacit (vozů)? Je pravda ČD a.s. pronajímají svoje vozy konkurenčním firmám, a pak se stává, že odmítají zákazníky kvůli tomu, že jim ty samé vozy scházejí? Uvedené tvrzení není pravdivé. ČD (ČD Cargo) disponují dostatkem přepravních kapacit. Samozřejmě, že ve špičkách nebo v případech zvláštních vozových řad ČD (ČD Cargo) spolupracují s řadou partnerů. Například v případě rychlého výkupu obilí a organizování jeho exportních přeprav do německých přístavů spolupracujeme při zabezpečování přeprav s Německými drahami i soukromými společnostmi. Je naprosto neefektivní a nelogické, aby si ČD (ČD Cargo) na sezónní přepravy, které trvají 2 až 3 měsíce, držely takový vozový park po celý rok. Obdobné případy se vždy projednávají na bázi vzájemné potřeby a výhodnosti. Pravdou je, že ČD dlouhodobě pronajaly některé vozy některým společnostem (např. rakouským drahám ÖBB, společnosti Express-Interfracht Internationale Spedition Wien) za výhodných finančních podmínek pro ČD. Tyto finanční prostředky byly použity právě na opravu těchto vozů. Rozhodujícím kritériem je vždy posouzení výhodnosti takových operací tak, aby přinášela ČD zisk

11 Proč jste prodal svůj podíl ve společnosti Spedi-trans Miroslavu Chytilovi za nápadně nižší cenu, (cca 5.5 mil. Kč) než za kterou stejný podíl nakonec získala společnost Čechofracht (cca 45. mil Kč)? Cenu, za kterou pan Miroslav Chytil prodal svůj podíl ve společnosti Spedi-trans společnosti Čechofrachtu, nepřísluší Českým drahám ani jejich generálnímu řediteli jakkoli komentovat a podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly mu ani není známa. Není pravdou, že Ing. Josef Bazala prodal svůj podíl ve společnosti Spedi-trans Miroslavu Chytilovi za nápadně nižší cenu (cca 5,5 mil. Kč), jak mu je podsouváno panem Havlíkem. Podle vyjádření Ing. Bazaly se jednalo o násobně vyšší částku. Redaktor Havlík zřejmě vychází ze smlouvy, ale již nezná dodatek k této smlouvě, který byl podepsán oběma stranami u notáře ve stejný den jako smlouva a který kupní cenu navýšil. Generální ředitel Bazala nehodlá zveřejňovat obsah dodatku, resp. přesnou výši kupní ceny. Podle jeho vyjádření však veškeré závazky z této smlouvy (včetně dodatků) byly vyrovnány nejpozději v 1. pololetí 2004, takže nelze vznášet podezření na nevyrovnané záležitosti či jej obviňovat ze střetu zájmů apod. Současně by generální ředitel Bazala k této otázce rád uvedl, že si za získané finanční prostředky za prodej svého podílu ve společnosti Spedi-trans a za řádně zdaněné prostředky ze zisku z podnikání v této společnosti v letech 1996 až 2003 pořídil svůj veškerý majetek (dnes již veřejně známý), který jej činí finančně nezávislým. Všechny uvedené skutečnosti byly ostatně také před časem předmětem podrobného zkoumání Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) při bezpečnostní prověrce Ing. Josefa Bazaly, všechny skutečnosti byly řádně doloženy a Osvědčení o bezpečnostní prověrce bylo Ing. Josefu Bazalovi vystaveno na začátku roku Předmětem prověrky bylo mj. samozřejmě jak zkoumání nabytého majetku, tak i případného střetu zájmů. Tato fakta se redaktor Havlík snaží opakovaně znevěrohodnit. Jak to bude se systémovými vlaky po vzniku ČD Cargo a.s.? Již bylo zodpovězeno - viz výše. Systémové vlaky přecházejí pochopitelně do ČD Cargo a snahou společnosti ČD Cargo bude samozřejmě počet takových systémových vlaků, logistických přeprav i dalších nových produktů obecně zvyšovat, a tím i zvyšovat podíl ČD Cargo na dopravním trhu. Jaká byla či je úloha advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges v procesu vzniku ČD Cargo a.s.? Víte kdo a na základě čeho vybral tuto advokátní kancelář?

12 Tato advokátní kancelář (AK) spolupracovala při zakládání společnosti ČD Cargo posuzovala některé právní aspekty, včetně dokumentů, které byly podklady pro vznik ČD Cargo. S touto advokátní kanceláří spolupracují České dráhy ad hoc. ČD kromě této AK spolupracují dále například také s: AK Jansta, Kostka & spol., AK Kříž a Bělina, AK Rychetský, Hlaváček, Krampera, případně s dalšími. České dráhy jsou velkou společností, která činí složitá rozhodnutí, a proto je často nucena spolupracovat se specializovanými advokátními kancelářemi. Co víte o vztazích mezi Karlem Muzikářem a ministrem dopravy Alešem Řebíčkem? Otázka není určena Českým drahám. Jaké byly či jsou Vaše vztahy s Karlem Muzikářem? Podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly jsou jeho vztahy s panem Muzikářem ryze profesionální tedy v případech, kdy pan Muzikář spolupracoval s Českými drahami, s ním bylo pochopitelně jednáno. Žádný úzký přátelský nebo jiný vztah však mezi nimi není, jejich rodiny se neznají. Jaké byly či jsou Vaše vztahy s přáteli Karla Muzikáře, třeba právníkem Miroslavem Janstou? Platí obdobně jako u předchozí otázky. Vztah Českých drah k AK Jansta, Kostka & spol. je ryze pracovní, s právníkem Janstou ČD spolupracují. AK Jansta, Kostka & spol. spolupracuje na více projektech, posuzuje různé dokumenty pro ČD, v současné době připravuje např. smlouvu na pronájem nemocnic Železničního zdravotnictví či poskytuje poradenství v různých obchodních záležitostech (aktuálně např. posuzuje dokumenty týkající se ÚOHS) apod. Co má či měl za úkol tzv. poradní výbor pro vznik ČD Cargo a.s.? Jaké je složení tohoto výboru? Žádný tzv. Poradní výbor pro vznik ČD Cargo, a.s., neexistuje. Tazatel má patrně na mysli tzv. Poradní skupinu, jejíž zřízení vyplynulo z jednání Řídícího výboru ČD, a.s., dne 3. října Řídící výbor je podle platných stanov ČD, a.s., orgánem ČD, jehož prostřednictvím stát jako jediný akcionář vykonává působnost valné hromady společnosti. Cílem Poradní skupiny je asistovat společnosti a jejím orgánům při přípravách a realizaci restrukturalizace společnosti. Hlavním úkolem je tedy posuzování strategických materiálů ČD před tím, než budou projednávány v orgánech společnosti

13 Poradní skupina Řídícího výboru ČD, a.s., má celkem 7 členů; 5 členů jmenuje Řídící výbor ČD na návrh ministra dopravy a 2 členové jsou obdobně nominováni za České dráhy. Složení Poradní skupiny k dnešnímu dni je: na návrh MD - JUDr. Daniela Kovalčíková (náměstkyně ministra dopravy), Jiří Hodač (náměstek ministra dopravy), Ing. Mgr. Petr Severa, LL.M. (advokát), Ing. Miroslav Dvořák (generální ředitel Letiště Praha, s.p.), Ing. Karel Tyll (ředitel odboru státního rozpočtu ministerstva financí) a na návrh ČD - Ing. Josef Bazala (předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s.) a JUDr. Jan Blecha (ředitel oboru právního generálního ředitelství ČD, a.s.). Kdo a proč navrhnul do tohoto výboru Miroslava Dvořáka z Letiště Praha? To vyplývá z výše uvedeného usnesení Řídícího výboru ČD, a.s. (viz předchozí otázka), tedy na návrh Ministerstva dopravy. Co víte o vztazích mezi Miroslavem Dvořákem a ministrem Alešem Řebíčkem O jejich vztazích není Českým drahám nic bližšího známo. Nicméně z obecně dostupných informací víme, že pokud Miroslav Dvořák je generálním ředitelem státního podniku Letiště Praha a Aleš Řebíček je ministrem dopravy, lze z jejich pracovního postavení usuzovat, že by mezi nimi měl být navázán pracovní vztah. Kromě oficiálních jednání, zaznamenal jste, že by o ČD Cargo a.s. probíhala i zákulisní jednání? Pokud ano, kdo je vede? Žádná zákulisní jednání o ČD Cargo jsme nezaznamenali. Podle opakovaných pokusů o poškození dobrého jména ČD, pokusů o diskreditaci osob z managementu Českých drah a v neposlední řadě na základě několika manipulativních reportáží čím dál více nabýváme dojmu, že pokusy o zákulisní jednání, a to nejen v případě vzniku ČD Cargo, a.s., přicházejí od pánů Rudolfa Mládka, Zdeňka Žáka a Davida Havlíka, kteří se opakovaně snaží o zpochybnění správnosti restrukturalizačních kroků Českých drah, a.s., a o cílené poškozování osoby Ing. Josefa Bazaly a dalších pracovníků Českých drah. Je pravda, že o ČD Cargo a.s. jednáte či jste jednal s Markem Dalíkem či Miroslavem Šloufem? Podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly nebylo ani není s pány Dalíkem ani Šloufem žádné jednání o ČD Cargo, a.s., vedeno, a dokonce takové jednání není ani nebylo vedeno s prezidenty

14 Bushem a Putinem. České dráhy se důrazně ohrazují proti snaze redaktora Havlíka podsouvat vedení zákulisních jednání. Orgány Českých drah a jejich představitelé jednali o ČD Cargo především právě v orgánech ČD, dále se zaměstnanci ČD, s představiteli odborových centrál na ČD, s ministry dopravy a financí, s předsedou vlády. Materiály týkající se vzniku ČD Cargo schválila Vláda ČR svými usneseními č. 848 ze dne a č ze dne , takže se České dráhy domnívají, že tento záměr je kvalitní. Jaký byl či je Váš vztah k Martinu Královi z firmy Azimex? Pan Král pracuje na ČD jako řadový zaměstnanec v úseku Kanceláře generálního ředitele a na ČD ani v ČD Cargo nezastává žádnou funkci. Pan Král není z firmy Azimex, nepracuje ve společnosti Azimex, není jejím majitelem, ani ředitelem, ani jednatelem, ani zaměstnancem. Fakt, že je někdo předsedou dozorčí rady společnosti ještě neznamená, že podniká. Funkce v dozorčí radě je funkcí v kontrolním orgánu společnosti s přesně vymezenými pravomocemi, bez přímého vlivu na obchodní vedení společnosti. Na tomto místě bychom redaktoru Havlíkovi opět doporučili studium obchodního zákoníku. Dále podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly společnost Azimex není a nikdy nebyla v konkurenčním ani v žádném obchodním vztahu s ČD ani ČD Cargo. Navíc Azimex od roku 2005 nevykonává žádnou obchodní činnost a směřuje do likvidace, případně do fúze s jinou firmou (společností Bazado). Zároveň z vyjádření Ing. Josefa Bazaly vyplývá, že ani další společnosti, které vlastní jeho rodinní příslušníci, nemají a nikdy neměly žádné konkurenční či obchodní vztahy s ČD, ani s ČD Cargo. Tyto skutečnosti vyplývají například z porovnání předmětů činnosti těchto společností a byly také řádně doloženy NBÚ při bezpečnostní prověrce Ing. Josefa Bazaly. Nepociťujete, že jste ve střetu zájmů, když řídíte firmu, která podniká v nákladní dopravě a zároveň Vaše dcera Klára Bazalová podniká s lidmi, kteří podnikají ve stejném oboru? Jde o místopředsedu představenstva Čechofracht a.s. a jednatele Blue Trucks Radka Holuba a bývalého prokuristu společnosti Speditrans dnes Vašeho poradce Martina Krále. Podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly žádný střet zájmů nepociťuje (viz předchozí odpovědi). Co se týká pana Krále, ten byl zaměstnancem (nikoli majitelem) společnosti Spedi-trans cca tři roky a před nástupem na ČD ukončil svůj poměr v této společnosti (včetně prokury) v roce

15 2003. Vysvětlení termínu prokura viz obchodní zákoník. Pokud jde o pana Holuba viz odpověď z předchozí otázky (navíc pan Holub se již před časem sám vzdal členství v orgánu společnosti Azimex). Jaký byl či je Váš vztah k předsedovi Dozorčí rady Čechofracht a.s. René Holečkovi? Vztah Ing. Josefa Bazaly k panu Holečkovi je podle jeho slov pracovní (a také sportovní), přibližně stejně jako k jiným obdobně postaveným osobám, např. k panu Romanovi či panu Benešovi ze skupiny ČEZ, panu Bakalovi či panu Semerákovi ze společnosti OKD Doprava, panu Samkovi z firmy Metrans, panu Kratochvílovi ze společnosti Argo, panu Poschalkovi či panu Holzingerovi ze společnosti Express-Interfracht Internationale Spedition Wien nebo obdobně k vedení společností např. Mittal Steel či Třinecké železárny a k celé řadě dalších manažerů. České dráhy neshledávají nic překvapivého ani nelegálního na skutečnosti, že se vrcholoví představitelé znají a potkávají při různých příležitostech, ať již pracovních (jednání, konference, semináře) či sportovních (řada manažerů hraje tenis, golf, kopanou apod.). Není nic zvláštního na tom, že se vrcholoví představitelé ČD znají osobně se zástupci jejich významných zákazníků a obchodních partnerů, jakým je například pan Holeček, předseda Dozorčí rady Čechofracht a.s. Je náhoda, že se v orgánech firem, s nimiž ČD a.s. spolupracují i firem, které nově zakládají objevují lidé s vazbami na Třinecké železárny? Takto České dráhy žádné vazby neposuzují. ČD se snaží spolupracovat se společnostmi či lidmi, které mohou být přínosem pro ČD či železniční dopravu obecně. ČD spolupracují s odborníky, kteří něco znají, zajímá nás, jak mohou být přínosní pro naši činnost a nepátrají, jaké mají vazby. Samozřejmě, že Třinecké železárny či Moravia steel patří k velmi významným zákazníkům ČD, a není tedy vůbec překvapivé, že s nimi ČD spolupracují a hledají společně výhodná logistická řešení. Jaké jsou orgány ČD Cargo a.s. a lze mi zaslat profesní životopisy všech členů? Orgány ČD Cargo, a.s, jsou podle Stanov akciové společnosti ČD Cargo: představenstvo, dozorčí rada a správní rada. Představenstvo ČD Cargo bylo vybíráno zakladatelem, tedy ČD, a.s., po konzultacích s Ministerstvem dopravy. Představenstvo má 5 členů: Ing. Josef Bazala (předseda

16 představenstva) a členové Ing. Jaroslav Richter, Ing. Rodan Šenekl, Ing. Bogdan Heczko a Ing. Petr Žaluda. Dozorčí rada ČD Cargo, a.s, byla navrhována Ministerstvem dopravy po konzultacích v Parlamentu České republiky s dopravními experty politických stran, protože členy dozorčí rady jsou zástupci státu jako akcionáře zakladatele a jimi nominované osoby. Dozorčí rada má 6 členů: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. (předseda dozorčí rady) a členové Radek Nekola, Jindřich Bek, Ing. Tomáš Dzik, MUDr. Milan Špaček, Ing. Libor Joukl. Správní rada ČD Cargo je poradním a iniciativním orgánem společnosti. Správní rada má 3 členy, kteří jsou voleni akcionářem na návrh České republiky Ministerstva dopravy. První členy správní rady volí zakladatel na návrh České republiky Ministerstva dopravy. Ve správní radě zasedají: Ing. Miroslav Dvořák, Ing. Gustáv Slamečka, JUDr. Vladimír Kremlík. Životopisy členů orgánů společnosti naleznete postupně na webových stránkách ČD Cargo (www.cdcargo.cz), jakmile budou k dispozici, popřípadě se laskavě obraťte na společnosti a instituce, ve kterých členové orgánů působí. Jaké je personální složení managementu ČD Cargo a.s.? Samotný management (tedy generální ředitel, výkonný ředitel atp.) bude teprve ustanoven v prosinci. Sledujte prosím tiskové zprávy společnosti. Jak jste spokojen se složením managementu ČD Cargo a.s.? Samotný management (tedy generální ředitel, výkonný ředitel atp.) bude teprve ustanoven v prosinci. Sledujte prosím tiskové zprávy společnosti. Nicméně, hodnotit management a jeho práci bude možné až po jisté době jeho činnosti, kdy budou známy první výsledky jejich práce. Sledujte prosím tiskové zprávy společnosti. Kdo a podle čeho rozhodnul o složení managementu ČD Cargo a.s.? O složení managementu rozhodne jednání představenstva ČD Cargo v prosinci. Proč je ve vedení ČD Cargo a.s. pan Petr Žaluda a pan Bogdan Heczko? Petr Žaluda a Bogdan Heczko jsou především odborníci. Ing. Petr Žaluda (narozen 1966) je absolventem Vysokého učení technického v Brně, absolventem programu Marketing and Management na Univerzitě v Utrechtu a dále programů Marketing Planning and Implementation a Information and Systems in Management na

17 Sheffield Business School. Později absolvoval také mj. programy zaměřené na Management Leadership či Executive Leadership v New Yorku. Z jeho profesionální kariéry můžeme zmínit ředitelské pozice ve společnostech Ernst & Young, Winterthur penzijní fond a.s., Credit Suisse Life & Pensions či jeho poslední působení v pojišťovací společnosti Axa. České dráhy se domnívají, že bohaté zkušenosti Ing. Petra Žaludy z oblasti finančnictví a managementu budou přínosem pro jeho působení ve společnosti ČD Cargo. Ing. Bogdan Heczko, CPIM (narozen 1971) je absolventem fakulty informatiky a managementu Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, na škole působil ještě další tři roky na pozici asistenta, kdy pracoval na projektech pro Švýcarské státní dráhy, včetně stáže ve Švýcarsku. Během své profesionální kariéry působil ve společnosti Autel, a.s. Ostrava ( ) jako vedoucí divize ERP a ve společnosti ITeuro, a.s. Ostrava ( ) jako ředitel a předseda představenstva. Ing. Bogdan Heczko pracoval na různých manažerských pozicích v oblasti reengineeringu, zefektivňování a změn procesů ve velkých průmyslových podnicích, ekonomického a manažerského poradenství a zavádění ekonomických a výrobních informačních systémů. Pro transformující se nákladní dopravu ve společnosti ČD Cargo jsou jeho zkušenosti důležité, a proto se domníváme, že pan Heczko a jeho zkušenosti z transformací jiných podniků budou pro ČD Cargo velkým přínosem. Pokud otázky směřují na domnělý střet zájmů, jsou zcela irelevantní a zavádějící, žádná ze společností, ve kterých oba pánové působili, není ani nebyla v žádném obchodním ani konkurenčním vztahu s ČD ani ČD Cargo. Kdo tyto dvě osoby nominoval do managementu ČD Cargo a.s.? Do představenstva, nikoli do managementu, který bude ustanoven až v prosinci, byly tyto dvě osoby nominovány zakladatelem ČD Cargo, tedy ČD, a.s., po konzultacích s Ministerstvem dopravy, řídícím výborem Českých drah a dozorčí radou Českých drah. Kdo je pan Tomáš Dzik, který zasedl v Dozorčí radě ČD Cargo a.s.? Tomáš Dzik působil v dceřiných společnostech Skupiny ČEZ, tzn. jednak zastupuje stát v dozorčí radě (viz předchozí otázky), ale také zastupuje významného zákazníka ČD (ČD přepravují uhlí pro společnost ČEZ) a zároveň i dodavatele (ČEZ dodává elektrickou energii pro ČD)

18 Jaké reference a předpoklady pro výkon funkce v DR ČD Cargo a.s. má pan Tomáš Dzik? Tomáš Dzik je především dostatečně zkušeným odborníkem z oblasti energetiky a dopravy. Kdo pana Tomáše Dzika nominoval do DR ČD Cargo a.s.? (viz výše, předchozí odpovědi) Proč jsou v orgánech ČD Cargo a.s. zástupci konkurenčních firem jako třeba Tomáš Dzik z ČEZ Logistika, která má stejného majitele jako další z konkurentů ČD a.s. SD kolejová doprava a.s.? ČEZ je pro České dráhy především velký zákazník a obchodní partner, nikoli konkurent, což lze jednoduchým způsobem zjistit například v obchodním rejstříku. Společnost ČEZ logistika provozuje zcela jiný druh logistiky než České dráhy. Obdobně SD kolejová doprava a.s. provozuje jiný typ logistiky, a je tak pro České dráhy spíše obchodním partnerem, nikoli konkurentem. Jaké jsou podmínky pro převoditelnost akcií ČD Cargo? Podle odstavce (2) Článku 6 Stanov a.s. ČD Cargo citujeme: Převoditelnost akcií Společnosti bude omezena. O převoditelnosti akcií Společnosti bude rozhodovat správní rada. Každý akcionář Společnosti bude mít předkupní právo na převáděné akcie Společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Dále Článek 7a Stanov k otázce převoditelnosti akcií stanovuje následující: Omezení převoditelnosti akcií 1. Převoditelnost akcií společnosti je ve smyslu 156 odst. 4 obchodního zákoníku omezena. K převodu jedné nebo více akcií je nezbytný souhlas správní rady společnosti. Smlouva o převodu akcií nabývá účinnosti nejdříve okamžikem, kdy správní rada udělí souhlas s převodem akcií. K přijetí rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií je nezbytný jednomyslný souhlas všech členů správní rady. 2. Správní rada je povinna odmítnout udělit souhlas s převodem jedné nebo více akcií společnosti v případě, že s takovýmto převodem nevyslovila předem souhlas Česká republika Ministerstvo dopravy. Správní rada je povinna udělit souhlas s převodem jedné nebo více akcií společnosti v případě, že jde o převod na akcionáře, který využil svého předkupního práva ve smyslu čl. 7b těchto stanov

19 3. Žádost o souhlas s převodem jedné nebo více akcií podává akcionář společnosti písemně, v žádosti uvede základní parametry uvažované transakce (zejména identifikační údaje protistrany, kupní cenu a způsob platby) a v příloze žádosti přiloží úplné znění smlouvy o převodu včetně všech příloh. Představenstvo společnosti je povinno informovat správní radu společnosti o doručení žádosti o souhlas s převodem akcií do tří dnů a v téže lhůtě jí doručit znění žádosti a znění smlouvy o převodu akcií včetně všech jejích příloh. Správní rada se sejde za účelem rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu s převodem do sedmi dnů. Jestliže správní rada nerozhodla o žádosti akcionáře do 2 měsíců od doručení žádosti společnosti, platí, že souhlas byl udělen. Rozhodnutí o žádosti o souhlas s převodem společnost neprodleně zašle příslušnému akcionáři. V případě, že souhlas s převodem nebude udělen, uvede správní rada ve svém rozhodnutí i důvod odmítnutí. 4. Při zřízení zástavního práva k jedné nebo více akciím společnosti se postupuje obdobně podle předchozích ustanovení tohoto článku. 5. Omezení převoditelnosti akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku. Jakou náplň činnosti má dceřiná firma ČD a.s. ČD Logistic a.s.? Jaký smysl má účast ČD a.s. v ČD Logistic a.s. a čím se liší od účasti ČD a.s. v ČD Cargo a.s.? ČD Logistic je společností, jejímž cílem je specializace na komplexní logistický servis. ČD Cargo má omezené schopnosti zajišťovat logistické služby plně konkurenceschopné vůči silniční dopravě. Pro zajištění komplexních, cenově dostupných logistických služeb vč. tzv. poslední míle je nutné vybudovat potřebnou logistickou infrastrukturu. Investice ČD Cargo směřují především do jádrového podnikání železniční dopravy tj. do modernizace a obnovy vozidlového parku. Naproti tomu mezi hlavní cíle ČD Logistic patří poskytování komplexních tzv. one-stop-shop logistických služeb, využívání inovativních přístupů zapojení železniční dopravy, resp. systému skupin vozů, a popřípadě ucelených vlaků do logistických řetězců s návazností na skladové a distribuční služby, včetně zajištění tzv. poslední míle v režimu z domu do domu s využitím silniční dopravy. ČD Logistic tak poskytuje služby, které nabídnou cenovou a časovou alternativu vůči logistickým službám využívajícím pouze silniční dopravu, včetně nabídky možností skladování či dalších operací v logistických centrech se snahou o maximální zapojení železničních vleček relevantních zákazníků. ČD Logistic proto není s ČD (ani s ČD Cargo) v konkurenčním vztahu, ale naopak má za cíl vhodně doplňovat hlavní předmět podnikání ČD (ČD Cargo)

20 Proč ČD a.s. založila ČD Logistic a.s. s Čechofracht a.s., Eximtra a.s. a Viamont a.s.? Na základě jaké procedury ČD a.s. dospěly k závěru, že uvedení partneři jsou nejlepší? Tito akcionáři ČD Logistic byli vybráni z ryze praktických důvodů: společnost Viamont a.s. se specializuje na vlečkové přepravy, tj. na první a poslední železniční míli, a v tomto ohledu patří v ČR k nejlepším společnostem na trhu. Z tohoto důvodu by společnost Viamont měla v projektech ČD Logistic zabezpečovat obsluhu vleček v komplexních logistických projektech. Společnosti Čechofracht a Eximtra jsou firmy, které přinášejí celou řadu zákazníků, ale především know-how v oblasti skladování a distribuční logistiky s využitím silniční dopravy. ČD Cargo má za cíl zabezpečovat samotnou železniční dopravu, což je jeho hlavním předmětem podnikání. Společně tak pokrývají jednotlivé články logistického řetězce. V tomto oboru - logistice - sledujeme model, který je zavedený v západní Evropě, ale je znám i ze silniční dopravy, a sice: spolupráce společností v rámci logistického řetězce, přičemž každý z partnerů zajišťuje tu část řetězce, kterou umí nejlépe. Vzájemně spolupracují tak, aby dokázali nabídnout zákazníkům dopravní službu z domu do domu, což železnice dříve neuměla, a ani dnes nemůže jít cestou, že by si vše byla schopna zorganizovat sama. Pokud by se ČD (ČD Cargo) o toto snažily, celá řada logistických firem, které ovládají tyto logistickým projekty (mají své zákazníky), se je bude naopak snažit organizovat s jinými dopravci na železnici (konkurenty ČD) nebo se silničními dopravci. Naším cílem tedy není a ani nemůže být vytlačovat tyto firmy z trhu, ale právě naopak je zapojit do spolupráce a posílit tak pozici železnice (tedy i ČD, ČD Cargo) na dopravním trhu. Na dopravním trhu již ČD (ČD Cargo) delší dobu nemají monopolní pozici, naopak dopravní trh je s postupující globalizací již zcela liberalizován, hranice neexistují, zostřuje se konkurence v mezinárodní dopravě a hlavním konkurentem ČD (ČD Cargo) na celém dopravním trhu je silniční doprava (cca 73 % dopravního trhu), nikoli firmy s doplňkovými službami na železnici. Proto se ČD (ČD Cargo) musí primárně snažit o konkurenceschopnost jak cenou, tak i komplexností služeb, a proto se snaží rozšířit nabídku služeb o komplexní logistické služby, které budou optimálně kombinovat železniční a silniční dopravu a budou schopny nabídnout i služby v oblasti skladování a distribuce. Současné trendy v nákladní dopravě v Evropě naznačují, že právě rozvoj a spolupráce v oblasti logistických projektů jsou přínosem a příležitostí pro další růst a celkový rozvoj železnice obecně

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

ČD Cargo. Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady

ČD Cargo. Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady Veřejné slyšení na téma: Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy, Brno 24.4.2009 ČD Cargo Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník)

Podmínky soutěže VOLNÁ CESTA pro rok 2012 (2. ročník) Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník) Organizátor soutěže Dopravní federace na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR. Tématické zaměření soutěže Převod přepravy věcí ze silnice na

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6 Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s., konané dne 28.5.2015 (dále také jen Valná hromada ). Článek 1 Jednací a hlasovací řád Valné hromady je schvalován Valnou hromadou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Datum: 26. 6. 2015 Doba konání: Místo: Přítomni: Hosté:

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů Standardní propozice RALLY 2011 PŘÍLOHA č. VII Jednotné zásady pro akreditaci novinářů 1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost) Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 20. řádnou valnou

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále ZSPI )

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále ZSPI ) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9 K č. j. KGŘ/294/2012 CC: Magistrát hl. m. Prahy k rukám primátora Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. Mariánské nám. 2 110

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů)

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů) Projekt Fast Track Projekt byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zahraničních věcí s cílem řešit aktuální

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Nemocnice Na Homolce aneb Dopravní podnik č. 2?

Nemocnice Na Homolce aneb Dopravní podnik č. 2? Nemocnice Na Homolce aneb Dopravní podnik č. 2? PRONÁJEM ZDRAVOTNICKÝCH SKLADŮ A ROLE AK ŠACHTA & PARTNERS V Praze dne 4. října 2012 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci (dále jen NFPK ) tímto prohlašuje,

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 01. Pojmenování (název) životní situace Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k

Více

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 121/03, zahájeném dne 30. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 18. řádnou valnou

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00XTE3G* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 145543/2011 Sp. zn.: KŘ/37520/2011/Lel 091.1.1 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Poskytování konzultačních služeb a služeb provozní technické

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Duben 2013 Metodologie Dotazník k 20. ročníku soutěže Manažer roku zodpovědělo 86 finalistů soutěže, z toho12 žen a 74 mužů, jejichž průměrný

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více