Ing. Zbyněk HONYS ředitel odboru komunikace České dráhy, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Zbyněk HONYS ředitel odboru komunikace České dráhy, a.s."

Transkript

1 Ing. Zbyněk HONYS ředitel odboru komunikace České dráhy, a.s. V Praze dne 10. prosince 2007 Č.j.: 1779/ O27 Vážený pane generální řediteli, dne 23. listopadu 2007 přišlo ze soukromé adresy jménem redaktora České televize Davida Havlíka 56 otázek na téma vznik dceřiné společnosti ČD Cargo Ing. Josefu Bazalovi, generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Českých drah, a.s. Ačkoliv by si redaktor jistě zasloužil právní proškolení, neboť České dráhy nejsou subjektem, na který se vztahují povinnosti uvedené v zákoně 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, rozhodli jsme se poskytnout Vám odpovědi. České dráhy respektují zájem redaktorů o téma vzniku ČD Cargo, a.s., a nebrání se investigativnímu zájmu o jednotlivé aspekty. Rozhodně však uplatní své právo na otevřenou a nikým nezkreslenou komunikaci s veřejností. České dráhy se domnívají, že svoboda slova platí pro obě strany komunikace, stejně jako odpovědnost za ni. Podle 31 zákona 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání je provozovatel povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru. Zaslané otázky z valné většiny nemají se zákonem o svobodném přístupu k informacím pranic společného, dotazy na vztah a osobní hodnocení jiných osob považuji za zcela nevybíravý zásah do soukromí; dotazy mají spíše charakter výslechu a jsou neodborné. Proto se, stejně jako už v minulosti, obávám, že redaktoru Havlíkovi nejde o investigativní ověřování údajů, ale o cílené poškozování osoby Ing. Josefa Bazaly a dalších pracovníků Českých drah. Redaktor Havlík např. položil mnoho otázek, které začínají, cituji: Jaký je váš vztah k.. Redaktor nespecifikoval, zda tím míní vztah osobní, intimní, profesní nebo politický. Domnívám se ale, že v každém případě hrubě překročil etické hranice práce redaktora České televize jako instituce veřejné služby. Jde viditelně o snahu vmanipulovat respondenta do vykonstruovaných vztahů se třetími osobami, které pak redaktor svévolně vyhodnotí jako střet zájmů a klientelismus. Z množství často formálně nesmyslných otázek, jejichž dikce je převážně vedena vyšetřovacím stylem používaným neblaze proslulým

2 komunistickým prokurátorem Urválkem, opakovaně usuzuji, že výsledná reportáž v pořadu Reportéři ČT má za cíl jednostranně kriticky hodnotit, a tak poškodit nejen dobré jméno Českých drah a jejich úspěšné manažery, ale také podnikatele a vládní činitele, kteří se jako odborníci dlouhá léta pohybují v oblasti železniční dopravy. Obávám se, že tak může vzniknout pořad s veškerými příznaky řízené reportáže známé v mediální oblasti jako racketeering. Její aktéři mají zpravidla za cíl prostřednictvím nepravd a polopravd vytvářet v divákovi, který si sám často nemůže ověřit pravdu a utvořit si objektivní obraz skutečnosti, kritický vztah vůči respondentům dotčených reportáží. Redaktor Havlík je spíše zdatný specialista na vytváření pokřivené virtuální mediální reality dle vlastního vidění světa než odborný redaktor na oblast železniční dopravy. Předpokládám, že pouze využije některý ze současných počítačových programů na vyhledávání osob a jejich vzájemných vazeb, ale bez odborné znalosti problematiky a osobním komentováním reportáže dosáhne cíle vzbudit zdání metodiky a zdrojové korektnosti, čímž záměrně podpoří kriminalizaci respondentů. Už dříve totiž, viz korespondence s vedením zpravodajství České televize, aniž by si redaktor Havlík ověřil fakta, zaslal sugestivně zaujaté otázky, které naznačovaly, že Ing. Josef Bazala podniká ve firmě konkurující Českým drahám, že je v podezření ze střetu zájmů a že někdo z představitelů společnosti dopustil, aby jako údajný statutární orgán firmy založil společnost Spedi-trans Praha. Tyto otázky navíc redaktor tehdy zaslal i předsedovi dozorčí rady Českých drah Ing. Vojtěchu Kocourkovi, čímž se snažil Ing. Bazalu v jeho očích diskreditovat. Domnívám se, že tak učinil záměrně, aby mohl odvysílat reportáž v podobě, která zkreslenými údaji vážně poškodí vedení Českých drah a která mohla vyvolat v divácích kritický postoj vůči jeho osobě. Postup redaktora Havlíka už tehdy hraničil s úmyslem poškodit třetí osobu. Obdobné zkušenosti jako s redaktorem Davidem Havlíkem máme i s reportážemi připravenými zcela stejným stylem bývalým redaktorem České televize, kolegou Davida Havlíka a dnes redaktorem TV Nova Jiřím Hynkem. Oba používají stejných scénářů zadávání otázek, které už samy, bez ohledu na odpověď, předjímají výsledný, redaktorem očekávaný negativní kontext hodnocení událostí. Výsledkem je pak jejich zpracování do podoby nepravdivých reportáží, dokonce s využitím stejných údajných odborných expertů na železniční dopravu Ing. Rudolfa Mládka a Bc. Zdeňka Žáka bez ohledu na to, že první z nich je bývalý neúspěšný generální ředitel Českých drah a druhý bývalý reprezentant Generální inspekce, odvolaný z funkce pro nekompetentnost. Oba navíc v dané oblasti nepodnikají, nemají aktuální manažerské zkušenosti a odborně nepůsobí. Forma i obsah podobných otázek kladených oběma redaktory České televize a TV Nova, využívání stejných respondentů, a tím i jednostranných zdrojů informací svědčí o tom, že se může jednat dokonce o diskreditační mediální kampaň

3 Ze všech výše uvedených důvodů jsem se rozhodl vám zaslat odpovědi generálního ředitele Českých drah Ing. Josefa Bazaly formou otevřeného dopisu, který současně uveřejňujeme na webových stránkách Vzhledem k rozsahu otázek a odpovědí však zároveň předpokládám, že Česká televize poskytne nejen nám, ale všem respondentům přiměřený publicistický formát a vysílací čas České televize, ve kterém by dotázaní mohli svobodně a vyčerpávajícím způsobem v živém přenosu odpovědět na všechny položené otázky, a měli tak jistotu, že služba veřejnosti nebude manipulována redaktorem, se kterým máme pouze ty nejhorší zkušenosti. Současně si Vás dovolujeme upozornit, že v případě dalších pokusů redaktora Davida Havlíka o manipulaci s fakty, poškozování dobrého jména Českých drah, jejich vedení, produktů a služeb či dokonce zásahu do osobnostních práv konkrétních fyzických osob se budeme dožadovat nápravy právní cestou. S pozdravem Vážený pan Jiří Janeček Generální ředitel Česká televize Kavčí hory Praha 4 Na vědomí: Milan Fridrich, ředitel zpravodajství, Česká televize Jiří Vondráček, šéfredaktor redakce aktuální publicistiky, Česká televize David Havlík, redaktor, Česká televize Jiří Baumruk, předseda Rady České televize Aleš Řebíček, ministr dopravy České republiky Příloha: odpovědi na otázky redaktora ČT Davida Havlíka - 3 -

4 Příloha: odpovědi na otázky redaktora ČT Davida Havlíka jménem generálního ředitele Českých drah Ing. Josefa Bazaly Jak jste hlasoval v orgánech ČD a.s. o vzniku ČD Cargo a.s. a proč? Předseda představenstva Ing. Josef Bazala i ostatní členové představenstva Českých drah, a.s., hlasovali z pochopitelných důvodů integrity pro vznik dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s., která je 100 % vlastněna mateřskou společností ČD, a.s. Záměr je v souladu s materiály o strategickém rozvoji ČD, které byly postupně zpracovávány a projednávány představenstvem ČD a dalšími orgány Českých drah již od roku Stejně tak i materiál o založení ČD Cargo, a.s., byl zpracován a postupně projednán na představenstvu ČD i v dalších orgánech společnosti, byl projednáván také se zástupci odborových centrál na ČD a v neposlední řadě na zasedání Vlády ČR. Je tedy logické, že představenstvo, které je původcem záměru a jeho zpracovatelem, také hlasuje pro jeho schválení. V opačném případě by se jednalo o poněkud iracionální postoj k práci tohoto výkonného orgánu společnosti. Bylo hlasování jednomyslné a pokud ne, v čem a s kým jste se rozcházel v názorech na vznik ČD Cargo a.s.? Hlasování v představenstvu ČD bylo jednomyslným vyslovením souhlasu pro vznik ČD Cargo. Žádný rozkol v názorech nebyl zaznamenán. V čem spatřujete přínosy a jaká vidíte rizika ve vzniku ČD Cargo a.s.? Pokud by redaktor Havlík byl skutečně odborným redaktorem na téma železniční doprava nebo alespoň dával pozor při vystoupení generálního ředitele Ing. Josefa Bazaly na konferenci VI. kulatý stůl Žofínského fóra s tématem Budoucnost železniční dopravy a sledoval tiskové zprávy společnosti ČD, znal by odpověď a nemusel by se ptát znovu. Hlavním přínosem a současně cílem je především další rozvoj železniční nákladní dopravy ČD, který byl za podmínek unitárních Českých drah poměrně limitován. Tento projekt vyčlenění ČD Cargo do samostatné společnosti byl zahájen již v polovině roku 2006 a jeho cílem nebyl pouze samotný vznik společnosti, ale již od počátku i racionalizace a maximální efektivita všech budoucích procesů, které budou probíhat v nové společnosti. Jednotlivé postupy a činnosti tedy nebyly pouze převáděny do nově vznikajícího subjektu, nýbrž byly nejprve podrobeny důkladné analýze

5 Potřeba vyčlenění ČD Cargo vyplynula z legislativního i technologického vývoje situace na trhu nákladní železniční dopravy v Evropské unii a jejím okolí. Prakticky u všech železničních společností v sousedních zemích již postoupila liberalizace železnic dále než u nás unitární železniční podniky se rozdělily na specializované podnikatelské subjekty. Výsledky těchto změn jsou pozitivní. Bez samostatného subjektu zajišťujícího železniční nákladní dopravu by došlo k postupné izolaci nákladní dopravy Českých drah s jistými negativními dopady. Jen samostatný subjekt může být dostatečně flexibilní součástí rozsáhlejších domácích i zahraničních projektů a navazovat sofistikovanou partnerskou a obchodní spolupráci. ČD Cargo, a.s., bude také moci více investovat do svého rozvoje, a hlavně pak do obnovy svého vozového parku. Základním strategickým cílem ČD Cargo, a.s., je vytvoření profitabilní společnosti podnikající na liberalizovaném evropském trhu nákladní dopravy a získání většího podílu na trhu. Dalším ze strategických cílů je nabízet komplexní služby v oblasti přepravy zboží, ne jen samostatnou přepravu. Vývoj na evropském dopravním trhu směřuje k propojování železničních nákladních dopravců s poskytovateli logistických služeb. Samostatné ČD Cargo bude moci efektivněji používat zisky na svůj další rozvoj, obnovu vozidlového parku, pořízení nových, vyspělejších technologií, a obecně tak zvyšovat úroveň služeb poskytovaných zákazníkům. Samostatné ČD Cargo bude také efektivnější a flexibilnější při získávání nových přeprav a v rozvoji dalších projektů, především logistických. To vše s jednoznačným cílem udržet si svou významnou pozici na železničním trhu v ČR i Evropě a postupně také získávat větší podíl na dopravním trhu. Dnes činí podíl železnice na dopravním trhu v ČR přibližně 23 % a železnice je pod velkým konkurenčním tlakem silničních dopravců, kterým patří cca 73% podíl dopravního trhu. Navíc obecné faktory jako globalizace a odstraňování hranic hrají zatím spíše ve prospěch silniční dopravy, stejně jako dosud nedostatečná harmonizace poplatků za užití dopravní cesty. Aby z těchto důvodů měla železnice možnost tento stav vůbec korigovat, muselo dojít k vyčlenění do samostatného ČD Cargo. Ostatně, ke stejným procesům již došlo ve většině zemí Evropy a Česká republika, ačkoli začala s liberalizací na železnici mezi prvními, je v tomto procesu vyčleňování hlavních segmentů podnikání z unitárních národních železničních dopravců mezi posledními. Vznik ČD Cargo jednoznačně vnímáme jako pozitivní a přínosnou příležitost k rozvoji a žádná závažná rizika v současné době nevidíme

6 Co dostalo ČD Cargo a.s. do vínku? (know how, smlouvy na přepravy, výrobní prostředky atd.) Společnost ČD Cargo vznikla vyčleněním části podniku nákladní dopravy ČD podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (zejména ustanovení v Obecné části, Hlava III, 27 až 38k, ustanovení v Části druhé, Hlava I, díl 5, 154 až 220 a dále procesní předpisy související). ČD Cargo tedy vzniklo naprosto regulérně, v souladu se zákonem, obdobně jako při jakémkoli jiném běžném vyčleňování části podniku do samostatné dceřiné společnosti. Současně byly splněny všechny náležitosti požadované Městským soudem v Praze a nutné pro zápis do obchodního rejstříku. Z tohoto faktu logicky vyplývá, že na nový subjekt přecházejí všechny pohledávky a závazky týkající se vyčleněné činnosti, výrobní prostředky nákladní dopravy lokomotivy (953 ks) a nákladní vozy ( ks), nemovitosti na údržbu a opravy kolejových vozidel, některé nezbytné technologie, zaměstnanci (cca 12,5 tisíc zaměstnanců) a samozřejmě také know how. Jak to bude se smlouvami na přepravy, které mají se svými zákazníky uzavřeny České dráhy a.s.? Jak již bylo řečeno v předchozí odpovědi, všechny pohledávky a závazky týkající se nákladní dopravy ČD přecházejí do ČD Cargo včetně všech smluv na přepravy, a tedy logicky také včetně všech zákazníků nákladní dopravy ČD. Jak již bylo výše zmíněno, vyčlenění probíhá v souladu s příslušnou legislativou, zejména obchodním zákoníkem, a na základě běžných zvyklostí. Uvedené skutečnosti již byly takto Českými drahami mnohokrát sděleny a redaktor Havlík je mohl slyšet například na zmíněném Žofínském fóru, takže je docela s podivem, proč se na tyto skutečnosti znovu dotazuje. Současně redaktoru Havlíkovi vstřícně doporučujeme, pokud o tento obor jeví skutečný zájem, aby si pro hlubší vhled do problematiky nastudoval příslušnou legislativu (zejména zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; zákon č. 460/2006 Sb., úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách; zákon č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách) a dále aby sledoval vývoj současných trendů v nákladní dopravě (viz např. internetové stránky následujících institucí: Ministerstvo dopravy ČR, DG TREN Evropské komise, Evropská agentura pro železnice ERA, Mezinárodní unie železnic UIC, Společenství evropských železnic a manažerů infrastruktury CER, dopravní fakulty Univerzit v ČR i EU, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Český statistický úřad, Eurostat apod.) - 6 -

7 Kdo bude provozovat tzv. systémové vlaky Adria, Carpathia a Italia ČD a.s. nebo ČD Cargo a.s? Jak již bylo řečeno v předchozích otázkách, vše, co se týká nákladní dopravy tedy i uvedené nákladní systémové vlaky přecházejí na ČD Cargo, a.s. S jakými soukromými společnostmi ČD a.s spolupracují při provozu těchto vlaků? Jakou formu má tato spolupráce, od kdy se datuje a jak k ní došlo? Jak se rozdělují úlohy mezi ČD a.s a soukromé firmy při provozu tzv. systémových vlaků? Jak si ČD a.s. a jejich partneři rozdělují zisk z provozu těchto systémových vlaků? Jaké máte vysvětlení pro to, že po zavedení tzv. systémových vlaků, klesly ČD a.s. tržby respektive zisky z nákladní přepravy, zatímco některým partnerům ČD a.s. na těchto vlacích tržby, respektive zisky prudce vzrostly? České dráhy (respektive po vyčlenění již ČD Cargo, a.s.) provozují již několik let celou řadu nových produktů, kterými jsou například i tyto dotazované systémové vlaky. Právě takové produkty lze řadit mezi rozvojové projekty, které přinášejí Českým drahám nové zákazníky (a tedy i tržby) a zákazníkům nové a lepší služby. Takové projekty jsou proto právem a to nejen v ČR, ale obecně v Evropě považovány za budoucnost nákladní železniční dopravy. České dráhy (ČD Cargo) provozují takové projekty ve spolupráci s mnoha různými operátory logistickými společnostmi. Kromě dotazovaných systémových vlaků, které jsou provozovány ve spolupráci se společnostmi Čechofracht, Spedi-trans Praha, Argo, NH-Trans, probíhá obdobná spolupráce na obdobných projektech systémových či ucelených vlaků také např. se společnostmi OKD Doprava, Bohemiakombi, Metrans, ČSKD Intrans, European Rail Shuttle (ERS), Maersk Logistics atd. Cílem těchto projektů je získávat nové přepravy, které byly dříve realizovány silničními dopravci. Tím, že je ve spolupráci více společností vybudováno až několikrát týdně nové přímé spojení z ČR do příslušných cílových relací a že je otevřené případným dalším přepravcům, se může konečným zákazníkům nabídnout komplexní logistické řešení (na klíč) a jedině na tomto základě je možné přesvědčit nové zákazníky, aby přešli od kamionových dopravců k dopravě na železnici. Jinými slovy, takové společné projekty jsou receptem na větší konkurenceschopnost železniční dopravy vůči silniční

8 Tyto systémové vlaky vytvářejí a organizují jednotliví operátoři (výše uvedené logistické společnosti), nesou ale také veškeré riziko z provozu takových vlaků. Rolí ČD (ČD Cargo) je poskytnutí služeb dopravce na českém území na základě objednávky příslušného operátora. Operátor dále organizuje dopravu na zahraničních úsecích (např. Italia Express: Rakousko, Itálie), samozřejmě také hradí za tyto úseky přepravné příslušným dopravcům a na konci řetězce operátor zabezpečuje rozvoz ke konečnému příjemci jednotlivých zásilek až do domu. Operátor tedy celý produkt provozuje na své riziko, a pochopitelně tedy také prodává produkt na své riziko (hrozí mu, že nevyprodá kapacitu v daném nasmlouvaném vlaku). Nejedná se o konkurenci, ale naopak o spolupráci výhodnou pro všechny (tedy kromě silničních dopravců, kteří tak ztrácejí své zakázky, ale na druhou stranu se i s nimi částečně spolupracuje při svozu na místo nakládky a rozvozu z místa vykládky až do domu příjemce). Tímto směrem, tedy organizací společných produktů, se chce ČD Cargo ubírat i nadále do budoucna. Obdobný model spolupráce logistických společností s dopravci je koneckonců zavedený v řadě evropských zemí, z okolních zemí jmenujme např. společnosti Schenker, Kuehne & Nagel, Express-Interfracht Internationale Spedition Wien, kteří takto operují v Německu, Rakousku, Švýcarsku a dalších zemích Evropské unie. Riziko ČD (ČD Cargo) je v diskutovaných projektech minimální (poskytují dopravu na českém úseku na základě objednávky), naopak riziko z provozu těchto vlaků a zajištění jejich rentability (získání dostatečného počtu zákazníků) nesou plně operátoři vlaků (tedy nejen Čechofracht, Spedi-trans Praha, ale také OKD Doprava, Argo, NH-Trans, Metrans, Bohemiakombi, ČSKD Intrans, European Rail Shuttle (ERS), Maersk Logistics a další). Z uvedeného tedy vyplývá, že uvedené logistické společnosti nejsou v takových projektech pro ČD (ČD Cargo) v žádném případě konkurentem, ale naopak zákazníky (objednávají dopravu) či spíše významnými spolupracujícími partnery, kteří pomáhají ČD (ČD Cargo) rozvíjet produkty v nákladní dopravě, zvyšovat počet zakázek, a tím i pochopitelně zvyšovat tržby a zisky ČD (ČD Cargo). Současně musíme ostře odmítnout tvrzení, že by ČD (ČD Cargo) klesaly tržby a zisky, opak je pravdou. Nejlépe to dokumentuje následující tabulka, ze které je patrný vývoj ukazatelů v nákladní dopravě ČD za poslední 3 roky: - 8 -

9 Tabulka: vývoj ukazatelů v nákladní dopravě ČD * Přeprava zboží celkem (mil. tun) 83,9 89,6 92,0 Přepravní výkon celkem (mil. ttkm) Výnosy z nákladní dopravy (mil. Kč) (* údaje za rok 2007 jsou odhadovanou skutečností) Z tabulky je zřetelné, že Českým drahách tržby z nákladní dopravy neklesají. Naopak, v posledních letech dochází k růstu všech klíčových ukazatelů - objemu přepravovaného zboží, přepravního výkonu i výnosů (včetně tržeb), což právě naopak umožňuje ve větší míře použít získané finanční prostředky jak do investic na pořízení nových vozů, tak i oprav a modernizací stávajícího vozidlového parku v nákladní dopravě. Obdobný vývoj, včetně zvýšených investic do nákupu nových či modernizovaných vozidel, platí v posledních letech také pro vývoj v osobní dopravě Českých drah. Ostatně, pokud by redaktor Havlík na této konferenci dával pozor - namísto pořizování ilustračních záběrů, jak se účastníci konference a hosté o přestávce občerstvují, již by odpověď znal. Popřípadě kdyby alespoň projevil o téma hlubší zájem a položil sofistikované otázky na konferenci v dlouhém bloku vymezeném dotazům, zcela jistě by dostal odpověď. Je však příznačné, že redaktor Havlík se nezeptal: přišel pozdě, natáčel si účastníky konference a přestávku na občerstvení, přednášeným příspěvkům pozornost nevěnoval, dopil kávu a odešel. Jak je možné, že obchodní zástupci ČD Cargo odkazují některé své potencionální zákazníky na konkurenční spediční firmy s odůvodněním, že to bude pro zákazníka výhodnější? Takové tvrzení není pravdivé. Můžeme zcela vyloučit, že by k něčemu takovému docházelo z popudu vedení společnosti. Na druhou stranu platí to, co bylo uvedeno již výše, že někteří obchodní zástupci mohou nabídnout zákazníkovi komplexní logistické řešení např. ve formě zmiňovaných systémových vlaků či obdobných logistických produktů. V žádném případě však není pravda, že by obchodní zástupci ČD Cargo odkazovali potencionální zákazníky ke konkurenčním společnostem

10 Je náhoda, že mezi těmito firmami je firma Spedi-trans, součást koncernu Čechofracht, kdy majitelem Spedi-transu jste byl do r Vy a ředitelem Čechofrachtu je Váš někdejší blízký obchodní partner Miroslav Chytil? Jaký byl a je Váš vztah k Miroslavu Chytilovi? Společnost Spedi-trans Praha je dnes součástí skupiny Čechofracht, který na trhu působí dlouhodobě (již řadu desetiletí). Fakt, že Spedi-trans byl koupen společností Čechofracht i fakt, že pan Chytil se stal ředitelem společnosti Čechofracht, jen dokazuje, že obě společnosti i jejich ředitel Chytil si vedou úspěšně v logistice. Z pohledu Českých drah jsou proto přínosem pro celý český železniční sektor. Vztah generálního ředitele Ing. Josefa Bazaly k panu Chytilovi je pozitivní. Podle jeho vyjádření je hrdý, že měl ve své době (v letech ) dobrý odhad na výběr svých blízkých spolupracovníků. Poté, co Ing. Josef Bazala prodal svůj podíl ve společnosti Spedi-trans, je podle svých slov upřímně spokojen s tím, že tato firma prodělala svůj další rozvoj ve skupině Čechofracht a současně vyjadřuje uspokojení, že pan Chytil je nyní ředitelem společnosti Čechofracht. Ing. Josef Bazala se v současné době s panem Chytilem nestýká často, protože pan Chytil není narozdíl od pana Bazaly aktivním sportovcem, a tak se příležitostí k setkání naskýtá poměrně málo. Je pravda, že obchodní zástupci ČD Cargo a.s. odkazují svoje potencionální zákazníky na konkurenci, protože ČD Cargo nemá dostatek přepravních kapacit (vozů)? Je pravda ČD a.s. pronajímají svoje vozy konkurenčním firmám, a pak se stává, že odmítají zákazníky kvůli tomu, že jim ty samé vozy scházejí? Uvedené tvrzení není pravdivé. ČD (ČD Cargo) disponují dostatkem přepravních kapacit. Samozřejmě, že ve špičkách nebo v případech zvláštních vozových řad ČD (ČD Cargo) spolupracují s řadou partnerů. Například v případě rychlého výkupu obilí a organizování jeho exportních přeprav do německých přístavů spolupracujeme při zabezpečování přeprav s Německými drahami i soukromými společnostmi. Je naprosto neefektivní a nelogické, aby si ČD (ČD Cargo) na sezónní přepravy, které trvají 2 až 3 měsíce, držely takový vozový park po celý rok. Obdobné případy se vždy projednávají na bázi vzájemné potřeby a výhodnosti. Pravdou je, že ČD dlouhodobě pronajaly některé vozy některým společnostem (např. rakouským drahám ÖBB, společnosti Express-Interfracht Internationale Spedition Wien) za výhodných finančních podmínek pro ČD. Tyto finanční prostředky byly použity právě na opravu těchto vozů. Rozhodujícím kritériem je vždy posouzení výhodnosti takových operací tak, aby přinášela ČD zisk

11 Proč jste prodal svůj podíl ve společnosti Spedi-trans Miroslavu Chytilovi za nápadně nižší cenu, (cca 5.5 mil. Kč) než za kterou stejný podíl nakonec získala společnost Čechofracht (cca 45. mil Kč)? Cenu, za kterou pan Miroslav Chytil prodal svůj podíl ve společnosti Spedi-trans společnosti Čechofrachtu, nepřísluší Českým drahám ani jejich generálnímu řediteli jakkoli komentovat a podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly mu ani není známa. Není pravdou, že Ing. Josef Bazala prodal svůj podíl ve společnosti Spedi-trans Miroslavu Chytilovi za nápadně nižší cenu (cca 5,5 mil. Kč), jak mu je podsouváno panem Havlíkem. Podle vyjádření Ing. Bazaly se jednalo o násobně vyšší částku. Redaktor Havlík zřejmě vychází ze smlouvy, ale již nezná dodatek k této smlouvě, který byl podepsán oběma stranami u notáře ve stejný den jako smlouva a který kupní cenu navýšil. Generální ředitel Bazala nehodlá zveřejňovat obsah dodatku, resp. přesnou výši kupní ceny. Podle jeho vyjádření však veškeré závazky z této smlouvy (včetně dodatků) byly vyrovnány nejpozději v 1. pololetí 2004, takže nelze vznášet podezření na nevyrovnané záležitosti či jej obviňovat ze střetu zájmů apod. Současně by generální ředitel Bazala k této otázce rád uvedl, že si za získané finanční prostředky za prodej svého podílu ve společnosti Spedi-trans a za řádně zdaněné prostředky ze zisku z podnikání v této společnosti v letech 1996 až 2003 pořídil svůj veškerý majetek (dnes již veřejně známý), který jej činí finančně nezávislým. Všechny uvedené skutečnosti byly ostatně také před časem předmětem podrobného zkoumání Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) při bezpečnostní prověrce Ing. Josefa Bazaly, všechny skutečnosti byly řádně doloženy a Osvědčení o bezpečnostní prověrce bylo Ing. Josefu Bazalovi vystaveno na začátku roku Předmětem prověrky bylo mj. samozřejmě jak zkoumání nabytého majetku, tak i případného střetu zájmů. Tato fakta se redaktor Havlík snaží opakovaně znevěrohodnit. Jak to bude se systémovými vlaky po vzniku ČD Cargo a.s.? Již bylo zodpovězeno - viz výše. Systémové vlaky přecházejí pochopitelně do ČD Cargo a snahou společnosti ČD Cargo bude samozřejmě počet takových systémových vlaků, logistických přeprav i dalších nových produktů obecně zvyšovat, a tím i zvyšovat podíl ČD Cargo na dopravním trhu. Jaká byla či je úloha advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges v procesu vzniku ČD Cargo a.s.? Víte kdo a na základě čeho vybral tuto advokátní kancelář?

12 Tato advokátní kancelář (AK) spolupracovala při zakládání společnosti ČD Cargo posuzovala některé právní aspekty, včetně dokumentů, které byly podklady pro vznik ČD Cargo. S touto advokátní kanceláří spolupracují České dráhy ad hoc. ČD kromě této AK spolupracují dále například také s: AK Jansta, Kostka & spol., AK Kříž a Bělina, AK Rychetský, Hlaváček, Krampera, případně s dalšími. České dráhy jsou velkou společností, která činí složitá rozhodnutí, a proto je často nucena spolupracovat se specializovanými advokátními kancelářemi. Co víte o vztazích mezi Karlem Muzikářem a ministrem dopravy Alešem Řebíčkem? Otázka není určena Českým drahám. Jaké byly či jsou Vaše vztahy s Karlem Muzikářem? Podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly jsou jeho vztahy s panem Muzikářem ryze profesionální tedy v případech, kdy pan Muzikář spolupracoval s Českými drahami, s ním bylo pochopitelně jednáno. Žádný úzký přátelský nebo jiný vztah však mezi nimi není, jejich rodiny se neznají. Jaké byly či jsou Vaše vztahy s přáteli Karla Muzikáře, třeba právníkem Miroslavem Janstou? Platí obdobně jako u předchozí otázky. Vztah Českých drah k AK Jansta, Kostka & spol. je ryze pracovní, s právníkem Janstou ČD spolupracují. AK Jansta, Kostka & spol. spolupracuje na více projektech, posuzuje různé dokumenty pro ČD, v současné době připravuje např. smlouvu na pronájem nemocnic Železničního zdravotnictví či poskytuje poradenství v různých obchodních záležitostech (aktuálně např. posuzuje dokumenty týkající se ÚOHS) apod. Co má či měl za úkol tzv. poradní výbor pro vznik ČD Cargo a.s.? Jaké je složení tohoto výboru? Žádný tzv. Poradní výbor pro vznik ČD Cargo, a.s., neexistuje. Tazatel má patrně na mysli tzv. Poradní skupinu, jejíž zřízení vyplynulo z jednání Řídícího výboru ČD, a.s., dne 3. října Řídící výbor je podle platných stanov ČD, a.s., orgánem ČD, jehož prostřednictvím stát jako jediný akcionář vykonává působnost valné hromady společnosti. Cílem Poradní skupiny je asistovat společnosti a jejím orgánům při přípravách a realizaci restrukturalizace společnosti. Hlavním úkolem je tedy posuzování strategických materiálů ČD před tím, než budou projednávány v orgánech společnosti

13 Poradní skupina Řídícího výboru ČD, a.s., má celkem 7 členů; 5 členů jmenuje Řídící výbor ČD na návrh ministra dopravy a 2 členové jsou obdobně nominováni za České dráhy. Složení Poradní skupiny k dnešnímu dni je: na návrh MD - JUDr. Daniela Kovalčíková (náměstkyně ministra dopravy), Jiří Hodač (náměstek ministra dopravy), Ing. Mgr. Petr Severa, LL.M. (advokát), Ing. Miroslav Dvořák (generální ředitel Letiště Praha, s.p.), Ing. Karel Tyll (ředitel odboru státního rozpočtu ministerstva financí) a na návrh ČD - Ing. Josef Bazala (předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s.) a JUDr. Jan Blecha (ředitel oboru právního generálního ředitelství ČD, a.s.). Kdo a proč navrhnul do tohoto výboru Miroslava Dvořáka z Letiště Praha? To vyplývá z výše uvedeného usnesení Řídícího výboru ČD, a.s. (viz předchozí otázka), tedy na návrh Ministerstva dopravy. Co víte o vztazích mezi Miroslavem Dvořákem a ministrem Alešem Řebíčkem O jejich vztazích není Českým drahám nic bližšího známo. Nicméně z obecně dostupných informací víme, že pokud Miroslav Dvořák je generálním ředitelem státního podniku Letiště Praha a Aleš Řebíček je ministrem dopravy, lze z jejich pracovního postavení usuzovat, že by mezi nimi měl být navázán pracovní vztah. Kromě oficiálních jednání, zaznamenal jste, že by o ČD Cargo a.s. probíhala i zákulisní jednání? Pokud ano, kdo je vede? Žádná zákulisní jednání o ČD Cargo jsme nezaznamenali. Podle opakovaných pokusů o poškození dobrého jména ČD, pokusů o diskreditaci osob z managementu Českých drah a v neposlední řadě na základě několika manipulativních reportáží čím dál více nabýváme dojmu, že pokusy o zákulisní jednání, a to nejen v případě vzniku ČD Cargo, a.s., přicházejí od pánů Rudolfa Mládka, Zdeňka Žáka a Davida Havlíka, kteří se opakovaně snaží o zpochybnění správnosti restrukturalizačních kroků Českých drah, a.s., a o cílené poškozování osoby Ing. Josefa Bazaly a dalších pracovníků Českých drah. Je pravda, že o ČD Cargo a.s. jednáte či jste jednal s Markem Dalíkem či Miroslavem Šloufem? Podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly nebylo ani není s pány Dalíkem ani Šloufem žádné jednání o ČD Cargo, a.s., vedeno, a dokonce takové jednání není ani nebylo vedeno s prezidenty

14 Bushem a Putinem. České dráhy se důrazně ohrazují proti snaze redaktora Havlíka podsouvat vedení zákulisních jednání. Orgány Českých drah a jejich představitelé jednali o ČD Cargo především právě v orgánech ČD, dále se zaměstnanci ČD, s představiteli odborových centrál na ČD, s ministry dopravy a financí, s předsedou vlády. Materiály týkající se vzniku ČD Cargo schválila Vláda ČR svými usneseními č. 848 ze dne a č ze dne , takže se České dráhy domnívají, že tento záměr je kvalitní. Jaký byl či je Váš vztah k Martinu Královi z firmy Azimex? Pan Král pracuje na ČD jako řadový zaměstnanec v úseku Kanceláře generálního ředitele a na ČD ani v ČD Cargo nezastává žádnou funkci. Pan Král není z firmy Azimex, nepracuje ve společnosti Azimex, není jejím majitelem, ani ředitelem, ani jednatelem, ani zaměstnancem. Fakt, že je někdo předsedou dozorčí rady společnosti ještě neznamená, že podniká. Funkce v dozorčí radě je funkcí v kontrolním orgánu společnosti s přesně vymezenými pravomocemi, bez přímého vlivu na obchodní vedení společnosti. Na tomto místě bychom redaktoru Havlíkovi opět doporučili studium obchodního zákoníku. Dále podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly společnost Azimex není a nikdy nebyla v konkurenčním ani v žádném obchodním vztahu s ČD ani ČD Cargo. Navíc Azimex od roku 2005 nevykonává žádnou obchodní činnost a směřuje do likvidace, případně do fúze s jinou firmou (společností Bazado). Zároveň z vyjádření Ing. Josefa Bazaly vyplývá, že ani další společnosti, které vlastní jeho rodinní příslušníci, nemají a nikdy neměly žádné konkurenční či obchodní vztahy s ČD, ani s ČD Cargo. Tyto skutečnosti vyplývají například z porovnání předmětů činnosti těchto společností a byly také řádně doloženy NBÚ při bezpečnostní prověrce Ing. Josefa Bazaly. Nepociťujete, že jste ve střetu zájmů, když řídíte firmu, která podniká v nákladní dopravě a zároveň Vaše dcera Klára Bazalová podniká s lidmi, kteří podnikají ve stejném oboru? Jde o místopředsedu představenstva Čechofracht a.s. a jednatele Blue Trucks Radka Holuba a bývalého prokuristu společnosti Speditrans dnes Vašeho poradce Martina Krále. Podle vyjádření Ing. Josefa Bazaly žádný střet zájmů nepociťuje (viz předchozí odpovědi). Co se týká pana Krále, ten byl zaměstnancem (nikoli majitelem) společnosti Spedi-trans cca tři roky a před nástupem na ČD ukončil svůj poměr v této společnosti (včetně prokury) v roce

15 2003. Vysvětlení termínu prokura viz obchodní zákoník. Pokud jde o pana Holuba viz odpověď z předchozí otázky (navíc pan Holub se již před časem sám vzdal členství v orgánu společnosti Azimex). Jaký byl či je Váš vztah k předsedovi Dozorčí rady Čechofracht a.s. René Holečkovi? Vztah Ing. Josefa Bazaly k panu Holečkovi je podle jeho slov pracovní (a také sportovní), přibližně stejně jako k jiným obdobně postaveným osobám, např. k panu Romanovi či panu Benešovi ze skupiny ČEZ, panu Bakalovi či panu Semerákovi ze společnosti OKD Doprava, panu Samkovi z firmy Metrans, panu Kratochvílovi ze společnosti Argo, panu Poschalkovi či panu Holzingerovi ze společnosti Express-Interfracht Internationale Spedition Wien nebo obdobně k vedení společností např. Mittal Steel či Třinecké železárny a k celé řadě dalších manažerů. České dráhy neshledávají nic překvapivého ani nelegálního na skutečnosti, že se vrcholoví představitelé znají a potkávají při různých příležitostech, ať již pracovních (jednání, konference, semináře) či sportovních (řada manažerů hraje tenis, golf, kopanou apod.). Není nic zvláštního na tom, že se vrcholoví představitelé ČD znají osobně se zástupci jejich významných zákazníků a obchodních partnerů, jakým je například pan Holeček, předseda Dozorčí rady Čechofracht a.s. Je náhoda, že se v orgánech firem, s nimiž ČD a.s. spolupracují i firem, které nově zakládají objevují lidé s vazbami na Třinecké železárny? Takto České dráhy žádné vazby neposuzují. ČD se snaží spolupracovat se společnostmi či lidmi, které mohou být přínosem pro ČD či železniční dopravu obecně. ČD spolupracují s odborníky, kteří něco znají, zajímá nás, jak mohou být přínosní pro naši činnost a nepátrají, jaké mají vazby. Samozřejmě, že Třinecké železárny či Moravia steel patří k velmi významným zákazníkům ČD, a není tedy vůbec překvapivé, že s nimi ČD spolupracují a hledají společně výhodná logistická řešení. Jaké jsou orgány ČD Cargo a.s. a lze mi zaslat profesní životopisy všech členů? Orgány ČD Cargo, a.s, jsou podle Stanov akciové společnosti ČD Cargo: představenstvo, dozorčí rada a správní rada. Představenstvo ČD Cargo bylo vybíráno zakladatelem, tedy ČD, a.s., po konzultacích s Ministerstvem dopravy. Představenstvo má 5 členů: Ing. Josef Bazala (předseda

16 představenstva) a členové Ing. Jaroslav Richter, Ing. Rodan Šenekl, Ing. Bogdan Heczko a Ing. Petr Žaluda. Dozorčí rada ČD Cargo, a.s, byla navrhována Ministerstvem dopravy po konzultacích v Parlamentu České republiky s dopravními experty politických stran, protože členy dozorčí rady jsou zástupci státu jako akcionáře zakladatele a jimi nominované osoby. Dozorčí rada má 6 členů: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. (předseda dozorčí rady) a členové Radek Nekola, Jindřich Bek, Ing. Tomáš Dzik, MUDr. Milan Špaček, Ing. Libor Joukl. Správní rada ČD Cargo je poradním a iniciativním orgánem společnosti. Správní rada má 3 členy, kteří jsou voleni akcionářem na návrh České republiky Ministerstva dopravy. První členy správní rady volí zakladatel na návrh České republiky Ministerstva dopravy. Ve správní radě zasedají: Ing. Miroslav Dvořák, Ing. Gustáv Slamečka, JUDr. Vladimír Kremlík. Životopisy členů orgánů společnosti naleznete postupně na webových stránkách ČD Cargo (www.cdcargo.cz), jakmile budou k dispozici, popřípadě se laskavě obraťte na společnosti a instituce, ve kterých členové orgánů působí. Jaké je personální složení managementu ČD Cargo a.s.? Samotný management (tedy generální ředitel, výkonný ředitel atp.) bude teprve ustanoven v prosinci. Sledujte prosím tiskové zprávy společnosti. Jak jste spokojen se složením managementu ČD Cargo a.s.? Samotný management (tedy generální ředitel, výkonný ředitel atp.) bude teprve ustanoven v prosinci. Sledujte prosím tiskové zprávy společnosti. Nicméně, hodnotit management a jeho práci bude možné až po jisté době jeho činnosti, kdy budou známy první výsledky jejich práce. Sledujte prosím tiskové zprávy společnosti. Kdo a podle čeho rozhodnul o složení managementu ČD Cargo a.s.? O složení managementu rozhodne jednání představenstva ČD Cargo v prosinci. Proč je ve vedení ČD Cargo a.s. pan Petr Žaluda a pan Bogdan Heczko? Petr Žaluda a Bogdan Heczko jsou především odborníci. Ing. Petr Žaluda (narozen 1966) je absolventem Vysokého učení technického v Brně, absolventem programu Marketing and Management na Univerzitě v Utrechtu a dále programů Marketing Planning and Implementation a Information and Systems in Management na

17 Sheffield Business School. Později absolvoval také mj. programy zaměřené na Management Leadership či Executive Leadership v New Yorku. Z jeho profesionální kariéry můžeme zmínit ředitelské pozice ve společnostech Ernst & Young, Winterthur penzijní fond a.s., Credit Suisse Life & Pensions či jeho poslední působení v pojišťovací společnosti Axa. České dráhy se domnívají, že bohaté zkušenosti Ing. Petra Žaludy z oblasti finančnictví a managementu budou přínosem pro jeho působení ve společnosti ČD Cargo. Ing. Bogdan Heczko, CPIM (narozen 1971) je absolventem fakulty informatiky a managementu Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, na škole působil ještě další tři roky na pozici asistenta, kdy pracoval na projektech pro Švýcarské státní dráhy, včetně stáže ve Švýcarsku. Během své profesionální kariéry působil ve společnosti Autel, a.s. Ostrava ( ) jako vedoucí divize ERP a ve společnosti ITeuro, a.s. Ostrava ( ) jako ředitel a předseda představenstva. Ing. Bogdan Heczko pracoval na různých manažerských pozicích v oblasti reengineeringu, zefektivňování a změn procesů ve velkých průmyslových podnicích, ekonomického a manažerského poradenství a zavádění ekonomických a výrobních informačních systémů. Pro transformující se nákladní dopravu ve společnosti ČD Cargo jsou jeho zkušenosti důležité, a proto se domníváme, že pan Heczko a jeho zkušenosti z transformací jiných podniků budou pro ČD Cargo velkým přínosem. Pokud otázky směřují na domnělý střet zájmů, jsou zcela irelevantní a zavádějící, žádná ze společností, ve kterých oba pánové působili, není ani nebyla v žádném obchodním ani konkurenčním vztahu s ČD ani ČD Cargo. Kdo tyto dvě osoby nominoval do managementu ČD Cargo a.s.? Do představenstva, nikoli do managementu, který bude ustanoven až v prosinci, byly tyto dvě osoby nominovány zakladatelem ČD Cargo, tedy ČD, a.s., po konzultacích s Ministerstvem dopravy, řídícím výborem Českých drah a dozorčí radou Českých drah. Kdo je pan Tomáš Dzik, který zasedl v Dozorčí radě ČD Cargo a.s.? Tomáš Dzik působil v dceřiných společnostech Skupiny ČEZ, tzn. jednak zastupuje stát v dozorčí radě (viz předchozí otázky), ale také zastupuje významného zákazníka ČD (ČD přepravují uhlí pro společnost ČEZ) a zároveň i dodavatele (ČEZ dodává elektrickou energii pro ČD)

18 Jaké reference a předpoklady pro výkon funkce v DR ČD Cargo a.s. má pan Tomáš Dzik? Tomáš Dzik je především dostatečně zkušeným odborníkem z oblasti energetiky a dopravy. Kdo pana Tomáše Dzika nominoval do DR ČD Cargo a.s.? (viz výše, předchozí odpovědi) Proč jsou v orgánech ČD Cargo a.s. zástupci konkurenčních firem jako třeba Tomáš Dzik z ČEZ Logistika, která má stejného majitele jako další z konkurentů ČD a.s. SD kolejová doprava a.s.? ČEZ je pro České dráhy především velký zákazník a obchodní partner, nikoli konkurent, což lze jednoduchým způsobem zjistit například v obchodním rejstříku. Společnost ČEZ logistika provozuje zcela jiný druh logistiky než České dráhy. Obdobně SD kolejová doprava a.s. provozuje jiný typ logistiky, a je tak pro České dráhy spíše obchodním partnerem, nikoli konkurentem. Jaké jsou podmínky pro převoditelnost akcií ČD Cargo? Podle odstavce (2) Článku 6 Stanov a.s. ČD Cargo citujeme: Převoditelnost akcií Společnosti bude omezena. O převoditelnosti akcií Společnosti bude rozhodovat správní rada. Každý akcionář Společnosti bude mít předkupní právo na převáděné akcie Společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Dále Článek 7a Stanov k otázce převoditelnosti akcií stanovuje následující: Omezení převoditelnosti akcií 1. Převoditelnost akcií společnosti je ve smyslu 156 odst. 4 obchodního zákoníku omezena. K převodu jedné nebo více akcií je nezbytný souhlas správní rady společnosti. Smlouva o převodu akcií nabývá účinnosti nejdříve okamžikem, kdy správní rada udělí souhlas s převodem akcií. K přijetí rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií je nezbytný jednomyslný souhlas všech členů správní rady. 2. Správní rada je povinna odmítnout udělit souhlas s převodem jedné nebo více akcií společnosti v případě, že s takovýmto převodem nevyslovila předem souhlas Česká republika Ministerstvo dopravy. Správní rada je povinna udělit souhlas s převodem jedné nebo více akcií společnosti v případě, že jde o převod na akcionáře, který využil svého předkupního práva ve smyslu čl. 7b těchto stanov

19 3. Žádost o souhlas s převodem jedné nebo více akcií podává akcionář společnosti písemně, v žádosti uvede základní parametry uvažované transakce (zejména identifikační údaje protistrany, kupní cenu a způsob platby) a v příloze žádosti přiloží úplné znění smlouvy o převodu včetně všech příloh. Představenstvo společnosti je povinno informovat správní radu společnosti o doručení žádosti o souhlas s převodem akcií do tří dnů a v téže lhůtě jí doručit znění žádosti a znění smlouvy o převodu akcií včetně všech jejích příloh. Správní rada se sejde za účelem rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu s převodem do sedmi dnů. Jestliže správní rada nerozhodla o žádosti akcionáře do 2 měsíců od doručení žádosti společnosti, platí, že souhlas byl udělen. Rozhodnutí o žádosti o souhlas s převodem společnost neprodleně zašle příslušnému akcionáři. V případě, že souhlas s převodem nebude udělen, uvede správní rada ve svém rozhodnutí i důvod odmítnutí. 4. Při zřízení zástavního práva k jedné nebo více akciím společnosti se postupuje obdobně podle předchozích ustanovení tohoto článku. 5. Omezení převoditelnosti akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku. Jakou náplň činnosti má dceřiná firma ČD a.s. ČD Logistic a.s.? Jaký smysl má účast ČD a.s. v ČD Logistic a.s. a čím se liší od účasti ČD a.s. v ČD Cargo a.s.? ČD Logistic je společností, jejímž cílem je specializace na komplexní logistický servis. ČD Cargo má omezené schopnosti zajišťovat logistické služby plně konkurenceschopné vůči silniční dopravě. Pro zajištění komplexních, cenově dostupných logistických služeb vč. tzv. poslední míle je nutné vybudovat potřebnou logistickou infrastrukturu. Investice ČD Cargo směřují především do jádrového podnikání železniční dopravy tj. do modernizace a obnovy vozidlového parku. Naproti tomu mezi hlavní cíle ČD Logistic patří poskytování komplexních tzv. one-stop-shop logistických služeb, využívání inovativních přístupů zapojení železniční dopravy, resp. systému skupin vozů, a popřípadě ucelených vlaků do logistických řetězců s návazností na skladové a distribuční služby, včetně zajištění tzv. poslední míle v režimu z domu do domu s využitím silniční dopravy. ČD Logistic tak poskytuje služby, které nabídnou cenovou a časovou alternativu vůči logistickým službám využívajícím pouze silniční dopravu, včetně nabídky možností skladování či dalších operací v logistických centrech se snahou o maximální zapojení železničních vleček relevantních zákazníků. ČD Logistic proto není s ČD (ani s ČD Cargo) v konkurenčním vztahu, ale naopak má za cíl vhodně doplňovat hlavní předmět podnikání ČD (ČD Cargo)

20 Proč ČD a.s. založila ČD Logistic a.s. s Čechofracht a.s., Eximtra a.s. a Viamont a.s.? Na základě jaké procedury ČD a.s. dospěly k závěru, že uvedení partneři jsou nejlepší? Tito akcionáři ČD Logistic byli vybráni z ryze praktických důvodů: společnost Viamont a.s. se specializuje na vlečkové přepravy, tj. na první a poslední železniční míli, a v tomto ohledu patří v ČR k nejlepším společnostem na trhu. Z tohoto důvodu by společnost Viamont měla v projektech ČD Logistic zabezpečovat obsluhu vleček v komplexních logistických projektech. Společnosti Čechofracht a Eximtra jsou firmy, které přinášejí celou řadu zákazníků, ale především know-how v oblasti skladování a distribuční logistiky s využitím silniční dopravy. ČD Cargo má za cíl zabezpečovat samotnou železniční dopravu, což je jeho hlavním předmětem podnikání. Společně tak pokrývají jednotlivé články logistického řetězce. V tomto oboru - logistice - sledujeme model, který je zavedený v západní Evropě, ale je znám i ze silniční dopravy, a sice: spolupráce společností v rámci logistického řetězce, přičemž každý z partnerů zajišťuje tu část řetězce, kterou umí nejlépe. Vzájemně spolupracují tak, aby dokázali nabídnout zákazníkům dopravní službu z domu do domu, což železnice dříve neuměla, a ani dnes nemůže jít cestou, že by si vše byla schopna zorganizovat sama. Pokud by se ČD (ČD Cargo) o toto snažily, celá řada logistických firem, které ovládají tyto logistickým projekty (mají své zákazníky), se je bude naopak snažit organizovat s jinými dopravci na železnici (konkurenty ČD) nebo se silničními dopravci. Naším cílem tedy není a ani nemůže být vytlačovat tyto firmy z trhu, ale právě naopak je zapojit do spolupráce a posílit tak pozici železnice (tedy i ČD, ČD Cargo) na dopravním trhu. Na dopravním trhu již ČD (ČD Cargo) delší dobu nemají monopolní pozici, naopak dopravní trh je s postupující globalizací již zcela liberalizován, hranice neexistují, zostřuje se konkurence v mezinárodní dopravě a hlavním konkurentem ČD (ČD Cargo) na celém dopravním trhu je silniční doprava (cca 73 % dopravního trhu), nikoli firmy s doplňkovými službami na železnici. Proto se ČD (ČD Cargo) musí primárně snažit o konkurenceschopnost jak cenou, tak i komplexností služeb, a proto se snaží rozšířit nabídku služeb o komplexní logistické služby, které budou optimálně kombinovat železniční a silniční dopravu a budou schopny nabídnout i služby v oblasti skladování a distribuce. Současné trendy v nákladní dopravě v Evropě naznačují, že právě rozvoj a spolupráce v oblasti logistických projektů jsou přínosem a příležitostí pro další růst a celkový rozvoj železnice obecně

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce...

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Výroční zpráva 2011 Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 Bul let in 2 2014 Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 z činnosti AVPO ČR Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů a neziskových organizací? Průzkum Spolupráce krajů

Více

Petr Vácha. metodiky účetnictví

Petr Vácha. metodiky účetnictví AUDITOR 5/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Evidenční záznamy o účasti na KPV v roce 2012...3 Nabídka vzdělávacích akcí na druhé pololetí 2013...3 Konference a oslavy 20. výročí

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o.

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Obsah Předmluva 3 1 Pojmy a právní rámec 5 1.1 Příjmy zdravotnických zařízení......................... 5 1.2 Kontrola

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více