Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice"

Transkript

1 Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice Studijní texty a pracovní listy Zuzana Šafránková Kateřina Špilháčková 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví

2 Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p. o. Němčina v poštovnictví, finančnictví a logistice Studijní texty a pracovní listy Zuzana Šafránková Kateřina Špilháčková 2011/2012

3 Publikace vznikla v rámci projektu Postilión projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost absolventů na trhu práce. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vydání: první, 2012 Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou i obsahovou stránku textů odpovídají autoři. Mgr. Zuzana Šafránková, Mgr. Kateřina Špilháčková Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p. o.

4 OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD CÍLE VÝUKY PŘEDMĚTU, METODY EFEKTIVNÍHO SAMOSTUDIA Cíle výuky předmětu Metody efektivního samostudia Stručný výčet zásad (samo)studia ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA V LOGISTICE A FINANČNICTVÍ GRUNDWORTSCHATZ IN LOGISTIK UND POSTWESEN Finančnictví a pošta Finanz und Postwesen Rozhovor u přepážky na poště Am Postschalter Poštovní formuláře Postformulare Slovíčka Vokabeln Úkoly Doprava a přeprava Verkehr und Transport Rozhovor v cestovní kanceláři Dialog im Reisebüro Rozhovor o objednávce Dialog über Bestellung Objednávka Die Bestellung/der Auftrag Slovíčka Vokabeln Mezinárodní zkratky Internationale Abkürzungen Úkoly ZDVOŘILOSTNÍ FRÁZE NA POŠTĚ A V DOPRAVNÍ KANCELÁŘI HÖFLICHE REDEWENDUNGEN AUF DER POST UND IM TRANSPORTBÜRO Na poště Auf der Post Jednání s německy mluvícím klientem Besprechung mit einem deutsch sprechenden Kunden V dopravní kanceláři Im Transportbüro Jednání s německy mluvícím klientem Besprechung mit einem deutsch sprechenden Kunden Úkoly (pro pošťáky i speditéry)... 27

5 4 OBCHODNÍ DOPISY V NĚMECKÉM JAZYCE GESCHÄFTSBRIEFE IN DER DEUTSCHEN SPRACHE Vnější forma obchodního dopisu Die äußere Form des Geschäftsbriefes Základní pojmy Grundbegriffe Oft benutzte Abkürzungen. Často používané zkratky Nejčastější druhy obchodních dopisů Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe Poptávka Anfrage Nabídka Angebot Žádost o místo Stellenbewerbung LOGISTICKÉ SLUŽBY LOGISTISCHE DIENSTLEISTUNGEN Logistika Logistik Doplňte do mezer výrazy z tabulky In die Lücken ergänzt die Begriffe aus der Tabelle Doplňte tabulku Ergänzt die Tabelle Doplň věty slovíčky z tabulky Ergänzt die Sätze mit Wörtern aus der Tabelle Tvořte věty. Bildet Sätze Přiřaďte. Ordnet zu DRUHY DOPRAVY A PŘEPRAVY VERKEHR UND TRANSPORTARTEN Doplňte české názvy dopravy Ergänzt die Transportarten auf Tschechisch Přiřaďte. Ordnet zu Silniční doprava Straßenverkehr Přečtěte si text a doplňte Lest den Text und ergänzt Doplňte názvy do bublin Ergänzt Bennenungen in die Blasen Poruchy a nehody. Pannen und Unfälle Železniční doprava Schienenverkehr Na nádraží Am Bahnhof Typy vagónů Beispiele für Güterwagen Spojte české a německé výrazy Verbindet deutsche und tschechische Ausdrücke Řekněte německy Sagt auf Deutsch... 47

6 6.4.5 K tučně vytištěným výrazům tvořte antonyma. Zu den fett gedruckten Ausdrücken bildet Antonyme Domácí úkol Hausaufgabe Letecká doprava Luftverkehr Práce s textem. Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky za textem. Textarbeit. Lest den folgenden Text uns beantwortet die Fragen unter dem Text Na letišti Auf dem Flughafen Řekněte německy Sagt auf Deutsch Odpovězte Antwortet Lodní doprava Schifffahrt Pojem Lodní doprava Der Begriff Schifffahrt PLÁNOVÁNÍ DOPRAVNÍCH TRAS PLANUNG DER VERKEHRSTRECKEN Základní údaje při plánování Grundangaben bei der Planung Jak se zeptáte na tyto údaje? Wie fragt ihr nach diesen Angaben? Typy obalů pokuste se je nakreslit. Verpackungsarten.Versucht sie zu zeichnen V dopravní kanceláři Im Transportbüro Tvořte podobné rozhovory Bildet weitere Gespräche Slovíčka. Vokabeln DOPLŇKOVÉ SLUŽBY ZUSATZDIENSTLEISTUNGEN Základní slovní zásoba Grundwortschatz Vysvětlete výše uvedené výrazy a uveďte příklady, kdy se dají tyto služby využít. Erklärt oben genannte Begriffe und gebt Beispiele, wann man diese Dienstleistungen benutzt PODÁNÍ DROBNÝCH ZÁSILEK KLEINE SENDUNGEN Základní slovní zásoba Grundwortschatz Rozhovor Dialog PŘEPRAVA PENĚZ GELDTRANSFER Základní slovní zásoba Grundwortschatz Rozhovor Dialog... 61

7 11 PŘEPRAVA ROZMĚRNÝCH NÁKLADŮ TRANSPORT ÜBERMÄßIGER FRACHTGUT Základní údaje Grundangaben Doplňte rozměry a spojte Ergänzt Maßen und verbindet Realizace přepravy Realisation des Transports ORIENTACE V PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH ORIENTIERUNG IN GELDDIENSTLEISTUNGEN Základní slovní zásoba Grundwortschatz Spojte německé a české výrazy. Verbindet deutsche und tschechische Ausdrücke Domácí úkol Hausaufgabe DOKUMENTACE A FINANCE V OBLASTI LOGISTIKY A POŠTOVNICTVÍ DOKUMENTATION UND FINANZEN IM BEREICH DER LOGISTIK UND DES POSTWESENS Doplnění slovní zásoby Wortschatzergänzung Opakování Wiederholung ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ SEZNAM OBRÁZKŮ... 72

8 ÚVOD V těchto studijních materiálech a pracovních textech se zaměřujeme na odborný německý jazyk ve sféře finančnictví, poštovnictví a logistiky. Budeme se s jejich pomocí snažit vést vás přijatelnou formou k osvojení si základní slovní zásoby daného oboru, zdvořilostních frází a hlavně aplikace veškerých teoretických znalostí do praxe. V mnoha modelových situacích si vyzkoušíte např. jednání s kolegou či klientem na pracovišti, vyřízení objednávky určité služby či zboží apod. v německém jazyce. K podpoření tvrzení, proč je dobré právě odborný německý jazyk ovládat, uveďme několik důvodů: Německé a rakouské firmy jsou velmi aktivní ve středoevropském prostoru a němečtí manažeři vyžadují v pracovním styku znalost němčiny. Dále také většina českých exportně orientovaných firem obchoduje s německy mluvícími zeměmi, přičemž komunikace v ideálním případě probíhá v němčině. Použití třetího jazyka (tedy např. angličtiny) je v obchodním jednání sice časté, ale může vést k mnoha nepřesnostem a omylům. Znalosti německého jazyka samozřejmě také zvyšují možnosti uplatnění na trhu práce. Specialisté se znalostí němčiny, ale také zahraniční studenti a vědci nacházejí mnoho zajímavých vzdělávacích i pracovních příležitostí v rámci EVROPSKÉ UNIE. 7

9 1 CÍLE VÝUKY PŘEDMĚTU, METODY EFEKTIVNÍHO SAMOSTUDIA 1.1 Cíle výuky předmětu Hlavním cílem a úkolem kurzu je praktický nácvik komunikačních cvičení ve specifických profesních situacích, které vás mohou potkat během práce v poštovnictví, finančnictví, logistice a dopravě. Mezi dílčí cíle pak patří předat vám - studentům odbornou slovní zásobu a fráze a vzbudit ve vás zájem o další prohlubování nabytých znalostí a dovedností formou samostudia. 1.2 Metody efektivního samostudia Na konci každého učebního bloku vám bude zadán tzv. korespondenční úkol, na jehož zpracování budete mít určité časové období. Na tomto úkolu budete pracovat samostatně či v určených skupinách a budete mít k dispozici veškeré studijní materiály, se kterými jste pracovali v hodinách kurzu. Během celého kurzu byste měli využívat mnohé metody samostudia. Samostudium je proces sebevzdělávání, který probíhá bez přímé interakce s učitelem, lektorem, instruktorem, konzultantem (viz interakce lektor - posluchač). Řídícím činitelem je sám učící se subjekt (dospělý člověk), který při studiu používá různé metody a pomůcky. Samostudium je komplexní edukační proces, který má za cíl osvojit si a upevnit soustavu trvalých vědomostí, dovedností či návyků. Efektivnost samostudia je podmíněna tím, zda učící se má jednoznačně ujasněny cíle, schopnost sebehodnocení, schopnost a možnost porovnávat své studijní výsledky se studijními cíli, zda má schopnost sebemotivace, zda má k dispozici vhodné studijní opory, zda má možnost konzultace a poradenství. Ideální je řízené samostudium prováděné formou distančního vzdělávání, které splňuje všechny výše uvedené podmínky efektivnosti. Ta je podmíněna také dodržováním určitých 8

10 zásad řízení a regulace samostudia, mezi které patří odpovědnost, soustavnost, koncentrace, individuálnost a systémovost Stručný výčet zásad (samo)studia 1. Rozvržení úkolu na kratší etapy dosažitelné dílčí cíle 2. Chuť k učení co nás baví, děláme rádi a daří se nám 3. Plánování látky na příští den ukončeme tak každodenní studium 4. Sebedůvěra je třeba ji neustále pěstovat 5. Svědomitost, pořádek v umístění pracovních pomůcek 6. Využití veškerého času určeného pro studium snažme se nemyslet na nepříjemnosti 7. Účelné plánování přestávek při únavě změňme činnost 8. Dostatek spánku 9. Samostatné a aktivní myšlení 10. Důsledné opakování 1 PALÁN, PhDr., Ph.D., Zdeněk. Samostudium. Andragogický slovník [online]. [cit ]. Dostupné z: 9

11 2 ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA V LOGISTICE A FINANČNICTVÍ GRUNDWORTSCHATZ IN LOGISTIK UND POSTWESEN Cíl kapitoly: Osvojit si základní slovní zásobu svého oboru a aplikovat ji do vět, následně pak dokázat vést dialog se správným užitím nabytých vědomostí. Čas potřebný k samostudiu: 5 hodin 2.1 Finančnictví a pošta Finanz und Postwesen Rozhovor u přepážky na poště Am Postschalter Guten Tag! Ich möchte gerne ein Paket aufgeben. o Sie müssen zuerst eine Paketkarte ausfüllen. Wo sind die Paketkarten? o Die finden Sie vorne im Ständer. Ach, ja. Danke. Haben Sie einen Kugelschreiber? o Bitte. Kommen Sie zurecht? Hier müssen Sie die Empfänger-Adresse und hier den Absender schreiben. Den Empfänger schreiben Sie in Blockschrift. Alles klar. o So. Hier ist die Paketkarte. Danke. Oh, da haben Sie die Postleitzahl vergessen. o Entschuldigung Macht nichts! Jetzt ist alles in Ordnung. Soll es als Schnellpaket oder normal sein? o Ganz normal. So, das macht 850 Gramm. Sie zahlen 7, 50 Euro. o Danke schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen Poštovní formuláře Postformulare 1. die Paketkarte podací lístek k balíku Dieses Formular benutzt man, wenn man ein Paket schicken will. Tento formulář se používá, když chceme poslat balík. Auf diesem Formular füllt sich aus: Na tomto formuláři se vyplňuje: 10

12 die Adresse des Absenders adresa odosílatele die Adresse des Empfängers adresa příjemce Der Postbeamte schreibt das Gewicht des Pakets und gibt den Poststempel Poštovní úředník napíše hmotnost balíku dá poštovní razítko. 2. der Einlieferungsschein podací lístek Dieses Formular benutzt man dann, wenn man einen Einschreibebrief schicken will. Tento formulář se používá, když chceme poslat doporučený dopis. Auf diesem Formular füllt sich aus: Na tomto formuláři se vyplňuje: die Adresse des Absenders - adresa odosílatele die Adresse des Empfängers - adresa příjemce der Preis - cena Der Postbeamte schreibt das Gewicht der Postsendung. Poštovní úředník napíše hmotnost zásilky. die Art der Postsendung druh zásilky die Postgebühr poštovní poplatek 3. die Postanweisungen pošt. poukázky Diese Formulare benutzt man, wenn man Geld schicken will. Tyto formuláře se používají, když chceme poslat peníze. Auf diesem Formular füllt sich aus: Na tomto formuláři se vyplňuje: der Betrag (die Summe) nummerisch / in Ziffern částka (suma) čísly der Betrag (die Summe) wörtlich / in Wort částka (suma) slovy die Adresse des Empfängers adresa příjemce die Bank des Empfängers banka příjemce die Kontonummer des Empfängers číslo účtu příjemce die Adresse des Absenders adresa odesílatele der Poststempel des Postamts razítko poštovního úřadu die Unterschrift des Postamts podpis poštovního úřadu Slovíčka Vokabeln abrechnen vyúčtovat die Abrechnung vyúčtování der Abschnitt des Paketscheins ústřižek z pošt. poukázky (balíkové) abstempeln orazítkovat 11

13 der Adressat adresát, příjemce die Anfrage poptávka das Angebot nabídka die Anrede oslovení auf/geben podat der Aufkleber nálepka die Ausfahrt výjezd aus/füllen vyplnit die Bank banka das Bankwesen bankovnictví bargeldloser Zahlungsverkehr bezhotovostní platební styk beiderseitig oboustranný die Bestätigung potvrzení die Bestellung objednávka der Betreff věc (uř. dopisy) der Brief dopis der Briefkasten poštovní schránka die Briefmarke dopisní známka der Briefumschlag dopisní obálka das Konto ist gedeckt účet je krytý der Dauerauftrag trvalý příkaz der verrechnete Betrag účtovaná částka die gesetzliche Kündigungsfrist zákonná výpovědní lhůta die Gewährleistung von Krediten poskytování úvěrů die Zinsen gutschreiben připsat úroky die Dienstleistung služba ein Bankkonto anlegen založit bankovní konto ein Konto eröffnen otevřít účet einen Kredit aufnehmen vzít si úvěr der Einlieferungsschein Podací lístek der Einschreibebrief doporučený dopis der Empfänger příjemce etwas auf ein Konto buchen připsat něco na konto die Expressseundung expresní zásilka der Fälligkeitstag den splatnosti die Flugpost letecká pošta das Formular, -e formulář, tiskovina frankieren frankovat / vyplatit Gedldumtauschen vyměnit peníze die Geheimzahl PIN Geld umwechseln směnit peníze Geld vom Konto abheben vyzvednout peníze z účtu 12

14 Geld wechseln, umwechseln směnit peníze der Glückwunsch blahopřání das Guthaben pohledávka die Hausnummer číslo domu in Blockschrift schreiben napsat hůlkovým písmem das Konto účet, konto der Kontoauszug výpis z účtu der Kredit úvěr die Kreditkarte kreditní karta die Mahnung upomínka das Päckchen balíček das Paket balík die Paketannahme příjem balíků die Paketausgabe výdej balíků die Paketkarte podací lístek k balíku per Einschreiben doporučeně die Post pošta das Postamt poštovní úřad die Postbank poštovní banka der/die Postbeamte, -en poštovní úředník, úřednice das Postfach přihrádka na dopisy die Postgebühr poštovní poplatek die Postkarte korespondenční lístek die Postleitzahl (PLZ) PSČ die Postsendung poštovní zásilka der Postschalter poštovní přepážka die Postsparkasse poštovní spořitelna der Poststempel poštovní razítko der Postwagen poštovní vůz der Postzug poštovní vlak der Preis cena Reiseschecks einlösen proplatit šeky die Rohrpost potrubní pošta das Scheckbuch šeková knížka die Spareinlage vklad der Telegramm telegram überweisen převést / poslat peníze na účet die Überweisung převod die Unterschrift podpis versenden rozesílat die Vorwahl, -en předvolba der Wechsel směnka 13

15 der Wechselkurs směnný kurz die Wechselstube směnárna die Wertpapiere cenné papíry die Zinsen úroky der Zoll clo die Zollabfertigung celní odbavení die Zollerklärung celní prohlášení zollfrei beze cla die Zollkontrolle celní kontrola zollpflichtig podroben clu der Zug vlak zurecht/kommen poradit si, zvládnout Úkoly a) Povinný domácí úkol: Připravte na příští prezenční výuku dva kvízy pro své spolužáky, ve kterých se projeví (ne)znalost slovní zásoby z této kapitoly. Forma, zpracování i hodnocení je na vás. b) Nepovinný korespondenční úkol: Napište (s využitím slovní zásoby této kapitoly) svému německému kamarádovi vlastní zážitek z pošty v rozsahu slov. Můžete v něm vystupovat jako klient nebo jako úředník. Použijte záznamový arch pro korespondenční úkol na následující straně. Je ale nutno uvést: o Kdy a kde se to stalo o Popsat konkrétní situaci (v minulém čase v perfektu nebo v préteritu.!!!zachovat jeden čas!!! kromě sloves sein, haben a modálních tam používejte jen préteritum) o Zdůvodnit, proč jsem (ne)byl spokojen o Pozvat kamaráda na pár dní do ČR. Nezapomeňte pozdravit a rozloučit se!!!!!!!!!!!!!! 14

16 Pomocí cvičení a zahrajte ve dvojici podobné rozhovory u přepážky na poště. Jeden z vás je poštovní úředník a druhý německy mluvící cizinec, který chce poslat na určitou adresu určitou sumu peněz. Mithilfe der Übungen und spielt zu zweit ähnliche Dialoge am Postschalter vor. Der/die eine von euch ist ein Postangestellter/eine Postangestellte und der/die andere ist ein Deutscher/eine Deutsche, der/die eine bestimmte Summe an die bestimmte Adresse schicken will. Úředník: Cizinec: Úředník: poradí cizinci, jakou poukázku má použít. neví si rady s vyplněním poukázky co kam napsat (adresu odesílatele, příjemce, částku atd.) pomůže cizinci s vyplněním poukázky (zde napište adresu odesílatele, zde sumu slovy atd.) Nezapomeňte se pozdravit a rozloučit!!! 15

17 2.2 Doprava a přeprava Verkehr und Transport Rozhovor v cestovní kanceláři Dialog im Reisebüro Guten Tag! Was kann ich für Sie tun? o Ich würde gerne eine Reise buchen. Ich muss raus aus diesem grauen Wetter. Haben Sie sich schon ein bestimmtes Reiseziel ausgesucht? o Nicht wirklich. Was können Sie mir denn empfehlen? Das einzige was ich brauche ist viel Sonne und ein endlos langer Strand. Dann kann ich Ihnen einen wunderschönen Ort auf Hawaii empfehlen. o Das wird aber etwas teuer, haben Sie nicht etwas Günstigeres? Muss ja nicht so weit sein. o Spanien ist natürlich immer ein beliebtes Ziel. Warm und die Strände sind auch schön. Diese Woche haben wir ein Sonderangebot nach Barcelona. o Wunderbar, das ist genau das richtige. Wann möchten Sie denn losgehen? o Am besten gleich. Ich dachte so in zwei Wochen. Gut, dann fliegen Sie morgen früh um 6:30 Uhr. o Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Danke gleichfalls. Auf Wiedersehen. Gute Reise. o Das würde uns gut passen. Wenn wir diese Reise buchen, bekommen wir dann einen Frühbucherrabatt? Ja, diese Reise kostet jetzt für Sie beide zusammen 799. Ab dem ersten Dezember kostet sie dann 848. o Das hört sich gut an. Wir möchten diese Reise verbindlich buchen. Sehr schön Rozhovor o objednávce Dialog über Bestellung Guten Tag! Was kann ich für Sie tun? o Ich will aufgrund Ihres Angebotes 250 Handys (Typ..) für mein Mobilshop bestellen. So bestätige ich unsere heutige Telefonbestellung. Ja, kein Problem. Sagen Sie mir bitte die Adresse des Empfängers. o Die Sendung ist an die Firma: Mobilshop Hartmann, Riegerstraße 256, Bonn. Wir bitten, die Ware rechtzeitig zu avisieren. Natürlich, wir geben Ihnen Bescheid. Die Ware haben wir hier in unserem Lagerraum, deshalb senden wir alles durch die Post spätestens in 2 Tagen. o Danke schön, senden Sie uns auch die Faktur und wir bezahlen umgehend. Wunderbar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. o Danke schön, gleichfalls. Hoffentlich klappt alles! Auf Wiedersehen. 16

18 Auf Wiedersehen Objednávka Die Bestellung/der Auftrag machen (h.) učinit senden (h.) poslat notieren, vormerken (h.) poznamenat überreichen (h.) předat bestätigen (h.) potvrdit aus/führen (h.) vyřídit prüfen (h.) přezkoumat erhalten (ie, h. a) obdržet erteilen (h.) zadat zurück/ziehen (o, h. o) zrušit streichen (i, h. i) škrtnout richten (h.) směrovat zur Probe bestellen (h.) objednat na zkoušku laut Ihrer Bestellung podle Vaší objednávky mit Bestellungen überhäuft sein být přetížen objednávkami Slovíčka Vokabeln ab/fahren (fährt ab), ist abgefahren (von) odjet (od, z) die Abfertigung odbavení (na celnici ap.), vypravení (letadla) ab/fliegen, ist abgeflogen (von) odletět (od, z) die Abmessung rozměr ab/sichern zajistit der Auftrag objednávka aus/steigen, ist ausgestiegen vystoupit die Ausstellung vystavení, vyhotovení (dokumentu) die Autobahn dálnice der Aufenthalt, -e pobyt der Bahnhof nádraží befördern přepravovat die Beförderung přeprava der Beleg dokument die Bestellung objednávka beiderseitig oboustranný bilateral dvoustranný der cbm (Kubikmeter) krychlový metr den Reisebericht abgeben odevzdat cestovní zprávu die Grenze überschreiten překročit hranice 17

19 die Ware liefern dodávat zboží die Zollerklärung vorlegen předložit celní prohlášení der Dispatcher dispečer ein Verkehrsmittel benutzen použít dorpavní prostředek die Einfahrt vjezd ein/steigen, ist eingestiegen nastoupit der Eisenbahnverkehr železniční doprava die Fahrkarte, -n jízdenka die (Hin- und) Rückfahrkarte, -n zpáteční jízdenka die Fahrt, -en jízda das Fahrzeug vozidlo, plavidlo die Fluggesellschaft letecká společnost der Flugverkehr letecká doprava das Flugzeug letadlo die Fracht náklad der Fremdenverkehr cizinecký ruch der Frühbucherrabatt sleva na včasnou rezervaci der Führerschein řidičský průkaz der, das Fullservice komplexní služby der Geschäftsbrief obchodní dopis gestellt bekommen dostat k dispozici gewähren poskytovat das Gewicht hmotost das Gleis kolej, trať die Grenze hranice der Grenzübergang hraniční přechod der Güterverkehr nákladová doprava der Güterzug, Frachtzug nákladní vlak der Hafen přístav die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung pojistka povinného ručení der Ladevolumen objem nákladu der Lagerraum sklad die Lagerung uskladnění landen, ist gelandet přistát (letadlem) (L*B*H) Länge, Breite, Höhe délka* šířka*výška der Lastentransport zátěžová přeprava der Lieferwagen dodávka, dodávkové auto der LKW (Lastkraftwagen) nákladní automobil losgehen vydat se na cestu, vyrazit die Maut mýto die Passkontrolle pasová kontrola der PKW (Personalkraftwagen) osobní automobil 18

20 die Privatperson soukromá osoba die Reederei rejdařství der Reiseauftrag cestovní příkaz der Reisebericht cestovní zpráva die Reisekosten cestovní výdaje der Sammeldienst sběrná služba die Schiene kolejnice die Schifffahrtgesellschaft lodní společnost die Schranke závora der Schiffsverkehr lodní doprava sich die Zahl der zurückgelegten Kilometer vermerken poznamenat si počet ujetých kilometrů sortieren třídit der Spediteur speditér die Spedition spedice, zasílatelství der Stammkunde stálý zákazník die Strafe pokuta Strafe zahlen platit pokutu der technische Ausweis technický průkaz die Tonne tuna der Transport doprava, přeprava die Transportart druh přepravy Transport in und aus allen Staaten Europas und Asiens přeprava do a ze všech států Evropy a Asie Transport von kleineren Sendungen přeprava malých zásilek um/steigen, ist umgestiegen přestoupit überdimensionale Sendungen předimenzované, nadměrné zásilky die Übereinkunft dohoda, úmluva der Verkehr doprava das Verkehrsmittel dopravní prostředek die Verladung naložení, nakládka die Versicherung pojištění der Vertrag smlouva der Volumen objem der Wagen, - vůz die Ware zboží der Werbebrief reklamní, náborový dopis der Zoll clo die Zollabfertigung celní odbavení die Zollerklärung celní prohlášení zollfrei beze cla die Zollkontrolle celní kontrola 19

21 zollpflichtig podroben clu die Zoll- und Speditionsabfertigung celní a spediční odbavení der Zug vlak Mezinárodní zkratky Internationale Abkürzungen ADR Accord Dangereuses Route - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí A/S Alongside ship k boku lodi AETR European Road Transport Agreement - Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AWB Air Waybill Letecký nákladní list B/E Bill of Exchange směnka B/L Bill of lading konosament B/S Bill of Sale kupní smlouva Carrier dopravce CFR Cost and Freight náklady a přepravné CIF Cost, Insurance and Freight náklady pojištění a přepravné CIP carriage and insurance paid to přeprava a pojištění placeny do Commission provize, odměna makléřovi n. jiné osobě za zprostředkování CPT Carriage paid to přeprava placena do DAF Delivered at Frontier s dodáním na hranici DDU Delivered duty unpaid s dodáním clo neplaceno DDP delivered duty paid s dodáním clo placeno DES Deliefered Ex Ship s dodáním z lodi DEQ Delievered Ex Quay (duty paid) s dodáním z nábřeží (clo placeno) ETA Estimated time of arrival očekávaný čas příjezdu ETD Estimated time of departure očekávaný čas odjezdu Etc et cetera atd - a tak dále EXW Ex works ze závodu ( ujednané místo) f.a.c. fast as can co nejrychleji (při nakládce) FAS Free Alongside Ship vyplaceně k boku lodi 20

22 FCA Free Carrier vyplaceně dopravci FIATA FOB IATA INCOTERMS International Federation of Freight Forwarders Associations Free on Board International Air Transport Association International commercial Terms Mezinárodní federace speditérských svazů Mezinárodní sdružení let. dop. Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek Laydays Počet dnů sjednaných pro nakládku/vykládku lodi pce piece kus pcl parcel balíček Rec receipt, received stvrzenka, přijato shtg shortage manko T-C Trans-container kontejner pro zámořskou přepravu TIR Transport International par la Route Mezinárodní celní prohláška Wd. Warrented potvrzeno, zaručeno W/M Weight or Measurement Hmotnost nebo objem wt weight váha, hmotnost X. Heavy extra heavy zvlášť těžký Úkoly c) Povinný domácí úkol: Připravte na příští prezenční výuku dva kvízy pro své spolužáky, ve kterých se projeví (ne)znalost slovní zásoby z této kapitoly. Forma, zpracování i hodnocení je na vás. d) Nepovinný korespondenční úkol: Napište (s využitím slovní zásoby této kapitoly) svému německému kamarádovi vlastní zážitek z cestovní nebo dopravní kanceláře v rozsahu slov. Můžete v něm vystupovat jako klient nebo jako úředník. Použijte záznamový arch pro korespondenční úkol na následující straně. Je ale nutno uvést: o Kdy a kde se to stalo 21

23 o Popsat konkrétní situaci (v minulém čase v perfektu nebo v préteritu.!!!zachovat jeden čas!!! kromě sloves sein, haben a modálních tam používejte jen préteritum) o Zdůvodnit, proč jsem (ne)byl spokojen o Pozvat kamaráda na pár dní do ČR. Nezapomeňte pozdravit a rozloučit se!!!!!!!!!!!!!!! Pomocí cvičení 2.2.1, a zahrajte ve dvojici podobné rozhovory v cestovní kanceláři nebo ve firmě o objednávce. Jeden z vás je zaměstnanec a druhý zákazník, který chce objednat na určitou adresu určité zboží (nebo chce rezervovat určitý zájezd). Mithilfe der Übungen 2.2.1, 2.2.2, spielt zu zweit ähnliche Dialoge im Reisebüro oder in einer Firma über Bestellung vor. Der/die eine von euch ist ein Angestellter/eine Angestellte und der/die andere ist ein Kunde/eine Kundin, der/die bestimmte Ware an die bestimmte Adresse bestellen will (oder eine bestimmte Reise buchen will) 22

24 3 ZDVOŘILOSTNÍ FRÁZE NA POŠTĚ A V DOPRAVNÍ KANCELÁŘI HÖFLICHE REDEWENDUNGEN AUF DER POST UND IM TRANSPORTBÜRO Cíl kapitoly: Osvojit si a v rozhovorech využít zdvořilostní fráze při jednání s německy mluvícím klientem na poště a v dopravní kanceláři. 3.1 Na poště Auf der Post Jednání s německy mluvícím klientem Besprechung mit einem deutsch sprechenden Kunden Úředník der Angestellte Guten Tag! Guten Morgen! Guten Nachmittag! Guten Abend! Wie könnte ich Ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun? Was wünschen Sie? Was brauchen Sie? 23

25 Klient der Klient Sprechen Sie Deutsch? Ich kann kein Wort tschechisch. Ich möchte eine Summe/einen Brief/einen Einschreibebrief/ein Paket nach schicken. Welche Formulare brauche ich dazu? Wo finde ich die Formulare? Was soll ich hier schreiben? Was bedeutet das auf deutsch? Muss ich das ganze Formular ausfüllen? Úředník der Angestellte Ja, ich spreche ziemlich gut/ein bisschen/nicht ganz gut Deutsch.. Sprechen Sie bitte langsamer, ich verstehe nicht so gut. Sie brauchen eine Zahlkarte A/C; einen Posteinlieferungsschein; eine Paketkarte. Die Formulare sind dort/da im Ständer. Hier schreiben Sie die Adresse des Empfängers/ des Absenders/die Summe mit Worten/die Summe mit Zahlen.. Das bedeutet... Ja, das ist nötig! 24

26 3.2 V dopravní kanceláři Im Transportbüro Jednání s německy mluvícím klientem Besprechung mit einem deutsch sprechenden Kunden Zaměstnanec der Angestellte Guten Tag! Guten Morgen! Guten Nachmittag! Guten Abend! Wie könnte ich Ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun? Was wünschen Sie? Was brauchen Sie? Klient der Klient Sprechen Sie Deutsch? Ich kann kein Wort Tschechisch. Ich habe sehr viel positives von Ihrer Firma gehört! Deshalb habe ich sie ausgewählt! Ich möchte eine bestimmte Sendung von nach transportieren lassen. Welche Formulare brauche ich dazu? Bietet Ihre Firma auch Versicherung 25

27 der Sendungen an? Welche Transportarten bietet Ihre Firma an? Und welche empfehlen Sie mir? Was bedeutet das auf Deutsch? Úředník der Angestellte Ja, ich spreche ziemlich gut/ein bisschen/nicht ganz gut Deutsch.. Danke schön, das freut uns sehr, dass Sie gerade unsere Firma ausgewählt haben! Sprechen Sie bitte langsamer, ich verstehe nicht so gut. Das ist kein Problem, unsere Firma sichert Transport in und aus allen Staaten Europas und Asiens ab. Sie brauchen diese Formulare. Für Ihre Sendung empfehle ich Ihnen den Lufttransport. Das bedeutet... Ja, unsere Firma bietet Versicherungen gegen alle eventuell auftretenden Risiken an. 26

28 3.2.2 Úkoly (pro pošťáky i speditéry) a) 1. povinný úkol: Pomocí slovní zásoby ze 2. kapitoly přelož zdvořilostní fráze do češtiny. b) 2. povinný skupinový úkol: Vytvoř pomocí všech zdvořilostních frází smysluplný rozhovor úředníka s klientem. Dbej na správné pořadí vět!!! c) Nepovinný korespondenční úkol: Vyhledej na internetu firmu zabývající se transportem (nebo si ji vymysli) a krátce ji představ pomocí počítačové prezentace. Německy!!! 27

29 4 OBCHODNÍ DOPISY V NĚMECKÉM JAZYCE GESCHÄFTSBRIEFE IN DER DEUTSCHEN SPRACHE 4.1 Vnější forma obchodního dopisu Die äußere Form des Geschäftsbriefes Cíl kapitoly: Dozvíte se, jak psát správně německý obchodní dopis (nabídku, poptávku, žádost o místo); jaké části má obchodní dopis obsahovat. - Der von uns geschriebene Brief ist unsere Visitenkarte. Er zeugt von unserer Arbeitsqualität, Fachkenntnis und Persönlichkeit. Er sollte richtig nach der sachlichen, stilistischen und Rechtschreibseite sowie ästetisch gestaltet werden Základní pojmy Grundbegriffe Briefkopf (hlavička dopisu) Anschrift des Empfängers (adresa příjemce) Bezugszeichen (odvolací údaje) und Datum Betreff (věc) Anrede (oslovení) Brieftext (text dopisu) Schlussformel, Grußformel (pozdrav) Unterschrift (podpis) Anlage z. B. Preisliste, Lebenslauf (příloha např. ceník, životopis) 2 2 Srov.: RUMPELOVÁ MGR., Svatava. NĚMČINA IV - HANDELSKORRESPONDENZ: UČEBNÍ TEXT PRO DISTANČNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ [online]. Orlová Orlová: Obchodní akademie, Orlová, 2006, s. 9 [cit ]. 28

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_TEST 11-12 LEKCE_ET3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_19 Briefe schreiben Střední

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

VY_22_INOVACE_0231 Komunikační strategie a jazykové prostředky Ivana Kotasová VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

VY_22_INOVACE_0231 Komunikační strategie a jazykové prostředky Ivana Kotasová VOŠPS a SPgŠ Kroměříž Název DUMu Tematická oblast Autor Škola Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Cílová skupina Anotace Klíčová slova Komunikační strategie a jazykové prostředky

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) tř. Družby 7.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_20 Infinitiv s zu Střední

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Kundin: Guten Tag! Verkäuferin: Guten Tag, haben Sie einen Wunsch? Kundin:

Více

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA Pracovní list č. 2 1. Přiřaď český význam modálních sloves: dürfen - sollen - können - wollen - mögen - + wissen müssen - chtít moci, umět muset smět mít povinnost

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG Ich möchte auf einer Insel leben. Die Insel hat ihren

Více

Deutschland Bundesländer

Deutschland Bundesländer Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků s využitím Šablon Číslo šablony: II/2 Datum vytvoření: 3.

Více

Spojky souřadné - procvičování

Spojky souřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky souřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! aber, au3erdem, denn, deshalb, oder,

Více

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách.

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_09 Osobní zájmena a předložky se 3. pádem Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování předložek a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

Spojky podřadné - procvičování

Spojky podřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky podřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! als, dass, obwohl, weil, wenn Du kannst

Více

PSANÍ. Meine liebe Klara, (A)

PSANÍ. Meine liebe Klara, (A) PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Meine liebe Klara, (). Ich danke dir für deinen letzten rief von 1. September.

Více

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 Tschechische & Deutsche Version / FAQs auf Deutsch MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 MODEL / KOMPONENTY JENDA SOUČÁST VÝBAVY STANDA SOUČÁST VÝBAVY TONDA SOUČÁST VÝBAVY Tlumič Brzda Sklápěcí

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_TEST 1-9 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : Olivia (Mädchen): (vyzvánění telefonu)hallo Axel, wie geht s? A: Gut, danke.

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Köln, den 1. ugust..() Heidi, jetzt bin ich zu Hause, in Köln. Ich besuche

Více

ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO

ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA BANKOVNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ÚČET 1. Úloha Slovní zásoba a) Přiřaďte odpovídající výrazy (správný výraz 1/2 bodu). 1) das erste

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : m Morgen, 7 Uhr, auf der Straße Peter: Hallo, Monika, wieder zur Schule,

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Können Sie mir bitte helfen? Pro zeptání se na pomoc Sprechen Sie Englisch? Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Sprechen Sie _[Sprache]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

REISEN. Mgr. Michaela Václavíková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

REISEN. Mgr. Michaela Václavíková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám REISEN Mgr. Michaela Václavíková 1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Václavíková. Dostupné z Metodického

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Im Kaufhaus. Pracovní list. VY_32_INOVACE_1012_Im Kaufhaus_PL Š17 / S51/ DUM 1012

Im Kaufhaus. Pracovní list. VY_32_INOVACE_1012_Im Kaufhaus_PL Š17 / S51/ DUM 1012 Im Kaufhaus Pracovní list VY_32_INOVACE_1012_Im Kaufhaus_PL Š17 / S51/ DUM 1012 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Bekannte Persönlichkeit - Patrik Nowak über sich Mein Alter Ich bin 32

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: II/2 č. materiálu: VY_22_INOVACE_41 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 5 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 30 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 5 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 30 minut Thema: 8 Plat a mzda Gramatika: modální slovesa a vyjádření modality (je nutné, je možné, ) pomocí haben či sein a infinitivu s,, zu ;zájmenná příslovce; rozkaz Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS 1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS INCOTERMS (International Commercial Terms - Mezinárodní obchodní podmínky) představují soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce používaných obchodních doložek

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1..00/34.09 Šablona: II/ č. materiálu: VY INOVACE_37 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA Pracovní list č. 5 1. Urči význam sloves: sich setzen - sich beeilen - sich ärgern - sich ausruhen - sich entschuldigen - sich waschen - 2. Vyčasuj: sich ausruhen

Více

1) Procvičení osobních zájmen. Wir üben die Personalpronomen durch.

1) Procvičení osobních zájmen. Wir üben die Personalpronomen durch. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_08 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů Datum: 1. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_246 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-08 Pracovní list Skloňování přídavných jmen po členu určitém

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý. Bestellung von Damenhandschuhen Ihr Angebot Nr. 212 vom 12. November ich möchte aus Ihrem Warenkatalog bestellen:

Německý jazyk. Jaroslav Černý. Bestellung von Damenhandschuhen Ihr Angebot Nr. 212 vom 12. November ich möchte aus Ihrem Warenkatalog bestellen: P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-05 estellung von amenhandschuhen Ihr ngebot Nr. 212 vom 12. November 2013 ich möchte aus Ihrem Warenkatalog

Více

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_03 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-06 Pracovní list Přivlastňovací zájmena Pracovní list pomáhá

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo materiálu CZJ-NJ-1_2 Německý jazyk - karty se slovíčky 1 Název školy Autor Tématický celek

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Transkript vom 15. Oktober. Interaktion

Transkript vom 15. Oktober. Interaktion Transkript vom. Oktober Interaktion 0 0 A B D E F G H Akteur Text Interaktion L/S-G L/E-S S-G/L E-S/L S/S L Guten Tag. S Guten Tag, Frau Kalábek. L Das war heute schön. Setzt euch. Und gleich zählen wir

Více

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE Die Procrastination ist sehr oft ein Problem. Ich habe ein Ziel, aber ich weiß nicht, wie ich dieses Ziel erfüllen kann. Man hat Probleme

Více

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení.

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_11 Préteritum pomocných sloves Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje

Více

Tento pracovní list slouží k procvičování tvoření odpovědí na dané otázky a k opakování probrané slovní zásoby, perfekta i préterita.

Tento pracovní list slouží k procvičování tvoření odpovědí na dané otázky a k opakování probrané slovní zásoby, perfekta i préterita. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.10 Závěrečné opakování (pro 9. ročník) Tento pracovní list slouží k procvičování tvoření

Více

Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD

Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD HANDELSKORRESPONDENZ - OBCHODNÍ KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPIS VZOR Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD Firma SLADKÁ SASANKA, s.r.o. Jarní 200/2 140 00 Praha 4 TSCHECHISCHE

Více

ANLAGEN. Anlage Nr. 1A

ANLAGEN. Anlage Nr. 1A ANLAGEN Anlage Nr. 1A Vorbereitende Übung: Endlich Ferien! Spieler A Es ist der letzte Schultag vor den großen Ferien. Was machen die Schüler und Lehrer der Anne Frank-Schule in den Ferien? Vieles weißt

Více

1 EXW rizika náklady EXW (ex works) ZE ZÁVODU (ujednané místo) Náklady i rizika přecházejí okamţikem, kdy prodávající dá zboţí k dispozici kupujícímu ve svém závodě, skladu, továrně, atd. Parita vhodná

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Mein.(1) Das ist Karl. Er ist vierzehn. Er hat blonde Haare, blaue Augen

Více

TÉMA: Časování sloves. PERFEKTUM 1. část

TÉMA: Časování sloves. PERFEKTUM 1. část TÉMA: Časování sloves PERFEKTUM 1. část PRACOVNÍ LIST č. 9 PRAVIDELNÁ SLOVESA 1. Jak se tvoří perfektum pravidelných sloves? 2. Dosaď slovesa v perfektu: a) Ich in Bonn. (leben) b) Peter seinem Vater.

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

TÉMA: Časování sloves NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves NEPRAVIDELNÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves NEPRAVIDELNÁ SLOVESA Pracovní list č. 1 1. Jaké skupiny nepravidelných sloves rozlišujeme? 1) 2) Přiřaď slovesa do skupin a přelož je: fahren, schlafen, geben, lesen, backen, sprechen,

Více

NAPA DIE FEINEN LEDERHANDSCHUHE MATERIÁLY PRO UČITELE MATERIÁLY PRO UČITELE

NAPA DIE FEINEN LEDERHANDSCHUHE MATERIÁLY PRO UČITELE MATERIÁLY PRO UČITELE NAPA DIE FEINEN LEDERHANDSCHUHE MATERIÁLY PRO UČITELE MATERIÁLY PRO UČITELE Also guten Tag, seien Sie sehr willkommen bei der Firma Napa, der Hersteller von Lederhandschuhen. Also wenn wir die Lederhandschuhe

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více