VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1

2 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str Přehled o učebních plánech str Pracovníci školy str Přijímací řízení, zařazování dětí str Účast a úspěchy žáků v soutěžích str Mimoškolní aktivity, veřejná činnost str Mimoškolní aktivity učitelů ZUŠ str Absolventské koncerty str Údaje o prospěchu žáků str Žáci přijatí na umělecké školy str Akce pořádané ZUŠ Kyjov str Mezinárodní aktivity str Zpráva o hospodaření školy str

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova Sídlo: Jungmannova 292, Kyjov Právní forma, IČ: IČ Zřizovatel: Město Kyjov Ředitel školy (i adresa): Petr Petrů, Vinohrady 2583, Kyjov Datum zařazení do sítě: Celková kapacita: 704 žáků Umělecké obory: Hudební Taneční Výtvarný Literárně-dramatický Hudební nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas, cimbál, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, klavír, varhany, keyboard, bicí, trumpeta, tenor, tuba, lesní roh 2.

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Vybavení budovy: Škola má k dispozici 19 učeben, z toho 2 malé hudební sály pro interní vystoupení, nácvik souborů, přehrávky, hudební besídky, případné koncerty apod. Jeden ze sálů používá taneční obor pro výuku. Škola se skládá ze dvou budov původní historické a bývalé mateřské školy. V přízemí a prvním patře původní budovy mají učebny hudební obory. Je tu také taneční sál, který slouží zároveň jako koncertní sál při koncertech školy. V půdních prostorách sídlí výtvarné oddělení ZUŠ. V přízemí druhé budovy (bývalé MŠ) se vyučuje hudební nauka a PHV. Jsou tam tři učebny a kancelář ekonomky školy. V prvním a druhém patře jsou byty zaměstnanců. Vytápění budovy je řešeno dálkovým topením, výtvarný obor má samostatný plynový kotel. V průběhu měsíce března 2010 byl zrekonstruován taneční a koncertní sál ZUŠ. Stávající parketová podlaha byla nahrazena průmyslovou plovoucí, proběhla oprava elektroinstalace a byly vyměněny zrcadla. Studijní obory na škole: V jednotlivých oborech navštěvovalo ve školním roce 2009/2010 Hudební 474 žáků Taneční 91 žáků Výtvarný 105 žáků Literárně-dramatický 8 žáků Příprava 26 žáků Celkem 704 žáků Individuální výuka hudebního oboru (v procentech) Individuální výuka 1 žák 1 učitel 87.5% 2 žáci 1 učitel 12.5% 3.

5 DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Budova školy je památkově chráněný objekt. Vyžaduje tedy zvláštní péči, co se týká uchování pěkného prostředí pro umělecké vyžití. Současně má zvýšené nároky na udržování v kvalitním stavu. Počátkem školního roku 2004/2005 jsme nastoupili do budovy těsně po rekonstrukci stávajícího, již nevhodného systému vytápění. Budova patří k historicky význačným objektům města Kyjova. Dříve nevyužívané půdní prostory slouží v současnosti především jako učebna ateliér výtvarného oddělení. Původní prostory, ve kterých jsou umístěny učebny, případně koncertní místnosti vynikajíkvalitní akustikou a současně díky tloušťce stěn se jednotlivá oddělení a učebny akusticky neruší. Škola je umístěna prakticky v centru Kyjova, avšak na klidném místě, mimo ruch města, který by tvůrčí úsilí rozptyloval. Jednotlivé učebny jsou postupně, jak to finanční prostředky dovolují, vybavovány informační technikou tak, aby učitelé i žáci měli možnost využít veškerých moderních možností, které technika nabízí. Díky přístupu na internet mají zejména učitelé neomezenou možnost přístupu ke zdroji informací tak, aby se jejich odbornost stále rozvíjela a mohli tak nabídnout svým svěřencům kvalitnější výuku ve všech směrech. Kontakt s podobnými školami v České republice, ale zejména v zahraničí, otevírá dětem nové možnosti v podobě výměnných pobytů, srovnávání úrovně, motivuje k rozvoji svého talentu, prohlubuje zájem o obor. V roce 2007 od 1.9. započala výuka na detašovaných pracovištích v Šardicích a v Ježově. V Šardicích tato výuka probíhá v rekonstruované staré budově školy za maximální podpory a spolupráce s představiteli obce. Dle požadavků na zkvalitnění výuky v této budově byly instalovány akustické panely. Na detašovaném pracovišti v Ježově probíhá výuka v učebně hudební výchovy na ZŠ. Zde jsou taktéž plněny všechny požadavky pro kvalitní výuku. Učitelé i žáci zde mají prostředí optimálně řešené k co nejproduktivnější tvůrčí práci. 4.

6 2. PŘEHLED O UČEBNÍCH PLÁNECH Při rozsahu vyučovacích hodin v jednotlivých oborech a předmětech se řídíme učebními plány, které byly schváleny MŠMT ČR pod č.j. 18,418/95 ze dne 26. června Přípravné studium výnosem MŠMT pod č.j /80-35 I. stupeň základního studia pod č.j /81-35 Kytara pod č.j /89 II. stupeň základního studia pod č.j /85-35 Rozsah vyučování v jednotlivých oborech, předmětech, dále ve stupních a ročnících určují učební plány schválené MŠMT ČR pod č.j. 18,418/95 ze dne 26. června Žáci přípravné hudební výchovy: Žáci I. stupně klavíru: 2 lekce týdně 1 lekce týdně, HN, čtyřruční hra, komorní hra Žáci smyčcového a dechového oddělení 1 lekce týdně, HN, soubor Žáci II. stupně Žáci přípravné taneční výchovy Žáci výtvarného oboru Žáci literárně-dramatického oboru 1 lekce týdně, soubor 2 lekce týdně 3 lekce týdně (od 1. ročníku) 99 lekcí za rok 2 lekce týdně (1. a 2. ročník) 3 lekce týdně (od 3. ročníku) 5.

7 3. PRACOVNÍCI ŠKOLY JMÉNO KVALIFIKACE PRAXE 1. Balejová Monika, Mgr. VŠMU 7 let 2. Čajka Jaroslav, Mgr. JAMU, klarinet nad 33 let 3. Černý Miloslav konzervatoř, flétna 28 let 4. Černý Leoš Konzervatoř Brno, housle 2 roky 5. Hašková Jitřenka konzervatoř, housle nad 33 let 6. Horáček Marek, BcA. JAMU, varhany 7 let 7. Kohoutek Roman konzervatoř, trumpeta 3 roky 8. Józsa Vladimír Konzervatoř Pardubice, studium kontrabas 1rok 9. Judasová Miluše vyučena, důchodkyně nad 33 let 10. Jurásková Renata konzervatoř, klavír 16 let 11. Kolacia Miroslav, MgA. Ostravská Univerzita- IPUS,konzervatoř 9 let 12. Kudela Mario konzervatoř, varhany, zpěv 14 let 13. Kudelová Irena konzervatoř, varhany 13 let 14. Lužová Hana OA Hodonín-administrativní pracovnice 15 let 15. Mikésková Eliška, Mgr. Ostravská univerzita, pedagogická fakulta, Hudební výchova, Občanská výchova 3 roky ZŠ 16. Měchurová Růžena základní, školnice-uklizečka nad 33 let 17. Meislová Věra, MgA. AMU, klavír 7 let 18. Pavlinec Petr, Mgr. PF, konzervatoř,cimbál 9 let 19. Petrů Petr konzervatoř, viola 28 let 20. Petrů Jiří konzervatoř Brno, studium JAMU 3 roky 21. Pimek Jiří konzervatoř, trumpeta 29 let 22. Procházka Miloslav konzervatoř, trumpeta 27 let 23. Pucharová Dagmar, Mgr. PF, výtvarný obor 25 let 24. Rašková Věra, Mgr. VŠMU Bratislava, flétna 21 let 25. Sáraz Jan, Ing. fakulta elektronech.; hud.kurz Roudnice 8 let 26. Součková Jolana Konzervatoř- Praha, balet 6 let 27. Strmísková Ingrid konzervatoř, zpěv 3 roky 28. Škrlová Lucie, Mgr. JAMU, dramat. umění 11 let 29. Pavlátová Gabriela Konzervatoř, zpěv 3 rok 30. Tyc Radovan Gymnázium, maturita st. zouška HV 10 let 31. Vašíček Petr Maturita, ped.minimum na JAMU, housle 21 let 32. Začal Vítězslav, Mgr. PF, učitelství ZŠ 14 let 33. Pospíšilová Barbora, Dis. Konzervatoř, klarinet 4 roky 34. Švestka Marek, MgA. Konzervatoř, kontrabas 3 roky 6.

8 VĚKOVÉ SLOŽENÍ VŠECH PŘEPOČTENÝCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (NE FYZICKÝCH) VĚK POČET do 35 let 9, let 7,35 nad 50 let 3 důchodci 3,1 celkem 23,42 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Počet zúčastněných Typ kurzu pracovníků Americké country- taneční obor 1 Tradiční amer. tance 1 Klavírní soboty-klavír 1 Flamengová kytara 1 LDO- kurs jak pracovat s recit. 1 P1 - P 3 VO stud. Na 2. stupni 1 Houslové soboty konzervatoř Brno 1 Manažer mediace umění univerzita Palackého 1 PERSONÁLNÍ ÚDAJE Počet zaměstnanců celkem 33 Počet pedagogů 30 Počet ostatních 3 Počet nově přijatých pedagogů 3 Počet přijatých absolventů 0 Počet pracovníků v důchodovém věku 3 Počet externích pracovníků 4 Rozvázání pracovního poměru z důvodu odchodu do penze 0 Další změny typické pro ZUŠ 7.

9 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Přijímací zkoušky do hudebního oboru každoročně probíhají po průzkumu hudebnosti žáků mateřských škol a prvních tříd základních škol. Dětem se představí hudební nástroje vyučující se ve škole, zahrají na ně žáci ZUŠ a děti z MŠ a ZŠ jsou poté individuelně zkoušeni z rytmických a sluchových dovedností (vyťukání rytmu, zazpívání tónů podle klavíru a zazpívání libovolné písničky). Rodiče nadaných žáků jsou s dětmi pozváni k zápisu. V případě, že mají zájem i o jiný obor (taneční nebo výtvarný), uvedou to při zápisu a jsou zařazeni do příslušného oboru. Tyto děti jsou pak zařazeny do PHV, PTV, PVV. Dle nástrojů jsou žáci od února rozděleni k jednotlivým učitelům do skupinek. Na konci školního roku absolvují postupové zkoušky do 1. ročníku studia na ZUŠ. Přijímací zkoušky do výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru, případně pro starší žáky se zájmem studovat v ZUŠ, probíhají přímo při zápisu na základě krátkých talentových zkoušek. 8.

10 5. ÚČAST A ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v návaznosti na vyhlášení programu Podpora soutěží a přehlídek ve školním roce 2009/2010, schválen PV pod č.j / , zveřejňuje MŠMT odbor 22, propozice soutěže hudebního oboru a soutěžní přehlídku literárně-dramatického oboru základních uměleckých škol. Soutěžními disciplínami v uvedeném roce jsou: 1a) Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů 1b) Komorní hra s převahou dechových nástrojů 2. Soutěž ve hře dechových orchestrů 3. Soutěž ve hře jazzových orchestrů 4. Literárně-dramatický obor (sólový projev, slovesný projev) ZUŠ Kyjov se zúčastnila těchto soutěží: ad 1b) Komorní hra s převahou dechových nástrojů: Miloslav Procházka: Žesťový kvintet se umístil na krajském kole národní soutěže na 1. místě /IV.kategorie/ Žesťový kvintet II.kategorie, taktéž 1. místo. Žesťové trio se umístilo na 1. místě /III.kategorie/ Miloslav Inocenc Černý Okresní soutěž ZUŠ v oboru komorní hry (Hodonín) Kvartet zobcových fléten II. 1. míst Kvartet zobcových fléten III. 1. místo s postupem Flétnový kvintet a klavinova IV. 1. místo s postupem do kraje Krajská soutěž ZUŠ v oboru komorní hry (Blansko) Kvartet zobcových fléten III. A. 3. místo Flétnový kvintet a klavinova IV. C Kvartet zobcových fléten I Kvartet zobcových fléten II Flétnový kvintet a klavinova ad 2) Soutěž ve hře dechových orchestrů Jiří Pimek Krajské kolo národní soutěže ZUŠ dechových orchestrů - Veselí nad Moravou 1. místo s postupem kategorie II.A 9.

11 Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ dechových orchestrů Diplom 2. místo v kategorii II.A Diplom za Zlaté pásmo v kategorii II.A Roman Kohoutek se konalo krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře dechových orchestrů ve Veselí nad Moravou. Mladá muzika Šardice 1.místo s postupem, kategorie 1.b. Ocenění sólisté za mimořádné sólové výkony: Trumpetisté Tomáš Marada, Jří Salajka, tenorista Ondřej Pavluš se konalo ústřední kolo národní soutěže ZUŠ ve hře dechových orchestrů v Letovicích. Mladá muzika Šardice získala 2. místo ve své kategorii a umístila se ve zlatém pásmu. Získala 23,2 bodů. Ocenění: cena publika a poroty, za mimořádné sólové výkony byli oceněni trumpetisté Tomáš Marada, Jiří Salajka, klarinetisté František Valihrach, Radek Holešinský, tenorista Ondřej Pavluš, který získal i cenu poroty i publika. ad 3) soutěž ve hře jazzových orchestrů Vítězslav Začal, Jíří Pimek, Miloslav Inocenc Černý Krajské kolo soutěže jazzových souborů Naše jazzové septeto "YoofJazz" se zúčastní soutěže v Mikulově. 2. místo Trubka Milan Daněček Flétna - Klára Bednaříková Kytara - Matěj Bednařík Klávesy - Petr Kotlařík Saxofon - Jindřich Patík Basová kytara - Žaneta Střížová Bicí - Jakub Robek ad 4) Literárně-dramatický obor (sólový projev, slovesný projev) Lucie Škrlová Soutež LDO probíhala na ZUŠ J.Kvapila v Brně. I když jsme se zúčastnily s plným nasazením, žádný diplom se nám nepodařilo získat, ale děvčata vše zvládala s chutí a odhodláním. Předvedla na jevišti vše, co v nich dřímá a sdělila své pocity prostřednictvím textů od světoznámých autorů literárních děl. Je to pro ně obohacující životní a umělecká zkušenost, neboť stát samotná na prknech jeviště, před porotou a mnoha diváky, není lehké. Proto tuto akci hodnotím, jako zdařilou a posilující. Výrazným nadáním je obdařen také Bořivoj Raiskub, který, nastudoval text od Arnošta Goldflama- Tatínek a strašlivé Brno, vystupovat s tímto textem na hudebním večírku ZUŠ Karolína Svobodová vystoupila na hud. večírku

12 Valentina Svobodová vystupovala na představení Tanečního oboru dne , které se konalo na Kulturním dome v Kyjově pro ZŠ z okolí a pro rodiče a veřejnost. Tímto sólovým výstupem na sebe kladně upozornila přednesem textu od Lewise Carolla Alenka v říši divů a za zrcadlem- Paželví povídka. 11.

13 6. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, VEŘEJNÁ ČINNOST Cimbálový soubor ZUŠ Kyjov (vedoucí Petr Petrů, Jiří Petrů, Vladimír Józsa) Akce 2. poloviny roku Pouť na tvrzi v Konicích CM velká Dožíňky Kyjov CM velká a malá Zahrada Mikulov CM velká a malá Konference Mendlovy univerzity Křtiny u Brna CM velká Radniční galerie DD Vřesovice CM malá Vinné slavnosti Uherské Hradiště CM velká Vetropack Moravia Glass Bukovanský mlýn CM velká Křest knihy J. Bednaříkové knihovna Kyjov CM malá let OA Hodonín CM velká i malá Centrum pro seniory Kyjov CM velká Výstava Fr. Kudláče Radniční galerie Kyjov CM malá Přehlídka cim. muzik J. Košuliče Mikulov CM velká i malá Vetropack Moravia Glass Bukovanský mlýn CM velká Akce roku Novoroční koncert Koryčany CM velká Novoroční koncert Kroměříž CM velká Vánoční koncert Napajedla CM velká Vánoční koncert Žlutava CM velká Vernisáž Vladimír Jež Galerie pod schody CM velká Dětský krojový ples Skoronice CM velká Vystoupení CM v MKS Kyjov CM velká i malá 12.

14 9. 2. Natáčení ČT pořad Folklorika ZUŠ Kyjov CM velká i malá Natáčení TV Noe Ostrava CM velká Vernisáž P. Polášek Čajovna Kyjov CM malá Koncert cimbalistů konzervatoře Brno a ZUŠ Kyjov Přehlídka CM Hluk CM malá DD Vřesovice představení pro děti CM malá Vystoupení Ratíškovice Náklo CM velká Mozartovy děti Brno CM velká 6.6. Přehlídka CM Dubňany CM velká i malá Dechový orchestr Kyjov (Dirigent Jiří Pimek) Dechový orchestr ZUŠ Kyjov byl založen v roce Po menších změnách v tomto složení orchestr působí do dnešní doby. Bohatý repertoir tvoří nejen skladby klasické dechovky, ale i moderní a taneční. Soubor vystupuje při různých kulturních a společenských událostech v Kyjově a okolí. Akce 2. poloviny roku ročník Mezinárodního folklórního festivalu 2009 Strážnice Bzenecké vinobraní 17. ročník Vánoční koledy a melodie u vánočního stromu Vřesovice Vánoční koncert dech. orchestru ve Vlkoši Vystoupení dechového orchestru v Labutech Akce roku Vystoupení dechového orchestru pro Centrum služeb pro seniory Kyjov Vystoupení dech. orchestru na předvolební kampani na náměstí v Kyjově 13.

15 Stavění máje - Kyjov Přehlídka dechových souborů ZUŠ za přítomnosti jihomoravského hejtmana - Bučovice Mezinárodní policejní mistrovství České republiky v jezdectví Brno 5.6. Akce v rámci festivalu zábavy Brno-město uprostřed Evropy Mozartovy děti 6.6. Festival mladých dechovek Mirka Pláteníka Velké Pavlovice Slavnostní otevření prvního veřejného koupacího biotopu na okrese Hodonín. Bohuslavice u Kyjova 22.6 Slavnostní večer MKS Kyjov. Vystoupila : Dechová muzika Kyjov, Mladá muzika Šardice,Žesťové trio, kvartet, kvintet Mistrovství ČR v silniční cyklistice ha Kyjov Strážnice 65. Mezinárodní folklorní festival 28. ročník festivalu Dětská Strážnice a odpoledne s dechovkou v amfiteátru Zámku. Zobcové oddělení (Miloš Inocenc Černý) Flétnový kvartet I. Vystoupení na Křesťanské akademii v MKS Vernisáž výstavy fotografií Františka Malíka: Ženské akty, MKS, Kvartet zobcových fléten II Vánoční koncert/ježov/ DK Kyjov Vystoupení Radnice Vystoupení Dechové oddělení (Miloslav Procházka) Slavnostní večer MKS Kyjov. Vystoupila : Dechová muzika Kyjov, Mladá muzika Šardice,Žesťové trio, kvartet, kvintet. 14.

16 Kytarové oddělení (Vít Začal) Vernisáž obrazů Moniky Wolfové Žáci kytarového oddělení vystoupili na vernisáži v galerii "Čajovna" na domě kultury v Kyjově Vernisáž v Galerii Doma Na této vernisáži více autorů se premiérově představilo nové hudební těleso naší školy, jazzové septeto "YoofJazz" Vernisáž obrazů a kreseb pedagogů SUPŠ Uherské Hradiště Na této vernisáži zahrály dvě žákyně našeho hudebního oboru:marie Kašná - flétna, Michaela Červínková - kytara Komorní orchestr města Kyjova a smíšený pěvecký sbor Carmina Vocum (umělecký vedoucí a dirigent Mario Kudela) Komorní orchestr vznikl v září 2004, jako doprovodné těleso pěveckého sboru Carmina Vocum Postupně se rozrostl a vypracoval na samostatný ansámbl s vlastním repertoirem. V září roku 2008 se hudebníků ujalo město Kyjov. Bylo založeno občanské sdružení a soubor přijal nový název Komorní orchestr města Kyjova. Pevné zázemí má stále u ZUŠ Kyjov, v jejíchž prostorách od svých počátků pravidelně zkouší. Orchestr nadále pokračuje ve spolupráci s pěveckým smíšeným sborem Carmina vocum. Vystoupení : Adventní a vánoční koncerty v místních chrámech Bučovice a Bohdalice Milotice 2.1. Kostelec 9.1. Kyjov Akce roku Divadlo Reduta Mozartův sál Tento koncert se uskutečnil v rámci Kruhu přátel opery a baletu Brno a navštívilo ho 400 posluchačů. 15.

17 20.2. Benefiční koncert - výtěžek byl věnován kyjovským seniorům Kostel ve Skoronicích 4.6. Koncert u fontány v Milotickém zámku Festival sborového zpěvu - Dačice Koncert duchovní hudby Kostel J. Křtitele Bzenec Akce 2. poloviny roku 2009 Kyjovský komorní orchestr (umělecký vedoucí Ing. Jan Sáraz) Koncert smíšeného pěveckého sboru ZVONY (Báč, Srbsko), kostel sv. Mikuláše ve Tvarožná u Brna Koncert smíšeného pěveckého sboru ZVONY (Báč, Srbsko), státní zámek Buchlovice Společný koncert KKO a Orchestru ZUŠ Valašské Meziříčí, kostel Církve Československé husitské, Kyjov Hudba v kraji Bohuslava Martinů, zámek Nové Hrady Prezentační koncert, Vyškov Adventní koncert Vlkoš Akce roku XV. Novoroční koncert Brankovice Novoroční koncert Hové Hvězdlice, domov důchodců Koncert ke Dni matek, Tvarožná u Brna Festivalový koncert, zámek Bučovice Festivalový koncert, sokolovna Šlapanice u Brna Festivalový koncert Stodoly, kostely, Lozice u Luže Dny slovenské kultury v Selenči 16.

18 Výtvarné oddělení ZUŠ Kyjov (Mgr. Dagmar Pucharová) Září 2009: Děti, dětem,výstava v Radniční galerii. Říjen 2009: Likvidace celostátní přehlídky prací Oči dokořán,šternberk. Prosinec 2009:Dokončení přípravy žáků na talentové zkoušky na střední odborné školy.připravováno 7 žáků, všichni přijati, většina i na více škol, takže si mohli vybírat. Leden 2010:Výstava VÝPLODY KYJOVSKÉ ZUŠKY II. -DEVÁŤÁCIv prostorách ZUŠ Kyjov. Březen 2010: Výstava BARVA v prostorách ZŠ Komenského Kyjov Červen 2010: Vernisáž výstavy DOLCE VITA, prostory ZUŠ. Společná akce žáků a rodičů. Taneční obor (Jolana Součková) Tradiční předvánoční vystoupení, které shlédlo asi 700 žáků a 350 rodičů Druhé tradiční vystoupení v Městském kulturním středisku Kyjov. Dechový orchestr detašované pracoviště Šardice (vedoucí Roman Kohoutek) Akce 2. poloviny roku Hornický den, Šardice Vánoční koncert, Ježov Vánoční koncert, Šardice Vánoční koncert, Krumpíř Akce roku Fašaňk, Šardice 17.

19 Koncert, Kyjov Mezinárodní festival, Tlum Německo Přehlídka dechových hudeb, Hulín let založení Mladé muziky, Šardice Maňasovy Sehradice Koncert, Kyjov Festival dechových hudeb, Ratíškovice Festival, Dřevohostice Akce 2. poloviny roku Adventní koncert v Šardicích Adventní koncert v Čejč Dřeva- klarinety, flétny (Barbora Pončíková) Vernisáž výstavy v ZŠ Šardice Vystoupení na Vánočním koncertě v Šardicích Akce roku Hudební podvečer v Šardicích Hudební podvečer v Šardicích Vernisáž výstavy v ZŠ Šardice Závěrečný koncert - Rezidence 18.

20 Zpěv (Gabriela Pavlátová) Akce 2. poloviny roku Adventní koncert v Šardicích Adventní koncert v Čejč Vernisáž výstavy v ZŠ Šardice Vystoupení na Vánočním koncertě v Šardicích Akce roku 2010 ( Účast Adély Karlíkové a Kristiána Ilčíka na finále folklórní soutěže- Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého Hudební podvečer ZUŠ Šardice Závěrečný koncert - Rezidence Šardice Učinkující v souborech : Zobcová flétna, klarinet (Mgr. Jaroslav Čajka) Flétnové soubory /viz.soutěže/ L.Spurná,Marie Bušinová Lidové soubory /cimbálky/ František Pleva, Petr Orság Dechový orchestr Ivo Cerman, Vojtěch Výstup, Jiří Slezák 19.

21 7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY UČITELŮ ZUŠ KYJOV Petrů Petr - ředitel školy - primáš cimbálové muziky Jury Petrů - hlavní organizátor Ústředního kola lidových nástrojů Kyjov Pimek Jiří - zástupce ředitele - dirigent dechového souboru ZUŠ Kyjov - člen jazzového seskupení Jazz Empriric spolu s p. uč. V. Začalem a M. Horáčkem Procházka Miloslav - dirigent, skladatel, autor mnoha notových publikací pro ZUŠ, autor školy na trubku Mladý Kavalír, člen dechového orchestru Vlado Kumpána. Kudela Mario Čajka Jaroslav - dirigent komorního orchestru ZUŠ Kyjov - sbormistr smíšeného pěveckého sboru Carmina vocum - zajišťuje a účinkuje při občanských obřadech svatby, pohřby - předseda pěvecké sekce Krajské umělecké rady - člen cimbálové muziky Moravia, sólista na klarinet a tarogato. Petrů Jiří Horáček Marek Černý Miloš Strmísková Ingrid Tyc Radovan Vašíček Petr - člen komorního orchestru ZUŠ Kyjov - cimbálová muzika Jury Petrů - Cimbál Classic - spolupráce - korepetitor DPS Modráčci - spoluúčinkuje s komorním orchestrem ZUŠ Kyjov a pěveckým sborem Carmina vocum - člen jazzového seskupení Jazz Empriric spolu s p. uč. V. Začalem a J. Pimkem - spoluúčinkuje s komorním orchestrem ZUŠ Kyjov - sólistka pěveckého sboru Carmina vocum - účast: Letní škola staré hudby ve Valticích (3. rokem) - Třebíčská rocková skupina Bagr - cimbálová muzika Moravia Žáčková Zuzana - členka komorního orchestru ZUŠ Kyjov - členka Hodonínského symfonického orchestru - zúčastňuje se vzdělávacího programu konzervatoř Brno pod vedením B. Kotmela a kurzu Manažer mediace umění na filozofické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci 20.

22 Kudelová Marta - členka pěveckého sboru Carmina vocum - zpravodajka ZUŠ pro Kyjovské noviny - konferování koncertů - tajemnice soutěží Škrlová Lucie - zúčastňuje se vzdělávacího programu Metodické centrum JAMU Brno (metodika klavírní hry) Začal Vítězslav Pavlinec Petr - člen hudebních uskupení: Empiric jazz; Návrat (country); Velká svačina, Začalovec rock - Horňácká cimbálová muzika M. Hrbáče spolupráce - CM Moravia spolupráce - Čechomor spolupráce - Komorní hra s Hiroshi Suito Pucharová Dagmar - člen Ústřední rady výtvarných oborů pro ZUŠ - publikování v knize: Řady a aspekty ve výtvarné výchově. - Věry V. Roeslové - účast na grantech Švestka Marek Rašková Věra Ing. Jan Sáraz - člen brněnské filharmonie - člen Městského divadla Brno - člen komorního orchestru Zuš Kyjov - členka Slovenského rozhlasu Bratislava - členka bratislavského dechového kvarteta - sbormistr chrámového sboru ve Tvarožné u Brna - člen odborné rady Národního informačního a poradenského střediska pro neprofesionální kulturu při Ministerstvu kultury ČR, odbor komorní a symfonická hudba - ředitel V. etapy Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles předseda Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles České republiky - člen prezidia České hudební rady - člen výboru Evropské federace orchestrů Kohoutek Roman - člen dech.hudby Žadovjáci - umělecký vedoucí Mladé muziky ze Šardic Pončíková Barbora - členkou dech.hudby Bojané Eliška Mikésková - členka cimbálové muziky Ženičky - členka tanečního souboru Kunovjan 21.

23 Ve školním roce 2009/2010 se učitelé zúčastnili klavírních sobot na Konzervatoři Kap.Jaroše Brno a přednášek na Metodickém centru JAMU Brno: Mgr. Monika Balejová, p.uč.irena Kudelová a to Interpretace děl W.A.Mozarta a L.van Beethovena (MgA. Jan Jiraský) Tance v klasické a romantické hudbě (prof.ivan Klánský) Mgr.Lucie Škrlová se zúčastnila klavírní soboty Chopinovský repertoár a děti (MgA Peter Topetzer) p.uč.irena Kudelová a Mgr Monika Balejová- kl.sobota dne : Problematika klavírní pedalizace (doc.daniel Burský) Charakteristický kus napříč dějinami klavírní hudby ( PhDr. Miloš Štědroň) Mgr. Lucie Škrlová sobota dne : Tance v barokní hudbě (doc Barbara Maria Willi) Připravujeme se na koncert(prof.alena Vlasáková) Po každé přednášce následoval tradiční koncertík.. Paní učitelka Renata Jurásková navštěvovala přednášky na Metodickém centru JAMU Brno - soboty v mezerách mezi přednáškami na Konzervatoři v Brně. 22.

24 8. ABSOLVENTSKÉ KONCERTY organizoval: J. Pimek Ve školním roce se konaly 6.5. a absolventské koncerty, na kterých vystoupilo celkem 40 žáků hud. oboru. Ve výtvarném oboru ukončilo studium 16 dětí, v pohybové výchově 1 žákyně. Absolventů ZUŠ Kyjov celkem proběhl absolventský koncert ne detašovaném pracovišti v Šardicích. 23.

25 9. ÚDAJE O PROSPĚCHU ŽÁKŮ Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Přípravný st. PHV I. stupeň PHV I.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Neprospělo II. stupeň I.ročník ročník ročník ročník Dospělí Hudební obor Taneční obor Lit. - dram.obor Výtvarný obor celkem Celkem s PHV 704 Absolventi

26 10. ŽÁCI PŘIJATÍ NA ŠKOLY S UMĚLECKOU PROFILACÍ Cílem a posláním naší školy je vychovávat žáky, kteří budou dále studovat na školách s uměleckou profilací. Naše škola poskytla za svoji existenci hudební vzdělání spoustě dětí. Pro mnohé z nich se hudba stala jejich profesí, existenčním zajištěním, zbývajícím obohatila život o další estetický rozměr a jsou z nich dnes vnímaví posluchači, kteří si muzicírují pro své soukromé potěšení. V letošním roce byli přijati tito žáci: VÝTVARNÝ OBOR: Bylo připraveno 7 žáků a všichni byli přijati, většina i na více škol, takže si mohli vybírat. Jsou to tedy budoucí grafici, malíři, multimediální umělci, počítačoví grafici a umělečtí řezbáři. Úspěšně se dostaly: Klára Fialová- Hodonín Irena Grmolcová- Hodonín Eliška Krůmalová- Hodonín Dominik Šváb- Hodonín Martin Kyjovský- Hodonín Filip Frodl- Strážnice Vašek Kolářík- učiliště-umělec. řezbář. Bylo připravováno 35 dětí a přijato 28. HUDEBNÍ OBOR: 25.

27 11. AKCE POŘÁDANÉ ZUŠ Koncerty hostů, učitelů, žáků, vernisáže a vystoupení TO Ve šk. roce 2009/2010 navštívilo ZUŠ Kyjov několik umělců nebo uměleckých těles na koncertech, které se těší veliké oblibě u kyjovského obecenstva. Klavírní recitál Sergueie Milsteina Program klavírního recitálu: P. I. Čajkovskij Roční doby M. P. Musorgskij Kartinky (Obrázky z výstavy) Serguei Milstein V pěti letech se začal učit hře na klavír, o rok později začal navštěvovat ústřední hudební školu v Moskvě a v r.1977 se zapsal do třídy svého otce Jakoba Milsteina na Konzervatoři P.I.Čajkovského. K jeho největším soutěžním úspěchům patří laureátské tituly z Mezinárodní soutěže Pražského jara (1988), International Vercelli Competition (1991) a první místo v International Musical Tournament (1997). Spolu s koncertní činností se věnuje také činnosti pedagogické a to jak ve Francii, kde žije, tak na mistovských kurzech v evropských zemích. V letech působil jako hostující profesor v Japonsku, nyní je profesorem na konzervatoři v Ženevě. Vladan Kočí violoncello a Hana Forsterová klavír Připravili si hudební recitál ze skladeb R.Schumanna, F.Schuberta, H.Poulenc, Piazzolla. Předvánoční koncert Wihanova kvarteta ve složení : Čepický Leoš housle Schulmeister Jan - housle Žigmund Jiří viola Kaspřík Aleš violoncello Na programu byly skladby F.Schuberta, F.M.Bartholdy a A.Dvořáka. Učitelský koncert Ředitelství ZUŠ Kyjov pozvalo rodiče a žáky do koncertního sálu na koncert učitelů. Učitelské koncerty jsou důležité pro prohloubení spolupráce školy a rodičů. ZUŠ Kyjov míří na Broadway Žáci pěveckého oddělení ZUŠ Kyjov vedeni pedagogy Hanou Bobálovou a Mariem Kudelou koncert muzikálových melodií. Zazněly ukázky z českých i světových muzikálů např.: Noc na karlštejně, Dracula, Monte CHristo, West side story, My fair lady, Divotvorný hrnec. Na podzim si žáci připravují písničky z pohádek a večerníčků. Koncert Martina Schulmeisterová klavír, Jan Schulmeister housle, Kamil Žvak violoncello Tito umělci sklidili veliký potlesk za tři klavírní tria skladatelů J.Haydna, R.Schumanna a J.Brahmse. Koncert cimbalistů Na tomto koncertě vystoupili žáci Konzervatoře Brno ze třídy prof. Dalibora Štrunce a žáků ZUŠ Kyjov ze třídy Petra Pavlince. 26.

28 Barbora Varmužová Bývalá žačka ZUŠ Kyjov, nyní studentka Konzervatoře v Kroměříži. Zahrála skladby z J.S.Bacha, J.Haydna, L.van Beethovena, F.Chopina a F.M.Bartholdyho. Čepický Leoš a Forsterová Hana kteří se obecenstvu představili komorním recitálem ze skladeb W.A.Mozarta, F.M Bartholdyho a R.Schumanna. Hudební večírky žáků školy: Paní učitelka Irena Kudelová organizuje hudební besídky, na kterých vystupují žáci z celého hudebního oboru. Hrají přednesové skladby, které mají právě nacvičené a byla by škoda někomu je nepředvést. Děti si přijdou poslechnout rodiče, prarodiče, kamarádi. Je to pokaždé velmi příjemně strávené odpoledne. Hudební večírky 2009/ LDO LDO Tato vystoupení se stala pěknou tradicí. Rodiče přicházejí častěji do školy a tím se prohlubuje spolupráce rodičů, učitelů a žáků ZUŠ. (ukázka programu jednoho z hudebních večírků viz níže) 27.

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ 1940-2005 Kde nás najdete? Základní umělecká škola Jaroměř, okres Náchod Na Obci 142 551 01 Jaroměř Tel.: 491 812 356 Fax: 491 815 040 E-mail: zus.jaromer@quick.cz www.zus-jaromer.cz ředitel školy: Mgr.

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy.

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. 1961-2011 Jan Ježek, 6 let 2011 www.zusdobruska.cz Úvod Váţené dámy, váţení pánové, absolventi, současní ţáci, naše škola slaví v roce 2011 jiţ 50 let od svého

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název subjektu: Sídlo: Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 763 61 Napajedla Identifikační číslo: 70286736

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed spustila preventivní projekt Bezpečný střed městská část osobnost měsíce Jaromír Hnilička,

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed spustila preventivní projekt Bezpečný střed městská část osobnost měsíce Jaromír Hnilička, Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2012 Ročník XXI městská část zpravodaj osobnost měsíce V minulém čísle jsme na tomto místě připomenuli několik významných brněnských hudebníků, kteří se

Více

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde 2 Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde uskutečnil Kroměřížský majáles, jehož hlavním tahounem se stala

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ 00559130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další

Více