ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012"

Transkript

1 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Nové Hvězdlice 200, Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice Mgr. Pavel Ševela ředitel 1

2 Tato zpráva o činnosti hodnotí průběh roku 2012 v zařízení Domov Hvězda, příspěvková organizace. Naše úsilí bylo zaměřeno především na zkvalitnění služby, kterou naše organizace poskytuje a dále též na další zlepšování a zvyšování komfortu prostředí, ve kterém naši obyvatelé žijí. I.Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I 1. Management Domov Hvězda, p.o., je příspěvkovou organizací zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Adresa: Domov Hvězda, p. o., Nové Hvězdlice 200, Bohdalice IČO , Telefon: Fax : Web: Zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytuje Domov Hvězda dvě sociální služby: 1. Domov pro seniory (dle 49 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivační péči pro seniory. Naším posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří vyžadují pravidelnou sociální a ošetřovatelskou péči jejich soběstačnost je snížena zejména věkem (nad 65 let) a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb. 2. Domov se zvláštním režimem (dle 50 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou a aktivační péči osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám trpícím některým z typů demencí. Našim posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Každému zájemci umožňujeme život v kolektivu a odstranění pocitu samoty, a to formou individuálních služeb, které poskytujeme v souladu s dohodou uzavřenou s uživatelem. Cílovou skupinu tvoří osoby, jejichž věková hranice přesáhla 65 let, se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o osoby, které pobírají plný invalidní nebo starobní důchod. Vedoucí pracovníci Domova Hvězda: Ředitel: Mgr. Pavel Ševela Vrchní sestra: Dana Posoldová Staniční setra: Jana Janalíková, Lenka Silnicová Ekonomka: Alena Ochotná Provozní: Bc. Petr Dulanský Vedoucí stravování: Hana Hladká Organizační schéma je přílohou této zprávy o činnosti příspěvkové organizace. 2

3 Po realizovaném loňském zateplení budovy Pavilon jsme zavedli energetický management ke snížení energetické náročnosti objektů našeho zařízení, spočívající především v nastavení podmínek pro optimální postup při regulaci topení v topné sezóně. Zaměstnanci i uživatelé jsou opakovaně seznamováni se správným požíváním termostatických hlavic radiátorů a správným způsobem větrání. Sledujeme teplotu prostředí v našich objektech a také pravidelně zaznamenáváme spotřebu energií. V druhé polovině roku probíhaly plánované rekonstrukce hygienického zázemí v II. a III. nadzemním patře budovy Pavilon a rekonstrukce příjezdové komunikace. Obě tyto akce byly financovány Jihomoravským krajem. Zrekonstruované hygienické zázemí bylo předáno k užívání v polovině prosince 2012, příjezdová cesta vzhledem k nepřízni počasí nemohla být do konce roku předána ve finálním stavu. Poslední vrstva asfaltu by měla být v souvislosti s vývojem počasí položena v březnu Nicméně opravenou komunikaci je možno využívat již nyní. Obě tyto akce přispěly ke zlepšení prostředí našeho domova a obzvláště rekonstruované hygienické zázemí zvýšilo komfort života obyvatel našeho zařízení. Na podzim roku 2012 byla vyhlášena výzva č. 42 OPŽP - Operační program Životní prostředí, osa Podpora regenerace urbanizované krajiny. V požadovaném termínu jsme podali žádost o poskytnutí podpory na akci Revitalizace zámeckého parku Domova Hvězda, p.o. Nyní čekáme na rozhodnutí ohledně naší žádosti. Pokud budeme úspěšní, začneme s revitalizací našeho parku v průběhu roku Celkové plánované náklady na tento projet činí ,-Kč. Poskytnutá dotace z OPŽP činí 75% nákladů. Začátkem roku 2012 jsme převzaly od VHP Ivanovice na Hané čistírnu odpadních vod do své péče. V souladu s platnou legislativou jsme oslovili firmu INSTA Prostějov, která nám ze zákona dělá garanta provozu. V tomto roce bylo vodoprávním úřadem ve Vyškově vydáno další povolení k provozování ČOV na dobu pěti let, za dodržení všech platných nařízení. V jarních měsících bylo provedeno odvodnění kalů a nové nastartování biologických procesů pro činnost ČOV. Naše organizace se i v uplynulém roce aktivně zapojila do projektu Zajištění gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory (GOS). Odborné přednášky byly podporou zvláště pro pracovníky v přímé péči. Některé ze seminářů probíhaly přímo v našem zařízení. Stejně jako v předchozích letech pokračovala dobrá spolupráce s Městysem Hvězdlice. V oblasti kultury se především jednalo o krojované hody, jejichž část tradičně probíhá v prostorách Domova Hvězda. Letošní hody byly spojeny s oslavou 750. výročí od založení městyse Hvězdlice. Oslav se zúčastnili mnozí rodáci. Za Jihomoravský kraj byl přítomen první náměstek hejtmana Ing. Stanislav Juránek. Při této příležitosti také v našem zařízení proběhl den otevřených dveří, který se setkal s velmi kladným hodnocením účastníků. V oblasti sociálních služeb poskytujeme vaření pro seniory městyse. V listopadu jsme prezentovali služby, které nabízí náš domov na Dni sociálních služeb ve Vyškově a v prosinci jsme představili výrobky obyvatel Domova Hvězda, p.o. na vánočních trzích v Uhřicích. V roce 2012 jsme získali od sponzorů peněžité i nepeněžité dary v hodnotě ,- Kč Rád bych při této příležitosti vyjádřil poděkování zaměstnancům, že se i přes nelehké podmínky při probíhajících rekonstrukcích přístupové cesty a v budově Pavilonu snažili prohlubovat odborné vzdělání a tak naplňovat své poslání a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. 3

4 I. 2. Sociální a výchovná péče Uživatelé Kapacita našeho zařízení pro rok 2012 byla stanovena na 106 lůžek. Domov Hvězda poskytuje dvě služby: 29 lůžek je určeno uživatelům Domova pro seniory, 77 lůžek je určeno uživatelům Domova se zvláštním režimem. Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Kapacita k Obložnost v roce 2012 v % 97,84% 99,85% Počet nástupů k pobytu v roce Počet ukončení pobytu v roce z toho: přemístění / úmrtí 1 /11 2 /16 Počet klientů k z toho: let let nad 85 let 9 21 Průměrný věk klientů 77,2 75,9 Aktuální stav žádosti Evidence odmítnutých žádostí Úroveň ubytování Počet pokojů: domov pro seniory - 11 domov se zvl. režimem - 34 celkem 45 Klienti jsou ubytování v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích dle zdravotního stavu. Standardní vybavení pokoje: polohovací lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl, židle, stropní a noční světlo. Všechna lůžka mají antidekubitní matrace. Veškeré lůžkoviny jsou pratelné na 95 C. Imobilní klienti mají k dispozici noční stolky vybavené jídelní deskou a WC křesla. Většina pokojů převážně méně pohyblivých klientů je pro zpříjemnění volného času vybavena televizními přijímači. Mobilní klienti mohou navštěvovat místnosti denních pobytů, které jsou uzpůsobeny pro přijímání návštěv, sledování televizních programů na plazmových televizorech a ke společenským hrám. Tyto místnosti jsou klientům přístupné po celý den. Klienti mohou nakupovat v kantýně a od prodejců, kteří pravidelně přijíždějí do areálu Domova Hvězda, méně pohyblivým klientům obstará nákupy dle jejich přání klíčový pracovník. Na všech odděleních jsou přenosné telefony, které je možno přinést imobilním klientům přímo do lůžka. Každou středu přijíždí do Domova kadeřnice, která poskytuje podle přání klientů holičské a kadeřnické služby. Klienti mohou přijímat návštěvy denně od 10 hodin do 17.30, mimo tyto hodiny je možné návštěvu dohodnout se službukonající sestrou. Klienti přijímají návštěvy v místnostech a prostorách k tomu určených (společenské místnosti, ústavní park). Na pokojích přijímají návštěvy pouze klienti upoutaní na lůžko, u chodících klientů je to možné pouze se souhlasem spolubydlících. 4

5 Úhrada za pobyt a služby spojené s pobytem: Na základě Rozhodnutí ředitele č. 5/2011 ze dne s účinností od byla změněna úhrada za stravu o 5,- Kč více / den tj. u standardní stravy ze 117 na 122 Kč a u diabetické stravy ze 135 na 140 Kč. Stravování klientů V Domově Hvězda, p.o. je strava uživatelům sociálních služeb poskytována celodenně v rozsahu tří hlavních a dvou, ( u dia-strávníků tří-) vedlejších jídel. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Strava je podávána v jídelnách domova. Uživatelům, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje odebírání stravy v prostorách jídelny, je strava podávána na pokojích, popř. u lůžka. Pitný režim je zabezpečen po celý den nápoji umístěnými na jednotlivých odděleních. Kapacita kuchyně je obědů. Výživa má v každém věku určitá specifika. Nejinak je tomu u seniorů. Nutriční potřeby se liší od potřeb ostatních. V našem zařízení dbáme na to, aby strava byla energeticky i biologicky plnohodnotná, měla všechny základní složky výživy (sacharidy, bílkoviny, tuky, vitamíny, minerály, stopové prvky a vlákninu). Nutriční terapeutka pravidelně konzultuje jídelní lístky s vedoucí stravování, stravovací komisí a výborem obyvatel. V rámci zkvalitnění služeb a rozšíření nabídky máme výběr ze dvou jídel. Racionální a dietní strava Strava % Náklady na potraviny Režijní náklady 60% Celkem Snídaně 15% 12,50 Kč 6,90 Kč 19,40 Kč Přesnídávka 10% 8,50 Kč 4,60 Kč 13,10 Kč Oběd 35% 24,50 Kč 14,70 Kč 39,20 Kč Svačina 10% 8,50 Kč 4,60 Kč 13,10 Kč Večeře 30% 24,00 Kč 13,20 Kč 37,20 Kč Celkem 78,00 Kč 44,00 Kč 122,00 Kč Diabetická strava Strava % Náklady na potraviny Režijní náklady 60% Celkem Snídaně 14% 13,30 Kč 7,50 Kč 20,80 Kč Přesnídávka 9% 8,60 Kč 4,70 Kč 13,30 Kč Oběd 32 % 25,90 Kč 15,60 Kč 41,50 Kč Svačina 9% 8,60 Kč 4,70 Kč 13,30 Kč Večeře 27% 24,00 Kč 13,80 Kč 37,80 Kč II. večeře 9% 8,60 Kč 4,70 Kč 13,30 Kč Celkem 89,00 Kč 51,00 Kč 140,00 Kč 5

6 V roce 2012 bylo odebráno jídel, z toho: Celkem odebráno Měsíční průměr Racionální a dietní strava Diabetická strava Zaměstnanci snídaně oběd večeře snídaně oběd večeře II.večeře oběd Za stravu bylo v roce 2012 vydáno celkem ,37 Kč. Průměrné měsíční výdaje činí ,86 Kč. Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Podle zájmů a schopností se naši uživatelé zapojují do zájmových činností. Z naší dílny vychází výrobky, které zdobí společné prostory, nástěnky a pokoje uživatelů a jsou využívány k prezentaci našeho zařízení. Každodenní činnost je zaměřena především na aktivizaci našich uživatelů. Zábavnou formou se snažíme zpříjemnit uživatelům volný čas. K oblíbeným činnostem patří různé společenské hry, společná posezení s reprodukovanou i živou hudbou a malým občerstvením, kulturní vystoupení, soutěže v šipkách, v hodu na cíl nebo shazování plechovek. Naše ženy si oblíbily kroužek vaření a výtvarnou dílnu, rády se společně sejdou, popovídají si a zavzpomínají. Využití volného času Pestrý, zajímavý a zábavný program se snažíme zajistit pro všechny naše uživatele. Každému jednotlivci ponecháváme možnost výběru. Měsíční plány jsou pravidelně zpracovávány a zveřejňovány na nástěnkách a internetových stránkách zařízení. Prostřednictvím klíčových pracovníků jsou uživatelé podrobněji seznamováni s připravovanými akcemi. Dvakrát v měsíci mohou naši uživatelé navštívit Křesťanské společenství. Jednou měsíčně slouží kněží z okolních farnost mši svatou a navštěvují ležící uživatele, kteří se obřadu nemohou zúčastnit. Pravidelně měsíčně se opakují některé aktivity, které mají již svoji tradici a své příznivce. Muzikoterapie i taneční terapie /cvičení při hudbě, tanec a zpěv/ prověří naši kondici a přispívá k dobrým vztahům v kolektivu, procvičování paměti osvěží zapomenuté a nabídne něco nového, pravidelné čtení pobaví a zprostředkuje informace z běžného života. Uživatelé, kteří si krátí volné chvíle četbou knih, mají možnost si je půjčit v naší malé knihovně. V letošním roce byla doplněna o řadu zajímavých titulů od příbuzných, přátel a z knihovny Bučovice. V lednu u nás vystoupil komorní orchestr z Kyjova a nabídl nám ukázky vážné hudby v podání mladých umělců. Koncem měsíce jsme se sešli a zazpívali si za doprovodu harmoniky, sladké občerstvení potěšilo každého. Ani zimní počasí nás neodradilo od sportování. Zahráli jsme si šipky, kuželky a jiné zábavné hry. V únoru probíhá již tradičně v obci ostatkové veselí. Průvod masek zavítal i k nám. Někteří naši nejmladší uživatelé si šli večer zatančit a pobavit se na obecní ostatkovou zábavu. Valentýnská kavárnička proběhla při reprodukované hudbě a domácí moučník všem chutnal. V březnu jsme zábavnou formou seznamovali uživatele s cenami základních potravin a tím jsme se snažili jim přiblížit současnou cenovou realitu. V dubnu jsme se zaměřili na velikonoční svátky a jarní výzdobu. Odpolední posezení při reprodukované hudbě proběhlo jako vždy v dobré náladě. V květnu již několik let po sobě pořádáme májovou veselici spojenou s oslavou Dne matek. Za přispění zaměstnanců a přátel se nám opět podařilo zorganizovat příjemné odpoledne. O hudební doprovod se postarali manželé Šprtovi. 6

7 Teplé červnové počasí nám umožnilo opékání špekáčků pod ořechem v našem parku, dobrou náladu navodil svým vystoupení pan Verner. V červenci proběhly v obci krojované hody, spojené se sjezdem rodáků u příležitosti 750 let od první zmínky o obci Hvězdlice a Dnem otevřených dveří. Průvod stárků zavítal mezi nás a příjemně nám zpestřil sobotní odpoledne. Poprvé jsme obohatili program o taneční vystoupení seniorů, na které jsme se průběžně připravovali v rámci taneční terapie. V srpnu jsme zařadili do našeho programu další novinku Zábavný park, kde jsme si vtipnou formu procvičili své dovednosti a vědomosti. Úkoly nebyly náročné, protože je běžně procvičujeme v rámci našich aktivit. S pomocí všech zaměstnanců se tato organizačně náročná akce vydařila. V září jsme se opět věnovali tanci. Pod vedením tanečního mistra pana Velety se uskutečnilo taneční odpoledne, na které byli přizváni bývalí zaměstnanci našeho zařízení a děti ZŚ Brankovice. Všichni společně jsme se dobře bavili. V říjnu se nám podařilo zajistit velmi bohatý společenský program. 1. října Den seniorů /reprodukovaná hudba, tanec a mlsání/, 5. října Dýňobraní / dlabání a zdobení dýní ve spolupráci se ZŚ Brankovice/, 10. října Mše svatá v místním kostele, 11. října lamoterapie /zvířecí mazlíčci v našem parku/, 24. října Slavíček /kulturní vystoupení našich uživatelů za doprovodu pana učitele Louckého/. V listopadu jsme se opět sesli, poseděli jsme při kávě a zákusku. Poslední příjemné podzimní dny jsme využili k úklidu našeho parku. V prosinci bývá u nás již tradičně nejbohatší kulturní a společenský život. Začínáme mikulášskou nadílkou. Mikuláš se svým doprovodem navštíví každého uživatele, pohovoří s ním a předá mu malý dáreček. Celý prosinec prožíváme v duchu přicházejících vánočních svátků, pečeme cukroví, zpíváme koledy, zdobíme společné prostory a pokoje. Také besídky a představení s vánoční tématikou mají navodit příjemnou a klidnou pohodu / duo Verner Bouda, žáci ZŚ Brankovice pohádka o Popelce, vánoční písně a zvyky/. Volnočasové aktivity mají mnoho dalších podob, nelze je všechny vyjmenovat, ale mají společný cíl. Je naší snahou a zájmem najít pro každého jednotlivce tu činnost, která ho zajímá a která vyplní, alespoň částečně, jeho volný čas. I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče, vykazování výkonů za zdravotnickou péči Během roku 2012 ústavní lékařka vykonala 113 návštěv při nichž provedla vyšetření (během jedné návštěvy je ošetřeno přibližně 18 pacientů). Lékařka je smluvním lékařem pojišťoven, u nichž jsou zaregistrováni naši klienti, ordinuje 2x týdně střídavě na obou budovách (úterý: ; čtvrtek ); v případě potřeby dojíždí ke klientům ve všední den v rámci své návštěvní činnosti. Předpis receptů pravidelných léků se provádí jednou za dva měsíce, mimořádně ordinované léky se předepisují a odebírají průběžně. Výkony ordinované lékařkou na poukazu ORP jsou prováděny zdravotními sestrami dle ordinace lékařky. Vykazování výkonů za zdravotní péči na jednotlivé pojišťovny podle jednotlivých kódů je uvedeno v příloze č.1 Poukazy na inkontinentní pomůcky jsou předepisovány ve dvouměsíčních intervalech. Na obou odděleních je 89 inkontinentních klientů z toho 87 třetím stupněm, 1 druhým stupněm a jeden prvním stupněm. V době víkendů a nočního provozu je v případě potřeby lékařská péče zajišťována RZP Vyškov. Jednou měsíčně dojíždí do Domova lékař psychiatr (262 vyšetření), který v průměru vyšetří klientů, jeho další ordinace jsou v případě nutnosti prováděny v soukromé ordinaci ve Vyškově. 7

8 Za klienty přijíždějí po předchozí telefonické domluvě neurolog (27vyšetření), diabetolog (66vyšetření). Takto poskytovaná odborná lékařská péče je pro naše klienty velkým přínosem, protože je zbavuje obtížného a zdlouhavého cestování. Zubní ošetření byla prováděna u zubní lékařky v Kozlanech (22 ošetření). Výskyt dekubitů, prevence Velká pozornost je věnována péči o kůži, která je udržována čistá a suchá, a tak zamezujeme vzniku dekubitů. K tomu přispívá i používání pomůcek pro inkontinentní pacienty, polohování, používání ochranných krémů a sprejů, antidekubitních matrací a podložek v kombinaci s čistým a upraveným lůžkem. Inkontinentní pomůcky jsou klientům pravidelně vyměňovány třikrát denně a v případě potřeby ihned. V neposlední řadě je nezbytné i dostatečné zavodňování. V průběhu roku byly evidovány dekubity u 6 klientů, polovina u klientů v terminálním stavu. U jednoho klienta došlo k zhojení defektu. K byli v našem zařízení ošetřováni dva klienti s dekubity. Rehabilitace Ošetřovatelská rehabilitace je prováděna na základě požadavku praktické lékařky,doporučení odborných lékařů nebo aktuálních požadavků klientů. Provádí ji zdravotní sestry, pracovnice v přímé obslužné péči a pracovnice pověřené aktivizací. Individuální rehabilitace spočívá ve cvičení na lůžku na pokoji uživatelů, nácvik sedu, stoje, chůze a sebeobsluhy. Procvičování jemné motoriky, paměti a vlastně i sebeobsluhy je obsaženo ve všech našich aktivitách, které jsou k tomuto směřovány. Paměť uživatelů bystříme nejen tímto způsobem, ale i používáním různých kvízů, doplňovaček a při společenských hrách. Velmi oblíbené je skupinové cvičení při hudbě, kterého se pravidelně zúčastňuje asi jedna třetina uživatelů. Záznamy jsou evidovány u jednotlivých uživatelů v programu Cygnus. I.4. Provozní činnost Ostrahu objektu nám zabezpečuje Agentura Cézarová Vlasta, Drysice v počtu 3 zaměstnanců. Tuto službu zajišťujeme dodavatelsky. Údržba. Údržba je stabilně obsazena 2 zaměstnanci, kteří mají ve své pracovní náplni veškerou údržbu areálu Domova Hvězda. Jedná se o drobné opravy elektro, vodoinstalace, stavební a jiné drobné opravy na jednotlivých odděleních. Mimo to se starají o venkovní prostory areálu. V jarních a letních měsících se jedná o sečení trávy, údržby parku, průklest náletových dřevin. Mimo těchto prací se starají o bezproblémový chod čističky odpadních vod. V zimních měsících drží pravidelnou víkendovou pohotovost, pro údržbu komunikací v areálu Domova, a zabezpečení volného vjezdu sanitních vozů. Prádelna. V současnosti na tomto oddělení pracují 4 zaměstnanci, z toho 1 zaměstnanec na poloviční pracovní úvazek. Za rok 2012 bylo v prádelně Domova Hvězda zpracováno celkem kilogramů prádla. Z toho kg podložek a plen, kg prádla zaměstnanců, kg osobního prádla uživatelů služby a kg prádla ložního, což je průměrně 161 kilogramů denně. V prádelně se zpracovává veškeré prádlo zařízení. Mimo osobního ošacení uživatelů služby, se pere pracovní ošacení pracovníků ze všech oddělení a technického personálu. Prádelna zpracovává také ložní prádlo, záclony, ubrusy a přehozy. Sklad MTZ, společně se skladem potravin. Zabezpečuje objednávku a distribuci čistících a úklidových prostředků, včetně materiálně technického zabezpečení provozu Domova Hvězda. 8

9 II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2012 kategorie počet zaměstnanců k změna počtu zaměstnanců evidenční počet zaměstnanců přírůstky úbytky k ředitel 1 1 ekonomka 1 1 mzdový účetní, personalista 1 1 účetní 1 1 administrativní pracovník,účetní 1 1 ostatní 0 THP celkem všeobecná sestra 12,5 12,5 zdravotnický asistent (praktická sestra) 0 nutriční terapeut 1 1 fyzioterapeut 0 ergoterapeut masér 0 ošetřovatel 0 sanitář 0 zdravotničtí pracovníci celkem 13, ,5 vychovatel 0 pedagogičtí pracovníci celkem pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost pracovník v sociálních službách (aktivizační, pomocné výchovné činnosti) pracovník v sociálních službách - osobní asistence pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost sociální pracovník 2 2 pracovníci sociální péče celkem kuchař 3 3 pomocný kuchař 4 4 provozář 1 1 pradlena 3,5 3,5 pracovnice výdejny stravy 3 3 uklizečka 7 7 údržbář - řidič 1 1 údržbář 1 1 skladník 1 1 vrátný 0 provozní zaměstnanci celkem 24, ,5 CELKEM zaměstnanci

10 zdravotničtí zaměstnanci pracovníci v sociálních službách Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období struktura zaměstnanců průměrná platová třída průměrný stupeň průměrný plat A. služby sociální PSS - obslužná péče PSS - pomocná výchovná, aktivizační činnost PSS - osobní asistence PSS - pečovatelská činnost sociální pracovník 9 5, B. služby pedagogické vychovatelé C. služby zdravotnické sanitáři maséři ošetřovatelé zdravotničtí asistenti všeobecné sestry 10 8, nutriční terapeuti fyzioterapeuti ergoterapeuté D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 8,8 8, zaměstnanci převážně manuálně pracující 3,1 10, PRŮMĚR celkem 5,6 9,

11 Pracovní úrazy V roce 2012 se nestal žádný pracovní úraz. Pracovní neschopnost funkce dny prac. neschopnosti % nemocnosti prac.v soc. službách přímá obsluž.péče 466 4,56 zdravotní sestry 199 4,36 pradleny 31 2,82 stravovací provoz 264 6,56 údržba 19 2,60 pomocnice na odděl. 58 2,64 ekonomický úsek 25 1, celkem ,82 Počet dnů pracovních neschopností, za které jsou vypláceny náhrady z rozpočtu p. o., byl v roce 2012 celkem 372. Rozbor zvláštních příplatků 8 zvláštní příplatek - skupina I odst. 1-(práce vykonávaná střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu) zdravotní sestra v nepřetržitém provozu, pracovníci v sociálních službách v nepřetržitém provozu 400,-Kč 8 zvláštní příplatek skupina II Odst. 4 (soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče osobám ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální služeb) zdravotní sestra na oddělení, pracovníci v sociálních službách (přímá obslužná péče) 600,- Kč Příplatky za vedení jsou poskytovány dle 124 Zákoníku práce a jsou stanoveny vnitřním platovým předpisem viz. příloha č.8. Práce přesčas Práce přesčas nebyla nařízena. Vzdělávání pracovníků Na základě požadavků jednotlivých pracovníků v přímé péči byl vedoucími pracovníky stanoven plán vzdělávání pro rok V rámci vzdělávání dlouhodobě spolupracujeme se vzdělávací agenturou CURATIO a tato spolupráce trvá i nadále. Každá pracovnice v přímé péči si ze vzdělávacího plánu organizace tvoří vlastní vzdělávací plán s přihlédnutím k požadavkům zákona 108/2006 Sb. v platném znění, přitom volí jednu z uvedených možností: 8 hod. akreditované akce + 8 hod. stáž + 8 hod. školicí akce nebo 16 hod. akreditované akce + 8 hod. školicí akce 11

12 Vzdělávací akce agentura CURATIO Název akce Počet účastníků Akreditace MPSV Gerontopsychiatrická péče 30 ano ano Péče o imobilní klienty 30 ano ano Akreditace ČAS Základy rehabilitační péče v soci.lníchslužbách Komunikace s problémovými typy klientů 24 ano ano 24 ne ano Revize smlouvy s uživatelem 7 ne ne Hodnocení pracovníků 7 ne ne Další možnost vzdělávání měli naši zaměstnanci díky zapojení našeho zařízení do projektu Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče. Seminářů pořádaných jak přímo v našem zařízení, tak i seminářů a akcích pořádaných touto organizací jinde naši zaměstnanci využili. Vzdělávací akce pořádané pod hlavičkou GOS Název akce Počet účastníků Akreditace MPSV Akreditace ČAS Certifikovaný specialista pro 1 ano ne oblast práce s lidmi s demencí Specialista pro oblast komunikace s lidmi postiženými syndromem demence 2 ano ne Taneční terapie 2x 11 ano ne Demence a detekce bolesti (Domov pro seniory Zastávka oblastní seminář, Demence a detekce bolesti seminář a konzultace přímo v zařízení Paliativní péče (prožitkový seminář, konzultace v zařízení) Paliativní péče - kauzuistický seminář ELNEC kurz ošetřovatelství v závěru života Kauzuistický seminář individuální plánování 7 ano ano 21 ano ano 16 ne ne 15 ne ne 2 ano ano 17 ne ne 12

13 Odborné stáže našich pracovníků probíhali v Centru služeb pro seniory v Kyjově. Zúčastnily se jich 3 pracovnice našeho zařízení. Během roku se uskutečnilo šest ústavních seminářů pro zdravotnický personál a pracovníky v přímé obslužné péči. Součástí seminářů jsou zdravotnická témata, individuální plánování, informace ze seminářů konaných mimo naše zařízení, provozní záležitosti. Individuálně se sestry a pracovníci v sociálních službách účastní vzdělávacích akcí dle svého zájmu a časových možností (Konference Zákoník práce přináší významné změny do praxe od roku 2012, Sociální péče,, Koncept dlouhodobé péče o seniory, Rehabilitační ošetřovatelství I geriatrická fyzioterapie a Alternativní metody komunikace. Získané kredity využívají v rámci celoživotního vzdělávání k registraci dle zákona 96/2004 Sb. v platném znění pro práci bez odborného dohledu Všechny naše všeobecné sestry jsou registrované a mohou vykonávat svou práci bez odborného dohledu. Nutriční terapeutka se zúčastnila týdenního kurzu na NCONZO s názvem,,metody stanovování nutričních potřeb u pacientů v těžkých stavech. Sociální pracovníci se kromě vzdělávacích akcí v zařízení zúčastnili individuálně semináře,,komunitní plánování a,, Úvod do problematiky sociální práce a kompetencí sociálních pracovníků. Všichni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci z našeho zařízení splnili 24 hodin vzdělávání za kalendářní rok, kterým si obnovili, upevnili a doplnili kvalifikaci. V průběhu roku probíhaly supervize vedení (Mgr. M. Horák) a supervize jednotlivých pracovních týmů přímé péče (Mgr. T. Nagy). Zapojení jednotlivých týmů by mělo přispět k zlepšení týmové spolupráce celého zařízení a u případových supervizí k pochopení situace a jednotnému způsobu řešení. Jsme členy APSS a účastníme se seminářů asociací pořádaných. Pracovnice ekonomického úseku se zúčastnily 5 seminářů (Semináře PAM, Sociální pojištění v roce 2013, Příprava a sestavení učetní závěrky vybraných účetních jednotek). Stravovací úsek absolvoval 3 školící akce ( Hygienické minimum, Odborný seminář LiveCooking, Čistící a dezinfekční prostředky firmy Alter) Úklid absolvoval školení,, Čistící a dezinfekční prostředky firmy Alter. Technický úsek absolvovat školení řidičů. III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III. 1. Výnosy Dle přiložených tabulek č. 15 VÝNOSY jsou příjmy za rok tis. Kč. Plnění rozpočtu je 100 %. Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava normální činil Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava diabetická činila 8.426,00 Kč 8.122,00 Kč 7.818,00 Kč 8.974,00 Kč 8.670,00 Kč 8.366,00 Kč 13

14 Náklady na pobyt klienta na 1 den Pokoj jednolůžkový dvojlůžkový vícelůžkový Strava normální 122,-- 122,-- 122,-- Bydlení 155,-- 145,-- 135, Náklady na 1 klienta na 1 den 277,-- 267,-- 257,-- Strava diabetická 140,-- 140,-- 140,-- Bydlení 155,-- 145,-- 135, Náklady na 1 klienta na 1 den 295,-- 285,-- 275,-- K bylo celkem 89 uživatelů sociálních služeb, kterým byl přiznán příspěvek na péče z toho: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem - 5 klientů I.(lehká závislost) - 12 klientů I.(lehká závislost) - 8 klientů II. (středně těžká závislost) - 12 klientů II. (středně těžká závislost) - 8 klientů III. (těžká závislost) - 15 klientů III. (těžká závislost) - 1 klientů IV (úplná závislost) - 28 klientů IV. (úplná závislost) - 7 klientů nemá přiznán PNP - 10 klientů nemá přiznán PNP Příjem za fakultativní služby činil celkem Kč z toho: Domov pro seniory Kč Domov se zvláštním režimem Kč Tržby od zdravotních pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovna Kč Česká prům. zdravotní pojišťovna Kč Za období od ledna do prosince 2012 bylo v naší organizaci umístěno průměrně 27 uživatelů se sníženou úhradou. Průměrná měsíční výše mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt uživatelů činila Kč Kč. III. 2. Náklady Dle přiložených tabulek č. 16 NÁKLADY jsou výdaje v roce tis. Kč. Plnění rozpočtu je 99,9%. Náklady celkem na lůžko v r činily seniorů Kč a u zvláštního režimu Kč. Náklady na ostatní běžné opravy za rok Oprava prádelenského zařízení ,-- - Oprava kuchyňského zařízení ,-- - Malířské a natěračské práce ,-- - Stavební práce ,-- - Oprava PVC chodba Zámek přízemí ,-- - Výměna parapetů chodba Zámek přízemí 9.929,-- - Výměna žaluzií 8.778,-- - Oprava septiku - kantýna ,-- - Oprava výtahu Pavilon ,-- 14

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Nové Hvězdlice 25.2.2015 Mgr. Pavel Ševela, ředitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Nové Hvězdlice 24.2.2014 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014 Název organizace: Sídlo organizace: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Americká

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace sídlo: Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 71175237 zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní

Více

MANEMI o.p.s. DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY

MANEMI o.p.s. DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY MANEMI o.p.s. DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY Výroční zpráva za rok 2012 1 2 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY. 4 II. ORGANIZACE A JEJÍ POSLÁNÍ.... 5 III. DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY...5 IV. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ÚSEK...6 V.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 1 Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK A INFORMACE PRO VEŘEJNOST... 3 1.1 CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2007... 3 1.2 POSLÁNÍ... 4 1.3 NAŠE

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice. rok 2014

Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice. rok 2014 Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice rok 2014 Osnova zprávy o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice: I. Základní údaje o organizaci

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách.

Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách. Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách. I. Základní informace Dle Zřizovací listiny - doplňková činnost - realizace sociálních pobytových služeb poskytovaných

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV www.csstachov.cz 2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV 3 Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto zařízeních: Domov pro seniory PANENSKÁ, Panenská 2068,

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Český Brod 24.2.2014 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Příspěvková organizace Golovinova 1559,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy se Zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem (dále

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2010 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více