ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012"

Transkript

1 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Nové Hvězdlice 200, Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice Mgr. Pavel Ševela ředitel 1

2 Tato zpráva o činnosti hodnotí průběh roku 2012 v zařízení Domov Hvězda, příspěvková organizace. Naše úsilí bylo zaměřeno především na zkvalitnění služby, kterou naše organizace poskytuje a dále též na další zlepšování a zvyšování komfortu prostředí, ve kterém naši obyvatelé žijí. I.Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I 1. Management Domov Hvězda, p.o., je příspěvkovou organizací zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Adresa: Domov Hvězda, p. o., Nové Hvězdlice 200, Bohdalice IČO , Telefon: Fax : Web: Zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytuje Domov Hvězda dvě sociální služby: 1. Domov pro seniory (dle 49 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivační péči pro seniory. Naším posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří vyžadují pravidelnou sociální a ošetřovatelskou péči jejich soběstačnost je snížena zejména věkem (nad 65 let) a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb. 2. Domov se zvláštním režimem (dle 50 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou a aktivační péči osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám trpícím některým z typů demencí. Našim posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Každému zájemci umožňujeme život v kolektivu a odstranění pocitu samoty, a to formou individuálních služeb, které poskytujeme v souladu s dohodou uzavřenou s uživatelem. Cílovou skupinu tvoří osoby, jejichž věková hranice přesáhla 65 let, se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o osoby, které pobírají plný invalidní nebo starobní důchod. Vedoucí pracovníci Domova Hvězda: Ředitel: Mgr. Pavel Ševela Vrchní sestra: Dana Posoldová Staniční setra: Jana Janalíková, Lenka Silnicová Ekonomka: Alena Ochotná Provozní: Bc. Petr Dulanský Vedoucí stravování: Hana Hladká Organizační schéma je přílohou této zprávy o činnosti příspěvkové organizace. 2

3 Po realizovaném loňském zateplení budovy Pavilon jsme zavedli energetický management ke snížení energetické náročnosti objektů našeho zařízení, spočívající především v nastavení podmínek pro optimální postup při regulaci topení v topné sezóně. Zaměstnanci i uživatelé jsou opakovaně seznamováni se správným požíváním termostatických hlavic radiátorů a správným způsobem větrání. Sledujeme teplotu prostředí v našich objektech a také pravidelně zaznamenáváme spotřebu energií. V druhé polovině roku probíhaly plánované rekonstrukce hygienického zázemí v II. a III. nadzemním patře budovy Pavilon a rekonstrukce příjezdové komunikace. Obě tyto akce byly financovány Jihomoravským krajem. Zrekonstruované hygienické zázemí bylo předáno k užívání v polovině prosince 2012, příjezdová cesta vzhledem k nepřízni počasí nemohla být do konce roku předána ve finálním stavu. Poslední vrstva asfaltu by měla být v souvislosti s vývojem počasí položena v březnu Nicméně opravenou komunikaci je možno využívat již nyní. Obě tyto akce přispěly ke zlepšení prostředí našeho domova a obzvláště rekonstruované hygienické zázemí zvýšilo komfort života obyvatel našeho zařízení. Na podzim roku 2012 byla vyhlášena výzva č. 42 OPŽP - Operační program Životní prostředí, osa Podpora regenerace urbanizované krajiny. V požadovaném termínu jsme podali žádost o poskytnutí podpory na akci Revitalizace zámeckého parku Domova Hvězda, p.o. Nyní čekáme na rozhodnutí ohledně naší žádosti. Pokud budeme úspěšní, začneme s revitalizací našeho parku v průběhu roku Celkové plánované náklady na tento projet činí ,-Kč. Poskytnutá dotace z OPŽP činí 75% nákladů. Začátkem roku 2012 jsme převzaly od VHP Ivanovice na Hané čistírnu odpadních vod do své péče. V souladu s platnou legislativou jsme oslovili firmu INSTA Prostějov, která nám ze zákona dělá garanta provozu. V tomto roce bylo vodoprávním úřadem ve Vyškově vydáno další povolení k provozování ČOV na dobu pěti let, za dodržení všech platných nařízení. V jarních měsících bylo provedeno odvodnění kalů a nové nastartování biologických procesů pro činnost ČOV. Naše organizace se i v uplynulém roce aktivně zapojila do projektu Zajištění gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory (GOS). Odborné přednášky byly podporou zvláště pro pracovníky v přímé péči. Některé ze seminářů probíhaly přímo v našem zařízení. Stejně jako v předchozích letech pokračovala dobrá spolupráce s Městysem Hvězdlice. V oblasti kultury se především jednalo o krojované hody, jejichž část tradičně probíhá v prostorách Domova Hvězda. Letošní hody byly spojeny s oslavou 750. výročí od založení městyse Hvězdlice. Oslav se zúčastnili mnozí rodáci. Za Jihomoravský kraj byl přítomen první náměstek hejtmana Ing. Stanislav Juránek. Při této příležitosti také v našem zařízení proběhl den otevřených dveří, který se setkal s velmi kladným hodnocením účastníků. V oblasti sociálních služeb poskytujeme vaření pro seniory městyse. V listopadu jsme prezentovali služby, které nabízí náš domov na Dni sociálních služeb ve Vyškově a v prosinci jsme představili výrobky obyvatel Domova Hvězda, p.o. na vánočních trzích v Uhřicích. V roce 2012 jsme získali od sponzorů peněžité i nepeněžité dary v hodnotě ,- Kč Rád bych při této příležitosti vyjádřil poděkování zaměstnancům, že se i přes nelehké podmínky při probíhajících rekonstrukcích přístupové cesty a v budově Pavilonu snažili prohlubovat odborné vzdělání a tak naplňovat své poslání a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. 3

4 I. 2. Sociální a výchovná péče Uživatelé Kapacita našeho zařízení pro rok 2012 byla stanovena na 106 lůžek. Domov Hvězda poskytuje dvě služby: 29 lůžek je určeno uživatelům Domova pro seniory, 77 lůžek je určeno uživatelům Domova se zvláštním režimem. Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Kapacita k Obložnost v roce 2012 v % 97,84% 99,85% Počet nástupů k pobytu v roce Počet ukončení pobytu v roce z toho: přemístění / úmrtí 1 /11 2 /16 Počet klientů k z toho: let let nad 85 let 9 21 Průměrný věk klientů 77,2 75,9 Aktuální stav žádosti Evidence odmítnutých žádostí Úroveň ubytování Počet pokojů: domov pro seniory - 11 domov se zvl. režimem - 34 celkem 45 Klienti jsou ubytování v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích dle zdravotního stavu. Standardní vybavení pokoje: polohovací lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl, židle, stropní a noční světlo. Všechna lůžka mají antidekubitní matrace. Veškeré lůžkoviny jsou pratelné na 95 C. Imobilní klienti mají k dispozici noční stolky vybavené jídelní deskou a WC křesla. Většina pokojů převážně méně pohyblivých klientů je pro zpříjemnění volného času vybavena televizními přijímači. Mobilní klienti mohou navštěvovat místnosti denních pobytů, které jsou uzpůsobeny pro přijímání návštěv, sledování televizních programů na plazmových televizorech a ke společenským hrám. Tyto místnosti jsou klientům přístupné po celý den. Klienti mohou nakupovat v kantýně a od prodejců, kteří pravidelně přijíždějí do areálu Domova Hvězda, méně pohyblivým klientům obstará nákupy dle jejich přání klíčový pracovník. Na všech odděleních jsou přenosné telefony, které je možno přinést imobilním klientům přímo do lůžka. Každou středu přijíždí do Domova kadeřnice, která poskytuje podle přání klientů holičské a kadeřnické služby. Klienti mohou přijímat návštěvy denně od 10 hodin do 17.30, mimo tyto hodiny je možné návštěvu dohodnout se službukonající sestrou. Klienti přijímají návštěvy v místnostech a prostorách k tomu určených (společenské místnosti, ústavní park). Na pokojích přijímají návštěvy pouze klienti upoutaní na lůžko, u chodících klientů je to možné pouze se souhlasem spolubydlících. 4

5 Úhrada za pobyt a služby spojené s pobytem: Na základě Rozhodnutí ředitele č. 5/2011 ze dne s účinností od byla změněna úhrada za stravu o 5,- Kč více / den tj. u standardní stravy ze 117 na 122 Kč a u diabetické stravy ze 135 na 140 Kč. Stravování klientů V Domově Hvězda, p.o. je strava uživatelům sociálních služeb poskytována celodenně v rozsahu tří hlavních a dvou, ( u dia-strávníků tří-) vedlejších jídel. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Strava je podávána v jídelnách domova. Uživatelům, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje odebírání stravy v prostorách jídelny, je strava podávána na pokojích, popř. u lůžka. Pitný režim je zabezpečen po celý den nápoji umístěnými na jednotlivých odděleních. Kapacita kuchyně je obědů. Výživa má v každém věku určitá specifika. Nejinak je tomu u seniorů. Nutriční potřeby se liší od potřeb ostatních. V našem zařízení dbáme na to, aby strava byla energeticky i biologicky plnohodnotná, měla všechny základní složky výživy (sacharidy, bílkoviny, tuky, vitamíny, minerály, stopové prvky a vlákninu). Nutriční terapeutka pravidelně konzultuje jídelní lístky s vedoucí stravování, stravovací komisí a výborem obyvatel. V rámci zkvalitnění služeb a rozšíření nabídky máme výběr ze dvou jídel. Racionální a dietní strava Strava % Náklady na potraviny Režijní náklady 60% Celkem Snídaně 15% 12,50 Kč 6,90 Kč 19,40 Kč Přesnídávka 10% 8,50 Kč 4,60 Kč 13,10 Kč Oběd 35% 24,50 Kč 14,70 Kč 39,20 Kč Svačina 10% 8,50 Kč 4,60 Kč 13,10 Kč Večeře 30% 24,00 Kč 13,20 Kč 37,20 Kč Celkem 78,00 Kč 44,00 Kč 122,00 Kč Diabetická strava Strava % Náklady na potraviny Režijní náklady 60% Celkem Snídaně 14% 13,30 Kč 7,50 Kč 20,80 Kč Přesnídávka 9% 8,60 Kč 4,70 Kč 13,30 Kč Oběd 32 % 25,90 Kč 15,60 Kč 41,50 Kč Svačina 9% 8,60 Kč 4,70 Kč 13,30 Kč Večeře 27% 24,00 Kč 13,80 Kč 37,80 Kč II. večeře 9% 8,60 Kč 4,70 Kč 13,30 Kč Celkem 89,00 Kč 51,00 Kč 140,00 Kč 5

6 V roce 2012 bylo odebráno jídel, z toho: Celkem odebráno Měsíční průměr Racionální a dietní strava Diabetická strava Zaměstnanci snídaně oběd večeře snídaně oběd večeře II.večeře oběd Za stravu bylo v roce 2012 vydáno celkem ,37 Kč. Průměrné měsíční výdaje činí ,86 Kč. Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Podle zájmů a schopností se naši uživatelé zapojují do zájmových činností. Z naší dílny vychází výrobky, které zdobí společné prostory, nástěnky a pokoje uživatelů a jsou využívány k prezentaci našeho zařízení. Každodenní činnost je zaměřena především na aktivizaci našich uživatelů. Zábavnou formou se snažíme zpříjemnit uživatelům volný čas. K oblíbeným činnostem patří různé společenské hry, společná posezení s reprodukovanou i živou hudbou a malým občerstvením, kulturní vystoupení, soutěže v šipkách, v hodu na cíl nebo shazování plechovek. Naše ženy si oblíbily kroužek vaření a výtvarnou dílnu, rády se společně sejdou, popovídají si a zavzpomínají. Využití volného času Pestrý, zajímavý a zábavný program se snažíme zajistit pro všechny naše uživatele. Každému jednotlivci ponecháváme možnost výběru. Měsíční plány jsou pravidelně zpracovávány a zveřejňovány na nástěnkách a internetových stránkách zařízení. Prostřednictvím klíčových pracovníků jsou uživatelé podrobněji seznamováni s připravovanými akcemi. Dvakrát v měsíci mohou naši uživatelé navštívit Křesťanské společenství. Jednou měsíčně slouží kněží z okolních farnost mši svatou a navštěvují ležící uživatele, kteří se obřadu nemohou zúčastnit. Pravidelně měsíčně se opakují některé aktivity, které mají již svoji tradici a své příznivce. Muzikoterapie i taneční terapie /cvičení při hudbě, tanec a zpěv/ prověří naši kondici a přispívá k dobrým vztahům v kolektivu, procvičování paměti osvěží zapomenuté a nabídne něco nového, pravidelné čtení pobaví a zprostředkuje informace z běžného života. Uživatelé, kteří si krátí volné chvíle četbou knih, mají možnost si je půjčit v naší malé knihovně. V letošním roce byla doplněna o řadu zajímavých titulů od příbuzných, přátel a z knihovny Bučovice. V lednu u nás vystoupil komorní orchestr z Kyjova a nabídl nám ukázky vážné hudby v podání mladých umělců. Koncem měsíce jsme se sešli a zazpívali si za doprovodu harmoniky, sladké občerstvení potěšilo každého. Ani zimní počasí nás neodradilo od sportování. Zahráli jsme si šipky, kuželky a jiné zábavné hry. V únoru probíhá již tradičně v obci ostatkové veselí. Průvod masek zavítal i k nám. Někteří naši nejmladší uživatelé si šli večer zatančit a pobavit se na obecní ostatkovou zábavu. Valentýnská kavárnička proběhla při reprodukované hudbě a domácí moučník všem chutnal. V březnu jsme zábavnou formou seznamovali uživatele s cenami základních potravin a tím jsme se snažili jim přiblížit současnou cenovou realitu. V dubnu jsme se zaměřili na velikonoční svátky a jarní výzdobu. Odpolední posezení při reprodukované hudbě proběhlo jako vždy v dobré náladě. V květnu již několik let po sobě pořádáme májovou veselici spojenou s oslavou Dne matek. Za přispění zaměstnanců a přátel se nám opět podařilo zorganizovat příjemné odpoledne. O hudební doprovod se postarali manželé Šprtovi. 6

7 Teplé červnové počasí nám umožnilo opékání špekáčků pod ořechem v našem parku, dobrou náladu navodil svým vystoupení pan Verner. V červenci proběhly v obci krojované hody, spojené se sjezdem rodáků u příležitosti 750 let od první zmínky o obci Hvězdlice a Dnem otevřených dveří. Průvod stárků zavítal mezi nás a příjemně nám zpestřil sobotní odpoledne. Poprvé jsme obohatili program o taneční vystoupení seniorů, na které jsme se průběžně připravovali v rámci taneční terapie. V srpnu jsme zařadili do našeho programu další novinku Zábavný park, kde jsme si vtipnou formu procvičili své dovednosti a vědomosti. Úkoly nebyly náročné, protože je běžně procvičujeme v rámci našich aktivit. S pomocí všech zaměstnanců se tato organizačně náročná akce vydařila. V září jsme se opět věnovali tanci. Pod vedením tanečního mistra pana Velety se uskutečnilo taneční odpoledne, na které byli přizváni bývalí zaměstnanci našeho zařízení a děti ZŚ Brankovice. Všichni společně jsme se dobře bavili. V říjnu se nám podařilo zajistit velmi bohatý společenský program. 1. října Den seniorů /reprodukovaná hudba, tanec a mlsání/, 5. října Dýňobraní / dlabání a zdobení dýní ve spolupráci se ZŚ Brankovice/, 10. října Mše svatá v místním kostele, 11. října lamoterapie /zvířecí mazlíčci v našem parku/, 24. října Slavíček /kulturní vystoupení našich uživatelů za doprovodu pana učitele Louckého/. V listopadu jsme se opět sesli, poseděli jsme při kávě a zákusku. Poslední příjemné podzimní dny jsme využili k úklidu našeho parku. V prosinci bývá u nás již tradičně nejbohatší kulturní a společenský život. Začínáme mikulášskou nadílkou. Mikuláš se svým doprovodem navštíví každého uživatele, pohovoří s ním a předá mu malý dáreček. Celý prosinec prožíváme v duchu přicházejících vánočních svátků, pečeme cukroví, zpíváme koledy, zdobíme společné prostory a pokoje. Také besídky a představení s vánoční tématikou mají navodit příjemnou a klidnou pohodu / duo Verner Bouda, žáci ZŚ Brankovice pohádka o Popelce, vánoční písně a zvyky/. Volnočasové aktivity mají mnoho dalších podob, nelze je všechny vyjmenovat, ale mají společný cíl. Je naší snahou a zájmem najít pro každého jednotlivce tu činnost, která ho zajímá a která vyplní, alespoň částečně, jeho volný čas. I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče, vykazování výkonů za zdravotnickou péči Během roku 2012 ústavní lékařka vykonala 113 návštěv při nichž provedla vyšetření (během jedné návštěvy je ošetřeno přibližně 18 pacientů). Lékařka je smluvním lékařem pojišťoven, u nichž jsou zaregistrováni naši klienti, ordinuje 2x týdně střídavě na obou budovách (úterý: ; čtvrtek ); v případě potřeby dojíždí ke klientům ve všední den v rámci své návštěvní činnosti. Předpis receptů pravidelných léků se provádí jednou za dva měsíce, mimořádně ordinované léky se předepisují a odebírají průběžně. Výkony ordinované lékařkou na poukazu ORP jsou prováděny zdravotními sestrami dle ordinace lékařky. Vykazování výkonů za zdravotní péči na jednotlivé pojišťovny podle jednotlivých kódů je uvedeno v příloze č.1 Poukazy na inkontinentní pomůcky jsou předepisovány ve dvouměsíčních intervalech. Na obou odděleních je 89 inkontinentních klientů z toho 87 třetím stupněm, 1 druhým stupněm a jeden prvním stupněm. V době víkendů a nočního provozu je v případě potřeby lékařská péče zajišťována RZP Vyškov. Jednou měsíčně dojíždí do Domova lékař psychiatr (262 vyšetření), který v průměru vyšetří klientů, jeho další ordinace jsou v případě nutnosti prováděny v soukromé ordinaci ve Vyškově. 7

8 Za klienty přijíždějí po předchozí telefonické domluvě neurolog (27vyšetření), diabetolog (66vyšetření). Takto poskytovaná odborná lékařská péče je pro naše klienty velkým přínosem, protože je zbavuje obtížného a zdlouhavého cestování. Zubní ošetření byla prováděna u zubní lékařky v Kozlanech (22 ošetření). Výskyt dekubitů, prevence Velká pozornost je věnována péči o kůži, která je udržována čistá a suchá, a tak zamezujeme vzniku dekubitů. K tomu přispívá i používání pomůcek pro inkontinentní pacienty, polohování, používání ochranných krémů a sprejů, antidekubitních matrací a podložek v kombinaci s čistým a upraveným lůžkem. Inkontinentní pomůcky jsou klientům pravidelně vyměňovány třikrát denně a v případě potřeby ihned. V neposlední řadě je nezbytné i dostatečné zavodňování. V průběhu roku byly evidovány dekubity u 6 klientů, polovina u klientů v terminálním stavu. U jednoho klienta došlo k zhojení defektu. K byli v našem zařízení ošetřováni dva klienti s dekubity. Rehabilitace Ošetřovatelská rehabilitace je prováděna na základě požadavku praktické lékařky,doporučení odborných lékařů nebo aktuálních požadavků klientů. Provádí ji zdravotní sestry, pracovnice v přímé obslužné péči a pracovnice pověřené aktivizací. Individuální rehabilitace spočívá ve cvičení na lůžku na pokoji uživatelů, nácvik sedu, stoje, chůze a sebeobsluhy. Procvičování jemné motoriky, paměti a vlastně i sebeobsluhy je obsaženo ve všech našich aktivitách, které jsou k tomuto směřovány. Paměť uživatelů bystříme nejen tímto způsobem, ale i používáním různých kvízů, doplňovaček a při společenských hrách. Velmi oblíbené je skupinové cvičení při hudbě, kterého se pravidelně zúčastňuje asi jedna třetina uživatelů. Záznamy jsou evidovány u jednotlivých uživatelů v programu Cygnus. I.4. Provozní činnost Ostrahu objektu nám zabezpečuje Agentura Cézarová Vlasta, Drysice v počtu 3 zaměstnanců. Tuto službu zajišťujeme dodavatelsky. Údržba. Údržba je stabilně obsazena 2 zaměstnanci, kteří mají ve své pracovní náplni veškerou údržbu areálu Domova Hvězda. Jedná se o drobné opravy elektro, vodoinstalace, stavební a jiné drobné opravy na jednotlivých odděleních. Mimo to se starají o venkovní prostory areálu. V jarních a letních měsících se jedná o sečení trávy, údržby parku, průklest náletových dřevin. Mimo těchto prací se starají o bezproblémový chod čističky odpadních vod. V zimních měsících drží pravidelnou víkendovou pohotovost, pro údržbu komunikací v areálu Domova, a zabezpečení volného vjezdu sanitních vozů. Prádelna. V současnosti na tomto oddělení pracují 4 zaměstnanci, z toho 1 zaměstnanec na poloviční pracovní úvazek. Za rok 2012 bylo v prádelně Domova Hvězda zpracováno celkem kilogramů prádla. Z toho kg podložek a plen, kg prádla zaměstnanců, kg osobního prádla uživatelů služby a kg prádla ložního, což je průměrně 161 kilogramů denně. V prádelně se zpracovává veškeré prádlo zařízení. Mimo osobního ošacení uživatelů služby, se pere pracovní ošacení pracovníků ze všech oddělení a technického personálu. Prádelna zpracovává také ložní prádlo, záclony, ubrusy a přehozy. Sklad MTZ, společně se skladem potravin. Zabezpečuje objednávku a distribuci čistících a úklidových prostředků, včetně materiálně technického zabezpečení provozu Domova Hvězda. 8

9 II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2012 kategorie počet zaměstnanců k změna počtu zaměstnanců evidenční počet zaměstnanců přírůstky úbytky k ředitel 1 1 ekonomka 1 1 mzdový účetní, personalista 1 1 účetní 1 1 administrativní pracovník,účetní 1 1 ostatní 0 THP celkem všeobecná sestra 12,5 12,5 zdravotnický asistent (praktická sestra) 0 nutriční terapeut 1 1 fyzioterapeut 0 ergoterapeut masér 0 ošetřovatel 0 sanitář 0 zdravotničtí pracovníci celkem 13, ,5 vychovatel 0 pedagogičtí pracovníci celkem pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost pracovník v sociálních službách (aktivizační, pomocné výchovné činnosti) pracovník v sociálních službách - osobní asistence pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost sociální pracovník 2 2 pracovníci sociální péče celkem kuchař 3 3 pomocný kuchař 4 4 provozář 1 1 pradlena 3,5 3,5 pracovnice výdejny stravy 3 3 uklizečka 7 7 údržbář - řidič 1 1 údržbář 1 1 skladník 1 1 vrátný 0 provozní zaměstnanci celkem 24, ,5 CELKEM zaměstnanci

10 zdravotničtí zaměstnanci pracovníci v sociálních službách Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období struktura zaměstnanců průměrná platová třída průměrný stupeň průměrný plat A. služby sociální PSS - obslužná péče PSS - pomocná výchovná, aktivizační činnost PSS - osobní asistence PSS - pečovatelská činnost sociální pracovník 9 5, B. služby pedagogické vychovatelé C. služby zdravotnické sanitáři maséři ošetřovatelé zdravotničtí asistenti všeobecné sestry 10 8, nutriční terapeuti fyzioterapeuti ergoterapeuté D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 8,8 8, zaměstnanci převážně manuálně pracující 3,1 10, PRŮMĚR celkem 5,6 9,

11 Pracovní úrazy V roce 2012 se nestal žádný pracovní úraz. Pracovní neschopnost funkce dny prac. neschopnosti % nemocnosti prac.v soc. službách přímá obsluž.péče 466 4,56 zdravotní sestry 199 4,36 pradleny 31 2,82 stravovací provoz 264 6,56 údržba 19 2,60 pomocnice na odděl. 58 2,64 ekonomický úsek 25 1, celkem ,82 Počet dnů pracovních neschopností, za které jsou vypláceny náhrady z rozpočtu p. o., byl v roce 2012 celkem 372. Rozbor zvláštních příplatků 8 zvláštní příplatek - skupina I odst. 1-(práce vykonávaná střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu) zdravotní sestra v nepřetržitém provozu, pracovníci v sociálních službách v nepřetržitém provozu 400,-Kč 8 zvláštní příplatek skupina II Odst. 4 (soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče osobám ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální služeb) zdravotní sestra na oddělení, pracovníci v sociálních službách (přímá obslužná péče) 600,- Kč Příplatky za vedení jsou poskytovány dle 124 Zákoníku práce a jsou stanoveny vnitřním platovým předpisem viz. příloha č.8. Práce přesčas Práce přesčas nebyla nařízena. Vzdělávání pracovníků Na základě požadavků jednotlivých pracovníků v přímé péči byl vedoucími pracovníky stanoven plán vzdělávání pro rok V rámci vzdělávání dlouhodobě spolupracujeme se vzdělávací agenturou CURATIO a tato spolupráce trvá i nadále. Každá pracovnice v přímé péči si ze vzdělávacího plánu organizace tvoří vlastní vzdělávací plán s přihlédnutím k požadavkům zákona 108/2006 Sb. v platném znění, přitom volí jednu z uvedených možností: 8 hod. akreditované akce + 8 hod. stáž + 8 hod. školicí akce nebo 16 hod. akreditované akce + 8 hod. školicí akce 11

12 Vzdělávací akce agentura CURATIO Název akce Počet účastníků Akreditace MPSV Gerontopsychiatrická péče 30 ano ano Péče o imobilní klienty 30 ano ano Akreditace ČAS Základy rehabilitační péče v soci.lníchslužbách Komunikace s problémovými typy klientů 24 ano ano 24 ne ano Revize smlouvy s uživatelem 7 ne ne Hodnocení pracovníků 7 ne ne Další možnost vzdělávání měli naši zaměstnanci díky zapojení našeho zařízení do projektu Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče. Seminářů pořádaných jak přímo v našem zařízení, tak i seminářů a akcích pořádaných touto organizací jinde naši zaměstnanci využili. Vzdělávací akce pořádané pod hlavičkou GOS Název akce Počet účastníků Akreditace MPSV Akreditace ČAS Certifikovaný specialista pro 1 ano ne oblast práce s lidmi s demencí Specialista pro oblast komunikace s lidmi postiženými syndromem demence 2 ano ne Taneční terapie 2x 11 ano ne Demence a detekce bolesti (Domov pro seniory Zastávka oblastní seminář, Demence a detekce bolesti seminář a konzultace přímo v zařízení Paliativní péče (prožitkový seminář, konzultace v zařízení) Paliativní péče - kauzuistický seminář ELNEC kurz ošetřovatelství v závěru života Kauzuistický seminář individuální plánování 7 ano ano 21 ano ano 16 ne ne 15 ne ne 2 ano ano 17 ne ne 12

13 Odborné stáže našich pracovníků probíhali v Centru služeb pro seniory v Kyjově. Zúčastnily se jich 3 pracovnice našeho zařízení. Během roku se uskutečnilo šest ústavních seminářů pro zdravotnický personál a pracovníky v přímé obslužné péči. Součástí seminářů jsou zdravotnická témata, individuální plánování, informace ze seminářů konaných mimo naše zařízení, provozní záležitosti. Individuálně se sestry a pracovníci v sociálních službách účastní vzdělávacích akcí dle svého zájmu a časových možností (Konference Zákoník práce přináší významné změny do praxe od roku 2012, Sociální péče,, Koncept dlouhodobé péče o seniory, Rehabilitační ošetřovatelství I geriatrická fyzioterapie a Alternativní metody komunikace. Získané kredity využívají v rámci celoživotního vzdělávání k registraci dle zákona 96/2004 Sb. v platném znění pro práci bez odborného dohledu Všechny naše všeobecné sestry jsou registrované a mohou vykonávat svou práci bez odborného dohledu. Nutriční terapeutka se zúčastnila týdenního kurzu na NCONZO s názvem,,metody stanovování nutričních potřeb u pacientů v těžkých stavech. Sociální pracovníci se kromě vzdělávacích akcí v zařízení zúčastnili individuálně semináře,,komunitní plánování a,, Úvod do problematiky sociální práce a kompetencí sociálních pracovníků. Všichni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci z našeho zařízení splnili 24 hodin vzdělávání za kalendářní rok, kterým si obnovili, upevnili a doplnili kvalifikaci. V průběhu roku probíhaly supervize vedení (Mgr. M. Horák) a supervize jednotlivých pracovních týmů přímé péče (Mgr. T. Nagy). Zapojení jednotlivých týmů by mělo přispět k zlepšení týmové spolupráce celého zařízení a u případových supervizí k pochopení situace a jednotnému způsobu řešení. Jsme členy APSS a účastníme se seminářů asociací pořádaných. Pracovnice ekonomického úseku se zúčastnily 5 seminářů (Semináře PAM, Sociální pojištění v roce 2013, Příprava a sestavení učetní závěrky vybraných účetních jednotek). Stravovací úsek absolvoval 3 školící akce ( Hygienické minimum, Odborný seminář LiveCooking, Čistící a dezinfekční prostředky firmy Alter) Úklid absolvoval školení,, Čistící a dezinfekční prostředky firmy Alter. Technický úsek absolvovat školení řidičů. III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III. 1. Výnosy Dle přiložených tabulek č. 15 VÝNOSY jsou příjmy za rok tis. Kč. Plnění rozpočtu je 100 %. Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava normální činil Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava diabetická činila 8.426,00 Kč 8.122,00 Kč 7.818,00 Kč 8.974,00 Kč 8.670,00 Kč 8.366,00 Kč 13

14 Náklady na pobyt klienta na 1 den Pokoj jednolůžkový dvojlůžkový vícelůžkový Strava normální 122,-- 122,-- 122,-- Bydlení 155,-- 145,-- 135, Náklady na 1 klienta na 1 den 277,-- 267,-- 257,-- Strava diabetická 140,-- 140,-- 140,-- Bydlení 155,-- 145,-- 135, Náklady na 1 klienta na 1 den 295,-- 285,-- 275,-- K bylo celkem 89 uživatelů sociálních služeb, kterým byl přiznán příspěvek na péče z toho: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem - 5 klientů I.(lehká závislost) - 12 klientů I.(lehká závislost) - 8 klientů II. (středně těžká závislost) - 12 klientů II. (středně těžká závislost) - 8 klientů III. (těžká závislost) - 15 klientů III. (těžká závislost) - 1 klientů IV (úplná závislost) - 28 klientů IV. (úplná závislost) - 7 klientů nemá přiznán PNP - 10 klientů nemá přiznán PNP Příjem za fakultativní služby činil celkem Kč z toho: Domov pro seniory Kč Domov se zvláštním režimem Kč Tržby od zdravotních pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovna Kč Česká prům. zdravotní pojišťovna Kč Za období od ledna do prosince 2012 bylo v naší organizaci umístěno průměrně 27 uživatelů se sníženou úhradou. Průměrná měsíční výše mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt uživatelů činila Kč Kč. III. 2. Náklady Dle přiložených tabulek č. 16 NÁKLADY jsou výdaje v roce tis. Kč. Plnění rozpočtu je 99,9%. Náklady celkem na lůžko v r činily seniorů Kč a u zvláštního režimu Kč. Náklady na ostatní běžné opravy za rok Oprava prádelenského zařízení ,-- - Oprava kuchyňského zařízení ,-- - Malířské a natěračské práce ,-- - Stavební práce ,-- - Oprava PVC chodba Zámek přízemí ,-- - Výměna parapetů chodba Zámek přízemí 9.929,-- - Výměna žaluzií 8.778,-- - Oprava septiku - kantýna ,-- - Oprava výtahu Pavilon ,-- 14

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov důchodců HUMBURKY Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013-1- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace,

Více

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014 Domov u fontány Libušina 1060, 5635 16 Přelouč, tel. 466 959 166-7 info@domovufontanyc.cz www.domovufontany.cz Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014 Obsah I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více