ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012"

Transkript

1 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Nové Hvězdlice 200, Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice Mgr. Pavel Ševela ředitel 1

2 Tato zpráva o činnosti hodnotí průběh roku 2012 v zařízení Domov Hvězda, příspěvková organizace. Naše úsilí bylo zaměřeno především na zkvalitnění služby, kterou naše organizace poskytuje a dále též na další zlepšování a zvyšování komfortu prostředí, ve kterém naši obyvatelé žijí. I.Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I 1. Management Domov Hvězda, p.o., je příspěvkovou organizací zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Adresa: Domov Hvězda, p. o., Nové Hvězdlice 200, Bohdalice IČO , Telefon: Fax : Web: Zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytuje Domov Hvězda dvě sociální služby: 1. Domov pro seniory (dle 49 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivační péči pro seniory. Naším posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří vyžadují pravidelnou sociální a ošetřovatelskou péči jejich soběstačnost je snížena zejména věkem (nad 65 let) a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb. 2. Domov se zvláštním režimem (dle 50 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou a aktivační péči osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám trpícím některým z typů demencí. Našim posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Každému zájemci umožňujeme život v kolektivu a odstranění pocitu samoty, a to formou individuálních služeb, které poskytujeme v souladu s dohodou uzavřenou s uživatelem. Cílovou skupinu tvoří osoby, jejichž věková hranice přesáhla 65 let, se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o osoby, které pobírají plný invalidní nebo starobní důchod. Vedoucí pracovníci Domova Hvězda: Ředitel: Mgr. Pavel Ševela Vrchní sestra: Dana Posoldová Staniční setra: Jana Janalíková, Lenka Silnicová Ekonomka: Alena Ochotná Provozní: Bc. Petr Dulanský Vedoucí stravování: Hana Hladká Organizační schéma je přílohou této zprávy o činnosti příspěvkové organizace. 2

3 Po realizovaném loňském zateplení budovy Pavilon jsme zavedli energetický management ke snížení energetické náročnosti objektů našeho zařízení, spočívající především v nastavení podmínek pro optimální postup při regulaci topení v topné sezóně. Zaměstnanci i uživatelé jsou opakovaně seznamováni se správným požíváním termostatických hlavic radiátorů a správným způsobem větrání. Sledujeme teplotu prostředí v našich objektech a také pravidelně zaznamenáváme spotřebu energií. V druhé polovině roku probíhaly plánované rekonstrukce hygienického zázemí v II. a III. nadzemním patře budovy Pavilon a rekonstrukce příjezdové komunikace. Obě tyto akce byly financovány Jihomoravským krajem. Zrekonstruované hygienické zázemí bylo předáno k užívání v polovině prosince 2012, příjezdová cesta vzhledem k nepřízni počasí nemohla být do konce roku předána ve finálním stavu. Poslední vrstva asfaltu by měla být v souvislosti s vývojem počasí položena v březnu Nicméně opravenou komunikaci je možno využívat již nyní. Obě tyto akce přispěly ke zlepšení prostředí našeho domova a obzvláště rekonstruované hygienické zázemí zvýšilo komfort života obyvatel našeho zařízení. Na podzim roku 2012 byla vyhlášena výzva č. 42 OPŽP - Operační program Životní prostředí, osa Podpora regenerace urbanizované krajiny. V požadovaném termínu jsme podali žádost o poskytnutí podpory na akci Revitalizace zámeckého parku Domova Hvězda, p.o. Nyní čekáme na rozhodnutí ohledně naší žádosti. Pokud budeme úspěšní, začneme s revitalizací našeho parku v průběhu roku Celkové plánované náklady na tento projet činí ,-Kč. Poskytnutá dotace z OPŽP činí 75% nákladů. Začátkem roku 2012 jsme převzaly od VHP Ivanovice na Hané čistírnu odpadních vod do své péče. V souladu s platnou legislativou jsme oslovili firmu INSTA Prostějov, která nám ze zákona dělá garanta provozu. V tomto roce bylo vodoprávním úřadem ve Vyškově vydáno další povolení k provozování ČOV na dobu pěti let, za dodržení všech platných nařízení. V jarních měsících bylo provedeno odvodnění kalů a nové nastartování biologických procesů pro činnost ČOV. Naše organizace se i v uplynulém roce aktivně zapojila do projektu Zajištění gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory (GOS). Odborné přednášky byly podporou zvláště pro pracovníky v přímé péči. Některé ze seminářů probíhaly přímo v našem zařízení. Stejně jako v předchozích letech pokračovala dobrá spolupráce s Městysem Hvězdlice. V oblasti kultury se především jednalo o krojované hody, jejichž část tradičně probíhá v prostorách Domova Hvězda. Letošní hody byly spojeny s oslavou 750. výročí od založení městyse Hvězdlice. Oslav se zúčastnili mnozí rodáci. Za Jihomoravský kraj byl přítomen první náměstek hejtmana Ing. Stanislav Juránek. Při této příležitosti také v našem zařízení proběhl den otevřených dveří, který se setkal s velmi kladným hodnocením účastníků. V oblasti sociálních služeb poskytujeme vaření pro seniory městyse. V listopadu jsme prezentovali služby, které nabízí náš domov na Dni sociálních služeb ve Vyškově a v prosinci jsme představili výrobky obyvatel Domova Hvězda, p.o. na vánočních trzích v Uhřicích. V roce 2012 jsme získali od sponzorů peněžité i nepeněžité dary v hodnotě ,- Kč Rád bych při této příležitosti vyjádřil poděkování zaměstnancům, že se i přes nelehké podmínky při probíhajících rekonstrukcích přístupové cesty a v budově Pavilonu snažili prohlubovat odborné vzdělání a tak naplňovat své poslání a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. 3

4 I. 2. Sociální a výchovná péče Uživatelé Kapacita našeho zařízení pro rok 2012 byla stanovena na 106 lůžek. Domov Hvězda poskytuje dvě služby: 29 lůžek je určeno uživatelům Domova pro seniory, 77 lůžek je určeno uživatelům Domova se zvláštním režimem. Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Kapacita k Obložnost v roce 2012 v % 97,84% 99,85% Počet nástupů k pobytu v roce Počet ukončení pobytu v roce z toho: přemístění / úmrtí 1 /11 2 /16 Počet klientů k z toho: let let nad 85 let 9 21 Průměrný věk klientů 77,2 75,9 Aktuální stav žádosti Evidence odmítnutých žádostí Úroveň ubytování Počet pokojů: domov pro seniory - 11 domov se zvl. režimem - 34 celkem 45 Klienti jsou ubytování v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích dle zdravotního stavu. Standardní vybavení pokoje: polohovací lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl, židle, stropní a noční světlo. Všechna lůžka mají antidekubitní matrace. Veškeré lůžkoviny jsou pratelné na 95 C. Imobilní klienti mají k dispozici noční stolky vybavené jídelní deskou a WC křesla. Většina pokojů převážně méně pohyblivých klientů je pro zpříjemnění volného času vybavena televizními přijímači. Mobilní klienti mohou navštěvovat místnosti denních pobytů, které jsou uzpůsobeny pro přijímání návštěv, sledování televizních programů na plazmových televizorech a ke společenským hrám. Tyto místnosti jsou klientům přístupné po celý den. Klienti mohou nakupovat v kantýně a od prodejců, kteří pravidelně přijíždějí do areálu Domova Hvězda, méně pohyblivým klientům obstará nákupy dle jejich přání klíčový pracovník. Na všech odděleních jsou přenosné telefony, které je možno přinést imobilním klientům přímo do lůžka. Každou středu přijíždí do Domova kadeřnice, která poskytuje podle přání klientů holičské a kadeřnické služby. Klienti mohou přijímat návštěvy denně od 10 hodin do 17.30, mimo tyto hodiny je možné návštěvu dohodnout se službukonající sestrou. Klienti přijímají návštěvy v místnostech a prostorách k tomu určených (společenské místnosti, ústavní park). Na pokojích přijímají návštěvy pouze klienti upoutaní na lůžko, u chodících klientů je to možné pouze se souhlasem spolubydlících. 4

5 Úhrada za pobyt a služby spojené s pobytem: Na základě Rozhodnutí ředitele č. 5/2011 ze dne s účinností od byla změněna úhrada za stravu o 5,- Kč více / den tj. u standardní stravy ze 117 na 122 Kč a u diabetické stravy ze 135 na 140 Kč. Stravování klientů V Domově Hvězda, p.o. je strava uživatelům sociálních služeb poskytována celodenně v rozsahu tří hlavních a dvou, ( u dia-strávníků tří-) vedlejších jídel. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Strava je podávána v jídelnách domova. Uživatelům, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje odebírání stravy v prostorách jídelny, je strava podávána na pokojích, popř. u lůžka. Pitný režim je zabezpečen po celý den nápoji umístěnými na jednotlivých odděleních. Kapacita kuchyně je obědů. Výživa má v každém věku určitá specifika. Nejinak je tomu u seniorů. Nutriční potřeby se liší od potřeb ostatních. V našem zařízení dbáme na to, aby strava byla energeticky i biologicky plnohodnotná, měla všechny základní složky výživy (sacharidy, bílkoviny, tuky, vitamíny, minerály, stopové prvky a vlákninu). Nutriční terapeutka pravidelně konzultuje jídelní lístky s vedoucí stravování, stravovací komisí a výborem obyvatel. V rámci zkvalitnění služeb a rozšíření nabídky máme výběr ze dvou jídel. Racionální a dietní strava Strava % Náklady na potraviny Režijní náklady 60% Celkem Snídaně 15% 12,50 Kč 6,90 Kč 19,40 Kč Přesnídávka 10% 8,50 Kč 4,60 Kč 13,10 Kč Oběd 35% 24,50 Kč 14,70 Kč 39,20 Kč Svačina 10% 8,50 Kč 4,60 Kč 13,10 Kč Večeře 30% 24,00 Kč 13,20 Kč 37,20 Kč Celkem 78,00 Kč 44,00 Kč 122,00 Kč Diabetická strava Strava % Náklady na potraviny Režijní náklady 60% Celkem Snídaně 14% 13,30 Kč 7,50 Kč 20,80 Kč Přesnídávka 9% 8,60 Kč 4,70 Kč 13,30 Kč Oběd 32 % 25,90 Kč 15,60 Kč 41,50 Kč Svačina 9% 8,60 Kč 4,70 Kč 13,30 Kč Večeře 27% 24,00 Kč 13,80 Kč 37,80 Kč II. večeře 9% 8,60 Kč 4,70 Kč 13,30 Kč Celkem 89,00 Kč 51,00 Kč 140,00 Kč 5

6 V roce 2012 bylo odebráno jídel, z toho: Celkem odebráno Měsíční průměr Racionální a dietní strava Diabetická strava Zaměstnanci snídaně oběd večeře snídaně oběd večeře II.večeře oběd Za stravu bylo v roce 2012 vydáno celkem ,37 Kč. Průměrné měsíční výdaje činí ,86 Kč. Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Podle zájmů a schopností se naši uživatelé zapojují do zájmových činností. Z naší dílny vychází výrobky, které zdobí společné prostory, nástěnky a pokoje uživatelů a jsou využívány k prezentaci našeho zařízení. Každodenní činnost je zaměřena především na aktivizaci našich uživatelů. Zábavnou formou se snažíme zpříjemnit uživatelům volný čas. K oblíbeným činnostem patří různé společenské hry, společná posezení s reprodukovanou i živou hudbou a malým občerstvením, kulturní vystoupení, soutěže v šipkách, v hodu na cíl nebo shazování plechovek. Naše ženy si oblíbily kroužek vaření a výtvarnou dílnu, rády se společně sejdou, popovídají si a zavzpomínají. Využití volného času Pestrý, zajímavý a zábavný program se snažíme zajistit pro všechny naše uživatele. Každému jednotlivci ponecháváme možnost výběru. Měsíční plány jsou pravidelně zpracovávány a zveřejňovány na nástěnkách a internetových stránkách zařízení. Prostřednictvím klíčových pracovníků jsou uživatelé podrobněji seznamováni s připravovanými akcemi. Dvakrát v měsíci mohou naši uživatelé navštívit Křesťanské společenství. Jednou měsíčně slouží kněží z okolních farnost mši svatou a navštěvují ležící uživatele, kteří se obřadu nemohou zúčastnit. Pravidelně měsíčně se opakují některé aktivity, které mají již svoji tradici a své příznivce. Muzikoterapie i taneční terapie /cvičení při hudbě, tanec a zpěv/ prověří naši kondici a přispívá k dobrým vztahům v kolektivu, procvičování paměti osvěží zapomenuté a nabídne něco nového, pravidelné čtení pobaví a zprostředkuje informace z běžného života. Uživatelé, kteří si krátí volné chvíle četbou knih, mají možnost si je půjčit v naší malé knihovně. V letošním roce byla doplněna o řadu zajímavých titulů od příbuzných, přátel a z knihovny Bučovice. V lednu u nás vystoupil komorní orchestr z Kyjova a nabídl nám ukázky vážné hudby v podání mladých umělců. Koncem měsíce jsme se sešli a zazpívali si za doprovodu harmoniky, sladké občerstvení potěšilo každého. Ani zimní počasí nás neodradilo od sportování. Zahráli jsme si šipky, kuželky a jiné zábavné hry. V únoru probíhá již tradičně v obci ostatkové veselí. Průvod masek zavítal i k nám. Někteří naši nejmladší uživatelé si šli večer zatančit a pobavit se na obecní ostatkovou zábavu. Valentýnská kavárnička proběhla při reprodukované hudbě a domácí moučník všem chutnal. V březnu jsme zábavnou formou seznamovali uživatele s cenami základních potravin a tím jsme se snažili jim přiblížit současnou cenovou realitu. V dubnu jsme se zaměřili na velikonoční svátky a jarní výzdobu. Odpolední posezení při reprodukované hudbě proběhlo jako vždy v dobré náladě. V květnu již několik let po sobě pořádáme májovou veselici spojenou s oslavou Dne matek. Za přispění zaměstnanců a přátel se nám opět podařilo zorganizovat příjemné odpoledne. O hudební doprovod se postarali manželé Šprtovi. 6

7 Teplé červnové počasí nám umožnilo opékání špekáčků pod ořechem v našem parku, dobrou náladu navodil svým vystoupení pan Verner. V červenci proběhly v obci krojované hody, spojené se sjezdem rodáků u příležitosti 750 let od první zmínky o obci Hvězdlice a Dnem otevřených dveří. Průvod stárků zavítal mezi nás a příjemně nám zpestřil sobotní odpoledne. Poprvé jsme obohatili program o taneční vystoupení seniorů, na které jsme se průběžně připravovali v rámci taneční terapie. V srpnu jsme zařadili do našeho programu další novinku Zábavný park, kde jsme si vtipnou formu procvičili své dovednosti a vědomosti. Úkoly nebyly náročné, protože je běžně procvičujeme v rámci našich aktivit. S pomocí všech zaměstnanců se tato organizačně náročná akce vydařila. V září jsme se opět věnovali tanci. Pod vedením tanečního mistra pana Velety se uskutečnilo taneční odpoledne, na které byli přizváni bývalí zaměstnanci našeho zařízení a děti ZŚ Brankovice. Všichni společně jsme se dobře bavili. V říjnu se nám podařilo zajistit velmi bohatý společenský program. 1. října Den seniorů /reprodukovaná hudba, tanec a mlsání/, 5. října Dýňobraní / dlabání a zdobení dýní ve spolupráci se ZŚ Brankovice/, 10. října Mše svatá v místním kostele, 11. října lamoterapie /zvířecí mazlíčci v našem parku/, 24. října Slavíček /kulturní vystoupení našich uživatelů za doprovodu pana učitele Louckého/. V listopadu jsme se opět sesli, poseděli jsme při kávě a zákusku. Poslední příjemné podzimní dny jsme využili k úklidu našeho parku. V prosinci bývá u nás již tradičně nejbohatší kulturní a společenský život. Začínáme mikulášskou nadílkou. Mikuláš se svým doprovodem navštíví každého uživatele, pohovoří s ním a předá mu malý dáreček. Celý prosinec prožíváme v duchu přicházejících vánočních svátků, pečeme cukroví, zpíváme koledy, zdobíme společné prostory a pokoje. Také besídky a představení s vánoční tématikou mají navodit příjemnou a klidnou pohodu / duo Verner Bouda, žáci ZŚ Brankovice pohádka o Popelce, vánoční písně a zvyky/. Volnočasové aktivity mají mnoho dalších podob, nelze je všechny vyjmenovat, ale mají společný cíl. Je naší snahou a zájmem najít pro každého jednotlivce tu činnost, která ho zajímá a která vyplní, alespoň částečně, jeho volný čas. I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče, vykazování výkonů za zdravotnickou péči Během roku 2012 ústavní lékařka vykonala 113 návštěv při nichž provedla vyšetření (během jedné návštěvy je ošetřeno přibližně 18 pacientů). Lékařka je smluvním lékařem pojišťoven, u nichž jsou zaregistrováni naši klienti, ordinuje 2x týdně střídavě na obou budovách (úterý: ; čtvrtek ); v případě potřeby dojíždí ke klientům ve všední den v rámci své návštěvní činnosti. Předpis receptů pravidelných léků se provádí jednou za dva měsíce, mimořádně ordinované léky se předepisují a odebírají průběžně. Výkony ordinované lékařkou na poukazu ORP jsou prováděny zdravotními sestrami dle ordinace lékařky. Vykazování výkonů za zdravotní péči na jednotlivé pojišťovny podle jednotlivých kódů je uvedeno v příloze č.1 Poukazy na inkontinentní pomůcky jsou předepisovány ve dvouměsíčních intervalech. Na obou odděleních je 89 inkontinentních klientů z toho 87 třetím stupněm, 1 druhým stupněm a jeden prvním stupněm. V době víkendů a nočního provozu je v případě potřeby lékařská péče zajišťována RZP Vyškov. Jednou měsíčně dojíždí do Domova lékař psychiatr (262 vyšetření), který v průměru vyšetří klientů, jeho další ordinace jsou v případě nutnosti prováděny v soukromé ordinaci ve Vyškově. 7

8 Za klienty přijíždějí po předchozí telefonické domluvě neurolog (27vyšetření), diabetolog (66vyšetření). Takto poskytovaná odborná lékařská péče je pro naše klienty velkým přínosem, protože je zbavuje obtížného a zdlouhavého cestování. Zubní ošetření byla prováděna u zubní lékařky v Kozlanech (22 ošetření). Výskyt dekubitů, prevence Velká pozornost je věnována péči o kůži, která je udržována čistá a suchá, a tak zamezujeme vzniku dekubitů. K tomu přispívá i používání pomůcek pro inkontinentní pacienty, polohování, používání ochranných krémů a sprejů, antidekubitních matrací a podložek v kombinaci s čistým a upraveným lůžkem. Inkontinentní pomůcky jsou klientům pravidelně vyměňovány třikrát denně a v případě potřeby ihned. V neposlední řadě je nezbytné i dostatečné zavodňování. V průběhu roku byly evidovány dekubity u 6 klientů, polovina u klientů v terminálním stavu. U jednoho klienta došlo k zhojení defektu. K byli v našem zařízení ošetřováni dva klienti s dekubity. Rehabilitace Ošetřovatelská rehabilitace je prováděna na základě požadavku praktické lékařky,doporučení odborných lékařů nebo aktuálních požadavků klientů. Provádí ji zdravotní sestry, pracovnice v přímé obslužné péči a pracovnice pověřené aktivizací. Individuální rehabilitace spočívá ve cvičení na lůžku na pokoji uživatelů, nácvik sedu, stoje, chůze a sebeobsluhy. Procvičování jemné motoriky, paměti a vlastně i sebeobsluhy je obsaženo ve všech našich aktivitách, které jsou k tomuto směřovány. Paměť uživatelů bystříme nejen tímto způsobem, ale i používáním různých kvízů, doplňovaček a při společenských hrách. Velmi oblíbené je skupinové cvičení při hudbě, kterého se pravidelně zúčastňuje asi jedna třetina uživatelů. Záznamy jsou evidovány u jednotlivých uživatelů v programu Cygnus. I.4. Provozní činnost Ostrahu objektu nám zabezpečuje Agentura Cézarová Vlasta, Drysice v počtu 3 zaměstnanců. Tuto službu zajišťujeme dodavatelsky. Údržba. Údržba je stabilně obsazena 2 zaměstnanci, kteří mají ve své pracovní náplni veškerou údržbu areálu Domova Hvězda. Jedná se o drobné opravy elektro, vodoinstalace, stavební a jiné drobné opravy na jednotlivých odděleních. Mimo to se starají o venkovní prostory areálu. V jarních a letních měsících se jedná o sečení trávy, údržby parku, průklest náletových dřevin. Mimo těchto prací se starají o bezproblémový chod čističky odpadních vod. V zimních měsících drží pravidelnou víkendovou pohotovost, pro údržbu komunikací v areálu Domova, a zabezpečení volného vjezdu sanitních vozů. Prádelna. V současnosti na tomto oddělení pracují 4 zaměstnanci, z toho 1 zaměstnanec na poloviční pracovní úvazek. Za rok 2012 bylo v prádelně Domova Hvězda zpracováno celkem kilogramů prádla. Z toho kg podložek a plen, kg prádla zaměstnanců, kg osobního prádla uživatelů služby a kg prádla ložního, což je průměrně 161 kilogramů denně. V prádelně se zpracovává veškeré prádlo zařízení. Mimo osobního ošacení uživatelů služby, se pere pracovní ošacení pracovníků ze všech oddělení a technického personálu. Prádelna zpracovává také ložní prádlo, záclony, ubrusy a přehozy. Sklad MTZ, společně se skladem potravin. Zabezpečuje objednávku a distribuci čistících a úklidových prostředků, včetně materiálně technického zabezpečení provozu Domova Hvězda. 8

9 II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2012 kategorie počet zaměstnanců k změna počtu zaměstnanců evidenční počet zaměstnanců přírůstky úbytky k ředitel 1 1 ekonomka 1 1 mzdový účetní, personalista 1 1 účetní 1 1 administrativní pracovník,účetní 1 1 ostatní 0 THP celkem všeobecná sestra 12,5 12,5 zdravotnický asistent (praktická sestra) 0 nutriční terapeut 1 1 fyzioterapeut 0 ergoterapeut masér 0 ošetřovatel 0 sanitář 0 zdravotničtí pracovníci celkem 13, ,5 vychovatel 0 pedagogičtí pracovníci celkem pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost pracovník v sociálních službách (aktivizační, pomocné výchovné činnosti) pracovník v sociálních službách - osobní asistence pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost sociální pracovník 2 2 pracovníci sociální péče celkem kuchař 3 3 pomocný kuchař 4 4 provozář 1 1 pradlena 3,5 3,5 pracovnice výdejny stravy 3 3 uklizečka 7 7 údržbář - řidič 1 1 údržbář 1 1 skladník 1 1 vrátný 0 provozní zaměstnanci celkem 24, ,5 CELKEM zaměstnanci

10 zdravotničtí zaměstnanci pracovníci v sociálních službách Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období struktura zaměstnanců průměrná platová třída průměrný stupeň průměrný plat A. služby sociální PSS - obslužná péče PSS - pomocná výchovná, aktivizační činnost PSS - osobní asistence PSS - pečovatelská činnost sociální pracovník 9 5, B. služby pedagogické vychovatelé C. služby zdravotnické sanitáři maséři ošetřovatelé zdravotničtí asistenti všeobecné sestry 10 8, nutriční terapeuti fyzioterapeuti ergoterapeuté D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 8,8 8, zaměstnanci převážně manuálně pracující 3,1 10, PRŮMĚR celkem 5,6 9,

11 Pracovní úrazy V roce 2012 se nestal žádný pracovní úraz. Pracovní neschopnost funkce dny prac. neschopnosti % nemocnosti prac.v soc. službách přímá obsluž.péče 466 4,56 zdravotní sestry 199 4,36 pradleny 31 2,82 stravovací provoz 264 6,56 údržba 19 2,60 pomocnice na odděl. 58 2,64 ekonomický úsek 25 1, celkem ,82 Počet dnů pracovních neschopností, za které jsou vypláceny náhrady z rozpočtu p. o., byl v roce 2012 celkem 372. Rozbor zvláštních příplatků 8 zvláštní příplatek - skupina I odst. 1-(práce vykonávaná střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu) zdravotní sestra v nepřetržitém provozu, pracovníci v sociálních službách v nepřetržitém provozu 400,-Kč 8 zvláštní příplatek skupina II Odst. 4 (soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče osobám ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální služeb) zdravotní sestra na oddělení, pracovníci v sociálních službách (přímá obslužná péče) 600,- Kč Příplatky za vedení jsou poskytovány dle 124 Zákoníku práce a jsou stanoveny vnitřním platovým předpisem viz. příloha č.8. Práce přesčas Práce přesčas nebyla nařízena. Vzdělávání pracovníků Na základě požadavků jednotlivých pracovníků v přímé péči byl vedoucími pracovníky stanoven plán vzdělávání pro rok V rámci vzdělávání dlouhodobě spolupracujeme se vzdělávací agenturou CURATIO a tato spolupráce trvá i nadále. Každá pracovnice v přímé péči si ze vzdělávacího plánu organizace tvoří vlastní vzdělávací plán s přihlédnutím k požadavkům zákona 108/2006 Sb. v platném znění, přitom volí jednu z uvedených možností: 8 hod. akreditované akce + 8 hod. stáž + 8 hod. školicí akce nebo 16 hod. akreditované akce + 8 hod. školicí akce 11

12 Vzdělávací akce agentura CURATIO Název akce Počet účastníků Akreditace MPSV Gerontopsychiatrická péče 30 ano ano Péče o imobilní klienty 30 ano ano Akreditace ČAS Základy rehabilitační péče v soci.lníchslužbách Komunikace s problémovými typy klientů 24 ano ano 24 ne ano Revize smlouvy s uživatelem 7 ne ne Hodnocení pracovníků 7 ne ne Další možnost vzdělávání měli naši zaměstnanci díky zapojení našeho zařízení do projektu Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče. Seminářů pořádaných jak přímo v našem zařízení, tak i seminářů a akcích pořádaných touto organizací jinde naši zaměstnanci využili. Vzdělávací akce pořádané pod hlavičkou GOS Název akce Počet účastníků Akreditace MPSV Akreditace ČAS Certifikovaný specialista pro 1 ano ne oblast práce s lidmi s demencí Specialista pro oblast komunikace s lidmi postiženými syndromem demence 2 ano ne Taneční terapie 2x 11 ano ne Demence a detekce bolesti (Domov pro seniory Zastávka oblastní seminář, Demence a detekce bolesti seminář a konzultace přímo v zařízení Paliativní péče (prožitkový seminář, konzultace v zařízení) Paliativní péče - kauzuistický seminář ELNEC kurz ošetřovatelství v závěru života Kauzuistický seminář individuální plánování 7 ano ano 21 ano ano 16 ne ne 15 ne ne 2 ano ano 17 ne ne 12

13 Odborné stáže našich pracovníků probíhali v Centru služeb pro seniory v Kyjově. Zúčastnily se jich 3 pracovnice našeho zařízení. Během roku se uskutečnilo šest ústavních seminářů pro zdravotnický personál a pracovníky v přímé obslužné péči. Součástí seminářů jsou zdravotnická témata, individuální plánování, informace ze seminářů konaných mimo naše zařízení, provozní záležitosti. Individuálně se sestry a pracovníci v sociálních službách účastní vzdělávacích akcí dle svého zájmu a časových možností (Konference Zákoník práce přináší významné změny do praxe od roku 2012, Sociální péče,, Koncept dlouhodobé péče o seniory, Rehabilitační ošetřovatelství I geriatrická fyzioterapie a Alternativní metody komunikace. Získané kredity využívají v rámci celoživotního vzdělávání k registraci dle zákona 96/2004 Sb. v platném znění pro práci bez odborného dohledu Všechny naše všeobecné sestry jsou registrované a mohou vykonávat svou práci bez odborného dohledu. Nutriční terapeutka se zúčastnila týdenního kurzu na NCONZO s názvem,,metody stanovování nutričních potřeb u pacientů v těžkých stavech. Sociální pracovníci se kromě vzdělávacích akcí v zařízení zúčastnili individuálně semináře,,komunitní plánování a,, Úvod do problematiky sociální práce a kompetencí sociálních pracovníků. Všichni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci z našeho zařízení splnili 24 hodin vzdělávání za kalendářní rok, kterým si obnovili, upevnili a doplnili kvalifikaci. V průběhu roku probíhaly supervize vedení (Mgr. M. Horák) a supervize jednotlivých pracovních týmů přímé péče (Mgr. T. Nagy). Zapojení jednotlivých týmů by mělo přispět k zlepšení týmové spolupráce celého zařízení a u případových supervizí k pochopení situace a jednotnému způsobu řešení. Jsme členy APSS a účastníme se seminářů asociací pořádaných. Pracovnice ekonomického úseku se zúčastnily 5 seminářů (Semináře PAM, Sociální pojištění v roce 2013, Příprava a sestavení učetní závěrky vybraných účetních jednotek). Stravovací úsek absolvoval 3 školící akce ( Hygienické minimum, Odborný seminář LiveCooking, Čistící a dezinfekční prostředky firmy Alter) Úklid absolvoval školení,, Čistící a dezinfekční prostředky firmy Alter. Technický úsek absolvovat školení řidičů. III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III. 1. Výnosy Dle přiložených tabulek č. 15 VÝNOSY jsou příjmy za rok tis. Kč. Plnění rozpočtu je 100 %. Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava normální činil Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava diabetická činila 8.426,00 Kč 8.122,00 Kč 7.818,00 Kč 8.974,00 Kč 8.670,00 Kč 8.366,00 Kč 13

14 Náklady na pobyt klienta na 1 den Pokoj jednolůžkový dvojlůžkový vícelůžkový Strava normální 122,-- 122,-- 122,-- Bydlení 155,-- 145,-- 135, Náklady na 1 klienta na 1 den 277,-- 267,-- 257,-- Strava diabetická 140,-- 140,-- 140,-- Bydlení 155,-- 145,-- 135, Náklady na 1 klienta na 1 den 295,-- 285,-- 275,-- K bylo celkem 89 uživatelů sociálních služeb, kterým byl přiznán příspěvek na péče z toho: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem - 5 klientů I.(lehká závislost) - 12 klientů I.(lehká závislost) - 8 klientů II. (středně těžká závislost) - 12 klientů II. (středně těžká závislost) - 8 klientů III. (těžká závislost) - 15 klientů III. (těžká závislost) - 1 klientů IV (úplná závislost) - 28 klientů IV. (úplná závislost) - 7 klientů nemá přiznán PNP - 10 klientů nemá přiznán PNP Příjem za fakultativní služby činil celkem Kč z toho: Domov pro seniory Kč Domov se zvláštním režimem Kč Tržby od zdravotních pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovna Kč Česká prům. zdravotní pojišťovna Kč Za období od ledna do prosince 2012 bylo v naší organizaci umístěno průměrně 27 uživatelů se sníženou úhradou. Průměrná měsíční výše mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt uživatelů činila Kč Kč. III. 2. Náklady Dle přiložených tabulek č. 16 NÁKLADY jsou výdaje v roce tis. Kč. Plnění rozpočtu je 99,9%. Náklady celkem na lůžko v r činily seniorů Kč a u zvláštního režimu Kč. Náklady na ostatní běžné opravy za rok Oprava prádelenského zařízení ,-- - Oprava kuchyňského zařízení ,-- - Malířské a natěračské práce ,-- - Stavební práce ,-- - Oprava PVC chodba Zámek přízemí ,-- - Výměna parapetů chodba Zámek přízemí 9.929,-- - Výměna žaluzií 8.778,-- - Oprava septiku - kantýna ,-- - Oprava výtahu Pavilon ,-- 14

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Nové Hvězdlice 25.2.2016 Mgr. Pavel Ševela, ředitel

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Výroční zpráva za rok 2005

Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Výroční zpráva za rok 2005 Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2005 Vyškov 20.4.2006 Jana P á t k o v á ředitelka ÚSPaDD Vyškov,p.o. Základní informace

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Horní Stropnice

Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice 373 35 Horní Stropnice 54 Kontaktní osoba: ředitelka: Valhová Eva Vrchní sestra: Mgr.Kubaláková Jarmila e-mail: dd.stropnice@post.cz, tel. 386 327 130, 386 327 377, fax

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Nové Hvězdlice 25.2.2015 Mgr. Pavel Ševela, ředitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Výroční zpráva za rok 2004

Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Výroční zpráva za rok 2004 Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2004 Vyškov 20.4.2005 Jana P á t k o v á ředitelka ÚSPaDD Vyškov,p.o. Základní informace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Nové Hvězdlice 24.2.2014 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Identifikační údaje organizace Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Zdena Valentová

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2012 Vyškov 28. 3. 2013 Jana P á t k o v á pověřená zastupováním dočasně neobsazeného místa ředitelky SSV,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Plánované zahájení poskytování nové služby je plánováno na leden 2014. V současné době probíhají již přípravné fáze rozdělené

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více