Úvodní slovo Organizační struktura OS Krok Historie Občanského sdružení Krok Základní informace o programech...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech..."

Transkript

1 Pocity jsou podstatné. Kamča OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Historie Občanského sdružení Krok... 5 Základní informace o programech... 8 Terapeutická komunita... 9 Program následné péče Agentura pro občany Sociálně aktivizační služby Realizované projekty Finanční zpráva O.s. Krok za rok Poděkování Literární tvorba Kontakty

2 ÚVODNÍ SLOVO Vše, co se dobrého naučíš dnes, si s sebou odneseš dál. Nela Když se před léty objevili Hanka a Milan Čamlíkovi v Kyjově a začali představovat svoje vize veřejnosti, úřadům, politikům, neměli to zpočátku jednoduché. Tehdejší představy občanů o léčbě závislostí, zvláště drogových, takřka v centru města byly poplatné době. Většina z nich si komunitu dovedla představit někde v lese na samotě, či opuštěném statku uprostřed polí a daleko od civilizace. Pracovití Čamlíkovi během krátké doby získali podporu města, což bylo rozhodující a pak i dalších úřadů a institucí, firem i soukromých osob. Každou pomoc, kterou pro komunitu získali, klienti komunity svou prací vraceli. Pracovní zkušenost: Měla jsem tu čest spolupracovat s nimi od samého počátku, jednak pracovně jako šéfka úřadu a hlavně jako člen sociální komise města a člen zastupitelstva. Několikrát jsem se účastnila akcí, které přichystali v terapeutické komunitě a nezapomenutelné pro mne byly okamžiky předvánočních čajů s klienty. Každá z návštěv byla osvěžující jako živá voda. Báječná, přátelská, otevřená a příjemná atmosféra, pocit sounáležitosti. Osobní zkušenost: Shodou okolností byly ve velkých problémech se závislostí dcery mých blízkých kamarádek a obě se staly jedněmi z prvních klientek Kroku. Obě dívky se v komunitě před očima měnily z trosek v krásné, rozkvetlé mladé ženy, odpovědné za svůj život, za rodinu. Čamlíkovi v té době již spolupracovali s rodiči klientů, pomohli narovnat narušené rodinné vztahy. Dnes, po více než deseti letech jsou obě ženy šťastné, mají krásné rodiny, vztahy i zaměstnání, vychovávají děti a žijí svůj nový, dobrý život. Zázrak? Současnost: Rozšíření služeb, komplexnost péče o klienty i jejich rodinné příslušníky, poradenství, rekvalifikace a příprava na povolání, aktivita klientů při veřejných pracích, dobrovolnické činnosti, chráněné bydlení. A především dobré jméno Kroku v regionu a dalších oblastech našeho státu. Zázraky se nedějí Proto děkuji Kroku, Hance a Milanovi Čamlíkovým, a týmu jejich zaměstnanců. Ke Kyjovu neodmyslitelně patří, jejich místo v sociální struktuře je nezastupitelné, jejich obětavá práce je prospěšná a užitečná. Budoucnost: Hanko a Milane, přeji vám oběma hodně zdraví, štěstí, sil a entuziasmu, dobrých kolegů, spolupracovníků a kamarádů. Ať se vám v dalších letech daří. Mgr. Danuše Křiváková ředitelka nemocnice Kyjov 2

3 Postavil jsem se věcem čelem a ne zády. Filip KDO JSME Občanské sdružení Krok v Kyjově je dobrovolné, nezávislé a nepolitické seskupení, které sdružuje členy na základě společného zájmu v souladu s ústavou, zákony České republiky a stanovami sdružení. Cíle a poslání programů OS Krok odpovídají odborným a humanistickým principům a jsou v souladu s aktuální Národní strategií protidrogové politiky. Cílem naší organizace je pomáhat v řešení drogové problematiky, resocializační ochrana a pomoc občanům, kteří se stali drogově závislými a jejich rodinám, prevence rizikového chování vedoucího k užívání drog, kriminalitě a nezaměstnanosti. Strategickým cílem je poskytovat péči klientům, zaměřenou na zmírnění, překonání a zabránění opakování dlouhodobě přetrvávající sociální nouze s cílem zapojit klienty do života v přirozeném prostředí. Cílem sociálních služeb je pomáhat lidem, kteří se stali drogově či jinak závislými a jejich rodinám a působit na pozitivní změnu kvality života všech našich klientů. Naší hlavní službou je Terapeutická resocializační komunita pro drogově závislé, dalšími programy jsou Agentura pro občany a Program následné péče. Poskytování pomoci a léčby drogově závislým, kteří chtějí abstinovat Integrace uživatele do společnosti, rodiny Profesionalizace a aktualizace nabízené služby Získávání všestranné pomoci pro zajištění fungujících programů Registrace : O. s. Krok vzniklo zaregistrováním u Ministerstva vnitra ČR podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů Datum registrace : Číslo spisu : VS/1 1/38 347/98 R Od zapsáno ve Spolkovém rejstříku vedeném u KS v Brně, sp. zn. L 7110 IČO : Bankovní spojení : ČSOB, pobočka Kyjov, č.ú /0300 Sídlo : Občanské sdružení Krok Třída Komenského 2124/88, Kyjov tel : , e- mail: web: 3

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OS KROK Naštvat se nestačí. Marťas Výbor sdružení Statutární zástupce Mgr. Hana Čamlíková Mgr. Milan Čamlík Mgr. Blanka Pokorná Kancelář sdružení Ředitelka Mgr. Hana Čamlíková Účetní Mgr. Radomíra Otrubová Projektová manažerka Mgr. Veronika Vašíčková Projektová manažerka Mgr. Tereza Čamlíková Projektová koordinátorka Ing. Markéta Berková Projektová koordinátorka Bc. Gabriela Urbánková Administrativní pracovnice, Markéta Leciánová finanční manažerka Terapeutická resocializační Hlavní terapeut Mgr. Milan Čamlík komunita Terapeuti Mgr. Hana Čamlíková Mgr. Patrik Dráb Mgr. Tomáš Galan Sociální pracovník Mgr. Adéla Rajsiglová Pracovní terapeuti František Příkaský Štepán Pantlík Lukáš Jarůšek Radek Medřický Lukáš Ševčík Program následné péče Vedoucí programu, psycholog Mgr. Lucie Sedlářová (Lévková) Pracovník v soc. službách Lukáš Ševčík Agentura pro občany Vedoucí programu Bc. Martina Chovancová (SaS, OSP) Sociální pracovníci Bc. Ivana Lesová Bc. Veronika Janůšová, DiS. Bc. Tereza Konečná Pracovníci v soc. službách Hedvika Kučerová Iveta Trojanová Prevence Mgr. Zuzana Hrbotická, DiS. Bc. Ivana Lesová Iveta Trojanová Dobrovolnické centrum- Koordinátorka centra Petra Hradilová Komunita komunitě Asistentka koordinátorky Zuzana Šrahůlková Prádelna pro občany Dana Líčková Marie Kouřilová výpomoc Výbor sdružení Kancelář sdružení Terapeutická resocializační komunita Krok Program následné péče Agentura pro občany Dobrovolnické centrum Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Odborné sociální poradenství Prevence 4

5 Buď svůj. Dan HISTORIE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KROK 1998 Mapování problematiky alkoholu a drog na celé Moravě. Konzultace s odbornou veřejností, se státními a neziskovými organizacemi, které se zabývají touto problematikou. Na tomto základě vznikají projekty, které mají financovat terapeutickou komunitu. Dne vzniká O.s. Krok a je registrován u MV ČR Hledá se finanční podpora, hledají se prostory a podpora pro vznik TK v Kyjově. Město Kyjov pronajímá budovu na ulici Komenského. Komunita je situována ve městě, řešíme tak vztahy s veřejností, upozorňujeme na tuto problematiku a na výhody takového propojení Zahajuje komunita svoji činnost. Intenzivně se zařizují prostory, probíhají pohovory s prvními klienty Nastupují první čtyři klienti. V komunitě jsou vypracována přesná pravidla, začínají probíhat terapeutické skupiny, individuální, skupinová a pracovní terapie. Skupinová a individuální terapie se opírá o Model růstu Virginie Satirové, terapii rodinných systémů. Během celého roku 1999 získáváme podporu pro realizaci cílů sdružení, navazujeme spolupráci s celou řadou dalších organizací vytvářejících nabídku pomoci v drogové problematice. Projekt resocializační komunity se nám daří realizovat s podporou Okresní protidrogové komise v Hodoníně, významnou podporou MÚ Kyjov, který má zájem podílet se na řešení problémů mladých lidí, s podporou a zdravotní garancí Okresní nemocnice v Kyjově, úřadu práce v Hodoníně a mnohých podnikatelů, dobrovolníků, atd. MÚ Kyjov nám pronajímá budovu pro činnost TK a jeho pracovníci nám pomáhají překonat těžké začátky bez finanční dotace. Tu dostáváme až v prosinci, do té doby fungujeme na základě nadšení a přesvědčení ve smysluplnosti této práce Terapeutická komunita pokračuje ve své činnosti. Všechna existující pravidla se v komunitě dynamicky rozvíjí a doplňují pro upevnění kvality TK a na odstranění nedostatků. Klienti rekonstruují v rámci pracovní terapie budovu a zvyšuje se kapacita komunity na 6-8 klientů Vzniká myšlenka programu Následné péče Krok a začínají jeho intenzivní přípravy. Terapeutická komunita pracuje a prochází jí stále víc klientů. Zaměřujeme se především na klienty z tohoto regionu, což umožňuje úzkou spolupráci a bezpečný návrat do přirozeného prostředí Zahájení programu následné péče - služby pro klienty po léčbě, abstinující závislé, kterým se nabízí i chráněné bydlení v Kyjově. Klienti si budují samostatnost s terapeutickou podporou. Poskytujeme poradenství a aktivity pro veřejnost, které souvisí částečně s činností komunity. Vnímáme zájem veřejnosti o službu poradenství a následné pomoci a podpory lidem v jejich problémech. Velmi kvalitně funguje spolupráce s rodinami klientů. Intenzivně je využívaná nabídka pro rodinné příslušníky klientů na krátkodobý terapeutický pobyt v komunitě. TK nabízí možnost výkonu alternativních trestů obecně prospěšných prací pro odsouzené klienty, rozšiřujeme spolupráci s Probační a mediační službou ČR Problematika klientely přicházející žádat o poradenství v drogové problematice se významně rozšiřuje na témata, která z drog vycházejí, nebo ke drogám směřují. Dále je to problém 5

6 Tam není lepší než tady, když se tam stane tvým tady, objeví se zase jiné tam, které je zase lepší než tvé tady. nezaměstnanosti, kriminality, celé řady výchovných a rodinných problémů. Ukazuje se nutnost program osamostatnit. Vzniká nový projekt Agentura pro občany určená pro širší veřejnost. Zatím funguje v provizorních podmínkách. Terapeutická komunita a Následná péče pracují v plném provozu. Na výročním setkání se setkává velké množství abstinujících, kteří prošli naší léčbou. Začínáme s akcemi pro rodiny klientů - rodinný výlet, vánoční program Zvyšuje se zájem o program TK. V tomto roce jsme registrovali 34 klientů. Program Agentura pro občany intenzivně funguje s poradenským a psychosociálním zaměřením pro širší veřejnost. V červnu zahajujeme probační program pro souzené klienty. Pro činnost Agentury kupujeme z prostředků EU nový objekt. Rozšiřuje se nabídka služeb v Dílny pro muže a ženy, počítačovou učebnu a další alternativní programy Prudce stoupá zájem o léčbu. Z důvodů omezené kapacity poptávku poprvé v historii nemůžeme uspokojit. Léčby se zúčastnilo 44 klientů, z toho 27 mužů a 17 žen. Je dokončena rekonstrukce objektu Agentury pro občany. Nadále poskytujeme všechny programy, skupin pořádaných pro veřejnost se účastní 130 osob. Prostory Agentury vytváří příjemné prostředí pro nejrůznější aktivity O.s. Krok. Přebíráme provoz Prádelny v tomto objektu. O jeho udržitelnost usiluje Město Kyjov. Dokončili jsme stavební úpravy chráněného bydlení mužů v rámci projektu následné péče Stabilizujeme všechny služby sdružení. TK zaznamenáván 100% obložnost. Vzniká nový projekt Vzdělávání a spolupráce. Občanské sdružení Krok realizuje probační program Krok za Krokem. V areálu Terapeutické komunity klienti své pomocí přestavují hospodářskou budovu na dílnu pro muže Probíhá registrace Terapeutické komunity, Programu Následné péče a Agentury jako sociální služby. V tomto roce je realizován nový projekt Rozvoj a stabilita. Je rozvíjena spolupráce s městem Kyjov. Pokračuje spolupráce s Probační a mediační službou ČR Stabilizujeme pracovní tým, přijímáme nové zaměstnance, udržujeme si 100% obložnost Terapeutické komunity. Projekty Vzdělávání a spolupráce, Rozvoj a stabilita dosáhly svoje cíle a byly ukončeny. Agentura pro občany rozšířila svoje služby o Odborné poradenství. Vytvoření Strategického plánu organizace, systematické odborné vzdělávání týmu, rozvoj fundraisingových aktivit. Zahájení revitalizace venkovních prostor terapeutické komunity na multifunkční prostor pro potřeby klientů, týmu a návštěvy Oslava desetileté existence Občanského sdružení Krok s sebou přinesla ohlédnutí se do historie a hledání nových nápadů a návrhů, jejich dalším tvořivém kombinování a zlepšování, revizi úspěšnosti léčby za 10 let existence. Rozšíření aktivit: směřování pracovní terapie na ekologické aktivity aktivní zapojení se do osvěty den země, výroba a implementace umělých ostrovů, úprava přírodních lokalit fundraising zaměřen na snížení finančního deficitu výměna přepravního tranzitu organizace Týdne pro rodinu realizace programu pro nemocnici Kyjov Čteme dětem 6

7 Vzhledem k tomu, že jsem pustil k sobě to, že mám problém s křivdami, posunul jsem svoji upřímnost sám k sobě. Dominik 2010 Občanské sdružení Krok poskytovalo standardní nabídku registrovaných služeb. Nad rámec jsme začali realizaci evropského projektu Dobrý job na podporu zaměstnanosti našich klientů. Klienti doléčovacího procesu se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem, v rámci kterého četli dětem v nemocnici Kyjov Daří se nám získat finanční podporu k projektům se zaměřením na sebeprosazení, pracovní zkušenosti, rekvalifikaci a samotný koučink uživatelů našich služeb, podporujeme práci se sourozenci a rodinami uživatelů. Jednotlivé služby úspěšně procházejí inspekcemi a kontrolami na různých stupních, zaštiťujících garanci a následnost fungování našich služeb Prožili jsme náročný rok, ve kterém jsme se zaměřili na udržení kvality všech poskytovaných služeb. Terapeutická komunita poskytuje léčbu a umožňuje klientům průběžně řešit závažné sociální, právní a rodinné problémy. V rámci pracovní terapie jsme pokračovali v ekologických aktivitách. Realizovali jsme evropské projekty, které přinesly klientům a jejich rodinám možnosti nadstandardní terapeutické práce. V rámci OSP funguje právní poradna, tradičně s velkým zájmem z veřejnosti. Zájem se zvýšil i o rodinnou poradnu, která je součástí OSP v Agentuře. V programu následné péče se vytvořil plán otevřených klubů, které jsou tematicky orientované na bývalé klienty programu Pokračovali jsme v projektech Terapeutická komunita (TK), Program následné péče (PNP), Odborné sociální poradenství (OSP), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SaS). Vytvořili jsme spolu s dalšími organizacemi projekt pro rozvoj prevence na Kyjovsku. Také jsme uspěli v grantových výzvách ve třech projektech z evropské unie. Projekty byly zaměřeny na posílení uplatnitelnosti klientů na trhu práce (Chci práci II, S chutí do práce) a na management krajiny (Management Věstonických nádrží, Neovision) s mimořádnými výsledky viz. popis projektů. Jako první zařízení na Kyjovsku, začala Agentura pro občany realizovat službu asistovaný kontakt, prostřednictvím které se mohou děti setkávat s rodičem (rod. příslušníkem), s nímž byly v minulosti vazby narušeny nebo neexistovaly Naše organizace začala realizovat projekt Dobrovolnického centra Komunita komunitě, na který jsme získali grant od Nadace rozvoje občanské společnosti. V rámci projektu Neovision jsme si vyzkoušeli půlroční provoz farmy a rozšířili jsme naše environmentální aktivity, pořídili jsme cvičeného ovčáckého psa, stádo ovcí a koz. Program následné péče získal úspěšně akreditaci na další 4 roky. V rámci sociální aktivizační služby jsme rozšířili spolupráci s městem Veselí nad Moravou. Zájem o službu asistovaný kontakt a asistované předávání je nadále velmi žádaný jak ze strany OSPOD, tak ze strany soudů a klientů. 7

8 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMECH Dobré prožívání dává energii. Zbyněk Pro koho jsou naše služby určené? Odborné služby jsou přístupné široké veřejnosti bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. Služby jsou přístupné také bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Cílové skupiny: lidé s drogovou závislostí od 15 let (muži i ženy bez rozdílu vzdělání, vyznání, národnosti, politické příslušnosti apod.) jejich rodiny ohrožená mládež let, mladí dospělí do 26 let dospělá veřejnost, lidé v sociální nouzi děti od 3 do 15 let preventivní programy kolegové ze spolupracujících organizací, zájemci o práci v sociální sféře, studenti humanitních oborů sebezkušenostní stáže a vzdělávání Co nabízíme? Občanské sdružení Krok má tři stěžejní programy: Terapeutická resocializační komunita Krok dlouhodobá rezidenční léčba pro drogově závislé dívky a chlapce od 15 let Program následné péče Krok doléčování klientů, kteří prošli dlouhodobou léčbou, včetně možnosti chráněného bydlení Agentura pro občany (SaS,OSP) sociální, rodinné, výchovné, právní a drogové poradenství pro osoby v krizi, společensky znevýhodněné nebo nezaměstnané. Mezi naše další aktivity patří: Preventivní programy komponované programy a programy pro veřejnost: Klipper, Racek II, Unplugged Programy pro posílení zaměstnanosti našich klientů: S chutí do práce, Chci práci II Environmentální aktivity management krajiny: projekty Neovision, Neovision II, Spoločné brehy Dobrovolnické centrum - vzniklo v rámci projektu Komunita komunitě Certifikace, registrace registrované sociální služby: Terapeutická komunita Program následné péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Odborné sociální poradenství pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o odborné způsobilosti organizace Rezidenční péče v terapeutických komunitách Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o odborné způsobilosti organizace Ambulantní doléčovací program 8

9 I za špatných podmínek lze vyhrát bitva. Vlasťa TERAPEUTICKÁ KOMUNITA Poslání TK: Pomáháme měnit životy lidí zasaženými závislostí Terapeutická komunita představuje nabídku dlouhodobé rezidenční léčby pro klienty s drogovou závislostí od 15 let. Léčba v komunitě je postavena na postupném vývoji klienta od vzorců chování ovlivněných užíváním drog přes systém kontroly, sebekontroly k sebedisciplíně a samostatnému odpovědnému fungování směrem k sobě i směrem ven, ke společnosti. Skupinová a individuální terapie se zaměřuje na rozvoj vnitřních zdrojů klienta a klade důraz na spolupráci s rodinou. Komunita Krok je komunitou ve městě, což umožňuje běžné aktivity, kontakty a také každodenní konfrontaci s reálným světem. Délka pobytu klienta se pohybuje kolem jednoho roku a rozděluje se do čtyř fází. Klienti postupují do jednotlivých fází podle aktivity a osobních posunů. Rozdělení pobytu na fáze vytváří přirozený motivační prostor, ve kterém lze využívat systém různých výhod a omezení. Fáze umožňují klientům přirozený vývoj, učí je odpovědnosti za své chování, učí je přijímat odpovědnost i za klienty v nižších fázích, celou skupinu a chod komunity. Součástí terapie je dodržování denního režimu, který vymezuje časově a obsahově program komunity. Režim slouží k získání nebo obnovení zdravých návyků, uvědomění si svých povinností a odpovědností vůči sobě a druhým. V rámci pobytu se klienti účastní pracovní terapie, jejímž cílem je osvojení základních dovedností, které klienti využijí v běžném životě. Nacvičují si pravidelnost, pracovní návyky, zručnosti v různých typech prací, nedílnou součástí je možnost získání osvědčení potvrzující stupeň zručnosti v dovednostech jako je šití, práce s PC, práce v kovárně, atd. Vytváříme předpoklady pro úspěšný start na pracovní trh (rekvalifikace, osvědčení, místa na zkoušku). Na skupinové terapii se řeší problémy jednotlivých klientů, interpersonální a intrapsychické konflikty, pracují na svých osobních tématech, nacvičují se potřebné dovednosti. Klienti se učí tvořivosti za použití různých terapeutických technik. Při skupinové práci se využívá skupinová dynamika, tj. vztahy a interakce mezi členy skupiny. Nedílnou součástí terapie je Individuální plán léčby. Individuální plán reflektuje po celou dobu pobytu potřeby a cíle, kterých chce klient prostřednictvím odborné péče dosáhnout a jednou měsíčně je aktualizován. V rámci volnočasových a zážitkových aktivit jako např. výlety do okolí, hry, sport, organizování akcí pro veřejnost, návštěva kina, divadla, koncertů, zátěžové a zážitkové pobyty v přírodě atp. se mají klienti možnost seznámit s činnostmi, ke kterým se často v běžném životě nedostali, nebo se jim v období užívání drog přestali věnovat. Významnou součástí léčby je spolupráce s rodinou. Rodinní příslušníci klienta se aktivně podílejí na léčbě klienta v TK. Účastní se aktivit pořádaných pro rodiny klientů, rodičovských skupin, mužských a ženských skupin i ostatních akcí TK. Rodinní příslušníci mohou kdykoli požádat o individuální konzultaci. V TK je zajištěna veškerá péče o zdravotní stav klientů. Pokud je klient pozitivní na hepatitidu, kontaktujeme infekční oddělení v místní nemocnici, kde mu je zajištěna pravidelná péče. Sociální práce je prováděna s cílem maximálně stabilizovat sociální podmínky klienta pro jeho následnou abstinenci. V oblasti rodinných vztahů, bydlení, studia, zaměstnání, soudních řízení, finančních záležitostí a jiných dle potřeby. S klienty pracuje sociální pracovník, který chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Sociální pracovník dbá, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního zabezpečení, na něž mají nárok, a to nejen od instituce, ve které jsou zaměstnáni, ale i ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, jež vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek. Při sociální práci s klientem jsou hledány možnosti, jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů. Klienti se učí komunikačním dovednostem, jsou vedeni k odstraňování bariér a nefunkčních vzorců chování, provádějí nácvik asertivního chování. 9

10 Nelíbí se mi, že si sebe přes den málo uvědomuji. Zbyněk Výkon trestu obecně prospěšných prací v TK funguje v součinnosti s Probační a mediační službou ČR v Hodoníně. Během pobytu v TK má klient odsouzený k výkonu OPP možnost si tento trest odpracovat. V roku 2014 u nás absolvovalo rezidenční léčbu celkově 40 klientů, z toho 32 mužů a 8 žen. Převážná část uživatelů pochází z Jihomoravského kraje. Věková skladba uživatelů se pohybuje v rozpětí od 17 do 35 let. Věkový průměr se výrazně zvýšil z 23 na 27 let. Letošní rok ukončilo léčbu úspěšně (s rituálem) 9 uživatelů a 15 uživatelů přerušilo program předčasně. Nejčastěji k nám přicházejí klienti závislí na návykových látkách ve středním až těžkém stupni závislosti, typicky užívající několik let nitrožilně. Velkou skupinu tvoří uživatelé s diagnostikovanou závislostí na pervitinu. Stále častěji zaznamenáváme přidruženou závislost na automatech. Z toho všeho vyplývá i jejich psychosociální a somatické poškození. Je potřeba uvést i nárůst sociální problematiky, se kterou uživatelé služby přicházejí. Zaznamenáváme zvýšený podíl kriminality, komplikace dluhové problematiky a různé právní problémy. Aktivity, které jsme letos absolvovali nad rámec standardní nabídky služeb: Leden: Novoroční procházka s rodinnými příslušníky ženská skupina pro veřejnost Tvoření pro veřejnost Agentura Duben: Rodinné setkání pro klienty TK, PNP a jejich rodinné příslušníky Workshop dospělé zručnosti Tvoření pro veřejnost Agentura Únor: Víkendová ženská skupina Tvoření pro veřejnost Agentura Květen: Ženská / mužská skupina Tvoření pro veřejnost Agentura PNP víkend v přírodě Březen: Tvoření pro veřejnost Agentura Rodinné setkání pro klienty TK, PNP a jejich rodinné příslušníky Červen: Výroční klub programu následné péče Oslava výročí TK pro pozvané hosty Tvoření pro veřejnost Agentura Červenec: Tvoření pro veřejnost Agentura Teraputický víkend pro klienty TK a PNP Workshop dospělé zručnosti Říjen: Tvoření pro veřejnost Agentura 10 Srpen: Rodinný výlet s terapeutickým programem pro klienty TK, PNP a jejich rodinné příslušníky Ekologické aktivity pro klienty TK a PNP Listopad: Rodinné setkání pro klienty TK, PNP a jejich rodinné příslušníky Workshop dospělé zručnosti Tvoření pro veřejnost Agentura Ženská skupina pro veřejnost Září: Tvoření pro veřejnost Agentura Prosinec: Tvoření pro veřejnost Ženská skupina pro veřejnost Vánoční klub PNP Vánoční setkání pro rodiny klientů

11 Uvědomil jsem si hodnotu svého života. Filip Počet všech uživatelů služby 8 z toho mužů z toho žen 32 ukončení klientů v programu 15 Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili Počet klientů, kteří program ukončili předčasně 9 7 z toho do 2 týdnů léčby 5 z toho do 3 měsíců léčby 3 z toho po 3 měsících léčby výkony Individuální terapie, poradenství 432 Rodinná terapie, poradenství 68 Rodičovská skupina 44 Práce s rodinou 480 Pracovní terapie Krizová intervence Testy na přítomnost drog

12 PROGRAM NÁSLEDNÉ PÉČE Kritik mi pomáhá dělat věci líp. Martin Program následné péče O.s. Krok funguje od roku 2002 a jeho posláním je sociální znovuzačlenění klientů do života a společnosti. Program následné péče funguje jako přechodový můstek mezi komunitou a samostatným fungováním ve společnosti. Poskytuje klientům podporu ve zranitelném období těsně po ukončení léčby. Cílovou skupinou programu následné péče jsou od 15-ti let věku, závislé na návykových látkách/automatech, které absolvovaly tři a více měsíční rezidenční léčbu závislosti. Chtějí abstinovat, začlenit se zpět do společnosti a pracovat. Mají zájem o naši podporu a pomoc při přechodu do běžného života bez drog. Program trvá přibližně půl roku a nabízí klientům bydlení se zvýhodněným nájmem v zařízeném bytě a sociálně-terapeutické činnosti. Klienti se sami starají o domácnost, vykonávají samoobslužné činnosti jako je např. úklid, vaření, praní, žehlení. Klienti se v rámci programu dvakrát týdně účastní skupinové terapie pod vedením terapeuta a využívají individuální terapii. Na skupinových setkáních řeší své aktuální problémy, sdílí své pracovní i osobní úspěchy a neúspěchy s ostatními klienty programu. V případě potřeby je jim poskytnuta podpora a pomoc při hledání zaměstnání. Klienti se mohou také zúčastnit párové terapie. V rámci individuální terapie pomáhá terapeut klientovi stanovovat reálné cíle a podporuje jej v jejich naplňování. Díky službám programu následné péče si klienti vyzkouší samostatnou péči o domácnost, hospodaření s financemi, rozvržení dne skloubení pracovních činností a osobního volna. Mají možnost realizace dovedností, které získali v komunitě, ověří si svoji abstinenci. Významným faktem je, že všechny tyto činnosti se dějí za podpory terapeutů, čímž se snižuje riziko relapsu klienta. Vstupní kritéria pro přijetí do PNP věk nad 15 let (u bydlení min. 18 let) mají diagnostikovanou závislost (drogová, alkoholová, patologické hráčství aj.) jsou po rezidenční léčbě v terapeutické komunitě nebo po jiné léčbě - dlouhodobé sociální rehabilitaci a v současnosti abstinují jsou motivovaní, chtějí spolupracovat, mají potřebu a zájem se úspěšně zařadit do společnosti jsou zaměstnáni (příp. registrováni na ÚP), nebo studují Kontraindikace pro přijetí do PNP stav intoxikace výrazné projevy syndromu odnětí látky akutní psychotický stav závažná psychiatrická diagnóza vyžadující zdravotnické zařízení neakceptace abstinence v širším slova smyslu - drogy, alkohol, herní automaty nepřijetí pravidel programu Zájemce o vstup do programu může pracovníka Programu následné péče kontaktovat pomocí mailu telefonicky (vedoucí: , hlavní terapeut: ), písemně na adresu: Sídliště Za Stadionem 1358, Kyjov nebo osobně v prostorách Agentury pro občany v pondělí, úterý a pátek. Domluví si s hlavním terapeutem nebo vedoucím programu termín prvního setkání, kde se zájemce dozví základní informace o programu. 12

13 Když nemůžu, pomůžu si sám. Hanka Co je potřeba před nástupem: napsat a odevzdat svůj osobní životopis žádost o službu (s datem nástupu) v případě Bydlení potvrzení od lékaře vytvořit se sociálním pracovníkem prevenci relapsu a zakázku (max. do dvou týdnu po nástupu) z předchozí léčby propouštěcí zpráva Více informací se dozvíte na setkání s vedoucí nebo hlavním terapeutem. Dostanete také k nastudování průvodce programem Pod střechou. Zpráva o činnosti PNP za rok 2014 V roce 2014 se účastnilo strukturovaného programu následné péče celkem 15 klientů, z toho 10 klientů program ukončilo úspěšně, dva předčasně. Z těchto 15 klientů jich 11 využilo možnosti pobytové varianty služby (Bydlení), která nabízí čisté, bezdrogové a bezalkoholové prostředí. Kapacita na Bydlení byla pro 6 lidí, z toho čtyři muži a dvě dívky. Mimo strukturovaný program využilo možností a nabídek Programu následné péče za rok klientů. V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem o páteční skupiny (Kluby abstinentů), na tyto setkání průběžně docházelo 18 klientů. Pokračovali jsme ve skupinovém poradenství pro páry, neboť mnoho našich klientů už má partnera/ku či uzavřeli manželství. Uskutečnily se dvě víkendové aktivity v přírodě, se zaměřením na dva rozdílné cíle. Jedna zaměřená na terapii, druhá na fyzickou zátěž a posílení skupinové sounáležitosti. Klienti jsou velmi aktivní v organizování společných aktivit, vzájemně se potkávají v osobním volnu a plánují společné akce výšlapy, výlety, fotbal, squash, čajovna apod. Jako pozitivní se ukázalo přijetí nového pracovníka v sociálních službách - ex-usera, který klienty v těchto aktivitách podporoval, což se projevilo na četnosti a pestrosti aktivit a větší soudržnosti skupiny. počet VŠECH UŽIVATELŮ SLUŽBY 2 z toho mužů z toho žen 13 výkony Skupinová terapie, poradenství 114 Sociální práce 112 Individuální terapie, poradenství 394 Rodinná terapie, poradenství 50 Rodičovská skupina 12 Krizová intervence 183 Intervence po telefonu, internetu 289 Testy na přítomnost drog 102 Chráněné bydlení

14 AGENTURA PRO OBČANY Už se těším na nového Mirka. Mirek Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života. Pomáhá lidem rozvinout nebo získat schopnosti a dovednosti vedoucí k bohatšímu životu. Realizujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen Sas) a odborné sociální poradenství (dále jen Osp). Součástí Osp je občanská poradna (OP). ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Sídlo: Komenského 2124/ Kyjov Statutární zástupce organizace: Mgr. Hana Čamlíková Tel.: Místo poskytované služby: Agentura pro občany Odborné sociální poradenství Za Stadionem 1358/ Kyjov Kapacita: Okamžitá kapacita služby je 2. Maximální denní kapacita je 8. IČO: Kontaktní osoba: Bc. Martina Chovancová Kontakt: Tel , Provozní doba: Út: Čt: Poslední konzultace je 30 minut před koncem provozní doby. V jiné dny dle individuální dohody. Odborné sociální poradenství je poskytováno podle 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Služba je dostupná v úterý od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:30 a čtvrtek v době od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:30 a dále dle individuálních domluvy s uživatelem. Je poskytována ambulantní formou v zařízení Agentura pro občany v konzultační místnosti, případně kanceláře sociální pracovnice, kanceláři rodinné poradny dle naplnění kapacity služby. V rámci služby funguje Občanská poradna Krok (dále jen OP Krok), která je jednou z poraden sdružených v Asociaci občanských poraden. V OP Krok pracují dvě sociální pracovnice a právník, který externě poskytuje bezplatné právní konzultace každý čtvrtek od 15:00 do 17:30 předem objednaným uživatelům. V zařízení je také Rodinná poradna, v níž zabezpečuje konzultace rodinný terapeut s psychoterapeutickým výcvikem. Zde jsou klienti objednáváni dle individuální domluvy na základě poptávky přes OP Krok. Služba je poskytována bezplatně. Komu je odborné sociální poradenství poskytováno? rodinní příslušníci, kteří potřebují řešit své problémy zasahující celou rodinu nebo partnerské problémy, problémy, které s rodinou souvisí manželé, partneři, kteří potřebují řešit problémy ve vztazích 14

15 Nepotřebuješ kudlu, abys přišel na jádro pudla. Nik rodiče, kteří potřebují pomoc při výchovných otázkách děti a mládež osoby v krizi oběti domácího násilí senioři Občanská poradna poskytuje konzultace a poradenství v oblasti: pracovně právních vztahů a zaměstnanosti dluhů, exekucí, insolvence bydlení a nájemních vztahů rodiny a mezilidských vztahů majetkoprávních vztahů a náhrady škody ochrany spotřebitele občanského soudního řízení trestního práva Rodinná poradna nabízí: poradenskou a psychoterapeutickou pomoc jednotlivcům, párům, manželům a rodinám rodinnou terapii rozvodové poradenství a porozvodové vedení (především v zájmu nezletilých dětí) odborné etopedické poradenství psychologickou pomoc rodinám s fyzicky, sociálně či jinak handicapovaným člověkem Odborné sociální poradenství v číslech V roce 2014 jsme evidovali 240 uživatelů služby, poskytli 354 intervencí a zodpověděli 526 dotazů. Dle metodiky JMK se jedná o 1576 intervencí (intervencí se rozumí každé 30 minutové jednání s klientem). 15

16 Sociálně aktivizační služby Změnil jsem své touhy na cíle. Vraťa Sídlo: Komenského 2124/ Kyjov Statutární zástupce organizace: Mgr. Hana Čamlíková Tel.: Místo poskytované služby: Agentura pro občany Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Za Stadionem 1358/ Kyjov Kapacita: Okamžitá kapacita ambulantní služby je 2, terénní 1. IČO: Kontaktní osoba: Bc. Martina Chovancová Kontakt: Tel , Provozní doba: Út - Pá: Poslední konzultace je 30 minut před koncem provozní doby. Jiné dny a hodiny dle individuální domluvy. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány podle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Služba je dostupná od úterý do pátku v době od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:30 a dále dle individuálních potřeb uživatele. Ambulantní služba je poskytována v zařízení Agentura pro občany v konzultační místnosti, případně kanceláři sociální pracovnice nebo kanceláři rodinné poradny dle naplnění kapacity služby. Terénní služby je poskytována přímo v rodině klienta. Ve službě pracují tři sociální pracovnice a dva pracovníci v sociálních službách. Psychologickou podporu lze zabezpečit v rámci druhé služby Odborné sociální poradenství, a to dvěma externisty (psycholog a rodinný terapeut s psychoterapeutickým výcvikem). Konzultace s psychologem či rodinným terapeutem je možná dle individuální domluvy na základě poptávky po předchozím telefonickém objednání. Terénně je služba poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele. Dále jsou poskytovány Asistované kontakty a Asistovaná předávání. Součástí služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je vytváření stálé nabídky tzv. Tvořivé dílny (nabídka zajímavých dílen pro rodiče s dětmi, podporující vzájemnou komunikaci a rozvíjející zručnosti a dovednosti nezbytné pro život) a Aktivity pro volný čas (pravidelné aktivity, kde si mohou rodiče a děti společně vyzkoušet nejrůznější výtvarné a rukodělné techniky). Jako významné vidíme taktéž spolupráci se Speciální školou Za Humny Kyjov, odkud k nám pravidelně docházejí dívky a učí se různým rukodělným technikám. Služba je poskytována bezplatně. Komu jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovány? rodinám, které chtějí poradit rodičům, kteří jsou znevýhodněni při péči o dítě (např. z důvodu handicapu aj.) rodinám, ze kterých byly děti odebrány a které usilují o jejich návrat rodičům potýkajícím se s problémy při výchově dětí či přípravě na vyučování dětem a mládeži ve věku 6-26 let osobám v krizi (sociální, pracovní, psychické a vztahové problémy) obětem domácího násilí 16

17 Každý člověk má své touhy a přání, ale když je realizuje, je na cestě k vítězství. Nela Co sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízejí? emocionální podporu doprovázení v nejrůznějších životních situacích řešení vzájemných vztahů v rodině aktivizaci rodiny individuální či skupinovou formou pomoc týkající se rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů pracovně výchovnou terapii podporu a nácvik rodičovského chování pomoc při vedení, hospodaření a udržování domácnosti pomoc s přípravou dětí do školy nácvik sociálních kompetencí při jednání na úřadech, školách a zařízeních pro výkon ústavní výchovy Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v číslech V roce 2014 využilo sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 191 uživatelů. Celkem jsme poskytli 1200 intervencí. Přepočteno dle metodiky JMK se jedná o 4229 intervencí (intervence = 30 minutové setkání s klientem) a 780 kontaktů (kontakt = 10 minutové setkání s klientem). 17

18 Mám strach z minulosti, je to zdravý strach! Ivan AGENTURA PRO OBČANY, Dlouhodobé programy primární prevence Pracovníci agentury v roce 2014 realizovali jménem O. s. Krok cca 60 programů dlouhodobé primární prevence na ZŠ Komenského v Kyjově a v obcích ORP Kyjov. Jedná se především o programy zaměřené na osobnostní růst a další témata z oblasti primární prevence. Programy jsou určeny žákům I.a II. stupně základních škol. Pracujeme s tématy osobnostního a sociálního rozvoje, jako jsou postoje, hodnoty, sebeúcta, sexualita, sebepoznání, komunikace, rozhodování a další. Tato témata se prolínají jednotlivými tematickými bloky. I. Stupeň ZŠ LÉTAJÍCÍ KOBEREC poznávání lidí kolem sebe, mezilidská tolerance, kulturní odlišnosti MŮJ KAMARÁD přátelství, vztahy, hodnoty JAK CHRÁNIT SÁM SEBE nebezpečné situace a jak s nimi zacházet, rozhodování S BATOHEM DO SVĚTA co o sobě vím, sebepoznání, sebepojetí KOŠÍK PLNÝ ROZUMU stravování, pohyb, hygiena a zdraví MŮŽU TOHLE DĚLAT? pravidla slušného chování CESTOU DO ŠKOLY BEZPEČNĚ co nás může potkat nejen cestou do školy II. Stupeň ZŠ MOJE MÍSTO VE TŘÍDĚ kolektiv, postoje, vzájemná tolerance ZÁVISLOST (NEJEN O DROGÁCH) podpora správného rozhodování, informovanost, fámy ano/ne, postoje SEXUALITA SVĚT DÍVEK a SVĚT CHLAPCŮ sebepoznání, pohlavní choroby (jak se chránit), tabu HRNEC SEBEÚCTY sebeúcta, ocenění, komunikace, zdravé sebevědomí NA CESTĚ výbava dovedností jedince pro vstup do nového kolektivu, doporučeno pro 6. a 9. třídy MLUV SE MNOU/MLUVME SPOLU komunikační dovednosti, postoje k autoritám KRIZOVÉ SITUACE co mě čeká v obyčejných situacích, ne vždy mohu být hrdinou Služby Agentury pro občany jsou zajišťovány zejména prostřednictvím dotací a dále sponzorství a darů. V roce 2014 nás podpořili: Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje (IP JMK) Poradenství pro veřejnost (Město Kyjov) Odborné sociální poradenství (MPSV) Město Bzenec, Vracov a obec Svatobořice - Mistřín Vlastní zdroje (prodej výrobků na akcích a ve spolupráci s Ligou vozíčkářů Brno) 18

19 Mám pro tebe jeden a půl zrcadla. Daniel REALIZOVANÉ PROJEKTY S chutí do práce, CZ.1.04/3.1.02/ Doba realizace: Cíl projektu: Usnadnit abstinujícím závislým vstup na trh práce a udržení se na něm Cílová skupina: klienti TK Krok, PNP Krok a bývalí klienti Realizace projektu S chutí do práce se pomalu chýlí ke svému konci. Projektové aktivity přinesly klientům spoustu nových pracovních dovedností, nových znalostí, poznání sebe sama, ale také posílily rodinné vazby a vedly k lepšímu porozumění. Klienti byli pod vedením odborníků zaučeni do řemesla v kovářské a šicí dílně. Osvojili si nové manuální zručnosti, naučili se přemýšlet nad pracovními úkoly, zlepšily se jejich komunikační dovednosti, zodpovědnost, trpělivost a systematičnost v práci. Osvědčení získalo 26 klientů. Seznámení s 18 různými profesemi, které představili jejich rodinní příslušníci a bývalí klienti, jim umožnilo realistický pohled na různá povolání a také posílilo jejich motivaci a vědomí toho, že i přes svoji minulost mohou být v životě úspěšní. Na kurzu orientace na trhu práce si vyzkoušeli zásady verbální a neverbální komunikace, dozvěděli se, jak se připravit na pracovní pohovor, vytvořili si motivační dopis a strukturovaný životopis a nacvičili si formy hledání zaměstnání pomocí internetu. Kurz úspěšně absolvovalo 30 klientů. Na workshopech finanční gramotnosti se naučili tvořit rodinný rozpočet, byli seznámeni s jednotlivými bankovními produkty, zjistili, jak mohou řešit svoje dluhy a exekuce. Osvědčení získalo 24 klientů. Na workshopech dospělých zručností se učili prožívat radost z maličkostí, trénovali spolupráci a efektivní způsob plnění úkolů, pracovali se svými očekáváními, posilovali svoji trpělivost i flexibilitu. Osvědčení získalo 25 klientů. Uskutečnilo se 7 rodinných setkání, která vedla ke sblížení rodinných příslušníků, navázání a zlepšení komunikace. Došlo ke konfrontaci a získání nových pohledů, pracovalo se na osamostatnění klientů, vymanění se z vlivů rodičů, přijetí zodpovědnosti sám za sebe, za své posuny a cestu. Večírek částí jim pomohl objevit své zdroje a ukázal jim, jak je mohou využívat ve svůj prospěch. Z rodinných map si odnesli hodně poznání minulosti svých rodin i cenných informací o nich samotných. Po celou dobu projektu probíhal koučink a párová terapie, v rámci které si bývalí klienti komunity nacvičili dovednosti účinné komunikace a řešení problémů. Také byl natočen dokument s názvem Cesta rodiny. Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 19

20 Na vycházkách všechno kvete. Ivan 20 Chci práci II - CZ.1.04/3.3.05/ Doba realizace: Cíl projektu: Odstranění bariér znesnadňujících rovnocenný vstup na trh práce Cílová skupina: klienti TK Krok a PNP Krok Najít na jihu Moravy práci? Nic jednoduchého za normálních okolností. Co teprve u člověka s nálepkou: Léčil jsem se z drogové závislosti. Přesto se to podařilo, a to dokonce ve více případech díky dvouletému projektu Chci práci II. Klienti Kroku absolvovali kurz a souběžně s ním mohli získat i rekvalifikaci. Koncem dubna 2013 jsem se dozvěděl, že si můžu udělat kurz pracovníka v sociálních službách, a tak si konečně splnit svůj malý sen. Už dlouho před tím jsem o téhle rekvalifikaci snil a jsem rád, že komunita píše projekty a umožňuje tak nám, klientům něco dokázat a vzdělávat se. Takže jsem v období května a června absolvoval tenhle kurz a tam jsem se utvrdil v tom, že v téhle oblasti týkající se sociální práce chci pokračovat a pracovat. Taky díky téhle úspěšně zakončené rekvalifikaci jsem získal pracovní místo, kam nastupuji od Nového roku, svěřil se se svou zkušeností třiadvacetiletý klient Pepa. Nejvíc klienty lákaly právě rekvalifikace. Úspěšně ji dokončilo 17 z nich. Mezi muži byl největší zájem o svářečský kurz, mezi děvčaty pak o kurz masérský nebo o kurz pracovníka v sociálních službách. Po absolvování rekvalifikace mohlo šest klientů nastoupit na tříměsíční pracovní místo na zkoušku a získat tak odbornou praxi tolik potřebnou pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Většinou se jednalo právě o pracovníky v sociálních službách. Můžu říct, že jsem se za celé tři měsíce vnímal hodně aktivního, zodpovědného, nápomocného, spolehlivého a dochvilného a soustředěného, popsal vnímání sebe samého Pepa. Některým z kurzů prošlo díky projektu celkem 77 klientů Kroku, někteří po úspěšném ukončení pobytu v terapeutické komunitě získali pracovní místo v oboru, na který se prostřednictvím kurzů připravovali a rekvalifikovali. V první fázi projektu Chci práci II klienti absolvovali sociálně aktivizující kurz. Jeho cílem bylo stanovení jejich osobního potenciálu, podpora osobnostního rozvoje, pracovních

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

ADVAITA, o. s. výroční zpráva

ADVAITA, o. s. výroční zpráva 2014 ADVAITA, o. s. výroční zpráva ADVAITA, o. s. Základní údaje o spolku ADVAITA, o. s.................................................................................... 2 Úvodní slovo předsedy................................................................................................

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Lotos Brno. Občanské sdružení. Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Lotos Brno. Občanské sdružení. Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Lotos Brno Občanské sdružení Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu O.s. Lotos Brno, Dvořákova 13, 602 00 Brno www.lotos-brno.cz OBSAH: PŘEDSTAVENÍ O. S. LOTOS BRNO 5 ÚVODNÍ

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více