Úvodní slovo Organizační struktura OS Krok Historie Občanského sdružení Krok Základní informace o programech...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech..."

Transkript

1 Pocity jsou podstatné. Kamča OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Historie Občanského sdružení Krok... 5 Základní informace o programech... 8 Terapeutická komunita... 9 Program následné péče Agentura pro občany Sociálně aktivizační služby Realizované projekty Finanční zpráva O.s. Krok za rok Poděkování Literární tvorba Kontakty

2 ÚVODNÍ SLOVO Vše, co se dobrého naučíš dnes, si s sebou odneseš dál. Nela Když se před léty objevili Hanka a Milan Čamlíkovi v Kyjově a začali představovat svoje vize veřejnosti, úřadům, politikům, neměli to zpočátku jednoduché. Tehdejší představy občanů o léčbě závislostí, zvláště drogových, takřka v centru města byly poplatné době. Většina z nich si komunitu dovedla představit někde v lese na samotě, či opuštěném statku uprostřed polí a daleko od civilizace. Pracovití Čamlíkovi během krátké doby získali podporu města, což bylo rozhodující a pak i dalších úřadů a institucí, firem i soukromých osob. Každou pomoc, kterou pro komunitu získali, klienti komunity svou prací vraceli. Pracovní zkušenost: Měla jsem tu čest spolupracovat s nimi od samého počátku, jednak pracovně jako šéfka úřadu a hlavně jako člen sociální komise města a člen zastupitelstva. Několikrát jsem se účastnila akcí, které přichystali v terapeutické komunitě a nezapomenutelné pro mne byly okamžiky předvánočních čajů s klienty. Každá z návštěv byla osvěžující jako živá voda. Báječná, přátelská, otevřená a příjemná atmosféra, pocit sounáležitosti. Osobní zkušenost: Shodou okolností byly ve velkých problémech se závislostí dcery mých blízkých kamarádek a obě se staly jedněmi z prvních klientek Kroku. Obě dívky se v komunitě před očima měnily z trosek v krásné, rozkvetlé mladé ženy, odpovědné za svůj život, za rodinu. Čamlíkovi v té době již spolupracovali s rodiči klientů, pomohli narovnat narušené rodinné vztahy. Dnes, po více než deseti letech jsou obě ženy šťastné, mají krásné rodiny, vztahy i zaměstnání, vychovávají děti a žijí svůj nový, dobrý život. Zázrak? Současnost: Rozšíření služeb, komplexnost péče o klienty i jejich rodinné příslušníky, poradenství, rekvalifikace a příprava na povolání, aktivita klientů při veřejných pracích, dobrovolnické činnosti, chráněné bydlení. A především dobré jméno Kroku v regionu a dalších oblastech našeho státu. Zázraky se nedějí Proto děkuji Kroku, Hance a Milanovi Čamlíkovým, a týmu jejich zaměstnanců. Ke Kyjovu neodmyslitelně patří, jejich místo v sociální struktuře je nezastupitelné, jejich obětavá práce je prospěšná a užitečná. Budoucnost: Hanko a Milane, přeji vám oběma hodně zdraví, štěstí, sil a entuziasmu, dobrých kolegů, spolupracovníků a kamarádů. Ať se vám v dalších letech daří. Mgr. Danuše Křiváková ředitelka nemocnice Kyjov 2

3 Postavil jsem se věcem čelem a ne zády. Filip KDO JSME Občanské sdružení Krok v Kyjově je dobrovolné, nezávislé a nepolitické seskupení, které sdružuje členy na základě společného zájmu v souladu s ústavou, zákony České republiky a stanovami sdružení. Cíle a poslání programů OS Krok odpovídají odborným a humanistickým principům a jsou v souladu s aktuální Národní strategií protidrogové politiky. Cílem naší organizace je pomáhat v řešení drogové problematiky, resocializační ochrana a pomoc občanům, kteří se stali drogově závislými a jejich rodinám, prevence rizikového chování vedoucího k užívání drog, kriminalitě a nezaměstnanosti. Strategickým cílem je poskytovat péči klientům, zaměřenou na zmírnění, překonání a zabránění opakování dlouhodobě přetrvávající sociální nouze s cílem zapojit klienty do života v přirozeném prostředí. Cílem sociálních služeb je pomáhat lidem, kteří se stali drogově či jinak závislými a jejich rodinám a působit na pozitivní změnu kvality života všech našich klientů. Naší hlavní službou je Terapeutická resocializační komunita pro drogově závislé, dalšími programy jsou Agentura pro občany a Program následné péče. Poskytování pomoci a léčby drogově závislým, kteří chtějí abstinovat Integrace uživatele do společnosti, rodiny Profesionalizace a aktualizace nabízené služby Získávání všestranné pomoci pro zajištění fungujících programů Registrace : O. s. Krok vzniklo zaregistrováním u Ministerstva vnitra ČR podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů Datum registrace : Číslo spisu : VS/1 1/38 347/98 R Od zapsáno ve Spolkovém rejstříku vedeném u KS v Brně, sp. zn. L 7110 IČO : Bankovní spojení : ČSOB, pobočka Kyjov, č.ú /0300 Sídlo : Občanské sdružení Krok Třída Komenského 2124/88, Kyjov tel : , e- mail: web: 3

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OS KROK Naštvat se nestačí. Marťas Výbor sdružení Statutární zástupce Mgr. Hana Čamlíková Mgr. Milan Čamlík Mgr. Blanka Pokorná Kancelář sdružení Ředitelka Mgr. Hana Čamlíková Účetní Mgr. Radomíra Otrubová Projektová manažerka Mgr. Veronika Vašíčková Projektová manažerka Mgr. Tereza Čamlíková Projektová koordinátorka Ing. Markéta Berková Projektová koordinátorka Bc. Gabriela Urbánková Administrativní pracovnice, Markéta Leciánová finanční manažerka Terapeutická resocializační Hlavní terapeut Mgr. Milan Čamlík komunita Terapeuti Mgr. Hana Čamlíková Mgr. Patrik Dráb Mgr. Tomáš Galan Sociální pracovník Mgr. Adéla Rajsiglová Pracovní terapeuti František Příkaský Štepán Pantlík Lukáš Jarůšek Radek Medřický Lukáš Ševčík Program následné péče Vedoucí programu, psycholog Mgr. Lucie Sedlářová (Lévková) Pracovník v soc. službách Lukáš Ševčík Agentura pro občany Vedoucí programu Bc. Martina Chovancová (SaS, OSP) Sociální pracovníci Bc. Ivana Lesová Bc. Veronika Janůšová, DiS. Bc. Tereza Konečná Pracovníci v soc. službách Hedvika Kučerová Iveta Trojanová Prevence Mgr. Zuzana Hrbotická, DiS. Bc. Ivana Lesová Iveta Trojanová Dobrovolnické centrum- Koordinátorka centra Petra Hradilová Komunita komunitě Asistentka koordinátorky Zuzana Šrahůlková Prádelna pro občany Dana Líčková Marie Kouřilová výpomoc Výbor sdružení Kancelář sdružení Terapeutická resocializační komunita Krok Program následné péče Agentura pro občany Dobrovolnické centrum Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Odborné sociální poradenství Prevence 4

5 Buď svůj. Dan HISTORIE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KROK 1998 Mapování problematiky alkoholu a drog na celé Moravě. Konzultace s odbornou veřejností, se státními a neziskovými organizacemi, které se zabývají touto problematikou. Na tomto základě vznikají projekty, které mají financovat terapeutickou komunitu. Dne vzniká O.s. Krok a je registrován u MV ČR Hledá se finanční podpora, hledají se prostory a podpora pro vznik TK v Kyjově. Město Kyjov pronajímá budovu na ulici Komenského. Komunita je situována ve městě, řešíme tak vztahy s veřejností, upozorňujeme na tuto problematiku a na výhody takového propojení Zahajuje komunita svoji činnost. Intenzivně se zařizují prostory, probíhají pohovory s prvními klienty Nastupují první čtyři klienti. V komunitě jsou vypracována přesná pravidla, začínají probíhat terapeutické skupiny, individuální, skupinová a pracovní terapie. Skupinová a individuální terapie se opírá o Model růstu Virginie Satirové, terapii rodinných systémů. Během celého roku 1999 získáváme podporu pro realizaci cílů sdružení, navazujeme spolupráci s celou řadou dalších organizací vytvářejících nabídku pomoci v drogové problematice. Projekt resocializační komunity se nám daří realizovat s podporou Okresní protidrogové komise v Hodoníně, významnou podporou MÚ Kyjov, který má zájem podílet se na řešení problémů mladých lidí, s podporou a zdravotní garancí Okresní nemocnice v Kyjově, úřadu práce v Hodoníně a mnohých podnikatelů, dobrovolníků, atd. MÚ Kyjov nám pronajímá budovu pro činnost TK a jeho pracovníci nám pomáhají překonat těžké začátky bez finanční dotace. Tu dostáváme až v prosinci, do té doby fungujeme na základě nadšení a přesvědčení ve smysluplnosti této práce Terapeutická komunita pokračuje ve své činnosti. Všechna existující pravidla se v komunitě dynamicky rozvíjí a doplňují pro upevnění kvality TK a na odstranění nedostatků. Klienti rekonstruují v rámci pracovní terapie budovu a zvyšuje se kapacita komunity na 6-8 klientů Vzniká myšlenka programu Následné péče Krok a začínají jeho intenzivní přípravy. Terapeutická komunita pracuje a prochází jí stále víc klientů. Zaměřujeme se především na klienty z tohoto regionu, což umožňuje úzkou spolupráci a bezpečný návrat do přirozeného prostředí Zahájení programu následné péče - služby pro klienty po léčbě, abstinující závislé, kterým se nabízí i chráněné bydlení v Kyjově. Klienti si budují samostatnost s terapeutickou podporou. Poskytujeme poradenství a aktivity pro veřejnost, které souvisí částečně s činností komunity. Vnímáme zájem veřejnosti o službu poradenství a následné pomoci a podpory lidem v jejich problémech. Velmi kvalitně funguje spolupráce s rodinami klientů. Intenzivně je využívaná nabídka pro rodinné příslušníky klientů na krátkodobý terapeutický pobyt v komunitě. TK nabízí možnost výkonu alternativních trestů obecně prospěšných prací pro odsouzené klienty, rozšiřujeme spolupráci s Probační a mediační službou ČR Problematika klientely přicházející žádat o poradenství v drogové problematice se významně rozšiřuje na témata, která z drog vycházejí, nebo ke drogám směřují. Dále je to problém 5

6 Tam není lepší než tady, když se tam stane tvým tady, objeví se zase jiné tam, které je zase lepší než tvé tady. nezaměstnanosti, kriminality, celé řady výchovných a rodinných problémů. Ukazuje se nutnost program osamostatnit. Vzniká nový projekt Agentura pro občany určená pro širší veřejnost. Zatím funguje v provizorních podmínkách. Terapeutická komunita a Následná péče pracují v plném provozu. Na výročním setkání se setkává velké množství abstinujících, kteří prošli naší léčbou. Začínáme s akcemi pro rodiny klientů - rodinný výlet, vánoční program Zvyšuje se zájem o program TK. V tomto roce jsme registrovali 34 klientů. Program Agentura pro občany intenzivně funguje s poradenským a psychosociálním zaměřením pro širší veřejnost. V červnu zahajujeme probační program pro souzené klienty. Pro činnost Agentury kupujeme z prostředků EU nový objekt. Rozšiřuje se nabídka služeb v Dílny pro muže a ženy, počítačovou učebnu a další alternativní programy Prudce stoupá zájem o léčbu. Z důvodů omezené kapacity poptávku poprvé v historii nemůžeme uspokojit. Léčby se zúčastnilo 44 klientů, z toho 27 mužů a 17 žen. Je dokončena rekonstrukce objektu Agentury pro občany. Nadále poskytujeme všechny programy, skupin pořádaných pro veřejnost se účastní 130 osob. Prostory Agentury vytváří příjemné prostředí pro nejrůznější aktivity O.s. Krok. Přebíráme provoz Prádelny v tomto objektu. O jeho udržitelnost usiluje Město Kyjov. Dokončili jsme stavební úpravy chráněného bydlení mužů v rámci projektu následné péče Stabilizujeme všechny služby sdružení. TK zaznamenáván 100% obložnost. Vzniká nový projekt Vzdělávání a spolupráce. Občanské sdružení Krok realizuje probační program Krok za Krokem. V areálu Terapeutické komunity klienti své pomocí přestavují hospodářskou budovu na dílnu pro muže Probíhá registrace Terapeutické komunity, Programu Následné péče a Agentury jako sociální služby. V tomto roce je realizován nový projekt Rozvoj a stabilita. Je rozvíjena spolupráce s městem Kyjov. Pokračuje spolupráce s Probační a mediační službou ČR Stabilizujeme pracovní tým, přijímáme nové zaměstnance, udržujeme si 100% obložnost Terapeutické komunity. Projekty Vzdělávání a spolupráce, Rozvoj a stabilita dosáhly svoje cíle a byly ukončeny. Agentura pro občany rozšířila svoje služby o Odborné poradenství. Vytvoření Strategického plánu organizace, systematické odborné vzdělávání týmu, rozvoj fundraisingových aktivit. Zahájení revitalizace venkovních prostor terapeutické komunity na multifunkční prostor pro potřeby klientů, týmu a návštěvy Oslava desetileté existence Občanského sdružení Krok s sebou přinesla ohlédnutí se do historie a hledání nových nápadů a návrhů, jejich dalším tvořivém kombinování a zlepšování, revizi úspěšnosti léčby za 10 let existence. Rozšíření aktivit: směřování pracovní terapie na ekologické aktivity aktivní zapojení se do osvěty den země, výroba a implementace umělých ostrovů, úprava přírodních lokalit fundraising zaměřen na snížení finančního deficitu výměna přepravního tranzitu organizace Týdne pro rodinu realizace programu pro nemocnici Kyjov Čteme dětem 6

7 Vzhledem k tomu, že jsem pustil k sobě to, že mám problém s křivdami, posunul jsem svoji upřímnost sám k sobě. Dominik 2010 Občanské sdružení Krok poskytovalo standardní nabídku registrovaných služeb. Nad rámec jsme začali realizaci evropského projektu Dobrý job na podporu zaměstnanosti našich klientů. Klienti doléčovacího procesu se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem, v rámci kterého četli dětem v nemocnici Kyjov Daří se nám získat finanční podporu k projektům se zaměřením na sebeprosazení, pracovní zkušenosti, rekvalifikaci a samotný koučink uživatelů našich služeb, podporujeme práci se sourozenci a rodinami uživatelů. Jednotlivé služby úspěšně procházejí inspekcemi a kontrolami na různých stupních, zaštiťujících garanci a následnost fungování našich služeb Prožili jsme náročný rok, ve kterém jsme se zaměřili na udržení kvality všech poskytovaných služeb. Terapeutická komunita poskytuje léčbu a umožňuje klientům průběžně řešit závažné sociální, právní a rodinné problémy. V rámci pracovní terapie jsme pokračovali v ekologických aktivitách. Realizovali jsme evropské projekty, které přinesly klientům a jejich rodinám možnosti nadstandardní terapeutické práce. V rámci OSP funguje právní poradna, tradičně s velkým zájmem z veřejnosti. Zájem se zvýšil i o rodinnou poradnu, která je součástí OSP v Agentuře. V programu následné péče se vytvořil plán otevřených klubů, které jsou tematicky orientované na bývalé klienty programu Pokračovali jsme v projektech Terapeutická komunita (TK), Program následné péče (PNP), Odborné sociální poradenství (OSP), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SaS). Vytvořili jsme spolu s dalšími organizacemi projekt pro rozvoj prevence na Kyjovsku. Také jsme uspěli v grantových výzvách ve třech projektech z evropské unie. Projekty byly zaměřeny na posílení uplatnitelnosti klientů na trhu práce (Chci práci II, S chutí do práce) a na management krajiny (Management Věstonických nádrží, Neovision) s mimořádnými výsledky viz. popis projektů. Jako první zařízení na Kyjovsku, začala Agentura pro občany realizovat službu asistovaný kontakt, prostřednictvím které se mohou děti setkávat s rodičem (rod. příslušníkem), s nímž byly v minulosti vazby narušeny nebo neexistovaly Naše organizace začala realizovat projekt Dobrovolnického centra Komunita komunitě, na který jsme získali grant od Nadace rozvoje občanské společnosti. V rámci projektu Neovision jsme si vyzkoušeli půlroční provoz farmy a rozšířili jsme naše environmentální aktivity, pořídili jsme cvičeného ovčáckého psa, stádo ovcí a koz. Program následné péče získal úspěšně akreditaci na další 4 roky. V rámci sociální aktivizační služby jsme rozšířili spolupráci s městem Veselí nad Moravou. Zájem o službu asistovaný kontakt a asistované předávání je nadále velmi žádaný jak ze strany OSPOD, tak ze strany soudů a klientů. 7

8 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMECH Dobré prožívání dává energii. Zbyněk Pro koho jsou naše služby určené? Odborné služby jsou přístupné široké veřejnosti bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. Služby jsou přístupné také bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Cílové skupiny: lidé s drogovou závislostí od 15 let (muži i ženy bez rozdílu vzdělání, vyznání, národnosti, politické příslušnosti apod.) jejich rodiny ohrožená mládež let, mladí dospělí do 26 let dospělá veřejnost, lidé v sociální nouzi děti od 3 do 15 let preventivní programy kolegové ze spolupracujících organizací, zájemci o práci v sociální sféře, studenti humanitních oborů sebezkušenostní stáže a vzdělávání Co nabízíme? Občanské sdružení Krok má tři stěžejní programy: Terapeutická resocializační komunita Krok dlouhodobá rezidenční léčba pro drogově závislé dívky a chlapce od 15 let Program následné péče Krok doléčování klientů, kteří prošli dlouhodobou léčbou, včetně možnosti chráněného bydlení Agentura pro občany (SaS,OSP) sociální, rodinné, výchovné, právní a drogové poradenství pro osoby v krizi, společensky znevýhodněné nebo nezaměstnané. Mezi naše další aktivity patří: Preventivní programy komponované programy a programy pro veřejnost: Klipper, Racek II, Unplugged Programy pro posílení zaměstnanosti našich klientů: S chutí do práce, Chci práci II Environmentální aktivity management krajiny: projekty Neovision, Neovision II, Spoločné brehy Dobrovolnické centrum - vzniklo v rámci projektu Komunita komunitě Certifikace, registrace registrované sociální služby: Terapeutická komunita Program následné péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Odborné sociální poradenství pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o odborné způsobilosti organizace Rezidenční péče v terapeutických komunitách Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o odborné způsobilosti organizace Ambulantní doléčovací program 8

9 I za špatných podmínek lze vyhrát bitva. Vlasťa TERAPEUTICKÁ KOMUNITA Poslání TK: Pomáháme měnit životy lidí zasaženými závislostí Terapeutická komunita představuje nabídku dlouhodobé rezidenční léčby pro klienty s drogovou závislostí od 15 let. Léčba v komunitě je postavena na postupném vývoji klienta od vzorců chování ovlivněných užíváním drog přes systém kontroly, sebekontroly k sebedisciplíně a samostatnému odpovědnému fungování směrem k sobě i směrem ven, ke společnosti. Skupinová a individuální terapie se zaměřuje na rozvoj vnitřních zdrojů klienta a klade důraz na spolupráci s rodinou. Komunita Krok je komunitou ve městě, což umožňuje běžné aktivity, kontakty a také každodenní konfrontaci s reálným světem. Délka pobytu klienta se pohybuje kolem jednoho roku a rozděluje se do čtyř fází. Klienti postupují do jednotlivých fází podle aktivity a osobních posunů. Rozdělení pobytu na fáze vytváří přirozený motivační prostor, ve kterém lze využívat systém různých výhod a omezení. Fáze umožňují klientům přirozený vývoj, učí je odpovědnosti za své chování, učí je přijímat odpovědnost i za klienty v nižších fázích, celou skupinu a chod komunity. Součástí terapie je dodržování denního režimu, který vymezuje časově a obsahově program komunity. Režim slouží k získání nebo obnovení zdravých návyků, uvědomění si svých povinností a odpovědností vůči sobě a druhým. V rámci pobytu se klienti účastní pracovní terapie, jejímž cílem je osvojení základních dovedností, které klienti využijí v běžném životě. Nacvičují si pravidelnost, pracovní návyky, zručnosti v různých typech prací, nedílnou součástí je možnost získání osvědčení potvrzující stupeň zručnosti v dovednostech jako je šití, práce s PC, práce v kovárně, atd. Vytváříme předpoklady pro úspěšný start na pracovní trh (rekvalifikace, osvědčení, místa na zkoušku). Na skupinové terapii se řeší problémy jednotlivých klientů, interpersonální a intrapsychické konflikty, pracují na svých osobních tématech, nacvičují se potřebné dovednosti. Klienti se učí tvořivosti za použití různých terapeutických technik. Při skupinové práci se využívá skupinová dynamika, tj. vztahy a interakce mezi členy skupiny. Nedílnou součástí terapie je Individuální plán léčby. Individuální plán reflektuje po celou dobu pobytu potřeby a cíle, kterých chce klient prostřednictvím odborné péče dosáhnout a jednou měsíčně je aktualizován. V rámci volnočasových a zážitkových aktivit jako např. výlety do okolí, hry, sport, organizování akcí pro veřejnost, návštěva kina, divadla, koncertů, zátěžové a zážitkové pobyty v přírodě atp. se mají klienti možnost seznámit s činnostmi, ke kterým se často v běžném životě nedostali, nebo se jim v období užívání drog přestali věnovat. Významnou součástí léčby je spolupráce s rodinou. Rodinní příslušníci klienta se aktivně podílejí na léčbě klienta v TK. Účastní se aktivit pořádaných pro rodiny klientů, rodičovských skupin, mužských a ženských skupin i ostatních akcí TK. Rodinní příslušníci mohou kdykoli požádat o individuální konzultaci. V TK je zajištěna veškerá péče o zdravotní stav klientů. Pokud je klient pozitivní na hepatitidu, kontaktujeme infekční oddělení v místní nemocnici, kde mu je zajištěna pravidelná péče. Sociální práce je prováděna s cílem maximálně stabilizovat sociální podmínky klienta pro jeho následnou abstinenci. V oblasti rodinných vztahů, bydlení, studia, zaměstnání, soudních řízení, finančních záležitostí a jiných dle potřeby. S klienty pracuje sociální pracovník, který chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Sociální pracovník dbá, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního zabezpečení, na něž mají nárok, a to nejen od instituce, ve které jsou zaměstnáni, ale i ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, jež vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek. Při sociální práci s klientem jsou hledány možnosti, jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů. Klienti se učí komunikačním dovednostem, jsou vedeni k odstraňování bariér a nefunkčních vzorců chování, provádějí nácvik asertivního chování. 9

10 Nelíbí se mi, že si sebe přes den málo uvědomuji. Zbyněk Výkon trestu obecně prospěšných prací v TK funguje v součinnosti s Probační a mediační službou ČR v Hodoníně. Během pobytu v TK má klient odsouzený k výkonu OPP možnost si tento trest odpracovat. V roku 2014 u nás absolvovalo rezidenční léčbu celkově 40 klientů, z toho 32 mužů a 8 žen. Převážná část uživatelů pochází z Jihomoravského kraje. Věková skladba uživatelů se pohybuje v rozpětí od 17 do 35 let. Věkový průměr se výrazně zvýšil z 23 na 27 let. Letošní rok ukončilo léčbu úspěšně (s rituálem) 9 uživatelů a 15 uživatelů přerušilo program předčasně. Nejčastěji k nám přicházejí klienti závislí na návykových látkách ve středním až těžkém stupni závislosti, typicky užívající několik let nitrožilně. Velkou skupinu tvoří uživatelé s diagnostikovanou závislostí na pervitinu. Stále častěji zaznamenáváme přidruženou závislost na automatech. Z toho všeho vyplývá i jejich psychosociální a somatické poškození. Je potřeba uvést i nárůst sociální problematiky, se kterou uživatelé služby přicházejí. Zaznamenáváme zvýšený podíl kriminality, komplikace dluhové problematiky a různé právní problémy. Aktivity, které jsme letos absolvovali nad rámec standardní nabídky služeb: Leden: Novoroční procházka s rodinnými příslušníky ženská skupina pro veřejnost Tvoření pro veřejnost Agentura Duben: Rodinné setkání pro klienty TK, PNP a jejich rodinné příslušníky Workshop dospělé zručnosti Tvoření pro veřejnost Agentura Únor: Víkendová ženská skupina Tvoření pro veřejnost Agentura Květen: Ženská / mužská skupina Tvoření pro veřejnost Agentura PNP víkend v přírodě Březen: Tvoření pro veřejnost Agentura Rodinné setkání pro klienty TK, PNP a jejich rodinné příslušníky Červen: Výroční klub programu následné péče Oslava výročí TK pro pozvané hosty Tvoření pro veřejnost Agentura Červenec: Tvoření pro veřejnost Agentura Teraputický víkend pro klienty TK a PNP Workshop dospělé zručnosti Říjen: Tvoření pro veřejnost Agentura 10 Srpen: Rodinný výlet s terapeutickým programem pro klienty TK, PNP a jejich rodinné příslušníky Ekologické aktivity pro klienty TK a PNP Listopad: Rodinné setkání pro klienty TK, PNP a jejich rodinné příslušníky Workshop dospělé zručnosti Tvoření pro veřejnost Agentura Ženská skupina pro veřejnost Září: Tvoření pro veřejnost Agentura Prosinec: Tvoření pro veřejnost Ženská skupina pro veřejnost Vánoční klub PNP Vánoční setkání pro rodiny klientů

11 Uvědomil jsem si hodnotu svého života. Filip Počet všech uživatelů služby 8 z toho mužů z toho žen 32 ukončení klientů v programu 15 Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili Počet klientů, kteří program ukončili předčasně 9 7 z toho do 2 týdnů léčby 5 z toho do 3 měsíců léčby 3 z toho po 3 měsících léčby výkony Individuální terapie, poradenství 432 Rodinná terapie, poradenství 68 Rodičovská skupina 44 Práce s rodinou 480 Pracovní terapie Krizová intervence Testy na přítomnost drog

12 PROGRAM NÁSLEDNÉ PÉČE Kritik mi pomáhá dělat věci líp. Martin Program následné péče O.s. Krok funguje od roku 2002 a jeho posláním je sociální znovuzačlenění klientů do života a společnosti. Program následné péče funguje jako přechodový můstek mezi komunitou a samostatným fungováním ve společnosti. Poskytuje klientům podporu ve zranitelném období těsně po ukončení léčby. Cílovou skupinou programu následné péče jsou od 15-ti let věku, závislé na návykových látkách/automatech, které absolvovaly tři a více měsíční rezidenční léčbu závislosti. Chtějí abstinovat, začlenit se zpět do společnosti a pracovat. Mají zájem o naši podporu a pomoc při přechodu do běžného života bez drog. Program trvá přibližně půl roku a nabízí klientům bydlení se zvýhodněným nájmem v zařízeném bytě a sociálně-terapeutické činnosti. Klienti se sami starají o domácnost, vykonávají samoobslužné činnosti jako je např. úklid, vaření, praní, žehlení. Klienti se v rámci programu dvakrát týdně účastní skupinové terapie pod vedením terapeuta a využívají individuální terapii. Na skupinových setkáních řeší své aktuální problémy, sdílí své pracovní i osobní úspěchy a neúspěchy s ostatními klienty programu. V případě potřeby je jim poskytnuta podpora a pomoc při hledání zaměstnání. Klienti se mohou také zúčastnit párové terapie. V rámci individuální terapie pomáhá terapeut klientovi stanovovat reálné cíle a podporuje jej v jejich naplňování. Díky službám programu následné péče si klienti vyzkouší samostatnou péči o domácnost, hospodaření s financemi, rozvržení dne skloubení pracovních činností a osobního volna. Mají možnost realizace dovedností, které získali v komunitě, ověří si svoji abstinenci. Významným faktem je, že všechny tyto činnosti se dějí za podpory terapeutů, čímž se snižuje riziko relapsu klienta. Vstupní kritéria pro přijetí do PNP věk nad 15 let (u bydlení min. 18 let) mají diagnostikovanou závislost (drogová, alkoholová, patologické hráčství aj.) jsou po rezidenční léčbě v terapeutické komunitě nebo po jiné léčbě - dlouhodobé sociální rehabilitaci a v současnosti abstinují jsou motivovaní, chtějí spolupracovat, mají potřebu a zájem se úspěšně zařadit do společnosti jsou zaměstnáni (příp. registrováni na ÚP), nebo studují Kontraindikace pro přijetí do PNP stav intoxikace výrazné projevy syndromu odnětí látky akutní psychotický stav závažná psychiatrická diagnóza vyžadující zdravotnické zařízení neakceptace abstinence v širším slova smyslu - drogy, alkohol, herní automaty nepřijetí pravidel programu Zájemce o vstup do programu může pracovníka Programu následné péče kontaktovat pomocí mailu telefonicky (vedoucí: , hlavní terapeut: ), písemně na adresu: Sídliště Za Stadionem 1358, Kyjov nebo osobně v prostorách Agentury pro občany v pondělí, úterý a pátek. Domluví si s hlavním terapeutem nebo vedoucím programu termín prvního setkání, kde se zájemce dozví základní informace o programu. 12

13 Když nemůžu, pomůžu si sám. Hanka Co je potřeba před nástupem: napsat a odevzdat svůj osobní životopis žádost o službu (s datem nástupu) v případě Bydlení potvrzení od lékaře vytvořit se sociálním pracovníkem prevenci relapsu a zakázku (max. do dvou týdnu po nástupu) z předchozí léčby propouštěcí zpráva Více informací se dozvíte na setkání s vedoucí nebo hlavním terapeutem. Dostanete také k nastudování průvodce programem Pod střechou. Zpráva o činnosti PNP za rok 2014 V roce 2014 se účastnilo strukturovaného programu následné péče celkem 15 klientů, z toho 10 klientů program ukončilo úspěšně, dva předčasně. Z těchto 15 klientů jich 11 využilo možnosti pobytové varianty služby (Bydlení), která nabízí čisté, bezdrogové a bezalkoholové prostředí. Kapacita na Bydlení byla pro 6 lidí, z toho čtyři muži a dvě dívky. Mimo strukturovaný program využilo možností a nabídek Programu následné péče za rok klientů. V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem o páteční skupiny (Kluby abstinentů), na tyto setkání průběžně docházelo 18 klientů. Pokračovali jsme ve skupinovém poradenství pro páry, neboť mnoho našich klientů už má partnera/ku či uzavřeli manželství. Uskutečnily se dvě víkendové aktivity v přírodě, se zaměřením na dva rozdílné cíle. Jedna zaměřená na terapii, druhá na fyzickou zátěž a posílení skupinové sounáležitosti. Klienti jsou velmi aktivní v organizování společných aktivit, vzájemně se potkávají v osobním volnu a plánují společné akce výšlapy, výlety, fotbal, squash, čajovna apod. Jako pozitivní se ukázalo přijetí nového pracovníka v sociálních službách - ex-usera, který klienty v těchto aktivitách podporoval, což se projevilo na četnosti a pestrosti aktivit a větší soudržnosti skupiny. počet VŠECH UŽIVATELŮ SLUŽBY 2 z toho mužů z toho žen 13 výkony Skupinová terapie, poradenství 114 Sociální práce 112 Individuální terapie, poradenství 394 Rodinná terapie, poradenství 50 Rodičovská skupina 12 Krizová intervence 183 Intervence po telefonu, internetu 289 Testy na přítomnost drog 102 Chráněné bydlení

14 AGENTURA PRO OBČANY Už se těším na nového Mirka. Mirek Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života. Pomáhá lidem rozvinout nebo získat schopnosti a dovednosti vedoucí k bohatšímu životu. Realizujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen Sas) a odborné sociální poradenství (dále jen Osp). Součástí Osp je občanská poradna (OP). ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Sídlo: Komenského 2124/ Kyjov Statutární zástupce organizace: Mgr. Hana Čamlíková Tel.: Místo poskytované služby: Agentura pro občany Odborné sociální poradenství Za Stadionem 1358/ Kyjov Kapacita: Okamžitá kapacita služby je 2. Maximální denní kapacita je 8. IČO: Kontaktní osoba: Bc. Martina Chovancová Kontakt: Tel , Provozní doba: Út: Čt: Poslední konzultace je 30 minut před koncem provozní doby. V jiné dny dle individuální dohody. Odborné sociální poradenství je poskytováno podle 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Služba je dostupná v úterý od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:30 a čtvrtek v době od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:30 a dále dle individuálních domluvy s uživatelem. Je poskytována ambulantní formou v zařízení Agentura pro občany v konzultační místnosti, případně kanceláře sociální pracovnice, kanceláři rodinné poradny dle naplnění kapacity služby. V rámci služby funguje Občanská poradna Krok (dále jen OP Krok), která je jednou z poraden sdružených v Asociaci občanských poraden. V OP Krok pracují dvě sociální pracovnice a právník, který externě poskytuje bezplatné právní konzultace každý čtvrtek od 15:00 do 17:30 předem objednaným uživatelům. V zařízení je také Rodinná poradna, v níž zabezpečuje konzultace rodinný terapeut s psychoterapeutickým výcvikem. Zde jsou klienti objednáváni dle individuální domluvy na základě poptávky přes OP Krok. Služba je poskytována bezplatně. Komu je odborné sociální poradenství poskytováno? rodinní příslušníci, kteří potřebují řešit své problémy zasahující celou rodinu nebo partnerské problémy, problémy, které s rodinou souvisí manželé, partneři, kteří potřebují řešit problémy ve vztazích 14

15 Nepotřebuješ kudlu, abys přišel na jádro pudla. Nik rodiče, kteří potřebují pomoc při výchovných otázkách děti a mládež osoby v krizi oběti domácího násilí senioři Občanská poradna poskytuje konzultace a poradenství v oblasti: pracovně právních vztahů a zaměstnanosti dluhů, exekucí, insolvence bydlení a nájemních vztahů rodiny a mezilidských vztahů majetkoprávních vztahů a náhrady škody ochrany spotřebitele občanského soudního řízení trestního práva Rodinná poradna nabízí: poradenskou a psychoterapeutickou pomoc jednotlivcům, párům, manželům a rodinám rodinnou terapii rozvodové poradenství a porozvodové vedení (především v zájmu nezletilých dětí) odborné etopedické poradenství psychologickou pomoc rodinám s fyzicky, sociálně či jinak handicapovaným člověkem Odborné sociální poradenství v číslech V roce 2014 jsme evidovali 240 uživatelů služby, poskytli 354 intervencí a zodpověděli 526 dotazů. Dle metodiky JMK se jedná o 1576 intervencí (intervencí se rozumí každé 30 minutové jednání s klientem). 15

16 Sociálně aktivizační služby Změnil jsem své touhy na cíle. Vraťa Sídlo: Komenského 2124/ Kyjov Statutární zástupce organizace: Mgr. Hana Čamlíková Tel.: Místo poskytované služby: Agentura pro občany Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Za Stadionem 1358/ Kyjov Kapacita: Okamžitá kapacita ambulantní služby je 2, terénní 1. IČO: Kontaktní osoba: Bc. Martina Chovancová Kontakt: Tel , Provozní doba: Út - Pá: Poslední konzultace je 30 minut před koncem provozní doby. Jiné dny a hodiny dle individuální domluvy. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány podle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Služba je dostupná od úterý do pátku v době od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:30 a dále dle individuálních potřeb uživatele. Ambulantní služba je poskytována v zařízení Agentura pro občany v konzultační místnosti, případně kanceláři sociální pracovnice nebo kanceláři rodinné poradny dle naplnění kapacity služby. Terénní služby je poskytována přímo v rodině klienta. Ve službě pracují tři sociální pracovnice a dva pracovníci v sociálních službách. Psychologickou podporu lze zabezpečit v rámci druhé služby Odborné sociální poradenství, a to dvěma externisty (psycholog a rodinný terapeut s psychoterapeutickým výcvikem). Konzultace s psychologem či rodinným terapeutem je možná dle individuální domluvy na základě poptávky po předchozím telefonickém objednání. Terénně je služba poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele. Dále jsou poskytovány Asistované kontakty a Asistovaná předávání. Součástí služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je vytváření stálé nabídky tzv. Tvořivé dílny (nabídka zajímavých dílen pro rodiče s dětmi, podporující vzájemnou komunikaci a rozvíjející zručnosti a dovednosti nezbytné pro život) a Aktivity pro volný čas (pravidelné aktivity, kde si mohou rodiče a děti společně vyzkoušet nejrůznější výtvarné a rukodělné techniky). Jako významné vidíme taktéž spolupráci se Speciální školou Za Humny Kyjov, odkud k nám pravidelně docházejí dívky a učí se různým rukodělným technikám. Služba je poskytována bezplatně. Komu jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovány? rodinám, které chtějí poradit rodičům, kteří jsou znevýhodněni při péči o dítě (např. z důvodu handicapu aj.) rodinám, ze kterých byly děti odebrány a které usilují o jejich návrat rodičům potýkajícím se s problémy při výchově dětí či přípravě na vyučování dětem a mládeži ve věku 6-26 let osobám v krizi (sociální, pracovní, psychické a vztahové problémy) obětem domácího násilí 16

17 Každý člověk má své touhy a přání, ale když je realizuje, je na cestě k vítězství. Nela Co sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízejí? emocionální podporu doprovázení v nejrůznějších životních situacích řešení vzájemných vztahů v rodině aktivizaci rodiny individuální či skupinovou formou pomoc týkající se rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů pracovně výchovnou terapii podporu a nácvik rodičovského chování pomoc při vedení, hospodaření a udržování domácnosti pomoc s přípravou dětí do školy nácvik sociálních kompetencí při jednání na úřadech, školách a zařízeních pro výkon ústavní výchovy Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v číslech V roce 2014 využilo sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 191 uživatelů. Celkem jsme poskytli 1200 intervencí. Přepočteno dle metodiky JMK se jedná o 4229 intervencí (intervence = 30 minutové setkání s klientem) a 780 kontaktů (kontakt = 10 minutové setkání s klientem). 17

18 Mám strach z minulosti, je to zdravý strach! Ivan AGENTURA PRO OBČANY, Dlouhodobé programy primární prevence Pracovníci agentury v roce 2014 realizovali jménem O. s. Krok cca 60 programů dlouhodobé primární prevence na ZŠ Komenského v Kyjově a v obcích ORP Kyjov. Jedná se především o programy zaměřené na osobnostní růst a další témata z oblasti primární prevence. Programy jsou určeny žákům I.a II. stupně základních škol. Pracujeme s tématy osobnostního a sociálního rozvoje, jako jsou postoje, hodnoty, sebeúcta, sexualita, sebepoznání, komunikace, rozhodování a další. Tato témata se prolínají jednotlivými tematickými bloky. I. Stupeň ZŠ LÉTAJÍCÍ KOBEREC poznávání lidí kolem sebe, mezilidská tolerance, kulturní odlišnosti MŮJ KAMARÁD přátelství, vztahy, hodnoty JAK CHRÁNIT SÁM SEBE nebezpečné situace a jak s nimi zacházet, rozhodování S BATOHEM DO SVĚTA co o sobě vím, sebepoznání, sebepojetí KOŠÍK PLNÝ ROZUMU stravování, pohyb, hygiena a zdraví MŮŽU TOHLE DĚLAT? pravidla slušného chování CESTOU DO ŠKOLY BEZPEČNĚ co nás může potkat nejen cestou do školy II. Stupeň ZŠ MOJE MÍSTO VE TŘÍDĚ kolektiv, postoje, vzájemná tolerance ZÁVISLOST (NEJEN O DROGÁCH) podpora správného rozhodování, informovanost, fámy ano/ne, postoje SEXUALITA SVĚT DÍVEK a SVĚT CHLAPCŮ sebepoznání, pohlavní choroby (jak se chránit), tabu HRNEC SEBEÚCTY sebeúcta, ocenění, komunikace, zdravé sebevědomí NA CESTĚ výbava dovedností jedince pro vstup do nového kolektivu, doporučeno pro 6. a 9. třídy MLUV SE MNOU/MLUVME SPOLU komunikační dovednosti, postoje k autoritám KRIZOVÉ SITUACE co mě čeká v obyčejných situacích, ne vždy mohu být hrdinou Služby Agentury pro občany jsou zajišťovány zejména prostřednictvím dotací a dále sponzorství a darů. V roce 2014 nás podpořili: Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje (IP JMK) Poradenství pro veřejnost (Město Kyjov) Odborné sociální poradenství (MPSV) Město Bzenec, Vracov a obec Svatobořice - Mistřín Vlastní zdroje (prodej výrobků na akcích a ve spolupráci s Ligou vozíčkářů Brno) 18

19 Mám pro tebe jeden a půl zrcadla. Daniel REALIZOVANÉ PROJEKTY S chutí do práce, CZ.1.04/3.1.02/ Doba realizace: Cíl projektu: Usnadnit abstinujícím závislým vstup na trh práce a udržení se na něm Cílová skupina: klienti TK Krok, PNP Krok a bývalí klienti Realizace projektu S chutí do práce se pomalu chýlí ke svému konci. Projektové aktivity přinesly klientům spoustu nových pracovních dovedností, nových znalostí, poznání sebe sama, ale také posílily rodinné vazby a vedly k lepšímu porozumění. Klienti byli pod vedením odborníků zaučeni do řemesla v kovářské a šicí dílně. Osvojili si nové manuální zručnosti, naučili se přemýšlet nad pracovními úkoly, zlepšily se jejich komunikační dovednosti, zodpovědnost, trpělivost a systematičnost v práci. Osvědčení získalo 26 klientů. Seznámení s 18 různými profesemi, které představili jejich rodinní příslušníci a bývalí klienti, jim umožnilo realistický pohled na různá povolání a také posílilo jejich motivaci a vědomí toho, že i přes svoji minulost mohou být v životě úspěšní. Na kurzu orientace na trhu práce si vyzkoušeli zásady verbální a neverbální komunikace, dozvěděli se, jak se připravit na pracovní pohovor, vytvořili si motivační dopis a strukturovaný životopis a nacvičili si formy hledání zaměstnání pomocí internetu. Kurz úspěšně absolvovalo 30 klientů. Na workshopech finanční gramotnosti se naučili tvořit rodinný rozpočet, byli seznámeni s jednotlivými bankovními produkty, zjistili, jak mohou řešit svoje dluhy a exekuce. Osvědčení získalo 24 klientů. Na workshopech dospělých zručností se učili prožívat radost z maličkostí, trénovali spolupráci a efektivní způsob plnění úkolů, pracovali se svými očekáváními, posilovali svoji trpělivost i flexibilitu. Osvědčení získalo 25 klientů. Uskutečnilo se 7 rodinných setkání, která vedla ke sblížení rodinných příslušníků, navázání a zlepšení komunikace. Došlo ke konfrontaci a získání nových pohledů, pracovalo se na osamostatnění klientů, vymanění se z vlivů rodičů, přijetí zodpovědnosti sám za sebe, za své posuny a cestu. Večírek částí jim pomohl objevit své zdroje a ukázal jim, jak je mohou využívat ve svůj prospěch. Z rodinných map si odnesli hodně poznání minulosti svých rodin i cenných informací o nich samotných. Po celou dobu projektu probíhal koučink a párová terapie, v rámci které si bývalí klienti komunity nacvičili dovednosti účinné komunikace a řešení problémů. Také byl natočen dokument s názvem Cesta rodiny. Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 19

20 Na vycházkách všechno kvete. Ivan 20 Chci práci II - CZ.1.04/3.3.05/ Doba realizace: Cíl projektu: Odstranění bariér znesnadňujících rovnocenný vstup na trh práce Cílová skupina: klienti TK Krok a PNP Krok Najít na jihu Moravy práci? Nic jednoduchého za normálních okolností. Co teprve u člověka s nálepkou: Léčil jsem se z drogové závislosti. Přesto se to podařilo, a to dokonce ve více případech díky dvouletému projektu Chci práci II. Klienti Kroku absolvovali kurz a souběžně s ním mohli získat i rekvalifikaci. Koncem dubna 2013 jsem se dozvěděl, že si můžu udělat kurz pracovníka v sociálních službách, a tak si konečně splnit svůj malý sen. Už dlouho před tím jsem o téhle rekvalifikaci snil a jsem rád, že komunita píše projekty a umožňuje tak nám, klientům něco dokázat a vzdělávat se. Takže jsem v období května a června absolvoval tenhle kurz a tam jsem se utvrdil v tom, že v téhle oblasti týkající se sociální práce chci pokračovat a pracovat. Taky díky téhle úspěšně zakončené rekvalifikaci jsem získal pracovní místo, kam nastupuji od Nového roku, svěřil se se svou zkušeností třiadvacetiletý klient Pepa. Nejvíc klienty lákaly právě rekvalifikace. Úspěšně ji dokončilo 17 z nich. Mezi muži byl největší zájem o svářečský kurz, mezi děvčaty pak o kurz masérský nebo o kurz pracovníka v sociálních službách. Po absolvování rekvalifikace mohlo šest klientů nastoupit na tříměsíční pracovní místo na zkoušku a získat tak odbornou praxi tolik potřebnou pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Většinou se jednalo právě o pracovníky v sociálních službách. Můžu říct, že jsem se za celé tři měsíce vnímal hodně aktivního, zodpovědného, nápomocného, spolehlivého a dochvilného a soustředěného, popsal vnímání sebe samého Pepa. Některým z kurzů prošlo díky projektu celkem 77 klientů Kroku, někteří po úspěšném ukončení pobytu v terapeutické komunitě získali pracovní místo v oboru, na který se prostřednictvím kurzů připravovali a rekvalifikovali. V první fázi projektu Chci práci II klienti absolvovali sociálně aktivizující kurz. Jeho cílem bylo stanovení jejich osobního potenciálu, podpora osobnostního rozvoje, pracovních

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 Zařízení sociální intervence Kladno Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 ÚVODNÍ ČÁST Na úvod si dovolujeme připomenout, kdo jsme a jaký je cíl naší činnosti. Základním cílem poskytované služby je

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Výr V oční zp ční z rá r v á a v 2015

Výr V oční zp ční z rá r v á a v 2015 Výroční zpráva 2015 Svoje unikání musím rozluštit tady. Dominik OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme... 3 Organizační struktura organizace Krok... 4 Historie organizace Krok... 5 Základní informace o programech...

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY Ilona Preslová, Kateřina Mladá SANANIM z.ú. HISTORIE r. 1996 - zahájení (individuální a rodinná terapie, poradenství, sociální práce) r. 1997 - otevřen tzv. Denní program

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

IP1 DŮM NA PŮL CESTY

IP1 DŮM NA PŮL CESTY Projekt Dům na půl cesty je podpořen z projektu IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo jsme... Modrý kříž v ČR poskytuje pomoc lidem závislým na alkoholu, včetně jejich rodin a blízkých osob Naší vizí je poskytovat svého působení komplexní péči v oblasti závislostí.

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Pracovní terapie v TK ADVAITA

Pracovní terapie v TK ADVAITA VII. AT seminář Libereckého kraje 26. 27. 11. 2015, Hotel Orion Pracovní terapie v TK ADVAITA Pavlína Iblová Jana Oktávcová Lucie Plíšková Představení komunity Dlouhodobá léčba 7-15 měsíců, průměrně 12

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 PROSPE o.s. Biskupcova 39 Praha 3, 130 00 Vize a poslání Cílem sdružení je poskytovat služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Sociálně rehabilitační centrum www.zahrada2000.cz Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí, právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ J. A. Komenského KYJOV. autor: Mgr. Michaela Moudrá září 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ J. A. Komenského KYJOV. autor: Mgr. Michaela Moudrá září 2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ J. A. Komenského KYJOV autor: Mgr. Michaela Moudrá září 2014 od 1. 1. 2013 byla ZŠ J. A. Komenského sloučena se ZŠ Újezd v letošním školním roce máme počet žáků 833 pedagogický

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka STATUT SANANIM z.ú V Praze dne 10.6.2014 Dr. Martina Richterová ředitelka 1. SYSTÉM ŘÍZENÍ 1.1 Podrobné vztahy a kompetence orgánů sdružení 1.2 Přímé provozní řízení 1.2.1 Ředitel 1.2.2 Výkonný ředitel

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Poskytovatel: KSK centrum o.p.s., adresa sídla: Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary IČO: 708 00 812 Sociální služba: Terénní programy (dále jen TP ) Telefon: 724

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s.

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Markéta Dolejší, Petr Buchta Magdaléna, o.p.s. AT konference, Seč, 7.6.2017 Co je naším cílem? Zařazení do běžného života

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA. člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA. člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství.. 4 3. Historie Občanské

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více