VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 je zpracována na základě ustanovení 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění novely č. 195/2012 Sb. 2

3 Obsah A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 Statistické údaje ve školním roce 2013/ Charakteristika školy... 3 Školská rada... 4 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PROGRAMŮ... 4 Obor vzdělávání a vzdělávací programy základní školy ve šk. r. 2013/ Školní družina... 4 C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 7 Pedagogičtí pracovníci... 7 Poradenské služby... 7 Nepedagogičtí pracovníci... 8 D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE... 8 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ... 8 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ... 9 G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚR Seznam příloh výroční zprávy 2013/

4 2

5 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo: Šardice 521, Telefon: web: právní forma: příspěvková organizace REDIZO: IČO: zřizovatel: Obec Šardice Šardice 601, ředitel školy: součásti školy: Mgr. František Hnilo školní družina, školní klub. Statistické údaje ve školním roce 2013/2014 Přehled žáků k : Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,4 2. stupeň ,8 Celkem ,2 Charakteristika školy Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace je úplná vesnická škola, která zabezpečuje povinnou školní docházku pro děti z obce Šardice. Má po jedné třídě v prvním až devátém ročníku. Školní budova má dvě části. Starší část budovy je původní škola s tělocvičnou postavená v roce Druhá, novější část, je přístavba z konce osmdesátých let. V přízemí přístavby se nachází školní kuchyně s jídelnou, v prvním patře čtyři učebny a školní klub. Postupně jsou obě části modernizovány a přizpůsobovány současným standardům a potřebám vzdělávání. Ve spolupráci se zřizovatelem byla provedena druhá etapa výměny střechy škola má nad všemi částmi budov novou střechu, bylo provedeno kompletní zateplení budovy včetně výměny oken a dveří, škola dostala nové venkovní omítky a fasádu. V dalších dvou třídách jsme nechali vyměnit parketovou podlahu. Podařilo se nám pořídit novou počítačovou učebnu, která je vybavena dvaceti novými PC a novým nábytkem. 3

6 Školská rada Byla zřízena k 1. říjnu 2005, je šestičlenná, ve školním roce 2013/2014 byla složená z těchto členů: předseda: Mgr. Lenka Cápková (za školu) místopředseda: Mgr. Jitka Brhlová (za školu) další členové: Gabriela Knoflíčková (za rodiče) Petr Cápek (za obec) Věra Řičicová (za rodiče) Věra Šnajdrová (za obec). B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PROGRAMŮ Obor vzdělávání a vzdělávací programy základní školy ve šk. r. 2013/2014 Vzdělávací obor: C/01 Základní škola Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k , dodatek č. 3 Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice LMP 1.2 v ročníku v ročníku ve 2., 3., 5., 6, 7. a 9. ročníku Školní družina ŠD počet oddělení počet dětí v ŠD počet vychovatelek ŠD celkem 2 60 fyz. 2 / úvazek 1,33 1. oddělení 30 Andrea Zahrádková 2. oddělení 30 Marcela Palmeová Školní družina pracovala ve školním roce 2013/2014 podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD. Cíle školní družiny jsou v souladu s dlouhodobými cíli vzdělávání a výchovy dítěte a jsou vyjádřeny klíčovými kompetencemi souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají během celého školního roku: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální 4

7 kompetence občanské kompetence k trávení volného času Úspěšné akce školní družiny ve školním roce 2013/ oddělení Výstava fotografií Hody a hodové tradice Bramborový týden Halloweenské čarování Družina hledá talent Mikulášské odpoledne Vánoční aranžování Vánoční besídka v družině Vánoční jarmark prodej výrobků Zimní projekt U krmítka Legování Velikonoční dílny Výstava velikonočních perníčků Návštěva nové knihovny Pro maminku Trosečníci na ostrově 2. oddělení Kalendář 2014 kreslení obrázků jednotlivých měsíců Vánoční tvoření na JARMARK Vánoční pečení, besídka a dárky v klubu Společné akce Za krásou podzimu Hledání pokladu Zdobení stromečku u jídelny Karneval (odpoledne plné her a soutěží, diskotéka) Oslava DNE DĚTÍ na školní zahradě 5

8 Zájmové kroužky ve škole Pro žáky 1. stupně skupin žáků Vedoucí kroužku Sportovní kroužek 1 13 Mgr. Martina Králíková Sportovní kroužek 1 11 Mgr. Yveta Řiháková Hra na kytaru 1 8 Eva Lysoňková Folklórní kroužek 1 19 Mgr. Lenka Cápková Zdravotnický kroužek 1 7 Mgr. Yveta Řiháková Keramický kroužek 2 28 Andrea Zahrádková Výtvarný kroužek 1 13 Marcela Palmeová Comenius 1 4 Mgr. Lenka Cápková, Mgr. Jana Paušová Malý cestovatel 1 16 Mgr. Hana Bednaříková Pro žáky 2. stupně Vedoucí kroužku Mažoretky 1 15 Michaela Procházková Polonéza 1 26 Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Jana Paušová Comenius 1 10 Mgr. Alena Cápková, Mgr. Blanka Uhljarová Florbal 1 12 Michal Pazderka, Lukáš Svora Hra na kytaru 1 10 Eva Lysoňková Přehled výletů Třída Datum Místo Ped. doprovod Lednice Lenka Cápková, Martina Králíková, Andrea Zahrádková Fides Agro Šardice Yveta Řiháková, Marcela Palmeová Pálava Václav Princlík, Anna Jakšová, Alena Cápková, Lenka Hasalová Vranov nad Dyjí Jiří Novotný, Eva Lysoňková, Anna Jakšová Ostrovačice, Brno Hana Švandelková, Marcela Palmeová Náboženství Třída Počet žáků Třída Počet žáků I. 9 IV. 9 II. 3 V. 3 III. 5 VI. 1 Plavecká výuka bazén Ratíškovice Termín Třída Počet žáků II. 17 duben - červen 2014 III. 23 Plavecká výuka pro žáky II. a III. probíhala v krytém bazénu v Ratíškovicích. Školitel: Hana Mořinglová, plavecká výuka, Brandlova 92/1, Kyjov. 6

9 Lyžařský kurz Kvůli špatným sněhovým podmínkám se lyžařský výcvikový kurz neuskutečnil. C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení pozice 1. Hana Bednaříková, Mgr. třídní učitelka IV. třídy (1. pololetí) 2. Alena Cápková, Mgr. třídní učitelka V. třídy 3. Lenka Cápková, Mgr. třídní učitelka I. třídy 4. Lenka Hasalová asistentka pedagoga 5. František Hnilo, Mgr. ředitel školy 6. Anna Jakšová, Mgr. bez třídnictví 7. Zuzana Kopecká, Mgr. bez třídnictví 8. Martina Králíková, Mgr. třídní učitelka II. třídy 9. Eva Lysoňková třídní učitelka VIII. třídy 10. Jiří Novotný, Mgr. třídní učitel VI. třídy 11. Marcela Palmeová vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga 12. Jana Paušová, Mgr. zástupkyně ředitele 13. Václav Princlík, Mgr. třídní učitel IV. třídy (2. pololetí) 14. Yveta Řiháková, Mgr. třídní učitelka III. třídy 15. Hana Švandelková, Mgr. třídní učitelka VII. třídy 16. Blanka Uhljarová, Mgr. třídní učitelka IX. třídy 17. Hana Vindišová asistentka pedagoga 18. Andrea Zahrádková vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga Poradenské služby Funkce Výchovný poradce Mgr. Blanka Uhljarová Školní metodik prevence Mgr. Hana Švandelková Fyzický počet 1 1 Kvalifikace, specializace dvousemestrální studium výchovného poradenství, UP Olomouc nástavbové studium péče o žáky s SPU Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Dosažené vzdělání Vysokoškolské, PřF MU Brno Vysokoškolské, PdF MU Brno 7

10 Nepedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení pozice 1. Zdeňka Hasalová hospodářka školy 2. Josef Brázda školník 3. Jana Kramlová uklízečka 4. Hana Davidová uklízečka (do ) 5. Jana Padalíková uklízečka (od ) D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné školní docházky 7 0 o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 27 0 o přestupu z jiné základní školy 0 0 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Klasifikace a hodnocení chování žáků k Ročník Počet Prospělo žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I. stupeň tj. % 85 % 15 % 0 % 0 % Ročník Počet Prospělo žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za II. stupeň tj. % 39,7 % 60,3 % 0 % 0 % Celkem za školu tj. % 66,7 % 33,3 % 0 % 0 % 8

11 Snížený stupeň z chování k Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy ,3 % ,1 % ,6 % Absence žáků k Počet zameškaných hodin I. pololetí II. pololetí celkem na 1 žáka celkem na 1 žáka omluvených neomluvených 30 0,2 53 0,3 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázia Školní rok 2013/2014 SOŠ SOU Celkem 4 leté 6 leté 8 leté Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků Celkem 18 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Činnost metodika prevence Ve školním roce 2013/2014 se učitelé i žáci školy věnovali preventivním aktivitám nad míru obvyklou. Žáci i pedagogický sbor prošli školeními první pomoci, muzikoterapie (zdravé klima třídy) a kyberšikany (riziky spojenými s virtuální komunikací). Ve všech případech byli lektory akreditovaní odborníci. Žáci druhého stupně se účastnili celkem pěti setkání s Mgr. Alenou Vlkovou z PPP Hodonín. Od října do února probíhal pro žáky třídy program Pohodová třída a pro žáky 9. třídy program Minimalizace šikany. Setkání byla spojena s lekcemi muzikoterapie, které měly u žáků velký ohlas. V prosinci 2013 připravil pro žáky II. stupně zajímavou přednášku tiskový mluvčí Policie ČR na téma kyberšikana a trestní odpovědnost. 9

12 Na plenární schůzi na začátku školního roku nabídl ŠMP přítomným rodičům možnost pravidelných setkání - představení základních myšlenek koncepce životního stylu podle PhDr. Jiřinky Prekopové Škola lásky v rodině. První beseda s lektorkou Mgr. Evou Bartoníkovou proběhla hned 7. října Tradičním pilířem prevence na naší základní škole je dopravní výchova. Projektový den Dopravní den umět zachránit život se konal 10. dubna Letošní ročník byl zaměřen na poskytování první pomoci. S tím souvisely přednášky Bc. Aleše Vosáhla ze vzdělávací agentury SINEA. Tyto se uskutečnily jak pro žáky ročníku, pro zaměstnance školy, tak pro veřejnost. Letos se podařilo navázat spolupráci s okolními základními školami ve Svatobořicích Mistříně, Hovoranech a Ratíškovicích. Na těchto školách naši žáci 9. ročníku proškolili v dopravní výchově žáky I. i II.stupně. Úspěchem jsou jistě i bronzové medaile v obou kategoriích v okresním kole DSMC. Předmět Výchova zdravé osobnosti, který je vyučován v každém ročníku vždy v pondělí první hodinu a naplňuje svým obsahem tzv. třídnické hodiny, je přínosem pro komunikaci mezi žákem a učitelem, pro vytváření pevných vztahů i řešení konfliktních situací. Činnost metodika EVVO Koordinátorka EVVO vypracovala Roční plán EVVO. V rámci metodického sdružení byli v září pedagogové seznámeni s jeho náplní. Třetím rokem plníme cíle Školního programu EVVO. Během školního roku byli pedagogové informováni o novinkách, výukových programech, pomůckách a dalším vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO. Během celého školního roku se úspěšně dařila výzdoba školy žákovskými pracemi s přírodní tematikou a přírodního materiálu. O pokojové květiny ve třídách a na chodbách školy se společně starali žáci, třídní učitelé a provozní zaměstnanci. Od září do června pracovali žáci ročníku v rámci pracovních činností na údržbě školní zahrady. V jarním období byl břeh jezírka vysypán kamením a osázen zelení. Na prvním stupni byl zorganizován ekologický výukový program,,putování s krtkem aneb jak krteček uzdravil myšku žákům byly demonstrovány různé druhy biotopů, seznamovali se s typickou flórou a faunou. Ke Dnu Země se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili ekologického programu v ZOO Hodonín třída měly tematicky zaměřenou výuku na vodu, 8. a 9. tř. se zúčastnily přednášky v místním ekocentru. V rámci výuky a projektových dnů nechyběly ani vycházky, na kterých žáci pozorovali změny v přírodě, poznávali ekosystémy, naši obec a region. V červnu se žáci zúčastnili vycházky do mokřadů a ekologického programu K vodě za rybářem, který byl připraven ve spolupráci s místním ekocentrem. V rámci výuky se žáci starali o blízké okolí školy. Spolupráce s provozními zaměstnanci a pracovníky obce byla výborná. Žáci 1. i 2. stupně se během výuky zapojovali do tematických dnů například Den vody, Den ptactva, Den zvířat. Během celého školního roku jsme pokračovali ve sběru víček z PET lahví, pomerančové kůry. Úspěšný byl také sběr papíru, který se konal v říjnu a dubnu. Po celý školní rok jsme byli zapojeni do programu Recyklohraní. Podařilo se nám nasbírat a odevzdat 65 kg vybitých baterií a 52 kg drobného elektrozařízení. Nedaří se nám zcela naplňovat úkoly z mezinárodního programu Ekoškola, který vyžaduje větší časovou náročnost a zapojení dalších kolegů a žáků. Během školního roku měli kolegové nabídku materiálu a aktivit. Podařilo se využít jen jednu, a to téma odpady. U žáků došlo ke zlepšení v třídění odpadů a zároveň jsme společně podpořili jeden z kroků k ekologizaci naší školy. 10

13 Náplň ročního programu EVVO se nám podařilo úspěšně naplnit kromě úkolů z Ekoškoly. Jsme zapojeni do sítě jihomoravských škol M.R.K.E.V., která se zabývá ekologickou výchovou. Spolupracujeme s ekocentry Lipka Brno a Rezekvítek Brno. G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Celoroční kurz anglického jazyka ve školním roce 2012/2013 absolvovaly: Mgr. Lenka Cápková, Mgr. Yveta Řiháková. Celá sborovna absolvovala tyto kurzy: Zážitková pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání - DDM Strážnice, Relaxační techniky ve vyučování - PPP Hodonín, Možnosti využití webového portálu Datakabinet Bc. Roman Neveselý, Využití rytmických nástrojů při vytváření vztahů ve skupině PPP Hodonín. Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Jana Paušová Seminář pro koordinátory projektu Comenius DZS Praha Hnilo, Paušová Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a škol. zařízení DDM Strážnice Hana Švandelková Modelové řešení šikany SSS Brno Eva Lysoňková Dramatická výchova pro základní vzdělávání SVČ Lužánky Yveta Řiháková Tvořivá škola - Čj v 1. roč. činnostně Tvořivá škola Brno Zuzana Kopecká Geometrie v 7. ročníku Tvořivá škola Brno Martina Králíková Konference k ENV Lipka Brno Hana Švandelková Ochrana přírody Lipka Brno Hana Švandelková Setkání metodiků SSS Brno Eva Lysoňková Veřejný a soukromý život ve středověku SSS Brno Eva Lysoňková Dramatická výchova pro základní vzdělávání SVČ Lužánky Hnilo, Novotný Základy práce s robotickou stavebnicí KHK JmK Brno Hana Švandelková Instruktor Lyžování SSS Brno Hana Švandelková Prevence rizikového sexuálního chování Centrum pro rodinu Ostrava František Hnilo Novinky v oblastech mzdové agendy a personalistiky DDM Strážnice Zuzana Kopecká Matematika činnostně I. SSS Brno Eva Lysoňková Co dělat, když mám jít učit Vv Descartes Svratouch Zuzana Kopecká Matematika činnostně II. SSS Brno Hnilo, Novotný Testování iset ve škole ČŠI Alena Cápková Testování iset ve škole ČŠI Yveta Řiháková Edukace žáků s ADHD Agentura Majestic Praha Jana Paušová Seminář pro koordinátory projektu Comenius DZS Praha 11

14 Ostatní školení Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Zdeňka Hasalová Závěr roku SSS Brno, O. Netoušková Zdeňka Hasalová Novinky v účetnictví SSS Hodonín H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Vystoupení folklorního kroužku a mladé CM pod vedením Mgr. Lenky Cápkové Vystoupení malé Cm pro myslivce Kácání máje Vánoční program pro seniory v Rezidenci Zpívání u vánočního stromu před OÚ Fašaňkové odpoledne Vystoupení při školní vernisáži Vystoupení pro Comenius setkání Vystoupení na slavnostech v Hovoranech Vystoupení na festivalu v Šardicích 13. a Natáčení CD Vystoupení žáků školy v rámci projektu Zpívejme a povídejme si spolu pod vedením Evy Lysoňkové Vystoupení v rámci vánočního jarmarku Předvánoční program pro seniory Vystoupení pro seniory - Evropský den solidarity mezi generacemi Mgr. František Hnilo - člen zastupitelstva obce ( ) - redaktor obecního zpravodaje - člen výběrových komisí OÚ - okresní metodik českého jazyka Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín - člen poroty krajských kol olympiád z českého jazyka - metodik ŠVP projektu Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol - pořádání vernisáží výstav v Malé galerii ve škole. Mgr. Jana Paušová - tvorba a koordinace projektů dva podané mezinárodní projekty Comenius, projekt pro zapojení školy do dění v obci financovaný AmCham. 12

15 Mgr. Jiří Novotný - člen zastupitelstva obce ( ) - předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šardice - člen výběrových komisí OÚ - člen Kontrolního výboru ČOV Svatobořice-Mistřín - jednatel Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Šardice - metodik vzdělávacího modulu projektu Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol. Mgr. Lenka Cápková - členka kulturní komise Rady obce Šardice - členka výboru FOS Šardice - organizační vedoucí mladé cimbálové muziky - organizační vedoucí cimbálové muziky Denica - hudební režisér nahrávání CD. Eva Lysoňková - vzdělavatelka TJ Sokol Svatobořice - vystoupení žáků kytarového kroužku pro veřejnost. Mgr. Hana Švandelková - metodička prevence, - přednášky pro veřejnost: Škola lásky v rodině, Poskytování první pomoci, - organizace Dopravního dne , koordinace dopravní výchovy. Účast školy v soutěžích a olympiádách Počet Termín Druh akce Odpovědný učitel žáků leden Pythagoriáda Mgr. Z. Kopecká 35 leden Olympiáda z českého jazyka základní kolo Mgr. F. Hnilo 12 únor Soutěž dětských recitátorů základní kolo Mgr. Y. Řiháková Mgr. H. Švandelková únor Olympiáda z českého jazyka okresní kolo Mgr. F. Hnilo 1 březen Matematický klokan Mgr. Z. Kopecká Mgr. J. Novotný 124 Úspěšná reprezentace Termín Počet Druh akce žáků Místo Odpovědný učitel Dopravní soutěž okresní kolo, ml. žáci 4 3. Mgr. H. Švandelková Dopravní soutěž okresní kolo, st. žáci 4 3. Mgr. H. Švandelková 13

16 Mediální prezentace aktivit školy za školní rok 2013/14 - Webové stránky školy - Obecní zpravodaj vychází čtvrtletně - Týdeník Nové Slovácko - Hodonínsko Hodonínský deník Přehled významnějších akcí pro žáky a prezentace žáků na veřejnosti datum Název akce místo třídy Bioodpady Ekor Kyjov Poklady z naší popelnice Kovosteel Staré Město 2., Milotice cyklovýlet ZŠ 8., 9. celoroční Pohodová třída + Minimalizace šikany+ Bezpečná třída PPP Hodonín 6., Veletrh vzdělávání SSS Brno Společné čtení ZŠ hodin pro obec ZŠ Návštěva Rezidence ZŠ Divadel. představení Reduta Brno Exkurze Brno Malý cestovatel kroužek Úřad práce Hodonín Světový den Ekoškol Odpady v obci ZŠ Do lesa s lesníkem Ekocentrum Exkurze OÚ Šardice SONS Kyjov Bible a my Strážnice E. Veselková Exkurze Strážnice Malý cestovatel Senioři ve VZO ZŠ Mikulášská besídka ZŠ + MŠ Kyberšikana PČR 6., Trestní odpovědnost PČR 8., Vánoční jarmark ZŠ Exkurze Vídeň ZŠ Den řemesel SOU Kyjov Besídka pro seniory Rezidence Den otevřených dveří ZŠ Bubnování se šamanem PPP Hodonín Zimní ŠvP Hraběšice u Šump Ples SRPŠ SRPŠ + ZŠ Dětský ples ZŠ Klima třídy PPP Hodonín Vernisáž + žákovská kavárna ZŠ Koncert Ziggy Horváth ZŠ Den vody ZŠ 1. St BVV Techagro Brno

17 První pomoc Sinea Brno Dopravní den ZŠ Sběr papíru ZŠ Rodilí mluvčí Aj Education services Hvězdárna Brno 3., Den solidarity besedy se seniory ZŠ Zoo Hodonín Zoo Hodonín 1., Pálení čarodějnic ZŠ Volba povolání ÚP Hodonín Význam agroenvironmentálních opatření Ekocentrum 8., Exkurze dětská lékařka Šardice Návštěva Comenius ZŠ Modrá, Velehrad ZŠ Beseda se včelařem ZŠ Rodilí mluvčí Aj Education Zájezd do Vídně ZŠ Rodilí mluvčí Aj Education Exkurze Dacom Šardice Návštěva knihovny Šardice Exkurze Fides Agro Šardice Mokřady Ekocentrum Muzeum Kyjov Muzeum Kyjov Brněnské pověsti Reduta Brno Filmové představení Panorama Kyjov Dopravní den ZŠ I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ V tomto školním roce nebyla provedena inspekční činnost České školní inspekce. J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Pro rok 2013 nám byly poskytnuty tyto dotace MŠMT Kč - vedené v účetnictví na SÚ Obec Kč - vedené v účetnictví na SÚ EU peníze školám ,40 Kč vedené v účetnictví na SÚ Comenius ,20 Kč vedeno v účetnictví na , vyčerpáno ,46 Kč, AmCham Kč - vedeno v účetnictví na , vyčerpáno Kč, zbytek nevyčerpaných finančních prostředků z projektů je na konci roku převeden na účet

18 Hlavní ekonomická činnost za rok 2013 (údaje jsou uvedeny v Kč) Výnosy Rozpočet Výnosy Příspěvek na provoz (Obec Šardice) , ,00 Prostředky na vzdělání (JMK Brno) , ,00 Vlastní zdroje , ,87 Výnosy celkem , ,87 Náklady Rozpočet Čerpání Náklady na provoz (Obec Šardice) , ,00 Přímé náklady na vzdělání (JMK Brno) , ,00 Ostatní náklady , ,82 Náklady celkem , ,82 Hospodářský výsledek za hlavní i doplňkovou činnost ,05 Kompletní údaje o hospodaření jsou uvedeny ve výroční zprávě o hospodaření za rok Hospodaření školy je pravidelně kontrolováno zřizovatelem Obcí Šardice. S hospodařením školy je průběžně seznamována pedagogická rada školy i školská rada. K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ A) Comenius Healthy childhood, beautiful life Naše základní škola podala v únoru 2013 k Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy žádost o grant Comenius s projektem Zdravé dětství, krásný život. Žádost byla schválena a v následujících dvou letech budou žáci i učitelé na úkolech stanovených projektem pracovat. Našimi partnery jsou základní školy z Polska, Španělska, Itálie, Portugalska, Rumunska a Turecka. Komunikačním jazykem je angličtina. Projekt je zaměřen na zdravý životní styl, pohyb a správné stravování. Hlavním cílem je maximální zapojení žáků v komunikaci v cizím jazyce, používání informačních technologií a spolupráce se zahraničními vrstevníky. Do práce na stanovených výstupech se zapojují všichni žáci školy, zájemci pracují v kroužku Comenius club. Odměnou jim je účast na návštěvách zahraničních škol, poznávání životního stylu i vzdělávací soustavy v různých zemích. Během návštěv partnerských zemí si naše děti nacházejí nové přátele a získávají motivaci učit se cizí jazyk. Podle harmonogramu projektu se uskutečnila v květnu 2014 návštěva naší školy. Naše obec se svou bohatou historií a tradicemi se stala důležitou součástí evropského společenství. Projekt trvá do 31. července

19 B) Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol Aktivní účast partnerství v projektu Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol, jehož garantem je Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje v Brně. Dalšími partnery jsou: ZŠ a MŠ Ratíškovice ZŠ a MŠ Deblín ZŠ a MŠ Pohořelice Cíle projektu: rozvoj podnikatelských znalostí na úrovni základní školy (6. až 9. ročník) a motivace žáků pro udržitelný rozvoj v podnikání, motivace žáků k volbě povolání v technických a přírodovědných oborech; dílčími cíli jsou - zvýšení odpovědnosti žáků/žákyň za vlastní život i pracovní kariéru, ovlivnění jejich volby povolání a budoucího uplatnění na trhu práce a překonávání genderových stereotypů při volbě povolání, - navázání spolupráce ZŠ s podnikatelskými subjekty v nejbližším okolí, - prohloubení podnikatelských znalostí a dovedností pedagogických pracovníků/pracovnic a metod podnikatelské výchovy a vzdělávání, - přenesení a využití poznatků ze zahraničního studijního semináře odborných pedagogických pracovníků, seznámení se s moderními používanými metodami výuky v technických a přírodovědných oborech a jejich implementace do školních vzdělávacích programů. Aktivity projektu: - vytvoření a realizace školního projektu Virtuální firma, - tvorba a ověřování učebních modulů pro základy podnikání (pro 6. roč. Rodina - základní ekonomická jednotka, pro 7. roč. Co je podnikání a podnikatel, pro 8. roč. Fungování podniku/živnosti - praktické cvičení Shadowing managers, - účast žáků na veletrzích, dnech otevřených dveří středních škol, - účast pedagogů na metodických konferencích, - řízené besedy s odborníky, - studijní pobyt ve vzdělávacím centru v Rakousku. Projekt potrvá do 28. února L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Vysokoškolské studium učitelství anglického jazyka v Centru celoživotního vzdělávání UP Olomouc zahájily a dva semestry absolvovaly Mgr. Jana Paušová pro první stupeň ZŠ a Mgr. Alena Cápková pro druhý stupeň ZŠ. 17

20 M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ One World, Many Voices (AmCham) V červnu 2013 podala naše základní škola žádost o grant Americké obchodní komoře. Ta se svým programem One World, Many Voices podporuje žáky základních škol ve schopnostech tvořit projekty, aktivně používat anglický jazyk a zapojovat se do dění v místní komunitě. Cílem našeho projektu Let s sing and talk together byla spolupráce dětí se staršími spoluobčany, pořádání kulturních vystoupení pro veřejnost, sbírání lidových písniček a vytvoření CD, na kterém budou písně uchovány dalším generacím. Ze získaných prostředků jsme nakoupili hudební nástroje a vybavili učebnu hudební výchovy. Ve spolupráci s Obcí Šardice a místními spolky jsme uspořádali několik vystoupení pro spoluobčany a besedy se šardickými seniory ve škole. Na CD jsme se snažili zachytit místní tradice v písních zpívaných v naší obci odnepaměti. Při jeho nahrávání jsme využili ochoty a pěveckého umění obyvatel Šardic napříč všemi generacemi. Zpěváci byli převážně žáci naší školy, hudební doprovod jim zajišťovala Mladá cimbálová muzika. S některými skladbami dětem pomohli Mužáci a Mladé ženy ze Šardic. Slavnostní křest našeho CD se uskutečnil 6. října 2014 v Rezidenci. N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovou organizací V naší škole pracuje odborová organizace, která vystupuje za zaměstnance v pracovněprávních vztazích. S vedením školy spolupracuje v několika rovinách. Jedná se o oblast informování, kdy zaměstnavatel informuje o ekonomické a finanční situaci, o vývoji mezd a pracovních poměrech. Dále vedení školy s odbory projednává změny v organizaci práce, systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, opatření ke zlepšování uspokojení sociálních potřeb a organizování kulturních akcí, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí. Odborová organizace kontroluje dodržování právních předpisů v pracovněprávních vztazích a vykonává kontrolu v oblasti BOZP. Pro ochranu práv a potřeb zaměstnanců má odborová organizace uzavřenou se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu. Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Dobrá spolupráce a komunikace s rodiči i širší veřejností je důležitou součástí naší práce. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícím a také v době konzultačních hodin a třídních schůzek. Žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele. Od 4. ročníku používáme 18

21 internetovou žákovskou knížku, kde mohou rodiče i žáci najít aktuální informace o prospěchu a chování svých dětí. Úspěšné jsou i netradiční schůzky s rodiči konané ve škole i mimo budovu školy. Nejbližším spolupracovníkem školy je SRPŠ, které podporuje řadu akcí pro děti. Spolupráce se SRPŠ byla soustředěna na zajišťování finančního zabezpečení např. dopravy žáků na různé akce nebo na organizaci slavnostního plesu. Důležitým partnerem školy je zřizovatel Obec Šardice. Poskytuje škole finanční dotaci na zajištění provozu, na nutnou údržbu budovy a zařízení a na postupné vylepšování podmínek pro činnost školy. Vedení obce se zajímá o činnost školy, účastní se významných školních akcí, občas školu neformálně navštěvuje. Daří se nám také společně organizovat akce pro veřejnost, vzájemně si pomáhat. Pravidelná spolupráce příkladně fungovala mezi školou a mateřskou školou. Naše škola je otevřena pro děti z mateřské školy, které se pravidelně několikrát v roce účastní vyučování, prohlédnou si budovu a seznámí se s prostředím školy. Na základě pravidelných setkávání s učitelkami MŠ vytváříme klidné a podnětné prostředí pro budoucí žáky. Dalším partnerem školy je Školská rada, která plní kontrolní povinnosti, jež jí ukládá zákon. Schází se dvakrát ročně, schvaluje Školní řád a Výroční zprávu o činnosti školy. Při řešení problémů v oblasti výchovné a vzdělávací se obracíme na odborná školská zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogické centrum). V oblasti etické výchovy nám poskytla velkou podporu svojí činností Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín výchovnými programy pro zlepšování atmosféry ve třídách. Dobře spolupracujeme se společenskými a zájmovými organizacemi v obci (SDH Šardice, TJ Baník Šardice). Členové těchto organizací často pomáhají škole se zajištěním programu při soutěžích, při dopravním dnu nebo při akci Pálení čarodějnic. Výborná je také spolupráce se ZUŠ Kyjov, pobočkou Šardice a obecní knihovnou. V uplynulém školním roce jsme začali rozvíjet spolupráci s občanským sdružením Pro přírodu a myslivost v Šardicích, která zabezpečuje pro žáky zajímavé akce v oblasti environmentální výchovy. Farní úřad v Šardicích zabezpečuje výuku náboženství v naší škole. Subjekty, se kterými naše škola spolupracuje: Obec Šardice, SRPŠ Šardice, Mateřská škola Šardice, Školská rada Šardice, Obecní knihovna Šardice, ZUŠ Kyjov, pobočka Šardice, Farní úřad Šardice, Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, pracoviště Hodonín výchovné programy pro zlepšování atmosféry ve třídách, pracoviště Kyjov diagnostika žáků s poruchami učení a chování + prevence, SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Školní ulice (pro sluchově postižené žáky), SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny (pro žáky s mentálním postižením), MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více