VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 je zpracována na základě ustanovení 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění novely č. 195/2012 Sb. 2

3 Obsah A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 Statistické údaje ve školním roce 2013/ Charakteristika školy... 3 Školská rada... 4 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PROGRAMŮ... 4 Obor vzdělávání a vzdělávací programy základní školy ve šk. r. 2013/ Školní družina... 4 C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 7 Pedagogičtí pracovníci... 7 Poradenské služby... 7 Nepedagogičtí pracovníci... 8 D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE... 8 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ... 8 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ... 9 G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚR Seznam příloh výroční zprávy 2013/

4 2

5 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo: Šardice 521, Telefon: web: právní forma: příspěvková organizace REDIZO: IČO: zřizovatel: Obec Šardice Šardice 601, ředitel školy: součásti školy: Mgr. František Hnilo školní družina, školní klub. Statistické údaje ve školním roce 2013/2014 Přehled žáků k : Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,4 2. stupeň ,8 Celkem ,2 Charakteristika školy Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace je úplná vesnická škola, která zabezpečuje povinnou školní docházku pro děti z obce Šardice. Má po jedné třídě v prvním až devátém ročníku. Školní budova má dvě části. Starší část budovy je původní škola s tělocvičnou postavená v roce Druhá, novější část, je přístavba z konce osmdesátých let. V přízemí přístavby se nachází školní kuchyně s jídelnou, v prvním patře čtyři učebny a školní klub. Postupně jsou obě části modernizovány a přizpůsobovány současným standardům a potřebám vzdělávání. Ve spolupráci se zřizovatelem byla provedena druhá etapa výměny střechy škola má nad všemi částmi budov novou střechu, bylo provedeno kompletní zateplení budovy včetně výměny oken a dveří, škola dostala nové venkovní omítky a fasádu. V dalších dvou třídách jsme nechali vyměnit parketovou podlahu. Podařilo se nám pořídit novou počítačovou učebnu, která je vybavena dvaceti novými PC a novým nábytkem. 3

6 Školská rada Byla zřízena k 1. říjnu 2005, je šestičlenná, ve školním roce 2013/2014 byla složená z těchto členů: předseda: Mgr. Lenka Cápková (za školu) místopředseda: Mgr. Jitka Brhlová (za školu) další členové: Gabriela Knoflíčková (za rodiče) Petr Cápek (za obec) Věra Řičicová (za rodiče) Věra Šnajdrová (za obec). B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PROGRAMŮ Obor vzdělávání a vzdělávací programy základní školy ve šk. r. 2013/2014 Vzdělávací obor: C/01 Základní škola Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k , dodatek č. 3 Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice LMP 1.2 v ročníku v ročníku ve 2., 3., 5., 6, 7. a 9. ročníku Školní družina ŠD počet oddělení počet dětí v ŠD počet vychovatelek ŠD celkem 2 60 fyz. 2 / úvazek 1,33 1. oddělení 30 Andrea Zahrádková 2. oddělení 30 Marcela Palmeová Školní družina pracovala ve školním roce 2013/2014 podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD. Cíle školní družiny jsou v souladu s dlouhodobými cíli vzdělávání a výchovy dítěte a jsou vyjádřeny klíčovými kompetencemi souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají během celého školního roku: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální 4

7 kompetence občanské kompetence k trávení volného času Úspěšné akce školní družiny ve školním roce 2013/ oddělení Výstava fotografií Hody a hodové tradice Bramborový týden Halloweenské čarování Družina hledá talent Mikulášské odpoledne Vánoční aranžování Vánoční besídka v družině Vánoční jarmark prodej výrobků Zimní projekt U krmítka Legování Velikonoční dílny Výstava velikonočních perníčků Návštěva nové knihovny Pro maminku Trosečníci na ostrově 2. oddělení Kalendář 2014 kreslení obrázků jednotlivých měsíců Vánoční tvoření na JARMARK Vánoční pečení, besídka a dárky v klubu Společné akce Za krásou podzimu Hledání pokladu Zdobení stromečku u jídelny Karneval (odpoledne plné her a soutěží, diskotéka) Oslava DNE DĚTÍ na školní zahradě 5

8 Zájmové kroužky ve škole Pro žáky 1. stupně skupin žáků Vedoucí kroužku Sportovní kroužek 1 13 Mgr. Martina Králíková Sportovní kroužek 1 11 Mgr. Yveta Řiháková Hra na kytaru 1 8 Eva Lysoňková Folklórní kroužek 1 19 Mgr. Lenka Cápková Zdravotnický kroužek 1 7 Mgr. Yveta Řiháková Keramický kroužek 2 28 Andrea Zahrádková Výtvarný kroužek 1 13 Marcela Palmeová Comenius 1 4 Mgr. Lenka Cápková, Mgr. Jana Paušová Malý cestovatel 1 16 Mgr. Hana Bednaříková Pro žáky 2. stupně Vedoucí kroužku Mažoretky 1 15 Michaela Procházková Polonéza 1 26 Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Jana Paušová Comenius 1 10 Mgr. Alena Cápková, Mgr. Blanka Uhljarová Florbal 1 12 Michal Pazderka, Lukáš Svora Hra na kytaru 1 10 Eva Lysoňková Přehled výletů Třída Datum Místo Ped. doprovod Lednice Lenka Cápková, Martina Králíková, Andrea Zahrádková Fides Agro Šardice Yveta Řiháková, Marcela Palmeová Pálava Václav Princlík, Anna Jakšová, Alena Cápková, Lenka Hasalová Vranov nad Dyjí Jiří Novotný, Eva Lysoňková, Anna Jakšová Ostrovačice, Brno Hana Švandelková, Marcela Palmeová Náboženství Třída Počet žáků Třída Počet žáků I. 9 IV. 9 II. 3 V. 3 III. 5 VI. 1 Plavecká výuka bazén Ratíškovice Termín Třída Počet žáků II. 17 duben - červen 2014 III. 23 Plavecká výuka pro žáky II. a III. probíhala v krytém bazénu v Ratíškovicích. Školitel: Hana Mořinglová, plavecká výuka, Brandlova 92/1, Kyjov. 6

9 Lyžařský kurz Kvůli špatným sněhovým podmínkám se lyžařský výcvikový kurz neuskutečnil. C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení pozice 1. Hana Bednaříková, Mgr. třídní učitelka IV. třídy (1. pololetí) 2. Alena Cápková, Mgr. třídní učitelka V. třídy 3. Lenka Cápková, Mgr. třídní učitelka I. třídy 4. Lenka Hasalová asistentka pedagoga 5. František Hnilo, Mgr. ředitel školy 6. Anna Jakšová, Mgr. bez třídnictví 7. Zuzana Kopecká, Mgr. bez třídnictví 8. Martina Králíková, Mgr. třídní učitelka II. třídy 9. Eva Lysoňková třídní učitelka VIII. třídy 10. Jiří Novotný, Mgr. třídní učitel VI. třídy 11. Marcela Palmeová vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga 12. Jana Paušová, Mgr. zástupkyně ředitele 13. Václav Princlík, Mgr. třídní učitel IV. třídy (2. pololetí) 14. Yveta Řiháková, Mgr. třídní učitelka III. třídy 15. Hana Švandelková, Mgr. třídní učitelka VII. třídy 16. Blanka Uhljarová, Mgr. třídní učitelka IX. třídy 17. Hana Vindišová asistentka pedagoga 18. Andrea Zahrádková vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga Poradenské služby Funkce Výchovný poradce Mgr. Blanka Uhljarová Školní metodik prevence Mgr. Hana Švandelková Fyzický počet 1 1 Kvalifikace, specializace dvousemestrální studium výchovného poradenství, UP Olomouc nástavbové studium péče o žáky s SPU Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Dosažené vzdělání Vysokoškolské, PřF MU Brno Vysokoškolské, PdF MU Brno 7

10 Nepedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení pozice 1. Zdeňka Hasalová hospodářka školy 2. Josef Brázda školník 3. Jana Kramlová uklízečka 4. Hana Davidová uklízečka (do ) 5. Jana Padalíková uklízečka (od ) D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné školní docházky 7 0 o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 27 0 o přestupu z jiné základní školy 0 0 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Klasifikace a hodnocení chování žáků k Ročník Počet Prospělo žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I. stupeň tj. % 85 % 15 % 0 % 0 % Ročník Počet Prospělo žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za II. stupeň tj. % 39,7 % 60,3 % 0 % 0 % Celkem za školu tj. % 66,7 % 33,3 % 0 % 0 % 8

11 Snížený stupeň z chování k Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy ,3 % ,1 % ,6 % Absence žáků k Počet zameškaných hodin I. pololetí II. pololetí celkem na 1 žáka celkem na 1 žáka omluvených neomluvených 30 0,2 53 0,3 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázia Školní rok 2013/2014 SOŠ SOU Celkem 4 leté 6 leté 8 leté Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků Celkem 18 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Činnost metodika prevence Ve školním roce 2013/2014 se učitelé i žáci školy věnovali preventivním aktivitám nad míru obvyklou. Žáci i pedagogický sbor prošli školeními první pomoci, muzikoterapie (zdravé klima třídy) a kyberšikany (riziky spojenými s virtuální komunikací). Ve všech případech byli lektory akreditovaní odborníci. Žáci druhého stupně se účastnili celkem pěti setkání s Mgr. Alenou Vlkovou z PPP Hodonín. Od října do února probíhal pro žáky třídy program Pohodová třída a pro žáky 9. třídy program Minimalizace šikany. Setkání byla spojena s lekcemi muzikoterapie, které měly u žáků velký ohlas. V prosinci 2013 připravil pro žáky II. stupně zajímavou přednášku tiskový mluvčí Policie ČR na téma kyberšikana a trestní odpovědnost. 9

12 Na plenární schůzi na začátku školního roku nabídl ŠMP přítomným rodičům možnost pravidelných setkání - představení základních myšlenek koncepce životního stylu podle PhDr. Jiřinky Prekopové Škola lásky v rodině. První beseda s lektorkou Mgr. Evou Bartoníkovou proběhla hned 7. října Tradičním pilířem prevence na naší základní škole je dopravní výchova. Projektový den Dopravní den umět zachránit život se konal 10. dubna Letošní ročník byl zaměřen na poskytování první pomoci. S tím souvisely přednášky Bc. Aleše Vosáhla ze vzdělávací agentury SINEA. Tyto se uskutečnily jak pro žáky ročníku, pro zaměstnance školy, tak pro veřejnost. Letos se podařilo navázat spolupráci s okolními základními školami ve Svatobořicích Mistříně, Hovoranech a Ratíškovicích. Na těchto školách naši žáci 9. ročníku proškolili v dopravní výchově žáky I. i II.stupně. Úspěchem jsou jistě i bronzové medaile v obou kategoriích v okresním kole DSMC. Předmět Výchova zdravé osobnosti, který je vyučován v každém ročníku vždy v pondělí první hodinu a naplňuje svým obsahem tzv. třídnické hodiny, je přínosem pro komunikaci mezi žákem a učitelem, pro vytváření pevných vztahů i řešení konfliktních situací. Činnost metodika EVVO Koordinátorka EVVO vypracovala Roční plán EVVO. V rámci metodického sdružení byli v září pedagogové seznámeni s jeho náplní. Třetím rokem plníme cíle Školního programu EVVO. Během školního roku byli pedagogové informováni o novinkách, výukových programech, pomůckách a dalším vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO. Během celého školního roku se úspěšně dařila výzdoba školy žákovskými pracemi s přírodní tematikou a přírodního materiálu. O pokojové květiny ve třídách a na chodbách školy se společně starali žáci, třídní učitelé a provozní zaměstnanci. Od září do června pracovali žáci ročníku v rámci pracovních činností na údržbě školní zahrady. V jarním období byl břeh jezírka vysypán kamením a osázen zelení. Na prvním stupni byl zorganizován ekologický výukový program,,putování s krtkem aneb jak krteček uzdravil myšku žákům byly demonstrovány různé druhy biotopů, seznamovali se s typickou flórou a faunou. Ke Dnu Země se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili ekologického programu v ZOO Hodonín třída měly tematicky zaměřenou výuku na vodu, 8. a 9. tř. se zúčastnily přednášky v místním ekocentru. V rámci výuky a projektových dnů nechyběly ani vycházky, na kterých žáci pozorovali změny v přírodě, poznávali ekosystémy, naši obec a region. V červnu se žáci zúčastnili vycházky do mokřadů a ekologického programu K vodě za rybářem, který byl připraven ve spolupráci s místním ekocentrem. V rámci výuky se žáci starali o blízké okolí školy. Spolupráce s provozními zaměstnanci a pracovníky obce byla výborná. Žáci 1. i 2. stupně se během výuky zapojovali do tematických dnů například Den vody, Den ptactva, Den zvířat. Během celého školního roku jsme pokračovali ve sběru víček z PET lahví, pomerančové kůry. Úspěšný byl také sběr papíru, který se konal v říjnu a dubnu. Po celý školní rok jsme byli zapojeni do programu Recyklohraní. Podařilo se nám nasbírat a odevzdat 65 kg vybitých baterií a 52 kg drobného elektrozařízení. Nedaří se nám zcela naplňovat úkoly z mezinárodního programu Ekoškola, který vyžaduje větší časovou náročnost a zapojení dalších kolegů a žáků. Během školního roku měli kolegové nabídku materiálu a aktivit. Podařilo se využít jen jednu, a to téma odpady. U žáků došlo ke zlepšení v třídění odpadů a zároveň jsme společně podpořili jeden z kroků k ekologizaci naší školy. 10

13 Náplň ročního programu EVVO se nám podařilo úspěšně naplnit kromě úkolů z Ekoškoly. Jsme zapojeni do sítě jihomoravských škol M.R.K.E.V., která se zabývá ekologickou výchovou. Spolupracujeme s ekocentry Lipka Brno a Rezekvítek Brno. G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Celoroční kurz anglického jazyka ve školním roce 2012/2013 absolvovaly: Mgr. Lenka Cápková, Mgr. Yveta Řiháková. Celá sborovna absolvovala tyto kurzy: Zážitková pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání - DDM Strážnice, Relaxační techniky ve vyučování - PPP Hodonín, Možnosti využití webového portálu Datakabinet Bc. Roman Neveselý, Využití rytmických nástrojů při vytváření vztahů ve skupině PPP Hodonín. Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Jana Paušová Seminář pro koordinátory projektu Comenius DZS Praha Hnilo, Paušová Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a škol. zařízení DDM Strážnice Hana Švandelková Modelové řešení šikany SSS Brno Eva Lysoňková Dramatická výchova pro základní vzdělávání SVČ Lužánky Yveta Řiháková Tvořivá škola - Čj v 1. roč. činnostně Tvořivá škola Brno Zuzana Kopecká Geometrie v 7. ročníku Tvořivá škola Brno Martina Králíková Konference k ENV Lipka Brno Hana Švandelková Ochrana přírody Lipka Brno Hana Švandelková Setkání metodiků SSS Brno Eva Lysoňková Veřejný a soukromý život ve středověku SSS Brno Eva Lysoňková Dramatická výchova pro základní vzdělávání SVČ Lužánky Hnilo, Novotný Základy práce s robotickou stavebnicí KHK JmK Brno Hana Švandelková Instruktor Lyžování SSS Brno Hana Švandelková Prevence rizikového sexuálního chování Centrum pro rodinu Ostrava František Hnilo Novinky v oblastech mzdové agendy a personalistiky DDM Strážnice Zuzana Kopecká Matematika činnostně I. SSS Brno Eva Lysoňková Co dělat, když mám jít učit Vv Descartes Svratouch Zuzana Kopecká Matematika činnostně II. SSS Brno Hnilo, Novotný Testování iset ve škole ČŠI Alena Cápková Testování iset ve škole ČŠI Yveta Řiháková Edukace žáků s ADHD Agentura Majestic Praha Jana Paušová Seminář pro koordinátory projektu Comenius DZS Praha 11

14 Ostatní školení Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Zdeňka Hasalová Závěr roku SSS Brno, O. Netoušková Zdeňka Hasalová Novinky v účetnictví SSS Hodonín H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Vystoupení folklorního kroužku a mladé CM pod vedením Mgr. Lenky Cápkové Vystoupení malé Cm pro myslivce Kácání máje Vánoční program pro seniory v Rezidenci Zpívání u vánočního stromu před OÚ Fašaňkové odpoledne Vystoupení při školní vernisáži Vystoupení pro Comenius setkání Vystoupení na slavnostech v Hovoranech Vystoupení na festivalu v Šardicích 13. a Natáčení CD Vystoupení žáků školy v rámci projektu Zpívejme a povídejme si spolu pod vedením Evy Lysoňkové Vystoupení v rámci vánočního jarmarku Předvánoční program pro seniory Vystoupení pro seniory - Evropský den solidarity mezi generacemi Mgr. František Hnilo - člen zastupitelstva obce ( ) - redaktor obecního zpravodaje - člen výběrových komisí OÚ - okresní metodik českého jazyka Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín - člen poroty krajských kol olympiád z českého jazyka - metodik ŠVP projektu Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol - pořádání vernisáží výstav v Malé galerii ve škole. Mgr. Jana Paušová - tvorba a koordinace projektů dva podané mezinárodní projekty Comenius, projekt pro zapojení školy do dění v obci financovaný AmCham. 12

15 Mgr. Jiří Novotný - člen zastupitelstva obce ( ) - předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šardice - člen výběrových komisí OÚ - člen Kontrolního výboru ČOV Svatobořice-Mistřín - jednatel Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Šardice - metodik vzdělávacího modulu projektu Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol. Mgr. Lenka Cápková - členka kulturní komise Rady obce Šardice - členka výboru FOS Šardice - organizační vedoucí mladé cimbálové muziky - organizační vedoucí cimbálové muziky Denica - hudební režisér nahrávání CD. Eva Lysoňková - vzdělavatelka TJ Sokol Svatobořice - vystoupení žáků kytarového kroužku pro veřejnost. Mgr. Hana Švandelková - metodička prevence, - přednášky pro veřejnost: Škola lásky v rodině, Poskytování první pomoci, - organizace Dopravního dne , koordinace dopravní výchovy. Účast školy v soutěžích a olympiádách Počet Termín Druh akce Odpovědný učitel žáků leden Pythagoriáda Mgr. Z. Kopecká 35 leden Olympiáda z českého jazyka základní kolo Mgr. F. Hnilo 12 únor Soutěž dětských recitátorů základní kolo Mgr. Y. Řiháková Mgr. H. Švandelková únor Olympiáda z českého jazyka okresní kolo Mgr. F. Hnilo 1 březen Matematický klokan Mgr. Z. Kopecká Mgr. J. Novotný 124 Úspěšná reprezentace Termín Počet Druh akce žáků Místo Odpovědný učitel Dopravní soutěž okresní kolo, ml. žáci 4 3. Mgr. H. Švandelková Dopravní soutěž okresní kolo, st. žáci 4 3. Mgr. H. Švandelková 13

16 Mediální prezentace aktivit školy za školní rok 2013/14 - Webové stránky školy - Obecní zpravodaj vychází čtvrtletně - Týdeník Nové Slovácko - Hodonínsko Hodonínský deník Přehled významnějších akcí pro žáky a prezentace žáků na veřejnosti datum Název akce místo třídy Bioodpady Ekor Kyjov Poklady z naší popelnice Kovosteel Staré Město 2., Milotice cyklovýlet ZŠ 8., 9. celoroční Pohodová třída + Minimalizace šikany+ Bezpečná třída PPP Hodonín 6., Veletrh vzdělávání SSS Brno Společné čtení ZŠ hodin pro obec ZŠ Návštěva Rezidence ZŠ Divadel. představení Reduta Brno Exkurze Brno Malý cestovatel kroužek Úřad práce Hodonín Světový den Ekoškol Odpady v obci ZŠ Do lesa s lesníkem Ekocentrum Exkurze OÚ Šardice SONS Kyjov Bible a my Strážnice E. Veselková Exkurze Strážnice Malý cestovatel Senioři ve VZO ZŠ Mikulášská besídka ZŠ + MŠ Kyberšikana PČR 6., Trestní odpovědnost PČR 8., Vánoční jarmark ZŠ Exkurze Vídeň ZŠ Den řemesel SOU Kyjov Besídka pro seniory Rezidence Den otevřených dveří ZŠ Bubnování se šamanem PPP Hodonín Zimní ŠvP Hraběšice u Šump Ples SRPŠ SRPŠ + ZŠ Dětský ples ZŠ Klima třídy PPP Hodonín Vernisáž + žákovská kavárna ZŠ Koncert Ziggy Horváth ZŠ Den vody ZŠ 1. St BVV Techagro Brno

17 První pomoc Sinea Brno Dopravní den ZŠ Sběr papíru ZŠ Rodilí mluvčí Aj Education services Hvězdárna Brno 3., Den solidarity besedy se seniory ZŠ Zoo Hodonín Zoo Hodonín 1., Pálení čarodějnic ZŠ Volba povolání ÚP Hodonín Význam agroenvironmentálních opatření Ekocentrum 8., Exkurze dětská lékařka Šardice Návštěva Comenius ZŠ Modrá, Velehrad ZŠ Beseda se včelařem ZŠ Rodilí mluvčí Aj Education Zájezd do Vídně ZŠ Rodilí mluvčí Aj Education Exkurze Dacom Šardice Návštěva knihovny Šardice Exkurze Fides Agro Šardice Mokřady Ekocentrum Muzeum Kyjov Muzeum Kyjov Brněnské pověsti Reduta Brno Filmové představení Panorama Kyjov Dopravní den ZŠ I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ V tomto školním roce nebyla provedena inspekční činnost České školní inspekce. J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Pro rok 2013 nám byly poskytnuty tyto dotace MŠMT Kč - vedené v účetnictví na SÚ Obec Kč - vedené v účetnictví na SÚ EU peníze školám ,40 Kč vedené v účetnictví na SÚ Comenius ,20 Kč vedeno v účetnictví na , vyčerpáno ,46 Kč, AmCham Kč - vedeno v účetnictví na , vyčerpáno Kč, zbytek nevyčerpaných finančních prostředků z projektů je na konci roku převeden na účet

18 Hlavní ekonomická činnost za rok 2013 (údaje jsou uvedeny v Kč) Výnosy Rozpočet Výnosy Příspěvek na provoz (Obec Šardice) , ,00 Prostředky na vzdělání (JMK Brno) , ,00 Vlastní zdroje , ,87 Výnosy celkem , ,87 Náklady Rozpočet Čerpání Náklady na provoz (Obec Šardice) , ,00 Přímé náklady na vzdělání (JMK Brno) , ,00 Ostatní náklady , ,82 Náklady celkem , ,82 Hospodářský výsledek za hlavní i doplňkovou činnost ,05 Kompletní údaje o hospodaření jsou uvedeny ve výroční zprávě o hospodaření za rok Hospodaření školy je pravidelně kontrolováno zřizovatelem Obcí Šardice. S hospodařením školy je průběžně seznamována pedagogická rada školy i školská rada. K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ A) Comenius Healthy childhood, beautiful life Naše základní škola podala v únoru 2013 k Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy žádost o grant Comenius s projektem Zdravé dětství, krásný život. Žádost byla schválena a v následujících dvou letech budou žáci i učitelé na úkolech stanovených projektem pracovat. Našimi partnery jsou základní školy z Polska, Španělska, Itálie, Portugalska, Rumunska a Turecka. Komunikačním jazykem je angličtina. Projekt je zaměřen na zdravý životní styl, pohyb a správné stravování. Hlavním cílem je maximální zapojení žáků v komunikaci v cizím jazyce, používání informačních technologií a spolupráce se zahraničními vrstevníky. Do práce na stanovených výstupech se zapojují všichni žáci školy, zájemci pracují v kroužku Comenius club. Odměnou jim je účast na návštěvách zahraničních škol, poznávání životního stylu i vzdělávací soustavy v různých zemích. Během návštěv partnerských zemí si naše děti nacházejí nové přátele a získávají motivaci učit se cizí jazyk. Podle harmonogramu projektu se uskutečnila v květnu 2014 návštěva naší školy. Naše obec se svou bohatou historií a tradicemi se stala důležitou součástí evropského společenství. Projekt trvá do 31. července

19 B) Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol Aktivní účast partnerství v projektu Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol, jehož garantem je Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje v Brně. Dalšími partnery jsou: ZŠ a MŠ Ratíškovice ZŠ a MŠ Deblín ZŠ a MŠ Pohořelice Cíle projektu: rozvoj podnikatelských znalostí na úrovni základní školy (6. až 9. ročník) a motivace žáků pro udržitelný rozvoj v podnikání, motivace žáků k volbě povolání v technických a přírodovědných oborech; dílčími cíli jsou - zvýšení odpovědnosti žáků/žákyň za vlastní život i pracovní kariéru, ovlivnění jejich volby povolání a budoucího uplatnění na trhu práce a překonávání genderových stereotypů při volbě povolání, - navázání spolupráce ZŠ s podnikatelskými subjekty v nejbližším okolí, - prohloubení podnikatelských znalostí a dovedností pedagogických pracovníků/pracovnic a metod podnikatelské výchovy a vzdělávání, - přenesení a využití poznatků ze zahraničního studijního semináře odborných pedagogických pracovníků, seznámení se s moderními používanými metodami výuky v technických a přírodovědných oborech a jejich implementace do školních vzdělávacích programů. Aktivity projektu: - vytvoření a realizace školního projektu Virtuální firma, - tvorba a ověřování učebních modulů pro základy podnikání (pro 6. roč. Rodina - základní ekonomická jednotka, pro 7. roč. Co je podnikání a podnikatel, pro 8. roč. Fungování podniku/živnosti - praktické cvičení Shadowing managers, - účast žáků na veletrzích, dnech otevřených dveří středních škol, - účast pedagogů na metodických konferencích, - řízené besedy s odborníky, - studijní pobyt ve vzdělávacím centru v Rakousku. Projekt potrvá do 28. února L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Vysokoškolské studium učitelství anglického jazyka v Centru celoživotního vzdělávání UP Olomouc zahájily a dva semestry absolvovaly Mgr. Jana Paušová pro první stupeň ZŠ a Mgr. Alena Cápková pro druhý stupeň ZŠ. 17

20 M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ One World, Many Voices (AmCham) V červnu 2013 podala naše základní škola žádost o grant Americké obchodní komoře. Ta se svým programem One World, Many Voices podporuje žáky základních škol ve schopnostech tvořit projekty, aktivně používat anglický jazyk a zapojovat se do dění v místní komunitě. Cílem našeho projektu Let s sing and talk together byla spolupráce dětí se staršími spoluobčany, pořádání kulturních vystoupení pro veřejnost, sbírání lidových písniček a vytvoření CD, na kterém budou písně uchovány dalším generacím. Ze získaných prostředků jsme nakoupili hudební nástroje a vybavili učebnu hudební výchovy. Ve spolupráci s Obcí Šardice a místními spolky jsme uspořádali několik vystoupení pro spoluobčany a besedy se šardickými seniory ve škole. Na CD jsme se snažili zachytit místní tradice v písních zpívaných v naší obci odnepaměti. Při jeho nahrávání jsme využili ochoty a pěveckého umění obyvatel Šardic napříč všemi generacemi. Zpěváci byli převážně žáci naší školy, hudební doprovod jim zajišťovala Mladá cimbálová muzika. S některými skladbami dětem pomohli Mužáci a Mladé ženy ze Šardic. Slavnostní křest našeho CD se uskutečnil 6. října 2014 v Rezidenci. N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovou organizací V naší škole pracuje odborová organizace, která vystupuje za zaměstnance v pracovněprávních vztazích. S vedením školy spolupracuje v několika rovinách. Jedná se o oblast informování, kdy zaměstnavatel informuje o ekonomické a finanční situaci, o vývoji mezd a pracovních poměrech. Dále vedení školy s odbory projednává změny v organizaci práce, systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, opatření ke zlepšování uspokojení sociálních potřeb a organizování kulturních akcí, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí. Odborová organizace kontroluje dodržování právních předpisů v pracovněprávních vztazích a vykonává kontrolu v oblasti BOZP. Pro ochranu práv a potřeb zaměstnanců má odborová organizace uzavřenou se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu. Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Dobrá spolupráce a komunikace s rodiči i širší veřejností je důležitou součástí naší práce. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícím a také v době konzultačních hodin a třídních schůzek. Žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele. Od 4. ročníku používáme 18

21 internetovou žákovskou knížku, kde mohou rodiče i žáci najít aktuální informace o prospěchu a chování svých dětí. Úspěšné jsou i netradiční schůzky s rodiči konané ve škole i mimo budovu školy. Nejbližším spolupracovníkem školy je SRPŠ, které podporuje řadu akcí pro děti. Spolupráce se SRPŠ byla soustředěna na zajišťování finančního zabezpečení např. dopravy žáků na různé akce nebo na organizaci slavnostního plesu. Důležitým partnerem školy je zřizovatel Obec Šardice. Poskytuje škole finanční dotaci na zajištění provozu, na nutnou údržbu budovy a zařízení a na postupné vylepšování podmínek pro činnost školy. Vedení obce se zajímá o činnost školy, účastní se významných školních akcí, občas školu neformálně navštěvuje. Daří se nám také společně organizovat akce pro veřejnost, vzájemně si pomáhat. Pravidelná spolupráce příkladně fungovala mezi školou a mateřskou školou. Naše škola je otevřena pro děti z mateřské školy, které se pravidelně několikrát v roce účastní vyučování, prohlédnou si budovu a seznámí se s prostředím školy. Na základě pravidelných setkávání s učitelkami MŠ vytváříme klidné a podnětné prostředí pro budoucí žáky. Dalším partnerem školy je Školská rada, která plní kontrolní povinnosti, jež jí ukládá zákon. Schází se dvakrát ročně, schvaluje Školní řád a Výroční zprávu o činnosti školy. Při řešení problémů v oblasti výchovné a vzdělávací se obracíme na odborná školská zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogické centrum). V oblasti etické výchovy nám poskytla velkou podporu svojí činností Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín výchovnými programy pro zlepšování atmosféry ve třídách. Dobře spolupracujeme se společenskými a zájmovými organizacemi v obci (SDH Šardice, TJ Baník Šardice). Členové těchto organizací často pomáhají škole se zajištěním programu při soutěžích, při dopravním dnu nebo při akci Pálení čarodějnic. Výborná je také spolupráce se ZUŠ Kyjov, pobočkou Šardice a obecní knihovnou. V uplynulém školním roce jsme začali rozvíjet spolupráci s občanským sdružením Pro přírodu a myslivost v Šardicích, která zabezpečuje pro žáky zajímavé akce v oblasti environmentální výchovy. Farní úřad v Šardicích zabezpečuje výuku náboženství v naší škole. Subjekty, se kterými naše škola spolupracuje: Obec Šardice, SRPŠ Šardice, Mateřská škola Šardice, Školská rada Šardice, Obecní knihovna Šardice, ZUŠ Kyjov, pobočka Šardice, Farní úřad Šardice, Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, pracoviště Hodonín výchovné programy pro zlepšování atmosféry ve třídách, pracoviště Kyjov diagnostika žáků s poruchami učení a chování + prevence, SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Školní ulice (pro sluchově postižené žáky), SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny (pro žáky s mentálním postižením), MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více