VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 je zpracována na základě ustanovení 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění novely č. 195/2012 Sb. 2

3 Obsah A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 Statistické údaje ve školním roce 2013/ Charakteristika školy... 3 Školská rada... 4 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PROGRAMŮ... 4 Obor vzdělávání a vzdělávací programy základní školy ve šk. r. 2013/ Školní družina... 4 C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 7 Pedagogičtí pracovníci... 7 Poradenské služby... 7 Nepedagogičtí pracovníci... 8 D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE... 8 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ... 8 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ... 9 G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚR Seznam příloh výroční zprávy 2013/

4 2

5 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo: Šardice 521, Telefon: web: právní forma: příspěvková organizace REDIZO: IČO: zřizovatel: Obec Šardice Šardice 601, ředitel školy: součásti školy: Mgr. František Hnilo školní družina, školní klub. Statistické údaje ve školním roce 2013/2014 Přehled žáků k : Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,4 2. stupeň ,8 Celkem ,2 Charakteristika školy Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace je úplná vesnická škola, která zabezpečuje povinnou školní docházku pro děti z obce Šardice. Má po jedné třídě v prvním až devátém ročníku. Školní budova má dvě části. Starší část budovy je původní škola s tělocvičnou postavená v roce Druhá, novější část, je přístavba z konce osmdesátých let. V přízemí přístavby se nachází školní kuchyně s jídelnou, v prvním patře čtyři učebny a školní klub. Postupně jsou obě části modernizovány a přizpůsobovány současným standardům a potřebám vzdělávání. Ve spolupráci se zřizovatelem byla provedena druhá etapa výměny střechy škola má nad všemi částmi budov novou střechu, bylo provedeno kompletní zateplení budovy včetně výměny oken a dveří, škola dostala nové venkovní omítky a fasádu. V dalších dvou třídách jsme nechali vyměnit parketovou podlahu. Podařilo se nám pořídit novou počítačovou učebnu, která je vybavena dvaceti novými PC a novým nábytkem. 3

6 Školská rada Byla zřízena k 1. říjnu 2005, je šestičlenná, ve školním roce 2013/2014 byla složená z těchto členů: předseda: Mgr. Lenka Cápková (za školu) místopředseda: Mgr. Jitka Brhlová (za školu) další členové: Gabriela Knoflíčková (za rodiče) Petr Cápek (za obec) Věra Řičicová (za rodiče) Věra Šnajdrová (za obec). B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PROGRAMŮ Obor vzdělávání a vzdělávací programy základní školy ve šk. r. 2013/2014 Vzdělávací obor: C/01 Základní škola Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k , dodatek č. 3 Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice LMP 1.2 v ročníku v ročníku ve 2., 3., 5., 6, 7. a 9. ročníku Školní družina ŠD počet oddělení počet dětí v ŠD počet vychovatelek ŠD celkem 2 60 fyz. 2 / úvazek 1,33 1. oddělení 30 Andrea Zahrádková 2. oddělení 30 Marcela Palmeová Školní družina pracovala ve školním roce 2013/2014 podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD. Cíle školní družiny jsou v souladu s dlouhodobými cíli vzdělávání a výchovy dítěte a jsou vyjádřeny klíčovými kompetencemi souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají během celého školního roku: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální 4

7 kompetence občanské kompetence k trávení volného času Úspěšné akce školní družiny ve školním roce 2013/ oddělení Výstava fotografií Hody a hodové tradice Bramborový týden Halloweenské čarování Družina hledá talent Mikulášské odpoledne Vánoční aranžování Vánoční besídka v družině Vánoční jarmark prodej výrobků Zimní projekt U krmítka Legování Velikonoční dílny Výstava velikonočních perníčků Návštěva nové knihovny Pro maminku Trosečníci na ostrově 2. oddělení Kalendář 2014 kreslení obrázků jednotlivých měsíců Vánoční tvoření na JARMARK Vánoční pečení, besídka a dárky v klubu Společné akce Za krásou podzimu Hledání pokladu Zdobení stromečku u jídelny Karneval (odpoledne plné her a soutěží, diskotéka) Oslava DNE DĚTÍ na školní zahradě 5

8 Zájmové kroužky ve škole Pro žáky 1. stupně skupin žáků Vedoucí kroužku Sportovní kroužek 1 13 Mgr. Martina Králíková Sportovní kroužek 1 11 Mgr. Yveta Řiháková Hra na kytaru 1 8 Eva Lysoňková Folklórní kroužek 1 19 Mgr. Lenka Cápková Zdravotnický kroužek 1 7 Mgr. Yveta Řiháková Keramický kroužek 2 28 Andrea Zahrádková Výtvarný kroužek 1 13 Marcela Palmeová Comenius 1 4 Mgr. Lenka Cápková, Mgr. Jana Paušová Malý cestovatel 1 16 Mgr. Hana Bednaříková Pro žáky 2. stupně Vedoucí kroužku Mažoretky 1 15 Michaela Procházková Polonéza 1 26 Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Jana Paušová Comenius 1 10 Mgr. Alena Cápková, Mgr. Blanka Uhljarová Florbal 1 12 Michal Pazderka, Lukáš Svora Hra na kytaru 1 10 Eva Lysoňková Přehled výletů Třída Datum Místo Ped. doprovod Lednice Lenka Cápková, Martina Králíková, Andrea Zahrádková Fides Agro Šardice Yveta Řiháková, Marcela Palmeová Pálava Václav Princlík, Anna Jakšová, Alena Cápková, Lenka Hasalová Vranov nad Dyjí Jiří Novotný, Eva Lysoňková, Anna Jakšová Ostrovačice, Brno Hana Švandelková, Marcela Palmeová Náboženství Třída Počet žáků Třída Počet žáků I. 9 IV. 9 II. 3 V. 3 III. 5 VI. 1 Plavecká výuka bazén Ratíškovice Termín Třída Počet žáků II. 17 duben - červen 2014 III. 23 Plavecká výuka pro žáky II. a III. probíhala v krytém bazénu v Ratíškovicích. Školitel: Hana Mořinglová, plavecká výuka, Brandlova 92/1, Kyjov. 6

9 Lyžařský kurz Kvůli špatným sněhovým podmínkám se lyžařský výcvikový kurz neuskutečnil. C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení pozice 1. Hana Bednaříková, Mgr. třídní učitelka IV. třídy (1. pololetí) 2. Alena Cápková, Mgr. třídní učitelka V. třídy 3. Lenka Cápková, Mgr. třídní učitelka I. třídy 4. Lenka Hasalová asistentka pedagoga 5. František Hnilo, Mgr. ředitel školy 6. Anna Jakšová, Mgr. bez třídnictví 7. Zuzana Kopecká, Mgr. bez třídnictví 8. Martina Králíková, Mgr. třídní učitelka II. třídy 9. Eva Lysoňková třídní učitelka VIII. třídy 10. Jiří Novotný, Mgr. třídní učitel VI. třídy 11. Marcela Palmeová vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga 12. Jana Paušová, Mgr. zástupkyně ředitele 13. Václav Princlík, Mgr. třídní učitel IV. třídy (2. pololetí) 14. Yveta Řiháková, Mgr. třídní učitelka III. třídy 15. Hana Švandelková, Mgr. třídní učitelka VII. třídy 16. Blanka Uhljarová, Mgr. třídní učitelka IX. třídy 17. Hana Vindišová asistentka pedagoga 18. Andrea Zahrádková vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga Poradenské služby Funkce Výchovný poradce Mgr. Blanka Uhljarová Školní metodik prevence Mgr. Hana Švandelková Fyzický počet 1 1 Kvalifikace, specializace dvousemestrální studium výchovného poradenství, UP Olomouc nástavbové studium péče o žáky s SPU Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Dosažené vzdělání Vysokoškolské, PřF MU Brno Vysokoškolské, PdF MU Brno 7

10 Nepedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení pozice 1. Zdeňka Hasalová hospodářka školy 2. Josef Brázda školník 3. Jana Kramlová uklízečka 4. Hana Davidová uklízečka (do ) 5. Jana Padalíková uklízečka (od ) D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné školní docházky 7 0 o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 27 0 o přestupu z jiné základní školy 0 0 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Klasifikace a hodnocení chování žáků k Ročník Počet Prospělo žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I. stupeň tj. % 85 % 15 % 0 % 0 % Ročník Počet Prospělo žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za II. stupeň tj. % 39,7 % 60,3 % 0 % 0 % Celkem za školu tj. % 66,7 % 33,3 % 0 % 0 % 8

11 Snížený stupeň z chování k Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy ,3 % ,1 % ,6 % Absence žáků k Počet zameškaných hodin I. pololetí II. pololetí celkem na 1 žáka celkem na 1 žáka omluvených neomluvených 30 0,2 53 0,3 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázia Školní rok 2013/2014 SOŠ SOU Celkem 4 leté 6 leté 8 leté Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků Celkem 18 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Činnost metodika prevence Ve školním roce 2013/2014 se učitelé i žáci školy věnovali preventivním aktivitám nad míru obvyklou. Žáci i pedagogický sbor prošli školeními první pomoci, muzikoterapie (zdravé klima třídy) a kyberšikany (riziky spojenými s virtuální komunikací). Ve všech případech byli lektory akreditovaní odborníci. Žáci druhého stupně se účastnili celkem pěti setkání s Mgr. Alenou Vlkovou z PPP Hodonín. Od října do února probíhal pro žáky třídy program Pohodová třída a pro žáky 9. třídy program Minimalizace šikany. Setkání byla spojena s lekcemi muzikoterapie, které měly u žáků velký ohlas. V prosinci 2013 připravil pro žáky II. stupně zajímavou přednášku tiskový mluvčí Policie ČR na téma kyberšikana a trestní odpovědnost. 9

12 Na plenární schůzi na začátku školního roku nabídl ŠMP přítomným rodičům možnost pravidelných setkání - představení základních myšlenek koncepce životního stylu podle PhDr. Jiřinky Prekopové Škola lásky v rodině. První beseda s lektorkou Mgr. Evou Bartoníkovou proběhla hned 7. října Tradičním pilířem prevence na naší základní škole je dopravní výchova. Projektový den Dopravní den umět zachránit život se konal 10. dubna Letošní ročník byl zaměřen na poskytování první pomoci. S tím souvisely přednášky Bc. Aleše Vosáhla ze vzdělávací agentury SINEA. Tyto se uskutečnily jak pro žáky ročníku, pro zaměstnance školy, tak pro veřejnost. Letos se podařilo navázat spolupráci s okolními základními školami ve Svatobořicích Mistříně, Hovoranech a Ratíškovicích. Na těchto školách naši žáci 9. ročníku proškolili v dopravní výchově žáky I. i II.stupně. Úspěchem jsou jistě i bronzové medaile v obou kategoriích v okresním kole DSMC. Předmět Výchova zdravé osobnosti, který je vyučován v každém ročníku vždy v pondělí první hodinu a naplňuje svým obsahem tzv. třídnické hodiny, je přínosem pro komunikaci mezi žákem a učitelem, pro vytváření pevných vztahů i řešení konfliktních situací. Činnost metodika EVVO Koordinátorka EVVO vypracovala Roční plán EVVO. V rámci metodického sdružení byli v září pedagogové seznámeni s jeho náplní. Třetím rokem plníme cíle Školního programu EVVO. Během školního roku byli pedagogové informováni o novinkách, výukových programech, pomůckách a dalším vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO. Během celého školního roku se úspěšně dařila výzdoba školy žákovskými pracemi s přírodní tematikou a přírodního materiálu. O pokojové květiny ve třídách a na chodbách školy se společně starali žáci, třídní učitelé a provozní zaměstnanci. Od září do června pracovali žáci ročníku v rámci pracovních činností na údržbě školní zahrady. V jarním období byl břeh jezírka vysypán kamením a osázen zelení. Na prvním stupni byl zorganizován ekologický výukový program,,putování s krtkem aneb jak krteček uzdravil myšku žákům byly demonstrovány různé druhy biotopů, seznamovali se s typickou flórou a faunou. Ke Dnu Země se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili ekologického programu v ZOO Hodonín třída měly tematicky zaměřenou výuku na vodu, 8. a 9. tř. se zúčastnily přednášky v místním ekocentru. V rámci výuky a projektových dnů nechyběly ani vycházky, na kterých žáci pozorovali změny v přírodě, poznávali ekosystémy, naši obec a region. V červnu se žáci zúčastnili vycházky do mokřadů a ekologického programu K vodě za rybářem, který byl připraven ve spolupráci s místním ekocentrem. V rámci výuky se žáci starali o blízké okolí školy. Spolupráce s provozními zaměstnanci a pracovníky obce byla výborná. Žáci 1. i 2. stupně se během výuky zapojovali do tematických dnů například Den vody, Den ptactva, Den zvířat. Během celého školního roku jsme pokračovali ve sběru víček z PET lahví, pomerančové kůry. Úspěšný byl také sběr papíru, který se konal v říjnu a dubnu. Po celý školní rok jsme byli zapojeni do programu Recyklohraní. Podařilo se nám nasbírat a odevzdat 65 kg vybitých baterií a 52 kg drobného elektrozařízení. Nedaří se nám zcela naplňovat úkoly z mezinárodního programu Ekoškola, který vyžaduje větší časovou náročnost a zapojení dalších kolegů a žáků. Během školního roku měli kolegové nabídku materiálu a aktivit. Podařilo se využít jen jednu, a to téma odpady. U žáků došlo ke zlepšení v třídění odpadů a zároveň jsme společně podpořili jeden z kroků k ekologizaci naší školy. 10

13 Náplň ročního programu EVVO se nám podařilo úspěšně naplnit kromě úkolů z Ekoškoly. Jsme zapojeni do sítě jihomoravských škol M.R.K.E.V., která se zabývá ekologickou výchovou. Spolupracujeme s ekocentry Lipka Brno a Rezekvítek Brno. G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Celoroční kurz anglického jazyka ve školním roce 2012/2013 absolvovaly: Mgr. Lenka Cápková, Mgr. Yveta Řiháková. Celá sborovna absolvovala tyto kurzy: Zážitková pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání - DDM Strážnice, Relaxační techniky ve vyučování - PPP Hodonín, Možnosti využití webového portálu Datakabinet Bc. Roman Neveselý, Využití rytmických nástrojů při vytváření vztahů ve skupině PPP Hodonín. Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Jana Paušová Seminář pro koordinátory projektu Comenius DZS Praha Hnilo, Paušová Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a škol. zařízení DDM Strážnice Hana Švandelková Modelové řešení šikany SSS Brno Eva Lysoňková Dramatická výchova pro základní vzdělávání SVČ Lužánky Yveta Řiháková Tvořivá škola - Čj v 1. roč. činnostně Tvořivá škola Brno Zuzana Kopecká Geometrie v 7. ročníku Tvořivá škola Brno Martina Králíková Konference k ENV Lipka Brno Hana Švandelková Ochrana přírody Lipka Brno Hana Švandelková Setkání metodiků SSS Brno Eva Lysoňková Veřejný a soukromý život ve středověku SSS Brno Eva Lysoňková Dramatická výchova pro základní vzdělávání SVČ Lužánky Hnilo, Novotný Základy práce s robotickou stavebnicí KHK JmK Brno Hana Švandelková Instruktor Lyžování SSS Brno Hana Švandelková Prevence rizikového sexuálního chování Centrum pro rodinu Ostrava František Hnilo Novinky v oblastech mzdové agendy a personalistiky DDM Strážnice Zuzana Kopecká Matematika činnostně I. SSS Brno Eva Lysoňková Co dělat, když mám jít učit Vv Descartes Svratouch Zuzana Kopecká Matematika činnostně II. SSS Brno Hnilo, Novotný Testování iset ve škole ČŠI Alena Cápková Testování iset ve škole ČŠI Yveta Řiháková Edukace žáků s ADHD Agentura Majestic Praha Jana Paušová Seminář pro koordinátory projektu Comenius DZS Praha 11

14 Ostatní školení Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Zdeňka Hasalová Závěr roku SSS Brno, O. Netoušková Zdeňka Hasalová Novinky v účetnictví SSS Hodonín H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Vystoupení folklorního kroužku a mladé CM pod vedením Mgr. Lenky Cápkové Vystoupení malé Cm pro myslivce Kácání máje Vánoční program pro seniory v Rezidenci Zpívání u vánočního stromu před OÚ Fašaňkové odpoledne Vystoupení při školní vernisáži Vystoupení pro Comenius setkání Vystoupení na slavnostech v Hovoranech Vystoupení na festivalu v Šardicích 13. a Natáčení CD Vystoupení žáků školy v rámci projektu Zpívejme a povídejme si spolu pod vedením Evy Lysoňkové Vystoupení v rámci vánočního jarmarku Předvánoční program pro seniory Vystoupení pro seniory - Evropský den solidarity mezi generacemi Mgr. František Hnilo - člen zastupitelstva obce ( ) - redaktor obecního zpravodaje - člen výběrových komisí OÚ - okresní metodik českého jazyka Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín - člen poroty krajských kol olympiád z českého jazyka - metodik ŠVP projektu Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol - pořádání vernisáží výstav v Malé galerii ve škole. Mgr. Jana Paušová - tvorba a koordinace projektů dva podané mezinárodní projekty Comenius, projekt pro zapojení školy do dění v obci financovaný AmCham. 12

15 Mgr. Jiří Novotný - člen zastupitelstva obce ( ) - předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šardice - člen výběrových komisí OÚ - člen Kontrolního výboru ČOV Svatobořice-Mistřín - jednatel Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Šardice - metodik vzdělávacího modulu projektu Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol. Mgr. Lenka Cápková - členka kulturní komise Rady obce Šardice - členka výboru FOS Šardice - organizační vedoucí mladé cimbálové muziky - organizační vedoucí cimbálové muziky Denica - hudební režisér nahrávání CD. Eva Lysoňková - vzdělavatelka TJ Sokol Svatobořice - vystoupení žáků kytarového kroužku pro veřejnost. Mgr. Hana Švandelková - metodička prevence, - přednášky pro veřejnost: Škola lásky v rodině, Poskytování první pomoci, - organizace Dopravního dne , koordinace dopravní výchovy. Účast školy v soutěžích a olympiádách Počet Termín Druh akce Odpovědný učitel žáků leden Pythagoriáda Mgr. Z. Kopecká 35 leden Olympiáda z českého jazyka základní kolo Mgr. F. Hnilo 12 únor Soutěž dětských recitátorů základní kolo Mgr. Y. Řiháková Mgr. H. Švandelková únor Olympiáda z českého jazyka okresní kolo Mgr. F. Hnilo 1 březen Matematický klokan Mgr. Z. Kopecká Mgr. J. Novotný 124 Úspěšná reprezentace Termín Počet Druh akce žáků Místo Odpovědný učitel Dopravní soutěž okresní kolo, ml. žáci 4 3. Mgr. H. Švandelková Dopravní soutěž okresní kolo, st. žáci 4 3. Mgr. H. Švandelková 13

16 Mediální prezentace aktivit školy za školní rok 2013/14 - Webové stránky školy - Obecní zpravodaj vychází čtvrtletně - Týdeník Nové Slovácko - Hodonínsko Hodonínský deník Přehled významnějších akcí pro žáky a prezentace žáků na veřejnosti datum Název akce místo třídy Bioodpady Ekor Kyjov Poklady z naší popelnice Kovosteel Staré Město 2., Milotice cyklovýlet ZŠ 8., 9. celoroční Pohodová třída + Minimalizace šikany+ Bezpečná třída PPP Hodonín 6., Veletrh vzdělávání SSS Brno Společné čtení ZŠ hodin pro obec ZŠ Návštěva Rezidence ZŠ Divadel. představení Reduta Brno Exkurze Brno Malý cestovatel kroužek Úřad práce Hodonín Světový den Ekoškol Odpady v obci ZŠ Do lesa s lesníkem Ekocentrum Exkurze OÚ Šardice SONS Kyjov Bible a my Strážnice E. Veselková Exkurze Strážnice Malý cestovatel Senioři ve VZO ZŠ Mikulášská besídka ZŠ + MŠ Kyberšikana PČR 6., Trestní odpovědnost PČR 8., Vánoční jarmark ZŠ Exkurze Vídeň ZŠ Den řemesel SOU Kyjov Besídka pro seniory Rezidence Den otevřených dveří ZŠ Bubnování se šamanem PPP Hodonín Zimní ŠvP Hraběšice u Šump Ples SRPŠ SRPŠ + ZŠ Dětský ples ZŠ Klima třídy PPP Hodonín Vernisáž + žákovská kavárna ZŠ Koncert Ziggy Horváth ZŠ Den vody ZŠ 1. St BVV Techagro Brno

17 První pomoc Sinea Brno Dopravní den ZŠ Sběr papíru ZŠ Rodilí mluvčí Aj Education services Hvězdárna Brno 3., Den solidarity besedy se seniory ZŠ Zoo Hodonín Zoo Hodonín 1., Pálení čarodějnic ZŠ Volba povolání ÚP Hodonín Význam agroenvironmentálních opatření Ekocentrum 8., Exkurze dětská lékařka Šardice Návštěva Comenius ZŠ Modrá, Velehrad ZŠ Beseda se včelařem ZŠ Rodilí mluvčí Aj Education Zájezd do Vídně ZŠ Rodilí mluvčí Aj Education Exkurze Dacom Šardice Návštěva knihovny Šardice Exkurze Fides Agro Šardice Mokřady Ekocentrum Muzeum Kyjov Muzeum Kyjov Brněnské pověsti Reduta Brno Filmové představení Panorama Kyjov Dopravní den ZŠ I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ V tomto školním roce nebyla provedena inspekční činnost České školní inspekce. J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Pro rok 2013 nám byly poskytnuty tyto dotace MŠMT Kč - vedené v účetnictví na SÚ Obec Kč - vedené v účetnictví na SÚ EU peníze školám ,40 Kč vedené v účetnictví na SÚ Comenius ,20 Kč vedeno v účetnictví na , vyčerpáno ,46 Kč, AmCham Kč - vedeno v účetnictví na , vyčerpáno Kč, zbytek nevyčerpaných finančních prostředků z projektů je na konci roku převeden na účet

18 Hlavní ekonomická činnost za rok 2013 (údaje jsou uvedeny v Kč) Výnosy Rozpočet Výnosy Příspěvek na provoz (Obec Šardice) , ,00 Prostředky na vzdělání (JMK Brno) , ,00 Vlastní zdroje , ,87 Výnosy celkem , ,87 Náklady Rozpočet Čerpání Náklady na provoz (Obec Šardice) , ,00 Přímé náklady na vzdělání (JMK Brno) , ,00 Ostatní náklady , ,82 Náklady celkem , ,82 Hospodářský výsledek za hlavní i doplňkovou činnost ,05 Kompletní údaje o hospodaření jsou uvedeny ve výroční zprávě o hospodaření za rok Hospodaření školy je pravidelně kontrolováno zřizovatelem Obcí Šardice. S hospodařením školy je průběžně seznamována pedagogická rada školy i školská rada. K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ A) Comenius Healthy childhood, beautiful life Naše základní škola podala v únoru 2013 k Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy žádost o grant Comenius s projektem Zdravé dětství, krásný život. Žádost byla schválena a v následujících dvou letech budou žáci i učitelé na úkolech stanovených projektem pracovat. Našimi partnery jsou základní školy z Polska, Španělska, Itálie, Portugalska, Rumunska a Turecka. Komunikačním jazykem je angličtina. Projekt je zaměřen na zdravý životní styl, pohyb a správné stravování. Hlavním cílem je maximální zapojení žáků v komunikaci v cizím jazyce, používání informačních technologií a spolupráce se zahraničními vrstevníky. Do práce na stanovených výstupech se zapojují všichni žáci školy, zájemci pracují v kroužku Comenius club. Odměnou jim je účast na návštěvách zahraničních škol, poznávání životního stylu i vzdělávací soustavy v různých zemích. Během návštěv partnerských zemí si naše děti nacházejí nové přátele a získávají motivaci učit se cizí jazyk. Podle harmonogramu projektu se uskutečnila v květnu 2014 návštěva naší školy. Naše obec se svou bohatou historií a tradicemi se stala důležitou součástí evropského společenství. Projekt trvá do 31. července

19 B) Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol Aktivní účast partnerství v projektu Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol, jehož garantem je Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje v Brně. Dalšími partnery jsou: ZŠ a MŠ Ratíškovice ZŠ a MŠ Deblín ZŠ a MŠ Pohořelice Cíle projektu: rozvoj podnikatelských znalostí na úrovni základní školy (6. až 9. ročník) a motivace žáků pro udržitelný rozvoj v podnikání, motivace žáků k volbě povolání v technických a přírodovědných oborech; dílčími cíli jsou - zvýšení odpovědnosti žáků/žákyň za vlastní život i pracovní kariéru, ovlivnění jejich volby povolání a budoucího uplatnění na trhu práce a překonávání genderových stereotypů při volbě povolání, - navázání spolupráce ZŠ s podnikatelskými subjekty v nejbližším okolí, - prohloubení podnikatelských znalostí a dovedností pedagogických pracovníků/pracovnic a metod podnikatelské výchovy a vzdělávání, - přenesení a využití poznatků ze zahraničního studijního semináře odborných pedagogických pracovníků, seznámení se s moderními používanými metodami výuky v technických a přírodovědných oborech a jejich implementace do školních vzdělávacích programů. Aktivity projektu: - vytvoření a realizace školního projektu Virtuální firma, - tvorba a ověřování učebních modulů pro základy podnikání (pro 6. roč. Rodina - základní ekonomická jednotka, pro 7. roč. Co je podnikání a podnikatel, pro 8. roč. Fungování podniku/živnosti - praktické cvičení Shadowing managers, - účast žáků na veletrzích, dnech otevřených dveří středních škol, - účast pedagogů na metodických konferencích, - řízené besedy s odborníky, - studijní pobyt ve vzdělávacím centru v Rakousku. Projekt potrvá do 28. února L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Vysokoškolské studium učitelství anglického jazyka v Centru celoživotního vzdělávání UP Olomouc zahájily a dva semestry absolvovaly Mgr. Jana Paušová pro první stupeň ZŠ a Mgr. Alena Cápková pro druhý stupeň ZŠ. 17

20 M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ One World, Many Voices (AmCham) V červnu 2013 podala naše základní škola žádost o grant Americké obchodní komoře. Ta se svým programem One World, Many Voices podporuje žáky základních škol ve schopnostech tvořit projekty, aktivně používat anglický jazyk a zapojovat se do dění v místní komunitě. Cílem našeho projektu Let s sing and talk together byla spolupráce dětí se staršími spoluobčany, pořádání kulturních vystoupení pro veřejnost, sbírání lidových písniček a vytvoření CD, na kterém budou písně uchovány dalším generacím. Ze získaných prostředků jsme nakoupili hudební nástroje a vybavili učebnu hudební výchovy. Ve spolupráci s Obcí Šardice a místními spolky jsme uspořádali několik vystoupení pro spoluobčany a besedy se šardickými seniory ve škole. Na CD jsme se snažili zachytit místní tradice v písních zpívaných v naší obci odnepaměti. Při jeho nahrávání jsme využili ochoty a pěveckého umění obyvatel Šardic napříč všemi generacemi. Zpěváci byli převážně žáci naší školy, hudební doprovod jim zajišťovala Mladá cimbálová muzika. S některými skladbami dětem pomohli Mužáci a Mladé ženy ze Šardic. Slavnostní křest našeho CD se uskutečnil 6. října 2014 v Rezidenci. N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovou organizací V naší škole pracuje odborová organizace, která vystupuje za zaměstnance v pracovněprávních vztazích. S vedením školy spolupracuje v několika rovinách. Jedná se o oblast informování, kdy zaměstnavatel informuje o ekonomické a finanční situaci, o vývoji mezd a pracovních poměrech. Dále vedení školy s odbory projednává změny v organizaci práce, systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, opatření ke zlepšování uspokojení sociálních potřeb a organizování kulturních akcí, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí. Odborová organizace kontroluje dodržování právních předpisů v pracovněprávních vztazích a vykonává kontrolu v oblasti BOZP. Pro ochranu práv a potřeb zaměstnanců má odborová organizace uzavřenou se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu. Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Dobrá spolupráce a komunikace s rodiči i širší veřejností je důležitou součástí naší práce. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícím a také v době konzultačních hodin a třídních schůzek. Žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele. Od 4. ročníku používáme 18

21 internetovou žákovskou knížku, kde mohou rodiče i žáci najít aktuální informace o prospěchu a chování svých dětí. Úspěšné jsou i netradiční schůzky s rodiči konané ve škole i mimo budovu školy. Nejbližším spolupracovníkem školy je SRPŠ, které podporuje řadu akcí pro děti. Spolupráce se SRPŠ byla soustředěna na zajišťování finančního zabezpečení např. dopravy žáků na různé akce nebo na organizaci slavnostního plesu. Důležitým partnerem školy je zřizovatel Obec Šardice. Poskytuje škole finanční dotaci na zajištění provozu, na nutnou údržbu budovy a zařízení a na postupné vylepšování podmínek pro činnost školy. Vedení obce se zajímá o činnost školy, účastní se významných školních akcí, občas školu neformálně navštěvuje. Daří se nám také společně organizovat akce pro veřejnost, vzájemně si pomáhat. Pravidelná spolupráce příkladně fungovala mezi školou a mateřskou školou. Naše škola je otevřena pro děti z mateřské školy, které se pravidelně několikrát v roce účastní vyučování, prohlédnou si budovu a seznámí se s prostředím školy. Na základě pravidelných setkávání s učitelkami MŠ vytváříme klidné a podnětné prostředí pro budoucí žáky. Dalším partnerem školy je Školská rada, která plní kontrolní povinnosti, jež jí ukládá zákon. Schází se dvakrát ročně, schvaluje Školní řád a Výroční zprávu o činnosti školy. Při řešení problémů v oblasti výchovné a vzdělávací se obracíme na odborná školská zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogické centrum). V oblasti etické výchovy nám poskytla velkou podporu svojí činností Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín výchovnými programy pro zlepšování atmosféry ve třídách. Dobře spolupracujeme se společenskými a zájmovými organizacemi v obci (SDH Šardice, TJ Baník Šardice). Členové těchto organizací často pomáhají škole se zajištěním programu při soutěžích, při dopravním dnu nebo při akci Pálení čarodějnic. Výborná je také spolupráce se ZUŠ Kyjov, pobočkou Šardice a obecní knihovnou. V uplynulém školním roce jsme začali rozvíjet spolupráci s občanským sdružením Pro přírodu a myslivost v Šardicích, která zabezpečuje pro žáky zajímavé akce v oblasti environmentální výchovy. Farní úřad v Šardicích zabezpečuje výuku náboženství v naší škole. Subjekty, se kterými naše škola spolupracuje: Obec Šardice, SRPŠ Šardice, Mateřská škola Šardice, Školská rada Šardice, Obecní knihovna Šardice, ZUŠ Kyjov, pobočka Šardice, Farní úřad Šardice, Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, pracoviště Hodonín výchovné programy pro zlepšování atmosféry ve třídách, pracoviště Kyjov diagnostika žáků s poruchami učení a chování + prevence, SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Školní ulice (pro sluchově postižené žáky), SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny (pro žáky s mentálním postižením), MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více