Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové aktivity občanům města. Tyto dvě oblasti jsou velmi úzce propojeny stejně jako sociální služby i volný čas patří mezi indikátory, podle nichž se určuje kvalita života v určité zemi, regionu, městě, obci. Volný čas je hodnota, která dělá společenský život lidštější a důstojnější a není dána pouze osobám zdravým, v produktivním věku, ale užívají ji i osoby starší (např. senioři), zdravotně handicapovaní lidé, rodiny s dětmi aj. Záměrem projektu bylo především zvýšit povědomí veřejnosti o obou druzích služeb, ale také zprostředkovat uživatelům sociálních služeb informace o možnostech trávení volného času. Tohoto záměru bychom chtěli dosáhnout vydáním katalogu a uspořádáním veletrhu, který uskutečníme v září letošního roku. Katalog, který právě otevíráte, obsahuje vedle informací o organizacích poskytujících sociální služby a působících v sociální oblasti ve městě Hodoníně také informace o organizacích, které se v našem městě zaměřují na vyplnění volného času občanů. Jsou zde základní kontakty na úřady působící v Hodoníně v sociální oblasti a je přiblížena činnost Odboru sociálních služeb Městského úřadu v Hodoníně. Přílohou katalogu je první vydání mapy našeho města z pohledu bezbariérovosti. Mapa je zaměřena na informaci o přístupnosti budov veřejných organizací a institucí pro handicapované osoby. Byla vytvářena a připomínkována skupinami zdravotně postižených osob, které v Hodoníně žijí. Celé střednědobé plánování sociálních služeb, v rámci kterého katalog i mapa vycházejí, má probíhat za účasti veřejnosti, a proto jsme nakloněni Vašemu zájmu a připomínkám. Mgr. Zuzana Domesová místostarostka města Hodonína

2 2 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO...1 OBSAH ÚŘADY PŮSOBÍCÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI V HODONÍNĚ...5 ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HODONÍNĚ...5 ÚŘAD PRÁCE HODONÍN...7 OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ... 8 SOCIÁLNÍ SLUŽBY...9 CENTRUM PRO RODINU HODONÍN...9 Dětský rehabilitační stacionář...9 Osobní asistence...9 Respitní péče...10 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA HODONÍN...11 Centrum prevence drogových závislostí Hodonín...11 Denní centrum pro bezdomovce a noclehárna Hodonín...11 Domov pro matky s dětmi Hodonín...12 Kontaktní centrum Hodonín...12 DOMOV NA JAROŠCE HODONÍN, P.O DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, P.O FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ POBOČKA HODONÍN...14 NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR PORADNA PRO UŽIVATELE SS...14 OBLASTNÍ ODBOČKA SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH...15 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HOMEDICA, O.P.S PORADENSKÉ CENTRUM SVAZU NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH...17 PSYCHOCENTRUM DOMEČEK HODONÍN, O.P.S Psychologická poradna...18 Chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné...18 Azylový dům pro muže s psychickými problémy...19 Psychosociální centrum...19 S-CENTRUM HODONÍN, P.O Domov pro seniory...20 Domov se zvláštním režimem...20 Denní stacionář...20 SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ REGIONÁLNÍ VÝBOR...21

3 3 ZELENÝ DŮM POHODY, P.O Denní stacionář...22 Týdenní stacionář...22 Domov pro osoby se zdravotním postižením...23 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PŮSOBÍCÍ V SOCIÁLNÍ NEBO VOLNOČASOVÉ OBLASTI...24 DĚTSKÝ DOMOV HODONÍN, P.O MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. B. MARTINŮ, HODONÍN P.O PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, P.O Linka důvěry...25 ŠKOLNÍ KLUB PŘI ZŠ ČERVENÉ DOMKY...25 Školní KLUB A ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ...26 ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI ZŠ OČOVSKÁ...26 ŠKOLNÍ KLUB A ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ VANČUROVA...27 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SE SOCIÁLNÍM ZAMĚŘENÍM...28 CENTRUM PRO RODINU HODONÍN...28 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU...29 OBLASTNÍ SKUPINA MLÁDEŽE ČERVENÉHO KŘÍŽE HODONÍN...29 OÁZA HODONÍN STŘEDISKO SPECIÁLNÍCH SLUŽEB...30 ROMSKÉ CENTRUM HODONÍN...30 SDRUŽENÍ ROMŮ A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V HODONÍN...31 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR...31 SPOLEK NESLYŠÍCÍCH HODONÍN...32 SVAZ DŮCHODCŮ ČR, MĚSTSKÁ ORGANIZACE...32 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM...33 ATHOS HODONÍN...33 ASOCIACE TECHNICKÝCH SPORTŮ HODONÍN...33 AUTOMOTOKLUB MLADOST HODONÍN...33 BĚŽECKÝ KLUB HODONÍN, O.S HORES SPORTOVNÍ KLUB...34 HOROLEZECKÝ ODDÍL TJ TURIST HODONÍN...34 NAJÁDA HODONÍN...35 KARATE KLUB ŠIN-MU HODONÍN...35 PAINTBALL KLUB HODONÍN...36 SPORTOVNÍ HOKEJOVÝ KLUB HODONÍN...36 SPORTOVNÍ HOKEJOVÝ KLUB MLÁDEŽE HODONÍN...36 SKST ČSAD HODONÍN...37 SPORTOVNÍ KLUB POLICIE OLYMPIA...37 SPORTOVNÍ KLUB POLICIE SAKURA...38

4 4 TJ ASP STAROPRAMEN HODONÍN, O.S TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLOVAN HODONÍN...39 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HODONÍN...39 UNIE SPORTU A TURISTIKY UNISPOT...40 VESLAŘSKÝ KLUB HODONÍN...40 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍRODU...41 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, STŘEDISKO PŘÁTELSTVÍ...41 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR HODONÍN...41 TURISTICKÁ ORGANIZACE MLÁDEŽE JITŘENKA HODONÍN...42 ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKL. ORGANIZACÍ POBYT V PŘÍRODĚ...42 ZÁLESÁCI POBYT V PŘÍRODĚ...43 ZO ČSV HODONÍN...43 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OSTATNÍ...44 AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO...44 DRAČÍ ÚSVIT...44 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V HODONÍNĚ...44 HODONÍNSKÉ MAŽORETKY...45 HODONÍNSKÝ HERNÍ KLUB ELYSIUM...45 KLUB FILATELISTŮ SLOVÁCKO HODONÍN...46 MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE...46 LETECKOMODELÁŘSKÝ KLUB 03 HODONÍN...47 SLOVÁCKÝ KLUB ŽEN HODONÍN...47 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HODONÍN...48 ŽIVOT A ZDRAVÍ...48 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA HODONÍNA ZAMĚŘENÉ NA VOLNOČASOVÉ AKTIVITY...49 DŮM OBČANSKÝCH AKTIVIT...49 DŮM KULTURY HODONÍN, P.O TEZA HODONÍN, P.O LÁZNĚ HODONÍN, P.O POZNÁMKY...52

5 5 ÚŘADY PŮSOBÍCÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI: ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚÚ HODONÍN Vedoucí odboru: Zástupkyně vedoucí Mgr. Markéta Nídlová ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB - rozhoduje o dávkách sociální péče příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení - poskytuje jednorázové dávky mimořádnou okamžitou pomoc - eviduje žádostí o sociální byt - eviduje žádosti do Domu s pečovatelskou službou - poskytuje příspěvek na péči - poskytuje jednorázové a opakované dávky zdravotně postiženým občanům - zajišťuje provoz Domu občanských aktivit Vedoucí oddělení: Bc. Michaela Boháčková , příspěvek na péči S-Centrum Hodonín, Prušánky, Josefov Bušková Renata , příspěvek na péči Zelený dům pohody Hodonín, Petrov, Sudoměřice Herzánová Vladimíra , Hodonín S, Š, Josefov, Sudoměřice Bc. Hýl Michal , Příspěvek na péči Domov pro seniory Hodonín, Dolní Bojanovice, Lužice, Čejkovice Novosadová Vladimíra, DiS , Hodonín A Č, L, Z Ž Pelikánová Magdaléna , Příspěvek na péči Hodonín Pánov, Ratíškovice, Karlín, Terezín, Čejč, Mikulčice, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov Malíková Zuzana , Hodonín H J, V, W Bc. Procházka Tomáš , Příspěvek na péči Domov na Jarošce, Dubňany, Rohatec Lungová Martina , Hodonín D - G, O, N, T Řiháková Marie , Lužice, Mikulčice, Čejč, Čejkovice, Prušánky Šprinclová Dita , Hodonín M Tesaříková Hana, DiS , Dolní Bojanovice, Rohatec, Petrov, Ratíškovice, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, Karlín, Terezín Mgr. Sklenářová Hana , Hodonín P Ř, Mutěnice Suchánková Petra , Hodonín K Michenková Helena , Dubňany Medusová Marcela, DiS , Střednědobé plánování sociálních služeb (komunitní plánovaní) Příspěvek na péči - Mutěnice Blahová Jaroslava , Příspěvky pro zdrav. postižené A J, Individuální doprava, zvl. příspěvek Josefov, Lužice, Mikulčice, Prušánky, Rohatec, Rohatec-kolonie příjem nových žádostí příspěvku na péči A - H Esterková Martina , Příspěvky pro zdrav. postižené K O, Individuální doprava, zvl. příspěvek

6 6 Čejč, Čejkovice, Karlín, Petrov, Ratíškovice, St. a Nový Poddvorov, Sudoměřice, Terezín, příjem nových žádostí příspěvku na péči CH L Konečková Marie , Příspěvky pro zdrav. postižené P Ž, Individuální doprava, zvl. příspěvek Dolní Bojanovice, Dubňany, příjem nových žádostí příspěvku na péči M Ř Novotná Milada , Kompenzační pomůcky, úpravy bytů, Pečovatelská služba, Příspěvek při POB, zvl. příspěvky, Hodonín, Mutěnice, příjem nových žádostí příspěvku na péči S - Ž ODDĚLENÍ PŘESTUPKOVÉ A SOCIÁLNÍ PREVENCE - projednávání a evidence přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - mimořádná okamžitá pomoc osobám společensky vyloučeným dle zákona č. 111/2006 o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, - správní řízení ve věci předběžné ochrany před zásahem do pokojného stavu dle ust. 5 občanského zákoníku - provádí výkon opatrovnictví osobám zbavených způsobilosti k právním úkonům Vedoucí oddělení - Mgr. Markéta Nídlová , Ilčíková Božena , pracovnice oddělení PSP Doubravová Jana , pracovnice oddělení PSP PhDr. Franta Milan , péče o osoby společensky nepřizpůsobené, etnické menšiny, kurátor pro dospělé ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ - výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany a na úseku péče o rodinu a děti - poskytování informací žadatelům v rozsahu svých kompetencí Vedoucí oddělení Bc. Janulíková Jana , Hodonín část: B Bratislavská, D - Dobrovolského, Dolní Valy, H - Horní Plesová, Horní Valy, Husova, J - Jánošíkova, Jarní, Javorová, Jižní, K - Kasárenská, Kolískova, Kollárova, Komenského, Konečná, Koupelní, L - Legionářů, Luční, Lužní, M -Masarykovo nám., Miličova, Muchova, N - Nábřeží, nám. Osvobození, O Očovská P - Polní, Příční, R - Radniční, Rybářská, S - Slavíkova, Slunečná, Š - Šafaříkova, Štěpnice, Šumná, U - U Elektrárny, V - Vřesová, Výstavní, W Wilsonova, Z - Zelničky Mgr. Svobodová Pavla , Petrov, Ratíškovice, Rohatec, Sudoměřice Hodonín část A Alešova, B - Bezručova, Brněnská, Bří. Čapků, Březinova, C - Cihlářská čtvrť Č Čapkovského, D - Družstevní čtvrť, E Erbenova, H - Hornická čtvrť, I - I. Olbrachta, J - Jilemnického. Jungmannova, K - Kasárenská, Křičkova, L - Lesní, Lipová alej, Lužická, M - M. Benky, Myslivečkova, N - Na Pískách, nám. B. Martinů, Na Výhoně, Nesyt, P - Pánov, Patočkova, Písečná, Průmyslová, S - Sacharovova, Seifertova, Skácelova, Smetanova, Stavební, Sukova, U - U Červených domků, U Kyjovky, U přejezdu, U cihelny, Z - Zámečnická, Závodní, Ž - Žižkova Míčková Sylvia , Dolní Bojanovice, Dubňany, Josefov, Lužice, Mikulčice, Nový Poddvorov, Prušánky, Starý Poddvorov Hodonín- část B Brandlova, B. Němcové, J Jarní, L Lidická, P Partyzánská, S Sídlištní, T Tylova, V Vančurova, W Wolkerova, Z Zahradní Valíčková Helena , Čejč, Čejkovice, Karlín, Mutěnice, Terezín Hodonín část A Anenská, B Bartošova, Blažkova, D Dvořákova, G G. Preisové, H Havlíčkova, Erbenova, J Janáčkova, Jarošova, Jiráskova, M Marxova, Merhautova, Měšťanská, Mírové náměstí, Mrštníkova, N Nádražní řádek, Národní třída, Nerudova, P Palackého, Pančava, Perůnská, Plucárna, Pr. Veselého, Purkyňova, R Rodinova, S Sadová, Sc. Viatora, Sušilova, Sv. Čecha, Š Štefanikova, T Tř. Dukelských hrdinů, Tyršova, U Úprkova, V Velkomoravská, Vrchlického, Z Zámecké nám., ul. 12. dubna, ul. 17. listopadu

7 7 Špačková Lenka , náhradní rodinná a ústavní péče Prokopová Martina , kurátor pro mládež Hodonín Josefov, Dolní Bojanovice, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, Prušánky, Lužice, Čejč, Čejkovice, Karlín, Mutěnice, Terezín, Dubňany, Mikulčice, Ratíškovice, Rohatec, Sudoměřice, Petrov ÚŘAD PRÁCE HODONÍN Organizační složka státu Lipová alej 3846/8, HODONÍN Statutární zástupce: RNDr. Vladimír Šťáva Telefon: Popis instituce: Úřad práce je správním úřadem, který v rámci své působnosti zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti, soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce ve svém správním obvodu. Mimoto také vyplácí dávky státní sociální podpory. Všem občanům - poskytuje informační služby v oblasti pracovních příležitostí, zejména informace o volných pracovních místech v České republice a zemích EU, situaci na trhu práce v České republice a zemích EU, o podmínkách zaměstnávání v zahraničí, o možnostech dalšího vzdělávání. Poskytuje poradenské služby pro volbu povolání, volbu rekvalifikace, zprostředkování vhodného zaměstnání, volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením, výběr vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Osobám se zdravotním postižením - zabezpečuje pracovní rehabilitaci zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání, může poskytnout příspěvek na vytvoření a provoz chráněného pracovního místa, pokud se tyto osoby rozhodnou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Uchazečům o zaměstnání - poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání, vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci, může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce, může poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti, může poskytnout překlenovací příspěvek při zahájení samostatné výdělečné činnosti. Pozn.: Uchazečem o zaměstnání je osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Zájemcům o zaměstnání - poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání, může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Pozn. Zájemcem o zaměstnání je osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce na území České republiky.

8 8 OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ HODONÍN Organizační složka státu Národní třída 3200/38, HODONÍN Telefon: Popis instituce: Působnost v oblastech důchodového zabezpečení, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby. Klientské centrum OSSZ Největší změnu proti dřívějšímu provozu představuje klientské centrum. Jde o projekt, jehož cílem je co nejefektivnější a nejkomplexnější odbavení klientů v klientském centru v prvním podlaží. Ve vstupní hale je podatelna a přepážková část se třemi pracovišti. V zadní části je čekárna s vyšetřovnou, jednací místností a kancelářemi posudkových lékařů a tajemnic. Základním kritériem pro provoz klientského centra je obsloužit co nejvíce předem neohlášených klientů v přízemí budovy. K prvnímu kontaktu s klientem dochází u informačního pultu, kde klient zadá svůj požadavek do centrálního vyvolávacího systému Úřední hodiny pro veřejnost Úřední hodiny podatelny Pondělí 8:00-17:00 Úterý 8:00-14:00 Středa 8:00-17:00 Čtvrtek 8:00-14:00 Pátek 8:00-13:00 Pondělí 7:30-17:00 Úterý 7:30-16:00 Středa 7:30-17:00 Čtvrtek 7:30-16:00 Pátek 7:30-14:00 Úřední hodiny pokladny Pondělí 10:00-15:00 Středa 10:00-15:00

9 9 SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV ORGANIZACE: CENTRUM PRO RODINU HODONÍN Štefánikova 15, HODONÍN Mgr. Lucie Ambrozková předsedkyně sdružení Ing. Dana Volfová vedoucí projektu Telefon: (Centrum pro rodinu) Centrum pro rodinu nabízí rodinám, ženám na rodičovské dovolené s dětmi, sociálně nebo zdravotně handicapovaným skupinám a široké veřejnosti prostor k setkávání, k navazování přátelství a vzájemnému sdílení, příležitost ke vzdělávání a smysluplnému využití volného času. Rodinám s postiženými dětmi poskytuje některé sociální služby. Informace o činnosti Centra pro rodinu v oblasti volnočasové, je blíže popsána v druhé části tohoto katalogu. Přehled poskytovaných sociálních služeb v rámci Centra pro rodinu: Dětský rehabilitační stacionář ( 46 zák. č. 108/2006) služba sociální péče Anenská 2, HODONÍN Ing. Dana Volfová Telefon: Cílem služby je včasnou, odborně a komplexně prováděnou rehabilitací co nejvíce eliminovat handicap, se kterým dítě přichází. Rodinám odlehčuje v celodenní péči a dětem zprostředkovává pobyt v kolektivu. Systém péče zahrnuje zejména kvalifikovanou rehabilitaci, polohování, vzdělávání a rozvoj komunikace. Dětem je zde mimoto poskytována strava i pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí. Děti s povinnou školní docházkou jsou vzdělávány v rehabilitační třídě v prostorách stacionáře.součástí práce s dětmi je příprava dětí na jejich integraci do běžných základních škol. Ve stacionáři je také provozována terapie pomocí psů canisterapie a využívána je i terapie prostřednictvím koní -hipoterapie. Novou službou, kterou stacionář bude zajišťovat, je svozová služba. Děti ve věku do 10-ti let s mentálním postižením, tělesným postižením, zrakovým postižením nebo kombinovaným. Forma poskytování: ambulantní 35,-Kč za 1 hodinu (dopoledne), 15,-Kč za 1 hodinu (odpoledne) 13 klientů Po Pá 6:45 16:00 Osobní asistence ( 39 zák. č. 108/2006) služba sociální péče Štefánikova 15, HODONÍN Lenka Hřibová Telefon: Posláním této služby je pomoci osobám s tělesným, kombinovaným a jiným postižením zajistit soběstačnost, umožnit setrvání ve vlastním přirozeném domácím prostředí, žít samostatný nezávislý život a zachovat si vlastní životní styl. Cílem je poskytování osobní asistence dětem s postižením a pomoci rodině vytvořit reálný systém komplexní péči o postiženého člena rodiny. Osobní asistent pomáhá klientovi při osobní hygieně, zajišťování stravy, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při chodu domácnosti, pomoc při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. Služba je poskytována pravidelně 4 8 hodin denně. Dítě či mladý člověk do 26-ti let věku s postižením tělesným, mentálním, zrakovým nebo kombinovaným, který si podá žádost a podá informace o svém zdravotním stavu. Forma poskytování: terénní 25,-Kč za hodinu cca 12 rodin (dle finančních možností organizace) dle požadavků klienta

10 10 Respitní péče odlehčovací služby ( 44 zák. č. 108/2006) služba sociální péče Štefánikova 15, HODONÍN Lenka Hřibová Telefon: Cílem této služby je odlehčit rodině při péči o postižené dítě. Proškolený asistent zastoupí rodiče v péči o postižené dítě době, kdy si rodiče potřebují vyřídit osobní záležitosti (např. úřady, obchody apod.). Tato služba je oproti osobní asistenci využívána občasně či krátkodobě. Zahrnuje stejné činnosti jako osobní asistence (viz.výše). Dítě či mladý člověk do 26-ti let věku s postižením tělesným, mentálním, zrakovým nebo kombinovaným, který si podá žádost a podá informace o svém zdravotním stavu. Forma poskytování: terénní 30,-Kč za hodinu 4 klienti denně denně od 7:00 do 23:00 (dle potřeb klientů)

11 11 NÁZEV ORGANIZACE: DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA HODONÍN Církevní právnická osoba ředitelství - Sadová 1, HODONÍN Václav Salajka - ředitel Telefon: Přehled poskytovaných sociálních služeb v rámci Oblastní charity Hodonín: Centrum prevence drogových závislostí Hodonín nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ( 62 zák. č. 108/2006) služba sociální prevence Koupelní 3746, HODONÍN Ivana Lesová Telefon: Zařízení se zaměřuje především na zlepšení kvality života rizikové mládeže, snižování sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života. Orientuje se také na řešení nepříznivé životní situace těchto mladých lidí, pomoc při uplatňování práv nácvik sociálních dovedností, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Vykonává krizovou intervenci a poradenství pro rodiče. Mládež ve věku od 13 let, mladí dospělí (18-21 let), osoby ohrožené závislostí, etnické menšiny Forma poskytování: ambulantně služba je poskytována bezplatně 20 klientů Po 8:00-15:00 hodin, Út,Čt 14:00 20:00, St,Pá 14:00 18:00 Denní centrum pro bezdomovce a noclehárna Hodonín ( 61 a 63 zák. č. 108/2006) Sacharovova 39, HODONÍN Jana Trávníková Telefon: Noclehárna je nízkoprahové zařízení poskytující základní hygienu a přespání osobám bez přístřeší. Cílem noclehárny je pomoci lidem bez přístřeší při zajištění jejich základních potřeb především zabezpečení pocitu bezpečí, tepla, tělesné očisty a spánku. Pracují s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Osoby bez přístřeší, etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, dospělé osoby (i cizinci) po předložení průkazu totožnosti Forma poskytování: ambulantní 50,-Kč za noc 25 lůžek služba je poskytována denně od 19:30 hod do 8:00 hod Nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce je nízkoprahové zařízení, jehož účelem je poskytnout základní sociální pomoc a služby lidem v nepříznivé životní situaci. Jedná se především o poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoci při ní, zajištění stravy a podmínek pro stravu, poradenství a pomoc při uplatňování práv, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím lidem bez přístřeší, rodinného zázemí a těm, které žijí v bytových podmínkách ohrožujících zdraví nebo život. Cílem je především minimalizace zdravotních rizik. Osoby bez přístřeší, etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby v krizi, dospělé osoby Forma poskytování: ambulantní, terénní bezplatná služba 16 klientů denně služba je poskytována denně od 7:00 hod do 15:30 hod

12 12 Domov pro matky s dětmi Hodonín azylový dům ( 57 zák. č. 108/2006) služba soc. prevence tř. Dukelských hrdinů 57, HODONÍN Jana Stehlíková Telefon: Azylový dům poskytuje ubytování, pomoc při zajištění stravy, podmínky pro osobní hygienu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ale také výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální poradenství a krizovou pomoc matkám s dětmi do 18-ti let, které se ocitly v tíživé životní situaci v oblasti sociální a bytové. Pomáhá při uplatňování práv uživatelů, ale také při obstarávání osobních záležitostí. S uživatelkami zařízení se nacvičují dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu a rodinu, nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k začlenění do společnosti. Poskytuje sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi. Cílem je integrace matek do společnosti. Azylový dům má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, poskytuje krizový pobyt dětem vyžadujícím okamžitou pomoc. Osobám v sociální krizi či nouzi dětem, mládeži, matkám s dětmi Forma poskytování: pobytová dle ceníku činností a úkonů (k dispozici v zařízení) 20 lůžek služba je poskytována nepřetržitě Kontaktní centrum Hodonín a terénní práce v rámci Harm reduction ( 59 zák. č. 108/2006) Pančava 56, HODONÍN Pavel Novotný Telefon: Nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní a terénní služby osobám ohroženým návykovými látkami. Cílem je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. K-centrum poskytuje základní i odborné sociální poradenství zaměřené na rizika spojená s užíváním a zneužíváním návykových látek a také předává informace, které pomohou osobám v krizi řešit jejich nepříznivou situaci, tyto informace podává i osobám blízkým (např. rodinným příslušníků apod.), sociálně terapeutické činnosti. Klientům pomáhá při uplatňování práv, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, zprostředkovává zájemcům léčbu a provádí krizovou intervenci. Pracuje s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Další z činností, která se provádí i terénně (streetwork) je program výměny a sběru infekčního materiálu. Osobám ohrožených závislostí nebo závislým na návykových látkách, osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách, osobám které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy ve věku od 15-ti let věku Forma poskytování: ambulantní, terenní služba je poskytována bezplatně 20 klientů denně ambulantní: Po, St, Pá 11:00-17:00, Út, Čt 12:00 17:00, terénní: Po, St, Pá 10:00 18:00 Út, Čt 10:00 18:00, Poradna pro rodiče: Út, Čt 9:00 10:00

13 13 NÁZEV ORGANIZACE: DOMOV NA JAROŠCE HODONÍN, P.O. Příspěvková organizace Jihomoravského kraje Jarošova 1717/3, HODONÍN Miroslav Černý - ředitel Telefon: Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem - 50 zák.č. 108/2006 služba sociální péče Zařízení poskytuje celoroční komplexní péči a nahrazuje uživatelům přirozené prostředí. Poskytuje ošetřovatelskou péči a sociální služby, které umožňují přiblížit život uživatele v domově co možná nejvíce k běžnému způsobu života. Pracovníci domova chrání své uživatele před předsudky a negativním hodnocením ze strany společnosti. Domov zabezpečuje rovněž kulturní a společenský život svým uživatelům, podporuje jejich nezávislost s respektem na jejich soukromí, přitom je vždy brán ohled na závažnost onemocnění uživatele a možnosti domova. Pomáhá v oblastech, které uživatelé ze zdravotních důvodů již nemohou zvládat a podporuje je v běžných domácích činnostech, které ještě zvládat mohou. Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování vytvářející co nejvíce domácí prostředí, podávání stravy odpovídající dietním požadavkům uživatelů, zapojení uživatelů do kulturního a společenského života, podporování samostatnosti a soběstačnosti uživatelů při běžných činnostech i při vyřizování ve veřejných institucích. Zařízení a zejména jeho pracovníci se snaží zajistit psychickou stabilitu uživatelů, zabezpečit zdravotní a ošetřovatelskou a rehabilitační péči, umožnit projevení individuality jednotlivých uživatel a maximální uspokojení jejich potřeb. Pro osoby starší 26-ti let pobírající důchod a mající trvalý pobyt na území České republiky (spádová oblast Jihomoravský kraj) s následujícím onemocněním: - chronické duševní onemocnění, - duševní poruchy způsobené alkoholem Forma poskytování: pobytová dle ceníku, který je k dispozici v zařízení 79 klientů celoroční, 24 hodin denně NÁZEV ORGANIZACE: DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, P.O. Příspěvková organizace Jihomoravského kraje tř. Bří Čapků 1, HODONÍN Vladimíra Křížková - ředitelka Telefon: Domov pro seniory - 49 zák.č. 108/2006 služba sociální péče Posláním Domova pro seniory Bažantnice je poskytnout seniorům, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život ve svém domově, a kteří potřebují pravidelnou pomoc, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních služeb. Poskytují radu a pomoc k zachování dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti zajišťují celodenní pomoc. Důležitá je také podpora zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý. Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví, pedikúra, duchovní péče). senioři ve věku nad 65 let, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život se svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či blízkých osob. Forma poskytování: pobytová dle ceníku, který je k dispozici v zařízení 119 klientů celoroční, 24 hodin denně

14 14 NÁZEV ORGANIZACE: FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ POBOČKA HODONÍN Národní třída 91/93, HODONÍN Bc. Eva Janíčková vedoucí pobočky a sociální asistent Telefon: Přehled poskytovaných sociálních služeb v rámci pobočky FOD: Odborné sociální poradenství - 37 odst. 3 zák.č. 108/2006 Krizová pomoc - 60 zák. č. 108/2006 služba sociální prevence Fond ohrožených dětí je občanským sdružením, které sdružuje občany a kolektivy, které chtějí pomoci dětem, jež vyrůstají mimo vlastní rodinu v dětských domovech a jiných ústavech či náhradní rodinné péči nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nevyhovujícího rodinného prostředí či jinak. Za tímto účelem vykonává jako pověřená osoba sociálně právní ochranu dětí vyhledává týrané, zneužívané, zanedbávané i jinak sociálně ohrožené děti a poskytuje jim ve spolupráci s příslušnými státními orgány či jinými institucemi na ochranu dětí potřebnou pomoc, zřizuje a provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vykonává další činnosti zaměřené a ochranu dětí před škodlivými vlivy. Všestranné podporuje rozvoj náhradní rodinné péče, zejména pěstounské péče u dětí, pro které se obtížně hledá náhradní rodina. Pomáhá při vřazování do společnosti dětem, které po dosažení zletilosti odcházejí z dětských domovů a jiných zařízení náhradní výchovné péče a zřizuje pro ně azylové byty a ubytovny s navazující poradenskou a sociální pomocí. Spolupracuje se státními orgány, organizacemi a institucemi, které se zabývají otázkami dětí a mládeže, upozorňuje na nedostatky a problémy v této oblasti a navrhuje vhodná řešení včetně změn v legislativě a stávající praxi, členové FOD aktivně signalizují příslušným státním orgánům konkrétní případy zanedbávaných či týraných dětí, mají-li o tom poznatky. Prostřednictvím masmédií informuje o těchto otázkách, problémech a možnostech náprav veřejnost a realizuje i další osvětové akce týkající se ochrany ohrožených dětí. Získává a vyměňuje zkušenosti z oblasti péče o děti a mládež se zahraničními a mezinárodními organizacemi. Pobočky FOD vykonávají v místech a regionech sociálně-právní ochranu i další činnosti směřující k ochraně sociálně ohrožených dětí. Jejich hlavním úkolem je terénní sociální práce, zejména aktivní vyhledávání ohrožených dětí a napomáhání jim k rychlé a účinné pomoci, především sanací vlastního rodinného prostředí, je-li to možné. Děti a mládež, které se ocitají v krizi či nouzi, dále pro rodiny s dětmi Forma poskytování: terénní služby jsou poskytovány bezplatně neuvedeno Pondělí, úterý od 8:00 do 16:00 (dále dle potřeby) NÁZEV ORGANIZACE: NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR PORADNA PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Palackého 14, HODONÍN Tomanová Marie poradce pro uživatele sociálních služeb Telefon: Poskytovaná služba: Odborné sociální poradenství ( 37 ods. 3 zákona č. 108/2006) Hlavní náplň je poskytování služeb odborného poradenství v souvislosti se systémem sociálních služeb uložených zák. č. 108/2006. Monitoruje činnost poskytovatelů sociálních služeb ve vztahu k potřebám uživatelů. Organizuje a provádí vlastní osvětovou přednáškovou a informační činnost, kde informuje širší okruh uživatelů o náplni poradenství uživatelům sociálních služeb a vlastní činnosti. Dodržuje etické zásady výkonu pracovní pozice poradenského pracovníka. Poskytuje sociálně-právní poradenství, informuje o jiných poskytovatelích soc. služeb, pomoc při sepisování žádostí odvolání, jednání v zájmu klienta, zastupování jeho zájmů, poradenství při obstarávání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro všechny druhy zdravotního postižení,

15 15 informuje o ozdravných, relaxačních a rehabilitačních pobytech, kurzech rehabilitačních plavání a cvičení, kontaktní práce na venkově návštěvy klientů v rodinách, vyhledávání zdravotně postižených, spolupráce s jinými organizacemi zdrav. postižených. Pro osoby starší 18-ti let se zdravotním postižením, seniory Forma poskytování: ambulantní, terénní služby jsou poskytovány bezplatně 30 klientů týdně pondělí a středa od 8:00 do 16:00 hodin Úterý, čtvrtek návštěvy klientů v místě bydliště NÁZEV ORGANIZACE: OBLASTNÍ ODBOČKA SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH Komenského 617, KYJOV Vrtková Hana, jednatelka OO SONS Kyjov Telefon: Poskytovaná služba: Odborné sociální poradenství ( 37 ods. 3 zákona č. 108/2006) Jedná se o oblastní odbočku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Sídlo odbočky je v Kyjově, ale působnost je po celé oblasti Hodonínska, Kyjovska a Veselska nejen pro členy, ale pro všechny zrakově postižené, kteří vyhledají pomoc této organizace. Posláním je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, ale také poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Mezi tyto služby patří: - základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení - technické poradenství při výběru kompenzačních pomůcek (i nácvik obsluhy) - sociálně právní poradenství - konzultace při odstraňování bariér z hlediska zrakově postižených - rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení apod.) - zprostředkování odběru časopisů pro nevidomé a výpujčky knih v Braillově písmu - vydává čtvrtletně časopis Očko z Kyjova - výuka prostorové orientace a výuka sebeobsluhy - výuka Braillova písma - výukové poznávací návštěvy zařízení pro nevidomé - osvětová a přednášková činnost mezi mládeží a dětmi běžných škol - pravidelná klubová činnost v Kyjově, ale i Hodoníně a Veselí nad Moravou apod. Organizace dále pořádá: - besedy a odborné přednášky, hapestetické výstavy, hmatové tvoření nevidomých, soutěž ve čtení a psaní Braillova písma a společenských her, rekondiční pobyty se zaměřením na prostorovou orientaci a výuku sebeobsluhy, koncerty nevidomých umělců, volnočasové aktivity zrakově postižených v rámci integrace mezi zdravou společnost, sportovní vyžití (showdown, kuželky, zvuková střelba, turistické vycházky, šachy, cyklistika, bowling, spinning), setkání s odbočkami s jiných oblastí a ze Slovenska. Pro koho je organizace určena: Zrakově postižení okresu Hodonín 144 členů (stávající počet členů) dle aktivit služby jsou poskytovány bezplatně

16 NÁZEV ORGANIZACE: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HOMEDICA Obecně prospěšná společnost Velkomoravská 12, HODONÍN Sídlo provozovny: Polní 12, HODONÍN Mgr. Pavla Dörrová - ředitelka Telefon: Přehled poskytovaných sociálních služeb v rámci PS Homedica o.p.s.: Pečovatelská služba - 40 zák.č. 108/2006 služba sociální péče Posláním PS Homedica o.p.s. je umožnit seniorům a zdravotně postiženým prostřednictvím naší péče zůstat ve svém domácím prostředí. Cílem je prodloužit období vlastního způsobu života ve svém domácím prostředí, oddálit nutnost hospitalizace či umístění do ústavní péče, zachovat přirozené společenské kontakty s okolím, umožnit dožít ve svém domácím prostředí ve spolupráci s Agenturou domácí péče Homedica, s.r.o. Pečovatelská služba zabezpečuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, pomoc při zajištění stravy, příp. poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajišťování práv a oprávněných zájmů i obstarávání osobních záležitostí, ale také zajišťuje aktivizační činnosti, sociální poradenství svým klientům. Rovněž se svými uživateli procvičují dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu a zvýšení soběstačnosti klientů. Seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám, kde se současně narodily tři nebo více dětí. Osobám, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopny si samy obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo které pro nepříznivý zdravotní stav potřebuje ošetření jinou osobou nebo další osobní péči. Předpokladem je alespoň částečná soběstačnost klienta. U osob připoutaných na lůžko je nutná spolupráce rodiny. Forma poskytování: ambulantní, terénní úhrady za činnosti a úkony jsou k dispozici v zařízení dle finančních možností zařízení celý den, 365 dní v roce ve vymezeném čase Kancelář - pondělí až pátek 7:00-15:30 Jídelna a výdej jídla - pondělí až pátek 11:30-12:30 Osobní asistence - 39 zák.č. 108/2006 služba sociální péče Osobní asistence je služba zajišťující pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných denních dovedností a úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění stravy a chodu domácnosti, při zajišťování práv a oprávněných zájmů i obstarávání osobních záležitostí, ale také zajištění výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakt se společenským prostředí. Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Forma poskytování: terénní úhrady za činnosti a úkony jsou k dispozici v zařízení dle finančních možností zařízení celý den, 365 dní v roce Kancelář - pondělí až pátek 7:00-15:30 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - 66 zák.č. 108/2006 služba sociální prevence Prostřednictvím této služby PS Homedica o.p.s. zamezuje sociálnímu vyloučení seniorů a osob zdravotně postižených. Spočívá ve zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (pravidelné setkávání seniorů), zabezpečení sociálně terapeutické činnosti a poskytnutí pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí. Seniorům, osobám se zdravotním postižením obyvatelům Domu s pečovatelskou službou a ostatním seniorům města Hodonína. Forma poskytování: ambulantní Místo poskytování služby: Polní 14, HODONÍN (klubovna v DPS) úhrady za činnosti a úkony jsou k dispozici v zařízení 16 klientů (denně) dle domluvy

17 17 NÁZEV ORGANIZACE: PORADENSKÉ CENTRUM SVAZU NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH Koupelní 3746, HODONÍN František Ištvánek Telefon: Poskytovaná služba Odborné sociální poradenství ( 37 ods. 3 zákona č. 108/2006) Poradenské centrum zprostředkovává sluchově postiženým lidem širokou škálu poradenských služeb, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, vykonává s uživateli sociálně terapeutické činnosti a zajišťuje uživatelům pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Mimoto provádí také servisní činnost. Dále organizuje programy sociální rehabilitace sluchově postižených, víkendové akce a kurzy sociální rehabilitace, kurzy odezírání a znakového jazyka i pobytové akce. Zajišťuje tlumočnické služby pro neslyšící, specifické poradenství. Důležitou součástí celého systému služeb je také poskytování poradenství neslyšícím v legislativní oblasti. Hlavním cílem Poradenského centra SNN je ochrana a obhajoba práv, potřeb a zájmů sluchově postižených občanů JMK. Sdružení poskytuje sociálně právní a pracovně právní poradenství, sociálně zdravotní poradenství, technické poradenství (zprostředkování oprav sluchadel a kompenzačních pomůcek, drobnou údržbu pomůcek, provádí osvětu veřejnosti. Pro osoby se sluchovým či kombinovaným postižením různého věku Forma poskytování: ambulantní, terénní služby jsou poskytovány bezplatně 350 kontaktů ročně každé pondělí od 9:00 do 17:00 hodin

18 18 NÁZEV ORGANIZACE: PSYCHOCENTRUM DOMEČEK HODONÍN, O.P.S. Obecně prospěšná společnost Skácelova 2/2711, HODONÍN PhDr. Jan Králík - ředitel Telefon: Obecně prospěšná společnost Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb spočívajících v provozování služeb sociálního poradenství, služeb sociální péče a sociální prevence. Jako je péče o osoby s dlouhodobým psychickým postižením, osoby v sociální nouzi, krizová pomoc, pečovatelské a asistenční služby s cílem najít řešení, které umožňuje znovuzískat nebo nabýt kompetence ke zvládání svého života, samostatnost a sociální suverenitu. Psychocentrum Domeček zastřešuje 4 programy Psychologická poradna - ( 37 zák. č. 108/2006) Základními činnostmi pro tento typ služby je základní sociální poradenství ( 37, odst. 2) a odborné sociální poradenství ( 37, odst. 3), včetně metod fakultativních ( 35, odst. 4), kterými jsou psychoterapie a psychodiagnostika. Psychologická poradna je speciální, odborné, psychologické pracoviště zaměřené na poskytování psychosociálních služeb formou poradenství a psychoterapie lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, životní či existenciální krizi či tísni. V nutných případech poskytuje krizovou intervenci, složité případy řeší za spolupráce s jinými institucemi a orgány. Zabývá se expertní činností formou psychologického vyšetření rodin. Poradna pomáhá klientům odstraňovat příčiny, které vedly k narušení jejich rodinných, manželských, partnerských či mezilidských vztahů i vztahu k sobě samému, hledá s nimi východiska a řešení jejich problému. Psychologická poradna je držitelem Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Hlavní cílová skupina osoby v krizi, dále cílová skupina zahrnuje mládež ve věku od 18 do 26 let ohrožená společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, senioři, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby dlouhodobě duševně nemocné, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dětmi. Forma poskytování: ambulantně služba je poskytována bezplatně 250 klientů, 20 intervencí Po Pá od 7:00 do 16:00 hodin Chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné- ( 51 zák. č. 108/2006) Chráněné bydlení má k dispozici 10 samostatných bytů, 3 samostatné koupelny se sprchami, kuchyňku a celé zázemí Psychocentra. Služba může být poskytována mužům i ženám. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách zabezpečují poskytování služby v rozsahu stanoveném 51 zákona 108/2006 o sociálních službách. Klienti mají k dispozici přímo v objektu psychiatrickou ambulanci, lékař této ambulance je odborným garantem Psychocentra. Cílem poskytovaných služeb je zlepšení krizové situace klientů, poskytnutí zázemí, zlepšení psychických problémů, obnova základních životních dovedností a návyků, podpora a získávání návyků spojených s léčebným režimem, aktivní zapojení do společnosti. Osoby dlouhodobě duševně nemocné, osoby v krizi. Forma poskytování: pobytová dle ceníku dostupného v zařízení 10 lůžek nepřetržitě

19 19 Azylový dům pro muže s psychickými problémy- ( 57 zák. č. 108/2006) Azylový dům poskytuje služby mužům bez přístřeší, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, hmotné nouzi či životní krizi. Důraz je kladen na dodržování ubytovacího řádu, který konfrontuje ubytované muže s režimem simulujícím ekonomicky aktivní životní styl a účinně napomáhá jejich aktivizaci. Pomocí individuálních resocializačních plánů dosahují ubytovaní muži dílčích cílů, které je postupně přibližují návratu do běžného života. Cílem programu je motivovat ubytované muže k aktivnímu řešení vlastní situace a minimalizovat jejich závislost na systému sociální pomoci, opětovné začlenění do společnosti, aktivní spolupráce a snaha změnit a zlepšit svůj život. Osoby bez přístřeší a osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody Forma poskytování: pobytová dle ceníku dostupného v zařízení 20 lůžek nepřetržitě Psychosociální centrum sociální rehabilitace ( 70 zák. č. 108/2006) Poskytovaná služba obsahuje činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v programech jejichž společným rysem je to, že se odehrávají v jasném strukturovaném, bezpečném, přijímajícím prostředí, které přináší pozitivní prožitky z mezilidských vztahů, učí komunikaci a kooperaci. Všechny jsou účelově zaměřeny na rozvoj a podporu konkrétních schopností a dovedností klientů s využitím metod a technik pracovní terapie, arteterapie, psychomotorické terapie a dalších podpůrných psychoterapeutických postupů. Cílem programu je zlepšit psychosociální situaci klientů, podpořit kompetence ke zvládání vlastního života a eliminovat tak rizika sociálního vyloučení. Celý soubor specifických činností směřuje k dosažení soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti. Hlavní cílová skupina osoby dlouhodobě duševně nemocné, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí Forma poskytování: ambulantně služba je poskytována bezplatně 60 klientů Po Pá od 8:00 do 16:00 hodin

20 20 NÁZEV ORGANIZACE: S CENTRUM HODONÍN, P.O. Příspěvková organizace Jihomoravského kraje Na Pískách 4037/11, HODONÍN Ing. Jana Matušinová - ředitelka Telefon: Přehled poskytovaných sociálních služeb v rámci S - centra: Domov pro seniory ( 49 zák. č. 108/2006) služba sociální péče Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve svém vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Předmětem činnosti je poskytování pobytových služeb formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Dále je uživatelům poskytována komplexní péče, která spočívá především v zabezpečení ubytování, stravování, základního sociálního poradenství, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně. Zajištěna je i lékařská péče pro uživatele, všestranná péče sociální, poskytování ošetřovatelské, zdravotní péče včetně rehabilitace, rozvíjí kulturní a zájmové činnosti uživatelů, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti s možností využití ergoterapie. Všechny činnosti jsou poskytovány při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám. Pro seniory starší 65-ti let, kteří z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Forma poskytování: pobytová dle ceníku, který je k dispozici v zařízení i na internetových stránkách zařízení 107 klientů nepřetržitá, celoroční Domov se zvláštním režimem ( 50 zák. č. 108/2006) služba sociální péče Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění a onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci, a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Předmětem činnosti je poskytování pobytových služeb formou celoročního pobytu pro cílovou skupinu osob (viz. níže). V rámci této služby jsou poskytovány služby komplexní péče, které jsou stejné jako u služby domov pro seniory (viz. výše) Pro seniory starší 65-ti let, které trpí chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči (ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení) Forma poskytování: pobytová dle ceníku, který je k dispozici v zařízení i na internetových stránkách zařízení 34 klientů nepřetržitá, celoroční Denní stacionář ( 46 zák. č. 108/2006) služba sociální péče Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění a onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci, a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti při zachování jejich přirozeného prostředí. Předmětem činnosti je poskytování ambulantních služeb cílové skupině osob (viz. níže). Jde přitom o poskytování následujících služeb: stravovací služby, základní sociální poradenství, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně, organizování a poskytování výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, poskytování pomoci při zjišťování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Tyto služby jsou poskytovány při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Výňatek z plánu ZIMNÍ ÚDRŽBY NA OBDOBÍ: 2015/2016

Výňatek z plánu ZIMNÍ ÚDRŽBY NA OBDOBÍ: 2015/2016 Výňatek z plánu ZIMNÍ ÚDRŽBY NA OBDOBÍ: 2015/2016 Nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2015 - 2-1. ÚVOD Úkolem zimní údržby místních komunikací je zajistit po celé zimní období rozsah, způsob a lhůty zmírňování

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkové náklady ORP KYJOV: SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENTVÍ 6 237 697 Kč počet MAXIMÁLNÍ PROCENTNÍ ORP POSKYTOVATEL IČO NÁZEV SLUŽBY REG. ČÍSLO POSKYTOVANÁ SLUŽBA

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více