Rekonstrukce řídícího střediska STRANA 4 MAGISTRÁT MÛSTA BRNA DOSTAVBA MAGISTRÁTU. PįDORYS 4.NP 1:200. KANCELÁęE KOMUNIKACE ÚNIKOVÉ JÁDRO WC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce řídícího střediska STRANA 4 MAGISTRÁT MÛSTA BRNA DOSTAVBA MAGISTRÁTU. PįDORYS 4.NP 1:200. KANCELÁęE KOMUNIKACE ÚNIKOVÉ JÁDRO WC"

Transkript

1 ZAJÍMAVOSTI SPONZORING Soutěž Beton a architektura Výsledky Grantového řízení Cement 2011 STRANA 3 STRANY 1 2 AKTUALITA ZE ZÁVODU EKOLOGIE STRANA 4 STRANA 5 Rekonstrukce řídícího střediska Měření emisí rotační pece čtvrtek 30. června vydání 2011 Architektonická soutěž Beton a architektura Úvodní slovo Beton, stavební materiál, který má převážná část obyvatel naší země spojený s érou panelových domů, ale jak jej vidí nová generace architektů. ZADÁNÍ PĚedmÜtem ateliérové práce je ĚHĢHQ MHGQª ] SRVOHGQ FK YROQ¾FK SUROXN Y KLVWRULFNªP FHQWUX %UQD Y WÜsné blízkosti Husovy těídy, v sousedství veěhmq¾fk Y¾]QDPQ¾FK VWDYHE 8PÜlecko - prip\voryªkr PX]HD D 1RYª UDGQLFH QD Y¾UD]QªP WHUªQQ P ]ORPX KLVWRULFN¾FK KUDGHE X SDW\ ġsloehund 1DNO G Q V WDNWR Y¾UD]QRX VWDYHEQ SUROXNRX Y PDMHWNX VWDWXW UQ KR PÜVWD O]H EH]HVSRUX SRYDĿRYDW ]D ȋyüc veěejnou. PĚedmÜtem atelierové práce je nejen provedení návrhu konkrétní stavby na tomto místü DOH WDNª VWDQRYHQ RSWLP OQ KR IXQNÎQ KR Y\XĿLW D RSWLP OQ P U\ Y\XĿLW WªWR Y¾MLPHÎQª SDUFHO\ 6WDYHEQ SURJUDP D IXQNÎQ Y\XĿLW WDN QHQ SĚedmÜWHP ]DG Q Q¾EUĿ SĚedmÜtem Ěešení, ]DORĿHQªP QD DQDO\WLFNª Îásti. JAMU FSS FILHARMONIE BRNO Rašínova KOSTEL Íeská Hrad Špilberk HOTEL NámÜstí Svobody MAGISTRÁT Husova RADNICE Dominikánské námüstí SŠUę KOSTEL ká O V PekaĚs Šilingrovo námüstí MAGISTRÁT ŠIRŠÍ VZTAHY 1: Dominikánské nám. Panenská Adéla Klabačková NOVÁ RADNICE HOTEL CONTINENTAL MAGISTRÁT MÛSTA BRNA DOSTAVBA MAGISTRÁTU UMÛLECKOPRįMYSLOVÉ MUSEUM PANENSKÁ 9Û& 9(ę(-1 STęEDNÍ ŠKOLA UMÛNÍ A ęemesel Husova SITUACE 1:1000 KONCEPT KANCELÁęE KOMUNIKACE ÚNIKOVÉ JÁDRO WC UZAVęENÉ ZASTęEŠENÉ ATRIUM 802ľ1ÛNÍ VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE V RÁMCI BUDOVY parking >> >> parking 2. parkování posunuto do tmavé zadní Îásti, uvolnüní parteru parking 1.vytvoĚení dvou atrií, prichod skrz budovou URBANISTICKÉ ęešení PįDORYS 2.,3.NP 1:400 1DYUĿHQ EXGRYD UHDJXMH QD XUE QQ VRXYLVORVWL D Y\FK ] ] PÜĚítka sousední Nové radnice. Hlavní vstup je umístün naproti prichodu z ulice Veselá z centra müvwd 'UXK¾ YFKRG MH RG XOLFH +XVRY\ ] GR Y\ĢĢ KR pěízemí. 9MH]G GR JDU Ŀ MH Y ]DGQ Îásti pozemku. %XGRYD Y\FK ] ] SULQFLSX EORNX 5HDNF QD Y¾ĢNRYª»URYQÜ okolí je vytvoěení dvou atríí, která tvoěí kvalitativnü rizné prostory. Spodní atrium, kde je hlavní vchod, je zastěešené a jeho pěízemní patro je pěhy¾ģhqª 'UXKª DWULXP MH RWHYĚené. Oba tyto prostory jsou horizontálnü propojeny a budova je tak naskrz prichozí. +1,500 KAVÁRNA KOMUNIKACE ÚNIKOVÉ JÁDRO KOMERÍNÍ PLOCHY Spodní patro je urîeno ke komerîq PX Y\XĿLW NWHUª RĿLYXMH PÜVWVN¾ SDUWHU 9H GUXKªP DWULX VH QDFK ] kavárna a galerie, které tvoěí spoleîenskou zónu. Další patra budovy jsou vyhrazena magistrátu. Typologie pater odpovídá pěhgsrno GDQª IUHNYHQFL návštüvnosti. Ve spodních patrech jsou umístüny pěedevším pěhs ĿNRY SUDFRYLĢWÜ a v horních jednotlivé kanceláěe odbori 1DSRMHQ QD 1RYRX UDGQLFL MH XPRĿQÜno pouze pěes chodbu v 3.NP, diyrghp MH UR]G OQ Y¾ĢND SDWHURERX EXGRY =DPÜVWQDQFL PRKRX Y\XĿ W YHJHWDÎních stěech jako míst pro odpoîinek. PįDORYS 1.PP 1:400 DETAIL FASÁDY 1:20 AQ okna parkování na polopartra celkem 55 park.míst QRVQ ĿE VWÜna 200mm TI EPS 150mm stüna pohledového betonu 120mm AQokna AQ okna PįDORYS 1.NP 1:200 +3,800 ARCHITEKTONICKÉ ęešení plovoucí podlaha 15mm mirelon 2-4mm anhydritová mazanina 40mm separaîní vrstva kroîejová izolace 30mm EHWRQ Y\]WXĿHQ¾ PP vzduchová mezera 300mm zvuková izolace 50mm zavüģhq¾ SRGKOHG 6'. PP a sopečného popela z okolí městečka Puzzuoli v Kampanii. V této oblasti bylo možno nalézt jemný prášek (tzv. pucolán), který po smíchání s vodou tvrdl. Taková směs byla využita při stavbě mořského přístavu u Neapole, při stavbě Konstantinovy baziliky, Kolosea a dalších staveb. Zázrakem v oblasti litého betonu je monumentální kopule Pantheonu v Říme. Má průměr 43,3 m a váží 5000 tun. Římané často smíchali maltu s drobným kamením PįDORYS 5.NP 1:400 HLAVNÍ VSTUP VÝVOJ KONCEPTU: 1. uzavěení bloku, Y\XĿLW VSRGQ SODWIRUP\ SUR parkování PįDORYS 4.NP 1:200 AA TECHNICKÉ ZÁZEMÍ -1,500-3,000 ARCHIV nebo úlomky cihel a nalili ho mezi dřevěné bednění, případně mezi vnější a vnitřní zdivo, které tak vlastně tvořilo bednění. A tak základní principy dnešního ztraceného bednění jsou záležitostí inovovanou, ale v základu starou několik tisíc let. Beton posléze upadl tak trochu v zapomnění a na scénu se opět vrací až v době 18. století. Od té doby docházelo k postupnému vědeckému odkrývání tajů přírody a vápence, z něhož se vyrábí cement jako základní prvek betonu. BB OTEVęENÉ ATRIUM SPOLEÍENSKÝ PROSTOR KAVÁRNA PįDORYS 6.NP 1: MÍSTO. Dostavba magistrátu Panenská věc veřejná. Bc. Táňa Sojková +2,500 +2,000 +0,000 KAVÁRNA KOMERÍNÍ PROSTORY AA ±0,000 +1,500 INFO KOMERÍNÍ PROSTORY KOMER. PROSTORY BB Zdaleka však beton není dědictvím bývalého politicblok - VYROVNÁVÁNÍ ÚROVNÍ - DVÛ ATRIA DVA KVALITATIVNÛ ODLIŠNÉ PROSTORY kého =>PROPOJENÍ režimu. Beton využívali - MÛęÍTKO RADNICE již staří Egypťané a Řekové, ale řekněme, že to ještě nebylo úplně ono. Beton se stal betonem a hojně využívaným stavebním materiálem >> až v době císařského Říma. Středomořské národy měly dostatek zkušeností s mícháním vápna se zeminou z některých oblastí nebo se sopečným popelem a věděly, že tato malta velmi rychle tvrdne a to i pod vodou a dosahuje velkých pevností. Římané při stavbách akvaduktů, mostů, kleneb, stěn a hrází mořských přístavů používali maltovinu připravenou z dobře vyhašeného vápna venkovní zastínüní nadokenní rolety Ing. Jaromír Chmela předseda představenstva a generální ředitel O JALTA V Vážení čtenáři, jsem rád, že se znovu potkáváme na stránkách Hranického cementáře. Od letošního roku jsme si pro Vás připravili změnu v podobě nového vydání. Naší snahou bylo zpřístupnit Hranický cementář ještě širšímu počtu čtenářů a to nejenom v Hranicích, ale nově i v Přerově Náš zaměstnanecký časopis bude od letošního roku vycházet dvakrát ročně jako součást týdeníku Sedmička. Další vydání se zprávami z našeho závodu pro Vás chystáme na konec roku. Rád bych Vám na počátku času dovolených popřál mnoho pohodových dní plných odpočinku, které Vám pomohou načerpat novou sílu. +22, , , , , , ,000 +8,000 +4,500 0, ,500-3,000-6,000 POHLED SEVERNÍ 1:500 ęez BB 1:500 Římané si na betonu cenili zvláště jeho vysoké pevnosti a odolnosti proti vodě. A i dnes jsou jeho vlastnosti oceňovány a navíc je stále více zdůrazňováno, že beton je vlastně ekologický stavební materiál. Použití betonu je prakticky neomezené, dají se odlévat nejrůznější tvary a dnes existuje i mnoho metod, které pomáhají betonu po estetické stránce jako je např. probarvování. Krásnou ukázkou práce s betonem, který je pro mnohé pouze šedý, nezhledný, těžký materiál je projekt studentů ČVUT v Praze, kteří se přihlásili do závodu betonových kánoí v nizozemském Utrechtu. Podmínkou soutěže bylo sestavit betonovou kánoi, která se udrží na vodě po celou dobu závodu a všechny její části musejí být z betonu. Pro mnohé z nás představa, že se betonová kánoe udrží na vodě a nepůjde ke dnu je neskutečná. A přece. Nejenže ji sestavili, ona i plavala a dokonce na ni vyhráli několik vodáckých disciplín, ale dovezli si i druhé místo za technologické řešení. Tak proč tedy nestavět z betonu?

2 strana 02 červen 2011 Právě na podporu betonu v architektuře vyhlásil na jaře letošního roku Svaz výrobců cementu v ČR, jehož je Cement, akciová společnost členem, společně s Výzkumným ústavem maltovin Praha, s.r.o. soutěž pro studenty Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně architektonickou a konstrukční soutěž BETON A ARCHI- TEKTURA. Cílem zadavatelů soutěže bylo popularizovat beton jako vysoce kvalitní stavební materiál v generaci budoucích architektů. Zadání znělo navrhnout stavbu bez ohledu, zda se jedná o stavbu veřejného nebo soukromého charakteru, jejímž stavebním materiálem by byl beton. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 24 prací. Typově se jednalo převážně o budovy veřejného charakteru, ať už se jednalo o návrhy administrativních budov nebo muzeí. Zvláštní nejvíce zastoupenou kategorií byly sakrální stavby, malé dálniční kaple, ale nechyběly ani obytné komplexy a návrhy rodinných domů. Z přihlášených projektů byly vybrány tři projekty, které se postupně umístili na 1.-3.místě. První místo vyhrála Bc. Táňa Sojáková s návrhem administrativní budovy, která řeší volnou proluku v historické části Brna. Návrh urbanisticky řeší složitou situaci a spojuje dvě ulice. Betonová fasáda domu s jednoduchými okenními 2. MÍSTO. Kaple. Bc. Jiří Richter otvory svojí civilností přiměřeně vyjadřuje význam městské samosprávy, pro kterou je navržena. Beton jako stavební materiál je využit velmi kultivovaným způsobem stává se symbolem jednoduchosti, pravidelnosti a šetrnosti, se kterou by naše obce měly být spravovány. (prof. Ing. Arch. Petr Pelčák) Druhé místo obsadil návrh BC. Jiřího Richtera s projektem kaple umístěné ve volné přírodě. Koncept předložené kapličky vychází z konstrukčních a výrazově estetických možností litého pohledového betonu. Ideou návrhu je snaha o vytvoření kontinuálního prostoru, který svým transcendentním charakterem by vyhovoval náboženskému cítění člověka vstupujícího do kaple. Porota ocenila i univerzálnost urbanistického začlenění i poměrně snadnou realizovatelnost při nízkých nákladech. (doc. Ing. Arch. Hana Urbánková, Ph.D.) Třetí místo si odnesl Andrej Turčan za návrh Studentského komplexu pro ulici Bratislavskou v Brně Zábrdovicích. Jedná se o ubytovací zařízení pro studenty, které má být kombinací pozitivních vlastností studentských kolejí ekonomické výhody, koncentrace spolužáků a služby pro studenty a ubytování v nájemním bytě soukromí a komfort. Objekt je ztvárněn jednoduchou formou. Dispoziční řešení plně odpovídá danému účelu a charakteru uživatelů, striktně odděluje klidové a společenské části. (Ing. Arch. Jiří Šrámek) 3. MÍSTO. Studentská kolej Andrej Turčan

3 červen 2011 strana 03 Zábava a charita v jednom Je konec února, čas plesů, a do hranické sokolovny přicházejí bytosti velmi podivné, oděvy ne zcela společenské, účesy a make-up mnohdy šílené. O co jde? Adéla Klabačková To se cementáři scházejí na již tradiční 49. Cementářský ples, který vedení společnosti pořádá pro své zaměstnance, jejich přátele, představitele místní samosprávy a obchodní partnery. Akce se těší velkému zájmu a patří v našem městě k nejžádanějším společenských akcím. Každoročně ji navštíví víc jak čtyři sta lidí. Letos se pořadatelé rozhodli akci pojmout s humorem a uspořádali Kostýmový bál. Vzhledem ke skutečnosti, že účast na Kostýmovém bálu vyžaduje důkladnou přípravu, byli zaměstnanci o tématu informováni dostatečně předem. V pravidelných intervalech jim byly zasílány možné nápady a informace o půjčovnách kostýmů v okolí. Snaha pořadatelů byla korunována úspěchem. Devadesát procent účastníků opravdu dorazilo v převleku. Kde máme Vilíka? K vidění bylo mnohé. Pohádkové postavy, masky z řad vědců a intelektuálů, uniformovaní návštěvníci nebo imitátoři profesí. Někteří přišli samostatně, jiní v páru, a dokonce dorazila Foto: Cement i víc jak dvacetičlenná skupina Skotů. Popravdě vzbudili hodně zájmu, protože snad každého zajímalo, co mají, nebo spíš nemají, pod sukní Nebylo možné přehlédnout příznivce hippies, divokého západu, vyznavače silných strojů Harley Davidson, nebo milovníky mexické tequilly. Zaměstnanci určitě přivítali, že i vedení společnosti neváhalo a šlo příkladem. Vidět některé členy vedení třeba ve skotské sukni nebo v barevném kostýmu květinových dětí hippies, namísto formálních černých obleků, nebylo k zahození. Večer byl obohacen zábavným vystoupením pana Matěje Kodeše, mistra světa ve výrobě bublin. Zájemci pak měli možnost podívat se na svět zpoza mýdlové bubliny, když využili možnosti nechat se do nich uzavřít. Díky velké různorodosti kostýmů dalšího zábavného programu nebylo třeba. Každý kostým totiž byl samostatným zábavným představením, proto si možná návštěvníci pochvalovali uvolněnou a veselou atmosféru. Cementářský ples má ale i jiný rozměr. Výtěžek ze vstupného je již mnoho let poukazován na dobročinné účely. Našim dlouhodobým partnerem v této oblasti je Česká katolická charita. Sdružení působí na území celé České republiky a naše finanční prostředky jsou směrovány do jeho hranické pobočky, kde jsou použity na pomoc starým, nemocným a handicapovaným lidem v našem regionu. Díky tak patří všem těm, kteří si koupili vstupenky a projevili tak solidaritu s těmi, kteří ji velmi nutně potřebují. Grantové řízení Cement Cement, akciová společnost vyhlašuje každoročně již od roku 2007 Grantové řízení Cement. Které projekty byly podpořeny v letošním ročníku? Adéla Klabačková Stalo se dobrým zvykem, že na jaře vyhlašuje akciová společnost Cement Grantové řízení, v němž nabízí částku Kč na projekty, které zlepší život obyvatel Hranic a okolí. Ani letošní rok není výjimkou. Grantové řízení Cement bylo vyhlášeno dne 27. dubna Uzávěrka pak byla stanovena na 3. června Žadatelé se mohli přihlásit s projekty v oblasti sociální, zájmových a volnočasových aktivit dětí, ochrany a zlepšování životního prostředí a místní rozvoj. V letošním roce se do Grantového řízení Cement přihlásilo celkem 9 projektů v celkové hodnotě Kč. Z celkové sumy bylo žádáno o Kč. Skoro polovina projektů se týkala opravy či zbudování dětských hřišť či sportovišť, tři žádosti směřovaly do sociální oblasti a dvě žádosti do oblasti ochrany životního prostředí. Vedení akciové společnosti vybralo v pondělí 13. června 2011 tyto vítězné projekty: 1. Dětský domov Vybudování dětského hřiště 2. ZŠ Lipník n. Bečvou Vybavení pro Centrum pracovních činností pro těžce zdravotně postižené 3. ZŠ Šromotovo, Dovybavení dětského hřiště 4. Vít Hajda, Milotice Příspěvek na koupi handbiku Všem vítězům gratulujeme.

4 strana 04 červen 2011 Rekonstrukce centrálního řídicího střediska NRP velína V průběhu roku 2009 bylo rozhodnuto o rekonstrukci stávající podlahy na řídicím středisku z důvodů již nevyhovujícího stavu jak po technické stránce, tak z hlediska hygienického. Milan Fabík Původní podlaha byla položena při stavbě nové rotační pece a po 20 letech nepřetržitého provozu již přestala vyhovovat náročným podmínkám. Zároveň s výměnou podlahy byl zpracován projekt rekonstrukce velína operátorů, protože se nabízela jedinečná příležitost zmodernizovat již zastaralý interiér řízení moderní cementárny. Jelikož se tato akce nedá realizovat za plného provozu cementárny, bylo rozhodnuto tuto mimořádně náročnou akci provést během zimní odstávky roku Na základě připraveného projektu zpracovaného firmou Sanbon byla vybrána Interiér centrálního velína před rekonstrukcí. Foto: Cement firma Q Studio Nový Jičín na realizaci tohoto projektu. Přitom celá akce byla náročná jak časově musela se uskutečnit během zimní odstávky za dobu 5, maximálně 6 týdnů, a zároveň musel být zabezpečený nepřetržitý provoz jednotlivých úseků cementárny, což bylo z technického hlediska rovněž velice náročné muselo se zabezpečit náhradní místo operátora, přetáhnout operátorské stanice, komunikaci, bezpečnostní prvky nezbytné pro provoz a další náležitosti. Již během prosince 2010 za provozu začaly přípravné práce na rekonstrukci velína. Ihned po odstavení rotační pece na začátku ledna 2011 došlo k vystěhování velína, přemístění operátorského stanoviště a náhradnímu zabezpečení provozu. Větší problém představovalo rozebrání informační tabule zobrazující přehledně celý provoz cementárny a demontáž kovové konstrukce, jelikož se jednalo o masivní a těžké kusy. Po úspěšném rozebrání tabule byl demontován i velký operátorský stůl a pracoviště bylo předáno k rekonstrukci firmě Q Studio. Největším problémem se jevilo již během rozebírání staré podlahy vyznat se ve změti kabelů uložených pod podlahou za ta léta mnohé z nich ztratily funkčnost, a proto bylo na technické skupině, aby zajistila na další budoucí léta přehled a funkcionalitu. Tato akce byla z jejich strany bravurně zvládnuta, a to i přesto, že již probíhalo pokládání nové podlahy a bylo nutno zkoordinovat souběh prací jak našich pracovníků, tak i dodavatelských firem, a to po celou dobu rekonstrukce. Po náročném položení nové podlahy bylo provedeno nové obložení části stěn sádrokartonem včetně nosného sloupu uprostřed místnosti. Zároveň s tím byla prováděna stavba nové příčky oddělující místnost operátorů od servrovny. Jelikož na této příčce jsou umístěny nové velkoplošné monitory pro průmyslové kamery rozmístěné po provoze, byla příčka vyztužena ocelovými nosníky, na které byla později umístěna ocelová konstrukce určená k zavěšení monitorů. Po ukončení těchto prací došlo k vizuálnímu zkrášlení centrálního velína, kdy byly provedeny malířské nátěry, a v zásadě nejhorší úsek rekonstrukce byl hotov dle harmonogramu prací. Poté byl instalován nový operátorský stůl a ihned po jeho instalaci se začalo se zprovozňováním operátorských stanic, přemísťováním komunikačních jednotek, bezpečnostních prvků a dalších zařízení souvisejících s provozem. Současně se začala montovat i poslední velká interiérová změna velína, a to skleněná příčka oddělující pracovní prostor operátorů velína od vstupní chodby. Po dokončení stavby oddělující příčky byl definitivně zkompletován interiér velína novým nábytkem, nástěnnými tabulemi, velkoplošnými monitory pro průmyslové kamery a dalšími nezbytnými proprietami. Souběžně s pracemi probíhajícími na úpravě centrálního velína byla rovněž rekonstruována i místnost vedoucích směn. Jelikož se nevyskytly žádné větší problémy při vlastní rekonstrukci a nedošlo ani k časovému skluzu, byl centrální velín předán do užívání v zadaném termínu, takže nájezd rotační pece po zimní odstávce již probíhal v novém prostředí. Tímto bych zároveň chtěl poděkovat zvláště p. Černockému, M. Konečnému a Honzíkovi za perfektní zvládnutí technické části rekonstrukce, kolektivu operátorů a vědoucím směn za odvedenou práci za ztížených podmínek během odstávky, a obzvláště panu Quittovi za firmu Q Studio Nový Jičín, který celou akci zabezpečoval z pohledu dodavatele k plné spokojenosti investora. Interiér centrálního velína po rekonstrukci. Foto: Cement

5 červen 2011 strana 05 S hranickou cementárnou nás váže profesionální spolupráce S prodejem stavebního materiálu má společnost Ferram stavebniny s.r.o. bohaté zkušenosti. Za klíč úspěchu pokládá jednatelka a obchodní ředitelka firmy Mgr. Vlasta Schreierová mimo jiné individuální přístup k zákazníkům v průběhu celé stavby. Tomáš Gladiš Jakou cestu ke stavebninám a jejich prodeji má za sebou Vaše firma? S obchodní činností jsme začali před více než dvaceti lety, původně jsme prodávali pouze hutní materiál odtud i název společnosti a v roce 1993 jsme rozšířili nabídku i o široký sortiment stavebního materiálu. Od samého začátku jsme měli vytvořeny velmi dobré podmínky pro prodej stavebnin, protože jsme ve velké privatizaci získali sklad, ve kterém se původně v Opavě prodával právě stavební materiál. Co je dnes hlavní náplní obchodní činnosti Ferram stavebniny s.r.o.? Zabýváme se prodejem širokého sortimentu stavebních materiálů pro hrubou stavbu, ale rovněž zboží doplňkového charakteru pro vnitřní vybavení i zboží zakázkového charakteru. Navíc máme nejširší sortiment betonových výrobků, prvků městské a zahradní architektury na severní a střední Moravě a v loňském roce jsme v Opavě otevřeli i specializovanou prodejnu zaměřenou na sádrokarton, dveře a plovoucí podlahy. Prodejem ale vaše služby nekončí. Co dalšího můžete nabídnout Vašim zákazníkům? Nabízíme komplexní poradenskou činnost, zabezpečení dopravy zboží na stavbu kamionovou dopravou, ale i auty s hydraulickýma rukama či výpočty spotřeby stavebních materiálů. Na jednom z prvních míst je Areál stavebnin společnost FERRAM s.r.o. v Opavě Foto: Cement pro nás individuální přístup k zákazníkům v průběhu celé stavby. Kdo patří mezi vaše zákazníky jsou to stavební firmy nebo spíše koncoví uživatelé? Samozřejmě rádi obsloužíme každého zákazníka, jsme však spíše velkoobchodní společností, zaměřenou na dodávky zboží stavebninám, středním a větším stavebním firmám. Koncoví zákazníci u nás získají výhodu slev na materiál v průběhu celé stavby, protože náš sortiment zboží je opravdu široký. Na druhou stranu mu neposkytneme některé služby například otevírací dobu sedm dní v týdnu a podobně jako některé obchodní řetězce. V našich prodejních místech nabízíme pěkné prostředí a především individuální přístup ke každému zákazníkovi. Jste orientováni jen na oblast severní Moravy? Kromě Opavy a Ostravy máme pobočky ve Městě Albrechtice, Brně, Rudné u Prahy a Olomouci. Dodávku stavebního materiálu ale zabezpečíme na jakékoliv místo v České republice. Jak dlouho již funguje Vaše spolupráce s hranickou cementárnou a jak ji hodnotíte? Spolupráce s hranickou cementárnou trvá již více než patnáct let, prakticky téměř od začátku, kdy jsem nastoupila do společnosti Ferram na pozici manažera nákupu a prodeje. Vzhledem ke známosti značky, výrobků a k velmi profesionálnímu přístupu vedení společnosti i jednotlivých manažerů jsme velmi rychle navázali spolupráci a rozvíjíme ji dodnes. O jaké produkty ze sortimentu Cementu je mezi Vašimi zákazníky největší zájem? Samozřejmě o cement a Unimalt. Suché maltové směsi si, myslím, stále ještě hledají svoje místo na trhu, respektive právě na severní Moravě mají velkou konkurenci. Jak se stavíte k ochraně životního prostředí? Prostředí, ve kterém vyrůstají naše děti, je třeba chránit. Přímo v našem oboru například tím, že na všech skladech třídíme odpad. Měření emisí rotační pece Kamil Lesák Zřejmě si to přímo neuvědomujeme, každého z nás se však týká zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Tento zákon je dále doplněn a specifikován v návazných vyhláškách a nařízeních vlády. Cement, akciová společnost spadá do působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje a ke svému provozování musí mít platné tzv. integrované povolení. Integrované povolení je souhrnný dokument obsahující všechny legislativní požadavky (v oblasti životního prostředí dosti přísné). Poměrně rozsáhle se integrované povolení zabývá ochranou ovzduší, a to stanovením podmínek dodržení emisních limitů a podmínkami jejich monitoringu. Jsou stanoveny následující základní kategorie znečišťujících látek, a to TZL (tuhé znečišťující látky) a dále plynné, tj. NOX (oxidy dusíku), SO2 (oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý) a CO (oxid uhelnatý), u kterého není emisní limit stanoven. Při výrobě slinku využívá Cement, akciová společnost vhodné pevné odpady bez nebezpečných vlastností pro energetické využití. Dříve byl tento materiál označován jako alternativní palivo, změnou legislativy se však tentýž materiál přejmenoval na odpad pro energetické využití. Jedná se např. o nadrcené pneumatiky, plasty, textil, dřevo, papír, apod. Všechny tyto námi využívané odpady jsou schváleny Krajským úřadem a jsou neustále sledovány požadované kvalitativní parametry. Nutno podotknout, že tyto vybrané odpady jsou využívány ve všech evropských cementárnách. Vysoké spalovací teploty ( OC) totiž zaručují dokonalý rozklad na jednotlivé energeticky využitelné složky. Díky tomu je dosahováno nižší spotřeby přírodního paliva (tj. černého uhlí) a nedochází k hromadění využitelného materiálu na skládkách. Ačkoliv by se to na první pohled nezdálo, spoluspalování odpadů pro energetické využití má v jistých parametrech pozitivní dopad na snižování emisí (např. snížení emisí NOX ). Celý složitý proces výpalu slinku v rotační peci je monitorován a dohlížen systémem kontinuálního měření emisí. Tento program zobrazuje online měřené hodnoty, dále je ukládá, zpracovává Pokračování >> str. 8

6 strana 06 červen 2011 Voda a cement není vždy dobrá kombinace Před rokem se našim závodem prohnala blesková povodeň. Jaké byly následky a jaká preventivní opatření jsme přijali? Filip Konečný Při pohledu do kalendáře na měsíc červen zjistíme, že 8. má svátek Medard. Známých s tímto jménem asi moc mít nebudete, zato si nejspíše každý vzpomene na lidovou pranostiku Medardova kápě 40 dní kape. Období kolem tohoto data je v meteorologii vnímáno jako nejvýznamnější evropská singularita (singularita pravidelná odchylka od celkového trendu počasí). Počasí ve střední Evropě bývá převážně deštivé a chladné. Je to vyvoláno dlouhotrvajícím přílivem mořského vzduchu od západu až severozápadu z Atlantského oceánu do evropského vnitrozemí, lidově se tomuto období říká letní evropský monzun. Právě v tomto období na konci června v roce 2010 bylo povodí řeky Bečvy zasaženo velkým množstvím bouřek s přívalovými srážkami. Největší bouřka v našem regionu povodně. Zaplavená spodní patra prostoru expedice. Foto: Cement byla zaznamenána mezi 18:00 až 22:00. Při této bouřce byl srážkový úhrn v obci Bělotín naměřen 123,8 mm za 3 hodiny (tato hodnota odpovídá intenzitě 41 mm za hodinu, což v praxi znamená cca 114 s -1. ha 1 ). Vzhledem k tomu, že půda byla již velmi promáčená po předchozích deštích, tak tyto srážky vyvolaly bleskovou povodeň hlavně na malých tocích. Jedním ze zasažených potoků byl právě Račí potok protékající areálem naší společnosti Cement. Račí potok protéká areálem přes soustavu tří vodních děl (rybníků) Kačák, Dub a retenční nádrž. Areál cementárny opouští v potrubí pod železniční vlečkou a dále pokračuje do města. Soustava těchto rybníků je připravena zadržet vodu, a tu postupně vypouštět do Račího potoka v celkovém objemu m3. Přívalové srážky dne tuto kapacitu naplnily během tří hodin. Navíc díky technickému provedení odtoku vody z vodní nádrže Dub a retenční nádrže jsme nebyli schopni vypouštět větší rychlostí než 2,5 m 3 / sec. Během zmiňovaných přívalových srážek již přestal fungovat propoj mezi vodní nádrží Dub a retenční nádrží a voda se přelila přes hráz Dubu a zatopila větší část kolejiště železniční vlečky, drtírnu pneumatik a veškeré podzemní prostory expedice. Pod vodou se rázem ocitla celá expediční šneková doprava, sušička vzduchu a spodní části elevátorů. Zaměstnancům expedice se nepodařilo během krátké chvilky vyprázdnit dopravní cesty od cementu a cement následně při styku s vodou dokonale zatvrdnul v celé zaplavené technologii. V následujících týdnech za vysokého nasazení zejména vlastních zaměstnanců Cement a brigádníků se podařilo vše vysušit, opravit a cement pomocí sbíjecích kladiv odstranit ze všech dopravních cest. Náklady spojené s odstraněním škod po bleskové povodni dosáhly neuvěřitelných 5 mil. Kč. Na základě této skutečnosti jsme se rozhodli zajistit několik preventivních opatření pro případ budoucích bleskových povodní. Do budoucna ještě zvažujeme nákup mobilní protipovodňové hráze, která by měla ochránit všechny prostory expedice. Jako další varianta ochrany proti bleskovým povodním by mohlo sloužit zkapacitnění propoje mezi vodní nádrží Dub a retenční nádrží. Investice do tohoto vodního díla by ale byla cca 10 mil. Kč. Bleskové povodně v červnu 2010 ukázaly ale jednu pozitivní věc, a to, že systém vodních děl v areálu Cement má obrovskou retenční schopnost, a tím chrání povodí Račího potoka, a tím částečně město právě před bleskovými povodněmi podobného rozsahu, jako byly právě v roce PŘIJATÁ OPATŘENÍ 1. Ve spolupráci se společností GAVA jsme vypracovali protipovodňovou studii za účelem realizace takových opatření, která by předcházela výše popsaným škodám. 2. Všechny tři hlavní vodní nádrže jsme opatřili automatickým měřením výšky vodní hladiny s jejím kontinuálním sledováním na centrálním velínu. 3. Zpracovali jsme studii zkapacitnění propoje mezi vodní nádrží Dub a retenční nádrží. 4. Provedli jsme rekonstrukci vypouštění vodní nádrže Dub instalací mechanického uzávěru. 5. Provedli jsme opravu výpustního objektu na retenční nádrži. 6. Na bezpečnostní přepad z nádrže Dub jsme instalovali nová stavidla pro lepší regulaci odtoku. 7. Provedli jsme rekonstrukci bezpečnostního přepadu mezi vodní nádrží Kačák a vodní nádrží Dub. Všechny tyto opatření si vyžádaly celkové náklady v hodnotě Kč. Příprava suroviny v roce 2011 Připravit základní surovinu pro výrobu cementu slinek je tak trochu alchymie. Co všechno ovlivňuje jeho kvalitu? Leopold Skalický Vážení a milí čtenáři Hranického cementáře! Jsem velmi rád, že vás po delší době mohu informovat o práci našeho úseku, výrobního úseku číslo 1 od nakládky suroviny v lomu, přes drcení na drtírnách až po zpracování vzorků a vyhodnocení výsledků laboratoří. Od konce roku 2008, kdy jsem na stránky našeho časopisu psal naposledy, nastaly v provozu i v naší laboratoři nové situace a změny. Nejprve bych vás chtěl seznámit s úkoly mnou řízeného úseku úseku č. 1, tj. těžba nakládka, drcení a provozní laboratoř. Prvořadým úkolem úseku je včasné zajištění suroviny požadovaných parametrů pro rotační pec. V praxi to znamená, že máme určeny zadané parametry a jejich cíle pro produkovaný slinek, tomu přizpůsobujeme chemismus pro připravovanou moučku a resp. již i drcení materiálů na předhomogenizační skládku. Pro včasnou přípravu materiálů středisky těžba a drcení pozorně sledujeme vývoj v prodeji, výrobě a v zásobách cementu, výrobu a zásobu slinku a i plánovanou výrobu surovinové moučky. Až nečekaně úspěšný prodej cementu v I. čtvrtletí letošního roku a současně i nízká zásoba slinku, se kterou jsme vloni skončili, zapříčinily, že jsme v letošním roce provoz zahájili o měsíc dříve než vloni v posledním týdnu února ještě v mrazech a od té doby provozujeme linky takřka naplno. Přestože i stavební výroba v České republice v letošním roce ve srovnání s prvním čtvrtletím roku minulého vzrostla, vzhledem k hlubokému propadu v předešlých letech 2009 a zejména v roce 2010, i malý nárůst znamená vlastně trvání krize ve stavebnictví. Pro naši firmu je ale podstatné, že spotřeba cementu v našem regionu v prvních měsících roku v porovnání s rokem předešlým výrazně stoupla, a to v podstatě kopíruje také naše výroba i expedice. Z pohledu prodeje námi vyráběného sortimentu cementů obrat k lepšímu nastal již od srpna loňského roku a první čtyři měsíce letošního roku jsou na úrovni roku Pokračování >> str. 8

7 červen 2011 strana 07 Jak vypadá středověk cementářské holoty? Zjišťovali jsme 18. června v Hranicích. Adéla Klabačková Holoto, do střehu! Důležitá je houževnatost a vítězství je naše. Do střehu, příteli! Foto: Cement Pravidelně třetí červnovou sobotu pořádá vedení akciové společnosti Cement pro své zaměstnance rodinné odpoledne. Jsou zváni zaměstnanci, jejich partneři, manželé a manželky, děti či vnoučata. Akce je pořádána pravidelně od roku 2005 a při hledání vhodného venkovního prostoru jsme vybrali restauraci U Zbranků v Hranicích, která po všechny roky poskytuje zázemí pro setkání cementářů. Rodinná odpoledne jsou tematicky zaměřena a vzhledem ke skutečnosti, že převážná většina zaměstnanců našeho závodu jsou muži, je zde přirozená snaha, hledat témata mužskému srdci blízká. Proto letos po dřívějších adrenalinových a vojenských zážitcích bylo vybráno téma středověku. Hlavní osou odpoledne byla vystoupení skupiny historického šermu Markus M z Přerova. K vidění bylo šermířské představení o ruku královské dcery, praktická ukázka středověkých zbraní, ale taky třeba vykonání útrpného práva. Tak málo žen cementáři mají ve svém středu, a přesto se rozhodli, že dobrovolně obětují nejmenší z nich Nakonec i sám kat se smiloval, protože viděl, že má problém dosáhnout na špalek, a tak svoji přesnost raději vyzkoušel na hlávce zelí, kedlubně, jablku, hrášku a na jiných méně jedlých no raději nebudeme jmenovat. Malí i velcí návštěvníci měli možnost vyzkoušet si středověké hry střelbu prakem, hod sekyrami, hvězdicemi, absolvovali výuku šermu. Pro nejmenší se v ústraní od všech bojů odehrávaly pohádkové bitvy mezi loutkami. Mezi zvědavé dámy přiletěla i čarodějnice, která nejen že věštila budoucnost, ale půjčila nám na zkoušku svůj dopravní prostředek. Která ženská na koštěti vydržela, odcházela s leteckým průkazem. Mimochodem taky mám jeden doma Svým hudebním umem nás celé odpoledne bavila středověká kapela GNO- MUS. K jídlu se podávaly sádlo, škvarky, maso a komu byla zima, mohl se zahřát zelňačkou. A samozřejmě nezbylo vůbec nic. Tradiční setkání našich seniorů Tak jako každé jaro i letos se uskutečnilo setkání seniorů-bývalých zaměstnanců se zástupci společnosti Cement. Jana Kosinová Slavnostní odpoledne bylo uvedeno vystoupením hudebních a tanečních oborů ZUŠ v Hranicích. Žačky různých věkových kategorií rozzářily celý sál barvami, zpěvem a tancem. ZUŠ v Hranicích nám již tradičně připravuje program a my jí děkujeme za pěknou podívanou a vstřícnost. Poté přivítal všechny Sokolovnu zaplnilo více jak 200 bývalých zaměstnanců. Foto: Cement přítomné generální ředitel společnosti Ing. Jaromír Chmela a předal bývalým zaměstnancům informace ze života cementárny, o dosažených výsledcích za poslední rok a záměrech společnosti. Komise důchodců při akciové společnosti připravila rekapitulaci bohaté činnosti, spočívající v zájezdech, kulturních akcích a pravidelných návštěvách jubilantů. Také odborová organizace se připojila k přivítání zúčastněných hostů. Nechybělo ani pohoštění, posezení u kávy a cukroví a malý dárek na cestu. Pěkné, jarní odpoledne tak dalo příležitost zavzpomínat na uplynulá léta,setkat se a popovídat si s bývalými kolegy a dovědět se o současnosti cementárny.

8 i méně úspěšné Windows Vista Společnost Microsoft oznámila, že pomalu končí dostupnost prezentace spojené se společenským, gurmánským nebo sportovním programem. Naše spo- nejoblíbenějšího operačního červenec tohoto roku. U SP3 je Přezbrojení na vyšší verze lečnost jich pořádá ročně hned mnoho let. Turnaj se konal ve slo- samozřejmě patřila prohlídka strana 08 červen 2011 systému Windows XP, který stále používá největší počet uživatelů v Česku i po celém světě. Doprodej se teď týká i Windows XP ve verzi OEM. Doprodávají se poslední kusy. Dostupnost krabicové <<Pokračování verze Windows XP oficiálně skončila Těžbu už materiálů v roce 2008, teď v na- ze str. 6 se nezadržitelně blíží doba, kdy si šich uživatelé lomech už nebudou organizujeme schopni pořídit tak, abychom ani Windows měli XP distribuované dostatek čistých OEM kanálem. vysokoprocentních Dostupné jsou už jen u těch distributorů, kteří vápenců si vytvořili pro dostatečné cementy zásobmalty licencí. v Tento maximální proces ukon- míře a uničení prodeje souvisí s životním cyklem z lomu operačního Černotín systému kde máme Windows, povolenou který roční je nahrazen těžbu 100 novějšími tisíc t. verzemi. Pro rotační V přípa-pedě systému Windows XP na je výrobu to Windows slinku Vista a pak Windowsměs 7. o vápence z lomu Hra- jde ve- Představitelé společnostnice, Microsoft prohlíněné si jsou materiály, vědomi hlíny, toho, jíly že a systém další sialitické Windows XP byl úspěšný produkt, který si svým komfortem složky z lomu, kde a můžeme stabilitou získal ročně velmi odtěžit vysokou až 1,3 oblibu mil. tun u uživatelů, surovinové zvláště směsi. když se Microsoftu příliš nezdařil nástup Windows Vista. Microsoft chce Nakládka uživatelům nabídnout a drcení produkt, který lépe využívá možností dnešních počítačů, zařízení a nových Zásadní technologií změna a zároveň proti lépe předcházejícímu ochrání uživatele před období možnými bezpečnostními hrozbami. je, Systém že v nakládce Windows 7 a by drcení měl uživatelům od loňského pomoci rychleji roku a snáze o 3 za- máme pracovat s počítači, zařízeními a městnance zároveň zajistit méně. větší bezpečnost Navíc na internetu v loňském a ochránit roce uživatelská bylo pro těžbu data. tak nepříznivé deštivé Windows počasí XP (zejména jde i pozvol- v květ- Ruku v ruce s ukončením prodejnnu ukončování a červnu), podpory že těchto jsme sice zajistili potřebnou surovinu, ale na drtírnách byl nízký výkon a stanovené množství popílků dávkovaných v lomu do suroviny také nebylo splněno. A jakou technikou provádí naši zaměstnanci nakládku suroviny? Dvěma kolovými nakladači Volvo a jedním, od r novým, strojem Caterpillar. Hlinité materiály pak nakládáme od r hydraulickým rýpadlem Volvo. <<Pokračování ze str. 5 a vytváří celou řadu dalších důležitých tabulek a grafů. Data z tohoto kontinuálního měření jsou informační součástí celé řady hodnocených provozních parametrů, které jsou soustředěny do centrálního velínu viz obr. Při dosahování okamžitých definovaných hodnot u každé škodliviny buď program sám automaticky, nebo operátoři centrálního velínu provádějí okamžité zásahy do výrobního procesu. Krajní možností je i robce. částečné nebo úplné odstavení výroby. Jednou z podmínek v oblasti ovzduší je provádění dvou jednorázových měření emisí rotační pece společ- produktů firmou Microsoft. U Windows XP SP2 je to 13. Alternativní suroviny pak poslední podpora plánována na Tato skutečnost by nás mohla udržovat v relativním klidu. Je potřeba si ovšem uvědomit, že se začnou objevovat nové softwarové produkty nebo aplikace, které už se starými Windows XP nebudou Tak jako i v předchozích letech i letos pokračujeme v dávkování alternativních materiálů do suroviny. Těchto materiálů jsme připraveni zpracovat letos až 65 tisíc tun. Jde zejména o slévárenské písky jako křemičitou složku, železitou korekci, plasty z výroby reflektorů aut, odpadní materiály z firmy Cembrit a v první řadě popílky z přerovské teplárny firmy Dalkia, kterých jsme od r zpracovali na 300 tisíc tun, což jistě významně přispívá ke zlepšení ekologické situace na Přerovsku i k dobrým ekonomickým výsledkům naší firmy. Dalším přínosem zpracování alternativních surovin je snížení emisí skleníkových plynů oxidu uhličitého do ovzduší. Tyto materiály obsahují oxid Ve svém článku vápenatý a hořečnatý nekarbonátového původu a jejich užitím také šetříme naši surovinu v lomu. zcela nebo částečně spolupracovat. Proto je potřeba s určitým předstihem připravovat platformu pro pozvolný přechod na Windows 7 a nenechávat vše na poslední chvíli. Jelikož je Cement, akciová společnost součástí koncernu Buzzi Unicem, nemůže se v otázce přechodu na Windows 7 rozhodovat dle vlastního uvážení. Musí postupovat podle jednotné metodiky, která přechod řeší ve všech společnostech koncernu jednotně. V této souvislosti jsme již byli informováni. jsem až doposud hovořil hlavně o operačním systému Windows Provedené změny ve vyhodnocování kvality drcené směsi Rád využiji této příležitosti a informuji úspěšně vás certifikovat. o změnách, ke kterým zde v uplynulém období došlo v provozní laboratoři. Nejvýznamnější změnou je možnost zrušení vzorko- 2. Velmi důležité je přidání předepsaného množství vody (např. vodu přidávat z kbelíku, kde si nalijeme poprvé přesné množství a uděláme rysku) K nejčastějšímu znehodnocení dochází tím, že zpracovatel přidá do směsi mnohem větší množství vody, pak dojde k sedimentačnímu roztřídění kompo- ností s malta platnou hůře dýchá. autorizací, Nový výrobek kontrole se tedy dodržování podmínek skládá nejen z Unimaltu 14 a vápenného hydrátu, kterou vydává ale také ministerstvo aditiv, která opět navrací Integrovaného směsi povolení životního optimální prostředí. provzdušnění. Současně se Česká Jiří Janota inspekce životního v průběhu jednorázového prostředí také zaměřila na měření se provádí i ověření kontrolu provozních záznamů správnosti údajů kontinuálního v uvedených dnech. měření. První letošní Závěrem konstatovala, že jednorázové měření probíhalo ve dnech 15. až 18. března v naší společnosti nenastaly žádné mimořádné provozní Výsledky nent a tohoto aditiv a povrch jednorázovéhhem měření světlejší, dokázaly, než je přirozená dobnou šedá barva příčinou tak nadá- podlahy podmínky. je pak mno- Velmi pravděpo- cementu. že Cement 3. Rozlitá, stěrka se akciová musí nakonec le zůstává odvzdušnit v té době hořící společnost ježkovým plní válečkem. nastavené skládka nedaleko Opavy Po dostatečném vyschnutí stěrky ( cca 1 den emisní limity s dostatečnou (jako neřízený proces nedokonalého včetně epoxi- na 1 mm stěrky ) se mohou dále nanášet po rezervou. napenetrování barvy na beton, spalování). Rád bych v této souvislosti doplnil důležitou informaci ohledně výskytu zápachu za snížených teplot. ve dnech 18. a 19. dubna 2011 v Hranicích a v některých okolních obcích. kvality našich výrobků. Při 7, poněvadž je tato platforma obecně dostatečně známa. produktů firmy Microsoft se však týká i dalších jejich produktů. Jedná se o: Office 2003, Exchange 2003 a Windows server 2003 R2. I u těchto produktů je nejzazší termín firemní podpory vání a vyhodnocování NECO Bratislava, dr-jsmceného materiálů zákazníky z proudu uspořádali vzorkovat, husí hody vysušit a pomlet, síme pro naše již drcené materiály v nedaleké obci Slovenský Grób, drcené směsi. V podstatě dopravovat do laboratoře, která je vyhlášená husími specialitami. je V této v pro- vesničce připravit je několik vzorek pro rent- od loňského roku vozu nový on-line desítek restaurací ana-specializujíclyzátor na straně setkala s drcené velikým ohlasem. V letošním Lze roce již původní genovou se analýzu a měřit. pouze na husí delikatesy. Akce se suroviny z lomu říci, že na většina předhomogenizační skládku provádíme a spoléháme se hostů naše vzorkování pozvání drcené směsi ne- přijala a tak se večera zúčastnilo nebo i čistého vápence do jen na nový přístroj a zkušenosti z naší praxe. korekčního sila. Jde o analyzátor Většinou CBX se firmy Thermo Elektron kách věnujeme Cor-především Co nej- očekáváme na našich stránvyšší házenkářské soutěži mužů. poration. Systém Hráčským měří zdrojem elementární složení mužů pevných jsou právě mládežnická období? pro extraligu v nadcházejícím družstva. Ta jsou v našem oddíle sypkých materiálů, zatímco TJ Cement zastoupena materiály procházejí ve všech mládežnických analyzátorem na riích, dopravním od malých minižáčků práce až po mých kolegů bude katego- Z pohledu mé a denní strarší dorost, válčící v 2. dorostenecké záření lize. je zde pro nás zcela zásadní spo- páse. Zdrojem kalifornium 252, Po házenkářském umístěné pod dopravním pásem, teli, zajišťujícími techno- podzimu lupráce je s Rudolf. našimi dodava- určitě největším úspěchem fakt, že se všechny mládežnické kategorie podařilo které naplnit logickou dětmi, přepravu a vrtné to emituje neutrony, jsou absorbovány které mají materiálem, nacházejícím kdo by ve svém na okolí neměl V letošním ně- roce vybere- zájem o a házenou, trhací práce. a vůbec se pohybovat. Vždyť dopravním páse. jaké dítě Různými či kamaráda, me který nově má dodavatele zajišťujícího zdravotní problémy způsobené prvky jsou pak nedostatkem emitovány pohybu. Kdo nezná a příběhy ty jsou učitelů dopravu. tělocviku Pro mě osobně nám technologickou gama paprsky, měřeny pomocí a dětí, detektorů, které jsou umístěny Nejmladší kategorie na řízení MINIŽÁ- velmi důležitý, pro- které mají omluvenky bude od výsledek výběrového svých rodičů z hodin tělocviku. Stanislav opačné Němec straně KŮ pásu. se účastní Elektronika zpracovává pravidelných tože turnajů Olomouckého kraje. V této společně s pracovníky dopravy kategorii signály se děti především učí organizujeme z detektorů, které koordinaci jsou odeslány do laboratoře, tady je provozu pohybu a vzhledem zvykají si k nepřetržitému na kulatý míč, který v tomto rotační pece pracovní Bedna- směny pro cementár- věku dělá neskutečné pohyby. umístěn počítač O děti a software se stará pan Jan pro vyhodnocování řík, a právě výsledkůský potěr. i o víkendech a svátcích, do- jemu patří nu největší nejen v pracovní dny, ale dík za starostlivost o házenkář- Pro nás to v praxi Kategie znamená, že v podstatě ihned mů- korigujeme a případně ruší- mladších hodnuté a starších požadavky denně žáků se účastní Středomoravské žeme znát, co ve Recept skutečnosti na vánočku me nebo máme požadavky těžíme, můžeme rychleji úplně jiné. Právě navážení a včas reagovat a podle provádět babičky materiálů z lomu na drtírnu změny v těžbě a Ingredience: s ohledem 60 je g první droždí, na řadě pro dobrou 100 g másla, 300 ml mléka, na náklady na provoz a opravy vzorkovací stanice 500 g nemu- polohrubé dukce. kvalitu naší vyráběné pro- 120 g moučkového cukru, mouky, Microsoftu v roce Co z těchto informací vyplývá pro pracovníky IT Cement? Nově nakupované PC se již budou pořizovat s operačním systémem Windows 7. Na počítačích u vybraných uživatelů bude tento systém ponechán a podroben testování a provozu ve firemní síti. Pokud nebudou zjištěny zásadní nedostatky a kolize, bude operační systém postupně rozšiřován. Logicky se naskýtá otázka zvládnou uživatelé PC práci pod novým operačním systémem? Počítačová gramotnost je u zaměstnanců Cement velmi vysoká. Neobávám se, že by se nedokázali rychle zorientovat v nových funkcích Windows 7. Vždyť je mezi nimi ještě řada těch, kteří začínali na jednoduchých Windows Windows 95, 98, 2000 i XP zvládli taky. A pokud by se přece jen vyskytly problémy, mají v zádech ochotnou podporu oddělení IT. Spíše bych se obával zvládnutí nových Office Ty jsou koncipovány přece jen trochu jinak a určitě bude uživatelům chvíli trvat, než se zorientují v nové a jinak uspořádané nabídce funkcí. Zde předpokládám nutnost externího školení pro rychlejší zvládnutí problematiky. Míchací centrum v roce 2010 Vzhledem k současným podmínkám na stavebním trhu, kdy se pokles prodejů nevyhnul ani maltovým směsím, se snažíme opět dostat na trh výrobek pod obchodním označením Silunit, který se zde vyráběl již zhruba před 10 lety. Jedná se o pojivo, které je vhodné pro úpravu a stabilizaci zemin a používají jej stavební firmy v dopravním a pozemním stavitelství. Toto pojivo po smíchání se zeminou, která se nachází v místě stavby, podstatně zvyšuje její pevnost a mrazuvzdornost, snižuje plasticitu a také vlhkost. Stavaři tak nemusí odvážet málo únosné zeminy a nahrazovat je štěrkem. Na co nejlepším nastavení receptury spolupracujeme s firmami, které se zabývají inženýrsko-geologickým průzkumem a provádí laboratorní a polní zkoušky zemin. Naším cílem je dosáhnout recertifikace Silunitu do konce tohoto roku. Další výrobek, který v současné době chystáme, je tzv. suchý beton, který by měl vyhovět třídě betonu C 20 / 25 a po smíchání s vodou bude sloužit pro V roce 2006 uvedla naše společnost na trh samonivelační podlahovou stěrku Unimalt SPS 56. Výrobek se na trhu osvědčil a je používán nejen specializovanými firmami, ale stále častěji jej používají i domácí kutilové. Zde bych chtěl připomenout, že k dodržení garantovaných kvalitativních parametrů výrobku je třeba bezpodmínečně dodržet následující podmínky: 1. Podklad, na který je stěrka aplikována musí být důkladně napenetrován dle návodu vý- betonářské práce v domě i na zahradě, jako např. podklad pod dlažbu, základy, překlady, opěrné zdi a další drobné nosné i nenosné betonové konstrukce. Před spuštěním výroby však bude ještě nutné dořešit dopravu hrubšího kameniva do nejvyšších pater míchacího centra a v neposlední řadě také tento výrobek Poslední výrobek, který v současnosti zkouší různé stavební firmy je Unimalt (zatím bez dalšího označení). Tento výrobek je určen především pro stavebníky, kteří v současnosti přidávají do Unimaltu 14 také vápenný hydrát, ať už za účelem snížení konečných pevností nebo zlepšení zpracovatelnosti.taková směs Unimaltu 14 a vápenného hydrátu však ztrácí provzdušnění, a tím se snižuje mrazuvzdornost a naopak zvyšuje difúzní odpor, čímž Zkušenosti se samonivelační podlahovou stěrkou Unimalt SPS 56 dových. Od loňského roku je do našich lepidel v období od září do března přidávána komponenta, která urychluje hydrataci a tím i tuhnutí směsí Na závěr přeji našim odběratelům bezproblémovou aplikaci našich maltových směsí a budu rád i za případné další podněty ke zlepšování Jiří Janota několik. Jsou určeny pro různé skupiny zákazníků. V letošním roce jsme pořádali celkem tři akce tohoto charakteru. V březnu, u příležitosti mezinárodního stavebního veletrhu CO- se převážně o odběratele paletovaných výrobků, kteří naši společnosti zachovávají věrnost po venském městě Zvolenu s účastí okolo 20 aktivních hráčů. Poslední z akcí jsme uspořádali v Lednici na Moravě, kam jsme pozvali pouze české obchodní partnery. Celá odpolední akce se nesla v duchu poznávání krásného lednicko-valtického areálu. Pro hosty byla připravena odpolední soutěž ve formě spíše orientační procházky než běhu. Trvala cca tři hodiny, při niž účastníci rozděleni do družstev měli za pomoci osobní navigace dojít z bodu A do bodu B a po cestě ještě absolvovat stanoviště Druhým největší sbírky výběrovým hlavolamů v řízením, republice, a to s dodavatelem která představuje vrt- asi České ks. Do Lednice přivezl cca ných a trhacích prací, se budeme vyzkoušet. zabývat Je o pravda, rok později. že zaujetí 100 kousků, které si mohli hosté Z zvláště pohledu pak mužské investic části osazenstva bylo tak veliké, že pánové bude první nepotřebovali očekávaná ani investice jíst a pít, zvlášť do nového pokud nakladače. se jim nedařilo Jeden hlavolam kolový nakladač Volvo jsme vy- rozluštit. Adéla Klabačková brali před deseti lety a počet provozních hodin, ale hlavně i časté je letošním požadavky cílem udržení na opravy nejvyšší soutěže k zahájení pro kroků i na pro další nás nutí soutěžní ročník. výměnu Jistě tohoto nejzajímavější stroje je v letošním roce v družstvu za nový. staršího dorostu TJ situace Další Cement. budoucí Družstvo se investice, již druhým rokem pokouší postoupit z 2.ligy jak pevně do nejvyšší věřím, celorepublikové bude soutěže, ale jaksi provozní né a né udělat la- ten do modernizace poslední krůček. Letošní podzim boratoře. dorostenci Stávající zbytečně ztratili laboratoř, postavená Zlíně a hlavně pro Velké nový Bystřici body a tak jaro, a celkový boj o prvenství a postup bude jistě hodně závod cementárny je již takřka nervózní. 20 let V této v kategorii provozu, jsou a ačkoliv již i hráči, byly kteří některé naskakují přístroje P.,Kleis nebo D.) ale alespoň tým má jistě části re- i do extraligy mužů (Herda, Magrla již vyměněny, zervy především v psychice počítáme a přípravě na jednotlivá mistrovská s novým vybavením laboratoře. starší Bude dorostenci otázkou, ty nejtěžší jak sou- utkání. V jarní části budou mít velké peře množství doma, a tak finančních jim přejme, aby se po létech zase hrála i nejvyšší prostředků soutěž staršího budeme dorostu v moci Hranicích. Stanislav zda Beránek nyní proinvestovat, budeme modernizovat laboratoř jako takovou, od odběrových stanic v provozu, přes 7. Prostějov přípravu a měření 8 b. 8. Přerov 6 b. vzorků 9. Vsetín až po vyhodnocení 6 b. výsledků, 10. Brno nebo nahradíme 2 b. jen některý 11. Olomouc z přístrojů. 2 b. 12. Luhačovice 2 b. Závěrem mi dovolte, vzhledem k tomu, že je před námi čas léta a dovolených, abych vám popřál příjemně strávenou dovolenou, hodně zážitků a hlavně i získané energie do další práce. Mládežnický házenkářský podzim 3 vejce, rum, vanilinový cukr, citron, rozinky, mandle Postup přípravy: V míse smícháme polovinu mouky, cukr, rozpuštěné máslo a 2 vejce. Do vlažného mléka se 3 lžičkami cukru rozdrobíme droždí a necháme vzejít kvásek. Kvásek přidáme do mísy a vše lehce promícháme. Přidáme rozinky namočené v rumu a nasekané mandle. Přisypeme zbytek mouky, nastrouhanou citronovou kůru a vypracujeme těsto. Těsto necháme kynout na teplém místě. Po vykynutí ho rozdělíme na 9 dílů, z kterých vyválíme válečky a upleteme vánočku. Nejprve ze čtyř dílů, poté ze tří a nakonec stočíme dva díly. Poté dáme vánočku ještě na 20 minut vykynout. Aby se vám během pečení vánočka nerozjela, doporučujeme ji alespoň na třech místech spíchnout špejlemi. Nakonec ji bohatě posypeme mandlemi a potřeme rozšlehaným vejcem. Pečeme ve vyhřáté troubě zhruba hodinu na C. ligy. Největším úspěchem je postupné naplnění týmu mladších žáků, který začínal soutěž se dvěma hráči, zbytek družstva byl pro mistrovská utkání doplňován právě nejlepšími minižáčky. Dnes již máme plnohodnotný tým i s brankářem a můžeme konkurovat týmům z jiných házenkářských měst uvedl vedoucí družstev žáků, pan Alois Nejvyšší mládežnickou soutěží v Hranicích vůbec,je jistě 1. liga mladšího dorostu, kterou TJ Cement hraje již několik let. I meziroční výsledky odpovídají jednotlivým házenkářským ročníkům a tak 9. místo po podzimní části je odrazem toho, že nynější hráči nemají tu výkonost a návyky, které by je mohli posunout do vyšších pater této nejvyšší soutěže ČR. A tak, kromě střelecké suverenity Jakuba Koblihy, kterou je třeba vyzvednout, následků, a při tom všem se ještě dozvěděli ledacos o zdejší historii a přírodě. Mezi další program zámku, parku, projížďka na lodičkách. Při slavnostní večeři byli vyhlášeni vítězové dne a kuriozity celé akce. Zajímavostí večera pak byla účast pana Frejberka, zakladatele MENZY ČR a vlastníka Tabulka 2.ligy staršího dorostu po 9. kole (poslední utkání podzimu Litovel- se odehrálo po uzávěrce tohoto čísla) 1. Zlín 16 b. 2. Litovel 15 b b. 4. V. Bystříce 13 b. 5. Polanka 12 b. 6. Rožnov 12 b. STIPENDIUM STIPENDIUM Detail obrazovky okamžitého výstupu programu kontinuálního měření emisí. Foto: Cement Den otevøených dveøí 14. ledna 2011 Vydavatel: Cement, akciová společnost Adresa redakce: Cement, akciová společnost, I-Město, Bělotínská cesta 288, telefon: Povoleno výměrem MK ČR E Vychází pololetně Zdarma Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., odštěpným závodem Severní Morava, čj. 2238/98-P/1 ze dne inzerce

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

Environment monitoring systems

Environment monitoring systems Environment monitoring systems Hlavní strategií společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. je poskytnout zákazníkovi co nejkompletnější sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě. Našimi zákazníky jsou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Hydrologická situace na tocích ORP

Hydrologická situace na tocích ORP Hydrologická situace na tocích ORP Magistrát města Olomouce Odbor ochrany 28.2.2012 Informace k hydrometeorologické situaci na území ORP a města Olomouce v období 29.2. - 1.3.2012 Vlivem oteplení během

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu Na podzim letošního roku Český hydrometeorologický ústav úspěšně dokončil realizaci projektu Upgrade

Více

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Problematika přechodu odběratelů od centrálního zásobování teplem k vlastním zdrojům je proces, který se dotýká několika legislativních úprav. Níže jsou

Více

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE PROJEKT OD MAS SVATJIŘISKÝ LES REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY červenec - srpen 2013 V Rožďalovicích dne 12. září 2013 Ve spolupráci se

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty Stavitelství silnic a kolejových tratí Opravy betonových konstrukcí Vodní nádrže a kanalizace Ochrana povrchu RETHMEIER - Technologie pro lepší beton Barevný beton Barvy do betonu / Práškové pigmenty www.schomburg-ics.cz

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

CEMENTÁRNA PRACHOVICE. CZECH REPUBLIC, s.r.o. CEMEX Cement, k.s.

CEMENTÁRNA PRACHOVICE. CZECH REPUBLIC, s.r.o. CEMEX Cement, k.s. CEMENTÁRNA PRACHOVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o. CEMEX Cement, k.s. Layout Historie Důležité datumy v rozvoji společnosti: 1950 Založení národního podniku CEVA 1980 Přeměna na koncernový podnik 1990 Formální

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKSTRUKCE PŘEDÍ ČÁSTI PLCEÍ AREÁLU 3.MATEŘSKÉ ŠKLY TŘEBŇ, JERÝMVA 183 V K.Ú. TŘEBŇ B. SUHRÁ TECHICKÁ ZPRÁVA DKUMETACE PR ÚZEMÍ SUHLAS Investor : Město Třeboň, Palackého nám.46, 379 01 Třeboň Zpracoval

Více

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ 1. DÍL SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ ZDE POVEDOU NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ TO BYL TESKO OBJEKT ROZEBÍRÁME HALU TAK TO BY NÁM ZATÍM ŠLO PŘÍPRAVA NOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DRCENÍ ZBYTKŮ HALY ZDE BÝVALO SILO A TOTO

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN SEZNAM PŘÍLOH: A B AUTORSKÁ ZPRÁVA AXONOMETRIE C1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:15000 C2 FVÚ_ÚP 1:1000 C3 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 1 1:500 C4 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 2 1:500 101 PŮDORYS

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ZF_POS_20 Cement - vlastnosti Název školy Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Archiv - ukázkové vážení 2013

Archiv - ukázkové vážení 2013 Vzdálený včelín v lese Archiv - ukázkové vážení 2013 Jedná se o celoroční vážení včelstev autorů úlové váhy EMMA, které je automaticky, denně (nebo případně ob 1 až 2 dny) aktualizováno. Data se přenáší

Více

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o.

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Úvod Intenzita dopravy (počet vozidel, která projedou příčným řezem

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Modernizace odprašování sušárny strusky v OJSC Yugcement, Ukrajina

Modernizace odprašování sušárny strusky v OJSC Yugcement, Ukrajina Modernizace odprašování sušárny strusky v OJSC Yugcement, Ukrajina Struska je jednou z nejdůležitějších přísad používaných při výrobě cementu. Při klasickém způsobu výroby je dávkována do cementového mlýna,

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

Světová výstava Expo Mezinárodní úřad pro výstavnictví Bureau of International Expositions BIE) Světová výstava Mezinárodní specializovaná výstava

Světová výstava Expo Mezinárodní úřad pro výstavnictví Bureau of International Expositions BIE) Světová výstava Mezinárodní specializovaná výstava Astana Expo 2017 Co je EXPO Světová výstava neboli Expo je velká mezinárodní výstava průmyslu a kultury jednotlivých zemí, pořádaná každých několik let od poloviny 19. století. Souběžně se používá i označení

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7)

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7) RK3 kaple Proměnění Páně F.A.T0 (7) A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 A. Identifikační údaje stavby a autorů projektu 2 A.. Identifikační údaje stavby a investora 2 A..2 Autoři projektu a spolupracovníci: 2 A.2 Základní

Více

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY Výrobní kapacity společnosti VEBA Broumov jsou rozmístěny v regionu Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (CHKO) a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, tzv. Polické pánvi (CHOPAV). Textilní výroba

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

Co je hlína? www.procrea.de

Co je hlína? www.procrea.de Co je hlína? Hlína je výsledkem zvětrání pevných hornin a tvoří svrchní povrch Země. Je to směs písku, štěrku a hlíny. Hlína spojuje drobné částečky s hrubšími. Již staletí se využívala jako stavební materiál.

Více

Kotelna na biomasu a ph

Kotelna na biomasu a ph ZŠ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, NÁDRAŽNÍ 615 Kotelna na biomasu a ph Mgr. Dagmar Pivková Jolana Fajmonová, Renata Jarošová, Hana Homolková, Veronika Nosková Rok 2010 Biomasa obnovitelný zdroj, který při své

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Současný vývoj energetických služeb a metody EPC v České republice Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s.

Současný vývoj energetických služeb a metody EPC v České republice Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. Současný vývoj energetických služeb a metody EPC v České republice Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Proces přípravy a realizace projektu Zákazník

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Kulinárská soutěž VELKÉ VAŘENÍ pro restaurace o přípravu nejlepšího jídla z ryb

Kulinárská soutěž VELKÉ VAŘENÍ pro restaurace o přípravu nejlepšího jídla z ryb Kulinárská soutěž VELKÉ VAŘENÍ pro restaurace o přípravu nejlepšího jídla z ryb Místní rybářská skupina Bielská země PRAVIDLA KULINÁŘSKÉ SOUTĚŽE VELKÉ VAŘENÍ PRO RESTAURACI O PŘÍPRAVU NEJLEPŠÍHO JÍDLA

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ Svaz měst a obcí ČR 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ARCHITEKT OBCI Obec: Hovorčovice Adresa: Revoluční 33 Hovorčovice 250 64 pošta Měšice Starosta: Jiří Novák Kontakt: telefon 283

Více

Výkon SPD v oblasti stavební prevence

Výkon SPD v oblasti stavební prevence Výkon SPD v oblasti stavební prevence mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Legislativa zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE.

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Co Vám server STAVEBNÍ ZBOŽÍ přinese? Internetový server STAVEBNÍ ZBOŽÍ Vám nabízí možnost propagace Vašeho internetového obchodu v rámci

Více

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ:

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ: Zak. č. 176/13/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Těrlicko

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Bilance využití vápenců v našem hospodářství

Bilance využití vápenců v našem hospodářství Bilance využití vápenců v našem hospodářství Ing. Miloš Cikrt, odborný poradce Uplynulo 10 let od velké akce proti našim cementárnám a částečně i vápenkám uveřejňované hojně ve sdělovacích prostředcích.

Více

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence Aktuální otázky v oblasti integrované prevence aktuální a připravované změny legislativy, možnosti finanční podpory Ing. Jan Slavík, Ph.D. Vápno, cement, ekologie 19.05.2015, Hotel Skalský dvůr Bystřice

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT Ing. Ladislav Damašek Českomoravský cement, a.s. Stránka 2 - dd.mm.rrrr Údolí cementárny

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Katedra silničních staveb Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ OL 136 telefon 224353880 telefax 224354902, e-mail:

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více