Obsah: IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41"

Transkript

1 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociální péče a) kapacita zařízení, počet klientů, obložnost b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu c) počet příjmů a ukončení pobytu d) průměrný věk uživatelů e) úroveň poskytovaných služeb -ubytování f) úroveň poskytovaných služeb- stravování g) využití volného času, organizování a provádění volnočasových aktivit Zdravotní péče a rehabilitace a) zajištění zdravotní péče b) hospitalizace klientů c) problematika dekubitů, prevence, vybavenost poloh.pomůckami. 14 d) rehabilitace e) vybavenost zařízení pro příjem imobilních klientů f) restriktivní opatření II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců Přírůstky a úbytky zaměstnanců Průměrné platové třídy Dodržování bezpečnosti práce Pracovní neschopnost dle funkcí Stanovená výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Příplatky za vedení Práce přesčas Rozbor čerpání mzdových prostředků podle jednotl.složek platu Ostatní osobní náklady Vzdělávání zaměstnanců III.Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Oblast pohledávek a závazků Oblast dotací ze státního rozpočtu Investice Doplňková činnost IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem

2 VI. Komentář o tvorbě a čerpání peněžních fondů VII. Kontrolní činnost VIII. Inventarizace Přílohy

3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, poskytuje dle ust. 49 a 50 z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, od pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Obě pobytové sociální služby byly registrovány rozhodnutím KÚ JmK kraje čj. JMK 66546/2007 ze dne , které nabylo právní moci dne Od je kapacita zařízení 93 uživatelů, z toho 41 uživatelů sociální služby domov pro seniory a 52 uživatelů sociální služby domov se zvláštním režimem. Cílovou skupinu pro pobytové služby domov pro seniory tvoří /dále DS/: 1.senioři nad 60 let se sníženou soběstačností, závislí na pomoci jiné osoby 2.senioři s tělesným postižením nad 60 let se sníženou soběstačností, závislí na pomoci jiné osoby Cílovou skupinu pro pobytovou službu domov se zvláštním režimem tvoří /dále OZR/: 1.senioři nad 60 let, jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a jsou postiženi stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí 2.senioři nad 60 let s tělesným postižením, jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a jsou postiženi stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí Sociální služby neposkytujeme osobám závislým na návykových látkách, osobám s chronickým onemocněním, s agresivními projevy chování a osobám s mentálním postižením. V roce 2008 jsme částečně zmodernizovali zařízení, a to opravami výdejny jídla pro uživatele, opravami podlah, nákupem nových skříní pro uživatele, pečovatelských lůžek, zmodernizovali jsme místnost pro ergoterapii. S ohledem na zhoršující se zdravotní stavy uživatelů, byla zakoupena řada kompenzačních pomůcek stolky k lůžkům, hygienická křesla, sprchovací křesla. Část finančních prostředků byla investována do zázemí pracovníků, malování chodeb a pokojů. Rozvoj Domova pro seniory Strážnice, příspěvkové organizace byl v roce 2008 zaměřen především na spokojenost jeho uživatelů, vypracovávání a naplňování standardů kvality sociálních služeb, komunikaci s veřejností a na rozšíření aktivit Domova do oblasti vzdělávání zdravotnického personálu a sociálních pracovníků. Průběžně pečujeme o kulturní, duchovní a tvořivý život seniorů - našich uživatelů, kteří mají v Domově k dispozici ergoterapeutické centrum, volnočasové aktivity, naše uživatele pravidelně navštěvují duchovní katolické i evangelické církve, akolyti, jsou pořádány bohoslužby přímo v Domově. Po celý rok se v Domově konala celá řada větších i menších akcí, které zpestřují život našich uživatelů a zapojují je do dění ve městě. 3

4 V říjnu 2008 jsme poprvé v historii pořádali Den otevřených dveří, kdy zařízení přišlo navštívit asi 80 občanů. Prohlédli si celé naše zařízení, seznámili se s rozsahem služeb, které v Domově poskytujeme, mohli si pořídit i suvenýr z výstavky výrobků našich uživatelů. Den otevřených dveří ukázal lidem, k jakým změnám došlo v Domově od , kdy nový zákon o sociálních službách převedl rozhodovací pravomoci přímo na zařízení, a jak se tyto změny projevily v péči o naše uživatele. Abychom mohli stále zlepšovat naše služby, věnujeme velkou pozornost vzdělávání pracovníků. Náš Domov byl Ministerstvem práce a sociálních věcí vybrán do celostátního projektu Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb. Cílem tohoto vzdělávání je školit interní i externí průvodce pro zařízení sociálních služeb k tomu, aby zaváděli a naplňovali standardy kvality sociálních služeb. Od září 2008 jsme aktivní součástí projektu Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Veselsko, jehož cílem je mapovat skutečné potřeby sociálních služeb v regionu a reagovat na ně. V listopadu se Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, stal pořadatelem odborné Konference pracovníků v sociálních službách, zaměřené na další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a ve zdravotnictví. Tato konference byla součástí systému jejich celoživotního vzdělávání a napomohla předávání zkušeností a znalostí z různých odvětví ošetřovatelství a zkvalitňování poskytovaných služeb. Konference se setkala se značným zájmem odborné veřejnosti; zúčastnili se jí i ředitelé obou okresních nemocnic, celkem 85 odborných pracovníků. V těchto odborných konferencích chceme pokračovat a pořádat dvakrát ročně odborné semináře či konference pro zdravotnické a sociální pracovníky. Více informací o našem zařízení lze získat na internetu, kde jsou plánované akce i některé fotografie toho, co jsme s našimi uživateli již prožili. Stejně tak všechny Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, rádi uvítáme při osobní návštěvě. 4

5 1. Sociální péče Kapacita zařízení Kapacita zařízení celkem 93 uživatelů. Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): 41 uživatelů Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR): 52 uživatelů Počet uživatelů k : celkem 91 uživatelů. DS 39 uživatelů DZR 52 uživatelů Využití obložnosti zařízení celkem: 99,01% - využití obložnosti: DS 42,29% - využití obložnosti: DZR 55,79% Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: 28 žadatelů. Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem: 36 žadatelů. Počet příjmů a ukončení pobytu Počet příjmů celkem: 29 uživatelů. Počet příjmů na soc. službu: DS 8 uživatelů DZR 21 uživatelů Ukončení pobytu celkem: 33 uživatelů - DS 12 uživatelů (11 uživatelů zemřelo a 1 uživatel odešel do jiné soc. služby) - DZR 21 uživatelů (18 uživatelů zemřelo, 1 uživatel odešel do jiné soc. služby a 2 uživatelé do soukromí) Všichni uživatelé mají uzavřeny Smlouvy o poskytování sociální služby. Průměrný věk uživatelů Průměrný věk uživatelů: 79,1 let. DS 75,1 let DZR 82,1 let Nejstarší uživatel má 98,5 let. 5

6 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Počet pokojů celkem: 34 jednolůžkové 3 dvoulůžkové 12 vícelůžkové 19 - třílůžkové 14 - čtyřlůžkové 1 - pětilůžkové 2 - šestilůžkové 2 Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou dovybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech. Na každém oddělení je kuchyňka, kde si mohou uživatelé připravit jednodušší jídlo, uvařit kávu apod. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůžkové pokoje mají umývadlo. V zařízení jsou nabízeny vedle základních sociálních služeb i fakultativní soc. služby, jejich nabídka i cena jsou veřejně přístupné každému zájemci. Úroveň poskytovaných služeb- poskytnutí stravy Stravování uživatelů: V naší kuchyni denně připravují zaměstnanci stravovacího provozu pro uživatele stravu v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin - dietu tekutou, výživnou - Nutridrink Dle požadavků klientů je podávána i strava mixovaná. Jídelníček je sestavován vedoucí oddělení stravování ve stravovací komisi a konzultován s ošetřující lékařkou. Na pravidelných schůzkách stravovací komise se mino jiné projednávají připomínky a návrhy pozvaných zástupců uživatelů. Své požadavky a přání mohou uživatelé napsat do knih přání a stížností, které jsou umístěny v obou jídelnách. 6

7 Norma spotřeby potravin: Leden 2008 Uživatelé Počet celodenních jídel: stravovací jednotka: , , , ,00 Zaměstnanci Počet obědů , ,00 Ostatní - obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3, , ,80 -dieta , ,20 norma spotřeby potravin za leden/ ,00 Norma spotřeby potravin Únor-Prosinec 2008 Uživatelé Počet celodenních jídel Zaměstnanci Stravovací jednotka , , , , , ,80 Ostatní-obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3, , ,60 - dieta , ,80 Na zlepšení stravy o svátcích se zvyšuje o 120,-/osobu norma spotřeby potravin za únorprosinec/ , , ,0 Spotřeba potravin: 1. Uživatelé ,00 2. Zaměstnanci ,80 účet ,19 3. Doplňková činnost účet ,40 spotřeba potravin za rok celkem: ,59 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 7

8 Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V roce 2008 proběhly pro naše uživatele tyto akce: Novoroční večírek jako každý rok se uspořádal pro uživatele novoroční večírek s harmonikou Soutěž v Člověče, nezlob se do soutěže se zapojilo 15 uživatelů a další uživatelé byli porota nebo publikum Fašank tato akce se uskutečnila v zařízení poprvé, uživatelé si v rámci ergoterapie vyrobili masky, zapojil se rovněž personál zařízení Soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici uživatelé soutěžili ve třech kategoriích (perníkové kraslice, vyfouknutá vejce, papírové kraslice) Vystoupení OÁZA občanské sdružení OÁZA do zařízení zavítalo zahrát Písničky z babiččiny krabičky Divadlo Louka 11 uživatelů společně s doprovodem se vydalo na divadelní hru J.K.Tyla v podání ochotníků do Louky Sbor žen z Vacenovic zazpívat a zároveň popřát ke Dni matek přišel soubor žen Mariánky Westernový den v zařízení uskutečnil se již druhý ročník sportovních her seniorů, soutěžilo se v pěti soutěžích na téma western MFF Strážnice ve strážnickém zámeckém parku naši uživatelé shlédli folklorní vystoupení zahraničních souborů (Slovensko, Švýcarsko, Kolumbie, Estonsko) Průžkův mlýn 15 uživatelů si prohlédlo interiér starého válcového mlýna a dozvědělo se o historii této staré stavby Návštěva muzea výstava s názvem Křídla motýlů se konala v Městském muzeu ve Strážnici, bylo zde vystaveno více jak 500 motýlů Svárovanka v rámci strážnické pouti vystoupila na náměstí Svobody dechová hudba Svárovanka Opékání špekáčků na terase domova se uskutečnilo opékání špekáčků Soutěžní dopoledne soutěžilo se ve třech kategoriích (Hod kostkou o nejvyšší číslo, Hod do dálky na terč, Soutěž v kuželkách) 8

9 Strážnické vinobraní uživatelé shlédli krojovaný průvod a kulturní vystoupení na náměstí Den otevřených dveří a Den seniorů poprvé se v zařízení uskutečnil Den otevřených dveří, ke Dni seniorů přišly děti s krátkým vystoupením Vystoupení studentů Gymnázia studenti vystoupili s pásmem lidových i vánočních písní Vystoupení dětí z Dětského domova 15 dětí zpříjemnilo svým vystoupením všední den uživatelů Vystoupení dětí ze Základní školy žáci 3.třídy přišli zahrát a zazpívat muzikál o Červené Karkulce Živý betlem s vánočním pásmem o narození Krista přišla potěšit naše uživatele strážnická mládež Po celý rok se mohou uživatelé dle svých možností a schopností zúčastňovat různých aktivit v rámci ergoterapie: leden práce s modelovací hlínou hnětení, vyvalování, vykrajování, šití koníčka z modrotisku za použití látky, nůžek, jehly, niti, dutého vlákna, vlny, příprava masek na fašank v únoru únor šití panenek z látky, dutého vlákna, vlny, výroba truhlíků na setí obilí za použití kartonu, lýka, lepidla, igelitu, výroba jarní dekorace interiéru jarní květiny za použití drátu a krepového papíru (tvarování vázacího drátu, stříhání proužků krepového papíru a omotávání drátu) březen výroba přáníček pro své blízké k Velikonocům za použití omalovánek, nůžek, různých pastelů, výkresu, lepidla, pletení pomlázky z vrbových proutků podle přání a zájmu, velikonoční výzdoba interiéru a exteriéru našeho domova, zapojení se do soutěže Senioři mezi námi odeslání fotografií našich výrobků duben příprava na westernové hry výroba krávy z polystyrenu, lepidla, papíru, barev, výroba lasa ze špagátu, práce s omalovánkami, fixy, pastelkami, výkresy, nůžkami, lepidlem výroba závěsného obrázku a přáníček k narozeninám spolubydlících, úklid velikonoční výzdoby květen papírový pedig pletení košíčků za použití novin, nůžek, lepidla a barvy, špejlí, klovatiny, příprava na westernový den, batikování šátků, barvení kamínků zlatou barvou k soutěži Rýžování zlata, výroba podnosů z kartonu k této soutěži, výroba koníčka z modelovací hlíny a s použitím barvy a štětce jako odměna pro soutěžící, za pěkného počasí pobyt a práce na zahradě, výsadba muškátů do truhlíků, zájmová a individuální činnost navlékání korálků, nabídka knih červen práce s modelovací hlínou a barvou domeček, práce s omalovánkou a 9

10 pastely motiv dle ročního období, vycházky do města na zmrzlinu a do okolí domova za hezkého počasí, práce a pobyt na zahradě, rozhovor červenec výroba pestrobarevní kytice za použití odstřižků látky, lepidla, nůžek, špejlí za účelem dekorace, šití pejska a kočičky za použití látky, dutého vlákna, vlny a korálků (dárek nebo jehelníček), za pěkného počasí vycházky do okolí domova, sběr plochých kamínků pro další výtvarnou činnost srpen práce s ubrouskovou technikou za použití plochých kamínků, akrylové barvy, ubrousků, nůžek a lepidla pro ubrouskovou techniku, navlékání korálků, sběr černého bezu na zahradě za účelem zavařování, sběr letních jablek, uvaření kompotu, pohoštění, společenské hry pexeso, puzzle, hádanky, dle individuálního zájmu září malování na hedvábí za použití hedvábných šátků, barev na hedvábí, štětce, mořské soli, výroba makové panenky za použití makovic, vlny, akrylových barev, sběr ořechů, barevného listí na vylisování pro podzimní dekoraci interiéru domova, okopávání záhonu, četba, společenské hry, třídění knoflíků podle barvy a velikosti procvičení jemné motoriky říjen práce s modelovací hlínou slunečnice za použití štětce a žluté barvy, výroba ježků a myšiček za použití vyfouknutého vajíčka, barevného papíru, nůžek, akrylové barvy, knoflíků, lepidla, podzimní výzdoba na chodbách, úklid truhlíků, hrabání listí, dýňová výzdoba na zahradě, individuální činnost dle zájmu procvičení myšlení, hra kostky, procvičování počítání a jiné společenské hry listopad práce s papírem, vystřihování zvonků, hvězd a ozdobných Vánočních stromků, výroba Vánočních přáníček za použití inkoustu a zmizíku, práce s omalovánkou, navlékání korálků, nabídka knihy, vyrývání cibulovin a rytí na zahradě prosinec vystřihování trojrozměrných dekorací z papíru Vánoční filigrány, výroba Vánočních svícnů za použití dekorační hmoty, svíček, různých přírodnin a chvojí, vánoční výzdoba interiéru domova aranžování Betlémů a vánočních stromků, výtvarná práce s omalovánkou, pastely a flitry vánoční a zimní téma, výroba vánočních ozdob z barevného papíru, za použití nůžek a lepidla V roce 2008 jsme vytvořili pracovní skupinu na vypracování a rozvíjení standardů kvality soc. služeb. Jako velmi pozitivní hodnotíme účast našeho pracovníka v celostátním projektu Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb. Jeho účast nám napomohla k lepší práci na těchto standardech, došlo k zapojení všech pracovníků, kteří se podílí na obsahu vnitřních předpisů, které zahrnují standardy kvality. K máme vypracovány všechny zásadní standardy kvality soc. péče, ostatní jsou rozpracovány. Zkušenosti z práce s uživateli však ukazují na nutnost neustálého dopracovávání jednotlivých standardů. Jedná se o dlouhodobý proces, který má mimo jiné za cíl i změnu v myšlení řady pracovníků. Celý rok 2008 byl rovněž věnován práci na individuálních plánech jednotlivých uživatelů. I v roce 2008 pokračovala spolupráce s místním gymnáziem, došlo k rozšíření počtu dobrovolníků, kteří navštěvují naše zařízení. 10

11 Velká pozornost byla věnována příjímání nových uživatelů a uzavírání smluv o poskytování soc. služeb. K máme uzavřeny smlouvy se všemi uživateli. Před přijetím jsou prováděna pravidelná terénní šetření, zda žadatel splňuje cílovou skupinu je vždy konzultováno s lékařem a následně je prováděno terénní šetření u žadatele, popř. je mu sděleno, že nesplňuje podmínky pro přijetí v našem zařízení. Uživatelům i jejich rodinným příslušníkům je umožněno před podáním žádosti navštívit naše zařízení, prohlédnout si pokoje a další prostory, včetně zahrady, rehabilitační místnosti, apod. Veškeré dotazy jsou jim zodpovězeny personálem, návštěvy uživatelů mohou kdykoliv sdělit své připomínky a návrhy k poskytované službě. V roce 2008, během měsíce května a června jsme organizovali v zařízení dotazník pro uživatele, který se týkal celkové spokojenosti uživatelů v zařízení. Výsledkem dotazníku byla práce na připomínkách uživatelů, některé byly odstraněny ihned, jiné byly dlouhodobějšího charakteru. Řada připomínek nám pomohla k přepracování standardů, některé vedli k drobným úpravám a opravám v budovách. Téměř všichni uživatelé jsou v zařízení spokojeni a nemají zásadní připomínky ke kvalitě poskytnutých služeb. Na podobném dotazníku bychom chtěli pracovat každoročně. Další poskytované služby: Mimo základní životní potřeby zajišťujeme uživatelům také různé služby dle jejich požadavků a potřeb. Do našeho zařízení dochází pedikérka, holič a kadeřnice. Pomáháme či radíme uživatelům s nákupy, popř. jim nakupujeme. Pomáháme při vyřizování jejich osobních záležitostí na různých úřadech, institucích, doprovázíme při vyšetřeních ve zdravotnických zařízeních. V roce 2008 jsme rozšířili doplňkovou činnost o pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorských činností. Našim cílem v této oblasti je více se samostatně podílet na vzdělávání našich zaměstnanců, využívat vlastních zkušeností a nabídnout je i ostatním zájemcům o vzdělávání. Jako velmi úspěšnou můžeme hodnotit konferenci Konference pracovníků v sociálních službách. Této konference se účastnili jednak zdravotničtí pracovníci z nemocnic a zařízení soc. péče, jednak sociální pracovníci v přímé péči. Tato konference ukázala několik pohledů z hlediska poskytované sociální péče a vedla k předání zkušeností mezi jednotlivými účastníky.velmi příjemná byla i účast ředitelů hodonínské u kyjovské nemocnice. 2. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče. Zdravotní péči v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková již třetím rokem. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 4 hod. dle zájmu a potřeb uživatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách 13,00 15,00 hod. a ve čtvrtek ráno od 8 hod. do 11 hod. Předpisy léků zajišťuje praktická lékařka a lékaři specialisté, kteří jsou oprávněny předepisovat příslušné skupiny léků. Předpisy poukazů na pomůcky a inkontinentní pomůcky předepisuje praktická lékařka podle preskripce stanovené zdravotními pojišťovnami. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. 11

12 Další lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann diabetolog 1x měsíčně. Návštěvy v DIA poradně jsou dle platných norem dispenzární péče. Celkový počet diabetiků se pohybuje během roku cca 40. MUDr. Kvasnička psychiatr 1x týdně v pátek od 7 8 hod. Odbornou psychiatrickou péči potřebuje celkem 84 klientů. Rozdělení podle dg.: Alkoholici 2 ženy 4 mužů Deprese 11 žen 4 mužů Schizofrenie 2 ženy 2 muži Demence různých typů 60 žen 16 mužů Oligofrenie 3 ženy MUDr. Odrazil internista 1x měsíčně. Zajišťuje pravidelnou dispenzární péči u ICHSCH, hypertenzí, hyperlipidemíí, antikoagulační léčbu Warfarinem u 3 žen. Dále pak předoperační interní vyšetření dle požadavků. Průměrně 55 uživatelů. MUDr. Hudečková neurolog. návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Kaňáková, MUDr. Hořáková, MUDr. Karas jsou stomatologové, kteří poskytují nepravidelnou péči, na požádání dle potřeb a přání uživatelů. Jsme závislí na bezbariérovém přístupu do některých ordinací a ochotě stomatologa přijmout nového pacienta. Tato spolupráce je rovněž na velmi dobré úrovni. MUDr. Plesníková - oční lékařka ordinuje ve Strážnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, k zajištění odvozu našich uživatelů jsme navázali spolupráci s Charitou Strážnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Mor. a v nemocnici Hodonín, Kyjov dle spádové odborné ambulance. Infekční onemocnění: Dne byl MUDr. Knotkovou oznámen výskyt MRSA u jednoho uživatele našeho zařízení. Toto bylo telefonicky oznámeno na KHS Jmk, územní pracoviště Hodonín a následně zřizovateli. Dle pokynů hygienické stanice byl uživatel izolován na samostatném pokoji, zaveden bariérový ošetřovací režim. Provedeny stěry z otevřených ran dalších 5 uživatelů domova na bakteriologické vyšetření. Nález MRSA byl potvrzen u další uživatelky. Provedena stejná opatření. Muž zemřel, žena přeléčena. Bariérový ošetřovací režim ukončen Další infekční onemocnění se již nevyskytla. Vyšetření byla rovněž provedena u zaměstnanců, výsledky negativní. Pro sluchově postižené uživatele zajišťuje zařízení službu výměny baterií, nastavení naslouchadel, poradenský servis a jednoduché opravy sluchadel prostřednictvím Poradenského centra ve Veselí nad Mor.. Jeho zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně. 12

13 Rychlá záchranná služba zasahovala v minulém roce v našem zařízení celkem: 35 x, a to pro tyto náhlé změny zdravotního stavu: 2x kolapsový stav 3x stav bezvědomí 2x dušnost, otoky 4x bolesti břicha, NPB 6x náhlé zhoršení zdrav. stavu horečka zimnice 5x pád (zranění při pádu) 1x meléna 3x urologické potíže 1x hypertenze 1x nezvládnutelná bolest 4x hypoglykémie 1x bolesti břicha, icterus 1x stenokardie 1x hyperglykémie V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenou Zvláštní smlouvu s celkem 7 zdravotními pojišťovnami. Úhrada výkonů probíhá bez problémů.v této oblasti nebyla v roce 2008 ze strany zdravotních pojišťoven provedena žádná kontrola. Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních. V roce 2008 bylo celkem 45 hospitalizací u 38 uživatelů, někteří opakovaně, v celkové délce 529 dnů. Největší počet hospitalizací bylo na interním oddělení nemocnice TGM Hodonín, a to 29 hospitalizací v délce 349 dnů. Psychiatrické oddělení Kroměříž 3 hospitalizace v celkové délce 231 dnů. Chirurgické oddělení nemocnice TGM Hodonín 11 hospitalizací v celkové délce 143 dnů. Další hospitalizace byly následující v těchto léčebných zařízeních: Oční odd. nemocnice Kyjov 3x 14 dnů TRN odd. nemocnice Kyjov 1x 8 dnů Chirurgické odd. Kyjov 1x 10 dnů Interní odd. Kyjov 1x 5 dnů Rozdělení uživatelů podle smyslového postižení: nevidomí 2 muži neslyšící, porucha sluchu 6 žen 9 mužů Tělesné postižení těžkého stupně stav k : 3 ženy - amputace dolní končetiny 1 žena - těžké tělesné postižení svalová myopatie 1 žena - skleróza multiplex zcela imobilní, těžké kontraktury končetin Výskyt dekubitů, prevence, vybavenost polohovacími pomůckami 13

14 Uživatelé s indexem do 10 podle škály Nortonové, mají polohovací lůžka vybavena polohovacími polštáři, podložkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podložení hýždí nebo pod paty. V průběhu roku 2008 byly zakoupeny polohovací pomůcky pro bazální stimulaci. V průběhu roku 2008 proběhla výměna pečovatelských lůžek u 21 uživatelů, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko. Tato lůžka přináší větší komfort jak pro uživatele, tak pro zaměstnance. Uživatelé mají větší možnost úpravy polohy lůžka, je pro ně jednoduché nastavit polohu na lůžku podle vlastní vůle pomocí ovladače k lůžku. Zaměstnancům umožňuje lepší manipulaci s uživatelem na lůžku v přijatelné ergonomické poloze. Jako prevenci dekubitů máme vypracovaný plán prevence dekubitů, uživatele polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka. Dále používáme v prevenci proleženin a opruzenin ochranné mycí pěny a pasty na ochranu pokožky. Vznik dekubitů, je našem zařízení vcelku ojedinělý. Jedná se většinou o případy, kdy se uživatelé vrátí z hospitalizace v nemocnici, při příjmu uživatele z domácího prostředí nebo v terminálním stadiu onemocnění Převazy provádíme podle ordinace ošetřujícího lékaře nebo kožní lékařky za pomoci přípravků moderní medicíny. Dekubity a chronické rány ošetřujeme také způsobem tzv. mokré terapie - např. TENDER-WET 24, HYDROSORB, Hydrosorb gel, NORMLGEL,dále GRASOLIND, ATRAUMAN, ATRAUMAN AG., CHITOSCIN, SORBALGON, PERMAFOAM. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše uživatele, protože podstatně zkrátila dobu léčení defektu. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů, přidáváme k běžné stravě výroby obsahující zvýšené množství proteinů například Cubitan. Podávání tohoto produktu značně napomáhá hojení. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů. V roce 2008 byl výskyt dekubitů v průměru u 10 uživatelů. Rehabilitace Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. Rehabilitační pracovnice předloží vedoucí úseku zdravotní péče plán skupinové rehabilitační péče na následující rok. Individuální rehabilitaci indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) a provádění ordinované rehabilitační péče kontroluje ošetřující lékař. Vybavenost rehabilitačními přístroji a pomůckami: - Přístroj Endomet - Parafínová lázeň - Rašelinové polštářky - Perličková koupel na dolní končetiny - Biolampa 2 kusy - Masážní matrace 14

15 - Rotoped - Chodítka - Vysoké chodítko na nácvik chůze - Invalidní vozíky - Míčky na posilování prstů - Pružné gumové pásy na posilování velkých svalů - Crossový trenažér Rehabilitační výkony poskytnuté v roce 2008 byly následující: Diadynamic Endomet - použit dle ordinace lékaře, většinou na ramenní klouby, krční páteř, bederní páteř (s přípravou cca 15 min.) Většinou užívány proudy LP,CP,á 6 minut, á 9 minut celkem 40 x Biolampa - používaná častěji pro lepší manipulaci a možnost přenosu k ležícím klientům (dekubity, záněty)po 10 min.- 15 min. celkem 50 x Aplikace tepla (parafínové 1/2hod., rašelinové-1 hod., gelové obklady 1 hod.) - na ramena, kolena, ruce o nahřání v parafínové lázni nebo po použití biolampy prováděny masáže krční páteře, ramen, paží a rukou celkem 105 x Masáže - byly dále prováděny dle přání a potíží uživatelů- bederní páteř, krční páteř, dlaň, ruky, paže, křížové oblasti i celková masáž zad a dolních končetin, plosek rukou cca 15min. celkem 250 x Masáže pomocí masážní matrace celkem 55x Skupinová cvičení - probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca uživatelů, posilování zádového svalstva, paží, dolních končetin, kondiční a dechová cvičení při zpěvu, případně při hudbě celkem 75x Individuální cvičení LTV - léčebně tělesná výchova nácviky chůzí, sedu, pasivní a aktivní cvičení na lůžku v rozmezí min. -cvičení na lůžku po endoprotézách, nácvik stoje, chůze po rovině, do a ze schodů, -cvičení po CMP, nácvik chůze se 2 nebo 1 francouzskou holí, eventuálně s chodítkem. celkem 550x - Nácvik sebeobsluhy - 4 uživatelé denně á 10 minut celkem 1000x 15

16 Zdatnějšími uživateli jsou pravidelně využívány i rehabilitační pomůcky jako rotoped a crossový trenažér. Rehabilitační péči využívá průměrně 60 % uživatelů z toho asi 20 % pravidelně, ostatní nepravidelně podle ordinace lékaře. Vzhledem ke zvyšujícímu počtu přijímaných uživatelů v horším zdravotním stavu, je pro naše zařízení jedna rehabilitační pracovnice velmi nedostačující.časově nezvládá jednotlivé uživatele častěji rehabilitovat, zejména po CMP, čímž dochází k jejich větší závislosti na pomoci jiné osoby a menší samostatnosti. Vybavenost zařízení pro příjem imobilních uživatelů V zařízení jsou bezbariérové přístupy do budov, výtah a schodišťová plošina, což umožňuje našim uživatelům samostatný pohyb i na vozíčcích v zařízení i mimo ně. Imobilní uživatelé využívají polohovací elektrická nebo hydraulická lůžka. Pro lepší a příjemnější manipulaci s imobilními uživateli používáme zvedák s elektrickým ovládáním, který velmi zkvalitnil manipulaci s těmito uživateli. Používání zvedáku ulehčuje těžkou fyzickou práci pracovníkům na oddělení a poskytuje vysoký komfort uživatelům, s kterými je manipulováno. Uživatelé netrpí bolestí při manipulaci a přesunech na invalidní vozíčky nebo do vany. Velmi se nám také při hygieně osvědčilo používání mobilních sprchových lůžek opět manipulace s imobilními uživateli je pro ně méně náročná. Rovněž byly zakoupeny 2 sprchovací vozíky. Používáme 2 vozíky Steddy, které slouží k přepravě imobilních uživatelů nebo mobilních pouze s pomocí, kteří jsou schopni se přitáhnout rukama na tuto pomůcku a následně sesednout např. na židli. Pro větší soukromí uživatelů máme 12 ks zástěn, které jsou pravidelně používány. Pro kvalitnější odpočinek jsou využívána 2 rehabilitační křesla. Pro větší komfort imobilních uživatelů bylo zakoupeno 10 jídelních stolků k lůžku. Pracujeme v konceptu Bazální stimulace. Při poskytování péče imobilním uživatelům a uživatelům s problémem v komunikaci spolupracujeme s rodinami uživatelů a jejich blízkými na vypracování anamnézy, kde se snažíme získávat informace o tom, jak uživatelé dříve žili, co měli rádi, co neměli rádi, jaké měli zájmy apod. Těchto informací se potom snažíme využívat při poskytování služeb a naplňování cílů, přání a potřeb uživatelů, aby byla služba co nejvíce zaměřena na dřívější zvyky a potřeby každého uživatele individuálně. Snahou pracovníků je v co největší míře využit těchto informací v individuálních plánech uživatelů. V roce 2008 byly v rámci dalšího vzdělávání proškoleny 2 pracovnice v základním kurzu Bazální stimulace. Restriktivní opatření 16

17 Omezení pohybu z důvodu agresivního chování - opatření omezující pohyb ( 89) Omezení pohybu, které je vázáno na agresivní chování, je jediné, které má oporu v zákoně (zákon o sociálních službách, 89). Zákon o sociálních službách v 89 však vychází z požadavku problémovému chování předcházet v rámci prevence a terapie, a pokud se již problémové chování vyskytne, snažit se jej zvládnout nerestriktivním způsobem. Při použití opatření omezujících pohyb se jedná o postup, který závažným způsobem omezuje základní práva uživatele. Jeho užití musí být proto zcela transparentní a v souladu se zákonem. V našem zařízení předcházíme situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob. Uživatel musí být předem vhodným způsobem informován, že vůči němu může být použito opatření omezující její pohyb. Před použitím opatření omezujícího pohyb je nutný souhlas lékaře, kterého je poskytovatel sociálních služeb vždy povinen přivolat. Klecová lůžka nemáme. Nepoužíváme pro zklidnění agresivních uživatelů žádné mechanické prostředky. Používáme pouze postranice na lůžku u neklidných uživatelů na základě ordinace lékaře jako prevenci pádů o těchto opatřeních je vedena evidence v ošetřovatelské a zdravotnické dokumentaci. Část postranic je v souladu s předpisy Evropské unie, tzn. nejsou po celé délce lůžka. V roce 2008 nebyla použita restriktivní opatření. Personál používá preventivní opatření, aby byla eliminována agresivita u uživatelů. Při prevenci problémového chování používáme: - aktivní naslouchání - slovní zklidnění - odreagování - odvrácení pozornosti - rozptýlení - aktivní vyhledávání potřeb uživatelů Tato pravidla se nám velmi osvědčila, a proto nedocházelo k agresivnímu chování uživatelů, tudíž nebylo nutné přistoupit k restriktivním opatřením. V případě použití restriktivního opatření pracovníci budou postupovat podle standardu pro použití restriktivního opatření. Pro záznam o restriktivním opatření slouží v našem zařízení tiskopis. II.Plnění úkolů v personální oblasti 17

18 Struktura a počty zaměstnanců - pohyb zaměstnanců v roce 2008 funkce platová třída plán pracovníků rok 2008 přírůstky zaměstnanců úbytky zaměstnanců tabulka č.1 evidenční počet zaměstnanců přepočtený k ředitel účetní účetní mzdový účetní, personalista referent-ved.provozního úseku THP celkem sestra bez odborného dohledu sestra pod odborným 0 dohledem nutriční terapeut 0 fyzioterapeut 0 masér 0 ošetřovatel sanitář 0 zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel 0 vychovatel 0 vychovatel 0 pedagogičtí pracovníci celkem prac.soc. péče výchova prací prac.soc.péče obslužná péče sociální pracovník sociální pracovník pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař provozář-ved.odd.stravování pradlena uklizečka údržbář skladník vrátný 0 0 provozní zaměstnanci celkem CELKEM zaměstnanci

19 Zdůvodnění odchylky od plánovaného počtu pracovníků 1) Technickohospodářští pracovníci: V kategorie THP vykazujeme úbytek 1 účetní. Jednalo se o ukončení prac. poměru dohodou k paní J.Markové, která zapracovávala novou účetní paní Renatu Severinovou - nástup do prac.poměru Rozhodnutím ředitelky č. 1/2007 o organizační změně bylo s platností od zrušeno místo údržbáře. Na nově vytvořené místo technického pracovníka-vedoucí provozního úseku jsme přijali pana M.Komoně. 2) Zdravotničtí pracovníci: Rozhodnutím ředitelky č. 1/2007 o organizační změně bylo s platností od zrušeno místo vrchní a staniční sestry. Vytvořilo se místo vedoucí úseku zdravotní péče a vedoucí úseku sociální péče. V kategorii zdrav.pracovníků vykazujeme l přírůstek a 1 úbytek. Na místo vedoucí úseku zdravotní péče jsme přijali pani J.Fojtíkovou za dlouhodobou nemoc vedoucí úseku zdravotní péče J. Hladišové, která ukončila k pracovní poměr výpovědí. 3) Pracovníci sociální péče V kategorii pracovník sociální péče - obslužná péče uvádíme 9 přírůstku a 6 úbytku. Se souhlasem odboru soc.věcí č.j. JMK89322/2007 jsme zvýšili počet zaměstnanců v přímé péči o 3 zaměstnance z důvodu zkvalitnění ošetřovatelské péče. Ostatní přírůstky a úbytky řeší zástupy za dlouhodobé nemoci. V jednom případě nemoc z důvodu rizikového těhotenství. V kategorii sociální pracovník uvádíme l přírůstek a l úbytek. Dne jsme přijali do pracovního poměru B.Urbanovou, DiS na zapracování za pani Dagmar Valáškovou, které skončil pracovní poměr uplynutím doby určité ) Provozní zaměstnanci: Rozhodnutím ředitelky č.1/2007 o organizační změně bylo s platností od zrušeno pracovní místo údržbáře. Jeho pracovní poměr skončil V roce 2008 vykazujeme v úbytku 1 uklizečku, která byla přijata na zástup za dlouhodobou nemoc. Pracovní poměr skončila Průměrné platové třídy, průměrné platy podle struktury zaměstnanců Služby sociální: průměrná třída průměrné platy v Kč 19

20 pracovníci v sociálních službách 4,2 Z toho: přímá obslužná péče 4, ,- základní výchovná činnost 7, ,- sociální pracovnice 8, ,- Služby zdravotnické: všeobecné sestry 9, ,- ošetřovatelé 6, ,- Ostatní: technickohospodářští pracovníci 9, ,- zam. převážně manuálně pracující 3, ,- Celkem: 5, ,- Kč Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Zaměstnavatel dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a na dodržování právních a bezpečnostních předpisů. Své zaměstnance pravidelně proškoluje a dodržování bezpečnostních předpisů kontroluje. V roce 2008 jsme neměli žádný pracovní úraz. Pracovní neschopnost dle funkcí počet kalendářních dnů % pracovní neschopnost Technickohospodářští pracovníci: 0 0 Pracovníci soc. péče: obslužná péče 501 8,60 výchova prací 12 3,30 sociální pracovnice ,90 Zdrav. pracovníci: všeobecné sestry 217 1,40 ošetřovatelky 21 3,52 Zaměstn. převážně man. pracující: uklizečky 150 7,70 kuchaři 63 2,20 skladnice 0 0 pradleny 0 0 Celkem: ,24 Stanovená výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Zvláštní příplatek dle 8 nař. vlády 564/2006 Sb., příloha č.4 skup. I.: 20

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA Příloha č.ii. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace sídlo: Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 71175237 zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2010 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách.

Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách. Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách. I. Základní informace Dle Zřizovací listiny - doplňková činnost - realizace sociálních pobytových služeb poskytovaných

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Domácí řád OS Dotek, o.p.s.

Domácí řád OS Dotek, o.p.s. Domácí řád OS Dotek, o.p.s. Domácí řád je závazným vnitřním předpisem a upravuje základní normy uživatelů odlehčovacích služeb Dotek, o.p.s. Vizovice, jejich práva a povinnosti. Druh poskytované služby:

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Slovo úvodem. Váţené dámy, váţení pánové,

Slovo úvodem. Váţené dámy, váţení pánové, Slovo úvodem Váţené dámy, váţení pánové, v roce 2010 jsme se v příspěvkové organizaci Domov pro seniory Stráţnice soustředili zejména na oblast vzdělávání zaměstnanců, další zkvalitňování péče a účelné

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Název služby: domov pro seniory Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Rok 2013 1 Základní údaje o domově Název: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Sídlo: ulice

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV www.csstachov.cz 2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV 3 Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto zařízeních: Domov pro seniory PANENSKÁ, Panenská 2068,

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE V DOMOVĚ PRO SENIORY

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE V DOMOVĚ PRO SENIORY Centrum sociálních služeb města Letovice, p. o. (dále CSSML) J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice Tel.: 516 481 200 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE V DOMOVĚ PRO SENIORY 1 Poslání a cíle domova pro seniory

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Název poskytované sociální služby: DOMOV PRO SENIORY (dále jen DPS) Domov pro seniory v Lázních

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov pro seniory Co je domov pro seniory Posláním domova pro seniory je poskytovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007 GE Money Bank Klášterec nad Ohří, č.ú.: 3301305784/0600 e-mail: mussklno@quick.cz IČO: 650 82 125 tel., fax: 474 375 414 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007 Věra Bobisudová ředitelka

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Jde o rezidenční služby, které jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. Tento typ služby je určen mladším seniorům

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 www.dsstraznice.cz Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více