Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na"

Transkript

1

2 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově Pobyty Pobočka Diakonie CB v Hrádku Pobočka DCB v Litvínově Pobočka DCB v Mostě Pobočka DCB v Praze Pobočka DCB v Praze Pobočka DCB v Praze Pobočka DCB v Třinci Humanitární pomoc Kancelář Diakonie CB Celkový přehled hospodaření Výsledovka Zpráva auditora Poděkování... 27

3 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2004 Úvodní slovo Vážení přátelé, Diakonie Církve bratrské mohla uzavřít další rok své činnosti. Výroční zpráva, kterou Vám předkládáme, dokumentuje ve stručnosti její jednotlivé aktivity a pobočky Diakonie slovy i čísly. Náročný rok zažil především náš projekt Domova pro seniory a handicapované Bethesda v Praze-Chvalech. Poté, co se podařilo úspěšně v září 2003 tento dům zprovoznit, bylo třeba zajistit jeho kvalitní službu. Usilujeme o to, aby jeho obyvatelé zde našli aspoň kousek domova, který museli opustit, aby se jim v Bethesdě dostalo nejen základní péče, ale i dobrých a přátelských vztahů, pochopení od druhých, potěšení i povzbuzení, duchovní péče. Bylo třeba zvládnout otázku organizační, ekonomickou, zařadit do chodu domova standardy kvality sociální práce, oslovit státní správu a samosprávu, organizace, školy, firmy ve městě, navázat s nimi spolupráci a tuto rozvíjet. Velkou pomoc Domov Bethesda vždy nacházel a nachází v Kruhu přátel Bethesdy, o jehož činnosti přinášíme rovněž několik informací. Důvod k radostnému ohlednutí nám dávají i další projekty a to projekt Chráněného bydlení pro mentálně postižené muže na Xaverově a Centrum Slunečnice pro zdravotně postižené. Oba projekty se dařilo naplnit i rozvinout. Pokračovala snaha o zkvalitnění služby. V tomto ohledu nás potěšil výsledek kontroly z Magistrátu hlavního města Prahy v Centru Slunečnice, zaměřené právě na kvalitu služby. Dobré ohodnocení realizace projektu hovoří za vše. Velmi náročnou službu potřebným lidem, seniorům, dětem z chudých rodin, mladým maminkám, vězňům a dalším poskytují pobočky Diakonie Církve bratrské. Za vším je skryto mnoho lidí z největší části dobrovolníků mnoho hodin služby, ale i mnoho přátelství, dobrých vztahů naplněných i vděčnosti ze strany klientů. Těšíme se z toho, že náš Pán Ježíš Kristus žehná každé ruce, která pomáhá Vážení přátelé, děkujeme Vám všem, kteří činnosti Diakonie CB rozmanitými způsobem podporujete, všem dárcům, sponzorům, dobrovolníkům i sborům Církve bratrské. Naše poděkování patří i za poskytnutí dotací od státu, od Magistrátu hlavního města Prahy a od městských částí Prahy. Hlavní dík patří Bohu, za jeho věrnost a pomoc při naší práci. Mgr. Eva Čenkovičová ředitelka Diakonie Církve batrské strana 3

4 Základní údaje Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností. Vznikla na základě zákona č. 308/1991 a je registrována u Ministerstva kultury ČR. Jejím zřizovatelem je Církev bratrská. V čele Diakonie CB stojí osmičlenná správní rada, jejím statutním zástupcem je ředitel. Hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami. Správní rada MUDr. Ing. Petr Fiala Ing. Karel Fojtík Galina Hřídelová Ing. Hana Jindrová Pavel Kamp Vladislav Lipus Petr Macek Mgr. Štefan Paluchník Ředitel Mgr. Eva Čenkovičová Sídlo Soukenická 15, Praha 1, IČO Kancelář Praha 3 Žižkov, , Koněvova 24 tel., fax: Bankovní spojení ČSOB, Praha 1, č. účtu: /0300 strana 4

5 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2004 Bethesda domov pro seniory a lidi s handicapem Domov Bethesda je v provozu od září Jeho současným i budoucím cílem je vytváření a udržování kvalitního a příjemného zázemí pro své obyvatele. V roce 2004 jsme dokončovali vybavení a zpříjemnění interiéru budovy. Zároveň probíhaly venkovní práce na parkových úpravách. Za pomoci dobrovolníků z Ameriky byl dostavěn dřevěný altán uprostřed jezírka. V rehabilitační místnosti přibyly další přístroje (magnetoterapie, lymfodrenáž, rašelina). Rezidenční služby: obyvatelé mají zajištěno ubytování, stravování, praní prádla, úklid a údržbu místností. V případě zájmu si mohou objednat nadstandardní služby, jako je kadeřník, pedikúra apod. Zdravotní a pečovatelské služby: zahrnují běžné pečovatelské činnosti i náročnou ošetřovatelskou péči, která je poskytována klientům, jejichž nepříznivý zdravotní stav částečně nebo plně omezuje jejich schopnost sebeobsluhy. Jedenkrát týdně dochází do domova lékařka. Klientům je v případě potřeby zajištěn doprovod do zdravotnického zařízení, na lékařské vyšetření apod. Rehabilitační služby: pro klienty je velmi příjemná individuální péče fyzioterapeutky a společná každodenní cvičení. Péče je rozšířena o další možnosti díky novým přístrojům. Duchovní programy: pravidelně každou neděli se konají bohoslužby, biblické hodiny pořádají dvakrát týdně studenti z ETS, klienti se zapojují do rozjímání a motliteb. Ergoterapie: prožívá rozvoj činností od vyšívání, keramiky až po batikování. Snažíme se motivovat klienty k aktivnímu způsobu života nejen ergoterapií, ale i pořádáním rozličných kulturních akcí koncertů, literárních pásem, výletů apod. Výčet některých akcí z uplynulého roku Návštěva pedagogů a studentů z gymnázia v Horních Počernicích a instalace výstavky jejich prací; vystoupení skautů z Chval pod vedením p. Wágnera; návštěva filmu Ježíš v kině na Černém Mostě, promítání filmu Ježíš v Bethesdě, vystoupení pěveckého sboru CB Žižkov; velikonoční výstava výrobků našich klientů; vystoupení dětí z MŠ ul. Spojenců; opékání buřtů na místním ohništi v areálu, program o A. Schweizerovi, připravený sborem ČCE z Horních Počernic, promítání diapozitivů z Jordánska; návštěva pěveckého sboru ze Švédska; vystoupení dechového kvintetu z Colorada Cathedral Brass Quintet, předávání altánku američtí dobrovolníci z Kenosha Bible Church; vystoupení žáků ze ZŠ Ratibořická zpěv, flétny, housle a recitace; vystoupení ZŠ Chvaly, zpívání a přivítání vodníka u jezírka; Den otevřených dveří u příležitosti 1. výročí otevření Bethesdy; návštěva divadelního strana 5

6 představení o sv. Ludmile; Světlušky z Chval zahrály divadlo; adventní program se sborem ČCE Horní Počernice; výlet do skanzenu v Přerově nad Labem; vánoční představení dětí ze sboru CB Horní Počernice; několik poetických kaváren s literárním programem a řada dalších akcí. Spolupracujeme Sbory Církve bratrské Praha - Horní Počernice, Praha Žižkov, ČCE Horní Počernice, gymnázium Horní Počernice, skauti a skautky Horní Počernice, mateřské školy z Horních Počernic Ratibořická, Spojenců, Chodovická, základní školy z Horních Počernic Ratibořická, Stoliňská, Spojenců, pěvecký sbor ze Švédska, dechový kvintet z Colorada USA, pan Kovařík a pan David hudebníci z Horních Počernic, pěvecký sbor Myšáci, nízkoprahové centrum Jahoda Praha - Černý Most, pěvecký sbor z DDM Horní Počernice, skupina aerobiku z Horních Počernic, manželé Javorničtí Náchod. Poděkování Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali při péči o naše klienty, děkujeme všem za finanční i duchovní podporu. Kontakt Bethesda domov pro seniory a lidi s handicapem, Stoliňská 2510/41c, Praha 9-Horní Počernice, , tel.: , fax Vedoucí projektu: Pavla Kovářová, Přehled hospodaření provoz Výdaje Příjmy Materiálové náklady ,00 MPSV ,00 Energie ,00 Hl. město Praha ,00 Opravy a údržování ,00 Příspěvky na bydlení a provoz ,00 Služby ,00 Ostatní provozní výnosy ,00 Mzdy a odvody ,00 Dary ,00 Odpisy ,00 Ostatní ,00 Celkem ,00 Celkem ,00 Projekt podpořili Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí Sbory CB: Č. Budějovice, Liberec, Náchod, Praha 1, Praha 5, Trutnov, Firmy: NOVUM s.r.o., NEWTON Information, Život 90, M. Baloun, B. Berka, H. Borovičková, B. Bouzek, p. Calvin, N. Cvrčková, E. Čenkovičová, J. Čepička, p. Dejmková, B. Doležal, J. Drahokoupil, E. Dvořáková, Z. Ferenc, R. Hanák, D. Chrástová, E. Jaklová, P. Javornický, M. Jech, H. Jirkovská, Kaiserovi, P. Kaleta, P. Kamp, I. Kampová, p. Klement, B. Kolman, H. Košťáková, J. Košťál, J. Kotrbatý, p. Kožená, K. Křížková, L. Kyselková, M. Maňásková, M. Mareček, B. Matulík, E. Mitisková, Z. Najbertová, Pařízkovi, M. Raisiglová, G. Ratajová, p. Richter, J. Rydlová, p. Růžková, J. Skoupá, F. Smik, O. Somolová, p. Šilara, K. Šmuková, p. Štřeštíková, p. Šrenk, p. Tošovský, E.Tošovská,R.Tošovská, J. Vaisar, M. Valešová, P. Verner, J. Vlachová, ing. Vodička, H. Vranská, Weilová M., A. Wichterle, H. Zárubová, J. Zemanovičová a anonymní dárci strana 6

7 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2004 Kruh přátel Bethesdy pokračoval i v roce 2004 ve své práci. Nyní máme možnost scházet se přímo v budově Bethesdy a spolupracoval s paní ředitelkou Bethesdy i s novou ředitelkou Diakonie CB. Za loňský rok jsme různou činností získali Kč jako finanční příspěvek na provoz a dovybavení Bethesdy. Někteří stále vyrábějí a věnují krásné věci. Jsme vděčni, že lidé ve sborech, i při větších příležitostech jsou ochotni za tyto výrobky dát svůj příspěvek. Je škoda, že paní Eva Tošovská už nemůže zajišťovat distribuci výrobků tak intenzivně, jako dříve. V loňském Adventu, jako každý rok, se konal benefiční koncert v kostele Martina ve Zdi. V benefičním vystoupení se interpretací barokní hudby představilo Trio Pro Tempore. Kruh PB mohl vyhovět naléhavé potřebě Bethesdy používat služební automobil. Sebrali jsme peníze a odkoupili starší Škodu od Sboru CB v Horní Krupé, který ochotně pro tento účel snížil prodejní cenu vozidla. Vydali jsme také další pohlednici, na níž jsou zachyceny i momentky ze života obyvatel domova a kterou lze obdržet za příspěvek přímo v Bethesdě. Rádi jsme také napomohli s předáním sponzorského daru manželů Hany a Přemka Zíkových z Opavy-Štítiny: sazenic stromků a keřů pro parkovou úpravu okolí domu. Modlíme se za další ochotné dárce a pomocníky, kterých je pro zajištění provozu domova Bethesda stále potřeba. strana 7

8 Centrum Slunečnice Projekt je realizován od r a vznikl proto, aby pomáhal dospělým lidem se zdravotním postižením i jejich rodinám žít naplněný, smysluplný a radostný život. Cíle Hlavním cílem je podporovat život osob se zdravotním postižením v přirozeném domácím prostředí, zapojovat tuto skupinu spoluobčanů do aktivního života ve společnosti a rozvíjet jejich schopnosti a rozhodování. Naplňování cílů pomáhá snižovat následky handicapu a zvyšuje samostatnost a sebevědomí klientů. Uživatelé služeb Služby Centra Slunečnice využívají dospělí lidé s tělesným postižením a s postižením vícečetným (kombinace s mentálním, smyslovým, neurologickým, apod.). V roce 2004 jsme pomáhali cca 37 lidem. Nabízené služby Cíl projektu naplňujeme prostřednictvím celoročních programů a pobytové akce. Účast na programech je dobrovolná, podle osobního zájmu klienta - s každým sepisujeme dohodu o poskytovaných službách. Terapeutické programy obsahují část pohybovou, výtvarnou a nově literární tvorbu. Pohybový program jsme zaměřovali na radost z pohybu a rozvoj motorických schopností s využitím různých rehabilitačních pomůcek. U jedné klientky probíhalo individuální domácí cvičení. Ve výtvarné činnosti jsme se nejvíce věnovali různým formám grafiky, dále perokresbě, malbě na sklo a tvorbě z hlíny. Literární program zahrnoval formu aktivní - autorskou tvorbou našich klientů a diskusi nad čtenými příběhy. V rámci arteterapie proběhly návštěvy výstav, divadel a kin. Službu během roku využívalo 12 osob. Poradenství standardně nabízelo pomoc formou osobních kontaktů i formou telefonických rozhovorů, příp. návštěv (u mimopražských klientů). Konkrétně jsme pomáhali řešit rodinné a vztahové problémy, získat bezbariérový byt, vyhledávat lékaře a jednat s nimi, pomáhat v jednání s úřady, vyhledávat vhodné osobní asistenty, získat přátele pro volnočasové aktivity a další. Poradenství využívalo 8 osob. Osobní asistence byla poskytována klientům, kteří se účastní skupinových programů, a to s časovým omezením - max. dva dny v týdnu, na 4 hodiny. Osobní asistenci jsme vykonávali v domácím prostředí, nově v zaměstnání. Službu využívaly 4 osoby. V rámci osobní asistence zajišťovali pracovníci a dobrovolníci Centra Slunečnice dopravu a doprovody na nabízené služby, do zaměstnání, k lékaři, na úřady, apod. Službu využívalo průběžně 9 osob. Pobytová akce proběhla tradičně jeden týden v měsíci srpnu (více Letní pobyt Centra Slunečnice). strana 8

9 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2004 Benefice a další doprovodné akce Kromě pravidelných akcí ( Výlet do Kladna za Milanem, Vánoční setkání - oslava vánočního času a zároveň vzpomínka na letní pobyt, apod.) jsme si prohlédli jarní Botanickou zahradu s novým pavilonem a více jsme se podíleli na veřejných vystoupeních. První jarní den proběhlo Kočkopění veřejné čtení amatérských básníků v kavárně Měsíční kočka. Centrum Slunečnice svou tvorbou zastoupil náš externí pracovník Saša Gr. a klientka L. Marková. Její básně četla J. Hrdová a I. Vávrová. Další dvě čtení proběhla v rámci programu o.s. ESET-HELP. Nejvýznamnější akcí loňského roku byl Benefiční večer, který byl spojen s ukázkami literární a výtvarné tvorby našich klientů a přátel. Cílem akce bylo seznámit veřejnost s činností centra a jeho rozvojem budováním nového denního střediska na Černém Mostě, které bude otevřeno na podzim Klienti a pracovníci Centra Slunečnice se rozhodli další rok podporovat vzdělání dítěte v Ugandě účastí na projektu Adopce na dálku. Pracovníci, dobrovolníci a pomocníci Realizaci projektu zabezpečovalo 5 pracovníků z toho dva na hlavní pracovní poměr, pomocná asistentka (podporované zaměstnání) a dobrovolníci. Do dobrovolné pomoci se zapojili především studenti VŠ, dlouhodobě spolupracujeme s cca 20 dobrovolníky, z toho 5 zajišťovalo pravidelně doprovody během roku. Velkým počtem byli dobrovolníci zastoupeni na letním pobytu (až 30 osob). Bez dobrovolné pomoci by pobyty nemohly probíhat, stejně jako program osobní asistence. V letních měsících pracovníci absolvovali zahraniční stáž v Německu a Rakousku. Společně se zástupkyní Dětského stacionáře jsme navštívili denní zařízení pro osoby s postižením Helfende Hände (Mnichov) a v Rakousku chráněné dílny Lebenshilfe (Bad Ischel) a denní centrum M3 (Ebensee). Cesta se uskutečnila díky pomoci rakouských přátel. Jedna ze zaměstnankyň absolvovala studijní stáž na klinice v Neuruppinu. Úspěchy uplynulého roku - U jedné klientky byl naplněn cíl terapeutického programu a programu osobní asistence. Po třech letech osobního rozvoje a přípravy na pravidelnou pracovní činnost nastoupila na zkrácený úvazek do nechráněného zaměstnání (pracovní místo zajištěno ve spolupráci s o.s. Rytmus). Její úspěch je zatím největším úspěchem naší individuální práce s klienty. Klientka zůstává v programu poradenském. - Kromě spolupráce s jednotlivými studenty škol se Centrum Slunečnice stalo místem výkonu odborné praxe studentů Kliniky rehabilitačního lékařství, 1. lékařské fakulty UK obor ergoterapie. - V říjnu proběhla kontrola Magistrátu hl. města Prahy, která činnost Centra Slunečnice zhodnotila kladně. Ze závěru kontroly vyplynulo: Sociální služby poskytované klientům jsou na velmi dobré úrovni a jsou zabezpečeny kvalifikovanými pracovníky. Finanční prostředky grantu byly čerpány efektivně a hospodárně. strana 9

10 Poděkování Za spolupráci děkujeme Mgr. Švecové, Ing. Štěrbovi, Procházkovi a dalším pracovníkům Domova Palata za umožnění realizace terapeutických programů. Nadaci ABF za uskutečnění benefiční akce a rodině Winkler za ubytování a organizaci stáže. Za průběžnou a ochotnou pomoc pravidelným dobrovolníkům F. Kádnerovi, Z. Kianičkové, J. Zajícové, T. Josefíkovi, M. Holekovi, O. Štancovi, J. Šimkovi, P. Mokrejšovi a všem Vám, kteří jste přispěli k realizaci letního pobytu. Za finanční i materiální dary děkujeme všem dárcům viz níže. Kontakt Centrum Slunečnice (www.cb.cz/diakonie/sun) kancelář: Koněvova 24, Praha 3 tel.: vedoucí projektu: Mgr. Lucie Kádnerová, Přehled hospodaření Výdaje Příjmy Materiálové náklady ,00 MPSV ,00 Energie ,00 Hl. město Praha ,00 Opravy a údržování ,00 Úřad práce ,00 Služby ,00 Příspěvky od klientů ,00 Mzdy a odvody ,00 Tržby za vlastní služby 5 180,00 Odpisy ,00 Ostatní provozní výnosy 307,00 Ostatní ,00 Dary ,00 Celkem ,00 Celkem ,00 Projekt podpořili Státní správa: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Úřad práce Praha 9, Úřad práce Frýdek-Místek, Obvodní úřady (příspěvek jednotlivcům na letní pobyt): Kladno, Pišín, Postřekov, Trhový Štěpánov. Sbory CB (příspěvek na letní pobyt): Benátky n. Jizerou, Brno Betanie, Česká Skalice, Kolín, Liberec, Plzeň, Rakovník a Tábor. Firmy: NATURAL MEDIKAMENTS s.r.o., LASAK spol. s r.o., LAUFEN CZ, Lékařský Dům Praha 7, MTR Reklama, ORAS, Urseta spol. s r.o. a dále Česká Spořitelna, City bank, Buderus, Pekařství KALAŠ, Michelské pekárny, Jan Paukert lahůdky, Cukrárna Čakovice, B&B Lahůdky, spol. s r.o., Alphaduct, Paneria Eureca Shop, Michal Novotný a Eva Melišová. Jednotlivci: J. Bačovská, V. Bednář, V.+ L. Červení, I. Dombayová, D. Jetleb, P. Kolman, P. Mokrejš, M. Pabousková, L. Procházková, P. Verner.. strana 10

11 Chráněné bydlení na Xaverově Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2004 Chráněné bydlení na Xaverově bylo založeno v roce Jde o malou domácnost pro dospělé muže s mentálním a kombinovaným postižením. Cíle projektu Původním cílem projektu bylo poskytnout klientům chráněného bydlení příležitost získat dovednosti a znalosti potřebné k samostatnému životu a nechat je odejít do nechráněných domácností. Vzhledem k hloubce postižení stávajících klientů, jsme však během minulých let tento cíl přehodnotili a počítáme s tím, že budeme stávajícím klientům poskytovat služby chráněného bydlení dlouhodobě. To však neznamená, že by byla opuštěna myšlenka možnosti osamostatnění. Vycházíme z filozofie, že klienti chráněného bydlení jsou dospělí lidé a naším úkolem je pomoci jim překonat handicap způsobený vrozeným postižením, či nedostatečným rodinným a pedagogickým zázemím v dětství. Nadále tedy vedeme klienty chráněného bydlení k samostatnosti v sebeobsluze, péči o domácnost, zkrátka všemu, co je potřeba k samostatnému životu. Obyvatelé Všichni obyvatelé chráněného bydlení mají mentální postižení, které je u jednotlivých obyvatel kombinováno s psychickým onemocněním, poruchami chování. V roce 2004 jsme dle původního záměru projektu přijali pátého klienta. Poskytované asistenční služby Vzhledem k potřebě obyvatel domu je asistence poskytována dvacet čtyři hodin denně. V roce 2004 ji zajišťovali tři asistenti a vedoucí domu. Hlavní snahou je poskytovat asistenci individuálně na základě potřeb jednotlivých obyvatel. Asistenti chráněného bydlení poskytují obyvatelům pomoc ve všem co zdravý člověk dělá sám a co obyvatelé chráněného bydlení nedokáží bez asistence. V domácnosti je to především příprava jídla, praní prádla, úklid a hygiena. Velmi důležitá je asistence při využívání zdravotnických služeb. Klienti chráněného bydlení využívají služeb běžných zdravotnických zařízení (praktických lékařů, psychiatrů a jiných specialistů, nemocnic atp.). Úlohou asistence je nejen doprovodit klienty, kteří nedokáží vše vyřídit sami, ale i pomoci s výběrem správného zdravotnického zařízení. To vyžaduje přehled a systematické sledování nabídky zdravotnických služeb a zdravotního stavu klientů. Každý z klientů má své záliby a i s nimi jim asistenti pomáhají. Jsou to návštěvy kulturních akcí, plavání v bazénu, používání osobního počítače a mnoho dalších činností, které by klienti chráněného bydlení v zařízení jiného typu nejspíš nemohli vykonávat. Život v domě Běžný den v chráněném bydlení se výrazně neliší od běžného dne většiny lidí. Obyvatelé podle svých možností odcházeli do zaměstnání, uklízeli, vařili, chodili na nákupy atd. Volný čas trávili samostatně nebo s dobrovolnými asistenty. Společně jsme slavili narozeniny a svátky, prostě život v domácnosti se vším všudy. Během roku jsme podnikli několik výletů. V zimě do Janských Lázní. V létě jsme navštívili Středověké strana 11

12 dny na Hradě Orlík u Humpolce a tradičně jsme jeli na týden do Mnichova Hradiště, kde jsme opět bydleli v romantických prostorách bývalého kláštera provozovaných o.s. Fokus Mladá Boleslav. Spolupráce v obci, prezentace projektu V červnu proběhla pravidelná akce pro přátele a příznivce chráněného bydlení Xaverovský fotbálek, což je neformální den otevřených dveří. Koncem listopadu se již tradičně konala benefiční akce ve prospěch Chráněného bydlení na Xaverově. Tentokrát zahráli amatérské soubory Rychlá Hlíza a Divadlo o holi Představení určené hlavně menším divákům se konalo v Divadle Pohoda v Horních Počernicích. V rámci akce jsme oslovili místní firmy se žádostí o finanční podporu projektu. K akci patří i zajištění prezentace všech dárců na billboardu umístěném při komunikaci v Horních Počernicích na jaře následujícího roku. Tentokrát se na území Prahy podařilo realizovat dokonce čtyři billboardy. Nadále pokračovala spolupráce s Úřadem městské části Praha 20 a jeho sociálním odborem. Poděkování dárcům Děkujeme srdečně všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli v roce 2004 k tomu, že se myšlenka samostatného bydlení lidí s mentálním postižením mohla realizovat. Děkujeme těm, kteří nás podpořili finančně a materiálně, i těm, kteří přispěli dobrovolnou pomocí. Zvláště děkujeme Luhanovým, Pínovým, Šytrovým, Míšovi Bednářovi, panu Cejnarovi z Janských lázní a všem dalším přátelům chráněného bydlení. Kontakt Chráněné bydlení na Xaverově (www.cb.cz/diakonie) Ve žlíbku Praha Horní Počernice tel.: , vedoucí projektu: Libor Bečka Přehled hospodaření Výdaje Příjmy Materiálové. náklady ,50 MPSV ,00 Energie ,40 Hl. město Praha ,00 Cestovné 3 773,00 MČ Praha H. Počernice ,00 Služby ,30 Příspěvky na bydlení a provoz ,50 Mzdy ,00 ostatní provozní výnosy ,00 Zákonné soc. pojištění ,00 Tržby za vlastní služby 7 686,00 Ostatní 6 801,00 Dary ,50 Celkem ,20 celkem ,00 Projekt v roce 2004 podpořili Arnica, Studio Art Print, Studio s.r.o., Atelier Spektrum, Věra Bečková, Běchovické uhelné sklady, Biofaktory, DOM-ZO 13 s.r.o., EUROPLAKAT s.r.o, Globus, Hotel Čertousy, INPO - Josef Skalský, Marie Nováková, Marek Luhan, Ing. Kopecký Strojservis, Jan Rychter - RM Gastro, JUDr. Jan Luhan, Kone a.s., Linde - chladicí technika, Metrostav, Moeller, Nederman CR, Miloslav Simon, Pekařství Moravec, Ronda s.r.o., Rothlehner s.r.o., Zemanovič Miroslav, Železářství Hels Mat s.r.o., Sbor CB - Horní Počernice, MPSV ČR, Nadace Adra, Úřad m. č. Praha - Horní Počernice, Magistrát Hl. m. Prahy a další strana 12

13 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2004 Pobyty Letní pobyt Centra Slunečnice - pobyt pro dospělé lidi s tělesným a kombinovaným postižením Patnáctý letní pobyt se konal ve středisku Březejc u Velkého Meziříčí. Ubytování a celý areál byl bezbariérový, uprostřed lesů a v blízkosti dvou rybníků. Po budově i okolí se mnozí mohli pohybovat sami, užívali cesty kolem areálu, venkovní bazén s bezbariérovým přístupem, tělocvičnu, apod. Pobytu se zúčastnilo 65 osob, z toho 29 s postižením, 3 s lehkým postižením, kteří výborně plnili roli pomocných asistentů, 28 osobních asistentů, 2 organizátoři/vedoucí programů a 3 děti. Denní programy strukturou navazovaly na minulé ročníky, ale svou náplní se neopakovaly. Od loňského roku jsme zaznamenali vyšší účast na společných aktivitách, letos tento zájem pokračoval stejně jako chuť osobně přispět do obsahu programů a diskutovat nad danými tématy. Z této změny máme opravdovou radost. Duchovní programy pro nás připravili pozvaní hosté L. Halfar ze Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, J. Asszonyi, kazatel CB a P. Šandera, biskup brněnské Husitské církve. Jedním z duchovních programů bylo promítnutí filmu (a diskuse nad ním) o ženě, která adoptovala 12 dětí s postižením, stará se o ně a vychovává je k samostatnosti. Film zvítězil v divácké soutěži 6. ročníku Jeden Svět a zapůjčila nám ho o.p.s. Člověk v tísni. I další programová nabídka byla pestrá, letos více zaměřená na tvůrčí schopnosti. Každý den jsme se věnovali některému druhu umění, a to především v praktických ukázkách. Proběhl den literární, hudební, výtvarný (včetně vernisáže výstavy), divadelní (s vystoupením pobytové komediantské formace ve hře Lakomá Barka ) a vyvrcholením byl den kýče. Účastníci tvořili převážně ve skupinách a cílem bylo rozvinout fantazii, podporovat práci ve skupině, estetické cítění a schopnost rozeznat kýč od umění. S naprostou přesností dokázali všichni kýč označit a hlavně vytvořit v díle i oblečení. Vyhrála skupina, která předvedla vysílání televize Nova včetně reklam a pořadu Volejte řediteli. Úspěch měla i argentinská telenovela jejíhož natáčení jsme byli přítomni. Byli mezi námi herci velikáni. Kromě umění jsme i sportovali, a to hned po příjezdu na Moravu v bojové hře najít Březejc - místo společného pobytu. Všichni obstáli, dorazili v pořádku a v dobré náladě. Ta se projevovala i při dalších sportovních soutěžích v tělocvičně, při orientačním závodě a štafetovém závodě družstev běhu za silného deště. Vzájemná pomoc, radost, přátelská atmosféra a smazání bariér handicapu provázely celý pobyt. Všem, kteří se za pobyt modlili děkujeme, byl povzbuzením do dalších setkávání s lidmi a k přijímání postižení jako součásti života. Děkujeme Vám, co jste přijeli a těšíme se na příští ročníky. strana 13

14 Pobyty pro seniory Pobyty nabízejí seniorům možnost rekreace, odpočinku, vzájemného společenství, duchovních a dalších zajímavých programů pod vedením některého z kazatelů Církve bratrské. Pobyt seniorů proběhl již tradičně na jaře a na podzim. Jarního setkání, které se uskutečnilo ve dnech od 26. června do 2.července v rekreačním zařízení Českobratrské církve evangelické Sola Fide v Janských Lázní se zúčastnilo přes 40 seniorů. Kvalitní duchovní i volnočasový program zajistil kazatel Církve bratrské Miloslav Lachman. Podzimní setkání proběhlo ve dnech 13. až 20. září v rekreačním zařízení ve Velké Lhotě. Setkání se zúčastnilo opět přes 40 seniorů. O duchovní vedení se staral kazatel CB Š. Paluchník, který připravil i zajímavý program, kde nechyběly poznávací vycházky a houbaření. Stravu měla na starosti sestra M. Řepová. Účastníci jednotlivých pobytů prožívají pěkné společné chvíle, a proto zájem o tyto pobyty je mezi seniory značný. Letní pobyt rodin s dětmi se speciálními potřebami V roce 2004 byly naplánovány dva týdenní pobyty, ale uskutečnil se pouze jeden v rekreačním středisku Církve bratrské ve Velké Lhotě. Na první týden v červenci v Bedřichově se přihlásilo pouze 15 lidí a z toho jen jeden asistent, takže vzhledem k tomu, že bychom neobsadili celou kapacitu objektu, byl tento týden zrušen. Zájemci se mohli přihlásit na srpnový týden. Srpnového pobytu se zúčastnilo 43 lidí, z toho 20 dětí a 23 dospělých. Počasí nám přálo, takže jsme mohli podnikat řadu výletů do okolí skanzen v Rožnově, kostelík Jana Karafiáta, koupaliště v okolí, a další. Někteří zdatní cyklisté vyjížděli na výlety i na dvoukole. Program pro děti si výborně a zajímavě připravily 2 dívky z Kladna, večerní povídání mohlo probíhat u táboráku, kdy se postupně představily rodiny s tím, co se v jejich životě událo za poslední rok. Také bylo secvičeno a předvedeno divadelní představení pohádky, kterou napsali manželé Fuchsovi účastníci pobytu. Přijetí ze strany Sboru CB ve Velké Lhotě bylo velmi hezké, oba vikáři nám pomohli při ubytování účastníků (jeden z nich ubytoval jednu rodinu v přízemí svého domu), mohli jsme se na ně obrátit při řešení různých problémů a vždy jsme byli vlídně přijati. Chtěli bychom jim i tímto způsobem velice poděkovat. Díky sponzorům bylo možné zaplatit všem účastníkům ubytování, sami si hradili cestu a jídlo, asistentům jsme mohli částečně přispět i na cestovné. Pobyty pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami probíhají již od roku 1984, stále je o ně zájem, přibývají nové rodiny, je to také příležitost pro studenty k získání praxe, pokud s námi jedou jako asistenti. Pokud to bude v našich silách, chceme s pobyty pokračovat. Charakter rekreačních pobytů se mění také tím, že děti odrůstají a dospívají, někdy s námi jezdí i jejich prarodiče, a tak to bývá různorodá skupina. Každoročně si ale uvědomujeme, že na věku a jiných okolnostech až tak nezáleží, ale záleží na tom, jestli spolu chceme být, společně sdílet dobré i to horší i když se jedná pouze o jeden společně prožitý týden v roce. Projekt podpořili: Is:energy Czech a.s. strana 14

15 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2004 Pobočka Diakonie CB v Hrádku ve Slezsku Pokračuje stavba Penzionu - domova pro seniory a handicapované osoby, která probíhá v našem sboru a je záležitostí každého člena. Cílem projektu je vytvořit domov těm, kdo mají problémy s křehkostí stáří, nemocemi a nemají rodinné zázemí, které by bylo schopno plnit jejich základní potřeby. Budoucím klientům chceme poskytovat potřebné sociální služby, lékařskou péči, rehabilitaci, společenství případně duchovní péči a pod. Domov je budován jako přístavba sborového domu Církve bratrské v Hrádku. Vzniká víceúčelová čtyřposchoďová budova o zastavěné ploše 250m 2 a obestavěném prostoru 3000m 3. Vše je zasazeno v krásném prostředí Těšínských Beskyd. Výstavba probíhá od roku Materiálové náklady na realizaci projektu činí dle rozpočtu mil. Kč. Stavba je realizována svépomocně a částečně dodavatelským způsobem. K bylo proinvestováno 9,6 mil. Kč a odpracováno brigádnických hodin. Všem, kteří přiložili ruku k dílu náleží poděkování. V rámci veřejně prospěšných prací jsme na stavbě zaměstnávali tři pracovníky. Spolupráce Pobočka Diakonie CB v Hrádku je členem asociace humanitárních organizací Moravskoslezského kraje, což umožňuje lepší informovanost v oblasti financování sociálních programů. Mnoho času a energie bylo věnováno grantové činnosti, zejména možnosti čerpání ze strukturálních fondů EU. Tyto fondy zohledňují určité priority, kterým musí být projekt přizpůsoben. V roce 2004 jsme navštívili Diakonii Církvi bratskej Betania v Bratislavě a Senci. Její činnost byla pro nás velkým povzbuzením a inspiraci. Betanie na podzim pak prezentovala svou činnost v našem sboru v rámci Dne Diakonie. Kontakt Pobočka Diakonie CB v Hrádku, Hrádek č. 74, vedoucí pobočky: Lipus Vladislav Přehled hospodaření pobočky Výdaje Příjmy Materiálové náklady 614,50 Dotace ,00 Opravy a udržování ,00 Dary ,00 Mzdy a odvody ,00 Úroky z běžného účtu 627,39 Služby 3 902,06 Cestovné 3 508,50 Vedení běžného účtu 501,85 Celkem ,91 Celkem ,39 strana 15

16 Pobočka Diakonie Církve bratrské v Litvínově Vedle činností, z nichž jedna je zaměřena dovnitř sboru CB Litvínov k potřebným lidem a druhá na misijní aktivity směrem k městu a regionu, pobočka realizuje následující dva projekty: Benjamínek mateřské centrum Mateřské centrum je otevřeno ženám na mateřské dovolené či v domácnosti a za dobu své činnosti se dobře zapsalo do povědomí města. To se projevuje i tím, že zájem o jeho činnost je vyšší než je schopno uspokojit. Je místem, kde si maminky mohou předávat zkušenosti, povídat si o společných otázkách, povzbuzovat se. Do centra mohly maminky přijít třikrát v týdnu dopoledne, byl zajištěn program pro děti a drobné občerstvení jako je káva a čaj. Jednou týdně mohly maminky využít službu hlídání dětí a vyřídit si nezbytné záležitosti např. návštěvu lékaře, úřadů, apod. Benjamínek je rozdělen 1x pro děti do tří let a 1x pro děti od 3 do 6 let, 1x je hlídání dětí. Na setkáních v týdnu se průměrně vystřídalo 35 žen a 40 dětí. Na kontakty, které s nevěřícími maminkami přirozeně vznikají, navázali maminky ze sboru a pořádali pro ně různé aktivity - dětský den, společnou dovolenou pro maminky s dětmi na Rybništi a další. Realizace projektu byla zajišťována pouze dobrovolníky, kteří pracovali bez nároku na mzdu. Keramicko - výtvarný kroužek. Do kroužku přicházejí děti, často děti ulice. Mají možnost pracovat s hlínou, malovat, vyrábět drobné dárky. Kroužek v roce 2004 byl otevřen jednou týdně a scházelo se v něm průměrně 10 dětí. Kontakt Pobočka Diakonie CB v Litvínově, Dukelská 424, Litvínov, Vedoucí pobočky: Libor Trousil Pobočka Diakonie CB v Mostě Činnost pobočky - Realizace projektu Klubové centrum ZÁPLATA podporovaného MŠMT ČR - Otevření klubového centra ZÁPLATA - RYBIČKY - Přednášky na školách - Osvětová činnost Klubová činnost a volný čas dětí a mládeže V roce 2004 se činnost soustředila na dva základní cíle. Pokračování pravidelných setkání RYBIČEK v tělocvičně 18. ZŠ, která se konají každou neděli odpoledne v tělocvičně a v letních měsících venku na sídlišti. Program setkání vyplňují hry a soutěže, prostřednictvím kterých se děti učí pravidlům, osvojují si správné postoje a seznamují se s křesťanskými hodnotami. Během roku 2004 se nedělních setkání strana 16

17 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2004 zúčastnilo 804 dětí. Druhým cílem byla rekonstrukce prostor v ulici Jana Kříže. Bylo potřeba vybudovat WC pro dívky a zdravotně postižené. Z technických a finančních důvodů se tento cíl uskutečnil až ve 3. čtvrtletí, kdy jsme po kolaudaci klubovnu slavnostně otevřeli. Klubovna je otevřena v pondělí odpoledne pro menší děti. Ty si zde mohou napsat domácí úkoly, učit se, ale také hrát stolní tenis, hry a soutěže, nebo pracovat ve výtvarném kroužku. Do klubu docházelo dětí.vždy ve středu od 16 do 20 hodin přicházejí starší děti ve věku let. Je zde prostor pro tanec, breakdance, beatbox, hry, soutěže a sledování filmů. Konají se besedy a koncerty Do klubu v docházelo starších dětí. Klub se stal součástí života sídliště, hlavně pro menší děti, které bydlí v okolí klubovny. Kromě výše uvedených akcí navštěvujeme rodiny dětí, snažíme se zapojit rodiče a spolupracujeme např. s Městskou policií v Mostě. Od otevření do konce roku 2004 přišlo do klubovny celkem 543 dětí. Další doprovodné akce Kromě pravidelných klubů proběhly tyto akce: v dubnu výlet a koncert (20 dětí), v srpnu Dny her a soutěží (215 děti). Vzdělávání a osvětová činnost na školách V roce 2004 probíhaly přednášky zaměřené na prevenci šíření viru HIV SEX, AIDS a VZTAHY, přednáška ŠIKANA a přednáška věnovaná sektám SEKTY NEBEZPEČÍ, KTERÉ HROZÍ. Celkem se uskutečnilo 83 přednášek na 32 školách a vyslechlo je 1922 žáků. Spolupráce se školami je stále dobrá a přednášky jsou kladně hodnoceny jak pedagogy, tak žáky. Kontakt Pobočka Diakonie CB v Mostě, Jana Kříže 3127, Most, tel.: vedoucí pobočky: Bc. Roman Kysela Hospodaření V roce 2004 činily výdaje pobočky celkem ,- Kč a hospodaření skončilo v uvedeném roce ztrátou ,- Kč. Pobočka Diakonie CB v Praze 1 Činnost pobočky se odvíjí z potřeb sboru. Vzhledem k tomu, že průměrný věk téměř poloviny řádných členů je více než 60 let, cítili jsme jako potřebné, zaměřit se na pomoc těmto lidem. Diakonická sestra pečuje pravidelně a trvale o 5 až 6 seniorů ze sboru, obstarává nákupy, pomáhá s vyřizováním úředních záležitostí, doprovází k lékaři, organizuje potřebný úklid. Protože se jedná o původně rehabilitační sestru, pomůže i s případnými převazy, eventuelně rehabilitací. Tam, kde víme o finanční potřebě, se snažíme přispět alespoň malou částkou. Jedná se hlavně o maminky samoživitelky, kterým přispíváme na prázdninové pobyty dětí a dále o příspěvek na léky starším důchodcům. Kontakt Pobočka Diakonie CB v Praze 1, Soukenická 15, Vedoucí pobočky: MUDr. Eva Bartošová strana 17

18 Pobočka Diakonie CB v Praze 2 - Vinohrady Pobočka vidí své poslání v pomoci starším, osamělým a nemocným členům sboru a jeho návštěvníkům. Společně se sborem věnuje pozornost i handicapovaným členům (např. zajištění dopravy do shromáždění). Pobočka také finančně přispívá na letní tábor handicapovaným, který organizuje Centrum Slunečnice. Jednou měsíčně pořádáme odpolední setkání starší generace. Na tyto schůzky přichází kolem 30 seniorů. Máme různé programy - vzdělávací i duchovní, podáváme malé občerstvení a na předvánočním setkání také malý dárek. Z programů uvádím např. přednášku JUDr. B. Kejře o historii našeho sboru nebo pěvecké vystoupení R. Kubity. Na programu se podílejí i další členové sboru. Na jaře proběhl výlet do Jílového u Prahy, který se našim seniorům líbil, proto budeme jednodenní výlety opakovat. Kontakt Pobočka Diakonie CB v Praze 2, Římská 43, vedoucí pobočky: Olga Somolová Pobočka Diakonie CB v Praze 3 Stacionář pro děti s kombinovaným postižením Základní informace Denní Stacionář pro děti s kombinovaným postižením byl založen v roce 1990 jako jedna z prvních nestátních sociálních služeb. Jeho posláním je poskytovat intenzivní péči dětem s autismem, mentálním a kombinovaným postižením. Cílem je vést děti k co největší samostatnosti a soběstačnosti, najít a rozvinout fungující způsob jejich komunikace s okolím, snažit se je zapojit co nejvíce do běžného života a zařadit, byť i částečně, do školní docházky. Kontakt s druhými lidmi dává dětem možnost naučit se mnohému z každodenního života a působí zároveň jako osvěta pro spoluobčany. Jde nám o poskytnutí alternativní odborné péče, při níž dítě nemusí být vytrhováno z rodiny. Provoz v roce 2004 Ve školním roce jsme poskytovali službu denně od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00 hodin. S dětmi přijatými do stacionáře jsme pracovali na základě behaviorální terapie. Velký důraz jsme kladli na vhodný a fungující způsob jejich komunikace s okolím: např. používání znaků, obrázků, symbolů a gest. Snažili jsme se povzbudit rozvoj sociálního chování a co nejvíce omezit nežádoucí prvky (např. sebepoškozování, ataky vzteku apod.). Rutinním opakováním aktivit jsme vedli děti k soběstačnosti, především v oblasti hygienických návyků, oblékání a stolování. Podporovali jsme maximální rozvinutí vědomostí a motorických dovedností. strana 18

19 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2004 Při plnění vytčených cílů jsme postupovali podle metodiky Portage programu. V hodnocení je pak jednoznačně vidět, zda došlo ke zlepšení v daných oblastech. Půlročně byla vypracována hodnotící zpráva a stanoven nový individuální výchovný plán u každého klienta. Výsledky byly konzultovány s rodiči dítěte, kterým jsme poskytovali i poradenskou pomoc. O závěrech hodnocení byl se souhlasem rodičů - informován písemnou zprávou pediatr, dětský neurolog, dětský psychiatr a logoped. Pokud dítě zvládlo určitý stupeň samostatnosti a dosáhlo věku školní docházky, učí se začleňovat do většího kolektivu např. ve speciální škole a zároveň je mu dána možnost dalšího vzdělávání. Během roku 2004 prošlo stacionářem 12 klientů. Pracovníci Tým tvoří 5 pracovníků. Příležitostně jsme spolupracovali s několika dobrovolníky. Benefice a další doprovodné akce Na jaře jsme připravili Benefiční divadelní festival spojený s výstavou dětských výtvarných prací, kterého se zúčastnilo kolem 170 lidí. Podporu nám věnováním osobních věcí do dobročinné aukce vyjádřily i přední české zpěvačky Anna K. a Radůza. Nesmíme zapomenout na účinkující z řad studentů DAMU a Pražské konzervatoře, soubor indického tance Kathak podporujícího adopci dětí na dálku nebo profesionální zpěváky jako Pepu Janíčka ze skupiny Plastic People of the Universe, Michaelu Horkou z muzikálu Galileo či Zuzanu Dumkovou a ostatní, kteří zdarma předvedli své umění. Velmi děkujeme všem divákům, interpretům a příznivcům, díky nimž celkový výtěžek akce byl ,- Kč. V polovině prosince jsme uspořádali vánoční besídku. Děti připravily pro rodiče pásmo básní a koled. Supervize Individuální i skupinová supervize byla zajišťována u Mgr. Noemi Komrskové, speciálního pedagoga s kurzem vedení supervize, muzikoterapeuta, vedoucí sociální práce Naděje Vysoké Mýto. Spolupráce V Praze 3 v informačním centru Remedium Praha probíhala setkávání neziskových organizací z této lokality. Předávali si zde své zkušenosti i možnosti řešení vzniklých problémových situací. I nadále spolupracujeme s oddělením dětské psychiatrie a psychologie v Praze 3, oddělením dětské pediatrie a neurologie v Praze 3, oddělením klinické logopedie v Praze 3 a Speciální školou v Malešicích a ve Strašnicích. Kontakt Stacionář pro děti s kombinovaným postižením Koněvova 24, Praha 3, tel.: internet: vedoucí projektu: Věra Weilová strana 19

20 Přehled hospodaření včetně pobytové akce Výdaje Příjmy Materiálové náklady ,00 MPSV ,00 Energie ,00 Hl.M.Praha ,00 Opravy a udržování 1 385,00 Sbor CB Praha ,50 Služby ,00 Nadace Eurotel ,00 Mzdy a odvody ,00 MČ Praha ,00 Ostatní ,00 MČ Praha 3-stravné ,00 Pobyty ,00 Příjmy od klientů ,00 Dary + úroky ,00 Celkem ,00 Celkem ,50 Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sbor Církve bratrské Praha 3, Nadace Eurotel, Městská část Praha 3, p. Jindra, p. Verner, pí. Košťáková, p. Danielovský. Pobočka Diakonie CB Třinec Terasa Jako v minulých letech, pokračovaly i v roce 2004 misijní aktivity: misie mezi vězni na Mírově a dětský klub AWANA. Do věznice na Mírově jsme jezdili po celý rok dvakrát za měsíc. Součástí této práce je i vedení korespondence s více vězni. V polovině roku pobočka pomohla jednomu vězni, kterému skončil trest, obstarat byt a byla mu nápomocna při začleňování se do civilního života. Dětský klub AWANA se koná každý čtvrtek v pronajaté tělocvičně, kde se děti vyučují podle programu AWANA. O prázdninách se konal týdenní pobyt dětí AWANA v Milovicích v křesťanském centru Karmel, zúčastnilo se ho asi 40 dětí. Tato akce proběhla za účasti amerických misionářů, kteří ji podpořili. Ve spolupráci s International Messenger se v roce 2004 uskutečnil týdenní kemp na výuku angličtiny pro rodiny s dětmi. Tato akce je dobrým zdrojem nových kontaktů pro pozvání na další akce. Kontakt Pobočka Diakonie CB Třinec Terasa Oldřichovice 253, Vedoucí pobočky: Jaroslav Rajca strana 20

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ Výroční zpráva 2012 Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ 277 44 ALZHEIMERCENTRUM ZLOSYŇ O. P. S. POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ Motto: Důležité je, abychom čas, který na péči máme, využili co nejsmysluplněji.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov 1. Organizační struktura poskytovatele NNO LIPKA, z.s. je dobrovolná, nezávislá, nestátní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Počítáte s námi? z. s.

Počítáte s námi? z. s. ZAPSANÝ SPOLEK POČÍTÁTE S NÁMI? z. s. strana 1 Obsah výroční zprávy 2014 Úvodní slovo 3 Historie spolku 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové spolku 6 Činnost 7 Hospodaření spolku 13 Identifikační údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1. Charakteristika organizace Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. byla založena v roce 1997 s hlavní činností v oblasti výchovy a vzdělávání. Od této doby se snaží svoji obecně

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Uplynulý rok 2014 byl pro nás náročnou zkouškou vše kompletně zvládnout, starosti o chráněnou dílnu, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a též i o pokračující projekty

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více