INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY"

Transkript

1 INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 1/2013 TŘIĎME ODPAD, UŠETŘÍME! I když tomu počasí ještě moc nenasvědčuje, jaro už je tady a s ním přichází na řadu také jarní úklid. S tím samozřejmě souvisí také otázka odstranění odpadu, který tím vzniká. Otázkou odpadu se zabývají ještě další příspěvky v tomto informačním listu. Já chci tedy hlavně připomenout to, že od listopadu minulého roku je v provozu sběrné středisko odpadů za Lidéřovicemi u bývalého areálu zemědělského družstva. Zde je možno se legálně a bezplatně (v limitu 500 kg/osobu/rok) zbavit všeho, co už doma nepotřebujete. Je až nepochopitelné, že se nám ale stále objevují vyvezené hromady odpadu různě za obcí. Vzhledem k začátku prací na zahrádkách připomínám, že na sběrném dvoru je možné uložit ořezané větve a třeba také větší množství shrabané trávy nebo listí. Není nutné je pálit a obtěžovat kouřem okolí. Chápu, že s nějakou trochou trávy asi nikdo nepojede na sběrný dvůr, ale ani to by už nemělo končit v popelnici na domovní odpad. Za odvoz a uložení domovního odpadu na skládku platí obec nemalé finanční prostředky a ani zvýšení poplatku od občanů tyto náklady nepokryje. Je potřeba v maximální míře odpady třídit. Jednak to ukládá zákon o odpadech, ale jde také o úsporu nákladů. Proto vítám, že prostřednictvím společnosti EKOR, která likvidaci domovního odpadu v naší obci zabezpečuje bude od dubna zaveden systém na sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). O systému sběru BRKO pojednává jak článek od společnosti EKOR. Systém BRKO začne fungovat od dubna. Změní se tak dosavadní způsob vývozu popelnic na směsný komunální odpad (SKO), kdy den vývozu popelnic v naší obci zůstává čtvrtek, ale bude se střídat vývoz SKO a BRKO, tedy stávající popelnice na SKO budou vyváženy jednou za čtrnáct dnů. Tento systém firma EKOR testovala a provozovala v obcích Dambořice a Stavěšice. Je potvrzeno, že při řádném třídění odpadu systém vývozu SKO jednou za čtrnáct dnů je dostatečný a navíc se značným způsobem sníží náklady obce za uložení odpadu na skládku. V obci Dambořice se po zavedení BRKO snížil objem SKO o třetinu, ve Stavěšicích téměř o polovinu. V systému BRKO se platí pouze za odvoz a nikoliv za uložení (odpad je zpracováván v kompostárně), naproti tomu za SKO platíme mimo odvoz ještě poplatky za uložení na skládce ve výši 980,- Kč/tunu.

2 Někdo může namítat, že odvoz SKO jednou za dva týdny je dlouhá doba a nebude to stačit. Vím, že mnohé domácnosti už dnes mají dvě popelnice. Ale ruku na srdce není to jenom o neochotě doma odpad třídit? Napadá mě, že by možná nebylo marné kontrolovat obsah takto přeplněných popelnic. Papír, sklo, PET láhve, Tetrapack obaly od mléka a džusů, různé plastové kelímky atd. je možno odnést do kontejnerů na tříděný odpad, kterých máme v obci téměř 70 a k některému z nich to nikdo nemá daleko. U kontejnerů na tříděný odpad za autobusovou zastávkou u Sv. Trojice byl umístěn červený kontejner. Dodala jej společnost ASEKOL a slouží k odkládání drobného elektroodpadu. Tento lze samozřejmě odložit také na sběrném dvoru, ale ke Trojici jsme jej nechali umístit, protože odsud je to na sběrný dvůr nejdále. Téma tvorby odpadů a jejich zpracování jsou problémy, kterými se do budoucna budeme nuceni zabývat, protože legislativa v tomto oboru se stále přitvrzuje a náklady s tím spojené stále stoupají. Proto všechny vyzývám: třiďme odpad, ušetříme. Ing. Antonín Gazárek, starosta obce VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V tomto roce poprvé proběhlo vítání občánků v termínu 7. února V obřadní síni se sešlo 9 dětí. Fotografie z tohoto obřadu přikládáme k nahlédnutí.

3

4 VÝPIS USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ) Schválená usnesení Zastupitelstvo obce Vnorovy určuje ověřovateli zápisu Mgr. Marii Fridrichovou a Ing. Jana Břečku. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva obce. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje prodej pozemku p.č. 65 o výměře 1959 m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě za cenu 7,- Kč/m 2 pro pana Pavla Grabce, Vnorovy, Lideřovská 150. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje vyřazení projektové dokumentace Podporované byty z majetku obce v částce ,- Kč. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje vyřazení projektové dokumentace Vnorovy - zřízení přechodu pro chodce na silnici I/55 z majetku obce v částce ,- Kč. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Dodatek č. 3 Pravidel tvorby a použití sociálního fondu (viz příloha č.2). (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje jednorázové odměny pro členy kontrolního a finančního výboru, kteří nejsou zastupiteli obce ve výši 1500,- Kč. Odměny budou vyplaceny v nejbližším výplatním termínu.(pro 12, Proti0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2012 provedené radou obce dne (příloha č. 3).(Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2013 provedené radou obce dne (příloha č. 4 ). (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2013 (příloha č. 5). (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) VE ŠKOLCE SE NENUDÍME... Sotva se přehoupl nový rok, už jsme se začali těšit na tradiční dětský karnevalový ples. Konečně jsme se dočkali vytoužené soboty 23. února a hurá na Lidový dům. Sešli jsme se v hojné účasti. Masky dětí hýřily fantazií a velkou nápaditostí maminek,

5 byly zde k vidění postavičky snad z celého pohádkového světa. Všichni přítomní se dočkali krásné a bohaté tomboly s více než 150 cenami, takže téměř nikdo neodcházel s prázdnou. Za to patří velký dík rodičům, kteří se na tombole podíleli a rovněž tak i sponzorům, bez kterých bychom karneval v tomto duchu nemohli uskutečnit. Děkujeme především firmě Kovovýroba - p. Všetulovi, Vodo-topo-p.Mirošovi, p. Pavkovi, Elektro -p. Břečkovi, p.vítkovi, p. Kubicovi- malířství, stavební firměp. Balažovičovi, rybářskému svazu Vnorovy, p. L. Krzystkovi, p. Hnátkovi -klempířství, p. Konečnému - kominictví, p. Macháčkové - dom. potřeby, p. Supové -květinářství, p.studničkové -textil, p. Pavle Zubaté, p. Knotkovi-Stavospoj, tel. službě- p. Benedíkovi a p. Ing.Vaštíkovi. Za týden po karnevalu naše starší děti přišly do školky ve společenském úboru, někteří "mladí pánové" dokonce v kravatách a v oblecích a jeli jsme za pohádkou do Slováckého divadla do Uherského Hradiště. Počátkem měsíce března navštívila naši MŠ logopedka Mgr. Horáková ze Speciálně pedagogického centra v Hodoníně ke kontrolnímu vyšetření depistáži - dětí s vadou řeči. Bylo vyšetřeno celkem 15 dětí, z toho byla polovina doporučena do péče logopeda a ostatní děti svěřeny do péče našich učitelek, které mají potřebnou aprobaci a samozřejmě také rodičů těchto dětí. Vyšetřeny byly jenom ty děti, jejichž rodiče si to přáli. A co nás čeká dál? Kromě tzv. " běžných" školních aktivit se budeme těšit na další zajímavá překvapení. Např na Den matek na Lid. domě, na školní výlet, na sportovní den u příležitosti Dne dětí, posezení u táboráku a již tradiční rozloučení s předškoláky. Helena Benedíková, ředitelka MŠ Vnorovy MATRIKA INFORMUJE Obec Vnorovy měla k celkem 3040 obyvatel. V průběhu roku se z obce Vnorovy odstěhovalo 42 obyvatel a přistěhovalo se do Vnorov 35 osob. V roce 2012 zemřelo 33 obyvatel obce a narodilo se 39 dětí, což je o 12 narozených dětí více než v roce Z celkového počtu 39 narozených dětí bylo 16 chlapců a 23 děvčat. V roce 2012 se konaly čtyři vítání dětí do života, kdy bylo celkem přivítáno 38 dětí. Žádáme rodiče dětí, které se narodily v letošním roce, aby je přišli na matriku obecního úřadu nahlásit k vítání občánků do života.

6 Zlatou svatbu oslavily 4 manželské páry a jeden pár oslavil diamantovou svatbu. Ing. Zdeňka Motyčková, matrikářka ČERVENÝ KONTEJNER Obec má zapůjčený od firmy Asekol červený kontejner na drobné elektrozařízení. Proč jsme jej umístili na Dražky už je zodpovězeno výše a teď teda něco málo k provozu - dle internetových stránek Lidé třídí, když je to pro ně jednoduché! Stacionární kontejnery úspěšně řeší problém se sběrem drobných elektrospotřebičů a baterií. Systematický zpětný odběr starých elektrospotřebičů funguje v České republice už od roku Za tuto dobu se kolektivním systémům podařilo zajistit recyklaci více než 150 tisíc tun elektrozařízení. Obce díky spolupráci v rámci sběrné sítě ušetřily stovky milionů korun. Přesto třídění drobného elektroodpadu tvoří stále jen malou část objemu sběru. Malé předměty totiž končí v popelnici na směsný odpad mnohem častěji než větší druhy elektrospotřebičů. Občanům se zdají sběrné dvory, prodejny a opravny spotřebičů příliš vzdálené a mobilní svoz se koná jen často jen dvakrát do roka. Společnost ASEKOL proto vyšla obyvatelům vstříc a připravila pro ně speciální sběrné nádoby určené pro odkládání drobných elektrozařízení červené stacionární kontejnery 1) Co do červeného kontejneru patří a co ne? Do stacionárních kontejnerů patří baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a podobně. Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně), stejně jako tonery, CD, videokazety a jiná záznamová media 2) Proč se má třídit elektro od směsného odpadu? Staré spotřebiče v sobě mají jak nebezpečné, tak i využitelné materiály. Díky třídění a recyklaci starých spotřebičů se daří chránit životní prostředí před kontaminací nebezpečnými látkami a současně šetříme přírodní zdroje. Recyklace je výhodnější, než těžba surovin ze Země.

7 3) Kam mohu odevzdat velké spotřebiče, jako je televize, nebo lednička? Na sběrný dvůr za železničním přejezdem v bývalém areálu zemědělského družstva. 4) Proč do červeného kontejneru nepatří zářivky a úsporky? Obsahují malé množství rtuti, které ale nesmí uniknout do ovzduší. Současně jsou křehké a v červeném kontejneru by se rozbily. V prodejnách elektro a na sběrných dvorech jsou na úsporky a zářivky připraveny speciální sběrné nádoby. SBĚR BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (BRKO) Níže uveřejňujeme článek vysvětlující jak to bude se svozem odpadu od jara letošního roku. Z důvodu zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a z nutnosti naplnění povinností ČR ve vztahu k EU, bylo rozhodnuto, ze strany vedení všech 42 členských obcí Dobrovolného svazku obcí Severovýchod, sdružujících všechny obce a města Kyjovska a dalších měst a obcí svozové oblasti společnosti EKOR, s.r.o. Kyjov, o zavedení odděleného sběru, svozu a využití BRKO (bioodpadu z domácností). Co tento systém znamená? Jedná se o systém třídění biologicky rozložitelné složky ze směsného komunálního odpadu (SKO) z domácností a to přímo u zdroje vzniku odpadu v každé domácnosti. Dále systém zahrnuje oddělený svoz této komodity od ostatního, již nevytříditelného, odpadu a jeho následné využití na zařízení k tomu určeném, tedy kompostárně. Toto zařízení bude vybudováno v areálu Centra zpracování odpadu v Těmicích za významného finančního přispění EU v průběhu letošního roku. Kdy bude systém spuštěn? Se zavedením výše uvedeného systému se počítá od počátku dubna letošního roku. Do té doby budou na jednotlivé obce dodány nádoby (popelnice) o obsahu 120 l, hnědé barvy, speciálně upravené pro ukládání bioodpadu. Nádoby jsou uzpůsobeny pro tento účel tak, aby materiál do nich umisťovaný nehnil a následně nezapáchal mezi frekvencí svozu. Zároveň budou opatřené nálepkami s informacemi o tom, co se do nich má a co nemá ukládat.

8 Jak bude systém fungovat? Provoz systému bude obdobný jako u svozu SKO. Domácnosti budou mít navíc ještě jednu (hnědou) popelnici na biodpad, do níž budou odkládat pouze biologicky rozložitelné složky odpadu. Systém svozu těchto nádob bude v režimu 1x /14 dnů. Nový systém bude zároveň měnit četnost svozu u obcí, kde se dosud vyvážely popelnice SKO (směsný komunální odpad) v četnosti 1x /týden na četnost svozu SKO 1x /14 dnů. Ze zkušeností z obcí, kde tento systém funguje už více než 3,5 roku je tato frekvence svozu naprosto dostačující. To zajistí i výrazně vyšší úsporu obcím, u nichž k této změně dojde. Pro občany to bude tedy znamenat jednoduchý systém, kdy jeden týden se bude svážet SKO a druhý týden BRKO. Je třeba být zapojen v systému? Ano!!! Tento systém naplňuje zákonnou normu o povinnosti každého občana, mimo omezování vzniku odpadu, odpad třídit. Tzn., že veškeré využitelné složky komunálního odpadu (vznikajícího od občanů) musí být důsledně vytřiďovány, aby bylo upřednostňováno jejich materiálové využití. Na skládku by měl být ukládán pouze odpad už nijak nevyužitelný. Kromě zákonných aspektů je třeba zapojení se do tohoto systému každým občanem i z hlediska samosprávy. Jedná se totiž o zavedení dalšího způsobu nakládání s odpady do celého systému nakládání s odpady na území jednotlivých obcí a měst a ten je pro občany závazný. Co systém přinese? Za prvé přinese plnění Plánu odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje a závazků k nimž se ČR zavázala vůči EU. S tím souvisí i řádné nakládání s odpadem v souladu s legislativou ČR a EU. Velmi důležitým přínosem je však úspora pro obce důsledným tříděním biologicky rozložitelného odpadu ze SKO samotnými občany. Ukládání odpadu na skládku je totiž dražší způsob nakládání s odpady než jejich materiálové využití. To znamená, že čím více se vytřídí využitelného odpadu z popelnic, tím menší náklady bude mít obec v systému nakládání s odpady, což může mít dopad na cenu místního poplatku, který občané platí za odpad obci. A v neposlední řadě kompost, vyrobený z BRKO, bude možno využít na zkvalitnění půdy po stránce obohacení živinami a zlepšení půdní struktury vyčerpaných pozemků. Na závěr je třeba upozornit, že zavedení systému nezdraží nakládání s odpady obcím, ale naopak je zlevní a že občané nebudou platit nic navíc!!!!

9 CO TEDY JE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD A CO DO NĚHO PATŘÍ? Biologicky rozložitelným odpadem pro náš systém jsou veškeré biodegradabilní odpady a materiály rostlinného původu bez příměsí ostatních nerozložitelných látek a znečištění jinými látkami, zvláště nebezpečnými. CO DO BIONÁDOB PATŘÍ: Ze zahrad: tráva, listí, zbytky rostlin, větve, kořeny, piliny, seno, sláma, zemina z květináčů, popel ze dřeva, apod. Z domácností : především zbytky zeleniny a ovoce, květiny bez ostatních dekorací vazeb, čajový odpad včetně sáčků, kávové sedliny, skořápky z vajec a zbytky jídel rostlinného původu (pečivo, rýže, těstoviny, apod.) CO DO BIONÁDOB NEPATŘÍ: Maso ani cokoliv živočišného původu, veterinární odpad, mikrotenové a igelitové sáčky a veškeré plasty, sklo, potištěný papír, kovy, jakékoliv nerozložitelné materiály, rámy z oken a jiné natřené dřevěné předměty, apod. Ekor, s.r.o., Kyjov BEZPEČNOST NA PŘECHODECH PRO CHODCE Už před několika lety jsme se rozhodli zvýšit bezpečnost na přechodech pro chodce v obci jejich osvětlením. Zjistili jsme, že na takový záměr lze od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) získat i finanční dotaci. Po vypracování dokumentace a konzultaci se SFDI muselo dojít ke změnám v dokumentaci z hlediska nového umístění přechodů na Dražkách a u Lidového domu a splnění platných norem, aby bylo možné o dotaci vůbec požádat. To vedlo k nutnosti zadat v minulém roce vypracování nové projektové dokumentace na úpravu čtyř stávajících přechodů pro chodce, obsahující nasvětlení přechodů a úpravu chodníků pro bezbariérové použití (snížení obrub, slepecká dlažba...). U přechodu pro chodce pracovně nazvaného Svatý Ján jsme prosadili i vybudování semaforu, protože je na trase do školy a tudíž nejvíce užívaný. Podařilo se nám na tento přechod získat dotaci od SFDI z projektu Bezpečný přechod ve výši cca 880 tis. Kč (může být úměrně ponížena dle výsledku výběrového řízení na dodavatele) a pokud všechno dobře dopadne, plánujeme realizaci stavby na období letních prázdnin, aby noví prvňáčci mohli v září přecházet už na zelenou.

10 Ostatní přechody se budou upravovat průběžně dle finančních možností obce. Pavel Chudík, místostarosta LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 7. 9.TŘÍD V termínu od 2. do 8. března 2013 proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky tříd s místem konání Karlov - Malá Morávka. Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnilo 36 žáků a 4 dospělí. Asi třetina žáků doposud vůbec nelyžovala anebo byli lyžařskými začátečníky. I přesto však všichni zvládli základní lyžařské dovednosti, tj. základní lyžařský postoj, oblouky v pluhu, velká většina také zvládla oblouky v paralelním postavení lyží. Nejzdatnější lyžaři se začali učit i carvingový styl lyžování. Lyžařské podmínky byly skvělé. Žáci absolvovali lyžařský výcvik každý den. Ubytování bylo na chatě Kazmarka, strava chutná, pestrá a jídla byl dostatek. Celý den byl k dispozici teplý čaj. Všichni žáci se z LVK vrátili spokojeni a odhodlaní v lyžování pokračovat i nadále. Jejich chování na kurzu bylo v souladu se stanovenými pravidly a s vnitřním řádem školy. Mgr. Miloš Fojtík

11 INFORMACE ZŠ O STRAVOVACÍCH SLUŽBÁCH PRO VEŘEJNOST Školní jídelna při ZŠ Vnorovy nabízí veřejnosti obědy do jídlonosičů v ceně 54,- Kč za oběd. Dále informujeme občany, že nabízíme i pořádání pohřebních hostin ve školní jídelně. Bližší informace Vám rádi podáme buď osobně, nebo na telefonním čísle Jana Macháčková, vedoucí školní jídelny KIWANIS - POMÁHÁME DĚTEM V NEMOCNICI Obě oddělení školní družiny se od začátku roku 2013 připojila k mezinárodnímu projektu Kiwanis. Klub Kiwanis pomáhá dětem v nemocnicích, šije pro ně bavlněné panenky, které jim pomáhají překonat strach a stesk a na kterých jim lékaři názorně vysvětlují léčebné procedury. Paní Dvorská z klubu Kiwanis Slovácko nám přijela ukázat, jak se panenky plní a zakončují. Také nám přivezla materiál a ušité panenky. Děti se hned s chutí pustily do díla. Děti z obou oddělení ŠD plní panenky rounem a dokončují je. Často u těchto činností přemýšlí, komu asi udělají radost, kdo tu jejich panenku dostane. Vedeme je k dobrovolné a nezištné pomoci druhým (seniorům, nemocným, handicapovaným, slabším ) a jsme opravdu rádi, že chtějí pomáhat. Dana Nováková, vychovatelka ŠD

12 SLOVÁCKÁ LIGA VE FLORBALU 10. ROČNÍK Ve středu 20. února 2013 skončil 10. ročník Slovácké ligy ve florbalu mezi ZŠ Vnorovy, ZŠ Hroznová Lhota, ZŠ Kollárova Veselí nad Moravou a CZŠ Veselí nad Moravou. V letošním roce bojovali o co nejlepší výsledky žáci naší školy v tomto složení: Nikola Absolon z 3. třídy, Michal Kuchařík a Pavel Studénka z 5. třídy, Zdeněk Sítek a Tomáš Knotek z 7. třídy, Vladimír Cibulka, Adam Konečný, Marek Konečný, Jan Grabec a Filip Jančík z 9. třídy. Ve všech čtyřech kolech houževnatě bojovali pod vedením p. místostarosty Pavla Chudíka a organizačním zajištěním p. školníka Zdeňka Svobody a v celkovém pořadí získali 3. místo. Poděkování za reprezentaci školy patří všem jmenovaným, ale také hlavnímu organizátorovi celé akce, p. učiteli Jiřímu Říhovi ze ZŠ Kollárova Veselí nad Moravou. Tímto turnajem končí družstvo ZŠ Hroznová Lhota a družstvo Kollárova Veselí nad Moravou. Doufejme, že se v příštím roce najdou další nadšenci, kteří budou chtít pokračovat ve Slovácké lize. PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK PRO ANIČKU Sbíráme víčka z PET lahví pro pětiletou Aničku, která trpí genetickou vadou - Rett syndromem. Veškeré prostředky slouží k úhradě biologické léčby. Anička je téměř šestiletá holčička, která trpí vzácnou genetickou vadou - Rett syndromem. Nechodí, nemluví, nemá úchop, je autistická, trpí hyperventilací, stereotypními pohyby rukou a dalšími problémy. Přesto všechno se umí nádherně smát a je to velká bojovnice. Přibližně půl roku podstupuje biologickou léčbu, která je velmi nákladná a nehradí ji zdravotní pojišťovna. Po půl roce jsou u ní vidět drobné pokroky, a proto chce maminka s léčbou co nejdéle pokračovat. Kvůli nedostatku financí uspořádali rodiče Aničky veřejnou sbírku, do které jsme se zapojili i díky aktivnímu přístupu našich žáků. Pomozte nám prosím sbírat víčka. Jedná se o víčka z PET lahví, džusů, mléka. Musí jít o potraviny, ne např. o aviváže apod. Víčka musí být bez cenovek. Sběrné místo se nachází v prostoru u šaten, bližší informace podá pan školník. Akce trvá od do Děkujeme všem za pomoc a spolupráci. Mgr. Jarmila Tomanová, výchovná poradkyně

13 VANDALISMUS Proč někomu vadí, když je něco jak má být a musí všechno obracet naruby? Již několikrát se po víkendu projevilo řádění nejspíše alkoholem posilněných výrostků vracejících se snad málo unavených, popř. chemickými sloučeninami notně povzbuzených z diskoték, hospod, vináren, oslav a mejdanů nad ránem domů. Řešily se už vyvrácené dopravní značky, rozbité zastávky, vysypané odpadkové koše a nyní došlo i na altánek u cyklotrasy do Strážnice. Ten byl vystavěný při stavbě zpevněné cesty před cca 2,5 roky jako místo pro odpočinek znavených cyklistů a turistů. Tento dřevěný přístřešek kterého mohl, na veřejně přístupném místě, využít každý kolemjdoucí před trýzní horka či deště sloužil jen do pondělí 25. února. Po nedělní noci z něj zůstala hromádka trámků a zbytek střechy poté, co už v průběhu roku bylo zábradlí použito na pořádání táboráků. Opodál stojící cyklomapa je také fuč a rozbitá stříška leží také na zemi. Odpadkový koš tady vydržel jen 14 dnů. Proč? A o co komu šlo na mostě přes Baťův kanál? Jídlem mrhá ten, kdo nezažil hladu a myslím, že majetku si neumí vážit ten, kdo nikdy nezažil nedostatek ať žije naše bohatá, vyspělá a hlavně civilizovaná společnost! Pavel Chudík, místostarosta

14 DŮM PRO SENIORY Již několik let jedná zastupitelstvo obce o možnostech vybudování domu pro seniory v obci Vnorovy. Toto téma se objevovalo v předvolebních letácích již v předminulém volebním období a čas běží... Po otázkách typu Stavět?, Kde?, Kolik bytů? a mnohdy bouřlivých diskuzích - je rozhodnuto. Stavba bytového domu pro seniory je situována v areálu bývalé mateřské školky, se vstupem z ulice Záhumení. Do konce měsíce dubna bude vyhotovena dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, načež by mělo proběhnout stavební řízení a na jeho základě chceme zkusit podat žádost o dotaci z programu Podporované byty. Vize byla a je taková: Dům by měl sloužit starším občanům, kteří jsou schopni se o sebe postarat, ale už je pro ně náročné starat se také o své nemovitosti a domky. Plánovaná stavba má dvě nadzemní podlaží, do druhého je samozřejmě přístup výtahem. Všechny byty jsou upravitelné, tzn. že je možno je přizpůsobit pro vozíčkáře. Celkový počet je 12 bytových jednotek, z toho 6 dvoupokojových a druhá půlka jednopokojových. Okolí domu by měl tvořit malý parčík pro oddech a posezení v teplých dnech. Do přízemí je také naprojektována ordinace praktického lékaře. Pokud by obec uspěla s žádostí o dotaci, bude muset dodržet podmínky, které daný dotační titul obsahuje. Zde některé z podmínek, které jsou platné pro letošní rok (2013): Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče. Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená: (1) věkem jedná se o seniory ve věku 70 let a více nebo (2)zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby příjemce dotace neprovede změnu užívání podporovaného bytu k jiným účelům než k bydlení a podporovaný byt bude užíván právem nájmu osobami z cílové skupiny po dobu 20 let ode dne, kdy byla stavba dotovaného bytu dokončena a schopna užívání

15 měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy podporovaného bytu sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu nesmí překročit limit, který ke dni vyhlášení tohoto programu činí 57,20 Kč; limit nájemného může ministerstvo upravit příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet; pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé z cílové skupiny, lze nájemní smlouvu k podporovanému bytu uzavřít i s osobou, která nepatří do cílové skupiny, avšak pouze na jeden rok, za podmínky, že obec vydá písemný souhlas s pronájmem podporovaného bytu osobě, která nepatří do cílové skupiny; nájemní smlouva k podporovanému bytu s osobou z cílové skupiny bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy byla stavba dotovaných bytů dokončena příjemce dotace uzavře s osobou ve věku 70 let a výše nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu na dožití. Podmínek je víc, ale toto jsou ty hlavní, které se budou týkat případných nájemců. Předpokládáme, že v případě úspěchu v dotačním programu by stavba započala v létě roku 2014, dokončena cca v červenci Do té doby musí být zdemolována budova staré MŠ, kterou má v současné době pronajatu soubor Spinek. Tomu budou nabídnuty náhradní prostory v majetku obce. Na závěr bych chtěl poprosit všechny, kterých by se ubytování v tomto domě pro seniory mohlo v roce 2015 týkat, aby se zamysleli, zda by to nebylo vhodným řešením jejich životní situace. Z příkladů okolních obcí víme, že domy jsou plně obsazeny, ale existují i obavy některých občanů, že ve Vnorovech o takové bydlení nebude zájem a potom se sem nastěhují přespolní. Abychom si potvrdili, jak to skutečně vypadá se zájmem v naší obci, prosím Vás, kteří spadáte do určené kategorie a měli byste zájem o bydlení v tomto zařízení, abyste se nám nezávazně vyjádřili do konce měsíce května na obecním úřadě při osobním jednání, telefonicky nebo em. Vaše odpovědi jsou důležité pro další plánování a termín realizace.

16 pokoj. Všem předem děkuji za ochotu a přeji konečně hezké jaro - ať už ta zima dá Pavel Chudík, místostarosta PODĚKOVÁNÍ Přijměte od nás upřímné poděkování za Vaši finanční podporu, která jako vítr pohání lodičku televize Noe. Již sedmým rokem můžeme i díky Vám šířit dobré zprávy a přinášet radost a naději. Přikládáme potvrzení, které mnozí dárci potřebují pro daňové účely. Dne pořádal Soubor Spinek vánoční koncert v kostele sv. Alžběty ve Vnorovech. Část výtěžku ze vstupného ve výši 9 300,- Kč byla prostřednictvím farnosti Vnorovy zaslána na činnost televize NOE. Vydává OÚ Vnorovy, Hlavní 750, Vnorovy pod reg. číslem MK ČR E 12379

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Co bude s koupalištěm?

Co bude s koupalištěm? Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7-8/2012 Ročník XVII Zdarma Co bude s koupalištěm? Nad otevřením vimperského koupaliště v letošní sezoně se až do nedávna vznášely velké otazníky. Vložit značné finanční

Více

Festival køesťanské hudby. Farnost Napajedla Vás zve na Festival křesťanské hudby na schodech, 22. srpna 2009.

Festival køesťanské hudby. Farnost Napajedla Vás zve na Festival křesťanské hudby na schodech, 22. srpna 2009. Èervenec-srpen 07 08 / 2009 Ročník XIII. Napajedla vrací pomoc Koncert skupiny Aventis na nádvoří radnice 15. 8. 2009 od 19:30 hod. Výtěžek ze vstupného bude věnován na pomoc obcím postižených letošní

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše květen - čer ven 2010 Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2010 Z P R AVO DA J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L AT I C E Co se v příštím zpravodaji se dočtete? Jak probíhá rekonstrukce zdravotního

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? roãník 16, ãíslo. ãerven 2007

Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? roãník 16, ãíslo. ãerven 2007 roãník 16, ãíslo ãerven 2007 6 cena 10 Kã Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? Odpověď na otázku se můžete dozvědět na výstavce, která byla instalována u Chrámu Pokoje. V rámci projektu Intenzifikace tříděného

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více