INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY"

Transkript

1 INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 1/2013 TŘIĎME ODPAD, UŠETŘÍME! I když tomu počasí ještě moc nenasvědčuje, jaro už je tady a s ním přichází na řadu také jarní úklid. S tím samozřejmě souvisí také otázka odstranění odpadu, který tím vzniká. Otázkou odpadu se zabývají ještě další příspěvky v tomto informačním listu. Já chci tedy hlavně připomenout to, že od listopadu minulého roku je v provozu sběrné středisko odpadů za Lidéřovicemi u bývalého areálu zemědělského družstva. Zde je možno se legálně a bezplatně (v limitu 500 kg/osobu/rok) zbavit všeho, co už doma nepotřebujete. Je až nepochopitelné, že se nám ale stále objevují vyvezené hromady odpadu různě za obcí. Vzhledem k začátku prací na zahrádkách připomínám, že na sběrném dvoru je možné uložit ořezané větve a třeba také větší množství shrabané trávy nebo listí. Není nutné je pálit a obtěžovat kouřem okolí. Chápu, že s nějakou trochou trávy asi nikdo nepojede na sběrný dvůr, ale ani to by už nemělo končit v popelnici na domovní odpad. Za odvoz a uložení domovního odpadu na skládku platí obec nemalé finanční prostředky a ani zvýšení poplatku od občanů tyto náklady nepokryje. Je potřeba v maximální míře odpady třídit. Jednak to ukládá zákon o odpadech, ale jde také o úsporu nákladů. Proto vítám, že prostřednictvím společnosti EKOR, která likvidaci domovního odpadu v naší obci zabezpečuje bude od dubna zaveden systém na sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). O systému sběru BRKO pojednává jak článek od společnosti EKOR. Systém BRKO začne fungovat od dubna. Změní se tak dosavadní způsob vývozu popelnic na směsný komunální odpad (SKO), kdy den vývozu popelnic v naší obci zůstává čtvrtek, ale bude se střídat vývoz SKO a BRKO, tedy stávající popelnice na SKO budou vyváženy jednou za čtrnáct dnů. Tento systém firma EKOR testovala a provozovala v obcích Dambořice a Stavěšice. Je potvrzeno, že při řádném třídění odpadu systém vývozu SKO jednou za čtrnáct dnů je dostatečný a navíc se značným způsobem sníží náklady obce za uložení odpadu na skládku. V obci Dambořice se po zavedení BRKO snížil objem SKO o třetinu, ve Stavěšicích téměř o polovinu. V systému BRKO se platí pouze za odvoz a nikoliv za uložení (odpad je zpracováván v kompostárně), naproti tomu za SKO platíme mimo odvoz ještě poplatky za uložení na skládce ve výši 980,- Kč/tunu.

2 Někdo může namítat, že odvoz SKO jednou za dva týdny je dlouhá doba a nebude to stačit. Vím, že mnohé domácnosti už dnes mají dvě popelnice. Ale ruku na srdce není to jenom o neochotě doma odpad třídit? Napadá mě, že by možná nebylo marné kontrolovat obsah takto přeplněných popelnic. Papír, sklo, PET láhve, Tetrapack obaly od mléka a džusů, různé plastové kelímky atd. je možno odnést do kontejnerů na tříděný odpad, kterých máme v obci téměř 70 a k některému z nich to nikdo nemá daleko. U kontejnerů na tříděný odpad za autobusovou zastávkou u Sv. Trojice byl umístěn červený kontejner. Dodala jej společnost ASEKOL a slouží k odkládání drobného elektroodpadu. Tento lze samozřejmě odložit také na sběrném dvoru, ale ke Trojici jsme jej nechali umístit, protože odsud je to na sběrný dvůr nejdále. Téma tvorby odpadů a jejich zpracování jsou problémy, kterými se do budoucna budeme nuceni zabývat, protože legislativa v tomto oboru se stále přitvrzuje a náklady s tím spojené stále stoupají. Proto všechny vyzývám: třiďme odpad, ušetříme. Ing. Antonín Gazárek, starosta obce VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V tomto roce poprvé proběhlo vítání občánků v termínu 7. února V obřadní síni se sešlo 9 dětí. Fotografie z tohoto obřadu přikládáme k nahlédnutí.

3

4 VÝPIS USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ) Schválená usnesení Zastupitelstvo obce Vnorovy určuje ověřovateli zápisu Mgr. Marii Fridrichovou a Ing. Jana Břečku. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva obce. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje prodej pozemku p.č. 65 o výměře 1959 m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě za cenu 7,- Kč/m 2 pro pana Pavla Grabce, Vnorovy, Lideřovská 150. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje vyřazení projektové dokumentace Podporované byty z majetku obce v částce ,- Kč. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje vyřazení projektové dokumentace Vnorovy - zřízení přechodu pro chodce na silnici I/55 z majetku obce v částce ,- Kč. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Dodatek č. 3 Pravidel tvorby a použití sociálního fondu (viz příloha č.2). (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje jednorázové odměny pro členy kontrolního a finančního výboru, kteří nejsou zastupiteli obce ve výši 1500,- Kč. Odměny budou vyplaceny v nejbližším výplatním termínu.(pro 12, Proti0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2012 provedené radou obce dne (příloha č. 3).(Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2013 provedené radou obce dne (příloha č. 4 ). (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2013 (příloha č. 5). (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) VE ŠKOLCE SE NENUDÍME... Sotva se přehoupl nový rok, už jsme se začali těšit na tradiční dětský karnevalový ples. Konečně jsme se dočkali vytoužené soboty 23. února a hurá na Lidový dům. Sešli jsme se v hojné účasti. Masky dětí hýřily fantazií a velkou nápaditostí maminek,

5 byly zde k vidění postavičky snad z celého pohádkového světa. Všichni přítomní se dočkali krásné a bohaté tomboly s více než 150 cenami, takže téměř nikdo neodcházel s prázdnou. Za to patří velký dík rodičům, kteří se na tombole podíleli a rovněž tak i sponzorům, bez kterých bychom karneval v tomto duchu nemohli uskutečnit. Děkujeme především firmě Kovovýroba - p. Všetulovi, Vodo-topo-p.Mirošovi, p. Pavkovi, Elektro -p. Břečkovi, p.vítkovi, p. Kubicovi- malířství, stavební firměp. Balažovičovi, rybářskému svazu Vnorovy, p. L. Krzystkovi, p. Hnátkovi -klempířství, p. Konečnému - kominictví, p. Macháčkové - dom. potřeby, p. Supové -květinářství, p.studničkové -textil, p. Pavle Zubaté, p. Knotkovi-Stavospoj, tel. službě- p. Benedíkovi a p. Ing.Vaštíkovi. Za týden po karnevalu naše starší děti přišly do školky ve společenském úboru, někteří "mladí pánové" dokonce v kravatách a v oblecích a jeli jsme za pohádkou do Slováckého divadla do Uherského Hradiště. Počátkem měsíce března navštívila naši MŠ logopedka Mgr. Horáková ze Speciálně pedagogického centra v Hodoníně ke kontrolnímu vyšetření depistáži - dětí s vadou řeči. Bylo vyšetřeno celkem 15 dětí, z toho byla polovina doporučena do péče logopeda a ostatní děti svěřeny do péče našich učitelek, které mají potřebnou aprobaci a samozřejmě také rodičů těchto dětí. Vyšetřeny byly jenom ty děti, jejichž rodiče si to přáli. A co nás čeká dál? Kromě tzv. " běžných" školních aktivit se budeme těšit na další zajímavá překvapení. Např na Den matek na Lid. domě, na školní výlet, na sportovní den u příležitosti Dne dětí, posezení u táboráku a již tradiční rozloučení s předškoláky. Helena Benedíková, ředitelka MŠ Vnorovy MATRIKA INFORMUJE Obec Vnorovy měla k celkem 3040 obyvatel. V průběhu roku se z obce Vnorovy odstěhovalo 42 obyvatel a přistěhovalo se do Vnorov 35 osob. V roce 2012 zemřelo 33 obyvatel obce a narodilo se 39 dětí, což je o 12 narozených dětí více než v roce Z celkového počtu 39 narozených dětí bylo 16 chlapců a 23 děvčat. V roce 2012 se konaly čtyři vítání dětí do života, kdy bylo celkem přivítáno 38 dětí. Žádáme rodiče dětí, které se narodily v letošním roce, aby je přišli na matriku obecního úřadu nahlásit k vítání občánků do života.

6 Zlatou svatbu oslavily 4 manželské páry a jeden pár oslavil diamantovou svatbu. Ing. Zdeňka Motyčková, matrikářka ČERVENÝ KONTEJNER Obec má zapůjčený od firmy Asekol červený kontejner na drobné elektrozařízení. Proč jsme jej umístili na Dražky už je zodpovězeno výše a teď teda něco málo k provozu - dle internetových stránek Lidé třídí, když je to pro ně jednoduché! Stacionární kontejnery úspěšně řeší problém se sběrem drobných elektrospotřebičů a baterií. Systematický zpětný odběr starých elektrospotřebičů funguje v České republice už od roku Za tuto dobu se kolektivním systémům podařilo zajistit recyklaci více než 150 tisíc tun elektrozařízení. Obce díky spolupráci v rámci sběrné sítě ušetřily stovky milionů korun. Přesto třídění drobného elektroodpadu tvoří stále jen malou část objemu sběru. Malé předměty totiž končí v popelnici na směsný odpad mnohem častěji než větší druhy elektrospotřebičů. Občanům se zdají sběrné dvory, prodejny a opravny spotřebičů příliš vzdálené a mobilní svoz se koná jen často jen dvakrát do roka. Společnost ASEKOL proto vyšla obyvatelům vstříc a připravila pro ně speciální sběrné nádoby určené pro odkládání drobných elektrozařízení červené stacionární kontejnery 1) Co do červeného kontejneru patří a co ne? Do stacionárních kontejnerů patří baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a podobně. Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně), stejně jako tonery, CD, videokazety a jiná záznamová media 2) Proč se má třídit elektro od směsného odpadu? Staré spotřebiče v sobě mají jak nebezpečné, tak i využitelné materiály. Díky třídění a recyklaci starých spotřebičů se daří chránit životní prostředí před kontaminací nebezpečnými látkami a současně šetříme přírodní zdroje. Recyklace je výhodnější, než těžba surovin ze Země.

7 3) Kam mohu odevzdat velké spotřebiče, jako je televize, nebo lednička? Na sběrný dvůr za železničním přejezdem v bývalém areálu zemědělského družstva. 4) Proč do červeného kontejneru nepatří zářivky a úsporky? Obsahují malé množství rtuti, které ale nesmí uniknout do ovzduší. Současně jsou křehké a v červeném kontejneru by se rozbily. V prodejnách elektro a na sběrných dvorech jsou na úsporky a zářivky připraveny speciální sběrné nádoby. SBĚR BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (BRKO) Níže uveřejňujeme článek vysvětlující jak to bude se svozem odpadu od jara letošního roku. Z důvodu zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a z nutnosti naplnění povinností ČR ve vztahu k EU, bylo rozhodnuto, ze strany vedení všech 42 členských obcí Dobrovolného svazku obcí Severovýchod, sdružujících všechny obce a města Kyjovska a dalších měst a obcí svozové oblasti společnosti EKOR, s.r.o. Kyjov, o zavedení odděleného sběru, svozu a využití BRKO (bioodpadu z domácností). Co tento systém znamená? Jedná se o systém třídění biologicky rozložitelné složky ze směsného komunálního odpadu (SKO) z domácností a to přímo u zdroje vzniku odpadu v každé domácnosti. Dále systém zahrnuje oddělený svoz této komodity od ostatního, již nevytříditelného, odpadu a jeho následné využití na zařízení k tomu určeném, tedy kompostárně. Toto zařízení bude vybudováno v areálu Centra zpracování odpadu v Těmicích za významného finančního přispění EU v průběhu letošního roku. Kdy bude systém spuštěn? Se zavedením výše uvedeného systému se počítá od počátku dubna letošního roku. Do té doby budou na jednotlivé obce dodány nádoby (popelnice) o obsahu 120 l, hnědé barvy, speciálně upravené pro ukládání bioodpadu. Nádoby jsou uzpůsobeny pro tento účel tak, aby materiál do nich umisťovaný nehnil a následně nezapáchal mezi frekvencí svozu. Zároveň budou opatřené nálepkami s informacemi o tom, co se do nich má a co nemá ukládat.

8 Jak bude systém fungovat? Provoz systému bude obdobný jako u svozu SKO. Domácnosti budou mít navíc ještě jednu (hnědou) popelnici na biodpad, do níž budou odkládat pouze biologicky rozložitelné složky odpadu. Systém svozu těchto nádob bude v režimu 1x /14 dnů. Nový systém bude zároveň měnit četnost svozu u obcí, kde se dosud vyvážely popelnice SKO (směsný komunální odpad) v četnosti 1x /týden na četnost svozu SKO 1x /14 dnů. Ze zkušeností z obcí, kde tento systém funguje už více než 3,5 roku je tato frekvence svozu naprosto dostačující. To zajistí i výrazně vyšší úsporu obcím, u nichž k této změně dojde. Pro občany to bude tedy znamenat jednoduchý systém, kdy jeden týden se bude svážet SKO a druhý týden BRKO. Je třeba být zapojen v systému? Ano!!! Tento systém naplňuje zákonnou normu o povinnosti každého občana, mimo omezování vzniku odpadu, odpad třídit. Tzn., že veškeré využitelné složky komunálního odpadu (vznikajícího od občanů) musí být důsledně vytřiďovány, aby bylo upřednostňováno jejich materiálové využití. Na skládku by měl být ukládán pouze odpad už nijak nevyužitelný. Kromě zákonných aspektů je třeba zapojení se do tohoto systému každým občanem i z hlediska samosprávy. Jedná se totiž o zavedení dalšího způsobu nakládání s odpady do celého systému nakládání s odpady na území jednotlivých obcí a měst a ten je pro občany závazný. Co systém přinese? Za prvé přinese plnění Plánu odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje a závazků k nimž se ČR zavázala vůči EU. S tím souvisí i řádné nakládání s odpadem v souladu s legislativou ČR a EU. Velmi důležitým přínosem je však úspora pro obce důsledným tříděním biologicky rozložitelného odpadu ze SKO samotnými občany. Ukládání odpadu na skládku je totiž dražší způsob nakládání s odpady než jejich materiálové využití. To znamená, že čím více se vytřídí využitelného odpadu z popelnic, tím menší náklady bude mít obec v systému nakládání s odpady, což může mít dopad na cenu místního poplatku, který občané platí za odpad obci. A v neposlední řadě kompost, vyrobený z BRKO, bude možno využít na zkvalitnění půdy po stránce obohacení živinami a zlepšení půdní struktury vyčerpaných pozemků. Na závěr je třeba upozornit, že zavedení systému nezdraží nakládání s odpady obcím, ale naopak je zlevní a že občané nebudou platit nic navíc!!!!

9 CO TEDY JE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD A CO DO NĚHO PATŘÍ? Biologicky rozložitelným odpadem pro náš systém jsou veškeré biodegradabilní odpady a materiály rostlinného původu bez příměsí ostatních nerozložitelných látek a znečištění jinými látkami, zvláště nebezpečnými. CO DO BIONÁDOB PATŘÍ: Ze zahrad: tráva, listí, zbytky rostlin, větve, kořeny, piliny, seno, sláma, zemina z květináčů, popel ze dřeva, apod. Z domácností : především zbytky zeleniny a ovoce, květiny bez ostatních dekorací vazeb, čajový odpad včetně sáčků, kávové sedliny, skořápky z vajec a zbytky jídel rostlinného původu (pečivo, rýže, těstoviny, apod.) CO DO BIONÁDOB NEPATŘÍ: Maso ani cokoliv živočišného původu, veterinární odpad, mikrotenové a igelitové sáčky a veškeré plasty, sklo, potištěný papír, kovy, jakékoliv nerozložitelné materiály, rámy z oken a jiné natřené dřevěné předměty, apod. Ekor, s.r.o., Kyjov BEZPEČNOST NA PŘECHODECH PRO CHODCE Už před několika lety jsme se rozhodli zvýšit bezpečnost na přechodech pro chodce v obci jejich osvětlením. Zjistili jsme, že na takový záměr lze od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) získat i finanční dotaci. Po vypracování dokumentace a konzultaci se SFDI muselo dojít ke změnám v dokumentaci z hlediska nového umístění přechodů na Dražkách a u Lidového domu a splnění platných norem, aby bylo možné o dotaci vůbec požádat. To vedlo k nutnosti zadat v minulém roce vypracování nové projektové dokumentace na úpravu čtyř stávajících přechodů pro chodce, obsahující nasvětlení přechodů a úpravu chodníků pro bezbariérové použití (snížení obrub, slepecká dlažba...). U přechodu pro chodce pracovně nazvaného Svatý Ján jsme prosadili i vybudování semaforu, protože je na trase do školy a tudíž nejvíce užívaný. Podařilo se nám na tento přechod získat dotaci od SFDI z projektu Bezpečný přechod ve výši cca 880 tis. Kč (může být úměrně ponížena dle výsledku výběrového řízení na dodavatele) a pokud všechno dobře dopadne, plánujeme realizaci stavby na období letních prázdnin, aby noví prvňáčci mohli v září přecházet už na zelenou.

10 Ostatní přechody se budou upravovat průběžně dle finančních možností obce. Pavel Chudík, místostarosta LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 7. 9.TŘÍD V termínu od 2. do 8. března 2013 proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky tříd s místem konání Karlov - Malá Morávka. Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnilo 36 žáků a 4 dospělí. Asi třetina žáků doposud vůbec nelyžovala anebo byli lyžařskými začátečníky. I přesto však všichni zvládli základní lyžařské dovednosti, tj. základní lyžařský postoj, oblouky v pluhu, velká většina také zvládla oblouky v paralelním postavení lyží. Nejzdatnější lyžaři se začali učit i carvingový styl lyžování. Lyžařské podmínky byly skvělé. Žáci absolvovali lyžařský výcvik každý den. Ubytování bylo na chatě Kazmarka, strava chutná, pestrá a jídla byl dostatek. Celý den byl k dispozici teplý čaj. Všichni žáci se z LVK vrátili spokojeni a odhodlaní v lyžování pokračovat i nadále. Jejich chování na kurzu bylo v souladu se stanovenými pravidly a s vnitřním řádem školy. Mgr. Miloš Fojtík

11 INFORMACE ZŠ O STRAVOVACÍCH SLUŽBÁCH PRO VEŘEJNOST Školní jídelna při ZŠ Vnorovy nabízí veřejnosti obědy do jídlonosičů v ceně 54,- Kč za oběd. Dále informujeme občany, že nabízíme i pořádání pohřebních hostin ve školní jídelně. Bližší informace Vám rádi podáme buď osobně, nebo na telefonním čísle Jana Macháčková, vedoucí školní jídelny KIWANIS - POMÁHÁME DĚTEM V NEMOCNICI Obě oddělení školní družiny se od začátku roku 2013 připojila k mezinárodnímu projektu Kiwanis. Klub Kiwanis pomáhá dětem v nemocnicích, šije pro ně bavlněné panenky, které jim pomáhají překonat strach a stesk a na kterých jim lékaři názorně vysvětlují léčebné procedury. Paní Dvorská z klubu Kiwanis Slovácko nám přijela ukázat, jak se panenky plní a zakončují. Také nám přivezla materiál a ušité panenky. Děti se hned s chutí pustily do díla. Děti z obou oddělení ŠD plní panenky rounem a dokončují je. Často u těchto činností přemýšlí, komu asi udělají radost, kdo tu jejich panenku dostane. Vedeme je k dobrovolné a nezištné pomoci druhým (seniorům, nemocným, handicapovaným, slabším ) a jsme opravdu rádi, že chtějí pomáhat. Dana Nováková, vychovatelka ŠD

12 SLOVÁCKÁ LIGA VE FLORBALU 10. ROČNÍK Ve středu 20. února 2013 skončil 10. ročník Slovácké ligy ve florbalu mezi ZŠ Vnorovy, ZŠ Hroznová Lhota, ZŠ Kollárova Veselí nad Moravou a CZŠ Veselí nad Moravou. V letošním roce bojovali o co nejlepší výsledky žáci naší školy v tomto složení: Nikola Absolon z 3. třídy, Michal Kuchařík a Pavel Studénka z 5. třídy, Zdeněk Sítek a Tomáš Knotek z 7. třídy, Vladimír Cibulka, Adam Konečný, Marek Konečný, Jan Grabec a Filip Jančík z 9. třídy. Ve všech čtyřech kolech houževnatě bojovali pod vedením p. místostarosty Pavla Chudíka a organizačním zajištěním p. školníka Zdeňka Svobody a v celkovém pořadí získali 3. místo. Poděkování za reprezentaci školy patří všem jmenovaným, ale také hlavnímu organizátorovi celé akce, p. učiteli Jiřímu Říhovi ze ZŠ Kollárova Veselí nad Moravou. Tímto turnajem končí družstvo ZŠ Hroznová Lhota a družstvo Kollárova Veselí nad Moravou. Doufejme, že se v příštím roce najdou další nadšenci, kteří budou chtít pokračovat ve Slovácké lize. PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK PRO ANIČKU Sbíráme víčka z PET lahví pro pětiletou Aničku, která trpí genetickou vadou - Rett syndromem. Veškeré prostředky slouží k úhradě biologické léčby. Anička je téměř šestiletá holčička, která trpí vzácnou genetickou vadou - Rett syndromem. Nechodí, nemluví, nemá úchop, je autistická, trpí hyperventilací, stereotypními pohyby rukou a dalšími problémy. Přesto všechno se umí nádherně smát a je to velká bojovnice. Přibližně půl roku podstupuje biologickou léčbu, která je velmi nákladná a nehradí ji zdravotní pojišťovna. Po půl roce jsou u ní vidět drobné pokroky, a proto chce maminka s léčbou co nejdéle pokračovat. Kvůli nedostatku financí uspořádali rodiče Aničky veřejnou sbírku, do které jsme se zapojili i díky aktivnímu přístupu našich žáků. Pomozte nám prosím sbírat víčka. Jedná se o víčka z PET lahví, džusů, mléka. Musí jít o potraviny, ne např. o aviváže apod. Víčka musí být bez cenovek. Sběrné místo se nachází v prostoru u šaten, bližší informace podá pan školník. Akce trvá od do Děkujeme všem za pomoc a spolupráci. Mgr. Jarmila Tomanová, výchovná poradkyně

13 VANDALISMUS Proč někomu vadí, když je něco jak má být a musí všechno obracet naruby? Již několikrát se po víkendu projevilo řádění nejspíše alkoholem posilněných výrostků vracejících se snad málo unavených, popř. chemickými sloučeninami notně povzbuzených z diskoték, hospod, vináren, oslav a mejdanů nad ránem domů. Řešily se už vyvrácené dopravní značky, rozbité zastávky, vysypané odpadkové koše a nyní došlo i na altánek u cyklotrasy do Strážnice. Ten byl vystavěný při stavbě zpevněné cesty před cca 2,5 roky jako místo pro odpočinek znavených cyklistů a turistů. Tento dřevěný přístřešek kterého mohl, na veřejně přístupném místě, využít každý kolemjdoucí před trýzní horka či deště sloužil jen do pondělí 25. února. Po nedělní noci z něj zůstala hromádka trámků a zbytek střechy poté, co už v průběhu roku bylo zábradlí použito na pořádání táboráků. Opodál stojící cyklomapa je také fuč a rozbitá stříška leží také na zemi. Odpadkový koš tady vydržel jen 14 dnů. Proč? A o co komu šlo na mostě přes Baťův kanál? Jídlem mrhá ten, kdo nezažil hladu a myslím, že majetku si neumí vážit ten, kdo nikdy nezažil nedostatek ať žije naše bohatá, vyspělá a hlavně civilizovaná společnost! Pavel Chudík, místostarosta

14 DŮM PRO SENIORY Již několik let jedná zastupitelstvo obce o možnostech vybudování domu pro seniory v obci Vnorovy. Toto téma se objevovalo v předvolebních letácích již v předminulém volebním období a čas běží... Po otázkách typu Stavět?, Kde?, Kolik bytů? a mnohdy bouřlivých diskuzích - je rozhodnuto. Stavba bytového domu pro seniory je situována v areálu bývalé mateřské školky, se vstupem z ulice Záhumení. Do konce měsíce dubna bude vyhotovena dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, načež by mělo proběhnout stavební řízení a na jeho základě chceme zkusit podat žádost o dotaci z programu Podporované byty. Vize byla a je taková: Dům by měl sloužit starším občanům, kteří jsou schopni se o sebe postarat, ale už je pro ně náročné starat se také o své nemovitosti a domky. Plánovaná stavba má dvě nadzemní podlaží, do druhého je samozřejmě přístup výtahem. Všechny byty jsou upravitelné, tzn. že je možno je přizpůsobit pro vozíčkáře. Celkový počet je 12 bytových jednotek, z toho 6 dvoupokojových a druhá půlka jednopokojových. Okolí domu by měl tvořit malý parčík pro oddech a posezení v teplých dnech. Do přízemí je také naprojektována ordinace praktického lékaře. Pokud by obec uspěla s žádostí o dotaci, bude muset dodržet podmínky, které daný dotační titul obsahuje. Zde některé z podmínek, které jsou platné pro letošní rok (2013): Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče. Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená: (1) věkem jedná se o seniory ve věku 70 let a více nebo (2)zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby příjemce dotace neprovede změnu užívání podporovaného bytu k jiným účelům než k bydlení a podporovaný byt bude užíván právem nájmu osobami z cílové skupiny po dobu 20 let ode dne, kdy byla stavba dotovaného bytu dokončena a schopna užívání

15 měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy podporovaného bytu sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu nesmí překročit limit, který ke dni vyhlášení tohoto programu činí 57,20 Kč; limit nájemného může ministerstvo upravit příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet; pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé z cílové skupiny, lze nájemní smlouvu k podporovanému bytu uzavřít i s osobou, která nepatří do cílové skupiny, avšak pouze na jeden rok, za podmínky, že obec vydá písemný souhlas s pronájmem podporovaného bytu osobě, která nepatří do cílové skupiny; nájemní smlouva k podporovanému bytu s osobou z cílové skupiny bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy byla stavba dotovaných bytů dokončena příjemce dotace uzavře s osobou ve věku 70 let a výše nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu na dožití. Podmínek je víc, ale toto jsou ty hlavní, které se budou týkat případných nájemců. Předpokládáme, že v případě úspěchu v dotačním programu by stavba započala v létě roku 2014, dokončena cca v červenci Do té doby musí být zdemolována budova staré MŠ, kterou má v současné době pronajatu soubor Spinek. Tomu budou nabídnuty náhradní prostory v majetku obce. Na závěr bych chtěl poprosit všechny, kterých by se ubytování v tomto domě pro seniory mohlo v roce 2015 týkat, aby se zamysleli, zda by to nebylo vhodným řešením jejich životní situace. Z příkladů okolních obcí víme, že domy jsou plně obsazeny, ale existují i obavy některých občanů, že ve Vnorovech o takové bydlení nebude zájem a potom se sem nastěhují přespolní. Abychom si potvrdili, jak to skutečně vypadá se zájmem v naší obci, prosím Vás, kteří spadáte do určené kategorie a měli byste zájem o bydlení v tomto zařízení, abyste se nám nezávazně vyjádřili do konce měsíce května na obecním úřadě při osobním jednání, telefonicky nebo em. Vaše odpovědi jsou důležité pro další plánování a termín realizace.

16 pokoj. Všem předem děkuji za ochotu a přeji konečně hezké jaro - ať už ta zima dá Pavel Chudík, místostarosta PODĚKOVÁNÍ Přijměte od nás upřímné poděkování za Vaši finanční podporu, která jako vítr pohání lodičku televize Noe. Již sedmým rokem můžeme i díky Vám šířit dobré zprávy a přinášet radost a naději. Přikládáme potvrzení, které mnozí dárci potřebují pro daňové účely. Dne pořádal Soubor Spinek vánoční koncert v kostele sv. Alžběty ve Vnorovech. Část výtěžku ze vstupného ve výši 9 300,- Kč byla prostřednictvím farnosti Vnorovy zaslána na činnost televize NOE. Vydává OÚ Vnorovy, Hlavní 750, Vnorovy pod reg. číslem MK ČR E 12379

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T O K R U P K A

M Ě S T O K R U P K A M Ě S T O K R U P K A Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015,

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC MALÁ HRAŠTICE. Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice. č. 1/2015,

OBEC MALÁ HRAŠTICE. Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice. č. 1/2015, OBEC MALÁ HRAŠTICE Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky Vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I Obecní zastupitelstvo v Radovesnicích I podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 16.5.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 16.5.2013 se konalo 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC VELEHRAD Obecně závazná vyhláška obce č. 03/2011 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více