INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY"

Transkript

1 INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 1/2013 TŘIĎME ODPAD, UŠETŘÍME! I když tomu počasí ještě moc nenasvědčuje, jaro už je tady a s ním přichází na řadu také jarní úklid. S tím samozřejmě souvisí také otázka odstranění odpadu, který tím vzniká. Otázkou odpadu se zabývají ještě další příspěvky v tomto informačním listu. Já chci tedy hlavně připomenout to, že od listopadu minulého roku je v provozu sběrné středisko odpadů za Lidéřovicemi u bývalého areálu zemědělského družstva. Zde je možno se legálně a bezplatně (v limitu 500 kg/osobu/rok) zbavit všeho, co už doma nepotřebujete. Je až nepochopitelné, že se nám ale stále objevují vyvezené hromady odpadu různě za obcí. Vzhledem k začátku prací na zahrádkách připomínám, že na sběrném dvoru je možné uložit ořezané větve a třeba také větší množství shrabané trávy nebo listí. Není nutné je pálit a obtěžovat kouřem okolí. Chápu, že s nějakou trochou trávy asi nikdo nepojede na sběrný dvůr, ale ani to by už nemělo končit v popelnici na domovní odpad. Za odvoz a uložení domovního odpadu na skládku platí obec nemalé finanční prostředky a ani zvýšení poplatku od občanů tyto náklady nepokryje. Je potřeba v maximální míře odpady třídit. Jednak to ukládá zákon o odpadech, ale jde také o úsporu nákladů. Proto vítám, že prostřednictvím společnosti EKOR, která likvidaci domovního odpadu v naší obci zabezpečuje bude od dubna zaveden systém na sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). O systému sběru BRKO pojednává jak článek od společnosti EKOR. Systém BRKO začne fungovat od dubna. Změní se tak dosavadní způsob vývozu popelnic na směsný komunální odpad (SKO), kdy den vývozu popelnic v naší obci zůstává čtvrtek, ale bude se střídat vývoz SKO a BRKO, tedy stávající popelnice na SKO budou vyváženy jednou za čtrnáct dnů. Tento systém firma EKOR testovala a provozovala v obcích Dambořice a Stavěšice. Je potvrzeno, že při řádném třídění odpadu systém vývozu SKO jednou za čtrnáct dnů je dostatečný a navíc se značným způsobem sníží náklady obce za uložení odpadu na skládku. V obci Dambořice se po zavedení BRKO snížil objem SKO o třetinu, ve Stavěšicích téměř o polovinu. V systému BRKO se platí pouze za odvoz a nikoliv za uložení (odpad je zpracováván v kompostárně), naproti tomu za SKO platíme mimo odvoz ještě poplatky za uložení na skládce ve výši 980,- Kč/tunu.

2 Někdo může namítat, že odvoz SKO jednou za dva týdny je dlouhá doba a nebude to stačit. Vím, že mnohé domácnosti už dnes mají dvě popelnice. Ale ruku na srdce není to jenom o neochotě doma odpad třídit? Napadá mě, že by možná nebylo marné kontrolovat obsah takto přeplněných popelnic. Papír, sklo, PET láhve, Tetrapack obaly od mléka a džusů, různé plastové kelímky atd. je možno odnést do kontejnerů na tříděný odpad, kterých máme v obci téměř 70 a k některému z nich to nikdo nemá daleko. U kontejnerů na tříděný odpad za autobusovou zastávkou u Sv. Trojice byl umístěn červený kontejner. Dodala jej společnost ASEKOL a slouží k odkládání drobného elektroodpadu. Tento lze samozřejmě odložit také na sběrném dvoru, ale ke Trojici jsme jej nechali umístit, protože odsud je to na sběrný dvůr nejdále. Téma tvorby odpadů a jejich zpracování jsou problémy, kterými se do budoucna budeme nuceni zabývat, protože legislativa v tomto oboru se stále přitvrzuje a náklady s tím spojené stále stoupají. Proto všechny vyzývám: třiďme odpad, ušetříme. Ing. Antonín Gazárek, starosta obce VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V tomto roce poprvé proběhlo vítání občánků v termínu 7. února V obřadní síni se sešlo 9 dětí. Fotografie z tohoto obřadu přikládáme k nahlédnutí.

3

4 VÝPIS USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ) Schválená usnesení Zastupitelstvo obce Vnorovy určuje ověřovateli zápisu Mgr. Marii Fridrichovou a Ing. Jana Břečku. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva obce. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje prodej pozemku p.č. 65 o výměře 1959 m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě za cenu 7,- Kč/m 2 pro pana Pavla Grabce, Vnorovy, Lideřovská 150. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje vyřazení projektové dokumentace Podporované byty z majetku obce v částce ,- Kč. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje vyřazení projektové dokumentace Vnorovy - zřízení přechodu pro chodce na silnici I/55 z majetku obce v částce ,- Kč. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Dodatek č. 3 Pravidel tvorby a použití sociálního fondu (viz příloha č.2). (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje jednorázové odměny pro členy kontrolního a finančního výboru, kteří nejsou zastupiteli obce ve výši 1500,- Kč. Odměny budou vyplaceny v nejbližším výplatním termínu.(pro 12, Proti0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2012 provedené radou obce dne (příloha č. 3).(Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2013 provedené radou obce dne (příloha č. 4 ). (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2013 (příloha č. 5). (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) VE ŠKOLCE SE NENUDÍME... Sotva se přehoupl nový rok, už jsme se začali těšit na tradiční dětský karnevalový ples. Konečně jsme se dočkali vytoužené soboty 23. února a hurá na Lidový dům. Sešli jsme se v hojné účasti. Masky dětí hýřily fantazií a velkou nápaditostí maminek,

5 byly zde k vidění postavičky snad z celého pohádkového světa. Všichni přítomní se dočkali krásné a bohaté tomboly s více než 150 cenami, takže téměř nikdo neodcházel s prázdnou. Za to patří velký dík rodičům, kteří se na tombole podíleli a rovněž tak i sponzorům, bez kterých bychom karneval v tomto duchu nemohli uskutečnit. Děkujeme především firmě Kovovýroba - p. Všetulovi, Vodo-topo-p.Mirošovi, p. Pavkovi, Elektro -p. Břečkovi, p.vítkovi, p. Kubicovi- malířství, stavební firměp. Balažovičovi, rybářskému svazu Vnorovy, p. L. Krzystkovi, p. Hnátkovi -klempířství, p. Konečnému - kominictví, p. Macháčkové - dom. potřeby, p. Supové -květinářství, p.studničkové -textil, p. Pavle Zubaté, p. Knotkovi-Stavospoj, tel. službě- p. Benedíkovi a p. Ing.Vaštíkovi. Za týden po karnevalu naše starší děti přišly do školky ve společenském úboru, někteří "mladí pánové" dokonce v kravatách a v oblecích a jeli jsme za pohádkou do Slováckého divadla do Uherského Hradiště. Počátkem měsíce března navštívila naši MŠ logopedka Mgr. Horáková ze Speciálně pedagogického centra v Hodoníně ke kontrolnímu vyšetření depistáži - dětí s vadou řeči. Bylo vyšetřeno celkem 15 dětí, z toho byla polovina doporučena do péče logopeda a ostatní děti svěřeny do péče našich učitelek, které mají potřebnou aprobaci a samozřejmě také rodičů těchto dětí. Vyšetřeny byly jenom ty děti, jejichž rodiče si to přáli. A co nás čeká dál? Kromě tzv. " běžných" školních aktivit se budeme těšit na další zajímavá překvapení. Např na Den matek na Lid. domě, na školní výlet, na sportovní den u příležitosti Dne dětí, posezení u táboráku a již tradiční rozloučení s předškoláky. Helena Benedíková, ředitelka MŠ Vnorovy MATRIKA INFORMUJE Obec Vnorovy měla k celkem 3040 obyvatel. V průběhu roku se z obce Vnorovy odstěhovalo 42 obyvatel a přistěhovalo se do Vnorov 35 osob. V roce 2012 zemřelo 33 obyvatel obce a narodilo se 39 dětí, což je o 12 narozených dětí více než v roce Z celkového počtu 39 narozených dětí bylo 16 chlapců a 23 děvčat. V roce 2012 se konaly čtyři vítání dětí do života, kdy bylo celkem přivítáno 38 dětí. Žádáme rodiče dětí, které se narodily v letošním roce, aby je přišli na matriku obecního úřadu nahlásit k vítání občánků do života.

6 Zlatou svatbu oslavily 4 manželské páry a jeden pár oslavil diamantovou svatbu. Ing. Zdeňka Motyčková, matrikářka ČERVENÝ KONTEJNER Obec má zapůjčený od firmy Asekol červený kontejner na drobné elektrozařízení. Proč jsme jej umístili na Dražky už je zodpovězeno výše a teď teda něco málo k provozu - dle internetových stránek Lidé třídí, když je to pro ně jednoduché! Stacionární kontejnery úspěšně řeší problém se sběrem drobných elektrospotřebičů a baterií. Systematický zpětný odběr starých elektrospotřebičů funguje v České republice už od roku Za tuto dobu se kolektivním systémům podařilo zajistit recyklaci více než 150 tisíc tun elektrozařízení. Obce díky spolupráci v rámci sběrné sítě ušetřily stovky milionů korun. Přesto třídění drobného elektroodpadu tvoří stále jen malou část objemu sběru. Malé předměty totiž končí v popelnici na směsný odpad mnohem častěji než větší druhy elektrospotřebičů. Občanům se zdají sběrné dvory, prodejny a opravny spotřebičů příliš vzdálené a mobilní svoz se koná jen často jen dvakrát do roka. Společnost ASEKOL proto vyšla obyvatelům vstříc a připravila pro ně speciální sběrné nádoby určené pro odkládání drobných elektrozařízení červené stacionární kontejnery 1) Co do červeného kontejneru patří a co ne? Do stacionárních kontejnerů patří baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a podobně. Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně), stejně jako tonery, CD, videokazety a jiná záznamová media 2) Proč se má třídit elektro od směsného odpadu? Staré spotřebiče v sobě mají jak nebezpečné, tak i využitelné materiály. Díky třídění a recyklaci starých spotřebičů se daří chránit životní prostředí před kontaminací nebezpečnými látkami a současně šetříme přírodní zdroje. Recyklace je výhodnější, než těžba surovin ze Země.

7 3) Kam mohu odevzdat velké spotřebiče, jako je televize, nebo lednička? Na sběrný dvůr za železničním přejezdem v bývalém areálu zemědělského družstva. 4) Proč do červeného kontejneru nepatří zářivky a úsporky? Obsahují malé množství rtuti, které ale nesmí uniknout do ovzduší. Současně jsou křehké a v červeném kontejneru by se rozbily. V prodejnách elektro a na sběrných dvorech jsou na úsporky a zářivky připraveny speciální sběrné nádoby. SBĚR BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (BRKO) Níže uveřejňujeme článek vysvětlující jak to bude se svozem odpadu od jara letošního roku. Z důvodu zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a z nutnosti naplnění povinností ČR ve vztahu k EU, bylo rozhodnuto, ze strany vedení všech 42 členských obcí Dobrovolného svazku obcí Severovýchod, sdružujících všechny obce a města Kyjovska a dalších měst a obcí svozové oblasti společnosti EKOR, s.r.o. Kyjov, o zavedení odděleného sběru, svozu a využití BRKO (bioodpadu z domácností). Co tento systém znamená? Jedná se o systém třídění biologicky rozložitelné složky ze směsného komunálního odpadu (SKO) z domácností a to přímo u zdroje vzniku odpadu v každé domácnosti. Dále systém zahrnuje oddělený svoz této komodity od ostatního, již nevytříditelného, odpadu a jeho následné využití na zařízení k tomu určeném, tedy kompostárně. Toto zařízení bude vybudováno v areálu Centra zpracování odpadu v Těmicích za významného finančního přispění EU v průběhu letošního roku. Kdy bude systém spuštěn? Se zavedením výše uvedeného systému se počítá od počátku dubna letošního roku. Do té doby budou na jednotlivé obce dodány nádoby (popelnice) o obsahu 120 l, hnědé barvy, speciálně upravené pro ukládání bioodpadu. Nádoby jsou uzpůsobeny pro tento účel tak, aby materiál do nich umisťovaný nehnil a následně nezapáchal mezi frekvencí svozu. Zároveň budou opatřené nálepkami s informacemi o tom, co se do nich má a co nemá ukládat.

8 Jak bude systém fungovat? Provoz systému bude obdobný jako u svozu SKO. Domácnosti budou mít navíc ještě jednu (hnědou) popelnici na biodpad, do níž budou odkládat pouze biologicky rozložitelné složky odpadu. Systém svozu těchto nádob bude v režimu 1x /14 dnů. Nový systém bude zároveň měnit četnost svozu u obcí, kde se dosud vyvážely popelnice SKO (směsný komunální odpad) v četnosti 1x /týden na četnost svozu SKO 1x /14 dnů. Ze zkušeností z obcí, kde tento systém funguje už více než 3,5 roku je tato frekvence svozu naprosto dostačující. To zajistí i výrazně vyšší úsporu obcím, u nichž k této změně dojde. Pro občany to bude tedy znamenat jednoduchý systém, kdy jeden týden se bude svážet SKO a druhý týden BRKO. Je třeba být zapojen v systému? Ano!!! Tento systém naplňuje zákonnou normu o povinnosti každého občana, mimo omezování vzniku odpadu, odpad třídit. Tzn., že veškeré využitelné složky komunálního odpadu (vznikajícího od občanů) musí být důsledně vytřiďovány, aby bylo upřednostňováno jejich materiálové využití. Na skládku by měl být ukládán pouze odpad už nijak nevyužitelný. Kromě zákonných aspektů je třeba zapojení se do tohoto systému každým občanem i z hlediska samosprávy. Jedná se totiž o zavedení dalšího způsobu nakládání s odpady do celého systému nakládání s odpady na území jednotlivých obcí a měst a ten je pro občany závazný. Co systém přinese? Za prvé přinese plnění Plánu odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje a závazků k nimž se ČR zavázala vůči EU. S tím souvisí i řádné nakládání s odpadem v souladu s legislativou ČR a EU. Velmi důležitým přínosem je však úspora pro obce důsledným tříděním biologicky rozložitelného odpadu ze SKO samotnými občany. Ukládání odpadu na skládku je totiž dražší způsob nakládání s odpady než jejich materiálové využití. To znamená, že čím více se vytřídí využitelného odpadu z popelnic, tím menší náklady bude mít obec v systému nakládání s odpady, což může mít dopad na cenu místního poplatku, který občané platí za odpad obci. A v neposlední řadě kompost, vyrobený z BRKO, bude možno využít na zkvalitnění půdy po stránce obohacení živinami a zlepšení půdní struktury vyčerpaných pozemků. Na závěr je třeba upozornit, že zavedení systému nezdraží nakládání s odpady obcím, ale naopak je zlevní a že občané nebudou platit nic navíc!!!!

9 CO TEDY JE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD A CO DO NĚHO PATŘÍ? Biologicky rozložitelným odpadem pro náš systém jsou veškeré biodegradabilní odpady a materiály rostlinného původu bez příměsí ostatních nerozložitelných látek a znečištění jinými látkami, zvláště nebezpečnými. CO DO BIONÁDOB PATŘÍ: Ze zahrad: tráva, listí, zbytky rostlin, větve, kořeny, piliny, seno, sláma, zemina z květináčů, popel ze dřeva, apod. Z domácností : především zbytky zeleniny a ovoce, květiny bez ostatních dekorací vazeb, čajový odpad včetně sáčků, kávové sedliny, skořápky z vajec a zbytky jídel rostlinného původu (pečivo, rýže, těstoviny, apod.) CO DO BIONÁDOB NEPATŘÍ: Maso ani cokoliv živočišného původu, veterinární odpad, mikrotenové a igelitové sáčky a veškeré plasty, sklo, potištěný papír, kovy, jakékoliv nerozložitelné materiály, rámy z oken a jiné natřené dřevěné předměty, apod. Ekor, s.r.o., Kyjov BEZPEČNOST NA PŘECHODECH PRO CHODCE Už před několika lety jsme se rozhodli zvýšit bezpečnost na přechodech pro chodce v obci jejich osvětlením. Zjistili jsme, že na takový záměr lze od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) získat i finanční dotaci. Po vypracování dokumentace a konzultaci se SFDI muselo dojít ke změnám v dokumentaci z hlediska nového umístění přechodů na Dražkách a u Lidového domu a splnění platných norem, aby bylo možné o dotaci vůbec požádat. To vedlo k nutnosti zadat v minulém roce vypracování nové projektové dokumentace na úpravu čtyř stávajících přechodů pro chodce, obsahující nasvětlení přechodů a úpravu chodníků pro bezbariérové použití (snížení obrub, slepecká dlažba...). U přechodu pro chodce pracovně nazvaného Svatý Ján jsme prosadili i vybudování semaforu, protože je na trase do školy a tudíž nejvíce užívaný. Podařilo se nám na tento přechod získat dotaci od SFDI z projektu Bezpečný přechod ve výši cca 880 tis. Kč (může být úměrně ponížena dle výsledku výběrového řízení na dodavatele) a pokud všechno dobře dopadne, plánujeme realizaci stavby na období letních prázdnin, aby noví prvňáčci mohli v září přecházet už na zelenou.

10 Ostatní přechody se budou upravovat průběžně dle finančních možností obce. Pavel Chudík, místostarosta LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 7. 9.TŘÍD V termínu od 2. do 8. března 2013 proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky tříd s místem konání Karlov - Malá Morávka. Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnilo 36 žáků a 4 dospělí. Asi třetina žáků doposud vůbec nelyžovala anebo byli lyžařskými začátečníky. I přesto však všichni zvládli základní lyžařské dovednosti, tj. základní lyžařský postoj, oblouky v pluhu, velká většina také zvládla oblouky v paralelním postavení lyží. Nejzdatnější lyžaři se začali učit i carvingový styl lyžování. Lyžařské podmínky byly skvělé. Žáci absolvovali lyžařský výcvik každý den. Ubytování bylo na chatě Kazmarka, strava chutná, pestrá a jídla byl dostatek. Celý den byl k dispozici teplý čaj. Všichni žáci se z LVK vrátili spokojeni a odhodlaní v lyžování pokračovat i nadále. Jejich chování na kurzu bylo v souladu se stanovenými pravidly a s vnitřním řádem školy. Mgr. Miloš Fojtík

11 INFORMACE ZŠ O STRAVOVACÍCH SLUŽBÁCH PRO VEŘEJNOST Školní jídelna při ZŠ Vnorovy nabízí veřejnosti obědy do jídlonosičů v ceně 54,- Kč za oběd. Dále informujeme občany, že nabízíme i pořádání pohřebních hostin ve školní jídelně. Bližší informace Vám rádi podáme buď osobně, nebo na telefonním čísle Jana Macháčková, vedoucí školní jídelny KIWANIS - POMÁHÁME DĚTEM V NEMOCNICI Obě oddělení školní družiny se od začátku roku 2013 připojila k mezinárodnímu projektu Kiwanis. Klub Kiwanis pomáhá dětem v nemocnicích, šije pro ně bavlněné panenky, které jim pomáhají překonat strach a stesk a na kterých jim lékaři názorně vysvětlují léčebné procedury. Paní Dvorská z klubu Kiwanis Slovácko nám přijela ukázat, jak se panenky plní a zakončují. Také nám přivezla materiál a ušité panenky. Děti se hned s chutí pustily do díla. Děti z obou oddělení ŠD plní panenky rounem a dokončují je. Často u těchto činností přemýšlí, komu asi udělají radost, kdo tu jejich panenku dostane. Vedeme je k dobrovolné a nezištné pomoci druhým (seniorům, nemocným, handicapovaným, slabším ) a jsme opravdu rádi, že chtějí pomáhat. Dana Nováková, vychovatelka ŠD

12 SLOVÁCKÁ LIGA VE FLORBALU 10. ROČNÍK Ve středu 20. února 2013 skončil 10. ročník Slovácké ligy ve florbalu mezi ZŠ Vnorovy, ZŠ Hroznová Lhota, ZŠ Kollárova Veselí nad Moravou a CZŠ Veselí nad Moravou. V letošním roce bojovali o co nejlepší výsledky žáci naší školy v tomto složení: Nikola Absolon z 3. třídy, Michal Kuchařík a Pavel Studénka z 5. třídy, Zdeněk Sítek a Tomáš Knotek z 7. třídy, Vladimír Cibulka, Adam Konečný, Marek Konečný, Jan Grabec a Filip Jančík z 9. třídy. Ve všech čtyřech kolech houževnatě bojovali pod vedením p. místostarosty Pavla Chudíka a organizačním zajištěním p. školníka Zdeňka Svobody a v celkovém pořadí získali 3. místo. Poděkování za reprezentaci školy patří všem jmenovaným, ale také hlavnímu organizátorovi celé akce, p. učiteli Jiřímu Říhovi ze ZŠ Kollárova Veselí nad Moravou. Tímto turnajem končí družstvo ZŠ Hroznová Lhota a družstvo Kollárova Veselí nad Moravou. Doufejme, že se v příštím roce najdou další nadšenci, kteří budou chtít pokračovat ve Slovácké lize. PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK PRO ANIČKU Sbíráme víčka z PET lahví pro pětiletou Aničku, která trpí genetickou vadou - Rett syndromem. Veškeré prostředky slouží k úhradě biologické léčby. Anička je téměř šestiletá holčička, která trpí vzácnou genetickou vadou - Rett syndromem. Nechodí, nemluví, nemá úchop, je autistická, trpí hyperventilací, stereotypními pohyby rukou a dalšími problémy. Přesto všechno se umí nádherně smát a je to velká bojovnice. Přibližně půl roku podstupuje biologickou léčbu, která je velmi nákladná a nehradí ji zdravotní pojišťovna. Po půl roce jsou u ní vidět drobné pokroky, a proto chce maminka s léčbou co nejdéle pokračovat. Kvůli nedostatku financí uspořádali rodiče Aničky veřejnou sbírku, do které jsme se zapojili i díky aktivnímu přístupu našich žáků. Pomozte nám prosím sbírat víčka. Jedná se o víčka z PET lahví, džusů, mléka. Musí jít o potraviny, ne např. o aviváže apod. Víčka musí být bez cenovek. Sběrné místo se nachází v prostoru u šaten, bližší informace podá pan školník. Akce trvá od do Děkujeme všem za pomoc a spolupráci. Mgr. Jarmila Tomanová, výchovná poradkyně

13 VANDALISMUS Proč někomu vadí, když je něco jak má být a musí všechno obracet naruby? Již několikrát se po víkendu projevilo řádění nejspíše alkoholem posilněných výrostků vracejících se snad málo unavených, popř. chemickými sloučeninami notně povzbuzených z diskoték, hospod, vináren, oslav a mejdanů nad ránem domů. Řešily se už vyvrácené dopravní značky, rozbité zastávky, vysypané odpadkové koše a nyní došlo i na altánek u cyklotrasy do Strážnice. Ten byl vystavěný při stavbě zpevněné cesty před cca 2,5 roky jako místo pro odpočinek znavených cyklistů a turistů. Tento dřevěný přístřešek kterého mohl, na veřejně přístupném místě, využít každý kolemjdoucí před trýzní horka či deště sloužil jen do pondělí 25. února. Po nedělní noci z něj zůstala hromádka trámků a zbytek střechy poté, co už v průběhu roku bylo zábradlí použito na pořádání táboráků. Opodál stojící cyklomapa je také fuč a rozbitá stříška leží také na zemi. Odpadkový koš tady vydržel jen 14 dnů. Proč? A o co komu šlo na mostě přes Baťův kanál? Jídlem mrhá ten, kdo nezažil hladu a myslím, že majetku si neumí vážit ten, kdo nikdy nezažil nedostatek ať žije naše bohatá, vyspělá a hlavně civilizovaná společnost! Pavel Chudík, místostarosta

14 DŮM PRO SENIORY Již několik let jedná zastupitelstvo obce o možnostech vybudování domu pro seniory v obci Vnorovy. Toto téma se objevovalo v předvolebních letácích již v předminulém volebním období a čas běží... Po otázkách typu Stavět?, Kde?, Kolik bytů? a mnohdy bouřlivých diskuzích - je rozhodnuto. Stavba bytového domu pro seniory je situována v areálu bývalé mateřské školky, se vstupem z ulice Záhumení. Do konce měsíce dubna bude vyhotovena dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, načež by mělo proběhnout stavební řízení a na jeho základě chceme zkusit podat žádost o dotaci z programu Podporované byty. Vize byla a je taková: Dům by měl sloužit starším občanům, kteří jsou schopni se o sebe postarat, ale už je pro ně náročné starat se také o své nemovitosti a domky. Plánovaná stavba má dvě nadzemní podlaží, do druhého je samozřejmě přístup výtahem. Všechny byty jsou upravitelné, tzn. že je možno je přizpůsobit pro vozíčkáře. Celkový počet je 12 bytových jednotek, z toho 6 dvoupokojových a druhá půlka jednopokojových. Okolí domu by měl tvořit malý parčík pro oddech a posezení v teplých dnech. Do přízemí je také naprojektována ordinace praktického lékaře. Pokud by obec uspěla s žádostí o dotaci, bude muset dodržet podmínky, které daný dotační titul obsahuje. Zde některé z podmínek, které jsou platné pro letošní rok (2013): Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče. Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená: (1) věkem jedná se o seniory ve věku 70 let a více nebo (2)zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby příjemce dotace neprovede změnu užívání podporovaného bytu k jiným účelům než k bydlení a podporovaný byt bude užíván právem nájmu osobami z cílové skupiny po dobu 20 let ode dne, kdy byla stavba dotovaného bytu dokončena a schopna užívání

15 měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy podporovaného bytu sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu nesmí překročit limit, který ke dni vyhlášení tohoto programu činí 57,20 Kč; limit nájemného může ministerstvo upravit příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet; pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé z cílové skupiny, lze nájemní smlouvu k podporovanému bytu uzavřít i s osobou, která nepatří do cílové skupiny, avšak pouze na jeden rok, za podmínky, že obec vydá písemný souhlas s pronájmem podporovaného bytu osobě, která nepatří do cílové skupiny; nájemní smlouva k podporovanému bytu s osobou z cílové skupiny bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy byla stavba dotovaných bytů dokončena příjemce dotace uzavře s osobou ve věku 70 let a výše nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu na dožití. Podmínek je víc, ale toto jsou ty hlavní, které se budou týkat případných nájemců. Předpokládáme, že v případě úspěchu v dotačním programu by stavba započala v létě roku 2014, dokončena cca v červenci Do té doby musí být zdemolována budova staré MŠ, kterou má v současné době pronajatu soubor Spinek. Tomu budou nabídnuty náhradní prostory v majetku obce. Na závěr bych chtěl poprosit všechny, kterých by se ubytování v tomto domě pro seniory mohlo v roce 2015 týkat, aby se zamysleli, zda by to nebylo vhodným řešením jejich životní situace. Z příkladů okolních obcí víme, že domy jsou plně obsazeny, ale existují i obavy některých občanů, že ve Vnorovech o takové bydlení nebude zájem a potom se sem nastěhují přespolní. Abychom si potvrdili, jak to skutečně vypadá se zájmem v naší obci, prosím Vás, kteří spadáte do určené kategorie a měli byste zájem o bydlení v tomto zařízení, abyste se nám nezávazně vyjádřili do konce měsíce května na obecním úřadě při osobním jednání, telefonicky nebo em. Vaše odpovědi jsou důležité pro další plánování a termín realizace.

16 pokoj. Všem předem děkuji za ochotu a přeji konečně hezké jaro - ať už ta zima dá Pavel Chudík, místostarosta PODĚKOVÁNÍ Přijměte od nás upřímné poděkování za Vaši finanční podporu, která jako vítr pohání lodičku televize Noe. Již sedmým rokem můžeme i díky Vám šířit dobré zprávy a přinášet radost a naději. Přikládáme potvrzení, které mnozí dárci potřebují pro daňové účely. Dne pořádal Soubor Spinek vánoční koncert v kostele sv. Alžběty ve Vnorovech. Část výtěžku ze vstupného ve výši 9 300,- Kč byla prostřednictvím farnosti Vnorovy zaslána na činnost televize NOE. Vydává OÚ Vnorovy, Hlavní 750, Vnorovy pod reg. číslem MK ČR E 12379

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady Motivační platby Stanovení výše poplatku pro rok 2014 Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady 696 Kč Plošná sleva na poplatku 16,00 Kč Ostatní 157,00 Kč Svoz a likvidace směsného komunálního

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky Obec Hrušky Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky, včetně systému

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více