STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012"

Transkript

1 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013

2 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským krajem v letech ÚVOD PODPORA BRF V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI STATISTICKÉ ÚDAJE LOKALIT BROWNFIELDS Původní využití a zamýšlený záměr využití dle studie Vlastnictví dle sektorů Počet podpořených lokalit brownfields dle okresů Moravskoslezského kraje Úspěšnost dokončených projektů dle navrhované... 9 využitelnosti Počty Brownfields SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ DLE ROKU SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A VÝŠE POSKYTNUTÉ PODPORY V LETECH Lokality podpořené v roce Důl František v Horní Suché Důl Žofie v Orlové Důl Pokrok v Petřvaldu Ostrava - Hrušov Kasárna Martinská čtvrť ve Frenštátu pod Radhoštěm Areál Karnola v Krnově Lokality podpořené v roce Hrušov - rezidenční část města Ostrava Larischovy konírny v Karviné Tabačka v Novém Jičíně Kasárna Bruntál západní lokalita Věznice v Jakubčovicích nad Odrou Bývalý průmyslový areál společnosti Tonak, a.s. v Novém Jičíně Výrobní zóna Závada Lokality podpořené v roce Monoblok ve Staré Vsi nad Ondřejnicí Eurosport park ve Frenštátu pod Radhoštěm Dukelská kasárna v Opavě Lokality podpořené v roce Bumbalova továrna ve Frenštátu pod Radhoštěm

3 Areál živočišné výroby v Osoblaze Krnovské muzeum Lokality podpořené v roce Areál "VRSAN"ve Vrbně pod Pradědem Kasárna "Palkovická" ve Frýdku - Místku Zemědělský areál v Osoblaze Areál sadu Maxima Gorkého v Ostravě Lokality podpořené v roce František - skipová věž F4 v Horní Suché Vagónka v Karviné Bývalý depozitář aut (Tatry, a.s.) v parku E. Beneše v Kopřivnici Areál školy v Heřmanicích u Polomi Hospodářský areál v Píšti Lokality podpořené v roce Část areálu nemocnice v Bruntále Kasárna ve Frýdeckém lese Regenerace opuštěných lokalit Třanovice Hospodářský dvůr Štěpánkovice Bývalý objekt armádního zařízení v Osoblaze Lokality podpořené v roce Areál zámku Chotěbuz Zámecký areál s parkem Území pod základní školou ABSORPČNÍ KAPACITA BROWNFIELDS V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZÁVĚR

4 1. Úvod Jako každý kraj, má i ten Moravskoslezský své brownfieldy, které jsou historicky spojené zejména se změnou politické a hospodářské situace v České republice za poslední desítky let. Za brownfields lze považovat objekty resp. celá území, která již ztratila svou původní funkci využívání. Tyto areály bývají převážně opuštěné, chátrají a doprovází je také negativní sociální jevy. Občas jsou na některých z nich prováděny alespoň nutné stavební úkony, aby byla zachována jejich statika a nedošlo ke zhroucení a ohrožení zdraví lidí. V některých případech se v areálu brownfieldu objevují kontaminace, které byly způsobeny buď předchozím charakterem areálu, nebo je zapříčila nějaká ekologická havárie. A jak vlastně brownfieldy vznikají? Velké průmyslové podniky s tradiční výrobou pociťují ztráty, a to zejména z důvodu importu zahraničních firem, a tak následně zanikají. Útlum se projevil i v oblasti důlní těžby a také využívání vojenských areálů. Z toho se dá usoudit, že převážná většina výše popsaných lokalit měla své původní využití v oblasti průmyslu, zemědělství a obrany státu. V areálech tzv. brownfieldů se nachází ale i objekty kulturních památek. Tyto se objevují v oblastech ukončené důlní činnosti anebo přímo jako budovy zámků s parky. Pro znovuoživení těchto oblastí jsou zapotřebí velké finanční zdroje a tento proces může trvat mnoho let. Fakt, že jednotlivé brownfieldy v Moravskoslezském kraji by byly jeden po druhém revitalizovány, samozřejmě přispívá nejen ke snížení sociálních a environmentálních problémů v dané obci, ve které se brownfield nachází, ale i ke snížení nezaměstnanosti a celkové prosperity regionu. Moravskoslezský kraj se snaží najít vhodnou strategii k tomu, aby tyto lokality mohly být znovu využívány. V rámci toho, může zejména veřejný sektor čerpat finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na regeneraci tzv. brownfieldů, a to v oblasti předprojektové a projektové přípravy. Cílem této studie je na konkrétních příkladech regenerace brownfieldů podpořených Moravskoslezským krajem v letech zhodnotit jejich současný stav a podrobněji tak rozebrat problematiku dané oblasti. První část studie je zaměřena na statistická data, především na porovnání původního využití lokalit a využití současného či budoucího v rámci projektových studií. Zaměřuje se taktéž na vlastnické poměry v současnosti. Závěrem první části se studie zabývá četností území tzv. brownfields v kraji podle okresů a úspěšností jejich dokončené realizace. Druhá část se věnuje konkrétním podpořeným lokalitám, kde podrobněji popisuje průběh realizace projektů, jejich financování a současný stav. Možnosti financování projektů na přímou regeneraci brownfields s využitím zdrojů Evropské unie jsou však stále omezenější a výhled na další programové období prozatím také není pro řešení brownfieldů konkrétně znám. 4

5 2. Podpora BRF v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj od r každoročně poskytuje dotace. Dotace jsou určeny na předprojektovou přípravu většinou jde o zpracování projektové dokumentace ve stupni studie. Vlastník lokality na základě vyhotovené studie má podklad pro rozhodování, jakým směrem se do budoucnosti můžou pohybovat jeho investice do nevyužívané lokality, která jej trápí nebo mu dokument slouží jako podklad pro žádost o dotaci. Název projektu Rok poskytnutí dotace Místo realizace Výše finanční podpory z rozpočtu MSK Příprava podnikatelské zóny Důl František Obec Horní Suchá Příprava průmyslové a podnikatelské zóny Důl Žofie Město Orlová Revitalizace území a jeho příprava pro podnikatelské a výrobní aktivity - Důl Pokrok Příprava území pro podnikatelské a výrobní aktivity - Ostrava Hrušov 2005 Město Petřvald Statutární město Ostrava Příprava průmyslové a podnikatelské zóny - Kasárna Martinská čtvrť Město Frenštát p./r Příprava objektu pro nové využití - areál Karnola Město Krnov Hrušov - rezidenční část města Larischovy konírny Statutární město Ostrava Statutární město Karviná Tabačka Město Nový Jičín Kasárna - západní lokalita 2006 Město Bruntál Věznice Obec Jakubčovice nad Odrou Bývalý průmyslový areál společnosti Tonak, a.s. Město Nový Jičín Výrobní zóna Závada Obec Závada Monoblok Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Eurosport park 2007 Město Frenštát p./r Dukelská kasárna Statutární město Opava

6 Eurosport park - ředitelství (Bumbalova továrna) Město Frenštát p./r Areál živočišné výroby 2008 Obec Osoblaha Krnovské muzeum Město Krnov Areál "VRSAN" Město Vrbno pod Pradědem Kasárna "Palkovická" 2009 Statutární město Frýdek-Místek Zemědělský areál Obec Osoblaha Areál sadu Maxima Gorkého František - skipová věž F4 Vagónka Ostrava - MO Slezská Ostrava Obec Horní Suchá Statutární město Karviná Bývalý depozitář aut (Tatry, a.s.) v parku E. Beneše 2010 Město Kopřivnice Areál školy v Heřmanicích u Polomi Obec Starý Jičín Revitalizace opuštěného území bývalého zemědělského hospodářského areálu v Píšti Část areálu nemocnice Kasárna ve Frýdeckém lese Obec Píšť Město Bruntál Statutární město Frýdek - Místek Bývalý objekt armádního zařízení 2011 Obec Osoblaha Regenerace opuštěných lokalit Třanovice Obec Třanovice Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora Obec Štěpánkovice Areál zámku Chotěbuz Obec Chotěbuz Zámecký areál s parkem 2012 Obec Jindřichov Území pod základní školou Obec Veřovice Zdroj: Vlastní zpracování 6

7 Zdroj: Vlastní zpracování 3. Statistické údaje lokalit brownfields Tato kapitola je zaměřena na shrnutí a porovnání základních ukazatelů (např. druh využití lokality, vlastnictví, četnost dle okresů a úspěšnost dokončených projektů), které byly poskytnuty vlastníky brownfieldů, podpořených Moravskoslezským krajem. Posuzováno je celkem 36 lokalit Původní využití a zamýšlený záměr využití dle studie Původní využití lokality 28% 19% 17% 36% Průmysl a podnikání Zemědělství Vojenský prostor Občanská vybavenost Zdroj: Vlastní zpracování 7

8 Zamýšlený záměr studie na využití lokality 41% 14% 3% 28% 14% Průmysl a podnikání Sport a rekreace Občanská vybavenost Více variant využití Není konkretizováno Zdroj: Vlastní zpracování Z grafů vyplývá, že v rámci původního využití bývalých areálů byly nejvíce lokality využívány pro průmysl a podnikatelské aktivity. Tyto brownfieldy jsou pozůstatkem po důlní těžbě převážně na ostravsku a karvinsku. Areály bývají dnes opuštěné a nevyužité a tvoří 36% z celkového počtu podpořených lokalit. Nevyužívaná občanská vybavenost ve formě školských zařízení, bydlení a zámků apod. tvoří 28% z počtu posuzovaných. Na úrovni 19% se vyskytují brownfieldy po vojenské činnosti a na 17% po zemědělské činnosti. Posuzovaný byl i zamýšlený záměr využití lokalit navržený ve studiích využitelnosti. Vlastníci lokalit brownfields, se kterými mají zájem něco dělat, si proto nechali zpracovat výše zmíněné studie, ve kterých pociťovali největší potřebu pro budoucí využití jejich areálu v oblasti občanské vybavenosti. Tento záměr se objevil v 41% a jednalo se zejména o zřízení domovů pro seniory, domů pro bydlení (malometrážní byty), objektů pro kulturně společenské aktivity, školící a vzdělávací centra, centra umění a řemesel, ubytovací zařízení s restauracemi, muzea atd. V 28% byl navrhován záměr pro průmysl a podnikání, a to ve formě několika variant počtu podnikatelských subjektů v zóně. V menším počtu 14%, bylo navrhováno využití opuštěných lokalit se zaměřením na sport a rekreaci. Také v 14% vlastníci volili více druhů oblastí, na které by mohli své investice zamířit. Jedná se o oblasti, které byly popsány výše. Jelikož u pěti lokalit v současnosti tvorba studie teprve probíhá, nebylo možné přesně konkretizovat záměr Vlastnictví dle sektorů Vlastnictví k roku Veřejný sektor Soukromý sektor Více vlastníků Zdroj: Vlastní zpracování Z grafů je zjevné, že největší podíl vlastnictví tvoří veřejný sektor. Je třeba si uvědomit, že většinu brownfieldů vlastní přímo obce a soukromí investoři o tyto lokality nejeví příliš velký zájem. V souvislosti s brownfieldy jsou tedy častěji prezentovány aktivity spíše veřejného sektoru než soukromých investorů. 8

9 3.3. Počet podpořených lokalit brownfields dle okresů Moravskoslezského kraje Četnost dle okresů Frýdek - Místek Opava Ostrava - Město Bruntál Nový Jičín Karviná Zdroj: Vlastní zpracování Území Moravskoslezského kraje je územně vymezeno okresy Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek- Místek, Karviná a Ostrava-město. Nejvíce podpořených projektů bylo právě v okresech Nový Jičín, Bruntál či v Karviné, což je dáno také počtem nevyužívaných území v daných okresech. Veřejný sektor chce často využít tyto lokality pro vytvoření lepších životních podmínek pro místní obyvatele, jelikož ve většině případů se z brownfieldů stávají objekty občanské vybavenosti. Nejméně lokalit brownfields bylo podpořeno v okresech Frýdek Místek. Obce se snaží přilákat investory na projekty, které chtějí v budoucnu zrealizovat k regeneraci daných území Úspěšnost dokončených projektů dle navrhované využitelnosti 8% 3% Úspěšnost realizace 6% Úspěšná realizace - dokončená Neúspěšná realizace 36% 47% Částečně úspěšná realizace Probíhá zpracování studie Zpracovaná studie čeká na realizaci Zdroj: Vlastní zpracování Z grafu úspěšnosti realizace jednotlivých projektů z hlediska navrhovaného řešení v rámci využitelnosti je patrné, že docela velká část (36%) projektů je již částečně zrealizovaná, tzn., že došlo např. alespoň k demolicím původních budov a další využití či rozsáhlé rekonstrukce jsou naplánované. Bohužel u 47% posuzovaných lokalit nedošlo vůbec žádnému posunu vůči navrhovanému řešení. To převážně zapříčinila příliš velká finanční náročnost jednotlivých variant řešení nebo prodej lokality z veřejného sektoru na soukromý. Zatím pouze 6% projektů je opravdu úspěšně dokončených. Jedná se hlavně o podnikatelskou zónu po bývalém dolu František v Horní Suché a také o přípravu průmyslové a podnikatelské zóny Martinská čtvrť ve Frenštátu p. Radhoštěm. 9

10 3.5. Počty Brownfields 24% Brownfields podpořené Moravskoslezským krajem 76% Celkový počet brownfields v Moravskoslezském kraji Zdroj: Vlastní zpracování Z celkového počtu brownfields, které se nacházejí na území Moravskoslezského kraje, je k dnešnímu datu 24% podpořených lokalit Moravskoslezským krajem. Cílem dotací je podpořit vlastníky brownfieldů ve snaze změnit chátrající lokality a zvýšit investiční aktivitu subjektů, dále vytvořit předpoklady pro využití stávajících ploch brownfields pro jiné účely či podpořit výstavbu nových podnikatelských zón a vznik nových pracovních míst v kraji. Pro kraj je také důležitým faktorem snaha o estetizaci svého území. 4. Seznam podpořených projektů dle roku schválení zastupitelstvem Moravskoslezského kraje a výše poskytnuté podpory v letech Lokality podpořené v roce Důl František v Horní Suché Obec Horní Suchá se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje v blízkosti měst Havířov, Karviná, Český Těšín a také hranic s Polskem. Rozkládá se na 9,79 km 2 a disponuje obyvateli (stav k ). Horní Suchá spadá pod okres Karviná. Důl František se nachází v severní části obce Horní Suchá a má výbornou dopravní dostupnost. Historie a popis původního využití lokality V 19. století došlo v obci k rozkvětu zejména zemědělství a průmyslu. V roce 1911 byl založen důl František, který zajistil velký rozvoj obce. V první polovině devadesátých let bylo investováno do infrastruktury obce a byla zahájena realizace kanalizace a plynofikace. Jak již bylo řečeno, v roce 1911 byla v obci započata výstavba černouhelného dolu František. V roce 1999, po odtěžení milionu tun uhlí, byl důl uzavřen. Toto mělo za následek tíživou situaci nezaměstnanosti v obci a hrozbu vzniku zdevastovaného areálu. Tehdejším vlastníkem dolu byla společnost OKD, a.s. a následně DIAMO s.p.. Od roku 1999 byly v areálu prováděny nákladné demolice a sanace. V únoru roku 2005 byl areál dolu František převeden do vlastnictví obce Horní Suchá. 10

11 Fotodokumentace původního stavu lokality: Zdroj: Obec Horní Suchá Návrh řešení využitelnosti lokality v rámci studie nebo projektové dokumentace Již od počátku byla zamýšlena regenerace zóny František a obsazení areálu malými a středními podnikateli. Možnost obsazení zóny jedním investorem nebyla uvažována, a to hlavně z důvodu existence důlních jam a jejich ochranných pásem a také prostorové členitosti areálu do několika logických celků, což by znemožňovalo využití celkové plochy. Studie byla zaměřena na tyto hlavní cíle: vybudování průmyslové zóny pro lehký průmysl snížení nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji zlepšení životního prostředí v obci Horní Suchá vyřešení otázky opětovného využití bývalého černouhelného dolu František Z hlediska návrhu stavebně technického byly řešeny demolice či rekonstrukce objektů, celková dopravní i technická infrastruktura zóny tzn. vytvoření páteřní obslužné komunikace v zóně včetně komunikace pro pěší, parkovacích ploch a napojení na silniční síť. Technická infrastruktura měla být částečně zrekonstruována či vybudována nová. Jednalo se o vodovod, kanalizaci, plynovod, degazační plynovod, horkovod, vedení el. energií, veřejného osvětlení a telekomunikační síť. Demolovány měly být i plochy zpevněné, které již nevyhovovaly svému účelu. V rámci studie bylo uvažováno odstranění případných ekologických zátěží. Celkový objem plánovaných investic: infrastruktura zóny 100 mil. rekonstrukce správní budovy.. 20 mil. průmyslová hala. 36 mil. Dle původního návrhu projektu byla vybudována celá infrastruktura zóny s potřebnými sítěmi a komunikacemi. Rekonstruovány byly některé stávající využitelné budovy, zejména administrativní budova, která přijala novou funkci podnikatelského inkubátoru. Postavena byla nová lehká průmyslová hala. Nastal rovněž pokrok v rozšiřování páteřního rozvodu teplovodu rozvádějícího odpadní teplo z kogeneračních jednotek vyrábějících spalováním důlního plynu (metan) el. energii, kdy odpadní teplo se stává vedlejším produktem tohoto procesu. Odpadní teplo je využíváno k vytápění již sedmi objektů a další se budou postupně připojovat. Tento způsob vytápění je o 40% levnější než vytápění teplem získaným spalováním zemního plynu. 11

12 Fotodokumentace současného stavu lokality: Zdroj: Obec Horní Suchá Proces financování krajské dotace popř. jiných zdrojů Od roku 2002 byly státním podnikem Diamo,s.p. prováděny nákladné demoliční práce, v roce 2005 byl areál bezúplatně převeden na obec. Na výstavbě nové průmyslové haly a celkové rekonstrukci bývalé správní budovy obec využila možnosti čerpání ze strukturálních fondů EU. V roce 2005 Moravskoslezský kraj finančně podpořil projekt ve výši V témže roce obec Horní Suchá podala žádost o dotaci z OPPP, a to ve třech stupních. V roce 2005 byl také projekt doporučen k financování z prostředků bývalého Fondu národního majetku. Správní budova byla dokončena v roce za pomoci dotace z OPPP a stejným způsobem v roce byla postavena nová průmyslová hala. V roce 2008 za podpory Ministerstva financí byla vybudována na průmyslové zóně František infrastruktura. Souhrn financování z jiných zdrojů: OP Průmysl a podnikání cca 40,7 mil. (3 schválené žádosti o dotace, r. 2006, 2007, 2008) Ministerstvo financí ČR 110 mil. (ing. sítě a infrastruktura, r. 2009) Moravskoslezský kraj cca 1,1 mil. (včetně PD skipu František, r. 2x 2005, 2011) Zhodnocení projektu Zóna se stále rozrůstá, což napovídá velkému úspěchu. V zóně se nachází nyní 22 průmyslových objektů se zastavěnou plochou 2,2 ha. Další 2 průmyslové objekty jsou rozestavěné, 4 subjekty zhotovují projekt pro svou podnikatelskou činnost. Převážná většina zóny je již zaplněna investory. Z celkové plochy 16 ha nabízí zóna k obsazení 4 ha, které se uvolnily ukončením smlouvy s nájemcem neplnícím smluvní podmínky. Ve firmách provozujících svou činnost na průmyslové zóně František je zaměstnáno 450 lidí. Vypočítaná návratnost obecních investic je 10 let. Tato hodnota se bude v budoucnu snižovat zvyšováním příjmu za teplo, ostrahu, prodej pozemků nájemcům a již nižšími investičními náklady. Převážná většina zóny je již zaplněna investory. Z celkové plochy 14,2 ha zóna nabízí k obsazení ještě 0,4 ha + 0,5 ha. Díky úsilí všech zúčastněných byla Průmyslová zóna František vyhlášena vítězem kategorie Brownfield roku. Tuto soutěž každoročně pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura CzechInvest jako součást slavnostního oceňování Investora roku a Podnikatelské nemovitosti roku. 12

13 Důl Žofie v Orlové Orlová leží 10 km severovýchodně od Ostravy v členitém terénu v nadmořské výšce 267 m n.m.. Město Orlová je dnes třetím největším městem v okrese Karviná. Má charakter průmyslového (hornického) města. Celkový počet obyvatelstva trvale klesá. Na začátku letošního roku 2013 zde žilo obyvatel. Zájmová lokalita se nachází v jižní části obce Orlová, na rozhraní katastru Poruba u Orlové a Orlová Město. Areál bývalého dolu Žofie má z pohledu širších vztahů dopravně dobrou polohu v území. Historie a popis původního využití lokality Důl Žofie byl založen kolem roku 1868 na katastrálním území obce Poruba. Těžba uhlí byla zahájena v letech 1873 až Těžba uhlí na lokalitě Žofie byla ukončena v únoru 1995 a závod se stal součástí Dolu Odra jako závod v likvidaci. Původní administrativní budova byla v roce 2007 zrekonstruována. Od roku 2008 je v části areálu umístěna provozovna skladu tuhých paliv. K tomuto účelu jsou užívány stávající železniční a pozemní komunikace, stavby skladů a manipulační plochy v areálu. Soukromá společnost provozuje v areálu od roku 2009 fotovoltaickou elektrárnu. V roce 2011 byla provedena přestavba části bývalé správní budovy na ubytovnu. V době před podáním žádosti o poskytnutí dotace převážná část areálu sloužila pro potřeby technické likvidace a část objektů a pozemků byly pronajímány k podnikatelské činnosti soukromým subjektům. Návrh řešení využitelnosti lokality v rámci studie nebo projektové dokumentace V rámci studie využitelnosti bylo navrženo zrekultivovat plochu bývalého dolu na průmyslovou a podnikatelskou zónu. Byl proveden průzkum kontaminace území a vyhodnocení důlních činností, aby se areál mohl následně začít rekultivovat. Jako využití přípustné v navržené průmyslové a podnikatelské zóně pak byly stanoveny např.: hromadné garáže podzemní a nadzemní, byty pro majitele, hlídače, správce, ubytování zaměstnanců, oddychové a relaxační zařízení pro zaměstnance, stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury, obchodní prodejny s průmyslovým zbožím, či průmyslové služby pro občany. V areálu je v současné době soustředěno několik různých podnikatelských aktivit. Stavebním úřadem byly povoleny stavební úpravy komunikační sítě páteřní komunikace a odbočných větví. V areálu byla povolena nová areálová splašková a dešťová kanalizace a vodovod, byla provedena rekonstrukce stávajícího oplocení a v současné době je prováděno nové oplocení severozápadní strany areálu. Fotodokumentace současného stavu lokality: Zdroj: Město Orlová 13

14 Proces financování krajské dotace popř. jiných zdrojů V roce 2005 byla podána žádost o poskytnutí dotace na studii využitelnosti bývalého dolu Žofie a ještě v témže roce byla poskytnuta tato dotace ve výši Začátkem roku 2006 pak byla vypracována komplexní projektová dokumentace Regenerace a rozvoj areálu bývalého dolu Žofie. Ta byla následně předána městu. Zhodnocení projektu Areál je dnes využíván v souladu s možnostmi jeho využití podle územního plánu města Orlová. Projekt již můžeme považovat za téměř úspěšný, plocha byla zčásti zrekultivována, byly provedeny demolice na některých objektech, které byly v nevyhovujícím technickém stavu, rekonstrukce původních budov, které ještě byly vhodné pro další využití, také původního oplocení jedné části areálu a nyní je prováděno zcela nové oplocení severovýchodní strany areálu Důl Pokrok v Petřvaldu Hornické město Petřvald je součástí okresu Karviná. Specifický charakter dává městu i celému okresu Karviná již ukončená hlubinná těžba černého uhlí. Petřvald má obyvatel (k ). Areál bývalého dolu Pokrok se nachází v jihozápadní části města Petřvald, v místní části kolonie Pokrok. Areál je severozápadně a západně ohraničen místní účelovou komunikací, na východě je zájmová lokalita omezena plochou bývalých odvalových a odkalovacích ploch, s nimiž sousedí obytná zástavba. Do jižní hranice areálu zasahuje severní výběžek Pežgovského lesa. Celková výměra území činí 26,4 ha. Areál má z pohledu širších vztahů velmi dobrou polohu v území. Historie a popis původního využití lokality Původně sloužil areál k těžbě černého uhlí. Od roku 1912 zde fungovala šachta Habsburg později přejmenovaná na Pokrok či Fučík I. S těžbou uhlí souvisely i další objekty nacházející se v areálu jako např. administrativní budovy, prádelny, těžní věže, strojovny, stolárny, sklady, garáže, sýpky uhlí, kotelny, rozvodny, čerpací stanice jeřábové dráhy, kolejiště apod. Postupné dostavení budov vedlo také k napojení dolu na železniční trať vedoucí z Kunčic do Českého Těšína. V roce 1953 byly sloučeny doly Pokrok a Hedvika a byl vytvořen národní podnik. Těžba uhlí byla v Petřvaldě ukončena v roce Fotodokumentace původního stavu lokality: 14

15 Zdroj: KPHMO Návrh řešení využitelnosti lokality v rámci studie nebo projektové dokumentace V rámci studie využitelnosti bylo navrženo, aby areál bývalého dolu Pokrok byl využit buď pro menší podnikání či výrobu, nebo jako atraktivní průmyslovou zónu pro investory. V areálu již dnes působí několik společností, které odkoupily jeho část v minulých letech od státního podniku Diamo, s. p.. Studie byla vypracována ve dvou variantních řešeních: Varianta i - členění zájmové plochy na malá funkční území (podnikání) Varianta II - velké funkční plochy (průmysl) Státní podnik, který zde vlastní většinu objektů, v průběhu několika let odstranil cca 15 staveb a zrušil i železniční trať. Provozní objekty, které zde stály, včetně jejich vybavení, jsou z velké části zdemolovány, uvolněné plochy jsou z menší části zastavěny novými objekty pro výrobu. Z původních objektů zůstaly dochovány pouze některé provozní stavby a dodnes nevyužívané administrativní budovy. Na ostatních plochách se nachází převážně zdevastované a roztroušené zbytky objektů. Byla zrekultivovaná část pozemků, na nichž se nacházela kontaminovaná zemina. Územním plánem města jsou plochy areálu určeny pro výrobu či skladování. V současnosti se na území areálu nacházejí objekty pronajímané či prodané, objekty určené k rekonstrukci, ale najdeme zde i zcela nevyužité plochy, které se vlastník rozhodl zatravnit. Proces financování krajské dotace popř. jiných zdrojů Pro obě varianty řešené ve studii využitelnosti byl sestaven kalkulační rozpočet. Pro variantu členění zájmové plochy na malá funkční území by zvolený postup regenerace dle předpokladů přišel na cca 266 mil.. Varianta velkých funkčních ploch by stála 293 mil.. Z hlediska případného převodu majetku na město je důležité připočtení provozních nákladů na údržbu areálu, které byly dle studie vyčísleny na cca 6,5 mil. ročně. Moravskoslezský kraj podpořil projekt v rámci předprojektové přípravy v roce 2005, finanční částka činila Zhodnocení projektu Projekt je již částečně zrealizován. Díky státnímu podniku došlo v průběhu několika let k revitalizaci celého území, kdy byla většina objektů buď to zrekonstruována, nebo vzhledem k jejich špatnému technickému stavu zcela zdemolována. Nyní se na území areálu nacházejí objekty podniku Diamo, s.p. a objekty využívané několika dalšími malými firmami pro výrobu. Návrh dle studie využitelnosti byl realizován alespoň do fáze revitalizace území Ostrava - Hrušov Příjemce (Statutární město Ostrava) použil dotaci Moravskoslezského kraje na zpracování studie pro řešení lokality Ostrava Hrušov. S ohledem na delší období od poskytnutí dotace nedisponuje již příjemce dotace studií, která byla z dotace hrazena. Z tohoto důvodu nebyly zpracovateli poskytnuty o této lokalitě žádné informace. 15

16 Kasárna Martinská čtvrť ve Frenštátu pod Radhoštěm Město Frenštát pod Radhoštěm leží v kotlině Moravskoslezských Beskyd. Počet obyvatel je (k ). Nejvýznamnějším ekonomickým potenciálem rozvoje je průmysl elektrotechnický a automobilový. Lokalita Martinská čtvrť se nachází na jižním okraji Frenštátu pod Radhoštěm. Zájmová lokalita na území bývalých kasáren je dopravně napojena na silnici I. třídy. Na východní straně je výrobní areál podružně napojen na silnici III. třídy. Obsluha výrobní zóny je prováděna po areálových komunikacích. Historie a popis původního využití lokality Území bylo do roku 1990 využíváno sovětskou armádou. Po odchodu sovětských vojsk byla většina objektů předána městu Frenštát pod Radhoštěm. Až do roku 2007 nebylo území nikterak využíváno. Areál by byl vhodný k rekonverzi na průmyslovou a podnikatelskou zónu, protože bezprostředně navazuje na již fungující podnikatelský areál a stále se rozšiřující komplex firem. Návrh řešení využitelnosti lokality v rámci studie nebo projektové dokumentace Projekt studie využitelnosti řešil základní přípravu území včetně inženýrských sítí pro budoucí investiční výstavbu v podnikatelské zóně. Navrhoval odstranit nevyužité stavby bývalých kasáren, provést napojení na inženýrské sítě a postavit na předmětném území novou komunikaci, která by napojila čtvrť na okolní dopravní síť ve Frenštátu pod Radhoštěm. Po celkové revitalizaci kasáren studie navrhovala vytvoření zóny určené především pro lehký průmysl či zástavbu podnikatelskými subjekty. V rámci projektu byly odstraněny některé nevyužité stavby, provedeno napojení na inženýrské sítě (vodovod, plynovod, dešťová a splašková kanalizace, kiosková trafostanice) a zřízena komunikace. Bylo zkultivováno území o rozloze cca 2,4 ha. Kvalita území byla zvýšena odstraněním betonových podloží a provedením souvisejících parkových úprav. Fotodokumentace: Zdroj: Město Frenštát pod Radhoštěm Proces financování krajské dotace popř. jiných zdrojů Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla financována příprava projektové dokumentace stavby v roce 2005 ve výši , kdy Moravskoslezský kraj vybral tuto lokalitu jako vhodnou pro další přípravu průmyslové zóny menšího plošného rozsahu. Projektová příprava byla zahájena vypracováním přípravné a koncepční studie. Následně město Frenštát p. Radhoštěm podalo žádost o dotaci z OPPP na realizaci projektu Regenerace zóny Martinská čtvrť, město Frenštát pod Radhoštěm. Na základě vypracované studie se v r projekt zaregistroval do programu Reality a v r byl zařazen do druhého stupně programu. Poskytnutá dotace byla celkem cca 13,3 mil., z toho cca 10 mil. z prostředků EU a 3,3 mil. z prostředků ČR. Realizace projektu byla dokončena v srpnu 16

17 2007. Vlastník pozemku, město Frenštát pod Radhoštěm, nabízí pozemky k pronájmu následnému prodeji. Část je již prodána a soukromému subjektu. Zhodnocení projektu Území je realizačně a legislativně připraveno k přímé zástavbě podnikatelskými subjekty. Zóna je určena především pro lehký průmysl, logistiku apod. ve vazbě na své prostorové možnosti, nelze tedy přepokládat, že bude vyhledávána velkými investory pro rozsáhlou investiční výstavbu. Část zóny o rozloze 1 ha již byla prodána soukromé firmě, která disponuje výrobními kapacitami v přímém sousedství této průmyslové zóny a podniká v oboru dřevozpracujícího průmyslu Areál Karnola v Krnově Krnov je jako město s obyvateli (k ) největším sídlem na Bruntálsku. Krnov je příhraničním městem, polovinu hranice města tvoří hranice s Polskem a je jednou ze vstupních bran do Jeseníků. Krnov býval nazýván městem stavů a varhan. Ve městě se po staletí rozvíjela tradice výroby sukna v závodě Karnola a výroba stuh a prýmků Pega Krnov. Objekty bývalého podniku Karnola se nacházejí v samém srdci města Krnov, po obou březích řeky Opavy. Jsou zde dva samostatné areály, dříve spojené tzv. Larischovou lávkou. Historie a popis původního využití lokality Objekty byly postaveny na obou březích řeky Opavy a v blízkosti vodního náhonu, postupně vznikaly a rozvíjely se velké textilní podniky. Původní objekty byly vybudovány v roce 1856, v průběhu času byly postupně rekonstruovány či přistavovány. Objekt byl v minulosti využíván jako výrobní závod pro zpracování vlny a příze. V letech 1997 a 2001 byl celý areál Karnoly zasažen povodněmi. Fotodokumentace původního stavu lokality: Zdroj: Město Krnov 17

18 Návrh řešení využitelnosti lokality v rámci studie nebo projektové dokumentace V rámci studie využitelnosti byly navrženy tři varianty využití objektu. Tyto varianty byly současně navrženy jako multifunkční, přičemž obsahovaly 4 způsoby využití: regionální muzeum, muzeum varhan, muzeum textilní výroby, Městské informační a kulturní středisko, volnočasové aktivity pro veřejnost (sportovní bowling, squash, posilovna, spinning), inkubátor pro začínající podnikatele, nebytové prostory pro účely zřízení kancelářských prostor a k podnikání nerušivého charakteru. V současné době je objekt beze změn. V rámci krajské dotace byla pouze zpracována studie využitelnosti objektu Karnoly a byly provedeny zkušební vrty pro zjištění kontaminace lokality. Odkoupením od správce konkurzní podstaty podniku Karnola získali areál soukromí vlastníci. Město Krnov má zájem s vlastníky spolupracovat. Proces financování krajské dotace popř. jiných zdrojů Celkové předpokládané náklady na rekonstrukci objektu na vybranou variantu, tedy nejsoběstačnější způsob využití, se vyšplhají na mil.. Pro realizaci se zvažuje zapojení města, developera a některými z dotačních titulů. V roce 2005 Moravskoslezský kraj finančně podpořil projekt v rámci předprojektové přípravy brownfields, a to ve výši Zhodnocení projektu Vybraná varianta, kterou upřednostnilo město Krnov, byla zvolena především pro svoji soběstačnost, kde převažuje ziskový provoz. V budoucnosti by tak nedošlo k zatížení rozpočtu města. Tato varianta obsahuje všechny navrhované způsoby využití kromě muzeí inkubátor pro začínající podnikatele, podnikatelské inovační centrum, kanceláře, komplexní sportovní a volnočasové centrum, polyfunkční sál, restaurace a Městské informační a kulturní středisko. Konkrétní realizace projektu avšak doposud nebyla realizována Lokality podpořené v roce Hrušov - rezidenční část města Ostrava Ostrava - Hrušov se rozkládá v severní části města na pravém břehu řeky Ostravice a spadá do městského obvodu Slezská Ostrava. Lokalita o rozloze cca 35 ha je dostupná z ulice Bohumínské, která je dále napojena na dálnici D1. Vzhledem k blízkosti železniční trati Ostrava-Bohumín lze v budoucnu vybudovat železniční vlečku. Počet obyvatel Ostravy dosáhl k počtu Historie a popis původního využití lokality V průběhu 19. století měla lokalita díky těžbě uhlí, továrně na sodu, stanici Severní dráhy Ferdinandovy aj. svůj význam. V roce 1941 se lokalita stala součástí Moravské Ostravy. Ostravská čtvrť Hrušov s několika tisíci obyvateli začala upadat po útlumu průmyslové výroby po roce Zkázu zástavby a definitivní vylidnění Hrušova způsobila velká povodeň v roce Území je mimo jiné postiženo bývalou důlní činností, která způsobila jeho propad o cca 3-4 metry a bylo prohlášeno za tzv. sociální brownfield. Nebyla zde totiž soustředěna samotná výroba, ale budovy, které se zde vyskytují, sloužily jako ubytovny dělníků z okolních podniků. 18

19 Návrh řešení využitelnosti lokality v rámci studie nebo projektové dokumentace V rámci studie využitelnosti bylo navrženo využít území jako zónu pro malé a střední podnikání. Lokalita je dle ÚPD (územně plánovací dokumentace) funkčně začleněna jako oblast pro lehký průmysl, sklady a drobnou výrobu s vyloučením funkce bydlení. Předností hrušovské zóny je ideální dopravní napojení, bezprostřední blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí, ve směru na Polsko a Slovensko. V rámci území byl proveden hydrogeologický průzkum a území bylo vyhodnoceno jako ekologicky nezávadné. V současné době jsou upřesňovány konkrétní záměry o budoucím využití území. Vybudováním ochranných (protipovodňových) hrází v lokalitě Hrušov pominul důvod pro trvání stavební uzávěry, která byla zrušena v dubnu V současnosti je na daném území vymezeno platné asanační pásmo. Veškerá stavební činnost je nyní v lokalitě podmíněna dokončením asanace, jejímž smyslem je provedení nezbytných terénních a vodohospodářských úprav tak, aby nedocházelo k nežádoucímu zdržování dešťových vod v lokalitě, ale naopak došlo k jejímu gravitačnímu odtoku. Proces financování krajské dotace popř. jiných zdrojů V rámci dotace Moravskoslezského kraje v roce 2006 byla smlouva na zpracování Předběžného průzkumu ekologické zátěže v areálu bývalého podniku SEPO-EXIM, s.r.o. v likvidaci v Ostravě- Hrušově. Cílem projektu bylo ověření stavu geoprostředí v bývalém areálu firmy a ověření kontaminace území zejména po obvodu areálu a zjištění jejího možného dopadu na okolní pozemky, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy. Odhadované náklady akce se pohybovaly kolem , které pokryla dotace z Moravskoslezského kraje. Zhodnocení projektu Město Ostrava připravuje projekt Gravitační odvodnění Hrušova, který je součástí budování Rozvojové zóny Hrušov. Projekt řeší navýšení pokleslého terénu o 3,5 m a přípravu technické infrastruktury tohoto území. Jak již bylo výše zmíněno, nyní je lokalita vylidněná a v území je propad půdy cca o 3-4m. Po realizaci projektu bude následně připravena plocha o rozloze téměř 35ha. Vzniklá plocha bude tvořit velký potenciál, a to nejen pro danou oblast Larischovy konírny v Karviné Statutární město Karviná s počtem obyvatel (stav k ) leží 18 km východně od Ostravy. Karviná vždy patřila mezi oblasti s vysokým soustředěním těžby uhlí a navazujícího průmyslu, v posledních letech byl posílen význam lehkého průmyslu, obchodní a turistický. Město Karviná se dlouhodobě řadí mezi města s vysokou nezaměstnaností. Lokalita bývalé konírny a mléčnice leží v centrální části zámeckého parku v Karviné. Celková plocha řešeného areálu je 0,6 ha. Historie a popis původního využití lokality Dva historické objekty z roku 1850, bývalá mléčnice konírny se nachází v areálu Larischových koníren. Mléčnice sloužila ke skladování a zpracování mléka pro zámeckou kuchyni a dodávala mléko ke krmení hříbat v konírně. Situovány zde byly také obytné místnosti personálu dvora. V konírně byli chováni kočároví a jezdečtí arabští koně a byla tam i malá kočárovna. V pravé části objektu byla samostatná bytová jednotka, v levé části pravděpodobně sklady, dílny a zázemí objektu. V poválečných letech oba objekty chátraly. Sloužily pouze ke skladovacím účelům, používal je okresní štáb CO. V 60. letech pak byly budovy dány k dispozici Sboru požární ochrany, byly přistavěny garáže a různé přístavky. Po roce 1994 si areál pronajala soukromá firma, avšak areál stále chátral. 19

20 Fotodokumentace původního stavu Larischových koníren: Zdroj: Město Karviná Návrh řešení využitelnosti lokality v rámci studie nebo projektové dokumentace Na základě diskuse a výsledků analytické části studie se z námětů vykreslily dvě varianty funkčního využití, a to školící a vzdělávací centrum, anebo centrum umění a řemesel. Varianta i - Školící a vzdělávací centrum vycházelo z potřeby integrace výchovně vzdělávacích funkcí do lokality parku a zároveň uspokojovalo potřebu města vybudovat vhodný víceúčelový sál. Toto centrum by tak nabízelo nové možnosti trávení volného času pro všechny věkové kategorie. Jednalo by se o pořádání různých konferencí, školení a zasedání, ale také o vzdělávací a jazykovou oblast. Hipologické muzeum pak mělo přiblížit odkazy minulosti, jež se pojí s danou lokalitou. Toto muzeum uzavíralo okruh osvěty v okolí v návaznosti na expozici Fryštátského zámku. Konkrétně bylo navrženo vybudování jazykové školy, restaurace/kavárny, indoor dětského hřiště, hipologické muzeum a víceúčelový sál. Varianta II Centrum umění a řemesel zapadalo do celkové myšlenky rekonstrukce zámeckého parku. Varianta byla navržena jako hlavní prvek několika samostatných subjektů, které pojí zaměření jejich tvorby na řemeslnou a uměleckou činnost. V rámci této varianty se jednalo o vybudování restaurace s minipivovarem, víceúčelového sálu, galerie, řemeslných ateliérů, hipologického muzea a malé manufaktury. Oba objekty jsou ve velice špatném stavebně technickém stavu, který se rychle zhoršuje. Objekty mají poškozenou statiku, zdivo je vlhké a jsou v něm viditelné trhliny. Dřevěné části stropů a krovů jsou částečně napadeny dřevokaznými činiteli a jsou narušeny také staticky. Z okenních výplní a dveřních dvorů zbyla jen torza. Objekty jsou v současné době nevyužívány a veřejnosti nezpřístupněny, jsou zde prováděny pouze nutné opravy a údržba. Proces financování krajské dotace popř. jiných zdrojů Objekty a pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Karviná. S projektem Regenerace zámeckých koníren úzce souvisí projekt Komplexní studie regenerace a rozvoje areálu bývalých koníren v Karviné-Fryštátě. V rámci tohoto projektu získalo statutární město Karviná v roce 2006 investiční dotaci na předprojektovou přípravu regenerace brownfield z Moravskoslezského kraje ve výši Výše uvedená studie byla výchozím podkladem pro zpracování projektových dokumentací. Projekt Regenerace zámeckých koníren byl zahrnut do projektů financovaných v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Z externích zdrojů projekt nebyl financován. Zhodnocení projektu Návrh využití objektu jako centrum umění a řemesel skýtalo potenciál pro vytvoření atraktivního veřejného prostoru s vlastním charakterem až nadregionálního charakteru. Ani jedna varianta navržena v rámci studie proveditelnosti projektu nebyla uskutečněna. Pro negativní postoj památkového ústavu v průběhu přípravy stavebního povolení a překročení plánovaného rozpočtu došlo k zastavení projektu. 20

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele Příloha č. 1 k usnesení: Specifikace poskytnutí finančního příspěvku Poradenství pro malé a střední podnikatele Název/sídlo podnikatelského subjektu, IČ 1. LIFT SERVIS s.r.o. IČ: 25382357 Rudé armády 486/18,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Staré zátěže a brownfieldy v prostoru Brno - východ

Staré zátěže a brownfieldy v prostoru Brno - východ Antonín Vaishar (ed.), Milada Šťastná, Jana Zapletalová, Helmut Emminger, Iva Křenovská, Helena Lorková, Jana Žitňáková Staré zátěže a brownfieldy v prostoru Brno - východ Mendelova univerzita v Brně Zemědělská

Více

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 ČÁST I. ANALYTICKÁ ČÁST POČET STRAN: 31 DATUM ZPRACOVÁNÍ: září - prosinec 2007 ZPRACOVATELÉ PRO: ING. JANA VRUBLOVÁ Bohuslavská 1326, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU tel.

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Revitalizace vybraného brownfield

Revitalizace vybraného brownfield Expertní analýza na téma: Revitalizace vybraného brownfield Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Revitalizace vybraného brownfield Zpracovatelé expertní

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU HRUBÉHO JESENÍKU A ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY 2008 Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Profil území... 5 3 Souhrnná SWOT analýza... 13 4 Strategická vize rozvoje území... 15 5 Strategie rozvoje území...

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří Záměr MAS do programu LEADER ČR 1 (celkem 47) Obsah: 1. Území MAS 2 1.1 Předkladatel/Zpracovatel Záměru 2 1.2 Základní údaje o území MAS 3 1.3 Analýza území MAS 3 2. Shrnutí dosud uplatňovaných politik

Více