ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2012 Z obsahu: Co projednala rada města 2 Setkání starosty města s ministrem dopravy 4 Pokácení stromů u sportovního areálu 4 Okénko zajímavostí 7 Zprávy ze školy 8 9 Orchestr zahraje ve Skláři 11 Dětský koutek Michaela Galuszková??? Březnové slunce má krátké ruce. Svatý Josef s tváří milou končí zimu celou. Svatý Josef, jak ho známe, širočinou ledy láme. Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře a blázen sedlák, který neoře. Nejvýznamnější svátky 12. března Řehoř 19. března Josef Významné dny 8. března Mezinárodní den žen 12. března Den přístupu ČR k NATO 20. března první jarní den 24. března Den Horské služby ČR 28. března Den učitelů Atletky TJ DESNÁ uspěly v anketě o Nejúspěšnějšího sportovce Jablonecka Tradiční anketu o Nejúspěšnějšího sportovce Jablonecka pořádá okresní sdružení ČSTV, Jablonecký deník a město Jablonec nad Nisou. Slavnostní vyhlášení proběhlo 10. února v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Vítězem se stal devětadvacetiletý biatlonista Michal Šlesinger. V kategorii jednotlivci mládež se mezi deset nejúspěšnějších sportovců zařadily dvě členky atletického oddílu TJ Desná, Lada Cermanová a Michaela Galuszková, obě svěřenkyně trenérů D. Michkové a M. Galuszky. Oběma dívkám moc gratulujeme za reprezentaci a připomínáme jejich atletické úspěchy uplynulého roku. Lada Cermanová reprezentovala úspěšně Liberecký kraj na Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci, medaile získala také na Evropských dětských atletických hrách v Brně. Je několikanásobnou krajskou přebornicí a v letošních republikových tabulkách získala ve své kategorii tato umístění: 3. místo v kouli a 3. místo v kriketu Michaela Galuszková reprezentovala úspěšně Liberecký kraj na Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci, medaile získala také na Evropských dětských atletických hrách v Brně. Je několikanásobnou krajskou přebornicí a v letošních republikových tabulkách získala ve své kategorii tato umístění: 4. místo dálka, 8. místo výška, 10. místo 150 m, 10. místo pětiboj, 12. místo 60 m př., 14. místo 60 m. Lada Cermanová???

2 Informace z radnice CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na svém zasedání 16. ledna 2012 mimo jiné: vzala na vědomí informaci o připravovaných výpovědích z bytu u nájemníků, kteří řádně neplatí nájemné, schválila poskytnutí jednorázového finančního příspěvku pro Myslivecké sdružení Kořenov Desná na jejich činnost, schválila uzavření dohody o výši záloh za dodávku tepelné energie mezi městem Desná a Desenskou teplárenskou s. r. o., Tanvald, schválila poskytnutí finančního příspěvku žákům 4. ročníku Gymnázia Tanvald na uspořádání maturitního plesu. Na svém zasedání 6. února 2012 mimo jiné: schválila plán kulturních akcí v období únor prosinec 2012, schválila plán prevence kriminality města Desná na rok 2012/13 s finanční spoluúčastí města min. 10% na dílčích projektech prevence kriminality, pověřila manažera prevence kriminality zpracováním dílčích projektů prevence kriminality, doporučila zastupitelstvu města schválit OVZ č.1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu dle předloženého návrhu, doporučila zastupitelstvu města schválit přílohu k OZV č. 1/2010 o účtování nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok Rada města doporučuje zastupitelstvu města ponechat sazbu poplatku pro rok 2012 ve stávající výši, tj. 500 Kč za poplatníka a kalendářní rok, vzala na vědomí stížnost na zimní údržbu komunikace v majetku Libereckého kraje v oblasti Desná Černá Říčka, Souš a Kořenov a ztotožňuje se s názorem stěžovatelů. Příspěvky do DN můžete odevzdávat osobně na MěÚ Desná, v redakci se sídlem v Kulturním středisku Riedlova vila nebo také zasílat elektronicky na Redakce si v yhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka dubnových novin je ve čtvrtek 15. března. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v květnovém čísle. Důležité kontakty Kulturní středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: Tento slouží pouze pro kulturní a informační aktivity Desné! Knihovna tel.: , Desenské noviny tel.: , DN na webu: Město vydražilo první nemovitost V pondělí 13. února město poprvé úspěšně realizovalo dobrovolnou dražbu zbytné nemovitosti. Z městského bytového fondu tak ubyla nemovitost Na Malé Straně čp. 82. Příklep byl udělen za cenu Kč. Město Desná vyzkoušelo tuto alternativu prodeje po předcházející neúspěšné nabídce odprodeje nemovitosti současným nájemníkům za zvýhodněných podmínek a po neúspěšné nabídce prostřednictvím realitní kanceláře. Druhá dražená nemovitost Krkonošská čp. 824 bude nabídnuta v opakované dražbě. Desná, Údolní 212 Mateřská škola nabízí 2 volná místa. Rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě do mateřské školy, mohou kontaktovat ředitelku Danu Scheibovou na tel. čísle nebo přijít osobně. Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Bc. Tereza Kahánková. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedlova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , Grafika a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 450 výtisků. Datum vydání: 1. březan Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Společenská kronika Gratulace únorovým jubilantům Svá životní jubilea v únoru oslaví: Kamila Málková Apolonia Smíšková Marie Jiřičková Jan Kögler Emilie Blažková Dobroslav Breuer Herbert Rösler Milena Legátová Milena Průšková Helena Malá Jiří Pačes Josef Janoušek Josef Beneš Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci dubnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Výroční valná hromada Městského sdružení hasičů V pátek 10. února se v BOB KLUBu sešli zástupci jednotlivých SDH (Sbor dobrovolných hasičů) na VVH MSH (Výroční valné hromadě Městského sdružení hasičů) Desná. V úvodu velitel hasičů Josef Jirouš, který se ujal vedení VVH za nemocného starostu hasičů Martina Lauera, přivítal hosty mjr. Jiřího Kyptu z HZS OU Jablonec nad Nisou, radní města Jaroslava Kořínka a Josefa Želinského a Ing. Radku Vedralovou za MěÚ Desná. Dále přítomné seznámil s programem VVH. Po zvolení návrhové komise přednesli pověření členové zprávy o celoroční činnosti jednotlivých sborů. V následující diskuzi mj. hovořil mjr. Kypta o reorganizaci jednotek hasičstva. Desná má jednu jednotku, kterou tvoří první a druhé zásahové družstvo. Poté proběhlo hlasování o zprávách o činnosti a návrhu plánu práce MSH na rok Obojí bylo schváleno bez připomínek. Na závěr velitel poděkoval všem hasičům za jejich dobrovolnou činnost a VVH MSH ukončil. A. Krutišová, jednatelka MSH Malujeme obrázky Ještě třikrát budou mít malí školáčci možnost účastnit se naší soutěže. Červnové číslo bude poslední, v dalších už obrázky vycházet nebudou. Návštěva z vesmíru přinesla vítězství Silvii Bílé ze 2. A a Nikole Komárkové z 5. A (obrázek vpravo). Obě děvčata mají v Riedlově vile připravené tradiční výherní poukázky. Některé další obrázky najdete uvnitř novin, ale všechny budete mít opět možnost zhlédnout na výstavě v sále Riedlovy vily. Termín vám dáme včas vědět. A další téma? Protože bude již v dubnových novinách, je jím tentokrát Jarní příroda. Red Poděkování Sníííh, snííížek! vzpomenu si na nadšené volání Tomáše Holého z filmu Pod Jezevčí skálou. Každý rok se netrpělivě těším na první sníh, aby mně po půl hodině sněžení začal lézt na nervy. Přestože se většinou snažím dívat na vše z té lepší stránky, musím říct, že jsem v tomto ohledu taky remcal. Euforie těšení se na sníh a následné znechucení množstvím se u mě projevuje téměř pravidelně. Optimismus mě přechází, když musím použít auto. Padalo celou noc. Kvůli zahrnuté příjezdové cestě se dostávám do práce s hodinovým zpožděním. Jsem úplně vyčerpána prohazováním a tiše nadávám na sněžnej pluh. Večer usínám s myšlenkou na odklízení sněhu před domem, na cestě, u garáže...! Ještě že jsem byla tak chytrá a přikoupila do rodiny hrabla. Jedno hrablo navíc se vždy hodí. Tak nám zase napadal sníh, pane Švejk. To, abych ho odhrnul že, paní Millerová. Kdybyste byl tak hodnej, to víte, na svá stará kolena už se mi po něm špatně chodí. Touto úsměvnou citací Švejka bych ráda poděkovala panu Standovi Šimonovi, že nám bez mrknutí oka, vždy ochotně pomohl sněhovou nadílku patřičně zkrotit. Děkujeme! HaCha Vítězný obrázek Nikoly Komárkové z 5. A 2 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/2012 3

3 Informace z radnice Kulturní pozvánky Starosta města jednal s ministrem dopravy Starosta města Marek Pieter se zúčastnil společného jednání starostů s ministrem dopravy ČR Pavlem Dobešem při jeho návštěvě Jablonecka v pátek 3. února. Starosta informoval ministra o potížích na mezinárodní silnici I/10 do Harrachova, která se vlivem letošní špatné zimní údržby a velkého provozu kamionové dopravy stává často neprůjezdnou. Pokračuje rekonstrukce hasičské cisterny LIAZ V pátek 3. února 2012 starosta města Marek Pieter spolu s velitelem JSDH Desná Rudolfem Hochmanem navštívili dodavatele generální opravy hasičské cisterny LIAZ CAS 25 společnost KOMET, s.r.o. v Pečkách. Na kontrolním dni byli zástupci města seznámeni se stavem opravy, s možnostmi rozvržení vybavení a úložných prostor. Po shlédnutí stavu nosných částí vozu musíme přiznat, že se vůz opravy dočkal ve správný čas. Generální opravu vozidla LIAZ CAS 25 podpořil Liberecký kraj z Fondu požární ochrany ve výši Kč. Požádal o urychlené řešení propojení rychlostní komunikace mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou, který by řešil částečný odklon nákladní dopravy z této komunikace, a navýšení prostředků pro KSSLK na provádění zimní údržby na komunikaci I/10. Ministerstvo dopravy podporuje dostavění úseku mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou, ale v současné Ve středu 15. února došlo ve stráni nad atletickou dráhou městského sportovního areálu k pokácení dvou vzrostlých buků. Vlivem mrazivého počasí v minulých dnech praskl kmen cca osmdesátiletého buku, který se při pádu zachytil v koruně dalšího stromu. Tím vznikla velmi nebezpečná situace, při níž hrozil nekontrolovatelný pád mnohatunové dřevní masy na ovál atletického stadiónu, a tím i k jeho neodvratitelnému poškození. Pracovníci městského úřadu ve spolupráci s panem Mládkem z Bohdalovic rozhodli, že by nebylo správné pokácení stromů odkládat na jarní měsíce, ale naopak by bylo vhodné využít dostatečné sněhové pokrývky v areálu a přetrvávajícího mrazivého počasí. Následně pak firma Fejfar zajistila po dohodě s panem Mládkem nahrnutí hromady sněhu do směru předpokládaného pádu stromů. Po týdenním promrznutí nahrnuté sněhové masy bylo naplánováno samotné kácení dřevin. To se také povedlo a díky zručnosti pana Mládka se oba stromy době není možné dokončit výstavbu z důvodu probíhajícího majetkoprávního vypořádání mezi státem a zahraničním majitelem pozemku. Pan starosta dále požádal ministra dopravy o informaci o průběhu jednání o možnosti zavést vážení kamiónů a mýta na komunikacích nižších tříd. Ministr podporuje zavedení vysokorychlostního vážení kamionů, které by odstranilo problém přetížených nákladních vozů. Kamiony neúměrně zatěžují silnice nižších tříd, které na takovou zátěž nejsou stavěné. Tuto situaci, tedy odklon kamionové dopravy, by mohlo vyřešit i zavedení mýtného systému na vybraných silnicích prvních a druhých tříd. Ministr se také kladně vyjádřil k podpoře projektu dostavby rychlostní komunikace mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem, která je prioritou pro celý region. Při společném setkání došlo i na pochvalu za společný projekt měst Desná, Smržovka, Velké Hamry, který zajistil výstavbu nových vlakových a autobusových zastávek. V blízkosti sportovního areálu byly pokáceny nebezpěčně nakloněné stromy skácely jako do peřiny do předem připravené hromady, aniž by způsobily jakoukoliv škodu na atletické dráze či samotném areálu. Pojďte s námi... na Medvěda V sobotu 17. března v 9 hodin vypukne v našem kulturním domě Sklář urputná bitva o Desenského medvěda. Nebude to ale bitva u které poteče krev, ale v pomyslném klání se utkají malí divadelníci z celého kraje o postup do krajského kola Dětské scény Oblastní kolo přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů oslaví v Desné tento rok své desáté narozeniny. A bude se na co těšit! Do Skláře se sjedou nadšené děti se stejně nadšenými vedoucími, kteří se po celý rok pilně věnují nácviku vybraného představení, aby zazářili před diváky a odbornou i laickou porotou na prknech, která ještě dnes pro mnohé znamenají svět. Lektorský sbor složený z odborníků zabývajících se dlouhodobě problematikou divadla hraného dětmi pak kromě dílčích ocenění jednotlivých souborů nominuje k postupu do krajského kola, který se uskuteční v jabloneckém Eurocentru, soubor vítězný. Na své si přijdou i děti i z místní základní školy, které zasednou v dětské porotě a udělí Cenu dětského diváka. Tou není nikdo jiný než veliký plyšový putovní Desenský medvěd, kterého věnoval do soutěže pan Zdenek Vedral z prodejny Textil-papír-hračky-sport, kterému tímto za jeho neutuchající dlouholetou podporu velmi děkujeme. Pojďte s námi... do divadla Všechny příznivce divadla tak srdečně zveme na desátou hodinu v sobotu 17. března do Skláře. Přijďte podpořit dětské divadlo a zatleskat mladým divadelníkům, kteří vaši návštěvu ocení maximální snahou. Akce se koná za podpory Libereckého kraje. TK V rámci Desenského divadelního předjaří přinášíme v sobotu 31. března v 19 hodin do kulturního domu Sklář v pořadí již třetí divadelní představení. Tentokrát k nám zavítají hosté ze Železného Brodu Divadelní spolek Tyl Železný Brod, o. s. s nastudovanou hrou J. B. Moliéra Chudák manžel. Moliére dokáže už po staletí zaujmout svým komediálním postřehem malosti lidských vlastností a většinou právě těch komediálních. Chamtivost, touha po moci, zdání povýšenosti, simulace, výsměch a nadutost, to jsou pilíře všech jeho divadelních her. Železnobrodští si dovolili několik málo úprav v Chudákovi manželovi, což poznáte sami, ale snaží se, aby byly zachovány právě ty vlastnosti osob, které výše uvádíme. V komedii si zahrají tři noví členové souboru, kteří dneska poprvé stojí na jevišti našeho divadla. Zvláště role vikomta Klitandra je pro vesnického hejska hrajícího si na vikomta značně náročná. Musí ztvárnit jak toho hejska, tak toho vikomta a posoudíte sami, jak se to Jirkovi Zemanovi podařilo. V postavě Andělky uvidíte Štěpánku Borovičkovou, také ve své první roli, ale ta se pro divadlo narodila. Třetí nováček Luboš Hudský se ukáže v roli Františka a možná si řeknete, že těch několik málo vět bylo na něho právem ušito. Přejeme Vám, abyste se s naší interpretací a hudbou mistra Mozarta potěšili. Nestárnoucí veselou komedii upravil a režíroval Karel Svoboda. Hra o bohatém muži, který se neoženil z lásky, ale z touhy po titulu. Hlavní hrdina Jiří Danda z Dandákova přišel sňatkem s urozenou dcerou Andělou o peníze, protože jimi zaplatil dluhy baronovy rodiny. Získal titul a k tomu navíc ještě pokud Vás zajímá, co ještě může člověk získat sňatkem, přijďte se podívat. Pro zájemce bude vypraven svozový autobus, který pojede v hodin z Tanvaldu z parkoviště naproti kinu Jas, v hodin od DPS (autobus. zastávka). Další zastávky dle telefonické domluvy v KS v Riedlově vile u slečny Kahánkové. Tel.: nebo , Pojďte s námi... na výstavu V sobotu 10. března v 16 hodin se v Riedlově vile uskuteční vernisáž výstavy Švásta Šikola: Tenkrát a dnes. Ladislav Šikola Sklář a učitel, *1924 Mukařov. Spolupracoval s regionálním tiskem a svými články a fotografiemi se podílel na propagaci sklářství a na knize o Jablonci nad Nisou. Je autorem pohlednic a fotografií naší přírody a lidí. Kromě toho ztvárnil přírodu i formou akvarelů, které již také vystavoval. Napsal knihu příběhů Kluci 1. republiky. Jaroslav F. Švásta Strojař a svářeč, *1946 Praha. Od roku 1974 žije též na Maršovicích. Fotografie byla jeho koníčkem, hlavně dokument a reportáž, které uplatnil i během svého zaměstnání. Využívá ji i pro fotodokumentační práci nejen v místě svého bydliště. Na radu souseda se začal věnovat i výtvarnějšímu fotografickému pohledu na život kolem nás. Výsledky své práce představuje v regionálním tisku, na tematických výstavách a v kronice. Malujeme obrázky Obrázek Milana Hnata ze 2. A 4 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/2012 5

4 Došlo do redakce Okénko zajímavostí V minulém čísle Desenských novin jsme informovali o dokončení výstavby nového technického zázemí ve Ski areálu Černá Říčka. V tomto čísle uveřejňujeme příspěvek pana Dietmara Lauera popisujícího historii areálu. Modernizace Ski areálu Černá Říčka pokračuje Ale nejdříve něco z historie. Za počátek rozmachu sjezdového lyžování v Černé Říčce považuji rok 1956, kdy se zde v únoru konal první ročník Dětských lyžařských závodů za účasti 320 přihlášených. Tyto závody mají dlouholetou tradici a pokračují s malými obměnami a názvy dodnes. V únoru 1963 jsme po návratu z vojny postavili malý vlek poháněný motorem JAWA 250 ccm. Ale hned nás napadla myšlenka postavit větší zařízení s nekonečným oběžným lanem. Stavba byla zahájena v říjnu Nebyly zkušenosti, materiál, chyběly peníze. Přesto jsme vlek, vybudovaný téměř na koleně, zprovoznili v roce Tento dřevěný vlek, (stožáry byly dřevěné), nám sloužil neuvěřitelných 22 let. Měl kapacitu asi 150 lidí za hodinu, ale postupně přestal vyhovovat jak kapacitou, tak technicky. Proto byla v akci Z v roce 1986 zahájena stavba nového zařízení od Metasportu Ostrava, vlek TLV 12, a byl prodloužen na nynější délku 450m s kapacitou 420 osob. Do provozu byl uveden v roce 1988 a od města jsme jej dostali do pronájmu. Nebylo to ale nejideálnější řešení, bylo rozhodnuto podat městu žádost o zakoupení. I přes odpor některých zastupitelů byl prodej po dvou letech bojů schválen, a tak mohl náš starosta Martin Lauer podepsat kupní smlouvu a některé nájemní smlouvy na pozemky. Ty se nám podařilo během následujících osmi let zakoupit a konečně jsme mohli hospodařit na svém a ve svém. Provedli jsme modernizaci pohonu, zvýšili kapacitu na 700 osob za hodinu a instalovali odbavovací systém. Během roku 2003 bylo zprovozněno osvětlení celého lyžařského svahu. Neustálé špatné sněhové podmínky nás donutily v roce 2004 zahájit stavbu umělého zasněžování sjezdových tratí, které bylo dokončeno v roce Chybělo nám ale technické zázemí, množily se nevzhledné buňky. Proto byla v roce 2010 zahájena stavba víceúčelové haly. Slouží jako garáže pro sněhová vozidla, děla pro sněžení, máme tam prostornou, dobře vybavenou dílnu, v horní části je sklad potřebných a také nepotřebných věcí, je tam uložena část požární techniky. Původní termín dokončení, rok 2012, se nám díky dobré spolupráci se stavebními firmami podařil zkrátit, a tak jsme mohli slavnostně přestřihnout pásku. Na závěr bych chtěl poděkovat těm členkám a členům minulé rady a zastupitelstva města, kteří nám věřili a svými rozhodnutími podpořili. Těm, kteří nám nepřáli, vzkazuji, přijďte se podívat, co jsme za ta léta vytvořili, velmi rád Vás provedu. Skiareál Černá Říčka neslouží jen nám, ale všem návštěvníkům Desné. Nechceme usnout na vavřínech, máme smělé plány a sny do budoucna. Jejich postupné uskutečňování ale závisí na více okolnostech, hlavně finanční situaci. A my si přejeme, aby se nám další rozvoj střediska dařil stejně dobře jako dosud. DL Ohlasy v DN a hlas lidu Vybavila se mně takováto vzpomínka. Byl jsem žákem základní školy a na brigádě na stavbě jsem vyslechl hovor dospělých zedníků. Bylo to o prázdninách po sedmé třídě. Polírem na stavbě byl muž a čerstvý otec novorozenců dvojčátek. Šťastní rodiče chlapce a holčičky je pojmenovali na počest tehdejšího prezidenta Klement a Marta. Chlapi u míchačky se opřeli o lopaty a vyprávěli si o tom, jak je jejich polír nevyspalý a unavený. Nemá to asi lehké, podotkl jeden a zapálil si partyzánku. No, povím vám, chlapi, když se v noci dvojčátka probudí a Marta začne křičet, tak se Kléma z toho A to jde až do rána. To je ze života. Jeden článek do novin a je tu reminiscence. Ti chlapi, otrlí a prošlí tvrdou dobou války a taky svým vítězstvím lidu, pojmenovali přesně ducha té doby. Byl to skutečný hlas lidu, nehodil se na nástěnky, byl to opravdový a nefalšovaný hlas těch, jejichž nadějné zítřky byly v plenách těch dvojčátek. Ti chlapi strašně rychle pochopili, jak syrový a tvrdý je humor v nesvobodné a potěmkinovské zemi. Pro mne by to mohly být už jen zapomenuté dějinné střípky, ale ejhle, nejsou. V jiné podobě je to tady zase. Jedna kritika, a už se hledá volská hlava, komu ji nasadit. U toho by měli být všichni, kteří jsou zodpovědní za svá konečná rozhodování. A jsou za to dobře placení. Ti, co rozhodují, ať předstoupí na světla ramp na děkovačku a podají vysvětlení. Ať víme my všichni, co jsme pod podiem, kde je pravda a kde je hlas lidu a jak se řeší. Ti na podiu si ale počkají, zda to neskončí jako obvykle rvačkou, a kdo z toho vyvázne bez šrámu. Svou mzdu zcela jistě dostanou. I když se nejedná o politické rozhodnutí, úředník raději počká na výsledek plebiscitu. Dopravní značka určitě není politikum. Tak to bude i s volbou prezidenta. Politikové si umyjí ruce a my budeme dál jen nadávat a kritizovat, je to škoda. Určitě umíme víc, ale proč se namáhat, vždyť je to jenom pro naši rozhádanou zemičku uprostřed Evropy, nebo jen v údolí pod horami, kde si každý valí jen tu svoji kuličku. ZPV Poděkování sponzorům MS Kořenov Desná o. s., děkuje sponzorům Mysliveckého plesu, konaného dne 14. ledna 2012 v KD Sklář: KRMIVA Koval Smržovka ASYX s. r. o. realitní kancelář, Jablonec n.n. ELSAP Princ Tanvald Pekařství Vokřínek Harrachov Jizerská porcelánka s. r. o. Desná SK mobil Š. Šimková Tanvald Elektroslužby Václav Feix Papír hračky Vedral Desná Zahradnictví a obchod Vladimír Špicar Tanvald S-CARE s. r. o. lékárna U Aesculapa Tanvald Kancelářská tech. Miroslav Hollman Tanvald Žďár J. Mikš M TEX Tanvald Preussler Petr, kartonážka Desná Alena Klimperová Tanvald JISO Dagmar Jakubičková Tanvald ZOOS Borská Alena Pekárna Schneider Tanvald Koberce a domácí potřeby Vlastimil Kubů Tanvald Autocentrum Tůma Tanvald SATO p. Helena Tůmová Tanvald Paliva a staviva p. Stránský Tanvald Hotel U Dubu p. Cónová Sklářská dílna Martin Štefánek Desná Řeznictví,,U Tomáše Tanvald SEBA T Tanvald DEKOR Šikola Desná SKI areál Špičák Tanvald P. Bažant Ski areál,,u Čápa Příchovice W+H ovoce a zelenina Tanvald Jaromír Bernard Čerpací stanice SIZ Vel. Hamry Pekařství Jan Mašek Tanvald Kraj Liberec Obecní úřad Kořenov Městský úřad Desná Butik Šandera Tanvald Sklenářství Třeska Tanvald Večerník Karel Smržovka Redakce časopisu Myslivost 24. březen Den Horské služby V českých horách byly první záchranné akce organizovány již na přelomu 19. a 20. století. Tehdy se začalo silně rozvíjet lyžařství v našich zemích, a tím přibylo nejen návštěvníků hor, ale také úrazů a tragických nehod. Prvními záchranáři se stávali členové koncesové služby průvodců a nosičů, ale i místní četníci a hasiči. K nim se postupně přidružovali členové lyžařských, turistických a sokolských spolků. První jednotná organizace Horské záchranné služby (HZS) byla založena 12. května 1935 v Krkonoších. K rozvoji horského záchranářství dochází ale až po 2. světové válce, kdy vznikají podle krkonošského vzoru záchranářské organizace v ostatních českých pohořích. 1. prosince 1945 se slučují HZS a Tatranská horská služba. Po rozdělení republiky v roce 1993 se obě organizace opět odloučily. V současné době působí v Čechách Horská služba ČR, v níž pracuje zhruba 100 profesionálních záchranářů, 350 dobrovolníků a 100 čekatelů. Horská služba působí v Krkonoších, Jizerských horách, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, na Šumavě a v Krušných horách. A proč právě 24. březen je Dnem Horské služby? Je to na počest tragické události z roku Tehdy právě probíhal v Krkonoších VIII. ročník Mezinárodního závodu v běhu na lyžích na 50 km, kterého se účastnil i nejúspěšnější lyžař zlaté éry českého lyžování, kdy Češi poráželi suverénní seveřany, Bohumil Hanč. Byl to vynikající běžec, sedminásobný mistr Království českého, výborný lyžařský cvičitel. Do vytrvalostního závodu po hřebenech odstartovalo tehdy od Labské boudy 6 závodníků (4 Češi a 2 Němci). Cílem byly Horní Mísečky. Ráno bylo nádherné počasí, které se ale v průběhu závodu začalo prudce zhoršovat. Všichni závodníci postupně vzdali. Hanč pokračoval, navíc jenom v košili a bez čepice. Pravděpodobně poblíž Harrachových kamenů se setkal se svým přítelem Václavem Vrbatou, který jej přišel v závodu povzbudit. Ve sněhové vánici půjčil podchlazenému Hančovi svůj kabát a čepici a vydal se pro pomoc. V silné vánici se však špatně orientoval, bloudil a nakonec umrzl. Mezitím se Hanče vydali hledat jeho soupeři. Němec Emmerich Rath ho skutečně na Zlatém návrší našel, sám ale na záchranu nestačil. Vydal se tedy pro pomoc, záchranná výprava Hanče přivezla na Labskou boudu, ale následující oživovací pokusy byly už marné Ředitel závodu, Ing. Fischer, který také hledal Hanče, nalezl jeho přítele Vrbatu. Na Zlatém návrší tedy zahynuli oba závodník, který nechtěl vzdát, a jeho přítel, který mu poskytl svůj oděv, přestože se tím vystavil smrtelnému nebezpečí. To bylo posouzeno jako základní čin v pomoci člověka člověku v horách, a proto se stal 24. březen Dnem Horské služby v ČR. Každoročně probíhá na Zlatém návrší nedaleko Vrbatovy boudy vzpomínková akce u mohyly Hanče a Vrbaty. DNy Balada nepřizpůsobivá Nemám rád lenochy, ani příživníky, za každé epochy, odejděte díky Nemám rád zloděje, a také, ty co řvou, na druhé pomeje, první mít pod vodou Dát je zas do košů, a pouštět ke dnu, z vylezlých hastrošů, led padá v lednu Nemám rád mačety, zaťaté do hlav, kamení nálety jinak se pobav Dělají přestupky, jeden dál za druhým, nemají předsudky, s okem hned zarudlým Nemám rád Kocába, nemusím Uhla, grázlíkům nahrává, slušnost toť smůla Skrývat se za rasu, zmate jen hlupáky, desítky mamlasů, popíjí tupláky Barva pleti výhodou, tak jako rudá knížka, soudit je přec nebudou, není tu Jeník Žižka Jsou i nová řešení, třeba školy práce, více míst ve vězení, jen do toho dát se Zaplatit za práci, a to hned na ruku, pomoct při štrapáci, dát žití záruku Nejde tu o rasu, tady jde o činy, nehledat okrasu, ale jen příčiny Volby jsou za dveřmi, to bude opět slibů, občane, zas věř mi, má strana nemá chybu (Kaha) Foto: Pavel Horký 6 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/2012 7

5 Ze školy Ze školy Ukázky z literární tvorby dětí Proč má slon dlouhý chobot? Všichni sloni měli od narození krátký chobot, ale moc je to netrápilo. Ale jedno už starší slůně nechtělo mít krátký chobot a ostatní se mu posmívali, že prý není normální. Slůně se tedy rozhodlo, že půjde do světa, navštívilo mnoho krásných míst, ale bylo mu smutno a stále se chtělo vrátit zpět ke své rodině. I když vědělo, že až se vrátí, budou se mnou opět posmívat. Ale když se vrátilo, všichni ho přivítali, protože se o něj báli. Když se ze slůněte stal slon, jednoho dne přišla veliká bouře, byl silný vítr, který lámal stromy. Ale sloni nechtěli, aby vítr všechny stromy polámal, a tak každý slon chytil jeden strom a pevně ho držel, aby se nezlomil nebo nevyvrátil. Vítr měl velkou sílu, a jak se sloni vzpírali, tak se jim začal chobot protahovat a prodlužovat. A tak jim také zůstal. Sabina Šimáčková, 7. A Dědečku, proč je tráva zelená? Jednou se vnučka Anička zeptala svého dědy, proč je tráva zelená. Dědeček se zamyslel a potom řekl. Budu ti vyprávět příběh, který se stal před mnoha lety. Dědeček se posadil do křesla a spustil. Existovala škola jménem Světluška. Říká se jí tak proto, že se nachází v ulici Světlá na Praze 6. Do této školy chodili 2 nejlepší kamarádi Zbyněk a Vašek. Zbyněk byl štíhlé postavy s blonďatými vlasy a zelenýma očima a ničeho se nebál. Zato Vašek měl povahu strašpytla, bál se i houkání sovy. Postavou připomínalo jablko, všechno, co dostal na talíř, snědl. Zrovna teď měli přírodopis, který učí paní učitelka Tunková. Když zazvonilo, všichni se radovali, že končí poslední vyučovací hodina. Ti dva kamarádi Vašek a Zbyněk se domluvili, že si vyjdou na houby. Hned po škole se oba vydali domů, popadli košíky a pádili do lesa. V lese kluci našli spoustu hub. Když už měli košíky plné, chtěli se vrátit domů. Vtom zaslechli podivné zvuky. Zbyněk se chtěl porozhlédnout, kdo je vydává, jenže Vašek stál na místě a třásl se strachy. Zbyněk uviděl malé stvoření, které mělo červený čepec, barevné oblečení, hubené ruce, ve kterých drželo malý zelený kyblíček. Na nohách se nacházely botky. Zbyněk se lekl a uskočil, zavolal Vaška, aby se přišel podívat, co objevil. Skřítek se na ně usmál a řekl, že se nemusí bát. Kluci se zeptali, kdo je zač a co ukrývá v kyblíku. On jim odpověděl, že se jmenuje skřítek Zelenáč a v kyblíčku ukrývá zelený kouzelný prášek. Kamarádi se na sebe zmateně podívali, ale skřítek pokračoval ve svém vyprávění. Ten zelený kyblík s práškem mám na starost, tím totiž posypu všechnu trávu na louce i v lese. Každou noc tohle dělám,aby tráva ráno byla pěkně zelená. Jednou za rok ke mně přijde pan Mráz a požádá mě, abych se vrátil do podzemí, kde bydlím. A pan Mráz si vezme svoji sněhovou hůl a přikáže,ať v noci napadne sníh a k tomu mráz. Zbyněk ho přerušil a zeptal se ho, kolik je těch skřítků, co se starají o trávu. Malé stvoření odpovědělo, že neví. S ostatními skřítky se nevidí, protože se nacházejí v jiné zemi. A druhý kamarád se zeptal, co dělá, když mu dojde kouzelný zelený prášek. Skřítek Zelenáč odpověděl:,,jak už jsem řekl, tenhle kyblík je kouzelný, a i když odeberu hrst, pořád je plný, proto nikdy neubude. Už byla tma, a tak se museli rozloučit, poděkovali mu za jeho vyprávění a upalovali domů. Tak se Anička, dozvěděla, proč je tráva zelená. Večer šla Anička spát a zdálo se jí o skřítkovi, o kamarádech a o kouzelném kyblíčku. Bára Mlejnková a Šárka Malcová. 7. A Pojďte s námi... na běžky Na ZŠ v Desné funguje zimní sportovní kroužek pro běžkaře. Děti mají možnost pravidelně každé úterý využít nabídky a jít si zalyžovat. Kroužek má 15 stálých přihlášených členů, ale není uzavřený. To znamená, že může přijít kdokoli od 1. do 9. třídy, nemusí se účastnit pravidelně, dokonce nemusí mít ani svoje lyže. Ty si může totiž půjčit a jejich nabídka se letos rozšířila o 25 párů nových lyží včetně bot a hůlek. Ani poplatek není nijak dramatický 20 Kč na jedno odpoledne. Sraz běžkařů je vždy v úterý ve hodin před školou, návrat je do 16 hodin. Cílem je prostranství u Sokolské chaty. Kroužek funguje od listopadu do konce zimního období. Pokud nejsou příznivé sněhové podmínky, chodí se do tělocvičny. A nedílnou součástí jsou také výlety. Poslední před jarními prázdninami byl v pá- 8 tek 3. února. V mrazivém počasí (-20 stupňů) přišlo 5 statečných + 2 instruktorky (Romana Jůnová a Eva Jiráková), takže vlastně klasických 7 statečných, a jelo se. Nejprve vlakem do Kořenova, pak přes Václavíkovu studánku do Desné. Závěr byl náročnější nebyla žádná stopa, ale pro 7 statečných není nic, co by se nedalo překonat. Takže se nakonec všechno zvládlo. Další výlety jsou v plánu, ale o těch snad až příště, protože proběhnou po uzávěrce tohoto čísla novin. Těšíme se na vás, kteří máte rádi pohyb na čerstvém vzduchu, nevadí vám trocha námahy a líbí se vám pohled na zasněženou krajinu, kterou projíždíte. RJ Desenské noviny 3/2012 Sportovní den se školákům i učitelům vydařil Jak se zbavit stresu a starostí, které s sebou vždy přináší závěr pololetí? Vyhlášením sportovního dne. K tomu nám jako stvořený připadal pátek 27. ledna. Den, kdy již všechny pololetní písemky byly oznámkované, opravené a známky uzavřené. Sportovního dne se zúčastnili žáci 5. 9.tříd. Žáci 6. 9.tříd dostali možnost výběru ze tří sportovních aktivit. Veškeré aktivity žákům zaručovaly, že o dostatek pohybu nebude nouze. Ostatně názvy jednotlivých skupin- sjezdaři, běžkaři a pěšáci mluví za vše. Pouze žáci 5.tříd neměli možnost výběru a bylo jim přiděleno sjezdové lyžování. Nejpočetnější skupinou se stali sjezdaři. Doplňovalo je také několik snowboardistů, kterým byl přidělen instruktor. Cílem sjezdařů bylo lyžařské středisko Černá Říčka, kde jim bylo umožněno lyžovat za velmi výhodných podmínek. Běžkaři se vydali vlakem ze zastávky Desná- Riedlova vila do polského městečka Jakuczyce. Poté se část výpravy vydala bílou stopou zpět do Harrachova přes horskou osadu Orle, ti méně zdatní dali přednost zkrácené trati. V případě zájmu bylo běžecké a sjezdové vybavení k zapůjčení v naší škole. Pěšáci výstroj nepotřebovali, stačilo jim teplé oblečení, dobrá obuv a bohatá svačina, obohacená termoskou s čajem. A kam si namířili? Na Štěpánku, nejstarší rozhlednu Jizerských hor, která se tyčí na vrchu Hvězda (959m). Troufám si říci, že tento den si výborně užili nejen žáci, ale i dozorující učitelé. Na všech třech frontách panovala dobrá nálada. Teplota hluboko pod bodem mrazu nelahodila pouze autobusu, který nás měl odvézt na Černou Říčku. Proč má každá věc svou barvu? Malujeme obrázky Na začátku všeho času, když ještě lidé na Zemi neznali oblečení, neslavili svátky a nevěděli, co je to slušné vychování, mělo tu všechno smutnou šedou barvu. O pár let později zatoulal se na naši planetu malý chlapec. Když ho ostatní uviděli, nevěděli, co si mají myslet. Ten hoch byl totiž jiný než všichni ostatní. Už od malička nosil všude s sebou malinkou krabičku. Ani on, ani nikdo jiný ale nevěděl, k čemu slouží. Nedala se nijak otevřít, ani rozbít. Ta krychlička byla však něčím zvláštní. Vůbec nebyla tak ošklivě šedivá, jako všechno kolem, naopak doslova hrála všemi možnými barvami. Jendou ráno, když se chlapec probudil, vyšel si, jako každý den, na procházku. Dnes mu ale připadalo, že s kostkou není něco v pořádku. Jako by se každou minutou zvětšovala a zvětšovala, a navíc se tak zvláštně chvěla. Po chvilce se ozvala strašná rána. Chlapec se lekl a ze strachu zavřel oči. Když je po pár chvílích otevřel, nemohl tomu uvěřit. Podíval se kolem sebe. Svět už nebyl šedý, ale doslova zářil. Nebe bylo sytě modré, tráva svítivě zelená, slunce úžasně žluté a i všechno ostatní v přírodě mělo svoji barvu. Od té doby už se lidé jenom usmívali a byli šťastni, protože pokaždé se probouzeli s tím krásným pocitem, že se jejich oči budou moct pokochat tou krásnou barevnou přírodou... Iva Komló, Jakub Karel, 7.A Desenské noviny 3/2012 Vítězný obrázek Silvie Bílé ze 2. A 9

6 Pozvánka na březen Z kultury Vstupné 100 Kč. Předprodej a rezervace vstupenek v KS Riedlova vila v Desné, na tel.: nebo nebo na u: Představujeme Orchestr Rudy Janovského V neděli 25. března od 15 hodin vystoupí v kulturním domě Sklář legendární swingový, původně tanvaldský Orchestr Rudy Janovského, jehož hudbu si oblíbili nejen pamětníci let dávno minulých, ale také mladší generace. Orchestr řídí Ing. Vladimír Vlášek, kterému jsme položili několik otázek. Kam až sahá historie orchestru Rudy Janovského? Historie orchestru začíná během válečných let, kdy pan Janovský a několik dalších mladých muzikantů založilo kapelu. Do konce války se soubor rozrostl na dvanáctičlenný orchestr, který po osvobození začal vystupovat na veřejných zábavách a plesech. Tehdy hrál převážně v Lidovém domě ve Velkých Hamrech. V roce 1951 se přestěhoval do nového Kulturního domu Gustava Klimenta v Dolní Smržovce a působil pod závodním výborem ROH Seba 06. V této době kapela hrála v obsazení pěti saxofonů, čtyř žesťů a rytmické skupiny. Orchestr Rudy Janovského si získával jméno a stal se populárním nejen v našem kraji. Tehdy se hrála převážně swingová hudba a taneční písničky všech rytmů. V letech měl orchestr již patnáct členů a účinkoval poprvé na Slovensku. V následujícím roce dochází ke změně. Orchestr přechází do závodní jídelny Seba v Tanvaldě a stává se souborem Klubu pracujících. Je rozšířen na osm žesťů (čtyři trubky, čtyři pozouny), přicházejí noví hudebníci a zpěváci, počet členů se zvyšuje na osmnáct. V Tanvaldě hraje na nedělních čajích, na plesech, na estrádách, zajíždí do širokého okolí a znovu na Slovensko. V roce 1965 oslavuje kapela čtvrtstoletí existence. V této době v ní zpívají Karel Kašák, Evelyn Petříčková, Jaromír Buček, Hana Lišková a Ota Hradecký. V dalších letech míří orchestr i do Německa (samozřejmě do NDR). Od roku 1969 hraje opět v menším obsazení a na jaře 1973 končí orchestr svou aktivní činnost. Kolik soubor uskutečnil za třiatřicet let své existence vystoupení se asi vůbec nedá spočítat. Jak se dokázala udržet tradice orchestru do dnešní doby? Orchestr jako takový se svými původními členy zanikl, ale čas od času saxofonista pan Josef Kouřil sehnal své bývalé kolegy a zorganizoval společenský večer jako vzpomínku na slavnou kapelu. Tak orchestr přežíval až do roku 1997, kdy jsem se do takového večera dostal jako hudebník i já. Třicet let jsem žil v Praze a hrál s nejrůznějšími malými kapelami i velkými swingovými big bandy, ale takovou atmosféru jako ten večer jsem snad za celý svůj život nezažil.vycítil jsem, že je hlad po této muzice, a začal shánět muzikanty.v roce 2000 se mi podařilo orchestr znovu vzkřísit k pravidelnější činnosti se stálým obsazením. Kde všude je možné Váš orchestr slyšet? Od roku 2000 účinkuje na svých společenských večerech s názvem a ještě trochu swingu zejména v Jablonci nad Nisou, ale občas se podaří tato výjimečná akce uspořádat i v dalších městech regionu. Např. každoročně hraje orchestr v Lomnici n. P., kde má mnoho příznivců. Nejedná se o typický ples či taneční zábavu, ale o kultivovaný, nekuřácký společenský večer s dobovou hudbou (výhradně písničky ze let). Je výjimečné, že hudbu přednáší velký swingový orchestr v plném obsazení (jako za časů Glenna Millera, Louise Armstronga, Karla Vlacha...), to znamená pět saxofonů, čtyři trumpety, čtyři trombóny a kompletní rytmika. S orchestrem zpívají mladí velmi talentovaní zpěváci a ještě v nedávné době často jako host též původní zpěvák Orchestru Rudy Janovského pan Jaromír Buček z Desné. U jaké generace máte největší úspěch? Základ našich posluchačů tvoří lidé, kteří chodili tančit na tuto hudbu zamlada. Ti i nadále zůstávají orchestru věrní. Potom máme spousty příznivců z tanečních kurzů, ať už dospělých nebo mládeže, protože hrajeme hudbu všech tanečních rytmů společenského tance. Mezi lidmi obecně si tyto akce získávají mimořádnou oblibu a mnozí neváhají za orchestrem a vzácnou pohodou dorazit i z větších vzdáleností. Mým cílem bylo vytvořit multigenerační pořad tedy společnou kultivovanou zábavu pro všechny generace, a to se daří. Není nijak výjimečné, že přijdou tančit pamětníci, jejich dospělé děti se svými partnery a přivedou i vnoučata navštěvující základní uměleckou školu, aby viděla, jak hraje opravdový velký orchestr. Někteří návštěvníci celý večer protancují, jiní přijdou pouze poslouchat a zavzpomínat na staré časy a muzikanti hrají celý večer hudbu, kterou mají rádi. Ta atmosféra se nedá popsat, ta se musí zažít. 10 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/

7 Informace z knihovny Z kultury Novinky v desenské knihovně Virginia Andrews: Vykoupení ohněm Cathy a Chris žijí tajně v nezákonném svazku jako manželé a vychovávají Cathyiny dva syny Joryho a Barta. Zdá se, že v jejich životě konečně zavládlo štěstí, ale jen do chvíle, než se do záhadného domu v sousedství přistěhuje tajemná dáma v černém... Danielle Steel: Milovat Devatenáctiletá Bettina žije jen se svým otcem, slavným spisovatelem. Se vším mu pomáhá, organizuje večírky pro umělcovy přátele, má bohatý společenský život. Ale jen do chvíle, kdy otec podlehne srdečnímu záchvatu. Tehdy se pro Bettinu ze dne na den všechno změní. Mladá žena pak proplouvá životem a snaží se najít záchytný bod... Josef Hiršal: Párkař V padesátých letech napsal autor k pobavení hrstky svých přátel, kteří se pravidelně scházeli v kavárně Slavii, řadu básnických nápodob. Jejich tématem byl všední, nenápadný, byť užitečný hrdina: párkař. Doufejme, že se těmito bezelstnými básnickými podvrhy ze lstivé nebásnické doby pobaví i dnešní čtenář. Karl Gjellerup: Poutník Kámaníta Román z prostředí Indie před dvěma a půl tisíci lety, který v sobě spojuje dobrodružný příběh s událostmi a filozofií zachycenou v pramenech indického písemnictví, především buddhismu a hinduismu. Jo Nesbo: Pentagram V Oslu začíná období prázdnin a dovolených a město zasáhla vlna letních veder. V jednom bytě nedaleko hřbitova Našeho Spasitele začíná ze stropu něco kapat do hrnce s vařícími se bramborami. Ve vodě se tvoří drobné černé chuchvalce... Umberto Eco: Pražský hřbitov Ve svém bytě v nevábné pařížské čtvrti se v březnu 1897 probouzí starší muž a snaží se rozpomenout, kdo vlastně je... Epigram 2011 Výběr z prací autorské soutěže územního sdružení Syndikátu novinářů. Třináctičlenná porota posuzovala práce 95 autorů (celkem 850 prací), z nichž vybrala 26 úspěšných, kteří byli oceněni. Jedním z oceněných byl i pan Zdeněk Joukl. Novinky pro děti a mládež Sussane Blesius: Veselé příhody malého tygříka Tygřík Titu je opravdová tygří hvězda! Bez váhání zachrání hada Natana z velké lapálie. A protože je tak odvážný a nikoho by v nouzi neopustil, připravili mu jeho kamarádi k narozeninám překvapení... Claudia Ondracek: Medvědí příběhy Čtyři veselé příběhy o medvědech. Jak před medvědy bezpečně ukrýt potraviny? Jak se z obyčejných kluků stanou Divocí medvědi? Co dokáže kamarádská pomoc? Jak se tančí s medvědem? O tom všem vypráví knížka určená začínajícím čtenářům. Henriette Wich: Příběhy ze stáje Naproti ve stáji se něco děje a Amélie má strach. Nejsou koně v nebezpečí? Zato Ema, David a Helena mají celkem jiný problém. Jejich milovaný dvůr s poníky má být uzavřen! Pomohou jim jen jejich skvělé nápady, dobří přátelé od koní a trocha štěstí... Dagmar Geislerová: Vanda šíleně slavná! Ze všeho nejvíc Vanda nesnáší, když ji někdo fotí. Přesto, když se Marietta, maminčina kamarádka, ocitne v bryn- dě a nutně potřebuje několik dětí pro televizní spot, nechá se Vanda nakonec přemluvit. Pro jistotu ale ukáže své horší já... Harald Parigger: Zrada na biskupském dvoře Na biskupském dvoře ve Würzburgu přivítali vzácnou návštěvu - císařské a papežské velvyslance. Při slavnostním banketu dojde k podlému útoku na samotného biskupa... Renée Holler: Císař v ohrožení Píše se rok 1189 a na hradě Medvědí skála jsou všichni zaměstnáni přípravami na rytířský turnaj, který je pořádán na počest císaře Fridricha I. Panoše Ulricha a jeho přátele však znepokojuje tajemný černý rytíř... Jacqueline Wilson: Sama doma Lily není sama doma ale chtěla by být. Starat se o tři mladší sourozence je totiž hodně velká zodpovědnost. Další z knížek u nás dobře známé a oblíbené autorky Jacqueline Wilsonové, které se čtou jedním dechem. Je určena pro čtenářky od devíti do třinácti let. Městská knihovna Desná pořádá HRAVÁ ČÍTÁRNA ve středu 21. března 2012 Čtení, hraní, tvoření na téma Moje oblíbená knížka Od hodin. Pro děti 8 11 let, vstup zdarma. Vezměte s sebou přezůvky a svou oblíbenou knížku! Najdete nás v 1. patře Riedlovy vily tel.: , Kino klub Alfa FF Expediční kamera V kino klubu Alfa proběhl v únoru již třetí ročník festivalu, který započala slečna Kahánková z městské kultury. Posléze převzala iniciativu s pořádáním akce paní Melicharová jako provozní kina Alfa. Každoročně je festival časově náročný /18:00 24:00 hodin/, proto se promítalo nadvakrát, 4. a 11. února, kdy se pořadí filmů prohodilo, takže návštěvníci měli možnost viděl vše v rozumném čase. Během akce obdrželi diváci mnoho propagačních materiálů, mohli se účastnit hned několika slosování včetně celorepublikového o letenky, zájezd nebo sportovní vybavení. Ceny na akci v Desné zajišťoval pořadatel v Alfě: občerstvení, hmotné dárky i celodenní permanentku na lyžařský vlek U Čápa na Příchovicích a poukázku na 50% slevu u provozovatele stáje Aneta v Jiřetíně pod Bukovou. Všem sponzorům děkujeme. Na Expediční kameru 2012, která nabídla celkem 7 povinných filmů a 3 bonusové, se přišlo v našem městečku podívat celkem 42 lidí. Děkujeme za návštěvu, a pokud budeme moci zajistit další ročník včetně Filmového festivalu zimních O zimní hravé čítárně sportů /konaný v Alfě v listopadu 2011/, budeme rádi, když se setká s Vaší přízní. Vstupné bylo ve srovnání s okolím opět bezkonkurenčně nejnižší 60,- Kč. Budeli možnost získat práva na tento festival i na další den, rádi výběrové a nejzajímavější filmy letošní kamery nabídneme i místním školákům, samozřejmě za minimální cenu. Chceme tím podpořit i starší školáky, kteří se na podobnou akci zřejmě zatím nemají možnost dostat. Ve středu 15. března jsme se opět sešli v knihovně na čítárně nazvané Hrátky paní Zimy. Dorazil neuvěřitelný počet dětí, bylo nás tu 24. Knihovna praskala ve švech, ale vydržela. Tentokrát jsme jen nečetli, ale pohráli si s knížkou Jiřího Žáčka Hádej, hádej, hadači čekala nás popletená pohádka, popletené písničky a spousta hádanek. Děti všechny úkoly hravě zvládly, a tak následovalo tvoření. Každý si domů odnesl originálního sněhuláčka z krabičky od sirek, která slouží jako úschovna pro dětské poklady. No a na závěr jsme ještě stihli tři hry, dvě novinky a jednu dětmi oblíbenou klasiku. Fotky z čítárny naleznete ve fotogalerii na stránkách knihovny www. mestskaknihovnadesna.webk.cz. Další hravá čítárna nás čeká ve středu 21. března v hodin. A protože je březen měsícem knihy, doneste si s sebou svoji oblíbenou knížku. Těšíme se na vás! Pokračujeme s charitou... děti dětem Jedenáctého ledna navečer jste mohli navštívit Kino klub Alfa, kam opět zavítal pan Arnošt Kominík se svým vyprávěním o putování po Keni. Po projekci fotografií s výkladem nám přislíbil na letošní rok ještě připravovanou besedu o Kubě. V závěru akce jsme předali za dětský klub Čmeláčci panu Kominíkovi ošacení pro keňské sirotky. Těm jsme v předešlém roce zaslali plyšové hračky. Nyní dětský klub Čmeláčci, který tyto sbírky organizuje a snaží se tak pomáhat a potěšit děti v nouzi, vyhlašuje sbírku novou, a to: přívěsky a mini hračky z kinder vajíček. Zajímavostí této sbírkové charitativní akce je jistě i to, že se sdružily místní děti s hradeckými (ze ZŠ Bezručova) ty zaslaly svoji sbírku hodinek a starších brýlí. Jejich příspěvek bude jistě velkou pomocí těm nejchudším. K nám se sbírka dostala díky manželům Prokopovým. Pan Kominík je osobně předá lékařům místní nemocnice v Mombase, kteří je rozdají potřebným. Za vybrané dobrovolné vstupné zakoupíme jednu školní uniformu. Všem, kteří do naší sbírky přispěli, patří náš veliký dík. Nově vyhlášená sbírka drobných hraček a přívěsků potrvá v Kino klubu Alfa do konce letošního roku. Z další činnosti Čmeláčků uvádíme: mimo jiné proběhl také karneval s diskotékou, soutěžemi a novinkou děti mohly využít nově otevřené zimní hřiště. Další akcí byly druhé narozeniny Čmeláčků oslava proběhla 28. ledna jako Den otevřených dveří, aby se klub představil v reálu i těm, kteří o něm zatím jen slyšeli. Novinkou je dočasné snížení ceny vstupného na středeční Hravé odpoledne z 50 na 30 Kč za odpoledne. Na léto připravujeme jednotýdenní příměstský tábor na dobu, kdy nebudou v provozu mateřské školky. KM 12 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/

8 Dětský koutek Dětský koutek Vybarvi pole s tečkami. Jaké znáš pohádky o objeveném obrázku? Spočítej slovo vločky v básničce a namaluj jich přesně tolik spolu se sněhulákem... Vločky Vítezslav Nezval Vločky, vločky, bílé peří, blázen každý, kdo Vám věří! Bílé vločky, hvězdné nebe, sotva spadnou, již nás zebe. Vločky, vločky, ach, to láká, postavit si sněhuláka! Vločky, vločky, jak jste hbité, škoda, že se rozpustíte! Zimní hádanky Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Po čem padá sníh? Čtyři nožky, dva trnožky, v zimě běží, v létě leží. Přišel k nám bílý host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta, je přec pevný dost. Co roste kořenem vzhůru? Sníh, Po kousíčkách, Sáňky, Mráz, Rampouch Najdi rozdíly Víš, co je hra s opaky? horko večer černá mladá oheň blízko 14 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/

9 Univerzální podkladové desky OSB SUPERFINISH ECO k odběru po kusech, 2500 x 625 mm, tl. 12, 15, 18 nebo 22 mm, pero/ drážka od 129,-/ m 2 (kusový odběr) BEZ FORMALDEHYDU Interiérové dveře fóliované šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, buk 2/3 sklo 1.790,- Karvela Servis autoservis Nabízí všem motoristům osobních a malých dodávkových aut veškeré opravy včetně dodání náhradních dílů. Ostatní služby : Příprava včetně provedení STK, ME Montáž tažných zařízení HOOK Sbíhavost kol Diagnostika Zajištění ekologické likvidace auta + protokol o likvidaci Odhlášení, přihlášení vozidel Máte-li nějaký dotaz, týkající se Vašeho vozu, neváhejte se přijít zeptat. Rádi Vám poradíme. Těšíme se na Vás. Motoristé se ZTP mají u nás vždy přednost do opravy. Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 8.30 do 16 hodin Najdete nás při hlavní silnici směrem na Tanvald (bývalá porcelánka), Krkonošská 580, Desná v Jizerských horách, Tel.: , , Nová advokátní kancelář otevřena v Desné Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních. Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) Elektrický topný panel příkon 400 W, jednoduchá instalace, nízké pořizovací a provozní náklady, rozměr panelu: 60 x 60 x 1 cm ROZPIS UŽÍVÁNÍ TĚLOCVIČEN Velká tělocvična Po ATLETIKA JKL lyžaři FLORBAL muži Út KOPANÁ FLORBAL muži St JKL lyžaři Čt ATLETIKA KOPANÁ Pá FLORBAL VOLEJBAL žáci dospělí MALÁ tělocvična Po ATLETIKA PILATES AEROBIC Út SPORT. HRY POHYB. CVIČENÍ KOPANÁ JKL lyžaři St VOLEJBAL CVIČENÍ POHYB. JKL lyžaři AEROBIC Čt ATLETIKA KOPANÁ TAEBO Pá VOLEJBAL CVIČENÍ POHYB. ZUMBA ZUMBA Ne TAEBO Technické služby odvoz a likvidace fekálií zimní a letní údržba Jan Sieber, Tanvald Žďár 26 telefon , Průmyslové el. topidlo 3 stupně: 700/ 1300/ 2000 W, IPX4, s termostatem 2.390, ,- LIBEREC Koupelnový nábytek Super 65 spodní skříňka š 60 x v 81 x h 38,5 cm, lakovaná lesklá bílá dvířka, korpus mat, zrcadlo š 67 x v 103 cm s halogenovým osvětlením, vč. keramického umyvadla š 65 cm, bez baterie Krbová kamna Tirol výkon 6 kw, výhřevnost až 135 m 3, rozměry: v 980 x š 485 x h 426 mm, horní kouřovod 150 mm, keramická polička, hmotnost 67 kg Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 (u Globusu) tel.: Po Pá , So Ne Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. 6 kw m 2 od plné buk 115,- * *při paletovém odběru 998, ,- NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN 4.990,- NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! 1. Vjet dovnitř 2. Naložit 3. Odjet A STAVEBNÍCH ELEMENTŮ ZA NEPORAZITELNÉ CENY! Navštivte také naše zahradní centra, kde jsme pro vás připravili vše pro zahájení jarní sezóny! Co se děje u sousedů MDC Maják Prázdniny v Majáku pro děti od 3 4 do 12 let Základní program od 7 do 16 hodin (cena za 9 hodin 130 Kč/den/dítě vč. oběda). Podle potřeb a zájmu možnost prodloužení od 6 hod. do 17 hodin. Každý čtvrtek ve hodin Hrajeme spolu divadlo Projekt dramatické výchovy, modelováním životních situací, pro děti 6 10 let. Cena celkem 80 Kč/leden červen. Každé útetý hodin Kurz angličtiny Od úterý pro děti 3 6 let, vede učitelka angličtiny Dana Kubínová. Kurzovné na 10 lekcí 600 Kč. Přihlášky na tel.: března Burza a bleší trh Dětské oblečení, obuv, hračky, těhotenské oblečení, kojenecké potřeby a další (kočárky, sportovní potřeby kola, lyže, brusle, houpačky, autosedačky). Bližší info k akcím a přihlášky: Renata Nepimachová, tel.: , letní příměstské tábory Na pustém ostrově Pravěk útočí Z pohádky do pohádky Mezi indiány Týden v cirkuse 12. ročník veletrhu cestovního ruchu PIVO ARCHITEKTURA INFORMACE BIŽUTERIE DDM Ulita Pondělí 12. března Uzávěrka výtvarné soutěže DDM na téma Moje oblíbená pohádka nebo kniha. Práce označené jménem autora, třídou (u MŠ věkem) a školou, odevzdávejte v DDM. Nejlepší díla budou oceněna a vystavena v Městském kině Járy Cimrmana v Tanvaldě u příležitosti konání Tanvaldského hudebního jara. Úterý 6. a 13. března od 17 hodin Keramika pro dospělé modelování, glazování vypálených výrobků. Pátek 23. března hodin Jarní vitráže technikou tiffany a malování na hedvábí Akce pro dospělé. Úterý 27. března od hodin Jarní vitráže technikou tiffany Akce pro děti od 10 let. Čtvrtek 29. března od hodin Veselé velikonoční perníčky P e č e n í a z d o b e n í b a r e v n o u polevou. Akce pro děti školního věku. letní tábor Turisticko-poznávací letní tábor u řeky Sázavy Pro děti od 8 let. Pěší turistika vodácká turistika, lanové aktivity, zumba a oblíbené táborové hry. Bližší info a přihlášky v DDM v Tanvaldě, tel.: Jizerské noviny léto 2012 Jaro už se nezadržitelně blíží, a proto Turistický region Jizerské hory opět začíná s přípravou Jizerských novin na léto. Jste pořadateli zajímavých akcí? Máte zajímavou nabídku pro turisty? Přejete si, aby se o vaší akci, zajímavosti či turistické novince dozvědělo co nejvíce lidí? I my máme zájem návštěvníkům Jizerských hor předložit nabídku co nejpestřejší. Vaše tipy pro letní sezonu 2012, akce, které připravujete v termínu od května do listopadu 2012, zasílejte nejpozději do Těšíme se na Vaši spolupráci a příspěvky. Renata Van Vleet JIZERSKÉ HORY Turistický region, Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko Janov nad Nisou 520, T: Tanvald Čtvrtek 8. března od hodin kino Jas Eric Assous: Herci jsou unaveni Herecký večírek s francouzským šarmem a překvapivým dojezdem. V hlavní roli Václav Vydra. Čtvrtek 22. března od hodin kino Jas Nepál západní himalájská oblast Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové s promítáním fotografií. Příchovice Sobota 17. března od hodin Společenský dům VELIMKA Tradiční hasičský bál Hraje Pavel Kliment, rezervace na tel.: , Neděle 18. března od hodin Společenský dům VELIMKA Dětské maškarní Sobota 24. března ski areál U Čápa Čápův džbán Závody ve slalomu tak trochu jinak. Více informací na Harrachov Sobota 10. března od 11 hodin Retro běh Turistická chata Orle Od 9 hodin zápis účastníků. Zápisy a informace: tel.: , Sobota 17. března Příjezd Krakonoše 2012 Kulturně-sporto vně-zábavně-společenský program, z Desna 190x137,5 BW.indd :58 16 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/

10 Co se děje u sousedů Kino Klub Alfa Smržovka nebo Pondělí 5. března od hodin knihovna Čítárnička Den vody Sobota 10. března od 16 hodin výstavní síň Zámečku Vernisáž výstavy Na přechodu Neděle 11. března od 15 hodin Parkhotel Karnevalshow Tomáše Bartáka Čtvrtek 15. března od hodin Zámeček Změny v zákonech o silničním provozu Přednáška Zdeňka Hlavatého pro veřejnost. Pondělí 19. března od 15 hodin knihovna Dílna s Květou Výroba velikonočního přání a zdobení keramického vajíčka ubrouskovou technikou. Čtvrtek 22. března od 17 hodin Zámeček Povídání s Evou aneb Jak si sám pomoci při akutních potížích. Přednáška Evy Latislavové. Výstavy Do 8. března Safari mezi zvířaty Tingatina Umění z Tanzanie. 10. března 12. dubna Michla Šilhán, Petra Viňanská: Na přechodu Autorská výstava kresba malba sklo. Klub Na Rampě Sobota 3. března od hodin MUERTI Pátek 16. března od 20 hodin Schodiště Úterý 20. března od 20 hodin Krátké a úderné divadlo Micka Myšáková aneb román moderního děvčete. Čtvrtek 22. března od 20 hodin Žlutý pes Sobota 24. března od 20 hodin Mňága a Žďorp Pondělí 26. března od 20 hodin Dana Fuchs (USA) Pátek 30. března od 20 hodin Xavier Baumaxa Obrázek Terezy Bachtíkové ze 4. B Obrázek Matěje Suchardy z 5. B. Eurocentrum Sobota 10. března od 20 hodin Monkey Bussiness & PSH Turné se speciálním společným repertoárem. Čtvrtek 15. března od 19 hodin Dívčí válka K o m e d i e Č e c h o v a p r o z a t í m n ě osvobozeného divadla Sobota 17. března od 20 hodin Slavnosti svatého Patrika Irské Všechny sestry, uvedené Keltský akce jsou tygr bez a Divokej záruky. Ir, Alastair (GB/CZ), stylové dobroty, sváteční pivo, tombola,... Neděle 18. března od 14 hodin Semilská 11 Taneční odpoledne pro seniory Pondělí 19. března od 19 hodin Napalm Death Zakladatelé žánru grindcore s novým albem hodin EUROREGION TOUR ročník veletrhu cestovního ruchu. Čtvrtek 29. března od 9 hodin O nešťastném staviteli Divadelní představení pro děti od 3 let Čtvrtek 29. března 8 19 hodin Česko-polské Velikonoce Vystoupení folklórních souborů, přednáška, výtvarná dílna... Sobota 31. března od 20 hodin Collegium Musicum Koncert průkopníků art-rocku v čele s Mariánem Vargou. KINO KLUB ALFA tel.: Desná v Jizerských horách **************************************************************************************************** B Ř E Z E N B Ř E Z E N B Ř E Z E N **************************************************************************************************** Velká medvědí pohádka Pátek 9. března od 9.30 hodin DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Vstupné 40 Kč. Zveme nejen dětské kolektivy, ale i maminky s dětmi. Každé dítě obdrží malou sladkost, dospělý doprovod nápoj zdarma. Po dohodě zajistíme kolektivům na akci dopravu, na kterou o. p. s. Paraplíčko přispívá třetinou ceny, jako podporu akcí pro děti a mládež. Poupata Čtvrtek 15. března od a hodin ČESKÝ FILM NOMINOVANÝ NA CENU ČESKÉHO LVA Jen v Alfě vstupné za stále jedinečných 60 Kč. Během projekce od hodin hlídáme děti v dětském koutku Alfy! Alfa plná pohádek Neděle 25. března od hodin AKCE PRO DĚTI Další ročník pohádkové akce, která potěší všechny děti. Doporučujeme přezutí. Vstup 20 Kč. DĚTSKÝ KLUB ČMELÁČCI Každou středu vždy od do hodin Hravé odpoledne pro děti od tří let. Malování, čtení pohádek, tvoření, výlety, vaření, volná zábava v zimním dětském koutku s atrakcemi, diskotéka. Cena 50 Kč za celý program vč. pití a svačiny, kvalifikovaného dohledu a bohatého programu. Novinka: dočasně snížená cena vstupného na 30 Kč. **************************************************************************************************** DISKOTÉKA PRAVIDELNĚ KAŽDÝ PÁTEK OD HODIN. Vstup volný. 18 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/

11 Kulturní a informační středislo RV Program na březen Výstava 10. března 28. dubna Švásta Šikola: Tenkrát a dnes Výstava fotografií z okolí Maršovic a Liberce. Vernisáž v sobotu 10. března v 16 hodin. Pohádka ve vile Neděle 4. března od 15 hodin Divadlo Cirkus Žebřík Loutky, které nikde nechtějí Pohádka pro děti od 3 let. Vstupné 30 Kč. Literatura Pondělí 12. března od hodin Bratři bagři Autorské čtení Jiřího Macouna v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Určeno žákům prvních a druhých tříd ZŠ Desná. Středa 21. března od hodin Hravá čítárna v knihovně Čtení, hraní, tvoření na téma Moje oblíbená knížka pro děti od 8 do 11 let. Vezměte s sebou svoji oblíbenou knížku! Vstup zdarma. Divadlo Sobota 17. března od 9 hodin, KD Sklář O Desenského mědvěda Oblastní kolo přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Dětská scéna Hrají: Dramatický kroužek KUKátko, DDM Pod střechou Rokytnice n. Jizerou; KUKI-KUKI, ZUŠ Železný Brod; Pohybový soubor divadla Vydýcháno UŠ Liberec; Rarášci, DDM Sluníčko Lomnice n. Popelkou; Strčprstskrzkrk, DDM ULITA Tanvald; soubor Základní školy Kořenov. Změna programu v yhrazena. Bližší informace na straně 5. Vstupné 20 Kč. Tanec Neděle 25. března od 15 hodin, KD Sklář Odpolední čaj s orchestrem Rudy Janovského Taneční zábava pro všechny generace s nejznámějšími tanečními melodiemi. Vstupné 100 Kč. Rezervace vstupenek od 1. března v Riedlově vile. Více informací na stranách 10 a 11. Literatura Pátek 30. března od 18 hodin, knihovna Noc s Andersenem 12. ročník největší dětské knihovnické akce. Určeno dětským čtenářům knihovny od 8 do 11 let. Zájemci hlaste se v knihovně! Máme už jen pár volných míst. Připravujeme na duben Pohádka ve vile Neděle 1. dubna od 15 hodin Putování za modrou vílou Pohádka pro rodiče s dětmi od tří let. Vstupné 30 Kč. Literatura Úterý 10. dubna LiStOVáNí Scénické čtení spojené s divadelním představením, projekt herce Lukáše Hejlíka. Tentokrát o knize Miloše Kratochvíla Pachatelé dobrých skutků. Určeno žákům 3. až 5. tříd ZŠ Desná. Středa 18. dubna od hodin Hravá čítárna v knihovně Čtení, hraní, tvoření na velikonoční téma. Pro děti od 8 do 11 let. Zdarma. Divadlo Sobota 28. dubna od 19 hodin, KD Sklář DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou Mam zelle Nitouche Úspěšná opereta skladatele Florimonda Hervého. Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 2. dubna. Divadlo Sobota 31. března od 19 hodin, KD Sklář DS Tyl Železný Brod Chudák manžel Divadelní představení v rámci Desenského divadelního předjaří. Vstupné 50 Kč. Pro zájemce svozový autobus v z Tanvaldu z parkoviště naproti kinu Jas, v od DPS (bus zastávka). Další zastávky dle telefonické domluvy, sl. Kahánková: , , - Pro drobné podnikatele, malé i střední firmy nabízíme: Vedení účetnictví, daňové evidence Zpracování daňového přiznání včetně zastupování na úřadech Melicharová Iva Velké Hamry 613, Velké Hamry Tel.: Program Kulturního a informačního střediska Riedlova vila v Desné Kulturní a informační středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: provozní doba Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , provozní doba Pondělí 10 12, hodin Čtvrtek 10 12, hodin Desenské noviny tel.: , DN na webu: inzerce 20 Desenské noviny 3/2012

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne 16.1. 2012 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský Omluven: Ing. Pavel Michek číslo

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Běžecký závod Uspořádání běžeckého závodu v Liberci Tomáš Wolf Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Současný stav... 3 3. Cíle projektu... 3 3. 1.

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018

Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 Přihláška k pořadatelství Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 PARDUBICKÝ KRAJ 28. 1. 2. 2. 2018 TERMÍN KONÁNÍ ZODM 2018 Kdy: 28. 1. 2. 2. 2018 Proč? Jarní prázdniny pro školní rok 2017/2018:

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

VÁžENÍ SLOVO ÚVODEM. III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR

VÁžENÍ SLOVO ÚVODEM. III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR SERVO PER AMIKECO III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR SLOVO ÚVODEM VÁžENÍ ČTENÁřI, Ze stěžejních událostí předcházejících měsíců připomínáme společné zalití stromu přátelství vedoucími územních

Více

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Číslo 2/2016 ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Slovo na úvod Právě v rukou držíte druhé letošní číslo časopisu Bludišťák. Vychází v období, kdy se již nezadržitelně blíží letní prázdniny a i my v Bludišti

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více