ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2012 Z obsahu: Co projednala rada města 2 Setkání starosty města s ministrem dopravy 4 Pokácení stromů u sportovního areálu 4 Okénko zajímavostí 7 Zprávy ze školy 8 9 Orchestr zahraje ve Skláři 11 Dětský koutek Michaela Galuszková??? Březnové slunce má krátké ruce. Svatý Josef s tváří milou končí zimu celou. Svatý Josef, jak ho známe, širočinou ledy láme. Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře a blázen sedlák, který neoře. Nejvýznamnější svátky 12. března Řehoř 19. března Josef Významné dny 8. března Mezinárodní den žen 12. března Den přístupu ČR k NATO 20. března první jarní den 24. března Den Horské služby ČR 28. března Den učitelů Atletky TJ DESNÁ uspěly v anketě o Nejúspěšnějšího sportovce Jablonecka Tradiční anketu o Nejúspěšnějšího sportovce Jablonecka pořádá okresní sdružení ČSTV, Jablonecký deník a město Jablonec nad Nisou. Slavnostní vyhlášení proběhlo 10. února v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Vítězem se stal devětadvacetiletý biatlonista Michal Šlesinger. V kategorii jednotlivci mládež se mezi deset nejúspěšnějších sportovců zařadily dvě členky atletického oddílu TJ Desná, Lada Cermanová a Michaela Galuszková, obě svěřenkyně trenérů D. Michkové a M. Galuszky. Oběma dívkám moc gratulujeme za reprezentaci a připomínáme jejich atletické úspěchy uplynulého roku. Lada Cermanová reprezentovala úspěšně Liberecký kraj na Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci, medaile získala také na Evropských dětských atletických hrách v Brně. Je několikanásobnou krajskou přebornicí a v letošních republikových tabulkách získala ve své kategorii tato umístění: 3. místo v kouli a 3. místo v kriketu Michaela Galuszková reprezentovala úspěšně Liberecký kraj na Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci, medaile získala také na Evropských dětských atletických hrách v Brně. Je několikanásobnou krajskou přebornicí a v letošních republikových tabulkách získala ve své kategorii tato umístění: 4. místo dálka, 8. místo výška, 10. místo 150 m, 10. místo pětiboj, 12. místo 60 m př., 14. místo 60 m. Lada Cermanová???

2 Informace z radnice CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na svém zasedání 16. ledna 2012 mimo jiné: vzala na vědomí informaci o připravovaných výpovědích z bytu u nájemníků, kteří řádně neplatí nájemné, schválila poskytnutí jednorázového finančního příspěvku pro Myslivecké sdružení Kořenov Desná na jejich činnost, schválila uzavření dohody o výši záloh za dodávku tepelné energie mezi městem Desná a Desenskou teplárenskou s. r. o., Tanvald, schválila poskytnutí finančního příspěvku žákům 4. ročníku Gymnázia Tanvald na uspořádání maturitního plesu. Na svém zasedání 6. února 2012 mimo jiné: schválila plán kulturních akcí v období únor prosinec 2012, schválila plán prevence kriminality města Desná na rok 2012/13 s finanční spoluúčastí města min. 10% na dílčích projektech prevence kriminality, pověřila manažera prevence kriminality zpracováním dílčích projektů prevence kriminality, doporučila zastupitelstvu města schválit OVZ č.1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu dle předloženého návrhu, doporučila zastupitelstvu města schválit přílohu k OZV č. 1/2010 o účtování nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok Rada města doporučuje zastupitelstvu města ponechat sazbu poplatku pro rok 2012 ve stávající výši, tj. 500 Kč za poplatníka a kalendářní rok, vzala na vědomí stížnost na zimní údržbu komunikace v majetku Libereckého kraje v oblasti Desná Černá Říčka, Souš a Kořenov a ztotožňuje se s názorem stěžovatelů. Příspěvky do DN můžete odevzdávat osobně na MěÚ Desná, v redakci se sídlem v Kulturním středisku Riedlova vila nebo také zasílat elektronicky na Redakce si v yhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka dubnových novin je ve čtvrtek 15. března. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v květnovém čísle. Důležité kontakty Kulturní středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: Tento slouží pouze pro kulturní a informační aktivity Desné! Knihovna tel.: , Desenské noviny tel.: , DN na webu: Město vydražilo první nemovitost V pondělí 13. února město poprvé úspěšně realizovalo dobrovolnou dražbu zbytné nemovitosti. Z městského bytového fondu tak ubyla nemovitost Na Malé Straně čp. 82. Příklep byl udělen za cenu Kč. Město Desná vyzkoušelo tuto alternativu prodeje po předcházející neúspěšné nabídce odprodeje nemovitosti současným nájemníkům za zvýhodněných podmínek a po neúspěšné nabídce prostřednictvím realitní kanceláře. Druhá dražená nemovitost Krkonošská čp. 824 bude nabídnuta v opakované dražbě. Desná, Údolní 212 Mateřská škola nabízí 2 volná místa. Rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě do mateřské školy, mohou kontaktovat ředitelku Danu Scheibovou na tel. čísle nebo přijít osobně. Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Bc. Tereza Kahánková. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedlova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , Grafika a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 450 výtisků. Datum vydání: 1. březan Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Společenská kronika Gratulace únorovým jubilantům Svá životní jubilea v únoru oslaví: Kamila Málková Apolonia Smíšková Marie Jiřičková Jan Kögler Emilie Blažková Dobroslav Breuer Herbert Rösler Milena Legátová Milena Průšková Helena Malá Jiří Pačes Josef Janoušek Josef Beneš Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci dubnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Výroční valná hromada Městského sdružení hasičů V pátek 10. února se v BOB KLUBu sešli zástupci jednotlivých SDH (Sbor dobrovolných hasičů) na VVH MSH (Výroční valné hromadě Městského sdružení hasičů) Desná. V úvodu velitel hasičů Josef Jirouš, který se ujal vedení VVH za nemocného starostu hasičů Martina Lauera, přivítal hosty mjr. Jiřího Kyptu z HZS OU Jablonec nad Nisou, radní města Jaroslava Kořínka a Josefa Želinského a Ing. Radku Vedralovou za MěÚ Desná. Dále přítomné seznámil s programem VVH. Po zvolení návrhové komise přednesli pověření členové zprávy o celoroční činnosti jednotlivých sborů. V následující diskuzi mj. hovořil mjr. Kypta o reorganizaci jednotek hasičstva. Desná má jednu jednotku, kterou tvoří první a druhé zásahové družstvo. Poté proběhlo hlasování o zprávách o činnosti a návrhu plánu práce MSH na rok Obojí bylo schváleno bez připomínek. Na závěr velitel poděkoval všem hasičům za jejich dobrovolnou činnost a VVH MSH ukončil. A. Krutišová, jednatelka MSH Malujeme obrázky Ještě třikrát budou mít malí školáčci možnost účastnit se naší soutěže. Červnové číslo bude poslední, v dalších už obrázky vycházet nebudou. Návštěva z vesmíru přinesla vítězství Silvii Bílé ze 2. A a Nikole Komárkové z 5. A (obrázek vpravo). Obě děvčata mají v Riedlově vile připravené tradiční výherní poukázky. Některé další obrázky najdete uvnitř novin, ale všechny budete mít opět možnost zhlédnout na výstavě v sále Riedlovy vily. Termín vám dáme včas vědět. A další téma? Protože bude již v dubnových novinách, je jím tentokrát Jarní příroda. Red Poděkování Sníííh, snííížek! vzpomenu si na nadšené volání Tomáše Holého z filmu Pod Jezevčí skálou. Každý rok se netrpělivě těším na první sníh, aby mně po půl hodině sněžení začal lézt na nervy. Přestože se většinou snažím dívat na vše z té lepší stránky, musím říct, že jsem v tomto ohledu taky remcal. Euforie těšení se na sníh a následné znechucení množstvím se u mě projevuje téměř pravidelně. Optimismus mě přechází, když musím použít auto. Padalo celou noc. Kvůli zahrnuté příjezdové cestě se dostávám do práce s hodinovým zpožděním. Jsem úplně vyčerpána prohazováním a tiše nadávám na sněžnej pluh. Večer usínám s myšlenkou na odklízení sněhu před domem, na cestě, u garáže...! Ještě že jsem byla tak chytrá a přikoupila do rodiny hrabla. Jedno hrablo navíc se vždy hodí. Tak nám zase napadal sníh, pane Švejk. To, abych ho odhrnul že, paní Millerová. Kdybyste byl tak hodnej, to víte, na svá stará kolena už se mi po něm špatně chodí. Touto úsměvnou citací Švejka bych ráda poděkovala panu Standovi Šimonovi, že nám bez mrknutí oka, vždy ochotně pomohl sněhovou nadílku patřičně zkrotit. Děkujeme! HaCha Vítězný obrázek Nikoly Komárkové z 5. A 2 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/2012 3

3 Informace z radnice Kulturní pozvánky Starosta města jednal s ministrem dopravy Starosta města Marek Pieter se zúčastnil společného jednání starostů s ministrem dopravy ČR Pavlem Dobešem při jeho návštěvě Jablonecka v pátek 3. února. Starosta informoval ministra o potížích na mezinárodní silnici I/10 do Harrachova, která se vlivem letošní špatné zimní údržby a velkého provozu kamionové dopravy stává často neprůjezdnou. Pokračuje rekonstrukce hasičské cisterny LIAZ V pátek 3. února 2012 starosta města Marek Pieter spolu s velitelem JSDH Desná Rudolfem Hochmanem navštívili dodavatele generální opravy hasičské cisterny LIAZ CAS 25 společnost KOMET, s.r.o. v Pečkách. Na kontrolním dni byli zástupci města seznámeni se stavem opravy, s možnostmi rozvržení vybavení a úložných prostor. Po shlédnutí stavu nosných částí vozu musíme přiznat, že se vůz opravy dočkal ve správný čas. Generální opravu vozidla LIAZ CAS 25 podpořil Liberecký kraj z Fondu požární ochrany ve výši Kč. Požádal o urychlené řešení propojení rychlostní komunikace mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou, který by řešil částečný odklon nákladní dopravy z této komunikace, a navýšení prostředků pro KSSLK na provádění zimní údržby na komunikaci I/10. Ministerstvo dopravy podporuje dostavění úseku mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou, ale v současné Ve středu 15. února došlo ve stráni nad atletickou dráhou městského sportovního areálu k pokácení dvou vzrostlých buků. Vlivem mrazivého počasí v minulých dnech praskl kmen cca osmdesátiletého buku, který se při pádu zachytil v koruně dalšího stromu. Tím vznikla velmi nebezpečná situace, při níž hrozil nekontrolovatelný pád mnohatunové dřevní masy na ovál atletického stadiónu, a tím i k jeho neodvratitelnému poškození. Pracovníci městského úřadu ve spolupráci s panem Mládkem z Bohdalovic rozhodli, že by nebylo správné pokácení stromů odkládat na jarní měsíce, ale naopak by bylo vhodné využít dostatečné sněhové pokrývky v areálu a přetrvávajícího mrazivého počasí. Následně pak firma Fejfar zajistila po dohodě s panem Mládkem nahrnutí hromady sněhu do směru předpokládaného pádu stromů. Po týdenním promrznutí nahrnuté sněhové masy bylo naplánováno samotné kácení dřevin. To se také povedlo a díky zručnosti pana Mládka se oba stromy době není možné dokončit výstavbu z důvodu probíhajícího majetkoprávního vypořádání mezi státem a zahraničním majitelem pozemku. Pan starosta dále požádal ministra dopravy o informaci o průběhu jednání o možnosti zavést vážení kamiónů a mýta na komunikacích nižších tříd. Ministr podporuje zavedení vysokorychlostního vážení kamionů, které by odstranilo problém přetížených nákladních vozů. Kamiony neúměrně zatěžují silnice nižších tříd, které na takovou zátěž nejsou stavěné. Tuto situaci, tedy odklon kamionové dopravy, by mohlo vyřešit i zavedení mýtného systému na vybraných silnicích prvních a druhých tříd. Ministr se také kladně vyjádřil k podpoře projektu dostavby rychlostní komunikace mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem, která je prioritou pro celý region. Při společném setkání došlo i na pochvalu za společný projekt měst Desná, Smržovka, Velké Hamry, který zajistil výstavbu nových vlakových a autobusových zastávek. V blízkosti sportovního areálu byly pokáceny nebezpěčně nakloněné stromy skácely jako do peřiny do předem připravené hromady, aniž by způsobily jakoukoliv škodu na atletické dráze či samotném areálu. Pojďte s námi... na Medvěda V sobotu 17. března v 9 hodin vypukne v našem kulturním domě Sklář urputná bitva o Desenského medvěda. Nebude to ale bitva u které poteče krev, ale v pomyslném klání se utkají malí divadelníci z celého kraje o postup do krajského kola Dětské scény Oblastní kolo přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů oslaví v Desné tento rok své desáté narozeniny. A bude se na co těšit! Do Skláře se sjedou nadšené děti se stejně nadšenými vedoucími, kteří se po celý rok pilně věnují nácviku vybraného představení, aby zazářili před diváky a odbornou i laickou porotou na prknech, která ještě dnes pro mnohé znamenají svět. Lektorský sbor složený z odborníků zabývajících se dlouhodobě problematikou divadla hraného dětmi pak kromě dílčích ocenění jednotlivých souborů nominuje k postupu do krajského kola, který se uskuteční v jabloneckém Eurocentru, soubor vítězný. Na své si přijdou i děti i z místní základní školy, které zasednou v dětské porotě a udělí Cenu dětského diváka. Tou není nikdo jiný než veliký plyšový putovní Desenský medvěd, kterého věnoval do soutěže pan Zdenek Vedral z prodejny Textil-papír-hračky-sport, kterému tímto za jeho neutuchající dlouholetou podporu velmi děkujeme. Pojďte s námi... do divadla Všechny příznivce divadla tak srdečně zveme na desátou hodinu v sobotu 17. března do Skláře. Přijďte podpořit dětské divadlo a zatleskat mladým divadelníkům, kteří vaši návštěvu ocení maximální snahou. Akce se koná za podpory Libereckého kraje. TK V rámci Desenského divadelního předjaří přinášíme v sobotu 31. března v 19 hodin do kulturního domu Sklář v pořadí již třetí divadelní představení. Tentokrát k nám zavítají hosté ze Železného Brodu Divadelní spolek Tyl Železný Brod, o. s. s nastudovanou hrou J. B. Moliéra Chudák manžel. Moliére dokáže už po staletí zaujmout svým komediálním postřehem malosti lidských vlastností a většinou právě těch komediálních. Chamtivost, touha po moci, zdání povýšenosti, simulace, výsměch a nadutost, to jsou pilíře všech jeho divadelních her. Železnobrodští si dovolili několik málo úprav v Chudákovi manželovi, což poznáte sami, ale snaží se, aby byly zachovány právě ty vlastnosti osob, které výše uvádíme. V komedii si zahrají tři noví členové souboru, kteří dneska poprvé stojí na jevišti našeho divadla. Zvláště role vikomta Klitandra je pro vesnického hejska hrajícího si na vikomta značně náročná. Musí ztvárnit jak toho hejska, tak toho vikomta a posoudíte sami, jak se to Jirkovi Zemanovi podařilo. V postavě Andělky uvidíte Štěpánku Borovičkovou, také ve své první roli, ale ta se pro divadlo narodila. Třetí nováček Luboš Hudský se ukáže v roli Františka a možná si řeknete, že těch několik málo vět bylo na něho právem ušito. Přejeme Vám, abyste se s naší interpretací a hudbou mistra Mozarta potěšili. Nestárnoucí veselou komedii upravil a režíroval Karel Svoboda. Hra o bohatém muži, který se neoženil z lásky, ale z touhy po titulu. Hlavní hrdina Jiří Danda z Dandákova přišel sňatkem s urozenou dcerou Andělou o peníze, protože jimi zaplatil dluhy baronovy rodiny. Získal titul a k tomu navíc ještě pokud Vás zajímá, co ještě může člověk získat sňatkem, přijďte se podívat. Pro zájemce bude vypraven svozový autobus, který pojede v hodin z Tanvaldu z parkoviště naproti kinu Jas, v hodin od DPS (autobus. zastávka). Další zastávky dle telefonické domluvy v KS v Riedlově vile u slečny Kahánkové. Tel.: nebo , Pojďte s námi... na výstavu V sobotu 10. března v 16 hodin se v Riedlově vile uskuteční vernisáž výstavy Švásta Šikola: Tenkrát a dnes. Ladislav Šikola Sklář a učitel, *1924 Mukařov. Spolupracoval s regionálním tiskem a svými články a fotografiemi se podílel na propagaci sklářství a na knize o Jablonci nad Nisou. Je autorem pohlednic a fotografií naší přírody a lidí. Kromě toho ztvárnil přírodu i formou akvarelů, které již také vystavoval. Napsal knihu příběhů Kluci 1. republiky. Jaroslav F. Švásta Strojař a svářeč, *1946 Praha. Od roku 1974 žije též na Maršovicích. Fotografie byla jeho koníčkem, hlavně dokument a reportáž, které uplatnil i během svého zaměstnání. Využívá ji i pro fotodokumentační práci nejen v místě svého bydliště. Na radu souseda se začal věnovat i výtvarnějšímu fotografickému pohledu na život kolem nás. Výsledky své práce představuje v regionálním tisku, na tematických výstavách a v kronice. Malujeme obrázky Obrázek Milana Hnata ze 2. A 4 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/2012 5

4 Došlo do redakce Okénko zajímavostí V minulém čísle Desenských novin jsme informovali o dokončení výstavby nového technického zázemí ve Ski areálu Černá Říčka. V tomto čísle uveřejňujeme příspěvek pana Dietmara Lauera popisujícího historii areálu. Modernizace Ski areálu Černá Říčka pokračuje Ale nejdříve něco z historie. Za počátek rozmachu sjezdového lyžování v Černé Říčce považuji rok 1956, kdy se zde v únoru konal první ročník Dětských lyžařských závodů za účasti 320 přihlášených. Tyto závody mají dlouholetou tradici a pokračují s malými obměnami a názvy dodnes. V únoru 1963 jsme po návratu z vojny postavili malý vlek poháněný motorem JAWA 250 ccm. Ale hned nás napadla myšlenka postavit větší zařízení s nekonečným oběžným lanem. Stavba byla zahájena v říjnu Nebyly zkušenosti, materiál, chyběly peníze. Přesto jsme vlek, vybudovaný téměř na koleně, zprovoznili v roce Tento dřevěný vlek, (stožáry byly dřevěné), nám sloužil neuvěřitelných 22 let. Měl kapacitu asi 150 lidí za hodinu, ale postupně přestal vyhovovat jak kapacitou, tak technicky. Proto byla v akci Z v roce 1986 zahájena stavba nového zařízení od Metasportu Ostrava, vlek TLV 12, a byl prodloužen na nynější délku 450m s kapacitou 420 osob. Do provozu byl uveden v roce 1988 a od města jsme jej dostali do pronájmu. Nebylo to ale nejideálnější řešení, bylo rozhodnuto podat městu žádost o zakoupení. I přes odpor některých zastupitelů byl prodej po dvou letech bojů schválen, a tak mohl náš starosta Martin Lauer podepsat kupní smlouvu a některé nájemní smlouvy na pozemky. Ty se nám podařilo během následujících osmi let zakoupit a konečně jsme mohli hospodařit na svém a ve svém. Provedli jsme modernizaci pohonu, zvýšili kapacitu na 700 osob za hodinu a instalovali odbavovací systém. Během roku 2003 bylo zprovozněno osvětlení celého lyžařského svahu. Neustálé špatné sněhové podmínky nás donutily v roce 2004 zahájit stavbu umělého zasněžování sjezdových tratí, které bylo dokončeno v roce Chybělo nám ale technické zázemí, množily se nevzhledné buňky. Proto byla v roce 2010 zahájena stavba víceúčelové haly. Slouží jako garáže pro sněhová vozidla, děla pro sněžení, máme tam prostornou, dobře vybavenou dílnu, v horní části je sklad potřebných a také nepotřebných věcí, je tam uložena část požární techniky. Původní termín dokončení, rok 2012, se nám díky dobré spolupráci se stavebními firmami podařil zkrátit, a tak jsme mohli slavnostně přestřihnout pásku. Na závěr bych chtěl poděkovat těm členkám a členům minulé rady a zastupitelstva města, kteří nám věřili a svými rozhodnutími podpořili. Těm, kteří nám nepřáli, vzkazuji, přijďte se podívat, co jsme za ta léta vytvořili, velmi rád Vás provedu. Skiareál Černá Říčka neslouží jen nám, ale všem návštěvníkům Desné. Nechceme usnout na vavřínech, máme smělé plány a sny do budoucna. Jejich postupné uskutečňování ale závisí na více okolnostech, hlavně finanční situaci. A my si přejeme, aby se nám další rozvoj střediska dařil stejně dobře jako dosud. DL Ohlasy v DN a hlas lidu Vybavila se mně takováto vzpomínka. Byl jsem žákem základní školy a na brigádě na stavbě jsem vyslechl hovor dospělých zedníků. Bylo to o prázdninách po sedmé třídě. Polírem na stavbě byl muž a čerstvý otec novorozenců dvojčátek. Šťastní rodiče chlapce a holčičky je pojmenovali na počest tehdejšího prezidenta Klement a Marta. Chlapi u míchačky se opřeli o lopaty a vyprávěli si o tom, jak je jejich polír nevyspalý a unavený. Nemá to asi lehké, podotkl jeden a zapálil si partyzánku. No, povím vám, chlapi, když se v noci dvojčátka probudí a Marta začne křičet, tak se Kléma z toho A to jde až do rána. To je ze života. Jeden článek do novin a je tu reminiscence. Ti chlapi, otrlí a prošlí tvrdou dobou války a taky svým vítězstvím lidu, pojmenovali přesně ducha té doby. Byl to skutečný hlas lidu, nehodil se na nástěnky, byl to opravdový a nefalšovaný hlas těch, jejichž nadějné zítřky byly v plenách těch dvojčátek. Ti chlapi strašně rychle pochopili, jak syrový a tvrdý je humor v nesvobodné a potěmkinovské zemi. Pro mne by to mohly být už jen zapomenuté dějinné střípky, ale ejhle, nejsou. V jiné podobě je to tady zase. Jedna kritika, a už se hledá volská hlava, komu ji nasadit. U toho by měli být všichni, kteří jsou zodpovědní za svá konečná rozhodování. A jsou za to dobře placení. Ti, co rozhodují, ať předstoupí na světla ramp na děkovačku a podají vysvětlení. Ať víme my všichni, co jsme pod podiem, kde je pravda a kde je hlas lidu a jak se řeší. Ti na podiu si ale počkají, zda to neskončí jako obvykle rvačkou, a kdo z toho vyvázne bez šrámu. Svou mzdu zcela jistě dostanou. I když se nejedná o politické rozhodnutí, úředník raději počká na výsledek plebiscitu. Dopravní značka určitě není politikum. Tak to bude i s volbou prezidenta. Politikové si umyjí ruce a my budeme dál jen nadávat a kritizovat, je to škoda. Určitě umíme víc, ale proč se namáhat, vždyť je to jenom pro naši rozhádanou zemičku uprostřed Evropy, nebo jen v údolí pod horami, kde si každý valí jen tu svoji kuličku. ZPV Poděkování sponzorům MS Kořenov Desná o. s., děkuje sponzorům Mysliveckého plesu, konaného dne 14. ledna 2012 v KD Sklář: KRMIVA Koval Smržovka ASYX s. r. o. realitní kancelář, Jablonec n.n. ELSAP Princ Tanvald Pekařství Vokřínek Harrachov Jizerská porcelánka s. r. o. Desná SK mobil Š. Šimková Tanvald Elektroslužby Václav Feix Papír hračky Vedral Desná Zahradnictví a obchod Vladimír Špicar Tanvald S-CARE s. r. o. lékárna U Aesculapa Tanvald Kancelářská tech. Miroslav Hollman Tanvald Žďár J. Mikš M TEX Tanvald Preussler Petr, kartonážka Desná Alena Klimperová Tanvald JISO Dagmar Jakubičková Tanvald ZOOS Borská Alena Pekárna Schneider Tanvald Koberce a domácí potřeby Vlastimil Kubů Tanvald Autocentrum Tůma Tanvald SATO p. Helena Tůmová Tanvald Paliva a staviva p. Stránský Tanvald Hotel U Dubu p. Cónová Sklářská dílna Martin Štefánek Desná Řeznictví,,U Tomáše Tanvald SEBA T Tanvald DEKOR Šikola Desná SKI areál Špičák Tanvald P. Bažant Ski areál,,u Čápa Příchovice W+H ovoce a zelenina Tanvald Jaromír Bernard Čerpací stanice SIZ Vel. Hamry Pekařství Jan Mašek Tanvald Kraj Liberec Obecní úřad Kořenov Městský úřad Desná Butik Šandera Tanvald Sklenářství Třeska Tanvald Večerník Karel Smržovka Redakce časopisu Myslivost 24. březen Den Horské služby V českých horách byly první záchranné akce organizovány již na přelomu 19. a 20. století. Tehdy se začalo silně rozvíjet lyžařství v našich zemích, a tím přibylo nejen návštěvníků hor, ale také úrazů a tragických nehod. Prvními záchranáři se stávali členové koncesové služby průvodců a nosičů, ale i místní četníci a hasiči. K nim se postupně přidružovali členové lyžařských, turistických a sokolských spolků. První jednotná organizace Horské záchranné služby (HZS) byla založena 12. května 1935 v Krkonoších. K rozvoji horského záchranářství dochází ale až po 2. světové válce, kdy vznikají podle krkonošského vzoru záchranářské organizace v ostatních českých pohořích. 1. prosince 1945 se slučují HZS a Tatranská horská služba. Po rozdělení republiky v roce 1993 se obě organizace opět odloučily. V současné době působí v Čechách Horská služba ČR, v níž pracuje zhruba 100 profesionálních záchranářů, 350 dobrovolníků a 100 čekatelů. Horská služba působí v Krkonoších, Jizerských horách, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, na Šumavě a v Krušných horách. A proč právě 24. březen je Dnem Horské služby? Je to na počest tragické události z roku Tehdy právě probíhal v Krkonoších VIII. ročník Mezinárodního závodu v běhu na lyžích na 50 km, kterého se účastnil i nejúspěšnější lyžař zlaté éry českého lyžování, kdy Češi poráželi suverénní seveřany, Bohumil Hanč. Byl to vynikající běžec, sedminásobný mistr Království českého, výborný lyžařský cvičitel. Do vytrvalostního závodu po hřebenech odstartovalo tehdy od Labské boudy 6 závodníků (4 Češi a 2 Němci). Cílem byly Horní Mísečky. Ráno bylo nádherné počasí, které se ale v průběhu závodu začalo prudce zhoršovat. Všichni závodníci postupně vzdali. Hanč pokračoval, navíc jenom v košili a bez čepice. Pravděpodobně poblíž Harrachových kamenů se setkal se svým přítelem Václavem Vrbatou, který jej přišel v závodu povzbudit. Ve sněhové vánici půjčil podchlazenému Hančovi svůj kabát a čepici a vydal se pro pomoc. V silné vánici se však špatně orientoval, bloudil a nakonec umrzl. Mezitím se Hanče vydali hledat jeho soupeři. Němec Emmerich Rath ho skutečně na Zlatém návrší našel, sám ale na záchranu nestačil. Vydal se tedy pro pomoc, záchranná výprava Hanče přivezla na Labskou boudu, ale následující oživovací pokusy byly už marné Ředitel závodu, Ing. Fischer, který také hledal Hanče, nalezl jeho přítele Vrbatu. Na Zlatém návrší tedy zahynuli oba závodník, který nechtěl vzdát, a jeho přítel, který mu poskytl svůj oděv, přestože se tím vystavil smrtelnému nebezpečí. To bylo posouzeno jako základní čin v pomoci člověka člověku v horách, a proto se stal 24. březen Dnem Horské služby v ČR. Každoročně probíhá na Zlatém návrší nedaleko Vrbatovy boudy vzpomínková akce u mohyly Hanče a Vrbaty. DNy Balada nepřizpůsobivá Nemám rád lenochy, ani příživníky, za každé epochy, odejděte díky Nemám rád zloděje, a také, ty co řvou, na druhé pomeje, první mít pod vodou Dát je zas do košů, a pouštět ke dnu, z vylezlých hastrošů, led padá v lednu Nemám rád mačety, zaťaté do hlav, kamení nálety jinak se pobav Dělají přestupky, jeden dál za druhým, nemají předsudky, s okem hned zarudlým Nemám rád Kocába, nemusím Uhla, grázlíkům nahrává, slušnost toť smůla Skrývat se za rasu, zmate jen hlupáky, desítky mamlasů, popíjí tupláky Barva pleti výhodou, tak jako rudá knížka, soudit je přec nebudou, není tu Jeník Žižka Jsou i nová řešení, třeba školy práce, více míst ve vězení, jen do toho dát se Zaplatit za práci, a to hned na ruku, pomoct při štrapáci, dát žití záruku Nejde tu o rasu, tady jde o činy, nehledat okrasu, ale jen příčiny Volby jsou za dveřmi, to bude opět slibů, občane, zas věř mi, má strana nemá chybu (Kaha) Foto: Pavel Horký 6 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/2012 7

5 Ze školy Ze školy Ukázky z literární tvorby dětí Proč má slon dlouhý chobot? Všichni sloni měli od narození krátký chobot, ale moc je to netrápilo. Ale jedno už starší slůně nechtělo mít krátký chobot a ostatní se mu posmívali, že prý není normální. Slůně se tedy rozhodlo, že půjde do světa, navštívilo mnoho krásných míst, ale bylo mu smutno a stále se chtělo vrátit zpět ke své rodině. I když vědělo, že až se vrátí, budou se mnou opět posmívat. Ale když se vrátilo, všichni ho přivítali, protože se o něj báli. Když se ze slůněte stal slon, jednoho dne přišla veliká bouře, byl silný vítr, který lámal stromy. Ale sloni nechtěli, aby vítr všechny stromy polámal, a tak každý slon chytil jeden strom a pevně ho držel, aby se nezlomil nebo nevyvrátil. Vítr měl velkou sílu, a jak se sloni vzpírali, tak se jim začal chobot protahovat a prodlužovat. A tak jim také zůstal. Sabina Šimáčková, 7. A Dědečku, proč je tráva zelená? Jednou se vnučka Anička zeptala svého dědy, proč je tráva zelená. Dědeček se zamyslel a potom řekl. Budu ti vyprávět příběh, který se stal před mnoha lety. Dědeček se posadil do křesla a spustil. Existovala škola jménem Světluška. Říká se jí tak proto, že se nachází v ulici Světlá na Praze 6. Do této školy chodili 2 nejlepší kamarádi Zbyněk a Vašek. Zbyněk byl štíhlé postavy s blonďatými vlasy a zelenýma očima a ničeho se nebál. Zato Vašek měl povahu strašpytla, bál se i houkání sovy. Postavou připomínalo jablko, všechno, co dostal na talíř, snědl. Zrovna teď měli přírodopis, který učí paní učitelka Tunková. Když zazvonilo, všichni se radovali, že končí poslední vyučovací hodina. Ti dva kamarádi Vašek a Zbyněk se domluvili, že si vyjdou na houby. Hned po škole se oba vydali domů, popadli košíky a pádili do lesa. V lese kluci našli spoustu hub. Když už měli košíky plné, chtěli se vrátit domů. Vtom zaslechli podivné zvuky. Zbyněk se chtěl porozhlédnout, kdo je vydává, jenže Vašek stál na místě a třásl se strachy. Zbyněk uviděl malé stvoření, které mělo červený čepec, barevné oblečení, hubené ruce, ve kterých drželo malý zelený kyblíček. Na nohách se nacházely botky. Zbyněk se lekl a uskočil, zavolal Vaška, aby se přišel podívat, co objevil. Skřítek se na ně usmál a řekl, že se nemusí bát. Kluci se zeptali, kdo je zač a co ukrývá v kyblíku. On jim odpověděl, že se jmenuje skřítek Zelenáč a v kyblíčku ukrývá zelený kouzelný prášek. Kamarádi se na sebe zmateně podívali, ale skřítek pokračoval ve svém vyprávění. Ten zelený kyblík s práškem mám na starost, tím totiž posypu všechnu trávu na louce i v lese. Každou noc tohle dělám,aby tráva ráno byla pěkně zelená. Jednou za rok ke mně přijde pan Mráz a požádá mě, abych se vrátil do podzemí, kde bydlím. A pan Mráz si vezme svoji sněhovou hůl a přikáže,ať v noci napadne sníh a k tomu mráz. Zbyněk ho přerušil a zeptal se ho, kolik je těch skřítků, co se starají o trávu. Malé stvoření odpovědělo, že neví. S ostatními skřítky se nevidí, protože se nacházejí v jiné zemi. A druhý kamarád se zeptal, co dělá, když mu dojde kouzelný zelený prášek. Skřítek Zelenáč odpověděl:,,jak už jsem řekl, tenhle kyblík je kouzelný, a i když odeberu hrst, pořád je plný, proto nikdy neubude. Už byla tma, a tak se museli rozloučit, poděkovali mu za jeho vyprávění a upalovali domů. Tak se Anička, dozvěděla, proč je tráva zelená. Večer šla Anička spát a zdálo se jí o skřítkovi, o kamarádech a o kouzelném kyblíčku. Bára Mlejnková a Šárka Malcová. 7. A Pojďte s námi... na běžky Na ZŠ v Desné funguje zimní sportovní kroužek pro běžkaře. Děti mají možnost pravidelně každé úterý využít nabídky a jít si zalyžovat. Kroužek má 15 stálých přihlášených členů, ale není uzavřený. To znamená, že může přijít kdokoli od 1. do 9. třídy, nemusí se účastnit pravidelně, dokonce nemusí mít ani svoje lyže. Ty si může totiž půjčit a jejich nabídka se letos rozšířila o 25 párů nových lyží včetně bot a hůlek. Ani poplatek není nijak dramatický 20 Kč na jedno odpoledne. Sraz běžkařů je vždy v úterý ve hodin před školou, návrat je do 16 hodin. Cílem je prostranství u Sokolské chaty. Kroužek funguje od listopadu do konce zimního období. Pokud nejsou příznivé sněhové podmínky, chodí se do tělocvičny. A nedílnou součástí jsou také výlety. Poslední před jarními prázdninami byl v pá- 8 tek 3. února. V mrazivém počasí (-20 stupňů) přišlo 5 statečných + 2 instruktorky (Romana Jůnová a Eva Jiráková), takže vlastně klasických 7 statečných, a jelo se. Nejprve vlakem do Kořenova, pak přes Václavíkovu studánku do Desné. Závěr byl náročnější nebyla žádná stopa, ale pro 7 statečných není nic, co by se nedalo překonat. Takže se nakonec všechno zvládlo. Další výlety jsou v plánu, ale o těch snad až příště, protože proběhnou po uzávěrce tohoto čísla novin. Těšíme se na vás, kteří máte rádi pohyb na čerstvém vzduchu, nevadí vám trocha námahy a líbí se vám pohled na zasněženou krajinu, kterou projíždíte. RJ Desenské noviny 3/2012 Sportovní den se školákům i učitelům vydařil Jak se zbavit stresu a starostí, které s sebou vždy přináší závěr pololetí? Vyhlášením sportovního dne. K tomu nám jako stvořený připadal pátek 27. ledna. Den, kdy již všechny pololetní písemky byly oznámkované, opravené a známky uzavřené. Sportovního dne se zúčastnili žáci 5. 9.tříd. Žáci 6. 9.tříd dostali možnost výběru ze tří sportovních aktivit. Veškeré aktivity žákům zaručovaly, že o dostatek pohybu nebude nouze. Ostatně názvy jednotlivých skupin- sjezdaři, běžkaři a pěšáci mluví za vše. Pouze žáci 5.tříd neměli možnost výběru a bylo jim přiděleno sjezdové lyžování. Nejpočetnější skupinou se stali sjezdaři. Doplňovalo je také několik snowboardistů, kterým byl přidělen instruktor. Cílem sjezdařů bylo lyžařské středisko Černá Říčka, kde jim bylo umožněno lyžovat za velmi výhodných podmínek. Běžkaři se vydali vlakem ze zastávky Desná- Riedlova vila do polského městečka Jakuczyce. Poté se část výpravy vydala bílou stopou zpět do Harrachova přes horskou osadu Orle, ti méně zdatní dali přednost zkrácené trati. V případě zájmu bylo běžecké a sjezdové vybavení k zapůjčení v naší škole. Pěšáci výstroj nepotřebovali, stačilo jim teplé oblečení, dobrá obuv a bohatá svačina, obohacená termoskou s čajem. A kam si namířili? Na Štěpánku, nejstarší rozhlednu Jizerských hor, která se tyčí na vrchu Hvězda (959m). Troufám si říci, že tento den si výborně užili nejen žáci, ale i dozorující učitelé. Na všech třech frontách panovala dobrá nálada. Teplota hluboko pod bodem mrazu nelahodila pouze autobusu, který nás měl odvézt na Černou Říčku. Proč má každá věc svou barvu? Malujeme obrázky Na začátku všeho času, když ještě lidé na Zemi neznali oblečení, neslavili svátky a nevěděli, co je to slušné vychování, mělo tu všechno smutnou šedou barvu. O pár let později zatoulal se na naši planetu malý chlapec. Když ho ostatní uviděli, nevěděli, co si mají myslet. Ten hoch byl totiž jiný než všichni ostatní. Už od malička nosil všude s sebou malinkou krabičku. Ani on, ani nikdo jiný ale nevěděl, k čemu slouží. Nedala se nijak otevřít, ani rozbít. Ta krychlička byla však něčím zvláštní. Vůbec nebyla tak ošklivě šedivá, jako všechno kolem, naopak doslova hrála všemi možnými barvami. Jendou ráno, když se chlapec probudil, vyšel si, jako každý den, na procházku. Dnes mu ale připadalo, že s kostkou není něco v pořádku. Jako by se každou minutou zvětšovala a zvětšovala, a navíc se tak zvláštně chvěla. Po chvilce se ozvala strašná rána. Chlapec se lekl a ze strachu zavřel oči. Když je po pár chvílích otevřel, nemohl tomu uvěřit. Podíval se kolem sebe. Svět už nebyl šedý, ale doslova zářil. Nebe bylo sytě modré, tráva svítivě zelená, slunce úžasně žluté a i všechno ostatní v přírodě mělo svoji barvu. Od té doby už se lidé jenom usmívali a byli šťastni, protože pokaždé se probouzeli s tím krásným pocitem, že se jejich oči budou moct pokochat tou krásnou barevnou přírodou... Iva Komló, Jakub Karel, 7.A Desenské noviny 3/2012 Vítězný obrázek Silvie Bílé ze 2. A 9

6 Pozvánka na březen Z kultury Vstupné 100 Kč. Předprodej a rezervace vstupenek v KS Riedlova vila v Desné, na tel.: nebo nebo na u: Představujeme Orchestr Rudy Janovského V neděli 25. března od 15 hodin vystoupí v kulturním domě Sklář legendární swingový, původně tanvaldský Orchestr Rudy Janovského, jehož hudbu si oblíbili nejen pamětníci let dávno minulých, ale také mladší generace. Orchestr řídí Ing. Vladimír Vlášek, kterému jsme položili několik otázek. Kam až sahá historie orchestru Rudy Janovského? Historie orchestru začíná během válečných let, kdy pan Janovský a několik dalších mladých muzikantů založilo kapelu. Do konce války se soubor rozrostl na dvanáctičlenný orchestr, který po osvobození začal vystupovat na veřejných zábavách a plesech. Tehdy hrál převážně v Lidovém domě ve Velkých Hamrech. V roce 1951 se přestěhoval do nového Kulturního domu Gustava Klimenta v Dolní Smržovce a působil pod závodním výborem ROH Seba 06. V této době kapela hrála v obsazení pěti saxofonů, čtyř žesťů a rytmické skupiny. Orchestr Rudy Janovského si získával jméno a stal se populárním nejen v našem kraji. Tehdy se hrála převážně swingová hudba a taneční písničky všech rytmů. V letech měl orchestr již patnáct členů a účinkoval poprvé na Slovensku. V následujícím roce dochází ke změně. Orchestr přechází do závodní jídelny Seba v Tanvaldě a stává se souborem Klubu pracujících. Je rozšířen na osm žesťů (čtyři trubky, čtyři pozouny), přicházejí noví hudebníci a zpěváci, počet členů se zvyšuje na osmnáct. V Tanvaldě hraje na nedělních čajích, na plesech, na estrádách, zajíždí do širokého okolí a znovu na Slovensko. V roce 1965 oslavuje kapela čtvrtstoletí existence. V této době v ní zpívají Karel Kašák, Evelyn Petříčková, Jaromír Buček, Hana Lišková a Ota Hradecký. V dalších letech míří orchestr i do Německa (samozřejmě do NDR). Od roku 1969 hraje opět v menším obsazení a na jaře 1973 končí orchestr svou aktivní činnost. Kolik soubor uskutečnil za třiatřicet let své existence vystoupení se asi vůbec nedá spočítat. Jak se dokázala udržet tradice orchestru do dnešní doby? Orchestr jako takový se svými původními členy zanikl, ale čas od času saxofonista pan Josef Kouřil sehnal své bývalé kolegy a zorganizoval společenský večer jako vzpomínku na slavnou kapelu. Tak orchestr přežíval až do roku 1997, kdy jsem se do takového večera dostal jako hudebník i já. Třicet let jsem žil v Praze a hrál s nejrůznějšími malými kapelami i velkými swingovými big bandy, ale takovou atmosféru jako ten večer jsem snad za celý svůj život nezažil.vycítil jsem, že je hlad po této muzice, a začal shánět muzikanty.v roce 2000 se mi podařilo orchestr znovu vzkřísit k pravidelnější činnosti se stálým obsazením. Kde všude je možné Váš orchestr slyšet? Od roku 2000 účinkuje na svých společenských večerech s názvem a ještě trochu swingu zejména v Jablonci nad Nisou, ale občas se podaří tato výjimečná akce uspořádat i v dalších městech regionu. Např. každoročně hraje orchestr v Lomnici n. P., kde má mnoho příznivců. Nejedná se o typický ples či taneční zábavu, ale o kultivovaný, nekuřácký společenský večer s dobovou hudbou (výhradně písničky ze let). Je výjimečné, že hudbu přednáší velký swingový orchestr v plném obsazení (jako za časů Glenna Millera, Louise Armstronga, Karla Vlacha...), to znamená pět saxofonů, čtyři trumpety, čtyři trombóny a kompletní rytmika. S orchestrem zpívají mladí velmi talentovaní zpěváci a ještě v nedávné době často jako host též původní zpěvák Orchestru Rudy Janovského pan Jaromír Buček z Desné. U jaké generace máte největší úspěch? Základ našich posluchačů tvoří lidé, kteří chodili tančit na tuto hudbu zamlada. Ti i nadále zůstávají orchestru věrní. Potom máme spousty příznivců z tanečních kurzů, ať už dospělých nebo mládeže, protože hrajeme hudbu všech tanečních rytmů společenského tance. Mezi lidmi obecně si tyto akce získávají mimořádnou oblibu a mnozí neváhají za orchestrem a vzácnou pohodou dorazit i z větších vzdáleností. Mým cílem bylo vytvořit multigenerační pořad tedy společnou kultivovanou zábavu pro všechny generace, a to se daří. Není nijak výjimečné, že přijdou tančit pamětníci, jejich dospělé děti se svými partnery a přivedou i vnoučata navštěvující základní uměleckou školu, aby viděla, jak hraje opravdový velký orchestr. Někteří návštěvníci celý večer protancují, jiní přijdou pouze poslouchat a zavzpomínat na staré časy a muzikanti hrají celý večer hudbu, kterou mají rádi. Ta atmosféra se nedá popsat, ta se musí zažít. 10 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/

7 Informace z knihovny Z kultury Novinky v desenské knihovně Virginia Andrews: Vykoupení ohněm Cathy a Chris žijí tajně v nezákonném svazku jako manželé a vychovávají Cathyiny dva syny Joryho a Barta. Zdá se, že v jejich životě konečně zavládlo štěstí, ale jen do chvíle, než se do záhadného domu v sousedství přistěhuje tajemná dáma v černém... Danielle Steel: Milovat Devatenáctiletá Bettina žije jen se svým otcem, slavným spisovatelem. Se vším mu pomáhá, organizuje večírky pro umělcovy přátele, má bohatý společenský život. Ale jen do chvíle, kdy otec podlehne srdečnímu záchvatu. Tehdy se pro Bettinu ze dne na den všechno změní. Mladá žena pak proplouvá životem a snaží se najít záchytný bod... Josef Hiršal: Párkař V padesátých letech napsal autor k pobavení hrstky svých přátel, kteří se pravidelně scházeli v kavárně Slavii, řadu básnických nápodob. Jejich tématem byl všední, nenápadný, byť užitečný hrdina: párkař. Doufejme, že se těmito bezelstnými básnickými podvrhy ze lstivé nebásnické doby pobaví i dnešní čtenář. Karl Gjellerup: Poutník Kámaníta Román z prostředí Indie před dvěma a půl tisíci lety, který v sobě spojuje dobrodružný příběh s událostmi a filozofií zachycenou v pramenech indického písemnictví, především buddhismu a hinduismu. Jo Nesbo: Pentagram V Oslu začíná období prázdnin a dovolených a město zasáhla vlna letních veder. V jednom bytě nedaleko hřbitova Našeho Spasitele začíná ze stropu něco kapat do hrnce s vařícími se bramborami. Ve vodě se tvoří drobné černé chuchvalce... Umberto Eco: Pražský hřbitov Ve svém bytě v nevábné pařížské čtvrti se v březnu 1897 probouzí starší muž a snaží se rozpomenout, kdo vlastně je... Epigram 2011 Výběr z prací autorské soutěže územního sdružení Syndikátu novinářů. Třináctičlenná porota posuzovala práce 95 autorů (celkem 850 prací), z nichž vybrala 26 úspěšných, kteří byli oceněni. Jedním z oceněných byl i pan Zdeněk Joukl. Novinky pro děti a mládež Sussane Blesius: Veselé příhody malého tygříka Tygřík Titu je opravdová tygří hvězda! Bez váhání zachrání hada Natana z velké lapálie. A protože je tak odvážný a nikoho by v nouzi neopustil, připravili mu jeho kamarádi k narozeninám překvapení... Claudia Ondracek: Medvědí příběhy Čtyři veselé příběhy o medvědech. Jak před medvědy bezpečně ukrýt potraviny? Jak se z obyčejných kluků stanou Divocí medvědi? Co dokáže kamarádská pomoc? Jak se tančí s medvědem? O tom všem vypráví knížka určená začínajícím čtenářům. Henriette Wich: Příběhy ze stáje Naproti ve stáji se něco děje a Amélie má strach. Nejsou koně v nebezpečí? Zato Ema, David a Helena mají celkem jiný problém. Jejich milovaný dvůr s poníky má být uzavřen! Pomohou jim jen jejich skvělé nápady, dobří přátelé od koní a trocha štěstí... Dagmar Geislerová: Vanda šíleně slavná! Ze všeho nejvíc Vanda nesnáší, když ji někdo fotí. Přesto, když se Marietta, maminčina kamarádka, ocitne v bryn- dě a nutně potřebuje několik dětí pro televizní spot, nechá se Vanda nakonec přemluvit. Pro jistotu ale ukáže své horší já... Harald Parigger: Zrada na biskupském dvoře Na biskupském dvoře ve Würzburgu přivítali vzácnou návštěvu - císařské a papežské velvyslance. Při slavnostním banketu dojde k podlému útoku na samotného biskupa... Renée Holler: Císař v ohrožení Píše se rok 1189 a na hradě Medvědí skála jsou všichni zaměstnáni přípravami na rytířský turnaj, který je pořádán na počest císaře Fridricha I. Panoše Ulricha a jeho přátele však znepokojuje tajemný černý rytíř... Jacqueline Wilson: Sama doma Lily není sama doma ale chtěla by být. Starat se o tři mladší sourozence je totiž hodně velká zodpovědnost. Další z knížek u nás dobře známé a oblíbené autorky Jacqueline Wilsonové, které se čtou jedním dechem. Je určena pro čtenářky od devíti do třinácti let. Městská knihovna Desná pořádá HRAVÁ ČÍTÁRNA ve středu 21. března 2012 Čtení, hraní, tvoření na téma Moje oblíbená knížka Od hodin. Pro děti 8 11 let, vstup zdarma. Vezměte s sebou přezůvky a svou oblíbenou knížku! Najdete nás v 1. patře Riedlovy vily tel.: , Kino klub Alfa FF Expediční kamera V kino klubu Alfa proběhl v únoru již třetí ročník festivalu, který započala slečna Kahánková z městské kultury. Posléze převzala iniciativu s pořádáním akce paní Melicharová jako provozní kina Alfa. Každoročně je festival časově náročný /18:00 24:00 hodin/, proto se promítalo nadvakrát, 4. a 11. února, kdy se pořadí filmů prohodilo, takže návštěvníci měli možnost viděl vše v rozumném čase. Během akce obdrželi diváci mnoho propagačních materiálů, mohli se účastnit hned několika slosování včetně celorepublikového o letenky, zájezd nebo sportovní vybavení. Ceny na akci v Desné zajišťoval pořadatel v Alfě: občerstvení, hmotné dárky i celodenní permanentku na lyžařský vlek U Čápa na Příchovicích a poukázku na 50% slevu u provozovatele stáje Aneta v Jiřetíně pod Bukovou. Všem sponzorům děkujeme. Na Expediční kameru 2012, která nabídla celkem 7 povinných filmů a 3 bonusové, se přišlo v našem městečku podívat celkem 42 lidí. Děkujeme za návštěvu, a pokud budeme moci zajistit další ročník včetně Filmového festivalu zimních O zimní hravé čítárně sportů /konaný v Alfě v listopadu 2011/, budeme rádi, když se setká s Vaší přízní. Vstupné bylo ve srovnání s okolím opět bezkonkurenčně nejnižší 60,- Kč. Budeli možnost získat práva na tento festival i na další den, rádi výběrové a nejzajímavější filmy letošní kamery nabídneme i místním školákům, samozřejmě za minimální cenu. Chceme tím podpořit i starší školáky, kteří se na podobnou akci zřejmě zatím nemají možnost dostat. Ve středu 15. března jsme se opět sešli v knihovně na čítárně nazvané Hrátky paní Zimy. Dorazil neuvěřitelný počet dětí, bylo nás tu 24. Knihovna praskala ve švech, ale vydržela. Tentokrát jsme jen nečetli, ale pohráli si s knížkou Jiřího Žáčka Hádej, hádej, hadači čekala nás popletená pohádka, popletené písničky a spousta hádanek. Děti všechny úkoly hravě zvládly, a tak následovalo tvoření. Každý si domů odnesl originálního sněhuláčka z krabičky od sirek, která slouží jako úschovna pro dětské poklady. No a na závěr jsme ještě stihli tři hry, dvě novinky a jednu dětmi oblíbenou klasiku. Fotky z čítárny naleznete ve fotogalerii na stránkách knihovny www. mestskaknihovnadesna.webk.cz. Další hravá čítárna nás čeká ve středu 21. března v hodin. A protože je březen měsícem knihy, doneste si s sebou svoji oblíbenou knížku. Těšíme se na vás! Pokračujeme s charitou... děti dětem Jedenáctého ledna navečer jste mohli navštívit Kino klub Alfa, kam opět zavítal pan Arnošt Kominík se svým vyprávěním o putování po Keni. Po projekci fotografií s výkladem nám přislíbil na letošní rok ještě připravovanou besedu o Kubě. V závěru akce jsme předali za dětský klub Čmeláčci panu Kominíkovi ošacení pro keňské sirotky. Těm jsme v předešlém roce zaslali plyšové hračky. Nyní dětský klub Čmeláčci, který tyto sbírky organizuje a snaží se tak pomáhat a potěšit děti v nouzi, vyhlašuje sbírku novou, a to: přívěsky a mini hračky z kinder vajíček. Zajímavostí této sbírkové charitativní akce je jistě i to, že se sdružily místní děti s hradeckými (ze ZŠ Bezručova) ty zaslaly svoji sbírku hodinek a starších brýlí. Jejich příspěvek bude jistě velkou pomocí těm nejchudším. K nám se sbírka dostala díky manželům Prokopovým. Pan Kominík je osobně předá lékařům místní nemocnice v Mombase, kteří je rozdají potřebným. Za vybrané dobrovolné vstupné zakoupíme jednu školní uniformu. Všem, kteří do naší sbírky přispěli, patří náš veliký dík. Nově vyhlášená sbírka drobných hraček a přívěsků potrvá v Kino klubu Alfa do konce letošního roku. Z další činnosti Čmeláčků uvádíme: mimo jiné proběhl také karneval s diskotékou, soutěžemi a novinkou děti mohly využít nově otevřené zimní hřiště. Další akcí byly druhé narozeniny Čmeláčků oslava proběhla 28. ledna jako Den otevřených dveří, aby se klub představil v reálu i těm, kteří o něm zatím jen slyšeli. Novinkou je dočasné snížení ceny vstupného na středeční Hravé odpoledne z 50 na 30 Kč za odpoledne. Na léto připravujeme jednotýdenní příměstský tábor na dobu, kdy nebudou v provozu mateřské školky. KM 12 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/

8 Dětský koutek Dětský koutek Vybarvi pole s tečkami. Jaké znáš pohádky o objeveném obrázku? Spočítej slovo vločky v básničce a namaluj jich přesně tolik spolu se sněhulákem... Vločky Vítezslav Nezval Vločky, vločky, bílé peří, blázen každý, kdo Vám věří! Bílé vločky, hvězdné nebe, sotva spadnou, již nás zebe. Vločky, vločky, ach, to láká, postavit si sněhuláka! Vločky, vločky, jak jste hbité, škoda, že se rozpustíte! Zimní hádanky Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Po čem padá sníh? Čtyři nožky, dva trnožky, v zimě běží, v létě leží. Přišel k nám bílý host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta, je přec pevný dost. Co roste kořenem vzhůru? Sníh, Po kousíčkách, Sáňky, Mráz, Rampouch Najdi rozdíly Víš, co je hra s opaky? horko večer černá mladá oheň blízko 14 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/

9 Univerzální podkladové desky OSB SUPERFINISH ECO k odběru po kusech, 2500 x 625 mm, tl. 12, 15, 18 nebo 22 mm, pero/ drážka od 129,-/ m 2 (kusový odběr) BEZ FORMALDEHYDU Interiérové dveře fóliované šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, buk 2/3 sklo 1.790,- Karvela Servis autoservis Nabízí všem motoristům osobních a malých dodávkových aut veškeré opravy včetně dodání náhradních dílů. Ostatní služby : Příprava včetně provedení STK, ME Montáž tažných zařízení HOOK Sbíhavost kol Diagnostika Zajištění ekologické likvidace auta + protokol o likvidaci Odhlášení, přihlášení vozidel Máte-li nějaký dotaz, týkající se Vašeho vozu, neváhejte se přijít zeptat. Rádi Vám poradíme. Těšíme se na Vás. Motoristé se ZTP mají u nás vždy přednost do opravy. Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 8.30 do 16 hodin Najdete nás při hlavní silnici směrem na Tanvald (bývalá porcelánka), Krkonošská 580, Desná v Jizerských horách, Tel.: , , Nová advokátní kancelář otevřena v Desné Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních. Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) Elektrický topný panel příkon 400 W, jednoduchá instalace, nízké pořizovací a provozní náklady, rozměr panelu: 60 x 60 x 1 cm ROZPIS UŽÍVÁNÍ TĚLOCVIČEN Velká tělocvična Po ATLETIKA JKL lyžaři FLORBAL muži Út KOPANÁ FLORBAL muži St JKL lyžaři Čt ATLETIKA KOPANÁ Pá FLORBAL VOLEJBAL žáci dospělí MALÁ tělocvična Po ATLETIKA PILATES AEROBIC Út SPORT. HRY POHYB. CVIČENÍ KOPANÁ JKL lyžaři St VOLEJBAL CVIČENÍ POHYB. JKL lyžaři AEROBIC Čt ATLETIKA KOPANÁ TAEBO Pá VOLEJBAL CVIČENÍ POHYB. ZUMBA ZUMBA Ne TAEBO Technické služby odvoz a likvidace fekálií zimní a letní údržba Jan Sieber, Tanvald Žďár 26 telefon , Průmyslové el. topidlo 3 stupně: 700/ 1300/ 2000 W, IPX4, s termostatem 2.390, ,- LIBEREC Koupelnový nábytek Super 65 spodní skříňka š 60 x v 81 x h 38,5 cm, lakovaná lesklá bílá dvířka, korpus mat, zrcadlo š 67 x v 103 cm s halogenovým osvětlením, vč. keramického umyvadla š 65 cm, bez baterie Krbová kamna Tirol výkon 6 kw, výhřevnost až 135 m 3, rozměry: v 980 x š 485 x h 426 mm, horní kouřovod 150 mm, keramická polička, hmotnost 67 kg Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 (u Globusu) tel.: Po Pá , So Ne Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. 6 kw m 2 od plné buk 115,- * *při paletovém odběru 998, ,- NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN 4.990,- NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! 1. Vjet dovnitř 2. Naložit 3. Odjet A STAVEBNÍCH ELEMENTŮ ZA NEPORAZITELNÉ CENY! Navštivte také naše zahradní centra, kde jsme pro vás připravili vše pro zahájení jarní sezóny! Co se děje u sousedů MDC Maják Prázdniny v Majáku pro děti od 3 4 do 12 let Základní program od 7 do 16 hodin (cena za 9 hodin 130 Kč/den/dítě vč. oběda). Podle potřeb a zájmu možnost prodloužení od 6 hod. do 17 hodin. Každý čtvrtek ve hodin Hrajeme spolu divadlo Projekt dramatické výchovy, modelováním životních situací, pro děti 6 10 let. Cena celkem 80 Kč/leden červen. Každé útetý hodin Kurz angličtiny Od úterý pro děti 3 6 let, vede učitelka angličtiny Dana Kubínová. Kurzovné na 10 lekcí 600 Kč. Přihlášky na tel.: března Burza a bleší trh Dětské oblečení, obuv, hračky, těhotenské oblečení, kojenecké potřeby a další (kočárky, sportovní potřeby kola, lyže, brusle, houpačky, autosedačky). Bližší info k akcím a přihlášky: Renata Nepimachová, tel.: , letní příměstské tábory Na pustém ostrově Pravěk útočí Z pohádky do pohádky Mezi indiány Týden v cirkuse 12. ročník veletrhu cestovního ruchu PIVO ARCHITEKTURA INFORMACE BIŽUTERIE DDM Ulita Pondělí 12. března Uzávěrka výtvarné soutěže DDM na téma Moje oblíbená pohádka nebo kniha. Práce označené jménem autora, třídou (u MŠ věkem) a školou, odevzdávejte v DDM. Nejlepší díla budou oceněna a vystavena v Městském kině Járy Cimrmana v Tanvaldě u příležitosti konání Tanvaldského hudebního jara. Úterý 6. a 13. března od 17 hodin Keramika pro dospělé modelování, glazování vypálených výrobků. Pátek 23. března hodin Jarní vitráže technikou tiffany a malování na hedvábí Akce pro dospělé. Úterý 27. března od hodin Jarní vitráže technikou tiffany Akce pro děti od 10 let. Čtvrtek 29. března od hodin Veselé velikonoční perníčky P e č e n í a z d o b e n í b a r e v n o u polevou. Akce pro děti školního věku. letní tábor Turisticko-poznávací letní tábor u řeky Sázavy Pro děti od 8 let. Pěší turistika vodácká turistika, lanové aktivity, zumba a oblíbené táborové hry. Bližší info a přihlášky v DDM v Tanvaldě, tel.: Jizerské noviny léto 2012 Jaro už se nezadržitelně blíží, a proto Turistický region Jizerské hory opět začíná s přípravou Jizerských novin na léto. Jste pořadateli zajímavých akcí? Máte zajímavou nabídku pro turisty? Přejete si, aby se o vaší akci, zajímavosti či turistické novince dozvědělo co nejvíce lidí? I my máme zájem návštěvníkům Jizerských hor předložit nabídku co nejpestřejší. Vaše tipy pro letní sezonu 2012, akce, které připravujete v termínu od května do listopadu 2012, zasílejte nejpozději do Těšíme se na Vaši spolupráci a příspěvky. Renata Van Vleet JIZERSKÉ HORY Turistický region, Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko Janov nad Nisou 520, T: Tanvald Čtvrtek 8. března od hodin kino Jas Eric Assous: Herci jsou unaveni Herecký večírek s francouzským šarmem a překvapivým dojezdem. V hlavní roli Václav Vydra. Čtvrtek 22. března od hodin kino Jas Nepál západní himalájská oblast Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové s promítáním fotografií. Příchovice Sobota 17. března od hodin Společenský dům VELIMKA Tradiční hasičský bál Hraje Pavel Kliment, rezervace na tel.: , Neděle 18. března od hodin Společenský dům VELIMKA Dětské maškarní Sobota 24. března ski areál U Čápa Čápův džbán Závody ve slalomu tak trochu jinak. Více informací na Harrachov Sobota 10. března od 11 hodin Retro běh Turistická chata Orle Od 9 hodin zápis účastníků. Zápisy a informace: tel.: , Sobota 17. března Příjezd Krakonoše 2012 Kulturně-sporto vně-zábavně-společenský program, z Desna 190x137,5 BW.indd :58 16 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/

10 Co se děje u sousedů Kino Klub Alfa Smržovka nebo Pondělí 5. března od hodin knihovna Čítárnička Den vody Sobota 10. března od 16 hodin výstavní síň Zámečku Vernisáž výstavy Na přechodu Neděle 11. března od 15 hodin Parkhotel Karnevalshow Tomáše Bartáka Čtvrtek 15. března od hodin Zámeček Změny v zákonech o silničním provozu Přednáška Zdeňka Hlavatého pro veřejnost. Pondělí 19. března od 15 hodin knihovna Dílna s Květou Výroba velikonočního přání a zdobení keramického vajíčka ubrouskovou technikou. Čtvrtek 22. března od 17 hodin Zámeček Povídání s Evou aneb Jak si sám pomoci při akutních potížích. Přednáška Evy Latislavové. Výstavy Do 8. března Safari mezi zvířaty Tingatina Umění z Tanzanie. 10. března 12. dubna Michla Šilhán, Petra Viňanská: Na přechodu Autorská výstava kresba malba sklo. Klub Na Rampě Sobota 3. března od hodin MUERTI Pátek 16. března od 20 hodin Schodiště Úterý 20. března od 20 hodin Krátké a úderné divadlo Micka Myšáková aneb román moderního děvčete. Čtvrtek 22. března od 20 hodin Žlutý pes Sobota 24. března od 20 hodin Mňága a Žďorp Pondělí 26. března od 20 hodin Dana Fuchs (USA) Pátek 30. března od 20 hodin Xavier Baumaxa Obrázek Terezy Bachtíkové ze 4. B Obrázek Matěje Suchardy z 5. B. Eurocentrum Sobota 10. března od 20 hodin Monkey Bussiness & PSH Turné se speciálním společným repertoárem. Čtvrtek 15. března od 19 hodin Dívčí válka K o m e d i e Č e c h o v a p r o z a t í m n ě osvobozeného divadla Sobota 17. března od 20 hodin Slavnosti svatého Patrika Irské Všechny sestry, uvedené Keltský akce jsou tygr bez a Divokej záruky. Ir, Alastair (GB/CZ), stylové dobroty, sváteční pivo, tombola,... Neděle 18. března od 14 hodin Semilská 11 Taneční odpoledne pro seniory Pondělí 19. března od 19 hodin Napalm Death Zakladatelé žánru grindcore s novým albem hodin EUROREGION TOUR ročník veletrhu cestovního ruchu. Čtvrtek 29. března od 9 hodin O nešťastném staviteli Divadelní představení pro děti od 3 let Čtvrtek 29. března 8 19 hodin Česko-polské Velikonoce Vystoupení folklórních souborů, přednáška, výtvarná dílna... Sobota 31. března od 20 hodin Collegium Musicum Koncert průkopníků art-rocku v čele s Mariánem Vargou. KINO KLUB ALFA tel.: Desná v Jizerských horách **************************************************************************************************** B Ř E Z E N B Ř E Z E N B Ř E Z E N **************************************************************************************************** Velká medvědí pohádka Pátek 9. března od 9.30 hodin DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Vstupné 40 Kč. Zveme nejen dětské kolektivy, ale i maminky s dětmi. Každé dítě obdrží malou sladkost, dospělý doprovod nápoj zdarma. Po dohodě zajistíme kolektivům na akci dopravu, na kterou o. p. s. Paraplíčko přispívá třetinou ceny, jako podporu akcí pro děti a mládež. Poupata Čtvrtek 15. března od a hodin ČESKÝ FILM NOMINOVANÝ NA CENU ČESKÉHO LVA Jen v Alfě vstupné za stále jedinečných 60 Kč. Během projekce od hodin hlídáme děti v dětském koutku Alfy! Alfa plná pohádek Neděle 25. března od hodin AKCE PRO DĚTI Další ročník pohádkové akce, která potěší všechny děti. Doporučujeme přezutí. Vstup 20 Kč. DĚTSKÝ KLUB ČMELÁČCI Každou středu vždy od do hodin Hravé odpoledne pro děti od tří let. Malování, čtení pohádek, tvoření, výlety, vaření, volná zábava v zimním dětském koutku s atrakcemi, diskotéka. Cena 50 Kč za celý program vč. pití a svačiny, kvalifikovaného dohledu a bohatého programu. Novinka: dočasně snížená cena vstupného na 30 Kč. **************************************************************************************************** DISKOTÉKA PRAVIDELNĚ KAŽDÝ PÁTEK OD HODIN. Vstup volný. 18 Desenské noviny 3/2012 Desenské noviny 3/

11 Kulturní a informační středislo RV Program na březen Výstava 10. března 28. dubna Švásta Šikola: Tenkrát a dnes Výstava fotografií z okolí Maršovic a Liberce. Vernisáž v sobotu 10. března v 16 hodin. Pohádka ve vile Neděle 4. března od 15 hodin Divadlo Cirkus Žebřík Loutky, které nikde nechtějí Pohádka pro děti od 3 let. Vstupné 30 Kč. Literatura Pondělí 12. března od hodin Bratři bagři Autorské čtení Jiřího Macouna v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Určeno žákům prvních a druhých tříd ZŠ Desná. Středa 21. března od hodin Hravá čítárna v knihovně Čtení, hraní, tvoření na téma Moje oblíbená knížka pro děti od 8 do 11 let. Vezměte s sebou svoji oblíbenou knížku! Vstup zdarma. Divadlo Sobota 17. března od 9 hodin, KD Sklář O Desenského mědvěda Oblastní kolo přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Dětská scéna Hrají: Dramatický kroužek KUKátko, DDM Pod střechou Rokytnice n. Jizerou; KUKI-KUKI, ZUŠ Železný Brod; Pohybový soubor divadla Vydýcháno UŠ Liberec; Rarášci, DDM Sluníčko Lomnice n. Popelkou; Strčprstskrzkrk, DDM ULITA Tanvald; soubor Základní školy Kořenov. Změna programu v yhrazena. Bližší informace na straně 5. Vstupné 20 Kč. Tanec Neděle 25. března od 15 hodin, KD Sklář Odpolední čaj s orchestrem Rudy Janovského Taneční zábava pro všechny generace s nejznámějšími tanečními melodiemi. Vstupné 100 Kč. Rezervace vstupenek od 1. března v Riedlově vile. Více informací na stranách 10 a 11. Literatura Pátek 30. března od 18 hodin, knihovna Noc s Andersenem 12. ročník největší dětské knihovnické akce. Určeno dětským čtenářům knihovny od 8 do 11 let. Zájemci hlaste se v knihovně! Máme už jen pár volných míst. Připravujeme na duben Pohádka ve vile Neděle 1. dubna od 15 hodin Putování za modrou vílou Pohádka pro rodiče s dětmi od tří let. Vstupné 30 Kč. Literatura Úterý 10. dubna LiStOVáNí Scénické čtení spojené s divadelním představením, projekt herce Lukáše Hejlíka. Tentokrát o knize Miloše Kratochvíla Pachatelé dobrých skutků. Určeno žákům 3. až 5. tříd ZŠ Desná. Středa 18. dubna od hodin Hravá čítárna v knihovně Čtení, hraní, tvoření na velikonoční téma. Pro děti od 8 do 11 let. Zdarma. Divadlo Sobota 28. dubna od 19 hodin, KD Sklář DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou Mam zelle Nitouche Úspěšná opereta skladatele Florimonda Hervého. Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 2. dubna. Divadlo Sobota 31. března od 19 hodin, KD Sklář DS Tyl Železný Brod Chudák manžel Divadelní představení v rámci Desenského divadelního předjaří. Vstupné 50 Kč. Pro zájemce svozový autobus v z Tanvaldu z parkoviště naproti kinu Jas, v od DPS (bus zastávka). Další zastávky dle telefonické domluvy, sl. Kahánková: , , - Pro drobné podnikatele, malé i střední firmy nabízíme: Vedení účetnictví, daňové evidence Zpracování daňového přiznání včetně zastupování na úřadech Melicharová Iva Velké Hamry 613, Velké Hamry Tel.: Program Kulturního a informačního střediska Riedlova vila v Desné Kulturní a informační středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: provozní doba Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , provozní doba Pondělí 10 12, hodin Čtvrtek 10 12, hodin Desenské noviny tel.: , DN na webu: inzerce 20 Desenské noviny 3/2012

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Zpravodaj ALCEDO Únor 2015

Zpravodaj ALCEDO Únor 2015 Zpravodaj ALCEDO Únor 2015 Úvodní slovo Milí čtenáři, únor je tradičně ve znamení lyžařských kurzů pro předškoláky. Moc děkujeme za důvěru a zájem. Vždy se nám podařilo naučit děti sjet bezpečně svah a

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014

PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014 Mělnické kulturní PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014 Neděle 2. února v 15.00 hodin - divadelní sál MKD ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Nedělní pohádka pro děti v rámci festivalu Divadlo dětem. Hrají členové divadla Karla Čapka

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více