Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012"

Transkript

1 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2012

2 Obsah Poslání a cíle 3 Programy v roce 2012 Programy pro rodiny 4 Programy pro ženy a pro muže 5 Programy pro mladé a snoubence 6 Programy pro seniory 7 Programy pro neúplné rodiny 8 Další činnost 9 Souhrnný přehled aktivit za rok 2012 Hospodaření v roce 2012 Poděkování 2

3 Poslání a základní údaje sdružení Poslání sdružení Budování a podpora rodiny, jakožto přirozeného místa psychosociálního růstu člověka. Aktivity a činnosti směřující k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů. Základní údaje Název: Centrum pro rodinný život Adresa: Biskupské nám. 2, Olomouc Telefon: Web: Statut: občanské sdružení IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Fio banka Dolní náměstí 20, Olomouc Číslo účtu: / 2010 Členská struktura: Předseda: Místopředseda: Členové: Mgr. Josef Záboj Bc. Marcela Řezníčková Alena Večeřová Eva Suchánková Marcela Kořenková Mgr. Peter Markovič Bc. Lucie Ševrová - Cmarová Mgr. Martina Orságová 3

4 Programy pro rodiny Vzdělávací semináře V roce 2012 jsme pořádali dva víkendové a dva jednodenní vzdělávací semináře pro manžele a rodiče. Víkendy pro rod odiče s dětmi na Svatém Hostýně byly sestaveny z přednášek, osobních rozhovorů a skupinové práce. V červnu ( ) přijelo na seminář 84 účastníků a podzimního víkendu od 5. do se zúčastnilo celkem 97 rodičů s dětmi. V obou termínech se o děti během programu pro rodiče staralo asi 20 pečovatelů. Jednodenní sobotní semináře proběhly v Dolanech a na Sv. Kopečku u Olomouce. Absolvovalo je celkem 77 klientů. Rodičům jsme v tomto roce mohli poprvé nabídnout Kurz efektivn vního rodičovství ví (KER). Program pomáhá rodičům lépe rozumět svým dětem, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat, řešit konflikty a předcházet případnému špatnému chování. KER byl podpořen z rozpočtu města Olomouce a v roce 2012 byly rodičovské veřejnosti nabídnuty tři běhy tohoto programu. Realizace v měsíci březnu 2012 využilo 7 rodičů. V měsíci říjnu to bylo pak 17 rodičů (lednový kurz nebyl realizován pro nedostatek zájemců). Kurz plánovaného rodičovství Kurz symptotermální metody přirozeného plánovaní rodičovství je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Pomáhá těm, kteří touží po dítěti, nebo potřebují naopak početí předcházet. První setkání je vždy směřováno pro širší veřejnost. Kurzy pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru se skládají ze 4 setkání po 3 hodinách. V roce 2012 proběhly dva kurzy na jaře a na podzim. Prvním prošlo 37 a druhý absolvovalo 44 osob. Setkání rodin Oblíbené jednodenní setkání rodin s doprovodným zábavným programem pořádáme tradičně na Svatém Hostýně. Setkání se uskutečnilo 25. srpna a zúčastnilo se ho kolem 450 osob. Naše Centrum se 20. května spolupodílelo na organizaci setkání na Svatém Kopečku u Olomouce a ve stejný den se zapojilo do programu zábavného odpoledne v areálu parků Flora-Olomouc. Na obě akce se dostavilo přes 300 rodičů s dětmi. 4

5 Programy pro ženy a pro muže Projekt M-Anima Od 1. ledna se naše Centrum spolu s dalšími partnery zapojilo do vzdělávacího projektu Národního centra pro rodinu. Cílem toho vzdělávání bylo motivovat ženu v intenzivní rodičovské fázi k tomu, aby dokázala tuto životní etapu využít k osobnímu růstu. Projekt stavěl na dlouholetých zkušeností žadatele s realizací vzdělávacího programu pro ženy i na zkušenostech zahraničního partnera Frau und Beruf GmbH. Za Centrum byla vyškolená Alena Večeřová, která postupně navštěvovala jednotlivá zařízení nabízející služby prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti (mateřská centra, kluby maminek nebo jiné formy stálého místa setkávání cílových skupin). Vzdělávání probíhalo formou besed pomocí metodických a pracovních listů. Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Aktivity pro otce s dětmi Na těchto akcích nabízíme otcům příležitost strávit společně se svými dětmi dostatek času, ve kterém se jim mohou plně věnovat, prožít spolu něco pěkného a to všechno v příjemné a motivující atmosféře dobrého společenství. Ve dnech 22. až 24. června 9 otců a 16 dětí absolvovalo pěšky kolem 60 km po poutní cestě z Velehradu na Svatý Hostýn. Putování otců s dětmi se úspěšně konalo již potřetí a díky doprovodným informačním panelům a dalším materiálům mělo sociálně-aktivizační ale i naučný charakter. Ke konci listopadu jsme pořádali Víkend plný dobrodružství pro táty s dětmi mi, kterého se účastnilo 13 otců s 18 ratolestmi. Náplň byla bohatá: spousta her a disciplin, turistika v krásném prostředí, slaňování a především sestup do jen nedávno objevených jeskyňí. Zázemí a doprovod nám zajišťovala mimořádně úspěšná skupina amatérských speleologů z Prostějova. 5

6 Programy pro mladé a snoubence Škola partnerství Jedná se o celoroční kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do 6 na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tématických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky. Kompletní šestivíkendový kurz v Rajnochovicích absolvovalo 26 účastníků, další ročník programu pak se zájmem navštěvuje až 52 mladých lidí. Kurz pro lektory příprav snoubenců na manželství Cyklu čtyř jednodenních seminářů se účastnilo kolem osmi manželských párů, které připravují nebo by měli zájem připravovat snoubence na manželství. Kurz se uskutečnil v Uherském Hradišti v rozmezí měsíců únor a duben Na první dva semináře z cyklu se , dostavilo 22 osob. Spokojení účastníci byli obohaceni teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi. Příprava snoubenců na manželství Centrum pro rodinný život v Olomouci se věnuje přípravě snoubenců na manželství již od roku Tato příprava je určena těm snoubencům, kteří plánují uzavřít manželství. Snoubenci se pravidelně schází a na jednotlivých setkáních zaznívají z úst manželských párů a odborníků nosná témata, která prostupují manželským vztah. Tématickými pilíři jsou způsoby komunikace a nejčastější chyby při ní, řešení konfliktů a následné smíření, potřebnost společně prožívaného času, manželství jako závazek, sexualita atd. Přednášející, kteří sami již mnoho let v manželství žijí a prochází i vlastním zráním v lásce, se snaží méně přitažlivou teorii jednotlivých témat naplnit vlastními zkušenostmi a příklady ze života. První polovina roku se tradičně ukázala jako nejžádanější období pro přípravu. Prvním zimním kurzem úspěšně prošlo 13 párů, jarním pak 14 snoubenců. Na podzim jsme pro malý zájem kurz přípravy neotevřeli. Několik párů jsme připravovali individuálně. 6

7 Programy pro seniory Víkendy pro seniory Víkendy jsou určeny pro ty, kteří prožívají třetí věk svého života. Součástí víkendů jsou přednášky zaměřené na radosti a starosti stáří, na rodinné vztahy, a také na vztah k tomu, co nás přesahuje. Víkendů se účastní jak jednotlivci, tak i manželské páry. Většinou je věkový průměr kolem 68 roků. Tradičními místy setkávání jsou Svatý Hostýn a Velehrad. V roce 2012 jsme uspořádali 4 víkendy s celkovou účastí 198 seniorů. Klub aktivních seniorů (KLAS) KLAS je speciální program, určený k aktivizaci seniorů v jakémkoliv věku. Program spočívá v pravidelných setkáváních, která mají pevně danou strukturu a jsou zaměřena na různá témata. Setkání zahrnuje diskuzi na dané téma, trénování paměti, nenáročnou pohybovou aktivitu, relaxační techniky. KLAS je určen všem seniorům bez ohledu na věk, zdravotní stav, náboženské vyznání, či politické přesvědčení. Jedinou podmínkou je fyzická i psychická schopnost účastnit se připraveného programu. Od dubna do července proběhlo 8 setkání, od září do prosince dalších 8 vždy s průměrnou účastí zhruba šesti seniorů. Vzdělávání a formace moderátorů seniorů Formačně vzdělávací setkání jsme letos v Olomouci uskutečnily tři. Jsou určena především pro ty, kdo se podílejí na vedení různých seniorských společenství. Součástí programu je přednáška pozvaného hosta (kněz, lékař, psycholog, atd.) na zajímavé téma s následnou diskuzí, bohoslužba, společný oběd, odpolední sdílení zkušeností z vlastní práce ve svém působišti, případně předání informací o aktivitách a akcích pro seniory. Tyto jednodenní programy absolvovalo v březnu, v červnu a v září celkem 91 moderátorů. Víkendové setkání, které má podobnou formu, absolvovalo ke konci října na Velehradě 12 moderátorů. Letní pobyt Seniorům jsme opět nabídli oblíbený letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty tentokrát ve Velkých Losinách. Na pobytu byl připraven každý den naučný i rekreační program a to jak pro děti, tak i pro prarodiče. V roce 2012 se společně pobytu zúčastnilo 45 seniorů a dětí. 7

8 Programy pro neúplné rodiny Setkávání žen v obtížných životních situacích V Olomouci ve farním domě se setkávaly 1x měsíčně v průběhu roku, kromě prázdnin, osamělé maminky společně s dalšími ženami v obtížných životních situacích. Střídaly se zde přednášky odborníků na aktuální témata s tvořivými dílnami, do kterých se mohly zapojovat i děti. Pokud přišly s maminkou na přednášku děti, zkušená pečovatelka pro ně zajišťovala během přednášek samostatný program. Jednotlivých setkání se pravidelně účastnilo zhruba 10 až 15 účastnic. Letní pobyt Pobyt byl opět zaměřen na osvojení a posílení efektivních vzorců řešení problémů, které život neúplné rodiny přináší a k posílení rodičovských kompetencí osamělých matek. Během přednášek pro maminky a následných malých skupin, kde se pracovalo s pronesenými tématy, probíhal program pro jejich děti. Účastníci mohli během týdne také využít nabídky osobních konzultací u přítomných odborníků, příležitosti ke společným výletům do okolí, nebo večer zajít do čajovny pro maminky, nebo tzv. teen klubu pro dospívající děti účastnic. Letní pobyt 2012 se uskutečnil v termínu od do ve Velkých Losinách pro 62 účastníků. Víkendové pobyty Pro osamělé maminky proběhly v roce 2012 (4. 6. června října) v exercičním domě v Českém Těšíně dva víkendové pobyty s celkovou účastí 21 maminek. Na jaře na pobytu ženám přednášela MUDr. Jitka Krausová. Vzdělávání V dnech a se uskutečnily v Dolanech a na Svatém Kopečku u Olomouce dva vzdělávací víkendy externích dobrovolných mo- derátorek programů pro osamělé matky. Víkendy byly zaměřeny na zvýšení odborného vzdělání pomocí přednášek, osobních konzultací a společného sdíle- ní zkušeností z práce s neúplnými rodinami. Vzdělávacích víkendů se zúčastnilo 23 posluchaček. Setkávání ovdovělých Setkání byla pořádána pro ty, kteří ve svém životě nesou ztrátu partnera. Na sobotní Den pro ovdovělé přijelo 2. června do Olomouce 16 účastníků. Během dopoledne si mohli poslechnout tři přednášky, každou od jiného zajímavého lektora. V roce 2012 ( listopadu) poprvé organizovalo Centrum také Víkend pro vdovy, na Svatém Kopečku jej absolvovalo 18 vdov. 8

9 Další činnost Rozvoj organizace Nejvýznamnější událostí posledních let, je vznik dceřiných center pro rodinu, která svojí činnost vyvíjí na území olomouckého, zlínského a jihomoravského kraje. Tímto rozvojem se naše organizace přiblížila stovkám dalších možných účastníků našich prorodinných programů v jejichž blízkosti tyto naše pobočky nyní působí. V roce 2012 existovalo a pracovalo 21 dceřiných rodinných center, z nichž více jak polovina jsou už organizace s vlastní právní subjektivitou. Nadále úzce spolupracujeme a naše poslání zakládající organizace se projevuje především formou metodického vedení a vzdělávání. V roce 2012 jsme pro pracovníky těchto center připravili 10 školení, přičemž některé z nich byly podpořeny Asociací center pro rodinu (ACER). Výčet center je seřazen chronologicky, tak jak vznikala: Zlín, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Přerov-Pavlovice, Strážnice, Veselí nad Moravou, Šumperk, Vizovice, Hranice, Uherské Hradiště, Kroměříž, Zábřeh, Vyškov, Vsetín, Prostějov, Svitavy-Moravská Třebová a Holešov. V roce 2012 zahájila svou činnost centra v Uničově, Kyjově, Valašském Meziříčí a v Konici. Poradna Také v roce 2012 nabídlo naše Centrum pro rodinný život pro lidi v obtížných životních situacích pomoc odborníků: Mgr gr. Vít Hušek PhD. nabízí manželské a rodinné poradenství určené lidem, kteří řeší problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a problémy v mezilidských vztazích. Za rok poskytl celkem 48 hodin poradenství. MUDr Dr. Jitka Kra rausová poskytuje pastorálně - terapeutické poradenství v oblastech problémů souvisejících s vírou, psychických problémů a v otázkách osobnostního růstu. Paní doktorka poskytla celkem 206 hodin. Bc. Marc rcela Řezníčková poskytuje poradenství v obtížných životních situacích jako jsou závažné životní rozhodnutí, prožívání bezvýchodné osobní situace, krize v rodině, vyčerpanost, úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny apod. Kolegyně poskytla celkem 339 hodin, menší část z nich na pobočce v Šumperku. 9

10 Další činnost Časopis Rodinný život Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech všedních i svátečních dnů. Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Časopis přináší informace o různých akcích a prorodinných aktivitách. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se zabývá problematikou rodinného života. V roce 2012 byl vydáván v nákladu 2100 až 2400 kusů. Názvy témat jednotlivých čísel: Jednota v různosti Život s pubertou Osamělý muž e-rodina Rodinné rituály Přednášková činnost Naši lektoři svými přednáškami pokrývají širokou škálu témat se zaměřením na rodiny, mládež, lidi ohrožené sociálním vyloučením, nebo ty, kteří zažili, či zažívají velkou ztrátu a snaží se s touto skutečností vyrovnat. Během roku 2012 přednášeli matkám (o mateřství jak mluvit s dětmi o smrti), manželkám (o vztazích), snoubencům a dalším. Přednášky si poslechlo celkem přes 90 1idí. Dále jsme využili několik příležitostí prezentovat činnost a programy našeho Centra např. při benefičním koncertu, na setkání katechumenů, nebo při exkurzi studentů Univerzity Palackého. 10

11 Poděkování Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na práci, společenství i na dobrém jméně Centra pro rodinný život, o. s. v uplynulém roce podíleli. Děkujeme všem našim zaměstnancům, zvláště také všem brigádníkům a dobrovolníkům, bez jejich pomoci a obětavosti by spousta programů nebyla vůbec uskutečnitelná. Děkujeme také sponzorům a těm, kteří moudře rozdělují finanční prostředky - ať už jsou sponzorské, nadační, dotační či jen prostě z rodinného rozpočtu. Všem patří velký dík a podíl na našem díle.

12 Centrum pro rodinný život o.s. Biskupské nám. 2, Olomouc Telefon: IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Fio banka Dolní náměstí 20, Olomouc Číslo účtu: / 2010

13 SOUHRNNÝ PŘEHLED AKTIVIT CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT ZA ROK 2012 AKTIVITY PRO RODINY (1.ČÁST) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Beseda M_Anima Leden Zlín 7 Večeřová Besedy M_Anima Únor Holešov, Olomouc 18 Večeřová Jednodenní seminář pro manžele Dolany 12 Záboj, P. Vojtěch Besedy M_Anima Březen Ivanovice na Hané, Pavlovice u Přerova, Uherské Hradiště, Henčlov, Hranice na Mor., Staré Město 50 Večeřová KER ,18.4.,25.4. Kurz PPR 16.2., 8.3., 29.3., Olomouc 7 Kořenková Olomouc 37 Kolčavovi, Večeřová Přednáškový seminář Olomouc 41 o. Jan Balík, Večeřová Besedy M_Anima Duben Pavlovice u Přerova, Přerov, Mohelnice, Újezdě u Uničova, Svatý Kopeček u Ol., Kokory 28 Večeřová Pouť rodin Sv. Kopeček 300 Záboj Zábavné odpoledne pro rodiny na Floře-Olomouc 20.5 Olomouc 175 dětí s rodiči Záboj, Markovič Besedy M_Anima Květen Pastviny, Seč, Lipník nad Bečvou, Pavlovice u Přerova, Olomouc Holice, Domaželice 46 Večeřová

14 AKTIVITY PRO RODINY (2.ČÁST) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Víkendový seminář pro rodiny Sv.Hostýn 104 Záboj Setkání rodin s papežem Miláno 76 Markovič, Záboj Pouť otců s dětmi Velehrad/ Sv.Hostýn 9 o d. Záboj, Markovič Besedy M_Anima Červen Senička na Hané, Pavlovice u Přerova, 23 Večeřová Besedy M_Anima Červenec Prostějov, Velké Losiny,Dřevohostice 24 Večeřová ŠKOLA LÁSKY V RODINĚ podle PhDr. Jiřiny Prekopové Pouť rodin a učitelů s programem pro rodiny s dětmi Olomouc 202 PhDr.Prekopová, Markovič, Kořenková, Záboj, Večeřová, Sv.Hostýn 450 Záboj, Markovič, Orságová, Řezníčková, Kořenková Beseda M_Anima Srpen Velké Losiny 6 Večeřová Besedy M_Anima Září Kelč, Rajnochovice, Podhradní Lhota, Přerov 40 Večeřová Víkendový seminář pro rodiny Sv.Hostýn 118 Záboj KER , ,31.10., 7.11.,14.11., Olomouc 12 Kořenková Besedy M_Anima Říjen 2x Olomouc, Rajnochovice, Pavlovice u Přerova, Podhradní Lhota, 31 Večeřová Práce s Biblí pro manžele ,5.11., Olomouc 9 Kořenková Víkend plný dobrodružství pro otce s dětmi Krasová oblast Javoříčka 13o.+18d. Markovič, Záboj

15 AKTIVITY PRO RODINY (3.ČÁST) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Malá pouť za velké věci Katedrála Kopeček 3 Řezníčková Kurz PPR , , , Olomouc 44 manželé Kolčavovi, Večeřová Besedy M_Anima Listopad 2x Olomouc, Pavlovice u Přerova, 22 Večeřová Setkání rodičů a příbuzných, kterým umřelo dítě Olomouc - katedrála 50 Záboj, Markovič, Orságová, Řezníčková, Cmarová Jednodenní seminář pro manžele Sv. Kopeček 65 Glogar, Záboj, Markovič, Večeřová AKTIVITY PRO MLÁDEŽ Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Škola partnerství IV Rajnochovice 26 Večeřová Škola partnerství V Rajnochovice 26 Večeřová Škola partnerství VI - závěr Rajnochovice 26 Večeřová Škola partnerství , , , Rajnochovice 52 Večeřová

16 PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Kurz pro snoubence - víkend Sv. Hostýn 11 párů Kořenková, Kurz pro snoubence 24.2.,9.3., 23.3., Olomouc 13 párů Kořenková, Kurz pro snoubence -víkend Újezd u Uničova 10 párů Kořenková Kurz pro snoubence 11.5., 25.5., 8.6., Olomouc 14 párů Kořenková, Lektoři snoubenců , Olomouc 22 Večeřová, Kořenková Lektoři snoubenců 26.2., 11.3., 18.3., 1.4. Uherské Hradiště 16 Kořenková, Večeřová

17 AKTIVITY PRO SENIORY Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Ukázka Klasu pro seniory v DD 7.2. Čelechovice 15 Ševrová Setkání animátorů seniorů Olomouc 35 Ševrová Víkend pro seniory Velehrad 50 Budínová Víkend pro seniory Sv. Hostýn 35 Budínová Setkání seniorů KLAS 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 7.6.; 14.6.; 28.6.; Olomouc průměrně 5 osob Ševrová Setkání animátorů seniorů Olomouc 23 Ševrová Pobyt pro prarodiče s vnoučaty Velké Losiny 45 Cmarová Setkání animátorů seniorů 6.9. Olomouc 33 Cmarová Setkání seniorů KLAS 13.9.; 27.9., , , 8.11., , 6.12., Olomouc průměrně 6 osob Cmarová Víkend pro seniory Sv. Hostýn 60 Budínová Víkend pro seniory Velehrad 53 Budínová Formačně vzdělávací víkend pro animátory seniorů Seminář Dobrovolníci v seniorském věku Výroba adventních věnců se seniory Velehrad 12 Cmarová Olomouc 13 Cmarová (spolupráce) Olomouc 4 Cmarová

18 AKTIVITY PRO NEÚPLNÉ RODINY Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Setkávání žen v obtížných životních situacích 1xměsíčně Mimo prázdniny Olomouc 10 až 15 Řezníčková Den pro ovdovělé 2.6. Olomouc 16 Řezníčková, Krausová P. Slaboch Víkend pro osamělé matky Český Těšín 15 Řezníčková, Krausová Vzdělávací víkend pro moderátorky Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi Dolany 14 Řezníčková, Krausová Velké Losiny 62 Řezníčková, Krausová, Večeřová Přednáška pro osamělé matky Kroměříž 12 Řezníčková Víkend pro osamělé matky Český Těšín 6 Řezníčková, Vdovy Sv. Hostýn 62 A. Panáková, Řezníčková Víkend - moderátorky O.M Sv. Kopeček 9 Řezníčková Přednáška Marcely Řezníčkové Dolní Lhota 50 Řezníčková Víkend pro vdovy Sv. Kopeček 18 Řezníčková, Krausová, P. J. Šich

19 OSTATNÍ AKTIVITY (1.ČÁST) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 7/2250ks Řezníčková, Večeřová Návštěva poradny pro ženy a dívky Rožnov 1 Záboj Prezentace centra katechumenům 3.3. Olomouc 1 Záboj Redakční rada časopisu RŽ 5.3 Olomouc 7/2240ks Řezníčková, Večeřová Přednáška Mohelnice 12 Kořenková Přednáška Sv. Hostýn 10 Řezníčková Přednáška Pavlovice u Př. 11 Kořenková Redakční rada časopisu RŽ 9.5. Olomouc 7/2400ks Řezníčková, Večeřová Výroční rada časopisu RŽ 3.6. Olomouc 7 Řezníčková, Večeřová Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 7/2100ks Řezníčková Večeřová Školení KLAS 8.9. Brno 1 Cmarová Přednášení na víkendu pro manželky Rajnochovice 42 Řezníčková Večeřová Konzultace, školení Přerov 1 Šnevajs Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 7/2200ks Večeřová, Řezníčková, Cmarová

20 OSTATNÍ AKTIVITY (2.ČÁST) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Přednáška Pavlovice u Přerova 10 Kořenková Prezentace Centra pro Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP Olomouc 3 Umlauf, Řezníčková, Večeřová, Záboj Přednáška pro ženy Vsetín 18 Řezníčková Exkurze studentů Cyrilometodějské teol. fakulty Olomouc 25 Cmarová, Řezníčková Prezentace Centra na benefičním koncertu Olomouc 1 Záboj Pastorálně-terapeutická poradna rok 2012 Olomouc 206 hodin Krausová Rodinná poradna rok 2012 Olomouc 48 hodin Hušek Poradna v obtížných situacích rok 2012 Olomouc Šumperk (28.2., ) 339 hodin Řezníčková EXTERNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA S JINÝMI CENTRY PRO RODINU CPR Pracovní setkání v dceřiných CPR Zlín 25 Záboj, Osoha Pracovní setkání v dceřiných CPR Holešov 25 Záboj, Opletal, Kotasová, Slámková Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc 30 Záboj, M.Ondrujová Formačně-vzdělávací seminář dceřiných CPR Sv. Hostýn 20 biskup Hrdlička, Záboj Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc 30 Záboj, Řezníčková,

21 OSTATNÍ AKTIVITY (3.ČÁST) EXTERNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA S JINÝMI CENTRY PRO RODINU CPR Pracovní setkání v dceřiných CPR Zlín 25 Záboj, Osoha Pracovní setkání v dceřiných CPR Holešov 25 Záboj, Opletal, Kotasová, Slámková Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc 30 Záboj, M.Ondrujová Formačně-vzdělávací seminář dceřiných CPR Sv. Hostýn 20 biskup Hrdlička, Záboj Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc 30 Záboj, Řezníčková Pracovní setkání Asociace Center pro rodinu a dalších CPR Újezd u Uničova 32 Záboj Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc Záboj, Irena Klimková Pracovní setkání v dceřiných CPR 11.9 Olomouc 28 Záboj, MUDr. T.Horká Pracovní setkání Asociace Center pro rodinu a dalších CPR Pardubice 3 Záboj, Řezníčková, Cmarová Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc 32 Soldán, Jahoda, Záboj Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc 29 Záboj, Řezníčková, Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc 32 Záboj, P. J. Balík Pracovní setkání Asociace Center pro rodinu a dalších CPR Pardubice 2 Záboj

22 Přehled obdržených finančních darů Dárce Výše daru v Kč Paní Ochozková Ing. Libor Potočiar Pan Cmelíček Arcibiskupství olomoucké Pan Smékal 200 Pan Herzog 200 Pan Knot 200 Pan Juránek Agentura Petarda Arcibiskupství olomoucké Elektro Kvapil Sponzorská část předplatného CPR Praha Celkem

23 Hospodaření Centra pro rodinný život v roce 2012 Příjmy v Kč 1. dotace MPSV ,00 2. dotace OPLZZ ,24 3. dotace SmOl 59990,00 4. příspěvky na činnost 5120,00 5. dary ,00 6. zálohy na pobyty ,24 7. členské příspěvky 5300,00 8. časopis RŽ ,05 9. ostatní 79732,69 Příjmy celkem ,22 Výdaje v Kč správní režie náklady na projekty celkem 1. osobní náklady 17057, , ,00 2. časopis RŽ , ,47 3. cestovné 15751, , ,00 4. spotřeba materiálu 75338, , ,48 5. telekomunikační poplatky 28547, ,00 6. náklady pobytů 16305, , ,00 7. ostatní náklady 87024, , ,53 Výdaje celkem , , ,48

24 Hospodářský výsledek v Kč Příjmy celkem ,22 Výdaje celkem ,48 Pokladní zůstatek k ,00 Zůstatek běžného účtu k ,04 Hospodářský výsledek celkem ,26

Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK

Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK Centrum pro rodinu Hradec Králové Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2009 Obsah 1. Pohled do historie... - 3-1.1. Proč jsme... - 3-1.2. Proč rodina... - 3-2. Poslání... - 3-2.1. Co

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1 Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, manželé, senioři a odborná veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 OBSAH NA ÚVOD.......................................................... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE...........................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 (zkrácená verze bez fotografií) Centrum pro rodinu Zlín o. s. (dříve Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně) Divadelní 6, 760 01 Zlín www.cpr-zlin.cz E-mail: cpr@cpr-zlin.cz tel.

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Dobrovolnické centrum o.s. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ ROKU 2005: Mgr. Lenka Černá - předsedkyně Rady sdružení Jana Beranová - místopředsedkyně Rady sdružení Bc. Kamila Staňková - členka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 OBSAH Úvodní slovo Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo ve světě Adolph Kolping Kolpingovo dílo v roce 2013 Terapeutická komunita Sejřek

Více

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti.

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti. dílny tvořivosti občanské sdružení v pevnosti 4 128 41 praha 2 tel 241083273 dilny_tvorivosti@seznam.cz www.dilnytvorivosti.cz Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více