Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012"

Transkript

1 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2012

2 Obsah Poslání a cíle 3 Programy v roce 2012 Programy pro rodiny 4 Programy pro ženy a pro muže 5 Programy pro mladé a snoubence 6 Programy pro seniory 7 Programy pro neúplné rodiny 8 Další činnost 9 Souhrnný přehled aktivit za rok 2012 Hospodaření v roce 2012 Poděkování 2

3 Poslání a základní údaje sdružení Poslání sdružení Budování a podpora rodiny, jakožto přirozeného místa psychosociálního růstu člověka. Aktivity a činnosti směřující k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů. Základní údaje Název: Centrum pro rodinný život Adresa: Biskupské nám. 2, Olomouc Telefon: Web: Statut: občanské sdružení IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Fio banka Dolní náměstí 20, Olomouc Číslo účtu: / 2010 Členská struktura: Předseda: Místopředseda: Členové: Mgr. Josef Záboj Bc. Marcela Řezníčková Alena Večeřová Eva Suchánková Marcela Kořenková Mgr. Peter Markovič Bc. Lucie Ševrová - Cmarová Mgr. Martina Orságová 3

4 Programy pro rodiny Vzdělávací semináře V roce 2012 jsme pořádali dva víkendové a dva jednodenní vzdělávací semináře pro manžele a rodiče. Víkendy pro rod odiče s dětmi na Svatém Hostýně byly sestaveny z přednášek, osobních rozhovorů a skupinové práce. V červnu ( ) přijelo na seminář 84 účastníků a podzimního víkendu od 5. do se zúčastnilo celkem 97 rodičů s dětmi. V obou termínech se o děti během programu pro rodiče staralo asi 20 pečovatelů. Jednodenní sobotní semináře proběhly v Dolanech a na Sv. Kopečku u Olomouce. Absolvovalo je celkem 77 klientů. Rodičům jsme v tomto roce mohli poprvé nabídnout Kurz efektivn vního rodičovství ví (KER). Program pomáhá rodičům lépe rozumět svým dětem, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat, řešit konflikty a předcházet případnému špatnému chování. KER byl podpořen z rozpočtu města Olomouce a v roce 2012 byly rodičovské veřejnosti nabídnuty tři běhy tohoto programu. Realizace v měsíci březnu 2012 využilo 7 rodičů. V měsíci říjnu to bylo pak 17 rodičů (lednový kurz nebyl realizován pro nedostatek zájemců). Kurz plánovaného rodičovství Kurz symptotermální metody přirozeného plánovaní rodičovství je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Pomáhá těm, kteří touží po dítěti, nebo potřebují naopak početí předcházet. První setkání je vždy směřováno pro širší veřejnost. Kurzy pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru se skládají ze 4 setkání po 3 hodinách. V roce 2012 proběhly dva kurzy na jaře a na podzim. Prvním prošlo 37 a druhý absolvovalo 44 osob. Setkání rodin Oblíbené jednodenní setkání rodin s doprovodným zábavným programem pořádáme tradičně na Svatém Hostýně. Setkání se uskutečnilo 25. srpna a zúčastnilo se ho kolem 450 osob. Naše Centrum se 20. května spolupodílelo na organizaci setkání na Svatém Kopečku u Olomouce a ve stejný den se zapojilo do programu zábavného odpoledne v areálu parků Flora-Olomouc. Na obě akce se dostavilo přes 300 rodičů s dětmi. 4

5 Programy pro ženy a pro muže Projekt M-Anima Od 1. ledna se naše Centrum spolu s dalšími partnery zapojilo do vzdělávacího projektu Národního centra pro rodinu. Cílem toho vzdělávání bylo motivovat ženu v intenzivní rodičovské fázi k tomu, aby dokázala tuto životní etapu využít k osobnímu růstu. Projekt stavěl na dlouholetých zkušeností žadatele s realizací vzdělávacího programu pro ženy i na zkušenostech zahraničního partnera Frau und Beruf GmbH. Za Centrum byla vyškolená Alena Večeřová, která postupně navštěvovala jednotlivá zařízení nabízející služby prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti (mateřská centra, kluby maminek nebo jiné formy stálého místa setkávání cílových skupin). Vzdělávání probíhalo formou besed pomocí metodických a pracovních listů. Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Aktivity pro otce s dětmi Na těchto akcích nabízíme otcům příležitost strávit společně se svými dětmi dostatek času, ve kterém se jim mohou plně věnovat, prožít spolu něco pěkného a to všechno v příjemné a motivující atmosféře dobrého společenství. Ve dnech 22. až 24. června 9 otců a 16 dětí absolvovalo pěšky kolem 60 km po poutní cestě z Velehradu na Svatý Hostýn. Putování otců s dětmi se úspěšně konalo již potřetí a díky doprovodným informačním panelům a dalším materiálům mělo sociálně-aktivizační ale i naučný charakter. Ke konci listopadu jsme pořádali Víkend plný dobrodružství pro táty s dětmi mi, kterého se účastnilo 13 otců s 18 ratolestmi. Náplň byla bohatá: spousta her a disciplin, turistika v krásném prostředí, slaňování a především sestup do jen nedávno objevených jeskyňí. Zázemí a doprovod nám zajišťovala mimořádně úspěšná skupina amatérských speleologů z Prostějova. 5

6 Programy pro mladé a snoubence Škola partnerství Jedná se o celoroční kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do 6 na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tématických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky. Kompletní šestivíkendový kurz v Rajnochovicích absolvovalo 26 účastníků, další ročník programu pak se zájmem navštěvuje až 52 mladých lidí. Kurz pro lektory příprav snoubenců na manželství Cyklu čtyř jednodenních seminářů se účastnilo kolem osmi manželských párů, které připravují nebo by měli zájem připravovat snoubence na manželství. Kurz se uskutečnil v Uherském Hradišti v rozmezí měsíců únor a duben Na první dva semináře z cyklu se , dostavilo 22 osob. Spokojení účastníci byli obohaceni teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi. Příprava snoubenců na manželství Centrum pro rodinný život v Olomouci se věnuje přípravě snoubenců na manželství již od roku Tato příprava je určena těm snoubencům, kteří plánují uzavřít manželství. Snoubenci se pravidelně schází a na jednotlivých setkáních zaznívají z úst manželských párů a odborníků nosná témata, která prostupují manželským vztah. Tématickými pilíři jsou způsoby komunikace a nejčastější chyby při ní, řešení konfliktů a následné smíření, potřebnost společně prožívaného času, manželství jako závazek, sexualita atd. Přednášející, kteří sami již mnoho let v manželství žijí a prochází i vlastním zráním v lásce, se snaží méně přitažlivou teorii jednotlivých témat naplnit vlastními zkušenostmi a příklady ze života. První polovina roku se tradičně ukázala jako nejžádanější období pro přípravu. Prvním zimním kurzem úspěšně prošlo 13 párů, jarním pak 14 snoubenců. Na podzim jsme pro malý zájem kurz přípravy neotevřeli. Několik párů jsme připravovali individuálně. 6

7 Programy pro seniory Víkendy pro seniory Víkendy jsou určeny pro ty, kteří prožívají třetí věk svého života. Součástí víkendů jsou přednášky zaměřené na radosti a starosti stáří, na rodinné vztahy, a také na vztah k tomu, co nás přesahuje. Víkendů se účastní jak jednotlivci, tak i manželské páry. Většinou je věkový průměr kolem 68 roků. Tradičními místy setkávání jsou Svatý Hostýn a Velehrad. V roce 2012 jsme uspořádali 4 víkendy s celkovou účastí 198 seniorů. Klub aktivních seniorů (KLAS) KLAS je speciální program, určený k aktivizaci seniorů v jakémkoliv věku. Program spočívá v pravidelných setkáváních, která mají pevně danou strukturu a jsou zaměřena na různá témata. Setkání zahrnuje diskuzi na dané téma, trénování paměti, nenáročnou pohybovou aktivitu, relaxační techniky. KLAS je určen všem seniorům bez ohledu na věk, zdravotní stav, náboženské vyznání, či politické přesvědčení. Jedinou podmínkou je fyzická i psychická schopnost účastnit se připraveného programu. Od dubna do července proběhlo 8 setkání, od září do prosince dalších 8 vždy s průměrnou účastí zhruba šesti seniorů. Vzdělávání a formace moderátorů seniorů Formačně vzdělávací setkání jsme letos v Olomouci uskutečnily tři. Jsou určena především pro ty, kdo se podílejí na vedení různých seniorských společenství. Součástí programu je přednáška pozvaného hosta (kněz, lékař, psycholog, atd.) na zajímavé téma s následnou diskuzí, bohoslužba, společný oběd, odpolední sdílení zkušeností z vlastní práce ve svém působišti, případně předání informací o aktivitách a akcích pro seniory. Tyto jednodenní programy absolvovalo v březnu, v červnu a v září celkem 91 moderátorů. Víkendové setkání, které má podobnou formu, absolvovalo ke konci října na Velehradě 12 moderátorů. Letní pobyt Seniorům jsme opět nabídli oblíbený letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty tentokrát ve Velkých Losinách. Na pobytu byl připraven každý den naučný i rekreační program a to jak pro děti, tak i pro prarodiče. V roce 2012 se společně pobytu zúčastnilo 45 seniorů a dětí. 7

8 Programy pro neúplné rodiny Setkávání žen v obtížných životních situacích V Olomouci ve farním domě se setkávaly 1x měsíčně v průběhu roku, kromě prázdnin, osamělé maminky společně s dalšími ženami v obtížných životních situacích. Střídaly se zde přednášky odborníků na aktuální témata s tvořivými dílnami, do kterých se mohly zapojovat i děti. Pokud přišly s maminkou na přednášku děti, zkušená pečovatelka pro ně zajišťovala během přednášek samostatný program. Jednotlivých setkání se pravidelně účastnilo zhruba 10 až 15 účastnic. Letní pobyt Pobyt byl opět zaměřen na osvojení a posílení efektivních vzorců řešení problémů, které život neúplné rodiny přináší a k posílení rodičovských kompetencí osamělých matek. Během přednášek pro maminky a následných malých skupin, kde se pracovalo s pronesenými tématy, probíhal program pro jejich děti. Účastníci mohli během týdne také využít nabídky osobních konzultací u přítomných odborníků, příležitosti ke společným výletům do okolí, nebo večer zajít do čajovny pro maminky, nebo tzv. teen klubu pro dospívající děti účastnic. Letní pobyt 2012 se uskutečnil v termínu od do ve Velkých Losinách pro 62 účastníků. Víkendové pobyty Pro osamělé maminky proběhly v roce 2012 (4. 6. června října) v exercičním domě v Českém Těšíně dva víkendové pobyty s celkovou účastí 21 maminek. Na jaře na pobytu ženám přednášela MUDr. Jitka Krausová. Vzdělávání V dnech a se uskutečnily v Dolanech a na Svatém Kopečku u Olomouce dva vzdělávací víkendy externích dobrovolných mo- derátorek programů pro osamělé matky. Víkendy byly zaměřeny na zvýšení odborného vzdělání pomocí přednášek, osobních konzultací a společného sdíle- ní zkušeností z práce s neúplnými rodinami. Vzdělávacích víkendů se zúčastnilo 23 posluchaček. Setkávání ovdovělých Setkání byla pořádána pro ty, kteří ve svém životě nesou ztrátu partnera. Na sobotní Den pro ovdovělé přijelo 2. června do Olomouce 16 účastníků. Během dopoledne si mohli poslechnout tři přednášky, každou od jiného zajímavého lektora. V roce 2012 ( listopadu) poprvé organizovalo Centrum také Víkend pro vdovy, na Svatém Kopečku jej absolvovalo 18 vdov. 8

9 Další činnost Rozvoj organizace Nejvýznamnější událostí posledních let, je vznik dceřiných center pro rodinu, která svojí činnost vyvíjí na území olomouckého, zlínského a jihomoravského kraje. Tímto rozvojem se naše organizace přiblížila stovkám dalších možných účastníků našich prorodinných programů v jejichž blízkosti tyto naše pobočky nyní působí. V roce 2012 existovalo a pracovalo 21 dceřiných rodinných center, z nichž více jak polovina jsou už organizace s vlastní právní subjektivitou. Nadále úzce spolupracujeme a naše poslání zakládající organizace se projevuje především formou metodického vedení a vzdělávání. V roce 2012 jsme pro pracovníky těchto center připravili 10 školení, přičemž některé z nich byly podpořeny Asociací center pro rodinu (ACER). Výčet center je seřazen chronologicky, tak jak vznikala: Zlín, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Přerov-Pavlovice, Strážnice, Veselí nad Moravou, Šumperk, Vizovice, Hranice, Uherské Hradiště, Kroměříž, Zábřeh, Vyškov, Vsetín, Prostějov, Svitavy-Moravská Třebová a Holešov. V roce 2012 zahájila svou činnost centra v Uničově, Kyjově, Valašském Meziříčí a v Konici. Poradna Také v roce 2012 nabídlo naše Centrum pro rodinný život pro lidi v obtížných životních situacích pomoc odborníků: Mgr gr. Vít Hušek PhD. nabízí manželské a rodinné poradenství určené lidem, kteří řeší problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a problémy v mezilidských vztazích. Za rok poskytl celkem 48 hodin poradenství. MUDr Dr. Jitka Kra rausová poskytuje pastorálně - terapeutické poradenství v oblastech problémů souvisejících s vírou, psychických problémů a v otázkách osobnostního růstu. Paní doktorka poskytla celkem 206 hodin. Bc. Marc rcela Řezníčková poskytuje poradenství v obtížných životních situacích jako jsou závažné životní rozhodnutí, prožívání bezvýchodné osobní situace, krize v rodině, vyčerpanost, úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny apod. Kolegyně poskytla celkem 339 hodin, menší část z nich na pobočce v Šumperku. 9

10 Další činnost Časopis Rodinný život Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech všedních i svátečních dnů. Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Časopis přináší informace o různých akcích a prorodinných aktivitách. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se zabývá problematikou rodinného života. V roce 2012 byl vydáván v nákladu 2100 až 2400 kusů. Názvy témat jednotlivých čísel: Jednota v různosti Život s pubertou Osamělý muž e-rodina Rodinné rituály Přednášková činnost Naši lektoři svými přednáškami pokrývají širokou škálu témat se zaměřením na rodiny, mládež, lidi ohrožené sociálním vyloučením, nebo ty, kteří zažili, či zažívají velkou ztrátu a snaží se s touto skutečností vyrovnat. Během roku 2012 přednášeli matkám (o mateřství jak mluvit s dětmi o smrti), manželkám (o vztazích), snoubencům a dalším. Přednášky si poslechlo celkem přes 90 1idí. Dále jsme využili několik příležitostí prezentovat činnost a programy našeho Centra např. při benefičním koncertu, na setkání katechumenů, nebo při exkurzi studentů Univerzity Palackého. 10

11 Poděkování Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na práci, společenství i na dobrém jméně Centra pro rodinný život, o. s. v uplynulém roce podíleli. Děkujeme všem našim zaměstnancům, zvláště také všem brigádníkům a dobrovolníkům, bez jejich pomoci a obětavosti by spousta programů nebyla vůbec uskutečnitelná. Děkujeme také sponzorům a těm, kteří moudře rozdělují finanční prostředky - ať už jsou sponzorské, nadační, dotační či jen prostě z rodinného rozpočtu. Všem patří velký dík a podíl na našem díle.

12 Centrum pro rodinný život o.s. Biskupské nám. 2, Olomouc Telefon: IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Fio banka Dolní náměstí 20, Olomouc Číslo účtu: / 2010

13 SOUHRNNÝ PŘEHLED AKTIVIT CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT ZA ROK 2012 AKTIVITY PRO RODINY (1.ČÁST) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Beseda M_Anima Leden Zlín 7 Večeřová Besedy M_Anima Únor Holešov, Olomouc 18 Večeřová Jednodenní seminář pro manžele Dolany 12 Záboj, P. Vojtěch Besedy M_Anima Březen Ivanovice na Hané, Pavlovice u Přerova, Uherské Hradiště, Henčlov, Hranice na Mor., Staré Město 50 Večeřová KER ,18.4.,25.4. Kurz PPR 16.2., 8.3., 29.3., Olomouc 7 Kořenková Olomouc 37 Kolčavovi, Večeřová Přednáškový seminář Olomouc 41 o. Jan Balík, Večeřová Besedy M_Anima Duben Pavlovice u Přerova, Přerov, Mohelnice, Újezdě u Uničova, Svatý Kopeček u Ol., Kokory 28 Večeřová Pouť rodin Sv. Kopeček 300 Záboj Zábavné odpoledne pro rodiny na Floře-Olomouc 20.5 Olomouc 175 dětí s rodiči Záboj, Markovič Besedy M_Anima Květen Pastviny, Seč, Lipník nad Bečvou, Pavlovice u Přerova, Olomouc Holice, Domaželice 46 Večeřová

14 AKTIVITY PRO RODINY (2.ČÁST) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Víkendový seminář pro rodiny Sv.Hostýn 104 Záboj Setkání rodin s papežem Miláno 76 Markovič, Záboj Pouť otců s dětmi Velehrad/ Sv.Hostýn 9 o d. Záboj, Markovič Besedy M_Anima Červen Senička na Hané, Pavlovice u Přerova, 23 Večeřová Besedy M_Anima Červenec Prostějov, Velké Losiny,Dřevohostice 24 Večeřová ŠKOLA LÁSKY V RODINĚ podle PhDr. Jiřiny Prekopové Pouť rodin a učitelů s programem pro rodiny s dětmi Olomouc 202 PhDr.Prekopová, Markovič, Kořenková, Záboj, Večeřová, Sv.Hostýn 450 Záboj, Markovič, Orságová, Řezníčková, Kořenková Beseda M_Anima Srpen Velké Losiny 6 Večeřová Besedy M_Anima Září Kelč, Rajnochovice, Podhradní Lhota, Přerov 40 Večeřová Víkendový seminář pro rodiny Sv.Hostýn 118 Záboj KER , ,31.10., 7.11.,14.11., Olomouc 12 Kořenková Besedy M_Anima Říjen 2x Olomouc, Rajnochovice, Pavlovice u Přerova, Podhradní Lhota, 31 Večeřová Práce s Biblí pro manžele ,5.11., Olomouc 9 Kořenková Víkend plný dobrodružství pro otce s dětmi Krasová oblast Javoříčka 13o.+18d. Markovič, Záboj

15 AKTIVITY PRO RODINY (3.ČÁST) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Malá pouť za velké věci Katedrála Kopeček 3 Řezníčková Kurz PPR , , , Olomouc 44 manželé Kolčavovi, Večeřová Besedy M_Anima Listopad 2x Olomouc, Pavlovice u Přerova, 22 Večeřová Setkání rodičů a příbuzných, kterým umřelo dítě Olomouc - katedrála 50 Záboj, Markovič, Orságová, Řezníčková, Cmarová Jednodenní seminář pro manžele Sv. Kopeček 65 Glogar, Záboj, Markovič, Večeřová AKTIVITY PRO MLÁDEŽ Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Škola partnerství IV Rajnochovice 26 Večeřová Škola partnerství V Rajnochovice 26 Večeřová Škola partnerství VI - závěr Rajnochovice 26 Večeřová Škola partnerství , , , Rajnochovice 52 Večeřová

16 PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Kurz pro snoubence - víkend Sv. Hostýn 11 párů Kořenková, Kurz pro snoubence 24.2.,9.3., 23.3., Olomouc 13 párů Kořenková, Kurz pro snoubence -víkend Újezd u Uničova 10 párů Kořenková Kurz pro snoubence 11.5., 25.5., 8.6., Olomouc 14 párů Kořenková, Lektoři snoubenců , Olomouc 22 Večeřová, Kořenková Lektoři snoubenců 26.2., 11.3., 18.3., 1.4. Uherské Hradiště 16 Kořenková, Večeřová

17 AKTIVITY PRO SENIORY Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Ukázka Klasu pro seniory v DD 7.2. Čelechovice 15 Ševrová Setkání animátorů seniorů Olomouc 35 Ševrová Víkend pro seniory Velehrad 50 Budínová Víkend pro seniory Sv. Hostýn 35 Budínová Setkání seniorů KLAS 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 7.6.; 14.6.; 28.6.; Olomouc průměrně 5 osob Ševrová Setkání animátorů seniorů Olomouc 23 Ševrová Pobyt pro prarodiče s vnoučaty Velké Losiny 45 Cmarová Setkání animátorů seniorů 6.9. Olomouc 33 Cmarová Setkání seniorů KLAS 13.9.; 27.9., , , 8.11., , 6.12., Olomouc průměrně 6 osob Cmarová Víkend pro seniory Sv. Hostýn 60 Budínová Víkend pro seniory Velehrad 53 Budínová Formačně vzdělávací víkend pro animátory seniorů Seminář Dobrovolníci v seniorském věku Výroba adventních věnců se seniory Velehrad 12 Cmarová Olomouc 13 Cmarová (spolupráce) Olomouc 4 Cmarová

18 AKTIVITY PRO NEÚPLNÉ RODINY Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Setkávání žen v obtížných životních situacích 1xměsíčně Mimo prázdniny Olomouc 10 až 15 Řezníčková Den pro ovdovělé 2.6. Olomouc 16 Řezníčková, Krausová P. Slaboch Víkend pro osamělé matky Český Těšín 15 Řezníčková, Krausová Vzdělávací víkend pro moderátorky Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi Dolany 14 Řezníčková, Krausová Velké Losiny 62 Řezníčková, Krausová, Večeřová Přednáška pro osamělé matky Kroměříž 12 Řezníčková Víkend pro osamělé matky Český Těšín 6 Řezníčková, Vdovy Sv. Hostýn 62 A. Panáková, Řezníčková Víkend - moderátorky O.M Sv. Kopeček 9 Řezníčková Přednáška Marcely Řezníčkové Dolní Lhota 50 Řezníčková Víkend pro vdovy Sv. Kopeček 18 Řezníčková, Krausová, P. J. Šich

19 OSTATNÍ AKTIVITY (1.ČÁST) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 7/2250ks Řezníčková, Večeřová Návštěva poradny pro ženy a dívky Rožnov 1 Záboj Prezentace centra katechumenům 3.3. Olomouc 1 Záboj Redakční rada časopisu RŽ 5.3 Olomouc 7/2240ks Řezníčková, Večeřová Přednáška Mohelnice 12 Kořenková Přednáška Sv. Hostýn 10 Řezníčková Přednáška Pavlovice u Př. 11 Kořenková Redakční rada časopisu RŽ 9.5. Olomouc 7/2400ks Řezníčková, Večeřová Výroční rada časopisu RŽ 3.6. Olomouc 7 Řezníčková, Večeřová Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 7/2100ks Řezníčková Večeřová Školení KLAS 8.9. Brno 1 Cmarová Přednášení na víkendu pro manželky Rajnochovice 42 Řezníčková Večeřová Konzultace, školení Přerov 1 Šnevajs Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 7/2200ks Večeřová, Řezníčková, Cmarová

20 OSTATNÍ AKTIVITY (2.ČÁST) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Přednáška Pavlovice u Přerova 10 Kořenková Prezentace Centra pro Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP Olomouc 3 Umlauf, Řezníčková, Večeřová, Záboj Přednáška pro ženy Vsetín 18 Řezníčková Exkurze studentů Cyrilometodějské teol. fakulty Olomouc 25 Cmarová, Řezníčková Prezentace Centra na benefičním koncertu Olomouc 1 Záboj Pastorálně-terapeutická poradna rok 2012 Olomouc 206 hodin Krausová Rodinná poradna rok 2012 Olomouc 48 hodin Hušek Poradna v obtížných situacích rok 2012 Olomouc Šumperk (28.2., ) 339 hodin Řezníčková EXTERNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA S JINÝMI CENTRY PRO RODINU CPR Pracovní setkání v dceřiných CPR Zlín 25 Záboj, Osoha Pracovní setkání v dceřiných CPR Holešov 25 Záboj, Opletal, Kotasová, Slámková Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc 30 Záboj, M.Ondrujová Formačně-vzdělávací seminář dceřiných CPR Sv. Hostýn 20 biskup Hrdlička, Záboj Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc 30 Záboj, Řezníčková,

21 OSTATNÍ AKTIVITY (3.ČÁST) EXTERNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA S JINÝMI CENTRY PRO RODINU CPR Pracovní setkání v dceřiných CPR Zlín 25 Záboj, Osoha Pracovní setkání v dceřiných CPR Holešov 25 Záboj, Opletal, Kotasová, Slámková Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc 30 Záboj, M.Ondrujová Formačně-vzdělávací seminář dceřiných CPR Sv. Hostýn 20 biskup Hrdlička, Záboj Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc 30 Záboj, Řezníčková Pracovní setkání Asociace Center pro rodinu a dalších CPR Újezd u Uničova 32 Záboj Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc Záboj, Irena Klimková Pracovní setkání v dceřiných CPR 11.9 Olomouc 28 Záboj, MUDr. T.Horká Pracovní setkání Asociace Center pro rodinu a dalších CPR Pardubice 3 Záboj, Řezníčková, Cmarová Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc 32 Soldán, Jahoda, Záboj Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc 29 Záboj, Řezníčková, Pracovní setkání v dceřiných CPR Olomouc 32 Záboj, P. J. Balík Pracovní setkání Asociace Center pro rodinu a dalších CPR Pardubice 2 Záboj

22 Přehled obdržených finančních darů Dárce Výše daru v Kč Paní Ochozková Ing. Libor Potočiar Pan Cmelíček Arcibiskupství olomoucké Pan Smékal 200 Pan Herzog 200 Pan Knot 200 Pan Juránek Agentura Petarda Arcibiskupství olomoucké Elektro Kvapil Sponzorská část předplatného CPR Praha Celkem

23 Hospodaření Centra pro rodinný život v roce 2012 Příjmy v Kč 1. dotace MPSV ,00 2. dotace OPLZZ ,24 3. dotace SmOl 59990,00 4. příspěvky na činnost 5120,00 5. dary ,00 6. zálohy na pobyty ,24 7. členské příspěvky 5300,00 8. časopis RŽ ,05 9. ostatní 79732,69 Příjmy celkem ,22 Výdaje v Kč správní režie náklady na projekty celkem 1. osobní náklady 17057, , ,00 2. časopis RŽ , ,47 3. cestovné 15751, , ,00 4. spotřeba materiálu 75338, , ,48 5. telekomunikační poplatky 28547, ,00 6. náklady pobytů 16305, , ,00 7. ostatní náklady 87024, , ,53 Výdaje celkem , , ,48

24 Hospodářský výsledek v Kč Příjmy celkem ,22 Výdaje celkem ,48 Pokladní zůstatek k ,00 Zůstatek běžného účtu k ,04 Hospodářský výsledek celkem ,26

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2013

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2013 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Poslání a cíle 3 Programy v roce 2013 Programy pro rodiny 4 Programy pro ženy a pro muže 5 Programy pro mladé a snoubence 6 Programy pro seniory

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 4 Ve své rodině si nejvíc vážím toho, že je nás hodně a držíme pospolu. Říká se: Čím víc se směješ,

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2010

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2010 Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti. Miroslav Horníček Obsah Poslání a cíle

Více

Základní údaje 3. Právní forma: spolek IČO: DIČ: CZ

Základní údaje 3. Právní forma: spolek IČO: DIČ: CZ 1 Obsah 2 Základní údaje...3 4 Programy pro rodiny...5 6 Programy pro ženy a pro muže...7 Programy pro mladé a snoubence...8 Programy pro seniory...9 Programy pro neúplné rodiny...10 11 Další činnost...12

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Děkanátní centrum pro rodinu

Děkanátní centrum pro rodinu Děkanátní centrum pro rodinu Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Děkanátní centrum pro rodinu Vyškov bylo zřízeno olomouckým arcibiskupstvím v lednu 2009 jako pobočka Centra pro

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. U Jordánka 14, 682 01 Vyškov IČ 22825355 Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 U Jordánka

Více

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí Transformace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí 1 Historie Prosinec 1947 zahájení provozu Domova pro matku a dítě Rok 1950 rozšířen na Kojenecký

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Mgr. Indráková

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Mgr. Indráková ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. U Jordánka 14, 682 01 Vyškov IČ 22825355 Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 U Jordánka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Třetí rok naší neziskové organizace prověřil její životaschopnost v obtížných situacích. Zatímco jsme měli naplánovaný široký repertoár

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

1. Pohled do historie. 2. Poslání. 1.1. Proč jsme. 1.2. Proč rodina. 2.1. Co Centrum pro rodinu dělá?

1. Pohled do historie. 2. Poslání. 1.1. Proč jsme. 1.2. Proč rodina. 2.1. Co Centrum pro rodinu dělá? Centrum pro rodinu Hradec Králové Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK Ilustrační foto 2012 Obsah Obsah...- 2-1. Pohled do historie...- 3-1.1. Proč jsme... - 3-1.2. Proč rodina... -

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš.

Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Žebřík, o. s. Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Oblast působení okres Prostějov, Olomoucký kraj Poskytujeme sociální, vzdělávací a integrační aktivity. Naše aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Jihomoravský 32, , Karlovarský 22, , Královéhradecký 29, , Liberecký 26, ,

Jihomoravský 32, , Karlovarský 22, , Královéhradecký 29, , Liberecký 26, , Příprava Olomouckého a Zlínského kraje na kohezní politiku EU 2014+ Analýza dopadů politiky soudržnosti v území NUTS2 Střední Morava A) Analýza využívání strukturálních fondů 2007 2011 Kohezní politika

Více