Služby na vlně pohody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby na vlně pohody"

Transkript

1 Vimperské noviny Vydává město Vimperk 10/2012 Ročník XVII Zdarma Shrnutí roku 2012 po změnách s vydáváním e-op a e-pasů Vážení občané, jistě jste zaznamenali změny související s vydáváním nových občanských průkazů a především cestovních dokladů po skončení platnosti zápisů dětí v cestovním pasu rodiče. Na základě novely zákona o cestovních dokladech může každý občan, a to bez ohledu na svůj věk, od překročit státní hranice pouze s platným cestovním dokladem, tj. s platným cestovním pasem, Dnem se nově vydává i dětem bez ohledu na jejich věk. O této skutečnosti jsme vás informovali ve čtvrtém čísle Vimperských novin podrobným článkem, v pátém čísle Vimperských novin informačním letákem Ministerstva vnitra ČR, reportáží, kterou vysílala kabelová televize Epigon, a celoplošně podobné reportáže jste sledovali téměř denně ve večerních zprávách vašich televizorů. Jelikož náš úřad disponuje pouze jediným zařízením na pořizování žádostí o vydání nového cestovního pasu, a vzhledem k velkému nárůstu žadatelů o vydání cestovního pasu, který za poslední 2 roky vzrostl o 97 %, prodloužily se v měsících spojených s dovolenou a prázdninami čekací doby před kanceláří cestovních dokladů. Žadatelé, kteří žádost o vydání nového cestovního pasu nechali na poslední chvíli, nečekali na vyřízení déle než 2 hodiny. Z tohoto důvodu nebylo nutné na našem úřadě zavést dočasný sobotní provoz dotčených agend. S přihlédnutím ke skutečnosti, že průměrná doba na pořízení 1 cestovního pasu činí 15 minut (snímání obrazu obličeje, snímání otisků prstů), čtyřčlenná rodina zabere kancelář cestovních pasů na 1 hodinu. Děkujeme občanům za trpělivost a pochopení. Nepatrný nárůst žádostí o vydání nového e-op zaznamenala i agenda občanských průkazů, avšak s přihlédnutím, že náš úřad disponuje opět pouze jediným zařízením na pořizování žádosti o občanský průkaz a skutečnosti, že se prodloužila doba potřebná na pořízení jedné žádosti (nově se také pořizuje obraz obličeje) na vydání nového e-op, jsou i zde čekací doby delší než v posledních letech před novelou zákona o občanských průkazech spojených s vydávání e-op, avšak nikterak zásadně. Jak jsem se již zmiňoval výše, náš úřad disponuje pouze jediným zařízením na pořizování žádostí o vydání cestovních pasů a jediným zařízením na pořizování žádostí o vydání občanských průkazů. Tato situace není zapříčiněna naším úřadem, ale vzhledem k velikosti našeho správního obvodu více těchto zařízení od Ministerstva vnitra ČR nedostaneme. Stejně tak náš úřad neovlivní výši správních poplatků. Ta je pevně stanovena zákonem o správních poplatcích. Zákonem stanovená lhůta na vyhotovení nového cestovního pasu a občanského průkazu je 30 dní, avšak tyto doklady jsou připraveny pro předání o něco dříve (v zimních měsících se tato doba pohybuje okolo 14 dní, avšak v letních měsících bývá tato doba až 25 dní). Z tohoto důvodu plánuje Odbor vnitřních věcí informovat občany prostřednictvím webových stránek úřadu, že doklady podané určitého dne a všechny žádosti podané před tímto datem jsou připraveny k vyzvednutí. Spuštění této služby proběhne během měsíce října tohoto roku. Závěrem předpokládám, že tento rok skončil největší nápor o vydání cestovních pasů spojený s možností vycestovat do zahraničí, týkající se převážně dětí mladších 15 let a příští rok už to bude jen lepší. M. Vácha, referent Odboru vnitřních věcí Termín zastupitelstva: Je zavedení prohibice krok správným směrem? Nebo se tímto nařízením omezí výroba legálních výrobcům a zvýší zisky nelegálních? Služby na vlně pohody Vážení občané, vážení klienti České pošty, dlouholetá historie naší pošty má nezastupitelné místo v nabídce poštovních služeb našim klientům, zákazníkům. Nabídka našeho porfolia služeb v současné době převyšuje nabídky služeb ostatních institucí města Vimperka. O to více mne mrzí, že se k mým uším dostávají informace o nespokojenosti s některými činnostmi apod. Ve funkci vedoucí pracuji 5 let a mým cílem je připravit veškeré služby, které nabízí v současné době Česká pošta tak, aby plně odpovídaly potřebám a spokojenosti našich zákazníků, klientům vám občanů. V první řadě budeme chtít upravit pracovní dobu pro veřejnost. Analýzy ukázaly, že největší nápor veřejnosti u nás na poště je mezi hodinou odpoledne. Úpravu, kterou jsem připravila od rozšiřuje počet otevřených přepážek právě v tuto dobu. Proto od bude pracovní doba pro veřejnost následující: Pondělí pátek hod. Sobota hod. Pro budoucí období budu velice ráda, když Vaše připomínky, podněty, příspěvky, náměty či kritické připomínky budou směřovány přímo ke mě, k mým uším.uvedené jsem ochotna přijímat jak v písemné formě, telefonické formě, eventuálně v rámci osobního setkání. Jsem přesvědčena, že toto pomůže vzájemné spolupráci neboť pošta a její služby patří zejména Vám vimperským občanům. Těším se na spolupráci. Marcela Bromová, vedoucí pošty Vimperk tel.: , Drobné příspěvky je možné vhodit do pokladniček umístěných v turistickém informačním středisku, ve farním kostele nebo v kanceláři MěKS. Větší obnos peněz je možné složit v turistickém informačním středisku, v MěKS nebo zaslat na účet: /0100. Aktuální stav sbírky: Kč od hod. v MěKS Vimperk. Uzávěrka dalšího čísla bude v 15 hodin.

2 2 tel Vimperské noviny 10/2012 Zprávy z Rady Rada dne provádí změnu rozpočtu na rok 2012 dle předloženého návrhu: změnu ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 51); navýšení objemu rozpočtu na celkovou částku tis. Kč (RO č. 52 č. 54), rozhodla zadat zakázku na stavební práce Vimperk, areál bývalých kasáren v ulici Špidrova demolice objektu na p. č. 1225/34 a výstavba parkoviště na p. č. 1225/34 a 1225/80 a jmenuje hodnotící komisi ve složení členové komise: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Petr Květoň, Ing. Petr Bednarčík, náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein, Alena Szabová, Marcela Kobrová, Ing. Jaroslav Zámečník, rozhodla zadat zakázku na stavební práce Vimperk, areál bývalých kasáren v ulici Špidrova rekonstrukce infrastruktury a jmenuje hodnotící komisi ve složení členové komise: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Petr Květoň, Ing. Petr Bednarčík, náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein, Alena Szabová, Marcela Kobrová, Ing. Jaroslav Zámečník, rozhodla uzavřít smlouvu s ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4 o poskytnutí finančního daru na realizaci další etapy obnovy v objektu kaple Panny Marie Lurdské v Hrabicích, rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k umístění stavby Veřejné osvětlení Sudslavice spočívající v uložení nového podzemního kabelového vedení VO a pro budoucí opravu a údržbu této stavby na parcele KN č. 406/1 v k. ú. Výškovice u Vimperka s jejím vlastníkem, souhlasí s odprodejem kalendáře Vimperk objektivem minulosti 2013 vimperským knihkupectvím, papírnictvím a trafikám za cenu 65 Kč včetně DPH/ks; kalendáře budou prodávány na fakturu na základě předchozí objednávky, a to při minimálním počtu 6 ks, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi obdarovaným městem Vimperk a darujícím Ing. Martinem Paštikou o poskytnutí finanční částky, která bude využita na pořádání a propagaci kulturních akcí v rámci oslav 700 let vimperské větve Zlaté stezky ve městě Vimperk, souhlasí s předloženým zadáním veřejné výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku Dodávka systému policových regálů pro Městskou knihovnu Vimperk II. Rada dne schvaluje ceník pro Zimní stadion na sezónu 2012/2013, schvaluje Pokyny pro vedení účetních dokladů příspěvkovými organizacemi, rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k umístění stavby Přeložka vodovodu v rámci stavby Okružní křižovatka na silnici II/145, spočívající v právu města Vimperk jako oprávněného uložit nový vodovodní řad a práva přístupu pro budoucí opravu a údržbu této stavby na parcele KN č v k. ú. Vimperk s jejím vlastníkem. Rada dne rozhodla uzavřít licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským pro zajištění veřejné produkce s reprodukovanou hudbou na akci Odpadové dny ve Vimperku dne , rozhodla uzavřít licenční smlouvy s Ochranným svazem autorským pro zajištění veřejné produkce s reprodukovanou hudbou a živé veřejné hudební produkce v rámci festivalu Natur Vision 2012 ve dnech , rozhodla neposkytnout finanční příspěvek na údržbu lyžařských stop obci Horská Kvilda, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč TJ Šumavan Vimperk, oddílu stolního tenisu, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním turnaje O zlatou vánočku dne Příspěvek bude použit na úhradu nákladů za nákup věcných cen a úhradu nájmu tělocvičny, rozhoda nominovat do komise pro konkurzní řízení na místo ředitele Základní školy praktické ve Vimperku jako člena s hlasem poradním PhDr. Miloše Beneše, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Vimperk, ulice K. Weise oprava chodníku před č. p mezi městem Vimperk a společností GSI INVEST s. r. o., Na Hroudě 3317/22, Praha 10. Nové kontakty na Úřad práce Od došlo na Úřadu práce, kontaktním pracovišti Vimperk ke změně telefonních čísel. Jsou uvedena v tabulce. Na původní telefonní čísla je možné dovolat se do konce roku Děkujeme za pochopení. Mgr. Jitka Bednarčíková, vedoucí KoP Vimperk Mgr. Jitka Bednarčíková Vedoucí kontaktního pracoviště Ing. Miroslav Holub Ref. zaměstnanosti Jitka Veverková Ref. zaměstnanosti Lenka Soukupová Ref. zaměstnanosti Vendulka Petrášková Ref. zaměstnanosti Jana Ludvíková, Bc. Ref. NSD SSP, příspěvek na péči, dávky pro OZP Hana Hiršlová Ref. NSD SSP, příspěvek na péči, dávky pro OZP Pavel Schröder, Bc. Ref. NSD SSP, příspěvek na péči, dávky pro OZP Jaroslava Hrabáková Ref. NSD SSP, příspěvek na péči, dávky pro OZP Helena Švihelová Ref. NSD SSP, příspěvek na péči, dávky pro OZP Jitka Cimbalová Ref. NSD podatelna, příspěvek na péči, dávky pro OZP Kateřina Bandíková, DiS., Bc. Ref. NSD hmotná nouze Zelenková Božena, Bc. Ref. NSD hmotná nouze Václava Tobischová, DiS., Bc. Ref. NSD hmotná nouze I přes nepřízeň počasí se přišlo podívat na představení systému nakládání s odpady ve Vimperku velké množství lidí. Zrcadla Ve městě jsou na nebezpečných nebo nepřehledných místech umístěna zrcadla. Mají svůj nepopiratelný význam, jen někteří řidiči se do nich nepodívají a přednost nepřednost zkusí to. Říkají tomuto sportu zběsilá kola. Někdy máte pocit, že si musí připadat nesmrtelní. Alespoň podle způsobu divoké jízdy. Ve městě jsou ale další místa, kde by zrcadla byla opravdu nutná. Ani opatrná jízda vás totiž neuchrání od nechtěné srážky s jiným vozidlem. Mám na mysli silnici nad starou Jitonou směrem na Hajnou Horu a v ulici Karolíny Světlé, kde sjíždíte dolů a dáváte přednost zprava. Jenže tam nevidíte, proto to risknete. Mohlo by se stát, že zde strávíte dlouhou dobu a dáváte stále přednost. Rozjedete se a zprava úplně náhodou jede auto. Máte hotovo a vyděláno. Zde by rozhodně zrcadlo pomohlo nejvíce. Druhé takové místo, kde opravdu nic nevidíte a jedete takzvaně naslepo, je sjezd ke staré Jitoně. Jednou už jsem upozornil na rozbité zrcadlo a bylo ihned po otištění mého příspěvku vyměněno. Proto doufám, že i v tomto zmíněném případě bude jednáno neprodleně. Předem děkuji. Karel Beránek

3 Vimperské noviny 10/2012 tel Oznámení o době a místě konání voleb Starosta města Vimperk podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů oznamuje: Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 12. října 2012 od hodin do hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 hodin do hodin. Místa konání voleb Volební okrsek č. 1 Volební místnost: ZŠ T.G.M., ulice Pražská 167, Vimperk (v parku) Pro voliče bydlící: 1. máje č. p. 3, Brantlova, Inocencova, Jirchářská, Kaplířova, Kostelní, Na Baště, Na Stráni, Nám. Svobody, Pasovská, Pivovarská, Podzámčí, Purkártova, Rožmberská, Steinbrenerova, Svornosti, U Lázní, Zahradní, Zámek, Zlatá stezka. Volební okrsek č. 2 Volební místnost: ZŠ T.G.M., ulice Pražská 167, Vimperk (v parku) Pro voliče bydlící: Družstevní, Hraničářská, Na Vyhlídce, Pod Homolkou, Slunečná, Špidrova, Větrná, místní části: Bořanovice, Boubská, Pravětín, Veselka. Volební okrsek č. 3 Volební místnost: ZŠ T. G. M., ulice 1. máje 268, Vimperk Pro voliče bydlící: 1. máje č. p. 68, 74, 108, 115, 126, 128, 138, 144, 182, 195, 222, 248, 249, 250, 268, 314, 315, 610, Boženy Němcové, Boubínská, Brigádnická, Hájná Hora, Hřbitovní, Husova, Jiráskova, Johnova, K. Světlé, Krátká, Na Výsluní, Nad Stadiónem, Nádražní, Nerudova, Pražská, Rückerova, Tovární, Žižkova. Volební okrsek č. 4 Volební místnost: ZŠ T. G. M., ulice 1. máje 268, Vimperk Pro voliče bydlící: 1. máje č.p.211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 269, 286, 294, 326, Karla Weise, Sklářská, místní části: Arnoštka, Klášterec, Korkusova Huť, Lipka, Michlova Huť, Skláře, Solná Lhota, Sudslavice, Vnarovy, Výškovice. Volební okrsek č. 5 Volební místnost: ZŠ, ulice Smetanova 405, Vimperk Pro voliče bydlící: 1. máje č. p. 40, 48, 50, 122, 147, 187, 188, 200, 253, 333, Čelakovského, Klostermannova, Palackého, Smetanova. Volební okrsek č. 6 Volební místnost: ZŠ, ulice Smetanova 405, Vimperk Pro voliče bydlící: K Rokli, Mírová č. p. 406, 407, 408, 409, 410, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 437, 438, 476, 504, Luční, Pod Pekárnou. Volební okrsek č. 7 Volební místnost: ZŠ, ulice Smetanova 405, Vimperk Pro voliče bydlící: Mírová č. p. 432, 433, 434, 435, 436, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, SNP, Pod Hrabicemi, místní části: Cejsice, Hrabice, Křesanov, Modlenice, U Sloupů. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise neumožní hlasování. K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnosti je každý volič povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Ve Vimperku dne Ing. Bohumil Petrášek, starosta Běh pro Paraple ve Vimperku Charita děkuje Oblastní charita Vimperk děkuje Dechovému orchestru ZUŠ Vimperk pod vedením kapelníka pana Petra Staňka a Mažoretkám Klapeto Vimperk při ZŠ TGM pod vedením Mgr. Alžběty Rückerové za vystoupení bez nároku na odměnu na benefiční akci, kterou pořádala Oblastní charita Vimperk Občanské sdružení Stanislavy Chumanové společně s Centrem Paraple, městem Vimperkem a městskou organizací Svazu tělesně postižených navázali na tradici Běhu pro Paraple a uspořádali v sobotu ve vimperském sportovním areálu Vodník benefiční akci Běh pro Paraple. Každý, kdo se rozhodl svou účastí v běhu na 100 m Centrum Paraple podpořit, zaplatil startovné 150 Kč a dostal tričko s vtipem. Děti za startovné 40 Kč dostaly placku s vtipem. I přes nepřízeň počasí činí výtěžek ze startovného Kč, šek na Kč věnovala BH nemocnice Vimperk a Kč utržilo Centrum Paraple za prodej ve svém propagačním stánku. K běhu se zaregistrovalo téměř 120 běžců, které přišla podpořit řada přihlížejících. Na startu se vedle závodníků všech věkových kategorií objevili zástupci vimperských firem a institucí. V programu nechyběla ani exhibice dobrovolných hasičů, šermířů v plné zbroji, či mažoretek, jejichž vystoupení si návštěvníci během odpoledne vskutku užívali. Děti si po odběhnutí tratě mohly namalovat perníček ve tvaru paraplete, důkladně prozkoumat výzbroj a výstroj dobrovolných hasičů a k dispozici byl i malý bazének plný kuliček. Celý odpolední program byl příjemně orámován hudební produkcí dechové hudby při místní ZUŠ. Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál. V České republice zasáhne úraz s poraněním míchy každý týden do života čtyř lidí. Musí začít znovu. Jinak. Na vozíku. Centrum Paraple jim pomáhá již od roku Kontakt: Centrum Paraple, o. p. s. Kateřina Jungbauerová Tel.: Mobil: Můžete přispět zasláním dárcovské SMS: DMS PARAPLE na číslo nebo DMS ROK PARA- PLE na číslo jednorázově, případně každý měsíc po dobu jednoho roku vám bude odečteno 30 Kč a Centrum Paraple získá 27 Kč. Kateřina Jungbauerová dne 8. září 2012 v Prachaticích na podporu pečovatelské služby. Díky nim a dalším sponzorům se nám podařilo získat touto akcí Kč. Výtěžek bude věnován na nákup pohonných hmot pro terénní pečovatelskou službu. Ještě jednou děkujeme! Mgr. Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk A Pozvánka c Již II. setkání pracovníků bývalých Tiskáren n. p. Stráž bvimperk, se koná v sobotu 27. října 2012 od 18 hodin v sále hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku. dsetkání tentokrát zpříjemní kapela Bédy Šísla. Srdečně vás všechny zveme. E Případné informace a dotazy podají: Dušan Fiala , Josef Fitti Jiroušek

4 4 tel Vimperské noviny 10/2012 Třídíme odpad 9. díl Zpracování tříděného skla V minulém díle jsme si nastínili proces recyklace skla ve sklárnách. Základní podmínkou pro recyklaci skla je jeho správné třídění již v domácnosti. Dotřiďování v úpravnách je velmi nákladné. I proto se znovu objevují na ulicích kontejnery na bílé sklo, do kterých je možné odkládat jen bílé, čiré sklo. V praxi to jsou jen sklenice od potravin a lahve od nápojů. Tabulové sklo, i když je na první pohled čiré, se chemicky blíží sklu barevnému a do kontejnerů na bílé sklo nepatří. Podobné to je i s některými jinými druhy skla. Drátosklo nebo skla z aut nepatří do kontejnerů na sklo vůbec. Jejich recyklace je odlišná a je výhodnější, sbírají-li se např. přes autoservisy. Důvodem pro oddělený sběr bílého a barevného skla je zejména skutečnost, že ze směsi bílého a barevného skla lze vyrobit jen sklo barevné, bílé nikoliv. A protože bílého skla se vyrábí skoro stejně jako barevného, je potřeba i podobné množství bílého skla. Recyklací skla se v České republice zabývají sklárny v Dubí a v Kyjově, přičemž obě vyrábějí zejména obalové sklo. Opětovná výroba skla však není jedinou možností, jak odpadní vytříděné sklo využít. V Krupce u Teplic byla otevřena nová továrna na výrobu tepelných izolací ze skleněných vláken. Skleněný prach se používá i jako plnidlo do obkladaček, na dlažby nebo při výrobě umělého kamene. V některých případech mohou obroušené skleněné střepy sloužit jako drenážní materiál místo štěrku. Možnost použití odpadního skla je tedy velmi rozmanitá a široká. Základní podmínkou jeho dalšího využití je však jeho třídění v domácnostech. O tom, že se tak opravdu děje, svědčí stále větší množství sebraného skla. Průměrný občan Jihočeského kraje vytřídí ročně 7,5 kg skla! Více než 4,5 tisíce tun skla tak neskončí na skládkách odpadů, ale je předáno ke zpětnému využití. To potvrzuje, že třídění odpadů má smysl! Příště o recyklaci papíru. Marie Hejlková, Odbor ŽP 1 Jak lze využít nefunkční zářivky? Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud? Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře ve Sklářské ulici nebo v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek. Prostřednictvím EKOLAMP se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na EKOLAMP, a. s. Pijeme, pijeme, pijeme čaj! Pojďte s námi Polozelené čaje Časný podzim vybízí k pití čajů tmavších barev. Chladná rána si žádají čaj pro zahřátí. Teplá odpoledne pak čaj pro pohodu a povzbuzení. Ideálním čajem pro rozmary babího léta je čaj polozelený oolong, jenž poskytuje nálevy světlých i tmavších barev. Rozsáhlá kategorie polozelených čajů (oolongů) představuje několik stovek čajů, jež jsou charakterizovány různou mírou oxidace (20 70 %), rozdílným zpracováním listu (list rolovaný do čajinek nebo jen lehce pokroucený) a odlišnými postupy při dalších rozhodujících výrobních operacích (zejména při tzv. pečení ). Běžně rozeznáváme oolongy s malou oxidací, jež se svým vzhledem a barvou nálevu blíží čajům zeleným, a se střední až velkou oxidací, kdy se čaje mohou svými projevy blížit až čajům černým. Jedním z nejslavnějších polozelených čajů je Tie Guan Yin (Tchie-kuan-yin) Železná bohyně milosrdenství, který se na trhu vyskytuje v různých variantách zpracování i stáří. Objevení tohoto čaje osvětluje prastará legenda: Kdysi v minulosti se jakýsi venkovan Wej, v okrese Ša-sien ve středu provincie Fu-ťien, obětavě staral o chrám s železnou sochou bohyně Kuan-jin. Bylo mu líto chátrajícího chrámu a zanedbané sochy, neměl však žádných prostředků na opravu, pouze dobré srdce a pracovité ruce. Pálil tedy pravidelně v chrámu kadidlo a poklízel. Jedné noci se mu bohyně zjevila ve snu a jako vděk za jeho úsilí mu poradila, kde hledat poklad. Měla pouze jednu podmínku. Až bude poklad nalezen, musí se o něj podělit s ostatními lidmi z vesnice. Jaké bylo Wejovo překvapení, když na určeném místě u chrámové polorozpadlé zdi nenašel nic kromě jediného malého čajového výhonku. Nevěděl co si počít, aby rostlina nezahynula. Dělal vše pro její dobré prospívání. Netrvalo to dlouho. Z rostlinky se stal keřík a pak statný keř. Wej z něj sklidil velké množství lístků, jež po zalití horkou vodou poskytovaly lahodný nápoj opojné vůně a podmanivých chutí. Wej nezapomněl na svou povinnost rozdělit se s ostatními vesničany. Společně pili božský nápoj, rozmnožili keř a začali jej pěstovat. Naučili se lístky zpracovávat na čaj a dali mu jméno Kuan-jin. Zanedlouho s ním slavili velké úspěchy na blízkých i vzdálených trzích. Jelikož pěstováním a prodejem čaje velmi zbohatli, nechali chrám bohyně Kuan-jin celý opravit a sochu pozlatit. Chrám stojí dodnes a jejich potomci se k bódhisattvě chodí nejen modlit, ale hlavně děkovat za vzácný dar, za jeden z nejlepších čínských oolongů. Babí léto je zřejmě jediným obdobím roku, kdy se mohou potkat vyznavači odlišných druhů čajů nad šálkem čaje ze stejné čajové skupiny. Mohou tak pít čaj stejný, a přesto velmi odlišný. Mohou pít oolongy, tj. čaje polozelené či polofermentované dle nepříliš přesné definice českých norem. Richard Simet a Ing. Zdeněk Nepustil Poslední letošní sobotní výlet Spolku na ochranu šumavské přírody na Kvildu bude tradičně spojen se šumavským gruntováním. Po trase účastníky doprovodí Mgr. Dana Zývalová. Potřebný materiál (pytle) bude připraven. Účast veřejnosti je možná na vlastní náklady a nebezpečí. Odjezd linkovým autobusem z Vimperka v Sraz ostatních zájemců v 9.30 přímo na Kvildě; předpokládaný odjezd zpět autobusem v hod. Tomu, kdo si bude chtít ten den v okolí Kvildy užít, odjíždí poslední autobus v Dušan Žampach, předseda spolku

5 Vimperské noviny 10/2012 tel České menšinové hnutí ve Vimperku Pro paměť občanů i národa Motto: Všechny naše kroky musí vésti láska k národu a jeho štěstí. Josef Kajetán Tyl A takových lidí jako pan Churavý bylo víc. Uvedu jeden příklad z mnohých. Pan Josef Mašek, okresní školní inspektor, jeden z iniciátorů myšlenky připomenout dávné události v menšinovém hnutí ve Vimperku jako reakci na politické události současnosti, nesmírně vzdělaný člověk ovládající vedle němčiny i latinu, se hluboce zajímal o historii své obce na Domažlicku, napsal její podrobné dějiny. Patřil do řady písmáků, zabýval se šumavskými bájemi a pověstmi, pro potřeby vzpomínkových oslav zpracoval brožurku s názvem Historická vzpomínka, je autorem vynikající knihy Paměti o školách a učitelích na Prachaticku, knihu, která by měla být v knihovně každého učitele v našem okrese. Svým poctivým životem a svou činností se pan Mašek řadí vedle významných osobností minulosti, jako byl Jan Fr. Svoboda píšící o vývoji oblastí národnostní, kulturní a školské na Šumavě. Pan Mašek patřil k vlastencům typu pana Chromého. Za svoji práci na brožurce nepožadoval žádnou odměnu. I jeho činy vedla láska k národu, pracoval pro jeho štěstí. Později po oslavách byl za tyto své postoje krátce před důchodem zbaven funkce, bylo mu dovoleno učit malé pacienty v nemocnici. (Podobně se vedlo i Josefu Černochovi, který byl zbaven funkce, krátce učil a pak byl ze školských služeb propuštěn.) Škoda, že se pan Mašek nedožil konce totalitního režimu. Zemřel 17. dubna Bylo by možné vzpomenout i dalších statečných učitelů, např. Pana Viléma Tláskala nebo pana učitele Josefa Hodouše. Vraťme se ale k popisovaným událostem. Zásluhou pana Františka Chromého byly oslavy zachráněny, takže 30. září 1969 mohla být v jedné ze tříd české menšinové školy slavnostně otevřena výstava dokumentů a fotografií spolu s ukázkami prací žáků vimperských škol. Hosty a návštěvníky přivítal předseda organizačního výboru pro vzpomínkové oslavy Josef Černoch. V pátek 3. října se uskutečnil v hotelu Zlatá hvězda kulturněspolečenský večer. Vystoupil na něm taneční soubor vedený pí Helenou Musilovou a tancem Česká beseda. K poslechu i tanci hrál taneční orchestr pod vedením pana Františka Kováře, ředitele Lidové školy umění. Večer měl vysokou společenskou a kulturní úroveň., všechna místa ve velkém sále Hvězdy byla obsazena. Druhý den, v sobotu 4. října, se v konalo v obřadní síni MěstNV uvítání vzácných hostů (15 bývalých žáků, mezi jinými i 67letá paní Anežka Tůmová z Klatov) předsedou MěstNV. panem Jindřichem Hájkem. Bývalí žáci menšinové školy i organizátoři vzpomínkových oslav se podepsali do Pamětní knihy a všichni obdrželi na památku dar knihu pana Josefa Maška Paměti o školách a učitelích na Prachaticku. Po slavnostním přijetí se v restauraci hotelu Hvězda podával slavnostní oběd za přítomnosti předsedy MěstNV Jindřicha Hájka, členů organizačního výboru v čele předsedou Josefem Černochem, vzácných hostů, bývalých žáků menšinové školy. Po obědě následovala beseda, v jejímž úvodu vystoupil Josef Mašek, který přítomné seznámil s historií města a školství v něm a odpověděl na řadu dotazů. Na závěr příjemného posezení poděkoval pan Prepsl z Teplic Šanova jménem všech pozvaných za skvělé přijetí, starostlivost a členům organizačního výboru za jejich nezištnou práci. Večer v začal společenský kulturní večer v hudební škole, ve kterém vystoupili nejen její žáci, ale také žáci všech škol všeobecně vzdělávacích. Program měl celkem 27 čísel. Zazněly housle, klavír, recitace (básně Jaroslava Seiferta), zajímavé pásmo ze Slabikáře spisovatele Josefa Škvoreckého připravil se svými žáky profesor Jiří Horák (později také ze školských služeb propuštěný). Vynikající úroveň mělo vystoupení pěveckého souboru ročníku II. ZDŠ pod vedením pana učitele Jindřicha Řeřábka. Přeplněný sálek hudební školy přijal program s velkým kladným ohlasem. V závěrečný den vzpomínkových oslav, v neděli 5. října, koncertovala za velké pozornosti publika v dopoledních hodinách v městském parku dechová hudba pod taktovkou Františka Kováře, ředitele LŠU. V byla na budově bývalé České menšinové školy ve Vimperku slavnostně odhalena pamětní deska. Program byl následující: 1. Československá státní hymna zazpívaná dětským pěveckým souborem II. ZDŠ za řízení pana učitele Jindřicha Řeřábka. 2. Slavnostní projev k odhalení pamětní desky měl školní inspektor pan Josef Mašek. 3. Projev předsedy MěstNV ve Vimperku pana Jindřicha Hájka. 4. Odhalení pamětní desky na budově školy. 5. Národní písně v podání pěveckého souboru II. ZDŠ za řízení pana učitele Jindřicha Řeřábka. 6. Závěrečné slovo k odhalení pamětní desky k 60. výročí České matiční menšinové školy Josefa Černocha, předsedy organizačního výboru. Čestnou stráž v průběhu odhalování desky drželi členové skautské organizace ve Vimperku (později rozpuštěné) a pionýři. Po skončení slavnosti proběhlo před vchodem do budovy fotografování účastníků, bývalých žáků školy. Závěr autora vzpomínky: Vzpomínkové oslavy splnily přes všechny obtíže, překážky a svízele svůj smysl. Upozornily na historickou událost ve Vimperku na přelomu 19. a 20. století, vrátily se ke kořenům národní vzájemnosti. Přiblížily velké národně záchranné práce v pohraničních oblastech Čech a Moravy. Především upozornily na region města Vimperka a jeho okolí. Připomněly občanům, jak probíhalo upevňování národní identity vedoucí později k české státnosti, oživily jejich paměť. Navíc měly napřímit páteř všem, kteří se obávali o osud naší republiky po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v čele s jednotkami Sovětského svazu 21. srpna Uzavírám vzpomínky myšlenkou vypsanou jako motto v knize mého přítele Josefa Maška Paměti o školách a učitelích na Prachaticku: Má-li vlast naše milá dokonalého, věrného a plného dějepisu své minulosti dočkati, nestane se zajisté dříve, dokud paměti jednotlivých míst, jež v minulosti na obecné věci mocněji působily, v známost nepřejdou! Tolik pro paměť a poučení nejen občanům Vimperska. Josef Černoch, promovaný pedagog v. v., bývalý ředitel školy ve Vimperku Vyhlášením výsledků dětské výtvarné soutěže byl zakončen letošní ročník filmového festivalu Naturvision. Foto: L. Drenčeni

6 6 tel Vimperské noviny 10/2012 Očima Jaroslava Pomezného Velký vodopád v přírodní rezervaci Lesní potok. Po úspěchu na mistrovství ČR horských kol v Peci pod Sněžkou bodovali bikeři vimperského Gymnázia, jezdící v dresu České spořitelny Junior Specialized MTB týmu, také v letošním ročníku Českého poháru horských kol. Ve finálovém závodě, který se jel v Koutech n. Desnou na trati, která svým profilem a náročností patří mezi nejtěžší v ČR, ovládli svoji kategorii, když zvítězil Martin Stošek, druhý skončil Jan Vastl, desátý Luděk Šeller a třináctý Filip Kubín. V juniorkách obsadila Markéta Drahovzalová šestou příčku. Svěřenci trenérů Jiřího Lutovského a Vojtěcha Huříka dominovali i v celkovém hodnocení Českého poháru. V první desítce skončilo pět borců, včetně vítěze Jana Vastla a stříbrného Martina Stoška. V neděli se v rámci seriálu 5 x Vimperkem konal již 21. ročník Běhu do vrchu Vodník. Pěkné slunečné počasí přilákalo do vodnického areálu více jak stošedesátku běžců všech věkových kategorií. Pro nejmenší připravili pořadatelé ze Ski klubu Šumava tratě 100 až 300 metrů. Kategorie mladších žáků až po muže absolvovaly táhlé lesní stoupání k vysílači dlouhé metrů, které řádně prověřilo jejich fyzické síly a běžecké umění. S nástrahami náročné trati se v kategorii mužů nejlépe vypořádal Miroslav Rypl z Dukly Liberec, v ženách Šárka Grabmüllerová ze Ski klubu Šumava. Traťový rekord, který drží v mužích od roku 2011 časem 6.29 Martin Chlada, v ženách, letošní vítězka Šárka Grabmüllerová časem 7.58,6 z roku 2010 letos nebyl pokořen, a tak vyhlášené finanční prémie za překonání rekordů zůstaly pořadatelům. Rakouské Alpy, oblast Solné komory, byly cílem zájezdu, který ve dnech pořádal vimperský Senior klub. Zamračená obloha a vytrvalý déšť byly průvodci prvního dne, v Alpách je dokonce přivítal i první sníh, ale to nic neubralo na dobré náladě šestačtyřicítky seniorů, kteří směřovali do malebného městečka Hallstatt, vtěsnaného do kamenného břehu stejnojmenného jezera. Po jízdě lanovkou navštívili nejstarší solný důl na světě, který je ještě v plném provozu. Ve štolách 100 metrů pod zemí se seznámili se vznikem solných ložisek, historií a technikou těžby včera a dnes. Stojí za zmínku, že podzemní chodby měří přes 30 km a ročně se zde vytěží přes jeden milión 300 tisíc tun soli. Zajímavostí je, že v minulosti zdejší bílé zlato putovalo po vodě do Lince a Pasova a odtud větvemi Zlaté stezky do Čech. Návštěva dolu byla vlastně malým připomenutím letošního 700. výročí vimperské větve Zlaté stezky. Další seniorské kroky směřovaly do přírodní rezervace Lesní potok, známé malým a velkým vodopádem. Zvláště velký všechny uchvátil množstvím Středisko environmentální výchovy Správy NP a CHKO Šumava V rámci projektu Partnerské školy obdrželi prvňáčci z vimperských základních škol od SEV Správy NP a CHKO Šumava krásné sešity. II. ročník přírodovědné soutěže Národní park Šumava ve školních lavicích Po velice úspěšném loňském I. ročníku přírodovědné soutěže s názvem Národní park Šumava ve školních lavicích organizují v tomto školním roce Střediska environmentální výchovy (SEV) Správy NP a CHKO Šumava ročník druhý. Soutěž, která se koná v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění environmentální výchovy a která je kofinancována Státním fondem životního prostředí program 4. 1., je určena nejen regionálním školám, ale také těm vzdálenějším. Do prvního ročníku se v loňském roce přihlásilo a zúčastnilo se jej téměř dětí z 23 základních škol. Nyní však počítáme s účastí daleko vyšší, jelikož jsme jako novinku soutěž rozšířili o další věkovou kategorii. Znamená to, že školy mohou do soutěže přihlásit děti od tříd a také starší děti od tříd základních škol či studenty víceletých gymnázií, sdělila metodička SEV Martina Kučerová. V polovině září byly ředitelům škol zaslány propozice a přihlášky do soutěže. Školy, které se přihlásí, obdrží začátkem listopadu soutěžní pracovní listy pro vody valící se do stometrové hloubky. Druhý den následovala prohlídka Hallstattu, starých poschoďových domků, náměstíčka, kostelíků doslova nalepených na skále. Závěr pobytu v Solné komoře patřil sedmikilometrové procházce kolem jezera Gosau s nádhernými vyhlídkami na zasněžené alpské vrcholky, včetně z mlhy vykukujícího Dachsteinu. Po té následovala cesta domů. jednotlivé kategorie čímž bude zahájeno první kolo. Dle výsledků z I. ročníku jsme zjistili, že děti, které se pravidelně účastní našeho přírodovědného kroužku Sedmikvítek, mají daleko větší znalosti než ostatní děti, řekla Martina Kučerová. Sedmikvítek bude mít i během tohoto školního roku bohatý program a může se pochlubit také novinkou lektoři vychází totiž vstříc starším dětem a od letošního roku kroužek rozšiřují o kategorii dětí 6. až 9. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Proto rádi přivítáme nové zájemce o kroužek, kteří patří do této věkové skupiny. Členové kroužku mají možnost zúčastnit se krajského kola a po možném úspěchu i národního kola přírodovědné soutěže Zelená stezka Zlatý list, na níž se loni v krajském kole umístili naši soutěžící v kategorii mladších dětí na třetí příčce, upřesnil referent Střediska environmentální výchovy Vimperk Stanislav Čtvrtník. Jana Zvettlerová, referentka SEV

7 Vimperské noviny 10/2012 tel Z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Vimperk Poděkování Město Vimperk děkuje vedení a žákům Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické ve Vimperku za aktivní přístup k zajištění Dni památek ve Vimperku ve dnech 15. a 16. září. Ve zmíněné dny byly veřejnosti zpřístupněny vimperský zámek, Černá brána, Minimuzeum Zlaté stezky, městská zvonice, kostel Navštívení Panny Marie na náměstí, kaple 14. sv. Pomocníků a kostel sv. Bartoloměje v urnovém háji. Památné objekty navštívila více jak stovka zájemců, které jednotlivými památkami provázeli odborným výkladem Jiří Kanděra, Jana Tomášková, Lucie Dvořáková, Tereza Orságová, Aneta Staňková, Denisa Frühaufová, Kateřina Kunclová, Nela Zahradníková, Dominik Vozobule, Jiří Fulín, Anna Křížová, Kristýna Vyskočilová, Karolína Karasová, Tereza Daňková, Tomáš Kučera, Václav Kasal, Jakub Netáhlo, Marek Myslík, Jiří Bártík, Libor Bezděk, Iva Hadravová, Pavel Hédl a Jakub Čech. Všichni pod odborným vedením Mgr. Květoslavy Jelínkové. PhDr. Miloš Beneš, vedoucí Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Zahájení školního roku 3. září 2012 přivítali třídní učitelé a učitelé odborného výcviku žáky všech oborů vyučovaných v SŠ. Jedná se o maturitní obor mechanik elektrotechnik, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, dále o tříleté učební obory elektromechanik pro zařízení a přístroje, autoelektrikář, zedník, tesař, instalatér, pokrývač, opravář zemědělských strojů, opravářské práce a stravovací a ubytovací služby. Od 1. ledna 2012, kdy došlo ke spojení SŠ Vimperk s SOU Netolice, se nabídka oborů rozšířila o maturitní obor kosmetické služby, dvouleté nástavbové studium s maturitou podnikání a o učební obory kuchař-číšník, prodavač, kadeřník. Do naší školy nastoupilo 3. září celkem 403 žáků. Změnil se i poměr chlapců a dívek. Dříve převažovali chlapci, v současné době se počet chlapců a dívek vyrovnává. Následovalo seznámení s organizací školního roku a zároveň proškolení všech žáků školy v bezpečnosti práce. V prvních týdnech měsíce září proběhla po jednotlivých ročnících ve třech termínech burza učebnic. Ta je již několik let tradicí a umožňuje žákům maturitních oborů prodat nepotřebné knihy a naopak výhodně pořídit učebnice do vyššího ročníku. V průběhu měsíce září žáci prvních ročníků maturitních oborů tradičně navštívili knihovnu a muzeum ve Vimperku a zhlédli vybraný film z nabídky Natur Vision. Mgr. Martina Slámová, Mgr. Jitka Švarcová Země živitelka 2012 V letošním roce zasáhl konec celostátní zemědělské výstavy Země živitelka do školního roku, a proto jsme vyrazili na českobudějovické výstaviště. Žáci třetího ročníku vzdělávacího oboru Opravář zemědělských strojů měli možnost se seznámit s novinkami v oblasti zemědělské techniky a porovnat nabídky jednotlivých výrobců. Počasí nám přálo a umožnilo zhlédnout i doprovodné programy a předváděcí akce na volném prostranství, například převádění plemenných býků, práci ovčáckých border kolií se stádem, výstavy drobných chovatelů a zbyl čas i na odpočinek u muziky a ochutnání opékané klobásy či bramboráků. Akce se povedla, kdo chtěl, odnesl si spoustu nových poznatků pro doplnění teoretické výuky. Ing. Milan Pavlovský KURZY pro veřejnost Gymnázium a SOŠe ve Vimperku nabízí i v letošním roce kurzy pro veřejnost. Schůzka zájemců se bude konat dne 11. října 2012 v hodin v budově A školy. Prosíme zájemce, aby potvrdili svůj předběžný zájem na mail případně na tel V letošním roce nabízíme zájemcům z řad veřejnosti tyto kurzy: ANGLICKÝ JAZYK začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, konverzace v anglickém jazyce obchodní angličtina, příprava ke zkouškám PET, FCE, CAE, ELSA, Business for English. NĚMECKÝ JAZYK začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, konverzace, obchodní němčina, příprava ke zkouškám ÖSD ZD, MD, OD, Business for German. FRANCOUZSKÝ JAZYK začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, dle zájmu Excel, Word, Powerpoint, úprava digitálních fotografií, webové stránky. ÚČETNICTVÍ dle zájmu a potřeb zájemců. ROZSAH KURZů: Jazykové kurzy 44 h. (s možností návazného kurzu). Kurzy ICT (informační technologie) a účetnictví 20 h. (s možností pokračování). Po stopách starých pověstí vimperských se vydali skauti v polovině září. Pátrání po tajuplném kameni čarodějnic je zavedlo do kaple sv. Anny ve staré Lipce a odtud se s pomocí starých map pokoušeli najít místo, kde by se některá z více než pětice pověstí hovořících o kameni mohla odehrávat. Přestože mise pro tentokráte nebyla úspěšná, skauti hledání nevzdávají a do prostoru mezi Lipku a Vimperk se určitě ještě vrátí. Foto J. Pulkrábek

8 8 tel Vimperské noviny 10/2012 ZŠ TGM informuje Spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek V minulém školním roce uzavřela ZŠ TGM rámcovou dohodu o spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek s. r. o. v Českých Budějovicích. Toto centrum je držitelem licence University of Cambridge k pořádání celosvětově uznávaných zkoušek z anglického jazyka na území Jihočeského kraje, zabezpečuje i realizaci mezinárodně uznávaných zkoušek z němčiny a státních zkoušek dalších jazyků. Evropské centrum zajišťuje proškolení pedagogů k examinátorské činnosti, poskytuje metodické, výukové a testové materiály, organizuje školení, semináře a buduje knihovnu a studovnu s materiály pro výuku i s beletrií. K posílení motivace žáků ke studiu cizích jazyků pořádá v partnerských školách zdarma testování jazykových aktuálních znalostí žáků. Toto testování proběhlo v ZŠ TGM Vimperk v jarních měsících tohoto roku a zúčastnilo se ho s písemným souhlasem zákonných zástupců na 80 žáků. Nabídky k testování využili a žáci ze spádové školy ve Sv. Maří. Všem testovaným žákům bylo zasláno vyhodnocení testu s doporučeným typem zkoušky a možným termínem realizace. Žákům 6. a 7. tříd byla doporučena zkouška YLE movers v měsíci květnu, nejlepším žákům 8. a 9. tříd zkouška KET již v červnu 2012, ostatním na podzim Ke zpoplatněným zkouškám se přihlásilo 6 žáků školy, certifikát úrovně KET získala jedna žákyně, YLE starters 1 žák, 4 žáci získali certifikát zkoušky YLE movers. Slavnostní předání certifikátů proběhlo 4. září 2012 na MěÚ ve Strakonicích za přítomnosti představitelů města Strakonice a zástupců partnerských škol. Za ZŠ TGM se předání kromě rodičů žáků zúčastnila Mgr. Zuzana Vaňková. Také pro nastávající školní rok se centrum i škola připravují k další spolupráci. Zájemci o zkoušky YLE, KET nebo PET se mohou přihlásit do Probíhat bude i vstupní test zdarma pro žáky zabývající se anglickým jazykem i němčinou. Svou činnost bude Evropské centrum prezentovat přímo ve škole v termínu třídních schůzek dne Znalost cizího jazyka je v současné době vnímána jako běžná součást gramotnosti, a tak se snažíme našim žákům zprostředkovat možnost získat jazykové zkoušky uznávané celosvětově. Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Požární ochrana očima dětí Každý rok se naše škola účastní výtvarné soutěže,,požární ochrana očima dětí. Žáci z prvního a druhého stupně naší školy zpracovávají různé náměty ze života hasičů a jejich práce. Tak vznikala menší či větší,,umělecká dílka v hodinách výtvarné výchovy či ve školní družině. Děti používaly především techniku kresby a malby. Výtvarné práce našich malých,,umělců se odborné porotě velice líbily, a proto jsme obsadili první tři místa v okresním kole této soutěže v kategorii 4 (8 9. ročník) a první a druhé místo v kategorii 3 (6 7. ročník). V kategorii 4 byli oceněni Jaroslava Zíková, František Jungvirt, Tereza Šípová a v kategorii 3 se o první 2 ceny podělily Lucie Matheislová a Michaela Petlanová. Úspěšný byl se svou prací i žák prvního stupně Dominik Dubský, který obsadil hezké třetí místo v kategorii 2 (4 5. ročník). Vyhlášení vítězů a předání cen se uskutečnilo tento týden na stanici HZS ve Vimperku. Poté následovala prohlídka hasičské techniky s instruktáží. Velké poděkování patří nejen našim žákům, ale rovněž i pedagogům, pod jejichž odborným dohledem krásná výtvarná dílka vznikala. Mgr. Dana Holočiová Nabídka kroužků Základy pohybové výchovy (mažoretky) čtvrtek ročník, čtvrtek , 4., 5. ročník vedoucí pí uč. Kubíčková. Základy pohybové výchovy 1. ročník + předškolní děti vedoucí pí řed. Rückerová úterý od ve ŠD, v případě většího zájmu budou skupiny rozděleny. Mažoretky ročník vedoucí pí uč. A. Rückerová pondělí, pátek po dohodě. Pěvecký kroužek při ŠD vedoucí pí vych. Malíková úterý od Dovedné ruce při ŠD vedoucí pí vych. Iglerová středa od Dramatická výchova pondělí , 2., 3. ročník, čtvrtek , ročník dle dohody vedoucí pí uč. Karasová. Výtvarný kroužek ročník středa od hod. vedoucí pí uč. Řeřichová. Základy práce s počítačem ročník vedoucí pí uč. Schneiderová termín po dohodě. Skiraple úterý , čtvrtek vedoucí pí uč. Mondlová, Jedličková. Zájmová těl. výchova basket ročník pondělí od vedoucí p. uč. Bejček. Kroužek snowboardingu a sjezdového lyžování čtvrtek kroužek klubu SNOWRIDERS. Sportovní kroužek ročník pondělí vedoucí pí uč. Daňková. Sportovní kroužek 3., ročník úterý od vedoucí pí uč. Hrůšová. Volejbal ročník pátek vedoucí pí uč. Hudečková. Ruský jazyk 8., 9. ročník pondělí vedoucí pí uč. Pánová (termín po dohodě). Kroužek čes. jazyka a literatury 2 4. ročník, pondělí pí uč. Ondřejová. Dne 21. září jsme si potřetí připomněli smutné výročí, kdy nás navždy opustila Mgr. Hana Hrdá. Vzpomínají kolegové ze ZŠ Smetanova Vimperk Více informací o škole na

9 Vimperské noviny 10/2012 tel Oblastní charita Vimperk Soustředění mažoretek a dechovky 2012 Dvě vimperská tělesa spolu tráví společné soustředění již 15 let. I když místa, kde tréninky a nácviky probíhaly, se změnila, stále je stejné to, že dechovka pobývá a nacvičuje celý týden, zatímco mažoretky přijedou trénovat na tři až čtyři dny. Posledních několik prázdnin si vedoucí se svými svěřenci oblíbili hotel Kodrea na Nových Hutích, z jehož vnitřních i venkovních prostor jsou fotografie. Soustředění slouží k tomu, DDM Vimperk Zprávy z prázdnin Činnost v Domě dětí nekončí měsícem červnem, ale pokračuje táborovými aktivitami. O letošních prázdninách vyjely děti tradičně na pobytové tábory do Nové Pece. První tábor byl motivován celotáborovou hrou Pod pirátskou vlajkou a na druhý se vypravili rybáři a archeologové. Tábory si užilo celkem 116 dětí Začínáme Pravidelná činnost zájmových kroužků začíná 1. října. Ti kteří se ještě nepřihlásili a měli by zájem, mají možnost se přihlásit během měsíce října. Přihláška a nabídka kroužků je k dispozici přímo v DDM nebo na našich stránkách V tomto školním roce nabízíme 35 zájmových kroužků různého aby se noví členové zapojili do nácviku, stávající členové, kteří užívali volna, aby opět naladili své nástroje a zvykli se na každodenní cvičení. Při večerních programech se vzájemně stmeluje kolektiv hraním různých her, plněním úkolů, řešení kvízů atd. Doufejme, že vimperským mažoretkám Klapeto a Dechovému souboru ZUŠ Vimperk se společný začátek sezóny 2012 vydařil a bude dobrým startem do soutěží, které je letos a příští rok čekají. Mgr. Alžběta Rückerová a dalších 30 dětí využilo možnosti pobývat na příměstském táboře ve Vimperku. Děkujeme dětem, které s námi léto prožívaly, a děkujeme všem vedoucím, kteří pro ně připravili bohatý program a na táboře se o ně starali. Fotografie z táborů jsou k dispozici v DDM. zaměření. Naší snahou je vyhovět dětem, které rády tvoří, sportují anebo se chtějí něco nového naučit a vyzkoušet si. Snahou je napomoci rodičům i dětem umět správně naložit se svým volným časem. J. Martanová a E. Kubišová, pedagožky volného času v DDM Vimperk Říjen činnosti pro rodiny s dětmi Adresa: Krátká 125 (1. patro), Vimperk kontakt: , Služba pro rodiny s dětmi Otevřeno: denně dopoledne od 7.30 hod hod. odpoledne od hod hod. Pomáháme rodinám s dětmi ve Vimperku a okolí Pomáháme rodičům při výchově dětí, pomáháme při problémech s prospěchem ve škole, nabízíme doprovod dětí do školy, k lékaři, nabízíme podporu osob při jednání na úřadech, ve školách, nabízíme pomoc v jakékoliv obtížné situaci rodiny, pomáháme rodinám ohroženým sociálním vyloučením, poskytujeme potravinovou pomoc rodinám v hmotné nouzi, nabízíme krizovou intervenci jedná se o formu pomoci, která je určená osobám v nepříznivé krizové situaci, při které poradíme a pomůžeme, nabízíme sociální terapii cílem je dosahovat žádoucích změn v chování člověka i v jeho sociálním okolí, odpolední klub každé úterý od hod. bude probíhat Volňásek, kde budeme společně vytvářet různé výrobky, hrát kolektivní a míčové hry. Dále nabízíme s našimi odborníky: konzultace s psychologem, kurzy sebeřízení pro předškoláky i školáky, kurzy pozornosti, soustředění při výuce a domácí přípravě, pokračovací kurzy pozornosti, komunikačních dovednosti, sebeprezentace každý čtvrtek od hod., konzultace se speciálním pedagogem pomoc dětem, které mají problémy s učením, chováním, rozpoznání poruch učení a nabídka následného řešení, nabídka logopedické prevence. Čhave Devlestar Součástí naší služby je romský taneční soubor Čhave Devlestar. Zkouška souboru je vždy každé úterý hod. Cvičení pro rodiče s dětmi Každé úterý hod. pro děti od 1,5 roku do 3 let. Internetové poradenství Poskytujeme poradenství na adrese: Všechny naše služby jsou poskytované bezplatně anonymně diskrétně. Služba pro rodiny s dětmi je realizována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, z dotace Ministerstva kultury ČR, z dotace Úřadu vlády a z příspěvku města Vimperk. Memoriál Milana Podskalského Předposlední prázdninovou sobotu jsme již tradičním stokilometrovým cyklovýletem po Šumavě již po páté zavzpomínali na kamaráda Milana Podskalského. Milan se zúčastnil prvního výletu na této trase. Výlet v nezměněné podobě na jeho počest každoročně opakujeme. Vzpomínají kamarádi. Jiří Horejš

10 10 tel Vimperské noviny 10/2012 Medohrátky aneb nedělní hravé odpoledne Blahopřejeme Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v září Dětské centrum Šumavous připravilo pro děti v neděli 9. září již 4. ročník Medohrátek. Děti měly možnost nejen soutěžit, ale zároveň se během jednotlivých úkolů dozvědět, jak včely vidí, čím se živí, jaké existují druhy včel nebo jak pracuje včelař. Z tvořivých dílen si odnesly na památku voskovou svíčku, tričko vlastního návrhu nebo originální včelku. Mimoto byly do programu nedělního odpoledne zařazeny dva divadelní vstupy. Divadelní spolek Rendlík ze Zdíkovce odehrál netradiční hru Ježibaby z Babína přímo na lesním jevišti. Divadlo jednoho herce, pohádkové divadlo tety Terezy, představilo dvě krátké pohádky, které pobavily nejen děti, ale i jejich rodiče svým neotřelým vtipem. Letošní ročník Medohrátek, se díky slunečnému počasí a pěknou návštěvností vydařil k plné spokojenosti organizátorů. Není možné, aby závěrem nepadlo poděkování všem, kteří dobrovolně pomáhali při organizaci nedělního odpoledne a městu Vimperk za finanční podporu akce. Budeme se těšit při dalších akcích, Pohádkovém lese v červnu a v září na dalším ročníku Medohrátek. Dětské centrum Šumavous Miloslav Haitingr Milada Šrámková Jan Matějka Marie Kyznarová Věra Šnelzerová Marie Kotálová Ludmila Váchová Kristina Šefranyová Jaroslav Piech Otto Brož Věra Kramlová Marie Kotlíková Marie Valtová Bohumila Kopolovičová František Doule Josef Smetana Marie Půbalová Ludmila Přerostová Herta Novotná Hana Rybáková Samuel Varga Mária Mitášová Jindřich Pankratz Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Helena Váchová, matrikářka Vimperští senioři Ve středu 10. října 2012 pořádáme již třetí vycházku do okolí města. Sejdeme se ve 9.00 hod. u hotelu Vltava a pěšky Kláštereckým údolím a Kláštercem dojdeme k novému zařízení (pro handicapované živočichy) NP Šumavy. Po prohlídce se navrátíme jinou trasou do města. Chůze cca 6 km na vlastní nebezpečí, vede K. Krejčí. Kdo bude mít zájem, občerství se v restauraci NA TERASE. Výbor SENIOR KLUBU Koncertem Dana Bárty vyvrcholil letošní ročník Léta pod Boubínem. Foto: L. Drenčeni

11 Vimperské noviny 10/2012 tel Kulturní přehled Vimperk MěKS Vimperk Pondělí , hodin POMÁHÁME SI Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže. Čtvrtek , hodin DEN SENIORŮ Oslava dne seniorů. Hudba, tanec a doprovodný program. Pátek , hodin TANEČNÍ KURZY Taneční škola Gaudník. Sobota , 8.00 hodin PO STOPÁCH SOUMARŮ: RÖHRNBACH FREYUNG Pokračování putování po vimperské větvi zlaté stezky. Návštěva muzea s expozicí o Nových Hutích v Röhrnbachu, muzea Vimperka ve Freyungu, návštěva hrobu krále Šumavy Kiliána Nowotneho. Odjezd autobusu od MěKS Vimperk v 8.00 hodin, předpokládaný návrat do hodin, délka pochodu cca 15 km. Jízdné 50 Kč. Vstupné dobrovolné, stravování vlastní. Nutnost rezervace místa. Čtvrtek , hodin VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ Mgr. PAVEL FENCL: SKLÁRNY NA VIMPERSKU Zahajovací přednáška akademického roku 2012/2013. Pátek , hodin TANEČNÍ KURZY Taneční škola Gaudník. Sobota , hodin ROMAFEST VIMPERK Přehlídka romské hudby a tance. V případě příznivého počasí před zahájením průvod soutěžících městem. Pátek , hodin TANEČNÍ KURZY Taneční škola Gaudník. kino Šumava Vimperk Středa , hodin KURZY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO SENIORY Přednáška nejen pro seniory. Pátek , hodin TANEČNÍ KURZY Taneční škola Gaudník. Pondělí , hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA Úterý středa , 8.00, 10.00, hodin NICHOLAS WINTON SÍLA LIDSKOSTI Promítání pro školy. Vstupné 70 Kč, držitelé průkazů Filmového klubu na klubová představení 40 Kč. Úterý , hodin PERFECT SENSE - FK Drama / Romantický / Sci-Fi Velká Británie / Švédsko / Dánsko / Irsko, 2011, 92 min. Režie: David Mackenzie Hudba: Max Richter Hrají: Ewan McGregor, Eva Green, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Stephen Dillane, Denis Lawson, Richard Mack Možným důvodem globální katastrofy je to, že lidé zanedbali sami sebe.

12 12 tel Vimperské noviny 10/2012 Úterý , hodin MADAGASKAR 3 Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný, USA, 2012, 92 min. Režie: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon Hudba: Hans Zimmer Hrají: Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen a další. Zjevení divokých, i když přátelských šelem v epicentru evropské zábavy vyvolá rozruch. Malý,Miroslav Bambušek, Jaroslava Adamová, Hynek Čermák Československo 50. let. Každý má svůj stín min.ulosti, své slabé místo, které dokáže z obětí udělat viníky a z viníků hrdiny. Úterý , hodin TMÁŘ A JEHO ROD ANEB SLZAVÉ ÚDOLÍ PYRAMID - FK Dokumentární, Česko, 2011, 199 min. Režie: Karel Vachek Hrají: Egon Bondy, Erich von Däniken, Oldřich Nový, Barack Obama, Karel Vachek Svět magie a Bůh mystiků ve filmovém románu klasika českého dokumentu Karla Vachka o mimozemských i zemských civilizacích, reklamokracii a demokracii počítačové sítě. Úterý , hodin VÍLA - FK Komedie / Drama, Francie / Belgie, 2011, 93 min. Režie: Domin.ique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy Hrají: Domin.ique Abel, Fiona Gordon, Philippe Martz Jmenuje se Fiona a povídá, že je vílou, která mu může splnit tři přání. Pondělí , hodin ÚTĚK Z MS-1 Akční / Thriller / Sci-Fi, Francie / USA, 2012, 95 min. Režie: James Mather, Stephen St. Leger Hrají: Maggie Grace, Guy Pearce, Peter Stormare, Vincent Regan, Tim Plester, Lennie James,Joseph Gilgun, Anne-Solenne Hatte, Jacky Ido, Peter Hudson Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší z nejhorších jsou drženi na místě, ze kterého není úniku. Středa , hodin VE STÍNU Krimi / Drama / Thriller, Česko / Slovensko / Polsko, 2012, 106 min. Režie: David Ondříček Hudba: Jan P. Muchow, Michal Novinski Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, Jiří Štěpnička, Marek Taclík, Norbert Lichý,Martin Myšička, Miroslav Krobot, Tomáš Bambušek, Filip Antonio, David Švehlík, Ondřej

13 Vimperské noviny 10/2012 tel Úterý , hodin ZATÍMCO SPÍŠ FK Thriller / Horor / Drama, Španělsko, 2011, 102 min. Režie: Jaume Balagueró Hudba: Lucas Vidal Hrají: Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San Juan, Carlos Lasarte, Iris Almeida, Petra Martínez Vrátný v bytovém domě. Může ovládat životy, jitřit otevřené rány a ponořit se do nich , 20:00 hodin charitativní diskotéka Občanské sdružení Stanislavy Chumanové Vás zve na tradiční charitativní diskotéku hodin ROCKPÁRTY 6 VYPSANÁ FIXA (ČR), FIRST CLASS TICKET (SRN), CIVILNÍ OBRANA (ČR) , hodin SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ TISKÁREN n. p. STRÁŽ VIMPERK Hraje: BÉĎA ŠÍSL. ŠUMAVSKÉ TOULÁNÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK , hodin IVAN HOJDAR: ŠUMAVSKÉ PIVOVARY , hodin ROMAN KOZÁK: NEZNÁMÁ VÁLKA POD BOUBÍNEM , hodin ROMAN HAJNÍK: VIMPERK Úterý , hodin HASTA LA VISTA! - FK Drama / Komedie / Road movie, Belgie, 2011, 109 min. Režie: Geoffrey Enthoven Hrají: Kimke Desart, Johan Heldenbergh, Robrecht Vanden Thoren, Gilles De Schrijver Sympatická tragikomedie, volně inspirovaná příběhem Asty Philpota, amerického propagátora práv handicapovaných lidí na aktivní sexuální život. Středa , hodin MUŽI V ČERNÉM 3 Komedie / Sci-Fi / Akční, USA, 2012, 104 min. Režie: Barry Sonnenfeld Hudba: Danny Elfman Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, Jemaine Clement, Josh Brolin, Lady Gaga, Emma Thompson, Alice Eve, Michael Stuhlbarg, Kevin Covais, Nicole Scherzinger, Mike Pyle, Justin Bieber, Tim Burton, Bill Hader, Barry Sonnenfeld, Will Arnett Agenti J a K jsou zpět... A opět včas hod. BITCH BLONDE TOUR DISTRAL (FINSKO), BITCH QUEENS (ŠVÝCARSKO), DELUSION (ČR), DIRTY BLONDES (ČR). Vstupné: 80 Kč , , TANEČNÍ KURZY J. FÍLY Kurzy pro dospělé: od DDM Vimperk , hodin na Vodníku Drakiáda Součástí programu bude tvořivá dílna pro děti i rodiče a opékání vuřtů. Na všechny děti čekají diplomy a pro vítěze pěkné věcné ceny. V případě nepřízně počasí se akce ruší od v DDM Vimperk Posvícení v DDM pečení hnětynek Přihlášky na telefonu: nebo osobně v DDM, cena programu 50Kč/ 4 kusy hnětynek Turnaj o pohár ředitele DDM Prachatice , hodin, koncertní sál ZUŠ Vimperk žákovský koncert NP a CHKO Šumava Středisko environmentální výchovy Vimperk Na akce je nutné se předem objednat na níže uvedených kontaktech. Tel.: , , , od do hodin Podzimní tvoření (tvořivá dílna) , od do hodin Příroda očima fotografů (beseda)

14 14 tel Vimperské noviny 10/2012 i Turistické INFORMAČNÍ STŘEDISKo vimperk Nám. Svobody Vimperk Po pá hod., hod. Služby: prodej map, pohlednic, brožur, suvenýrů, internet pro veřejnost v provozní době TIS, kopírování, scannování, kroužková vazba, laminování, informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Šumavy, informace o přírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy, kontakty na ubytování a stravování, zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky a Městské zvonice otvírací doba v provozní době TIS; po dohodě s referentkou TIS, infobox, dětský koutek (bez hlídací služby), neprodejní výstava broušeného a pískovaného skla, Vimperský kalendář na rok 2013 právě v prodeji! Kontakt: tel.: , fax: , Vimperský kalendář v prodeji v TIS Služby ve Vimperku Městská knihovna Nádražní 274, tel.: Výpůjční doba pro dospělé: Po, čt hod hod. St hod. Výpůjční doba pro děti: Po, st hod. Út hod. Internet: ve výpůjčních hodinách pro dospělé. Muzeum Vimperk Otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do hodin. Stálé expozice: příroda, knihtisk, sklářství a historie. Výstavy: 700 let vimperské větve Zlaté stezky archeologický výzkum. Vimperk proměny města zachycené na fotografiích a Pohlednicích. Výstava skla přehlídka dovednosti sklářů 19. a 20. století. Zámek Vimperk Otevřeno denně kromě pondělí od do hodin. Prohlídky s průvodcem začínají každou celou hodinu ve výše uvedeném čase. Poslední prohlídka je hodinu před závěrečným časem. Bohoslužby Kostel Navštívení Panny Marie: Út hod., Pá hod., So hod. tichá adorace, Ne 8.30 hod. Bohoslužby Evangelická církev metodistická, Misijní stanice Vimperk Každá neděle, kromě 1. neděle v měsíci, hotel Anna, hod. Sběrný dvůr Sklářská ulice, tel.: Pondělí: hod hod. Úterý: hod. Středa: hod hod. Čtvrtek: zavřeno Pátek: hod. Sobota: hod. Psí útulek ve Vimperku Tel.: , vimperk.cz. Program zimního stadionu Veřejné bruslení sobota neděle sobota neděle Nohejbalový turnaj ve Vimperku Již druhým rokem se parta štamgastů z pivnice Autoškola sešla 25. srpna na tradičním nohejbalovém turnaji pořádaném Michalem Uličným. Klání se uskutečnilo na novém místním hřišti, které udržuje pan Břetislav Král. Úderem desáté hodiny začal souboj osmi dvoučlenných družstev. Organizační stránku měl na starosti Jaroslav Reichman v podobě rozlosování hráčů a celkového řízení zápasů. I přes nepříznivý vítr se atmosféra sobotního dopoledne nesla v přátelském duchu. Nikdo nebyl zraněn. Sportovce potěšil i početný přihlížející dav. Na každého účastníka turnaje čekal výtečný katův šleh, který uvařil sám majitel pivnice Autoškola Dušan Fiala, jenž měl nad turnajem společenskou a sponzorskou záštitu. Na rozdíl od neděle čtvrtek pátek sobota neděle Lední hokej sobota HC Vimperk Soběslav junioři pátek HC Vimperk Božetice muži sobota 9.00 HC Vimperk Lužnice třída sobota HC Vimperk Lužnice dorost sobota HC Vimperk Veselí junioři neděle HC Vimperk Humpolec muži Lední metaná neděle 7.30 Kvalifikační turnaj pro evropský pohár Škola bruslení úterý pátek neděle úterý pátek neděle úterý pátek úterý pátek neděle loňského roku bylo odměněno pohárem prvních pět dvojic, ale ani zbývající tři týmy neodešly s prázdnou. Získaly knihy. Osmé místo obsadili Michal Uličný a Jaroslav Reichman, dále Aleš Šindler a Petr Křešnička (7. místo), Petr Kočnar a Dušan Malík (6. místo), Karel Drabeš a Vladimír Pešl (5. místo), Radek Mucha a Petr Sýs (4. místo), Aleš Šindler st. a David Šindler (3. místo). Dramatické finále vyvrcholilo soubojem dvou nejsilnějších týmů. Druhé místo nakonec vybojovali Jaroslav Koubek a Jan Děd. Prvenství i letos obhájili Stanislav Kantor a Václav Levanský. Všichni zúčastnění si turnaj velice užili a již se těší na další, předvánoční, utkání v tělocvičně. Sportu zdar! Milan Hora

15 Vimperské noviny 10/2012 tel Mistrovství České republiky v běhu na kolečkových lyžích Vánoční soutěž Letošním tématem jsou vánoční ozdoby, které je možno zanést do Turistického informačního střediska Vimperk. Vánoční soutěž v Infocentru probíhá od do Výherci si mohou ceny vyzvednout od na TIS. Těšíme se na vaše ozdůbky. Petra Hrušková, Miroslava Králová, referentky TIS 5x Vimperkem Výborných výsledků dosáhli závodníci Ski klubu Šumava na Mistrovství České republiky v běhu na kolečkových lyžích. V závodě se zúročila velmi náročná příprava v letním období a výsledky v přípravných závodech dávájí velké naděje do zimní sezony. Nejlépe si na mistrovství vedli Veronika Hudečková a Luděk Šeller oba obsadili ve svých kategoriích třetí místa. Více informací a fotek na www. skisumava.cz. Petr Steinbach Oslovte nové zákazníky prostřednictvím reklamy ve Vimperských novinách Vimperské noviny se distribuují do všech vimperských domácností v nákladu 3300 výtisků a jsou volně přístupné návštěvníkům města na Městském úřadě ve Vimperku a Turistickém informačním středisku. Pro Vaši informaci uvádíme přehled možných reklamních formátů k objednání. Formát Částka s 20% DPH A (182 x 254 mm na výšku) Kč B (182 x 125 mm na šířku) Kč C (89 x 125 mm na výšku) 970 Kč D (89 x 60 mm na šířku) 466 Kč E (42 x 60 mm na výšku) 220 Kč Řádková inzerce (3 řádky strojopisu) 29 Kč Inzeráty jsou zveřejňovány na základě objednávky, kterou je možné si vyzvednout na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk v budově staré radnice, náměstí Svobody 8, 1. patro, popř. je možné si formulář stáhnout na webových stránkách města odkaz formuláře Odbor školství, kultury a cestovního ruchu objednávka placené inzerce. Požadovaná částka za inzerci musí být uhrazena buď v hotovosti u pí Leškové, a to do data uzávěrky na následující měsíc, nebo na fakturu, která bude vystavena na základě objednávky a musí být uhrazena nejpozději do dvou dnů po uzávěrce Vimperských novin na následující měsíc. Renata Lešková Odbor ŠK, MěÚ Vimperk Podzim již tradičně patří ve Vimperku seriálu 5x Vimperkem čtyř závodů v běhu a jednomu na kolečkových bruslích. Velkým kladem letošního ročníku byla velká účast nejmladších závodníků, kteří dali přednost pohybu před pasivitou u počítače. Řádková inzerce Peníze ihned!!! Nabídněte staré věci k prodeji: nábytek do roku 1900, obrazy našich i cizích autorů, mince, bankovky, šperky, knihy, sochy, hodiny, hodinky, sklenice, šavle, uniformy, knihy, pohledy, myslivecké, vojenské, hasičské předměty, hudební nástroje, staré hračky, auto, moto a jiné. Vykoupíme i celou pozůstalost a celé sbírky. Tel: , Sháníme ke koupi starou chalupu na Šumavě, v Pošumaví, neudržovanou nebo ve špatném stavu, do 300 tis., vhodnou k rekonstrukci. Tel Koupíme skromný rodinný domek nebo chalupu do 400 tis., vhodnou k opravě, tel.: Zedník s rodinou hledá ke koupi starou chaloupku nebo chatu do 200 tisíc, dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý stav nevadí, tel Řádková inzerce

16 16 tel Vimperské noviny 10/2012 ČSAD JIHOTRANS a.s. Divize Vimperk Pneuservis a autoservis osobních vozidel výměny olejů a filtrů používáme oleje CASTROL bezkonkurenčně nízké ceny kontroly a výměny brzdových částí výměny částí řízení výměny skel diagnostika vozidel zjištění a odstranění závad příprava vozidel na STK provedení STK montáž tažných zařízení prodej autodoplňků a výbavy vozidel Prodej, montáž a opravy všech druhů pneumatik. Barum, Continental, Michelin, Semperit atd. Servis nákladních vozidel a ostaní techniky opravy motoru seřizování vstřiků a vstřikovacích čerpadel výměny olejů a filtrů oleje CASTROL mazání podvozků vozidel opravy převodového a hnacího ústrojí kontroly a výměny brzdových částí výměny částí řízení opravy návěsů lepení plachty svářečské práce svařování plastů Ostatní činnosti Prodej motorové nafty: Po Pá 6,00 18,00 platba hotově NONSTOP tankovací karty Jihotrans fakturace 2x měsíčně tel : p. Suková parkování vozidel odstavné parkoviště LKW prodej propan-butanu v láhvích pronájem nebytových prostor v administrativní budově mytí vozidel prodej náhradních dílů Kontaktní osoby : Švec František ředitel divize tel: Aleš Jiří technik divize tel: S námi jste na dobré cestě.

17 Vimperské noviny 10/2012 tel NOVĚ OTEVŘENO VE VIMPERKU EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ SBĚR A VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU Areál autoservisu Hyundai u tiskáren OV media železo litina hliník mosaz měď měděné netříděné kabely elektromotory olověné akumulátory katalyzátory bojlery PROVOZNÍ DOBA Pondělí pátek 7:30-11:30 12:00-16:00 Sobota 9:00-12:00 tel.: Montáž LPG do aut Luboš Smola, autoelektrikář všech značek Špidrova 127, Vimperk tel ,

18 18 tel Vimperské noviny 10/2012 NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! Krbová kamna Prity K1 výkon až 9 kw, výhřevnost až 135 m³, horní vývod kouřovodu 120 mm, rozměry: v 76 x š 45 x h 40 cm Krbová kamna Meland výkon až 9 kw, výhřevnost až 190 m 3, terciální spalování, externí přívod vzduchu = nespotřebovává kyslík z místnosti, horní kouřovod 150 mm, rozměry: v 1015 x š 550 x h 410 mm, hmotnost 119 kg, 5 let záruka, snadná výměna bočnic ČESKÉ BUDĚJOVICE Kompletní sada krbu Laponie výkon až 15 kw, obsahuje: velkou krbovou vložku s vnitřním prostorem 566 x 285 x 400 mm, sadu kachlového opláštění s reliéfem, včetně spodní i horní římsy i teplovzdušných výdechů, sokl a kryt kouřovodu z umělého kamene, rychlé a snadné sestavení svépomocí, celkové rozměry: v 1920 x š 1170 x h 585 mm, kouřovod 150 mm, hnědé provedení skladem, písková a zelená barva na objednávku do 3 týdnů KOMPLETNÍ SADA: značková krbová vložka + rustikální obestavba + kryt kouřovodu 4.990, , ,- PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU! ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA ZA TRVALE NEJLEPŠÍ CENY V NAŠEM CENTRU!!! Speciálně jen pro vás 10 kg EKOBRIKET ZDARMA v! Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. S TÍMTO KUPONÉM PŘI NÁKUPU NAD 500,- Kč (platnost kupónu do včetně; 1 balení/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den) Vimperk 182x254 BW.indd :31

19 Vimperské noviny 10/2012 tel

20 20 tel Vimperské noviny 10/2012 Hledáte zaměstnání? Máte zdravotní znevýhodnění? Nabízíme Vám účast v projektu Podporované zaměstnávání cílené reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/ Začátek projektu , konec projektu Oblast realizace: Vimpersko. STŘÍHÁNÍ PSŮ koupání, stříhání drápků, čištění uší a žlázek Vimperk, Na Vyhlídce 23 tel.: FirmA Auto JM přijme automechanika Praxe vítána. Výhodné platové podmínky. Nástup možný ihned. Tel.: Cílem projektu je posílit pracovní začlenění osob se zdravotním postižením za využití metody podporované zaměstnávání. Po celou dobu spolupráce je účastníkům poskytováno intenzivní poradenství a podpora při vyhledávání, získávání a udržení zaměstnání. Zaměstnavatelům nabízíme mzdové příspěvky až do výše 100 % mzdových nákladů na nově vytvořená pracovní místa pro účastníky projektu po dobu 6-ti měsíců. Tento projekt realizuje MESADA, občanské sdružení za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. Více informací o projektu získáte na nebo na adrese organizace: 1. máje 74, Vimperk, tel: Telekomunikační společnost STARNET, s.r.o. hledá techniky na instalace internetových přípojek pro oblast Vimperka a Prachatic. Požadujeme: spolehlivost, automobil, živnostenský list, flexibilitu, ochotu pracovat. Zkušenosti v oboru výhodou. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení. Nabídky jen písemně na PROGRAM BITCH BLONDES TOUR Distral (Finsko), Bitch Queens (Švýcarsko), Delusion (ČR), Dirty Blondes (ČR), vstup 80 Kč ROCKPÁRTY 6 Vypsaná Fixa, First Class Ticket, Civilní obrana TŘI SESTRY ROCKPÁRTY SPECIÁL UDG, Nebe, Stay Subway DOKOLA BEZ KOLA VÁNOČNÍ ZÁBAVA Marcela Holanová, Pohoda snídaně, ranní káva a čaj otevřeno denně od 9.00 h SILVESTR VE ZLATÉ HVĚZDĚ polévka + hlavní jídlo + nápoj polední menu jen za 75 Kč! výběr ze 4 5 jídel od pondělí do pátku Hotel Zlatá hvězda, 1. máje 103, Vimperk telefon: , dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno!

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j.: OD 9784/15-NOV 5038/2014 Vyřizuje: Petr Nový Tel.: +420

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

Nabídka kroužků DDM Vimperk 2011 2012

Nabídka kroužků DDM Vimperk 2011 2012 Nabídka kroužků DDM Vimperk 2011 2012 Organizační informace: Zájmová činnost začíná 3. října 2011 a končí 1. června 2012 Přihlášky neposílejte e-mailem ani poštou. Je nutno předat je osobně při zápisu

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08 Ka Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08 Ka Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 22.9.2008 VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 SK Žabovřesky Brno HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 Brno, prosinec 2012 Obsah 1. Název projektu 2 2. Předkladatel 2 3. Řešitel projektu 2 4. Závodníci zařazení do SCD

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009 PROJEKTY DO GRANTOVÉHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Zpracováno LISTOPAD Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění Pečovatelská služba Ledax Ledax Farmářské trhy R51 Setkání

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Vážení rodiče, potěší nás, že se rozhodnete

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více