Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8"

Transkript

1 Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko str. 5 číslo 7 > 15. dubna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Letos poběží pro sen Emičky z Knínic str. 10 Starosta města stvrdil svým podpisem partnerství s italským Scandianem Partnerství mezi oběma městy bylo podepsáno 14. září 1964 nejdříve v italském Scandianu za účasti tehdejších starostů Josefa Kovaříka a Gaspare Dentiho. Rok poté byla na tehdejší dobu neobvyklá smlouva o spolupráci podepsána i v Blansku. Letos si tedy připomínáme 50. výročí trvání tohoto přátelského svazku. Výstava o naší společné historii v letech se setkala s velkým ohlasem návštěvníků. Se zaujetím si ji prohlédli i (zleva) Ivo Polák, Lubomír Toufar a Miroslav Starý. V italském Scandianu si v letošním roce připomínají nejen půl století trvající partnerství s Blanskem, ale i dvacet pět let od o spolupráci s dalším partnerským městem, španělskou Almansou. U této příležitosti zde bylo ve dnech března 2015 uspořádáno Setkání evropských občanů s podtitulem Zpět do budoucnosti: po stopách naší evropské historie. Této mimořádné akce se zúčastnili i další partneři italského Scandiana, kteří s ním spolupracují na řadě evropských projektů. II/374 Blansko rekonstrukce průtahu aktuální informace Od 1. dubna musí řidiči Blanskem projíždět po objízdných trasách přes centrum města. Řidiči kamionů se do města vůbec nedostanou, jsou odkláněni na Černou Horu. Objížďky potrápí řidiče až do října tohoto roku. Vedení města však slibuje podstatné zlepšení, o které Blansko usilovalo řadu let. V současné době je nutné především v pracovních dnech v brzkých odpoledních hodinách počítat při průjezdu Blanskem až s 20minutovým zpožděním. V rámci rekonstrukce vodovodu v průtahu městem Blansko, kterou provádí Dopravní stavby Brno, s. r. o., byla nejprve částečně uzavřena silnice Na ulici Vodní a Poříčí se pilně pracuje. Uzavírka zde má skončit na konci května. Foto: S. Mrázek Kromě angličtiny, italštiny, češtiny a španělštiny bylo tudíž možné zaslechnout i francouzštinu, švédštinu nebo dokonce lotyštinu. Město Blansko reprezentovala 45členná delegace: O blanenský stánek s gastronomickými produkty regionu a o uspořádání workshopu zdobení perníčků pro žáky italské základní školy Boiardo-Vallisneri se postarali studenti Střední školy technické a gastronomické Blansko. V rámci doprovodného programu si mohli prohlédnout i školu podobného zaměření ve městě Reggio Emilia. Workshopu mládeže, jehož součástí byla i prezentace letošní letní výměny mládeže s partnerským městem Bouloc ve Francii, se pak zúčastnily děti z Domu dětí a mládeže Oblázek Blansko. V rámci kulturního programu se mohli předvést se svým bohatým repertoárem tanečníci z folklórního souboru Drahánek Blan-» pokračování na straně 3 Na odborné konferenci ohledně výměn zkušeností s participací na různých evropských projektech vystoupili se svým příspěvkem i Ivo Polák a Lubomír Toufar. Fota: J. Franchi II/374 od kruhového objezdu na Smetanově ulici po křižovatku s místní komunikací na ul. Nádražní a Edvarda Beneše. Jedná se o uzavírku jednoho jízdního pruhu ve směru na Boskovice. Tato částečná uzavírka je rozdělena na tři etapy: etapa 1. zjednosměrnění silnice Svitavská v úseku od stávajícího kruhového objezdu u bývalé pošty po ulici Fügnerovu, a to v termínu od do etapa 2. zjednosměrnění silnice Svitavská od stávajícího kruhového objezdu u bývalé pošty po ulici Nádraží, a to v termínu od do etapa 3. zjednosměrnění silnice Svitavská od stávajícího kruhového objezdu u bývalé pošty po ulici Nádraží včetně křižovatky u Holiday Hotelu Macocha a ulice Nádražní od Ant. Dvořáka a části hlavního tahu po odbočku k OMV, a to v termínu od do Autobusům bude umožněn vjezd na autobusové nádraží. Autobusová zastávka Blansko, Svitavská pro směr z autobusového nádraží a autobusová zastávka Blansko, Poříčí jsou dočasně přeloženy do jedné dočasné zastávky pod kinem na ulici Masarykově. Příjezd na nádraží je možný podjezdem od budovy ČKD nebo z ulice Svitavské, od však už pouze podjezdem od budovy ČKD. V rámci samotné rekonstrukce hlavního tahu městem, jež zajišťuje firma IMOS Brno a. s.,» pokračování na straně 2 V sobotu 28. března se na náměstí Republiky uskutečnily závody kočárků. Ve sportovní chůzi s kočárkem na 100 kroků se zde utkali tatínci a maminky, ale zkrátka nepřišly ani děti, které mohly trasu absolvovat např. na odrážedle. Polovina startovného byla věnována Azylovému domu pro matku a dítě v Blansku. Sportovní den na náměstí doplnily další aktivity: hry a soutěže pro děti, malování na obličej a nafukovací skluzavka. Foto: S. Mrázek Zákaz hazardu se obrací proti městům, která ho zavedla V této situaci je i město Blansko, které vyhláškou zakázalo úplně hazard na území města už v roce Provozovatelé heren se ale snaží využít všechny skuliny v platných zákonech a úplné zrušení automatů se snaží maximálně oddálit. O současné situaci s hazardem v Blansku hovoříme s místostarostou Jiřím Crhou. Kdy město přistoupilo k zákazu hazardu na svém území? Město Blansko přistoupilo k regulaci hazardu v prosinci 2011 po schválení novely zákona o loteriích. Ta umožnila obcím regulovat ihned VHP povolované obcí. Od tohoto data nebyl v Blansku povolen provoz žádného VHP (výherní hrací přístroj), zůstávalo zde však cca 148 IVT (interaktivní videoloterní terminál) povolených Ministerstvem financí. S účinností od přijalo město na svém území úplný zákaz hazardu. Vyhláška č. 3/2013, kterou se měnila vyhláška č. 2/2011 o zákazu provozování loteriích a jiných podobných her na území města, reagovala na změnu legislativy a zakázala provoz všech loterií. O této skutečnosti město neprodleně informovalo Ministerstvo financí, které začalo postupně zahajovat správní řízení o zrušení povolení provozu se všemi osmi provozovateli IVT na území města. Takže dnes už by neměl být na území města žádný automat? Ministerstvo zahájilo správní řízení a provozovatelé se odvolávali a prodlužovali projednání, později většina z nich podala rozklad proti rozhodnutí ministerstva. O rozkladu vydaných TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na rozhodnutí rozhoduje ministr financí. Do té doby nenabývá Rozhodnutí o zrušení povolení provozu IVT právní moci. V říjnu 2014 rozhodl ministr financí v prvním rozkladu a od té doby až do března 2015 ve všech rozkladech ministr financí potvrdil původní Rozhodnutí o zrušení povolení provozu IVT Ministerstva financí. Ta nabývala právní moci postupně dnem doručení účastníkům řízení. Poslední nabylo právní moci dne K dnešnímu dni tak nesmí být na území Blanska a jeho částí provozován žádný IVT ani VHP. Bývalá herna v hotelu Dukla. O kolik město přišlo tím, že zakázalo automaty? Přínos z provozu hazardu na území města Blanska a jeho částí činil ročně cca 10 mil. Kč. V roce 2014 město získalo 740 tis. Kč z odvodu z loterií a jiných podobných her jako podíl na celostátním výnosu. Tento podíl budeme dostávat nadále, dokud jinde budou výherní hrací přístroje. Podíl z výnosu z VHP a obdobných zařízení umístěných na území města činil 8,564 mil. Kč. Za první čtvrtletí 2015 město obdrželo 211 tis. Kč jako podíl na celostátním výnosu a 1,436 mil. Kč z automatů na území města. Od této chvíle město už dostane jen podíl z celostátního výnosu. Na území města nesmí už být provozovány žádné VHP.» pokračování na straně 3 Foto: S. Mrázek

2 2 > číslo dubna 2015 Usnesení ze schůze rady č. 9 ze dne Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 1 12/2014. Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Blansko za rok 2014 a jeho přidělení do rezervního fondu. Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Nemocnice Blansko sestavenou k Odbor FIN doporučuje schválit účetní závěrku organizace. Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Blansko a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje za účelem umístění kamery na budově Policie ČR, Územní odbor Blansko, Bezručova 31, Blansko. Rada neschvaluje zatížení části pozemků v lokalitě Písečná v k. ú. Blansko, věcným břemenem služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nové optické sítě TwigoNet, v rámci stavby Optická síť TwigoNet Blansko-Jasanová. Rada doporučuje zastupitelstvu odmítnout převod nabízeného vodohospodářského majetku (nemovitostí v k. ú. Klepačov) dle nabídky Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí ze dne , z důvodu jejich praktické nevyužitelnosti. Rada nesouhlasí s převodem sloupů veřejného osvětlení na ul. Kamnářské 2a-2f a na ul. Pekařské v Blansku do majetku Města a nesouhlasí s poskytnutím elektrického proudu pro provoz tohoto osvětlení z rozpočtu města. Rada schvaluje zveřejnění úpravy záměru pronajmout a následně (po kolaudaci staveb a souvisejících staveb dopravní a technické infrastruktury nebo na základě jiného, naroveň tomuto souhlasu, postavenému úřednímu rozhodnutí, umožňujícímu užívání staveb) odprodat pozemky, eventuálně jejich části, v k. ú. Blansko za účelem nové komerční zástavby v souladu s Územním plánem města Blanska (pozemky skleníků na ulici Poříčí). Rada bere na vědomí přehled o využití finančních příspěvků poskytnutých Městem Blansko v roce 2014 v oblasti zahraničních styků města a v oblasti cestovního ruchu. Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se Směrnicí č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové veřejnoprávní schválené Radou města Blanska na její 7. schůzi dne usnesením č. 84 následujícím subjektům: Příjemce Sídlo IČ Částka Účel Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka Blansko Středisko rané péče SPRP Brno Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko Slezská diakonie Blansko, K. J. Mašky 2 Brno, Nerudova 7 Blansko, Sadová 2 Brno, Kamenná Kč Kč Kč Kč provozní a mzdové náklady odborného sociálního poradenství provozní a mzdové náklady sociální služby rané péče poskytované blanenským občanům provozní a mzdové náklady pečovatelské služby poskytované blanenským občanům provozní a mzdové náklady Poradny rané péče DOREA poskytované blanenským občanům Způsob poskytnutí dotace Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se Směrnicí č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové veřejnoprávní schválené Zastupitelstvem města Blanska na jeho 3. zasedání dne usnesením č. 37 následujícím subjektům: Příjemce Sídlo IČ Částka Účel Diecézní Brno, Oblastní Blansko Diecézní Brno, Oblastní Blansko Diecézní Brno, Oblastní Blansko Blansko, Komenského 19 Blansko, Komenského 19 Blansko, Komenského Kč Kč Kč provozní a mzdové náklady Charitní poradny provozní a mzdové náklady sociální služby Pěkná modrá Doubravice SAS pro seniory a zdravotně postižené blanenské občany provozní a mzdové náklady odlehčovací služby poskytované blanenským občanům Způsob poskytnutí dotace Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na poskytování sociálních služeb Odborné sociální poradenství a Pečovatelská služba, číslo /15/OSV. Rada souhlasí s převodem sbírkových předmětů darovaných Římskokatolickou farností Blansko z vlastnictví Muzea Blansko do vlastnictví Biskupství brněnského, Diecézní muzeum maximálně v rozsahu dle seznamu předloženého v materiálu. Rada souhlasí s uzavřením Dohody o užívání nebytových prostor v budově Kina Blansko, Hybešova 6 bar se skladem o celkové výměře 52 m², prostor ve foyeru o velikosti 16 m² a spoluužívání sociálního zařízení mezi Kulturním střediskem města Blanska, se sídlem Hybešova 240/1, Blansko, IČ: , společností Hotel Hlaváč, s. r. o., se sídlem Nádražní 1010/13, Blansko, IČ: a uživatelem Štefanem Kurbelem, IČ: , s místem podnikání Rodkovského 859/13, Blansko za dodržení podmínek podnájemní uzavřené v souladu s usnesením č. 81 z 72. schůze Rady města Blanska ze dne Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření bytového domu Jungmannova 10, Blansko, za rok Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru na odprodej pozemku parc. č. st 4342 o výměře 53 m² s budovou č. p v k. ú. Blansko (budova naproti nádraží) a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr na pronájem s minimální cenou nájemného ve výši Kč/rok. Rada souhlasí s objednáním likvidace biologicky rozložitelného odpadu u společnosti VIA ALTA a. s. pro rok Rada schvaluje předloženou kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní pro rok 2015 a ponechává cenu za služby jako v roce 2014, tedy 20 Kč/m². Rada jmenuje členy dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o.: Miroslava Kopřivu, Ing. Vítězslava Nečase, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Ivo Dobiáška, Ing. Pavla Matušku, Bc. Emila Pernicu, DiS. a Ing. Jana Šustáčka. Rada jmenuje členy dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o.: Ing. Vlastimila Bártu, Ing. Miloše Poláka, Ing. Ivo Stejskala, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Jiřího Míšenského, Ing. Františka Ladiče a Ing. Jana Šustáčka. Rada ruší usnesení č. 40 ze 6. schůze rady ze dne Rada schvaluje předložený návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Velkokapacitní kontejnery v dubnu 2015 Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.v letošním roce budou VOK přistaveny 2 (duben, září). datum stanoviště Těchov, u kulturního domu Obůrka, točna MHD Češkovice, u tenisového kurtu května, u kotelny Nad Žlíbkem Erbenova Podlesí Purkyňova B. Němcové Horní Palava, u hřiště Salmova, u ZŠ Palackého Dvorská, parkoviště u Sýpky Horní Lhota, u koupaliště Dolní Lhota, u školy Křižkovského Jiráskova Divišova Sloupečník Cihlářská Zborovecká Zdíkova, u kostela Olešná, u hasičky Hořice, u požární nádrže odbor komunální údržby Svoz odpadu 1. a 8. května Pozvání odjinud Lysice , zámek O pečetích a šlechtickém poselství Výstava největší sbírky pečetí v ČR (téměř kusů z období 14. až 19. století) p. Libora Kratochvíla, doplněná o rodokmeny 33 šlechtických rodů, jejichž 85 příslušníků podepsalo protinacistické prohlášení české a moravské šlechty v září 1939 (loňská výstava na Pražském hradě). Boskovice v 16:30 h, kostel sv. Jakuba Vytvořte s námi prostor pro uchování vzpomínek. Budeme vzpomínat na naše blízké. Můžete přinést svíčku, fotografie, květinu. Vezměte s sebou kamarády, děti, Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz komunálního odpadu i ve svátky, a to v pátek a v pátek To znamená, že proběhne svoz ve svátky a je zapotřebí umožnit svoz z kontejnerových stání. odbor komunální údržby rodinné příslušníky. Posedíme u kávy, čaje. Karolín ve 14:00 h Třetí měření karolínského modřínu 14:00 h měření modřínu, 15:00 h výstava fotografií Karolín (v obecní knihovně). Krásensko ve 14:00 h, Rychta Den Země v Krásensku na téma Krásy krasů Připravena bude stezka pro rodiče s dětmi, opékání párků, plošina v korunách stromů, výtvarné dílničky a mnoho dalších aktivit. Vstup zdarma. Bylo zahájeno projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Jihomoravsky kraj zahájil dne 23. března 2015 projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Na speciální webové stránce se k nim může vyjádřit každý. Na webové stránce je kromě kompletní dokumentace i nástroj pro rychlou orientaci v dokumentu. Webová aplikace Záměry v obci slouží k vyhledání informaci o záměrech, které se dotýkají konkrétní obce. Jihomoravský kraj také nabízí možnost přímé elektronické komunikace. Prostřednictvím elektronického formuláře Názory, připomínky se můžete do 7. května 2015 vyjádřit ke kterékoliv části dokumentace. Všechny uplatněné názory a připomínky budou vypořádány a budete mít možnost se o způsobu vypořádání zpětně informovat. Pro ty, kdo si chtějí podrobně prostudovat celou dokumentaci, je zveřejněno její úplné znění. Cílem dokumentu je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných nadregionálních, regionálních a místních zájmů na rozvoji území. Otevřeností v procesu přípravy zásadního strategického dokumentu chce Jihomoravský kraj přispět k maximální informovanosti občanů a možnosti jejich větší participace na rozhodování veřejné správy v oblastech, které se dotýkají každého jednoho z nich. Jihomoravský kraj II/374 Blansko rekonstrukce průtahu aktuální informace» pokračování ze strany 1 pak je od do úplně uzavřena ulice Poříčí a Vodní (od kruhového objezdu u Kauflandu po křižovatku u bývalé pošty). Průjezd z centra na Staré Blansko zůstává přes kruhový objezd na Smetanově ulici průjezdný, stejně tak průjezd na Sportovní ostrov z ulice Mlýnské. Objížďkové trasy jsou vedeny následovně: ve směru od Brna ulicí Masarykovou, Sadovou, Seifertovou, Bezručovou, ulicí Na Řadech a zpět na ulici Poříčí (u obchodního domu Kaufland). v opačném směru (tj. od Boskovic) je doprava vedena ulicí Poříčí, přes ulici Na Řadech a dále po místní komunikaci Bezručova, nám. Republiky, Masarykova a zpět na silnici II/374. Připomínáme, že veškeré informace týkající se této významné investiční akce v Blansku jsou uveřejněny a průběžně aktualizovány v článku II/374 Blansko rekonstrukce průtahu aktuální informace na městských stránkách Sledujte pozorně instalované dopravní značení! Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v dubnu 2015 Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od do Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, datum čas stanoviště pátek :00 16:30 Divišova, u MŠ 16:45 17:15 Dvorská, parkoviště u restaurace Sýpka 17:30 18:00 Zborovce, za Avaxem sobota :30 09:00 Češkovice, u RD 09:15 09:45 Obůrka, u hasičky 10:00 10:30 Těchov, u kulturního domu 11:00 11:30 Lažánky, dolní konec Márovky 11:40 11:55 Lažánky, u hasičky Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka od 10:00 do 17:00 hod., v pátek od 10:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 12:00 hod. Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení: 1. velké domácí spotřebiče (ledničky, mražáky, pračky, sušičky ) 2. malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, mixéry, fritézy ) 3. zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, notebooky, telefony, mobilní telefony ) 4. spotřebitelská zařízení (video technika, audio technika, hudební nástroje ) 5. osvětlovací zařízení (trubicové znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz pneumatik touto službou není zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad. a úsporné zářivky i výbojky ) 6. elektrické a a elektronické nástroje (vrtačky, pily, zahradní technika ) 7. hračky, vybavení pro volný čas a sporty (el. vláčky, autíčka, počítače pro sport ) SSO Horní Lhota SSO na ul. Na Brankách odbor komunální údržby

3 15. dubna 2015 Zákaz hazardu se obrací proti městům, která ho zavedla» pokračování ze strany 1 Kdo kontroluje dodržování vyhlášky? Pravidelné kontroly provádějí pracovníci Městského úřadu Blansko a strážníci městské policie. V rámci kontrol bylo zjištěno podezření na provoz jedné černé neregistrované herny. Toto musí prošetřit Policie České republiky, zda došlo k porušení zákona. Dále bylo zjištěno, že provozovatelé IVT respektují rozhodnutí ministerstva a IVT z provozoven skutečně vymizely. Sice někde jsou zařízení ještě na místě, ale mimo provoz a čekají na odvoz. Objevil se ale nový jev, a to, že na jejich místě se začaly objevovat tzv. kvízomaty. K dnešnímu dni evidujeme celkem 43 tzv. kvízomatů umístěných v 8 provozovnách ve městě. V čem jsou tyto přístroje jiné? Tzv. kvízomat je v podstatě videoloterní terminál doplněný o jednoduché, až primitivní, kvízové otázky. Po jejich zodpovězení může hráč sázet. Hráči v podstatě nepoznají rozdíl. Provozovatelé těchto přístrojů tvrdí, že jejich provoz není regulován legislativou, neboť se dle jejich názoru nejedná o hazard jako takový, a tudíž k jejich provozu nepotřebují povolení Ministerstva financí. Dle názoru Ministerstva financí provozovatelé kvízomatů obcházejí definici hazardu, která stojí na principu, že výhra musí být vždy dána náhodou. Proč tedy nedojde k jejich odstranění? Město Blansko se plně ztotožňuje s názorem Ministerstva financí, není však kompetentní k zajištění odstranění těchto tzv. kvízomatů z území města. Proto ve všech případech podalo podnět Specializovanému finančnímu úřadu ke kontrolám ve věci porušení zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Nyní je na Specializovaném finančním úřadu, aby věc prošetřil a ve správním řízení dospěl k výsledku. Hraje se dál, ale město z toho nemá ani korunu. Jaký bude postup města? Paradoxem je, že jsme zrušili výherní hrací přístroje a výherní terminály ve městě, protože si myslíme, že je to špatná věc, která ničí rodiny apod. a obětovali jsme tak 8,5 milionu korun. Vedle toho vzniká to samé, jen z toho nebudeme mít ani korunu. My už s tím nic nemůžeme dělat. My jsme zjistili tuto skutečnost, která se nám nelíbí, a předali jsme ji patřičnému orgánu k vyřešení. Tzv. kvízomaty nejsou pouze záležitostí města Blanska, ale dle informací Ministerstva financí se rozšiřují po celé republice. Je třeba přijmout celorepublikové číslo 7 < 3 opatření, které by tomuto nešvaru zabránilo. Pokud by bylo legislativně vše v pořádku, tak jsme neodstranili hazard, ale obrali jsme se jen o peníze. Dle mého názoru musí být hazard regulován plošně ve všech městech a obcích. Ale někdo začít musí. Postoj zákazu hazardu ve městě tedy držíte? Hazard je sociální problém, celá koalice podporuje jeho zákaz a bod zachování zákazu provozování heren ve městě prostřednictvím obecně závazné vyhlášky máme také v programovém prohlášení rady. O zrušení vyhlášky aktuálně vůbec neuvažujeme. Naší prioritou je mít zakázaný hazard na území města a o to se budeme dál zasazovat. Třeba právě u Ministerstva financí, které musí tuto situaci nějak vyřešit. Za rozhovor poděkoval Stanislav Mrázek OKRESNÍ A MĚSTSKÝ VÝBOR KSČM Blansko vás zve na oslavu 1. MÁJE 2015 v pátek 1. května na ulici Hybešově před Dělnickým domem Program: 09:30 h koncert dechové hudby 10:00 h zahájení hymna ČR 10:05 h slavnostní projevy 10:45 12:00 h koncert dechové hudby Dále vás zveme ve čtvrtek 7. května v 18:00 h k pomníku rudoarmějce na vzpomínkový akt u příležitosti 70. výročí osvobození Československa. V Lažánkách bude do konce května řízena doprava semafory Od 30. března došlo k částečné uzavírce krajské silnice při provádění rekonstrukce silnice II/379 v průtahu města Blansko místní části Lažánky, kterou zajišťuje fa OHL ŽS, a. s. Pro vozidla do 6 tun a linkovou osobní dopravu bude průjezd uzavřeným úsekem silnice umožněn kyvadlově, (řízeno světelným signalizačním zařízením dále jen SSZ), pro vozidla nad 6 tun platí úplná uzavírka a musí využít objízdné trasy. Pro směr Blansko Jedovnice přes Olomučany a Rudici. Délka objížďky: cca 10,0 km. Pro směr Jedovnice Blansko přes Vilémovice, Ostrov u Macochy, Sloup, Petrovice, Rájec-Jestřebí. Délka objížďky: cca 27,00 km. odbor stavební úřad Starosta města stvrdil svým podpisem partnerství s italským Scandianem» pokračování ze strany 1 sko společně se členy blanenského divadla Kolárka, kteří nastudovali divadelní představení na téma Moravského krasu. Galerista Pavel Svoboda s manželkou uspořádali výstavku výrobků lidových řemesel spjatých s blanenským regionem, v podání paní Nadi Svobodové nechyběla ani ukázka paličkování. Koordinační schůzky k plánovanému společnému projektu se Scandianem a italským Kulturním spolkem přátel Čech a Moravy na téma 1. světová válka Italští uprchlíci na jižní Moravě v letech se pak zúčastnili manželé Eva a Karel Šebkovi. Prostřednictvím nevšední výstavy o naší společné evropské historii v letech se našim italským partnerům podařilo vytvořit časovou linii hlavních událostí v EU, významných mezníků na národní i regionální úrovni a v neposlední řadě i dění v obou našich komunitách. Samotný akt stvrzení o partnerství jak s městem Blanskem, tak se španělskou Almansou (zleva: Ivo Polák, starosta města Blanska, Alessio Mammi, starosta Scandiana, a Ana Tomas, místostarostka Almansy). Vyvrcholením oslav pak byl, kromě konference na téma role veřejných orgánů a občanů při budování Evropy a výměny zkušeností s účastí na společných evropských projektech, samotný akt opětovného o partnerství jak s Blanskem, tak se španělskou Almansou. V závěru měli účastnící akce možnost zanechat svůj osobní vzkaz na ploše vyhrazené pro rok Této příležitosti využil jak starosta Ivo Polák, tak Lubomír Toufar, poslanec PS PČR, který rovněž vystoupil se svým příspěvkem na konferenci s proevropskou tematikou. Součástí oficiální blanenské delegace byl i člen Rady města Blanska Miroslav Starý. V současné době se Blanenští připravují na organizaci oslav 50. výročí partnerství mezi oběma městy ve městě Blansku. Tato mimořádná událost proběhne v závěru tohoto roku, a to u příležitosti jedné ze dvou nejvýznamnějších akcí ve městě: Půlmaratonu MK v měsíci říjnu, nebo Vítání sv. Martina o měsíc později. Jana Franchi

4 4 > číslo dubna 2015 Jak šel čas Blanskem 2. část Pokračování seriálu mapujícího stoletou historii města Blanska od roku 1900 do roku Tentokrát o spolcích, průmyslu a řemeslech na počátku 20. století. BLANSKO (spolky a ústavy, průmyslové závody a řemesla) Existence blanenských železáren ovlivnila přirozeně i stavební a demografický vývoj Blanska. Obec neležela na hlavní dopravní tepně první poloviny 19. století na tzv. císařské silnici spojující tehdy Černou Horu přes Lipůvku a Řečkovice s Brnem. Po této silnici bylo třeba vozit všechny náklady pro Brno a odtud dále. Velký význam pro rozvoj celého kraje, a zejména pro možnost rychlejší dopravy průmyslových výrobků na trhy, mělo vybudování železnice z Brna do České Třebové, kde se železnice připojovala na tehdy budovanou trať z Prahy do Olomouce. Stavba celé tratě byla odevzdána veřejné dopravě 1. ledna Na základě majitele železáren bylo blanenské nádraží vybudováno nedaleko blanenských železáren, protože to bylo pro dovoz výrobků výhodnější, a nikoliv v Blansku samotném, jak tomu mělo být podle původního projektu. Uvolnění politického útlaku po pádu bachovského absolutismu umožňovalo rozvoj národního života, jehož vyjádřením se stal v Blansku v roce 1862 založený čtenářský a pěvecký spolek Rastislav. Postupně byly zakládány další spolky a organizace: od roku 1866 byla v provozu občanská záložna, v roce 1873 byl založen na Klepačově potravní spolek, v roce 1881 hasičský spolek v Blansku, v roce 1892 tělovýchovná jednota Sokol. Dále v Blansku působí Spolek vojenských vysloužilců (založen 1872), Okrášlovací spolek (1881), Dobročinný odbor dam (1897), Pěvecký a hudební spolek Lumír (1897), Hudební kapela firmy K. R. Ježek, Klub českých velocipistů (1901), Odbor českých turistů (1902), Bruslařské sdružení (1903), Klub šachistů (1905), Dělnická tělocvičná jednota (1908) a řada živnostenských spolků. V Blansku je Městská spořitelna (1901), Mistrovská úvěrní záložna (1903), Kontribučenská záložna. Pracuje zde také pět nemocenských pokladen, knihovna, učitelská jednota pro okres blanenský, ochotnická divadelní společnost a zábavní odbor čtenářského spolku Rastislav. V roce 1904 Josef Hybeš vypracoval a předložil zemskému místodržitelství v Brně stanovy spolku Dělnický dům v Blansku. V roce 1907 tento spolek zakoupil hostinec od manželů Kalových a svěřil jeho přestavbu staviteli Mikuláši Matulovi. Přestavbou vznikl Dělnický dům, slavnostně otevřený 22. listopadu Blanenské průmyslové závody mají v tomto období značný vliv na samotný rozvoj obce. V roce povýšení Blanska na město jsou zde následující továrny: blanenské železárny akciové společnosti strojíren dříve Breitfeld-Daněk a spol.; zaměstnáno přes dělníků továrna na hospodářské a cihlářské stroje a slévárna kovů K. a R. Ježek; zaměstnáno přes 400 dělníků továrna na umělá kamna, šamoty a ohnivzdorné cihly bratří Mayerů; zaměstnáno 120 dělníků továrna hospodářských strojů Františka Šaumana s 50 dělníky válcový mlýn, kruhová a parní cihelna knížete Salma cihlové pece a výroba tašek Martina Kaly ústřední kancelář velkozávodů firmy Ant. Sedlák, majitele šamotových továren, vápenných pecí a uhelných dolů. Nově se buduje továrna pro acetylenové osvětlení bratří Nejezchlebů. V roce 1908 zakládá Vilém Plachý továrnu na výrobu kandovaného ovoce, cukrovinek a pečiva. Stále dobře prosperující je také Charvátova mydlárna. Další krok k průmyslové slávě Blanska znamenalo založení dílny Elektrometr pro výrobu elektrických měřicích přístrojů Ing. Erichem Roučkou v roce V roce 1905 je v Blansku 15 koncesovaných živností, 70 svobodných živností a 82 živností řemeslných. Zvláštní události blanenské: V roce 1907 založil Josef Hybeš Spolek pro stavbu laciných a zdravých obydlí. Z projektu spolku bylo v letech postaveno 15 domů na dnešní pravé straně Bezručovy ulice a na levé straně ulice Jiráskovy (Kolonka). Další tři domy byly postaveny v letech , stavba se prodloužila válkou. V tomto období jezdil pravidelný dostavník mezi Blanskem a Klepačovem, mezi Blanskem a Macochou, poštovní vozy mezi Blanskem a Jedovnicemi, jízdní pošta byla na nádraží v Blansku. Výroční trhy jsou v Blansku čtyři, kromě toho dva trhy na dobytek. Dále probíhá jednání o výstavbu železničního spojení z Blanska přes Jedovnice do Vyškova (projekt pochází ještě z minulého století). V Blansku je 12 větších hospodářství polních kromě velkostatku knížete Salma, jenž má ve městě rozsáhlý dvůr. Kromě prodeje obilnin je zde zastoupeno ve velké míře mlékařství. V roce 1905 vydal blanenský lékárník Josef Čech první knihu Dějiny města Blanska. Dále byl k povýšení Blanska na město napsán dr. Rudolfem Žákem Pamětní list. V Blansku a jeho okolí byl v roce 1906 založen včelařský spolek Lípa. V roce 1910 dostává kníže Salm- -Reifterscheid (tehdy ještě nezletilého knížete zastupovala při jednání matka) povolení k přestavbě starého panského mlýna č. p. 67 v Blansku na elektrárnu. Od tohoto roku dochází k zásobování města elektrickou energií. V roce 1912 bylo ve městě 85 odběratelů el. energie, kteří používali žárovek, z toho pro veřejné osvětlení 88. Použitá literatura: ČECH, J.: Dějiny města Blanska. Blansko, 1905, 120 s. KREPS, M.: Dějiny blanenských železáren do roku 1897, Brno, 367 s. Pavel Svoboda Galerie a antikvariát Jonáš Blansko Wanklova žena Eliška se obrátila s pověřením spolkového výboru Rastislava na tehdy nejvýznamnějšího českého umělce Josefa Mánesa (přítele Jindřicha Wankla) s prosbou o návrh spolkového praporu. Výšivka měla vystihovat charakter názvu Rastislav, a tak se Mánes inspiroval ornamentikou starých románských rukopisů, které doplnil slovanskými symboly lipových ratolestí. Replika praporu se vrátila v roce 1998 do Městské knihovny v Blansku, kde si ji můžete prohlédnout. Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku základních škol v působnosti MěÚ Blansko Výsledky zápisu: Na základě zákona č. 561/2004 Sb., 36 odst. 4 proběhly na celém území ČR zápisy děti do 1. ročníku základního vzdělávání v období od 15. ledna do 15. února Stejně tomu bylo i u 23 základních škol v působnosti MěÚ Blansko. Celkem se zápisu zúčastnilo 750 dětí, z nichž 662 dětí bylo u zápisu poprvé. Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ školy zveřejňovaly ve statistickém výkazu S53-01 Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole, který vyplňovaly k datu a zasílaly na MŠMT. Z těchto statistických výkazů vyplývá, že celkem zapsaných dětí k plnění povinné školní docházky na základních školách v působnosti MěÚ Blansko bylo 616. Jedná se o děti, kterým nebyl v předchozím roce udělen odklad povinné školní docházky ani v jiné škole. Ředitelé škol již při zápisu rozhodli na základě předložených doporučujících posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře o odkladu povinné školní docházky nebo přímo u zápisu zákonní zástupci požádali o odklad povinné školní docházky svého dítěte dětí s žádostí o doklad bylo celkem 35. U 11 dětí došlo k tzv. neuzavřenému zápisu jedná se o děti, které se dostavily k zápisu, ale k nedosáhnou věku 6 let a ředitel školy o jejich zápisu ještě nerozhodl, nebo se jedná o děti, u kterých bylo pozastaveno správní řízení o přijetí do ZŠ, ale přitom se nejedná o děti s odkladem. Další údaje v tabulce uvádějí 87 dětí, kterým byl v předchozím roce udělen odklad povinné školní docházky, tyto děti jsou povinny dostavit se opět k zápisu. Z nich požádalo o opětovný odklad jedno. Tabulka také uvádí počet dětí po dodatečném odkladu. Jedná se o děti, které zahájily povinnou školní docházku ve školním roce 2014/2015, ale v souladu s odst školského zákona jim byl udělen dodatečný odklad povinné školní docházky, a znovu nastoupí do 1. třídy ve školním roce 2015/2016, a nejedná se o děti, které k nedosáhly věku 6 let. Věkové složení dětí zapsaných k plnění povinné školní docházky: Z celkových 750 (662 poprvé u zápisu + 88 po odkladu) zapisovaných dětí k plnění povinné školní docházky bylo: narozených od celkem 14 narozených od celkem 647 narozených od celkem 89 odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Zapsaní žáci Žádost o odklad Poprvé u zápisu Z toho po dodatečném odkladu Děti po odkladu Neuzavřený zápis Parkoviště nad nemocnicí Dlouho očekávané parkoviště nad nemocnicí s cca 140 parkovacími místy, které chce město realizovat již v příštím roce, prošlo zjišťovacím řízením ve smyslu ustanovení 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Termín pro podání žádosti o umístění stavby tak nabývá konkrétní podoby. Tento závěr je mj. nezbytný pro podání žádosti o stanovisko Krajské hygienické stanice, jejíž stanovisko je poslední chybějící přílohou pro podání žádosti o umístění stavby. Průběh řízení o umístění stavby město předpokládá v měsících květen až červenec Plné znění závěru je k dispozici ke stažení. Zhodnocení dalšího průběhu realizace grantového projektu Zhodnocení projektu Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko za březen Město Blansko od čerpá finanční podporu z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky ve výši ,68 Kč v rámci projektu Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/C Jednou z nejrozšířenějších klíčových aktivit projektu je vzdělávání zaměstnanců města Blanska zařazených do oddělení sociálně právní ochrany dětí. Zaměstnanci se v rámci projektu účastní akreditovaných vzdělávacích kurzů (akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky), které jsou zaměřeny zejména na standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, rodinné právo, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, metody sociální práce, procesně- -právní předpisy, formy náhradní rodinné péče, rozhovor s dítětem, mladistvým či problémovým klientem, znalecké posudky zpracované pro soudní řízení při sporech o děti, trestní odpovědnost mládeže, otázky výchovy a styku dítěte s rodiči atp. Sociální pracovníci se účastní otevřených kurzů, které probíhají v okolí města Blanska, převážně ve městě Brně, ale také se účastní školení, která jsou uspořádána na zakázku přímo v Blansku v prostorách Městského úřadu. Doposud zaměstnanci oddělení sociálně právní ochrany dětí získali v rámci projektu celkem 93 osvědčení z těchto akreditovaných kurzů. První školení, které bylo v rámci projektu pořádáno na zakázku na MěÚ Blansko, se uskutečnilo dne Tématem byly Standardy kvality pro sociálně- -právní ochranu dětí, kdy byly jednotlivé standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí podrobně shrnuty a vysvětleny lektorem Bc. Michalem Juryškem, který působí jako krajský koordinátor individuálního projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny a který v minulosti působil jako inspektor kvality. Dne proběhlo zakázkové akreditované školení na téma Úvod do sociálně-právní ochrany dětí. Lektorem byl JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., který působí jako odborný asistent na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zároveň jako asistent soudkyně Ústavního soudu v Brně. Školení bylo zaměřeno na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména na jeho druhou část, která se zabývá rodinným právem a další související právní předpisy, protože právní rámec výkonu sociálně-právní ochrany dětí je pro zaměstnance orgánu sociálně- -právní ochrany dětí základním stavebním článkem, od kterého se odvíjí spolupráce s rodinami a dětmi. Dne se všichni zaměstnanci oddělení sociálně- -právní ochrany dětí zúčastnili školení na téma Jak uspořádat případovou konferenci praxe v oblasti SPOD. Lektorkou byla Ing. Mgr. Iveta Turková, vedoucí Odboru sociálních věcí města Benešov. Povinnost pořádat případové konference ukládá orgánům sociálně-právní ochrany dětí 10 odst. e) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Účelem případových konferencí je řešit konkrétní situaci ohroženého dítěte ve spolupráci s dítětem a jeho rodiči, popř. s širší rodinou a dalšími odborníky, kteří s rodinou spolupracují, popř. mohou rodině pomoci v její tíživé situaci. Těmito odborníky jsou například zástupci škol a školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, poskytovatelů sociálních služeb, pověřených osob a dalších. odbor sociálních věcí

5 15. dubna 2015 Blanenský web získal v krajském kole soutěže Zlatý erb dvě ceny Blanenský web přihlásilo město začátkem roku do soutěže stránek měst a obcí Zlatý erb. Vyhlášení výsledků krajského kola proběhlo v úterý 7. dubna v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Město Blansko získalo dvě ocenění, obě v kategorii Elektronická služba. V konkurenci 19 služeb se podělilo o první místo s Boskovicemi (Blansko za on-line objednávání na úřad a Boskovice rozklikávací rozpočet), na druhém místě skončilo hlášení závad z webu Kyjova, třetí místo získalo opět Blansko za službu otázky a odpovědi. Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb 2015 předali 7. dubna 2015 na slavnostním ceremoniálu v brněnském sídle krajského úřadu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, předseda krajské poroty Jan Forbelský a člen sdružení Zlatý erb Vít Savický. Jsem rád, že tato soutěž pomohla a pomáhá zvyšování kvality webových stránek obcí a měst a poskytování strukturovaných informací nejen občanům, ale i náhodným návštěvníkům webové prezentace obce či města. Chci poděkovat všem soutěžícím, že nad rámec zákona komunikují s veřejností a informují o dění ve své obci či městě, uvedl při zahájení hejtman Michal Hašek. V kategorii webových stránek měst získaly první místo Bučovice, na druhém místě se umístilo město Znojmo a třetí skončily Boskovice. Mezi obcemi byly první Radslavice, druhý skončil Vranov nad Dyjí a třetí Ketkovice. Cenu veřejnosti získala webová stránka obce Hnanice. Jihomoravský kraj letos vyhlásil zvláštní kategorii web sboru dobrovolných hasičů. V ní zvítězil Sbor dobrovolných hasičů z obce Suchý. Díky této soutěži se stránky měst a obcí v kraji velmi zlepšily, a tak nabízí svým občanům velmi přehledné informace. Někdy požadavek na informování o všem v obci nebo městě naráží na nepřehlednost a velkou směsici aktualit. Na druhé straně jsou i webové stránky některých obcí, kde nejsou informace uloženy tak, aby byly snadno a rychle dohledatelné, konstatoval předseda krajské poroty Jan Forbelský. Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) 13. dubna 2015 v Hradci Králové. Více informací o soutěži Zlatý erb a podrobné výsledky včetně bodového hodnocení jednotlivých porotců a fotogalerii z ceremoniálu naleznete na stránce soutěže zlatyerb.obce.cz. číslo 7 < 5 V rámci akce Březen měsíc knihy Městská knihovna Blansko připravila besedu s Miroslavou Němcovou, která byla majitelkou jednoho malého knihkupectví. S účastníky besedy se podělila o své zkušenosti z tohoto oboru, pohovořila o svém vztahu k literatuře jako takové a v závěru ochotně odpovídala na všetečné dotazy přítomných čtenářů. Ocenění z rukou hejtmana převzal starosta města Blanska Ivo Polák. Zleva: hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, webmaster Stanislav Mrázek, starosta města Blanska Ivo Polák a člen sdružení Zlatý erb Vít Savický. Foto: Medvědí miminka potěšila děti i seniory Do Blanska zavítali malí medvědi hnědí. Za dva dny stihli hned několik vystoupení pro děti i pro seniory. Prohlédnout si obávané medvědy hnědé zblízka mohl každý, kdo zavítal na některé z mnoha setkání. Medvědí mláďata se totiž předvedla nejen dětem v blanenském kině, ale i v Základní škole speciální a školákům v Dolní Lhotě. Vzpomínat na ně budou také klienti Senior centra v Blansku. Chundelatí uličníci oblažili svou roztomilostí všechny přítomné a zanechali ve všech krásný zážitek, na který budou rádi a dlouho vzpomínat. Kdo by to mohl tušit, že si v životě pohladí opravdového, byť dvouměsíčního bručouna bez újmy na zdraví? komentoval nezvyklou návštěvu domova Petr Novotný. Medvědi v Senior centru Blansko. Foto: P. Novotný

6 6 > číslo dubna 2015 Pohádkové království šneka Krasíka se probouzí ze zimního spánku Poslední zbytky sněhu zmizely, vystřídány závějemi sněženek a bledulí, do Moravského krasu zavítalo jaro, a také šnek Krasík se probudil, vystrčil růžky ze své ulity a je opět připraven vyrazit za dalšími dobrodružstvími. Pro všechny, kteří ho na jeho cestách chtějí doprovázet, připravila MAS řadu novinek. Webové stránky království stup ze stránek či krasko.info byly pro lepší orientaci česky hovořících poutníků ke komunikaci mezi Královstvím Fórum slouží doplněny o přesměrování z domény krasik.cz. Na stránkách vzájem a je pro Krasíkovy dvorní a poutníky i mezi poutníky na- krasko.info najdete nejen informace o chystaném dění v Krasí- plánování další činnosti. rádce významnou inspirací pro kově království a fotoreportáže Nositelé Krasíkova cestovního pasu (vydávají je pohádkové z již proběhlých akcí, ale zejména kalendář, který soustřeďuje kompletní nabídku chystaných akcí tování královstvím, neboť došlo kanceláře) čeká komfortnější pu- v Moravském krasu, vhodných k dalšímu navýšení počtu pohádkových kanceláří. Získání odmě- pro cílovou skupinu projektu, tedy rodiny s dětmi. ny v podobně pexesa, geocoinu či Všem, kteří se chtějí podělit pohádkové knihy tak bude pro o své poznatky z putování královstvím, je k dispozici vylepšené do svých pasů pilně sbírají razít- všechny poctivé cestovatele, co Pohádkové diskuzní fórum (příka, zase o něco snazší. Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nebude možné ho opět přihlásit! K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla) doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla doklad o platné technické prohlídce plnou moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně Nahlášení vyřazeného vozidla do konce roku 2015 Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na Městský úřad, Oddělení dopravně správních agend Pro velký úspěch, jenž zaznamenala v loňském roce, také letos v květnu odstartuje geocachingová hra určená pro sportovní rodiny se smyslem pro dobrodružství. Tajenku jsme pro letošní rok trochu ztížili, pro všechny úspěšné lovce kešek však bude nově připraven diplom, vylosovaní výherci se pak mohou v říjnu opět těšit na pěkné ceny. Ti z návštěvníků Krasu, kteří se nespokojí s pouhým získáváním razítek do pasu, a výprava do neprobádaného terénu, kde jsou umístěny geocachingové schránky, je pro ně příliš složitá, budou moci letos nově otestovat Krasíkovy výlety. Jde o několik speciálně připravených tras, které návštěvníky provedou na méně známá, ale o to zajímavější místa Moravského krasu. MAS Moravský kras Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu! Městský úřad Blansko, Oddělení dopravně správních agend v současné době eviduje v registračním místě Blansko na vozidel, které mají statut v převodu. a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud tak neučiníte, vozidlo administrativně zanikne a už nebude možné ho opět přihlásit! V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, je nutné podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt tj. do 30. června Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody). odbor vnitřních věcí Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov pomoc potřebným Tradiční sbírka humanitárního materiálu pro Občanské sdružení Diakonie Broumov se bude konat v úterý dne 21. dubna 2015 od 14:00 do 16:00 hodin u dřevěného kostelíka na ulici Rodkovského v Blansku. JAKÉ VĚCI MŮŽETE DAROVAT Letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m², prosíme, nedávejte nám odřezky a malé zbytky látek), domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv veškerou nepoškozenou, páry svázané, nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily. VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil musíme jej nechat na vlastní náklady zlikvidovat. Věci, prosím, přineste zabalené do pevných igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. Bohužel do sbírek se často dostanou i věci, které si už nikdo nechce vzít a nelze je ani průmyslově zpracovat. Tím bohužel vzniká odpad, za jehož likvidaci musí Diakonie platit. Zvažte prosím, zda věci a oblečení, které chcete darovat, jsou ještě použitelné. Aby mohli Vámi darovaný materiál zpracovávat a dopravovat tam, kde je ho potřeba a aby podpora a humanitární služby potřebným mohly dobře fungovat, je pro Diakonii důležitá Vaše pomoc jak po stránce materiální (sbírky použitého ošacení), tak i po stránce finanční. Víme, že ne všichni mohou přispívat pravidelně nebo vysokými částkami. Jsme rádi za jakýkoliv finanční příspěvek. Chápeme i ty, kdo nám darují věci, ale finančně přispět nemohou. Chceme, abyste věděli, že jakýkoliv Váš materiální či finanční dar je pro nás velmi potřebný a jsme za něj nesmírně vděčni. CČSH Ilustrační foto. Mimořádně úspěšná byla tivní sbírka pro Diakonii Broumov v roce 2009, kdy se sešly téměř čtyři tuny potřebného materiálu. Foto: S. Mrázek

7 15. dubna 2015 číslo 7 < 7 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , kino Julián Veverica výstava fotografií Fotografické koláže. do , Galerie Jonáš Z RADOSTI K RADOSTI Výstava obrazů Ivany Olšanové a Emily Pavlovské. Ivana Olšanová při své tvorbě naslouchá vnitřním pocitům a inspiraci nachází v nekonečné dokonalosti přírody a vesmíru. Emily Pavlovská klade důraz na nacházení barevné harmonizace a její pozitivní působení. Galerie je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin. Vstup zdarma. do v 18:00 h, knihovna Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme Putovní výstava věnovaná problematice hluchoslepoty, životu lidí s tímto vážným postižením a také jejich výtvarné tvorbě , Galerie města Blanska ZAHRADY Vystavující umělci: Jan Karpíšek, Martin Zálešák, Vladimír Kokolia, Lukáš Karbus, Jitka Válová, Eva Juračková Ivana Hejduková a Eugenio Percossi. Chceme umělce představit jako činné zahradníky, kterým tato záliba potřeba prorůstá do umělecké tvorby (nebo spíše je s ní srostlá v harmonický a samozřejmý tvar). Zahrada se v jejich tvorbě objevuje na předních místech. Se zalíbením sledují přírodní procesy růstu a tlení, rozmanité tvary a barvy zeleniny, ovoce, květin, stromů, keřů... Doprovodné programy: výlet na zahrady umělců, návštěva ukázkové přírodní zahrady, přednášky o přírodních zahradách a permakulturním designu, tvůrčí dílna Kusamona. V tomto termínu byla původně plánovaná výstava Vladimíra Kokolji, která bude v náhradním termínu od Vernisáž výstavy v sobotu v 17:00 hodin. Kurátorky: Olga Fryčová Hořavová a Jana Písaříková. Více na našich stránkách v 9:00 h, klub důchodců Výstava kroužku vyšívání Součástí výstavy je ukázka šití našich maminek. Ze sbírky paní Novotné Zdeňky z Blanska. Otevřeno denně mimo soboty a neděle od 9:00 do 17:00 hodin v klubovně budovy MKD v Blansku na ul. Dvorská 2. Slavnostní zahájení 1. května ve 14:30 hodin v 9:00 h, Dům zahrádkářů, Křižkovského 59 Jarní výstava zahrádkářů Výstava spojená s burzou kaktusů, konifer, květin a přísad zeleniny. Otevřeno v pátek od 9:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin. Prodej výpěstků od drobných pěstitelů, dále ze skleníků ZERA Blansko a zahradnictví Chytrý z Lipůvky. Prodej výrobků klientů Domova OLGA. Výstava: zahradní technika, včelařské produkty, dřevěné výrobky pro domácnost, výrobky pro radost, keramika a ruční práce kroužků žen z MKD. Příjem zboží k prodeji i k vystavování ve čtvrtek 7. května od 12:00 do 18:00 hodin. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino ČAROVNÝ LES Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádkové příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky. Moderním zpracování oblíbených pohádek bratří Grimmů. USA / 125 minut / přístupný v 17:30 h, kino VYBÍJENÁ Groteska o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí. ČR / 94 minut / přístupný. Z louže pod okap divadlo 11. května 2015 v 19:30 h, Dělnický dům Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, uplácelo. A není tomu jinak ani dnes. V realitě je každá zlodějina k pláči. My vám neřekneme, jak náš příběh dopadne, ale slibujeme, že bude k smíchu. Předprodej v Blanenské informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova, tel v 15:00 h, kino POPELKA Známá Popelka, tentokráte v dech beroucím výpravném velkofilmu. USA / 105 minut / česká verze / přístupný ve 20:00 h, kino NOČNÍ BĚŽEC Nejlepší Neesonův film od prvního Taken. Extra drsné, skrz-naskrz chlapské otco-synovské akční drama s výbornou dvojicí Neeson Kinnaman a šťavnatým zloduchem s lidskou tváří Edem Harrisem. USA / 114 minut / do 15 let nepřístupný ve 20:00 h, kino NEUTEČEŠ Jaké by to bylo, kdyby vás po nezávazném sexu místo lehkých výčitek svědomí začaly pronásledovat podivné démonické přízraky, které vás budou chtít zabít? Přesně to můžete prožít v kinech s hororem Neutečeš. USA / 100 minut / do 15 let nepřístupný v 17:30 h, 20:00 h, kino KRÁLOVA ZAHRADNICE Velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV, Krále Slunce. Co všechno skrývají zahrady ve Versailles? Velkolepou nádheru, ale také intriky, neřest, nenávist... a jeden překvapivý příběh s úžasnou Kate Winslet v hlavní roli. Režie i role francouzského krále se ujal Alan Rickman. Velká Británie / 116 minut / do 12 let nevhodný v 15:00 h, kino KONEČNĚ DOMA (2D) Na naši krásnou modrou planetu dorazili Buvové, což jsou mimozemští vetřelci s mnoha chapadýlky místo nožiček. Film o přátelství a také o střetu kultur, které vyústí v neuvěřitelné porozumění, důvěru, legraci i krásné přátelství. USA / 92 minut / česká verze / přístupný ve 20:00 h, kino POŘÁD JSEM TO JÁ Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné i inspirující. USA / 100 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino S TVÁŘÍ ANDĚLA V roce 2007 byla v italském městě Perugia nalezena zavražděná britská studentka Meredith Kercher. Jednou z obviněných se stala její spolubydlící, Američanka Amanda Knox. Film je tímto skutečným příběhem inspirovaný a jeho hrdinové spíše než vrahy a důkazy hledají osobní vyrovnání s takto šokujícím násilným činem a jeho dozvuky. Snaží se prozkoumat, proč je veřejnost tak posedlá násilím a proč nás tolik fascinují vraždy. Velká Británie, Itálie, Španělsko / 101 minut / do 15 let nepřístupný. Další akce v 15:00 h, klub důchodců K tanci a poslechu hraje Melodie Pro všechny členy MKD Blansko v 18:00 h, knihovna Milan Zach Kučera: Největší tajemství Třetí říše Autorské čtení a beseda s panem Milanem Zachem Kučerou. Ať už s ním budeme putovat temnými podzemními koridory továrny Wolfsberg, pátrat po tajných laboratořích pod zámkem Ksiaž nebo listovat v zažloutlých dokumentech esesácké administrativy, vždy nás bezpečně převede přes minová pole domněnek a barvitých legend, jimiž se v průběhu let obklopila lidská představivost či snaha o zachování tajemství ve 14:00 h, dřevěný kostelík Humanitární sbírka Od 14:00 do 16:00 hodin v 18:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Výtvarná dílna Malování na hedvábí Dílnu malování na hedvábí vede zkušená lektorka Květa Pokorná. Každý si odnese šálu či šátek dvou velikostí, popř. jiný výrobek, který si sám ozdobí různými technikami malby na hedvábí. Výrobek si zakoupíte zvlášť přímo na dílně. Na tuto dílnu je nutné se hlásit předem na .cz. Účastníci z předchozí dílny mohou vyzkoušet nové techniky, donesou-li si první výrobek. Platí se za materiál v 19:30 h, Dělnický dům Miloš Pernica a hosté 6. ročník kytarových koncertů. Hosté: Milan Zelenka kytara, Zuzana Šumpichová kytara (další host koncertu). Předprodej vstupenek a permanentek: Informační kancelář Blanka, tel ZUŠ Zámek 3, Blansko, tel v 18:00 h, knihovna Hudba mého srdce Hana Korčáková MUDr. Jaromír Kratochvíl uvede dalšího svého hosta v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Typy výběrových řízení Na co je ještě možné se připravit. Odborná beseda s Mgr. Miroslavou Sedláčkovou, odbornicí na personalistiku v 19:00 h, divadelní sál, Kollárova 8 Letos naposled (fashion show) Krystal skládající se do tvaru vločky. Vločka tající v prorůstající život. Život rozmnožen do ploch. Plocha odpadající do tvrdosti krystalu. Vše s dodržením tradičnosti a klimatických vlivů v podání Veronika Ráčilové. Účinkující: Eva Kupová, Monika Mokrá, Eva Juříčková, Gabriela Antalová, Gabriela Plchová, Dominik Pernica, Barbora Fialová, Adam Kolář. Za podpory Milana Keprta Hospoda U HASTRMA- NA, Jedovnice. Vstupné dobrovolné ve 13:00 h, klub důchodců KLAS pro aktivní seniory Pro všechny členy MKD Blansko v 15:00 h, klub důchodců K tanci a poslechu hraje PRO- PAST Pro všechny členy MKD Blansko v 19:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Jaroslav Hutka koncert Básník, prozaik, fejetonista a hlavně písničkář, kterého snad většině lidí u nás není nutné představovat. Svojí osobitou tvorbou oslovil nemalé procento našeho národa. Neváhejte a přijďte se podívat na jeho koncert v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 15:00 h, Rekreační oblast Palava Pálení čarodějnic 2015 Odpoledne bude hrát od 15:00 hodin skupina K-Band a pro děti budou nachystány soutěže. Předvedou se na vodní hladině lodní modeláři Blansko, ve vzduchu modely letadel a vrtulníků a na zemi hasiči Klepačov. V 18:10 hodin kouzelník Magic- -R předvede své umění. Od 18:30 hodin velký slet a promenáda čarodějů a čarodějnic před pódiem, kde porota v čele s čarodějem Magic-R vybere ty NEJ čaroděje a čarodějnice (každý čaroděj i čarodějnice dostane odměnu). Poté bude zapálena vatra. Zábava s kapelou Medium bude pokračovat až do půlnoci v 9:30 h, Dělnický dům Oslavy 1. máje KSČM Okresní a městský výbor KSČM Blansko srdečně zve na oslavu před Dělnickým domem v Blansku. Program: 09:30 h koncert dechové hudby 10:00 h zahájení hymna ČR 10:05 h slavnostní projevy 10:45 12:00 h koncert dechové hudby ve 14:00 h, Rekreační oblast Palava Oslavy 1. máje ČSSD Uskuteční se u občerstvení Gizela za účasti starosty města Blanska Ivo Poláka, poslance PČR Lubomíra Toufara a dalších hostů. Hraje Tom Sawyer Band. Od 14:30 do 16:30 h je pro účastníky akce zajištěn volný vstup na minigolf. Občerstvení a poslanecký gulášek připraveny ve stánku Gizela. Sport v 17:00 h, kryté lázně Hýbeme se ve vodě Hodina cvičení a plavání ve vodě, protáhneme všechny tělesné partie, vhodné pro všechny věkové kategorie. Akce probíhá za podpory VZP. Více informací brzy na nepravidelne-akce/hybeme-se- -ve-vode/ v 9:00 h, ASK Blansko Volejbalový turnaj v 9:00 h, 10:00 h, baseballové Třebíč Nuclears přeboru baseballu starších žáků do 9 let v 10:00 h, 11:45 h, 16:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FC Kyjov, FSC Stará Říše 10:00 h FK Blansko FC Kyjov 1919, ml. žáci 11:45 h FK Blansko FC Kyjov 1919, st. žáci 16:00 h FK Blansko FSC Stará Říše, muži A ve 13:00 h, 16:00 h, baseballové Třebíč Nuclears A Utkání Českomoravské ligy baseballu mužů A-tým ve 12:00 h, baseballové hřiště, Mlýnská 22 Baseball: Olympia Blansko B Fighting Flies Bratislava přeboru baseballu mužů B-tým , kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Mistrovství ČR juniorů 2015 V sobotu od 11:00 h kvalifikace, v neděli od 8:00 h finále v 10:00 h, 11:30 h, baseballové Draci Brno přeboru baseballu starších žáků do 11 let v 10:15 h, 12:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko FC Žďár nad Sázavou 10:15 h ml. dorost 12:30 h st. dorost v 15:00 h, baseballové hřiště, Mlýnská 22 Baseball: Olympia Blansko B Cobblers Zlín přeboru baseballu mužů B-tým v 9:00 h, kynologické cvičiště Agility, Sportovní ostrov L. Daňka Závody agility Závody psů v běhu přes překážky agility. Přihlášky a propozice na: ve 13:00 h, ASK Blansko Memoriál V. Bušové Atletické závody ve 13:00 h, 16:00 h, baseballové SaBaT Praha Utkání Českomoravské ligy baseballu mužů A-tým v 8:00 h, ASK Blansko Školní štafetový pohár v 10:00 h, 11:45 h, 16:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FC Moravský Krumlov, ČSK Uherský Brod 10:00 h FK Blansko FC Moravský Krumlov, ml. žáci 11:45 h FK Blansko FC Moravský Krumlov, st. žáci 16:30 h FK Blansko ČSK Uherský Brod, muži A ve 13:00 h, 16:00 h, baseballové Wolfs Domažlice Utkání Českomoravské ligy baseballu mužů A-tým v 9:30 h, 11:00 h, baseballové Vinaři Dolní Kounice přeboru baseballu starších žáků do 11 let ve 13:30 h, ASK Blansko 28. ročník soutěže v pohybových skladbách Informace na tel v 15:00 h, baseballové hřiště, Mlýnská 22 Baseball: Olympia Blansko B Pelicans Bučovice přeboru baseballu mužů B-tým , Rekreační oblast Palava Moravský pohár závody lodních modelů Soutěž pro všechny lodní modeláře, tedy i neregistrované. Kategorie: EX 500, EX, F4-A, Eco Mini standard expert, Footy od 10:00 h, Dělnický dům Mistrovství ČR v kulturistice MUŽŮ A MASTERS Semifinále v 10:00 hodin, finále od 14:00 hodin. Akce v rámci výročí v roce let povýšení Blanska na město a 200 let od úmrtí Karoliny Meineke , kryté lázně Cena města Blanska v plavání Akce v rámci výročí v roce 2015.

8 8 > číslo dubna 2015 Městská knihovna v Blansku se každoročně připojuje k mezinárodní akci pro děti Noc s Andersenem. V pátek 27. března se dětem v knihovně již potřinácté předčítalo, čekaly je však i zajímavé hry, soutěže a spousta zábavy. Vedení města přijalo a ocenilo nejlepší učitele Ředitelé blanenských základních škol navrhují ze svých řad nejlepší pedagogické pracovníky, kteří jsou tradičně přijímáni starostou města na konci měsíce března, kdy si připomínáme Den učitelů. I letos tomu nebylo jinak. Osm vybraných učitelek a vychovatelek uvítal starosta Ivo Polák společně s místostarostou Jiřím Crhou. Ivo Polák přivítal vybrané zástupkyně blanenských základních škol slovy: Velice si vážím vaší práce, která v současnosti bohužel není v naší společnosti příliš doceněna. Veřejnost mnohdy ani netuší, jakým aktivitám se věnujete mimo svůj pracovní úvazek, ať už jde o studium nových metod výuky, zapojování škol do různých mezinárodních projektů, zdokonalování se ve studiu cizích jazyků apod. Rád bych vám na tomto místě poděkoval a popřál, abyste měly co nejvíce vnímavých dětí, spolupracujících rodičů a také chápající a vstřícné vedení škol, které vás bude ve vašem snažení podporovat. Školu znám jako žák a jako rodič dětí, které navštěvovaly základní školu v Blansku, a proto vím, jak je důležité, aby měly kolem sebe dobré pedagogy. Jsem přesvědčen, že školství je v našem městě na dobré úrovni, potvrdily to ostatně i vynikající výsledky prověrky ze strany České školní inspekce, která v Blansku nedávno proběhla. Na nás, jakožto na vedení města, je zabezpečení materiálně-technické základny na školách. Jsem rád, že loni proběhly rozsáhlé práce na budově základní školy na Salmově ulici, v těchto dnech se provádí rekonstrukce budov ZŠ a MŠ na Dvorské ulici a ZŠ Erbenovy, doplnil Jiří Crha. K přijetí byli řediteli škol navrženy tyto pedagogické pracovnice: Mgr. Jitka Sieglová (Základní škola Blansko, Erbenova) Dana Kolářová (Základní škola Blansko, Erbenova) Mgr. Petra Fojtíková (Základní a mateřská škola Blansko, Dvorská) Alena Klimešová (Základní a mateřská škola Blansko, Dvorská) Mgr. Gabriela Vašíková (Základní škola T. G. M., Blansko) Mgr. Libuše Svobodová (Základní škola T. G. M., Blansko) Mgr. Věra Suchá (Základní a mateřská škola, Salmova) Mgr. Kateřina Forejtníková (Základní a mateřská škola, Salmova) V rámci modernizace školských zařízení v Blansku byly zahájeny práce v souvislosti se zateplením a snížením energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ Dvorské a ZŠ Erbenovy (na fotografii). Celkové náklady na obě tyto akce představují zhruba 23 mil. korun bez DPH. Ukončení prováděných prací je stanoveno na měsíc červen. Na zámku je k vidění výstava fotografií pardubické skupiny GM 10 V pátek proběhla v Muzeu Blansko vernisáž výstavy fotografií PRO FORMA pardubické skupiny GM 10. V kulturním programu vystoupil Karel Fleischlinger, který na úvod všem přítomným zahrál několik skladeb na kytaru. Výstava je instalována v Malé výstavní síni blanenského zámku a potrvá do 3. května Skupina GM 10 je volné sdružení fotografů kolem Galerie GM v Pardubicích, které bylo založeno v roce Cílem členů tohoto seskupení je podle slov Miloše Fice úsilí neustále pracovat na vlastním sebezdokonalování se, snaha vytvořit systém a pravidla existence v rámci skupiny, v neposlední řadě i najít způsob vhodné prezentace. Výstavní soubor, obsahující vždy deset fotografií tvořících jednotný celek, je prezentován na výstavách ve dvouletých intervalech. Téma výstav se mění, jedinou podmínkou účasti na společné prezentaci je předložit ucelený soubor fotografií, ve kterém musí být jasně zřetelný autorův rukopis, jeho záměr a subjektivní pojetí zadaného tématu. PRO FORMA: takové je zadání v pořadí již třetí výstavy skupiny GM 10. Výsledek snažení můžete posoudit sami, pokud se rozhodnete ji zhlédnout v Malé výstavní síni blanenského zámku. Vystavujícími autory jsou: Petr Beran, Oldřich Bubák, Miloš Fic, Miroslav Hoza, Milan Křiček, Petr Moško a Stanislav Odvářka. Výstava je k vidění do 3. května Třetí společná výstava volného sdružení GM 10 na téma PRO FORMA. Přerušení dodávky elektrické energie (bez záruky) Horní Lhota Češkovice , 12:00 14:00 h Místní část Těchov-Češkovice, lokalita Lesní město. Přítomným pedagožkám za jejich dlouholetou a příkladnou práci poděkovali a mnoho zdaru do dalších let jim popřáli Ivo Polák a Jiří Crha. Tel.: BRNO BOSKOVICE BLANSKO BŘECLAV HODONÍN KROMĚŘÍŽ PROSTĚJOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ VSETÍN VYŠKOV ZLÍN BYT 1+1 BLANSKO Byt 1+1 v OV, 32 m 2, byt po celkové rekonstrukci. Ul. 9. května. RD SLOUP Kč RD/chalupa 2+1 se zahrádkou, možnost rozšíření. Klidné místo. Zajímavá lokalita. POPTÁVKA POPTÁVKA Hledáme chaty a chalupy na Blanensku. Volejte RD RÁJEC-JESTŘEBÍ Pro naše klienty hledáme byty 1+1 a 2+1 s balkónem. Finance z prodeje RD Kč Tel.: Kč Cihlový, polořadový RD 3+kk se zahradou. Dům před dokončením rekonstrukce. Možnost nástavby. CP 536 m 2. Najdete nás: Blansko, nám. Republiky 3, v budově KB, TEL Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Jejich vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin. klíče od auta, dámské hodinky, mobil Nemocnice Blansko různé klíče INZERCE VE ZPRAVODAJI

9 15. dubna 2015 V galerii přivítali jaro výstavami Není těžké si přestavit, co se pod tímto názvem skrývá. Týden před Zeleným čtvrtkem, kdy dětem začínají velikonoční prázdniny a křesťané vstupují do největších církevních svátků v roce, jsme v galerii připravili dvě tematické výstavy. Uskutečnila se již tradiční Velikonoční výstava, na které byly k vidění různé techniky zdobení vajíček, jarní dekorace, košíky, perníčky a další drobnosti. Cenným artefaktem byla série různě zdobených pštrosích vajec zapůjčených od sklářky Alice Dostálové. V rámci tvořivých dílen se kluci učili plést velikonoční pomlázky. Velikonoční výstavu dotvářela výstava dětských prací na téma Folklórní písně Blanenska. Díla měla formu jarmarečních písní, které návštěvníkům galerie vyprávěly třeba o Macoše, mordu u Křtin nebo o holkách z Klepačova. V průběhu celého týdne se zejména mladší návštěvníci mohli zúčastnit i tvořivých dílen. Jeden den si pod vedením Alice Dostálové děti namalovaly skleněná vajíčka. Paní sklářka jim ukázala výrobu tradičních skleněných figurek nad kahanem a představila sklářské řemeslo velmi poutavým způsobem. Další dny si zde děti zdobily voňavé perníčky nebo pod vedením Foto: archiv Galerie Akce Městského klubu důchodců v Blansku Program na měsíc duben pro Všechny členy MKD Blansko v 15:00 h K tanci a poslechu hraje Melodie ve 13:00 h KLAS pro aktivní seniory v 15:00 h K tanci a poslechu hraje PROPAST paní Ireny Wutkové oplétaly papírová srdíčka technikou papírového pedigu. Došlo i na pruty a proutky a pletení pomlázky. Děvčata z březových proutků vytvářela panenky. Poslední den výstavy šily děti slepičky z plsti a skládaly papírové stojánky na vajíčka. Výstavy i dílny navštívilo víc než 250 návštěvníků, zejména děti z blanenských škol. Děkujeme všem trpělivým lektorkám, které dětem na dílničkách pomáhaly. Velký dík také patří učitelkám, které galerii a její programy navštěvují. Za Galerii města Blanska Vám přeji krásné jaro, a kdybyste měli cestu kolem, zastavte se u nás na výstavu. Olga Hořavová vedoucí Galerie města Blanska Galerie města Blanska zahájila před 25 lety, 1. dubna 1990, slavnostním otevřením hned dvou výstav svoji činnost v nové, pro ni postavené budově na Bezručově ulici. Navázala na působení Galerie v předsálí Kulturního střediska města Blanska a předchozí putování po přísálích tehdejších závodních klubů a dočkala se vlastních velkorysých prostor. Od tohoto roku stála dvanáct let v čele Galerie města Blanska letošní jubilantka paní Ivana Mašátová. Dokázala uvést do našeho města mistry zvučných jmen, jako byli V. Zábranský, J. Netík, S. Kolíbal, J. Váchal, J. Zrzavý, K. Nepraš, V. Preclík, Divadlo Možnost zakoupení posledních 4 vstupenek na sobotu na divadelní představení Skleněný pokoj v 19:00 h v Městském divadle, kterou podle bestselleru Simona Mawera napsal a režíruje Stanislav Moša. Děj hry se odehrává v jedné z nejslavnějších staveb Brna vile Tugendhat, památce UNESCO. Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři MKD u pí Maulisové. Vstupné 255 Kč + 90 Kč doprava. Dále připravujeme divadelní představení TOSCA v Janáčkově divadle na sobotu v 17:00 h. Cena 322 Kč + 65 Kč doprava. Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři MKD u pí Maulisové Výstava kroužku vyšívání Součástí výstavy je ukázka šití našich maminek ze sbírky Zdeňky Novotné z Blanska. Otevřeno je denně mimo soboty a neděle od 09:00 do 17:00 hodin. Koná se v klubovně budovy MKD v Blansku na ul. Dvorské 2. Slavnostní zahájení výstavy v pátek 1. května 2015 ve 14:30 hodin. V. Komárek, J. Liesler, A. Born, V. Kokolia, J. Kolář, V. Kováč a také J. Polášek, A. Juračková a její tatínek Antonín. Nechyběly salony blanenských výtvarníků, Sdružení Q, pražští Hollaristé, prodejní výstavy Nabídla veřejnosti celou škálu výtvarných technik a profesí, počínaje kresbou, přes grafiku, keramiku, sklo, fotografie, tapiserie, knižní vazby a počítačovou grafiku. Ivana Mašátová spolu se svým týmem blanenské veřejnosti od začátku přinášela zajímavé projekty. Řadu z nich uváděla, zvala pozoruhodné literáty od Jana Skácela a Ludvíka Kundery po Antonína Přidala, Igora Zhoře, Františka Dvořáka či Miloše Macourka. Činnost galerie se s příchodem dalších vedoucích proměňovala. Cíl zpřístupňovat co nejširší veřejnosti výtvarné umění, se snažili naplňovat s větším či menším číslo 7 < 9 25 let Galerie města Blanska Ivana Mašátová s akademickým malířem Janem Rajlichem na výstavě Sdružení Q v Galerii města Blanska v lednu Foto: S. Mrázek úspěchem všichni. Poděkování patří také MUDr. Jiřímu Štarhovi, který pečoval o kvalitní dramaturgii výstav. Dnes má na kulturním poli města galerie své pevné místo. Hledá a zkouší stále nové a neotřelé formy, zaměřuje se nejen na dospělé, ale také na děti. Popřejme jí nápaditost a odvahu přivádět do Blanska zajímavé a výrazné umělce a především co nejvíc vnímavých návštěvníků. Lenka Čepová Společenská kronika Úmrtí Rudolf Kalaš 71 roků Bořitov Eva Martinková 73 roků Blansko František Kovář 78 roků Blansko Olga Malachová 84 roků Blansko Bedřiška Váchalová 84 roků Olešná Vladimír Jirůšek 61 roků Blansko Věra Kupčová 82 roků Blansko Jiří Hrachovina 58 roků Blansko Jarmila Koháčková 70 roků Blansko Jiřina Šíblová 59 roků Blansko Milada Horáková 85 roků Blansko Vlasta Meluzínová 87 roků Blansko řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Skupina B již od Kč. Smetanova 4, Blansko, cz, tel » Půjčka - JET MONEY od 5 do 20 tis. Kč, splatnost 8 a 13 měsíců. Nejvýhodnější podmínky nemovitosti» Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Blansku. Ne od RK! Tel » Pronajmu prostornou garáž na ul. Mánesově u RD. Tel » Pronajmu garáž od 1. května 2015 na ulici 9. května za Kč. Tel v regionu. Hotovost až do domu. Tel » Zavedená firma, působící na trhu 10 let, přijme schopného obchodního zástupce. Bližší informace na tel » Koupím staré obrazy, hodiny, hodinky, rámy, porcelán, mince, pohledy, vojenské věci, nábytek i celou pozůstalost, to vše do roku Tel , » Vyměním byt 2+1 v OV 3. poschodí na Severu za 2+1 v OV s výtahem nebo v přízemí. Nejlépe na Severu. Bez RK. Tel » Pronajmu jednopokojový byt ve středu města Blanska. Tel soukromá inzerce» Prodám nový, nepoužitý závěsný plynový nekondenzační kotel zn. Gepard Protherm, s průtokovým ohřevem teplé vody, výkon 8,5 23,3 kw. Zn. nevhodný dar, sleva Kč. Tel

10 10 > číslo dubna 2015 Dětské dopravní hřiště patří městu Blansku Úspěchy blanenských jezdců na MČR 2015 v Bohumíně Od 25. března přešlo dětské dopravní hřiště na sídlišti Sever do majetku města Blanska. Slavnostní předání se uskutečnilo na hřišti za účasti ředitele Centra služeb pro silniční dopravu pana Dalibora Sadovského a vedoucích představitelů města Blanska. Jako státní příspěvková organizace Ministerstva dopravy tato hřiště převádíme bezúplatně na konkrétní obce, protože obec má blíž k informacím, prostředkům, dotacím a dokáže pružněji reagovat na problémy. Naše spolupráce s Blanskem ale převodem hřiště nekončí. Jen loni blanenským dopravním hřištěm prošlo dětí. Dál budeme vynakládat prostředky na dopravní výchovu dětí. Loni to bylo 73 tisíc korun, uvedl ředitel Centra služeb pro silniční dopravu Dalibor Sadovský. Historie Dětského dopravního hřiště v Blansku sahá do sedmdesátých let minulého století, kdy vybudovaná plocha sloužila spíše k závodům dětí a poměřování vzájemných sil než k nějaké systematické dopravní výchově. Teprve o něco později zde bylo vybudováno dopravní hřiště. Zvyšoval se provoz na pozemních komunikacích, a podstatně tak narostlo riziko vzniku dopravní nehody včetně jejich následků. Bylo tedy nutné děti budoucí řidiče na tuto skutečnost náležitě připravit. Dětské dopravní hřiště v Blansku původně tvořila vyasfaltovaná plocha, která měla pouze jednu styčnou křižovatku, na níž bylo možné umístit přenosný semafor, který musel lektor ovládat manuálně. Teoretická výuka byla prováděna bez učebních pomůcek venku na lavičkách. Průlomem byl počátek 80. let minulého století, kdy dopravní hřiště bylo rozšířeno do té podoby, jak ho známe dnes včetně technického zázemí. Jedinou výjimku tvoří zbudování kruhového objezdu, kdy současný provozovatel, firma Autoškola Pernica, s. r. o., velmi zdařile zakomponovala tento typ křižovatky do stávající silniční sítě na dopravním hřišti. Děti se tak mohou setkat s tímto typem křižovatky dřív, než na ni narazí ve skutečném provozu, a budou tak na tento moderní prvek, čím dál častěji užívaný při budování či opravě silnic, dobře připraveny. Dopravní výchova probíhala od prvopočátku vždy pod hlavičkou BESIPu, i když přímou výuku a výcvik zajišťovaly, a to i na blanenském dopravním hřišti, různé organizace. Areál bude i nadále provozovat již zmíněná firma Autoškola Pernica, s. r. o. Už jsme se domlouvali s dráhami a chceme zde vybudovat železniční přejezd, aby to, co děti potkají v silničním provozu, bylo i zde, plánuje další úpravy Zdeněk Pernica a připomíná, že zde mají plno prakticky celou sezonu: Dopravní hřiště navštěvují školy, družiny, dětské tábory i veřejnost. Především z Blanenska a Letovicka. Začínáme v dubnu a rozpis máme kromě prázdnin na každý den až do konce října. Město Blansko plánuje navázat na vysokou kvalitu dopravní výchovy ve svém regionu. Již v loňském roce byla z dotace od Jihomoravského kraje nakoupena nová kola a byly také provedeny menší opravy sociálního zařízení. Chtěl bych poděkovat jednak Centru služeb, ale i panu Pernicovi, za provoz a údržbu dopravního hřiště. Město počítá do budoucnosti s dalšími investicemi do tohoto areálu tak, aby mohl dál sloužit nejen dětem z Blanska, ale i z dalších obcí v regionu Blanska nebo Boskovic, oznámil starosta Ivo Polák. Jezdci RC autoklubu Blansko ovládli Mistrovství české republiky 2015 konané ve sportovní hale v Bohumíně. V konkurenci 88 jezdců z celé republiky blanenští jezdci Kuba Šimurda a Jarda Kopecký po třídenních soubojích vybojovali pro RC autoklub Blansko tři cenné skalpy. Kategorie 1:12 (modely s přímým zadním náhonem v měřítku 1:12) startoval Kuba Šimurda. Již minulý víkend se v této kategorii Kuba na Mistrovství Evropy stal juniorským mistrem Evropy, a tak na domácím šampionátu patřil k největším favoritům v této kategorii. V sobotních kvalifikacích 3 vyhrál a zajistil si první pozici na startu pro nedělní finálové jízdy. V neděli opět vyhrál první a druhou finálovou jízdu a stal se mistrem České republiky v kategorii 1:12. Kategorie TC Stock 17,5 (modely cestovních vozů s pohonem všech čtyř kol, s předepsaným střídavým motorem o 17,5 závitech) startoval Jaroslav Kopecký. V sobotních kvalifikacích vyhrál první, druhou a čtvrtou kvalifikaci a zajistil si první pozici na startu pro nedělní finálové jízdy. V neděli Jarda vyhrál první a druhou finálovou jízdu a stal se mistrem České republiky v kategorii TC Stock 17,5. Kategorie TC Open (modely cestovních vozů s pohonem všech čtyř kol) je neprestižnější kategorií s velkou konkurencí, šest jezdců mělo ambice se stát mistrem a všem to vyfoukl Kuba Šimurda. V sobotních kvalifikacích vyhrál první, druhou i třetí kvalifikaci (vždy po dramatickém souboji) a zajistil si první pozici na startu pro nedělní finálové jízdy. V neděli Kuba vyhrál první a druhou finálovou jízdu a stal se mistrem České republiky v kategorii TC Open. Jarda Kopecký startoval ve finále ze šestého místa a v konečném pořadí se o jednu příčku zlepšil a umístil na krásném pátém místě. Dle tohoto krátkého shrnutí úspěchů blanenských jezdců to vypadá jako hladké a bezproblémové vítězství, ale nebylo to vůbec jednoduché a jezdci museli na každou jízdu svůj závodní model perfektně připravit, na jízdu se soustředit a vyvarovat se jezdeckých chyb a samozřejmě mít i trochu toho závodního štěstíčka. Oběma jezdcům gratulujeme k dosaženému výsledku a přejeme úspěšné pokračování v závodní sezoně 2015 a reprezentaci RC autoklubu Blansko. Pavel Magda Úspěšní závodníci: vlevo Jarda Kopecký, vpravo Kuba Šimurda. PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah, koberců a PVC včetně dodávky materiálu Tel INZERCE VE ZPRAVODAJI Slavnostní předání dětského dopravního hřiště za účasti představitelů města, ředitele Centra služeb pro silniční dopravu a dalších hostí. Foto: S. Mrázek Lusková a Semeniuk: blanenský zimní stadion poznal své rychlobruslařské rekordmany Netradičně končila zimní sezona pod střechou zimního stadionu v Blansku: nejdéle s chutí soutěžit vydrželi rychlobruslaři. Nový oddíl ASK Blansko Speedskating Moravský kras uspořádal otevřené závody pro děvčata a kluky rychlobruslařské žactvo z Blanska, Boskovicka a okolí. A navíc netradičně brzy zrána: ledaři totiž hned poté začali s rozpouštěním ledové plochy. Do zdravě všestranného a pestrého tréninku se pustí rychlobruslaři ze základních škol Blanenska a Boskovicka, teď už však jen na inlajnkách nebo na kole. Objeví se i v některých běžeckých závodech. Součástí jejich tréninku jsou totiž i běhy, skoky a spousta speciálních cvičení. Trénuje se pravidelně a celoročně. První oficiální rychlobruslařské závody v Blansku proběhly 30. března Nejenže se při nich rodily osobní rekordy, ale i ustavující rychlobruslařské rekordy na oválu zdejšího zimního stadionu. Z výsledků: POSLEDNÍ LED: JARNÍ SPRINTY otevřené rychlobruslařské závody mládeže, pořadatel ASK Blansko Speedskating Moravský kras, okruh 111 m: konečné pořadí na jednotlivých distancích: ½ okruhu: dívky: 1. Martina Lusková (Sloup) 10,32 s. 2. Petra Zhořová (Černá Hora) 12,50 s. 3. Sára Pešátová (Brno) 12,54 s. hoši: 1. Matěj Semeniuk (Blansko) 10,92 s. 2. Martin Luska (Sloup) 12,54 s. 3. Jakub Liška (Blansko) 13,70 s. 1 okruh dívky: 1. Martina Lusková (Sloup) 19,46 s. 2. Petra Zhořová (Černá Hora) 22,52 s. 3. Sára Pešátová (Brno) 22,54 s. hoši: 1. Matěj Semeniuk (Blansko) 18,61 s. 2. Martin Luska (Sloup) 22,17 s. 3. Martin Pešát (Brno) 23,05 s. 2 okruhy dívky: 1. Martina Lusková (Sloup) 37,73 s. 2. Sára Pešátová (Brno) 43,3 s. hoši: 1. Matěj Semeniuk (Blansko) 37,53 s. Všechny uvedené časy jsou osobními rekordy v příslušné věkové kategorii a současně ustavujícími rychlobruslařskými rekordy na ledovém oválu na zimním stadionu v Blansku. Letos poběží pro sen Emičky z Knínic V pátek 27. března proběhlo na blanenské radnici za přítomnosti starosty Ivo Poláka, zástupců firmy Synthon a předsedy spolku PROSEN slavnostní losování dítěte, kterému se letos splní sen v rámci akce You Dream We Run. Z pěti přihlášených dětí s různými druhy postižení byla vylosována jako první v pořadí desetiletá Ema, která navštěvuje Speciální školu Blansko. Na základě výzvy k veřejnosti se přihlásilo do projektu You Dream We Run pět dětí ze čtyř rodin z blanenského okresu s různými druhy postižení a také různými sny. Vylosovány byly v tomto pořadí: 1. Ema z Knínic 10 let: Ema navštěvuje Speciální školu Blansko, trpí těžkou mentální retardací, nechodí a nemluví. Přeje si rodinný zájezd do termálních lázní. 2. Libor z Letovic 12 let: Také Libor navštěvuje Speciální školu Blansko, trpí těžkou mentální retardací, nechodí, nemluví a jeho snem je taktéž rodinný Slavnostní losování za účasti starosty města Ivo Poláka, předsedy spolku PROSEN Romana Jančiara a zástupkyně hlavního partnera firmy Synthon paní Lucie Loulové. zájezd do termálních lázní. 3. Šimon z Blanska 5 let: Zatím nenavštěvuje žádné školské zařízení, je nositelem DG vrozené vady Pierre Robinova syndromu, trpí psychomotorickou retardací, nechodí a nemluví. Šimon touží po tabletu. 4. Martin a Tomáš z Blanska 16 a 12 let: Chlapci navštěvují Speciální školu Blansko, trpí středně těžkou mentální retardací a sní o speciální trojkolce. Slavnostní zahájení 24hodinového štafetového běhu You Dream We Run letos proběhne 12. června v 15:00 hodin ve Sportovním areálu ASK Blansko na Mlýnské ulici, start štafety je plánován o hodinu později. Záštitu nad akcí převzal starosta města Ivo Polák. Výtěžek z akce (z prodeje limetkových triček s logem akce, z doprovodné tivní dražby a ze sponzorských darů) poputuje na splnění snů uvedených dětí podle pořadí, ve kterém byly vylosovány. Záleží tedy pouze na počtu a vůli zúčastněných, kolika dětem se podaří jejich sen splnit. Veškeré informace o projektu You Dream We Run najdete na: blansko/informace/ nebo na FB profilu. Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. tiskárna Novotisk Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané 29. 11. 2016 2016-RM-53-1 Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených finančnímu odboru ke dni 29. 11. 2016. 2016-RM-53-2 Rada města bere na

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE MĚSTO BLANSKO OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta města Blansko podle 515 odst. 1 zákona č, 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Bc. Alena Macháčková

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Bc. Alena Macháčková MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Bc. Alena Macháčková Název bodu:

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluven: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř Tomáš Háp

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 14. Termín zasedání: 12. 4. 2012 Předkládá: Jiří Částečka, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního; Melanie

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 26840/2016 OD Ve Vyškově dne 11. 7. 2016 Č. j.: MV 26840/2016 OD/4 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10.

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax:

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015

Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015 Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, JUDr. Tomáš Blažek, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Jiří Myšák, Mgr. Jiří Ringel, Ing. Eva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více