listy TRHOVOSVINENSKÉ A nová škola bude Rekonstrukce rybníka Hájek Krav maga Ohlédnutí za sezónou na Buškově hamru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ A nová škola bude Rekonstrukce rybníka Hájek Krav maga Ohlédnutí za sezónou na Buškově hamru"

Transkript

1 A nová škola bude TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Budova základní školy v T. Svinech slaví 50. narozeniny A nová škola bude. Právě pod tímto titulkem vyšel 7. března 1961 na úvodní straně Jihočeské pravdy nedlouhý článek, informující, že Trhové Sviny se konečně dočkají nového školního areálu. Pro čtenáře novin celkem nezajímavá informace. Pro svinenské čtenáře však zpráva velmi významná. Proč? Odpověď je velmi jednoduchá. Školní budovy ve městě praskaly ve švech a jejich kapacita prostě nedostačovala zvýšenému počtu žáků a tříd. Ještě v první polovině 50. let minulého století byla přitom situace celkem uspokojivá (i když se už v roce 1941 uvažovalo o nutnosti postavit novou měšťanskou školu). Ve druhé polovině 50. let se ale počet žáků ve Svinech začal výrazně zvyšovat. Ovlivnil to bezesporu poválečný populační nárůst, ale také obecně události a změny politické. Od roku 1949 byly Sviny okresním městem a vzrostl tak jejich společenský význam. V roce 1953 byl v ČSR uzákoněn sovětský model osmileté střední školy (6-14 let) a jedenáctileté střední školy (6-17 let). Důsledkem těchto dvou zdánlivě nesouvisejících událostí byl výnos ministerstva školství z , kterým byla v okresním městě Trhových Svinech přeměněna osmiletá střední škola (to byl tehdejší oficiální název pro základní školu) ve školu jedenáctiletou. Od školního roku měly být postupně zřízeny 9., 10. a 11. ročník. Byla to pro naše město významná změna. Poprvé tu byla zřízena výběrová škola, poskytující všeobecné maturitní vzdělání. Zároveň však začaly tehdejšímu řediteli školy Františku Janáčkovi starosti. Nerudovská otázka by asi zněla Kam s nimi?. Osmiletá střední škola měla ve školním roce celkem 543 žáků a 21 učitelů. Už ve školním roce , kdy jedenáctiletá střední škola dosáhla plného stavu, tu náhle bylo 686 žáků ve 22 třídách a 31 učitelů. Situace se pak dále zkomplikovala v roce 1959, kdy byla zákonem prodloužena povinná školní docházka z osmi na devět let. Ve školním roce tak musela být zřízena vedle výběrové 9. třídy i nová 9. třída základního vzdělávání, která byla určena i pro žáky z Borovan, Ledenic a Jílovic (další devátá třída v trhovosvinenském okrese vznikla ještě v Nových Hradech). Počet žáků dosáhl čísla 753! Jedenáctiletá střední škola tak měla vlastně dva typy devátých listy Vzácná fotografie budoucího staveniště někdy z přelomu 40. a 50. minulého století. Ještě nebyla postavena ani budova ONV. Rozestavěná škola na snímku pořízeném pravděpodobně v roce 1962 Průčelí školy nedlouho po dokončení. tříd. Tento trochu matoucí stav byl vyřešen novým školským zákonem z prosince 1960, jímž vznikly dvě samostatné školy: Základní devítiletá škola (ZDŠ) a tříletá Střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ). Ve Svinech zůstaly obě školy pod jednou správou ředitelem byl i nadále F. Janáček. Ve školním roce bylo ve 22 třídách ZDŠ a 3 třídách SVVŠ (Pokračování na další straně) Ročník XXIII AKTUÁLNÍ TÉMA Rekonstrukce rybníka Hájek Krav maga Buškův hamr Rekonstrukce rybníka Hájek Trhosvinenským rybářům se podařil husarský kousek! Dokázali získat dotaci na kompletní rekonstrukci a odbahnění rybníka Hájek u Trhových Svinů. strana 6-7 Krav maga Nejsme skupina, která se učí rvát, chceme jen přežít svět plný násilí, říká lektor KRAV MAGA Lukáš Pešta. Již druhý rokem se v Trhových Svinech v novém kulturním domě úspěšně vyučuje Lukáš Pešta KRAV MAGA sebeobranný systém, který má kořeny v Izraeli. strana 9 Ohlédnutí za sezónou na Buškově hamru Venku už první mrazíky dávno zkosily letní krásu, lehké šaty, kraťasy a trička jsme uložili do skříní a jejich místo ovládly rukavice a svetry. Rádi bychom ale s vámi ještě prošli jarní a letní období, kdy se otevřela brána Buškova hamru a přivítala první návštěvníky. strana 16

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 František Janáček byl ředitelem svinenské školy od roku 1953 doroku 1970, kdy ho vystřídal František Hesoun. už 781 žáků a působilo zde 32 učitelů. Oproti roku 1953 to byl nárůst o zhruba 240 žáků! Není divu, že ve školních budovách bylo poněkud těsno. A kde všude byli tito žáci rozeseti? Až do roku 1959 se museli vměstnat do dvou objektů. Jedním byla budova č.p. 548/654 v Husově ulici, kde dříve sídlily obecné školy chlapecká a dívčí (většina ji zná nejspíše jako zemědělku, dnes je součástí SOU). Druhou byla budova bývalé měšťanské školy č.p. 228 v dnešním Novém městě (rodný dům E. Háchy, dnes je zde praktická škola). Tehdy se ovšem ulice nazývala třída Rudé armády. Protože rostl počet žáků i tříd, muselo se v některých ročnících prvního stupně ( třída) vyučovat na směny. Toto střídání dopoledního a odpoledního vyučování si dnes umíme jen stěží představit. Ztrpčovalo život učitelům, žákům i rodičům. Například ve školním roce bylo v budově v Novém městě 10 tříd a střídavé vyučování se týkalo ročníku, protože chyběly 4 učebny! Se zřízením 9. třídy základního vzdělávání ve školním roce se situace stávala kritickou. V budově č.p. 564 v Husově ulici proto musela být zrušena tělocvična a místo ní vznikla nová učebna. Vešlo se sem devět tříd ročníku a tři třídy výběrové ( ročník). Nová 9. třída byla umístěna v budově patronátního závodu Igla a jedna třída po domluvě s městským národním výborem v budově č.p. 33 na náměstí vedle radnice, v níž do té doby sídlila spořitelna a byl zde i soukromý byt. Školní družina sídlila v soukromém domě č.p. 29. Pro výuku tělesné výchovy si škola propůjčila tělocvičnu tělovýchovné jednoty Spartak v dnes už neexistující Sokolovně v Sokolské ulici. Školní kuchyně a jídelna byly přesunuty z hostince U Roulů (tehdy ovšem nebyl v provozu) do bývalého hostince Kufr v č.p. 261 v Brance. Ředitel a jeho zástupci museli mít dobré nohy. Asi se dost nachodili. Se zrušením trhovosvinenského okresu v roce 1960 svitla naděje na nové prostory. V luxusní budově zrušeného okresního národního výboru (ONV) však bylo od školního roku zřízeno střední odborné učiliště (SOU) a na místní školu zbyla jen stará budova zrušeného okresního soudu č.p. 143 (dnes na jeho místě na náměstí stojí nový obytný dům a lékárna). Nejprve zde bylo několik tříd ZDŠ, od sem pak přešly všechny třídy SVVŠ. O prostor se ovšem musely dělit s hudební školou. Prostorový problém vyřešen nebyl. Nižší ročníky ZDŠ stále trpěly střídavým vyučováním. Škola teď využívala celkem šest objektů v různých částech města. Neúnosné situace si však tehdejší veřejní činitelé přece jen všimli. Rada ONV v T. Svinech ještě před zrušením okresu v roce 1960 stihla zařadit do stavebního plánu na 3. pětiletku (začala v r. 1961) stavbu nové školní budovy. Doslova na poslední chvíli tak učinil zanikající ONV rozhodnutí městu více než prospěšné. Fotografie ze slavnostního otevření nové školy 8. září Stavbu projektoval Ing. Kubovský ze Státního projektového ústavu v Praze. Projekt předložil ke schválení 30. září Stavbu měl v letech provést podnik Pozemní stavby n.p. České Budějovice, středisko Trhové Sviny. Vedení školy i výbor SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) požádaly vzápětí rodiče i místní a okolní podniky o dobrovolnou pomoc. Od rodičů byly shromážděny stovky závazků na 9279 brigádnických hodin, podniky slíbily materiál a řemeslnické práce. Ať už si o tehdejší dobrovolnosti myslíme cokoli, lidé tehdy skutečně brigádnicky pomáhali a mnozí skutečně dobrovolně. Vždyť pomáhali stavět svou školu. Už v březnu 1961 se v dobovém regionálním tisku objevila zpráva o demolici staré cihelny pod Otěvěkem, z níž brigádníci získali 50 kubíků stavebního kamene, který mohl být použit na stavbu základů školy. Počátkem dubna 1961 pak byla na vybraném pozemku za budovou nedávno zrušeného ONV zahájena stavba. Jen do června rodiče odpracovali tisíce brigádnických hodin při přípravě staveniště. Do června 1962 pak stavební firma postavila hrubou stavbu. Původně byla z úsporných důvodů Učitelský sbor svinenské školy na přelomu 50. a 60. let. Maturitní zkušební komise v roce vypuštěna spojovací chodba mezi pavilony. Naštěstí si odpovědní činitelé včas uvědomili nesmyslnost takové úspory. Pavilonový způsob výuky by byl naprosto znehodnocen. Peníze tedy byly přiděleny a spojovací chodba stojí. Vnitřní řemeslnické práce se však protahovaly, protože podnik Pozemních staveb měl mnoho zakázek a nemohl na stavbu školy přidělit potřebný počet pracovníků. Mnozí pochybovali, zda škola bude zprovozněna do začátku školního roku Učitelé mezitím připravovali návrhy odborných učeben a dokonce se jeli podívat do podobné školy v Dačicích. V průběhu roku byl také postupně dodáván nový nábytek a zařízení. Uskladňován byl prozatím na rozlehlé půdě na soudě. Původní rozpočet stavby se z optimistických 4,3 milionu Kčs v roce 1960 nakonec vyhoupl na 5,35 milionu korun. Náklady na zařízení a nábytek činily ke dni otevření ,- korun. Na rozloze m 2 vznikly podle projektu 2 učební pavilony, pavilon dílen a pavilon tělocvičny. Hned vedle školy vznikla oddělená jídelna. Během stavby bylo také rozhodnuto postavit i byt pro školníka, a to jako přístavbu k jídelně. Město (Pokračování na další straně)

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 STRANA 3 mělo konečně moderní školu a občané města to oceňovali. Stavba byla zkolaudována 30. srpna 1963 a slavnostní otevření nové školy naplánováno na 8. září. Aby se vše stihlo, tak v závěru prázdnin pomáhali rodiče i žáci obou škol při úklidu budovy a jejího okolí. Nasazení muselo být skutečně značné. Vždyť ještě dva dny před otevřením byla před budovou hromada zeminy sahající až do výše prvního poschodí! Vše bylo nakonec uklizeno včas a před školou mohla být postavena tribuna pro slavnostní zahájení. Nechyběly vlajky ani příslušný transparent. Slavnostní otevření začalo 8. září 1963 v devět hodin dopoledne průvodem žáků i dospělých od staré školní budovy v Husově ulice. Pionýři i svazáci byli patřičně ustrojeni. Nepostradatelné transparenty vyjadřovaly vděčnost za novou školu (což byla pravda) i odhodlání dobře se učit (což byla v rukou žáků i v tehdejší době - spíše nadsázka). Průvod prošel za doprovodu pochodové hudby přes náměstí, Trocnovskou ulicí a kolem závodu Fruta k nové škole. Zde si přítomní občané i žáci vyslechli zahajovací projevy. Zápis Na tribunu vystoupili pozvaní veřejní činitelé. Byl tu např. člen rady a školské komise JčKNV Josef Vodák, tajemník okresního výboru KSČ v Č. Budějovicích František Kopecký, členka rady a předsedkyně školské komise ONV v Č. Budějovicích Vojtěcha Kudrnová, okresní školní inspektor Jiří Drexler a také předseda Městského národního výboru v T. Svinech (tedy starosta města) Václav Cmunt. Ředitel školy F. Janáček všechny přivítal a poté si přítomní vyslechli projevy hlavních hostů. Starosta pak předal klíče od budovy řediteli školy. Za školní mládež v závěru poděkoval předseda školní organizace ČSM. Přestřižením pásky u vchodu novou budovu symbolicky otevřela V. Kudrnová. Následoval dobový rituál, když do školy jako první vstoupila vlajková četa pionýrů. Novou školu pak mohla obdivovat i veřejnost. Pro pozvané hosty bylo přichystáno pohoštění a na závěr se všichni podepsali do školní kroniky. Sviny tedy měly pro ZDŠ a SVVŠ (pozdější gymnázium) novou moderní školu a podmínky pro vzdělávání se výrazně zlepšily. Bohužel se nevyplatilo další úsporné opatření. Původně byl projektován třetí ze 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: Z. Valut Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor v bývalém fotoateliéru v 1. poschodí ATRIA. ( pro 5, zdržel 2) schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2013 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 7) z 18. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: Z.Valut Rada města souhlasí s prodejem pozemku a doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. st. 43/1 o výměře 329m 2 v k.ú. Březí u Trhových Svinů manželům Hrdinovým, České Budějovice, za cenu 50,- Kč/m 2. ( pro 7) souhlasí se stavbou bazénu na pronajatém pozemku parc.č. 344/8 při dodržení podmínek, které budou upraveny novou nájemní smlouvou: stavba bazénu neznemožní přístup ke stávajícímu kanalizačnímu řadu, bude dodrženo ochranné pásmo kanalizačního řadu, při ukončení nájemní smlouvy bude pozemek uveden do původního stavu, nová výše nájemného bude činit 4,- Kč/m 2 /rok. Rada města ukládá SÚMM jednat o věcném břemeni na pozemek parc. č. 323/8. ( pro 7) ukládá SÚMM jednat o prodeji pozemků parc.č. 70/3 a 71/9 o celkové výměře m 2 s paní V. Kocinovou, paní V. Steinbauerovou a panem M. Svitákem, všichni Trhové Sviny. Případný prodej by proběhl v příštím roce. ( pro 6, zdržel 1) rozhodla uzavřít smlouvy o výpomoci při zimní údržbě komunikací v osadách s firmou Farma Veselka s.r.o., Otěvěk 32 a s firmou Pelech Luděk, zemní práce a těžba přibližování dřeva, Něchov 25. Rada města ukládá SÚMM určit přesnou specifikaci komunikací, kterých se zimní údržba týká. ( pro 7) učební pavilon, ale protože škola v Husově ulici č.p. 548/654 stále vyhovovala, nakonec postaven nebyl. Mezitím se však objevil požadavek po větším množství odborných pracovníků v zemědělství a bylo rozhodnuto zřídit od 1. září 1963 v budově v Husově ulici zemědělskou učňovskou školu. Osm tříd ZDŠ, které zde měly zůstat, muselo být opět rozděleno do budov v Novém městě a na soudě. Tento stav pak trval až do roku 1981, kdy byl konečně dokončen a zprovozněn i třetí pavilon. Starý hlavní vchod na obrázku z druhé poloviny 60. let. Půl století existence má tedy škola za sebou. Během té doby se tu vystřídalo bezpočet žáků a mnoho pedagogů. Někteří vyučující tu působili jen krátce, jiní setrvali i několik desetiletí. Ti všichni žáci i učitelé vdechli nové škole život. Bez nich by byla jen prázdnou slupkou. Mgr. František Slípka Fota: archiv školy INFORMACE Z RADNICE schvaluje zvýšené počty dětí na třídu v Mateřské škole Trhové Sviny v souladu se Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dle 23, odst. 5 uvedeného zákona. ( pro 7) schválila Základní listinu plánování rozvoje sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny. ( pro 7) schvaluje priority města Trhové Sviny pro ISRU (Integrovaná strategie rozvoje území) mikroregionu Sdružení Růže. ( pro 7) souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s firmou Seznam.cz. Město Trhové Sviny se zavazuje poskytnout informace zajímavé především pro turisty a firma Seznam.cz k jejich bezplatnému zveřejnění. ( pro 7) města souhlasí se žádostí pana Iva Doležala a schvaluje cenu za montáž městské tribuny pro Rockový festival, který se bude konat ve dnech , na 15000,- Kč. Cena za pronájem městské tribuny a ostatní náklady s tímto spojené nebudou účtovány. projednala dopis JUDr. Romana Kudrličky a doporučuje ZM zpětné odkoupení garáže č. 5 od pana Vladimíra Rolínka ml. za stejnou kupní cenu. Rada města ukládá SÚMM vypsat nové výběrové řízení na předmětnou garáž. ( pro 7) odkládá své rozhodnutí na nejbližší jednání rady města. (výběr nejvhodnější nabídky na odvodňovací žlab v Budovatelské ulici v Trhových Svinech) a rozhodla o vyloučení firmy Budějovické dopravní stavby, Hlinsko 56, České Budějovice, z důvodu nepředložení návrhu smlouvy o dílo. ( pro 7) schválila dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. 146/14 uzavřené na dodávku Samosběrného a zametacího vozu s firmou KOBIT s.r.o., Rozvojová 269, Praha 6, dne , kterým se upravuje termín dodání do a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. ( pro 7) souhlasí s instalací sil ČRS Trhové Sviny na rybnících v majetku města: Březský, Prelát, Horní Kyjov a Pustý. ( pro 7) souhlasí s plánem prohrnování a rozpisem služeb na zimní období údržby 2013/2014. ( pro 7) (Pokračování na další straně)

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 souhlasí se snížením ceny nájemného z 300,- Kč/m 2 /rok na cenu 200,- Kč/m 2 /rok ve výběrovém řízení na pronájem nebytových prostor v prvním patře ATRIA, Sokolská ulice 1052, Trhové Sviny. ( pro 7) souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 9 v ulici Třebízského č.p. 805 v Trhových Svinech na dva roky. ( pro 7) souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 42 v DPS v Trhových Svinech. ( pro 7) souhlasí s podnájmem městského bytu č. 8 v ulici Husova č.p. 143 v Trhových Svinech. ( pro 6, zdržel 1) projednala dopis od starosty Města Borovan a doporučuje ZM jednat o finančním příspěvku pro Domov pro seniory Chvalkov a o jeho zařazení do rozpočtu na rok ( pro 7) byla starostou města informována o Územní energetické koncepce Města Trhové Sviny zpracované Energy Centrem České Budějovice. Tato Územní energetická koncepce bude projednána na Valné hromadě Tepelného hospodářství Města T. Sviny. rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem T.Sviny, Tovární, K 3786/2, Dub - NN, za úplatu 10000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3939/1 v k.ú. TS. ( pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Bukvice, K 353/2, Petrášová - NN, za úplatu 10000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1202/1 v k.ú. Bukvice u TS. ( pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem T. Sviny, K 464/8, Zmeškal - NN, za úplatu ,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3858/1 v k.ú. TS. ( pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem T.Sviny, zahrádky - kabel NN, za úplatu 3600,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3800/5, 3800/7, 3939/1 v k.ú. TS. ( pro 7) byla starostou města informována o fotodokumentaci z festivalu dechových hudeb Karel Valdauf 2013, zhotovené paní Lenkou Kříhovou a projevuje jí tímto poděkování za profesionálně odvedenou práci. souhlasí s umístěním optických kabelů firmy David Korčak, Trhové Sviny, mezi žadatelem určenými budovami nad pozemky v majetku města Trhové Sviny. ( pro 6, zdržel 1) projednala a rozhodla ve věci finanční výpomoci při Cyklistickém závodě Okolo jižních Čech snížit cenu za pronájem tribuny v roce 2014 o 10000,- Kč. ( pro 7) rozhodla o přidělení bytu v DSP T.Sviny paní M. Soukupové, Trhové Sviny. ( pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Trhové Sviny, ZTV za pilou II. etapa, za úplatu ,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 145/7, 145/20, 3912/1 v k.ú. TS. ( pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem T. Sviny, K 249/3, Švec-NN, za úplatu 1000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3857/1 v k.ú. TS. ( pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Bukvice, K 367/5, Mrázová úprava NN, za úplatu ,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1202/1 v k.ú. Bukvice u TS. ( pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Trhové Sviny, par.č. 455/3 NN, za úplatu 500,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3858/1 v k.ú. TS. ( pro 7) projednala návrh na vánoční výzdobu města a žádá radní města paní Ing. Natálii Holý Bustovou o jednání se společností E.ON a.s. ve věci nabídky na vánoční výzdobu. ( pro 7) byla starostou města informována o zamítnutí žaloby Krajským soudem v Českých Budějovicích, kterou na Město Trhové Sviny podal pan Mgr. František Švepeš, který požadoval zrušení části opatření obecné povahy Územní plán Trhové Sviny. rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k všeobecným podmínkám servisní a materiálové smlouvy s firmou MIN SERVIS s.r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem. ( pro 7) jmenuje pana Pavla Randu, člena Zastupitelstva města Trhové Sviny, oddávajícím a pověřuje jej přijímáním prohlášení o uzavření manželství. ( pro 7) z XVI. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 16. září 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech Přítomno: 21 zastupitelů, s pozdějším příchodem pana Ing. Nepraše Omluveni: p. Polášek, p. MUDr. Valena Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 10/2013: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 21) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo : změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 21) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 12/2013: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 21) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 13/2013: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 21) schvaluje rozpočtové opatření číslo 14/2013: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 21) nesouhlasí s koupí pozemků parc.č. 368/9, 1211/6 a 1214/5 v k.ú. Bukvice u Trhových Svinů od paní M. Hronkové, Lomec, za požadovanou cenou 100,- Kč/m 2. ( pro 21) rozhodlo prodat nově zaměřené pozemky parc.č. st o výměře 1 m 2 a parc.č. 258/22 o výměře 16 m 2 v k.ú. Trhové Sviny manželům Mgr. M. Kubíčkové a Bc. M. Lencovi, Trhové Sviny, za cenu stanovenou zastupitelstvem města v Trhových Svinech, tj. 120,- Kč /m 2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. ( pro 21) rozhodlo koupit pozemek parc.č. 368/1 o výměře 235 m 2 a nově zaměřený pozemek parc.č. st. 48 o výměře 18 m 2 v k.ú. Bukvice u Trhových Svinů od paní D. Petrášové, České Budějovice, za cenu stanovenou zastupitelstvem města v Bukvici, tj. 50,- Kč /m 2. Náklady spojené s převodem uhradí město. ( pro 21) rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí: Garáž č. 4, budova bez čp. na. pozemku parc.č. st. 1387, pozemek parc.č. st o výměře 20 m 2 v k.ú. Trhové Sviny - minimální nabídková cena činí Kč. (poslední nabídková cena činila ,- Kč.) 2) Garáž č.6, budova bez čp. na. pozemku parc.č. st. 1389, pozemek parc.č. st o výměře 21 m 2 v k.ú. Trhové Sviny - minimální nabídková cena činí Kč. (poslední nabídková cena činila ,- Kč.) 3) KD Rejta - budova čp. 512 na pozemku parc.č. st. 793, pozemky parc.č. st. 793 o výměře 676 m 2, parc.č o výměře 32 m 2 a část pozemku parc.č. 2371/10 o výměře cca m 2 vše v k.ú. Trhové Sviny - minimální nabídková cena činí Kč. (poslední nabídková cena činila ,- Kč.) 4) Škola v Pěčíně - budova čp. 35 na pozemku parc.č. st. 53, část pozemku parc.č. st. 53 o výměře cca 580 m 2, část pozemku parc.č. 531 o výměře cca 30 m 2, pozemky parc.č. 529/2 o výměře m 2, parc.č. 528/2 o výměře m 2 a parc.č. 527 o výměře 626 m 2 vše v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů - minimální nabídková cena činí Kč.(poslední nabídková cena činila ,- Kč.) - ( pro 21) bylo informováno panem Čeňkem Štojdlem o žádosti paní Robejškové o přezkoumání technického stavu autobusového nádraží v Trhových Svinech. Zastupitelstvo města ukládá SÚMM jednat s majitelem autobusového nádraží s firmou Jihotrans České Budějovice o provedení nutných oprav autobusového nádraží. bylo informováno panem Čeňkem Štojdlem o proběhlé rekonstrukci a kolaudaci rybníka Hájek v Trhových Svinech. V. Korčaková

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 STRANA 5 Pozvánka na veřejné projednání Pozvánka na veřejné projednání Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou Trhové Sviny s rozšířenou působností Trhové Sviny Datum: Čas: od 16:00 Místo: Kulturní dům Trhové Sviny, Sídliště 710, Trhové Sviny Datum: Čas: od 16:00 Místo: Kulturní dům Trhové Sviny, Sídliště 710, Trhové Sviny V rámci veřejného projednání proběhne představení aktuální nabídky služeb vybraných V rámci veřejného poskytovatelů projednání proběhne působících na představení Trhosvinensku aktuální nabídky služeb vybraných poskytovatelů působících na Trhosvinensku Program: 1. Úvod, zahájení 1. Úvod, zahájení 2. Co to je komunitní plánování a co už se na Trhosvinensku podařilo 2. Co to je komunitní plánování a co už se na Trhosvinensku podařilo 3. Představení aktuálních aktivit komunitního plánování na Trhosvinensku 3. Představení aktuálních aktivit komunitního plánování na Trhosvinensku 4. Kdo a jak se může zapojit? 4. Kdo a jak se může zapojit? 5. Prezentace poskytovatelů sociálních a návazných služeb 5. Prezentace poskytovatelů sociálních a návazných služeb 6. Dotazy, diskuse 6. Dotazy, diskuse Program: Za organizační tým: Mgr. Věra Korčaková, vedoucí řídící skupiny Město Trhové Sviny Za organizační tým: Mgr. Věra Korčaková, vedoucí řídící skupiny Město Trhové Sviny Zdeněk Říha Metodik komunitního plánování Zdeněk Říha Metodik komunitního plánování Co je to Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb? Je Co to je plánování to Komunitní zajištění plánování sociálních a sociálních dalších služeb a souvisejících pro osoby, které služeb? mají určité sociální problémy nebo jsou z nějakého důvodu, např. díky svému věku či zdravotnímu stavu, ohroženy sociálním vyloučením. Komunitní plánování Je to plánování znamená, zajištění že do sociálních plánování se a dalších může zapojit služeb kdokoliv, pro osoby, kdo které má zájem. mají určité Na Trhosvinensku sociální problémy komunitní plánování úspěšně probíhá již od roku Plánovány jsou jak služby poskytované podle zákona o sociálních službách, tak služby související. Pro seniory jsou v regionu dva domovy pro seniory (Chvalkov a Horní Stropnice). Zpravidla pro straší občany je rovněž určená tzv. pečovatelská služba (dovážka stravy, pomoc při péči o klienta, jeho domácnost apod.), kterou zajišťují organizace Ledax a Borůvka Borovany. Pečovatelská služba je také zajištěna v domech s pečovatelskou službou, které jsou v N. Hradech, T. Svinech, Borovanech, Olešnici a Jílovicích. V T. Svinech fungují pro mladé do 26 let Kluby Archa a Domeček, které provozuje středisko Domeček. V Borovanech s podobným posláním funguje Klub mladých. Borovany nabízí dále využití služeb chráněné keramické a tkalcovské dílny nebo centra denních služeb, které provozuje organizace Nazaret. Mimo to jsou na Trhosvinensku dostupné i služby rané péče (péče o postižené děti do 7 let) nebo tzv. terénní programy (především protidrogová práce v terénu). Průvodcovskou a předčitatelskou službu (doprovod zdravotně postižených dětí do škol apod.) nabízí v regionu Česká maltézská pomoc. Uvedené služby jsou dále doplněny službami souvisejícími, což jsou služby neposkytované dle parametrů zákona o sociálních službách. Jedná se však o neméně významné služby určené pro široké spektrum uživatelů (např. mateřská centra, Šatník T. Sviny, dobrovolnictví, nebo jsou z nějakého důvodu, např. díky svému věku či zdravotnímu stavu, ohroženy sociálním vyloučením. Komunitní plánování znamená, že do plánování se může zapojit kdokoliv, kdo má zájem. Na Trhosvinensku komunitní plánování úspěšně probíhá již od roku Plánovány jsou jak služby poskytované podle zákona o sociálních službách, tak služby související. Pro seniory jsou v regionu dva domovy pro seniory (Chvalkov a Horní Stropnice). Zpravidla pro straší občany je rovněž určená tzv. pečovatelská služba (dovážka stravy, pomoc při péči o klienta, jeho domácnost apod.), kterou zajišťují organizace Ledax a Borůvka Borovany. Pečovatelská služba je také zajištěna v domech s pečovatelskou službou, které jsou v N. Hradech, T. Svinech, Borovanech, Olešnici a Jílovicích. V T. Svinech fungují pro mladé do 26 let Kluby Archa a Domeček, které provozuje středisko Domeček. V Borovanech s podobným posláním funguje Klub mladých. Borovany nabízí dále využití služeb chráněné keramic- Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z prostředků ké a tkalcovské Evropského dílny sociálního nebo fondu centra prostřednictvím denních Operačního služeb, které programu provozuje Lidské zdroje organizace a zaměstnanost Nazaret. a státního rozpočtu Mimo ČR. to jsou na Trhosvinensku dostupné i služby rané péče (péče o postižené děti do 7 let) nebo tzv. terénní programy (především protidrogová práce v terénu). Průvodcovskou a předčitatelskou službu (doprovod zdravotně postižených dětí do škol apod.) nabízí v regionu Česká maltézská pomoc. Uvedené služby jsou dále doplněny službami souvisejícími, což jsou služby neposkytované dle parametrů zákona o sociálních službách. Jedná se však o neméně významné služby určené pro široké spektrum uživatelů (např. mateřská centra, Šatník T. Sviny, dobrovolnictví, ergoterapeutické dílny nebo řada dalších služeb nabízených a zajišťovaných různými spolky, sdruženími, charitami či církvemi). Informace Živnostenského odboru MěÚ Trhové Sviny pro podnikatele mající jako předmět podnikatelské činnosti prodej lihovin Požádá-li podnikatel ve lhůtě do živnostenský úřadu o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Další informace k této problematice je možno získat v příslušném znění zákona č.309/2013 Sb. nebo na kterémkoliv živnostenském úřadě. S ohledem na předpoklad značného počtu podnikatelů, jichž se uvedená změna zákona dotýká, doporučujeme podnikatelům neodkládat případné podání žádosti o koncesi a věc v předstihu řešit. Mgr. Zdeněk Chovanec živnostenský odbor tel AKTUÁLNĚ Den otevřených dveří 2013 v Domově pro seniory Chvalkov Den otevřených dveří se uskutečnil a byl spojen s oslavou 55. výročí založení našeho domova. Po slavnostním přivítání návštěvníků ředitelkou domova paní Ludmilou Hoffelnerovou a úvodním slovu náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské následoval kulturní program. Vystoupil flétnový soubor Sedmikrásky z Benešova nad Černou, hudební soubor našeho domova a sólisté opery Jihočeského divadla - paní Iva Hošpesová a pan Aleš Voráček. Po kulturním programu následovaly individuální prohlídky domova v doprovodu personálu. Poté si návštěvníci společně s personálem popovídali u připraveného pohoštění. Pro děti byly připraveny v areálu zahrady soutěže. Náš domov v průběhu Dne otevřených navštívilo přibližně 100 návštěvníků. Na závěr Dne otevřených dveří obdrželi všichni naši klienti i návštěvníci malý dáreček pro vzpomínku na 55. výročí založení Domova pro seniory Chvalkov. Děkuje sponzorům, kteří se na Dni otevřených dveří podíleli. Den otevřených dveří sponzorovali: Cukrárna Kousek, Trhové Sviny; SOŠ, SOU Trhové Sviny; Řeznictví Dědouch, s.r.o.; Alimpex food a.s.; Flosman; Pekárna Srnín; ZEO trade, Czech republic; Flétnový soubor Sedmikrásky; Sólisté opery Jihočeského divadla - paní Iva Hošpesová a pan Aleš Voráček. Doufáme, že se u nás návštěvníkům líbilo a těšíme se na viděnou při jiné společenské akci našeho domova. Foto: archiv DpS Informujeme touto formou podnikatele, kteří jsou oprávněni k prodeji lihovin a to jako maloobchodní nebo velkoobchodní prodejci, v rámci pohostinské činnosti, v rámci pohostinství v dopravních prostředcích, popřípadě další, že došlo ke ke dni ke změně živnostenského zákona, jenž se významně dotýká uvedených podnikatelů. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni na základě stávajícího živnostenského oprávnění prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, můžou v této činnosti pokračovat nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, to je do Prodávat dál po uvedeném datu lihoviny je možno pouze na základě koncesované živnosti. Za DpS Bc. Dana Červonyjová

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 Rekonstrukce rybníka Hájek Trhosvinenským rybářům se podařil husarský kousek! Dokázali získat dotaci na kompletní rekonstrukci a odbahnění rybníka Hájek u Trhových Svinů. Netuším, kolik žádostí se na podatelně ministerstva zemědělství mohlo sejít, jisté ale je, že byli jedním z dvanácti subjektů, které uspěly a kterým byla dotace přiznána. Od padesátých let minulého století, kdy byl Hájek vystavěn, sloužil jako součást trhosvinenské protipovodňové kaskády na Farském potoce a zároveň také jako rybářský sportovní revír. Svou retenční kapacitu však postupně ztrácel vlivem masivního splachu orné půdy z okolních polí. Příslovečný poslední hřebíček do rakve mu zatlouklo několik povodní z posledních let. Zejména ty z let 2002 a Nejen že do rybníka spláchly takové množství zeminy, že se plocha hladiny zmenšila o půl hektaru a průměrná hloubka klesla pod 60 cm, ale především značně poškodily hráz. Nejkritičtější situace nastala pod bezpečnostním přelivem, kde voda vymlela obrovský kráter. V těchto místech už začala hráz dokonce prosakovat. Reálně hrozilo její protržení, což by ve městě mohlo způsobit další záplavy. Situaci bylo nutné okamžitě řešit. Nabízely se tři možné varianty. První, optimistická, u které nikdo nevěřil v úspěch, zkusit zažádat o dotaci na celkovou rekonstrukci v řádu několika miliónů korun. Druhá, která se nám jevila jako nejreálnější, navrhovala z vlastních prostředků opravit hráz, tak aby dále neohrožovala město Trhové Sviny. Výši nákladů jsme odhadli zhruba na Kč. Takto vysoká investice by pro nás znamenala, že Hájek zůstane po další dlouhé roky zanesený, jelikož na další opravy nebudeme mít peníze. Třetí, tragickou variantou, kterou si nikdo nechtěl připustit, ale která reálně hrozila, bylo Hájek prostě vypustit a nechat otevřený. Udělat z něj v podstatě suchý poldr. Na výroční členské schůzi v roce 2011 bylo rozhodnuto, že se i přes mizivé vyhlídky na úspěch přeci jenom pokusíme o dotaci zažádat. Obrovskou oporou nám byl především hospodář Jihočeského územního svazu pan Ing. Jan Štěpán. Na jeho doporučení jsme oslovili brněnskou společnost VH Atelier, která nám zpracovala projekt a pomohla s veškerou administrativou. Jsem přesvědčen, že bez jejich pomoci by se nám celé dílo zrealizovat nepodařilo. Žádost o dotaci jsme podali na ministerstvo zemědělství v březnu roku Právě zde probíhal program, který se jevil jako finančně dostupný a jehož podmínky bychom mohli splňovat. Největší výhodou tohoto programu bylo průběžné čerpání finančních prostředků už během realizace stavby. Nebylo tedy nutné celý projekt předfinancovat z vlastních zdrojů, jak tomu bývá například u dotací z ROP (regionálních operačních programů). Celý následující rok se nesl v duchu intenzivní práce několika našich členů na plnění podmínek pro získání vytoužené dotace. Dobrá věc se podařila a do výroční členské schůze 2012 jsme získali příslib, že nám dotace bude poskytnuta. Nikdo ale nebyl schopen s jistotou říci, jak vysoká. Dostali jsme pouze neoficiální informaci bez jakýchkoliv záruk, že by to mělo být zhruba 80 % z uznatelných nákladů. 28. ledna 2012 nastal den D. Výroční členská schůze má definitivně rozhodnout, zda smlouvu o dotaci s ministerstvem zemědělství podepíšeme, či nikoliv. Nikdo předem netušil, jak hlasování dopadne. Řada členů se obávala možných komplikací, které mohly nastat. V úvahu přicházely například vícenáklady a různá administrativní pochybení. To by mohlo vést k vysokým pokutám, krácení, nebo úplnému odnětí dotace. Všichni jsme si uvědomovali, že ztroskotání takto rozsáhlého projektu by pro naši organizaci mělo likvidační následky. Odvahu nám dodávalo, že za námi stojí Jihočeský územní svaz a VH Atelier. Obě tyto organizace mají s obdobnými akcemi bohaté zkušenosti a nikdy s nimi neměly žádný zásadní problém. I přes velice emotivní průběh celé schůze zaznělo nakonec toto usnesení: Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny souhlasí s realizací projektu rekonstrukce rybníka Hájek, za podmínek stanovených poskytovatelem dotace, Ministerstvem zemědělství ČR, přičemž spoluúčast ČRS MO Trhové Sviny nepřesáhne 20 % z realizační hodnoty díla. Při dodržení těchto podmínek Výroční (Pokračování na další straně)

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 STRANA 7 Foto: archiv ČRS MO T. Sviny členská schůze ČRS MO Trhové Sviny pověřuje předsedu a jednatele podpisem příslušných smluv. Na základě tohoto mandátu jsme se mohli pustit do další práce. 30. května 2012 byl Hájek sloven. Myslím, že všechny přítomné rybáře překvapila velikost rybí obsádky, což nebývá na sportovních revírech obvyklé. Zejména pak vysoký počet sumců. Prostřednictvím Stavební poradny s. r. o. jsme uspořádali výběrové řízení. Přihlásilo se celkem 11 subjektů, z nichž však pouze 7 splňovalo ministerstvem stanovené podmínky pro uvolnění dotace. Zvítězila společnost Aqueko z Velkého Meziříčí s nejnižší cenovou nabídkou Kč. Jedná se o velice zkušenou firmu, která za 20 let své existence úspěšně zrekonstruovala více než 300 rybníků po celé republice. Na základě protokolu o výběrovém řízení nám 12. října 2012 ministerstvo zemědělství přiznalo dotaci ve výši Kč, tedy skutečně oněch avizovaných 80 %. Konečně se mohlo začít! Těžká technika se do Hájku poprvé zakousla Rybník byl vybagrován do své původní rozlohy 2 hektary a průměrné hloubky 1,2 m. Celkem bylo odtěženo více než m3 bahna. Pro lepší představu se jedná asi o plně naložených tater, které byly vyvezeny na přilehlé pole. Tam bylo bahno rozhrnuto a zaoráno. Rybniční sediment je vynikající hnojivo. Jeho vpravení do zemědělské půdy bylo dokonce jednou z podmínek pro získání dotace. Následovala stavba takzvaného sdruženého objektu. Jedná se o poměrně složitý betonový monolit se soustavou dvou požeráků (stavidel), kašnového bezpečnostního přelivu a odtokového tunelu o rozměrech 3 x 2 m. Nově bylo na Hájku vybudováno kádiště se schodištěm a sjezd pro nákladní automobily, abychom při výlovech už nemuseli nosit těžké vaničky s rybami na hráz. Nyní zbývalo dokončit opravu hráze. Byla rozšířena, navýšena a zhutněna. Návodní strana opevněna silnou vrstvou lomového kamene. Koruna hráze a její návětrná strana byla poté ještě dovezena několika tatrami kvalitní ornice, oseta trávou a osázena padesáti mladými doubky. Celkové náklady na toto dílo se vyšplhaly na Kč, přičemž náš podíl jakožto rybářů činil Kč. Takto vysokou částku bychom si pochopitelně nemohli dovolit a tak patří opět veliký dík Jihočeskému územnímu svazu v čele s Ing. Janem Štěpánem, který nám poskytl příspěvek Kč a dále ještě bezúročnou půjčku ve výši Kč. S poděkováním nesmíme zapomenout ani na Město Trhové Sviny, které se na financování celé akce podílelo částkou Kč. Slavnostní kolaudace proběhla 17. září Obešla se bez jakýchkoliv závad či připomínek ze strany všech zúčastněných. Nyní je rybník Hájek jednou z nejmodernějších nádrží v Jihočeském kraji s kapacitou na stoletou vodu. Žádné protipovodňové opatření však není všemocné. Při rozloze 2 hektarů a průměrné hloubce 1,2 m nikdo nemůže očekávat, že zadrží vodu z několikadenních intenzivních dešťů. Zabrání ale takzvaným bleskovým záplavám, které způsobuje krátkodobá průtrž mračen, například při silné letní bouřce. A co bude s Hájkem dál? Z právě probíhajících výlovů byl opětovně napuštěn a zarybněn. Pravděpodobně již přivítal i první rybáře. Touto cestou bych chtěl vyvrátit zaručené zvěsti o vyjmutí Hájku z krajského soupisu revírů a uzavření mimosvinenským rybářům, jako je to u revíru Brigádník. Tedy, že už zde nebudou platit krajské a celosvazové povolenky. Tato informace je zcela nepravdivá! Jednou z podmínek poskytnutí finančního příspěvku od Jihočeského územního svazu bylo i ponechání Hájku ve společném hospodaření po dobu minimálně deseti let. Rád bych rybáře ubezpečil, že ani po uplynutí této doby nemáme v plánu Hájek ze společného hospodaření vyjmout. Místní rybářská organizace nedisponuje takovými finančními prostředky, aby si mohla dovolit vydržovat 2 revíry pouze pro své členy. Závěrem bych rád ještě jednou poděkoval všem, kteří přispěli ke zdárnému dokončení tohoto velkolepého díla. Členům ČRS MO Trhové Sviny, kteří se na celém projektu aktivně podíleli, Jihočeskému územnímu svazu, Městu Trhové Sviny, Ministerstvu zemědělství ČR, společnosti VH Atelier s. r. o. a stavební firmě Aqueko, která celou stavbu mistrně provedla. za ČRS MO Trhové Sviny Čeněk Štojdl

8 STRANA 8 Akce KIC v listopadu Od 1. do 30. listopadu v KIC, Žižkovo nám. 92, výstava fotografií Jan Jiráček - Doudlebsko. Otevřeno po otevírací dobu infocentra. Vstupné zdarma. V sobotu 9. listopadu máte poslední letošní možnost udělat si výlet na Novohradské hory a to opět s panem Milanem Koželuhem a psem Jonášem. Na závěr to nejlepší a tak se vydáme na Vysokou (1034 m.n.m.). Odjezd bude od budovy staré radnice v 9 hod. a pokračovat budeme přes Údolí u nových Hradů (aby se k nám mohli připojit novohradští) a pak dále na Hojnou Vodu. Předpokládaný návrat v 17:30. Cena výletu: dospělí 180 Kč, senioři a studenti 130 Kč, děti zdarma; z Horní Stropnice a v místě 50 Kč a 30 Kč. V sobotu 16. listopadu, druhý ročník Koštu Svatomartinského vína, v tanečním sále KD od 19 hod.. Vína budou opět z Vinařství Marada a od okolních vinařů. K tanci a poslechu zahrají Hudci z Kyjova. V ceně vstupného opět sýry a uzené od místních farmářů. Vstupné: 150 Kč. Ve čtvrtek 21. listopadu Botanické zahrady Velké Británie v loutkovém sále KD Trhové Sviny od 18 hodin. Přednáška s promítáním fotografií z těch nejkrásnějších míst botanických zahrad Velké Británie. Průvodcem nám bude zahradník pan Ing. Pavel Chlouba. Jak je známo, Velká Británie je zahradnická velmoc, proto si nenechte ujít tuto jedinečnou příležitost a v teple a pohodlí navštívit botanické zahrady od Londýna přes Wales až po Edinburgh. Vstupné 35 Kč. V sobotu 30. listopadu v 15 hodin začne v tanečním sále KD Den věnovaný ženám. Odpoledne si budou moci vyzkoušet základy sebeobrany s lektorem Lukášem Peštou, nebo vyslechnout přednášku dietoložky a odbornice na zdravou výživu paní Jindry Marhounové z centra Kondice pro na téma Jak si užít zdravě Vánoce (případně se po nich co nejrychleji dostat do formy a nastartovat zároveň svůj imunitní systém na zimu). Prohlédnout si prezentaci švédské kosmetické firmy Oriflame, nakoupit kosmetické výrobky zmíněné firmy nebo se jen nechat nalíčit. Program bude zpestřen módní přehlídkou svatebních a společenských šatů, kterou nás provede pan Radek Bulant. Po celou dobu bude pro děti zajištěno hlídání v dětském koutku a pánové mohou strávit příjemné odpoledne a večer ve vedlejším baru. Více podrobností se dozvíte v listopadovém čísle TSL nebo v KIC. Vstupné zdarma. šf TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Botanické zahrady Velké Británie Víte co spojuje hlasy dětí ve školních uniformách s drkotáním invalidních vozíků, vůní květin, stínem starých stromů a náhlými projevy nadšení nad nějakou nově objevenou krásou? To je typická atmosféra, kterou můžete zažít v některé z mnoha botanických zahrad Velké Británie. Možná to vypadá trochu nadneseně, ale botanické zahrady ve Velké Británii vítají s otevřenou náručí nejenom děti a důchodce, ale snad všechny věkové, ale i společenské skupiny, které se sem vypravují za krásou, odpočinkem i vzděláním. V očích veřejnosti je zde zahradničení vnímáno jako jedna obrovská vášeň, která je stejně dobrá pro aristokracii, tak i pro běžné lidi. Seznam britských zahrad otevřených pro veřejnost by vydal na několik stránek, tentokrát ale chci zaměřit svoji pozornost jenom na relativně malou skupinu z nich. Jsou to zahrady botanické, které kromě rekreační a poznávací funkce plní také řadu úkolů vědeckých. Máte-li chuť vydat se na krátkou, ale pomyslnou cestu po některých nejzajímavějších botanických zahradách Velké Británie, dovoluji si Vás pozvat na povídání spojené s promítáním obrázků, které se uskuteční 21. listopadu v 18. hodin v loutkovém sále Kulturního domu. Vedle nejslavnější botanické zahrady Kew v Londýně navštívíme také národní botanickou zahradu Walesu, či botanickou zahradu ve skotském Edinburghu. Nemůžeme vynechat ani botanické zahrady akademických měst Oxford či Cambridge. A také nakoukneme do nejteplejší botanické zahrady Velké Británie, která se nachází na jihu země, na ostrově Wight. Botanické zahrady Velké Británie představují tajemný svět rostlin i jejich podivné příběhy z minulosti. Dívají se ale i dopředu a používají často ty nejmodernější technologie, aby na malém prostoru mohly žít rostliny ze všech míst naší planety. Těším se na listopadové setkání s vámi. Pavel Chlouba, Borovany Vysoká S m n.m. tøetí nejvy í hora Novohradských hor. Má v celých horách nejvìt í pøevý ení 450 metrù. My pùjdeme z Hojné Vody a vedle vrcholu se budeme loveckými chodníèky toulat mezi bizarními skalními útvary. Trasa asi 10 km je fyzicky nenároèná, ale místy v obtí ném terénu. Dobré boty podmínkou! prùvodce KIC TRHOVÉ SVINY POŘÁDÁ PŘEDNÁŠKU S PROMÍTÁNÍM a pes Joná Ing.Pavla Chlouby 9.00 odjezd autobusu od staré radnice pøedpokládaný návrat dospìlí 180 Kè, dùchodci a studenti 130 Kè, dìti zdarma. Z Horní Stropnice a v místì 50 Kè a 30 Kè BOTANICKÉ ZAHRADY VELKÉ BRITÁNIE KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ pana JANA JIRÁČKA KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM TRHOVÉ SVINY Doudlebsko D zve všechny občany na KOŠT SVATOMARTINSKÉHO VÍNA v sobotu 16. listopadu od 19 hodin do tanečního tane ního sálu Kulturního domu v Trhových Svinech ve čtvrtek 21. listopadu od 18 hodin v loutkovém sále KD Trhové Sviny, Sídliště 710 vstupné 35 Kč k tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika HUDCI Z KYJOVA ochutnávka sýrů a uzenin zdarma, představení vín hlavním sklepmistrem vinařství Marada vstupné: 150 Kč která se koná v prostorách informačního centra od 1. října do 30. listopadu a ve foyer kulturního domu od 5. do 31. října Kulturní a informační centrum Žižkovo náměstí Trhové Sviny Městské kulturní středisko Sídliště Trhové Sviny

9 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 STRANA 9 ROZHOVOR Nejsme skupina, která se učí rvát, chceme jen přežít svět plný násilí, říká lektor KRAV MAGA Lukáš Pešta Již druhý rokem se v Trhových Svinech v novém kulturním domě úspěšně vyučuje Lukáš Pešta KRAV MAGA sebeobranný systém, který má kořeny v Izraeli. Systém KRAV MAGA, z hebrejštiny volně překládáno jako boj zblízka, je v současné době považován za nejefektivnější sebeobranný a taktický systém na světě, což například dokazuje přehled jednotek a armád, které tento systém převzaly. Oficiálně se systém KRAV MAGA začal vyvíjet po 2. světové válce v prostředí, kde Izrael byl již od svého vzniku ve válce se svými sousedy a nemohl si dovolit posílat své nové vojáky na několikaměsíční přípravné kempy. Proto nově založený stát potřeboval systém boje zblízka, který musel být velmi rychle zvládnutelný, snadno zapamatovatelný a zejména velmi efektivní. Krav Maga je systém s jedinečným logickým přístupem, snadným na učení a zapamatování, stavěný na přirozených a intuitivních reakcích a snadno použitelný ve stresových situacích. Jeho důležitou částí je také ojedinělý proces výuky, propracovaná metodologie a široká škála způsobů tréninků.hlavním cílem systému je naučit kohokoliv, nehledě na věk, pohlaví, fyzické schopnosti a zkušenosti, jak se ubránit proti všemožným druhům útoků. Na úvod nám prosím prozraďte něco o Vás... Je mi 38 let. Vyučil jsem tešařem v Táboře. Bydlím se svou partnerkou v Českých Budějovicích a nedávno se nám narodila dcera Anička. Starší dcera Rebeka navštěvuje moji Taekwon-do školu pro děti v Českých Budějovicích. Provozujete KRAV MAGA kurzy v Trhových Svinech - co Vás k tomu vedlo, jak podle Vás vnímají Trhovosvinenští tuto výuku? Byl jsem kontaktován paní Šárkou Floderovou, zda bych nemohl vyučovat sebeobranu v novém kulturním domě v Trhových Svinech. Osobně si myslím, že někteří lidé už si uvědomují situaci dnešního agresivního a nebezpečného světa a nechtějí se sami stát obětí násilných trestných činů. Někteří už vědí, že věta mně se to stát nemůže - je velký omyl a vlastně i nezodpovědnost. Stačí si večer pustit zprávy a většina reportáží je o přepadení, rvačkách, domácím násilí, znásilnění a vraždách. A ti, kteří přijdou cvičit, už nechtějí být obětí. Nejsme skupina rváčů, která se jde učit rvát. Chceme pouze přežít nástrahy dnešního světa. V mé škole se vyučuje i poskytnutí první pomoci, což si myslím, že v dnešní době je povinností každého z nás. Ať už se stane nějaké neštěstí osobě blízké nebo budete svědky autonehody, znalosti první pomoci dávají velkou naději na záchranu života. Praxe vždy ukáže, co ve vás je, i to, zda máte vybavenou lékárničku skutečně potřebným materiálem. Proč jste si zvolil právě tento systém? V tomto oboru se pohybuji od roku Ano, i já jsem chtěl být jako Bruce Lee, chtěl jsem závodit, být v národním týmu a mít černý pásek. Chtěl jsem se učit vojenskému umění vedení boje a taktice. Chtěl jsem do válečné zóny a být součástí elitní jednotky. To vše jsem si prošel a dnes se věnuji KRAV MAGA, kde se dají všechny tyto zkušenosti využít. Je spousta bojových umění a bojových sportů, ale zde jde většinou o závodní cestu, další mají svoji duchovní cestu. Většina toho se odehrává v ringu, kleci, žíněnce. Je zde váš soupeř a rozhodčí a váš souboj má jasná pravidla. Bojová umění jsou skvělá věc, ideální pro rozvoj koordinace u dětí a především výchovný směr. Reálná sebeobrana je však úplně něco jiného. KRAV MAGA je nejkomplexnější systém sebeobrany. Vychází z výcviku izraelských obranných sil, které ji testují každým dnem ve válečné zoně a při boji s terorismem. Tento systém je ale třeba neustále studovat, myslet a taktizovat a hlavně se naučit vyhýbat boji. Zdokonalovat se ve střelbě, v boji s nožem, mít znalosti v taktice, znát postupy přežití a podobně. KRAV MAGA není nic jiného než zdokonalovací příprava na boj o život. Více si můžete zjistit na webu: kravmagacb.webnode.cz. V Trhových Svinech tvoří většinu žáků právě ženy. Jsou to právě ony, které jsou nejčastějšími oběťmi násilí. Spousta žen si řekne, že nemá proti silnému muži žádnou šanci. Někdy to opravdu tak je. Základem tohoto systému je prevence, předvídavost a kontrola okolí. Fyzický kontakt je až to poslední, co použijete. Vždy začínám při náboru nových žáků debatou o reálné sebeobraně a možnostech člověka se bránit. Je třeba přehodnotit své hodnoty života a priority. Sebeobrana se nedá cvičit jako nějaký kurz. Je to dlouhodobý proces a dlouhá cesta, ale už po prvním tréninku má člověk představu, čeho se vyvarovat a jaké jsou jeho možnosti. Máte pro své žáky i případné zájemce o Vaše lekce nějaký vzkaz? Člověk, který se chce učit bránit reálným hrozbám, si k nám cestu najde. Je ovšem opravdu těžké přesvědčovat lidi, aby se učili bránit a poskytovat první pomoc, když si řeknou, že jim se to stát nemůže. A v případě první Nadešlo období změn počasí a ochlazování pomoci se vymluví v duchu já bych to nějak zvládl a zavolal sanitku. Ale jeden vzkaz bych přece měl KRAV MAGA je vaše šance na přežití a mou prioritou je vaše bezpečnost. Děkuji za rozhovor. P. Vicková PÁR ŘÁDEK PRO ZDRAVÝ ŽIVOT To pro nás všechny znamená oslabení imunitního systému. Stejně, jako je důležité konzumovat dostatek ovoce a zeleniny, je důležité pro podporu imunitního systému používat antioxidační doplněk. Jen tak se imunitní systém efektivněji vyrovná s negativními účinky volných radikálů. Volné radikály vznikají na základě působení mnoha faktorů, z nichž jmenujme alespoň cvičení, stres nebo znečištění a mohou být příčinou poškození tělesných buněk. Antioxidanty působí jako ochrana proti negativním účinkům volných radikálů. Budete-li konzumovat potraviny s bohatým obsahem antioxidantů, jako jsou vitamíny C, E a selen, dosáhnete vytvoření silného imunitního systému. A já doporučuji, chraňte si obranný systém Vašeho organismu po celý rok! Nejvíce antioxidantů najdete v ovoci, jako jsou: ostružiny, maliny, borůvky, černý rybíz, meruňky, granátové jablko, kiwi, mango, pomeranč a papaya. Například, pokud často sportujete a cvičení nikdy nevynecháte, pak jistě oceníte extra antioxidační podporu za účelem ochrany tělesných buněk proti poškození volnými radikály vznikajícími právě v průběhu cvičení. Zaměříte-li se na řešení této specifické potřeby vašeho organismu, můžete poskytnout organismu přesně takové živiny, které potřebuje k efektivní, každodenní činnosti. Mezi další faktory, které ovlivňují nutriční požadavky našeho organismu, se počítá věk, pohlaví, životní styl, prostředí a stres. Ve všech jmenovaných oblastech našeho života zcela jistě oceníte podporu Vašeho organismu cílenými doplňky. Luboš Salcer

10 STRANA 10 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 INZERCE WELLNESS HOTEL REZIDENCE Nové Hrady Nabízí uplatnění na následující pracovní pozice Servírka/číšník (na částečný pracovní úvazek prac.doba 8-10 a hod.-krátký/dlouhý týden) Pokojská (na částečný pracovní úvazek) Veškeré potřebné informace obdržíte při osobním pohovoru, který si můžete v případě zájmu sjednat na tel.: případně mailem na Zeptejte se sami na historky Miroslava Donutila Populární herec a bavič Miroslav Donutil vystoupí v borovanském kulturním sále v pátek 8. listopadu s pořadem: NA KUS ŘEČI aneb PTEJTE SE MĚ, NA CO CHCETE, JÁ, NA CO CHCI, ODPOVÍM Čeká vás večer plný veselých historek a příběhů ze života, herec odpoví třeba i na váš dotaz Začátek je v 19 hodin, místa v sále budou očíslována. Vstupenky v předprodeji zakoupíte za 180 Kč, na místě za 200 Kč. Děti do 15 let a osoby se ZTP mají slevu 50 %. Předprodej vstupenek je od v infocentru a v knihovně na zámku a přes rezervační systém

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 STRANA 11 HLEDÁTE JISTOTU ZAJÍMAVÉ PRÁCE? AMERICAN CHANCE CASINOS a.s. firma, která již osmnáct let úspěšně provozuje síť kasin na území ČR, hledá pro svoji provozovnu v Dolním Dvořišti vhodné zaměstnance s praxí i bez praxe pro pozici >servírka< >recepční< >pokladní< >obsluha herních automatů< >security< >pracovník úklidu< >krupiér< Nabízíme: Jistotu práce na plný pracovní úvazek s odpovídajícím finanční ohodnocením dle pozice a praxe, práci v mladém kolektivu. Zázemí dlouhodobě fungující společnosti, získání praxe v oboru s celosvětovou působností a možnost kariérního a platového růstu, bonusy a odměny dle délky pracovního poměru a dle pracovních výkonů. Zdarma stravování, cafeterie, firemní ošacení, možnost aktivního trávení volného času za přispění firmy. Dopravu do zaměstnání řešíme s každým uchazečem individuelně s možností využití firemní dopravy, příspěvku na dopravu či možným ubytováním v místě pracoviště. Požadujeme: Příjemné vystupování a ochotu učit se stále něco nového. Schopnost podřídit se firemním pravidlům. Zejména se jedná o směnné zaměstnání v režimu non stop. Praxe v oboru není podmínkou, ale je výhodou pro stanovení finančního ohodnocení. Vysoce je hodnocena znalost německého jazyka slovem. Pokud Vás tato nabídka práce oslovila, zašlete prosím Vaši přihlášku a CV na Jsme připraveni Vám zprostředkovat návštěvu provozu a rozhovor se současnými zaměstnanci pro vytvoření představy o práci pro Nás. Po obdržení CV provedeme osobní pohovory s každým žadatelem, který bude odpovídat požadavkům pro pozici. Informace na tel.: / p. Murárová. AMERICAN CHANCE CASINOS a.s. Dolní Dvořiště 225, tel.:

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 KULTURA PROGRAM KINA OD 1. DO 30. LISTOPADU 2013 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie pátek v hod. a v hod DON JOHN Americká barevná širokoúhlá komedie (90 min.) Porno vs. Romantika Hrají: Julianne Moore, Scarlett Johansson, Joseph Gordon-Levitt a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. ŠMOULOVÉ 2 Repríza Americká barevná animovaná komedie v českém znění (105 min) Připravte se na neplechy Vstupné: 130,- Kč neděle v hod. ŠMOULOVÉ 2 Repríza Americká barevná animovaná komedie v českém znění (105 min.) Připravte se na neplechy Vstupné: 70,- Kč sobota v hod neděle v hod. DONŠAJNI Repríza Česká barevná komedie režiséra Jiřího Menzela (105 min.) Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o lidech Hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba, Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková, Emma Smetana, Václav Kopta, Eva Josefíková, Anna Klamo, Jiří Hájek, Lucie Juránková, Jan Hnyk a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí v hod. CARRIE Americký barevný horor (100 min.) Všichni budou znát její jméno Podle bestselleru Stephena Kinga Hrají: Chloe Grace Moretz, Julianne Moore a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 110,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. ENDEROVA HRA Americký barevný sci-fi thriller (115 min.) Je to ještě hra? Hrají: Harrison Ford, Asa Butterfield, Abigail Breslin, Ben Kingsley a další Nevhodné pro děti do 12 let sobota v hod. Program Ataraxie - USA, Lákavý strach - Kanada, Modrá posedlost USA, Napříč ledy Austrálie, Na sever od slunce - Norsko, Neviditelná hora Slovensko, Sašimi z jednorožce USA, Snow Way ČR, Snowgirls -Slovensko Bližší informace na DOPROVODNÝ PROGRAM SPOJENÝ S MALÝM OBČERSTVENÍM neděle v hod. PTAČÍ ÚLET Americká barevná animovaná komedie v českém znění (85 min.) Největší krocaní útěk všech dob Vstupné: 130,- Kč pondělí v hod. PTAČÍ ÚLET Americká barevná animovaná komedie v českém znění (85 min.) Největší krocaní útěk všech dob neděle v hod. BATTLE OF THE YEAR Americký barevný taneční film (109 min.) Battle ofthe Year je pro tanečníky breakdance něco jako olympiáda. Hrají: Josh Peck, Josh Holloway, Terrence Jenkins a další Vstupné: 155,- Kč pondělí v hod. BATTLE OF THE YEAR Americký barevný taneční film (109 min.) Battle ofthe Year je pro tanečníky breakdance něco jako olympiáda. Hrají: Josh Peck, Josh Holloway, Terrence Jenkins a další Vstupné: 120,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. MACHETE ZABÍJÍ Americký barevný akční thriller režiséra Roberta Rodrigueze (120 min.) Machete je zpátky a pouští se se do mise, kterou by nezvládl žádný jiný smrtelník. Hrají: Danny Trejo, Mel Gibson, Charlie Sheen, Antonio Banderas a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod neděle v hod. HUSITI Česká barevná animovaná komedie (85 min.) Animovaná komedie, která mění dějiny sobota v hod neděle v hod. LÁSKY ČAS Britská barevná komedie režiséra Richarda Curtise (123 min.) Co kdyby se dalo žít nanečisto? Hrají: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, Tom Hollander a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 120,- Kč pondělí v 9.45 hod. VĚNEČEK POHÁDEK 2 Filmové představení nejen pro děti MŠ (67 min.) Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 20,- Kč pondělí ve hod. KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ Filmové představení pro děti ZŠ (104 min.) Americká barevná animovaná komedie v českém znění Vstupné: 50,- Kč pondělí v hod. MAFIÁNOVI Americká barevná svižná akční komedie (111 min.) Pro někoho zločinci, pro ně rodina Hrají: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 110,- Kč (Pokračování na další straně)

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 STRANA úterý v hod.!!! MIMOŘÁDNÁ AKCE!!! METALLICA: THROUGH THE NEVER Americký barevný akční hudební film (92 min.) Legendární americká kapela Metallica přináší na plátna kin zcela nový filmový zážitek. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 150,- Kč čtvrtek v hod. THOR: TEMNÝ SVĚT Americký barevný akční thriller (111 min.) V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 155,- Kč pátek v hod. THOR: TEMNÝ SVĚT Americký barevný akční thriller (111 min.) V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 120,- Kč sobota v hod. a v hod neděle v hod. a v hod. MATURITA Česká barevná crazy komedie (102 min.) Komedie nejen o tom, že se blíží Hrají: Tomáš Polák, Michaela Doubravová, Tomáš Materna, Tomáš Malý a další Vstupné: 90,- Kč pondělí v hod. CRAZY JOE Americko-britský barevný akční thriller (100 min.) Býval člen elitní zásahové jednotky, nyní se z něj stal hledaný uprchlík. Hrají: Jason Statham, Agata Buzek, Vicky McClure, Benedict Wong a další Nevhodné pro děti do 12 let středa v hod čtvrtek v hod. INSIDIOUS 2 Americký barevný horor (180 min.) Film, z kterého běhá mráz po zádech. Hrají: Patrick Wilson, Rose Byrne, Lin Shaye, Ty Simpkins, Barbara Hershey a další Mládeži do 15 let nepřístupno pátek v hod. a v hod sobota v hod. a v hod. KŘÍDLA VÁNOC Česká barevná komedie (110 min.) Pod vedením režisérky Karin Babinské vznikl nejen vánoční příběh o síle našich přání. Hrají: Vica Kerekes, Richard Krajčo, Jakub Prachař, David Novotný a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 120,- Kč Předprodej: Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel Kulturní dům T. Sviny tel Turnaj v Člověče, nezlob se Ve středu se v Městské knihovně v Trhových Svinech sešla skupinka dětí, aby si zahrála stolní hru Člověče, nezlob se. V turnaji zvítězil Jan Mráz, druhé místo obsadil Václav Kolář, třetí místo obsadila Zuzana Tisoňová a na čtvrtém místě skončil Michal Tisoň. Vítězové si jako odměnu odnesli cukrovinky a drobné dárky. Nikdo se nezlobil, všichni jsme se dobře bavili. Dohodli jsme se, že si turnaj o Vánocích zopakujeme. DIVADLA Sál KD T. Sviny úterý od hod. POZVÁNÍ NA VEČÍREK Divadlo Pavla Trávníčka Autor: Neil Simon Pozvání na večírek je komedie o životě. Život je smutný i veselý a člověk se musí naučit ho takový brát. Je to komedie, která je jakousi sondou do všech záhybů lidské duše, někdy veselá, často trochu smutná, hodně něžná, tichá nebo pobuřující, ale vždycky je nějaká, protože Neil Simon je vynikající autor a umí si hrát s lidskou duší. Je to mistrovská sonda do lidské duše bez rozdílu věku, která někdy bolí, ale vícekrát je kouzelně komická. V žádném případě Vám postavy na jevišti nebudou lhostejné, neboť přesně takový život žijete i Vy. Hrají: Pavel Trávníček, Světlana Nálepková, Ladislav Frej, Jana Švandová, Kateřina Janečková, Radim Jira Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč úterý od hod. TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH Divadelní společnost HáTa Autor: Ray a Michael Coony Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou. Mladí manželé Tom a Linda s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři se svými "geniálními nápady." Osoby a obsazení: Tom Kewood - Martin Zounar, Dick Kewood - Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček, Harry Kewood - Filip Tomsa, Linda,Tomova žena - Adéla Gondíková, Kateřina - Jana Birgusová / Hana Kusnjerová, Andreas, její dědeček - Petr Pospíchal / Marcel Vašinka, Konstábl Downs - Petr Gelnar / Lukáš Pečenka, Paní Poterová - Ivana Andrlová / Vlasta Žehrová / Olina Želenská, Nataša - Lucie Svobodová / Jana Zenáhlíková. Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Ludlum, Robert: Bournerova noc Nekovář, Frank: Afrika země voodoo Hanibal, Jiří: Neklidná duše Evy z Rožmberka Day, Sylvia: Nezkrotná Cermele, Joe: Obrazová příručka rybáře James, E.L.: Padesát odstínů svobody Deveraux, Jude: Pod maskou měsíce Vondruška, Vlastimil: Přemyslovská epopej IV. Picoult, Jodi: Vlk samotář Pawlovská, Halina: Zeptej se mámy aneb 100 receptů, jak se dožít 100 let Small, Bertrice: Soukromá potěšení Schad, Martha: Stefanie von Hohenlohe Marcela Dudová VÝSTAVA Čs. opevnění z let na Trhovosvinensku listopadu 2013 vždy od 9:00 do 17:00 hod. ve společenském sále KD T. Sviny. zleva: Michal, Vašek, Honza a Zuzka Text i foto Marcela Dudová Přednáška a prezentace k tomuto tématu se uskuteční v 17:30 hodin v budově Gymnázia T. Sviny. Výstavu i přednášku pořádá Klub vojenské historie Süd ve spolupráci s Městem T. Sviny. Chryzantémy na Žumberku O víkendu 12. a 13. října se v tvrzi Žumberk u konala tradiční výstava chryzantém, ovoce, zeleniny a květinových vazeb. Akci pořádala specializovaná organizace Českého zahrádkářského svazu Chryzantéma České Budějovice. Jedná se již o 27. ročník, vystavovatelé jsou z celého Jihočeského kraje a mohu dodat, že zájem návštěvníků je velký, uvedla předsedkyně organizace Chryzantéma Marie Dudová. P. Vicková

14 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 Městské kulturní středisko s radostí oznamuje, že v pátek otevírají manželé Zdeňka a Jiří Vretosovi restauraci v tanečním sále KD. Kapacita restaurace je 22 míst k sezení a provozní doba pro zimní období bude od středy do soboty a v neděli Restaurace nabízí příjemné prostředí s pivem Budějovický budvar a v nabídce samozřejmě nebudou chybět kvalitní vína z habánských sklepů, míchané alkoholické i nealkoholické nápoje, výborná káva i chuťovky k pivu a vínu. Mimo otevírací dobu můžete restauraci navštívit také při listopadových akcích v tanečním sále, mezi které patří pravidelné taneční kurzy zakončené tradičním "Věnečkem"; ochutnávka svatomartinských vín z vinařství Marada; Veronika Harcsa, které vystoupí na předposledním koncertu v rámci Podzimních jazzových večerů a v neposlední řadě světoznámý slovenský Beatles revival The Backwards. Akce v tanečním sále - listopad: listopadu od 9:00 do 17:00 Výstava: Čs. opevnění z let na Trhovosvinensku pátek 8. listopadu od 9:00 do 17:00 Prodej prostějovské módy firmy Volanski sobota 16. listopadu Svatomartinská vína s cimbálovou muzikou sobota 23. listopadu od 19:00 The Backwards čtvrtek 28. listopadu od 19:30 Veronika Harcsa pátek 29. listopadu od 18:30 Ukončení tanečních kurzů tradičním "Věnečkem" jč Kdo nebyl a nepil, ten chybil Ochutnávka vína a burčáků v KD Trhové Sviny V pátek v tanečním sále KD uvedla Vinotéka Galerie moravských vín akci "BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI A CESTA NAPŘÍČ MORAVOU" Tato na můj vkus málo propagovaná akce zahrnovala: -ochutnávku bílého a červeného burčáku -srovnávací ochutnávku Rulandského šedého pěti vinařů z různých oblastí Moravy -srovnávací ochutnávku Merlotu pěti vinařů z různých oblastí Moravy K občerstvení byly podávány tyto lahůdky: tatarák z lososa, středomořská mušle, mořské plody, obložené chlebíčky, šumavský talířek. Vstupné 250 Kč zahrnovalo ochutnávané vzorky a 1,5 l burčáku. Provozovatel kinoték, pan Ambler a jeho someliér pan Starý, provázeli celým večerem. Oba poskytli mnoho zajímavých informací o burčáku, o tom jak vzniká, kdy se mu ještě může říkat burčák, jak lze poznat, jestli ještě pijeme burčák atd... Dále byla představena a ochutnávána vína velmi dobré kvality, s podrobným výkladem a neomezeným ochutnáváním. V sále kulturního domu bylo 12 účastníků ochutnávky a všichni nadšeně a spokojeně ochutnávali, debatovali a zájemci kladli otázky z oblasti vín a burčáků. Je škoda, že organizátoři akce podcenili propagaci a my jsme se v Trhových Svinech dozvěděli i jejím pořádání jen pár dnů předem. To byl asi také důvod malé účasti. Cena vstupného nebyla ve srovnání s podobnými akcemi pořádanými na Moravě vůbec tak vysoká, jak se mohlo na první pohled zdát. Text i foto J. Salcer Koncert Štěpána Raka Pod záštitou Římsko- katolické farnosti v Trhových Svinech se opět po roce (v neděli ) uskutečnil sólový koncert kytarového virtuosa a skladatele Štěpána Raka v kostele Nejsvětější Trojice. V české premiéře zde zazněla jeho nová skladba, která byla inspirována cestou po severských zemích Evropy. Díky hojné účasti příznivců vážné hudby byla vybrána částka téměř Kč, která bude věnována na opravu zmíněného kostela. Srdečně děkuji všem, kteří se podíleli na uskutečnění tohoto projektu i všem posluchačům, jež ho svou návštěvou podpořili. Podle velkého zájmu soudím, že se příští rok opět na dobročinném koncertě sejdeme a přispějeme tak k renovaci tohoto nádherného poutního místa. Vlaďka Smrčková Kniha Poutní místa českobudějovické diecéze Nová tiskárna v Pelhřimově vydala další knihu Jiřího Černého Poutní místa českobudějovické diecéze. Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti. Jde o dosud nejpodrobnější souborné zpracování tématu poutních míst a kultu milostných obrazů a soch v regionu jižních a jihozápadních Čech. Zkoumaný prostor je vymezen hranicemi českobudějovické diecéze v roce 2012 a zahrnuje tyto okresy: Benešov (část), České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava (část) Jindřichův Hradec, Klatovy (část), Pelhřimov, Písek, Plzeň-jih (část), Prachatice, Příbram (část), Strakonice, Tábor. U hesla Trhové Sviny je pochopitelně věnována největší pozornost poutnímu místu Nejsvětější Trojice, jehož malebná podoba se dostala i na obálku knihy. Z okolí zde nalezneme např. Borovany, Dobrou Vodu u Horní Stropnice, Nové Hrady, Římov, Svatý Jan nad Malší, ale i místa malá nebo zapomenutá jako Komařice, Olešnici či Údolí u Nových Hradů. Encyklopedicky pojatá, fotografiemi i autorovými kresbami bohatě ilustrovaná kniha má 343 stran se 185 hlavními topografickými hesly a dalšími přídavnými lokalitami, v nichž se odráží kult poutních míst. Barevné přílohy obsahují fotografie poutních svatyní a reprodukce svatých obrázků s vyobrazením poutních míst. Knihu distribuuje knihkupectví Kosmas a je k dostání ve všech větších a specializovaných knihkupectvích (případně u nakladatele Nová tiskárna Pelhřimov, tel ). Cena knihy 330,-Kč.

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 STRANA 15 Soutěživé odpoledne s gymnastikou Jak snadno se pobavit, zasportovat, vrátit se do školních let a přitom všem být se svými dětmi? Na tuto otázku je velice jednoduchá odpověď. Stačí se zúčastnit závodu, který každoročně pořádá Oddíl sportovní gymnastiky TJ Spartak Trhové Sviny. Jsou to závody dvojic 1dospělý a 1dítě, kdy každý soutěží sám za sebe ve svých disciplínách, ale konečné pořadí záleží na výsledcích obou dvou. Tento závod se konal v pátek odpoledne dne 4. října A jak takový závod vůbec probíhal? Zatímco se děti rozcvičovaly v tělocvičně, my jejich rodiče, tety, strýčkové atd. jsme se zahřívali venku. Ale nikoliv svařákem či grogem, jak by bylo příhodné v těchto podzimních dnech, nýbrž během po tartanovém oválu (mnohým to jistě připomnělo hodiny tělesné výchovy na ZŠ). Po zahřátí nás čekala čtyřicítka, tedy běh na 40 metrů. Hned od začátku bylo zřetelně vidět, že všichni k tomuto závodu přistupovali zodpovědně a nechtěli výsledky partnerovi ve dvojici nikterak pokazit. Dali do toho vše! Výkony žen ve sprintu byly srovnatelné s výkony mužů. Dokonce jeden tatínek předvedl při běhu senzační parakotoul. Po běhu následovaly různé disciplíny: skok z místa, hluboký ohnutý předklon, kroužení obručí, skoky přes švihadlo a sedy lehy to bylo pro rodiče. Pro děti organizátorky a současně trenérky gymnastiky zvolily některé náročnější disciplíny, než pro rodiče. Europen Kids Athletics Games v Brně Na tento závod byli vybráni nejlepší závodníci a závodnice z oddílu SK Čtyři Dvory České Budějovice, a to Matěj Konečný, Jan Horáček, Ema Bendová a Žohová Kateřina, která zároveň reprezentovala trhovosvinenskou atletiku a pod tímto oddílem závodí. V Trhových Svinech není oddíl atletiky registrovaný pod Českým atletickým svazem. Katka si na tomto závodě vyzkoušela závodit s mezinárodní účastí a nevedla si špatně, i když i tréma udělala své. Tak např. v přitahování (shyby na kruzích) některé děti dokázaly, jakou mají sílu v rukách, protože se přitáhly 10 x za sebou. Ve skocích přes švihadlo v časovém limitu půl minuty byl nejlepší výkon u dětí 79 a u rodičů 70 přeskoků. Kroužení obručí kolem pasu nebylo dominantou žen. Až bylo s podivem, s jakou lehkostí uměli muži kroužit svými boky. Kdo vydržel 2 minuty a obruč mu nespadla, dostal plný počet bodů a to bylo celkem 7 rodičů (4 ženy a 3 muži). V lehu - sedu byl nejlepší výkon 33 za 30 sekund u rodičů, děti v této disciplíně nesoutěžily. Výsledky ve skoku z místa do dálky byly různé a vždy se přepočítávaly s ohledem na výšku závodníka. Pokud chcete vědět podrobnější informace o výsledcích, můžete je najít na internetových stránkách v sekci Poprázdninový závod rodičů a dětí Bylo to velice příjemně strávené sportovní odpoledne. Mnozí UPOZORNĚNÍ Vážení čtenáři, z důvodu velkého množství aktuálních informací se románu na pokračování Těžák dočkáte až v příštím čísle. Za pochopení děkuje redakce. zleva: Horáček, Bendová, Konečný a Žohová při něm ze sebe vyloudili nepředvídatelné výkony. Rodiče se přesvědčili, zda jsou na tom fyzicky stále ještě dobře nebo zda mají do příštích závodů co dohánět. Jako každé sportovní zápolení i toto se neobešlo bez nějakých těch dětských slziček, že se něco nepovedlo. Ale to vůbec nevadilo, protože všichni nakonec odcházeli spokojeni s úsměvem na tváři a s pocitem, že něco udělali pro sebe i pro toho druhého. Katka se ve skoku dalekém umístila v kvalifikaci skupiny "B" na 5. místě výkonem 396 cm. Do finále ale nepostoupila z důvodu silnější skupiny "A". Na finále mezi 8 nejlepších závodnic bylo potřeba skočit 424 cm. Katka se celkově v dálce umístila na 20. místě z 67 závodnic. V hodu kriketovým míčkem se umístila na 17. místě z 38 závodnic. Hod se jí na tomto závodě moc nepovedl. Víkend před tímto závodem si Katka hodila osobní rekord 41,66 m, a kdyby tento výkon zopakovala, s přehledem by postoupila do finále a tam by bojovala o co nejlepší umístění v osmičce nejlepších. Úspěšní závodníci byli odměněni medailí a diplomem a malý dárek potěšil každého. Velký dík patří organizátorům celé této akce. Sportu zdar a sportovní gymnastice zvlášť! Za organizaci závodů a skvělou atmosféru jménem všech spokojených rodičů děkují manželé Jenknerovi. Foto: Radka Furoiso Gymnázium Trhové Sviny pořádá pro všechny zájemce z řad rodičů, žáků i veřejnosti v pátek 29. listopadu 2013 od do hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Základní informace o osmiletém studiu. Volný přístup do všech prostor školy. Zajímavé pokusy a ukázky. Tel.: SPORT Z NAŠICH ŠKOL Lehy sedy Poslední Katčina disciplína byl běh na 800 m. Katka se umístila v součtu tří běhu z kvalifikace na 23. místě z 34 závodnic. Výsledek to je hezký, protože si v tomto závodě vytvořila osobní rekord, a to 2:57,57 min a dosavadní čas si zlepšila o 8,16 sekund!!! KATKO, DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI TRHOVOSVINENSKÉ ATLETIKY NA EVROPSKÝCH DĚTSKÝCH ATLETICKÝCH HRÁCH V BRNĚ 2013!!! Jana Záhorková Foto: M. Horáčková

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2013 Ohlédnutí za sezónou na Buškově hamru Venku už první mrazíky dávno zkosily letní krásu, lehké šaty, kraťasy a trička jsme uložili do skříní a jejich místo ovládly rukavice a svetry. Rádi bychom ale s vámi ještě prošli jarní a letní období, kdy se otevřela brána Buškova hamru a přivítala první návštěvníky. Otevření proběhlo 30. dubna a jak jinak, než postavením májky a plápolajícím ohněm, u kterého jsme se krásně zahřáli. A zde je už krátký přehled akcí, které tu proběhly. 1. května proběhl den s ukázkou drátování a výroby keramiky. A o týden později (8. května) proběhl Včelařský den. V červnu jsme si vyzkoušeli sílu vody, která se hnala na hamr nejen dole od potoka, ale i shora od náhonu a hrozilo, že povodeň zaplaví celý historický objekt. Díky včasnému zásahu se podařilo odvrátit hrozící nebezpečí a provoz mohl nerušeně pokračovat. 5. června jsme s dětmi prožili Dětský den na hamru. I když nás začátkem týdne trápilo mokré počasí, ve středu se vyčasilo a sluníčko prostranství v okolí hamru vysušilo. Děti tu měly různá stanoviště s úkoly a sbíraly razítka, za které dostaly odměny. Oblíbené bylo střílení ze vzduchovky, skákání v pytli, ale také střílení šipkami či balancování míčku na pálce. K dispozici tu byl obří bublifuk a malování barvami. Ve čtyři hodiny soutěžení přerušilo divadlo Domečkovských dětí. Děti nám zahrály pohádku O Krásce a netvorovi. Barvené látky na chvíli proměnily prostranství v královský palác. Kráska, která trpí doma od sester pouze ústrky, bloudí královským palácem, aby zde našla spřízněnou duši v ohyzdné bytosti netvorovi. Konec pohádky dobré odmění a zlé potrestá Kráska si bere vysvobozeného prince a sestry zežloutnou závistí. A jak se nám hrálo? Publikum bylo opravdu početné, proto děti - herci měly trému. Nakonec nám nejvíc zavařil rozvodněný potok a voda spuštěná mlýnským kolem, které nebylo snadné překřičet. 23. června vystoupil na hamru taneční a pěvecký folklórní soubor Malí furianti. 28. června následovalo zvolání Hurá prázdniny, což byla akce pořádaná KD Trhové Sviny. 4. července přijelo divadlo (pořádal KD) s představením Muž sedmi sester a sobota 31. srpna patřila opět dětem. Pohádková lesní stezka dovedla děti až na hamr. Ale to jsme trochu přeskočili. V horký srpnový víkend se konaly již tradiční Kovářské dny. Na zeleném prostranství Buškova hamru jste mohli vidět malé provizorní kovárny šesti kovářů, kteří přijali pozvání a předvedli um svého černého řemesla. Už z dálky bylo slyšet bouchání kladiv do kovadlin a oživlá hamerská kobyla v kovárně, kde ji od jara Dětský den až do podzimu chodili obdivovat návštěvníci z okolí i vzdálených míst, se snažila vyhrát prvenství, kdo z koho. Myslím, že nebylo vítězů ani poražených. Zkusit si kovářské řemeslo mohl každý a využily toho hlavně děti. Kováři neúnavně kovali, kalili, bouchali a pod jejich rukama se probouzely k životu nové svícny, podkovy, šperky a třeba i herní kostka. Ten, kdo se dostatečně nabažil kovářské práce, si mohl odpočinout při divadelním představení, u občerstvení nebo při tvoření krásných mýdlových Kovářské dny Bramboriáda bublin. Slavnosti provázel i staročeský řemeslný trh s prodejem nejen kovaných předmětů, ale i keramiky, šperků, dřevěných hraček, perníčků a dalších krásných dárečků pro naše blízké. Slunce ten den krásně hřálo, návštěvníků se sešlo přehršle, z kovářů lil pot při jejich neúnavné práci, kterou ale všichni zvládali s úsměvem a lehkostí. Doprovodný program pokračoval až do pozdních nočních hodin. Kdo tam byl, může mi dát za pravdu, a kdo se tam nedostal, může se podívat alespoň na záznam zpráv z Jihočeské televize z data 18. srpna 2013 a nastavit si osmou minutu. Sezónu ukončil Buškův hamr 28. září svojí Bramboriádou. Jak již název napovídá, lákadlem byly pochoutky z brambor jako bramborák, bramborové tyčky, bramboračka atd. Ředitel Domečku ocenil výherkyni soutěže o nejlepší bramboračku, jíž se stala paní Švarcová. Na své si ale v teplém a prosluněném sobotním odpoledni přišly především děti s maminkami v rámci výtvarné dílny. Pustily se s chutí do tvoření krásných skřítků Bramboráčků. Měly k dispozici přírodniny jako listy, jeřabiny, šípky, pak také zbytky látek a korálky, kterými zdobily vybranou bramboru. Některé děti vyráběly bramborová razítka. Lákadlem byl také velký kyblík s bublifukem, k dispozici Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo na tel.: Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci. byla dětem různě velká oka a očka, která vytvářela bubliny roztodivných velikostí a tvarů. Menší děti si chodily hladit kozičky, až nám jedna utekla z ohrádky a honili jsme ji po zahradě. Až sladké jablíčko ji přivedlo zpět. Strávili jsme zde příjemné a klidné odpoledne, hlavně maminky si pochvalovaly, jak se odreagovaly při výrobě bramborových panáčků, kteří pak zdobili nejeden domácí stůl či okno. Bramboriádou se Buškův hamr rozloučil s letošní sezónou A druhý den odpoledne se k zimnímu spánku uložila i hamernická kobyla, než se opět s jarním sluníčkem probudí. Tato sezóna bylo první, kdy správcovství na Buškově hamru převzal Domeček Trhové Sviny. Tímto bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům, pomocníkům, zaměstnancům, ZOO Dvorec, ale zejména paní Majerové a paní Kříhové za pomoc a předání užitečných rad. Těšíme se, že se s vámi v příštím roce opět shledáme v tomto krásném prostředí - třeba u výborné klobásy z komína, či na dalších akcích, které pro vás rádi připravíme. Eliška Plchová a Dagmar Nováková Domeček středisko DM CČSH Trhové Sviny Foto: archiv Buškova hamru Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny. IČ: Ev. šč. MKČR E10896 Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP a tisk: FIBOX, s.r.o. Třebíč Náklad 700 ks Cena tohoto výtisku: 5,- Kč

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 23.11. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka Ing. Součková, Ing. Ježík Program jednání: 1. Návrh ceny vodné,

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin.

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin. Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 31. 1. 2011 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Bc. František Kolář k bodu č.4), 9), 10), 11), 12)

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu)

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu) Zápis z 28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24.11. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Milan Horňák Nepřítomen: Hosté: p. Maroušek (k bodu č. 1) Program jednání: 1. Prezentace

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová,

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 5. 5. 2014 od 16:30 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Pavel Stodolovský Program jednání: 1. Schvalování účetních

Více

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2.9.2013 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Odvodnění volného prostranství kolem přístavby KD 2. Výsledky

Více

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

Zápis. 1. Sdružení místních samospráv-petice pro záchranu pošt na venkově

Zápis. 1. Sdružení místních samospráv-petice pro záchranu pošt na venkově Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.1.2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. N.Holý Bustová Program jednání: 1. Sdružení místních samospráv-petice

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Korčaková Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, pí E. Dvořáková, Mgr. E.

Více

Zápis. z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 2. 2017 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny K. Polák, Ing. J. Polák, Ing. I. Božáková, Ing.V. Král, R. Baštýřová Program

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny "Živé město 2016" Subjekt žádá schváleno

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny Živé město 2016 Subjekt žádá schváleno Zápis z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 4.4. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král Program jednání: 1. Živé město 2016 2. Pořízení

Více

Zápis. z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Procházková, Ing. Král, Ing. Božáková, Ing. Kunz Program jednání:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin.

Zápis. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. Zápis z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 4. 2014 od 16:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: 1. Výběrové řízení na dodavatele stavby

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského)

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského) Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek 13.2. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského) Program jednání: 1. Rozpočtové

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Dagmar Lošková (k bodu č. 1) Program jednání: 1. KIC-zhodnocení dosavadní

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. 2011

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. 2011 Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Natálie Bustová a Ing. Karel Kocina s pozdějším příchodem Nepřítomen:--- Hosté: --- Program

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne Zápis z 77. schůze městské rady ze dne 18.3.2013 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis. z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11.1. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I.Božáková, Ing. V.Král, Ing. M. Rojdl, Ing. Jiří Šimek fa GPN T.S,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis. z 8. jednání rady města, které se konalo ve středu 9. 5. 2012

Zápis. z 8. jednání rady města, které se konalo ve středu 9. 5. 2012 Zápis z 8. jednání rady města, které se konalo ve středu 9. 5. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. František Slípka Nepřítomen:--- Hosté: František Herbst (k bodu č. 1), Ing. Ivana Božáková

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis z 83. schůze městské rady ze dne

Zápis z 83. schůze městské rady ze dne Zápis z 83. schůze městské rady ze dne 21.5.2013 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11.3. 2013 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Výpověď nájemních smluv pohřební služba POPP 2. Žádost

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

Zápis. z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová

Zápis. z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová Zápis z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová Program jednání: 1. Cenová nabídka

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Obec Malovice. Ověřovatelé zápisu: Pavel Ivan, Vladimír Kozel. Zapisovatelka: Jana Müglová. Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 10 zastupitelů.

Obec Malovice. Ověřovatelé zápisu: Pavel Ivan, Vladimír Kozel. Zapisovatelka: Jana Müglová. Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 10 zastupitelů. Obec Malovice Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Malovice, které se konalo dne 18.12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malovice (celý podrobný záznam je na diktafonu, který je uložen

Více

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 25. února 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 28.11.2011 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí.

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 1 ze dne 12. listopadu 2014 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Č.j. OVV/3482/2014 Počet stránek: 5 Usnesení RM č.01/2014 Rada města Jablonné

Více

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/10/2015 Schválení programu 10. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 34. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 34. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 34. schůze městské rady ze dne 16.12.2015 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 27.6.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Josef Červenka Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Josef Červenka Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal Zápis 70. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 9. ledna 2017 v 8:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner, Ing. Jindřich Brožovský, Ing.

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více