Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské"

Transkript

1 č. 1/09 INFORMAČNÍ BULLETIN Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské Vážení přátelé, dárci, spolupracovníci, příznivci, právě začínáte číst Informační bulletin Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské. Informační bulletin navazuje na dříve vydávané Zprávy o činnosti, v nichž jsme Vás informovali o tom, co nového nebo zajímavého se na Středisku humanitární pomoci DCHOO událo. V tomto prvním čísle Vám nejen shrneme činnost Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko- -opavské v roce 2008, ale také Vás seznámíme s novinkami pro rok příští. Zásadními novinkami je nový projekt nazvaný Domov a rozšíření našich aktivit do Ivanofrankivské oblasti, od roku 2010 doznají nemalých změn také stávající základní projekty Adopce na dálku a Důstojný život. Přejeme Vám příjemné počtení a těšíme se na další spolupráci. Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské 1

2 Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské Aktuality, střípky Rozšíření aktivit SHP DCHOO do Ivano-Frankivské oblasti. Ti z Vás, kdo v poslední době pobývali na Zakarpatí, si nemohli nevšimnout jedné podstatné věci a to, že se tento region pomalu, ale jistě posunuje dopředu. I z tohoto důvodu stále hledáme nové možnosti jak pomoci potřebným a poohlížíme se po nových oblastech, byť zatím v rámci Ukrajiny. Navázali jsme na úspěšnou spolupráci se sestrami Kongregace Vtěleného Slova v Dubovém, realizovanou v rámci projektu Adopce na dálku či při výstavbě jejich pastoračně charitativního centra v Dubovém. V červnu letošního roku podepsal ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Mgr. Lukáš Curylo během své cesty na Ukrajinu smlouvu o spolupráci s Kongregací Vtěleného Slova v Ivano-Frankivsku. Své aktivity jsme tak rozšířili do další oblasti Ukrajiny. Prvním plodem této spolupráce je projekt Domov, který je zaměřen na podporu dětí, které žijí v Městečku milosrdenství a dva turnusy letních brigád. Projekt Domov i Městečko milosrdenství Vám představujeme níže. Doufáme, že i tento projekt bude úspěšný a navážeme na něj dalšími aktivitami ve spolupráci se sestrami. Městečko milosrdenství Kongregace sester Vtěleného Slova byla založena otcem Karlosem Migelem Buelou 25. března roku 1984 v Argentině. V současnosti čítá 1300 členů a působí v 5 kontinentech světa. Charismatem Kongregace Vtěleného Slova je evangelizace kultury. Na prvém místě slouží tomuto cíli skutky milosrdenství, rozšiřující dobro, které se projevuje v péči zvláště o lidi, kteří to nejvíce potřebují: nemocní, neplnoprávní, opuštění, sirotci, senioři, děti, mládež, vězni atd. Za tímto účelem založily sestry ve vsi Krychivci na okraji Ivano-Frankivsku 13. listopadu 2004 Městečko Milosrdenství Sv. Mikuláše. Jeho základem je milosrdenství pevný vnitřní soucit k cizímu neštěstí, který nutí a povzbuzuje člověka přijít druhému na pomoc. Městečko Milosrdenství na sebe bere povinnost obnovit a povznést lidskou důstojnost u každého p o n í ž e n é h o a o d m í t n u t é h o č l o v ě k a prostřednictvím zabezpečení jeho hlavních potřeb (potrava, oblečení, bydlení), péče o zdraví, duchovní pomoci a všestranného rozvoje (morálního, intelektuálního, pracovního). V současné době v tomto Městečku milosrdenství žijí jak starší ženy, převážně nesvéprávné, tak také děti a mládež z neúplných rodin (všechny zde bydlí se souhlasem rodičů) a osamělé matky - většinou absoloventky státních internátních škol, a sirotky, které když otěhotněly, neměly nikoho, kdo by se mohl o ně a jejich děti postarat. 2

3 Informační bulletin Projekt Domov Domov je humanitárním a rozvojovým projektem Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské. Obecným cílem a vizí tohoto projektu je pomoc ukrajinským dětem z neúplných a sociálně potřebných rodin k důstojnému osobnímu růstu, zajištění základních životních potřeb a získání odpovídajícího vzdělání. Tento cíl je naplňován finanční a hmotnou podporou dětí, které žijí v Městečku milosrdenství (mj. zařízení typu dětského domova) v Ivano-Frankivsku. V souladu se svým názvem se tedy projekt snaží o vybudování opravdového domova pro děti, které o něj přišly. Po odečtení 10% podílu, který připadá na režii projektu, jsou příspěvky dárců v pravidelných intervalech předávány Kongregaci Vtěleného Slova v Ivano-Frankivsku, která je použije v souladu s účelem projektu. Kongregace pak pololetně zasílá Středisku humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské vyúčtování předané částky. Na základě tohoto vyúčtování jsou dárci pololetně informováni o využití svého daru, spolu s poděkováním sester, podporovaných dětí a fotografiemi. Dárky a korespondence od dárců budou také předávány ukrajinské straně. Dárci zapojení v projektu se budou také moci zúčastnit cesty, kterou v letních měsících zorganizuje Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské a navštívit tak děti v jejich prostředí. Dárci, kteří se do projektu Domov zapojí, zašlou na účet tohoto projektu - jednorázový finanční příspěvek podle svého uvážení a možností. Zájemci o projekt nejdříve vyplní veřejně dostupný dotazník projektu Domov (podobně jako je tomu u projektu Adopce na dálku a Důstojný život) a na základě údajů v něm uvedených s nimi bude uzavřena darovací smlouva. Darovací smlouvou se dárci stávají patrony dětí žijících v Městečku milosrdenství. Tuto darovací smlouvu lze použít pro daňový odpočet. 3

4 Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské Změny v projektech Adopce na dálku a Důstojný život Od nového roku doznají Adopce na dálku a Důstojný život, které jsou základními projekty Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské, zásadních změn. První z připravovaných změn se týká zvýšení finančních příspěvků pro podporované děti a seniory, a to o 100,- Kč měsíčně. Roční platba v rámci projektu Adopce na dálku bude tedy od činit 7 200,- Kč, pololetní 3 600,- Kč, čtvrtletní 1 800,- Kč a měsíční 600,- Kč. V rámci projektu Důstojný život to pak bude 3 600,- Kč ročně, 1 800,- pololetně, 900,- Kč čtvrtletně a 300,- Kč měsíčně. Navýšení plateb jsme zvažovali již nějakou dobu a hlavním důvodem je skutečnost, že ruku v ruce s růstem životní úrovně na Ukrajině kráčí také zvyšování cen. Finanční prostředky, které na Ukrajinu poskytujeme, resp. našim prostřednictvím poskytujete Vy, již zdaleka nemají takový efekt jako v počátcích projektů. Věříme proto, že tuto změnu pochopíte. V souvislosti s těmito změnami jsme nuceni změnit dosavadní systém administrace projektů Adopce na dálku a Důstojný život, což s sebou přináší mj. ukončení všech aktivních smluv. 28. prosince 2009 budou zablokovány stávající bankovní účty projektů Adopce na dálku a Důstojný život a s koncem roku budou jejich zůstatky převedeny ukrajinské straně. Ta je po částech vyplatí dětem a seniorům, a tak se nemusíte bát, že se Vaše finanční prostředky nedostanou na místo určení. V prosinci obdrží všichni dárci, kteří budou mít aktivní smlouvy, dodatek o jejich ukončení a zároveň nový dotazník k projektům. S těmi z Vás, kteří budou chtít v projektech nadále pokračovat, uzavřeme od 1. ledna 2010 novou smlouvu. Nové smlouvy bude možné uzavírat i pro ty děti a seniory, které jste podporovali dosud, tak aby zůstala zachována kontinuita Vaší pomoci. Nové smlouvy však budou uzavírány jen pro ty děti a seniory, kteří budou mít zpracovány nově ankety, tudíž budete mít o podporovaných čerstvé informace. Zároveň tak bude zjištěna aktuální potřebnost. Tímto krokem navážeme na předcházející vizitace, které jsme museli z technických a provozních důvodů přerušit. Pro ty z dárců, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou nebo nechtějí na tuto změnu přistoupit, ale nadále chtějí v pomoci potřebným na Ukrajině pokračovat, máme alternativu v podobě projektu Domov, který jsme Vám představili výše. Dárci zapojení v projektu Domov se totiž nezavazují k pravidelnému zasílání prostředků, ale svůj finanční příspěvek věnují jednorázově, podle svých možností. 4

5 Informační bulletin Potvrzení o poskytnutí daru za rok 2009 Dárci zapojení v našich projektech, ale i mimo ně, mohou svůj dar použít ke snížení daňového základu, resp. pro uplatnění nezdanitelné části základu daně dle 15, odst. 1, resp. 20, odst. č. 8 zákona 586/1992 Sb. K tomuto účelu lze použít darovací smlouvu, příjmový doklad, který jednoznačně obsahuje identifikaci, dárce, obdarovaného, výše, data a účelu daru, nebo také potvrzení o poskytnutí daru. Tato potvrzení jsme loni a předloni našim dárcům posílali automaticky, jelikož však mnozí z Vás zmíněný odpočet neuplatňují, rozhodli jsme se potvrzení o poskytnutí daru posílat pouze na vyžádání. Jestliže tedy toto potvrzení potřebujete, napište prosím na a nebo zavolejte na telefonní čísla , , a to ideálně na přelomu roku. Grant Ministerstva zahraničních věcí Pro rok 2009 se nám podařilo získat dotaci Ministerstva zahraničních věcí České republiky, a to v rámci dotačního titulu Rozvojové vzdělání a osvěta na projekt nazvaný Posílení povědomí veřejnosti o rozvojové a humanitární pomoci na Zakarpatské Ukrajině. Díky této podpoře byl letos v létě natáčen na Zakarpatí filmový dokument o aktivitách Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské, vznikne publikace o Zakarpatské Ukrajině, nové informační letáky Střediska humanitární pomoci, bude pokračováno v besedách o Zakarpatí, které se již staly tradicí, atd. Díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí vznikl také tento bulletin. S platbami souvisí ještě jedna malá prosba dodržujte čísla účtů a variabilní symboly projektů. Od nového roku postupně přejdeme na automatické navádění plateb z účtů a platby s nesprávnými variabilními symboly budou automaticky vráceny na účty, z nichž přišly. Od nového roku budeme mít také nová čísla účtů k projektům Adopce na dálku a Důstojný život, která se dozvíte při uzavírání nových smluv. Děkujeme za pochopení. 5

6 Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské Veřejná sbírka na pomoc Zakarpatí a DMS podpora Od loňského léta běžela veřejná sbírka, jejíž výtěžek je určen na podporu aktivit Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské na Ukrajině a podporu činnosti SHP DCHOOO. Tato sbírka byla konána v souladu Osvědčením o oznámení sbírky vydaným Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Na sbírku navážeme letos na podzim další sbírkou, která bude zaměřena opět na podporu naší činnosti a našich aktivit na Ukrajině. Služba DMS Roční podpora funguje na stejném principu jako standardní dárcovská SMS. Rozšiřuje současné možnosti dárcům, kteří využívají DMS a chtějí pravidelně přispívat menšími finančními částkami neziskové organizaci podle svého výběru. Jestliže byste např. chtěli podpořit prostřednictvím DMS naše aktivity po dobu jednoho roku, zašlete na tel. číslo zprávu DMS ROK UKRAJINA a po dobu 12 měsíců Vám bude z kreditu mobilního telefonu odečítáno 30,- Kč. Ke zrušení DMS Roční podpora dochází v případě, že telefonní číslo zanikne nebo dárce nemá po sobě dva jdoucí měsíce dostatečný kredit, anebo zasláním SMS ve tvaru DMS STOP UKRAJINA na telefonní číslo Jestliže se chcete do sbírky zapojit, můžete svůj finanční příspěvek zaslat na sbírkový účet: /5500. Součástí veřejné sbírky jsou také stále populárnější DMS. Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské a jeho aktivity můžete podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS UKRAJINA na telefonní číslo Cena DMS je 30,- Kč. Fórum dárců, které tuto službu umožňuje přišlo letos s novinkou nazvanou Roční podpora. Část peněz, které byly v rámci této sbírky vybrány, a to převážně během Setkání české a slovenské mládeže na Velehradě 2008, skončila ještě v roce 2008 na Ukrajině. Peníze byly použity na zakoupení palivového dříví pro Domov pokojného stáří v Usť Čorné a na zajištění tábora pro ukrajinské děti. Konkrétně se jednalo o částku ,- Kč. 6

7 Informační bulletin Adopce na dálku Adopce na dálku je projektem, jehož hlavním cílem je pomoc dětem ze sociálně slabých rodin v zahraničí a Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské jej realizuje v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Jedná se o nejdéle trvající kontinuální projekt SHP. Každý měsíc je finanční pomoc poskytována více než 700 dětem. Společný fond projektu umožnil uskutečnit několik turnusů letních táborů pro cca 300 dětí, každoměsíční nákup časopisů pro děti a mládež, podporu studentů, lékařskou péči a nákup léků pro nemocné děti, další operaci studentky Oksany Korol, vybavila se klubovna pro děti v Tjačivu, podpořily se různé pastorační a vzdělávací aktivity. V roce 2008 se projekt se rozšířil do dalších vesnic Mižhirského rajónu. V současné době jsou podporovány děti z 27 vesnic Tjačivského rajónu a 14 vesnic Mižhirského rajónu. Díky elektronické databázi se opět zkvalitnila spolupráce s ukrajinskou stranou, což se projevilo např. pravidelnější zasíláním korespondence od dětí. V roce 2008 bylo v rámci projektu uzavřeno 89 nových smluv a 154 jich bylo ukončeno z důvodu nepotřebnosti dítěte, zlepšení jeho situace, ukončení školní docházky, odstěhování se anebo na žádost adoptivního rodiče. Roste počet smluv, které jsou ukončovány z důvodu ukončení školní docházky, děti s nimiž projekt začínal dorůstají a i když jsou zapojovány nové, počet smluv tak postupně klesá. K tomu se připojuje fakt, že se na Ukrajině zvyšuje životní úroveň. Na druhou stranu je stále mnoho těch, kteří pomoc potřebují a tak zvažujeme jiné možnosti pomoci, která by byla více specifikovaná. 7

8 Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské Důstojný život Důstojný život je druhým z pilotních projektů Střediska humanitární pomoci Decézní charity ostravsko-opavské. Tento projekt je realizován ve spolupráci s Oblastní charitou Třebíč. Cílem projektu je pomoc nemocným, nemohoucím, osamoceným seniorům a zdravotně postiženým. Potřebným zapojeným zapojeným v tomto projektu jsou za finanční příspěvek českých a slovenských dárců každý měsíc nakupovány a donášeny domů základní potraviny. Projekt Důstojný život je úzce propojen s projektem Pečovatelská služba. Seniorům a zdravotně postiženým, zapojeným v těchto projektech (cca 400 lidí) byla v případě potřeby poskytována kromě pečovatelské služby i jiná materiální pomoc - především ve formě oblečení, lůžkovin, léků, inkontinentních pomůcek. Řada seniorů se zúčastnila společných poutí a modlitebních setkání farností. Také setkání u příležitosti Svátku matek, Vánoc, Velikonoc, kdy pro ně byl připraven zábavný program a byli obdarováni dárkovými balíčky. V roce 2008 bylo v rámci projektu uzavřeno 106 nových smluv a 89 jich bylo ukončeno z důvodu nepotřebnosti seniora, zlepšení jeho situace nebo úmrtí, příp. na žádost českého dárce. Nejčastějším důvodem ukončení smluv je úmrtí seniora. 8 2

9 Informační bulletin Domov pokojného stáří v Usť Čorné Již třetím rokem nabízí Domov pokojného stáří v horské vesnici Usť Čorná trvalé ubytování s komplexní péči 13 seniorům, kteří nemají potřebné zázemí ve své rodině a nejsou s to se o sebe sami postarat. Pod vedením řádové sestry Christofory získal pověst výjimečného zařízení, omezená kapacita bohužel neumožňuje uspokojit veškeré potřeby v regionu. Také provoz domova je stále závislý na finanční podpoře ze zahraničí. Několikrát byl podpořen např. z výnosu Tříkrálové sbírky Charity Česká republika. Domov pokojného stáří v Usť Čorné rovněž nabízí možnost absolvování zahraniční praxe studentů, této možnosti využívají především studenti VOŠ Caritas Olomouc. V létě přijelo v rámci pravidelných brigád na Zakarpatí do Domova několik skupin, které pomohly s venkovními úpravami, úpravou skladu a přípravou palivového dříví na zimu. Při společných večerech byli velikým povzbuzením pro ubytované seniory, ve volném čase si vychutnali i krásu okolní přírody. Z grantu Nadace Via manželů Horových byly do Domova pokojného stáří pořízeny dvě polohovací postele na elektrický pohon. V únoru 2009 se pak uskutečnil ošetřovatelský kurz pro zaměstnance domova. Záštitu nad tímto kurzem měla DCHOO a Diakonie Církve bratrské v Praze H. Počernicích. Dvě zdravotní sestry z Diakonie seznámily zaměstnance s teorií a praxí v ošetřování klientů - s dietním a stravovacím systémem dle norem EU, s měřením fyziologických funkcí, první pomocí, základními geriatrickými onemocněními, hygienickou péčí o klienty, dezinfekcí a sterilizací a také obsluhou nových polohovacích postelí. 9

10 Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské Cesty adoptivních rodičů, brigády Stejně jako v minulých letech pokračovaly i v roce 2008 osvědčené aktivity zaměřené na naše spolupracovníky z České republiky. První z nich jsou pravidelné cesty adoptivních rodičů. V letních měsících pořádáme pro dárce zapojené v projektech Adopce na dálku a Důstojný život poznávací cestu na Ukrajinu. Cílem této cesty je v prvé řadě samozřejmě setkání s těmi, kterým dárci z Čech a Slovenska svými finančními příspěvky pomáhají, nicméně nejedná se o jediný bod programu cesty. Adoptivní rodiče se také ve stručnosti seznámí s prostředím, v němž jimi podporovaní žijí. Mezi již klasické náležitosti cest adoptivních rodičů patří výlety na Koločavu, do Siněvirského národního parku, koupání ve slaných jezerech v Solotvinu, výjezd terénním zilem na poloniny, návštěva dřevěných kostelíků v Sekernicji a Danihelovu a zastávka v dřevařské vesnici Iza. Cesty adoptivních rodičů jsou pro jejich účastníky velkým zážitkem, kdy se na vlastní oči seznámí s lidmi, kterým se rozhodli na dálku pomoci a prostředím, v němž tito žijí. V roce 2008 se pro velký zájem uskutečnily tři cesty adoptivních rodičů, a to v červnu, srpnu a dodatečná cestička v září. Druhou z dlouhodobých aktivit koordinovaných Střediskem humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské jsou brigády. Mladí lidé z Česka jezdí o prázdninách na týdenní brigádnické turnusy na Zakarpatí, kde pomáhají na stavbách, s terénními úpravami, s přípravou palivového dříví, ale také v rodinách seniorů. Mimo práci se brigádníci ve dnech volna jezdí podívat na hory nebo navštívit některou z místních pamětihodností. Výsledkem brigád tak bývá dobrý pocit z ruky přiložené k dílu, spojený s poznáním jiného světa kousek za našimi hranicemi a umocněný o kus prospěšné práce zanechané za sebou. Během let, kdy jsou brigády pořádány, se již etablovaly skupiny, které jezdí na Ukrajinu pravidelně. V roce 2008 se uskutečnilo 9 turnusů brigád. 10

11 Informační bulletin Další aktivity Střediska humanitární pomoci DCHOO Kromě stěžejních projektů Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské, kterými jsou Adopce na dálku, Důstojný život, Pečovatelská služba a Domov pokojného stáří v Usť Čorné, nadále pokračoval převoz rozličné materiální humanitární pomoci. Materiální pomoc je získávána od dárců z České republiky a z německé farnosti Chamerau a je jí doplňován humanitární sklad v Tjačivu. Z tohoto skladu byly pravidelně podporovány vytipované chudé rodiny i jiní sociálně potřební. Rovněž pokračovala spolupráce s občanským sdružením Omega plus z Kyjova. Toto sdružení vypravilo na Ukrajinu kamion nábytku, oblečení, zdravotnických pomůcek. Část této zásilky byla nabídnuta rovněž Charitě Užhorod. Finančně, především z humanitárního fondu Tříkrálové sbírky, ale i materiálně jsme výrazně podpořili Pastoračně charitativní centrum Dubové, provozované sestrami Kongregace Vtěleného Slova. Sestry pomáhají především chudým rodinám a osamoceným matkám, v odpoledních hodinách pak v centru provozují volnočasové aktivity pro děti. 11

12 Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské Poděkování Naše činnost by se neobešla bez Vaší přízně a podpory, jak materiální a finanční, tak také psychické. Za pomoc, podporu a důvěru děkujeme zejména: Byrtusová Helena, Civín Josef, MUDr.Eva Drozdová, Feiman Vladimír, JUDr. Chudoba Zdeněk, Jurásková Marie, Kabátek Jiří, Mikula Albert, Jiří Palát PAK Ostrava-Třebovice, Charita Veselí nad Moravou, Charita Šternberk, Constructus s.r.o. Frýdek-Místek, Diakonie Církve Bratrské, Ing. Doležal Jiří, Janoušek Josef, Kabátek Jan, MUDr.Malý Martin, Merklová Marie, Nadace VIA, Nohavicová Marie, Polášek Karel, P. Polášek Jiří, Reginald Uherský Brod, ŘkF Velké Bílovice, ŘkF Dolní Bojanovice, ŘkF Napajedla, ŘkF Jablunkov, ŘkF Polanka, ŘkF Příbor, ŘkF Radešínská Svratka, Veselý Miloš, Urbanec Jiří, Slováčková Eva, Šmalcová Anna, MUDr. Šíma Josef, Šišková Jana, Šoltys Martin, Arch.Špička Daniel, Šuránková Marie, Talířová Ludmila, Unie katolických žen Ostrava, Venclová Marie, Vrzal Jan, Změlíková Terezie Děkujeme. Soutěž tředisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské vyhlašuje na soutěž na téma: Co se mi vybaví, když se řekne Zakarpatská Ukrajina. Co ve mně evokuje Zakarpatí. Fotografie, obrázky a texty na toto téma můžete posílat do 10. května 2010 na adresu Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko- -opavské, Kratochvílova 3, Ostrava, obálku označte heslem Soutěž, anebo elektronicky na adresu Soutěž není věkem nikterak omezena a výherci, kteří od nás obdrží věcné ceny s ukrajinskou tématikou, budou losováni ze všech došlých příspěvků. Tyto projekty byly podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 12

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ STŘEDISKO HUMANITÁRNÍ POMOCI UKRAJINA

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ STŘEDISKO HUMANITÁRNÍ POMOCI UKRAJINA Z e z a h r a n i č í DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ STŘEDISKO HUMANITÁRNÍ POMOCI UKRAJINA Ondřej Rozkopal (sestaveno z různých informačních zdrojů) Dnes bychom vám chtěli představit Středisko humanitární

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. STATEK, o. s. pořádá: Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. STATEK, o. s. pořádá: Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ pořádá: STATEK, o. s. Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 1127012003/0800 Registrace MVČR,

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2010

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2010 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2010 Úvodní slovo ředitele Vážení spolutvůrci, příznivci a donátoři charitního díla, milí přátelé, opět po roce Vám předkládáme naši výroční zprávu, ve

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015.

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Předkládám před Vás Výroční zprávu Domovinky Němčičky

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Velikonoční sbírka....3 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2011.....6 Podporují nás...

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBSAH Úvodní slovo.. 2 Pár slov o nás 3 Organizační struktura 4 Zpráva o činnosti Nocležna pro bezdomovce muže.. 6 Azylový

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Stručné informace současná situace

Stručné informace současná situace Prezentace projektu Stručné informace současná situace Město Hořovice registruje 6.850 obyvatel z toho, přibližně 18 % tvoří děti od 0 13 let. To znamená 1 233 dětí. Dále se do spádové oblasti Hořovic

Více

Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením

Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením Předložený materiál navazuje na usnesení vlády č. 101 z 19. ledna 2009, kterým vláda schválila postup zabezpečení Evropského roku boje proti chudobě

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Darování spořicích státních dluhopisů spojené s pořízením dárkového certifikátu je specifickým případem převodu spořicích státních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky

Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky Krajský úřad Královéhradeckého kraje Oblastní charita Červený Kostelec středisko Domov sv. Josefa 5. května 1170 549 41 Červený Kostelec Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK o b č a n s k é s d r u ž e n í Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 1127012003/0800 Registrace

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 163 164 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více