(red) přijede 23. října, přednáška. Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(red) přijede 23. října, přednáška. Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb"

Transkript

1 Ocenění pro Kuřim Vinobraní Kurz korálkování Knižní veletrh Tišnovská padesátka Mistři ČR Číslo 19 Ročník XIX Cena 9 Kč V Nedvědici mají novou lávku Po naučných stezkách na hrad Pernštejn je název projektu, který byl financován z prostředků ROP Jihovýchod. Poslední novinkou je položení lávky a vybudování přilehlého chodníku. Smyslem této části projektu je mimo jiné výrazně zvýšit bezpečnost přístupové trasy z Nedvědice na hrad Pernštejn. V obci bude bezpečněji Vedení Lažánek řeší bezpečnost provozu v daných místech v obci. Jsou vypracovány celkem čtyři studie na nejvíce kritická místa. Jako V Bítýšce přistavili školku Těsně před začátkem prázdnin zahájili ve Veverské Bítýšce stavební práce na přístavbě mateřské školy v ulici Pavla Perky. Začátkem září proběhly závěrečné prohlídky přístavby. Za dva měsíce byly přístavbou rozšířeny prostory herny mateřské školy. Bylo zřízeno nové osvětlení a vytápění, vybudováno sociální zázemí pro učitele a nainstalována vzduchotechnika, která zajiš uje odsávání prostor šatny a chodby. Dále byla provedena nová elektroinstalace a položena nová podlahová krytina v původní i nové herně. Přestože termín pro rekonstrukci byl velmi krátký pouze období prázdnin stavbu se přes drobné potíže, které musely být řešeny v průběhu, podařilo včas dokončit. (red) Nové informační centrum pro seniory V úterý 27. září bylo slavnostně otevřeno v Muzeu města Tišnova informační centrum pro seniory. Jak takové centrum funguje? Vyškolený pracovník poskytne komplexní informace týkající se životních potřeb seniorů z oblastí bezpečnosti, sociálního systému, zdravotnictví, volnočasových aktivit, bytové problematiky a poradenství. Mimoto bude k dispozici bezplatný přístup k internetu s možností setkání s ostatními vrstevníky. Součástí kontaktního místa jsou informace o projektu SENIOR PAS, včetně možnosti registrace, předání katalogu poskytovatelů a novinek projektu. Všechny služby jsou pro seniory zdarma. (red) V opravených prostorách se dětem líbí prioritní bylo realizováno dopravní značení u základní školy a autobusové zastávky. Komunikace byla horizontálně označena a doplněna značkami. Stejným způsobem se bude řešit křižovatka u hřbitova, kde široká vozovka láká řidiče k rychlé jízdě, zejména nákladní automobily jedoucí do lomu. Další kritické místo je dětské hřiště, které je mládeží hojně využíváno a nachází se přímo u frekventované komunikace. Tam se nyní instalují bezpečnostní prvky pro omezení vstupu dětí do vozovky. Další studie řeší úpravu komunikace u mateřské školy. Vše už je projektově připraveno, zahájení prací je však odvislé od realizace kanalizace, která se má v obci budovat. Vedení obce činí veškeré kroky pro to, aby výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod, po rozhodnutí Fondu o přidělení dotace, bylo možno zahájit v co nejkratším termínu. Připravené projekty budou proto realizovány souběžně tak, aby veškeré stavební práce probíhaly co nejefektivněji. Rozšiřují komunikaci V místní části Tišnov Hajánky byly zahájeny stavební práce na úpravě komunikace. K podání nabídky bylo vyzváno šest firem, nabídky však podaly jen tři firmy. Vyhrála fa Eurovia s nejnižší nabídkovou cenou Kč. Předpoklad byl přitom 1 mil Kč. Komunikace se bude rozšiřovat v místech, která rozšíření umožní, čímž vzniknou nová parkovací místa a dojde k celkovému technickému zlepšení nynějšího stavu. Práce by měly být dokončeny cca v polovině listopadu. (red) Kuřim oceněna za informační otevřenost V letošním, již devátém ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno, která hodnotí svobodu přístupu k informacím u úřadů veřejné správy, uspěla Kuřim jako třetí. Město zvítězilo v počtu dvaadvaceti obcí, hned za Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem ČR. Soutěžní návrhy posílají samotní občané. V návrzích bu chválí úřad, takže jej nominují do kategorie otevřeno nebo naopak úřad kritizují a navrhují jej do kategorie zavřeno. Kuřim získala ocenění mimo jiné i za to, že na webu zveřejňuje všechna výběrová řízení (jedná se o všechny zakázky nad Kč bez DPH) a také všechny aktuální smlouvy města. Naši občané najdou na webu i mobilní telefony na úředníky, včetně starosty a tajemnice. Všechna jednání komisí a výborů jsou veřejná, zápisy z nich jsou rovněž zveřejňovány, v zápisech z jednání rady a zastupitelstva se uvádí jmenovitě, kdo jak hlasoval, vypočítává starosta Sukalovský další důvody, proč město v soutěži Tomáše Pfeiffera není třeba dalece představovat. Je známý z televizních vystoupení v pořadu Seance a také díky svým přednáškám a koncertům, kde veřejnost seznamuje s Vodnářským zvonem. Kdyby se mělo sepsat jeho curriculum vitae, vydal by příběh za několik životů zpočátku trošku neobvyklý, později nabitý událostmi a především službou druhým. Do Tišnova přijede 23. října, přednáška se koná v 17 hod. v MěKS. Přestože je časově velmi vytížený, ochotně odpověděl na naše otázky. Jaký je zásadní mezník vašeho života? Těch mezníků je několik, ale kdybych měl vzpomenout nejdůležitější, bylo jím určitě setkání se slavným léčitelem Josefem Zezulkou. Bylo pro mě osudové, on byl tím, kdo si mě vybral a přivedl mě do oblasti filosofie a biotroniky. Původním povoláním jsem letecký konstruktér, tedy jistě uznáte, že jde o obory na první pohled diametrálně odlišné. Věříte na věci mezi nebem a zemí? Pokud se začnete více do hloubky zajímat o velké a tajemné mystérium života, najednou zjistíte, že nevystačíte se školními vědomostmi. Měl jsem veliké štěstí, že mým Zleva: Oldřich Kužílek a Jana Mravcová, Otevřená společnost o.p.s., Drago Sukalovský, starosta Kuřimi, David Holman, radní Kuřimi, Alena Zimmermannová, tajemnice MÚ Kuřim uspělo. Kompletní záznamy z jednání zastupitelstva jsou navíc opakovaně vysílány v kabelové TV, k níž má přístup 80 % domácností, usnesení RM a ZM jsou publikována v neradničním periodiku. Radnice finančně podporuje dva konkurenční TV infokanály, do jejichž obsahu nezasahuje. Otevřená, vstřícná, komunikující radnice byla jedním z cílů, s nimiž jsme do obecního zastupitelstva kandidovali. Jsem rád, že se nyní potvrzuje, že to nebylo jenom volební heslo, říká k úspěchu v soutěži starosta Kuřimi Drago Sukalovský, z hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Připravujeme v této oblasti ještě další kroky, chtěli bychom dosáhnout především lepší zpětné vazby od našich občanů, dodává. (red) Známý biotronik bude v Tišnově O tajemství života se může zajímat každý učitelem filozofie byl právě pan Zezulka. To, co mi sdělil, je logické, zapadá jedno do druhého, má svůj řád. Pokaždé, když se znovu a znovu přesvědčím o nějaké životní zákonitosti, říkám si v duchu: zase jste měl pravdu. Nemusím tedy jen věřit, ale také vím, že hloubka života je mnohem větší, než jsme mnohdy ochotni připustit. Mohl byste uvést nějaký příklad? Z a j í m a l jsem se například kvůli své práci o knihovnu palmových listů. Je neuvěřitelné, že někdo před více než 5 tisíci lety napíše na palmové listy váš osud, a když vám jej nyní přečtou, uvedené údaje jsou přesné. Někdy jsme možná příliš pyšní si přiznat, že takové věci existují, jsme obklopeni svým egem jako (pokračování na str. 2) Gymnázium Tišnov včera a dnes Pod tímto názvem se skrývá výzva určená všem, kteří mají osobní či rodinnou vazbu na tišnovské gymnázium. Cílem výzvy je shromáždit jakýkoliv historický i nedávný materiál, který by se stal základem prezentačního archívu této devadesátileté vzdělávací instituce. Jedná se zejména o fotografie, filmy, zvukové nahrávky, uč. pomůcky, učebnice, texty, dopisy, diplomy, herbáře, kroniky, alba.darovaný materiál se stručným popisem můžete předat na sekretariátu školy. Věci zapůjčené budou po zkopírování vráceny. S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Švábenskou (mb) Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb Pozemní stavby Brno, Houbalova 4, tel: ,

2 Deblín opět krásnější V městysi proběhla výstavba oddělené splaškové kanalizace v hodnotě 86 milionů Kč. V loňském a letošním roce si občané postupně vybudovali kanalizační přípojky. Po těchto akcích následovala konečná úprava místních komunikací. Pozvánka do Lažánek V neděli 9. října v 15 hod. se uskuteční slavnostní vysvěcení kapličky sv. Huberta, která se nachází v katastru Lažánek v blízkosti chaty U javora. Kapličku najdete když pojedete z Lažánek k lomu, směrem na Heroltice. Akci pořádají Lesy města Brna a Lesní správa Deblín. Parkování je u altánu u Čertovy hráze, občerstvení je zajištěno. Všichni jsou srdečně zváni. Hasičské hody v Kuřimi V sobotu 15. října se ve velkém sále KD konají tradiční hasičské hody. Sobotní ráno začíná zvaním krojovanými na hody po celém městě, následuje předtančení před hasičskou zbrojnicí a průvod městem. Hody budou zakončeny taneční zábavou v kulturním domě. (HUSK) Dobrý den vážení, posílám vám fotografii z tišnovských hodů. Toto překvapení nás Den seniorů v CSS Tišnov V Centru sociálních služeb Tišnov proběhla v pátek 30. září oslava Mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. října. Letos byl program vytvořen z domácích zdrojů. Připomněly se příběhy, za něž byly autorky oceněny v soutěži Šikovné ruce našich seniorů. Jiný styl a rytmus vnesli do programu studenti z SOŠ Fortika z Lomnice pod vedením Mgr. Jitky Jako jedny z prvních byly opraveny komunikace před obedním úřadem, k základní škole a před mateřskou školou. Letos vedení městyse požádalo o dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši Kč, která posloužila právě na úpravu místních komunikací. Deblín přispěl částkou Kč. V současné době probíhá dokončení posledních úprav a Deblín bude opět upravený a krásnější. Jak se akce podařila, posoudí nejlépe občané. (red) FLORA OLOMOUC 2011 Špičkovou produkci domácích i zahraničních pěstitelů ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků představí podzimní zahradnická výstava Flora Olomouc 2011, která se uskuteční ve dnech října 9 18 hod., v neděli 9 17 hod. na výstavišti Flora Olomouc. Představí se nejlepší domácí pěstitelé ovoce a zeleniny. Velkou společnou expozici s přehlídkou krajových odrůd ovoce, různých druhů zelenin, včelařskými produkty i zahrádkářskou, či mykologickou poradnou a zahrádkářským sklípkem, se skvělými moravskými víny a burčákem, připravují členové Českého zahrádkářského svazu. Přehlídku doplní festival gastronomie a nápojů Olima s nabídkou a ochutnávkami krajových specialit, zdravých potravin, a také se Dny moravských vín a oblíbenou soutěží o nejlepší ovocnou pálenku Flora košt. Vstupné 100 Kč, snížené 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné 210 Kč. Info na Tišnovské děti v zápřahu Kleinové, kteří předvedli tradiční míchání nápojů i free style. Velký úspěch mělo nejenom jejich vystoupení, ale i výsledné produkty. ZUŠ předvedla pestrý program, vystřídala je hudba pana Kozelky, krásnou tečku za celým odpolednem vytvořili členové tanečního souboru Katolické vzdělávací jednoty pod vedením Ireny Ochrymčukové. čekalo po návratu z hodového náměstí dne 24. září v hodin nejen před naším domem na ulici Na Honech. Stále čteme, že si musíme uklízet po svých čtyřnohých domácích mazlíčcích a také tak činíme... a město, potažmo stárci, kteří zvou na hody v bryčce tažené koňmi, nemusí? čtenářka z Tišnova Takto bylo o hodech zkrášleno náměstí Komenského. Děti a tety z Dětského domova v Tišnově se letos opět zapojily do projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou a Novou. Jedná s o 5. ročník této charitativní akce. Projekt vede tým lektorů, kteří děti učí základům aerobicu, zumby, MTV dance a muzikálu. Je to hejbací projekt pro všechny děti z dětských domovů. Cílem celého projektu je v dětech probudit nadšení z pohybu a zájem o aktivní trávení volného času. Loňský rok nastoupily tišnovské děti jako nováčci pouze ve třech kategoriích, ale i přesto získaly dvě zlaté medaile. Letos se zapojily do všech kategorií. V létě absolvovaly taneční soustředění ve Zlenici. 19. listopadu se budou konat finálové závody v Kongresovém centru v Praze, proto v současné době děti pilně nacvičují. Výtěžek ze vstupného půjde vítěznému dětskému domovu. (pokračování ze str. 1) ohrádkou a stavíme si zdi. Nebo o tom prostě nechceme nic slyšet. Chápu, že když se v naší náročné době objevují pro nás zatím neznámá fakta, nemusí je hned každý přijímat. Vše má svůj čas. Jen nás to upozorňuje, že možná má život a svět kolem nás ještě další dimenze, které se postupně rozšiřují. Je to jako se zavřenými dveřmi, které se najednou pootevřou. Bu můžeme vstoupit nebo je mineme a pokračujeme bez povšimnutí dál. Není třeba nikomu nic nutit. Když se však podíváme kolem sebe, zjistíme, že úvah na přemýšlení je stále více. Zeptám se vás: Proč se nyní ve zvýšené míře objevují informace např. o kruzích v obilí nemyslím ty žertovné, které pohotoví lidé vytvořili sami proč se v současné době objevilo palmové proroctví, která nás přesně informuje o našich životech doposud a hovoří i o časech budoucích, proč stále více lidí potvrzuje výzkum profesora Moodyho o životě po životě? Atd. Dalo by se vzpomenout mnoho a mnoho věcí. publicistika Ztracený mobil pomohl Dvojice milenců (39letý muž a 25letá žena) řádila na Tišnovsku několik měsíců. Ve Veverské Bítýšce se uprostřed prázdnin vloupala do kůlny RD. V Chudčicích do novostavby RD a garáže. Kradla především nářadí, z nádrží nákladních aut pohonné hmoty. V zatím desítce objasněných případů způsobila škodu za nejméně Kč. Zlom v pátrání nastal, když při jedné ze zlodějských výprav ztratila mobilní telefon. Muže, na kterého byl vydán zatykač, policisté zadrželi na Ž ársku a oba jsou stíháni pro krádež. Vandalové řádili V noci na neznámý darebák poškodil okna prodejny nápojů AZ centra na ulici Mlýnská v Tišnově. Škoda je Kč. Ukradl kola neznámý lapka ukradl v Tišnově jízdní kola z kočárkárny domu na ulici K Čimperku a způsobil tak majiteli škodu Kč. Odešel s lupem za sto tisíc V noci na se neznámý lapka vloupal hned do tří RD v Kuřimi. Do všech stavení se dostal větracím okénkem na záchod. Zajímal se o elektroniku, hodinky, šperky a finanční hotovost. Kradl v Předklášteří Vloupání do bytu bylo nahlášeno Zloděj byt prohledal a odnesl si hotovost Kč. Vykradená auta V noci na se neznámý poberta vloupal do auta před penzionem Červený mlýn v Tišnově. Způsobil škodu přes Kč. Týž den odpoledne došlo k vloupání do os. auta před restaurací Na Hradě v Hradčanech. Zloděj ukradl os. věci, škoda je cca Kč. Nehoda u Kalů Odpoledne odpoledne se u Kalů srazily dva kamiony a osobní auto. Jeden kamion se převrátil, přitom se poranil jeho 35letý řidič. Silnice byla tři hodiny uzavřená. (BTK) ZOO Brno informuje Ten, kdo přinese v říjnu do ZOO plný kbelík kaštanů, dostane dětskou vstupenku zdarma. Množství a kvalita kaštanů bude zkontrolována na pokladně, pokud budou kaštany v pořádku (nesmí být plesnivé), sběrač se pak může těšit na prohlídku ZOO bez placení. Otevřeno je denně od 9 do 17 hod. Zahrada se může chlubit dalším přírůstkem. Ve skupině zeber Grévyho se před týdnem narodilo mládě. Asi byste se občas potřeboval rozdvojit, kolik máte práce. Co je tedy její náplní? Mou hlavní činností je biotronika. Snažím se o větší informovanost v oblasti prevence např. prevence rakoviny která je v péči o zdraví to nejdůležitější. Nedílnou částí každé bytosti je i svět živých sil. A biotronika pracuje se silou života. Převádí obecnou sílu, která je všude kolem nás, do formy lidské, a tu umí předat do těl potřebných. Tím je posiluje a zlepšuje pochody, procesy, harmonizuje. Má tedy své úspěchy, které jsou reálné, v oblasti vyrovnávání životních sil v těle. Abych se ještě vrátil k samotnému zásahu biotronika. V první části je třeba pacienta zbavit toho, co nemoc vytváří. Poté se používá očisty mytí rukou v ohni. Ve druhé části se pacientovi dodávají jeho potřebné životní síly. Vzpomenu například Čínu, kde je propojena klasická medicína a alternativní. Jde o mnohem celkovější pohled na nemocného člověka a větší úspěšnost léčby. Zastávám V srpnu realizovala obec Malhostovice výměnu oken ve dvorním traktu budovy obecního úřadu nákladem Kč. V budově se nachází také mateřská škola a v prvním patře kadeřnictví a pedikúra. Ve dvorním traktu je školní kuchyně a lehárna dětí, kde po obědě odpočívají. Školu navštěvuje maximální povolený počet dětí, tedy 28 z Malhostovic a Nuzířova. Projekt byl realizován s podporou Programu rozvoje vesnice JMK na r ve výši Kč. Výměna oken zajistí nejen úsporu v nákladech na vytápění, ale i komfortní prostředí pro děti. (red) názor, že důležité je, aby nemocnému člověku bylo pomoženo a je přece jedno, jestli klasickou nebo alternativní cestou. Je podstatné, aby byl nemocný uzdraven. Biotronika je filozofií a vlastní léčba její praktickou aplikací, která vychází z poznatku, že člověk sestává ze tří základních částí hmoty, ducha a vitality. Je-li příčina onemocnění ve hmotě, je hmotné podání léků nejúčinnější, je to doména medicíny. Porucha v psyché má být ovlivněna zejména psychickou silou, tedy psychoterapií, ve vážných případech hlubokou hypnózou, která v této podobě není dnes prováděna. Porušené vitální systémy buněčné, orgánové i celotělové pak náleží biotronice. V mnoha případech je choroba způsobena více činiteli, zde pak je v léčbě nutná spolupráce příslušných oborů. Vra me se ještě k přednáškám. Již více než dvacet let pořádáme přednášky po celé republice. Témata určují návštěvníci sami, a to svými dotazy. Okruh otázek je nesmírně široký. Jsou to otázky VOX 19 Hospodaří úsporněji Den otevřených dveří v CSS V rámci týdne sociálních služeb se koná Den otevřených dveří v Tišnově v DPS Králova i K Čimperku v úterý 11.října a ve středu 12. října od 9 do 17 hod. Zájemci si mohou prohlédnout budovy Centra sociálních služeb, nahlédnout do některých bytů, dovědí se o poskytovaných službách a podmínkách ubytování v DPS. Součástí akce bude výstava prací obyvatel DPS a seniorů z Tišnovska a ukázky trénování paměti seniorů. V pondělí 10. a úterý 11. října od 13 do 16 hod. se koná Den otevřených dveří v Centru sociálních služeb v Kuřimi. Zájemci jsou zváni v pondělí 10. října do CSS v Kuřimi, Zahradní 1275 a v úterý 11. října do CSS na Jungmannově ulici č Týden sociálních služeb v ČR se letos koná pod heslem Podporujeme kvalitu života. Vinobraní v Čebíně V sobotu 15. října se koná v sále a přísálí restaurace Čebínka již VI. Čebínské vinobraní. Od 17 do 23 hod. je posezení s cimbálovou muzikou a ochutnávka vín. K tanci a poslechu bude hrát cimbálová muzika Slzička, připravena bude široká nabídka vín. Ochutnávka vína je v ceně vstupného, každý host bude mít možnost ochutnat tolik vína, kolik vypije až do vyčerpání zásob. Vstupné je 150 Kč (včetně pamětní skleničky). Děti a policisté v Tišnově Začátkem října se na OOP Tišnov konalo několik exkurzí žáků 4. ročníků ze ZŠ 28. října v Tišnově. Děti si prohlédly policejní oddělení, celu pro zadržené osoby, výstroj těžkooděnců a veškeré vybavení policie. (red) O tajemství života se může zajímat každý osudu, smyslu života, rození a umírání, ale i otázky týkající se našeho zdraví, vlivu životního stylu na kvalitu života atd. Občas se lidé ptají například i na své zážitky, které si neumějí rozumově vysvětlit, atd. Názory pouze předkládám, přemýšlet musí každý sám, protože k filozofii patří svoboda, bez ní žádná filozofie není pravá. Vstupné na přednášky je dobrovolné. Na závěr vždy proběhne biotronické působení formou rozloučení. Kromě jiného jste českou veřejnost seznámil s trošku tajemným nástrojem... Ano, je jím Vodnářský zvon, nástroj, který pochází z oblasti Tibetu a Číny a byl využíván zasvěcenými ku pomoci ostatním lidem. Na koncertech, které pořádáme, si jej lidé mohou poslechnout a sami vnímat pozitivní rezonance, které vydává. Tóny doplňuje obrazová projekce, i letos nově zpracovaná, takže se návštěvníci mají na co těšit. Ale nechci předjímat, a si každý udělá úsudek sám. (PR)

3 VOX 19 Podhorácké muzeum informuje MěK připravila na 20. října, v rámci projektu Salonky, návštěvu Muzea loutek. Expozice se nachází v Divadle Radost Brno, které prošlo od roku 1999 rozsáhlou rekonstrukcí. K vidění je dvanáct až patnáct set loutek. Sraz zájemců na vlakovém nádraží v Tišnově v 8.20 hod. Cestovné si hradí každý sám. Vstupné pro seniory 30 Kč. Zájemci se mohou přihlásit osobně v knihovně nebo na tel Říjen ve Studiu IN Veselou keramiku a obrazy v barevném měsíci říjnu pro vás připravilo brněnské Studio IN móda, umění, řemesla, které vstoupilo do 16. roku činnosti na adrese Minská ulice č. 65 v Brně-Žabovřeskách. Půvabné práce pochází z dílny manželů Veselých. Přijměte pozvání, vzácná pozitivní energie je zdarma. Otevřeno je denně od 13 do hod., v sobotu od 9 do 12 hod. a vstup je volný. Na snímku jsou Dvě kočky a podzimní model. V říjnu je v muzeu v Předklášteří otevřeno od úterý do neděle 8 12 a hod. Poslední vstup do muzea je 30 minut před polední přestávkou a koncem provozní doby. Vstupy do kláštera jsou vždy po hodině (8, 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hod.), v neděli v 11, 13, 14 a 15 hod. Vstupné do muzea na expozice a výstavy je 25 Kč, senioři 19 Kč, studenti 13 Kč. Vstupné do kláštera je 45 Kč, senioři 34 Kč, studenti a děti 23 Kč. V sobotu 8. října bude z důvodu konání Děkanátní pouti poslední prohlídka kláštera ve 14 hod. Pro poutníky bude prohlídka kostela, Ve dnech 10. a 24. října se uskuteční akce Hrátky s pamětí. Všichni občas zapomínáme, máme větší nebo menší okno nemůžeme si vzpomenout na telefonní čísla a různá data, z paměti nám vypadávají jména a názvy. Letos bude kurz věnován mimo jiné poznávání našeho krajského města Brna. Seznámíte se nejen s jeho historií, památkami a osobnostmi, ale také La Putyka míří do Brna Unikátní inscenace dnes již kultovního projektu La Putyka se představí 24. a 25. října v Brně-Komárově (proti Baumaxu). Bude se odehrávat v jedinečném prostředí velkokapacitního cirkusového šapitó. Řadí se do žánru nového cirkusu, který kombinuje klasické divadlo s cirkusovým uměním a živou hudbou, z čehož vzniká kombinace herectví, akrobacie, tance, loutkoherectví a živé hudby, o kterou se v případě La Putyky starají Vojta Dyk, Jakub Prachař a Honza Maxián. Příběh se odehrává v hospodském prostředí, do kterého jsou vtaženi i diváci. Všední obraz obyčejných hospodských povalečů se rázem změní při pohledu skrz plný půllitr piva. Tlustí a na pohled odporní štamgasti se stávají akrobaty, pro které přestávají platit fyzikální zákony. I přes své nadměrné tělesné proporce předvádějí akrobatické kousky, nad kterými se tají dech. Vstupenky je možné už nyní zakoupit v sítích: wwwticketportal.cz nebo Info na Kulturní akce v Tišnově V sobotu 8. října se v Café U Palce koná od 21 hod. koncert Swordfish Trombones. Koncert plný emotivních písniček a poetické melodiky brněnské kapely. Šest let točili svoji poslední desku Afterstate, mezitím se málem rozpadli, ale nakonec opět vstoupili na koncertní pódia v celé ČR. Vstupné je 70 Kč. Info na tel Ve středu 12. října v 19 hod. se v sále kina Svratka koná show Komici s. r. o. neboli pořad na stojáka. Tentokrát vás přijdou rozesmát Tomáš Matonoha, Miloš Knor a Richard Nedvěd. Předprodej vstupenek za 230 Kč je v kavárně u kina. Osobám do 18ti let vstup na vlastní nebezpečí. Info na tel Ve středu 19. října v hod. se ve velkém sále MěKS koná klavírní recitál Borise Krajného. Po studiích v Kroměříži a na pražské AMU u F. Maxiána, absolvoval uměleckou aspiranturu u I. Moravce. Byl sólistou Pražského komorního orchestru, od r do 1989 sólistou České filharmonie. V r obdržel čestné uznání v soutěži královny Alžběty v Bruselu, 1976 zvítězil v soutěži v italské Senegalii. Vystoupil na koncertech v rámci hudebních festivalů v Baalbeku, Aténách, Bergenu, Lublani, Harogate; koncertoval v USA, Anglii, Rusku, Německu, Rakousku, ve Francii, Belgii, Austrálii, Argentině, na Kubě, v Japonsku aj. Vstupné na recitál je 150 Kč. (HUSK) Ve čtvrtek 6. října v hod. se ve velkém sále kulturního domu koná představení oblíbené travesti show Screamers v proudu času. Vstupné 240 a 190 Kč. V pátek 7. října ve 14 hod. bude v Městské knihovně v Kuřimi, za přítomnosti autora, zahájena výstava obrazů Ivana Kulheima. Jedná se o prodejní výstavu brněnského realistického malíře, který je Knižní veletrh Již 21. podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě se bude konat 21. a 22. října. Představí se na něm více než 150 českých nakladatelů. Tématem veletrhu jsou Knihy a svoboda, stejně se jmenuje i doprovodná akce letošního veletrhu, který se bude konat v kulturním domě Ostrov. V pátek bude otevřeno od 10 do 19 hod., v sobotu od 9 do 17 hod. Dvoudenní slosovatelná vstupenka s mnoha kupony na slevy stojí 50 Kč, vstupenka pro senio- ry 30 Kč. Info na nebo na tel křížové chodby a kapitulní síně zajištěna v průběhu akce. V muzeu je k vidění výstava Autogramy slavných. Z pokladů tišnovské sběratelky jsou vystaveny téměř tři stovky podpisů našich i světových celebrit z mnoha oblastí. (HUSK) Akce Městské knihovny Tišnov s brněnskými čtvrtěmi a ulicemi. Kurz bude probíhat pouze v případě naplnění! Minimální počet účastníků je 10. Zájemci se mohou přihlásit osobně v knihovně nebo na tel Kurz korálkování Ve čtvrtek 20. a v pátek 21. října v 17 hod. se v Městské knihovně v Kuřimi koná Kurz korálkování pro dospělé. Pro děti se kurz koná 21. října v 15 hod. Tentokrát bude věnován ketlování s voskovkami a pružinkami. Přihlášky na tel nebo na mail Cena pro dospělé 300 Kč, pro děti 150 Kč. inspirován zahraničními cestami (např. rybářské osady v Normandii, Bretani), stejně tak krajinou Vysočiny a v poslední době architektonickými půvaby starého Brna. Obrazy můžete zhlédnout ve výpůjčních hodinách knihovny do 30. října. Vstup volný. Ve středu 12. října bude zahájena výstava obrazů Petra Maliny v kuřimské galerii Ad Astra na zámku (Křižkovského 48). Autor se narodil v roce 1976 v Praze. Od roku 1996 pořádá samostatné výstavy v Ostravě, Chrudimi, Praze, Brně a v Kuřimi. Zúčastnil se výstav např. v Peru, v Berlíně ad. Výstava potrvá do 13. listopadu a navštívit ji můžete v pátek, sobotu a neděli hod. Mimo tuto dobu po domluvě na tel kultura Výběr z nových knih MěK Tišnov Tel PIERCE, Barbara Hříšné myšlenky Osudy mladé ženy RAMPICHOVÁ, Zuzana Příliš hořká čokoláda Dobrodružný příběh ROBB, J. D. Fantazii se meze nekladou Detektivka ROBERTS, Nora Kouzlo okamžiku Romantický příběh STALLWOOD, Veronica Smrt zahradnice Příběh plný napětí SZCZYGIEL, Mariusz Udělej si ráj Kniha o současném Česku TREMAYNE, Peter Holubice smrti Historický román VANĚČEK, Jan Veselosti z krumlovského Česka Zajímavé příhody ZÁŘECKÝ, Tomáš Návrat na Longstray Osudy mladé dívky ZELIKOVICS, Tibor 2012: konec světa Autor pomůže vzít osud do svých rukou (ná) Výtvarná soutěž Legenda o sv. Anežce České V roce 2011 si připomínáme výročí 800 let od narození významné české světice a národní patronky, sv. Anežky. Podhorácké muzeum vypisuje k tomuto výročí výtvarnou soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je nenásilnou a hravou formou seznámit s osobností sv. Anežky. Zakladatelkou cisterciáckého kláštera v Předklášteří byla matka sv. Anežky a manželka krále Přemysla Otakara I., Konstancie Uherská. Děti mohou soutěžit ve třech věkových kategoriích: 1) kategorie I: 6 10 let, 2) kategorie II: let, 3) kategorie III: let. Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota složená z pracovníků muzea a výtvarných umělců. Udělena bude rovněž cena veřejnosti (veřejnost bude moci hlasovat po dobu výstavy, tj. od do ) Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhne v neděli Návrhy témat: 1) Princezna Anežka, 2) Anežka odmítá královskou hodnost a odchází do kláštera, 3) Sv. Anežka zakládá klášter v Praze Na Františku, 4) Sv. Anežka pečuje o chudé a nemocné, 5) Sv. Anežka ve společnosti dalších českých světců, 6) Přemysl Otakar I. korunován českým králem, 7) Král Václav I. na lovu, 8) Rytířský turnaj, 9) Král Přemysl Otakar II. v bitvě na Moravském poli. Soutěžící mohou své práce posílat do Soutěžní práce budou Hrad Veveří má v říjnu otevřeno o víkendech od 9 do 16 hod. Připraveny jsou dvě trasy. Vstupné I. je plné 60 Kč, zlevněné 40 Kč. Prohlídka bývalých representativních prostor, nyní už zcela restaurované freskové jídelny a nově opraveného krovu tzv. Paláce s břitovou věží. Vstupné II. plné 30 Kč, zlevněné 20 Kč. Vstupné do areálu je 20 Kč, zlevněné 10 Kč. V rámci vstupného do areálu je možné na- Kam za kulturou v Kuřimi V pondělí 17. října v 18 hod. se v Městské knihovně koná cestovatelská beseda Nepál země kontrastů očima dvou cestovatelů. Netradiční beseda po Nepálu ze dvou úhlů pohledu. Co je zajímavější? Poznat exotickou zemi jako dobrovolník pomáhající v horské nemocnici nebo jako samostatně cestující turista, jak stonají a jak se uzdravují nepálské děti, zda se dá udržet na mokrém slonovi a mnoho dalšího uslyšíte v dvojpřednášce o této malé, ale velmi zajímavé a krásné zemi. Vstup volný. Ve středu 19. října v hod. se ve velkém sále KD koná koncert populární zpěvačky Věry Špinarové s kapelou Adama Pavlíka. Uslyšíte mnoho hitů z její dlouholeté úspěšné kariéry. Vstupné 250 a 200 Kč. Mše za lesníky a myslivce Udělejte si výlet na hrad Hubertská mše B dur Petr Vacek Josef Selement pro lovecké rohy B dur se zpěvy, za lesníky a myslivce klášterního polesí Porta coeli, kteří nás předešli do věčných revírů, bude sloužena v sobotu 15. října v hod. v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie Porta coeli v Předklášteří. PŘIJĎTE VZDÁT ÚCTU Navštivte Muzeum města Jamborova galerie Výstava obrazů malíře Aloise Lukáška, u příležitosti autorových 100. narozenin, se koná v Tišnově v galerii Jamborova domu až do 13. října. V sobotu 15. října bude zahájena výstava obrazů Aleše Knotka pražského malíře z Ivančic, která potrvá do 3. listopadu. Galerie je otevřena od úterý do pátku hod, o víkendech hod. (HUSK) Club Escape Kuřim V pátek se koná Oldies party DJ Flash. Starý, ale dobrý písničky, který jsou pořád aktuální. Vstup do 21 hod. zdarma, pak 30 Kč. V sobotu se koná Dance Hits 90&News DJ George. Párty s tanečními disco hity z 80. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou, vstup zdarma. Na čtvrtek ve 20 hod. vystoupí Jiří Šimek Trio (CZ/SK) Escape Live Music. Kytarové trio, s progresivním zvukem, ve své tvorbě odráží jak vlivy jazzu a jazzrocku, tak i elektronické hudby. Vstupné 100 Kč v předprodeji a pro abonenty, 120 Kč na místě. Předprodej v KD a Clubu Escape. od 11. listopadu do 9. prosince, v době výročí svatořečení Anežky České, vystaveny v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Porta coeli v Předklášteří a v prostorách muzea. Více na (red) Zájezd do Městského divadla LSDa Lomnice pořádá zájezd na muzikálové představení My Fair Lady (ze Zelňáku). Muzikál se koná v Městském divadle v Brně, začátek je v hod. Odjezd autobusu je v hod. z Lomnice, návrat nejpozději ve 24 hod. Cena včetně dopravy je pro dospělého 460 Kč, děti a studenti nebo ZTP 280 Kč. Objednávky na tel nebo na u: Přihlášky do vštívit výstavy COPULI LAPI- DUM kresebné rekonstrukce hradních zřícenin povodí řeky Svratky a Repliky tyčových zbraní 30leté války, dále hradní ochozy, část sklepení a výstavu Osudy brněnské přehrady. Do 30. října se na hradě koná výstava Tajemství templářské legendy hradu Veveří aneb (ne)zapomenutý život krajiny Brněnské přehrady. Jedná se o jedinečnou multimediální výstavu plnou ob- Obrazy na Žernůvce V Domově sv. Alžběty se až do koná výstava obrazů Pestrý svět kolem nás. Výtvarné práce představují žáci ZUŠ Jaroslava Kvapila z Brna. Obrazy rozjasní a prozáří nastávající podzimní dny nejen klientům domova, ale také pozitivně zapůsobí na ostatní návštěvníky. Otevřeno je denně od 9 do 17 hod. (koko) Pozvání do Libušiny galerie V pátek 7. října v 18 hod. bude vernisáží zahájena výstava Martiny Fialové obrazy a mozaiky Svět kolem nás. Autorka je výherce ART festivalu v Českých Budějovicích. Výstava potrvá do konce října a navštívit ji můžete úterý neděle hod. Více na (koko) KINO svratka TIŠNOV Pá ŠPATNEJ POLDA Krimi thriller Út OBHÁJCE Strhující thriller Čt DŮM KOŠATÉ LÁSKY Hořká komedie Pá So VIDITELNÝ SVĚT Psychologický thriller Út CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER Příběh komiksového superhrdiny Na Jungmannově ulici v Tišnově je k vidění stálá expozice o dějinách a přírodě města. Až do 4. listopadu se zde koná výstava s názvem Dobrovolnictví na Tišnovsku. Otevřeno je úterý pátek hod., v sobotu a neděli hod. (kvok) V pátek se uskuteční Drum and Bass Break Trip No. 15. Vstup do 21 hod. zdarma, pak 30 Kč. V sobotu je připravena Dance Hits 90&News DJ George. Párty s tanečními disco hity z 80. let až do dneška. Vstup zdarma. Na úterý v 19 hod. je připraven, v rámci Filmového klubu, film Milionář z chatrče. Vstupné studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč. Ve čtvrtek ve 20 hod. se koná speciální dvojkoncert Longital (SK) + Zapaska (UKR) Escape Live Music. Vstupné 120 Kč v předprodeji a pro abonenty, 150 Kč na místě. Předprodej v KD a Clubu Escape. V pátek se uskuteční Hip Hop vol. 3 DJ s: Chocolatic, Čiha, NNeser. Tentokrát přijede jeden z nejlepších hiphopových DJů DJ Chocolatic. Vstup do 21 hod.zdarma, pak 40 Kč. V sobotu se koná Oldies party DJ Flash. Večer se skvělou muzikou, vstup zdarma. Navštivte zámek v Rájci Zámek má v říjnu otevřeno o sobotách a nedělích od 9 do 15 hod. Vstupné na Malý okruh je 90 Kč, senioři 70 Kč, studenti a ZTP 50 Kč, rodinné 230 Kč. Na velký okruh je vstupné 120 Kč, senioři 80 Kč, studenti a ZTP je 60 Kč, rodinné vstupné je 300 Kč. (ná) razů, hudby, mluveného slova a filmu. Výstava přináší dodnes živý, pověstmi opředený a tajuplný příběh o hledání templářského pokladu a podzemních chodeb na hradě Veveří a jeho okolí.

4 inzerce VOX 19

5 VOX 19 inzerce Atraktivní místo na zlatém kříži v Tišnově k pronájmu nové byty ( m 2 ) s výhledem na náměstí i na jižní část města komerční prostory pro obchod i služby (20 80 m 2 ), variabilní kanceláře ( m 2 ) na náměstí Komenského 146 v novém komplexu Pasáže Centrum spojujícím náměstí s objektem Centrum Tišnov (s prodejnou Tesco a mnoha obchody) Zájemci o pronájem a prohlídku kontaktujte tel nebo pište na Tišnov, dům U Banána, nám. Komenského 122 tel./fax , GSM Umělecké kovářství Bárta v Tišnově provádí různé kovářské práce mříže, brány, opravy plotů, hřbitovních doplňků i opravy zemědělského nářadí. Volejte na tel Na Mlékárně 882, Tišnov, areál bývalých uhelných skladů KOUPELNY obklady, dlažby g rafické návrhy betonové výrobky, písky, oblázky, doprava Tel: Mob: , HTTP: Nové katalogy pro nastávající sezonu 2011/2012!!! SILVESTR POD PALMAMI!!! ZANZIBAR termín: (14 dní / 12 nocí) Hotel WHITE SANDS BUNGALOWS 2**+, snídaně Kč Hotel LANGI LANGI BUNGALOWS 3***, snídaně Kč Hotel KARAFUU BEACH RESORT 5*****, s polopenzí Kč Hotel KARAFUU BEACH RESORT 5*****, All Inclusive Kč Hotel SANDIES MAPENZI BEACH CLUB 4****, All Inclusive Kč Hotel SULTAN SANDS ISLAND RESORT 4****+, polopenze Kč Hotel SULTAN SANDS ISLAND RESORT 4****+, All Inclusive Kč Hotel BLUEBAY BEACH RESORT 5*****, polopenze Kč Hotel SANDIES NEPTUNE PWANI BEACH 4****+, All Inclusive Kč Hotel DIAMONDS DREAM OF ZANZIBAR 5*****, All Inclusive Kč Hotel ROYAL ZANZIBAR BEACH RESORT 5*****, All Inclusive Kč Hotel DIAMONDS LA GEMMA DELL' EST 5*****, All Inclusive Kč Hotel DIAMONDS STAR OF THE EAST 5*****+, All Inclusive Kč KEŇA termín: (14 dní / 12 nocí) Hotel REEF HOTEL 3***+, polopenze Hotel REEF HOTEL 3***+, All Inclusive Hotel SEVERIN SEA LODGE 4****, snídaně Hotel BAMBURI BEACH RESORT 3***+, All Inclusive Hotel SANDIES COCONUT VILLAGE 3***+, All Inclusive Hotel SANDIES TROPICAL VILLAGE 4****, All Inclusive Hotel DIAMONDS DREAM OF AFRICA 5*****, All Inclusive Hotel PAPILLON LAGOON REEF 3***+, All Inclusive Hotel SOUTHERN PALMS 4****, polopenze Hotel SOUTHERN PALMS 4****, All Inclusive Hotel LEOPARD BEACH RESORT & SPA 5*****, polopenze Hotel BAOBAB BEACH RESORT & SPA 4****, All Inclusive THAJSKO Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Termín: (16 dní / 14 nocí) BANGKOK PATTAYA BANGKOK PHUKET BANGKOK KO SAMUI od Kč od Kč od Kč ISCHIA Termín: (8 dní / 5 nocí) Autobusem s prohlídkou Říma a Florencie, koupání v termálních bazénech i v moři Hotel TERME PARK IMPERIAL *** Hotel MEDITERRANEO**** Hotel SAN MARCO **** Hotel ROYAL PALM **** Hotel SORRISO THERMAE RESORT &SPA**** Kč Kč Kč Kč Kč Pošleme vás nìkam...!! Dárkové kupony! Prodejna GOLD Banana nám. Komenského 146, Tišnov, obdarovaný si vybere sám vy ušetříte 10 % např. za kupon v ceně 500 Kč zaplatíte 450 Kč café siesta CUKRÁRNA A KAVÁRNA zveme vás k návštěvě a nabízíme. různé druhy kávy a pravé italské čokolády. velký výběr zákusků medovník, koláčky, domácí štrůdl studenou kuchyni výborné chlebíčky, bagetky kopečkovou zmrzlinu a poháry firmy Prima dobré víno, whisky, koňak, míchané nápoje Benediktinské likéry a sirupy (goji, rakytník...). to vše v nekuřáckém prostředí od vynikající značky Cafe Corsini máslových, šlehačkových, ovocných Tišnov, nám. Komenského 146 Tel zajistíme pohoštění na oslavy a narozeninové párty po pá / so / ne Prodám SAAB 9.5 combi 2,0 turbo, model 2007, biopower, plná výbava, závěs pro přívěs, palivo ethanol = 25,90 Kč/l, žádná silniční daň. Cena Kč bez DPH. Tel POLÍR VŠECHOVICE Telefon Prodáváme: Písky, Štěrky, Cement, Vápno Lepidla, Omítkové směsi Betonářskou ocel... Provádíme: Kompletní stavební práce Zemní a bourací práce Autodoprava, Kontejnery, odvoz a uložení suti... Prodám brambory na uskladnění 1 kg/ 4 Kč, včetně dopravy po Tišnově a okolí. Tel Prodám cihly Porotherm, síla 40 cm, 2,5 palety, cena dohodou. V okolí Tišnova přivezu. Marek, tel Prodám letošní seno, kulaté balíky průměr 140 cm. p. Zámečník, mob Prodám pravé zad. dveře na Škoda 105, 120 za 200 Kč. Tel Prodám brambory 6 Kč/kg. Tel Dobře zaplatím pohlednice do r Adresa: Studený, Lidická 23 b, Brno. Tel večer. Nabízím vedení všech typů účetnictví a daňové evidence včetně zpracování daňových přiznání, vedení personální a mzdové agendy, zastupování na úřadech. Informace na tel Hledám podnájem bytu 1+1, 1+kk, samostatný či sdílený pokoj v Tišnově a okolí do 5 km. Do Kč. Tel Hledám pomocníka pro trhání ovoce na zahradě, popř. radu, co se týká zahrady. Tel Daruji pánské látkové oblečení na výšku 170 cm. Tel Hledám k seznámení ženu let. Tel

6 6 inzerce VOX 19 AUTOSPEKTRUM ACC Hviezdoslavova 3, Brno, aktuální nabídka Fabia Ambiente TSI START 1.2 TSI model 2011, 63 kw 5-stup. mech., předváděcí vůz Ceníková cena bez akčních paketů Kč akční cena Kč Tel Tel./Fax

7 VOX 19 pro vaši volnou chvíli Vodnář (21. leden 19. únor) Napravte to, co se vám nepodařilo vyjasnit a učinit doposud. Vyhněte se lidem, s kterými je konflikt na denním pořádku. Po práci relaxujte. Ryby (20. únor 20. březen) Máte spoustu práce a nevíte čím začít? Vyberte si to nejdůležitější a běžte do toho. Držte se přísloví co nás nezabije, to nás posílí. Skopec (21. březen 20. duben) Mohou se stát podivuhodné věci. Některé dlouho skrývané problémy se mohou vynořit na povrch a tím pěkně roztočit váš život. Býk (21. duben 20. květen) Bu te připraveni chytit štěstí za pačesy. Projevte svou šikovnost v práci. Důvěřujte citům, které vás nezklamou a mohou být dobrým rádcem. Blíženci (21. květen 21. červen) Není vám příliš do zpěvu a nic se vám nedaří? Lékem může být hezký kulturní zážitek nebo příznivá finanční zpráva. Zajděte si do přírody. Rak (22. červen 22. červenec) Jste ve fyzické i duševní pohodě. Oslovte toho, po kom vaše srdce prahne. Návštěva divadla nebo útulné restaurace vám zpříjemní náladu Čokoládou proti stresu a únavě Lev (23. červenec 23. srpen) Nevyhýbejte se dobře míněným radám starších osob. Některé z nich se vám mohou hodit. Stanovte si důležité cíle a běžte za nimi. Panna (24. srpen 23. září) Máte spoustu odvážných nápadů. Nebu te však příliš zbrklí, a se vám problémy nezačnou hrotit. Nepodléhejte náhlým změnám nálad. Váhy (24. září 23. říjen) Doma i v práci vládne pohodová atmosféra. Zůstaňte v poklidném režimu a bude se vám dařit i nadále. Pohodu s partnerem umocní dobrá večeře. Štír (24. říjen 22. listopad) Načerpejte pozitivní myšlení. Vyjděte si do přírody nebo se věnujte práci na zahradě. Nebojte se neobvyklosti svých nápadů. Střelec (23. listopad 21. prosinec) Máte pocit že vám všichni snadno rozumějí a že získáváte nové příležitosti. Hlídejte si zdraví a bu te tolerantní ke svým kolegům. Kozoroh (22. prosinec 20. leden) Bu te ve střehu. Může k vám přijít zajímavá finanční nabídka. Dokažte nadřízenému že jste ten nejlepší a dobrá práce vás nemine. (BTK) Znáte kustovnici čínskou? Zázračný klenot tradiční čínské medicíny Kustovnice čínská, známá také jako goji (godži) se používá v celé Číně po staletí jako omlazující ovoce. Je to asi 3 m vysoký keř. Květy vyrůstají jednotlivě nebo ve svazečcích na stopkách. Plodem, tzv. Goji nebo také Gou-Oi-Zi, je červenooranžová bobule se sladkou specifickou chutí. Vzhledem se podobá šípku, sušená pak vypadá jako větší červené borůvky. V tradiční čínské medicíně i mezi obyčejnými Číňany je považována za naprosto nepostradatelný potravinový doplněk. Je známá svou mnohostrannou prospěšností na lidský organizmus, a to jak v mladém, tak i pokročilém věku, přičemž nejsou známy žádné negativní vedlejší účinky. Máte rádi čokoládu? Když si dáte několik čtverečků nebo vypijete horký nápoje je vám lépe? Je to proto, že čokoláda zvyšuje v mozku hladinu serotoninu a endorfinu (hormon štěstí), což vede k příjemným pocitům, jaké se dostavují při vzrušení a konzumaci jídla. Vědci dokázali, že pravidelná konzumace menšího množství čokolády má blahodárný vliv na zdraví. Čokoláda totiž snižuje riziko vzniku infarktu, obsahuje vitaminy a působí jako afrodiziakum. Kakao v čokoládě má posilující protistresové a antidepresivní účinky. Theobromin v kakau zlepšuje podobně jako kofein schopnost koncentrace. Čokoláda navozuje pohodu, snižuje krevní tlak, riziko srdečních chorob i depresí, podporuje intelekt, pomáhá chránit i před ztrátou paměti věkem. Pozitivní vliv na zdraví mají biologicky aktivní látky, které zmírňují až odstraňují stres, podrážděnost, úzkost, strach a napětí. Jsou to hořčík, draslík, fosfor, vápník, železo, zinek, tryptofan, vitaminy PP, B1, B2, B5, Významná výročí v říjnu 5. října 1936 se narodil Václav Havel, dramatik, esejista, kritik komunistického režimu a bývalý politik. Byl devátým a posledním prezidentem Československa ( ) a prvním prezidentem České republiky ( ). 10. října 1857 zemřel Josef Ressel, (* ), český spisovatel a vynálezce, který se proslavil především vynálezem lodního šroubu. Kromě lodního šroubu vynalezl mimo jiné šroubový lis pro výrobu vína a oleje, kuličkové ložisko bez mazání, zařízení pro parní vyluhování barviv a tříslovin, pneumatickou potrubní dopravu a buzolu. 11. října 1424 zemřel u Přibyslavi hejtman Jan Žižka z Trocnova, významný husitský vojevůdce českého původu, jenž je pokládán za otce husitské vojenské doktríny a současně za autora či prvního reprezentanta defenzivní bojové techniky, tzv. vozové hradby. Pochoutky pro gurmány Vepřové kotlety na houbách Vepřové kotlety, sůl, mletý kmín, mletá paprika, hladká mouka, 1 cibule, 4 stroužky česneku, olej, sklenička sterilovaných nebo čerstvých hub, máslo. Plátky masa na okraji na třech místech nařízneme, naklepeme, z obou stran osolíme, posypeme kmínem a paprikou a obalíme B6, beta karoten. Pokud netrpíte nadváhou, nemusíte si tuto pochoutku odpírat. O povzbuzujících účincích čokolády se v roce 1492 dozvěděl od Indiánů Kolumbus, který dovezl kakaové boby do Evropy. Čokoláda je podle historiků starší než leckteré světové náboženství, proslula jako povzbuzující nápoj aztéckých panovníků. Až do 19. století bylo pití čokolády výsadou vyšší společnosti. Dnes je běžnou pochoutkou a řadě lidí při stresu nahradí i prášky. Kustovnice čínská obsahuje celou řadu zdraví prospěšných látek, 18 druhů aminokyselin, 21 stopových prvků (Zn, Fe, Cu, Ca, Se, P atd.). Plody jsou nejbohatším zdrojem karotenoidů ze všech známých rostlin na zemi. Nechybí vitaminy C, B1, B2, B6 a E. Mnozí nazývají Goji zázračnou plodinou nebo superovocem. Řadí se mezi adaptogeny, tedy přírodní látky, které pomáhají překonat stres a únavu, také zvyšují odolnost proti nemocem a rakovině. Usušená kustovnice má tonizační účinky. Kůra kořene se používá jako podpůrný prostředek při zvýšené teplotě, kašli, krvi v moči, diabetu, hypertenzi, vředech a abscesech. Plody také zklidňují vzteklé, výbušné, rozbouřené povahy. Kustovnice čínská harmonizuje činnost jater a ledvin, zprůchodňuje a uvolňuje energetické blokády v jaterních a ledvinových meridiánech. Výrazně posiluje obranyschopnost a imunitu organismu. Zlepšuje krvetvorbu a má vliv na snižování krevního tlaku. Zvlhčuje plíce, čímž působí proti astmatu a některým druhům alergií. Je vhodná při nadměrném užívání alkoholu. Podporuje sexuální funkce. Může omezit rozšiřování lupénky a dalších kožních onemocnění. Posiluje zrak, uklidňuje podrážděné oči a zlepšuje ostrost vidění. Rostlinku zakoupíte v zahradnických centrech nebo si ji můžete vypěstovat ze semene. Vysévá se v březnu do lehčí, výživné půdy. Goji vyžaduje slunné místo, kořeny by měly být zastíněny. Přes léto kvete hojně modrými květy. Asi v 60 cm se vybere několik postranních větví, které se seříznou pro brzké dosažení plodů. Plody se využívají na čaj nebo přímý konzum. Zakoupit lze sušené plody, existuje i bylinný sirup Goji. 12. října 1492 Kryštof Kolumbus přistál na bahamských ostrovech a objevil tak Ameriku, ačkoliv věřil, že doplul do Indie. Byl mořeplavec, kolonizátor a navigátor narozený v Janově v severozápadní Itálii. Ve službách katolických králů Španělska uskutečnil čtyři plavby přes Atlantský oceán, které v Evropě probudily zájem o nový kontinent, později nazvaný Amerika. (red) v mouce. Česnek prolisujeme nebo společně s cibulí nakrájíme nadrobno a necháme zpěnit na troše rozpáleného oleje. Přidáme maso, které z obou stran prudce opečeme do zatáhnutí. Přisypeme houby, podlijeme trochou vody a necháme asi 30 minut dusit. Mezitím připravíme z másla a hladké mouky jíšku. Když maso změkne, vyjmeme jej, do hrnce přidáme jíšku a necháme ještě chvíli vařit. Vepřové kotlety na houbách podáváme s rýží nebo bramborami. Dobrota z cukety Cuketa, 150 g tvrdého sýra, 170 g měkkého salámu, 100 g slaniny, 150 g hrubé mouky, prášek do pečiva, sůl, pepř, cibule, česnek, 2 vejce, olej a strouhanka. Nastrouháme nahrubo větší oloupanou cuketu a tvrdý sýr. Přidáme na kostičky nakrájený salám a slaninu, hrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva, sůl, pepř, nasekanou cibuli, lisovaný česnek, pár lžic oleje, 2 vařené žloutky a trochu pažitky nebo petrželky. Vše dobře promícháme. Vzniklou směs, do níž jsme nakonec zamíchali sníh ze 2 bílků, nalijeme do vymazaného a strouhankou vysypaného pekáče a pečeme asi 20 minut. Pochoutku podáváme teplou s bramborami nebo studenou s chlebem. (ná) Přísloví napoví Hladové srdce je horší než hladové břicho. Hněvem se ostří láska. Hubička neudělá Kubíčka. Chceš-li mít stálou lásku, drž ji na trojím provázku. AUTOR: SEBERA OKRASA IN LAHODNÝ POKRM Křížovka o CENU Sponzorem křížovky je Wellness Kuřim. Součástí relaxačního komplexu je (tajenka), která disponuje 19 speciálním topidlem s vyvíječem páry, takže si kromě klasické finské sauny můžete užít i parní nebo bylinnou lázeň. Je určena pro 4 6 osob. V odpočívárně jsou k dispozici 4 lehátka, 2 křesla se stolkem a TV. Ke každé proceduře je v nabídce voda a ovoce zdarma. Více na ÍSLOVKA ZÁKLADNÍ CHEM. ZN. SODÍKU PRACOVAT MOTYKOU ZKR. KLUBU ATLET GEOLOGICKÉ DENUDACE DOPIS Ú EDNÍ SPISY ASFALT 1. DÍL TAJENKY ARABSKÉ MUŽSKÉ JMÉNO ZKR. STÁTNÍ ARBITRÁŽE 2. DÍL TAJENKY OBSAHUJÍCÍ IONTY ZKR. AMPÉR- HODINY PÍSE NÝ P ESYP FÁZE M SICE SODÍK MUŽSKÉ JMÉNO MUŽSKÉ JMÉNO SPAVÁ CH IPKA DVORANA JEDEN (ANGL.) SPZ OKR. BEROUN ISTÍCÍ P ÍPRAVEK PAT ÍCÍ LOS M UHLOVODÍK ASI PRACOVNÍ SCH ZE ÍMSKY 1101 V NOVAT VÝROBEK Z MLÉKA SPZ OKR. T EBÍ ZKR. BLANICKÝCH STROJÍREN OTEC (ZAST.) SIBI SKÝ VELETOK SLOVENSKÁ P EDLOŽKA ÍMSKY 499 PARDON 3. DÍL TAJENKY NO NÍ DRAVEC VELKÉ MNOŽSTVÍ SPOLE. JEDNOTEK Udělejte si výlet do Lednice V areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici byla nově otevřena Akademická zahrada. Vznikla na ploše m 2 v sousedství fakultních budov a kolejí. Je veřejně přístupná a bude zároveň sloužit jako modelová předloha pro obce, zájemce o zahrádkářství a krajinářskou tvorbu i širokou veřejnost. V projektu založení zahrady architekti navrhli vysadit na pozemek ucelenou škálu rostlin, stromů, keřů, popínavek a květin všech druhů, které se v současnosti uplatňují v parcích. V areálu jsou vystavěny pergoly, které slouží jako systém opor pro nejrůznější rostliny, najdete zde nejrůznější rostliny, od letniček, trvalek, okrasných keřů, odrůdy révy až po krajové odrůdy ovoce. Mezitím jsou posezení, vodní prvky, pítka či fontánky. Mendelova univerzita má v Lednici odloučené pracoviště, které se věnuje zahradnickým oborům. Navazuje tak na staletou tradici zahradnických a parkových úprav v okolí, jejichž výsledkem je Lednicko-valtický areál, zapsaný na seznamu EPOCHA Vyluštěnou tajenku zasílejte nejpozději do 17. října. Nezapomeňte připojit kontrolní kupón. Tajenka z minulého čísla zněla: Santon, přístaviště. Cenu, kterou věnovala obec Železné vyhrává Pavel Krejzek z Nedvědice. Cena je připravena v tišnovské prodejně GOLD BANANA, na Komenského nám. 146 (vedle květinové síně). Výherce si musí cenu vyzvednout do příštího vydání VOXu. Žlutá rezistentní jablka U převážné většiny dosud vyšlechtěných rezistentních odrůd jabloní proti strupovitosti převládala červená barva slupky. Letos na podzim si budou moci příznivci žlutoplodých odrůd jablek koupit v ovocných školkách tři rezistentní odrůdy zimních jablek se žlutou slupkou. Jsou to, Sirius, Opál a Orion. Sirius má silnější a rozložitější vzrůst, plodí na krátkém a rozvětveném obrostu. Plody mají hladkou a tenkou slupku se š avnatou a navinule sladkou dužninou. Sklízí se asi v polovině října a vydrží i do dubna. Opál neroste tak bujně jako Sirius, má rozložitou korunu a protože plodí ve shlucích, plody se někdy vytlačují. Dužninu má tužší, středně š avnatou a navinule sladkou. Sklízí se na přelomu září a října a skladovat se dá do března. Orion roste bujněji, (asi jako Sirius), ovšem ne tak rozložitě. Velké plody rostou jednotlivě na krátkém dřevě, takže se nevytlačují. Slupka je středně silná, hladká a suchá. Dužninu má jemnou, š avnatou a taktéž navinule sladkou. Sklízí se začátkem října a v dobrém sklepě vydrží do dubna. Vhodný tvar je zákrsek nebo čtvrtkmen na podnoži M9 a jí podobných. (JoZa) světového dědictví UNESCO. Založení Akademické zahrady je součástí strategie zahradnické fakulty. Záměrem je vybudovat v regionu centrum vědy a vysokoškolského vzdělávání v tomto oboru.

8 Tišnovský tenis má mistry republiky Tišnovští hráči Kryštof a Matyáš Vítkovi v letošní sezóně nastupovali v soutěžích družstev za TK Agrofert Prostějov, který o ně na jaře projevil zájem. Kryštof i Mates měli po celou sezónu výborné výsledky a zvítězili na mnoha turnajích v kategorii babytenisu a minitenisu. Tečkou za jejich úspěchy je vítězství na Mistrovstvích ČR, která se konala v Prostějově a v Praze. Do prostějovského areálu na finále babytenisu přijelo osm nejlepších družstev ze všech oblastních svazů (Prostějov, Liberec, Plzeň, Pardubice, Krnov, TK Neridé, I. ČLTK Praha Sportovní akce v Kuřimi V sobotu 8. října od 11 do 15 hod. pořádá Město Kuřim a Hard Dikers Kuřim Cyklozávod pro děti a širokou veřejnost Start a cíl na počátku cyklostezky v Kuřimi za železniční vlečkou ul. U Stadionu. Akce ve sportovní hale Tišnov VS Drásov prohrál v Novém Jičíně! Druhá volejbalová liga mužů přinesla hned na úvod jedno překvapení. VS Drásov, jeden z favoritů soutěže, nezvládl odvetné střetnutí v Novém Jičíně. V prvním utkání VS Drásov vyhrál po spolehlivém výkonu 3:1, odveta však byla úplně jiný zápas. Drásov se zhoršil v rozhodujících činnostech zejména blok na levý kůl soupeře téměř neexistoval, přestalo se dařit tradičním oporám Brídlovi a Lípovi, rovněž i nahrávač Kubernát neměl svůj den. Za stavu Tišnovský futsal informuje V sobotu 1. října se konal zápas 1. FC Květnice VŠB TU Ostrava. Vstup do sezóny nevyšel Květnici úplně podle představ. Dobře rozehraný zápas, který mohl být rozhodnutý již po prvním poločase, však nakonec skončil nerozhodně 2:2. Neproměněné šance a pasivita Pochod slováckými vinohrady SPORT # kopaná # výsledky # kopaná # výsledky # kopaná # OP Brno-venkov muži Podolí Želešice 2:1, Mokrá Šlapanice B 3:1, Ivančice B Senorady 4:1, Říčany Vojkovice B 2:0, Zbraslav Moutnice 3:1, Babice n/sv. Prštice 8:3, Ořechov Měnín 5:0 III. třída muži, sk. A Hrušovany Vin. Šumice 1:9, Pozořice Blučina 3:3, Žabčice Rajhrad B 1:1, Kupařovice Blažovice 1:6, Těšany Opatovice 1:1, Tvarožná Moutnice B 1:0, Kobylnice Mělčany 3:6 III. třída muži, sk. B Chudčice Zbýšov B 0:0, Mor. Bránice Zakřany 2:5, Troubsko Dolní Loučky 1:0, Drásov Oslavany 2:2, Zastávka B Popůvky 6:1, Lažánky Deblín 1:0 IV. třída muži, sk. A Ochoz B Šlapanice C 1:3, Měnín B Rajhradice 2:2, Podolí B Újezd B 1:3, Mokrá B Blažovice B 4:2, Prace Žatčany 4:1, Pozořice B Blučina B1:3 a Strakonice). Kryštof nastupoval celou sezónu na postu č. 1 a byl tahounem vítězného týmu. Za svoje působení v barvách prostějovského družstva neprohrál ani jeden zápas a potvrdil, že je jeden z nejlepších hráčů ve své kategorii. Matyáš hrál za Prostějov také jedničku, ale v kategorii minitenisu. Pro úspěch jel se svými spoluhráči do areálu na pražské Štvanici. V bouřlivé atmosféře měl na postu č. 1 těžkou úlohu a příliš se mu nedařilo. Ostatní hráči Prostějova však nasbírali důležitá vítězství a odvezli si poháry pro Mistry republiky Kategorie: děti do 4 let (kola, odražedla), děti do 6 let s rodičem, děti 7 8 let, děti 9 10 let, mládež let, mládež let, příchozí 15 let a více, rodinné týmy dítě a 2 dospělí. So basketbal ženy Valosun Brno Sparta Praha Ne házená dorostenci turnaj házená Brno IV. So volejbal Sokol Dědice volejbal Sokol Dědice basketbal ženy Ž ár n/sáz basketbal muži Kroměříž futsal FC Květnice Gilotina Choceň Ne basketbal muži Uherský Brod 1:1 na sety byla rozhodující koncovka třetího setu velice důležitá a v ní byli domácí š astnější. Drásov prohrál 24:26 a již se nedokázal ve čtvrté sadě vzchopit ke zvratu v utkání. Výsledkem byla překvapivá porážka 1:3. Toto utkání ukázalo, že nahradit na bloku Legutkého, bude pro VS Drásov velice složité. Tuto sobotu 8. října přijede do Drásova Nivnice. Vhledem k souběhu se zápasy juniorů, začínají utkání mužů v hale při ZŠ Drásov v 11 a v 15 hodin. (ond) v druhé půli byly hlavní příčinou ztráty bodů. Příští zápas je 7. října ve 20 hod. v Mikulovicích. Utká se Gamaspol Jeseník 1. FCK. V případě zájmu ohledně rezervace míst v autobusu kontaktujte M. Chlupa na tel Kryštof Vítek s trenérem Zdeňkem Kunickým Program: hod. registrace závodníků, start jednotlivých kategorií. Všem cyklistům doporučujeme použít ochrannou přilbu, mládež do 18 let povinně! Na fotbalovém stadionu se v sobotu 8. října v 9 hod. koná turnaj fotbal starší přípravka Kuřim A Sokol Zbraslav. Další zápas v hod. st. přípravka Kuřim B Tišnov. V neděli 9. října v 15 hod. se koná v areálu Díly za Sv. Jánem, v poli nad ulicí Dlouhá Drakiáda. Soutěž v disciplíně Nejzajímavější drak, kterého se podaří dostat do oblak.. Občerstvení, ceny. V sobotu 15. října v 15 hod. se na fotbalovém stadionu koná fotbalový turnaj muži Kuřim Blansko. Další zápasy se uskuteční v pátek 14. října v hod. ml. přípravka Kuřim A FK Sokol JAPO Střelice, v sobotu 15. října v 9 hod. ml. přípravka Kuřim B Čebín, hod. st. dorost Kuřim Kyjov, hod. ml. dorost Kuřim Kyjov. V neděli 16. října v 10 hod. se na házenkářském hřišti koná utkání v házené Kuřim C Hostěrádky, oblastní přebor mužů. Ve 14 hod. se na stadionu koná Kuřimská hodinovka, Kuřimská běžecká liga. Od 14 hod. závody pro děti, od 16 hod. hlavní závod. Klub českých turistů Doubravník pořádá autobusový zájezd na pochod slováckými vinohrady. Akce se uskuteční v sobotu 8. října. Odjezd autobusu je v 7.30 hod. z náměstí v Doubravníku a v 7.55 hod. z Tišnova. Info na tel IV. třída muži, sk. B Mor. Bránice B Ořechov B 5:1, Budkovice Židlochovice 7:3, Troubsko B Přísnotice 1:7, Želešice B Dol. Kounice 4:2, Řeznovice B Nová Ves 0:2, Modřice B Radostice 2:3 IV. třída muži, sk. C Vys. Popovice Domašov 1:4, Vev. Knínice Zakřany B 1:0, Vev. Bítýška B Říčany B 5:1, Zbraslav B Příbram 2:2, Mor. Knínice Babice u Rosic 6:2, Ketkovice Čučice 1:8 OP dorost, sk. A Podolí Blažovice 3:2, Prace Újezd 0:5, Žabčice Vojkovice 1:6, Pozořice Moutnice 2:1, Blučina Měnín 9:1 OP dorost, sk. B Rajhrad Střelice 3:1, Hrušovany Dolní Loučky 4:4, Rosice Domašov 2:2, Kupařovice Želešice 3:0, Modřice Dol. Kounice 0:3 OP starší žáci, sk. A Vin. Šumice Rajhrad 0:3, Želešice Měnín 0:4, Pozořice Blažovice 3:2, Ochoz Mokrá 0:15, Blažovice Rajhrad 1:0, Mokrá Vin. Šumice 11:0, Pozořice Měnín 4:2, Hrušovany Želešice 3:0, Ochoz Újezd 0:15 OP starší žáci, sk. B Nová Ves Oslavany 1:3, Ořechov Rosice 0:12, Vev. Knínice Zbraslav B 9:1, Vev. Bítýška Říčany 3:0, Vev. Knínice Ořechov 3:0, Vev. Bítýška Nová Ves 6:0, Zbraslav A Rosice 1:4, Říčany Dol. Kounice 0:12, Zbraslav B Oslavany 0:11 OP mladší žáci, sk. A Rajhrad Žabčice 2:2, Těšany Prace 1:10, Opatovice Moutnice 0:0 OP mladší žáci, sk. B Vev. Bítýška Oslavany 0:5, Rosice Mělčany 18:0, Střelice Prštice 17:1 OP starší přípravka, sk. A Těšany Moutnice 4:1, Újezd Měnín 4:0, Pozořice Blažovice 4:0, Podolí Prace 2:1, Ochoz Mokrá 0:0, Blažovice Moutnice 4:2, Podolí Újezd 0:15, Mokrá Těšany 2:4, Ochoz VOX 19 Tišnovská padesátka Tradiční turistický a dálkový pochod Klub českých turistů Tišnov zve milovníky přírody v sobotu 8. října na 41. ročník dálkového pochodu Tišnovská padesátka. Připraveny jsou trasy: T 8: Tišnov naučná stezka kolem Květnice, T 13: Tišnov Lomnička Šerkovice Jamné Lomnička přes Čimperek do Tišnova, T 21: Tišnov (pod Květnicí) Lomnička Šerkovice Lomnice Rašov Jamné Lomnička přes Čimperek do Tišnova. Pro zdatnější turisty jsou připraveny trasy: T 30: Tišnov (pod Květnicí) Šerkovice Lomnice Kozárov (rozhl. Babylon) Rašov Jamné Lomnička přes Čimperek do Tišnova. T 50: Tišnov Šerkovice Lomnice Sýkoř Skorotice Káčiny Černovice Hluboké u Kunštátu po cyklotrase Kunice Bedřichov rozh. Babylon u Kozárova V Chudčicích mají nové hřiště Po prázdninách byla v Chudčicích zahájena výstavba dětského hřiště. Nyní je vše hotovo a děti se mohou vydovádět na různých prolézačkách, skluzavkách či houpačkách. Nezapomnělo se ani na maminky, pro které je zbudováno příjemné posezení. Hřiště se nachází v blízkosti kulturního domu a obecního úřadu. Jeho výstavba si vyžádala částku ve výši cca Kč. Obci se podařilo získat dotaci od JMK, z Programu rozvoje venkova, ve výši Kč. Projekt má název Kdo si hraje nezlobí. (red) Patnáct vrcholů Tišnovska Okresní přebor staršího žactva O víkendu září pořádal tenisový klub na dvorcích na Ostrovci Okresní přebor Brno-venkov v kategorii starších žáků a žákyň. Zúčastnilo se ho 11 chlapců a 13 dívek. Z dvaceti čtyř hráčů bylo 15 domácích a Okresní přebor tak byl pod nadvládou tišnovských tenistů. Chlapeckou část turnaje nejlépe zvládl Tomáš Neuer (Cemo Mokrá- Horákov), který ukázal lepší fyzickou zdatnost a trpělivost než domácí hráči. V semifinále po těžkém boji přehrál Filipa Křipského Šlapanice 1:3, Pozořice Měnín 2:0 OP starší přípravka, sk. B Zbýšov Ivančice 0:9, Želešice Kupařovice 4:1, Rosice Vojkovice 3:0, Rajhrad Hrušovany 5:1, Ořechov Ivančice 1:13, Rajhrad Želešice 10:2, Hrušovany Zbýšov 0:6, Troubsko Kupařovice 0:2, Střelice Vojkovice 6:0 OP starší přípravka, sk. C Dolní Loučky Tišnov 1:2, Vys. Popovice Oslavany 1:3, Domašov Zbraslav 6:0, Vev. Bítýška Říčany 5:1, Domašov Dolní Loučky 6:0, Vys. Popovice FC Kuřim B 0:17, Vev. Bítýška Čebín 1:3, Říčany FC Kuřim A 0:8, Oslavany Tišnov 0:10 OP mladší přípravka, sk. A Rajhrad Židlochovice 10:4, Blučina Vojkovice 10:5, Hrušovany Šlapanice A 4:6 OP mladší přípravka, sk. B FC Kuřim A Zastávka 11:4, Ivančice Rosice 14:2, Ořechov Čebín 6:6, Střelice Tišnov B 9:0 Rašov Jamné Lomnička přes Čimperek do Tišnova. Cyklotrasy: C 60 km, náročná, kopcovitá, velké převýšení, převážně silnice a zpevněné cesty: Tišnov Lomnice Ochoz Běleč Doubravník Černvír Nedvědice Chlébské Hodůňka Černovice Hluboké u Kunštátu Kunice Bedřichov rozhledna Babylon u Kozárova Rašov Zhoř Bukovice Rohozec Jamné Tišnov. C 37 km, méně náročná, převážně silnice a zpevněné cesty: Tišnov Lomnice Bedřichov rozhledna Babylon u Kozárova Rašov Zhoř Bukovice Rohozec Jamné Tišnov. Prezentace v sokolovně v Tišnově a start pochodů podle zvolené trasy: T hod., T hod., T 8, T 13 a T hod. Pro cyklisty je start individuální od 9 do 11 hod. Ukončení všech pochodů je do 18 Sokolská župa Pernštejnská zve zájemce o vycházky do přírody a příznivce turistiky na další pochod, který se uskuteční v sobotu 8. října. Start je u sokolovny v Tišnově 8 10 hod. Zdolávat se budou vrcholy Výrovka, Kozí Brada a Pasník. Do,,záznamníku pochodů dostanete na každém vrcholu razítko jako doklad o jeho zdolání. Obdržíte ho na startu pochodu. Vrcholy lze zdolávat v libovolném pořadí, a to i mimo (SKTT) 6/4,2/6,6/2. Ve finále pak Dominika Kučeru (SKTT) 6/4,6/1, který svedl vyrovnaný souboj v semifinále proti Dominikovi Křipskému (SKTT) 7/5,6/4. Čtyřhru ovládli bratři Křipští a získali titul Okresní přeborník Brno-venkov. Tři slečny z Tišnova se probojovaly do semifinále. Kamila Prudká proti Kamile Goldmanové (obě SKTT) 6/1,6/1 a Romana Tumová (TK Šlapanice) proti Kláře Dvořáčkové (SKTT) 7/5,6/4. Finále přeboru bylo jednoznačnou záležitostí pro Kamilu Prudkou 6/0,6/3 a obhájila tak loňské vítězství. Ve čtyřhře se nejvíce dařilo páru Prudká, Goldmanová. Proti šlapanické dvojici Tumová, Kociánová se ve finále pořádně zapotily a zvítězily až ve zkrácené hře třetího setu 5/7,6/3,10/6. hod. Zápisné na trase T50 30 Kč, na T30, T21 a T13 20 Kč, na T8 10 Kč. V cíli obdržíte účastnický list. Občerstvení je připraveno na kontrolách delších tras čaj, chléb se sádlem, cibule, sůl. Každý účastník si musí být vědom svého zdravotního stavu a svých schopností. Trasa T 50 je určena pro turisty starší 15 let. Rodiče plně zodpovídají za děti. Pochod se koná za každého počasí. Trasy pro cyklisty jsou sjízdné na silničních i horských kolech. Doporučuje se vzít si s sebou mapu Okolí Brna Svratecko. Loni se pochodu zúčastnilo 430 turistů a cykloturistů. Zapište si do kalendáře termín příštího pochodu 13. října (red) doporučené trasy. Důležité je, dostavit se na vrchol v časovém rozmezí uvedeném v,,záznamníku. Po ukončení celého putování obdrží každý účastník diplom s uvedením počtu absolvovaných vrcholů. Kamila Goldmanová a Kamila Prudká Zdeněk Libiš, Kunštát Sychotín Diagram č. 431 originál VOXu Bílý táhne a donutí černého, aby mu dal 5. tahem mat Bílý: Ka4 Db4 Sg2 Pc7 Pe7 Pf4 Pf5 (7) Černý: Kd5 Ve4 Pa6 Pa7 Pf6 (5) Tento samomat má dvojníka, tedy B-pozici po přemístění černé věže na pole f3 a přemístění pěšce c7 na pole d2 a vzhledem k duálu ve 4. tahu je ještě nutno přidat černého pěšce na pole d3. Řešení: A) 1.Ka5 Kc6 2.e8D+ Kd5 3.Def8 Kc6 4.Dbd6+ Kb7 5.Db6+ axb6 mat B) 1.e8D a5 2.Dd8+ Kc6 3.Dbe7 a6 4.Dxd3 Kb6 5.Db5+ axb5 mat VOX, noviny regionu Tišnovsko. Vydavatel: JUDr. Martin B. Chutný, Tišnov, nám. Komenského 122. Šéfredaktor: Quido Mráz. Adresa redakce: VOX, P.O. BOX č. 1, Tišnov, telefon/fax: , mobil: , , Vychází každý druhý čtvrtek, uzávěrka v pondělí do 14 hodin. Tiskne Reprocentrum a. s. Blansko. Objednávky předplatného zasílejte do redakce. Uveřejněné názory nemusejí být shodné s názory vydavatele a redakce. Cena jednoho výtisku 9 Kč. Tisk povolen: MK ČR E11373.

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015)

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 543 254 963 Fax: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) STK:

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Úřední zprávy OFS č. 30 ( )

Úřední zprávy OFS č. 30 ( ) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 543 254 963 Fax: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 30 (7. 5. 2015) STK:

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ KVĚTEN 2016 1. 31. 5. VÝSTAVA - HANÁCKÉ BENÁTKY A KRONIKY MK LITOVEL Vzpomínka na uplynulé ročníky Hanáckých Benátek. Turistické informační

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

ŠUMAVÁČEK. miničasopis naší školky. červen/2017. MŠ Strakonice, Šumavská

ŠUMAVÁČEK. miničasopis naší školky. červen/2017. MŠ Strakonice, Šumavská ŠUMAVÁČEK miničasopis naší školky červen/2017 MŠ Strakonice, Šumavská 264 www.ms-sumavska.strakonice.eu reditel@ms-sumavska.strakonice.eu Milí rodiče, babičky, dědečkové, sourozenci a hlavně naše děti,

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

SOUSTŘEDĚNÍ VE VYSOKÉM MÝTĚ JSME IDEÁLNÍ LOKALITOU

SOUSTŘEDĚNÍ VE VYSOKÉM MÝTĚ JSME IDEÁLNÍ LOKALITOU SOUSTŘEDĚNÍ VE VYSOKÉM MÝTĚ JSME IDEÁLNÍ LOKALITOU Nabízíme kvalitní zázemí pro přípravu sportovců Vysoké Mýto je dobře dostupné jak vlakovou, tak autobusovou dopravou. Malé město nabízí velmi dobrý komfort

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Domácí produkty VSTUPTE DO NAŠÍ KUCHYNĚ PLNÉ RADOSTÍ

Domácí produkty VSTUPTE DO NAŠÍ KUCHYNĚ PLNÉ RADOSTÍ Katalog pochutin Domácí produkty VSTUPTE DO NAŠÍ KUCHYNĚ PLNÉ RADOSTÍ V jedinečných prostorách starého mlýna uprostřed přírody vznikají venkovsky laděné domácí produkty, které jsou tvořeny s láskou k venkovu,

Více

Hotel U Tří volů. Nabídka pro firmy. Ubytování, stravování, školení

Hotel U Tří volů. Nabídka pro firmy. Ubytování, stravování, školení Hotel U Tří volů Nabídka pro firmy Ubytování, stravování, školení www.utrivolu.cz Platné pro rok 2014 Úvod Pension U Tří volů se nachází cca 28km severně od Brna. Nabízíme vhodné prostory pro školení,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Sobota 1.7.2017 15:00 17:00 LÁZEŇSKÝ JARMARK, HUDEBNÍ HALA, VIZ PLAKÁT Neděle

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Nově pěstované rostliny a jejich využití

Nově pěstované rostliny a jejich využití 1. Schisandra Plody věčného mládí Posiluje srdce, podporuje trávení Uvolňuje kašel, posiluje zrak Odstraňuje únavu a stimuluje výkonnost Schisandra Léčivá rostlina čínské přírodní medicíny Z usušených

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Jarní prázdniny výletíme

Jarní prázdniny výletíme 2 Slevy triky návody V y k u p t o. c z 26. 1. 1. 2. 2015 Jarní prázdniny výletíme Naše týdny na Vykupto.cz Každý týden se na Vykupto.cz budeme věnovat nějakému tématu, které by vás mohlo/mělo zajímat.

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Slunečné pobřeží. Nesebr

Slunečné pobřeží. Nesebr Bulharsko Mnoho lidí kdysi v Bulharsku bylo, jako v jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit, co se změnilo?

Více

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz Pozvání na hrady a zámky v květnu zámek Náchod snižuje na státní zámek vstupné, správa hradu a zámku Frýdlant se omlouvá za změnu již zveřejněných termínů speciálních prohlídek knihovny a věže Sychrov,

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Svatební obřad na Zámku Karlova Koruna

Svatební obřad na Zámku Karlova Koruna Svatební obřad na Zámku Karlova Koruna Termíny svatebních obřadů pro rok 2016 Zimní svatba v zámecké oranžerii: 22.ledna 23.ledna 19.února 20.února 25.března 26.března Svatební sezóna v plném proudu, aneb

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého poplužního dvora,

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 Akce 2010 leden 2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 9.1. Tříkrálový volejbalový turnaj, Městská sportovní hala. Kontakt: Centrum volného

Více

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding Nabízíme Vám k pronájmu atraktivní prostory v Pisárkách v areálu vily Stiassni (během socialistické

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH Neděle 1.10.2017 8:30 17:00 *VÝLET DO OLOMOUCE. NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA, ARCIDIÉCÉZNÍHO

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Resort a kemp Michael

Resort a kemp Michael Resort a kemp Michael Vytisknout PDF Zaostrog / Makarská Riviéra / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás!

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás! NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Vážení hosté, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt zvolili naše zařízení a chtěli bychom Vám nabídnout výběr z pestré nabídky jídel v našem stravovacím provozu. Nabízíme:

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více