MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI"

Transkript

1 MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání Anotace Příspěvek analyzuje možnosti a omezení v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků realizované vysokými školami. Analýza vychází za Zákona č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a z Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Na závěr příspěvku jsou prezentovány programy dalšího vzdělávání, které realizuje Filozofická fakulta Univerzity Palackého prostřednictvím Institutu celoživotního vzdělávání. Annotation The contribution analyses opportunities and limits in the field of further education of pedagogical staff provided by universities. The analysis is based on Act No. 563/2004 Coll., on Pedagogical Staff and on Regulation No. 317/2005 Coll., on Further Education of Pedagogical Staff, Accreditation Commission and Career System of Pedagogical Staff. The contribution also presents the programmes of further education of pedagogical staff provided by the Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc through the Institute of Life-long Learning. 1. Možnosti dalšího vzdělávání Přehled. zpracován dle ustanovení Zákona č. 563 /2004 Sb., o pedagogických pracovnících a Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání, akreditační komisi a kariérním systému

2 Tab. 1 Druhy dalšího vzdělávání PP Rozsah Místo Studium ke splnění kvalifikačních požadavků Studium v oblasti pedagogických věd Studium pedagogiky pro učitele nejméně 120 vyučovacích pro vychovatele, PVČ a asistenta pedagoga nejméně 80 vyučovacích Studium pro asistenty nejméně 120 vyučovacích pedagoga Studium pro ředitele škol nejméně 100 vyučovacích a školských zařízení Studium k rozšíření odborné pro jiný druh školy nebo jiný kvalifikace stupeň nejméně 200 vyučovacích pro další předměty nejméně250 vyučovacích Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Studium pro výchovné poradce Studium k výkonu specializovaných činností a) informační technologie b) školní vzdělávací programy c) prevence sociálně patologických jevů d) enviromentální výchova e) prostorová orientace zrakově postižených nejméně 350 vyučovacích Studium k prohlubování odborné kvalifikace Průběžné vzdělávání zařízení dalšího vzdělávání zařízení pro další vzdělávání 2. Možnosti vysoké školy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2.1. Druhy studia Vysoká škola můře realizovat programy dalšího vzdělávání v rámci programů celoživotního vzdělávání.

3 Jedná se o tato studia: Tab. 2 Druhy dalšího vzdělávání PP Rozsah Místo Studium ke splnění kvalifikačních požadavků Studium v oblasti pedagogických věd Studium pro ředitele škol nejméně 100 vyučovacích a školských zařízení Studium k rozšíření odborné pro jiný druh školy nebo jiný kvalifikace stupeň nejméně 200 vyučovacích pro další předměty nejméně 250 vyučovacích Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Studium pro výchovné poradce Studium k výkonu specializovaných činností f) informační technologie g) školní vzdělávací programy h) prevence sociálně patologických jevů i) enviromentální výchova j) prostorová orientace zrakově postižených nejméně 350 vyučovacích Studium k prohlubování odborné kvalifikace Průběžné vzdělávání 2.2. Forma studia Vysoké školy obecně jsou nositeli nových metod a forem vzdělávání. Distanční a kombinovaná forma vzdělávání se stala běžnou formou vzdělávání v programech určených zaměstnaným studujícím. Vysoké školy si uvědomily rostoucí poptávku po vzdělávání dospělých a zareagovaly na požadavky dospělých, zaměstnaných vzdělávajících a vytvořily a realizují programy v distanční případně kombinované formě studia. Distanční vzdělávání je založeno na řízeném samostudiu na základě speciálních textů a podle pokynů tutora a vzdělávající instituce. Jaké jsou výhody distančního vzdělávání a e-learningu pro účastníky vzdělávání? Těmi nejvýznamnějšími je studium v prostředí studenta, studium dle osobního tempa a časových možností studenta,

4 rychlé a včasné získávání informací ke studiu, možnost komunikace a konzultace bez časových ztrát vznikajících cestováním možnost prezenčních setkávání 3. Omezení vysoké školy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 3.1. Druhy studia Vysoké školy, tedy ani pedagogické fakulty, nemohou realizovat studium pedagogiky a studium pro asistenty pedagoga. Tab. 2 Studium pedagogiky pro učitele nejméně 120 vyučovacích pro vychovatele, PVČ a asistenta pedagoga nejméně 80 vyučovacích Studium pro asistenty pedagoga nejméně 120 vyučovacích zařízení dalšího vzdělávání zařízení pro další vzdělávání Tyto studijní programy mohou realizovat pouze pro zařízení pro další vzdělávání zařazená v síti škol Forma studia Zákon o pedagogických pracovnících ani vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému nepočítají s možností distanční či kombinované formy vzdělávání. Definují minimální počet vyučovacích a předpokládají, že se jedná o y prezenční výuky. V podstatě nepřipouští možnost využívání nových, progresivních forem vzdělávání (e-learning) v dalším vzdělávání. 4. Realizace programů dalšího vzdělávání na FF UP v Olomouci 4.1. Druhy studia Studium v rámci programů celoživotního vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních požadavků o Studium pro ředitele škol a školských zařízení Školský management I. o Učitelská způsobilost Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů o Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Školský management II. o Studium k výkonu specializovaných činností Prevence sociálně patologických jevů Školní psycholog a školní speciální pedagog

5 Studium k prohlubování odborné kvalifikace o Doplňující vzdělávání učitelů češtiny o Školní psycholog a školní speciální pedagog o Muzikologie pro učitele o Filmová, divadelní a mediální studia pro učitele o Semináře němčinypro učitele středních škol a gymnázií o Politologie pro učitele o Moderní historie pro učitele Studium diplomní Studijní bakalářský program Školský management 4.2 Forma studia Většina programů dalšího vzdělávání na FF UP v Olomouci je realizována distanční nebo kombinovanou formou studia založenou na řízeném sebevzdělávání a doplněnou v nezbytném rozsahu prezenční výukou. Jedná se o výuku formou tutoriálů, výcviky nebo kauzuistické semináře k jednotlivým tématům. Filozofická fakultave svých programech využívá e-learning jako moderní, rychlý a pružný nástroj distančního vzdělávání. Velkou výhodou e-learningu v oblasti vzdělávání dospělých je možnost vytvoření vlastní vzdělávací cesty výběrem disciplín z nabídky vzdělávací instituce, a tím vytvoření individuálního vzdělávacího programu. Další výhodou zvláště v oblasti dalšího vzdělávání je dostupnost vzdělávání, snížení nároků na dojíždění do vzdělávací instituce a na uvolňování ze zaměstnání, vzdělávání v čase a v místě, které vyhovuje studujícím. 5. Vzdělávání v oblasti řízení školství na FF UP Možnosti studia Systém vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství na FF UP v Olomouci je sestaven jako otevřený vícemodulový systém, který má definovány tři úrovně kompetencí ředitele v každém modulu. Víceúrovňový a modulový systém umožňuje zvolit požadovanou úroveň vzdělávání a výběr jednoho nebo více modulů podle vzdělávacích potřeb zájemce o vzdělávání.

6 Obr. 1 Úrovně dalšího vzdělávání řídících pracovníků ve školství M1 M2 M3 M4 M5 3. úroveň 2. úroveň 1. úroveň 1. úroveň: Studium pro ředitele škol a školských zařízení Školský management I. 2. úroveň: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Školský management II. 3. úroveň: bakalářské studium Školský management M1, M2 modul právní, modul ekonomický, modul management... Zájemce, který chce získat znalosti v oblasti řízení školství, má tyto možnosti Individuální vzdělávání výběrem disciplín ze studijního plánu nebo z nabídkového koše Modulové vzdělávání výběr modulů právní, ekonomický, manažerský, pedagogický, organizační Studium pro ředitele škol a školských zařízení Školský management I Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Školský management II. Bakalářské kombinované studium Školský management Forma studia Vzdělávání v oblasti řízení školství je realizováno kombinovanou formou studia. Studium je řízeno prostřednictvím internetového řídící a vzdělávací systém LMS Unifor, který zároveň slouží k evaluaci studia a komunikaci mezi všemi aktéry vzdělávání. 6. Záměr FF UP v oblasti dalšího vzdělávání Vzdělávání vzdělavatelů dospělých Filozofická fakulta UP v Olomouci je odborným garantem kurzu Certifikovaný kurz pro lektory vzdělávání dospělých, který je organizován pod patronací Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. S rozvojem dalšího vzdělávání, které je ve velké míře lektorsky zajišťováno pedagogy, a s se vznikem center celoživotního vzdělávání roste potřeba systémového vzdělávání v oblasti vzdělávání dospělých. Filozofická fakulta UP v Olomouci se stala partnerem a v některých případech dodavatelem vzdělávání v oblasti vzdělávání dospělých pro školy a vzdělávací instituce. Základní kurz pro lektory vzdělávání dospělých byl dále rozšířen o další zajímavé oblasti moderní metody ve vzdělávání dospělých a vytvořen tak základ modulového vzdělávání v oblasti vzdělávání dospělých. V rámci spolupracujících institucí je připravován nový program Manažer vzdělávání dospělých. Kontakty a informace získáte na adrese:

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Jiří Potáček Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně potacek@mendelu.cz Abstrakt INFORUM 2009: 15. Konference o profesionálních informačních zdrojích Praha,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Metodická příručka pro učitele

Metodická příručka pro učitele Metodická příručka pro učitele Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1. Struktura

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav informatiky a aplikované matematiky Kristýna Kotrlová Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges Bakalářská práce Vedoucí

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více