KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka"

Transkript

1 KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu, i když se neodpouští. Buďte upřímní a otevření, i když vás to činí zranitelnými. Bojujte za některé lidi bez naděje. Budujte i přes to, že co jste léta budovali, lze zničit za noc. Dělejte to nejlepší, co můžete. Přeji vám více času na sebe a své blízké, více radosti, více pozornosti, úcty, lásky, důvěrností a hezkých rozhovorů. Více zábavy i milých překvapení. A k tomu hodně zdraví a štěstí. Ivana Majíčková starostka napište nám:

2 Přečtěte si: Program rozvoje města Rozpočet města Kunovice Aktuálně ze škol Dotace pro hasiče Koledování na Cihlářské Dvakrát o jedné soše Záhady kolem jízdy králů Společenská kronika Advent v Kunovicích Jízdní řády MHD Příští číslo vychází 3. února 2015, uzávěrka redakčních příspěvků 12. ledna str. 6 str. 8-9 str str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str str KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: Město Kunovice IČ: nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně 12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Vážení občané, milé čtenářky i milí čtenáři městského zpravodaje Kunovjan, bývá dobrým zvykem přicházet na začátku roku s něčím novým. Každoročně jsme se společně s ostatními členy redakční rady Kunovjanu snažili přijít aspoň s dílčí změnou a po malých krocích jsme se snažili městský zpravodaj vylepšovat. Někdy jste si toho všimli, jindy nikoliv ostatně tak to má být. Spokojený čtenář nemusí vůbec přemýšlet nad tím, co nového mu redakce přichystala. Tentokrát však přicházíme s tak výraznou změnou, že se mlčením přejít nedá. Od začátku roku 2015 se Kunovjan bude tisknout na jiném papíře, než dosud a bude z jedné poloviny barevný. Věřte, že dělat stránku s fotoreportáží například z jízdy králů a převádět všechny barevné fotografie jezdců v krojích na nazdobených koních do černobílé verze nebyla radostná práce. Najednou byla ta událost jaksi poloviční Další změnou prošla sazba textů - jsou vysázeny jiným typem písma, než dosud. Mělo by být lépe čitelné, než dosud užívané. Nejzásadnější změna Vás však teprve čeká. Počínaje příštím, tedy únorovým vydáním Kunovjanu už pro něj nebudete muset chodit do obchodu. Městský zpravodaj za vámi na začátku každého měsíce přijde bezplatně až k Vám domů, do Vašich poštovních schránek. Tuto změnu na svém prvním pracovním zasedání schválilo Zastupitelstvo města Kunovice, aby všichni obyvatelé Kunovic měli k dispozici informace o tom, se v jejich městě děje. Bez nadsázky se dá říci, že Kunovjan je zde pro Kunovjanky i Kunovjany, proto by k němu měli všichni mít co nejsnadnější přístup. Do budoucna se chystáme ještě změnit jeho dosavadní prezentaci na webových stránkách města Kunovice, aby si i ti, kdo zrovna nejsou doma, mohli pohodlně přečíst, co že je v Kunovicích nového. Přeji Vám jménem redakční rady městského zpravodaje Kunovjan vše dobré v roce 2015, hlavně však příjemné chvíle strávené při čtení Vašeho Kunovjanu. Zdeněk Kučera, odpovědný redaktor Vybráno z usnesení 1. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Jednací řád Rady města Kunovice Jednací řád komisí Rady města Kunovice termíny konání rady města a Plán práce rady města na období listopad 2014 prosinec 2015 cenu inzerce v městském zpravodaji Kunovjan bez DPH takto: KUNOVJAN ceník inzerce formát rozměr v mm cena 1 strana 175 x Kč 1/2 strany 175 x Kč 1/2 strany 85 x Kč 1/3 strany 175 x Kč 1/4 strany 85 x Kč 1/4 strany 175 x Kč 1/8 strany 85 x Kč Osobní inzerce (gratulace apod) 85 x Kč Slevy za opakování: 3 5x - 3 % ze základní ceny inzerátu, 6 9x - 5 % ze základní ceny inzerátu, 10 12x - 10 % ze základní ceny inzerátu, příplatek za přítiskovou barvu (modrá) - 20 % ze základní ceny inzerátu, příplatek za plnobarevný inzerát 30 % ze základní ceny inzerátu. výpůjčku Slovácké búdy v rozsahu 4 hodin týdně pro účely tanečního centra LAY- LA o.s., se sídlem Úvoz 1554, Kunovice, IČ převod částky Kč na účet města č /0100 určený pro veřejnou sbírku na účely oprav exponátů Leteckého muzea Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Kunovice a ZESS, a.s., Boršice, číslo ev. 89, Boršice, IČ , na realizaci stavebních prací a služeb v rámci akce Učíme se od přírody - Úprava zahrady v přírodním stylu v areálu MŠ Kunovice, která je podpořena z finančních prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP), reg. číslo IS SFŽP řešící změnu ceny díla Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky Strana 2 1/2015

3 Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Kunovice zadávané výběrovým řízením malého rozsahu Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou Amper Market, a. s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4, IČ , pro dodávky elektřiny pro objekty v majetku města Kunovice na období uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1582/2014/KH uzavřenou mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín, a městem Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, na výdaje spojené s činností Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Kunovice připojení softbalového areálu Snails Kunovice k vodovodnímu řádu ze správní budovy na tenisových kurtech v majetku města Kunovice Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, reklamní plochy a o nájmu sídla právnické osoby mezi městem Kunovice a Jitkou Háblovou v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice Přílohu č. 2/2014 ke smlouvě o poskytování regionálních knihovnických služeb v oblasti doplňování a zpracování knihovního fondu mezi městem Kunovice a Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti se sídlem Velehradská 714, Uherské Hradiště, IČ Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností uzavřené dne mezi městem Kunovice a firmou Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., týkající se aktualizace provozních záležitostí na rok 2015 podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole z 350 na 400 s účinností od u právnické osoby Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace BERE NA VĚDOMÍ: informace o výsledcích komunálních voleb v Kunovicích v roce 2014 zrušení zvláštního orgánu města zřízené starostkou města v uplynulém volebním období v letech 2010 až 2014, tj. komisi povodňovou a pro krizové situace a v této souvislosti rovněž odvolání členů tohoto zvláštního orgánu města jmenovaných starostkou města na období takto: Mgr. Ivana Ma- kunovjan jíčková (předsedkyně), Ing. Pavel Hašek, Ing. Jaroslav Olbert, Bronislav Kozelek, Antonín Malůšek, Ing. Jan Novotný zřízení zvláštního orgánu města starostkou města podle 106 zák. č. 128/00 Sb. v platném znění, pro volební období , a to komisi povodňovou a pro krizové situace. Na základě zřízení zvláštního orgánu města jmenovala starostka města členy tohoto zvláštního orgánu města na období takto: Mgr. Ivana Majíčková, MBA (předsedkyně), Ing. Josef Krupa (tajemník), Ing. Pavel Vardan, Ing. Pavel Hašek, Ing. Jaroslav Olbert, Bc. Tomáš Bartoň, Jiří Kohutič st. stanovení paušální částky k žádosti o náhradu ušlého výdělku pro neuvolněné členy zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru podle 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve výši 150 Kč/hodina a předkládá ZM program jednání I. zasedání Zastupitelstva města Kunovice zprávu o organizaci svateb v Kunovicích oznámení Základní školy, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, p. o., IČ , o uzavření smluv o pronájmu pro školní rok 2014/2015 výpověď smlouvy o spolupráci Slováckým aeroklubem Kunovice, se sídlem Letecká 1383, Kunovice, IČ mezi Městem Kunovice, Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, p. o., a Slováckým aeroklubem Kunovice Zprávu o realizaci elektronické aukce konané dne včetně přílohy pro veřejnou zakázku Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Kunovice zadávané výběrovým řízením malého rozsahu dodatečnou nabídku dodávky elektřiny od firmy Europe Energy Easy, a. s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ , na období Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN mezi Základní školou, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací a firmou Amper Market, a. s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4, IČ , pro dodávky elektřiny pro objekty základní školy na období Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN mezi Mateřskou školou, Kunovice, Mládežnická 1321, příspěvkovou organizací a firmou Amper Market, a. s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4, IČ , pro dodáv- POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4 Radniční okénko Kdeže loňské sněhy jsou S tímto povzdechem zpravidla hodnotíme uplynulou minulost a s tím spojenou marnost našeho snažení o zpomalení běhu nejspravedlivější veličiny, která nás životem provází. Tedy času měřícího každému stejně bez ohledu na jakoukoliv hierarchii, kterou jsme svými společenskými konvencemi ocejchovali puncem výjimečnosti. Stejně faraonu i otrokovi, prezidentu i občanovi, císaři i pěstiteli rýže v poslední čínské provincii. S přibývajícím věkem každého jedince se však pohled na jeho tempo mění, vždyť si vzpomeňme, jak dlouho trval školní rok, než jsme postoupili do vyššího ročníku a tím i o stupínek na žebříčku váženosti v komunitě zvané základní škola. Zdál se nekonečný, a byl to pouhý jeden rok. Není to tak dávno, kdy jsme vítali příchod nového tisíciletí s dnes už úsměvnými obavami, že tak zásadní změna letopočtu, kdy se mění jeho čtyři číslice, přinese kolaps počítačových systémů a na ně navazujících procesů. Je to patnáct let a zdá se, že tyto události mají ještě ostré obrysy. Každé dělení času na různé úseky s sebou přináší hodnocení uplynulého a očekávání budoucího. Jsem přesvědčen, že v našich zeměpisných šířkách a délkách můžeme prožité hodnotit veskrze kladně, neboť jsme bezmála sedmdesát let ušetřeni konfliktů válečných i dalších strádání, v jiných částech světa běžných. Važme si každého dne, který přináší čisté životní radosti, snažme se o ně, uvědomujme si je. Nyní jsme na prahu dalšího nového cyklu nesoucího název rok 2015, času přání a předsevzetí, přejme si tedy, ať nás mozaikou tohoto období provází zdraví a štěstí, zbylé střípky a kamínky si poskládáme sami. Všechno dobré. Ing. Pavel Vardan, místostarosta 1/2015 strana 3

4 ky elektřiny pro objekt mateřské školy na období Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu VN a VVN mezi Základní školou, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací a firmou Amper Market, a. s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4, IČ , pro dodávky elektřiny pro objekty základní školy na období výpověď nájmu prostor sloužícího k podnikání Architektonickou kanceláří AK 11, a. s., Františka Křížka 362/1, Praha 7 Holešovice návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice, návrh nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice s účinnosti od 1. ledna 2015 a předkládá ZM zprávu o stavu exekučních řízení věci vymáhání dluhu za nezaplacený poplatek za komunální odpad za rok 2012 a předkládá ZM Kupní smlouvu č. 3001K14/60 mezi ČR Státním pozemkovým úřadem, Praha 3, Husinecká 1024/11a, a městem Kunovice, nám. Svobody 361 a předkládá ZM UKLÁDÁ: starostce města doplnit program podkladovými materiály k jednotlivým bodům a takto připravený dokument spolu s pozvánkou zaslat členům zastupitelstva města, zveřejnit pozvánku a program I. ZM na úřední desce vedoucímu odboru investic a územního plánování zapracovat do územního plánu přístupovou komunikaci do lokality Na Bělince ZVEŘEJŇUJE záměr města na výpůjčku nemovitých věcí - pozemků p. č. 3662/5, 3662/6 a 3662/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, včetně příslušenství za účelem provozování Leteckého muzea Kunovice záměr na pronájem prostor sloužící k podnikání v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr 25, Kunovice, ozn. C1.01 o výměře 107,08 m2 záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání domu čp. 360 a části dvorního traktu (skladu) na pozemku p. č. 23 a předkládá ZM záměr města na převod pozemku p. č. 3347/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště záměr města na převod části nemovitých věcí - pozemků p. č. 1027/2 a p. č. 1028/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště SOUHLASÍ: se zavěšením pálkařské sítě ve sportovní hale v Kunovicích pro tréninkové potřeby softballového oddílu Snails Kunovice s podáním Žádosti obce o poskytnutí dotace na rok 2015 na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Zlínského kraje, konkrétně na pořízení dopravního automobilu a závěsného motoru k hliníkovému člunu včetně ovládání s tím, že z prostředků města bude uhrazeno minimálně 30 % z celkové ceny, a to z rozpočtu pro JPO na rok 2015 RUŠÍ: na základě 102, odst. 2., písm. h) zákona o obcích komise rady města pro funkční období a za práci pro město Kunovice děkuje předsedům a členům komisí ODVOLÁVÁ: na základě 102, odst. 2., písm. h) zákona o obcích z funkce předsedy a členy komisí rady města pro funkční období a za práci pro město Kunovice předsedům a členům komisí děkuje ZŘIZUJE: na základě 102, odst. 2., písm. h) zákona o obcích pro funkční období : 1) komisi sociální a pro práci se seniory 2) komisi majetková, dopravní a stavební 3) komisi sportu 4) komisi kultury a cestovního ruchu 5) komisi školství a mládeže 6) komisi životního prostředí a zemědělská 7) komisi pro práci s rodinou a dětmi JMENUJE: na základě 102, odst. 2., písm. h) zákona o obcích předsedy a členy komisí rady města pro funkční období takto: 1) Komise sociální a pro práci se seniory: Marie Sedláčková ( předsedkyně), Jana Polášková (tajemnice), Ludmila Zemková, Zdeňka Strnadelová, Františka Bartoňová, Jiřina Blahová, Hana Fantová, Monika Dudová 2) Komise majetková, dopravní a stavební: Ing. Jaroslav Olbert (předseda), Ing. Milan Valouch (tajemník), Josef Melichárek, Bronislav Kozelek, Jan Blažek, Ing. František Hlůšek, Radek Lůčný, Marie Švejcarová, Josef Třetina 3) Komise sportu: Mgr. Karel Machálek (předseda), Mgr. Blanka Jurásková (tajemnice), Lenka Fleková, Pavel Křivák, Jiří Prax ml., RSDr. Jiří Jurásek, Ivo Černý, Bc. Jiří Pochylý 4) Komise kultury a cestovního ruchu: Mgr. Olga Strašáková (předsedkyně), Monika Kandrnálová (tajemnice), Radek Škrášek, Zdeňka Hašková, Zdeněk Ryba, Marie Jilíková, Michal Duda, Petr Oulehla, Zuzana Jourová, Mgr. Martina Kozelková 5) Komise školství a mládeže: Ing. Pavel Hašek (předseda), Mgr. Jan Šobáň ( tajemník), Alena Bočková, Ivo Horký, DiU, Mgr. Ladislav Michek, Mgr. Michal Zerzáň, Mgr. Marek Tvrdoň, Mgr. Rudolf Korábek 6) Komise životního prostředí a zemědělská: Václav Seménka (předseda), Mgr. Helena Droppová (tajemnice), František Černý, Josef Jurčík, Jiří Kohutič ml., Ing. Jan Krčma, Jiří Šácha, Ing. Václav Pohůnek 7) Komise pro práci s rodinou a dětmi: Mgr. Michaela Hubíková (předsedkyně), Bc. Ivana Rathúská (tajemnice), JUDr. Antonín Blažek ml., Mgr. Ladislav Michek, MUDr. Helena Filová, Alena Bočková, Marie Sedláčková, Mgr. Petra Zemková komisi pro udělování Ceny města ve složení Mgr. Ivana Majíčková, MBA, Ing. Helena Vajdíková, Bc. Ivana Rathúská, Ing. Jiří Deml a Ludmila Zemková redakční radu městského zpravodaje Kunovjan takto: Zdeněk Kučera (odpovědný redaktor), Mgr. Olga Strašáková, Ing. Pavel Hašek, Ing. Helena Vajdíková, Mgr. Ivana Majíčková, MBA, Mgr. Jan Šobáň, Mgr. Andrea Olbertová redakční radu webových stránek města Kunovice takto: Mgr. Ivana Majíčková, MBA (Odpovědný redaktor), Ing. Helena Vajdíková, Bc. Michal Gerža, Monika Kandrnálová členy školské rady Základní školy U Pálenice 1620, Kunovi- Strana 4 1/2015

5 ce: Ing. Pavla Haška, bytem Kunovice, Ing. Pavla Vardana, bytem Kunovice členy školské rady Základní školy Červená cesta 853, Kunovice: Mgr. Rudolfa Korábka, bytem Kunovice, Ing. Helenu Vajdíkovou, bytem Kunovice POVĚŘUJE: podle ustanovení 102, odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů níže uvedené členy Zastupitelstva města Kunovice přijímat prohlášení o sňatečné vůli: Mgr. Ivanu Majíčkovou, MBA, starostku, Ing. Pavla Vardana, místostarostu, Mgr. Olgu Strašákovou a Ing. Pavla Haška s účinností od STANOVÍ: podle ustanovení 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, že závěsný odznak mohou užívat při přijímání prohlášení o sňatečné vůli členové Zastupitelstva města Kunovice Ing. Pavel Vardan, místostarosta, Mgr. Olga Strašáková a Ing. Pavel Hašek s účinností od podle ustanovení 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. kunovjan o obcích ve znění pozdějších předpisů, že závěsný odznak mohou užívat při dalších významných příležitostech členové Zastupitelstva města Kunovice Ing. Pavel Vardan, místostarosta, Mgr. Olga Strašáková a Ing. Pavel Hašek s účinností od NAVRHUJE: delegovat starostku města Kunovice Mgr. Ivanu Majíčkovou, MBA, zástupkyní města Kunovice na valné hromady obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast a aby zástupkyní města Kunovice v ostatních orgánech obchodních společností, kde má město Kunovice majetkovou účast byla starostka města Mgr. Ivana Majíčková, MBA aby starostka Mgr. Ivana Majíčková, MBA zastupovala město Kunovice v Mikroregionu Dolní Poolšaví, d. s. o, MAS Ostrožsko a Horňácko, spolek, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě aby místostarosta Ing. Pavel Vardan zastupoval město Kunovice v dozorčí radě Mikroregionu Dolní Poolšaví, d. s. o, a předkládá ZM Vybráno z usnesení I. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA: SCHVALUJE: zprávu o činnosti Rady města Kunovice od ustavujícího zasedání zastupitelstva města Kunovice dne 6. listopadu 2014 termíny konání zasedání zastupitelstva města a Plán práce zastupitelstva města na období listopad 2014 prosinec 2015 Program rozvoje města Kunovice pro období Strategický plán rozvoje města Kunovice na léta přebytkový rozpočet města Kunovice na rok 2015 takto: příjmy ,10 tis. Kč, výdaje ,10 tis. Kč, financování ,00 tis. Kč s tím, že odbor finanční upraví schválený rozpočet o závazné vztahy s Krajským úřadem Zlínského kraje a se Státním rozpočtem na položce 4112 ve vztahu k položce 1211 kulturní akce na 1. pololetí 2015 a jejich zajištění aby zástupkyní města Kunovice v ostatních orgánech obchodních společností, kde má město Kunovice majetkovou účast byla starostka města Mgr. Ivana Majíčková, MBA, aby starostka Mgr. Ivana Majíčková, MBA zastupovala město Kunovice v Mikroregionu Dolní Poolšaví, d. s. o, MAS Ostrožsko a Horňácko, spolek a Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě aby místostarosta Ing. Pavel Vardan zastupoval město Kunovice v dozorčí radě Mikroregionu Dolní Poolšaví, d. s. o distribuci městského zpravodaje Kunovjan do každé domácnosti v Kunovicích zdarma Smlouvu o výpůjčce Digitálního povodňového plánu města Kunovice a výstražné a hlásné techniky uzavřenou mezi městem Kunovice a Mikroregionem Dolní Poolšaví, s. o. Plánovací smlouvu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v návaznosti na 88 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů mezi městem Kunovice a panem Antonínem Koníčkem, Popovice, a paní Magdalénou Koníčkovou, Uherské Hradiště, řešící výstavbu parkovacích a odstavných stání u bytového domu čp. 1399, sídliště V Humnech a podmínky pro realizaci stavby Stavební úpravy bytového domu Kunovice, SChůze rady města 15. ledna února 2015 Zasedání zastupitelstva města 19. února 2015 čp. 1399, Kunovice rozpočtové opatření č. 5/2014 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,64 tis. Kč, výdaje ,40 tis. Kč, financování ,76 tis. Kč Kupní smlouvu č. 3001K14/60 mezi ČR Státním pozemkovým úřadem, Praha 3, Husinecká 1024/11a a městem Kunovice, nám. Svobody 361 veřejnoprávní smlouvu na úseku sociálně-právní ochrany dětí mezi městem Uherské Hradiště a městem Kunovice s tím, že město Uh. Hradiště předloží jednou ročně Zastupitelstvu města Kunovice zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy BERE NA VĚDOMÍ: termíny konání schůzí rady města Plán práce rady města na období listopad 2014 prosinec 2015 vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice na rok 2014 a realizaci akce Obnova krajinných struktur - lokální biocentra Stará hora II a Petříkovec - Kunovice k 30. listopadu 2014 výpověď smlouvy o spolupráci Slováckým aeroklubem Kunovice, se sídlem Letecká 1383, Kunovice, IČ mezi Městem Kunovice, Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, p.o. a Slováckým aeroklubem Kunovice žádost Anny Zatloukalové, Potočná 1577, Kunovice o zajištění přístupu na pozemek p. č zprávu o stavu exekučních řízení věci vymáhání dluhu za nezaplacený poplatek za komunální odpad za rok 2012 UKLÁDÁ: radě města zapracovat do územního plánu novou místní komunikaci do lokality Na Bělince, která by zabezpečila přístupy do zahrad v celé lokalitě SVĚŘUJE: místostarostovi města Ing. Pavlu Vardanovi úkoly související POKRAČOVÁNÍ NA STR. 6 1/2015 strana 5

6 s řízením městské policie, metodickým řízením v oblasti financí a rozpočtu města, veřejných služeb, životního prostředí a požární ochrany POVĚŘUJE: místostarostu města Kunovice Ing. Pavla Vardana řízením Městské policie Kunovice s účinností od podle ustanovení 3, odst. 1 zákona 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů JMENUJE: starostku města Kunovice Mgr. Ivanu Majíčkovou, MBA určenou zastupitelkou pro pořízení územního plánu města jeho změn v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. DELEGUJE: starostku města Kunovice Mgr. Ivanu Majíčkovou, MBA zástupkyní města Kunovice na valné hromady obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast ZMOCŇUJE: radu města na období prosinec 2014 přijímat rozpočtová opatření v neomezeném rozsahu s tím, že celkové výdaje rozpočtu roku 2014 nebudou překročeny RUŠÍ: Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 ze dne O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice usnesení č. 479/XXIII./2014 ze dne VYDÁVÁ: Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 ze dne O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice s účinnosti od 1. ledna 2015 DOPORUČUJE: radě města pronajat nemovitou věc dům čp. 360 v ul. nám. Svobody Kunovice a část pozemku p. č. 23 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště jako celek NESCHVALUJE: převod - darování nemovitých věcí - pozemků p. č. 3662/1, 3662/5 a 3662/6 včetně příslušenství z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Slováckému Aeroklubu Kunovice, Letecká 1383, Kunovice Program rozvoje města Kunovice na léta Program rozvoje města vychází z volebního programu Sdružení STAN a Nezávislých kandidátů pro Kunovice pro volby do Zastupitelstva města Kunovice v roce Byly do něj také zařazeny i některé náměty ostatních volebních stran. Je však možné konstatovat, že všechny strany měly volební programy v podstatě téměř shodné. Zastupitelstvo města na svém prvním zasedání dne schválilo priority tohoto volebního období: 1. Zlepšení dopravní situace ve městě 2. Zlepšení životního prostředí 3. Podpora podnikání, zaměstnanosti, výchovy a vzdělávání 4. Zlepšení kvality života a fyzického prostředí ve městě 1. Zlepšení dopravní situace ve městě Zde budeme klást důraz na celý okruh problémů. Podpora realizace silnice R/55. Hledání možností financování a realizace Přeložky I/50 na I/55. Budeme iniciovat provedení Bezpečnostně dopravních opatření na silnici I/55, které bude realizovat ŘSD ČR. V souvislosti s těmito opatřeními bude město pokračovat v rekonstrukcích chodníků, cyklostezek, autobusových zastávek a parkovacích stání. Neméně důležitou bude i výstavba a rekonstrukce místních komunikací, stejně jako rozšíření cyklostezek a cyklotras. Ke zlepšení dopravní situace přispějí i plánované rekonstrukce a budování chodníků. 2. Zlepšení životního prostředí. Do této priority zahrnujeme především realizaci protipovodňových opatření na řece Olšavě, kde se město bude podílet na jejich přípravě i vlastním provedení. Důležitým opatřením bude také odvodnění lokality Na Zelničkách. Budeme také dbát o zlepšení vzhledu a ozelenění centra města. Budeme usilovat o efektivní nakládání s odpady, pokračovat v rekonstrukci kanalizační sítě a v budování inženýrských sítí pro další výstavbu rodinných domů. Do této kapitoly zahrnujeme i snížení energetické náročnosti budov v majetku města. 3. Podpora podnikání, zaměstnanosti, výchovy a vzdělávání V této prioritě se zaměříme na vytváření podmínek pro kvalitní rozvoj lidského potenciálu. Budeme podporovat podnikání především prostřednictvím Podnikatelského inkubátoru Kunovice Panský dvůr a vytvářením podmínek pro podnikání, partnerstvím mezi podnikatelskou sférou, městem a školami. Součástí této kapitoly bude také zlepšování infrastruktury podnikatelských center. Budeme také vytvářet kvalitní zázemí a podmínky pro výchovu, vzdělání i volný čas našich dětí a mládeže. 4. Zlepšení kvality života a fyzického prostředí ve městě Do této priority je zahrnuta obnova a zatraktivnění relaxačních zón, především Areálu jízdy králů, Leteckého muzea Kunovice, rekonstrukce sportovní haly, sportovišť u základních škol i modernizace koupaliště, ale také rekonstrukce kulturního zařízení Pálenice či využití budovy staré školy na náměstí Svobody. Je zde také zahrnuta spolupráce a podpora zájmových spolků a sportovních klubů, ale také zachovávání tradic a kulturních památek a jejich využití pro rozvoj cestovního ruchu. Součástí této priority je také péče o seniory i bezpečnost a ochranu majetku, ale i zkvalitnění a zefektivnění činnosti městského úřadu. V neposlední řadě řeší i rozšíření hřbitova a vybudování smuteční síně. Základ pro uskutečnění výše uvedených priorit je postaven na reálných možnostech jejich financování. Zaměříme se především na začlenění našich priorit do programů Evropské unie, příslušných ministerstev a Zlínského kraje, ze kterých bude následně možné i jejich spolufinancování. Program rozvoje města Kunovice je dokumentem obecnějšího charakteru a zahrnuje pouze nejdůležitější investice. Za pozornost však stojí i další dílčí úkoly, které je třeba ve městě řešit průběžně, jak je život přináší. Podrobnější program rozvoje města je k dispozici na Ivana Majíčková, starostka Strana 6 1/2015

7 ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2015 kunovjan Na svém prvním zasedání 11. prosince 2014 schválio Zastupitelstvo města Kunovice kromě jiného také městský rozpočet na rok Základní a také zásadní informací je skutečnost, že rozpočet je sestaven jako přebytkový. Jinými slovy Kunovice nežijí na dluh. Ano, v nedávné minulosti si město vzalo dva úvery, aby mohlo zásadním způsobem zrekonstruovat kanalizační síť Kunovic a připojit ji na čistírnu odpadních vod v Uherském Hradišti. Druhý úvěr si město vzalo v souvislosti s rekonstrukcí a revitalizací areálu Panský dvůr. V obou případech byla z úvěrů hrazena spoluúčast města na celkovém financování investičních akcí, jež bylo vetšinovým dílem pokryto ze získaných dotací. Na splátky jistin obou dlouhodobých úvěrů bude použito plánovanéh přebytku rozpočtu. Z celkových plánovaných výdajů je určeno tis. Kč na výdaje investičního charakteru, z toho tis. Kč je určeno na nákup pozemků a tis. Kč je plánováno na stavební investice. Výdaje na silnice a pozemní komunikace jsou plánovány ve výši 4 612,10 tis. Kč, výdaje na sportovní zařízení v majetku obce jsou plánovány ve výši tis. Kč. Více než 6,5 mil. Kč je určeno na výdaje na předškolní zařízení a základní školy. Střízlivé a zodpovědné hospodaření bez zadlužování příštích generací není vždy a všude samozřejmostí. Na radnici v Kunovicích se však tento způsob zacházení s veřejnými prostředky již stal tradicí. red ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK PŘÍJMY (v tis. Kč) Tř Pol Název položky Návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 900, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce 2 000, Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 60, Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 2 400, Poplatek ze psů 40, Poplatek za užívání veřejného prostranství 80, Poplatek z ubytovací kapacity 25, Odvod z loterií a pod. her kromě z výherních hracích přístrojů 100, Odvod z výherních hracích přístrojů 2 500, Správní poplatky 260, Daň z nemovitostí 7 500,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 422, Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 1, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 220, Příjmy z pronájmu pozemků 340, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 283, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 517, Příjmy z úroků (část) 50, Příjmy z podílů na zisku a dividend 350, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 210, Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jin. veřej. rozp. 45, Přijaté neinvestiční dary 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 716, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 3,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z prodeje pozemků 2 000,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 000, Neinvest. přij. transf. ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 2 700, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 60,00 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 760,00 PŘÍJMY CELKEM , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 1 000, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , Splátka úvěru na kanalizaci , Splátka úvěru na PIK ,00 FINANCOVÁNÍ ,00 CELKEM ,10 1/2015 strana 7

8 ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE PRO ROK 2015 VÝDAJE Par Název paragrafu Návrh rozpočtu 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 45, Podpora podnikání a inovací 5 583, Vnitřní obchod 1 079, Cestovní ruch 613, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 10, Silnice 4 267, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 345, Provoz veřejné silniční dopravy 870, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 288, Pitná voda 2 955, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 425, Předškolní zařízení 1 600, Základní školy 4 920, Základní umělecké školy 50, Činnosti knihovnické 792, Činnosti muzeí a galerií 390, Ostatní záležitosti kultury 1 561, Pořízení, zachov. a obn. hodnot míst. kultur., národ. a hist. pov. 100, Rozhlas a televize 50, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 689, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 57, Sportovní zařízení v majetku obce 7 454, Využití volného času dětí a mládeže 313, Bytové hospodářství 1 164, Nebytové hospodářství 275, Veřejné osvětlení 1 815, Pohřebnictví 1 025, Územní plánování 220, Územní rozvoj 167, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 384, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40, Sběr a svoz komunálních odpadů 3 357, Sběr a svoz ostatních odpadů (jin. než nebezp. a komunálních) 690, Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2, Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 430, Prevence vzniku odpadů 35, Ostatní nakládání s odpady 692, Ostatní ochrana půdy a spodní vody 105, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 850, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 120, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 160, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 55, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení 70, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 30, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 518, Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni 80, Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 20, Bezpečnost a veřejný pořádek 1 526, Požární ochrana - dobrovolná část 931, Zastupitelstva obcí 2 432, Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250, Pojištění funkčně nespecifikované 180, Ostatní finanční operace 2 000, Ostatní činnosti j. n. 200,00 CELKEM VÝDAJE ,10 Strana 8 1/2015

9 Učíme se hrou Navštívili jsme Amfík Bukovina v Popovicích, kde se konal již třetí ročník zábavné výstavy her Učíme se hrou. Hry byly zaměřeny především na duely, ale nechyběly ani hlavolamy, rébusy, stavebnice, trampolína, tvořivý koutek, oddělení montáže a demontáže. Děti si tak mohly vyzkoušet svoji bystrost, zručnost, soutěživost, inteligenci a trpělivost. Muzikoterapie pro rodiče V Zelené třídě připravili pro rodiče a jejich děti podvečer plný muzikoterapie. Děti ukázaly rodičům, co se všechno naučily a společně při poslechu muzikoterapeutických pohádek relaxovali. Mateřská škola kunovjan Mikuláši, přijď dnes k nám. Ani v letošním roce nezapomněl naši školu navštívit Mikuláš. Společně s čertem a andělem se přišli podívat, jestli máme ve školce samé hodné děti. Všechny děti přikyvovaly, že jsou hodné, i když s velkou jistotou to někteří netvrdili Na závěr zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku, poděkovaly za balíček sladkostí a Mikuláš se dvěma pomocníky opět odcházeli s prázdným pytlem i košíkem, ve kterém přinesli dětem dobroty. Za rok určitě přijdou zase Výzdoba vánočního stromečku Mnoho dětí se zapojilo do společné výzdoby vánočního stromečku. Z domu přinesly svoji oblíbenou ozdůbku nebo ozdůbku doma vyrobenou a zavěsily ji na vánoční stromeček, který zdobí chodbu naší školy. Stromeček je velmi krásný, pestrý a barevný. Vánoční besídky Závěr tohoto roku jsme zakončili tradičně vánočními besíd- Zlatý oříšek putuje do školy U Pálenice! Aktuální zpráva z neděle 7. prosince ve 22 hodin: Cena Zlatý oříšek pro rok 2014 se v autech právě převáží do kunovické Základní školy U Pálenice! V soutěži, která vyhledává a podporuje aktivní, nadané a úspěšné děti z celé České republiky, totiž zvítězil kolektiv žáků 5.A, který uspěl díky své pomoci potřebným. Rozhodlo se o tom ve finálovém kole, které se uskutečnilo v Brně před kamerami České televize. Všichni si to tady moc užíváme, hlásili pozdě večer řediteli školy Marku Tvrdoňovi do telefonu žáci, jejich rodiče i Andrea Olbertová, která třídu čtyři roky vedla jako třídní učitelka a také ji přihlásila do soutěže. Její třída uspěla v konkurenci dvou stovek přihlášených, do samotného finále postoupilo 30 nejtalentovanějších a nejšikovnějších. Jedinečnost soutěže Zlatý oříšek spočívá v tom, že nemá žádné kategorie a příležitost tak mají všechny dívky, chlapci i dětské kolektivy, tedy všichni, kteří v daném roce vytvoří nebo učiní v různých oborech něco mimořádného. Může to být umění, sport, ekologie, přírodověda, chovatelství, jazykové schopnosti, zajímavý čin, úspěch nebo cokoliv jiného. Zlatý oříšek tedy záměrně staví vedle sebe úspěšné děti z nejrůznějších oborů. O tom, jakou cestou k tomuto úspěchu děti z 5.A ze školy U Pálenice doputovaly, přineseme v příštím čísle Kunovjanu podrobnější informace. red kami. Děti pásma nacvičovaly již dlouhou dobu před besídkou, ale i tak byly nervózní, když viděly, kolik lidí se na ně přišlo podívat. V Oranžové třídě a ve třídě Beruška se děti představily podzimním pásmem říkanek a písniček s pohybem, završeným vánočními koledami. Modrá třída se posunula o roční období dále a vystoupila s písničkami a říkankami se zimní tématikou. V Zelené třídě se děti proměnily v malé čertíky, kteří si nejprve na podzim nasbírali ovoce, poté zatančili pekelný tanec a na závěr prozradili svá tajná přání. Duhová třída zahrála vánoční pohádku. Každé dítě obdarovalo kamaráda malým dárečkem, který si předem připravilo. Všichni si pochutnali na vánočním nealkoholickém punči a domů si odnesli malou vánoční pozornost, kterou si společně s rodiči vyrobili. Žlutá třída slavila narozeniny Maxe a vzpomněli si i na Ježíška, který se v prosinci také narodil. V Červené třídě se hrála pohádka o Šípkové Růžence zakončená vánočním pásmem písní, básní a koled. Předškoličky a zápis do 1. tříd V obou kunovických základních školách se připravují na zápisy budoucích žáčků do 1. tříd, které se budou konat v pátek 6. února V Základní škole Červená cesta se bude zápis konat v době od 14 do 17 hodin, Základní škola U Pálenice bude rodičům i budoucím školákům otevřena od 13 do 18 hodin. Obě školy také připravují ještě před samotným zápisem tzv. předškoličky setkání rodičů a dětí se školou, kterou by děti měly později navštěvovat. Rodiče se dozví praktické rady a informace před nástupem do školy, mohou si prohlédnout celou školu a seznámit se s budoucími učiteli svých dětí. Také děti se seznámí s novým prostředím, kde se po prázdninách začnou učit číst, psát, počítat a získávat všechny vědomosti a dovednosti, které jsou dnešním školákům vlastní. Ve škole na Červené cestě budou předškoličky probíhat vždy ve čtvrtek: 8. 1., , a vždy od přibližně do hodin. U Pálenice se budou předškoličky konat vždy ve středu 4. a v době od do hodin. Ve všech předškoličkách je nutné, aby děti měly přezůvky. red 1/2015 strana 9

10 Základní škola U Pálenice Za vzděláním do světa Slova z titulku budou v příštích dvou letech platit pro celý náš pedagogický kolektiv. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy totiž schválila náš projekt, který je zaměřený na vzdělávání pedagogů v zahraničí. Během příštích dvou let tak 95 % našich vyučujících vyjede na stáže do zahraničních škol a ti odvážnější budou v těchto školách také týden učit. Partnery máme ve Španělsku, ve Finsku, v Itálii, ve Velké Británii, v Maďarsku, ve Slovinsku a na Maltě. A vše platí také obráceně. Během příštích dvou let se v naší škole postupně na stážích objeví desítky pedagogů z deseti evropských zemí a někteří z nich se zapojí také do výuky v naší škole. Na tento projekt jsme dostali téměř milion korun a byl to jeden z nejnáročnějších projektů, který jsme kdy ve škole tvořili. Pro představu. V ČR je základních škol, přibližně desetina z nich dokázala o grant požádat, uspělo pouze šedesát. Cena odborné poroty pro náš časopis Účast v krajském kole potěšila. Postup do kola celostátního překvapil. A výsledek republikového kola nás nadchl. Kunupky, oblíbený časopis žáků naší školy, získaly v celostátní přehlídce školních časopisů cenu odborné poroty, jedno z nejvyšších možných ocenění. V žádný velký úspěch jsme vůbec nedoufali, proto nás tato cena hodně překvapila a potěšila, připustil češtinář Jan Kamrla, pod jehož vedením redakční tým žáků naší školy pracuje. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v Brně, jednalo se už o osmý ročník této soutěže. Na vydávání Kunupek se v tomto školním roce podílejí Karolína Klišíková, Adéla Mládková, Vanda Charbutová, Šárka Malinová, Alžběta Černá, Karolína Tkadlecová, Romana Šáchová a Klára Kopuncová. Na úspěchu v celostátním kole ale mají kromě nich velký podíl také všichni, kteří Kunupky tvořili v minulém školním roce. Jsou to: Eliška Martincová, Anežka Dufková, Darina Důbravová, Eliška Šišperová a Vojtěch Šiler. Kantoři vytvořili živý betlém Dostat více než tři stovky domů do prostoru 3 x 2 metry? Zdánlivě nemožné, nám se to ale ve škole podařilo. Do tak malého prostoru jsme totiž umístili papírové makety všech domů, ve kterých bydlí naši žáci. A pro jejich rodiče jsme k těmto domům připnuli vánoční přání. Pro každého jiné, skutečně osobní, žádné univerzální, to abychom potěšili opravdu každého. Přání si vyzvedli všichni rodiče, kteří ve čtvrtek dorazili na naši Ježíškovu dílničku. K tradiční akci s vánoční dekorací a desítkami tvořivých dílen jsme tak hned na úvod přidali první překvapení. To druhé čekalo v tělocvičně. V závěru obvyklých vánočních zpěvů se kamsi vytratil celý pedagogický sbor, aby všichni jeho členové vzápětí, oděni do patřičných kostýmů, předvedli živý vánoční betlém. I s Ježíškem! To vše emočně podpořeno hudbou skupiny POOL a přítomností stovek návštěvníků. Přidejte vánoční punč, čokoládovou fontánu pro děti, desítky přátelských zastavení a rozhovorů, ve kterých se dílničky dohrávaly až do pozdního večera. A tak snad i tentokrát platilo, že se vyplatí do naší školy přijít. Deváťáci maturovali Ve velké nadsázce řečeno je to něco jako státnice na vysoké škole. V menší nadsázce cosi jako maturita. A v reálu jsou absolventské práce pro naše deváťáky už osmým rokem zatěžkávací zkouškou, ve které musí prokázat, jak se orientují v množství poznatků, informačních zdrojů, jak zvládají rozlišit ty více důležité informace od méně významných až nepodstatných. A také jak o tom všem dokážou přesvědčit své spolužáky i vyučující. Jak to zvládli letošní deváťáci? S pochvalou. Prací ohodnocených jedničkou bylo víc než dost, prací, které byly na hraně akceptovatelnosti, minimum (v zásadě žádná). Jaké pocity žáky při absolventkách provázejí? Hlavně, že to máme za sebou, konstatovali shodně deváťáci. Ale naučili jsme se při tom spoustu věcí, dodávali už smířlivěji. Zásadní posun ve srovnání s dobou, kdy jsme ve škole s absolventskými pracemi začínali, spočívá v posunu k samostatnosti. Spoustu prací provází vlastní žákovský výzkum, vyhodnocování údajů, analýza nebo srovnání. A největším neduhem stále zůstává schopnost dodržet formální požadavky, včetně termínu odevzdání práce. Dnes učí rodiče Jaké to je, když hodinu jakéhokoliv předmětu místo vyučujících vedou rodiče jejich spolužáků, si zkouší žáci naší školy. Princip projektu je poměrně jednoduchý. Přímo do vyučovací hodiny přijde někdo z rodičů, krátce představí svoji práci a zadá žákům úlohy, které musí ve svém zaměstnání běžně řešit. Jedná se přitom o situace upravené s ohledem na učivo konkrétního ročníku. A protože rodiče našich žáků jsou vstřícní, viděli jsme od začátku školního roku už více než deset takových hodin. Svá povolání v praxi představili například záchranář, počítačový grafik, aranžérka, viděli jsme už i hodinu vedenou v ruském jazyce. Zároveň se do projektu hlásí další a další rodiče, děkujeme všem za ochotu i za odvahu. Cílem projektové aktivity je představit konkrétní praktické použití znalostí získaných ve škole v každodenním životě, podpořit pozitivní vztah žáků k výuce a prohloubit spolupráci mezi rodiči a školou. Učíme se vzájemně Proč? Protože nás to baví. Žáky i učitele. A protože víme, že je taková výuka efektivní. Proto se ve škole nadále setkáváme s hodinami, v nichž starší žáci učí ty mladší. Jen dva příklady z poslední doby. Deváťáci vyučovali malé prvňáčky, kteří se rozdělili do dvojic a sami si vybrali, kteří dva deváťáci jim nové učivo vysvětlí. Kdy už ti deváťáci zase přijdou? ptali se pak prváčci. Druhý příklad je ze spolupráce osmáků a druháků. Téma podzim zpracovali starší v hodinách slohu, mladší v češtině i v prvouce a o poznatky se podělili společně. Strana 10 1/2015

11 Základní škola Červená cesta Besip pro děti 1. stupně BESIP je zkratka pro preventivní program o bezpečnosti silničního provozu. Tohoto programu se zúčastnili žáci 2., 3. a 5. ročníku ve čtvrtek 6. listopadu. Tento program byl zaměřen na bezpečnost při přecházení silnice, kde není přechod pro chodce, na chůzi po chodníku a po pozemní komunikaci po správné straně, na bezpečnou jízdu na kolečkových bruslích a na skateboardu. Nejpoučnější pro děti byla videa, na kterých zhlédly, jak mohou bezpečnostní pásy zachránit cestujícím při havárii život. Devět let jsme předstírali inteligenci Jako každý rok si žáci devátých tříd vybírají absolventská trička. Začátkem října jsme si uvědomili, že bychom si je už měli vybrat. A jak to chodívá snad v každých třídách, tak i u nás jsme se nemohli shodnout na barvě, natož potisku kunovjan Šachový turnaj I v letošním roce proběhl další ročník turnaje o šachového krále a šachovou královnu kunovických škol. Na ZŠ U Pálenice se sešlo 12 dětí. Většina jako vždy byla ze ZŠ Červená cesta. Ve třetím kole se střetla dvojice hlavních favoritů. V napínavé a oboustranně dobře hrané partii byl nakonec úspěšnější Michal Mašíček ze ZŠ U Pálenice. A jelikož v dalších kolech ani jeden nenašel přemožitele, Michal Mašíček se stal vítězem, druhý byl Tibor Horáček ze ZŠ Červená cesta. O třetí místo již byl větší boj, obsadil jej Robert Ptáček, který byl úspěšnější ve vzájemné partii s Danielou Zábojníkovou. Ta obhájila titul v dívčí kategorii. Pěkné 5. místo obsadil Denis Noščák, který chodí teprve do 2. třídy. Pro každého byla přichystána drobná cena, pro nejlepší medaile a diplom. Zapojili jsme se do projektu Česko sportuje Olympijský víceboj představuje jeden z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů základního vzdělávání na základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase. Děti můžou získat sportovní vysvědčení, díky kterému je možno dětem a jejich rodičům doporučit, jaké sportovní odvětví je pro dítě nejvhodnější a kde se mu ve svém okolí může pravidelně věnovat. či obrázku. Přes nekonečné hádky a překřikování jsme se alespoň shodli na barvě, pak přišla další vlna hádek, protože jsme neměli nápis ani obrázek. Tak jsme začali hlasovat. Samozřejmě každý měl svůj názor a nebylo jednoduché se domluvit. Po dlouhé době jsme se přece jenom shodli. Koncem listopadu jsme se dočkali. Z triček máme velikou radost a určitě nás v nich ve škole uvidíte! Peckafilm Žáci II., V., VII. a VIII. třídy se již dva měsíce snaží v hodinách výtvarné výchovy pod vedením učitelek Černé a Janíkové nakreslit co nejnápaditější pexeso do výtvarné soutěže nazvané PECKAFILM. Je to soutěž o nejlepší pexeso na téma: Chráněné bydlení snů". Děti mají za úkol nakreslit 24 kartiček pexesa a na nich to, co by v chráněném bydlení podle nich klientům nemělo chybět. Vítězné práce budou vytištěny a dány do předvánočního prodeje. Výtěžek bude věnován na terapii a volnočasové aktivity klientů Chráněného bydlení Ulita Oblastní charity Uherské Hradiště. Slavnostní vyhlášení spojené s vernisáží nejlepších prací proběhlo 10. prosince v prostorách kavárny kina Hvězda. Všechny přítomné děti, které se soutěže zúčastnily, získaly volnou vstupenku na následující dětské filmové představení. 1/2015 Adventní dílničky Ve čtvrtek 4. prosince proběhly v naší škole adventní dílničky. Příprava na ně začala již před začátkem adventního času. Žáci devátých tříd vyzdobili školu postavami Mikuláše, anděla a čerta v nadživotní velikosti. Na podestě schodiště vítal návštěvníky betlém s Pannou Marií, Josefem a Ježíškem v jesličkách. Všechny okouzlil i perníkový betlém, který škola dostala darem. Samotné dílničky byly rozděleny do jednotlivých tříd a také do kuchyňky, kde naše báječné maminky pekly perníčky a děti je nadšeně zdobily a vytvářely z jedlé hmoty různé vánoční ozdoby. V učebnách se pod dohledem učitelek vyráběly spousty nádherných výrobků. Ten, komu se nechtělo nebo nemohl pracovat, měl možnost si výrobky zakoupit a přispět i tímto způsobem na charitativní činnost naší školy. Velké poděkování patří rodičům, kteří se dílniček účastnili osobně a připravili výrobky nebo darovali materiál. Stejné díky patří učitelkám i žákům, kteří svými pracemi slavnostně vyzdobili školu. Deváťáci opět oblékli kostýmy Mikuláše, andělů a čertů Už od rána v pátek 5. prosince se převážně nejmladší žáci nemohli dočkat, až konečně začne chodit Mikuláš se svou družinou. Dočkali se třetí a čtvrtou vyučovací hodinu, kdy obchůzka konečně vypukla. Nejprve se celá skupina vypravila na 1. stupeň, přičemž se museli hlavně čerti chovat obezřetně, neboť někteří prvňáčci se ještě trošku bojí. Žáci 2. stupně už jsou ostřílení a také si užili tyto radovánky. Vše proběhlo v klidu a v předvánoční náladě. Lízátka a bonbóny byly všem žákům sladkou odměnou. strana 11

12 Dotace pro hasiče města Kunovice v roce 2014 V březnu 2014 rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Kunovice ve výši Kč určené na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH města Kunovice, kategorie JPO II/1, v roce Poskytnuté finančních prostředky byly použity na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo na odměny členům, kteří mají s městem Kunovice uzavřenu dohodu o členství v jednotce za zabezpečení připravenosti k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby zpracovaného velitelem jednotky. Na návrh Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a v souladu s usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne byla městu Kunovice schválena neinves- Chovatelé uspořádali výstavu tiční dotace ve výši ,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje: na výdaje na odbornou přípravu k získání odborné způsobilosti velitelů a strojníků JSDHO za uskutečněný zásah JSDHO na výzvu krajského operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod a na věcné vybavení JSDHO neinvestiční povahy Z uvedené dotace byly uhrazeny náklady na opravu přetlakového ventilátoru, servisní úkony při repasi a na nákup opravárenského setu PA 90+ v celkové ceně Kč. Obě dotace byly podmíněny tím, že město Kunovice k získaným dotacím přidá ještě 20 % z vlastních finančních prostředků. Ing. Josef Krupa, vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí O víkendu listopadu 2014 se v kunovickém chovatelském areálu uskutečnila místní výstava králíků, drůbeže a holubů spojená s klubovou výstavou černopestíkatých králíků. Své chovatelské úspěchy představilo na výstavě celkem 84 Hlavní hon na zajíce a bažanty chovatelů, včetně několika hostujících vystavovatelů ze slovenského příhraničí. Návštěvníci si ve výstavní hale mohli prohlédnout 278 králíků, 130 holubů a více než tři desítky drůbežích zástupců. red Začátkem prosince proběhl v kunovické honitbě hlavní hon na zajíce, bažanty a škodnou. Hon se uskutečnil za velmi nepříznivého počasí, přesto bylo uloveno 48 zajíců a několik bažantích kohoutů. V rámci honu se provedla také leč v zahrádkářské oblasti Stará Hora, kde byli odloveni zajíci a tím zároveň učiněn vstřícný krok majitelům zdejších pozemků, kteří si stěžovali, že jim zajíci okusují ovocné dřeviny. Na snímcích lze vidět momentky z honu. Ing. Jan Prachař, Ph.D., kronikář Honebního společenstva Kunovice Strana 12 1/2015

13 Mikulášské koledování v domově na Cihlářské Klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením v Kunovicích na Cihlářské oslavili mikulášský svátek vystoupením folklorního souboru Kalinka a Kalinečka z Babic a velkolepou diskotékou spojenou s rozdělováním nadílky. Dívčí pěvecký sborek Kalinka si připravil nádherné koledy, které hudebně doprovodili chlapci z cimbálové muziky Friška z Kyjova a Bálešáci ze Starého Města. Je velmi krásné, že si zaneprázdnění mladí muži udělali čas a v tomto náročném období plném vystoupení a koncertů přijeli potěšit naše hendikepované klienty. Kalinečka si připravila představení plné lidových vánočních pranostik, popěvků a koled. Klienti ocenili úsilí nejmenších dětí velkým potleskem a na jejich očích bylo znát, jak je setkání s dětmi velmi těší a dojímá. Myslím si, že naše mladá školní generace a studenti by se měli s postiženými lidmi setkávat častěji, aby se mohli navzájem poznávat, zvykat si na sebe a předávat zkušenosti a poznatky, které se v těchto, tak velmi různých, světech odlišují. Velmi emotivní byla poslední koleda Štědrý večer nastal, kterou jsme si zazpívali všichni společně klienti, děti, jejich rodiče a pracovníci domova. Rodičům dětí patří velký dík, že své ratolesti v pátek odpoledne v dopravním předvánočním shonu dovezli. Doufám, že tímto, v pořadí již třetím, vystoupením Kalinky a Kalinečky z Babic v Kunovicích jsme založili krásnou vánoční tradici v našem domově. Mgr. Marcela Trvajová Alternativní pracovní úvazky jsou především o důvěře Odborníkem pro slaďování pracovního a rodinného života je paní Mgr. Jana Křemenová působící v oboru pod Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje. Zajímá se zejména o coaching (koučink), pomoc jednotlivci, týmu, managementu i podřízeným. Jako kouč je aktivním partnerem, který pomůže ke změně k lepšímu. Prezentuje se individuálním přístupem, zakládá si na interaktivitě a důvěře. Co by podle vás usnadnilo rodičům návrat z rodičovské dovolené? Především nabídka pestrých možností kvalitních služeb péče o děti. To je podle mne naprosto zásadní. Bude-li rodič v klidu, že jeho dítě je v bezpečném prostředí, teprve potom se může věnovat pracovnímu výkonu. Kdybyste mohla ovlivnit náhled zaměstnavatelů na zaměstnávání rodičů na rodičovské dovolené, kde byste začala? Vidím velkou potřebu větší vstřícnosti zaměstnavatele k rodičům, a to především formou vysoce kvalifikované práce personalistů (HR) tedy zvýšením kompetencí HR ve vztahu k rodičům. Rodič musí být pro HR zajímavým partnerem, nikoliv tím, kdo dělá problémy. HR je ten, kdo se stará, kdo vymýšlí a nabízí možnosti, jak rodiče znovu získat jako kvalitního a loajálního zaměstnance, který již rodičovstvím rozšířil svoje osobnostní kompetence! A navíc! Rozhodně je třeba zlepšit výchovu k rodičovství a tedy ke kompetencím mladého člověka - potenciálního rodiče již na základních a středních školách, tak aby se mladí lidé na svoje zásadní životní role těšili a ne se jich obávali! V nabídce aktivit různých center by měly být programy pro rodiče v rámci osobnostního rozvoje, posílení ženství a mužství, podpory sebevědomí a také podpora kompetencí mladého člověka např. v oblasti rodinného a pracovního práva, které podpoří jeho opětovný vstup na trh práce. Celý rozhovor s Mgr. Janou Křemencovou si můžete přečíst na webových stránkách projektu Slaďování na Kunovicku: -jsou-predevsim-o-duvere-ve-vztahu-zamestnavatel-zamestnance-a-naopak/. Barbora Dojčár Majíčková 1/2015 strana 13

14 Dva texty o jedné soše v Kunovicích Při příležitosti opravy sochy Panny Marie Hostýnské, která stojí u Pálenice v ulici Pod Valy, bych chtěla občanům Kunovic připomenout, proč zde tato socha stojí. V místech, kde nyní stojí Základní škola U Pálenice, stával dříve mlýn manželů Zuckerových. Měli jediného syna, který od narození nechodil, a rodiče prosili Pannu Marii Hostýnskou za jeho uzdravení. Šli na svatý Hostýn tam i zpět pěšky a slíbili Panně Marii, že když jejich syna uzdraví, aby chodil, postaví jí před svým mlýnem sochu. Když se vraceli z Hostýna k domovu, tak služka, která se o jejich syna starala, držela chlapce za ruku a oba jim přicházeli naproti. Slib, který manželé Zuckerovi Panně Marii Hostýnské dali, splnili a od roku 1887 zde tato socha stojí. Tento příběh je pravdivý. Socha byla při demolici mlýna rozebrána a posunuta o několik metrů dál. V podstavci sochy byla nalezena láhev a v ní velmi zachovalý list papíru a na něm pěkným ozdobným písmem napsáno: Manželé Zucker, Klement a Malvína, majitelé mlýna, připojeny byly jejich podpisy a podpisy svědka, za uzdravení syna r ku cti a chvále Boží postaveno, připojeny byly i podpisy o pravdivosti této události, která byla na papíře napsána. Za občany Kunovic, kteří si této památky váží, děkuji paní starostce Majíčkové, že se postarala o její opravu. Milada Chrástková Historie sochy Panny Marie Hostýnské stojící před objektem kulturního zařízení Pálenice zaznamenaná paní Chrástkovou je trochu odlišná od verze uvedené v článku Proč zde ta socha vlastně stojí?, který vyšel v Kunovjanu č. 8/2003. Cituji: U Pálenice stojí socha svaté Marie Hostýnské z roku Na přední straně podstavce v jeho dolní části je vytesáno jméno autora sochy, A. Becka z Kroměříže. Na zadní straně je pak uvedeno: Ke cti a chvále Boží (postavili) KLEMENT A MALVINA ZUCKER (majitelé mlýna) To je vše, co se dá o této soše zjistit pouhým pohledem. Možná by však mnohé z občanů Kunovic zajímalo, proč zde ona socha sv. Marie Hostýnské stojí, jaký byl důvod jejího zhotovení. Nedávno se mi dostala do rukou kopie dopisu, který byl uchován uvnitř podstavce sochy. Právě on dává odpověď na otázku, proč stojí u Pálenice právě tato a ne jiná socha: Drahý příteli! Když toto písmo nalezneš, věz, že roku 1887, já, Klement Zucker z rodu Zuckrů z Lejsek od Přerova, a má manželka Malvina jsme sochu svaté Panny Marie Hostýnské 18 střevíců vysoké zde postavili. Prvorozený náš syn Klement od 6 měsíců svého stáří nám choravěl na všechny jen možné nemoce. Učení lékaři a doktoři všech krajů nemohli pomoci a naše zkroušená prosba k zázračné Panně Marii Hostýnské byla vyslyšena. Přinesliť poutníci ze svatého Hostýna se vracející vodu Hostynskou - Má paní Malvína umyla chlapce na smrt choravého v roku 1883 a, ejhle, chlapec se zotavil. Na to jsme konali pouť na posvátný Hostýn a poroučejíce dítě do ochrany Matky boží - a divy boží - dítě od všech lékařů již odevzdané se zotavilo ještě více a roste ku cti a chvále Boží naší radosti. Zavázali jsme se slibem, že na památku tohoto zázraku a lásky Boží postavíme sochu zázračné Marie Svatohostýnské - Bůh žehnal nám, v roku 1883 jsme postavili nákladem velký, sestařelý mlýn v Kunovicích. V roku 1886 jsme koupili mlýn v Podolí. Příteli, jenž toto písmo najdeš, obětuj za nás jeden otčenáš. V Kunovicích u Uh. Hradiště na Moravě v roku 1887 Co dodat závěrem? Milí občané Kunovic, bylo by škoda, kdyby podobné dopisy nebo zprávy předávané ústně o našich památkách beze stopy zmizely. Pokud nějaké podobné vlastníte nebo o našich památkách něco víte, nenechávejte si toto vědomí pouze pro sebe. Prosím o jejich zapůjčení, abychom je mohli zaznamenat do kroniky a mohly tak posloužit i dalším generacím. Tolik autor, duchovní správce kunovické farnosti P. Jaroslav Polách. Ať tak či onak, je socha Panny Marie Hostýnské svědectvím síly víry i naděje, a také symbolem vděku za pomoc. A skutečnost, že během jedenácti let se v Kunovicích objevují dvě verze jednoho příběhu z historie Kunovic, je pak svědectvím o tom, že jejich občanům není lhostejná. Stojí však za připomenutí, že nedávné opravě sochy předcházelo její vandalské poškození. Věřme, že sochu, za níž se skrývá dojemný příběh s dobrým koncem, čekají dlouhá dobrá léta. red Strana 14 1/2015

15 Záhady kolem jízdy králů Žádnému z Kunovjanů není jízda králů neznámá. Vždyť Kunovice jsou jednou ze čtyř obcí, kde se tento pradávný lidový zvyk udržuje. Každým druhým rokem máme možnost i v Kunovicích obdivovat jezdce na nazdobených koních a mladičkého krále na jejich pouti naším městem. Průběh jízdy králů nám tedy není neznámý, ale co vlastně víme o původu obyčeje? Proč vznikl? Kdy? A co znamenají symboly, kterými se vyznačuje? Těch proč je v jízdě králů více. A tak jsme se rozhodli, že si o nich v letošním Kunovjanu budeme povídat s autorem, který na tyto otázky hledal odpověď. Je jím novinář a spisovatel Jiří Jilík, původem Kunovjan. Jeho knížka Záhadná jízda králů byla letos na jaře vydána již ve druhém vydání. V prvním letošním čísle Kunovjanu s ním přinášíme rozhovor, v těch následujících se již společně s ním vydáme na procházku naším krajem, abychom si všimli reliktů a symbolů, které mohou mít s jízdou králů nějakou souvislost, a seznámili se s výklady, jimiž nejen věda, ale i vypravěči příběhů a pověstí původ vzniku vysvětlovali. Kdy a kde ses poprvé setkal s jízdou králů? Bylo to právě tady v Kunovicích, jezdci se nám řadili přímo pod okny. V padesátých letech, kdy jsme se z Prahy, kde se otec oženil, přistěhovali do Kunovic, jsme bydleli v podnájmu na Vyoralovém, jak se říkalo domu vedle dnešního Městského úřadu. To pojmenování měl byt po lékaři O autorovi Jiří Jilík, PaedDr., (1945), rodák z Prahy, po otci Kunovjan, prožil v Kunovicích dětství i část svého dospělého života. Devět let byl učitelem ve Vlčnově, poté působil většinou jako šéfredaktor v redakcích regionálních periodik. Je autorem více než dvou desítek knižních titulů literatury faktu, tří scénářů celovečerních hraných filmů a snímků dokumentárních i animovaných. Žije v Uherském Hradišti. Je čestným občanem Vlčnova. V pondělí 1. prosince 2014 převzal v Kunovicích, v Panském dvoře, cenu PRO AMICIS MUSAE (Přátelům múz) udělovanou od roku 2005 Radou Zlínského kraje za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. V diplomu, který obdržel, je uvedeno, že radní Zlínského kraje jej ocenili za literární a publicistickou práci, přínos k uchování a propagaci lidové kultury. V několika slovech je shrnuta celá řada publikací věnujících se lidové kultuře, historii, lidové slovesnosti, místopisu i poezii, nesčetně článků a publicistických textů na daná témata i spoluautorství na několika filmových scénářích, to vše spojené s regionem Slovácka. Po celý letošní rok se budou čtenáři městského zpravodaje Kunovjan setkávat s texty Jiřího Jilíka na téma Záhady kolem jízdy králů. Kdo jiný, než certifikovaný přítel múz by nám měla toto zásadní téma osvětlit? kunovjan Vyoralovi, který tam dříve bydlel. A tak jsme z oken hleděli na náměstí před MNV, kde se všechny slavnostní akty odehrávaly, koneckonců je tomu tak podnes. Navíc můj otec byl tehdy organizačním vedoucím krúžku, jak se říkalo souboru Kunovjan, a tedy jedním z organizátorů jízdy králů, takže o těchto věcech se doma i často mluvilo. Ale to už je všechno dávno a já jsem byl ještě školák. Tys ale později šel v jeho stopách Dá se to tak říci. Nebylo to však v Kunovicích, ale ve Vlčnově, kam jsem v roce 1970 nastoupil po vojně jako kantor. Stal jsem se předsedou Osvětové besedy, a ta byla pořadatelem tamní jízdy králů. Takže zákulisí zvyku a celých slavností jsem poznal skutečně detailně. Po vzniku Klubu sportu a kultury, který měl již profesionální vedení, stal jsem se na více než dvacet let předsedou programové rady a jejím členem jsem podnes. Předpokládám, že ti neušly jízdy králů ani v dalších obcích. Jako novináři píšícím o kultuře mi ani ujít nemohly. Navštěvoval jsem Dolňácké slavnosti v Hluku s jízdou králů i Slovácký rok v Kyjově, kde jezdí jízda králů skoroňská. Vzpomínám i na jízdu králů v Hroznové Lhotě koncem 90. let, která byla zajímavá tím, že jezdili nejen chlapci, ale i dívky. V kontaktu s pořadateli jízd králů jsem jako člen Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na jihovýchodní Moravě při Ústavu národní kultury ve Strážnici podnes. Čím je vlastně jízda králů záhadná? Zeptal ses někdy, proč král jede v ženské sukni? A proč mu nemá být vidět do tváře? To jsou jen dvě z celé řady záhad, které národopisci nedovedou vysvětlit. Hledání odpovědi na otázku proč? je velké dobrodružství. Leccos můžeme usoudit ze souvislostí, leccos z analogií s jinými zvyky, leccos nám prozradí staré letopisy. Nám v našem seriálu ale nepůjde o vědecky podložené závěry, to by byla nuda, my si budeme o jízdě králů vyprávět a rozmlouvat s těmi, kteří o ní něco zajímavého napsali nebo řekli. Já tak trochu vnímám jízdu králů jako určité poselství předků nám potomkům. Učit se to poselství číst nás může obohatit nejen rozšířením faktografických znalostí, ale i schopností vcítit se do myšlení předchozích generací. A to je důležité, abychom se neztratili sami sobě v dnešním obtížně srozumitelném světě. Kniha Záhadná jízda králů vyšla již ve dvou vydáních, což je jistě důkaz čtenářského zájmu o tento obyčej. Předpokládám, že jsi ji psal ze zkušeností vlčnovských. Jistě. Vlčnovské reálie tam samozřejmě jsou, stejně tak jako reálie jiných obcí. Jízda králů má společný základ a původ a není výlučným zvykem jedné obce. Býval to zvyk na jihovýchodní Moravě poměrně rozšířený, takže se budeme opírat a citovat prameny vztahující se k jízdě králů kunovické, zejména v souvislosti se zajímavou hypotézou archeologa Antoše Horsáka ( ), ale také k již zaniklé jízdě králů mařatické, o které psala spisovatelka Františka Stránecká ( ); jako tzv. divošské biřmování hodnotil vlčnovskou jízdu králů ředitel uherskobrodského muzea antropolog Jan Pavelčík apod. Ze všech těch jednotlivostí se skládá neobyčejně zajímavý obraz tohoto lidového zvyku. 1/2015 strana 15

16 Životní jubilea našich spoluobčanů V uplynulých měsících oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Listopad Prosinec Vítání občánků Marie Habartová Marie Pašková František Tvrdoň Františka Dřínková Ladislav Obal Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky), že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice Městského úřadu v Kunovicích Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice (www.mesto-kunovice.cz), Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: , mobil: , ivana. mil Milé mamince, babičce a prababičce, paní Marii Smištíkové, která se dožívá krásného jubilea 90-ti let, přejeme za celou rodinu hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkuje manžel a dcery s rodinami Kdo lásku a dobro dával, ten neodešel a žije v srdcích dál... Těžké je maminko, bez Tebe žít, jak Ty neumí nikdo poradit. Chybí nám Tvůj úsměv, Tvoje pohlazení, za Tebe, maminko, náhrada není. Dne 24. prosince 2014 jsme vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí naší milované maminky, manželky, babičky a sestry, paní MARIE JUNAŠTÍKOVÉ z Kunovic. Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme. Dne 14. ledna vzpomeneme 2. výročí úmrtí paní učitelky Boženy Hudečkové V klenbovém sále Panského dvora v sobotu dne 29. listopadu slavnostně přivítala starostka Mgr. Ivana Majíčková, MBA, nové občánky Kunovic. Jsou jimi: Viktorie Zajícová, Šimon Lakosil, Martin Pavlica, Barbora Bršlíková, Michael Šilhavík, Anika Slavíková, Kristýna Junaštíková, Nikol Gavroňová a Eliška Kohutičová. Obřad zahájila děvčátka z dětského folklorního souboru Kunovjánek pod vedením Mgr. Pavly Hrdlíkové a za hudebního doprovodu Hany Kvasničkové. Ivana Lůčná, matrikářka Ocenění pro Olgu Strašákovou V úterý 2. prosince 2014 převzala z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Myšáka společně s dalšími dobrovolníky, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží, ocenění za svou dloholetou činnost v této oblasti Mgr. Olga Strašáková. Od roku 1992 pracuje v kulturní komisi Rady města Kunovice a přímo se tak podílí na realizaci většiny kulturních a společenských akcí ve městě Kunovice. Svým žákům v kunovické pobočce ZUŠ, ale i žákům základních i středních škol, se v rámci dramatického oboru věnuje daleko nad rámec svých povinností a oni pak sklízí významná ocenění na soutěžích v rámci celé republiky i na přijímacích řízeních na středních či vysokých školách. red Strana 16 1/2015

17 Ani to snad netrvalo oněch 365 dnů, spíše se zdá, jako by to bylo včera, ovšem nezvratnou skutečností zůstává, že jsme zas o rok starší, nebo zkušenější? jak kdo chce. Konec starého a počátek roku nového nás vždy podněcuje k hodnocení toho, co už proběhlo, a k očekávání toho, co se stát má a možná se i stane. Právě uplynulý rok se čtrnáctkou na konci byl pro nás skutečně výjimečný. A to hned z několika důvodů. Oslavili jsme, a věřím, že důstojně, naše dvacetiny. Museli jsme zvládnout při běžném fungování obrovské množství práce spojené s projektem Zlínského kraje našeho zřizovatele. Zmapovat vše, co se dá i nedá. Naplánovat, zhodnotit a zpracovat záměr dalšího rozvoje zařízení a jeho směřování. A také se co nejlépe připravit a zvládnout inspekci kvality poskytování sociálních služeb. Bylo toho opravdu hodně. A proto i to slovíčko na konci nadpisu. Věříme, že rok 2015 nám přinese méně papírování, mapování a hodnocení a nabídne větší prostor pro to, proč tu vlastně jsme. Tedy co nejlépe se starat o ty, k nimž jejich sudičky nebyly až tak laskavé. A z tohoto úhlu pohledu musím opět, tak jako v roce minulém, konstatovat, že nás moc a moc těší skutečnost, že náš Domov a jeho obyvatelé tvoří opravdu nedílnou součást rozmanité barevné mozaiky našeho města. A když se řekne Bělinka, většina občanů si nepředstaví pouze nepřehlédnutelný fotbalový areál, ale i náš Domov. Ale také podpora podniků a firem, spolků či jednotlivců v našem okolí v nás podněcuje neopakovatelný pocit sounáležitosti. Je povzbuzující vědět, že když bude potřeba, naleznete kolem sebe přátele neváhající vám podat pomocnou ruku. Vstřícnost radnice třeba při poskytnutí prostor pro pořádání našich akcí, nezištnost hasičů, třeba když potřebujeme odklidit polámaný strom. A mnohé a mnohé další, nebudu raději konkrétní, neboť bych v dlouhém výčtu určitě na některé zapomněl a to by mi bylo moc líto. Jako vždy celý rok završil akcemi tradičně nabitý prosinec. Hned v jeho úvodu jsme ve vestibulu městského úřadu nainstalovali výstavku s ukázkami naší vánoční tvorby a také jsme navštívili první z řady adventních koncertů v kunovickém kostele, kde byla oficiálně vyhlášena vánoční sbírka, jejíž výtěžek nám tentokrát pomůže při rozvoji tvůrcích aktivit našich klientů. Moc a moc děkujeme všem, kteří do kasičky vhodili nějakou tu korunku. Haló, tady Bělinka Bilancující, očekávající a věřící kunovjan A pak už vše pokračovalo v duchu akcemi nabitého adventu. Navštívil nás Mikuláš, samozřejmě nezapomněl přibrat i anděla a tolik očekávaného čerta. Vystoupili jsme na již třetí Benefici pro Bělinku, charitativní to akci našich házenkářek a fotbalistů, která vyvrcholila jejich vzájemným zápasem a dražbou dresů. Doprovodili jsme páťáky ze ZŠ U Pálenice do brněnské televize při natáčení pořadu v rámci soutěže Zlatý oříšek. Prezentovali jsme se na vánočním jarmarku v Uherském Hradišti. Setkali se s rodiči a opatrovníky našich klientů, přáteli a podporovateli při předvánočním posezení v prostorách našeho Domova nebo si spolu s ostatními zazpívali u vánočního stromu v předvečer Štědrého dne. Třešničkou na dortu v tomto čase očekávání pak pro nás byla skutečnost, že 18. prosince jsme převzali v areálu Panského dvora do užívání osobní automobil. Zasloužila se o to společnost KOMPAKT a také množství firem z blízkého i vzdálenějšího okolí, které tento sociální projekt podpořily. Mohl bych ještě mnohé z předvánočních událostí a akcí zmínit, ovšem v nejlepším je třeba přestat. Takže vážení a milí, mějte se v tom počínajícím roce krásně, važte si svého zdravíčka a pečujte o něj, neboť to má každý z nás jenom jedno. Zůstaňte vždy a za všech okolností sami sebou a šiřte kolem sebe jen to dobré, co v každém z nás, hluboko ukryté, dřímá. To vám přejí obyvatelé i zaměstnanci z Domova, tújemi obklopeného, na Bělince situovaného 1/2015 strana 17

18 Kulturní, společenské a sportovní akce 1. pololetí 2015 LEDEN 17. ledna Ples města 24. ledna Ples SRPŠ 30. ledna Česká paměť (Vernisáž obrazů Pavla Vavryse) ÚNOR 14. února Fašank 21. února Házenkářské šibřinky Sdružení rodičů škol města Kunovice, žáci a učitelé Vás zvou na tradiční PLES RODIČŮ BŘEZEN Měsíc čtenářů 6. března Vzpomínka na Jana Hrubého 21. března Ples dětí 31. března Otevření naučné zahrady u MŠ DUBEN 6. dubna Šlahačková jízda 24. dubna Den osvobození 24. dubna Pohár osvobození 30. dubna Slet čarodějnic 30. dubna Stavění máje Vyhlášení sportovce roku Noc s Andersenem KVĚTEN 10. května Den matek 31. května Kácení máje Talentýny (absolventský koncert ZUŠ) ITS CUP ČERVEN 7. června Den dětí 17. června Otevření Areálu jízdy králů června MDFF Kunovské léto 20. června Běh o pohár města a EPS 26. června Odlétáme na prázdniny Změna programu i termínů vyhrazena! TÉMA: Noční obloha VYSTOUPÍ: hvězdy filmového plátna KDY: v hodin KDE: Sportovní hala Kunovice HUDBA: živá OBČERSTVENÍ: jedlé PROGRAM: bohatý Důchodci, penzistky, dědečkové a babičky! Ve středu 14. ledna 2015 od do hodin jsme v Komunitním centru připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se českého jazyka. Pokud sami máte ve všem jasno, myslete na vnoučata! Víte, co je strukturovaný životopis, motivační dopis nebo jaké jsou změny v pravopise? To vše si povíme, abyste se mohli před potomky blýsknout. Nové album CM Kunovjan Městské informační centrum Kunovice nabízí zájemcům zbrusu nové CD Cimbálové muziky Kunovjan s názvem Budem zpívati, koledovati Album přináší celkem devatenáct skladeb s tématikou Vánoc a zimního koledování. V městském informačním centru je k dostání za 200 Kč. Strana 18 1/2015

19 KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE leden 2015 čtvrtek 8. ledna 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory), 1. patro Komunitního centra pátek 9. ledna 9:00 10:00 hod. Cvičení pro děti a rodiče (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let), 1. patro Komunitního centra pondělí 12. ledna 18:00 19:00 hod. Počítačový kurz (věkově neomezeno), ZŠ Červená cesta, učebna informatiky středa 14. ledna 15:00 17:00 hod. Změny v pravopise, psaní životopisu, žádostí aj. (pí Blanka Vojčíková), 1. patro Komunitního centra čtvrtek 15. ledna 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let), 1. patro Komunitního centra 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory, 1. patro Komunitního centra pátek 16. ledna 9:00 10:00 hod. Cvičení pro děti a rodiče (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let), 1. patro Komunitního centra pondělí 19. ledna 18:00 19:00 hod. Počítačový kurz (věkově neomezeno), ZŠ Červená cesta, učebna informatiky čtvrtek 22. ledna 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory), 1. patro Komunitního centra pátek 23. ledna 9:00 10:00 hod. Cvičení pro děti a rodiče (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let), 1. patro Komunitního centra pondělí 26. ledna 18:00 19:00 hod. Počítačový kurz (věkově neomezeno), ZŠ Červená cesta, učebna informatiky středa 28. ledna 15:00 17:00 hod. Listujeme Biblí (setkání s odborníkem), 1. patro Komunitního centra čtvrtek 29. ledna 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory), 1. patro Komunitního centra pátek 30. ledna 9:00 10:00 hod. Cvičení pro děti a rodiče (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let), 1. patro Komunitního centra kunovjan Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách místním rozhlasem a nově také na facebooku či na tel , Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den vždy od 8.30 do hod. Andělský slet v Kunovicích V neděli 7. prosince v odpoledních hodinách se v prostorách Panského dvora uskutečnil čtvrtý ročník Sletu andělů, jehož součástí bylo i vyhlášení vítězů literární soutěže Vytvoř slovy svého anděla. Sešlo se zde na desítky rodičů, dětí i prarodičů. Pro děti byla připravena andělská přehlídka, malování na obličej, tvořivá dílnička s poštou Ježíškovi a pro dospělé malý jarmark. K jedinečné atmosféře celé akce přispělo jak vystoupení CM Kunovjan a vůně Vánoc, tak i vystoupení žáků literárně dramatického oboru ZUŠ Kunovice a představení Divadla pro děti Na káře až do Betléma. Zlatou tečkou večera bylo rozsvícení vánočního stromu s andělem, který slétnul z podvečerní oblohy a odnesl přání dětí přímo Ježíškovi snad se jim i letos vyplní. Rádi bychom touto cestou poděkovali Jednotce Sboru dobrovolných hasičů města Kunovice za veškerou pomoc a především za ztělesnění anděla. Věra Huspeninová 1/2015 strana 19

20 Sdílet s radostí cokoli prostor, vzájemnost, čas Čas adventní Čas velkého očekávání a nadějí Čas přinášející možnost k zamyšlení, k setkání Čas pro pohled do svého nitra Čas pospolitosti, pomoci druhým Čas pohledu na život z jiné strany A snad právě proto se už tradičně setkáváme na počátku adventu v kostele sv. Petra a Pavla v Kunovicích, kde spolu s farností a ve spolupráci se Scholou, vedenou Marií Trojkovou, pořádá naše ZUŠka 1. Adventní koncert, kterým je zahájena i vánoční sbírka pro Bělinku (Domov pro osoby se zdravotním postižením). Každoročně zde vystupují učitelé se svými žáky a kunovická Schola prokládá jejich vystoupení svým krásným sborovým zpěvem. Stejně tak tomu bylo i v roce letošním. První svíce na adventním věnci se rozsvítila na oltářním stole pod rukou Patera Jaroslava Polácha, který nás v úvodním proslovu uvedl do času adventního a jemuž patří naše díky za možnost využít prostor kostela pro konání koncertů. Text Karla Čapka Dlouhý a těžký je rok v podání Olgy Strašákové a tóny kytarového dua v podání Karolíny Teimerové a Romany Balákové naladily ucho každého posluchače k radostnému naslouchání a sdílení svátečního času. Za žáky letos vystoupili naši nejmladší, Matyáš Ondrůšek (1.roč.) zahrál na trubku, Vanda Charbutová (3. roč.) na zobcovou flétnu a jako host vystoupil ve hře na housle náš král Radovan Siman ( 3.roč.) se skladbou A. Vivaldiho Zima. Nechyběl ani žesťový kvartet naší pobočky ZUŠ vedený Ivo Horkým, který zde také společně se svým žákem Václavem Martincem za doprovodu varhan, za něž usedla nejen pro tento okamžik kolegyně Lucie Adamcová, rozezněl chrámový prostor zvonivým hlasem trubky. Ono zmiňované sdílení času, místa a umění stalo se pro mnohé z nás okamžikem radosti a pocitem naplnění duše vzájemností, klidem a láskou. Opakované pocity radosti a štěstí jsme prožívali i druhou neděli adventní v průběhu Andělského večera s poezií a hudbou, o niž se postarali opět žáci naší pobočky ZUŠ vedeni Hanou Kvasničkovou. V přednáškovém sále Panského dvora při svíčkách a milých básních či povídkách dětí, které se zúčastnily soutěže Vytvoř slovy svého anděla vystoupili Karolína Klišíková, Petr Kolář, Alžběta Bělohradová, Ondřej Růžička na klavír, ale také Esterka Kocábová s dvěma melodramy za doprovodu Petry Foltýnové. Zazněl zde také text naší rodačky (dramaturgyně ostravského Divadla loutek) Hany Galetkové/ Volkmerové Pohádka o zázraku v podání studentů II.stupně ZUŠ (Katka Poláchová, Karolína Teimerová, Eliška Martincová, Kryštof Kocáb, Šimon Obdržálek, Jan Strašák), kteří jej ztvárnili i pohybově. Večer pak pokračoval za přítomnosti hostů, spisovatelů Lenky Karhanové a Pavla Pojsla, z jejichž tvorby zde zazněly ukázky, jichž se ujali radní Pavel Hašek a Olga Strašáková. Milé zakončení patřilo dalšímu hostu, a to Mistru Miroslavu Srostlíkovi Moravskému, který zazpíval hanáckou koledu. Odcházeli jsme domů s pocitem, že takové setkání je nutno zopakovat. Věřme, že se nám to v příštím roce podaří. K dalším milým setkáním a událostem patřil Vánoční koncert pobočky ZUŠ na Panském dvoře, kde vystoupila více než stovka dětí v pestrém programu a do posledního místečka zaplněný sál opětoval energii přicházející z pódia. Bylo nám krásně a milo a jsme rádi, že si většina diváků zejména rodičů, našla v tyto dny čas a zastavila se ke společnému sdílení hudby, tance, poezie a radosti. Za Vaši přízeň a podporu děkujeme a do nového roku přejeme vše dobré a duše přichystané je společně sdílet. OST Strana 20 1/2015

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky 2017 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 21 433,00 rozpočtových položek 112 Daň z příjmů právnických

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Schválený rozpočet Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková

Schválený rozpočet Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková Rozpis rozpočtu na rok 2016 Obec Horosedly IČ : 00583961 Okres Písek Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne 16.12.2016 usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková I. Rozpočtové příjmy Paragraf

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Petrovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 16.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Petrovice Petrovice 79384 Petrovice 00576123 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO:

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO: I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 0000 - - Návrh rozpočtu 2016 Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, 252 68, CZ, IČO: 00241695 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 2 300 000

Více

I. Rozpočtové příjmy návrh

I. Rozpočtové příjmy návrh paragraf položka I. Rozpočtové příjmy 2017 - návrh Město Chýnov popis 2017 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ 6 000 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 700 000 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017

Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Částka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 100 000,00 Kč 1112

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více