Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky"

Transkript

1

2 Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé: Mediální partner: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Ministerstvo kultury České republiky Klub kultury Uherské Hradiště Evropské strukturální fondy Nadace Děti-kultura-sport Slovacké muzeum v Uh. Hradišti a sponzoři Český rozhlas Brno Dobrý den s Kurýrem Slovácký Deník, Slovácké noviny Rádio PROGLAS Radio Čas TV NOE Mediatel Zlaté stránky Dětská tisková agentura Lidové noviny Haló noviny Časopis Folklor Osobní záštitu nad festivalem převzali: pan Petr Nečas předseda vlády České republiky pan Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje pan Pavol Sedláček predseda Trenčanského samosprávného kraja paní Olga Hofmannová ústřední školní inspektorka

3 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2011 Mezinárodní dětský folklorní festvial Kunovské léto se za svou 18-letou historii zařadil mezi nejvýznamnější folklorní festivaly v ČR. Je to určitě nejpříjemnější dětský folklorní festival v naší zemi. Je ozdobou mezi našimi 62 členskými festivaly. Chtěl bych moc poděkovat všem pořadatelům, spolupořadatelům, mediálním partnerům: Českému rozhlasu, Mediatelu Zlaté stránky, Dětské tiskové agentuře, Radiu Proglas, Televizi NOE, Literárním novinám. Velké poděkování patří i letošním patronům. Své osobní poděkování bych chtěl vyjádřit ředitelce festivalu paní Romaně Habartové, organizačnímu řediteli panu Liboru Habartovi, tajemnici festivalu paní Martě Poláškové a starostce města Kunovice paní Ivaně Májíčkové. Vážení přátelé přijďte se podívat na MDFF Kunovské léto Zdeněk Pšenica předseda Folklorního sdružení ČR Tak už se zase můžeme těšit na léto, na sluníčko i na to, že se v Kunovicích opět sejdou dobří přátelé, kteří si rádi zazpívají, zatancují a prostě přijedou k nám na Slovácko načerpat energii. A té bývá na Mezinárodním dětském festivalu Kunovské léto vždy na rozdávání Vážím si toho, že máme možnost hostit na území Zlínského kraje soubory z různých zemí a seznámit se s kulturou mnoha rozmanitých regionů. Je potěšitelné, že se tento festival během své poměrně krátké historie dokázal zařadit mezi nejvýznamnější dětské festivaly u nás a v očích odborné veřejnosti se těší samým příznivým přívlastkům. Ještě potěšitelnější je to, že se sem každoročně rádi vracejí návštěvníci, které láká jak hlavní hudební program, tak i řada zajímavých doprovodných akcí jako je například oblíbené řezbářské sympozium nebo Svatojánský jarmark. Všichni, kdo se pořadatelsky či finančně podílejí na zajištění této kdysi malé komorní přehlídky, z níž se během let stal hojně navštěvovaný a samozřejmě organizačně náročný festival, si zaslouží velké poděkování. Přeji všem účastníkům a hostům co nejpěknější chvíle ve Zlínském kraji a věřím, že se u nás všichni budete cítit příjemně. MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje 3

4 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2011 Vážení účastníci festivalu, milí hosté. Jako každý rok se právě ve třetím týdnu měsíce června scházíte z nejrůznějších koutů České republiky i ze zahraničí, abyste společně prožili dny plné lidových tradic vašich krajů a zemí, dny věnované hudbě, tanci, zpěvu a také řezbářskému umění. Město Uherské Hradiště již tradičně spolupracuje se svými sousedními městy na přípravě a realizaci kulturních a společenských akcí a festivalů. Je pro nás čest být součástí nebo dokonce starosta hlavním města dějištěm Uherské snahy Hradiště o zachovávání lidových tradic a jejich uchování do budoucna pro další generace. Jsem přesvědčen, že v našem regionu mají lidové tradice a folklor tak hluboké kořeny a jsou má čest natolik pozvat součástí Vás veškerého lidského konání, že nikdy nedovolíme, aby hodnoty, které jsou v lidových zvycích a tradicích obsaženy, přišly vniveč nebo byly znevažovány. Jako příklad lze jmenovat věhlasnou kunovickou na slavnostní Jízdu odhalení králů, která pamětní se koná desky s oceněním každé dva roky, nebo tento milý a hodnotný festival Kunovské léto, který již dosáhl mezinárodního uznání. BAZÉN ROKU 2010 Mezinárodní statut festivalu je už sám o sobě oceněním vysoké umělecké a organizační úrovně Kunovského léta a jeho přínosu k uchování lokálních tradic lidové kultury. Všichni, kdo k nám přijedou ze zahraničí, odjíždějí které se uskuteční ve středu 18. května 2011 v 10:00 ho obohacení o poznání tradiční kultury dalších zemí. Protože město Uherské Hradiště je spolupořadatelem a podporovatelem mezinárodního v Aquaparku Uherské festivalu Hradiště Kunovské léto, přeji vám z celého srdce, abyste si také z letošního ročníku odnášeli krásné zážitky a vzpomínky na neopakovatelné chvíle s přáteli od nás i ze světa. V tomto krásném ročním období a s dobrými lidmi stejného zájmu kolem sebe tomu ani nemůže být jinak. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto má vysokou úroveň a já bych Vám z celého srdce přál, aby se Vám ji podařilo nejen udržet, ale dokonce ještě pozvednout. Květoslav Tichavský starosta města Uherské Hradiště Vážení přátelé, když jsem byl opět po roce požádán, abych napsal pár slov do sborníku MDFF Kunovské léto, vzpomněl jsem si na jeho skromné začátky. V té době se ho účastnily mé děti a jejich vrstevníci, z nichž mnozí jsou už rodiči dnešních účinkujících. U zrodu dnes tak populární a rozsáhlé akce bylo pár nadšenců, kteří ve svém volném čase, s minimálními finančními prostředky a za podpory svých nejbližších založili tradici, na kterou mohou být občané Kunovic právem hrdí. Festivalu je letos 18 let. V životě člověka je to krásný věk plný nadějí a plánů, hlubokých přátelství a lásek. Přeji z celého srdce pořadatelům a účastníkům festivalu, aby se splnily i jejich naděje a plány, aby nová přátelství, která tu vzniknou, nekončila s posledními nedělními slovy rozloučení. V neposlední řadě přeji všem, ať po celou dobu festivalu platí slova festivalové znělky: U Hradišťa pršalo, u nás ani nekaplo Josef Bazala starosta Starého Města 4

5 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2011 Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto nám dospěl. Je mu osmnáct. Dospěly už také děti, které se účastnily prvních ročníků. Někteří se do Kunovic vracejí jako vedoucí souborů, jiní se podílí na organizaci festivalu. Dokonce už i děti někdejších účastníků stanou na jevišti stejně jako kdysi jejich rodiče, které sem přivedli zase jejich rodiče. A tak se u nás předává láska k lidové kultuře z generace na generaci. Za osmnáct let si tento festival plný pohody, přátelské, radostné atmosféry, hudby, zpěvu a tance vybudoval významné postavení mezi festivaly nejen v naší republice, ale i na poli mezinárodním. Především díky manželům Romaně a Liboru Habartovým, paní Martě Poláškové i paní Ludmile Habartové, která bude navždy jeho součástí, ale i díky dalším organizátorům dosáhl vynikající odborné, umělecké i organizační úrovně. Jsem hrdá na to, že právě Kunovice, nazývané baštou folkloru, jsou jeho centrem. Přeji festivalu, aby nám ještě dlouhá léta prostřednictvím dětí přinášel kromě typické lidové kultury země či kraje, odkud k nám přichází, i radost, pohodu a bezstarostnou dětskou hravost do našich srdcí. Mgr. Ivana Majíčková místostarostka města Kunovice Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto k nám přichází už celých osmnáct let. S přibývajícím věkem jakoby náš život plynul rychleji. Tak běží i povinnosti kolem festivalu, a člověk už aní nevnímá, zda je srpen nebo už zase červen, kdy práce vrcholí Festival se za tu dobu stal našim životním průvodcem, nenechává nás v klidu, nedá se ošidit a vyžaduje celoroční úsilí a péči. Přeji festivalu, aby měl vždy kolem sebe lidi, kteří budou vstřícní všem povinnostem nutným k tomu, aby tato iniciativa vzorně reprezentovala uherskohradišťské souměstí, Zlínský kraj a Českou republiku v mezinárodním měřítku. Aby měl i nadále své partnery a podporovatele, jejichž morální, finanční a věcná záštita je výrazem partnerství, sounáležitosti i úcty k této práci. Aby osobnosti měst, kraje a státu nevnímali svůj patronát jako formalitu, ale vnímali jej jako radost. Pro festival je to ocenění, když představitelé politickospolečenské scény naší země se na chvíli stávají naší součástí a snaží se festivalu i našim městům podat pomocnou ruku, diskutovat o trablech i úspěších a na chvíli se zastavit s upřímným otevřeným mládím, s generacemi, kterým prostřednictvím lidové kultury předáváme základní hodnotu a devizu do jejich života i pro budoucnost naší země. Přeji dětem a mladým lidem, kteří na festival přijíždějí jako vyslanci svých zemí, aby u nás prožili příjemné chvíle, aby po návratu do svých zemí mohli s nadšením tlumočit poselství nových přátelství s dětmi a lidmi neobyčejného regionu, označovaného za srdce Slovácka. Vám všem, milí čtenáři a vzácní návštěvníci festivalu, přeji, aby se náš kraj stal alespoň na chvíli vašim novým domovem, kam se budete znovu a rádi vracet, v němž naleznete nová poznání, obohacení a trvalá přátelství. PhDr. Romana Habartová ředitelka festivalu 5

6 Pozvánka do Kunovic naše město Kunovice se nacházejí na jihovýchodní Moravě, v jihozápadní části Zlínského kraje, 3 km jižně od Uherského Hradiště v regionu Slovácko. Leží v nadmořské výšce 185 m na řece Olšavě, nedaleko jejího ústí do řeky Moravy. Jsou rozloženy na ploše 2 854,9 ha v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby. Město má díky své poloze na křižovatce starobylých obchodních cest a bohatou historii. Svědčí o tom množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné. V době velkomoravské leželo na území dnešních Kunovic několik osad, jejichž funkcí bylo střežení přístupu k centru Velkomoravské říše. Po zániku Velké Moravy a připojení Moravy k českému státu se Kunovice stávají správním a církevním centrem nově vzniklé pohraniční lucké provincie. Jméno Cunovitz zřejmě pochází od franckého knížete Kuna, jehož potomci se nazývali Kunovici. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z roku Královská osada Grúň se zeměpanským hradem a tvrzí byla na čas i biskupským sídlem. Městečkem se Kunovice staly již před rokem V 17. století byly Kunovice terčem ničivých nájezdů. K plnému rozvoji Kunovic dochází po 2. polovině 19. století. Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice zemědělskou oblastí známou ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím. Rozvoji průmyslu v dalších letech napomohlo vybudování železnice. Kunovice se staly důležitým železničním uzlem, spojkou mezi Vlárskou dráhou a tratí Břeclav - Přerov. Největšími zdejšími podniky druhé poloviny 19. století se staly dvě cihelny, mlýn s elektrárnou, a začal se rozvíjet potravinářský průmysl. V minulosti prosluly Kunovice také výrobou letadel, která začala po r v letecké továrně Avia. V novém závodě LET Kunovice, budovaném v padesátých letech, pak byla postupně rozvíjena výroba lehkých a malých dopravních letadel. Součástí podniku je i letiště s mezinárodním statutem, které dnes nabízí letecké spojení s Evropou. Po stagnaci a úpadku podniku LET v 90. letech 20. století se začíná tradice letecké výroby v Kunovicích obnovovat v novém sousedním podniku Evektor. Zdejší bohatou leteckou tradici dnes připomíná unikátní letecké muzeum. Jako hospodářsko-správní centrum byly a jsou Kunovice také významným místem v oblasti kultury. Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Petra a Pavla. Ke kulturněhistorickým a uměleckým památkám se řadí také řada sakrálních plastik a křížů. Nejstarší kříž pochází z roku Kulturní historickou památkou byl v roce 1995 prohlášen komplex pozdně renesančních budov ve středu města, bývalý kunovický zámek, později panský dvorec lichtenštejnských knížat. Ve městě jsou dvě základní školy, základní umělecká škola, soukromá střední odborná škola, Vyšší odborná škola právní a první soukromá vysoká škola v České republice, Evropský polytechnický institut. Bohatý kulturní život, kterým město žije, je v úzkém spojení s místními tradicemi především masopust, jízda králů a hody s právem se staly významnými kulturními akcemi. Z odkazů kulturního dědictví čerpá pět místních dětských folklorních souborů, dva folklorní soubory dospělých a dvě cimbálové muziky. Od roku 1994 je město místem konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Od roku 2004 se festival honosí statutem CIOFF. O tom, že Kunovice jsou baštou folkloru, svědčí i skutečnost, že v roce 2004 udělila Masarykova akademie umění městu Cenu Rudolfa II. za příkladný vztah ke kultuře, její podporu, rozvoj, za její propagaci a především za trvalou ochranu kulturního dědictví předků v regionu. Ve sportu Kunovice nejvíce proslavila ženská házená, která zde má dlouholetou tradici. Zdejší fotbalový klub hraje již několik let II. ligu kopané. Své místo si zde našel u nás méně tradiční sport - softbal. Slovácký aeroklub využívá letiště k provozování vyhlídkových letů v motorových i bezmotorových letadlech. Je zde i speciální škola létání a parašutismu, pro zájemce jsou připraveny také tandemové seskoky a balónové létání. Obyvatelé i návštěvníci města mohou využívat mnoha sportovišť široké vyžití nabízí sportovní hala, sokolské hřiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty, softbalové hřiště a koupaliště. Od roku 1971 byly Kunovice součástí Uherského Hradiště jako jeho městská část. V roce 1990 začíná novodobá historie samostatných Kunovic, roku 1997 byly prohlášeny městem, v němž dnes žije více než pět tisíc obyvatel, ochotných otevřít srdce a přichystat svým hostům vše nejlepší, co jim celý rok přinesl. Vítejte u nás 6

7 Pozvánka do Kunovic kunovice The town of Kunovice is situated in south-eastern Moravia, in the south-western part of Zlínský District, about 3km to the south of Uherské Hradiště in the region called Slovácko. Located in the Dolnomoravský Vale on the Olšava River not far from its mouth into the Morava about 185 metres above the sea, the town covers the area of 2, ha. In the south, Kunovice borders on the Hlucká Upland stretching from the Vizovické Heights, in the west on the Chřiby Hills. Kunovice has a rich history thanks to its significant military-strategic location on the cross roads of the ancient trade paths. Numbers of archaeological finds from the Old Stone Age prove this. In the times of Great Moravia, there were several settlements scattered in the area of today s Kunovice whose purpose was to control the accession to the centre of the Great Moravian Empire. Great Moravia declined and Moravia annexed to Bohemia, Kunovice became the ad min is trative and religious centre of the newly established frontier Hlucká Province. Allegedly, the name of Cunovitz comes from the Frankish Duke, Kuno, whose descendants were called Kunovici. The first written report of Kunovice dates back to The princely settlement of Grúň along with the manor and the fortress functioned temporarily as the bishop s resi dence. Kunovice was elevated to the status of a town before the year In 17th century, Kunovice got heavily plundered by foreign raiders, but later on, in the second half of 19 th century, the town greatly developed due to its position suitable for growing fruit, vegetable and grapevine. Industries grew rapidly with the building of the railways. Kunovice became a major railway junction, the connection between Vlárská Railway and Břeclav Přerov railroad track. The biggest local en ter prises in the late-19 th century were two brick-works, a mill with a power house, and food pro cessing industry was set in motion. In the past, Kunovice became renowned for the production of aircraft, which commenced after the year 1936 in Avia aircraft factory. In the 1950s, a new enterprise, LET Kunovice, was set up to specialize in the manufacture of small and light airbuses. The international aero drome that is part of the factory offers flights to various destinations in Europe. Following the stagnation and decline of LET in the 1990s, the tradition of aircraft production is being reno vated by the adjacent Evektor company. The rich tra dition of aircraft industry is materialized in the unique Slovácké Aircraft Mu seum lying close to Evektor. An administrative-economical centre, Kunovice was and still is a notable place in terms of cultural events. Besides the most valuable historical memory, the Church of St. Petr and Pavel, Kunovice boasts about various other historical and art sights, such as sacral sculptures and roods the oldest coming from the year In 1995, the complex of late renaissance buildings in the centre, the former Kunovice manor, later a mansion of Liechtenstein aristocracy, was listed on the cultural heritage. Education-wise, in the town there are two elementary schools, a folk arts school, a private high special school, a higher special school for lawyers and the first private university in the Czech Re pub lic, European Polytechnic Institute. The bountiful cultural events coming out of local traditions namely Shrovetide, Kings Ride, and Village Festival have given the town its special character. The old cultural heritage pro vides themes for four children s ensembles, two grown-ups ones and two cimbalom bands. Since 1994 the town has been the host of the International Children s Folklore Festival called Kunovské léto (CIOFF). The fact that Kunovice is put down as the bastion of folklore life can be manifested by the Rudolf II Prize given in 2004 to the town by the Masaryk Academy of Arts for the support, development and promotion of culture, and particularly for the permanent conservation of the cultural heritage of our ancestors in the region. As far as sports are concerned, Kunovice became most famous for the women s handball which has a long tradition here. The local football team has been for a few years a participant in the 2nd Division, the second highest competition in the country. Also a less traditional sport, softball, has found its place in our town. Slovácký Aero Club uses the local aerodrome to offer scenic flights in small aircraft and gliders. Available is a special school for flying and parachuting, you can try ballooning and tandem para chute jumping. For both residents and visitors to the town there are many sports facilities ready for instant use a sports hall, Sokol playing area, football pitch and an illuminated imitation grass pitch, tennis courts, softball pitch and a swimming pool. Between 1971 and 1990 Kunovice was part of the conurbation, then separated from Uherské Hradiště and the new history of independent Kunovice culminated in 1997 when it was officially proclaimed town. Today there live over five thousand inhabitants ever ready to open their hearts and treat their guests to the best food the year has provided. Well, why not come round 7

8 Program festivalu PROGRAM FESTIVALU Pondělí 13. června 2011 Příjezd řezbářů - Čechy, Morava, Slovensko, Polsko Příprava dřeva - přírodní areál Kunovice Úterý 14. června Zahájení řezbářského sympozia - přírodní areál Kunovice Středa 15. června Zahájení řezbářské školy - přírodní areál Kunovice - přednášky, dílny Příjezd zahraničních souborů čtvrtek 16. června 2011 Průběžně Řezbářské sympozium a škola - přírodní areál Kunovice Pozvánka na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště Přijetí na radnici - Uherské Hradiště Slavnostní průvod městem Uherské Hradiště Vystoupení na Masarykově náměstí a v ulicích - Uherské Hradiště Slavnostní předání Ceny města Uherské Hradiště - Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby - Reduta Uherské Hradiště Pátek 17. června Festivalový pořad - přírodní areál Kunovice - vystoupení zahraničních souborů Sportovní zápolení - plavecký bázen Uh. Hradiště Profilové vystoupení zahraničních souborů - Luhačovice Slavnostní představení FS Lúčnica - přírodní areál Kunovice Večerka pro děti Sobota 18. června Svatojánský jarmark lidových řemesel - Mariánské nám., Uh. Hradiště Pozvánky na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště Národní přehlídka dětského verbuňku - Masarykovo nám., Uh. Hradiště Den otevřených dveří na stavbě PIK - Panský dvůr Kunovic Přijetí zástupců souborů u starosty - radnice Kunovice Dětský svět - soutěžní pořad - přírodní areál Kunovice Večerní muzicírování - přírodní areál Kunovice Ohňostroj, večerka pro děti Večerka pro dospělé Neděle 19. června Mše svatá za festivalové děti - chrám Páně Kunovice Koncert duchovní písně - chrám Páně Kunovice Slavnostní průvod městem s krátkým vystoupením před radnicí - Kunovice Vernisáž řezbářských děl - přírodní areál Kunovice Kde jsme doma - závěrečný galaprogram - přírodní areál Kunovice Loučení - slavnostní ukončení festivalu, vyhlášení výsledků soutěží a předání ocenění Ústupový plán: V případě nepříznivého počasí se programy budou realizovat s půlhodinovým zpožděním ve sportovní hale v Kunovicích. 8

9 Program festivalu PROGRAMme FESTIVAL Monday 13th June 2011 Arrival of woodcarvers Czech Republic, Slovakia, Poland Tuesday 14th June Opening of a woodcarvers symposium - open-air area in Kunovice Wednesday 15th June Opening of a woodcarvers school - open-air area in Kunovice Arrival of foreign ensembles Thursday 16th June Invitations to the festival Masaryk Square in Uherské Hradiště Meeting with Mayor, Reception at the Town Hall in Uherské Hradiště Festive parade through Uherské Hradiště Performance in Masaryk Square, Uherské Hradiště Friday 17th June Festival Performance Open air area in Kunovice Sports competitions in the swimming pool in Uherské Hradiště Profile programme of foreign ensembles in Spa of Luhačovice Evening programme Folklor group Lúčnica - open-air area in Kunovice The end and going to bed for children Saturday 18th June St. John s fair of folk crafts - Mariánské Square in Uherské Hradiště Invitations to the festival in Uherské Hradiště Verbíři contest and shepherd games in Masaryk Square in Uherské Hradiště Open day in business incubator Kunovice - Panský Dvůr Reception of group leaders with the Mayor of Kunovice at the Town Hall Competitive programme Children world - open-air area in Kunovice Večerní muzicírování - evening of entertainment and dancing with rich programme, open-air area in Kunovice Great Fireworks, the end and going to bed for children The end for adults Sunday 19th June Holy mass in favour of festival children in local church Concert of religious songs in local church Festive parade with short performance in front of the Town Hall Vernissage of woodcarved woks Kde jsme doma? - Where our home is? main festival programme in open-air area Kunovice Festive finishing of the festival with declaration of the winners and awarding prizes and diplomas Alternate variant: In the case of bad weather all the programs will be realised with a half-hour delay in the Sports Hall in Kunovice. 9

10 Mistři a výstavy řezbářské sympozium Jedenáct let provází festival významná aktivita, mezinárodní řezbářské sympozium, které si získalo zájem veřejnosti i řezbářů samotných. Za tuto dobu se ho zúčastnilo kolem 55 řezbářů, mezi nimiž jsou lidoví řezbáři i diplomovaní profesionálové, kteří vytvářejí hodnotná díla na základě rozpracovaných maket, jež posuzují odborníci. Letos setkání nabízí prostor pro tvorbu 6 až 8 řezbářů z Moravy, Čech, Slovenska, Polska a Bulharska, ale otevírá se spolupráce i pro vzdálenější zahraničí. Řezbáři po dobu jednoho týdne pracují před zraky veřejnosti a médií, jsou využívány v rámci výuky místních a uherskohradišťských škol všech stupňů a výsledky jsou v závěru představeny slavnostní vernisáží. Tvůrčí setkání mistrů je koncertem dřeva a rukou, tentokrát na téma Podoby lásky a úlohou každého řezbáře je vytvořit v průběhu týdne plastiku v životní velikosti. Půl roku před zahájením sympozia pracuje lektor s vybranými řezbáři, kteří systematicky zpracovávají dané téma formou výtvarných návrhů pro předem určená místa a města Uherskohradišťska. Jejich návrhy jsou konzultovány nejen s mistrem řezbářem, ale také s profesionálními sochaři, výtvarníky, architekty a místními samosprávami. Materiálem je dubová kulatina. Plastiky se stanou součástí přírodního areálu v Kunovicích, budou zdobit lokality v Kunovicích, v Uh. Hradišti a v obcích Zlínského kraje. Letos se setkají účastníci řezbářského sympozia předchozích let s odborníky uměleckých a speciálních škol. Výstupy jednotlivých sympozií je možné sledovat před kostelem sv. Petra a Pavla v Kunovicích (Kristus a apoštolové), v Archoskanzenu v Modré a kolem rybníka v Modré, v areálu MŠ a ZŠ v Kunovicích, a výstupy roku 2011 jsou určeny pro vybraná místa hradišťského souměstí. Řezbářské sympozium: června 2011, Přírodní areál Kunovice Autor setkání: Libor Habarta Zahájení: 13. června 2011 Praktické vedení: Andrej Irša, řezbář Řezbáři: Branislav Petráš (1975), Bočany, Slovensko K práci se dřevem měl vždy blízko. Je paradoxem, že již na SPŠ strojní se více zajímal o opracovávání dřeva, než o kov. Prvním kontaktem se pro něj stalo soustružení. Na podomácky zhotoveném soustruhu sám začal vyrábět misky, stojany a svícny z ořechového a třešňového dřeva a tato práce jej naplňovala a posunovala vpřed. Tomuto koníčku se věnoval do nástupu na ZVS, začal rozvíjet další zájmy, folkové muzicírování a náhodou se mu do rukou dostala kniha Návštěva u řezbáře od Heřmana Kotrby a zde začala druhá etapa zájmu o dřevo. Kniha jej vlastně přivedla k řezbářství. Začal jako samouk a sám musel přicházet na různé techniky, které už jiní objevili. Směr v tomto krásném umění byl daný prostředím, kde žil. Jedním z jeho zájmů je myslivectví, a tak se tvorba zúžila na výrobu podložek pod trofeje. Při pátrání po informacích o této činnosti využil všech dostupných možností a začaly ho oslovovat práce různých významných a zkušených autorů. Po osobním setkání s Andrejem Iršou se rozhodl posunout svou laťku možností dál a pokusit se přistupovat ke dřevu nově. Sympozium v Kunovicích je první velkou zkušeností. Dílo: Milenci (abstrakce) 10

11 Mistři a výstavy Robert Lukačovič (1968), Piešťany, Slovensko Autor je profesiánálním restourátorem a výtvarníkem. Sám říká: Mám respekt k člověku a také respekt ke všem mareriálům. Zvláštní postavení mezi nimi zastává právě dřevo. To vnímá jako živý organismus, do něhož každý zásah musí být promyšlený. Ke své práci dodává, že někdo má rád pouze duchovní svět a někdo vnímá tuto výjimečnou práci jako práci s materiálem a oba světy jsou pro ně vzájemě neslučitelné. Jedině umělci se s tím nechtějísmířít. Jaká je cesta Roberta Lukačoviče, máme možnost se poprvé přesvědčit také v Kunovicích. Dílo: Oj, joj, joj, život môj... (kunovický realismus) Franciszek Piecha (1949), Czerwionka-Leszczyny, Polsko Pokud v sobě odkryjeme nějaké vnitřní zájmy, je na místě jít tomu vstříc. Jeho prvním materiálem byla kůra, pak dřevo a také nerosty. A tak se František Piecha věnuje řezbě už více jak 30 let. Jeho celoživotní téma je spojeno se Slezskem, odkud čerpá nejen materiál, ale také náměty pro svou práci. Obřady, ale i básně a legendy Horního Slezska, téma hornické i sakrální náměty se staly základem pro jeho tvorbu. Z prací ve dřevě je to drobná řezba, ale nejpravdivější výzvou se stala monumentální řezba a práce v plenéru. Účastnil se v řadě seminářů a výstav v Polsku, několik jeho prací je součástí muzejních sbírek, v kostelch, parcích, zahradách. Dílo svého života zatím nevytvořil a byl by moc rád, kdyby tomu tak někdy bylo. Dílo: Stáří s mládím... (realistická řezba) Rumena Pencheva (1964), Varna, Bulharsko Autorka se od dětství věnuje řezbaření, absolvovala střední školu se zaměřením na řezbářství. V roce 1988 ukončila studia na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje ve Veliko Tarnovo v oboru: Výtvarné umění a estetika. Od roku 1990 pracuje jako učitelka výtvarného umění, založila školu kreslení a užitného umění pro děti ve věku 6 až 12 let se zapojením do dětských soutěží doma i zahraničí. Od roku 2000 se účastní veletrhu uměleckých řemesel v německém městě Erkrat, od roku 2006 se pravidelně účastní řeznářských sympozíí v ČR. Rumena Pencheva vytváří řezbářská díla pro kostely, stylový nábytek, dřevěné plastiky, ikony a obrazy. Je autorkou ikonostatu pro kostel v městečku Kamenar, dřevořezeb pro kapli blízko městečka Osenovo a vytvořila několik biskupských trůnů. Její ikony jsou vytvářeny starými řeckými malířskými technikami. Malířská díla, která ráda vytváří, jsou inspirována krajinou, životem a architekturou 16. až 19. století. Používá techniku akvarelu, olejomalby a techniky kombinované. Dílo: Symboly lásky... (reliéf) 11

12 Mistři a výstavy Vasko Ivanov (1958), Kyustendil, Bulharsko Vasko Ivanov se narodil v Bulharsku a trvale žije a pracuje ve městě Kyustendil. Od roku 1985 se věnuje řezbářství, účastnil se mnoha výstav a veletrhů uměleckých řemesel. Třikrát se již zúčastnil řezbářského sympozia v České republice. Dílo: Tvář lásky... (abstrakce) Andrej Irša (1972, Skalica-Kátov, Slovensko) Andrej Irša je vyučen ve strojírenském oboru, od roku 1987 navštěvoval řezbářský kroužek v Myjavě, vedený Ivanem Tomešem, významnou osobností západoslovenské oblasti, který byl ovlivněn tvorbou Františka Gajdy ze Strážnice a zasloužil se o vytvoření řezbářské větve, navazující na Gajdův mistrovský styl nejen na slovenské straně hranice. Irša vyhledal Františka Gajdu a od roku 1993 se stal jeho učněm. Dnes se odpoutal od Gajdova stylu a našel vlastní pojetí, výtvarné vyjádření a styl. Andrej Irša je zasvěcen do problematiky řezbaření, v roce 1996 vstoupil do Skalického klubu výtvarníků a v roce 1997 se otevřel vlastní živnost. Na Kunovském létě a jeho řezbářském sympoziu se už po páté ujímá vedení řezbářské školy. Je autorem stránek Dílo: Něžná... 12

13 Vzdělávací pořady řezbářská škola Deset let má veřejnost možnost zúčastnit se řezbářské školy, která bude v roce 2011 zahájena ve středu 15. června. Zájemci o řezbářství mají příležitost bezprostředně sledovat zkušenější autory při práci, nahlédnout do dokumentací prací a budou mít možnost pracovat s profesionálními řezbářskými nástroji. Zkušený řezbář Andrej Irša (autor sousoší Kristus a apoštolové) pracuje se zájemci prostřednictvím internetu po celý rok a připravuje frekventanty školy na ukončení řezbářské školy formou absolventského listu. Je potěšítelné, že se do řezbářské školy hlásí řada žáků, kteří se po absolvování této festivalové školy chtějí zabývat oborem řezbář. Občanské sdružení Kunovjan tak z důvodu profesionalizace setkání navázalo spolupráci se Střední odbornou školou lesnickou a rybářskou ve Bzenci-Přívoze, kde se tento obor začal vyučovat. Pedagogové a mistři se v roce 2011 stanou partnerem řezbářské školy v Kunovicích. Iniciativa vzešla od učitelů odborného výcviku, oboru řezbář. Zdeněk Péč, Mgr. Lubomír Sedláček a Ladislav Sedláček se snaží více prezentovat tento obor a tím přilákat nové adepty na studium čtyřletého oboru umělecko-řemeslné zpracování dřeva, ukončeného maturitní zkouškou. Po celou dobu konání akce se škola bude prezentovat výstavou prací žáků tohoto oboru. Pod vedením Andreje Irše se i další zájemci mohou naučit brousit dláta, mohou se seznámit se základními řezbářskými technikami a výsledky celoroční přípravy budou zúročeny vlastními pracemi se dřevem. Účastníky řezbářské školy budou rovněž tři nejlepší výrobci dlát z České a Slovenské republiky, kteří budou přítomné uchazeče zasvěcovat do údržby a zacházení s těmito specifickými nástroji. Materiálem pro práci uchazečů školy bude lípa a vyhlášené téma pro účastníky školy je letos jednotné vytvoření busty. Adepti si vedle získaných vědomostí, které budou připraveny v grafické i textové podobě, mohou odnést svá první díla. V současné době se na řezbářskou školu připravuje kolem dvaceti budoucích absolventů ve věkovém rozpětí od 15 do 60 let. Řezbářská škola: června 2011, Přírodní areál Kunovice Zahájení: 15. června 2011 Lektor: Andrej Irša, Zdeněk Péč a Ladislav Sedláček Vernisáž: 19. června 2011, hodin úvodní slovo: starostka Mgr. Ivana Majíčková a Andrej Irša 13

14 Profilové pořady Pozdravy ze zahraničí a představení pro školy Festival Kunovské léto má ve své programové nabídce zařazeny profilové pořady, které budou i v letošním roce patřit dětským folklorním souborům s pozvánkami na náměstích. Za slunného počasí dělají radost především těm, kteří se mohou na chvíli zastavit v každodenním shonu. Také návštěvy škol a realizování tzv. výchovných koncertů neodmyslitelně patří k našemu festivalu. Prezentace folkloru různých zemí Evropy, seznamování se s tradicemi různých národopisných oblastí zprostředkovává divákům a posluchačům neopakovatelné zážitky. Nabízí se také možnost proměnit tato setkání ve školu tance pro děti. Své umění představí zahraniční soubory i lázeňským hostům v Luhačovicích. Čtvrtek Realizace: Účinkuje: Moderátor: Pátek Realizace: Účinkuje: Moderátor: Pátek Realizace: Účinkuje: Moderátor: 16. června 2011, hodin Masarykovo nám., Uherské Hradiště Libor Habarta Makedonie, Slovinsko, Litva Kateřina Andrýsková 17. června 2011, hodin Masarykovo nám., Uherské Hradiště Marta Polášková Maďarsko, Slovensko Denisa Kukulková 17. června 2011, hodin Lázeňská kolonáda Luhačovice Marta Polášková Makedonie, Slovinsko, Litva PhDr. Blanka Petráková 14

15 Reprezentační setkání Přijetí na radnici Festival Kunovské léto podporuje a zaštiťuje město Kunovice, role spolupořadatele se ujalo uherskohradišťské souměstí s městy Uherské Hradiště a Staré Město. Spoluúčast vyjadřují další obce Zlínského kraje a mikroregiony. Patronátu se ujímá řada významných osobností regionu a státu. Přijetí zástupců souborů u starostů hradišťského souměstí se tak stalo významným reprezentačním setkáním nejen jich, ale i hostů z České republiky, ze zahraničí, osobností našeho kulturně společenského života a zástupců médií. Představitelé měst přibližují Uherské Hradiště jako město, které skýtá návštěvníkům festivalu nahlédnutí do dávné minulosti, poznání přítomnosti atraktivního historického města, Staré Město nabízí pohled ke kořenům velkomoravským a Kunovice, jako mladé tradiční město s bohatou folklorní minulostí, zvykoslovím a výjimečným lidovým oděvem nebo historií a muzeem letectví. Tentokrát nabízejí Kunovice prohlídku nově revitalizovaného objektu - Panského dvora. Čtvrtek Realizace: Starosta: Sobota Realizace: Starostka: 16. června 2011 Uherské Hradiště hodin Ing. Iva Mošťková Květoslav Tichavský 18. června 2011 Kunovice hodin Ivana Lůčná Mgr. Ivana Majíčková 15

16 Propagační pořady slavnostní průvod Kdo alespoň někdy zavítal na folklorní slavnosti a festivaly, těší se na atmosféru slavnostního průvodu, který je příležitostí k názorné přehlídce folkloru všech zúčastných ve svátečních krojích, ale i ve stylizovaných kostýmech. Pestrými tóny se rozezní město Uherské Hradiště a Kunovice. Čtvrtek 16. června 2011, Uherské Hradiště Trasa: Bastion, Prostřední ul., Mariánské nám., Protzkarova ul., Masarykovo nám. Realizace: Tomáš Miklík Hrají: CM Hora z Kunovic Pořadí souborů: Děcka z Kunovic, Kunovjánek, Věneček, Litva, Merínek, Nezábudka - Slovensko, Makedonie, Dolinečka, Slovinsko, Handrláček, Maďarsko Průvodní slovo: Pavlína Velecká Taneční pozvánka: Masarykovo nám. Neděle: 19. června 2011, Kunovice Trasa: Radnice Kunovice, Přírodní areál Kunovice Realizace: Tomáš Miklík Pořadí souborů: Věneček, Kunovjánek, Bartošův folklorní soubor, Nezábudka - Slovensko, Litva, Merínek, Kapušančan - Slovensko, Jitřenka, Trnečka, Děcka z Kunovic, Makedonie, Dolinečka, Slovinsko, Handrláček, Maďarsko Průvodní slovo: Ing. Barbora Majíčková Bartošův folklorní soubor Taneční pozvánka: Radnice a společný odchod do areálu na závěrečný galaprogram 16

17 Doprovodné programy Sportovní zápolení Po několik let se tanečníci, muzikanti i vedoucí souborů zapojují do poměřování sil, které není pro folklorní soubory a festivaly obvyklé. Ke Kunovskému létu neodmyslitelně patří i sportovní, taneční, dovednostní, intelektuální i zábavné soutěžení na souši a v krytém bazénu. Letos se soutěže neodehrávají souběžně ve sportovní hale v Kunovicích a v krytém bazénu v Uherském Hradišti, ale týmy zastupující všechny soubory se utkají v různých disciplínách v novém Aquaparku v Uh. Hradišti. Výsledky soutěží budou vyhlášeny po závěrečném galaprogramu v neděli odpoledne. Vítězové jsou příjemně sladce odměněni. Pátek Realizace: Garant a moderátor: 17. června 2011, hodin, Aquapark Uherské Hradiště Plavecká škola Uh. Hradiště Ladislav Botek Vyhlášení výsledků soutěží: 19. června 2011, hodin, Přírodní areál Kunovice 17

18 Na pomezí žánrů LÚČNICA a jejich Mladosť a krása Kdo by mezi milovníky folkloru neznal světoznámý taneční soubor Lúčnica, který stále představuje jeden z vrcholů ve zpracování slovenského folkloru vůbec. Soubor vznikl v roce 1948 a od počátku své existence čerpá z bohatství slovenských lidových tanců, písní, hudby a krojů, které obdivovali diváci ve více než 60 zemích celého světa. Umělecký soubor Lúčnica je úspěšným reprezentantem Slovenska v zahraničí. Jen od roku 2000 Lúčnica koncertovala například v Kanadě, v Macau, Egyptě, Itálii, Francii, na Taiwanu nebo v slavné londýnské The Royal Opera House Covent Garden. Koncem loňského roku se Lúčnica vrátila z úspěšného celoaustralského turné, kde ji s programem Mladosť a krása mohli vidět diváci v pěti hlavních městech australských států. Mladé tanečnice a tanečníci vynikají skvělou technikou, osobitým výrazem a mimořádným nasazením. Jejich výkony podtrhuje strhující hudební doprovod orchestru Zlaté husle pod vedením Martina Sleziaka. V Kunovicích se Lúčnica publiku představí 17. června 2011 v přírodním areálu s programem Mladosť a krása, složeném ze starších kmenových choreografických i hudebních děl. Program divákům nabídne poutavý umělecký obraz, který je inspirován bohatými slovenskými rolnickými, pasteveckými a společenskými tradicemi. Pátek 17. června 2011, hodin, Přírodní areál Sokolského hřiště v Kunovicích (za nepříznivého počasí ve Sportovní hale). Realizace: Občanské sdružení Kunovjan Moderátor: Terezie Habartová Choreograf a režie: Prof. Štefan Nosá¾ Hudba: Svetozár Stračina Tibor Andrašovan Igor Bázlik Peter Parničan Ján Grener, Štefan Molota Návrhy kostýmů: Šarlota Kišová Dagmar Roháčová Scéna: Ján Ťapák Účinkují: Tanečný soubor a jeho sólisté Orchestr a zpěvácká skupina Lúčnice 18

19 Pozvánka Panský dvůr v Kunovicích Den otevřených dveří na stavbě PIK - Pánský dvůr Kunovice Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z roku 1196, to už zde bezpochyby stálo opevněné sídlo. Jeho počátky jsou jen těžko dohledatelné. Listinná zmínka z roku 1301 dokládá, že si Václav II. ponechává ve svých rukách dvůr s čeledí. Král Jan Lucemburský v roce 1325 rozhodl o zboření hradu v Kunovicích, ponechal zde dvůr a mlýn. V průběhu staletí byl dvůr několikrát opraven a přestavěn. Vystřídalo se zde mnoho majitelů. K nejvýznamnějším patřil rod pánů z Kunovic, který se řadil mezi vlivnou a bohatou moravskou šlechtu. Dvůr jim náležel v 15. a 16. století. Postupným propojením majetkových vztahů a rodinných vazeb přecházel do vlastnictví dalších rodů. Na přelomu 16. a 17. století zde stál zámek starobylého původu a při něm dvůr panský dobře vystavěný. Posledním pánem z Kunovic byl Jan Bernard, který se přidal ke vzbouřené šlechtě. Po bitvě na Bílé hoře jeho majetek, včetně panského dvora, přešel do rukou Lichtenštejnských knížat. Po rozsáhlém požáru roku 1645, který zničil mimo jiné i zdejší zámek, se v Kunovicích uvádí už jen panský dvůr. V roce 1922 přešel do majetku státu. Vznikl zde školní statek. Po roce 1961 zde hospodařil státní statek, později zemědělské výrobní sdružení. V průběhu desetiletí došlo k jeho značné devastaci. Po revoluci v roce 1989 byl ve vlastnictví soukromých subjektů. Dne byl prohlášen kulturní historickou památkou. V roce 2005 přešel kompletně celý rozsáhlý komplex o rozloze tří hektarů do majetku města. V letech díky finanční podpoře z fondů Evropské unie proběhla rozsáhlá přestavba hlavní části nemovité kulturní památky na podnikatelský inkubátor. Sobota 18. června 2011, hodin, Pánský dvůr Kunovice 19

20 Cena Vladimíra Boučka a svatojánský jarmark lidových řemesel Ocenění, tradiční řemesla Festivalu v čase kolem svátku sv. Jana obohacuje Svatojánský lidový jarmark, realizovaný ve spolupráci s Městem Uherské Hradiště. Um a vlastní výrobu zde prezentují vyhlášení mistři tradiční rukodělné výroby, ale i začínající řemeslníci. Když se obrátíme do minulosti, právě Uherské Hradiště patřilo k místům, kam výrobci z venkova přinášeli své zboží k výměně a prodeji. A tak můžeme v průběhu sobotního dne sledovat práci stovky prodejců, řemeslníků, kteří reprezentují jednotlivé regiony Moravy, Slezska a příhraniční oblasti Slovenska. Svatojánský jarmark je od roku 2005 zvýrazněn další významnou iniciativou. V souladu s účinnější péčí o tradiční lidovou kulturu, kterou schválila vláda v roce 2003 a v návaznosti na tradice místního regionu, rozhodlo Město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Ing. arch. Vladimír Bouček byl nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou a důstojnou osobností města. Tento akt přesahuje svým významem hranice města. Veřejnost navrhuje každoročně kandidáty, z nichž odborná komise doporučí jednoho tvůrce Zastupitelstvu města Uherské Hradiště k ocenění. Návrhy všech dalších kandidátů přecházejí do dalšího ročníku. V roce 2005 byla cena předána Františku Mikulcovi, hradišťskému krojovému krejčímu, v roce 2006 cenu získala Františka Snopková, která ohromuje objevováním nových kompozic drobné figurální tvorby z kukuřičného šustí. V roce 2007 byla cena předána Haně Špalkové za zpracování přírodních pletiv košíkářství, v roce 2008 byl oceněn Antonín Hájek za práci se dřevem, intarzie a vylévání kovem. V roce 2009 slavili úspěch krojová krejčí Anna Pohunková z Uh. Hradiště a keramik Igor Chrástek ze Zlechova, který se věnuje černé hrnčině. V roce 2010 byla oceněna krasličářka Marie Vlčková z Mařatic a keramik Emil Kobza z Velehradu za jemnou kameninu. Komise doporučila udělit také významné ocenění za celoživotní přínos v oboru: v roce 2009 byla cena předána pedagožce a keraničce Marii Sobkové z Uh. Hradiště, v roce 2010 byla oceněnou návrhářka a výtvarnice Arnoštka Eberhardová. Letos v době konání festivalu ocenění převezme keramička Zuzana Hartlová z Tupes, zabávající se tradiční tupeckou keramikou a za celoživotní přínost v oblasti tradiční umělecké výroby (především v nábytkářství) převezme ocenění návrhář a výtvarník Jaroslav Procházka, který celý život zasvětil práci v ÚLUV v Uh. Hradišti. Čtvrtek 16. června 2011, hodin, Předání Ceny Vladimíra Boučka, Uh. Hradiště - Reduta Realizace: Město Uh. Hradistě Garant: Ing. Iva Mošťková Starosta: Květoslav Tichavský Moderátor: Terezie Habartová Účinkují: Děcka z Kunovic CM ZUŠ Hluk Sobota 18. června 2011, hodin, Uherské Hradiště svatojánský jarmark Realizace: Občanské sdružení Kunovjan a Město Uherské Hradiště Moderátor: Pavlína Velecká 20

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6.

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 2013 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 58. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 3. - 5. června 2011 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

69. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2014 ve dnech

69. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2014 ve dnech 69. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2014 32. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2014 ve dnech 26. - 29. 6. 2014 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Podporovatelé: Ministerstvo

Více

Mezinárodní dětský folklorní festival. Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město - Czech Republic. kunovské léto

Mezinárodní dětský folklorní festival. Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město - Czech Republic. kunovské léto xx. mdff 19. - 23. 6. 2013 Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město - Czech Republic kunovské léto Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé:

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Podporovatelé: Ministerstvo

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 4. ročník Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival Rada Zlínského kraje dne 23. 3. 2015, usnesení č. 0221/R07/15 a Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2015 usnesení č. 0471/Z16/15 rozhodli o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ

8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ HOMO FABER 8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ Celosvětové globalizační tendence vedly v r. 1989 25. generální konferenci UNESCO k vydání dokumentu Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury, v němž

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

NABÍZÍME VÁM Náš repertoár je různorodý, každý si z něj může vybrat podle charakteru připravované akce a prostorových možností.

NABÍZÍME VÁM Náš repertoár je různorodý, každý si z něj může vybrat podle charakteru připravované akce a prostorových možností. PROGRAMOVÁ NABÍDKA 2017 Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je poloprofesionální umělecké těleso zřizované Ministerstvem obrany ČR. Zpracovává především materiál etnografických regionů České republiky, nebojí

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK C 1993 Jakub Zechovský C 1994 Lucie Zápalová gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník práce práce kontakt Hrad Kostomlaty pod Milešovkou - minulost a současnost 1

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DONÍN, příspěvková organizace ZÁŘÍ Horní Valy 2, 695 01 Hodonín telefon 702 018 098 e-mail: zus.hodonin@wordonline.cz PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016 22. 9. Domov pro seniory

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013

Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013 Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013 Hlavní budova muzea ve Smetanových sadech Stálá expozice Nositelé ceny Vladimíra Boučka v Uherském Hradišti Expozice tvůrců Uherskohradišťska,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Dotační oblasti NA ČESKÉ STRANĚ BYLY V OBDOBÍ SCHVÁLENY CELKEM 104 PROJEKTY S CELKOVOU VÝŠÍ PODPORY EUR

Dotační oblasti NA ČESKÉ STRANĚ BYLY V OBDOBÍ SCHVÁLENY CELKEM 104 PROJEKTY S CELKOVOU VÝŠÍ PODPORY EUR Dotační oblasti NA ČESKÉ STRANĚ BYLY V OBDOBÍ 2004 2006 SCHVÁLENY CELKEM 104 PROJEKTY S CELKOVOU VÝŠÍ PODPORY 8 367 491 EUR Priorita 1 Sociální a kulturní rozvoj a síťování Priorita 2 Zachování krajiny

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

pořadatelé Pořadatel: Město Kunovice Město Staré Město

pořadatelé Pořadatel: Město Kunovice Město Staré Město Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Podporovatelé: Ministerstvo kultury České republiky Zlínský kraj Folklorní

Více

vyhlašuje 18. ročník soutěže

vyhlašuje 18. ročník soutěže vyhlašuje 18. ročník soutěže patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Talent o.p.s. Plzeň a Občanské sdružení Talent 4you vyhlašuje 18. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod

Více

Sídlo: Horní Valy 2, Hodonín, IČ: Telefon: , Mobil: PŘIPRAVOVANÉ AKCE. školní rok

Sídlo: Horní Valy 2, Hodonín, IČ: Telefon: , Mobil: PŘIPRAVOVANÉ AKCE. školní rok Základní umělecká škola Web: www.zushodonin.cz Hodonín, příspěvková organizace E-mail: zus.hodonin@orgman.cz Sídlo: Horní Valy 2, 695 01 Hodonín, IČ: 70836931 Telefon: 518 351 365, Mobil: 702 018 098 ZÁŘÍ

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

XVIII. Slovácký rok v Kyjově 2011 regionální folklorní festival kyjovského Dolňácka

XVIII. Slovácký rok v Kyjově 2011 regionální folklorní festival kyjovského Dolňácka Tisková zpráva Město Kyjov, garant festivalu Městské kulturní středisko Kyjov Masarykovo nám. 30, 697 22 Kyjov Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov Mgr. František Lukl, MPA starosta, prezident festivalu Mgr.

Více

DOLŇÁCKO. Monika Zachová, Iva Holomčíková

DOLŇÁCKO. Monika Zachová, Iva Holomčíková DOLŇÁCKO Monika Zachová, Iva Holomčíková Malebné údolí, vymezené historickými územími Moravy a Slovenska, úrodný kraj podél řeky Moravy. Na severu sousedí s Valašským královstvím, na východě jej hřebeny

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

J í z d a k r á l ů v e V l č n o v ě 27. - 29. 5. 2016

J í z d a k r á l ů v e V l č n o v ě 27. - 29. 5. 2016 J í z d a k r á l ů v e V l č n o v ě 27. - 29. 5. 2016 Král: Šimon Pešl Pobočníci: Filip Balajka, Tomáš Šobáň Ročník 1998: Zástupce ročníku: Adam Hradílek Chlapců: 14 (ze 16) Děvčat: 14 (16) PÁTEK 27.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Červen. Červenec SRPEN

Červen. Červenec SRPEN Leden 01 02 Únor 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 04 Duben 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 05 Květen Březen 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03 LEDEN V lednu panuje v oblasti zvyků a

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL "STRÁŽNICE" (MFF)

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL STRÁŽNICE (MFF) MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL "STRÁŽNICE" (MFF) - V roce 2014 se uskuteční již 69. ročník festivalu ve dnech 26. 29. června 2014. - Pořadatelem MFF je Národní ústav lidové kultury, Zámek č. 672, 696 62

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

nejtalentovanější studentka Jana Hořínková

nejtalentovanější studentka Jana Hořínková Vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže Mládí Humpolec 2006/2007 o nejvšestrannějšího žáka a studenta města. Garant Rodinný pivovar Bernard a.s. (čtvrtek 1.11.2007 ve Spolkovém domě Humpolec) 7. ročník soutěže

Více

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků.

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků. Ve dnech 7. a 8. srpna 2009 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná jedničkový 11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Za

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Tradiční výrobek Slovácka. Přehled výrobců

Tradiční výrobek Slovácka. Přehled výrobců Tradiční výrobek Slovácka Přehled výrobců Tradiční výrobek Slovácka Tradiční výrobek Slovácka projekt Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu se sídlem v Uherském Hradišti a Slováckého muzea

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé: Mediální partner: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky:

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky: Termín konání: Pátek 16. 3. 2012 Otrokovická Beseda, Náměstí 3. Května 1302, Místo konání: Otrokovice Pořadatel: DOMINO cz, o.s. NIPOS - ARTAMA A předškolní děti ( nepostupová kategorie ) B od 6 ti do

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

14. èervna 2003 - JIHLAVA

14. èervna 2003 - JIHLAVA 14. èervna 2003 - JIHLAVA 18. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA ÈESKÝCH A MORAVSKÝCH DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ JIHLAVA 2003 Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury ÈR poøádá IPOS-ARTAMA DKO s.r.o.

Více