Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky"

Transkript

1

2 Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé: Mediální partner: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Ministerstvo kultury České republiky Klub kultury Uherské Hradiště Evropské strukturální fondy Nadace Děti-kultura-sport Slovacké muzeum v Uh. Hradišti a sponzoři Český rozhlas Brno Dobrý den s Kurýrem Slovácký Deník, Slovácké noviny Rádio PROGLAS Radio Čas TV NOE Mediatel Zlaté stránky Dětská tisková agentura Lidové noviny Haló noviny Časopis Folklor Osobní záštitu nad festivalem převzali: pan Petr Nečas předseda vlády České republiky pan Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje pan Pavol Sedláček predseda Trenčanského samosprávného kraja paní Olga Hofmannová ústřední školní inspektorka

3 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2011 Mezinárodní dětský folklorní festvial Kunovské léto se za svou 18-letou historii zařadil mezi nejvýznamnější folklorní festivaly v ČR. Je to určitě nejpříjemnější dětský folklorní festival v naší zemi. Je ozdobou mezi našimi 62 členskými festivaly. Chtěl bych moc poděkovat všem pořadatelům, spolupořadatelům, mediálním partnerům: Českému rozhlasu, Mediatelu Zlaté stránky, Dětské tiskové agentuře, Radiu Proglas, Televizi NOE, Literárním novinám. Velké poděkování patří i letošním patronům. Své osobní poděkování bych chtěl vyjádřit ředitelce festivalu paní Romaně Habartové, organizačnímu řediteli panu Liboru Habartovi, tajemnici festivalu paní Martě Poláškové a starostce města Kunovice paní Ivaně Májíčkové. Vážení přátelé přijďte se podívat na MDFF Kunovské léto Zdeněk Pšenica předseda Folklorního sdružení ČR Tak už se zase můžeme těšit na léto, na sluníčko i na to, že se v Kunovicích opět sejdou dobří přátelé, kteří si rádi zazpívají, zatancují a prostě přijedou k nám na Slovácko načerpat energii. A té bývá na Mezinárodním dětském festivalu Kunovské léto vždy na rozdávání Vážím si toho, že máme možnost hostit na území Zlínského kraje soubory z různých zemí a seznámit se s kulturou mnoha rozmanitých regionů. Je potěšitelné, že se tento festival během své poměrně krátké historie dokázal zařadit mezi nejvýznamnější dětské festivaly u nás a v očích odborné veřejnosti se těší samým příznivým přívlastkům. Ještě potěšitelnější je to, že se sem každoročně rádi vracejí návštěvníci, které láká jak hlavní hudební program, tak i řada zajímavých doprovodných akcí jako je například oblíbené řezbářské sympozium nebo Svatojánský jarmark. Všichni, kdo se pořadatelsky či finančně podílejí na zajištění této kdysi malé komorní přehlídky, z níž se během let stal hojně navštěvovaný a samozřejmě organizačně náročný festival, si zaslouží velké poděkování. Přeji všem účastníkům a hostům co nejpěknější chvíle ve Zlínském kraji a věřím, že se u nás všichni budete cítit příjemně. MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje 3

4 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2011 Vážení účastníci festivalu, milí hosté. Jako každý rok se právě ve třetím týdnu měsíce června scházíte z nejrůznějších koutů České republiky i ze zahraničí, abyste společně prožili dny plné lidových tradic vašich krajů a zemí, dny věnované hudbě, tanci, zpěvu a také řezbářskému umění. Město Uherské Hradiště již tradičně spolupracuje se svými sousedními městy na přípravě a realizaci kulturních a společenských akcí a festivalů. Je pro nás čest být součástí nebo dokonce starosta hlavním města dějištěm Uherské snahy Hradiště o zachovávání lidových tradic a jejich uchování do budoucna pro další generace. Jsem přesvědčen, že v našem regionu mají lidové tradice a folklor tak hluboké kořeny a jsou má čest natolik pozvat součástí Vás veškerého lidského konání, že nikdy nedovolíme, aby hodnoty, které jsou v lidových zvycích a tradicích obsaženy, přišly vniveč nebo byly znevažovány. Jako příklad lze jmenovat věhlasnou kunovickou na slavnostní Jízdu odhalení králů, která pamětní se koná desky s oceněním každé dva roky, nebo tento milý a hodnotný festival Kunovské léto, který již dosáhl mezinárodního uznání. BAZÉN ROKU 2010 Mezinárodní statut festivalu je už sám o sobě oceněním vysoké umělecké a organizační úrovně Kunovského léta a jeho přínosu k uchování lokálních tradic lidové kultury. Všichni, kdo k nám přijedou ze zahraničí, odjíždějí které se uskuteční ve středu 18. května 2011 v 10:00 ho obohacení o poznání tradiční kultury dalších zemí. Protože město Uherské Hradiště je spolupořadatelem a podporovatelem mezinárodního v Aquaparku Uherské festivalu Hradiště Kunovské léto, přeji vám z celého srdce, abyste si také z letošního ročníku odnášeli krásné zážitky a vzpomínky na neopakovatelné chvíle s přáteli od nás i ze světa. V tomto krásném ročním období a s dobrými lidmi stejného zájmu kolem sebe tomu ani nemůže být jinak. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto má vysokou úroveň a já bych Vám z celého srdce přál, aby se Vám ji podařilo nejen udržet, ale dokonce ještě pozvednout. Květoslav Tichavský starosta města Uherské Hradiště Vážení přátelé, když jsem byl opět po roce požádán, abych napsal pár slov do sborníku MDFF Kunovské léto, vzpomněl jsem si na jeho skromné začátky. V té době se ho účastnily mé děti a jejich vrstevníci, z nichž mnozí jsou už rodiči dnešních účinkujících. U zrodu dnes tak populární a rozsáhlé akce bylo pár nadšenců, kteří ve svém volném čase, s minimálními finančními prostředky a za podpory svých nejbližších založili tradici, na kterou mohou být občané Kunovic právem hrdí. Festivalu je letos 18 let. V životě člověka je to krásný věk plný nadějí a plánů, hlubokých přátelství a lásek. Přeji z celého srdce pořadatelům a účastníkům festivalu, aby se splnily i jejich naděje a plány, aby nová přátelství, která tu vzniknou, nekončila s posledními nedělními slovy rozloučení. V neposlední řadě přeji všem, ať po celou dobu festivalu platí slova festivalové znělky: U Hradišťa pršalo, u nás ani nekaplo Josef Bazala starosta Starého Města 4

5 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2011 Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto nám dospěl. Je mu osmnáct. Dospěly už také děti, které se účastnily prvních ročníků. Někteří se do Kunovic vracejí jako vedoucí souborů, jiní se podílí na organizaci festivalu. Dokonce už i děti někdejších účastníků stanou na jevišti stejně jako kdysi jejich rodiče, které sem přivedli zase jejich rodiče. A tak se u nás předává láska k lidové kultuře z generace na generaci. Za osmnáct let si tento festival plný pohody, přátelské, radostné atmosféry, hudby, zpěvu a tance vybudoval významné postavení mezi festivaly nejen v naší republice, ale i na poli mezinárodním. Především díky manželům Romaně a Liboru Habartovým, paní Martě Poláškové i paní Ludmile Habartové, která bude navždy jeho součástí, ale i díky dalším organizátorům dosáhl vynikající odborné, umělecké i organizační úrovně. Jsem hrdá na to, že právě Kunovice, nazývané baštou folkloru, jsou jeho centrem. Přeji festivalu, aby nám ještě dlouhá léta prostřednictvím dětí přinášel kromě typické lidové kultury země či kraje, odkud k nám přichází, i radost, pohodu a bezstarostnou dětskou hravost do našich srdcí. Mgr. Ivana Majíčková místostarostka města Kunovice Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto k nám přichází už celých osmnáct let. S přibývajícím věkem jakoby náš život plynul rychleji. Tak běží i povinnosti kolem festivalu, a člověk už aní nevnímá, zda je srpen nebo už zase červen, kdy práce vrcholí Festival se za tu dobu stal našim životním průvodcem, nenechává nás v klidu, nedá se ošidit a vyžaduje celoroční úsilí a péči. Přeji festivalu, aby měl vždy kolem sebe lidi, kteří budou vstřícní všem povinnostem nutným k tomu, aby tato iniciativa vzorně reprezentovala uherskohradišťské souměstí, Zlínský kraj a Českou republiku v mezinárodním měřítku. Aby měl i nadále své partnery a podporovatele, jejichž morální, finanční a věcná záštita je výrazem partnerství, sounáležitosti i úcty k této práci. Aby osobnosti měst, kraje a státu nevnímali svůj patronát jako formalitu, ale vnímali jej jako radost. Pro festival je to ocenění, když představitelé politickospolečenské scény naší země se na chvíli stávají naší součástí a snaží se festivalu i našim městům podat pomocnou ruku, diskutovat o trablech i úspěších a na chvíli se zastavit s upřímným otevřeným mládím, s generacemi, kterým prostřednictvím lidové kultury předáváme základní hodnotu a devizu do jejich života i pro budoucnost naší země. Přeji dětem a mladým lidem, kteří na festival přijíždějí jako vyslanci svých zemí, aby u nás prožili příjemné chvíle, aby po návratu do svých zemí mohli s nadšením tlumočit poselství nových přátelství s dětmi a lidmi neobyčejného regionu, označovaného za srdce Slovácka. Vám všem, milí čtenáři a vzácní návštěvníci festivalu, přeji, aby se náš kraj stal alespoň na chvíli vašim novým domovem, kam se budete znovu a rádi vracet, v němž naleznete nová poznání, obohacení a trvalá přátelství. PhDr. Romana Habartová ředitelka festivalu 5

6 Pozvánka do Kunovic naše město Kunovice se nacházejí na jihovýchodní Moravě, v jihozápadní části Zlínského kraje, 3 km jižně od Uherského Hradiště v regionu Slovácko. Leží v nadmořské výšce 185 m na řece Olšavě, nedaleko jejího ústí do řeky Moravy. Jsou rozloženy na ploše 2 854,9 ha v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby. Město má díky své poloze na křižovatce starobylých obchodních cest a bohatou historii. Svědčí o tom množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné. V době velkomoravské leželo na území dnešních Kunovic několik osad, jejichž funkcí bylo střežení přístupu k centru Velkomoravské říše. Po zániku Velké Moravy a připojení Moravy k českému státu se Kunovice stávají správním a církevním centrem nově vzniklé pohraniční lucké provincie. Jméno Cunovitz zřejmě pochází od franckého knížete Kuna, jehož potomci se nazývali Kunovici. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z roku Královská osada Grúň se zeměpanským hradem a tvrzí byla na čas i biskupským sídlem. Městečkem se Kunovice staly již před rokem V 17. století byly Kunovice terčem ničivých nájezdů. K plnému rozvoji Kunovic dochází po 2. polovině 19. století. Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice zemědělskou oblastí známou ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím. Rozvoji průmyslu v dalších letech napomohlo vybudování železnice. Kunovice se staly důležitým železničním uzlem, spojkou mezi Vlárskou dráhou a tratí Břeclav - Přerov. Největšími zdejšími podniky druhé poloviny 19. století se staly dvě cihelny, mlýn s elektrárnou, a začal se rozvíjet potravinářský průmysl. V minulosti prosluly Kunovice také výrobou letadel, která začala po r v letecké továrně Avia. V novém závodě LET Kunovice, budovaném v padesátých letech, pak byla postupně rozvíjena výroba lehkých a malých dopravních letadel. Součástí podniku je i letiště s mezinárodním statutem, které dnes nabízí letecké spojení s Evropou. Po stagnaci a úpadku podniku LET v 90. letech 20. století se začíná tradice letecké výroby v Kunovicích obnovovat v novém sousedním podniku Evektor. Zdejší bohatou leteckou tradici dnes připomíná unikátní letecké muzeum. Jako hospodářsko-správní centrum byly a jsou Kunovice také významným místem v oblasti kultury. Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Petra a Pavla. Ke kulturněhistorickým a uměleckým památkám se řadí také řada sakrálních plastik a křížů. Nejstarší kříž pochází z roku Kulturní historickou památkou byl v roce 1995 prohlášen komplex pozdně renesančních budov ve středu města, bývalý kunovický zámek, později panský dvorec lichtenštejnských knížat. Ve městě jsou dvě základní školy, základní umělecká škola, soukromá střední odborná škola, Vyšší odborná škola právní a první soukromá vysoká škola v České republice, Evropský polytechnický institut. Bohatý kulturní život, kterým město žije, je v úzkém spojení s místními tradicemi především masopust, jízda králů a hody s právem se staly významnými kulturními akcemi. Z odkazů kulturního dědictví čerpá pět místních dětských folklorních souborů, dva folklorní soubory dospělých a dvě cimbálové muziky. Od roku 1994 je město místem konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Od roku 2004 se festival honosí statutem CIOFF. O tom, že Kunovice jsou baštou folkloru, svědčí i skutečnost, že v roce 2004 udělila Masarykova akademie umění městu Cenu Rudolfa II. za příkladný vztah ke kultuře, její podporu, rozvoj, za její propagaci a především za trvalou ochranu kulturního dědictví předků v regionu. Ve sportu Kunovice nejvíce proslavila ženská házená, která zde má dlouholetou tradici. Zdejší fotbalový klub hraje již několik let II. ligu kopané. Své místo si zde našel u nás méně tradiční sport - softbal. Slovácký aeroklub využívá letiště k provozování vyhlídkových letů v motorových i bezmotorových letadlech. Je zde i speciální škola létání a parašutismu, pro zájemce jsou připraveny také tandemové seskoky a balónové létání. Obyvatelé i návštěvníci města mohou využívat mnoha sportovišť široké vyžití nabízí sportovní hala, sokolské hřiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty, softbalové hřiště a koupaliště. Od roku 1971 byly Kunovice součástí Uherského Hradiště jako jeho městská část. V roce 1990 začíná novodobá historie samostatných Kunovic, roku 1997 byly prohlášeny městem, v němž dnes žije více než pět tisíc obyvatel, ochotných otevřít srdce a přichystat svým hostům vše nejlepší, co jim celý rok přinesl. Vítejte u nás 6

7 Pozvánka do Kunovic kunovice The town of Kunovice is situated in south-eastern Moravia, in the south-western part of Zlínský District, about 3km to the south of Uherské Hradiště in the region called Slovácko. Located in the Dolnomoravský Vale on the Olšava River not far from its mouth into the Morava about 185 metres above the sea, the town covers the area of 2, ha. In the south, Kunovice borders on the Hlucká Upland stretching from the Vizovické Heights, in the west on the Chřiby Hills. Kunovice has a rich history thanks to its significant military-strategic location on the cross roads of the ancient trade paths. Numbers of archaeological finds from the Old Stone Age prove this. In the times of Great Moravia, there were several settlements scattered in the area of today s Kunovice whose purpose was to control the accession to the centre of the Great Moravian Empire. Great Moravia declined and Moravia annexed to Bohemia, Kunovice became the ad min is trative and religious centre of the newly established frontier Hlucká Province. Allegedly, the name of Cunovitz comes from the Frankish Duke, Kuno, whose descendants were called Kunovici. The first written report of Kunovice dates back to The princely settlement of Grúň along with the manor and the fortress functioned temporarily as the bishop s resi dence. Kunovice was elevated to the status of a town before the year In 17th century, Kunovice got heavily plundered by foreign raiders, but later on, in the second half of 19 th century, the town greatly developed due to its position suitable for growing fruit, vegetable and grapevine. Industries grew rapidly with the building of the railways. Kunovice became a major railway junction, the connection between Vlárská Railway and Břeclav Přerov railroad track. The biggest local en ter prises in the late-19 th century were two brick-works, a mill with a power house, and food pro cessing industry was set in motion. In the past, Kunovice became renowned for the production of aircraft, which commenced after the year 1936 in Avia aircraft factory. In the 1950s, a new enterprise, LET Kunovice, was set up to specialize in the manufacture of small and light airbuses. The international aero drome that is part of the factory offers flights to various destinations in Europe. Following the stagnation and decline of LET in the 1990s, the tradition of aircraft production is being reno vated by the adjacent Evektor company. The rich tra dition of aircraft industry is materialized in the unique Slovácké Aircraft Mu seum lying close to Evektor. An administrative-economical centre, Kunovice was and still is a notable place in terms of cultural events. Besides the most valuable historical memory, the Church of St. Petr and Pavel, Kunovice boasts about various other historical and art sights, such as sacral sculptures and roods the oldest coming from the year In 1995, the complex of late renaissance buildings in the centre, the former Kunovice manor, later a mansion of Liechtenstein aristocracy, was listed on the cultural heritage. Education-wise, in the town there are two elementary schools, a folk arts school, a private high special school, a higher special school for lawyers and the first private university in the Czech Re pub lic, European Polytechnic Institute. The bountiful cultural events coming out of local traditions namely Shrovetide, Kings Ride, and Village Festival have given the town its special character. The old cultural heritage pro vides themes for four children s ensembles, two grown-ups ones and two cimbalom bands. Since 1994 the town has been the host of the International Children s Folklore Festival called Kunovské léto (CIOFF). The fact that Kunovice is put down as the bastion of folklore life can be manifested by the Rudolf II Prize given in 2004 to the town by the Masaryk Academy of Arts for the support, development and promotion of culture, and particularly for the permanent conservation of the cultural heritage of our ancestors in the region. As far as sports are concerned, Kunovice became most famous for the women s handball which has a long tradition here. The local football team has been for a few years a participant in the 2nd Division, the second highest competition in the country. Also a less traditional sport, softball, has found its place in our town. Slovácký Aero Club uses the local aerodrome to offer scenic flights in small aircraft and gliders. Available is a special school for flying and parachuting, you can try ballooning and tandem para chute jumping. For both residents and visitors to the town there are many sports facilities ready for instant use a sports hall, Sokol playing area, football pitch and an illuminated imitation grass pitch, tennis courts, softball pitch and a swimming pool. Between 1971 and 1990 Kunovice was part of the conurbation, then separated from Uherské Hradiště and the new history of independent Kunovice culminated in 1997 when it was officially proclaimed town. Today there live over five thousand inhabitants ever ready to open their hearts and treat their guests to the best food the year has provided. Well, why not come round 7

8 Program festivalu PROGRAM FESTIVALU Pondělí 13. června 2011 Příjezd řezbářů - Čechy, Morava, Slovensko, Polsko Příprava dřeva - přírodní areál Kunovice Úterý 14. června Zahájení řezbářského sympozia - přírodní areál Kunovice Středa 15. června Zahájení řezbářské školy - přírodní areál Kunovice - přednášky, dílny Příjezd zahraničních souborů čtvrtek 16. června 2011 Průběžně Řezbářské sympozium a škola - přírodní areál Kunovice Pozvánka na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště Přijetí na radnici - Uherské Hradiště Slavnostní průvod městem Uherské Hradiště Vystoupení na Masarykově náměstí a v ulicích - Uherské Hradiště Slavnostní předání Ceny města Uherské Hradiště - Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby - Reduta Uherské Hradiště Pátek 17. června Festivalový pořad - přírodní areál Kunovice - vystoupení zahraničních souborů Sportovní zápolení - plavecký bázen Uh. Hradiště Profilové vystoupení zahraničních souborů - Luhačovice Slavnostní představení FS Lúčnica - přírodní areál Kunovice Večerka pro děti Sobota 18. června Svatojánský jarmark lidových řemesel - Mariánské nám., Uh. Hradiště Pozvánky na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště Národní přehlídka dětského verbuňku - Masarykovo nám., Uh. Hradiště Den otevřených dveří na stavbě PIK - Panský dvůr Kunovic Přijetí zástupců souborů u starosty - radnice Kunovice Dětský svět - soutěžní pořad - přírodní areál Kunovice Večerní muzicírování - přírodní areál Kunovice Ohňostroj, večerka pro děti Večerka pro dospělé Neděle 19. června Mše svatá za festivalové děti - chrám Páně Kunovice Koncert duchovní písně - chrám Páně Kunovice Slavnostní průvod městem s krátkým vystoupením před radnicí - Kunovice Vernisáž řezbářských děl - přírodní areál Kunovice Kde jsme doma - závěrečný galaprogram - přírodní areál Kunovice Loučení - slavnostní ukončení festivalu, vyhlášení výsledků soutěží a předání ocenění Ústupový plán: V případě nepříznivého počasí se programy budou realizovat s půlhodinovým zpožděním ve sportovní hale v Kunovicích. 8

9 Program festivalu PROGRAMme FESTIVAL Monday 13th June 2011 Arrival of woodcarvers Czech Republic, Slovakia, Poland Tuesday 14th June Opening of a woodcarvers symposium - open-air area in Kunovice Wednesday 15th June Opening of a woodcarvers school - open-air area in Kunovice Arrival of foreign ensembles Thursday 16th June Invitations to the festival Masaryk Square in Uherské Hradiště Meeting with Mayor, Reception at the Town Hall in Uherské Hradiště Festive parade through Uherské Hradiště Performance in Masaryk Square, Uherské Hradiště Friday 17th June Festival Performance Open air area in Kunovice Sports competitions in the swimming pool in Uherské Hradiště Profile programme of foreign ensembles in Spa of Luhačovice Evening programme Folklor group Lúčnica - open-air area in Kunovice The end and going to bed for children Saturday 18th June St. John s fair of folk crafts - Mariánské Square in Uherské Hradiště Invitations to the festival in Uherské Hradiště Verbíři contest and shepherd games in Masaryk Square in Uherské Hradiště Open day in business incubator Kunovice - Panský Dvůr Reception of group leaders with the Mayor of Kunovice at the Town Hall Competitive programme Children world - open-air area in Kunovice Večerní muzicírování - evening of entertainment and dancing with rich programme, open-air area in Kunovice Great Fireworks, the end and going to bed for children The end for adults Sunday 19th June Holy mass in favour of festival children in local church Concert of religious songs in local church Festive parade with short performance in front of the Town Hall Vernissage of woodcarved woks Kde jsme doma? - Where our home is? main festival programme in open-air area Kunovice Festive finishing of the festival with declaration of the winners and awarding prizes and diplomas Alternate variant: In the case of bad weather all the programs will be realised with a half-hour delay in the Sports Hall in Kunovice. 9

10 Mistři a výstavy řezbářské sympozium Jedenáct let provází festival významná aktivita, mezinárodní řezbářské sympozium, které si získalo zájem veřejnosti i řezbářů samotných. Za tuto dobu se ho zúčastnilo kolem 55 řezbářů, mezi nimiž jsou lidoví řezbáři i diplomovaní profesionálové, kteří vytvářejí hodnotná díla na základě rozpracovaných maket, jež posuzují odborníci. Letos setkání nabízí prostor pro tvorbu 6 až 8 řezbářů z Moravy, Čech, Slovenska, Polska a Bulharska, ale otevírá se spolupráce i pro vzdálenější zahraničí. Řezbáři po dobu jednoho týdne pracují před zraky veřejnosti a médií, jsou využívány v rámci výuky místních a uherskohradišťských škol všech stupňů a výsledky jsou v závěru představeny slavnostní vernisáží. Tvůrčí setkání mistrů je koncertem dřeva a rukou, tentokrát na téma Podoby lásky a úlohou každého řezbáře je vytvořit v průběhu týdne plastiku v životní velikosti. Půl roku před zahájením sympozia pracuje lektor s vybranými řezbáři, kteří systematicky zpracovávají dané téma formou výtvarných návrhů pro předem určená místa a města Uherskohradišťska. Jejich návrhy jsou konzultovány nejen s mistrem řezbářem, ale také s profesionálními sochaři, výtvarníky, architekty a místními samosprávami. Materiálem je dubová kulatina. Plastiky se stanou součástí přírodního areálu v Kunovicích, budou zdobit lokality v Kunovicích, v Uh. Hradišti a v obcích Zlínského kraje. Letos se setkají účastníci řezbářského sympozia předchozích let s odborníky uměleckých a speciálních škol. Výstupy jednotlivých sympozií je možné sledovat před kostelem sv. Petra a Pavla v Kunovicích (Kristus a apoštolové), v Archoskanzenu v Modré a kolem rybníka v Modré, v areálu MŠ a ZŠ v Kunovicích, a výstupy roku 2011 jsou určeny pro vybraná místa hradišťského souměstí. Řezbářské sympozium: června 2011, Přírodní areál Kunovice Autor setkání: Libor Habarta Zahájení: 13. června 2011 Praktické vedení: Andrej Irša, řezbář Řezbáři: Branislav Petráš (1975), Bočany, Slovensko K práci se dřevem měl vždy blízko. Je paradoxem, že již na SPŠ strojní se více zajímal o opracovávání dřeva, než o kov. Prvním kontaktem se pro něj stalo soustružení. Na podomácky zhotoveném soustruhu sám začal vyrábět misky, stojany a svícny z ořechového a třešňového dřeva a tato práce jej naplňovala a posunovala vpřed. Tomuto koníčku se věnoval do nástupu na ZVS, začal rozvíjet další zájmy, folkové muzicírování a náhodou se mu do rukou dostala kniha Návštěva u řezbáře od Heřmana Kotrby a zde začala druhá etapa zájmu o dřevo. Kniha jej vlastně přivedla k řezbářství. Začal jako samouk a sám musel přicházet na různé techniky, které už jiní objevili. Směr v tomto krásném umění byl daný prostředím, kde žil. Jedním z jeho zájmů je myslivectví, a tak se tvorba zúžila na výrobu podložek pod trofeje. Při pátrání po informacích o této činnosti využil všech dostupných možností a začaly ho oslovovat práce různých významných a zkušených autorů. Po osobním setkání s Andrejem Iršou se rozhodl posunout svou laťku možností dál a pokusit se přistupovat ke dřevu nově. Sympozium v Kunovicích je první velkou zkušeností. Dílo: Milenci (abstrakce) 10

11 Mistři a výstavy Robert Lukačovič (1968), Piešťany, Slovensko Autor je profesiánálním restourátorem a výtvarníkem. Sám říká: Mám respekt k člověku a také respekt ke všem mareriálům. Zvláštní postavení mezi nimi zastává právě dřevo. To vnímá jako živý organismus, do něhož každý zásah musí být promyšlený. Ke své práci dodává, že někdo má rád pouze duchovní svět a někdo vnímá tuto výjimečnou práci jako práci s materiálem a oba světy jsou pro ně vzájemě neslučitelné. Jedině umělci se s tím nechtějísmířít. Jaká je cesta Roberta Lukačoviče, máme možnost se poprvé přesvědčit také v Kunovicích. Dílo: Oj, joj, joj, život môj... (kunovický realismus) Franciszek Piecha (1949), Czerwionka-Leszczyny, Polsko Pokud v sobě odkryjeme nějaké vnitřní zájmy, je na místě jít tomu vstříc. Jeho prvním materiálem byla kůra, pak dřevo a také nerosty. A tak se František Piecha věnuje řezbě už více jak 30 let. Jeho celoživotní téma je spojeno se Slezskem, odkud čerpá nejen materiál, ale také náměty pro svou práci. Obřady, ale i básně a legendy Horního Slezska, téma hornické i sakrální náměty se staly základem pro jeho tvorbu. Z prací ve dřevě je to drobná řezba, ale nejpravdivější výzvou se stala monumentální řezba a práce v plenéru. Účastnil se v řadě seminářů a výstav v Polsku, několik jeho prací je součástí muzejních sbírek, v kostelch, parcích, zahradách. Dílo svého života zatím nevytvořil a byl by moc rád, kdyby tomu tak někdy bylo. Dílo: Stáří s mládím... (realistická řezba) Rumena Pencheva (1964), Varna, Bulharsko Autorka se od dětství věnuje řezbaření, absolvovala střední školu se zaměřením na řezbářství. V roce 1988 ukončila studia na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje ve Veliko Tarnovo v oboru: Výtvarné umění a estetika. Od roku 1990 pracuje jako učitelka výtvarného umění, založila školu kreslení a užitného umění pro děti ve věku 6 až 12 let se zapojením do dětských soutěží doma i zahraničí. Od roku 2000 se účastní veletrhu uměleckých řemesel v německém městě Erkrat, od roku 2006 se pravidelně účastní řeznářských sympozíí v ČR. Rumena Pencheva vytváří řezbářská díla pro kostely, stylový nábytek, dřevěné plastiky, ikony a obrazy. Je autorkou ikonostatu pro kostel v městečku Kamenar, dřevořezeb pro kapli blízko městečka Osenovo a vytvořila několik biskupských trůnů. Její ikony jsou vytvářeny starými řeckými malířskými technikami. Malířská díla, která ráda vytváří, jsou inspirována krajinou, životem a architekturou 16. až 19. století. Používá techniku akvarelu, olejomalby a techniky kombinované. Dílo: Symboly lásky... (reliéf) 11

12 Mistři a výstavy Vasko Ivanov (1958), Kyustendil, Bulharsko Vasko Ivanov se narodil v Bulharsku a trvale žije a pracuje ve městě Kyustendil. Od roku 1985 se věnuje řezbářství, účastnil se mnoha výstav a veletrhů uměleckých řemesel. Třikrát se již zúčastnil řezbářského sympozia v České republice. Dílo: Tvář lásky... (abstrakce) Andrej Irša (1972, Skalica-Kátov, Slovensko) Andrej Irša je vyučen ve strojírenském oboru, od roku 1987 navštěvoval řezbářský kroužek v Myjavě, vedený Ivanem Tomešem, významnou osobností západoslovenské oblasti, který byl ovlivněn tvorbou Františka Gajdy ze Strážnice a zasloužil se o vytvoření řezbářské větve, navazující na Gajdův mistrovský styl nejen na slovenské straně hranice. Irša vyhledal Františka Gajdu a od roku 1993 se stal jeho učněm. Dnes se odpoutal od Gajdova stylu a našel vlastní pojetí, výtvarné vyjádření a styl. Andrej Irša je zasvěcen do problematiky řezbaření, v roce 1996 vstoupil do Skalického klubu výtvarníků a v roce 1997 se otevřel vlastní živnost. Na Kunovském létě a jeho řezbářském sympoziu se už po páté ujímá vedení řezbářské školy. Je autorem stránek Dílo: Něžná... 12

13 Vzdělávací pořady řezbářská škola Deset let má veřejnost možnost zúčastnit se řezbářské školy, která bude v roce 2011 zahájena ve středu 15. června. Zájemci o řezbářství mají příležitost bezprostředně sledovat zkušenější autory při práci, nahlédnout do dokumentací prací a budou mít možnost pracovat s profesionálními řezbářskými nástroji. Zkušený řezbář Andrej Irša (autor sousoší Kristus a apoštolové) pracuje se zájemci prostřednictvím internetu po celý rok a připravuje frekventanty školy na ukončení řezbářské školy formou absolventského listu. Je potěšítelné, že se do řezbářské školy hlásí řada žáků, kteří se po absolvování této festivalové školy chtějí zabývat oborem řezbář. Občanské sdružení Kunovjan tak z důvodu profesionalizace setkání navázalo spolupráci se Střední odbornou školou lesnickou a rybářskou ve Bzenci-Přívoze, kde se tento obor začal vyučovat. Pedagogové a mistři se v roce 2011 stanou partnerem řezbářské školy v Kunovicích. Iniciativa vzešla od učitelů odborného výcviku, oboru řezbář. Zdeněk Péč, Mgr. Lubomír Sedláček a Ladislav Sedláček se snaží více prezentovat tento obor a tím přilákat nové adepty na studium čtyřletého oboru umělecko-řemeslné zpracování dřeva, ukončeného maturitní zkouškou. Po celou dobu konání akce se škola bude prezentovat výstavou prací žáků tohoto oboru. Pod vedením Andreje Irše se i další zájemci mohou naučit brousit dláta, mohou se seznámit se základními řezbářskými technikami a výsledky celoroční přípravy budou zúročeny vlastními pracemi se dřevem. Účastníky řezbářské školy budou rovněž tři nejlepší výrobci dlát z České a Slovenské republiky, kteří budou přítomné uchazeče zasvěcovat do údržby a zacházení s těmito specifickými nástroji. Materiálem pro práci uchazečů školy bude lípa a vyhlášené téma pro účastníky školy je letos jednotné vytvoření busty. Adepti si vedle získaných vědomostí, které budou připraveny v grafické i textové podobě, mohou odnést svá první díla. V současné době se na řezbářskou školu připravuje kolem dvaceti budoucích absolventů ve věkovém rozpětí od 15 do 60 let. Řezbářská škola: června 2011, Přírodní areál Kunovice Zahájení: 15. června 2011 Lektor: Andrej Irša, Zdeněk Péč a Ladislav Sedláček Vernisáž: 19. června 2011, hodin úvodní slovo: starostka Mgr. Ivana Majíčková a Andrej Irša 13

14 Profilové pořady Pozdravy ze zahraničí a představení pro školy Festival Kunovské léto má ve své programové nabídce zařazeny profilové pořady, které budou i v letošním roce patřit dětským folklorním souborům s pozvánkami na náměstích. Za slunného počasí dělají radost především těm, kteří se mohou na chvíli zastavit v každodenním shonu. Také návštěvy škol a realizování tzv. výchovných koncertů neodmyslitelně patří k našemu festivalu. Prezentace folkloru různých zemí Evropy, seznamování se s tradicemi různých národopisných oblastí zprostředkovává divákům a posluchačům neopakovatelné zážitky. Nabízí se také možnost proměnit tato setkání ve školu tance pro děti. Své umění představí zahraniční soubory i lázeňským hostům v Luhačovicích. Čtvrtek Realizace: Účinkuje: Moderátor: Pátek Realizace: Účinkuje: Moderátor: Pátek Realizace: Účinkuje: Moderátor: 16. června 2011, hodin Masarykovo nám., Uherské Hradiště Libor Habarta Makedonie, Slovinsko, Litva Kateřina Andrýsková 17. června 2011, hodin Masarykovo nám., Uherské Hradiště Marta Polášková Maďarsko, Slovensko Denisa Kukulková 17. června 2011, hodin Lázeňská kolonáda Luhačovice Marta Polášková Makedonie, Slovinsko, Litva PhDr. Blanka Petráková 14

15 Reprezentační setkání Přijetí na radnici Festival Kunovské léto podporuje a zaštiťuje město Kunovice, role spolupořadatele se ujalo uherskohradišťské souměstí s městy Uherské Hradiště a Staré Město. Spoluúčast vyjadřují další obce Zlínského kraje a mikroregiony. Patronátu se ujímá řada významných osobností regionu a státu. Přijetí zástupců souborů u starostů hradišťského souměstí se tak stalo významným reprezentačním setkáním nejen jich, ale i hostů z České republiky, ze zahraničí, osobností našeho kulturně společenského života a zástupců médií. Představitelé měst přibližují Uherské Hradiště jako město, které skýtá návštěvníkům festivalu nahlédnutí do dávné minulosti, poznání přítomnosti atraktivního historického města, Staré Město nabízí pohled ke kořenům velkomoravským a Kunovice, jako mladé tradiční město s bohatou folklorní minulostí, zvykoslovím a výjimečným lidovým oděvem nebo historií a muzeem letectví. Tentokrát nabízejí Kunovice prohlídku nově revitalizovaného objektu - Panského dvora. Čtvrtek Realizace: Starosta: Sobota Realizace: Starostka: 16. června 2011 Uherské Hradiště hodin Ing. Iva Mošťková Květoslav Tichavský 18. června 2011 Kunovice hodin Ivana Lůčná Mgr. Ivana Majíčková 15

16 Propagační pořady slavnostní průvod Kdo alespoň někdy zavítal na folklorní slavnosti a festivaly, těší se na atmosféru slavnostního průvodu, který je příležitostí k názorné přehlídce folkloru všech zúčastných ve svátečních krojích, ale i ve stylizovaných kostýmech. Pestrými tóny se rozezní město Uherské Hradiště a Kunovice. Čtvrtek 16. června 2011, Uherské Hradiště Trasa: Bastion, Prostřední ul., Mariánské nám., Protzkarova ul., Masarykovo nám. Realizace: Tomáš Miklík Hrají: CM Hora z Kunovic Pořadí souborů: Děcka z Kunovic, Kunovjánek, Věneček, Litva, Merínek, Nezábudka - Slovensko, Makedonie, Dolinečka, Slovinsko, Handrláček, Maďarsko Průvodní slovo: Pavlína Velecká Taneční pozvánka: Masarykovo nám. Neděle: 19. června 2011, Kunovice Trasa: Radnice Kunovice, Přírodní areál Kunovice Realizace: Tomáš Miklík Pořadí souborů: Věneček, Kunovjánek, Bartošův folklorní soubor, Nezábudka - Slovensko, Litva, Merínek, Kapušančan - Slovensko, Jitřenka, Trnečka, Děcka z Kunovic, Makedonie, Dolinečka, Slovinsko, Handrláček, Maďarsko Průvodní slovo: Ing. Barbora Majíčková Bartošův folklorní soubor Taneční pozvánka: Radnice a společný odchod do areálu na závěrečný galaprogram 16

17 Doprovodné programy Sportovní zápolení Po několik let se tanečníci, muzikanti i vedoucí souborů zapojují do poměřování sil, které není pro folklorní soubory a festivaly obvyklé. Ke Kunovskému létu neodmyslitelně patří i sportovní, taneční, dovednostní, intelektuální i zábavné soutěžení na souši a v krytém bazénu. Letos se soutěže neodehrávají souběžně ve sportovní hale v Kunovicích a v krytém bazénu v Uherském Hradišti, ale týmy zastupující všechny soubory se utkají v různých disciplínách v novém Aquaparku v Uh. Hradišti. Výsledky soutěží budou vyhlášeny po závěrečném galaprogramu v neděli odpoledne. Vítězové jsou příjemně sladce odměněni. Pátek Realizace: Garant a moderátor: 17. června 2011, hodin, Aquapark Uherské Hradiště Plavecká škola Uh. Hradiště Ladislav Botek Vyhlášení výsledků soutěží: 19. června 2011, hodin, Přírodní areál Kunovice 17

18 Na pomezí žánrů LÚČNICA a jejich Mladosť a krása Kdo by mezi milovníky folkloru neznal světoznámý taneční soubor Lúčnica, který stále představuje jeden z vrcholů ve zpracování slovenského folkloru vůbec. Soubor vznikl v roce 1948 a od počátku své existence čerpá z bohatství slovenských lidových tanců, písní, hudby a krojů, které obdivovali diváci ve více než 60 zemích celého světa. Umělecký soubor Lúčnica je úspěšným reprezentantem Slovenska v zahraničí. Jen od roku 2000 Lúčnica koncertovala například v Kanadě, v Macau, Egyptě, Itálii, Francii, na Taiwanu nebo v slavné londýnské The Royal Opera House Covent Garden. Koncem loňského roku se Lúčnica vrátila z úspěšného celoaustralského turné, kde ji s programem Mladosť a krása mohli vidět diváci v pěti hlavních městech australských států. Mladé tanečnice a tanečníci vynikají skvělou technikou, osobitým výrazem a mimořádným nasazením. Jejich výkony podtrhuje strhující hudební doprovod orchestru Zlaté husle pod vedením Martina Sleziaka. V Kunovicích se Lúčnica publiku představí 17. června 2011 v přírodním areálu s programem Mladosť a krása, složeném ze starších kmenových choreografických i hudebních děl. Program divákům nabídne poutavý umělecký obraz, který je inspirován bohatými slovenskými rolnickými, pasteveckými a společenskými tradicemi. Pátek 17. června 2011, hodin, Přírodní areál Sokolského hřiště v Kunovicích (za nepříznivého počasí ve Sportovní hale). Realizace: Občanské sdružení Kunovjan Moderátor: Terezie Habartová Choreograf a režie: Prof. Štefan Nosá¾ Hudba: Svetozár Stračina Tibor Andrašovan Igor Bázlik Peter Parničan Ján Grener, Štefan Molota Návrhy kostýmů: Šarlota Kišová Dagmar Roháčová Scéna: Ján Ťapák Účinkují: Tanečný soubor a jeho sólisté Orchestr a zpěvácká skupina Lúčnice 18

19 Pozvánka Panský dvůr v Kunovicích Den otevřených dveří na stavbě PIK - Pánský dvůr Kunovice Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z roku 1196, to už zde bezpochyby stálo opevněné sídlo. Jeho počátky jsou jen těžko dohledatelné. Listinná zmínka z roku 1301 dokládá, že si Václav II. ponechává ve svých rukách dvůr s čeledí. Král Jan Lucemburský v roce 1325 rozhodl o zboření hradu v Kunovicích, ponechal zde dvůr a mlýn. V průběhu staletí byl dvůr několikrát opraven a přestavěn. Vystřídalo se zde mnoho majitelů. K nejvýznamnějším patřil rod pánů z Kunovic, který se řadil mezi vlivnou a bohatou moravskou šlechtu. Dvůr jim náležel v 15. a 16. století. Postupným propojením majetkových vztahů a rodinných vazeb přecházel do vlastnictví dalších rodů. Na přelomu 16. a 17. století zde stál zámek starobylého původu a při něm dvůr panský dobře vystavěný. Posledním pánem z Kunovic byl Jan Bernard, který se přidal ke vzbouřené šlechtě. Po bitvě na Bílé hoře jeho majetek, včetně panského dvora, přešel do rukou Lichtenštejnských knížat. Po rozsáhlém požáru roku 1645, který zničil mimo jiné i zdejší zámek, se v Kunovicích uvádí už jen panský dvůr. V roce 1922 přešel do majetku státu. Vznikl zde školní statek. Po roce 1961 zde hospodařil státní statek, později zemědělské výrobní sdružení. V průběhu desetiletí došlo k jeho značné devastaci. Po revoluci v roce 1989 byl ve vlastnictví soukromých subjektů. Dne byl prohlášen kulturní historickou památkou. V roce 2005 přešel kompletně celý rozsáhlý komplex o rozloze tří hektarů do majetku města. V letech díky finanční podpoře z fondů Evropské unie proběhla rozsáhlá přestavba hlavní části nemovité kulturní památky na podnikatelský inkubátor. Sobota 18. června 2011, hodin, Pánský dvůr Kunovice 19

20 Cena Vladimíra Boučka a svatojánský jarmark lidových řemesel Ocenění, tradiční řemesla Festivalu v čase kolem svátku sv. Jana obohacuje Svatojánský lidový jarmark, realizovaný ve spolupráci s Městem Uherské Hradiště. Um a vlastní výrobu zde prezentují vyhlášení mistři tradiční rukodělné výroby, ale i začínající řemeslníci. Když se obrátíme do minulosti, právě Uherské Hradiště patřilo k místům, kam výrobci z venkova přinášeli své zboží k výměně a prodeji. A tak můžeme v průběhu sobotního dne sledovat práci stovky prodejců, řemeslníků, kteří reprezentují jednotlivé regiony Moravy, Slezska a příhraniční oblasti Slovenska. Svatojánský jarmark je od roku 2005 zvýrazněn další významnou iniciativou. V souladu s účinnější péčí o tradiční lidovou kulturu, kterou schválila vláda v roce 2003 a v návaznosti na tradice místního regionu, rozhodlo Město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Ing. arch. Vladimír Bouček byl nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou a důstojnou osobností města. Tento akt přesahuje svým významem hranice města. Veřejnost navrhuje každoročně kandidáty, z nichž odborná komise doporučí jednoho tvůrce Zastupitelstvu města Uherské Hradiště k ocenění. Návrhy všech dalších kandidátů přecházejí do dalšího ročníku. V roce 2005 byla cena předána Františku Mikulcovi, hradišťskému krojovému krejčímu, v roce 2006 cenu získala Františka Snopková, která ohromuje objevováním nových kompozic drobné figurální tvorby z kukuřičného šustí. V roce 2007 byla cena předána Haně Špalkové za zpracování přírodních pletiv košíkářství, v roce 2008 byl oceněn Antonín Hájek za práci se dřevem, intarzie a vylévání kovem. V roce 2009 slavili úspěch krojová krejčí Anna Pohunková z Uh. Hradiště a keramik Igor Chrástek ze Zlechova, který se věnuje černé hrnčině. V roce 2010 byla oceněna krasličářka Marie Vlčková z Mařatic a keramik Emil Kobza z Velehradu za jemnou kameninu. Komise doporučila udělit také významné ocenění za celoživotní přínos v oboru: v roce 2009 byla cena předána pedagožce a keraničce Marii Sobkové z Uh. Hradiště, v roce 2010 byla oceněnou návrhářka a výtvarnice Arnoštka Eberhardová. Letos v době konání festivalu ocenění převezme keramička Zuzana Hartlová z Tupes, zabávající se tradiční tupeckou keramikou a za celoživotní přínost v oblasti tradiční umělecké výroby (především v nábytkářství) převezme ocenění návrhář a výtvarník Jaroslav Procházka, který celý život zasvětil práci v ÚLUV v Uh. Hradišti. Čtvrtek 16. června 2011, hodin, Předání Ceny Vladimíra Boučka, Uh. Hradiště - Reduta Realizace: Město Uh. Hradistě Garant: Ing. Iva Mošťková Starosta: Květoslav Tichavský Moderátor: Terezie Habartová Účinkují: Děcka z Kunovic CM ZUŠ Hluk Sobota 18. června 2011, hodin, Uherské Hradiště svatojánský jarmark Realizace: Občanské sdružení Kunovjan a Město Uherské Hradiště Moderátor: Pavlína Velecká 20

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Podporovatelé: Ministerstvo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF KAT. Dětské KOMÁŘI I. taneční hry Zora Breczková nefolklór. II. Dětské CO DOBRÉHO DO BŘICHA lidové tan.hry Marcela Látalová a tance lidová-komáři se ženili Zdeněk Král-Pšt úprava lidových písní Květa Hurťáková

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO. člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO. člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Sídlo školy: Lázeňské město Luhačovice Střední odborná škola

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Sárvár křišťálově čistý zážitek

Sárvár křišťálově čistý zážitek Sárvár křišťálově čistý zážitek Přivítaná Sárvár kvalita za každou cenu Sárvár si každý oblíbí. Každý v něm může nalézt to, co hledá. Za každým záchvěvem města je skryta nenápadná, kompromisy neznající

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

The English immersion programme in Czech Republic

The English immersion programme in Czech Republic The English immersion programme in Czech Republic Co je Angloville? Angloville je nejintenzivnější anglický jazykový program v Evropě. Během 6 dní komunikují účastníci v příjemném neformálním prostředí

Více

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti a mládež.

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více