POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč"

Transkript

1 $ MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč V pátek 23. května se v sále Kulturního domu města Soběslavi konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům zdejšího gymnázia za přítomnosti starosty Ing. Jindřicha Bláhy, ředitele gymnázia RNDr. Vojtěcha Kadlčíka, třídních profesorů 4.A Jany Lagnerové (foto vlevo) a 8.B Mgr. Radima Jindry (foto vpravo). V současné době čekají absolventy přijímací pohovory na vysoké či vyšší odborné školy. Přejeme všem hodně štěstí, pevné nervy a gratulujeme k úspěšnému zvládnutí zkoušek z dospělosti. Foto -jk- Kulturní dům města Soběslavi a město Soběslav srdečně zvou na 14. ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav července náměstí. Podrobný program v příštím čísle. KDMS v 10 hod. POZVÁNKA na 9. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se koná ve středu od hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi. Program jednání: 1. Změny rozpočtu města v roce Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení města Soběslavi 3. Vyhláška o dani z nemovitosti 4. Sloučení organizací BSMS a TSMS 5. Majetkové převody 6. Různé MTB závody v Otavanu Společnost Mbelt, která je velkým příznivcem cyklistiky a sponzorem tohoto sportu, pořádá jeden ze závodů Jihočeského poháru v horských kolech - 1. června areál Otavan. Startovat budou všechny kategorie od nejmenších dětí až po elitní kategorie mužů a žen. Velmi atraktivní jistě bude i průjezd výrobními halami bývalého Otavanu dnes Mbeltu. rs Podrobnosti na str. 20

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA červen 2008 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU U S N E S E N Í 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 22. dubna 2008 od hodin v kanceláři starosty města U s n e s e n í č. 8/103/2008 Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., za rok 2007 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti ing. Petrem Matoušem. Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o., za rok 2007 ve výši ,- Kč (po zdanění) bude převeden do rezervního fondu organizace. Rada města schvaluje rozpočet Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., na rok 2008 v předloženém znění. U s n e s e n í č. 8/104/2008 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit novou vyhlášku města Soběslavi o dani z nemovitosti s účinností od U s n e s e n í č. 8/105/2008 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele statického zajištění hradního paláce v Soběslavi, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Jindřich Vondra, Soběslav, za cenu ,- Kč vč. DPH. U s n e s e n í č. 8/106/2008 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1009/20 v k. ú. Soběslav o výměře 18 m 2 panu Kozlovi, Zvěrotice, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou garáže. U s n e s e n í č. 8/107/2008 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitosti uzavřené mezi městem Soběslav a manželi Stiborovými, Soběslav, a Veselými, Klenovice, kterým se řeší přečíslování původně pronajatého pozemku parc. č. 1062/13 v k. ú. Soběslav na 1554/8 v k. ú. Zvěrotice v souvislosti se změnou katastrální hranice mezi městem Soběslav a obcí Zvěrotice. U s n e s e n í č. 8/108/2008 Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2103/9 v k. ú. Soběslav o výměře 18 m 2 uzavřené mezi městem Soběslav a paní Čamrovou, Soběslav, dohodou k U s n e s e n í č. 8/109/2008 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku parc. č. 848/2 v k. ú. Soběslav o výměře 37 m 2 panu Kolářovi, Krátošice, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou v Riegrově ulici v Soběslavi, která je ve vlastnictví pana Koláře. U s n e s e n í č. 8/110/2008 Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha na pronájem části pozemků PK parc. č a 3617 v k. ú. Soběslav o výměře 177 m 2 pro zřízení staveniště budoucí výstavby dálnice D3 stavby 0308A a dále s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku PK parc. č. 3613, který je ve vlastnictví města, na uložení přeložky vodovodního řadu DN800 v souvislosti s výstavbou uvedené stavby dálnice D3. U s n e s e n í č. 8/111/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na uložení kabelu nízkého napětí pro p. Antocha na pozemku parc. č. 3892/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města. U s n e s e n í č. 8/112/2008 Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a prodejnou starších náhradních dílů Peugeot Renault, p. Lubomír Novák, Soběslav, na poskytnutí finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro potřeby Městské policie Soběslav v roce U s n e s e n í č. 8/113/2008 Rada města souhlasí s účastí starosty a místostarosty města na Dnech Sabinova v partnerském městě Sabinov ve Slovenské republice ve dnech Akce se za město Soběslav dále zúčastní žáci SOU technického a Gymnázia Soběslav s doprovodem a folklórní soubor Soběslavská chasa mladá. U s n e s e n í č. 8/114/2008 Rada města souhlasí s návštěvou starosty města v Evropském parlamentu ve Štrasburku ve dnech 18. a a dále s účastí starosty města na cestě do Francie pořádané Nadací Jihočeské cyklostezky ve dnech U s n e s e n í č. 8/115/2008 Rada města bere na vědomí dopis ředitelky Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR Mgr. Jitky Gjuričové o schválení finanční částky ve výši 350 tis. Kč na rozšíření městského kamerového systému v Soběslavi v roce Městská rada města ukládá vrchnímu strážníkovi Městské policie p. Miroslavu Drsovi zajistit rozšíření městského kamerového systému v Soběslavi v roce 2008 o dva pevné kamerové body. U s n e s e n í č. 8/116/2008 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města na rok 2008 v kapitole školství o výdajovou položku ve výši ,- Kč na zajištění spoluúčasti financování projektu modernizace dopravního hřiště v MŠ Duha v Soběslavi. U s n e s e n í č. 8/117/2008 Rada města bere na vědomí závěry vyplývající z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav. U s n e s e n í č. 8/118/2008 Rada města bere na vědomí zprávu ředitele Senior-domu Soběslav p. Kamila Modla o ukončení jeho činnosti ve funkci ředitele organizace k a následnému odchodu do starobního důchodu. Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ ing. Radku Bryllovi zajistit vypsání výběrového řízení na nového ředitele Senior-domu Soběslav. U s n e s e n í č. 8/119/2008 Rada města souhlasí s použitím finančních prostředků z Fondu rozvoje investičního majetku Základní školy Komenského Soběslav ve výši ,- Kč na nákup nové smažicí pánve do školní jídelny školy. U s n e s e n í č. 8/120/2008 Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním akce k příležitosti Dne ptačího zpěvu, kterou pořádá Ochrana fauny ČR Votice dne od 9.00 do hodin na náměstí Republiky v Soběslavi. U S N E S E N Í 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 6. května 2008 od hodin v kanceláři starosty města U s n e s e n í č. 9/121/2008 Rada města bere na vědomí oznámení, že městem podané projekty do Regionálního operačního programu Jihozápad byly z hlediska přijatelnosti kladně posouzeny a postupují do další fáze věcného hodnocení. U s n e s e n í č. 9/122/2008 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele výstavby nového chodníku v Nové ulici v Soběslavi (u E55 naproti restauraci Lada) a opravy chodníku na Školním náměstí v Soběslavi, které se konalo na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Bekera Zliv za cenu ,- Kč vč. DPH (u E55) a ,- Kč (Školní náměstí). U s n e s e n í č. 9/123/2008 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu komunikace od mostu přes řeku Lužnici k Pilátu a komunikace v ulici Na Svépomoci, které se konalo na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Vialit, s. r. o., Soběslav, za cenu ,- Kč vč. DPH. U s n e s e n í č. 9/124/2008 Rada města jmenuje výběrovou komisi pro výběr dodavatele regenerace sídliště Míru v Soběslavi a opravy kanalizace v ulici Mrázkova-Okružní, které se uskuteční v pondělí od hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: členové: Zdeněk Vránek místostarosta města, Mgr. Alena Krejčová členka ZM, Kamil Modl člen ZM, hlas poradní ing. pokračování na str. 3

3 červen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU dokončení ze str. 2 Dana Hořická, Jiří Weber OVRR MěÚ, náhradníci: Ing. Jindřich Bláha starosta města, Mgr. Petr Lintner člen RM, PharmDr. Jar. Linhart člen RM U s n e s e n í č. 9/125/2008 Rada města jmenuje výběrovou komisi pro výběr dodavatele plynofikace budovy Zvláštní školy na Školním náměstí v Soběslavi, které se uskuteční v hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: členové: Ing. Jindřich Bláha starosta města, Mgr. Jan Gajda ředitel OU Soběslav, Mgr. Vlad.Drachovský člen ZM, hlas poradní Jiří Weber OVRR MěÚ, náhradníci: Zdeněk Vránek místostarosta města, Jan Macháček OU Soběslav, Mgr. Jaroslav Koldan člen RM U s n e s e n í č. 9/126/2008 Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele provedení průzkumů území a zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území pro obec s rozšířenou působností Soběslav, které se uskuteční v hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: členové: Josef Pour člen ZM, Ing. Radek Bryll tajemník MěÚ, Ing. Pavla Kodadová OVRR MěÚ, náhradníci: Zdeněk Vránek místostarosta města, Ing. Dana Hořická ved. OVRR MěÚ, E. Mrázová OVRR MěÚ U s n e s e n í č. 9/127/2008 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků lesních a přístupových cest (Svákov) v k. ú. Soběslav o celkové výměře m 2 a dále lesních cest u Karvánek o celkové výměře 3307 m 2 od s. p. Lesy České republiky za cenu dle znaleckého posudku. U s n e s e n í č. 9/128/2008 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku parc. č. 2103/315 v k. ú. Soběslav od Státního statku Jeneč z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací u sídliště Svákov v Soběslavi za cenu dle znaleckého posudku. U s n e s e n í č. 9/129/2008 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 1349/1, 2, 3 o celkové výměře 1510 m 2,vševk.ú. Soběslav, pro budoucí zástavbu rodinným domem. U s n e s e n í č. 9/130/2008 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 112/I v Palackého ulici v Soběslavi, které se konalo dne na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala paní Žofie Velichová, WINDOW-DOOR Soběslav, za cenu 2.500,- Kč měsíčně + služby. U s n e s e n í č. 9/131/2008 Rada města souhlasí s uzavřením dodatků ke smlouvám mezi městem Soběslav a obcemi Myslkovice, Vlastiboř, Zvěrotice, Roudná, Přehořov, Vesce, Dráchov, Dírná, Mezná, Skalice a Klenovice o podmínkách zajištění předškolního vzdělávání a úhradě neinvestičních výdajů na provoz mateřských škol v Soběslavi ze dne 31. srpna 2007, kterými se řeší úhrada neinvestičních výdajů na provoz MŠ za období od září 2007 do prosince U s n e s e n í č. 9/132/2008 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a a. s. Terazo-JC Tábor na zhotovení kolumbární stěny na hřbitově v Soběslavi za cenu ,- Kč bez DPH. U s n e s e n í č. 9/133/2008 Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy mezi městem Soběslav a Tareka, s. r. o., Tábor, na zajištění stavebně-inženýrské činnosti při realizaci akce Vodovod Chlebov za cenu ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 9/134/2008 Rada města stanovuje termín 9. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi na středu od hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem: 1. Změny rozpočtu města v roce Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení města Soběslavi 3. Vyhláška o dani z nemovitosti 4. Sloučení organizací BSMS a TSMS 5. Majetkové převody 6. Různé U s n e s e n í č. 9/135/2008 Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s výměnou městského bytu velikosti 1+1 v čp. 500/5 na sídlišti Míru v Soběslavi, který má v nájmu paní Božena Benediktová, za městský byt velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi, který má v nájmu pan Milan Mojžíš; s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v čp. 145/10 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu paní Boženě Benediktové, Soběslav; s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v čp. 120 v ulici Na Pískách v Soběslavi do nájmu panu Karlu Nevrklovi, Soběslav (náhradník Hana Jungová, Soběslav); s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v čp. 58/32 v ulici Tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi do nájmu panu Josefu Balážovi, Soběslav (náhradník Martin Šmatár, Soběslav); s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v čp. 59/34 v ulici Tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi do nájmu panu Milanu Červeňákovi, Soběslav (náhradník Miroslava Lukáčová, Soběslav). U s n e s e n í č. 9/136/2008 Rada města souhlasí s vyřazením neprodejných nálezů z majetku města Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí odboru vnitřních věcí paní Kateřinou Křiklánovou. U s n e s e n í č. 9/137/2008 Rada města bere na vědomí seznam nálezů, které připadly do majetku města Soběslavi, předložený pracovnicí odboru vnitřních věcí paní Kateřinou Křiklánovou a ukládá tajemníkovi MěÚ ing. Radku Bryllovi seznam nálezů zveřejnit a věci následně odprodat v souladu se schválenou směrnicí města. MĚSTO SOBĚSLAV vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele Senior-domu Soběslav Podmínky účasti ve výběrovém řízení: a) státní občanství ČR b) způsobilost k právním úkonům c) bezúhonnost d) úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání e) práce na PC f) řidičský průkaz skupiny B g) řízení kolektivu h) organizační schopnosti i) komunikativnost, vztah k lidem, týmová práce j) orientace v právních předpisech vztahujících se k vykonávané činnosti Výhodou je: - praxe v sociální oblasti K přihlášce uchazeč připojí: - strukturovaný životopis - výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - koncepce řízení organizace - čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v 2 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozd. předpisů Předpokládaný termín nástupu: od Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Přihlášky s výše uvedenými doklady je možno zaslat do na Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, Soběslav. Bližší informace je možné získat u tajemníka MěÚ Soběslav ing. Radka Brylla, tel.: , nebo ředitele Senior-domu Soběslav pana Kamila Modla, tel.:

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA červen 2008 UPOZORNĚNÍ Podnikatelé, kteří provozují silniční motorovou dopravu osobní a nákladní, na něž se vztahuje prokázání finanční způsobilosti, jsou povinni nejpozději do prokázat trvání finanční způsobilosti podle 4a zákona o silniční dopravě příslušnému dopravnímu úřadu tj. Krajský úřad - Jihočeský kraj - odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení silniční dopravy v Českých Budějovicích. Finanční způsobilost je možno prokazovat již nyní a v zájmu spolupráce mezi živnostenským úřadem a podnikatelem žádáme o současné poskytnutí kopie dokladu našemu úřadu. Živnostenský úřad Soběslav Výměna občanských průkazů Upozorňujeme občany na povinnost provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, a to nejpozději do 31. prosince Žádost o vydání nového občanského průkazu je potřeba předložit nejpozději do 30. listopadu 2008, neboť lhůta pro výrobu občanského průkazu je ze zákona 30 dnů. Pro občany narozené před 1. lednem 1936 platí výjimka občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti bez omezení, zůstávají nadále v platnosti, pokud všechny údaje uvedené v občanském průkazu odpovídají skutečnému stavu (např. trvalý pobyt, rodinný stav). Tento občanský průkaz však nelze použít jako cestovní doklad. K výměně potřebujete: 1) vyplněnou a podepsanou žádost o vydání OP 2) 1x fotografii, která odpovídá současné podobě občana 3) občanský průkaz Za výměnu se nevybírá správní poplatek. Žádost o vydání OP můžete podat na Městském úřadu v Soběslavi, odbor vnitřních věcí, 1. patro, číslo dveří 206 nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu. Hana Pospíšilová, odbor vnitřních věcí Cestovní doklady pro děti Od 1. března 2008 se opět umožňuje zapisovat děti mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče. Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány. Správní poplatek činí 50 Kč za každý zápis. Od 25. dubna 2008 lze podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji i pro občana mladšího 5 let. Doba jeho platnosti je stanovena na 5 let a správní poplatek činí 100 Kč. Výše uvedené změny vyplývají z novelizace zákona o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Případné informace poskytneme na odboru vnitřních věcí číslo telefonu nebo Pavla Brunerová, odbor vnitřních věcí Signál sirény Časté dotazy občanů a návštěvníků města směřují k zapínání sirény na budově Městského úřadu, která se rozezvučí každou první středu v měsíci. Jedná se o zkoušku sirény zapínanou z dispečinku Hasičského záchranného sboru. Siréna se dá také zapnout ručně přímo v budově MěÚ. V ČR se používají tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel. Signál Všeobecná výstraha pro varování občanů Tón sirény kolísavý, délka tónu 140 vteřin, název signálu Všeobecná výstraha. Varovný signál všeobecná výstraha je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je poté informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. Signál Požární poplach pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany Tón sirény přerušovaný, délka tónu 60 vteřin, název signálu Požární poplach. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény, který napodobuje hlas trubky troubící tón HO-ŘÍ, HO-ŘÍ po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Tento signál svolává jednotky požární ochrany. Signál Zkouška sirén Tón sirény nepřerušovaný, délka tónu 140 vteřin, název signálu Zkouška sirén. Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). Ing. Jindřich Bláha, starosta města Květy jako výraz úcty a poděkování Dne je to již 20 let, co nás opustil pan Václav Bidař ze Soběslavi. Vy, co jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Vzpomíná rodina Odešla jsi tiše, jako když hvězda padá, zůstala bolest, která neuvadá. Prázdná jsou místa, kde zazníval Tvůj hlas, však vzpomínka na Tebe, drahá Petruško, zůstane navždy v nás. Dne 29. června uplyne 5 smutných roků, kdy nás navždy opustila naše drahá dcera, Petra Žáková. S láskou stále vzpomínají rodiče, sestra, babičky a děda Dělí nás 63 roků od jara Evropa prožívala poslední válečné události a stála na prahu míru a svobody. Zbraně ovšem stále ještě hřměly a lidé umírali. Byli mezi nimi také ti, kteří neměli k naší vlasti osobní vztah, ale bez nichž bychom se svobody nedočkali. Sluší se jim i po mnoha létech v pokoře věnovat krátkou vzpomínku. Ve středu 7. května uctil památku obětí druhé světové války místostarosta Zdeněk Vránek položením květin na hroby padlých vojáků. Foto jk- Dne tomu bude již 10 let, kdy nás opustil náš tatínek, dědeček a bratr pan Jan Horký ze Soběslavi. Kdo jste ho znali a měli rádi, zavzpomínejte s námi na dobu, kdy tu strávil svůj život v kruhu rodinném i činném. Dcera Hana a bratr Zdeněk s rodinami Dne uplyne smutných 10 let, kdy nás opustila naše milovaná a drahá maminka, babička a prababička paní Anežka Křesinová ze Soběslavi. S láskou vzpomíná dcera Jana a Marie s rodinou

5 červen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 5 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narození: David Vráblík Michal Hoško Adéla Pánková Adam Velich Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život. Úmrtí: Stanislav Hron Jaroslav Klein Jan Křiklán Marie Neubauerová Jan Pazdera Marie Pecháčková Jarmila Ublová Josef Vránek Věra Smotlachová Věra Kratochvílová Jaroslav Streit Hana Vítová Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Dne tomu budou 3 roky, co nás navždy opustila paní Jana Řehořová roz. Jináčková. Vzpomínají manžel Václav dcera Jana a syn Václav Dne uplyne již 8 smutných let, co nás navždy opustila naše drahá maminka a babička paní Hana ZÁRUBOVÁ. S láskou stále vzpomínají manžel, dcery a syn s rodinami. A je to zase tady! Šéfová Hlásky byla na vystoupení dětí z MŠ Duha u příležitosti Dne matek, a jak je jejím zvykem, chtěla článek. Víte, pro mne je těžké začít psát něco na mus. Mozek se vypne a je tam duto. Piliny nejsou schopné se okamžitě aktivovat. Když se zklidní, a nechají si to projít svým pilinovým procesem, rozhoupou se samy. Nevím, jaká byla příčina, ale vloudila se mi písnička Vyletěly vlaštovičky přes to naše stavení Všechno by bylo pořádku sama melodie je pěkná až do chvíle, kdy jsem zjistil, že nápěv trvá, ale slova jsou jiná. Nestačil jsem otevřít ani dutinu ústní, abych zanotoval. Ostatně, posuďte sami: Vyletěly ježibaby, třicátého apríla. Zamávaly košťatami nad domy Seniora. Nad námi si lítejte, nic zlého nedělejte. Vraťte se nám všechny zpátky, klidu si užívejte. A tak se vraťme ještě k tomuto významnému dni. Piliny, piliny! Co zmatkujete! Nebylo to třicátého, ale o den dřív. Vždyť víte, že jsme se tak dohodli z důvodu obsazenosti letových drah pro košťatové přístroje. I když nám povětrnostní vlivy nepřály a sama vrchní ježibaba, Agáta z Pšuvníku toho času řečená VII., nám nezajistila letové podmínky, rej se vydařil. Před druhou hodinou poobědní dorazil autokar a přivezl milé kolegyně a kolegy z DD Máj Č.Budějovice v čele s černokněžníkem Pavlem a jeho suitou. Krajský úřad měl též svoje zastoupení Mgr. Helenu Kocmanovou a Bc. Lucii Matějkovou. I naše město vyslalo svého zástupce. Starosta byl na jednání mimo Soběslav, a tak přišel Zdeněk Vránek. Milých hostů není nikdy málo, přijeli i zástupci z veselského DD v čele s ředitelem Mgr. Janem Vavříkem. K dobré náladě nám hrála Malá blaťácká kapela, podávaly se vybrané speciality: grilované krokodýlí střevo nadívané tchořím pšoukem bez oblohy polévané žlučí ptakopyska, špikované netopýří ucho sádlem komářím s žížalovou polevou a ještě mnoho dalších specialit. Pro ty méně náročné byly připraveny opékané klobásy nebo párky, koláčky, káva, čaj a samozřejmě, že nesmělo chybět točené pivo. Všichni se dobře bavili a nikdo nechtěl věřit tomu, že dozněla poslední písnička a že se končí. Tak zase až příště! Kamil Modl Dne by se dožil 100 let pan František Vondruška, mistr kovářský ze Soběslavi. S láskou a vděčností vzpomíná rodina Děkuji touto cestou všem bývalým spolupracovníkům, kteří v táborské nemocnici navštěvovali mého manžela Jana Hrušku. Též děkuji za jejich účast na rozloučení dne a za květinové dary. Jaroslava Hrušková - manželka Úřední den notářky MěÚ II. patro č. dveří 306 Ludmila Těhníková, tel.: pondělí Klienti Senior domu se zájmem sledovali vystoupení dětí z MŠ u příležitosti Dne matek

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA červen 2008 DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ Září v hod. Peter Quilter JE ÚCHVATNÁ Komedie JE ÚCHVATNÁ se odehrává v roce 1944 v New Yorku. Je to příběh skutečně žijící osoby, Florence Jenkinsové. Tato pozoruhodná, poněkud výstřední dáma byla přesvědčena, že vládne výjimečně krásným sopránem. Síle její představy a kouzlu její osobnosti nebylo možno vzdorovat, a tak se stalo, že Florence s pomocí hrstky nejvěrnějších (její životní partner St. Claire - neúspěšný anglický herec, džentlmen se slabostí pro dobré jídlo pití a humor, svérázná přítelkyně Dorothy, oddaný klavírista Mac Moon a španělská kuchařka María) uskuteční svůj sen. Přesto či možná právě proto, že její zpěv byl vskutku dost příšerný (jak dokazují dochované gramofonové nahrávky), stane se proslulou a svou zvláštní uměleckou kariéru zakončí nezapomenutelným koncertem v beznadějně vyprodané Carnegie Hall, zahrnuta potleskem, květinami a přízní publika. Hra o životní radosti, o fantazii, o podivuhodné síle přátelství a citu, o lidské noblese, toleranci, hravosti i bláznovství. Režie se ujala Jana Kališová. Velkou hereckou příležitost v hlavní postavě nachází Jaroslava Kretschmerová. Vedle ní se můžete těšit na Ladislava Potměšila, Jana Maxiána, Naďu Konvalinkovou, Lilian Malkinu a Danielu Bakerovou. Listopad v hod. Lawrence Roman DOHAZOVAČ Překlad Jiří Stach. Režie Petr Hruška Hrají: Stevie Millsová - Kateřina Brožová, Grace Millsová - Dana Syslová, Robin McFee - Aleš Procházka, Owen Grant - Miloslav Mejzlík / Jaromír Meduna, Wendell Tucker Richard Trsťan Úspěšná hra amerického autora Lawrence Romana se odehrává v luxusním bytě, kde žije Stephanie Millsová se svou matkou Grace. Emancipovaná, velmi bohatá osmatřicetiletá KONTAKT: KDMS Jirsíkova 34/I, Soběslav tel , Stephanie či Stevie (používá totiž mužskou podobu svého jména), úspěšná manažerka, odejde od firmy, kde pracovala, protože si v poslední chvíli uvědomila, že jí pro samou práci a kariéru nezbyl čas na soukromý život, že si nestačila najít partnera, natož vdát se a mít děti, na které se už dlouho těší její čiperná matka Grace. Stevie se proto rozhodne jednat rázně, jak má ve zvyku: Její bývalý šéf jí doporučil Robina McFee, který pomáhá zámožným klientům při výběru vhodného partnera a který i jemu pomohl najít manželku. Suverénně se chovající Robin, zjevně úspěšný muž, očividně není sebevědomé Stevie sympatický a po chuti jí není ani tento způsob seznamování. Musí však Robinovi odpovědět i na intimní dotazy, jak si svého partnera představuje, jaké má na něj požadavky. Stejně jako Robin Stevie nijak neokouzlí ani první dva nápadníci, které za ní ze své stáje pošle. Avšak k všeobecnému překvapení po několika nečekaných zvratech všechno dobře dopadne - a na své si přijde i matka Grace. Čtvrtek 11. prosince v hod. KRÁSA Z MOULIN ROUGE Scénář: Tomáš Pavlík Režie: František Kreuzmann Hudba a texty písní: Jakub Pospíšil Hrají: Jan Potměšil, Barbora Fišerová, Helena Vondrušková, František Kreuzmann Paříž, město umění, umělců, kabaretů. Město krásných příběhů. Pojďte a staňte se svědky jednoho takového příběhu. Příběhu velké, opravdové lásky. Divadelní představení inspirované osudovým setkáním slavného francouzského malíře Henriho Toulouse Lautreca a jeho největší životní lásky Myriam. Předplatné je v prodeji od července! Cena předplatného je 620 Kč. Nezapomeňte si prosím vyzvednout předplatenky! Změna programu vyhrazena! Informace: Jaroslava Palasová-produkční KD, tel Program KD Soběslav - červen 2008 Pravidelné akce: Pondělí PŘEDPORODNÍ KURZY (Bc. Nováková , Bc. Řetovská ) CVIČENÍ SE ŠÁRKOU Úterý ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt ) FAT FINGERS (pod taktovkou Petra Čapka) Loukářský soubor KAŠPÁREK CVIČENÍ nejen pro absolventky redukčních kurzů STOB Středa CVIČENÍ SE ŠÁRKOU Pátek SOBĚSLAVSKÁ CHASA Další program: Úterý Agentura SECI MUSICall Nymburk Látané příběhy krejčíka Honzy, pohádka pro MŠ, velký sál, vstupné 40 Kč Středa TRIO BEL CANTO koncert barokní a klasické hudby Galerie v kostele sv. Marka vstupné dobrovolné Pondělí Zadáno pro MŠ Nerudova ul. Galerie v kostele sv. Marka Pátek Zadáno pro OU a Prš Soběslav Kino Soběslav Čtvrtek Zadáno pro ZŠ E. Beneše, velký sál KD Pátek VERNISÁŽ Galerie v kostele sv. Marka úterý 10. června od hodin LÁTANÉ PŘÍBĚHY KREJČÍKA HONZY AFRIKA dětské představení s písničkami pro děti z MŠ a pro děti, které jsou s maminkami doma! vstupné 40 Kč Kuličkiáda 2008Ò V sobotu se v parku u Hlásky konal tradiční přebor ve cvrnkání kuliček bez rozdílu věku s názvem Kuličkiáda Zúčastnilo se jí 34 hráčů, nejstarší z nich v letošním ročníku byla Alena Huslarová 78 let, mezi nejmladší účastníky se zařadilo několik pětiletých kluků a děvčat. Vydařený turnaj odstartoval v 9.00, finále končilo ve h. Obdiv patří malým špuntům, kteří nejen odehráli 10 zápasů, ale vydrželi až do konce. Konečné umístění: 1. Petr Petrů, 2. David Šustr, 3. Michal Vránek - všichni ze Soběslavi. Gratulujeme! Děkujeme všem, kteří turnaj podpořili: Generální partner: GrECo, International, poradenství pro riziko a pojištění s. r. o., České Budějovice, Prádelna a mandl u Milušky paní Miluše Moravcová, Soběslav, paní Zdeňka Abelová, Soběslav.

7 červen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 7 Galerie v kostele sv. Marka Středa 11. června v hodin TRIO BEL CANTO Beata Blašková Zádrapová - soprán Vítězslav Drápal flétna Libor Janeček - kytara koncert barokní a klasické hudby vstupné dobrovolné Taneční kurzy 2008 Taneční kurzy povedou opět taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska. Začínáme v sobotu 6. září od 18. hodin. Cena kurzů je Kč. Zajděte si do KD pro průkazku - máte čas do konce června! Informace v kanceláři KD nebo volejte nebo DO BLATSKÉHO MUZEA ZA PŘÍRODOU, VÝTVARNÝM UMĚNÍM I HUDBOU Také na červen nabízíme pestrou nabídku programů, a tak věříme, že si z ní vyberete i Vy! Otevřeno máme denně mimo pondělí v časech 8:00 12:00 a 12:30 16:00 hodin. V Rožmberském domě můžete vedle expozice PŘÍRODA TÁBORSKA zhlédnout výstavu dvojice místních tvůrců: soubor obrazů Josefa Záruby nazvaný NÁVRAT K UMBŘE, MÁM JI RÁD... doplní kolekce keramiky jeho syna Josefa Záruby jun. Výstavu můžete navštívit od 5. 6., vernisáž proběhne v pátek a kromě setkání s autory nabídne také hudbu v podání místní skupiny Projekt (Jindřich Kocourek & Petr Líkař). Ve Smrčkově domě bude až do konce září kromě stálé národopisné expozice k vidění loni otevřená a návštěvnicky velmi úspěšná výstava MOŘE A život, a to v celé své podobě (přesunuli jsme sem i oddíly loni vystavené v Rožmberském domě). Pokud jste ji snad v loňském roce nestihli anebo k Vám zavítá návštěva, nenechte si tuto jedinečnou příležitost ujít! Kromě toho Vás chceme srdečně pozvat na čtvrtek na vernisáž výstavy KAREL ANČERL 100, kterou chceme připomenout letošní 100. výročí narození jednoho z našich nejslavnějších hudebníků světově proslulého dirigenta Karla Ančerla ( ), rodáka z nedalekých Tučap. Výstava připravená Českou filharmonií (která je jejím spolupořadatelem) přibližuje jeho žipokračování na str. 8 Pozvánka do Galerie v kostele sv. Marka V pátek 27. června 2008 bude v 18 hod. zahájena vernisáž výstavy Jindra Viková Porcelán, koláže, asambláže. Výstava potrvá do neděle 20. července Galerie je otevřena denně mimo pondělí a hod. Pro soběslavskou galerii bude ctí otevřít výstavu naší přední a světově uznávané výtvarnice, paní Jindry Vikové z Prahy, která pro tuto výstavu připravila plošná a trojrozměrná výtvarná díla vytvořená z porcelánu. Akademická sochařka Jindra Viková je absolventkou Vysoké školy umělecko průmyslové v ateliéru keramiky a porcelánu profesora Otto Eckerta. Věnuje se výhradně umělecké autorské tvorbě a zabývá se ztvárněním porcelánových plastik a kresbou a malbou na porcelán. Profiluje se v tématech portrét a postava, objekty a symboly, krajiny, nástěnné instalace, koláže, asambláže a tvorbou do architektury. Přestože její díla mají typický vikovský rukopis, ve své tvorbě se neopakuje, ale stále hledá nové náměty i nové výrazové prostředky (kombinace porcelánu s kovem, fotografií, se sklem, neónové plastiky aj.). Originalita děl Jindry Vikové, její píle a neustálé hledání a kreativita jí přinesly světové uznání na mnohých přehlídkách a soutěžích, např. Hlavní cena v italské Faenze v roce 1981 a Zlatá medaile tamtéž v roce 1984 a dále nejvyšší ceny získané opakovaně v Itálii, Japonsku, Švýcarsku, Francii, Iráku, Korey i doma. Její seznam autorských výstav a absolvovaných sympozií je nekonečný. Díla Jindry Vikové jsou natolik mezinárodně uznávaná, že byla jmenována členkou několika mezinárodních porot uměleckých festivalů a soutěží v oboru keramiky. Kromě své tvorby se věnuje vzdělávání profesionálních i amatérských výtvarníků, a to i v zahraničí, kde např. působila na několika universitách v USA a na Novém Zélandě a účastnila se studijních programů v USA, Anglii a Austrálii. Autorka je zastoupena ve všech významných muzeích v ČR a v muzeích a galeriích v USA, Itálii, Německu, Švýcarsku, Anglii, Belgii, Dánsku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Řecku, Turecku, Číně, Korey, Japonsku, Austrálii a na Novém Zélandu. Nenechte si ujít tuto výstavu, na kterou Vás srdečně zveme. Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor ÓÓÓ Pro úplnost připomínáme, že až do 22. června máte možnost zhlédnout v galerii výstavu obrazů Ladislava Švarce Ve svých stopách, která letošní sezonu zahájila. Knihovna přivítala čtenáře Okamžik, kdy se člověk naučí číst, je v jeho životě nesmírně důležitý. Proto se Městská knihovna rozhodla uspořádat slavnostní pasování na čtenáře. Dne 6. května 2008 jsme pozvali žáky prvních tříd ZŠ tř. E. Beneše, aby si i oni vysloužili své čtenářské ostruhy. Každý čtenář dostal Osvědčení o zvládnutí čtení a čestnou průkazku do knihovny, aby si mohl vyzkoušet svoji novou dovednost na některé z mnoha zajímavých knížek, které pro dětské čtenáře naše knihovna nabízí. Rádi bychom, aby se pasování stalo tradicí. V knihovně bychom mohli každý rok přivítat prvňáčky a rozšířit tak nejen počet našich čtenářů, ale zároveň i dostat do povědomí knihovnu jako důležitou součást kulturního života města. -af-

8 8 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA červen 2008 DO BLATSKÉHO MUZEA... dokončení ze str. 7 votní osudy i hvězdnou kariéru. Na vernisáži promluví lektor České filharmonie Mgr. Petr Kadlec, jehož proslov bude doplněn videoprojekcí ze soukromé Ančerlovy filmotéky. V rámci cyklu exkurzí Přírodou krok za krokem, který pořádáme společně s nevládní organizací Ochrana fauny ČR Votice, Vás zveme na výlet do zámeckého parku Jemniště a na procházku okolo veselských pískoven. Zájemce o vycházky odkazujeme na přehled všech exkurzí v okresech Tábor, Benešov a Příbram, který získáte v pokladnách muzea anebo na JOSEF ZÁRUBA: NÁVRAT K UMBŘE, MÁM JI RÁD... Obrazy a keramika Rožmberský dům vernisáž výstavy v hod. viz foto MOŘE A ŽIVOT NEJvětší výstava o mořích a mořské fauně, jaká se kdy konala v jižních Čechách! NEJrozsáhlejší výstava v novodobých dějinách soběslavského muzea! Smrčkův dům KAREL ANČERL let od narození světově proslulého dirigenta Smrčkův dům vernisáž výstavy v hod. Exkurze z cyklu PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM : Zámecký park na Jemništi prohlídka parku, který v posledních letech obnovují majitelé zámeckého areálu manželé Sternbergovi, s výkladem o jednotlivých významných dřevinách sobota vede RNDr. Anna Skalická (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Praze) sraz: Postupice-Jemniště, autobusová zastávka, 10:30, doprava na místo srazu: osobním vlakem Tábor 8:20 Benešov 9:33, dále autobusem: Benešov, aut. nádraží 10:10 Postupice-Jemniště 10:25 možnost spojit s návštěvou zámku 9 sálů a salonků a kaple sv. Josefa Příroda Veselských pískoven celod. vycházka zaměřená na poznání flóry a fauny v okolí Veselských pískoven neděle vedou RNDr. Daniel Abazid (BM v Soběslavi) a RNDr. Jiří Řehounek (Sdružení Calla České Budějovice) sraz: Veselí n. L., parkoviště u Veselských pískoven (cca 2 km jihovýchodně od náměstí odtud po silničce směr Hamr a Val, z níž se cca 500 m za železniční tratí odbočí vpravo k pískovnám), 9:15 hod. Do muzejních prostor i do přírody Vás za Blatské muzeum srdečně zve RNDr. D. Abazid Tajemná pozvánka střediska Rolnička nejen pro děti Svátek našich nejmenších už ťuká na dveře a jak ho lépe oslavit, než s Rolničkou v Soběslavi? Diakonie ČCE středisko Rolnička pořádá již 13. rokem tradiční oslavu svátku dětí Rolničkování V prostorách soběslavské plovárny budou opět připraveny oblíbené soutěže, vytváření, malování, dovádění, koníci, pohádka v podání loutkoherecké skupiny Drum Bun, horkovzdušný balón, ukázky práce záchranářů a mnoho dalšího. Na své si tentokrát ale přijdou i doprovázející tatínci. Kromě dobře chlazeného piva je svým tancem jistě okouzlí svůdná tanečnice. Nebude chybět samozřejmě ani dobrá hudba, výborné občerstvení a po setmění lampionový průvod městem na soběslavské náměstí. A tam tam uvidíte nebe plné barevných poletujících hvězd a světýlek. Nevěříte? Tak se přijďte sami přesvědčit v pátek 30. května na soběslavskou plovárnu, Nová 401/II Soběslav (za motorestem Paluba), začínáme v hodin. Všichni z Rolničky se na vás těší! Za Rolničku Eva Janatová Lidé ze Soběslavi podpořili Rolničku částkou Kč Ve čtvrtek 24. dubna proběhla v ulicích města veřejná sbírka soběslavského střediska Rolnička. V průběhu dne vyrazilo do ulic města celkem 17 dobrovolníků a nabízelo k zakoupení zlatavé rolničky. Celkem se prodalo 1000 ks rolniček. Lidé ze Soběslavi tak přispěli na pořízení mikrobusu, který sváží klienty do Rolničky, jeho provoz a zajištění následných služeb dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením částkou Kč. Děkujeme všem lidem, kteří rolničky zakoupili, zástupcům městského úřadu za výbornou spolupráci, podnikatelům a obchodníkům města za vstřícnost a dobrovolníkům za jejich čas a nezištnou pomoc. Soběslavi děkujeme za podporu! Celkem se ve čtyřech jihočeských městech vybralo Kč (České Budějovice Kč, Tábor ,50 Kč, Veselí nad Lužnicí ,50 Kč). Mediálním partnerem Rolničkového dne 2008 je Český rozhlas České Budějovice FM. Přijďte se v pátek 30. května pobavit a oslavit s Rolničkou Den dětí na soběslavskou plovárnu. Začátek v hodin. Těšíme se na Vás! Za Rolničku Eva Janatová

9 červen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 9 MŠ Nerudova slaví 40. narozeniny (dokončení z minulého čísla) Nový letopočet 2000 a současnost mateřské školy V prosinci 2004 byl přijat nový Školský zákon, který má pro oblast předškolního vzdělávání dalekosáhlý význam. Stát v něm tuto oblast velmi podpořil, vyjádřil svůj zájem o rozvoj předškolního vzdělávání, o jeho dostupnost i kvalitu. Jeho přijetím se tak pro mateřské školy mnohé změnilo. Na rozdíl od předchozího období zákon pojímá mateřskou školu jako školu (nikoli školské zařízení), tedy jako instituci vzdělávací. Školský zákon zavádí systém rámcových a školních vzdělávacích programů. Povinnost pracovat podle školního programu nastává všem školám (tj. na úrovni předškolního, základního a gymnaziálního vzdělávání) dnem Od roku 2002 je mateřská škola Nerudova právním subjektem, jejímž statutárním zástupcem je ředitelka mateřské školy a zřizovatelem město Soběslav. Po roce 2000 bylo zaměření mateřské školy směřováno na rozvoj pracovní a výtvarné výchovy, rozvoj pohybových dovedností a zvyšování tělesné zdatnosti otužování v sauně, návštěvy plaveckého bazénu. Dále na přípravu dětí předškolních na vstup do školy. Probíhala logopedická péče, zájmové kroužky. Děti navštěvovaly objekt Autoškoly a dopravního hřiště. Byla navázána spolupráce se studentkami Střední zdravotnické školy v Táboře. V rámci výchovného programu Ochrana Přednáška pro rodiče Občanské sdružení I MY Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. Posláním sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí a dospělých s postižením a jejich rodin STŘEDISKO RANÉ PÉČE PRO JIHOČESKÝ REGION Rádi bychom Vás seznámili s dalším projektem našeho občanského sdružení,,i MY. V roce 2006 jsme začali poskytovat terénní služby rané péče ve Středisku rané péče pro jihočeský region. Náplní projektu je poskytování rané péče rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo dětí s opožděným vývojem od narození do sedmi let. Raná péče je terénní služba, základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách. Poradce rané péče jezdí do rodiny 1x za 1-3 měsíce. Poskytuje dle přání rodičům poradenství v oblasti vývoje dítěte, spolu s rodiči plánuje vhodné činnosti a hry, které rozvíjejí dovednosti dítěte. Rodičům půjčuje didaktické a stimulační hračky a pomůcky. Důležitou součástí poskytování služeb rané péče je provázení a podpora rodiny v náročném životním období. Poradce pomáhá při výběru předškolního zařízení, zprostředkuje rodičům kontakty na odborníky, půjčuje odbornou literaturu. Informovaní rodiče mohou lépe a zodpovědněji rozhodovat o tom, jaké terapie a aktivity jsou pro jejich dítě nejvhodnější. Na přání rodičů je poradce doprovází k jednání na úřadech nebo při návštěvě odborného lékaře. Organizujeme přednášky pro rodiče, přednášky pro pediatry a společné setkávání rodin. V roce 2007 jsme získali registraci poskytované sociální služby na Krajském úřadě v Českých Budějovicích. Služby rané péče jsou podle Zákona č.108/2006 o sociálních službách rodinám poskytovány bezplatně. V současné době má středisko 16 klientských rodin. zdraví našich dětí studentky seznamují děti s péčí o zdraví, zdravotnickými potřebami a pomůckami, se zdravým životním stylem, bezpečností v silničním provozu. Děti pravidelně 1x týdně navštěvují tělocvičnu tělovýchovné jednoty Spartak, kde mají širší možnosti pohybového vyžití. Ke dříve jmenovaným zájmovým kroužkům je možnost využít kroužku dramatického a hry na zobcovou flétnu. V oblasti rozvíjení spolupráce s rodiči se uskutečnil společný cyklistický výlet pro rodiče s dětmi do nedalekého Muzea v Záluží u Vlastiboře. Ve třídách probíhaly společné hry dětí s rodiči. Pravidelně každoročně je vyhlášena výtvarná soutěž pro rodiče a děti různě tématicky zaměřená (Podzimní strašák, Dopravní prostředky, Pohádková bytost ). Výtvarná dílka vytvořená dětmi s rodiči jsou vždy vystavena v prostorách mateřské školy. Děti na svých výletech navštěvují hvězdárnu v Českých Budějovicích, chovatele koní v nedalekém Sedlečku, základnu hasičského sboru a rychlé záchranné služby, místní knihovnu, v období Vánoc Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci. Děti z hudebně zaměřených kroužků navštěvují s hudebním pásmem seniory v pečovatelském domě, zpívají na akcích rádia Blaník. Z dalších akcí, které je možno jmenovat: opékání špekáčků na zahradě školy, karneval, slet čarodějnic, Indiáni na stezce, oslavy Dne dětí na zahradě mateřské školy, turistické výlety do okolí, slavnostní rozloučení s předškoláky. V současné době je stále majitelem soukromá osoba. Ve spolupráci s majitelem byly rekonstruovány střechy na obou pavilonech, byla provedena plynofikace kotelny, renovace Ve Středisku rané péče pracují dvě poradkyně rané péče, koordinátorka, psycholog. Spolupracujeme se Střediskem rané péče Diakonie ČCE v Praze Stodůlkách a se Společností pro ranou péči střediskem v Českých Budějovicích. Činnost střediska je financována z dotací ze státního rozpočtu, z krajského rozpočtu a podpory různých nadací a sponzorů. V minulých letech nás podpořily: Nadace Naše dítě, Výbor dobré vůle Nadace O.Havlové, Nadace Divoké husy, firma Zotepo Soběslav, České houby Nedvědice, Výroba stavebnic a dětského nábytku Planá nad Lužnicí, Sinfo Mladá Vožice. V loňském roce jsme od Nadace O2 získali finanční prostředky na projekt,,chceme vědět víc, který je zaměřen na vzdělávání. Díky této podpoře jsme uspořádali několik přednášek pro rodiče a pediatry. Výbor dobré vůle Nadace O. Havlové nám poskytl finanční prostředky na hračky a pomůcky do půjčovny a na nákup knížek do knihovny střediska. Středisko má sídlo v budově pošty v Soběslavi. Kontakt: P. Šenová - předsedkyně sdružení, koordinátorka , K. Růžičková - vedoucí střediska, poradkyně rané péče Za občanské sdružení,,i MY Mgr. Pavla Šenová a Kateřina Růžičková vodovodních trubek, montáž bojlerů. Také byla provedena renovace šaten. V jednotlivých třídách dochází postupně k rekonstrukci umýváren a WC. Probíhá výměna nábytku ve třídách. Zcela je zrekonstruována zahrada mateřské školy. Staré kovové prolézačky, houpačky a pískoviště byly nahrazeny novou úpravou s novými dřevěnými prvky a novými pískovišti. Perspektivy Ve stávajícím školním roce je zapsáno 140 dětí a rozděleno do tříd v počtu 28. V mateřské škole pracuje 1 ředitelka a 9 učitelek, 8 provozních zaměstnanců. Věkové složení pedagogických pracovnic je v rozmezí let, provozních zaměstnanců v rozmezí let. Ve své práci se řídíme rámcovým vzdělávacím programem, který nám říká : Prospěch dítěte je pro pedagoga v mateřské škole rozhodující, a proto je třeba podporovat vše, co je pro dítě prospěšné. Důležité je, co které dítě osobně získává, jakých individuálních výsledků dosahuje. Dítě se v mateřské škole musí cítit spokojené a v bezpečí. Každé dítě má právo být jiné. Dítěti předškolního věku je vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti. Vzdělávání dětí probíhá nepřetržitě, při všech situacích a za všech okolností. Každému dítěti by měly být v průběhu předškolního vzdělávání vytvářeny takové vzdělávací podmínky, aby postupně a dostatečně rozvíjelo svůj všestranný potenciál odpovídající jeho schopnostem a možnostem. Podle školních kronik zpracovala Eva Kuklová

10 10 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA červen 2008 U nás v MŠ Nerudova se stále něco děje! Knížka náš kamarád Naši malí předškoláci ze IV. třídy s chutí přivítali pozvání do knihovny v Soběslavi oddělení pro děti a mládež. Poutavé vyprávění paní Šlajzové o počasí, přírodních jevech a zvířátkách rozšířilo znalosti našich nejmenších. Co je duha, mraky, déšť, bouřka, kroupy, vítr, vichřice nebo také potopa? Na tyto otázky znaly již některé děti správnou odpověď. Jak s knihou správně zacházet, kde má své místo a jak ji zařadit podle abecedy, nám podrobně vysvětlila naše milá průvodkyně paní Šlajzová. Prostřednictvím krásných encyklopedií a zajímavého vyprávění jsme se dozvěděli mnoho nového. Nejen, že jsme byli věrnými posluchači, ale zároveň jsme si prohlédli zajímavé knihy, které se nám líbily. Pohádkové vyprávění o zvířátkách ukončilo naši návštěvu v knihovně. Vedení MŠ Nerudova děkuje pí Šlajzové za velmi poučný program, který si připravila pro naše děti. Těšíme se na další návštěvu. Čarodějnický rej v MŠ Jako každý rok jsme pro naše děti v MŠ Nerudova připravili malé čarodějnické veselí. Děti již před oslavami vyprávěly, jaký kostým masky jim maminky připravily. Den s velkým D začal již brzy ráno, kdy v mateřské škole vítaly naše nejmenší dvě opravdu krásné ježibabky. Bujarý tanec čarodějnic doprovázela veselá hudba, která se linula až k přilehlému parku. Důležitou pomůckou bylo i koště, s kterým ježibabky dělaly úplné divy. Co jsme s dětmi všechno prožili? Malování čarodějnic a veselá diskotéka nebraly konce. Vyvrcholením dopoledního programu byl průvod všech masek čarodějek a čarodějů, který se vypravil do ulic města, kde způsobil nemalé pozdvižení. Za doprovodu ježibab starších a pokřiku Hou, hou, ježibaby jdou!, prošel čarodějnický průvod kolem celého náměstí. Zvědavé oči kolemjdoucích se zájmem sledovaly naše malé čarodějky. Všem se moc líbily. Děláme radost babičkám Předškolní děti z hudebního kroužku potěšily svým vystoupením obyvatele Senior domu. Proč jsme s dětmi opět zavítali na návštěvu? Malým hudebním dárkem jsme udělali radost všem babičkám ke Dni matek. Pásmo plné krásných básniček, písní a tanečků rozveselilo všechny přítomné. Liščí mazurka a tanec loupežníků měly velký ohlas. Naši malí zpěváčci byli odměněni bouřlivým potleskem. Nezapomněli jsme na malé dárečky, které děti předaly babičkám i dědečkům, kteří se přišli podívat. Ani my jsme neodešli bez odměny. Děkujeme babičkám za krásné polštářky a sladkou odměnu. Policie ČR ve školce Nevšední návštěva Policie ČR místního oddělení v Soběslavi zpestřila dopolední program našich nejmenších. Příjezd policejního auta vzbudil u dětí velký respekt. Uniformovaní policisté předvedli dětem, co vše potřebují ke své práci. Nejvíce se dětem líbila pouta, klukům samozřejmě pistole a neprůstřelná vesta. Nasadit policejní čepici, pustit maják a houkačku si vyzkoušeli všichni odvážlivci. Zajímavé dopoledne rychle uteklo a my jsme se museli rozloučit. Velká škoda, že nás nenavštívil policejní pes, ale ten měl jinou práci. Budeme se na něj těšit příště! Děkujeme prap. Cvachovi, str. Salayovi a str. Bílkovi, kteří připravili pro naše děti zajímavý program. VEDENÍ MŠ NERUDOVA Mateřská škola DUHA Maminky slavily Druhou neděli v květnu mají maminky svátek. Děti v MŠ Duha popřály o trochu dříve. Všichni z pěti tříd modré, oranžové, žluté, zelené, hnědé svým maminkám zazpívali a zatancovali, přednesli básničky nebo zahráli divadlo. Po předání vlastnoručně vyrobených dárečků pozvaly děti maminky ke svátečně prostřeným stolům, kde mohly ochutnat sladkou dobrotu, kterou jim děti s paními učitelkami upekly. Svátek v Senior domě Nezapomněli jsme potěšit ani babičky v Senior domě. Vysvětlujeme dětem, že i každá babička je vlastně maminka, a tak jsme je u příležitosti jejich svátku navštívili s pásmem písniček a tanečků. Z úsměvů obyvatelek Senior domu soudíme, že setkání bylo příjemné a příště se budeme těšit na viděnou.

11 červen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 11 Mateřská škola DUHA - dokončení ze str. 10 Projekt Stále se snažíme něco vylepšovat, vytvářet v MŠ hodnoty, které by děti mohly obohatit a něco kladného jim přinést. V loňském roce jsme proto vypracovali projekt k podpoře komunikativních dovedností dětí. Byla vytvořena dvě centra s počítači a promítacím plátnem pro děti. Letos jsme předložili projekty dva. Jeden se týká obnovy rekonstrukce dětského dopravního hřiště. Projekt byl schválen a doporučen k realizaci. Vznikne dopravní hřiště s vyznačenými silnicemi, přechody a značkami, vybavení doplníme o nové koloběžky a kola. Druhý projekt je rozšířením doplňkového programu naší MŠ. Jmenuje se Babička Kořenářka. Jeho cílem je podpořit environmentální výchovu dětí předškolního věku. Konkrétně se jeho prostřednictvím snažíme děti seznámit s živou i neživou přírodou, podporovat jejich snahu o ochranu přírody, ekologické chování. A jelikož i tento projekt byl přijat, můžeme se pustit do dalších aktivit, které by jinak nebyly finančně možné. Za finančního přispění Ministerstva školství, z části zřizovatele a některých rodičů vneseme do zahrady přírodní prvky, podnikneme s dětmi výlety za krásami přírody, rozšíříme zásobu pomůcek a nástrojů, které nám umožní živou a neživou přírodu pozorovat a pečovat o ni. Už teď se na novou tvář naší zahrady moc těšíme a děkujeme všem, kteří nám nabídli finanční či materiální podporu nebo pomocnou ruku. Jsme přesvědčeni, že bez vašeho přispění by projekt nebyl přijat! Takže v novém školním roce se setkáme na naší vaší vylepšené zahradě. Výlet do Semence Hurá, jedeme na výlet, zajásaly děti, když uviděly brzy ráno autobus u Mateřské školy DUHA. Vypravili jsme se do Týna nad Vltavou, kde se v areálu na Semenci nalézá už deset let stanice Pomoc přírodě. Dvě průvodkyně nás provázely naučnými sbírkami. Viděli jsme dvacet pět druhů borovic z Evropy, Asie i Ameriky, očichali jsme si a ochutnali bylinky. Rozeznávali jsme různé druhy jehličnatých i listnatých stromů, přemýšleli jsme, v jakém prostředí žijí různá zvířata, dozvěděli jsme se něco o životě ptáků, několik z nich jsme si zblízka prohlédli, neboť se zranili a stanice se o ně teď stará. Obdivovali jsme pasoucí se koně a kozy, které jsme si mohli pohladit. Ocenili jsme pěkný přístup našich průvodkyň. Odjížděli jsme domů plni příjemných zážitků. zaměstnanci MŠ DUHA Zprávičky ze ZŠ E. Beneše Odpad a my 29. dubna proběhla na naší škole akce Den Země. V rámci tohoto projektu jsme my, žáci 9.B, navštívili sběrný dvůr v Soběslavi, kde jsme byli pracovníkem panem Strnadem seznámeni s jeho chodem a pravidly. Měli jsme možnost si vyslechnout spoustu zajímavostí. Dozvěděli jsme se například, že je možné odevzdávat olej použitý v domácnostech, jak to chodí s odevzdanými televizory, lednicemi a ostatní elektronikou a také nebezpečnými látkami a léky. Poté jsme vyrazili do ulic města, abychom položili několik otázek obyvatelům Soběslavi a okolí. Zajímali jsme se, jak jsou na tom s tříděním odpadu. Ze 32 dotázaných občanů třídí odpad 62% a sběrný dvůr navštěvuje celých 78%. Také jsme se ptali, zda mají nějaký nápad na zlepšení ekologie. Zde jsou nejzajímavější odpovědi: Zrušit auta zavést koně, více papírových pytlíků a kontejnerů, sázet stromečky Jak a čím přispěly ostatní třídy naší školy ke zlepšení životního prostředí? První třídy se snažily rozšířit les Svákov sázením stromků. V 2.A se děti učily rozeznávat, do kterých barevných kontejnerů patří různé odpadky. Zato 3.B malovala na kůry stromů letokruhy a stavěla domeček pro skřítky a brouky. Žáci v 5.A sbírali na promenádě odpadky a 6.A je sbírala dokonce po celé Soběslavi. V 7.C žáci zvelebovali školní pozemky sázením stromků a osmičky uklízely a čistily les Svákov. Všechny třídy měly ze své činnosti radost. Udělaly kus práce k zvelebení a zlepšení životního prostředí v Soběslavi, a proto jim patří veliký dík. Simona Veselá a Aneta Dedková, 9.B Poděkování Žáci a učitelky 1. tříd ZŠ E. Beneše tímto děkují pí Kazdové a pí Panské, které v rámci Dne Země naší školy žákům umožnily podílet se na výsadbě stromků v nedalekém lese Svákov. Beseda s panem Miloušem Volfem Den vítězství, 8. květen, jsme si na ZŠ E. Beneše v Soběslavi připomněli setkáním s panem Miloušem Volfem, který nám, žákům devátých tříd, vyprávěl o svých zážitcích z 2. světové války. Tehdy jako student spolu se svým otcem pomáhal v protifašistickém odboji v Táboře. Oba byli zatčeni o po krutých výsleších a několikaměsíčním věznění deportováni do koncentračního tábora Flossenburg. Přidělené číslo 3377 bylo pro něj nešťastné. Dobře se pamatovalo. Byl přidělen na práci v kamenolomu, která patřila k nejtěžším a nejvražednějším. Kdo přežil měsíc, měl štěstí. Pan Volf ho měl, jak říká, dostal práci zámečníka v továrně na výrobu letadel. Kreslil karikatury, které jsme měli možnost si prohlédnout. Zaskočilo nás jeho vyprávění o nelidských podmínkách, krutosti, každodenním setkání se smrtí, situacích, kdy člověk přestává být člověkem. V dubnu 1945 byl spolu s ostatními vyhnán na pochod smrti. Přežil, dočkal se svobody a vrátil se zpět do Tábora. Právě zde se setkal s prezidentem Benešem, který vyzýval: Buďte svědomím národa! On svědomím národa skutečně je. Nemlčí, svůj příběh vypráví nám, mladším generacím, abychom se vyvarovali chyb. Snad v nás všech zakořenil nenávist vůči fašismu, válce, zbrojení i násilí. Aneta Dedková, XI.B Poznávací zájezd do Holandska V posledních letech pořádá naše škola pro žáky zajímavé poznávací zájezdy. V roce 2005 jsme měli možnost poznat Anglii, v roce 2006 Švýcarsko a v minulém roce Francii. Zájezdy získaly na oblibě, a proto i tento rok máme možnost poznat další krásnou zemi Holandsko, a to ve dnech května. Podíváme se na největší květinovou burzu a největší květinové zahrady na světě a navštívíte Madurodam miniaturní městečko, kde jsou v měřítku 1:25 soustředěny modely významných nizozemských staveb. Ve skanzenu holandské vesnice Zaansee Schans si pokračování na str. 12

12 12 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA červen 2008 Zprávičky ze ZŠ E. Beneše - dokončení ze str. 11 prohlédneme holandské větrné mlýny a uvidíme tradiční výrobu dřeváků. Zájezd je završen příjezdem do Amsterdamu, hlavního města Holandska. Čeká nás zde prohlídka historické části města, návštěva brusírny diamantů a projížďka lodí po Brychtech (kanálech). Aneta Dedková, 9.B Florbal V pondělí 12. května se chlapci naší školy zúčastnili florbalového turnaje Jaga Oxygen Cup v Chotovinách. Družstvo ve složení: Dominik Točík, Roman Švadlena, Vojtěch Žák, Jiří Bednář, Víťa Pícha, Petr Janoušek, Jiří Šonka, Daniel Dedek, Milan Míka a Tomáš Vaněček obsadilo výborné druhé místo. Všem chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. JP Úspěch mladých cyklistů Družstva mladých cyklistů ze ZŠ Soběslav E.Beneše se dne 13. a 14. května 2008 zúčastnila okresního kola dopravní olympiády mladších a starších žáků v Táboře. Po oba dny soutěžili cyklisté ve čtyřech disciplínách: poskytování první pomoci, testech dopravních znalostí, jízdě na dopravním hřišti a jízdě zručnosti. První den soutěžili mladší žáci ze 16 základních škol okresu. Družstvo ve složení Andrea Čapounová (5.A), Michal Pufr (5.B), Jaroslav Diviš a Eva Klimešová (6.A) navázalo na loňský úspěch a se ztrátou 121 bodů ve své kategorii vyhrálo. K úspěchu nemalým dílem přispělo vítězství Michala Pufra mezi jednotlivci, který celkem ztratil pouze 11 bodů. Celé družstvo bude reprezentovat okres Tábor na krajském kole 3. června v Prachaticích. Hodně sil! Podpořeni úspěchem mladších spolužáků, vydali se druhý den splnit úkoly starší žáci. Zuzana Novotná (7.B), Nikola Mináriková (7.A), Radek Drs a Ondřej Peterka (7.C) se nenechali zahanbit a skončili celkově na 3. místě. Nejlepší z družstva byla Zuzana Novotná, která ztratila 29 bodů a obsadila 2. místo. Získané zkušenosti jistě žáci uplatní v praxi a přispějí tak k bezpečnosti silničního provozu a především k ochraně svého zdraví. Mgr. Lenka Kubešová NOVINKY ZE ZŠ KOMENSKÉHO UL. Florbalový turnaj 29. dubna 2008 uspořádal florbalový soběslavský oddíl turnaj pro žáky 6. a 7. tříd pod záštitou starosty města Soběslav. Turnaje se zúčastnilo 6 škol, které byly rozděleny do dvou skupin. V té naší jsme se utkali se 2. ZŠ Soběslav a ZŠ Choustník. Velmi cenné vítězství nad 2. ZŠ Soběslav a také výhra s Choustníkem nás posunula do semifinále, kde jsme se utkali se ZŠ Tučapy. Bohužel v zápase o finále jsme jediným gólem zápasu prohráli. V boji o 3. místo jsme narazili opět na 2. ZŠ Soběslav, která nám až na závěrečné nájezdy oplatila předchozí porážku ze skupiny. Nakonec jsme se tedy i po vynikajícím začátku turnaje museli smířit s bramborovou medailí. Školu reprezentovali: Jiří Bílý, Ondřej Drachovský, Václav Šír, Filip Vaněk, Štepán Pavlát, Jan Kraus, Adam Jelínek, Radek Křiklán, Dominik Žák. Mezi naše střelce v turnaji se zapsali O. Drachovský (4 branky), V. Šír (2 branky) a s jednou brankou F. Vaněk. Turnaj byl skvěle organizován, za což patří organizátorům velké uznání. V. M. Dopravní soutěž Ve dnech 13. a 14. května jsme se zúčastnili v Táboře okresního kola této soutěže. Zde se soutěží ve čtyřech disciplínách pravidla silničního provozu, jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti, zdravověda. Školu reprezentovali v 1. kategorii (žáci 5. a 6. ročníků) Petr Kolář, Daniel Šťastný, Laďka Čapková a Karolína Křížová. Celkově se družstvu moc nedařilo, zvláště disciplíny na kole byly dost náročné, a proto ze 14. místa byly děti zklamané. 2. kategorii (žáci 7. a 8. ročníků) zastupovali Karel Habich, Jakub Skála, Iveta Příplatová a Pavlína Mixová. Tomuto družstvu se vedlo výborně a při vyhlašování výsledků se dostavila obrovská radost z 2. místa. Všichni byli potěšeni diplomem a pěknými věcnými cenami. Všem jmenovaným děkuji za pěkné sportovní výsledky a za vzornou reprezentaci školy.. Romana Bláhová

13 červen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 13 ZŠ Komenského ul. pokračování ze str. 12 Návštěva knihovny Dne 7. května jsme se vydali do knihovny na besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou. Všichni jsme hořeli nedočkavostí, jaká asi bude a o čem všem nám bude vyprávět. Zpočátku to vypadalo, že se všichni nevejdeme, ale nakonec jsme se usadili, až knihovna málem vybuchla, a beseda mohla začít. Čarodějnický den Po roce se do naší školy opět vrátily čarodějnice. Děti z prvního stupně se 30. dubna proměnily v čarodějnice a čaroděje a vyzkoušely si učení v netradiční škole. Slušivé čarodějnické kostýmy oblékly samozřejmě i paní učitelky. Čarodějnické klobouky, pláště, košťata, nosy, černé nehty.to vše bylo k vidění v průvodu, který se vydal ze školy na náměstí, kde byl již netrpělivě očekáván rodiči a přihlížející veřejností. Celá akce byla zakončena čarodějnickou diskotékou pod vedením DJ L. Faice, která byla obohacena několika tanečními a pěveckými čísly malých čarodějnic. Ô EUROREBUS Dne se žáci naší školy zúčastnili krajského kola 13. ročníku zeměpisné soutěže EUROREBUS. Ve starší kategorii (8. 9. třída) školu reprezentovali žáci 8. A Lukáš Slabý a Monika Pechková. V mladší kategorii (6. 7. třída) se žáci 7. A třídy, reprezentovaní Adrianou Ženíškovou a Ondřejem Drachovským, umístili na 9. místě mezi 35 školami a Ondřej Drachovský mezi jednotlivci obsadil 4. místo a kvalifikoval se tím do celostátního finále v Praze. JN Když paní spisovatelka přišla, všichni ji přivítali potleskem. Začala nám vyprávět o své první knize, která shodou okolností byla napsána v Soběslavi. Námětem se stal život jejího syna. Poutavě vyprávěla i o dalších knihách a doplnila je četbou ukázek. Nás dívky nejvíce zaujala kniha Borůvkové léto s Terezou a kluky dobrodružná kniha Ztraceni v čase. Beseda byla zajímavá a všem se líbila. Myslím, že si někteří z nás knihy určitě přečtou. Na závěr jsme se společně se spisovatelkou vyfotografovali a nechali si podepsat některé její knihy. Alexandra Prokešová, VII.A Dubnová exkurze do Prahy Jednou naší třídě paní učitelka prozradila, že pojedeme na výlet do Prahy, podíváme se do Národního divadla a půjdeme do 3 D kina IMAX. A tak jsme se asi uprostřed dubna vydali na cestu. Museli jsme vstávat brzy ráno, protože do Prahy je daleko a na prohlídce divadla jsme měli být už v devět hodin. Cesta autobusem mi utekla rychle, protože jeli moji kamarádi a s kamarády, jak známo, vše utíká líp. Povídali jsme si a než jsme se nadáli, dorazili jsme do Prahy. Od autobusu jsme ušli pěkný kus cesty, ale stálo to za to. Divadlo mě i mé kamarády ohromilo. Svou velikostí i honosnou zlatou výzdobou.,,tak to je hustý..." poznamenal nejeden účastník výpravy. A měl důvod! Nádherná lože, sedačky a co víc, podívali jsme se i na nejvyšší balkon. To byla výška! Myslím, že nejen mně se z toho zatočila hlava! Po divadle nás provedl nepříliš sympatický, zato snad,,vševědoucí" průvodce. Pak jsme se vydali do IMAXU. Byl to opravdu kontrast, historické divadlo a výdobytek moderní doby 3D kino. Ve foyer jsme si koupili cocacolu a popcorn, to totiž ke kinu prostě,,neodmyslitelně" patří. U vchodu do sálu jsme dostali speciální brýle, které z obyčejného obrazu dělaly prostorový. Zhlédli jsme dokumentární pořad o,,divokém safari", který byl moc zajímavý a navíc v 3D provedení mu dodávalo život. Jako bychom snad sami byli uprostřed africké savany. Přišlo mi komické, jak celé kino natahovalo ruce do prázdna, protože před sebou vidělo lvy, antilopy a gepardy. Po další dlouhé procházce jsme naštěstí všichni ve zdraví dorazili k autobusu, ale protože žádný výlet se neobejde bez průšvihů, ani nás to neminulo - spolužačka ztratila peněženku a spolužák zase batoh. Cestou domů jsme zastavili u McDonalda na svačinu. Já nejím hamburgery, a proto jsem si dala,,jen" zmrzlinový pohár a jahodový shake. Zbytek cesty mi opět utekl jako voda, se spolužáky jsme hráli hry a sdělovali si dojmy z výletu. Když jsem dorazila domů, jen jsem se osprchovala a šla rovnou do postele. Takový výlet dá opravdu zabrat Exkurze se mi moc líbila, mám z ní plno nových zážitků i vědomostí. Nemůžu říct, co se mi líbilo víc, jestli krásné a majestátní Národní divadlo, nebo moderní 3D kino - safari jako na dlani. Oboje bylo bezva. A tak už se těším na další výlet, na který pojedeme už v květnu. Závěrem bych chtěla poděkovat paní učitelce Nadě Bártové za odvahu a trpělivost s námi divochy. Výletům zdar! Karolína Křížová, ZŠ Komenského, 5.A

14 14 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA červen 2008 ZŠ Komenského ul. - pokračování ze str. 13 První výlet 1. A Tak už je to tady! Prázdniny pomalu klepou na dveře a to znamená, že začal čas školních výletů. Na vůbec první výlet ve škole se vypravily i naše děti, prvňáčkové. Do Třeboně a vlakem. Byl čtvrtek 24. dubna a ráno nás probudilo sluníčko (jinak to snad nemohlo být). Děti se možná poprvé těšily do školy a jen málokterá maminka musela použít frázi: Dělej, oblíkej se! Po první vyučovací hodině se paní učitelka Marcela Parisová a paní vychovatelka Alena Malknechtová vydaly se třídou 1.A na nádraží ČD v Soběslavi. Tam všichni dostali instrukce k jízdě ve vlaku (u někoho k první). Když se ozvalo po dvacáté: Kdy už to pojede?, vlak přijel. Děti naskákaly do rychlíku a jelo se. Ve Veselí nad Lužnicí jsme přestoupili do motoráku do Třeboně. Po 10 minutách jízdy jsme začali mít obavy, zda-li dětem vystačí nějaká svačinka do odpoledne. Vystačila. Na konečné zastávce Třeboň-Lázně jsme se vydali na třeboňské náměstí. Po cestě nás stále hřálo sluníčko a naše první zastavení bylo v domě Jakuba Krčína, kde je expozice akvárií se sladkovodními rybami. Mezi kaprem, štikou, línem, sumcem či jeseterem děti nejvíce zaujal úhoř a zeď, na kterou mohly psát fixem, aniž by se paní učitelka zlobila. Po krátké zastávce na nádvoří třeboňského zámku, kde se opět svačilo a pozoroval se páv, jsme vstoupili do stálé expozice Třeboňsko-krajina a lidé. U vstupu děti zaskočily figuríny rybářů v životní velikosti, ale obavy byly ty tam, když se po dvojicích střídaly v dutém kmenu stromu. Po prozkoumání lednice ze 13. století s uskladněnými bažanty a zajíci a po zjištění, že paní kuchařka připravující těsto na vále není živá, se děti vrhly k dřevěné vaně, kde relaxovala další figurína po krk v bahně-slatinné koupeli. V každé místnosti děti mohly zhlédnout krátký tříminutový dokument o životě na Třeboňsku. Asi nejzajímavější částí byla expozice vycpaných zvířat umístěných tak, jako by děti procházely lesem. V přiložených knihách si mohly najít a přečíst, jak se pták či ono zvíře jmenuje (a málo jich tam nebylo), nechyběly ani autentické zvuky. Na úplném konci výstavy jsme se všichni usadili do minikina a zhlédli dokument Jeden rok v krajině mokřadů. Při některých záběrech děti ani nedýchaly! Úchvatné! Nakonec se všichni vystřídali u mikroskopu, koupili si pohled na památku, a protože času do odjezdu bylo dost, navštívili jsme cukrárnu. Po zblajznutí zmrzliny a jiných pamlsků jsme se usadili v zámeckém parku na lavičky a načerpávali energii ze stále svítícího sluníčka. Tedy my, dospělí. Děti odhodily bundy a běhaly a běhaly! Když jim došel dech, sebrali jsme svršky po parku a vydali se na nádraží. Na náměstí jsme zastavili před hračkářstvím. Docela jsme se zasmály, když si děti na etapy vpuštěny dovnitř mohly něco koupit. V košíkách věci za stovku, ovšem v peněžence jen pár drobných. Paní prodavačky měly k smíchu daleko. Přišli jsme na nádraží, udělali fotečku na památku a už jsme seděli ve vlaku. Děti dojedly, co jim ještě zůstalo v batůžku a unaveně koukaly z okna na ubíhající krajinu. Na otázku, co bylo nejlepší, zazněla jednohlasá odpověď: Hračkárna! I přesto si myslíme, že dětem se líbilo, že vše proběhlo v pořádku, že jsme alespoň málem pomohly s dětmi paní učitelce a paní vychovatelce. (Nemáte to s nimi jednoduché!) Na závěr snad jen přání - více takových výletů. Eva Růžičková, Jarka Vácová Naše exkurze na Kleť a návštěva ZOO Ohrada s přednáškou o hadech Bylo 24. dubna a naše dvě třídy šesťáků se sešly v 7.30 před školou. Pro ostatní třídy nebyl tento den nijak výjimečný, ale pro nás ano. Měli jsme totiž naplánovanou exkurzi na Klet a přednášku o hadech v ZOO Ohrada. Paní učitelka Míková a pan učitel Máca si přepočítali žáky a už jsme si to štrádovali do autobusu. Každý si zabral místo. Autobus vyrazil směrem na Český Krumlov a třináct km před Krumlovem odbočil na hvězdárnu Klet. Po příjezdu na parkoviště jsme ještě ušli sto metrů do kopce, až jsme se dostali k lanovce. Lanovka byla jenom jednosedačková, a tak jsme jeli každý sám. Byl z ní výhled na okolní krajinu. Nemohli jsme na tu krásu vynadívat! Když jsme už byli nahoře, všechen strach, že lanovka spadne, byl pryč. Na mýtince, na které jsme stáli, byly navršené balvany, chata s malou věžičkou a kolem dokola šuměl les. Sedli jsme si tedy na balvany, nasvačili se a udělali si společnou fotku. A pak jsme se vydali do kleťské hvězdárny. Tam nás uvítal milý pán, který nám řekl mnoho zajímavých věcí, například, že Kleť je 1084 metrů nad mořem. Dokonce jsme viděli, jak se manipuluje s dalekohledem. Nic ale netrvá věčně, a tak povídání o hvězdách, kometách, planetkách, mlhovinách a dalších vesmírných útvarech skončilo. Dolů jsme už nejeli lanovkou, ale šli jsme pěšky. Cesta byla kamenitá a zrádná. Mnohokrát jsme zakopli, ale naštěstí jsme všichni slezli dolů zdrávi. A ted už nás čekala návštěva v ZOO. Nasedli jsme do autobusu a odjeli směrem Hluboká. V ZOO nám připravili přednášku o hadech. Mohli jsme si hady podržet, pohladit nebo si je dát za krk. Zbyla nám ještě jedna hodina, a tak nám dali učitelé rozchod na prohlídku ZOO. Ve tři hodiny jsme se všichni sešli před vchodem, naše prohlídka skončila. Při zpáteční cestě panovala veselá nálada, všem bylo do zpěvu. Přijeli jsme před školu, rozloučili se s učiteli a rozutekli se na všechny strany domů s pocitem vydařené exkurze. Patrik Čekal VI.A

15 červen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 15 Zlatý pohár LINDE mezinárodní svářečská soutěž žáků středních škol Nejen ve sportu jde o poháry, medaile a vítězství. I v mnoha ostatních oborech lidské činnosti se soutěží, abychom si my lidé porovnali své dovednosti, a přitom zjistili, že ta naše cesta za vzděláním není až tak marná. Ve dnech 15. a se ve Frýdku Místku konal v pořadí již 12. ročník mezinárodní svářečské soutěže žáků středních škol. Sešlo se zde na 125 účastníků ze středních škol Čech, Moravy, Slovenska a Německa. Také SOU technické ze Soběslavi vyslalo do soutěže dva žáky, aby ukázali, jak se svými dovednostmi obstojí v domácí, s nadsázkou možno říci i mezinárodní konkurenci. Soběslavské technické učiliště patří spíše k těm menším, ale podle výsledků soutěže je možné říci, že jeho zástupci v boji o Zlatý pohár firmy LINDE nezklamali. Josef Čížek, žák 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů se ve svařovací metodě 111 (obalenou elektrodou) umístnil na krásném třetím místě z 29 soutěžících. Petr Duda, též žák 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů pak ve svařovací metodě 311 (svařování plamenem) byl čtvrtý z 34 soutěžících. Zlatý pohár vítěze soběslavští soutěžící sice nezískali, ale zkušenost, že se ve svém oboru na tom malém učilišti uprostřed jižních Čech něco naučili, ano. PaedDr. Vladimír Trešl Okénko Soběslavské chasy mladé Stavění máje A máme tady červen. Měsíc lásky květen - je za námi a nám ho může připomenout máj postavený na soběslavském náměstí. Tradičně, 30. dubna, jsme májku donesli na náměstí a za pomoci občanů jí vztyčili pouze lany, tak jak bývalo zvykem. Poté jsme vystoupili s programem blatských písní a tanců. Celé odpoledne a večer vyhrávala Hudební skupina MIX, při které se mnozí pustili do tance. Májku jsme statečně hlídali až do ranních hodin. Nikdo nám ji nepřišel porazit. Díky všem, kteří nám pomohli se stavěním máje a za rok na shledanou. Folklórní festival v Kovářově Letos byl opět náš soubor pozván na XIII. Jihočeský festival Kovářov 2008, který pořádá folklórní soubor Kovářovan. Festival se koná na kovářovské návsi. Chasa vystoupí v hlavní festivalový den a to mezi 15. a 17. hodinou odpolední. Kovářovský festival je nejen jedinečnou podívanou pro milovníky folkloru, starých tradic a zvyků, ale snaží se přiblížit folklór široké veřejnosti. Bez festivalů jako je tento a Dům dětí a mládeže pořádá v neděli 1. června u příležitosti Dne dětí zábavné odpoledne. Zahájení ve v sále DDM. Pro děti budou připraveny hry, soutěže a diskotéka. K dobré náladě hraje DJ Pepa Lidral. Srdečně zveme všechny děti i rodiče. Ve dnech června pořádá oddíl házené SK Domeček Soběslav letní soustředění členů oddílu v Horní Plané, zaměřené nejen na zdokonalení fyzické zdatnosti, ale i turistiku, hry a soutěže. bez aktivit jednotlivých souborů by se nejen tance, ale i odívání a zvyky našich předků upadly v zapomnění. Součástí festivalu je staročeský jarmark. Pokud ještě nemáte na víkend nic naplánovaného, zastavte se na festivalu v Kovářově a uvidíte, že nebudete litovat. Ivana Šimková, Informace z domu dětí a mládeže V sobotu 14. června se koná od 9.00 hodin v DDM seminář Cvičíme jógu. DDM nabízí ještě několik volných míst na příměstské tábory od 7. do a cyklotábor od 14. do Oba tábory jsou s denním provozem od 8 do hodin, cena jednoho turnusu je 700 Kč. Pro děti jsou připraveny výlety, soutěže a sportovní vyžití. Bližší informace na tel. DDM , Upozornění: zájmové kroužky v DDM končí svou činnost k 15. červnu. Přejeme všem dětem krásné prázdniny plné zážitků a sluníčka a těšíme se na shledanou v novém školním roce. J. Kohoutová Baráčníci slavili DEN MATEK Oslava mateřství připadá na druhou neděli v květnu. Tento svátek byl oficiálně vyhlášen prezidentem Wilsonem v USA V Americe v tento den matky nepracují, užívají si svátku matky mají dovolenou. Symbolem tohoto svátku byl bílý karafiát. Baráčníci oslavili tento svátek posezením v Kulturním domě města Soběslav. Krátkým projevem rychtář připomněl význam Svátku matek a popřál přítomným tetičkám hodně zdraví a spokojenosti. Při oslavě vystupoval dětský soubor Soběslaváček, v krojích nám zatancoval několik dětských tanečků. Jako překvapení děti předvedly vystoupení mažoretek. Zpestřením bylo vystoupení souboru Jitra. K dobré náladě hráli muzikanti ze souboru Jitra za úspěšného hostování našeho rychtáře souseda Líkaře, který hrál na vozembouch. Tetičky byly obdarovány bonboniérou, kterou jim s osobním přáním předal rychtář nebo pantatínek obce. Nechyběl ani přípitek, občerstvení - zákusek, káva a večeře. Dobrým zvykem bývá tombola, která byla i tentokrát bohatá. Ještě bych chtěla pozvat do naší baráčnické obce nové tetičky a sousedy, kteří mají rádi kroje a zvyky a chtějí se zapojit do udržování starých tradic a zvyků, účastnit se zájezdů a dalších akcí. Tetička Kastnerová, kronikářka OB, foto: soused Kastner

16 16 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA červen 2008 Pomoc Svákovu Četl někdo z vás knihu Jeana Giona Muž, který sázel stromy? Ne? Já také ne, ale slyšela jsem vyprávět její obsah, který mne velmi zaujal. A nejen mne. Příběh je o muži, který poté, co mu zemřeli syn a manželka, odešel žít do samoty pustých hor s ovečkami a psem. Zde, aby pomohl pustému a chřadnoucímu kraji, začal sázet stromy. Denně zasadil 100 žaludů. Vysazoval však i jiné druhy a ve svém úsilí neustával po celý zbytek svého života. Po dlouhých letech se pustá krajina změnila v krásné bukové, dubové a březové háje, kde se znovu ve vyschlých potocích objevila voda a na luka se vrátil život. A nejen na luka, ale i do rozpadlých venkovských stavení, kde lidé měli opět zájem a chuť bydlet. Takové bylo dílo jednoho muže v rozmezí let To inspirovalo a vyvolalo rozhodnutí pomoci při odstraňování ničivých škod způsobených orkány Kyrill a Emma na soběslavském Svákově, který skrývá tajemství až z tzv. období halštatské a laténské kultury charakteristické přítomností Keltů na našem území. Smluvila se tedy skupina lidí členů Sokola a pěveckého sboru Novita kterým není lhostejný osud tohoto koutu přírody, aby podle svých sil a možností také pomohla. Brigáda se měla uskutečnit v sobotu 29. března odpoledne. Vzhlíželi jsme s obavami k deštivé a zamračené obloze předchozích dnů a doufali, že se internetová předpověď velkých Z činnosti hasičů Únik oleje na vozovku, Soběslav Nouzové otevření bytu, Soběslav, Riegrova ul Nouzové otevření bytu, Soběslav, ul. 28. října Odstranění následků DN, Dráchov Odstranění následků DN, Dráchov Únik oleje na vozovku, Sviny Nouzové otevření bytu - záchrana osoby, Soběslav Požár odpadu, Veselí nad Lužnicí Únik oleje na vozovku, Myslkovice 2.5. Požár lesního porostu, k.ú. Borkovice 2.5. Požár suché trávy na železničním náspu, Horusice 6.5. Vytažení uhynulého zvířete z řeky, Veselí nad Lužnicí 7.5. Únik oleje na vozovku, Soběslav 9.5. Požár lesního porostu, Roudná Transport osoby z výšky, Veselí n. L Požár lesního porostu, Roudná Odstranění následků dopravní nehody, vyproštění osoby, Veselí nad Lužnicí Odstranění následků DN, Soběslav Požár lesního porostu, Veselí n. L Nouzové otevření bytu, Veselí n. L Nouzové otevření bytu, Soběslav nprap. Martin Petrák, HZS Tábor srážek a větru nevyplní. Příroda, jakoby věděla o našem rozhodnutí nezištné pomoci, se umoudřila. Vítr sice foukal, ale nám na pracovním elánu neubral. Vysadili jsme přes 700 buků, které mají vytvořit ochrannou hradbu proti náporům vichřic. Při této příležitosti jsme také zasadili i památeční strom liliovník tulipánokvětý v blízkosti svákovské kapličky Panny Marie Bolestné a studánky, jejíž pramen je odedávna považován za léčivý. Po skončení práce jsme se ještě vrátili k našemu stromečku u kapličky a popřáli mu, ať roste k radosti a potěšení všech, kteří budou těmito historickými místy procházet a odpočívat v jeho stínu. Na závěr jsme se ještě prošli k altánku. Cestou jsme míjeli a prohlíželi poničené úseky Svákova včetně vlastního hradiště, kde ničivé živly nenechaly stát jediný strom. Tak skončila naše brigádnická výpomoc lesu Svákov, která nás nenaplnila únavou, ale pocitem radosti a uspokojení z dobré práce a smysluplně stráveného odpoledne. Věříme, že stejný pocit budeme mít i při procházkách kolem kapličky a vzrůstajícím bukovým lesem. Děkujeme tímto zaměstnancům Správy lesů města Soběslavi, kteří i ve svém volném čase ochotně zajistili veškeré technické podmínky včetně stromků i fotodokumentace. Bude nás někdo následovat? Jaroslava Zemanová Dle sdělení SLMS bude výsadba stromků na Svákově pokračovat na podzim. Pohádkové léto 2008 u zámku Červená Lhota Soboty a neděle začátky v 11 a 15 hodin Robinson Neposlušná kůzlátka O Sněhurce Perníková chaloupka Pyšná princezna O Popelce Ferda Mravenec Kocour v botách Husy na tahu O tajemství červ. zámku V případě deště zajištěno kryté divadlo. Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec vám poradí s vašimi zdravotními problémy v sobotu od 9.30 do h v soběslavském kině. Hledáme družstva na Blatské hry bez hranic Zálší, 14. června 2008 od 14 hodin Jedná se o recesní soutěžní klání několika družstev pro pobavení všech!!! Podmínky: Soutěžní tým sestaven ze čtyř hráčů a jednoho rozhodčího Vtipný nástup družstva (hodnotí se) Humor vzít s sebou Kontakt: Tel , přihlášky prosíme do 9.6. Policejní zápisník Dne NP odcizil z kostela v obci Dráchov celkem 20 metrů měděných okapových svodů a 16 m měděných okapových žlabů, čímž vznikla veselské farnosti škoda ve výši Kč. Dne NP odcizil 12 izolačních traf z osvětlovací lamp u železniční stanice ČD v obci Roudná, čímž vznikla fa ČD škoda ve výši Kč. Dne řídil P.Š. po silnici II tř. v obci Tučapy směr Budislav osobní automobil Škoda 120 pod vlivem alkoholu a přes platný zákaz řízení motorových vozidel. Dne NP vypáčil NP okno v bývalém areálu vepřína v obci Svinky, odcizil 240 metrů použitého měděného kabelu a kovové náhradní díly na traktor zn. Zetor, čímž vznikla poškozenému J. K. škoda ve výši Kč. Dne J. J. a M. H. na parkovišti před diskotékou Paluba fyzicky napadli M. P., který byl následně hospitalizován na traumatologickém odd. nemocnice v Č. Budějovicích. Poté J. J. a M. H. ještě slovně na diskotéce vyhrožovali P. P., že ho zabijí, čímž vzbudili důvodnou obavu o jeho zdraví. Dne NP vypáčil vstupní dveře do prodejny Jednota O.D. v Budislavi a zde odcizil cigarety různých značek v celkové ceně Kč, 10 ks dobíjecích kupónů O2 v celkové hodnotě Kč. Vypáčením dveří způsobil škodu ve výši Kč. OOP Soběslav ZO ČSCH Soběslav, chovatelský areál pořádá výstavu psů Tibetských plemen Memoriál Evy Maternové v sobotu od 9.45 h. Vystavena budou plemena Tibetský teriér, Tibetský španěl, Lhasa-apso, Shih-tzu, Tibetská doga. Knihkupectví u sv. Víta Nejprodávanější tituly v květnu: P.Hůlová: Stanice Tajga R.Marino: Kryštof Kolumbus - poslední z templářů P.Coelho: Brida D.Francis: Mrtvý dostih A.Christie: Sešli se v Bagdádu Praha - Po Královské cestě Výstava kaktusů Botanická zahrada Tábor ve dnech 30. května - 2. června 2008 Otevřeno 8 18 h, v pondělí 2.6. do 16 h Prodej kaktusů a sukulentů Výkup kožek a peří (i staré peřiny) se koná v pondělí 9.6. a v Jirsíkově ulici (u KD Národ) a hodin

17 červen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 17 DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR ČERVEN 2008 Neděle h Přijďte s dětmi do divadla AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ Duchařská pohádková komedie plná fantazie vypráví o partě dětí, která ubrání zchátralý hrad před dospělými. Úterý h MANDRAGORA Náhradní představení za původně avizovaný Čaj u královny. Italská renesanční komedie z Florencie, kde pod prudkým sluncem začnou řádit hormony. Úterý h Kruh přátel hudby MUSICA DOLCE VITA Daniela Demuthová mezzosoprán Žofie Vokálková flétna Zbyňka Šolcová harfa, verše Skladby G.F. Händela, A. Vivaldiho, W.A. Mozarta, M. Ravela, C. Debussyho a dalších autorů. Čtvrtek h 264. Barevný čtvrtek ISTANBUL OČIMA FOTOGRAFA V závěru divadelní výstavy fotografií vás rozlehlým věčným městem Východu provede prostřednictvím snímků fotograf Jára Novotný. Pátek h PRÉMIE pro všechny předpl. skupiny - NAŠI FURIANTI Předplatitelé obdrží po předložení předplatenky jednu prémiovou vstupenku. Sobota h PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ Vtipný, francouzský konverzační dialog manželů, kteří se po třicetiletém soužití pokusí jednoho dne o sexuální renesanci. Neděle PRÉMIE pro všechny předpl. skupiny - O ševci Ondrovi a komtesce Julince Pondělí h SLEPICE Komedie z divadelního prostředí. Čtvrtek h JE ÚCHVATNÁ Komedie o madame Jenkinsové, která byla přesvědčena, že vládne výjimečným sopránem. Pátek h LÍBÁNKY aneb Láska ať jde k čertu Anglická konverzační komedie. PROGRAM KINA SOBĚSLAV - ČERVEN ŠATŮ 4. středa hodin cca 109 min. 5. čtvrtek hodin Premiérový film. USA romantická komedie titulky Navždy za družičku. Jane miluje svatby a pomáhá na každé. Co se ale stane, když jí sestra překazí tu jedinou, jejíž protagonistkou chtěla být ona sama, a na paty se jí věší cynický novinář? Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 65 Kč. JUMPER 6. pátek hodin cca 88 min. 7. sobota hodin Premiérový film. USA dobrodružný sci-fi titulky David je nadaný schopností teleportace. Zatímco se ale řeší svůj osobní problém, jeho existence neunikne lidem, kteří přesuny v prostoru nepokládají za dobrý nápad. Mládeži přístupný. Vstupné 65 Kč. HRANICE SMRTI 11. středa hodin cca 108 min. 12. čtvrtek hodin Premiérový film. Francie horor titulky Parta zlodějů prchá s ukradenými penězi. Na chvíli zakotví ve starém hostinci, zde narazí na podivínského chlapíka a jeho rodinu, která se zde skrývá a která má sklony ke kanibalismu. Začíná boj na život a na smrt. Film jen pro zvlášť otrlé. Mládeži do 18 let nepřístupný!!! Vstupné 70 Kč. V BRUGGÁCH 13. pátek hodin cca 108 min. 14. sobota hodin Premiérový film. Velká Británie Belgie černá komedie titulky O dvojici nájemných vrahů, kteří jsou po jednom zfušofaném kšeftu odklizeni do belgických Brugg. Dovolená funguje do chvíle než jeden dostane od vzdáleného šéfa pokyn odklidit druhého. Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 65 Kč. TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 18. středa hodin cca 90 min. 19. čtvrtek hodin Premiérový film. ČR komedie Máte pocit, že vaše rodina je praštěná? Seznamte se s Hanákovými. Patrik Hartl natočil volně podle knihy Fan Vavřincové historku o podivné rodince rozjitřené nečekaným těhotenstvím. V hlavních rolích E. Holubová, J. Dulava, J. Mádl, I. Chýlková a další. Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč. LOVCI DRAKŮ 20. pátek hodin cca 90 min. 21. sobota hodin Premiérový film. Francie Německo animovaný dabing Na zemi lorda Arnolda se chystá obrovský drak a hrdinů je málo. Vyřeší to všechno dívenka Zoé se svými přáteli? Mládeži přístupný. Vstupné 65 Kč. ÚHEL POHLEDU 25. středa hodin cca 90 min. 26. čtvrtek hodin Premiérový film. USA thriller titulky Příběh sledujeme očima osmi různých lidí, kteří se společně pokoušejí odhalit pravdu o pokusu o atentát na prezidenta Spojených států. Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 70 Kč. VENKOVSKÝ UČITEL 27. pátek hodin cca 126 min. 28. sobota hodin Premiérový film. ČR drama Každý někoho potřebuje. Režisér B. Sláma zachycuje osudy tří hlavních hrdinů. P. Liška jako učitel. Z. Bydžovská coby statkářka Marie, L. Šedivý v roli jejího syna. Tři lidé toužící po lásce. Je člověk vůbec schopen smířit se s nemožností lásky? Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné 70 Kč. Program Kulturního domu Veselí nad Lužnicí Středa 4. června a pátek 6. června ŽÁBA 2008 Taneční akademie Tanečního studia Žába velký sál KD Středa 4. června od 9 a hodin pro školy, od 17 hodin pro veřejnost. Pátek 6. června od 17 a od 19 hodin pro veřejnost Vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč Středa 11. června FONTEA DANCE 2. ročník taneční soutěže o putovní pohár pro taneční skupiny praktických a speciálních škol Velký sál KD od 8 do 12 hodin Pátek sobota VESELSKÉ SLAVNOSTI Čtvrtek 26. června LETNÍ KONCERT THE SISKIYOU SINGERS, ASHLAND, OREGON, USA Chrámový sbor Veselí n. L. Kostel Povýšení sv. Kříže od 19 hodin, vstupné dobrovolné. Připravujeme: Zájezd na otáčivé hlediště do Č. Krumlova na činoherní představení ROBIN HOOD - středa Nesmrtelná legenda v novém zpracování pro otáčivé hlediště. Začátek představení ve hodin, odjezd v 19 hodin. Cena zájezdu včetně dopravy: dospělí 690 Kč, děti do 15 let 525 Kč. Základní taneční kurzy pro mládež vždy v sobotu od hodin ve velkém sále kulturního domu, první lekce

18 18 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA červen 2008 Program Veselských slavností června pátek Náměstí T.G.M. 16 h Posádková hudba Tábor h - Veselské mažoretky pod vedením Aleny Hrádkové h - Prima Quintett českobudějovický kvintet hrající především české dechovky a lidové písně h Ivan Hlas, Norbi Kovács h Hodně Podně, Lenka Martinů a kamarádi koncerty mladých kapel z Veselí nebo blízkého okolí. Bufet u Hokejky h - diskotéka u Hokejky hraje DJ ÁDA sobota Moderátor sobotního programu Dalibor Gondík Náměstí T.G.M h Fotbálek z kopce do kopce sestavte pětičlenné družstvo, které bude reprezentovat vaší firmu, spolek, restauraci či kamarádské sportování a přijďte si zahrát na náměstí na hokejové branky. Prezence v 10 hodin h Tvořivé stánky děti si mohou vyrobit a odnést upomínkový předmět h Příjem zelných placek do soutěže h Veselé heligonky čtyři heligonkáři se svými veselými písničkami 14 h - Zpíváme a tančíme s Míšou - Námořnická show Míši Růžičkové dětský program h Gentleman Singers dnes už velice známý devítičlenný vokální soubor z Hradce Králové h - Jízda z kopce na čemkoliv + vyhlášení soutěže o nejlepší Zelnou placku. Sestavte vtipné vozítko či jezdítko a porota s diváky vyhodnotí jeho originalitu. (Jezdidla prosím nahlaste do pátku na tel ) 17 h Hudci z Kyjova - cimbálová muzika vycházející z písňového bohatství Kyjovska a Ždánicka h Plavba netradičních plavidel po Lužnici Start na Lužnici pod parkem u skautské klubovny, cíl u kulturního domu. (Plavidla prosím nahlaste do pátku na tel , po plavbě obdržíte příspěvek na materiál ve výši 500 Kč.) h Atarés latinskoam. a kubánská hudba, která zaručeně nenechá posluchače chladnými a probouzí ohnivý temperament h Zábava s taneční kapelou TOX hudba k poslechu i tanci. V průběhu zábavy uvidíte pěvecký vstup Adély Davidové, vítězky 1. veselské superstar h Ohňostroj Bufet u Hokejky 12 h Malí zpěváčci + netradiční nástroje h - Hudci z Kyjova cimbálová muzika h - Pohádka Strachyfuč dětské divadlo KOS České Budějovice přináší pohádku o princi Mojmírovi h Heligonkáři Václav Rubáš (Veselí nad Lužnicí) a František Hadač (Jindřichův Hradec) h - WOHRYZEK BAND multižánrové seskupení z Veselí nad Lužnicí hrající country, rock, pop Sportovní areál TJ Lokomotiva Od 9 h OPEN Veselí tenisový turnaj h 13. ročník Veselského štafetového maratonu a sedmý ročník Vesel(sk)ého víceboje přijďte si oběhnout jeden ze 106 čtyřsetmetrových úseků (okruh na stadionu), nebo si zaházet, zaběhat, zaskákat nebo zavrhat. Změna vyhrazena!

19 červen 2008 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 19 Pomoz berušce najít kytičku Karolína Vodáková, VI.A ZŠ Komenského Simona Veselá, ZŠ E.Beneše 1. Hraje v loutkovém divadle. 2. Princezna 3. Míša 4. Kdo má nejmenší nožičku? 5. Na konci každé pohádky zazvoní Tajenka křížovky: Loupežník Luštěte s námi 6. Políbíš ji a promění se. 7. Opak začátku. 8. Ruská pohádka. 9. Každý panovník, princ a princezna ji nosí. J Vtipy z Klubka ZŠ Komenského Šťára v baru. Několik výstřelů, zmatek a rozčilený velitel si zavolá seržanta. Neřekl jsem vám, že máte dát střežit všechny vchody? Ale jo, my je střežili. Oni snad museli utéct východem nebo co? Blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé. Tak co? Ale, nikde nic. Víš co, tak vezmeme nějaký bez ozdob. Maminka k synovi: Pepíčku, pan učitel si mi stěžoval, že se nikdy sám od sebe nepřihlásíš! Ale mami, když se přihlásím, tak mě vyvolá a v tom případě bych musel taky něco vědět! Zastaví policajt řidiče a povídá: Pane řidiči, máte nečitelnou značku. Řidič na to: No a co? Já si ji pamatuju. Redakce Hlásky přeje všem dětem k jejich svátku 1. června co nejkrásnější radostné dětství, plné lásky a porozumění. Aeroklub připravil k této příležitosti v sobotu 31. května tradiční Dětský den na letišti s bohatým programem od 10 do 17 h. Dům dětí a mládeže zase pořádá v neděli 1. června zábavné odpoledne. Zahájení ve v sále DDM. Pro děti budou připraveny hry, soutěže a diskotéka. K dobré náladě hraje DJ Pepa Lidral. Srdečně zveme všechny děti i rodiče.

20 20 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA červen 2008 MTB závody v bývalém Otavanu Jeden vrchol sezony v podobě Českého poháru v silniční cyklistice máme čerstvě za sebou a již se naplno věnujeme dalším cyklistickým závodům. Tentokrát se bude jednat o závody horských kol, kdy bude Soběslav hostit Jihočeský pohár MTB Název závodu SOBĚSLAVSKÉ MTB OKRUHY Mbelt 2008 svědčí o tom, že hlavním sponzorem je společnost Mbelt, nynější majitel bývalého areálu podniku Otavan. Standardním a úspěšným pořadatelem cyklistických závodů v Soběslavi je ŠVEC-CYKLO TEAM Soběslav, proto nesmí chybět ani u těchto závodů. Spolupořadatelem je pak BIKE KLUB VIMPERK, který zajišťuje technickou část celého Jihočeského MTB poháru. Celý závod se ponese v duchu malého experimentu, poněvadž jsme se rozhodli uspořádat trochu netypický závod horských kol. Na závodníky bude čekat MTB kriterium, na technickém okruhu bez převýšení, kdy budou v každém okruhu projíždět i vnitřními prostory budov společnosti Mbelt. Závodu se mohou zúčastnit všichni, kteří mají zájem porovnat své síly s ostatními. Startující kategorie jsou uvedeny níže. Velice dobře se osvědčila spolupráce s chráněnými dílnami Rolničky střediska Diakonie České církve evangelické. Proto ani při těchto závodech od spolupráce neustoupíme a opět nám Rolnička připraví keramické poháry pro nejlepší v jednotlivých kategoriích. Kromě toho jsou připraveny i finanční a věcné ceny. Zároveň mohou být ze strany diváků a firem vypsány speciální prémie, kdy kdokoliv z přítomných nabídne jakoukoliv finanční částku a určí, v jaké kategorii a v jakém okruhu se o tuto prémii pojede. Peníze pak získá závodník, který v daném okruhu protne cílovou pásku na prvním místě. Výše prémie a počet není omezen. Nabízí se tedy možnost pro případné sponzory, ale i jednotlivce se tímto atraktivním způsobem zviditelnit. Na závodníky a především na diváky, kterých přijde doufejme hodně, pak čeká dobré jídlo a pití. Následně uvádíme důležité informace, jak jsou uvedeny v propozicích závodu. Jejich plné znění je k dispozici na Termín: Neděle 1. června hodin. Start a cíl: Soběslav, areál společnosti Mbelt, cca 300 m od centra směr Tučapy (bývalý OTAVAN) Výsledkový servis: Společnost SPORTSOFT, výsledky závodu budou uveřejněny na stránkách Prezentace: Na místě v den závodu od 8do10h.Prosímeovčasnépřihlášení!! Startovné: Muži, ženy 80,-Kč, junioři 60,-Kč, kadeti 40,-Kč, starší žáci 20,-Kč, ostatní zdarma. Předpis: Závod se koná podle Pravidel cyklistiky ČSC, rozpisu Jihočeského MTB poháru Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí a na své náklady, pořadatel neručí za škody účastníkům závodu vzniklé ani jimi způsobené, pořadatel si vyhrazuje právo uskutečnit nutné technické změny oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností. Trať závodu: Částečně technický rychlý okruh dlouhý cca 1500 metrů vedený z cca 70 % v terénu, zbytek po betonu nebo asfaltovém povrchu. Na trati je několik, celkem asi 200 metrů, technických průjezdů výrobní halou společnosti Mbelt. Profil trati je bez převýšení. Kategorie nejmladších a předžáků startují na zkráceném okruhu. Startují: 10:30 hod. - nejmladší děti do 6 let, ročník 01 a mladší 1 zkrácený okruh - 5 minut 10:40 hod. - předžáci do 9 let, ročník zkrácené okruhy - 10 minut 10:55 hod. - mladší žáci a žákyně, ročník zkrácené okruhy 15 minut - starší žákyně, ročník zkrácené okruhy 15 minut 11:15 hod. - starší žáci, ročník okruhů 30 minut - kadetky, ročník okruhů 30 minut 11:50 hod - kadeti, ročník okruhů 40 minut - junioři, muži, ženy, ročník 91 a starší 12 okruhů 60 minut - sportovní jezdci Elite 16 okruhů 75 minut Ceny: Peněžité, pro kategorie předžáků věcné a medaile. Pro první tři od žáků výše keramické poháry vyrobené v chráněných dílnách Rolnička. Zároveň mohou být ze strany diváků popř. firem vypsány speciální prémie, kdy kdokoliv z přítomných nabídne jakoukoliv finanční částku a určí, v jaké kategorii a v jakém okruhu se o tuto prémii pojede. Peníze pak získá závodník, který v daném okruhu protne cílovou pásku na prvním místě. Výše prémie a počet není omezen. rs Soběslavští kajakáři bojovali na řece Úpě Závodní sezona na divokých vodách je v plném proudu, však také v rozpisu slalomových a sjezdových klání sotva naleznete volný víkendový den. Již během dubna se rozběhly i seriály Českého poháru v obou disciplínách, žáci si ale na své pohárové souboje museli počkat až na začátek května. První prověrkou připravenosti mladých sjezdařů byly dva závody na řece Úpě ve dnech 3. a 4. května, které byly doplněny také dvojicí slalomových závodů. Do Trutnova zamířila také bratrská dvojice Petr a Tomáš Stefanovi z SK Domeček Soběslav. První májové dny si pro nás přichystaly pěkné a teplé slunečné počasí a i v Podkrkonoší se příroda předváděla v celé své nádheře. Díky státnímu svátku a ředitelskému volnu ve školách mohli oba kajakáři trénovat ve stále chladných vodách Úpy již dva dny předem. Sobotní dopoledne bylo vyhrazeno slalomu na trati u loděnice trutnovského oddílu v Poříčí, která byla i díky uměle přidaným překážkám a slušnému průtoku dosti náročná. Pro oba bratry to byl první slalomový závod sezony, což se projevilo i na výsledku. Každý z nich si připsal po dvou kulích za nesprávně projeté branky a vyhlídka na dobré umístění byla ta tam. Odpoledne následoval závod ve sprintu na stejné trati. Dvojice našich závodníků se výborně vypořádala s nástrahami nelehké peřejnaté trati, kluci našli dobrou stopu, dobře technicky pádlovali a slavili úspěch - Petr za celkové třetí místo, Tomáš pak za skvělé třetí místo mezi žáky. Druhý den dopoledne se závodní týmy setkaly v Suchovršicích několik kilometrů po proudu řeky pod Trutnovem, kde byl start dlouhého sjezdu. V krásném podhorském údolí je rychle tekoucí Úpa lemovaná roubenkami a rozkvetlými zahradami dovedla až do cíle v Úpici. Trať nebyla náročná obtížnými peřejemi, ale spíše nalezením nejrychlejší stopy a správným rozložením sil. To se oběma zdařilo. Tomáš po výborném výkonu uhájil bronzový stupínek mezi žáky i celkové osmé místo a připsal si další porci pohárových bodů, Petr tentokrát o jednu příčku klesl. V odpoledním slalomu se oba představili v lepším světle, projeli celou trať jen s mírnými nedostatky, dosáhli na bodovaná místa a uzavřeli tak účet úspěšného víkendu. Ota Stefan

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Čarodějný kvíz - soutěž Bezpečný internet pro děti - beseda pro 4. třídy ZŠ

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více