Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia"

Transkript

1 Kam Vydává Sdružení škol vyššího studia ve spolupráci s týdeníkem po maturitě Přehled možností studia Jak si vybrat školu Vyšší odborné školy Ekonomické obory Cestovní ruch a hotelnictví Humanitní obory Technické obory Umělecké obory Zdravotnické obory Zemědělské obory Vysoké školy Ekonomické obory Humanitní obory Sportovní obory Technické obory Umělecké obory Zdravotnické a lékařské obory Zemědělsko-lesnické a veterinární obory Jazykové školy Jak zvládnout příjímačky 2008/09 Podmínky studia

2 Kam v ude po maturitû? Možností, co dělat po maturitě, je dnes velké množství. Čerstvému maturantovi se nabízejí kromě studia i lákavé cestovatelské či pracovní vyhlídky. Zkusme projít všechny možné alternativy a dopátrat se jejich předností a možných úskalí. školách jako pro domácí studenty. K přijetí potřebujete složit přijímací zkoušky, případně uhradit školné. Studiem v zahraničí se učíte jakoby dvakrát: jednak získáváte znalosti ze studijního oboru a za druhé si osvojujete jazyk dané země. Informace o jakékoliv škole v Evropě můžete nalézt na serveru Zajímavou možností může být studium na Slovensku, kde mají čeští studenti díky mezivládní dohodě stejné podmínky jako Slováci. I když si vyberete zemi, kde je studium bezplatné (např. Německo), vaše životní náklady budou nejméně dvojnásobné než v České republice. Pokud sníte o Cambridgi či Oxfordu, připravte se na statisícové školné. Zahraniční univerzita není zárukou kvality, je nutné si školu předem pořádně prověřit. Některé obory (např. právo) u nás těžko uplatníte. Bude se vám stýskat. 1. Vefiejné vysoké koly Budete se setkávat s lidmi podobných + zájmů, rozšiřovat svoje znalosti a obecně prohlubovat svou vzdělanost. V Evropě stále platí obecný trend: Čím vyšší získáte vzdělání, tím větší plat v budoucnu můžete očekávat a tím menšímu riziku nezaměstnanosti budete vystaveni. Můžete si vybrat mezi bakalářským či magisterským studiem. Výhodou bakalářského studia je, že se můžete snáze rozhodnout pro změnu oboru, fakulty nebo i celé školy a po třech letech již získáváte vysokoškolský titul. U většiny škol můžete očekávat perné dny memorování nad učebnicemi. 2. Soukromé vysoké koly Soukromé vysoké školy se snaží upoutat + atraktivními obory a zajímavými možnostmi studia v zahraničí. Ty kvalitnější nabízejí vyšší standard vyučování oproti průměru na veřejných školách. Atraktivní variantu představují školy, kde výuka probíhá v angličtině a je garantována možnost získání titulu u partnerských univerzit v zahraničí. U většiny nejsou přijímací zkoušky příliš prosívací, mnohé přijímají uchazeče i v průběhu léta. Studium na soukromých vysokých školách se studentům oproti veřejným školám výrazně prodraží. 3. Vy í odborné koly V ČR je okolo 170 vyšších odborných + škol. Ty nabízejí velmi široký okruh oborů, z nichž lze vybírat. VOŠ poskytují praktické vzdělání a podle výzkumů po nich snáze naleznete uplatnění než po samotné střední škole. Praktická orientace a dopravní dostupnost je dnes určitě hlavním lákadlem, protože šance na přijetí na vysoké školy a na VOŠ se postupně srovnávají. Na VOŠ se podávají přihlášky do 2 konce května, ale lze se na ně dostat ještě v druhém či třetím kole přijímacího řízení (přihlášky se podávají koncem července), které probíhá obvykle koncem srpna. Velkou výhodou VOŠ je rozsáhlá praxe jako součást studia. Nemají tak dobrý zvuk jako školy vysoké, vzdělání je nižší než vysokoškolské. Po absolutoriu získáváte pouze titul diplomovaný specialista. 4. Kurzy celoïivotního studia (pomaturitní kurzy) + Studenti většinou využívají kurzy celoživotního vzdělávání jako přípravku na vysokou školu. Jednak mají během celého roku možnost posoudit, jestli je obor baví, a za druhé se mohou připravit na přijímačky. Kromě toho lze u kurzů pořádaných samotnými vysokými školami požádat o uznání zkoušek, které jste úspěšně složili během kurzu. vzdělání. Kurzy jsou placené a po jejich absolutoriu nezískáváte titul ani formálně vyšší 5. Kurzy pomaturitního studia jazykû Naučíte se světový jazyk, a pokud budete pilní, složíte z něj světově + uznávanou zkoušku. Je výhodné, že do jednoho roku po maturitě mají návštěvníci pomaturitních jazykových kurzů status studenta a nemusejí si platit zdravotní a sociální pojištění. Kurzy zaberou většinou jen dvacet hodin týdně. Zbytek času můžete věnovat učení nebo práci. Nevěnujete se přípravě na obor, který chcete studovat pokud to nejsou jazyky. Některé školy jsou drahé. 6. Studium v zahraniãí Nemusíte vybírat jen z nabídky našich + škol. Po vstupu do EU platí pro Čechy stejné podmínky na evropských vysokých 7. Nulté roãníky + Jsou podobné kurzům celoživotního vzdělávání. Nejlepší přípravka na přijímací zkoušky, jakou si můžete představit. Naučíte se důležité věci z oboru, poznáte profesorský sbor a rozhodnete se, jestli na škole opravdu chcete studovat. Po úspěšných přijímačkách můžete požádat o uznání zkoušek složených v nulťáku. Otevírá je pouze málo škol a jsou téměř vždy placené. 8. Odjet do ciziny (au-pair, jiné práce) Naučíte se výborně světový jazyk, vyzkoušíte si, jak se žije samostatně + bez pomoci rodiny. Po vstupu do Evropské unie se šance rozšířily, už to není jenom práce au-pair, co můžete v zahraničí dělat. Zajímavou možností jsou různé charitativní organizace, kde pracujete za ubytování a stravu a učíte se jazyk v komunitě. Většinou máte tolik práce, že se nestíháte připravovat na další přijímačky. To, že jste dělali rok au-pair v Německu, ještě neznamená, že se dostanete na germanistiku (bez znalosti literatury a reálií určitě ne). 9. Nastoupit do práce Vyděláváte peníze, získáváte zkušenosti + a kontakty. Těžko se kdy vrátíte ke studiu. Bez vzdělání jsou vaše možnosti v kariéře omezené. KdyÏ nevyjdou pfiijímaãky Pokud se nedostanete na vysokou školu, nemusíte zoufat. Existuje mnoho alternativ, které neznamenají promarnění času. Nejjednodušší možností, jak obejít neúspěch u přijímaček na vysokou, je se přihlásit na vyšší odbornou školu, která spolupracuje s vysokou školou. V České republice je takových škol zhruba ke dvaceti. Můžete se pokusit na ně dostat v druhém kole přijímacího řízení, které většinou probíhá koncem srpna. Výhodou je, že získáváte titul bakalář, a přitom vás to vyjde levněji než na soukromých vysokých školách. Většina VOŠ však stále poskytuje především titul diplomovaný specialista v rámci běžného vyššího odborného studia. Vždy můžete vyzkoušet výše zmíněné alternativy: soukromé vysoké školy, kurzy celoživotního vzdělávání, jazykové školy apod.

3 mapa škol a oborů zařazených v brožuře Kam všude po maturitě přehled možností 2 Rejstfiík inzerujících kol podle krajû 4 Rejstfiík inzerujících VO a V podle zamûfiení 5 Úvodní informace Naše anketa odpovídají ředitelé VOŠ i rektoři VŠ 7 Vyšší odborné školy 8 Tucet rad, jak si vybrat dobrou vyšší odbornou školu 9 Jak si vybrat správnou vysokou školu? 10 5 důvodů neúspěchu u přijímaček 11 Pomaturitní studium jazyků a pomaturitní kurzy 12 Inzerce vy ích odborn ch kol Ekonomické obory 13 Cestovní ruch a hotelnictví 16 Technické obory 16 Humanitní obory 18 Umělecké obory 19 Zdravotnické obory 20 Zemědělské obory 21 Jazykové a pomaturitní kurzy 22 Vysoko kolské studium 24 Pro zájemce o letní kola přijímacích řízení na vysokých, vyšších odborných a jazykových školách vydáváme brožuru Kam po maturitě LAST MINUTE. Vychází v Reflexu č června Chcete-li na vydání včas upozornit, zaregistrujte se na Tuto brožuru si můžete objednat na adrese: Sdružení škol vyššího studia, Pod Kotlářkou 8, Praha 5, tel.: , Zašleme ji zdarma. Informace o vyšších odborných školách i elektronickou verzi brožury a její jednotlivé části ke stažení naleznete na Abychom mohli nadále zlepšovat informovanost o nabídce studia, uvítáme jakékoli připomínky a náměty. Kam po maturitû? Vydává Sdružení škol vyššího studia ve spolupráci s Ringier, a. s. Redakce: SŠVS, Michal Karpíšek, Kateřina Svobodová, Ivana Skočdopolová. Foto na titulu: PROFIMEDIA.CZ. Kresby: Marek Douša. Obálku navrhla a graficky zpracovala: Ivana Zábranská. Vychází jako příloha 7. čísla týdeníku Reflex dne 14. února Týdeník Reflex má regitrační číslo MK ČR E Texty inzerátů si připravovaly školy samy jako placenou inzerci, proto za správnost a přesnost údajů redakce neručí. 3

4 Rejstřík inzerujících škol podle krajů V rejstříku jsou uvedeny všechny inzerující vysoké školy, školy s bakalářskými programy, jazykovými či pomaturitními kurzy. Z vyšších odborných škol jsou uvedeny pouze ty, o nichž je v inzertní části uvedeno více než název školy, adresa a studijní obor(y).v samotné inzertní části na stranách jsou uvedeny všechny oficiálně registrované vyšší odborné školy s výjimkou těch, které nám oznámily, že vyšší odborné studium v roce 2007/08 otevírat nehodlají. Přehled všech vysokých škol v ČR je na straně Školy jsou v rámci rejstříku řazeny podle typu studia a následně podle krajů. Písmena před názvem školy označují hrubé třídění podle oborového zaměření studia: c cestovní ruch a hotelnictví, e ekonomické obory, h humanitní obory, sp sport a tělovýchova, t technické obory, u umělecké obory, zd zdravotnické a lékařské obory, ze zemědělské, lesnické a ekologické obory. Vyšší odborné školy Praha t VOŠ elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě zd Soukr. vyšší zdravotnická škola MEDEA Praha 1, Benediktská 685/2 20 c Vyšší obchodní podnikatelská škola Praha 1, Masná h JABOK-VOŠ soc. pedag.a teologická Praha 2, Salmovská 8/ zd VOŠ zdrav. Suv. řádu maltézských rytířů Praha 2, Ječná e BANKOVNÍ AKADEMIE - VOŠ a SOŠ Praha 3, Vlkova 12/ h VOŠ informačních služeb Praha 4, Pacovská 350/4 18 t VOŠ - Institut informatiky Praha 5, Radlická 591/ h VOŠ ped. a sociální, SPgŠ a Gym. Praha 6, Evropská 33/ u VOŠ oděvního návrhářství Praha 7, Jablonského 333/3 19 e PB - VOŠ managementu a SŠ Praha 8, Nad Rokoskou 111/713 e VOŠ ekonomická a OA Praha 8, Kollárova 5 13 h VOŠ sociálně právní Praha 10, Jahodová Středočeský kraj zd Vyšší odborná škola MILLS Brandýs n. L., Královická e,h,zevyšší odborná škola a SOŠ Březnice, Rožmitálská , 18, 21 ze VOŠ zahradnická Mělník, Na Polabí e, t VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Čáslav, Přem. Otakara II ,16 e VOŠ ekonomická, OA a JŠ Ml. Boleslav, T.G.Masaryka Jihočeský kraj e, t VOŠ a SŠ obchodu, služ. a podnik. České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A 14, 17 t Vyšší odborná škola Volyně, Resslova ze VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany, Zátiší e VOŠ ekonomická Tábor, Jiráskova u VOŠ uměleckoprůmyslová Písek, Alšovo nám ze VOŠ lesnická a SLŠ Písek, Lesnická Plzeňský kraj zd SVOŠ zdravot. Dr. Ilony Mauritzové Plzeň, Ledecká 1365/35 20 Ústecký kraj zd VOŠ zdravotnická a SŠ zdrav. Ústí n. Labem, Palachova u VOŠ obalové techniky Štětí, Kostelní e Vyšší odborná škola a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova Liberecký kraj h VOŠ právní a SŠ právní Liberec, Dr. M. Horákové u VOŠ a SUPŠ Jablonec n. N., Horní nám u VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor, Wolkerova Královéhradecký kraj zd VOŠ zdravotnická H. Králové, Komenského e Vyšší odborná škola N. Bydžov, Jana Maláta ze VOŠ rozvoje venkova Hořice v Podkrkonoší, Riegrova e, t VOŠ technicko-ekonomická Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu , 17 ze Vyšší odborná škola Kostelec nad Orlicí, Komenského ze Česká lesnická akademie - VOŠ a SŠ Trutnov, Lesnická 9 21 t VOŠ stavební arch. Jana Letzera Náchod, Pražská Pardubický kraj t, h VOŠ a SPŠ elektrotechnická Pardubice, Karla IV , 18 t VOŠ a SŠ průmysl., stroj. a techn. Chrudim, Čáslavská ze Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova e, h VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana Č. Třebová, Habrmanova , 18 t VOŠ stavební a SŠ stavební Vys. Mýto, Komenského 1/II 17 h VOŠ pedagogická Litomyšl, Komenského n Kraj Vysočina e Vyšší odborná škola Chotěboř, Na Valech e Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1 14 h Soukromá VOŠ sociální Jihlava, Matky Boží t VOŠ a SpŠ Žďár nad Sáz., Studentská 1 17 Jihomoravský kraj h VOŠ knih., informačních a soc. služeb Brno, Kotlářská 9 19 h Veřejně správní akademie - VOŠ Brno, Filipínského 1 19 e SVOŠ daňového poradenství STING Brno, Stromovka 1 15 Olomoucký kraj h CARITAS - VOŠ sociální Olomouc, Nám. Republiky 3 19 t Vyšší odborná škola a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1 17 Moravskoslezský kraj e, c, t AHOL - VOŠ Ostrava, Petruškova 4 14, 16, 17 e, c VOŠ Havířov Havířov, Tajovského 2 15, 16 c VOŠ Goodwill Frýdek-Místek, P. Holého ze Masarykova SŠ zeměd. a VOŠ Opava, Purkyňova c VOŠ a Hotelová škola Opava, Praskova Zlínský kraj u Zlínská soukr. VOŠ umění Zlín, Dřevnická e VOŠ ekonomická Zlín Zlín, nám. T.G.Masaryka ze Vyšší odborná škola potravinářská Kroměříž, Štěchovice Jazykové a pomaturitní kurzy Praha MAVO Praha 1, Na Poříčí Glossa Praha 1, Jindřišská Tutor Praha 1, U Půjčovny 952/2 23 Jazyková škola hlavního města Prahy Praha 1, Školská Akcent International House Prague Praha 4, Bítovská 3 22 Jazyková škola Elvis Praha 4, Žateckých 1224/12 22 Polyglot Praha 4, Mečislavova 8 22 Alvin Praha 4, Malenická Caledonian School s.r.o. Praha 5, Vltavská Bohemia institut Praha 10, Tuklatská 3 23

5 Středočeský kraj OA, VOŠ a Jazyková škola Ml. Boleslav, T.G.Masaryka14 23 Jihočeský kraj Educocenter Čes. Budějovice, Štítného Polyglot České Budějovice 22 Královéhradecký kraj Jazyková škola English time H. Králové, Kavčí plácek Pardubický kraj První soukromá škola jazyků Chrudim, Školní náměstí Jihomoravský kraj Jazyková škola MKM Brno, Česká Jazyková škola Brno, Kotlářská 9 23 Polyglot Brno, 22 Olomoucký kraj Lingua Centrum Olomouc, U Stadionu Vysokoškolská studia Praha h CEVRO Institut Praha 1, Jungmannova e, h Anglo-americká vysoká škola Praha 1, Lázeňská 4 26 e, h University of New York in Prague Praha 2, Legerova e, t Prague College Praha 2, Polská 1184/10 27 h, e Vyšší odborná škola informačních služeb Praha 4, Pacovská , 29 h Literární akademie (SVŠ J. Škvoreckého) Praha 4, Na Pankráci 54/ h VŠ mezinárodních a veřejných vztahů Praha 5, U Santošky h Katolická teologická fakulta UK Praha 6, Thákurova 3 26 ze Fak. agrobiologie, potr. a přír. zdr. ČZU Praha 6, Kamýcká t Vys. škola chemicko-technologická Praha 6, Technická 5 29 e Soukromá VŠ ekonomických studií Praha 8, Lindnerova 575/1 28 Jihočeský kraj e, t Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice, Okružní ze Zemědělská fakulta JČU Č. Budějovice, Studentská e Ekonomická fakulta JČU Č. Budějovice, Studentská Západočeský kraj zd Vysoká škola v Plzni Plzeň, Ledecká Liberecký kraj t Fakulta textilní TU Liberec Liberec, Studentská 2 29 Kraj Vysočina e, t, zd Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava, Tolstého Jihomoravský kraj e Fakulta podnikatelská VUT Brno, Kolejní 2906/4 30 t Fakulta informačních technologií VUT Brno, Božetěchova 2 31 e NEWTON College Brno, tř. Gen. Píky 7 30 t Fakulta strojního inženýrství VUT Brno, Technická 2896/2 30 h, sp Fakulta sportovních studií MU Brno, Sladkého e Akademie STING Brno, Stromovka 1 30 Olomoucký kraj e, t Vysoká škola logistiky v Přerově Přerov, Palackého 1381/25 31 Moravsko-slezský kraj e Vysoká škola podnikání Ostrava, Michálkovická 1810/ t Fak. strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava, 17. listop. 15/ Zlínský kraj e, h, t, u Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín, Mostní e OA T.Bati a VOŠ ekonomická Zlín Zlín, nám. T.G.M Rejstřík inzerujících VOŠ a VŠ podle oborového zaměření V rejstříku jsou uvedeny pouze vyšší odborné školy, o nichž je v inzertní části uvedeno více než název školy, adresa a studijní obor(y). V inzertní části na stranách jsou uvedeny všechny oficálně registrované vyšší odborné školy s výjimkou těch, které nám oznámily, že vyšší odborné studium v roce 2008/09 otevírat nehodlají. Dále jsou zařazeny inzerující instituce s vysokoškolským studiem. Rejstřík jazykových a pomaturitních kurzů je uveden v členění podle krajů. Vyšší odborné studium Ekonomické obory BANKOVNÍ AKADEMIE - VOŠ a SOŠ Praha 3, Vlkova 12/ PB - VOŠ managementu a SŠ Praha 8, Nad Rokoskou 111/713 VOŠ ekonomická a OA Praha 8, Kollárova 5 13 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Čáslav, Přemysla Otakara II VOŠ ekonomická, OA a JŠ Mladá Boleslav, T.G.Masaryka VOŠ a SŠ obchodu, služeb a podnikání České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A 14 VOŠ ekonomická Tábor, Jiráskova Vyšší odborná škola a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova Vyšší odborná škola Nový Bydžov, Jana Maláta VOŠ technicko-ekonomická Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana Česká Třebová, Habrmanova Vyšší odborná škola Chotěboř, Na Valech Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1 14 Soukr. VOŠ daňového poradenství STING Brno, Stromovka 1 15 AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s. Ostrava - Zábřeh, Petruškova 4 14 VOŠ Havířov s.r.o. Havířov - Podlesí, Tajovského 2 15 VOŠ ekonomická Zlín Zlín, náměstí T.G.Masaryka Cestovní ruch a hotelnictví Vyšší obchodní podnikatelská škola Praha 1, Masná AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s. Ostrava - Zábřeh, Petruškova 4 16 VOŠ Havířov s.r.o. Havířov - Podlesí, Tajovského 2 16 VOŠ Goodwill Frýdek-Místek, P. Holého VOŠ a Hotelová škola Opava, Tyršova 34/

6 Technické obory VOŠ elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě VOŠ - Institut informatiky Praha 5, Radlická 591/ VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Čáslav, Přemysla Otakara II VOŠ a SŠ obchodu, služeb a podnikání České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A 17 Vyšší odborná škola Volyně, Resslova VOŠ technicko-ekonomická Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu VOŠ stavební arch. Jana Letzera Náchod, Pražská VOŠ a SPŠ elektrotechnická Pardubice, Karla IV VOŠ a SŠ průmysl., stroj. a techn. Chrudim, Čáslavská VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, Komenského 1/II 17 VOŠ a SpŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1 17 Vyšší odborná škola a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1 17 AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s. Ostrava - Zábřeh, Petruškova 4 17 Humanitní obory VOŠ sociálně právní Praha 10, Jahodová JABOK-VOŠ sociálně pedag.a teologická Praha 2, Salmovská 8/ VOŠ informačních služeb Praha 4, Pacovská 350/4 18 VOŠ pedagogická a sociální, SPgŠ a Gym. Praha 6, Evropská 33/ Vyšší odborná škola a SOŠ Březnice, Rožmitálská VOŠ právní a SŠ právní Liberec, Dr. Milady Horákové 447/60 18 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Pardubice, Karla IV VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana Česká Třebová, Habrmanova VOŠ pedagogická Litomyšl, Komenského nám Soukromá VOŠ sociální Jihlava, Matky Boží VOŠ knih., informačních a soc. služeb Brno, Kotlářská 9 19 Veřejně správní akademie - VOŠ Brno, Filipínského 1 19 Veřejně správní akademie - VOŠ Břeclav, Mládežnická 3 19 Veřejně správní akademie - VOŠ Vyškov, Lipová 2 19 CARITAS - VOŠ sociální Olomouc, Nám. Republiky 3 19 Umělecké obory VOŠ oděvního návrhářství Praha 7, Jablonského 333/3 19 VOŠ uměleckoprůmyslová Písek, Alšovo nám VOŠ obalové techniky Štětí, Kostelní VOŠ a SUPŠ Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1/ VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor, Wolkerova Zlínská soukr. VOŠ umění Zlín, Dřevnická Zdravotnické obory Soukr. vyšší zdravotnická škola MEDEA Praha 1, Benediktská 685/2 20 VOŠ zdrav. Suv. řádu maltézských rytířů Praha 2, Ječná Vyšší odborná škola MILLS Brandýs nad Labem, Královická Soukr. VOŠ zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové Plzeň, Ledecká 1365/35 20 VOŠ zdravotnická a SŠ zdrav. Ústí nad Labem, Palachova VOŠ zdravotnická Hradec Králové, Komenského Zemědělské obory Vyšší odborná škola a SOŠ Březnice, Rožmitálská VOŠ zahradnická Mělník, Na Polabí VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany, Zátiší VOŠ lesnická a SLŠ Písek, Lesnická VOŠ rozvoje venkova Hořice v Podkrkonoší, Riegrova Vyšší odborná škola Kostelec nad Orlicí, Komenského Česká lesnická akademie - VOŠ a SŠ Trutnov, Lesnická 9 21 Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova Masarykova SŠ zeměd. a VOŠ Opava, Purkyňova Vyšší odborná škola potravinářská Kroměříž, Štěchovice Vysokoškolské studium Ekonomické obory Soukromá VŠ ekonomických studií Praha 8, Lindnerova 575/1 28 Vyšší odborná škola informačních služeb Praha 4, Pacovská University of New York in Prague Praha 2, Legerova Prague College Praha 2, Polská 1184/10 27 Anglo-americká vysoká škola Praha 1, Lázeňská 4 26 Ekonomická fakulta JČU České Budějovice, Studentská Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice, Okružní Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava, Tolstého Akademie STING Brno, Stromovka 1 30 NEWTON College Brno, tř. Gen. Píky 7 30 Fakulta podnikatelská VUT Brno, Kolejní 2906/4 30 Vysoká škola logistiky v Přerově Přerov, Palackého 1381/25 31 Vysoká škola podnikání Ostrava, Michálkovická OA T.Bati a VOŠ ekonomická Zlín Zlín, nám. T.G.Masaryka 31 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín, Mostní Humanitní obory Katolická teologická fakulta UK Praha 6, Thákurova 3 26 VŠ mezinárodních a veřejných vztahů Praha 5, U Santošky Vyšší odborná škola informačních služeb Praha 4, Pacovská Literární akademie (SVŠ J. Škvoreckého) Praha 4, Na Pankráci 54/ University of New York in Prague Praha 2, Legerova Anglo-americká vysoká škola Praha 1, Lázeňská 4 26 CEVRO Institut Praha 1, Jungmannova Fakulta sportovních studií MU Brno, Sladkého Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín, Mostní Sportovní obory Fakulta sportovních studií MU Brno, Sladkého Technické obory Vysoká škola chemicko-technologická Praha 6, Technická 5 29 Prague College Praha 2, Polská 1184/10 27 Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice, Okružní Fakulta textilní TU Liberec Liberec, Studentská 2 29 Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava, Tolstého Fakulta strojního inženýrství VUT Brno, Technická 2896/2 30 Fakulta informačních technologií VUT Brno, Božetěchova 2 31 Vysoká škola logistiky v Přerově Přerov I - Město, Palackého 1381/25 31 Fak. strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín, Mostní Umělecké obory Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín, Mostní Zdravotnické a lékařské obory Vysoká škola v Plzni Plzeň, Ledecká Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava, Tolstého Zemědělsko-lesnické a veterinární obory Fa agrobiologie, potr. a přír. zdr. ČZU Zemědělská fakulta JČU Praha 6 - Suchdol, Kamýcká České Budějovice, Studentská

7 Zeptali jsme se......ředitelů VOŠ, děkanů či rektorů vysokých škol i ředitelů jazykovek na jejich školy. Chtěli jsme zjistit, proč se máte hlásit právě k nim. Všichni dotázaní odpovídali na stejné otázky: PROČ BY SI UCHAZEČI O STUDIUM MĚLI VYBRAT PRÁVĚ VAŠI ŠKOLU? ČÍM JE NABÍDKA VAŠÍ ŠKOLY ZAJÍMAVĚJŠÍ, NEŽ NABÍDKA OSTATNÍCH? Hana Slámová, zástupkyně ředitele VOŠIS Praha 4 Nabízíme ve spolupráci s VŠE a FF UK dva denní bakalářské programy z oblasti informačních systémů a knihovnictví. Dále pak prakticky orientované programy VOŠ knihovnictví a výstavnictví, a to i dálkově. Pro absolventy VOŠ pak jednoroční dálkový bakalářský program ve spolupráci s irským Institute of Technology Sligo. V uplynulých 14 letech si nás vybralo více než 2000 mladých talentovaných lidí. I to je důvod, proč studovat u nás. Uplatníte se kdekoli. Miroslav Zapletal, ředitel VOŠ Pardubice Nabízíme čtyři technické obory a obor Sociální práce. Lékařská elektronika je jediný obor vyššího odborného studia v České republice, který je zaměřen na problematiku medicínské techniky a jejího užití v praxi. Ostatní obory stojí na pevných pilířích výpočetní techniky, která je velmi silnou stránkou naší školy. Za dobu naší existence máme vybudovanou spolupráci s firmami v celé České republice, což se projevuje ve velmi kvalitní půlroční odborné praxi a uplatnění absolventů. Pro všechny studenty máme kvalitní infrastrukturu včetně knihovny s profesionálním personálem, studovny a dalšího vybavení. Alena Dofková, ředitelka VOŠ a OA Tomáše Bati, Zlín Naše škola se zabývá po 70 let své existence výukou ekonomických disciplín. Máme již absolventů, kteří byli a jsou vždy dobře připraveni pro praxi. Od roku 1992 nabízíme vyšší odborné studium marketingu, finančního řízení a účetnictví. V obdobných oborech nabízíme ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně i profesně zaměřené bakalářské programy. Potřeby ekonomiky kraje, ale i celé republiky průběžně zohledňujeme skladbou volitelných předmětů. Jsme škola, kam má smysl chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte. Aleš Stránský, zástupce ředitele VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová Klademe důraz na praktickou orientaci výuky, proto spolupracujeme s firmami po celé ČR. Dlouhodobé praxe studentů v organizacích mají důležité místo v profilu absolventa. Jsme aktivní na mezinárodní scéně, škola získala za kvalitní výuku jazyků evropskou cenu LABEL. Máme nadstandardně vybavené učebny výpočetní techniky. Ve studovně mají studenti k dispozici odbornou literaturu, časopisy i počítače s volným přístupem na internet. Pokud máte zájem o síťové technologie, můžete u nás ve vzdělávacím středisku Cisco síťová akademie absolvovat příslušné distanční studium zdarma. Jiří Uherek, zřizovatel SVOŠ Goodwill, Frýdek Místek K nástupu nejsou třeba přijímací zkoušky, máme nízké školné. Pořádáme různé kurzy zdarma (letuška, animátor, průvodce, základy podnikání, různé jazyky). Škola zajišťuje ubytování i praxi studentů v zahraničí s možností výdělku. Součástí školy je také cestovní agentura. Máme levná vlastní skripta i materiály ke studiu a sportovní aktivity zdarma krytý bazén, kryté i venkovní kurty, fitnes, tělocvičny. Ladislav Jirků, rektor Vysoká škola polytechnická, Jihlava VŠPJ je veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu a jejím charakteristickým rysem je praktické zaměření výuky. Toho je dosaženo také dlouhou studijní praxi, díky níž získají mnozí studenti první kontakty na budoucí zaměstnavatele. Vzhledem ke své velikosti poskytuje škola osobní přístup ke studentům. Ten je podporován i kvalitní a zavedenou psychologickou poradnou. Studium je doplněno řadou volitelných aktivit v oblasti sportů a pobytu v přírodě. Jihlava je ale i příjemným městem s bohatou kulturní nabídkou. Ignác Hoza, rektor Univerzita Tomáše Bati, Zlín Jsme mladá univerzita, charakteristická svou extrémní dynamikou a otevřeností světu. Vychováváme absolventy širokého spektra oborů, kteří si bez obtíží najdou uplatnění. Velký důraz klademe na studium jazyků, univerzita je dvojjazyčná, působí u nás řada zahraničních pedagogů a vědců. Naši studenti mají možnost strávit část studia v zahraničí. Karel Suchý, proděkan pro ped. činnost Zem. fak. Jihočeské univ., Č. Budějovice Nabízíme atraktivní strukturu oborů, včetně moderních disciplin z oblastí biotechnologií a ekologie zemědělské krajiny. V Evropě unikátním oborem, vymykajícím se zažitým představám o zemědělských disciplinách je Biologie a chov zájmových organismů. Výhodou fakulty je možnost ubytování všech studentů prvních ročníků a koncentrace veškerých výukových, ubytovacích, stravovacích a sportovních prostor v univerzitním kampusu. Ivan Barančík, rektor Vysoká škola logistiky, Přerov VŠLG nabízí studentům možnost seznámit se s nejnovějšími poznatky, závěry a výstupy v oboru logistika. LOGISTIKA je pojmem budoucnosti, perspektivním a novátorským pojetím řízení s širokým uplatněním v praxi, také proto, že to vše v oboru logistika zatím nenajdete na jiné vysoké škole ČR nebo SR. Navíc za relativně nízké školné. Maya Kopecká, ředitelka Caledonian School, Praha 5 Garantujeme studentům kvalitní výuku, kvalifikované lektory s pedagogickým vzděláním a praxí. Výuka probíhá v malých skupinkách a větší část hodiny učí rodilý mluvčí. Studenti mají zdarma přístup do naší knihovny a konverzačního klubu. K dispozici je studentská kavárna. V loňském roce jsme připravili nejvyšší počet studentů v ČR ke cambridgeským zkouškám. Pavel Chabičovský, ředitel Lingua Centrum jaz. škola, Olomouc Díky své velikosti vám zaručujeme, že kurz vždy otevřeme, navíc studium angličtiny pro nejméně čtyři stupně pokročilosti. Učebnice v hodnotě 600 Kč dostanete zdarma. Vyučují kvalifikovaní lektoři s praxí a osvědčení rodilí mluvčí. Není nutné skládat přijímací zkoušky. Eva Mocová, ředitelka Bohemia Institut, Praha 10 Jsme centrem celoživotního vzdělávání. Pomaturitní jazykové studium u nás lze vhodně kombinovat se studiem akreditovaných odborných kvalifikací. V jazykových kurzech nabízíme různé stupně pokročilosti. Vše realizujeme pod jednou střechou, v moderně vybavených prostorách studenti naleznou nejen učebny, ale také studovnu, kopírku, internet, i prostory pro coffee break Jiří Kubeš, ředitel První soukromá škola jazyků, Chrudim Vyučují u nás jen kvalifikovaní učitelé, máme dlouhodobé zkušenosti s pomaturitním studiem, sídlíme v centru města v bývalém klášteře s Rajskou zahradou. 7

8 Vy í odborné koly: studium s praxí Vyšší odborné školy jsou pro velkou část maturantů zajímavou alternativou ke studiu na vysoké škole. Každoročně nabízí místa pro zhruba třináct tisíc uchazečů. Vyšší odborné studium je určené absolventům všech typů středních škol, kteří úspěšně složili maturitu. Absolventi získají ucelenou kvalifikaci, potřebnou pro úspěšné uplatnění v řídících funkcích i na místech, která vyžadují samostatnou práci a rozhodování. Charakteristikou studia na VOŠ je praktická orientace a důraz na využití teoretických poznatků v praxi. Ve skutečnosti to znamená, že jako student vyššího odborného studia se seznámíte s potřebnými teoretickými základy, nebudete však nutně pronikat do všech jejich hlubin a tajů. Spíše se soustředíte na to, jak jsou tyto poznatky uplatňovány v praxi daného oboru, abyste je mohli později bez problémů využít ve svém zaměstnání či podnikání. Měli byste se naučit vést a řídit tým spolupracovníků, rozhodovat se a svoje rozhodnutí 8 umět prosadit, zapojit se do týmové práce, formulovat myšlenky. To vše by kromě nezbytného teoretického základu mělo studium zajistit právě svou praktickou orientací, praktickým procvičováním teoretických poznatků, dlouhodobou praxí v podnicích, důrazem na znalost jazyků, výpočetní techniky, sociálních a komunikačních dovedností, prací na případových studiích a projektech. Pokud vás spíše než teoretické, akademické studium baví zjišťovat, jak věci fungují v praxi, může pro vás být vyšší odborné studium dobrou volbou. Hlavní charakteristiky vyššího odborného studia jsou již poměrně známé. Nový Školský zákon, platný od ledna 2005, přinesl ale některé drobné, nikoli však nepodstatné změny. Zkusme si tedy shrnout hlavní znaky studia: Délka denní formy studia je tři roky, u některých zdravotnických oborů až tři a půl roku. Je možné studovat i dálkově, večerně, distančně či kombinací těchto forem, studium je pak čtyřleté. Kromě dálkového studia jsou další formy zatím spíše výjimečné. Studium je zakončeno absolutoriem. To sestává ze zkoušky z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Po absolvování obdržíte diplom s vyznačením školy a oboru a získáte nárok psát si za jménem neakademický titul diplomovaný specialista, ve zkratce DiS. Cíle a obsah studia si určují školy samy, vycházejí přitom z požadavků profesní sféry. Studijní obory prochází a projdou v nejbliž- ších letech akreditací, která by měla garantovat odpovídající úroveň studia. Studijní plány obsahují povinné i volitelné předměty nebo moduly umožňující studentům specializaci a profilaci. Některé školy přešly na kreditní systémy, které vám umožní lepší volbu studijní cesty a flexibilitu při plánování vlastního studia. Specifickým znakem je odborná praxe jako součást studia. Je organizována různě, neměla by být kratší než několik měsíců. Praxe vám nejenom pomůže zjistit, jak to vypadá v oboru ve skutečnosti, ale může vám pomoci i k prvním kontaktům s budoucím zaměstnavatelem. Z praxe můžete čerpat náměty a podklady při přípravě absolventské práce. Po ukonãení Absolvování vyššího odborného studia vytváří dobrý základ pro nalezení zaměstnání. Není ale vyloučeno další studium na vysoké škole. Novinkou je, že u přijímacího řízení na vysoké školy mohou mít absolventi VOŠ stanoveny zvláštní podmínky, které respektují předchozí výsledky ve vyšším odborném studiu. V praxi by to mohlo znamenat urychlení postupu při vysokoškolském studiu, i když některým teoretickým předmětům z nižších ročníků se zřejmě nevyhnete. Tento přístup není závazný, je dán vysokým školám jako možnost. Jak k němu jednotlivé fakulty veřejných vysokých škol přistoupí, ukáže až čas. Dá se čekat, že této možnosti využijí především soukromé vysoké školy a nabídnou rychlé dosažení bakalářského titulu. Jak se pfiihlásit ke studiu? Podmínkou přijetí ke studiu je maturita. Škola si může stanovit vlastní podmínky pro přijímací zkoušky odpovídající znalostem absolventů středních škol. Některé školy přijímací zkoušky nedělají. Uzávěrka přihlášek pro první kolo přijímacího řízení musí být do 31. května, přijímačky pak obvykle následují ve druhé polovině června. Mnohé školy ale vyhlašují další kola přijímacího řízení v průběhu prázdnin, nejčastěji koncem srpna. U některých škol naleznete tyto informace v části věnované jejich prezentaci. Poslední termín přijímacího řízení ke studiu je možný nejpozději do 30. září. Přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole byste měli dostat na střední škole, případně o ni můžete požádat příslušnou vyšší odbornou školu, na niž se chcete přihlásit. Jistě bude vyhovovat i přihláška ke studiu na vysoké škole. Formulář můžete také koupit v některé

9 z prodejen SEVT (www.sevt.cz). Běžně ale většině škol stačí, když jim svůj zájem s příslušnými údaji (jméno, bydliště, střední škola, zvolený obor apod.) včetně kontaktu dáte najevo nějakou kulturní formou. Přihlášky po internetu nejsou u VOŠ zatím příliš rozšířené. Počet škol, na něž se můžete hlásit, není omezen. Zpravidla budete požádáni o uhrazení administrativního poplatku za přijímací řízení. V případě přijetí Vás škola požádá o zaplacení první splátky školného do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí. Kolik to stojí? Na studium každého studenta dostává každá vyšší odborná škola příspěvek ze státního rozpočtu. Přesto je pro pokrytí nákladů na studium vybíráno i na veřejných vyšších odborných školách školné, které se pohybuje v rozmezí od 2500 do 5000 Kč ročně v závislosti na příslušném studijním oboru. Ředitel školy může ve výjimečných případech odpustit ze školného až 50 procent. Soukromé školy vybírají školné vyšší, podle vlastní kalkulace. Jeho výše se pohybuje zhruba mezi 15 a 30 tisíci Kč za rok. V inzertní části brožury informující o jednotlivých školách je často výše školného uvedena. Další náklady souvisí s dojížděním, ubytováním, studijními potřebami a podobně. Ty s sebou přináší každé studium. U dopravy může být výhodou, že síť škol je poměrně hustá, takže snad najdete vhodnou školu v blízkosti Vašeho bydliště. Anebo naopak co nejdál od rodičů. To závisí na preferencích. Přejeme Vám dobrou volbu a úspěch při přijímačkách i studiu. Tucet rad, jak si vybrat dobrou vy í odbornou kolu Mezi jednotlivými vyššími odbornými školami mohou být rozdíly, ať už v pojetí studia, atmosféře, nabídce služeb pro studenty... Předkládáme Vám několik rad, či spíše charakteristik, k nimž můžete přihlédnout při výběru vhodné vyšší odborné školy. 1. Ačkoli je oproti vysokým školám šance na přijetí na vyšší odbornou školu v průměru vyšší, i zde jsou v zájmu o jednotlivé obory rozdíly. Málokoho asi překvapí, že větší zájem je obecně o umělecké a humanitní obory, menší naopak o technické, zdravotnické a zemědělské obory. Ale rozdíly jsou i mezi školami s podobnými obory. Šance navíc jsou poměrně dobré. Informace o zájmu o studium v roce 2007 najdete na 2. Mnohé vyšší odborné školy jsou samostatné instituce, některé sdílejí prostory se střední školou. I na nich se snaží obě úrovně rozlišovat, a to i prostorově, nicméně ne vždy to je jednoduché. Zvažte, nakolik Vám něco takového vyhovuje či vadí a nakolik se škole daří obě části oddělovat. 3. Studium by se mělo blížit svou organizací a pojetím výuky studiu na vysokých školách. To znamená, že školní rok je rozdělen na semestry a zkoušková období, lze jasně odlišit přednášky a cvičení. Podívejte se na studijní plány oboru. 4. Pro přípravu na praxi a povolání je podstatný prostor pro samostatnou práci studentů, praktické projekty nebo diskuse při seminářích. Zkuste se podívat na studijní plány, rozvrh studia, zkuste se zeptat známých. Počet vyučovacích hodin mělo by jich být kolem šestadvaceti týdně, záleží na oboru a vůbec celé uspořádání studia by měly vytvářet prostor pro tyto aktivity. 5. Z hlediska profesní profilace podle zájmu studenta je podstatná volitelnost studijních předmětů nebo bloků, především ve vyšších ročnících. To je ale často podmíněno dostatečným počtem studentů v ročníku. Z tohoto pohledu se ukazuje, že by mělo být alespoň šedesát studentů v ročníku, pokud nejde například o umělecký obor se speciálními podmínkami. Údaje o počtu přijímaných Vám škola jistě sdělí. 6. Odborná praxe by měla být souvislá a rozhodně by neměla trvat méně než několik měsíců. Teprve v takovém případě může student hlouběji nahlédnout do prostředí, dostat se k samostatným úkolům a samostatné práci. To využije při přípravě absolventské práce, kterou na závěr studia obhajuje. Studenti často během praxe získají kontakt na budoucího zaměstnavatele. Některé školy nabízejí dobrým studentům možnosti praxí v zahraničí a taková zkušenost je jistě neocenitelná. Informace o délce praxe jistě na škole zjistíte. Podívejte se na web školy, jaké jsou tam informace o odborných praxích, kde probíhají, jaký je jejich obsah. Nebo se ptejte na škole. 7. Pedagogové působící na vyšší odborné škole mají používat jiné metody práce a jiný přístup ke studentům než učitelé na školách středních. Koneckonců i hloubka specializace je zde na zcela jiné úrovni. Proto, pokud vyšší odborná škola existuje společně se školou střední, měli by se přednášející na vyšší stupeň studia specializovat (ne tedy učit jednu hodinu na vyšší a další na střední škole). U samostatně existujících vyšších odborných škol je v tomto ohledu situace přehlednější. V každém případě by měli se školou spolupracovat i při výuce specialisté z praxe. Odpovídá to praktickému zaměření tohoto typu studia. V poslední době stále více VOŠ nabízí společně s vysokými školami bakalářské programy, v takových případech je profilace pedagogů zcela nezbytná. 8. Dobrá vyšší odborná škola by měla být dostatečně materiálně zabezpečena. To znamená, že by zde měla být knihovna se studovnou a dostatkem literatury pro samostudium a samostatnou práci. Samozřejmostí by měl být přístup studentů k výpočetní technice a internetu, a to i mimo výuku. Nejlepší je vypravit se na školu, podívejte se, jestli nabízí den otevřených dveří. 9. Vyšší odborné školy by měly spolupracovat s obdobnými školami v zahraničí, tedy s vysokými a vyššími školami, spolupráce se středními školami v tomto ohledu příliš nenapoví. To jim umožňuje vysílat část studentů na zahraniční stáže, respektive odborné praxe. Mnohé školy se snaží pochlubit mezinárodními kontakty na svých webových stránkách. 10. Celkový počet studentů přijímaných do prvního ročníku, ale i studentů na celé škole může ovlivňovat kvalitu a pestrost studia. Větší škola může nabídnout svým studentům větší pestrost, více volitelných prvků a snáze zabezpečí potřebnou profilaci vyučujících. Malá škola si těžko bude vydržovat odborníka na úzkou speciální oblast, řešením může být dohoda s externistou. Počet přijímaných jste zjišťovali již po přečtení bodu Školy by měly mít pro zájemce připravené vlastní informační materiály tak, aby se každý adept mohl se školou seznámit a to nejen co se týká cílů či parametrů studia. Nakonec, proč si neověřit, jak školní realita odpovídá tomuto desateru. Mnohé informace lze najít na webových stránkách škol. 12. Určitě dobrým vysvědčením pro vyšší odbornou školu je dobré hodnocení její kvality externí institucí. V současnosti mnoho informací není. Něco mohou napovědět inspekční zprávy, které najdete na V minulosti byly některé školy oceněny certifikátem kvality programu EVOS po hodnocení komisí odborníků ze školství a praxe. Více na Některé školy podstoupily certifikaci kvality, jiné hodnocení zahraničních institucí nebo zahraničních škol. Nejlepší je ale zkusit zjistit názory známých mezi současnými studenty, máte-li tu možnost. 9

10 Jak si vybrat správnou VYSOKOU KOLU? Někteří z vás mají už možná jasno, který obor chtějí studovat. Avšak stále před nimi stojí nelehký úkol vybrat vhodnou školu, která ho nabízí. I nezasvěceným je totiž jasné, že studium ekonomie na VŠE v Praze bude odlišné od stejného oboru na jihlavské polytechnice. Oboje má své výhody i nevýhody. Podle jakých kritérií tedy zvolit správnou školu? I když to děkanové fakult neradi slyší, studium na vysoké škole je v současné době určitým druhem životního stylu. Není jen přípravou na budoucí povolání, ale velkou a důležitou částí života. Studiem si prodlužujeme mládí, studium nám umožňuje cestovat, trávit čas s kamarády a věnovat se zálibám. Škola, kterou si vybíráme, přitom zásadně ovlivní nejen nejbližší roky, ale celý náš život. Proto stojí za to zamyslet se, jestli náš výběr školy není postaven jen na jednom kritériu, například obtížnosti přijímaček. Podle rozsáhlých průzkumů mezi vysokoškoláky se ukazuje, že mnoho z nich podávalo přihlášky na základě náhlého vnuknutí, rady kamaráda nebo strachu z nepřijetí. Po roce pak zjišťují, že je studium na oné škole nebaví, a ocitají se v situaci, kdy si mohou volit jen ze samých nevábných alternativ: nové přijímačky na jinou vysokou školu, dokončení školy, která je však nemotivuje, či úplné ukončení studia. Pokud se chcete podobné situace vyvarovat, pečlivě zvažte veškerá pro a proti jednotlivých fakult. Abyste si byli jisti, že jste některé závažné kritérium výběru školy nepřehlédli, nabízíme několik důležitých otázek, které byste si coby uchazeči o studium měli položit Jaká je ance na pfiijetí? Je-li reálná pravděpodobnost přijetí menší než 15 procent a nejste zrovna dítě štěstěny nebo génius, raději si dejte ještě jednu přihlášku na jinou fakultu. Na některých školách je bohužel výsledek přijímací zkoušky stále spíše dílem náhody než vašich schopností. 2. Jaká je na dané kole mortalita neboli úmrtnost? Mortalita znamená počet studentů, kteří zanechají studia nebo jsou vyhozeni. Skládá se ze dvou složek. První tvoří studenti, kteří na danou látku prostě nestačili. Druhá složka je tvořena studenty, kteří se sami od sebe rozhodli studia zanechat nebo se vyhodit z nejrůznějších důvodů nechali. Mortalita je velmi důležitým ukazatelem náročnosti školy. Je třeba si uvědomit, že náročnost školy vůbec nesouvisí s náročností přijímacích zkoušek. Ve většině případů je to právě naopak, tj. když s trochou štěstí uděláte extrémně těžké přijímačky, následujících pět let se pro vás stane procházkou růžovým sadem. Na druhé straně jsou školy, na něž vás přijmou téměř automaticky, za rok jste však na dlažbě, i když jste nedělali nic jiného, než studovali haldy skript a odborných knih. 3. Jak je studium ãasovû nároãné? Kolik hodin týdně připadá na přednášky, cvičení a semináře? Kolik času je potřeba strávit přípravou na výuku? Kolik času zabere učení na zkoušku? Na tyto otázky je těžké odpovědět, škola od školy se zásadně liší. 4. Jaká je kvalita v uky? Jsou profesoři na škole na slovo vzatými odborníky ve svých oborech? Umějí své znalosti dobře zprostředkovat? Čtou na přednáškách pouze skripta, nebo se dostanou i k doplňujícím informacím a zajímavostem? Dávají na konci přednášky prostor k diskusi? Nepožadují u zkoušky absurdní podrobnosti? To vše rozhoduje nejen o tom, jak se budete muset učit, ale i jak vás to bavit či otravovat. 5. Jací jsou na kole studenti? Vybírají si školu studenti spíše s lepším, nebo horším prospěchem ze střední školy? Jsou tu spíš studenti, které daná škola baví, nebo ti, kteří se jinam nedostali? Je obvyklé chodit často do hospody, nebo se tráví čas ve školní knihovně? Je na škole více studentek, nebo studentů? Navštivte nějakou přednášku, i na první pohled se dá leccos poznat. 6. Kolik studentû je v jednom roãníku? Na školách, kde je v prvním ročníku na jednom oboru 700 studentů, se člověk cítí jinak než na škole s oborem pro patnáct studentů. 7. Základní informace o pfiijímacích zkou kách Přijímací řízení je zcela v kompetenci vysoké školy. Přijímací zkoušky jsou téměř vždy písemné. Některé typy škol (například humanitního zaměření) navíc vyžadují zkoušky ústní a na uměleckých školách probíhá ještě praktické ověřování talentových dispozic. U mnoha škol počet uchazečů vysoce převyšuje nabídku studijních míst (někdy i více než pětkrát). Na vybraných školách (jejich počet stoupá) používají test obecných studijních předpokladů. Ubývá škol, na nichž přihlížejí ku prospěchu během studia na střední škole a k maturitnímu vysvědčení. Jaké jsou moïnosti ubytování? Dnes už nejsou koleje příliš nedostatkovým zbožím, ale záleží na ceně a kvalitě, kterou od ubytování očekáváte. Do pár měsíců by měli všichni zájemci najít vhodné místo. Spíš si rozmyslete, kolik můžete za bydlení platit. Na soukromých školách přistupují k zabezpečení ubytování pro studenty různě, od zajištění kolejí přes doporučení možností bydlení až po ponechání této otázky na samostatnosti studentů. Roste zájem o ubytování v soukromí, ale pro takové řešení zpravidla potřebujete najít další do party a i to může chvilku trvat. 8. Spolupracuje kola se zahraniãními vysok mi kolami? Pokud má škola nějakého zahraničního partnera, je to alespoň v omezené míře záruka kvality. Navíc budete moci chodit na přednášky v cizím jazyce a také pro vás bude jednodušší v budoucnu se někam do zahraničí na studia nebo praxi dostat. 9. Jaké budu mít po kole uplatnûní? Jak má kola kontakt s praxí? O většině českých vysokých škol bohužel stále platí, že jimi poskytované vzdělání je příliš akademické a vzdálené od praxe. Na některých to můžete dohnat brigádami či stážemi ve svém volném čase, na jiných to však z časových důvodů není možné. Některé, především neuniverzitní vysoké školy mají odbornou praxi jako součást studia. 10. Líbí se mi ta kola? Zkuste školu navštívit v době výuky, abyste získali představu o atmosféře, která tu panuje. Výběr školy je vaše svobodné rozhodnutí, jímž dáváte najevo, že se do akademické obce školy rádi zařadíte. Pokud je vám tato představa jen trochu proti mysli, radši se na ni ani nehlaste. Mnohé informace můžete získat na studijních odděleních a internetu. Určitě nezapomeňte na den otevřených dveří, během něhož se dozvíte zásadní informace pro přijímací řízení. Když si vše rozmyslíte, máte šanci vybrat dobře. Řada škol si přijímací zkoušky (testy) zajišťuje sama, některé školy používají testy vytvořené společností Scio. Přihlášku na vysokou školu musíte podat obvykle do konce února příslušného roku. Soukromé školy si stanovují termíny samy. Na umělecké obory a architekturu je již kvůli talentovým zkouškám letos pozdě. Na školy, o které je malý zájem, se však lze hlásit ještě v červenci. Každý uchazeč může podat neomezený počet přihlášek. Termíny přijímacích zkoušek mohou ale vzájemně kolidovat a to, že má člověk zkoušky jinde, není důvod k omluvě.

11 dûvodû neúspûchu 5u pfiijímaãek Podali jste si přihlášku na školy, kam je velmi těžké se dostat. Je-li reálná pravděpodobnost přijetí menší než 15 %, raději si dejte ještě jednu přihlášku jinam. Na některých školách je bohužel výsledek přijímací zkoušky stále spíše dílem náhody než vašich schopností. Typy vysoko kolsk ch institucí a studia Univerzita: Tradiční vysoká škola s různými fakultami Celkem 27 škol v ČR se 151 fakultami a ústavy Obvykle větší instituce s tisícovkami studentů Studium vychází z klasických akademických hodnot spojujících výuku s vědou a výzkumem Nabízí vám bakalářské, magisterské a později doktorandské studium, často stupňovitě, na sebe postupně navazující Univerzity jsou převážně veřejné vysoké školy, za studium tedy neplatíte Statut univerzity získávají postupně i soukromé vysoké školy, které prokázaly potřebnou úroveň V roce 2007 přijaly na 93 tisíc uchazečů z celkem 131 tisíc zájemců, 72 tisíc z nich se pak zapsalo na jednu či více fakult Šance na úspěch se stále zvyšují, vloni byly přijaty dvě třetiny uchazečů, u bakalářských programů v denní formě dokonce tři čtvrtiny. Jsou velké rozdíly mezi atraktivními obory (práva, ekonomie, medicína či umění), méně atraktivními obory (technické, zemědělské) i jednotlivými školami Neuniverzitní vysoká kola: Nové vysoké školy, nečlení se na fakulty 42 škol v ČR Zpravidla menší instituce s nejvýše stovkami studentů a odpovídající atmosférou Přináší spojení teoretických základů s praktickým pohledem, studium má být více zaměřeno na aplikace teorie v praktickém životě Nabízí Vám především bakalářské programy, ale můžete najít i navazující magisterské programy Neuniverzity jsou především soukromé, za studium zaplatíte školné od třiceti tisíc korun ročně výše, existují už ale nově i dvě veřejné neuniverzitní vysoké školy, kde můžete studovat bezplatně V roce 2007 přijaly 12,9 tisíce uchazečů ze 16 tisíc přihlášených, přes 11,5 tisíce přijatých se pak ke studiu skutečně zapsalo Převis zájmu takřka neexistuje, i když i zde se najde škola s dvojnásobným zájmem Bakaláfiské studium na vy í odborné kole: Studium probíhá ve spolupráci s některou vysokou školou, budete formálně studenty vysoké školy její vysokoškolský diplom na konci studia také získáte Studium probíhá na vyšší odborné škole s využitím jejího zázemí i pedagogů, kteří se střídají s vysokoškolskými přednášejícími Jedná se zhruba o 20 škol v ČR Zpravidla jsou to menší školy s nejvýše několika stovkami studentů Obvykle jde spíše o praktičtěji zaměřený program včetně odborné praxe, vše ale závisí na dohodě mezi VOŠ a příslušnou vysokou školou Nabídnou vám zde výhradně bakalářské programy Spolupracuje-li při poskytování oboru vyšší odborná škola s veřejnou vysokou školou, jako student této vysoké školy za studium neplatíte, jedná-li se o spolupráci se soukromou vysokou školu, počítejte se školným Počty přijatých nejsou známé, neboť jsou započítáni do údajů o přijímacím řízení na vysokých školách, odhadem může jít zhruba o dva až tři tisíce studentů ročně Převis zájmu bude pravděpodobně o něco nižší než na odpovídající fakultě vysoké školy, takže máte větší šanci na přijetí. Odmítáte alternativu studia na VOŠ nebo soukromých vysokých školách. Mezi mnohými studenty panují předsudky o nízké kvalitě soukromých škol a studia na vyšších odborných školách. Doporučujeme zajít se podívat na dny otevřených dveří do těchto škol. Vyberte si ty, které vás zaujmou nabízeným oborem a neodradí vysokým školným. Výhodou VOŠ a soukromých vysokých škol jsou dobré podmínky pro přijetí. Ty však neznamenají, že se celou dobu studia po vás nic nevyžaduje! Nejste o své volbě přesvědčeni. Nemáte žádné specifické zájmy a jen zkoušíte, jestli vás někde vezmou. Pro studium na většině vysokých škol je potřeba mít silnou motivaci, která se projevuje v přečtené literatuře, praxích či jiných mimoškolních aktivitách. Přijímací komise se u ústních pohovorů na tuto složku rády zaměřují. Pokud si nejste s výběrem oboru či školy jisti, běžte se poradit s odborníkem. Bližší informace vám podá váš výchovný poradce nebo psycholog v pedagogicko-psychologické poradně. Maturovali jste z jiných předmětů, než ze kterých děláte přijímací zkoušky, a nestihnete se připravit. Nedostatečná příprava je logicky příčinou každého neúspěchu u přijetí. Jak ale zvládnout nastudovat ty nekonečné hory knih? Studijních materiálů pro maturanty je neskutečné množství a není snad v lidských silách se důkladně připravit na maturitu z dějepisu, zeměpisu, angličtiny a češtiny a potom udělat úspěšně přijímačky na medicínu. Proto při zvažováni maturitního předmětu myslete na svou volbu vysoké školy. Ulehčíte si tím práci a zvýšíte šanci na úspěch u přijímaček! Nepodali jste odvolání nebo vaše odvolání nebylo dobře napsané. Jakmile spatříte své jméno mezi nepřijatými, nemusíte hned věšet hlavu. Pokud se nenachází zrovna na místě od čáry, je zde možnost, že uspějete s dobře napsaným odvoláním. Jak napsat odvolání, vám poradí buďto odborník (právník), nebo se můžete nechat inspirovat vzorovými odvoláními na internetu. 11

12 Pomaturitní studium jazykû: ance nejen pro nepfiijaté uchazeãe Dokončili jste střední školu a nebyli jste přijati k dalšímu studiu? Nebo se zatím takové možnosti jenom obáváte a přemýšlíte, co si pak počít? Odpovědí by vám mohla být možnost navštěvovat celý další školní rok jazykovou školu a zdokonalit se v cizí řeči. Intenzivní denní výuka výrazně zlepší vaše znalosti a přitom neztratíte sociální výhody studentů. Kde získáte informace o nabízen ch kurzech? V ročním pomaturitním studiu si můžete prohloubit znalosti získané na střední škole nebo začít s úplně novým jazykem. Stačí si vybrat z nabídky více než 120 jazykových škol po celé republice. Ty umožňují čerstvým maturantům (a nejen jim) strávit rok denním studiem jazyka. Do školy se chodí zpravidla na čtyři hodiny denně, při nichž se věnujete studiu hlavního zvoleného jazyka. Tím bývá nejčastěji angličtina nebo němčina. Většina jazykových škol, které roční pomaturitní kurzy nabízejí, uvádí tyto dva jazyky jako nejžádanější. V nabídce mají ale i další jazyky, nejčastěji francouzštinu, španělštinu, ruštinu nebo italštinu. Dvacet hodin t dnû Výuka hlavního vámi zvoleného jazyka probíhá 20 hodin týdně. Většina škol ale nabízí ještě doplňkové jazyky nebo předměty. To například znamená, že můžete chodit čtyřikrát týdně na němčinu a k tomu si přidat čtyři hodiny angličtiny. Jako doplňkový předmět se dá v nabídce jazykovek nalézt třeba i příprava k přijímacím zkouškám na vysokou školu, matematika, práce s počítačem, arabština atd. Záleží v podstatě jenom na vašem zájmu, časových a finančních možnostech. Roční výuka hlavního jazyka může ve školním roce 2007/08 stát od 22 do 35 tisíc 12 korun a studium doplňkového předmětu, což může být další jazyk nebo odborně zaměřený předmět, dalších pár tisíc. Na některých školách se dá školné uhradit ve více splátkách. Zaãáteãníci i pokroãilí Denní pomaturitní studium začíná v září a trvá do konce června. Před zahájením výuky jsou zájemci o studium rozřazováni do skupin podle úrovně znalostí. To je podle jazykových lektorů nezbytné pro kvalitu výuky. Na školu, kde se rozřazovací testy nekonají, by si uchazeči měli dát pozor. Školy testy organizují v různých termínech v podstatě až do zahájení lekcí. U kurzů angličtiny i němčiny, které jsou nejrozšířenější, si většinou vyberou všichni zájemci. Pokud se chcete soustředit na méně obvyklý jazyk, může se stát, že budete muset kontaktovat více škol. Jste-li v jazyce dostatečně pokročilí, najdete kurzy, které vás připraví na státní nebo nyní žádanější a uplatnitelnější mezinárodní jazykové zkoušky. Osvědčení o absolvování kurzu, či dokonce o složení některé ze zkoušek se vám může hodit jak v případě dalšího studia, tak při hledání zaměstnání. Student se v ím v udy Jste-li čerstvý absolvent střední školy, je pro vás výhodné, že neztratíte nárok na veškeré sociální výhody studentů, včetně sociálního a zdravotního pojištění. To za vás nadále bude platit stát. Zůstane vám také nárok na studentské slevy. Studovat pomaturitní jazykové kurzy můžete samozřejmě i v případě, že jste střední školu ukončili dříve než letos. Školné budete platit stejné jako ostatní, nebudete mít ale sociální výhody studentů. Výhodou pomaturitních jazykových kurzů je i to, že si jejich účastníci mohou vedle studia přivydělávat nebo se připravovat na další přijímačky na vysokou či vyšší odbornou školu. O atraktivitě jazykových kurzů vypovídají i údaje o počtu studentů, které se podle Ústavu pro informace ve vzdělávání drží již několik let na úrovni kolem 8,5 tisíce frekventantů. Nabídku některých jazykových škol naleznete v inzertní části naší přílohy, v samostatné sekci věnované jazykovým školám. Zaãáteãníci i pokroãilí V případě nepřijetí na vybranou školu je také možné rozšířit během roku svoje znalosti a dovednosti v některém Jak poznat dobr pomaturitní jazykov kurz? jazyková škola má být uznána ministerstvem školství, tj. měla by být zařazena do příslušné vyhlášky studenti by měli být rozřazováni do skupin podle úrovně znalostí výuka musí probíhat po celý školní rok (září červen) minimálně 20 hodin týdně ve skupině by nemělo být více než 20 studentů škola by měla studentům umožňovat složení státních nebo mezinárodních jazykových zkoušek vyučovat by měli kvalifikovaní (i zahraniční) lektoři poplatky za 20 hodin vyučování hlavního jazyka se pohybují od do korun z pomaturitních kurzů. Nejčastěji jsou zaměřeny na oblast ekonomie, práva, informačních technologií. Rozsah a hloubka studia se u jednotlivých kurzů značně liší, od několika hodin týdně po pravidelnou docházku, od seznámení se základy práce s počítačem po komplexnější studium účetnictví či vybraných oblastí ekonomie. Některé kurzy vedou k osvědčení, jehož je možné využít při dalším studiu doma či v zahraničí nebo při hledání zaměstnání. Cena pomaturitních kurzů je závislá na parametrech studia a nabídce souvisejících služeb. Může se pohybovat od několika tisíc po desetitisíce ročně. Oproti pomaturitnímu studiu jazyků nemají účastníci jiných kurzů hrazeno sociální a zdravotní pojištění státem a musí si jej platit sami. Podrobnosti je vždy lepší zjistit přímo na vybrané škole.

13 PB VY Í ODBORNÁ KOLA A ST EDNÍ KOLA MANAGEMENTU, s. r. o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8, tel.: , Ve školním roce 2008/2009 otevírá: obory VOŠ FINANČNÍ PORADENSTVÍ denní/dálkové studium SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ denní studium APLIKACE VÝPOČETNÍ TECHNIKY denní/dálkové studium CESTOVNÍ RUCH denní/dálkové studium Dny otevřených dveří: , , dále dle individuální dohody. VY Í ODBORNÁ KOLA EKONOMICKÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE Kollárova 5, Praha 8 - Karlín tel.: , fax: Kontakt: Milada Košťálková Přijímací řízení: Uzávěrky přihlášek: Studijní obor: Ekonomika mezinárodního hospodářství Forma: denní Délka studia: 3 roky Školné: Kč ročně Škola je určena pro absolventy středních škol (s maturitou) s dobrou znalostí angličtiny a němčiny. Většina výuky ve 2. a 3. roč. probíhá v angličtině nebo němčině; při studiu se střídají bloky teoretické výuky s praxí ve firmě. Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul DiS. Výhodou je získání praxe; často absolvent nachází zaměstnání ve firmě, kde praxi vykonával. Přijímací zkoušky se skládají z písemného testu (AJ a NJ) a pohovoru (znalost cizích jazyků, všeobecný rozhled, osobní prezentace). Aktuální informace k přijímacímu řízení najdete na webových stránkách školy. V srpnu 2008 pravděpodobně proběhne 2. kolo přijímacích zkoušek nutno zjistit na webové stránce školy nebo telefonicky v první polovině července. Přílohy k přihlášce: strukturovaný životopis, průkazová fotografie, německy nebo anglicky psaný motivační dopis. ekonomické obory VOŠ BANKOVNÍ AKADEMIE Vyšší odborná škola obory: Bankovnictví Firemní management BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK! Adresa: Vlkova 12, Praha 3 Tel.: , Internet: Dny otevřených dveří: , (14 18 hodin) VOŠ ekonomických studií Podskalská 10, Praha 2 Účetnictví a finance, Personální řízení, Veřejná správa, Potravinářská technologie a biotechnologie Škola mez. a veř. vztahů, VOŠ, SOŠ a Gymnázium Michelská 12, Praha 4 Diplomatické služby a Public Relations CEDUK Soukromá VOŠ, spol. s r.o. Donovalská 1684, Praha 4 Odhadcovství, Projektové řízení Vyšší odborná škola ČSTV s.r.o. Zátopkova 2/100, Praha 6 - Břevnov Management tělesné výchovy a sportu OBCHODNÍ AKADEMIE, VY Í ODBORNÁ KOLA EKONOMICKÁ A JAZYKOVÁ KOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOU KY, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 nabízí studium na vy í odborné kole v oboru: N/009 Finanãní fiízení Vy í odborná kola a Stfiední odborná kola Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 Obor: Účetnictví a daně Vyšší odborná škola ekonomicko - právní a SOŠ Kytlická 757, Praha 9 - Prosek Firemní management, Komerční právo, Regionální správa a EU Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra VOŠ Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely Manager sportu, Pedagogika volného času Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Na Příkopech 104, Příbram I Finanční a ekonomické poradenství VOŠ a SPŠ Kutná Hora Masarykova 197, Kutná Hora Management elektrotechniky, Automatizační technika VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, SPŠ a OA ČÁSLAV Pfiemysla Otakara II. 938, âáslav tel.: , , fax: Kontakt: Termíny uzávûrky pfiihlá ek: I. kolo II. kolo Termíny pfiijímacího fiízení: I. kolo 23. a 24. ãervna 2008 II. kolo konec srpna 2008 Obor: V robní a fiídící systémy podniku Forma: denní a kombinované studium Délka studia: denní (D) 3 roky, kombinovaná (K) 3 roky Poãet pfiijíman ch: denní 80, kombinované 50 Roãní kolné: 3000 Kã Zamûfiení: poãítaãová podpora ve strojírenství (D) metrologie a fiízení jakosti (D, K) informaãní systémy podniku (D) úãetnictví a finance podniku (D) management a personalistika (D, K) marketing (D) Domov mládeïe kolní jídelna sportovní hala Vzdûlávací stfiedisko v âesk ch Îlebech na umavû VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA V ROUDNICI NAD LABEM ŠPINDLEROVA 690, ROUDNICE NAD LABEM, TEL: , FAX: , Obor: N/03 MANAGEMENT FIREM (se zaměřením na Evropskou unii) Titul: DiS. Získaný titul: diplomovaný specialista (DiS.) Forma: denní; Počet přijímaných: 80 Délka studia: 3 roky Roční školné: Kč Absolvent ovládá: ANJ, NEJ, PC, právo v oboru, ekonomiku a účetnictví v podnicích všech typů, orientaci na pojistném trhu, v bankovním sektoru a fondech EU. Termíny uzávěrky přihlášek: 30.4., a Termíny přijímacího řízení: 19.6., a Škola studentům nabízí: nadstandardní výuku cizích jazyků, ekonomických předmětů, komunikativních dovedností, přístup k informačním technologiím, odborné praxe v zahraničí, stravování a ubytování, aktivní využití volného času. 13

14 ekonomické obory VOŠ Telefon: , fax: Internetové stránky: Adresa: Jiráskova 1615, Tábor Studijní obory: Bankovnictví (40 míst) Účetnictví (40 míst) Termíny přijímacího řízení: 1. kolo: (uzávěrka přihlášek: ) 2. kolo: bude zveřejněno na v srpnu 2008 Přijímací testy se nekonají. Podmínka pro přijetí: maturitní vysvědčení. - více na Délka studia: 3 roky Forma studia: denní Školné: 3000 Kč ročně ve 2 splátkách Zakončení studia: absolutorium, získání titulu Diplomovaný specialista (DiS) VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHOTĚBOŘ Na Valech 690, Chotěboř tel., fax: web: Studijní obor: Forma studia: Studijní obor: OBCHODNÍ AKADEMIE A VOŠ EKONOMICKÁ, TÁBOR, JIRÁSKOVA 1615 Pojišťovnictví denní Řízení a zabezpečování jakosti Forma studia: denní/dálkové Studijní obor: Řízení bezpečnosti práce Forma studia: denní/dálkové/distanční Termín přijímacího řízení: Školné: 3000 Kč/rok Administrativní poplatek za přij. řízení: 300 Kč Ubytování ve dvoulůžkových pokojích I. kategorie, celodenní stravování. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1 Tel.: , fax: http: Obor: Ekonomika a management podniku Zaměření ekonomika strojírenství (CAD/CAM) Uzávěrky přihlášek: , a Ubytování, celodenní stravování Na požádání zašleme bližší informace VOŠ a Střední škola, s.r.o. Pražská tř 1813/ 3, České Budějovice Mez. obchod, Obchodní podnikatelství, Bankovnictví a pojišťovnictví, Výpočetní technika a programování VOŠ, OA a JŠ Plánická 196, Klatovy Bankovnictví, Účetnictví a daně VOŠ a Střední odborná škola, Březnice Rožmitálská 340, Březnice Obchodování se zem.-potravinářskými komoditami Bližší informace naleznete v kapitole Humanitní obory. Soukromá VOŠ územně správní a SHŠ, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, Kladno Územní správa a samospráva, Finance a bankovnictví Firemní management, Sociální práce VOŠ a SPŠE Plzeň Koterovská 85, Plzeň Marketing, Management dopravy, Stavebnictví, Informační a komunikační technologie VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Gustava Habrmana Česká Třebová Habrmanova 1540, Česká Třebová tel , fax: Kontaktní osoba: Ing. Aleš Stránský, Obor: LOGISTIKA A MANAGEMENT Zaměření: logistické řízení marketing a řízení kvality informační systémy Forma: denní Počet přijímaných: 75 Délka studia: 3 roky Roční školné: 3000 Kč Obor: SOCIÁLNÍ PRÁCE Forma: denní Počet přijímaných: 75 Délka studia: 3 roky Roční školné: 3000 Kč LOGISTIKA Logistika řídí materiálový a informační tok od dodavatele surovin až k prodeji hotového výrobku. Logistika znamená nalézat správná řešení pro nákup surovin, pro řízení výroby a pro efektivní distribuci výrobků. Absolventi oboru se uplatňují ve všech manažerských i výkonných funkcích firem zabývajících se výrobou a transportem zboží. Student si v během studia volí zaměření. Součástí studia je čtyřměsíční praxe v podniku. SOCIÁLNÍ PRÁCE Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů a udržovat nebo zlepšovat jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. Termín přijímacího řízení: I. kolo II. kolo Termín uzávěrky přihlášek: I. kolo II. kolo Stfiední kola obchodu, sluïeb a podnikání a Vy í oborná kola âeské Budûjovice, KnûÏskodvorská 33/A, nabízí obory vzdûlávání: Bankovnictví, Financovaní a úãetnictví, Marketing, Obchodní podnikaní Vyšší odborná škola Ekonom Palackého 730/1, Litoměřice Firemní management VOŠ sociálně-právní, SPgŠ a OA Zd. Fibicha 2778, Most Firemní ekonomika, Sociálně právní činnost Vyšší odborná škola hospodářská, s.r.o. Hanychovská 37, Liberec 3 Daně a účetnictví Česko-anglické gymn., VOŠ a SOŠ podnikatelská Hradecká 1151, Hradec Králové Podnikatel pro obchod a služby AHOL VY Í ODBORNÁ KOLA o.p.s. Petruškova 4, Ostrava Zábřeh tel.: , fax: Obory: CESTOVNÍ RUCH FINANČNÍ PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ APLIKACE IT MEZINÁRODNÍ OBCHOD, LOGISTIKA FINANČNÍ ŘÍZENÍ, ÚČETNICTVÍ Forma: denní/dálková Délka studia: 3/4 roky Roční školné: Kč/ Kč BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl 0, vložka 9 14

15 Vyšší odborná škola technicko-ekonomická VOŠTE Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, Rychnov n. Kn. Nabízené obory: N/014 Firemní ekonomika N/01 Automobilová diagnostika a servis web: Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a OA Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou Pojišťovnictví, Mezinárodní obchodní styk VOŠ živnostenská Přerov, s.r.o. Palackého 19/1380, Přerov I Finanční řízení, Dopr. a spediční činnost, Marketing, Bezp. práce a kriz. řízení, Říz. výroby, Soc.práv. čin. Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, Pardubice, s.r.o. Gorkého 867, Pardubice Finance a daně Obchodní akademie a VOŠ ekonomická T. G. Masaryka 47, Svitavy Finance a účetnictví VOŠ a Střední hotelová škola SČMSD, s.r.o. Slovanského bratrství 1664, Pelhřimov Management hotelového provozu VOŠ, VZdŠ, SOŠ zemědělská a ekonomická a SZŠ Žižkova 505, Třebíč Účetnictví a finanční hospodaření Diplom.všeobecná sestra OA a VOŠ obchodní Pionýrská 23, Brno Ekonomicko-právní činnost, Zahraniční obchod VOŠ ekonomická a zdravotnická a Střední škola Hybešova 53, Boskovice Podnikání a management, Diplomovaná všeobecná sestra OA, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ Nádražní 22, Uherské Hradiště Prokurista SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ STING, s.r.o. Stromovka 1, Brno-Jundrov Tel./fax: Mobil: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Vzdělávací program: FINANCE A DANĚ Tříleté denní i dálkové studium, roční školné u denního studia Kč, u dálkového Kč. Přihlášky do , přijímací řízení Denní i dálkové studium bez přijímacích zkoušek, u dálkového studia podmínkou tříletá praxe. Absolventi školy získávají teoretické znalosti i praktické dovednosti k vykonávání ekonomických funkcí v soukromých i státních podnicích, ve státní správě, případně při vedení vlastní firmy. Uplatňují se jako samostatní ekonomové, odborní manažeři malých a středních firem nebo jako účetní. Absolventi školy mohou pokračovat v bakalářském studiu na soukromé vysoké škole Akademie STING (bližší informace na Veřejně správní akademie VOŠ Mládežnická 3, Břeclav Správní činnost Soukromá VOŠ ekonomická a dopravní, s.r.o. Čs. Exilu 481, Ostrava - Poruba Finance,účetnictví, finanční řízení Mezinárodní obchod, přeprava, zasilatelství Vyšší odborná škola DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. Petrovice u Karviné 570, Petrovice u Karviné Podnikatel pro obchod a služby VOŠ, SOŠ a SOU Husova 1302, Kopřivnice Ekonomika podniku a management, Strojírenství VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HAVÍŘOV s.r.o. nabízí pro absolventy středních škol s maturitou tříletá denní studia (zakončená titul. DiS.) v akreditovaných vzdělávacích programech: Veřejná správa a regionální rozvoj Gastronomie a hotelnictví Cestovní ruch v denní i dálkové formě Přijímací motivační pohovory: 1.kolo: , 2. kolo: , 3. kolo: , 4.kolo: Tajovského 2, Havířov-Podlesí kontaktní osoba: M.Valentová, DiS. tel: fax: a pro absolventy vyšších odborných škol bakalářské studium ve zkrácené formě 1 rok Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. Hasičská 44/545, Ostrava - Hrabůvka Manažer a ekonom firmy, Manažer provozu, Řízení malého a středního podniku OA a VOŠ Valašské Meziříčí Masarykova 101, Valašské Meziříčí Zpracování ekonomických a vědeckotechnických informací Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Mariánská 1100, Varnsdorf 5 Veřejnosprávní činnost, Informační technologie, Stavba obráběcích strojů ekonomické obory VOŠ 15

16 cestovní ruch a hotelnictví VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HAVÍŘOV s.r.o. nabízí pro absolventy středních škol s maturitou tříletá denní studia (zakončená titul. DiS.) v akreditovaných vzdělávacích programech: Veřejná správa a regionální rozvoj Gastronomie a hotelnictví Cestovní ruch v denní i dálkové formě Přijímací motivační pohovory: 1.kolo: , 2. kolo: , 3. kolo: , 4.kolo: Tajovského 2, Havířov-Podlesí kontaktní osoba: M.Valentová, DiS. tel: fax: a pro absolventy vyšších odborných škol bakalářské studium ve zkrácené formě 1 rok SOŠ specializační a VOŠ ARITA, s.r.o. Němčická 1749, Praha 4 - Háje Cestovní ruch Vyšší odborná škola Ortenovo nám. 34/1275, Praha 7 Cestovní ruch Hotelová škola,voš hotelnictví a turismu a JŠ Komenského 156, Poděbrady Řízení hotelnictví a turistických služeb Střední škola a VOŠ cestovního ruchu Senovážné náměstí 12/239, České Budějovice Cestovní ruch Vyšší obchodní podnikatelská škola Masná 13, Praha 1 Management cestovního ruchu Bankovnictví a finance Letecká doprava v cestovním ruchu AHOL VY Í ODBORNÁ KOLA Petru kova 4, Ostrava-Zábfieh Cestovní ruch BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK BliÏ í informace o kole naleznete v kapitole Ekonomické obory. VO a Hotelová kola, Praskova 14, Opava, Rozvoj a řízení regionální turistiky Řízení hotelového provozu Bakalářský obor hotelnictví Soukromá OA a VOŠ cestovního ruchu, s.r.o. SNP 170, Hradec Králové 3 Cestovní ruch OA a VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Bezručova 17/132, Karlovy Vary Cestovní ruch Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola Tovačovského 337, Kroměříž Turismus Daňová a finanční správa technické obory VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, SPŠ a OA ČÁSLAV Pfiemysla Otakara II. 938, âáslav tel.: , , fax: Kontakt: Termíny uzávûrky pfiihlá ek: I. kolo II. kolo Termíny pfiijímacího fiízení: I. kolo 23. a 24. ãervna 2008 II. kolo konec srpna 2008 Obor: V robní a fiídící systémy podniku Forma: denní a kombinované studium Délka studia: denní (D) 3 roky, kombinovaná (K) 3 roky Poãet pfiijíman ch: denní 80, kombinované 50 Roãní kolné: 3000 Kã Zamûfiení: poãítaãová podpora ve strojírenství (D) metrologie a fiízení jakosti (D, K) informaãní systémy podniku (D) úãetnictví a finance podniku (D) management a personalistika (D, K) marketing (D) Domov mládeïe kolní jídelna sportovní hala Vzdûlávací stfiedisko v âesk ch Îlebech na umavû VOŠ a SPŠ dopravní Masná 18, Praha 1 Dopravní logistika a obchod Diagnostika silničních vozidel Střední průmyslová škola a VOŠ Hrabákova 271, Příbram II Počítačová podpora v řízení podniku Střední průmyslová škola a VOŠ Jana Palacha 1840, Kladno Strojírenství VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí Elektrotechnika - mechatronické systémy VOŠ a Střední průmyslová škola Želivského 291, Strakonice Výrobní technologie ve strojírenství, Management jakosti ve strojírenské výrobě a službách SPŠ a Vyšší odborná škola Karla Čapka 402, Písek Informační systémy, Přenos a zpracování informací VOŠ a SPŠ stavební Čs. armády 10, Děčín I Železniční stavitelství, Ochrana památek a krajiny SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ Masarykova 460/3, Liberec 1 Počítačové systémy Střední průmyslová škola a VOŠ Školní 1060/50, Chomutov Výpočetní systémy, Automatizované systémy, Informatika ve státní správě VOŠ, SPŠ automobilní a technická Skuherského 3, České Budějovice Provoz a ekonomika dopravy, Diagnostika a servis silničních vozidel, Strojírenská výroba VOŠ a Střední průmyslová škola Pod Koželuhy 100, Jičín Strojírenství s využitím CAD a CAM 16

17 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ Pražská 931, Náchod Telefon: Fax: Vzdělávací programy: N/001 OBNOVA STAVEBNÍCH PAMÁTEK N/002 POZEMNÍ STAVBY Forma studia: denní Délka studia: 3 roky Počet přijímaných: 40 v každém oboru Roční školné: 3000 Kč Uzávěrka přihlášek: kolo kolo Přijímací zkoušky: kolo kolo Ubytování, stravování: ano Podrobné informace na internetu: VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ Komenského 1, , Vysoké Mýto Informace: tel.: , internet:www.stavebniskola.cz Pro absolventy gymnázií a středních odborných škol nabízíme studium perspektivního stavebního oboru N/003 Inženýrské stavitelství se specializací na dopravní nebo vodohospodářské stavby. Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul Diplomovaný specialista ( DiS ) a mezinárodní certifikát IES (International Education Society) pro lepší uplatnění na mezinárodním trhu práce. Další informace na webových stránkách, telefonicky, případně osobně na adrese školy. Vy í odborná kola a Stfiední prûmyslová kola umperk Gen. Krátkého 1, Šumperk tel.: , fax: Den otevřených dveří: nabízí obor vzdělání: N/.. Informační technologie vzdělávací program N/02 Aplikace výpočetní techniky zaměření: správa počítačových systémů technické aplikace ekonomické aplikace komunikace elektronické aplikace informační systémy ve veřejné správě technické obory Stfiední kola obchodu, sluïeb a podnikání a Vy í oborná kola âeské Budûjovice, KnûÏskodvorská 33/A, nabízí obor vzdûlávání: Stavby pozemní, Poãítaãová grafika v elektrotechnice Vyšší odborná škola technicko-ekonomická VOŠTE Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, Rychnov n. Kn. Nabízené obory: N/01 Automobilová diagnostika a servis N/014 Firemní ekonomika web: VY Í ODBORNÁ KOLA ELEKROTECHNICKÁ F. KfiiÏíka Praha 1, Na Příkopě 16 tel.: , fax: Ve školním roce 2008/09 učíme podle nově akreditovaného vzdělávacího programu: N/02 Silnoproudá elektrotechnika Forma: denní Roční školné: 3000 Kč 1. kolo přijímacího řízení dne: , další kola vyhlásí ředitel školy. SPŠ a VOŠ technická Sokolská 1, Brno Počítačová podpora v řízení podniku VOŠ a SOŠ inform. a knihovnických služeb Hapalova 6, Brno Informační systémy Vyšší odborná škola Brandlova 32, Hodonín Vodní a odpadové hospodářství Vyšší odborná škola, SOŠ a SOU náměstí Svobody 318, Bzenec Technologie potravinářských výrob Stfiední kola prûmyslová strojnická, technická a Vy í odborná kola Chrudim Čáslavská 973, Chrudim Obor: Jakost a metrologie AHOL VY Í ODBORNÁ KOLA Petru kova 4, Ostrava-Zábfieh Aplikace IT BliÏ í informace o kole naleznete v kapitole Ekonomické obory. VOŠ a SOŠ technická T. G. Masaryka 659, Litomyšl Technická diagnostika a optimalizace renovačních metod VOŠ a SPŠ elektrotechnická Božetěchova 3/755, Olomouc Aplikace výpočetní techniky VOŠ a střední škola automobilní U Dráhy 6/827, Zábřeh Diagnostika silničních vozidel VOŠ požární ochrany Pionýrů 2069, Frýdek-Místek Požární ochrana VOŠ, SOŠ a SOU Husova 1302, Kopřivnice Strojírenství, Ekonomika podniku a management Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Studentská 1, Žďár nad Sázavou Informační technologie ve strojírenství N/03 Automatizace a informatika N/03 Ekonomika strojírenství N/06 Vyšší odborná škola Pardubice Karla IV. 13, Pardubice Kontakt: Ing. Ivan Kudrna tel.: fax: Státní škola se zaměřením na výpočetní techniku a informační technologie. Od školního roku 1992/93 zahájena výuka ve studijních oborech Výpočetní technika a Lékařská elektronika. Od té doby je nabídka studijních oborů nadále rozšiřována. Ve školním roce 2008/2009 nabízíme 3leté denní studium ve studijních oborech: Výpočetní technika Systémy informační Sociální práce Lékařská elektronika Marketing výpočetní techniky Vyčerpávající informace naleznete na 17

18 humanitní obory VOŠ Jabok Vy í odborná kola sociálnû pedagogická a teologická Salmovská 8, Praha 2 tel.: , fax: web: Studijní obor: SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A TEOLOGIE odborné blokové praxe v celkovém rozsahu 22 t dnû moïnost praxí v zahraniãí podpora sociálnû slab ích studentû moïnost denního nebo kombinovaného bakaláfiského studia ve spolupráci s ETF UK Délka studia: 3 roky Roãní kolné: Kã Uzávûrka pfiihlá ek: do Termín pfiijímacího fiízení: VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA BŘEZNICE RoÏmitálská 340, Bfieznice tel.: web: Studijní obor: N/06 SOCIÁLNùSPRÁVNÍ âinnost Forma a délka studia: denní 3 roky, dálkové 4 roky Poãet pfiijíman ch: denní studium 30, dálkové 50 uchazeãû Pfiijímací fiízení: pohovor, v sledky na S Termíny pfiijímacího fiízení: I. kolo , II. kolo Podání pfiihlá ky: I. kolo , II. kolo Roãní kolné: 2500 Kã Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Evropská 33, Praha 6, tel , kontakt: Mgr. Ilona Hrubá Vzdělávací programy: Sociální pedagogika forma denní Pfied kolní a mimo kolní pedagogika forma denní a dálková Termín uzávûrky pfiihlá ek: Termín pfiijímacích zkou ek: Délka studia: 3 roky Roãní kolné: Kã BliÏ í informace: STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRÁVNÍ, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, Liberec, tel.: , N/004 PRÁVNÍ ČINNOST N/002 SOCIÁLNÍ PRÁCE Přijímací zkoušky: z cizího jazyka (AJ, NJ) Termíny zkoušek: 21. června 2008, 18. července 2008, 22. srpna 2008 VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Jahodová 2800/44, Praha 10 tel.: , fax: Přijímací řízení: Přihlášky se přijímají: Obor: Sociální práce 3leté denní studium 120 přijímaných studentů 4leté dálkové studium 30 přijímaných studentů Roční školné: 2500 Kč Přijímací řízení: Orientace ve společenských vědách, zájem o sociální práci, přehled o sociální oblasti, znalost AJ nebo NJ, přihlíží se k výsledkům studia na SŠ. Studium připravuje diplomované specialisty v oboru sociální práce. Absolventi se uplatní v širokém spektru sociálních institucí a organizací např. v oblasti péče o rodinu a děti, péče o seniory, v diagnostických a vý chovných ústavech, krizových centrech, poradenských institucích, na městských úřadech, ve zdravotnických zařízeních apod. Bližší informace a přihlášky zasíláme. VY Í ODBORNÁ KOLA PEDAGOGICKÁ Komenského nám. 22, Litomy l tel./fax: , tel.: web: Kontakt: Mgr. Olga Kusá Termíny pfiijímacího fiízení: 23. a Termíny uzávûrky pfiihlá ek: Obor: PEDAGOGIKA SPECIFICK CH âinností VE VOLNÉM âase Zamûfiení: Speciální pedagogika Pedagogika volného ãasu Pfied kolní pedagogika Forma: denní Forma: denní/dálková Délka studia: 3 roky Délka studia: 3/4 roky kolné: 3000 Kã kolné: 3000 Kã Zamûfiení Pedagogika volného ãasu se ãlení na orientaci: dramatická v chova, hudební v chova, tûlesná v chova a v tvarná v chova (student volí jednu orientaci) DEN OTEV EN CH DVE Í: pátek 18. dubna 2008 od hod. Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ o.p.s. Matky Boží 15, Jihlava, tel: Obor: Sociálně právní činnost sociální práce tříleté denní a čtyřleté dálkové studium s titulem Dis. Přihlášky: I. kolo do , II. kolo do Školné: Kč ročně (2 splátky) Kritéria přijetí: výsledky na SŠ, zájem o obor. Přijímací zkoušky zařazeny pouze v dálkové formě. Školu je možno kdykoli navštívit. Je v centru. Spolupráce s VŠ: Absolventi školy mohou zkráceným studiem (1 rok) na Západomoravské VŠ Třebíč získat titul bakalář a kvalifikaci v dalším oboru veřejnosprávní studia. VY Í ODBORNÁ KOLA, PARDUBICE, KARLA IV. 13 Karla IV. 13, Pardubice, Studijní obor: Sociální práce Bližší informace o škole naleznete v kapitole Technické obory VO a SO Gustava Habrmana Habrmanova 1540, âeská Tfiebová, Obor: Sociální práce BliÏ í informace o kole naleznete v kapitole Ekonomické obory. Vyšší odborná škola publicistiky Opatovická 18, Praha 1 Publicistika Evangelikální teol.sem.-voš teologická a sociální Stoliňská 2417/41a, Praha 9 Teologická a pastorační činnost, Pastorační a sociální práce TRIVIS SŠ veřejnoprávní a VOŠ prevence kriminality a krizového řízení, s.r.o. Libčická 399/8, Praha 8 Čimice Prevence kriminality, Krizové řízení Evangelická akademie VOŠ sociálně právní Praha Hrusická 2537/7, Praha 4 - Spořilov Sociálně právní činnost VOŠ Husův institut teologických studií (VOŠ HITS) V Tišině 3, Praha 6 Teologie a Pastorace Svatojánská kolej VOŠ pedagogická Svatý Jan pod Skalou 1, Beroun Předškolní pedagogika - vychovatelství VOŠ misijní a teologická V Zídkách 402, Kolín 2 Misijní a teologická činnost Teolog.sem.CASD VOŠ teolog.a pastor.soc. Radvanice 29, Sázava Teologicko-parstorační činnost VOŠ sociální a Střední pedagogická škola Zahradní 249, Prachatice Sociální práce VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH SLUŽEB Pacovská 350/4, Praha 4 tel.: web: Kontakt: Drahomíra Veselá Studijní obor: Informační management SLUŽBY KNIHOVEN Forma: denní Délka studia: 3,5 roku Počet přijímaných: 50 Školné: 2500 Kč SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ Forma: denní Délka studia: 3,5 roku Počet přijímaných: 50 Školné: 2500 Kč Termíny přijímacího řízení: (přijímací zkoušky nepředpokládáme) a Termíny uzávěrky přihlášek: a Všechny další informace najdete na

19 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA knihovnických, informačních a sociálních služeb Kotlářská 9, Brno, tel.: , fax: Vzdělávací obory: SOCIÁLNÍ PRÁCE INFORMAČNÍ SYSTÉMY Přijímací řízení: 1. kolo: ; 2. kolo: Odevzdání přihlášek: 1. kolo: ; 2. kolo: Forma studia: Sociální práce: denní, dálkové Informační systémy: denní Roční školné: obor Sociální práce: Kč obor Informační systémy: Kč Den otevřených dveří: CARITAS - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ Nám. Republiky 3, Olomouc tel.: , fax: Studijní obory: Charitativní a sociální práce forma studia denní i dálková, 3 roky Sociální a humanitární práce forma studia denní, 3 roky Termíny přijímacího řízení: 1. kolo: ; 2. kolo: Termíny uzávěrky přihlášek: 1. kolo: ; 2. kolo: Den otevřených dveří: Oba obory lze současně studovat v rámci vysokoškolského bakalářského studia, bližší informace na VSA VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola s patnáctiletou tradicí nabízí studium absolventům středních škol, přijímáme studenty do vyčerpání kapacit do 26. září 2008 Veřejná správa Administrativa justice Administrativa a právo Evropské unie Daňové poradenství Personální poradenství Public relations (komunikace s veřejností) Bližší informace získáte na studijních místech VSA a na Brno Filipínského 1, tel./fax: , Bfieclav Mládežnická 3, tel./fax: Vy kov Lipová 2, tel./fax: humanitní obory VOŠ VOŠ, OA a SZdrŠ Erbenova 184, Domažlice Sociální práce SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ Lidická 40, Karlovy Vary Sociální pedagogika SŠ sociální PERSPEKTIVA a VOŠ, s.r.o. Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Sociální práce, Personální práce Evangelická akademie, VOŠ sociálně právní Opletalova 6, Brno Sociálně právní činnost VOŠ sociální a teologická Dorkas Blažejské nám. 9/84, Olomouc Sociální a teologická činnost VOŠ sociální Na Jízdárně 4, Moravská Ostrava Sociální práce Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice Právo komerční VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ 1. máje 221, Kroměříž Sociální pedagogika Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní Jablonského 333, Praha 7, www. vosonspso.cz otevírá ve školním roce 2008/2009 pro absolventy střední školy s maturitou umělecký obor oděvní návrhářství N / 022 tříletá vyšší odborná škola pouze denní forma studia školné 5000 Kč ročně studium je ukončeno absolutoriem s titulem DiS. Studenti budou přijati na základě přijímacího řízení, které mimo jiné sestává z talentové zkoušky, testu z cizího jazyka, ověření praktických dovedností a hodnocení maturitního vysvědčení. Přihlášky pro studium VOŠ doručit do Dvoudenní přijímací zkoušky: červen Den otevřených dveří VOŠ: od 10 do 17 hod. Možnost ubytování pro mimopražské uchazeče je smluvně zajištěno v domově mládeže. Vyšší odborná škola obalové techniky Štětí Kostelní 134, Štětí, tel.: N/021 Obalový a grafický design 3leté denní vyšší odborné studium (grafik designér, výtvarník v DTP studiu nebo obalový technik) Přijímací zkoušky Talentová zkouška + prezentace vlastních prací Školné 5000 Kč/rok Den otevřených dveří 2. dubna 2008 (9 16 hod) Vlastní domov mládeže Kč/měsíc VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ Wolkerova 316, Nový Bor tříleté denní studium zakončené absolutoriem s titulem DiS TVORBA UMĚLECKÉHO SKLA (82-41-N/017) Přijímací zkoušky: Všichni: z cizího jazyka (AJ nebo NJ), testovací kresba Absolventi výtvarných škol: motivační pohovor, domácí práce Absolventi nevýtvarných škol: plus talentové zkoušky Termíny: 1. kolo (přihlášky do ) 2. kolo (přihlášky do ) Podmínka přijetí: maturitní zkouška Poplatek: 5000 Kč/rok (ve dvou splátkách) Stfiední umûleckoprûmyslová kola a Vy í odborná kola, Jablonec nad Nisou, Horní námûstí 1, pfiíspûvková organizace Horní námûstí 1, Jablonec nad Nisou Studijní obor: RaÏená medaile a mince ZLÍNSKÁ SOUKROMÁ VY Í ODBORNÁ KOLA UMùNÍ, o.p.s. Dfievnická 1788, Zlín Obory: UÏitá malba, Sochafiská tvorba, Grafická tvorba, Hudebnû dramatické umûní Vyšší odborná škola textilních řemesel U Půjčovny 9, Praha 1 Konzervování a restaurování textilií VOŠ a SPŠ grafická Hellichova 22, Praha 1 Grafický design a realizace tiskovin VOŠ a SŠ umělecká V. Hollara Hollarovo náměstí 2, Praha 3 Interaktivní grafika VOŠ uměleckoprůmyslová a SUPŠ Žižkovo náměstí 1, Praha 3 Malba a přidružené techniky, Design herních předmětů, Řezbářství a restaurování dřeva, Interiérová tvorba Konzervatoř a VOŠ J.Ježka Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník Hudba zaměření populární hudba Hudebně dramatické umění zaměření muzikál Vyšší odborná škola herecká, s.r.o. Hadovitá 1023/7, Praha 4 Dramatické umění a moderování, Loutkářské umění 19 umělecké obory VOŠ

20 uměl. obory Soukromá VOŠ umění a reklamy, Orange factory Pošepného nám. 2022, Praha 4 Reklamní tvorba, Výtvarná a uměleckořem. tvorba Soukromá VOŠ filmová, s.r.o. Lipová alej 2068, Písek Organizace filmové, televizní a rozhlasové tvorby, Výtvarné zpracování animovaného filmu, Obraz a zvuk ve filmové, televizní a rozhlasové tvorbě SUPŠ a VOŠ Skálova 373, Turnov Konzervátorství a restaurátorství Restaurování kovu SŠ umění a designu a VOŠ restaurátorská Husova 10, Brno Konzervování a restaurování keramiky, Konzervování a restaurování nábytku, Konzervování a restaurování malířských dekorativních technik Soukromá VOŠ grafická Dvořákova 1927/5, Jihlava Multimediální umělecká tvorba Akademie VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Sázavská 547, Světlá nad Sázavou Sklářství VOŠ oděv. designu a manag. a SUPŠ textilní Francouzská 101, Brno Oděvní a textilní design, Výrobní a obchodní management textilu, Textilnictví a oděvnictví Vyšší odborná škola filmová Zlín, s.r.o. Filmová 174, Zlín Produkce a režie, Animace, Obraz a zvuk, Klasická animovaná tvorba zdravotnické obory VOŠ Soukromá vy í odborná kola zdravotnická MEDEA, s.r.o. Benediktská 2, Praha 1 Obory: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ, denní a dálková forma DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA, denní studium Soukromá VOŠ zdrav. pro dentální hygienistky Sekaninova 12/394, Praha 2 Dipl. dentální hygienistka Střední zdravotnická škola a VOŠ 5. května 51, Praha 4 Dipl. zdravotnický záchranář, Dipl. nutriční terapeut Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o. * DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK * DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ (pouze dálkové studium) * SOCIÁLNÍ PRÁCE (denní i dálkové) * MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT Přijímací zkoušky 25. června 2008 Plzeň, Ledecká 35, tel.: Vy í odborná kola zdravotnická a Stfiední zdravotnická kola Komenského 234, Hradec Králové Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný zubní technik Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace pro absolventy jakékoli střední školy s maturitou tříleté denní vzdělávací studium ukončené absolutoriem Diplomovaná dentální hygienistka Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný zdravotní laborant Diplomovaný zubní technik Diplomovaný zdravotnický záchranář Diplomovaná všeobecná sestra kontakt: (sekretariát spojuje studijní oddělení), web školy: ubytování zajištěno Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 otevírá ve šk. roce 2008/09 tříleté denní studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra Přijato bude minimálně 120 uchazečů. Přijímací test z biologie (somatologie) se koná Kontakty: tel , Vyšší odborná škola zdravotnická Alšovo nábřeží 6/82, Praha 1 - Staré Město Dipl. všeob. sestra, Dipl. farm. asistent, Dipl. zdravotní laborant, Dipl. oční technik VOŠ Diplomovaný oční technik, s.r.o. V Sadě 1565, Vlašim Diplomovaný oční technik Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Jiráskovy sady 113, Příbram Dipl. všeobecná sestra, Dipl. zdrav. záchranář Dipl. fyzioterapeut, Dipl. asistent hygienické služby Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Havířská 1141, Kladno Diplomovaná všeobecná sestra VOŠ zdravotnická Bílá vločka, s.r.o. Zachariášova 3, České Budějovice Dipl. všeobecná sestra, Dipl. zdravotnický záchranář Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Husova 3, České Budějovice Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaný zubní technik Střední zdravotnická škola a VOŠ Poděbradská 2, Karlovy Vary Dipl. všeobecná sestra, Dip. zdravotní laborant, Dipl. zubní technik, Dipl. farmaceutický asistent VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická J. E. Purkyně 272, Most Diplomovaná všeobecná sestra Střední zdravotnická škola a VOŠ Kostelní 9, Liberec 2 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická Procházkova 303, Trutnov Diplomovaná všeobecná sestra Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Masarykova 2033, Havlíčkův Brod Diplomovaná všeobecná sestra FARMEKO - VOŠ zdravotnická a SOŠ, s.r.o. Znojemská 76, Jihlava Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola MILLS, s.r.o. otevírá ve školním roce 2008/09 tyto obory: Diplomovaný zdravotnický záchranář denní i dálkové studium Diplomovaný farmaceutický asistent denní i dálkové studium Sociální práce denní i dálkové studium Kontakt: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o. Královická 915, Brandýs nad Labem Tel: nebo Střední zdravotnická škola a VOŠ Husova 54, Jihlava Dipl. všeobecná sestra, Dipl. zdravotnický záchranář Střední zdravotnická škola a VOŠ Dvořákova 4/404, Žďár nad Sázavou Diplomovaná všeobecná sestra VOŠ zdravotnická Žerotínovo nám. 6, Brno Dipl. všeobecná sestra, Dipl. zdravotnický záchranář Střední zdravotnická škola a VOŠ Merhautova 15, Brno Dipl. nutriční terapeut, Dipl. zubní technik, Dipl. farmaceutický asistent, Dipl. zdravotní laborant Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Jana Palacha 8, Znojmo Diplomovaná všeobecná sestra SZdŠ a Vyšší odborná škola zdravotnická E. Pöttinga Pöttingova 2, Olomouc Dipl. vš. sestra, Dipl. zdr. laborant, Dipl. zdr. záchr. Střední zdravotnická škola a VOŠ Jeremenkova 2, Ostrava - Vítkovice Dipl. všeobecná sestra, Dipl. farmaceut. asistent Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Karlovarská 99, Plzeň Dipl. všeobecná sestra, Dipl. zdravotní laborant Střední zdravotnická škola a VOŠ Náměstí Svobody 809, Vsetín Diplomovaná všeobecná sestra Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Příluky 372, Zlín Dipl. zdravotnický záchranář, Dipl. zdravotní sestra Dipl. nutriční terapeut VOŠ, Vyšší zdravotnická škola, SOŠ zemědělská a ekonomická a Střední zdravotnická škola Žižkova 505, Třebíč Dipl. všeobecná sestra, Účet. a finanční hospodaření VOŠ ekonomická a zdravotnická a Střední škola Hybešova 53, Boskovice Dipl. všeobecná sestra, Podnik. a management 20

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte.

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte. Zeptali jsme se......ředitelů VOŠ, děkanů či rektorů vysokých škol i ředitelů jazykovek na jejich školy. Chtěli jsme zjistit, proč se máte hlásit právě k nim. Všichni dotázaní odpovídali na stejné otázky:

Více

Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením Škola Vyšší odborná škola sociálně právní Jahodová 2800/44 106 00 Praha-Záběhlice Vyšší odborná škola publicistiky

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Přehled pomaturitního vzdělávání

Přehled pomaturitního vzdělávání Přehled pomaturitního vzdělávání Pomaturitní vzdělávání Univerzita Vysoká škola Veřejná zřizovatelem je stát. Soukromá zřizovatelem je soukromá fyzická osoba nebo právnická osoba. Státní správu zajišťuje

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ?

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? ... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? Pomaturitní studium 2008/2009 Nepřijali Tě na VŠ nebo si chceš prostě jen prodloužit školní léta? Výhody pomaturitního studia u Tutoru: Status

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

Jak vyplnit přihlášku na VŠ

Jak vyplnit přihlášku na VŠ Jak vyplnit přihlášku na VŠ a přípravné kurzy leden 2009 Úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek Ekonomické fakulty studenti Tutoru: celostátní průměr (VŠE Praha): Policejní akademie studenti Tutoru:

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Odkazy: http://www.sokrates.cz/ http://fakulta.cz/ www.vysokeskoly.cz http://www.atlasskolstvi.cz/ http://www.gaudeamus.cz/ http://www.nuov.cz/ www.atlasskolstvi.cz/ Přehled škol

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice Interní směrnice P01/2012 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/76349 Schválila: Ing. Petra

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Stipendijní program. ČéDés

Stipendijní program. ČéDés Stipendijní program ČéDés informační příručka pro školní rok 2010/2011 1. Slovo úvodem Firma České dráhy, a. s., největší železniční dopravce v České republice poskytující komplexní služby v železniční

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více