ČLOVĚK A JEHO PÍSMO ANEB UMĚNÍ GRAFOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK A JEHO PÍSMO ANEB UMĚNÍ GRAFOLOGIE"

Transkript

1 VY_32_INOVACE_PSY_3 ČLOVĚK A JEHO PÍSMO ANEB UMĚNÍ GRAFOLOGIE Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

2 Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce: Prezentace je určena k vysvětlení problematiky grafologie ve vztahu k psychologii člověka.

3 ÚVOD písmo - odraz stavu našeho těla a ducha, zrcadlo naší osobnosti vpravo život, vlevo smrt písmo sebevrahů dopisy na rozloučenou silně levoběžné, zpětné + podpis dole uprostřed stránky Čechové od raného středověku latinka 17. století kurent, švabach 19. století opět latinka škola učení dle předlohy poté písmu vtiskneme vlastní znak a charakter pokud člověk v zajetí školní předlohy nedostatek odvahy k individuálnímu projevu, nedostatek osobní zralosti

4 nadměrné zdůraznění tahů svislých na úkor tahů vodorovných = zatarasenost osamělost, neschopnost si najít cestu k lidem neuspořádaný písmový obraz velikost písma, šíře, tlak, nerovnost vedení slova v řádku lidé, kteří si nemohou najít správný vztah ke společnosti infantilní písmo psychické zastavení ve vývoji rozlišnost latinkového písma různých národů obohacení písma v záporném smyslu lidé trpící velikášskými představami, jednání a vystupování okázalé a přepjaté, jsou důležití, ješitní nadměrné zjednodušování vnitřní prázdnota, šablonovitost; frajerství, jímž skrývá nedostatky historické písmo smyčky a bohatě kroucené začátky slov = honosná úcta

5 ROZBOR PÍSMA DLE GRAFOLOGA: 1. vázání písma 2. velikost písma 3. šířka písma 4. nepravidelnost písma 5. kolísání polohy písma 6. psací prostředek 7. vnitřní stav pisatele, okolnosti psaní 8. pohlaví 9. věk 10. vzdělání, profese 11. zdravotní stav

6 objektivní hodnocení písma podmínky: znalost pohlaví, věku, vzdělání, zdravotního stavu, neobvyklých okolností při zhotovení podpisu/rukopisu zralost písma vzdělání a profese ne s každou profesí pisatel ztotožněn 10% naše vědomí, zbytek podvědomí vliv i psací prostředek, kvalita papíru, poloha při psaní pro zkoumání písma mít k dispozici svůj rukopis z dřívějška

7 vnitřní stav pisatele: radost písmo uvolněnější, vzletnější, větší, vzniká rychle smutek, únava, deprese písmo pomalé, nepravidelné, prodloužené dolní délky, řádky klesají důležitost chvíle, nemoc, rozčilení, zkušenost GRAFOLOGIE MA NA PROBLÉMY UPOZORNIT, NE JE ŘEŠIT!!!

8 DĚDIČNOST V RUKOPISE změny v písmu stárnutí pisatele, vývoj intelektu, zdravotního stavu, životní zkušenosti stávající podoba písma = obraz našeho nitra levorukost zděděná vlastnost vynucené nepřirozené praváctví = psychické a jiné poruchy zdraví člověka podpis pod střed textu urážlivá nadřazenost, silný sebecit, egocentrismus, ješitnost dvojitý přeškrt zprava doleva, výrazné a dlouhé koncové tvary = snížená schopnost nalézt své reálné místo ve společnosti, podpora sebevražedných tendencí genové dědictví dávných předků v rukopise např. Moravanka fragmenty řeckého p./cyriliky

9 PODPIS JAKO VIZITKA hodnocení člověka nejen podle gesta podpisu, ale hodnotit celek jeho písma, účely, pro jaké podpis vyhotoven začátek podpisu pod základnou, stoupající konec nahoru, smyčkovitost tahů = narcistické zahledění do sebe a svých činů písmo obrazem duše člověka, podvědomí autor jaký je, ne jaký chce být podpis stejně velký jako rukopis = životní ambice pisatele v souladu s jeho vnitřní hodnotou nadměrná velikost podpisu = představy, jaké o sobě člověk má, ctižádostivý kariérista podškrt podpisu, přeškrtnutí = sebezdůraznění, seberušivý a obranný význam

10 příklady podpisů osobností podvědomí ovlivněno vědomím Emil Zátopek spěchavý, hladký, plavný = jako jeho běh zaměřen k vytrvalostnímu běhu Jozef Pribilinc namačkané písmo = jeho disciplína závodní chůze Zdražil silné, pomalé, toporné tahy písma = vzpěrač F. Šťastný svižnost, energičnost, smyčky, zatáčky = motocyklový závodník Pavel Vránek myslí v notách, písmo jako notový zápis = hudební skladatel Luděk Rubáš písmo podobné křivkám kardiogramů či jiných přístrojů = bývalý ministr zdravotnictví, vizitka lékaře

11 znak zátrhu podoba srpu = masochistický sadistický povahový rys, zklamání, bolestný konec života parádičky a zpětné zavinuté tahy = silný egocentrismus nafouklé smyčky písmen = domýšlivost, bezohlednost vzpřímené písmo hrdost a sebevědomí kroužek místo tečky = důležitost hůlkové písmo = chtějí, aby jim bylo rozuměno výška a štíhlost = inteligence, široký rozhled poslední dva tahy křížek = obava ze smrti obloukové klesání druhé poloviny příjmení = pesimismus, deprese velký začáteční tah = vnější jistota a sebevědomí

12 změklý úhel vázání písma = ochablý vnitřní odpor a vlastní přizpůsobení velké písmo = velký sebecit široké písmo = snaha o rozšíření vlastního obzoru šířka písma + úhlové vázání = radostné a usilovné plnění povinnosti, snažení a pracovní počínání zaměření k cíli spojitost písma = logika, důslednost myšlení, rozvaha, vypočítavost, předjímavost kolísání polohy písma uvnitř slov = nerozhodnost, kolísavost, neprůbojnost podpis větší než text + začáteční písmena ubíhají vlevo = sebevědomý a domýšlivý člověk nepravidelnost písma = převaha citů a pudů nad vůlí horní znaménka se opožďují za písmeny = opatrnost

13 SEBEPOZNÁNÍ důležité poznat sám sebe poté lze nalézt své vhodné místo ve společnosti, dobrého životního partnera a uspokojivé zaměstnání rukopis školní předlohy píle, svědomitost, závislost na záštitě škole, rodině, manželovi, nadřízeném vzdává se své osobitosti, samostatnosti usiluje o to, aby byl hodný, přizpůsobivý, užitečný drobné pravidelné písmo smyčky místo hrotů u písmen u, i, e narcismus drobné písmo + slabý tlak na psací prostředek nesmělost, uzavřenost, nedůvěra, vitální slabost, trpné přijímání osudu vybočující písmena z řady = potlačovaná výbušnost

14 neodůvodněné mezery v tazích písmen m,u,r = výpadek paměti velké mezery mezi řádky = neschopnost navázat správný vztah k lidem a společnosti svislé tahy písma výraznější než vodorovné + písmo úzké, některé znaky až krycí = zabržděnost, umělá zdrženlivost, ztráta extroverze, váhavost, rozpačitost, úzkost, nedůvěra krycí tahy = tajení objektivních skutečností dolní délky písmen = fyzická a sexuální energie, pudová oblast (pokud kostrovité zracionalizováno) horní délky písmen = duševní oblast jednotvárnost písma = absence elánu do života diakritická znaménka vpojována do písmen = lidé, kteří věci nejdříve rozmyslí, uváží, intelekt a ženská diplomatičnost

15 koncové girlandy písmen výrazné (hlavně a ) = veselé a družná povaha výrazné dolní délky písmen i, y = neschopnost zjednat si k životu nosný a obsažný vztah + přebytek sexuální energie převaha středního oválného písma = přebujelý sebecit pomalé psací tempo, tlak, pravidelnost, důrazné dolní délky = silně vyvinutý pohlavní pud zakrnělé horní délky = ztráty odvahy, niterně zabržděný člověk rovné vedení řádků = pořádkumilovnost, spolehlivost, stálost pravidelnost písma = převaha vůle nad city rozpojenost písma = obava, že jí/mu nikdo nerozumí

16 ležatost písma = potřeba společnosti k životu šikmá poloha písma = reakce na popudy při absenci rozumu spěchavé ukončení k a ubíhavost celého písma vpravo = ukvapenost rozšířené konce slov = extroverze ubíhavost písmen doleva (zpět k sobě) = egocentrismus velikost a rozmáchlost písma = přílišný sebecit a sebedemonstrace, velká představivost převládající šikmost písma převládání složek citových, schopnosti lásky a vášnivosti malé mezery mezi písmeny, závity, zátrhy = potřeba nezávislosti nadměrná nespojitost písma = nepřizpůsobivost, nedostatek vůle, nedůslednost, šikovnost, vynalézavost

17 RUKOPIS A NEMOC vliv podvědomí řídí z 90 % naše životní procesy podvědomí - zpráva o našem tělesném a duševním stavu čárky a tečky tam, kde nemají žádnou funkci = onemocnění krevního oběhu, cukrovka roztřesené písmo, odchylky od vedení řádků, výpustky písmen, slabik i celých slov nebo jejich opakování, tlaková nepravidelnost, rozdílná velikost slov, zvláštní tvary, přídavky, rozpad písma atd = příznaky poruch nervového systému

18 POUŽITÉ ZDROJE Burgr, J.: Písmo odhaluje osobnost. Slovanský dům, Praha Pokud není uvedeno jinak, jedná se o autorskou práci.

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Úvodní část Základní pojmy z psychologie a psychologie osobnosti Přestávka Sebevědomý pedagog Přestávka Role a autorita

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

Speciální pedagogika v práci pečovatelky

Speciální pedagogika v práci pečovatelky Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické střední školy Speciální pedagogika

Více

Psychologické aspekty komunikace s klientem

Psychologické aspekty komunikace s klientem Psychologické aspekty komunikace s klientem Vzdělávací materiál ke kurzu Management prodeje Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Odbor mládeže Rady ČRS

Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE R Y B O L O V N Á T E CH N I K A Autoři: Jiří Marek: Odbor mládeže Rady ČRS Ing. Ivan Bílý,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI STUDIJÍ OPORA Jan Ipser Ústí nad Labem 2013 ÚVODNÍ POZNÁMKA Vážené studentky, vážení studenti,

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

I. Část úvodní. 1. Proč dnes jóga

I. Část úvodní. 1. Proč dnes jóga I. Část úvodní 1. Proč dnes jóga Žijeme v moderním světě, plném technických zázraků. Technika změnila tvar i vzhled celých kontinentů, mění přírodní podmínky a určuje styl života lidí. Technické vymoženosti

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE pracovní verze 1.0 Jitka Čížková OSTRAVA 2004 Obsah 1 Psychologie duševního vývoje

Více

Využití kriminalistické expertizy ručního písma

Využití kriminalistické expertizy ručního písma Využití kriminalistické expertizy ručního písma The use of criminalistic handwriting expertise Jaroslav Dorňák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato

Více

Vývoj dětské kresby v předškolním věku

Vývoj dětské kresby v předškolním věku UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Vývoj dětské kresby v předškolním věku Veronika Lysá Katedra psychologie Vedoucí práce Mgr. Lucie Hubertová Studijní program:

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA GRAFOMOTORICKÉ OBTÍŽE ŽÁKŮ V PRVNÍ TŘÍDĚ ZŠ A MOŽNOSTI JEJICH NÁPRAVY DIPLOMOVÁ PRÁCE Petra Mašková UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

Více