Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Říjen 2012 Stálé Okénko 32 Seniorům Najdete uvnitř: - Kalendárium akcí SSS - Některé akce zblízka - Marie Anna - Příspěvky od Vás - Zjistili jsme Ženy versus muži - Co prozradí písmo - Léčivé rostliny - Nejbližší nebezpečí - Senioři, nedejte se! - Slovo na závěr Vydává G-centrum Tábor, Středisko sociálních služeb jako OBČASNÍK pro táborské seniory

2 V rukách držíte říjnové vydání Stálého okénka seniorům, ve kterém se dozvíte bližší informace o akcích pořádaných Střediskem sociálních služeb. Termíny pravidelných, nepravidelných i mimořádných akcí můžete mimo jiné sledovat též v Novinách táborské radnice. Přejeme Vám hezké prožití barevného a teplého podzimu a těšíme se na setkání s Vámi na akcích Střediska sociálních služeb. PhDr. Jaroslava Kotalíková (ředitelka G centra Tábor) a Mgr. Alena Kubíková Libuše Dědičová Markéta Blažková, DiS. 3

3 Středisko sociálních služeb pro Vás připravuje: Pravidelné akce Akademie III. věku Akademie III. věku je vzdělávací přednáškový cyklus, který se koná vždy poslední čtvrtek v měsíci od 13:00 hodin (kromě července a srpna) v prostorách táborské matriky. Na výběru přednášejících se můžete podílet i Vy, rádi přivítáme Vaše náměty, zpětné ohlasy a připomínky. Diskusní pořad Diskusní pořad je dalším z pravidelných pořadů. Navštěvujeme při něm různá místa, setkáváme se se zajímavými osobnostmi a aktuálními i nadčasovými tématy (např. Botanická zahrada, táborská hvězdárna, Okresní archiv, ZOO Větrovy). Scházíme se každé druhé úterý v měsíci od 14:00hodin (kromě července a srpna). Literárně - hudební podvečery Literárně - hudební podvečery jsou pravidelným posezením nad zajímavými knihami, někdy i s jejich autory. Setkáváme se zde i s tématy hudebními a povídáním o tvůrcích tohoto uměleckého žánru. LHP se konají dvakrát měsíčně v pondělí od 16:00hodin (od října do konce dubna). Jazykové kurzy pro seniory jsou speciálně zaměřené na výuku této věkové kategorie studentů, kteří mají chuť se dále vzdělávat anebo své jazykové znalosti udržovat. Hodiny jsou vedeny s přihlédnutím ke studijním potřebám, látka je systematicky vysvětlena a pečlivě procvičena, velký důraz je kladen na komunikační dovednosti. Nepravidelné akce Realizace nepravidelných programů je také většinou reakcí na zájem seniorů o konkrétní aktivitu, program, pořad. V rámci nepravidelných akcí pořádáme: - zájezdy do divadel, na výstavy, na zámky, zajímavá místa ČR apod. - vydávání občasníku SOS Mimořádné akce To jsou především společenské a kulturní akce, kde máte možnost se setkat, popovídat, zavzpomínat si. V programech vystupují žáci základních uměleckých škol, známé osobnosti z kulturního i veřejného života, to vše zakončené hudbou k poslechu i tanci. - Rozloučení s létem - Předvánoční posezení osamělých seniorů města Tábor - Mikulášské posezení - Vítání jara - Setkání 80-ti a víceletých občanů města Tábor 4

4 Kalendárium akcí Střediska sociálních služeb (SSS) pro seniory AKADEMIE III. VĚKU: vždy ve 13:00 hod. v prostorách táborské matriky Zahájení Akademie III. věku 17. ročník Akademie III. věku zahájí místostarostka Ing. Olga Bastlová a ředitelka G-centra Tábor PhDr. Jaroslava Kotalíková Mgr. Jiří Kohout: Staré táborské restaurace, hostince a krčmy Pan Kohout nás provede po táborských pohostinských zařízeních minulých let Ing. Karel Hotový: Obnova rybníka Jordán Dozvíte se základní informace o projektu, a jak probíhají jednotlivé etapy obnovy Jordánu. DISKUSNÍ POŘAD PRO SENIORY: Mgr. Michaela Hanzalová: Prohlídka hotelu Palcát. Paní Hanzalová nás provede hotelem, kde nyní probíhá rekonstrukce. Kdo ze seniorů má zájem, ať se přihlásí na telefonním čísle nebo osobně v kanceláři Střediska sociálních služeb. Prohlídka je kapacitně omezena. Sejdeme se ve 14:00 hodin u hotelu Palcát Mgr.Eva Měřínská : Nové trendy v Informačních technologiích O nových záměrech v rámci služeb Městské knihovny Tábor, vám přijde říct její pani ředitelka Mgr.Eva Měřínská. Pořad se uskuteční od 14:00 hodin v prostorách táborské matriky Miluše Hejná: Vánoční vazby Přijďte se podívat na květinové vazby, seznámit se s novými trendy letošních Vánoc. Začátek je ve 14:00 hodin v atriu G-centra Tábor. LITERÁRNĚ HUDEBNÍ PODVEČERY: vždy v 15:00 hod. v prostorách Městské knihovny v Táboře Zahájení Literárně - hudebních podvečerů: Mgr. Eva Měřínská Městská knihovna v Táboře. Paní ředitelka nás seznámí nejen se stávající činností knihovny, ale i s jejími novinkami a plány. JAZYKOVÉ KURZY: NJ zahájení dne ve 14:30 hodin s lektorkou Mgr. Ivanou Tlustou AJ zahájení dne ve 14:00 hodin s lektorkou Mgr. Pavlou Dědičovou Oba kurzy budou opět probíhat v ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s,tábor, Školní nám

5 NĚKTERÉ AKCE Z BLÍZKA: Literárně hudební podvečery (19.3., 2.4.,16.4.) 6

6 Diskusní pořady (10.4. a 12.6.) 7

7 Posezení U Rytíře 8

8 Setkání 80-ti a víceletých občanů města Tábor 9

9 Akademie III. věku (28. června 2012) Slavnostní zakončení 10

10 DCERY MARIE TEREZIE Marie Anna Dne 6. října 1738 přivedla Marie Terezie na svět svou druhou dceru, avšak první, která přežila dětský věk. Malá arcivévodkyně byla sice rodiči vytoužená, ale z politických důvodů poněkud nevítaná, neboť se jednalo opět o dceru, která od křtu nosila jméno Marie Anna Josefa. Od svých rodičů dostala nejen jméno, ale i vlastní služebnictvo, kdy personál tvořila komorná, tři služebné a jeden sluha. Mladá Marie Terezie byla šťastnou matkou, svou druhorozenou dceru milovala, ale její štěstí netrvalo dlouho. 12. ledna porodila své třetí dítě opět dceru. Nálada poklesla na bod mrazu, protože v tomto roce zemřel císař Karel VI. a Marie Terezie musela začít bojovat o své dědictví. Válka sice zajisté byla nepříjemná, ale malé arcivévodkyně se příliš nedotkla, ovšem událost z roku 1741 jí zasáhla do života zcela jistě její matka porodila syna Josefa. Je pravděpodobné, že dvou a půlletá holčička nejprve miminko vítala, ale s povýšeným bratrem později jen velmi těžko vycházela. A to nejen z čiré závisti, že se dítě stalo středobodem světa rodičů a říše. Pruský vyslanec hrabě Otto Christoph Podewils k tomu dodává: Odpouští mu mnoho věcí, za které by měl být pokárán, a jenom někdy se snaží vzbudit zdání přísnosti. Marianna, jak se jí v rodině říkalo, nebyla krásné dítě a ani jako žena nebyla přitažlivá, a proto, nikoli však výhradně proto, zůstala svobodná. Měla však nadprůměrný hudební talent a pozoruhodné výtvarné nadání, výtečně tančila, zpívala měkkým sopránem a disponovala mimořádnou inteligencí. Ovšem schopností učit se cizím jazykům zdaleka nevynikala, dokonce i německá stylistika, gramatika a pravopis jí činily nemalé potíže, což se projevuje i v její korespondenci. Ale je třeba na její obranu podotknout, že i její matka psala lépe francouzsky 11

11 než německy, ta totiž bývala v té době ve výuce zanedbávána. Mladá arcivévodkyně toužila po uznání, lásce a pozornosti, kterých se jí od matky ovšem zoufale nedostávalo a tak na sebe snažila upoutat pozornost, zlobila a prováděla všelijaké žertíky. Smutek se jí promítal do duše, na což reagovalo i tělo, neboť byla velmi často nemocná. V roce 1757 Marianna dostala vysoké horečky, které nepolevovaly a lékaři se dokonce obávali o její život. Devatenáctiletá dívka se však téměř zázrakem uzdravila, ale za velkou cenu těžký zápal plic měl za následek vleklou tuberkulózu páteře, jež vyústila až do hrbu. Snažila se zakrýt svou tělesnou vadu širokými límci, nabíranými šálami a pelerínami. Marně. A tak ztratila svou bezstarostnost a ocitala se stále více na okraji císařské rodiny. Jediný, kdo jí z rodiny zůstal, byl otec. Přímo jej zbožňovala, stal se jejím vzorem i útočištěm. Rádi spolu lovili, hráli karty o vysoké částky, sdíleli vášeň pro přírodní vědy. Marianna se zabývala experimentální fyzikou a mechanikou, studovala chemii a botaniku a hrozně moc četla. Na císařském dvoře nad ní ohrnovali nos, ale našla uznání u odborné elity. Roku 1767 byla přijata za člena Mědirytecké akademie a roku 1769 se stala členkou Akademie umění ve Florencii. Byla to mimořádná žena a své době se zcela vymykala. Přestože své city schovávala za ostrý jazyk a ironii, byla velmi citlivá. Ve svém deníku si např. zapsala: Bůh mi dal sice citlivé, ale nikterak vrtkavé srdce...tak sem mněla štěstí někoho milovat... Když sem se zamilovala,nemislela sem už nikdy na nikoho jiného a milovala sem věrně 21 let, poslední rok stejně jako první. Neumělou němčinou vyjádřila své city, ale nikdy ani náznakem neprozradila, komu byly její city určeny. Dne 18. srpna 1765 se zhroutil svět nejen Marii Terezii, ale i její dceři nečekaně zemřel František Štěpán Lotrinský. Bůh... mi zcela náhle a úděsně vzal milovaného otce, mou jedinou oporu, mé jediné potěšení. Najednou mi ho vzal pryč. Tato smrt mě srazila k zemi, jeho smrt učinila na jeden rok konec všem radostem a zábavám, a tak jsem měla dost dojmů a času na uvažování. Přiznávám, že jsem ve svém 12

12 žalu byla tak prudká a přehnaná jako bohužel ve všem... Tím, že ztratila otce a matka jmenovala bratra Josefa spoluvládcem, se změnilo opět její postavení a ona se ještě více stáhla do svého osobního soukromí. Dokonce se chtěla stáhnout do blízkosti kláštera Alžbětinek u Klagenfurtu, ovšem Marie Terezie se postavila ostře proti tomuto plánu. Marianna si však stála tvrdě na svém, a tak nakonec císařovna kapitulovala a nechala dceři postavit palác, který byl přímo propojen s klášterním chrámem a jehož stavba trvala sedm let. V listopadu 1780 dostala pak císařovna těžký zápal plic a její život se chýlil ke konci. Přestože se svou dcerou příliš dobře nevycházela a přestože Marii Anně v té době také nebylo zdravotně nejlépe, setrvala u lůžka své umírající matky. Dokonce zanechala dlouhou zprávu o císařovniných posledních hodinách. Z té je patrné, že přestože měly spory, Marianna svou matku milovala a ctila. Po matčině smrti by ji však v Hofburgu neudrželi ani párem tažných koní a přestěhovala se do Klagenfurtu. Přestože po tom z hloubi duše dlouho toužila, přeci jen jí trvalo, než se novému životnímu rytmu, mnohem klidnějšímu, přizpůsobila. Cítila se tam však mimořádně dobře. Sama k tomu řekla: Jsem mezi vámi tak šťastná. Tak dobrá a otevřená srdce jsem ještě nikde nenalezla. Čtyřicet let jsem žila ve Vídni a nikdo tam nedal najevo, že mě má rád. Do řádu nikdy nevstoupila, ale žila v úzkém sepjetí s ním. A především se velmi horlivě věnovala dobročinnosti. Zvláštní péči věnovala klášternímu špitálu pro jedenáct chudých nemocných žen. Velké částky věnovala i chudým a nemocným z blízkého i vzdálenějšího okolí, to vše v přísném utajení. S jejím zdravotním stavem to ani nadále nevypadalo nejlépe. V roce 1783 překonala zápal plic, ale potíže s páteří se neustále zhoršovaly, takže nakonec skončila na pojízdném křesle. Dne 3. listopadu 1789 dostala arcivévodkyně poslední pomazání a dne 19. listopadu vydechla naposledy. Pohřeb se konal ve vší tichosti a bez obvyklé okázalosti, tak jak si sama přála. Mgr. Pavla Huřťáková 13

13 Příspěvky od Vás: Opomíjené táborské osobnosti (část jedenáctá) DVA HERCI František Němec (narozen 9. srpna 1943 v Sezimově Ústí) Po maturitě na gymnáziu studoval na pražské DAMU ( ). Po jejím absolutoriu působil do roku 1982 v Městských divadlech pražských. Na profesionální scéně však vystoupil již v roce 1962 ve Šrámkově Měsíci nad řekou. V městských divadlech pražských herecky vyzrál tak, že když dostal nabídku vytvořit v Národním divadle titulní roli Shakespearovy tragedie Hamlet (premiéra v dubnu 1982), bylo jasno, že jeho angažmá na první scénu je jen otázkou času, takže členem činohry ND je od srpna 1982 dodnes. Němec náleží i k úspěšným filmovým hercům: Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny. Němec se uplatnil i v televizních seriálech: Muž na radnici, Nemocnice na kraji města. Od roku 1982 působí jako pedagog na DAMU. V roce 1989 obdržel českou divadelní cenu Thálie. V roce 1989 mu byl udělen titul zasloužilý umělec. Jiří Hrzán (narozen 30. března 1939 v Táboře, zemřel 24. září 1980) Byl aktivním příznivcem sportu atletiky i her. Jeho cesta k divadlu začala v Divadle mladých v Táboře. Po složení maturity v roce 1956 nebyl přijat na DAMU, ale jeho talentu si všiml Emil František Burian a angažoval ho do Divadelního studia v Praze. Na DAMU byl přijat dalšího roku a absolvoval ji v roce

14 Talent, vůle a píle ho přivedly na profesionální dráhu i když to nebylo snadné totiž v mládí nedovedl dobře vyslovovat Ř a ještě trpěl mírnou koktavostí. Po studiu získal angažmá v divadlech v Pardubicích a Ostravě. V roce 1964 byl přijat do Činoherního klubu v Praze, kde zakotvil a vytvořil zde dost hlavních rolí a začal se uplatňovat i ve filmu. Druhá polovina sedmdesátých let přinesla pozvolný ústup. V rámci normalizace byly z repertoárů stahovány některé filmy či divadelní hry. V důsledku toho ztrácel postupně svá angažmá. K tomu přistupují další problémy se životosprávou. Pak přichází osudný den 22. září 1980, kdy Hrzán spadl z výše pátého patra, když riskantně šplhal po budově do bytu přítelkyně. Byl těžce zraněn a za dva dny zemřel. (Jindřich Raschel, G centrum Tábor) Slova slavných: Stěžujeme si, že máme málo času, ale jednáme tak, jako bychom ho měli nekonečně mnoho. Seneca 15

15 Zjistili jsme, pro Vás Tato rubrika by Vám měla nabídnout nejrůznější zajímavosti, které jsme objevili v knihách, časopisech, na internetu Ženy jsou chytřejší než muži. Tady je zdůvodnění Paříž - Ženy měly letos (tj. 2012) poprvé lepší výsledky testů IQ než muži. Za posledních více než 100 let tomu bylo naopak. S odvoláním na novozélandského výzkumníka a psychologa Jamese Flynna to napsal francouzský zpravodajský server France Soir. Po mnoho desetiletí získávali muži v testech inteligence o zhruba pět bodů více. Náskok se postupně snižoval a nyní se situace úplně otočila. Ženy tak lze podle uznávaného výzkumníka amerického původu Flynna obecně považovat za inteligentnější než muže. V hlavní roli multitasking Flynn si výsledek vysvětluje především tím, že ženy začaly dělat více úkonů denně než muži. Jejich různé a souběžné aktivity jako například péče o děti, zaměstnání, péče o domácnost a vzdělávání nutí ženy více přemýšlet, což rozvinulo jejich inteligenci, soudí odborník na IQ. Inteligenční kvocient, zkráceně IQ, je veličina používaná jako výstup standardizovaných IQ testů k popisu inteligence člověka v poměru k ostatní populaci. Mnozí vědci mají ale výhrady k jeho používání. (dle internetového zdroje M. Blažková) 16

16 Zjistili jsme, pro Vás Co písmo prozradí o duši Existují rozmanité cesty, jak proniknout k povaze člověka. Grafologie vyčte spoustu informací o člověku z jeho písemného projevu. Co všechno dokáže expert odhalit a jak? Pozná se, kdo je spokojený Nakolik dokáže psychologie písma proniknout do duše člověka? Rukopis zrcadlí temperament, charakter, emocionalitu, už méně přesně třeba obecnou inteligenci. Také s popisem charakteru je to složitější, zato poměrně přesně odhalíme, zda je někdo spokojený a vyrovnaný, či nikoliv. Alena Šiková z pražské školy grafologie a psychologie Calix připouští, že grafologie ani žádná jiná psychodiagnostická metoda neposkytuje exaktní závěry srovnatelné například s biochemickými testy. S pomocí grafologie se však daří zachytit pozoruhodnou spojitost mezi písmovými znaky a psychickými vlastnostmi pisatele. A statisticky, tedy vědecky je možné tuto spojitost ověřit. Jedna nedávná studie například prokázala, že podstatná většina pokusných osob, které věděly o tom, že píší nepravdivá tvrzení, psala s mnohem menším tlakem tužky na papír než ti, kdo věřili v pravdivost toho, co píšou. Zpětně to samozřejmě neplatí. Těžko si můžeme myslet, že všichni ti, kdo netlačí na tužku, lžou, podotýká Šiková. Z písma se dá vyčíst i jistá patologie. Podle Světlany Francové z České grafologické komory (ČGK), která zkoumala i rukopisy různých delikventů, bylo s jejich písmem od pohledu něco v nepořádku. Rukopis osmnáctiletého otcovraha vypadal až dětsky nevyzrále, z širšího kontextu vyplývalo, že ho jako dítě otec týral. Z písma dalšího vraha zase čišel chlad, 17

17 ukazovalo na zjevný nedostatek soucitu a poškození v oblasti emocionality, popisuje Francová. Grafology si žádají personalisté Zatímco skeptici ze spolku Sisyfos mají grafology spíš za šarlatány a jejich obor za pseudovědu, na chuť jim přicházejí personalisté. Zjistili totiž, že jim posudek erudovaného grafologa může pomoci vybrat dobré manažery, učitele či lékaře. Naše práce pro personalisty má svá specifika. Informace filtrujeme. Neříkáme ty hodně osobní, ale vybereme jen to, co má smysl pro danou pracovní pozici. Například odolnost proti zátěži, organizační schopnosti, spolehlivost, kreativita, emoční a sociální inteligence, přibližuje Světlana Francová. Na grafology se obracejí nejčastěji firmy se zahraničním kapitálem, které hledají schopné manažery. Vybírali jsme ale třeba i vrchní sestru do nemocnice a kolegyně dokonce zpracovávala rozbory na skladníka. To už je ale spíš rarita. Šlo o mezinárodní koncern, kde měli hodně druhů zboží a pozice skladníka byla dost významná, podotýká Francová. Podoba posudku záleží na tom, pro jaký účel se písmo zkoumá. Experty z České grafologické komory to více táhne k rozborům, jejichž posláním je sebepoznání pisatele. Smyslem tu není dávat hodnotící nálepky, nýbrž člověku porozumět. Z psychologického úhlu pohledu není kupříkladu slovo lenivý pojmenováním negativní vlastnosti. Z písma lenivce znalec umí vyčíst třeba i to, proč dotyčný nedokáže mobilizovat vnitřní síly. Dá mu zpětnou vazbu, jak s touto svou slabinou pracovat. Grafologie se tak dobře uplatní i v osobním poradenství. Pohlaví pisatele se nepozná vždy A jak takový rozbor vypadá v praxi? K zpracování posudku potřebuje expert dostatek písemného materiálu. Jedna strana A4 je minimum, vítány jsou rukopisy z více situací a různých životních etap. Posudek pro personalisty trvá většinou pět až sedm hodin, důkladnější propátrání osobnosti v zájmu sebepoznání zabere někdy až dvacet hodin. 18

18 Proto s nadsázkou říkám, že grafolog žije s klientem dva až tři týdny v jedné domácnosti. Je to tvůrčí práce, kterou musíte rozložit v čase. Nad jedním rukopisem přemýšlíte třeba i při skládání nádobí do myčky, přiznává Světlana Francová. V písmu se zkoumají komplexní znaky, jako je třeba pohyb a forma, rytmus či harmoničnost. V další fázi grafolog zjišťuje měřitelné a popsatelné znaky, jako třeba vázání písma, jeho velikost a sklon, tlak či charakter čáry. Svou roli hraje i rozložení textu na stránce či velikost okrajů. Někteří lidé i pod vlivem počítačů dávají přednost tiskacímu písmu, ale i to lze analyzovat. Zda je pisatelem muž, nebo žena se stoprocentně poznat nedá, nicméně pohlaví lze rozlišit psychologicky na jin a jang. Jemný a citlivý muž mívá feminní písmo a naopak je tomu u energické ženy zaměřené na výkon. Chcete namítnout, že jste díky počítači už skoro zapomněli psát rukou? Zbytečně. Dovednost psaní je naučený a zafixovaný psychomotorický pohyb, podobně jako například chůze, plavání či jízda na kole. Tempa si člověk ve vodě rychle vybaví i po letech suchozemského života. Grafolog se rodí tři roky Kde se grafologii učit Existují různé školy, některé analyzují pouze jednotlivé znaky a vyvozují z nich závěry, jiné vsázejí spíš na celkový dojem z písma, které vnímají jako součást psychologie výrazu. V Česku existuje více institucí, které pořádají různé typy kurzů (mají různou kvalitu). Jejich lektoři mají většinou vzdělání i v psychologii a psychoterapii. Kupříkladu Česká grafologická komora je jedinou institucí, která má většinu lektorů s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem. Cena běžného grafologického posudku se pohybuje kolem tří tisíc. Přesnou částku stanoví grafolog na základě požadavků a rozsahu rozboru. Grafologie není totéž co písmoznalectví, které má za cíl identifikaci pisatele a osvědčuje se i v soudní praxi. Zdálo by se, že dovednost číst z písma je přístupná jen někomu. Lektoři ovšem tvrdí, že ji zvládne každý, nejde to ovšem snadno ani rychle. Česká grafologická komora má u nás ve vzdělávání dospělých nejdelší dvacetiletou tradici, výuka je interaktivní, zážitková a studovat mohou vysokoškoláci i senioři. Dispozice ke studiu a osobnostní předpoklady žáci osvědčují při přijímacích zkouškách. V málokterém oboru existuje tak rozdílná kvalita služeb, ty špatné pak dobrým grafologům kazí renomé. 19

19 současná legislativa oboru nakloněna není. Patří mezi volné živnosti, takže se za grafologa může prohlásit prakticky kdokoliv. Po revoluci se to u nás hemžilo různými rychlokurzy, v nichž lidem slibovali, že porozumí rukopisu málem přes víkend. Tvrdili, že lze písmo jednoduše rozřezat na fragmenty, znaky pak popsat a něco z nich vyvodit. To je ale velmi laický pohled, upozorňuje vedoucí kanceláře ČGK Jan Vojíř. Podle něj u většiny studentů převažuje právě motiv vlastního růstu. Nemají ambici si grafologií vydělávat, častěji hledají osobní benefit. Chtějí pracovat na svém seberozvíjení. Dobrým grafologem se člověk stává až tak za tři roky studia. Musí hodně trénovat, podobně jako při hře na hudební nástroj. A zvládnout také základy psychologie, jejímiž pojmy pracuje. O něco lépe se to daří ženám. Řekl bych, že dámy mají v tomto směru lepší software. zatímco muži jsou spíš racionální povahy zaměřené na výkon, písmo si žádá empatii, obrácení dovnitř, dodává Jan Vojíř. Neexistuje stejný rukopis Kořeny grafologie vycházejí z psychologie výrazu, který má třeba i chůze. Tak jako nejsou stejné žádné dva obličeje, platí totéž pro písmo. Grafolog se nad rukopisem podobá archeologovi na nalezišti vykopávek, který má k dispozici fragmenty předmětů různého původu a stáří. Jeho úkolem je sebrat je, vyčistit, popsat, zkompletovat nálezy a uvést do vztahu k tomu, co se o daním problému už ví. Musí znát více oborů, být obdařen rozvinutou pozorovací schopností, kritickým myšlením a vycvičenou intuicí, vysvětluje Alena Šiková ze školy Calix. Může grafologický posudek suplovat vyšetření psychologa? Tady se názory různí, stoupenci grafologie se však dušují, že ano. Kvalitní rozbor písma se svými výsledky blíží komplexnímu psychologickému vyšetření (což před lety potvrdili test MF DNES). Obor pokládají za jednu z psychodiagnostických metod, které umožní komplexně popsat osobnost. 20

20 Obsahuje však i subjektivní prvek, daný osobností diagnostika. Stejný rukopis totiž probouzí v každém trochu odlišné pocity. Co když jeden rukopis předložíme více grafologům, dospějí ke stejným závěrům? A kdyby ne, nepopírá to vlastně samotnou metodu? Osobnost grafologa se samozřejmě do posudku promítne, takže v detailech a ve způsobu vyjadřování se mohou závěry lišit. Ale v podstatných faktech by neměly být protichůdné. Pokud mají všichni patřičnou erudici v oboru, měli by dojít ke stejným závěrům, ubezpečuje vedoucí kanceláře České grafologické komory. Pisatel musí s rozborem souhlasit Hitem poslední doby se stala takzvaná grafoterapie, módní směr nabízející rychlá řešení. Světlana Francová ji nazývá psychoterapeutickým fastfoodem. Z jednotlivých znaků se vyvodí dejme tomu nevyvážená osobnost. Pisateli se pak řekne třeba to, že má v rukopise velké délkové rozdíly a ať je zkusí zkrátit. Což ho ve výsledku má zklidnit. Vůlí však nelze na povel změnit něco, co má hluboké kořeny, vysvětluje grafoložka. Někteří lidé mají z grafologie strach. Oprávněný by byl například u politiků. Zkuste si představit, že by se rozbor rukopisu stal povinnou součástí jejich životopisu, v době, kdy se ucházejí o přízeň voličů! Asi by to skončilo neslavně. Pokud by si rozbory společenský tlak vymínil, možná bychom už neměli žádné politiky, s úsměvem podotýká Jan Vojíř. Během života se písmo může proměňovat podobně, jak se mění lidé. Pokud je někdo namočený do nějakých afér a roste jeho bezohlednost, promítne se to i do rukopisu. Erudovaní grafologové se však drží etického kodexu, který mimo jiné stanoví, že rukopis lze rozebírat pouze se souhlasem pisatele. Politici tedy mohou zůstat v klidu. (časopis Ona Dnes č. 19/2012) 21

21 Další zajímavost léčivé rostliny Lidové názvy Jitrocel kopinatý Myší ouško, ranocel, celník hojílek, volský jazyk Popis Jitrocel kopinatý je vytrvalá bylina, která vytváří přízemní růžici dlouze kopinatých listů se souběžnou žilnatinou, jejichž téměř lysá čepel se zužuje v dlouhý řapík. Z listové růžice vyrůstá několik stvolů, které jsou 10 až 30 cm vysoké a nesou krátký vejčitý až krátce válcovitý klas s drobnými květy. Z drobné čtyřcípé hnědavé koruny vyčnívají čtyři nápadné tyčinky s dlouhými bělavými nitkami a žlutými prašníky. Plod je vejčitá tobolka obsahující dvě velká leskle hnědá semena. Jitrocel kvete od května do září. Droga Listy jitrocele. Listy sbíráme od května nebo června do konce srpna. Květní stvoly je nutno ihned odstranit, neboť při pozdějším čištění by se suchá droga drolila. Jitrocelový list je velice náročný na správné sušení. Pomačkané, za vlhka sbírané nebo zapařené listy rychle černají a jako droga jsou bezcenné. Suší se v tenkých vrstvách do 5 cm, nejprve je možno listy opatrně předsušit na slunci, pak se dosouší ve stínu na vzdušném místě. Při umělém sušení nemá teplota překročit 40 C. Správně usušené listy jsou lámavé, olivově až hnědavě zelené. Jsou téměř bez pachu a mají mírně hořkou až svíravou chuť. Kvalitu drogy snižuje příměs zhnědlých listů a květních stvolů. Nesmí také obsahovat listy ostatních druhů jitrocele. Jitrocel patří mezi nejchoulostivější drogy vůbec: při manipulaci nebo nevhodném skladování se snadno drobí (je proto nutno sušit bez obracení!), snadno vlhne, plesniví a černá. 22

22 Chemické složení Droga obsahuje až 2 % glykosidu aukubinu, který má tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu, dále množství slizu, enzymy, třísloviny, vitamín C, hořčiny a z anorganických látek zejména kyselinu křemičitou a draselné soli. Účinek a použití Jitrocel patří stále mezi nejznámější léčivé byliny. Používá se zejména jako prostředek usnadňující odkašlávání při chronických zánětech průdušek, astmatu a dalších chorobách dýchacích cest, někdy i při trávicích poruchách spojených se zácpou. Zevně se v lidové praxi používá někdy na obklady při ekzémech, spáleninách, zanícených a špatně se hojících ranách i ve formě čerstvě vymačkané šťávy. Nedoporučuje se však, protože je možná druhotná infekce. Kontryhel obecný Lidové názvy Husí nožka, alchemilka, rosička Popis Kontryhel obecný je souborný název pro několik desítek velmi podobných a systematicky často i problematických druhů, z nichž nejběžnější je kontryhel žlutozelený Alchemilla xantochlora. Je to vytrvalá bylina s ochlupeným a rozvětveným oddenkem, který dosahuje výšky až 0,30 metrů. Spodní listy jsou dlaňovitě devítilaločné s dlouhými řapíky, horní listy jsou na krátkém řapíku anebo přisedlé. Květy jsou žlutozelené, drobné, se čtyřmi tyčinkami a nacházejí se na vrcholu stonku v malých, okolíkům podobných soukvětích. Plod je nažka zavřená v květním lůžku. Kontryhel kvete vytrvale od května do září. Výskyt Vyskytuje se téměř v celé Evropě, v mírné a severní Asii a ve východní části 23

23 Severní Ameriky. Na jih zasahuje až na Kavkaz a do Himalájí, na severu do Grónska. U nás je velmi hojně rozšířena od nížin do hor na vlhkých loukách, prameništích, podél potoků a řek, ve vlhkých lesích a všude tam, kde je vlhké prostředí. Droga Nať a kořen kontryhele. Celou rostlinu i s kořeny sbíráme v době květu (květen-září). Suší se ve stínu nebo v sušárně při teplotě do 45 C. Vysušená droga má hořce štiplavou chuť a nevoní. Stonek je zelený a kořeny tmavě hnědé. Uskladňuje se na stinném, suchém a vzdušném místě. Chemické složení Droga obsahuje 6-8 % tříslovin, kyselinu salicylovou, flavonoidy, hořčiny, vitamín C, sliz, škrob a některé neprozkoumané látky. Účinek a použití Účinek drogy je především adstringentní (stahující) a hemostiptický (zastavující krvácení). Předepisuje se při onemocněních ženských pohlavních orgánů silná menstruace a zhoršená funkce vaječníků, zánětlivá onemocnění pochvy, výtok a při hemoroidech. Droga má i mírný spazmolytický a močopudný účinek při onemocněních trávicích orgánů, žlučníkové dyskinéze, písku v ledvinách a žlučníku. Zevně se používá ve formě obkladů na špatně se hojící rány, vředy a při revmatizmu. Odvar kontryhelu se používá při rýmě a krvácení z nosu. Lidové léčitelství doporučuje drogu na otoky, při bolestech hlavy, hnisavých zánětech aj. (dle internetového zdroje M. Blažková) Slova slavných: Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. Seneca 24

24 Další zajímavost 10 nejnebezpečnějších věcí, co máte v bytě Bakterie, viry a další mikrobi se rozmnožují i tam, kde na ně vůbec nemyslíme. Projděte si s námi několik míst a předmětů z vaší domácnosti, kde na vás číhají! Oční, nosní a ústní sliznice jsou vstupní branou do našeho těla dokořán otevřenou pro všechny viry a bakterie. Vyvarujte se proto mnutí očí, drbání nosu, okusování nehtů, dotýkání rtů a přemýšlení s prstem v ústech. Obzvlášť v kombinaci s nedodržením pravidla o častém mytí rukou je dotýkání se vlastního obličeje jednou z nejsnazších cest, jak chytit například chřipku. KARTÁČEK NA ZUBY Ani ho nemusíte nikomu půjčovat, a přesto je plný mikroorganismů. Po použití zůstává vlhký, což je ideální prostředí pro jejich množení. Ideálně byste jej měli vyměnit vždy po nějakém onemocnění! RUČNÍKY Používáte ten, co vám zrovna padne pod ruku? Chyba! Každý by měl mít svůj vlastní ručník, lépe dva, a měnit by se měl dřív, než je na něm něco vidět. Také by rozhodně neměl zůstat vlhký a zapařený. Pokud používáte žínky, nezapomínejte je obden vyvařit. Snad ještě nebezpečnější jsou mycí houby, které vyvařit nejdou. Zkuste tedy trik s mikrovlnkou, kde je můžete rychle zahřát. Pokud máte koupelnu spojenou s WC, je to ještě horší. Průzkum zjistil, že po každém spláchnutí toalety se bakterie a viry v kontaminovaných kapičkách vody rozstřikují do vzduchu, kde přežívají nejméně dvě hodiny! Přeskakují a usazují se na ručnících a kartáčcích na zuby. VANY Výzkum University od Virginia odhalil přítomnost stafylokoků ve více než čtvrtině z nich. Nejhorší jsou masážní a vířivé, kde byly stafylokoky prokázány ve 43% 25

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá Co sbíráme: list i s řapíky Kdy: duben až červenec Jak: mladé listy ručně otrháváme z větviček, listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Březové

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka Radek Šíra, 2013 Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013 Sbal ji je registrovaná ochranná známka 2 Obsah Úvod... 4 Ženské pohlaví... 5 Příprava... 10 Fyzická příprava... 10 Psychická příprava... 11 Příprava

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ Z N O J M O

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ Z N O J M O - Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. - Do bytu vpusťte pouze ty, které dobře znáte nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází. Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu! - I

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006 Nový televizní seriál Osobní finance Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími partnery připravila pro vysílání v České televizi pokračování

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví?

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví? Zdraví Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Zdraví, nemoc, úraz 1. a 2. ročník Zdraví máme jenom jedno. Měli bychom si ho proto chránit. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník,

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ZA NEDOSTATEK MÍST V DOMOVECH PRO SENIORY MOHOU LIDÉ, KTEŘÍ DO NICH NEPATŘÍ PRAHA, 7. července 2015 V českých

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Mastná pleť

Střední odborné učiliště Domažlice. Mastná pleť Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.04 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS aktivita SNY A REALITA ANOTACE: Na základě práce s výroky Farídulláha a fotografiemi z filmu žáci popíšou a zhodnotí jeho životní situaci, pokusí se odhalit její příčiny (model příčiny a následku). Protichůdná

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Sítě proti hmyzu. Typy sítí proti hmyzu:

Sítě proti hmyzu. Typy sítí proti hmyzu: Efektivní a přitom elegantní a šetrné k životnímu prostředí, to jsou sítě proti hmyzu renomované německé značky Warema, která je v České republice zastupována firmou Apagon spol. s. r. o. lze instalovat

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Řád školní jídelny Č.j. 2007/3 Účinnost od: 1.12.2007 Spisový znak: 2-1 Skartační znak:

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ 1. Přijímací řízení Zápis do mateřské školy probíhá po celý školní rok až do naplnění kapacity 20 dětí. Jsou přijímány

Více

Podklady pro seminář CTH letní tábory

Podklady pro seminář CTH letní tábory Podklady pro seminář CTH letní tábory RVVZ Šumperk Příprava, propagace, námět: - Leden, únor - Kdo to dělá, kde, za kolik, prostřednictvím Dále: - předběžná přihláška - táborová základna (vlastní, pronajatá,

Více