Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Říjen 2012 Stálé Okénko 32 Seniorům Najdete uvnitř: - Kalendárium akcí SSS - Některé akce zblízka - Marie Anna - Příspěvky od Vás - Zjistili jsme Ženy versus muži - Co prozradí písmo - Léčivé rostliny - Nejbližší nebezpečí - Senioři, nedejte se! - Slovo na závěr Vydává G-centrum Tábor, Středisko sociálních služeb jako OBČASNÍK pro táborské seniory

2 V rukách držíte říjnové vydání Stálého okénka seniorům, ve kterém se dozvíte bližší informace o akcích pořádaných Střediskem sociálních služeb. Termíny pravidelných, nepravidelných i mimořádných akcí můžete mimo jiné sledovat též v Novinách táborské radnice. Přejeme Vám hezké prožití barevného a teplého podzimu a těšíme se na setkání s Vámi na akcích Střediska sociálních služeb. PhDr. Jaroslava Kotalíková (ředitelka G centra Tábor) a Mgr. Alena Kubíková Libuše Dědičová Markéta Blažková, DiS. 3

3 Středisko sociálních služeb pro Vás připravuje: Pravidelné akce Akademie III. věku Akademie III. věku je vzdělávací přednáškový cyklus, který se koná vždy poslední čtvrtek v měsíci od 13:00 hodin (kromě července a srpna) v prostorách táborské matriky. Na výběru přednášejících se můžete podílet i Vy, rádi přivítáme Vaše náměty, zpětné ohlasy a připomínky. Diskusní pořad Diskusní pořad je dalším z pravidelných pořadů. Navštěvujeme při něm různá místa, setkáváme se se zajímavými osobnostmi a aktuálními i nadčasovými tématy (např. Botanická zahrada, táborská hvězdárna, Okresní archiv, ZOO Větrovy). Scházíme se každé druhé úterý v měsíci od 14:00hodin (kromě července a srpna). Literárně - hudební podvečery Literárně - hudební podvečery jsou pravidelným posezením nad zajímavými knihami, někdy i s jejich autory. Setkáváme se zde i s tématy hudebními a povídáním o tvůrcích tohoto uměleckého žánru. LHP se konají dvakrát měsíčně v pondělí od 16:00hodin (od října do konce dubna). Jazykové kurzy pro seniory jsou speciálně zaměřené na výuku této věkové kategorie studentů, kteří mají chuť se dále vzdělávat anebo své jazykové znalosti udržovat. Hodiny jsou vedeny s přihlédnutím ke studijním potřebám, látka je systematicky vysvětlena a pečlivě procvičena, velký důraz je kladen na komunikační dovednosti. Nepravidelné akce Realizace nepravidelných programů je také většinou reakcí na zájem seniorů o konkrétní aktivitu, program, pořad. V rámci nepravidelných akcí pořádáme: - zájezdy do divadel, na výstavy, na zámky, zajímavá místa ČR apod. - vydávání občasníku SOS Mimořádné akce To jsou především společenské a kulturní akce, kde máte možnost se setkat, popovídat, zavzpomínat si. V programech vystupují žáci základních uměleckých škol, známé osobnosti z kulturního i veřejného života, to vše zakončené hudbou k poslechu i tanci. - Rozloučení s létem - Předvánoční posezení osamělých seniorů města Tábor - Mikulášské posezení - Vítání jara - Setkání 80-ti a víceletých občanů města Tábor 4

4 Kalendárium akcí Střediska sociálních služeb (SSS) pro seniory AKADEMIE III. VĚKU: vždy ve 13:00 hod. v prostorách táborské matriky Zahájení Akademie III. věku 17. ročník Akademie III. věku zahájí místostarostka Ing. Olga Bastlová a ředitelka G-centra Tábor PhDr. Jaroslava Kotalíková Mgr. Jiří Kohout: Staré táborské restaurace, hostince a krčmy Pan Kohout nás provede po táborských pohostinských zařízeních minulých let Ing. Karel Hotový: Obnova rybníka Jordán Dozvíte se základní informace o projektu, a jak probíhají jednotlivé etapy obnovy Jordánu. DISKUSNÍ POŘAD PRO SENIORY: Mgr. Michaela Hanzalová: Prohlídka hotelu Palcát. Paní Hanzalová nás provede hotelem, kde nyní probíhá rekonstrukce. Kdo ze seniorů má zájem, ať se přihlásí na telefonním čísle nebo osobně v kanceláři Střediska sociálních služeb. Prohlídka je kapacitně omezena. Sejdeme se ve 14:00 hodin u hotelu Palcát Mgr.Eva Měřínská : Nové trendy v Informačních technologiích O nových záměrech v rámci služeb Městské knihovny Tábor, vám přijde říct její pani ředitelka Mgr.Eva Měřínská. Pořad se uskuteční od 14:00 hodin v prostorách táborské matriky Miluše Hejná: Vánoční vazby Přijďte se podívat na květinové vazby, seznámit se s novými trendy letošních Vánoc. Začátek je ve 14:00 hodin v atriu G-centra Tábor. LITERÁRNĚ HUDEBNÍ PODVEČERY: vždy v 15:00 hod. v prostorách Městské knihovny v Táboře Zahájení Literárně - hudebních podvečerů: Mgr. Eva Měřínská Městská knihovna v Táboře. Paní ředitelka nás seznámí nejen se stávající činností knihovny, ale i s jejími novinkami a plány. JAZYKOVÉ KURZY: NJ zahájení dne ve 14:30 hodin s lektorkou Mgr. Ivanou Tlustou AJ zahájení dne ve 14:00 hodin s lektorkou Mgr. Pavlou Dědičovou Oba kurzy budou opět probíhat v ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s,tábor, Školní nám

5 NĚKTERÉ AKCE Z BLÍZKA: Literárně hudební podvečery (19.3., 2.4.,16.4.) 6

6 Diskusní pořady (10.4. a 12.6.) 7

7 Posezení U Rytíře 8

8 Setkání 80-ti a víceletých občanů města Tábor 9

9 Akademie III. věku (28. června 2012) Slavnostní zakončení 10

10 DCERY MARIE TEREZIE Marie Anna Dne 6. října 1738 přivedla Marie Terezie na svět svou druhou dceru, avšak první, která přežila dětský věk. Malá arcivévodkyně byla sice rodiči vytoužená, ale z politických důvodů poněkud nevítaná, neboť se jednalo opět o dceru, která od křtu nosila jméno Marie Anna Josefa. Od svých rodičů dostala nejen jméno, ale i vlastní služebnictvo, kdy personál tvořila komorná, tři služebné a jeden sluha. Mladá Marie Terezie byla šťastnou matkou, svou druhorozenou dceru milovala, ale její štěstí netrvalo dlouho. 12. ledna porodila své třetí dítě opět dceru. Nálada poklesla na bod mrazu, protože v tomto roce zemřel císař Karel VI. a Marie Terezie musela začít bojovat o své dědictví. Válka sice zajisté byla nepříjemná, ale malé arcivévodkyně se příliš nedotkla, ovšem událost z roku 1741 jí zasáhla do života zcela jistě její matka porodila syna Josefa. Je pravděpodobné, že dvou a půlletá holčička nejprve miminko vítala, ale s povýšeným bratrem později jen velmi těžko vycházela. A to nejen z čiré závisti, že se dítě stalo středobodem světa rodičů a říše. Pruský vyslanec hrabě Otto Christoph Podewils k tomu dodává: Odpouští mu mnoho věcí, za které by měl být pokárán, a jenom někdy se snaží vzbudit zdání přísnosti. Marianna, jak se jí v rodině říkalo, nebyla krásné dítě a ani jako žena nebyla přitažlivá, a proto, nikoli však výhradně proto, zůstala svobodná. Měla však nadprůměrný hudební talent a pozoruhodné výtvarné nadání, výtečně tančila, zpívala měkkým sopránem a disponovala mimořádnou inteligencí. Ovšem schopností učit se cizím jazykům zdaleka nevynikala, dokonce i německá stylistika, gramatika a pravopis jí činily nemalé potíže, což se projevuje i v její korespondenci. Ale je třeba na její obranu podotknout, že i její matka psala lépe francouzsky 11

11 než německy, ta totiž bývala v té době ve výuce zanedbávána. Mladá arcivévodkyně toužila po uznání, lásce a pozornosti, kterých se jí od matky ovšem zoufale nedostávalo a tak na sebe snažila upoutat pozornost, zlobila a prováděla všelijaké žertíky. Smutek se jí promítal do duše, na což reagovalo i tělo, neboť byla velmi často nemocná. V roce 1757 Marianna dostala vysoké horečky, které nepolevovaly a lékaři se dokonce obávali o její život. Devatenáctiletá dívka se však téměř zázrakem uzdravila, ale za velkou cenu těžký zápal plic měl za následek vleklou tuberkulózu páteře, jež vyústila až do hrbu. Snažila se zakrýt svou tělesnou vadu širokými límci, nabíranými šálami a pelerínami. Marně. A tak ztratila svou bezstarostnost a ocitala se stále více na okraji císařské rodiny. Jediný, kdo jí z rodiny zůstal, byl otec. Přímo jej zbožňovala, stal se jejím vzorem i útočištěm. Rádi spolu lovili, hráli karty o vysoké částky, sdíleli vášeň pro přírodní vědy. Marianna se zabývala experimentální fyzikou a mechanikou, studovala chemii a botaniku a hrozně moc četla. Na císařském dvoře nad ní ohrnovali nos, ale našla uznání u odborné elity. Roku 1767 byla přijata za člena Mědirytecké akademie a roku 1769 se stala členkou Akademie umění ve Florencii. Byla to mimořádná žena a své době se zcela vymykala. Přestože své city schovávala za ostrý jazyk a ironii, byla velmi citlivá. Ve svém deníku si např. zapsala: Bůh mi dal sice citlivé, ale nikterak vrtkavé srdce...tak sem mněla štěstí někoho milovat... Když sem se zamilovala,nemislela sem už nikdy na nikoho jiného a milovala sem věrně 21 let, poslední rok stejně jako první. Neumělou němčinou vyjádřila své city, ale nikdy ani náznakem neprozradila, komu byly její city určeny. Dne 18. srpna 1765 se zhroutil svět nejen Marii Terezii, ale i její dceři nečekaně zemřel František Štěpán Lotrinský. Bůh... mi zcela náhle a úděsně vzal milovaného otce, mou jedinou oporu, mé jediné potěšení. Najednou mi ho vzal pryč. Tato smrt mě srazila k zemi, jeho smrt učinila na jeden rok konec všem radostem a zábavám, a tak jsem měla dost dojmů a času na uvažování. Přiznávám, že jsem ve svém 12

12 žalu byla tak prudká a přehnaná jako bohužel ve všem... Tím, že ztratila otce a matka jmenovala bratra Josefa spoluvládcem, se změnilo opět její postavení a ona se ještě více stáhla do svého osobního soukromí. Dokonce se chtěla stáhnout do blízkosti kláštera Alžbětinek u Klagenfurtu, ovšem Marie Terezie se postavila ostře proti tomuto plánu. Marianna si však stála tvrdě na svém, a tak nakonec císařovna kapitulovala a nechala dceři postavit palác, který byl přímo propojen s klášterním chrámem a jehož stavba trvala sedm let. V listopadu 1780 dostala pak císařovna těžký zápal plic a její život se chýlil ke konci. Přestože se svou dcerou příliš dobře nevycházela a přestože Marii Anně v té době také nebylo zdravotně nejlépe, setrvala u lůžka své umírající matky. Dokonce zanechala dlouhou zprávu o císařovniných posledních hodinách. Z té je patrné, že přestože měly spory, Marianna svou matku milovala a ctila. Po matčině smrti by ji však v Hofburgu neudrželi ani párem tažných koní a přestěhovala se do Klagenfurtu. Přestože po tom z hloubi duše dlouho toužila, přeci jen jí trvalo, než se novému životnímu rytmu, mnohem klidnějšímu, přizpůsobila. Cítila se tam však mimořádně dobře. Sama k tomu řekla: Jsem mezi vámi tak šťastná. Tak dobrá a otevřená srdce jsem ještě nikde nenalezla. Čtyřicet let jsem žila ve Vídni a nikdo tam nedal najevo, že mě má rád. Do řádu nikdy nevstoupila, ale žila v úzkém sepjetí s ním. A především se velmi horlivě věnovala dobročinnosti. Zvláštní péči věnovala klášternímu špitálu pro jedenáct chudých nemocných žen. Velké částky věnovala i chudým a nemocným z blízkého i vzdálenějšího okolí, to vše v přísném utajení. S jejím zdravotním stavem to ani nadále nevypadalo nejlépe. V roce 1783 překonala zápal plic, ale potíže s páteří se neustále zhoršovaly, takže nakonec skončila na pojízdném křesle. Dne 3. listopadu 1789 dostala arcivévodkyně poslední pomazání a dne 19. listopadu vydechla naposledy. Pohřeb se konal ve vší tichosti a bez obvyklé okázalosti, tak jak si sama přála. Mgr. Pavla Huřťáková 13

13 Příspěvky od Vás: Opomíjené táborské osobnosti (část jedenáctá) DVA HERCI František Němec (narozen 9. srpna 1943 v Sezimově Ústí) Po maturitě na gymnáziu studoval na pražské DAMU ( ). Po jejím absolutoriu působil do roku 1982 v Městských divadlech pražských. Na profesionální scéně však vystoupil již v roce 1962 ve Šrámkově Měsíci nad řekou. V městských divadlech pražských herecky vyzrál tak, že když dostal nabídku vytvořit v Národním divadle titulní roli Shakespearovy tragedie Hamlet (premiéra v dubnu 1982), bylo jasno, že jeho angažmá na první scénu je jen otázkou času, takže členem činohry ND je od srpna 1982 dodnes. Němec náleží i k úspěšným filmovým hercům: Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny. Němec se uplatnil i v televizních seriálech: Muž na radnici, Nemocnice na kraji města. Od roku 1982 působí jako pedagog na DAMU. V roce 1989 obdržel českou divadelní cenu Thálie. V roce 1989 mu byl udělen titul zasloužilý umělec. Jiří Hrzán (narozen 30. března 1939 v Táboře, zemřel 24. září 1980) Byl aktivním příznivcem sportu atletiky i her. Jeho cesta k divadlu začala v Divadle mladých v Táboře. Po složení maturity v roce 1956 nebyl přijat na DAMU, ale jeho talentu si všiml Emil František Burian a angažoval ho do Divadelního studia v Praze. Na DAMU byl přijat dalšího roku a absolvoval ji v roce

14 Talent, vůle a píle ho přivedly na profesionální dráhu i když to nebylo snadné totiž v mládí nedovedl dobře vyslovovat Ř a ještě trpěl mírnou koktavostí. Po studiu získal angažmá v divadlech v Pardubicích a Ostravě. V roce 1964 byl přijat do Činoherního klubu v Praze, kde zakotvil a vytvořil zde dost hlavních rolí a začal se uplatňovat i ve filmu. Druhá polovina sedmdesátých let přinesla pozvolný ústup. V rámci normalizace byly z repertoárů stahovány některé filmy či divadelní hry. V důsledku toho ztrácel postupně svá angažmá. K tomu přistupují další problémy se životosprávou. Pak přichází osudný den 22. září 1980, kdy Hrzán spadl z výše pátého patra, když riskantně šplhal po budově do bytu přítelkyně. Byl těžce zraněn a za dva dny zemřel. (Jindřich Raschel, G centrum Tábor) Slova slavných: Stěžujeme si, že máme málo času, ale jednáme tak, jako bychom ho měli nekonečně mnoho. Seneca 15

15 Zjistili jsme, pro Vás Tato rubrika by Vám měla nabídnout nejrůznější zajímavosti, které jsme objevili v knihách, časopisech, na internetu Ženy jsou chytřejší než muži. Tady je zdůvodnění Paříž - Ženy měly letos (tj. 2012) poprvé lepší výsledky testů IQ než muži. Za posledních více než 100 let tomu bylo naopak. S odvoláním na novozélandského výzkumníka a psychologa Jamese Flynna to napsal francouzský zpravodajský server France Soir. Po mnoho desetiletí získávali muži v testech inteligence o zhruba pět bodů více. Náskok se postupně snižoval a nyní se situace úplně otočila. Ženy tak lze podle uznávaného výzkumníka amerického původu Flynna obecně považovat za inteligentnější než muže. V hlavní roli multitasking Flynn si výsledek vysvětluje především tím, že ženy začaly dělat více úkonů denně než muži. Jejich různé a souběžné aktivity jako například péče o děti, zaměstnání, péče o domácnost a vzdělávání nutí ženy více přemýšlet, což rozvinulo jejich inteligenci, soudí odborník na IQ. Inteligenční kvocient, zkráceně IQ, je veličina používaná jako výstup standardizovaných IQ testů k popisu inteligence člověka v poměru k ostatní populaci. Mnozí vědci mají ale výhrady k jeho používání. (dle internetového zdroje M. Blažková) 16

16 Zjistili jsme, pro Vás Co písmo prozradí o duši Existují rozmanité cesty, jak proniknout k povaze člověka. Grafologie vyčte spoustu informací o člověku z jeho písemného projevu. Co všechno dokáže expert odhalit a jak? Pozná se, kdo je spokojený Nakolik dokáže psychologie písma proniknout do duše člověka? Rukopis zrcadlí temperament, charakter, emocionalitu, už méně přesně třeba obecnou inteligenci. Také s popisem charakteru je to složitější, zato poměrně přesně odhalíme, zda je někdo spokojený a vyrovnaný, či nikoliv. Alena Šiková z pražské školy grafologie a psychologie Calix připouští, že grafologie ani žádná jiná psychodiagnostická metoda neposkytuje exaktní závěry srovnatelné například s biochemickými testy. S pomocí grafologie se však daří zachytit pozoruhodnou spojitost mezi písmovými znaky a psychickými vlastnostmi pisatele. A statisticky, tedy vědecky je možné tuto spojitost ověřit. Jedna nedávná studie například prokázala, že podstatná většina pokusných osob, které věděly o tom, že píší nepravdivá tvrzení, psala s mnohem menším tlakem tužky na papír než ti, kdo věřili v pravdivost toho, co píšou. Zpětně to samozřejmě neplatí. Těžko si můžeme myslet, že všichni ti, kdo netlačí na tužku, lžou, podotýká Šiková. Z písma se dá vyčíst i jistá patologie. Podle Světlany Francové z České grafologické komory (ČGK), která zkoumala i rukopisy různých delikventů, bylo s jejich písmem od pohledu něco v nepořádku. Rukopis osmnáctiletého otcovraha vypadal až dětsky nevyzrále, z širšího kontextu vyplývalo, že ho jako dítě otec týral. Z písma dalšího vraha zase čišel chlad, 17

17 ukazovalo na zjevný nedostatek soucitu a poškození v oblasti emocionality, popisuje Francová. Grafology si žádají personalisté Zatímco skeptici ze spolku Sisyfos mají grafology spíš za šarlatány a jejich obor za pseudovědu, na chuť jim přicházejí personalisté. Zjistili totiž, že jim posudek erudovaného grafologa může pomoci vybrat dobré manažery, učitele či lékaře. Naše práce pro personalisty má svá specifika. Informace filtrujeme. Neříkáme ty hodně osobní, ale vybereme jen to, co má smysl pro danou pracovní pozici. Například odolnost proti zátěži, organizační schopnosti, spolehlivost, kreativita, emoční a sociální inteligence, přibližuje Světlana Francová. Na grafology se obracejí nejčastěji firmy se zahraničním kapitálem, které hledají schopné manažery. Vybírali jsme ale třeba i vrchní sestru do nemocnice a kolegyně dokonce zpracovávala rozbory na skladníka. To už je ale spíš rarita. Šlo o mezinárodní koncern, kde měli hodně druhů zboží a pozice skladníka byla dost významná, podotýká Francová. Podoba posudku záleží na tom, pro jaký účel se písmo zkoumá. Experty z České grafologické komory to více táhne k rozborům, jejichž posláním je sebepoznání pisatele. Smyslem tu není dávat hodnotící nálepky, nýbrž člověku porozumět. Z psychologického úhlu pohledu není kupříkladu slovo lenivý pojmenováním negativní vlastnosti. Z písma lenivce znalec umí vyčíst třeba i to, proč dotyčný nedokáže mobilizovat vnitřní síly. Dá mu zpětnou vazbu, jak s touto svou slabinou pracovat. Grafologie se tak dobře uplatní i v osobním poradenství. Pohlaví pisatele se nepozná vždy A jak takový rozbor vypadá v praxi? K zpracování posudku potřebuje expert dostatek písemného materiálu. Jedna strana A4 je minimum, vítány jsou rukopisy z více situací a různých životních etap. Posudek pro personalisty trvá většinou pět až sedm hodin, důkladnější propátrání osobnosti v zájmu sebepoznání zabere někdy až dvacet hodin. 18

18 Proto s nadsázkou říkám, že grafolog žije s klientem dva až tři týdny v jedné domácnosti. Je to tvůrčí práce, kterou musíte rozložit v čase. Nad jedním rukopisem přemýšlíte třeba i při skládání nádobí do myčky, přiznává Světlana Francová. V písmu se zkoumají komplexní znaky, jako je třeba pohyb a forma, rytmus či harmoničnost. V další fázi grafolog zjišťuje měřitelné a popsatelné znaky, jako třeba vázání písma, jeho velikost a sklon, tlak či charakter čáry. Svou roli hraje i rozložení textu na stránce či velikost okrajů. Někteří lidé i pod vlivem počítačů dávají přednost tiskacímu písmu, ale i to lze analyzovat. Zda je pisatelem muž, nebo žena se stoprocentně poznat nedá, nicméně pohlaví lze rozlišit psychologicky na jin a jang. Jemný a citlivý muž mívá feminní písmo a naopak je tomu u energické ženy zaměřené na výkon. Chcete namítnout, že jste díky počítači už skoro zapomněli psát rukou? Zbytečně. Dovednost psaní je naučený a zafixovaný psychomotorický pohyb, podobně jako například chůze, plavání či jízda na kole. Tempa si člověk ve vodě rychle vybaví i po letech suchozemského života. Grafolog se rodí tři roky Kde se grafologii učit Existují různé školy, některé analyzují pouze jednotlivé znaky a vyvozují z nich závěry, jiné vsázejí spíš na celkový dojem z písma, které vnímají jako součást psychologie výrazu. V Česku existuje více institucí, které pořádají různé typy kurzů (mají různou kvalitu). Jejich lektoři mají většinou vzdělání i v psychologii a psychoterapii. Kupříkladu Česká grafologická komora je jedinou institucí, která má většinu lektorů s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem. Cena běžného grafologického posudku se pohybuje kolem tří tisíc. Přesnou částku stanoví grafolog na základě požadavků a rozsahu rozboru. Grafologie není totéž co písmoznalectví, které má za cíl identifikaci pisatele a osvědčuje se i v soudní praxi. Zdálo by se, že dovednost číst z písma je přístupná jen někomu. Lektoři ovšem tvrdí, že ji zvládne každý, nejde to ovšem snadno ani rychle. Česká grafologická komora má u nás ve vzdělávání dospělých nejdelší dvacetiletou tradici, výuka je interaktivní, zážitková a studovat mohou vysokoškoláci i senioři. Dispozice ke studiu a osobnostní předpoklady žáci osvědčují při přijímacích zkouškách. V málokterém oboru existuje tak rozdílná kvalita služeb, ty špatné pak dobrým grafologům kazí renomé. 19

19 současná legislativa oboru nakloněna není. Patří mezi volné živnosti, takže se za grafologa může prohlásit prakticky kdokoliv. Po revoluci se to u nás hemžilo různými rychlokurzy, v nichž lidem slibovali, že porozumí rukopisu málem přes víkend. Tvrdili, že lze písmo jednoduše rozřezat na fragmenty, znaky pak popsat a něco z nich vyvodit. To je ale velmi laický pohled, upozorňuje vedoucí kanceláře ČGK Jan Vojíř. Podle něj u většiny studentů převažuje právě motiv vlastního růstu. Nemají ambici si grafologií vydělávat, častěji hledají osobní benefit. Chtějí pracovat na svém seberozvíjení. Dobrým grafologem se člověk stává až tak za tři roky studia. Musí hodně trénovat, podobně jako při hře na hudební nástroj. A zvládnout také základy psychologie, jejímiž pojmy pracuje. O něco lépe se to daří ženám. Řekl bych, že dámy mají v tomto směru lepší software. zatímco muži jsou spíš racionální povahy zaměřené na výkon, písmo si žádá empatii, obrácení dovnitř, dodává Jan Vojíř. Neexistuje stejný rukopis Kořeny grafologie vycházejí z psychologie výrazu, který má třeba i chůze. Tak jako nejsou stejné žádné dva obličeje, platí totéž pro písmo. Grafolog se nad rukopisem podobá archeologovi na nalezišti vykopávek, který má k dispozici fragmenty předmětů různého původu a stáří. Jeho úkolem je sebrat je, vyčistit, popsat, zkompletovat nálezy a uvést do vztahu k tomu, co se o daním problému už ví. Musí znát více oborů, být obdařen rozvinutou pozorovací schopností, kritickým myšlením a vycvičenou intuicí, vysvětluje Alena Šiková ze školy Calix. Může grafologický posudek suplovat vyšetření psychologa? Tady se názory různí, stoupenci grafologie se však dušují, že ano. Kvalitní rozbor písma se svými výsledky blíží komplexnímu psychologickému vyšetření (což před lety potvrdili test MF DNES). Obor pokládají za jednu z psychodiagnostických metod, které umožní komplexně popsat osobnost. 20

20 Obsahuje však i subjektivní prvek, daný osobností diagnostika. Stejný rukopis totiž probouzí v každém trochu odlišné pocity. Co když jeden rukopis předložíme více grafologům, dospějí ke stejným závěrům? A kdyby ne, nepopírá to vlastně samotnou metodu? Osobnost grafologa se samozřejmě do posudku promítne, takže v detailech a ve způsobu vyjadřování se mohou závěry lišit. Ale v podstatných faktech by neměly být protichůdné. Pokud mají všichni patřičnou erudici v oboru, měli by dojít ke stejným závěrům, ubezpečuje vedoucí kanceláře České grafologické komory. Pisatel musí s rozborem souhlasit Hitem poslední doby se stala takzvaná grafoterapie, módní směr nabízející rychlá řešení. Světlana Francová ji nazývá psychoterapeutickým fastfoodem. Z jednotlivých znaků se vyvodí dejme tomu nevyvážená osobnost. Pisateli se pak řekne třeba to, že má v rukopise velké délkové rozdíly a ať je zkusí zkrátit. Což ho ve výsledku má zklidnit. Vůlí však nelze na povel změnit něco, co má hluboké kořeny, vysvětluje grafoložka. Někteří lidé mají z grafologie strach. Oprávněný by byl například u politiků. Zkuste si představit, že by se rozbor rukopisu stal povinnou součástí jejich životopisu, v době, kdy se ucházejí o přízeň voličů! Asi by to skončilo neslavně. Pokud by si rozbory společenský tlak vymínil, možná bychom už neměli žádné politiky, s úsměvem podotýká Jan Vojíř. Během života se písmo může proměňovat podobně, jak se mění lidé. Pokud je někdo namočený do nějakých afér a roste jeho bezohlednost, promítne se to i do rukopisu. Erudovaní grafologové se však drží etického kodexu, který mimo jiné stanoví, že rukopis lze rozebírat pouze se souhlasem pisatele. Politici tedy mohou zůstat v klidu. (časopis Ona Dnes č. 19/2012) 21

21 Další zajímavost léčivé rostliny Lidové názvy Jitrocel kopinatý Myší ouško, ranocel, celník hojílek, volský jazyk Popis Jitrocel kopinatý je vytrvalá bylina, která vytváří přízemní růžici dlouze kopinatých listů se souběžnou žilnatinou, jejichž téměř lysá čepel se zužuje v dlouhý řapík. Z listové růžice vyrůstá několik stvolů, které jsou 10 až 30 cm vysoké a nesou krátký vejčitý až krátce válcovitý klas s drobnými květy. Z drobné čtyřcípé hnědavé koruny vyčnívají čtyři nápadné tyčinky s dlouhými bělavými nitkami a žlutými prašníky. Plod je vejčitá tobolka obsahující dvě velká leskle hnědá semena. Jitrocel kvete od května do září. Droga Listy jitrocele. Listy sbíráme od května nebo června do konce srpna. Květní stvoly je nutno ihned odstranit, neboť při pozdějším čištění by se suchá droga drolila. Jitrocelový list je velice náročný na správné sušení. Pomačkané, za vlhka sbírané nebo zapařené listy rychle černají a jako droga jsou bezcenné. Suší se v tenkých vrstvách do 5 cm, nejprve je možno listy opatrně předsušit na slunci, pak se dosouší ve stínu na vzdušném místě. Při umělém sušení nemá teplota překročit 40 C. Správně usušené listy jsou lámavé, olivově až hnědavě zelené. Jsou téměř bez pachu a mají mírně hořkou až svíravou chuť. Kvalitu drogy snižuje příměs zhnědlých listů a květních stvolů. Nesmí také obsahovat listy ostatních druhů jitrocele. Jitrocel patří mezi nejchoulostivější drogy vůbec: při manipulaci nebo nevhodném skladování se snadno drobí (je proto nutno sušit bez obracení!), snadno vlhne, plesniví a černá. 22

22 Chemické složení Droga obsahuje až 2 % glykosidu aukubinu, který má tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu, dále množství slizu, enzymy, třísloviny, vitamín C, hořčiny a z anorganických látek zejména kyselinu křemičitou a draselné soli. Účinek a použití Jitrocel patří stále mezi nejznámější léčivé byliny. Používá se zejména jako prostředek usnadňující odkašlávání při chronických zánětech průdušek, astmatu a dalších chorobách dýchacích cest, někdy i při trávicích poruchách spojených se zácpou. Zevně se v lidové praxi používá někdy na obklady při ekzémech, spáleninách, zanícených a špatně se hojících ranách i ve formě čerstvě vymačkané šťávy. Nedoporučuje se však, protože je možná druhotná infekce. Kontryhel obecný Lidové názvy Husí nožka, alchemilka, rosička Popis Kontryhel obecný je souborný název pro několik desítek velmi podobných a systematicky často i problematických druhů, z nichž nejběžnější je kontryhel žlutozelený Alchemilla xantochlora. Je to vytrvalá bylina s ochlupeným a rozvětveným oddenkem, který dosahuje výšky až 0,30 metrů. Spodní listy jsou dlaňovitě devítilaločné s dlouhými řapíky, horní listy jsou na krátkém řapíku anebo přisedlé. Květy jsou žlutozelené, drobné, se čtyřmi tyčinkami a nacházejí se na vrcholu stonku v malých, okolíkům podobných soukvětích. Plod je nažka zavřená v květním lůžku. Kontryhel kvete vytrvale od května do září. Výskyt Vyskytuje se téměř v celé Evropě, v mírné a severní Asii a ve východní části 23

23 Severní Ameriky. Na jih zasahuje až na Kavkaz a do Himalájí, na severu do Grónska. U nás je velmi hojně rozšířena od nížin do hor na vlhkých loukách, prameništích, podél potoků a řek, ve vlhkých lesích a všude tam, kde je vlhké prostředí. Droga Nať a kořen kontryhele. Celou rostlinu i s kořeny sbíráme v době květu (květen-září). Suší se ve stínu nebo v sušárně při teplotě do 45 C. Vysušená droga má hořce štiplavou chuť a nevoní. Stonek je zelený a kořeny tmavě hnědé. Uskladňuje se na stinném, suchém a vzdušném místě. Chemické složení Droga obsahuje 6-8 % tříslovin, kyselinu salicylovou, flavonoidy, hořčiny, vitamín C, sliz, škrob a některé neprozkoumané látky. Účinek a použití Účinek drogy je především adstringentní (stahující) a hemostiptický (zastavující krvácení). Předepisuje se při onemocněních ženských pohlavních orgánů silná menstruace a zhoršená funkce vaječníků, zánětlivá onemocnění pochvy, výtok a při hemoroidech. Droga má i mírný spazmolytický a močopudný účinek při onemocněních trávicích orgánů, žlučníkové dyskinéze, písku v ledvinách a žlučníku. Zevně se používá ve formě obkladů na špatně se hojící rány, vředy a při revmatizmu. Odvar kontryhelu se používá při rýmě a krvácení z nosu. Lidové léčitelství doporučuje drogu na otoky, při bolestech hlavy, hnisavých zánětech aj. (dle internetového zdroje M. Blažková) Slova slavných: Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. Seneca 24

24 Další zajímavost 10 nejnebezpečnějších věcí, co máte v bytě Bakterie, viry a další mikrobi se rozmnožují i tam, kde na ně vůbec nemyslíme. Projděte si s námi několik míst a předmětů z vaší domácnosti, kde na vás číhají! Oční, nosní a ústní sliznice jsou vstupní branou do našeho těla dokořán otevřenou pro všechny viry a bakterie. Vyvarujte se proto mnutí očí, drbání nosu, okusování nehtů, dotýkání rtů a přemýšlení s prstem v ústech. Obzvlášť v kombinaci s nedodržením pravidla o častém mytí rukou je dotýkání se vlastního obličeje jednou z nejsnazších cest, jak chytit například chřipku. KARTÁČEK NA ZUBY Ani ho nemusíte nikomu půjčovat, a přesto je plný mikroorganismů. Po použití zůstává vlhký, což je ideální prostředí pro jejich množení. Ideálně byste jej měli vyměnit vždy po nějakém onemocnění! RUČNÍKY Používáte ten, co vám zrovna padne pod ruku? Chyba! Každý by měl mít svůj vlastní ručník, lépe dva, a měnit by se měl dřív, než je na něm něco vidět. Také by rozhodně neměl zůstat vlhký a zapařený. Pokud používáte žínky, nezapomínejte je obden vyvařit. Snad ještě nebezpečnější jsou mycí houby, které vyvařit nejdou. Zkuste tedy trik s mikrovlnkou, kde je můžete rychle zahřát. Pokud máte koupelnu spojenou s WC, je to ještě horší. Průzkum zjistil, že po každém spláchnutí toalety se bakterie a viry v kontaminovaných kapičkách vody rozstřikují do vzduchu, kde přežívají nejméně dvě hodiny! Přeskakují a usazují se na ručnících a kartáčcích na zuby. VANY Výzkum University od Virginia odhalil přítomnost stafylokoků ve více než čtvrtině z nich. Nejhorší jsou masážní a vířivé, kde byly stafylokoky prokázány ve 43% 25

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jahodník obecný. VY_52_INOVACE _94 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Jahodník obecný. VY_52_INOVACE _94 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jahodník obecný VY_52_INOVACE _94 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jahodník obecný Fragaria vesca L. Růžovité (Rosaceae) Charakteristika

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá Co sbíráme: list i s řapíky Kdy: duben až červenec Jak: mladé listy ručně otrháváme z větviček, listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Březové

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Kopřiva dvoudomá. VY_52_INOVACE_101 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Kopřiva dvoudomá. VY_52_INOVACE_101 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Kopřiva dvoudomá VY_52_INOVACE_101 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Kopřiva dvoudomá - Urtica dioica L. Kopřivovité (Urticaceae) Charakteristika

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-17 První pomoc Pokousání psem Mgr. Vilém Nejezchleb www.ceskenoviny.cz O problému Ročně u nás dojde asi ke 30 40 případů pokousání

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Vedlejší věta přísudková

Vedlejší věta přísudková Vedlejší věty Druhy vedlejších vět určujeme: podle jejich větněčlenské platnosti podle spojovacích výrazů, kterými jsou připojeny k větě řídící podle vztahu jejich obsahu k obsahu věty řídící Vedlejší

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 1 Jiří Glet NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 2 COPYRIGHT Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-340-4 (epub) 978-80-7512-341-1 (mobipocket) 978-80-7512-342-8 (pdf) 3 1.

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

8 rad, jak se nenechat napálit e-shopem

8 rad, jak se nenechat napálit e-shopem 8 rad, jak se nenechat napálit e-shopem Nákup Vánočních dárků přes internet bezesporu přináší spoustu výhod. Můžete nakupovat z pohodlí domova, mít na sobě třeba pyžamo, nemusíte čekat ve frontách, zboží

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Buďte nádherná! 4 kroky, jak vypadat úžasně při každém focení. Jarka Hrnčárková portrétní fotografka

Buďte nádherná! 4 kroky, jak vypadat úžasně při každém focení. Jarka Hrnčárková portrétní fotografka Buďte nádherná! 4 kroky, jak vypadat úžasně při každém focení Jarka Hrnčárková portrétní fotografka Proč si přečíst tuto brožuru? Klientky mi během focení často říkají, že na běžných fotkách si vůbec nepřipadají

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS aktivita SNY A REALITA ANOTACE: Na základě práce s výroky Farídulláha a fotografiemi z filmu žáci popíšou a zhodnotí jeho životní situaci, pokusí se odhalit její příčiny (model příčiny a následku). Protichůdná

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Invaze a její důsledky invazní (zavlečené, nepůvodní, introdukované) rostliny nejsou na daném území původní (domácí) a byly do něho člověkem úmyslně nebo neúmyslně

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna

Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.21 Vzdělávací

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017 Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2017-18 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10-12/2010 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Nové zastupitelstvo si zvolilo starostu a 2 místostarosty 1.2. Poděkování

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ZA NEDOSTATEK MÍST V DOMOVECH PRO SENIORY MOHOU LIDÉ, KTEŘÍ DO NICH NEPATŘÍ PRAHA, 7. července 2015 V českých

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Co by Vás mohlo zajímat

Co by Vás mohlo zajímat Co by Vás mohlo zajímat Jak začne první školní den? V pondělí 2. září 2013 se sejdeme v 8 hodin před školou. Rádi přivítáme rodiče a další příbuzné našich prvňáčků. Nezapomeňte na fotoaparát nebo kameru.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka Radek Šíra, 2013 Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013 Sbal ji je registrovaná ochranná známka 2 Obsah Úvod... 4 Ženské pohlaví... 5 Příprava... 10 Fyzická příprava... 10 Psychická příprava... 11 Příprava

Více

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Podle ustanovení 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přihlašuji

Více

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Familiární hypercholesterolemie (FH) - neprojevuje se fyzicky ani psychicky. Přesto je nejčastější vrozenou poruchou metabolismu na světě. Genetickou mutaci,

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

181/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního řádu

181/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního řádu 181/2011 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 (od 1. 9. 2014)

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 (od 1. 9. 2014) Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 (od 1. 9. 2014) Upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Podle 34

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_17_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 4. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 19.

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Dotazník Příloha č. 2

Dotazník Příloha č. 2 Dotazník Příloha č. 2 Vážení kolegové, kolegyně, jmenuji se Vladislava Nováčková a pracuji ve vašem zdravotnickém zařízení. V současné době jsem studentkou posledního ročníku navazujícího magisterského

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

JARNÍ KVĚTINY. Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/ Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice

JARNÍ KVĚTINY. Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/ Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice JARNÍ KVĚTINY Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/21.2165 Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice 25.11.2011 Anotace Materiál obsahuje pracovní listy. Autor

Více

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? Zpracovala Zuzana Beranová fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov 2009-03-04 a M1 dodává: spoluautorka židle THERAPIA (paní Beranová je příliš skromná) CÍL

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Literatura dnes (Literární seminář pro sexty zaměřený na současnou produkci domácí i světovou ve výběru osobností děl a žánrů podle vyučujícího

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více