Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Říjen 2012 Stálé Okénko 32 Seniorům Najdete uvnitř: - Kalendárium akcí SSS - Některé akce zblízka - Marie Anna - Příspěvky od Vás - Zjistili jsme Ženy versus muži - Co prozradí písmo - Léčivé rostliny - Nejbližší nebezpečí - Senioři, nedejte se! - Slovo na závěr Vydává G-centrum Tábor, Středisko sociálních služeb jako OBČASNÍK pro táborské seniory

2 V rukách držíte říjnové vydání Stálého okénka seniorům, ve kterém se dozvíte bližší informace o akcích pořádaných Střediskem sociálních služeb. Termíny pravidelných, nepravidelných i mimořádných akcí můžete mimo jiné sledovat též v Novinách táborské radnice. Přejeme Vám hezké prožití barevného a teplého podzimu a těšíme se na setkání s Vámi na akcích Střediska sociálních služeb. PhDr. Jaroslava Kotalíková (ředitelka G centra Tábor) a Mgr. Alena Kubíková Libuše Dědičová Markéta Blažková, DiS. 3

3 Středisko sociálních služeb pro Vás připravuje: Pravidelné akce Akademie III. věku Akademie III. věku je vzdělávací přednáškový cyklus, který se koná vždy poslední čtvrtek v měsíci od 13:00 hodin (kromě července a srpna) v prostorách táborské matriky. Na výběru přednášejících se můžete podílet i Vy, rádi přivítáme Vaše náměty, zpětné ohlasy a připomínky. Diskusní pořad Diskusní pořad je dalším z pravidelných pořadů. Navštěvujeme při něm různá místa, setkáváme se se zajímavými osobnostmi a aktuálními i nadčasovými tématy (např. Botanická zahrada, táborská hvězdárna, Okresní archiv, ZOO Větrovy). Scházíme se každé druhé úterý v měsíci od 14:00hodin (kromě července a srpna). Literárně - hudební podvečery Literárně - hudební podvečery jsou pravidelným posezením nad zajímavými knihami, někdy i s jejich autory. Setkáváme se zde i s tématy hudebními a povídáním o tvůrcích tohoto uměleckého žánru. LHP se konají dvakrát měsíčně v pondělí od 16:00hodin (od října do konce dubna). Jazykové kurzy pro seniory jsou speciálně zaměřené na výuku této věkové kategorie studentů, kteří mají chuť se dále vzdělávat anebo své jazykové znalosti udržovat. Hodiny jsou vedeny s přihlédnutím ke studijním potřebám, látka je systematicky vysvětlena a pečlivě procvičena, velký důraz je kladen na komunikační dovednosti. Nepravidelné akce Realizace nepravidelných programů je také většinou reakcí na zájem seniorů o konkrétní aktivitu, program, pořad. V rámci nepravidelných akcí pořádáme: - zájezdy do divadel, na výstavy, na zámky, zajímavá místa ČR apod. - vydávání občasníku SOS Mimořádné akce To jsou především společenské a kulturní akce, kde máte možnost se setkat, popovídat, zavzpomínat si. V programech vystupují žáci základních uměleckých škol, známé osobnosti z kulturního i veřejného života, to vše zakončené hudbou k poslechu i tanci. - Rozloučení s létem - Předvánoční posezení osamělých seniorů města Tábor - Mikulášské posezení - Vítání jara - Setkání 80-ti a víceletých občanů města Tábor 4

4 Kalendárium akcí Střediska sociálních služeb (SSS) pro seniory AKADEMIE III. VĚKU: vždy ve 13:00 hod. v prostorách táborské matriky Zahájení Akademie III. věku 17. ročník Akademie III. věku zahájí místostarostka Ing. Olga Bastlová a ředitelka G-centra Tábor PhDr. Jaroslava Kotalíková Mgr. Jiří Kohout: Staré táborské restaurace, hostince a krčmy Pan Kohout nás provede po táborských pohostinských zařízeních minulých let Ing. Karel Hotový: Obnova rybníka Jordán Dozvíte se základní informace o projektu, a jak probíhají jednotlivé etapy obnovy Jordánu. DISKUSNÍ POŘAD PRO SENIORY: Mgr. Michaela Hanzalová: Prohlídka hotelu Palcát. Paní Hanzalová nás provede hotelem, kde nyní probíhá rekonstrukce. Kdo ze seniorů má zájem, ať se přihlásí na telefonním čísle nebo osobně v kanceláři Střediska sociálních služeb. Prohlídka je kapacitně omezena. Sejdeme se ve 14:00 hodin u hotelu Palcát Mgr.Eva Měřínská : Nové trendy v Informačních technologiích O nových záměrech v rámci služeb Městské knihovny Tábor, vám přijde říct její pani ředitelka Mgr.Eva Měřínská. Pořad se uskuteční od 14:00 hodin v prostorách táborské matriky Miluše Hejná: Vánoční vazby Přijďte se podívat na květinové vazby, seznámit se s novými trendy letošních Vánoc. Začátek je ve 14:00 hodin v atriu G-centra Tábor. LITERÁRNĚ HUDEBNÍ PODVEČERY: vždy v 15:00 hod. v prostorách Městské knihovny v Táboře Zahájení Literárně - hudebních podvečerů: Mgr. Eva Měřínská Městská knihovna v Táboře. Paní ředitelka nás seznámí nejen se stávající činností knihovny, ale i s jejími novinkami a plány. JAZYKOVÉ KURZY: NJ zahájení dne ve 14:30 hodin s lektorkou Mgr. Ivanou Tlustou AJ zahájení dne ve 14:00 hodin s lektorkou Mgr. Pavlou Dědičovou Oba kurzy budou opět probíhat v ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s,tábor, Školní nám

5 NĚKTERÉ AKCE Z BLÍZKA: Literárně hudební podvečery (19.3., 2.4.,16.4.) 6

6 Diskusní pořady (10.4. a 12.6.) 7

7 Posezení U Rytíře 8

8 Setkání 80-ti a víceletých občanů města Tábor 9

9 Akademie III. věku (28. června 2012) Slavnostní zakončení 10

10 DCERY MARIE TEREZIE Marie Anna Dne 6. října 1738 přivedla Marie Terezie na svět svou druhou dceru, avšak první, která přežila dětský věk. Malá arcivévodkyně byla sice rodiči vytoužená, ale z politických důvodů poněkud nevítaná, neboť se jednalo opět o dceru, která od křtu nosila jméno Marie Anna Josefa. Od svých rodičů dostala nejen jméno, ale i vlastní služebnictvo, kdy personál tvořila komorná, tři služebné a jeden sluha. Mladá Marie Terezie byla šťastnou matkou, svou druhorozenou dceru milovala, ale její štěstí netrvalo dlouho. 12. ledna porodila své třetí dítě opět dceru. Nálada poklesla na bod mrazu, protože v tomto roce zemřel císař Karel VI. a Marie Terezie musela začít bojovat o své dědictví. Válka sice zajisté byla nepříjemná, ale malé arcivévodkyně se příliš nedotkla, ovšem událost z roku 1741 jí zasáhla do života zcela jistě její matka porodila syna Josefa. Je pravděpodobné, že dvou a půlletá holčička nejprve miminko vítala, ale s povýšeným bratrem později jen velmi těžko vycházela. A to nejen z čiré závisti, že se dítě stalo středobodem světa rodičů a říše. Pruský vyslanec hrabě Otto Christoph Podewils k tomu dodává: Odpouští mu mnoho věcí, za které by měl být pokárán, a jenom někdy se snaží vzbudit zdání přísnosti. Marianna, jak se jí v rodině říkalo, nebyla krásné dítě a ani jako žena nebyla přitažlivá, a proto, nikoli však výhradně proto, zůstala svobodná. Měla však nadprůměrný hudební talent a pozoruhodné výtvarné nadání, výtečně tančila, zpívala měkkým sopránem a disponovala mimořádnou inteligencí. Ovšem schopností učit se cizím jazykům zdaleka nevynikala, dokonce i německá stylistika, gramatika a pravopis jí činily nemalé potíže, což se projevuje i v její korespondenci. Ale je třeba na její obranu podotknout, že i její matka psala lépe francouzsky 11

11 než německy, ta totiž bývala v té době ve výuce zanedbávána. Mladá arcivévodkyně toužila po uznání, lásce a pozornosti, kterých se jí od matky ovšem zoufale nedostávalo a tak na sebe snažila upoutat pozornost, zlobila a prováděla všelijaké žertíky. Smutek se jí promítal do duše, na což reagovalo i tělo, neboť byla velmi často nemocná. V roce 1757 Marianna dostala vysoké horečky, které nepolevovaly a lékaři se dokonce obávali o její život. Devatenáctiletá dívka se však téměř zázrakem uzdravila, ale za velkou cenu těžký zápal plic měl za následek vleklou tuberkulózu páteře, jež vyústila až do hrbu. Snažila se zakrýt svou tělesnou vadu širokými límci, nabíranými šálami a pelerínami. Marně. A tak ztratila svou bezstarostnost a ocitala se stále více na okraji císařské rodiny. Jediný, kdo jí z rodiny zůstal, byl otec. Přímo jej zbožňovala, stal se jejím vzorem i útočištěm. Rádi spolu lovili, hráli karty o vysoké částky, sdíleli vášeň pro přírodní vědy. Marianna se zabývala experimentální fyzikou a mechanikou, studovala chemii a botaniku a hrozně moc četla. Na císařském dvoře nad ní ohrnovali nos, ale našla uznání u odborné elity. Roku 1767 byla přijata za člena Mědirytecké akademie a roku 1769 se stala členkou Akademie umění ve Florencii. Byla to mimořádná žena a své době se zcela vymykala. Přestože své city schovávala za ostrý jazyk a ironii, byla velmi citlivá. Ve svém deníku si např. zapsala: Bůh mi dal sice citlivé, ale nikterak vrtkavé srdce...tak sem mněla štěstí někoho milovat... Když sem se zamilovala,nemislela sem už nikdy na nikoho jiného a milovala sem věrně 21 let, poslední rok stejně jako první. Neumělou němčinou vyjádřila své city, ale nikdy ani náznakem neprozradila, komu byly její city určeny. Dne 18. srpna 1765 se zhroutil svět nejen Marii Terezii, ale i její dceři nečekaně zemřel František Štěpán Lotrinský. Bůh... mi zcela náhle a úděsně vzal milovaného otce, mou jedinou oporu, mé jediné potěšení. Najednou mi ho vzal pryč. Tato smrt mě srazila k zemi, jeho smrt učinila na jeden rok konec všem radostem a zábavám, a tak jsem měla dost dojmů a času na uvažování. Přiznávám, že jsem ve svém 12

12 žalu byla tak prudká a přehnaná jako bohužel ve všem... Tím, že ztratila otce a matka jmenovala bratra Josefa spoluvládcem, se změnilo opět její postavení a ona se ještě více stáhla do svého osobního soukromí. Dokonce se chtěla stáhnout do blízkosti kláštera Alžbětinek u Klagenfurtu, ovšem Marie Terezie se postavila ostře proti tomuto plánu. Marianna si však stála tvrdě na svém, a tak nakonec císařovna kapitulovala a nechala dceři postavit palác, který byl přímo propojen s klášterním chrámem a jehož stavba trvala sedm let. V listopadu 1780 dostala pak císařovna těžký zápal plic a její život se chýlil ke konci. Přestože se svou dcerou příliš dobře nevycházela a přestože Marii Anně v té době také nebylo zdravotně nejlépe, setrvala u lůžka své umírající matky. Dokonce zanechala dlouhou zprávu o císařovniných posledních hodinách. Z té je patrné, že přestože měly spory, Marianna svou matku milovala a ctila. Po matčině smrti by ji však v Hofburgu neudrželi ani párem tažných koní a přestěhovala se do Klagenfurtu. Přestože po tom z hloubi duše dlouho toužila, přeci jen jí trvalo, než se novému životnímu rytmu, mnohem klidnějšímu, přizpůsobila. Cítila se tam však mimořádně dobře. Sama k tomu řekla: Jsem mezi vámi tak šťastná. Tak dobrá a otevřená srdce jsem ještě nikde nenalezla. Čtyřicet let jsem žila ve Vídni a nikdo tam nedal najevo, že mě má rád. Do řádu nikdy nevstoupila, ale žila v úzkém sepjetí s ním. A především se velmi horlivě věnovala dobročinnosti. Zvláštní péči věnovala klášternímu špitálu pro jedenáct chudých nemocných žen. Velké částky věnovala i chudým a nemocným z blízkého i vzdálenějšího okolí, to vše v přísném utajení. S jejím zdravotním stavem to ani nadále nevypadalo nejlépe. V roce 1783 překonala zápal plic, ale potíže s páteří se neustále zhoršovaly, takže nakonec skončila na pojízdném křesle. Dne 3. listopadu 1789 dostala arcivévodkyně poslední pomazání a dne 19. listopadu vydechla naposledy. Pohřeb se konal ve vší tichosti a bez obvyklé okázalosti, tak jak si sama přála. Mgr. Pavla Huřťáková 13

13 Příspěvky od Vás: Opomíjené táborské osobnosti (část jedenáctá) DVA HERCI František Němec (narozen 9. srpna 1943 v Sezimově Ústí) Po maturitě na gymnáziu studoval na pražské DAMU ( ). Po jejím absolutoriu působil do roku 1982 v Městských divadlech pražských. Na profesionální scéně však vystoupil již v roce 1962 ve Šrámkově Měsíci nad řekou. V městských divadlech pražských herecky vyzrál tak, že když dostal nabídku vytvořit v Národním divadle titulní roli Shakespearovy tragedie Hamlet (premiéra v dubnu 1982), bylo jasno, že jeho angažmá na první scénu je jen otázkou času, takže členem činohry ND je od srpna 1982 dodnes. Němec náleží i k úspěšným filmovým hercům: Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny. Němec se uplatnil i v televizních seriálech: Muž na radnici, Nemocnice na kraji města. Od roku 1982 působí jako pedagog na DAMU. V roce 1989 obdržel českou divadelní cenu Thálie. V roce 1989 mu byl udělen titul zasloužilý umělec. Jiří Hrzán (narozen 30. března 1939 v Táboře, zemřel 24. září 1980) Byl aktivním příznivcem sportu atletiky i her. Jeho cesta k divadlu začala v Divadle mladých v Táboře. Po složení maturity v roce 1956 nebyl přijat na DAMU, ale jeho talentu si všiml Emil František Burian a angažoval ho do Divadelního studia v Praze. Na DAMU byl přijat dalšího roku a absolvoval ji v roce

14 Talent, vůle a píle ho přivedly na profesionální dráhu i když to nebylo snadné totiž v mládí nedovedl dobře vyslovovat Ř a ještě trpěl mírnou koktavostí. Po studiu získal angažmá v divadlech v Pardubicích a Ostravě. V roce 1964 byl přijat do Činoherního klubu v Praze, kde zakotvil a vytvořil zde dost hlavních rolí a začal se uplatňovat i ve filmu. Druhá polovina sedmdesátých let přinesla pozvolný ústup. V rámci normalizace byly z repertoárů stahovány některé filmy či divadelní hry. V důsledku toho ztrácel postupně svá angažmá. K tomu přistupují další problémy se životosprávou. Pak přichází osudný den 22. září 1980, kdy Hrzán spadl z výše pátého patra, když riskantně šplhal po budově do bytu přítelkyně. Byl těžce zraněn a za dva dny zemřel. (Jindřich Raschel, G centrum Tábor) Slova slavných: Stěžujeme si, že máme málo času, ale jednáme tak, jako bychom ho měli nekonečně mnoho. Seneca 15

15 Zjistili jsme, pro Vás Tato rubrika by Vám měla nabídnout nejrůznější zajímavosti, které jsme objevili v knihách, časopisech, na internetu Ženy jsou chytřejší než muži. Tady je zdůvodnění Paříž - Ženy měly letos (tj. 2012) poprvé lepší výsledky testů IQ než muži. Za posledních více než 100 let tomu bylo naopak. S odvoláním na novozélandského výzkumníka a psychologa Jamese Flynna to napsal francouzský zpravodajský server France Soir. Po mnoho desetiletí získávali muži v testech inteligence o zhruba pět bodů více. Náskok se postupně snižoval a nyní se situace úplně otočila. Ženy tak lze podle uznávaného výzkumníka amerického původu Flynna obecně považovat za inteligentnější než muže. V hlavní roli multitasking Flynn si výsledek vysvětluje především tím, že ženy začaly dělat více úkonů denně než muži. Jejich různé a souběžné aktivity jako například péče o děti, zaměstnání, péče o domácnost a vzdělávání nutí ženy více přemýšlet, což rozvinulo jejich inteligenci, soudí odborník na IQ. Inteligenční kvocient, zkráceně IQ, je veličina používaná jako výstup standardizovaných IQ testů k popisu inteligence člověka v poměru k ostatní populaci. Mnozí vědci mají ale výhrady k jeho používání. (dle internetového zdroje M. Blažková) 16

16 Zjistili jsme, pro Vás Co písmo prozradí o duši Existují rozmanité cesty, jak proniknout k povaze člověka. Grafologie vyčte spoustu informací o člověku z jeho písemného projevu. Co všechno dokáže expert odhalit a jak? Pozná se, kdo je spokojený Nakolik dokáže psychologie písma proniknout do duše člověka? Rukopis zrcadlí temperament, charakter, emocionalitu, už méně přesně třeba obecnou inteligenci. Také s popisem charakteru je to složitější, zato poměrně přesně odhalíme, zda je někdo spokojený a vyrovnaný, či nikoliv. Alena Šiková z pražské školy grafologie a psychologie Calix připouští, že grafologie ani žádná jiná psychodiagnostická metoda neposkytuje exaktní závěry srovnatelné například s biochemickými testy. S pomocí grafologie se však daří zachytit pozoruhodnou spojitost mezi písmovými znaky a psychickými vlastnostmi pisatele. A statisticky, tedy vědecky je možné tuto spojitost ověřit. Jedna nedávná studie například prokázala, že podstatná většina pokusných osob, které věděly o tom, že píší nepravdivá tvrzení, psala s mnohem menším tlakem tužky na papír než ti, kdo věřili v pravdivost toho, co píšou. Zpětně to samozřejmě neplatí. Těžko si můžeme myslet, že všichni ti, kdo netlačí na tužku, lžou, podotýká Šiková. Z písma se dá vyčíst i jistá patologie. Podle Světlany Francové z České grafologické komory (ČGK), která zkoumala i rukopisy různých delikventů, bylo s jejich písmem od pohledu něco v nepořádku. Rukopis osmnáctiletého otcovraha vypadal až dětsky nevyzrále, z širšího kontextu vyplývalo, že ho jako dítě otec týral. Z písma dalšího vraha zase čišel chlad, 17

17 ukazovalo na zjevný nedostatek soucitu a poškození v oblasti emocionality, popisuje Francová. Grafology si žádají personalisté Zatímco skeptici ze spolku Sisyfos mají grafology spíš za šarlatány a jejich obor za pseudovědu, na chuť jim přicházejí personalisté. Zjistili totiž, že jim posudek erudovaného grafologa může pomoci vybrat dobré manažery, učitele či lékaře. Naše práce pro personalisty má svá specifika. Informace filtrujeme. Neříkáme ty hodně osobní, ale vybereme jen to, co má smysl pro danou pracovní pozici. Například odolnost proti zátěži, organizační schopnosti, spolehlivost, kreativita, emoční a sociální inteligence, přibližuje Světlana Francová. Na grafology se obracejí nejčastěji firmy se zahraničním kapitálem, které hledají schopné manažery. Vybírali jsme ale třeba i vrchní sestru do nemocnice a kolegyně dokonce zpracovávala rozbory na skladníka. To už je ale spíš rarita. Šlo o mezinárodní koncern, kde měli hodně druhů zboží a pozice skladníka byla dost významná, podotýká Francová. Podoba posudku záleží na tom, pro jaký účel se písmo zkoumá. Experty z České grafologické komory to více táhne k rozborům, jejichž posláním je sebepoznání pisatele. Smyslem tu není dávat hodnotící nálepky, nýbrž člověku porozumět. Z psychologického úhlu pohledu není kupříkladu slovo lenivý pojmenováním negativní vlastnosti. Z písma lenivce znalec umí vyčíst třeba i to, proč dotyčný nedokáže mobilizovat vnitřní síly. Dá mu zpětnou vazbu, jak s touto svou slabinou pracovat. Grafologie se tak dobře uplatní i v osobním poradenství. Pohlaví pisatele se nepozná vždy A jak takový rozbor vypadá v praxi? K zpracování posudku potřebuje expert dostatek písemného materiálu. Jedna strana A4 je minimum, vítány jsou rukopisy z více situací a různých životních etap. Posudek pro personalisty trvá většinou pět až sedm hodin, důkladnější propátrání osobnosti v zájmu sebepoznání zabere někdy až dvacet hodin. 18

18 Proto s nadsázkou říkám, že grafolog žije s klientem dva až tři týdny v jedné domácnosti. Je to tvůrčí práce, kterou musíte rozložit v čase. Nad jedním rukopisem přemýšlíte třeba i při skládání nádobí do myčky, přiznává Světlana Francová. V písmu se zkoumají komplexní znaky, jako je třeba pohyb a forma, rytmus či harmoničnost. V další fázi grafolog zjišťuje měřitelné a popsatelné znaky, jako třeba vázání písma, jeho velikost a sklon, tlak či charakter čáry. Svou roli hraje i rozložení textu na stránce či velikost okrajů. Někteří lidé i pod vlivem počítačů dávají přednost tiskacímu písmu, ale i to lze analyzovat. Zda je pisatelem muž, nebo žena se stoprocentně poznat nedá, nicméně pohlaví lze rozlišit psychologicky na jin a jang. Jemný a citlivý muž mívá feminní písmo a naopak je tomu u energické ženy zaměřené na výkon. Chcete namítnout, že jste díky počítači už skoro zapomněli psát rukou? Zbytečně. Dovednost psaní je naučený a zafixovaný psychomotorický pohyb, podobně jako například chůze, plavání či jízda na kole. Tempa si člověk ve vodě rychle vybaví i po letech suchozemského života. Grafolog se rodí tři roky Kde se grafologii učit Existují různé školy, některé analyzují pouze jednotlivé znaky a vyvozují z nich závěry, jiné vsázejí spíš na celkový dojem z písma, které vnímají jako součást psychologie výrazu. V Česku existuje více institucí, které pořádají různé typy kurzů (mají různou kvalitu). Jejich lektoři mají většinou vzdělání i v psychologii a psychoterapii. Kupříkladu Česká grafologická komora je jedinou institucí, která má většinu lektorů s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem. Cena běžného grafologického posudku se pohybuje kolem tří tisíc. Přesnou částku stanoví grafolog na základě požadavků a rozsahu rozboru. Grafologie není totéž co písmoznalectví, které má za cíl identifikaci pisatele a osvědčuje se i v soudní praxi. Zdálo by se, že dovednost číst z písma je přístupná jen někomu. Lektoři ovšem tvrdí, že ji zvládne každý, nejde to ovšem snadno ani rychle. Česká grafologická komora má u nás ve vzdělávání dospělých nejdelší dvacetiletou tradici, výuka je interaktivní, zážitková a studovat mohou vysokoškoláci i senioři. Dispozice ke studiu a osobnostní předpoklady žáci osvědčují při přijímacích zkouškách. V málokterém oboru existuje tak rozdílná kvalita služeb, ty špatné pak dobrým grafologům kazí renomé. 19

19 současná legislativa oboru nakloněna není. Patří mezi volné živnosti, takže se za grafologa může prohlásit prakticky kdokoliv. Po revoluci se to u nás hemžilo různými rychlokurzy, v nichž lidem slibovali, že porozumí rukopisu málem přes víkend. Tvrdili, že lze písmo jednoduše rozřezat na fragmenty, znaky pak popsat a něco z nich vyvodit. To je ale velmi laický pohled, upozorňuje vedoucí kanceláře ČGK Jan Vojíř. Podle něj u většiny studentů převažuje právě motiv vlastního růstu. Nemají ambici si grafologií vydělávat, častěji hledají osobní benefit. Chtějí pracovat na svém seberozvíjení. Dobrým grafologem se člověk stává až tak za tři roky studia. Musí hodně trénovat, podobně jako při hře na hudební nástroj. A zvládnout také základy psychologie, jejímiž pojmy pracuje. O něco lépe se to daří ženám. Řekl bych, že dámy mají v tomto směru lepší software. zatímco muži jsou spíš racionální povahy zaměřené na výkon, písmo si žádá empatii, obrácení dovnitř, dodává Jan Vojíř. Neexistuje stejný rukopis Kořeny grafologie vycházejí z psychologie výrazu, který má třeba i chůze. Tak jako nejsou stejné žádné dva obličeje, platí totéž pro písmo. Grafolog se nad rukopisem podobá archeologovi na nalezišti vykopávek, který má k dispozici fragmenty předmětů různého původu a stáří. Jeho úkolem je sebrat je, vyčistit, popsat, zkompletovat nálezy a uvést do vztahu k tomu, co se o daním problému už ví. Musí znát více oborů, být obdařen rozvinutou pozorovací schopností, kritickým myšlením a vycvičenou intuicí, vysvětluje Alena Šiková ze školy Calix. Může grafologický posudek suplovat vyšetření psychologa? Tady se názory různí, stoupenci grafologie se však dušují, že ano. Kvalitní rozbor písma se svými výsledky blíží komplexnímu psychologickému vyšetření (což před lety potvrdili test MF DNES). Obor pokládají za jednu z psychodiagnostických metod, které umožní komplexně popsat osobnost. 20

20 Obsahuje však i subjektivní prvek, daný osobností diagnostika. Stejný rukopis totiž probouzí v každém trochu odlišné pocity. Co když jeden rukopis předložíme více grafologům, dospějí ke stejným závěrům? A kdyby ne, nepopírá to vlastně samotnou metodu? Osobnost grafologa se samozřejmě do posudku promítne, takže v detailech a ve způsobu vyjadřování se mohou závěry lišit. Ale v podstatných faktech by neměly být protichůdné. Pokud mají všichni patřičnou erudici v oboru, měli by dojít ke stejným závěrům, ubezpečuje vedoucí kanceláře České grafologické komory. Pisatel musí s rozborem souhlasit Hitem poslední doby se stala takzvaná grafoterapie, módní směr nabízející rychlá řešení. Světlana Francová ji nazývá psychoterapeutickým fastfoodem. Z jednotlivých znaků se vyvodí dejme tomu nevyvážená osobnost. Pisateli se pak řekne třeba to, že má v rukopise velké délkové rozdíly a ať je zkusí zkrátit. Což ho ve výsledku má zklidnit. Vůlí však nelze na povel změnit něco, co má hluboké kořeny, vysvětluje grafoložka. Někteří lidé mají z grafologie strach. Oprávněný by byl například u politiků. Zkuste si představit, že by se rozbor rukopisu stal povinnou součástí jejich životopisu, v době, kdy se ucházejí o přízeň voličů! Asi by to skončilo neslavně. Pokud by si rozbory společenský tlak vymínil, možná bychom už neměli žádné politiky, s úsměvem podotýká Jan Vojíř. Během života se písmo může proměňovat podobně, jak se mění lidé. Pokud je někdo namočený do nějakých afér a roste jeho bezohlednost, promítne se to i do rukopisu. Erudovaní grafologové se však drží etického kodexu, který mimo jiné stanoví, že rukopis lze rozebírat pouze se souhlasem pisatele. Politici tedy mohou zůstat v klidu. (časopis Ona Dnes č. 19/2012) 21

21 Další zajímavost léčivé rostliny Lidové názvy Jitrocel kopinatý Myší ouško, ranocel, celník hojílek, volský jazyk Popis Jitrocel kopinatý je vytrvalá bylina, která vytváří přízemní růžici dlouze kopinatých listů se souběžnou žilnatinou, jejichž téměř lysá čepel se zužuje v dlouhý řapík. Z listové růžice vyrůstá několik stvolů, které jsou 10 až 30 cm vysoké a nesou krátký vejčitý až krátce válcovitý klas s drobnými květy. Z drobné čtyřcípé hnědavé koruny vyčnívají čtyři nápadné tyčinky s dlouhými bělavými nitkami a žlutými prašníky. Plod je vejčitá tobolka obsahující dvě velká leskle hnědá semena. Jitrocel kvete od května do září. Droga Listy jitrocele. Listy sbíráme od května nebo června do konce srpna. Květní stvoly je nutno ihned odstranit, neboť při pozdějším čištění by se suchá droga drolila. Jitrocelový list je velice náročný na správné sušení. Pomačkané, za vlhka sbírané nebo zapařené listy rychle černají a jako droga jsou bezcenné. Suší se v tenkých vrstvách do 5 cm, nejprve je možno listy opatrně předsušit na slunci, pak se dosouší ve stínu na vzdušném místě. Při umělém sušení nemá teplota překročit 40 C. Správně usušené listy jsou lámavé, olivově až hnědavě zelené. Jsou téměř bez pachu a mají mírně hořkou až svíravou chuť. Kvalitu drogy snižuje příměs zhnědlých listů a květních stvolů. Nesmí také obsahovat listy ostatních druhů jitrocele. Jitrocel patří mezi nejchoulostivější drogy vůbec: při manipulaci nebo nevhodném skladování se snadno drobí (je proto nutno sušit bez obracení!), snadno vlhne, plesniví a černá. 22

22 Chemické složení Droga obsahuje až 2 % glykosidu aukubinu, který má tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu, dále množství slizu, enzymy, třísloviny, vitamín C, hořčiny a z anorganických látek zejména kyselinu křemičitou a draselné soli. Účinek a použití Jitrocel patří stále mezi nejznámější léčivé byliny. Používá se zejména jako prostředek usnadňující odkašlávání při chronických zánětech průdušek, astmatu a dalších chorobách dýchacích cest, někdy i při trávicích poruchách spojených se zácpou. Zevně se v lidové praxi používá někdy na obklady při ekzémech, spáleninách, zanícených a špatně se hojících ranách i ve formě čerstvě vymačkané šťávy. Nedoporučuje se však, protože je možná druhotná infekce. Kontryhel obecný Lidové názvy Husí nožka, alchemilka, rosička Popis Kontryhel obecný je souborný název pro několik desítek velmi podobných a systematicky často i problematických druhů, z nichž nejběžnější je kontryhel žlutozelený Alchemilla xantochlora. Je to vytrvalá bylina s ochlupeným a rozvětveným oddenkem, který dosahuje výšky až 0,30 metrů. Spodní listy jsou dlaňovitě devítilaločné s dlouhými řapíky, horní listy jsou na krátkém řapíku anebo přisedlé. Květy jsou žlutozelené, drobné, se čtyřmi tyčinkami a nacházejí se na vrcholu stonku v malých, okolíkům podobných soukvětích. Plod je nažka zavřená v květním lůžku. Kontryhel kvete vytrvale od května do září. Výskyt Vyskytuje se téměř v celé Evropě, v mírné a severní Asii a ve východní části 23

23 Severní Ameriky. Na jih zasahuje až na Kavkaz a do Himalájí, na severu do Grónska. U nás je velmi hojně rozšířena od nížin do hor na vlhkých loukách, prameništích, podél potoků a řek, ve vlhkých lesích a všude tam, kde je vlhké prostředí. Droga Nať a kořen kontryhele. Celou rostlinu i s kořeny sbíráme v době květu (květen-září). Suší se ve stínu nebo v sušárně při teplotě do 45 C. Vysušená droga má hořce štiplavou chuť a nevoní. Stonek je zelený a kořeny tmavě hnědé. Uskladňuje se na stinném, suchém a vzdušném místě. Chemické složení Droga obsahuje 6-8 % tříslovin, kyselinu salicylovou, flavonoidy, hořčiny, vitamín C, sliz, škrob a některé neprozkoumané látky. Účinek a použití Účinek drogy je především adstringentní (stahující) a hemostiptický (zastavující krvácení). Předepisuje se při onemocněních ženských pohlavních orgánů silná menstruace a zhoršená funkce vaječníků, zánětlivá onemocnění pochvy, výtok a při hemoroidech. Droga má i mírný spazmolytický a močopudný účinek při onemocněních trávicích orgánů, žlučníkové dyskinéze, písku v ledvinách a žlučníku. Zevně se používá ve formě obkladů na špatně se hojící rány, vředy a při revmatizmu. Odvar kontryhelu se používá při rýmě a krvácení z nosu. Lidové léčitelství doporučuje drogu na otoky, při bolestech hlavy, hnisavých zánětech aj. (dle internetového zdroje M. Blažková) Slova slavných: Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. Seneca 24

24 Další zajímavost 10 nejnebezpečnějších věcí, co máte v bytě Bakterie, viry a další mikrobi se rozmnožují i tam, kde na ně vůbec nemyslíme. Projděte si s námi několik míst a předmětů z vaší domácnosti, kde na vás číhají! Oční, nosní a ústní sliznice jsou vstupní branou do našeho těla dokořán otevřenou pro všechny viry a bakterie. Vyvarujte se proto mnutí očí, drbání nosu, okusování nehtů, dotýkání rtů a přemýšlení s prstem v ústech. Obzvlášť v kombinaci s nedodržením pravidla o častém mytí rukou je dotýkání se vlastního obličeje jednou z nejsnazších cest, jak chytit například chřipku. KARTÁČEK NA ZUBY Ani ho nemusíte nikomu půjčovat, a přesto je plný mikroorganismů. Po použití zůstává vlhký, což je ideální prostředí pro jejich množení. Ideálně byste jej měli vyměnit vždy po nějakém onemocnění! RUČNÍKY Používáte ten, co vám zrovna padne pod ruku? Chyba! Každý by měl mít svůj vlastní ručník, lépe dva, a měnit by se měl dřív, než je na něm něco vidět. Také by rozhodně neměl zůstat vlhký a zapařený. Pokud používáte žínky, nezapomínejte je obden vyvařit. Snad ještě nebezpečnější jsou mycí houby, které vyvařit nejdou. Zkuste tedy trik s mikrovlnkou, kde je můžete rychle zahřát. Pokud máte koupelnu spojenou s WC, je to ještě horší. Průzkum zjistil, že po každém spláchnutí toalety se bakterie a viry v kontaminovaných kapičkách vody rozstřikují do vzduchu, kde přežívají nejméně dvě hodiny! Přeskakují a usazují se na ručnících a kartáčcích na zuby. VANY Výzkum University od Virginia odhalil přítomnost stafylokoků ve více než čtvrtině z nich. Nejhorší jsou masážní a vířivé, kde byly stafylokoky prokázány ve 43% 25

Prosinec 2012 Stálé Okénko 33 Seniorům Najdete uvnitř: - Kalendárium akcí SSS - Příspěvky od Vás - Zjistili jsme Manipulace nebo přesvědčování - Čokoláda - Léčivé rostliny - Senioři, nedejte se! (2. díl)

Více

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 5 / 9 Ve středu je Květinový den S Věrou Galatíkovou o hodnotách života Jaké jsou úspěchy v

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Magazín BENU Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Pavel Nový...pokud můžete, vyhýbejte se lékům a doktorům. Homeopatie Péče o oči Podstata tkví v tom, že se k léčbě První oční vyšetření doporučujeme

Více

dobré a důležité Rozhovor s Martinou Špinkovou z Cesty domů

dobré a důležité Rozhovor s Martinou Špinkovou z Cesty domů O d b o r n ě, p r a k t i c k y, s c i t e m a s n á m i Noviny pro pečující laiky. Vychází 4x do roka Vydává Moravskoslezský kruh, o. s. Číslo 3/2010 www.pecujdoma.cz Rozhovor Jana Nouzy s Martinou Špinkovou

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe 4/2012 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ VS ČR znovu v Afghánistánu VS ČR na Dnech NATO Zavedení SARPO do praxe Oslavy Dne českého vězeňství poprvé str. 2 str. 14 str. 16 VĚZEŇSTVÍ

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

( Obsah/Úvodník/Tiráž

( Obsah/Úvodník/Tiráž Obsah/Úvodník/Tiráž Úvodník Při naší práci přímo v domácnostech klientských rodin se velmi často setkáváme s maminkami. Tatínci na konzultacích bývají přítomni také, někdy přímo, ale většinou tak, že se

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14)

JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14) 2/2012 MAGAZÍN LÉKAŘSKÉHO DOMU PRAHA 7 JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14) krása nemá jen svědky, ale i autory...

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

Práv a povinnosti jedince v dospělosti

Práv a povinnosti jedince v dospělosti Práv a povinnosti jedince v dospělosti Název projektu: Registrační číslo: Bez obav Zvládnu to sám CZ.1.07/1.2.12/02.0018 O projektu Projekt zábavnou a interaktivní formou nabídne cílové skupině vzdělání

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Šichtařová. PS: Snad ne. Markéta. Budu si dělat věci po svém str. 1, 10 11

Šichtařová. PS: Snad ne. Markéta. Budu si dělat věci po svém str. 1, 10 11 b ř e z e n 2 0 1 2 / 3 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í PS: Snad ne Eva Brixi Nálada březnová Země voní Člověk se raduje Mobily

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

léto 2012 VERŠE SloVo ŠéFREDAKtoRA ZPRÁVY Z lormu NAD DoPISY ČtENÁŘŮ PŘÍBĚH PRÁVNÍ PoRADNA ZDRAVÍ HAF INFoRMACE osobnosti ZE SVĚtA HlUCHoSlEPÝCH

léto 2012 VERŠE SloVo ŠéFREDAKtoRA ZPRÁVY Z lormu NAD DoPISY ČtENÁŘŮ PŘÍBĚH PRÁVNÍ PoRADNA ZDRAVÍ HAF INFoRMACE osobnosti ZE SVĚtA HlUCHoSlEPÝCH 71 2012 bulletin lormu léto VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY VZKAZY MOUDRÝCH

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším ČESKÉ 3/2010 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším Generální ředitel Jiří Tregler: Čeká nás více práce za méně peněz Vězňové pomáhali při povodních

Více

Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H

Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H Ročník XI. - číslo 27 Občasník primariátu H ÚVODNÍK, OBSAH Změňte život! Znáte ten pocit, jako když se stále točíte v kruhu? Opakující se vzorce ve vztazích, penězích, zdraví? A stále se to snažíme změnit,

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Cestovní pojištění s limitem 5 milionů korun, pro děti zdarma

Cestovní pojištění s limitem 5 milionů korun, pro děti zdarma Časopis pro klienty společností Wüstenrot léto 2014 Cestovní pojištění s limitem 5 milionů korun, pro děti zdarma Pojistěte si svůj domov s 20% slevou Stavební spoření Wüstenrot opět vítězí v soutěži Zlatá

Více

DOTEKY. BULLETIN LORMU ñ L TO

DOTEKY. BULLETIN LORMU ñ L TO DOTEKY BULLETIN LORMU ñ L TO 51 2007 VERäE ï SLOVO ä FREDAKTORA ï ZPR VY Z LORMU ï ROZHOVOR ï PR VNÕ PORADNA ï PORADNA PSYCHOLOGA ï ZDRAVÕ ï INFORMACE ï HLUCHOSLEP OSOBNOSTI ï ZE SVÃTA ï SPOLE»ENSK KRONIKA

Více

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 číslo 4 ročník XVIII Vychází 7. března 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Kácení stromů ve městě str. 2 Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 Nemocnice umí léčit chronické rány str. 11 Muzeum připravuje

Více