ŠKOLY A UMĚLEC- KÁ HNUTÍ. Školy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLY A UMĚLEC- KÁ HNUTÍ. Školy:"

Transkript

1

2 El Lisickij Prouny

3 ŠKOLY A UMĚLEC- KÁ HNUTÍ Změnit život... Toto heslo se neslo Evropou. Stály za ním celé školy a umělecká hnutí. Nástává masivní proces transformace pohledu na svět a přístupu k němu, jehož je typografie nedílnou součástí. Školy: Vgutemas v Rusku

4 Bauhaus byl založen roku 1919 ve Výmaru.Walterem Gropiem Škola měla obnovit jednotu umění pod vedením architektury a obnovit těsný vztah umění k řemeslu. Umění a technika mají vytvořit nový celek. Konečným cílem vší výtvarné činnosti se má stát stavba. Každý student Bauhausu se tedy musel naučit řemeslu. Škola si kladla za jeden z cílů setřít rozdíl mezi uměním a řemeslem. Jednalo se o boj a vyrovnávání se s již nastíněnými myšlenkami Arts and Crafts, že přáce ve velkém nutně musí snižovat kvalitu. Práce spočívala ve zkoumání fyziologických a psychických potřeb člověka. Vizuální principy Bauhausu se v rámci funkcionalistických tendencí odvíjejí od zkoumání užití nejzákladnějších geometrických prvků: krychle, kruhu, trojůhelníku. V architektuře pak v rámci trojrozměrného vyjádření: krychle, koule, jehlan, válec Hlavní osobnosti Bauhausu: Walter Gropius zakladatel Bauhausu Jan Tsichhold učitel typografie na Bauhausu Theo Van Doesburg Laszlo Moholy-Nagy

5 Manifest funkcionalismu: Forma následuje funkci! Ornament je zločin!" Evropské země: Funkčnost a pokrok se staly klíčovými v pokusu posunout se za vnější fyzické vyobrazení reality pomocí experimentování. Zastánci moderny se snažili naplňovat představu o tom Adolf co je Loos v jejich době Dekorace je smyslné a primitivní povahy, stejně jako barva, a hodí se toliko pro nižší třídy, sedláky a divochy. Le Corbusier Vila Savoye

6

7 Peter Behrens Německý malíř a architekt. Zaměřil se na architekturu, design a výtvarnictví. Jeho výtvarné práce pro AEG byli inspirovány stavbami velkých architektů Wrighta a Mendelsohna. Tento inspirační zdroj se promítl do obrazů, písmen, slov, do sazby. Guggenheim Museum Bears Run blogspot.cz/2010/07/architecture- -frank-lloyd-wright.html Einstein Tower

8 Paul Renner Futura

9 Paul Renner: Písmo Fu- Klasifikační skupina bezpatkových písem vznikla v 19. století a prosadila se z popudu umělců školy Bauhausu. Stalo se tak mj. i z popudu Paula Rennera. FUTURA

10 Futura, první návrhy, které se datují do roku 1924 byli velmi inspirovány Bauhausem. Renner považoval písmo jako překonání zdánlivé "neslučitelnosti římských velkých písmen a latinských malých písmen, které pocházejí z karolinské minuskuly". Jeho Futura byla prototypem kategorie geometrické bezpatkové lineární antikvy.

11 Příklady použi- Futura je příkladem velkého úspěchu na poli typografie. V třicátých letech se užívala hojně v avantgardní oblasti. Znovu našla své místo v šedesátých letech a dodnes ji nalezneme úplně všude. Futura je příkladem stále moderní a módní typografie.

12 Edward Johnston font Underground Bezpatkový font vyrobený Edwardem Johnstonem roku 1916 za účelem signalizace Londýnského metra. Původně originálně nazvaný Underground. Nazýval se také Johnstonovo železniční písmo nebo také pouze Johnston. Font je charakteristický širokými kruhový-

13 Eric Gill font Gill Sans

14 Tajemství Gill Sans: Vychází z římských forem a na tyto nabaluje geometrickou konstrukci. Vpravo: Kresba Erika Gilla 1933

15 https://www.typotheque.com/ar-

16 Adolphe Jean- Marie Mouron rus žijící ve francii, která se v té době zaměřovala především na obsah děl něžli na jejich formální podobu. Tento rus ve Francii vynikl na mezinárodním poli plakáty v jednotném stylu s velmi osobitou typografií. Nejslavnějším plakátem je Nord-Express. Je dokladem perfektního souznění textu s obrazem. Svými kompozicemi ovlivnil celou generaci typografů. Je známý nejen díky Bifur písmo spojující typografii s revolučnímu přístugrafickými elementy. Nord-Express. Plakát vytvořený na zakázku Francouzskými železnicemi

17 Peignot Alexandre Cassandre 1937

18 Theo Van Doesburg Holandský malíř, architekt a teoretik, který tvořil pod vlivem rusa Kandinského. Podobnost k mohutnosti ruských liter není náhodná. Abeceda navržená Theo Van Doesburgem

19 Jan Tschichold nastoupil r na Bauhausu ve Výmaru Je autorem knihy Základní typografie, Die Neue Typographie, Typgrafický de- Autor začíná od slova, pokračuje přes řádky, odstavce, bílé místo, tabulky, barvy.. až k abstraktnímu umění a fotografiím/kresbám v typografické kompozici. Užitečné tipy omezte množství barev v textu další barvy používejte minimálně zvýšíte tak jejich zvýrazňovací funkci (aneb když zvýrazníte vše, tak nebude výrazné nic) bez nastudování obsahu nevytvoříte skvělou kompozici Typograf má dle Tschicholda primárně 3 úkoly uspořádat text tak, aby byl co nejčitelnější, výsledek musí být vizuálně atraktivní pro čtenáře a musí při své práci brát ohled na specifika a limity prostředí. Část své kariéry strávil s Penguin Books pro které navrhl logo, jednotný typografický přebal a vnitřní sazební úpravu.

20 Jan Tschichold propagoval asymetrickou kompozici a zavrhoval kompozici na osu. Podle Tscicholda musí sazba obsahovat "vizuální léčku", která přitáhne pohled. Plakát k výstavě konstruktivismu

21 Manifest Elementární typografie

22 Definoval pravidla sazby a její samotnou podobu.

23 Tvořil asymetrické filmové plakáty pro filmovou společnost Phoebus Palast, kde aplikoval své principy asymetrie, jednoduchosti, postupné výstavby díla končící u fotografie, abstracke atd.

24 písmo Transito Jan Tschichold 1930

25 Příklady písem té doby

26 Herbert Bayer (5. dubna 1900, Haag am Hausruck, Rakousko-Uhersko 30. září 1985, Montecito, Kalifornie, USA) byl rakousko-americký grafik, typograf, malíř, fotograf, sochař, návrhář a architekt. V roce 1937 byl jedním z umělců, jejichž díla byla vystavena na Entartete Kunst v Mnichově. Patřil mezi protagonisty radikální bauhausovské moderny. Písmo navržené Herbertem Bayerem

27

28 De Stijl De Stijl (v nizozemštině znamená styl) je původem nizozemské umělecké hnutí založené roku V užším slova smyslu je termín De Stijl používán pro označení díla vytvořeného skupinou nizozemských umělců mezi lety 1917 a Kromě toho ještě existoval časopis s názvem De Stijl vydávaný malířem a kritikem Theem van Doesburgem, který propagoval názory této skupiny umělců. Kromě Van Doesburga do skupiny patřili malíři Piet Mondrian a Bart van der Leck a architekti Gerrit Rietveld a J.J.P. Oud. Umělecká filozofie, která vytvořila základ tohoto díla je známá jako neoplasticismus. Proponenti tohoto stylu se snaží vyjádřit nový utopický ideál [poznámka 1] duchovní harmonie a řádu. Dosahují čisté abstrakce a univerzálnosti tím, že redukují základy tvaru a barvy - vizuální kompozici zjednodušili na vertikální a horizontální směr a používají pouze základní barvy spolu s černou a bílou.

29 Stanley Morisson: Times New Roman (1931) Times New Roman je jeden z nejpoužívanějších serifových typografických písem. Byl navržen v roce 1931 Stanleym Morisonem a Victorem Lardentem pro britský deník The Times. Tvůrci vycházeli ze staršího písma Plantin, které upravili pro lepší čitelnost a úsporu místa. Pro nový font se vžilo označení Times New Roman. Poprvé bylo písmo použito v deníku The Times 3. října Díky své všudypřítomnosti měl Times New Roman velký vliv na další vývoj mnoha fontů před i po nástupu digitálních médií. Příkladem je písmo Georgia, jež má velmi podobný řez, ale o něco širší serify (též patky). Ačkoliv deník The Times font nadále nevyužívá, je Times New Roman hojně používán pro sazbu knih. Zejména díky přijetí společností Microsoft (font je používán jako výchozí ve většině jejích textových procesorů a internetových prohlížečů) se tak stal jedním z nejpoužívanějších typografických písem historie. Times New

30

31

32 Podoba reklamy po II sv. válce II. světovou válku vystřídal nový optimismus a přiklonění se ke konsumerismu. Velký vliv evropských výtvarníků, kreativců. Design začal být mnohem větší součástí života s jasnými barvami oslavujícími život. Léta jsou charakteristická velkým industriálním a populačním růstem podporující konzumní společnost a ekonomické prostředí zase podporující růst reklamy.

33 Mezinárodní švýcarský styl (International swiss style)

34 Mezinárodní typografický styl (nebo též Mezinárodní švýcarský styl) Jednalo se o novou vlnu grafického designu významně zapsanou v historii typografie. Inspirovanou architekturou a školou Bauhaus. Toto hnutí mělo tři oblasti zájmu: 1. bezpatková písma 2. asymetrii 3. typografický rastr Osobnosti s tím spojené: Theo Ballmer byl jedním z podněcovatelů, dále potom Adrian Frutiger (tvůrce písma Univers), Max Miedinger (Helvetica), Ernst Keller. Pro všechny tyto výtvarníky byla čitelnost a jednoduchost základní hodnotou. Vědomí, že typografie má svá omezení, že tvůrce se musí přizpůsobit, jim umožňovalo dobrat se podstaty. Systematicky používali pomoc tzv. typografické mřížky. Max Bill byl průkopníkem minimalistického zalamování sazby a propagátorem mezinárodního švýsarského stylu.

35 obálka katalogu Konkrete Kunst pro uměleckou výstavu r.1944 byla prvním významným příkladem minimalistické koncepce Maxe Billa

36 Helvetica Max Miedinger grafik a designer byl roku 1956 pověřen vytvořením nového bezpatkového písma pro písmolijnu Haas foundry. Helvetica nakonec vznikla ve spolupráci s Eduardem Hoffmanem Původně se tento font jmenoval Haas Grotesk. Roku 1960 změnil z komerčních důvodů název na Helvetica. Helvetica byla navržena jako univerzální bezpatkové písmo na základě grotesků z konce 19. století. Je to jeden z nejznámějších a nejvýznamnějších fontů světa. S čistými tvary založenými na fontu Akzidenz-Grotesk z roku Současná podoba tohoto písma Neue Helvetica obsahuje 51 řezů. To činí tento font jedním z nejuniverzálnějších fontů jak pro základní či akcidenční sazbu. Neue Helvetica obohacená o množství řezů

37 Helvetica byla přesně to co poválečná podoba reklamy potřebovala - vymanění se z kombinace x různých stylů a typů písem, ručně psaných kaligrafických nápisuů atd. Nastoupila síla jednoduchosti, čitelné elegance, strohosti, ale jednoznačnosti sdělení. -retro-advertisements/

38 Univers, Adrian Frutiger, 1957 Jeho rysem je číselný systém vyjadřující zaměření mezinárodního stylu na řád. Číselný systém, tzv. Frutigerovu mřížku. Robustní a čistou formou Univers vyjadřuje chladnou eleganci a racionální schopnosti. Je k dispozici v 59 řezech, které lze dobře kombinovat s jinými typy písma. Adrian Frutiger se rovněž zasloužil o přepis existujících písem do fotosazby. Tvůrce písem: Iridium, Frutiger, Glypha, Icone, Versailles, Linotype Centennial, Avenir Černé Helvetica, růžové Univers

39 Push Pin Studio

40 V tomto studiu vznikají nová písma často ve spojení s barevnými rozvlněnými a motivem až psychedelickými plakáty, přeba- ly gramodesek, knih atd. Studio existovalo patnáct let. Dá se říci, že bylo naprosto autonomní od mezinárodního švýcarského stylu, plná organických tvarů, ilustrací, barevnosti, nespoutané energie a rebelie. Toto uskupení výtvarníků a grafiků bylo jednoznačně ovlivněno hnutím hippie a psychedelickými lety se kterými byl spojen odpor vůdči současnému stavu fungování společnosti prosicené konzumním způsobem života a především společností, která dopustí válku ve Vietnamu.

41 Fotosazba Fotosazba byl způsob vytváření tiskové předlohy pro ofsetový tisk (tisk z plochy) pomocí fotografického filmu a papíru. Fotosázecí stroj promítal obrázky písmen na citlivý materiál, který po vyvolání sloužil k výrobě ofsetového listu. Fotosazba v 60. letech téměř vytlačila horkou sazbu a pomohla nahradit knihtisk ofsetem. Během 70. let se optické promítání písmen nahradilo obrazovkou a v 90. letech vytlačila fotosazbu digitální sazba počítačem (DTP). Díky této technologii bylo mnoho starých písem v druhé polovině dvacátého století předěláváno do této nové podoby. Výhodou byla větší rychlost a přesnost reprodukce, matrice se neopotřebovávala. Jednoznačnou výhodou byla velikost matrice, která se mnohem lépe skladovala než velké rodiny písmových kuželek. Nejznámnější písmolijny vzniklé v té době a zároveň fotosazební stroje jsou: Linotype, Monotype

42 Příklad předělání písma Clauda Garamonda z 16. stol. nejvýznamnějšími písmolijnami. Každá k tomuto skvělému písmu přistoupila s osobitým pohledem.

43 Předělávka Bodoniho fontu Autor H. Griffith, 1929 Poster Bodoni Granjon

44 Další významné fonty té doby: Palatino, Herman Zapf, 1950 Toto písmo je pojmenované po Giambattista Palatinovi, mistrovi kaligrafie za dnů Leonarda da Vinci. Je mezinárodně označované také jako písmo Zapf. Je přizpůsobeno především pro účely čitelnosti. Tvary a tahy jsou založené na klasických Italských renesančních formách. Používalo se i pro běžný tisk za II. sv. Války.

45 Melior, Herman Zapf, 1952 Toto písmo bylo navrženo jako extrémně čitelné s velkou střední výškou a malými horními a dolními dotahy. Určené speciálně pro dopisní a novinové účely a offset. Má robustní mohutný charakter s objektivně klasickými tvary. Je universální použitelné v mnoha různých případech. Čitelnost je jeho hlavní deviza.

46 Optima, Hermann Zapf, 1958 Tuto literu Hermann Zapf okopíroval z náhrobků, které viděl v kostele Santa Croce kostela ve Florencii. Je to humanistní bezpatkové písmo spojené s Římským a kaligrafickým stylem. Pro široké užití, lehce čitelné. Litery jsou konstruované do zlatého řezu.

47 Avantgarde, Lubalin, 1960 Lubalin hlavní představitel generace Bauhausu, generace 40tych let ve které se schilovalo ke druhé světové válce. Po pár menších zakázek, či iniciačních zakázek, nastoupil do renomované grafické firmy Reiss Advertising kde brzo nastoupil funkci uměleckého ředitele. Američani byli v té době (1942) značně ovlivňováni Evropskými emigranty a zároveň přinášeli do Ameriky myšlenky Bauhausu a směrů s ním spojeným jako Funkcionalismus, Konstruktivismus atd. Americký Konzervativismus byl těmito zásadami vytlačen. Vyskočil na vrchol i díky odvětví designu a prodeje v oblasti farmacie, který byl v době druhé světové války velmi žádaným artiklem. Hlavní firma pro prodej byla firma Herb a Lubalin. Myšlenky kvalitní výrobek, má-li být prodán, musí být kvalitně zabalen a naopak. Pouze kvalitní výrobek si zaslouží kvalitní zabalení. Provázal se tak vztah mezi výrobcem a výtvarníkem. Produktem a designem, obsahem a formou tedy základní myšlenky funkcionalismu. Písmo bylo vytvořeno v letech 1960 jako titulek titulkový písmový logotyp stejnojmenného časopisu. Do plnohodnotného písma bylo přetvořeno až v roce 1970 díky velké poptávce komunity designerů. Font byl vyhotoven pro dvě oblasti použití v titulkové variantě a textové variantě. titulní strana časopisu Avantgarde

48 font Avantgarde je charakteristický velkým množství ligatur hojně se používá dodnes

49 Maxmilian Vox Vox klasifikace písma používaná dodnes com/content/learning/fontology/ level-1/type-anatomy/type-classificationsv

GRAFICKÝ DESIGN A PETR BABÁK

GRAFICKÝ DESIGN A PETR BABÁK MASARYKOVA UNIVERZITA Filosofická fakulta Seminář dějin umění GRAFICKÝ DESIGN A PETR BABÁK (magisterská diplomová práce) autor: Kateřina Nováčková vedoucí práce: PhDr. Ladislav Kesner, PhD. Brno 2006 Děkuji

Více

Grafikou se rozumí značky, které předně identifikují: otisk prstu, stejná velikost jako originál z knihy Medium is the Massage od Marshalla McLuhana,

Grafikou se rozumí značky, které předně identifikují: otisk prstu, stejná velikost jako originál z knihy Medium is the Massage od Marshalla McLuhana, Grafikou se rozumí značky, které předně identifikují: otisk prstu, stejná velikost jako originál z knihy Medium is the Massage od Marshalla McLuhana, 1967 [Quentin Fiore] Richard Hollis Stručná historie

Více

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Marek Prokůpek Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ÚVOD Umění s velkým U neexistuje. Existují nesprávné důvody k tomu, abychom měli nějaké umělecké dílo neradi. Krása obrazu nespočívá v kráse námětu, protože měřítko krásy

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY PRAVĚK pravěké umění mimo česká území pravěké umění na českém území umění jako první otisk člověka, potřeba umění umění doby kamenné paleolitické umění: 1. projevy vzniku estetického cítění, jeskynní umění,

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Výtvarné umění ve

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Irena Blahníková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Skrytá reklama a product placement v médiích Irena Blahníková Bakalářská práce 2011

Více

Kouzla s textem. V té to ka pi to le:

Kouzla s textem. V té to ka pi to le: 7 Kouzla s textem V té to ka pi to le: Písmo Sazba Odstavcová úprava Členění textu a dělení slov Práce s textem Převedení textu do křivek Identifikace fontu K1389_sazba.indd 157 23.1.2009 16:45:15 Kapitola

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Fakulta informatiky a statistiky. 2009 Kamila Jeřábková

Vysoká škola ekonomická v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Fakulta informatiky a statistiky. 2009 Kamila Jeřábková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Kamila Jeřábková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Obor: Aplikovaná informatika Corporate

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje Ivana Jozeková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh řešení webové prezentace, konkrétně webové prezentace

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

O T Á Z K A M Í S T A V P Ř Í P A D Ě V I D E O M A P P I N G U

O T Á Z K A M Í S T A V P Ř Í P A D Ě V I D E O M A P P I N G U Ročník 23, 2011, č. 1 (81) Články k tématu O T Á Z K A M Í S T A V P Ř Í P A D Ě V I D E O M A P P I N G U Sylva Poláková Jednou z nově se rozvíjejících forem pohyblivého obrazu mimo prostředí kina, jejímž

Více

Karel Teige Plochy snů

Karel Teige Plochy snů Galerie Smečky út so / 11.00 18.30 10. 12. 2014 31. 1. 2015 Karel Teige Plochy snů Člověk nemůže básnicky tvořit bez vnitřního tlaku, bez vnitřní nutnosti. (1) V novém světě je nová funkce umění. Karel

Více

Než se dáte do čtení..

Než se dáte do čtení.. Než se dáte do čtení.. Všechny texty v ebooku jsou doslovně převzaty z webu www.archizone.cz. Tato kniha oproti webu postrádá mnoho informací, zejména pak většinu obrázků na kterých často znázorňuji, co

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

MARKETINGOVÝ KONCEPT NA PODPORU ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU A PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ

MARKETINGOVÝ KONCEPT NA PODPORU ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU A PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ MARKETINGOVÝ KONCEPT NA PODPORU ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU A PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO CONCERTO GLASSICO/ THE CZECH ART OF GLASS Concerto

Více

Archiv. Kateřina Orlíková

Archiv. Kateřina Orlíková Archiv Kateřina Orlíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá významem archivů pro současnou umělecko-designérskou činnost a mapuje z historického hlediska jejich obsah i metody,

Více

BUSINESS Vizuálně. Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu. Alexander Čech

BUSINESS Vizuálně. Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu. Alexander Čech BUSINESS Vizuálně Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu Alexander Čech Obsah O AUTOROVI 3 ÚVOD 4 GRAFICKÁ INTERPRETACE DAT PRO PODNIKÁNÍ A ANALÝZU 6 Vizualizace dat pomocí

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více