ARCHIMEDOVA BRÁNA UČENÍ A PROCVIČOVÁNÍ POČÍTÁNÍ DO 100

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHIMEDOVA BRÁNA UČENÍ A PROCVIČOVÁNÍ POČÍTÁNÍ DO 100"

Transkript

1 nt ARCHIMEDOVA BRÁNA UČENÍ A PROCVIČOVÁNÍ POČÍTÁNÍ DO 100 Obsah Copyright... 2 Licenční podmínky pro LifeTool software... 2 Úvodem... 3 Pedagogická a psychologická koncepce programu Základní koncept z hlediska psychologie vývoje Aspekty psychologie učení Učit se nebo si hrát? Bohaté možnosti nastavení Všeobecná nastavení Speciální nastavení jednotlivých cvičení... 6 Didaktické úvahy pro obsluhu/asistenta... 8 Ovládání Skenování O Archimedovi Instalace Systemové požadavky Projekt... 12

2 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI! Děkujeme Vám srdečně za zakoupení programu LifeTool. Abychom Vám jeho používání usnadnili již na začátku a jak to nejvíc jde, připravili jsme pro Vás tuto příručku s důležitými informacemi a praktickými tipy. Pokud budete mít další otázky, jsou Vám naši spolupracovníci k dispozici. Při práci s tímto programem Vám přejeme hodně radosti. Copyright LifeTool-Software je chráněn autorským právem. Tento software smí být užíván jen v míře dané licenčními podmínkami. Není dovoleno kopírovat tento software na jiná média. Bez výslovného písemného svolení LifeTool nesmí být žádná část rozmnožována, půjčována, pronajímána nebo přenášena, nezávisle na tom, jakým způsobem, v jaké formě nebo jakými prostředky (elektronicky či mechanicky) by k tomu došlo. Microsoft je zapsaná ochranná známka, MS-Windows je chráněný produkt Microsoft Corporation. Všechny ostatní značky a označení produktů jsou označením produktů a zapsanými ochrannými známkami jejich vlastníků a jsou zde použity výhradně k redakčním účelům a bez úmyslu je poškodit. Licenční podmínky pro LifeTool software Jednouživatelská licence Zakoupení jedné licence Vás opravňuje k provozování programu na jednom počítači. Po provedení jednorázové instalace funguje program pouze tehdy, je-li do mechaniky vloženo originální CD.Copyright mezi jiným znamená, že program nesmí! být kopírován a rozmnožován. Je však dovoleno instalovat a používat tuto verzi na libovolném počtu počítačů za předpokladu, že k práci s programem je vložen do CDmechaniky počítače vždy originální CD-ROM. Paralelní užití na více počítačích není dovoleno. Víceuživatelská licence Zakoupení víceuživatelské licence Vás opravňuje k instalaci a používání programu na libovolném počtu počítačů. Zakoupit lze pouze jednu víceuživatelskou licenci vázanou na adresu uživatele. V případě víceuživatelské licence získáte program se speciálním kódem. Pomocí tohoto kódu je program instalován na jeden z počítačů. Umožňuje současné užívání programu na libovolném počtu počítačů, bez nutnosti vkládání originálního CD- ROMu. Instalace a užívání programu na jiné adrese, než je uvedeno v licenci, je zakázáno. 2, 5-ti a 15-ti licence Po zakoupení této licence obdržíte podle objednávky 2,5 nebo 15 jednotlivých CD s programem, vázaných na adresu uživatele. Instalace a licenční podmínky odpovídají jednouživatelské verzi. V zásadě je u všech licencí na software LifeTool dovoleno pedagogům a terapeutům používat software také doma pro přípravu vyučování a terapie. Toto povolení ale neplatí pro žáky a klienty. Archimedes LifeTool 2/12

3 Úvodem Po instalaci a spuštění programu se před Vámi objeví volba cvičení. Zde můžete zvolit cvičení z těchto skupin: Základy, Do 10, Nad 10. Pokud přejedete ukazatelem myši bez kliknutí po jednotlivých symbolech cvičení, zobrazí se Vám na spodním okraji obrazovky název těchto cvičení. Na této liště jsou k dispozici ještě následující volby: Kliknutím na otazník se Vám v každém okně zobrazí aktuální informace o možných nastaveních programu, eventuálně návod ke hře. Vstup do menu Nastavení. Nezapomeňte, že jsou všeobecná nastavení pro všechna cvičení a speciální nastavení, která je nutné nastavit pro každý druh cvičení individuálně. Výsledková tabule. Cvičení, která byla splněna 100% úspěšně získají hořící pochodeň. Cvičení, která byla absolvována, ale ne 100% vyřešena, získají nehořící pochodeň. Podle místa pro pochodně poznáte, která cvičení ještě nebyla zpracovávána. Tímto tlačítkem opustíte program. Pokud kliknete na jakékoliv cvičení (jednou stačí) spustí se toto cvičení v základní verzi. Můžete začít pracovat nebo kliknutím na jinou kostku zvolit vyšší (náročnější) verzi. Archimedes LifeTool 3/12

4 Po ukončení cvičení (po provedení počtu úkolů nebo uplynutí stanoveného času - podle nastavení) se zobrazí výsledková tabule ve formě vrhu koulí. Můžete se rozhodnout, zda cvičení opakovat nebo se vrátit k výběru cvičení. Pokud chcete cvičení ukončit předčasně, stiskněte klávesu Esc. V tomto případě se nezobrazí žádné hlášení o dosažených výsledcích a výledek není zapsán do výsledků v menu Nastavení. Pedagogická a psychologická koncepce programu Stejně jako u všech produktů Lifetool, jsou základem tohoto programu pedagogická a psychologická východiska. - Základní koncept z hlediska psychologie vývoje Cílem je nabídnout učícímu se co nejvíce cvičení na téma POČTY. Abychom toho dosáhli, pomůžeme si znalostí vývojové psychologie. Zejména cvičení ve skupině Základy vycházejí z poznatků Jeana Piageta. Způsoby cvičení z oblasti základů matematiky - jako zvládání číselné řady, řazení a třídění (tvoření skupin) jsou u něj považovány za předpoklad pro počítání a mají být bezproblémově ovládány. Proto je u dětí s problémy při numerickém počítání smysluplné vrátit se i zpětně k těmto cvičením a zautomatizovat tyto dovednosti. U následujících cvičení v rozsahu Do 10 stojí ve středu zájmu znázornění početních případů. To odpadá s vyššími stupni obtížnosti. Srovnat to můžeme s chováním dětí, které na začátku používají prsty a postupem času toto znázorňování nepotřebují. Velice důležité je cvičení pro přechod hranice 10 (Přechod přes 10) a cvičení Číselná řada odhadování. - Aspekty psychologie učení Program nabízí možnost učit se v malých krocích. Pomocí je nastavení úrovně obtížnosti na aktuální schopnosti (menu Nastavení). K tomu je zpravidla potřeba dospělého asistenta (viz níže). Jenom nastavení, které je optimálně přizpůsobeno úrovni učícího se, umožňuje rychlé pokroky v učení. Hlášení týkající se správnosti akce následuje akusticky i vizuálně. Po každém bloku úkolů (počet cvičení nebo čas) následuje graficky znázorněné hlášení, které ukazuje počet správných i špatných řešení a dobu cvičení. Slouží jako motivace pro další cvičení, případně jako potvrzení dosažených úspěchů. Archimedes LifeTool 4/12

5 - Učit se nebo si hrát? Archimedova brána je výukový a procvičovací program. Z více důvodů jsme se rozhodli upustit od masivního použití hravých elementů. Jednak příliš mnoho - se zadáním úkolů nesouvisejících - tónů, objektů a animací odvádí pozornost a ztěžuje koncentraci na to podstatné. Tento problém vystupuje zejména u lidí s poruchami vnímání. Příliš mnoho animací také zdržuje při zadání úkolů a protahuje dobu učení. Podstatným záměrem je umožnění rychlého přístupu k vybraným cvičením, což umožní efektivní a ekonomické učení. Pro hodiny trvající hraní není tento program koncipován. - Bohaté možnosti nastavení Lidem s tělesným a mentálním postižením nabízí program množství nastavitelných možností. Kliknutím na menu Nastavení na dolním okraji obrazovky můžete provést důležité individuální přizpůsobení. Archimedes LifeTool 5/12

6 - Všeobecná nastavení Hráč: Každému hráči můžete přiřadit vlastní profil s individuálním nastavením a výsledky. Konec hry: Hra bude ukončena uplynutím času nebo splněním určitého počtu úkolů. Druh písma: Můžete nastavit požadovaný typ písma. Pohybování objekty: Drag&Drop nebo klikni-táhni-klikni. Zvláště poslední uvedené nastavení může podstatným způsobem zjednodušit ovládání myši, protože objekt je po prvním kliknutí k ukazateli myši jakoby přilepen a může tak být snadno přesouván. Opakovat cvičení: Teprve po kliknutí myší je umožněno (společné) vyhodnocení (reflexe) úkolu. Pokud tato volba není nastavena, přechází program automaticky po dvou sekundách k dalšímu cvičení. - Speciální nastavení jednotlivých cvičení Klikněte na požadované cvičení. To získá modré orámování a zobrazí se možnosti nastavení k tomuto cvičení. Zapamatujte si, že některá cvičení se vyskytují ve všech třech skupinách (Základy, Do 10, Nad 10) a tedy že nabízejí možnosti nastavení ve všech skupinách. Důležitá volba je Číselná řada. U některých cvičení jsou ještě doplňková nastavení. Tak například je možné nastavit počet objektů a zda a jak rychle se pohybují. Máte možnost zvolit určitou řadu násobků nebo zrušit dělení sloupů na části. To má smysl například tehdy, pokud to někdo již nepotřebuje a má se zabránit nežádoucímu odečítání. Doporučujeme vyzkoušet si jednou všechny možnosti nastavení, abyste se později mohli rozhodovat, pro které konkrétní situace je při učení použít. Archimedes LifeTool 6/12

7 UČIT SE POČÍTAT: S ASISTENCÍ DOSPĚLÉHO! CVIČIT JDE I SAMOSTATNĚ! Asistent (učitel) má tyto důležité úkoly: - Pozorování: Ví si žák s obsluhou programu rady? Příklad: Žák má problémy při cvičení Tvořit skupiny prostřednictvím Drag&Drop přesouvat objekty do bedny. Změňte nastavení v menu Nastavení na klikni-táhniklikni a předveďte změnu. - Pozorování: Rozumí žák zadání úkolů? Příklad: V nějakém cvičení klikněte na Nápovědu (symbol otazníku) a společně s žákem čtěte uvedenou nápovědu. Pokud je to nutné, cvičení mu s praktickými ukázkami vysvětlete. - Volba správného nastavení (ani příliš složitého, ani příliš jednoduchého). Příklad 1: Ve cvičení menší-roven-větší lze v Nastavení zvolit /místo jednoduchých symbolů/ symboly se znázorněním. Příklad 2: Žák při cvičení Tvorba čísel odečítá, ačkoliv to již není nutné. V menu Nastavení lze pod bodem Dělené sloupy toto dělení sloupů zakázat, čímž se nutnost odečítání odstraní. - Pozorování strategie řešení. Příklad: Žák zápasí se cvičením Řady podle principu Pokus a omyl a dosahuje tak špatných výsledků. Ukažte mu, že si objekty může nejprve srovnat na obrazovce aniž by je musel rovnat na přímo a definitivně na zvolená místa. Archimedes LifeTool 7/12

8 Didaktické úvahy pro obsluhu/asistenta Samozřejmě je nejzábavnější vyzkoušet si všechna cvičení podle nálady. Při učení zaměřeném na dosažení cíle bude ale ještě nutné stanovit si plán učení. Archimedova brána k tomu nabízí pomoc: Doporučujeme tento způsob postupu při tvorbě učebního plánu, počínaje zjištěním současného stavu: 1. První cvičení projděte se žákem od počátku do konce. 2. Vytvořte na začátku cvičení nového hráče ( Volba cvičení - Nastavení >> Nový hráč >> Profil: snadný). Stanovte počet úkolů na 5. To Vám umožní projít všechna cvičení v přiměřeném čase. 3. Začněte v Základech se cvičením Tvorba skupin. Vypracujte nejprve pět cvičení 1. úrovně (označená kostka s jednou tečkou). Po ukončení cvičení se zobrazí hláška o správných a špatných odpovědích. Změňte při cvičení na 2. úroveň (kostka s 2 tečkami). Vypracujte stanovené úkoly a po hlášce o výsledku zvolte cvičení Čísla. Projděte všech šest úrovní této řady. Nakonec přejděte ke cvičení Menší-roven-větší a Řady, které zpracujte stejným způsobem. 4. Stejným způsobem zpracujte všechna cvičení ve skupinách Do 10 a Nad 10, vždy od spodu nahoru. 5. Pokud jsou dvě po sobě jdoucí úrovně příliš obtížné, ukončete předčasně cvičení (klávesa Esc) a přejděte k následujícímu cvičení. Pokud u něj není možné vyřešit již 1. úroveň, ukončete práci s programem. Archimedes LifeTool 8/12

9 6. Vytiskněte si Tabuli úspěchů: uvidíte Vy i Váš žák, které cvičení zvládá s jistotou a u kterých se vyskytují problémy. 7. V Nastavení přepněte na Výsledky (Základy, Do 10, Nad 10) a vytiskněte dosažené výsledky. Tyto hodnoty Vám poslouží jako podklad pro stanovení učebního plánu. - Při problémech v Základech je potřeba tyto nejprve vyřešit. Jednotlivě cvičení projděte a nastavte je tak, aby mohli být žákem úspěšně splněny. V tomto případě se vyhněte cvičením z oblasti čísel. - Ujistěte se, že základy počítání jsou splněny úspěšně i v těch nejtěžších podmínkách (vysoký počet, krátké zobrazení, rychlé pohybování, apod.). Důležité také je zautomatizování dosažených dovedností. - Teprve jsou-li jistě zvládány základy, můžeme přejít do oblasti čísel. Učení nejúčinněji podporují nakouskované nezařaditelné zážitky (Heckhausen), tedy úkoly, které představují výzvu, přičemž nejsou ani příliš složité ani příliš jednoduché. Program umožňuje nastavení úrovně obtížnosti mnoha volitelnými možnostmi. - Při každé práci s programem sledujte, zda jste přihlášeni pod správným jménem (hráčem). Tak můžete sledovat pokroky v učení v grafickém znázornění výsledků. Změny v nastavení jsou doprovázeny změnou barev v grafice programu. - Každodenní, krátké lekce by měli mít přednost před dlouhými fázemi cvičení s velkými časovými odstupy. Archimedes LifeTool 9/12

10 Ovládání Program může být ovládán dle volby myší nebo tlačítky v módu skenování. Skenování Zvoleny mohou být následující způsoby ovládání: 1-tlačítkové skenování Skenovací rámeček automaticky přeskakuje z jednoho pole na druhé. Stiskem mezerníku, klávesy Enter nebo levým tlačítkem myši je zvoleno právě orámované pole. Rychlost skenování (doba setrvání na jednotlivém poli) může být nastavena pomocí regulace v Skenování/Taktování. 2-tlačítkové skenování Skenovací rámeček se již nepohybuje automaticky, ale z pole na pole se pohybuje klávesou Enter, šipkou doprava nebo pravým tlačítkem myši. Mezerník a levé tlačítko myši zvolí vybraný objekt. 3-tlačítkové skenování Skenovací rámeček se pohybuje prostřednictvím pravé šipky nebo pravého tlačítka myši vpřed a levou šipkou nebo prostředním tlačítkem myši zpět. Mezerník, Enter nebo levé tlačítko myši, vyberou zvolený objekt. Přehled ovládacích kláves při skenováním módu: 1- tlačítkový 2- tlačítkový 3- tlačítkový MYŠ KLÁVESNICE Výběr Vlevo Vpravo Výběr Vlevo Vpravo LTM Mezerník, Enter LTM PTM Mezerník Šipka vpravo, Enter LTM STM PTM Mezerník, Enter Šipka vlevo Šipka vpravo Pozor: Při použití tří-tlačítkové myši (nebo podobného zařízení) je třeba dávat pozor na to, aby tlačítka byla obsazena podle standardu (viz níže toto standardu odpovídající nastavení musí být nastaveno ovladačem myši): Levé tlačítko myši (LTM): levý klik Střední tlačítko myši (STM): střední tlačítko Pravé tlačítko myši (PTM): pravý klik Archimedes LifeTool 10/12

11 Následující možnosti nastavení jsou stejné pro všechny způsoby ovládání (jedno, dvou nebo tří tlačítkové) Nastavení rámečku Síla: Můžete nastavit tloušťku čáry skenovacího rámečku. Barva: Můžete měnit barvu skenovacího rámečku. Náhledové okno: V náhledovém okně se zobrazují zvolená nastavení. Prodleva Je-li aktivována prodleva, není brán každý stisk klávesnice jako platný signál. Po každém potvrzení je tlačítko na určitý čas (prodlevu) blokováno. Tento čas (prodleva) může být nastaven pomocí posuvného regulátoru. Prodlevu doporučujeme nastavit u uživatelů, pro které je obtížné stisknout tlačítko jen jednou a nebo mají tendenci k vícenásobnému klikání (např. z důvodů třesu). Doba stisku Určuje, jak dlouho musí být tlačítko stisknuto, než vyvolá odezvu (klik). Potřebná doba stisku může být nastavena pomocí posuvného regulátoru. Aktivace této volby je doporučena u osob, které mají tendenci ke krátkým, nechtěným stiskům kláves (např.na základě cerebrální paresy). Připojení externích tlačítek pro skenování Pro připojení externích snímačů/tlačítek mohou být použity emulátory klávesnic, myší nebo přizpůsobené přístroje myši. Důležité: Pro přístup do menu Nastavení při spuštěném skenování stiskněte prosím tlačítko O. Tlačítko Esc totiž ukončí program. Archimedes LifeTool 11/12

12 O Archimedovi Archimedes žil v letech před naším letopočtem v Syrakusích na Sicílii. Zabýval se kromě zákonů rovnováhy také počítáním objemů ploch a prostorů a číslem pí a druhou odmocninou. Instalace Vložte CD Archimedes do CD-mechaniky Vašeho počítače Spusťte soubor SETUP.EXE a postupujte podle uvedených pokynů. Setup vytvoří ikonu na obrazovce. Po instalaci programu Archimédes bude spuštěn testovací program, kterým budou zkontrolovány multimediální schopnosti Vašeho počítače a rozlišení obrazovky.postupujte prosím podle pokynů programu. Testovací program lze spustit i později prostřednictvím nabídky Start ve Windows. Aby bylo možné program používat, musí být originální CD vloženo v mechanice počítače. To neplatí, je-li zakoupena multilicence! Systemové požadavky Pentium 266 MHz, od 32 MB RAM / 64 MB RAM doporučeno, 60 MB místa na hardisku, rozlišení obrazovky min. 800x600 / 16 Bit barvy, zvuková karta, CD-ROM mechanika, Windows 98 SE / Me / 2000 / XP / Vista. Projekt Koncepce: Vedoucí projektu: Programování: Poradci: Zvuky: Vzhled, grafika: Thomas Burger, Gerhard Breitenberger Karl Kaser Markus Becker, Alfred Doppler, Michael Kittl Centrum Spattstrasse Diakonie Gallneukirchen, Terapiezentrum Jakob Doppler, Klaus Weinzierl.ART SCHOCK werbeateliers Cizojazyčné verze: David Šourek, Diakonie Čáslav Vyvinuto ve spolupráci s: Institut für Familien- und Jugendberatung der Stadt Linz Astrid Streinz, Günther Habel Archimedes LifeTool Archimedes LifeTool 12/12

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Programová příručka GoPal Navigator verze 4 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...3 Rady a varovná upozornění...4

Více

NEWTON Dictate 2.6 / NET

NEWTON Dictate 2.6 / NET Projekt OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/48.00040, příjemce podpory: Česká inspekce životního prostředí Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí NEWTON Dictate 2.6 / NET Uživatelský manuál

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o.

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o. GEUS 14.0 základní příručka uživatele programu GEUS ware s.r.o. Toto je základní příručka programu GEUS verze 14.0. Obsahuje popis instalace programu a hlavní změny proti předchozí verzi programu. Obsah

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Obsah. 5. Kapitola možná řešení vybraných problémů s klávesnicí IntelliKeys USB 62

Obsah. 5. Kapitola možná řešení vybraných problémů s klávesnicí IntelliKeys USB 62 Obsah 1. Kapitola Začínáme 2 Úvod 2 Obsah balíčku s klávesnicí IntelliKeys USB 2 Minimální systémové požadavky 2 Informace o příručce a CD ROM 3 Obsah instalačního CD ROM (Install Disk) 3 Instalace programu

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Mzdy a personalistika pro Windows P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem Mzdy a personalistika pro Windows

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

SuSE Linux 7.1. Instalace, sít a know-how

SuSE Linux 7.1. Instalace, sít a know-how Rüdiger Berlich, Karl Eichwalder, Stefan Fent, Werner Fink, Peter Findeisen, Fritz Ganter, Dennis Geider, Viviane Glanz, Carsten Groß, Rolf Haberrecker, Roland Haidl, Carsten Höger, Dirk Hohndel, Petr

Více