ARCHIMEDOVA BRÁNA UČENÍ A PROCVIČOVÁNÍ POČÍTÁNÍ DO 100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHIMEDOVA BRÁNA UČENÍ A PROCVIČOVÁNÍ POČÍTÁNÍ DO 100"

Transkript

1 nt ARCHIMEDOVA BRÁNA UČENÍ A PROCVIČOVÁNÍ POČÍTÁNÍ DO 100 Obsah Copyright... 2 Licenční podmínky pro LifeTool software... 2 Úvodem... 3 Pedagogická a psychologická koncepce programu Základní koncept z hlediska psychologie vývoje Aspekty psychologie učení Učit se nebo si hrát? Bohaté možnosti nastavení Všeobecná nastavení Speciální nastavení jednotlivých cvičení... 6 Didaktické úvahy pro obsluhu/asistenta... 8 Ovládání Skenování O Archimedovi Instalace Systemové požadavky Projekt... 12

2 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI! Děkujeme Vám srdečně za zakoupení programu LifeTool. Abychom Vám jeho používání usnadnili již na začátku a jak to nejvíc jde, připravili jsme pro Vás tuto příručku s důležitými informacemi a praktickými tipy. Pokud budete mít další otázky, jsou Vám naši spolupracovníci k dispozici. Při práci s tímto programem Vám přejeme hodně radosti. Copyright LifeTool-Software je chráněn autorským právem. Tento software smí být užíván jen v míře dané licenčními podmínkami. Není dovoleno kopírovat tento software na jiná média. Bez výslovného písemného svolení LifeTool nesmí být žádná část rozmnožována, půjčována, pronajímána nebo přenášena, nezávisle na tom, jakým způsobem, v jaké formě nebo jakými prostředky (elektronicky či mechanicky) by k tomu došlo. Microsoft je zapsaná ochranná známka, MS-Windows je chráněný produkt Microsoft Corporation. Všechny ostatní značky a označení produktů jsou označením produktů a zapsanými ochrannými známkami jejich vlastníků a jsou zde použity výhradně k redakčním účelům a bez úmyslu je poškodit. Licenční podmínky pro LifeTool software Jednouživatelská licence Zakoupení jedné licence Vás opravňuje k provozování programu na jednom počítači. Po provedení jednorázové instalace funguje program pouze tehdy, je-li do mechaniky vloženo originální CD.Copyright mezi jiným znamená, že program nesmí! být kopírován a rozmnožován. Je však dovoleno instalovat a používat tuto verzi na libovolném počtu počítačů za předpokladu, že k práci s programem je vložen do CDmechaniky počítače vždy originální CD-ROM. Paralelní užití na více počítačích není dovoleno. Víceuživatelská licence Zakoupení víceuživatelské licence Vás opravňuje k instalaci a používání programu na libovolném počtu počítačů. Zakoupit lze pouze jednu víceuživatelskou licenci vázanou na adresu uživatele. V případě víceuživatelské licence získáte program se speciálním kódem. Pomocí tohoto kódu je program instalován na jeden z počítačů. Umožňuje současné užívání programu na libovolném počtu počítačů, bez nutnosti vkládání originálního CD- ROMu. Instalace a užívání programu na jiné adrese, než je uvedeno v licenci, je zakázáno. 2, 5-ti a 15-ti licence Po zakoupení této licence obdržíte podle objednávky 2,5 nebo 15 jednotlivých CD s programem, vázaných na adresu uživatele. Instalace a licenční podmínky odpovídají jednouživatelské verzi. V zásadě je u všech licencí na software LifeTool dovoleno pedagogům a terapeutům používat software také doma pro přípravu vyučování a terapie. Toto povolení ale neplatí pro žáky a klienty. Archimedes LifeTool 2/12

3 Úvodem Po instalaci a spuštění programu se před Vámi objeví volba cvičení. Zde můžete zvolit cvičení z těchto skupin: Základy, Do 10, Nad 10. Pokud přejedete ukazatelem myši bez kliknutí po jednotlivých symbolech cvičení, zobrazí se Vám na spodním okraji obrazovky název těchto cvičení. Na této liště jsou k dispozici ještě následující volby: Kliknutím na otazník se Vám v každém okně zobrazí aktuální informace o možných nastaveních programu, eventuálně návod ke hře. Vstup do menu Nastavení. Nezapomeňte, že jsou všeobecná nastavení pro všechna cvičení a speciální nastavení, která je nutné nastavit pro každý druh cvičení individuálně. Výsledková tabule. Cvičení, která byla splněna 100% úspěšně získají hořící pochodeň. Cvičení, která byla absolvována, ale ne 100% vyřešena, získají nehořící pochodeň. Podle místa pro pochodně poznáte, která cvičení ještě nebyla zpracovávána. Tímto tlačítkem opustíte program. Pokud kliknete na jakékoliv cvičení (jednou stačí) spustí se toto cvičení v základní verzi. Můžete začít pracovat nebo kliknutím na jinou kostku zvolit vyšší (náročnější) verzi. Archimedes LifeTool 3/12

4 Po ukončení cvičení (po provedení počtu úkolů nebo uplynutí stanoveného času - podle nastavení) se zobrazí výsledková tabule ve formě vrhu koulí. Můžete se rozhodnout, zda cvičení opakovat nebo se vrátit k výběru cvičení. Pokud chcete cvičení ukončit předčasně, stiskněte klávesu Esc. V tomto případě se nezobrazí žádné hlášení o dosažených výsledcích a výledek není zapsán do výsledků v menu Nastavení. Pedagogická a psychologická koncepce programu Stejně jako u všech produktů Lifetool, jsou základem tohoto programu pedagogická a psychologická východiska. - Základní koncept z hlediska psychologie vývoje Cílem je nabídnout učícímu se co nejvíce cvičení na téma POČTY. Abychom toho dosáhli, pomůžeme si znalostí vývojové psychologie. Zejména cvičení ve skupině Základy vycházejí z poznatků Jeana Piageta. Způsoby cvičení z oblasti základů matematiky - jako zvládání číselné řady, řazení a třídění (tvoření skupin) jsou u něj považovány za předpoklad pro počítání a mají být bezproblémově ovládány. Proto je u dětí s problémy při numerickém počítání smysluplné vrátit se i zpětně k těmto cvičením a zautomatizovat tyto dovednosti. U následujících cvičení v rozsahu Do 10 stojí ve středu zájmu znázornění početních případů. To odpadá s vyššími stupni obtížnosti. Srovnat to můžeme s chováním dětí, které na začátku používají prsty a postupem času toto znázorňování nepotřebují. Velice důležité je cvičení pro přechod hranice 10 (Přechod přes 10) a cvičení Číselná řada odhadování. - Aspekty psychologie učení Program nabízí možnost učit se v malých krocích. Pomocí je nastavení úrovně obtížnosti na aktuální schopnosti (menu Nastavení). K tomu je zpravidla potřeba dospělého asistenta (viz níže). Jenom nastavení, které je optimálně přizpůsobeno úrovni učícího se, umožňuje rychlé pokroky v učení. Hlášení týkající se správnosti akce následuje akusticky i vizuálně. Po každém bloku úkolů (počet cvičení nebo čas) následuje graficky znázorněné hlášení, které ukazuje počet správných i špatných řešení a dobu cvičení. Slouží jako motivace pro další cvičení, případně jako potvrzení dosažených úspěchů. Archimedes LifeTool 4/12

5 - Učit se nebo si hrát? Archimedova brána je výukový a procvičovací program. Z více důvodů jsme se rozhodli upustit od masivního použití hravých elementů. Jednak příliš mnoho - se zadáním úkolů nesouvisejících - tónů, objektů a animací odvádí pozornost a ztěžuje koncentraci na to podstatné. Tento problém vystupuje zejména u lidí s poruchami vnímání. Příliš mnoho animací také zdržuje při zadání úkolů a protahuje dobu učení. Podstatným záměrem je umožnění rychlého přístupu k vybraným cvičením, což umožní efektivní a ekonomické učení. Pro hodiny trvající hraní není tento program koncipován. - Bohaté možnosti nastavení Lidem s tělesným a mentálním postižením nabízí program množství nastavitelných možností. Kliknutím na menu Nastavení na dolním okraji obrazovky můžete provést důležité individuální přizpůsobení. Archimedes LifeTool 5/12

6 - Všeobecná nastavení Hráč: Každému hráči můžete přiřadit vlastní profil s individuálním nastavením a výsledky. Konec hry: Hra bude ukončena uplynutím času nebo splněním určitého počtu úkolů. Druh písma: Můžete nastavit požadovaný typ písma. Pohybování objekty: Drag&Drop nebo klikni-táhni-klikni. Zvláště poslední uvedené nastavení může podstatným způsobem zjednodušit ovládání myši, protože objekt je po prvním kliknutí k ukazateli myši jakoby přilepen a může tak být snadno přesouván. Opakovat cvičení: Teprve po kliknutí myší je umožněno (společné) vyhodnocení (reflexe) úkolu. Pokud tato volba není nastavena, přechází program automaticky po dvou sekundách k dalšímu cvičení. - Speciální nastavení jednotlivých cvičení Klikněte na požadované cvičení. To získá modré orámování a zobrazí se možnosti nastavení k tomuto cvičení. Zapamatujte si, že některá cvičení se vyskytují ve všech třech skupinách (Základy, Do 10, Nad 10) a tedy že nabízejí možnosti nastavení ve všech skupinách. Důležitá volba je Číselná řada. U některých cvičení jsou ještě doplňková nastavení. Tak například je možné nastavit počet objektů a zda a jak rychle se pohybují. Máte možnost zvolit určitou řadu násobků nebo zrušit dělení sloupů na části. To má smysl například tehdy, pokud to někdo již nepotřebuje a má se zabránit nežádoucímu odečítání. Doporučujeme vyzkoušet si jednou všechny možnosti nastavení, abyste se později mohli rozhodovat, pro které konkrétní situace je při učení použít. Archimedes LifeTool 6/12

7 UČIT SE POČÍTAT: S ASISTENCÍ DOSPĚLÉHO! CVIČIT JDE I SAMOSTATNĚ! Asistent (učitel) má tyto důležité úkoly: - Pozorování: Ví si žák s obsluhou programu rady? Příklad: Žák má problémy při cvičení Tvořit skupiny prostřednictvím Drag&Drop přesouvat objekty do bedny. Změňte nastavení v menu Nastavení na klikni-táhniklikni a předveďte změnu. - Pozorování: Rozumí žák zadání úkolů? Příklad: V nějakém cvičení klikněte na Nápovědu (symbol otazníku) a společně s žákem čtěte uvedenou nápovědu. Pokud je to nutné, cvičení mu s praktickými ukázkami vysvětlete. - Volba správného nastavení (ani příliš složitého, ani příliš jednoduchého). Příklad 1: Ve cvičení menší-roven-větší lze v Nastavení zvolit /místo jednoduchých symbolů/ symboly se znázorněním. Příklad 2: Žák při cvičení Tvorba čísel odečítá, ačkoliv to již není nutné. V menu Nastavení lze pod bodem Dělené sloupy toto dělení sloupů zakázat, čímž se nutnost odečítání odstraní. - Pozorování strategie řešení. Příklad: Žák zápasí se cvičením Řady podle principu Pokus a omyl a dosahuje tak špatných výsledků. Ukažte mu, že si objekty může nejprve srovnat na obrazovce aniž by je musel rovnat na přímo a definitivně na zvolená místa. Archimedes LifeTool 7/12

8 Didaktické úvahy pro obsluhu/asistenta Samozřejmě je nejzábavnější vyzkoušet si všechna cvičení podle nálady. Při učení zaměřeném na dosažení cíle bude ale ještě nutné stanovit si plán učení. Archimedova brána k tomu nabízí pomoc: Doporučujeme tento způsob postupu při tvorbě učebního plánu, počínaje zjištěním současného stavu: 1. První cvičení projděte se žákem od počátku do konce. 2. Vytvořte na začátku cvičení nového hráče ( Volba cvičení - Nastavení >> Nový hráč >> Profil: snadný). Stanovte počet úkolů na 5. To Vám umožní projít všechna cvičení v přiměřeném čase. 3. Začněte v Základech se cvičením Tvorba skupin. Vypracujte nejprve pět cvičení 1. úrovně (označená kostka s jednou tečkou). Po ukončení cvičení se zobrazí hláška o správných a špatných odpovědích. Změňte při cvičení na 2. úroveň (kostka s 2 tečkami). Vypracujte stanovené úkoly a po hlášce o výsledku zvolte cvičení Čísla. Projděte všech šest úrovní této řady. Nakonec přejděte ke cvičení Menší-roven-větší a Řady, které zpracujte stejným způsobem. 4. Stejným způsobem zpracujte všechna cvičení ve skupinách Do 10 a Nad 10, vždy od spodu nahoru. 5. Pokud jsou dvě po sobě jdoucí úrovně příliš obtížné, ukončete předčasně cvičení (klávesa Esc) a přejděte k následujícímu cvičení. Pokud u něj není možné vyřešit již 1. úroveň, ukončete práci s programem. Archimedes LifeTool 8/12

9 6. Vytiskněte si Tabuli úspěchů: uvidíte Vy i Váš žák, které cvičení zvládá s jistotou a u kterých se vyskytují problémy. 7. V Nastavení přepněte na Výsledky (Základy, Do 10, Nad 10) a vytiskněte dosažené výsledky. Tyto hodnoty Vám poslouží jako podklad pro stanovení učebního plánu. - Při problémech v Základech je potřeba tyto nejprve vyřešit. Jednotlivě cvičení projděte a nastavte je tak, aby mohli být žákem úspěšně splněny. V tomto případě se vyhněte cvičením z oblasti čísel. - Ujistěte se, že základy počítání jsou splněny úspěšně i v těch nejtěžších podmínkách (vysoký počet, krátké zobrazení, rychlé pohybování, apod.). Důležité také je zautomatizování dosažených dovedností. - Teprve jsou-li jistě zvládány základy, můžeme přejít do oblasti čísel. Učení nejúčinněji podporují nakouskované nezařaditelné zážitky (Heckhausen), tedy úkoly, které představují výzvu, přičemž nejsou ani příliš složité ani příliš jednoduché. Program umožňuje nastavení úrovně obtížnosti mnoha volitelnými možnostmi. - Při každé práci s programem sledujte, zda jste přihlášeni pod správným jménem (hráčem). Tak můžete sledovat pokroky v učení v grafickém znázornění výsledků. Změny v nastavení jsou doprovázeny změnou barev v grafice programu. - Každodenní, krátké lekce by měli mít přednost před dlouhými fázemi cvičení s velkými časovými odstupy. Archimedes LifeTool 9/12

10 Ovládání Program může být ovládán dle volby myší nebo tlačítky v módu skenování. Skenování Zvoleny mohou být následující způsoby ovládání: 1-tlačítkové skenování Skenovací rámeček automaticky přeskakuje z jednoho pole na druhé. Stiskem mezerníku, klávesy Enter nebo levým tlačítkem myši je zvoleno právě orámované pole. Rychlost skenování (doba setrvání na jednotlivém poli) může být nastavena pomocí regulace v Skenování/Taktování. 2-tlačítkové skenování Skenovací rámeček se již nepohybuje automaticky, ale z pole na pole se pohybuje klávesou Enter, šipkou doprava nebo pravým tlačítkem myši. Mezerník a levé tlačítko myši zvolí vybraný objekt. 3-tlačítkové skenování Skenovací rámeček se pohybuje prostřednictvím pravé šipky nebo pravého tlačítka myši vpřed a levou šipkou nebo prostředním tlačítkem myši zpět. Mezerník, Enter nebo levé tlačítko myši, vyberou zvolený objekt. Přehled ovládacích kláves při skenováním módu: 1- tlačítkový 2- tlačítkový 3- tlačítkový MYŠ KLÁVESNICE Výběr Vlevo Vpravo Výběr Vlevo Vpravo LTM Mezerník, Enter LTM PTM Mezerník Šipka vpravo, Enter LTM STM PTM Mezerník, Enter Šipka vlevo Šipka vpravo Pozor: Při použití tří-tlačítkové myši (nebo podobného zařízení) je třeba dávat pozor na to, aby tlačítka byla obsazena podle standardu (viz níže toto standardu odpovídající nastavení musí být nastaveno ovladačem myši): Levé tlačítko myši (LTM): levý klik Střední tlačítko myši (STM): střední tlačítko Pravé tlačítko myši (PTM): pravý klik Archimedes LifeTool 10/12

11 Následující možnosti nastavení jsou stejné pro všechny způsoby ovládání (jedno, dvou nebo tří tlačítkové) Nastavení rámečku Síla: Můžete nastavit tloušťku čáry skenovacího rámečku. Barva: Můžete měnit barvu skenovacího rámečku. Náhledové okno: V náhledovém okně se zobrazují zvolená nastavení. Prodleva Je-li aktivována prodleva, není brán každý stisk klávesnice jako platný signál. Po každém potvrzení je tlačítko na určitý čas (prodlevu) blokováno. Tento čas (prodleva) může být nastaven pomocí posuvného regulátoru. Prodlevu doporučujeme nastavit u uživatelů, pro které je obtížné stisknout tlačítko jen jednou a nebo mají tendenci k vícenásobnému klikání (např. z důvodů třesu). Doba stisku Určuje, jak dlouho musí být tlačítko stisknuto, než vyvolá odezvu (klik). Potřebná doba stisku může být nastavena pomocí posuvného regulátoru. Aktivace této volby je doporučena u osob, které mají tendenci ke krátkým, nechtěným stiskům kláves (např.na základě cerebrální paresy). Připojení externích tlačítek pro skenování Pro připojení externích snímačů/tlačítek mohou být použity emulátory klávesnic, myší nebo přizpůsobené přístroje myši. Důležité: Pro přístup do menu Nastavení při spuštěném skenování stiskněte prosím tlačítko O. Tlačítko Esc totiž ukončí program. Archimedes LifeTool 11/12

12 O Archimedovi Archimedes žil v letech před naším letopočtem v Syrakusích na Sicílii. Zabýval se kromě zákonů rovnováhy také počítáním objemů ploch a prostorů a číslem pí a druhou odmocninou. Instalace Vložte CD Archimedes do CD-mechaniky Vašeho počítače Spusťte soubor SETUP.EXE a postupujte podle uvedených pokynů. Setup vytvoří ikonu na obrazovce. Po instalaci programu Archimédes bude spuštěn testovací program, kterým budou zkontrolovány multimediální schopnosti Vašeho počítače a rozlišení obrazovky.postupujte prosím podle pokynů programu. Testovací program lze spustit i později prostřednictvím nabídky Start ve Windows. Aby bylo možné program používat, musí být originální CD vloženo v mechanice počítače. To neplatí, je-li zakoupena multilicence! Systemové požadavky Pentium 266 MHz, od 32 MB RAM / 64 MB RAM doporučeno, 60 MB místa na hardisku, rozlišení obrazovky min. 800x600 / 16 Bit barvy, zvuková karta, CD-ROM mechanika, Windows 98 SE / Me / 2000 / XP / Vista. Projekt Koncepce: Vedoucí projektu: Programování: Poradci: Zvuky: Vzhled, grafika: Thomas Burger, Gerhard Breitenberger Karl Kaser Markus Becker, Alfred Doppler, Michael Kittl Centrum Spattstrasse Diakonie Gallneukirchen, Terapiezentrum Jakob Doppler, Klaus Weinzierl.ART SCHOCK werbeateliers Cizojazyčné verze: David Šourek, Diakonie Čáslav Vyvinuto ve spolupráci s: Institut für Familien- und Jugendberatung der Stadt Linz Astrid Streinz, Günther Habel Archimedes LifeTool Archimedes LifeTool 12/12

CATCHME PROGRAM PRO VÝUKU PRÁCE S MYŠÍ

CATCHME PROGRAM PRO VÝUKU PRÁCE S MYŠÍ CATCHME PROGRAM PRO VÝUKU PRÁCE S MYŠÍ Obsah Copyright... 2 Licenční podmínky pro LifeTool software... 3 Úvodem... 4 Pedagogický a psychologický koncept CatchMe 2.0... 6 Didaktické úvahy pro obsluhu/asistenta...

Více

PABLO Omalovánky s ovládáním pomocí skenovaní

PABLO Omalovánky s ovládáním pomocí skenovaní PABLO Omalovánky s ovládáním pomocí skenovaní 1 Copyright... 2 2 Licenční podmínky pro LifeTool software... 2 3 Přehled... 3 3.1 Hlavní Menu... 3 3.2 Nastavení... 4 4 Všeobecné ovládání... 5 5 Pedagogický

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Specializovaná mapa Návod k používání programu Projekt

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Popis nového archivačního programu pro rok 2011

Popis nového archivačního programu pro rok 2011 Popis nového archivačního programu pro rok 2011 Součástí nových verzí programů JAPO pro rok 2011 je také přepracovaný archivační program. Byl výrazně zjednodušen a navíc poskytuje širší možnosti využití.

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Smart Voip. eyebeam 1.11 Stručný návod

Smart Voip. eyebeam 1.11 Stručný návod eyebeam 1.11 Stručný návod Ovládání a nastavení eyebeamu verze Audio CounterPath Solutions, Inc. Floor 8, 100 West Pender St. Vancouver, BC CANADA V6B 1R8 Tel: 1.604.878.0440 sales@counterpath.com www.counterpath.com

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

[XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB

[XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB D2 [XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB Radek Ježdík Petr Hejhal Petr Smrček jezdirad@fel.cvut.cz hejhape1@fel.cvut.cz smrcepet@fel.cvut.cz 27. října 2013 Případy

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Úvod Aplikace VOX komunikátor je dostupná zdarma na AppStore díky podpoře Nadace Vodafone. Jedná se o jednoduchou, kapesní elektronickou komunikační tabulku

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Manuál detailně popisuje všechny kroky, které je nutné provést pro plnohodnotnou funkcionalitu čtečky a aktivaci všech BONUSŮ (kredit na

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

Herní klávesnice-návod k použití

Herní klávesnice-návod k použití Herní klávesnice-návod k použití Systémové požadavky: Windows XP/Windows Vista/Windows 7 PC s vestavěným USB Portem (1.1/2.0) jednotka CD-ROM 50 mb volného místa na pevném disku Instalace: Nejprve připojte

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 10 Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 2/ 10 Obsah 1. MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB ROZHRANÍ... 4 3. PŘIHLÁŠENÍ DO SŘHV... 4 4. INFORMACE

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více