ARCHIMEDOVA BRÁNA UČENÍ A PROCVIČOVÁNÍ POČÍTÁNÍ DO 100

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHIMEDOVA BRÁNA UČENÍ A PROCVIČOVÁNÍ POČÍTÁNÍ DO 100"

Transkript

1 nt ARCHIMEDOVA BRÁNA UČENÍ A PROCVIČOVÁNÍ POČÍTÁNÍ DO 100 Obsah Copyright... 2 Licenční podmínky pro LifeTool software... 2 Úvodem... 3 Pedagogická a psychologická koncepce programu Základní koncept z hlediska psychologie vývoje Aspekty psychologie učení Učit se nebo si hrát? Bohaté možnosti nastavení Všeobecná nastavení Speciální nastavení jednotlivých cvičení... 6 Didaktické úvahy pro obsluhu/asistenta... 8 Ovládání Skenování O Archimedovi Instalace Systemové požadavky Projekt... 12

2 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI! Děkujeme Vám srdečně za zakoupení programu LifeTool. Abychom Vám jeho používání usnadnili již na začátku a jak to nejvíc jde, připravili jsme pro Vás tuto příručku s důležitými informacemi a praktickými tipy. Pokud budete mít další otázky, jsou Vám naši spolupracovníci k dispozici. Při práci s tímto programem Vám přejeme hodně radosti. Copyright LifeTool-Software je chráněn autorským právem. Tento software smí být užíván jen v míře dané licenčními podmínkami. Není dovoleno kopírovat tento software na jiná média. Bez výslovného písemného svolení LifeTool nesmí být žádná část rozmnožována, půjčována, pronajímána nebo přenášena, nezávisle na tom, jakým způsobem, v jaké formě nebo jakými prostředky (elektronicky či mechanicky) by k tomu došlo. Microsoft je zapsaná ochranná známka, MS-Windows je chráněný produkt Microsoft Corporation. Všechny ostatní značky a označení produktů jsou označením produktů a zapsanými ochrannými známkami jejich vlastníků a jsou zde použity výhradně k redakčním účelům a bez úmyslu je poškodit. Licenční podmínky pro LifeTool software Jednouživatelská licence Zakoupení jedné licence Vás opravňuje k provozování programu na jednom počítači. Po provedení jednorázové instalace funguje program pouze tehdy, je-li do mechaniky vloženo originální CD.Copyright mezi jiným znamená, že program nesmí! být kopírován a rozmnožován. Je však dovoleno instalovat a používat tuto verzi na libovolném počtu počítačů za předpokladu, že k práci s programem je vložen do CDmechaniky počítače vždy originální CD-ROM. Paralelní užití na více počítačích není dovoleno. Víceuživatelská licence Zakoupení víceuživatelské licence Vás opravňuje k instalaci a používání programu na libovolném počtu počítačů. Zakoupit lze pouze jednu víceuživatelskou licenci vázanou na adresu uživatele. V případě víceuživatelské licence získáte program se speciálním kódem. Pomocí tohoto kódu je program instalován na jeden z počítačů. Umožňuje současné užívání programu na libovolném počtu počítačů, bez nutnosti vkládání originálního CD- ROMu. Instalace a užívání programu na jiné adrese, než je uvedeno v licenci, je zakázáno. 2, 5-ti a 15-ti licence Po zakoupení této licence obdržíte podle objednávky 2,5 nebo 15 jednotlivých CD s programem, vázaných na adresu uživatele. Instalace a licenční podmínky odpovídají jednouživatelské verzi. V zásadě je u všech licencí na software LifeTool dovoleno pedagogům a terapeutům používat software také doma pro přípravu vyučování a terapie. Toto povolení ale neplatí pro žáky a klienty. Archimedes LifeTool 2/12

3 Úvodem Po instalaci a spuštění programu se před Vámi objeví volba cvičení. Zde můžete zvolit cvičení z těchto skupin: Základy, Do 10, Nad 10. Pokud přejedete ukazatelem myši bez kliknutí po jednotlivých symbolech cvičení, zobrazí se Vám na spodním okraji obrazovky název těchto cvičení. Na této liště jsou k dispozici ještě následující volby: Kliknutím na otazník se Vám v každém okně zobrazí aktuální informace o možných nastaveních programu, eventuálně návod ke hře. Vstup do menu Nastavení. Nezapomeňte, že jsou všeobecná nastavení pro všechna cvičení a speciální nastavení, která je nutné nastavit pro každý druh cvičení individuálně. Výsledková tabule. Cvičení, která byla splněna 100% úspěšně získají hořící pochodeň. Cvičení, která byla absolvována, ale ne 100% vyřešena, získají nehořící pochodeň. Podle místa pro pochodně poznáte, která cvičení ještě nebyla zpracovávána. Tímto tlačítkem opustíte program. Pokud kliknete na jakékoliv cvičení (jednou stačí) spustí se toto cvičení v základní verzi. Můžete začít pracovat nebo kliknutím na jinou kostku zvolit vyšší (náročnější) verzi. Archimedes LifeTool 3/12

4 Po ukončení cvičení (po provedení počtu úkolů nebo uplynutí stanoveného času - podle nastavení) se zobrazí výsledková tabule ve formě vrhu koulí. Můžete se rozhodnout, zda cvičení opakovat nebo se vrátit k výběru cvičení. Pokud chcete cvičení ukončit předčasně, stiskněte klávesu Esc. V tomto případě se nezobrazí žádné hlášení o dosažených výsledcích a výledek není zapsán do výsledků v menu Nastavení. Pedagogická a psychologická koncepce programu Stejně jako u všech produktů Lifetool, jsou základem tohoto programu pedagogická a psychologická východiska. - Základní koncept z hlediska psychologie vývoje Cílem je nabídnout učícímu se co nejvíce cvičení na téma POČTY. Abychom toho dosáhli, pomůžeme si znalostí vývojové psychologie. Zejména cvičení ve skupině Základy vycházejí z poznatků Jeana Piageta. Způsoby cvičení z oblasti základů matematiky - jako zvládání číselné řady, řazení a třídění (tvoření skupin) jsou u něj považovány za předpoklad pro počítání a mají být bezproblémově ovládány. Proto je u dětí s problémy při numerickém počítání smysluplné vrátit se i zpětně k těmto cvičením a zautomatizovat tyto dovednosti. U následujících cvičení v rozsahu Do 10 stojí ve středu zájmu znázornění početních případů. To odpadá s vyššími stupni obtížnosti. Srovnat to můžeme s chováním dětí, které na začátku používají prsty a postupem času toto znázorňování nepotřebují. Velice důležité je cvičení pro přechod hranice 10 (Přechod přes 10) a cvičení Číselná řada odhadování. - Aspekty psychologie učení Program nabízí možnost učit se v malých krocích. Pomocí je nastavení úrovně obtížnosti na aktuální schopnosti (menu Nastavení). K tomu je zpravidla potřeba dospělého asistenta (viz níže). Jenom nastavení, které je optimálně přizpůsobeno úrovni učícího se, umožňuje rychlé pokroky v učení. Hlášení týkající se správnosti akce následuje akusticky i vizuálně. Po každém bloku úkolů (počet cvičení nebo čas) následuje graficky znázorněné hlášení, které ukazuje počet správných i špatných řešení a dobu cvičení. Slouží jako motivace pro další cvičení, případně jako potvrzení dosažených úspěchů. Archimedes LifeTool 4/12

5 - Učit se nebo si hrát? Archimedova brána je výukový a procvičovací program. Z více důvodů jsme se rozhodli upustit od masivního použití hravých elementů. Jednak příliš mnoho - se zadáním úkolů nesouvisejících - tónů, objektů a animací odvádí pozornost a ztěžuje koncentraci na to podstatné. Tento problém vystupuje zejména u lidí s poruchami vnímání. Příliš mnoho animací také zdržuje při zadání úkolů a protahuje dobu učení. Podstatným záměrem je umožnění rychlého přístupu k vybraným cvičením, což umožní efektivní a ekonomické učení. Pro hodiny trvající hraní není tento program koncipován. - Bohaté možnosti nastavení Lidem s tělesným a mentálním postižením nabízí program množství nastavitelných možností. Kliknutím na menu Nastavení na dolním okraji obrazovky můžete provést důležité individuální přizpůsobení. Archimedes LifeTool 5/12

6 - Všeobecná nastavení Hráč: Každému hráči můžete přiřadit vlastní profil s individuálním nastavením a výsledky. Konec hry: Hra bude ukončena uplynutím času nebo splněním určitého počtu úkolů. Druh písma: Můžete nastavit požadovaný typ písma. Pohybování objekty: Drag&Drop nebo klikni-táhni-klikni. Zvláště poslední uvedené nastavení může podstatným způsobem zjednodušit ovládání myši, protože objekt je po prvním kliknutí k ukazateli myši jakoby přilepen a může tak být snadno přesouván. Opakovat cvičení: Teprve po kliknutí myší je umožněno (společné) vyhodnocení (reflexe) úkolu. Pokud tato volba není nastavena, přechází program automaticky po dvou sekundách k dalšímu cvičení. - Speciální nastavení jednotlivých cvičení Klikněte na požadované cvičení. To získá modré orámování a zobrazí se možnosti nastavení k tomuto cvičení. Zapamatujte si, že některá cvičení se vyskytují ve všech třech skupinách (Základy, Do 10, Nad 10) a tedy že nabízejí možnosti nastavení ve všech skupinách. Důležitá volba je Číselná řada. U některých cvičení jsou ještě doplňková nastavení. Tak například je možné nastavit počet objektů a zda a jak rychle se pohybují. Máte možnost zvolit určitou řadu násobků nebo zrušit dělení sloupů na části. To má smysl například tehdy, pokud to někdo již nepotřebuje a má se zabránit nežádoucímu odečítání. Doporučujeme vyzkoušet si jednou všechny možnosti nastavení, abyste se později mohli rozhodovat, pro které konkrétní situace je při učení použít. Archimedes LifeTool 6/12

7 UČIT SE POČÍTAT: S ASISTENCÍ DOSPĚLÉHO! CVIČIT JDE I SAMOSTATNĚ! Asistent (učitel) má tyto důležité úkoly: - Pozorování: Ví si žák s obsluhou programu rady? Příklad: Žák má problémy při cvičení Tvořit skupiny prostřednictvím Drag&Drop přesouvat objekty do bedny. Změňte nastavení v menu Nastavení na klikni-táhniklikni a předveďte změnu. - Pozorování: Rozumí žák zadání úkolů? Příklad: V nějakém cvičení klikněte na Nápovědu (symbol otazníku) a společně s žákem čtěte uvedenou nápovědu. Pokud je to nutné, cvičení mu s praktickými ukázkami vysvětlete. - Volba správného nastavení (ani příliš složitého, ani příliš jednoduchého). Příklad 1: Ve cvičení menší-roven-větší lze v Nastavení zvolit /místo jednoduchých symbolů/ symboly se znázorněním. Příklad 2: Žák při cvičení Tvorba čísel odečítá, ačkoliv to již není nutné. V menu Nastavení lze pod bodem Dělené sloupy toto dělení sloupů zakázat, čímž se nutnost odečítání odstraní. - Pozorování strategie řešení. Příklad: Žák zápasí se cvičením Řady podle principu Pokus a omyl a dosahuje tak špatných výsledků. Ukažte mu, že si objekty může nejprve srovnat na obrazovce aniž by je musel rovnat na přímo a definitivně na zvolená místa. Archimedes LifeTool 7/12

8 Didaktické úvahy pro obsluhu/asistenta Samozřejmě je nejzábavnější vyzkoušet si všechna cvičení podle nálady. Při učení zaměřeném na dosažení cíle bude ale ještě nutné stanovit si plán učení. Archimedova brána k tomu nabízí pomoc: Doporučujeme tento způsob postupu při tvorbě učebního plánu, počínaje zjištěním současného stavu: 1. První cvičení projděte se žákem od počátku do konce. 2. Vytvořte na začátku cvičení nového hráče ( Volba cvičení - Nastavení >> Nový hráč >> Profil: snadný). Stanovte počet úkolů na 5. To Vám umožní projít všechna cvičení v přiměřeném čase. 3. Začněte v Základech se cvičením Tvorba skupin. Vypracujte nejprve pět cvičení 1. úrovně (označená kostka s jednou tečkou). Po ukončení cvičení se zobrazí hláška o správných a špatných odpovědích. Změňte při cvičení na 2. úroveň (kostka s 2 tečkami). Vypracujte stanovené úkoly a po hlášce o výsledku zvolte cvičení Čísla. Projděte všech šest úrovní této řady. Nakonec přejděte ke cvičení Menší-roven-větší a Řady, které zpracujte stejným způsobem. 4. Stejným způsobem zpracujte všechna cvičení ve skupinách Do 10 a Nad 10, vždy od spodu nahoru. 5. Pokud jsou dvě po sobě jdoucí úrovně příliš obtížné, ukončete předčasně cvičení (klávesa Esc) a přejděte k následujícímu cvičení. Pokud u něj není možné vyřešit již 1. úroveň, ukončete práci s programem. Archimedes LifeTool 8/12

9 6. Vytiskněte si Tabuli úspěchů: uvidíte Vy i Váš žák, které cvičení zvládá s jistotou a u kterých se vyskytují problémy. 7. V Nastavení přepněte na Výsledky (Základy, Do 10, Nad 10) a vytiskněte dosažené výsledky. Tyto hodnoty Vám poslouží jako podklad pro stanovení učebního plánu. - Při problémech v Základech je potřeba tyto nejprve vyřešit. Jednotlivě cvičení projděte a nastavte je tak, aby mohli být žákem úspěšně splněny. V tomto případě se vyhněte cvičením z oblasti čísel. - Ujistěte se, že základy počítání jsou splněny úspěšně i v těch nejtěžších podmínkách (vysoký počet, krátké zobrazení, rychlé pohybování, apod.). Důležité také je zautomatizování dosažených dovedností. - Teprve jsou-li jistě zvládány základy, můžeme přejít do oblasti čísel. Učení nejúčinněji podporují nakouskované nezařaditelné zážitky (Heckhausen), tedy úkoly, které představují výzvu, přičemž nejsou ani příliš složité ani příliš jednoduché. Program umožňuje nastavení úrovně obtížnosti mnoha volitelnými možnostmi. - Při každé práci s programem sledujte, zda jste přihlášeni pod správným jménem (hráčem). Tak můžete sledovat pokroky v učení v grafickém znázornění výsledků. Změny v nastavení jsou doprovázeny změnou barev v grafice programu. - Každodenní, krátké lekce by měli mít přednost před dlouhými fázemi cvičení s velkými časovými odstupy. Archimedes LifeTool 9/12

10 Ovládání Program může být ovládán dle volby myší nebo tlačítky v módu skenování. Skenování Zvoleny mohou být následující způsoby ovládání: 1-tlačítkové skenování Skenovací rámeček automaticky přeskakuje z jednoho pole na druhé. Stiskem mezerníku, klávesy Enter nebo levým tlačítkem myši je zvoleno právě orámované pole. Rychlost skenování (doba setrvání na jednotlivém poli) může být nastavena pomocí regulace v Skenování/Taktování. 2-tlačítkové skenování Skenovací rámeček se již nepohybuje automaticky, ale z pole na pole se pohybuje klávesou Enter, šipkou doprava nebo pravým tlačítkem myši. Mezerník a levé tlačítko myši zvolí vybraný objekt. 3-tlačítkové skenování Skenovací rámeček se pohybuje prostřednictvím pravé šipky nebo pravého tlačítka myši vpřed a levou šipkou nebo prostředním tlačítkem myši zpět. Mezerník, Enter nebo levé tlačítko myši, vyberou zvolený objekt. Přehled ovládacích kláves při skenováním módu: 1- tlačítkový 2- tlačítkový 3- tlačítkový MYŠ KLÁVESNICE Výběr Vlevo Vpravo Výběr Vlevo Vpravo LTM Mezerník, Enter LTM PTM Mezerník Šipka vpravo, Enter LTM STM PTM Mezerník, Enter Šipka vlevo Šipka vpravo Pozor: Při použití tří-tlačítkové myši (nebo podobného zařízení) je třeba dávat pozor na to, aby tlačítka byla obsazena podle standardu (viz níže toto standardu odpovídající nastavení musí být nastaveno ovladačem myši): Levé tlačítko myši (LTM): levý klik Střední tlačítko myši (STM): střední tlačítko Pravé tlačítko myši (PTM): pravý klik Archimedes LifeTool 10/12

11 Následující možnosti nastavení jsou stejné pro všechny způsoby ovládání (jedno, dvou nebo tří tlačítkové) Nastavení rámečku Síla: Můžete nastavit tloušťku čáry skenovacího rámečku. Barva: Můžete měnit barvu skenovacího rámečku. Náhledové okno: V náhledovém okně se zobrazují zvolená nastavení. Prodleva Je-li aktivována prodleva, není brán každý stisk klávesnice jako platný signál. Po každém potvrzení je tlačítko na určitý čas (prodlevu) blokováno. Tento čas (prodleva) může být nastaven pomocí posuvného regulátoru. Prodlevu doporučujeme nastavit u uživatelů, pro které je obtížné stisknout tlačítko jen jednou a nebo mají tendenci k vícenásobnému klikání (např. z důvodů třesu). Doba stisku Určuje, jak dlouho musí být tlačítko stisknuto, než vyvolá odezvu (klik). Potřebná doba stisku může být nastavena pomocí posuvného regulátoru. Aktivace této volby je doporučena u osob, které mají tendenci ke krátkým, nechtěným stiskům kláves (např.na základě cerebrální paresy). Připojení externích tlačítek pro skenování Pro připojení externích snímačů/tlačítek mohou být použity emulátory klávesnic, myší nebo přizpůsobené přístroje myši. Důležité: Pro přístup do menu Nastavení při spuštěném skenování stiskněte prosím tlačítko O. Tlačítko Esc totiž ukončí program. Archimedes LifeTool 11/12

12 O Archimedovi Archimedes žil v letech před naším letopočtem v Syrakusích na Sicílii. Zabýval se kromě zákonů rovnováhy také počítáním objemů ploch a prostorů a číslem pí a druhou odmocninou. Instalace Vložte CD Archimedes do CD-mechaniky Vašeho počítače Spusťte soubor SETUP.EXE a postupujte podle uvedených pokynů. Setup vytvoří ikonu na obrazovce. Po instalaci programu Archimédes bude spuštěn testovací program, kterým budou zkontrolovány multimediální schopnosti Vašeho počítače a rozlišení obrazovky.postupujte prosím podle pokynů programu. Testovací program lze spustit i později prostřednictvím nabídky Start ve Windows. Aby bylo možné program používat, musí být originální CD vloženo v mechanice počítače. To neplatí, je-li zakoupena multilicence! Systemové požadavky Pentium 266 MHz, od 32 MB RAM / 64 MB RAM doporučeno, 60 MB místa na hardisku, rozlišení obrazovky min. 800x600 / 16 Bit barvy, zvuková karta, CD-ROM mechanika, Windows 98 SE / Me / 2000 / XP / Vista. Projekt Koncepce: Vedoucí projektu: Programování: Poradci: Zvuky: Vzhled, grafika: Thomas Burger, Gerhard Breitenberger Karl Kaser Markus Becker, Alfred Doppler, Michael Kittl Centrum Spattstrasse Diakonie Gallneukirchen, Terapiezentrum Jakob Doppler, Klaus Weinzierl.ART SCHOCK werbeateliers Cizojazyčné verze: David Šourek, Diakonie Čáslav Vyvinuto ve spolupráci s: Institut für Familien- und Jugendberatung der Stadt Linz Astrid Streinz, Günther Habel Archimedes LifeTool Archimedes LifeTool 12/12

CATCHME PROGRAM PRO VÝUKU PRÁCE S MYŠÍ

CATCHME PROGRAM PRO VÝUKU PRÁCE S MYŠÍ CATCHME PROGRAM PRO VÝUKU PRÁCE S MYŠÍ Obsah Copyright... 2 Licenční podmínky pro LifeTool software... 3 Úvodem... 4 Pedagogický a psychologický koncept CatchMe 2.0... 6 Didaktické úvahy pro obsluhu/asistenta...

Více

PABLO Omalovánky s ovládáním pomocí skenovaní

PABLO Omalovánky s ovládáním pomocí skenovaní PABLO Omalovánky s ovládáním pomocí skenovaní 1 Copyright... 2 2 Licenční podmínky pro LifeTool software... 2 3 Přehled... 3 3.1 Hlavní Menu... 3 3.2 Nastavení... 4 4 Všeobecné ovládání... 5 5 Pedagogický

Více

PuzzleWorld Výběr známých puzzle her Obsah

PuzzleWorld Výběr známých puzzle her Obsah PuzzleWorld Výběr známých puzzle her Obsah Copyright... 2 Licenční podmínky pro LifeTool software... 2 Úvod... 3 Všeobecné nastavení... 3 Hlavní nabídka... 3 Stránky výběru témat Správa médií Vlastní obrázky...

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů.

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Děkujeme, že jste se rozhodli vyzkoušet ALLIGATOR sens.it. Následující stránky vás seznámí s programovacími

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog.

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. 1. Stáhněte instalační soubor vybraného 3E pluginu

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky.

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky. Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Messenger. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Messenger

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Špatné nastavení oddělovače pro datum

Špatné nastavení oddělovače pro datum Špatné nastavení oddělovače pro datum Program: Veškeré programy firmy INISOFT s.r.o. Vypracoval: Lukáš Grill Datum revize: 21.8.2015 (oddělení technické podpory) Cílem tohoto dokumentu je popsat postup

Více

Online komunikační místnost VOSK

Online komunikační místnost VOSK Online komunikační místnost VOSK (VIDEO ONLINE S KONFERENCÍ) verze 2.0 Verze 1.01 srpen 2012 Obsah Co je potřeba k používání systému VOSK? 3 Nastavení zvuku a hlasitosti 3 Instalace Adobe Flash Playeru

Více

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Děkujeme za zakoupení USB adaptéru KD609. Je navržen pro příjem digitální televize do osobního počítače nebo notebooku v digitální

Více

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení Face Recognition for HP ProtectTools Příručka jednoduchého nastavení Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Návod k využívání interaktivních funkcí

Návod k využívání interaktivních funkcí Návod k využívání interaktivních funkcí Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Interaktivní TV. Svoji Interaktivní TV budete ovládat přes velmi jednoduchou a intuitivní aplikaci.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel OPERAČNÍ SYSTÉM základní ovládání Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Pár otázek na začátek popište k čemu se používá počítač v jakých oborech lidské činnosti se využívá počítačů?

Více

Software Eurotel mobile PhoneTools umožňuje komunikaci s moduly Siemens MC 35 Terminal / MC 35i Terminal (dále jen Siemens modul).

Software Eurotel mobile PhoneTools umožňuje komunikaci s moduly Siemens MC 35 Terminal / MC 35i Terminal (dále jen Siemens modul). Quick start pro Siemens MC 35 Terminal / MC 35i Terminal 1. Úvod Software Eurotel mobile PhoneTools umožňuje komunikaci s moduly Siemens MC 35 Terminal / MC 35i Terminal (dále jen Siemens modul). Mezi

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Vložení expiračního kódu do spojů ALCOMA

Vložení expiračního kódu do spojů ALCOMA do spojů ALCOMA Verze dokumentu: 1.6 Datum vydání: 19.10.2010 Poslední úprava: 13.01.2014 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. DEFINICE PROBLÉMU... 1 2. BLOKOVÉ SCHÉMA POSTUPU... 2 3. PODROBNÝ POPIS POSTUPU:...

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050 Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525 Typ: EzSKY050 Balení 1. 1x EzSKY050 device 2. 1x Quick Guide Manual 3. 1x CD (s ovladači a manuálem) Specifikace produktu Specifikace hardwaru

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2 Návod k obsluze Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx Verze 1.0 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 1.1 Obsluha programu 2 1.2 Licenční podmínky 2 1.3 Registrace programu

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6 ZÁKLADNÍ

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Interaktivní funkce Selfnet TV

Interaktivní funkce Selfnet TV Interaktivní funkce Selfnet TV Uživatelská příručka Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody interaktivní televize Selfnet TV. Svoji Selfnet TV budete ovládat přes velmi jednoduchou

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Pro školská zařízení Pardubického kraje Microsfot Enrollment for Education Solutions Praha, prosinec 2015 Obsah Registrace na SoftwareONE Academic portálu... 1

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2016 Obsah Tisk dokumentů na VŠPJ... 3 Tiskneme... 4 Tisk přes WiFi z Vašeho notebooku... 6 Správa tiskové fronty... 7 Mapa

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více