ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9"

Transkript

1 ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9

2

3 Týden knihoven TÝDEN KNIHOVEN 2011 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SEDLČANY Letos s mottem 15. KRAJ ČR - KRAJ KNIHOVEN PROGRAM: : Přihlašování čtenářů zdarma Bez vás všech by žádná veřejná knihovna neexistovala, ani ta naše sedlčanská! Všem novým čtenářům bude v Týdnu knihoven odpuštěn administrativní poplatek (do konce kalendářního roku) : Nákup našich knih za velkoobchodní ceny. Pouze v tomto týdnu a pouze v naší knihovně je možné zakoupit za velkoobchodní ceny pět dříve vydaných knih, které rozhodně patří do regionální knihovny pro všechny : Odstartování 8. ročníku Čtenářské ligy. Opět v Týdnu knihoven startujeme veliké čtenářské a sportovní klání našich čtenářů do 15 let. Tentokrát se mohou všichni soutěžící těšit na doplňkový projekt Čtení pomáhá, který každý měsíc tuto soutěž oživí novým úkolem v 10 hod.: Zahájení Virtuální univerzity třetího věku. Sedlčanská knihovna nabízí mnoho knih a akcí pro seniory. Jednou z možností je i forma vzdělávání v 18 hod.: Kriminální večer při svíčkách. Snad opravdu všichni se rádi bojí nad knihou... v reálném životě je to však jiné... Podvečer s detektivními povídkami známých autorů, ale i s opravdovou policejní mluvčí Monikou Schindlovou pro dříve narozené v 9.30 hod.: Pohádky má každý rád. Pohádky máme rádi Ti nejmenší však nejvíce. Program pro Mateřské centrum Petrklíč a pro rodiče s dětmi , ve hod.: Po stopách zločinců. Zábavné čtení s hrami pro děti do 11 let určené školním družinám (nutno objednat předem) v 10 hod.: Malí spisovatelé a malí ilustrátoři. Vyhodnocení anketní soutěže čtvrtých tříd sedlčanských základních škol za účasti členů literární skupiny Hlava nehlava v 15 hod.: Ve stínu zločinu. Stínohra pro každého. Výtvarná a divadelní dílna, jejímž výsledkem by mělo být vytvoření a sehrání detektivního příběhu v 16 hod.: Vltava jinak. Výstava fotografické soutěže vyhlášené knihovnou v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany. Vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků. Dále je možno objednat další akce a exkurze pro skupiny i jednotlivce dle dohody a nabídky (nabídka pro školy na Úvodník starosty města AKTUÁLNÍ INFORMACE Vážení spoluobčané, v dubnovém zpravodaji Radnice jsem vás informoval o zahájení stavebních prací na třetí stavbě projektu Revitalizace náměstí T.G.M, na úpravách vlastní plochy náměstí. Připomenu, že projekt obsahoval rekonstrukci fasády budovy radnice (čp. 32 provedeno 2010), budovy městského úřadu (čp. 34 r. 2010) a přestavby prostranství náměstí (r. 2011). Podle projektu a původního rozpočtu byly celkové náklady 18,3 mil. Kč, z toho předpokládané uznatelné náklady 14,2 mil. Kč a vlastní zdroje 4,1 mil. Kč. Tento projekt jsme uplatnili úspěšně do výzvy Regionálního operačního programu Středočeského kraje s úpravou uznatelných nákladů 13,7 mil. Kč a dotace 10,6 mil. Kč. Znamenalo to, že původní vlastní zdroje na dofinancování akce se touto úpravou navýšily na 7,7 mil. Kč. S ohledem na odsouhlasené a provedené změny či vícepráce budou celkové náklady stavby cca 21 mil. Kč. V současné době pracujeme na závěrečném vyhodnocení projektu po stránce věcné, technické a především finanční. V rámci tohoto hodnocení posuzujeme i naplnění cílů projektu. Prvořadým cílem bylo sjednotit jednotlivé prvky, tvořící architekturu celého veřejného prostoru, s důrazem na maximální použití tradičních materiálů, charakteristických pro tuto oblast. Odstraněním původní materiálové i tvarové různorodosti (žula, beton, dřevo, ocel) a realizací navrženého řešení se tento cíl naplnil, včetně mobiliáře doplňující celé náměstí. Druhým cílem bylo rozšíření ploch zeleně, uplatněné v jednotlivých kamenných prvcích. I tento cíl byl naplněn, neboť došlo k dvojnásobnému navýšení ploch vyhraněné zeleně. Celá stavba byla dokončena a drobné nedodělky zjištěné při převzetí stavby byly následně v několika dnech odstraněny. Považuji toto dílo za úspěšné a prospěšné díky všem, kteří se na něm podíleli: ak. arch. Vladimír Pýcha, ing. arch. Miroslav Řepa - autoři projektu, stavební společnost Stavba Barták hlavní zhotovitel díla, Průmysl kamene Příbram výrobce kamenných prvků, společnost Swietelsky zhotovitel dlážděných ploch, Sedlčanské technické služby sadové a zahradnické úpravy. Vážím si toho, že jsme mohli tento projekt realizovat s finanční dotací EU. Řešení parteru centrálního náměstí, rekonstrukce radnice včetně generální opravy věže bude sloužit nám všem a především příštím generacím. Ing. Jiří Burian starosta města NUANCE half marathon Sedlčany Dne úderem 11. hodiny odstartoval další ročník sedlčanského půlmaratonu. Na trať s náročným profilem plným stoupání a seběhů se vydalo 31 mužů. Mezi startujícími bylo několik vynikajících běžců, triatlonistů a držitelů titulu Iron Man. Vítěz minulého ročníku, votický Martin Korous, nedal ani letos svým soupeřům šanci a protrhl cílovou pásku v novém traťovém rekordu 1:22:13 hod. Druhé a třetí místo obsadili po vynikajícím výkonu domácí borci Ladislav Jelen a Petr Polívka. V kategorii veteránů, tedy mužů nad 45 let, se umístil na prvním místě sedlčanský běžec Luboš Hrma před Zdeňkem Doležálkem a bronzovou pozici uhájil další domácí sportovec Václav Bau- disch st. Odvahu postavit se na start tohoto těžkého závodu měly letos pouze dvě ženy. Držitelka prvního místa z minulého roku, Ilona Trinerová, potvrdila současnou dobrou formu a obhájila vítězství. Majitelkou stříbrného poháru se stala Radka Andrušíková, která proběhla trať v novém osobním rekordu. Děkuji uvedeným firmám a institucím za jejich finanční a materiální pomoc: NUANCE svatební dům, Komunikace & Profit MuDr. Václav Chaloupecký, Povltavské mlékárny, rádio Beat, stavební firma Skvadra, město Sedlčany, ODS Sedlčany, keramika Vanya Juraj, TJ Tatran Sedlčany, nápoje EMU-Roman Pudil, betonárka Červený Hrádek. Za zajištění bezpečnosti startujících děkuji městské policii Sedlčany, za obětavou pořadatelskou činnost Stoper klubu Sedlčany a celé své rodině. Traťovým komisařům a fotodokumentaristům Jaroslavu Poky Pokornému a Majklovi Bartošovi. Václav Baudisch st. 1

4 USNESENÍ / POZVÁNKA 2 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČAN č. 13/2011 ze dne RM doporučuje ZM schválit žádost paní Markéty Cardineau, Dobročovice 102, Úvaly, o odprodej pozemku parc. č. 2487/1 orná půda o výměře 1000 m 2 v k. ú. Sedlčany, a to za cenu 300 Kč/m 2, tj. celkem Kč za účelem výstavby rodinného domu. - RM doporučuje ZM schválit žádost manž. Jiřího a Libuše Bartákových, Zahradní 511, Sedlčany, a manž. Karla a Michaely Hockeových, Šánovská 96, Sedlec - Prčice, o odprodej pozemku parc. č. 1360/3 zastavěná plocha o výměře 4 m 2 v k. ú. Sedlčany, který byl oddělen z původní parc. č. 1360/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 540 m 2 v k. ú. Sedlčany, a to za cenu 400 Kč/m 2, tj. celkem Kč (viz GP Ing. Jiřího Blahny, č /2011 ze dne 24. června 2011). - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 (č. bytu 16/V. patro) na adrese Na Severním sídlišti II/659, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Libuší Čutovou a podnájemcem panem Josefem Slaninou, dosud trvale bytem Komenského nám. 871, Sedlčany, a to na dobu určitou do 31. prosince RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost paní Ludmily Sedláčkové o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 (č. bytu 6/II. patro) na adrese U Kulturního domu 566, Sedlčany, a to společně s přítelem panem Miloslavem Pecháčkem. - RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 3+1 (č. bytu 7/II. patro) na adrese Za Nemocnicí 1060, Sedlčany, a to z paní Renaty Radiměřské na syna Michala Radiměřského, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. - RM schvaluje dohodu o výměně bytů mezi paní Alenou Balabánovou a Lenkou Bartošovou s tím, že paní Alena Balabánová bude užívat byt o velikosti 1+1 (č. bytu 26/přízemí) na adrese U Školky 739, Sedlčany, a paní Lenka Bartošová bude užívat byt o velikosti 2+1 (č. bytu 9/II. patro) na adrese Havlíčkova 879, Sedlčany. - RM schvaluje přidělení obytné jednotky 0+1 v DPS (č. bytu 24/III. patro) na adrese ulice 28. října č.p. 175, Sedlčany, a to paní Vlastě Hulanové, dosud trvale bytem Osečany RM revokuje své usnesení 12/2011 ze dne 13. července t. r., kterým bylo schváleno přidělení obytné jednotky 0+1 v DPS v ulici 28. října č.p. 172 v Sedlčanech (č. 12/III. patro) paní Marii Procházkové, trvale bytem Líchovy 51, Dublovice. - RM schvaluje přidělení obytné jednotky 0+1 v DPS (č. bytu 12/III. patro) na adrese ulice 28. října č.p. 172, Sedlčany, a to paní Libuši Havlové, dosud trvale bytem U Kulturního domu 567, Sedlčany. - RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně č.11/iv. patro na adrese Strojírenská 791, Sedlčany, a to panu Petru Hadáčkovi, dosud trvale bytem Mokřany 9. - RM schvaluje přidělení jedné místnosti v ubytovací jednotce č. 1/III. patro na městské ubytovně Strojírenská 791, Sedlčany, a to paní Lucii Kyndlové, dosud trvale bytem Křepenice RM schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) pro rozvojovou zónu 7 severozápad a pověřuje ST podpisem smlouvy s předkladatelem nejvhodnější nabídky společností NOVADUS Příbram ze nabídkovou cenu Kč. Druhá v pořadí se umístila nabídka 1 SčV a.s., Příbram ve výši Kč. - RM schvaluje výsledky výběrového řízení na akci Zateplení fasády bytového domu a pověřuje ST podpisem smlouvy s předkladatelem nejvýhodnější nabídky společností S-B, s.r.o., Sedlčany za nabídkovou cenu Kč. Druhá v pořadí se umístila nabídka DLOUHÝ povrchové úpravy staveb ve výši Kč a třetí IKK Milevsko, s.r.o., ve výši Kč. - RM schvaluje výsledky výběrového řízení na akci Zateplení bytového domu čp a pověřuje ST podpisem smlouvy s předkladatelem nejvýhodnější nabídky společností S-B, s.r.o., Sedlčany za nabídkovou cenu Kč. Druhá v pořadí se umístila nabídka DLOUHÝ povrchové úpravy staveb ve výši Kč a třetí IKK Milevsko, s.r.o., ve výši Kč. - RM nesouhlasí s přístupem VZP, která odmítá uzavřít smlouvu s novým lékařem na ambulantní služby ordinace ORL. Ordinace ORL byla otevřena 3 dny v týdnu a v průměru ošetřila za jeden den 27 pacientů, což svědčí o nezbytnosti zajišťování těchto zdravotnických služeb v Sedlčanech. RM pověřuje ST dalším jednáním a znovuotevření ordinace ORL na sedlčanské poliklinice. - RM vyslovuje nespokojenost s nedostatečným zabezpečením gynekologické ambulance. Lékař ordinuje pouze 2 dny v týdnu, přičemž výběrové řízení na uvolněné místo bylo vypsáno na celý pracovní úvazek. RM ukládá ST projednat tuto záležitost ve vedení VZP. - RM schvaluje zápočet stavebních prací v budově nemocnice formou zápočtu z nájmu dle platné nájemní smlouvy v celkovém objemu Kč dle seznamu akcí předloženým Doc.MUDr. Palivodou, Ph.D.,FCCM,MBA RM schvaluje vypracování Energetického auditu budovy Nemocnice s poliklinikou v Sedlčanech společností SIGMIN, a.s. - RM doporučuje ZM schválit přijetí Memoranda o spolupráci a společném postupu při přípravě projektu Návrh integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území Středočeského kraje. - RM schvaluje žádost paní Jany Vackové, nájemkyně bytu 2+1, č. 3, Havlíčkova 624, o výměnu oken na vlastní náklady dle cenové nabídky Kč s tím, že touto částkou bude předplaceno nájemné. - RM schvaluje, aby společnost S.I.K, spol. s r. o., Paříkova 354/5, Praha 9 Vysočany zastupovala město: a) v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany. b) v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany. - RM stanovuje termín zasedání ZM na pondělí 19. září 2011 od hod. v KDJS. Rok duchovní harmonie v sedlčanské knihovně 6. ročník program podzimní části: středa v hod.: Kineziologie metoda One Brain. Přednáška Mgr. Miloslavy Rutové. středa v hod.: Grafologie psychologie písma. Přednáška Šárky Kváčové (s sebou vlastní rukopis: popsanou stránku A 4 bez linek, psací písmo). středa v hod.: Význam astrologie pro život současného člověka. Přednáška Bc. Zdenky Zátopkové. středa v hod.: Nemoc jako prostředek sebepoznání. Přednáška PhDr. Romany Boháčové. středa v hod.: Smrt jako součást života. Přednáška a rozhovor s lidmi, kteří mají zážitky blízké smrti Prof. RNDr. Ludmily Kameníkové, DrSc. Přednášky se uskuteční v Centru Lukáš (součást Městské knihovny Sedlčany) a konají se za podpory Ministerstva kultury České republiky.

5 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČAN č. 14/2011 ze dne RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z předchozího jednání ze dne RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2 schváleného rozpočtu města na rok 2011 s navýšením příjmové a výdajové části o tis. Kč. - RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů v oblasti investiční výstavby zajišťované městem. - RM souhlasí s výpůjčkou části sportovního areálu LAS Taverny Okresnímu sdružení hasičů Příbram za účelem uspořádání soutěže mládeže v rámci celorepublikového programu Plamen 2012, a to za blíže specifikovaných podmínek bezplatného užívání - RM ukládá starostovi, místostarostovi a ostatním členům Rady města Sedlčany neodkladně informovat o všech jednáních vyvolaných potencionálními zájemci o realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany - RM rozhodla zadat vyhotovení oddělovacího geometrického plánu na vyměření částí pozemků parc. č a parc. č k. ú. Sedlčany zatížených břemenem hlavního kanalizačního řadu, který je ve vlastnictví města Sedlčany. Vzhledem k tomu, že odměřovaná šíře oddělovaných částí pozemků je limitována rozsahem ochranného pásma vedení, konfigurací terénu a rovněž postupem v intencích předchozího jednání s vlastníkem, je zadání podmíněno jeho součinností. - RM doporučuje ZM schválit žádost pana Tomáše Kymly, trvale bytem Havlíčkova 303, Sedlčany, o odprodej pozemků doposud v jeho vlastnictví, a to parc. č. 1109/3 o výměře 1042 m 2, parc. č. 1251/2 o výměře 260 m 2 a parc. č. 2973/18 o výměře 182 m 2, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komuni- kace v k. ú. Sedlčany, za cenu obvyklou ve výši 100 Kč/m 2, tj. celkem za Kč. - RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Sedlčany (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ (budoucí strana oprávněná), která se týká povolení vstupu na pozemek parc. č. 368 v k. ú. Sedlčany (Baxova ulice), a to za účelem strpění umístění, zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 0,4 kv distribuční soustavy pro stavbu Sedlčany, knn pro p.č. 370/2 s označením stavby IV RM souhlasí se zapojením finančních prostředků ve výši Kč z investičního fondu Školní jídelny 2. základní školy Sedlčany, příspěvkové organizace na nákup boileru TUV. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČAN ze dne ZM bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou o kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo dne ZM bere na vědomí přednesenou zprávu panem místostarostou o jednání a činnosti RM za uplynulé období v intervalu od do ZM schvaluje dokument Rozpočtové opatření č. 2 schváleného rozpočtu města na rok 2011, a to v plném rozsahu RM navržených opatření s tím, že navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu je ve shodné částce tis. Kč na celkovou rozpočtovanou částku, a to na obou stranách vyrovnaného rozpočtu, po tis. Kč. - ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ (strana oprávněná) a městem Sedlčany, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, PSČ Sedlčany (strana povinná). Věcné břemeno se realizuje za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy s tím, že věcným břemenem bude zatížena část pozemku ve vlastnictví města, a to parc. č. 2940/17 v katastrálním území a obci Sedlčany, to znamená bude na tomto pozemku provedena stavba: Sedlčany - přípojka NN pro parc. č. 2940/13. - ZM schvaluje žádost paní Markéty Cardineau, Dobročovice 102, Úvaly, o koupi pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 2487/1, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany zemědělský půdní fond o výměře 1000 m 2 v katastrálním území a obci Sedlčany (viz. GP č /2011 ze dne ), a souhlasí s prodejem tohoto pozemku pro účely výstavby rodinného domku za cenu 300 Kč/m 2, tj. za celkovou cenu Kč. - ZM schvaluje společnou žádost manželů Jiřího a Libuše Bartákových, Zahradní 511, Sedlčany, a manželů Karla a Michaely Hockeových, Šánovská 96, Sedlec-Prčice, o koupi pozemku parc. č. 1360/3, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m 2 v katastrálním území a obci Sedlčany, který byl na základě nově vyhotoveného geometrického plánu oddělen od původního pozemku parc. č. 1360/1 druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 540 m 2 v katastrálním území a obci Sedlčany, a souhlasí s prodejem tohoto pozemku, a to za cenu 400 Kč/m 2, tj. za celkovou cenu 1600 Kč (viz. GP č /2011 ze dne vypracovaný Ing. Jiřím Blahnou). - ZM schvaluje směnu pozemků mezi panem Rostislavem Rohlíkem, trvale bytem Nádražní 903, Sedlčany, a městem Sedlčany, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, PSČ Sedlčany, takto: a) Pan Rostislav Rohlík převede bezúplatně do vlastnictví města Sedlčany pozemek parc. č. 1919/18, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 148 m 2 v katastrálním území a obci Sedlčany. b) Město Sedlčany převede bezúplatně do vlastnictví pana Rostislava Rohlíka pozemky parc. č. 2450/3 o výměře 80 m 2 a parc. č. 2451/2 o výměře 121 m 2, oba druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda v katastrálním území a obci Sedlčany. - ZM schvaluje žádost pana Tomáše Kymly, trvale bytem Havlíčkova 303, Sedlčany, o odprodej pozemků doposud v jeho vlastnictví, které jsou součástí veřejného prostranství (případně jsou zastavěny komunikací) a souhlasí s jejich výkupem. Jedná se o pozemky parc. č. 1109/3 o výměře 1042 m 2, parc. č. 1251/2 o výměře 260 m 2 a parc. č. 2973/18 o výměře 182 m 2, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v katastrálním území a obci Sedlčany, a to za cenu obvyklou ve výši 100 Kč/m 2, tj. za výměru 1484 m 2 celkem Kč. - ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek označenou převádějícím č. UZSVM/ SPB/107/2011-SPBM, na základě které ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převádí na město Sedlčany pozemek parc. č. 342, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 1379 m 2 v katastrálním území Libíň a obci Sedlčany. - ZM souhlasí s podepsáním memoranda o spolupráci a společném postupu při přípravě projektu Návrh integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území Středočeského kraje a pověřuje starostu města k podpisu tohoto memoranda mezi městem Sedlčany a Středočeským krajem. - ZM ukládá Radě města Sedlčany připravit zřízení příspěvkové organizace Sportovní areály města Sedlčany a předložit na příštím zasedání zastupitelstva ke schválení zřizovací listinu tohoto subjektu. 3

6 NEMOCNICE 4 Akreditace cesta ke kvalitě a bezpečí zdravotní péče Hlavním cílem Nemocnice v Sedlčanech je neustálé zkvalitňování a zvyšování bezpečnosti poskytované zdravotní péče. Pro dosažení tohoto cíle jsme se vydali cestou akreditace celé nemocnice dle Spojené akreditační komise České republiky (SAK) a cestou dílčích akreditací některých oddělení a ambulancí. Splněním akreditačních kritérií budou v našem zdravotnickém zařízení ještě lépe nastaveny všechny normy a procesy tak, aby pacient i jeho blízcí měli jistotu kvalitní zdravotní péče a pocit bezpečí s minimalizací jakýchkoliv rizik a komplikací. Nemocnice se hlásí ke splnění vyhlášených bezpečnostních cílů Ministerstva zdravotnictví ČR, kterými jsou: 1. Bezpečná identifikace pacientů 2. Bezpečnost při používání rizikových léčiv 3. Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech 4. Prevence pádů pacientů 5. Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče 6. Bezpečná komunikace 7. Bezpečné předávání pacientů Centrum screeningové kolonoskopie Endoskopická ambulance nemocnice již splnila přísné akreditační požadavky a bylo jí ministrem zdravotnictví ČR v dubnu 2011 znovu vydáno osvědčení na provozování Centra screeningové kolonoskopie. Činnost centra je průběžně monitorována a kontrolována Českou gastroenterologickou společností. Pracoviště provádí endoskopická vyšetření v rámci screeningového programu zaměřeného na včasný záchyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom), jejíchž výskyt stále roste. Každý rok je v České republice tento zhoubný nádor zjištěn asi u 7800 osob a je u nás druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů i u žen (při vynechání některých nádorů kožních). Screeningem se rozumí plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Přínosem vyšetření je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální a přitom účinnější léčby. Cílem screeningu je snížit nemocnost i úmrtnost na sledované onemocnění. Obecně platí, že zhoubné nádory lze léčit poměrně snadno a účinně, jsou-li zachyceny v počátečním stadiu. Proto, je-li vám 50 a více let,neváhejte s návštěvou lékaře, i když nemáte žádné obtíže. Podrobné informace získáte při osobní návštěvě v ambulanci nebo telefonicky na tel od primáře MUDr. Karla Marka (na snímku vlevo). Laboratoř nemocnice získala osvědčení o akreditaci Laboratorní vyšetření jsou dnes nezbytnou potřebou pro stanovení diagnózy onemocnění i pro kontrolu účinnosti léčby. Na přesnosti, správnosti a včasnosti výsledků v řadě případů závisí mnoho důležitých rozhodnutí,která ovlivní nejen druh a způsob léčby, ale i celý další život pacienta. Správnost výsledků našich laboratorních vyšetření, která jsou prováděna kolektivem pracovníků oddělení klinické biochemie a hematologie pro vedením prim. MUDr. Kristiny Markové (na snímku vpravo dole), je garantována Osvědčením o akreditaci podle ČSN ISO 15189:2007, které naší laboratoři vydal již v roce 2010 Český institut pro akreditaci jako národní akreditační autorita v České republice. Získání akreditačního osvědčení je pro nás významnou událostí, která nám dává, na základě externího posouzení kvality, možnost veřejně doložit kvalitu naší práce na vysoké profesní a technické úrovni. Naším strategickým plánem je postupné další rozšiřování akreditovaných laboratorních metod a poskytování našich služeb všem pacientům v co nejvyšší kvalitě. Spektrum vyšetření lze nalézt v laboratorní příručce na webových stránkách nemocnice:

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2011 Pondělí 3. října v hodin Mimo předplatné Středa 12. října v hodin Koncertní sál Zveme všechny milovníky folku na tento večer do našeho kulturního domu, kde se uskuteční jedinečný koncert pod názvem Vzácné setkání Jedná se o opravdu vzácné setkání legendárních bratrů - populárních zpěváků V koncertním sále KDJS bude zahájena další velice zajímavá výstava. Tentokrát se příznivci výtvarného umění mohou těšit na prodejní výstavu obrazů, kterou se bude prezentovat známý sedlčanský umělec Stanislav Kadlec Na slavnostní vernisáži v koncertním sále vystoupí taneční soubor pod vedením Venduly Dědové, autor výstavy Stanislav Kadlec zahraje několik skladeb na klavír na motivy Leoše Janáčka a úvodní slovo pronese Jitka Kadlecová, manželka autora výstavy. Zajímavá výstava krásných obrazů bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a před každým večerním pořadem. Potrvá až do a do tohoto data musí být také vyzvednuty všechny zamluvené exponáty. O vystavujícím umělci si přečtěte více informací na třetí straně. Neděle 16. října v hodin Pro rodiče a děti Jana a Františka Nedvěda a jejich kapely Na koncertu, kterých se koná jen několik do roka, zazní všechny veliké hity oblíbených zpěváků např. Stánky, Ptáčata, Růže z papíru, Valčíček, Kočovní herci, Frankie dlouhán a celá řada dalších posluchači tolik žádaných písní. Oba protagonisty doprovází kapela hrající v tomto hvězdném obsazení: Vojta Nedvěd kytara, zpěv, Milan Plechatý baskytara, keyboard, zpěv, Petr Kocman kytara, mandolína, harmonika, zpěv, Jarda Petrásek - bicí Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři předprodeje na radnici. Pondělí 10. října v hodin Předplatné divadla Druhé představení na předplatitelský cyklus divadelních her připravilo Městské divadlo Mladá Boleslav. Pro držitele předplatenek, ale i pro ostatní zájemce, uvede divadelní zpracování nejznámějšího díla Bohumila Hrabala OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY Dramatizace novely, kterou proslavil oskarový film Jiřího Menzela. Tragikomedie tělesného a lidského dospívání Miloše Hrmy na malém středočeském nádraží v době druhé světové války. Scénář a režie Ivo Krobot. Účinkují herci Městského divadla Mladá Boleslav: MATOUŠ RUML, PETR HALÍČEK, MIROSLAV BABUS- KÝ. IVANA NOVÁČKOVÁ, DAGMAR TEICHMANNOVÁ, TEREZA RUMLOVÁ, PETRA NAKLÁDALOVÁ, EVA HORKÁ, LUDĚK JIŘÍK, ROMAN TEPRT, PETR PROKEŠ, PETR BUCHÁČEK, IVO THEI- MER, MICHAL KOPČAN, PETR ZELENÝ. Klavír: Lubor Šonka, klarinet: Jaroslav Smejkal, violoncello: Vilém Bernáček. Délka představení 130 minut. Také na toto atraktivní představení obdržíte zbývající vstupenky v předprodeji na náměstí. Krásné představení pro rodiče s dětmi jsme připravili na toto nedělní odpoledne. Divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem k nám zavítá se známou pohádkou, kterou na motivy klasické pohádky Boženy Němcové napsala Kristina Herzinová O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU Děti určitě znají filmové zpracování této pohádky, kterou natočil režisér Václav Vorlíček pod názvem Princ a Večernice. Princ Vladan provdá své sestry za krále slunce, měsíce a větru a přitom se zamiluje do jejich sestry Večernice. Přes varování princezny otevře dveře třinácté komnaty, čímž osvobodí krále ohně. Ten unese Večernici do své ohnivé sopky a jen Slunečník, Měsíčník a Větrník vědí, kde ji hledat... Příběh pokračuje dále děj nebudeme prozrazovat - ale nakonec vše dobře skončí. Režii má Pavel Trdla a účinkují herci Mladé scény Ústí nad Labem: JIŘÍ KRAUS, LUKÁŠ ROUS, VÍT HERZINA, STANISLAV GÖRG, HANA HEJLOVÁ, ELIŠKA NEMETHOVÁ, VERONIKA VALEŠOVÁ, JOSEF BARTÁK, PETR SVOBODA, KLÁRA SOTTNEROVÁ, KAMI- LA SVOBODOVÁ, TEREZA ZAPADLOVÁ. Vstupenky obdržíte v kanceláři předprodeje na radnici a půl hodiny před začátkem pohádky také v pokladně KDJS. 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN Pondělí 17. října v hodin Předplatné poezie Středa 26. října v 9.00 hodin Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Velice příjemný večer mohou prožít všichni zájemci o poezii a krásnou hudbu toto pondělí v koncertním sále kulturního domu. Na zahájení předplatitelského cyklu večerů poezie jsme zařadili hudebně literární pořad Galantní doteky francouzské hudby a poezie Překrásné skladby pro flétnu, violoncello a cembalo od J. Ph. Remeaua ( ) doprovázejí úžasnou poezii ze sbírky Zpěvy sladké Francie. Účinkují naši přední umělci Miroslav Kovářík - recitace Hana Kimelová - cembalo Robert Heger - flétna Jiří Hošek - violoncello Pražská agentura Anima Candida přiveze našim malým návštěvníkům z řad dětí mateřských škol a 1. stupně ZŠ zcela novou pohádku od Jiřího Středy O malém rytíři Juráškovi Malý princ Jurášek chce být velkým a statečným princem. Na radu svého otce krále se vydá do světa, aby vykonal něco statečného. Jenže ani v pohádce to není jednoduchý úkol, a to hlavně proto, že se rozhodl osvobodit princeznu ze zajetí zlého draka. V představení, které je vhodné pro děti od 3 do 9 let, jsou použity marionety, spodové a plošné loutky. Režii pohádky má Jiří Středa a všechny pohádkové postavy a postavičky hraje velice pěkně u nás dobře známá herečka KATEŘINA TÁBORSKÁ. Místa v sále je třeba si zamluvit včas na telefonním čísle Volné vstupenky jsou k dostání v přízemí radnice nebo před pořadem v pokladně KDJS. Studenti gymnázia, středních škol a ZUŠ mají na pořad výraznou slevu! Pondělí 24. října v hodin Mimo předplatné Na motivy světoznámé komedie Lakomec od J. B. Moliéra nastudovala Divadelní společnost Josefa Dvořáka s laskavým svolením autora hru CHUDÁK HARPAGON Dramatické vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všichni ztrpčují život tím, že po něm něco chtějí. Zejména peníze. A človíček nerad dává a nedá a nedá... Ve výtečné komedii pod režijním vedením Josefa Dvořáka hrají známí pražští herci JOSEF DVOŘÁK MARKÉTA HRUBEŠOVÁ, DAGMAR SCHLEHROVÁ HELENA JUSTOVÁ, ADÉLA ZEJFARTOVÁ ROSTISLAV TRTÍK, MILAN DUCHEK Zajistěte si vstupenky co nejdříve v předprodeji na náměstí TGM. Populární herec a komik Josef Dvořák ztvárňuje svým osobitým způsobem hlavní roli v nové komedii Chudák Harpagon, kterou uvede Divadelní společnost Josefa Dvořáka v KDJS v pondělí 24. října od hodin. 2

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2011 Divadelní dárkový balíček Také v této sezoně jsme připravili pro zájemce o divadlo a dobrou zábavu divadelní dárkový balíček, který se osvědčil rovněž jako vynikající vánoční dárek. Letos jsme do jeho náplně zařadili tři velice kvalitní komedie našich předních divadel s atraktivním hereckým obsazením. Divadelní dárkový balíček bude kromě předplatenky na níže uvedené inscenace obsahovat stolní kalendář Sdužení obcí Sedlčanska a malý vánoční dárek. Balíčky se začnou prodávat od října v kanceláři předprodeje vstupenek v přízemí radnice, telefon číslo Nový Divadelní dárkový balíček 2012 zahrnuje následující inscenace: Neil Simon: JAKEOVY ŽENY Divadelní společnost Háta Olgy Želenské Inteligentní komedie o partnerských vztazích a citových vazbách, o důvěře a nevěře a o fantazii. Hrají: Adéla Gondíková, Libor Hruška/Zbyšek Pantůček, Ivana Andrlová/Veronika Jeníková, Vlasta Žehrová/Marcela Nohýnková, Olga Želenská, Jana Birgusová/Hana Kusnjerová, Pavla Vojáčková/Jana Zenáhlíková. Režie: Lumír Olšovský Woody Allen: SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ Divadlo pod Palmovkou Praha Zábavná a rozpustilá komedie o lásce, sexu, manželských trampotách a bouřlivém třeštění. Hrají: Ivana Jirešová, Radek Valenta, Simona Vrbická, Jan Teplý, Henrieta Hornáčková, Dušan Sitek. Režie: Petr Svojtka Jaan Tätte: KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN! Divadlo Antonína Dvořáka Příbram Svérázná léčba manželské nudy, kde se experiment s bigamií postará o překvapující situace. Hrají: Bára Hrzánová, Libor Jeník, Helena Lapčíková, Zbigniew Kalina. Režie: Lída Engelová STANISLAV KADLEC Svoji první výstavu jsem uskutečnil v roce 1979 v Jílovém u Prahy. Od té doby uplynulo již 32 let a uskutečnil jsem celkem 26 samostatných výstav, z toho jich bylo sedm v KDJS Sedlčany. V začátcích jsem maloval výhradně přírodu olejem a suchým pastelem. Hodně mě naučila akademická malířka paní Hölzelová, v pastelech jsem obdivoval malíře Volfa, Zrzavého, v olejích impresi hlavně francouzskou. V dalším průběhu jsem začal malovat abstraktní věci, nicméně vnitřně tato abstrakce odrážela vždy realitu. Jedná se tedy opět o znázornění přírody, ale v její vnitřní duchovní rovině. Abstraktní a reálné obrazy nejsou tedy odlišné (tématicky), ale upozorňují na vztahy všeho se vším, a tedy i na zodpovědnost v myšlenkách, slovech, činech i obrazech. Proto mají všechny mé obrazy společný základ, tak jako má společný základ atom, člověk, planety, galaxie a celé Stvoření Boží. Ponořit se do prostoru Stvoření je dobrodružství poznání, nalezení míru a svobody. Můžeme tak využít velkého daru Stvořitele svobodné vůle. Na této výstavě chci vystavit i některé starší obrazy z let na ukázku a pro porovnání. V nových reálných obrazech jsem se soustředil na znázornění vody lužní lesy, zrcadlení a rozkvetlé louky. Jsou to motivy ze Šumavy, Brd i Sedlčanska. Nové abstraktní obrazy opět vyjadřují tuto realitu v duchovní rovině. Tuto duchovní i reálnou stránku Přírody jsem se vždy snažil nalézt a je tomu tak i v obrazech na této výstavě. Oblíbená herečka a moderátorka Adéla Gondíková se představí v titulní roli výborné komedie Jakeovy ženy, která je zařazena do nového divadelního dárkového balíčku na rok 2012 a uvede ji u nás Divadelní společnost Háta Olgy Želenské. Městské divadlo Mladá Boleslav nastudovalo velice zdařile známou Hrabalovu novelu Ostře sledované vlaky a na předplatné divadla ji v KDJS zahraje v pondělí 10. října v hodin. 3

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do zastupitelstva města podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 Titulní strana informační brožury s názvem Poznej Sedlčansko, kterou vytvořili studenti sedlčanského gymnázia. Autorkami kresby jsou Aneta Hřebejková a Tereza Svobodová.

Více

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 Také v letošním roce se v kouzelném prostředí u Červeného Hrádku uskuteční oblíbený Pohádkový les. Foto: Kamil Novotný foto: Kamil Novotný AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ

Více

ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6

ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6 Exhibice mistra světa v kulturistice Petra Vaniše při loňských slavnostech Rosa byla součástí soutěže Silák Sedlčan. Foto: Jiří Matouš SLAVNOSTI ROSA - ohlédnutí 2007 Foto:

Více

ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7

ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7 ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7 Momentky z Velké ceny Sedlčan. V závodě sedlčanských škol si nejlépe vedla 2. ZŠ Propojení AKTUALITY Z RADNICE Z deníku sedlčanského starosty ing. Jiřího Buriana

Více

ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2

ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 Žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Sedlčany vystoupili 19. ledna s pořadem Tváře V. Havla v knihovně Václava Havla v Praze. Pořad doprovázela výstava prací žáků výtvarného

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Ročník XIII ZDARMA číslo 11 / listopad 2009 Starostův sloupek. Zimní údržba chodníků. Jsou nám čistota a pořádek ve městě opravdu lhostejné?

Ročník XIII ZDARMA číslo 11 / listopad 2009 Starostův sloupek. Zimní údržba chodníků. Jsou nám čistota a pořádek ve městě opravdu lhostejné? Ročník XIII ZDARMA číslo 11 / listopad 2009 Starostův sloupek Od 1. listopadu vstupuje v platnost novela zákona o úklidu pozemních komunikací, která se v případě Kaplice dotkne především chodníků. Jde

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK IV., ŘÍJEN 2009, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA X/2009 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Skautské středisko KLEN informuje strana 5 Program kulturního domu strana 7 Z rady

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ŽAMBERSKÉ LISTY.zamberk.cz 1 1 ROČNÍK XIX. Město Žamberk, Městský kulturní podnik Fidiko a SŠ OŘS Zámek Vás srdečně zvou na tradiční ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU spojené s VÁNOČNÍM JARMARKEM (keramika,

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

Červen 2015 / www.svitavy.cz PŘEHLÍDKA DĚTSKÁ SCÉNA. Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat již počtvrté

Červen 2015 / www.svitavy.cz PŘEHLÍDKA DĚTSKÁ SCÉNA. Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat již počtvrté Červen 2015 / www.svitavy.cz CYKLISTICKÁ DISCIPLÍNA PUMPTRACK 5 TÝDEN ČTENÍ DĚTEM V KNIHOVNĚ PŘEHLÍDKA 12 13 DĚTSKÁ SCÉNA KOUPALIŠTĚ SE OTEVŘE KONCEM ČERVNA 15 Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více