ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9"

Transkript

1 ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9

2

3 Týden knihoven TÝDEN KNIHOVEN 2011 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SEDLČANY Letos s mottem 15. KRAJ ČR - KRAJ KNIHOVEN PROGRAM: : Přihlašování čtenářů zdarma Bez vás všech by žádná veřejná knihovna neexistovala, ani ta naše sedlčanská! Všem novým čtenářům bude v Týdnu knihoven odpuštěn administrativní poplatek (do konce kalendářního roku) : Nákup našich knih za velkoobchodní ceny. Pouze v tomto týdnu a pouze v naší knihovně je možné zakoupit za velkoobchodní ceny pět dříve vydaných knih, které rozhodně patří do regionální knihovny pro všechny : Odstartování 8. ročníku Čtenářské ligy. Opět v Týdnu knihoven startujeme veliké čtenářské a sportovní klání našich čtenářů do 15 let. Tentokrát se mohou všichni soutěžící těšit na doplňkový projekt Čtení pomáhá, který každý měsíc tuto soutěž oživí novým úkolem v 10 hod.: Zahájení Virtuální univerzity třetího věku. Sedlčanská knihovna nabízí mnoho knih a akcí pro seniory. Jednou z možností je i forma vzdělávání v 18 hod.: Kriminální večer při svíčkách. Snad opravdu všichni se rádi bojí nad knihou... v reálném životě je to však jiné... Podvečer s detektivními povídkami známých autorů, ale i s opravdovou policejní mluvčí Monikou Schindlovou pro dříve narozené v 9.30 hod.: Pohádky má každý rád. Pohádky máme rádi Ti nejmenší však nejvíce. Program pro Mateřské centrum Petrklíč a pro rodiče s dětmi , ve hod.: Po stopách zločinců. Zábavné čtení s hrami pro děti do 11 let určené školním družinám (nutno objednat předem) v 10 hod.: Malí spisovatelé a malí ilustrátoři. Vyhodnocení anketní soutěže čtvrtých tříd sedlčanských základních škol za účasti členů literární skupiny Hlava nehlava v 15 hod.: Ve stínu zločinu. Stínohra pro každého. Výtvarná a divadelní dílna, jejímž výsledkem by mělo být vytvoření a sehrání detektivního příběhu v 16 hod.: Vltava jinak. Výstava fotografické soutěže vyhlášené knihovnou v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany. Vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků. Dále je možno objednat další akce a exkurze pro skupiny i jednotlivce dle dohody a nabídky (nabídka pro školy na Úvodník starosty města AKTUÁLNÍ INFORMACE Vážení spoluobčané, v dubnovém zpravodaji Radnice jsem vás informoval o zahájení stavebních prací na třetí stavbě projektu Revitalizace náměstí T.G.M, na úpravách vlastní plochy náměstí. Připomenu, že projekt obsahoval rekonstrukci fasády budovy radnice (čp. 32 provedeno 2010), budovy městského úřadu (čp. 34 r. 2010) a přestavby prostranství náměstí (r. 2011). Podle projektu a původního rozpočtu byly celkové náklady 18,3 mil. Kč, z toho předpokládané uznatelné náklady 14,2 mil. Kč a vlastní zdroje 4,1 mil. Kč. Tento projekt jsme uplatnili úspěšně do výzvy Regionálního operačního programu Středočeského kraje s úpravou uznatelných nákladů 13,7 mil. Kč a dotace 10,6 mil. Kč. Znamenalo to, že původní vlastní zdroje na dofinancování akce se touto úpravou navýšily na 7,7 mil. Kč. S ohledem na odsouhlasené a provedené změny či vícepráce budou celkové náklady stavby cca 21 mil. Kč. V současné době pracujeme na závěrečném vyhodnocení projektu po stránce věcné, technické a především finanční. V rámci tohoto hodnocení posuzujeme i naplnění cílů projektu. Prvořadým cílem bylo sjednotit jednotlivé prvky, tvořící architekturu celého veřejného prostoru, s důrazem na maximální použití tradičních materiálů, charakteristických pro tuto oblast. Odstraněním původní materiálové i tvarové různorodosti (žula, beton, dřevo, ocel) a realizací navrženého řešení se tento cíl naplnil, včetně mobiliáře doplňující celé náměstí. Druhým cílem bylo rozšíření ploch zeleně, uplatněné v jednotlivých kamenných prvcích. I tento cíl byl naplněn, neboť došlo k dvojnásobnému navýšení ploch vyhraněné zeleně. Celá stavba byla dokončena a drobné nedodělky zjištěné při převzetí stavby byly následně v několika dnech odstraněny. Považuji toto dílo za úspěšné a prospěšné díky všem, kteří se na něm podíleli: ak. arch. Vladimír Pýcha, ing. arch. Miroslav Řepa - autoři projektu, stavební společnost Stavba Barták hlavní zhotovitel díla, Průmysl kamene Příbram výrobce kamenných prvků, společnost Swietelsky zhotovitel dlážděných ploch, Sedlčanské technické služby sadové a zahradnické úpravy. Vážím si toho, že jsme mohli tento projekt realizovat s finanční dotací EU. Řešení parteru centrálního náměstí, rekonstrukce radnice včetně generální opravy věže bude sloužit nám všem a především příštím generacím. Ing. Jiří Burian starosta města NUANCE half marathon Sedlčany Dne úderem 11. hodiny odstartoval další ročník sedlčanského půlmaratonu. Na trať s náročným profilem plným stoupání a seběhů se vydalo 31 mužů. Mezi startujícími bylo několik vynikajících běžců, triatlonistů a držitelů titulu Iron Man. Vítěz minulého ročníku, votický Martin Korous, nedal ani letos svým soupeřům šanci a protrhl cílovou pásku v novém traťovém rekordu 1:22:13 hod. Druhé a třetí místo obsadili po vynikajícím výkonu domácí borci Ladislav Jelen a Petr Polívka. V kategorii veteránů, tedy mužů nad 45 let, se umístil na prvním místě sedlčanský běžec Luboš Hrma před Zdeňkem Doležálkem a bronzovou pozici uhájil další domácí sportovec Václav Bau- disch st. Odvahu postavit se na start tohoto těžkého závodu měly letos pouze dvě ženy. Držitelka prvního místa z minulého roku, Ilona Trinerová, potvrdila současnou dobrou formu a obhájila vítězství. Majitelkou stříbrného poháru se stala Radka Andrušíková, která proběhla trať v novém osobním rekordu. Děkuji uvedeným firmám a institucím za jejich finanční a materiální pomoc: NUANCE svatební dům, Komunikace & Profit MuDr. Václav Chaloupecký, Povltavské mlékárny, rádio Beat, stavební firma Skvadra, město Sedlčany, ODS Sedlčany, keramika Vanya Juraj, TJ Tatran Sedlčany, nápoje EMU-Roman Pudil, betonárka Červený Hrádek. Za zajištění bezpečnosti startujících děkuji městské policii Sedlčany, za obětavou pořadatelskou činnost Stoper klubu Sedlčany a celé své rodině. Traťovým komisařům a fotodokumentaristům Jaroslavu Poky Pokornému a Majklovi Bartošovi. Václav Baudisch st. 1

4 USNESENÍ / POZVÁNKA 2 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČAN č. 13/2011 ze dne RM doporučuje ZM schválit žádost paní Markéty Cardineau, Dobročovice 102, Úvaly, o odprodej pozemku parc. č. 2487/1 orná půda o výměře 1000 m 2 v k. ú. Sedlčany, a to za cenu 300 Kč/m 2, tj. celkem Kč za účelem výstavby rodinného domu. - RM doporučuje ZM schválit žádost manž. Jiřího a Libuše Bartákových, Zahradní 511, Sedlčany, a manž. Karla a Michaely Hockeových, Šánovská 96, Sedlec - Prčice, o odprodej pozemku parc. č. 1360/3 zastavěná plocha o výměře 4 m 2 v k. ú. Sedlčany, který byl oddělen z původní parc. č. 1360/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 540 m 2 v k. ú. Sedlčany, a to za cenu 400 Kč/m 2, tj. celkem Kč (viz GP Ing. Jiřího Blahny, č /2011 ze dne 24. června 2011). - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 (č. bytu 16/V. patro) na adrese Na Severním sídlišti II/659, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Libuší Čutovou a podnájemcem panem Josefem Slaninou, dosud trvale bytem Komenského nám. 871, Sedlčany, a to na dobu určitou do 31. prosince RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost paní Ludmily Sedláčkové o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 (č. bytu 6/II. patro) na adrese U Kulturního domu 566, Sedlčany, a to společně s přítelem panem Miloslavem Pecháčkem. - RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 3+1 (č. bytu 7/II. patro) na adrese Za Nemocnicí 1060, Sedlčany, a to z paní Renaty Radiměřské na syna Michala Radiměřského, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. - RM schvaluje dohodu o výměně bytů mezi paní Alenou Balabánovou a Lenkou Bartošovou s tím, že paní Alena Balabánová bude užívat byt o velikosti 1+1 (č. bytu 26/přízemí) na adrese U Školky 739, Sedlčany, a paní Lenka Bartošová bude užívat byt o velikosti 2+1 (č. bytu 9/II. patro) na adrese Havlíčkova 879, Sedlčany. - RM schvaluje přidělení obytné jednotky 0+1 v DPS (č. bytu 24/III. patro) na adrese ulice 28. října č.p. 175, Sedlčany, a to paní Vlastě Hulanové, dosud trvale bytem Osečany RM revokuje své usnesení 12/2011 ze dne 13. července t. r., kterým bylo schváleno přidělení obytné jednotky 0+1 v DPS v ulici 28. října č.p. 172 v Sedlčanech (č. 12/III. patro) paní Marii Procházkové, trvale bytem Líchovy 51, Dublovice. - RM schvaluje přidělení obytné jednotky 0+1 v DPS (č. bytu 12/III. patro) na adrese ulice 28. října č.p. 172, Sedlčany, a to paní Libuši Havlové, dosud trvale bytem U Kulturního domu 567, Sedlčany. - RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně č.11/iv. patro na adrese Strojírenská 791, Sedlčany, a to panu Petru Hadáčkovi, dosud trvale bytem Mokřany 9. - RM schvaluje přidělení jedné místnosti v ubytovací jednotce č. 1/III. patro na městské ubytovně Strojírenská 791, Sedlčany, a to paní Lucii Kyndlové, dosud trvale bytem Křepenice RM schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) pro rozvojovou zónu 7 severozápad a pověřuje ST podpisem smlouvy s předkladatelem nejvhodnější nabídky společností NOVADUS Příbram ze nabídkovou cenu Kč. Druhá v pořadí se umístila nabídka 1 SčV a.s., Příbram ve výši Kč. - RM schvaluje výsledky výběrového řízení na akci Zateplení fasády bytového domu a pověřuje ST podpisem smlouvy s předkladatelem nejvýhodnější nabídky společností S-B, s.r.o., Sedlčany za nabídkovou cenu Kč. Druhá v pořadí se umístila nabídka DLOUHÝ povrchové úpravy staveb ve výši Kč a třetí IKK Milevsko, s.r.o., ve výši Kč. - RM schvaluje výsledky výběrového řízení na akci Zateplení bytového domu čp a pověřuje ST podpisem smlouvy s předkladatelem nejvýhodnější nabídky společností S-B, s.r.o., Sedlčany za nabídkovou cenu Kč. Druhá v pořadí se umístila nabídka DLOUHÝ povrchové úpravy staveb ve výši Kč a třetí IKK Milevsko, s.r.o., ve výši Kč. - RM nesouhlasí s přístupem VZP, která odmítá uzavřít smlouvu s novým lékařem na ambulantní služby ordinace ORL. Ordinace ORL byla otevřena 3 dny v týdnu a v průměru ošetřila za jeden den 27 pacientů, což svědčí o nezbytnosti zajišťování těchto zdravotnických služeb v Sedlčanech. RM pověřuje ST dalším jednáním a znovuotevření ordinace ORL na sedlčanské poliklinice. - RM vyslovuje nespokojenost s nedostatečným zabezpečením gynekologické ambulance. Lékař ordinuje pouze 2 dny v týdnu, přičemž výběrové řízení na uvolněné místo bylo vypsáno na celý pracovní úvazek. RM ukládá ST projednat tuto záležitost ve vedení VZP. - RM schvaluje zápočet stavebních prací v budově nemocnice formou zápočtu z nájmu dle platné nájemní smlouvy v celkovém objemu Kč dle seznamu akcí předloženým Doc.MUDr. Palivodou, Ph.D.,FCCM,MBA RM schvaluje vypracování Energetického auditu budovy Nemocnice s poliklinikou v Sedlčanech společností SIGMIN, a.s. - RM doporučuje ZM schválit přijetí Memoranda o spolupráci a společném postupu při přípravě projektu Návrh integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území Středočeského kraje. - RM schvaluje žádost paní Jany Vackové, nájemkyně bytu 2+1, č. 3, Havlíčkova 624, o výměnu oken na vlastní náklady dle cenové nabídky Kč s tím, že touto částkou bude předplaceno nájemné. - RM schvaluje, aby společnost S.I.K, spol. s r. o., Paříkova 354/5, Praha 9 Vysočany zastupovala město: a) v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany. b) v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany. - RM stanovuje termín zasedání ZM na pondělí 19. září 2011 od hod. v KDJS. Rok duchovní harmonie v sedlčanské knihovně 6. ročník program podzimní části: středa v hod.: Kineziologie metoda One Brain. Přednáška Mgr. Miloslavy Rutové. středa v hod.: Grafologie psychologie písma. Přednáška Šárky Kváčové (s sebou vlastní rukopis: popsanou stránku A 4 bez linek, psací písmo). středa v hod.: Význam astrologie pro život současného člověka. Přednáška Bc. Zdenky Zátopkové. středa v hod.: Nemoc jako prostředek sebepoznání. Přednáška PhDr. Romany Boháčové. středa v hod.: Smrt jako součást života. Přednáška a rozhovor s lidmi, kteří mají zážitky blízké smrti Prof. RNDr. Ludmily Kameníkové, DrSc. Přednášky se uskuteční v Centru Lukáš (součást Městské knihovny Sedlčany) a konají se za podpory Ministerstva kultury České republiky.

5 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČAN č. 14/2011 ze dne RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z předchozího jednání ze dne RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2 schváleného rozpočtu města na rok 2011 s navýšením příjmové a výdajové části o tis. Kč. - RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů v oblasti investiční výstavby zajišťované městem. - RM souhlasí s výpůjčkou části sportovního areálu LAS Taverny Okresnímu sdružení hasičů Příbram za účelem uspořádání soutěže mládeže v rámci celorepublikového programu Plamen 2012, a to za blíže specifikovaných podmínek bezplatného užívání - RM ukládá starostovi, místostarostovi a ostatním členům Rady města Sedlčany neodkladně informovat o všech jednáních vyvolaných potencionálními zájemci o realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany - RM rozhodla zadat vyhotovení oddělovacího geometrického plánu na vyměření částí pozemků parc. č a parc. č k. ú. Sedlčany zatížených břemenem hlavního kanalizačního řadu, který je ve vlastnictví města Sedlčany. Vzhledem k tomu, že odměřovaná šíře oddělovaných částí pozemků je limitována rozsahem ochranného pásma vedení, konfigurací terénu a rovněž postupem v intencích předchozího jednání s vlastníkem, je zadání podmíněno jeho součinností. - RM doporučuje ZM schválit žádost pana Tomáše Kymly, trvale bytem Havlíčkova 303, Sedlčany, o odprodej pozemků doposud v jeho vlastnictví, a to parc. č. 1109/3 o výměře 1042 m 2, parc. č. 1251/2 o výměře 260 m 2 a parc. č. 2973/18 o výměře 182 m 2, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komuni- kace v k. ú. Sedlčany, za cenu obvyklou ve výši 100 Kč/m 2, tj. celkem za Kč. - RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Sedlčany (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ (budoucí strana oprávněná), která se týká povolení vstupu na pozemek parc. č. 368 v k. ú. Sedlčany (Baxova ulice), a to za účelem strpění umístění, zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 0,4 kv distribuční soustavy pro stavbu Sedlčany, knn pro p.č. 370/2 s označením stavby IV RM souhlasí se zapojením finančních prostředků ve výši Kč z investičního fondu Školní jídelny 2. základní školy Sedlčany, příspěvkové organizace na nákup boileru TUV. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČAN ze dne ZM bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou o kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo dne ZM bere na vědomí přednesenou zprávu panem místostarostou o jednání a činnosti RM za uplynulé období v intervalu od do ZM schvaluje dokument Rozpočtové opatření č. 2 schváleného rozpočtu města na rok 2011, a to v plném rozsahu RM navržených opatření s tím, že navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu je ve shodné částce tis. Kč na celkovou rozpočtovanou částku, a to na obou stranách vyrovnaného rozpočtu, po tis. Kč. - ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ (strana oprávněná) a městem Sedlčany, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, PSČ Sedlčany (strana povinná). Věcné břemeno se realizuje za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy s tím, že věcným břemenem bude zatížena část pozemku ve vlastnictví města, a to parc. č. 2940/17 v katastrálním území a obci Sedlčany, to znamená bude na tomto pozemku provedena stavba: Sedlčany - přípojka NN pro parc. č. 2940/13. - ZM schvaluje žádost paní Markéty Cardineau, Dobročovice 102, Úvaly, o koupi pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 2487/1, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany zemědělský půdní fond o výměře 1000 m 2 v katastrálním území a obci Sedlčany (viz. GP č /2011 ze dne ), a souhlasí s prodejem tohoto pozemku pro účely výstavby rodinného domku za cenu 300 Kč/m 2, tj. za celkovou cenu Kč. - ZM schvaluje společnou žádost manželů Jiřího a Libuše Bartákových, Zahradní 511, Sedlčany, a manželů Karla a Michaely Hockeových, Šánovská 96, Sedlec-Prčice, o koupi pozemku parc. č. 1360/3, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m 2 v katastrálním území a obci Sedlčany, který byl na základě nově vyhotoveného geometrického plánu oddělen od původního pozemku parc. č. 1360/1 druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 540 m 2 v katastrálním území a obci Sedlčany, a souhlasí s prodejem tohoto pozemku, a to za cenu 400 Kč/m 2, tj. za celkovou cenu 1600 Kč (viz. GP č /2011 ze dne vypracovaný Ing. Jiřím Blahnou). - ZM schvaluje směnu pozemků mezi panem Rostislavem Rohlíkem, trvale bytem Nádražní 903, Sedlčany, a městem Sedlčany, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, PSČ Sedlčany, takto: a) Pan Rostislav Rohlík převede bezúplatně do vlastnictví města Sedlčany pozemek parc. č. 1919/18, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 148 m 2 v katastrálním území a obci Sedlčany. b) Město Sedlčany převede bezúplatně do vlastnictví pana Rostislava Rohlíka pozemky parc. č. 2450/3 o výměře 80 m 2 a parc. č. 2451/2 o výměře 121 m 2, oba druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda v katastrálním území a obci Sedlčany. - ZM schvaluje žádost pana Tomáše Kymly, trvale bytem Havlíčkova 303, Sedlčany, o odprodej pozemků doposud v jeho vlastnictví, které jsou součástí veřejného prostranství (případně jsou zastavěny komunikací) a souhlasí s jejich výkupem. Jedná se o pozemky parc. č. 1109/3 o výměře 1042 m 2, parc. č. 1251/2 o výměře 260 m 2 a parc. č. 2973/18 o výměře 182 m 2, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v katastrálním území a obci Sedlčany, a to za cenu obvyklou ve výši 100 Kč/m 2, tj. za výměru 1484 m 2 celkem Kč. - ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek označenou převádějícím č. UZSVM/ SPB/107/2011-SPBM, na základě které ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převádí na město Sedlčany pozemek parc. č. 342, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 1379 m 2 v katastrálním území Libíň a obci Sedlčany. - ZM souhlasí s podepsáním memoranda o spolupráci a společném postupu při přípravě projektu Návrh integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území Středočeského kraje a pověřuje starostu města k podpisu tohoto memoranda mezi městem Sedlčany a Středočeským krajem. - ZM ukládá Radě města Sedlčany připravit zřízení příspěvkové organizace Sportovní areály města Sedlčany a předložit na příštím zasedání zastupitelstva ke schválení zřizovací listinu tohoto subjektu. 3

6 NEMOCNICE 4 Akreditace cesta ke kvalitě a bezpečí zdravotní péče Hlavním cílem Nemocnice v Sedlčanech je neustálé zkvalitňování a zvyšování bezpečnosti poskytované zdravotní péče. Pro dosažení tohoto cíle jsme se vydali cestou akreditace celé nemocnice dle Spojené akreditační komise České republiky (SAK) a cestou dílčích akreditací některých oddělení a ambulancí. Splněním akreditačních kritérií budou v našem zdravotnickém zařízení ještě lépe nastaveny všechny normy a procesy tak, aby pacient i jeho blízcí měli jistotu kvalitní zdravotní péče a pocit bezpečí s minimalizací jakýchkoliv rizik a komplikací. Nemocnice se hlásí ke splnění vyhlášených bezpečnostních cílů Ministerstva zdravotnictví ČR, kterými jsou: 1. Bezpečná identifikace pacientů 2. Bezpečnost při používání rizikových léčiv 3. Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech 4. Prevence pádů pacientů 5. Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče 6. Bezpečná komunikace 7. Bezpečné předávání pacientů Centrum screeningové kolonoskopie Endoskopická ambulance nemocnice již splnila přísné akreditační požadavky a bylo jí ministrem zdravotnictví ČR v dubnu 2011 znovu vydáno osvědčení na provozování Centra screeningové kolonoskopie. Činnost centra je průběžně monitorována a kontrolována Českou gastroenterologickou společností. Pracoviště provádí endoskopická vyšetření v rámci screeningového programu zaměřeného na včasný záchyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom), jejíchž výskyt stále roste. Každý rok je v České republice tento zhoubný nádor zjištěn asi u 7800 osob a je u nás druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů i u žen (při vynechání některých nádorů kožních). Screeningem se rozumí plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Přínosem vyšetření je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální a přitom účinnější léčby. Cílem screeningu je snížit nemocnost i úmrtnost na sledované onemocnění. Obecně platí, že zhoubné nádory lze léčit poměrně snadno a účinně, jsou-li zachyceny v počátečním stadiu. Proto, je-li vám 50 a více let,neváhejte s návštěvou lékaře, i když nemáte žádné obtíže. Podrobné informace získáte při osobní návštěvě v ambulanci nebo telefonicky na tel od primáře MUDr. Karla Marka (na snímku vlevo). Laboratoř nemocnice získala osvědčení o akreditaci Laboratorní vyšetření jsou dnes nezbytnou potřebou pro stanovení diagnózy onemocnění i pro kontrolu účinnosti léčby. Na přesnosti, správnosti a včasnosti výsledků v řadě případů závisí mnoho důležitých rozhodnutí,která ovlivní nejen druh a způsob léčby, ale i celý další život pacienta. Správnost výsledků našich laboratorních vyšetření, která jsou prováděna kolektivem pracovníků oddělení klinické biochemie a hematologie pro vedením prim. MUDr. Kristiny Markové (na snímku vpravo dole), je garantována Osvědčením o akreditaci podle ČSN ISO 15189:2007, které naší laboratoři vydal již v roce 2010 Český institut pro akreditaci jako národní akreditační autorita v České republice. Získání akreditačního osvědčení je pro nás významnou událostí, která nám dává, na základě externího posouzení kvality, možnost veřejně doložit kvalitu naší práce na vysoké profesní a technické úrovni. Naším strategickým plánem je postupné další rozšiřování akreditovaných laboratorních metod a poskytování našich služeb všem pacientům v co nejvyšší kvalitě. Spektrum vyšetření lze nalézt v laboratorní příručce na webových stránkách nemocnice:

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2011 Pondělí 3. října v hodin Mimo předplatné Středa 12. října v hodin Koncertní sál Zveme všechny milovníky folku na tento večer do našeho kulturního domu, kde se uskuteční jedinečný koncert pod názvem Vzácné setkání Jedná se o opravdu vzácné setkání legendárních bratrů - populárních zpěváků V koncertním sále KDJS bude zahájena další velice zajímavá výstava. Tentokrát se příznivci výtvarného umění mohou těšit na prodejní výstavu obrazů, kterou se bude prezentovat známý sedlčanský umělec Stanislav Kadlec Na slavnostní vernisáži v koncertním sále vystoupí taneční soubor pod vedením Venduly Dědové, autor výstavy Stanislav Kadlec zahraje několik skladeb na klavír na motivy Leoše Janáčka a úvodní slovo pronese Jitka Kadlecová, manželka autora výstavy. Zajímavá výstava krásných obrazů bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a před každým večerním pořadem. Potrvá až do a do tohoto data musí být také vyzvednuty všechny zamluvené exponáty. O vystavujícím umělci si přečtěte více informací na třetí straně. Neděle 16. října v hodin Pro rodiče a děti Jana a Františka Nedvěda a jejich kapely Na koncertu, kterých se koná jen několik do roka, zazní všechny veliké hity oblíbených zpěváků např. Stánky, Ptáčata, Růže z papíru, Valčíček, Kočovní herci, Frankie dlouhán a celá řada dalších posluchači tolik žádaných písní. Oba protagonisty doprovází kapela hrající v tomto hvězdném obsazení: Vojta Nedvěd kytara, zpěv, Milan Plechatý baskytara, keyboard, zpěv, Petr Kocman kytara, mandolína, harmonika, zpěv, Jarda Petrásek - bicí Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři předprodeje na radnici. Pondělí 10. října v hodin Předplatné divadla Druhé představení na předplatitelský cyklus divadelních her připravilo Městské divadlo Mladá Boleslav. Pro držitele předplatenek, ale i pro ostatní zájemce, uvede divadelní zpracování nejznámějšího díla Bohumila Hrabala OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY Dramatizace novely, kterou proslavil oskarový film Jiřího Menzela. Tragikomedie tělesného a lidského dospívání Miloše Hrmy na malém středočeském nádraží v době druhé světové války. Scénář a režie Ivo Krobot. Účinkují herci Městského divadla Mladá Boleslav: MATOUŠ RUML, PETR HALÍČEK, MIROSLAV BABUS- KÝ. IVANA NOVÁČKOVÁ, DAGMAR TEICHMANNOVÁ, TEREZA RUMLOVÁ, PETRA NAKLÁDALOVÁ, EVA HORKÁ, LUDĚK JIŘÍK, ROMAN TEPRT, PETR PROKEŠ, PETR BUCHÁČEK, IVO THEI- MER, MICHAL KOPČAN, PETR ZELENÝ. Klavír: Lubor Šonka, klarinet: Jaroslav Smejkal, violoncello: Vilém Bernáček. Délka představení 130 minut. Také na toto atraktivní představení obdržíte zbývající vstupenky v předprodeji na náměstí. Krásné představení pro rodiče s dětmi jsme připravili na toto nedělní odpoledne. Divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem k nám zavítá se známou pohádkou, kterou na motivy klasické pohádky Boženy Němcové napsala Kristina Herzinová O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU Děti určitě znají filmové zpracování této pohádky, kterou natočil režisér Václav Vorlíček pod názvem Princ a Večernice. Princ Vladan provdá své sestry za krále slunce, měsíce a větru a přitom se zamiluje do jejich sestry Večernice. Přes varování princezny otevře dveře třinácté komnaty, čímž osvobodí krále ohně. Ten unese Večernici do své ohnivé sopky a jen Slunečník, Měsíčník a Větrník vědí, kde ji hledat... Příběh pokračuje dále děj nebudeme prozrazovat - ale nakonec vše dobře skončí. Režii má Pavel Trdla a účinkují herci Mladé scény Ústí nad Labem: JIŘÍ KRAUS, LUKÁŠ ROUS, VÍT HERZINA, STANISLAV GÖRG, HANA HEJLOVÁ, ELIŠKA NEMETHOVÁ, VERONIKA VALEŠOVÁ, JOSEF BARTÁK, PETR SVOBODA, KLÁRA SOTTNEROVÁ, KAMI- LA SVOBODOVÁ, TEREZA ZAPADLOVÁ. Vstupenky obdržíte v kanceláři předprodeje na radnici a půl hodiny před začátkem pohádky také v pokladně KDJS. 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN Pondělí 17. října v hodin Předplatné poezie Středa 26. října v 9.00 hodin Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Velice příjemný večer mohou prožít všichni zájemci o poezii a krásnou hudbu toto pondělí v koncertním sále kulturního domu. Na zahájení předplatitelského cyklu večerů poezie jsme zařadili hudebně literární pořad Galantní doteky francouzské hudby a poezie Překrásné skladby pro flétnu, violoncello a cembalo od J. Ph. Remeaua ( ) doprovázejí úžasnou poezii ze sbírky Zpěvy sladké Francie. Účinkují naši přední umělci Miroslav Kovářík - recitace Hana Kimelová - cembalo Robert Heger - flétna Jiří Hošek - violoncello Pražská agentura Anima Candida přiveze našim malým návštěvníkům z řad dětí mateřských škol a 1. stupně ZŠ zcela novou pohádku od Jiřího Středy O malém rytíři Juráškovi Malý princ Jurášek chce být velkým a statečným princem. Na radu svého otce krále se vydá do světa, aby vykonal něco statečného. Jenže ani v pohádce to není jednoduchý úkol, a to hlavně proto, že se rozhodl osvobodit princeznu ze zajetí zlého draka. V představení, které je vhodné pro děti od 3 do 9 let, jsou použity marionety, spodové a plošné loutky. Režii pohádky má Jiří Středa a všechny pohádkové postavy a postavičky hraje velice pěkně u nás dobře známá herečka KATEŘINA TÁBORSKÁ. Místa v sále je třeba si zamluvit včas na telefonním čísle Volné vstupenky jsou k dostání v přízemí radnice nebo před pořadem v pokladně KDJS. Studenti gymnázia, středních škol a ZUŠ mají na pořad výraznou slevu! Pondělí 24. října v hodin Mimo předplatné Na motivy světoznámé komedie Lakomec od J. B. Moliéra nastudovala Divadelní společnost Josefa Dvořáka s laskavým svolením autora hru CHUDÁK HARPAGON Dramatické vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všichni ztrpčují život tím, že po něm něco chtějí. Zejména peníze. A človíček nerad dává a nedá a nedá... Ve výtečné komedii pod režijním vedením Josefa Dvořáka hrají známí pražští herci JOSEF DVOŘÁK MARKÉTA HRUBEŠOVÁ, DAGMAR SCHLEHROVÁ HELENA JUSTOVÁ, ADÉLA ZEJFARTOVÁ ROSTISLAV TRTÍK, MILAN DUCHEK Zajistěte si vstupenky co nejdříve v předprodeji na náměstí TGM. Populární herec a komik Josef Dvořák ztvárňuje svým osobitým způsobem hlavní roli v nové komedii Chudák Harpagon, kterou uvede Divadelní společnost Josefa Dvořáka v KDJS v pondělí 24. října od hodin. 2

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2011 Divadelní dárkový balíček Také v této sezoně jsme připravili pro zájemce o divadlo a dobrou zábavu divadelní dárkový balíček, který se osvědčil rovněž jako vynikající vánoční dárek. Letos jsme do jeho náplně zařadili tři velice kvalitní komedie našich předních divadel s atraktivním hereckým obsazením. Divadelní dárkový balíček bude kromě předplatenky na níže uvedené inscenace obsahovat stolní kalendář Sdužení obcí Sedlčanska a malý vánoční dárek. Balíčky se začnou prodávat od října v kanceláři předprodeje vstupenek v přízemí radnice, telefon číslo Nový Divadelní dárkový balíček 2012 zahrnuje následující inscenace: Neil Simon: JAKEOVY ŽENY Divadelní společnost Háta Olgy Želenské Inteligentní komedie o partnerských vztazích a citových vazbách, o důvěře a nevěře a o fantazii. Hrají: Adéla Gondíková, Libor Hruška/Zbyšek Pantůček, Ivana Andrlová/Veronika Jeníková, Vlasta Žehrová/Marcela Nohýnková, Olga Želenská, Jana Birgusová/Hana Kusnjerová, Pavla Vojáčková/Jana Zenáhlíková. Režie: Lumír Olšovský Woody Allen: SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ Divadlo pod Palmovkou Praha Zábavná a rozpustilá komedie o lásce, sexu, manželských trampotách a bouřlivém třeštění. Hrají: Ivana Jirešová, Radek Valenta, Simona Vrbická, Jan Teplý, Henrieta Hornáčková, Dušan Sitek. Režie: Petr Svojtka Jaan Tätte: KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN! Divadlo Antonína Dvořáka Příbram Svérázná léčba manželské nudy, kde se experiment s bigamií postará o překvapující situace. Hrají: Bára Hrzánová, Libor Jeník, Helena Lapčíková, Zbigniew Kalina. Režie: Lída Engelová STANISLAV KADLEC Svoji první výstavu jsem uskutečnil v roce 1979 v Jílovém u Prahy. Od té doby uplynulo již 32 let a uskutečnil jsem celkem 26 samostatných výstav, z toho jich bylo sedm v KDJS Sedlčany. V začátcích jsem maloval výhradně přírodu olejem a suchým pastelem. Hodně mě naučila akademická malířka paní Hölzelová, v pastelech jsem obdivoval malíře Volfa, Zrzavého, v olejích impresi hlavně francouzskou. V dalším průběhu jsem začal malovat abstraktní věci, nicméně vnitřně tato abstrakce odrážela vždy realitu. Jedná se tedy opět o znázornění přírody, ale v její vnitřní duchovní rovině. Abstraktní a reálné obrazy nejsou tedy odlišné (tématicky), ale upozorňují na vztahy všeho se vším, a tedy i na zodpovědnost v myšlenkách, slovech, činech i obrazech. Proto mají všechny mé obrazy společný základ, tak jako má společný základ atom, člověk, planety, galaxie a celé Stvoření Boží. Ponořit se do prostoru Stvoření je dobrodružství poznání, nalezení míru a svobody. Můžeme tak využít velkého daru Stvořitele svobodné vůle. Na této výstavě chci vystavit i některé starší obrazy z let na ukázku a pro porovnání. V nových reálných obrazech jsem se soustředil na znázornění vody lužní lesy, zrcadlení a rozkvetlé louky. Jsou to motivy ze Šumavy, Brd i Sedlčanska. Nové abstraktní obrazy opět vyjadřují tuto realitu v duchovní rovině. Tuto duchovní i reálnou stránku Přírody jsem se vždy snažil nalézt a je tomu tak i v obrazech na této výstavě. Oblíbená herečka a moderátorka Adéla Gondíková se představí v titulní roli výborné komedie Jakeovy ženy, která je zařazena do nového divadelního dárkového balíčku na rok 2012 a uvede ji u nás Divadelní společnost Háta Olgy Želenské. Městské divadlo Mladá Boleslav nastudovalo velice zdařile známou Hrabalovu novelu Ostře sledované vlaky a na předplatné divadla ji v KDJS zahraje v pondělí 10. října v hodin. 3

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více