ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9"

Transkript

1 ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9

2

3 Týden knihoven TÝDEN KNIHOVEN 2011 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SEDLČANY Letos s mottem 15. KRAJ ČR - KRAJ KNIHOVEN PROGRAM: : Přihlašování čtenářů zdarma Bez vás všech by žádná veřejná knihovna neexistovala, ani ta naše sedlčanská! Všem novým čtenářům bude v Týdnu knihoven odpuštěn administrativní poplatek (do konce kalendářního roku) : Nákup našich knih za velkoobchodní ceny. Pouze v tomto týdnu a pouze v naší knihovně je možné zakoupit za velkoobchodní ceny pět dříve vydaných knih, které rozhodně patří do regionální knihovny pro všechny : Odstartování 8. ročníku Čtenářské ligy. Opět v Týdnu knihoven startujeme veliké čtenářské a sportovní klání našich čtenářů do 15 let. Tentokrát se mohou všichni soutěžící těšit na doplňkový projekt Čtení pomáhá, který každý měsíc tuto soutěž oživí novým úkolem v 10 hod.: Zahájení Virtuální univerzity třetího věku. Sedlčanská knihovna nabízí mnoho knih a akcí pro seniory. Jednou z možností je i forma vzdělávání v 18 hod.: Kriminální večer při svíčkách. Snad opravdu všichni se rádi bojí nad knihou... v reálném životě je to však jiné... Podvečer s detektivními povídkami známých autorů, ale i s opravdovou policejní mluvčí Monikou Schindlovou pro dříve narozené v 9.30 hod.: Pohádky má každý rád. Pohádky máme rádi Ti nejmenší však nejvíce. Program pro Mateřské centrum Petrklíč a pro rodiče s dětmi , ve hod.: Po stopách zločinců. Zábavné čtení s hrami pro děti do 11 let určené školním družinám (nutno objednat předem) v 10 hod.: Malí spisovatelé a malí ilustrátoři. Vyhodnocení anketní soutěže čtvrtých tříd sedlčanských základních škol za účasti členů literární skupiny Hlava nehlava v 15 hod.: Ve stínu zločinu. Stínohra pro každého. Výtvarná a divadelní dílna, jejímž výsledkem by mělo být vytvoření a sehrání detektivního příběhu v 16 hod.: Vltava jinak. Výstava fotografické soutěže vyhlášené knihovnou v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany. Vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků. Dále je možno objednat další akce a exkurze pro skupiny i jednotlivce dle dohody a nabídky (nabídka pro školy na Úvodník starosty města AKTUÁLNÍ INFORMACE Vážení spoluobčané, v dubnovém zpravodaji Radnice jsem vás informoval o zahájení stavebních prací na třetí stavbě projektu Revitalizace náměstí T.G.M, na úpravách vlastní plochy náměstí. Připomenu, že projekt obsahoval rekonstrukci fasády budovy radnice (čp. 32 provedeno 2010), budovy městského úřadu (čp. 34 r. 2010) a přestavby prostranství náměstí (r. 2011). Podle projektu a původního rozpočtu byly celkové náklady 18,3 mil. Kč, z toho předpokládané uznatelné náklady 14,2 mil. Kč a vlastní zdroje 4,1 mil. Kč. Tento projekt jsme uplatnili úspěšně do výzvy Regionálního operačního programu Středočeského kraje s úpravou uznatelných nákladů 13,7 mil. Kč a dotace 10,6 mil. Kč. Znamenalo to, že původní vlastní zdroje na dofinancování akce se touto úpravou navýšily na 7,7 mil. Kč. S ohledem na odsouhlasené a provedené změny či vícepráce budou celkové náklady stavby cca 21 mil. Kč. V současné době pracujeme na závěrečném vyhodnocení projektu po stránce věcné, technické a především finanční. V rámci tohoto hodnocení posuzujeme i naplnění cílů projektu. Prvořadým cílem bylo sjednotit jednotlivé prvky, tvořící architekturu celého veřejného prostoru, s důrazem na maximální použití tradičních materiálů, charakteristických pro tuto oblast. Odstraněním původní materiálové i tvarové různorodosti (žula, beton, dřevo, ocel) a realizací navrženého řešení se tento cíl naplnil, včetně mobiliáře doplňující celé náměstí. Druhým cílem bylo rozšíření ploch zeleně, uplatněné v jednotlivých kamenných prvcích. I tento cíl byl naplněn, neboť došlo k dvojnásobnému navýšení ploch vyhraněné zeleně. Celá stavba byla dokončena a drobné nedodělky zjištěné při převzetí stavby byly následně v několika dnech odstraněny. Považuji toto dílo za úspěšné a prospěšné díky všem, kteří se na něm podíleli: ak. arch. Vladimír Pýcha, ing. arch. Miroslav Řepa - autoři projektu, stavební společnost Stavba Barták hlavní zhotovitel díla, Průmysl kamene Příbram výrobce kamenných prvků, společnost Swietelsky zhotovitel dlážděných ploch, Sedlčanské technické služby sadové a zahradnické úpravy. Vážím si toho, že jsme mohli tento projekt realizovat s finanční dotací EU. Řešení parteru centrálního náměstí, rekonstrukce radnice včetně generální opravy věže bude sloužit nám všem a především příštím generacím. Ing. Jiří Burian starosta města NUANCE half marathon Sedlčany Dne úderem 11. hodiny odstartoval další ročník sedlčanského půlmaratonu. Na trať s náročným profilem plným stoupání a seběhů se vydalo 31 mužů. Mezi startujícími bylo několik vynikajících běžců, triatlonistů a držitelů titulu Iron Man. Vítěz minulého ročníku, votický Martin Korous, nedal ani letos svým soupeřům šanci a protrhl cílovou pásku v novém traťovém rekordu 1:22:13 hod. Druhé a třetí místo obsadili po vynikajícím výkonu domácí borci Ladislav Jelen a Petr Polívka. V kategorii veteránů, tedy mužů nad 45 let, se umístil na prvním místě sedlčanský běžec Luboš Hrma před Zdeňkem Doležálkem a bronzovou pozici uhájil další domácí sportovec Václav Bau- disch st. Odvahu postavit se na start tohoto těžkého závodu měly letos pouze dvě ženy. Držitelka prvního místa z minulého roku, Ilona Trinerová, potvrdila současnou dobrou formu a obhájila vítězství. Majitelkou stříbrného poháru se stala Radka Andrušíková, která proběhla trať v novém osobním rekordu. Děkuji uvedeným firmám a institucím za jejich finanční a materiální pomoc: NUANCE svatební dům, Komunikace & Profit MuDr. Václav Chaloupecký, Povltavské mlékárny, rádio Beat, stavební firma Skvadra, město Sedlčany, ODS Sedlčany, keramika Vanya Juraj, TJ Tatran Sedlčany, nápoje EMU-Roman Pudil, betonárka Červený Hrádek. Za zajištění bezpečnosti startujících děkuji městské policii Sedlčany, za obětavou pořadatelskou činnost Stoper klubu Sedlčany a celé své rodině. Traťovým komisařům a fotodokumentaristům Jaroslavu Poky Pokornému a Majklovi Bartošovi. Václav Baudisch st. 1

4 USNESENÍ / POZVÁNKA 2 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČAN č. 13/2011 ze dne RM doporučuje ZM schválit žádost paní Markéty Cardineau, Dobročovice 102, Úvaly, o odprodej pozemku parc. č. 2487/1 orná půda o výměře 1000 m 2 v k. ú. Sedlčany, a to za cenu 300 Kč/m 2, tj. celkem Kč za účelem výstavby rodinného domu. - RM doporučuje ZM schválit žádost manž. Jiřího a Libuše Bartákových, Zahradní 511, Sedlčany, a manž. Karla a Michaely Hockeových, Šánovská 96, Sedlec - Prčice, o odprodej pozemku parc. č. 1360/3 zastavěná plocha o výměře 4 m 2 v k. ú. Sedlčany, který byl oddělen z původní parc. č. 1360/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 540 m 2 v k. ú. Sedlčany, a to za cenu 400 Kč/m 2, tj. celkem Kč (viz GP Ing. Jiřího Blahny, č /2011 ze dne 24. června 2011). - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 (č. bytu 16/V. patro) na adrese Na Severním sídlišti II/659, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Libuší Čutovou a podnájemcem panem Josefem Slaninou, dosud trvale bytem Komenského nám. 871, Sedlčany, a to na dobu určitou do 31. prosince RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost paní Ludmily Sedláčkové o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 (č. bytu 6/II. patro) na adrese U Kulturního domu 566, Sedlčany, a to společně s přítelem panem Miloslavem Pecháčkem. - RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 3+1 (č. bytu 7/II. patro) na adrese Za Nemocnicí 1060, Sedlčany, a to z paní Renaty Radiměřské na syna Michala Radiměřského, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. - RM schvaluje dohodu o výměně bytů mezi paní Alenou Balabánovou a Lenkou Bartošovou s tím, že paní Alena Balabánová bude užívat byt o velikosti 1+1 (č. bytu 26/přízemí) na adrese U Školky 739, Sedlčany, a paní Lenka Bartošová bude užívat byt o velikosti 2+1 (č. bytu 9/II. patro) na adrese Havlíčkova 879, Sedlčany. - RM schvaluje přidělení obytné jednotky 0+1 v DPS (č. bytu 24/III. patro) na adrese ulice 28. října č.p. 175, Sedlčany, a to paní Vlastě Hulanové, dosud trvale bytem Osečany RM revokuje své usnesení 12/2011 ze dne 13. července t. r., kterým bylo schváleno přidělení obytné jednotky 0+1 v DPS v ulici 28. října č.p. 172 v Sedlčanech (č. 12/III. patro) paní Marii Procházkové, trvale bytem Líchovy 51, Dublovice. - RM schvaluje přidělení obytné jednotky 0+1 v DPS (č. bytu 12/III. patro) na adrese ulice 28. října č.p. 172, Sedlčany, a to paní Libuši Havlové, dosud trvale bytem U Kulturního domu 567, Sedlčany. - RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně č.11/iv. patro na adrese Strojírenská 791, Sedlčany, a to panu Petru Hadáčkovi, dosud trvale bytem Mokřany 9. - RM schvaluje přidělení jedné místnosti v ubytovací jednotce č. 1/III. patro na městské ubytovně Strojírenská 791, Sedlčany, a to paní Lucii Kyndlové, dosud trvale bytem Křepenice RM schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) pro rozvojovou zónu 7 severozápad a pověřuje ST podpisem smlouvy s předkladatelem nejvhodnější nabídky společností NOVADUS Příbram ze nabídkovou cenu Kč. Druhá v pořadí se umístila nabídka 1 SčV a.s., Příbram ve výši Kč. - RM schvaluje výsledky výběrového řízení na akci Zateplení fasády bytového domu a pověřuje ST podpisem smlouvy s předkladatelem nejvýhodnější nabídky společností S-B, s.r.o., Sedlčany za nabídkovou cenu Kč. Druhá v pořadí se umístila nabídka DLOUHÝ povrchové úpravy staveb ve výši Kč a třetí IKK Milevsko, s.r.o., ve výši Kč. - RM schvaluje výsledky výběrového řízení na akci Zateplení bytového domu čp a pověřuje ST podpisem smlouvy s předkladatelem nejvýhodnější nabídky společností S-B, s.r.o., Sedlčany za nabídkovou cenu Kč. Druhá v pořadí se umístila nabídka DLOUHÝ povrchové úpravy staveb ve výši Kč a třetí IKK Milevsko, s.r.o., ve výši Kč. - RM nesouhlasí s přístupem VZP, která odmítá uzavřít smlouvu s novým lékařem na ambulantní služby ordinace ORL. Ordinace ORL byla otevřena 3 dny v týdnu a v průměru ošetřila za jeden den 27 pacientů, což svědčí o nezbytnosti zajišťování těchto zdravotnických služeb v Sedlčanech. RM pověřuje ST dalším jednáním a znovuotevření ordinace ORL na sedlčanské poliklinice. - RM vyslovuje nespokojenost s nedostatečným zabezpečením gynekologické ambulance. Lékař ordinuje pouze 2 dny v týdnu, přičemž výběrové řízení na uvolněné místo bylo vypsáno na celý pracovní úvazek. RM ukládá ST projednat tuto záležitost ve vedení VZP. - RM schvaluje zápočet stavebních prací v budově nemocnice formou zápočtu z nájmu dle platné nájemní smlouvy v celkovém objemu Kč dle seznamu akcí předloženým Doc.MUDr. Palivodou, Ph.D.,FCCM,MBA RM schvaluje vypracování Energetického auditu budovy Nemocnice s poliklinikou v Sedlčanech společností SIGMIN, a.s. - RM doporučuje ZM schválit přijetí Memoranda o spolupráci a společném postupu při přípravě projektu Návrh integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území Středočeského kraje. - RM schvaluje žádost paní Jany Vackové, nájemkyně bytu 2+1, č. 3, Havlíčkova 624, o výměnu oken na vlastní náklady dle cenové nabídky Kč s tím, že touto částkou bude předplaceno nájemné. - RM schvaluje, aby společnost S.I.K, spol. s r. o., Paříkova 354/5, Praha 9 Vysočany zastupovala město: a) v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany. b) v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany. - RM stanovuje termín zasedání ZM na pondělí 19. září 2011 od hod. v KDJS. Rok duchovní harmonie v sedlčanské knihovně 6. ročník program podzimní části: středa v hod.: Kineziologie metoda One Brain. Přednáška Mgr. Miloslavy Rutové. středa v hod.: Grafologie psychologie písma. Přednáška Šárky Kváčové (s sebou vlastní rukopis: popsanou stránku A 4 bez linek, psací písmo). středa v hod.: Význam astrologie pro život současného člověka. Přednáška Bc. Zdenky Zátopkové. středa v hod.: Nemoc jako prostředek sebepoznání. Přednáška PhDr. Romany Boháčové. středa v hod.: Smrt jako součást života. Přednáška a rozhovor s lidmi, kteří mají zážitky blízké smrti Prof. RNDr. Ludmily Kameníkové, DrSc. Přednášky se uskuteční v Centru Lukáš (součást Městské knihovny Sedlčany) a konají se za podpory Ministerstva kultury České republiky.

5 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČAN č. 14/2011 ze dne RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z předchozího jednání ze dne RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2 schváleného rozpočtu města na rok 2011 s navýšením příjmové a výdajové části o tis. Kč. - RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů v oblasti investiční výstavby zajišťované městem. - RM souhlasí s výpůjčkou části sportovního areálu LAS Taverny Okresnímu sdružení hasičů Příbram za účelem uspořádání soutěže mládeže v rámci celorepublikového programu Plamen 2012, a to za blíže specifikovaných podmínek bezplatného užívání - RM ukládá starostovi, místostarostovi a ostatním členům Rady města Sedlčany neodkladně informovat o všech jednáních vyvolaných potencionálními zájemci o realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany - RM rozhodla zadat vyhotovení oddělovacího geometrického plánu na vyměření částí pozemků parc. č a parc. č k. ú. Sedlčany zatížených břemenem hlavního kanalizačního řadu, který je ve vlastnictví města Sedlčany. Vzhledem k tomu, že odměřovaná šíře oddělovaných částí pozemků je limitována rozsahem ochranného pásma vedení, konfigurací terénu a rovněž postupem v intencích předchozího jednání s vlastníkem, je zadání podmíněno jeho součinností. - RM doporučuje ZM schválit žádost pana Tomáše Kymly, trvale bytem Havlíčkova 303, Sedlčany, o odprodej pozemků doposud v jeho vlastnictví, a to parc. č. 1109/3 o výměře 1042 m 2, parc. č. 1251/2 o výměře 260 m 2 a parc. č. 2973/18 o výměře 182 m 2, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komuni- kace v k. ú. Sedlčany, za cenu obvyklou ve výši 100 Kč/m 2, tj. celkem za Kč. - RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Sedlčany (budoucí strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ (budoucí strana oprávněná), která se týká povolení vstupu na pozemek parc. č. 368 v k. ú. Sedlčany (Baxova ulice), a to za účelem strpění umístění, zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 0,4 kv distribuční soustavy pro stavbu Sedlčany, knn pro p.č. 370/2 s označením stavby IV RM souhlasí se zapojením finančních prostředků ve výši Kč z investičního fondu Školní jídelny 2. základní školy Sedlčany, příspěvkové organizace na nákup boileru TUV. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČAN ze dne ZM bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou o kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo dne ZM bere na vědomí přednesenou zprávu panem místostarostou o jednání a činnosti RM za uplynulé období v intervalu od do ZM schvaluje dokument Rozpočtové opatření č. 2 schváleného rozpočtu města na rok 2011, a to v plném rozsahu RM navržených opatření s tím, že navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu je ve shodné částce tis. Kč na celkovou rozpočtovanou částku, a to na obou stranách vyrovnaného rozpočtu, po tis. Kč. - ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ (strana oprávněná) a městem Sedlčany, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, PSČ Sedlčany (strana povinná). Věcné břemeno se realizuje za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy s tím, že věcným břemenem bude zatížena část pozemku ve vlastnictví města, a to parc. č. 2940/17 v katastrálním území a obci Sedlčany, to znamená bude na tomto pozemku provedena stavba: Sedlčany - přípojka NN pro parc. č. 2940/13. - ZM schvaluje žádost paní Markéty Cardineau, Dobročovice 102, Úvaly, o koupi pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 2487/1, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany zemědělský půdní fond o výměře 1000 m 2 v katastrálním území a obci Sedlčany (viz. GP č /2011 ze dne ), a souhlasí s prodejem tohoto pozemku pro účely výstavby rodinného domku za cenu 300 Kč/m 2, tj. za celkovou cenu Kč. - ZM schvaluje společnou žádost manželů Jiřího a Libuše Bartákových, Zahradní 511, Sedlčany, a manželů Karla a Michaely Hockeových, Šánovská 96, Sedlec-Prčice, o koupi pozemku parc. č. 1360/3, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m 2 v katastrálním území a obci Sedlčany, který byl na základě nově vyhotoveného geometrického plánu oddělen od původního pozemku parc. č. 1360/1 druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 540 m 2 v katastrálním území a obci Sedlčany, a souhlasí s prodejem tohoto pozemku, a to za cenu 400 Kč/m 2, tj. za celkovou cenu 1600 Kč (viz. GP č /2011 ze dne vypracovaný Ing. Jiřím Blahnou). - ZM schvaluje směnu pozemků mezi panem Rostislavem Rohlíkem, trvale bytem Nádražní 903, Sedlčany, a městem Sedlčany, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, PSČ Sedlčany, takto: a) Pan Rostislav Rohlík převede bezúplatně do vlastnictví města Sedlčany pozemek parc. č. 1919/18, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 148 m 2 v katastrálním území a obci Sedlčany. b) Město Sedlčany převede bezúplatně do vlastnictví pana Rostislava Rohlíka pozemky parc. č. 2450/3 o výměře 80 m 2 a parc. č. 2451/2 o výměře 121 m 2, oba druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda v katastrálním území a obci Sedlčany. - ZM schvaluje žádost pana Tomáše Kymly, trvale bytem Havlíčkova 303, Sedlčany, o odprodej pozemků doposud v jeho vlastnictví, které jsou součástí veřejného prostranství (případně jsou zastavěny komunikací) a souhlasí s jejich výkupem. Jedná se o pozemky parc. č. 1109/3 o výměře 1042 m 2, parc. č. 1251/2 o výměře 260 m 2 a parc. č. 2973/18 o výměře 182 m 2, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v katastrálním území a obci Sedlčany, a to za cenu obvyklou ve výši 100 Kč/m 2, tj. za výměru 1484 m 2 celkem Kč. - ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek označenou převádějícím č. UZSVM/ SPB/107/2011-SPBM, na základě které ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převádí na město Sedlčany pozemek parc. č. 342, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 1379 m 2 v katastrálním území Libíň a obci Sedlčany. - ZM souhlasí s podepsáním memoranda o spolupráci a společném postupu při přípravě projektu Návrh integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území Středočeského kraje a pověřuje starostu města k podpisu tohoto memoranda mezi městem Sedlčany a Středočeským krajem. - ZM ukládá Radě města Sedlčany připravit zřízení příspěvkové organizace Sportovní areály města Sedlčany a předložit na příštím zasedání zastupitelstva ke schválení zřizovací listinu tohoto subjektu. 3

6 NEMOCNICE 4 Akreditace cesta ke kvalitě a bezpečí zdravotní péče Hlavním cílem Nemocnice v Sedlčanech je neustálé zkvalitňování a zvyšování bezpečnosti poskytované zdravotní péče. Pro dosažení tohoto cíle jsme se vydali cestou akreditace celé nemocnice dle Spojené akreditační komise České republiky (SAK) a cestou dílčích akreditací některých oddělení a ambulancí. Splněním akreditačních kritérií budou v našem zdravotnickém zařízení ještě lépe nastaveny všechny normy a procesy tak, aby pacient i jeho blízcí měli jistotu kvalitní zdravotní péče a pocit bezpečí s minimalizací jakýchkoliv rizik a komplikací. Nemocnice se hlásí ke splnění vyhlášených bezpečnostních cílů Ministerstva zdravotnictví ČR, kterými jsou: 1. Bezpečná identifikace pacientů 2. Bezpečnost při používání rizikových léčiv 3. Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech 4. Prevence pádů pacientů 5. Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče 6. Bezpečná komunikace 7. Bezpečné předávání pacientů Centrum screeningové kolonoskopie Endoskopická ambulance nemocnice již splnila přísné akreditační požadavky a bylo jí ministrem zdravotnictví ČR v dubnu 2011 znovu vydáno osvědčení na provozování Centra screeningové kolonoskopie. Činnost centra je průběžně monitorována a kontrolována Českou gastroenterologickou společností. Pracoviště provádí endoskopická vyšetření v rámci screeningového programu zaměřeného na včasný záchyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom), jejíchž výskyt stále roste. Každý rok je v České republice tento zhoubný nádor zjištěn asi u 7800 osob a je u nás druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů i u žen (při vynechání některých nádorů kožních). Screeningem se rozumí plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Přínosem vyšetření je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální a přitom účinnější léčby. Cílem screeningu je snížit nemocnost i úmrtnost na sledované onemocnění. Obecně platí, že zhoubné nádory lze léčit poměrně snadno a účinně, jsou-li zachyceny v počátečním stadiu. Proto, je-li vám 50 a více let,neváhejte s návštěvou lékaře, i když nemáte žádné obtíže. Podrobné informace získáte při osobní návštěvě v ambulanci nebo telefonicky na tel od primáře MUDr. Karla Marka (na snímku vlevo). Laboratoř nemocnice získala osvědčení o akreditaci Laboratorní vyšetření jsou dnes nezbytnou potřebou pro stanovení diagnózy onemocnění i pro kontrolu účinnosti léčby. Na přesnosti, správnosti a včasnosti výsledků v řadě případů závisí mnoho důležitých rozhodnutí,která ovlivní nejen druh a způsob léčby, ale i celý další život pacienta. Správnost výsledků našich laboratorních vyšetření, která jsou prováděna kolektivem pracovníků oddělení klinické biochemie a hematologie pro vedením prim. MUDr. Kristiny Markové (na snímku vpravo dole), je garantována Osvědčením o akreditaci podle ČSN ISO 15189:2007, které naší laboratoři vydal již v roce 2010 Český institut pro akreditaci jako národní akreditační autorita v České republice. Získání akreditačního osvědčení je pro nás významnou událostí, která nám dává, na základě externího posouzení kvality, možnost veřejně doložit kvalitu naší práce na vysoké profesní a technické úrovni. Naším strategickým plánem je postupné další rozšiřování akreditovaných laboratorních metod a poskytování našich služeb všem pacientům v co nejvyšší kvalitě. Spektrum vyšetření lze nalézt v laboratorní příručce na webových stránkách nemocnice:

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2011 Pondělí 3. října v hodin Mimo předplatné Středa 12. října v hodin Koncertní sál Zveme všechny milovníky folku na tento večer do našeho kulturního domu, kde se uskuteční jedinečný koncert pod názvem Vzácné setkání Jedná se o opravdu vzácné setkání legendárních bratrů - populárních zpěváků V koncertním sále KDJS bude zahájena další velice zajímavá výstava. Tentokrát se příznivci výtvarného umění mohou těšit na prodejní výstavu obrazů, kterou se bude prezentovat známý sedlčanský umělec Stanislav Kadlec Na slavnostní vernisáži v koncertním sále vystoupí taneční soubor pod vedením Venduly Dědové, autor výstavy Stanislav Kadlec zahraje několik skladeb na klavír na motivy Leoše Janáčka a úvodní slovo pronese Jitka Kadlecová, manželka autora výstavy. Zajímavá výstava krásných obrazů bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a před každým večerním pořadem. Potrvá až do a do tohoto data musí být také vyzvednuty všechny zamluvené exponáty. O vystavujícím umělci si přečtěte více informací na třetí straně. Neděle 16. října v hodin Pro rodiče a děti Jana a Františka Nedvěda a jejich kapely Na koncertu, kterých se koná jen několik do roka, zazní všechny veliké hity oblíbených zpěváků např. Stánky, Ptáčata, Růže z papíru, Valčíček, Kočovní herci, Frankie dlouhán a celá řada dalších posluchači tolik žádaných písní. Oba protagonisty doprovází kapela hrající v tomto hvězdném obsazení: Vojta Nedvěd kytara, zpěv, Milan Plechatý baskytara, keyboard, zpěv, Petr Kocman kytara, mandolína, harmonika, zpěv, Jarda Petrásek - bicí Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři předprodeje na radnici. Pondělí 10. října v hodin Předplatné divadla Druhé představení na předplatitelský cyklus divadelních her připravilo Městské divadlo Mladá Boleslav. Pro držitele předplatenek, ale i pro ostatní zájemce, uvede divadelní zpracování nejznámějšího díla Bohumila Hrabala OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY Dramatizace novely, kterou proslavil oskarový film Jiřího Menzela. Tragikomedie tělesného a lidského dospívání Miloše Hrmy na malém středočeském nádraží v době druhé světové války. Scénář a režie Ivo Krobot. Účinkují herci Městského divadla Mladá Boleslav: MATOUŠ RUML, PETR HALÍČEK, MIROSLAV BABUS- KÝ. IVANA NOVÁČKOVÁ, DAGMAR TEICHMANNOVÁ, TEREZA RUMLOVÁ, PETRA NAKLÁDALOVÁ, EVA HORKÁ, LUDĚK JIŘÍK, ROMAN TEPRT, PETR PROKEŠ, PETR BUCHÁČEK, IVO THEI- MER, MICHAL KOPČAN, PETR ZELENÝ. Klavír: Lubor Šonka, klarinet: Jaroslav Smejkal, violoncello: Vilém Bernáček. Délka představení 130 minut. Také na toto atraktivní představení obdržíte zbývající vstupenky v předprodeji na náměstí. Krásné představení pro rodiče s dětmi jsme připravili na toto nedělní odpoledne. Divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem k nám zavítá se známou pohádkou, kterou na motivy klasické pohádky Boženy Němcové napsala Kristina Herzinová O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU Děti určitě znají filmové zpracování této pohádky, kterou natočil režisér Václav Vorlíček pod názvem Princ a Večernice. Princ Vladan provdá své sestry za krále slunce, měsíce a větru a přitom se zamiluje do jejich sestry Večernice. Přes varování princezny otevře dveře třinácté komnaty, čímž osvobodí krále ohně. Ten unese Večernici do své ohnivé sopky a jen Slunečník, Měsíčník a Větrník vědí, kde ji hledat... Příběh pokračuje dále děj nebudeme prozrazovat - ale nakonec vše dobře skončí. Režii má Pavel Trdla a účinkují herci Mladé scény Ústí nad Labem: JIŘÍ KRAUS, LUKÁŠ ROUS, VÍT HERZINA, STANISLAV GÖRG, HANA HEJLOVÁ, ELIŠKA NEMETHOVÁ, VERONIKA VALEŠOVÁ, JOSEF BARTÁK, PETR SVOBODA, KLÁRA SOTTNEROVÁ, KAMI- LA SVOBODOVÁ, TEREZA ZAPADLOVÁ. Vstupenky obdržíte v kanceláři předprodeje na radnici a půl hodiny před začátkem pohádky také v pokladně KDJS. 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN Pondělí 17. října v hodin Předplatné poezie Středa 26. října v 9.00 hodin Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Velice příjemný večer mohou prožít všichni zájemci o poezii a krásnou hudbu toto pondělí v koncertním sále kulturního domu. Na zahájení předplatitelského cyklu večerů poezie jsme zařadili hudebně literární pořad Galantní doteky francouzské hudby a poezie Překrásné skladby pro flétnu, violoncello a cembalo od J. Ph. Remeaua ( ) doprovázejí úžasnou poezii ze sbírky Zpěvy sladké Francie. Účinkují naši přední umělci Miroslav Kovářík - recitace Hana Kimelová - cembalo Robert Heger - flétna Jiří Hošek - violoncello Pražská agentura Anima Candida přiveze našim malým návštěvníkům z řad dětí mateřských škol a 1. stupně ZŠ zcela novou pohádku od Jiřího Středy O malém rytíři Juráškovi Malý princ Jurášek chce být velkým a statečným princem. Na radu svého otce krále se vydá do světa, aby vykonal něco statečného. Jenže ani v pohádce to není jednoduchý úkol, a to hlavně proto, že se rozhodl osvobodit princeznu ze zajetí zlého draka. V představení, které je vhodné pro děti od 3 do 9 let, jsou použity marionety, spodové a plošné loutky. Režii pohádky má Jiří Středa a všechny pohádkové postavy a postavičky hraje velice pěkně u nás dobře známá herečka KATEŘINA TÁBORSKÁ. Místa v sále je třeba si zamluvit včas na telefonním čísle Volné vstupenky jsou k dostání v přízemí radnice nebo před pořadem v pokladně KDJS. Studenti gymnázia, středních škol a ZUŠ mají na pořad výraznou slevu! Pondělí 24. října v hodin Mimo předplatné Na motivy světoznámé komedie Lakomec od J. B. Moliéra nastudovala Divadelní společnost Josefa Dvořáka s laskavým svolením autora hru CHUDÁK HARPAGON Dramatické vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všichni ztrpčují život tím, že po něm něco chtějí. Zejména peníze. A človíček nerad dává a nedá a nedá... Ve výtečné komedii pod režijním vedením Josefa Dvořáka hrají známí pražští herci JOSEF DVOŘÁK MARKÉTA HRUBEŠOVÁ, DAGMAR SCHLEHROVÁ HELENA JUSTOVÁ, ADÉLA ZEJFARTOVÁ ROSTISLAV TRTÍK, MILAN DUCHEK Zajistěte si vstupenky co nejdříve v předprodeji na náměstí TGM. Populární herec a komik Josef Dvořák ztvárňuje svým osobitým způsobem hlavní roli v nové komedii Chudák Harpagon, kterou uvede Divadelní společnost Josefa Dvořáka v KDJS v pondělí 24. října od hodin. 2

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2011 Divadelní dárkový balíček Také v této sezoně jsme připravili pro zájemce o divadlo a dobrou zábavu divadelní dárkový balíček, který se osvědčil rovněž jako vynikající vánoční dárek. Letos jsme do jeho náplně zařadili tři velice kvalitní komedie našich předních divadel s atraktivním hereckým obsazením. Divadelní dárkový balíček bude kromě předplatenky na níže uvedené inscenace obsahovat stolní kalendář Sdužení obcí Sedlčanska a malý vánoční dárek. Balíčky se začnou prodávat od října v kanceláři předprodeje vstupenek v přízemí radnice, telefon číslo Nový Divadelní dárkový balíček 2012 zahrnuje následující inscenace: Neil Simon: JAKEOVY ŽENY Divadelní společnost Háta Olgy Želenské Inteligentní komedie o partnerských vztazích a citových vazbách, o důvěře a nevěře a o fantazii. Hrají: Adéla Gondíková, Libor Hruška/Zbyšek Pantůček, Ivana Andrlová/Veronika Jeníková, Vlasta Žehrová/Marcela Nohýnková, Olga Želenská, Jana Birgusová/Hana Kusnjerová, Pavla Vojáčková/Jana Zenáhlíková. Režie: Lumír Olšovský Woody Allen: SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ Divadlo pod Palmovkou Praha Zábavná a rozpustilá komedie o lásce, sexu, manželských trampotách a bouřlivém třeštění. Hrají: Ivana Jirešová, Radek Valenta, Simona Vrbická, Jan Teplý, Henrieta Hornáčková, Dušan Sitek. Režie: Petr Svojtka Jaan Tätte: KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN! Divadlo Antonína Dvořáka Příbram Svérázná léčba manželské nudy, kde se experiment s bigamií postará o překvapující situace. Hrají: Bára Hrzánová, Libor Jeník, Helena Lapčíková, Zbigniew Kalina. Režie: Lída Engelová STANISLAV KADLEC Svoji první výstavu jsem uskutečnil v roce 1979 v Jílovém u Prahy. Od té doby uplynulo již 32 let a uskutečnil jsem celkem 26 samostatných výstav, z toho jich bylo sedm v KDJS Sedlčany. V začátcích jsem maloval výhradně přírodu olejem a suchým pastelem. Hodně mě naučila akademická malířka paní Hölzelová, v pastelech jsem obdivoval malíře Volfa, Zrzavého, v olejích impresi hlavně francouzskou. V dalším průběhu jsem začal malovat abstraktní věci, nicméně vnitřně tato abstrakce odrážela vždy realitu. Jedná se tedy opět o znázornění přírody, ale v její vnitřní duchovní rovině. Abstraktní a reálné obrazy nejsou tedy odlišné (tématicky), ale upozorňují na vztahy všeho se vším, a tedy i na zodpovědnost v myšlenkách, slovech, činech i obrazech. Proto mají všechny mé obrazy společný základ, tak jako má společný základ atom, člověk, planety, galaxie a celé Stvoření Boží. Ponořit se do prostoru Stvoření je dobrodružství poznání, nalezení míru a svobody. Můžeme tak využít velkého daru Stvořitele svobodné vůle. Na této výstavě chci vystavit i některé starší obrazy z let na ukázku a pro porovnání. V nových reálných obrazech jsem se soustředil na znázornění vody lužní lesy, zrcadlení a rozkvetlé louky. Jsou to motivy ze Šumavy, Brd i Sedlčanska. Nové abstraktní obrazy opět vyjadřují tuto realitu v duchovní rovině. Tuto duchovní i reálnou stránku Přírody jsem se vždy snažil nalézt a je tomu tak i v obrazech na této výstavě. Oblíbená herečka a moderátorka Adéla Gondíková se představí v titulní roli výborné komedie Jakeovy ženy, která je zařazena do nového divadelního dárkového balíčku na rok 2012 a uvede ji u nás Divadelní společnost Háta Olgy Želenské. Městské divadlo Mladá Boleslav nastudovalo velice zdařile známou Hrabalovu novelu Ostře sledované vlaky a na předplatné divadla ji v KDJS zahraje v pondělí 10. října v hodin. 3

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 ZM volí 2/1 Návrhovou komisi ve složení: paní Hana Židová, Ing. Radomír Roško, paní D.Nosková (zapisovatelka). 3/1 Bc.Lubomíra

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 28.11.2011 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011 Přehled usnesení 17. RMČ R-295 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle 698 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění nájemcům bytu č. 15, Milánská 415, Praha 10 R-296 Dohoda o dobrovolné výměně

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více