Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10"

Transkript

1 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, Hrotovice IČO , DIČ CZ , IZO (ZŠ , ŠD a ŠK ) Právní forma: příspěvková organizace od Zřizovatel školy: Město Hrotovice Ředitel školy: PaedDr. František Kašpárek, statutární orgán Zástupce ředitele: Mgr. Štěpán Florián, zástupce statutárního orgánu telefon: , web: Školská rada má 9 členů: byla dle zákona 561/2004 Sb. zřízena k , zvoleny nové orgány již 2. ŠR: předsedkyně Mgr. Hana Škodová, místopředseda Mgr. Petr Popelka, zapisovatelka Renata Albertová. Členové za zřizovatele: Ing. Aleš Veleba, Ing. František Branč, Mgr. Hana Škodová, členové za pedagogy: Mgr. Petr Popelka, Mgr. Lenka Bulová, Mgr. Marie Hlavničková, členové za rodiče: Stanislav Hadraba, Renata Albertová, Lada Šimánková. Charakteristika školy Areál školy dokončen stavbou sportovní haly a šatnami pro 2. stupeň v roce Je tvořen 4 budovami: B1: Budova z roku 1902 pro 2. stupeň (7 tříd, odborná učebna F-Ch s kabinety, Vv, cvičná kuchyň, tělocvična 7x11m, školní dílny, jazyková učebna). Její součástí je plynová kotelna z roku 1990 za Kč a topný kanál za Kč z roku 1992, kterým vytápíme mateřskou školu se školní jídelnou. Další součástí budovy 1 jsou šatny za Kč z roku 1995, které slouží současně jako spojovací chodba. Touto chodbou jsou již propojeny všechny 4 budovy školy. V roce 1997 byla provedena rekonstrukce čtyř WC v hodnotě Kč. Nyní jsou na špičkové úrovni: automatické osoušeče rukou, pisoáry na fotobuňku, velká zrcadla, nové podhledy a osvětlení. B2: Pavilon z roku 1985 pro 1. stupeň za Kč (4 třídy, žákovská knihovna, učebna počítačů, školní klub s klubovnou, kabinety, zasedačka, vedení školy). B3: Pavilon z roku 1989 pro 1. stupeň za Kč (4 třídy, učebna Hv, 2 školní družiny, herna na stolní tenis-současně spojovací chodba mezi B2, B3, B4, posilovna z roku 1995 za Kč). B4: Sportovní hala z roku 1995 za Kč (2 šatny, sprchy, kabinet Tv, hala 18x36m, nářaďovna, WC). Rozvoj školy Školní jídelna byla vyřešena v roce 1993 v uvolněné třídě MŠ nákladem Kč, nachází se 100m od školy. V roce 1995 byla dokončena etapa, která byla zahájena v roce 1981 a sledovala vybudování všech aktivit školy přímo v areálu školy. Do té doby byly třídy 1. stupně, školní dílny, školní pozemek, školní jídelna a výuka Tv roztroušeny po celém městě. V roce 1996 vyřešen pitný režim na škole nápojovým automatem na teplé nápoje, v roce 1997 doplněna učebna počítačů na celkový počet 15 ks za Kč, v roce 1998 byla zrekonstruována střecha na B1 za Kč, instalováno automatické odvzdušňování

2 2 topného systému za Kč, obnoveno lyžařské vybavení za Kč, za Kč instalován pro žáky telefonní mincový automat, na všechny chodby bylo instalováno 14 ks žebřin za Kč. V roce 1999 byla pořízena nová telefonní ústředna se 17 pobočkami za Kč, vybaven kabinet Tv nábytkem za Kč, provedena montáž 4 ks vysoušečů zdiva na B1 a B3 za Kč, pořízen prodejní automat na kusové zboží, namontována horizontální horolezecká stěna za Kč na B2. V roce 2000 byly pořízeny 2 počítačové sestavy s připojením na internet s laserovou tiskárnou a skenerem pro ZŘ a ŘŠ a posíleny paměti u počítačů v učebně za Kč. V roce 2001 byla provedena rekonstrukce rozvodů vody a odpadů na B1 za Kč (nová umyvadla a osoušeče), pátý vysoušeč zdiva na B3 za Kč. V roce 2002 byla z grantu MŠMT zrekonstruována počítačová učebna za Kč a následně zasíťováno 19 počítačů. V roce 2004 se podařilo uspět ve 100 % grantu z Ministerstva životního prostředí Slunce do škol ve výši Kč, který umožnil realizovat výrobu el. energie a ohřev vody s napojením na počítač, podařilo se realizovat novou fasádu na B1 za cenu Kč (z toho město Kč, Nadace energoregion Kč, ZŠ Kč), dále z rozpočtu školy na provoz bylo zrekonstruováno osvětlení v tělocvičně za ,50 Kč. V roce 2006 se podařilo realizovat rozsáhlou rekonstrukci školy, která výrazně změnila charakter školy a vnitřní tepelné podmínky: zateplení obvodového pláště a stropů na B2, 3, 4, zastřešení B2, 3 a napojení na kanalizaci, výměna 277 oken na B1, 2, 3, posílení radiátorů B2, 4, chodník před B2. Rekonstrukce stála Kč ( Kč státní dotace a Kč vlastní podíl Města Hrotovice). Díky státní dotaci a Městu Hrotovice byly postaveny kabiny na Městském stadionu, které škola využívá pro výuku Tv, nepovinných, volitelných předmětů. V roce 2007 jsme pořídili časomíru do sportovní haly za Kč (z toho Kč získáno od sponzorů). V roce 2008 byla zbudována letní třída-altán za Kč (z Nadace Veronica Kč, Město Hrotovice Kč), do PC investováno Kč (rozšířena počítačová síť do sboroven a učebny F, otevřena 2. počítačová učebna, na škole v provozu 60 počítačů), na B2 v patře vybudována ze sborovny jazyková učebna za Kč s první interaktivní tabulí na škole, současně s učebnou zbudována nová sborovna na B2 z dívčího WC, 2. interaktivní tabule zbudována ve ŠD 2 za Kč, zřízena teplá voda na WC na budovách B1, 2 a 3 a napojeno 17 osoušečů rukou za Kč. Ve školním roce 2009/10 vybaveny třídy 1. stupně 8 ks televizory Panasonic za Kč, v kotelně byla vyměněna na 1 kotli ventilová baterie za Kč, opravena střecha nad posilovnou za Kč, na školní zahradě napojeno čerpadlo vedením kabelu v zemi za Kč, před budovou 2 zbudován bezbariérový chodník ze zámecké dlažby z prostředků města, provedena oprava čalounění 12 ks křesel v herně za Kč, zakoupen vysavač pro uklízečky za Kč, zakoupeny hry do ŠD za Kč, provedena kompletní revize elektrozařízení za Kč. b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku Na škole se učilo podle učebních plánů schválených MŠMT: a 9. ročník č. j /96-2 Základní škola (dobíhající obor). Dva roky pedagogický sbor pracoval na vlastním školním vzdělávacím programu (ŠVP ZV Škola pro život, škola pro všechny). Dne byla s ŠVP seznámena Školská rada a neměla připomínek, dne byl ŠVP schválen pedagogickou radou. Podle tohoto vlastního ŠVP jsme začali od učit v 1. a v 6. ročníku, v letošním roce se podle něj učilo v a ročníku. Přidělené hodiny do jednotlivých ročníků: 1. 20h, 2. 22h, 3. 25h, 4. 25h, 5. 26h, 6. 29h, 7. 30h, 8. 31h, 9. 31h. Ve školském rejstříku je zařazen ještě školní klub a školní družina se 2 odděleními.

3 3 V 6. ročníku probíhala výuka 1 skupiny volitelného předmětu PSA (pohybové a sportovní aktivity) a 2 skupin informatiky, v 7. ročníku rovněž 2 skupin informatiky, 2 skupiny konverzace v Aj, 2 skupiny psaní na počítači, 1 skupina PSA, v 8. ročníku 1 skupina Aj (2. jazyk) a 1 skupina Nj (2. jazyk), 1 skupina konverzace Aj, 1 skupinu psaní na počítači a 2 skupiny informatiky, v 9. ročníku 2 skupiny PSA a 1 skupina psaní na počítači. Z nepovinných předmětů na škole byly vyučovány: sborový zpěv na 1. stupni 1h, 2 skupiny zájmové Tv na 1. stupni se zaměřením na kopanou, 2 skupiny zájmové Tv se zaměřením na volejbal 2h/t, logopedie školní logopedkou, 1 skupina římskokatolického náboženství 1h/t. Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 X X X 4 0 Přírodověda X Vlastivěda X Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Pracovní činnosti Nepovinný předmět 0 X Pohybové hry - kopaná X X 0 X Pohybové hry - kopaná X X X Pohybové hry - volejbal 1.st X Sborový zpěv 1.st X Sborový zpěv 2.st. X X X X 2 0 X Náboženství 1.st X 0 X Náboženství 2.st. X X X X 1 0 X Logopedie X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku

4 4 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 4 4 Pracovní činnosti Volitelný předmět X Informatika X Pohybové a sportovní aktivity X Psaní na počítači X X Konverzace v AJ X X Německý jazyk X X Anglický jazyk X X Nepovinný předmět 0 X Pohybové hry - volejbal 2.st X Sborový zpěv 2.st X Náboženství 2.st X Logopedie X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku

5 5 c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vedení školy Mail Aprobace Třída Funkce PaedDr. František Kašpárek M, F ředitel školy Mgr. Štěpán Florián 1. stupeň zástupce ředitele školy Mgr. Hana Kašparová ČJ, Ov (NJ) výchovný poradce Třídnictví Mgr. Věra Palátová 1. stupeň II.A učitel Mgr. Miluše Vodinská 1. stupeň II.B učitel Mgr. Lenka Bulová 1. stupeň III. učitel Mgr. Jana Vodinská 1. stupeň IV. učitel Mgr. Petr Popelka 1. stupeň I.A učitel Mgr. Jiří Slatinský 1. st.,tv,te.v VI.A učitel Mgr. Ivona Popelková 1. stupeň I.B učitel Mgr. Ivana Mašová Z, Př IX. učitel Mgr. Zdeněk Illek M, F VIII.A učitel Jitka Matějková Aj VII.A učitel Mgr. Pavel Vitámvás ČJ, Ov VII.B učitel Mgr. Marie Hlavničková M, Př VI.B učitel Mgr. Růžena Slatinská CH, Př VIII.B učitel Mgr. Kateřina Lohniská Př, Tv V. učitel Učitelé bez třídnictví Mgr. Karel Makovička 1. stupeň, Tv učitel Mgr. Jiří Sigmund Vv, D učitel Th.D. Josef Beneš učitel náboženství Vychovatelky Romana Kubíčková vychovatelství ŠK vychovatelka ŠK Marcela Seitlová vychovatelství ŠD I vychovatelka ŠD I Zdeňka Kašpárková vychovatelství ŠD II vychovatelka ŠD II Správní zaměstnanci Miluše Hrůzová hospodářka školy Jaroslav Hambálek školník, topič Lenka Hájková uklízečka Jaroslava Hájková uklízečka Drahomíra Palátová uklízečka Iva Kazatelová uklízečka

6 6 Na škole pracovalo 29 zaměstnanců, z toho 20 učitelů, 2 vychovatelky ŠD, 1 vychovatelka ŠK a 6 správních zaměstnanců (školník a topič v jedné osobě, hospodářka a 4 uklízečky). Průměrný věk pedagogického sboru je 46 let, jde o zkušený sbor. Od přijata 1 nekvalifikovaná síla na výuku Aj, splňuje však jazykovou úroveň. Ze 417 hodin odučených týdně na škole bylo 345 hodin odučeno aprobovaně, tj. 83 %. Došlo ke zvýšení aprobovanosti o 3% oproti loňskému roku. Na 1. stupni je stále 100% aprobovanost. d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Z jedné deváté třídy vyšlo 25 žáků, 18 bylo přijato na SŠ nebo SOU s maturitou, tj. 72 % (o 10% více než loni, o 19% více než předloni). Z nich byla přijata 1 žákyně na gymnázium, 7 žáků bylo přijato na SOU, tj. 28 %. Z 8. ročníku vyšel jeden žák na SOU. Všichni žáci byli umístěni. Do 1. ročníku 2010/11 bylo zapsáno 27 žáků, rozhodnuto o 3 odkladech, do 1. ročníku nastoupilo k žáků (1 žák přestup na jinou školu). První a druhá třída byla se souhlasem zřizovatele od rozdělena. Školu navštěvovalo na začátku roku 262 žáků (o pět méně než předloni) ve 14 třídách, počet tříd stejný, avšak průměr na 1 třídu klesl na 18,7. Aj se na škole učilo 226 žáků, Nj 35 žáků, volitelné předměty navštěvovalo 257 žáků v 19 skupinách a nepovinné předměty 104 žáků v 8 skupinách. Třináctým rokem pracovaly na škole 2 oddělení ŠD, které navštěvoval plný počet 60 žáků, (úplata 60 Kč/měsíc), ranní ŠD navštěvovalo 17 žáků. e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP Na konci roku bylo klasifikováno 264 žáků. Spokojeni jsme s průměrným prospěchem 1,60, je o 0,05 lepší než v loňském roce, pouze 3 třídy z 2. stupně nedosáhly průměrného prospěchu pod 2 celé. 6 žáků na škole neprospělo, 1 žák vykonal neúspěšně opravné zkoušky, 5 žáků opakuje ročník. Celkem bylo uděleno jedniček, 719 dvojek, 375 trojek, 211 čtyřek a 16 nedostatečných. U 3 žáků řešeno uvolnění z některých předmětů. Počet vyznamenaných žáků letos 136, tj. 52% (o 4% lépe než loni). Průměrný prospěch na 1. stupni 1,27 a na 2. stupni 1, žáků obdrželo pochvalu ŘŠ na vysvědčení za výborné pracovní výsledky (tj. průměrný prospěch do 1,2), tj. o 11 více než loni, 10 žáků obdrželo pochvalu ŘŠ na vysvědčení za výrazné zlepšení prospěchu (tj. minimálně o 0,2), 14 žáků obdrželo na vysvědčení pochvalu ředitele školy za vzornou reprezentaci školy. Zatímco loni bylo uděleno rekordních 28 snížených známek z chování a minulé roky se počet pohyboval vždy hluboko pod 20, letos je to celkem 24 (z toho 21 dvojek a 3 trojky z chování). Nastalo mírné zlepšení, nejsme však s chováním žáků spokojeni. Úrazy na škole nenarůstají, celkem evidováno za školní rok 21 úrazů, odškodněno pojišťovnou bylo 16 úrazů. Ve školním roce jsme se zúčastnili následujících testování žáků: 5. ročník v M, Čj a Aj, 8. ročník v M, Čj a OSP (obecné studijní předpoklady) a 9. ročník čtenářská gramotnost. S výsledky byli seznámeni zákonní zástupci. Na škole dobře pracovaly a koordinovaly činnost předmětové komise: metodické sdružení 1. stupně-předsedkyně Mgr. Lenka Bulová, přírodní vědy-mgr. Marie Hlavničková, jazyky-jitka Matějková, výchovy-mgr. Hana Kašparová. Pod vedením Mgr. Jiřího Slatinského dobře pracoval školní parlament a pod vedením Mgr. Pavla Vitámváse Klub čtenářů.

7 7 Výchovné poradenství 09/10 Výchovný poradce (VP) Mgr. Hana Kašparová Září - stanoveny konzultační hodiny pro žáky z devátých tříd a jejich rodiče ohledně volby povolání - kontrola a obnova seznamu žáků se SPU (specifické poruchy učení), aktualizováno k přehled o vycházejících žácích z 9. a 8. ročníku - přehled zájmu o povolání z třídy Říjen - upozornit žáky na Didactu 2009 Třebíč - průzkum zájmu o povolání v 6. až 8. ročnících Listopad - schůzka VP na Úřadu práce v Třebíči schůzka s rodiči 9. třídy k volbě povolání za účasti zástupců různých SŠ a SOU , předání informací o novém přijímacím řízení, možnosti 3 přihlášek, zápisové lístky - odeslání 1 přihlášky na uměleckou školu - prezentace Hotelové školy Třebíč v 9. ročníku Prosinec - exkurze 9. třídy na SŠŘaS v Moravských Budějovicích dne Leden - rozdány přihlášky na střední školy, poučení žáků o správném vyplňování - talentové zkoušky jedna žákyně, přijata - hodnocení chování a prospěchu žáků se SPU, integrovaní žáci Únor - odevzdání přihlášek řediteli školy, kontrola a vrácení žákům - analýza školních výsledků loňských žáků 9. tříd, kteří odešli na SŠ - zápis žáků do 1. třídy Březen - v hodinách Rv a Ov se probírala témata volba povolání podle metodické příručky " Volba povolání " v rozsahu 8 hodin v 8. ročníku a 6 hodin v 7. ročníku. Duben - výsledky přijímacích zkoušek, sestavení odvolání pro nepřijaté žáky po prvním kole - příprava na další kola přijímacích zkoušek Květen - exkurze 9. tříd na JEDU a VE Dalešice přehled výsledků umístění žáků 9. tříd Červen - zhodnocení přijímacího řízení - přehled přijatých žáků předán třídním učitelům - zhodnocení práce žáků se SPU a integrovaných žáků V průběhu celého školního roku 2009/2010 se řešily výchovné problémy žáků ve spolupráci s třídními učiteli (TU), aktualizovaly se seznamy žáků vyšetřených v Pedagogicko- -psychologické poradně ( PPP) v Třebíči. Během roku bylo odesláno 16 žádostí o vyšetření v PPP. K je v evidenci VP 48 žáků se SPU, z toho 3 žáci vedeni jako integrovaní s individuálními plány a 1 žák veden jako nadaný žák s individuálním plánem. Dále v evidenci 17 žáků se zdravotním znevýhodněním a 19 žáků se sociálním znevýhodněním.

8 8 Informace ze všech školení a seminářů, které VP během roku absolvovala, učitelům, vychovatelům a využívala je v hodinách Rv a Ov. předávala Environmentální vzdělávání Koordinátorem EV byla jmenována učitelka 2. stupně Mgr. Marie Hlavničková, kombinace M-Př. Pracuje dle vypracovaného plánu činnosti a pracovní náplně pro koordinátora. EV bylo zařazeno do tématických plánů jednotlivých předmětů. V hodinách byly připomínány významné dny k životnímu prostředí. Šestým rokem jsme pokračovali v třídění odpadu ve třídách. V květnu jsme provedli přenášení žab přes silnici. Žáci školy pečují o květiny, o školní pozemek, zelené plochy v okolí školy a o školní hřiště. V průběhu roku realizovány ekologické vycházky s následným zpracováním pozorování. Na jaře 2008 se začala používat venkovní učebna-altán pro výuku Př, Pč, Vv, Ov, Vl. Žáci 7.A zpracovali plán rozmístění kontejnerů na odpadky na městě Hrotovice. Byl proveden sběr kaštanů a pomerančové kůry. Účast v soutěžích 2009/10 V soutěžích jsme dosáhli druhého nejlepšího výsledku za posledních 20 let. Odborné soutěže: V okresním kole matematické soutěže Finanční gramotnost obsadilo družstvo žáků 9. ročníku 2. místo: Lukáš Černý, Šárka Nováková, Vojtěch Veselý. V okresním kole soutěže v komunikaci Mladý Demosthenes vyhrály Anna Palátová z 9. třídy s monologem Můj strýc a Daniela Sedláčková z 6.B s monologem Budík. V okresním kole fyzikální olympiády obsadil Vojtěch Procházka z 9. třídy 4. místo (postup do kraje), Lukáš Černý z 9. třídy místo a Lenka Pelánová z 8.A 9. místo. V okresní soutěži O nejlepší projekt v anglickém jazyce obsadil na téma Sněhurka 3. místo Nicolas Melko z 5. ročníku, společný projekt Adély, Anety Schmidlových a Jany Valové z 6.B obsadil 1. místo, společný projekt na téma Libuše od Michala Vítámváse, Vojtěcha a Adama Votavových a Tobiáše Smíška z 5. ročníku obsadil 2. místo, společný projekt Elišky Šefelínové, Vojtěcha Veleby, Doubravky Lohniské a Jana Škody z 5. ročníku obsadil 3. místo, projekt Anny Palátovéz 9. ročníku obsadil 3. místo. V okresním kole zeměpisné olympiády obsadila Michaela Fialová z 6.B 5. místo. V Mezinárodní zeměpisné soutěži Taktik Výzva 2010 obsadil 37. místo z soutěžících Pavel Hadraba ze 4. třídy. V celostátní výtvarné soutěži Kůň terapeut obsadila Anna Chromá 8.B vynikající 5. místo. V krajské soutěži Namaluj zdravou pětku obsadila ze 110 soutěžících Eliška Kurtinová z 2.A 2. místo. V okresní výtvarné soutěži Modrá planeta na téma Den pro Zemi obsadilo 16 žáků z 2.A třídy 3. místo. V okresním kole Sedmikvítku v rukodělné činnosti obsadila za svůj Vánoční svícen Klaudie Mejzlíková ze 7.A 3. místo. V okresní soutěži Nejen prima vařečka obsadila děvčata z 8.B třídy 3. místo ve složení: Veronika Přepechalová, Michaela Ondráčková, Kamila Dvořáková a Kristýna Votoupalová, v okresní soutěži Sedmikvítku ve společenských tancích obsadila naše skupina 11 žáků Country tanců ze tříd 1. a 3. místo, na Festivalu tanečního mládí v Brně 4. místo. Úspěšní byli i naši letečtí modeláři v kategorii H-házedla. Matyáš Loucký ze 3. ročníku okresní kolo vyhrál, na krajském kole obsadil 3. místo, Jaroslav Chromý ze 4. ročníku obsadil na okresním kole 2. místo, Roman Novák ze 7.B okresní kolo vyhrál, na krajském kole obsadil 5. místo, Tobiáš Smíšek obsadil v okresním kole 2. místo. Sportovní soutěže: Mladší přípravka oddílu kopané obsadila na okresním finále Mc Donald s Cupu 3. místo a oba halové turnaje v rámci soutěže Kluci, holky, pojďte hrát fotbal vyhrála. Klub SPV obsadil v halové kopané 5. místo v republikovém finále.

9 9 Smíšené družstvo mladších žáků tříd obsadilo ve volejbale 3+3 na krajském kole 1. místo a na republikovém kole v Hradci Králové 11. místo. Mladší žáci hráli soutěžně krajský přebor ve volejbalu a obsadili 3. místo. Okresní kolo tříd v přehazované naše škola vyhrála ve složení: Iva Dobrovolná, Vojtěch Hutař, Adam Votava, Jan Virgl. Na okresním přeboru škol ve stolním tenisu mladší žákyně Iva Dobrovolná a Petra Vitámvásová obsadily 2. místo, starší žákyně Iva Kašpárková a Andrea Simonová vyhrály okresní i krajské kolo, mladší žáci ve složení Josef Dvorský, Roman Novák, Emil Pokorný a Tomáš Vyletěl obsadili na okresním kole 3. místo. Nejvíce ocenění získali letos naši žáci v atletice. V Poháru rozhlasu obsadilo družstvo mladších žáků 3. místo na okrese, Jiří Pelán vyhrál hod kriketovým míčkem výkonem 61,56m, Lukáš Polida byl 3. v běhu na 1000m časem 3:22,47 minuty. Na přespolním běhu Matyáše Žďárského Josef Dvorský ve starších žácích vyhrál, v předžactvu obsadil Jan Virgl 2. místo a Dominik Denemarek 3. místo na okrese. Na župním přeboru v přespolním běhu v mladších žácích I. Matěj Vala vyhrál, Pavel Buksa obsadil 3. místo, v mladších žácích II. obsadil Dominik Hájek 3. místo, ve starších žákyních III. obsadila Veronika Řezáčová 1. místo a ve starších žácích III. obsadil Lukáš Polida 2. místo. Na okresním přeboru starších žáků obsadil Lukáš Polida 3. místo. V zimním čtyřboji obsadil v žácích I. Pavel Padělěk na okrese 2. místo a na kraji 3. místo, Dominik Hájek na okrese 3. místo a na kraji 2. místo, v žákyních II. Daniela Sedláčková na okrese 3. místo, v žácích III. Emil Pokorný na okrese 1. místo a na kraji 2. místo, v žácích IV. Vojtěch Veselý na okrese i na kraji 1. místo a Stanislav Hutař na okrese 3. místo, Pavel Blatný na kraji 3. místo, v žákyních IV. Veronika Přepechalová obsadila na kraji 3. místo. Na župním přeboru v atletice v kategorii mladší žákyně I. obsadila Klaudie Melková 4. místo, v mladších žácích II. Jan Virgl 3. místo, ve starších žácích III. Jiří Čtvrtníček 3. místo, Emil Pokorný 4. místo a Filip Horkel 5. místo, ve starších žácích IV. Vojtěch Veselý vyhrál a Pavel Blatný obsadil 3. místo. Na krajském kole Kinderiády, tj. atletice pro 1. stupeň, obsadila Veronika Pavlisová 4. místo v hodu kriketovým míčkem, Daniela Padělková a Jan Virgl 5. místa v běhu na 60m. V atletickém čtyřboji v kategorii mladší žáci II. Jan Virgl obsadil na okrese 2. místo a na kraji 4. místo, ve starších žácích III. Jiří Pelán obsadil na okrese i na kraji 2. místo, na republice 4. místo, Filip Horkel obsadil na okrese i na kraji 3. místo a na republice 8. místo. Oba na republice vyhráli v družstvech. V kategorii starší žáci IV. Vojtěch Veselý obsadil na okrese 2. místo, na kraji 1. místo, na republice 8. místo a v družstvech 2. místo. Na okresním kole ve florbalu tříd obsadila naše škola 3. místo. Cenu ředitele školy získal a nejlepším reprezentantem školy za školní rok 2009/10 se stal žák 9. třídy Vojtěch Veselý. f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program pro primární prevenci zneužívání návykových látek a jiných sociálně patologických jevů na ZŠ Hrotovice Název programu: Naše škola bez drog Od začátku školního roku 06/07 jmenována školním metodikem protidrogové prevence (MPP) na škole Mgr. Ivana Mašová. Navázala spolupráci s ostatními pracovníky na škole v této oblasti. Byla vytvořena školní knihovna s propagačními materiály-videokazety, dotazníky, brožury, letáky, knihy, byly shromážděny všechny informace o institucích a odbornících působících na okrese Třebíč. K tomuto tématu byly vytvořeny 2 stálé nástěnky na škole, v areálu školy vytvořeno několik relaxačních center pro žáky (3 stoly na stolní tenis, veřejná knihovna, posezení u posilovny, horolezecká stěna, žebřiny na všech chodbách, 2 učebny v přírodě, 3 posezení v areálu školy, k výuce je používán internet. Provádíme v této

10 10 oblasti stálý monitoring. Vedeme žáky k dodržování zdravého životního stylu. Témata zařazena do výuky Rv, Př, Ov, Ch, Pč, Tv a Vv. Přesto pokračoval problém s kouřením, kouří se sice mimo školu, ale před vyučováním, o polední přestávce a po vyučování. Často na autobusové zastávce, kde je kouření zakázáno zákonem, kompetentní instituce situaci dlouhodobě neřeší. V případě zjištění ihned informujeme rodiče. Během školního roku byly uskutečněny preventivní akce k této tématice: Třída Název preventivního programu Organizace Datum realizace 2.A, B Jak jednají nejmenší Střed Třebíč (Ne)bezpečně na síti Střed Třebíč Šikana-dotazník Střed Třebíč B Šikana a proč se člověk stává obětí Střed Třebíč Právo a morálka Střed Třebíč Minimální preventivní program byl zaměřen na aktivizaci dětí, jejich volný čas a jeho náplň: - přiblížení a uplatňování zásady zdravého životního stylu - informování o nebezpečí zneužívání návykových látek a o nebezpečí sociálně patologických jevů, jak zabránit rizikovému chování a jak řešit problémy - podpora kulturního a sportovního vyžití žáků - podpora rozvoje osobnosti žáka, respektování individuality žáka a jeho talent - rozvíjení komunikační dovednosti - vedení žáků ke slušnému chování a ohleduplnosti - vytváření estetického prostředí ve škole - vytváření pozitivního sociálního klimatu - vytváření zdravých vztahů mezi učitelem a žákem, žáky navzájem a učiteli navzájem - vytváření vztahů s rodiči, se širokou veřejností g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2009 Zpráva o použití prostředků na DVPP 2009 Na DVPP na rok 2009 naše škola z běžného státního rozpočtu vyčerpala Kč. Z toho činilo Kč kurzovné a Kč cestovné. Proběhly i další vzdělávací akce, které byly hrazeny z jiných zdrojů, včetně soukromých. Plán DVPP na rok 2009 byl splněn. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili celkem 23 vzdělávacích akcí. Prostředky byly využity efektivně, získané poznatky byly uplatněny při výuce a byli s nimi seznámeni ostatní pedagogičtí pracovníci v předmětových komisích a na poradách. 1) vzdělávání vedoucích pracovníků školy Jméno Aprobace Obor vzdělávání h PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Práce s interaktivní tabulí 2 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Pohledy do nebe 3

11 11 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Cesta ke kvalitě, vlastní hodnocení školy 6 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Vedení lidí 3 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Alternativní metody ve výuce 8 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Generace síťového věku, sociální sítě 8 Mgr. Štěpán Florián 1.stupeň Práce s interaktivní tabulí 2 Mgr. Štěpán Florián 1.stupeň Projekt krok za krokem-tvorba projektů 8 2) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Jméno Aprobace Obor vzdělávání h Jitka Matějková N Aj-inspiromat pro angličtináře aneb nové nápady k výuce Aj 6 3) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti státní informační politiky Školení v rámci SIPVZ (počítačové vzdělávání) ukončeno na podzim roku 2005.Všichni pedagogičtí pracovníci pracují s PC. Jméno Aprobace Obor vzdělávání h všichni učitelé st. Práce s interaktivní tabulí 2 4) vzdělávání pedagogických pracovníků v ostatních oblastech Jméno Aprobace Obor vzdělávání h Mgr. Miluše Vodinská Mgr. Lenka Bulová Mgr. Věra Palátová Mgr. Jana Vodinská Mgr. Jana Vodinská Mgr. Miluše Vodinská Zdeňka Kašpárková 1.stupeň 1. stupeň Čj-čtení a psaní s porozuměním pro 2. a 3. ročník ZŠ Doškolení zaměstnanců proškolených jako zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Zdeněk Illek M-F M-závislosti, vztahy a práce s daty 3 Celostátní přístup k řešení LMD, rozšíření Mgr. Jana Vodinská 1. stupeň znalostí o příčinách výukových potíží dětí 4 Mgr. Lenka Bulová ADHD a metody možnosti nápravy Mgr. Jiří Sigmund D-Vv D-jak učit evropské dějiny 20. století 2 Mgr. Ivona Popelková 1.stupeň Grafomotorika-problémy leváctví 5 Mgr. Petr Popelka Romana Kubíčková 1. stupeň Výuka atletiky na 1. stupni ZŠ 2 Mgr. Zdeněk Illek M-F M-vyhodnocení matematických soutěží 3 Mgr. Kateřina Lohniská Př-Tv Tělo Olomouc-nové poznatky a trendy v atletice, sport. hrách a gymnastice 10 Mgr. Kateřina Lohniská Př-Tv Tv-úraz, nákaza moderního věku 3 Mgr. Lenka Bulová Čj-změny ve výuce vyjmenovaných slov a jak 1. stupeň 4 Mgr. Jana Vodinská na ně Mgr. Lenka Bulová Čj-psychologie písma, podpisu, kresby a barev, 1. stupeň 4 Mgr. Jana Vodinská typologie a neverbální komunikace Mgr. Věra Palátová 1. stupeň Osobnostní a sociální rozvoj učitele, rizikové subkultury mládeže

12 12 Mgr. Věra Palátová Mgr. Hana Kašparová 1.stupeň Čj-Ov Výtvarný inspiromat-netradiční materiály ve výuce Vv, Pč, rozvoj kompetencí Právní problémy záškoláctví, práce s problémovými dětmi 5 3 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Nosným tématem školního roku 2008/09 byly oslavy 220. výročí založení školy v Hrotovicích v roce Oslavy byly ukončeny na podzim roku Celkem jsme připravili k tomuto výročí 12 akcí, tématicky byly zaměřeny na činnosti, na které je naše škola zaměřena. Školní klub uspořádal pro žáky diskotéku, drakuládu, soutěže ve stolních a deskových hrách, střelecké závody, Mikulášskou nadílku, hry na sněhu, soutěže v bruslení, taneční soutěž, soutěže v piškvorkách, v přeskoku přes švihadlo, cyklistické závody, Den dětí, vystoupení na školním plese, na akademii a na závěr školního roku, několik vystoupení Country tanců. Žáci školy během roku sbírali léčivé byliny, pomerančovou kůru, kaštany a starý papír. Na škole pracovalo pod školním klubem 25 kroužků, které navštěvovalo celkem 330 žáků. Z 264 žáků školy bylo zapojeno 162 v kroužcích, tj. 61 %. To je vysoké číslo, i když poslední roky mírně klesá, pátým rokem jsme vybírali úplatu za kroužky, byla zvýšena o 50 Kč na 250 Kč. Kroužky: 4 kroužky kopané (přípravka ročník, základna ročník, mladší žáci ročník, starší žáci ročník), volejbal starší chlapci, volejbal dívky, stolní tenis, modelářský, pěvecký (Zpíváníčko), aerobic mladší a starší dívky, školní klubko, přírodovědný 2x, 4x počítače, střelecký, country-step mladší a starší žactvo, hip hop, RC autíčka 2x a míčové hry. Další uspořádané akce školy: Besip pro 4. ročník na dopravním hřišti v Třebíči, projekt Zdravé zuby pro ročník, týdenní LVZ 7. ročníků, posedmé jsme uskutečnili týdenní LVZ pro 4. ročníky, výuku plavání ročníků v Třebíči, výlety ve 13 třídách, vítání 1. tříd v obřadní síni MěÚ, rozloučení se žáky 9. ročníku, které poprvé proběhlo v novém sále ZUŠ, vydávání školního časopisu Hrošík, exkurze 9. ročníku na JEDU a VED. Pro výuku Tv, ve ŠD a ŠK, jsme využívali hotelový bazén, vydařil se 19. školní ples na téma Šmoulové, školní akademie pro veřejnost poprvé v sokolovně, Den otevřených dveří, projekt Kraje Vysočina Čistá Vysočina, 8. ročník projekt První pomoc do škol, besídka ŠD 1 a 2 a 2.A pro veřejnost v sále ZUŠ. Výchovné akce pro děti: ročník Kejklíř Půpa, zájezd padesáti dětí na pohádku Jája a Pája do Brna, 1.až 6. ročník Adventní koncert historických nástrojů, 5.-7.ročník beseda o Tibetu, ročník Koncert dechových nástrojů v ZUŠ, dívky 6.ročník Čas proměn-sexuální výchova, 7.ročník exkurze Poklad Inků Brno, ročník beseda s letci z Náměště. Naše škola uspořádala následující školní soutěže: okrskové kolo starších žáků v kopané, okrskové kolo v halové kopané mladších žáků, 2 okresní a 1 krajské kolo škol ve stolním tenisu, okresní turnaj mladších přípravek a základen v halové kopané a okrskové kolo v malé kopané Mc Donald s Cup pro obě kategorie. Práce školy byla pravidelně čtvrtletně prezentována v městském Zpravodaji, v okresním tisku a na webových stránkách školy. i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2009/10 byly ve škole provedeny 3 kontroly:

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více