Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10"

Transkript

1 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, Hrotovice IČO , DIČ CZ , IZO (ZŠ , ŠD a ŠK ) Právní forma: příspěvková organizace od Zřizovatel školy: Město Hrotovice Ředitel školy: PaedDr. František Kašpárek, statutární orgán Zástupce ředitele: Mgr. Štěpán Florián, zástupce statutárního orgánu telefon: , web: Školská rada má 9 členů: byla dle zákona 561/2004 Sb. zřízena k , zvoleny nové orgány již 2. ŠR: předsedkyně Mgr. Hana Škodová, místopředseda Mgr. Petr Popelka, zapisovatelka Renata Albertová. Členové za zřizovatele: Ing. Aleš Veleba, Ing. František Branč, Mgr. Hana Škodová, členové za pedagogy: Mgr. Petr Popelka, Mgr. Lenka Bulová, Mgr. Marie Hlavničková, členové za rodiče: Stanislav Hadraba, Renata Albertová, Lada Šimánková. Charakteristika školy Areál školy dokončen stavbou sportovní haly a šatnami pro 2. stupeň v roce Je tvořen 4 budovami: B1: Budova z roku 1902 pro 2. stupeň (7 tříd, odborná učebna F-Ch s kabinety, Vv, cvičná kuchyň, tělocvična 7x11m, školní dílny, jazyková učebna). Její součástí je plynová kotelna z roku 1990 za Kč a topný kanál za Kč z roku 1992, kterým vytápíme mateřskou školu se školní jídelnou. Další součástí budovy 1 jsou šatny za Kč z roku 1995, které slouží současně jako spojovací chodba. Touto chodbou jsou již propojeny všechny 4 budovy školy. V roce 1997 byla provedena rekonstrukce čtyř WC v hodnotě Kč. Nyní jsou na špičkové úrovni: automatické osoušeče rukou, pisoáry na fotobuňku, velká zrcadla, nové podhledy a osvětlení. B2: Pavilon z roku 1985 pro 1. stupeň za Kč (4 třídy, žákovská knihovna, učebna počítačů, školní klub s klubovnou, kabinety, zasedačka, vedení školy). B3: Pavilon z roku 1989 pro 1. stupeň za Kč (4 třídy, učebna Hv, 2 školní družiny, herna na stolní tenis-současně spojovací chodba mezi B2, B3, B4, posilovna z roku 1995 za Kč). B4: Sportovní hala z roku 1995 za Kč (2 šatny, sprchy, kabinet Tv, hala 18x36m, nářaďovna, WC). Rozvoj školy Školní jídelna byla vyřešena v roce 1993 v uvolněné třídě MŠ nákladem Kč, nachází se 100m od školy. V roce 1995 byla dokončena etapa, která byla zahájena v roce 1981 a sledovala vybudování všech aktivit školy přímo v areálu školy. Do té doby byly třídy 1. stupně, školní dílny, školní pozemek, školní jídelna a výuka Tv roztroušeny po celém městě. V roce 1996 vyřešen pitný režim na škole nápojovým automatem na teplé nápoje, v roce 1997 doplněna učebna počítačů na celkový počet 15 ks za Kč, v roce 1998 byla zrekonstruována střecha na B1 za Kč, instalováno automatické odvzdušňování

2 2 topného systému za Kč, obnoveno lyžařské vybavení za Kč, za Kč instalován pro žáky telefonní mincový automat, na všechny chodby bylo instalováno 14 ks žebřin za Kč. V roce 1999 byla pořízena nová telefonní ústředna se 17 pobočkami za Kč, vybaven kabinet Tv nábytkem za Kč, provedena montáž 4 ks vysoušečů zdiva na B1 a B3 za Kč, pořízen prodejní automat na kusové zboží, namontována horizontální horolezecká stěna za Kč na B2. V roce 2000 byly pořízeny 2 počítačové sestavy s připojením na internet s laserovou tiskárnou a skenerem pro ZŘ a ŘŠ a posíleny paměti u počítačů v učebně za Kč. V roce 2001 byla provedena rekonstrukce rozvodů vody a odpadů na B1 za Kč (nová umyvadla a osoušeče), pátý vysoušeč zdiva na B3 za Kč. V roce 2002 byla z grantu MŠMT zrekonstruována počítačová učebna za Kč a následně zasíťováno 19 počítačů. V roce 2004 se podařilo uspět ve 100 % grantu z Ministerstva životního prostředí Slunce do škol ve výši Kč, který umožnil realizovat výrobu el. energie a ohřev vody s napojením na počítač, podařilo se realizovat novou fasádu na B1 za cenu Kč (z toho město Kč, Nadace energoregion Kč, ZŠ Kč), dále z rozpočtu školy na provoz bylo zrekonstruováno osvětlení v tělocvičně za ,50 Kč. V roce 2006 se podařilo realizovat rozsáhlou rekonstrukci školy, která výrazně změnila charakter školy a vnitřní tepelné podmínky: zateplení obvodového pláště a stropů na B2, 3, 4, zastřešení B2, 3 a napojení na kanalizaci, výměna 277 oken na B1, 2, 3, posílení radiátorů B2, 4, chodník před B2. Rekonstrukce stála Kč ( Kč státní dotace a Kč vlastní podíl Města Hrotovice). Díky státní dotaci a Městu Hrotovice byly postaveny kabiny na Městském stadionu, které škola využívá pro výuku Tv, nepovinných, volitelných předmětů. V roce 2007 jsme pořídili časomíru do sportovní haly za Kč (z toho Kč získáno od sponzorů). V roce 2008 byla zbudována letní třída-altán za Kč (z Nadace Veronica Kč, Město Hrotovice Kč), do PC investováno Kč (rozšířena počítačová síť do sboroven a učebny F, otevřena 2. počítačová učebna, na škole v provozu 60 počítačů), na B2 v patře vybudována ze sborovny jazyková učebna za Kč s první interaktivní tabulí na škole, současně s učebnou zbudována nová sborovna na B2 z dívčího WC, 2. interaktivní tabule zbudována ve ŠD 2 za Kč, zřízena teplá voda na WC na budovách B1, 2 a 3 a napojeno 17 osoušečů rukou za Kč. Ve školním roce 2009/10 vybaveny třídy 1. stupně 8 ks televizory Panasonic za Kč, v kotelně byla vyměněna na 1 kotli ventilová baterie za Kč, opravena střecha nad posilovnou za Kč, na školní zahradě napojeno čerpadlo vedením kabelu v zemi za Kč, před budovou 2 zbudován bezbariérový chodník ze zámecké dlažby z prostředků města, provedena oprava čalounění 12 ks křesel v herně za Kč, zakoupen vysavač pro uklízečky za Kč, zakoupeny hry do ŠD za Kč, provedena kompletní revize elektrozařízení za Kč. b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku Na škole se učilo podle učebních plánů schválených MŠMT: a 9. ročník č. j /96-2 Základní škola (dobíhající obor). Dva roky pedagogický sbor pracoval na vlastním školním vzdělávacím programu (ŠVP ZV Škola pro život, škola pro všechny). Dne byla s ŠVP seznámena Školská rada a neměla připomínek, dne byl ŠVP schválen pedagogickou radou. Podle tohoto vlastního ŠVP jsme začali od učit v 1. a v 6. ročníku, v letošním roce se podle něj učilo v a ročníku. Přidělené hodiny do jednotlivých ročníků: 1. 20h, 2. 22h, 3. 25h, 4. 25h, 5. 26h, 6. 29h, 7. 30h, 8. 31h, 9. 31h. Ve školském rejstříku je zařazen ještě školní klub a školní družina se 2 odděleními.

3 3 V 6. ročníku probíhala výuka 1 skupiny volitelného předmětu PSA (pohybové a sportovní aktivity) a 2 skupin informatiky, v 7. ročníku rovněž 2 skupin informatiky, 2 skupiny konverzace v Aj, 2 skupiny psaní na počítači, 1 skupina PSA, v 8. ročníku 1 skupina Aj (2. jazyk) a 1 skupina Nj (2. jazyk), 1 skupina konverzace Aj, 1 skupinu psaní na počítači a 2 skupiny informatiky, v 9. ročníku 2 skupiny PSA a 1 skupina psaní na počítači. Z nepovinných předmětů na škole byly vyučovány: sborový zpěv na 1. stupni 1h, 2 skupiny zájmové Tv na 1. stupni se zaměřením na kopanou, 2 skupiny zájmové Tv se zaměřením na volejbal 2h/t, logopedie školní logopedkou, 1 skupina římskokatolického náboženství 1h/t. Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 X X X 4 0 Přírodověda X Vlastivěda X Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Pracovní činnosti Nepovinný předmět 0 X Pohybové hry - kopaná X X 0 X Pohybové hry - kopaná X X X Pohybové hry - volejbal 1.st X Sborový zpěv 1.st X Sborový zpěv 2.st. X X X X 2 0 X Náboženství 1.st X 0 X Náboženství 2.st. X X X X 1 0 X Logopedie X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku

4 4 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 4 4 Pracovní činnosti Volitelný předmět X Informatika X Pohybové a sportovní aktivity X Psaní na počítači X X Konverzace v AJ X X Německý jazyk X X Anglický jazyk X X Nepovinný předmět 0 X Pohybové hry - volejbal 2.st X Sborový zpěv 2.st X Náboženství 2.st X Logopedie X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku

5 5 c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vedení školy Mail Aprobace Třída Funkce PaedDr. František Kašpárek M, F ředitel školy Mgr. Štěpán Florián 1. stupeň zástupce ředitele školy Mgr. Hana Kašparová ČJ, Ov (NJ) výchovný poradce Třídnictví Mgr. Věra Palátová 1. stupeň II.A učitel Mgr. Miluše Vodinská 1. stupeň II.B učitel Mgr. Lenka Bulová 1. stupeň III. učitel Mgr. Jana Vodinská 1. stupeň IV. učitel Mgr. Petr Popelka 1. stupeň I.A učitel Mgr. Jiří Slatinský 1. st.,tv,te.v VI.A učitel Mgr. Ivona Popelková 1. stupeň I.B učitel Mgr. Ivana Mašová Z, Př IX. učitel Mgr. Zdeněk Illek M, F VIII.A učitel Jitka Matějková Aj VII.A učitel Mgr. Pavel Vitámvás ČJ, Ov VII.B učitel Mgr. Marie Hlavničková M, Př VI.B učitel Mgr. Růžena Slatinská CH, Př VIII.B učitel Mgr. Kateřina Lohniská Př, Tv V. učitel Učitelé bez třídnictví Mgr. Karel Makovička 1. stupeň, Tv učitel Mgr. Jiří Sigmund Vv, D učitel Th.D. Josef Beneš učitel náboženství Vychovatelky Romana Kubíčková vychovatelství ŠK vychovatelka ŠK Marcela Seitlová vychovatelství ŠD I vychovatelka ŠD I Zdeňka Kašpárková vychovatelství ŠD II vychovatelka ŠD II Správní zaměstnanci Miluše Hrůzová hospodářka školy Jaroslav Hambálek školník, topič Lenka Hájková uklízečka Jaroslava Hájková uklízečka Drahomíra Palátová uklízečka Iva Kazatelová uklízečka

6 6 Na škole pracovalo 29 zaměstnanců, z toho 20 učitelů, 2 vychovatelky ŠD, 1 vychovatelka ŠK a 6 správních zaměstnanců (školník a topič v jedné osobě, hospodářka a 4 uklízečky). Průměrný věk pedagogického sboru je 46 let, jde o zkušený sbor. Od přijata 1 nekvalifikovaná síla na výuku Aj, splňuje však jazykovou úroveň. Ze 417 hodin odučených týdně na škole bylo 345 hodin odučeno aprobovaně, tj. 83 %. Došlo ke zvýšení aprobovanosti o 3% oproti loňskému roku. Na 1. stupni je stále 100% aprobovanost. d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Z jedné deváté třídy vyšlo 25 žáků, 18 bylo přijato na SŠ nebo SOU s maturitou, tj. 72 % (o 10% více než loni, o 19% více než předloni). Z nich byla přijata 1 žákyně na gymnázium, 7 žáků bylo přijato na SOU, tj. 28 %. Z 8. ročníku vyšel jeden žák na SOU. Všichni žáci byli umístěni. Do 1. ročníku 2010/11 bylo zapsáno 27 žáků, rozhodnuto o 3 odkladech, do 1. ročníku nastoupilo k žáků (1 žák přestup na jinou školu). První a druhá třída byla se souhlasem zřizovatele od rozdělena. Školu navštěvovalo na začátku roku 262 žáků (o pět méně než předloni) ve 14 třídách, počet tříd stejný, avšak průměr na 1 třídu klesl na 18,7. Aj se na škole učilo 226 žáků, Nj 35 žáků, volitelné předměty navštěvovalo 257 žáků v 19 skupinách a nepovinné předměty 104 žáků v 8 skupinách. Třináctým rokem pracovaly na škole 2 oddělení ŠD, které navštěvoval plný počet 60 žáků, (úplata 60 Kč/měsíc), ranní ŠD navštěvovalo 17 žáků. e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP Na konci roku bylo klasifikováno 264 žáků. Spokojeni jsme s průměrným prospěchem 1,60, je o 0,05 lepší než v loňském roce, pouze 3 třídy z 2. stupně nedosáhly průměrného prospěchu pod 2 celé. 6 žáků na škole neprospělo, 1 žák vykonal neúspěšně opravné zkoušky, 5 žáků opakuje ročník. Celkem bylo uděleno jedniček, 719 dvojek, 375 trojek, 211 čtyřek a 16 nedostatečných. U 3 žáků řešeno uvolnění z některých předmětů. Počet vyznamenaných žáků letos 136, tj. 52% (o 4% lépe než loni). Průměrný prospěch na 1. stupni 1,27 a na 2. stupni 1, žáků obdrželo pochvalu ŘŠ na vysvědčení za výborné pracovní výsledky (tj. průměrný prospěch do 1,2), tj. o 11 více než loni, 10 žáků obdrželo pochvalu ŘŠ na vysvědčení za výrazné zlepšení prospěchu (tj. minimálně o 0,2), 14 žáků obdrželo na vysvědčení pochvalu ředitele školy za vzornou reprezentaci školy. Zatímco loni bylo uděleno rekordních 28 snížených známek z chování a minulé roky se počet pohyboval vždy hluboko pod 20, letos je to celkem 24 (z toho 21 dvojek a 3 trojky z chování). Nastalo mírné zlepšení, nejsme však s chováním žáků spokojeni. Úrazy na škole nenarůstají, celkem evidováno za školní rok 21 úrazů, odškodněno pojišťovnou bylo 16 úrazů. Ve školním roce jsme se zúčastnili následujících testování žáků: 5. ročník v M, Čj a Aj, 8. ročník v M, Čj a OSP (obecné studijní předpoklady) a 9. ročník čtenářská gramotnost. S výsledky byli seznámeni zákonní zástupci. Na škole dobře pracovaly a koordinovaly činnost předmětové komise: metodické sdružení 1. stupně-předsedkyně Mgr. Lenka Bulová, přírodní vědy-mgr. Marie Hlavničková, jazyky-jitka Matějková, výchovy-mgr. Hana Kašparová. Pod vedením Mgr. Jiřího Slatinského dobře pracoval školní parlament a pod vedením Mgr. Pavla Vitámváse Klub čtenářů.

7 7 Výchovné poradenství 09/10 Výchovný poradce (VP) Mgr. Hana Kašparová Září - stanoveny konzultační hodiny pro žáky z devátých tříd a jejich rodiče ohledně volby povolání - kontrola a obnova seznamu žáků se SPU (specifické poruchy učení), aktualizováno k přehled o vycházejících žácích z 9. a 8. ročníku - přehled zájmu o povolání z třídy Říjen - upozornit žáky na Didactu 2009 Třebíč - průzkum zájmu o povolání v 6. až 8. ročnících Listopad - schůzka VP na Úřadu práce v Třebíči schůzka s rodiči 9. třídy k volbě povolání za účasti zástupců různých SŠ a SOU , předání informací o novém přijímacím řízení, možnosti 3 přihlášek, zápisové lístky - odeslání 1 přihlášky na uměleckou školu - prezentace Hotelové školy Třebíč v 9. ročníku Prosinec - exkurze 9. třídy na SŠŘaS v Moravských Budějovicích dne Leden - rozdány přihlášky na střední školy, poučení žáků o správném vyplňování - talentové zkoušky jedna žákyně, přijata - hodnocení chování a prospěchu žáků se SPU, integrovaní žáci Únor - odevzdání přihlášek řediteli školy, kontrola a vrácení žákům - analýza školních výsledků loňských žáků 9. tříd, kteří odešli na SŠ - zápis žáků do 1. třídy Březen - v hodinách Rv a Ov se probírala témata volba povolání podle metodické příručky " Volba povolání " v rozsahu 8 hodin v 8. ročníku a 6 hodin v 7. ročníku. Duben - výsledky přijímacích zkoušek, sestavení odvolání pro nepřijaté žáky po prvním kole - příprava na další kola přijímacích zkoušek Květen - exkurze 9. tříd na JEDU a VE Dalešice přehled výsledků umístění žáků 9. tříd Červen - zhodnocení přijímacího řízení - přehled přijatých žáků předán třídním učitelům - zhodnocení práce žáků se SPU a integrovaných žáků V průběhu celého školního roku 2009/2010 se řešily výchovné problémy žáků ve spolupráci s třídními učiteli (TU), aktualizovaly se seznamy žáků vyšetřených v Pedagogicko- -psychologické poradně ( PPP) v Třebíči. Během roku bylo odesláno 16 žádostí o vyšetření v PPP. K je v evidenci VP 48 žáků se SPU, z toho 3 žáci vedeni jako integrovaní s individuálními plány a 1 žák veden jako nadaný žák s individuálním plánem. Dále v evidenci 17 žáků se zdravotním znevýhodněním a 19 žáků se sociálním znevýhodněním.

8 8 Informace ze všech školení a seminářů, které VP během roku absolvovala, učitelům, vychovatelům a využívala je v hodinách Rv a Ov. předávala Environmentální vzdělávání Koordinátorem EV byla jmenována učitelka 2. stupně Mgr. Marie Hlavničková, kombinace M-Př. Pracuje dle vypracovaného plánu činnosti a pracovní náplně pro koordinátora. EV bylo zařazeno do tématických plánů jednotlivých předmětů. V hodinách byly připomínány významné dny k životnímu prostředí. Šestým rokem jsme pokračovali v třídění odpadu ve třídách. V květnu jsme provedli přenášení žab přes silnici. Žáci školy pečují o květiny, o školní pozemek, zelené plochy v okolí školy a o školní hřiště. V průběhu roku realizovány ekologické vycházky s následným zpracováním pozorování. Na jaře 2008 se začala používat venkovní učebna-altán pro výuku Př, Pč, Vv, Ov, Vl. Žáci 7.A zpracovali plán rozmístění kontejnerů na odpadky na městě Hrotovice. Byl proveden sběr kaštanů a pomerančové kůry. Účast v soutěžích 2009/10 V soutěžích jsme dosáhli druhého nejlepšího výsledku za posledních 20 let. Odborné soutěže: V okresním kole matematické soutěže Finanční gramotnost obsadilo družstvo žáků 9. ročníku 2. místo: Lukáš Černý, Šárka Nováková, Vojtěch Veselý. V okresním kole soutěže v komunikaci Mladý Demosthenes vyhrály Anna Palátová z 9. třídy s monologem Můj strýc a Daniela Sedláčková z 6.B s monologem Budík. V okresním kole fyzikální olympiády obsadil Vojtěch Procházka z 9. třídy 4. místo (postup do kraje), Lukáš Černý z 9. třídy místo a Lenka Pelánová z 8.A 9. místo. V okresní soutěži O nejlepší projekt v anglickém jazyce obsadil na téma Sněhurka 3. místo Nicolas Melko z 5. ročníku, společný projekt Adély, Anety Schmidlových a Jany Valové z 6.B obsadil 1. místo, společný projekt na téma Libuše od Michala Vítámváse, Vojtěcha a Adama Votavových a Tobiáše Smíška z 5. ročníku obsadil 2. místo, společný projekt Elišky Šefelínové, Vojtěcha Veleby, Doubravky Lohniské a Jana Škody z 5. ročníku obsadil 3. místo, projekt Anny Palátovéz 9. ročníku obsadil 3. místo. V okresním kole zeměpisné olympiády obsadila Michaela Fialová z 6.B 5. místo. V Mezinárodní zeměpisné soutěži Taktik Výzva 2010 obsadil 37. místo z soutěžících Pavel Hadraba ze 4. třídy. V celostátní výtvarné soutěži Kůň terapeut obsadila Anna Chromá 8.B vynikající 5. místo. V krajské soutěži Namaluj zdravou pětku obsadila ze 110 soutěžících Eliška Kurtinová z 2.A 2. místo. V okresní výtvarné soutěži Modrá planeta na téma Den pro Zemi obsadilo 16 žáků z 2.A třídy 3. místo. V okresním kole Sedmikvítku v rukodělné činnosti obsadila za svůj Vánoční svícen Klaudie Mejzlíková ze 7.A 3. místo. V okresní soutěži Nejen prima vařečka obsadila děvčata z 8.B třídy 3. místo ve složení: Veronika Přepechalová, Michaela Ondráčková, Kamila Dvořáková a Kristýna Votoupalová, v okresní soutěži Sedmikvítku ve společenských tancích obsadila naše skupina 11 žáků Country tanců ze tříd 1. a 3. místo, na Festivalu tanečního mládí v Brně 4. místo. Úspěšní byli i naši letečtí modeláři v kategorii H-házedla. Matyáš Loucký ze 3. ročníku okresní kolo vyhrál, na krajském kole obsadil 3. místo, Jaroslav Chromý ze 4. ročníku obsadil na okresním kole 2. místo, Roman Novák ze 7.B okresní kolo vyhrál, na krajském kole obsadil 5. místo, Tobiáš Smíšek obsadil v okresním kole 2. místo. Sportovní soutěže: Mladší přípravka oddílu kopané obsadila na okresním finále Mc Donald s Cupu 3. místo a oba halové turnaje v rámci soutěže Kluci, holky, pojďte hrát fotbal vyhrála. Klub SPV obsadil v halové kopané 5. místo v republikovém finále.

9 9 Smíšené družstvo mladších žáků tříd obsadilo ve volejbale 3+3 na krajském kole 1. místo a na republikovém kole v Hradci Králové 11. místo. Mladší žáci hráli soutěžně krajský přebor ve volejbalu a obsadili 3. místo. Okresní kolo tříd v přehazované naše škola vyhrála ve složení: Iva Dobrovolná, Vojtěch Hutař, Adam Votava, Jan Virgl. Na okresním přeboru škol ve stolním tenisu mladší žákyně Iva Dobrovolná a Petra Vitámvásová obsadily 2. místo, starší žákyně Iva Kašpárková a Andrea Simonová vyhrály okresní i krajské kolo, mladší žáci ve složení Josef Dvorský, Roman Novák, Emil Pokorný a Tomáš Vyletěl obsadili na okresním kole 3. místo. Nejvíce ocenění získali letos naši žáci v atletice. V Poháru rozhlasu obsadilo družstvo mladších žáků 3. místo na okrese, Jiří Pelán vyhrál hod kriketovým míčkem výkonem 61,56m, Lukáš Polida byl 3. v běhu na 1000m časem 3:22,47 minuty. Na přespolním běhu Matyáše Žďárského Josef Dvorský ve starších žácích vyhrál, v předžactvu obsadil Jan Virgl 2. místo a Dominik Denemarek 3. místo na okrese. Na župním přeboru v přespolním běhu v mladších žácích I. Matěj Vala vyhrál, Pavel Buksa obsadil 3. místo, v mladších žácích II. obsadil Dominik Hájek 3. místo, ve starších žákyních III. obsadila Veronika Řezáčová 1. místo a ve starších žácích III. obsadil Lukáš Polida 2. místo. Na okresním přeboru starších žáků obsadil Lukáš Polida 3. místo. V zimním čtyřboji obsadil v žácích I. Pavel Padělěk na okrese 2. místo a na kraji 3. místo, Dominik Hájek na okrese 3. místo a na kraji 2. místo, v žákyních II. Daniela Sedláčková na okrese 3. místo, v žácích III. Emil Pokorný na okrese 1. místo a na kraji 2. místo, v žácích IV. Vojtěch Veselý na okrese i na kraji 1. místo a Stanislav Hutař na okrese 3. místo, Pavel Blatný na kraji 3. místo, v žákyních IV. Veronika Přepechalová obsadila na kraji 3. místo. Na župním přeboru v atletice v kategorii mladší žákyně I. obsadila Klaudie Melková 4. místo, v mladších žácích II. Jan Virgl 3. místo, ve starších žácích III. Jiří Čtvrtníček 3. místo, Emil Pokorný 4. místo a Filip Horkel 5. místo, ve starších žácích IV. Vojtěch Veselý vyhrál a Pavel Blatný obsadil 3. místo. Na krajském kole Kinderiády, tj. atletice pro 1. stupeň, obsadila Veronika Pavlisová 4. místo v hodu kriketovým míčkem, Daniela Padělková a Jan Virgl 5. místa v běhu na 60m. V atletickém čtyřboji v kategorii mladší žáci II. Jan Virgl obsadil na okrese 2. místo a na kraji 4. místo, ve starších žácích III. Jiří Pelán obsadil na okrese i na kraji 2. místo, na republice 4. místo, Filip Horkel obsadil na okrese i na kraji 3. místo a na republice 8. místo. Oba na republice vyhráli v družstvech. V kategorii starší žáci IV. Vojtěch Veselý obsadil na okrese 2. místo, na kraji 1. místo, na republice 8. místo a v družstvech 2. místo. Na okresním kole ve florbalu tříd obsadila naše škola 3. místo. Cenu ředitele školy získal a nejlepším reprezentantem školy za školní rok 2009/10 se stal žák 9. třídy Vojtěch Veselý. f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program pro primární prevenci zneužívání návykových látek a jiných sociálně patologických jevů na ZŠ Hrotovice Název programu: Naše škola bez drog Od začátku školního roku 06/07 jmenována školním metodikem protidrogové prevence (MPP) na škole Mgr. Ivana Mašová. Navázala spolupráci s ostatními pracovníky na škole v této oblasti. Byla vytvořena školní knihovna s propagačními materiály-videokazety, dotazníky, brožury, letáky, knihy, byly shromážděny všechny informace o institucích a odbornících působících na okrese Třebíč. K tomuto tématu byly vytvořeny 2 stálé nástěnky na škole, v areálu školy vytvořeno několik relaxačních center pro žáky (3 stoly na stolní tenis, veřejná knihovna, posezení u posilovny, horolezecká stěna, žebřiny na všech chodbách, 2 učebny v přírodě, 3 posezení v areálu školy, k výuce je používán internet. Provádíme v této

10 10 oblasti stálý monitoring. Vedeme žáky k dodržování zdravého životního stylu. Témata zařazena do výuky Rv, Př, Ov, Ch, Pč, Tv a Vv. Přesto pokračoval problém s kouřením, kouří se sice mimo školu, ale před vyučováním, o polední přestávce a po vyučování. Často na autobusové zastávce, kde je kouření zakázáno zákonem, kompetentní instituce situaci dlouhodobě neřeší. V případě zjištění ihned informujeme rodiče. Během školního roku byly uskutečněny preventivní akce k této tématice: Třída Název preventivního programu Organizace Datum realizace 2.A, B Jak jednají nejmenší Střed Třebíč (Ne)bezpečně na síti Střed Třebíč Šikana-dotazník Střed Třebíč B Šikana a proč se člověk stává obětí Střed Třebíč Právo a morálka Střed Třebíč Minimální preventivní program byl zaměřen na aktivizaci dětí, jejich volný čas a jeho náplň: - přiblížení a uplatňování zásady zdravého životního stylu - informování o nebezpečí zneužívání návykových látek a o nebezpečí sociálně patologických jevů, jak zabránit rizikovému chování a jak řešit problémy - podpora kulturního a sportovního vyžití žáků - podpora rozvoje osobnosti žáka, respektování individuality žáka a jeho talent - rozvíjení komunikační dovednosti - vedení žáků ke slušnému chování a ohleduplnosti - vytváření estetického prostředí ve škole - vytváření pozitivního sociálního klimatu - vytváření zdravých vztahů mezi učitelem a žákem, žáky navzájem a učiteli navzájem - vytváření vztahů s rodiči, se širokou veřejností g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2009 Zpráva o použití prostředků na DVPP 2009 Na DVPP na rok 2009 naše škola z běžného státního rozpočtu vyčerpala Kč. Z toho činilo Kč kurzovné a Kč cestovné. Proběhly i další vzdělávací akce, které byly hrazeny z jiných zdrojů, včetně soukromých. Plán DVPP na rok 2009 byl splněn. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili celkem 23 vzdělávacích akcí. Prostředky byly využity efektivně, získané poznatky byly uplatněny při výuce a byli s nimi seznámeni ostatní pedagogičtí pracovníci v předmětových komisích a na poradách. 1) vzdělávání vedoucích pracovníků školy Jméno Aprobace Obor vzdělávání h PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Práce s interaktivní tabulí 2 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Pohledy do nebe 3

11 11 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Cesta ke kvalitě, vlastní hodnocení školy 6 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Vedení lidí 3 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Alternativní metody ve výuce 8 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Generace síťového věku, sociální sítě 8 Mgr. Štěpán Florián 1.stupeň Práce s interaktivní tabulí 2 Mgr. Štěpán Florián 1.stupeň Projekt krok za krokem-tvorba projektů 8 2) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Jméno Aprobace Obor vzdělávání h Jitka Matějková N Aj-inspiromat pro angličtináře aneb nové nápady k výuce Aj 6 3) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti státní informační politiky Školení v rámci SIPVZ (počítačové vzdělávání) ukončeno na podzim roku 2005.Všichni pedagogičtí pracovníci pracují s PC. Jméno Aprobace Obor vzdělávání h všichni učitelé st. Práce s interaktivní tabulí 2 4) vzdělávání pedagogických pracovníků v ostatních oblastech Jméno Aprobace Obor vzdělávání h Mgr. Miluše Vodinská Mgr. Lenka Bulová Mgr. Věra Palátová Mgr. Jana Vodinská Mgr. Jana Vodinská Mgr. Miluše Vodinská Zdeňka Kašpárková 1.stupeň 1. stupeň Čj-čtení a psaní s porozuměním pro 2. a 3. ročník ZŠ Doškolení zaměstnanců proškolených jako zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Zdeněk Illek M-F M-závislosti, vztahy a práce s daty 3 Celostátní přístup k řešení LMD, rozšíření Mgr. Jana Vodinská 1. stupeň znalostí o příčinách výukových potíží dětí 4 Mgr. Lenka Bulová ADHD a metody možnosti nápravy Mgr. Jiří Sigmund D-Vv D-jak učit evropské dějiny 20. století 2 Mgr. Ivona Popelková 1.stupeň Grafomotorika-problémy leváctví 5 Mgr. Petr Popelka Romana Kubíčková 1. stupeň Výuka atletiky na 1. stupni ZŠ 2 Mgr. Zdeněk Illek M-F M-vyhodnocení matematických soutěží 3 Mgr. Kateřina Lohniská Př-Tv Tělo Olomouc-nové poznatky a trendy v atletice, sport. hrách a gymnastice 10 Mgr. Kateřina Lohniská Př-Tv Tv-úraz, nákaza moderního věku 3 Mgr. Lenka Bulová Čj-změny ve výuce vyjmenovaných slov a jak 1. stupeň 4 Mgr. Jana Vodinská na ně Mgr. Lenka Bulová Čj-psychologie písma, podpisu, kresby a barev, 1. stupeň 4 Mgr. Jana Vodinská typologie a neverbální komunikace Mgr. Věra Palátová 1. stupeň Osobnostní a sociální rozvoj učitele, rizikové subkultury mládeže

12 12 Mgr. Věra Palátová Mgr. Hana Kašparová 1.stupeň Čj-Ov Výtvarný inspiromat-netradiční materiály ve výuce Vv, Pč, rozvoj kompetencí Právní problémy záškoláctví, práce s problémovými dětmi 5 3 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Nosným tématem školního roku 2008/09 byly oslavy 220. výročí založení školy v Hrotovicích v roce Oslavy byly ukončeny na podzim roku Celkem jsme připravili k tomuto výročí 12 akcí, tématicky byly zaměřeny na činnosti, na které je naše škola zaměřena. Školní klub uspořádal pro žáky diskotéku, drakuládu, soutěže ve stolních a deskových hrách, střelecké závody, Mikulášskou nadílku, hry na sněhu, soutěže v bruslení, taneční soutěž, soutěže v piškvorkách, v přeskoku přes švihadlo, cyklistické závody, Den dětí, vystoupení na školním plese, na akademii a na závěr školního roku, několik vystoupení Country tanců. Žáci školy během roku sbírali léčivé byliny, pomerančovou kůru, kaštany a starý papír. Na škole pracovalo pod školním klubem 25 kroužků, které navštěvovalo celkem 330 žáků. Z 264 žáků školy bylo zapojeno 162 v kroužcích, tj. 61 %. To je vysoké číslo, i když poslední roky mírně klesá, pátým rokem jsme vybírali úplatu za kroužky, byla zvýšena o 50 Kč na 250 Kč. Kroužky: 4 kroužky kopané (přípravka ročník, základna ročník, mladší žáci ročník, starší žáci ročník), volejbal starší chlapci, volejbal dívky, stolní tenis, modelářský, pěvecký (Zpíváníčko), aerobic mladší a starší dívky, školní klubko, přírodovědný 2x, 4x počítače, střelecký, country-step mladší a starší žactvo, hip hop, RC autíčka 2x a míčové hry. Další uspořádané akce školy: Besip pro 4. ročník na dopravním hřišti v Třebíči, projekt Zdravé zuby pro ročník, týdenní LVZ 7. ročníků, posedmé jsme uskutečnili týdenní LVZ pro 4. ročníky, výuku plavání ročníků v Třebíči, výlety ve 13 třídách, vítání 1. tříd v obřadní síni MěÚ, rozloučení se žáky 9. ročníku, které poprvé proběhlo v novém sále ZUŠ, vydávání školního časopisu Hrošík, exkurze 9. ročníku na JEDU a VED. Pro výuku Tv, ve ŠD a ŠK, jsme využívali hotelový bazén, vydařil se 19. školní ples na téma Šmoulové, školní akademie pro veřejnost poprvé v sokolovně, Den otevřených dveří, projekt Kraje Vysočina Čistá Vysočina, 8. ročník projekt První pomoc do škol, besídka ŠD 1 a 2 a 2.A pro veřejnost v sále ZUŠ. Výchovné akce pro děti: ročník Kejklíř Půpa, zájezd padesáti dětí na pohádku Jája a Pája do Brna, 1.až 6. ročník Adventní koncert historických nástrojů, 5.-7.ročník beseda o Tibetu, ročník Koncert dechových nástrojů v ZUŠ, dívky 6.ročník Čas proměn-sexuální výchova, 7.ročník exkurze Poklad Inků Brno, ročník beseda s letci z Náměště. Naše škola uspořádala následující školní soutěže: okrskové kolo starších žáků v kopané, okrskové kolo v halové kopané mladších žáků, 2 okresní a 1 krajské kolo škol ve stolním tenisu, okresní turnaj mladších přípravek a základen v halové kopané a okrskové kolo v malé kopané Mc Donald s Cup pro obě kategorie. Práce školy byla pravidelně čtvrtletně prezentována v městském Zpravodaji, v okresním tisku a na webových stránkách školy. i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2009/10 byly ve škole provedeny 3 kontroly:

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více