březen 2007 Aktuální číslo:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2007 Aktuální číslo:"

Transkript

1 olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 3 březen 2007 Aktuální číslo: Rozhovor - Agentura rozvojové pomoci Bavlněné pleny Vermikompostování Voda a krajina Účast veřejnosti na ochraně ŽP Olomoucký Biozpravodaj Ekologické listy 3/2007 vychází: Vydává: Hnutí DUHA Olomouc Redakce: Libor Praus, Jitka Komendová Foto na titulní straně: Jaroslav Koleček Grafická úprava: Radim Šašinka; Tisk: Petr Skyva, Pod Kosířem 838, Kostelec na Hané Náklad: 1400 výtisků Adresa redakce: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, Olomouc; tel.: Uzávěrka příštího čísla:

2 Rozhovor Rozvojová agentura v České republice schází, myslí si Petra Krylová (24), projektová manažerka obecně prospěšné společnosti ARPOK (Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje), která Ekologickým listům přiblížila aktivity této organizace i svůj názor na rozvojovou pomoc České republiky. Sama se do činnosti ARPOKu zapojila před dvěma lety v rámci projektu adopce na dálku na ostrově Haiti a lektorovala programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Nyní se věnuje řízení organizace. S jakým záměrem agentura ARPOK původně vznikala? Agentura vznikla v roce 2004 a její cíle byly na počátku možná trochu odlišné od toho, čemu se věnuje dnes. Původně měla fungovat jako regionální agentura, která přerozděluje finance na rozvojové projekty, ale tuto myšlenku se nepodařilo zatím rozvinout. Dnes se ARPOK zaměřuje hlavně na globální rozvojové vzdělávání a na osvětu veřejnosti. Realizujeme výukové programy pro základní a střední školy, které se zabývají multikulturní výchovou a rozvojovým vzděláváním. V programech jsou žáci seznamováni se situací v rozvojových zemích a tamními problémy. Velký důraz klademe na to, aby pochopili propojenost světa. Tedy že problémy rozvojových zemí, ač si to často lidé myslí, se netýkají jen zemí, které jsou od nás vzdálené tisíce kilometrů, ale často přímo nás samých. V rámci osvětové činnosti realizujeme každý měsíc rozvojové večery pro veřejnost v Konviktu, kam zveme odborníky na danou problematiku. Často jsou to lidé, kteří pracovali na nějakém rozvojovém projektu v zahraničí. Příští rozvojový večer bude o Mongolsku. V názvu ARPOK je začleněn Olomoucký kraj. Jakým způsobem se na činnosti agentury podílí? Agentura byla založena Univerzitou Palackého a Olomouckým krajem a kraj každý rok od našeho vzniku přispěl určitou finanční částkou na chod agentury a na projekty globálního rozvojového vzdělávání. Nicméně nemáme v zakládací listině ukotveno, že tyto příspěvky budou pravidelné a že je dostaneme každý rok. Pokaždé o ně musíme žádat znovu. Už jsi zmínila, že ARPOK spoluzaložila Univerzita Palackého. Jakou roli při Vašich aktivitách zastávají studenti UP? Agentura sídlí na rektorátu a studenti se na její činnosti podílejí v praxi hned několika způsoby. Buď jako praktikanti z řad studentů mezinárodních rozvojových studií, kteří svou povinnou praxi často vykonávají v agentuře, anebo jako dobrovolníci. Na Vašich internetových stránkách jsem zjistila, že nabízíte několik typů rozvojových vzdělávacích programů. Spolupracujete při nich s nějakými speciálními lektory, nebo je přednášejí studenti? Většina lektorů jsou studenti mezinárodních rozvojových studií. Ale všichni lektoři prošli speciálními kurzy globálního rozvojového vzdělávání, které jsou akreditované Ministerstvem školství. Kurzy organizuje společnost Člověk v tísni. Vyškolit se v nich však mohou i zájemci z řad veřejnosti. Kdyby sis mohla vybrat z Vaší nabídky vzdělávacích programů jeden, který by to byl? A co se během něho studenti naučí? Řekla bych, že nejfrekventovanější program je Globální vesnice. Je to úvodní program, který seznamuje studenty s globálními problémy, nerovnoměrným rozdělením bohatství na světě a také ukazuje jakým způsobem globální problémy ovlivňují obyvatele v České republice. Dále se snažíme v rámci tohoto programu zakomponovat prvky případových studií. Případové studie se týkají konkrétních problémů v konkrétních zemích. Cílem studentů je nalézt východisko či možná řešení tohoto problému. Jde nám o to ukázat, že svět je úplně jiný, než jaký ho často prezentují média. Je o tyto vzdělávací programy zájem i mezi samotnými řediteli místních škol? Ano, zájem je velký. Je to dáno i tím, že naše programy navazují přímo na školskou reformu a odpovídají všem jejím kritériím. V minulém školním roce těmito vzdělávacími programy prošlo více než dva tisíce studentů, nejen v Olomouckém kraji. Součástí reformy jsou globální rozvojové vzdělávání, ekologická výchova, multikulturní výchova a další průřezová témata českého školství. Bohužel mnoho učitelů na tuto změnu není připraveno, a proto pořádáme i kurzy pro pedagogy. Při těchto víkendových kurzech se snažíme zavádět prvky inovativního vzdělávání s metodami, jako je kritické myšlení a interaktivní spolupráce s dětmi během výuky, které v našem školství ještě stále chybí. Vrátila bych se na chvíli k činnosti, kterou jsi pro ARPOK začala dělat ty, tedy k adopci na dálku na ostrově Haiti. Mohla bys našim čtenářům osvětlit, jakým způsobem tam ARPOK pomáhá? Adopci na dálku na Haiti koordinuje Arcidiecézní charita Olomouc, ale ARPOK se na tomto projektu také podílí. V současné době máme na Haiti jednu dobrovolnici - zdravotní sestru. Kromě adopce na dálku probíhají na Haiti ještě další projekty, na kterých jsme se v minulosti podíleli a v budoucnu v nich budeme pokračovat, ať už je to vysílání dobrovolníků, stavba školy pro místní děti nebo projekt čistá voda v oblasti Baie de Henne, kde působí český misionář Roman Musil. 2

3 Máte v plánu zapojit se ve spolupráci s Arcidiecézní charitou i do dalších projektů adopce na dálku v jiných zemích nebo zůstanete jen u Haiti? V současné době se zaměřujeme hlavně na Haiti. Rádi bychom však realizovali projekty i v dalších zemích. Přemýšlíme o projektech v Mongolsku a v Moldávii. Tam zatím neuvažujeme o adopci na dálku, ale spíše o projektech zaměřených na sdílení zkušeností, budování kapacit, transformační spolupráci atd. Mongolsko je na seznamu zemí, kterým Česká republika v rámci své rozvojové pomoci pomáhá přednostně. Co si myslíš o rozvojové spolupráci České republiky jako takové? Česká republika má celkem osm prioritních zemí, kam směřuje rozvojovou spolupráci. Patří tam jak Mongolsko, tak Moldávie. Já si myslím, že v posledních letech bylo učiněno mnoho dobrých kroků k tomu, aby se zahraniční rozvojová spolupráce České republiky zlepšila. V čem vidím možné zefektivnění, je vznik instituce, která by koordinovala rozvojovou pomoc v rámci ČR. Rozvojová spolupráce je stále roztříštěná mezi několik subjektů a několik ministerstev, které koordinují své vlastní projekty, ale neexistuje žádná rozvojová agentura či centrální instituce, která by naši rozvojovou spolupráci propojovala. Neexistuje rovněž žádný zákon, který by nějakým způsobem přímo stanovil principy české rozvojové spolupráce a množství poskytovaných finančních prostředků. To je také velmi důležité, protože v minulých letech byly finanční prostředky snižovány podle potřeb státního rozpočtu. Jak si vlastně stojíme v porovnání s jinými státy Evropské unie, co se týče přispívání na rozvojovou pomoc? Asi bychom měli rozlišit staré a nové členské státy. Pokud bychom se měli porovnávat s těmi starými, pak na tom opravdu nejsme moc dobře. Zvláště skandinávské státy Dánsko, Švédsko, Norsko - ale také Lucembursko patří k těm, které poskytují více než 0.7 % svého HND (hrubý národní důchod), což je doporučení OSN. Česká republika pro porovnání poskytuje na rozvojovou spolupráci jen 0,11 % našeho HND. Takže rozdíl je opravdu veliký. Podle doporučení Evropské unie by měly nové členské státy poskytovat na rozvojovou pomoc do roku ,17 % HND. Zda se Česká republika na toto číslo dostane, je otázka. Už máme rok 2007 a myslím si, že 0,11 % stále zůstává. V porovnání s novými členskými státy jsme v předchozích letech byli v poskytování rozvojové pomoci na předních místech, ale podle nových údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Malta už nyní poskytuje 0,18 % svého HND. Myslíš si, že je správné, když země jako Česká republika poskytuje rozvojovou pomoc, i když sama stále ještě prochází jakousi transformací, nebo zastáváš názor, že už patříme mezi bohaté země, které by měly rozvojovou pomoc poskytovat, nikoliv přijímat? Určitě ano. Česká republika se v žebříčku bohatství pohybuje na předních 40 místech. Veřejnost má však často pocit, že jsme na tom pořád hůř než třeba staré členské země EU. I když tím, jak stále více mladých lidí cestuje a do těchto zemí se podívá, sami zjistí, že jsme na tom někdy i lépe než v těchto vyspělých zemích. Podle mého názoru by měla být Česká republika dárcem rozvojové pomoci, a ne jejím příjemcem. Myslíš si, že se povědomí o potřebě poskytovat pomoc rozvojovým zemím zvyšuje i mezi českou veřejností? Mají podle tvého názoru lidé snahu pomáhat? Zajímají se o problémy rozvojového světa? Lidé věnují našim besedám opravdu velkou pozornost. Většinou se jich účastní kolem osmdesáti lidí. Zájem občanů o rozvojovou pomoc narůstá už i tím, že lidé často cestují a mají více možností rozvojové země navštívit a poznat tamní situaci. Můžeme to vidět i v případě adopce na dálku, kterou v České republice organizuje hned několik nevládních organizací a zájem o tyto projekty přesto stále roste. Lucie Rychlá více informací o agentuře ARPOK na Zelená domácnost Moderní látkové pleny v praxi Kdy rčení má se jako v bavlnce skutečně platí V listopadu se nám narodilo miminko. Už dlouho před jeho narozením jsem věděla, že ho nechci balit do jednorázových papírových plen, které nejen že vytvářejí zbytečné hromady odpadu (jedno dítě ho vyprodukuje až tunu), ale také obsahují různé chemikálie jako např. absorbční gel. A naše miminko si nezaslouží, abychom ho vystavovali zbytečnému působení chemikálií už takhle brzy. Používání látkových plen jsem se ze začátku trochu bála. Čekala jsem, že zabalování dítěte do látky bude složité na zručnost, zabere mi spoustu času, nebudu na to mít nervy a brzy mě to omrzí. Rozhodla jsem se, že si práci usnadním a pořídím tzv. kalhotkové pleny. Vypadají podobně jako jednorázovky jen s tím rozdílem, že jsou látkové, a tedy pratelné. Zapínají se na suchý zip, druky nebo s použitím speciální spony a na 3

4 ně se používají nepropustné, ale prodyšné kalhotky s polyuretanovým zátěrem, případně kalhotky fleesové nebo úplně prodyšné vlněné. Hned druhý den po návratu z porodnice jsem se vrhla na látku. Samotnou mě překvapilo, jak je používání těchto kalhotkových plen jednoduché, a po chvíli jsem se přistihla, že mě přebalování miminka začalo hodně bavit. Dokonce jsem časem začala uvažovat Týden opravdových plen března 2007 (www.rosa.ecn.cz/ekodite) V rámci tohoto týdne proběhne v ekoporadně Hnutí DUHA Olomouc výstava moderních látkových plen a ukázky jejich použití. Výstava bude přístupna v hodinách pro veřejnost (Po, Út, Čt 13:00 17:00, St 10:00 13:00, Pá 13:00 15:00). Přijďte se podívat a inspirovat, jak přebalovat své děti zdravě a ekologicky. S kočárkem rádi pomůžeme. nad pořízením a používáním složitějších plen typu zavazovaček či klasických čtvercovek poskládaných do speciálního novorozeneckého skladu. Trochu jsem se obávala, zda použité pleny nebudou v bytě cítit. V porodnici mi totiž velmi vadil zápach, který se šířil z koše, kam se odhazovaly použité jednorázovky. K mému příjemnému překvapení však látkové pleny nijak zvlášť nepáchnou. Použité pleny uchovávám nasucho ve kbelíku s víkem a peru jednou za 2 dny. Moderní látkové pleny není potřeba vyvařovat ani žehlit, takže veškerá práce s nimi spočívá v jejich naskládání do pračky, pověšení na šňůru a po uschnutí schování do šuplíku. Pleny, které miminko poznamená trochu více, před vložením do kbelíku propláchnu pod tekutou vodou a potřu žlučovým mýdlem na skvrny. Pleny je nejlepší prát v ekologických pracích prostředcích, vyhneme se tak nepříjemným alergiím na prací prášky. Nejlevnější variantou je tzv. mýdlový gel vyrobený z nastrouhaného jadrového mýdla, sody a vody. Dominika Kovaříková Ekoporadna Jak kompostovat bez zahrady, aneb vermikompostování Mohla bych se prosím dozvědět něco více o kompostování v paneláku na balkóně? Vermikompostování využívá schopnosti žížal měnit rostlinné zbytky na kvalitní organické hnojivo. Vermikompostér je možné umístnit na balkón i do předsíně, protože při dodržování správných zásad nezapáchá. Jeden si můžete přijít prohlédnout do Ekoporadny Hnutí DUHA Olomouc. Plocha nádoby se odvíjí od množství bioodpadu. Na 1 kg týdně je třeba 0,2 m2. Žížaly potřebují dostatek vzduchu, proto je třeba, aby poměr stran byl 1:2:3 (výška : šířka : délka). Stěny nebo dno musí mít otvory pro odvod vlhkosti. Nádobu z neprůhledného plastu či ze dřeva opatříme víkem proti vysoušení. Pro intenzivnější vermikompostování se používají nádoby s několika patry a perforovanými dny. Hotový vermikompostér lze objednat na Ke kompostování se používají běžné zahradní žížaly nebo můžeme zakoupit speciální kalifornské žížaly, které se rychle množí. Důležité je zajistit žížalám teplotu kolem 20 C a správnou vlhkost. V zimě nesmíme nenechávat kompostér venku bez izolace a v létě na přímému slunci. Při zakládání se na dno umístí tráva, listí, roztrhaný vlhký novinový papír, hlína či hobliny. Do podestýlky dáme násadu žížal a kousky bioodpadu do 5 cm. Chov lze zdvojnásobit po 3 měsících. Udržování vyrovnané vlhkosti je důležité, 60 80% vlhkost je minimální hodnota, ale příliš vody žížalám vadí a může vést ke snížení produkce. Vlhkost odhadneme stiskem hrsti materiálu v dlani. Když se objeví pár kapek, je vlhkost optimální, jestliže se objeví pramínek, je kompost příliš vlhký. Když se kapky vody neobjeví, je příliš suchý, a je tedy třeba přidat vlhké proužky papíru, lepenky či přilít trochu čerstvé vody. Pokud je moc vlhký, bude ho nutné doplnit suchými papírky či pásy lepenky. Do spodu i vyšších vrstev patří hrubší a vzdušný substrát (nadrobno nasekané větve), který umožní odtok vody. Čím pestřejší je skladba, tím lépe. Materiál se musí promíchat: vlhké se suchým, porézní z hutným a tzv. zelené s hnědým (dusíkaté látky s uhlíkatými - optimální poměr má např. kuchyňský bioodpad či odrostlá tráva). K rychlejšímu nastartování tlení přimícháme chlévský hnůj, přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály a vzniká kvalitní humus. Dobře založený kompost se začne do dvou dnů zahřívat na teplotu přes 50 C. Horká fáze trvá dny až týdny. Dochází při ní k hygienizaci kompostu (zničení semen plevelů a zárodků chorob). Po dosažení maxima teplota zvolna klesá. Vlivem tlení materiál sedá a snižuje se přísun vzduchu. Hromadu proto po 1-2 měsících přehodíme a promícháme (není třeba u uzavřených kompostérů). Čerstvý kompost získáme za 2-6 měsíců, vyzrálý za 6-12 měsíců. Při oddělování kompostu od žížal se hotový obsah nahrne k jedné straně a bioodpady na druhou stranu, 4

5 Březen 2007 kam se postupně přemístí i žížaly, hotový kompost lze pak dobře vyjmout. Proces urychlíme, když se kompost pod světlem na podložce rozdělí na hromádky. Žížaly se zahrabou a z povrchu lze opatrně odebírat kompost. Ze zbytků vybereme žížaly ručně. Vermikompost se používá v pevném stavu přímo na povrch půdy, ke kořenům, nebo se smíchá s půdou (1 díl kompostu, 3 díly půdy). Na přihnojování se používá výluh (60 g kompostu na litr vody). Směs se nechá po rozmíchání 24 hodin luhovat a pak slouží jako zálivka. Výluh se používá i při hydroponii (10g na litr), nový vždy po 20 dnech. V ovocnářství se vermikompost přidává při přesazování stromů. Hana Kovaříková Zdroje: Životní prostředí v kraji Voda ve městě a v krajině Voda je zarmoucená vdova voda má voda má popelem posypané vlasy voda si na nás stýská K básni Jana Skácela už není třeba nic dodávat. Nosíme v duši obraz vody svého dětství, studánky, strouhy s mlýnky, bubnování lijáku na stanovou celtu či střechu chaty, projížď ky na veslici... Málokdo umí vyjádřit, jak moc voda znamená pro naši duši a málokdo to umí vyjádřit tak smutně a trefně: že voda si na nás stýská. Z našeho území voda především odtéká. Díky tomu se nemusíme zabývat znečištěním způsobeným v zahraničí, zároveň to ale znamená, že jak se o své zdroje vody postaráme, takové budou. Pokud si tuto skutečnost uvědomíme, dokážeme pochopit, jak důležitá je péče o čistotu našich vod. Vodní plochy nejsou důležité jen jako zdroje pitné a užitkové vody, ale utvářejí také krajinu, která nás obklopuje a tím se stává součástí naší identity, našeho vnímání světa. Voda ve městě Města na vodních březích mají výhodu, přestože jim od svobodného živlu hrozí nebezpečí. Řeky k nám přinášejí život, zamyšlení nad plynutím času. Kašny, jezírka, vodotrysky nebo studny bývají místy, kde se setkáváme. Náhony a slepá ramena nám dávají možnost prožít si ve volné chvíli malé prázdniny buď aktivně na kánoi či na raftu, nebo lenošivě na jejich březích. V Olomouci má takový rekreační potenciál Mlýnský náhon či Bystřička. Představte si loděnici, z níž můžete vyplout proti proudu, místo, kde můžete posedět v kavárně na nábřeží nebo v zahradní restauraci kdo by tam nechodil rád. Snad nám tato zbylá místa zůstanou zachována i do budoucna a nebudou následovat osud zasypaného ramene Moravy vedle Vodních kasáren, zaniklé plovárny v parku či zrušených městských lázní Voda za městem Poděbrady, Chomoutov, Náklo, požární nádrže, Morava, Bystřička, Mlýnský náhon... místa, která dávají životu ve městě jiný rozměr a nám svobodný pocit, že když si najdeme čas, máme stále možnost pocítit sounáležitost s přírodou. To, že tu jsou, nás ale natolik uklidňuje, že plánovanou vycházku k nim stále odkládáme a o to větší je pak naše překvapení, když své oblíbené zákoutí vůbec nepoznáme Voda v krajině Pocházíme z ní mytologicky i biologicky, tvoří nás i náš svět, je základní esencí života. I přesto či snad právě proto hrozí, že jí budeme mít málo a zároveň tolik, že se jí zalkneme. Po většinu času voda utvářela krajinu - řekami, deštěm, ledovci, až posledních pár století do podoby krajiny zasáhl člověk. Přizpůsobili jsme si ji, včetně vodních ploch, svým potřebám a svému obrazu, často je to ale obraz organizmu nemocného. Poté, co jsme vodu zkoušeli zkrotit, spoutat, využít, vyčerpat, narovnat, odvést, přehradit, pokořit ji, poručit jí (jak nás ten jazyk zrazuje!), se na nás milá pralátka hněvá právem. Voda dává krajině paměť Potok neteče, kam chce. Obtéká kameny, spadlou větev, terénní nerovnosti, vytváří časovou stopu, rýhu, která trvá a nemizí ze světa tak rychle jako listy, větve a jiné drobné překážky na jeho cestě. Proud mění prostředí a tím sám sebe. Vzniká koryto, ve kterém jsou zapsány a potvrzovány předchozí změny, zkušenosti. Zůstávají jen ty informace, které se opakují a posilují, důležité záznamy o tom, kudy má voda téct. Ale žádné Význam přírodních zákoutí oceníme, až když o ně přijdeme Foto: Petr Kovařík 5

6 sdělení není neměnné, se změnou obrazu krajiny se přetváří i obsah zpráv tekoucí vody. Vše je uchováno v paměti dialogu toku s krajinou. Pěkným příkladem harmonie jsou například říční meandry, ale i některé prvky, které do říční krajiny vnesl člověk: mosty, hráze, náhony, rybníky, staré lomy a zaplavené pískovny Léčba Napravování škod bude dlouhé. Prvním krokem by měla být změna pohledu na vodu jako na pouhý prostředek k dosažení většího životního komfortu, vždyť voda přináší do krajiny život, vytváří základ ekologické stability. Tam, kde si tuto spojitost lidé uvědomují, mohou poškozením předcházet a přičinit se o ozdravení krajiny obnovou zanesených koryt, tůněk, suchých poldrů, budováním retenčních nádrží, čističek, biokoridorů a biocentrer (v okolí Olomouce třeba v obcích Těšetice nebo Vsisko). V případě hrozby povodní musí být opatření komplexní, proto se dnes věnuje tolik pozornosti revitalizaci říčních toků, chápané v dimenzích celého povodí. Veronika Prágerová Zdroje: Prvni.pdf Správa CHKO Litovelské Pomoraví (redakčně kráceno) Ekologickoprávní minimum Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí Právo na příznivé životní prostředí nám zaručuje Listina základních práv a svobod (čl. 35 odst.1 :,, Každý má právo na příznivé životní prostředí. ). Toto ustanovení je ale spíše obecné, který z občanů ví, kam se s problémy ve svém okolí obrátit? Lidem chybí informace, ale nelze se spoléhat na to, co udělá okolí, v ochraně životního prostředí se musíme angažovat sami. Ochrana může spočívat jen v maličkostech, pro životní prostředí to však může znamenat mnoho. Například můžeme třídit odpady, neplýtvat vodou či energií, jezdit hromadnou dopravou apod. Složitější je situace, pokud někdo jiný svým jednáním nepříznivě ovlivňuje prostředí a my chceme proti tomuto jednání zasáhnout. V tom případě se nám stále nabízí několik prostředků, které můžeme použít. Jde jednak o prostředky soukromého práva, které upravuje občanský zákoník: tzv. sousedské spory. Právní úprava sousedských vztahů patří do skupiny tzv. skutečných omezení vlastnického práva. Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Tato povinnost je uložena nejen vlastníkům nemovitostí, ale i věcí movitých. Proto se lze domáhat ochrany např. i proti nadměrnému obtěžování výfukovými plyny z automobilu. Soused obtěžovaný hlukem, prachem, popílkem má také právo bránit se u soudu žalobou, v níž bude požadovat, aby se obtěžující občan zdržel takového jednání. Dále můžeme využít prostředky veřejného práva. Jde o možnost použití práva stavebního, kdy sousedé mají právo účastnit se územních a stavebních řízení, pokud mohou výsledky ovlivnit jejich vlastnická či jiná obdobná práva. Některých procesů se můžeme účastnit přímo (územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí), nebo jako určitá skupina lidí v občanském sdružení. Jednotlivé způsoby účasti veřejnosti tedy jsou: právo na informace, právo petiční, právo sdružovací, právo shromažďovací, žádost občanů podle zákona o obcích a krajích, podání stížnosti, podnět k veřejnému ochránci práv, Ústavní soud. Je na koho se obrátit, proto nezůstávejte laxní a kontaktujte příslušné orgány pro poskytnutí pomoci. Dagmar Entrová, Kateřina Dostálová Článek byl napsán během praxe studentů PF UP v rámci předmětu Administrativně právní klinika. Redakčně kráceno. Jiří Charvát, 6

7 Mozaika Spory o trasu R52 Evropská komise navrhuje, aby česká vláda přezkoumala rozhodnutí budovat rychlostní komunikaci R52. Tento záměr se potýká s kritikou ze strany Hnutí DUHA a Ekologického právního servisu, kteří prosazují, aby tah na Vídeň nevedl přes CHKO Pálava a Mikulov, ale přes Břeclav. Evropská komise nabídla, že nechá vypracovat nezávislou studii ke zjištění, která z variant je výhodnější. Olomoucký kraj zvýší financování ekologické výchovy Olomoucký kraj přispěje na rozvoj ekologického vzdělávání a výchovy více peněz. Zatímco loni to bylo jen Kč, letos uvolní celých 1,4 milionu korun. O peníze mohou žádat školy, obce, neziskové organizace i občanská sdružení. Důvod, proč se kraj rozhodl financování v oblasti ekologické výchovy zvýšit, je neustále narůstající zájem veřejnosti o tuto problematiku. Na Olomoucku se vyskytl vzácný druh netopýra Po téměř třiceti letech se na Olomoucku opět vyskytuje vrápenec velký. Zatoulaný sameček byl objeven olomouckými přírodovědci při pravidelném sčítání netopýrů v Javoříčských jeskyních. Ty se mohou pyšnit 3375-ti kusy netopýrů, mezi nimiž je 3000 vrápenců malých Město stromů Nadace Partnerství vyhlašuje ve spolupráci s městem Strakonice druhý ročník soutěže o titul Město stromů. Vítězi bude kromě žezla předán i šek v hodnotě 50 tisíc korun na realizaci osvětové kampaně. Své návrhy mohou obce zasílat do 5. června. Generálním partnerem programu Strom života je Skanska, která na něj v letošním roce věnuje 7 milionů korun. Držitelem loňského titulu je město Kroměříž, které si díky tomuto ocenění pochvaluje zlepšení kvality života ve městě a také větší množství turistů. Barbora Číhalová Kalendárium Divadlo Hudby Jeden svět 2007 v Olomouci Devátý ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech se bude konat v Olomouci od 26. do 30. března Festivalové centrum bude již tradičně v Divadle hudby Olomouc (Denisova ulice 47, tel.: , vstupné 40 Kč, permanentka (5 konkrétních projekcí + sobotní projekce) 150 Kč. Na festivalu v Olomouci bude uvedeno kolem 18 dokumentů z téměř čtyřiceti zemí celého světa. U vybraných filmových projekcí budou následovat debaty s hosty, za všechny jmenujme senátora Jaromíra Štětinu a novinářku Petru Procházkovou. Samozřejmou součásti festivalu je doprovodný program. Slavnostní zahájení festivalu proběhne v čtvrtek 22. března v v Uměleckém centru Konvikt (Univerzitní 3, 1. patro) Vernisáží výstavy Če(čen)ské vzpomínky. Více informací a program na úterý 20. březen, Divadlo hudby Olomouc, Ohrožuje člověk bobra nebo bobr člověka? Povídání s obrázky a krátkým dokumentárním filmem o tom, zda je konflikt mezi zvířetem a člověkem nevyhnutelný a jak mu předcházet. Připravovaný Program péče o bobra evropského v České republice a možná opatření pro ochranu bobra i člověka. Na besedu navazuje terénní exkurze 31. března. Besedu i exkurzi vede RNDr. Vlastimil Kostkan z Katedry ekologie PřF UP úterý 27. březen, MC Klubíčko - Jílová 43 (1. patro vlevo, v areálu MŠ), Fontána centrum - Edelmanův palác (Horní nám. 5, Olomouc), Dětské pleny pod lupou - beseda Při používání jednorázových plen vyprodukuje dítě dvakrát více odpadu než dospělá osoba. Na trhu dnes existují pratelné pleny ať už klasické nebo moderní bavlněné kalhotkové pleny, pleny z froté materiálu nebo léčivoé vlny. Porovnání plen, ukázky plen. Jak si ušít vlastní pleny. Jak prát a čistit ekologicky. Jak si vyrobit levný prací prostředek z mýdla a sody. Zkušenosti maminek. Mgr. Adéla Chadimová, odborná asistentka ekoporadny ROSA České Budějovice. Pořádá ČSOP - RS Iris Prostějov ve spolupráci s Hnutím DUHA. sobota 31. březen, Chomutovské jezero, Bobři a ptáci Chomutovského jezera Vycházka za pozorováním jarního tahu ptáků a ukázkami bohaté činnosti chomoutovských bobrů. V případě dobrých podmínek také ukázky odchytu pěvců v okolí jezera. Exkurzi vede ornitolog Karel Poprach a RNDr. Vlastimil Kostkan. Sraz účastníků v při příchodu k jezeru od Chomoutova. 7

8 Inzerce Café RUSTICO-Art nabízí jako první kavárna v Olomouci Fair Trade a BIO: - KÁVU El Puente - KAKAO - ČOKOLÁDU Otevřeno: po-pá od 13 do 20 hod U tram. zastávky autobusové nádraží podchod Příjemné nekuřácké prostředí. Kopírování a tisk na recyklovaný papír Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38 (nad Hanáckou restaurací) Tisk brožur a sborníků (sešívání, ohýbání, děrování) Novinka - založte si u nás účet, plaťte převodem. Slevy pro neziskovky a studenty. Technické služby města Olomouce, a.s. Zamenhofova 783/34, Olomouc tel.: , fax: Společnost certifikována dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 9001:2001 Technické služby města Olomouce, a.s. zajišťují tyto činnosti: Nabízíme výjížďky na koni. Tabulový vrch komplexní nakládání s odpady (svoz a odstraňování odpadů vč. nebezpečných, tříděný sběr, provoz sběrových dvorů, poradenská činnost) údržbu a opravy místních komunikací, vodorovného a svislého dopravního značení čištění a zimní údržbu místních komunikací údržbu veřejné zeleně údržbu, opravy a výstavbu veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení Solární systémy od firmy UNEGO - krok do budoucnosti a zpět k člověku a přírodě Prezentace na veletrhu Stavotech Obchodní služby a poradenský servis Konzultační, poradenská, přednášková a projektová činnost, energetické studie, energetické audity budovy, alternativní energie Utíkal Jaroslav UNEGO Na Nivách 16, Samotíšky tel./fax: , mobil: , Pracovní doba: st: a hod., so: 8-12 hod. (po objednání) Firma UNEGO provádí: montáž špičkové solární techniky TUV, ÚV, bazény, penziony, panelové domy, AQUAPARKY prodej a montáž solárních fotovoltaických panelů, systémů montáž podlahového a stěnového vytápění Universa v kombinaci se solárním zařízením prodej a montáž dřevoplynových kotlů ATMOS, PYROS kondenzační plynové kotle BUDERUS a GEMINOX montáž tepelných čerpadel PZP Komplet, Semechnice prodej a montáž výrobků v oblasti ekologie a úspor energie nástěnná větrací jednotka s rekuperací tepla a Lossnay pasivní klimatizace - novinka nízkoenergetické a pasivní domy - koordinace realizace Podpořte prosím vydávání Ekologických listů. Doporučený příspěvek na jeden výtisk činí 10 Kč. Prosíme pravidelné čtenáře o zaslání ročního příspěvku 110 Kč na účet Hnutí DUHA Olomouc číslo /0800 anebo v hotovosti na adresu redakce. Naši práci můžete podpořit také materiálním darem či aktivní pomocí. Ekologické listy můžete dostávat poštou za cenu poštovného a nebo em ve formátu PDF. Navštivte internetovou verzi Ekologických listů na a přidejte zde svůj komentář či reakci ke článku, který vás v tomto čísle zaujal. V návštěvní knize uvítáme vaše kritické příspěvky a podněty.

Proč jsme tu o projektu

Proč jsme tu o projektu Bioodpad na GVP Co vás čeká? Proč jsme tu o projektu O bioodpadu obecně Kompostování, jeho typy Bioodpad na GVP v číslech Systém sběru a kompostování bioodpadu na GVP Co jako bioodpad třídit a co ne Proč

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

Možnosti využití bioodpadů ve školách

Možnosti využití bioodpadů ve školách Možnosti využití bioodpadů ve školách Bioodpad je jediným odpadem, který lze v domácích podmínkách plně recyklovat - kompostovat. Pro zahrádkáře to není nic nového. Kompostovat však můžeme i ve městech

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Komunální odpady a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Ing. Ivo Kropáček

Komunální odpady a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Ing. Ivo Kropáček Komunální odpady a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Ing. Ivo Kropáček Směrnice 1999/31/EC o skládkách odpadů Snížit tvorbu metanu ze skládek Podpořit sběr, třídění a recyklaci org. odpadů.

Více

Jak na kompostování jednoduše a prakticky. Kompostovat ve městě? Jde to!

Jak na kompostování jednoduše a prakticky. Kompostovat ve městě? Jde to! Jak na kompostování jednoduše a prakticky Kompostovat ve městě? Jde to! V Kokoze nás baví jídlo, kompostování a pěstování Tahle tři témata do sebe prostě zapadají. Dohromady tvoří Uzavřený cyklus jídla

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení, ENVIC 2007 www.envic.cz Občanské sdružení ENVIC Organizace byla založena 3.9. 2003. Činnost začala vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC Environmentální

Více

Hospodaření s vodou v kancelářské budově na příkladu areálu Otevřené zahrady v Brně

Hospodaření s vodou v kancelářské budově na příkladu areálu Otevřené zahrady v Brně Hospodaření s vodou v kancelářské budově na příkladu areálu Otevřené zahrady v Brně Medzinárodný seminár Voda v meste, Bratislava 3. - 4. 11. 2015 Spolufinancováno Evropskou unií VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÉ

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015 Komunitní kompostárna Náměšť n.o. 28.5.2015 Biologicky rozložitelný odpad Bioodpad je odpad podléhající aerobnímu či anaerobnímu rozkladu, jejich seznam je přílohou Vyhláška 341/2008 Sb. V rámci obce kat.č.

Více

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského vermes červ, žížala. Malý domácí žížalový kompostér je

Více

7.10. 14.10. 15.10. 22.10.

7.10. 14.10. 15.10. 22.10. 2014 1.10. 5.11. 1. 10. FOOD SAVERS promítání filmu Film Food Savers je dokumentární snímek ukazující "potravní řetězec" z různých úhlů pohledu. Jiný pohled na jídlo má farmář, supermarket, kuchař, student

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Omezení vlastnických práv

Omezení vlastnických práv Omezení vlastnických práv Katastr nemovitostí aktuálně Praha 15. června 2016 Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální Omezení vlastnického práva Omezení vlastnického práva je upraveno v rámci

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012 Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012 v krajině s pestrou mozaikou lesů, pastvin, zahrad a sadů leží malá obec Hostětín. Vesnice je známá

Více

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.rrajm.cz 1 Zaměření a úkoly pracovní skupiny : Odpadové hospodářství sdružování obcí, organizování nakládání s odpady Obnovitelné zdroje

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ A ÚSPORY V RÁMCI PODNIKU

HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ A ÚSPORY V RÁMCI PODNIKU HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ A ÚSPORY V RÁMCI PODNIKU Energetický audit a Energetický management Ladislav Tintěra Hradec Králové, Centrum andragogiky, 16. listopad 2017 ladislav.tintera@seznam.cz Představení lektora

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

SSOS_ZE_3.03 Bioodpad

SSOS_ZE_3.03 Bioodpad Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.03

Více

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller)

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Praxe a stáže pro studenty MRS 2012 Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Předmět Praxe v instituci základní informace Délka trvání: bakalářské studium: 4 týdny (= 120 hodin) magisterské

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

PREZENTACE USHI A KAMALY O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH DĚLNÍKŮ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU, KTEROU PŘEDNESLY 13. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST V BARU KRÁSNÝ ZTRÁTY V PRAZE,

PREZENTACE USHI A KAMALY O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH DĚLNÍKŮ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU, KTEROU PŘEDNESLY 13. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST V BARU KRÁSNÝ ZTRÁTY V PRAZE, PREZENTACE USHI A KAMALY O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH DĚLNÍKŮ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU, KTEROU PŘEDNESLY 13. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST V BARU KRÁSNÝ ZTRÁTY V PRAZE, 14. ŘÍJNA NA VŠE PRO STUDENTY A 15. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze 7 PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU Str. 1 / 6 PROJEKTU Z_13_074 ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY, PARC. Č. 715/2, DVŮR KOSTOMLATY s.r.o. Jméno Datum Podpis PARÉ Č. ZPRACOVAL AUTORIZOVAL Jiří Schönberger Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. Str. 2 / 6 A.0

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Cvičení č. 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe Ing. Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO Cílem

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

Zkušenosti s doplněným požadavkem na nucené větrání v rámci OPŽP

Zkušenosti s doplněným požadavkem na nucené větrání v rámci OPŽP Zkušenosti s doplněným požadavkem na nucené větrání v rámci OPŽP Ing. Ondřej Vrbický Zástupce ředitele odboru Odbor OO a OZE www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah Prioritní osa 5 Specifické

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 AUDIT OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE: Vedoucí týmu: Šimon Kotrba Členové týmu: Šimon Kotrba, Libor Čech, Daniela Majerová, Karolína Křišťanová, Andrea

Více

edí inovace radim machů

edí inovace radim machů obec životní prostřed edí inovace radim machů obec Projekty realizované v posledních 15 letech: voda energie krajina ekologické stavitelství udržitelný regionáln lní rozvoj Ekonomické přínosy Udržitelnost

Více

VÝROBA TRAVNÍHO BOJLERU

VÝROBA TRAVNÍHO BOJLERU VÝROBA TRAVNÍHO BOJLERU Cíl(e): Prostřednictvím vlastní výroby jednoduchého travního bojleru odhalí žáci velký potenciál obnovitelných zdrojů energie. Toto téma může být rozvinuto do dalších složitějších

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM Ing.Marcela Hausvaterová Oddělení péče o přírodu a krajinu, Agentura ochrany přírody

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Obsah Povodeň v červnu 2013 Preventivní protipovodňová opatření

Více

Voda v krajině Návrat ke kořenům"

Voda v krajině Návrat ke kořenům Voda v krajině Návrat ke kořenům" LeaderFEST Náchod 18. 6. 2015 Ing. Tomáš Havlíček ATELIER FONTES s.r.o. www.fontes.cz - Návrat ke kořenům? Ke kterým? 1000 let? 100 let? 60 let? Co řešíme? 1. Tekoucí

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

Exkurze do bioplynové stanice Agrodružstva Lhota pod Libčany

Exkurze do bioplynové stanice Agrodružstva Lhota pod Libčany Exkurze do bioplynové stanice Agrodružstva Lhota pod Libčany Dne 20.5.2011 uspořádala MAS Hradecký venkov ve spolupráci s Agrodružstvem Lhota pod Libčany exkurzi do bioplynové stanice, která byla nově

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více