Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání v rámci realizace projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/

2 Vzor citace: Bílý, J., Pána, L. (edd.). Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání, 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, 128 s. ISBN Ediční rada VŠERS: Dr. Milena Berová; doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.; Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; RNDr. Růžena Ferebauerová; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; PhDr. Lenka Havelková, Ph.D.; doc. Ing. Marie Hesková, CSc.; doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D. Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Žižkova 6, České Budějovice, Publikace neprošla jazykovou úpravou ISBN

3 Obsah Úvod... 4 Učitel EVVO jako novátor a metodik (Bečvářová Ivana)... 6 Analýza prioritní osy 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu operačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Bednářová Renata) Lesní pedagogika (Bjaček Kamil) Udržitelný rozvoj a vzdělávání v malých a středních podnicích Jihočeského kraje (Doležalová Vlasta) Výukový program Objevme les podpora pro výuku trvalé udržitelnosti (Dudík Roman, Lišková Barbora, Slanina Stanislav) Výchova a vzdělávání studentů na středních odborných školách k udržitelnému rozvoji (Ganguly Prabir) Lesní pedagogika on-line aktivity pro školní třídy (Jankovská Zuzana) Environmentální politika, výchova a vzdělávání (Lisa Aleš) Udržitelný rozvoj a environmentální výchova z pohledu vysokoškolských studentů (Maršík Martin) Environmentálna výchova vo vyučovaní (Melišová-Čugová Miriam, Meliš-Čuga Vladimír) 65 Udržitelný rozvoj v publikacích Vysoké školy evropských a regionálních studií (Pána Lubomír) Bezpečnost a udržitelný rozvoj (Procházková Dana) Ekologická etika v odrazu environmentálního vzdělávání (Půbalová Ludmila) Podpora lokální identity v kontextu globálního rozvojového vzdělávání v dětských kolektivech (Šteflíčková Michaela) Výchova k ochraně životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj (Štípek Vladimír) Environmentální výchova v kontextu progresivních trendů ve vzdělávání (Švecová Milada) Environmentální výchova ve vzdělávání dětí v dětském diagnostickém ústavu (Tůma Jiří) Problematika udržitelnosti životního prostředí ve vztahu k výuce na Ekonomické fakultě Jihočeské Univerzity (Vaněček Drahoš, Fára Pavel)

4 Úvod Konference Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání, kterou 21. března 2013 pořádala Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích byla vyvrcholením a zároveň ukončením projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/ , který získala Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. v roce 2010 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který spadá do oblasti podpory nabídky dalšího vzdělávání. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt byl realizován v období od do Projekt umožňoval zájemcům z řad pedagogických pracovníku absolvovat Specializační studium pro školní koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Cílem tohoto specializačního studia je, aby si pedagog uvědomil roli koordinátora na škole a uplatnil své kompetence mezi žáky, studenty, ale také v pedagogickém sboru a uměl je uplatnit v reálných podmínkách školy. Studium pro školní koordinátory environmentální výchovy bylo bezplatně poskytováno v Jihočeském, Středočeském, Plzeňském kraji a v kraji Vysočina. Úspěšně ukončilo studium celkem 72 pedagogických pracovníku. Studium pro koordinátory bylo rozděleno na výuku v učebně, v terénu a dále výuku pomocí e - learningu. Celková hodinová dotace specializačního studia byla 250 hodin (181 prezenční, 69 e - elearning). Pod vedením zkušených lektorů se školní koordinátoři dozvěděli mnoho užitečných informací, které mohou využít např. při začleňování problematiky environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů a při sestavování plánu ekologizace školy. Dále se naučili pracovat v počítačových programech využitelných ve výuce (např. Moodle, Power point, Windows Movie Maker). Při terénní výuce, která tvořila velkou část studia, měli pedagogové možnost navštívit zajímavá místa, na kterých se praktickými ukázkami a postupy naučili využívat různé metody EVVO. Dále se při terénních setkáních zúčastnili výukových programů, které nabízejí převážně centra ekologické výchovy. Pedagogové se během těchto programů dostali do role žáků a vyzkoušeli si nejrůznější typy výukových her v přírodě. Koordinátoři také při absolvování kurzu strávili několik dní v krásném prostředí Národního parku Šumava, kde si v praxi vyzkoušeli velké množství her a odnesli si tak nejen inspiraci pro práci se svými žáky a studenty, ale také se sami pobavili a prožili nevšední zážitky. Dalším z navštívených míst byl například Lednicko Valtický areál, kde koordinátory čekal bohatý program přednášek a výukových programů 4

5 doplněný návštěvou zajímavých míst typických pro oblast Pálavy. Získané poznatky pak mohou využít ve výuce přírodovědných předmětů. V rámci projektu byla vytvořena a vydavatelstvím VŠERS publikována ucelená řada 16 studijních opor, které jsou určeny nejen pedagogům, kteří zastávají činnost školních koordinátorů EVVO, ale také dalším zájemcům o přírodovědnou tematiku. Blíže se s jednotlivými tituly můžete seznámit v příspěvku Udržitelný rozvoj v publikacích Vysoké školy evropských a regionálních studií. V rámci projektu byl také přeložen z německého jazyka a upraven na české podmínky manuál Les vyučuje. V manuálu čtenáři získají nápady a tipy na výuku jednotlivých předmětů formou her v lesním prostředí, která je pro žáky vždy přínosná a hlavně zábavná. Manuál v elektronické podobě je k dispozici volně ke stažení také na webových stránkách projektu stejně jako všechny ostatní studijní opory. Neméně důležitou aktivitou projektu bylo poskytování poradenských služeb na střediscích v jednotlivých krajích. Na střediska se pedagogové hojně obraceli a celkem bylo touto aktivitou úspěšně podpořeno 480 pedagogických pracovníků. Partnery tohoto projektu byli tyto organizace: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy České republiky, s.p., Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Střední škola podnikání, o.p.s. a Biskupské gymnázium J.N. Neumanna a Církevní základní škola, České Budějovice, patří jim naše poděkování. V rámci udržitelnosti projektu bude nadále Specializační studium pro školní koordinátory pedagogům nabízeno ve všech čtyřech krajích Jihočeském, Plzeňském, Středočeském a kraji Vysočina. Publikované příspěvky doplňují uvedené klíčové aktivity projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků a zároveň jsou další inspirací pro odborníky, pedagogy a studenty zajímající se o environmentální politiku, výchovu a vzdělávání. Jiří Bílý Lubomír Pána editoři publikace 5

6 Učitel EVVO jako novátor a metodik (aneb ani nejlépe zpracované koncepce by nebyly nic platné bez osobnosti motivovaného učitele) Teacher as innovator and education environmental methodist Ivana Bečvářová Abstrakt Stať upozorňuje na existenci problematického vztahu mezi přírodou a společností a na vzájemnou interakci těchto subjektů, ukazuje na nutnost včleňování environmentální výchovy do škol prostřednictvím školních vzdělávacích programů i potřebnost vzdělávání učitelůbudoucích koordinátorů EVVO. Zmiňuje publikaci Metodologie EVVO, která vznikla ve spolupráci s doc. Irinou Alexandrovnou Soloshych, Ph.D. a VŠERS o.p.s. jako metodický manuál pro absolventy Specializačního studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy (tj. koordinátory EVVO) i pro pedagogickou veřejnost. Akcentuje význam osobnosti učitele jako hlavního hybatele, novátora a realizátora projektů s environmentálním zaměřením, jehož cílem je nejen předávat žákům a studentům poznatky z oblasti EVVO, ale především utvářet povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí a upevňovat kladný vztah k přírodě na základně vnitřního přesvědčení. Klíčová slova EVVO, učitel, metodologie Problém vzájemných vztahů mezi přírodou a společností často není řešen a vyvstává jako palčivý problém i na počátku třetího tisíciletí. Na jedné straně vědeckotechnický pokrok buduje materiální předpoklady pro další rozvoj společnosti a všestranný rozvoj osobnosti, na straně druhé rozvoj vědy a techniky může za určitých okolností zničit přirozené základy existence současné civilizace. Ekologická situace potřebuje zájem každého člověka. Dnešní společnost není dostatečně připravena k odpovědnosti pro zachování a zlepšení stavu životního prostředí. Mladí lidé nemají dostatek znalostí a dostatečně nechápou ekologické vazby a jejich vliv na zdraví člověka a dědičný základ populace. Spotřebitelský způsob života člověka je také jedním z důvodů ekologické krize. 6

7 Vodítkem (orientačním bodem) společnosti by se měl stát učitel, přizpůsobený k práci v dynamicky se rozvíjejícím světě vědeckých disciplín, schopný nacházet správná rozhodnutí z hlediska účelného využívání přírody i v oblasti výuky. Nové požadavky k přípravě budoucích učitelů zahrnují obnovu všech strukturálních částí vzdělávacího systému, především pak obnovu učebního procesu a metodiky. V moderním světě automatizace a technického rozvoje je zapotřebí rozšiřovat povědomí a poznatky o ekologizaci a tvorbě životního prostředí. Proto věnujeme stále více pozornosti získávání poznatků i dovedností z oblasti environmentální výchovy a zařazujeme ji do komplexní výuky ve školách. Utváření a fixace vědomostí z oblasti environmentální výchovy a jejich praktické využívání v běžném životě i způsob jejich předávání dětem a studentům ve výchovně-vzdělávacím procesu se stále jeví jako pedagogický problém. V rámci projektu "Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, CZ.1.07/1.3.00/ realizovaného na VŠERS o.p.s., se nám podařilo s doc. Irinou Alexandrovnou Soloshych, Ph.D. shrnout důležité metodologické postřehy, výzkumy, organizační formy a evaluační nástroje EVVO do publikace, která má nejen mapovat problematiku vzniku a rozvoje EVVO a její přínos ve školách na Ukrajině i v České republice, ale má sloužit především jako metodický materiál absolventům Specializačního studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy i veřejnosti. Publikace vysvětluje důležitost environmentální výchovy a její začlenění do rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní vzdělávání a gymnázia v České republice, seznamuje se způsoby vzdělávání pedagogických pracovníků a koordinátorů EVVO, analyzuje úroveň jejich znalostí a porovnává koncepci vzdělávání EVVO v České republice s koncepcí ekologického vzdělávání v některých státech. Cílem publikace je také podat jednoduchý přehled organizačních forem, metod, prostředků a evaluačních nástrojů, které se při výuce EVVO používají, a inspirovat pedagogy při jejich používání ve školní praxi či nabídnout pedagogické veřejnosti dobré příklady praxe z Ukrajiny nebo Jihočeského kraje ČR. Tento studijní materiál vznikl jako podpora pro studium koordinátorů EVVO, které realizuje VŠERS o.p.s. na svých jednotlivých pracovištích v Jihočeském, Středočeském, Plzeňském kraji a kraji Vysočina. Oblastí EVVO se školy v České republice již dlouhou dobu systematicky zabývají. V roce 2001 vydalo MŠMT Metodický pokyn k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (aktualizovaný v roce 2008), na který školy ve velké míře zareagovaly a začaly začleňovat EVVO do výuky, ustavovat školní koordinátory, vytvářet školní programy EVVO apod. Environmentální výchova se posléze stala součástí povinného 7

8 kurikula na všech základních i středních školách jako průřezové téma zařazené do rámcových vzdělávacích programů. Ani nejlépe zpracované koncepce a plány by nebyly však nic platné bez osobnosti motivovaného učitele, který svým profesionálním i osobním přístupem sehrává v dnešní společnosti nezastupitelnou úlohu. Je nositelem a realizátorem výukových metod a strategií, které napomáhají plnit dílčí i dlouhodobé cíle v oblasti EVVO. Seznamují s aktuálními odbornými poznatky, týkající se tvorby a ochrany životního prostředí, aby při svém působení mohli tyto informace studentům a dětem předávat a budovat tak ekologické povědomí a vztah odpovědnosti k životnímu prostředí. Prioritou profesionální přípravy budoucích učitelů je zvýšení úrovně ekologického vzdělávání, přičemž by se mělo jednat o nepřetržité cyklické vzdělávání, které se týká všeobecně vzdělávacích předmětů i odborných disciplín, jež formují ekologickou odpovědnost a cit. Předpokladem kvalitní práce každého pedagoga je také plánování učiva. Učitel nemůže uvažovat jen z hodiny na hodinu, ale je nutné, aby si zformuloval dlouhodobé perspektivy obecně i pro každou skupinu zvlášť. Učitel by měl mít aktuální přehled o současných ekologických problémech, aby výuku obsahově naplnil a vedl ji s odbornou fundovaností a znalostí ekologických problémů. Měl by se zajímat o aktuální ekologickou problematiku a celoživotně se vzdělávat, aby mohl adekvátně reagovat na otázky, předávat poznatky a zaujímat postoje či upozorňovat na nebezpečí zhoršujících se podmínek životního prostředí. Jako předsedkyně jedné ze zkušebních komisí Specializačního studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy jsem měla možnost poznat, že takových kvalifikovaných učitelů v Jihočeském kraji, kteří chtějí přírodu i životní prostředí aktivně chránit, předávat aktuální poznatky svým žákům a studentům a formovat jejich vztah k životnímu prostředí, je mnoho. Studia koordinátorů EVVO probíhala v České republice od roku 2005 a byla realizována akreditovanými vzdělávacími institucemi. Od absolventa Specializačního studia, tj. budoucího koordinátora EVVO, se očekává, že promýšlí realizaci celoškolních ekologických aktivit a spolupráci s dalšími partnery školy, např. se středisky ekologické výchovy, s kolegy-učiteli řeší uplatňování environmentálního vzdělávání a výchovy v jejich výuce, ostatním pracovníkům školy poskytuje konzultace a podporu v začlenění EVVO v okruhu jejich působnosti. Ve spolupráci se zaměstnanci školy připravuje dlouhodobý program EVVO. I proto je jedním z výstupů celého specializačního studia závěrečná práce, v níž účastníci studia zpracovávají program EVVO pro svou školu a práci následně ústně 8

9 obhajují. Závěrečné práce obsahovaly všechny náležitosti a byly na velmi dobré odborné, až profesionální úrovni. Ocenila jsem ale nejen výsledky školních činností, které pedagogové písemně zpracovali a popsali, ale zejména jejich vnitřní motivaci, zájem a pohrouženost při obhajobách, opřenou o odborné znalosti EVVO, i schopnost využívat alternativní přístupy (dramatické či výtvarné metody, brainstorming, diskuze, exkurze aj.) při dosahování cílů EVVO. A za to jim děkuji. Literatura [1] Metodický pokyn MŠMT k EVVO, č. j / Praha : MŠMT ČR, [2] Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha). Praha : MŠMT ČR, ISBN Autor PaedDr. Ivana Bečvářová Prachatice, Zlatá stezka 139 9

10 Analýza prioritní osy 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu operačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Analysis of Priority AxIs 7 Development of the infrastructure for environmental education, consulting and awareness of the operational programme ENVIRONMENT Renata Bednářová Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou výsledků uzavřených výzev č. I, VIII a XIV Ministerstva životního prostředí ČR zaměřených na rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Klíčová slova Operační program Životní prostředí, environmentální vzdělávání, environmentální poradenství Úvod Operační program Životní prostředí (OPŽP) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence. Představuje druhý největší český operační program (OP). V rámci tohoto OP bude v letech z Fondu soudržnosti (FS) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) uvolněno 4,92 mld., což činí přibližně 18,4 % veškerých finančních prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,87 mld.. Další text bude věnován analýze prioritní osy 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Pro tuto osu bylo určeno 42,453 mil z ERDF, tj Kč, což činí 0,9% z celkového objemu finančních prostředků určených na realizaci OPŽP. Cílem podpory je vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden. 1 Tato prioritní oblast zahrnuje pouze jednu podporovanou oblast a to Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací. 1 Dotace z OPŽP pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu [online]. Dostupné z: 10

11 Podporovány jsou následující typy projektů: Nákup, výstavba a rekonstrukce objektů center a poraden; objekt po realizaci projektu musí splňovat nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou náročnost budovy. Technické vybavení center a poraden investičního charakteru. Tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru. 2 Mezi oprávněné žadatele v této prioritní patří obce a města, svazky obcí, kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace a organizační složky měst, krajů a státu, vysoké školy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI a další subjekty, jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku. 3 Výše podpory pro úspěšné žadatele činí 85% z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu, dotace ze státního rozpočtu se poskytují do výše 5% z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu. Spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele musí činit minimálně 10% z celkových způsobilých výdajů projektu. Minimální způsobilé výdaje jsou stanoveny ve výši 0,5 mil. Kč. 4 Hodnocení žádostí podaných v rámci PO 7 se skládá z několika částí. Předmětem technického hodnoceni žádosti, které provádí příslušný projektový manažer Odboru ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání SFŽP, je především technická kvalita a finanční náročnost projektu. Technické hodnocení má váhu 40 %. Žádost je hodnocena rovněž z pohledu ekologické relevance, která má váhu také 40 %. Ekologickou relevanci hodnotí pracovnici Odboru environmentálního vzdělávání MŽP. Ekonomické hodnocení s váhou 20 % zajišťuje Ekonomický odbor SFŽP. 5 Výsledky Ministerstvo životního prostředí otevřelo tři výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, prioritní osy 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu a to výzvy č. I, VIII a XIV. 2 Dotace z OPŽP pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu [online]. Dostupné z: 3 Implementační dokument OP Životní prostředí [online]. Dostupné z: 4 Dotace z OPŽP pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu [online]. Dostupné z: 5 Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. SFŽP, číslo 2, Praha, únor 2009 [online]. Dostupné z: https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/13/4100-priorita_02_2009.pdf, str

12 Výzva č. 1 byla vyhlášena v červnu Termín pro přijímání žádostí o podporu byl stanoven od 3. září 2007 do 26. října Podporované projekty byly omezeny na: rekonstrukce stávajících objektů environmentálních center a poraden, nákup, rekonstrukce a výstavba objektů za účelem vzniku nových environmentálních center a poraden, a to pouze na projekty stavebního charakteru. 6 Zájem žadatelů v této výzvě nebyl velký, což bylo dáno specifičností kritérií pro projekty a relativně krátkým časem na přípravu kvalitních projektových žádostí. V rámci této výzvy bylo podáno 17 žádostí, z nich pouze 6 projektů bylo akceptováno a jen 3 projekty byly schváleny, a to s celkovými náklady Kč, z čehož uznatelné náklady činí Kč. 7 Nejčastějším důvodem k zamítnutí projektů byly nedostatečně prokázané nízkoenergetické vlastnosti rekonstruovaných staveb. 8 Výzva č. 8 byla vyhlášena v únoru Termín pro přijímání žádostí o podporu byl stanoven od 9. února 2009 do 3. dubna Podpora byla zaměřena na projekty: rekonstrukce, dostavba nebo přístavba stávajících objektů center a poraden, v případě, že je po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok, nákup, rekonstrukce, dostavba a výstavba objektů za účelem vzniku nových center a poraden, v případě, že je po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti a příjmů za uplynulý rok, technické vybavení center a poraden investičního charakteru, v případě, že je po dobu 5 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok výzva Ministerstva životního prostředí. [online]. Dostupné z: 2020/ detail/text-1-vyzvy-opzp/. 7 Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: seznam_schvalenych_zadosti.pdf. 8 Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. SFŽP, číslo 2, Praha, únor 2009 [online]. Dostupné z: https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/13/4100-priorita_02_2009.pdf, str výzva Ministerstva životního prostředí. [online]. Dostupné z: 12

13 Zájem žadatelů v této výzvě byl již vyšší, převis podaných žádostí byl přibližně dvojnásobný vůči schváleným projektům. Zhruba třetina projektů nebyla akceptována z důvodu nenaplnění podmínek OPŽP a pro formální nedostatky. 10 Schváleno bylo 14 projektů s celkovými náklady Kč, z čehož uznatelné náklady činí Kč. 11 Výzva č. 14 byla vyhlášena v září Termín pro přijímání žádostí o podporu byl stanoven od 2. listopadu 2009 do 5. ledna Podpora byla zaměřena na stejné projekty jako předchozí výzva č. 8, byla však rozšířena o projekty zaměřené na: tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru, v případě, že příjemce podpory zabezpečí využívání pomůcek k účelům environmentálního vzdělávání po dobu nejméně 5 let od dokončení projektu, a to zejm. na vybudování výukové naučné stezky, pořízení interiérových didaktických modelů a prvků, interaktivních modelů, vytváření portálových řešení zpřístupňujících data a poznatky o přírodě a životním prostředí a na tvorbu, grafické zpracování a tisk výukových, metodických a odborných publikací. 12 Převis podaných žádostí vůči schváleným projektům byl v této výzvě značný. Bylo podáno 49 žádostí, z nich 6 nebylo akceptováno a 2 nebyly hodnoceny z důvodu nevyhovující finanční analýzy. 13 Schváleno bylo 15 projektů s celkovými náklady Kč, z čehož uznatelné náklady činí Kč. 14 Diskuze Geografické rozložení schválených projektů je značně nerovnoměrné. Je překvapující, že nejvíce úspěšných žadatelů pochází ze Středočeského a z Jihomoravského kraje (z každého kraje 7 žadatelů), tedy z krajů statisticky bohatších. Naopak v Moravskoslezském kraji se 10 Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. SFŽP, číslo 9, Praha, listopad - prosinec 2009 [online]. Dostupné z: str Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: vii_a_viii_vyzva_schvalene_projekty_zari_09.xls. Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: vii_viii_x_vyzva_schvalene_projekty_listopad09.xls výzva Ministerstva životního prostředí [online]. Dostupné z: 13 Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. SFŽP, číslo 9, Praha, listopad - prosinec 2009 [online]. Dostupné z: s Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: tabulky_16_11_10_vyzva_po3_14_vyzva_po1_po7.xls. 13

14 žádný projekt nerealizuje. Následující graf ukazuje rozložení schválených projektů podle kraje realizace projektu: Graf. č. 1: Počet schválených projektů a celkové náklady na projekty v jednotlivých krajích Zdroj: Přehledy schválených projektů. Z grafu je přitom zřejmé, že se nejedná o malé doplňkové projekty, ale o projekty finančně náročné. V Jihomoravském a Středočeském kraji byly schváleny tyto projekty: Tab. č. 1: Schválené projekty v Jihomoravském kraji Projekt Žadatel Celkové náklady projektu v Kč Centrum environmentální výchovy - Hanácký statek Zoopark, Vyškov Zvýšení kapacity Lipky pro ekologické výukové programy Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní Nadace Partnerství Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn Junák - svaz skautů a skautek ČR, Brno Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - Středisko ekologické výchovy v parku Špilberk Statutární město Brno Technické vybavení vzdělávacího centra Zoologická zahrada Hodonín Ekocentrum Trkmanka (s envir. vzdělávací zahradou) Město Velké Pavlovice Zdroj: Přehledy schválených projektů. 14

15 Tab. č. 2: Schválené projekty ve Středočeském kraji Projekt Žadatel Celkové náklady projektu v Kč Centrum ekologické výchovy Kladno Statutární město Kladno Centrum environmentálního vzdělávání Muzeum Říčany Říčany Centrum env. vzdělávání Říčany - II.etapa Muzeum Říčany Ekocentrum Dobřichovice CZ Biom - České sdružení pro biomasu, o.s Centrum ekologické výchovy Kladno - vybavení Statutární město Kladno Vzdělávací a informační centrum EVVO Dům stromů Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i Ekocentrum Bažantnice u Loukova Alternativa Zdroj: Přehledy schválených projektů. Je přitom zřejmé, že tyto projekty se z větší částí překrývají ve svém obsahu a toto rozdělení dotací mezi kraje je z hlediska naplňování cíle Konvergence, tj. přibližování hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů, poměrně rozporuplné. Pokud analyzujeme náklady jednotlivých projektů, docházíme k zajímavému závěru, že neexistuje něco jako nejčastější finanční objem projektu, ale že projekty jsou na základě svého rozpočtu rovnoměrně rozloženy od projektů blížících se k 1 mld. Kč po projekty nedosahující 1 mil. Kč, viz následující graf: Graf. č. 2: Rozložení jednotlivých schválených projektů podle finanční náročnosti Počet schválených projektů Zdroj: Přehledy schválených projektů. 15

16 Nejvyšší rozpočet ( Kč) má projekt Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní realizovaný Nadací Partnerství z Jihomoravského kraje, následovaný projektem Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání realizovaném Správou Krkonošského národního parku Vrchlabí z kraje Královéhradeckého. Následují projekty Ekologické centrum o.s. Ester v Javorníku, Středisko ekologické výchovy Švagrov Města Šumperk a Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany JČU České Budějovice. Na opačném konci grafu se umístily projekty Naučná stezka v areálu Dětské léčebny Cvikov v Libereckém kraji a Technické vybavení vzdělávacího centra v Zoologické zahradě Hodonín ( Kč). Závěr Realizaci projektů spadajících pod tuto prioritní osu lze považovat za poměrně úspěšnou. Na dosud schválené projekty připadá dotace z ERDF ve výši Kč, čímž dosahuje téměř 90% celkové stanovené alokace. 15 Rovněž plnění stanovených indikátorů v této prioritní ose ( Nově koupená, zrekonstruovaná a vybavená centra a Počet podpořených projektů zaměřených na celoživotní vzdělávání ) probíhá velmi dobře. Přestože je prioritní osa 7 nejmenší z hlediska alokace finančních prostředků v rámci celého OPŽP a její význam spíše doplňkový, bylo finančně podpořeno mnoho zajímavých projektů, jejichž přínosy i vzhledem k preferenci investičních aktivit budou dlouhodobé. Tyto projekty zajistily fungování zejm. ekocenter v celé ČR, která poskytují environmentální vzdělávací aktivity zaměřené na děti a mládež, a to jak nabídkou zájmových aktivit (přírodovědné kroužky apod.), tak i organizováním krátkodobých i dlouhodobých výukových programů a škol v přírodě, poskytováním poradenské činnosti zdarma pro širokou veřejnost a také působením na změnu chování potenciálních znečišťovatelů. 15 Analýza dosavadní realizace OP Životní prostředí [online]. Dostupné z: 16

17 Literatura [1] 1. výzva Ministerstva životního prostředí. [online]. Dostupné z: [2] 8. výzva Ministerstva životního prostředí. [online]. Dostupné z [3] 14. výzva Ministerstva životního prostředí [online]. Dostupné z [4] Analýza dosavadní realizace OP Životní prostředí [online]. Dostupné z: op_zivotni_prostredi_viz_priloha_2.pdf. [5] Dotace z OPŽP pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu [online]. Dostupné z [6] Implementační dokument OP Životní prostředí [online]. Dostupné z: [7] Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. SFŽP, číslo 1, Praha, duben 2007 [online]. Dostupné z: [8] Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. SFŽP, číslo 2, Praha, únor 2009 [online]. Dostupné z: https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/13/4100- priorita_02_2009.pdf. [9] Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. SFŽP, číslo 9, Praha, listopad - prosinec 2009 [online]. Dostupné z [10] Přehledy schválených projektů. Dostupné z: [11] Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: [12] Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: projekty_ zari_09.xls. [13] Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: projekty_listopad09.xls. 17

18 [14] Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: vyzva_po1_po7.xls. Kontakt Renata Bednářová Jihočeská univerzita České Budějovice Ekonomická fakulta / Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova KSP 18

19 Lesní pedagogika Forest Pedagogy Kamil Bjaček Abstrakt Lesní pedagogika doplňuje znalosti o lese a přírodě zábavnou formou, skupinovou prací, nebo netradičním pohledem na svět a věci kolem nás se zapojením všech smyslů účastníků programů lesní pedagogiky. Lesní pedagogika vysvětluje význam lesnického hospodaření, umožňuje poznat náplň práce lesníků a umožňuje upoutat zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu. Lesní pedagogice se věnuje řada lesnických organizací, např. Ministerstvo zemědělství České republiky - MZe, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - ÚHÚL, Lesy České republiky, s.p. - LČR, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - VLS, městské lesy, Sdružení lesních pedagogů ČR SLP ČR, Střední lesnická škola Hranice - SLŠ. Idea lesní pedagogiky vznikla v 60. letech 20. století v USA a brzy se rozšířila do evropských zemí. V ČR se lesní pedagogika objevuje na konci devadesátých let dvacátého století. Klíčová slova lesní pedagogika, lesní pedagog, lesy, Lesy České republiky, LČR, Den s LČR Co je lesní pedagogika? Lesní pedagogika doplňuje znalosti o lese a přírodě zábavnou formou, skupinovou prací, nebo netradičním pohledem na svět a věci kolem nás se zapojením všech smyslů účastníků programů lesní pedagogiky. Lesní pedagogika vysvětluje význam lesnického hospodaření, umožňuje poznat náplň práce lesníků a umožňuje upoutat zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu. V praxi se jedná o realizaci lesních vzdělávacích programů, a to především v terénu. Jde v první řadě o ukázky výuky a formy vzdělávání přímo v lese. Lesní pedagogika má svoji nezastupitelnou úlohu zejména na regionální úrovni. Proškolený odborník Lesní pedagog účastníky aktivit lesní pedagogiky seznamuje s lesním 19

20 prostředím přednostně v nejbližším okolí bydliště účastníků. Účastníky lesní pedagogiky bývají celé školní třídy, přírodovědné kroužky, nebo jiné zájmové skupiny. Vyškolení lesní pedagogové se zabývají předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Za zmínku rozhodně stojí fakt, že část programů lesní pedagogiky je díky nadšení lesních pedagogů prováděna v jejich soukromém čase, zbylá část programů je prováděna v pracovní době, ale zameškané pracovní úkoly musí lesní pedagogové stihnout mimo pracovní dobu. Vychováváme pro budoucnost Funkce lesní pedagogiky je velmi významná i pro budoucnost jak lesa, tak i přírody jako celku. Vždyť je to zejména osvěta dětí a mládeže, která v současné době znamená krok, jehož úspěšnost a přínos se ukáže v příštích letech. Energie a prostředky vynaložené dnes do tohoto druhu společenské aktivity se budou zákonitě vracet, neboť to budou právě současné děti a mládež, kdo za pár let bude rozhodovat o osudu lesů. Je potřebné volit dnes ty nejúčinnější metody a postupy, jako ostatně v každé práci a oblasti lidského konání, aby přinesly v budoucnu očekávané a maximální výsledky. Proto lze konstatovat, že lesní pedagogové dělají velice záslužnou věc hlavně pro budoucnost lesnictví, která se jako ostatně mnoho věcí spojených s lesem a přírodou neprojeví hned, ale až za několik let. V současné době převyšují požadavky jednotlivých základních a mateřských škol možnosti lesnických organizací, které programy lesní pedagogiky nabízí. Důvodem je malý počet lesních pedagogů v rámci Jihočeského kraje. Každoročně se však počet lesních pedagogů mírně navyšuje. Počet lesních pedagogů z řad zaměstnanců LČR, s.p. je ke konci února Za rok 2012 se akcí lesní pedagogiky, pořádaných LČR, s.p. zúčastnilo lidí, akcí bylo uspořádáno 827 z toho 110 Dnů s LČR a 717 osvětových akcí, počet hodin věnovaných lesní pedagogice bylo Za Jihočeský kraj je ke konci roku 2012 proškoleno 8 lesních pedagogů zaměstnanců LČR, s. p. a za rok 2012 uspořádali 67 akcí pro účastníků. 20

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Martina LESKOVCOVÁ, Lada MATOUŠKOVÁ

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd

Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd A U S P I C I A Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences Рецензируемый научный журнал для общественных наук VYSOKÁ

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie STEP prosinec 2005 1 Objednatel ČR - Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Zastoupené: Mgr. Jakubem Kašparem, ředitelem odboru vnějších vztahů

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více