Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání v rámci realizace projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/

2 Vzor citace: Bílý, J., Pána, L. (edd.). Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání, 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, 128 s. ISBN Ediční rada VŠERS: Dr. Milena Berová; doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.; Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; RNDr. Růžena Ferebauerová; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; PhDr. Lenka Havelková, Ph.D.; doc. Ing. Marie Hesková, CSc.; doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D. Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Žižkova 6, České Budějovice, Publikace neprošla jazykovou úpravou ISBN

3 Obsah Úvod... 4 Učitel EVVO jako novátor a metodik (Bečvářová Ivana)... 6 Analýza prioritní osy 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu operačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Bednářová Renata) Lesní pedagogika (Bjaček Kamil) Udržitelný rozvoj a vzdělávání v malých a středních podnicích Jihočeského kraje (Doležalová Vlasta) Výukový program Objevme les podpora pro výuku trvalé udržitelnosti (Dudík Roman, Lišková Barbora, Slanina Stanislav) Výchova a vzdělávání studentů na středních odborných školách k udržitelnému rozvoji (Ganguly Prabir) Lesní pedagogika on-line aktivity pro školní třídy (Jankovská Zuzana) Environmentální politika, výchova a vzdělávání (Lisa Aleš) Udržitelný rozvoj a environmentální výchova z pohledu vysokoškolských studentů (Maršík Martin) Environmentálna výchova vo vyučovaní (Melišová-Čugová Miriam, Meliš-Čuga Vladimír) 65 Udržitelný rozvoj v publikacích Vysoké školy evropských a regionálních studií (Pána Lubomír) Bezpečnost a udržitelný rozvoj (Procházková Dana) Ekologická etika v odrazu environmentálního vzdělávání (Půbalová Ludmila) Podpora lokální identity v kontextu globálního rozvojového vzdělávání v dětských kolektivech (Šteflíčková Michaela) Výchova k ochraně životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj (Štípek Vladimír) Environmentální výchova v kontextu progresivních trendů ve vzdělávání (Švecová Milada) Environmentální výchova ve vzdělávání dětí v dětském diagnostickém ústavu (Tůma Jiří) Problematika udržitelnosti životního prostředí ve vztahu k výuce na Ekonomické fakultě Jihočeské Univerzity (Vaněček Drahoš, Fára Pavel)

4 Úvod Konference Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání, kterou 21. března 2013 pořádala Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích byla vyvrcholením a zároveň ukončením projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/ , který získala Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. v roce 2010 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který spadá do oblasti podpory nabídky dalšího vzdělávání. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt byl realizován v období od do Projekt umožňoval zájemcům z řad pedagogických pracovníku absolvovat Specializační studium pro školní koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Cílem tohoto specializačního studia je, aby si pedagog uvědomil roli koordinátora na škole a uplatnil své kompetence mezi žáky, studenty, ale také v pedagogickém sboru a uměl je uplatnit v reálných podmínkách školy. Studium pro školní koordinátory environmentální výchovy bylo bezplatně poskytováno v Jihočeském, Středočeském, Plzeňském kraji a v kraji Vysočina. Úspěšně ukončilo studium celkem 72 pedagogických pracovníku. Studium pro koordinátory bylo rozděleno na výuku v učebně, v terénu a dále výuku pomocí e - learningu. Celková hodinová dotace specializačního studia byla 250 hodin (181 prezenční, 69 e - elearning). Pod vedením zkušených lektorů se školní koordinátoři dozvěděli mnoho užitečných informací, které mohou využít např. při začleňování problematiky environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů a při sestavování plánu ekologizace školy. Dále se naučili pracovat v počítačových programech využitelných ve výuce (např. Moodle, Power point, Windows Movie Maker). Při terénní výuce, která tvořila velkou část studia, měli pedagogové možnost navštívit zajímavá místa, na kterých se praktickými ukázkami a postupy naučili využívat různé metody EVVO. Dále se při terénních setkáních zúčastnili výukových programů, které nabízejí převážně centra ekologické výchovy. Pedagogové se během těchto programů dostali do role žáků a vyzkoušeli si nejrůznější typy výukových her v přírodě. Koordinátoři také při absolvování kurzu strávili několik dní v krásném prostředí Národního parku Šumava, kde si v praxi vyzkoušeli velké množství her a odnesli si tak nejen inspiraci pro práci se svými žáky a studenty, ale také se sami pobavili a prožili nevšední zážitky. Dalším z navštívených míst byl například Lednicko Valtický areál, kde koordinátory čekal bohatý program přednášek a výukových programů 4

5 doplněný návštěvou zajímavých míst typických pro oblast Pálavy. Získané poznatky pak mohou využít ve výuce přírodovědných předmětů. V rámci projektu byla vytvořena a vydavatelstvím VŠERS publikována ucelená řada 16 studijních opor, které jsou určeny nejen pedagogům, kteří zastávají činnost školních koordinátorů EVVO, ale také dalším zájemcům o přírodovědnou tematiku. Blíže se s jednotlivými tituly můžete seznámit v příspěvku Udržitelný rozvoj v publikacích Vysoké školy evropských a regionálních studií. V rámci projektu byl také přeložen z německého jazyka a upraven na české podmínky manuál Les vyučuje. V manuálu čtenáři získají nápady a tipy na výuku jednotlivých předmětů formou her v lesním prostředí, která je pro žáky vždy přínosná a hlavně zábavná. Manuál v elektronické podobě je k dispozici volně ke stažení také na webových stránkách projektu stejně jako všechny ostatní studijní opory. Neméně důležitou aktivitou projektu bylo poskytování poradenských služeb na střediscích v jednotlivých krajích. Na střediska se pedagogové hojně obraceli a celkem bylo touto aktivitou úspěšně podpořeno 480 pedagogických pracovníků. Partnery tohoto projektu byli tyto organizace: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy České republiky, s.p., Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Střední škola podnikání, o.p.s. a Biskupské gymnázium J.N. Neumanna a Církevní základní škola, České Budějovice, patří jim naše poděkování. V rámci udržitelnosti projektu bude nadále Specializační studium pro školní koordinátory pedagogům nabízeno ve všech čtyřech krajích Jihočeském, Plzeňském, Středočeském a kraji Vysočina. Publikované příspěvky doplňují uvedené klíčové aktivity projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků a zároveň jsou další inspirací pro odborníky, pedagogy a studenty zajímající se o environmentální politiku, výchovu a vzdělávání. Jiří Bílý Lubomír Pána editoři publikace 5

6 Učitel EVVO jako novátor a metodik (aneb ani nejlépe zpracované koncepce by nebyly nic platné bez osobnosti motivovaného učitele) Teacher as innovator and education environmental methodist Ivana Bečvářová Abstrakt Stať upozorňuje na existenci problematického vztahu mezi přírodou a společností a na vzájemnou interakci těchto subjektů, ukazuje na nutnost včleňování environmentální výchovy do škol prostřednictvím školních vzdělávacích programů i potřebnost vzdělávání učitelůbudoucích koordinátorů EVVO. Zmiňuje publikaci Metodologie EVVO, která vznikla ve spolupráci s doc. Irinou Alexandrovnou Soloshych, Ph.D. a VŠERS o.p.s. jako metodický manuál pro absolventy Specializačního studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy (tj. koordinátory EVVO) i pro pedagogickou veřejnost. Akcentuje význam osobnosti učitele jako hlavního hybatele, novátora a realizátora projektů s environmentálním zaměřením, jehož cílem je nejen předávat žákům a studentům poznatky z oblasti EVVO, ale především utvářet povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí a upevňovat kladný vztah k přírodě na základně vnitřního přesvědčení. Klíčová slova EVVO, učitel, metodologie Problém vzájemných vztahů mezi přírodou a společností často není řešen a vyvstává jako palčivý problém i na počátku třetího tisíciletí. Na jedné straně vědeckotechnický pokrok buduje materiální předpoklady pro další rozvoj společnosti a všestranný rozvoj osobnosti, na straně druhé rozvoj vědy a techniky může za určitých okolností zničit přirozené základy existence současné civilizace. Ekologická situace potřebuje zájem každého člověka. Dnešní společnost není dostatečně připravena k odpovědnosti pro zachování a zlepšení stavu životního prostředí. Mladí lidé nemají dostatek znalostí a dostatečně nechápou ekologické vazby a jejich vliv na zdraví člověka a dědičný základ populace. Spotřebitelský způsob života člověka je také jedním z důvodů ekologické krize. 6

7 Vodítkem (orientačním bodem) společnosti by se měl stát učitel, přizpůsobený k práci v dynamicky se rozvíjejícím světě vědeckých disciplín, schopný nacházet správná rozhodnutí z hlediska účelného využívání přírody i v oblasti výuky. Nové požadavky k přípravě budoucích učitelů zahrnují obnovu všech strukturálních částí vzdělávacího systému, především pak obnovu učebního procesu a metodiky. V moderním světě automatizace a technického rozvoje je zapotřebí rozšiřovat povědomí a poznatky o ekologizaci a tvorbě životního prostředí. Proto věnujeme stále více pozornosti získávání poznatků i dovedností z oblasti environmentální výchovy a zařazujeme ji do komplexní výuky ve školách. Utváření a fixace vědomostí z oblasti environmentální výchovy a jejich praktické využívání v běžném životě i způsob jejich předávání dětem a studentům ve výchovně-vzdělávacím procesu se stále jeví jako pedagogický problém. V rámci projektu "Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, CZ.1.07/1.3.00/ realizovaného na VŠERS o.p.s., se nám podařilo s doc. Irinou Alexandrovnou Soloshych, Ph.D. shrnout důležité metodologické postřehy, výzkumy, organizační formy a evaluační nástroje EVVO do publikace, která má nejen mapovat problematiku vzniku a rozvoje EVVO a její přínos ve školách na Ukrajině i v České republice, ale má sloužit především jako metodický materiál absolventům Specializačního studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy i veřejnosti. Publikace vysvětluje důležitost environmentální výchovy a její začlenění do rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní vzdělávání a gymnázia v České republice, seznamuje se způsoby vzdělávání pedagogických pracovníků a koordinátorů EVVO, analyzuje úroveň jejich znalostí a porovnává koncepci vzdělávání EVVO v České republice s koncepcí ekologického vzdělávání v některých státech. Cílem publikace je také podat jednoduchý přehled organizačních forem, metod, prostředků a evaluačních nástrojů, které se při výuce EVVO používají, a inspirovat pedagogy při jejich používání ve školní praxi či nabídnout pedagogické veřejnosti dobré příklady praxe z Ukrajiny nebo Jihočeského kraje ČR. Tento studijní materiál vznikl jako podpora pro studium koordinátorů EVVO, které realizuje VŠERS o.p.s. na svých jednotlivých pracovištích v Jihočeském, Středočeském, Plzeňském kraji a kraji Vysočina. Oblastí EVVO se školy v České republice již dlouhou dobu systematicky zabývají. V roce 2001 vydalo MŠMT Metodický pokyn k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (aktualizovaný v roce 2008), na který školy ve velké míře zareagovaly a začaly začleňovat EVVO do výuky, ustavovat školní koordinátory, vytvářet školní programy EVVO apod. Environmentální výchova se posléze stala součástí povinného 7

8 kurikula na všech základních i středních školách jako průřezové téma zařazené do rámcových vzdělávacích programů. Ani nejlépe zpracované koncepce a plány by nebyly však nic platné bez osobnosti motivovaného učitele, který svým profesionálním i osobním přístupem sehrává v dnešní společnosti nezastupitelnou úlohu. Je nositelem a realizátorem výukových metod a strategií, které napomáhají plnit dílčí i dlouhodobé cíle v oblasti EVVO. Seznamují s aktuálními odbornými poznatky, týkající se tvorby a ochrany životního prostředí, aby při svém působení mohli tyto informace studentům a dětem předávat a budovat tak ekologické povědomí a vztah odpovědnosti k životnímu prostředí. Prioritou profesionální přípravy budoucích učitelů je zvýšení úrovně ekologického vzdělávání, přičemž by se mělo jednat o nepřetržité cyklické vzdělávání, které se týká všeobecně vzdělávacích předmětů i odborných disciplín, jež formují ekologickou odpovědnost a cit. Předpokladem kvalitní práce každého pedagoga je také plánování učiva. Učitel nemůže uvažovat jen z hodiny na hodinu, ale je nutné, aby si zformuloval dlouhodobé perspektivy obecně i pro každou skupinu zvlášť. Učitel by měl mít aktuální přehled o současných ekologických problémech, aby výuku obsahově naplnil a vedl ji s odbornou fundovaností a znalostí ekologických problémů. Měl by se zajímat o aktuální ekologickou problematiku a celoživotně se vzdělávat, aby mohl adekvátně reagovat na otázky, předávat poznatky a zaujímat postoje či upozorňovat na nebezpečí zhoršujících se podmínek životního prostředí. Jako předsedkyně jedné ze zkušebních komisí Specializačního studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy jsem měla možnost poznat, že takových kvalifikovaných učitelů v Jihočeském kraji, kteří chtějí přírodu i životní prostředí aktivně chránit, předávat aktuální poznatky svým žákům a studentům a formovat jejich vztah k životnímu prostředí, je mnoho. Studia koordinátorů EVVO probíhala v České republice od roku 2005 a byla realizována akreditovanými vzdělávacími institucemi. Od absolventa Specializačního studia, tj. budoucího koordinátora EVVO, se očekává, že promýšlí realizaci celoškolních ekologických aktivit a spolupráci s dalšími partnery školy, např. se středisky ekologické výchovy, s kolegy-učiteli řeší uplatňování environmentálního vzdělávání a výchovy v jejich výuce, ostatním pracovníkům školy poskytuje konzultace a podporu v začlenění EVVO v okruhu jejich působnosti. Ve spolupráci se zaměstnanci školy připravuje dlouhodobý program EVVO. I proto je jedním z výstupů celého specializačního studia závěrečná práce, v níž účastníci studia zpracovávají program EVVO pro svou školu a práci následně ústně 8

9 obhajují. Závěrečné práce obsahovaly všechny náležitosti a byly na velmi dobré odborné, až profesionální úrovni. Ocenila jsem ale nejen výsledky školních činností, které pedagogové písemně zpracovali a popsali, ale zejména jejich vnitřní motivaci, zájem a pohrouženost při obhajobách, opřenou o odborné znalosti EVVO, i schopnost využívat alternativní přístupy (dramatické či výtvarné metody, brainstorming, diskuze, exkurze aj.) při dosahování cílů EVVO. A za to jim děkuji. Literatura [1] Metodický pokyn MŠMT k EVVO, č. j / Praha : MŠMT ČR, [2] Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha). Praha : MŠMT ČR, ISBN Autor PaedDr. Ivana Bečvářová Prachatice, Zlatá stezka 139 9

10 Analýza prioritní osy 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu operačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Analysis of Priority AxIs 7 Development of the infrastructure for environmental education, consulting and awareness of the operational programme ENVIRONMENT Renata Bednářová Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou výsledků uzavřených výzev č. I, VIII a XIV Ministerstva životního prostředí ČR zaměřených na rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Klíčová slova Operační program Životní prostředí, environmentální vzdělávání, environmentální poradenství Úvod Operační program Životní prostředí (OPŽP) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence. Představuje druhý největší český operační program (OP). V rámci tohoto OP bude v letech z Fondu soudržnosti (FS) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) uvolněno 4,92 mld., což činí přibližně 18,4 % veškerých finančních prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,87 mld.. Další text bude věnován analýze prioritní osy 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Pro tuto osu bylo určeno 42,453 mil z ERDF, tj Kč, což činí 0,9% z celkového objemu finančních prostředků určených na realizaci OPŽP. Cílem podpory je vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden. 1 Tato prioritní oblast zahrnuje pouze jednu podporovanou oblast a to Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací. 1 Dotace z OPŽP pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu [online]. Dostupné z: 10

11 Podporovány jsou následující typy projektů: Nákup, výstavba a rekonstrukce objektů center a poraden; objekt po realizaci projektu musí splňovat nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou náročnost budovy. Technické vybavení center a poraden investičního charakteru. Tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru. 2 Mezi oprávněné žadatele v této prioritní patří obce a města, svazky obcí, kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace a organizační složky měst, krajů a státu, vysoké školy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI a další subjekty, jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku. 3 Výše podpory pro úspěšné žadatele činí 85% z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu, dotace ze státního rozpočtu se poskytují do výše 5% z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu. Spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele musí činit minimálně 10% z celkových způsobilých výdajů projektu. Minimální způsobilé výdaje jsou stanoveny ve výši 0,5 mil. Kč. 4 Hodnocení žádostí podaných v rámci PO 7 se skládá z několika částí. Předmětem technického hodnoceni žádosti, které provádí příslušný projektový manažer Odboru ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání SFŽP, je především technická kvalita a finanční náročnost projektu. Technické hodnocení má váhu 40 %. Žádost je hodnocena rovněž z pohledu ekologické relevance, která má váhu také 40 %. Ekologickou relevanci hodnotí pracovnici Odboru environmentálního vzdělávání MŽP. Ekonomické hodnocení s váhou 20 % zajišťuje Ekonomický odbor SFŽP. 5 Výsledky Ministerstvo životního prostředí otevřelo tři výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, prioritní osy 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu a to výzvy č. I, VIII a XIV. 2 Dotace z OPŽP pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu [online]. Dostupné z: 3 Implementační dokument OP Životní prostředí [online]. Dostupné z: 4 Dotace z OPŽP pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu [online]. Dostupné z: 5 Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. SFŽP, číslo 2, Praha, únor 2009 [online]. Dostupné z: https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/13/4100-priorita_02_2009.pdf, str

12 Výzva č. 1 byla vyhlášena v červnu Termín pro přijímání žádostí o podporu byl stanoven od 3. září 2007 do 26. října Podporované projekty byly omezeny na: rekonstrukce stávajících objektů environmentálních center a poraden, nákup, rekonstrukce a výstavba objektů za účelem vzniku nových environmentálních center a poraden, a to pouze na projekty stavebního charakteru. 6 Zájem žadatelů v této výzvě nebyl velký, což bylo dáno specifičností kritérií pro projekty a relativně krátkým časem na přípravu kvalitních projektových žádostí. V rámci této výzvy bylo podáno 17 žádostí, z nich pouze 6 projektů bylo akceptováno a jen 3 projekty byly schváleny, a to s celkovými náklady Kč, z čehož uznatelné náklady činí Kč. 7 Nejčastějším důvodem k zamítnutí projektů byly nedostatečně prokázané nízkoenergetické vlastnosti rekonstruovaných staveb. 8 Výzva č. 8 byla vyhlášena v únoru Termín pro přijímání žádostí o podporu byl stanoven od 9. února 2009 do 3. dubna Podpora byla zaměřena na projekty: rekonstrukce, dostavba nebo přístavba stávajících objektů center a poraden, v případě, že je po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok, nákup, rekonstrukce, dostavba a výstavba objektů za účelem vzniku nových center a poraden, v případě, že je po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti a příjmů za uplynulý rok, technické vybavení center a poraden investičního charakteru, v případě, že je po dobu 5 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok výzva Ministerstva životního prostředí. [online]. Dostupné z: 2020/ detail/text-1-vyzvy-opzp/. 7 Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: seznam_schvalenych_zadosti.pdf. 8 Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. SFŽP, číslo 2, Praha, únor 2009 [online]. Dostupné z: https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/13/4100-priorita_02_2009.pdf, str výzva Ministerstva životního prostředí. [online]. Dostupné z: 12

13 Zájem žadatelů v této výzvě byl již vyšší, převis podaných žádostí byl přibližně dvojnásobný vůči schváleným projektům. Zhruba třetina projektů nebyla akceptována z důvodu nenaplnění podmínek OPŽP a pro formální nedostatky. 10 Schváleno bylo 14 projektů s celkovými náklady Kč, z čehož uznatelné náklady činí Kč. 11 Výzva č. 14 byla vyhlášena v září Termín pro přijímání žádostí o podporu byl stanoven od 2. listopadu 2009 do 5. ledna Podpora byla zaměřena na stejné projekty jako předchozí výzva č. 8, byla však rozšířena o projekty zaměřené na: tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru, v případě, že příjemce podpory zabezpečí využívání pomůcek k účelům environmentálního vzdělávání po dobu nejméně 5 let od dokončení projektu, a to zejm. na vybudování výukové naučné stezky, pořízení interiérových didaktických modelů a prvků, interaktivních modelů, vytváření portálových řešení zpřístupňujících data a poznatky o přírodě a životním prostředí a na tvorbu, grafické zpracování a tisk výukových, metodických a odborných publikací. 12 Převis podaných žádostí vůči schváleným projektům byl v této výzvě značný. Bylo podáno 49 žádostí, z nich 6 nebylo akceptováno a 2 nebyly hodnoceny z důvodu nevyhovující finanční analýzy. 13 Schváleno bylo 15 projektů s celkovými náklady Kč, z čehož uznatelné náklady činí Kč. 14 Diskuze Geografické rozložení schválených projektů je značně nerovnoměrné. Je překvapující, že nejvíce úspěšných žadatelů pochází ze Středočeského a z Jihomoravského kraje (z každého kraje 7 žadatelů), tedy z krajů statisticky bohatších. Naopak v Moravskoslezském kraji se 10 Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. SFŽP, číslo 9, Praha, listopad - prosinec 2009 [online]. Dostupné z: str Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: vii_a_viii_vyzva_schvalene_projekty_zari_09.xls. Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: vii_viii_x_vyzva_schvalene_projekty_listopad09.xls výzva Ministerstva životního prostředí [online]. Dostupné z: 13 Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. SFŽP, číslo 9, Praha, listopad - prosinec 2009 [online]. Dostupné z: s Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: tabulky_16_11_10_vyzva_po3_14_vyzva_po1_po7.xls. 13

14 žádný projekt nerealizuje. Následující graf ukazuje rozložení schválených projektů podle kraje realizace projektu: Graf. č. 1: Počet schválených projektů a celkové náklady na projekty v jednotlivých krajích Zdroj: Přehledy schválených projektů. Z grafu je přitom zřejmé, že se nejedná o malé doplňkové projekty, ale o projekty finančně náročné. V Jihomoravském a Středočeském kraji byly schváleny tyto projekty: Tab. č. 1: Schválené projekty v Jihomoravském kraji Projekt Žadatel Celkové náklady projektu v Kč Centrum environmentální výchovy - Hanácký statek Zoopark, Vyškov Zvýšení kapacity Lipky pro ekologické výukové programy Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní Nadace Partnerství Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn Junák - svaz skautů a skautek ČR, Brno Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - Středisko ekologické výchovy v parku Špilberk Statutární město Brno Technické vybavení vzdělávacího centra Zoologická zahrada Hodonín Ekocentrum Trkmanka (s envir. vzdělávací zahradou) Město Velké Pavlovice Zdroj: Přehledy schválených projektů. 14

15 Tab. č. 2: Schválené projekty ve Středočeském kraji Projekt Žadatel Celkové náklady projektu v Kč Centrum ekologické výchovy Kladno Statutární město Kladno Centrum environmentálního vzdělávání Muzeum Říčany Říčany Centrum env. vzdělávání Říčany - II.etapa Muzeum Říčany Ekocentrum Dobřichovice CZ Biom - České sdružení pro biomasu, o.s Centrum ekologické výchovy Kladno - vybavení Statutární město Kladno Vzdělávací a informační centrum EVVO Dům stromů Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i Ekocentrum Bažantnice u Loukova Alternativa Zdroj: Přehledy schválených projektů. Je přitom zřejmé, že tyto projekty se z větší částí překrývají ve svém obsahu a toto rozdělení dotací mezi kraje je z hlediska naplňování cíle Konvergence, tj. přibližování hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů, poměrně rozporuplné. Pokud analyzujeme náklady jednotlivých projektů, docházíme k zajímavému závěru, že neexistuje něco jako nejčastější finanční objem projektu, ale že projekty jsou na základě svého rozpočtu rovnoměrně rozloženy od projektů blížících se k 1 mld. Kč po projekty nedosahující 1 mil. Kč, viz následující graf: Graf. č. 2: Rozložení jednotlivých schválených projektů podle finanční náročnosti Počet schválených projektů Zdroj: Přehledy schválených projektů. 15

16 Nejvyšší rozpočet ( Kč) má projekt Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní realizovaný Nadací Partnerství z Jihomoravského kraje, následovaný projektem Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání realizovaném Správou Krkonošského národního parku Vrchlabí z kraje Královéhradeckého. Následují projekty Ekologické centrum o.s. Ester v Javorníku, Středisko ekologické výchovy Švagrov Města Šumperk a Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany JČU České Budějovice. Na opačném konci grafu se umístily projekty Naučná stezka v areálu Dětské léčebny Cvikov v Libereckém kraji a Technické vybavení vzdělávacího centra v Zoologické zahradě Hodonín ( Kč). Závěr Realizaci projektů spadajících pod tuto prioritní osu lze považovat za poměrně úspěšnou. Na dosud schválené projekty připadá dotace z ERDF ve výši Kč, čímž dosahuje téměř 90% celkové stanovené alokace. 15 Rovněž plnění stanovených indikátorů v této prioritní ose ( Nově koupená, zrekonstruovaná a vybavená centra a Počet podpořených projektů zaměřených na celoživotní vzdělávání ) probíhá velmi dobře. Přestože je prioritní osa 7 nejmenší z hlediska alokace finančních prostředků v rámci celého OPŽP a její význam spíše doplňkový, bylo finančně podpořeno mnoho zajímavých projektů, jejichž přínosy i vzhledem k preferenci investičních aktivit budou dlouhodobé. Tyto projekty zajistily fungování zejm. ekocenter v celé ČR, která poskytují environmentální vzdělávací aktivity zaměřené na děti a mládež, a to jak nabídkou zájmových aktivit (přírodovědné kroužky apod.), tak i organizováním krátkodobých i dlouhodobých výukových programů a škol v přírodě, poskytováním poradenské činnosti zdarma pro širokou veřejnost a také působením na změnu chování potenciálních znečišťovatelů. 15 Analýza dosavadní realizace OP Životní prostředí [online]. Dostupné z: 16

17 Literatura [1] 1. výzva Ministerstva životního prostředí. [online]. Dostupné z: [2] 8. výzva Ministerstva životního prostředí. [online]. Dostupné z [3] 14. výzva Ministerstva životního prostředí [online]. Dostupné z [4] Analýza dosavadní realizace OP Životní prostředí [online]. Dostupné z: op_zivotni_prostredi_viz_priloha_2.pdf. [5] Dotace z OPŽP pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu [online]. Dostupné z [6] Implementační dokument OP Životní prostředí [online]. Dostupné z: [7] Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. SFŽP, číslo 1, Praha, duben 2007 [online]. Dostupné z: [8] Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. SFŽP, číslo 2, Praha, únor 2009 [online]. Dostupné z: https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/13/4100- priorita_02_2009.pdf. [9] Priorita. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí. SFŽP, číslo 9, Praha, listopad - prosinec 2009 [online]. Dostupné z [10] Přehledy schválených projektů. Dostupné z: [11] Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: [12] Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: projekty_ zari_09.xls. [13] Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: projekty_listopad09.xls. 17

18 [14] Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí podpory [online]. Dostupné z: vyzva_po1_po7.xls. Kontakt Renata Bednářová Jihočeská univerzita České Budějovice Ekonomická fakulta / Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova KSP 18

19 Lesní pedagogika Forest Pedagogy Kamil Bjaček Abstrakt Lesní pedagogika doplňuje znalosti o lese a přírodě zábavnou formou, skupinovou prací, nebo netradičním pohledem na svět a věci kolem nás se zapojením všech smyslů účastníků programů lesní pedagogiky. Lesní pedagogika vysvětluje význam lesnického hospodaření, umožňuje poznat náplň práce lesníků a umožňuje upoutat zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu. Lesní pedagogice se věnuje řada lesnických organizací, např. Ministerstvo zemědělství České republiky - MZe, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - ÚHÚL, Lesy České republiky, s.p. - LČR, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - VLS, městské lesy, Sdružení lesních pedagogů ČR SLP ČR, Střední lesnická škola Hranice - SLŠ. Idea lesní pedagogiky vznikla v 60. letech 20. století v USA a brzy se rozšířila do evropských zemí. V ČR se lesní pedagogika objevuje na konci devadesátých let dvacátého století. Klíčová slova lesní pedagogika, lesní pedagog, lesy, Lesy České republiky, LČR, Den s LČR Co je lesní pedagogika? Lesní pedagogika doplňuje znalosti o lese a přírodě zábavnou formou, skupinovou prací, nebo netradičním pohledem na svět a věci kolem nás se zapojením všech smyslů účastníků programů lesní pedagogiky. Lesní pedagogika vysvětluje význam lesnického hospodaření, umožňuje poznat náplň práce lesníků a umožňuje upoutat zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu. V praxi se jedná o realizaci lesních vzdělávacích programů, a to především v terénu. Jde v první řadě o ukázky výuky a formy vzdělávání přímo v lese. Lesní pedagogika má svoji nezastupitelnou úlohu zejména na regionální úrovni. Proškolený odborník Lesní pedagog účastníky aktivit lesní pedagogiky seznamuje s lesním 19

20 prostředím přednostně v nejbližším okolí bydliště účastníků. Účastníky lesní pedagogiky bývají celé školní třídy, přírodovědné kroužky, nebo jiné zájmové skupiny. Vyškolení lesní pedagogové se zabývají předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Za zmínku rozhodně stojí fakt, že část programů lesní pedagogiky je díky nadšení lesních pedagogů prováděna v jejich soukromém čase, zbylá část programů je prováděna v pracovní době, ale zameškané pracovní úkoly musí lesní pedagogové stihnout mimo pracovní dobu. Vychováváme pro budoucnost Funkce lesní pedagogiky je velmi významná i pro budoucnost jak lesa, tak i přírody jako celku. Vždyť je to zejména osvěta dětí a mládeže, která v současné době znamená krok, jehož úspěšnost a přínos se ukáže v příštích letech. Energie a prostředky vynaložené dnes do tohoto druhu společenské aktivity se budou zákonitě vracet, neboť to budou právě současné děti a mládež, kdo za pár let bude rozhodovat o osudu lesů. Je potřebné volit dnes ty nejúčinnější metody a postupy, jako ostatně v každé práci a oblasti lidského konání, aby přinesly v budoucnu očekávané a maximální výsledky. Proto lze konstatovat, že lesní pedagogové dělají velice záslužnou věc hlavně pro budoucnost lesnictví, která se jako ostatně mnoho věcí spojených s lesem a přírodou neprojeví hned, ale až za několik let. V současné době převyšují požadavky jednotlivých základních a mateřských škol možnosti lesnických organizací, které programy lesní pedagogiky nabízí. Důvodem je malý počet lesních pedagogů v rámci Jihočeského kraje. Každoročně se však počet lesních pedagogů mírně navyšuje. Počet lesních pedagogů z řad zaměstnanců LČR, s.p. je ke konci února Za rok 2012 se akcí lesní pedagogiky, pořádaných LČR, s.p. zúčastnilo lidí, akcí bylo uspořádáno 827 z toho 110 Dnů s LČR a 717 osvětových akcí, počet hodin věnovaných lesní pedagogice bylo Za Jihočeský kraj je ke konci roku 2012 proškoleno 8 lesních pedagogů zaměstnanců LČR, s. p. a za rok 2012 uspořádali 67 akcí pro účastníků. 20

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Ing. Karel Jech Ved. odd. technické asistence a neinvestičních programů OSA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL

Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL Konference lesnípedagogiky 26.4. 2007 Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL Historie lesnípedagogiky v ČR LP -není vlegislativě -je v Akčním plánu EU pro lesy -v připravovaném NLP v ČR od:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR Příloha a) Přehled subjektů zabývajících se LP a forma jejich participace Environmentálním vzděláváním se v České republice na

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více