PROJEKT SVĚTOVÁ ŠKOLA 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT SVĚTOVÁ ŠKOLA 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, ZNOJMO, PŘEMYSLOVCŮ 4 PROJEKT SVĚTOVÁ ŠKOLA 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

2 1 Projekt Světová škola 2: představení 3 2 Základní linie činnosti projektového týmu Úvodní proškolení, výběr tématu a formování týmu Volba strategického partnera a první setkání v roce Simulace prodejních dovedností s výrobky Fair Trade v dubnu Setkání světových studentů v Praze 8. a 9. dubna Společenskovědní workshop na Obchodní akademii Exkurze do Eine Welt Handel AG v Niklasdorfu (Rakousko) Průběh a výsledky školního simulovaného rozvoje prodejních dovedností Společenskovědní workshop na Gymnázium Dr. Polesného ve Znojmě 34 3 Závěr 35 2

3 1 Projekt SVĚTOVÁ ŠKOLA 2: představení Co je projekt Světová škola 2? Jedná se o projekt, do kterého je naše škola zapojena prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Co je cílem projektu? Začlenit do ţivota školy globální problémová témata jako je globální obchod, udrţitelný rozvoj, environmentální a rozvojová spolupráce. Naše škola si vybrala jako konkrétní téma problematiku spravedlivého obchodu (Fair Trade). Kdy projekt probíhá? září prosince 2011 Kdo tvoří studentský tým? Studentky třídy 2. A Ludmila Blahoudková, Monika Berková, Ivana Vyslouţilová, Nikola Franková a Lucie, Karolína Jelínková a studentka 1. A Tereza Palatková. Za studentský časopis spolupracuje Milan Skipala ze třídy 3. C. S kým spolupracujeme? Fair Trade Centrum, s. r. o., Velká Mikulášská 12, Znojmo, jednatel Ing. Jiří Sládek Ţákovský tým v původním sloţení Ing. Jiří Sládek 3

4 2 Základní linie činnosti projektového týmu 2. 1 Úvodní proškolení, výběr tématu a formování týmu Tým učitelů školy se zformoval celkem rychle. Věděli jsme, ţe v projektu Světová škola 2 se zaměříme na environmentální problematiku, nebo na problematiku světové chudoby. Do týmu se proto zapojili učitelé, kteří mají k těmto tématům blízko a učí předměty, ve kterých mohou činnosti projektu vyuţít. Vedoucí týmu učitelů PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. (předměty Občanská nauka, Společenská kultura) členové týmu Mgr. Vladislav Krčál (předmět Zeměpis) Ing. Václav Svoboda (předměty Základy přírodních věd, Zboţíznalství) Mgr. Petra Mahelová (předmět Anglický jazyk) Po úvodním proškolení v Praze jsme se definitivně rozhodli pro téma Fair Trade a vyzvali jsme šikovné studenty 2. nebo 1. ročníku ke spolupráci. Tým ţáků vznikal postupně, někteří členové z týmu odešli. Samozřejmě nějakou dobu trvalo, neţ se učitelé a ţáci sţili, poznali navzájem svůj styl práce. V průběhu školního roku narůstala aktivita týmu a současně i uspokojení z dosahovaných výsledků. Mgr. Vladislav Krčál na úvodním školení v Praze. 4

5 2. 2 Volba strategického partnera a první setkání v roce 2009 Volba projektového tématu byla pro naši školu příznačná a logická. Kdo, kdyţ ne my, ţáci oborů Ekonomické lyceum nebo Obchodní akademie, se má zabývat problematikou Fair Trade? Heslo zní lákavě: Spravedlivý obchod. Ale jak funguje? Je spravedlivý obchod v trţním hospodářství vůbec moţný? Téma jsme volili s tím, ţe jsme věděli, ţe je ve Znojmě (tehdy na Obrokové ulici) obchod s označením Fair Trade a plánovali jsme, ţe zkusíme navázat spolupráci právě s tímto strategickým partnerem. Měli jsme obrovské štěstí, protoţe jednatel Fair Trade Centra, s. r. o. Ing. Jiří Sládek byl velmi vstřícný a ochotný. Seznámení se společností proběhlo v prosinci 2009: byla třída 2. A na exkurzi v obchodě společnosti (společnost se v té době zrovna stěhovala na novou adresu) proběhla na naší škole první beseda s Ing. Sládkem Jak tyto akce proběhly a jaký měly výsledek? Fair Trade (Spravedlivý obchod) Dne navštívila třída 2. A Obchodní akademie Znojmo společnost Fair Trade Centrum, s. r. o. Nejprve jsme se rozdělili do dvou skupin. Poté každá zvlášť navštívila jak sídlo firmy na Obrokové ulici ve Znojmě, tak i sklad této firmy. V obou dvou jsme se dozvěděli několik důležitých informací. Mezi nejdůležitější bezpochyby patřilo zjištění co je to vůbec Fair Trade, kterými produkty se tato firma zabývá, dále kritéria pro výrobu těchto produktů a jaké země se podílejí na tomto obchodu. Mezi hlavní produkty firmy patří: káva, kakao, čaj, rýže, banány, koření, kokos, čokoláda, jablka, kuskus, maté, žvýkačky, brašny, peněženky, svíčky, oblečení, CD a mnoho dalších. Mezi hlavní vývozce patří: Srí Lanka, Mexiko, Kamerun, Keňa, Nikaragua, Tanzánie, Peru a mnoho dalších. Fair Trade se ze svých nesmělých prvních krůčků v padesátých letech rozvinul v celosvětové hnutí, které přináší prospěch více než pěti milionům výrobců a jejich rodinám v rozvojových zemích. V Evropě je v současnosti přes specializovaných Fair Trade obchodů, které nabízí téměř výhradně Fair Trade výrobky dovážené dvěma stovkami Fair Trade organizací. Nejpoučnější na celé exkurzi bylo to, že jsme si skoro všichni uvědomili, co je to opravdová chudoba a jak se snaží lidé z rozvojových zemí vymanit z chudoby. Proto by se všichni měli zamyslet nad otázkou, zda je na tom naše republika tolik špatně, že si nemůžeme dovolit investovat do pomoci. Pavla Bastlová žákyně třídy 2. A 5

6 Ţáci třídy 2. A před obchodem Fair Trade Centrum, s. r. o. na Velké Mikulášské Ţáci třídy 2. A ve skladu Fair Trade Centra, s. r. o. na Velké Mikulášské Zpráva o besedě s Ing. Sládkem byla otištěna v regionálním deníku Znojemsko 6

7 Znojemsko leden 2010 Členky týmu Monika Berková a Ludmila Blahoudková 7

8 Beseda s Ing. Sládkem v aule školy 8

9 2. 3 Simulace prodejních dovedností s výrobky Fair Trade Dne nás zde, na Obchodní akademii, opět navštívil Ing. Jiří Sládek, zástupce firmy Fair Trade Centrum, této besedy se kromě naší třídy II. A zúčastnila také třída III. A. Pan Ing. Sládek si s sebou přinesl i několik výrobků (čokoláda, zrnková káva, třtinový cukr, sušené ovoce, atd.), které si žáci naší školy mohli zakoupit. Pan inženýr nás také seznámil s položkami a poplatky, které ve výsledku vytvářejí cenu výrobků Fair Trade. Kvůli nim je cena výrobků Fair trade o něco vyšší než v běžných obchodech. Ke konci besedy, která trvala asi 40 minut, pan inženýr sehrál také simulovaný obchodní rozhovor s Romanou Pavlačkovou, žákyní III. A, a musím říct, že si nevedla vůbec špatně. Simulované obchodní jednání skončilo tím, že Romana, majitelka obchodu, výrobky Fair Trade zařadila do svého sortimentu alespoň na zkoušku. David Straka žák třídy 2. A Jak vzniká cena třtinového cukru prodávaného jako Fair Trade výrobek? Tady je odpověď. 9

10 Ing. Sládek prezentuje výrobky Fair Trade na besedě Ing. Sládek a Romana Pavlačková při simulovaném obchodním jednání

11 2. 4 Setkání světových studentů v Praze 8. a 9. dubna 2010 Jaké bylo praţské setkání světových studentů 8. a 9. dubna V dubnu 2010 vyuţily tři studenty naší školy moţnosti zúčastnit se pracovního setkání škol, které jsou zapojeny do projektu Světová škola 2. Do Prahy vyrazily Ludmila Blahoudková, Nikola Franková a Ivana Vyslouţilová ze třídy 2. A. Jak tuto akci popisují samy studentky? Je den 8. dubna 2010 a my vyslanci Obchodní akademie a Jazykové školy ve Znojmě jsme dorazili do Prahy na útulné místo kousek od stanice metra Kobylisy, kde nás přivítali s otevřenou náručí. Hned po příjezdu nám byl přidělen krásný pokoje pro 6 osob. Program čtvrtek - Představení - Pavučina globálních problémů - Stromořadí Světové školy - Neviditelná ruka trhu - Války z tepla - Setkání s inspektorkou projektu Simonou Babčákovou Představení Při představování měl každý o sobě něco říct odkud jsme přijeli a nějakou zvláštnost, kterou jsme si vzali do Prahy s sebou. Pavučina globálních problémů Při této aktivitě jsme byli rozděleni do asi 10 skupinek po třech lidech. Každá skupina dostala téma, obrázek a nadpis novinového článku a podle toho měla o tom daném tématu diskutovat, vytvořit článek a porovnat ho s opravdovým novinovým článkem, sepsat hlavní problémy a porovnat ho s druhou skupinou (vždy 2 skupiny měly stejné téma). Stromořadí Světové školy U této aktivity jsem se trochu zapotila při představě, že budu náš FAIR TRADOVÝ strom představovat tolika lidem. Ale mé obavy, že se ztrapním, se nenaplnily, protože jsme prezentovaly až téměř poslední a tak jsme si řekla, že nejhorší to nebude. Setkání s inspektorkou projektu Simonou Babčákovou Toto setkání bylo velice zajímavé, protože jsme se nebavili jenom o tomto projektu, ale dozvěděli jsme se velmi mnoho zajímavých věcí ze života této herečky. Program pátek 11

12 - Velké téma partnerství (trvalo až do oběda) - Pavučina světové školy - Rozloučení Velké téma partnerství Toto téma bylo velice obsáhlé a místy až nudné. Nejvíce se mi líbila ta část, kde jsme měli vytvořit mentální mapu vztahů naší školy a obce s jejími partnery. Potom jsme se měli dát dohromady s dalšími dvěma školami, abychom zjistili, jaké mají partnery a další věci, které nás zaujali. Pavučina Světové školy Při této aktivitě jsme se seznamovali s možnostmi další komunikace mezi školami, které se zúčastnily tohoto setkání. Nakonec jsme se seznámili s dvěma možnostmi komunikace: Facebook a Mezinárodní web Světové školy. Rozloučení No a bylo to tu, setkání skončilo, ač kdekomu mě osobně teda ne se vůbec nechtělo domů. Každý jsme se rozjeli do jiných koutů republiky, ale každý na toto setkání bude určitě rád vzpomínat. Závěr Za pouhé dva dny jsme se naučili mnohé věci například, že umění komunikace je založeno na kompromisu a toleranci. Naučili jsme se pracovat v kolektivu, ve kterém nikdo není odkázán sám na sebe. Seznámili jsme se s prací ostatních škol, přišli jsme na spoustu nových nápadů. Byl to nezapomenutelný zážitek, který nám přinesl mnoho nových přátel nebo známých, vzorem nám byly fajnové vedoucí společně s herečkou Simonou Babčákovou, které nám vpustily krev do žil. Podporovaly nás v našich nápadech nebo názorech a dokázaly také říci nahlas svůj názor. Důvěřovaly nám a do jisté míry nám nechávaly volnost. Celá akce probíhala jako ve šťastné rodině. Doufáme, že se brzy znovu setkáme. Autor: Ludmila Blahoudková, třída 2. A 12

13 Naše znojemské studentky při práci se studenty z jiných škol Ludmila Blahoudková, Ivana Vyslouţilová a Nikola Franková při prohlídce Prahy 13

14 Vzácné setkání s inspektorkou projektu Simovou Babčákovou. Naše studentky Nikola Franková, Ivana Vyslouţilová, Ludmila Blahoudková 14

15 2. 5 Společenskovědní workshop na Obchodní akademii ve Znojmě Asi po půl roce práce jsme se zorganizovali vlastní originální akci společenskovědní workshop na téma Fair Trade. Na workshop byl vyčleněn jeden den a workshop byl určen pro ţáky Ekonomického lycea, tj. třídám 1. A. 2. a 3. A. Tým světových studentek asi 3 týdny intenzivně plánoval, chystal, promýšlel, kombinoval, aby byl program zajímavý, vyváţený a proveditelný. Konečná podoba programu byla následující: 1. sk 2. sk 3. sk 0. 8:00 8:05 aula rozdělení do skupin Mgr. Hlávková aula rozdělení do skupin PhDr. Puškinová aula rozdělení do skupin Mgr. Krčál 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina Neviditelná ruka trhu učebna 2. A Spravedlivý obchod učebna 2. B Neviditelná ruka trhu učebna 1. A Plakáty učebna 2. A Neviditelná ruka trhu učebna 2. B Spravedlivý obchod učebna 1. A Tvorba ceny učebna 2. A Dotazník - město Mapa/Chudoba+ adopce učebna P3/1. A Překlad učebna 2. A Zpracování dotazníků učebna 2. B Mapa/Chudoba+ adopce učebna P3/1. A Příprava závěrečné prezentace shrnutí aula Příprava závěrečné prezentace shrnutí aula Příprava závěrečné prezentace shrnutí aula Veškerou práci a úsilí můţeme shrnout do jedné věty: Workshop se mimořádně povedl, tým děvčat odvedl profesionální práci a zřejmě zaloţil počátek tradici společenskovědních workshopů organizovaných studenty. Jediné, co jsme z původního plánu vypustili, byl překlad textů o Fair Trade výrobcích z němčiny do češtiny. Nezbyl na něj čas. Tento výsledek nás potěšil o to víc, ţe se našeho workshopu zúčastnila i zástupkyně společnosti Člověk v tísni Zuzana Pernicová. SPOLEČENSKOVĚDNÍ WORKSHOP PROJEKTU SVĚTOVÁ ŠKOLA 2 V pátek se uskutečnil na obchodní akademii ve Znojmě společensko-vědní workshop, jehož hlavním tématem byl spravedlivý obchod - Fair Trade. Téma celého dne bylo totožné s tématem projektu Světová škola 2, protože celý den byl organizován studenty, kteří se ať už přímo, nebo jen z povzdálí projektu účastní. Workshopu se zúčastnili studenti prvních tří ročníků oboru Ekonomické lyceum. Celý den byli rozděleni do skupin, jejichž cílem bylo poodhalit roušku tajemství z odlišných oblastí Fair Trade. Mezi různorodé činnosti patřil sociologického výzkumu ve Znojmě, diskuze, vytváření map na PC a v neposlední řadě aktivita stejná pro všechny skupiny hra s názvem Neviditelná ruka trhu. 15

16 Neviditelná ruka trhu měla za cíl zábavnou formou přiblížit zúčastněným reálné situace na světovém trhu. Zajímavým způsobem si tak studenti ověřili, že závislost nabídky a poptávky není smyšlenou věcí, ale že je nutné i trochu promyslet výrobní strategii. Studenti ve skupinách se rozdělili do celků ještě menších a měli za úkol přijít na to, k čemu jsou jim suroviny na stole, jak získají co nejvýhodněji to, co jim na stole chybí apod. Po skončení hry navazovala diskuze organizátorů se zúčastněnými. Ukázalo se, že pochopili, o co jde, a poznali ve svých řadách "vzorky" jednotlivých skupin států. Nakonec "chudší státy" prokoukly ty výše postavené a nenechaly se využívat. Z diskuze také vyplynulo, že studenti našli spojitost mezi hrou a cílem projektu Fair Trade a uvědomili si důležitost pomoci zemím třetího světa. Sociologický výzkum odhalil několik zajímavých faktů. O Fair Trade se, alespoň ve Znojmě, toho moc neví. Drtivá většina lidí odpověděla, že neví, kde je ve Znojmě prodejna Fair Trade, ale že cíle projektu se jim zamlouvají. Když zakusili lahodnou chuť kvalitní čokolády, rádi odpověděli, že si určitě v prodejně Fair Trade centra něco koupí. Jedna skupina studentů si kromě ostatních aktivit mohla vyzkoušet i kreativní činnost. Pod vedením redaktora školního časopisu Ekonews studenti vytvářeli mapu znázorňující cestu, kterou musí produkty a suroviny urazit ještě před tím, než se objeví v regálech Fair Trade prodejen. Práce to byly vskutku zdařilé, obzvlášť přihlédneme-li k tomu, že studenti pracovali s programem Corel Draw úplně poprvé. Celý den zakončila prezentace práce, kterou stihly všechny tři skupiny vytvořit. Mohli jsme ocenit prezentaci v Power Pointu, zahranou scénku vyjadřující hlavní myšlenku fair Trade, prezentaci vytvořených map v programu Corel Draw X6 a složení komiksu předtím rozstříhaného na puzzle. Co jsme se za tento den naučili? Věci, které nejsou na první pohled vidět a které se při běžné výuce v lavicích naučíme jen stěží. Organizační tým se téměř profesionálně naučil plánovat čas, sestavit vzájemně propojený a vyvážený program pro 90 spolužáků, s předstihem chystat materiály a pomůcky, poskytovat jednoznačné pokyny a informace. K téměř úsměvným momentům patří např. to, že se někteří poprvé setkali se sešívačkou a potýkali se se stahováním plátna v aule. Ti, kteří se do workshopu zapojili, trénovali komunikaci a spolupráci se spolužáky, se kterými nejsou běžně ve třídě. Pocvičili se v rychlém navázání skupinové spolupráce, rozdělení rolí ve skupině, formulaci vlastních názorů a prezentaci práce, kterou za dopoledne stihli odvést. Je nutné zdůraznit, že všichni žáci zapojení do sociologického výzkumu, překonali případný ostych, nebáli se zdvořile oslovit na ulici neznámé lidi, klást jim otázky a profesionálně zdvořile se rozloučit. Někteří dospěli k závěru, že toto by dělat v životě nechtěli. Ale i to je dobrý výsledek workshopu, protože osobní zkušenost je nepřenosná. Určitě je lepší přijít na to, co mi nevyhovuje, ve škole formou hry, než v reálném životě. Organizační tým vše zvládl na jedničku. Kdo do tohoto týmu patří? Tereza Palatková z 1. A, Karolína Jelínková, Monika Berková, Nikola Franková, Ludmila Blahoudková a Ivana Vysloužilová z třídy 2. A. Je obdivuhodné, že studentky z 1. a 2. ročníku zvládli workshop téměř profesionálně. Ten, kdo někdy organizoval i menší akci, ví, že se za hladkým průběhem dopoledně skrývá dlouhodobá pečlivá příprava. 16

17 Nám nezbývá nic jiného, než se těšit na další podobnou akci, která by se mohla změnit na tradici společenskovědních workshopů. Na závěr ještě dodám, že průběh workshopu s nadšením sledovala Zuzana Pernicová koordinátorka programu Globální rozvojové vzdělávání, který je zaštítěn organizací Člověk v tísni. Milan Skipala, 3.C Hra Neviditelná ruka trhu Nabídka a poptávka při hře Neviditelná ruka trhu 17

18 Závěrečná rekapitulace hry Neviditelná ruka trhu Sociologický výzkum v ulicích Znojma 18

19 Příprava závěrečné prezentace týmu Prezentace týmu: Jak poznáte Fair Trade výrobek 19

20 Oţivlá myšlenka Fair Trade pár přátel stačí mít Prezentace vytvořených map v programu Corel Draw 20

21 Milé ocenění workshopu naším hostem Mgr. Krčál a Zuzana Pernicová ze společnosti Člověk v tísni Jaké byly výsledky workshopu? Shrnují jednotlivé členky pracovního týmu: Hra CHUDOBA Chudoba je hra, u které si můžeme ukázat, jak jsou pro nás některé věci důležité a co všechno pro nás znamenají. Jak se hraje: Nejlepší je, když si účastníci hry sednou do kroužku. Pak každý obdrží pět malých papírků, na které pak napíše nebo i namaluje pět věcí, které jsou pro něj nejdůležitější. Samozřejmě by to měli být hmotné věci (např. mobil, postel anebo kniha). Když každý účastník hry má všech pět papírků popsaných, tak začíná hra. Nejprve si musí vybrat jeden papírek, který z těch pěti nejméně potřebuje. Odhodí ho doprostřed kruhu, který je tvořen účastníky. Pak zodpoví na dané otázky např., zda se cítí být chudý bez dané věci a co pro něj ta věc znamená. Takto se pokračuje, dokud nezbudou všem účastníkům dva poslední papírky. Jakmile má každý jen dva papírky, otočí je tak aby neviděl, co je na nich napsáno, zamíchá je a pak jeden odhodí. Pak se může podívat na to, co mu zbylo. Cílem této hry je, ukázat, jak jsou pro někoho určité věci buď nezbytnou anebo zbytnou součástí každodenního života. Když jsme tuto hru hráli my, tak nás někdy výsledky velice šokovaly. Někomu zbyl třeba mobil, jinému počítač či postel. Dokonce jedné osobě zbyl i kostel. 21

22 U této hry jsme se i docela nasmáli. Během prvních dvou kol byly sice odpovědi skoro stejné: necítí být chudí bez dané věci. Ale jakmile jsme se dostali do třetího kola, tak už byly odpovědi různé. Někdo třeba přišel o počítač a cítil se být chudý, protože tím by přišel i o komunikaci s přáteli. Ale nejlepší na tom všem asi bylo to, jaké věci si kdo napsal. Byly tam i tací, kteří si tam napsali, že by nedokázali přežít bez sprchy, kosmetiky, kostela. Dokonce tam měl někdo i psa, i když to měly být věci hmotné. Nám osobně se hra líbila MAPY Součástí Společenskovědního workshopu byla kreativní činnost studentů. Jejich úkolem bylo vytvořit mapu znázorňující cesty, po kterých putují Fair Trade výrobky. Při této činnosti si studenti současně osvěžili znalosti ze zeměpisu a učili se používat pro ně zcela nový počítačový program. Jako základ pro zpracování mapy v elektronické podobě posloužila mapa, kterou klasicky na papíře nakreslila Tereza Palatková z 1. A. 22

23 Studenti zanesli do mapy následující pohyb surovin: Kafe espresso vlakem, lodí z Mexika a Guatemaly přes Francii do Německa a Rakouska Bio natura kafe vlakem, lodí přes Středozemní moře do Rakouska čokoláda vlakem, lodí z Peru, Mexika a Guatemaly přes Francii do Německa a Rakouska lodí, vlakem vlakem lodí, vlakem ze Seychel přes Středozemní moře do Rakouska z Indie přes průliv Bospor a Dardanely do Rakouska z Filipín přes kontinentální část Asie do Rakouska červená jasmínová rýže vlakem z Thajska přes kontinentální část Asie do Rakouska Při elektronickém zpracování mapy studenti do podkladové mapy světa kreslili cesty a obrázky výrobků podle předlohy. Studenti se během 45 minut naučili zábavnou formou základy práce s programem Corel Draw X6 (viz foto výše). Nedílnou součástí bylo také vyhlášení nejlepších tří prací. Nejzdařilejší mapy byly dílem studentek ze třídy 2. A. Monika Berková, 2. A 23

24 TVORBA SPRAVEDLIVÉ CENY Fair Trade se snaţí obnovit ztracené spojení mezi spotřebiteli a výrobci a zajistit, ţe výrobci dostanou za své výrobky spravedlivou cenu. Příklad kalkulace Bio třtinový cukr Mascobado 500 g, země původu Filipíny (údaje jsou přibližné) Cena vyplacena výrobci 0,74 20 Kč FOB: 0,98 amerických dolarů Přepravní náklady odběrateli 0,22 6 Kč v Rakousku Celní výlohy 0,12 3 Kč Náklady na předfinancování a poplatek za pouţívání loga Fair Trade na výrobku Přepravní náklady ze skladu 0,08 2 Kč k zákazníkovi Velkoobchodní marţe 0,77 20 Kč Maloobchodní marţe 0,79 20,5 Kč Celkem 2,72 71 Kč Daň z přidané hodnoty 0,27 7 Kč Prodejní cena 2,99 78 Kč Na tvorbu ceny uplatníme následující kalkulační vzorec, tj. součet následujících poloţek: 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní reţie (odpisy strojů, energie atd.) 5. Zásobovací reţie 6. Správní reţie (řízení podniku jako celku, odpisy správních budov) 7. Odbytové náklady (skladování, propagace, expedice) 8. Zisk Tuto kalkulaci sestavuje distributor. Výnosy se mohou projevit buď v marţi, nebo v prodejních cenách. Spravedlivá cena se projeví procentem z marţe, nebo procentem z prodejní ceny. V našem případě je to přibliţně 30%. Jinými slovy, marţe, nebo prodejní cena je pro distributora přibliţně o 30% niţší a o tuto část marţe, nebo prodejní ceny se navýší spravedlivá cena zaplacená výrobci. Zpracovala Karolína Jelínková, 2. A a Ing. Alena Valentová 24

25 SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Bylo dotázáno 113 respondentů (69 muţů, 44 ţen), od teenagerů po důchodce. Z nich 58 se dosud nesetkalo s tímto termínem, 55 ano. Z výsledků vyčleníme následující: Pokud jste si koupili výrobky Fair Trade: Proč? pomoc třetím zemím, kvalita výrobků, zdravé bio produkty, ze zvědavosti, zaujalo nás to Jaké zboží? čokoláda, káva, soška, ananas, čaj, klíčenka, sušené ovoce Za jakou cenu 40 Kč Kč Pokud jste si nekoupili výrobky Fair Trade: Proč? neznalost 25

26 Zpracovala Ivana Vyslouţilová, 2. A 2. 6 Exkurze do Eine Welt Handel AG v Niklasdorfu (Rakousko) Fair Trade Centrum, s. r. o. ve Znojmě úzce spolupracuje s rakouskou společností Eine Welt Handel AG, která za dvacet let své existence vytvořila 30 Fair Trade projektů v 15 rozvojových zemích. Při exkurzi do této společnosti jsme měli moţnost se setkat s panem Karlem Pirschem, který společnost zaloţil. Jeho vizí bylo pomáhat lidem v chudých zemích, dodrţování důstojných podmínek práce, zákaz dětské a nucené práce, podpora lékařské péče a vzdělanosti. A to se mu podařilo. Z malého kapitálu a řízení společnosti z pronajatého vagónu vybudoval prosperující akciovou společnost sídlící v Niklasdorfu. Obdivuji jeho nadšení, silnou vůli překonat všechny překáţky, odvahu investovat do svého snu, který se stal skutečností! A skutečnost mě a všechny v naší skupině velmi inspirovala. Vţdyť lidé v rozvojových zemích mají hodně dětí (některé aţ 12 dětí) a Fair Trade dává důstojnou práci i těm, kteří se běţně mohou zdát přítěţí pro rodinu. Například, dívky vyrábějí biţuterii a prakticky ţiví celou rodinu. Nebo Fair Trade dává práci postiţeným lidem nebo ovdovělým ţenám, které chtějí pracovat a nemají jinou moţnost obţivy. Další plus Fair Trade podnikání je to, ţe se potraviny vyrábějí v biokvalitě a při zpracování vlny, kůţí atd. se pouţívají výhradně přírodní látky nebo barviva. Setkání s panem Pirschem na nás velmi zapůsobilo. V tomto nenápadném člověku jsme cítili obrovské odhodlání, vůli, víru v to, co dělá, další a další nápady a pokusy pomoci lidem, kteří to potřebují. A jedna zajímavost na závěr: byli jsme první česká skupina, která navštívila Eine Welt Handl AG v Niklasdorfu. Ludmila Blahoudková, 2. A 26

27 Pasivní budova Eine Wetl Handel AG Původní kancelář společnosti 27

28 Výklad pana Karla Pirsche, překlad zajišťuje Ing. Sládek. Výrobky v obrovském skladu 28

29 Ţáci třídy 3. C před obchodem Eine Welt Handel AG Společné foto s první českou skupinou, která navštívila Niklasdorf 29

30 2. 7 Průběh a výsledky školního simulovaného rozvoje prodejních dovedností Školní simulované rozhovory, při kterých jsme trénovali prodejní dovednosti, vycházely z krátkého teoretického seznámení s problémy, které musí řešit kaţdý, kdo nabízí nějaký produkt. Jako ukázku uvádíme některé pasáţe: 1. příprava 2. kontakt a zahájení rozhovoru 3. analýza problému, zjištění potřeb 4. nabídka a prezentace produktu 5. překonání námitek 6. sdělení ceny a uzavření smlouvy 7. posílení správnosti rozhodnutí Příprava pokusíme se orientovat v moţných potřebách zákazníka otevřené otázky (co?, jak?, proč?), např. Jaké poţadavky kladete na produkt? alternativní otázky, Chcete to tak nebo tak? potvrzující otázky, např. Kvůli biokvalitě je tento produkt pro Vás asi nejvhodnější? hypotetické otázky, překáţky neodstraňují, ale obcházejí, např. Kdybychom, pane Novotný, získali pro tento návrh Vaši paní, souhlasil byste? zjistíme maximum dostupných informací o produktu přednosti zvláštnosti nezvyklost, novost osobní zkušenosti způsob zpracování atd. Analýza problému, zjištění potřeb ptejte se zákazníka na jeho problémy a potřeby, aktivně naslouchejte kaţdý problém je šancí, jak získat nový úspěch nevykládejte zákazníkovi o svých problémech vyuţívejte odpovídající druh otázek (viz příprava) Překonání námitek Druhy námitek: a) námitky vyţadující informace b) námitky vycházející z předsudků c) námitky vycházející z pocitu jedinečnosti klienta d) námitky vyjadřující zásadní odpor k přijetí nabídky 30

31 Simulované prodejní rozhovory proběhly ve dvou vlnách. Na začátku bylo jednoduché zadání: Pokuste se nabídnou libovolný Fair Trade výrobek a pokuste se jej úspěšně prodat. Rozhovory, které následovaly, byly dost bouřlivé. Někdy připomínaly hádku. Na výzvy typu No tak dokaţte, ţe je toto kakao lepší. většinou nepadla uspokojivá odpověď. Ve druhé fázi jsme cílevědomě vyuţívali znalostí získaných na exkurzi v Niklasdorfu a informací z webových stránek a Současně jsme zjistili, ţe pro rychlé a pohotové pouţití musí být naše znalosti strukturované a logicky propracované. Proto jsme je seřadili do tabulky, ve které jsme vyčlenili i německé termíny, které jsme dříve aktivně neznali a které bychom mohli vyuţít při jednání s německy hovořícím klientem. I kdyţ jsme tabulku vyplňovali samostatně, přesto nás překvapilo mnoţství nových informací, které bychom jinak přehlédli a které jsou pro obchodníka neocenitelným přínosem. Existují určité postupy při jednání s klientem, maximální znalost produktu a vnitřní přesvědčení o tom, ţe nabízím kvalitní produkt, je základem úspěchu. Naše simulovaná, ale přesto zapálená, obchodní jednání se výrazně změnila. Vyjádření emocí vystřídaly argumenty. Pokusy o nátlak vstřícnost zaloţená na pochopení skutečnosti, ţe prodat neznamená vyhrát na úkor zákazníka. V této fázi většina z nás produkt prodala. členky týmu ze třídy 2. A 31

32 Tabulka Název produktu česky Název produktu německy Země původu Kakao Das Kakao Bolívie Oblast Altobeni Čokoláda Bio Káva Bolivia die Schokolade Peru Paraquay Bolívie Sloţení 100% kakaový prášek mírně zbavený oleje třtinový cukr smetanový prášek kakaové máslo kakaová hmota lískooříšková pasta vanilka Původní stav informací Přirozeně aromatické kakao kvalitní hodí se k výrobě pečiva mléčný základ cukr + příchutě obsahuje kakaové máslo a určité mnoţství tuku Vysoká kvalita Vydatnost Nově nabyté informace neobsahuje ţádný dodatečný cukr vhodný pro diabetiky obsahuje i zbytkové mnoţství mandlí, lískových ořechů a pšenice Aromatická 100% Arabica z And bez chemických a syntetických hnojiv Zobecněná přidaná hodnota poznatků Bioprodukt diaprodukt podrobnosti o sloţení produktu druh kávy prestiţ na trhu Nově zjištěné německé termíny die Mahlzeit jídlo pflanzen pěstovat die Kaufleute obchodníci passt hodí se hochwertig - kvalitní der Vertrieb prodej der Welthandel světový obchod der Vollrohrzucker třtinový cukr die Schokoladenherstellung čokoládové výrobky der Kaffe die Herkunft - původ Vyuţití při obchodním rozhovoru moţnost nabízet diabetikům, specializovaným obchodům pro diabetiky podrobnosti o sloţení dokazují, ţe výrobek dobře známe nabízet odpovídající cílové skupině gurmánům - nebo dát ochutnat a vychovat gurmány z našich zákazníků Bio Café Panamá Panama zrnková káva nejlepší druh kávy původ v Panamě jemné aroma, káva pro gurmány 32

33 Káva Cocia Čaj bio Foibos s citrónovou trávou Bio Foibos mit Zitronengras Peru Srí Lanka Bio Ananas Bio Ananas Uganda ananas přírodní olej přírodní tuk Třtinový cuk Bio Mascobado Rohrzucker Bio Mascobado Filipíny 100% třtinový cukr káva z rozvojových zemí vyšší cena aromatický čaj s citrónovou vůní s obsahem vitamínů z Ugandy vynikající jako doplněk stravy pro děti nasládlá chuť má hodně vitamínů bio produkt z cukrové třtiny karamelizovaný méně kalorií kvalita odpovídá ceně odsluhováno nejlepší peruánská káva ekologické zemědělství také chuť roibosu obsahuje mnoho minerálů a stopových prvků podporuje prokrvování a zaţívání uchovává mnoho minerálů ananas dovezl do Evropy Kryštof Kolumbus z Filipín nerafinovaný nekrystalizuje příznivé látky do teplé i studené kuchyně podrobnosti o sloţení vyuţívá se při zdravé výţivě historický poznatek bio produkt geografické poznatky kvalita produktu a jeho vyuţití gehalt Vitamine obsahuje vitamíny ungezuckert bez cukru getrocknete sušený die Herkunft původ färdert die Durchblutung zlepšuje krevní oběh Rohrzucker třtinový cukr Karameliziert karamelizuje Wenig Calorie - méně kalorií Gutte Stoffe příznivé látky die Anfuhr - dovoz odlišnost od běţných sáčků pití čaje jako obřad různorodost příchutí neomrzí se zdůraznit zdravé mlsání Lze doporučit osobám, které chtějí sladit méně kalorickým cukrem 33

34 2. 8 Společenskovědní workshop na Gymnázium Dr. Polesného ve Znojmě Do projektu Světová škola 2 je zapojena další znojemská škola Gymnázium Dr. Polesného. Na konci školního roku jsme této škole nabídli námi jiţ úspěšně vyzkoušený worshop. Třída 1. C s námi sehrála Neviditelnou ruku trhu, hru Chudoba, vytvořili závěrečnou prezentaci a plakáty. S gymnazisty se nám velmi dobře spolupracovalo. Při hře Neviditelná ruka trhu byli velice pohotoví, rychle začali obchodovat a při závěrečné diskusi se nám podařilo si navzájem ujasnit názory na vztah trţního hospodářství a etického chování. Samozřejmě, ţe zazněly i konkrétní informace o Fair Trade prodejně ve Znojmě, ukázky webových stránek a doporučení kupovat Fair Trade výrobky zaloţená na vlastní zkušenosti. Po společně stráveném dopoledni dalších 30 studentů mělo přesnější představu o Fair Trade. Domníváme se, ţe si výrobky Fair Trade koupí a myšlenku spravedlivějšího uspořádání světa podpoří. projektový tým 34

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Obecná charakteristika produktu

Obecná charakteristika produktu Obecná charakteristika produktu Název: Výrobce: Dovozce: Cena: Horalky I.D.C. Holding, a.s., o.z. Pečivárne Sereď I.D.C. Praha a.s. cca 4,20 6,50 Kč Složení: pšeničná mouka, rostlinný ztužený tuk, cukr,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Prezentace firmy Mediate, s. r. o.

Prezentace firmy Mediate, s. r. o. Prezentace firmy Mediate, s. r. o. 1 / 15 KDO jsme? založení společnosti MEDIATE v roce 1996 přední výrobce bylinných čajů a doplňků stravy více jak 60 interních zaměstnanců + externí spolupracovníci transparentní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI VÍTEJTE V KAVÁRNĚ ASPRETTO O vše jsme se postarali Od zrnka kávy až po odborníky na její přípravu. A dokážeme mnohem více všechny naše kávy a čaje jsou maximálně

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2014. www.bezlepik.cz. Stručná charakteristika:

Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2014. www.bezlepik.cz. Stručná charakteristika: Katalog Vánočního cukroví 2014 Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín Kokosový věneček s polevou Tvarovaný světle kokosový kroužek přestříkaný čokoládou Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka,

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Gastro 21 Objednávky na telefonu: 725 857 682 Hot Drink HOT DRINK / ICE DRINK / MILK

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává společnost FRUJO, a.s., špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh, zahrnující produkty pro pekaře,

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda Pracovní sešit pro žáky základních škol Jídlověda Obsah 1. Výživová pyramida 3 2. Polysacharidy 6 3. Zelenina a ovoce 8 4. Bílkoviny 11 5. Tuky 13 6. Přirozená a umělá strava 14 7. Proč zdravě jíst 17

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

2013 Katalog produktů

2013 Katalog produktů 2013 Katalog produktů 1 Obsah Maxi Nuta Fly Dezertní Maxi Nuta Pražené mandle...3 Pistácie a brusinky...3 Maxi Fruta...4 Borůvky a mandle...4 Jahody a mandle...5 Kešu a ořechy...5 Konopné semínko...6 Meruňky

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Závěrečná zpráva Termín odevzdání: do 15. 6. 2014 Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Workshopy na pomoc africké škole Dne 14. dubna 2014 probíhala v naší škole akce

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Student v Indii. předmětů, estetické výchovy hudební a výtvarné, informační a finanční gramotnosti.

Student v Indii. předmětů, estetické výchovy hudební a výtvarné, informační a finanční gramotnosti. Student v Indii - Výukový projekt pro střední školy. Partnerská organizace: - Diecézní katolická charita Hradec Králové. Téma projektu: - porovnání života studenta v Indii a České republice. Zaměření projektu

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy 16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov 2. 4. září 2008 Zdeněk Vašíček Priorita výuky

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Projekt Hra na město 6. ročník 2007/2008

Projekt Hra na město 6. ročník 2007/2008 Projekt Hra na město 6. ročník 2007/2008 Třída: VI. F (22 žáků) Vyučující: Mgr. Alena Nečasová (ČJ, VkO), Mgr. Pavlína Pulcová (VV) Integrace do předmětů: výchova k občanství, výtvarná výchova, český jazyk

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Didaktika přírodovědy PROJEKTY

Didaktika přírodovědy PROJEKTY Pedagogické projekty (projektová metoda, projektové vyučování) - velmi efektivní forma vzdělávání - dlouhodobější plánovaná činnost, která přináší očekávané změny - vede žáky k samostatnosti při řešení

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Pracovní list pro ZŠ Co Vás napadne při pojmu cashflow [kešflou] kvadrant? Že tomuto pojmu vůbec nerozumíte? Že je to nějaké cizí slovo? Možná jste už někdy na toto

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

Obec 21. Místní Agenda 21 v Dolním Rakousku. Témata. Na co chceme dbát

Obec 21. Místní Agenda 21 v Dolním Rakousku. Témata. Na co chceme dbát Obec 21 Místní Agenda 21 v Dolním Rakousku Témata Na co chceme dbát Témata v Obci 21 1. strategie w.i.n (my v Dolním Rakousku) jako nadřazený rámec 2. rozvoj obyvatelstva sociální aspekty 3. místní oživení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA

Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA Čaje značky HEWA jsou rodinnou tradicí na Srí Lance již od roku 1838. Čtvrtá generace rodiny Hewakandamby pěstuje tyto čaje v monsunovém klimatu vysokých hor, kde jsou

Více

Po podrobném prostudování obalu potraviny však zjistíte, že celá věc není vůbec jednoduchá.

Po podrobném prostudování obalu potraviny však zjistíte, že celá věc není vůbec jednoduchá. Po podrobném prostudování obalu potraviny však zjistíte, že celá věc není vůbec jednoduchá. 6 zákona o potravinách a tabákových výrobcích stanovuje v souvislosti s označováním potravin povinnost označit

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Brk. Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty

Brk. Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty Brk Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty Milí naši účastníci Brnkání, mám pocit, že je to chvilka, co jsem psala úvodník a už usedám k závěrečníku. Po ročním čekání, dlouhém chystání to

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B Maturitní komise: Předsedkyně maturitní komise: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Ivan Hnízdil Mgr. Jaroslava Chudobová Mgr. Petra Mahelová Český jazyk a literatura: Zkoušející: Mgr. Ludmila Marešová

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 1 OBSAH 1. AKTIVITY SDRUŽENÍ... 3 1.1. Schůzky rady sdružení... 3 1.2. Členské schůzky... 3 1.3. Organizační schůzky... 3 2. POŘÁDANÉ AKCE SDRUŽENÍ... 4 2.1. Akce pro členy sdružení...

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost 1. V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost ihned.cz, 16.2.2011 http://sport.ihned.cz/c1-50306060-v-teplicich-maji-navod-jak-financovat-sport-velke-firmy-musiprevzit-odpovednost

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Vyhodnocení soutěže o loga. Roman Pospíšil a Miloš Filip

Vyhodnocení soutěže o loga. Roman Pospíšil a Miloš Filip Vyhodnocení soutěže o loga Roman Pospíšil a Miloš Filip Protože v soutěži o nejlepší logo se nám sešla řada velice kvalitních návrhů a ocenit jsme mohli jen některé, přikládáme toto hodnocení. Jistě si

Více

Výsledky dotazníku o školním stravování

Výsledky dotazníku o školním stravování Výsledky dotazníku o školním stravování Z dotazníkového průzkumu, jehož se zúčastnilo celkem 225 respondentů, vyplynulo, že s nabídkou školní jídelny a skladbou jídelního lístku je zcela nebo spíše spokojeno

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Geocaching EKO cache OA Pelhřimov Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel Ing. Libuše Čechová Ing. Jana Kahounová Ing. Libuše Čechová Projekt je prioritně zaměřen na aktivní a smysluplné

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zahraniční obchod. VY_32_INOVACE_Z.3.21 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Zahraniční obchod. VY_32_INOVACE_Z.3.21 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období.

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. NESCAFÉ Alegria kávovar A510 malý ale šikovný Pět skvělých kávových nápojů od intenzivního

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY Koktejly jsou lahodné nápoje vhodné pro spoustu příležitostí, které se snadno přizpůsobí každému mlsnému jazýčku. Milují je jak dospělí, tak

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu

bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu HOLISTICKÝ: Osobní Stravovací a cvičební plán Můj bodykey trenér bodykey Instantní jídla Doplňky stravy NUTRILITE Co stojí za bodykey?

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus.

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Pekárna Cukrárna Globus Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Objednejte si dort nebo zákusky na Vaši oslavu. Máte chuť na sladké?

Více

E V R O P S K Á U N I E

E V R O P S K Á U N I E S e m i n á r n í p r á c e E V R O P S K Á U N I E Naše země se stala součástí Evropské unie. Jsme sice občané České republiky, ale náš domov se podstatně rozšířil na všechny světové strany. Je velmi

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 KA 18 Vzdělávací pobyt (kurz) v anglicky mluvící zemi 4. 5. 10. 5. 2014 Specifikace programu, výuky AJ, ubytování, stravování,

Více

Čím husité válčili Aneb Mohu si z obyčejného zemědělského nástroje vyrobit účinnou zbraň?

Čím husité válčili Aneb Mohu si z obyčejného zemědělského nástroje vyrobit účinnou zbraň? Čím husité válčili Aneb Mohu si z obyčejného zemědělského nástroje vyrobit účinnou zbraň? garant: Zdeňka Veselá členové expertní skupiny: Vojtěch Machovský Kristýna Mrázková Veronika Sirotková Veronika

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků Vnitřní řád školní jídelny A. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování,

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

SINTOCHA STŘÍBRNÁ JAHŮDKA (velmi jemný čaj nejvyšší kvality, je ručně smotán hedvábnou přízí do tvaru jahody) Podává se i na dva nálevy

SINTOCHA STŘÍBRNÁ JAHŮDKA (velmi jemný čaj nejvyšší kvality, je ručně smotán hedvábnou přízí do tvaru jahody) Podává se i na dva nálevy ČAJE ZELENÉ 4dcl ROYAL SILVERY LEAF (velmi kvalitní třída čínského zeleného čaje, bohaté, květově nasládlé chuti) ZELENÝ NEPÁL ILAM (vysokohorský čaj pěstovaný na úpatí Mt. Everestu) ZELENÁ MLHA Green

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Průzkum v rámci pracovní skupiny IFRS platforma Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz; info@cafin.cz

Více

Pomozte. jídlem a láskou. Zpravodaj. Milí přátelé, nám nakrmit děti. ČERVENec

Pomozte. jídlem a láskou. Zpravodaj. Milí přátelé, nám nakrmit děti. ČERVENec Zpravodaj Milí přátelé, Co je u nás nového a co chystáme i když mají děti prázdniny, nezapomínají na nás. Tento týden jsme od dětí z Ústí nad Labem dostali to nejvyšší ocenění, které nám mohly kdy dát.

Více

Studentská společnost. CTF Real group

Studentská společnost. CTF Real group Studentská společnost CTF Real group www.ctfrealgroup.webnode.cz SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., Znojmo, Přímětická 1812/50 Jak to všechno začalo Činnost byla zahájena volbou prezidenta společnosti. Po

Více

Kampaně Koruna pro BIO do ŠKOL Prezentace konceptu prvního ročníku multiklientské akce

Kampaně Koruna pro BIO do ŠKOL Prezentace konceptu prvního ročníku multiklientské akce Kampaně Koruna pro BIO do ŠKOL Prezentace konceptu prvního ročníku multiklientské akce Organizátoři akce CÍL PROJEKTU Pomoc při zavádění biopotravin do školního stravování, osvěta dětí a mládeže v oblasti

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Zápis ze zasedání. Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje. dne 17. 4. - 19. 4. 2014, DDM Ústí nad Labem

Zápis ze zasedání. Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje. dne 17. 4. - 19. 4. 2014, DDM Ústí nad Labem Přítomní delegáti: Zápis ze zasedání Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje dne 17. 4. - 19. 4. 2014, DDM Ústí nad Labem Martin Votroubek Filip

Více