PROJEKT SVĚTOVÁ ŠKOLA 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT SVĚTOVÁ ŠKOLA 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, ZNOJMO, PŘEMYSLOVCŮ 4 PROJEKT SVĚTOVÁ ŠKOLA 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

2 1 Projekt Světová škola 2: představení 3 2 Základní linie činnosti projektového týmu Úvodní proškolení, výběr tématu a formování týmu Volba strategického partnera a první setkání v roce Simulace prodejních dovedností s výrobky Fair Trade v dubnu Setkání světových studentů v Praze 8. a 9. dubna Společenskovědní workshop na Obchodní akademii Exkurze do Eine Welt Handel AG v Niklasdorfu (Rakousko) Průběh a výsledky školního simulovaného rozvoje prodejních dovedností Společenskovědní workshop na Gymnázium Dr. Polesného ve Znojmě 34 3 Závěr 35 2

3 1 Projekt SVĚTOVÁ ŠKOLA 2: představení Co je projekt Světová škola 2? Jedná se o projekt, do kterého je naše škola zapojena prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Co je cílem projektu? Začlenit do ţivota školy globální problémová témata jako je globální obchod, udrţitelný rozvoj, environmentální a rozvojová spolupráce. Naše škola si vybrala jako konkrétní téma problematiku spravedlivého obchodu (Fair Trade). Kdy projekt probíhá? září prosince 2011 Kdo tvoří studentský tým? Studentky třídy 2. A Ludmila Blahoudková, Monika Berková, Ivana Vyslouţilová, Nikola Franková a Lucie, Karolína Jelínková a studentka 1. A Tereza Palatková. Za studentský časopis spolupracuje Milan Skipala ze třídy 3. C. S kým spolupracujeme? Fair Trade Centrum, s. r. o., Velká Mikulášská 12, Znojmo, jednatel Ing. Jiří Sládek Ţákovský tým v původním sloţení Ing. Jiří Sládek 3

4 2 Základní linie činnosti projektového týmu 2. 1 Úvodní proškolení, výběr tématu a formování týmu Tým učitelů školy se zformoval celkem rychle. Věděli jsme, ţe v projektu Světová škola 2 se zaměříme na environmentální problematiku, nebo na problematiku světové chudoby. Do týmu se proto zapojili učitelé, kteří mají k těmto tématům blízko a učí předměty, ve kterých mohou činnosti projektu vyuţít. Vedoucí týmu učitelů PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. (předměty Občanská nauka, Společenská kultura) členové týmu Mgr. Vladislav Krčál (předmět Zeměpis) Ing. Václav Svoboda (předměty Základy přírodních věd, Zboţíznalství) Mgr. Petra Mahelová (předmět Anglický jazyk) Po úvodním proškolení v Praze jsme se definitivně rozhodli pro téma Fair Trade a vyzvali jsme šikovné studenty 2. nebo 1. ročníku ke spolupráci. Tým ţáků vznikal postupně, někteří členové z týmu odešli. Samozřejmě nějakou dobu trvalo, neţ se učitelé a ţáci sţili, poznali navzájem svůj styl práce. V průběhu školního roku narůstala aktivita týmu a současně i uspokojení z dosahovaných výsledků. Mgr. Vladislav Krčál na úvodním školení v Praze. 4

5 2. 2 Volba strategického partnera a první setkání v roce 2009 Volba projektového tématu byla pro naši školu příznačná a logická. Kdo, kdyţ ne my, ţáci oborů Ekonomické lyceum nebo Obchodní akademie, se má zabývat problematikou Fair Trade? Heslo zní lákavě: Spravedlivý obchod. Ale jak funguje? Je spravedlivý obchod v trţním hospodářství vůbec moţný? Téma jsme volili s tím, ţe jsme věděli, ţe je ve Znojmě (tehdy na Obrokové ulici) obchod s označením Fair Trade a plánovali jsme, ţe zkusíme navázat spolupráci právě s tímto strategickým partnerem. Měli jsme obrovské štěstí, protoţe jednatel Fair Trade Centra, s. r. o. Ing. Jiří Sládek byl velmi vstřícný a ochotný. Seznámení se společností proběhlo v prosinci 2009: byla třída 2. A na exkurzi v obchodě společnosti (společnost se v té době zrovna stěhovala na novou adresu) proběhla na naší škole první beseda s Ing. Sládkem Jak tyto akce proběhly a jaký měly výsledek? Fair Trade (Spravedlivý obchod) Dne navštívila třída 2. A Obchodní akademie Znojmo společnost Fair Trade Centrum, s. r. o. Nejprve jsme se rozdělili do dvou skupin. Poté každá zvlášť navštívila jak sídlo firmy na Obrokové ulici ve Znojmě, tak i sklad této firmy. V obou dvou jsme se dozvěděli několik důležitých informací. Mezi nejdůležitější bezpochyby patřilo zjištění co je to vůbec Fair Trade, kterými produkty se tato firma zabývá, dále kritéria pro výrobu těchto produktů a jaké země se podílejí na tomto obchodu. Mezi hlavní produkty firmy patří: káva, kakao, čaj, rýže, banány, koření, kokos, čokoláda, jablka, kuskus, maté, žvýkačky, brašny, peněženky, svíčky, oblečení, CD a mnoho dalších. Mezi hlavní vývozce patří: Srí Lanka, Mexiko, Kamerun, Keňa, Nikaragua, Tanzánie, Peru a mnoho dalších. Fair Trade se ze svých nesmělých prvních krůčků v padesátých letech rozvinul v celosvětové hnutí, které přináší prospěch více než pěti milionům výrobců a jejich rodinám v rozvojových zemích. V Evropě je v současnosti přes specializovaných Fair Trade obchodů, které nabízí téměř výhradně Fair Trade výrobky dovážené dvěma stovkami Fair Trade organizací. Nejpoučnější na celé exkurzi bylo to, že jsme si skoro všichni uvědomili, co je to opravdová chudoba a jak se snaží lidé z rozvojových zemí vymanit z chudoby. Proto by se všichni měli zamyslet nad otázkou, zda je na tom naše republika tolik špatně, že si nemůžeme dovolit investovat do pomoci. Pavla Bastlová žákyně třídy 2. A 5

6 Ţáci třídy 2. A před obchodem Fair Trade Centrum, s. r. o. na Velké Mikulášské Ţáci třídy 2. A ve skladu Fair Trade Centra, s. r. o. na Velké Mikulášské Zpráva o besedě s Ing. Sládkem byla otištěna v regionálním deníku Znojemsko 6

7 Znojemsko leden 2010 Členky týmu Monika Berková a Ludmila Blahoudková 7

8 Beseda s Ing. Sládkem v aule školy 8

9 2. 3 Simulace prodejních dovedností s výrobky Fair Trade Dne nás zde, na Obchodní akademii, opět navštívil Ing. Jiří Sládek, zástupce firmy Fair Trade Centrum, této besedy se kromě naší třídy II. A zúčastnila také třída III. A. Pan Ing. Sládek si s sebou přinesl i několik výrobků (čokoláda, zrnková káva, třtinový cukr, sušené ovoce, atd.), které si žáci naší školy mohli zakoupit. Pan inženýr nás také seznámil s položkami a poplatky, které ve výsledku vytvářejí cenu výrobků Fair Trade. Kvůli nim je cena výrobků Fair trade o něco vyšší než v běžných obchodech. Ke konci besedy, která trvala asi 40 minut, pan inženýr sehrál také simulovaný obchodní rozhovor s Romanou Pavlačkovou, žákyní III. A, a musím říct, že si nevedla vůbec špatně. Simulované obchodní jednání skončilo tím, že Romana, majitelka obchodu, výrobky Fair Trade zařadila do svého sortimentu alespoň na zkoušku. David Straka žák třídy 2. A Jak vzniká cena třtinového cukru prodávaného jako Fair Trade výrobek? Tady je odpověď. 9

10 Ing. Sládek prezentuje výrobky Fair Trade na besedě Ing. Sládek a Romana Pavlačková při simulovaném obchodním jednání

11 2. 4 Setkání světových studentů v Praze 8. a 9. dubna 2010 Jaké bylo praţské setkání světových studentů 8. a 9. dubna V dubnu 2010 vyuţily tři studenty naší školy moţnosti zúčastnit se pracovního setkání škol, které jsou zapojeny do projektu Světová škola 2. Do Prahy vyrazily Ludmila Blahoudková, Nikola Franková a Ivana Vyslouţilová ze třídy 2. A. Jak tuto akci popisují samy studentky? Je den 8. dubna 2010 a my vyslanci Obchodní akademie a Jazykové školy ve Znojmě jsme dorazili do Prahy na útulné místo kousek od stanice metra Kobylisy, kde nás přivítali s otevřenou náručí. Hned po příjezdu nám byl přidělen krásný pokoje pro 6 osob. Program čtvrtek - Představení - Pavučina globálních problémů - Stromořadí Světové školy - Neviditelná ruka trhu - Války z tepla - Setkání s inspektorkou projektu Simonou Babčákovou Představení Při představování měl každý o sobě něco říct odkud jsme přijeli a nějakou zvláštnost, kterou jsme si vzali do Prahy s sebou. Pavučina globálních problémů Při této aktivitě jsme byli rozděleni do asi 10 skupinek po třech lidech. Každá skupina dostala téma, obrázek a nadpis novinového článku a podle toho měla o tom daném tématu diskutovat, vytvořit článek a porovnat ho s opravdovým novinovým článkem, sepsat hlavní problémy a porovnat ho s druhou skupinou (vždy 2 skupiny měly stejné téma). Stromořadí Světové školy U této aktivity jsem se trochu zapotila při představě, že budu náš FAIR TRADOVÝ strom představovat tolika lidem. Ale mé obavy, že se ztrapním, se nenaplnily, protože jsme prezentovaly až téměř poslední a tak jsme si řekla, že nejhorší to nebude. Setkání s inspektorkou projektu Simonou Babčákovou Toto setkání bylo velice zajímavé, protože jsme se nebavili jenom o tomto projektu, ale dozvěděli jsme se velmi mnoho zajímavých věcí ze života této herečky. Program pátek 11

12 - Velké téma partnerství (trvalo až do oběda) - Pavučina světové školy - Rozloučení Velké téma partnerství Toto téma bylo velice obsáhlé a místy až nudné. Nejvíce se mi líbila ta část, kde jsme měli vytvořit mentální mapu vztahů naší školy a obce s jejími partnery. Potom jsme se měli dát dohromady s dalšími dvěma školami, abychom zjistili, jaké mají partnery a další věci, které nás zaujali. Pavučina Světové školy Při této aktivitě jsme se seznamovali s možnostmi další komunikace mezi školami, které se zúčastnily tohoto setkání. Nakonec jsme se seznámili s dvěma možnostmi komunikace: Facebook a Mezinárodní web Světové školy. Rozloučení No a bylo to tu, setkání skončilo, ač kdekomu mě osobně teda ne se vůbec nechtělo domů. Každý jsme se rozjeli do jiných koutů republiky, ale každý na toto setkání bude určitě rád vzpomínat. Závěr Za pouhé dva dny jsme se naučili mnohé věci například, že umění komunikace je založeno na kompromisu a toleranci. Naučili jsme se pracovat v kolektivu, ve kterém nikdo není odkázán sám na sebe. Seznámili jsme se s prací ostatních škol, přišli jsme na spoustu nových nápadů. Byl to nezapomenutelný zážitek, který nám přinesl mnoho nových přátel nebo známých, vzorem nám byly fajnové vedoucí společně s herečkou Simonou Babčákovou, které nám vpustily krev do žil. Podporovaly nás v našich nápadech nebo názorech a dokázaly také říci nahlas svůj názor. Důvěřovaly nám a do jisté míry nám nechávaly volnost. Celá akce probíhala jako ve šťastné rodině. Doufáme, že se brzy znovu setkáme. Autor: Ludmila Blahoudková, třída 2. A 12

13 Naše znojemské studentky při práci se studenty z jiných škol Ludmila Blahoudková, Ivana Vyslouţilová a Nikola Franková při prohlídce Prahy 13

14 Vzácné setkání s inspektorkou projektu Simovou Babčákovou. Naše studentky Nikola Franková, Ivana Vyslouţilová, Ludmila Blahoudková 14

15 2. 5 Společenskovědní workshop na Obchodní akademii ve Znojmě Asi po půl roce práce jsme se zorganizovali vlastní originální akci společenskovědní workshop na téma Fair Trade. Na workshop byl vyčleněn jeden den a workshop byl určen pro ţáky Ekonomického lycea, tj. třídám 1. A. 2. a 3. A. Tým světových studentek asi 3 týdny intenzivně plánoval, chystal, promýšlel, kombinoval, aby byl program zajímavý, vyváţený a proveditelný. Konečná podoba programu byla následující: 1. sk 2. sk 3. sk 0. 8:00 8:05 aula rozdělení do skupin Mgr. Hlávková aula rozdělení do skupin PhDr. Puškinová aula rozdělení do skupin Mgr. Krčál 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina Neviditelná ruka trhu učebna 2. A Spravedlivý obchod učebna 2. B Neviditelná ruka trhu učebna 1. A Plakáty učebna 2. A Neviditelná ruka trhu učebna 2. B Spravedlivý obchod učebna 1. A Tvorba ceny učebna 2. A Dotazník - město Mapa/Chudoba+ adopce učebna P3/1. A Překlad učebna 2. A Zpracování dotazníků učebna 2. B Mapa/Chudoba+ adopce učebna P3/1. A Příprava závěrečné prezentace shrnutí aula Příprava závěrečné prezentace shrnutí aula Příprava závěrečné prezentace shrnutí aula Veškerou práci a úsilí můţeme shrnout do jedné věty: Workshop se mimořádně povedl, tým děvčat odvedl profesionální práci a zřejmě zaloţil počátek tradici společenskovědních workshopů organizovaných studenty. Jediné, co jsme z původního plánu vypustili, byl překlad textů o Fair Trade výrobcích z němčiny do češtiny. Nezbyl na něj čas. Tento výsledek nás potěšil o to víc, ţe se našeho workshopu zúčastnila i zástupkyně společnosti Člověk v tísni Zuzana Pernicová. SPOLEČENSKOVĚDNÍ WORKSHOP PROJEKTU SVĚTOVÁ ŠKOLA 2 V pátek se uskutečnil na obchodní akademii ve Znojmě společensko-vědní workshop, jehož hlavním tématem byl spravedlivý obchod - Fair Trade. Téma celého dne bylo totožné s tématem projektu Světová škola 2, protože celý den byl organizován studenty, kteří se ať už přímo, nebo jen z povzdálí projektu účastní. Workshopu se zúčastnili studenti prvních tří ročníků oboru Ekonomické lyceum. Celý den byli rozděleni do skupin, jejichž cílem bylo poodhalit roušku tajemství z odlišných oblastí Fair Trade. Mezi různorodé činnosti patřil sociologického výzkumu ve Znojmě, diskuze, vytváření map na PC a v neposlední řadě aktivita stejná pro všechny skupiny hra s názvem Neviditelná ruka trhu. 15

16 Neviditelná ruka trhu měla za cíl zábavnou formou přiblížit zúčastněným reálné situace na světovém trhu. Zajímavým způsobem si tak studenti ověřili, že závislost nabídky a poptávky není smyšlenou věcí, ale že je nutné i trochu promyslet výrobní strategii. Studenti ve skupinách se rozdělili do celků ještě menších a měli za úkol přijít na to, k čemu jsou jim suroviny na stole, jak získají co nejvýhodněji to, co jim na stole chybí apod. Po skončení hry navazovala diskuze organizátorů se zúčastněnými. Ukázalo se, že pochopili, o co jde, a poznali ve svých řadách "vzorky" jednotlivých skupin států. Nakonec "chudší státy" prokoukly ty výše postavené a nenechaly se využívat. Z diskuze také vyplynulo, že studenti našli spojitost mezi hrou a cílem projektu Fair Trade a uvědomili si důležitost pomoci zemím třetího světa. Sociologický výzkum odhalil několik zajímavých faktů. O Fair Trade se, alespoň ve Znojmě, toho moc neví. Drtivá většina lidí odpověděla, že neví, kde je ve Znojmě prodejna Fair Trade, ale že cíle projektu se jim zamlouvají. Když zakusili lahodnou chuť kvalitní čokolády, rádi odpověděli, že si určitě v prodejně Fair Trade centra něco koupí. Jedna skupina studentů si kromě ostatních aktivit mohla vyzkoušet i kreativní činnost. Pod vedením redaktora školního časopisu Ekonews studenti vytvářeli mapu znázorňující cestu, kterou musí produkty a suroviny urazit ještě před tím, než se objeví v regálech Fair Trade prodejen. Práce to byly vskutku zdařilé, obzvlášť přihlédneme-li k tomu, že studenti pracovali s programem Corel Draw úplně poprvé. Celý den zakončila prezentace práce, kterou stihly všechny tři skupiny vytvořit. Mohli jsme ocenit prezentaci v Power Pointu, zahranou scénku vyjadřující hlavní myšlenku fair Trade, prezentaci vytvořených map v programu Corel Draw X6 a složení komiksu předtím rozstříhaného na puzzle. Co jsme se za tento den naučili? Věci, které nejsou na první pohled vidět a které se při běžné výuce v lavicích naučíme jen stěží. Organizační tým se téměř profesionálně naučil plánovat čas, sestavit vzájemně propojený a vyvážený program pro 90 spolužáků, s předstihem chystat materiály a pomůcky, poskytovat jednoznačné pokyny a informace. K téměř úsměvným momentům patří např. to, že se někteří poprvé setkali se sešívačkou a potýkali se se stahováním plátna v aule. Ti, kteří se do workshopu zapojili, trénovali komunikaci a spolupráci se spolužáky, se kterými nejsou běžně ve třídě. Pocvičili se v rychlém navázání skupinové spolupráce, rozdělení rolí ve skupině, formulaci vlastních názorů a prezentaci práce, kterou za dopoledne stihli odvést. Je nutné zdůraznit, že všichni žáci zapojení do sociologického výzkumu, překonali případný ostych, nebáli se zdvořile oslovit na ulici neznámé lidi, klást jim otázky a profesionálně zdvořile se rozloučit. Někteří dospěli k závěru, že toto by dělat v životě nechtěli. Ale i to je dobrý výsledek workshopu, protože osobní zkušenost je nepřenosná. Určitě je lepší přijít na to, co mi nevyhovuje, ve škole formou hry, než v reálném životě. Organizační tým vše zvládl na jedničku. Kdo do tohoto týmu patří? Tereza Palatková z 1. A, Karolína Jelínková, Monika Berková, Nikola Franková, Ludmila Blahoudková a Ivana Vysloužilová z třídy 2. A. Je obdivuhodné, že studentky z 1. a 2. ročníku zvládli workshop téměř profesionálně. Ten, kdo někdy organizoval i menší akci, ví, že se za hladkým průběhem dopoledně skrývá dlouhodobá pečlivá příprava. 16

17 Nám nezbývá nic jiného, než se těšit na další podobnou akci, která by se mohla změnit na tradici společenskovědních workshopů. Na závěr ještě dodám, že průběh workshopu s nadšením sledovala Zuzana Pernicová koordinátorka programu Globální rozvojové vzdělávání, který je zaštítěn organizací Člověk v tísni. Milan Skipala, 3.C Hra Neviditelná ruka trhu Nabídka a poptávka při hře Neviditelná ruka trhu 17

18 Závěrečná rekapitulace hry Neviditelná ruka trhu Sociologický výzkum v ulicích Znojma 18

19 Příprava závěrečné prezentace týmu Prezentace týmu: Jak poznáte Fair Trade výrobek 19

20 Oţivlá myšlenka Fair Trade pár přátel stačí mít Prezentace vytvořených map v programu Corel Draw 20

21 Milé ocenění workshopu naším hostem Mgr. Krčál a Zuzana Pernicová ze společnosti Člověk v tísni Jaké byly výsledky workshopu? Shrnují jednotlivé členky pracovního týmu: Hra CHUDOBA Chudoba je hra, u které si můžeme ukázat, jak jsou pro nás některé věci důležité a co všechno pro nás znamenají. Jak se hraje: Nejlepší je, když si účastníci hry sednou do kroužku. Pak každý obdrží pět malých papírků, na které pak napíše nebo i namaluje pět věcí, které jsou pro něj nejdůležitější. Samozřejmě by to měli být hmotné věci (např. mobil, postel anebo kniha). Když každý účastník hry má všech pět papírků popsaných, tak začíná hra. Nejprve si musí vybrat jeden papírek, který z těch pěti nejméně potřebuje. Odhodí ho doprostřed kruhu, který je tvořen účastníky. Pak zodpoví na dané otázky např., zda se cítí být chudý bez dané věci a co pro něj ta věc znamená. Takto se pokračuje, dokud nezbudou všem účastníkům dva poslední papírky. Jakmile má každý jen dva papírky, otočí je tak aby neviděl, co je na nich napsáno, zamíchá je a pak jeden odhodí. Pak se může podívat na to, co mu zbylo. Cílem této hry je, ukázat, jak jsou pro někoho určité věci buď nezbytnou anebo zbytnou součástí každodenního života. Když jsme tuto hru hráli my, tak nás někdy výsledky velice šokovaly. Někomu zbyl třeba mobil, jinému počítač či postel. Dokonce jedné osobě zbyl i kostel. 21

22 U této hry jsme se i docela nasmáli. Během prvních dvou kol byly sice odpovědi skoro stejné: necítí být chudí bez dané věci. Ale jakmile jsme se dostali do třetího kola, tak už byly odpovědi různé. Někdo třeba přišel o počítač a cítil se být chudý, protože tím by přišel i o komunikaci s přáteli. Ale nejlepší na tom všem asi bylo to, jaké věci si kdo napsal. Byly tam i tací, kteří si tam napsali, že by nedokázali přežít bez sprchy, kosmetiky, kostela. Dokonce tam měl někdo i psa, i když to měly být věci hmotné. Nám osobně se hra líbila MAPY Součástí Společenskovědního workshopu byla kreativní činnost studentů. Jejich úkolem bylo vytvořit mapu znázorňující cesty, po kterých putují Fair Trade výrobky. Při této činnosti si studenti současně osvěžili znalosti ze zeměpisu a učili se používat pro ně zcela nový počítačový program. Jako základ pro zpracování mapy v elektronické podobě posloužila mapa, kterou klasicky na papíře nakreslila Tereza Palatková z 1. A. 22

23 Studenti zanesli do mapy následující pohyb surovin: Kafe espresso vlakem, lodí z Mexika a Guatemaly přes Francii do Německa a Rakouska Bio natura kafe vlakem, lodí přes Středozemní moře do Rakouska čokoláda vlakem, lodí z Peru, Mexika a Guatemaly přes Francii do Německa a Rakouska lodí, vlakem vlakem lodí, vlakem ze Seychel přes Středozemní moře do Rakouska z Indie přes průliv Bospor a Dardanely do Rakouska z Filipín přes kontinentální část Asie do Rakouska červená jasmínová rýže vlakem z Thajska přes kontinentální část Asie do Rakouska Při elektronickém zpracování mapy studenti do podkladové mapy světa kreslili cesty a obrázky výrobků podle předlohy. Studenti se během 45 minut naučili zábavnou formou základy práce s programem Corel Draw X6 (viz foto výše). Nedílnou součástí bylo také vyhlášení nejlepších tří prací. Nejzdařilejší mapy byly dílem studentek ze třídy 2. A. Monika Berková, 2. A 23

24 TVORBA SPRAVEDLIVÉ CENY Fair Trade se snaţí obnovit ztracené spojení mezi spotřebiteli a výrobci a zajistit, ţe výrobci dostanou za své výrobky spravedlivou cenu. Příklad kalkulace Bio třtinový cukr Mascobado 500 g, země původu Filipíny (údaje jsou přibližné) Cena vyplacena výrobci 0,74 20 Kč FOB: 0,98 amerických dolarů Přepravní náklady odběrateli 0,22 6 Kč v Rakousku Celní výlohy 0,12 3 Kč Náklady na předfinancování a poplatek za pouţívání loga Fair Trade na výrobku Přepravní náklady ze skladu 0,08 2 Kč k zákazníkovi Velkoobchodní marţe 0,77 20 Kč Maloobchodní marţe 0,79 20,5 Kč Celkem 2,72 71 Kč Daň z přidané hodnoty 0,27 7 Kč Prodejní cena 2,99 78 Kč Na tvorbu ceny uplatníme následující kalkulační vzorec, tj. součet následujících poloţek: 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní reţie (odpisy strojů, energie atd.) 5. Zásobovací reţie 6. Správní reţie (řízení podniku jako celku, odpisy správních budov) 7. Odbytové náklady (skladování, propagace, expedice) 8. Zisk Tuto kalkulaci sestavuje distributor. Výnosy se mohou projevit buď v marţi, nebo v prodejních cenách. Spravedlivá cena se projeví procentem z marţe, nebo procentem z prodejní ceny. V našem případě je to přibliţně 30%. Jinými slovy, marţe, nebo prodejní cena je pro distributora přibliţně o 30% niţší a o tuto část marţe, nebo prodejní ceny se navýší spravedlivá cena zaplacená výrobci. Zpracovala Karolína Jelínková, 2. A a Ing. Alena Valentová 24

25 SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Bylo dotázáno 113 respondentů (69 muţů, 44 ţen), od teenagerů po důchodce. Z nich 58 se dosud nesetkalo s tímto termínem, 55 ano. Z výsledků vyčleníme následující: Pokud jste si koupili výrobky Fair Trade: Proč? pomoc třetím zemím, kvalita výrobků, zdravé bio produkty, ze zvědavosti, zaujalo nás to Jaké zboží? čokoláda, káva, soška, ananas, čaj, klíčenka, sušené ovoce Za jakou cenu 40 Kč Kč Pokud jste si nekoupili výrobky Fair Trade: Proč? neznalost 25

26 Zpracovala Ivana Vyslouţilová, 2. A 2. 6 Exkurze do Eine Welt Handel AG v Niklasdorfu (Rakousko) Fair Trade Centrum, s. r. o. ve Znojmě úzce spolupracuje s rakouskou společností Eine Welt Handel AG, která za dvacet let své existence vytvořila 30 Fair Trade projektů v 15 rozvojových zemích. Při exkurzi do této společnosti jsme měli moţnost se setkat s panem Karlem Pirschem, který společnost zaloţil. Jeho vizí bylo pomáhat lidem v chudých zemích, dodrţování důstojných podmínek práce, zákaz dětské a nucené práce, podpora lékařské péče a vzdělanosti. A to se mu podařilo. Z malého kapitálu a řízení společnosti z pronajatého vagónu vybudoval prosperující akciovou společnost sídlící v Niklasdorfu. Obdivuji jeho nadšení, silnou vůli překonat všechny překáţky, odvahu investovat do svého snu, který se stal skutečností! A skutečnost mě a všechny v naší skupině velmi inspirovala. Vţdyť lidé v rozvojových zemích mají hodně dětí (některé aţ 12 dětí) a Fair Trade dává důstojnou práci i těm, kteří se běţně mohou zdát přítěţí pro rodinu. Například, dívky vyrábějí biţuterii a prakticky ţiví celou rodinu. Nebo Fair Trade dává práci postiţeným lidem nebo ovdovělým ţenám, které chtějí pracovat a nemají jinou moţnost obţivy. Další plus Fair Trade podnikání je to, ţe se potraviny vyrábějí v biokvalitě a při zpracování vlny, kůţí atd. se pouţívají výhradně přírodní látky nebo barviva. Setkání s panem Pirschem na nás velmi zapůsobilo. V tomto nenápadném člověku jsme cítili obrovské odhodlání, vůli, víru v to, co dělá, další a další nápady a pokusy pomoci lidem, kteří to potřebují. A jedna zajímavost na závěr: byli jsme první česká skupina, která navštívila Eine Welt Handl AG v Niklasdorfu. Ludmila Blahoudková, 2. A 26

27 Pasivní budova Eine Wetl Handel AG Původní kancelář společnosti 27

28 Výklad pana Karla Pirsche, překlad zajišťuje Ing. Sládek. Výrobky v obrovském skladu 28

29 Ţáci třídy 3. C před obchodem Eine Welt Handel AG Společné foto s první českou skupinou, která navštívila Niklasdorf 29

30 2. 7 Průběh a výsledky školního simulovaného rozvoje prodejních dovedností Školní simulované rozhovory, při kterých jsme trénovali prodejní dovednosti, vycházely z krátkého teoretického seznámení s problémy, které musí řešit kaţdý, kdo nabízí nějaký produkt. Jako ukázku uvádíme některé pasáţe: 1. příprava 2. kontakt a zahájení rozhovoru 3. analýza problému, zjištění potřeb 4. nabídka a prezentace produktu 5. překonání námitek 6. sdělení ceny a uzavření smlouvy 7. posílení správnosti rozhodnutí Příprava pokusíme se orientovat v moţných potřebách zákazníka otevřené otázky (co?, jak?, proč?), např. Jaké poţadavky kladete na produkt? alternativní otázky, Chcete to tak nebo tak? potvrzující otázky, např. Kvůli biokvalitě je tento produkt pro Vás asi nejvhodnější? hypotetické otázky, překáţky neodstraňují, ale obcházejí, např. Kdybychom, pane Novotný, získali pro tento návrh Vaši paní, souhlasil byste? zjistíme maximum dostupných informací o produktu přednosti zvláštnosti nezvyklost, novost osobní zkušenosti způsob zpracování atd. Analýza problému, zjištění potřeb ptejte se zákazníka na jeho problémy a potřeby, aktivně naslouchejte kaţdý problém je šancí, jak získat nový úspěch nevykládejte zákazníkovi o svých problémech vyuţívejte odpovídající druh otázek (viz příprava) Překonání námitek Druhy námitek: a) námitky vyţadující informace b) námitky vycházející z předsudků c) námitky vycházející z pocitu jedinečnosti klienta d) námitky vyjadřující zásadní odpor k přijetí nabídky 30

31 Simulované prodejní rozhovory proběhly ve dvou vlnách. Na začátku bylo jednoduché zadání: Pokuste se nabídnou libovolný Fair Trade výrobek a pokuste se jej úspěšně prodat. Rozhovory, které následovaly, byly dost bouřlivé. Někdy připomínaly hádku. Na výzvy typu No tak dokaţte, ţe je toto kakao lepší. většinou nepadla uspokojivá odpověď. Ve druhé fázi jsme cílevědomě vyuţívali znalostí získaných na exkurzi v Niklasdorfu a informací z webových stránek a Současně jsme zjistili, ţe pro rychlé a pohotové pouţití musí být naše znalosti strukturované a logicky propracované. Proto jsme je seřadili do tabulky, ve které jsme vyčlenili i německé termíny, které jsme dříve aktivně neznali a které bychom mohli vyuţít při jednání s německy hovořícím klientem. I kdyţ jsme tabulku vyplňovali samostatně, přesto nás překvapilo mnoţství nových informací, které bychom jinak přehlédli a které jsou pro obchodníka neocenitelným přínosem. Existují určité postupy při jednání s klientem, maximální znalost produktu a vnitřní přesvědčení o tom, ţe nabízím kvalitní produkt, je základem úspěchu. Naše simulovaná, ale přesto zapálená, obchodní jednání se výrazně změnila. Vyjádření emocí vystřídaly argumenty. Pokusy o nátlak vstřícnost zaloţená na pochopení skutečnosti, ţe prodat neznamená vyhrát na úkor zákazníka. V této fázi většina z nás produkt prodala. členky týmu ze třídy 2. A 31

32 Tabulka Název produktu česky Název produktu německy Země původu Kakao Das Kakao Bolívie Oblast Altobeni Čokoláda Bio Káva Bolivia die Schokolade Peru Paraquay Bolívie Sloţení 100% kakaový prášek mírně zbavený oleje třtinový cukr smetanový prášek kakaové máslo kakaová hmota lískooříšková pasta vanilka Původní stav informací Přirozeně aromatické kakao kvalitní hodí se k výrobě pečiva mléčný základ cukr + příchutě obsahuje kakaové máslo a určité mnoţství tuku Vysoká kvalita Vydatnost Nově nabyté informace neobsahuje ţádný dodatečný cukr vhodný pro diabetiky obsahuje i zbytkové mnoţství mandlí, lískových ořechů a pšenice Aromatická 100% Arabica z And bez chemických a syntetických hnojiv Zobecněná přidaná hodnota poznatků Bioprodukt diaprodukt podrobnosti o sloţení produktu druh kávy prestiţ na trhu Nově zjištěné německé termíny die Mahlzeit jídlo pflanzen pěstovat die Kaufleute obchodníci passt hodí se hochwertig - kvalitní der Vertrieb prodej der Welthandel světový obchod der Vollrohrzucker třtinový cukr die Schokoladenherstellung čokoládové výrobky der Kaffe die Herkunft - původ Vyuţití při obchodním rozhovoru moţnost nabízet diabetikům, specializovaným obchodům pro diabetiky podrobnosti o sloţení dokazují, ţe výrobek dobře známe nabízet odpovídající cílové skupině gurmánům - nebo dát ochutnat a vychovat gurmány z našich zákazníků Bio Café Panamá Panama zrnková káva nejlepší druh kávy původ v Panamě jemné aroma, káva pro gurmány 32

33 Káva Cocia Čaj bio Foibos s citrónovou trávou Bio Foibos mit Zitronengras Peru Srí Lanka Bio Ananas Bio Ananas Uganda ananas přírodní olej přírodní tuk Třtinový cuk Bio Mascobado Rohrzucker Bio Mascobado Filipíny 100% třtinový cukr káva z rozvojových zemí vyšší cena aromatický čaj s citrónovou vůní s obsahem vitamínů z Ugandy vynikající jako doplněk stravy pro děti nasládlá chuť má hodně vitamínů bio produkt z cukrové třtiny karamelizovaný méně kalorií kvalita odpovídá ceně odsluhováno nejlepší peruánská káva ekologické zemědělství také chuť roibosu obsahuje mnoho minerálů a stopových prvků podporuje prokrvování a zaţívání uchovává mnoho minerálů ananas dovezl do Evropy Kryštof Kolumbus z Filipín nerafinovaný nekrystalizuje příznivé látky do teplé i studené kuchyně podrobnosti o sloţení vyuţívá se při zdravé výţivě historický poznatek bio produkt geografické poznatky kvalita produktu a jeho vyuţití gehalt Vitamine obsahuje vitamíny ungezuckert bez cukru getrocknete sušený die Herkunft původ färdert die Durchblutung zlepšuje krevní oběh Rohrzucker třtinový cukr Karameliziert karamelizuje Wenig Calorie - méně kalorií Gutte Stoffe příznivé látky die Anfuhr - dovoz odlišnost od běţných sáčků pití čaje jako obřad různorodost příchutí neomrzí se zdůraznit zdravé mlsání Lze doporučit osobám, které chtějí sladit méně kalorickým cukrem 33

34 2. 8 Společenskovědní workshop na Gymnázium Dr. Polesného ve Znojmě Do projektu Světová škola 2 je zapojena další znojemská škola Gymnázium Dr. Polesného. Na konci školního roku jsme této škole nabídli námi jiţ úspěšně vyzkoušený worshop. Třída 1. C s námi sehrála Neviditelnou ruku trhu, hru Chudoba, vytvořili závěrečnou prezentaci a plakáty. S gymnazisty se nám velmi dobře spolupracovalo. Při hře Neviditelná ruka trhu byli velice pohotoví, rychle začali obchodovat a při závěrečné diskusi se nám podařilo si navzájem ujasnit názory na vztah trţního hospodářství a etického chování. Samozřejmě, ţe zazněly i konkrétní informace o Fair Trade prodejně ve Znojmě, ukázky webových stránek a doporučení kupovat Fair Trade výrobky zaloţená na vlastní zkušenosti. Po společně stráveném dopoledni dalších 30 studentů mělo přesnější představu o Fair Trade. Domníváme se, ţe si výrobky Fair Trade koupí a myšlenku spravedlivějšího uspořádání světa podpoří. projektový tým 34

1. Prezentace společnosti. 2.Organizační struktura firmy

1. Prezentace společnosti. 2.Organizační struktura firmy VÝROČNÍ ZPRÁVA Studentské společnosti Pro školní rok 2011/2012 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola s. r. o. Smiřických 740 547 01 Náchod Obsah: 1) Prezentace společnosti 2) Organizační struktura firmy

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Výuka v blocích ve 4. ročníku

Výuka v blocích ve 4. ročníku Výuka v blocích ve 4. ročníku Zpracovala: Ivana Krumplová Obsah: 1. Kontext 2. Východiska 3. Anotace 4. Cíle 5. Realizace projektu 6. Přílohy 1. KONTEXT Základní škola Krásovy domky Pelhřimov je zapojena

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

EKONOM. nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170

EKONOM. nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 EKONOM nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 1 Soukromá Střední Odborná Škola Jeseník s.r.o. Od 1.září 1992 vyučuje obor Obchodní akademie SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky

Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky 5. srpna 2013, Praha Dalších 27 produktů od celkem třinácti výrobců získalo v červnu a červenci

Více

Obr. 4 Roční spotřeba ovoce v ČR v hodnotě čerstvého (v kg na osobu) Obr. 7 Odpovědi na otázku č. 6 Podle čeho ovoce při nákupu běžně nakupujete?

Obr. 4 Roční spotřeba ovoce v ČR v hodnotě čerstvého (v kg na osobu) Obr. 7 Odpovědi na otázku č. 6 Podle čeho ovoce při nákupu běžně nakupujete? SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1 Dotazník Fair Trade Obr. 2 Sklizeň fairtrade banánů Obr. 3 Fairtrade banány Obr. 4 Roční spotřeba ovoce v ČR v hodnotě čerstvého (v kg na osobu) Obr. 5 Odpovědi na otázku č. 4 Jíte

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ

PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ ZDRAVÍ ANEB MY STONÁME NERADI I. NÁVRH PROJEKTU Název: ZDRAVÍ ANEB MY STONÁME NERADI Autoři: Zuzana Křížová, Šárka Zemanová, Jitka Novohradská Školní rok: 2007/2008

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Projekt Menu pro změnu

Projekt Menu pro změnu Projekt Menu pro změnu 1. Ekotým Cíl: Sestavit schopný a motivační tým žáků, učitelů a případných dalších členů, který se bude v tomto roce zabývat tématem Zodpovědné spotřeby potravin na naší škole. Motivační

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Obecná charakteristika produktu

Obecná charakteristika produktu Obecná charakteristika produktu Název: Výrobce: Dovozce: Cena: Horalky I.D.C. Holding, a.s., o.z. Pečivárne Sereď I.D.C. Praha a.s. cca 4,20 6,50 Kč Složení: pšeničná mouka, rostlinný ztužený tuk, cukr,

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro 2010 27. 8. 2010 David Procházka 2 Pozadí výzkumu Společnost Člověk v tísni, o. p. s., pořádala před parlamentními volbami

Více

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy 16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov 2. 4. září 2008 Zdeněk Vašíček Priorita výuky

Více

V ČEM JSME JINÍ? /ChocolateHillCZ.

V ČEM JSME JINÍ? /ChocolateHillCZ. V ČEM JSME JINÍ? Zaměřujeme se na tzv. produkci Bean to Bar. To znamená, že naši čokoládu děláme přímo z kakaových bobů pod vedením chocolatiéra Antonína Branče. Kontrolujeme tak celý výrobní proces, kdy

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585 HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ Základní škola Třebíč Benešova 585 Grantový systém Zdravého města Třebíč 2009 Grantový program Prevence kriminality a drogové problematiky Zpracovala: Mgr.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT)

Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT) Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT) 2012-2014 Hodnocení vlivu sociální intervence na kvalitu života seniorů závislých na péči druhé osoby PhDr. Hana Janečková PhD. ETF UK a 3.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com Vznik podnikatelského záměru Dámy Leire Layana, Silvia Andrés, Juanma Galván a Germán Castañeda založily svou vlastní firmu AUXILIARTE FACTORIA v roce 2004. Každá z podnikatelek má vzdělání v jiném oboru

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI VÍTEJTE V KAVÁRNĚ ASPRETTO O vše jsme se postarali Od zrnka kávy až po odborníky na její přípravu. A dokážeme mnohem více všechny naše kávy a čaje jsou maximálně

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis)

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) 2 Příloha č. 1: Seznam všech respondentů a jejich základních charakteristik (tabulka) Jméno

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Prezentace firmy Mediate, s. r. o.

Prezentace firmy Mediate, s. r. o. Prezentace firmy Mediate, s. r. o. 1 / 15 KDO jsme? založení společnosti MEDIATE v roce 1996 přední výrobce bylinných čajů a doplňků stravy více jak 60 interních zaměstnanců + externí spolupracovníci transparentní

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

V říjnu se zároveň můžete těšit na Soft skills Marathon 2 zaměřený na prezentační dovednosti!

V říjnu se zároveň můžete těšit na Soft skills Marathon 2 zaměřený na prezentační dovednosti! ÚVOD Vážení, jsme rádi, že jste se zúčastnili Soft Skills Marathonu, který se uskutečnil v sobotu 25. dubna 2015 v prostorách UNIFERu v Brně. Cílem této jednodenní akce bylo vštípit co největší množství

Více

BIOLOGIE PROJEKT OVOCNÝ STROM AKTIVITA:

BIOLOGIE PROJEKT OVOCNÝ STROM AKTIVITA: BIOLOGIE PROJEKT OVOCNÝ STROM AKTIVITA: JAK SE JMENUJI? POZOROVÁNÍ A POPIS PŘÍRODNIN: Najdi min. 3 indicie, které k sobě patří = charakterizují ovocnou rostlinu: (např. narašená větvička barva dřeva, struktura

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

KARMELSKÝ KAPR. Integrovaná střední škola. Studentský projekt. Uvedení nového výrobku na trh

KARMELSKÝ KAPR. Integrovaná střední škola. Studentský projekt. Uvedení nového výrobku na trh Integrovaná střední škola Na Karmeli 206, Mladá Boleslav 293 01 Studentský projekt Uvedení nového výrobku na trh KARMELSKÝ KAPR Soutěžní tým: Markéta Dufková Martin Kuhn Veronika Šrajerová Veronika Šilhartová

Více

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE CESTA DO ŠKOLY Hra 1. stupeň ZŠ, 2. třída 160 minut ANOTACE Program je založený na kreslení své reálné cesty z domu do školy. Cílem je zmapování cesty, vnímavost a vztah ke svému okolí. Po první úloze,

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

Výstupy projektu a jejich šíření

Výstupy projektu a jejich šíření Zajišťování kvality dalšího vzdělávání v oblasti evropského maloobchodu s biovýrobky L E O N A R D O D A V I N C I Výstupy projektu a jejich šíření Vysoká kvalita dalšího vzdělávání posiluje maloobchodníky

Více

ZÁKLADNÍ KURZ PRO PRODEJCE FAIR TRADE

ZÁKLADNÍ KURZ PRO PRODEJCE FAIR TRADE ZÁKLADNÍ KURZ PRO PRODEJCE FAIR TRADE Základní kurz pro prodejce fair trade Editorky Základního kurzu a autorky modulů: Veronika Bačová, Klára Hejkrlíková Autor/ky případových studií: Veronika Bačová,

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Projekt Zdravá škola I

Projekt Zdravá škola I Projekt Zdravá škola I Milí rodiče, milí žáci. Ve školním roce 2015/2016 probíhal v naší škole projekt s názvem Zdravá škola I, který byl zaměřen na prevenci rizikových projevů chování u žáků. Projekt

Více

Zpráva o partnerské výměně žáků. s Julius-Motteler-Gymnasiem Crimmitschau v Německu

Zpráva o partnerské výměně žáků. s Julius-Motteler-Gymnasiem Crimmitschau v Německu Zpráva o partnerské výměně žáků s Julius-Motteler-Gymnasiem Crimmitschau v Německu termín: 15. 19. 4. 2013 Tématem této partnerské výměny, kdy 25 žáků Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem zavítalo do Crimmitschau,

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Vzpomínky a zážitky z adapťáku

Vzpomínky a zážitky z adapťáku 1 Škola a zážitky 2 Vzpomínky a zážitky z adapťáku Lukáš Murka Jednu děsivou vzpomínku máme na náš pokoj. Byl úplně na konci chodby, kde už nesvítila poslední dvě světla a pokoj naproti byl prázdný. Když

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

ENERGY. Balení: tyčinka 35 g. Příchutě. NOVĚ: rumové pralinky Kokos, marcipán, čokoláda, vanilka. Skvělý snack

ENERGY. Balení: tyčinka 35 g. Příchutě. NOVĚ: rumové pralinky Kokos, marcipán, čokoláda, vanilka. Skvělý snack ENERGY Balení: tyčinka 35 g Příchutě NOVĚ: rumové pralinky Kokos, marcipán, čokoláda, vanilka Skvělý snack Tato energetická bílkovinová tyčinka Vám dodá energii, ale žádné prázdné kalorie. Během chvilky

Více

2012 Katalog produktů

2012 Katalog produktů 2012 Katalog produktů 1 Obsah Maxi Nuta Fly Dezertní Maxi Nuta Pražené mandle...3 Pistácie & Brusinky...3 Maxi Fruta...4 Borůvka...4 Jahoda...5 Kešu...5 Konopné semínko...6 Meruňky & Mandle...6 Slunečnice

Více

Projekt byl rozdělen na 3 části, dva se uskutečnily ve škole, jednou byli žáci na exkurzi do Planetária a Mořského světa v Praze.

Projekt byl rozdělen na 3 části, dva se uskutečnily ve škole, jednou byli žáci na exkurzi do Planetária a Mořského světa v Praze. Výuka fyziky v projektech se ZŠ se zaměřuje: výuku fyziky a řešení fyzikálních problémů procvičování logiky, dedukce, aplikace znalosti na daný jev ukázku pokusů k danému tématu propojení fyzikálních jevů

Více

Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová

Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová Program prezentace: 1. Charakteristika školy a projektu 2. Přípravná fáze 3. Informace o projektu 4. Realizace a stavba hřiště 5. Zapojení žáků do projektu

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran ...květen/červen III. ročník, 6. číslo Reportér Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2 projekt Osudy spojují Svoboda, láska, velvyslanec

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Telč, renesanční perla Vysočiny Realizační tým Metodik Mgr. Ludmila Morkesová Anotace Učitel / Předmět Mgr. Ludmila Morkesová, CJL Mgr. Ivana Vaňková, CJL - NEJ Ing. Jaroslava Hánová, ITE Projektový den

Více

Student v Indii. předmětů, estetické výchovy hudební a výtvarné, informační a finanční gramotnosti.

Student v Indii. předmětů, estetické výchovy hudební a výtvarné, informační a finanční gramotnosti. Student v Indii - Výukový projekt pro střední školy. Partnerská organizace: - Diecézní katolická charita Hradec Králové. Téma projektu: - porovnání života studenta v Indii a České republice. Zaměření projektu

Více

Co nás čeká v měsíci LISTOPADU?

Co nás čeká v měsíci LISTOPADU? Co nás čeká v měsíci LISTOPADU? 3.11. Dýňová slavnost odpoledne od 16:30. 5. 11. Den otevřených dveří v ZŠ v průběhu celého dopoledne. 10.11. třídní schůzky pro rodiče podávání informací o prospěchu a

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více