PROJEKT SVĚTOVÁ ŠKOLA 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT SVĚTOVÁ ŠKOLA 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, ZNOJMO, PŘEMYSLOVCŮ 4 PROJEKT SVĚTOVÁ ŠKOLA 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

2 1 Projekt Světová škola 2: představení 3 2 Základní linie činnosti projektového týmu Úvodní proškolení, výběr tématu a formování týmu Volba strategického partnera a první setkání v roce Simulace prodejních dovedností s výrobky Fair Trade v dubnu Setkání světových studentů v Praze 8. a 9. dubna Společenskovědní workshop na Obchodní akademii Exkurze do Eine Welt Handel AG v Niklasdorfu (Rakousko) Průběh a výsledky školního simulovaného rozvoje prodejních dovedností Společenskovědní workshop na Gymnázium Dr. Polesného ve Znojmě 34 3 Závěr 35 2

3 1 Projekt SVĚTOVÁ ŠKOLA 2: představení Co je projekt Světová škola 2? Jedná se o projekt, do kterého je naše škola zapojena prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Co je cílem projektu? Začlenit do ţivota školy globální problémová témata jako je globální obchod, udrţitelný rozvoj, environmentální a rozvojová spolupráce. Naše škola si vybrala jako konkrétní téma problematiku spravedlivého obchodu (Fair Trade). Kdy projekt probíhá? září prosince 2011 Kdo tvoří studentský tým? Studentky třídy 2. A Ludmila Blahoudková, Monika Berková, Ivana Vyslouţilová, Nikola Franková a Lucie, Karolína Jelínková a studentka 1. A Tereza Palatková. Za studentský časopis spolupracuje Milan Skipala ze třídy 3. C. S kým spolupracujeme? Fair Trade Centrum, s. r. o., Velká Mikulášská 12, Znojmo, jednatel Ing. Jiří Sládek Ţákovský tým v původním sloţení Ing. Jiří Sládek 3

4 2 Základní linie činnosti projektového týmu 2. 1 Úvodní proškolení, výběr tématu a formování týmu Tým učitelů školy se zformoval celkem rychle. Věděli jsme, ţe v projektu Světová škola 2 se zaměříme na environmentální problematiku, nebo na problematiku světové chudoby. Do týmu se proto zapojili učitelé, kteří mají k těmto tématům blízko a učí předměty, ve kterých mohou činnosti projektu vyuţít. Vedoucí týmu učitelů PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. (předměty Občanská nauka, Společenská kultura) členové týmu Mgr. Vladislav Krčál (předmět Zeměpis) Ing. Václav Svoboda (předměty Základy přírodních věd, Zboţíznalství) Mgr. Petra Mahelová (předmět Anglický jazyk) Po úvodním proškolení v Praze jsme se definitivně rozhodli pro téma Fair Trade a vyzvali jsme šikovné studenty 2. nebo 1. ročníku ke spolupráci. Tým ţáků vznikal postupně, někteří členové z týmu odešli. Samozřejmě nějakou dobu trvalo, neţ se učitelé a ţáci sţili, poznali navzájem svůj styl práce. V průběhu školního roku narůstala aktivita týmu a současně i uspokojení z dosahovaných výsledků. Mgr. Vladislav Krčál na úvodním školení v Praze. 4

5 2. 2 Volba strategického partnera a první setkání v roce 2009 Volba projektového tématu byla pro naši školu příznačná a logická. Kdo, kdyţ ne my, ţáci oborů Ekonomické lyceum nebo Obchodní akademie, se má zabývat problematikou Fair Trade? Heslo zní lákavě: Spravedlivý obchod. Ale jak funguje? Je spravedlivý obchod v trţním hospodářství vůbec moţný? Téma jsme volili s tím, ţe jsme věděli, ţe je ve Znojmě (tehdy na Obrokové ulici) obchod s označením Fair Trade a plánovali jsme, ţe zkusíme navázat spolupráci právě s tímto strategickým partnerem. Měli jsme obrovské štěstí, protoţe jednatel Fair Trade Centra, s. r. o. Ing. Jiří Sládek byl velmi vstřícný a ochotný. Seznámení se společností proběhlo v prosinci 2009: byla třída 2. A na exkurzi v obchodě společnosti (společnost se v té době zrovna stěhovala na novou adresu) proběhla na naší škole první beseda s Ing. Sládkem Jak tyto akce proběhly a jaký měly výsledek? Fair Trade (Spravedlivý obchod) Dne navštívila třída 2. A Obchodní akademie Znojmo společnost Fair Trade Centrum, s. r. o. Nejprve jsme se rozdělili do dvou skupin. Poté každá zvlášť navštívila jak sídlo firmy na Obrokové ulici ve Znojmě, tak i sklad této firmy. V obou dvou jsme se dozvěděli několik důležitých informací. Mezi nejdůležitější bezpochyby patřilo zjištění co je to vůbec Fair Trade, kterými produkty se tato firma zabývá, dále kritéria pro výrobu těchto produktů a jaké země se podílejí na tomto obchodu. Mezi hlavní produkty firmy patří: káva, kakao, čaj, rýže, banány, koření, kokos, čokoláda, jablka, kuskus, maté, žvýkačky, brašny, peněženky, svíčky, oblečení, CD a mnoho dalších. Mezi hlavní vývozce patří: Srí Lanka, Mexiko, Kamerun, Keňa, Nikaragua, Tanzánie, Peru a mnoho dalších. Fair Trade se ze svých nesmělých prvních krůčků v padesátých letech rozvinul v celosvětové hnutí, které přináší prospěch více než pěti milionům výrobců a jejich rodinám v rozvojových zemích. V Evropě je v současnosti přes specializovaných Fair Trade obchodů, které nabízí téměř výhradně Fair Trade výrobky dovážené dvěma stovkami Fair Trade organizací. Nejpoučnější na celé exkurzi bylo to, že jsme si skoro všichni uvědomili, co je to opravdová chudoba a jak se snaží lidé z rozvojových zemí vymanit z chudoby. Proto by se všichni měli zamyslet nad otázkou, zda je na tom naše republika tolik špatně, že si nemůžeme dovolit investovat do pomoci. Pavla Bastlová žákyně třídy 2. A 5

6 Ţáci třídy 2. A před obchodem Fair Trade Centrum, s. r. o. na Velké Mikulášské Ţáci třídy 2. A ve skladu Fair Trade Centra, s. r. o. na Velké Mikulášské Zpráva o besedě s Ing. Sládkem byla otištěna v regionálním deníku Znojemsko 6

7 Znojemsko leden 2010 Členky týmu Monika Berková a Ludmila Blahoudková 7

8 Beseda s Ing. Sládkem v aule školy 8

9 2. 3 Simulace prodejních dovedností s výrobky Fair Trade Dne nás zde, na Obchodní akademii, opět navštívil Ing. Jiří Sládek, zástupce firmy Fair Trade Centrum, této besedy se kromě naší třídy II. A zúčastnila také třída III. A. Pan Ing. Sládek si s sebou přinesl i několik výrobků (čokoláda, zrnková káva, třtinový cukr, sušené ovoce, atd.), které si žáci naší školy mohli zakoupit. Pan inženýr nás také seznámil s položkami a poplatky, které ve výsledku vytvářejí cenu výrobků Fair Trade. Kvůli nim je cena výrobků Fair trade o něco vyšší než v běžných obchodech. Ke konci besedy, která trvala asi 40 minut, pan inženýr sehrál také simulovaný obchodní rozhovor s Romanou Pavlačkovou, žákyní III. A, a musím říct, že si nevedla vůbec špatně. Simulované obchodní jednání skončilo tím, že Romana, majitelka obchodu, výrobky Fair Trade zařadila do svého sortimentu alespoň na zkoušku. David Straka žák třídy 2. A Jak vzniká cena třtinového cukru prodávaného jako Fair Trade výrobek? Tady je odpověď. 9

10 Ing. Sládek prezentuje výrobky Fair Trade na besedě Ing. Sládek a Romana Pavlačková při simulovaném obchodním jednání

11 2. 4 Setkání světových studentů v Praze 8. a 9. dubna 2010 Jaké bylo praţské setkání světových studentů 8. a 9. dubna V dubnu 2010 vyuţily tři studenty naší školy moţnosti zúčastnit se pracovního setkání škol, které jsou zapojeny do projektu Světová škola 2. Do Prahy vyrazily Ludmila Blahoudková, Nikola Franková a Ivana Vyslouţilová ze třídy 2. A. Jak tuto akci popisují samy studentky? Je den 8. dubna 2010 a my vyslanci Obchodní akademie a Jazykové školy ve Znojmě jsme dorazili do Prahy na útulné místo kousek od stanice metra Kobylisy, kde nás přivítali s otevřenou náručí. Hned po příjezdu nám byl přidělen krásný pokoje pro 6 osob. Program čtvrtek - Představení - Pavučina globálních problémů - Stromořadí Světové školy - Neviditelná ruka trhu - Války z tepla - Setkání s inspektorkou projektu Simonou Babčákovou Představení Při představování měl každý o sobě něco říct odkud jsme přijeli a nějakou zvláštnost, kterou jsme si vzali do Prahy s sebou. Pavučina globálních problémů Při této aktivitě jsme byli rozděleni do asi 10 skupinek po třech lidech. Každá skupina dostala téma, obrázek a nadpis novinového článku a podle toho měla o tom daném tématu diskutovat, vytvořit článek a porovnat ho s opravdovým novinovým článkem, sepsat hlavní problémy a porovnat ho s druhou skupinou (vždy 2 skupiny měly stejné téma). Stromořadí Světové školy U této aktivity jsem se trochu zapotila při představě, že budu náš FAIR TRADOVÝ strom představovat tolika lidem. Ale mé obavy, že se ztrapním, se nenaplnily, protože jsme prezentovaly až téměř poslední a tak jsme si řekla, že nejhorší to nebude. Setkání s inspektorkou projektu Simonou Babčákovou Toto setkání bylo velice zajímavé, protože jsme se nebavili jenom o tomto projektu, ale dozvěděli jsme se velmi mnoho zajímavých věcí ze života této herečky. Program pátek 11

12 - Velké téma partnerství (trvalo až do oběda) - Pavučina světové školy - Rozloučení Velké téma partnerství Toto téma bylo velice obsáhlé a místy až nudné. Nejvíce se mi líbila ta část, kde jsme měli vytvořit mentální mapu vztahů naší školy a obce s jejími partnery. Potom jsme se měli dát dohromady s dalšími dvěma školami, abychom zjistili, jaké mají partnery a další věci, které nás zaujali. Pavučina Světové školy Při této aktivitě jsme se seznamovali s možnostmi další komunikace mezi školami, které se zúčastnily tohoto setkání. Nakonec jsme se seznámili s dvěma možnostmi komunikace: Facebook a Mezinárodní web Světové školy. Rozloučení No a bylo to tu, setkání skončilo, ač kdekomu mě osobně teda ne se vůbec nechtělo domů. Každý jsme se rozjeli do jiných koutů republiky, ale každý na toto setkání bude určitě rád vzpomínat. Závěr Za pouhé dva dny jsme se naučili mnohé věci například, že umění komunikace je založeno na kompromisu a toleranci. Naučili jsme se pracovat v kolektivu, ve kterém nikdo není odkázán sám na sebe. Seznámili jsme se s prací ostatních škol, přišli jsme na spoustu nových nápadů. Byl to nezapomenutelný zážitek, který nám přinesl mnoho nových přátel nebo známých, vzorem nám byly fajnové vedoucí společně s herečkou Simonou Babčákovou, které nám vpustily krev do žil. Podporovaly nás v našich nápadech nebo názorech a dokázaly také říci nahlas svůj názor. Důvěřovaly nám a do jisté míry nám nechávaly volnost. Celá akce probíhala jako ve šťastné rodině. Doufáme, že se brzy znovu setkáme. Autor: Ludmila Blahoudková, třída 2. A 12

13 Naše znojemské studentky při práci se studenty z jiných škol Ludmila Blahoudková, Ivana Vyslouţilová a Nikola Franková při prohlídce Prahy 13

14 Vzácné setkání s inspektorkou projektu Simovou Babčákovou. Naše studentky Nikola Franková, Ivana Vyslouţilová, Ludmila Blahoudková 14

15 2. 5 Společenskovědní workshop na Obchodní akademii ve Znojmě Asi po půl roce práce jsme se zorganizovali vlastní originální akci společenskovědní workshop na téma Fair Trade. Na workshop byl vyčleněn jeden den a workshop byl určen pro ţáky Ekonomického lycea, tj. třídám 1. A. 2. a 3. A. Tým světových studentek asi 3 týdny intenzivně plánoval, chystal, promýšlel, kombinoval, aby byl program zajímavý, vyváţený a proveditelný. Konečná podoba programu byla následující: 1. sk 2. sk 3. sk 0. 8:00 8:05 aula rozdělení do skupin Mgr. Hlávková aula rozdělení do skupin PhDr. Puškinová aula rozdělení do skupin Mgr. Krčál 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina Neviditelná ruka trhu učebna 2. A Spravedlivý obchod učebna 2. B Neviditelná ruka trhu učebna 1. A Plakáty učebna 2. A Neviditelná ruka trhu učebna 2. B Spravedlivý obchod učebna 1. A Tvorba ceny učebna 2. A Dotazník - město Mapa/Chudoba+ adopce učebna P3/1. A Překlad učebna 2. A Zpracování dotazníků učebna 2. B Mapa/Chudoba+ adopce učebna P3/1. A Příprava závěrečné prezentace shrnutí aula Příprava závěrečné prezentace shrnutí aula Příprava závěrečné prezentace shrnutí aula Veškerou práci a úsilí můţeme shrnout do jedné věty: Workshop se mimořádně povedl, tým děvčat odvedl profesionální práci a zřejmě zaloţil počátek tradici společenskovědních workshopů organizovaných studenty. Jediné, co jsme z původního plánu vypustili, byl překlad textů o Fair Trade výrobcích z němčiny do češtiny. Nezbyl na něj čas. Tento výsledek nás potěšil o to víc, ţe se našeho workshopu zúčastnila i zástupkyně společnosti Člověk v tísni Zuzana Pernicová. SPOLEČENSKOVĚDNÍ WORKSHOP PROJEKTU SVĚTOVÁ ŠKOLA 2 V pátek se uskutečnil na obchodní akademii ve Znojmě společensko-vědní workshop, jehož hlavním tématem byl spravedlivý obchod - Fair Trade. Téma celého dne bylo totožné s tématem projektu Světová škola 2, protože celý den byl organizován studenty, kteří se ať už přímo, nebo jen z povzdálí projektu účastní. Workshopu se zúčastnili studenti prvních tří ročníků oboru Ekonomické lyceum. Celý den byli rozděleni do skupin, jejichž cílem bylo poodhalit roušku tajemství z odlišných oblastí Fair Trade. Mezi různorodé činnosti patřil sociologického výzkumu ve Znojmě, diskuze, vytváření map na PC a v neposlední řadě aktivita stejná pro všechny skupiny hra s názvem Neviditelná ruka trhu. 15

16 Neviditelná ruka trhu měla za cíl zábavnou formou přiblížit zúčastněným reálné situace na světovém trhu. Zajímavým způsobem si tak studenti ověřili, že závislost nabídky a poptávky není smyšlenou věcí, ale že je nutné i trochu promyslet výrobní strategii. Studenti ve skupinách se rozdělili do celků ještě menších a měli za úkol přijít na to, k čemu jsou jim suroviny na stole, jak získají co nejvýhodněji to, co jim na stole chybí apod. Po skončení hry navazovala diskuze organizátorů se zúčastněnými. Ukázalo se, že pochopili, o co jde, a poznali ve svých řadách "vzorky" jednotlivých skupin států. Nakonec "chudší státy" prokoukly ty výše postavené a nenechaly se využívat. Z diskuze také vyplynulo, že studenti našli spojitost mezi hrou a cílem projektu Fair Trade a uvědomili si důležitost pomoci zemím třetího světa. Sociologický výzkum odhalil několik zajímavých faktů. O Fair Trade se, alespoň ve Znojmě, toho moc neví. Drtivá většina lidí odpověděla, že neví, kde je ve Znojmě prodejna Fair Trade, ale že cíle projektu se jim zamlouvají. Když zakusili lahodnou chuť kvalitní čokolády, rádi odpověděli, že si určitě v prodejně Fair Trade centra něco koupí. Jedna skupina studentů si kromě ostatních aktivit mohla vyzkoušet i kreativní činnost. Pod vedením redaktora školního časopisu Ekonews studenti vytvářeli mapu znázorňující cestu, kterou musí produkty a suroviny urazit ještě před tím, než se objeví v regálech Fair Trade prodejen. Práce to byly vskutku zdařilé, obzvlášť přihlédneme-li k tomu, že studenti pracovali s programem Corel Draw úplně poprvé. Celý den zakončila prezentace práce, kterou stihly všechny tři skupiny vytvořit. Mohli jsme ocenit prezentaci v Power Pointu, zahranou scénku vyjadřující hlavní myšlenku fair Trade, prezentaci vytvořených map v programu Corel Draw X6 a složení komiksu předtím rozstříhaného na puzzle. Co jsme se za tento den naučili? Věci, které nejsou na první pohled vidět a které se při běžné výuce v lavicích naučíme jen stěží. Organizační tým se téměř profesionálně naučil plánovat čas, sestavit vzájemně propojený a vyvážený program pro 90 spolužáků, s předstihem chystat materiály a pomůcky, poskytovat jednoznačné pokyny a informace. K téměř úsměvným momentům patří např. to, že se někteří poprvé setkali se sešívačkou a potýkali se se stahováním plátna v aule. Ti, kteří se do workshopu zapojili, trénovali komunikaci a spolupráci se spolužáky, se kterými nejsou běžně ve třídě. Pocvičili se v rychlém navázání skupinové spolupráce, rozdělení rolí ve skupině, formulaci vlastních názorů a prezentaci práce, kterou za dopoledne stihli odvést. Je nutné zdůraznit, že všichni žáci zapojení do sociologického výzkumu, překonali případný ostych, nebáli se zdvořile oslovit na ulici neznámé lidi, klást jim otázky a profesionálně zdvořile se rozloučit. Někteří dospěli k závěru, že toto by dělat v životě nechtěli. Ale i to je dobrý výsledek workshopu, protože osobní zkušenost je nepřenosná. Určitě je lepší přijít na to, co mi nevyhovuje, ve škole formou hry, než v reálném životě. Organizační tým vše zvládl na jedničku. Kdo do tohoto týmu patří? Tereza Palatková z 1. A, Karolína Jelínková, Monika Berková, Nikola Franková, Ludmila Blahoudková a Ivana Vysloužilová z třídy 2. A. Je obdivuhodné, že studentky z 1. a 2. ročníku zvládli workshop téměř profesionálně. Ten, kdo někdy organizoval i menší akci, ví, že se za hladkým průběhem dopoledně skrývá dlouhodobá pečlivá příprava. 16

17 Nám nezbývá nic jiného, než se těšit na další podobnou akci, která by se mohla změnit na tradici společenskovědních workshopů. Na závěr ještě dodám, že průběh workshopu s nadšením sledovala Zuzana Pernicová koordinátorka programu Globální rozvojové vzdělávání, který je zaštítěn organizací Člověk v tísni. Milan Skipala, 3.C Hra Neviditelná ruka trhu Nabídka a poptávka při hře Neviditelná ruka trhu 17

18 Závěrečná rekapitulace hry Neviditelná ruka trhu Sociologický výzkum v ulicích Znojma 18

19 Příprava závěrečné prezentace týmu Prezentace týmu: Jak poznáte Fair Trade výrobek 19

20 Oţivlá myšlenka Fair Trade pár přátel stačí mít Prezentace vytvořených map v programu Corel Draw 20

21 Milé ocenění workshopu naším hostem Mgr. Krčál a Zuzana Pernicová ze společnosti Člověk v tísni Jaké byly výsledky workshopu? Shrnují jednotlivé členky pracovního týmu: Hra CHUDOBA Chudoba je hra, u které si můžeme ukázat, jak jsou pro nás některé věci důležité a co všechno pro nás znamenají. Jak se hraje: Nejlepší je, když si účastníci hry sednou do kroužku. Pak každý obdrží pět malých papírků, na které pak napíše nebo i namaluje pět věcí, které jsou pro něj nejdůležitější. Samozřejmě by to měli být hmotné věci (např. mobil, postel anebo kniha). Když každý účastník hry má všech pět papírků popsaných, tak začíná hra. Nejprve si musí vybrat jeden papírek, který z těch pěti nejméně potřebuje. Odhodí ho doprostřed kruhu, který je tvořen účastníky. Pak zodpoví na dané otázky např., zda se cítí být chudý bez dané věci a co pro něj ta věc znamená. Takto se pokračuje, dokud nezbudou všem účastníkům dva poslední papírky. Jakmile má každý jen dva papírky, otočí je tak aby neviděl, co je na nich napsáno, zamíchá je a pak jeden odhodí. Pak se může podívat na to, co mu zbylo. Cílem této hry je, ukázat, jak jsou pro někoho určité věci buď nezbytnou anebo zbytnou součástí každodenního života. Když jsme tuto hru hráli my, tak nás někdy výsledky velice šokovaly. Někomu zbyl třeba mobil, jinému počítač či postel. Dokonce jedné osobě zbyl i kostel. 21

22 U této hry jsme se i docela nasmáli. Během prvních dvou kol byly sice odpovědi skoro stejné: necítí být chudí bez dané věci. Ale jakmile jsme se dostali do třetího kola, tak už byly odpovědi různé. Někdo třeba přišel o počítač a cítil se být chudý, protože tím by přišel i o komunikaci s přáteli. Ale nejlepší na tom všem asi bylo to, jaké věci si kdo napsal. Byly tam i tací, kteří si tam napsali, že by nedokázali přežít bez sprchy, kosmetiky, kostela. Dokonce tam měl někdo i psa, i když to měly být věci hmotné. Nám osobně se hra líbila MAPY Součástí Společenskovědního workshopu byla kreativní činnost studentů. Jejich úkolem bylo vytvořit mapu znázorňující cesty, po kterých putují Fair Trade výrobky. Při této činnosti si studenti současně osvěžili znalosti ze zeměpisu a učili se používat pro ně zcela nový počítačový program. Jako základ pro zpracování mapy v elektronické podobě posloužila mapa, kterou klasicky na papíře nakreslila Tereza Palatková z 1. A. 22

23 Studenti zanesli do mapy následující pohyb surovin: Kafe espresso vlakem, lodí z Mexika a Guatemaly přes Francii do Německa a Rakouska Bio natura kafe vlakem, lodí přes Středozemní moře do Rakouska čokoláda vlakem, lodí z Peru, Mexika a Guatemaly přes Francii do Německa a Rakouska lodí, vlakem vlakem lodí, vlakem ze Seychel přes Středozemní moře do Rakouska z Indie přes průliv Bospor a Dardanely do Rakouska z Filipín přes kontinentální část Asie do Rakouska červená jasmínová rýže vlakem z Thajska přes kontinentální část Asie do Rakouska Při elektronickém zpracování mapy studenti do podkladové mapy světa kreslili cesty a obrázky výrobků podle předlohy. Studenti se během 45 minut naučili zábavnou formou základy práce s programem Corel Draw X6 (viz foto výše). Nedílnou součástí bylo také vyhlášení nejlepších tří prací. Nejzdařilejší mapy byly dílem studentek ze třídy 2. A. Monika Berková, 2. A 23

24 TVORBA SPRAVEDLIVÉ CENY Fair Trade se snaţí obnovit ztracené spojení mezi spotřebiteli a výrobci a zajistit, ţe výrobci dostanou za své výrobky spravedlivou cenu. Příklad kalkulace Bio třtinový cukr Mascobado 500 g, země původu Filipíny (údaje jsou přibližné) Cena vyplacena výrobci 0,74 20 Kč FOB: 0,98 amerických dolarů Přepravní náklady odběrateli 0,22 6 Kč v Rakousku Celní výlohy 0,12 3 Kč Náklady na předfinancování a poplatek za pouţívání loga Fair Trade na výrobku Přepravní náklady ze skladu 0,08 2 Kč k zákazníkovi Velkoobchodní marţe 0,77 20 Kč Maloobchodní marţe 0,79 20,5 Kč Celkem 2,72 71 Kč Daň z přidané hodnoty 0,27 7 Kč Prodejní cena 2,99 78 Kč Na tvorbu ceny uplatníme následující kalkulační vzorec, tj. součet následujících poloţek: 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní reţie (odpisy strojů, energie atd.) 5. Zásobovací reţie 6. Správní reţie (řízení podniku jako celku, odpisy správních budov) 7. Odbytové náklady (skladování, propagace, expedice) 8. Zisk Tuto kalkulaci sestavuje distributor. Výnosy se mohou projevit buď v marţi, nebo v prodejních cenách. Spravedlivá cena se projeví procentem z marţe, nebo procentem z prodejní ceny. V našem případě je to přibliţně 30%. Jinými slovy, marţe, nebo prodejní cena je pro distributora přibliţně o 30% niţší a o tuto část marţe, nebo prodejní ceny se navýší spravedlivá cena zaplacená výrobci. Zpracovala Karolína Jelínková, 2. A a Ing. Alena Valentová 24

25 SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Bylo dotázáno 113 respondentů (69 muţů, 44 ţen), od teenagerů po důchodce. Z nich 58 se dosud nesetkalo s tímto termínem, 55 ano. Z výsledků vyčleníme následující: Pokud jste si koupili výrobky Fair Trade: Proč? pomoc třetím zemím, kvalita výrobků, zdravé bio produkty, ze zvědavosti, zaujalo nás to Jaké zboží? čokoláda, káva, soška, ananas, čaj, klíčenka, sušené ovoce Za jakou cenu 40 Kč Kč Pokud jste si nekoupili výrobky Fair Trade: Proč? neznalost 25

26 Zpracovala Ivana Vyslouţilová, 2. A 2. 6 Exkurze do Eine Welt Handel AG v Niklasdorfu (Rakousko) Fair Trade Centrum, s. r. o. ve Znojmě úzce spolupracuje s rakouskou společností Eine Welt Handel AG, která za dvacet let své existence vytvořila 30 Fair Trade projektů v 15 rozvojových zemích. Při exkurzi do této společnosti jsme měli moţnost se setkat s panem Karlem Pirschem, který společnost zaloţil. Jeho vizí bylo pomáhat lidem v chudých zemích, dodrţování důstojných podmínek práce, zákaz dětské a nucené práce, podpora lékařské péče a vzdělanosti. A to se mu podařilo. Z malého kapitálu a řízení společnosti z pronajatého vagónu vybudoval prosperující akciovou společnost sídlící v Niklasdorfu. Obdivuji jeho nadšení, silnou vůli překonat všechny překáţky, odvahu investovat do svého snu, který se stal skutečností! A skutečnost mě a všechny v naší skupině velmi inspirovala. Vţdyť lidé v rozvojových zemích mají hodně dětí (některé aţ 12 dětí) a Fair Trade dává důstojnou práci i těm, kteří se běţně mohou zdát přítěţí pro rodinu. Například, dívky vyrábějí biţuterii a prakticky ţiví celou rodinu. Nebo Fair Trade dává práci postiţeným lidem nebo ovdovělým ţenám, které chtějí pracovat a nemají jinou moţnost obţivy. Další plus Fair Trade podnikání je to, ţe se potraviny vyrábějí v biokvalitě a při zpracování vlny, kůţí atd. se pouţívají výhradně přírodní látky nebo barviva. Setkání s panem Pirschem na nás velmi zapůsobilo. V tomto nenápadném člověku jsme cítili obrovské odhodlání, vůli, víru v to, co dělá, další a další nápady a pokusy pomoci lidem, kteří to potřebují. A jedna zajímavost na závěr: byli jsme první česká skupina, která navštívila Eine Welt Handl AG v Niklasdorfu. Ludmila Blahoudková, 2. A 26

27 Pasivní budova Eine Wetl Handel AG Původní kancelář společnosti 27

28 Výklad pana Karla Pirsche, překlad zajišťuje Ing. Sládek. Výrobky v obrovském skladu 28

29 Ţáci třídy 3. C před obchodem Eine Welt Handel AG Společné foto s první českou skupinou, která navštívila Niklasdorf 29

30 2. 7 Průběh a výsledky školního simulovaného rozvoje prodejních dovedností Školní simulované rozhovory, při kterých jsme trénovali prodejní dovednosti, vycházely z krátkého teoretického seznámení s problémy, které musí řešit kaţdý, kdo nabízí nějaký produkt. Jako ukázku uvádíme některé pasáţe: 1. příprava 2. kontakt a zahájení rozhovoru 3. analýza problému, zjištění potřeb 4. nabídka a prezentace produktu 5. překonání námitek 6. sdělení ceny a uzavření smlouvy 7. posílení správnosti rozhodnutí Příprava pokusíme se orientovat v moţných potřebách zákazníka otevřené otázky (co?, jak?, proč?), např. Jaké poţadavky kladete na produkt? alternativní otázky, Chcete to tak nebo tak? potvrzující otázky, např. Kvůli biokvalitě je tento produkt pro Vás asi nejvhodnější? hypotetické otázky, překáţky neodstraňují, ale obcházejí, např. Kdybychom, pane Novotný, získali pro tento návrh Vaši paní, souhlasil byste? zjistíme maximum dostupných informací o produktu přednosti zvláštnosti nezvyklost, novost osobní zkušenosti způsob zpracování atd. Analýza problému, zjištění potřeb ptejte se zákazníka na jeho problémy a potřeby, aktivně naslouchejte kaţdý problém je šancí, jak získat nový úspěch nevykládejte zákazníkovi o svých problémech vyuţívejte odpovídající druh otázek (viz příprava) Překonání námitek Druhy námitek: a) námitky vyţadující informace b) námitky vycházející z předsudků c) námitky vycházející z pocitu jedinečnosti klienta d) námitky vyjadřující zásadní odpor k přijetí nabídky 30

31 Simulované prodejní rozhovory proběhly ve dvou vlnách. Na začátku bylo jednoduché zadání: Pokuste se nabídnou libovolný Fair Trade výrobek a pokuste se jej úspěšně prodat. Rozhovory, které následovaly, byly dost bouřlivé. Někdy připomínaly hádku. Na výzvy typu No tak dokaţte, ţe je toto kakao lepší. většinou nepadla uspokojivá odpověď. Ve druhé fázi jsme cílevědomě vyuţívali znalostí získaných na exkurzi v Niklasdorfu a informací z webových stránek a Současně jsme zjistili, ţe pro rychlé a pohotové pouţití musí být naše znalosti strukturované a logicky propracované. Proto jsme je seřadili do tabulky, ve které jsme vyčlenili i německé termíny, které jsme dříve aktivně neznali a které bychom mohli vyuţít při jednání s německy hovořícím klientem. I kdyţ jsme tabulku vyplňovali samostatně, přesto nás překvapilo mnoţství nových informací, které bychom jinak přehlédli a které jsou pro obchodníka neocenitelným přínosem. Existují určité postupy při jednání s klientem, maximální znalost produktu a vnitřní přesvědčení o tom, ţe nabízím kvalitní produkt, je základem úspěchu. Naše simulovaná, ale přesto zapálená, obchodní jednání se výrazně změnila. Vyjádření emocí vystřídaly argumenty. Pokusy o nátlak vstřícnost zaloţená na pochopení skutečnosti, ţe prodat neznamená vyhrát na úkor zákazníka. V této fázi většina z nás produkt prodala. členky týmu ze třídy 2. A 31

32 Tabulka Název produktu česky Název produktu německy Země původu Kakao Das Kakao Bolívie Oblast Altobeni Čokoláda Bio Káva Bolivia die Schokolade Peru Paraquay Bolívie Sloţení 100% kakaový prášek mírně zbavený oleje třtinový cukr smetanový prášek kakaové máslo kakaová hmota lískooříšková pasta vanilka Původní stav informací Přirozeně aromatické kakao kvalitní hodí se k výrobě pečiva mléčný základ cukr + příchutě obsahuje kakaové máslo a určité mnoţství tuku Vysoká kvalita Vydatnost Nově nabyté informace neobsahuje ţádný dodatečný cukr vhodný pro diabetiky obsahuje i zbytkové mnoţství mandlí, lískových ořechů a pšenice Aromatická 100% Arabica z And bez chemických a syntetických hnojiv Zobecněná přidaná hodnota poznatků Bioprodukt diaprodukt podrobnosti o sloţení produktu druh kávy prestiţ na trhu Nově zjištěné německé termíny die Mahlzeit jídlo pflanzen pěstovat die Kaufleute obchodníci passt hodí se hochwertig - kvalitní der Vertrieb prodej der Welthandel světový obchod der Vollrohrzucker třtinový cukr die Schokoladenherstellung čokoládové výrobky der Kaffe die Herkunft - původ Vyuţití při obchodním rozhovoru moţnost nabízet diabetikům, specializovaným obchodům pro diabetiky podrobnosti o sloţení dokazují, ţe výrobek dobře známe nabízet odpovídající cílové skupině gurmánům - nebo dát ochutnat a vychovat gurmány z našich zákazníků Bio Café Panamá Panama zrnková káva nejlepší druh kávy původ v Panamě jemné aroma, káva pro gurmány 32

33 Káva Cocia Čaj bio Foibos s citrónovou trávou Bio Foibos mit Zitronengras Peru Srí Lanka Bio Ananas Bio Ananas Uganda ananas přírodní olej přírodní tuk Třtinový cuk Bio Mascobado Rohrzucker Bio Mascobado Filipíny 100% třtinový cukr káva z rozvojových zemí vyšší cena aromatický čaj s citrónovou vůní s obsahem vitamínů z Ugandy vynikající jako doplněk stravy pro děti nasládlá chuť má hodně vitamínů bio produkt z cukrové třtiny karamelizovaný méně kalorií kvalita odpovídá ceně odsluhováno nejlepší peruánská káva ekologické zemědělství také chuť roibosu obsahuje mnoho minerálů a stopových prvků podporuje prokrvování a zaţívání uchovává mnoho minerálů ananas dovezl do Evropy Kryštof Kolumbus z Filipín nerafinovaný nekrystalizuje příznivé látky do teplé i studené kuchyně podrobnosti o sloţení vyuţívá se při zdravé výţivě historický poznatek bio produkt geografické poznatky kvalita produktu a jeho vyuţití gehalt Vitamine obsahuje vitamíny ungezuckert bez cukru getrocknete sušený die Herkunft původ färdert die Durchblutung zlepšuje krevní oběh Rohrzucker třtinový cukr Karameliziert karamelizuje Wenig Calorie - méně kalorií Gutte Stoffe příznivé látky die Anfuhr - dovoz odlišnost od běţných sáčků pití čaje jako obřad různorodost příchutí neomrzí se zdůraznit zdravé mlsání Lze doporučit osobám, které chtějí sladit méně kalorickým cukrem 33

34 2. 8 Společenskovědní workshop na Gymnázium Dr. Polesného ve Znojmě Do projektu Světová škola 2 je zapojena další znojemská škola Gymnázium Dr. Polesného. Na konci školního roku jsme této škole nabídli námi jiţ úspěšně vyzkoušený worshop. Třída 1. C s námi sehrála Neviditelnou ruku trhu, hru Chudoba, vytvořili závěrečnou prezentaci a plakáty. S gymnazisty se nám velmi dobře spolupracovalo. Při hře Neviditelná ruka trhu byli velice pohotoví, rychle začali obchodovat a při závěrečné diskusi se nám podařilo si navzájem ujasnit názory na vztah trţního hospodářství a etického chování. Samozřejmě, ţe zazněly i konkrétní informace o Fair Trade prodejně ve Znojmě, ukázky webových stránek a doporučení kupovat Fair Trade výrobky zaloţená na vlastní zkušenosti. Po společně stráveném dopoledni dalších 30 studentů mělo přesnější představu o Fair Trade. Domníváme se, ţe si výrobky Fair Trade koupí a myšlenku spravedlivějšího uspořádání světa podpoří. projektový tým 34

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře,

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, výtisk, který držíte v rukou, spojuje příjemné s užitečným. Jako plánovací diář vám umožní dopodrobna si naplánovat vaše aktivity na celý kalendářní

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI.

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. www.jsmepartners.cz 3/09 Krotitelé dluhů Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. Pořad pomáhá získat důvěru klientů. 1 12 Myslel jsem, že některé

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16 METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16 název projektu: Investování hrou registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016, číslo výzvy: 54 číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 - Zvyšování

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2007 V Rožďalovicích dne 2.ledna 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE obsah Škola a zaměstnavatelé Víno vstoupilo do celoživotního učení - 65-010-H Skvělá spolupráce školy a firmy - 66-002-H Alenka v říši pekařství - 29-012-H Tvrdá práce ve škole

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více