Bulletin GRANT ADVISOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin GRANT ADVISOR"

Transkript

1 Bulletin GRANT ADVISOR září 2009 Obsah: GRANT ADVISOR, spol. s r. o. Gorkého 17, Brno tel , fax url: Hlavní události z dotačního dění: Peníze na nabídku dalšího vzdělávání jsou přichystány hned v několika krajích Hlavní události z dotačního dění: Přehled Přehled vybraných otevřených výzev operačních programů - podnikatelský sektor Přehled vybraných otevřených výzev operačních programů - veřejný a neziskový sektor Inzerce: Celodenní interaktivní seminář Operační programy z fondů EU aktuálně

2 Hlavní události z dotačního dění Peníze na nabídku dalšího vzdělávání jsou přichystány hned v několika krajích Zdroj: MŠMT ČR, DotaceOnline.cz, jednotlivé kraje Hned několik krajů vyhlásilo nebo připravuje výzvu k předkládání žádostí o dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. dalšího vzdělávání. Podporovanými aktivitami jsou konkrétně zde: Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním při vytváření vzdělávacích modulů. Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích. Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Rozvoj sítí a partnerství subjektů v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství. Široké spektrum potenciálních žadatelů zahrnuje: vysoké školy, právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace, hospodářská komora a Agrární komora, města, obce nebo svazky obcí. Žadatelé - podnikatelské subjekty a neziskové organizace - musí mít min. 2-letou historii, tato podmínka se však může u jednotlivých krajů (tj. vyhlašovatelů lišit). V rámci výzvy je umožněno partnerství v projektu. Partnerem může být pouze právnická osoba se sídlem v ČR splňující kritéria oprávněnosti uvedená v dokumentu Příručka pro žadatele. Jednotlivé kraje mají různé minimální a maximální výše příspěvků na projekt: Kraj - minimum / maximum Vysočina 0,4 mil. Kč / 12 mil. Kč Zlínský 0,8 mil. Kč / 7 mil. Kč Liberecký 0,4 mil. Kč / 5 mil. Kč Středočeský 0,4 mil. Kč / 15 mil. Kč Jihomoravský 0,4 mil. Kč / 15 mil. Kč Maximální délka realizace projektů je stanovena na 36 měsíců. Očekává se udržitelnost projektu 5 let po ukončení realizace. Nejzazší datum ukončení projektu však stanovují jednotliví vyhlašovatelé (tj. kraje) různě. Vyhlašovatelé také řeší regionální vymezení výzvy a to pomocí minimálního procenta cílové skupiny, profitující z podpořeného projektu. Například v Libereckém kraji musí být 70 % cílové skupiny v tomto kraji, v Jihomoravském kraji je to pak 80 %. Například v Libereckém kraji mohou příjemci už v případě úspěchu projektové žádosti požádat o zálohovou platbu ve výši 20 % schválených způsobilých výdajů projektu. Některé kraje však toto neumožňují. Výzvy v rámci oblasti podpory 3.2 jsou aktuálně otevřeny/chystány pro podávání žádostí v krajích: Vysočina do , Zlínském do , Libereckém do , Středočeském do , Jihomoravském do , Pardubickém - očekávaný termín pro podávání žádostí od do , Karlovarském - výzva bude v 12/2009, Jihočeském - termín vyhlášení ještě není znám. Pozn. další kraje již výzvu uzavřely; Praha tuto výzvu nevyhlašuje. Pro další informace kontaktujte naše konzultanty: Veronika Vránová Konzultant projektů T: E: Strana 2 z celkových 10 Bulletin GRANT ADVISOR, září 2009

3 Hlavní události z dotačního dění Dotace EU na další vzdělávání v Jihomoravském kraji 1. října Jihomoravský kraj vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Na program Zelená úsporám půjdou další peníze 1. října Dnešním podpisem dohody o prodeji dalších 20 mil. emisních jednotek AAU z ČR do Japonska se uzavřelo téměř roční vyjednávání ministerstva životního prostředí. Přesná cena není zveřejněna. Jisté je, že peníze navýší rozpočet programu Zelená úsporám. OP Integrovaný: Aktualizován harmonogram výzev 1. října Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo k harmonogram výzev, které by měla v budoucnu vyhlašovat jednotlivá ministerstva z rámce Integrovaného OP. OPVpK: Dotace na další vzdělávání ve Středočeském kraji 30. září Středočeský kraj vyhlásil první výzvu k předkládání žádostí o dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Jak na vrácení DPH v Programu rozvoje venkova? 30. září Ministerstvo zemědělství a PGRLF, a.s. informují o dalším postupu proplácení DPH obcím a svazkům obcí, jejichž projekty byly schváleny v rámci kola příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova (PRV). V srpnu stouply vyplacené evropské dotace o 21,5 procenta 29. září Množství peněz, které obdrželi čeští žadatelé z evropských fondů, za minulý měsíc opět narostlo. V průběhu srpna se vyplatilo na jejich účty 5,07 miliardy korun. Pražské granty znovu podpoří život národnostních menšin 29. září Městská rada dne vyhlásila grantové řízení Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2010 a grantové řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok Peníze EU mají přispět ke snížení dopadů krize 25. září Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypracovalo novou studii obsahující návrhy, jak využít strukturální fondy a Fond soudržnosti ke zmírnění průběhu ekonomické recese a k redukci jejích následků. OP VaVpI: Aktualizována příručka pro žadatele o dotace 25. září Nová verze Příručky pro žadatele OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) platná pro prioritní osy 1 a 2 vstoupila v platnost a nese číslo 2.2. Jaké zde jsou změny? Chcete-li peníze na kulturu zpozorněte 25. září Ministerstvo kultury ČR tradičně na podzim vyhlašuje pro následující rok výběrová dotační řízení. Nyní vyhlásilo najednou hned několik výzev. Jaké chyby dělají příjemci dotace z ROP Severovýchod? 25. září Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod sestavil dokument popisující nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek. Tento dokument doporučuje úřad k prostudování všem žadatelům i příjemcům dotací. CzechInvest a PWC: Jak přežít druhý rok krize? 24. září Pečlivá a pravdivá analýza aktuální situace společnosti, kontrola cash-flow nebo důkladné, ale ne bezhlavé snižování nákladů - to jsou hlavní rady společnostem od agentury CzechInvest a poradců PricewaterhouseCoopers ČR (PWC). Stát zaplatí mzdy v případě platební neschopnosti zaměstnavatele 23. září Pokud zaměstnavatel, na kterého bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo podán insolvenční návrh, nevyplatil splatné mzdy, mají jeho zaměstnanci při splnění zákonných podmínek právo na výplatu mzdových nároků. Peníze na dopravní stavby jsou 22. září Vláda schválila aktualizovaný harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech Evropské peníze pomáhají také modernizaci traumatologie v krajské nemocnici 18. září Díky dotacím z Evropské unie se podaří vyměnit zastaralé technické zařízení několika pracovišť traumatologie Krajské nemocnice Liberec, a.s. za nové moderní přístroje. Strana 3 z celkových 10 Bulletin GRANT ADVISOR, září 2009

4 Hlavní události z dotačního dění Jak je ČR úspěšná v získávání zahraničních investic? 18. září World Investment Report 2008: Česká republika vloni přilákala 193 miliard korun zahraničních investic. Byla 32. nejúspěšnější zemí světa. Kdo si zaslouží ocenění za přínos podnikání? 18. září Evropská komise oznámila kategorie soutěže Evropské ceny za přínos podnikání (European Enterprise Awards) pro rok Ministerstvo průmyslu a obchodu doplnilo výzvu o uzávěrku nominací pro národní kolo. Dotace na spolupráci výzkumníků a podnikatelů 17. září Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu Prosperita. Projekty zaměřené na průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace si mezi sebe rozdělí čtyři miliardy korun. Jihočeský kraj v příštím roce podpoří programy sportu pěti miliony 17. září Pět milionů korun je připraveno pro Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2010, jejichž vyhlášení ke dni 16. září 2009 včera schválili krajští zastupitelé s tím, že termín podávání žádostí je do 30. října Pilotní výuka nového předmětu Projektové řízení začíná ve Zlínském kraji 15. září První část předmětu Příprava a řízení projektů, který je součástí projektu Vzdělávání pedagogů středních škol ve Zlínském kraji v projektovém řízení, financovaného z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla dnes ( ) zahájena ve Velkých Karlovicích. Chcete dotace na energetické úspory a obnovitelné zdroje energie? 15. září Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výběrové řízení na poskytnutí dotace v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Jihočeský kraj: Do rozvoje jihočeského venkova půjde téměř 83 milionu korun 15. září Dvanáct úspěšných jihočeských místních akčních skupin přinese v roce 2009 do Jihočeského kraje téměř 83 milionů korun. Přípravu projektů omezování průmyslového znečištění plánujte na říjen 10. září Do harmonogramu výzev OP Životní prostředí byla nově doplněna podzimní výzva s tématem omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik. ROP Severovýchod: Další výzvy jsou naplánovány 7. září Výbor Regionální rady Severovýchod schvaloval v pátek 4. září 2009 plán předpokládaných výzev, příručku pro žadatele a příjemce i dotace na dílčí projekty podané v rámci integrovaných plánů rozvoje měst. Miliarda a 300 milionů na dotace do vzdělávání 7. září Jedna miliarda je pro podnikatele a další žadatele připravena v programu Školicí střediska, Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Dalších 300 milionů mohou podnikatelé získat z globálního grantu (GG) Educa. Plné znění a další aktuality naleznete v archivu aktualit na portálu Další dotace pro projekty informační společnosti na evropské úrovni 16. září Ministerstvo vnitra vyhlásilo možnost finanční podpory při zapojení do komunitárních programů v oblasti informační společnosti. Nachystejte se na nové výzvy v ROP Střední Čechy 7. září Výbor Regionální rady Střední Čechy schválil na I. pololetí 2010 jarní blok výzev na předkládání projektů do ROP Střední Čechy. Strana 4 z celkových 10 Bulletin GRANT ADVISOR, září 2009

5 Přehled vybraných otevřených výzev operačních programů PODNIKATELSKÝ SEKTOR MPO ČR - Program EFEKT - G. Specifické a pilotní projekty - Druhý akční plán energetické účinnosti ČR Cílem programu je vytvoření metodiky provádění kontroly klimatizačních systémů s podrobným popisem, návrhem a doporučením k technickým řešením s praktickými příklady včetně rozboru a případného konkrétního doplnění současné národní legislativy. Předmětem dotace je vyhotovení druhého akčního plánu energetické účinnosti ČR v souladu s požadavky EP a Rady. Žadateli mohou být např. podnikatelé, sdružení právnických osob. ROP pro NUTS II Moravskoslezsko - Priorita 2: Podpora prosperity regionu Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Globální cíl prioritní osy je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti. Specifickým cílem je zvýšit kvalitu života v regionu budováním, modernizací a rekonstrukcí infrastruktury veřejných služeb. Podporovanými aktivitami je např. modernizace vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám. Žadatelem je např. kraj, obce. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Priorita 3: Další vzdělávání Podpora nabídky dalšího vzdělávání (výzva Libereckého kraje) dalšího vzdělávání. Mezi podporované aktivity patří např. rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých, podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním, vzdělávání pedagogů v oblasti specializačního vzdělávání, rozvoj partnerství subjektů v oblasti vzdělávání. Žadatelem mohou být veřejné subjekty a vzdělávací instituce. MZe ČR - Národní podpora - 9.A. Speciální poradenství Cílem programu je podpora speciálního poradenství v oblastech živočišné a rostlinné výroby. Konkrétně je finanční podpora poskytována na pořádání seminářů, školení, vydávání poradenských publikací, pořádání výstav a přehlídek a další aktivity. MV ČR - Podpora zapojení do komunitárních programů Cíle programu je motivace tuzemských subjektů k účasti v komunitárních programech v oblasti IS. Podporovanou aktivitou je příprava projektů a zajištění finanční spoluúčasti. Žadateli jsou např. obce, NNO. Spolufinancování projektů českých subjektů podpořených ze zdrojů EU Podporováno je kofinancování aktivit českých NNO v rámci rozvojových grantových programů Evropské komise. Žadateli mohou být neziskové organizace, obce a právnické a fyzické osoby. OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Priorita 1: Adaptabilita Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků - EDUCA Cílem programu je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců. Podporovanou aktivitou je především specifické vzdělávání vlastních zaměstnanců, tj. takové, jehož výsledky nejsou přenositelné do jiné společnosti, dále je podporována např. tvorba podnikových vzdělávacích programů apod. Žadatelem mohou být podnikatelé. Trojstranné projekty českých subjektů Podporováno je kofinancování aktivit českých NNO v rámci rozvojových grantových programů mezinárodních donorů - kromě zdrojů Evropské komise. Žadateli mohou být neziskové organizace, obce a právnické a fyzické osoby. ROP pro NUTS II Střední Morava - Priorita 3: Cestovní ruch Podnikatelská infrastruktura a služby Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště Globálním cílem je rozvoj služeb v cestovním ruchu zajišťovaný podnikatelskými subjekty. Podporovány jsou rozvoj infrastruktury pro incentivní kongresovou turistiku a výstavnictví a rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury. Žadateli jsou podnikatelské subjekty. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Priorita 3: Další vzdělávání Podpora nabídky dalšího vzdělávání (výzva Středočeského kraje) dalšího vzdělávání. Mezi podporované aktivity patří Strana 5 z celkových 10 Bulletin GRANT ADVISOR, září 2009

6 Přehled vybraných otevřených výzev operačních programů PODNIKATELSKÝ SEKTOR např. rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých, podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním, vzdělávání pedagogů v oblasti specializačního vzdělávání, rozvoj partnerství subjektů v oblasti vzdělávání. Žadatelem mohou být veřejné subjekty a vzdělávací instituce. MZ ČR - Program výzkumu a vývoje na léta Ministerstvo zdravotnictví ČR tímto programem podporuje výzkum a vývoj na léta Podporovány jsou projekty výzkumu v 12 podprogramech - např. podprogram č. 1 Kardiovaskulární a cerebrovaskulární choroby. Žadateli jsou např. VVI, VŠ. partnerství subjektů v oblasti vzdělávání. Žadatelem mohou být veřejné subjekty a vzdělávací instituce. ROP pro NUTS II Střední Morava - Priorita 3: Cestovní ruch Podnikatelská infrastruktura a služby Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory Rožnovsko Cílem programu je mimo jiné zkvalitnění infrastruktury - výstavba sportovních areálů, exteriérových či interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu. Podporovány jsou např. rekonstrukce či výstavba ubytovacích zařízení vyššího kvalitativního typu na území Rožnovska. Žadateli jsou podnikatelské subjekty. primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury. Žadateli jsou podnikatelské subjekty. Uvedeny jsou zde pouze vybrané dotační tituly pro PODNIKATELSKÝ sektor s uzávěrkou příjmu žádostí v nejbližší budoucnosti. Pro další detaily nebo vyhledání dotace na míru Vašemu záměru navštivte portál MŠMT ČR - Dvoustranná česko-argentinská spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje na léta 2010 a 2011 Program je realizován v rámci plnění mezivládní dohody o vědeckotechnické spolupráci uzavřené mezi vládami České republiky a Argentiny. Cílem programu je navazování nových spoluprací. Žadateli mohou být výzkumné instituce, vysoké školy. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Priorita 3: Další vzdělávání Podpora nabídky dalšího vzdělávání (výzva Jihomoravského kraje) dalšího vzdělávání. Mezi podporované aktivity patří např. rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých, podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním, vzdělávání pedagogů v oblasti specializačního vzdělávání, rozvoj ROP pro NUTS II Jihovýchod - Priorita 2: Rozvoj cestovního ruchu Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Cíl priority: zkvalitnit podmínky pro rozvoj CR v regionu díky podpoře infrastruktury, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů s cílem zvýšení zaměstnanosti a příjmů regionu z CR. Podporováno bude např. technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění památek regionálního významu pro potřeby CR, značení a úpravy cyklotras. Žadateli jsou např. obce, NNO, MSP. ROP pro NUTS II Střední Morava - Priorita 3: Cestovní ruch Podnikatelská infrastruktura a služby Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Cílem programu je zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava. Podporován je např. rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných Strana 6 z celkových 10 Bulletin GRANT ADVISOR, září 2009

7 Přehled vybraných otevřených výzev operačních programů VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR ROP pro NUTS II Moravskoslezsko - Priorita 2: Podpora prosperity regionu Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Globální cíl prioritní osy je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti. Specifickým cílem je zvýšit kvalitu života v regionu budováním, modernizací a rekonstrukcí infrastruktury veřejných služeb. Podporovanými aktivitami je např. modernizace vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám. Žadatelem je např. kraj, obce. MZe ČR - Národní podpora - 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat Cílem programu je udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat jako jsou koně, skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, běžci. Žadatelem do tohoto programu mohou být chovatelé, chovatelská sdružení, majitelé plemenného skotu a oprávněné osoby, které zajišťují kontrolu užitkovosti. Spolufinancování projektů českých subjektů podpořených ze zdrojů EU Podporováno je kofinancování aktivit českých NNO v rámci rozvojových grantových programů Evropské komise. Žadateli mohou být neziskové organizace, obce a právnické a fyzické osoby. Trojstranné projekty českých subjektů Podporováno je kofinancování aktivit českých NNO v rámci rozvojových grantových programů mezinárodních donorů - kromě zdrojů Evropské komise. Žadateli mohou být neziskové organizace, obce a právnické a fyzické osoby. MŠMT ČR - Programy státní podpory sportu - B.VIII - Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení Tento program má za úkol podporovat udržování a provozování stávajících sportovních a tělovýchovných zařízení, které jsou ve vlastnictví, výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení. Podporuje také udržování technických prostředků a zařízení potřebných ke sportovní činnosti. MŠMT ČR - Programy státní podpory sportu - B.VI - Sport a škola Finanční podpora tohoto programu je zaměřena na podporu vytváření podmínek pro rozsáhlou oblast sportovních aktivit a soutěží všech žáků a studentů škol. Tito pak musí být členy sportovních klubů nebo školních a studentských sportovních organizací, skrze které jsou podporováni. MZ ČR - Program rozvoje zdravotní péče - Program protidrogové politiky Cílem programu je podpora protidrogových aktivit. V programu budou upřednostňovány projekty zabývající protidrogovou politikou a to konkrétně detoxifikační léčbou, substituční léčbou a/nebo AT ordinace. Program je otevřen širokému spektru organizací neziskového a veřejného sektoru, právnickým i fyzickým osobám. MZ ČR - Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Podpora z tohoto programu je zaměřena zejména na vznik dobrovolnických center a rozvoje dobrovolnických aktivit ve zdravotnických zařízeních, vznik informačních a osvětových materiálů a vzdělávacích aktivit o problematice občanů se zdravotním postižením zaměřené na širokou veřejnost v rámci prevence vzniku zdravotního postižení. Žadateli jsou např. NNO, obce. MO ČR - Dotační politika resortu obrany k nestátním neziskovým organizacím - Podpora rozvoje vojenských tradic Cílem programu je přispět k rozvoji a upevňování hrdosti na vojenské tradice v ozbrojených silách, posilování branného vědomí a odpovědnosti za obranu vlasti. Cílové skupiny obyvatel jsou členové občanských sdružení, účastníci projektů, mládež, vojáci z povolání, občanští zaměstnanci resortu obrany (i bývalí) a jejich rodinní příslušníci, vojenští důchodci a vojenští veteráni. Žadateli jsou např. NNO, obce. MZe ČR - Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele Podpora vodnímu hospodářství celkem. Předmětem podpory je správa drobných vodních toků, správa hlavních odvodňovacích zařízení, obnova a provoz vodních cest. Žadatelem je veřejný sektor. MMR ČR - Poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení FO nebo obcím postiženým Strana 7 z celkových 10 Bulletin GRANT ADVISOR, září 2009

8 Přehled vybraných otevřených výzev operačních programů VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR povodněmi na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení Cílem programu je poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení FO a obcím, které byly postiženy povodní. Podporovanou aktivitou je odstranění stavby pro bydlení. Žadateli jsou fyzické osoby a obce. Cílem je zvyšování atraktivity a kvality života ve městech prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj volnočasových aktivit. Podporované aktivity - např. modernizace, stavební úpravy, příp. výstavba kulturních, sportovních a venkovních koupališť a bazénů pro sportovní aktivity. Žadateli jsou veřejné instituce a neziskové - kraje, obce, NNO. Cílem je zvyšování atraktivity a kvality života ve městech prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj sociálních služeb. Podporovány jsou např. pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj, rozvoj kvality a dostupnosti zařízení poskytujících sociální péči. Žadateli jsou kraje, obce, NNO. ROP pro NUTS II Střední Morava - Priorita 1: Doprava Regionální dopravní infrastruktura Cílem je zajistit obnovu a modernizaci regionálních silnic s ohledem na vzájemné propojení hospodářských center a napojení významných periferních oblastí na tato centra, klást důraz na snižování dopravní zátěže na obyvatelstvo a ekosystémy. Podporovány jsou např. stavební úpravy a případné rozšíření a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy. Žadateli jsou obce, kraje a organizace jimi zřizované. Dotační výběrová řízení pro NNO, kraje a obce - Rozvojové aktivity krajů a obcí Podporovanými aktivitami jsou např. podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru. Žadateli mohou být ÚSC. ROP pro NUTS II Střední Morava - Priorita 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu Rozvoj měst Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Priorita 3: Další vzdělávání Podpora nabídky dalšího vzdělávání (výzva Středočeského kraje) dalšího vzdělávání. Mezi podporované aktivity patří např. rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých, podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním, vzdělávání pedagogů v oblasti specializačního vzdělávání, rozvoj partnerství subjektů v oblasti vzdělávání. Žadatelem mohou být veřejné subjekty a vzdělávací instituce. OP ESPON Prioritní osa 3 - Vědecká platforma a nástroje: Územní indikátory a data, analytické nástroje a vědecká podpora Program ESPON 2013 zaměřen na průběžné získávání a aktualizování informací o územním rozvoji tak, aby mohla být formulována doporučení založená na znalostech a vztahující se k rozhodnutím, jež jsou přijímána na politické úrovni. Žadateli jsou např. VVI. ROP pro NUTS II Střední Morava - Priorita 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu Rozvoj měst Infrastruktura a rozvoj sociálních služeb Dotační výběrová řízení pro NNO, kraje a obce - Rozvojové vzdělávání a osvěta Podporováno je např. zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků (primárně učitelů), příprava vzdělávacích materiálů a programů. Žadateli mohou být neziskové organizace, obce a právnické a fyzické osoby. MZ ČR - Program výzkumu a vývoje na léta Ministerstvo zdravotnictví ČR tímto programem podporuje výzkum a vývoj na léta Podporovány jsou projekty výzkumu v 12 podprogramech - např. podprogram č. 1 Kardiovaskulární a cerebrovaskulární choroby. Žadateli jsou např. VVI, VŠ. MPO ČR - Ochrana spotřebitele - 2. Výchovně vzdělávací akce v oblasti ochrany spotřebitele Program podporuje výchovně vzdělávací akce v oblasti ochrany spotřebitele pořádané pro základní, střední, vysoké školy i pro spotřebitelskou veřejnost, realizaci vzdělávacích akcí s tematikou ochrany spotřebitelů při nákupu zboží a služeb pro různé Strana 8 z celkových 10 Bulletin GRANT ADVISOR, září 2009

9 Přehled vybraných otevřených výzev operačních programů VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR věkové skupiny obyvatel, účast na přípravě metodiky a pomůcek pro vzdělávání školní mládeže na základních a středních školách. Žadatelem mohou být NNO se sídlem v ČR. MPO ČR - Ochrana spotřebitele - 3. Publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele Program podporuje publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, vydávání časopisů pro spotřebitele, prezentaci výsledků získaných na základě odborného i spotřebitelského testování, poznatků získaných z poradenské činnosti, poskytování informací o nebezpečných výrobcích. Žadatelem mohou být neziskové organizace se sídlem v ČR. OP Výzkum a vývoj pro inovace - Prioritní osa č. 2: Regionální VaV centra Program je zaměřen na podporu vzniku a rozvoje kvalitně vybavených pracovišť VaV zaměřených především na aplikovaný výzkum a na posílení jejich spolupráce s aplikační sférou (např. soukromé podniky). Mezi podporované aktivity mimo jiné patří výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit výzkumu a vývoje a vybavení moderní přístrojovou technikou. Žadateli mohou být právnické osoby věnující se VaV. kulturního dědictví. Žadateli jsou vlastníci předmětů nebo jimi pověření správci. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Priorita 3: Další vzdělávání Podpora nabídky dalšího vzdělávání (výzva Jihomoravského kraje) dalšího vzdělávání. Mezi podporované aktivity patří např. rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých, podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním, vzdělávání pedagogů v oblasti specializačního vzdělávání, rozvoj partnerství subjektů v oblasti vzdělávání. Žadatelem mohou být veřejné subjekty a vzdělávací instituce. ROP pro NUTS II Jihovýchod - Priorita 2: Rozvoj cestovního ruchu Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Cíl priority: zkvalitnit podmínky pro rozvoj CR v regionu díky podpoře infrastruktury, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů s cílem zvýšení zaměstnanosti a příjmů regionu z CR. Podporováno bude např. technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění památek regionálního významu pro potřeby CR, značení a úpravy cyklotras. Žadateli jsou např. obce, NNO, MSP. podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů. Žadatelem je veřejný sektor. OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Priorita Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Podpora je zaměřena na modernizaci veřejné správy. V rámci této priority je podporováno zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy. Podporován je např. rozvoj vzdělávacích systémů a vznik systémů zpětné vazby, vznik a rozvoj informačních systému veřejné správy, atd. Žadatelem jsou kraje a jimi zřizované organizace. Uvedeny jsou zde pouze vybrané dotační tituly pro VEŘEJNÝ a/nebo NEZISKOVÝ sektor s uzávěrkou příjmu žádostí v budoucnosti. Pro další detaily nebo vyhledání dotace na míru Vašemu záměru navštivte portál MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - A. Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami Cílem programu je ochrana movitého kulturního dědictví ČR. Podporovanou aktivitou je zabezpečení objektů, v nichž se nachází předměty movitého MZe ČR - Podpora prevence před povodněmi Předmětem podpory je podpora protipovodňových opatření s retencí - např. výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav, podpora protipovodňových opatření podél vodních toků - např. odlehčovací koryta a štoly, podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl, Strana 9 z celkových 10 Bulletin GRANT ADVISOR, září 2009

10 Inzerce: Celodenní seminář Operační programy z fondů EU aktuálně Navštivte celodenní interaktivní seminář Operační programy z fondů EU aktuálně Termíny: středa v Praze Přednáší: Martin Dítě jednatel společnosti GRANT ADVISOR Určení: Seminář je určen všem podnikatelům, odborníkům i laické veřejnosti. Cíl semináře: Seznámit podnikatele, odborníky i laickou veřejnost s možnostmi financování pomocí dotací a fondů v následujících letech a vést s nimi dialog o různorodých otázkách dotační politiky. Účastníci na místě obdrží stručný přehled všech vhodných dotačních programů na míru jejich organizaci a projektů, a to na základě jimi vyplněného podrobného dotazníku před konáním semináře. Přehled obsahu semináře: Evropské a národní programy podpor. Dotační programy pro veřejný sektor. Dostupné programy podpory v letech pro podnikatelský sektor. Rady pro přípravu projektu a nejčastější chyby. Případové studie úspěšných projektů. Zdroje informací. Diskuse. Individuální konzultace. Upozornění: Účastníci mají možnost si současně objednat servis DotaceOnline.cz za zvýhodněnou cenu. Cena: Základní cena semináře je Kč + DPH (19%). Při účasti více osob z jedné firmy má každý další účastník slevu 15 % z ceny semináře. Možnost individuální konzultace vlastních záměrů na závěr školení!!! Objednávka účasti na semináři: Strana 10 z celkových 10 Bulletin GRANT ADVISOR, září 2009

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Často kladené otázky

Často kladené otázky Často kladené otázky Vybrané dotazy na téma fondů EU na informační lince Eurofon zaznamenané prostřednictvím telefonu, on-line chatu a e-mailu v programovém období 2007 2013 Fondy EU - investice do vaší

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více