Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka školy Eva Brandejsová, předsedkyně Školské rady

2 OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělávání základní školy... 4 C) Údaje o pracovnících základní školy... 5 D) Romský asistent... 5 E) Poradenské služby v základní škole... 6 F) Údaje o zápisu k povinné školní docházce... 6 G) Údaje o výsledcích vzdělávání... 7 H) Údaje o přijímacím řízení na školu uvedenou v přihlášce na 1. místě... 8 I) Počet absolventů ZŠ... 9 J) Žáci se SVP... 9 K) Úrazovost... 9 L) Kontrolní činnost... 9 M) Údaje o DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) ZŠ... 9 N) Přehled zájmových útvarů pro žáky základní školy O) Přehled zájmových aktivit pro veřejnost P) Údaje o aktivitách a o prezentaci základní školy Q) Údaje o výsledcích ČŠI R) Základní údaje o hospodaření školy S) Spolupráce s odborovými a jinými organizacemi zaměstnanců T) Informace o grantech, dotacích a sponzorských darech SCIO Závěrečná zpráva z průběhu realizace EVVO Minimální preventivní program Příloha č Akce školy s komentářem a fotodokumentací třída třída třída třída třída třída Akce TV ve školním roce Školní družina Rozloučení s deváťáky Příměstský tábor

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY zpracovaná podle 10 a 11 odst. 2 školského zákona, dále zákona č. 139 z , resp. Vyhlášky MŠMT ČR č. 15 z ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY SÍDLO ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, Želešice PRÁVNÍ FORMA příspěvková organizace IČ, IZO , ZŘIZOVATEL Obec Želešice TELEFON FAX INTERNETOVÉ STRÁNKY ŘEDITELKA ŠKOLY BYDLIŠTĚ Mgr. Dagmar Fránková Merhautova 75, Brno 1) Celková kapacita školy a jejích součástí Škola ZŠ ŠD MŠ od ŠJ od Celková kapacita (3 oddělení) 68 (4 oddělení) 250 2) Druhy a typy škol, školských zařízení, které škola zahrnuje Úplná devítiletá škola s devíti třídami Počet žáků ** 1. třída třída třída třída třída 13 Celkem I. stupeň 98 3

4 6. třída třída třída třída 8 Celkem II. stupeň 46 Celkem I. a II. stupeň 144 I. odd. družiny 22 II. odd. družiny 21 III. odd. družiny 21 Celkem oddělení družiny 64 ** stav ke konci školního roku 3) Počet tříd, žáků Počet tříd celkem z toho spec. z toho vyrov. Celkový počet žáků I. stupeň ,6 II. stupeň ,5 Celkem ** ** stav ke konci školního roku 4) Rada školy Počet žáků na 1 třídu Volby do Školské rady proběhly dvoukolově v termínech a Za zákonné zástupce byla zvolena paní Ilona Vildová a paní Eva Brandejsová, za pedagogické pracovníky Mgr. Veronika Musilová a Mgr. Dana Kadlčíková, za obec Ing. Zdeněk Stříbrný a paní Irena Pavlasová. Školská rada funguje podle vlastního jednacího řádu a podle plánu práce. Z každého jednání je ředitelce předáván zápis. Zápisy z jednání jsou uloženy v samostatné složce Školská rada. Předmětem dosavadního jednání bylo projednání a schválení výroční zprávy za minulý školní rok, projednávání a schválení školního řádu, projednání Doplňku k ŠVP, projednání návrhu rozpočtu na rok 2014, volba předsedy a místopředsedy, schválení jednacího řádu a volba zapisovatele. Termíny konání školské rady B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠVP ŠVP ZŠ Želešice pro základní vzdělávání s platností od Cizí jazyk Anglický jazyk (od 3. třídy) Německý jazyk Volitelné předměty Ruský jazyk Zeměpisný seminář M-F seminář 4

5 Nepovinné předměty Počítačová praktika Informační a komunikační technologie ŘK náboženství Matematická cvičení C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY Věk Pedag. prac. Ostatní Muži Źeny Muži Źeny Celkem do 35 let let 0 8+1* * nad 50 let důchodci celkem * Jmenovitě pedagogičtí pracovníci: Jmenovitě správní zaměstnanci Úvazek správních zaměstnanců D. Kadlčíková, M. Špirit, M. Fruhwirt, A. Adamcová, A. Lapčíková, J. Cacková, H. Frišová, Š. Hudeová, P. Křížová, V. Musilová, I. Schimmerová, F. Straka, M. Brychtová, H. Huzlíková, M. Srnková, D Fránková, *T. Vařeková (RD do ) P. Průcha (školník), M. Dozbabová (uklízečka), od Marta Křížová, M. Kvardová (ekonomka) školník 1,0; uklízečka 0,5 (M. Dozbabová), 0,75 (M. Křížová), M. Kvardová 0,2; od ,0 Odborná a pedagogická způsobilost počet poznámky Odborně a pedagogicky způsobilí 17/17 Absolventi (nastoupili na školu) 0 Nekvalifikovaní pracovníci 0 Odchod ze školy 2 Mgr. Miroslav Fruhwirt, Miroslava Brychtová Nástup do školy 1 Mgr. Anna Lapčíková D) ROMSKÝ ASISTENT Není. 5

6 E) PORADENSKÉ SLUŽBY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy Fyzický počet Kvalifikace, specializace vzdělání Výchovný poradce 1 Studium zahájeno VŠ Školní metodik prevence 1 Školní metodik prevence VŠ Koordinátor EVVO 1 Specializační studium VŠ Věková struktura do 35 let let nad 50 let Výchovný poradce Školní metodik prevence X X Koordinátor EVVO X Ve škole jsou 2 pedagogové s absolvovaným studiem speciální pedagog. Funkce koordinátora ICT pro I. stupeň je v kompetenci Mgr. M. Špirita, koordinátorem pro II. stupeň je Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka školy. F) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE zápis se konal 4. února 2014; zápis prováděly: Mgr. H. Frišová, učitelka I. třídy, a Mgr. A. Adamcová, učitelka III. tř. úroveň připravenosti dítěte byla posuzována podle metodického pokynu PPP pozváno dostavilo se řádný termín z toho s odkladem náhradní termín ( ) žádají odklad nastoupí CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH D

7 G) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 1) Přehled klasifikace školy 1. pololetí Výroční zpráva o činnosti školy 7

8 1) Přehled klasifikace školy 2. pololetí Výroční zpráva o činnosti školy H) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA ŠKOLU UVEDENOU V PŘI- HLÁŠCE NA 1. MÍSTĚ šk. rok 2013/14 gymnázia 4letá 6letá 8letá SOŠ SOU Celkem přihlášeno přijato

9 I) POČET ABSOLVENTŮ ZŠ ročník počet absolventů % 9. ročník J) ŽÁCI SE SVP (SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI) SVP integrovaní slovní hodnocení IVP počet žáků K) ÚRAZOVOST úrazy počet úrazů odškodněno celkem 23 5 L) KONTROLNÍ ČINNOST ředitel školy I. stupeň 4x 2x II. stupeň 1x 10x Celkem * 5x 12x zástupkyně ředitele * V případě jednoho pedagoga byla na základě zjištění z hospitací nastavena pravidla vedoucí k zlepšení výuky požadování příprav na hodinu, zpětná vazba, častější konzultace s uvádějícím učitelem. M) ÚDAJE O DVPP (DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRA- COVNÍKŮ) ZŠ Mgr. Aneta Adamcová ROK NÁZEV MÍSTO HOD Dobré nápady pro využití ICT na základní škole Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I Řekni mi, co čteš Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III Co sdělují média. Nechám se ovlivnit? Aktivní učení v matematice geometrie z provázků a překládaného papíru Želešice 4 Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice Finanční gramotnost na základních školách Želešice 4 9

10 2013 Jazyková výuka a její součásti Želešice Prvouka činnostně ve 2. ročníku Brno 4 Miroslava Brychtová 2013 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I Řekni mi, co čteš Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice 4 Mgr. Jana Cacková 2013 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I Řekni mi, co čteš Želešice Budování pozitivního vztahu k matematice Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III Co sdělují média. Nechám se ovlivnit? Želešice Finanční gramotnost na základních školách Želešice Jazyková výuka a její součásti Želešice Software Bakaláři evidence školní matriky Brno Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice Pracovněprávní souvislosti aplikace šk. Legislativy při řízení školy Brno 6 Mgr. Dagmar Fránková 2013 Budování pozitivního vztahu k matematice Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice Finanční gramotnost na základních školách Želešice Povinnosti ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení Brno Změny v zákoníku práce vyvolané novým občanským zákoníkem Brno Software Bakaláři Konec školního roku a tisk vysvědčení Brno Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství Brno 6 10

11 Mgr. Hana Frišová 2013 Dobré nápady pro využití ICT na ZŠ Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III Co sdělují média. Nechám se ovlivnit? Aktivní učení v matematice geometrie z provázků a překládaného papíru Želešice 4 Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice Finanční gramotnost na základních školách Želešice Vánoční čarování Želešice Pohybové hry Ořechov 5 Mgr. Šárka Hudeová 2013 Využití běžného odpadu k výtvarné činnosti Brno Dobré nápady pro využití ICT na základní škole Želešice Budování pozitivního vztahu k matematice Želešice Aktivní učení v matematice geometrie z provázků a překládaného papíru Želešice Finanční gramotnost na základních školách Želešice Jazyková výuka a její součásti Želešice Vánoční čarování Želešice Prvouka činnostně ve 2. ročníku Brno Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb Brno 4 Mgr. Miroslav Fruhwirt 2013 Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí Smart board Brno Finanční gramotnost na základních školách II. Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I Řekni mi, co čteš Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III Co sdělují média. Nechám se ovlivnit? Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice 4 11

12 2013 Jazyková výuka a její součásti Želešice Aktivizační metody ve výuce angličtiny II Brno Aktivizační metody ve výuce angličtiny III Brno America today Brno 6 Mgr. Dana Kadlčíková 2013 Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce Brno Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I Řekni mi, co čteš Želešice Budování pozitivního vztahu k matematice Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III Co sdělují média. Nechám se ovlivnit? Želešice Finanční gramotnost na základních školách II. Želešice Jazyková výuka a její součásti Želešice Výuka předmětu volba povolání v základní škole Brno 8 Mgr. Petra Křížová 2013 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I Řekni mi, co čteš Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III Co sdělují média. Nechám se ovlivnit? Aktivní učení v matematice geometrie z provázků a překládaného papíru Želešice 4 Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice Finanční gramotnost na základních školách Želešice Jazyková výuka a její součásti Želešice 4 Mgr. Veronika Musilová 2013 Práce s třídním kolektivem v rámci prevence rizikového chování Brno Přírodověda činnostně v 5. ročníku Brno Dobré nápady pro využití ICT na základní škole Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice 4 12

13 2013 Finanční gramotnost na základních školách Želešice 4 Ing. Milica Srnková 2013 Dobré nápady pro využití ICT na základní škole Želešice Budování pozitivního vztahu k matematice Želešice Aktivní učení v matematice geometrie z provázků a překládaného papíru Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice Finanční gramotnost na základních školách Želešice Geometrie, čtyřúhelníky a tělesa hranoly v 7. ročníku 2014 Letní škola s didaktikou matematiky Uh. Hradiště Metodické dny projektu MPV seznámení s materiály Uh. Hradiště Metodické dny projektu MPV diskuse k metodickým materiálům Uh. Hradiště 8 Mgr. Michal Špirit 2013 Dobré nápady pro využití ICT na základní škole Želešice Budování pozitivního vztahu k matematice Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III Co sdělují média. Nechám se ovlivnit? Aktivní učení v matematice geometrie z provázků a překládaného papíru Želešice 4 Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice Finanční gramotnost na základních školách II Želešice Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí Smart Board Brno Požární ochrana Brno Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak outdoorové hry Brno 3,5 N) PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY název zájmového útvaru vedoucí počet navštěvujících žáků Keramika I Zora Rýparová, externí 19/ I. a II. třída 13

14 Keramika II Zora Rýparová, externí 21/I.-III. třída Pěvecký kroužek Michaela Kvardová 8/II.-VI. třída Angličtina pro III. třídu Mgr. Aneta Adamcová 13/III. třída Kroužek angličtiny agentura Rytmik 11 / III. třída Hra na zobcovou flétnu ZUŠ Ořechov 7/I., II., IV. třída Sportovní hry Mgr. Hana Frišová 27 / III. V. třída Taneční a pohybová výchova Mgr. Aneta Adamcová 20 / I. - V. třída Florbal Dušan Brandejs 6/VI. třída O) PŘEHLED ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRO VEŘEJNOST název basketbal volejbal pilátes jóga badminton tenis florbal tenis florbal vedoucí Lukáš Hofman Zdeněk Stříbrný Ing. Dana Dobešová Irena Pavlasová Ivona Kopáčová Ilona Vildová Šárka Hudeová Hana Dostálová Marek Pavlíček P) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A O PREZENTACI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1) LVK (lyžařský výcvikový kurz) Kurz byl uspořádán pro žáky VII. a VIII. třídy (opět ve spolupráci se ZŠ Lipůvka, okres Blansko). LVK se konal od 1. března do 7. března 2014 v Beskydech, hotel Čarták na Soláni. Účast/neúčast: VII. třída 4; VIII. třída 1, IX. - 6; pedagogický doprovod: Mgr. Šárka Hudeová Pro nezúčastněné žáky byla organizována řádná výuka ve spojené VIII. třídě. 2) ŠVP (škola v přírodě) Nebyla organizována. 3) Plavecký výcvik Plavecký výcvik byl organizován pro žáky 2. třídy. Plavecký výcvik probíhal v Plavecké škole Kometa Brno v Aquaparku v Brně - Kohoutovicích; dopravu zajišťovala Plavecká škola. 14

15 4) Divadelní představení, výukové programy, exkurze ZŠ Výroční zpráva o činnosti školy měsíc název třída IX. Jak roste chléb, Půda není nuda Lipka 2., 4. IX. Milotice IX. Já nic já muzikant IX. Anthropos 4., 5. X. Příběhy lišky Bystroušky X. Exkurze na OÚ volby 7., 8. XI. Něco je ve vzduchu Lipka 8., 9. XI. Od pramínku k moři 3., 4. XI. Geometrická optika 8. XII. Využití vody a páry 8. XII. Vánoční Praha 8., 9. XII. Cesta k planetám 6. XII. Hvězda nad Betlémem 1. I. Mexiko I. Hospodářství u Šňofouse Lipka 1. I. Zvířátka v zimě 3. I. Beseda s právníkem I. Divadlo nekouše, Písnička pro draka II. Na ostrově pána much výtvarná galerie 2. II. Sex včera, dnes a zítra 8., 9. II. Wikyland 2. III. Český národ v době nacistické okupace III. Barevná laboratoř 8., 9. IV. Tonda obal na cestách IV. Vývoj populární hudby - koncert IV. Z pohádky do pohádky - koncert 1., 3. IV. Odpadkový koš vypravuje 5., 6. IV. Úřad práce 8. V. Tajemství ukryté v zemi 8., 9. V. Naše cesta 8., 9., 2., 4. 15

16 V. Od tamtamů k internetu 9. V. Planeta Země V. Den dětí VI. Lidice VI. Multipolis 6. 5) Projekty ZŠ projekt 72 hodin celorepublikový projekt vánoční dílny, prodej výrobků a vystoupení v areálu Victorie při rozsvěcování vánočního stromu ukázkové hodiny EU projektu Peníze školám velikonoční dílny spojené s výstavou deváťáci učí prvňáky 6) Školní výlety třída výlet I. třída hrad Veveří II. třída III. třída IV. třída Brněnská přehrada Znojmo Znojmo V. třída Modrá u Velehradu VI. třída VII. třída VIII. třída IX. třída 7) Soutěže Permonium Jihlava Automotodrom Brno Brněnská přehrada SOUTĚŽE POŘÁDANÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLOU XXX. ročník Memoriálu Zdeňka Dvořáka v přespolním běhu o Želešickou růži 27. září 2013 (viz samostatná dokumentace /není součástí Výroční zprávy) školní kolo soutěže ve šplhu celá škola turnaj ve florbalu II. stupeň recitační soutěž Kategorie A (1. 4. tř.) 1. místo Eliška Šejnohová 2. tř. 2. místo Marek Pokorný, 2. tř. 3. místo Viktorie Vildová, 2. tř. 16

17 Kategorie B (5. 8. tř.) 1. místo Barbora Názlerová, 6. tř. 2. místo Anna Vařeková, 5. tř. 3. místo Valentýna Pavlasová, 7. tř. poznámka: Všichni umístění byli odměněni knihou a diplomy. OFICIÁLNÍ SOUTĚŽE Pythagoriáda kategorie M6 školní kolo: M7 školní kolo: M8 školní kolo: MO matematická olympiáda Výroční zpráva o činnosti školy VI. třída (Mgr. Michal Špirit) VII. třída (Ing. Milica Srnková) VIII. třída (Mgr. Michal Špirit) Z/5 školní kolo: V. třída (Ing. Srnková) do okresního kola postoupili: Nikol Havlátová, Daniel Peška, Michal Přerovský, Julie Tichá, Vendula Kučerová Z/6 školní kolo: VI. třída (Michal Špirit) do okresního kola postoupila: Barbora Názlerová Z/7 školní kolo: VII. třída (Ing. Milica Srnková) do okresního kola postoupili: Valentýna Pavlasová, Adam Hladký, Alena Kafoňková Taktik matematická korespondenční soutěž Zúčastnilo se 22 žáků z třídy. Matematický KLOKAN školní kolo (nejlepší řešitelé v kategorii) Kat. CVRČEK II. a III. třída Tudor Stoican, Ondřej Havránek, Tomáš Mach Kat. KLOKÁNEK IV. a V. třída Tomáš Názler, Julie Tichá, Václav Horký Kat. BENJAMIN VI. a VII. třída Adam Hladký, Barbora Názlerová, Šimon Rýpar, Valentýna Pavlasová Kat. KADET VIII. a IX. třída Radim Hladký, Barbora Machová, Adéla Kozlová Přírodovědný KLOKAN školní kolo (nejlepší řešitelé v kategorii) Kat. KADET VIII. tř. Pavla Chvalkovská IX. tř. Adéla Kozlová Dějepisná olympiáda Radim Hladký, IX. třída okresní kolo Tišnov, 3. místo; postup do krajského kola, kde obsadil dělené místo. SOUTĚŽE VYHLAŠOVANÉ JINÝMI SUBJEKTY Halový fotbal Pohořelice Zúčastnil se výběr žáků VI. - IX. tř. 17

18 Minikopaná (okrskové a okresní kolo) Výroční zpráva o činnosti školy V letošním roce byla škola pořadatelem jak okrskového, tak i okresního kola minikopané. Celá akce probíhala pod záštitou obce Želešice, která přispěla věcnými cenami jak pro okrskové, tak i okresní kolo. Preventan Cup (okrskové kolo) Zúčastnil se výběr žáků IV. a V. tř. Okrskové kolo ve vybíjené PŘEHLED KULTURNÍCH A JINÝCH AKCÍ PRO VEŘEJNOST Rozsvěcování adventního stromu / 30. listopadu Součást projektu Vánoce ve škole celodenní vánoční dílny, výrobky prodávány na vánočním trhu v areálu Victorie. Součástí akce bylo vystoupení žáků základní školy tematicky zaměřené na Vánoce, zimní období. Den otevřených dveří / 27. února Den otevřených dveří byl spojen s prohlídkou školy a jejího vybavení, ale především možností nahlédnout do práce školy přímo ve vyučovacích hodinách. Akademie ke Dni matek / 12. května Téměř dvouhodinové pásmo recitace, zpěvů, tanců a scének v podání žáků školy. JINÉ AKTIVITY ŠKOLY Miliarda stromů pro planetu Zemi (pokračování projektu) Komentář: Projekt OSN, který byl zahájen v listopadu 2006; smyslem projektu je upozornit lidstvo na zhoršující se životní prostředí planety a formou individuálních aktivit je vyzvat ke spolupráci; závazkem pro rok 2007 je vysadit ve světě miliardu stromů; Škola se k této výzvě přihlásila a ve spolupráci s obcí Želešice, jmenovitě s panem starostou Ing. J. Kvasničkou, byly dodány sazenice a vybrán vhodný pozemek; první výsadba se uskutečnila ve dvou etapách v dubnu Ve školním roce 2013/2014 vysázeli žáci školy ve spolupráci s obcí Želešice sazenice listnáčů v lese za kamenolomem. STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ Zajišťuje školní jídelna, která je od součástí jednoho právního subjektu se ZŠ a MŠ. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dětí, a tudíž i strávníků, je současná velikost školní jídelny nedostačující, a bude se proto muset začít uvažovat o jejím zvětšení. SPOLUPRÁCE S MATEŘSKOU ŠKOLOU V tomto školním roce opět zařadila škola ve spolupráci s MŠ edukativní předškolní přípravu. 18

19 Q) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČŠI Ve školním roce nebyla ve škole provedena kontrolní činnost ČŠI. R) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti školy POZNÁMKY Kontroly v průběhu školního roku 2013/2014: Na konci roku proběhla kontrola hospodaření, kontrolu prováděla obec, další přezkoumání účetní závěrky a hospodaření školy provedla auditorská firma RS Audit spol. s.r.o. Opět k inventura majetku, kterou provedla obec. K audit shledal vše bez připomínek, kontrola z obce byla s drobnými výhradami, které byly doplněny do stanoveného termínu, inventura k byla v pořádku s drobnou připomínkou. S) SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI A JINÝMI ORGANIZACEMI ZA- MĚSTNANCŮ Ve škole není odborová organizace. T) INFORMACE O GRANTECH, DOTACÍCH A SPONZORSKÝCH DA- RECH Škola úspěšně dokončila projekt z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost prostředky ve výši ,-Kč škola použila na odborné publikace, výukové programy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, finanční odměny pedagogických pracovníků za tvorbu materiálů pro zlepšení výuky. SCIO Ve školním roce 2013/14 se zúčastnily testování Scio tyto třídy (souhrnné výsledky viz příloha č. 2): VI. Stonožka VII. Stonožka VIII. Dovednosti pro život Nový moderní projekt zjišťuje a ověřuje on-line formou praktických úloh nejdůležitější dovednosti pro současnost schopnost řešit problémy, komunikovat, rozvíjet vztahy a pracovat s informacemi. Test zkoumá dovednosti každého testovaného žáka individuálně. Tři testy rozdílné obtížnosti (snadný, středně obtížný, obtížný) jsou určeny pro ověřovací testování žáků tříd (věk 9 15 let) ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Části testu: řešeni problémů sociálně-personální a komunikativní dovednosti práce s informacemi 19

20 Test obsahuje interaktivní typy úloh např. s využitím audio, video, označování v obrázku, textu, přesunování políček. Výstupy: pro žáka (zařazení do úrovně1 5; začátečník profík) školu možnost porovnání se stejnými typy škol a žáky stejného ročníku. 20

21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PRŮBĚHU REALIZACE EVVO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Environmentální výchova je v ŠVP ZŠ Želešice začleněna do tematických okruhů, které umožňují celkové pochopení vztahů člověka k životnímu prostředí, k pochopení a uvědomění si základních podmínek života, odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. Okruhy jsou rozděleny pro 1. a 2. stupeň. Na prvním i druhém stupni jsou uvedeny okruhy Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity problémy životního prostředí a Vztah člověka a prostředí, tyto okruhy jsou plánovány ve formě projektů procházejících několika předměty, ať už přírodními nebo humanitními, které jsou popsány v ŠVP. Školní vzdělávací program ZŠ Želešice dále zpřesňuje, kterými předměty a tématy probíraného učiva EV prostupuje. Jako koordinátor EVVO na škole působí absolvent specializačního studia pro koordinátory EVVO Mgr. Michal Špirit, který ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogy plánuje a uskutečňuje jednotlivé akce v rámci EVVO. Plnění provozně organizačního a výukového plánu EVVO a aktivity s náplní EVVO ve školním roce 2013/2014 Provozně organizační plán Provozně organizační plán pro tento školní rok se dařilo plnit jen z části, vzrostla spotřeba kancelářského papíru, využívají se tradiční čisticí prostředky. Na druhou stranu pracovníci školy preferují oboustranný tisk nebo tisk více stran na list, došlo k rozšíření zeleně uvnitř i vně školy, byly pořízeny nové květináče s muškáty, které jsou umístěny na zápraží školy. Kontroly kapajících kohoutků nebo protékajících toalet probíhají namátkově všemi pracovníky školy. Klasické ručníky byly nahrazeny na všech WC a ve třídách boxy s papírovými ubrousky z recyklovaného papíru. Žáci a zaměstnanci školy pokračovali v třídění odpadu, a to plastů, papíru a baterií, které jsme zavedli v roce Na každém patře školy jsou umístěny dva kontejnery, do kterých žáci, ale i učitelé tyto druhy odpadu třídí. Koordinátor EVVO absolvoval kurz DVPP s náplní EVVO Globální rozvojové vzdělávání, dále úzce spolupracoval se školským zařízením pro EV Lipka. Další pedagogičtí pracovníci absolvovali kurzy DVPP Prvouka činnostně a Praktické nápady do přírodovědy. Výukový plán Škola se zúčastnila Soutěže s panem Popelou pořádané firmou A.S.A., v rámci níž proběhlo 5 sběrových dnů. Ve spolupráci s rodiči i ostatními občany Želešic se dětem podařilo nasbírat a odevzdat kg sběrového papíru, což je přibližně o 1,5 t více než v loňském roce. Získané finanční prostředky byly použity na odměny nejúspěšnějších žáků a tříd a na nákup výtvarných potřeb (výkresy, ). Škola je zapojena do projektu Ekopolis, jehož koordinátorem je společnost SCIO. Stejně jako v loňském roce sloužila tato výuková hra jako pomůcka na II. stupni v zeměpise a přírodopise. Na závěr školního roku opět proběhl tematický den s Ekopolis, v letošním roce zaměřený na bydlení. Žáci 1. stupně absolvovali tyto výukové programy a exkurze s tematikou EVVO: Jak roste chléb, Půda není nuda (II. a IV. třída) Exkurze do Anthroposu (IV. a V. třída) 21

22 Od pramínku k moři (III. a IV. třída) Zvířátka v zimě (III. třída) Hospodářství u Šnufouse (I. třída) Odpadkový koš vypravuje (V. třída) Výroční zpráva o činnosti školy Žáci 2. stupně absolvovali tyto výukové programy a exkurze s tématikou EVVO: Něco je ve vzduchu (VIII. a IX. třída) Planetárium Brno (VI. třída) Mexiko záhada starých Mayů (VI. IX. třída) Odpadkový koš vypravuje (VI. třída) Tajemství ukryté v zemi (VIII. a IX. třída) Indonésie po stopách lidojedů (VI. IX. třída) se škola zapojila do akce Projekt 72 hodin. U školy tak vznikl nový záhon osázený růžemi a levandulí, který připravili učitelé a osázely děti. Náš projekt byl ve sborníku Projekt 72 hodin uveden na úvodní straně v oddíle Jihomoravský kraj. 1. dubna proběhl pro všechny žáky školy výukový program firmy EKO-KOM Tonda Obal na cestách, který podpořil vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagaci tříděného sběru odpadů. U příležitosti Dne Země proběhlo ve spolupráci s obcí tradiční sázení stromků. V rámci školních výletů navštívili žáci ZOO Jihlava, ZOO Olomouc, rybník s proskleným tunelem v Modré u Velehradu, Brněnskou přehradu a bývalý uhelný důl v Oslavanech. Během školního roku se měli možnost žáci seznámit s dvěma nástěnkami věnovanými EVVO (Odpady a Významné dny). Z důvodů zrušení školních exkurzí v Cementárně Mokrá Horákov neproběhla letos plánovaná exkurze pro druhý stupeň. Plánovaný pobytový program na SEV Jezírko neproběhl z kapacitních důvodů tohoto střediska a malého počtu žáků v V. třídě. V červnu se neuskutečnila plánovaná exkurze do ZOO Brno pro I. a II. třídu. Z časových důvodů se neuskutečnila přírodovědně-historická procházka Těsnohlídkovým údolím. V průběhu školního roku zařazovala školní družina množství tematických celků s tématem EV- VO (např. Barevný podzim, Den Země). Velká část činnosti v družině se odehrává venku, děti jsou vedeny k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí a je v nich vyvoláván kladný vztah přírodě. Témata EVVO se objevovala průběžně téměř ve všech předmětech dle ŠVP. Zpracoval Mgr. Michal Špirit, koordinátor EVVO 22

23 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 / ) Úvod preventivní tým: Mgr. Veronika Musilová, ŠMP Mgr. Dana Kadlčíková, VP třídní učitelé Primární prevence byla v tradičních okruzích témat zmiňována hlavně v následujících předmětech, ale i v třídnických hodinách na druhém stupni: prvouka přírodověda vlastivěda český jazyk výchova k občanství výchova ke zdraví Cílem MPP byla primární prevence ve smyslu žáky informovat o možných nástrahách, podněcovat je ke zdravému životnímu stylu, k sebevědomému pojetí vlastní osobnosti na základě sebepoznávání, vést žáky k toleranci k jakýmkoli abnormalitám ve svém okolí, nabízet kvalitní možnosti zábavy a relaxace. To vše v souladu s klíčovými kompetencemi žáků. 2) Výskyt rizikového chování u žáků Nelegální návykové látky se ve škole (ani v nejbližším okolí žáků) neobjevují. Žáci jsou si úměrně věku vědomi nebezpečí užívání některých látek. Přítomnost, či dokonce užívání jakýchkoli návykových látek se nikdy nijak nedotkly školního prostředí. Dětem je známo možné nebezpečí vyplývající z užívání těchto látek, vědí o zdravotních problémech i následcích souvisejících s jejich užíváním, stejně tak o možných změnách psychického stavu člověka, jeho jednání a chování např. pod vlivem alkoholu. Nejpozději v osmém ročníku dokáží vysvětlit některé negativní sociální dopady tabakismu a alkoholismu, chápou pojem fyzická i psychická závislost a abstinenční příznaky. Kyberšikanu, gamblerství, rasovou nesnášenlivost, sebepoškozování, či záškoláctví nebylo nutné řešit. V letošním školním roce se ŠMP nesetkala ani s netolismem. Na základě rozhovorů s žáky chápe ŠMP situaci týkající se vztahu žáků k mobilním telefonům, PC apod., tedy k elektronice umožňující připojení na sociální sítě, či hraní her jako adekvátní současné době. Ve II. pololetí byla v VI. třídě diagnostikována okresní metodičkou prevence Mgr. Lenkou Cupalovou šikana. Byla provedena doporučená opatření uvedená ve zprávě z PPP. Situace byla řešena s žáky i rodiči formou osobních pohovorů. Poté, co bylo od některých opatření upuštěno (horizont cca 6 týdnů), došlo k recidivě v chování žáků (stížnost ve schránce důvěry, následné pohovory s jednotlivými žáky k osvětlení situace). Proto byla udělena kázeňská opatření. Žákům je po teoretické stránce pojem šikana postupně osvětlován s ohledem na jejich věk. Jsou jim známy možné projevy tohoto rizikového chování a vědí, že se jedná v civilizované společnosti jednoznačně o nepřípustné chování, které mj. výslovně zakazuje školní řád. Další jednorázové konflikty a případné sváry mezi žáky lze považovat za běžné neshody, hádky, pomstychtivé chování či zbrklost dětí pramenící z aktuálních okolností, nálad či oka- 23

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více