Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka školy Eva Brandejsová, předsedkyně Školské rady

2 OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělávání základní školy... 4 C) Údaje o pracovnících základní školy... 5 D) Romský asistent... 5 E) Poradenské služby v základní škole... 6 F) Údaje o zápisu k povinné školní docházce... 6 G) Údaje o výsledcích vzdělávání... 7 H) Údaje o přijímacím řízení na školu uvedenou v přihlášce na 1. místě... 8 I) Počet absolventů ZŠ... 9 J) Žáci se SVP... 9 K) Úrazovost... 9 L) Kontrolní činnost... 9 M) Údaje o DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) ZŠ... 9 N) Přehled zájmových útvarů pro žáky základní školy O) Přehled zájmových aktivit pro veřejnost P) Údaje o aktivitách a o prezentaci základní školy Q) Údaje o výsledcích ČŠI R) Základní údaje o hospodaření školy S) Spolupráce s odborovými a jinými organizacemi zaměstnanců T) Informace o grantech, dotacích a sponzorských darech SCIO Závěrečná zpráva z průběhu realizace EVVO Minimální preventivní program Příloha č Akce školy s komentářem a fotodokumentací třída třída třída třída třída třída Akce TV ve školním roce Školní družina Rozloučení s deváťáky Příměstský tábor

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY zpracovaná podle 10 a 11 odst. 2 školského zákona, dále zákona č. 139 z , resp. Vyhlášky MŠMT ČR č. 15 z ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY SÍDLO ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, Želešice PRÁVNÍ FORMA příspěvková organizace IČ, IZO , ZŘIZOVATEL Obec Želešice TELEFON FAX INTERNETOVÉ STRÁNKY ŘEDITELKA ŠKOLY BYDLIŠTĚ Mgr. Dagmar Fránková Merhautova 75, Brno 1) Celková kapacita školy a jejích součástí Škola ZŠ ŠD MŠ od ŠJ od Celková kapacita (3 oddělení) 68 (4 oddělení) 250 2) Druhy a typy škol, školských zařízení, které škola zahrnuje Úplná devítiletá škola s devíti třídami Počet žáků ** 1. třída třída třída třída třída 13 Celkem I. stupeň 98 3

4 6. třída třída třída třída 8 Celkem II. stupeň 46 Celkem I. a II. stupeň 144 I. odd. družiny 22 II. odd. družiny 21 III. odd. družiny 21 Celkem oddělení družiny 64 ** stav ke konci školního roku 3) Počet tříd, žáků Počet tříd celkem z toho spec. z toho vyrov. Celkový počet žáků I. stupeň ,6 II. stupeň ,5 Celkem ** ** stav ke konci školního roku 4) Rada školy Počet žáků na 1 třídu Volby do Školské rady proběhly dvoukolově v termínech a Za zákonné zástupce byla zvolena paní Ilona Vildová a paní Eva Brandejsová, za pedagogické pracovníky Mgr. Veronika Musilová a Mgr. Dana Kadlčíková, za obec Ing. Zdeněk Stříbrný a paní Irena Pavlasová. Školská rada funguje podle vlastního jednacího řádu a podle plánu práce. Z každého jednání je ředitelce předáván zápis. Zápisy z jednání jsou uloženy v samostatné složce Školská rada. Předmětem dosavadního jednání bylo projednání a schválení výroční zprávy za minulý školní rok, projednávání a schválení školního řádu, projednání Doplňku k ŠVP, projednání návrhu rozpočtu na rok 2014, volba předsedy a místopředsedy, schválení jednacího řádu a volba zapisovatele. Termíny konání školské rady B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠVP ŠVP ZŠ Želešice pro základní vzdělávání s platností od Cizí jazyk Anglický jazyk (od 3. třídy) Německý jazyk Volitelné předměty Ruský jazyk Zeměpisný seminář M-F seminář 4

5 Nepovinné předměty Počítačová praktika Informační a komunikační technologie ŘK náboženství Matematická cvičení C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY Věk Pedag. prac. Ostatní Muži Źeny Muži Źeny Celkem do 35 let let 0 8+1* * nad 50 let důchodci celkem * Jmenovitě pedagogičtí pracovníci: Jmenovitě správní zaměstnanci Úvazek správních zaměstnanců D. Kadlčíková, M. Špirit, M. Fruhwirt, A. Adamcová, A. Lapčíková, J. Cacková, H. Frišová, Š. Hudeová, P. Křížová, V. Musilová, I. Schimmerová, F. Straka, M. Brychtová, H. Huzlíková, M. Srnková, D Fránková, *T. Vařeková (RD do ) P. Průcha (školník), M. Dozbabová (uklízečka), od Marta Křížová, M. Kvardová (ekonomka) školník 1,0; uklízečka 0,5 (M. Dozbabová), 0,75 (M. Křížová), M. Kvardová 0,2; od ,0 Odborná a pedagogická způsobilost počet poznámky Odborně a pedagogicky způsobilí 17/17 Absolventi (nastoupili na školu) 0 Nekvalifikovaní pracovníci 0 Odchod ze školy 2 Mgr. Miroslav Fruhwirt, Miroslava Brychtová Nástup do školy 1 Mgr. Anna Lapčíková D) ROMSKÝ ASISTENT Není. 5

6 E) PORADENSKÉ SLUŽBY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy Fyzický počet Kvalifikace, specializace vzdělání Výchovný poradce 1 Studium zahájeno VŠ Školní metodik prevence 1 Školní metodik prevence VŠ Koordinátor EVVO 1 Specializační studium VŠ Věková struktura do 35 let let nad 50 let Výchovný poradce Školní metodik prevence X X Koordinátor EVVO X Ve škole jsou 2 pedagogové s absolvovaným studiem speciální pedagog. Funkce koordinátora ICT pro I. stupeň je v kompetenci Mgr. M. Špirita, koordinátorem pro II. stupeň je Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka školy. F) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE zápis se konal 4. února 2014; zápis prováděly: Mgr. H. Frišová, učitelka I. třídy, a Mgr. A. Adamcová, učitelka III. tř. úroveň připravenosti dítěte byla posuzována podle metodického pokynu PPP pozváno dostavilo se řádný termín z toho s odkladem náhradní termín ( ) žádají odklad nastoupí CH D CH D CH D CH D CH D CH D CH D

7 G) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 1) Přehled klasifikace školy 1. pololetí Výroční zpráva o činnosti školy 7

8 1) Přehled klasifikace školy 2. pololetí Výroční zpráva o činnosti školy H) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA ŠKOLU UVEDENOU V PŘI- HLÁŠCE NA 1. MÍSTĚ šk. rok 2013/14 gymnázia 4letá 6letá 8letá SOŠ SOU Celkem přihlášeno přijato

9 I) POČET ABSOLVENTŮ ZŠ ročník počet absolventů % 9. ročník J) ŽÁCI SE SVP (SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI) SVP integrovaní slovní hodnocení IVP počet žáků K) ÚRAZOVOST úrazy počet úrazů odškodněno celkem 23 5 L) KONTROLNÍ ČINNOST ředitel školy I. stupeň 4x 2x II. stupeň 1x 10x Celkem * 5x 12x zástupkyně ředitele * V případě jednoho pedagoga byla na základě zjištění z hospitací nastavena pravidla vedoucí k zlepšení výuky požadování příprav na hodinu, zpětná vazba, častější konzultace s uvádějícím učitelem. M) ÚDAJE O DVPP (DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRA- COVNÍKŮ) ZŠ Mgr. Aneta Adamcová ROK NÁZEV MÍSTO HOD Dobré nápady pro využití ICT na základní škole Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I Řekni mi, co čteš Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III Co sdělují média. Nechám se ovlivnit? Aktivní učení v matematice geometrie z provázků a překládaného papíru Želešice 4 Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice Finanční gramotnost na základních školách Želešice 4 9

10 2013 Jazyková výuka a její součásti Želešice Prvouka činnostně ve 2. ročníku Brno 4 Miroslava Brychtová 2013 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I Řekni mi, co čteš Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice 4 Mgr. Jana Cacková 2013 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I Řekni mi, co čteš Želešice Budování pozitivního vztahu k matematice Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III Co sdělují média. Nechám se ovlivnit? Želešice Finanční gramotnost na základních školách Želešice Jazyková výuka a její součásti Želešice Software Bakaláři evidence školní matriky Brno Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice Pracovněprávní souvislosti aplikace šk. Legislativy při řízení školy Brno 6 Mgr. Dagmar Fránková 2013 Budování pozitivního vztahu k matematice Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice Finanční gramotnost na základních školách Želešice Povinnosti ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení Brno Změny v zákoníku práce vyvolané novým občanským zákoníkem Brno Software Bakaláři Konec školního roku a tisk vysvědčení Brno Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství Brno 6 10

11 Mgr. Hana Frišová 2013 Dobré nápady pro využití ICT na ZŠ Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III Co sdělují média. Nechám se ovlivnit? Aktivní učení v matematice geometrie z provázků a překládaného papíru Želešice 4 Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice Finanční gramotnost na základních školách Želešice Vánoční čarování Želešice Pohybové hry Ořechov 5 Mgr. Šárka Hudeová 2013 Využití běžného odpadu k výtvarné činnosti Brno Dobré nápady pro využití ICT na základní škole Želešice Budování pozitivního vztahu k matematice Želešice Aktivní učení v matematice geometrie z provázků a překládaného papíru Želešice Finanční gramotnost na základních školách Želešice Jazyková výuka a její součásti Želešice Vánoční čarování Želešice Prvouka činnostně ve 2. ročníku Brno Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb Brno 4 Mgr. Miroslav Fruhwirt 2013 Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí Smart board Brno Finanční gramotnost na základních školách II. Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I Řekni mi, co čteš Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III Co sdělují média. Nechám se ovlivnit? Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice 4 11

12 2013 Jazyková výuka a její součásti Želešice Aktivizační metody ve výuce angličtiny II Brno Aktivizační metody ve výuce angličtiny III Brno America today Brno 6 Mgr. Dana Kadlčíková 2013 Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce Brno Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I Řekni mi, co čteš Želešice Budování pozitivního vztahu k matematice Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III Co sdělují média. Nechám se ovlivnit? Želešice Finanční gramotnost na základních školách II. Želešice Jazyková výuka a její součásti Želešice Výuka předmětu volba povolání v základní škole Brno 8 Mgr. Petra Křížová 2013 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I Řekni mi, co čteš Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III Co sdělují média. Nechám se ovlivnit? Aktivní učení v matematice geometrie z provázků a překládaného papíru Želešice 4 Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice Finanční gramotnost na základních školách Želešice Jazyková výuka a její součásti Želešice 4 Mgr. Veronika Musilová 2013 Práce s třídním kolektivem v rámci prevence rizikového chování Brno Přírodověda činnostně v 5. ročníku Brno Dobré nápady pro využití ICT na základní škole Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice 4 12

13 2013 Finanční gramotnost na základních školách Želešice 4 Ing. Milica Srnková 2013 Dobré nápady pro využití ICT na základní škole Želešice Budování pozitivního vztahu k matematice Želešice Aktivní učení v matematice geometrie z provázků a překládaného papíru Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice Finanční gramotnost na základních školách Želešice Geometrie, čtyřúhelníky a tělesa hranoly v 7. ročníku 2014 Letní škola s didaktikou matematiky Uh. Hradiště Metodické dny projektu MPV seznámení s materiály Uh. Hradiště Metodické dny projektu MPV diskuse k metodickým materiálům Uh. Hradiště 8 Mgr. Michal Špirit 2013 Dobré nápady pro využití ICT na základní škole Želešice Budování pozitivního vztahu k matematice Želešice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III Co sdělují média. Nechám se ovlivnit? Aktivní učení v matematice geometrie z provázků a překládaného papíru Želešice 4 Želešice Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a prvouky Želešice Finanční gramotnost na základních školách II Želešice Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí Smart Board Brno Požární ochrana Brno Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak outdoorové hry Brno 3,5 N) PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY název zájmového útvaru vedoucí počet navštěvujících žáků Keramika I Zora Rýparová, externí 19/ I. a II. třída 13

14 Keramika II Zora Rýparová, externí 21/I.-III. třída Pěvecký kroužek Michaela Kvardová 8/II.-VI. třída Angličtina pro III. třídu Mgr. Aneta Adamcová 13/III. třída Kroužek angličtiny agentura Rytmik 11 / III. třída Hra na zobcovou flétnu ZUŠ Ořechov 7/I., II., IV. třída Sportovní hry Mgr. Hana Frišová 27 / III. V. třída Taneční a pohybová výchova Mgr. Aneta Adamcová 20 / I. - V. třída Florbal Dušan Brandejs 6/VI. třída O) PŘEHLED ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRO VEŘEJNOST název basketbal volejbal pilátes jóga badminton tenis florbal tenis florbal vedoucí Lukáš Hofman Zdeněk Stříbrný Ing. Dana Dobešová Irena Pavlasová Ivona Kopáčová Ilona Vildová Šárka Hudeová Hana Dostálová Marek Pavlíček P) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A O PREZENTACI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1) LVK (lyžařský výcvikový kurz) Kurz byl uspořádán pro žáky VII. a VIII. třídy (opět ve spolupráci se ZŠ Lipůvka, okres Blansko). LVK se konal od 1. března do 7. března 2014 v Beskydech, hotel Čarták na Soláni. Účast/neúčast: VII. třída 4; VIII. třída 1, IX. - 6; pedagogický doprovod: Mgr. Šárka Hudeová Pro nezúčastněné žáky byla organizována řádná výuka ve spojené VIII. třídě. 2) ŠVP (škola v přírodě) Nebyla organizována. 3) Plavecký výcvik Plavecký výcvik byl organizován pro žáky 2. třídy. Plavecký výcvik probíhal v Plavecké škole Kometa Brno v Aquaparku v Brně - Kohoutovicích; dopravu zajišťovala Plavecká škola. 14

15 4) Divadelní představení, výukové programy, exkurze ZŠ Výroční zpráva o činnosti školy měsíc název třída IX. Jak roste chléb, Půda není nuda Lipka 2., 4. IX. Milotice IX. Já nic já muzikant IX. Anthropos 4., 5. X. Příběhy lišky Bystroušky X. Exkurze na OÚ volby 7., 8. XI. Něco je ve vzduchu Lipka 8., 9. XI. Od pramínku k moři 3., 4. XI. Geometrická optika 8. XII. Využití vody a páry 8. XII. Vánoční Praha 8., 9. XII. Cesta k planetám 6. XII. Hvězda nad Betlémem 1. I. Mexiko I. Hospodářství u Šňofouse Lipka 1. I. Zvířátka v zimě 3. I. Beseda s právníkem I. Divadlo nekouše, Písnička pro draka II. Na ostrově pána much výtvarná galerie 2. II. Sex včera, dnes a zítra 8., 9. II. Wikyland 2. III. Český národ v době nacistické okupace III. Barevná laboratoř 8., 9. IV. Tonda obal na cestách IV. Vývoj populární hudby - koncert IV. Z pohádky do pohádky - koncert 1., 3. IV. Odpadkový koš vypravuje 5., 6. IV. Úřad práce 8. V. Tajemství ukryté v zemi 8., 9. V. Naše cesta 8., 9., 2., 4. 15

16 V. Od tamtamů k internetu 9. V. Planeta Země V. Den dětí VI. Lidice VI. Multipolis 6. 5) Projekty ZŠ projekt 72 hodin celorepublikový projekt vánoční dílny, prodej výrobků a vystoupení v areálu Victorie při rozsvěcování vánočního stromu ukázkové hodiny EU projektu Peníze školám velikonoční dílny spojené s výstavou deváťáci učí prvňáky 6) Školní výlety třída výlet I. třída hrad Veveří II. třída III. třída IV. třída Brněnská přehrada Znojmo Znojmo V. třída Modrá u Velehradu VI. třída VII. třída VIII. třída IX. třída 7) Soutěže Permonium Jihlava Automotodrom Brno Brněnská přehrada SOUTĚŽE POŘÁDANÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLOU XXX. ročník Memoriálu Zdeňka Dvořáka v přespolním běhu o Želešickou růži 27. září 2013 (viz samostatná dokumentace /není součástí Výroční zprávy) školní kolo soutěže ve šplhu celá škola turnaj ve florbalu II. stupeň recitační soutěž Kategorie A (1. 4. tř.) 1. místo Eliška Šejnohová 2. tř. 2. místo Marek Pokorný, 2. tř. 3. místo Viktorie Vildová, 2. tř. 16

17 Kategorie B (5. 8. tř.) 1. místo Barbora Názlerová, 6. tř. 2. místo Anna Vařeková, 5. tř. 3. místo Valentýna Pavlasová, 7. tř. poznámka: Všichni umístění byli odměněni knihou a diplomy. OFICIÁLNÍ SOUTĚŽE Pythagoriáda kategorie M6 školní kolo: M7 školní kolo: M8 školní kolo: MO matematická olympiáda Výroční zpráva o činnosti školy VI. třída (Mgr. Michal Špirit) VII. třída (Ing. Milica Srnková) VIII. třída (Mgr. Michal Špirit) Z/5 školní kolo: V. třída (Ing. Srnková) do okresního kola postoupili: Nikol Havlátová, Daniel Peška, Michal Přerovský, Julie Tichá, Vendula Kučerová Z/6 školní kolo: VI. třída (Michal Špirit) do okresního kola postoupila: Barbora Názlerová Z/7 školní kolo: VII. třída (Ing. Milica Srnková) do okresního kola postoupili: Valentýna Pavlasová, Adam Hladký, Alena Kafoňková Taktik matematická korespondenční soutěž Zúčastnilo se 22 žáků z třídy. Matematický KLOKAN školní kolo (nejlepší řešitelé v kategorii) Kat. CVRČEK II. a III. třída Tudor Stoican, Ondřej Havránek, Tomáš Mach Kat. KLOKÁNEK IV. a V. třída Tomáš Názler, Julie Tichá, Václav Horký Kat. BENJAMIN VI. a VII. třída Adam Hladký, Barbora Názlerová, Šimon Rýpar, Valentýna Pavlasová Kat. KADET VIII. a IX. třída Radim Hladký, Barbora Machová, Adéla Kozlová Přírodovědný KLOKAN školní kolo (nejlepší řešitelé v kategorii) Kat. KADET VIII. tř. Pavla Chvalkovská IX. tř. Adéla Kozlová Dějepisná olympiáda Radim Hladký, IX. třída okresní kolo Tišnov, 3. místo; postup do krajského kola, kde obsadil dělené místo. SOUTĚŽE VYHLAŠOVANÉ JINÝMI SUBJEKTY Halový fotbal Pohořelice Zúčastnil se výběr žáků VI. - IX. tř. 17

18 Minikopaná (okrskové a okresní kolo) Výroční zpráva o činnosti školy V letošním roce byla škola pořadatelem jak okrskového, tak i okresního kola minikopané. Celá akce probíhala pod záštitou obce Želešice, která přispěla věcnými cenami jak pro okrskové, tak i okresní kolo. Preventan Cup (okrskové kolo) Zúčastnil se výběr žáků IV. a V. tř. Okrskové kolo ve vybíjené PŘEHLED KULTURNÍCH A JINÝCH AKCÍ PRO VEŘEJNOST Rozsvěcování adventního stromu / 30. listopadu Součást projektu Vánoce ve škole celodenní vánoční dílny, výrobky prodávány na vánočním trhu v areálu Victorie. Součástí akce bylo vystoupení žáků základní školy tematicky zaměřené na Vánoce, zimní období. Den otevřených dveří / 27. února Den otevřených dveří byl spojen s prohlídkou školy a jejího vybavení, ale především možností nahlédnout do práce školy přímo ve vyučovacích hodinách. Akademie ke Dni matek / 12. května Téměř dvouhodinové pásmo recitace, zpěvů, tanců a scének v podání žáků školy. JINÉ AKTIVITY ŠKOLY Miliarda stromů pro planetu Zemi (pokračování projektu) Komentář: Projekt OSN, který byl zahájen v listopadu 2006; smyslem projektu je upozornit lidstvo na zhoršující se životní prostředí planety a formou individuálních aktivit je vyzvat ke spolupráci; závazkem pro rok 2007 je vysadit ve světě miliardu stromů; Škola se k této výzvě přihlásila a ve spolupráci s obcí Želešice, jmenovitě s panem starostou Ing. J. Kvasničkou, byly dodány sazenice a vybrán vhodný pozemek; první výsadba se uskutečnila ve dvou etapách v dubnu Ve školním roce 2013/2014 vysázeli žáci školy ve spolupráci s obcí Želešice sazenice listnáčů v lese za kamenolomem. STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ Zajišťuje školní jídelna, která je od součástí jednoho právního subjektu se ZŠ a MŠ. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dětí, a tudíž i strávníků, je současná velikost školní jídelny nedostačující, a bude se proto muset začít uvažovat o jejím zvětšení. SPOLUPRÁCE S MATEŘSKOU ŠKOLOU V tomto školním roce opět zařadila škola ve spolupráci s MŠ edukativní předškolní přípravu. 18

19 Q) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČŠI Ve školním roce nebyla ve škole provedena kontrolní činnost ČŠI. R) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti školy POZNÁMKY Kontroly v průběhu školního roku 2013/2014: Na konci roku proběhla kontrola hospodaření, kontrolu prováděla obec, další přezkoumání účetní závěrky a hospodaření školy provedla auditorská firma RS Audit spol. s.r.o. Opět k inventura majetku, kterou provedla obec. K audit shledal vše bez připomínek, kontrola z obce byla s drobnými výhradami, které byly doplněny do stanoveného termínu, inventura k byla v pořádku s drobnou připomínkou. S) SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI A JINÝMI ORGANIZACEMI ZA- MĚSTNANCŮ Ve škole není odborová organizace. T) INFORMACE O GRANTECH, DOTACÍCH A SPONZORSKÝCH DA- RECH Škola úspěšně dokončila projekt z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost prostředky ve výši ,-Kč škola použila na odborné publikace, výukové programy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, finanční odměny pedagogických pracovníků za tvorbu materiálů pro zlepšení výuky. SCIO Ve školním roce 2013/14 se zúčastnily testování Scio tyto třídy (souhrnné výsledky viz příloha č. 2): VI. Stonožka VII. Stonožka VIII. Dovednosti pro život Nový moderní projekt zjišťuje a ověřuje on-line formou praktických úloh nejdůležitější dovednosti pro současnost schopnost řešit problémy, komunikovat, rozvíjet vztahy a pracovat s informacemi. Test zkoumá dovednosti každého testovaného žáka individuálně. Tři testy rozdílné obtížnosti (snadný, středně obtížný, obtížný) jsou určeny pro ověřovací testování žáků tříd (věk 9 15 let) ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Části testu: řešeni problémů sociálně-personální a komunikativní dovednosti práce s informacemi 19

20 Test obsahuje interaktivní typy úloh např. s využitím audio, video, označování v obrázku, textu, přesunování políček. Výstupy: pro žáka (zařazení do úrovně1 5; začátečník profík) školu možnost porovnání se stejnými typy škol a žáky stejného ročníku. 20

21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PRŮBĚHU REALIZACE EVVO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Environmentální výchova je v ŠVP ZŠ Želešice začleněna do tematických okruhů, které umožňují celkové pochopení vztahů člověka k životnímu prostředí, k pochopení a uvědomění si základních podmínek života, odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. Okruhy jsou rozděleny pro 1. a 2. stupeň. Na prvním i druhém stupni jsou uvedeny okruhy Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity problémy životního prostředí a Vztah člověka a prostředí, tyto okruhy jsou plánovány ve formě projektů procházejících několika předměty, ať už přírodními nebo humanitními, které jsou popsány v ŠVP. Školní vzdělávací program ZŠ Želešice dále zpřesňuje, kterými předměty a tématy probíraného učiva EV prostupuje. Jako koordinátor EVVO na škole působí absolvent specializačního studia pro koordinátory EVVO Mgr. Michal Špirit, který ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogy plánuje a uskutečňuje jednotlivé akce v rámci EVVO. Plnění provozně organizačního a výukového plánu EVVO a aktivity s náplní EVVO ve školním roce 2013/2014 Provozně organizační plán Provozně organizační plán pro tento školní rok se dařilo plnit jen z části, vzrostla spotřeba kancelářského papíru, využívají se tradiční čisticí prostředky. Na druhou stranu pracovníci školy preferují oboustranný tisk nebo tisk více stran na list, došlo k rozšíření zeleně uvnitř i vně školy, byly pořízeny nové květináče s muškáty, které jsou umístěny na zápraží školy. Kontroly kapajících kohoutků nebo protékajících toalet probíhají namátkově všemi pracovníky školy. Klasické ručníky byly nahrazeny na všech WC a ve třídách boxy s papírovými ubrousky z recyklovaného papíru. Žáci a zaměstnanci školy pokračovali v třídění odpadu, a to plastů, papíru a baterií, které jsme zavedli v roce Na každém patře školy jsou umístěny dva kontejnery, do kterých žáci, ale i učitelé tyto druhy odpadu třídí. Koordinátor EVVO absolvoval kurz DVPP s náplní EVVO Globální rozvojové vzdělávání, dále úzce spolupracoval se školským zařízením pro EV Lipka. Další pedagogičtí pracovníci absolvovali kurzy DVPP Prvouka činnostně a Praktické nápady do přírodovědy. Výukový plán Škola se zúčastnila Soutěže s panem Popelou pořádané firmou A.S.A., v rámci níž proběhlo 5 sběrových dnů. Ve spolupráci s rodiči i ostatními občany Želešic se dětem podařilo nasbírat a odevzdat kg sběrového papíru, což je přibližně o 1,5 t více než v loňském roce. Získané finanční prostředky byly použity na odměny nejúspěšnějších žáků a tříd a na nákup výtvarných potřeb (výkresy, ). Škola je zapojena do projektu Ekopolis, jehož koordinátorem je společnost SCIO. Stejně jako v loňském roce sloužila tato výuková hra jako pomůcka na II. stupni v zeměpise a přírodopise. Na závěr školního roku opět proběhl tematický den s Ekopolis, v letošním roce zaměřený na bydlení. Žáci 1. stupně absolvovali tyto výukové programy a exkurze s tematikou EVVO: Jak roste chléb, Půda není nuda (II. a IV. třída) Exkurze do Anthroposu (IV. a V. třída) 21

22 Od pramínku k moři (III. a IV. třída) Zvířátka v zimě (III. třída) Hospodářství u Šnufouse (I. třída) Odpadkový koš vypravuje (V. třída) Výroční zpráva o činnosti školy Žáci 2. stupně absolvovali tyto výukové programy a exkurze s tématikou EVVO: Něco je ve vzduchu (VIII. a IX. třída) Planetárium Brno (VI. třída) Mexiko záhada starých Mayů (VI. IX. třída) Odpadkový koš vypravuje (VI. třída) Tajemství ukryté v zemi (VIII. a IX. třída) Indonésie po stopách lidojedů (VI. IX. třída) se škola zapojila do akce Projekt 72 hodin. U školy tak vznikl nový záhon osázený růžemi a levandulí, který připravili učitelé a osázely děti. Náš projekt byl ve sborníku Projekt 72 hodin uveden na úvodní straně v oddíle Jihomoravský kraj. 1. dubna proběhl pro všechny žáky školy výukový program firmy EKO-KOM Tonda Obal na cestách, který podpořil vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagaci tříděného sběru odpadů. U příležitosti Dne Země proběhlo ve spolupráci s obcí tradiční sázení stromků. V rámci školních výletů navštívili žáci ZOO Jihlava, ZOO Olomouc, rybník s proskleným tunelem v Modré u Velehradu, Brněnskou přehradu a bývalý uhelný důl v Oslavanech. Během školního roku se měli možnost žáci seznámit s dvěma nástěnkami věnovanými EVVO (Odpady a Významné dny). Z důvodů zrušení školních exkurzí v Cementárně Mokrá Horákov neproběhla letos plánovaná exkurze pro druhý stupeň. Plánovaný pobytový program na SEV Jezírko neproběhl z kapacitních důvodů tohoto střediska a malého počtu žáků v V. třídě. V červnu se neuskutečnila plánovaná exkurze do ZOO Brno pro I. a II. třídu. Z časových důvodů se neuskutečnila přírodovědně-historická procházka Těsnohlídkovým údolím. V průběhu školního roku zařazovala školní družina množství tematických celků s tématem EV- VO (např. Barevný podzim, Den Země). Velká část činnosti v družině se odehrává venku, děti jsou vedeny k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí a je v nich vyvoláván kladný vztah přírodě. Témata EVVO se objevovala průběžně téměř ve všech předmětech dle ŠVP. Zpracoval Mgr. Michal Špirit, koordinátor EVVO 22

23 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 / ) Úvod preventivní tým: Mgr. Veronika Musilová, ŠMP Mgr. Dana Kadlčíková, VP třídní učitelé Primární prevence byla v tradičních okruzích témat zmiňována hlavně v následujících předmětech, ale i v třídnických hodinách na druhém stupni: prvouka přírodověda vlastivěda český jazyk výchova k občanství výchova ke zdraví Cílem MPP byla primární prevence ve smyslu žáky informovat o možných nástrahách, podněcovat je ke zdravému životnímu stylu, k sebevědomému pojetí vlastní osobnosti na základě sebepoznávání, vést žáky k toleranci k jakýmkoli abnormalitám ve svém okolí, nabízet kvalitní možnosti zábavy a relaxace. To vše v souladu s klíčovými kompetencemi žáků. 2) Výskyt rizikového chování u žáků Nelegální návykové látky se ve škole (ani v nejbližším okolí žáků) neobjevují. Žáci jsou si úměrně věku vědomi nebezpečí užívání některých látek. Přítomnost, či dokonce užívání jakýchkoli návykových látek se nikdy nijak nedotkly školního prostředí. Dětem je známo možné nebezpečí vyplývající z užívání těchto látek, vědí o zdravotních problémech i následcích souvisejících s jejich užíváním, stejně tak o možných změnách psychického stavu člověka, jeho jednání a chování např. pod vlivem alkoholu. Nejpozději v osmém ročníku dokáží vysvětlit některé negativní sociální dopady tabakismu a alkoholismu, chápou pojem fyzická i psychická závislost a abstinenční příznaky. Kyberšikanu, gamblerství, rasovou nesnášenlivost, sebepoškozování, či záškoláctví nebylo nutné řešit. V letošním školním roce se ŠMP nesetkala ani s netolismem. Na základě rozhovorů s žáky chápe ŠMP situaci týkající se vztahu žáků k mobilním telefonům, PC apod., tedy k elektronice umožňující připojení na sociální sítě, či hraní her jako adekvátní současné době. Ve II. pololetí byla v VI. třídě diagnostikována okresní metodičkou prevence Mgr. Lenkou Cupalovou šikana. Byla provedena doporučená opatření uvedená ve zprávě z PPP. Situace byla řešena s žáky i rodiči formou osobních pohovorů. Poté, co bylo od některých opatření upuštěno (horizont cca 6 týdnů), došlo k recidivě v chování žáků (stížnost ve schránce důvěry, následné pohovory s jednotlivými žáky k osvětlení situace). Proto byla udělena kázeňská opatření. Žákům je po teoretické stránce pojem šikana postupně osvětlován s ohledem na jejich věk. Jsou jim známy možné projevy tohoto rizikového chování a vědí, že se jedná v civilizované společnosti jednoznačně o nepřípustné chování, které mj. výslovně zakazuje školní řád. Další jednorázové konflikty a případné sváry mezi žáky lze považovat za běžné neshody, hádky, pomstychtivé chování či zbrklost dětí pramenící z aktuálních okolností, nálad či oka- 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace IČO 75020840, 567319321 http://www.zsstonarov.cz Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve Stonařově 1. 8. 2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Stonařov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace Výroční zpráva O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Zřizovatel: Obecní úřad Pěnčín, Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov ZŠ s právní subjektivitou od 1. ledna 1994

Více