Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov"

Transkript

1 Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel Srbská Kamenice Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel Duben červenec

2 Osnova SPRM: 1. Pravidla pro jednání řídící skupiny 3 2. Profil města Šluknov Ekonomický rozbor hospodaření SWOT analýza města Šluknov Vize města Šluknov Kritické a prioritní oblasti Grafické znázornění vazeb SWOT analýza prioritních oblastí Definování a fundraising prioritních oblastí města Šluknov Akční plán dle priorit Přílohy: 1. Fundraising pro realizaci projektů Databáze projektů v členění dle jednotlivých priorit

3 1.Pravidla pro jednání Řídící skupiny (dále ŘS) pro zpracování Strategického plánu rozvoje města Šluknov. Řídící skupina je jmenována ve složení: Ing. Martin Benda Mgr. Jitka Slaninová Ing. Ivana Lukešová Ing. Milan Kořínek p. Milan Černý Dis. Tomáš Kačer Ing. Igor Hluchý Jaroslav Doležal Pravidla: 1. Cílem prvního setkání je dohoda na konstruktivní spolupráci členů ŘS při zpracování strategického plánu rozvoje města Šluknov. 2. Veřejný zájem je nadřazen osobním zájmům členů ŘS. 3. Jednání není ovlivněno politickým zaměřením jednotlivých členů ŘS, je apolitické, současná situace na radnici nevnáší napětí do jednání. 4. V případě jakýchkoliv neshod v jednotlivých bodech jednání a schvalování se rozhodnutí řídí hlasováním bude respektován názor nadpoloviční většiny přítomných účastníků. 5. Každý má právo vyjádřit svůj názor (i kritický) a musí se vždy týkat obsahu projednávané záležitosti. 6. Účast na setkání nebo omluva nepřítomnosti se potvrzuje předem u Mgr. Jitky Slaninové, tel Je vyžadována účast všech členů ŘS a dodržování časového programu jednání. 8. V případě nepřítomnosti může člen za sebe poslat náhradu. Předem to oznámí Mgr. Slaninové. Členové ŘS obdrží předem projednávané materiály 9. Na začátku jednání představí moderátor program, body jednání a rámcový časový harmonogram jednání. Je respektován omezený čas na projednání jednotlivých problematik. 10. Každý se hlásí o slovo, včetně technických připomínek, předkladatel příspěvku se představí. 11. Zpracovatel SPRM - moderátor řídí diskusi, má právo ukončit příspěvek. Délka příspěvků je omezena na nezbytně nutnou dobu - návrh 3 min., připomínky max. 2 min. Návrhy jsou jasně formulovány a vztahují se k tématu. Z jednání se zpracovává zápis. Připomínky lze zaslat na Z jednání ŘS se dělají zápisy, které obsahují termíny a odpovědnosti. Členové ŘS mají možnost se k zápisu vyjádřit a nejpozději do 3 dnů poslat své připomínky na

4 2.Profil města Šluknov 1. Historický vývoj 2. Základní informace obyvatelstvo, míra nezaměstnanosti, průměrná mzda 3. Dopravní napojení 4. Historické památky, architektura, turistické zajímavosti 5. Příspěvkové organizace města 6. Velkoplošná chráněná území 7. Geomorfologie 8. Městské části 9. Slavní rodáci 10. Významné dny města Šluknov Město Šluknov status: NUTS 5 (obec): kraj (NUTS 3): okres (NUTS 4): obec s pověřeným obecním úřadem: pověřená obec typu III: historická země: katastrální výměra: město Ústecký Děčín Šluknov základní data Rumburk Čechy 47,480 km² obyvatel: zeměpisná šířka: zeměpisná délka: nadmořská výška: 350 m.n.m. PSČ:

5 místní části: katastrální území: adresa městského úřadu: starosta Šluknov, Fukov, Královka, Království, Rožany, Nové Hraběcí, Císařský, Kunratice Šluknov, Fukov, Královka, Království, Rožany, Nové Hraběcí, Císařský, Kunratice Městský úřad Šluknov nám. Míru Šluknov Ing. Milan Kořínek 1. Historický vývoj První, historicky ověřená zmínka o Šluknovu, pochází z tzv. lužického kodexu z roku Písemné zprávy o Šluknovu se datují již od roku 1281, do té doby se o existenci města ví, ale nelze se opřít o žádný historický dokument. Prvními majiteli šluknovského panství byli Berkové z Dubé - jedna z větví rodu Ronovců. Šluknov byl povýšen na město roku 1359 na popud Hynka I. Berky z Dubé, z jehož erbu získal Šluknov do městského znaku zkřížené ostrve. Městský znak tvořil zlatý štít se dvěma černými ostrvemi. Někdy býval také zobrazován jako červený štít s březovými ostrvemi. Nad ním byla zlatá korunka s pěti trny. Tento znak byl používán až do roku Dne 2. června 1900 povoluje ministerský předseda Ernst von Koerber Šluknovu užívání nového znaku, kterého město užívá dodnes. Tvoří ho modrý štít se stříbrnou hradbou z kvádrů, dvěma věžemi po stranách a otvorem brány. V horním okraji černého otvoru brány je zlatý štít se dvěma ostrvemi - zkříženými březovými větvemi, z nichž každá má šest suků. Nad štítem je pak hradbová koruna s pěti výstupky na způsob cimbuří. Znak je umístěn do plasticky bohatě zdobené stáže, dole ukončené malou šiškou (snad chmelovoupivovarnictví). Nad ozdobným rámem (stáží) je pak už zmíněná hradbová koruna s pěti výstupky. Originál dokumentu o udělení současného městského znaku je uložen v okresním archivu v Děčíně. Zpráva o Šluknovu z roku 1414 již hovoří o tvrzi, hradbách, branách a příkopech, které byly přímým důsledkem významné polohy města, nacházejícího se na Solní cestě z Míšně do Žitavy. Na počátku 15. století přispívalo k rozvoji řemesel a obchodu také tržní právo, které bylo městu uděleno. Šluknov měl nejstarší trhy (již od roku 1414). V době husitského revolučního hnutí stojí okrajové oblasti českého státu osídlené německým obyvatelstvem nejdříve stranou celého hnutí, později se staví proti němu. Šluknovské panství se připojilo v roce 1421 k tzv. lužickému šestiměstí. Proto sem v květnu roku 1423 přitáhla část husitského vojska a svedla vítěznou bitvu se zdejšími vojsky poblíž osady Valdek. Další husitské tažení v roce 1426 bylo namířeno proti Žitavě, jako nejvýznamnějšímu městu Šestiměstí. Počátek 16. století je poznamenán nástupem šlechty proti hospodářským pozicím královské moci

6 Dalšími majiteli šluknovského panství byli Schleinitzové. V roce 1484 dal král Vladislav majitelům panství povolení k odkrytí štol v okolí Šluknova. Těžil se zde nikl, měď a stříbro. Šluknovsko, které se koncem 15. století stává součástí rozsáhlého panství Schleinitzů, je nazýváno "Schleinitzovou zemičkou". V této době se také ve Šluknově ustavuje první cech, a to cech tkalců. V roce 1537 obdržel Šluknov pivovarnické a sladovnické právo, neboť pivovarnictví zde mělo velmi starobylou tradici. Ve městě byly dva pivovary - městský a zámecký. V roce 1548 se začala těžit (až do roku 1553) v dole "Schweidrich" u Kunratic měděná ruda. Vznikly i další cechy, a to v r cech řeznický, v roce 1548 cechy krejčovský a ševcovský, v roce 1560 cech kovářů a zámečníků a v roce 1562 cech kolářů. V letech nechal tehdejší majitel šluknovského panství Arnošt ze Schleinitz na místě původní tvrze vybudovat nové reprezentační sídlo ve stylu saské renesance šluknovský zámek. V roce českého stavovského povstání (1618) se stal majitelem panství Albrecht Schleinitz, v témže roce však panství prodal Ottovi ze Starschädel, který se zapletl do stavovského povstání na straně českých stavů proti Ferdinandovi a šluknovské panství propadlo pobělohorským konfiskacím. A tak se 17. června 1623 stál majitelem šluknovského panství Karel Adam hrabě z Mansfeldů, kterému jej prodala královská komora. V roce 1634 byl při požáru zničen kostel sv. Václava a v r znovu postaven. Za vlády hraběte Karla Adama dostali v roce 1649 cechovní řád také pekaři. V roce 1680 dochází k největšímu povstání vzbouřených sedláků proti robotě a jeho dějištěm se stal lipovský zámek a Lipová u Šluknova. Vznikají další nové cechy - v roce 1689 cech zedníků, kameníků, stolařů, sklářů, hrnčířů a soustružníků. V roce 1703 pak cech truhlářský a v r cech mlynářský. V roce 1710 je při dalším požáru již poněkolikáté zcela zničen šluknovský kostel sv. Václava, ale v letech (věž pak v r. 1722) znovu postaven. Počátkem tohoto 18. století se ve Šluknově začaly zakládat i první manufaktury (rukodílny). Ani v 18. století nebyl Šluknov ušetřen následků velkých válek. Válka se Švédy přivedla do Šluknova i samostatného švédského krále Karla XII., jehož pobyt stál město 1300 florintů (zlatek).v letech probíhala na Křížovém vrchu výstavba křížové cesty. V letech vytesal z pískovce dvorní sochař z Prahy Josef Klein téměř 8 metrů vysoký Sloup Nejsvětější trojice se sochami patronů sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, který byl umístěn na šluknovském náměstí. V roce 1779 navštívil Šluknovský výběžek a Šluknov císař Josef II. v doprovodu generálů Laudona a Brauna. Z roku 1794 pochází kamenná empírová kašna, umístěná na šluknovském náměstí. 13. dubna 1838 byl příznivý rozvoj města, postaveného však většinou z dřevěných budov, narušen velkým požárem, který pohltil 162 domů a 19 stodol. Posledním majitelem šluknovského panství z rodu Harrachů byl František Arnošt, který 10. ledna 1876 prodal Šluknov saskému komerčnímu radovi Alfrédu Grumbtovi. 2. srpna 1843 bylo započato se stavbou kostela sv. Vavřince v Království a stavba byla dokončena 10. srpna 1848, tj. o pět let později

7 I ve Šluknově se v březnu 1848 formovaly Národní gardy, byl rovněž zřízen poštovní úřad, který nahradil předchozí "doručovatelnu dopisů", působící ve městě od roku Roku 1853 byly zbořeny poslední zbytky hradeb ve Šluknově i s poslední branou na cestě směrem na Rožany. V roce 1884 byl postaven vesnický kostelík sv. Jakuba v Císařském a byl vysvěcen 19. října Téhož roku (1884) byla založena tkalcovská škola. V r se ve Šluknově začalo s těžbou niklové rudy. Koncem 19. století byl pak ve městě zrušen městský pivovar. Také ve Šluknově, právě tak jako v okolních obcích, propuká 4. dubna 1918 hladová bouře, namířená proti špatnému zásobování a proti dalšímu vedení 1. světové války. Ve 30. letech 20. století byl postaven kostel sv. Jana Křtitele v Rožanech a vysvěcen v roce Potomci Alfréda Grumbta drželi Šluknov až do roku 1935, kdy se jeho posledním majitelem stal Ervín Leopold Nostitz-Rieneck. V říjnu roku 1938 bylo vydáno pohraniční opevnění a naše armáda musela ustoupit. Nacistická armáda odtrhla území města od republiky a nastalo šest let okupace. V ranních hodinách 9. května 1945 pronikla 7. pěší divize polských vojsk přes Sohland na naše území a 33. pěší pluk dosáhl města Šluknova. Osvobození celého šluknovského výběžku bylo dokončeno 10. května 1945, správu města převzala Rudá armáda s velitelem kpt. Jegorovem. 12. května téhož roku pak do Šluknova zavítal i partyzánský oddíl "Národní mstitel", vedený poručíkem Šindelářem. Partyzánská jednotka byla však brzy přetvořena a přejmenována na "Revoluční gardy". Po osvobození musel v rámci konfiskace německého majetku Šluknov opustit také poslední majitel šluknovského panství, hrabě Nostitz - Rienek, který bydlel ve šluknovském zámku až do roku Vlastníkem zámku se tak stává město Šluknov, které je jím dodnes. Následující dva roky sloužil zámek vojákům a od roku 1949 v něm bylo zřízeno muzeum. V červnu 1947 přešla okresní správní komise do Rumburka a Šluknov přestal být okresním městem. Současnost města: Po roce 1970 se začala rozvíjet výstavba Šluknova, vzniká nové sídliště, nové prodejny, komunikace, kulturní i školská zařízení apod. V 80. letech 20. století se staví nová velkoplošná výrobní hala n. p. TOPOS, buduje se Pivovarský rybník, pokračuje výstavba nových bytů (družstevních, podnikových i státních), je otevřeno nové zdravotnické středisko a uvolněné budovy dosavadního střediska jsou využity k rozšíření Domova důchodců. Otevírá se rovněž nová mateřská škola na sídlišti, o rok později pak Dům pionýrů a mládeže. K se ke Šluknovu připojila poslední dosud samostatná obec Království a stává se tak jeho městskou částí. Počátkem 90. let byl otevřen společenský dům v Císařském, rozšiřují se i sportovní možnosti ve městě výstavbou nové tělocvičny základní školy, dětského hřiště v Budyšínské ulici a otevřením nové sauny na městském stadionu. V roce 1986 vyhořel zámek, vč. městské knihovny (z 27 tisíc svazků zbylo po požáru pouhých 5 tisíc) a městského archivu. O rok později byla knihovna přestěhována do náhradních prostor bývalé spořitelny a znovu otevřena. Po roce 1990 se ruší Dům dětí a mládeže, probíhá výstavba dalších bytů v Lužické ulici, zřizují se Technické služby jako příspěvková organizace města, opravuje se - 7 -

8 kostel sv. Václava. Končí však rovněž výroba v závodu 7 firmy Bytex a. s. v Rožanech. Město zřizuje Městskou policii. Střední odborné učiliště ve Šluknově se stává integrovanou střední školou a město tak má dvě střední školy s maturitními obory. V roce 1995 se slavnostně otevírá nově postavený Dům s pečovatelskou službou. Rovněž Domov důchodců prochází velkou přestavbou. Následující rok zahajuje ve městě svou činnost firma PLASTON CR s. r. o. výrobou kufrů na elektronářadí. Město rovněž dokončilo výstavbu 16 malometrážních bytových jednotek na Rumburské ulici. V roce 1999 navštívil město prezident republiky Václav Havel. Na přelomu století byla za podpory Phare dokončena 2. etapa plynofikace města a 2. etapa centrální stoky, slavnostně byla také otevřena Naučná stezka Šluknov Rožany, uzavřeny byly pobočky knihovny v Císařském a v Království. V roce 2001 město dokončilo výstavbu 40 bytových jednotek v Jiráskově ulici. V roce 2003 se otevírá hraniční přechod Rožany Sohland i pro motorová vozidla. O dva roky později byla opravena budova železničního nádraží a město začíná pracovat na rekonstrukci zámku, zahajuje se stavba nového autobusového terminálu u zámku, modernizuje se hlavní budova základní školy i mateřských škol. V roce 2006 byl uveden do provozu nový autobusový terminál a po 20 letech se slavnostně otevírá zrekonstruované přízemí zámku s novým informačním centrem a zámeckou cukrárnou, pokračují práce na rekonstrukci dalších podlaží zámku. V témže roce byla definitivně po 108 letech ukončena výroba v a. s. Bekon v největší přádelně ve městě, o práci tak přišla i poslední téměř stovka zaměstnanců. Zrekonstruovaná křížová cesta na Křížovém vrchu slaví 250. výročí svého založení. V roce 2007 byly rozhodnutím zastupitelstva Ústeckého kraje sloučeny obě šluknovské střední školy v jeden středoškolský subjekt v čele s novým ředitelem. Zámeckými slavnostmi se slavnostně otevírá zrekonstruované 1. patro Šluknovského zámku, pokračují práce na rekonstrukci 2. patra, půdních prostor, střechy a fasády objektu zámku. Začíná rekonstrukce a půdní vestavba na budově lesnické školy. V říjnu město navštívil prezident republiky Václav Klaus a manželkou Livií. V roce 2008 byla slavnostně odhalena busta T. G. Masaryka před lesnickou školou. V červnu téhož roku byl v rámci 2. ročníku Zámeckých slavností slavnostně otevřen a předán veřejnosti komplexně zrekonstruovaný objekt celého zámku, včetně nově otevřených dobových místností s navrácenými historickými sbírkami tehdejšího Šluknovského muzea, byly zahájeny prohlídky zámku

9 2. Základní informace obyvatelstvo, míra nezaměstnanosti, průměrná mzda Město, obec Počet místních částí Poče t k.ú. absolutní (ha) Rozloha Obyvatelstvo % absolutně % Statut Šluknov , ,59 Město V rámci České republiky leží při severním okraji státu, na hranici se Spolkovou republikou Německo, resp. Svobodným státem Sasko. V rámci krajského uspořádání je město Šluknov součástí Ústeckého kraje, v němž se nachází na severovýchodním okraji. Tuto polohu zaujímá jak v rámci územního celku kategorie NUTS II Severozápad, tak v rámci okresu Děčín. Dotčené území leží v bezprostřední blízkosti tří velkoplošných chráněných území, Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Národního parku České Švýcarsko a CHKO Lužické hory. Tabulka - vývoj počtu obyvatel v letech (k ) Index Město, obec Rok Rok Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001/ Šluknov ,42 Zdroj: ČSÚ, města a obce mikroregionu Tabulka Obyvatelstvo města podle národnosti (k ) Město, obec Obyvat el-stvo celkem česká moravská Z toho národnost polsk á romsk á Ostatní a nezjiště né Šluknov slovenská německá Tabulka - Obyvatelstvo podle věkových skupin (k ) Město, Obyvatelstvo Věková skupina Věková skupina vč. nezjištěných Věková skupina 60 + vč. nezjištěných obec celkem 0-14 muži ženy celkem Muži ženy celkem Šluknov Zdroj: ČSÚ Tabulka Zdravotní péče Město, obec Praktický lékař Zubní lékař Dětsk ý lékař Žensk ý lékař Oční lékař Krční a nosní lékař Jiný lékař Lékár -na Nemo c-nice Šluknov dny v týdn - Diabetol og

10 * výdejna léků u den v týdnu Tabulka Základní školy ZŠ s úplným počtem Město, tříd obec Poč. ZŠ Po č tříd Poč et žáků Poč et žáků na tř. Po č ZŠ ZŠ s neúplným počtem tříd Po Poč č et tříd žáků Poč et žáků na tř. Po č ZŠ ZŠ CELKEM Po č tříd Poč et žáků Počet žáků na tř. Šluknov Tabulka - Sociální oblast Zařízení v majetku obcí a měst Město Šluknov Podporované byty (byt.jedn.) (24 je plánováno) Dům s pečovatelskou službou (byt.jedn.) Ostatní byty (byt.jedn.) Ostatní sociální zařízení Ústav sociální péče Domov důchodců Dětský domov Tabulka 12 Kulturní zařízení Město, obec Kino Divadlo, KD, sály Knihovna Muzeum, výstavní síň Šluknov ANO Soukromé divadlo (zaměřené na děti), Dům kultury Denně, přístup k internetu (bezplatný v RIC) Výstavní síně v DK a zámku Tabulka Sportovní zařízení Město, obec Koupališt ě Krytý bazén Fitnescentru m Jízda na koni Šluknov X X X ANO X ANO Vleky Tenis Ostatní Fotbalový areál vč. hřišť pro míčové sporty, squash, kuželna, bowling Tabulka Míra nezaměstnanosti (k ) Město, obec Počet ek. aktiv. obyvatel Evid. uchazeč i celkem* Z toho ženy muži Míra nezaměstnanosti (%)

11 Šluknov ,75 3. Dopravní napojení Chcete-li naše město navštívit, můžete jet z Prahy po silnici I.třídy č. 9 do Rumburku a dále po silnici II. třídy č Vzdálenost z Prahy je 130 km, z Liberce nebo Ústí nad Labem shodně 80 km. Do Šluknova se dostanete i po železnici z Rumburka. Z Rožan je silniční napojení do SRN. 4. Historické památky, architektura, turistické zajímavosti Šluknovský zámek Renesanční stavba šluknovského zámku je svým vznikem datována do 16. století a v průběhu staletí byla mnohokrát přestavována. Zámek, který je ve vlastnictví města Šluknova a je součástí zámeckého areálu s parkem a rybníkem, lze nalézt přímo ve středu města, v Zámecké ulici čp Původně byla na místě dnešního zámku v době vlády Jiřího z Poděbrad vybudována dřevěná tvrz, ke které náležel pivovar, sladovna a zahrada, ve které se pěstoval chmel. V letech nechal nový majitel šluknovského panství Arnošt ze Šlejnic na místě původní tvrze vybudovat nové reprezentační sídlo ve stylu saské renesance. Šluknovské panství i zámek pak v průběhu let mnohokrát změnilo majitele. Tím posledním byl Ervin Leopold Nostitz-Rieneck, který zámek vlastnil až do konce 2. světové války. Po válce byl zámek jako německý majetek zkonfiskován a jeho vlastníkem se stalo město Šluknov, které ho dosud vlastní. V říjnu 1949 bylo v prostorách zámku slavnostně otevřeno městské muzeum. 2. dubna 1986 z dosud neznámých příčin v zámku vypukl požár, který zcela zničil krov, včetně střechy, dále celé třetí a značnou část druhého patra. Generální oprava zámku byla ukončena již v roce 1990, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. Během několika let nečinnosti začal zámek chátrat. V letech byla vypracována projektová dokumentace kompletních stavebních úprav a v letech byla provedena celková rekonstrukce objektu. Využití šluknovského zámku dnes je víceúčelové

12 V přízemí se nacházejí prostory Regionálního informačního centra s veřejným internetem a zámecká cukrárna. V 1. N. P. pak prostory pro potřeby města Šluknova, společenské prostory, obřadní síň/vzdělávací a školicí centrum, zasedací místnost a místnosti s dobovou interiérovou výzdobou. Ve 2. N. P. pak muzejní prostory a byt správce zámku. Počítá se rovněž s celkovou revitalizací přilehlého zámeckého parku. Kostel sv. Václava Stavba kostela sv. Václava je na nynějším místě již asi třetí v pořadí. Původně zde byl hřbitov s kaplí zasvěcenou sv. Václavu s hrobkou Berků z Dubé. Kaple pocházela z 12. stol. Roku 1634 vyhořel kostel spolu s městem, ale ještě během třicetileté války byl opět obnoven a roku 1669 vysvěcen litoměřickým biskupem. Při dalším požáru města roku 1710 lehl kostel opět popelem. Postaven byl znovu v letech i s věží zřejmě podle plánů dvorního architekta J. L. von Hildebrandta. Klenbu a její výzdobu zřejmě provedl Ottavio Broggio z Litoměřic. Objekt kostela je raně barokní a sochy v kostele jsou ve stylu vrcholného baroka od místního rodáka Franze Bienerta a Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice. Stavba je jednolodní s třemi páry bočních výklenků, v nichž jsou empory. V prostředním jižním výklenku je hlavní vchod a naproti je oltář svaté Barbory, kde se v době vánoční staví dřevěný ručně vyřezávaný betlém. Hlavní oltář je z konce 18. století. Oltářní stůl je z původního kostela, který vyhořel v roce Na levé straně od oltáře je socha sv. Ludmily a napravo pak socha sv. Víta. V horní části oltáře je obraz od Jana Jiřího Schmidta Zavraždění svatého Václava. Na pravé straně od oltáře je na pilastru socha sv. Prokopa a na levém sv. Vojtěcha. Na stěně proti oltářnímu stolu jsou proti sobě dvě zasklené vitríny s figurínami římských mučedníků sv. Innocentia a sv. Innocentie. Jejich ostatky byly do Šluknova přineseny v letech Na pilířích chrámového oblouku jsou dva protějškové oltáře z 18. stol. Pravý oltářík je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému a levý Panně Marii. Na dalším pilíři je kazatelna, která byla vyhotovena podle kazatelny u sv. Klimenta v Praze

13 Na kruchtě jsou varhany postavené v letech známou firmou Schuster a syn ze Žitavy. Jsou mistrovským dílem stavěným přímo pro tento kostel, které vychází z výborné akustiky chrámu. Varhany mají 3 manuály s pedálem, 47 znějících rejstříků a 2980 píšťal. Na vnější straně jsou vpravo i vlevo od hlavního vchodu ve zdi zazděny dva historické kamenné náhrobky. U samotného vchodu jsou pak osazeny sochy mučedníků sv. Jana a sv. Pavla. V parčíku na severní straně kostela jsou umístěny sochy tří českých světců, které byly původně umístěny na frekventovaných místech ve městě, kde trpěly vlivem škodlivin a otřesům od automobilové dopravy. Uprostřed stojí sv. Jan Nepomucký a po stranách jsou sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. V zahrádce před farou je socha patrona kostela sv. Václava. Sloup Nejsvětější trojice Sloup Nejsvětější trojice, nacházející se v jednom z parčíků na šluknovském náměstí, je zhotoven v barokním slohu od místního sochaře Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice, který byl v 18. stol. dvorním sochařem v Praze. Mezi jeho nejlepší díla ve Šluknově patří kromě sousoší Nejsvětější trojice také sochařská výzdoby kazatelny a oltářů v kostele sv. Václava. Sloup pochází z roku , byl vysekán z pískovce a jeho výška činí 8,8 m. Sloup se nachází uprostřed šestiboké kuželkové balustrády, z níž vystupuje jednolitý blok základního soklu, který je na hranách opatřen pilíři. Nad nimi jsou pak umístěny sochy tří patronů v mírně nadživotní velikosti sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Sloup pokračuje vzhůru ve formě trojbokého obelisku, z něhož se od vrcholu ve spirále odvíjejí oblaka s hlavami sedmi andílků. V dolní třetině jehlanu obelisku je osazeno titulní sousoší Nejsvětější trojice s patřičnými atributy a u jeho nohou pak sedí na oblaku sv. Panna Maria. Celková rekonstrukce sloupu se uskutečnila v r. 1997, od roku 1988 je sloup zapsaný v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Barokní kašna Kamenná empírová kašna je datována rokem 1794 a její autor není znám. Kašna je sestavena z dvoustupňového jednoduchého oválného žulového schodiště a masivní žulové mísy z jednoho kusu kamene, v níž je pískovcový obelisk s dvěma chrliči. Transfer kašny na její původní místo na nám. Míru a její celková rekonstrukce s opětovným napojením na vodu pro vodotrysk byly provedeny v letech , od tohoto roku je rovněž zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek

14 Křížová cesta Výstavba křížové cesty probíhala v letech 1738 až 1756, kdy byla vysvěcena. Úmysl zřídit křížovou cestu měl dle pověsti obchodník Anton Drößel. Ten si údajně předsevzal, že pokud se mu podaří úspěšně usadit ve Šluknově, zřídí zde křížovou cestu. Jednotlivá zastavení byla ovšem financována různými dárci, jak o tom svědčí fundační nápisy na zastaveních. V letech probíhaly v areálu křížové cesty parkové úpravy, a to především vysazováním alejí a doplňující vysoké zeleně. V předpolí Křížové hory byly vybudovány v průběhu existence i pomníky padlým a nezvěstným z I. a II. světové války a památníček Friedrichu Schillerovi. Areál křížové cesty v sobě zahrnuje žulová zastavení křížové cesty vyjma č. XII a XIV. Zastavení křížové cesty č. XII je kaple Kalvárie na vrcholu kopce s kamenným sousoším Kalvárie Ukřižovaný Kristus, P. Marie, Maří Magdaléna a Apoštol Jan. Zastavení č. XIV pak tvoří kaple Božího hrobu se sochou Krista. Mezi další útvary patří grotty se sv. Petrem a sv. Maří Magdalénou, částečně zděné a částečně tesané ve skalním podloží. Grotta se sv. Petrem je situována při vstupu do areálu, jeskyně s Máří Magdalénou je pak umístěna ve svahu pod kaplí Kalvárie. Původně byly obě vyzdobeny pískovcovými sochami v životní velikosti. Součástí areálu křížové cesty je Getsemanská zahrada. Jde o ucelený soubor pískovcových soch ležících apoštolů sv. Petra, Jakuba a Jana, klečícího Krista a anděla s kalichem. V areálu křížové cesty se nacházejí rovněž kaple Bičování, Poslední večeře páně a Žalář Krista. Neméně významnou složkou Křížového vrchu je i jeho zeleň, a to především stromové aleje, které jsou zde tři. První tvoří lípa velkolistá a srdčitá a vede podél křížové cesty, druhá pak od Getsemanské zahrady k bočnímu vstupu na hřbitov a třetí je s druhou rovnoběžná a vede podél vrcholové cesty. Dříve se na Křížové hoře konaly kolem 20. července slavnosti vysvěcení křížové cesty (tzv. Kreuzbergfest), a to procesím a pobožností na Křížové hoře. Rekonstrukce křížové cesty byla započata v r a dokončena v roce V první polovině roku 2005 byla žulovou mozaikou vydlážděna celá poutní cesta od úpatí Křížového vrchu až ke Kapli Božího Hrobu. V září téhož roku (2005) byla křížová cesta znovu vysvěcena a o rok později (2006) proběhly oslavy 250. výročí jejího založení. Obnova celého areálu byla a je i nadále zajišťována městem Šluknov, které je jejím vlastníkem a hrazena z finančních prostředků Ministerstva kultury ČR a nadačního fondu Phare se spoluúčastí města. Celkové náklady na opravy prováděné v letech dosáhly cca Kč

15 Dům kultury Dům kultury, secesní budova na šluknovském náměstí s věžičkou, byla dřívějším sídlem spořitelny a pobočky banky. Budova byla postavena na místě nejstarší restaurace a hotelu U Jelena. Objekt má fasády bohatě členěné nebarokními štukovými architektonickými články s osmibokou třípatrovou věží tvořící dominantu náměstí. Interiéry jsou navrženy v duchu geometrické secese s dochovanými prvky (dveře, zábradlí, vitráže ). V přízemí Domu kultury se nachází restaurace, v 1. N. P. pak společenský sál a salonek, ve 2. N. P. výstavní síň, společenská místnost a prostory a kanceláře kulturního oddělení města, které kromě Domu kultury spravuje rovněž Městskou knihovnu a kino Dukla. Lidová architektura Ve městě se dochovala celá řada charakteristických staveb typických pro nejsevernější Čechy a oblast Horní Lužice v Sasku - podstávkových tkalcovských domků. Originalita zdejšího lidového stavitelství spočívala v setkání roubeného domu s hrázděnou stavbou, jejichž konfrontací vzniklo stavení s tzv. podstávkou, která představovala opěrný systém obepínající roubenou světnici a zároveň nesoucí tíhu střechy či patra, často hrázděného. Ornamentální břidlicové obklady horního patra sloužily jako ochrana před povětrnostními vlivy. Javorová brána Jedná se o turistický cíl na trase Šluknov Rožany Sohland (SRN). Tento botanický přírodní úkaz Javoru mléčného, vysoký 20,5 m, je zřejmě umělého původu a jde o skupinu dvou srostlých jedinců v nadmořské výšce 306 m, které mají dva kmeny a jednu korunu a jsou vyhlášeny památným stromem. Stromy měly údajně sloužit jako estetický prvek brána ke vjezdu do hospodářství. Původně byl údajně exemplář srůstem 3 stromů. Stáří je odhadováno na let

16 5. Příspěvkové organizace města Město Šluknov zřídilo příspěvkové organizace města Mateřskou školu Šluknov a Základní školu J.Vohradského Šluknov. 6. Velkoplošná chráněná území v blízkosti města Šluknov NP České Švýcarsko Rozloha: 79 km 2 Vyhlášení: 2000 Zvláštní ochrana: 7 maloplošných zvláště chráněných území 3 stupně zonace parku CHKO Labské pískovce Rozloha: 324 km 2 Vyhlášení: 1972 Zvláštní ochrana: 12 maloplošných zvláště chráněných území CHKO Lužické hory Rozloha: 267 km 2 Vyhlášení: 1975 Zvláštní ochrana: 12 maloplošných zvláště chráněných území Národní park České Švýcarsko Národní park České Švýcarsko vznikl k 1.lednu 2000 jako čtvrtý národní park České republiky. Navazuje na Národní park Sächsische Schweiz (Saské Švýcarko) na německé straně, který byl zřízen již o 10 let dříve (1990). Celé Česko-Saské Švýcarsko patří k tradičním a nejznámějším oblastem turistiky ve střední Evropě. Tato tradice má své počátky již v období romantismu, kdy toto území objevili švýcarští a němečtí romantičtí malíři. V Česko-Saském Švýcarsku tvořil i jeden z nejslavnějších krajinářů všech dob Caspar David Friedrich ( ). V této době vzniknul též romanticky zabarvený název oblasti Saské Švýcarsko, později též České Švýcarsko. Z hlediska geomorfologického členění zaujímá převážnou část Národního parku České Švýcarsko geomorfologický podcelek Jetřichovické stěny rozsáhlé partie

17 skalních a lesních komplexů prakticky bez osídlení, velmi výrazně geomorfologicky členité. K nejznámějším objektům této části národního parku patří Národní přírodní památka Pravčická brána evropsky unikátní skalní most. Turisticky silně navštěvované jsou rovněž Jetřichovické skály, zejména vyhlídky Mariina skála, Vileminina skála a Rudolfův kámen, a dále rovněž tzv. skalní hrádky (Šaunštejn, Falkenštejn a další). V severní části Jetřichovických stěn patří k nejnavštěvovanějším částem Kyjovské údolí, které pokračuje soutěskou Křinice (z německé strany je část přístupná plavbou na člunech). Národní park České Švýcarsko Jižní část Národního parku České Švýcarsko zahrnuje okrajovou část podcelku Děčínských stěn, kde leží soutěsky Kamenice vedle Pravčické brány nejznámější objekt Českého Švýcarska. Silně turisticky jsou navštěvované zejména Tichá a Divoká soutěska, kde je již od konce 19. století provozována jízda na pramicích. Severně od soutěsek se nachází též jediná vesnice v národním parku Mezná (místní část obce Hřensko) s cennými objekty lidové architektury (dům s podstávkou) a dále hotel Mezní Louka, východisko na Pravčickou bránu a do soutěsek. Jižně od soutěsek se zvedá nejvyšší bod obou národních parků a zároveň nejmohutnější terciérní čedičová elevace celého Česko-Saského Švýcarska Národní přírodní rezervace Růžák (619 m n. m.) s pralesovitými ekosystémy. Tato hora tvoří krajinnou dominantu nejen národního parku, ale i přilehlé části severních Čech. Celé území Národního parku České Švýcarsko je zpřístupněno tradiční sítí značených cest, obzvláště atraktivní úseky jsou doprovázeny dvěmi naučnými stezkami: naučnou stezkou okolím Hřenska (Pravčická brána, Tichá soutěska) a naučnou stezkou Jetřichovické skály

18 Chráněná krajinná oblast Lužické hory Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976 na území o rozloze 265 km 2 k zajištění ochrany harmonické krajiny v pískovcovém území České křídové tabule. Navazuje na Chráněnou krajinnou oblast Žitavské hory na německé straně, která byla vyhlášena v roce 1958 na území o rozloze 63 km 2. Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou lesnatostí a celkový ráz oblasti dokresluje lužická lidová architektura. K přírodovědecky nejhodnotnějším částem Lužických hor patří zbytky přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích, vlhké horské a podhorské louky s výskytem vzácných druhů rostlin, nivy potoků a význačné geomorfologické útvary. Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků, přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody byly v CHKO Lužické hory vymezeny čtyři zóny odstupňované ochrany. I. zóna má nejpřísnější podmínky ochrany. IV. Zóna je vymezena převážně v zastavěných částech obcí a je určena pro výstavbu a rozvoj obcí. Chráněná krajinná oblast Lužické hory

19 7. Geomorfologie Šluknov - nadmořská výška 350 m.n.m. okolí o Partyzán těžba čediče (583 m.n.m.) o Dymník (515 m.n.m.) čedičová hora, na které byla roku 1896 postavena rozhledna o Lužické hory (západní část) Jedlovský hřbet (Jedlová m.n.m.) Kytlická hornatina ( m.n.m.) o Šluknovská pahorkatina ( m.n.m.) 8. Městské části Šluknov 699 domů / z toho 36 rekreačních Císařský 211 domů / z toho 27 rekreačních Království 235 domů/ z toho 47 rekreačních Rožany 102 domů /z toho 26 rekreačních Královka 31 domů/ z toho 18 rekreačních Harrachov 3 domy/ z toho 1 rekreační Nové Hraběcí 50 domů/ z toho 24 rekreačních Kunratice 38 domů/ z toho 23 rekreačních 9. Slavní rodáci Ze Šluknova i z jeho blízkého okolí pochází řada rodáků, kteří se v minulosti proslavili ať již svým uměním nebo svou životní karierou. Byli to církevní hodnostáři: biskupové Maxmilian ze Šlejnic, F. Kindermann, Bartoloměj Hille, A. L. Frind, opat strahovského kláštera V. J. Mayer, umělci, malíři Dominik Kindermann, J. Endler, sochař Klein-tvůrce sousoší Boží trojice na šluknovském náměstí, F. Weirich, pedagogové Tupetz, Lotz, Wischohlid, Jakl, J. Hille, Marschner, Schidlik, Dittrich, básníci a spisovatelé Dr. Leo Nagel, Fanny Zekel, Waldhauserinne Hentschelová, ale i vysocí státní úředníci dvorní a medicinální radové a úspěšní průmysníci. Ferdinand Kindermann ( ) rodák z Království. Působil ve školství, v němž především prosazoval pracovní výchovu. Zvláště prosazoval povinnou školní docházku i na venkově, spojenou s praktickým vyučováním (do té doby navštěvovaly školu sotva 4 % dětí). Za své zásluhy o školskou reformu, jíž ho pověřila Marie Terezie, byl povýšen do šlechtického stavu s titulem rytíř von Schulstein. Josef II. ho jmenoval litoměřickým biskupem. Čeští buditelé mu však vytýkali jeho germanizační úsilí (Presl), když ve výuce prosazoval němčinu. Ve Šluknově se též narodil Bedřich Egermann ( ). V dětství se přestěhoval do Chřibské, kde se vyučil sklářem (v nejstarší sklářské huti v Čechách). Po začátcích v Kytlici se usadil v Novém Boru, kde založil vlastní továrnu. Za svého

20 života uplatnil na šedesát patentů na barvení skla (nejznámější jsou Egermannův rubín a žlutá lazura). Získal řadu vyznamenání i oblibu císaře Ferdinanda V. Wenzel Karl ( ) sice není šluknovským rodákem, ale od roku 1826, kdy byl vysvěcen na kněze, působil jako kaplan a katecheta ve Šluknově. V této době se věnoval studiu botaniky a badatelské činnosti v tomto oboru. V r navštívil Řím, kde se celý rok věnoval studiu italské flóry a napsal i odbornou studii. Po návratu z Itálie se stal farářem ve Fukově, kde působil do roku 1854, kdy byl ve stejné hodnosti přeložen do Království u Šluknova. Za herbář řas, mechů, plísní a hub se mu dostalo významného ocenění na univerzitě v Halle. Jeho jménem je pojmenována Carlina vulgare (Pupava obecná) i Carlina acaulis (Pupava bezlodyžná). František Rziha ( ), narozen v Lipové na Šluknovsku. Studoval na pražské technice. Později byl zaměstnán u soukromé firmy, která stavěla železnici přes Semmering. V průběhu stavby nashromáždil množství odborných znalostí a zkušeností, takže se stal odborníkem ve stavbě železnic. Od r.1853 působil na stavbě Karstské železnice, r.1857 se podílel na stavbě několika tunelů na trase Ruhrsiegské dráhy. V roce 1861 byl Rziha přechodně povolán do brunšvických státních služeb a po dokončení výstavby dvou obtížných tunelů byl jmenován vrchním báňským mistrem. V letech začal stavět čtyři české železnice, a to na objednávku Turnovskokralupsko-pražské dráhy a České severní dráhy. Byly to tratě Praha-Libeň, Rumburk- Šluknov a Rumburk-Jiříkov-Ebersbach v Sasku. V roce 1874 obdržel profesuru železničního a tunelového stavitelství na c.k. vyšší škole technické ve Vídni byl povýšen do šlechtického stavu.paeddr. Jindřich Marek (*1952 Šluknov) historik a publicista s dlouholetou muzejní praxí; od roku 1990 pracuje jako novinář. Aktivní člen Klubu autorů literatury faktu - zabývá se především osudy českých vojáků za 1. a 2. světové války. Za svou tvorbu v žánru literatury faktu získal několik literárních cen. Vedle autorství téměř 300 historických reportáží, několika odborných studií a autorského podílu na televizních dokumentech napsal knihy Piloti měsíčních perutí (1992), Ukradený jeep (1995), Jak jsem potkal Kelty (1996), Pátou kartu bere smrt (2000) Smrt v celním pásmu (2000), Vzdušní donkichoti (2001), Příběhy starých battledressů (2001). Řada dalších publikací je v současnosti připravována do tisku. Jiří Vejdělek (*1972 Šluknov) režisér, scénárista, producent. Filmem Účastníci zájezdu vstupuje v roce 2006 do celovečerní hrané tvorby. Absolvent režie na pražské FAMU patří k nejvýraznějším osobnostem mladší režisérské generace. Jeho snímky získaly řadu cen na prestižních studentských festivalech. Jako režisér patřil k strůjcům úspěchu tří řad televizního seriálu Redakce (režíroval společně

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Odjezd: v sobotu 8. srpna v 7:00 od zahrádky La Rocket u nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 15. srpna do 19:00 hod Ubytování: Hotel Bellevue, Jetřichovice 103, PSČ: 407

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více