Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov"

Transkript

1 Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel Srbská Kamenice Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel Duben červenec

2 Osnova SPRM: 1. Pravidla pro jednání řídící skupiny 3 2. Profil města Šluknov Ekonomický rozbor hospodaření SWOT analýza města Šluknov Vize města Šluknov Kritické a prioritní oblasti Grafické znázornění vazeb SWOT analýza prioritních oblastí Definování a fundraising prioritních oblastí města Šluknov Akční plán dle priorit Přílohy: 1. Fundraising pro realizaci projektů Databáze projektů v členění dle jednotlivých priorit

3 1.Pravidla pro jednání Řídící skupiny (dále ŘS) pro zpracování Strategického plánu rozvoje města Šluknov. Řídící skupina je jmenována ve složení: Ing. Martin Benda Mgr. Jitka Slaninová Ing. Ivana Lukešová Ing. Milan Kořínek p. Milan Černý Dis. Tomáš Kačer Ing. Igor Hluchý Jaroslav Doležal Pravidla: 1. Cílem prvního setkání je dohoda na konstruktivní spolupráci členů ŘS při zpracování strategického plánu rozvoje města Šluknov. 2. Veřejný zájem je nadřazen osobním zájmům členů ŘS. 3. Jednání není ovlivněno politickým zaměřením jednotlivých členů ŘS, je apolitické, současná situace na radnici nevnáší napětí do jednání. 4. V případě jakýchkoliv neshod v jednotlivých bodech jednání a schvalování se rozhodnutí řídí hlasováním bude respektován názor nadpoloviční většiny přítomných účastníků. 5. Každý má právo vyjádřit svůj názor (i kritický) a musí se vždy týkat obsahu projednávané záležitosti. 6. Účast na setkání nebo omluva nepřítomnosti se potvrzuje předem u Mgr. Jitky Slaninové, tel Je vyžadována účast všech členů ŘS a dodržování časového programu jednání. 8. V případě nepřítomnosti může člen za sebe poslat náhradu. Předem to oznámí Mgr. Slaninové. Členové ŘS obdrží předem projednávané materiály 9. Na začátku jednání představí moderátor program, body jednání a rámcový časový harmonogram jednání. Je respektován omezený čas na projednání jednotlivých problematik. 10. Každý se hlásí o slovo, včetně technických připomínek, předkladatel příspěvku se představí. 11. Zpracovatel SPRM - moderátor řídí diskusi, má právo ukončit příspěvek. Délka příspěvků je omezena na nezbytně nutnou dobu - návrh 3 min., připomínky max. 2 min. Návrhy jsou jasně formulovány a vztahují se k tématu. Z jednání se zpracovává zápis. Připomínky lze zaslat na Z jednání ŘS se dělají zápisy, které obsahují termíny a odpovědnosti. Členové ŘS mají možnost se k zápisu vyjádřit a nejpozději do 3 dnů poslat své připomínky na

4 2.Profil města Šluknov 1. Historický vývoj 2. Základní informace obyvatelstvo, míra nezaměstnanosti, průměrná mzda 3. Dopravní napojení 4. Historické památky, architektura, turistické zajímavosti 5. Příspěvkové organizace města 6. Velkoplošná chráněná území 7. Geomorfologie 8. Městské části 9. Slavní rodáci 10. Významné dny města Šluknov Město Šluknov status: NUTS 5 (obec): kraj (NUTS 3): okres (NUTS 4): obec s pověřeným obecním úřadem: pověřená obec typu III: historická země: katastrální výměra: město Ústecký Děčín Šluknov základní data Rumburk Čechy 47,480 km² obyvatel: zeměpisná šířka: zeměpisná délka: nadmořská výška: 350 m.n.m. PSČ:

5 místní části: katastrální území: adresa městského úřadu: starosta Šluknov, Fukov, Královka, Království, Rožany, Nové Hraběcí, Císařský, Kunratice Šluknov, Fukov, Královka, Království, Rožany, Nové Hraběcí, Císařský, Kunratice Městský úřad Šluknov nám. Míru Šluknov Ing. Milan Kořínek 1. Historický vývoj První, historicky ověřená zmínka o Šluknovu, pochází z tzv. lužického kodexu z roku Písemné zprávy o Šluknovu se datují již od roku 1281, do té doby se o existenci města ví, ale nelze se opřít o žádný historický dokument. Prvními majiteli šluknovského panství byli Berkové z Dubé - jedna z větví rodu Ronovců. Šluknov byl povýšen na město roku 1359 na popud Hynka I. Berky z Dubé, z jehož erbu získal Šluknov do městského znaku zkřížené ostrve. Městský znak tvořil zlatý štít se dvěma černými ostrvemi. Někdy býval také zobrazován jako červený štít s březovými ostrvemi. Nad ním byla zlatá korunka s pěti trny. Tento znak byl používán až do roku Dne 2. června 1900 povoluje ministerský předseda Ernst von Koerber Šluknovu užívání nového znaku, kterého město užívá dodnes. Tvoří ho modrý štít se stříbrnou hradbou z kvádrů, dvěma věžemi po stranách a otvorem brány. V horním okraji černého otvoru brány je zlatý štít se dvěma ostrvemi - zkříženými březovými větvemi, z nichž každá má šest suků. Nad štítem je pak hradbová koruna s pěti výstupky na způsob cimbuří. Znak je umístěn do plasticky bohatě zdobené stáže, dole ukončené malou šiškou (snad chmelovoupivovarnictví). Nad ozdobným rámem (stáží) je pak už zmíněná hradbová koruna s pěti výstupky. Originál dokumentu o udělení současného městského znaku je uložen v okresním archivu v Děčíně. Zpráva o Šluknovu z roku 1414 již hovoří o tvrzi, hradbách, branách a příkopech, které byly přímým důsledkem významné polohy města, nacházejícího se na Solní cestě z Míšně do Žitavy. Na počátku 15. století přispívalo k rozvoji řemesel a obchodu také tržní právo, které bylo městu uděleno. Šluknov měl nejstarší trhy (již od roku 1414). V době husitského revolučního hnutí stojí okrajové oblasti českého státu osídlené německým obyvatelstvem nejdříve stranou celého hnutí, později se staví proti němu. Šluknovské panství se připojilo v roce 1421 k tzv. lužickému šestiměstí. Proto sem v květnu roku 1423 přitáhla část husitského vojska a svedla vítěznou bitvu se zdejšími vojsky poblíž osady Valdek. Další husitské tažení v roce 1426 bylo namířeno proti Žitavě, jako nejvýznamnějšímu městu Šestiměstí. Počátek 16. století je poznamenán nástupem šlechty proti hospodářským pozicím královské moci

6 Dalšími majiteli šluknovského panství byli Schleinitzové. V roce 1484 dal král Vladislav majitelům panství povolení k odkrytí štol v okolí Šluknova. Těžil se zde nikl, měď a stříbro. Šluknovsko, které se koncem 15. století stává součástí rozsáhlého panství Schleinitzů, je nazýváno "Schleinitzovou zemičkou". V této době se také ve Šluknově ustavuje první cech, a to cech tkalců. V roce 1537 obdržel Šluknov pivovarnické a sladovnické právo, neboť pivovarnictví zde mělo velmi starobylou tradici. Ve městě byly dva pivovary - městský a zámecký. V roce 1548 se začala těžit (až do roku 1553) v dole "Schweidrich" u Kunratic měděná ruda. Vznikly i další cechy, a to v r cech řeznický, v roce 1548 cechy krejčovský a ševcovský, v roce 1560 cech kovářů a zámečníků a v roce 1562 cech kolářů. V letech nechal tehdejší majitel šluknovského panství Arnošt ze Schleinitz na místě původní tvrze vybudovat nové reprezentační sídlo ve stylu saské renesance šluknovský zámek. V roce českého stavovského povstání (1618) se stal majitelem panství Albrecht Schleinitz, v témže roce však panství prodal Ottovi ze Starschädel, který se zapletl do stavovského povstání na straně českých stavů proti Ferdinandovi a šluknovské panství propadlo pobělohorským konfiskacím. A tak se 17. června 1623 stál majitelem šluknovského panství Karel Adam hrabě z Mansfeldů, kterému jej prodala královská komora. V roce 1634 byl při požáru zničen kostel sv. Václava a v r znovu postaven. Za vlády hraběte Karla Adama dostali v roce 1649 cechovní řád také pekaři. V roce 1680 dochází k největšímu povstání vzbouřených sedláků proti robotě a jeho dějištěm se stal lipovský zámek a Lipová u Šluknova. Vznikají další nové cechy - v roce 1689 cech zedníků, kameníků, stolařů, sklářů, hrnčířů a soustružníků. V roce 1703 pak cech truhlářský a v r cech mlynářský. V roce 1710 je při dalším požáru již poněkolikáté zcela zničen šluknovský kostel sv. Václava, ale v letech (věž pak v r. 1722) znovu postaven. Počátkem tohoto 18. století se ve Šluknově začaly zakládat i první manufaktury (rukodílny). Ani v 18. století nebyl Šluknov ušetřen následků velkých válek. Válka se Švédy přivedla do Šluknova i samostatného švédského krále Karla XII., jehož pobyt stál město 1300 florintů (zlatek).v letech probíhala na Křížovém vrchu výstavba křížové cesty. V letech vytesal z pískovce dvorní sochař z Prahy Josef Klein téměř 8 metrů vysoký Sloup Nejsvětější trojice se sochami patronů sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, který byl umístěn na šluknovském náměstí. V roce 1779 navštívil Šluknovský výběžek a Šluknov císař Josef II. v doprovodu generálů Laudona a Brauna. Z roku 1794 pochází kamenná empírová kašna, umístěná na šluknovském náměstí. 13. dubna 1838 byl příznivý rozvoj města, postaveného však většinou z dřevěných budov, narušen velkým požárem, který pohltil 162 domů a 19 stodol. Posledním majitelem šluknovského panství z rodu Harrachů byl František Arnošt, který 10. ledna 1876 prodal Šluknov saskému komerčnímu radovi Alfrédu Grumbtovi. 2. srpna 1843 bylo započato se stavbou kostela sv. Vavřince v Království a stavba byla dokončena 10. srpna 1848, tj. o pět let později

7 I ve Šluknově se v březnu 1848 formovaly Národní gardy, byl rovněž zřízen poštovní úřad, který nahradil předchozí "doručovatelnu dopisů", působící ve městě od roku Roku 1853 byly zbořeny poslední zbytky hradeb ve Šluknově i s poslední branou na cestě směrem na Rožany. V roce 1884 byl postaven vesnický kostelík sv. Jakuba v Císařském a byl vysvěcen 19. října Téhož roku (1884) byla založena tkalcovská škola. V r se ve Šluknově začalo s těžbou niklové rudy. Koncem 19. století byl pak ve městě zrušen městský pivovar. Také ve Šluknově, právě tak jako v okolních obcích, propuká 4. dubna 1918 hladová bouře, namířená proti špatnému zásobování a proti dalšímu vedení 1. světové války. Ve 30. letech 20. století byl postaven kostel sv. Jana Křtitele v Rožanech a vysvěcen v roce Potomci Alfréda Grumbta drželi Šluknov až do roku 1935, kdy se jeho posledním majitelem stal Ervín Leopold Nostitz-Rieneck. V říjnu roku 1938 bylo vydáno pohraniční opevnění a naše armáda musela ustoupit. Nacistická armáda odtrhla území města od republiky a nastalo šest let okupace. V ranních hodinách 9. května 1945 pronikla 7. pěší divize polských vojsk přes Sohland na naše území a 33. pěší pluk dosáhl města Šluknova. Osvobození celého šluknovského výběžku bylo dokončeno 10. května 1945, správu města převzala Rudá armáda s velitelem kpt. Jegorovem. 12. května téhož roku pak do Šluknova zavítal i partyzánský oddíl "Národní mstitel", vedený poručíkem Šindelářem. Partyzánská jednotka byla však brzy přetvořena a přejmenována na "Revoluční gardy". Po osvobození musel v rámci konfiskace německého majetku Šluknov opustit také poslední majitel šluknovského panství, hrabě Nostitz - Rienek, který bydlel ve šluknovském zámku až do roku Vlastníkem zámku se tak stává město Šluknov, které je jím dodnes. Následující dva roky sloužil zámek vojákům a od roku 1949 v něm bylo zřízeno muzeum. V červnu 1947 přešla okresní správní komise do Rumburka a Šluknov přestal být okresním městem. Současnost města: Po roce 1970 se začala rozvíjet výstavba Šluknova, vzniká nové sídliště, nové prodejny, komunikace, kulturní i školská zařízení apod. V 80. letech 20. století se staví nová velkoplošná výrobní hala n. p. TOPOS, buduje se Pivovarský rybník, pokračuje výstavba nových bytů (družstevních, podnikových i státních), je otevřeno nové zdravotnické středisko a uvolněné budovy dosavadního střediska jsou využity k rozšíření Domova důchodců. Otevírá se rovněž nová mateřská škola na sídlišti, o rok později pak Dům pionýrů a mládeže. K se ke Šluknovu připojila poslední dosud samostatná obec Království a stává se tak jeho městskou částí. Počátkem 90. let byl otevřen společenský dům v Císařském, rozšiřují se i sportovní možnosti ve městě výstavbou nové tělocvičny základní školy, dětského hřiště v Budyšínské ulici a otevřením nové sauny na městském stadionu. V roce 1986 vyhořel zámek, vč. městské knihovny (z 27 tisíc svazků zbylo po požáru pouhých 5 tisíc) a městského archivu. O rok později byla knihovna přestěhována do náhradních prostor bývalé spořitelny a znovu otevřena. Po roce 1990 se ruší Dům dětí a mládeže, probíhá výstavba dalších bytů v Lužické ulici, zřizují se Technické služby jako příspěvková organizace města, opravuje se - 7 -

8 kostel sv. Václava. Končí však rovněž výroba v závodu 7 firmy Bytex a. s. v Rožanech. Město zřizuje Městskou policii. Střední odborné učiliště ve Šluknově se stává integrovanou střední školou a město tak má dvě střední školy s maturitními obory. V roce 1995 se slavnostně otevírá nově postavený Dům s pečovatelskou službou. Rovněž Domov důchodců prochází velkou přestavbou. Následující rok zahajuje ve městě svou činnost firma PLASTON CR s. r. o. výrobou kufrů na elektronářadí. Město rovněž dokončilo výstavbu 16 malometrážních bytových jednotek na Rumburské ulici. V roce 1999 navštívil město prezident republiky Václav Havel. Na přelomu století byla za podpory Phare dokončena 2. etapa plynofikace města a 2. etapa centrální stoky, slavnostně byla také otevřena Naučná stezka Šluknov Rožany, uzavřeny byly pobočky knihovny v Císařském a v Království. V roce 2001 město dokončilo výstavbu 40 bytových jednotek v Jiráskově ulici. V roce 2003 se otevírá hraniční přechod Rožany Sohland i pro motorová vozidla. O dva roky později byla opravena budova železničního nádraží a město začíná pracovat na rekonstrukci zámku, zahajuje se stavba nového autobusového terminálu u zámku, modernizuje se hlavní budova základní školy i mateřských škol. V roce 2006 byl uveden do provozu nový autobusový terminál a po 20 letech se slavnostně otevírá zrekonstruované přízemí zámku s novým informačním centrem a zámeckou cukrárnou, pokračují práce na rekonstrukci dalších podlaží zámku. V témže roce byla definitivně po 108 letech ukončena výroba v a. s. Bekon v největší přádelně ve městě, o práci tak přišla i poslední téměř stovka zaměstnanců. Zrekonstruovaná křížová cesta na Křížovém vrchu slaví 250. výročí svého založení. V roce 2007 byly rozhodnutím zastupitelstva Ústeckého kraje sloučeny obě šluknovské střední školy v jeden středoškolský subjekt v čele s novým ředitelem. Zámeckými slavnostmi se slavnostně otevírá zrekonstruované 1. patro Šluknovského zámku, pokračují práce na rekonstrukci 2. patra, půdních prostor, střechy a fasády objektu zámku. Začíná rekonstrukce a půdní vestavba na budově lesnické školy. V říjnu město navštívil prezident republiky Václav Klaus a manželkou Livií. V roce 2008 byla slavnostně odhalena busta T. G. Masaryka před lesnickou školou. V červnu téhož roku byl v rámci 2. ročníku Zámeckých slavností slavnostně otevřen a předán veřejnosti komplexně zrekonstruovaný objekt celého zámku, včetně nově otevřených dobových místností s navrácenými historickými sbírkami tehdejšího Šluknovského muzea, byly zahájeny prohlídky zámku

9 2. Základní informace obyvatelstvo, míra nezaměstnanosti, průměrná mzda Město, obec Počet místních částí Poče t k.ú. absolutní (ha) Rozloha Obyvatelstvo % absolutně % Statut Šluknov , ,59 Město V rámci České republiky leží při severním okraji státu, na hranici se Spolkovou republikou Německo, resp. Svobodným státem Sasko. V rámci krajského uspořádání je město Šluknov součástí Ústeckého kraje, v němž se nachází na severovýchodním okraji. Tuto polohu zaujímá jak v rámci územního celku kategorie NUTS II Severozápad, tak v rámci okresu Děčín. Dotčené území leží v bezprostřední blízkosti tří velkoplošných chráněných území, Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Národního parku České Švýcarsko a CHKO Lužické hory. Tabulka - vývoj počtu obyvatel v letech (k ) Index Město, obec Rok Rok Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001/ Šluknov ,42 Zdroj: ČSÚ, města a obce mikroregionu Tabulka Obyvatelstvo města podle národnosti (k ) Město, obec Obyvat el-stvo celkem česká moravská Z toho národnost polsk á romsk á Ostatní a nezjiště né Šluknov slovenská německá Tabulka - Obyvatelstvo podle věkových skupin (k ) Město, Obyvatelstvo Věková skupina Věková skupina vč. nezjištěných Věková skupina 60 + vč. nezjištěných obec celkem 0-14 muži ženy celkem Muži ženy celkem Šluknov Zdroj: ČSÚ Tabulka Zdravotní péče Město, obec Praktický lékař Zubní lékař Dětsk ý lékař Žensk ý lékař Oční lékař Krční a nosní lékař Jiný lékař Lékár -na Nemo c-nice Šluknov dny v týdn - Diabetol og

10 * výdejna léků u den v týdnu Tabulka Základní školy ZŠ s úplným počtem Město, tříd obec Poč. ZŠ Po č tříd Poč et žáků Poč et žáků na tř. Po č ZŠ ZŠ s neúplným počtem tříd Po Poč č et tříd žáků Poč et žáků na tř. Po č ZŠ ZŠ CELKEM Po č tříd Poč et žáků Počet žáků na tř. Šluknov Tabulka - Sociální oblast Zařízení v majetku obcí a měst Město Šluknov Podporované byty (byt.jedn.) (24 je plánováno) Dům s pečovatelskou službou (byt.jedn.) Ostatní byty (byt.jedn.) Ostatní sociální zařízení Ústav sociální péče Domov důchodců Dětský domov Tabulka 12 Kulturní zařízení Město, obec Kino Divadlo, KD, sály Knihovna Muzeum, výstavní síň Šluknov ANO Soukromé divadlo (zaměřené na děti), Dům kultury Denně, přístup k internetu (bezplatný v RIC) Výstavní síně v DK a zámku Tabulka Sportovní zařízení Město, obec Koupališt ě Krytý bazén Fitnescentru m Jízda na koni Šluknov X X X ANO X ANO Vleky Tenis Ostatní Fotbalový areál vč. hřišť pro míčové sporty, squash, kuželna, bowling Tabulka Míra nezaměstnanosti (k ) Město, obec Počet ek. aktiv. obyvatel Evid. uchazeč i celkem* Z toho ženy muži Míra nezaměstnanosti (%)

11 Šluknov ,75 3. Dopravní napojení Chcete-li naše město navštívit, můžete jet z Prahy po silnici I.třídy č. 9 do Rumburku a dále po silnici II. třídy č Vzdálenost z Prahy je 130 km, z Liberce nebo Ústí nad Labem shodně 80 km. Do Šluknova se dostanete i po železnici z Rumburka. Z Rožan je silniční napojení do SRN. 4. Historické památky, architektura, turistické zajímavosti Šluknovský zámek Renesanční stavba šluknovského zámku je svým vznikem datována do 16. století a v průběhu staletí byla mnohokrát přestavována. Zámek, který je ve vlastnictví města Šluknova a je součástí zámeckého areálu s parkem a rybníkem, lze nalézt přímo ve středu města, v Zámecké ulici čp Původně byla na místě dnešního zámku v době vlády Jiřího z Poděbrad vybudována dřevěná tvrz, ke které náležel pivovar, sladovna a zahrada, ve které se pěstoval chmel. V letech nechal nový majitel šluknovského panství Arnošt ze Šlejnic na místě původní tvrze vybudovat nové reprezentační sídlo ve stylu saské renesance. Šluknovské panství i zámek pak v průběhu let mnohokrát změnilo majitele. Tím posledním byl Ervin Leopold Nostitz-Rieneck, který zámek vlastnil až do konce 2. světové války. Po válce byl zámek jako německý majetek zkonfiskován a jeho vlastníkem se stalo město Šluknov, které ho dosud vlastní. V říjnu 1949 bylo v prostorách zámku slavnostně otevřeno městské muzeum. 2. dubna 1986 z dosud neznámých příčin v zámku vypukl požár, který zcela zničil krov, včetně střechy, dále celé třetí a značnou část druhého patra. Generální oprava zámku byla ukončena již v roce 1990, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. Během několika let nečinnosti začal zámek chátrat. V letech byla vypracována projektová dokumentace kompletních stavebních úprav a v letech byla provedena celková rekonstrukce objektu. Využití šluknovského zámku dnes je víceúčelové

12 V přízemí se nacházejí prostory Regionálního informačního centra s veřejným internetem a zámecká cukrárna. V 1. N. P. pak prostory pro potřeby města Šluknova, společenské prostory, obřadní síň/vzdělávací a školicí centrum, zasedací místnost a místnosti s dobovou interiérovou výzdobou. Ve 2. N. P. pak muzejní prostory a byt správce zámku. Počítá se rovněž s celkovou revitalizací přilehlého zámeckého parku. Kostel sv. Václava Stavba kostela sv. Václava je na nynějším místě již asi třetí v pořadí. Původně zde byl hřbitov s kaplí zasvěcenou sv. Václavu s hrobkou Berků z Dubé. Kaple pocházela z 12. stol. Roku 1634 vyhořel kostel spolu s městem, ale ještě během třicetileté války byl opět obnoven a roku 1669 vysvěcen litoměřickým biskupem. Při dalším požáru města roku 1710 lehl kostel opět popelem. Postaven byl znovu v letech i s věží zřejmě podle plánů dvorního architekta J. L. von Hildebrandta. Klenbu a její výzdobu zřejmě provedl Ottavio Broggio z Litoměřic. Objekt kostela je raně barokní a sochy v kostele jsou ve stylu vrcholného baroka od místního rodáka Franze Bienerta a Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice. Stavba je jednolodní s třemi páry bočních výklenků, v nichž jsou empory. V prostředním jižním výklenku je hlavní vchod a naproti je oltář svaté Barbory, kde se v době vánoční staví dřevěný ručně vyřezávaný betlém. Hlavní oltář je z konce 18. století. Oltářní stůl je z původního kostela, který vyhořel v roce Na levé straně od oltáře je socha sv. Ludmily a napravo pak socha sv. Víta. V horní části oltáře je obraz od Jana Jiřího Schmidta Zavraždění svatého Václava. Na pravé straně od oltáře je na pilastru socha sv. Prokopa a na levém sv. Vojtěcha. Na stěně proti oltářnímu stolu jsou proti sobě dvě zasklené vitríny s figurínami římských mučedníků sv. Innocentia a sv. Innocentie. Jejich ostatky byly do Šluknova přineseny v letech Na pilířích chrámového oblouku jsou dva protějškové oltáře z 18. stol. Pravý oltářík je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému a levý Panně Marii. Na dalším pilíři je kazatelna, která byla vyhotovena podle kazatelny u sv. Klimenta v Praze

13 Na kruchtě jsou varhany postavené v letech známou firmou Schuster a syn ze Žitavy. Jsou mistrovským dílem stavěným přímo pro tento kostel, které vychází z výborné akustiky chrámu. Varhany mají 3 manuály s pedálem, 47 znějících rejstříků a 2980 píšťal. Na vnější straně jsou vpravo i vlevo od hlavního vchodu ve zdi zazděny dva historické kamenné náhrobky. U samotného vchodu jsou pak osazeny sochy mučedníků sv. Jana a sv. Pavla. V parčíku na severní straně kostela jsou umístěny sochy tří českých světců, které byly původně umístěny na frekventovaných místech ve městě, kde trpěly vlivem škodlivin a otřesům od automobilové dopravy. Uprostřed stojí sv. Jan Nepomucký a po stranách jsou sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. V zahrádce před farou je socha patrona kostela sv. Václava. Sloup Nejsvětější trojice Sloup Nejsvětější trojice, nacházející se v jednom z parčíků na šluknovském náměstí, je zhotoven v barokním slohu od místního sochaře Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice, který byl v 18. stol. dvorním sochařem v Praze. Mezi jeho nejlepší díla ve Šluknově patří kromě sousoší Nejsvětější trojice také sochařská výzdoby kazatelny a oltářů v kostele sv. Václava. Sloup pochází z roku , byl vysekán z pískovce a jeho výška činí 8,8 m. Sloup se nachází uprostřed šestiboké kuželkové balustrády, z níž vystupuje jednolitý blok základního soklu, který je na hranách opatřen pilíři. Nad nimi jsou pak umístěny sochy tří patronů v mírně nadživotní velikosti sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Sloup pokračuje vzhůru ve formě trojbokého obelisku, z něhož se od vrcholu ve spirále odvíjejí oblaka s hlavami sedmi andílků. V dolní třetině jehlanu obelisku je osazeno titulní sousoší Nejsvětější trojice s patřičnými atributy a u jeho nohou pak sedí na oblaku sv. Panna Maria. Celková rekonstrukce sloupu se uskutečnila v r. 1997, od roku 1988 je sloup zapsaný v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Barokní kašna Kamenná empírová kašna je datována rokem 1794 a její autor není znám. Kašna je sestavena z dvoustupňového jednoduchého oválného žulového schodiště a masivní žulové mísy z jednoho kusu kamene, v níž je pískovcový obelisk s dvěma chrliči. Transfer kašny na její původní místo na nám. Míru a její celková rekonstrukce s opětovným napojením na vodu pro vodotrysk byly provedeny v letech , od tohoto roku je rovněž zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek

14 Křížová cesta Výstavba křížové cesty probíhala v letech 1738 až 1756, kdy byla vysvěcena. Úmysl zřídit křížovou cestu měl dle pověsti obchodník Anton Drößel. Ten si údajně předsevzal, že pokud se mu podaří úspěšně usadit ve Šluknově, zřídí zde křížovou cestu. Jednotlivá zastavení byla ovšem financována různými dárci, jak o tom svědčí fundační nápisy na zastaveních. V letech probíhaly v areálu křížové cesty parkové úpravy, a to především vysazováním alejí a doplňující vysoké zeleně. V předpolí Křížové hory byly vybudovány v průběhu existence i pomníky padlým a nezvěstným z I. a II. světové války a památníček Friedrichu Schillerovi. Areál křížové cesty v sobě zahrnuje žulová zastavení křížové cesty vyjma č. XII a XIV. Zastavení křížové cesty č. XII je kaple Kalvárie na vrcholu kopce s kamenným sousoším Kalvárie Ukřižovaný Kristus, P. Marie, Maří Magdaléna a Apoštol Jan. Zastavení č. XIV pak tvoří kaple Božího hrobu se sochou Krista. Mezi další útvary patří grotty se sv. Petrem a sv. Maří Magdalénou, částečně zděné a částečně tesané ve skalním podloží. Grotta se sv. Petrem je situována při vstupu do areálu, jeskyně s Máří Magdalénou je pak umístěna ve svahu pod kaplí Kalvárie. Původně byly obě vyzdobeny pískovcovými sochami v životní velikosti. Součástí areálu křížové cesty je Getsemanská zahrada. Jde o ucelený soubor pískovcových soch ležících apoštolů sv. Petra, Jakuba a Jana, klečícího Krista a anděla s kalichem. V areálu křížové cesty se nacházejí rovněž kaple Bičování, Poslední večeře páně a Žalář Krista. Neméně významnou složkou Křížového vrchu je i jeho zeleň, a to především stromové aleje, které jsou zde tři. První tvoří lípa velkolistá a srdčitá a vede podél křížové cesty, druhá pak od Getsemanské zahrady k bočnímu vstupu na hřbitov a třetí je s druhou rovnoběžná a vede podél vrcholové cesty. Dříve se na Křížové hoře konaly kolem 20. července slavnosti vysvěcení křížové cesty (tzv. Kreuzbergfest), a to procesím a pobožností na Křížové hoře. Rekonstrukce křížové cesty byla započata v r a dokončena v roce V první polovině roku 2005 byla žulovou mozaikou vydlážděna celá poutní cesta od úpatí Křížového vrchu až ke Kapli Božího Hrobu. V září téhož roku (2005) byla křížová cesta znovu vysvěcena a o rok později (2006) proběhly oslavy 250. výročí jejího založení. Obnova celého areálu byla a je i nadále zajišťována městem Šluknov, které je jejím vlastníkem a hrazena z finančních prostředků Ministerstva kultury ČR a nadačního fondu Phare se spoluúčastí města. Celkové náklady na opravy prováděné v letech dosáhly cca Kč

15 Dům kultury Dům kultury, secesní budova na šluknovském náměstí s věžičkou, byla dřívějším sídlem spořitelny a pobočky banky. Budova byla postavena na místě nejstarší restaurace a hotelu U Jelena. Objekt má fasády bohatě členěné nebarokními štukovými architektonickými články s osmibokou třípatrovou věží tvořící dominantu náměstí. Interiéry jsou navrženy v duchu geometrické secese s dochovanými prvky (dveře, zábradlí, vitráže ). V přízemí Domu kultury se nachází restaurace, v 1. N. P. pak společenský sál a salonek, ve 2. N. P. výstavní síň, společenská místnost a prostory a kanceláře kulturního oddělení města, které kromě Domu kultury spravuje rovněž Městskou knihovnu a kino Dukla. Lidová architektura Ve městě se dochovala celá řada charakteristických staveb typických pro nejsevernější Čechy a oblast Horní Lužice v Sasku - podstávkových tkalcovských domků. Originalita zdejšího lidového stavitelství spočívala v setkání roubeného domu s hrázděnou stavbou, jejichž konfrontací vzniklo stavení s tzv. podstávkou, která představovala opěrný systém obepínající roubenou světnici a zároveň nesoucí tíhu střechy či patra, často hrázděného. Ornamentální břidlicové obklady horního patra sloužily jako ochrana před povětrnostními vlivy. Javorová brána Jedná se o turistický cíl na trase Šluknov Rožany Sohland (SRN). Tento botanický přírodní úkaz Javoru mléčného, vysoký 20,5 m, je zřejmě umělého původu a jde o skupinu dvou srostlých jedinců v nadmořské výšce 306 m, které mají dva kmeny a jednu korunu a jsou vyhlášeny památným stromem. Stromy měly údajně sloužit jako estetický prvek brána ke vjezdu do hospodářství. Původně byl údajně exemplář srůstem 3 stromů. Stáří je odhadováno na let

16 5. Příspěvkové organizace města Město Šluknov zřídilo příspěvkové organizace města Mateřskou školu Šluknov a Základní školu J.Vohradského Šluknov. 6. Velkoplošná chráněná území v blízkosti města Šluknov NP České Švýcarsko Rozloha: 79 km 2 Vyhlášení: 2000 Zvláštní ochrana: 7 maloplošných zvláště chráněných území 3 stupně zonace parku CHKO Labské pískovce Rozloha: 324 km 2 Vyhlášení: 1972 Zvláštní ochrana: 12 maloplošných zvláště chráněných území CHKO Lužické hory Rozloha: 267 km 2 Vyhlášení: 1975 Zvláštní ochrana: 12 maloplošných zvláště chráněných území Národní park České Švýcarsko Národní park České Švýcarsko vznikl k 1.lednu 2000 jako čtvrtý národní park České republiky. Navazuje na Národní park Sächsische Schweiz (Saské Švýcarko) na německé straně, který byl zřízen již o 10 let dříve (1990). Celé Česko-Saské Švýcarsko patří k tradičním a nejznámějším oblastem turistiky ve střední Evropě. Tato tradice má své počátky již v období romantismu, kdy toto území objevili švýcarští a němečtí romantičtí malíři. V Česko-Saském Švýcarsku tvořil i jeden z nejslavnějších krajinářů všech dob Caspar David Friedrich ( ). V této době vzniknul též romanticky zabarvený název oblasti Saské Švýcarsko, později též České Švýcarsko. Z hlediska geomorfologického členění zaujímá převážnou část Národního parku České Švýcarsko geomorfologický podcelek Jetřichovické stěny rozsáhlé partie

17 skalních a lesních komplexů prakticky bez osídlení, velmi výrazně geomorfologicky členité. K nejznámějším objektům této části národního parku patří Národní přírodní památka Pravčická brána evropsky unikátní skalní most. Turisticky silně navštěvované jsou rovněž Jetřichovické skály, zejména vyhlídky Mariina skála, Vileminina skála a Rudolfův kámen, a dále rovněž tzv. skalní hrádky (Šaunštejn, Falkenštejn a další). V severní části Jetřichovických stěn patří k nejnavštěvovanějším částem Kyjovské údolí, které pokračuje soutěskou Křinice (z německé strany je část přístupná plavbou na člunech). Národní park České Švýcarsko Jižní část Národního parku České Švýcarsko zahrnuje okrajovou část podcelku Děčínských stěn, kde leží soutěsky Kamenice vedle Pravčické brány nejznámější objekt Českého Švýcarska. Silně turisticky jsou navštěvované zejména Tichá a Divoká soutěska, kde je již od konce 19. století provozována jízda na pramicích. Severně od soutěsek se nachází též jediná vesnice v národním parku Mezná (místní část obce Hřensko) s cennými objekty lidové architektury (dům s podstávkou) a dále hotel Mezní Louka, východisko na Pravčickou bránu a do soutěsek. Jižně od soutěsek se zvedá nejvyšší bod obou národních parků a zároveň nejmohutnější terciérní čedičová elevace celého Česko-Saského Švýcarska Národní přírodní rezervace Růžák (619 m n. m.) s pralesovitými ekosystémy. Tato hora tvoří krajinnou dominantu nejen národního parku, ale i přilehlé části severních Čech. Celé území Národního parku České Švýcarsko je zpřístupněno tradiční sítí značených cest, obzvláště atraktivní úseky jsou doprovázeny dvěmi naučnými stezkami: naučnou stezkou okolím Hřenska (Pravčická brána, Tichá soutěska) a naučnou stezkou Jetřichovické skály

18 Chráněná krajinná oblast Lužické hory Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976 na území o rozloze 265 km 2 k zajištění ochrany harmonické krajiny v pískovcovém území České křídové tabule. Navazuje na Chráněnou krajinnou oblast Žitavské hory na německé straně, která byla vyhlášena v roce 1958 na území o rozloze 63 km 2. Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou lesnatostí a celkový ráz oblasti dokresluje lužická lidová architektura. K přírodovědecky nejhodnotnějším částem Lužických hor patří zbytky přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích, vlhké horské a podhorské louky s výskytem vzácných druhů rostlin, nivy potoků a význačné geomorfologické útvary. Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků, přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody byly v CHKO Lužické hory vymezeny čtyři zóny odstupňované ochrany. I. zóna má nejpřísnější podmínky ochrany. IV. Zóna je vymezena převážně v zastavěných částech obcí a je určena pro výstavbu a rozvoj obcí. Chráněná krajinná oblast Lužické hory

19 7. Geomorfologie Šluknov - nadmořská výška 350 m.n.m. okolí o Partyzán těžba čediče (583 m.n.m.) o Dymník (515 m.n.m.) čedičová hora, na které byla roku 1896 postavena rozhledna o Lužické hory (západní část) Jedlovský hřbet (Jedlová m.n.m.) Kytlická hornatina ( m.n.m.) o Šluknovská pahorkatina ( m.n.m.) 8. Městské části Šluknov 699 domů / z toho 36 rekreačních Císařský 211 domů / z toho 27 rekreačních Království 235 domů/ z toho 47 rekreačních Rožany 102 domů /z toho 26 rekreačních Královka 31 domů/ z toho 18 rekreačních Harrachov 3 domy/ z toho 1 rekreační Nové Hraběcí 50 domů/ z toho 24 rekreačních Kunratice 38 domů/ z toho 23 rekreačních 9. Slavní rodáci Ze Šluknova i z jeho blízkého okolí pochází řada rodáků, kteří se v minulosti proslavili ať již svým uměním nebo svou životní karierou. Byli to církevní hodnostáři: biskupové Maxmilian ze Šlejnic, F. Kindermann, Bartoloměj Hille, A. L. Frind, opat strahovského kláštera V. J. Mayer, umělci, malíři Dominik Kindermann, J. Endler, sochař Klein-tvůrce sousoší Boží trojice na šluknovském náměstí, F. Weirich, pedagogové Tupetz, Lotz, Wischohlid, Jakl, J. Hille, Marschner, Schidlik, Dittrich, básníci a spisovatelé Dr. Leo Nagel, Fanny Zekel, Waldhauserinne Hentschelová, ale i vysocí státní úředníci dvorní a medicinální radové a úspěšní průmysníci. Ferdinand Kindermann ( ) rodák z Království. Působil ve školství, v němž především prosazoval pracovní výchovu. Zvláště prosazoval povinnou školní docházku i na venkově, spojenou s praktickým vyučováním (do té doby navštěvovaly školu sotva 4 % dětí). Za své zásluhy o školskou reformu, jíž ho pověřila Marie Terezie, byl povýšen do šlechtického stavu s titulem rytíř von Schulstein. Josef II. ho jmenoval litoměřickým biskupem. Čeští buditelé mu však vytýkali jeho germanizační úsilí (Presl), když ve výuce prosazoval němčinu. Ve Šluknově se též narodil Bedřich Egermann ( ). V dětství se přestěhoval do Chřibské, kde se vyučil sklářem (v nejstarší sklářské huti v Čechách). Po začátcích v Kytlici se usadil v Novém Boru, kde založil vlastní továrnu. Za svého

20 života uplatnil na šedesát patentů na barvení skla (nejznámější jsou Egermannův rubín a žlutá lazura). Získal řadu vyznamenání i oblibu císaře Ferdinanda V. Wenzel Karl ( ) sice není šluknovským rodákem, ale od roku 1826, kdy byl vysvěcen na kněze, působil jako kaplan a katecheta ve Šluknově. V této době se věnoval studiu botaniky a badatelské činnosti v tomto oboru. V r navštívil Řím, kde se celý rok věnoval studiu italské flóry a napsal i odbornou studii. Po návratu z Itálie se stal farářem ve Fukově, kde působil do roku 1854, kdy byl ve stejné hodnosti přeložen do Království u Šluknova. Za herbář řas, mechů, plísní a hub se mu dostalo významného ocenění na univerzitě v Halle. Jeho jménem je pojmenována Carlina vulgare (Pupava obecná) i Carlina acaulis (Pupava bezlodyžná). František Rziha ( ), narozen v Lipové na Šluknovsku. Studoval na pražské technice. Později byl zaměstnán u soukromé firmy, která stavěla železnici přes Semmering. V průběhu stavby nashromáždil množství odborných znalostí a zkušeností, takže se stal odborníkem ve stavbě železnic. Od r.1853 působil na stavbě Karstské železnice, r.1857 se podílel na stavbě několika tunelů na trase Ruhrsiegské dráhy. V roce 1861 byl Rziha přechodně povolán do brunšvických státních služeb a po dokončení výstavby dvou obtížných tunelů byl jmenován vrchním báňským mistrem. V letech začal stavět čtyři české železnice, a to na objednávku Turnovskokralupsko-pražské dráhy a České severní dráhy. Byly to tratě Praha-Libeň, Rumburk- Šluknov a Rumburk-Jiříkov-Ebersbach v Sasku. V roce 1874 obdržel profesuru železničního a tunelového stavitelství na c.k. vyšší škole technické ve Vídni byl povýšen do šlechtického stavu.paeddr. Jindřich Marek (*1952 Šluknov) historik a publicista s dlouholetou muzejní praxí; od roku 1990 pracuje jako novinář. Aktivní člen Klubu autorů literatury faktu - zabývá se především osudy českých vojáků za 1. a 2. světové války. Za svou tvorbu v žánru literatury faktu získal několik literárních cen. Vedle autorství téměř 300 historických reportáží, několika odborných studií a autorského podílu na televizních dokumentech napsal knihy Piloti měsíčních perutí (1992), Ukradený jeep (1995), Jak jsem potkal Kelty (1996), Pátou kartu bere smrt (2000) Smrt v celním pásmu (2000), Vzdušní donkichoti (2001), Příběhy starých battledressů (2001). Řada dalších publikací je v současnosti připravována do tisku. Jiří Vejdělek (*1972 Šluknov) režisér, scénárista, producent. Filmem Účastníci zájezdu vstupuje v roce 2006 do celovečerní hrané tvorby. Absolvent režie na pražské FAMU patří k nejvýraznějším osobnostem mladší režisérské generace. Jeho snímky získaly řadu cen na prestižních studentských festivalech. Jako režisér patřil k strůjcům úspěchu tří řad televizního seriálu Redakce (režíroval společně

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Historie ochrany přírody p Švýcarska

Historie ochrany přírody p Švýcarska ČESKÉ ŠVÝCARSKO Historie ochrany přírody p Českého Švýcarska 1923 první snahy o ochranu Č.Š.. (Rudolf Maximovič) 1933 chráněná území Edmundova (Tichá) ) soutěska, ska, Pravčick ická brána, Tiské stěny

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji Páteřní cyklistické trasy Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji NÁRODNÍ CYKLOKONFERENCE Velké Karlovice, 2.6.2011 1 Páteřní cyklistické trasy Obsah prezentace celková koncepce rozvoje páteřních tras

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období Akční plán u dobrovolného svazku obcí pro období 2018 Kunovice Podolí Popovice Veletiny Hradčovice Drslavice Uherské Hradiště Míkovice, Sady, Vésky Leden OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení areálu bývalé sklárny I.A. Legislativní řešení s majitelem Evidenční list projektu č.: I.A.1 Pravidelné schůzky

Více

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní oblasti, 5 opatření: Fyzická revitalizace území a prostředí

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA 42 4.4 CYKLOTRASA Č. I DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK SÚKENICKÁ - U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA Popis: Délka: 33,4 km Převýšení: 1049 m Z Dolinky údolím Hanzlová na rozcestí Hanzlová. Zde

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SENICE NA HANÉ okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, úřad územního plánování Objednatel: Zpracovatel: Obec Senice na Hané Ing. arch.

Více