Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Zdravotnické zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Zdravotnické zařízení"

Transkript

1 Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Zdravotnické zařízení

2 Obsah Obsah Úvodní stránka informace o vybraném subjektu Orientace mezi úlohami na Portálu Podatelna podání Podatelna žádosti o informace Online služby Předpřipravené (abonované) úlohy Podatelna - podání Úloha 03 Průběh pojištění podle čísel pojištěnců v souboru Úloha 06 Faktura za dávky Ukázka odesílání faktury za dávky ve formuláři Úloha 07 Faktura za období Ukázka odesílání faktury za období ve formuláři Úloha 60 Faktura v datovém rozhraní Jak prověřit stav zpracování faktury (stejné pro faktury za dávky, období i DR) Úloha 08 Vyúčtování zdravotní péče soubor dávek Úloha 35 Přihláška registrovaných pojištěnců (datové rozhraní nebo formulář) Úloha 40 Obecné podání Podatelna - Žádosti o informace Úloha 37 Náklady zdravotnického zařízení nad ADB Úloha 39 Materiál odmítnutý likvidátorem Úloha 65 Seznam registrovaných pojištěnců dle věkových skupin Online služby Úloha 01 Stav pojištění Úloha 02 Platnost smlouvy SZZ Úloha 04 Vyhledávání SZZ podle řetězce znaků Úloha 05 Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci Úloha 77 Ověření platnosti průkazu pojištěnce (EHIC) Předpřipravené úlohy Seznam předpřipravených úloh Aktivace předpřipravených úloh Seznam předpřipravených úloh zobrazení žurnálu a výsledků služby Ke stažení

3 1. Úvodní stránka informace o vybraném subjektu Po přihlášení na Portál VZP (https://portal.vzp.cz) a zvolení role Zdravotnické zařízení je zobrazena úvodní stránka s identifikačními údaji aktuálně zvoleného zdravotnického zařízení. Ikona domečku nebo logo VZP směřují na úvodní stránku s aktualitami a užitečnými odkazy. Volba Vybrat roli umožňuje zvolit jiný typ subjektu než zdravotnické zařízení (např. OSVČ). Aktuálně zvolený typ subjektu je zobrazen v horní červené liště. V pravém horním rohu přes tlačítko Změnit je možné přejít na výběr všech zastupovaných zdravotnických zařízení a zvolit jiný subjekt. Ve spodní části je přehled posledních dvaceti odeslaných podání za tento aktuální subjekt, kliknutí na tlačítko zobrazit otevírá detail daného podání. Tlačítko Aktualizovat znovu načte údaje o zdravotnickém zařízení z interních systémů VZP, neslouží ke změně údajů jako takových. Tlačítko můžete využít v případě chybějícího bankovního spojení, pokud vám nejde odeslat faktura pomocí tohoto tlačítka nahrajete bankovní účet na Portál VZP. Přepínání mezi zastupovanými zdravotnickými zařízeními Aktuálně zvolený typ subjektu Horní menu slouží k přepínání mezi typy podání Aktuální číselníky a soubory IČP a IČPP ke stažení. Číselníky se aktualizují průběžně, soubory IČP/IČPP vždy v pondělí do 12:00 Kompletní údaje o zvoleném zastupovaném zdravotnickém zařízení včetně bankovního spojení Načte data z informačního systému VZP, neslouží ke změně údajů jako takových Posledních dvacet podání odeslaných do pojišťovny aktuálně zvoleným zdravotnickým zařízením Zobrazí detail podání včetně záznamů o jeho zpracování a případně výsledek obr. 1 Úvodní strána subjektu 3

4 2. Orientace mezi úlohami na Portálu Na Portálu VZP je možné využívat čtyři typy služeb: Podatelna podání, Podatelna žádosti o informace, On-line služby, Abonované (předpřipravené úlohy). K přepínání mezi jednotlivými typy podání slouží horní lišta pod červeným pruhem (viz obr. 1). Každá úloha má své unikátní číslo. 2.1 Podatelna podání Podatelna umožňuje odesílat doklady a soubory ke zpracování ve VZP. Tato podání je vždy před odesláním do pojišťovny nutno opatřit elektronickým podpisem. Úlohy jsou po odeslání do pojišťovny zpracovávány pracovníky pojišťovny v interních aplikacích, proto vyřízení tohoto druhu podání může trvat i několik dní. Výjimkou je úloha Průběh pojištění podle čísel pojištěnců v souboru, která je zpracovávána automaticky, přesto však pro velký objem zasílaných dat ke kontrole neobdržíte odpověď okamžitě (jako např. při ověřování přes online služby), ale až po zpracování. Podle velikosti souboru se může jednat o rozmezí minut až hodin. Úlohy: 03 - Průběh pojištění podle čísel pojištěnců v souboru 06 - Faktura za dávky 07 - Faktura za období 60 - Faktura v datovém rozhraní 08 - Vyúčtování zdravotní péče - soubor dávek 35 - Přihláška registrovaných pojištěnců 40 - Obecné podání 2.2 Podatelna žádosti o informace Podatelna žádosti o informace Žádost o informace je takový typ podání, kdy uživatel žádá poskytnutí informací od pojišťovny, tedy zasílá pouze vstupní parametry, podle nichž má být informace poskytnuta. Protože žádost o poskytnutí informací neobsahuje žádná citlivá data, ale zpravidla jen časové údaje vymezující období žádosti, je takové podání odesíláno bez podpisu certifikátem. Výsledná sestava je po zpracování v informačních systémech pojišťovny přiložena v detailu daného podání odpověď tedy neobdržíte okamžitě, ale až po zpracování v interních systémech VZP. Princip odesílání je společný pro všechny úlohy tohoto typu: 1. Volba konkrétní úlohy v levém menu Podatelny a zobrazení formuláře, vyplnění všech povinných polí - zadání časového rozsahu období, za nějž je sestava požadována, výběrem z nabídky v jednotlivých polích, případně zvolení typu výsledného souboru (PDF, datové rozhraní), odeslání k zobrazení souhrnného přehledu kliknutím na tlačítko Odeslat formulář. 2. Zobrazení souhrnného přehledu zadaných informací pro kontrolu před odesláním do pojišťovny. V tomto kroku je možné se vrátit k formuláři tlačítkem Zpět na úpravu podání. Pokud je v tomto kroku práce s podáním přerušena, je uloženo mezi rozpracovaná podání je možné jej později upravit a odeslat. 3. Odeslání podání do pojišťovny tlačítkem Odeslat formulář 4. Po zpracování požadavku v informačních systémech VZP obdržíte výslednou sestavu, která bude připojena jako příloha detailu podání v žurnálu podatelny 4

5 Úlohy: 37 - Náklady zdravotnického zařízení nad ADB 39 - Materiál odmítnutý likvidátorem 65 - Seznam registrovaných pojištěnců dle věkových skupin 87 - Protokol o zpracování dávek * Úloha 38 Materiál se sníženou cenou - byla nahrazena Protokolem o zpracování dávek 2.3 Online služby Online služby jsou především určeny k ověřování údajů o pojištěncích v reálném čase to znamená, že na svůj dotaz obdržíte odpověď v několika sekundách. Princip odesílání dotazů je společný pro všechny služby tohoto typu: 1. Volba konkrétní úlohy v levém menu Online služeb a zobrazení formuláře, vyplnění všech povinných polí (číslo pojištěnce, IČZ, IČP apod. a zpravidla datum, ke kterému je dotaz aktuální). 2. Odeslání dotazu do pojišťovny tlačítkem Odeslat dotaz 3. Zobrazení odpovědi na dotaz Úlohy: 01 - Stav pojištění 02 - Platnost smlouvy SZZ 04 - Vyhledávání SZZ podle řetězce znaků 05 - Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci 77 - Ověření platnosti průkazu pojištěnce (EHIC) 2.4 Předpřipravené (abonované) úlohy Předpřipravené úlohy fungují na principu předplatného tj. uživatel službu aktivuje a v pravidelných časových úsecích daných pro konkrétní úlohu obdrží výslednou sestavu nebo soubor v datovém rozhraní. U některých úloh je možné zvolit si typ výstupu sestavu ve formátu PDF, soubor v datovém rozhraní nebo oba formáty zároveň. Bez aktivace neobdrží uživatel žádný výstup předplatného. Všechny předpřipravené úlohy jsou jako výchozí nastaveny neaktivní a je třeba, aby si uživatel aktivoval ty služby, o které má zájem. Úlohy: 29 - Náklady zdravotnického zařízení - pro denní uzávěrku 32 - Rekapitulace nároků na kapitační platbu - pro denní uzávěrku 33 - Protokol o uznaných a odmítnutých registracích 81 - Protokol ukončených registrací pro ZZ 83 - Rekapitulace navýšení kapitační platby 84 - AKORD * Úloha 30 Denní uzávěrka dávek k proplacení a 31 Denní uzávěrka odmítnutých dávek a dokladů byla nahrazena Protokolem o zpracování dávek 5

6 3. Podatelna - podání 3.1 Úloha 03 Průběh pojištění podle čísel pojištěnců v souboru Vzhledem k častým požadavkům smluvních zdravotnických zařízení o kontrolu, zda pojištěnec je v registru VZP veden jako pojištěnec VZP či jiné zdravotní pojišťovny, bylo navrženo následující řešení - smluvní zdravotnické zařízení předá do VZP soubor se seznamem čísel pojištěnců, VZP k těmto číslům pojištěnců po prověření v centrálním registru připojí průběh pojištění u jednotlivých zdravotních pojišťoven a předá tato data jako soubor na smluvní zdravotnické zařízení. Vyplnění Úloha "Průběh pojištění podle čísel pojištěnců v souboru" obsahuje jediné vstupní pole, které slouží pro vložení cesty na lokálním počítači k příslušnému souboru s čísly pojištěnců. Vyplnění tohoto pole je povinné. Pro snadnější nalezení daného souboru můžeme použít tlačítko "Nahrát soubor". Soubor musí vyhovovat platné metodice (viz podrobná nápověda u úlohy na Portálu). Zpracování Po vyplnění formuláře příslušnými údaji a po stisknutí tlačítka "Odeslat soubor" odešlete vybraný soubor s čísly pojištěnců ke kontrole datového rozhraní. Pokud soubor obsahuje chyby, je odmítnut. Je-li soubor v pořádku, zobrazí se shrnutí a pomocí tlačítka "Podepsat a odeslat soubor" můžete podání odeslat do pojišťovny. Výsledek Po odeslání souboru v předchozím kroku jsou data přijata elektronickou podatelnou VZP a zároveň je vytvořen příslušný záznam do žurnálu podatelny. Odpověď na podání bude po zpracování v interních systémech VZP zobrazena v historii podání v žurnálu podatelny. Podrobná nápověda včetně datového rozhraní Vyberte soubor na svém počítači ve tvaru IČZ.iXX Zvolte verzi výstupu Odešlete soubor ke kontrole datového rozhraní obr.2 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 03 Průběh pojištění podle čísel pojištěnců v souboru Jak si stáhnout výsledek? Jakmile se v žurnálu podání objeví u podání status Zpracováno, můžete si stáhnout výsledný soubor. V žurnálu podání klikněte u konkrétního podání na zobrazit. Klikněte na zobrazit 6

7 obr.3 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 03 Průběh pojištění podle čísel pojištěnců v souboru Ve výsledku podání klikněte na stáhnout soubor. Klikněte na stáhnout soubor a po otevření nabídky vyberte Uložit obr.4 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 03 Průběh pojištění podle čísel pojištěnců v souboru Tento princip stahování a ukládání souborů je společný pro všechna podání, u kterých můžete očekávat odpověď v souboru. 3.2 Úloha 06 Faktura za dávky Úloha "Faktura za dávky" umožňuje vyplnit formulář faktury v internetovém prohlížeči a předat jej jako podání Portálu VZP. Předvyplnění formuláře Identifikační údaje zařízení, údaje o peněžním ústavu a datum vystavení faktury jsou předvyplněné. Pokud najdete nesrovnalosti nebo fakturu nelze odeslat z důvodu chybějícího bankovního spojení, přejděte na Úvod - Informace o subjektu - a stiskněte tlačítko "Aktualizovat" (údaje by se měly znovu načíst z aplikace VZP během několika vteřin). Jsou-li údaje stále v rozporu se skutečností, kontaktujte pracovníka VZP. Vyplnění Mimo kontrol jednotlivých položek jsou na fakturu za dávky aplikována ještě další pravidla: Musí být vyplněny údaje o alespoň jedné dávce Ke každému číslu dávky musí být povinně uvedeno i období měsíc/rok (a naopak) Při vyplňování údajů o dávkách podle předchozího bodu není dovoleno vynechávat prázdné řádky Zpracování Zpracování faktury začíná jejím odesláním. Ještě před odesláním do pojišťovny je provedena základní formální kontrola dat. Jedná se pouze o formální kontrolu správnosti, tj. zda faktura splňuje datové rozhraní. Obsahová správnost (vyplnění správných údajů) je kontrolováno až po odeslání do pojišťovny. 7

8 Výsledek Po zpracování faktury v interních systémech VZP je v žurnálu podání zobrazen výsledek zpracování. Vždy si zkontroluje do dvou až tří dnů, zda byla Vaše faktura úspěšně přijata (tzn. ve stavu zpracování je uvedeno "Poznámka: Pozadavek (pocet faktur 1) byl uspesne prijat Vyrizuje: Jana Novakova Telefon: ). Pokud je faktura odmítnuta s chybou, fakturu opravte a proveďte opětovné odeslání faktury a nejste-li si jisti, kontaktujte pracovníka VZP, který je u chybové hlášky uveden. Varování Výběru hodnoty druhu hrazené péče je třeba věnovat zvýšenou pozornost, faktury s hodnotou neodpovídající nasmlouvanému druhu budou při zpracování odpovědným útvarem VZP odmítnuty Ukázka odesílání faktury za dávky ve formuláři https://portal.vzp.cz/ - Vybrat roli Zdravotnické zařízení Podatelna Faktura za dávky Odesílání faktury pomocí formuláře probíhá ve třech krocích: 1. Vyplnění formuláře a odeslání k formální kontrole správnosti 2. formální kontrola správnosti, zobrazení souhrnu vyplněných údajů pro kontrolu 3. Podepsání a odeslání formuláře do pojišťovny, kde je podání přijato Formulář faktury za dávky obsahuje následující pole: IČZ, IČ, adresát a adresa SZZ předvyplněná pole, která není možné editovat Číslo faktury - povinné pole, bude použito jako variabilní symbol Pořadové číslo - nepovinné pole pro interní potřebu zdravotnického zařízení Peněžní ústav, Číslo účtu/kód peněžního ústavu - předvyplněné pole dle údajů ve smlouvě Datum vystavení faktury - předvyplněné pole, dnešní datum Splatnost dle smlouvy - dle údaje na smlouvě zadejte číslovku 30 nebo 22 (dní) Splatnost - kalendářních/pracovních dní Druh hrazené péče - dle uzavřeného Dodatku ke Smlouvě (viz podrobná nápověda na Portálu u této úlohy) Druh pojištění - možné volby "Veřejné zdravotní pojištění" pro péči vykázanou na pojištěnce ČR a "Mezinárodní smlouvy" pro péči vykázanou na pojištěnce ze zemí EU Celkem Kč - částku uvádějte ve tvaru XXXX (celé číslo) nebo XXXX,XX (dvě desetinná místa oddělená čárkou) Číslo dávky - povinné pole Měsíc - povinné pole Rok - povinné pole 8

9 Vyplňte číslo faktury. Hodnota bude použita jako variabilní symbol. Nepovinné pole sloužící pouze pro vaši interní potřebu Údaje o IČ, IČZ, adresátovi a adrese jsou načítány automaticky, pole nelze editovat. Zadejte číslici hodnotu uvedenou ve smlouvě 30 nebo 22 (dní) Vyberte, za zadaný počet dní splatnosti je v kalendářních nebo pracovních dnech částku zadejte ve tvaru XX (celé číslo) nebo XX,XX (dvě desetinná místa oddělená čárkou) Zadejte číslo dávky Zadejte měsíc dávky výběrem z nabídky Zadejte rok dávky výběrem z nabídky Pokud vám nedostačuje počet políček pro jednotlivé dávky, můžete si přidat výběrem z rolovátka další políčka. Odešlete formulář ke kontrole a zobrazení souhrnu před odesláním do pojišťovny obr.5 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 06 Faktura za dávky Formulář 9

10 Možné chybové stavy při odesílání podání: Online služba zajišťující nabídku druhu hrazené péče není v tuto chvíli dostupná z důvodu technických obtíží (viz obrázky). Může se jednat o krátkodobý výpadek v trvání několika minut. Vyzkoušejte dostupnost služby po několika minutách a při dlouhodobějším výpadku v řádech hodin kontaktujte pracovníky klientské podpory na u obr.6 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 06 a 07 Faktura za dávky a období Chyba ve formuláři 3.3 Úloha 07 Faktura za období Úloha "Faktura za období" umožňuje odeslat fakturu za období ve formuláři a předat jej jako podání Portálu VZP do pojišťovny. Předvyplnění formuláře Identifikační údaje zařízení, údaje o peněžním ústavu a datum vystavení faktury jsou předvyplněné. Pokud najdete nesrovnalosti nebo fakturu nelze odeslat z důvodu chybějícího bankovního spojení, přejděte na Úvod - Informace o subjektu - a stiskněte tlačítko "Aktualizovat" (údaje by se měly znovu načíst z aplikace VZP během několika vteřin). Jsou-li údaje stále v rozporu se skutečností, kontaktujte pracovníka VZP. Vyplnění Musí být vyplněny všechny povinné položky ve formuláři. Odeslání Zpracování faktury začíná jejím odesláním. Ještě před odesláním do pojišťovny je provedena základní formální kontrola dat. Jedná se pouze o formální kontrolu správnosti, tj. zda faktura splňuje datové rozhraní. Obsahová správnost (vyplnění správných údajů) je kontrolováno až po odeslání do pojišťovny. Výsledek Po zpracování faktury v interních systémech VZP je v žurnálu podání zobrazen výsledek zpracování. Vždy si zkontroluje do dvou až tří dnů, zda byla Vaše faktura úspěšně přijata (tzn. ve stavu zpracování je uvedeno "Poznámka: Pozadavek (pocet faktur 1) byl uspesne prijat Vyrizuje: Jana 10

11 Novakova Telefon: ). Pokud je faktura odmítnuta s chybou, fakturu opravte a proveďte opětovné odeslání faktury a nejste-li si jisti, kontaktujte pracovníka VZP, který je u chybové hlášky uveden. Varování Výběru hodnoty druhu hrazené péče je třeba věnovat zvýšenou pozornost, faktury s hodnotou neodpovídající nasmlouvanému druhu budou při zpracování odpovědným útvarem VZP odmítnuty Ukázka odesílání faktury za období ve formuláři https://portal.vzp.cz/ - Vybrat roli Zdravotnické zařízení Podatelna Faktura za období Odesílání faktury pomocí formuláře probíhá ve třech krocích: 1. Vyplnění formuláře a odeslání k formální kontrole správnosti 2. formální kontrola správnosti, zobrazení souhrnu vyplněných údajů pro kontrolu 3. Podepsání a odeslání formuláře do pojišťovny, kde je podání přijato Formulář faktury za období obsahuje následující pole: IČZ, IČ, adresát a adresa SZZ předvyplněná pole, která není možné editovat Číslo faktury - povinné pole, bude použito jako variabilní symbol Pořadové číslo - nepovinné pole pro interní potřebu zdravotnického zařízení Peněžní ústav, Číslo účtu/kód peněžního ústavu - předvyplněné pole dle údajů ve smlouvě Datum vystavení faktury - předvyplněné pole, dnešní datum Splatnost dle smlouvy - dle údaje na smlouvě zadejte číslovku 30 nebo 22 (dní) Splatnost - kalendářních/pracovních dní Druh hrazené péče - dle uzavřeného Dodatku ke Smlouvě (viz podrobná nápověda na Portálu u této úlohy) Druh pojištění - možné volby "Veřejné zdravotní pojištění" pro péči vykázanou na pojištěnce ČR a "Mezinárodní smlouvy" pro péči vykázanou na pojištěnce ze zemí EU Celkem Kč - částku uvádějte ve tvaru XXXX (celé číslo) nebo XXXX,XX (dvě desetinná místa oddělená čárkou) Druh fakturačního období - Měsíční/Paušály - MÚ (viz podrobná nápověda na Portálu u této úlohy) Měsíc - povinné pole Rok - povinné pole Možné chybové stavy při odesílání podání: Online služba zajišťující nabídku druhu hrazené péče není v tuto chvíli dostupná z důvodu technických obtíží (viz obr. 6 na straně 10). Může se jednat o krátkodobý výpadek v trvání několika minut. Vyzkoušejte dostupnost služby po několika minutách a při dlouhodobějším výpadku v řádech hodin kontaktujte pracovníky klientské podpory na u 11

12 Vyplňte číslo faktury. Hodnota bude použita jako variabilní symbol. Nepovinné pole sloužící pouze pro vaši interní potřebu Údaje o IČ, IČZ, adresátovi a adrese jsou načítány automaticky, pole nelze editovat. Zadejte číslici hodnotu uvedenou ve smlouvě 30 nebo 22 (dní) Vyberte, za zadaný počet dní splatnosti je v kalendářních nebo pracovních dnech Přednastaveno aktuální datum částku zadejte ve tvaru XX (celé číslo) nebo XX,XX (dvě desetinná místa oddělená čárkou) Zvolte, zda se jedná o druh fakturačního období Měsíční nebo Paušály Maximální úhrada Zadejte měsíc fakturovaného období Zadejte rok fakturovaného období Odešlete formulář k formální kontrole správnosti obr.7 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 07 Faktura za období- Formulář 12

13 3.4 Úloha 60 Faktura v datovém rozhraní https://portal.vzp.cz/ - Vybrat roli Zdravotnické zařízení Podatelna Faktura v datovém rozhraní Úloha "Faktura v datovém rozhraní" umožňuje odeslat fakturu za dávky nebo za období v datovém rozhraní (soubor FDAVKA.111). Princip odesílání faktury v datovém rozhraní je stejný jak pro faktury za dávky, tak pro faktury za období. Odesílání probíhá ve třech krocích: 1. Nahrání souboru s fakturou a odeslání ke kontrole 2. Kontrola datového rozhraní, zobrazení protokolu o kontrolách 3. Podepsání a odeslání souboru do pojišťovny, kde je soubor přijat. Podrobná nápověda k úloze Vyberte soubor FDAVKA.111 na počítači, v poli bude zobrazena cesta k souboru s fakturou Odešlete soubor ke kontrole datového rozhraní obr.8 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 60 Faktura v datovém rozhraní část 1 Nahrání souboru v datovém rozhraní V prvním kroku je třeba na lokálním počítači vybrat soubor s fakturou v datovém rozhraní (FDAVKA.111). Soubor musí odpovídat platnému datovému rozhraní. 13

14 Krok 2 Shrnutí Základní protokol o kontrole souboru Zvolte certifikát z úložiště (naimportovaný v PC) Soubor s certifikátem (koncovka PFX, P12) můžete vybrat i z lokálního počítače, je třeba pak ale zadat heslo certifikátu při odesílání. Podání můžete v tomto kroku ještě upravit. Podepsáním odešlete soubor s fakturou do pojišťovny. obr.9 Zdravotnické zařízení - Podatelna Faktura v datovém rozhraní část 2 kontrola datového rozhraní 14

15 Krok 3 Závěr Tento krok potvrzuje, že bylo podání odesláno do pojišťovny s přiděleným číslem podání a průběh jeho zpracování je dále evidován v žurnálu podatelny. Průběh zpracování zobrazíte buď kliknutím na Zobrazit detail podání přímo na stránce potvrzující odeslání nebo v žurnálu podatelny kliknutím na Detail. Přidělené číslo podání Zde můžete přejít na podrobnosti daného podání (odeslané údaje, průběh zpracování) obr.10 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 06 Faktura za dávky část 3 potvrzení o přijetí podání do pojišťovny Jak prověřit stav zpracování faktury (stejné pro faktury za dávky, období i DR) Přihlaste se na Portál VZP, v rámci zdravotnického zařízení přejděte na odkaz Podatelna, v žurnálu najděte podání se zpracovanou fakturou. Pokud je u podání zelené zatržítko a stav Zpracováno, zpracování proběhlo úspěšně. Můžete ještě kliknout na zobrazit pro zobrazení detailu podání. Pokud je však u podání červený křížek a stav Odmítnuto, faktura přijata nebyla a je třeba ji opravit a odeslat znovu. Úspěšné přijetí faktury obdržíte zprávu: Poznámka: Pozadavek (pocet faktur 1) byl uspesne prijat Vyrizuje: Jana Nováková Telefon: Neúspěšné přijetí faktury může mít více příčin, např. chybně zvolený typ faktury: Poznámka: Pozadavek (pocet faktur 1) byl odmitnut CHYBA: (faktura c. 1) Predana faktura byla odmitnuta. Dovolime si Vas pozadat o jeji opakovane poslani. Pri opakovanem vyplneni faktury prosim vyberte "Fakturu za obdobi". V polozce "Typ faktury" vyberte nabidku "Faktura - pausaly, MU". Vyrizuje: Jana Nováková Telefon: V případě, že obdržíte chybovou hlášku (CHYBA:), je faktura odmítnutá a je třeba ji odeslat znovu. Nevíte-li si rady, jak fakturu opravit, obraťte se na pracovníka uvedeného u zpracování faktury. 15

16 3.5 Úloha 08 Vyúčtování zdravotní péče soubor dávek Úloha "Vyúčtování zdravotní péče - soubor dávek" umožňuje pomocí internetového prohlížeče zaslat do pojišťovny vyúčtování dávek formou souboru v datovém rozhraní (soubor KDAVKA.111). Vyplnění Úloha "Vyúčtování zdravotní péče - soubor dávek" obsahuje jediné vstupní pole, které slouží pro vložení cesty na lokálním počítači k příslušnému souboru s dávkami. Vyplnění tohoto pole je povinné. Pro snadnější nalezení daného souboru můžeme použít tlačítko "Nahrát soubor" (viz obr. 11). Zpracování Po vyplnění formuláře příslušnými údaji a po stisknutí tlačítka "Odeslat soubor" odešle vybraný soubor dávek ke kontrole datového rozhraní - datové rozhraní musí být v souladu s platnou metodikou. Pokud soubor obsahuje chyby, zobrazí se protokol se seznamem nalezených chyb. Je-li soubor v pořádku, zobrazí se shrnutí a pomocí tlačítka "Podepsat a odeslat formulář" můžete podání odeslat do pojišťovny. Výsledek Po odeslání souboru v předchozím kroku jsou data přijata elektronickou podatelnou VZP a zároveň je vytvořen příslušný záznam do žurnálu podatelny. Odpověď na podání bude po zpracování v interních systémech VZP zobrazena v historii podání v žurnálu podatelny - informaci o tom, že byly dávky zpracovány a protokol o předběžné validaci dávky. Krok 1 Nahrání souboru s dávkou V prvním kroku je třeba na lokálním počítači vybrat soubor s dávkami (KDAVKA.111). Soubor musí odpovídat platnému datovému rozhraní. Podrobná nápověda k úloze Vyberte soubor KDAVKA.111 na PC, v poli bude zobrazena cesta k souboru s dávkami Odešlete ke kontrole datového rozhraní obr.11 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 08 Vyúčtování zdravotní péče soubor dávek Nahrání souboru 16

17 Krok 2 Shrnutí Soubor je podroben kontrole datového rozhraní. Je zobrazen protokol o kontrole souboru a detaily podání pro kontrolu před odesláním souboru. Výčet dávek v předávaném souboru KDAVKA.111 Zvolte certifikát z úložiště (naimportovaný v PC) Soubor s certifikátem můžete vybrat i z lokálního počítače, je třeba pak ale zadat heslo certifikátu při odesílání. Podepsané podání odešlete do pojišťovny. obr.12 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 08 Vyúčtování zdravotní péče soubor dávek zobrazení kontroly datového rozhraní 17

18 Krok 3 Závěr Tento krok potvrzuje, že bylo podání odesláno do pojišťovny s přiděleným číslem podání a průběh jeho zpracování je dále evidován v žurnálu podatelny. Průběh zpracování zobrazíte buď kliknutím na Zobrazit detail podání přímo na stránce potvrzující odeslání nebo v žurnálu podatelny kliknutím na Detail. 3.6 Úloha 35 Přihláška registrovaných pojištěnců (datové rozhraní nebo formulář) Úloha "Přihláška registrovaných pojištěnců" umožňuje zaslat do elektronické podatelny data registrovaných pojištěnců, a to buď formou souboru (registrační KDAVKA.111), nebo vyplněním formuláře. Vyplnění Úloha "Přihláška registrovaných pojištěnců" v souboru obsahuje jediné vstupní pole, které slouží pro vložení cesty na lokálním počítači k příslušnému souboru. Vyplnění tohoto pole je povinné. Pro snadnější nalezení daného souboru můžeme použít tlačítko "Nahrát soubor". Princip odesílání souboru s registracemi je stejné jako u výkonové dávky (viz kapitola 2.4) Pro odeslání ve formuláři je třeba vyplnit povinná pole: Měsíc/Rok Číslo dávky/číslo dokladu IČP/odbornost - pole IČP/odbornost obsahuje identifikační číslo pracoviště a odbornost dle smlouvy a je realizováno výběrem ze seznamu. Příjmení/Jméno/Číslo pojištěnce/datum - zde jsou uváděni jednotliví přihlašovaní pojištěnci, a to tak, že musí být vyplněn vždy celý řádek (všechny údaje) a seznam nesmí obsahovat prázdné řádky mezi jednotlivými pojištěnci (např. vyplněním prvního a třetího řádku s vynecháním druhého to je považováno za chybu). o Číslo pojištěnce uvádějte devět nebo deset číslic bez mezer a zvláštních znaků o Datum: - zapisuje se datum ve tvaru DDMMRR, od kterého je pojištěnec u lékaře registrován. Při nahlášení nesmí být měsíc a rok (MMRR) registrace pojištěnce vyšší než období dávky dokladů. Zpracování souboru Po vyplnění formuláře příslušnými údaji a po stisknutí tlačítka "Odeslat soubor" odešlete vybraný soubor ke kontrole datového rozhraní (viz podrobná nápověda u úlohy přímo na Portálu VZP). Textový soubor se jménem KDAVKA.111 v tomto případě obsahuje pouze jeden typ dávky (DTYP=80) s průvodním listem dávky (viz DR část II. 4.08). Zpracování formuláře Po vyplnění formuláře/nahrání souboru s příslušnými údaji a po stisknutí tlačítka "Odeslat formulář " proběhne formální kontrola datového rozhraní. Pokud nebudou nalezeny chyby, zobrazí se shrnutí odesílaných dat. Kliknutím na "Podepsat a odeslat formulář" budou data odeslána do pojišťovny. Výsledek Po odeslání v předchozím kroku jsou data přijata elektronickou podatelnou VZP a zároveň je vytvořen příslušný záznam do žurnálu podatelny. 18

19 Zvolte měsíc a rok, jako výchozí se nabízí poslední ukončený měsíc v roce Zvolte odbornost, pro kterou chcete pojištěnce přihlásit. Postupně vyplňujte údaje jednotlivých přihlašovaných pojištěnců 9 nebo 10 číslic bez mezer nebo zvláštních znaků Datum zahájení registrace Pokud vám počet řádků nedostačuje, můžete si přidat další řádky Odešlete formulář k souhrnnému zobrazení odesílaných dat pro kontrolu obr.13 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 35 Přihláška registrovaných pojištěnců Formulář Možné chybové stavy při odesílání podání: Online služba zajišťující nabídku IČP/odbornosti není v tuto chvíli dostupná z důvodu technických obtíží (viz obrázky). Může se jednat o krátkodobý výpadek v trvání několika minut. Vyzkoušejte dostupnost služby po několika minutách a při dlouhodobějším výpadku v řádech hodin kontaktujte pracovníky klientské podpory na u obr.14 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 35 Přihláška registrovaných pojištěnců Formulář - Chyba 19

20 3.7 Úloha 40 Obecné podání https://portal.vzp.cz/ - Vybrat roli Zdravotnické zařízení Podatelna Obecné podání Úloha "Obecné podání" slouží k zaslání blíže nespecifikovaného podání ve formě nestrukturovaného textu. Úlohu můžete využít pro zaslání jakéhokoliv požadavku nebo informace do pojišťovny, včetně přílohy. Vyplnění Formulář "Obecné podání" obsahuje povinné vstupní pole "Text podání" a nepovinné vstupní pole "Příloha". Do pole "Text podání" je možno zapsat jakoukoliv zprávu pro pojišťovnu ve formě nestrukturovaného textu (maximální délka textu je 1000 znaků) a do pole "Příloha" nahrát související soubor ve formátu *.pdf, txt, html, jpg, rtf, doc, zip v maximální velikosti 1 MB. Zpracování Po vyplnění formuláře příslušnými údaji a po stisknutí tlačítka "Odeslat formulář" proběhne kontrola, zda je vyplněno povinné pole a po úspěšné kontrole tlačítkem "Podepsat a odeslat formulář" jsou data odeslána do VZP. Výsledek Po odeslání v předchozím kroku jsou data přijata elektronickou podatelnou VZP a zároveň je vytvořen příslušný záznam do žurnálu podatelny. Odpověď na podání bude připojena k detailu podání v žurnálu podatelny a zde si ji můžete vyzvednout. Podrobná nápověda k úloze Napište sdělení pro pojišťovnu Můžete přiložit soubor v povoleném formátu a velikosti. Příloha není povinná. Odešlete formulář k souhrnnému zobrazení odesílaných dat pro kontrolu obr.15 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 40 Obecné podání 20

21 4. Podatelna - Žádosti o informace 4.1 Úloha 37 Náklady zdravotnického zařízení nad ADB https://portal.vzp.cz/ - Vybrat roli Zdravotnické zařízení Podatelna Náklady zdravotnického zařízení nad ADB Vyplnění a odeslání Formulář "Náklady zdravotnického zařízení nad ADB" obsahuje povinná vstupní pole "Měsíc" a "Rok" svou povahou shodná pro zadání údaje "Období od" i "Období do" (měsíc i rok vyberte z nabídky), která vymezují časové období, za nějž bude sestava vytvořena. Po vyplnění formuláře příslušnými údaji a po stisknutí tlačítka "Odeslat formulář" provede Portál formální kontrolu správnosti vyplněných údajů. Pokud je vše v pořádku, je zobrazeno shrnutí zvolených údajů. Opětovným stisknutím tlačítka "Odeslat formulář" jsou data odeslána do pojišťovny, kde je odeslaný formulář přijat a zpracován elektronickou podatelnou VZP. Výsledek Po odeslání v předchozím kroku jsou data přijata elektronickou podatelnou VZP a zároveň je vytvořen příslušný záznam do žurnálu podatelny. Výsledek zpracování obsahující požadované informace bude doručen jako příloha k záznamu v žurnálu podatelny. Podrobná nápověda k úloze Zvolte požadovaný začátek a konec období z nabídek Odešlete formulář k souhrnnému zobrazení vyplněných údajů před odesláním do pojišťovny obr.16 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 37 Náklady zdravotnického zařízení nad ADB- Krok 1 - Formulář Krok 2 Shrnutí Jsou zobrazeny zadané údaje pro kontrolu před odesláním do pojišťovny. Podání je v tomto kroku stále možné upravovat nebo i zcela opustit podání je následně uloženo mezi rozpracovaná podání a je možné se k jeho dokončení později vrátit. 21

22 Lišta ukazuje, v jakém kroku odeslání podání se právě nacházíte Zde se můžete vrátit na formulář a opravit zadané údaje. Podání tak bude uloženo mezi rozpracovaná podání. Po kontrole údajů odešlete podání do pojišťovny. Žádosti o informace není třeba podepisovat certifikátem. obr.17 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 37 Náklady zdravotnického zařízení nad ADB- Krok 2 Shrnutí Krok 3 Závěr Tento krok potvrzuje, že bylo podání odesláno do pojišťovny s přiděleným číslem podání a průběh jeho zpracování je dále evidován v žurnálu podatelny. Průběh zpracování zobrazíte buď kliknutím na Zobrazit detail podání přímo na stránce potvrzující odeslání nebo v žurnálu podatelny kliknutím na Detail. Přidělené číslo podání Zde můžete přejít na podrobnosti daného podání (odeslané údaje, průběh zpracování) obr.18 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 37 Náklady zdravotnického zařízení nad ADB- Krok 3 Závěr 4.2 Úloha 39 Materiál odmítnutý likvidátorem https://portal.vzp.cz/ - Vybrat roli Zdravotnické zařízení Podatelna Materiál odmítnutý likvidátorem Vyplnění Formulář "Materiál odmítnutý likvidátorem" obsahuje pouze dvě vstupní pole "Měsíc" a "Rok" dávky (měsíc i rok vyberte z nabídky), která vymezují časové období, za nějž bude sestava vytvořena. Obě vstupní pole jsou povinná. Po vyplnění formuláře příslušnými údaji a po stisknutí tlačítka "Odeslat formulář" provede Portál formální kontrolu správnosti vyplněných údajů. Pokud je vše v pořádku, je zobrazeno shrnutí zvolených údajů. Opětovným stisknutím tlačítka "Odeslat formulář" jsou data odeslána do pojišťovny, kde je odeslaný formulář přijat a zpracován elektronickou podatelnou VZP. 22

23 Výsledek Po odeslání v předchozím kroku jsou data přijata elektronickou podatelnou VZP a zároveň je vytvořen příslušný záznam do žurnálu podatelny. Výsledek zpracování obsahující požadované informace bude doručen jako příloha k záznamu v žurnálu podatelny. Z nabídky vyberte měsíc a rok požadovaného období sestavy. Obě pole jsou povinná. Odešlete formulář k souhrnnému zobrazení vyplněných údajů před odesláním do pojišťovny obr.19 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 39 Materiál odmítnutý likvidátorem- Krok 1 Formulář Další kroky (Shrnutí a Závěr) jsou shodná pro všechny typy podání (viz úloha 37). 4.3 Úloha 65 Seznam registrovaných pojištěnců dle věkových skupin https://portal.vzp.cz/ - Vybrat roli Zdravotnické zařízení Podatelna Seznam registrovaných pojištěnců dle věkových skupin Vyplnění a odeslání Formulář "Seznam registrovaných pojištěnců dle věkových skupin" obsahuje vstupní pole "Měsíc" a "Rok" (měsíc i rok vyberte z nabídky), která vymezují časové období, za nějž bude soubor vytvořen a pole pro volbu formátu výstupního souboru - sestava (PDF) nebo datové rozhraní. Všechna vstupní pole jsou povinná. Po vyplnění formuláře příslušnými údaji a po stisknutí tlačítka "Odeslat formulář" provede Portál formální kontrolu správnosti vyplněných údajů. Pokud je vše v pořádku, je zobrazeno shrnutí zvolených údajů. Opětovným stisknutím tlačítka "Odeslat formulář" jsou data odeslána do pojišťovny, kde je odeslaný formulář přijat a zpracován elektronickou podatelnou VZP. Výsledek Po odeslání v předchozím kroku jsou data přijata elektronickou podatelnou VZP a zároveň je vytvořen příslušný záznam do žurnálu podatelny. Výsledek zpracování obsahující požadované informace bude doručen jako příloha k záznamu v žurnálu podatelny. 23

24 Vyplnění formuláře Zvolte z nabídky měsíc a rok, za který požadujete výsledný soubor Zvolte, zda chcete obdržet výsledek ve formátu PDF nebo v datovém rozhraní Odešlete formulář k souhrnnému zobrazení vyplněných údajů před odesláním do pojišťovny obr.20 Zdravotnické zařízení - Podatelna úloha 65 Seznam registrovaných pojištěnců dle věkových skupin Formulář Další kroky (Shrnutí a Závěr) jsou shodná pro všechny typy podání (viz úloha 37). 5. Online služby 5.1 Úloha 01 Stav pojištění Úloha "Stav pojištění" po zadání a odeslání čísla pojištěnce a data zobrazí stav pojištění daného pojištěnce k zadanému datu. Obě vstupní pole jsou povinná (jako výchozí datum je nabízeno aktuální datum) https://portal.vzp.cz/ - Vybrat roli Zdravotnické zařízení Online služby Stav pojištění Vložte číslo pojištěnce, devět nebo deset číslic bez mezer a speciálních znaků Datum můžete zadat ručně nebo pomocí kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole. Jako výchozí je nastaveno aktuální datum. obr.21 Zdravotnické zařízení Online služby úloha 01 Stav pojištění Po odeslání dotazu obdržíte do několika vteřin odpověď. 24

25 Možné stavy bez korektní odpovědi: Pojištěnec nebyl nalezen zkontrolujte číslo pojištěnce, zda je zadáno správně zadané číslo pojištěnce při zobrazení této informace buď neexistuje, nebo ještě nebylo zpracováno (u novorozenců). Číslo pojištěnce není platné vstupní pole akceptuje pouze numerické znaky (čísla). Číslo pojištěnce vkládejte bez mezer a zvláštních znaků (lomítko). Opravte číslo pojištěnce tak, aby obsahovalo pouze číslice. Online služba není v tuto chvíli dostupná z důvodu technických obtíží (viz obr. 22). Může se jednat o krátkodobý výpadek v trvání několika minut. Vyzkoušejte dostupnost služby po několika minutách a při dlouhodobějším výpadku v řádech hodin kontaktujte pracovníky klientské podpory na u obr.22 Zdravotnické zařízení Online služby Chyba 5.2 Úloha 02 Platnost smlouvy SZZ Úloha "Platnost smlouvy SZZ" po zadání a odeslání identifikačního čísla zdravotnického zařízení (IČZ) poskytovatele zdravotní péče a data zobrazí, zda má daný poskytovatel ZP k danému datu uzavřenou platnou smlouvu s VZP ČR. Obě vstupní pole jsou povinná (jako výchozí datum je nabízeno aktuální datum). Úloha neověřuje stav smlouvy zdravotnického zařízení u ostatních zdravotních pojišťoven. https://portal.vzp.cz/ - Vybrat roli Zdravotnické zařízení Online služby Platnost smlouvy SZZ Vložte identifikační číslo zdravotnického zařízení osm číslic bez mezer a zvláštních znaků Datum můžete zadat ručně nebo pomocí kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole. Jako výchozí je nastaveno aktuální datum. Po odeslání dotazu obdržíte do několika vteřin odpověď. obr.23 Zdravotnické zařízení Online služby úloha 02 Platnost smlouvy SZZ Možné stavy bez korektní odpovědi: Nebylo nalezeno žádné smluvní zdravotnické zařízení odpovídající požadavkům vyhledávání zkontrolujte identifikační číslo zdravotnického zařízení, zda je zadáno správně zadané IČZ při zobrazení této informace není evidováno ve VZP ČR. 25

26 Online služba není v tuto chvíli dostupná z důvodu technických obtíží (viz obr. 22). Může se jednat o krátkodobý výpadek v trvání několika minut. Vyzkoušejte dostupnost služby po několika minutách a při dlouhodobějším výpadku v řádech hodin kontaktujte pracovníky klientské podpory na u 5.3 Úloha 04 Vyhledávání SZZ podle řetězce znaků Úloha "Vyhledání SZZ podle řetězce znaků" umožňuje vyhledávání zdravotnických zařízení podle názvu nebo identifikačního čísla zdravotnického zařízení (IČZ), případně identifikačního čísla pracoviště (IČP). Do všech polí je možné zadat i neúplné údaje (např. část názvu, část IČZ nebo IČP), alespoň čtyři znaky. https://portal.vzp.cz/ - Vybrat roli Zdravotnické zařízení Online služby Vyhledávání SZZ podle řetězce znaků Vložte část názvu zdravotnického zařízení, alespoň čtyři znaky. Mezery a zvláštní znaky jsou povoleny. Vložte identifikační číslo zdravotnického zařízení, alespoň 4 číslice bez mezer a zvláštních znaků Po odeslání dotazu obdržíte do několika vteřin odpověď. Vložte identifikační číslo pracoviště, alespoň 4 číslice bez mezer a zvláštních znaků Vložte část názvu pracoviště zdravotnického zařízení, alespoň čtyři znaky. Mezery a zvláštní znaky jsou povoleny. Po odeslání dotazu obdržíte do několika vteřin odpověď. obr.24 Zdravotnické zařízení Online služby úloha 04 Vyhledávání SZZ podle řetězce znaků Možné stavy bez korektní odpovědi: Zjištěné chyby: Volaná služba vrátila v odpovědi více záznamů, než bylo očekáváno tento stav může nastat, pokud zadáte vyhledávání podle názvu příliš obecně např. pouze jeden znak. Specifikujte více svůj dotaz a do pole pro vyhledávání zadejte více znaků. Online služba není v tuto chvíli dostupná z důvodu technických obtíží (viz obr. 22). Může se jednat o krátkodobý výpadek v trvání několika minut. Vyzkoušejte dostupnost služby po několika minutách a při dlouhodobějším výpadku v řádech hodin kontaktujte pracovníky klientské podpory na u 26

27 5.4 Úloha 05 Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci Úloha "Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci" zobrazí po zadání čísla pojištěnce a data, byl-li k zadanému datu pojištěnec registrován ke kapitaci a u kterého praktického lékaře. Obě vstupní pole jsou povinná (jako výchozí datum je nabízeno aktuální datum) https://portal.vzp.cz/ - Vybrat roli Zdravotnické zařízení Online služby Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci Vložte číslo pojištěnce, devět nebo deset číslic bez mezer a zvláštních znaků vteřin odpověď. obr.25 Zdravotnické zařízení Online služby úloha 05 Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci Možné stavy bez korektní odpovědi: Datum můžete zadat ručně nebo pomocí kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole. Jako výchozí je nastaveno aktuální datum. Po odeslání dotazu obdržíte do několika Volaná služba nevrátila žádný záznam nebo na základě požadavku nebyla provedena žádná akce zkontrolujte číslo pojištěnce, zda je zadáno správně zadané číslo pojištěnce při zobrazení této informace buď neexistuje, nebo ještě nebylo zpracováno (u novorozenců). Online služba není v tuto chvíli dostupná z důvodu technických obtíží (viz obr. 22). Může se jednat o krátkodobý výpadek v trvání několika minut. Vyzkoušejte dostupnost služby po několika minutách a při dlouhodobějším výpadku v řádech hodin kontaktujte pracovníky klientské podpory na u 5.5 Úloha 77 Ověření platnosti průkazu pojištěnce (EHIC) Úloha "Ověření platnosti průkazu pojištěnce (EHIC)" zobrazí po zadání čísla průkazu pojištěnce a data, byl-li k zadanému datu průkaz pojištěnce platný. Vstupní pole "Datum" je nepovinné (jako výchozí datum je nabízeno aktuální datum) https://portal.vzp.cz/ - Vybrat roli Zdravotnické zařízení Online služby Ověření platnosti průkazu pojištěnce (EHIC) 27

28 Datum můžete zadat ručně nebo pomocí kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole. Doplňte číslo průkazu (EHIC), celkem 20 číslic bez mezer a zvláštních znaků, předvyplněná hodnota je pro všechny pojištěnce VZP ČR neměnná. obr.26 Zdravotnické zařízení Online služby úloha 77 Ověření platnosti průkazu pojištěnce (EHIC) Možné stavy: Průkaz nenalezen v evidenci, neplatný průkaz zkontrolujte číslo průkazu, zda je správně zadáno zadané číslo průkazu pojištěnce při zobrazení této informace neexistuje. Online služba není v tuto chvíli dostupná z důvodu technických obtíží (viz obr. 19). Může se jednat o krátkodobý výpadek v trvání několika minut. Vyzkoušejte dostupnost služby po několika minutách a při dlouhodobějším výpadku v řádech hodin kontaktujte pracovníky klientské podpory na u 6. Předpřipravené úlohy Po odeslání dotazu obdržíte do několika vteřin odpověď. Aktivaci jednotlivých služeb provedeme buď v levém menu kliknutím na volbu Nastavení nebo přímo v seznamu předpřipravených úloh kliknutím na tlačítko nastavit odběr. 6.1 Seznam předpřipravených úloh Přejděte do nastavení služeb (aktivace/deaktivace) Ukazatel typu formátu výsledného souboru. PFD sestava, TEXT soubor v datovém rozhraní, VÝCHOZÍ pokud není možnost volby výstupu (zpravidla sestava). Ukazatel stavu služby. Červený křížek neaktivní úloha, zelená fajfka aktivní úloha. obr.27 Zdravotnické zařízení Předpřipravené úlohy Přehled předpřipravených úloh výchozí nastavení 28

29 6.2 Aktivace předpřipravených úloh Jakmile provedete změnu v nastavení odběru, Portál Vás upozorní, že je třeba požadavek na změny odeslat (ve spodní části stránky), jinak nebudou provedeny. Zakliknutím aktivujete odběr, pro každý formát je třeba aktivovat službu zvlášť. Zelená fajfka znamená, že služba je aktivní nebo žádáte o aktivaci. Odkliknutím deaktivujete odběr. Červený křížek znamená, že služba je neaktivní nebo žádáte o deaktivaci. Vždy odešlete požadované změny, jinak nedojde ke změně nastavení. obr.28 Zdravotnické zařízení Předpřipravené úlohy Nastavení předpřipravených úloh Po aktivaci požadovaných úloh bude seznam předpřipravených úloh vypadat jako na obrázku 27 (kráceno) 6.3 Seznam předpřipravených úloh zobrazení žurnálu a výsledků služby Kliknutím na žurnál zobrazíte historii akcí souvisejících s úlohou Kliknutím zobrazíte výsledky (přijaté soubory). Změnil se identifikátor stavu podání na aktivní obr.29 Zdravotnické zařízení Předpřipravené úlohy Seznam předpřipravených úloh aktivní úlohy 29

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část první registrace školy a první přihlášení Ostrava 2012 1 Obsah Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s.... 3 1.

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu...

v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu... verze 1.20 poslední úprava 13. 9. 2011 v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu... - 4 - Nastavení služeb... - 5 - Ověření

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Pro úspěšnou registraci je možné použít pouze certifikát od jedné z následujících certifikačních

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele Vážení uživatelé, Plzeňský kraj se rozhodl vyvinout zcela nový dotační portál pro potřeby podání žádostí o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Tento návod by měl

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 10 Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 2/ 10 Obsah 1. MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB ROZHRANÍ... 4 3. PŘIHLÁŠENÍ DO SŘHV... 4 4. INFORMACE

Více

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0 MULTISCHRÁNKA Aplikace pro obsluhu datových schránek Uživatelská příručka (návod k používání) Ver. 1.0 Obsah MULTISCHRÁNKA... 1 Než začnete s instalací... 3 Používané zkratky:... 3 Přehled příkazů (tlačítek)

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR

FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR návod k použití služby elektronické fakturace SKUPINA ČEZ Vážení zákazníci, v tomto dokumentu vám předkládáme návod, jak používat službu Fakturační datový soubor. Jedná se o jednu

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Lyoness tajemství nakupovat

Lyoness tajemství nakupovat Možnosti nakupování Lyoness tajemství nakupovat 1. Uplatnění CashBack karty 2. Přímá platba (Potvrzení o platbě) 3. Originální poukázky 4. Online poukázka 5. Převod elektrické energie a plynu 1. Uplatnění

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 0 eneschopenka Funkce modulu eneschopenka... 2 Výhody... 2 Než začnete... 2 Nastavení pro práci s eneschopenkou... 3 1. část nastavení - v seznamu uživatelů

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.9 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému 2. Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku 3. Funkce tlačítek hlavní lišty a jejich popis 3.1 informační lišta uživatel a kredit 3.2 funkce

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

PORTÁL JDTM JMP podrobný pracovní postup

PORTÁL JDTM JMP podrobný pracovní postup PORTÁL JDTM JMP podrobný pracovní postup REGISTRACE Registrovaní uživatelé. Geodetické firmy, které již dříve zpracovávaly geodetické zaměření pro JMP, a.s. obdrží před spuštěním Portálu JDTM JMP od správce

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu (Detailní

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma?

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? 1. Registrace se provádí na stránce: http://www.extrazaruka.cz http://www.extrazaruka.sk 2. Na úvodní stránce můžete nalézt také seznam

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více