Titulní list 1. překladatelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Titulní list 1. překladatelů"

Transkript

1 Titulní list 1 překladatelů

2 Titulní list 2 Říká se, že dobrý překladatel je takový, jehož existenci si čtenář vůbec neuvědomuje, protože přeložené dílo čte, jako by je autor rovnou napsal česky. Také se vedou spory, do jaké míry je překladatelství činností umělecky tvůrčí nebo jen dokonale odvedeným řemeslem. Jistě záleží na typu knihy, na osobnosti autora i na kvalitě překladatele. Osobnost překladatele však je pro pochopení a rozšíření díla v jiném jazykovém prostředí klíčová a tento význam bývá neodbornou veřejností nespravedlivě opomíjen. Výstava Dvanáct překladatelů má připomenout, že k českým čtenářům by se sotva dostala díla ze všech koutů světa, kdyby nebylo těch správných prostředníků: příkladně vzdělaných, jazykově zdatných, a zároveň pokorných. Právě jejich zásluhou se k nám zahraniční literatura dostává v celé své rozmanitosti, dopřává nám chvíle napětí, poskytuje potěšení, ohromuje nás krásou slov a obrazů či nás obohacuje o dobrodružství, exotiku a zajímavosti z jiných krajů a nepoznaných mravů. Za tím vším se však skrývá hluboké a zdlouhavé, ačkoli neviditelné úsilí, kombinující překladatelovy znalosti, um a invenci. A také schopnost zůstat služebníkem původního autora, nenechat se strhnout vlastním tvůrčím rozletem na úkor originálu. Nebylo lehké vybrat ze stovek renomovaných překladatelů pouhých dvanáct apoštolů; výběr je vždy do jisté míry nahodilý, osobní, neúplný. Pokusili jsme se ukázat, že překladatelé masově čtených autorů mají na svém kontě i jiné tituly. Chtěli jsme naznačit, jak široké je jazykové spektrum překladové literatury. Považujeme za důležité připomenout překlady velkých světových autorů, u nás někdy navzdory Nobelovým cenám opomíjených, i vzdát hold renomovaným překladatelům. Přehled nejlepších zástupců překladatelského řemesla by byl mnohem delší a pestřejší, náš prostor je však omezený. Účel výstavy bude splněn, pokud si čtenáři budou napříště všímat i toho, kdo jim jejich oblíbeného autora převedl do tak pěkné a bohaté češtiny. A třeba si další knihu vyberou jak podle autora, tak podle překladatele. Autorka portrétů: Fany Lachmanová Autorka textů: Anežka Charvátová Grafická podoba: Jan Čumlivski Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

3 Dvořáčková 1 Vlasta Dvořáčková

4 Dvořáčková 2 (nar. 1924) vystudovala češtinu a polštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získala doktorát prací o Františku Kvapilovi. Záhy po studiích nastoupila jako nakladatelská redaktorka do SNKLHU (pozdějšího Odeonu), redigování děl literatury anglické, německé a zejména polské se věnovala celý život. Těžiště její redakční i překladatelské práce spočívá především v uvádění významných polských autorů do českého prostředí za tuto svou činnost obdržela roku 2011 prestižní Cenu Transatlantyk, kterou od roku 2005 každoročně uděluje polský Knižní institut za výjimečnou podporu a šíření polské literatury. Kromě řady dalších ocenění získala roku 2009 Cenu Josefa Jungmanna, udílenou Obcí překladatelů za nejlepší překlad roku, za překlad básní polské nositelky Nobelovy ceny Wisławy Szymborské. Za nejvýznamnější Dvořáčková považuje své překlady soudobých polských básníků je známá jako překladatelka děl Czesława Miłosze, Tadeusze Różewicze, Wisławy Szymborské či Zbigniewa Herberta. V dlouhém seznamu jejích publikací však lze najít i díla polských klasiků (J. I. Kraszewski, H. Sienkiewicz, A. Mickiewicz). Věnuje se také vlastní básnické tvorbě, píše pro děti, pracuje pro rozhlas. Kromě polštiny překládá též prózu z angličtiny (hlavně v 90. letech detektivky) a němčiny a za spolupráce jazykových odborníků překládá bulharskou poezii. Ukázka ze sbírky Wisławy Szymborské Okamžik. Dvojtečka. Tady Život jediná možnost, jak obrůstat listím, lapat na písku po dechu, vzlétávat na křídlech; Být psem, nebo ho hladit po teplé srsti; Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

5 Líman 1 Antonín Václav Líman

6 Líman 2 (nar. 1932) patří k našim předním japanologům a překladatelům z japonštiny. Po studiích anglistiky a japanologie na FFUK pracoval v ČSAV, od roku 1966 studoval postgraduál v Tokiu a po roce 1967 se už do Prahy nevrátil a odcestoval do Kanady. Působil třicet let na University of Toronto, kde dosáhl hodnosti plného profesora, a učil též na japonské univerzitě Otemae. V 90. letech se vrátil jako hostující profesor také do Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nyní přednáší jako emeritní profesor na prestižních univerzitách v Kanadě, USA a Japonsku. Publikoval přes čtyřicet studií a esejů o japonské literatuře v různých světových časopisech a sbornících, po roce 1990 se vrátil k překladům a původním studiím v rodném jazyce. Zabýval se dílem významných japonských spisovatelů, jako je držitel Nobelovy ceny Kawabata Jasunari, Tanizaki Džun ičiró, Šiga Naoja, Mijazawa Kendži, Ibuse Masudži a další. Roku 2000 vydal v Mladé frontě krásně vypravenou knihu Krajiny japonské duše, čtrnáct esejů o moderní japonské literatuře, oceněnou výroční cenou MF. V říjnu roku 2008 získal prestižní Cenu Josefa Jungmanna za překlad dvou novel Ibuse Masudžiho. Jeho převod básnické sbírky starojaponské poezie Manjóšú do češtiny je teprve druhým kompletním překladem tohoto díla na světě do jednoho z evropských jazyků. V listopadu 2009 za něj obdržel Cenu za významný kulturní přínos od Japonské společnosti překladatelů v Tokiu. Čtenáři poezie velmi ocenili i obsáhlou antologii japonských haiku Chrám plný květů (2011), přes osm set vybraných skvostů od sedmdesáti autorů od zakladatele žánru Bašóa (17. stol.) po moderní autory 20. stol. Na otázku, co nejraději překládal, Líman odpověděl: Vybrat, co jsem překládal nejraději, je těžké. Bylo by to asi Na vlnách od Ibuse Masudžiho (jehož novou sbírku rybářských povídek právě dokončuji), pak Boží člověk Issa a Manjóšú. Roku 2012 vydal Líman paměti s metaforickým japonským názvem zobrazujícím poutnictví Věčný polštář z trávy, v nichž velmi čtivě a poutavě líčí vzpomínky na mládí prožité ve Staré Boleslavi a v Praze a na pozdější emigraci do Kanady a studijní cesty po Japonsku. Písně z Ostrova vážek (výbor básní z Manjóšů) Žínka krásná jak pestré stráně jeseně, dívka svižná jak proutek mladého bambusu, co as mohla mít na mysli? Proč neměla život dlouhý jak lano z býčí moruše? Být jako rosa, řekl bych, že zrána orosí květ a s večerem se rozplyne, být jako mlha, řekl bych, že s večerem ulehne, a příští ráno zas odvane. Jak je mi líto, že si stěží vzpomínám, na její jméno, jež drnčelo jako luk z katalpy, a že jsem ji jen tak letmo zahlédl. Její muž, mladý jak jarní travička, usínal na hebké podušce jejích paží, oděných v jemných rukávech, a měl ji po boku, jak čepel vlastního meče. Je to snad samota, jež mu nedá spát, když si na ni vzpomene? Je to snad z lítosti, že na ni musí myslet a mučit se touhou po dívce, jež odešla, než se naplnil její čas jak po ránu rosa, jak z večera mlha. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

7 Lidmilová 1 Pavla Lidmilová

8 Lidmilová 2 (nar. 1932) má největší zásluhy na uvádění portugalské a brazilské literatury do českého kontextu. Nejvíc zdejších čtenářů ji asi zná díky jejím překladům Brazilce Paola Coelha, jehož Alchymistu v půlce devadesátých let 20. století objevila a zprvu neúspěšně nabízela několika nakladatelům: dodnes si musejí trhat vlasy, že ho tenkrát odmítli! Populární Coelho je však kvalitou na nejnižší příčce z autorů, které Pavla Lidmilová objevila a překládá. Zdejší literární obec nadchly její překlady portugalského básníka Fernanda Pessoy, tvořícího pod různými heteronymy, za jehož Knihu neklidu získala roku 1993 výroční cenu Odeonu, či brazilského autora João Giumarãese Rosy a jeho obsáhlého, mnohovrstevného románu Velká divočina. Pavla Lidmilová také pokrývala překlady Josefa Hiršala a pomohla mnoha začínajícím portugalistům proniknout do tajů lusitánské literatury i překladatelského řemesla. Portugalsky a v počátcích i španělsky psané literatuře se věnovala celý život, ať už pracovala v rozhlase, v Ústavu světové literatury ČSAV či jako externistka na FFUK. Seznam přeložených knih, často osobně sestavených antologií a autorů vybraných na její popud, obsahuje na padesát položek. Uvedla do češtiny autory, jako jsou Murilo Rubião, Lygia Fagundes Tellesová, Erico Verissimo, Darcy Ribeiro, Clarice Lispectorová, José Luandino Viera a další. Kromě nakladatelských a překladatelských cen či portugalských a brazilských řádů obdržela roku 2005 Státní cenu za překladatelské dílo. Ukázka ze sbírky básní Fernanda Pessoy Nevinnost je nemyslet. Básně Alberta Caeira Natáhnu se do trávy a zapomenu na všecko, co mě učili. Alberto Caeiro XI. Piano, co má ta paní, nezní tak špatně, ale zurčení vod ani šumění v korunách to není K čemu je dobré mít piano? Nejlepší je mít uši a milovat přírodu. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

9 Forbelský 1 Josef Forbelský

10 Forbelský 2 (nar. 1930) vystudoval hispanistiku v padesátých letech, pak vyučoval na středních školách, od roku 1969 i na vysokých školách včetně tehdejšího Institutu překladatelství a tlumočnictví. Teprve po roce 1989 mohl získat akademické tituly. K překládání ho přivedla potřeba uniknout z izolace komunistického režimu, neboť náležel ke generaci, která vyrostla z evropského kulturního odkazu; ačkoli hispanista, nemohl se dostat za západní hranice a jediný živý kontakt se španělskou kulturou mu zprostředkovávali republikánští emigranti. Forbelský však překládal nejen z této potřeby řekněme politické či osvětové, z touhy po integraci tragicky rozdělené Evropy (jeho překlad španělského myslitele Ortegy y Gasseta Evropa a idea národa měl být po roce 1989 inspirací pro naše politiky, dostal se tehdy do rukou Václava Havla a dalších); překlad mu byl hlavně potěchou duše. Podobně jako mnozí další se překladu věnoval také proto, že z politických důvodů nemohl sám psát. Překládal zejména velká díla španělských klasiků: Cervantese, Baltasara Graciána, Lope de Vegu, Góngoru. Na tomto velkém barokním básníkovi spolupracoval s Josefem Hiršalem, kterého posléze několikrát pokrýval v době, kdy byl Hiršal zakázaný. Do španělštiny přeložil ve spolupráci se španělským básníkem Guillermem Carnerem verše Vladimíra Holana. Kromě překládání též píše o literatuře a umění, vydal např. Španělskou literaturu 20. století, přispěl mnoha hesly do Slovníku spisovatelů Španělska a Portugalska. Z latinskoamerické literatury překládá méně, ale jeho dílem je například česká verze vrcholného románu paraguayské literatury Já nejvyšší Augusta Roa Bastose. Jeho největším dlouhodobým projektem je nový překlad Cervantesova Dona Quijota. Luis de Góngora y Argote, Samoty Věnování vévodovi z Béjaru Všechny tyto verše, nadiktované sladkou múzou, jsou kroky bloudícího poutníka; jsou to kroky ztracené v spletité samotě, jsou to verše naplněné inspirací. Ó vznešený vévodo, jenž obklopen houfem oštěpů svých lovců (oštěpů připomínajících hradbu jedlových větví, jako diamantovým cimbuřím korunovanou zářícím zahroceným kovem) vyjíždíš na lov do hor (pokrytých brněním sněhu, a proto nahánějících strach nebi, které se rozpomíná na svůj dávný boj s giganty, syny Země, a strachuje se, aby tyto převysoké hory nebyly novými giganty, tentokrát giganty z křišťálu, ježto jsou pokryty sněhem), do hor, kde lovecký roh, násoben ozvěnou, vábí ti na dosah zvěř a ta, ležíc pak mrtva na zemi, barví její povrch svou krví a znetvořuje její podobu tolik je zvěře, že se sotva vejde na zemi, až posléze krvavou pěnou ztřísní vody řeky Tormesu, u níž pořádáš svůj lov. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

11 Fröhlich 1 František Fröhlich

12 Fröhlich 2 František Fröhlich (nar. 1934), nositel Státní ceny za překlad z roku Překládá ze severských jazyků a angličtiny. Veřejnosti je znám hlavně díky svým překladům Ibsenových her z norštiny a Andersenových pohádek z dánštiny. Objevil pro české čtenáře novely Karen Blixenové a poezii Bennyho Andersena (jehož básničky zhudebnil a rád zpívá Jan Burian). Po maturitě na gymnáziu v Praze studoval angličtinu a dánštinu na tehdejší Filologické (dříve a později Filozofické) fakultě Univerzity Karlovy, po studiích pracoval v Československém rozhlasu v Praze, v Institutu překladatelství a tlumočnictví při Univerzitě 17. listopadu v Praze a současně působil v Činoherním klubu v Praze jako lektordramaturg. Od 1972 se věnuje překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Před listopadem 1989 též jako pokrývač půjčil jméno překladateli ze švédštiny Josefu Vohryzkovi, který nesměl publikovat. V létech působil externě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vedl překladatelské semináře pro studenty anglistiky a skandinavistiky. Překládá hlavně prózu a drama z dánštiny a angličtiny a z dalších severských jazyků, je autorem řady komentářů a doslovů. Do Slovníku severských spisovatelů napsal kapitolu o dánské literatuře a většinu hesel o dánských autorech. Benny Andersen: Má velká doba byla malá Úklid v lékárničce Flaštičky a tuby s vůní dávno zapomenutých neduhů mastičky na zmizelá kuří oka razantní vodičky proti vnitřním obtížím které svíraly mysl i tělo dnem i nocí a teď jsou dávno za horami vystřídány pozdějšími strastmi. Kapky pro úlevu mladým očím které už viděly příliš mnoho i když ne dost. Prášky co buď kdysi zabíraly anebo právě nezabraly prostě už se neberou a jejich smysl dávno pominul zašlé horečky uvadlý kašel odvátá bolest Marnost marnost pryč s tím vším Uvolněte místo pro nastávající útrapy. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

13 Jindra 1 Miroslav Jindra

14 Jindra 2 (nar. 1929) překládá z angličtiny. Na svém kontě má zatím přes šedesát knižních překladů; spolupracoval především s legendárním Odeonem a dokáže vyprávět různé zábavné historky o dřívější i současné nakladatelské praxi. K jeho nejznámějším překladům patří několik děl Josepha Hellera, především slavná Hlava XXII, dále třeba Hodiny Michaela Cunninghama, Králík se vrací od Johna Updikea, Nájemníci Bernarda Malamuda, dva romány Kingsleyho Amise a mnoho dalších významných textů. Obrovský úspěch měly v 70. letech Medojedky amerického autora Roberta Ruarka, kterých se pak do současnosti v několika vydáních prodalo přes tři sta padesát tisíc výtisků. (Do prvních vydání příznačně zasahovala dobová cenzura např. do neklidné Afriky tehdy vyvážené československé samopaly musely v českém překladu pocházet z nejmenované středoevropské země, nikoli přímo od nás, ze země přece výhradně oddané míru). Dlouhá léta pracoval jako vysokoškolský pedagog a mnoho jeho bývalých studentů na jeho literárněhistorické a translatologické semináře rádo vzpomíná. Řada z nich už také úspěšně překládá. Je spoluautorem několika učebnic angličtiny a prvních českých Dějin Kanady, čtenáře svých překladů rovněž potěšil a poučil desítkami knižních doslovů či předmluv. Věnuje se i sborovému zpěvu, a tato jeho hudební zkušenost mu možná pomohla i k tomu, že kongeniálně překládá poezii Leonarda Cohena (sbírky Květiny pro Hitlera a Kniha toužení). Přebásňuje i některé jeho písňové texty, které rád ve své české verzi sám zpívá. V roce 2009 získal za překlad Cohenovy Knihy toužení s přihlédnutím k dosavadnímu dílu Státní cenu za literární překlad. Leonard Cohen Rozštěp Co s ním můžu dělat s tím svým lásky stínem tím chlupatým chtíčem jedovatým vínem? Kterou bych měl přivléct až na okraj zkázy sežehnout jí srdce polibky co mrazí? Rozštěpím radš vedví veškerou svou lásku jednu část si nechám druhou dám ti v sázku To víno spolu vypijem schováme kamsi ten chtíč Kdo miluje ať si sténá my smát se půjdem pryč Pak přilehnu si k tobě tebe já dobře znám Kostlivce tiše pohřbím nevěstu vezmu si sám A ty potom uděláš totéž ty na to přece máš V mý hlíně vykopeš jámu ženicha pochováš Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

15 Kareninová 1 Anna Kareninová

16 Kareninová 2 (nar. 1954) Překladatelka, autorka rozhlasových literárních pořadů, autorka četných článků a doslovů, zabývá se dlouhodobě překlady filmovými. Kromě jiných ocenění je nositelkou ceny Magnesia Litera 2003 za překlad knihy Louise Ferdinada Célina Klaun s band a ceny Francouzského velvyslanectví za přínos ke zpřístupnění francouzské literatury v Čechách. V roce 2011 vydala knihu Céline v Čechách. Po dětství stráveném v zákulisí opery (oba rodiče byli operními pěvci) vystudovala Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, pak pracovala jako redaktorka zaměřená na románskou a především francouzskou literaturu v prestižních nakladatelstvích Odeon a Český spisovatel, v 90. letech působila jako šéfredaktorka v neméně prestižní revue Světová literatura. Od 90. let studijně pobývala v Itálii, Francii, USA a Velké Británii a rozhodla se plně věnovat literárním překladům: v próze především francouzským románům Louise-Ferdinanda Célina, v poezii anglicky psanému dílu Ezry Pounda. Kromě knižních překladů, které doprovodila vlastními doslovy a komentáři (Marguerite Durasová, Guillaume Apollinaire, Nathalie Sarrautová, Tommaso Landolfi, René Char, Tom Stoppard, Michel de Ghelderode, Louis-Ferdinand Céline, Ezra Pound), je překladatelkou a autorkou dialogů více než stovky filmů a vytvořila filmové titulky ke snímkům významných světových režisérů (Fellini, Godard, Visconti, Antonioni, Russel, Truffaut, Greenaway, Strick, Tarkovkskij...). Z její dílny pocházejí i mnohé české verze operních libret. Ezra Pound Ze sbírky Canzoni z roku 1911, dedikované budoucí manželce Dorothy a tchyni Olivii Shakespear Blandula, Tenulla, Vagula Co pořád máš, má duše, s tím svým rájem? Nenajdem si, až naše volnost padne, prosvětlené místo, kam slunce za dne skrz olivové listy bude řinout kanoucí slávu? Jestli tě v Sirmiu, duše má, potkám, až tu život zchřadne, nepůjdem raději na mysy, požehnané vzdušnými apoštoly pozemského štěstí? Nemůžem na vlnách nechat své kulty plynout, na jasném safíru, kobaltu, kyaninu, na trojjediných blankytech, nehmatném, neutkvělém zrcadlení věčné obměny? A když tam bude Ona, copak nás, duše, veškerý věhlas nebe, v dvornosti a touze oslní víc než mračný vrchol Rivy? /Před smrtí složil římský císař Hadrianus (75 138) verše: Animula vagula blandula, / hospes comesque corporis, / quae nunc abibis in loca / pallidula rigida nudula / nec ut soles dabis iocos, čili: Toulavá milounká dušinko, v tělu (mém) hoste i průvodkyně, na jaká to místa nyní odejdeš bledoučká, ztuhlá a nahotinka; už nebudeš vtipkovat, jak máš ve zvyku. Tenulla zřejmě tenella, útloučká./ Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

17 Karpatský 1 Dušan Karpatský

18 Karpatský 2 (nar. 1935), literární historik, bohemista a kroatista. První překlad z charvátštiny do češtiny zveřejnil v roce Dnes jeho překladová bibliografie čítá stovku položek, především knihy, ale i divadelní a rozhlasové hry. Vystudoval češtinu a srbocharvátštinu na Filologické fakultě Univerzity Karlovy, nejdříve musel nastoupit jako vychovatel a učitel, v šedesátých letech pak působil jako redaktor Československého rozhlasu a měsíčníků Plamen a Sešity pro mladou literaturu. Po roce 1968 se jako mnoho dalších ocitl na seznamu těch, kdo nesměli pod svým jménem publikovat, až do uvolnění v 80. letech proto uveřejňoval své překlady i původní práce pod vypůjčenými jmény. Karpatský se překladatelsky věnoval zejména charvátské literatuře, ale také literatuře srbské, bosenskohercegovské a černohorské, velmi aktivně též propagoval českou kulturu v Charvátsku i Srbsku. Do charvátštiny přeložil mimo jiné eseje Václava Havla a Jana Patočky a s básníkem Slavkem Mihalićem Noc s Hamletem a další básně Vladimíra Holana, do srbštiny pak hru Františka Hrubína Kráska a zvíře, která se hrála několik let v bělehradském divadle, a spolu se svými žáky z Filozofické fakulty Univerzity v Záhřebu uspořádal a přeložil Zlatou knihu českého básnictví. Od Jihoslovanů obdržel Dušan Karpatský za svou překladatelskou práci několik cen. Ve vlasti mu byla roku 2003 udělena za celek jeho překladatelského díla Státní cena a roku 2007 cena Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě. Kromě překladové činnosti též píše vlastní studie o literatuře, velký úspěch měla literární encyklopedie pro mládež Malý labyrint literatury, cenný je Slovník spisovatelů Jugoslávie. Samostatně sestavil rozsáhlou antologii tisíce let charvátské poezie v díle stovky básníků Koráb korálový, antologii srbského mýtu Co se stalo na Kosovu rovném a několik antologií a tematických sborníků literatury Bosny a Hercegoviny. Řídil devítisvazkové Spisy Miroslava Krleži a šestisvazkové Spisy Iva Andriće. V Charvátsku se podílel na slovníku zahraničních spisovatelů a Charvátské literární encyklopedii. Svůj kulinářský zájem uplatnil v Jugoslávské kuchyni, která, doplněná a rozšířená, vyšla znovu jako Nostalgická kuchařka a Lahůdky od Jadranu. Ivan Slamnig, Barbara Večerní šplechty starého kapitána Nikoly Barbara bývala běloboká, statná, jak stávala zeširoka, Barbara byla naše pýcha, Barbara, Barbara, krásná a tichá. Když jsi ji viděl, neposedu, jak se naparuje zezadu i zpředu, srdce ti tlouklo jak vlny o skálu, jak malý praporek v závanu mistrálu. S touhle lodí vyplout nezaškodí, s její přídí, to se, pane, řídí, s její zádí, to se, pane, pádí, ta si to hasí mezi moly jak mladá šenkýřka mezi stoly. (Barbare, zmlkni, když pluje Barbara, co hraje na slunci pestrýma barvama!) Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

19 Medek 1 Vladimír Medek

20 Medek 2 (nar. 1940) pracoval v občanském zaměstnání celý život ve sklářství, ale zároveň se od mládí věnoval překladům beletrie. V roce 1967 jako první představil českým čtenářům Kolumbijce Gabriela Garcíu Márqueze, nositele Nobelovy ceny (1982), když přeložil jeden z největších románů 20. století, Sto roků samoty. Tento překlad vyšel už osmkrát a patří k těm, jichž si Medek cení nejvíce a stejný názor na výtečně česky vykroužené dlouhé věty napříč časovými rovinami sdílejí čtenáři i odborníci. Průkopnický byl i následující překlad románu Argentince Julia Cortázara Nebe peklo ráj, který se stal nesehnatelnou kultovní legendou kvůli zákazu překladatelské činnosti osmašedesátníka Medka vyšel až roku 1972 bez uvedení jména překladatele a ve velmi omezeném nákladu. Až ve druhém vydání roku 2001 se objevilo jméno překladatele místo neosobního bylo přeloženo a doplnily se pasáže dříve vyškrtnuté cenzurou. Medek měl až do poloviny 80. let zákaz publikace, ale dál překládal pod jmény pokrývačů. Ze španělštiny přeložil řadu knih druhého současného latinskoamerického nobelisty, Peruánce Maria Vargase Llosy (Zelený dům, Válka na konci světa, Pantaleón a jeho ženská rota, Zlobivá holka), nedávno zesnulého Mexičana Carlose Fuentese, svého oblíbeného Španěla Artura Péreze-Reverteho a mnoho dalších. Kromě Sto roků samoty přeložil řadu dalších Márquezových prací včetně jeho pamětí. Na otázku, co překládal nejraději, odpověděl: Márquezovy tak zvané paměti Žít, abych mohl vyprávět. Stejně jako autor jsem se i já znovu vracel na známá místa. Stárnoucí překladatel překládal vzpomínky stárnoucího autora; vlastně by bývalo nespravedlivé, kdybych to nedělal právě já. Za nejtěžší překlad ze španělštiny považuje pralesní recepty na zvýšení potence v Pantaleónovi, při tomto překladu se však také královsky bavil. Stejně jako při překládání příběhů Harryho Pottera, kterého dělá na střídačku s bratrem Pavlem. Před překladem prvního dílu si musel česky stvořit celou kouzelnickou školu v Bradavicích, což bylo stejně zábavné jako náročné. Jinak si ze svých anglických překladů nejvíc váží Durrellova Alexandrijského kvartetu, který se mi dokonce dost připletl do osobního života, vzpomíná Medek. Medek nejen překládá, ale i píše a to všechno, co sám rád čte. V mládí vydal knížku veršů, později pohádku O hodináři Filipovi a skřítku Hodináříčkovi, hororové povídky Krev na Maltézském náměstí, fantasy trilogii Maronna a sci-fi povídky Bronzová planeta a jiná řešení. Gabriel García Márquez Sto roků samoty O mnoho let později, tváří v tvář popravčí četě, vzpomněl si plukovník Aureliano Buendía na ono vzdálené odpoledne, kdy ho otec vzal k cikánům, aby si prohlédl led. Macondo v těch dobách sestávalo z dvaceti domků z hlíny a divokého rákosu, postavených na břehu řeky, jejíž průzračné vody se hnaly řečištěm plným ohlazených kamenů, bílých a velikých jako předvěká vejce. Svět byl tak mladý, že řada věcí ještě ani neměla jméno, a kdo o nich chtěl hovořit, musel na ně ukázat prstem. Každoročně v březnu rozbila u vesnice svůj stan otrhaná cikánská rodina a s lomozným doprovodem píšťal a bubínků předváděli nejnovější vynálezy. Nejdřív přinesli magnet. Podsaditý cikán s divokou bradou s titěrnýma rukama, který se představil jako Melquíades, sveřepě předváděl vesničanům objev, který sám nazýval osmým divem učených alchymistů makedonských. Chodil od domu k domu s dvěma kovovými pruty a všichni užasle hleděli, jak hrnce, kotlíky, kleště a koše na řeřavé uhlí padají z polic, dřevo skřípe, jak se z něho naráz zoufale pokoušejí vytrhnout všechny hřebíky a šrouby, a dokonce i věci, které dávno pohřešili, se najednou objevují tam, kde se jich nejvíc nahledali, a v divé změti se plazí za Melquíadesovými kouzelnými pruty. Věci jsou nadány vlastním životem, vyhlašoval cikán s drsným přízvukem, běží jen o to, probudit v nich duši. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

21 Slezák 1 Vratislav Jiljí Slezák

22 Slezák 2 (nar. 1932) překládá zejména z němčiny. Jako mnoho překladatelů i on působil jako vysokoškolský pedagog. Pracuje pro různá nakladatelství, zejména Argo, Karmelitánské nakladatelství. Mladá fronta, Paseka, Cesta. K překládání se dostal přes dílo Hermanna Hesseho. Tento autor ho již v mládí oslovil natolik, že si některé jeho texty zkoušel přeložit sám pro sebe. Hesse byl rovněž tématem jeho diplomové práce a stal se i jeho prvním opravdovým beletristickým překladem. Sám na to vzpomíná takto: Někdy začátkem 70. let jsem šel po Národní třídě kolem Odeonu. Právě z budovy vyběhl šéfredaktor doktor Čermák, ukázal na mě prstem a řekl:,vy jste přece ten germanista, co dělal diplomku o Hessem! Tak jděte rychle do redakce my máme totiž soutěž na překlad Stepního vlka, zeptejte se redaktora Hanuše Karlacha na detaily, jak se ještě můžete narychlo zúčastnit. Vyběhl jsem tedy nahoru a dověděl se, že se soutěž uzavírá toho dne večer. Na otázku, zda mám doma něco přeloženého, jsem mohl reagovat kladně dokonce šlo i o delší pasáž z Hesseho Stepního vlka. Jel jsem domů pro ty texty, přivezl je do redakce a asi za týden jsem se dověděl, že jsem tu soutěž vyhrál. A za překlad desátého svazku souborného díla Hermanna Hesseho s přihlédnutím k významnému podílu na vydání celého souboru v nakladatelství Argo získal pak roku 2003 významnou překladatelskou Cenu Josefa Jungmanna, udílenou Obcí překladatelů. Kromě této prestižní ceny obdržel i řadu dalších ocenění. Mezi nejznámější německé autory, které přeložil, patří Heinrich von Kleist, Alfred Döblin, Friedrich Dürrenmatt, Peter Handke, Thomas Bernhard, Heinrich Böll, Gustav Meyrink, Thomas Mann. Hermann Hesse Zamyšlení (1933) Božský a věčný je Duch. Jemu vstříc, jehož jsme obraz a nástroj, vede nás cesta; naší nejvnitřnější touhou je: být jako on, planout v jeho Světle. Leč smrtelní a pozemští jsme tvorové, tísní a svírá nás břemene tíž. Líbezně sic a mateřským teplem nás objímá příroda, napájí země, stele nám kolébku, ustýlá hrob. Přesto nám z přírody nevzchází pokoj, jejím mateřským kouzlem otcovsky proniká nesmrtelného Ducha nabádavá jiskra, stírá nevinnost a probouzí k boji a svědomí. Tak mezi matkou a otcem, tak mezi tělem a duchem kolísá stvoření nejkřehčí plod, člověk duše chvějivá, utrpení schopen jak žádná jiná bytost, a schopen nejvyššího: věřit, doufat a milovat. Těžká je jeho cesta, hřích a smrt jsou mu pokrmem, často zabloudí do temnot, často by lépe mu bylo vůbec nebýt stvořen. Věčně však nad ním plá jeho určení a touha: Duch, Světlo. Cítíme: jej, ohroženého, miluje Věčný obzvláštní láskou. Proto nám bloudícím bratřím je láska možná i ve všem rozbroji, a nikoli soud a nenávist, leč trpělivá láska, s láskou trpět vede nás k svatému cíli blíž. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

23 Steinová 1 Dagmar Steinová

24 Steinová 2 (nar. 1922) v březnu roku 1939 emigrovala do Velké Británie, kde odmaturovala na londýnské univerzitě a jako externistka (extramural scholar) navštěvovala v Oxfordu přednášky z německé a francouzské literatury, později studovala biologii a chemii na University College v Leicestru. V letech pracovala pro československé ministerstvo zahraničí nejdříve v Londýně a pak na československém velvyslanectví a jako dopisovatelka ČTK v Moskvě. V letech byla vedoucí redaktorkou redakce románských literatur ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (pozdějším Odeonu), od r je překladatelkou a konferenční tlumočnicí na volné noze. Autorka předmluv, doslovů a studií; překládá především z angličtiny a francouzštiny mimo krásnou literaturu i texty odborné, zejména z oblasti dějin umění, hudby a medicíny. Asi pětadvacet let simultánně tlumočila mezi češtinou, angličtinou a francouzštinou. Překládá i do angličtiny a francouzštiny, především práce z oblasti hudební a výtvarné, např. do francouzštiny libreta k operám Leoše Janáčka Výlety pana Broučka (1993) a Věc Makropolos (1994/95), do angličtiny katalogy a průvodce stálých expozic i dočasných výstav. K jejím nejznámějším překladům patří Mýtus o Sysifovi Alberta Camuse, Nebezpečné známosti Choderlose de Laclos překládala i jiné autory 18.století, jako byl Vivant Denon Crébillon, Robert Challe, Sade, Bretonovy Manifesty surrealismu, Sartrovy knihy (Nevolnost, Slova), ale i Dickensovy Zlé časy a několik románů irské spisovatelky Jenifer Johnstonové. Robert Challe Deník z cesty do Východní Indie Čtvrtek 15. [června] Dnes v noci vítr zesílil, ráno za rozbřesku jsme zahlédli pevninu, a to Madagaskar, což je prý největší a nejlidnatější ostrov světa. Pánové od Společnosti tam kdysi měli expozituru a pevnost, která se jmenovala Fort Dauphin. Opustili ji kvůli neustálým bojům s ostrovany, kvůli jejich krutosti a proradnosti. Pan de Flacourt, který tam dlouho působil jako guvernér pro pány někdejší Společnosti a pro maršála de La Meilleraye, o tom sepsal velmi přesnou zprávu a velice si stěžuje na nevalnou poctivost tamních obyvatel. Domnívá se, že to jsou potomci starověkých Židů a že tam asi tak před třemi sty lety také připluli mohamedáni a usadili se tam. Zdůvodňuje to tím, že si uchovali některá židovská jména a mnoho zvyků ze Starého zákona, s vydatnou příměsí mohamedánství. Pan de Choisy zřejmě tento názor sdílí v Životě Šalomounově, který uveřejnil po svém návratu ze Siamu, kam jel s rytířem de Chaumont, královým vyslancem; vychází z nejkratší cesty, jakou ten národ používal, když se plavil do Indie pro vonné dřeviny, voňavky a měď, ten cenný kov vzácnější než zlato a použitý při stavbě chrámu, který dal Šalomoun postavit v Jeruzalémě, a rovněž při obětování, které se tam denně konalo. Pan Choisy také tvrdí, že tento kov se nachází jen v Indii. Obyvatelé Siamu mu dodnes říkají tembach; byly z něho vyrobeny překrásné vázy, které siamský král poslal našemu králi. Dále pak abbé de Choisy nastiňuje cesty oněch židovských lodí Ormuzským mořem, po němž je nechává obeplout celou Indii. Činí tak nejen jako ohromný znalec zeměpisu, ale i jako zkušený mořeplavec. Domnívá se, že některé lodě ztroskotaly a jejich námořníci a další osoby se tam usadili, protože neměli možnost vrátit se do své země. Nepouští se však do nudných podrobností, odkud se vzaly ženy, které jejich druh rozmnožily, a jestli je Židé vozili s sebou na dlouhé plavby pokud jde o rohatý dobytek, který se tam vyskytuje v hojném počtu, ten mohli mít Židé na svých lodích, vždyť i my, kteří pocházím z mnohem větší dálky, je s sebou vezeme napadl mě však důvod, který mi přes veškerou vážnost a úctu, jakou bych měl a také chovám k tak učenému a skvělému muži, umožňuje dokázat opak, totiž že podle zpráv všech Evropanů, kteří navštívili onen ostrov, a dokonce i podle zpráv pana de Flacourt ti ostrované vystavují zuřivosti divokých zvířat své právě narozené děti a nechávají je hanebně umírat, pokud je horoskop, který dávají sestavit hned po jejich narození, nepříznivý. To je mimořádně odporná krutost těchto lidí jiné národy, byť sebebarbarštější, velmi starostlivě živí a vychovávají své děti, což bylo zvlášť patrné v Judeji, kde byla neplodná žena pokládána za nečistou a prokletou a kde velký počet dětí dělal rodičům čest. Kdyby tomu tak nebylo, budoucí pokolení by byla ochuzena o onen mimořádně spravedlivý rozsudek, jemuž se dodnes říká soud Šalomounův, což je vladař, za jehož panování došlo podle abbého de Choisy k oněm ztroskotáním. Ti Židé tedy nemohli ze své vlasti přivést onen ohavný zvyk ani porady s věštci, ty jim totiž zákon výslovně zakazuje. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu Subjekt: Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. Programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 21 Název výzvy: Žádost o fin.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Malá země objevuje malé literatury

Malá země objevuje malé literatury Mezinárodní den překladatelů přinesl jméno vítěze prestižní ceny Josefa Jungmanna, kterou uděluje každoročně Obec překladatelů za nejlepší překladové dílo uplynulého roku. Cenu převzala 30. září v Pálffyho

Více

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura)

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle?!: pro 2. stupeň ZŠ i pro nižší ročníky víceletých gymnázií. /Marie Hanzová a Eva Schneiderová. Praha:

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

12 překladatelů. výstava připravená pro Festival malých nakladatelů Tabook 2013

12 překladatelů. výstava připravená pro Festival malých nakladatelů Tabook 2013 12 překladatelů výstava připravená pro Festival malých nakladatelů Tabook 2013 Doprovodný seznam výběrové bibliografie k jednotlivým překladatelům z výstavy Zpracovala Městská knihovna Tábor Výstava ke

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

O knize. MIROSLAV HOLUB (13. září 1923, Plzeň 14. července 1998, Praha) Ukázka knihy z internetového knihkupectví

O knize. MIROSLAV HOLUB (13. září 1923, Plzeň 14. července 1998, Praha) Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 8 7 7 5 O knize Zcela nesoustavná zoologie (1963) prostředí a terminologii Holubova

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/17_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Název učebního materiálu: Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

M. Bulgakov. Mistr a Markétka V O L V O X G L O B A T O R

M. Bulgakov. Mistr a Markétka V O L V O X G L O B A T O R M. Bulgakov Mistr a Markétka V O L V O X G L O B A T O R 2 0 1 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ISBN 978-80-7207-982-7

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu.

Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu. Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu. V. Šalamov, Rukavice 1 Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Občanské sdružení shalamov.ru Ústav

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček 1 Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 978-80-88080-48-0 (pdf) ISBN 978-80-88080-49-7 (epub) ISBN 978-80-88080-50-3

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU

POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 1. - 15. 8. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: český jazyk literární výchova Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5_Jaroslav_Seifert Vyučovací

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Světlo ve tmě

INFORMAČNÍ BULLETIN. Světlo ve tmě INFORMAČNÍ BULLETIN 14.12. 201 5 Svazek 1, Číslo 6 Diakonie Církve bratrské Webová adresa http://www.cb.cz/diakonie/ Světlo ve tmě Michaela Veselá U kapličky na návsi je rozsvícený stromek a jedině on

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Antonín Klášterský. Antonín Klášterský. - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života. Osobnosti Mirovicka

Antonín Klášterský. Antonín Klášterský. - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života. Osobnosti Mirovicka Osobnosti Mirovicka Antonín Klášterský - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života * 25. 9. 1866 - Mirovice + 3. 10. 1938 pohřben: Praha Vyšehradský hřbitov Slavín Narodil

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se renesance začala rozvíjet v českých zemích? Až v 16. století.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 Eva Míková Ivana Hurtová Marie Bartošová 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Zdeněk Huspek Miroslav Lorenc

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy ANDRÉ BRETON Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA Knihy Co je surrealismus? Tři přednášky (o vývoji surrealismu a surrealistické situaci objektu a politické posici dnešního umění. Doslov napsal

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 5 3 7 8 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ Anotace: V pracovním sešitě si žák při plynulém čtení procvičí názvy zajímavých rostlin. Umí pracovat s literárním textem. Zjišťuje zajímavé informace. Rozlišuje spisovná a nespisovná

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 1 Ověřeno ve výuce: 27.9.2011 Třída: 3 Datum:27.9. 2011 1 Co píše o ptácích? Vzdělávací

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Současná literatura

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Současná literatura SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Současná literatura Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia

Více

Nechť hry započnou. www.hunger-games.cz

Nechť hry započnou. www.hunger-games.cz Nejdrsnější reality show světa také v ČR Nechť hry započnou Každý rok 24 hráčů Vždy jen 1 vítěz, jehož výhrou je vlastní život Je čas změnit pravidla? Vítězství znamená slávu a bohatství! Prohra znamená

Více

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ Máj lyricko-epická skladba českého romantismu, vrchol básníkovy tvorby, základní dílo moderní české poezie; má 4 zpěvy, 2 intermezza a vcelku prostý děj. Příběh otcovraha,

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více