Titulní list 1. překladatelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Titulní list 1. překladatelů"

Transkript

1 Titulní list 1 překladatelů

2 Titulní list 2 Říká se, že dobrý překladatel je takový, jehož existenci si čtenář vůbec neuvědomuje, protože přeložené dílo čte, jako by je autor rovnou napsal česky. Také se vedou spory, do jaké míry je překladatelství činností umělecky tvůrčí nebo jen dokonale odvedeným řemeslem. Jistě záleží na typu knihy, na osobnosti autora i na kvalitě překladatele. Osobnost překladatele však je pro pochopení a rozšíření díla v jiném jazykovém prostředí klíčová a tento význam bývá neodbornou veřejností nespravedlivě opomíjen. Výstava Dvanáct překladatelů má připomenout, že k českým čtenářům by se sotva dostala díla ze všech koutů světa, kdyby nebylo těch správných prostředníků: příkladně vzdělaných, jazykově zdatných, a zároveň pokorných. Právě jejich zásluhou se k nám zahraniční literatura dostává v celé své rozmanitosti, dopřává nám chvíle napětí, poskytuje potěšení, ohromuje nás krásou slov a obrazů či nás obohacuje o dobrodružství, exotiku a zajímavosti z jiných krajů a nepoznaných mravů. Za tím vším se však skrývá hluboké a zdlouhavé, ačkoli neviditelné úsilí, kombinující překladatelovy znalosti, um a invenci. A také schopnost zůstat služebníkem původního autora, nenechat se strhnout vlastním tvůrčím rozletem na úkor originálu. Nebylo lehké vybrat ze stovek renomovaných překladatelů pouhých dvanáct apoštolů; výběr je vždy do jisté míry nahodilý, osobní, neúplný. Pokusili jsme se ukázat, že překladatelé masově čtených autorů mají na svém kontě i jiné tituly. Chtěli jsme naznačit, jak široké je jazykové spektrum překladové literatury. Považujeme za důležité připomenout překlady velkých světových autorů, u nás někdy navzdory Nobelovým cenám opomíjených, i vzdát hold renomovaným překladatelům. Přehled nejlepších zástupců překladatelského řemesla by byl mnohem delší a pestřejší, náš prostor je však omezený. Účel výstavy bude splněn, pokud si čtenáři budou napříště všímat i toho, kdo jim jejich oblíbeného autora převedl do tak pěkné a bohaté češtiny. A třeba si další knihu vyberou jak podle autora, tak podle překladatele. Autorka portrétů: Fany Lachmanová Autorka textů: Anežka Charvátová Grafická podoba: Jan Čumlivski Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

3 Dvořáčková 1 Vlasta Dvořáčková

4 Dvořáčková 2 (nar. 1924) vystudovala češtinu a polštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získala doktorát prací o Františku Kvapilovi. Záhy po studiích nastoupila jako nakladatelská redaktorka do SNKLHU (pozdějšího Odeonu), redigování děl literatury anglické, německé a zejména polské se věnovala celý život. Těžiště její redakční i překladatelské práce spočívá především v uvádění významných polských autorů do českého prostředí za tuto svou činnost obdržela roku 2011 prestižní Cenu Transatlantyk, kterou od roku 2005 každoročně uděluje polský Knižní institut za výjimečnou podporu a šíření polské literatury. Kromě řady dalších ocenění získala roku 2009 Cenu Josefa Jungmanna, udílenou Obcí překladatelů za nejlepší překlad roku, za překlad básní polské nositelky Nobelovy ceny Wisławy Szymborské. Za nejvýznamnější Dvořáčková považuje své překlady soudobých polských básníků je známá jako překladatelka děl Czesława Miłosze, Tadeusze Różewicze, Wisławy Szymborské či Zbigniewa Herberta. V dlouhém seznamu jejích publikací však lze najít i díla polských klasiků (J. I. Kraszewski, H. Sienkiewicz, A. Mickiewicz). Věnuje se také vlastní básnické tvorbě, píše pro děti, pracuje pro rozhlas. Kromě polštiny překládá též prózu z angličtiny (hlavně v 90. letech detektivky) a němčiny a za spolupráce jazykových odborníků překládá bulharskou poezii. Ukázka ze sbírky Wisławy Szymborské Okamžik. Dvojtečka. Tady Život jediná možnost, jak obrůstat listím, lapat na písku po dechu, vzlétávat na křídlech; Být psem, nebo ho hladit po teplé srsti; Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

5 Líman 1 Antonín Václav Líman

6 Líman 2 (nar. 1932) patří k našim předním japanologům a překladatelům z japonštiny. Po studiích anglistiky a japanologie na FFUK pracoval v ČSAV, od roku 1966 studoval postgraduál v Tokiu a po roce 1967 se už do Prahy nevrátil a odcestoval do Kanady. Působil třicet let na University of Toronto, kde dosáhl hodnosti plného profesora, a učil též na japonské univerzitě Otemae. V 90. letech se vrátil jako hostující profesor také do Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nyní přednáší jako emeritní profesor na prestižních univerzitách v Kanadě, USA a Japonsku. Publikoval přes čtyřicet studií a esejů o japonské literatuře v různých světových časopisech a sbornících, po roce 1990 se vrátil k překladům a původním studiím v rodném jazyce. Zabýval se dílem významných japonských spisovatelů, jako je držitel Nobelovy ceny Kawabata Jasunari, Tanizaki Džun ičiró, Šiga Naoja, Mijazawa Kendži, Ibuse Masudži a další. Roku 2000 vydal v Mladé frontě krásně vypravenou knihu Krajiny japonské duše, čtrnáct esejů o moderní japonské literatuře, oceněnou výroční cenou MF. V říjnu roku 2008 získal prestižní Cenu Josefa Jungmanna za překlad dvou novel Ibuse Masudžiho. Jeho převod básnické sbírky starojaponské poezie Manjóšú do češtiny je teprve druhým kompletním překladem tohoto díla na světě do jednoho z evropských jazyků. V listopadu 2009 za něj obdržel Cenu za významný kulturní přínos od Japonské společnosti překladatelů v Tokiu. Čtenáři poezie velmi ocenili i obsáhlou antologii japonských haiku Chrám plný květů (2011), přes osm set vybraných skvostů od sedmdesáti autorů od zakladatele žánru Bašóa (17. stol.) po moderní autory 20. stol. Na otázku, co nejraději překládal, Líman odpověděl: Vybrat, co jsem překládal nejraději, je těžké. Bylo by to asi Na vlnách od Ibuse Masudžiho (jehož novou sbírku rybářských povídek právě dokončuji), pak Boží člověk Issa a Manjóšú. Roku 2012 vydal Líman paměti s metaforickým japonským názvem zobrazujícím poutnictví Věčný polštář z trávy, v nichž velmi čtivě a poutavě líčí vzpomínky na mládí prožité ve Staré Boleslavi a v Praze a na pozdější emigraci do Kanady a studijní cesty po Japonsku. Písně z Ostrova vážek (výbor básní z Manjóšů) Žínka krásná jak pestré stráně jeseně, dívka svižná jak proutek mladého bambusu, co as mohla mít na mysli? Proč neměla život dlouhý jak lano z býčí moruše? Být jako rosa, řekl bych, že zrána orosí květ a s večerem se rozplyne, být jako mlha, řekl bych, že s večerem ulehne, a příští ráno zas odvane. Jak je mi líto, že si stěží vzpomínám, na její jméno, jež drnčelo jako luk z katalpy, a že jsem ji jen tak letmo zahlédl. Její muž, mladý jak jarní travička, usínal na hebké podušce jejích paží, oděných v jemných rukávech, a měl ji po boku, jak čepel vlastního meče. Je to snad samota, jež mu nedá spát, když si na ni vzpomene? Je to snad z lítosti, že na ni musí myslet a mučit se touhou po dívce, jež odešla, než se naplnil její čas jak po ránu rosa, jak z večera mlha. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

7 Lidmilová 1 Pavla Lidmilová

8 Lidmilová 2 (nar. 1932) má největší zásluhy na uvádění portugalské a brazilské literatury do českého kontextu. Nejvíc zdejších čtenářů ji asi zná díky jejím překladům Brazilce Paola Coelha, jehož Alchymistu v půlce devadesátých let 20. století objevila a zprvu neúspěšně nabízela několika nakladatelům: dodnes si musejí trhat vlasy, že ho tenkrát odmítli! Populární Coelho je však kvalitou na nejnižší příčce z autorů, které Pavla Lidmilová objevila a překládá. Zdejší literární obec nadchly její překlady portugalského básníka Fernanda Pessoy, tvořícího pod různými heteronymy, za jehož Knihu neklidu získala roku 1993 výroční cenu Odeonu, či brazilského autora João Giumarãese Rosy a jeho obsáhlého, mnohovrstevného románu Velká divočina. Pavla Lidmilová také pokrývala překlady Josefa Hiršala a pomohla mnoha začínajícím portugalistům proniknout do tajů lusitánské literatury i překladatelského řemesla. Portugalsky a v počátcích i španělsky psané literatuře se věnovala celý život, ať už pracovala v rozhlase, v Ústavu světové literatury ČSAV či jako externistka na FFUK. Seznam přeložených knih, často osobně sestavených antologií a autorů vybraných na její popud, obsahuje na padesát položek. Uvedla do češtiny autory, jako jsou Murilo Rubião, Lygia Fagundes Tellesová, Erico Verissimo, Darcy Ribeiro, Clarice Lispectorová, José Luandino Viera a další. Kromě nakladatelských a překladatelských cen či portugalských a brazilských řádů obdržela roku 2005 Státní cenu za překladatelské dílo. Ukázka ze sbírky básní Fernanda Pessoy Nevinnost je nemyslet. Básně Alberta Caeira Natáhnu se do trávy a zapomenu na všecko, co mě učili. Alberto Caeiro XI. Piano, co má ta paní, nezní tak špatně, ale zurčení vod ani šumění v korunách to není K čemu je dobré mít piano? Nejlepší je mít uši a milovat přírodu. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

9 Forbelský 1 Josef Forbelský

10 Forbelský 2 (nar. 1930) vystudoval hispanistiku v padesátých letech, pak vyučoval na středních školách, od roku 1969 i na vysokých školách včetně tehdejšího Institutu překladatelství a tlumočnictví. Teprve po roce 1989 mohl získat akademické tituly. K překládání ho přivedla potřeba uniknout z izolace komunistického režimu, neboť náležel ke generaci, která vyrostla z evropského kulturního odkazu; ačkoli hispanista, nemohl se dostat za západní hranice a jediný živý kontakt se španělskou kulturou mu zprostředkovávali republikánští emigranti. Forbelský však překládal nejen z této potřeby řekněme politické či osvětové, z touhy po integraci tragicky rozdělené Evropy (jeho překlad španělského myslitele Ortegy y Gasseta Evropa a idea národa měl být po roce 1989 inspirací pro naše politiky, dostal se tehdy do rukou Václava Havla a dalších); překlad mu byl hlavně potěchou duše. Podobně jako mnozí další se překladu věnoval také proto, že z politických důvodů nemohl sám psát. Překládal zejména velká díla španělských klasiků: Cervantese, Baltasara Graciána, Lope de Vegu, Góngoru. Na tomto velkém barokním básníkovi spolupracoval s Josefem Hiršalem, kterého posléze několikrát pokrýval v době, kdy byl Hiršal zakázaný. Do španělštiny přeložil ve spolupráci se španělským básníkem Guillermem Carnerem verše Vladimíra Holana. Kromě překládání též píše o literatuře a umění, vydal např. Španělskou literaturu 20. století, přispěl mnoha hesly do Slovníku spisovatelů Španělska a Portugalska. Z latinskoamerické literatury překládá méně, ale jeho dílem je například česká verze vrcholného románu paraguayské literatury Já nejvyšší Augusta Roa Bastose. Jeho největším dlouhodobým projektem je nový překlad Cervantesova Dona Quijota. Luis de Góngora y Argote, Samoty Věnování vévodovi z Béjaru Všechny tyto verše, nadiktované sladkou múzou, jsou kroky bloudícího poutníka; jsou to kroky ztracené v spletité samotě, jsou to verše naplněné inspirací. Ó vznešený vévodo, jenž obklopen houfem oštěpů svých lovců (oštěpů připomínajících hradbu jedlových větví, jako diamantovým cimbuřím korunovanou zářícím zahroceným kovem) vyjíždíš na lov do hor (pokrytých brněním sněhu, a proto nahánějících strach nebi, které se rozpomíná na svůj dávný boj s giganty, syny Země, a strachuje se, aby tyto převysoké hory nebyly novými giganty, tentokrát giganty z křišťálu, ježto jsou pokryty sněhem), do hor, kde lovecký roh, násoben ozvěnou, vábí ti na dosah zvěř a ta, ležíc pak mrtva na zemi, barví její povrch svou krví a znetvořuje její podobu tolik je zvěře, že se sotva vejde na zemi, až posléze krvavou pěnou ztřísní vody řeky Tormesu, u níž pořádáš svůj lov. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

11 Fröhlich 1 František Fröhlich

12 Fröhlich 2 František Fröhlich (nar. 1934), nositel Státní ceny za překlad z roku Překládá ze severských jazyků a angličtiny. Veřejnosti je znám hlavně díky svým překladům Ibsenových her z norštiny a Andersenových pohádek z dánštiny. Objevil pro české čtenáře novely Karen Blixenové a poezii Bennyho Andersena (jehož básničky zhudebnil a rád zpívá Jan Burian). Po maturitě na gymnáziu v Praze studoval angličtinu a dánštinu na tehdejší Filologické (dříve a později Filozofické) fakultě Univerzity Karlovy, po studiích pracoval v Československém rozhlasu v Praze, v Institutu překladatelství a tlumočnictví při Univerzitě 17. listopadu v Praze a současně působil v Činoherním klubu v Praze jako lektordramaturg. Od 1972 se věnuje překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Před listopadem 1989 též jako pokrývač půjčil jméno překladateli ze švédštiny Josefu Vohryzkovi, který nesměl publikovat. V létech působil externě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vedl překladatelské semináře pro studenty anglistiky a skandinavistiky. Překládá hlavně prózu a drama z dánštiny a angličtiny a z dalších severských jazyků, je autorem řady komentářů a doslovů. Do Slovníku severských spisovatelů napsal kapitolu o dánské literatuře a většinu hesel o dánských autorech. Benny Andersen: Má velká doba byla malá Úklid v lékárničce Flaštičky a tuby s vůní dávno zapomenutých neduhů mastičky na zmizelá kuří oka razantní vodičky proti vnitřním obtížím které svíraly mysl i tělo dnem i nocí a teď jsou dávno za horami vystřídány pozdějšími strastmi. Kapky pro úlevu mladým očím které už viděly příliš mnoho i když ne dost. Prášky co buď kdysi zabíraly anebo právě nezabraly prostě už se neberou a jejich smysl dávno pominul zašlé horečky uvadlý kašel odvátá bolest Marnost marnost pryč s tím vším Uvolněte místo pro nastávající útrapy. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

13 Jindra 1 Miroslav Jindra

14 Jindra 2 (nar. 1929) překládá z angličtiny. Na svém kontě má zatím přes šedesát knižních překladů; spolupracoval především s legendárním Odeonem a dokáže vyprávět různé zábavné historky o dřívější i současné nakladatelské praxi. K jeho nejznámějším překladům patří několik děl Josepha Hellera, především slavná Hlava XXII, dále třeba Hodiny Michaela Cunninghama, Králík se vrací od Johna Updikea, Nájemníci Bernarda Malamuda, dva romány Kingsleyho Amise a mnoho dalších významných textů. Obrovský úspěch měly v 70. letech Medojedky amerického autora Roberta Ruarka, kterých se pak do současnosti v několika vydáních prodalo přes tři sta padesát tisíc výtisků. (Do prvních vydání příznačně zasahovala dobová cenzura např. do neklidné Afriky tehdy vyvážené československé samopaly musely v českém překladu pocházet z nejmenované středoevropské země, nikoli přímo od nás, ze země přece výhradně oddané míru). Dlouhá léta pracoval jako vysokoškolský pedagog a mnoho jeho bývalých studentů na jeho literárněhistorické a translatologické semináře rádo vzpomíná. Řada z nich už také úspěšně překládá. Je spoluautorem několika učebnic angličtiny a prvních českých Dějin Kanady, čtenáře svých překladů rovněž potěšil a poučil desítkami knižních doslovů či předmluv. Věnuje se i sborovému zpěvu, a tato jeho hudební zkušenost mu možná pomohla i k tomu, že kongeniálně překládá poezii Leonarda Cohena (sbírky Květiny pro Hitlera a Kniha toužení). Přebásňuje i některé jeho písňové texty, které rád ve své české verzi sám zpívá. V roce 2009 získal za překlad Cohenovy Knihy toužení s přihlédnutím k dosavadnímu dílu Státní cenu za literární překlad. Leonard Cohen Rozštěp Co s ním můžu dělat s tím svým lásky stínem tím chlupatým chtíčem jedovatým vínem? Kterou bych měl přivléct až na okraj zkázy sežehnout jí srdce polibky co mrazí? Rozštěpím radš vedví veškerou svou lásku jednu část si nechám druhou dám ti v sázku To víno spolu vypijem schováme kamsi ten chtíč Kdo miluje ať si sténá my smát se půjdem pryč Pak přilehnu si k tobě tebe já dobře znám Kostlivce tiše pohřbím nevěstu vezmu si sám A ty potom uděláš totéž ty na to přece máš V mý hlíně vykopeš jámu ženicha pochováš Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

15 Kareninová 1 Anna Kareninová

16 Kareninová 2 (nar. 1954) Překladatelka, autorka rozhlasových literárních pořadů, autorka četných článků a doslovů, zabývá se dlouhodobě překlady filmovými. Kromě jiných ocenění je nositelkou ceny Magnesia Litera 2003 za překlad knihy Louise Ferdinada Célina Klaun s band a ceny Francouzského velvyslanectví za přínos ke zpřístupnění francouzské literatury v Čechách. V roce 2011 vydala knihu Céline v Čechách. Po dětství stráveném v zákulisí opery (oba rodiče byli operními pěvci) vystudovala Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, pak pracovala jako redaktorka zaměřená na románskou a především francouzskou literaturu v prestižních nakladatelstvích Odeon a Český spisovatel, v 90. letech působila jako šéfredaktorka v neméně prestižní revue Světová literatura. Od 90. let studijně pobývala v Itálii, Francii, USA a Velké Británii a rozhodla se plně věnovat literárním překladům: v próze především francouzským románům Louise-Ferdinanda Célina, v poezii anglicky psanému dílu Ezry Pounda. Kromě knižních překladů, které doprovodila vlastními doslovy a komentáři (Marguerite Durasová, Guillaume Apollinaire, Nathalie Sarrautová, Tommaso Landolfi, René Char, Tom Stoppard, Michel de Ghelderode, Louis-Ferdinand Céline, Ezra Pound), je překladatelkou a autorkou dialogů více než stovky filmů a vytvořila filmové titulky ke snímkům významných světových režisérů (Fellini, Godard, Visconti, Antonioni, Russel, Truffaut, Greenaway, Strick, Tarkovkskij...). Z její dílny pocházejí i mnohé české verze operních libret. Ezra Pound Ze sbírky Canzoni z roku 1911, dedikované budoucí manželce Dorothy a tchyni Olivii Shakespear Blandula, Tenulla, Vagula Co pořád máš, má duše, s tím svým rájem? Nenajdem si, až naše volnost padne, prosvětlené místo, kam slunce za dne skrz olivové listy bude řinout kanoucí slávu? Jestli tě v Sirmiu, duše má, potkám, až tu život zchřadne, nepůjdem raději na mysy, požehnané vzdušnými apoštoly pozemského štěstí? Nemůžem na vlnách nechat své kulty plynout, na jasném safíru, kobaltu, kyaninu, na trojjediných blankytech, nehmatném, neutkvělém zrcadlení věčné obměny? A když tam bude Ona, copak nás, duše, veškerý věhlas nebe, v dvornosti a touze oslní víc než mračný vrchol Rivy? /Před smrtí složil římský císař Hadrianus (75 138) verše: Animula vagula blandula, / hospes comesque corporis, / quae nunc abibis in loca / pallidula rigida nudula / nec ut soles dabis iocos, čili: Toulavá milounká dušinko, v tělu (mém) hoste i průvodkyně, na jaká to místa nyní odejdeš bledoučká, ztuhlá a nahotinka; už nebudeš vtipkovat, jak máš ve zvyku. Tenulla zřejmě tenella, útloučká./ Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

17 Karpatský 1 Dušan Karpatský

18 Karpatský 2 (nar. 1935), literární historik, bohemista a kroatista. První překlad z charvátštiny do češtiny zveřejnil v roce Dnes jeho překladová bibliografie čítá stovku položek, především knihy, ale i divadelní a rozhlasové hry. Vystudoval češtinu a srbocharvátštinu na Filologické fakultě Univerzity Karlovy, nejdříve musel nastoupit jako vychovatel a učitel, v šedesátých letech pak působil jako redaktor Československého rozhlasu a měsíčníků Plamen a Sešity pro mladou literaturu. Po roce 1968 se jako mnoho dalších ocitl na seznamu těch, kdo nesměli pod svým jménem publikovat, až do uvolnění v 80. letech proto uveřejňoval své překlady i původní práce pod vypůjčenými jmény. Karpatský se překladatelsky věnoval zejména charvátské literatuře, ale také literatuře srbské, bosenskohercegovské a černohorské, velmi aktivně též propagoval českou kulturu v Charvátsku i Srbsku. Do charvátštiny přeložil mimo jiné eseje Václava Havla a Jana Patočky a s básníkem Slavkem Mihalićem Noc s Hamletem a další básně Vladimíra Holana, do srbštiny pak hru Františka Hrubína Kráska a zvíře, která se hrála několik let v bělehradském divadle, a spolu se svými žáky z Filozofické fakulty Univerzity v Záhřebu uspořádal a přeložil Zlatou knihu českého básnictví. Od Jihoslovanů obdržel Dušan Karpatský za svou překladatelskou práci několik cen. Ve vlasti mu byla roku 2003 udělena za celek jeho překladatelského díla Státní cena a roku 2007 cena Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě. Kromě překladové činnosti též píše vlastní studie o literatuře, velký úspěch měla literární encyklopedie pro mládež Malý labyrint literatury, cenný je Slovník spisovatelů Jugoslávie. Samostatně sestavil rozsáhlou antologii tisíce let charvátské poezie v díle stovky básníků Koráb korálový, antologii srbského mýtu Co se stalo na Kosovu rovném a několik antologií a tematických sborníků literatury Bosny a Hercegoviny. Řídil devítisvazkové Spisy Miroslava Krleži a šestisvazkové Spisy Iva Andriće. V Charvátsku se podílel na slovníku zahraničních spisovatelů a Charvátské literární encyklopedii. Svůj kulinářský zájem uplatnil v Jugoslávské kuchyni, která, doplněná a rozšířená, vyšla znovu jako Nostalgická kuchařka a Lahůdky od Jadranu. Ivan Slamnig, Barbara Večerní šplechty starého kapitána Nikoly Barbara bývala běloboká, statná, jak stávala zeširoka, Barbara byla naše pýcha, Barbara, Barbara, krásná a tichá. Když jsi ji viděl, neposedu, jak se naparuje zezadu i zpředu, srdce ti tlouklo jak vlny o skálu, jak malý praporek v závanu mistrálu. S touhle lodí vyplout nezaškodí, s její přídí, to se, pane, řídí, s její zádí, to se, pane, pádí, ta si to hasí mezi moly jak mladá šenkýřka mezi stoly. (Barbare, zmlkni, když pluje Barbara, co hraje na slunci pestrýma barvama!) Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

19 Medek 1 Vladimír Medek

20 Medek 2 (nar. 1940) pracoval v občanském zaměstnání celý život ve sklářství, ale zároveň se od mládí věnoval překladům beletrie. V roce 1967 jako první představil českým čtenářům Kolumbijce Gabriela Garcíu Márqueze, nositele Nobelovy ceny (1982), když přeložil jeden z největších románů 20. století, Sto roků samoty. Tento překlad vyšel už osmkrát a patří k těm, jichž si Medek cení nejvíce a stejný názor na výtečně česky vykroužené dlouhé věty napříč časovými rovinami sdílejí čtenáři i odborníci. Průkopnický byl i následující překlad románu Argentince Julia Cortázara Nebe peklo ráj, který se stal nesehnatelnou kultovní legendou kvůli zákazu překladatelské činnosti osmašedesátníka Medka vyšel až roku 1972 bez uvedení jména překladatele a ve velmi omezeném nákladu. Až ve druhém vydání roku 2001 se objevilo jméno překladatele místo neosobního bylo přeloženo a doplnily se pasáže dříve vyškrtnuté cenzurou. Medek měl až do poloviny 80. let zákaz publikace, ale dál překládal pod jmény pokrývačů. Ze španělštiny přeložil řadu knih druhého současného latinskoamerického nobelisty, Peruánce Maria Vargase Llosy (Zelený dům, Válka na konci světa, Pantaleón a jeho ženská rota, Zlobivá holka), nedávno zesnulého Mexičana Carlose Fuentese, svého oblíbeného Španěla Artura Péreze-Reverteho a mnoho dalších. Kromě Sto roků samoty přeložil řadu dalších Márquezových prací včetně jeho pamětí. Na otázku, co překládal nejraději, odpověděl: Márquezovy tak zvané paměti Žít, abych mohl vyprávět. Stejně jako autor jsem se i já znovu vracel na známá místa. Stárnoucí překladatel překládal vzpomínky stárnoucího autora; vlastně by bývalo nespravedlivé, kdybych to nedělal právě já. Za nejtěžší překlad ze španělštiny považuje pralesní recepty na zvýšení potence v Pantaleónovi, při tomto překladu se však také královsky bavil. Stejně jako při překládání příběhů Harryho Pottera, kterého dělá na střídačku s bratrem Pavlem. Před překladem prvního dílu si musel česky stvořit celou kouzelnickou školu v Bradavicích, což bylo stejně zábavné jako náročné. Jinak si ze svých anglických překladů nejvíc váží Durrellova Alexandrijského kvartetu, který se mi dokonce dost připletl do osobního života, vzpomíná Medek. Medek nejen překládá, ale i píše a to všechno, co sám rád čte. V mládí vydal knížku veršů, později pohádku O hodináři Filipovi a skřítku Hodináříčkovi, hororové povídky Krev na Maltézském náměstí, fantasy trilogii Maronna a sci-fi povídky Bronzová planeta a jiná řešení. Gabriel García Márquez Sto roků samoty O mnoho let později, tváří v tvář popravčí četě, vzpomněl si plukovník Aureliano Buendía na ono vzdálené odpoledne, kdy ho otec vzal k cikánům, aby si prohlédl led. Macondo v těch dobách sestávalo z dvaceti domků z hlíny a divokého rákosu, postavených na břehu řeky, jejíž průzračné vody se hnaly řečištěm plným ohlazených kamenů, bílých a velikých jako předvěká vejce. Svět byl tak mladý, že řada věcí ještě ani neměla jméno, a kdo o nich chtěl hovořit, musel na ně ukázat prstem. Každoročně v březnu rozbila u vesnice svůj stan otrhaná cikánská rodina a s lomozným doprovodem píšťal a bubínků předváděli nejnovější vynálezy. Nejdřív přinesli magnet. Podsaditý cikán s divokou bradou s titěrnýma rukama, který se představil jako Melquíades, sveřepě předváděl vesničanům objev, který sám nazýval osmým divem učených alchymistů makedonských. Chodil od domu k domu s dvěma kovovými pruty a všichni užasle hleděli, jak hrnce, kotlíky, kleště a koše na řeřavé uhlí padají z polic, dřevo skřípe, jak se z něho naráz zoufale pokoušejí vytrhnout všechny hřebíky a šrouby, a dokonce i věci, které dávno pohřešili, se najednou objevují tam, kde se jich nejvíc nahledali, a v divé změti se plazí za Melquíadesovými kouzelnými pruty. Věci jsou nadány vlastním životem, vyhlašoval cikán s drsným přízvukem, běží jen o to, probudit v nich duši. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

21 Slezák 1 Vratislav Jiljí Slezák

22 Slezák 2 (nar. 1932) překládá zejména z němčiny. Jako mnoho překladatelů i on působil jako vysokoškolský pedagog. Pracuje pro různá nakladatelství, zejména Argo, Karmelitánské nakladatelství. Mladá fronta, Paseka, Cesta. K překládání se dostal přes dílo Hermanna Hesseho. Tento autor ho již v mládí oslovil natolik, že si některé jeho texty zkoušel přeložit sám pro sebe. Hesse byl rovněž tématem jeho diplomové práce a stal se i jeho prvním opravdovým beletristickým překladem. Sám na to vzpomíná takto: Někdy začátkem 70. let jsem šel po Národní třídě kolem Odeonu. Právě z budovy vyběhl šéfredaktor doktor Čermák, ukázal na mě prstem a řekl:,vy jste přece ten germanista, co dělal diplomku o Hessem! Tak jděte rychle do redakce my máme totiž soutěž na překlad Stepního vlka, zeptejte se redaktora Hanuše Karlacha na detaily, jak se ještě můžete narychlo zúčastnit. Vyběhl jsem tedy nahoru a dověděl se, že se soutěž uzavírá toho dne večer. Na otázku, zda mám doma něco přeloženého, jsem mohl reagovat kladně dokonce šlo i o delší pasáž z Hesseho Stepního vlka. Jel jsem domů pro ty texty, přivezl je do redakce a asi za týden jsem se dověděl, že jsem tu soutěž vyhrál. A za překlad desátého svazku souborného díla Hermanna Hesseho s přihlédnutím k významnému podílu na vydání celého souboru v nakladatelství Argo získal pak roku 2003 významnou překladatelskou Cenu Josefa Jungmanna, udílenou Obcí překladatelů. Kromě této prestižní ceny obdržel i řadu dalších ocenění. Mezi nejznámější německé autory, které přeložil, patří Heinrich von Kleist, Alfred Döblin, Friedrich Dürrenmatt, Peter Handke, Thomas Bernhard, Heinrich Böll, Gustav Meyrink, Thomas Mann. Hermann Hesse Zamyšlení (1933) Božský a věčný je Duch. Jemu vstříc, jehož jsme obraz a nástroj, vede nás cesta; naší nejvnitřnější touhou je: být jako on, planout v jeho Světle. Leč smrtelní a pozemští jsme tvorové, tísní a svírá nás břemene tíž. Líbezně sic a mateřským teplem nás objímá příroda, napájí země, stele nám kolébku, ustýlá hrob. Přesto nám z přírody nevzchází pokoj, jejím mateřským kouzlem otcovsky proniká nesmrtelného Ducha nabádavá jiskra, stírá nevinnost a probouzí k boji a svědomí. Tak mezi matkou a otcem, tak mezi tělem a duchem kolísá stvoření nejkřehčí plod, člověk duše chvějivá, utrpení schopen jak žádná jiná bytost, a schopen nejvyššího: věřit, doufat a milovat. Těžká je jeho cesta, hřích a smrt jsou mu pokrmem, často zabloudí do temnot, často by lépe mu bylo vůbec nebýt stvořen. Věčně však nad ním plá jeho určení a touha: Duch, Světlo. Cítíme: jej, ohroženého, miluje Věčný obzvláštní láskou. Proto nám bloudícím bratřím je láska možná i ve všem rozbroji, a nikoli soud a nenávist, leč trpělivá láska, s láskou trpět vede nás k svatému cíli blíž. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

23 Steinová 1 Dagmar Steinová

24 Steinová 2 (nar. 1922) v březnu roku 1939 emigrovala do Velké Británie, kde odmaturovala na londýnské univerzitě a jako externistka (extramural scholar) navštěvovala v Oxfordu přednášky z německé a francouzské literatury, později studovala biologii a chemii na University College v Leicestru. V letech pracovala pro československé ministerstvo zahraničí nejdříve v Londýně a pak na československém velvyslanectví a jako dopisovatelka ČTK v Moskvě. V letech byla vedoucí redaktorkou redakce románských literatur ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (pozdějším Odeonu), od r je překladatelkou a konferenční tlumočnicí na volné noze. Autorka předmluv, doslovů a studií; překládá především z angličtiny a francouzštiny mimo krásnou literaturu i texty odborné, zejména z oblasti dějin umění, hudby a medicíny. Asi pětadvacet let simultánně tlumočila mezi češtinou, angličtinou a francouzštinou. Překládá i do angličtiny a francouzštiny, především práce z oblasti hudební a výtvarné, např. do francouzštiny libreta k operám Leoše Janáčka Výlety pana Broučka (1993) a Věc Makropolos (1994/95), do angličtiny katalogy a průvodce stálých expozic i dočasných výstav. K jejím nejznámějším překladům patří Mýtus o Sysifovi Alberta Camuse, Nebezpečné známosti Choderlose de Laclos překládala i jiné autory 18.století, jako byl Vivant Denon Crébillon, Robert Challe, Sade, Bretonovy Manifesty surrealismu, Sartrovy knihy (Nevolnost, Slova), ale i Dickensovy Zlé časy a několik románů irské spisovatelky Jenifer Johnstonové. Robert Challe Deník z cesty do Východní Indie Čtvrtek 15. [června] Dnes v noci vítr zesílil, ráno za rozbřesku jsme zahlédli pevninu, a to Madagaskar, což je prý největší a nejlidnatější ostrov světa. Pánové od Společnosti tam kdysi měli expozituru a pevnost, která se jmenovala Fort Dauphin. Opustili ji kvůli neustálým bojům s ostrovany, kvůli jejich krutosti a proradnosti. Pan de Flacourt, který tam dlouho působil jako guvernér pro pány někdejší Společnosti a pro maršála de La Meilleraye, o tom sepsal velmi přesnou zprávu a velice si stěžuje na nevalnou poctivost tamních obyvatel. Domnívá se, že to jsou potomci starověkých Židů a že tam asi tak před třemi sty lety také připluli mohamedáni a usadili se tam. Zdůvodňuje to tím, že si uchovali některá židovská jména a mnoho zvyků ze Starého zákona, s vydatnou příměsí mohamedánství. Pan de Choisy zřejmě tento názor sdílí v Životě Šalomounově, který uveřejnil po svém návratu ze Siamu, kam jel s rytířem de Chaumont, královým vyslancem; vychází z nejkratší cesty, jakou ten národ používal, když se plavil do Indie pro vonné dřeviny, voňavky a měď, ten cenný kov vzácnější než zlato a použitý při stavbě chrámu, který dal Šalomoun postavit v Jeruzalémě, a rovněž při obětování, které se tam denně konalo. Pan Choisy také tvrdí, že tento kov se nachází jen v Indii. Obyvatelé Siamu mu dodnes říkají tembach; byly z něho vyrobeny překrásné vázy, které siamský král poslal našemu králi. Dále pak abbé de Choisy nastiňuje cesty oněch židovských lodí Ormuzským mořem, po němž je nechává obeplout celou Indii. Činí tak nejen jako ohromný znalec zeměpisu, ale i jako zkušený mořeplavec. Domnívá se, že některé lodě ztroskotaly a jejich námořníci a další osoby se tam usadili, protože neměli možnost vrátit se do své země. Nepouští se však do nudných podrobností, odkud se vzaly ženy, které jejich druh rozmnožily, a jestli je Židé vozili s sebou na dlouhé plavby pokud jde o rohatý dobytek, který se tam vyskytuje v hojném počtu, ten mohli mít Židé na svých lodích, vždyť i my, kteří pocházím z mnohem větší dálky, je s sebou vezeme napadl mě však důvod, který mi přes veškerou vážnost a úctu, jakou bych měl a také chovám k tak učenému a skvělému muži, umožňuje dokázat opak, totiž že podle zpráv všech Evropanů, kteří navštívili onen ostrov, a dokonce i podle zpráv pana de Flacourt ti ostrované vystavují zuřivosti divokých zvířat své právě narozené děti a nechávají je hanebně umírat, pokud je horoskop, který dávají sestavit hned po jejich narození, nepříznivý. To je mimořádně odporná krutost těchto lidí jiné národy, byť sebebarbarštější, velmi starostlivě živí a vychovávají své děti, což bylo zvlášť patrné v Judeji, kde byla neplodná žena pokládána za nečistou a prokletou a kde velký počet dětí dělal rodičům čest. Kdyby tomu tak nebylo, budoucí pokolení by byla ochuzena o onen mimořádně spravedlivý rozsudek, jemuž se dodnes říká soud Šalomounův, což je vladař, za jehož panování došlo podle abbého de Choisy k oněm ztroskotáním. Ti Židé tedy nemohli ze své vlasti přivést onen ohavný zvyk ani porady s věštci, ty jim totiž zákon výslovně zakazuje. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

Tipy na vánoční dárek

Tipy na vánoční dárek Tipy na vánoční dárek Arnaldur Indriđason Codex Regius 312 stran, vázáno 319 Kč Mladý Islanďan Valdemar se vydává studovat do Kodaně. Chce se zabývat středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili,

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014. Skutečná Středozemě

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014. Skutečná Středozemě ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014 24 25 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství a distribuce Objednávkový

Více

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava 3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas Vltava Renzo Piano MUSE 1999 Foto: Alessandro Gadotti Archivio TrentoFutura 02 Giuseppe Verdi 05 11. září 06 Víkend z Olomouce 09 Denis Diderot

Více

List Židovské obce Olomouc

List Židovské obce Olomouc ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC חיינו CHAJEJNU Náš život List Židovské obce Olomouc Hlavní témata Tři překladatelky a jejich překlady Virtuální interiér synagogy Ročník 4 / Číslo 1 Leden 2012 Ze života obce Vzpomínka

Více

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Praha 2013 ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Obsah Jak rozumět ROZUMmění?

Více

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy 20 Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 15. 10. 28. 10. 2012 JEDEN PŘÍPAD, jedna vražda, mnoho podezřelých a 26 AUTORŮ těch nejlepších

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

AV ELUL VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

AV ELUL VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 15, 5771 SRPEN 2011 ROČNÍK 73 AV ELUL VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Hanoch Piven: autoportrét/koláž. (K článku na str. 10 o výstavě slavného karikaturisty v Praze.)

Více

IJAR SIVAN. Kč 20, 5772 KVĚTEN 2012 ROČNÍK 74 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

IJAR SIVAN. Kč 20, 5772 KVĚTEN 2012 ROČNÍK 74 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 20, 5772 KVĚTEN 2012 ROČNÍK 74 IJAR SIVAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Jan Reich (foto Tomáš Rasl, 2000). K článku Příběh fotografa na straně 16. 2 VĚSTNÍK 5/2012

Více

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks.

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 9. 2. 2009 22. 2. 2009 3 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu Tance a slavnosti 16. 18. století Největší výběr zahraniční

Více

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje 36/2009 Knihovnická Revue Olomouckého Kraje OBSAH ČÍSLA PRVNÍ KROK Úvodník Helena Veličková...1 ROZHOVOR KROKU Jaký je doopravdy Arnošt Lustig? Helena Veličková s Arnoštem Lustigem...3 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ

Více

ARGO spol. s r. o. e-mail: argo@argo.cz www.argo.cz. Milíčova 13 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 781 601 fax: +420 222 780 184

ARGO spol. s r. o. e-mail: argo@argo.cz www.argo.cz. Milíčova 13 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 781 601 fax: +420 222 780 184 Ředitel: Milan Gelnar, tel.: 222 781 361 Jednatel: Jiří Michek, tel.: 226 519 376 Jednatelka: Hana Gelnarová, tel.: 222 781 361 Asistentka: Zdenka Křikavová, tel.: 222 781 601, 733 650 762 Redakce: Eva

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 6 vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz vydává knihy gona Bondyho Karmelitánské nakladatelství Každý

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

KISLEV TEVET. Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

KISLEV TEVET. Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 KISLEV TEVET VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Ulička v bývalém syrakuském ghettu. (K článku na str. 14 15.) 2 VĚSTNÍK 12/2010 ŽIDÉ

Více

úterní ženy mezi bylinami a řepou

úterní ženy mezi bylinami a řepou ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 15. 9. 28. 9. 2014 18 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz úterní ženy mezi bylinami a řepou Monika Peetzová Festival

Více

1 Současná česká literatura

1 Současná česká literatura 3 Obsah 1 Současná česká literatura 1.1 Změny po roce 1989 1.1.1 Formální sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 1.1.2 Vstup několika (až čtyř!) generací tvůrců do jednoho literárního kontextu

Více

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf České moře České moře, dárek od Shakespeara, pohádkový omyl, který potěší, cosi jako láska, naděje a víra, moře pro neplavce, moře pro pěší, moře bez vody a bez příboje, nekonečné moře všeho, co bys chtěl,

Více

Nejsem emigrant ani vnitřní, ani vnější. Jsem emigrant lidské nekonečnosti a věčnosti.

Nejsem emigrant ani vnitřní, ani vnější. Jsem emigrant lidské nekonečnosti a věčnosti. Do dvaceti jsem neměl ani zdání, co to je psaní, co to je literatura. Na střední škole jsem trvale propadal z češtiny a opakoval jsem primu a kvartu, a tak jsem si o dva roky prodloužil mládí Po dvaceti

Více

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ,

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, 2/2008 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, narozený 14. února 1943, patří k onomu velkému překvapení z nepoddajné generace, která v nelehké době po první polovině sedmdesátých let přemohla

Více

4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE

4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE 4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o své dojmy z kongresu FISAE. Kongres probíhal od středy 23. 8. 2006 do neděle 27. 8. 2006 v malebném městečku NYON, které leží

Více

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ OSTRAVSKÁ POLONISTIKA OPĚT ZVEDLA LAŤKU STUDENTSKÝCH KONFERENCÍ DEN S NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ POLSKOU SPISOVATELKOU Letošní desátý, a tedy jubilejní ročník studentských vědeckých konferencí (konají se na celé FF

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015 4 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví SEZNAMTE SE S NÁMI www.oftis.cz OFTIS Ústí nad Orlicí

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

Kulturně společenský časopis

Kulturně společenský časopis Kulturně společenský časopis 2014 3 na internetu Z obsahu Samuel Beckett Dimitrij Dudík Rudolf Hrušínský Viktor Kronbauer Obsah: Březen je měsícem divadla. Co dodat víc? Snad starou pranostiku: březen,

Více

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběratelů

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběratelů Proč Pročpohádky? Čtenářům České besedy dobře známá autorka zajímavých článků a též půvabných společensko-historických románů s tematikou národního probuzení v západních Čechách - Marie Korandová - opět

Více

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK Čas začátku Místo konání Název programu hosté obsah a doporučení Podmínky Zájem + účasti počet Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK 8:00 nebo 10:00 DK velký sál MACH A ŠEBESTOVÁ divadlo Lampión Kladno

Více

tvar a vztah rozhovor s ondřejem hanusem

tvar a vztah rozhovor s ondřejem hanusem karel piorecký o současné české poezii str. 6 stanislav komárek o janu křesadlovi str. 8 daniela hodrová: moji čtenáři str. 9 milan exner potřetí o ireně douskové str. 10 továrna na absolutno str. 12 básně

Více

rozšířit dostupnost knih

rozšířit dostupnost knih o literatuře pro děti str. 6 klíč k textům alexandry berkové str. 8 igor fic o veselského poezii třetí část str. 10 o postapo-románu metro 2033 str. 12 tvorba básnické skupiny vůně vohně str. 16 povídky

Více