Titulní list 1. překladatelů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Titulní list 1. překladatelů"

Transkript

1 Titulní list 1 překladatelů

2 Titulní list 2 Říká se, že dobrý překladatel je takový, jehož existenci si čtenář vůbec neuvědomuje, protože přeložené dílo čte, jako by je autor rovnou napsal česky. Také se vedou spory, do jaké míry je překladatelství činností umělecky tvůrčí nebo jen dokonale odvedeným řemeslem. Jistě záleží na typu knihy, na osobnosti autora i na kvalitě překladatele. Osobnost překladatele však je pro pochopení a rozšíření díla v jiném jazykovém prostředí klíčová a tento význam bývá neodbornou veřejností nespravedlivě opomíjen. Výstava Dvanáct překladatelů má připomenout, že k českým čtenářům by se sotva dostala díla ze všech koutů světa, kdyby nebylo těch správných prostředníků: příkladně vzdělaných, jazykově zdatných, a zároveň pokorných. Právě jejich zásluhou se k nám zahraniční literatura dostává v celé své rozmanitosti, dopřává nám chvíle napětí, poskytuje potěšení, ohromuje nás krásou slov a obrazů či nás obohacuje o dobrodružství, exotiku a zajímavosti z jiných krajů a nepoznaných mravů. Za tím vším se však skrývá hluboké a zdlouhavé, ačkoli neviditelné úsilí, kombinující překladatelovy znalosti, um a invenci. A také schopnost zůstat služebníkem původního autora, nenechat se strhnout vlastním tvůrčím rozletem na úkor originálu. Nebylo lehké vybrat ze stovek renomovaných překladatelů pouhých dvanáct apoštolů; výběr je vždy do jisté míry nahodilý, osobní, neúplný. Pokusili jsme se ukázat, že překladatelé masově čtených autorů mají na svém kontě i jiné tituly. Chtěli jsme naznačit, jak široké je jazykové spektrum překladové literatury. Považujeme za důležité připomenout překlady velkých světových autorů, u nás někdy navzdory Nobelovým cenám opomíjených, i vzdát hold renomovaným překladatelům. Přehled nejlepších zástupců překladatelského řemesla by byl mnohem delší a pestřejší, náš prostor je však omezený. Účel výstavy bude splněn, pokud si čtenáři budou napříště všímat i toho, kdo jim jejich oblíbeného autora převedl do tak pěkné a bohaté češtiny. A třeba si další knihu vyberou jak podle autora, tak podle překladatele. Autorka portrétů: Fany Lachmanová Autorka textů: Anežka Charvátová Grafická podoba: Jan Čumlivski Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

3 Dvořáčková 1 Vlasta Dvořáčková

4 Dvořáčková 2 (nar. 1924) vystudovala češtinu a polštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získala doktorát prací o Františku Kvapilovi. Záhy po studiích nastoupila jako nakladatelská redaktorka do SNKLHU (pozdějšího Odeonu), redigování děl literatury anglické, německé a zejména polské se věnovala celý život. Těžiště její redakční i překladatelské práce spočívá především v uvádění významných polských autorů do českého prostředí za tuto svou činnost obdržela roku 2011 prestižní Cenu Transatlantyk, kterou od roku 2005 každoročně uděluje polský Knižní institut za výjimečnou podporu a šíření polské literatury. Kromě řady dalších ocenění získala roku 2009 Cenu Josefa Jungmanna, udílenou Obcí překladatelů za nejlepší překlad roku, za překlad básní polské nositelky Nobelovy ceny Wisławy Szymborské. Za nejvýznamnější Dvořáčková považuje své překlady soudobých polských básníků je známá jako překladatelka děl Czesława Miłosze, Tadeusze Różewicze, Wisławy Szymborské či Zbigniewa Herberta. V dlouhém seznamu jejích publikací však lze najít i díla polských klasiků (J. I. Kraszewski, H. Sienkiewicz, A. Mickiewicz). Věnuje se také vlastní básnické tvorbě, píše pro děti, pracuje pro rozhlas. Kromě polštiny překládá též prózu z angličtiny (hlavně v 90. letech detektivky) a němčiny a za spolupráce jazykových odborníků překládá bulharskou poezii. Ukázka ze sbírky Wisławy Szymborské Okamžik. Dvojtečka. Tady Život jediná možnost, jak obrůstat listím, lapat na písku po dechu, vzlétávat na křídlech; Být psem, nebo ho hladit po teplé srsti; Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

5 Líman 1 Antonín Václav Líman

6 Líman 2 (nar. 1932) patří k našim předním japanologům a překladatelům z japonštiny. Po studiích anglistiky a japanologie na FFUK pracoval v ČSAV, od roku 1966 studoval postgraduál v Tokiu a po roce 1967 se už do Prahy nevrátil a odcestoval do Kanady. Působil třicet let na University of Toronto, kde dosáhl hodnosti plného profesora, a učil též na japonské univerzitě Otemae. V 90. letech se vrátil jako hostující profesor také do Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nyní přednáší jako emeritní profesor na prestižních univerzitách v Kanadě, USA a Japonsku. Publikoval přes čtyřicet studií a esejů o japonské literatuře v různých světových časopisech a sbornících, po roce 1990 se vrátil k překladům a původním studiím v rodném jazyce. Zabýval se dílem významných japonských spisovatelů, jako je držitel Nobelovy ceny Kawabata Jasunari, Tanizaki Džun ičiró, Šiga Naoja, Mijazawa Kendži, Ibuse Masudži a další. Roku 2000 vydal v Mladé frontě krásně vypravenou knihu Krajiny japonské duše, čtrnáct esejů o moderní japonské literatuře, oceněnou výroční cenou MF. V říjnu roku 2008 získal prestižní Cenu Josefa Jungmanna za překlad dvou novel Ibuse Masudžiho. Jeho převod básnické sbírky starojaponské poezie Manjóšú do češtiny je teprve druhým kompletním překladem tohoto díla na světě do jednoho z evropských jazyků. V listopadu 2009 za něj obdržel Cenu za významný kulturní přínos od Japonské společnosti překladatelů v Tokiu. Čtenáři poezie velmi ocenili i obsáhlou antologii japonských haiku Chrám plný květů (2011), přes osm set vybraných skvostů od sedmdesáti autorů od zakladatele žánru Bašóa (17. stol.) po moderní autory 20. stol. Na otázku, co nejraději překládal, Líman odpověděl: Vybrat, co jsem překládal nejraději, je těžké. Bylo by to asi Na vlnách od Ibuse Masudžiho (jehož novou sbírku rybářských povídek právě dokončuji), pak Boží člověk Issa a Manjóšú. Roku 2012 vydal Líman paměti s metaforickým japonským názvem zobrazujícím poutnictví Věčný polštář z trávy, v nichž velmi čtivě a poutavě líčí vzpomínky na mládí prožité ve Staré Boleslavi a v Praze a na pozdější emigraci do Kanady a studijní cesty po Japonsku. Písně z Ostrova vážek (výbor básní z Manjóšů) Žínka krásná jak pestré stráně jeseně, dívka svižná jak proutek mladého bambusu, co as mohla mít na mysli? Proč neměla život dlouhý jak lano z býčí moruše? Být jako rosa, řekl bych, že zrána orosí květ a s večerem se rozplyne, být jako mlha, řekl bych, že s večerem ulehne, a příští ráno zas odvane. Jak je mi líto, že si stěží vzpomínám, na její jméno, jež drnčelo jako luk z katalpy, a že jsem ji jen tak letmo zahlédl. Její muž, mladý jak jarní travička, usínal na hebké podušce jejích paží, oděných v jemných rukávech, a měl ji po boku, jak čepel vlastního meče. Je to snad samota, jež mu nedá spát, když si na ni vzpomene? Je to snad z lítosti, že na ni musí myslet a mučit se touhou po dívce, jež odešla, než se naplnil její čas jak po ránu rosa, jak z večera mlha. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

7 Lidmilová 1 Pavla Lidmilová

8 Lidmilová 2 (nar. 1932) má největší zásluhy na uvádění portugalské a brazilské literatury do českého kontextu. Nejvíc zdejších čtenářů ji asi zná díky jejím překladům Brazilce Paola Coelha, jehož Alchymistu v půlce devadesátých let 20. století objevila a zprvu neúspěšně nabízela několika nakladatelům: dodnes si musejí trhat vlasy, že ho tenkrát odmítli! Populární Coelho je však kvalitou na nejnižší příčce z autorů, které Pavla Lidmilová objevila a překládá. Zdejší literární obec nadchly její překlady portugalského básníka Fernanda Pessoy, tvořícího pod různými heteronymy, za jehož Knihu neklidu získala roku 1993 výroční cenu Odeonu, či brazilského autora João Giumarãese Rosy a jeho obsáhlého, mnohovrstevného románu Velká divočina. Pavla Lidmilová také pokrývala překlady Josefa Hiršala a pomohla mnoha začínajícím portugalistům proniknout do tajů lusitánské literatury i překladatelského řemesla. Portugalsky a v počátcích i španělsky psané literatuře se věnovala celý život, ať už pracovala v rozhlase, v Ústavu světové literatury ČSAV či jako externistka na FFUK. Seznam přeložených knih, často osobně sestavených antologií a autorů vybraných na její popud, obsahuje na padesát položek. Uvedla do češtiny autory, jako jsou Murilo Rubião, Lygia Fagundes Tellesová, Erico Verissimo, Darcy Ribeiro, Clarice Lispectorová, José Luandino Viera a další. Kromě nakladatelských a překladatelských cen či portugalských a brazilských řádů obdržela roku 2005 Státní cenu za překladatelské dílo. Ukázka ze sbírky básní Fernanda Pessoy Nevinnost je nemyslet. Básně Alberta Caeira Natáhnu se do trávy a zapomenu na všecko, co mě učili. Alberto Caeiro XI. Piano, co má ta paní, nezní tak špatně, ale zurčení vod ani šumění v korunách to není K čemu je dobré mít piano? Nejlepší je mít uši a milovat přírodu. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

9 Forbelský 1 Josef Forbelský

10 Forbelský 2 (nar. 1930) vystudoval hispanistiku v padesátých letech, pak vyučoval na středních školách, od roku 1969 i na vysokých školách včetně tehdejšího Institutu překladatelství a tlumočnictví. Teprve po roce 1989 mohl získat akademické tituly. K překládání ho přivedla potřeba uniknout z izolace komunistického režimu, neboť náležel ke generaci, která vyrostla z evropského kulturního odkazu; ačkoli hispanista, nemohl se dostat za západní hranice a jediný živý kontakt se španělskou kulturou mu zprostředkovávali republikánští emigranti. Forbelský však překládal nejen z této potřeby řekněme politické či osvětové, z touhy po integraci tragicky rozdělené Evropy (jeho překlad španělského myslitele Ortegy y Gasseta Evropa a idea národa měl být po roce 1989 inspirací pro naše politiky, dostal se tehdy do rukou Václava Havla a dalších); překlad mu byl hlavně potěchou duše. Podobně jako mnozí další se překladu věnoval také proto, že z politických důvodů nemohl sám psát. Překládal zejména velká díla španělských klasiků: Cervantese, Baltasara Graciána, Lope de Vegu, Góngoru. Na tomto velkém barokním básníkovi spolupracoval s Josefem Hiršalem, kterého posléze několikrát pokrýval v době, kdy byl Hiršal zakázaný. Do španělštiny přeložil ve spolupráci se španělským básníkem Guillermem Carnerem verše Vladimíra Holana. Kromě překládání též píše o literatuře a umění, vydal např. Španělskou literaturu 20. století, přispěl mnoha hesly do Slovníku spisovatelů Španělska a Portugalska. Z latinskoamerické literatury překládá méně, ale jeho dílem je například česká verze vrcholného románu paraguayské literatury Já nejvyšší Augusta Roa Bastose. Jeho největším dlouhodobým projektem je nový překlad Cervantesova Dona Quijota. Luis de Góngora y Argote, Samoty Věnování vévodovi z Béjaru Všechny tyto verše, nadiktované sladkou múzou, jsou kroky bloudícího poutníka; jsou to kroky ztracené v spletité samotě, jsou to verše naplněné inspirací. Ó vznešený vévodo, jenž obklopen houfem oštěpů svých lovců (oštěpů připomínajících hradbu jedlových větví, jako diamantovým cimbuřím korunovanou zářícím zahroceným kovem) vyjíždíš na lov do hor (pokrytých brněním sněhu, a proto nahánějících strach nebi, které se rozpomíná na svůj dávný boj s giganty, syny Země, a strachuje se, aby tyto převysoké hory nebyly novými giganty, tentokrát giganty z křišťálu, ježto jsou pokryty sněhem), do hor, kde lovecký roh, násoben ozvěnou, vábí ti na dosah zvěř a ta, ležíc pak mrtva na zemi, barví její povrch svou krví a znetvořuje její podobu tolik je zvěře, že se sotva vejde na zemi, až posléze krvavou pěnou ztřísní vody řeky Tormesu, u níž pořádáš svůj lov. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

11 Fröhlich 1 František Fröhlich

12 Fröhlich 2 František Fröhlich (nar. 1934), nositel Státní ceny za překlad z roku Překládá ze severských jazyků a angličtiny. Veřejnosti je znám hlavně díky svým překladům Ibsenových her z norštiny a Andersenových pohádek z dánštiny. Objevil pro české čtenáře novely Karen Blixenové a poezii Bennyho Andersena (jehož básničky zhudebnil a rád zpívá Jan Burian). Po maturitě na gymnáziu v Praze studoval angličtinu a dánštinu na tehdejší Filologické (dříve a později Filozofické) fakultě Univerzity Karlovy, po studiích pracoval v Československém rozhlasu v Praze, v Institutu překladatelství a tlumočnictví při Univerzitě 17. listopadu v Praze a současně působil v Činoherním klubu v Praze jako lektordramaturg. Od 1972 se věnuje překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Před listopadem 1989 též jako pokrývač půjčil jméno překladateli ze švédštiny Josefu Vohryzkovi, který nesměl publikovat. V létech působil externě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vedl překladatelské semináře pro studenty anglistiky a skandinavistiky. Překládá hlavně prózu a drama z dánštiny a angličtiny a z dalších severských jazyků, je autorem řady komentářů a doslovů. Do Slovníku severských spisovatelů napsal kapitolu o dánské literatuře a většinu hesel o dánských autorech. Benny Andersen: Má velká doba byla malá Úklid v lékárničce Flaštičky a tuby s vůní dávno zapomenutých neduhů mastičky na zmizelá kuří oka razantní vodičky proti vnitřním obtížím které svíraly mysl i tělo dnem i nocí a teď jsou dávno za horami vystřídány pozdějšími strastmi. Kapky pro úlevu mladým očím které už viděly příliš mnoho i když ne dost. Prášky co buď kdysi zabíraly anebo právě nezabraly prostě už se neberou a jejich smysl dávno pominul zašlé horečky uvadlý kašel odvátá bolest Marnost marnost pryč s tím vším Uvolněte místo pro nastávající útrapy. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

13 Jindra 1 Miroslav Jindra

14 Jindra 2 (nar. 1929) překládá z angličtiny. Na svém kontě má zatím přes šedesát knižních překladů; spolupracoval především s legendárním Odeonem a dokáže vyprávět různé zábavné historky o dřívější i současné nakladatelské praxi. K jeho nejznámějším překladům patří několik děl Josepha Hellera, především slavná Hlava XXII, dále třeba Hodiny Michaela Cunninghama, Králík se vrací od Johna Updikea, Nájemníci Bernarda Malamuda, dva romány Kingsleyho Amise a mnoho dalších významných textů. Obrovský úspěch měly v 70. letech Medojedky amerického autora Roberta Ruarka, kterých se pak do současnosti v několika vydáních prodalo přes tři sta padesát tisíc výtisků. (Do prvních vydání příznačně zasahovala dobová cenzura např. do neklidné Afriky tehdy vyvážené československé samopaly musely v českém překladu pocházet z nejmenované středoevropské země, nikoli přímo od nás, ze země přece výhradně oddané míru). Dlouhá léta pracoval jako vysokoškolský pedagog a mnoho jeho bývalých studentů na jeho literárněhistorické a translatologické semináře rádo vzpomíná. Řada z nich už také úspěšně překládá. Je spoluautorem několika učebnic angličtiny a prvních českých Dějin Kanady, čtenáře svých překladů rovněž potěšil a poučil desítkami knižních doslovů či předmluv. Věnuje se i sborovému zpěvu, a tato jeho hudební zkušenost mu možná pomohla i k tomu, že kongeniálně překládá poezii Leonarda Cohena (sbírky Květiny pro Hitlera a Kniha toužení). Přebásňuje i některé jeho písňové texty, které rád ve své české verzi sám zpívá. V roce 2009 získal za překlad Cohenovy Knihy toužení s přihlédnutím k dosavadnímu dílu Státní cenu za literární překlad. Leonard Cohen Rozštěp Co s ním můžu dělat s tím svým lásky stínem tím chlupatým chtíčem jedovatým vínem? Kterou bych měl přivléct až na okraj zkázy sežehnout jí srdce polibky co mrazí? Rozštěpím radš vedví veškerou svou lásku jednu část si nechám druhou dám ti v sázku To víno spolu vypijem schováme kamsi ten chtíč Kdo miluje ať si sténá my smát se půjdem pryč Pak přilehnu si k tobě tebe já dobře znám Kostlivce tiše pohřbím nevěstu vezmu si sám A ty potom uděláš totéž ty na to přece máš V mý hlíně vykopeš jámu ženicha pochováš Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

15 Kareninová 1 Anna Kareninová

16 Kareninová 2 (nar. 1954) Překladatelka, autorka rozhlasových literárních pořadů, autorka četných článků a doslovů, zabývá se dlouhodobě překlady filmovými. Kromě jiných ocenění je nositelkou ceny Magnesia Litera 2003 za překlad knihy Louise Ferdinada Célina Klaun s band a ceny Francouzského velvyslanectví za přínos ke zpřístupnění francouzské literatury v Čechách. V roce 2011 vydala knihu Céline v Čechách. Po dětství stráveném v zákulisí opery (oba rodiče byli operními pěvci) vystudovala Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, pak pracovala jako redaktorka zaměřená na románskou a především francouzskou literaturu v prestižních nakladatelstvích Odeon a Český spisovatel, v 90. letech působila jako šéfredaktorka v neméně prestižní revue Světová literatura. Od 90. let studijně pobývala v Itálii, Francii, USA a Velké Británii a rozhodla se plně věnovat literárním překladům: v próze především francouzským románům Louise-Ferdinanda Célina, v poezii anglicky psanému dílu Ezry Pounda. Kromě knižních překladů, které doprovodila vlastními doslovy a komentáři (Marguerite Durasová, Guillaume Apollinaire, Nathalie Sarrautová, Tommaso Landolfi, René Char, Tom Stoppard, Michel de Ghelderode, Louis-Ferdinand Céline, Ezra Pound), je překladatelkou a autorkou dialogů více než stovky filmů a vytvořila filmové titulky ke snímkům významných světových režisérů (Fellini, Godard, Visconti, Antonioni, Russel, Truffaut, Greenaway, Strick, Tarkovkskij...). Z její dílny pocházejí i mnohé české verze operních libret. Ezra Pound Ze sbírky Canzoni z roku 1911, dedikované budoucí manželce Dorothy a tchyni Olivii Shakespear Blandula, Tenulla, Vagula Co pořád máš, má duše, s tím svým rájem? Nenajdem si, až naše volnost padne, prosvětlené místo, kam slunce za dne skrz olivové listy bude řinout kanoucí slávu? Jestli tě v Sirmiu, duše má, potkám, až tu život zchřadne, nepůjdem raději na mysy, požehnané vzdušnými apoštoly pozemského štěstí? Nemůžem na vlnách nechat své kulty plynout, na jasném safíru, kobaltu, kyaninu, na trojjediných blankytech, nehmatném, neutkvělém zrcadlení věčné obměny? A když tam bude Ona, copak nás, duše, veškerý věhlas nebe, v dvornosti a touze oslní víc než mračný vrchol Rivy? /Před smrtí složil římský císař Hadrianus (75 138) verše: Animula vagula blandula, / hospes comesque corporis, / quae nunc abibis in loca / pallidula rigida nudula / nec ut soles dabis iocos, čili: Toulavá milounká dušinko, v tělu (mém) hoste i průvodkyně, na jaká to místa nyní odejdeš bledoučká, ztuhlá a nahotinka; už nebudeš vtipkovat, jak máš ve zvyku. Tenulla zřejmě tenella, útloučká./ Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

17 Karpatský 1 Dušan Karpatský

18 Karpatský 2 (nar. 1935), literární historik, bohemista a kroatista. První překlad z charvátštiny do češtiny zveřejnil v roce Dnes jeho překladová bibliografie čítá stovku položek, především knihy, ale i divadelní a rozhlasové hry. Vystudoval češtinu a srbocharvátštinu na Filologické fakultě Univerzity Karlovy, nejdříve musel nastoupit jako vychovatel a učitel, v šedesátých letech pak působil jako redaktor Československého rozhlasu a měsíčníků Plamen a Sešity pro mladou literaturu. Po roce 1968 se jako mnoho dalších ocitl na seznamu těch, kdo nesměli pod svým jménem publikovat, až do uvolnění v 80. letech proto uveřejňoval své překlady i původní práce pod vypůjčenými jmény. Karpatský se překladatelsky věnoval zejména charvátské literatuře, ale také literatuře srbské, bosenskohercegovské a černohorské, velmi aktivně též propagoval českou kulturu v Charvátsku i Srbsku. Do charvátštiny přeložil mimo jiné eseje Václava Havla a Jana Patočky a s básníkem Slavkem Mihalićem Noc s Hamletem a další básně Vladimíra Holana, do srbštiny pak hru Františka Hrubína Kráska a zvíře, která se hrála několik let v bělehradském divadle, a spolu se svými žáky z Filozofické fakulty Univerzity v Záhřebu uspořádal a přeložil Zlatou knihu českého básnictví. Od Jihoslovanů obdržel Dušan Karpatský za svou překladatelskou práci několik cen. Ve vlasti mu byla roku 2003 udělena za celek jeho překladatelského díla Státní cena a roku 2007 cena Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě. Kromě překladové činnosti též píše vlastní studie o literatuře, velký úspěch měla literární encyklopedie pro mládež Malý labyrint literatury, cenný je Slovník spisovatelů Jugoslávie. Samostatně sestavil rozsáhlou antologii tisíce let charvátské poezie v díle stovky básníků Koráb korálový, antologii srbského mýtu Co se stalo na Kosovu rovném a několik antologií a tematických sborníků literatury Bosny a Hercegoviny. Řídil devítisvazkové Spisy Miroslava Krleži a šestisvazkové Spisy Iva Andriće. V Charvátsku se podílel na slovníku zahraničních spisovatelů a Charvátské literární encyklopedii. Svůj kulinářský zájem uplatnil v Jugoslávské kuchyni, která, doplněná a rozšířená, vyšla znovu jako Nostalgická kuchařka a Lahůdky od Jadranu. Ivan Slamnig, Barbara Večerní šplechty starého kapitána Nikoly Barbara bývala běloboká, statná, jak stávala zeširoka, Barbara byla naše pýcha, Barbara, Barbara, krásná a tichá. Když jsi ji viděl, neposedu, jak se naparuje zezadu i zpředu, srdce ti tlouklo jak vlny o skálu, jak malý praporek v závanu mistrálu. S touhle lodí vyplout nezaškodí, s její přídí, to se, pane, řídí, s její zádí, to se, pane, pádí, ta si to hasí mezi moly jak mladá šenkýřka mezi stoly. (Barbare, zmlkni, když pluje Barbara, co hraje na slunci pestrýma barvama!) Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

19 Medek 1 Vladimír Medek

20 Medek 2 (nar. 1940) pracoval v občanském zaměstnání celý život ve sklářství, ale zároveň se od mládí věnoval překladům beletrie. V roce 1967 jako první představil českým čtenářům Kolumbijce Gabriela Garcíu Márqueze, nositele Nobelovy ceny (1982), když přeložil jeden z největších románů 20. století, Sto roků samoty. Tento překlad vyšel už osmkrát a patří k těm, jichž si Medek cení nejvíce a stejný názor na výtečně česky vykroužené dlouhé věty napříč časovými rovinami sdílejí čtenáři i odborníci. Průkopnický byl i následující překlad románu Argentince Julia Cortázara Nebe peklo ráj, který se stal nesehnatelnou kultovní legendou kvůli zákazu překladatelské činnosti osmašedesátníka Medka vyšel až roku 1972 bez uvedení jména překladatele a ve velmi omezeném nákladu. Až ve druhém vydání roku 2001 se objevilo jméno překladatele místo neosobního bylo přeloženo a doplnily se pasáže dříve vyškrtnuté cenzurou. Medek měl až do poloviny 80. let zákaz publikace, ale dál překládal pod jmény pokrývačů. Ze španělštiny přeložil řadu knih druhého současného latinskoamerického nobelisty, Peruánce Maria Vargase Llosy (Zelený dům, Válka na konci světa, Pantaleón a jeho ženská rota, Zlobivá holka), nedávno zesnulého Mexičana Carlose Fuentese, svého oblíbeného Španěla Artura Péreze-Reverteho a mnoho dalších. Kromě Sto roků samoty přeložil řadu dalších Márquezových prací včetně jeho pamětí. Na otázku, co překládal nejraději, odpověděl: Márquezovy tak zvané paměti Žít, abych mohl vyprávět. Stejně jako autor jsem se i já znovu vracel na známá místa. Stárnoucí překladatel překládal vzpomínky stárnoucího autora; vlastně by bývalo nespravedlivé, kdybych to nedělal právě já. Za nejtěžší překlad ze španělštiny považuje pralesní recepty na zvýšení potence v Pantaleónovi, při tomto překladu se však také královsky bavil. Stejně jako při překládání příběhů Harryho Pottera, kterého dělá na střídačku s bratrem Pavlem. Před překladem prvního dílu si musel česky stvořit celou kouzelnickou školu v Bradavicích, což bylo stejně zábavné jako náročné. Jinak si ze svých anglických překladů nejvíc váží Durrellova Alexandrijského kvartetu, který se mi dokonce dost připletl do osobního života, vzpomíná Medek. Medek nejen překládá, ale i píše a to všechno, co sám rád čte. V mládí vydal knížku veršů, později pohádku O hodináři Filipovi a skřítku Hodináříčkovi, hororové povídky Krev na Maltézském náměstí, fantasy trilogii Maronna a sci-fi povídky Bronzová planeta a jiná řešení. Gabriel García Márquez Sto roků samoty O mnoho let později, tváří v tvář popravčí četě, vzpomněl si plukovník Aureliano Buendía na ono vzdálené odpoledne, kdy ho otec vzal k cikánům, aby si prohlédl led. Macondo v těch dobách sestávalo z dvaceti domků z hlíny a divokého rákosu, postavených na břehu řeky, jejíž průzračné vody se hnaly řečištěm plným ohlazených kamenů, bílých a velikých jako předvěká vejce. Svět byl tak mladý, že řada věcí ještě ani neměla jméno, a kdo o nich chtěl hovořit, musel na ně ukázat prstem. Každoročně v březnu rozbila u vesnice svůj stan otrhaná cikánská rodina a s lomozným doprovodem píšťal a bubínků předváděli nejnovější vynálezy. Nejdřív přinesli magnet. Podsaditý cikán s divokou bradou s titěrnýma rukama, který se představil jako Melquíades, sveřepě předváděl vesničanům objev, který sám nazýval osmým divem učených alchymistů makedonských. Chodil od domu k domu s dvěma kovovými pruty a všichni užasle hleděli, jak hrnce, kotlíky, kleště a koše na řeřavé uhlí padají z polic, dřevo skřípe, jak se z něho naráz zoufale pokoušejí vytrhnout všechny hřebíky a šrouby, a dokonce i věci, které dávno pohřešili, se najednou objevují tam, kde se jich nejvíc nahledali, a v divé změti se plazí za Melquíadesovými kouzelnými pruty. Věci jsou nadány vlastním životem, vyhlašoval cikán s drsným přízvukem, běží jen o to, probudit v nich duši. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

21 Slezák 1 Vratislav Jiljí Slezák

22 Slezák 2 (nar. 1932) překládá zejména z němčiny. Jako mnoho překladatelů i on působil jako vysokoškolský pedagog. Pracuje pro různá nakladatelství, zejména Argo, Karmelitánské nakladatelství. Mladá fronta, Paseka, Cesta. K překládání se dostal přes dílo Hermanna Hesseho. Tento autor ho již v mládí oslovil natolik, že si některé jeho texty zkoušel přeložit sám pro sebe. Hesse byl rovněž tématem jeho diplomové práce a stal se i jeho prvním opravdovým beletristickým překladem. Sám na to vzpomíná takto: Někdy začátkem 70. let jsem šel po Národní třídě kolem Odeonu. Právě z budovy vyběhl šéfredaktor doktor Čermák, ukázal na mě prstem a řekl:,vy jste přece ten germanista, co dělal diplomku o Hessem! Tak jděte rychle do redakce my máme totiž soutěž na překlad Stepního vlka, zeptejte se redaktora Hanuše Karlacha na detaily, jak se ještě můžete narychlo zúčastnit. Vyběhl jsem tedy nahoru a dověděl se, že se soutěž uzavírá toho dne večer. Na otázku, zda mám doma něco přeloženého, jsem mohl reagovat kladně dokonce šlo i o delší pasáž z Hesseho Stepního vlka. Jel jsem domů pro ty texty, přivezl je do redakce a asi za týden jsem se dověděl, že jsem tu soutěž vyhrál. A za překlad desátého svazku souborného díla Hermanna Hesseho s přihlédnutím k významnému podílu na vydání celého souboru v nakladatelství Argo získal pak roku 2003 významnou překladatelskou Cenu Josefa Jungmanna, udílenou Obcí překladatelů. Kromě této prestižní ceny obdržel i řadu dalších ocenění. Mezi nejznámější německé autory, které přeložil, patří Heinrich von Kleist, Alfred Döblin, Friedrich Dürrenmatt, Peter Handke, Thomas Bernhard, Heinrich Böll, Gustav Meyrink, Thomas Mann. Hermann Hesse Zamyšlení (1933) Božský a věčný je Duch. Jemu vstříc, jehož jsme obraz a nástroj, vede nás cesta; naší nejvnitřnější touhou je: být jako on, planout v jeho Světle. Leč smrtelní a pozemští jsme tvorové, tísní a svírá nás břemene tíž. Líbezně sic a mateřským teplem nás objímá příroda, napájí země, stele nám kolébku, ustýlá hrob. Přesto nám z přírody nevzchází pokoj, jejím mateřským kouzlem otcovsky proniká nesmrtelného Ducha nabádavá jiskra, stírá nevinnost a probouzí k boji a svědomí. Tak mezi matkou a otcem, tak mezi tělem a duchem kolísá stvoření nejkřehčí plod, člověk duše chvějivá, utrpení schopen jak žádná jiná bytost, a schopen nejvyššího: věřit, doufat a milovat. Těžká je jeho cesta, hřích a smrt jsou mu pokrmem, často zabloudí do temnot, často by lépe mu bylo vůbec nebýt stvořen. Věčně však nad ním plá jeho určení a touha: Duch, Světlo. Cítíme: jej, ohroženého, miluje Věčný obzvláštní láskou. Proto nám bloudícím bratřím je láska možná i ve všem rozbroji, a nikoli soud a nenávist, leč trpělivá láska, s láskou trpět vede nás k svatému cíli blíž. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

23 Steinová 1 Dagmar Steinová

24 Steinová 2 (nar. 1922) v březnu roku 1939 emigrovala do Velké Británie, kde odmaturovala na londýnské univerzitě a jako externistka (extramural scholar) navštěvovala v Oxfordu přednášky z německé a francouzské literatury, později studovala biologii a chemii na University College v Leicestru. V letech pracovala pro československé ministerstvo zahraničí nejdříve v Londýně a pak na československém velvyslanectví a jako dopisovatelka ČTK v Moskvě. V letech byla vedoucí redaktorkou redakce románských literatur ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (pozdějším Odeonu), od r je překladatelkou a konferenční tlumočnicí na volné noze. Autorka předmluv, doslovů a studií; překládá především z angličtiny a francouzštiny mimo krásnou literaturu i texty odborné, zejména z oblasti dějin umění, hudby a medicíny. Asi pětadvacet let simultánně tlumočila mezi češtinou, angličtinou a francouzštinou. Překládá i do angličtiny a francouzštiny, především práce z oblasti hudební a výtvarné, např. do francouzštiny libreta k operám Leoše Janáčka Výlety pana Broučka (1993) a Věc Makropolos (1994/95), do angličtiny katalogy a průvodce stálých expozic i dočasných výstav. K jejím nejznámějším překladům patří Mýtus o Sysifovi Alberta Camuse, Nebezpečné známosti Choderlose de Laclos překládala i jiné autory 18.století, jako byl Vivant Denon Crébillon, Robert Challe, Sade, Bretonovy Manifesty surrealismu, Sartrovy knihy (Nevolnost, Slova), ale i Dickensovy Zlé časy a několik románů irské spisovatelky Jenifer Johnstonové. Robert Challe Deník z cesty do Východní Indie Čtvrtek 15. [června] Dnes v noci vítr zesílil, ráno za rozbřesku jsme zahlédli pevninu, a to Madagaskar, což je prý největší a nejlidnatější ostrov světa. Pánové od Společnosti tam kdysi měli expozituru a pevnost, která se jmenovala Fort Dauphin. Opustili ji kvůli neustálým bojům s ostrovany, kvůli jejich krutosti a proradnosti. Pan de Flacourt, který tam dlouho působil jako guvernér pro pány někdejší Společnosti a pro maršála de La Meilleraye, o tom sepsal velmi přesnou zprávu a velice si stěžuje na nevalnou poctivost tamních obyvatel. Domnívá se, že to jsou potomci starověkých Židů a že tam asi tak před třemi sty lety také připluli mohamedáni a usadili se tam. Zdůvodňuje to tím, že si uchovali některá židovská jména a mnoho zvyků ze Starého zákona, s vydatnou příměsí mohamedánství. Pan de Choisy zřejmě tento názor sdílí v Životě Šalomounově, který uveřejnil po svém návratu ze Siamu, kam jel s rytířem de Chaumont, královým vyslancem; vychází z nejkratší cesty, jakou ten národ používal, když se plavil do Indie pro vonné dřeviny, voňavky a měď, ten cenný kov vzácnější než zlato a použitý při stavbě chrámu, který dal Šalomoun postavit v Jeruzalémě, a rovněž při obětování, které se tam denně konalo. Pan Choisy také tvrdí, že tento kov se nachází jen v Indii. Obyvatelé Siamu mu dodnes říkají tembach; byly z něho vyrobeny překrásné vázy, které siamský král poslal našemu králi. Dále pak abbé de Choisy nastiňuje cesty oněch židovských lodí Ormuzským mořem, po němž je nechává obeplout celou Indii. Činí tak nejen jako ohromný znalec zeměpisu, ale i jako zkušený mořeplavec. Domnívá se, že některé lodě ztroskotaly a jejich námořníci a další osoby se tam usadili, protože neměli možnost vrátit se do své země. Nepouští se však do nudných podrobností, odkud se vzaly ženy, které jejich druh rozmnožily, a jestli je Židé vozili s sebou na dlouhé plavby pokud jde o rohatý dobytek, který se tam vyskytuje v hojném počtu, ten mohli mít Židé na svých lodích, vždyť i my, kteří pocházím z mnohem větší dálky, je s sebou vezeme napadl mě však důvod, který mi přes veškerou vážnost a úctu, jakou bych měl a také chovám k tak učenému a skvělému muži, umožňuje dokázat opak, totiž že podle zpráv všech Evropanů, kteří navštívili onen ostrov, a dokonce i podle zpráv pana de Flacourt ti ostrované vystavují zuřivosti divokých zvířat své právě narozené děti a nechávají je hanebně umírat, pokud je horoskop, který dávají sestavit hned po jejich narození, nepříznivý. To je mimořádně odporná krutost těchto lidí jiné národy, byť sebebarbarštější, velmi starostlivě živí a vychovávají své děti, což bylo zvlášť patrné v Judeji, kde byla neplodná žena pokládána za nečistou a prokletou a kde velký počet dětí dělal rodičům čest. Kdyby tomu tak nebylo, budoucí pokolení by byla ochuzena o onen mimořádně spravedlivý rozsudek, jemuž se dodnes říká soud Šalomounův, což je vladař, za jehož panování došlo podle abbého de Choisy k oněm ztroskotáním. Ti Židé tedy nemohli ze své vlasti přivést onen ohavný zvyk ani porady s věštci, ty jim totiž zákon výslovně zakazuje. Vytvořeno pro Tabook Doprovodný seznam knih vytvořila Městská knihovna Tábor

12 překladatelů. výstava připravená pro Festival malých nakladatelů Tabook 2013

12 překladatelů. výstava připravená pro Festival malých nakladatelů Tabook 2013 12 překladatelů výstava připravená pro Festival malých nakladatelů Tabook 2013 Doprovodný seznam výběrové bibliografie k jednotlivým překladatelům z výstavy Zpracovala Městská knihovna Tábor Výstava ke

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ Anotace: V pracovním sešitě si žák při plynulém čtení procvičí názvy zajímavých rostlin. Umí pracovat s literárním textem. Zjišťuje zajímavé informace. Rozlišuje spisovná a nespisovná

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor-

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor- 5 Iwona Wojtycza Iwona Wojtycza (Brzeg, Polsko) Iwona Wojtycza se narodila v Brzegu, kde také žije a provozuje fotografické studio. U Olgy Szwajgierové v Krakově studovala zpěv v tzv. hlasové laboratoři.

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8.

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8. RŮŽENA SVOBODOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA RŮŽENY SVOBODOVÉ Knihy Barvy Jugoslavie. Obrázky z cest 1911. P., Unie 1920. 93, 2s. Černí myslivci. Horské romány. Ilustroval Cyril Bouda. 14. vyd. P.,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

JOSEF PALIVEC (1886 1975)

JOSEF PALIVEC (1886 1975) JOSEF PALIVEC (1886 1975) Pracovní list úroveň A I Palivec vlastenec a frankofil Vysvětlivka: Frankofil = člověk, který má rád Francii Josef Palivec byl velmi vzdělaný člověk. Ovládal několik jazyků a

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Filmové projekce, dílny, výstavy a divadelní představení pro školy a školky, mládež, děti a jejich rodiče

Filmové projekce, dílny, výstavy a divadelní představení pro školy a školky, mládež, děti a jejich rodiče Filmové projekce, dílny, výstavy a divadelní představení pro školy a školky, mládež, děti a jejich rodiče 3. 5. až 8. 5. 2011, Třeboň ÚTERÝ 3. 5. 9:00 Česká televize uvádí: Dějiny udatného českého národa

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Neorealismus Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia měli

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

MFF Voda moře oceány 2009 program

MFF Voda moře oceány 2009 program MFF Voda moře oceány 2009 program Kavárna La Rue Hrnčířská 10/1, Ústí nad Labem pondělí 23.11.2009 18:00 20:00 Beseda a křest nové knihy Richarda Jaroňka Čelisti Afriky spojený s promítáním filmu Miroslava

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk 2014-2020 Dílčí program KULTURA Podpora evropských umělců a kulturních odborníků O KREATIVNÍ EVROPĚ 2014-2020 pokrývá období 7 let (2014-2020) nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více