SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO"

Transkript

1 SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO AAP-15(2012) Vyhlášeno 19.ledna 2012 PŘEKLAD

2 VOLNÁ STRÁNKA

3 ÚVOD K ČESKÉMU VYDÁNÍ Publikace SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO AAP-15(2012) je volným překladem spojenecké publikace NATO. U každé zkratky je uvedena anglická i francouzská verze termínu odpovídajícího zkratce tak, jak je uvedena v originálním vydání AAP-15(2012). Na prvním místě je vždy uvedena verze anglická, kurzívou je na druhém místě uvedena verze francouzská a jako třetí je doplněna česká verze. Všechny zkratky vycházející z francouzského termínu jsou označeny tmavším podbarvením textu v celém řádku a velkým písmenem F uvedeným v závorce za zkratkou. Pokud jsou v termínu uvedeny zkratky, jsou ponechány v původním stavu a jejich význam je uveden na příslušném místě v publikaci podle abecedního pořádku. Termín psaný kurzívou v českém názvu představuje překlad francouzského originálu. Připomínky k překladu zkratek, k formální úpravě nebo jiné připomínky, mohou uživatelé zaslat na OOS/Úř OSK SOJ (fax ). Po analýze budou zapracovány do elektronické verze. Publikaci AAP-15 v elektronické podobě poskytuje OOS / Úř OSK SOJ. Pomůcka je k dispozici v elektronické podobě na těchto sítích: INTERNET INTRANET ŠIS NAVIGATOR ŠIS, INTRANETOVÉ ODKAZY, IS STANDARDIZACE S dotazy nebo náměty se obracejte na vedoucího oddělení zabezpečení standardizace OOS Ing. Milana HERŠÁLKA (tel ). Ředitel odboru Ing. Mikuláš STANKIEVICZ i PŘEKLAD

4 AAP-15(2012) SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (anglicky a francouzsky) Slovník vojenských a civilních zkratek a jim odpovídajících termínů používaných v dokumentech a publikacích NATO. Elektronická verze je jednou ročně upravena a je k dispozici na stránkách internet a extranet NATO ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY AGENTURA NATO PRO STANDARDIZACI (NSA) VYHLÁŠENÍ V RÁMCI NATO 19. ledna AAP-15(2012) SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (anglicky a francouzsky) je Spojenecká administrativní publikace NATO. 2. Terminologie AAP-15(2012) byla koordinována s ONTC a formálně jménem CS a odsouhlasena CSREPs. Proto je považována za odsouhlasenou v NATO (NATO agreed). 3. AAP-15(2012) je platná po obdržení. Nahrazuje publikaci AAP-15(2011), která musí být zrušena v souladu s postupy platnými v jednotlivých zemích pro rušení dokumentace. podepsáno Cihangir AKSIT TUR Civ Ředitel NSA ii

5 ČÁST I OBSAH TITULNÍ STRANA ÚVOD K ČESKÉMU VYDÁNÍ... I VYHLÁŠENÍ V RÁMCI NATO... II ČÁST I... III OBSAH... III PŘEHLED ZMĚN... VII NOVÉ ZKRATKY... VII ZMĚNY... VIII ZRUŠENÉ ZKRATKY... IX REDAKČNÍ ÚPRAVY... X PŘEDMLUVA... XII ČÁST II... 1 SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (ANGLICKY-FRANCOUZSKY)... 1 A... 1 B C D E F G iii PŘEKLAD

6 H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z PŘÍLOHA A K ČÁSTI II SEZNAM HLAVNÍCH ODKAZOVANÝCH ZDROJŮ SPOJENECKÉ PUBLIKACE NATO STANDARDIZAČNÍ DOHODY NATO DOKUMENTY VOJENSKÉHO VÝBORU iv

7 4 DOKUMENTY MEZINÁRODNÍHO ŠTÁBU A JINÉ DOKUMENTY NATO DOKUMENTY SPOJENECKÉHO VELITELSTVÍ PRO OPERACE (ACO) A SPOJENECKÉHO VELITELSTVÍ PRO TRANSFORMACI (ACT) DOKUMENTY POCHÁZEJÍCÍ ZE ZDROJŮ MIMO NATO Poznámka: Řazení jednotlivých částí dokumentu je dodrženo, ale obsah a čísla stránek nejsou uvedeny podle originálu v PŘEKLAD

8 VOLNÁ STRÁNKA vi

9 PŘEHLED ZMĚN NOVÉ ZKRATKY A B C ADC 2 ATMC BCLI C3B CEPC CIC 1 COI 3 C D E F G CSREP CSTP DOO DVN ER2T H I J K L M ISB 1 JVN LC MCMedSB MCWG 1 M N O P MIC NCSTP NFLWG NHISC OE 4 OPC PC 1 P Q R S T U PPC RAM 3 SA 3 Tgt TSA UA 2 V W WNEA WOO X Y - Z vii PŘEKLAD

10 ZMĚNY A A 1 A/A ABIED ACMP ACINT ACP 2 AECTP A B AII 2 ALTBMD AOB 1 AOO AW 1 AW 5 BILC C CCB 2 CD 2 CEPS COIED COM 1 C-RAM CS 3 C D E F CSREPs CWIED DGP DPC DRC EWG G H I J K HIMEZ IEDD ISTAR JCP JFHQ L M LOMEZ LRF MCG MCJSB MCSB MRRF MTA 2 N NADC NATMC NC3B NCS 3 NCSREPs NIB 1 NPC 1 N O NVA NVD NVG O&S OAT OE 1 ORD O P Q OT PC 2 PCG PE 3 PPS 1 PsyOp QRA(I) R racon RAS 1 RCIED REV RFO RISTA RSTA S SCEPC SGP SIED SNLC SPS 3 SVBIED STAR T U V W X Y - Z TRA UAS UMA VBIED VOIED WIT viii

11 ZRUŠENÉ ZKRATKY A B C D E F ACDD CAO 1 CIDDS G H I J K L M IPB N O P Q R NOTAL ONT PPC PSPA RAM 3 RTC S T U V W X Y - Z ix PŘEKLAD

12 (včetně zdrojových zkratek a číslovaných změn) REDAKČNÍ ÚPRAVY A B C D E F G AAR 3 AADGE ABP ADC 2 se mění na ADC 3 ALARP ASM 2 se mění na ASM 5 ASM 3 se mění na ASM 2 ASM 3 ASM 5 se mění na ASM 4 AWSM BNC CAO 2 se mění na CAO 1 CAO 3 se mění na CAO 2 CIC 1 se mění na CIC 2 CIC 2 se mění na CIC 3 COI 3 se mění na COI 4 CSAR 1 H I J K L M N IFF ISB se mění na ISB 2 MCLSB MCMSB MCWG se mění na MCWG 2 MILENG MRFL MUF O P Q R S T U GPS 2 GZ NCB 1 NEDB x

13 OE 4 se mění na OE 5 OP DEF OSINT PC 1 se mění na PC 2 PC 2 se mění na PC 3 PC 3 se mění na PC 4 PGM PK PLB PSO 1 RAM 2 R&M RESCO RTC 2 se mění na RTC 1 RTC 3 se mění na RTC 2 SA 3 se mění na SA 4 SA 4 se mění na SA 5 SA 5 se mění na SA 6 SA 6 se mění na SA 7 SOATG TEP TOPFAS UA 2 se mění na UA 3 V - W X Y - Z xi PŘEKLAD

14 SOUVISÍCÍ DOKUMENTY: PŘEDMLUVA A. C-M(2003)37-AS1, 22 May 2003 NATO Policy for Standardization of Terminology /Zásady NATO pro standardizaci terminologie/ B. C-M(2005)0023, 22 April 2005 Directive on the NATO Terminology Programme /Směrnice pro terminologický program NATO/ C. C-M(2007)0023, 23 April 2007 Guidance for the Development and Publication of NATO Terminology /Pokyny pro tvorbu a publikování terminologie NATO/ CÍL 1. Účel AAP-15 je dvojí: a. poskytnout plná znění termínů odpovídajících zkratkám nejběžněji používaným v dokumentech a publikacích NATO, b. stimulovat autory k používání správných a standardizovaných zkratek a jim odpovídajících termínů při přípravě dokumentů a korespondence. ZÁSADY 2. V souladu s požadavky stanovenými Zásadami NATO pro standardizaci terminologie (souvisící dokument odkaz A) a Směrnicí pro terminologický program NATO (souvisící dokument odkaz B) musí být v dokumentech NATO použita terminologie odsouhlasená v NATO. 3. Pro dosažení statusu odsouhlasená v NATO je terminologie AAP-15: a. přepracována skupinou NASG, a pokud je to nutné, s pomocí vybraných skupin expertů, b. koordinována prostřednictvím Úřadu NATO pro koordinaci terminologie (ONTC) ve všech stádiích přepracování a procesu odsouhlasení, c. postoupena k formálnímu odsouhlasení zástupcům jednotlivých států ve Výboru NATO pro standardizaci (CS), který je odpovědným odborným orgánem (TA) pro NASG. 4. AAP-15 je pak vyhlášena ředitelem NSA. SCHVALOVACÍ PROCES 5. NASG přezkoumá návrhy změn a rozhoduje o nich na základě principů, pravidel a kritérií uvedených ve Směrnici a v Pokynech. xii

15 6. Z hlediska obsahu a rovnocenné náhrady jsou konzultovány oficiální zdroje (např. odborné orgány (TA), odborníci, (oficiální) publikace a specializované slovníky). 7. Pokud jsou stanoviska expertů rozporná a NASG nemůže dosáhnout shody, jsou rozporné návrhy postoupeny arbitrážní pracovní skupině NSA (NSA arbitration AHWG). OBSAH 8. Odstraněné položky budou společně s dalšími historickými daty dostupné ke konzultaci v Systému správy terminologie NATO (NTMS). 9. Uživatelé mohou podávat návrhy zkratek, které by chtěli zařadit do AAP-15. PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA ZMĚNY V AAP Návrhy na změnu v AAP-15 musí být učiněny prostřednictvím formuláře pro sledování změn terminologie (Terminology Tracking Form TTF). Elektronická verze formuláře je dostupná na internetové stránce NSA VYDÁVÁNÍ 11. AAP-15 se vydává jednou ročně jen v elektronické verzi. PROVEDENÍ 12. AAP-15 je označena rokem vydání a případně číslem revize. 13. V AAP-15 je uplatněno mnoho všeobecně uznávaných lexikografických a typografických konvencí (zásad), které jsou uvedeny v Pokynech. 14. Uspořádání termínů v AAP-15 odpovídá lexikografické konvenci uvedené v Concise Oxford English Dictionary a v Le Petit Robert, což bude uvedeno ve změně 1 k C-M(2005)0023 (Směrnice). 15. Toto vydání AAP-15 odpovídá Pokynům. Pokud jednomu termínu odpovídá více zkratek, jsou u nich uvedena ohodnocení přijatelnosti (preferované, tolerované, nevhodné, zastaralé). Pod zkratkami a termíny jsou uvedeny zdroje 1. Pokud jedna zkratka představuje více termínů, jsou jednotlivé položky odlišeny číslováním. Například jsou uvedeny tři položky pro CEP: CEP 1 1 V české verzi pro omezení rozsahu dokumentu použito odlišné uspořádání, zdroje nejsou uvedeny (v případě potřeby je lze nalézt v originálním dokumentu). xiii PŘEKLAD

16 circular error probable [AAP-06] écart circulaire probable /ECP 1 / [AAP-06] CEP 2 civil emergency planning [MC 0336] plans civils d'urgence /PCU/ [MC 0336] CEP 3 communications equipment programme [NASG] programme d'équipement des télécommunications [NASG] Francouzská zkratka ECP pro écart circulaire probable má číslo 1 pro odlišení od jiné položky ECP (ECP 2 entry control post). Ta zase odkazuje zpět na CEP 1. ZDROJE 16. Zdroje jsou uvedeny přímo pod každým prvkem položky. Pokud je zdroj zkratky a termínu shodný, je uveden pouze pod termínem (viz příklad výše). 17. NASG je uvedena jako zdroj v následujících případech: a. pokud oficiální zdroj není dostupný (známý), b. když je potřeba upravit část položky, uvedeného v jiné AAP, použité jako zdroj. DOTAZY 18. Veškeré připomínky a dotazy ohledně této publikace zasílat na tyto adresy: xiv

17 PRO ÚPRAVY Chairman NASG L. Batista Vedoucí překladatelské služby Agentura NATO pro standardizaci NATO HQ B Brussels Belgium Tel.: +32(2) Fax: +32(2) PRO INFORMACE Správce stand. dokumentu AAP-15 P. Francis HQ SACT Linguistic Service HQ SACT 7857 Blandy Road, Norfolk, VA USA Tel.: 1 (757) Office of NATO Terminology Coordination NATO Standardization Agency NATO HQ B-1110 Brussels (Belgium) Tel.: +32(2) Fax: +32(2) xv PŘEKLAD

18 VOLNÁ STRÁNKA xvi

19 ČÁST II SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (anglicky-francouzsky) A (1) Army armée de terre pozemní síly A (2) search area zone de recherche zóna pátrání A2C2 army airspace command and control commandement et contrôle de l espace aérien de l armée de terre AA (1) air armament armement aérien ; armement des forces aériennes A velení a řízení vzdušného prostoru pozemních sil letecká výzbroj (výzbroj letadla) AA (2) air army armée aérienne letecká armáda; letectvo AA (3) airborne antenna antenne aéroportée palubní anténa (anténa letadla) AA (4) alerting authority autorité d'alerte pohotovostní orgán AA (5) area of action zone d'action /ZA/ prostor činnosti (akce) AA (6) avenue of approach voie d approche trasa přiblížení (přístupová trasa) AA (7) admitted; preferred: A/A toléré ; privilégiée : A/A tolerované; preferované: A/A A/A A/A 7 (admitted); air-to-air A/A 7 (toléré ); air-air vzduch-vzduch (letecká protiletadlová ) AAA (1) anti-aircraft artillery artillerie antiaérienne protiletadlové dělostřelectvo AAA (2) area advisory authority autorité consultative de zone oblastní poradní orgán AAB air assault brigade brigade d'assaut aérien aeromobilní brigáda AAC ACCS Advisory Committee Comité consultatif pour l'accs Poradní výbor pro ACCS AACP Allied acquisition practices publication publication interalliée sur les pratiques d acquisition spojenecká publikace pro akvizice AAD (1) advanced ammunition depot dépôt de munitions avancé předsunutý sklad munice (muniční sklad) 1 PŘEKLAD

20 AAD (2) area air defence défense aérienne de zone protivzdušná obrana prostoru AADC area air defence commander commandant de défense aérienne de zone velitel protivzdušné obrany prostoru AADGE ACO Air Defence Ground Environment infrastructure électronique de défense aérienne de l ACO pozemní (elektronické) prostředky protivzdušné obrany ACO AAF (1) allied air force force aérienne alliée /FAA 1/ spojenecké vzdušné síly AAF (2) army airfield aérodrome de l armée de terre letiště vojskového letectva (pozemních sil) AAGS army air-ground system système air-sol de l armée de terre systém vzduch-země pozemních sil AAL (F) light anti-aircraft artillery /LAA 1/ artillerie antiaérienne légère lehké protiletadlové dělostřelectvo AAM air-to-air missile missile air-air řízená střela vzduch-vzduch AAMG anti-aircraft machine-gun mitrailleuse antiaérienne protiletadlový kulomet AAN (F) North Atlantic Assembly /NAA/ Assemblée de l'atlantique Nord Severoatlantické shromáždění A&E AE (admitted); architecture and engineering; Note: As in architecture and engineering fees. AE ( toléré) ; étude technique et surveillance ; Note : par exemple, dans l expression «frais d étude technique et de surveillance /FETS/». A&I audit and inspection vérification comptable et inspection audit a inspekce technické a provozní; Pozn.: jako v termínu náklady na architektonickou studii a prováděcí projekt. A&T acquisition and technology acquisition et technologie akvizice (nabývání) a technologie AAP (1) Allied administrative publication publication administrative interalliée spojenecká administrativní publikace AAP (2) area air picture situation aérienne de zone aktuální vzdušná situace v oblasti AAR (1) after-action report compte rendu après action hlášení po ukončení akce (činnosti) AAR (2) after-reaction review analyse aprés action hodnocení po ukončení akce AAR (3) air-to-air refuelling ravitaillement en vol /REV/ doplňování paliva za letu AARA air-to-air refuelling area zone de ravitaillement en vol prostor doplňování paliva za letu AARC air-to-air refuelling controller contrôleur du ravitaillement en vol řídící (orgán) pro doplňování paliva za letu AArtyP Allied artillery publication publication interalliée sur l artillerie spojenecká publikace dělostřelectva AASTP Allied ammunition storage and transport publication publication interalliée sur le stockage et transport des munitions et explosives spojenecká publikace pro skladování a přepravu munice a výbušin 2

21 AATFC air assault task force commander commandant de la force d assaut aérien velitel vzdušného útočného úkolového uskupení AAV amphibious assault vehicle véhicule d assaut amphibie útočné obojživelné (vyloďovací) vozidlo AAVSP Allied avionics publication publication interalliée sur l avionique spojenecká publikace o elektronickém vybavení letadel (pro programové vybavení elektronických systémů letadel) AAW (1) air-to-air warfare lutte aérienne vzdušný boj AAW (2) anti-air warfare lutte antiaérienne /LAA 2/ protivzdušný boj AAWACU anti-air warfare aircraft control unit unité contrôleur d'aéronefs de lutte antiaérienne jednotka (prvek) řízení letadel protivzdušného boje AAWC (1) anti-air warfare commander commandant de la lutte antiaérienne velitel protivzdušného boje AAWC (2) anti-air warfare coordinator coordonnateur de la lutte antiaérienne koordinátor protivzdušného boje AAWCN anti-air warfare command net réseau de commandement de la lutte antiaérienne síť velitelství protivzdušného boje AB air base base aérienne letecká základna ABB airborne brigade brigade aéroportée vzdušně-výsadková brigáda ABC America, Britain, Canada Amérique, Grande-Bretagne, Canada USA, VB, Kanada ABCA America, Britain, Canada, Australia Amérique, Grande-Bretagne, Canada, Australie USA, VB, Kanada, Austrálie ABCCC (1) airborne battlefield command and control centre ABCCC (2) airborne command, control and communications; Note: ABCCC system. centre aéroporté de commandement et de contrôle du champ de bataille aéroporté de commandement, de contrôle et de communications ; Note : système ABCCC. vzdušné středisko velení a řízení na bojišti vzdušné velení, řízení a spojení; Pozn.: systém ABCCC. ABD airborne division division aéroportée vzdušně-výsadková divize ABDR aircraft battle damage repair réparation des dégâts subis par les aéronefs au combat ABFAC airborne forward air controller contrôleur aérien avancé embarqué (privilégié) ; contrôleur air avancé embarqué (privilégié) ABIED airborne improvised explosive device engin explosif improvisé aeroporte (privilégié) ; dispositif explosif de circonstance aéroporté (toléré) oprava letadla poškozeného v boji předsunutý letecký návodčí na palubě (letounu) vzduchem přepravované improvizované výbušné zařízení ABIH Army of Bosnia-and Herzegovina Armée de Bosnie-Herzégovine Armáda Bosny a Hercegoviny 3 PŘEKLAD

22 ABL airborne laser laser aéroporté palubní laser ABM antiballistic missile missile antimissile balistique protibalistická řízená střela ABMS air battle management system système de gestion du combat aérien systém řízení vzdušného boje ABN air battle net réseau de communication pour le combat aérien komunikační síť pro vedení vzdušného boje ABNCP preferred: ACP 2 privilégiée : ACP 2 preferované: ACP 2 ABNOC airborne operations centre centre des opérations embarqué létající středisko vzdušně-výsadkových operací ABO assistant boarding officer assistant officier de visite zástupce důstojník pobřežní stráže oprávněný vstoupit na loď a zkontrolovat ji ABP Afghan Border Police Police afghane des frontières Afghánská pohraniční policie ABR aeroballistic rocket roquette aérobalistique aerobalistická raketa ABRegt airborne regiment régiment aéroporté vzdušně-výsadkový pluk ABSR advanced battlefield surveillance radar radar de conception évoluée pour la surveillance du champ de bataille moderní (přehledový) radiolokátor pro sledování bojiště ABSV armoured battlefield support vehicle véhicule blindé d appui tactique obrněné vozidlo pro taktickou podporu ABT air-breathing threat menace aérobie hrozba nedostatku vzduchu (kyslíku); hrozba letadly ABTF airborne task force force opérationnelle aéroportée vzdušně výsadkové úkolové oskupení AC (1) air coordinator coordonnateur aérien koordinátor vzdušného prostoru; koordinátor činnosti ve vzdušném prostoru AC (2) airspace control contrôle de l'espace aérien řízení vzdušného prostoru AC (3) (F) antitank /AT 1/ antichar protitankový AC (4) area commander commandant de zone velitel prostoru (oblasti) AC (5) army corps corps d'armée (CA 5) armádní sbor AC (6) Atlantic Council; Note: Prefix identifying Council documents. Conseil de l'atlantique ; Note : préfixe des documents du Conseil. Atlantická rada; (Severoatlantická rada); Pozn.: předpona označující dokumenty Atlantické rady. AC (7) admitted; preferred: A/C toléré ; privilégiée : A/C tolerované; preferované: A/C 4

23 A/C aircraft; admitted: AC (7) aéronef ; toléré: AC (7) letadlo; tolerované: AC (7) ACA (1) airspace control authority autorité de contrôle de l'espace aérien orgán řízení vzdušného prostoru ACA (2) airspace coordination area Zone de coordination de l espace aérien řízená letová oblast ACAMP Allied camouflage and concealment publication publication interalliée sur le camouflage et la dissimulation ACARS air concepts and requirements study étude sur les concepts et besoins des forces aériennes spojenecká publikace pro maskování a klamání studie koncepcí a požadavků vzdušných sil ACC (1) air combat command commandement du combat aérien velitelství pro bojovou činnost letectva ACC (2) air command centre centre de commandement aérien středisko velení vzdušných sil ACC (3) air component commander commandant de composante Air ; commandant de composante aérienne velitel vzdušné složky; Pozn.: velitel vzdušné složky (společných) sil ACC (4) air control centre centre de contrôle aérien středisko řízení vzdušného prostoru ACC (5) air coordination centre; airspace coordination centre ACC (6) alternate control centre; Note: Pertaining to telecommunications. ACC (7) alternate control centre; Note: Pertaining to headquarters. centre de coordination de l'espace aérien centre de commande secondaire ; Note : domaine des télécommunications. centre de contrôle de remplacement ; Note : dans le cadre des quartiers généraux. středisko koordinace vzdušného prostoru záložní středisko řízení (řídící středisko); Pozn.: příslušné telekomunikacím. záložní středisko řízení; Pozn.: příslušné velitelství. ACC (8) approach control centre centre de contrôle d'approche /CCA 2/ středisko pro řízení přiblížení (řídící středisko) ACC (9) area control centre centre de contrôle régional středisko řízení oblasti; oblastní řídící středisko ACC (10) area coordination centre centre de coordination de zone středisko koordinace oblasti; oblastní koordinační středisko ACC (11) automatic code changing changement de code automatique automatická změna kódu ACCAP ACO CIS contingency assets pool pool de moyens SIC de circonstance de l'aco Fond prostředků KIS ACO pro nepředvídané události ACCB ACO centralized communications budget budget centralisé des systèmes de communication de l'aco souhrnný rozpočet ACO pro spojení ACCE air component coordination element élément de coordination de composante aérienne prvek pro koordinaci vzdušné složky 5 PŘEKLAD

24 ACCIS Automated Command and Control Information System système automatisé d'information de commandement et de contrôle automatizovaný informační systém velení a řízení ACCP Allied combat clothing publication publication interalliée sur les vêtements de combat spojenecká publikace o bojové výstroji ACCS Air Command and Control System système de commandement et de contrôle aériens systém velení a řízení vzdušných sil (letectva) ACE Allied Command Europe (obsolete) Commandement allié en Europe /CAE/ (désuet) Velitelství spojeneckých sil v Evropě (zastaralé) ACEATM aimed controlled-effect antitank mine mine antichar pointable à effet dirigé /MACPED/ protitanková mina se směrovým účinkem ACED advanced communications equipment depot dépôt avancé de matériels de télécommunications předsunutý sklad spojovacího materiálu ACFL agreed ceasefire line ligne de cessez-le-feu agrée dohodnutá čára zastavení palby ACG amphibious combat group groupe de combat amphibie obojživelné bojové uskupení (skupina) ACHQ advanced control headquarters quartier général de contrôle avancé /QGCA/ předsunuté velitelské stanoviště ACI airborne control intercept interception contrôlée en vol přepad řízený ze vzduchu (vzdušným naváděcím stanovištěm (návodčím)) ACIL ACO Installation List liste des installations de l'aco seznam zařízení (objektů) ACO ACINT ACOUSTINT (admitted); acoustic intelligence ACOUSTINT (toléré) ; renseignement acoustique zvukoměrný průzkum Ack. acknowledge accusé de réception potvrzení příjmu ACL allowable cabin/cargo load charge autorisée de la cabine dovolené zatížení kabiny ACM (1) acoustic countermeasures contre-mesures acoustiques akustická protiopatření (opatření proti akustickému zpravodajství) ACM (2) air combat manoeuvre manoeuvre de combat aérien manévrový vzdušný boj ACM (3) airspace control means moyens de contrôle de l'espace aérien prostředky řízení vzdušného prostoru ACM (4) airspace control measure mesure de contrôle de l espace aérien opatření k řízení vzdušného prostoru ACM (5) anti-coalition militant militant anticoalition protikoaliční aktivista ACMC ACMI ACCS Configuration Management Committee Comité de gestion de la configuration de l'accs air combat manoeuvring instrumentation instrumentation de suivi de la manoeuvre de combat aérien Výbor pro management konfigurace ACCS přístrojové vybavení pro manévrový vzdušný boj 6

25 ACMP Allied configuration management publication publication interalliée de gestion de la configuration ACMR (1) air combat manoeuvring range polygone d'entraînement à la manoeuvre de combat aérien ACMR (2) airspace control measure request demande d application de mesures de contrôle de l espace aérien spojenecká publikace pro management konfigurace prostor pro výcvik v manévrovém vzdušném boji (střelnice ~) žádost o opatření k řízení vzdušného prostoru ACMREQ airspace control means request demande de moyens de contrôle de l espace aérien požadování prostředků řízení vzdušného prostoru ACMS automated communication management system système automatisé de gestion des télécommunications automatizovaný systém řízení spojení ACN airborne communications node centre nodal de communications aéroporté vzdušný spojovací uzel ACO (1) airspace control order ordre de contrôle de l'espace aérien rozkaz pro řízení vzdušného prostoru ACO (2) airspace coordination order ordre de coordination aérienne rozkaz pro koordinaci ve vzdušném prostoru ACO (3) Allied command operations Commandement allié Opérations spojenecké velitelství pro operace ACodP Allied codification publication publication interalliée sur la codification spojenecká publikace pro kodifikaci AComP Allied communications publication publication interalliée sur les communications spojenecká spojovací publikace ACOS Assistant Chief of Staff sous-chef d'état-major /SCEM 2/ zástupce náčelníka štábu ACOUSTINT admitted; preferred: ACINT toléré ; privilégié : ACINT tolerované; preferované: ACINT ACP (1) advanced common processor processeur commun évolué moderní společný procesor ACP (2) ABNCP (admitted); airborne command post ABNCP (toléré) ; poste de commandement volant vzdušné velitelské stanoviště ACP (3) air checkpoint poste de contrôle aérien kontrolní stanoviště letectva ACP (4) air control point poste de guidage aérien naváděcí stanoviště letectva ACP (5) airspace control plan plan de contrôle de l'espace aérien plán řízení vzdušného prostoru ACP (6) Allied communications publication publication interalliée sur les communications spojenecká spojovací publikace ACR air control and reporting détection et contrôle aériens řízení a uvědomování vzdušných sil ACROSS Allied Commands Resources Optimization Software System système logiciel d'optimisation des ressources des commandements alliés systém programového vybavení pro optimalizaci zdrojů Aliančních velitelství ACS (1) advanced common sensor capteur commun évolué moderní společný senzor 7 PŘEKLAD

26 ACS (2) aerial common sensor capteur commun aérien společný vzdušný (letecký) senzor ACS (3) aircraft cross-servicing services mutuels pour aéronefs vzájemné pozemní zabezpečení letadel ACS (4) airspace control system système de contrôle de l'espace aérien systém řízení vzdušného prostoru ACSA ACSEC acquisition and cross-servicing agreement Allied Courier Services Executive Committee accord sur l'acquisition et le soutien mutuel Comité exécutif des services de courrier alliés dohoda o akvizici a vzájemném zabezpečení (poskytování služeb) Výkonný výbor pro spojeneckou kurýrní službu ACT Allied Command Transformation Commandement allié Transformation Spojenecké velitelství pro transformaci ACTIVE advanced controls technology for integrated vehicles technologie évoluée de commandes pour véhicules intégrés moderní technologie řízení pro integrovaná vozidla ACTORD activation order ordre d activation rozkaz k zahájení činnosti ACTREQ activation request demande d'activation požadavek k zahájení činnosti ACT SEE Allied Command Transformation Staff Element Europe Élément d'état-major Europe du Commandement allié Transformation Evropský štábní prvek spojeneckého velitelství pro transformaci ACTWARN activation warning avertissement d activation výstraha k uvedení do pohotovosti; aktivační výstraha ACU (1) air control unit unité de contrôle aérien řídící (naváděcí) stanoviště letectva ACU (2) aircraft control unit unité de contrôle tactique air jednotka řízení letadel ACU (3) antenna control unit unité de commande d'antenne ovládací jednotka antény ACU (4) avalanche control unit unité de contrôle des avalanches jednotka pro kontrolu lavin ACV (1) aircraft cockpit video vidéo de poste de pilotage d aéronef video v kabině letadla (kabinové video) ACV (2) air cushion vehicle aéroglisseur vznášedlo ACV (3) armoured combat vehicle; véhicule blindé de combat /VBC/ obrněné bojové vozidlo armoured fighting vehicle /AFV/ ACW anti-carrier warfare lutte anti-porte-avions /LAPA/ boj proti letadlovým lodím AD (1) ACO directive directive de l'aco směrnice ACO AD (2) aerodrome aérodrome letiště AD (3) air defence défense aérienne /DA 2/ protivzdušná obrana 8

27 AD (4) armoured division division blindée /DB/ obrněná divize; tanková divize AD (5) assistant director directeur délégué zástupce ředitele ADA (1) air defence area zone de défense aérienne /ZDA/ oblast protivzdušné obrany ADA (2) air defence artillery artillerie antiaérienne protiletadlové dělostřelectvo ADAC (F) short take-off and landing aircraft; STOL aircraft (admitted) aéronef à décollage et atterrissage courts letadlo s krátkým vzletem a přistáním; tolerované: letadlo STOL ADAC/ADAV (F) deprecated; preferred: ADACV déconseillé ; privilégiée : ADACV nevhodné; preferované: ADACV ADACG arrival/departure airfield control group; admitted: A/DACG groupe de contrôle des aérodromes d arrivée et de départ ; toléré : A/DACG letištní skupina řízení příletů a odletů; tolerované: A/DACG A/DACG admitted; preferred: ADACG toléré ; privilégié : ADACG tolerované; preferované: ADACG ADACV (F) vertical or short take-off and landing aircraft; VSTOL aircraft (admitted); V/STOL aircraft (deprecated); deprecated: ADAC/ADAV aéronef à décollage et atterrissage courts ou verticaux ; déconseillé : ADAC/ADAV letadlo se svislým nebo krátkým vzletem a přistáním; tolerované: letadlo VSTOL nevhodné: letadlo V/STOL nevhodné: ADAC/ADAV ADAM (1) air defence and airspace management défense aérienne et gestion de l'espace aérien protivzdušná obrana a řízení vzdušného prostoru ADAM (2) area denial artillery munition munition d'artillerie d'interdiction de zone prostor zakázané dělostřelecké palby ADAMS Allied Deployment and Movement System système de soutien interallié des déploiements et des mouvements ADatP Allied data processing publication publication interalliée sur le traitement des données spojenecký systém (zabezpečení) rozvinování a přesunu spojenecká publikace pro práci s daty ADATS air defence antitank system système de défense antichar et antiaérienne protitankový a protiletadlový systém ADAV (F) vertical take-off and landing ; VTOL aircraft (admitted) aéronef à décollage et atterrissage verticaux letadlo se svislým vzletem a přistáním; tolerované: letadlo VTOL ADC (1) air defence command commandement de la défense aérienne velitelství protivzdušné obrany 9 PŘEKLAD

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Sídlo a tradice školy Moravská Třebová je třináctitisícové město v krásném předhůří Českomoravské vrchoviny, v jednom z nejčistších regionů

Více

TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK POJMŮ Z OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ PLÁNOVÁNÍ OBRANY STÁTU

TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK POJMŮ Z OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ PLÁNOVÁNÍ OBRANY STÁTU MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY O D B O R B E Z P E Č N O S T N Í P O L I T I K Y TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK POJMŮ Z OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ OBRANY STÁTU PRAHA 2004 TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

Více

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 DOTISK Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 28.376/01-220 ze dne 25.10.2001. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 MINISTERSTVO DOPRAVY PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1249/2004-220-SP/1 ze dne 8.10.2004. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN LETECKÝ PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1285/2003-220-SP/1 ze dne 5.12.2003 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/2009-220-SP/4. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14)

Více

náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Pavel ŠTEFKA

náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Pavel ŠTEFKA Vážené kolegyně a kolegové, vojáci, občanští zaměstnanci, Evropa by měla být chráněna před útokem balistických raket, které mohou nést jaderné, chemické či biologické zbraně. Křehkost existující Smlouvy

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací komu / for Ministerstvo průmyslu a obchodu od / from Zbynek Bolcek, Grant Thornton Advisory datum / date 7. dubna 2015 Důvěrné Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Studijní opora Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12 12/2014 Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 V roli strážce sopečného ostrova 8 Vojna na plný úvazek 12 Nahradí ji Rozhodná podpora Resolute Support Po třinácti letech končí v Afghánistánu

Více

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Hrdinství nesmí být zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Praha, Plzeň, Ostrava, Dýšina u Plzně, ale samozřejmě také Paříž, Moskva, Berlín, Londýn, Dunkerque zkrátka celá Evropa slavila 60. výročí ukončení

Více

Národní ústav pro vzdělávání 1

Národní ústav pro vzdělávání 1 A et M Arts et métier [Ecole nationale d ingénieurs A et M] Vysoká škola průmyslová A Level Advanced - Level General Certificate of Education Všeobecné osvědčení vzdělání - pokročilá úroveň A.B. assez

Více

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině ITIL výkladový slovník v češtině, v1.0, 29.července 2011 založen na výkladovém slovníku v angličtině v1.0 z 29.července 2011 ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině Tento výkladový slovník může být

Více

řízení letového provozu české republiky výroční zpráva

řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

TrustPort Certification Authority

TrustPort Certification Authority TrustPort Certification Authority AEC, spol. s r.o. Výraz Public Key Infrastructure (PKI), volně přeloženo, si můžeme vyložit jako správu veřejných klíčů. Systém PKI si lze zjednodušeně představit jako

Více

Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv

Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv Masarykova univerzita Brno 2012 Publikace byla vytvořena v rámci projektu Lidský potenciál pro informační

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

Obranná strategie České republiky

Obranná strategie České republiky Obranná strategie České republiky Obranná strategie České republiky Odpovědný stát a spolehlivý spojenec Vojsko v republice a v demokracii má úkol obranný, má hájit a bránit životy a statky občanstva,

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol.

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. IEEP Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2004 Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková, a kol. Institut pro ekonomickou

Více

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2013 Sborník geografické služby AČR Obsah Úvodník 3 Z praxe 4 Projekt tvorby e-learningových kurzů pro vojenskogeografickou a topografickou přípravu Ing. Libor Laža 4 Aplikace

Více

Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu

Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah kdo, kam, základní charakteristika str. přílohy

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více