SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO"

Transkript

1 SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO AAP-15(2012) Vyhlášeno 19.ledna 2012 PŘEKLAD

2 VOLNÁ STRÁNKA

3 ÚVOD K ČESKÉMU VYDÁNÍ Publikace SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO AAP-15(2012) je volným překladem spojenecké publikace NATO. U každé zkratky je uvedena anglická i francouzská verze termínu odpovídajícího zkratce tak, jak je uvedena v originálním vydání AAP-15(2012). Na prvním místě je vždy uvedena verze anglická, kurzívou je na druhém místě uvedena verze francouzská a jako třetí je doplněna česká verze. Všechny zkratky vycházející z francouzského termínu jsou označeny tmavším podbarvením textu v celém řádku a velkým písmenem F uvedeným v závorce za zkratkou. Pokud jsou v termínu uvedeny zkratky, jsou ponechány v původním stavu a jejich význam je uveden na příslušném místě v publikaci podle abecedního pořádku. Termín psaný kurzívou v českém názvu představuje překlad francouzského originálu. Připomínky k překladu zkratek, k formální úpravě nebo jiné připomínky, mohou uživatelé zaslat na OOS/Úř OSK SOJ (fax ). Po analýze budou zapracovány do elektronické verze. Publikaci AAP-15 v elektronické podobě poskytuje OOS / Úř OSK SOJ. Pomůcka je k dispozici v elektronické podobě na těchto sítích: INTERNET INTRANET ŠIS NAVIGATOR ŠIS, INTRANETOVÉ ODKAZY, IS STANDARDIZACE S dotazy nebo náměty se obracejte na vedoucího oddělení zabezpečení standardizace OOS Ing. Milana HERŠÁLKA (tel ). Ředitel odboru Ing. Mikuláš STANKIEVICZ i PŘEKLAD

4 AAP-15(2012) SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (anglicky a francouzsky) Slovník vojenských a civilních zkratek a jim odpovídajících termínů používaných v dokumentech a publikacích NATO. Elektronická verze je jednou ročně upravena a je k dispozici na stránkách internet a extranet NATO ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY AGENTURA NATO PRO STANDARDIZACI (NSA) VYHLÁŠENÍ V RÁMCI NATO 19. ledna AAP-15(2012) SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (anglicky a francouzsky) je Spojenecká administrativní publikace NATO. 2. Terminologie AAP-15(2012) byla koordinována s ONTC a formálně jménem CS a odsouhlasena CSREPs. Proto je považována za odsouhlasenou v NATO (NATO agreed). 3. AAP-15(2012) je platná po obdržení. Nahrazuje publikaci AAP-15(2011), která musí být zrušena v souladu s postupy platnými v jednotlivých zemích pro rušení dokumentace. podepsáno Cihangir AKSIT TUR Civ Ředitel NSA ii

5 ČÁST I OBSAH TITULNÍ STRANA ÚVOD K ČESKÉMU VYDÁNÍ... I VYHLÁŠENÍ V RÁMCI NATO... II ČÁST I... III OBSAH... III PŘEHLED ZMĚN... VII NOVÉ ZKRATKY... VII ZMĚNY... VIII ZRUŠENÉ ZKRATKY... IX REDAKČNÍ ÚPRAVY... X PŘEDMLUVA... XII ČÁST II... 1 SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (ANGLICKY-FRANCOUZSKY)... 1 A... 1 B C D E F G iii PŘEKLAD

6 H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z PŘÍLOHA A K ČÁSTI II SEZNAM HLAVNÍCH ODKAZOVANÝCH ZDROJŮ SPOJENECKÉ PUBLIKACE NATO STANDARDIZAČNÍ DOHODY NATO DOKUMENTY VOJENSKÉHO VÝBORU iv

7 4 DOKUMENTY MEZINÁRODNÍHO ŠTÁBU A JINÉ DOKUMENTY NATO DOKUMENTY SPOJENECKÉHO VELITELSTVÍ PRO OPERACE (ACO) A SPOJENECKÉHO VELITELSTVÍ PRO TRANSFORMACI (ACT) DOKUMENTY POCHÁZEJÍCÍ ZE ZDROJŮ MIMO NATO Poznámka: Řazení jednotlivých částí dokumentu je dodrženo, ale obsah a čísla stránek nejsou uvedeny podle originálu v PŘEKLAD

8 VOLNÁ STRÁNKA vi

9 PŘEHLED ZMĚN NOVÉ ZKRATKY A B C ADC 2 ATMC BCLI C3B CEPC CIC 1 COI 3 C D E F G CSREP CSTP DOO DVN ER2T H I J K L M ISB 1 JVN LC MCMedSB MCWG 1 M N O P MIC NCSTP NFLWG NHISC OE 4 OPC PC 1 P Q R S T U PPC RAM 3 SA 3 Tgt TSA UA 2 V W WNEA WOO X Y - Z vii PŘEKLAD

10 ZMĚNY A A 1 A/A ABIED ACMP ACINT ACP 2 AECTP A B AII 2 ALTBMD AOB 1 AOO AW 1 AW 5 BILC C CCB 2 CD 2 CEPS COIED COM 1 C-RAM CS 3 C D E F CSREPs CWIED DGP DPC DRC EWG G H I J K HIMEZ IEDD ISTAR JCP JFHQ L M LOMEZ LRF MCG MCJSB MCSB MRRF MTA 2 N NADC NATMC NC3B NCS 3 NCSREPs NIB 1 NPC 1 N O NVA NVD NVG O&S OAT OE 1 ORD O P Q OT PC 2 PCG PE 3 PPS 1 PsyOp QRA(I) R racon RAS 1 RCIED REV RFO RISTA RSTA S SCEPC SGP SIED SNLC SPS 3 SVBIED STAR T U V W X Y - Z TRA UAS UMA VBIED VOIED WIT viii

11 ZRUŠENÉ ZKRATKY A B C D E F ACDD CAO 1 CIDDS G H I J K L M IPB N O P Q R NOTAL ONT PPC PSPA RAM 3 RTC S T U V W X Y - Z ix PŘEKLAD

12 (včetně zdrojových zkratek a číslovaných změn) REDAKČNÍ ÚPRAVY A B C D E F G AAR 3 AADGE ABP ADC 2 se mění na ADC 3 ALARP ASM 2 se mění na ASM 5 ASM 3 se mění na ASM 2 ASM 3 ASM 5 se mění na ASM 4 AWSM BNC CAO 2 se mění na CAO 1 CAO 3 se mění na CAO 2 CIC 1 se mění na CIC 2 CIC 2 se mění na CIC 3 COI 3 se mění na COI 4 CSAR 1 H I J K L M N IFF ISB se mění na ISB 2 MCLSB MCMSB MCWG se mění na MCWG 2 MILENG MRFL MUF O P Q R S T U GPS 2 GZ NCB 1 NEDB x

13 OE 4 se mění na OE 5 OP DEF OSINT PC 1 se mění na PC 2 PC 2 se mění na PC 3 PC 3 se mění na PC 4 PGM PK PLB PSO 1 RAM 2 R&M RESCO RTC 2 se mění na RTC 1 RTC 3 se mění na RTC 2 SA 3 se mění na SA 4 SA 4 se mění na SA 5 SA 5 se mění na SA 6 SA 6 se mění na SA 7 SOATG TEP TOPFAS UA 2 se mění na UA 3 V - W X Y - Z xi PŘEKLAD

14 SOUVISÍCÍ DOKUMENTY: PŘEDMLUVA A. C-M(2003)37-AS1, 22 May 2003 NATO Policy for Standardization of Terminology /Zásady NATO pro standardizaci terminologie/ B. C-M(2005)0023, 22 April 2005 Directive on the NATO Terminology Programme /Směrnice pro terminologický program NATO/ C. C-M(2007)0023, 23 April 2007 Guidance for the Development and Publication of NATO Terminology /Pokyny pro tvorbu a publikování terminologie NATO/ CÍL 1. Účel AAP-15 je dvojí: a. poskytnout plná znění termínů odpovídajících zkratkám nejběžněji používaným v dokumentech a publikacích NATO, b. stimulovat autory k používání správných a standardizovaných zkratek a jim odpovídajících termínů při přípravě dokumentů a korespondence. ZÁSADY 2. V souladu s požadavky stanovenými Zásadami NATO pro standardizaci terminologie (souvisící dokument odkaz A) a Směrnicí pro terminologický program NATO (souvisící dokument odkaz B) musí být v dokumentech NATO použita terminologie odsouhlasená v NATO. 3. Pro dosažení statusu odsouhlasená v NATO je terminologie AAP-15: a. přepracována skupinou NASG, a pokud je to nutné, s pomocí vybraných skupin expertů, b. koordinována prostřednictvím Úřadu NATO pro koordinaci terminologie (ONTC) ve všech stádiích přepracování a procesu odsouhlasení, c. postoupena k formálnímu odsouhlasení zástupcům jednotlivých států ve Výboru NATO pro standardizaci (CS), který je odpovědným odborným orgánem (TA) pro NASG. 4. AAP-15 je pak vyhlášena ředitelem NSA. SCHVALOVACÍ PROCES 5. NASG přezkoumá návrhy změn a rozhoduje o nich na základě principů, pravidel a kritérií uvedených ve Směrnici a v Pokynech. xii

15 6. Z hlediska obsahu a rovnocenné náhrady jsou konzultovány oficiální zdroje (např. odborné orgány (TA), odborníci, (oficiální) publikace a specializované slovníky). 7. Pokud jsou stanoviska expertů rozporná a NASG nemůže dosáhnout shody, jsou rozporné návrhy postoupeny arbitrážní pracovní skupině NSA (NSA arbitration AHWG). OBSAH 8. Odstraněné položky budou společně s dalšími historickými daty dostupné ke konzultaci v Systému správy terminologie NATO (NTMS). 9. Uživatelé mohou podávat návrhy zkratek, které by chtěli zařadit do AAP-15. PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA ZMĚNY V AAP Návrhy na změnu v AAP-15 musí být učiněny prostřednictvím formuláře pro sledování změn terminologie (Terminology Tracking Form TTF). Elektronická verze formuláře je dostupná na internetové stránce NSA VYDÁVÁNÍ 11. AAP-15 se vydává jednou ročně jen v elektronické verzi. PROVEDENÍ 12. AAP-15 je označena rokem vydání a případně číslem revize. 13. V AAP-15 je uplatněno mnoho všeobecně uznávaných lexikografických a typografických konvencí (zásad), které jsou uvedeny v Pokynech. 14. Uspořádání termínů v AAP-15 odpovídá lexikografické konvenci uvedené v Concise Oxford English Dictionary a v Le Petit Robert, což bude uvedeno ve změně 1 k C-M(2005)0023 (Směrnice). 15. Toto vydání AAP-15 odpovídá Pokynům. Pokud jednomu termínu odpovídá více zkratek, jsou u nich uvedena ohodnocení přijatelnosti (preferované, tolerované, nevhodné, zastaralé). Pod zkratkami a termíny jsou uvedeny zdroje 1. Pokud jedna zkratka představuje více termínů, jsou jednotlivé položky odlišeny číslováním. Například jsou uvedeny tři položky pro CEP: CEP 1 1 V české verzi pro omezení rozsahu dokumentu použito odlišné uspořádání, zdroje nejsou uvedeny (v případě potřeby je lze nalézt v originálním dokumentu). xiii PŘEKLAD

16 circular error probable [AAP-06] écart circulaire probable /ECP 1 / [AAP-06] CEP 2 civil emergency planning [MC 0336] plans civils d'urgence /PCU/ [MC 0336] CEP 3 communications equipment programme [NASG] programme d'équipement des télécommunications [NASG] Francouzská zkratka ECP pro écart circulaire probable má číslo 1 pro odlišení od jiné položky ECP (ECP 2 entry control post). Ta zase odkazuje zpět na CEP 1. ZDROJE 16. Zdroje jsou uvedeny přímo pod každým prvkem položky. Pokud je zdroj zkratky a termínu shodný, je uveden pouze pod termínem (viz příklad výše). 17. NASG je uvedena jako zdroj v následujících případech: a. pokud oficiální zdroj není dostupný (známý), b. když je potřeba upravit část položky, uvedeného v jiné AAP, použité jako zdroj. DOTAZY 18. Veškeré připomínky a dotazy ohledně této publikace zasílat na tyto adresy: xiv

17 PRO ÚPRAVY Chairman NASG L. Batista Vedoucí překladatelské služby Agentura NATO pro standardizaci NATO HQ B Brussels Belgium Tel.: +32(2) Fax: +32(2) PRO INFORMACE Správce stand. dokumentu AAP-15 P. Francis HQ SACT Linguistic Service HQ SACT 7857 Blandy Road, Norfolk, VA USA Tel.: 1 (757) Office of NATO Terminology Coordination NATO Standardization Agency NATO HQ B-1110 Brussels (Belgium) Tel.: +32(2) Fax: +32(2) xv PŘEKLAD

18 VOLNÁ STRÁNKA xvi

19 ČÁST II SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (anglicky-francouzsky) A (1) Army armée de terre pozemní síly A (2) search area zone de recherche zóna pátrání A2C2 army airspace command and control commandement et contrôle de l espace aérien de l armée de terre AA (1) air armament armement aérien ; armement des forces aériennes A velení a řízení vzdušného prostoru pozemních sil letecká výzbroj (výzbroj letadla) AA (2) air army armée aérienne letecká armáda; letectvo AA (3) airborne antenna antenne aéroportée palubní anténa (anténa letadla) AA (4) alerting authority autorité d'alerte pohotovostní orgán AA (5) area of action zone d'action /ZA/ prostor činnosti (akce) AA (6) avenue of approach voie d approche trasa přiblížení (přístupová trasa) AA (7) admitted; preferred: A/A toléré ; privilégiée : A/A tolerované; preferované: A/A A/A A/A 7 (admitted); air-to-air A/A 7 (toléré ); air-air vzduch-vzduch (letecká protiletadlová ) AAA (1) anti-aircraft artillery artillerie antiaérienne protiletadlové dělostřelectvo AAA (2) area advisory authority autorité consultative de zone oblastní poradní orgán AAB air assault brigade brigade d'assaut aérien aeromobilní brigáda AAC ACCS Advisory Committee Comité consultatif pour l'accs Poradní výbor pro ACCS AACP Allied acquisition practices publication publication interalliée sur les pratiques d acquisition spojenecká publikace pro akvizice AAD (1) advanced ammunition depot dépôt de munitions avancé předsunutý sklad munice (muniční sklad) 1 PŘEKLAD

20 AAD (2) area air defence défense aérienne de zone protivzdušná obrana prostoru AADC area air defence commander commandant de défense aérienne de zone velitel protivzdušné obrany prostoru AADGE ACO Air Defence Ground Environment infrastructure électronique de défense aérienne de l ACO pozemní (elektronické) prostředky protivzdušné obrany ACO AAF (1) allied air force force aérienne alliée /FAA 1/ spojenecké vzdušné síly AAF (2) army airfield aérodrome de l armée de terre letiště vojskového letectva (pozemních sil) AAGS army air-ground system système air-sol de l armée de terre systém vzduch-země pozemních sil AAL (F) light anti-aircraft artillery /LAA 1/ artillerie antiaérienne légère lehké protiletadlové dělostřelectvo AAM air-to-air missile missile air-air řízená střela vzduch-vzduch AAMG anti-aircraft machine-gun mitrailleuse antiaérienne protiletadlový kulomet AAN (F) North Atlantic Assembly /NAA/ Assemblée de l'atlantique Nord Severoatlantické shromáždění A&E AE (admitted); architecture and engineering; Note: As in architecture and engineering fees. AE ( toléré) ; étude technique et surveillance ; Note : par exemple, dans l expression «frais d étude technique et de surveillance /FETS/». A&I audit and inspection vérification comptable et inspection audit a inspekce technické a provozní; Pozn.: jako v termínu náklady na architektonickou studii a prováděcí projekt. A&T acquisition and technology acquisition et technologie akvizice (nabývání) a technologie AAP (1) Allied administrative publication publication administrative interalliée spojenecká administrativní publikace AAP (2) area air picture situation aérienne de zone aktuální vzdušná situace v oblasti AAR (1) after-action report compte rendu après action hlášení po ukončení akce (činnosti) AAR (2) after-reaction review analyse aprés action hodnocení po ukončení akce AAR (3) air-to-air refuelling ravitaillement en vol /REV/ doplňování paliva za letu AARA air-to-air refuelling area zone de ravitaillement en vol prostor doplňování paliva za letu AARC air-to-air refuelling controller contrôleur du ravitaillement en vol řídící (orgán) pro doplňování paliva za letu AArtyP Allied artillery publication publication interalliée sur l artillerie spojenecká publikace dělostřelectva AASTP Allied ammunition storage and transport publication publication interalliée sur le stockage et transport des munitions et explosives spojenecká publikace pro skladování a přepravu munice a výbušin 2

21 AATFC air assault task force commander commandant de la force d assaut aérien velitel vzdušného útočného úkolového uskupení AAV amphibious assault vehicle véhicule d assaut amphibie útočné obojživelné (vyloďovací) vozidlo AAVSP Allied avionics publication publication interalliée sur l avionique spojenecká publikace o elektronickém vybavení letadel (pro programové vybavení elektronických systémů letadel) AAW (1) air-to-air warfare lutte aérienne vzdušný boj AAW (2) anti-air warfare lutte antiaérienne /LAA 2/ protivzdušný boj AAWACU anti-air warfare aircraft control unit unité contrôleur d'aéronefs de lutte antiaérienne jednotka (prvek) řízení letadel protivzdušného boje AAWC (1) anti-air warfare commander commandant de la lutte antiaérienne velitel protivzdušného boje AAWC (2) anti-air warfare coordinator coordonnateur de la lutte antiaérienne koordinátor protivzdušného boje AAWCN anti-air warfare command net réseau de commandement de la lutte antiaérienne síť velitelství protivzdušného boje AB air base base aérienne letecká základna ABB airborne brigade brigade aéroportée vzdušně-výsadková brigáda ABC America, Britain, Canada Amérique, Grande-Bretagne, Canada USA, VB, Kanada ABCA America, Britain, Canada, Australia Amérique, Grande-Bretagne, Canada, Australie USA, VB, Kanada, Austrálie ABCCC (1) airborne battlefield command and control centre ABCCC (2) airborne command, control and communications; Note: ABCCC system. centre aéroporté de commandement et de contrôle du champ de bataille aéroporté de commandement, de contrôle et de communications ; Note : système ABCCC. vzdušné středisko velení a řízení na bojišti vzdušné velení, řízení a spojení; Pozn.: systém ABCCC. ABD airborne division division aéroportée vzdušně-výsadková divize ABDR aircraft battle damage repair réparation des dégâts subis par les aéronefs au combat ABFAC airborne forward air controller contrôleur aérien avancé embarqué (privilégié) ; contrôleur air avancé embarqué (privilégié) ABIED airborne improvised explosive device engin explosif improvisé aeroporte (privilégié) ; dispositif explosif de circonstance aéroporté (toléré) oprava letadla poškozeného v boji předsunutý letecký návodčí na palubě (letounu) vzduchem přepravované improvizované výbušné zařízení ABIH Army of Bosnia-and Herzegovina Armée de Bosnie-Herzégovine Armáda Bosny a Hercegoviny 3 PŘEKLAD

22 ABL airborne laser laser aéroporté palubní laser ABM antiballistic missile missile antimissile balistique protibalistická řízená střela ABMS air battle management system système de gestion du combat aérien systém řízení vzdušného boje ABN air battle net réseau de communication pour le combat aérien komunikační síť pro vedení vzdušného boje ABNCP preferred: ACP 2 privilégiée : ACP 2 preferované: ACP 2 ABNOC airborne operations centre centre des opérations embarqué létající středisko vzdušně-výsadkových operací ABO assistant boarding officer assistant officier de visite zástupce důstojník pobřežní stráže oprávněný vstoupit na loď a zkontrolovat ji ABP Afghan Border Police Police afghane des frontières Afghánská pohraniční policie ABR aeroballistic rocket roquette aérobalistique aerobalistická raketa ABRegt airborne regiment régiment aéroporté vzdušně-výsadkový pluk ABSR advanced battlefield surveillance radar radar de conception évoluée pour la surveillance du champ de bataille moderní (přehledový) radiolokátor pro sledování bojiště ABSV armoured battlefield support vehicle véhicule blindé d appui tactique obrněné vozidlo pro taktickou podporu ABT air-breathing threat menace aérobie hrozba nedostatku vzduchu (kyslíku); hrozba letadly ABTF airborne task force force opérationnelle aéroportée vzdušně výsadkové úkolové oskupení AC (1) air coordinator coordonnateur aérien koordinátor vzdušného prostoru; koordinátor činnosti ve vzdušném prostoru AC (2) airspace control contrôle de l'espace aérien řízení vzdušného prostoru AC (3) (F) antitank /AT 1/ antichar protitankový AC (4) area commander commandant de zone velitel prostoru (oblasti) AC (5) army corps corps d'armée (CA 5) armádní sbor AC (6) Atlantic Council; Note: Prefix identifying Council documents. Conseil de l'atlantique ; Note : préfixe des documents du Conseil. Atlantická rada; (Severoatlantická rada); Pozn.: předpona označující dokumenty Atlantické rady. AC (7) admitted; preferred: A/C toléré ; privilégiée : A/C tolerované; preferované: A/C 4

23 A/C aircraft; admitted: AC (7) aéronef ; toléré: AC (7) letadlo; tolerované: AC (7) ACA (1) airspace control authority autorité de contrôle de l'espace aérien orgán řízení vzdušného prostoru ACA (2) airspace coordination area Zone de coordination de l espace aérien řízená letová oblast ACAMP Allied camouflage and concealment publication publication interalliée sur le camouflage et la dissimulation ACARS air concepts and requirements study étude sur les concepts et besoins des forces aériennes spojenecká publikace pro maskování a klamání studie koncepcí a požadavků vzdušných sil ACC (1) air combat command commandement du combat aérien velitelství pro bojovou činnost letectva ACC (2) air command centre centre de commandement aérien středisko velení vzdušných sil ACC (3) air component commander commandant de composante Air ; commandant de composante aérienne velitel vzdušné složky; Pozn.: velitel vzdušné složky (společných) sil ACC (4) air control centre centre de contrôle aérien středisko řízení vzdušného prostoru ACC (5) air coordination centre; airspace coordination centre ACC (6) alternate control centre; Note: Pertaining to telecommunications. ACC (7) alternate control centre; Note: Pertaining to headquarters. centre de coordination de l'espace aérien centre de commande secondaire ; Note : domaine des télécommunications. centre de contrôle de remplacement ; Note : dans le cadre des quartiers généraux. středisko koordinace vzdušného prostoru záložní středisko řízení (řídící středisko); Pozn.: příslušné telekomunikacím. záložní středisko řízení; Pozn.: příslušné velitelství. ACC (8) approach control centre centre de contrôle d'approche /CCA 2/ středisko pro řízení přiblížení (řídící středisko) ACC (9) area control centre centre de contrôle régional středisko řízení oblasti; oblastní řídící středisko ACC (10) area coordination centre centre de coordination de zone středisko koordinace oblasti; oblastní koordinační středisko ACC (11) automatic code changing changement de code automatique automatická změna kódu ACCAP ACO CIS contingency assets pool pool de moyens SIC de circonstance de l'aco Fond prostředků KIS ACO pro nepředvídané události ACCB ACO centralized communications budget budget centralisé des systèmes de communication de l'aco souhrnný rozpočet ACO pro spojení ACCE air component coordination element élément de coordination de composante aérienne prvek pro koordinaci vzdušné složky 5 PŘEKLAD

24 ACCIS Automated Command and Control Information System système automatisé d'information de commandement et de contrôle automatizovaný informační systém velení a řízení ACCP Allied combat clothing publication publication interalliée sur les vêtements de combat spojenecká publikace o bojové výstroji ACCS Air Command and Control System système de commandement et de contrôle aériens systém velení a řízení vzdušných sil (letectva) ACE Allied Command Europe (obsolete) Commandement allié en Europe /CAE/ (désuet) Velitelství spojeneckých sil v Evropě (zastaralé) ACEATM aimed controlled-effect antitank mine mine antichar pointable à effet dirigé /MACPED/ protitanková mina se směrovým účinkem ACED advanced communications equipment depot dépôt avancé de matériels de télécommunications předsunutý sklad spojovacího materiálu ACFL agreed ceasefire line ligne de cessez-le-feu agrée dohodnutá čára zastavení palby ACG amphibious combat group groupe de combat amphibie obojživelné bojové uskupení (skupina) ACHQ advanced control headquarters quartier général de contrôle avancé /QGCA/ předsunuté velitelské stanoviště ACI airborne control intercept interception contrôlée en vol přepad řízený ze vzduchu (vzdušným naváděcím stanovištěm (návodčím)) ACIL ACO Installation List liste des installations de l'aco seznam zařízení (objektů) ACO ACINT ACOUSTINT (admitted); acoustic intelligence ACOUSTINT (toléré) ; renseignement acoustique zvukoměrný průzkum Ack. acknowledge accusé de réception potvrzení příjmu ACL allowable cabin/cargo load charge autorisée de la cabine dovolené zatížení kabiny ACM (1) acoustic countermeasures contre-mesures acoustiques akustická protiopatření (opatření proti akustickému zpravodajství) ACM (2) air combat manoeuvre manoeuvre de combat aérien manévrový vzdušný boj ACM (3) airspace control means moyens de contrôle de l'espace aérien prostředky řízení vzdušného prostoru ACM (4) airspace control measure mesure de contrôle de l espace aérien opatření k řízení vzdušného prostoru ACM (5) anti-coalition militant militant anticoalition protikoaliční aktivista ACMC ACMI ACCS Configuration Management Committee Comité de gestion de la configuration de l'accs air combat manoeuvring instrumentation instrumentation de suivi de la manoeuvre de combat aérien Výbor pro management konfigurace ACCS přístrojové vybavení pro manévrový vzdušný boj 6

25 ACMP Allied configuration management publication publication interalliée de gestion de la configuration ACMR (1) air combat manoeuvring range polygone d'entraînement à la manoeuvre de combat aérien ACMR (2) airspace control measure request demande d application de mesures de contrôle de l espace aérien spojenecká publikace pro management konfigurace prostor pro výcvik v manévrovém vzdušném boji (střelnice ~) žádost o opatření k řízení vzdušného prostoru ACMREQ airspace control means request demande de moyens de contrôle de l espace aérien požadování prostředků řízení vzdušného prostoru ACMS automated communication management system système automatisé de gestion des télécommunications automatizovaný systém řízení spojení ACN airborne communications node centre nodal de communications aéroporté vzdušný spojovací uzel ACO (1) airspace control order ordre de contrôle de l'espace aérien rozkaz pro řízení vzdušného prostoru ACO (2) airspace coordination order ordre de coordination aérienne rozkaz pro koordinaci ve vzdušném prostoru ACO (3) Allied command operations Commandement allié Opérations spojenecké velitelství pro operace ACodP Allied codification publication publication interalliée sur la codification spojenecká publikace pro kodifikaci AComP Allied communications publication publication interalliée sur les communications spojenecká spojovací publikace ACOS Assistant Chief of Staff sous-chef d'état-major /SCEM 2/ zástupce náčelníka štábu ACOUSTINT admitted; preferred: ACINT toléré ; privilégié : ACINT tolerované; preferované: ACINT ACP (1) advanced common processor processeur commun évolué moderní společný procesor ACP (2) ABNCP (admitted); airborne command post ABNCP (toléré) ; poste de commandement volant vzdušné velitelské stanoviště ACP (3) air checkpoint poste de contrôle aérien kontrolní stanoviště letectva ACP (4) air control point poste de guidage aérien naváděcí stanoviště letectva ACP (5) airspace control plan plan de contrôle de l'espace aérien plán řízení vzdušného prostoru ACP (6) Allied communications publication publication interalliée sur les communications spojenecká spojovací publikace ACR air control and reporting détection et contrôle aériens řízení a uvědomování vzdušných sil ACROSS Allied Commands Resources Optimization Software System système logiciel d'optimisation des ressources des commandements alliés systém programového vybavení pro optimalizaci zdrojů Aliančních velitelství ACS (1) advanced common sensor capteur commun évolué moderní společný senzor 7 PŘEKLAD

26 ACS (2) aerial common sensor capteur commun aérien společný vzdušný (letecký) senzor ACS (3) aircraft cross-servicing services mutuels pour aéronefs vzájemné pozemní zabezpečení letadel ACS (4) airspace control system système de contrôle de l'espace aérien systém řízení vzdušného prostoru ACSA ACSEC acquisition and cross-servicing agreement Allied Courier Services Executive Committee accord sur l'acquisition et le soutien mutuel Comité exécutif des services de courrier alliés dohoda o akvizici a vzájemném zabezpečení (poskytování služeb) Výkonný výbor pro spojeneckou kurýrní službu ACT Allied Command Transformation Commandement allié Transformation Spojenecké velitelství pro transformaci ACTIVE advanced controls technology for integrated vehicles technologie évoluée de commandes pour véhicules intégrés moderní technologie řízení pro integrovaná vozidla ACTORD activation order ordre d activation rozkaz k zahájení činnosti ACTREQ activation request demande d'activation požadavek k zahájení činnosti ACT SEE Allied Command Transformation Staff Element Europe Élément d'état-major Europe du Commandement allié Transformation Evropský štábní prvek spojeneckého velitelství pro transformaci ACTWARN activation warning avertissement d activation výstraha k uvedení do pohotovosti; aktivační výstraha ACU (1) air control unit unité de contrôle aérien řídící (naváděcí) stanoviště letectva ACU (2) aircraft control unit unité de contrôle tactique air jednotka řízení letadel ACU (3) antenna control unit unité de commande d'antenne ovládací jednotka antény ACU (4) avalanche control unit unité de contrôle des avalanches jednotka pro kontrolu lavin ACV (1) aircraft cockpit video vidéo de poste de pilotage d aéronef video v kabině letadla (kabinové video) ACV (2) air cushion vehicle aéroglisseur vznášedlo ACV (3) armoured combat vehicle; véhicule blindé de combat /VBC/ obrněné bojové vozidlo armoured fighting vehicle /AFV/ ACW anti-carrier warfare lutte anti-porte-avions /LAPA/ boj proti letadlovým lodím AD (1) ACO directive directive de l'aco směrnice ACO AD (2) aerodrome aérodrome letiště AD (3) air defence défense aérienne /DA 2/ protivzdušná obrana 8

27 AD (4) armoured division division blindée /DB/ obrněná divize; tanková divize AD (5) assistant director directeur délégué zástupce ředitele ADA (1) air defence area zone de défense aérienne /ZDA/ oblast protivzdušné obrany ADA (2) air defence artillery artillerie antiaérienne protiletadlové dělostřelectvo ADAC (F) short take-off and landing aircraft; STOL aircraft (admitted) aéronef à décollage et atterrissage courts letadlo s krátkým vzletem a přistáním; tolerované: letadlo STOL ADAC/ADAV (F) deprecated; preferred: ADACV déconseillé ; privilégiée : ADACV nevhodné; preferované: ADACV ADACG arrival/departure airfield control group; admitted: A/DACG groupe de contrôle des aérodromes d arrivée et de départ ; toléré : A/DACG letištní skupina řízení příletů a odletů; tolerované: A/DACG A/DACG admitted; preferred: ADACG toléré ; privilégié : ADACG tolerované; preferované: ADACG ADACV (F) vertical or short take-off and landing aircraft; VSTOL aircraft (admitted); V/STOL aircraft (deprecated); deprecated: ADAC/ADAV aéronef à décollage et atterrissage courts ou verticaux ; déconseillé : ADAC/ADAV letadlo se svislým nebo krátkým vzletem a přistáním; tolerované: letadlo VSTOL nevhodné: letadlo V/STOL nevhodné: ADAC/ADAV ADAM (1) air defence and airspace management défense aérienne et gestion de l'espace aérien protivzdušná obrana a řízení vzdušného prostoru ADAM (2) area denial artillery munition munition d'artillerie d'interdiction de zone prostor zakázané dělostřelecké palby ADAMS Allied Deployment and Movement System système de soutien interallié des déploiements et des mouvements ADatP Allied data processing publication publication interalliée sur le traitement des données spojenecký systém (zabezpečení) rozvinování a přesunu spojenecká publikace pro práci s daty ADATS air defence antitank system système de défense antichar et antiaérienne protitankový a protiletadlový systém ADAV (F) vertical take-off and landing ; VTOL aircraft (admitted) aéronef à décollage et atterrissage verticaux letadlo se svislým vzletem a přistáním; tolerované: letadlo VTOL ADC (1) air defence command commandement de la défense aérienne velitelství protivzdušné obrany 9 PŘEKLAD

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU Označení a název opravovaného ČOS 999921, 2. vydání BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Oprava č. 1 Část č. 1 kapitola

Více

ŘÍZENÍ PALBY. Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek

ŘÍZENÍ PALBY. Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek ŘÍZENÍ PALBY Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily

Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily Mechanizované vojsko Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily v uplynulých pěti letech celou řadu složitých a náročných úkolů, počínaje výcvikem (účast na celé řadě mezinárodních cvičení,

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

DOKTRÍNA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

DOKTRÍNA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY Schvaluji. Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Vlastimil PICEK Praha března 2010 DOKTRÍNA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 2. vydání 2010 DOKTRÍNA ARMÁDY ČESKÉ

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 7. září 1999 č. 46 k návrhu na zřízení v resortu obrany Národního centra pro koordinaci přesunů a dopravy ozbrojených sil B e z p e č n o

Více

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy:

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: ÚVODNÍ ČÁST L 8/A DEFINICE Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti (Additional instructions for continued airworthiness) Jsou dodatečné informace

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System ACARS ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System Komunikační letadlový systém Tři hlavní datové linky: digitální komunikace určená pro řízení letového provozu ATC/ATS digitální přenos

Více

NAMSA VÝZNAMNÝ PRVEK MODERNÍ LOGISTIKY NATO

NAMSA VÝZNAMNÝ PRVEK MODERNÍ LOGISTIKY NATO NAMSA VÝZNAMNÝ PRVEK MODERNÍ LOGISTIKY NATO NAMSA VÝZNAMNÝ PRVEK MODERNÍ LOGISTIKY NATO Pplk. Ing. Josef PROCHÁZKA Doc. Ing. Jozef ŠMONDRK, Ph.D. Anotace: NAMSA (NATO Maitenance and Supply Agency Agentura

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 11 Zásady zpracování dokumentů pro velení a řízení bojové jednotky v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

c) vysvětlení použitých zkratek

c) vysvětlení použitých zkratek c) vysvětlení použitých zkratek Zkratka Originální znění Česky 103. stř. C/P 103. středisko CIMIC/PSYOPS 13. dp 13. dělostřelecký pluk 14. plogp 14. pluk logistické podpory 15. žp 15. ženijní pluk 173.

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad stanoví podle 149 odst. 5 zákona č..../2004

Více

PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH

PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH 1.vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH Praha (VOLNÁ STRANA) 2 1.vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

Press spacebar to start

Press spacebar to start Press spacebar to start CIVILNĚ VOJENSKÁ INTEGRACE SLUŽEB ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU J U D r. R i c h a r d K l í m a V e d o u c í o d d ě l e n í v n ě j š í c h v z t a h ů 2 8. 0 1. 2 0 1 5, Z u b e

Více

DLOUHODOBÝ VÝHLED PRO OBRANU 2030

DLOUHODOBÝ VÝHLED PRO OBRANU 2030 DLOUHODOBÝ VÝHLED PRO OBRANU 2030 Ministerstvo obrany České republiky DLOUHODOBÝ VÝHLED PRO OBRANU 2030 Praha 2015 OBSAH I. ÚVOD...4 II. VÝCHODISKA...5 III. OČEKÁVANÉ BEZPEČNOSTNÍ A OPERAČNÍ PROSTŘEDÍ...6

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 10/II. XX.XX.2007 1-1 Změna č. 1

HLAVA 1 PŘEDPIS L 10/II. XX.XX.2007 1-1 Změna č. 1 HLAVA 1 PŘEDPIS L 10/II Úvod Cílem mezinárodní letecké telekomunikační služby je poskytování spojení a radiotechnických prostředků, nezbytných pro zajištění bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti mezinárodního

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

ČOS 650004 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ

ČOS 650004 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA

INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

ČOS 130509 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. MUNICE RÁŽE 30 173 mm

ČOS 130509 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. MUNICE RÁŽE 30 173 mm ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MUNICE RÁŽE 30 173 mm (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MUNICE RÁŽE 30 173 mm Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího dokumentu: STANAG 4624, Ed. 1

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

Záměr rozvoje vzdušných sil

Záměr rozvoje vzdušných sil Záměr rozvoje vzdušných sil NŘ SOPS PhDr. Jakub Landovský, PhD. 4.12.2015 Východiska VzS plní úkoly vyplývající z legislativy ČR udržování a rozvoj schopností VzS AČR je zdrojově velmi náročný (národní

Více

13.11.2014 1-1 Změna č. 89

13.11.2014 1-1 Změna č. 89 HLAVA 1 PŘEDPIS L 10/II Úvod Cílem mezinárodní letecké telekomunikační služby je poskytování spojení a radiotechnických prostředků, nezbytných pro zajištění bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti mezinárodního

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 650002, 1. vydání ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 650002, 1. vydání ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 650002, 1. vydání ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI 2. Oprava č. 1. Část č. 1 Původní verze Kapitola 3, strana 5 STANAG 1185

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

Definice (kolik, kdo) spotřebitelů (S)

Definice (kolik, kdo) spotřebitelů (S) Marek KRAJČÍK LOGISTICKO EKONOMICKÉ ASPEKTY ZAHRANIČNÍCH MISÍ Abstract: The ACR does not have enough money to cover all requirements during process of formation and deployment of task forces. The ammunition

Více

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM VÝTISK: č. 1 Bezpečnostní program provozovatele letiště LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM NEVEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j.ÚCL: Datum: Schválil:... Úřad pro civilní letectví Zpracovatelé: Schválil VLP LKKM: Datum

Více

Finanční aspekty ERC grantů

Finanční aspekty ERC grantů Granty Evropské výzkumné rady (ERC) Advanced grants (AdG) Finanční aspekty ERC grantů Praha, 21. listopadu 2011 Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR ERC

Více

Tactical Pilotage Chart 1 : 500 000

Tactical Pilotage Chart 1 : 500 000 Tactical Pilotage Chart 1 : 500 000 Účel: Mapa je určena k plánování a řízení letového provozu, dále k předletové přípravě osádek a ke srovnávací orientaci a radionavigaci během letu. Poskytuje informace

Více

Kategorie a kódy SVMe

Kategorie a kódy SVMe 10 Kategorie a kódy SVMe Kategorie SVMe dle Vyhlášky č.210/2012 Sb. Kód uváděný v žádosti Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně a samočinné zbraně s ráží 12,7 mm (ráže 0,50 palce)

Více

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ Česká republika se v roce 2004 účastnila sedmi zahraničních operací, v nichž se vystřídalo celkem 2016 příslušníků Armády České republiky. OPERACE JOINT FORGE (SFOR II)

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Obsah prezentace Bezpečnostní opatření ÚCL prostory Rozdělení vzdušného prostoru ve FIR LKAA a postupy pro VFR lety, FPL, noční lety VFR apod. Změny prostorů

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE HLAVA 1 DEFINICE Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá k označení pracovišť

Více

Všeobecná ženijní podpora

Všeobecná ženijní podpora Všeobecná ženijní podpora Význam a charakteristika EOD podpory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

ČOS 168003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE

ČOS 168003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI ODBOR OBRANNÉ STANDARDIZACE AAP-6 2010

ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI ODBOR OBRANNÉ STANDARDIZACE AAP-6 2010 ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI ODBOR OBRANNÉ STANDARDIZACE AAP-6 2010 SLOVNÍK TERMÍNŮ A DEFINIC NATO (ANGLICKY A FRANCOUZSKY) Praha 2010 1 VOLNÁ STRÁNKA 2 ORGANIZACE

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI ODBOR OBRANNÉ STANDARDIZACE AAP-06(2014)

ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI ODBOR OBRANNÉ STANDARDIZACE AAP-06(2014) ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI ODBOR OBRANNÉ STANDARDIZACE AAP-06(2014) SLOVNÍK NATO S TERMÍNY A DEFINICEMI (ANGLICKY A FRANCOUZSKY) Praha 2014 1 ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

ZKRATKY A SYMBOLY (použité v tomto Předpisu)

ZKRATKY A SYMBOLY (použité v tomto Předpisu) ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 6/II ZKRATKY A SYMBOLY (použité v tomto Předpisu) Zkratky AC ACAS ADREP ADS AFCS AGA AIG AOC APU ASE ASIA/PAC ATC ATM ATS CAT I CAT II CAT III CAT IIIA CAT IIIB CAT IIIC CFIT cm CVR

Více

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace 54,25 55,78 VÝZKUMU 55,78 56,9 VÝZKUMU Pohyblivá 3 ) 56,9 57 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 57 58,2 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 58,2 59 VÝZKUMU VÝZKUMU Pevné spoje VÝZKUMU 3 ) Pevné spoje s velkou hustotou stanic Pevné

Více

ČOS 108015 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI A V OPERAČNÍM PROSTORU

ČOS 108015 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI A V OPERAČNÍM PROSTORU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI A V OPERAČNÍM PROSTORU (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 108015 IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI

Více

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s.

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s. Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s. Letecká informační služba přístup k informacím Od 1. ledna 2008 je přístup k níže uvedeným dokumentům vydávaným

Více

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR mjr. Ing. Milan Jirsa, Ph.D. milan.jirsa@unob.cz Univerzita obrany Brno Fakulta vojenských technologií 4. 2. 2014, Cyber Security 2014 Stručný přehled důležitých událostí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.35; 35.040 Říjen 2014 Informační technologie Bezpečnostní techniky Systémy řízení bezpečnosti informací Přehled a slovník ČSN ISO/IEC 27000 36 9790 Information technology

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DKS10 Komunikační systém pro krizové řízení. Vladimír Karas TTC TELEKOMUNIKACE, s. r. o.

DKS10 Komunikační systém pro krizové řízení. Vladimír Karas TTC TELEKOMUNIKACE, s. r. o. DKS10 Komunikační systém pro krizové řízení Vladimír Karas TTC TELEKOMUNIKACE, s. r. o. TTC TELEKOMUNIKACE Aktivity v oblasti telekomunikací Výzkum a vývoj (R&D) Výroba telekomunikačních zařízení projektování

Více

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU Doc 4444 / L 4444 Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 184/2002-220-SP ze dne 26.2.2002 KONTROLNÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Více

ČOS 650001 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM

ČOS 650001 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 650001 ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího

Více

ČOS 151006 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL

ČOS 151006 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/04.2011-4 pro kmitočtové pásmo 1700 1900 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/04.2011-4 pro kmitočtové pásmo 1700 1900 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 27. dubna 2011 Čj. 5 569/2011-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

AIP ENR 5.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 5.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 5.2 1 ENR 5.2 PROSTORY PRO VOJENSKÝ VÝCVIK A CVIČENÍ A IDENTIFIKAČNÍ PÁSMO PROTIVZDUŠNÉ OBRANY 5.2.1 Dočasně vyhrazené prostory ENR 5.2 MILITARY EXERCISE AND TRAINING AREAS AND AIR DEFENCE INDENTIFICATION

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 31.160; 33.040.30 2002 Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 khz až 148,5 khz - Část 4-1: Oddělovací filtry nízkého napětí - Kmenová specifikace Březen

Více

Z á p i s ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne 21.6.2012 v budově ÚNMZ Praha

Z á p i s ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne 21.6.2012 v budově ÚNMZ Praha Z á p i s ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne 21.6.2012 v budově ÚNMZ Praha Přítomni: Ing. Bedřichová, Ing. Müller, Ing. Sláma CSc., Ing. Devera, Ing. Kalábová, Ing. Šašinková, CSc.,

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 23. listopadu 2011 Čj. ČTÚ-90 643/2011-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

L 299, 18. 11. 2003, 9-19 108/L

L 299, 18. 11. 2003, 9-19 108/L Úř. věst. č. L 299, 18. 11. 2003, str. 9-19 108/L DIRECTIVE 2003/88/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time Směrnice

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Výcvik dopravního pilota Analýza dosaţení jednotlivých licencí Martin Bíţa

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Výcvik dopravního pilota Analýza dosaţení jednotlivých licencí Martin Bíţa Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Výcvik dopravního pilota Analýza dosaţení jednotlivých licencí Martin Bíţa Bakalářská práce 2010 PROHLAŠUJI Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Český telekomunikační Ú řa d

Český telekomunikační Ú řa d Český telekomunikační Ú řa d se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02,22502 Praha 025 Praha 27. července 2005 Čj. 30258/2005-613 Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný

Více

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTEM FOR CONFIGURATION OF COMMUNICATION TERMINALS AND VISUALIZATION OF STATE INFORMATION FROM RAIL VEHICLES

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

Historie mírových operací v ČR / ČSSR Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově Historie mírových operací v ČR / ČSSR kpt. PhDr. Stanislav Balík KOREA Dozorčí komise neutrálních států ( DKNS) na Korejském poloostrově v letech 1953 1993.

Více

Lightweight Armoured Vehicle S-LOV-CBRN

Lightweight Armoured Vehicle S-LOV-CBRN Ing. Bohuslav Res, CSc. Souprava lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN Technika a technologie Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 1, s. 155 163, ISSN 1210-3292 Lightweight Armoured Vehicle S-LOV-CBRN

Více

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Afghánist nistán n jako výzva pro Společnou zahraniční a bezpečnostn nostní politiku EU Eva Svobodová, Ph.D. 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Témata Společná bezpečnostní a obranná politika (Common Security

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 DATOVÁ KOMUNIKACE MEZI ZAŘÍZENÍMI ATS (ATS INTERFACILITY DATA COMMUNICATIONS) AIDC 1. ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.1.1 Tento Doplněk popisuje typy zpráv a jejich obsahy, které

Více

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Zvýšení bezpečnosti provozu na letištích. Honeywell Aerospace Advanced Technology June 2014

Zvýšení bezpečnosti provozu na letištích. Honeywell Aerospace Advanced Technology June 2014 Zvýšení bezpečnosti provozu na letištích Honeywell Aerospace Advanced Technology June 2014 Obsah prezentace 1. Bezpečnostní rizika provozu na letištích 2. Potenciální řešení 3. Současná řešení 4. Budoucí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2010 Praha 2011 2 1. Úvod Stejně jako v předcházejících letech byla i v roce 2010 činnost Národního bezpečnostního úřadu (dále

Více

SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE

SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE 2011 VZNIK SPRÁVY LETIŠTĚ Správa letiště byla vytvořena k 1.12.2003. Správa letiště se stává nástupnickou organizací 34.základny speciálního letectva. 34. ZÁKLADNA SPEC. LETECTVA

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

3 Související dokumenty

3 Související dokumenty OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU Označení a název ČOS 701001, 1. vydání AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ A KONTROLU POHONNÝCH HMOT VE STACIONÁRNÍCH SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍCH. Oprava č. 1. Část č. 1

Více

Softwarové rádio. Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal

Softwarové rádio. Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Softwarové rádio Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal 1 Softwarové rádio je perspektivní koncepcí rádiových vysílačů a přijímačů s předpokladem potlačení analogových prvků na minimum. Jediným analogovým prvkem

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 2- Organizace řízení majetkových zdrojů v resortu obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Technická komise ISO/JTC1/SC 27 Technická normalizační komise ÚNMZ TNK 20

Technická komise ISO/JTC1/SC 27 Technická normalizační komise ÚNMZ TNK 20 ČSN ISO/IEC 7064 Information technology -- Security techniques -- Check character systems Zpracování dat. Systémy kontrolních znaků ČSN BS 7799-2 Information Security Management Systems -- Specification

Více

(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu)

(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu) L 37/74 Úřední věstník Evropské unie 10.2.2010 IV (Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. října 2009, kterým se mění rozhodnutí

Více

Fire Control. T 3 - Determining the elements for fire due to of substitute instruments

Fire Control. T 3 - Determining the elements for fire due to of substitute instruments Fire Control T 3 - Determining the elements for fire due to of substitute instruments References and further reading 1/4: MO ČR. Bojové použití dělostřelectva Armády České republiky. Děl-1-1. Praha: 2002.

Více

ICZ to není jen spisová sluţba

ICZ to není jen spisová sluţba Skupina ICZ, aneb ICZ to není jen spisová sluţba Roman Zemánek, obchodní manaţer ICZ a.s., Seč, 31. října 2013 Dokument: Informační prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Společnost zaloţena

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více