SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO"

Transkript

1 SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO AAP-15(2012) Vyhlášeno 19.ledna 2012 PŘEKLAD

2 VOLNÁ STRÁNKA

3 ÚVOD K ČESKÉMU VYDÁNÍ Publikace SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO AAP-15(2012) je volným překladem spojenecké publikace NATO. U každé zkratky je uvedena anglická i francouzská verze termínu odpovídajícího zkratce tak, jak je uvedena v originálním vydání AAP-15(2012). Na prvním místě je vždy uvedena verze anglická, kurzívou je na druhém místě uvedena verze francouzská a jako třetí je doplněna česká verze. Všechny zkratky vycházející z francouzského termínu jsou označeny tmavším podbarvením textu v celém řádku a velkým písmenem F uvedeným v závorce za zkratkou. Pokud jsou v termínu uvedeny zkratky, jsou ponechány v původním stavu a jejich význam je uveden na příslušném místě v publikaci podle abecedního pořádku. Termín psaný kurzívou v českém názvu představuje překlad francouzského originálu. Připomínky k překladu zkratek, k formální úpravě nebo jiné připomínky, mohou uživatelé zaslat na OOS/Úř OSK SOJ (fax ). Po analýze budou zapracovány do elektronické verze. Publikaci AAP-15 v elektronické podobě poskytuje OOS / Úř OSK SOJ. Pomůcka je k dispozici v elektronické podobě na těchto sítích: INTERNET INTRANET ŠIS NAVIGATOR ŠIS, INTRANETOVÉ ODKAZY, IS STANDARDIZACE S dotazy nebo náměty se obracejte na vedoucího oddělení zabezpečení standardizace OOS Ing. Milana HERŠÁLKA (tel ). Ředitel odboru Ing. Mikuláš STANKIEVICZ i PŘEKLAD

4 AAP-15(2012) SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (anglicky a francouzsky) Slovník vojenských a civilních zkratek a jim odpovídajících termínů používaných v dokumentech a publikacích NATO. Elektronická verze je jednou ročně upravena a je k dispozici na stránkách internet a extranet NATO ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY AGENTURA NATO PRO STANDARDIZACI (NSA) VYHLÁŠENÍ V RÁMCI NATO 19. ledna AAP-15(2012) SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (anglicky a francouzsky) je Spojenecká administrativní publikace NATO. 2. Terminologie AAP-15(2012) byla koordinována s ONTC a formálně jménem CS a odsouhlasena CSREPs. Proto je považována za odsouhlasenou v NATO (NATO agreed). 3. AAP-15(2012) je platná po obdržení. Nahrazuje publikaci AAP-15(2011), která musí být zrušena v souladu s postupy platnými v jednotlivých zemích pro rušení dokumentace. podepsáno Cihangir AKSIT TUR Civ Ředitel NSA ii

5 ČÁST I OBSAH TITULNÍ STRANA ÚVOD K ČESKÉMU VYDÁNÍ... I VYHLÁŠENÍ V RÁMCI NATO... II ČÁST I... III OBSAH... III PŘEHLED ZMĚN... VII NOVÉ ZKRATKY... VII ZMĚNY... VIII ZRUŠENÉ ZKRATKY... IX REDAKČNÍ ÚPRAVY... X PŘEDMLUVA... XII ČÁST II... 1 SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (ANGLICKY-FRANCOUZSKY)... 1 A... 1 B C D E F G iii PŘEKLAD

6 H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z PŘÍLOHA A K ČÁSTI II SEZNAM HLAVNÍCH ODKAZOVANÝCH ZDROJŮ SPOJENECKÉ PUBLIKACE NATO STANDARDIZAČNÍ DOHODY NATO DOKUMENTY VOJENSKÉHO VÝBORU iv

7 4 DOKUMENTY MEZINÁRODNÍHO ŠTÁBU A JINÉ DOKUMENTY NATO DOKUMENTY SPOJENECKÉHO VELITELSTVÍ PRO OPERACE (ACO) A SPOJENECKÉHO VELITELSTVÍ PRO TRANSFORMACI (ACT) DOKUMENTY POCHÁZEJÍCÍ ZE ZDROJŮ MIMO NATO Poznámka: Řazení jednotlivých částí dokumentu je dodrženo, ale obsah a čísla stránek nejsou uvedeny podle originálu v PŘEKLAD

8 VOLNÁ STRÁNKA vi

9 PŘEHLED ZMĚN NOVÉ ZKRATKY A B C ADC 2 ATMC BCLI C3B CEPC CIC 1 COI 3 C D E F G CSREP CSTP DOO DVN ER2T H I J K L M ISB 1 JVN LC MCMedSB MCWG 1 M N O P MIC NCSTP NFLWG NHISC OE 4 OPC PC 1 P Q R S T U PPC RAM 3 SA 3 Tgt TSA UA 2 V W WNEA WOO X Y - Z vii PŘEKLAD

10 ZMĚNY A A 1 A/A ABIED ACMP ACINT ACP 2 AECTP A B AII 2 ALTBMD AOB 1 AOO AW 1 AW 5 BILC C CCB 2 CD 2 CEPS COIED COM 1 C-RAM CS 3 C D E F CSREPs CWIED DGP DPC DRC EWG G H I J K HIMEZ IEDD ISTAR JCP JFHQ L M LOMEZ LRF MCG MCJSB MCSB MRRF MTA 2 N NADC NATMC NC3B NCS 3 NCSREPs NIB 1 NPC 1 N O NVA NVD NVG O&S OAT OE 1 ORD O P Q OT PC 2 PCG PE 3 PPS 1 PsyOp QRA(I) R racon RAS 1 RCIED REV RFO RISTA RSTA S SCEPC SGP SIED SNLC SPS 3 SVBIED STAR T U V W X Y - Z TRA UAS UMA VBIED VOIED WIT viii

11 ZRUŠENÉ ZKRATKY A B C D E F ACDD CAO 1 CIDDS G H I J K L M IPB N O P Q R NOTAL ONT PPC PSPA RAM 3 RTC S T U V W X Y - Z ix PŘEKLAD

12 (včetně zdrojových zkratek a číslovaných změn) REDAKČNÍ ÚPRAVY A B C D E F G AAR 3 AADGE ABP ADC 2 se mění na ADC 3 ALARP ASM 2 se mění na ASM 5 ASM 3 se mění na ASM 2 ASM 3 ASM 5 se mění na ASM 4 AWSM BNC CAO 2 se mění na CAO 1 CAO 3 se mění na CAO 2 CIC 1 se mění na CIC 2 CIC 2 se mění na CIC 3 COI 3 se mění na COI 4 CSAR 1 H I J K L M N IFF ISB se mění na ISB 2 MCLSB MCMSB MCWG se mění na MCWG 2 MILENG MRFL MUF O P Q R S T U GPS 2 GZ NCB 1 NEDB x

13 OE 4 se mění na OE 5 OP DEF OSINT PC 1 se mění na PC 2 PC 2 se mění na PC 3 PC 3 se mění na PC 4 PGM PK PLB PSO 1 RAM 2 R&M RESCO RTC 2 se mění na RTC 1 RTC 3 se mění na RTC 2 SA 3 se mění na SA 4 SA 4 se mění na SA 5 SA 5 se mění na SA 6 SA 6 se mění na SA 7 SOATG TEP TOPFAS UA 2 se mění na UA 3 V - W X Y - Z xi PŘEKLAD

14 SOUVISÍCÍ DOKUMENTY: PŘEDMLUVA A. C-M(2003)37-AS1, 22 May 2003 NATO Policy for Standardization of Terminology /Zásady NATO pro standardizaci terminologie/ B. C-M(2005)0023, 22 April 2005 Directive on the NATO Terminology Programme /Směrnice pro terminologický program NATO/ C. C-M(2007)0023, 23 April 2007 Guidance for the Development and Publication of NATO Terminology /Pokyny pro tvorbu a publikování terminologie NATO/ CÍL 1. Účel AAP-15 je dvojí: a. poskytnout plná znění termínů odpovídajících zkratkám nejběžněji používaným v dokumentech a publikacích NATO, b. stimulovat autory k používání správných a standardizovaných zkratek a jim odpovídajících termínů při přípravě dokumentů a korespondence. ZÁSADY 2. V souladu s požadavky stanovenými Zásadami NATO pro standardizaci terminologie (souvisící dokument odkaz A) a Směrnicí pro terminologický program NATO (souvisící dokument odkaz B) musí být v dokumentech NATO použita terminologie odsouhlasená v NATO. 3. Pro dosažení statusu odsouhlasená v NATO je terminologie AAP-15: a. přepracována skupinou NASG, a pokud je to nutné, s pomocí vybraných skupin expertů, b. koordinována prostřednictvím Úřadu NATO pro koordinaci terminologie (ONTC) ve všech stádiích přepracování a procesu odsouhlasení, c. postoupena k formálnímu odsouhlasení zástupcům jednotlivých států ve Výboru NATO pro standardizaci (CS), který je odpovědným odborným orgánem (TA) pro NASG. 4. AAP-15 je pak vyhlášena ředitelem NSA. SCHVALOVACÍ PROCES 5. NASG přezkoumá návrhy změn a rozhoduje o nich na základě principů, pravidel a kritérií uvedených ve Směrnici a v Pokynech. xii

15 6. Z hlediska obsahu a rovnocenné náhrady jsou konzultovány oficiální zdroje (např. odborné orgány (TA), odborníci, (oficiální) publikace a specializované slovníky). 7. Pokud jsou stanoviska expertů rozporná a NASG nemůže dosáhnout shody, jsou rozporné návrhy postoupeny arbitrážní pracovní skupině NSA (NSA arbitration AHWG). OBSAH 8. Odstraněné položky budou společně s dalšími historickými daty dostupné ke konzultaci v Systému správy terminologie NATO (NTMS). 9. Uživatelé mohou podávat návrhy zkratek, které by chtěli zařadit do AAP-15. PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA ZMĚNY V AAP Návrhy na změnu v AAP-15 musí být učiněny prostřednictvím formuláře pro sledování změn terminologie (Terminology Tracking Form TTF). Elektronická verze formuláře je dostupná na internetové stránce NSA VYDÁVÁNÍ 11. AAP-15 se vydává jednou ročně jen v elektronické verzi. PROVEDENÍ 12. AAP-15 je označena rokem vydání a případně číslem revize. 13. V AAP-15 je uplatněno mnoho všeobecně uznávaných lexikografických a typografických konvencí (zásad), které jsou uvedeny v Pokynech. 14. Uspořádání termínů v AAP-15 odpovídá lexikografické konvenci uvedené v Concise Oxford English Dictionary a v Le Petit Robert, což bude uvedeno ve změně 1 k C-M(2005)0023 (Směrnice). 15. Toto vydání AAP-15 odpovídá Pokynům. Pokud jednomu termínu odpovídá více zkratek, jsou u nich uvedena ohodnocení přijatelnosti (preferované, tolerované, nevhodné, zastaralé). Pod zkratkami a termíny jsou uvedeny zdroje 1. Pokud jedna zkratka představuje více termínů, jsou jednotlivé položky odlišeny číslováním. Například jsou uvedeny tři položky pro CEP: CEP 1 1 V české verzi pro omezení rozsahu dokumentu použito odlišné uspořádání, zdroje nejsou uvedeny (v případě potřeby je lze nalézt v originálním dokumentu). xiii PŘEKLAD

16 circular error probable [AAP-06] écart circulaire probable /ECP 1 / [AAP-06] CEP 2 civil emergency planning [MC 0336] plans civils d'urgence /PCU/ [MC 0336] CEP 3 communications equipment programme [NASG] programme d'équipement des télécommunications [NASG] Francouzská zkratka ECP pro écart circulaire probable má číslo 1 pro odlišení od jiné položky ECP (ECP 2 entry control post). Ta zase odkazuje zpět na CEP 1. ZDROJE 16. Zdroje jsou uvedeny přímo pod každým prvkem položky. Pokud je zdroj zkratky a termínu shodný, je uveden pouze pod termínem (viz příklad výše). 17. NASG je uvedena jako zdroj v následujících případech: a. pokud oficiální zdroj není dostupný (známý), b. když je potřeba upravit část položky, uvedeného v jiné AAP, použité jako zdroj. DOTAZY 18. Veškeré připomínky a dotazy ohledně této publikace zasílat na tyto adresy: xiv

17 PRO ÚPRAVY Chairman NASG L. Batista Vedoucí překladatelské služby Agentura NATO pro standardizaci NATO HQ B Brussels Belgium Tel.: +32(2) Fax: +32(2) PRO INFORMACE Správce stand. dokumentu AAP-15 P. Francis HQ SACT Linguistic Service HQ SACT 7857 Blandy Road, Norfolk, VA USA Tel.: 1 (757) Office of NATO Terminology Coordination NATO Standardization Agency NATO HQ B-1110 Brussels (Belgium) Tel.: +32(2) Fax: +32(2) xv PŘEKLAD

18 VOLNÁ STRÁNKA xvi

19 ČÁST II SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (anglicky-francouzsky) A (1) Army armée de terre pozemní síly A (2) search area zone de recherche zóna pátrání A2C2 army airspace command and control commandement et contrôle de l espace aérien de l armée de terre AA (1) air armament armement aérien ; armement des forces aériennes A velení a řízení vzdušného prostoru pozemních sil letecká výzbroj (výzbroj letadla) AA (2) air army armée aérienne letecká armáda; letectvo AA (3) airborne antenna antenne aéroportée palubní anténa (anténa letadla) AA (4) alerting authority autorité d'alerte pohotovostní orgán AA (5) area of action zone d'action /ZA/ prostor činnosti (akce) AA (6) avenue of approach voie d approche trasa přiblížení (přístupová trasa) AA (7) admitted; preferred: A/A toléré ; privilégiée : A/A tolerované; preferované: A/A A/A A/A 7 (admitted); air-to-air A/A 7 (toléré ); air-air vzduch-vzduch (letecká protiletadlová ) AAA (1) anti-aircraft artillery artillerie antiaérienne protiletadlové dělostřelectvo AAA (2) area advisory authority autorité consultative de zone oblastní poradní orgán AAB air assault brigade brigade d'assaut aérien aeromobilní brigáda AAC ACCS Advisory Committee Comité consultatif pour l'accs Poradní výbor pro ACCS AACP Allied acquisition practices publication publication interalliée sur les pratiques d acquisition spojenecká publikace pro akvizice AAD (1) advanced ammunition depot dépôt de munitions avancé předsunutý sklad munice (muniční sklad) 1 PŘEKLAD

20 AAD (2) area air defence défense aérienne de zone protivzdušná obrana prostoru AADC area air defence commander commandant de défense aérienne de zone velitel protivzdušné obrany prostoru AADGE ACO Air Defence Ground Environment infrastructure électronique de défense aérienne de l ACO pozemní (elektronické) prostředky protivzdušné obrany ACO AAF (1) allied air force force aérienne alliée /FAA 1/ spojenecké vzdušné síly AAF (2) army airfield aérodrome de l armée de terre letiště vojskového letectva (pozemních sil) AAGS army air-ground system système air-sol de l armée de terre systém vzduch-země pozemních sil AAL (F) light anti-aircraft artillery /LAA 1/ artillerie antiaérienne légère lehké protiletadlové dělostřelectvo AAM air-to-air missile missile air-air řízená střela vzduch-vzduch AAMG anti-aircraft machine-gun mitrailleuse antiaérienne protiletadlový kulomet AAN (F) North Atlantic Assembly /NAA/ Assemblée de l'atlantique Nord Severoatlantické shromáždění A&E AE (admitted); architecture and engineering; Note: As in architecture and engineering fees. AE ( toléré) ; étude technique et surveillance ; Note : par exemple, dans l expression «frais d étude technique et de surveillance /FETS/». A&I audit and inspection vérification comptable et inspection audit a inspekce technické a provozní; Pozn.: jako v termínu náklady na architektonickou studii a prováděcí projekt. A&T acquisition and technology acquisition et technologie akvizice (nabývání) a technologie AAP (1) Allied administrative publication publication administrative interalliée spojenecká administrativní publikace AAP (2) area air picture situation aérienne de zone aktuální vzdušná situace v oblasti AAR (1) after-action report compte rendu après action hlášení po ukončení akce (činnosti) AAR (2) after-reaction review analyse aprés action hodnocení po ukončení akce AAR (3) air-to-air refuelling ravitaillement en vol /REV/ doplňování paliva za letu AARA air-to-air refuelling area zone de ravitaillement en vol prostor doplňování paliva za letu AARC air-to-air refuelling controller contrôleur du ravitaillement en vol řídící (orgán) pro doplňování paliva za letu AArtyP Allied artillery publication publication interalliée sur l artillerie spojenecká publikace dělostřelectva AASTP Allied ammunition storage and transport publication publication interalliée sur le stockage et transport des munitions et explosives spojenecká publikace pro skladování a přepravu munice a výbušin 2

21 AATFC air assault task force commander commandant de la force d assaut aérien velitel vzdušného útočného úkolového uskupení AAV amphibious assault vehicle véhicule d assaut amphibie útočné obojživelné (vyloďovací) vozidlo AAVSP Allied avionics publication publication interalliée sur l avionique spojenecká publikace o elektronickém vybavení letadel (pro programové vybavení elektronických systémů letadel) AAW (1) air-to-air warfare lutte aérienne vzdušný boj AAW (2) anti-air warfare lutte antiaérienne /LAA 2/ protivzdušný boj AAWACU anti-air warfare aircraft control unit unité contrôleur d'aéronefs de lutte antiaérienne jednotka (prvek) řízení letadel protivzdušného boje AAWC (1) anti-air warfare commander commandant de la lutte antiaérienne velitel protivzdušného boje AAWC (2) anti-air warfare coordinator coordonnateur de la lutte antiaérienne koordinátor protivzdušného boje AAWCN anti-air warfare command net réseau de commandement de la lutte antiaérienne síť velitelství protivzdušného boje AB air base base aérienne letecká základna ABB airborne brigade brigade aéroportée vzdušně-výsadková brigáda ABC America, Britain, Canada Amérique, Grande-Bretagne, Canada USA, VB, Kanada ABCA America, Britain, Canada, Australia Amérique, Grande-Bretagne, Canada, Australie USA, VB, Kanada, Austrálie ABCCC (1) airborne battlefield command and control centre ABCCC (2) airborne command, control and communications; Note: ABCCC system. centre aéroporté de commandement et de contrôle du champ de bataille aéroporté de commandement, de contrôle et de communications ; Note : système ABCCC. vzdušné středisko velení a řízení na bojišti vzdušné velení, řízení a spojení; Pozn.: systém ABCCC. ABD airborne division division aéroportée vzdušně-výsadková divize ABDR aircraft battle damage repair réparation des dégâts subis par les aéronefs au combat ABFAC airborne forward air controller contrôleur aérien avancé embarqué (privilégié) ; contrôleur air avancé embarqué (privilégié) ABIED airborne improvised explosive device engin explosif improvisé aeroporte (privilégié) ; dispositif explosif de circonstance aéroporté (toléré) oprava letadla poškozeného v boji předsunutý letecký návodčí na palubě (letounu) vzduchem přepravované improvizované výbušné zařízení ABIH Army of Bosnia-and Herzegovina Armée de Bosnie-Herzégovine Armáda Bosny a Hercegoviny 3 PŘEKLAD

22 ABL airborne laser laser aéroporté palubní laser ABM antiballistic missile missile antimissile balistique protibalistická řízená střela ABMS air battle management system système de gestion du combat aérien systém řízení vzdušného boje ABN air battle net réseau de communication pour le combat aérien komunikační síť pro vedení vzdušného boje ABNCP preferred: ACP 2 privilégiée : ACP 2 preferované: ACP 2 ABNOC airborne operations centre centre des opérations embarqué létající středisko vzdušně-výsadkových operací ABO assistant boarding officer assistant officier de visite zástupce důstojník pobřežní stráže oprávněný vstoupit na loď a zkontrolovat ji ABP Afghan Border Police Police afghane des frontières Afghánská pohraniční policie ABR aeroballistic rocket roquette aérobalistique aerobalistická raketa ABRegt airborne regiment régiment aéroporté vzdušně-výsadkový pluk ABSR advanced battlefield surveillance radar radar de conception évoluée pour la surveillance du champ de bataille moderní (přehledový) radiolokátor pro sledování bojiště ABSV armoured battlefield support vehicle véhicule blindé d appui tactique obrněné vozidlo pro taktickou podporu ABT air-breathing threat menace aérobie hrozba nedostatku vzduchu (kyslíku); hrozba letadly ABTF airborne task force force opérationnelle aéroportée vzdušně výsadkové úkolové oskupení AC (1) air coordinator coordonnateur aérien koordinátor vzdušného prostoru; koordinátor činnosti ve vzdušném prostoru AC (2) airspace control contrôle de l'espace aérien řízení vzdušného prostoru AC (3) (F) antitank /AT 1/ antichar protitankový AC (4) area commander commandant de zone velitel prostoru (oblasti) AC (5) army corps corps d'armée (CA 5) armádní sbor AC (6) Atlantic Council; Note: Prefix identifying Council documents. Conseil de l'atlantique ; Note : préfixe des documents du Conseil. Atlantická rada; (Severoatlantická rada); Pozn.: předpona označující dokumenty Atlantické rady. AC (7) admitted; preferred: A/C toléré ; privilégiée : A/C tolerované; preferované: A/C 4

23 A/C aircraft; admitted: AC (7) aéronef ; toléré: AC (7) letadlo; tolerované: AC (7) ACA (1) airspace control authority autorité de contrôle de l'espace aérien orgán řízení vzdušného prostoru ACA (2) airspace coordination area Zone de coordination de l espace aérien řízená letová oblast ACAMP Allied camouflage and concealment publication publication interalliée sur le camouflage et la dissimulation ACARS air concepts and requirements study étude sur les concepts et besoins des forces aériennes spojenecká publikace pro maskování a klamání studie koncepcí a požadavků vzdušných sil ACC (1) air combat command commandement du combat aérien velitelství pro bojovou činnost letectva ACC (2) air command centre centre de commandement aérien středisko velení vzdušných sil ACC (3) air component commander commandant de composante Air ; commandant de composante aérienne velitel vzdušné složky; Pozn.: velitel vzdušné složky (společných) sil ACC (4) air control centre centre de contrôle aérien středisko řízení vzdušného prostoru ACC (5) air coordination centre; airspace coordination centre ACC (6) alternate control centre; Note: Pertaining to telecommunications. ACC (7) alternate control centre; Note: Pertaining to headquarters. centre de coordination de l'espace aérien centre de commande secondaire ; Note : domaine des télécommunications. centre de contrôle de remplacement ; Note : dans le cadre des quartiers généraux. středisko koordinace vzdušného prostoru záložní středisko řízení (řídící středisko); Pozn.: příslušné telekomunikacím. záložní středisko řízení; Pozn.: příslušné velitelství. ACC (8) approach control centre centre de contrôle d'approche /CCA 2/ středisko pro řízení přiblížení (řídící středisko) ACC (9) area control centre centre de contrôle régional středisko řízení oblasti; oblastní řídící středisko ACC (10) area coordination centre centre de coordination de zone středisko koordinace oblasti; oblastní koordinační středisko ACC (11) automatic code changing changement de code automatique automatická změna kódu ACCAP ACO CIS contingency assets pool pool de moyens SIC de circonstance de l'aco Fond prostředků KIS ACO pro nepředvídané události ACCB ACO centralized communications budget budget centralisé des systèmes de communication de l'aco souhrnný rozpočet ACO pro spojení ACCE air component coordination element élément de coordination de composante aérienne prvek pro koordinaci vzdušné složky 5 PŘEKLAD

24 ACCIS Automated Command and Control Information System système automatisé d'information de commandement et de contrôle automatizovaný informační systém velení a řízení ACCP Allied combat clothing publication publication interalliée sur les vêtements de combat spojenecká publikace o bojové výstroji ACCS Air Command and Control System système de commandement et de contrôle aériens systém velení a řízení vzdušných sil (letectva) ACE Allied Command Europe (obsolete) Commandement allié en Europe /CAE/ (désuet) Velitelství spojeneckých sil v Evropě (zastaralé) ACEATM aimed controlled-effect antitank mine mine antichar pointable à effet dirigé /MACPED/ protitanková mina se směrovým účinkem ACED advanced communications equipment depot dépôt avancé de matériels de télécommunications předsunutý sklad spojovacího materiálu ACFL agreed ceasefire line ligne de cessez-le-feu agrée dohodnutá čára zastavení palby ACG amphibious combat group groupe de combat amphibie obojživelné bojové uskupení (skupina) ACHQ advanced control headquarters quartier général de contrôle avancé /QGCA/ předsunuté velitelské stanoviště ACI airborne control intercept interception contrôlée en vol přepad řízený ze vzduchu (vzdušným naváděcím stanovištěm (návodčím)) ACIL ACO Installation List liste des installations de l'aco seznam zařízení (objektů) ACO ACINT ACOUSTINT (admitted); acoustic intelligence ACOUSTINT (toléré) ; renseignement acoustique zvukoměrný průzkum Ack. acknowledge accusé de réception potvrzení příjmu ACL allowable cabin/cargo load charge autorisée de la cabine dovolené zatížení kabiny ACM (1) acoustic countermeasures contre-mesures acoustiques akustická protiopatření (opatření proti akustickému zpravodajství) ACM (2) air combat manoeuvre manoeuvre de combat aérien manévrový vzdušný boj ACM (3) airspace control means moyens de contrôle de l'espace aérien prostředky řízení vzdušného prostoru ACM (4) airspace control measure mesure de contrôle de l espace aérien opatření k řízení vzdušného prostoru ACM (5) anti-coalition militant militant anticoalition protikoaliční aktivista ACMC ACMI ACCS Configuration Management Committee Comité de gestion de la configuration de l'accs air combat manoeuvring instrumentation instrumentation de suivi de la manoeuvre de combat aérien Výbor pro management konfigurace ACCS přístrojové vybavení pro manévrový vzdušný boj 6

25 ACMP Allied configuration management publication publication interalliée de gestion de la configuration ACMR (1) air combat manoeuvring range polygone d'entraînement à la manoeuvre de combat aérien ACMR (2) airspace control measure request demande d application de mesures de contrôle de l espace aérien spojenecká publikace pro management konfigurace prostor pro výcvik v manévrovém vzdušném boji (střelnice ~) žádost o opatření k řízení vzdušného prostoru ACMREQ airspace control means request demande de moyens de contrôle de l espace aérien požadování prostředků řízení vzdušného prostoru ACMS automated communication management system système automatisé de gestion des télécommunications automatizovaný systém řízení spojení ACN airborne communications node centre nodal de communications aéroporté vzdušný spojovací uzel ACO (1) airspace control order ordre de contrôle de l'espace aérien rozkaz pro řízení vzdušného prostoru ACO (2) airspace coordination order ordre de coordination aérienne rozkaz pro koordinaci ve vzdušném prostoru ACO (3) Allied command operations Commandement allié Opérations spojenecké velitelství pro operace ACodP Allied codification publication publication interalliée sur la codification spojenecká publikace pro kodifikaci AComP Allied communications publication publication interalliée sur les communications spojenecká spojovací publikace ACOS Assistant Chief of Staff sous-chef d'état-major /SCEM 2/ zástupce náčelníka štábu ACOUSTINT admitted; preferred: ACINT toléré ; privilégié : ACINT tolerované; preferované: ACINT ACP (1) advanced common processor processeur commun évolué moderní společný procesor ACP (2) ABNCP (admitted); airborne command post ABNCP (toléré) ; poste de commandement volant vzdušné velitelské stanoviště ACP (3) air checkpoint poste de contrôle aérien kontrolní stanoviště letectva ACP (4) air control point poste de guidage aérien naváděcí stanoviště letectva ACP (5) airspace control plan plan de contrôle de l'espace aérien plán řízení vzdušného prostoru ACP (6) Allied communications publication publication interalliée sur les communications spojenecká spojovací publikace ACR air control and reporting détection et contrôle aériens řízení a uvědomování vzdušných sil ACROSS Allied Commands Resources Optimization Software System système logiciel d'optimisation des ressources des commandements alliés systém programového vybavení pro optimalizaci zdrojů Aliančních velitelství ACS (1) advanced common sensor capteur commun évolué moderní společný senzor 7 PŘEKLAD

26 ACS (2) aerial common sensor capteur commun aérien společný vzdušný (letecký) senzor ACS (3) aircraft cross-servicing services mutuels pour aéronefs vzájemné pozemní zabezpečení letadel ACS (4) airspace control system système de contrôle de l'espace aérien systém řízení vzdušného prostoru ACSA ACSEC acquisition and cross-servicing agreement Allied Courier Services Executive Committee accord sur l'acquisition et le soutien mutuel Comité exécutif des services de courrier alliés dohoda o akvizici a vzájemném zabezpečení (poskytování služeb) Výkonný výbor pro spojeneckou kurýrní službu ACT Allied Command Transformation Commandement allié Transformation Spojenecké velitelství pro transformaci ACTIVE advanced controls technology for integrated vehicles technologie évoluée de commandes pour véhicules intégrés moderní technologie řízení pro integrovaná vozidla ACTORD activation order ordre d activation rozkaz k zahájení činnosti ACTREQ activation request demande d'activation požadavek k zahájení činnosti ACT SEE Allied Command Transformation Staff Element Europe Élément d'état-major Europe du Commandement allié Transformation Evropský štábní prvek spojeneckého velitelství pro transformaci ACTWARN activation warning avertissement d activation výstraha k uvedení do pohotovosti; aktivační výstraha ACU (1) air control unit unité de contrôle aérien řídící (naváděcí) stanoviště letectva ACU (2) aircraft control unit unité de contrôle tactique air jednotka řízení letadel ACU (3) antenna control unit unité de commande d'antenne ovládací jednotka antény ACU (4) avalanche control unit unité de contrôle des avalanches jednotka pro kontrolu lavin ACV (1) aircraft cockpit video vidéo de poste de pilotage d aéronef video v kabině letadla (kabinové video) ACV (2) air cushion vehicle aéroglisseur vznášedlo ACV (3) armoured combat vehicle; véhicule blindé de combat /VBC/ obrněné bojové vozidlo armoured fighting vehicle /AFV/ ACW anti-carrier warfare lutte anti-porte-avions /LAPA/ boj proti letadlovým lodím AD (1) ACO directive directive de l'aco směrnice ACO AD (2) aerodrome aérodrome letiště AD (3) air defence défense aérienne /DA 2/ protivzdušná obrana 8

27 AD (4) armoured division division blindée /DB/ obrněná divize; tanková divize AD (5) assistant director directeur délégué zástupce ředitele ADA (1) air defence area zone de défense aérienne /ZDA/ oblast protivzdušné obrany ADA (2) air defence artillery artillerie antiaérienne protiletadlové dělostřelectvo ADAC (F) short take-off and landing aircraft; STOL aircraft (admitted) aéronef à décollage et atterrissage courts letadlo s krátkým vzletem a přistáním; tolerované: letadlo STOL ADAC/ADAV (F) deprecated; preferred: ADACV déconseillé ; privilégiée : ADACV nevhodné; preferované: ADACV ADACG arrival/departure airfield control group; admitted: A/DACG groupe de contrôle des aérodromes d arrivée et de départ ; toléré : A/DACG letištní skupina řízení příletů a odletů; tolerované: A/DACG A/DACG admitted; preferred: ADACG toléré ; privilégié : ADACG tolerované; preferované: ADACG ADACV (F) vertical or short take-off and landing aircraft; VSTOL aircraft (admitted); V/STOL aircraft (deprecated); deprecated: ADAC/ADAV aéronef à décollage et atterrissage courts ou verticaux ; déconseillé : ADAC/ADAV letadlo se svislým nebo krátkým vzletem a přistáním; tolerované: letadlo VSTOL nevhodné: letadlo V/STOL nevhodné: ADAC/ADAV ADAM (1) air defence and airspace management défense aérienne et gestion de l'espace aérien protivzdušná obrana a řízení vzdušného prostoru ADAM (2) area denial artillery munition munition d'artillerie d'interdiction de zone prostor zakázané dělostřelecké palby ADAMS Allied Deployment and Movement System système de soutien interallié des déploiements et des mouvements ADatP Allied data processing publication publication interalliée sur le traitement des données spojenecký systém (zabezpečení) rozvinování a přesunu spojenecká publikace pro práci s daty ADATS air defence antitank system système de défense antichar et antiaérienne protitankový a protiletadlový systém ADAV (F) vertical take-off and landing ; VTOL aircraft (admitted) aéronef à décollage et atterrissage verticaux letadlo se svislým vzletem a přistáním; tolerované: letadlo VTOL ADC (1) air defence command commandement de la défense aérienne velitelství protivzdušné obrany 9 PŘEKLAD

SPOJENÍ A KIS V OPERACÍCH EU BG

SPOJENÍ A KIS V OPERACÍCH EU BG Ladislav ROZSYPAL SPOJENÍ A KIS V OPERACÍCH EU BG Recenzenti Vladimír VRÁB, Ján TKÁČIK Abstract: The article presents aspects of communications and Communication and Information Systems in Europe Union

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Návrh USNESENÍ. S e n á t u

Návrh USNESENÍ. S e n á t u 308 9. funkční období 308 1. doplněk plánu vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014 2014 Návrh USNESENÍ S e n

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU Označení a název opravovaného ČOS 999921, 2. vydání BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Oprava č. 1 Část č. 1 kapitola

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

ŘÍZENÍ PALBY. Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek

ŘÍZENÍ PALBY. Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek ŘÍZENÍ PALBY Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 999921 2. vydání, Oprava 1 BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY. ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY. 2. Oprava č. 2. Část č.

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T- 3 Systém velení a řízení u bojové jednotky v boji, spojení, komunikační a informační podpora Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012)

Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Velitel 25. protiletadlové raketové brigády plk. gšt. Ing. Vladimír BARCA, MSS Hlavní závěry BKO (oblast pozemní PVO) dále nerozvíjet

Více

Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily

Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily Mechanizované vojsko Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily v uplynulých pěti letech celou řadu složitých a náročných úkolů, počínaje výcvikem (účast na celé řadě mezinárodních cvičení,

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Dělo v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Dělostřelectvo vybraných států NATO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy:

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: ÚVODNÍ ČÁST L 8/A DEFINICE Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti (Additional instructions for continued airworthiness) Jsou dodatečné informace

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 7. září 1999 č. 46 k návrhu na zřízení v resortu obrany Národního centra pro koordinaci přesunů a dopravy ozbrojených sil B e z p e č n o

Více

DOKTRÍNA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

DOKTRÍNA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY Schvaluji. Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Vlastimil PICEK Praha března 2010 DOKTRÍNA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 2. vydání 2010 DOKTRÍNA ARMÁDY ČESKÉ

Více

1. Historie ŘLP. Pavel Kovář

1. Historie ŘLP. Pavel Kovář 1. Historie ŘLP Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Historie ŘLP 1903 první let bratři Wrightové doba experimentů, letadla neprocházela žádným testováním, piloti bez licence 1914 1918 první světová válka rozvoj

Více

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p.

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Legislativní rámec založení VTÚ,s.p. Usnesení vlády České republiky č. 456 ze dne 19. června 2012 Rozhodnutí ministra obrany čj. 452-1/2012-2697

Více

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System ACARS ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System Komunikační letadlový systém Tři hlavní datové linky: digitální komunikace určená pro řízení letového provozu ATC/ATS digitální přenos

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Všeobecná ženijní podpora T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 4 VVŠP T-4 Komunikační a informační systémy a prostředky bojového praporu v boji. IS VŘ PozS v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

c) vysvětlení použitých zkratek

c) vysvětlení použitých zkratek c) vysvětlení použitých zkratek Zkratka Originální znění Česky 103. c C/P 103. centrum CIMIC/PSYOPS 13. dp 13. dělostřelecký pluk 14. plogp 14. pluk logistické podpory 15. žp 15. ženijní pluk 173. vb 173.

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení VOJENSKÝ PROFESIONÁL Kpt. Ing. Michal Sobarňa, Ph.D., pplk. Ing. Josef Vondrák Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení Armáda České republiky se v

Více

XIII. Vojenská hodnost kapitán

XIII. Vojenská hodnost kapitán V. Platné znění částí XIII. XVI. přílohy nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, s vyznačením navrhovaných změn XIII. Vojenská hodnost kapitán a) komplexní

Více

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017 Pro autorizaci výdajů ve fiskálním roce 2017 na vojenské aktivity Ministerstva obrany, akvizice vojenských systémů, stanovení počtu vojenského personálu a další účely se Senát a Sněmovna reprezentantů

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 11 Zásady zpracování dokumentů pro velení a řízení bojové jednotky v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY ČR HLAVNÍ ÚKOL AČR Hlavním a trvalým úkolem AČR je: 1. Připravovat se k obraně ČR a bránit ji proti vnějšímu

Více

NAMSA VÝZNAMNÝ PRVEK MODERNÍ LOGISTIKY NATO

NAMSA VÝZNAMNÝ PRVEK MODERNÍ LOGISTIKY NATO NAMSA VÝZNAMNÝ PRVEK MODERNÍ LOGISTIKY NATO NAMSA VÝZNAMNÝ PRVEK MODERNÍ LOGISTIKY NATO Pplk. Ing. Josef PROCHÁZKA Doc. Ing. Jozef ŠMONDRK, Ph.D. Anotace: NAMSA (NATO Maitenance and Supply Agency Agentura

Více

GEOINFOSTRATEGIE V RÁMCI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY

GEOINFOSTRATEGIE V RÁMCI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY GEOINFOSTRATEGIE V RÁMCI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY plk. Ing. Radek WILDMANN OBSAH PREZENTACE Působnost a závazky resortu MO Specifika tvorby a využívání prostorových informací pro potřeby obrany státu

Více

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad vydává podle 108 odst. 1 písm. b) zákona

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

c) vysvětlení použitých zkratek

c) vysvětlení použitých zkratek c) vysvětlení použitých zkratek Zkratka Originální znění Česky 103. stř. C/P 103. středisko CIMIC/PSYOPS 13. dp 13. dělostřelecký pluk 14. plogp 14. pluk logistické podpory 15. žp 15. ženijní pluk 173.

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/12 - Opravy poškozených přistávacích zařízení, polních letišť

Všeobecná ženijní podpora. T1/12 - Opravy poškozených přistávacích zařízení, polních letišť Všeobecná ženijní podpora T1/12 - Opravy poškozených přistávacích zařízení, polních letišť Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH

PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH 1.vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH Praha (VOLNÁ STRANA) 2 1.vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad stanoví podle 149 odst. 5 zákona č..../2004

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

DLOUHODOBÝ VÝHLED PRO OBRANU 2030

DLOUHODOBÝ VÝHLED PRO OBRANU 2030 DLOUHODOBÝ VÝHLED PRO OBRANU 2030 Ministerstvo obrany České republiky DLOUHODOBÝ VÝHLED PRO OBRANU 2030 Praha 2015 OBSAH I. ÚVOD...4 II. VÝCHODISKA...5 III. OČEKÁVANÉ BEZPEČNOSTNÍ A OPERAČNÍ PROSTŘEDÍ...6

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

Press spacebar to start

Press spacebar to start Press spacebar to start CIVILNĚ VOJENSKÁ INTEGRACE SLUŽEB ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU J U D r. R i c h a r d K l í m a V e d o u c í o d d ě l e n í v n ě j š í c h v z t a h ů 2 8. 0 1. 2 0 1 5, Z u b e

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 10/II. XX.XX.2007 1-1 Změna č. 1

HLAVA 1 PŘEDPIS L 10/II. XX.XX.2007 1-1 Změna č. 1 HLAVA 1 PŘEDPIS L 10/II Úvod Cílem mezinárodní letecké telekomunikační služby je poskytování spojení a radiotechnických prostředků, nezbytných pro zajištění bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti mezinárodního

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 4 Zabezpečení spojení bojové roty v boji. Bojový vozidlový informační systém u bojové roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

ČOS 650004 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ

ČOS 650004 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA

INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: Place of business / Provozovna: Reference / Číslo oprávnění: APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ LOM PRAHA, s.p., Tiskařská 8, 100 38 Praha 10 - Malešice Tiskařská

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

ČOS 130509 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. MUNICE RÁŽE 30 173 mm

ČOS 130509 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. MUNICE RÁŽE 30 173 mm ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MUNICE RÁŽE 30 173 mm (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MUNICE RÁŽE 30 173 mm Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího dokumentu: STANAG 4624, Ed. 1

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 7- Vojenská doprava Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: AEROTAXI s.r.o., Nad Vinným potokem 1149/2, 101 11 Praha 10 Vršovice Places of business / Provozovny: letiště Praha - Kbely, Mladoboleslavská

Více

13.11.2014 1-1 Změna č. 89

13.11.2014 1-1 Změna č. 89 HLAVA 1 PŘEDPIS L 10/II Úvod Cílem mezinárodní letecké telekomunikační služby je poskytování spojení a radiotechnických prostředků, nezbytných pro zajištění bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti mezinárodního

Více

ČOS 168003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE

ČOS 168003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH

Více

Záměr rozvoje vzdušných sil

Záměr rozvoje vzdušných sil Záměr rozvoje vzdušných sil NŘ SOPS PhDr. Jakub Landovský, PhD. 4.12.2015 Východiska VzS plní úkoly vyplývající z legislativy ČR udržování a rozvoj schopností VzS AČR je zdrojově velmi náročný (národní

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE HLAVA 1 DEFINICE Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá k označení pracovišť

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v NATO a EU

Krizové řízení. Krizové řízení v NATO a EU Krizové řízení Krizové řízení v NATO a EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 650002, 1. vydání ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 650002, 1. vydání ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 650002, 1. vydání ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI 2. Oprava č. 1. Část č. 1 Původní verze Kapitola 3, strana 5 STANAG 1185

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně, 160 08 PRAHA 6 Sp. zn. ODO/48-2015 ASM-OOP-5 V Praze dne 25. 5. 2015 Čj. 4341-15-701 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A HY Úřad pro

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM VÝTISK: č. 1 Bezpečnostní program provozovatele letiště LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM NEVEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j.ÚCL: Datum: Schválil:... Úřad pro civilní letectví Zpracovatelé: Schválil VLP LKKM: Datum

Více

Definice (kolik, kdo) spotřebitelů (S)

Definice (kolik, kdo) spotřebitelů (S) Marek KRAJČÍK LOGISTICKO EKONOMICKÉ ASPEKTY ZAHRANIČNÍCH MISÍ Abstract: The ACR does not have enough money to cover all requirements during process of formation and deployment of task forces. The ammunition

Více

Finanční aspekty ERC grantů

Finanční aspekty ERC grantů Granty Evropské výzkumné rady (ERC) Advanced grants (AdG) Finanční aspekty ERC grantů Praha, 21. listopadu 2011 Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR ERC

Více

AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ A KONTROLU POHONNÝCH HMOT VE STACIONÁRNÍCH SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍCH

AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ A KONTROLU POHONNÝCH HMOT VE STACIONÁRNÍCH SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍCH ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ A KONTROLU POHONNÝCH HMOT VE STACIONÁRNÍCH SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍCH (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ

Více

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ Česká republika se v roce 2004 účastnila sedmi zahraničních operací, v nichž se vystřídalo celkem 2016 příslušníků Armády České republiky. OPERACE JOINT FORGE (SFOR II)

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum i až iii v až xiii 1-1 až 1-5 2-1 / 2-2 3-1 3-2 až 3-3 4-1 až 4-4 5-1 / 5-2 6-1 / 6-2 7-1 / 7-2 8-1 9-1 až 9-3 10-1 11-1 11-2

Více

Kategorie a kódy SVMe

Kategorie a kódy SVMe 10 Kategorie a kódy SVMe Kategorie SVMe dle Vyhlášky č.210/2012 Sb. Kód uváděný v žádosti Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně a samočinné zbraně s ráží 12,7 mm (ráže 0,50 palce)

Více

Komentáře CISO týkající se ochrany dat

Komentáře CISO týkající se ochrany dat Komentáře CISO týkající se ochrany dat 2 ! 300 mld. autentizací přes Azure AD měsíčně 1 mld. updatů a kontrol zařízení s Windows 200 mld. emailů testovaných proti malwaru 18 mld. scanovaných webových

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Bojová a mobilizační pohotovost jednotek, útvarů a svazků dělostřelectva AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.040 2004 Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-5: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 -

Více

Operation Ferret: Eyes and Ears

Operation Ferret: Eyes and Ears References: viz annex A Operation Ferret: Eyes and Ears Task Organization: 9. průzkumný prapor 4. průzkumný prapor Padas 115. prapor hloubkového průzkumu 1. Situation a) Enemy forces neznámé, nezaznamenána

Více

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Obsah prezentace Bezpečnostní opatření ÚCL prostory Rozdělení vzdušného prostoru ve FIR LKAA a postupy pro VFR lety, FPL, noční lety VFR apod. Změny prostorů

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ LETECKÉ TECHNIKY PALIVEM V PŘEDSUNUTÉM PROSTORU

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ LETECKÉ TECHNIKY PALIVEM V PŘEDSUNUTÉM PROSTORU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ LETECKÉ TECHNIKY PALIVEM V PŘEDSUNUTÉM PROSTORU (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ LETECKÉ TECHNIKY PALIVEM V PŘEDSUNUTÉM PROSTORU

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení BÚU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

ZPRÁVY PRO SBĚRNICI CAN OPEN

ZPRÁVY PRO SBĚRNICI CAN OPEN POPIS STANDARDU CEN TC 278 / WG 3 Oblast VEŘEJNÁ DOPRAVA Zkrácený název: ZPRÁVY PRO SBĚRNICI CAN OPEN Herma číslo: ENV 13149-6 Norma název (en): PUBLIC TRANSPORT ROAD VEHICLE SCHEDULING AND CONTROL SYSTEMS

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

Prospects of Artillery: Which Way Ahead for the ACR

Prospects of Artillery: Which Way Ahead for the ACR Výstavba ozbrojených sil Plukovník Ing. Ivan Mráz, Ph.D., podplukovník gšt. Ing. Milan Kalina Perspektivy dělostřelectva jak dál v AČR Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 3, s. 52 63, ISSN 1210-3292

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. XX.XX Změna č. X/ČR HLAVA 1 DEFINICE

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. XX.XX Změna č. X/ČR HLAVA 1 DEFINICE HLAVA 1 PŘEDPIS L 2 HLAVA 1 DEFINICE Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá

Více

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s.

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s. Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s. Letecká informační služba přístup k informacím Od 1. ledna 2008 je přístup k níže uvedeným dokumentům vydávaným

Více

Změny v oblasti zpravodajství na úrovni brigáda v armádě USA a jejich důvody

Změny v oblasti zpravodajství na úrovni brigáda v armádě USA a jejich důvody František Kříž Změny v oblasti zpravodajství na úrovni brigáda v armádě USA a jejich důvody INFORMACE Po teroristických akcích v září r. 2001 byla v celém světě věnována velká pozornost možnostem aktivního

Více

DODATEK P PŘEDPIS L 15

DODATEK P PŘEDPIS L 15 DODATEK P PŘEDPIS L 15 1. Zkratky DODATEK P - OBSAH LETECKÉ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY ČESKÉ REPUBLIKY AIC Letecký informační oběžník AIP Letecká informační příručka AIRAC Regulovaný systém řízení leteckých informací

Více

Tactical Pilotage Chart 1 : 500 000

Tactical Pilotage Chart 1 : 500 000 Tactical Pilotage Chart 1 : 500 000 Účel: Mapa je určena k plánování a řízení letového provozu, dále k předletové přípravě osádek a ke srovnávací orientaci a radionavigaci během letu. Poskytuje informace

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

Fire protection - Vocabulary - Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials

Fire protection - Vocabulary - Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials ČESKÁ NORMA ICS 13.220.20; 01.040.13 Červenec 1996 Požární ochrana - Slovník - Část 8: Termíny specifické pro hašení požáru, záchranné práce a pro zacházení s nebezpečnými látkami ČSN ISO 8421-8 38 9000

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

ČSN EN ISO/IEC OPRAVA

ČSN EN ISO/IEC OPRAVA ICS 35.040 ČSN EN ISO/IEC 15426-2 OPRAVA 1 97 7125 Září 2011 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Automatická identifikace a techniky sběru dat Specifikace ověření shody čárového kódu Část 2: Dvourozměrný kód Úřad pro

Více

SPECIFIKACE PROSTOROVÝCH POŽADAVKŮ NA PROSTŘEDKY DĚLOSTŘELECKÉHO PRŮZKUMU

SPECIFIKACE PROSTOROVÝCH POŽADAVKŮ NA PROSTŘEDKY DĚLOSTŘELECKÉHO PRŮZKUMU Josef VONDRÁK Ladislav POTUŽÁK SPECIFIKACE PROSTOROVÝCH POŽADAVKŮ NA PROSTŘEDKY DĚLOSTŘELECKÉHO PRŮZKUMU Recenzent Jozef VAĽKO, Ivan MRÁZ Abstract: General principles of artillery reconnaissance assets

Více

Všeobecná ženijní podpora

Všeobecná ženijní podpora Všeobecná ženijní podpora Význam a charakteristika EOD podpory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

AIP ENR CZECH REPUBLIC ENR 5. NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY ENR 5. NAVIGATION WARNINGS

AIP ENR CZECH REPUBLIC ENR 5. NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY ENR 5. NAVIGATION WARNINGS AIP ENR 5.1 1 18 SEP 03 ENR 5. NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY ENR 5. NAVIGATION WARNINGS ENR 5.1 ZAKÁZANÉ, OMEZENÉ A NEBEZPEČNÉ PROSTORY ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 5.1.1 Zakázané prostory 5.1.1

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY. ze dne 20. června Peněžní náležitosti a další peněžní plnění vojáků z povolání a vojáků v záloze ve službě

ROZKAZ MINISTRA OBRANY. ze dne 20. června Peněžní náležitosti a další peněžní plnění vojáků z povolání a vojáků v záloze ve službě 14 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ze dne 20. června 2016 Peněžní náležitosti a další peněžní plnění vojáků z povolání a vojáků v záloze ve službě Na základě 2 odst. 2 a 68b odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích

Více

POŽADAVKY NA PŮSOBENÍ OZBROJENÝCH SIL V EXPEDIČNÍCH OPERACÍCH

POŽADAVKY NA PŮSOBENÍ OZBROJENÝCH SIL V EXPEDIČNÍCH OPERACÍCH Vítězslav JAROŠ POŽADAVKY NA PŮSOBENÍ OZBROJENÝCH SIL V EXPEDIČNÍCH OPERACÍCH Abstract: The author in the article explains the content and possible understanding of the concept of expeditionary operations

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

ze dne 1 Předmět úpravy

ze dne 1 Předmět úpravy NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne o platových poměrech vojáků z povolání Vláda nařizuje podle 68 odst. 2 a 4 a podle 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. xxx\xxxx/sb., (dále

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T7a) Právní regulace a závazky z členství ČR v NATO a EU institucionální vymezení organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více