SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO"

Transkript

1 SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO AAP-15(2012) Vyhlášeno 19.ledna 2012 PŘEKLAD

2 VOLNÁ STRÁNKA

3 ÚVOD K ČESKÉMU VYDÁNÍ Publikace SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO AAP-15(2012) je volným překladem spojenecké publikace NATO. U každé zkratky je uvedena anglická i francouzská verze termínu odpovídajícího zkratce tak, jak je uvedena v originálním vydání AAP-15(2012). Na prvním místě je vždy uvedena verze anglická, kurzívou je na druhém místě uvedena verze francouzská a jako třetí je doplněna česká verze. Všechny zkratky vycházející z francouzského termínu jsou označeny tmavším podbarvením textu v celém řádku a velkým písmenem F uvedeným v závorce za zkratkou. Pokud jsou v termínu uvedeny zkratky, jsou ponechány v původním stavu a jejich význam je uveden na příslušném místě v publikaci podle abecedního pořádku. Termín psaný kurzívou v českém názvu představuje překlad francouzského originálu. Připomínky k překladu zkratek, k formální úpravě nebo jiné připomínky, mohou uživatelé zaslat na OOS/Úř OSK SOJ (fax ). Po analýze budou zapracovány do elektronické verze. Publikaci AAP-15 v elektronické podobě poskytuje OOS / Úř OSK SOJ. Pomůcka je k dispozici v elektronické podobě na těchto sítích: INTERNET INTRANET ŠIS NAVIGATOR ŠIS, INTRANETOVÉ ODKAZY, IS STANDARDIZACE S dotazy nebo náměty se obracejte na vedoucího oddělení zabezpečení standardizace OOS Ing. Milana HERŠÁLKA (tel ). Ředitel odboru Ing. Mikuláš STANKIEVICZ i PŘEKLAD

4 AAP-15(2012) SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (anglicky a francouzsky) Slovník vojenských a civilních zkratek a jim odpovídajících termínů používaných v dokumentech a publikacích NATO. Elektronická verze je jednou ročně upravena a je k dispozici na stránkách internet a extranet NATO ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY AGENTURA NATO PRO STANDARDIZACI (NSA) VYHLÁŠENÍ V RÁMCI NATO 19. ledna AAP-15(2012) SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (anglicky a francouzsky) je Spojenecká administrativní publikace NATO. 2. Terminologie AAP-15(2012) byla koordinována s ONTC a formálně jménem CS a odsouhlasena CSREPs. Proto je považována za odsouhlasenou v NATO (NATO agreed). 3. AAP-15(2012) je platná po obdržení. Nahrazuje publikaci AAP-15(2011), která musí být zrušena v souladu s postupy platnými v jednotlivých zemích pro rušení dokumentace. podepsáno Cihangir AKSIT TUR Civ Ředitel NSA ii

5 ČÁST I OBSAH TITULNÍ STRANA ÚVOD K ČESKÉMU VYDÁNÍ... I VYHLÁŠENÍ V RÁMCI NATO... II ČÁST I... III OBSAH... III PŘEHLED ZMĚN... VII NOVÉ ZKRATKY... VII ZMĚNY... VIII ZRUŠENÉ ZKRATKY... IX REDAKČNÍ ÚPRAVY... X PŘEDMLUVA... XII ČÁST II... 1 SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (ANGLICKY-FRANCOUZSKY)... 1 A... 1 B C D E F G iii PŘEKLAD

6 H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z PŘÍLOHA A K ČÁSTI II SEZNAM HLAVNÍCH ODKAZOVANÝCH ZDROJŮ SPOJENECKÉ PUBLIKACE NATO STANDARDIZAČNÍ DOHODY NATO DOKUMENTY VOJENSKÉHO VÝBORU iv

7 4 DOKUMENTY MEZINÁRODNÍHO ŠTÁBU A JINÉ DOKUMENTY NATO DOKUMENTY SPOJENECKÉHO VELITELSTVÍ PRO OPERACE (ACO) A SPOJENECKÉHO VELITELSTVÍ PRO TRANSFORMACI (ACT) DOKUMENTY POCHÁZEJÍCÍ ZE ZDROJŮ MIMO NATO Poznámka: Řazení jednotlivých částí dokumentu je dodrženo, ale obsah a čísla stránek nejsou uvedeny podle originálu v PŘEKLAD

8 VOLNÁ STRÁNKA vi

9 PŘEHLED ZMĚN NOVÉ ZKRATKY A B C ADC 2 ATMC BCLI C3B CEPC CIC 1 COI 3 C D E F G CSREP CSTP DOO DVN ER2T H I J K L M ISB 1 JVN LC MCMedSB MCWG 1 M N O P MIC NCSTP NFLWG NHISC OE 4 OPC PC 1 P Q R S T U PPC RAM 3 SA 3 Tgt TSA UA 2 V W WNEA WOO X Y - Z vii PŘEKLAD

10 ZMĚNY A A 1 A/A ABIED ACMP ACINT ACP 2 AECTP A B AII 2 ALTBMD AOB 1 AOO AW 1 AW 5 BILC C CCB 2 CD 2 CEPS COIED COM 1 C-RAM CS 3 C D E F CSREPs CWIED DGP DPC DRC EWG G H I J K HIMEZ IEDD ISTAR JCP JFHQ L M LOMEZ LRF MCG MCJSB MCSB MRRF MTA 2 N NADC NATMC NC3B NCS 3 NCSREPs NIB 1 NPC 1 N O NVA NVD NVG O&S OAT OE 1 ORD O P Q OT PC 2 PCG PE 3 PPS 1 PsyOp QRA(I) R racon RAS 1 RCIED REV RFO RISTA RSTA S SCEPC SGP SIED SNLC SPS 3 SVBIED STAR T U V W X Y - Z TRA UAS UMA VBIED VOIED WIT viii

11 ZRUŠENÉ ZKRATKY A B C D E F ACDD CAO 1 CIDDS G H I J K L M IPB N O P Q R NOTAL ONT PPC PSPA RAM 3 RTC S T U V W X Y - Z ix PŘEKLAD

12 (včetně zdrojových zkratek a číslovaných změn) REDAKČNÍ ÚPRAVY A B C D E F G AAR 3 AADGE ABP ADC 2 se mění na ADC 3 ALARP ASM 2 se mění na ASM 5 ASM 3 se mění na ASM 2 ASM 3 ASM 5 se mění na ASM 4 AWSM BNC CAO 2 se mění na CAO 1 CAO 3 se mění na CAO 2 CIC 1 se mění na CIC 2 CIC 2 se mění na CIC 3 COI 3 se mění na COI 4 CSAR 1 H I J K L M N IFF ISB se mění na ISB 2 MCLSB MCMSB MCWG se mění na MCWG 2 MILENG MRFL MUF O P Q R S T U GPS 2 GZ NCB 1 NEDB x

13 OE 4 se mění na OE 5 OP DEF OSINT PC 1 se mění na PC 2 PC 2 se mění na PC 3 PC 3 se mění na PC 4 PGM PK PLB PSO 1 RAM 2 R&M RESCO RTC 2 se mění na RTC 1 RTC 3 se mění na RTC 2 SA 3 se mění na SA 4 SA 4 se mění na SA 5 SA 5 se mění na SA 6 SA 6 se mění na SA 7 SOATG TEP TOPFAS UA 2 se mění na UA 3 V - W X Y - Z xi PŘEKLAD

14 SOUVISÍCÍ DOKUMENTY: PŘEDMLUVA A. C-M(2003)37-AS1, 22 May 2003 NATO Policy for Standardization of Terminology /Zásady NATO pro standardizaci terminologie/ B. C-M(2005)0023, 22 April 2005 Directive on the NATO Terminology Programme /Směrnice pro terminologický program NATO/ C. C-M(2007)0023, 23 April 2007 Guidance for the Development and Publication of NATO Terminology /Pokyny pro tvorbu a publikování terminologie NATO/ CÍL 1. Účel AAP-15 je dvojí: a. poskytnout plná znění termínů odpovídajících zkratkám nejběžněji používaným v dokumentech a publikacích NATO, b. stimulovat autory k používání správných a standardizovaných zkratek a jim odpovídajících termínů při přípravě dokumentů a korespondence. ZÁSADY 2. V souladu s požadavky stanovenými Zásadami NATO pro standardizaci terminologie (souvisící dokument odkaz A) a Směrnicí pro terminologický program NATO (souvisící dokument odkaz B) musí být v dokumentech NATO použita terminologie odsouhlasená v NATO. 3. Pro dosažení statusu odsouhlasená v NATO je terminologie AAP-15: a. přepracována skupinou NASG, a pokud je to nutné, s pomocí vybraných skupin expertů, b. koordinována prostřednictvím Úřadu NATO pro koordinaci terminologie (ONTC) ve všech stádiích přepracování a procesu odsouhlasení, c. postoupena k formálnímu odsouhlasení zástupcům jednotlivých států ve Výboru NATO pro standardizaci (CS), který je odpovědným odborným orgánem (TA) pro NASG. 4. AAP-15 je pak vyhlášena ředitelem NSA. SCHVALOVACÍ PROCES 5. NASG přezkoumá návrhy změn a rozhoduje o nich na základě principů, pravidel a kritérií uvedených ve Směrnici a v Pokynech. xii

15 6. Z hlediska obsahu a rovnocenné náhrady jsou konzultovány oficiální zdroje (např. odborné orgány (TA), odborníci, (oficiální) publikace a specializované slovníky). 7. Pokud jsou stanoviska expertů rozporná a NASG nemůže dosáhnout shody, jsou rozporné návrhy postoupeny arbitrážní pracovní skupině NSA (NSA arbitration AHWG). OBSAH 8. Odstraněné položky budou společně s dalšími historickými daty dostupné ke konzultaci v Systému správy terminologie NATO (NTMS). 9. Uživatelé mohou podávat návrhy zkratek, které by chtěli zařadit do AAP-15. PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA ZMĚNY V AAP Návrhy na změnu v AAP-15 musí být učiněny prostřednictvím formuláře pro sledování změn terminologie (Terminology Tracking Form TTF). Elektronická verze formuláře je dostupná na internetové stránce NSA VYDÁVÁNÍ 11. AAP-15 se vydává jednou ročně jen v elektronické verzi. PROVEDENÍ 12. AAP-15 je označena rokem vydání a případně číslem revize. 13. V AAP-15 je uplatněno mnoho všeobecně uznávaných lexikografických a typografických konvencí (zásad), které jsou uvedeny v Pokynech. 14. Uspořádání termínů v AAP-15 odpovídá lexikografické konvenci uvedené v Concise Oxford English Dictionary a v Le Petit Robert, což bude uvedeno ve změně 1 k C-M(2005)0023 (Směrnice). 15. Toto vydání AAP-15 odpovídá Pokynům. Pokud jednomu termínu odpovídá více zkratek, jsou u nich uvedena ohodnocení přijatelnosti (preferované, tolerované, nevhodné, zastaralé). Pod zkratkami a termíny jsou uvedeny zdroje 1. Pokud jedna zkratka představuje více termínů, jsou jednotlivé položky odlišeny číslováním. Například jsou uvedeny tři položky pro CEP: CEP 1 1 V české verzi pro omezení rozsahu dokumentu použito odlišné uspořádání, zdroje nejsou uvedeny (v případě potřeby je lze nalézt v originálním dokumentu). xiii PŘEKLAD

16 circular error probable [AAP-06] écart circulaire probable /ECP 1 / [AAP-06] CEP 2 civil emergency planning [MC 0336] plans civils d'urgence /PCU/ [MC 0336] CEP 3 communications equipment programme [NASG] programme d'équipement des télécommunications [NASG] Francouzská zkratka ECP pro écart circulaire probable má číslo 1 pro odlišení od jiné položky ECP (ECP 2 entry control post). Ta zase odkazuje zpět na CEP 1. ZDROJE 16. Zdroje jsou uvedeny přímo pod každým prvkem položky. Pokud je zdroj zkratky a termínu shodný, je uveden pouze pod termínem (viz příklad výše). 17. NASG je uvedena jako zdroj v následujících případech: a. pokud oficiální zdroj není dostupný (známý), b. když je potřeba upravit část položky, uvedeného v jiné AAP, použité jako zdroj. DOTAZY 18. Veškeré připomínky a dotazy ohledně této publikace zasílat na tyto adresy: xiv

17 PRO ÚPRAVY Chairman NASG L. Batista Vedoucí překladatelské služby Agentura NATO pro standardizaci NATO HQ B Brussels Belgium Tel.: +32(2) Fax: +32(2) PRO INFORMACE Správce stand. dokumentu AAP-15 P. Francis HQ SACT Linguistic Service HQ SACT 7857 Blandy Road, Norfolk, VA USA Tel.: 1 (757) Office of NATO Terminology Coordination NATO Standardization Agency NATO HQ B-1110 Brussels (Belgium) Tel.: +32(2) Fax: +32(2) xv PŘEKLAD

18 VOLNÁ STRÁNKA xvi

19 ČÁST II SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (anglicky-francouzsky) A (1) Army armée de terre pozemní síly A (2) search area zone de recherche zóna pátrání A2C2 army airspace command and control commandement et contrôle de l espace aérien de l armée de terre AA (1) air armament armement aérien ; armement des forces aériennes A velení a řízení vzdušného prostoru pozemních sil letecká výzbroj (výzbroj letadla) AA (2) air army armée aérienne letecká armáda; letectvo AA (3) airborne antenna antenne aéroportée palubní anténa (anténa letadla) AA (4) alerting authority autorité d'alerte pohotovostní orgán AA (5) area of action zone d'action /ZA/ prostor činnosti (akce) AA (6) avenue of approach voie d approche trasa přiblížení (přístupová trasa) AA (7) admitted; preferred: A/A toléré ; privilégiée : A/A tolerované; preferované: A/A A/A A/A 7 (admitted); air-to-air A/A 7 (toléré ); air-air vzduch-vzduch (letecká protiletadlová ) AAA (1) anti-aircraft artillery artillerie antiaérienne protiletadlové dělostřelectvo AAA (2) area advisory authority autorité consultative de zone oblastní poradní orgán AAB air assault brigade brigade d'assaut aérien aeromobilní brigáda AAC ACCS Advisory Committee Comité consultatif pour l'accs Poradní výbor pro ACCS AACP Allied acquisition practices publication publication interalliée sur les pratiques d acquisition spojenecká publikace pro akvizice AAD (1) advanced ammunition depot dépôt de munitions avancé předsunutý sklad munice (muniční sklad) 1 PŘEKLAD

20 AAD (2) area air defence défense aérienne de zone protivzdušná obrana prostoru AADC area air defence commander commandant de défense aérienne de zone velitel protivzdušné obrany prostoru AADGE ACO Air Defence Ground Environment infrastructure électronique de défense aérienne de l ACO pozemní (elektronické) prostředky protivzdušné obrany ACO AAF (1) allied air force force aérienne alliée /FAA 1/ spojenecké vzdušné síly AAF (2) army airfield aérodrome de l armée de terre letiště vojskového letectva (pozemních sil) AAGS army air-ground system système air-sol de l armée de terre systém vzduch-země pozemních sil AAL (F) light anti-aircraft artillery /LAA 1/ artillerie antiaérienne légère lehké protiletadlové dělostřelectvo AAM air-to-air missile missile air-air řízená střela vzduch-vzduch AAMG anti-aircraft machine-gun mitrailleuse antiaérienne protiletadlový kulomet AAN (F) North Atlantic Assembly /NAA/ Assemblée de l'atlantique Nord Severoatlantické shromáždění A&E AE (admitted); architecture and engineering; Note: As in architecture and engineering fees. AE ( toléré) ; étude technique et surveillance ; Note : par exemple, dans l expression «frais d étude technique et de surveillance /FETS/». A&I audit and inspection vérification comptable et inspection audit a inspekce technické a provozní; Pozn.: jako v termínu náklady na architektonickou studii a prováděcí projekt. A&T acquisition and technology acquisition et technologie akvizice (nabývání) a technologie AAP (1) Allied administrative publication publication administrative interalliée spojenecká administrativní publikace AAP (2) area air picture situation aérienne de zone aktuální vzdušná situace v oblasti AAR (1) after-action report compte rendu après action hlášení po ukončení akce (činnosti) AAR (2) after-reaction review analyse aprés action hodnocení po ukončení akce AAR (3) air-to-air refuelling ravitaillement en vol /REV/ doplňování paliva za letu AARA air-to-air refuelling area zone de ravitaillement en vol prostor doplňování paliva za letu AARC air-to-air refuelling controller contrôleur du ravitaillement en vol řídící (orgán) pro doplňování paliva za letu AArtyP Allied artillery publication publication interalliée sur l artillerie spojenecká publikace dělostřelectva AASTP Allied ammunition storage and transport publication publication interalliée sur le stockage et transport des munitions et explosives spojenecká publikace pro skladování a přepravu munice a výbušin 2

21 AATFC air assault task force commander commandant de la force d assaut aérien velitel vzdušného útočného úkolového uskupení AAV amphibious assault vehicle véhicule d assaut amphibie útočné obojživelné (vyloďovací) vozidlo AAVSP Allied avionics publication publication interalliée sur l avionique spojenecká publikace o elektronickém vybavení letadel (pro programové vybavení elektronických systémů letadel) AAW (1) air-to-air warfare lutte aérienne vzdušný boj AAW (2) anti-air warfare lutte antiaérienne /LAA 2/ protivzdušný boj AAWACU anti-air warfare aircraft control unit unité contrôleur d'aéronefs de lutte antiaérienne jednotka (prvek) řízení letadel protivzdušného boje AAWC (1) anti-air warfare commander commandant de la lutte antiaérienne velitel protivzdušného boje AAWC (2) anti-air warfare coordinator coordonnateur de la lutte antiaérienne koordinátor protivzdušného boje AAWCN anti-air warfare command net réseau de commandement de la lutte antiaérienne síť velitelství protivzdušného boje AB air base base aérienne letecká základna ABB airborne brigade brigade aéroportée vzdušně-výsadková brigáda ABC America, Britain, Canada Amérique, Grande-Bretagne, Canada USA, VB, Kanada ABCA America, Britain, Canada, Australia Amérique, Grande-Bretagne, Canada, Australie USA, VB, Kanada, Austrálie ABCCC (1) airborne battlefield command and control centre ABCCC (2) airborne command, control and communications; Note: ABCCC system. centre aéroporté de commandement et de contrôle du champ de bataille aéroporté de commandement, de contrôle et de communications ; Note : système ABCCC. vzdušné středisko velení a řízení na bojišti vzdušné velení, řízení a spojení; Pozn.: systém ABCCC. ABD airborne division division aéroportée vzdušně-výsadková divize ABDR aircraft battle damage repair réparation des dégâts subis par les aéronefs au combat ABFAC airborne forward air controller contrôleur aérien avancé embarqué (privilégié) ; contrôleur air avancé embarqué (privilégié) ABIED airborne improvised explosive device engin explosif improvisé aeroporte (privilégié) ; dispositif explosif de circonstance aéroporté (toléré) oprava letadla poškozeného v boji předsunutý letecký návodčí na palubě (letounu) vzduchem přepravované improvizované výbušné zařízení ABIH Army of Bosnia-and Herzegovina Armée de Bosnie-Herzégovine Armáda Bosny a Hercegoviny 3 PŘEKLAD

22 ABL airborne laser laser aéroporté palubní laser ABM antiballistic missile missile antimissile balistique protibalistická řízená střela ABMS air battle management system système de gestion du combat aérien systém řízení vzdušného boje ABN air battle net réseau de communication pour le combat aérien komunikační síť pro vedení vzdušného boje ABNCP preferred: ACP 2 privilégiée : ACP 2 preferované: ACP 2 ABNOC airborne operations centre centre des opérations embarqué létající středisko vzdušně-výsadkových operací ABO assistant boarding officer assistant officier de visite zástupce důstojník pobřežní stráže oprávněný vstoupit na loď a zkontrolovat ji ABP Afghan Border Police Police afghane des frontières Afghánská pohraniční policie ABR aeroballistic rocket roquette aérobalistique aerobalistická raketa ABRegt airborne regiment régiment aéroporté vzdušně-výsadkový pluk ABSR advanced battlefield surveillance radar radar de conception évoluée pour la surveillance du champ de bataille moderní (přehledový) radiolokátor pro sledování bojiště ABSV armoured battlefield support vehicle véhicule blindé d appui tactique obrněné vozidlo pro taktickou podporu ABT air-breathing threat menace aérobie hrozba nedostatku vzduchu (kyslíku); hrozba letadly ABTF airborne task force force opérationnelle aéroportée vzdušně výsadkové úkolové oskupení AC (1) air coordinator coordonnateur aérien koordinátor vzdušného prostoru; koordinátor činnosti ve vzdušném prostoru AC (2) airspace control contrôle de l'espace aérien řízení vzdušného prostoru AC (3) (F) antitank /AT 1/ antichar protitankový AC (4) area commander commandant de zone velitel prostoru (oblasti) AC (5) army corps corps d'armée (CA 5) armádní sbor AC (6) Atlantic Council; Note: Prefix identifying Council documents. Conseil de l'atlantique ; Note : préfixe des documents du Conseil. Atlantická rada; (Severoatlantická rada); Pozn.: předpona označující dokumenty Atlantické rady. AC (7) admitted; preferred: A/C toléré ; privilégiée : A/C tolerované; preferované: A/C 4

23 A/C aircraft; admitted: AC (7) aéronef ; toléré: AC (7) letadlo; tolerované: AC (7) ACA (1) airspace control authority autorité de contrôle de l'espace aérien orgán řízení vzdušného prostoru ACA (2) airspace coordination area Zone de coordination de l espace aérien řízená letová oblast ACAMP Allied camouflage and concealment publication publication interalliée sur le camouflage et la dissimulation ACARS air concepts and requirements study étude sur les concepts et besoins des forces aériennes spojenecká publikace pro maskování a klamání studie koncepcí a požadavků vzdušných sil ACC (1) air combat command commandement du combat aérien velitelství pro bojovou činnost letectva ACC (2) air command centre centre de commandement aérien středisko velení vzdušných sil ACC (3) air component commander commandant de composante Air ; commandant de composante aérienne velitel vzdušné složky; Pozn.: velitel vzdušné složky (společných) sil ACC (4) air control centre centre de contrôle aérien středisko řízení vzdušného prostoru ACC (5) air coordination centre; airspace coordination centre ACC (6) alternate control centre; Note: Pertaining to telecommunications. ACC (7) alternate control centre; Note: Pertaining to headquarters. centre de coordination de l'espace aérien centre de commande secondaire ; Note : domaine des télécommunications. centre de contrôle de remplacement ; Note : dans le cadre des quartiers généraux. středisko koordinace vzdušného prostoru záložní středisko řízení (řídící středisko); Pozn.: příslušné telekomunikacím. záložní středisko řízení; Pozn.: příslušné velitelství. ACC (8) approach control centre centre de contrôle d'approche /CCA 2/ středisko pro řízení přiblížení (řídící středisko) ACC (9) area control centre centre de contrôle régional středisko řízení oblasti; oblastní řídící středisko ACC (10) area coordination centre centre de coordination de zone středisko koordinace oblasti; oblastní koordinační středisko ACC (11) automatic code changing changement de code automatique automatická změna kódu ACCAP ACO CIS contingency assets pool pool de moyens SIC de circonstance de l'aco Fond prostředků KIS ACO pro nepředvídané události ACCB ACO centralized communications budget budget centralisé des systèmes de communication de l'aco souhrnný rozpočet ACO pro spojení ACCE air component coordination element élément de coordination de composante aérienne prvek pro koordinaci vzdušné složky 5 PŘEKLAD

24 ACCIS Automated Command and Control Information System système automatisé d'information de commandement et de contrôle automatizovaný informační systém velení a řízení ACCP Allied combat clothing publication publication interalliée sur les vêtements de combat spojenecká publikace o bojové výstroji ACCS Air Command and Control System système de commandement et de contrôle aériens systém velení a řízení vzdušných sil (letectva) ACE Allied Command Europe (obsolete) Commandement allié en Europe /CAE/ (désuet) Velitelství spojeneckých sil v Evropě (zastaralé) ACEATM aimed controlled-effect antitank mine mine antichar pointable à effet dirigé /MACPED/ protitanková mina se směrovým účinkem ACED advanced communications equipment depot dépôt avancé de matériels de télécommunications předsunutý sklad spojovacího materiálu ACFL agreed ceasefire line ligne de cessez-le-feu agrée dohodnutá čára zastavení palby ACG amphibious combat group groupe de combat amphibie obojživelné bojové uskupení (skupina) ACHQ advanced control headquarters quartier général de contrôle avancé /QGCA/ předsunuté velitelské stanoviště ACI airborne control intercept interception contrôlée en vol přepad řízený ze vzduchu (vzdušným naváděcím stanovištěm (návodčím)) ACIL ACO Installation List liste des installations de l'aco seznam zařízení (objektů) ACO ACINT ACOUSTINT (admitted); acoustic intelligence ACOUSTINT (toléré) ; renseignement acoustique zvukoměrný průzkum Ack. acknowledge accusé de réception potvrzení příjmu ACL allowable cabin/cargo load charge autorisée de la cabine dovolené zatížení kabiny ACM (1) acoustic countermeasures contre-mesures acoustiques akustická protiopatření (opatření proti akustickému zpravodajství) ACM (2) air combat manoeuvre manoeuvre de combat aérien manévrový vzdušný boj ACM (3) airspace control means moyens de contrôle de l'espace aérien prostředky řízení vzdušného prostoru ACM (4) airspace control measure mesure de contrôle de l espace aérien opatření k řízení vzdušného prostoru ACM (5) anti-coalition militant militant anticoalition protikoaliční aktivista ACMC ACMI ACCS Configuration Management Committee Comité de gestion de la configuration de l'accs air combat manoeuvring instrumentation instrumentation de suivi de la manoeuvre de combat aérien Výbor pro management konfigurace ACCS přístrojové vybavení pro manévrový vzdušný boj 6

25 ACMP Allied configuration management publication publication interalliée de gestion de la configuration ACMR (1) air combat manoeuvring range polygone d'entraînement à la manoeuvre de combat aérien ACMR (2) airspace control measure request demande d application de mesures de contrôle de l espace aérien spojenecká publikace pro management konfigurace prostor pro výcvik v manévrovém vzdušném boji (střelnice ~) žádost o opatření k řízení vzdušného prostoru ACMREQ airspace control means request demande de moyens de contrôle de l espace aérien požadování prostředků řízení vzdušného prostoru ACMS automated communication management system système automatisé de gestion des télécommunications automatizovaný systém řízení spojení ACN airborne communications node centre nodal de communications aéroporté vzdušný spojovací uzel ACO (1) airspace control order ordre de contrôle de l'espace aérien rozkaz pro řízení vzdušného prostoru ACO (2) airspace coordination order ordre de coordination aérienne rozkaz pro koordinaci ve vzdušném prostoru ACO (3) Allied command operations Commandement allié Opérations spojenecké velitelství pro operace ACodP Allied codification publication publication interalliée sur la codification spojenecká publikace pro kodifikaci AComP Allied communications publication publication interalliée sur les communications spojenecká spojovací publikace ACOS Assistant Chief of Staff sous-chef d'état-major /SCEM 2/ zástupce náčelníka štábu ACOUSTINT admitted; preferred: ACINT toléré ; privilégié : ACINT tolerované; preferované: ACINT ACP (1) advanced common processor processeur commun évolué moderní společný procesor ACP (2) ABNCP (admitted); airborne command post ABNCP (toléré) ; poste de commandement volant vzdušné velitelské stanoviště ACP (3) air checkpoint poste de contrôle aérien kontrolní stanoviště letectva ACP (4) air control point poste de guidage aérien naváděcí stanoviště letectva ACP (5) airspace control plan plan de contrôle de l'espace aérien plán řízení vzdušného prostoru ACP (6) Allied communications publication publication interalliée sur les communications spojenecká spojovací publikace ACR air control and reporting détection et contrôle aériens řízení a uvědomování vzdušných sil ACROSS Allied Commands Resources Optimization Software System système logiciel d'optimisation des ressources des commandements alliés systém programového vybavení pro optimalizaci zdrojů Aliančních velitelství ACS (1) advanced common sensor capteur commun évolué moderní společný senzor 7 PŘEKLAD

26 ACS (2) aerial common sensor capteur commun aérien společný vzdušný (letecký) senzor ACS (3) aircraft cross-servicing services mutuels pour aéronefs vzájemné pozemní zabezpečení letadel ACS (4) airspace control system système de contrôle de l'espace aérien systém řízení vzdušného prostoru ACSA ACSEC acquisition and cross-servicing agreement Allied Courier Services Executive Committee accord sur l'acquisition et le soutien mutuel Comité exécutif des services de courrier alliés dohoda o akvizici a vzájemném zabezpečení (poskytování služeb) Výkonný výbor pro spojeneckou kurýrní službu ACT Allied Command Transformation Commandement allié Transformation Spojenecké velitelství pro transformaci ACTIVE advanced controls technology for integrated vehicles technologie évoluée de commandes pour véhicules intégrés moderní technologie řízení pro integrovaná vozidla ACTORD activation order ordre d activation rozkaz k zahájení činnosti ACTREQ activation request demande d'activation požadavek k zahájení činnosti ACT SEE Allied Command Transformation Staff Element Europe Élément d'état-major Europe du Commandement allié Transformation Evropský štábní prvek spojeneckého velitelství pro transformaci ACTWARN activation warning avertissement d activation výstraha k uvedení do pohotovosti; aktivační výstraha ACU (1) air control unit unité de contrôle aérien řídící (naváděcí) stanoviště letectva ACU (2) aircraft control unit unité de contrôle tactique air jednotka řízení letadel ACU (3) antenna control unit unité de commande d'antenne ovládací jednotka antény ACU (4) avalanche control unit unité de contrôle des avalanches jednotka pro kontrolu lavin ACV (1) aircraft cockpit video vidéo de poste de pilotage d aéronef video v kabině letadla (kabinové video) ACV (2) air cushion vehicle aéroglisseur vznášedlo ACV (3) armoured combat vehicle; véhicule blindé de combat /VBC/ obrněné bojové vozidlo armoured fighting vehicle /AFV/ ACW anti-carrier warfare lutte anti-porte-avions /LAPA/ boj proti letadlovým lodím AD (1) ACO directive directive de l'aco směrnice ACO AD (2) aerodrome aérodrome letiště AD (3) air defence défense aérienne /DA 2/ protivzdušná obrana 8

27 AD (4) armoured division division blindée /DB/ obrněná divize; tanková divize AD (5) assistant director directeur délégué zástupce ředitele ADA (1) air defence area zone de défense aérienne /ZDA/ oblast protivzdušné obrany ADA (2) air defence artillery artillerie antiaérienne protiletadlové dělostřelectvo ADAC (F) short take-off and landing aircraft; STOL aircraft (admitted) aéronef à décollage et atterrissage courts letadlo s krátkým vzletem a přistáním; tolerované: letadlo STOL ADAC/ADAV (F) deprecated; preferred: ADACV déconseillé ; privilégiée : ADACV nevhodné; preferované: ADACV ADACG arrival/departure airfield control group; admitted: A/DACG groupe de contrôle des aérodromes d arrivée et de départ ; toléré : A/DACG letištní skupina řízení příletů a odletů; tolerované: A/DACG A/DACG admitted; preferred: ADACG toléré ; privilégié : ADACG tolerované; preferované: ADACG ADACV (F) vertical or short take-off and landing aircraft; VSTOL aircraft (admitted); V/STOL aircraft (deprecated); deprecated: ADAC/ADAV aéronef à décollage et atterrissage courts ou verticaux ; déconseillé : ADAC/ADAV letadlo se svislým nebo krátkým vzletem a přistáním; tolerované: letadlo VSTOL nevhodné: letadlo V/STOL nevhodné: ADAC/ADAV ADAM (1) air defence and airspace management défense aérienne et gestion de l'espace aérien protivzdušná obrana a řízení vzdušného prostoru ADAM (2) area denial artillery munition munition d'artillerie d'interdiction de zone prostor zakázané dělostřelecké palby ADAMS Allied Deployment and Movement System système de soutien interallié des déploiements et des mouvements ADatP Allied data processing publication publication interalliée sur le traitement des données spojenecký systém (zabezpečení) rozvinování a přesunu spojenecká publikace pro práci s daty ADATS air defence antitank system système de défense antichar et antiaérienne protitankový a protiletadlový systém ADAV (F) vertical take-off and landing ; VTOL aircraft (admitted) aéronef à décollage et atterrissage verticaux letadlo se svislým vzletem a přistáním; tolerované: letadlo VTOL ADC (1) air defence command commandement de la défense aérienne velitelství protivzdušné obrany 9 PŘEKLAD

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 11 Zásady zpracování dokumentů pro velení a řízení bojové jednotky v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Press spacebar to start

Press spacebar to start Press spacebar to start CIVILNĚ VOJENSKÁ INTEGRACE SLUŽEB ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU J U D r. R i c h a r d K l í m a V e d o u c í o d d ě l e n í v n ě j š í c h v z t a h ů 2 8. 0 1. 2 0 1 5, Z u b e

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI ODBOR OBRANNÉ STANDARDIZACE AAP-6 2010

ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI ODBOR OBRANNÉ STANDARDIZACE AAP-6 2010 ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI ODBOR OBRANNÉ STANDARDIZACE AAP-6 2010 SLOVNÍK TERMÍNŮ A DEFINIC NATO (ANGLICKY A FRANCOUZSKY) Praha 2010 1 VOLNÁ STRÁNKA 2 ORGANIZACE

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti)

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Cíl, ke kterému tento materiál směřuje, spočívá v rozhodnutí a následné

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Moduly civilní ochrany TraumateamČR

Moduly civilní ochrany TraumateamČR Moduly civilní ochrany TraumateamČR Mgr. Jana Třetinová, Ing. Jaroslava Hejdová, Mgr. Rostislav Černý Odbor bezpečnosti a krizového řízení 6. 2. 2014 Brno Moduly civilní ochrany Moduly civilní ochrany

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 DATOVÁ KOMUNIKACE MEZI ZAŘÍZENÍMI ATS (ATS INTERFACILITY DATA COMMUNICATIONS) AIDC 1. ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.1.1 Tento Doplněk popisuje typy zpráv a jejich obsahy, které

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 85 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXIV SRPEN 2005 ČÍSLO 3-4 ZÁKLADNÍ DOKUMENTY NATO VE VOJENSKÉM ZDRAVOTNICTVÍ MC 326/2 ZÁSADY A KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO ZABEZPEČENÍ OPERACÍ NATO 1 Plk. RNDr. Jaroslav

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

Kritické oblasti implementace ACCS LOC1

Kritické oblasti implementace ACCS LOC1 Kritické oblasti implementace ACCS LOC1 vedoucí projektových týmů OTS Ing. Jitka ČAPKOVÁ, Ph.D. Brno 2012 Obsah prezentace úvod, historické mezníky programu ACCS LOC1, stav implementace ARS, kritické oblasti,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

Aktuální možnosti dopravní telematiky

Aktuální možnosti dopravní telematiky EUROTRAFFIC 2006 Aktuální možnosti dopravní telematiky Komentář vybraných aktivit Sdružení pro dopravní telematiku ČR Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc, 1 Důvody hledání nových řešení Nákladní doprava do roku

Více

Bureau for International Language Co-ordination

Bureau for International Language Co-ordination Bureau for International Language Co-ordination TRI SERVICE WORD LIST GLOSSAIRE DE VOCABULAIRE INTERARMÉES SLOVNÍK SPOLEČNÝCH VOJENSKÝCH TERMÍNŮ English --- French --- Czech Anglais --- Français --- Tcheque

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU Diskusní odpoledne OSPM 6.5.2003 Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2003 1 Obsah 1. Základní pojmy 2. Přístupy podle ISO 10006,

Více

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Microsoft & zdravotnictví Vize Microsoftu ve zdravotnictví Microsoft Connected Health Framework Oblasti řešení

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Štábní nácvik k velitelskoštábnímu cvičení s částečným vyvedením vojsk Boleslavská hradba 2010

Štábní nácvik k velitelskoštábnímu cvičení s částečným vyvedením vojsk Boleslavská hradba 2010 Štábní nácvik k velitelskoštábnímu cvičení s částečným vyvedením vojsk Boleslavská hradba 2010 Článek pojednává o štábním nácviku na Velitelství sil podpory ve Staré Boleslavi v měsíci dubnu 2010. Štábní

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 85 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXIV SRPEN 2005 ČÍSLO 3-4 ZÁKLADNÍ DOKUMENTY NATO VE VOJENSKÉM ZDRAVOTNICTVÍ MC 326/2 ZÁSADY A KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO ZABEZPEČENÍ OPERACÍ NATO 1 Plk. RNDr. Jaroslav

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Informační a řídicí dopravní systémy Obecné řízení vozového

Více

Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany (dále jen MO ).

Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany (dále jen MO ). Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2006 pod

Více

AH-64 LONGBOW APACHE AUTOMATICKÝ KANÓN

AH-64 LONGBOW APACHE AUTOMATICKÝ KANÓN AH-64 LONGBOW APACHE AH-64 je technicky nejvyspělejším bojovým vrtulníkem v aktivní službě na celém světě. Byl zkonstruován v roce 1981 a je určen k ničení obtížných cílů, jako například tanků. Kokpit

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

Obranná strategie České republiky

Obranná strategie České republiky Obranná strategie České republiky Obranná strategie České republiky Odpovědný stát a spolehlivý spojenec Vojsko v republice a v demokracii má úkol obranný, má hájit a bránit životy a statky občanstva,

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

ICZ to není jen spisová sluţba

ICZ to není jen spisová sluţba Skupina ICZ, aneb ICZ to není jen spisová sluţba Roman Zemánek, obchodní manaţer ICZ a.s., Seč, 31. října 2013 Dokument: Informační prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Společnost zaloţena

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR mjr. Ing. Milan Jirsa, Ph.D. milan.jirsa@unob.cz Univerzita obrany Brno Fakulta vojenských technologií 4. 2. 2014, Cyber Security 2014 Stručný přehled důležitých událostí

Více

Vojenské operace 1 CHARAKTERISTIKA VOJENSKÝCH OPERACÍ. 1.1 Alianční pojetí operace

Vojenské operace 1 CHARAKTERISTIKA VOJENSKÝCH OPERACÍ. 1.1 Alianční pojetí operace Vojenské operace Autoři článku seznamují čtenáře s charakteristikou vojenských operací se specifikací aliančního pojetí. V textu článku je věnována pozornost druhům a typům vojenských operací vedených

Více

Bezpečnostní projekt podle BSI-Standardu 100

Bezpečnostní projekt podle BSI-Standardu 100 Bezpečnostní projekt podle BSI-Standardu 100 Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Ing. Stanislav Bíža 1 Agenda Postup bezpečnostního projektu Představení BSI-Standardu 100 Začlenění

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1.

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1. MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 3 Navigační systémy pro civilní letectví 3.1 Seznamte se s navigačními službami řízení letového provozu. 3.2 Sledujte provoz hlasových služeb ŘLP Brno - Tuřany. 3.3 Seznamte se s

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Česká letecká servisní a. s.

Česká letecká servisní a. s. Česká letecká servisní a. s. 1/20 Česká letecká servisní a. s. Your integrator of the avionics Česká letecká servisní a. s. Úvod do RTCA-DO178B Česká letecká servisní a. s. 2/20 Co je RTCA-DO178B RTCA-DO178B,

Více

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Více

Virtualizace storage infrastruktury

Virtualizace storage infrastruktury Virtualizace storage infrastruktury Ctirad Navrátil C&SI Client Technical Professional ctirad_navratil@cz.ibm.com SVC co v současnosti nabízí (funkční pohled) Caching 100% Virtualizce diskových polí Real-time

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT. Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o

Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT. Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o Agenda Maturity model Optimalizace infrastruktury Přínosy optimalizace pro společnost Co znamená

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Směry vývoje automobilu jak dál? Michal Slavík. Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu TC Technický vývoj. Projekt IQ auto

Směry vývoje automobilu jak dál? Michal Slavík. Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu TC Technický vývoj. Projekt IQ auto Michal Slavík Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu TC Technický vývoj 1 Úvod V současné době zahyne při dopravních nehodách v zemích EU asi 40.000 lidí za rok. Finanční ztráta způsobená dopravními

Více

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Možnosti použití Učitelé, žáci Příprava na výuku Tvorba učebních materiálů Proces a metody výuky Studijní projekty a úkoly Hodnocení

Více

Deliberant.com, 2013. APC series

Deliberant.com, 2013. APC series APC series APC series Proč zákazníci používají Deliberant řešení? Vysoká kapacita v zarušeném prostředí (ipoll protocol) Vyspělé vlastnosti SW řešení Flexibilní management systém (WNMS i v cloud verzi)

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka Martin Chalupnik Advisory Product Specialist 10 May 2011 Jak připravit IBM System x server pro zákazníka IBM Presentation Template Full Version Agenda: IBM Support Portal IBM Bootable Media Creator IBM

Více

Družicová navigace a kosmické technologie jako předpoklad moderní dopravní telematiky. Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA

Družicová navigace a kosmické technologie jako předpoklad moderní dopravní telematiky. Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Družicová navigace a kosmické technologie jako předpoklad moderní dopravní telematiky Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Inteligentní dopravní systémy (ITS) Zdroj: MD 17. května 2012 Trendy

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. KUCH LF MU a TC FN Brno OBKŘ TC FN Brno, KS MEKA TC FN Brno Traumateam ČR mobilní zdravotnický

Více

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy. ČESKÁ NORMA MDT 621.039.587:681.3.06 Březen 1994 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČSN IEC 987 35 6615 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

KRIZOVÝ MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ KRIZOVÝ MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ZÁSADY ČINNOSTI KRIZOVÉHO MANAGERA promyslet a naplánovat možné varianty řešení krizových jevů průběžně procvičovat nasazení pracovníků (včetně mluvčích) vždy být připravený

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST. Seznam použité literatury Seznam příloh 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY. 1 Rozhovor 2 Anketa

ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST. Seznam použité literatury Seznam příloh 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY. 1 Rozhovor 2 Anketa 1 I II III IV V VI ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST 1 HISTORIE 2 SLOŽKY ARMÁDY 2.1 Pozemní síly AČR 2.1.1 Struktura pozemních sil 2.1.1.1 Bojové síly 2.1.1.2 Síly bojové podpory 2.1.1.3 Síly bojového zabezpečení 2.2

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 2003 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky ČSN EN 50134-1 33 4590 Březen Alarm systems - Social alarm systems - Part 1: System requirements

Více

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 20. listopadu 2007 MUDr. Dana Hlaváčková Koncepce krizové připravenosti 5 pilířů 1. PILÍŘ právní prostředí věcný záměr zákona o ZZS a zdravotnických

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Jan Lukele

Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Jan Lukele Microsoft System Center Configuration Manager 2012 Jan Lukele Rodina System Center 2012 System Center Configuration Manager System Center Endpoint Protection System Center Operations Manager System Center

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 16. 1. 2010 ICAO úmluva Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva, ICAO úmluva. Podepsána 7. 12. 1944 v Chicagu. První úmluva o spolupráci, bezpečnosti

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

RÁDIOVÁ KOMUNIKACE ZEMĚ VZDUCH ZEMĚ. PROVOZNÍ A TECHNICKÉ NORMY LETECKÝCH POZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ LETECKÉ RADIONAVIGAČNÍ SLUŽBY

RÁDIOVÁ KOMUNIKACE ZEMĚ VZDUCH ZEMĚ. PROVOZNÍ A TECHNICKÉ NORMY LETECKÝCH POZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ LETECKÉ RADIONAVIGAČNÍ SLUŽBY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD RÁDIOVÁ KOMUNIKACE ZEMĚ VZDUCH ZEMĚ. PROVOZNÍ A TECHNICKÉ NORMY LETECKÝCH POZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ LETECKÉ RADIONAVIGAČNÍ SLUŽBY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD RÁDIOVÁ KOMUNIKACE

Více

Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík

Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík SBT Europe Regional Head Conference - November 2006 For internal use only / Siemens Switzerland Ltd 2006 Inteligentní zabezpečení budov Předpokládaná bezpečnostní

Více

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE ODDÍL I - HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/III ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Bezpečná nadmořská výška nad překážkami (OCA)

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU. DMZ z pohledu akademické sféry

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU. DMZ z pohledu akademické sféry POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU DMZ z pohledu akademické sféry Doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc. - děkan 19. 3. 2013 OBSAH Úvod Firewall a DMZ Modelové topologie DMZ Nejčastější

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více