Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele"

Transkript

1 Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele Kilgray Translation Technologies. Všechna práva vyhrazena.

2 Obsah Obsah Obsah Začínáme... 3 Překladatelské prostředí... 3 Úspora práce Instalace a systémové požadavky... 5 Nastavení jazyka uživatelského rozhraní Překládáme... 6 Projekty... 6 Překládání pomocí programu memoq... 6 Pracujeme s programem memoq Vytváření a úpravy projektů... 9 Vytvoření projektu... 9 Úpravy nastavení aktuálního projektu Vytvoření překladové paměti Vytváření glosářů Překládání a překladové podokno Otevření dokumentu pro překlad Práce s překládaným textem Potvrzení segmentů Slučování a dělení segmentů Využití překladových návrhů Nejsou k dispozici žádné překladové návrhy: Vyhledávání informací v překladových pamětech a glosářích Vytváření vlastních glosářů Předpřeložení Filtrování a třídění Stav segmentu Užití formátovacích značek Odevzdání překladu Odevzdání dokumentů v původním formátu Odevzdání dvojjazyčných dokumentů Sdílení překladových pamětí Práce s balíčkem handoff package (balíček pro vyzvednutí) Vytvoření projektu z balíčku handoff package Odevzdání překladu Práce s on-line projekty Začínáme s prací: přijetí on-line projektu (check out) Práce s on-line projekty Odeslání vaší práce Běžné klávesové zkratky Tato příručka je určena pro práci s verzí MemoQ 5, translator pro. Odkazuje na verzi programu lokalizovanou v anglickém jazyce. Hlášení, příkazy a další texty použité v této anglické verzi jsou podrobovány průběžnému ověřování a mohou být upravovány bez předchozího oznámení. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 2 z 33

3 1. Začínáme 1. Začínáme Překladatelské prostředí MemoQ představuje moderní překladatelské prostředí. V tomto dokumentu se dozvíte, co pojem překladatelské prostředí označuje a jak využít výhod, které program memoq nabízí. Překlad: Během překládání převádíme text z jednoho jazyka do jiného, s přihlédnutím ke specifickým kulturním aspektům příjemců cílového textu. Většina textů, na nichž budete pracovat, se vzájemně určitým způsobem podobá. Ať už jste poskytovateli služeb či výrobci zboží, většina vašich zdrojových dokumentů souvisí s vaším předmětem činnosti. Řadíte-li se k profesionálním překladatelům, pravděpodobně budete dostávat od určitého zákazníka podobné dokumenty, nebo alespoň zakázky s podobnou tématikou, např. právně orientované texty či uživatelské příručky. Překladatelské pracovní prostředí těchto podobností využívá. Mezi nejdůležitější prvky programu memoq se řadí translation memory (překladová paměť), LiveDocs corpora (korpus referenční dokumentace), term base (glosář) a samozřejmě translation editor (překladový editor), který plní funkci textového procesoru. Při práci v překladatelském prostředí se textový procesor programu memoq automaticky stará o veškeré formátování textu, bez ohledu na formát překládaného dokumentu. Text je rozdělen do tzv. segmentů. V memoqu segment více či méně odpovídá jedné větě. V překladovém editoru postupujete od jednoho segmentu k dalšímu. Každý přeložený segment je zároveň ukládán do překladové paměti. Překladová paměť: Překladová paměť je tradičním nástrojem umožňujícím využívat starší překlady pro další práci. Jsou zde uloženy páry segmentů, tj. zdrojový text a jeho překlad. V průběhu překladu program zjišťuje, zda se v překladové paměti nenachází věta, která by byla dostatečně podobná aktuálně překládané větě. Je-li taková věta nalezena, program ji zobrazí jako překladový návrh. V příslušném okně se zároveň zobrazí rozdíly mezi překládanou větou a větou uloženou v překladové paměti. Opětovné použití dokumentů (párování a korpusy LiveDocs): Kromě tradičního způsobu překládání můžete jako referenční zdroj využít i dokumenty z minulých překladů - stejně jako u překladové paměti. To je podstatou funkce LiveDocs v memoqu: můžete si vytvořit tzv. korpus dokumentů. Korpus LiveDocs může obsahovat páry dokumentů (jazykové páry), dvojjazyčné dokumenty nebo binární (netextové) soubory. Páry dokumentů se skládají ze zdrojových souborů a jejich překladů. MemoQ automaticky spáruje dokumenty přidané do korpusu: spojí věty ve zdrojovém jazyce s větami v cílovém jazyce pomocí matematických prostředků. Po dokončení párování a přidání jazykového páru do korpusu memoq okamžitě začne nabízet odpovídající obsah dokumentů. Automatické párování je v memoqu velmi kvalitní, přesto však může dojít k nepřesnostem. Pokud narazíte na nesoulad (nesprávné spárování), můžete příslušný dokument otevřít v editoru pro párování a provést potřebné opravy. MemoQ bude poté automaticky nabízet správné shody. Glosáře a extrahování termínů z textu: Při překládání s použitím překladové paměti nebo korpusu LiveDocs vytváříte databázi celých vět - nebo přesněji segmentů, protože tato jednotka může MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 3 z 33

4 1. Začínáme odpovídat na jedné straně celému odstavci nebo na jednotlivé frázi, která je kratší než samotná věta. Pokud si chcete z určitých termínů uvnitř segmentů vytvořit slovník, lze použít glosář (term base). Glosář obsahuje záznamy termínů (jednotlivá slova nebo fráze) v libovolném počtu jazyků a případně další relevantní údaje. Překladový editor memoq automaticky zvýrazní termíny nalezené v glosáři a zobrazí jejich překlady v seznamu: z tohoto seznamu je můžete vkládat do svého překladu jediným stisknutím klávesy nebo kliknutím myší. Pokud není na začátku práce glosář k dispozici, může memoq prohledat zdrojové dokumenty a sestavit seznam potenciálně vhodných termínů. Analýza textu: V překladovém prostředí hraje rovněž důležitou roli funkce statistical analysis (statistická analýza). Tato funkce vám pomůže přesně stanovit rozsah překládaného textu a odhadnout objem práce na daném projektu. Klíčovým faktorem pro překladatelská prostředí je produktivita. Produktivitu zvýšíte, pokud vám jednotka práce v překladovém prostředí zabere méně času, než například v tradičním textovém editoru, při zachování požadované kvality výstupu. Statistická funkce memoqu analyzuje text a podle výsledků vám umožní odhadnout, kolik práce vám překladová paměť a korpus LiveDocs ušetří. MemoQ je integrované prostředí: pracujete v jedné softwarové aplikaci poskytující veškeré funkce potřebné pro váš překlad. Nepotřebujete používat zároveň jiné programy. Úspora práce Růst produktivity v souvislosti s používáním překladatelského prostředí velmi záleží na typu textu. Pokud se v něm určité výrazy často opakují, jak tomu bývá například u uživatelských příruček nebo technických popisů, může vaše produktivita stoupnout o 70 80%. Nicméně u obyčejných textů, například učebnic, to bývá 10 30%. V případě osobních dopisů by vám pak používání překladatelského prostředí nemuselo ušetřit vůbec nic. Statistické funkce programu memoq dokážou ještě před zahájením práce předpovědět, kolik ušetříte času. Můžete si tak spočítat, kdy se vám investice do programu vrátí. Všeobecně platí, že za podobné texty s opakujícími se výrazy si překladatelé účtují méně. Všechny překládané segmenty jsou spolu se svými protějšky z cílového jazyka uloženy v překladové paměti. MemoQ je schopen text analyzovat a hledat segmenty, které jsou podobné již dříve přeloženým textům. MemoQ je také schopen vypočítat míru podobnosti. Pokud se překládaná věta již nachází v překladové paměti nebo korpusu LiveDocs, tzn. zde uložený text je zcela shodný s textem v překládaném dokumentu, účtují si překladatelé za její přeložení jen část základní sazby, obvykle 20 30%. Pokud překladová paměť nebo korpus LiveDocs obsahuje jen do určité míry podobné segmenty, sazba se zvyšuje. Sazba tak roste v závislosti na klesajícím stupni podobnosti. Statistický modul programu memoq nabízí vynikající nástroj homogeneity analysis (hledání podobnosti nejenom proti překladové paměti nebo korpusu LiveDocs, ale i v rámci samotného textu). Tato analýza dokáže najít podobnosti uvnitř překládaného textu. Tímto se vám dostává přesnějšího odhadu objemu práce, které bude na přeložení textu nutno vynaložit. Díky této analýze mohou klienti i překladatelé společně sdílet výhody plynoucí z používání programu memoq. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 4 z 33

5 2. Instalace a systémové požadavky 2. Instalace a systémové požadavky Pokyny pro instalaci a aktivaci programu memoq naleznete v příručce MemoQ installation and activation guide (Příručka k instalaci a aktivaci programu memoq), která je ke stažení na oficiálních stránkách společnosti Kilgray (http://kilgray.com/resource-center/user-guides). Nastavení jazyka uživatelského rozhraní MemoQ komunikuje standardně v angličtině. Jazyk uživatelského rozhraní lze však kdykoli změnit. Lze to udělat takto: 1. Spusťte memoq, pokud již neběží. Objeví se hlavní okno a Dashboard (Základní nabídka). 2. Z rolovací nabídky Tools (Nástroje) vyberte položku Options (Možnosti). Objeví se dialogové okno Options (Možnosti). 3. V levém okně Category (Kategorie) zvolte Appearance (Vzhled). V hlavním dialogovém okně memoq se zobrazí nabídka pro nastavení vzhledu programu. 4. V rolovací nabídce User interface language (Jazyk uživatelského rozhraní) vyberte požadovaný jazyk a klikněte na OK. 5. Zavřete memoq a znovu jej spusťte. Příkazy a hlášení programu se nyní budou zobrazovat ve vybraném jazyce. Pozn.: Standardně lze volit mezi angličtinou, němčinou, francouzštinou, maďarštinou, polštinou, portugalštinou a španělštinou. V některých zemích je k dispozici i japonština. Naše jazyková nabídka se však neustále rozrůstá, takže už teď si možná vybíráte z rozšířeného seznamu. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 5 z 33

6 3. Překládáme 3. Překládáme Projekty Při práci v programu memoq se překlady ukládají do projektů (projects). Překladové projekty mají tyto součásti: 1. Dokumenty k překladu (neomezený počet v praxi můžete překládat i několik set dokumentů v rámci jednoho projektu) 2. Korpusy LiveDocs, skládající se z dvojjazyčných dokumentů, dokumentů obsahujících páry zdrojového a cílového textu, jednojazyčných dokumentů a binárních soubory (neomezený počet, serverové nebo lokální - vždy po jednom nebo v páru) 3. Překladové paměti (neomezený počet, serverové nebo lokální - nedoporučuje se však používat více než pět nebo šest pamětí) 4. Glosáře (neomezený počet, serverové nebo lokální - nedoporučuje se však používat více než pět nebo šest glosářů) 5. Nastavení a light resources (doplňkové zdroje): pravidla pro segmentování, pravidla pro automatické předpřeložení, nastavení spojená s překladovou pamětí, nastavení pro kontrolu kvality atd. Překladové paměti, glosáře, pravidla pro segmentaci textu, pravidla pro automatické předpřeložení atd. mohou být ukládány lokálně na vašem počítači nebo se mohou nacházet na vzdáleném serveru memoqu. MemoQ nabízí seznam pamětí, glosářů a dalších zdrojů, které jsou dostupné v příslušném počítači a mohou být použity v jakémkoli projektu dokonce i ve více projektech najednou. Překládání pomocí programu memoq V programu memoq se překladatelský proces dělí na následující kroky: 1. Vytvoření projektu. Vyberete dokumenty určené k překladu a přiřadíte příslušné překladové paměti a glosáře. Při vytváření projektu si memoq uloží obsah zdrojových dokumentů do vlastního pracovního prostředí. Zajistí tak, že cílový text bude po dokončení překladu vyexportován do formátu totožného s originálem. V rámci vytváření nového projektu můžete rovněž vytvářet nové paměti a glosáře. Po vytvoření projektu lze jeho obsah a nastavení dál dle potřeby upravovat. 2. Překlad. Překlad se provádí v rámci specializovaného textového procesoru zvaného translation grid (překladové podokno). MemoQ vytváří pro každý dokument vlastní překladové podokno, které se otevírá jako samostatná karta v okně programu memoq. V průběhu překládání memoq automaticky vyhledává v překladových pamětech, korpusech LiveDocs a glosářích připojených k projektu. V rámci projektu lze editovat více dokumentů najednou, není však možné otevřít najednou více projektů. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 6 z 33

7 3. Překládáme 3. Výstup. Po dokončení překladu dáte programu memoq pokyn k vyexportování přeloženého textu. Program uloží přeložené dokumenty na pevný disk ve stejném formátu, jaký má původní dokument - tzn. do formátů zjištěných během importování daného dokumentu. Text lze vyexportovat kdykoli v průběhu překladatelského procesu a i poté můžete v práci s projektem pokračovat. Pracujeme s programem memoq V memoqu lze pracovat v jeden okamžik pouze s jedním projektem. Nastavení a dílčí části projektu zobrazuje program memoq v záložce Project home (Správa projektu). MemoQ vytváří záložky otevíraných dokumentů vedle záložky Project home (Správa projektu). Mezi kartami lze přepínat klikáním na záložky v horní části okna nebo pomocí opakovaného stisku klávesové zkratky Ctrl+tabulátor, dokud se nezobrazí požadované okno. Pomocí záložek můžete přepínat mezi okny překládaných dokumentů a okny základních (heavy) zdrojů (glosáře a překladové paměti). Pozn.: V memoqu jsou téměř všechna nastavení prováděna pomocí tzv. zdrojů - datových souborů, které určují, jak se memoq bude v určitých situacích chovat. Překladové paměti, glosáře a korpusy LiveDocs nazýváme základními zdroji (heavy resources). Ostatní zdroje, jako pravidla pro segmentaci, pro automatické předpřeložení, nastavení kontroly kvality atd., obsahují méně informací a jsou nazývány doplňkové zdroje (light resources). Hlavní výhoda toho, že všechna nastavení provádíme pomocí zdrojů, spočívá v možnosti ukládat tato nastavení do souborů a s MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 7 z 33

8 3. Překládáme těmi dál pracovat, například je snadno přenášet do jiné pracovní stanice. Jinými slovy je tak umožněna vzájemná výměna dat mezi uživateli programu memoq. Pokud vlastníte patřičnou verzi programu memoq, můžete soubory sdílet prostřednictvím serverů memoq. MemoQ si ukládá aktuální stav projektu v reálném čase. Zavřete-li memoq a další den jej znovu spustíte, zobrazí se Dashboard (Základní nabídka), kde si můžete vybrat k otevření některý z nedávno otevřených projektů. Po otevření existujícího projektu memoq zobrazí stejné záložky karet otevřených v rámci daného projektu při posledním zavření a automaticky přejde na kartu, na níž byl umístěn kurzor při posledním zavření projektu. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 8 z 33

9 4. Vytváření a úpravy projektů 4. Vytváření a úpravy projektů Vytvoření projektu Po zapnutí programu memoq se objeví Dashboard (Základní nabídka). V základní nabídce je zobrazen seznam vašich projektů, informace o vaší licenci programu memoq a oblíbené příkazy pro správu projektů. Zde je možno vytvořit nový projekt. MemoQ používá průvodce tvorbou překladových projektů. Projekty vytvoříte takto: 1. V rolovací nabídce Project (Projekt) klikněte na New Project (Nový projekt). Pokud jste v základní nabídce (Dashboard), můžete také kliknout na Create a new project (Vytvoření nového projektu). Zobrazí se první stránka New MemoQ project wizard (Průvodce vytvořením projektu v programu memoq). 2. Zadejte název projektu a vyberte kombinaci zdrojového a cílového jazyka. Rovněž můžete vyplnit doplňující údaje k projektu, do políček Project (Projekt), Domain (Oblast), Client (Klient) a Subject (Předmět). Po zadání těchto údajů klikněte na Next (Další). 3. Ve druhém okně průvodce lze připojit dokumenty určené k překladu. Pod oknem pro seznam dokumentů klikněte na Add document (Přidat dokument). Zobrazí se dialogové okno Open (Otevřít): MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 9 z 33

10 4. Vytváření a úpravy projektů vyhledejte a označte soubory určené k překladu, které chcete do projektu vložit. Lze vybrat více souborů najednou, včetně různých typů souborů. Poté klikněte na Open (Otevřít). Pomocí funkce Add document (Přidat dokument) můžete k projektu kdykoli připojit další soubory. V rámci jednoho projektu lze pracovat se soubory různých typů. Po připojení všech požadovaných dokumentů klikněte na Next (Další). 4. V rámci třetího dialogového okna průvodce můžete k projektu připojit překladové paměti. V tomto okně je uveden seznam všech dostupných překladových pamětí v odpovídající jazykové kombinaci. Je-li projekt vytvořen pro překlad z angličtiny do němčiny, memoq vám nenabídne překladové paměti v jazykovém páru angličtina-polština. Pro přidání jedné či více překladových pamětí zaškrtněte vždy políčko vlevo od názvu paměti. Takto označené překladové paměti se přesunou do horní části seznamu. Rovněž zde můžete vytvořit novou překladovou paměť - klikněte na Create/use new (Vytvořit/připojit novou paměť). Po přidání překladových paměti klikněte na Next (Další). MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 10 z 33

11 4. Vytváření a úpravy projektů Překladové paměti připojené k aktuálnímu projektu uvidíte v horní části seznamu. Jedna z překladových pamětí stojí vždy na prvním místě a je zvýrazněna tučně. Jedná se o hlavní překladovou paměť (primary translation memory). Jakmile během překládání potvrdíte překlad určitého segmentu, zapíše se daná překladová jednotka (pár ve zdrojovém a cílovém jazyce) do této hlavní překladové paměti. Ostatní překladové paměti užívá memoq pouze jako reference. V průběhu vytváření projektu nebo kdykoli po jeho vytvoření můžete zvolit jinou překladovou paměť jako hlavní. 5. Ve čtvrtém okně průvodce můžete připojit příslušné glosáře. MemoQ uvádí všechny dostupné glosáře podporující jazyky, které ve svém projektu užíváte. Je-li projekt vytvořen pro překlad z angličtiny do němčiny, memoq vám nenabídne glosáře s jazykovou kombinací angličtina, francouzština a španělština nebo němčina a polština. Pro přidání jednoho či více glosářů zaškrtněte vždy políčko vlevo od názvu glosáře. Rovněž můžete vytvořit nový glosář - klikněte na Create/use new (Vytvořit/připojit nový glosář). Po připojení všech glosářů klikněte na Finish (Dokončit). MemoQ projekt vytvoří a jeho dílčí části zobrazí na kartě Project home (Správa projektu). Úpravy nastavení aktuálního projektu Po dokončení procesu vytváření projektu pomocí funkce New MemoQ project wizard (Průvodce vytvořením projektu v programu memoq) nebo po otevření již existujícího projektu se v levé horní části okna programu objeví záložka Project home (Správa projektu). Na kartě Project home můžete kontrolovat a měnit veškerá nastavení projektu. Pozn.: Při vytváření projektu lze kliknout na Finish (Dokončit) již v prvním dialogovém okně New MemoQ project wizard (po vyplnění názvu projektu a specifikaci jazykového páru). Poté lze v rámci záložky Project home (Správa projektu) přidávat dokumenty pro překlad, překladové paměti a glosáře prakticky stejným způsobem, jako v dialogových oknech průvodce. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 11 z 33

12 4. Vytváření a úpravy projektů Záložka Project home (Správa projektu)obsahuje šest položek. Pro výběr jednotlivých položek klikněte na odpovídající ikonu v levé části obrazovky: Overview (Přehled), Translations (Překlady), LiveDocs, Translation memories (Překladové paměti), Term bases (Glosáře), a Settings (Nastavení). Vytvoření překladové paměti Kliknutím na Create/use new (Vytvořit/připojit novou paměť) ve třetím dialogovém okně New MemoQ project wizard (Průvodce vytvořením projektu v programu memoq) nebo v panelutranslation memories (Překladové paměti) pod záložkou Project home (Správa projektu) vyvoláte dialogové okno New translation memory (Nová překladová paměť). Nyní můžete provést nastavení nové překladové paměti. Detailní informace naleznete v nápovědě programu memoq - Help. Chcete-li vytvořit překladovou paměť v rámci otevřeného projektu, zadejte pouze název nové paměti a poté klikněte na OK. Jazykový pár této překladové paměti bude převzat z nastavení aktuálně otevřeného projektu. Paměť vytvořená tímto způsobem bude automaticky připojena k projektu. Vytváření glosářů Kliknutím na Create/use new (Vytvořit/připojit nový glosář) ve čtvrtém dialogovém okně New MemoQ project wizard (Průvodce vytvořením projektu v programu memoq) nebo v paneluterm bases (Glosáře) pod záložkou Project home (Správa projektu) vyvoláte dialogové okno New term base (Nový glosář). MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 12 z 33

13 4. Vytváření a úpravy projektů Nyní můžete provést nastavení nového glosáře. Více informací naleznete v nápovědě programu memoq. Chcete-li vytvořit glosář v rámci otevřeného projektu, zadejte pouze název nového glosáře a poté klikněte na OK. Jazykový pár tohoto glosáře bude převzat z nastavení aktuálně otevřeného projektu. Glosář vytvořený tímto způsobem bude automaticky připojen k projektu. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 13 z 33

14 5. Překládání a překladové podokno 5. Překládání a překladové podokno Otevření dokumentu pro překlad Klikněte na záložku Project home (Správa projektu) a poté na ikonu Translations (Soubory k překladu). Dvakrát klikněte na soubor, se kterým chcete nyní pracovat. Pokud je dokument již otevřený, klikněte na jeho záložku v horní části okna programu memoq, vedle ikony pro správu projektu. Je možné otevřít více souborů najednou. Mezi jednotlivými dokumenty se můžete pohybovat kliknutím na příslušnou záložku nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab. Aktuálně otevřený dokument lze zavřít kliknutím na vpravo od názvu dokumentu na příslušné záložce, případně pomocí klávesové zkratky Ctrl+F4. Práce s překládaným textem Na kartě překládaného dokumentu je obsah příslušného dokumentu uspořádán ve formě tabulky o dvou sloupcích. Levý sloupec obsahuje segmenty zdrojového jazyka. Překlady vpisujte do buněk pravého sloupce. Překládání lze zahájit kliknutím do první buňky pravého sloupce. U některých formátů zdrojových souborů poskytuje program memoq takzvaný Translation preview (Náhled překládaného dokumentu) pod překladovým podoknem. Zde vidíte příslušný segment v kontextu překládaného dokumentu. Takto bude dokument vypadat po jeho vyexportování do původního formátu. Funkce Translation preview (Náhled překládaného dokumentu) je k dispozici u následujících formátů: dokumenty HTML (webové stránky), dokumenty Microsoft Word a soubory ve formátu RTF, soubory Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a dokumenty XML. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 14 z 33

15 5. Překládání a překladové podokno V následující části uvádíme přehled základních kroků, které můžete dělat v rámci překladového podokna. Více informací naleznete v Help (Nápověda). Stiskem klávesy F1 můžete kdekoli v programu vyvolat nápovědu (Help). Potvrzení segmentů Jakmile segment přeložíte, stiskněte Ctrl+Enter nebo vyberte položku Confirm (Potvrdit) z rolovací nabídky Translation (Překlad). MemoQ uloží přeložený segment do dokumentu a zároveň jej zapíše do hlavní překladové paměti. Poté přejde na následující segment. Překlad můžete rovněž potvrdit stisknutím klávesové zkratky Ctrl+Shift+Enter, nebo v rolovací nabídce Translation (Překlad) klikněte na Confirm Without Update (Potvrdit bez zápisu do překladové paměti). Pokud tak učiníte, memoq nezapíše váš překlad do překladové paměti. Tento postup lze zvolit, není-li k projektu připojena žádná paměť nebo si do příslušné paměti nepřejete - nebo nemáte povoleno - přidávat segmenty. Během překládání není nutno dokument ukládat, neboť krátce po každém kroku memoq automaticky ukládá aktuální stav na pevný disk. Slučování a dělení segmentů Pokud nabízený segment netvoří smysluplnou jednotkou, ale vyžaduje spojení s následujícím segmentem, klikněte na ikonu nebo stiskněte Ctrl+J. MemoQ sloučí aktuální segment s následujícím. Pokud aktuální segment obsahuje více vět (či významových jednotek), můžete jej rozdělit na dva segmenty: klikněte na příslušné místo v buňce zdrojového textu a poté klikněte na ikonu nebo stiskněte Ctrl+T. MemoQ v daném místě rozdělí segment na dvě části. Poté klikněte na první z těchto segmentů v pravém sloupci a můžete překládat. Využití překladových návrhů Po potvrzení segmentu se kurzor přesune na následující segment. Program daný segment automaticky naplní nejvhodnějším (nejvýše umístěným) překladovým návrhem z nabídky. Pozn.: Otevřete-li dokument pro překlad, memoq automaticky nevyplňuje první segment nejvhodnějším překladovým návrhem. Totéž platí, pokud se v překladovém podokně pohybujete klikáním myši na segmenty nebo pomocí šipek. Nicméně nehledě na to, jak se do segmentu dostanete, vyhledává memoq segmenty a jejich části v překladových pamětech a glosářích projektu. Zároveň vyhledává odpovídající shody v pravidlech pro automatické předpřeložení a seznamu tzv. non-translatables (části textů, které nejsou určeny k překladu). Výsledky těchto operací se zobrazují v panelu Translation results (Překladové návrhy) napravo od vlastního překladového podokna. Návrhy jsou seřazeny. Nejprve uvidíte shody z překladové paměti, přičemž nejvýše je zobrazen návrh s největší procentuální shodou. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 15 z 33

16 5. Překládání a překladové podokno Pozn.: Více informací o zdrojích, jako například pravidla pro automatické předpřeložení a části textů, které nejsou určeny k překladu, naleznete v nápovědě programu memoq. Nevyplní-li memoq segment automaticky, nebo přejete-li si nalézt pro aktuálně překládaný segment lepší překlad, můžete seznam sami procházet a ručně vkládat překladové návrhy. Pokud je v překladových pamětech uložen segment, který je stejný jako aktuálně překládaný zdrojový segment nebo je mu alespoň dostatečně podobný (jinými slovy, byl-li daný nebo podobný segment už dříve přeložen), objeví se tento segment vpravo nahoře v očíslovaném seznamu a bude označen červenou barvou. Tento seznam obsahuje návrhy (překladové návrhy) nalezené v překladových pamětech a glosářích: nejprve jsou uvedeny návrhy z překladových pamětí (červenou barvou) a po nich návrhy z glosářů (modrou barvou). Seznam můžete procházet pomocí klávesové zkratky Ctrl+nahoru a Ctrl+dolů. Pro vložení vybraného výrazu do překládaného textu stiskněte Ctrl+mezerník. Důležité: Procentuální shoda je vypočítána podle podobnosti zdrojového segmentu a segmentu nacházejícího se v překladové paměti. Jsou-li segmenty včetně formátování naprosto totožné, procentuální shoda je 100%. Pokud jsou texty obsahově stejné, ale liší se formátováním nebo číselnými údaji, bude procentuální hodnota spadat mezi 95% a 99%. Je-li procentuální shoda nižší, texty se od sebe liší. Po vybrání překladového návrhu ze seznamu zobrazí memoq jednotlivé rozdíly ve třech polích, která se nachází pod seznamem. Slova nebo výrazy z aktuálního segmentu nalezené v glosáři, který byl přiřazen k projektu, jsou zvýrazněny světle modrou barvou. Označený výraz a jeho ekvivalent v cílovém jazyce se objeví v očíslovaném seznamu vpravo a budou zde zvýrazněny modrou barvou. Pokud se v segmentu vyskytuje více výrazů, pro něž je v glosáři k dispozici odpovídající překlad, budou tyto výrazy zobrazeny v pořadí, v jakém se nacházejí ve zdrojovém textu. Seznam můžete procházet pomocí MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 16 z 33

17 5. Překládání a překladové podokno klávesové zkratky Ctrl+nahoru a Ctrl+dolů. Pro vložení vybraného výrazu do překládaného textu stiskněte Ctrl+mezerník. Překladový návrh lze do cílového textu vložit také zadáním jeho pořadového čísla v seznamu: zmáčkněte a přidržte klávesu Ctrl a klávesu s číslem návrhu. Toto číslo se nachází v seznamu mezi zdrojovým a cílovým textem v barevném čtverečku (červený, modrý, oranžový, fialový, zelený). Srovnávací pole (comparison fields), která jsou pod panelem překladových návrhů, zobrazují aktuální segment zdrojového textu, příslušný odpovídající segment zdrojového textu z překladové paměti a jeho překlad. Rozdíly v jednotlivých segmentech jsou zvýrazněny barevně (tmavě modré výrazy je třeba přidat, červeně zvýrazněné texty můžete smazat, zatímco světle modře zvýrazněné texty vyžadují úpravy). Shoda segmentů (nebo míra shody segmentů) s překladovou pamětí je zobrazena v šedém rámečku v pravém dolním rohu okna memoqu. Nejsou k dispozici žádné překladové návrhy: Vyhledávání informací v překladových pamětech a glosářích Někdy si překladatelé nemusí být jisti, jak daný segment přeložit a stává se, že se jim ani nenabídne žádný návrh (protože překládaná věta nebyla nalezena v překladových pamětech a memoq nenašel odpovídající záznamy v příslušných glosářích). V takovém případě mohou překladatelé sami zjišťovat, zda se v překladových pamětech nevyskytuje překlad určitých výrazů. Používá se k tomu vestavěný nástroj programu memoq pro vyhledávání shody, tzv. concordance: vyberte ve zdrojovém segmentu hledaný výraz a stiskněte Ctrl+K. To samé lze provést z rolovací nabídky Operations (Operace) kliknutím na Concordance (Konkordance). Pokud vybrané překladatelské paměti příslušný výraz obsahují, memoq je spolu s jejich překladovými protějšky zobrazí v samostatném okně. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 17 z 33

18 5. Překládání a překladové podokno Jestliže se v překladových pamětech vyskytuje dané slovo několikrát, provádí memoq vyhledávání konkordancí automaticky. V takovémto případě se označený výraz a jeho ekvivalent v cílovém jazyce objeví v seznamu překladových návrhů vpravo, s označením oranžovou barvou. Dvojklikem na oranžový návrh vyvoláte dialogové okno Concordance (Konkordance). Není nutné označovat dané slovo ve zdrojovém segmentu, memoq hledá konkordance automaticky. Stejně tak se můžete pokusit vyhledat část problematického slova nebo výrazu v glosářích. Používá se k tomu vestavěný nástroj programu memoq pro vyhledávání v glosářích: vyberte ve zdrojovém segmentu hledaný výraz a stiskněte Ctrl+P. To samé lze provést v rolovací nabídce Operations (Operace) kliknutím na Look up term (Vyhledat termín). Pokud se ve vybraných glosářích nachází výrazy obsahující zadaný text, memoq je spolu s jejich překladovými protějšky zobrazí v samostatném okně. Vytváření vlastních glosářů Při práci v překladovém podokně můžete přidávat do hlavního glosáře libovolný počet pojmů. (Hlavní glosář vyberete stejným způsobem jako hlavní překladovou paměť - na panelu Term bases (Glosáře) pod záložkou Project home (Správa projektu).) Jestliže ve zdrojovém textu naleznete opakující se výraz, který si přejete přidat do glosáře, označte jej a stiskněte Ctrl+E. To samé lze provést v rolovací nabídce Operations (Operace) kliknutím na Add Term (Přidat termín). Objeví se dialogové okno Create term base entry (Vytvořit záznam v glosáři). MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 18 z 33

19 5. Překládání a překladové podokno Do pravého pole zadejte překlad výrazu a klikněte na OK. MemoQ vloží nový výrazový pár do glosáře. Další výskyty daného výrazu ve zdrojovém textu budou automaticky zvýrazněny. Pokud cílový segment již obsahuje překlad výrazu, který chcete do glosáře přidat, můžete označit výraz ve zdrojovém i cílovém segmentu a stisknout Ctrl+Q. To samé lze provést v nabídce Operations (Operace) kliknutím na Quick Add Term (Rychlé přidání termínu). MemoQ automaticky přidá výrazový pár do glosáře bez zobrazení dialogového okna Create term base entry (Vytvořit záznam v glosáři). Předpřeložení Je-li pravděpodobné, že překladová paměť obsahuje mnoho segmentů odpovídajících zdrojovému textu, můžete je do překládaného textu vložit všechny najednou použitím příkazu pro předpřeložení dokumentu. V rolovací nabídce Translation (Překlad), klikněte na Pre-Translate (Předpřeložení). Dialogové okno vás vyzve k bližší specifikaci překladů, které má program memoq do cílového textu vložit a jaké záznamy má naopak vynechat. Více informací naleznete v nápovědě programu memoq. Důležité: Dojde-li k poškození vašeho dokumentu, řiďte se následujícími pokyny. MemoQ je ve vysoké míře zabezpečen proti ztrátě vašeho překladu. Překlad se vždy ukládá na dvě místa: do dokumentu a do překladové paměti. Pokud váš dokument z nějakého důvodu nebude možno otevřít nebo vyexportovat do původního formátu, můžete do projektu znovu naimportovat zdrojový dokument (přejděte na položku Project home (Správa projektu), klikněte na Add document (Přidat dokument)). Poté použijte funkci Pre-translate (Předpřeložení), čímž se obnoví váš překlad z překladové paměti. Více informací ohledně řešení potíží s programem memoq naleznete na webové stránce společnosti Kilgray (www.kilgray.com), v sekci Resource Center (Centrum zdrojů). MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 19 z 33

20 5. Překládání a překladové podokno Filtrování a třídění Jestliže chcete v překladovém podokně zobrazit pouze segmenty obsahující určité slovo (ať již na straně originálu nebo překladu), nebo chcete zobrazit pouze určitý druh segmentů, případně segmenty v určitém pořadí, můžete použít panel pro filtrování a třídění nad překladovým podoknem. Pokud chcete filtrování vypnout, klikněte na. Chcete-li se vrátit do základního zobrazení, zvolte v dané rolovací nabídce No sorting (Bez třídění). Více informací naleznete v nápovědě programu memoq. Stav segmentu Vpravo od cílového segmentu se nachází malý informační panel zobrazující stav jednotlivých segmentů. Stav segmentu je v memoqu vyjádřen pomocí pěti barev: Šedá Segment (ještě) nebyl upravován. Oranžová Zelená Modrá Fialová Segment byl editován, ale není potvrzen. Překlad segmentu byl potvrzen. Červený křížek se změnil na zelenou fajfku. Text cílového segmentu byl automaticky vložen programem memoq během procesu předpřeložení. V takovém případě se na modrém pozadí objeví určitá číselná hodnota vyjádřená v procentech. Úplné shodě je připsána hodnota 100% (nebo 101%), neúplné shody jsou označeny nižší hodnotou, která odpovídá procentu shody. Text cílového segmentu byl memoqem během procesu předpřeložení složen z tzv. fragmentů. V paměti nebyl nalezen přijatelný překladový návrh odpovídající celému segmentu, byly zde však nalezeny některé části (fragmenty) tohoto textu, např. výrazy z glosáře, pravidla pro automatickou úpravu překládaných čísel, apod. Užití formátovacích značek Při vkládání zdrojového dokumentu memoq extrahuje pouze textovou složku dokumentu a vše ostatní (např. formátování, styly, obrázky apod.) před překladatelem skryje. Aby se tyto dílčí části dokumentu staly opět viditelnými, je třeba přeložený text exportovat zpět do původního formátu. Z původního formátování memoq v překladovém podokně zobrazuje pouze tři styly písma (tučné, kurzíva, podtržené), které může překladatel volně měnit. Pokud je celý zdrojový segment formátován jednotně (je-li například celý kurzívou), pak je stejný styl automaticky použit v cílovém segmentu. Pokud je tímto způsobem naformátovaná jen část segmentu, označte její překladový protějšek a stiskněte kombinace kláves Ctrl+B, Ctrl+I, nebo Ctrl+U. Veškeré další formátovací příkazy nebo obrázky uvnitř segmentu jsou po dobu překladu převedeny do podoby formátovacích značek. Jsou označeny fialovými číslicemi ve složených závorkách {1}, které se nazývají formátovací značky - formatting tags. Segment obsahující zvýrazněný text vypadá takto: MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 20 z 33

21 5. Překládání a překladové podokno Určete pozici formátovací značky (tedy místo, kde je kontext zdrojového textu shodný s kontextem textu cílového) a stiskněte F8. Tlačítko F8 můžete také stisknout při psaní svého překladu. MemoQ dokáže exportovat dokument zpět do původního formátu pouze tehdy, jsou-li veškeré formátovací značky vyskytující se v původním textu vloženy do cílového textu na odpovídající místa. Nelze zaměnit pořadí značek: stiskem F8 vždy vložíte značku následující v pořadí. Pokud umístíte kurzor zpět v textu a stisknete F8, memoq značky v cílovém segmentu přečísluje. Dokud nebudou všechny formátovací značky na svém místě, nebo dokud neodstraníte nadbytečné formátovací značky ze zdrojového textu, zůstane vedle segmentu zobrazená ikona, znázorňující chybu. Příkazy uvnitř složených závorek se nazývají legacy tags (neovlivnitelné formátovací značky). Pro většinu souborů (například DOCX programu Microsoft Office Word 2007, HTML souborů) však memoq nyní používá takzvané inline tags (ovlivnitelné formátovací značky). Tyto značky dovolují překladatelům zjistit povahu příkazů a měnit jejich posloupnost. Pokud jste dostatečně technicky zdatní, můžete si troufnout vytvářet a vkládat nové formátovací značky. Inline tags (ovlivnitelné formátovací značky) vypadají takto: Stiskem klávesy F9 můžete do segmentu vložit následující inline tag (ovlivnitelnou formátovací značku) v pořadí podle zdrojového segmentu. U některých formátů zdrojových souborů zobrazuje program memoq pod překladovým podoknem Preview (Náhled textu). Náhled napomáhá správnému umístění formátovacích značek a zobrazuje konečný vzhled dokumentu. Jednoduše uvidíte, je-li nějaká část textu psaná jiným písmem, jinou barvou, nebo zda je v horním či dolním indexu: MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 21 z 33

22 5. Překládání a překladové podokno S každou přeloženou větou memoq náhled aktualizuje. Právě proto se tato funkce nazývá real-time preview (náhled v reálném čase). Náhled v reálném čase je dostupný pro soubory Microsoft Office (DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS), HTML (webové stránky) a XML. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 22 z 33

23 6 Odevzdání překladu 6 Odevzdání překladu Odevzdání dokumentů v původním formátu Po dokončení překladu je třeba odevzdat přeložené dokumenty zákazníkovi ve formátu, který odpovídá původním dokumentům (ve většině případů i s překladovými paměťmi). Nejsnazší postup je popsán níže. Více informací naleznete v nápovědě programu memoq. 1. Zkontrolujte, zda jsou přeloženy všechny segmenty, a že jsou správně vloženy všechny formátovací značky (fialová čísla ve složených závorkách: {1}). Jestliže v dokumentu zůstanou nepřeložené segmenty, nebo budou chybět některé formátovací značky, zobrazí vám memoq před exportováním dokumentu zprávu o chybách. V případě chybějících formátovacích značek odmítne dokument vyexportovat. 2. Klikněte na záložku Project home (Správa projektu) a poté na ikonu Translations (Soubory k překladu). 3. Ze seznamu dokumentů vyberte všechny dokumenty a klikněte na Export (stored path) (Export do určeného adresáře). MemoQ zkontroluje, zda jsou všechny segmenty přeloženy a potvrzeny a také zda veškeré formátovací značky ze zdrojového textu mají odpovídající protějšky v cílovém textu. Pokud kontrola zjistí nedostatky, objeví se chybové hlášení Errors in documents (Chyby v dokumentech). Chcete-li opravit segmenty, ve kterých memoq našel chyby, klikněte na Yes (Ano) a přejděte na záložku Resolve errors and warnings (Vyřešit chyby a varování). Pozn.: Pokud chcete exportovat právě otevřený dokument, nemusíte překlikávat zpět do Project home (Správa projektu). Místo toho klikněte v rolovací nabídce Project (projekt) na Export active document (Exportovat aktuální dokument). MemoQ vyexportuje aktuální dokument do standardně nastaveného umístění. (Nebudete požádáni o zadání názvu exportovaného souboru či vybrání příslušného adresáře.) 4. Nebudou-li programu memoq bránit v exportu dokumentů žádné chyby, vyexportuje každý dokument do adresáře určeného v rámci tzv. export path rules při importování zdrojových souborů. Standardně je nastaveno, že během exportu se do daného adresáře vytvoří nová podsložka nazvaná zkratkou, kterou tvoří tři první písmena cílového jazyka. Dokumenty se pak do této složky uloží s původním názvem (v případě anglického jazyka bude název cílové složky eng). 5. Postup exportu dokumentu je znázorněn stavovým ukazatelem. MemoQ poté zobrazí hlášení o dokončení exportu. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 23 z 33

24 6 Odevzdání překladu Odevzdání dvojjazyčných dokumentů Váš zákazník si může přát zkontrolovat váš překlad pomocí programu memoq. K tomu je třeba, abyste vyexportovali dvojjazyčné dokumenty, které bude možné v programu memoq zpětně otevřít. (Tyto soubory můžete připojit k projektu stejným způsobem, jako jiné typy dokumentů.) Takové soubory jsou označovány jako dvojjazyčné dokumenty ve formátu programu memoq. 1. Klikněte na záložku Project home (Správa projektu) a poté na ikonu Translations (Soubory k překladu). V seznamu souborů zvolte dokumenty, které chcete exportovat jako dvojjazyčné soubory programu memoq. Pro volbu více dokumentů přidržte klávesu Ctrl a jeden po druhém označte jednotlivé dokumenty. 2. Pod seznamem dokumentů klikněte na Export Bilingual (Exportovat dvojjazyčně). V dialogovém okně Bilingual export wizard (Průvodce exportováním dvojjazyčně) zvolte možnost MemoQ bilingual document (Dvojjazyčný dokument programu memoq). MemoQ vás vyzve k zadání adresáře, do něhož budou vybrané dokumenty uloženy. Otevření dvojjazyčného dokumentu memoq probíhá stejně jako přidání souboru do projektu. V panelu Translations (Soubory k překladu) pod záložkou Project manager (Správa projektu) vyberte pod seznamem dokumentů Import memoq bilingual (Importovat dvojjazyčný dokument programu memoq). Důležité: Program memoq je schopen vyexportovat dokumenty do dvojjazyčného dokumentu programu Word a také do souboru s příponou XLIFF (XML Localization Interchange File Format, formát podporující výměnu lokalizačních dat). Tyto soubory mohou být dále zpracovávány v programech jako SDL Trados a v jiných překladových editorech. memoq je rovněž schopen vyexportovat dokument ve formátu Rich Text Format (RTF), kde bude překládaný text umístěn v tabulce podobné překladovému podoknu. Tyto soubory ve formátu RTF můžete otevřít např. za účelem provedení korektury v textovém editoru Microsoft Word a následně pomocí těchto revidovaných souborů aktualizovat texty v projektech v memoqu. Více informací naleznete v nápovědě programu memoq. Sdílení překladových pamětí Váš klient může také požádat o překladové paměti vytvořené během překládání. Jestliže váš klient používá jiný překladatelský program než memoq, můžete doručit překladové paměti ve standardním formátu TMX. Pro vyexportování překladové paměti do souboru TMX postupujte následujícím způsobem: 1. Klikněte na záložku Project home (Správa projektu) a poté na ikonu Translations memories (Překladové paměti). V seznamu klikněte na příslušnou překladovou paměť, kterou si přejete vyexportovat. 2. Pod seznamem překladových pamětí klikněte na Export to TMX (Exportovat do formátu TMX). MemoQ vás vyzve k zadání názvu souboru a cesty pro uložení dokumentu ve formátu TMX. Poté provede export. Výsledný soubor formátu TMX pak může být naimportován do jakéhokoli programu podporujícího soubory formátu TMX, včetně různých verzí programu memoq. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 24 z 33

25 7 Práce s balíčkem handoff package (balíček pro vyzvednutí) 7 Práce s balíčkem handoff package (balíček pro vyzvednutí) Pokud váš klient také používá program memoq, můžete soubory na překlad obdržet formou balíčku handoff package. Program memoq vytvoří z balíčku handoff package projekt, který bude obsahovat dokumenty určené k překladu, překladové paměti, glosáře a korpus LiveDocs - vše, co potřebujete k vyhotovení překladu. Pokud vám klient zašle balíček handoff package, je práce s ním o něco jiná. Vytvoření projektu z balíčku handoff package Balíček handoff package obvykle obdržíte em. Jedná se o soubor s příponou.mqout. Abyste mohli se souborem začít pracovat, proveďte následující: 1. Pokud je memoq spuštěn, zavřete jej. 2. Otevřete . Balíček handoff package k u připojen jako příloha. Dvakrát klikněte na ikonu balíčku handoff package. Ikona vypadá takto: 3. Automaticky se spustí memoq a zobrazí nabídku Import handoff package (Importovat balíček handoff package): Upozornění: název projektu je poskládán z názvu původního projektu, názvu či označení uživatele a role tohoto uživatele. V tomto příkladu má projekt název Winnie-ille-Pu versioned, uživatelem je kb a role uživatele jetranslator (Překladatel). 4. Po kliknutí na tlačítko OK memoq automaticky vytvoří projekt a zobrazí panel Project home (Správa projektu) a panel Translations (Překlady): MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 25 z 33

26 7 Práce s balíčkem handoff package (balíček pro vyzvednutí) Pozor: Před zahájením práce klikněte na Translations (Překlady), LiveDocs, Translation memories (Překladové paměti) a Term bases (Glosáře) a zkontrolujte, zda jsou k projektu připojeny všechny potřebné dokumenty a zdroje. Poté se můžete pustit obvyklým způsobem do překládání. Důležité: Pokud se chcete k práci vrátit, balíček handoff package již nemusíte opětovně importovat. Jakmile balíček handoff package jednou importujete, můžete příslušný projekt spustit ze základní nabídky (Dashboard), stejně jako jakýkoli vámi vytvořený projekt. Řešení problémů: Je možné, že během překladu nebudete moci spojovat či rozdělovat segmenty. Projektový manažer, který balíček handoff package vytvořil, má možnost rozdělování a spojování zakázat. V důsledku dalších nastavení se vám nemusí zobrazovat náhled a nemusíte mít možnost exportovat hotové dokumenty do původního formátu. Odevzdání překladu Pokud pracujete s balíčkem handoff package, budete zadavateli vracet podobný balíček zpět (delivery package). Pro vytvoření tohoto balíčku klikněte na Translations (Překlady) na hlavním panelu Project home (Správa projektu) a poté klikněte na Deliver/return (Odeslat/vrátit) pod seznamem dokumentů. MemoQ vytvoří soubor s příponou.mqback. Tento soubor poté přiložíte k u, který zašlete projektovému manažerovi. Pozn.: Pro vytvoření balíčku delivery package není potřeba dokončit celou práci. Po dokončení určité části překladu (např. jednoho dokumentu) můžete pomocí funkce Deliver/return (Odeslat/vrátit) vytvořit balíček, který bude obsahovat jenom část určenou k odeslání. Projektový manažer po přijetí souboru.mqback pozná, že se jedná o částečně dokončený překlad a bude očekávat dodání zbývající části zakázky. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 26 z 33

27 8 Práce s on-line projekty 8 Práce s on-line projekty Je možné, že budete pracovat s on-line projekty, uloženými na serveru programu memoq. Vaše aplikace se k projektům a zdrojům umístěným na těchto serverech připojuje přes internet. Zadání obvykle obdržíte em. Většinou obsahuje popis zadání. Pro zahájení práce na on-line projektu budete potřebovat následující údaje: Internetovou adresu (URL) serveru. Příklad: memoq.translationcompany.com Uživatelské jméno Heslo Název projektu Také můžete obdržet automatický přímo ze serveru programu memoq, který obsahuje task description file (soubor s popisem úkolu). Tento soubor obsahuje internetovou adresu serveru, jméno uživatele a název projektu, na kterém budete pracovat. Vaše heslo získáte od projektového manažera. Začínáme s prací: přijetí on-line projektu (check out) Abyste mohli začít pracovat na on-line projektu, musíte mít k dispozici výše uvedené údaje a postupovat dle následujících kroků. Důležité: Tyto kroky uskutečníte pouze jednou, na začátku projektu. Pokud jste již na projektu začali pracovat a chcete se k němu vrátit, nemusíte již on-line projekt znovu přijímat. Jakmile jednou on-line projekt přijmete, můžete jej zavírat a otevírat prostřednictvím základní nabídky (Dashboard), stejně jako vámi vytvořené projekty. 1. Spusťte memoq. V základní nabídce Dashboard klikněte na odkaz Check out an online project (Přijmout on-line projekt). Můžete rovněž použít příkaz Check Out Online Project (Přijmout on-line projekt) z nabídky Project (Projekt). Program memoq zobrazí okno Check out online project (Přijout on-line projekt): MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 27 z 33

28 8 Práce s on-line projekty 2. Do kolonky Server URL zadejte internetovou adresu serveru a klikněte na Select (Zvolit). 3. Pokud se k serveru připojujete poprvé, program memoq zobrazí dialogové okno Enter user name and password (Zadejte uživatelské jméno a heslo): Do kolonky User name zadejte svoje uživatelské jméno a do kolonky Password vepište svoje heslo. Tyto údaje získáte od svého projektového manažera. Pozn.: Pokud se na stejný server připojujete opakovaně, memoq si vaše uživatelské jméno a heslo zapamatuje a nemusíte tyto údaje zadávat znovu. 4. Program memoq zobrazí seznam projektů, které jsou na serveru k dispozici. Pozn.: Zobrazí se pouze projekty, na nichž máte pracovat. Projekty, v nichž nemáte žádnou roli, se ve vašem seznamu neobjeví. V seznamu klikněte na název projektu, na němž chcete začít pracovat a klikněte na OK. Program memoq stáhne dokumenty a zdroje a vytvoří kopii projektu na vašem počítači. Poté zobrazí panel Project home (Správa projektu) a otevře panel Translations (Překlady). Použití popisného souboru (description file) pro přijetí on-line projektu Pokud obdržíte , který obsahuje project description file (soubor s popisem zadání), existuje jednodušší cesta, jak začít pracovat: 1. Pokud je memoq spuštěn, zavřete jej. Otevřete , který jste obdrželi: bude obsahovat přílohu. Připojený soubor má příponu.mqdf a jeho ikona vypadá takto: MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 28 z 33

29 8 Práce s on-line projekty 2. Dvakrát klikněte na ikonu nebo název souboru. MemoQ se automaticky spustí a zobrazí okno Enter user name and password (Zadejte uživatelské jméno a heslo): Své heslo zadejte to kolonky Password a klikněte na OK. 3. MemoQ poté zobrazí okno Check out online project (Přijmout on-line projekt), kde je již vybrán příslušný projekt: 4. Klikněte na OK. MemoQ poté stáhne zdrojové dokumenty, připojí se k serveru a přejde na panel Project home (Správa projektu). Práce s on-line projekty Pokud přijmete on-line projekt, program memoq vytvoří lokální kopii projektu na vašem počítači. Tento projekt můžete normálně otevírat i zavírat, stejně jako u vlastních projektů. Existuje však jedna výjimka: pokud otevřete lokální kopii on-line projektu, memoq se připojí k serveru memoq a stáhne veškeré změny. Zároveň na server nahraje všechny změny, které jste v dokumentech udělali. Po zavření dokumentu se memoq opět spojí se serverem memoq, nahraje vaše změny a zároveň stáhne změny, které učinil někdo jiný. On-line projekt s on-line dokumenty (live documents) a on-line projekt s off-line dokumenty (desktop documents) MemoQ umožňuje práci se dvěma typy on-line projektů: tzv. on-line dokumenty (live documents) a off-line dokumenty (desktop documents). MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 29 z 33

30 8 Práce s on-line projekty Při práci s on-line dokumenty (live documents) nepracujete s lokální kopií dokumentů: pokud překládáte a potvrdíte určitý segment, okamžitě dojde k jeho uložení na serveru. Pro práci na tomto typu on-line projektu musíte být po celou dobu připojeni k serveru memoq. Znamená to, že potřebujete nepřetržité připojení k internetu. Při práci s off-line dokumenty (desktop documents) pracujete s lokální kopií dokumentů. Komunikace se severem tedy probíhá jen čas od času. Rovněž si můžete stáhnout změny provedené v projektu ostatními členy týmu, který na projektu pracuje - pomocí příkazu Synchronize (Synchronizovat). Pokud pracujete na on-line projektech s off-line dokumenty, nemusíte být neustále připojeni k serveru memoq. Můžete pokračovat v práci i tehdy, pokud aktuálně nejste připojeni k internetu. O tom, jestli budete pracovat s on-line nebo off-line dokumenty, nerozhodujete sami; nastavení provádí projektový manažer, který projekt na serveru vytváří. Synchronizace on-line projektů s off-line dokumenty V okamžiku zavření on-line projektu se vás memoq dotáže, zda chcete svůj lokální projekt synchronizovat s projektem na serveru. Doporučujeme kliknout na Yes (Ano): je to stejné, jako když si na konci dne ukládáte rozdělanou práci. Po synchronizaci vaší práce se serverem projektový manažer uvidí, kolik práce jste udělali; zároveň uvidí i váš překlad. Pozn.: Po uskutečnění synchronizaci se severem mohou váš dokument otevřít i ostatní členové týmu zapojeného do projektu a pracovat na něm. Může se jednat například o korektora, který může začít s kontrolou překladu i v době, kdy dokument není ještě zcela dokončen. Rovněž můžete vaši práci synchronizovat ručně. Přejděte na panel Translations (Překlady) v rámci nabídky Project home (Správa projektu) a označte jeden nebo více dokumentů. Klikněte na vybrané dokumenty pravým tlačítkem a zvolte Synchronize document (Synchronizovat dokument). MemoQ nahraje veškeré vaše změny a stáhne ty, které provedli ostatní členové týmu zapojení do projektu. Pozor: V důsledku synchronizace může dojít ke změně některých vašich překladů údaji ze serveru. Například: korektor udělá určité změny, které budou mít přednost před vaším překladem. MemoQ k tomuto používá změnové značky, aby tak označil segmenty ze serveru, které neobsahují váš text. Více informací naleznete v nápovědě programu memoq. Řešení problémů: Je možné, že během překladu nebudete moci spojovat či rozdělovat segmenty. Projektový manažer, který projekt na serveru vytvoří, může spojování a rozdělování segmentů zakázat. V důsledku dalších nastavení se vám nemusí zobrazovat náhled a nemusíte mít možnost exportovat hotové dokumenty do původního formátu. Odeslání vaší práce Jakmile překlad dokončíte, je třeba informovat projektového manažera o tom, že jste dokončili práci na vybraných dokumentech či celém projektu. To uděláte následujícím způsobem: 1. Přejděte na panel Translations (Překlady) v rámci nabídky Project home (Správa projektu). 2. Označte dokumenty, které si přejete odeslat. Pro označení všech dokumentů stiskněte Ctrl+A. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 30 z 33

31 8 Práce s on-line projekty 3. Pod seznamem dokumentů klikněte na Deliver/return (Odeslat / přijmout). Tento příkaz bude aktivní pouze v případě, že budou ve vybraných dokumentech potvrzené všechny segmenty. Pokud tomu tak nebude, memoq zobrazí následující zprávu: 4. Budou-li všechny segmenty potvrzeny, memoq odešle vaše změny v dokumentu na server memoq a poté informuje projektového manažera o tom, že je překlad hotov. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 31 z 33

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí,

Více

Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah

Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah Úvod... 2 Než začnete s prací... 2 Přehled... 2 Máte-li nainstalován software webového serveru... 3 Aplikace FrontPage a prohlížeč Microsoft Internet Explorer...

Více

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka Obsah Page 1 Obsah Obsah ÚVOD 4 CO JE NOVÉHO VE VERZI 9.0 5 VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SEAVUS PROJECT VIEWER 5 NABÍDKY 7 PANELY NÁSTROJŮ 19 PÁSY S KARTAMI 27 ZOBRAZENÍ BACKSTAGE 29 PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

NEWTON Dictate 2.6 / NET

NEWTON Dictate 2.6 / NET Projekt OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/48.00040, příjemce podpory: Česká inspekce životního prostředí Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí NEWTON Dictate 2.6 / NET Uživatelský manuál

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více