Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele"

Transkript

1 Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele Kilgray Translation Technologies. Všechna práva vyhrazena.

2 Obsah Obsah Obsah Začínáme... 3 Překladatelské prostředí... 3 Úspora práce Instalace a systémové požadavky... 5 Nastavení jazyka uživatelského rozhraní Překládáme... 6 Projekty... 6 Překládání pomocí programu memoq... 6 Pracujeme s programem memoq Vytváření a úpravy projektů... 9 Vytvoření projektu... 9 Úpravy nastavení aktuálního projektu Vytvoření překladové paměti Vytváření glosářů Překládání a překladové podokno Otevření dokumentu pro překlad Práce s překládaným textem Potvrzení segmentů Slučování a dělení segmentů Využití překladových návrhů Nejsou k dispozici žádné překladové návrhy: Vyhledávání informací v překladových pamětech a glosářích Vytváření vlastních glosářů Předpřeložení Filtrování a třídění Stav segmentu Užití formátovacích značek Odevzdání překladu Odevzdání dokumentů v původním formátu Odevzdání dvojjazyčných dokumentů Sdílení překladových pamětí Práce s balíčkem handoff package (balíček pro vyzvednutí) Vytvoření projektu z balíčku handoff package Odevzdání překladu Práce s on-line projekty Začínáme s prací: přijetí on-line projektu (check out) Práce s on-line projekty Odeslání vaší práce Běžné klávesové zkratky Tato příručka je určena pro práci s verzí MemoQ 5, translator pro. Odkazuje na verzi programu lokalizovanou v anglickém jazyce. Hlášení, příkazy a další texty použité v této anglické verzi jsou podrobovány průběžnému ověřování a mohou být upravovány bez předchozího oznámení. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 2 z 33

3 1. Začínáme 1. Začínáme Překladatelské prostředí MemoQ představuje moderní překladatelské prostředí. V tomto dokumentu se dozvíte, co pojem překladatelské prostředí označuje a jak využít výhod, které program memoq nabízí. Překlad: Během překládání převádíme text z jednoho jazyka do jiného, s přihlédnutím ke specifickým kulturním aspektům příjemců cílového textu. Většina textů, na nichž budete pracovat, se vzájemně určitým způsobem podobá. Ať už jste poskytovateli služeb či výrobci zboží, většina vašich zdrojových dokumentů souvisí s vaším předmětem činnosti. Řadíte-li se k profesionálním překladatelům, pravděpodobně budete dostávat od určitého zákazníka podobné dokumenty, nebo alespoň zakázky s podobnou tématikou, např. právně orientované texty či uživatelské příručky. Překladatelské pracovní prostředí těchto podobností využívá. Mezi nejdůležitější prvky programu memoq se řadí translation memory (překladová paměť), LiveDocs corpora (korpus referenční dokumentace), term base (glosář) a samozřejmě translation editor (překladový editor), který plní funkci textového procesoru. Při práci v překladatelském prostředí se textový procesor programu memoq automaticky stará o veškeré formátování textu, bez ohledu na formát překládaného dokumentu. Text je rozdělen do tzv. segmentů. V memoqu segment více či méně odpovídá jedné větě. V překladovém editoru postupujete od jednoho segmentu k dalšímu. Každý přeložený segment je zároveň ukládán do překladové paměti. Překladová paměť: Překladová paměť je tradičním nástrojem umožňujícím využívat starší překlady pro další práci. Jsou zde uloženy páry segmentů, tj. zdrojový text a jeho překlad. V průběhu překladu program zjišťuje, zda se v překladové paměti nenachází věta, která by byla dostatečně podobná aktuálně překládané větě. Je-li taková věta nalezena, program ji zobrazí jako překladový návrh. V příslušném okně se zároveň zobrazí rozdíly mezi překládanou větou a větou uloženou v překladové paměti. Opětovné použití dokumentů (párování a korpusy LiveDocs): Kromě tradičního způsobu překládání můžete jako referenční zdroj využít i dokumenty z minulých překladů - stejně jako u překladové paměti. To je podstatou funkce LiveDocs v memoqu: můžete si vytvořit tzv. korpus dokumentů. Korpus LiveDocs může obsahovat páry dokumentů (jazykové páry), dvojjazyčné dokumenty nebo binární (netextové) soubory. Páry dokumentů se skládají ze zdrojových souborů a jejich překladů. MemoQ automaticky spáruje dokumenty přidané do korpusu: spojí věty ve zdrojovém jazyce s větami v cílovém jazyce pomocí matematických prostředků. Po dokončení párování a přidání jazykového páru do korpusu memoq okamžitě začne nabízet odpovídající obsah dokumentů. Automatické párování je v memoqu velmi kvalitní, přesto však může dojít k nepřesnostem. Pokud narazíte na nesoulad (nesprávné spárování), můžete příslušný dokument otevřít v editoru pro párování a provést potřebné opravy. MemoQ bude poté automaticky nabízet správné shody. Glosáře a extrahování termínů z textu: Při překládání s použitím překladové paměti nebo korpusu LiveDocs vytváříte databázi celých vět - nebo přesněji segmentů, protože tato jednotka může MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 3 z 33

4 1. Začínáme odpovídat na jedné straně celému odstavci nebo na jednotlivé frázi, která je kratší než samotná věta. Pokud si chcete z určitých termínů uvnitř segmentů vytvořit slovník, lze použít glosář (term base). Glosář obsahuje záznamy termínů (jednotlivá slova nebo fráze) v libovolném počtu jazyků a případně další relevantní údaje. Překladový editor memoq automaticky zvýrazní termíny nalezené v glosáři a zobrazí jejich překlady v seznamu: z tohoto seznamu je můžete vkládat do svého překladu jediným stisknutím klávesy nebo kliknutím myší. Pokud není na začátku práce glosář k dispozici, může memoq prohledat zdrojové dokumenty a sestavit seznam potenciálně vhodných termínů. Analýza textu: V překladovém prostředí hraje rovněž důležitou roli funkce statistical analysis (statistická analýza). Tato funkce vám pomůže přesně stanovit rozsah překládaného textu a odhadnout objem práce na daném projektu. Klíčovým faktorem pro překladatelská prostředí je produktivita. Produktivitu zvýšíte, pokud vám jednotka práce v překladovém prostředí zabere méně času, než například v tradičním textovém editoru, při zachování požadované kvality výstupu. Statistická funkce memoqu analyzuje text a podle výsledků vám umožní odhadnout, kolik práce vám překladová paměť a korpus LiveDocs ušetří. MemoQ je integrované prostředí: pracujete v jedné softwarové aplikaci poskytující veškeré funkce potřebné pro váš překlad. Nepotřebujete používat zároveň jiné programy. Úspora práce Růst produktivity v souvislosti s používáním překladatelského prostředí velmi záleží na typu textu. Pokud se v něm určité výrazy často opakují, jak tomu bývá například u uživatelských příruček nebo technických popisů, může vaše produktivita stoupnout o 70 80%. Nicméně u obyčejných textů, například učebnic, to bývá 10 30%. V případě osobních dopisů by vám pak používání překladatelského prostředí nemuselo ušetřit vůbec nic. Statistické funkce programu memoq dokážou ještě před zahájením práce předpovědět, kolik ušetříte času. Můžete si tak spočítat, kdy se vám investice do programu vrátí. Všeobecně platí, že za podobné texty s opakujícími se výrazy si překladatelé účtují méně. Všechny překládané segmenty jsou spolu se svými protějšky z cílového jazyka uloženy v překladové paměti. MemoQ je schopen text analyzovat a hledat segmenty, které jsou podobné již dříve přeloženým textům. MemoQ je také schopen vypočítat míru podobnosti. Pokud se překládaná věta již nachází v překladové paměti nebo korpusu LiveDocs, tzn. zde uložený text je zcela shodný s textem v překládaném dokumentu, účtují si překladatelé za její přeložení jen část základní sazby, obvykle 20 30%. Pokud překladová paměť nebo korpus LiveDocs obsahuje jen do určité míry podobné segmenty, sazba se zvyšuje. Sazba tak roste v závislosti na klesajícím stupni podobnosti. Statistický modul programu memoq nabízí vynikající nástroj homogeneity analysis (hledání podobnosti nejenom proti překladové paměti nebo korpusu LiveDocs, ale i v rámci samotného textu). Tato analýza dokáže najít podobnosti uvnitř překládaného textu. Tímto se vám dostává přesnějšího odhadu objemu práce, které bude na přeložení textu nutno vynaložit. Díky této analýze mohou klienti i překladatelé společně sdílet výhody plynoucí z používání programu memoq. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 4 z 33

5 2. Instalace a systémové požadavky 2. Instalace a systémové požadavky Pokyny pro instalaci a aktivaci programu memoq naleznete v příručce MemoQ installation and activation guide (Příručka k instalaci a aktivaci programu memoq), která je ke stažení na oficiálních stránkách společnosti Kilgray (http://kilgray.com/resource-center/user-guides). Nastavení jazyka uživatelského rozhraní MemoQ komunikuje standardně v angličtině. Jazyk uživatelského rozhraní lze však kdykoli změnit. Lze to udělat takto: 1. Spusťte memoq, pokud již neběží. Objeví se hlavní okno a Dashboard (Základní nabídka). 2. Z rolovací nabídky Tools (Nástroje) vyberte položku Options (Možnosti). Objeví se dialogové okno Options (Možnosti). 3. V levém okně Category (Kategorie) zvolte Appearance (Vzhled). V hlavním dialogovém okně memoq se zobrazí nabídka pro nastavení vzhledu programu. 4. V rolovací nabídce User interface language (Jazyk uživatelského rozhraní) vyberte požadovaný jazyk a klikněte na OK. 5. Zavřete memoq a znovu jej spusťte. Příkazy a hlášení programu se nyní budou zobrazovat ve vybraném jazyce. Pozn.: Standardně lze volit mezi angličtinou, němčinou, francouzštinou, maďarštinou, polštinou, portugalštinou a španělštinou. V některých zemích je k dispozici i japonština. Naše jazyková nabídka se však neustále rozrůstá, takže už teď si možná vybíráte z rozšířeného seznamu. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 5 z 33

6 3. Překládáme 3. Překládáme Projekty Při práci v programu memoq se překlady ukládají do projektů (projects). Překladové projekty mají tyto součásti: 1. Dokumenty k překladu (neomezený počet v praxi můžete překládat i několik set dokumentů v rámci jednoho projektu) 2. Korpusy LiveDocs, skládající se z dvojjazyčných dokumentů, dokumentů obsahujících páry zdrojového a cílového textu, jednojazyčných dokumentů a binárních soubory (neomezený počet, serverové nebo lokální - vždy po jednom nebo v páru) 3. Překladové paměti (neomezený počet, serverové nebo lokální - nedoporučuje se však používat více než pět nebo šest pamětí) 4. Glosáře (neomezený počet, serverové nebo lokální - nedoporučuje se však používat více než pět nebo šest glosářů) 5. Nastavení a light resources (doplňkové zdroje): pravidla pro segmentování, pravidla pro automatické předpřeložení, nastavení spojená s překladovou pamětí, nastavení pro kontrolu kvality atd. Překladové paměti, glosáře, pravidla pro segmentaci textu, pravidla pro automatické předpřeložení atd. mohou být ukládány lokálně na vašem počítači nebo se mohou nacházet na vzdáleném serveru memoqu. MemoQ nabízí seznam pamětí, glosářů a dalších zdrojů, které jsou dostupné v příslušném počítači a mohou být použity v jakémkoli projektu dokonce i ve více projektech najednou. Překládání pomocí programu memoq V programu memoq se překladatelský proces dělí na následující kroky: 1. Vytvoření projektu. Vyberete dokumenty určené k překladu a přiřadíte příslušné překladové paměti a glosáře. Při vytváření projektu si memoq uloží obsah zdrojových dokumentů do vlastního pracovního prostředí. Zajistí tak, že cílový text bude po dokončení překladu vyexportován do formátu totožného s originálem. V rámci vytváření nového projektu můžete rovněž vytvářet nové paměti a glosáře. Po vytvoření projektu lze jeho obsah a nastavení dál dle potřeby upravovat. 2. Překlad. Překlad se provádí v rámci specializovaného textového procesoru zvaného translation grid (překladové podokno). MemoQ vytváří pro každý dokument vlastní překladové podokno, které se otevírá jako samostatná karta v okně programu memoq. V průběhu překládání memoq automaticky vyhledává v překladových pamětech, korpusech LiveDocs a glosářích připojených k projektu. V rámci projektu lze editovat více dokumentů najednou, není však možné otevřít najednou více projektů. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 6 z 33

7 3. Překládáme 3. Výstup. Po dokončení překladu dáte programu memoq pokyn k vyexportování přeloženého textu. Program uloží přeložené dokumenty na pevný disk ve stejném formátu, jaký má původní dokument - tzn. do formátů zjištěných během importování daného dokumentu. Text lze vyexportovat kdykoli v průběhu překladatelského procesu a i poté můžete v práci s projektem pokračovat. Pracujeme s programem memoq V memoqu lze pracovat v jeden okamžik pouze s jedním projektem. Nastavení a dílčí části projektu zobrazuje program memoq v záložce Project home (Správa projektu). MemoQ vytváří záložky otevíraných dokumentů vedle záložky Project home (Správa projektu). Mezi kartami lze přepínat klikáním na záložky v horní části okna nebo pomocí opakovaného stisku klávesové zkratky Ctrl+tabulátor, dokud se nezobrazí požadované okno. Pomocí záložek můžete přepínat mezi okny překládaných dokumentů a okny základních (heavy) zdrojů (glosáře a překladové paměti). Pozn.: V memoqu jsou téměř všechna nastavení prováděna pomocí tzv. zdrojů - datových souborů, které určují, jak se memoq bude v určitých situacích chovat. Překladové paměti, glosáře a korpusy LiveDocs nazýváme základními zdroji (heavy resources). Ostatní zdroje, jako pravidla pro segmentaci, pro automatické předpřeložení, nastavení kontroly kvality atd., obsahují méně informací a jsou nazývány doplňkové zdroje (light resources). Hlavní výhoda toho, že všechna nastavení provádíme pomocí zdrojů, spočívá v možnosti ukládat tato nastavení do souborů a s MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 7 z 33

8 3. Překládáme těmi dál pracovat, například je snadno přenášet do jiné pracovní stanice. Jinými slovy je tak umožněna vzájemná výměna dat mezi uživateli programu memoq. Pokud vlastníte patřičnou verzi programu memoq, můžete soubory sdílet prostřednictvím serverů memoq. MemoQ si ukládá aktuální stav projektu v reálném čase. Zavřete-li memoq a další den jej znovu spustíte, zobrazí se Dashboard (Základní nabídka), kde si můžete vybrat k otevření některý z nedávno otevřených projektů. Po otevření existujícího projektu memoq zobrazí stejné záložky karet otevřených v rámci daného projektu při posledním zavření a automaticky přejde na kartu, na níž byl umístěn kurzor při posledním zavření projektu. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 8 z 33

9 4. Vytváření a úpravy projektů 4. Vytváření a úpravy projektů Vytvoření projektu Po zapnutí programu memoq se objeví Dashboard (Základní nabídka). V základní nabídce je zobrazen seznam vašich projektů, informace o vaší licenci programu memoq a oblíbené příkazy pro správu projektů. Zde je možno vytvořit nový projekt. MemoQ používá průvodce tvorbou překladových projektů. Projekty vytvoříte takto: 1. V rolovací nabídce Project (Projekt) klikněte na New Project (Nový projekt). Pokud jste v základní nabídce (Dashboard), můžete také kliknout na Create a new project (Vytvoření nového projektu). Zobrazí se první stránka New MemoQ project wizard (Průvodce vytvořením projektu v programu memoq). 2. Zadejte název projektu a vyberte kombinaci zdrojového a cílového jazyka. Rovněž můžete vyplnit doplňující údaje k projektu, do políček Project (Projekt), Domain (Oblast), Client (Klient) a Subject (Předmět). Po zadání těchto údajů klikněte na Next (Další). 3. Ve druhém okně průvodce lze připojit dokumenty určené k překladu. Pod oknem pro seznam dokumentů klikněte na Add document (Přidat dokument). Zobrazí se dialogové okno Open (Otevřít): MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 9 z 33

10 4. Vytváření a úpravy projektů vyhledejte a označte soubory určené k překladu, které chcete do projektu vložit. Lze vybrat více souborů najednou, včetně různých typů souborů. Poté klikněte na Open (Otevřít). Pomocí funkce Add document (Přidat dokument) můžete k projektu kdykoli připojit další soubory. V rámci jednoho projektu lze pracovat se soubory různých typů. Po připojení všech požadovaných dokumentů klikněte na Next (Další). 4. V rámci třetího dialogového okna průvodce můžete k projektu připojit překladové paměti. V tomto okně je uveden seznam všech dostupných překladových pamětí v odpovídající jazykové kombinaci. Je-li projekt vytvořen pro překlad z angličtiny do němčiny, memoq vám nenabídne překladové paměti v jazykovém páru angličtina-polština. Pro přidání jedné či více překladových pamětí zaškrtněte vždy políčko vlevo od názvu paměti. Takto označené překladové paměti se přesunou do horní části seznamu. Rovněž zde můžete vytvořit novou překladovou paměť - klikněte na Create/use new (Vytvořit/připojit novou paměť). Po přidání překladových paměti klikněte na Next (Další). MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 10 z 33

11 4. Vytváření a úpravy projektů Překladové paměti připojené k aktuálnímu projektu uvidíte v horní části seznamu. Jedna z překladových pamětí stojí vždy na prvním místě a je zvýrazněna tučně. Jedná se o hlavní překladovou paměť (primary translation memory). Jakmile během překládání potvrdíte překlad určitého segmentu, zapíše se daná překladová jednotka (pár ve zdrojovém a cílovém jazyce) do této hlavní překladové paměti. Ostatní překladové paměti užívá memoq pouze jako reference. V průběhu vytváření projektu nebo kdykoli po jeho vytvoření můžete zvolit jinou překladovou paměť jako hlavní. 5. Ve čtvrtém okně průvodce můžete připojit příslušné glosáře. MemoQ uvádí všechny dostupné glosáře podporující jazyky, které ve svém projektu užíváte. Je-li projekt vytvořen pro překlad z angličtiny do němčiny, memoq vám nenabídne glosáře s jazykovou kombinací angličtina, francouzština a španělština nebo němčina a polština. Pro přidání jednoho či více glosářů zaškrtněte vždy políčko vlevo od názvu glosáře. Rovněž můžete vytvořit nový glosář - klikněte na Create/use new (Vytvořit/připojit nový glosář). Po připojení všech glosářů klikněte na Finish (Dokončit). MemoQ projekt vytvoří a jeho dílčí části zobrazí na kartě Project home (Správa projektu). Úpravy nastavení aktuálního projektu Po dokončení procesu vytváření projektu pomocí funkce New MemoQ project wizard (Průvodce vytvořením projektu v programu memoq) nebo po otevření již existujícího projektu se v levé horní části okna programu objeví záložka Project home (Správa projektu). Na kartě Project home můžete kontrolovat a měnit veškerá nastavení projektu. Pozn.: Při vytváření projektu lze kliknout na Finish (Dokončit) již v prvním dialogovém okně New MemoQ project wizard (po vyplnění názvu projektu a specifikaci jazykového páru). Poté lze v rámci záložky Project home (Správa projektu) přidávat dokumenty pro překlad, překladové paměti a glosáře prakticky stejným způsobem, jako v dialogových oknech průvodce. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 11 z 33

12 4. Vytváření a úpravy projektů Záložka Project home (Správa projektu)obsahuje šest položek. Pro výběr jednotlivých položek klikněte na odpovídající ikonu v levé části obrazovky: Overview (Přehled), Translations (Překlady), LiveDocs, Translation memories (Překladové paměti), Term bases (Glosáře), a Settings (Nastavení). Vytvoření překladové paměti Kliknutím na Create/use new (Vytvořit/připojit novou paměť) ve třetím dialogovém okně New MemoQ project wizard (Průvodce vytvořením projektu v programu memoq) nebo v panelutranslation memories (Překladové paměti) pod záložkou Project home (Správa projektu) vyvoláte dialogové okno New translation memory (Nová překladová paměť). Nyní můžete provést nastavení nové překladové paměti. Detailní informace naleznete v nápovědě programu memoq - Help. Chcete-li vytvořit překladovou paměť v rámci otevřeného projektu, zadejte pouze název nové paměti a poté klikněte na OK. Jazykový pár této překladové paměti bude převzat z nastavení aktuálně otevřeného projektu. Paměť vytvořená tímto způsobem bude automaticky připojena k projektu. Vytváření glosářů Kliknutím na Create/use new (Vytvořit/připojit nový glosář) ve čtvrtém dialogovém okně New MemoQ project wizard (Průvodce vytvořením projektu v programu memoq) nebo v paneluterm bases (Glosáře) pod záložkou Project home (Správa projektu) vyvoláte dialogové okno New term base (Nový glosář). MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 12 z 33

13 4. Vytváření a úpravy projektů Nyní můžete provést nastavení nového glosáře. Více informací naleznete v nápovědě programu memoq. Chcete-li vytvořit glosář v rámci otevřeného projektu, zadejte pouze název nového glosáře a poté klikněte na OK. Jazykový pár tohoto glosáře bude převzat z nastavení aktuálně otevřeného projektu. Glosář vytvořený tímto způsobem bude automaticky připojen k projektu. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 13 z 33

14 5. Překládání a překladové podokno 5. Překládání a překladové podokno Otevření dokumentu pro překlad Klikněte na záložku Project home (Správa projektu) a poté na ikonu Translations (Soubory k překladu). Dvakrát klikněte na soubor, se kterým chcete nyní pracovat. Pokud je dokument již otevřený, klikněte na jeho záložku v horní části okna programu memoq, vedle ikony pro správu projektu. Je možné otevřít více souborů najednou. Mezi jednotlivými dokumenty se můžete pohybovat kliknutím na příslušnou záložku nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab. Aktuálně otevřený dokument lze zavřít kliknutím na vpravo od názvu dokumentu na příslušné záložce, případně pomocí klávesové zkratky Ctrl+F4. Práce s překládaným textem Na kartě překládaného dokumentu je obsah příslušného dokumentu uspořádán ve formě tabulky o dvou sloupcích. Levý sloupec obsahuje segmenty zdrojového jazyka. Překlady vpisujte do buněk pravého sloupce. Překládání lze zahájit kliknutím do první buňky pravého sloupce. U některých formátů zdrojových souborů poskytuje program memoq takzvaný Translation preview (Náhled překládaného dokumentu) pod překladovým podoknem. Zde vidíte příslušný segment v kontextu překládaného dokumentu. Takto bude dokument vypadat po jeho vyexportování do původního formátu. Funkce Translation preview (Náhled překládaného dokumentu) je k dispozici u následujících formátů: dokumenty HTML (webové stránky), dokumenty Microsoft Word a soubory ve formátu RTF, soubory Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a dokumenty XML. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 14 z 33

15 5. Překládání a překladové podokno V následující části uvádíme přehled základních kroků, které můžete dělat v rámci překladového podokna. Více informací naleznete v Help (Nápověda). Stiskem klávesy F1 můžete kdekoli v programu vyvolat nápovědu (Help). Potvrzení segmentů Jakmile segment přeložíte, stiskněte Ctrl+Enter nebo vyberte položku Confirm (Potvrdit) z rolovací nabídky Translation (Překlad). MemoQ uloží přeložený segment do dokumentu a zároveň jej zapíše do hlavní překladové paměti. Poté přejde na následující segment. Překlad můžete rovněž potvrdit stisknutím klávesové zkratky Ctrl+Shift+Enter, nebo v rolovací nabídce Translation (Překlad) klikněte na Confirm Without Update (Potvrdit bez zápisu do překladové paměti). Pokud tak učiníte, memoq nezapíše váš překlad do překladové paměti. Tento postup lze zvolit, není-li k projektu připojena žádná paměť nebo si do příslušné paměti nepřejete - nebo nemáte povoleno - přidávat segmenty. Během překládání není nutno dokument ukládat, neboť krátce po každém kroku memoq automaticky ukládá aktuální stav na pevný disk. Slučování a dělení segmentů Pokud nabízený segment netvoří smysluplnou jednotkou, ale vyžaduje spojení s následujícím segmentem, klikněte na ikonu nebo stiskněte Ctrl+J. MemoQ sloučí aktuální segment s následujícím. Pokud aktuální segment obsahuje více vět (či významových jednotek), můžete jej rozdělit na dva segmenty: klikněte na příslušné místo v buňce zdrojového textu a poté klikněte na ikonu nebo stiskněte Ctrl+T. MemoQ v daném místě rozdělí segment na dvě části. Poté klikněte na první z těchto segmentů v pravém sloupci a můžete překládat. Využití překladových návrhů Po potvrzení segmentu se kurzor přesune na následující segment. Program daný segment automaticky naplní nejvhodnějším (nejvýše umístěným) překladovým návrhem z nabídky. Pozn.: Otevřete-li dokument pro překlad, memoq automaticky nevyplňuje první segment nejvhodnějším překladovým návrhem. Totéž platí, pokud se v překladovém podokně pohybujete klikáním myši na segmenty nebo pomocí šipek. Nicméně nehledě na to, jak se do segmentu dostanete, vyhledává memoq segmenty a jejich části v překladových pamětech a glosářích projektu. Zároveň vyhledává odpovídající shody v pravidlech pro automatické předpřeložení a seznamu tzv. non-translatables (části textů, které nejsou určeny k překladu). Výsledky těchto operací se zobrazují v panelu Translation results (Překladové návrhy) napravo od vlastního překladového podokna. Návrhy jsou seřazeny. Nejprve uvidíte shody z překladové paměti, přičemž nejvýše je zobrazen návrh s největší procentuální shodou. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 15 z 33

16 5. Překládání a překladové podokno Pozn.: Více informací o zdrojích, jako například pravidla pro automatické předpřeložení a části textů, které nejsou určeny k překladu, naleznete v nápovědě programu memoq. Nevyplní-li memoq segment automaticky, nebo přejete-li si nalézt pro aktuálně překládaný segment lepší překlad, můžete seznam sami procházet a ručně vkládat překladové návrhy. Pokud je v překladových pamětech uložen segment, který je stejný jako aktuálně překládaný zdrojový segment nebo je mu alespoň dostatečně podobný (jinými slovy, byl-li daný nebo podobný segment už dříve přeložen), objeví se tento segment vpravo nahoře v očíslovaném seznamu a bude označen červenou barvou. Tento seznam obsahuje návrhy (překladové návrhy) nalezené v překladových pamětech a glosářích: nejprve jsou uvedeny návrhy z překladových pamětí (červenou barvou) a po nich návrhy z glosářů (modrou barvou). Seznam můžete procházet pomocí klávesové zkratky Ctrl+nahoru a Ctrl+dolů. Pro vložení vybraného výrazu do překládaného textu stiskněte Ctrl+mezerník. Důležité: Procentuální shoda je vypočítána podle podobnosti zdrojového segmentu a segmentu nacházejícího se v překladové paměti. Jsou-li segmenty včetně formátování naprosto totožné, procentuální shoda je 100%. Pokud jsou texty obsahově stejné, ale liší se formátováním nebo číselnými údaji, bude procentuální hodnota spadat mezi 95% a 99%. Je-li procentuální shoda nižší, texty se od sebe liší. Po vybrání překladového návrhu ze seznamu zobrazí memoq jednotlivé rozdíly ve třech polích, která se nachází pod seznamem. Slova nebo výrazy z aktuálního segmentu nalezené v glosáři, který byl přiřazen k projektu, jsou zvýrazněny světle modrou barvou. Označený výraz a jeho ekvivalent v cílovém jazyce se objeví v očíslovaném seznamu vpravo a budou zde zvýrazněny modrou barvou. Pokud se v segmentu vyskytuje více výrazů, pro něž je v glosáři k dispozici odpovídající překlad, budou tyto výrazy zobrazeny v pořadí, v jakém se nacházejí ve zdrojovém textu. Seznam můžete procházet pomocí MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 16 z 33

17 5. Překládání a překladové podokno klávesové zkratky Ctrl+nahoru a Ctrl+dolů. Pro vložení vybraného výrazu do překládaného textu stiskněte Ctrl+mezerník. Překladový návrh lze do cílového textu vložit také zadáním jeho pořadového čísla v seznamu: zmáčkněte a přidržte klávesu Ctrl a klávesu s číslem návrhu. Toto číslo se nachází v seznamu mezi zdrojovým a cílovým textem v barevném čtverečku (červený, modrý, oranžový, fialový, zelený). Srovnávací pole (comparison fields), která jsou pod panelem překladových návrhů, zobrazují aktuální segment zdrojového textu, příslušný odpovídající segment zdrojového textu z překladové paměti a jeho překlad. Rozdíly v jednotlivých segmentech jsou zvýrazněny barevně (tmavě modré výrazy je třeba přidat, červeně zvýrazněné texty můžete smazat, zatímco světle modře zvýrazněné texty vyžadují úpravy). Shoda segmentů (nebo míra shody segmentů) s překladovou pamětí je zobrazena v šedém rámečku v pravém dolním rohu okna memoqu. Nejsou k dispozici žádné překladové návrhy: Vyhledávání informací v překladových pamětech a glosářích Někdy si překladatelé nemusí být jisti, jak daný segment přeložit a stává se, že se jim ani nenabídne žádný návrh (protože překládaná věta nebyla nalezena v překladových pamětech a memoq nenašel odpovídající záznamy v příslušných glosářích). V takovém případě mohou překladatelé sami zjišťovat, zda se v překladových pamětech nevyskytuje překlad určitých výrazů. Používá se k tomu vestavěný nástroj programu memoq pro vyhledávání shody, tzv. concordance: vyberte ve zdrojovém segmentu hledaný výraz a stiskněte Ctrl+K. To samé lze provést z rolovací nabídky Operations (Operace) kliknutím na Concordance (Konkordance). Pokud vybrané překladatelské paměti příslušný výraz obsahují, memoq je spolu s jejich překladovými protějšky zobrazí v samostatném okně. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 17 z 33

18 5. Překládání a překladové podokno Jestliže se v překladových pamětech vyskytuje dané slovo několikrát, provádí memoq vyhledávání konkordancí automaticky. V takovémto případě se označený výraz a jeho ekvivalent v cílovém jazyce objeví v seznamu překladových návrhů vpravo, s označením oranžovou barvou. Dvojklikem na oranžový návrh vyvoláte dialogové okno Concordance (Konkordance). Není nutné označovat dané slovo ve zdrojovém segmentu, memoq hledá konkordance automaticky. Stejně tak se můžete pokusit vyhledat část problematického slova nebo výrazu v glosářích. Používá se k tomu vestavěný nástroj programu memoq pro vyhledávání v glosářích: vyberte ve zdrojovém segmentu hledaný výraz a stiskněte Ctrl+P. To samé lze provést v rolovací nabídce Operations (Operace) kliknutím na Look up term (Vyhledat termín). Pokud se ve vybraných glosářích nachází výrazy obsahující zadaný text, memoq je spolu s jejich překladovými protějšky zobrazí v samostatném okně. Vytváření vlastních glosářů Při práci v překladovém podokně můžete přidávat do hlavního glosáře libovolný počet pojmů. (Hlavní glosář vyberete stejným způsobem jako hlavní překladovou paměť - na panelu Term bases (Glosáře) pod záložkou Project home (Správa projektu).) Jestliže ve zdrojovém textu naleznete opakující se výraz, který si přejete přidat do glosáře, označte jej a stiskněte Ctrl+E. To samé lze provést v rolovací nabídce Operations (Operace) kliknutím na Add Term (Přidat termín). Objeví se dialogové okno Create term base entry (Vytvořit záznam v glosáři). MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 18 z 33

19 5. Překládání a překladové podokno Do pravého pole zadejte překlad výrazu a klikněte na OK. MemoQ vloží nový výrazový pár do glosáře. Další výskyty daného výrazu ve zdrojovém textu budou automaticky zvýrazněny. Pokud cílový segment již obsahuje překlad výrazu, který chcete do glosáře přidat, můžete označit výraz ve zdrojovém i cílovém segmentu a stisknout Ctrl+Q. To samé lze provést v nabídce Operations (Operace) kliknutím na Quick Add Term (Rychlé přidání termínu). MemoQ automaticky přidá výrazový pár do glosáře bez zobrazení dialogového okna Create term base entry (Vytvořit záznam v glosáři). Předpřeložení Je-li pravděpodobné, že překladová paměť obsahuje mnoho segmentů odpovídajících zdrojovému textu, můžete je do překládaného textu vložit všechny najednou použitím příkazu pro předpřeložení dokumentu. V rolovací nabídce Translation (Překlad), klikněte na Pre-Translate (Předpřeložení). Dialogové okno vás vyzve k bližší specifikaci překladů, které má program memoq do cílového textu vložit a jaké záznamy má naopak vynechat. Více informací naleznete v nápovědě programu memoq. Důležité: Dojde-li k poškození vašeho dokumentu, řiďte se následujícími pokyny. MemoQ je ve vysoké míře zabezpečen proti ztrátě vašeho překladu. Překlad se vždy ukládá na dvě místa: do dokumentu a do překladové paměti. Pokud váš dokument z nějakého důvodu nebude možno otevřít nebo vyexportovat do původního formátu, můžete do projektu znovu naimportovat zdrojový dokument (přejděte na položku Project home (Správa projektu), klikněte na Add document (Přidat dokument)). Poté použijte funkci Pre-translate (Předpřeložení), čímž se obnoví váš překlad z překladové paměti. Více informací ohledně řešení potíží s programem memoq naleznete na webové stránce společnosti Kilgray (www.kilgray.com), v sekci Resource Center (Centrum zdrojů). MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 19 z 33

20 5. Překládání a překladové podokno Filtrování a třídění Jestliže chcete v překladovém podokně zobrazit pouze segmenty obsahující určité slovo (ať již na straně originálu nebo překladu), nebo chcete zobrazit pouze určitý druh segmentů, případně segmenty v určitém pořadí, můžete použít panel pro filtrování a třídění nad překladovým podoknem. Pokud chcete filtrování vypnout, klikněte na. Chcete-li se vrátit do základního zobrazení, zvolte v dané rolovací nabídce No sorting (Bez třídění). Více informací naleznete v nápovědě programu memoq. Stav segmentu Vpravo od cílového segmentu se nachází malý informační panel zobrazující stav jednotlivých segmentů. Stav segmentu je v memoqu vyjádřen pomocí pěti barev: Šedá Segment (ještě) nebyl upravován. Oranžová Zelená Modrá Fialová Segment byl editován, ale není potvrzen. Překlad segmentu byl potvrzen. Červený křížek se změnil na zelenou fajfku. Text cílového segmentu byl automaticky vložen programem memoq během procesu předpřeložení. V takovém případě se na modrém pozadí objeví určitá číselná hodnota vyjádřená v procentech. Úplné shodě je připsána hodnota 100% (nebo 101%), neúplné shody jsou označeny nižší hodnotou, která odpovídá procentu shody. Text cílového segmentu byl memoqem během procesu předpřeložení složen z tzv. fragmentů. V paměti nebyl nalezen přijatelný překladový návrh odpovídající celému segmentu, byly zde však nalezeny některé části (fragmenty) tohoto textu, např. výrazy z glosáře, pravidla pro automatickou úpravu překládaných čísel, apod. Užití formátovacích značek Při vkládání zdrojového dokumentu memoq extrahuje pouze textovou složku dokumentu a vše ostatní (např. formátování, styly, obrázky apod.) před překladatelem skryje. Aby se tyto dílčí části dokumentu staly opět viditelnými, je třeba přeložený text exportovat zpět do původního formátu. Z původního formátování memoq v překladovém podokně zobrazuje pouze tři styly písma (tučné, kurzíva, podtržené), které může překladatel volně měnit. Pokud je celý zdrojový segment formátován jednotně (je-li například celý kurzívou), pak je stejný styl automaticky použit v cílovém segmentu. Pokud je tímto způsobem naformátovaná jen část segmentu, označte její překladový protějšek a stiskněte kombinace kláves Ctrl+B, Ctrl+I, nebo Ctrl+U. Veškeré další formátovací příkazy nebo obrázky uvnitř segmentu jsou po dobu překladu převedeny do podoby formátovacích značek. Jsou označeny fialovými číslicemi ve složených závorkách {1}, které se nazývají formátovací značky - formatting tags. Segment obsahující zvýrazněný text vypadá takto: MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 20 z 33

21 5. Překládání a překladové podokno Určete pozici formátovací značky (tedy místo, kde je kontext zdrojového textu shodný s kontextem textu cílového) a stiskněte F8. Tlačítko F8 můžete také stisknout při psaní svého překladu. MemoQ dokáže exportovat dokument zpět do původního formátu pouze tehdy, jsou-li veškeré formátovací značky vyskytující se v původním textu vloženy do cílového textu na odpovídající místa. Nelze zaměnit pořadí značek: stiskem F8 vždy vložíte značku následující v pořadí. Pokud umístíte kurzor zpět v textu a stisknete F8, memoq značky v cílovém segmentu přečísluje. Dokud nebudou všechny formátovací značky na svém místě, nebo dokud neodstraníte nadbytečné formátovací značky ze zdrojového textu, zůstane vedle segmentu zobrazená ikona, znázorňující chybu. Příkazy uvnitř složených závorek se nazývají legacy tags (neovlivnitelné formátovací značky). Pro většinu souborů (například DOCX programu Microsoft Office Word 2007, HTML souborů) však memoq nyní používá takzvané inline tags (ovlivnitelné formátovací značky). Tyto značky dovolují překladatelům zjistit povahu příkazů a měnit jejich posloupnost. Pokud jste dostatečně technicky zdatní, můžete si troufnout vytvářet a vkládat nové formátovací značky. Inline tags (ovlivnitelné formátovací značky) vypadají takto: Stiskem klávesy F9 můžete do segmentu vložit následující inline tag (ovlivnitelnou formátovací značku) v pořadí podle zdrojového segmentu. U některých formátů zdrojových souborů zobrazuje program memoq pod překladovým podoknem Preview (Náhled textu). Náhled napomáhá správnému umístění formátovacích značek a zobrazuje konečný vzhled dokumentu. Jednoduše uvidíte, je-li nějaká část textu psaná jiným písmem, jinou barvou, nebo zda je v horním či dolním indexu: MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 21 z 33

22 5. Překládání a překladové podokno S každou přeloženou větou memoq náhled aktualizuje. Právě proto se tato funkce nazývá real-time preview (náhled v reálném čase). Náhled v reálném čase je dostupný pro soubory Microsoft Office (DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS), HTML (webové stránky) a XML. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 22 z 33

23 6 Odevzdání překladu 6 Odevzdání překladu Odevzdání dokumentů v původním formátu Po dokončení překladu je třeba odevzdat přeložené dokumenty zákazníkovi ve formátu, který odpovídá původním dokumentům (ve většině případů i s překladovými paměťmi). Nejsnazší postup je popsán níže. Více informací naleznete v nápovědě programu memoq. 1. Zkontrolujte, zda jsou přeloženy všechny segmenty, a že jsou správně vloženy všechny formátovací značky (fialová čísla ve složených závorkách: {1}). Jestliže v dokumentu zůstanou nepřeložené segmenty, nebo budou chybět některé formátovací značky, zobrazí vám memoq před exportováním dokumentu zprávu o chybách. V případě chybějících formátovacích značek odmítne dokument vyexportovat. 2. Klikněte na záložku Project home (Správa projektu) a poté na ikonu Translations (Soubory k překladu). 3. Ze seznamu dokumentů vyberte všechny dokumenty a klikněte na Export (stored path) (Export do určeného adresáře). MemoQ zkontroluje, zda jsou všechny segmenty přeloženy a potvrzeny a také zda veškeré formátovací značky ze zdrojového textu mají odpovídající protějšky v cílovém textu. Pokud kontrola zjistí nedostatky, objeví se chybové hlášení Errors in documents (Chyby v dokumentech). Chcete-li opravit segmenty, ve kterých memoq našel chyby, klikněte na Yes (Ano) a přejděte na záložku Resolve errors and warnings (Vyřešit chyby a varování). Pozn.: Pokud chcete exportovat právě otevřený dokument, nemusíte překlikávat zpět do Project home (Správa projektu). Místo toho klikněte v rolovací nabídce Project (projekt) na Export active document (Exportovat aktuální dokument). MemoQ vyexportuje aktuální dokument do standardně nastaveného umístění. (Nebudete požádáni o zadání názvu exportovaného souboru či vybrání příslušného adresáře.) 4. Nebudou-li programu memoq bránit v exportu dokumentů žádné chyby, vyexportuje každý dokument do adresáře určeného v rámci tzv. export path rules při importování zdrojových souborů. Standardně je nastaveno, že během exportu se do daného adresáře vytvoří nová podsložka nazvaná zkratkou, kterou tvoří tři první písmena cílového jazyka. Dokumenty se pak do této složky uloží s původním názvem (v případě anglického jazyka bude název cílové složky eng). 5. Postup exportu dokumentu je znázorněn stavovým ukazatelem. MemoQ poté zobrazí hlášení o dokončení exportu. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 23 z 33

24 6 Odevzdání překladu Odevzdání dvojjazyčných dokumentů Váš zákazník si může přát zkontrolovat váš překlad pomocí programu memoq. K tomu je třeba, abyste vyexportovali dvojjazyčné dokumenty, které bude možné v programu memoq zpětně otevřít. (Tyto soubory můžete připojit k projektu stejným způsobem, jako jiné typy dokumentů.) Takové soubory jsou označovány jako dvojjazyčné dokumenty ve formátu programu memoq. 1. Klikněte na záložku Project home (Správa projektu) a poté na ikonu Translations (Soubory k překladu). V seznamu souborů zvolte dokumenty, které chcete exportovat jako dvojjazyčné soubory programu memoq. Pro volbu více dokumentů přidržte klávesu Ctrl a jeden po druhém označte jednotlivé dokumenty. 2. Pod seznamem dokumentů klikněte na Export Bilingual (Exportovat dvojjazyčně). V dialogovém okně Bilingual export wizard (Průvodce exportováním dvojjazyčně) zvolte možnost MemoQ bilingual document (Dvojjazyčný dokument programu memoq). MemoQ vás vyzve k zadání adresáře, do něhož budou vybrané dokumenty uloženy. Otevření dvojjazyčného dokumentu memoq probíhá stejně jako přidání souboru do projektu. V panelu Translations (Soubory k překladu) pod záložkou Project manager (Správa projektu) vyberte pod seznamem dokumentů Import memoq bilingual (Importovat dvojjazyčný dokument programu memoq). Důležité: Program memoq je schopen vyexportovat dokumenty do dvojjazyčného dokumentu programu Word a také do souboru s příponou XLIFF (XML Localization Interchange File Format, formát podporující výměnu lokalizačních dat). Tyto soubory mohou být dále zpracovávány v programech jako SDL Trados a v jiných překladových editorech. memoq je rovněž schopen vyexportovat dokument ve formátu Rich Text Format (RTF), kde bude překládaný text umístěn v tabulce podobné překladovému podoknu. Tyto soubory ve formátu RTF můžete otevřít např. za účelem provedení korektury v textovém editoru Microsoft Word a následně pomocí těchto revidovaných souborů aktualizovat texty v projektech v memoqu. Více informací naleznete v nápovědě programu memoq. Sdílení překladových pamětí Váš klient může také požádat o překladové paměti vytvořené během překládání. Jestliže váš klient používá jiný překladatelský program než memoq, můžete doručit překladové paměti ve standardním formátu TMX. Pro vyexportování překladové paměti do souboru TMX postupujte následujícím způsobem: 1. Klikněte na záložku Project home (Správa projektu) a poté na ikonu Translations memories (Překladové paměti). V seznamu klikněte na příslušnou překladovou paměť, kterou si přejete vyexportovat. 2. Pod seznamem překladových pamětí klikněte na Export to TMX (Exportovat do formátu TMX). MemoQ vás vyzve k zadání názvu souboru a cesty pro uložení dokumentu ve formátu TMX. Poté provede export. Výsledný soubor formátu TMX pak může být naimportován do jakéhokoli programu podporujícího soubory formátu TMX, včetně různých verzí programu memoq. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 24 z 33

25 7 Práce s balíčkem handoff package (balíček pro vyzvednutí) 7 Práce s balíčkem handoff package (balíček pro vyzvednutí) Pokud váš klient také používá program memoq, můžete soubory na překlad obdržet formou balíčku handoff package. Program memoq vytvoří z balíčku handoff package projekt, který bude obsahovat dokumenty určené k překladu, překladové paměti, glosáře a korpus LiveDocs - vše, co potřebujete k vyhotovení překladu. Pokud vám klient zašle balíček handoff package, je práce s ním o něco jiná. Vytvoření projektu z balíčku handoff package Balíček handoff package obvykle obdržíte em. Jedná se o soubor s příponou.mqout. Abyste mohli se souborem začít pracovat, proveďte následující: 1. Pokud je memoq spuštěn, zavřete jej. 2. Otevřete . Balíček handoff package k u připojen jako příloha. Dvakrát klikněte na ikonu balíčku handoff package. Ikona vypadá takto: 3. Automaticky se spustí memoq a zobrazí nabídku Import handoff package (Importovat balíček handoff package): Upozornění: název projektu je poskládán z názvu původního projektu, názvu či označení uživatele a role tohoto uživatele. V tomto příkladu má projekt název Winnie-ille-Pu versioned, uživatelem je kb a role uživatele jetranslator (Překladatel). 4. Po kliknutí na tlačítko OK memoq automaticky vytvoří projekt a zobrazí panel Project home (Správa projektu) a panel Translations (Překlady): MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 25 z 33

26 7 Práce s balíčkem handoff package (balíček pro vyzvednutí) Pozor: Před zahájením práce klikněte na Translations (Překlady), LiveDocs, Translation memories (Překladové paměti) a Term bases (Glosáře) a zkontrolujte, zda jsou k projektu připojeny všechny potřebné dokumenty a zdroje. Poté se můžete pustit obvyklým způsobem do překládání. Důležité: Pokud se chcete k práci vrátit, balíček handoff package již nemusíte opětovně importovat. Jakmile balíček handoff package jednou importujete, můžete příslušný projekt spustit ze základní nabídky (Dashboard), stejně jako jakýkoli vámi vytvořený projekt. Řešení problémů: Je možné, že během překladu nebudete moci spojovat či rozdělovat segmenty. Projektový manažer, který balíček handoff package vytvořil, má možnost rozdělování a spojování zakázat. V důsledku dalších nastavení se vám nemusí zobrazovat náhled a nemusíte mít možnost exportovat hotové dokumenty do původního formátu. Odevzdání překladu Pokud pracujete s balíčkem handoff package, budete zadavateli vracet podobný balíček zpět (delivery package). Pro vytvoření tohoto balíčku klikněte na Translations (Překlady) na hlavním panelu Project home (Správa projektu) a poté klikněte na Deliver/return (Odeslat/vrátit) pod seznamem dokumentů. MemoQ vytvoří soubor s příponou.mqback. Tento soubor poté přiložíte k u, který zašlete projektovému manažerovi. Pozn.: Pro vytvoření balíčku delivery package není potřeba dokončit celou práci. Po dokončení určité části překladu (např. jednoho dokumentu) můžete pomocí funkce Deliver/return (Odeslat/vrátit) vytvořit balíček, který bude obsahovat jenom část určenou k odeslání. Projektový manažer po přijetí souboru.mqback pozná, že se jedná o částečně dokončený překlad a bude očekávat dodání zbývající části zakázky. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 26 z 33

27 8 Práce s on-line projekty 8 Práce s on-line projekty Je možné, že budete pracovat s on-line projekty, uloženými na serveru programu memoq. Vaše aplikace se k projektům a zdrojům umístěným na těchto serverech připojuje přes internet. Zadání obvykle obdržíte em. Většinou obsahuje popis zadání. Pro zahájení práce na on-line projektu budete potřebovat následující údaje: Internetovou adresu (URL) serveru. Příklad: memoq.translationcompany.com Uživatelské jméno Heslo Název projektu Také můžete obdržet automatický přímo ze serveru programu memoq, který obsahuje task description file (soubor s popisem úkolu). Tento soubor obsahuje internetovou adresu serveru, jméno uživatele a název projektu, na kterém budete pracovat. Vaše heslo získáte od projektového manažera. Začínáme s prací: přijetí on-line projektu (check out) Abyste mohli začít pracovat na on-line projektu, musíte mít k dispozici výše uvedené údaje a postupovat dle následujících kroků. Důležité: Tyto kroky uskutečníte pouze jednou, na začátku projektu. Pokud jste již na projektu začali pracovat a chcete se k němu vrátit, nemusíte již on-line projekt znovu přijímat. Jakmile jednou on-line projekt přijmete, můžete jej zavírat a otevírat prostřednictvím základní nabídky (Dashboard), stejně jako vámi vytvořené projekty. 1. Spusťte memoq. V základní nabídce Dashboard klikněte na odkaz Check out an online project (Přijmout on-line projekt). Můžete rovněž použít příkaz Check Out Online Project (Přijmout on-line projekt) z nabídky Project (Projekt). Program memoq zobrazí okno Check out online project (Přijout on-line projekt): MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 27 z 33

28 8 Práce s on-line projekty 2. Do kolonky Server URL zadejte internetovou adresu serveru a klikněte na Select (Zvolit). 3. Pokud se k serveru připojujete poprvé, program memoq zobrazí dialogové okno Enter user name and password (Zadejte uživatelské jméno a heslo): Do kolonky User name zadejte svoje uživatelské jméno a do kolonky Password vepište svoje heslo. Tyto údaje získáte od svého projektového manažera. Pozn.: Pokud se na stejný server připojujete opakovaně, memoq si vaše uživatelské jméno a heslo zapamatuje a nemusíte tyto údaje zadávat znovu. 4. Program memoq zobrazí seznam projektů, které jsou na serveru k dispozici. Pozn.: Zobrazí se pouze projekty, na nichž máte pracovat. Projekty, v nichž nemáte žádnou roli, se ve vašem seznamu neobjeví. V seznamu klikněte na název projektu, na němž chcete začít pracovat a klikněte na OK. Program memoq stáhne dokumenty a zdroje a vytvoří kopii projektu na vašem počítači. Poté zobrazí panel Project home (Správa projektu) a otevře panel Translations (Překlady). Použití popisného souboru (description file) pro přijetí on-line projektu Pokud obdržíte , který obsahuje project description file (soubor s popisem zadání), existuje jednodušší cesta, jak začít pracovat: 1. Pokud je memoq spuštěn, zavřete jej. Otevřete , který jste obdrželi: bude obsahovat přílohu. Připojený soubor má příponu.mqdf a jeho ikona vypadá takto: MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 28 z 33

29 8 Práce s on-line projekty 2. Dvakrát klikněte na ikonu nebo název souboru. MemoQ se automaticky spustí a zobrazí okno Enter user name and password (Zadejte uživatelské jméno a heslo): Své heslo zadejte to kolonky Password a klikněte na OK. 3. MemoQ poté zobrazí okno Check out online project (Přijmout on-line projekt), kde je již vybrán příslušný projekt: 4. Klikněte na OK. MemoQ poté stáhne zdrojové dokumenty, připojí se k serveru a přejde na panel Project home (Správa projektu). Práce s on-line projekty Pokud přijmete on-line projekt, program memoq vytvoří lokální kopii projektu na vašem počítači. Tento projekt můžete normálně otevírat i zavírat, stejně jako u vlastních projektů. Existuje však jedna výjimka: pokud otevřete lokální kopii on-line projektu, memoq se připojí k serveru memoq a stáhne veškeré změny. Zároveň na server nahraje všechny změny, které jste v dokumentech udělali. Po zavření dokumentu se memoq opět spojí se serverem memoq, nahraje vaše změny a zároveň stáhne změny, které učinil někdo jiný. On-line projekt s on-line dokumenty (live documents) a on-line projekt s off-line dokumenty (desktop documents) MemoQ umožňuje práci se dvěma typy on-line projektů: tzv. on-line dokumenty (live documents) a off-line dokumenty (desktop documents). MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 29 z 33

30 8 Práce s on-line projekty Při práci s on-line dokumenty (live documents) nepracujete s lokální kopií dokumentů: pokud překládáte a potvrdíte určitý segment, okamžitě dojde k jeho uložení na serveru. Pro práci na tomto typu on-line projektu musíte být po celou dobu připojeni k serveru memoq. Znamená to, že potřebujete nepřetržité připojení k internetu. Při práci s off-line dokumenty (desktop documents) pracujete s lokální kopií dokumentů. Komunikace se severem tedy probíhá jen čas od času. Rovněž si můžete stáhnout změny provedené v projektu ostatními členy týmu, který na projektu pracuje - pomocí příkazu Synchronize (Synchronizovat). Pokud pracujete na on-line projektech s off-line dokumenty, nemusíte být neustále připojeni k serveru memoq. Můžete pokračovat v práci i tehdy, pokud aktuálně nejste připojeni k internetu. O tom, jestli budete pracovat s on-line nebo off-line dokumenty, nerozhodujete sami; nastavení provádí projektový manažer, který projekt na serveru vytváří. Synchronizace on-line projektů s off-line dokumenty V okamžiku zavření on-line projektu se vás memoq dotáže, zda chcete svůj lokální projekt synchronizovat s projektem na serveru. Doporučujeme kliknout na Yes (Ano): je to stejné, jako když si na konci dne ukládáte rozdělanou práci. Po synchronizaci vaší práce se serverem projektový manažer uvidí, kolik práce jste udělali; zároveň uvidí i váš překlad. Pozn.: Po uskutečnění synchronizaci se severem mohou váš dokument otevřít i ostatní členové týmu zapojeného do projektu a pracovat na něm. Může se jednat například o korektora, který může začít s kontrolou překladu i v době, kdy dokument není ještě zcela dokončen. Rovněž můžete vaši práci synchronizovat ručně. Přejděte na panel Translations (Překlady) v rámci nabídky Project home (Správa projektu) a označte jeden nebo více dokumentů. Klikněte na vybrané dokumenty pravým tlačítkem a zvolte Synchronize document (Synchronizovat dokument). MemoQ nahraje veškeré vaše změny a stáhne ty, které provedli ostatní členové týmu zapojení do projektu. Pozor: V důsledku synchronizace může dojít ke změně některých vašich překladů údaji ze serveru. Například: korektor udělá určité změny, které budou mít přednost před vaším překladem. MemoQ k tomuto používá změnové značky, aby tak označil segmenty ze serveru, které neobsahují váš text. Více informací naleznete v nápovědě programu memoq. Řešení problémů: Je možné, že během překladu nebudete moci spojovat či rozdělovat segmenty. Projektový manažer, který projekt na serveru vytvoří, může spojování a rozdělování segmentů zakázat. V důsledku dalších nastavení se vám nemusí zobrazovat náhled a nemusíte mít možnost exportovat hotové dokumenty do původního formátu. Odeslání vaší práce Jakmile překlad dokončíte, je třeba informovat projektového manažera o tom, že jste dokončili práci na vybraných dokumentech či celém projektu. To uděláte následujícím způsobem: 1. Přejděte na panel Translations (Překlady) v rámci nabídky Project home (Správa projektu). 2. Označte dokumenty, které si přejete odeslat. Pro označení všech dokumentů stiskněte Ctrl+A. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 30 z 33

31 8 Práce s on-line projekty 3. Pod seznamem dokumentů klikněte na Deliver/return (Odeslat / přijmout). Tento příkaz bude aktivní pouze v případě, že budou ve vybraných dokumentech potvrzené všechny segmenty. Pokud tomu tak nebude, memoq zobrazí následující zprávu: 4. Budou-li všechny segmenty potvrzeny, memoq odešle vaše změny v dokumentu na server memoq a poté informuje projektového manažera o tom, že je překlad hotov. MemoQ Integrované překladatelské prostředí Strana 31 z 33

MemoQ Integrované překladatelské prostředí

MemoQ Integrované překladatelské prostředí MemoQ Integrované překladatelské prostředí 2004 2007 Kilgray Translation Technologies. Všechna práva vyhrazena. Obsah 1. Instalace a systémové požadavky... 2 2. Překládáme... 6 3. Vytváření a úpravy projektů...

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Instrukce k provádění QA kontrol pro překladatele a korektory

Instrukce k provádění QA kontrol pro překladatele a korektory Instrukce k provádění QA kontrol pro překladatele a korektory Tento návod je určen překladatelům a korektorům společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. Má za úkol jednoduše a jasně popsat kdy a jakým způsobem

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014

Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014 Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014 Vytištěno dne 30 March, 2015 Copyright 1999-2015 ApSIC S.L. Všechna práva vyhrazena Software popsaný v této dokumentaci obsahuje vlastnické

Více

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0 aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Verze 1.0 2013 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Write-N-Cite - stručný návod

Write-N-Cite - stručný návod Nástroj pro podporu výzkumu od společnosti ProQuest Spuštění Write-N-Cite POZNÁMKA: Při prvním spuštění Write-N-Cite ve Windows musíte být připojeni k internetu, abyste se mohli přihlásit do svého RefWorks

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/15 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Vygenerování Podpisového klíče a žádost o vygenerování Podpisového

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Příručka k instalaci a aktivaci

Příručka k instalaci a aktivaci Příručka k instalaci a aktivaci Děkujeme, že jste si vybrali memoq 5, jedno z nejlepších překladatelských rozhraní pro překladatele na volné noze, překladatelské agentury a firmy. Tato příručka vás provede

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org)

Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org) MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org) aktuální verze OOCorru: 2.0.0 RC Jaroslav Moravec 207912@mail.muni.cz Brno, 27. 10. 2009 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalace...4

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Obsah balení CD se softwarem Obsah balení Stručná

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft PowerPoint 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace PowerPoint 2003. Proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. v následujícím

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY

2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 2, díl 3, kap. 3, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY Vytvoření nového dokumentu Nový dokument můžete vytvořit

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Doplněk do Wordu. návod na instalaci a práci s doplňkem. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 14.10.2015 Verze doplňku: 3.

Doplněk do Wordu. návod na instalaci a práci s doplňkem. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 14.10.2015 Verze doplňku: 3. ...citovat je snadné Citační manažer Doplněk do Wordu návod na instalaci a práci s doplňkem Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 14.10.2015 Verze doplňku: 3.0 Doplněk do Microsoft Word

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Internetový portál Elektrotechnika 2. školení

Internetový portál Elektrotechnika 2. školení Internetový portál Elektrotechnika 2. školení Tento projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky č. CZ.1.07/1.3.09/01.0021, D/0059/2009/ŘDP 1 Opakování Přihlášení

Více

Kontrola pravopisu. Zpracování textu

Kontrola pravopisu. Zpracování textu Kontrola pravopisu Při psaní v aplikaci Word se některá slova červeně podtrhávají. Jsou to slova, ve kterých je většinou pravopisná chyba. Jde o tzv. interaktivní automatickou kontrolu pravopisu. Aplikace

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více