Metody automatického překladu. Vladislav Kuboň Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody automatického překladu. Vladislav Kuboň Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK"

Transkript

1 Metody automatického překladu Vladislav Kuboň Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK

2 Automatické zpracování jazyka je obtížné: Často loví tlouště na višni. Otec Emmons bude trénovat Australany. Soud shledal Hanu P. vinnou, že od června 2010 do srpna 2011 měla v lesíku v Sobědruhách na Teplicku pohlavní styk s tehdy třináctiletým hochem. Loprais upustil kola a ujížděl. V hotelu Corrado se za jeho nejslavnější éry scházely prostitutky. Často tam bydlely špičky ČSSD jako Miloš Zeman, Jiří Paroubek nebo Petr Benda. Na trase C spadl člověk do kolejiště metra, nahradí ho autobusy.

3 Tomáš Holan

4 Další příklady z tisku Na českých silnicích umírá více lidí než ve zbytku EU, hůř jsou na tom jen v Polsku. Trenér Benítez rozhazoval rukama, nervózně přešlapoval před lavičkou. Nakonec si však mohl ulevit. Miss World bude kvůli islámu bez plavek. Uštknutí zmijí je vzácné, ale když kousne dítě, může jít o život. Sarah Palinová řekla Ne, Obamovi se nepostaví. Dědeček se rozložil na gauči.

5 Proč zpracovávat jazyk počítačem? Snahou o exaktní popis přirozeného jazyka zároveň lépe pochopíme, jak přirozený jazyk funguje. Nástroje jako kontrolor překlepů nebo kontrola gramatiky nám pomáhají při psaní textů. Automatické překladové nástroje umožňují porozumět (alespoň základnímu smyslu) textům v cizích jazycích. Dialogové systémy pomohou zodpovědět dotazy uživatelů. Systémy vyhledávající v textu pomohou najít relevantní informace. Automatická analýza sentimentu odhalí, jak lidé smýšlejí o nejrůznějších tématech. Uchování rozsáhlých jazykových dat v korpusech pomáhá zachránit ohrožené jazyky....

6 Proč zpracovávat jazyk počítačem? Snahou o exaktní popis přirozeného jazyka zároveň lépe pochopíme, jak přirozený jazyk funguje. Nástroje jako kontrolor překlepů nebo kontrola gramatiky nám pomáhají při psaní textů. Automatické překladové nástroje umožňují porozumět (alespoň základnímu smyslu) textům v cizích jazycích. Dialogové systémy pomohou zodpovědět dotazy uživatelů. Systémy vyhledávající v textu pomohou najít relevantní informace. Automatická analýza sentimentu odhalí, jak lidé smýšlejí o nejrůznějších tématech. Uchování rozsáhlých jazykových dat v korpusech pomáhá zachránit ohrožené jazyky....

7 Kageru-to mugade hala jo deka medsene seno gejay! kageru = sejít se, shromáždit se, oženit se mugade = hlava hala = skupina jo = jeden, jedna deka = pět medse = hodina seno = velký gejay = není ve slovníku Překlad: Sejít se hlava skupina jeden pět hodina velký???.

8 Co nám chybí? Tvarosloví (morfologie) <Sloveso> + to = Budoucí čas Přípona -ne = 6.pád (časová předl. v) Předpona ge- = 9.pád (místní určení) jay = muž, vládce Sejde se hlava skupina jeden pět v hodině velký u muže.

9 "Pravidla domorodého pravopisu" v oznamovacích větách domorodci používají pevný pořádek slov, kde se za slovesem ostatní větné členy seřadí podle své důležitosti, počínaje podmětem. systém číslovek se podobá římským číslům - jeden pět znamená čtyři. přídavná jména, zájmena a číslovky vždy rozvíjejí bezprostředně následující jména podstatná Sejde se hlava skupina ve čtyři hodiny u velkého muže

10 Ustálená spojení mugade hala se má překládat buď jako skupina moudrých nebo ještě lépe jako rada starších seno jay není velký muž, ale náčelník Rada starších se sejde ve čtyři hodiny u náčelníka

11 Problémy překladu rozdíly ve významu cook anglicky bake toast roast broil fry boil barbecue grill stir-fry sauté japonsky YAKU IRU ABURU ITAMERU Deep-fry AGERU French-fry FRY NI SURU TEMPURA NI SURU braise ITAMENI NI SURU simmer stew NIRU poach TAKU boil YUDERU steam MUSU, FU Pouze žár Vaření na oleji Vaření ve dodě

12 Víceznačnost slov Remove the spark plugs Remove the plug leads Remove the dipstick Remove the filter cap Remove the distributor cap Remove the rotor arm Remove nipple Remove the two bolts Zündkerzen herausdrehen Zündkabel abziehen Öhlmeßstab herausziehen Verschlußkappe aufdrehen Verteildeckel abnehmen Verteilerläufer abziehen Schmiernippel herausdrehen Beide Schrauben lösen Složené výrazy... remove defective left wing tip tank filler gap gasket airport long term car park courtesy vehicle pickup point... Mädchenhandelsschule

13 Závislost na situaci OPEN Open Open

14 Základní schéma Zdrojový text Cílový text Analýza Transfer Generování Interlingua Vaquoisův trojúhelník

15 Výsledek analýzy

16 První pokusy, první metody, první generace 1946 A.D.Booth - idea automatického dvojjazyčného slovníku, text zpracováván slovo od slova 1948 R.M.Richens - ve slovníku nejsou zachycena celá slova, ale předpony, kmeny a přípony zvlášť 1950 E.Reifler - zavádí pre- a post- editing 1952 První konference o strojovém překladu na MIT L.E.Dostert - pivotní jazyk pro překlad více jazyků Georgetownský experiment (do r. 1956) 45 vět s 250 slovy, 6 syntaktických zákonů, jednoduché oznamovací věty, bez negací, slovesa ve 3.osobě, málo předložek

17 Bouřlivý rozvoj 1955 Anglo-ruský překlad v Moskvě 1956 První mezinárodní konference 12 vědeckých skupin na amerických univerzitách 1957 N.Chomsky - Standard theory základní práce umožňující formálně popisovat syntaktickou strukturu přirozených jazyků, základ tzv. transformační gramatiky 1960 Y.Bar Hillel: Vysoce kvalitní plně automatický překlad nemůže být nikdy dosažen. The box was in the pen. Příklon k teorii, práce se syntaxí jazyka, nová generace systémů

18 Vystřízlivění 1966 Zpráva ALPAC (American Language Processing Advisory Committee) Konstatuje nutnost investic do dlouhodobého teoretického lingvistického výzkumu. Faktický důsledek: konec podpory Zpráva nebyla negativní, negativní byly její důsledky Práce mimo USA pokračovaly (Francie, SSSR, Kanada)

19 První úspěšný komerční systém TAUM - METEO (1976) překlad meteorologických zpráv A->F dobře definovaná a výrazně syntakticky i sémanticky omezená podmnožina jazyka vhodné implementační prostředky systém sám rozezná text, který mu dělá potíže, a předá jej lidskému překladateli v 90.letech překládali slov denně

20 Další významné systémy I. SYSTRAN Překlad dokumentů EU Přímý překlad (každý pár řešen zvlášť) mezi cca 20 páry, ovšem uspokojivá kvalita pouze u nejstarších párů (A-F-N) Data oddělena od programu Problémy řešeny ad hoc EUROTRA Oficiální projekt EU v 80.letech Megalomanie: 72 jazykových párů Nezvládnutá modularita Do jisté míry podobný negativní efekt jako zpráva ALPAC

21 Další významné systémy II. VERBMOBIL Německý nástupce EUROTRy Překlad mluvené řeči Tématické omezení rozhovoru - plánování příští schůzky dvou obchodníků Více než 30 výzkumných týmů Předváděn na Světové výstavě v Hannoveru, od té doby se o něm příliš nepíše.

22 Malá odbočka Systémy s překladovou pamětí Překladová paměť je soubor spárovaných textů (věty nebo menší úseky), který vznikne jako vedlejší produkt při lidském překladu předchozí verze textu. První takový systém vyvinula firma IBM pod názvem Translation Manager. Současnými nejprodávanějšími systémy jsou TRADOS Translator s Workbench firmy SDL a Dejà Vu firmy Atril Vhodné zejména pro lokalizace dokumentace k systémům, které vycházejí ve stále aktualizovaných verzích.

23 Překladová paměť <RTF Preamble> <FontTable> {\fonttbl {\f1 \fmodern\fprq1 \fcharset0 Courier New;} {\f2 \fswiss\fprq2 \fcharset0 Arial;} {\f3 \froman\fprq2 \fcharset2 Symbol;} {\f4 \froman\fprq2 {\*\falt Times}\fcharset0 Times New Roman;} {\f5 \froman\fprq2 {\*\falt Times}\fcharset0 Times New Roman CE;} <TrU> <CrD> <CrU>SAP1 <Att L=Subunit>DOC <Txt L=Text Field>ASAP_2/99 <Seg L=CS_01>Zahrňte informace o tom, jaká bude spolupráce technického a aplikačních týmů). <Seg L=PL_01>Włączcie informacje o tym, jaka będzie współpraca technicznego a aplikacyjnych teamów). </TrU>

24 Nová metoda - statistický překlad Podobně jako systémy s překladovou pamětí využívá existující překlady Místo překladových pamětí používá mnohem větší objemy paralelních dat Texty jsou spárovány (alignment) po úsecích (větách) Hledá se nejpravděpodobnější překlad dané věty Průkopníkem firma IBM na konci 80. let V současné době je nejznámější Google Translate

25 Paralelní texty Rosettská deska objevena v Egyptě 1799 vytvořena v Memphisu 196 př.n.l. jedná se o nejstarší dochovaný paralelní korpus

26 Paralelní korpusy Termínem jazykový korpus rozumíme velký objem předzpracovaných (označkovaných) dat Velké paralelní korpusy: Europarl (dokumety Evropského parlamentu) Kanadský Hansard (Anglicko-francouzský korpus parlamentních dokumentů, 1.7 milionu vět) Na MFF UK používáme např. korpus CzEng 1.0, který obsahuje 15 milionů paralelních vět a přes slov Webové stránky Překlady beletrie nejsou dobrými zdroji, překlad bývá příliš volný, navíc bývají problémy s autorskými právy

27 Pravděpodobnost vs. Relativní četnost Příklad: překlad předložky in do francouzštiny: 3 možnosti dans, à, de Jak zjistit pravděpodobnost překladu? Těžko. Potřebujeme k tomu totiž obrovské množství událostí, neboť při dostatečně dlouhé sérii pokusů se relativní četnost jednotlivých výsledků začne blížit jejich pravděpodobnosti. Relativní četnost: f(e) = c(e)/n

28 Odhad pravděpodobnosti Jednoduchá pravděpodobnost výskytu konkrétního slova v textu: - máme 2 miliony slov v textu, slovo read se v něm vyskytuje 720 krát => p(read) 720/ = 0,00036 Překlad in : Posbíráme 500 vět obsahujících překlad in do francouzštiny krát dans, 150 krát à, 100 krát de - p(dans)=250/500=0,5 - p(à) = 0,3 - p(de) = 0,2

29 Modelování jazyka Hlavní úkol: Předpovědět následující slovo v běžném textu nebo promluvě. Jak? Pomocí podmíněné pravděpodobnosti na základě kontextu (historie) předpovídáme následující slovní tvar p(w h) w předpovídané slovo, h historie, vše, co bylo dosud řečeno (napsáno) Cíl: spočítat pravděpodobnost celé věty: p(w)=p(<w i > i=1..n )

30 N-gramy p(w)=p(<w i > i=1..n )=p(w n <w i > i=1..n-1 )* p(w n-1 <w i > i=1..n-2 )* p(w n-2 <w i > i=1..n-3 )* * p(w 2 w 1 )*p(w 1 ) Problém: příliš dlouhá historie znamená nedostatek (řídkost) dat a obrovské nároky na výpočetní kapacitu => je nutné historii včas useknout n=3 trigramový model p(w)= p(w 3 w 2 w 1 )*p(w 2 w 1 )* p(w 1 ) Kratší jsou bigramy (n=2), unigramy (n=1)

31 Vyhlazování Problémem je velikost dat Máme-li slovník (V) o slovech => - V =40k, velikost modelu = V 3 =6,4x typická velikost trénovacích dat stamiliony (10 8 ) slov - příliš mnoho nulových pravděpodobností (nenulová pouze jedna ze !) řídká data - některé z nich ale zastupují existující kombinace - pokus o řešení nahradit nulovou pravděpodobnost nějakou velmi malou hodnotou

32 Frázový překlad I saw two green striped cats Já pila pily... viděl viděla... uviděl uviděla Viděl jsem dva dvě dvou... dvěma dvěmi zelené zelená zelení zeleným zelenými zeleného zeleném... green pruhované pruhovaná pruhovaní pruhovaným pruhovanými... zeleně pruhované kočka kočky koček kočkám kočkami Samotný překladový model nestačí!

33 Jiný příklad (příklad převzat z textu Koehna a Knighta) Překlad ze španělštiny do angličtiny, možné překlady jsou založeny pouze na překladovém modelu: Que hambre tengo yo! What hunger have P(Š E) = Hungry I am so P(Š E) = I am so hungry P(Š E) = Have i that hunger P(Š E) = : : :

34 Přidáme jazykový model angličtiny Que hambre tengo yo! What hunger have P(S E)P(E) = x Hungry I am so P(S E)P(E) = x I am so hungry P(S E)P(E) = x Have i that hunger P(S E)P(E) = x : : :

35 Pozorování Jazykový model cílového jazyka může být založen na mnohem rozsáhlejším korpusu, řádově stamiliony slov. Překladový model je založen na mnohem menším paralelním korpusu (miliony slov). Jazykový model cílového jazyka odfiltruje nepodařené překlady, vyrovná chyby překladového modelu. Jazykový model vybírá pouze hezké věty, nemá vztah k originálu. Hledání překladových hypotéz (dekódování) je obtížným problémem samo o sobě.

36 Typické chyby stat. systémů

37 Ukázka překladu Marsh & McLennan Cos. said it agreed to acquire the rest of Gradmann & Holler, a leading West German insurance brokerage firm in which it has held a 15% stake for 15 years. The transaction, for cash and stock, would represent the biggest European takeover since 1980 for New York-based Marsh & McLennan, the world's largest insurance broker. It's also the first major sign of the long-awaited consolidation in the European insurance industry as the European Community Commission moves toward a single market by 1992 PC Translator 2003 Mokřina & McLennan kosinusy. řekly, že to souhlasilo se získat zbývající část Gradmann & křičí, vůdčí západní německý pojišťovací makléřská firma v kterém to držela 15% sázka pro 15 let. Transakce, za hotové a akcie, reprezentovala největší evropské převzetí od roku 1980 pro New York-založená mokřina & McLennan, světově největší pojišťovací agent. To je také první významnější znamení dlouho očekávaného upevnění v evropském pojišťovnictví jak Evropské společenství pověřovací pohyby směrem k jednotnému trhu do 1992.

38 Ukázka překladu Marsh & McLennan Cos. said it agreed to acquire the rest of Gradmann & Holler, a leading West German insurance brokerage firm in which it has held a 15% stake for 15 years. The transaction, for cash and stock, would represent the biggest European takeover since 1980 for New York-based Marsh & McLennan, the world's largest insurance broker. It's also the first major sign of the long-awaited consolidation in the European insurance industry as the European Community Commission moves toward a single market by 1992 Google Translate Marsh & McLennan dohodnuta Cos. jí řekl, že k získání zbytku Gradmann & křičet, přední pojišťovací makléřství západoněmecké firmy, v nichž má v držení 15% akcií za 15 let. Tato transakce, za výběr hotovosti a akciích, by představovalo největší evropský převzetí od roku 1980 v New Yorku založena- Marsh & McLennan, který je největším na světě pojišťovací makléř. Je také prvním hlavním znakem je dlouho očekávaná-konsolidace v evropském pojišťovnictví, jako je Evropská společenství Komise podniká kroky směrem k vytvoření jednotného trhu do roku 1992

39 Shrnutí Po více než 60 letech intenzivního výzkumu stále neexistují kvalitní obecně použitelné systémy. Statistické metody přinesly systémy, které jsou akceptovány širokou veřejností a umožňují hrubé překlady mezi mnoha jazyky. Tyto systémy ale narážejí na nedostatek dat, jsou vhodnější pro překlady mezi velkými jazyky. Automatické metody se soustředí na transkripci (převod řetězec na řetězec), opravdový překlad, tedy přenesení významu z jednoho jazyka do druhého, stále zůstává doménou kvalifikovaných lidských překladatelů.

40 Závěr Automatické zpracování přirozeného jazyka pomáhá překonat propast mezi počítačem a člověkem. Automatický překlad s celou jeho bohatou historií je jen jedním příkladem, který ukazuje, že má smysl učit počítače česky. Zároveň také dokumentuje, že někdy je k dosažení vědeckého pokroku v určité oblasti nutné kompletně změnit metodu řešení.

Úvod do počítačové lingvistiky příprava na zkoušku

Úvod do počítačové lingvistiky příprava na zkoušku Tento text vznikl jako pomocný text k přípravě na zkoušku z předmětu Úvod do počítačové lingvistiky v roce 2011. Může obsahovat mnoho chyb, dohadů a nepřesností. Tedy jeho autoři se vzdávají zodpovědnosti

Více

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU White Paper Series Série Bílé knihy THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU Ondřej Bojar Silvie Cinková Jan Hajič Barbora Hladká Vladislav Kuboň Jiří Mírovský Jarmila Panevová Nino

Více

Fakulta informatiky Masarykovy university. (pracovní verze) Karel Pala

Fakulta informatiky Masarykovy university. (pracovní verze) Karel Pala Fakulta informatiky Masarykovy university Počítačové zpracování přirozeného jazyka (pracovní verze) Karel Pala Brno, září 2000 Obsah 1 Předmluva 4 2 Úvod 7 2.1 Roviny analýzy jazyka......................

Více

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání M-CAST v knihovnách Marie.Bal Balíková @nkp.cz Osnova Obecně o projektu M-CAST Ontologie Typy dotazů a odpovědí Český lingvistický modul Dotazy, odpovědi, vyhledávání Aplikace v knihovnách Ukázky M. Balíková

Více

Využití textové analytiky při analýze zákazníků

Využití textové analytiky při analýze zákazníků Využití textové analytiky při analýze zákazníků Kateřina Hawlová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Česká

Více

Systém M-CAST (Multilingual Content Aggregation System Vícejazyčný systém agregace informací)

Systém M-CAST (Multilingual Content Aggregation System Vícejazyčný systém agregace informací) Systém M-CAST (Multilingual Content Aggregation System Vícejazyčný systém agregace informací) Marie BALÍKOVÁ Národní knihovna České republiky, Praha Marie.Balikova@nkp.cz Petr STROSSA Vysoká škola ekonomická,

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Ludmila Celbová, Petr Žabička Elektronické informační zdro je a knihovny Když se řekne knihovna, vybaví si většina lidí budovu plnou knih. Dodá-li se

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Jakub Vrána Obnovení diakritiky v českém textu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Hajič,

Více

Systém M-CAST v českém kontextu

Systém M-CAST v českém kontextu 038 Systém M-CAST v českém kontextu Marie Balíková / Národní knihovna ČR / e-mail: marie.balikova@nkp.cz Abstrakt: Vícejazyčný systém agregace informací (M-CAST, Multilingual Content Aggregation System)

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk Nalezení slovních kořenů v češtině Petr Chmelař 1, David Hellebrand 1, Michal Hrušecký 2 a Vladimír Bartík 1 1 FIT, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Bakalářská práce Optimalizace web site pro vyhledávače Jiří Knechtl 2009 ČZU v Praze Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením Ing. Jaroslav Krajča Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vytvořit výukové materiály pro tvorbu

Více

Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu

Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu Zuzanna Bedřichová Kateřina Šormová ABSTRACT: The first part of this paper tries to contribute to the illustration of the

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Hospodářská informatika Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Hospodářská informatika

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY. postupné segmentace věty

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY. postupné segmentace věty Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Syntaktická analýza s vyuˇzitím postupné segmentace věty DIPLOMOVÁ PRÁCE Vojtěch Kovář Brno, podzim 2008 Prohlášení Prohlašuji, ˇze tato

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Pravidla pro tvorbu textů

Pravidla pro tvorbu textů Pravidla pro tvorbu textů aneb Jaké podklady a překlady bychom rádi dostávali Úvodem Následující dokument dáváme k dispozici všem našim současným i budoucím zákazníkům, ale i autorům, externím překladatelům,

Více